PRODUKTKATALOG SÅRBEHANDLING SKONSAM OCH EFFEKTIV SÅRBEHANDLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRODUKTKATALOG SÅRBEHANDLING SKONSAM OCH EFFEKTIV SÅRBEHANDLING"

Transkript

1 PRODUKTKATALOG SÅRBEHANDLING SKONSAM OCH EFFEKTIV SÅRBEHANDLING

2 INNEHÅLL Sid 3 Sid 7 Mölnlycke Health Care - Ett globalt hälsovårdsföretag som bryr sig om...3 Sårläkningsprocessens tre faser...4 Faktorer som påverkar sårläkning...5 Sårtyper...6 Safetac teknologi...7 Smärta vid förbandsbyte är något att bry sig om...8 Smärta orsakar stress, stress fördröjer sårläkningen.. 9 Safetac är mindre smärtsamt av 10 patienter föredrar förband med Safetac...12 Safetac är bevisat kostnadseffektivt...13 Sätter standarden för bevis som spelar roll...14 Safetac Produktguide...15 PRODUKTER MED Safetac teknologi Mepilex / Mepilex Heel...18 Mepilex Ag / Mepliex Heel Ag...20 Mepilex Lite...22 Mepilex Border / Mepilex Border Sacrum...24 Mepilex Border Lite...26 Mepilex Border Ag / Mepilex Border Ag Sacrum...28 Mepilex Border Post-Op...30 Mepilex Transfer...32 Mepilex Transfer Ag...34 Mepitel One / Mepitel...36 Mepitel Film...38 Mepiform...40 Mepitac...42 Mestopore S...44 Mepiseal...45 AKTIVA SÅRBEHANDLINGSPRODUKTER Xelma...48 Hypergel...50 Normgel...51 Mesalt...52 Melgisorb...53 Melgisorb Ag...54 Sid 47 Sid 57 KONVENTIONELLA SÅRBEHANDLINGSPRODUKTER Mepore...58 Mepore Pro...59 Mepore Film & Pad...60 Mepore Film...61 Mepore Film Roll...62 Mepore IV...63 Mestopore...64 Mesorb...65 Mextra Superabsorbent...66 Mesoft...68 Gauze...70 Celltork...71 Tubifast 2-Way Stretch...72 Tubifast Garments...74 Mefix...76 UNDERTRYCKSBEHANDLING (NPWT) Avance...78 Avance produktsortiment...80

3 Mölnlycke Health Care - Ett globalt hälsovårdsföretag som bryr sig Mölnlycke Health Care är en välkänd leverantör och tillverkare av engångsprodukter för operation och sårbehandling och vi erbjuder servicelösningar för den professionella hälsosektorn. Vi arbetar för att hjälpa vårdpersonal att kunna hantera de utmaningar de möter varje dag. Vi förstår vilka utmaningar hälso- och sjukvårdspersonal ställs inför och samarbetar med vården för att hitta lösningar med fokus på: Värde och effektivitet Vårdkvalitet Budgetbegränsningar Hälsoekonomiska underlag Klinisk effekt En hållbar sjukvård Vi har också åtagit oss att tillhandahålla de bästa sårbehandlingsprodukterna som minskar smärta vid förbandsbyte genom vår patenterade teknik. Flexibla leveranser och logistik Våra skräddarsydda lösningar säkerställer leveranser, undviker överbeläggning och gör att du kan spendera mindre tid på att beställa produkter. Att kunna kan lita på att du alltid har rätt produkter tillgängliga - i rätt tid - kommer inte bara att spara tid och resurser utan också minska stressen. Rådgivning, utbildning och stöd Mölnlycke Health Cares högkvalificerade team finns alltid till ert förfogande för stöd, utbildning, rådgivning och förebyggande problemlösning. Vi erbjuder vårt engagemang och stöd under varje steg din process. Hög standard Vi strävar efter att våra produkter och servicelösningar ska möta de högsta säkerhetsoch effektivitetsnivåerna. Det innebär att vi följer både lokala och internationella regler och standarder. Vi är ISO 9001, och certifierade och har ett globalt förvaltningssystem för att säkerställa att vi bibehåller en hög standard. En sund miljöpraxis Vi har under lång tid arbetat för att vår verksamhet ska ha så liten negativ effekt på miljön som möjligt, utan att kompromissa med effektiviteten och tillförlitligheten i våra produkter och servicelösningar. 3

4 SÅRLÄKNINGSPROCESSENS TRE FASER INFLAMMATIONSFASEN Inflammationsfasen börjar omedelbart när såret uppstår. Huvudaktiviteterna i denna fas är hemostas (blodstillning) och upprensning (de vita blodkropparna fagocyterar/äter upp bakterierna). I ett akut sår pågår inflammationsfasen vanligen i 3 4 dagar. I svårläkta sår pågår den här fasen längre. Det finns viss risk för att såret fastnar i inflammationsfasen, fasen blir alltså ihållande. Detta beror troligen på att det finns många gamla och döda celler i såret, s.k. cellbörda. Det är viktigt att komma ihåg att inflammationen är nödvändig för läkningsprocessen. PROLIFERATION-/ NYBILDNINGSFASEN Proliferationsfasen startar när såret är rent och inflammationsfasen nästan är avslutad. Syftet med denna fas är återbyggnad och den pågår tills såret inte längre är öppet. Den nybildade vävnaden är till en början rosa, men blir röd när kapillärerna blir kompaktare. Vävnaden blir blank, blodröd och knottrig/kornig (granula=korn); därav termen granulationsvävnad. Epitelceller (hudceller) växer sedan in över den röda sårytan. MOGNADSFASEN Mognadsfasen, som ibland kallas för omstruktureringsfasen, börjar då såret är täckt med hud och kan pågå upp till ett år eller längre. Ärret som bildas under den här perioden genomgår en omstrukturering eftersom fibrerna initialt är mycket oorganiserade. När ärret åldras packas fibrerna tätare och blir mer organiserade. Ärrvävnaden utvecklas från att vara rodnad och upphöjd till att bli slätare och mjukare. Ärret försöker att efterlikna de fysiska egenskaperna i den ursprungliga vävnaden, även om detta inte är möjligt att uppnå helt. Ärret blir aldrig lika starkt som den ursprungliga vävnaden, utan når endast cirka 80 % av den ursprungliga vävnadens styrka. 4

5 FAKTORER SOM PÅVERKAR SÅRLÄKNING Det finns många lokala och systemiska faktorer som påverkar sårläkningsprocessen. Det är viktigt att vara medveten om dessa, eftersom en eller kombinationen av flera faktorer kan förhindra sårläkningen. Många patienter lider av en eller flera sjukdomar som påverkar läkningsprocessen. Patientens behandling och såret måste utvärderas regelbundet för att kunna anpassa behandlingen till förändringar av såret och patientens allmäntillstånd. Systemiska faktorer Undernäring Nedsatt syretillförsel Vissa läkemedel Vissa sjukdomar Ålder Rökning Inkontinens Hormoner Sömnstörningar Akut och kronisk smärta och stress Lokala faktorer Nedsatt blodcirkulation Sårinfektioner Torr såryta Rikligt med exsudat Ödem Nekrotisk vävnad och främmande kroppar Sänkt temperatur i såret Rullade sårkanter (underminerat sår) Sårsmärta och stress Hud- och sårskador till följd av aggressiv vidhäftning 5

6 SÅRTYPER Svarta, gula och röda sår Öppna sår kan ha olika utseende beroende på de olika faserna. Varje fas kräver en specifik behandling och för alla faser är ett skonsamt förband viktigt. Omläggningsfrekvensen varierar beroende på hur såret ser ut/i vilken läkningsfas såret befinner sig. Sår hos diabetiker, arteriella sår och infekterade sår skall läggas om oftare. SVARTA SÅR Svarta sår innehåller torr nekrotisk vävnad (den är vanligtvis svart men kan även vara gul, grå, brun etc.). Välj produkter som underlättar debrideringen. Nekros/sårskorpa med olika färgnyanser GULA SÅR Gula sår innehåller fuktig nekrotisk vävnad, sk. fibrinbeläggning. Såret kan vätska måttligt/rikligt. Välj produkter som är upprensande, absorberande, fyller kaviteter, skyddar omkringliggande hud och bibehåller en fuktig sårmiljö. Torrt gult fibrin RÖDA SÅR Röda sår befinner sig i läkningsfasen och är granulerade och/ eller epitelialiserade. Färgen kan variera från blekrosa till blodröd. Mängden sårsekret är ofta liten. Välj produkter som bibehåller en fuktig miljö, skyddar nybildad skör vävnad, skyddar omkringliggande hud och bibehåller en jämn sårtemperatur. Ömtåligt epitelialiserande sår 6

7 Safetac teknologi 7

8 e, Italy a ark n alia land Evidence Informed Practice SMÄRTA VID FÖRBANDSBYTE ÄR NÅGOT ATT BRY SIG OM I en stor internationell studie uttryckte mer än 40% av patienterna att smärtan vid förbandsbyte var det värsta med att leva med ett sår. 8 WUWHS World Union of Wound Healing Societies rekommendationer 10 1) Utgå från att alla sår är smärtsamma. 2) Gör alltid en smärtbedömning. 3) Välj ett förband som är skonsamt för såret och den omkringliggande huden. tal, Toronto, Canada Women s College Hospital, onic survey) m, Switzerland elgium nada i, Italy Canada Canada orway nmark A World Union of Wound Healing Societies Initiative PRINCIPLES OF BEST PRACTICE Minimising pain at dressing-related procedures: Implementation of pain relieving strategies 8 Safetac referenser, se sid. 84

9 SMÄRTA ORSAKAR STRESS. STRESS FÖRDRÖJER SÅRLÄKNINGEN Det är allmänt känt att smärta och förväntad smärta är mycket stressande för patienter. 8 Studier har visat att stress kan fördröja sårläkningen. Patienter som upplever stress i samband med förbandsbyte får förhöjda nivåer av stresshormonet kortisol. Förhöjda nivåer av kortisol hämmar immunförsvaret och sårets inflammationsfas, vilket fördröjer sårläkningen. 9 ORSAK Kronisk sårsmärta Sårsmärta vid förbandsbyte Oro S T R E S S EFFEKT Fördröjd sårläkning Minskad livskvalitet Smärta: den viktigaste stressfaktorn du kan påverka Genom att bedöma och hantera sårsmärta kan vårdpersonal påverka de stressfaktorer som fördröjer patientens sårläkning. Fördröjd sårläkning ger ökade behandlingskostnader, tar värdefull personaltid och orsakar onödigt lidande för patienten. Smärtans höga kostnad Konsekvenserna av den fysiska och psykiska smärtan kräver behandling. Smärtstillande och ångestdämpande medicinering samt personaltid 12, 13 bidrar till sårbehandlingens totalkostnad. Jämfört med dessa kostnader är förbandskostnaderna låga. Att använda mindre smärtsamma förband med skonsam vidhäftning är ett sätt att minimera de faktiska kostnaderna av sårbehandlingen. 13, 14 KOSTNAD SJUKHUSVISTELSE ÅNGESTDÄMPANDE MEDICINERING PERSONALTID FÖRBAND SOM MINSKAR VÄVNADSSKADA SMÄRTSTILLANDE SMÄRTA 9

10 Safetac är MINDRE SMÄRTSAMT Safetac är en unik, patenterad vidhäftningsteknologi som minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte. Safetac finns exklusivt på förband från Mölnlycke Health Care. Förband med Safetac är mindre smärtsamma för att: Safetac är mycket mjuk och formar sig efter den ojämna huden medan andra vidhäftandeförband endast fäster på hudtopparna Safetac fäster inte på den fuktiga sårytan, men fäster skonsamt på den omkringliggande torra huden 2 Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar läckage till den omkringliggande huden Mindre hudstrippning 3, 4 Skonsam vidhäftning 2 Mindre maceration 5-7 Förebygger blåsbildning 15 TRADITIONELL VIDHÄFTNING VIDHÄFTNING FÖRSEGLING HUDSTRIPPNING VÄVNADSSKADA Förband med traditionell vidhäftning fäster endast på hudtopparna och måste därför fästa mer aggressivt för att sitta på plats. Sårsekret kan läcka mellan hudens ojämnheter och ge ökad risk för maceration. Mikroskopisk bild efter förbandsbyte där man använt förband med traditionell vidhäftning. På grund av den aggressiva vidhäftningen och den lilla kontaktytan, orsakar förbandet hudstrippning vid förbandsbyte. Förband med mindre hudkontakt riskerar att röra sig, vilket kan leda till friktion som bildar blåsor. SAFETAC TEKNOLOGI Safetac vidhäftande förband formar sig efter hudens ojämnheter och sluter sig kring såret. Läckage av sårsekret förhindras och risken för maceration minskar. Mikroskopisk bild efter förbandsbyte med Safetac förband. Förbandet har stor kontaktyta som minskar risken för hudstrippning vid förbandsbyte.3,4 Den stora kontaktytan eliminerar risken att förbandet rör sig och skapar friktion, vilket förebygger uppkomsten av blåsor Safetac referenser, se sid. 84

11 Våra förband med Safetac är skapade för att bespara patienter från onödigt lidande under sårläkningsprocessen. Safetac har kliniskt bevisats minska stressnivåer hos patienter med svårläkta sår. 11 Smärta vid förbandsbyte är ofta ett resultat av vävnadsskada efter att vidhäftningen drar av huden och den nybildade vävnaden. Smärta och oron att känna smärta orsakar stress och stress har bevisats fördröja sårläkningen. 9 Förband med Safetac är unikt framtagna och har bevisats minska smärta och vävnadsskada. Därav skapar de optimal miljö för sårläkningen och kroppens naturliga läkningsprocess. FÖRE FÖRBANDSBYTE EFTER FÖRBANDSBYTE TRADITIONELL VIDHÄFTNING Självhäftande skum I Självhäftande skum II Hydrokolloid Självhäftande skum III SAFETAC TEKNOLOGI Mepilex Border I en undersökning jämfördes effekterna av förband med Safetac, med fyra vanliga vidhäftande förband avseende strippning av epidermala celler. Huden färgades i förväg med färg för att ge en indikation för den mängd av överhudens hornlager som försvann med förbanden Den mängd färg som fanns kvar på huden efter 72 timmar bedömdes och för förbandet med Safetac var den färgade delen intakt. Studien visar att förband med Safetac inte orsakar någon hudstrippning. 3 11

12 9 AV 10 PATIENTER FÖREDRAR FÖRBAND MED Safetac Smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte är ett välkänt problem hos patienter. I den största internationella studien som genomförts intervjuades 3034 patienter från 20 länder med en stor variation av sårtyper. 1 Undersökningen visar med ett överväldigande, statistiskt signifikant resultat att patienter föredrar förband med Safetac. Förbanden är signifikant mindre smärtsamma än andra avancerade förband. 93% av patienterna önskade fortsätta med Safetac förbanden eftersom de orsakade mindre smärta vid förbandsbytet. 1 Vid två besök fick varje patient frågan 1) skillnaden i smärta mellan de olika avancerade förbanden 2) vilket förband de föredrog Samtidigt bad man vårdpersonalen att utvärdera smärta och vävnadsskada vid förbandsbytet. * Sårtyper 0 Utvärdering av vävnadsskada 100% HYDROKOLLOIDER VIDHÄFTANDE SKUM ÖVRIGA VIDHÄFTANDE FÖRBAND 31% trycksår 30% bensår 13% hudflikar 7% fotsår hos diabetiker 4% brännskada 15% övriga sår MEPILEX FÖRBAND Vävnadsskada vid förbandsbyte utvärderat av vårdpersonal 1 = Ingen till minimal vävnadsskada = Moderat till hög vävnadsskada Utvärdering av smärta ,2 VIDHÄFTANDE SKUM 5,1 HYDROKOLLOIDER 4,6 ÖVRIGA VIDHÄFTANDE FÖRBAND 2,2 MEPILEX FÖRBAND n = 3034 p = 0,01 Smärta vid förbandsbyte utvärderat av patienten 1 0 = Ingen smärta 10 = Värsta tänkbara smärta 12 Safetac referenser, se sid. 84

13 Safetac ÄR BEVISAT KOSTNADSEFFEKTIVT Nyligen genomfördes en RCT-studie 16 (Randomised Controlled Trial) på 100 patienter. Syftet var att jämföra effekten och kostnadseffektiviteten mellan Mepilex Ag och Silvadene (silver sulfadiazine cream) vid behandling av delhudsbrännskador. Studien visade att behandlingsmetoden med Mepilex Ag gav både kliniska och hälsoekonomiska fördelar. 35% av Mepilex Ag patienterna hade läkt efter en vecka jämfört med 20% i Silvadenes kontrollgrupp Medellängden för sjukhusvistelsen vid användning av Mepilex Ag var närmare tre dagar kortare Snabbare läkning ger lägre infektionsrisk och behandlingskostnad samt ökar patientens livskvalitet Läkningstid 16 Kostnad för smärtlindring 16 Total behandlingskostnad 16 Genomsnittlig längd för sjukhusvistelse dagar Mepilex Ag* 8.31 dagar Silvadene* Genomsnittlig Average weekly veckokostnad cost of opiate för analgesia smärtlindring (USD) $ $ Mepilex Ag* $ Silvadene* Treatment Behandlingskostnad cost per healed per wound läkt (USD) sår $ $ 309,31 Mepilex Ag* $ 513,57 Silvadene* *p<0,05 Patienter behandlade med Mepilex Ag skrevs ut från sjukhuset närmare tre dagar tidigare än patienter behandlade med Silvadene. Patienter behandlade med Silvadene behövde nästan fem gånger så höga doser smärtlindring som patienter behandlade med Mepilex Ag. Den totala behandlingskostnaden med Mepilex Ag var signifikant (p<0,05) lägre än med Silvadene anledningar att använda produkter med Safetac Fram till idag har mer än 800 miljoner förband med Safetac använts på sjukhus och kliniker runt om i världen. Det betyder att miljoner av patienter har upplevt mindre smärta, mindre stress och snabbare återhämtning. 13

14 SÄTTER STANDARDEN FÖR BEVIS SOM SPELAR ROLL Ett stort fokus för våra anställda inom forskning och utveckling är att ta fram förband som är mindre smärtsamma vid förbandsbyte. Vi var det första företaget som uppmärksammade vikten av att ta hänsyn till smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte för att skapa bra sårläkning. Vi tog en ledande roll i att etablera de WUWHS konsensusdokument som idag guidar sårbehandlingen över hela världen. Mölnlycke Health Care har också lett arbetet i att ta fram giltiga och kliniska bevis för sårbehandlingsprodukter. 225 granskade publikationer som refererar till produkter med Safetac teknologi: 13 randomiserade kontrollerade undersökningar 30 andra observationsstudier 84 case-studier eller case-serier 7 frivilliga studier 7 laboratoriella studier 81 undersökningar Totalt 5182 personer involverade i kliniska studier Minskar smärta 1-4,15 Safetac har kliniskt bevisats minska smärta före, under och efter förbandsbyte 1 då Safetac minimerar skador på huden och i såret Minskar vävnadsskada 1-7,15 Förband med Safetac fäster inte på den fuktiga sårytan och skadar inte den nybildade vävnaden 2 Safetac fäster skonsamt på den omkringliggande huden och minimerar hudstrippning 3,4 Safetac förebygger blåsbildning 15 Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar läckage till den omkringliggande huden och minskar risken för maceration 5-7 Safetac sluter sig försiktigt, enkelt och snabbt, men kan fortfarande repositioneras vid behov Safetac skapar optimal sårläkningsmiljö Minskar stress 1,9,11 Smärta leder till stress och stress fördröjer sårläkningen 9 Safetac har kliniskt bevisats minska den smärta som skapar stress 1 Safetac minskar stressnivån hos patienter med svårläkta sår 11 Safetac referenser, se sid 84 14

15 Safetac teknologi - EN PRODUKTGUIDE FÖR ETT MINDRE SMÄRTSAMT FÖRBANDSBYTE Absorptionsförmåga Produkt Beskrivning Mepilex har även ett förband anpassat för hälen, Mepilex Heel Mepilex Ag har även ett förband anpassat för hälen, Mepilex Heel Ag Mepilex Border har även ett förband anpassat för sakrum, Mepilex Border Sacrum Mepilex Border Ag har även ett förband anpassat för sakrum, Mepilex Border Sacrum Ag antimikrobiell effekt ABSORPTIONSFÖRMÅGA: INGEN SVAG MÅTTLIG HÖG 15

16 16

17 PRODUKTER MED Safetac teknologi Våra förband med Safetac teknologi har bevisats minska risken för smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte. 17

18 Safetac yta ** Minskar smärta och vävnadsskada före, under och efter förbandsbyte 1** Vidhäftar inte i det fuktiga såret 2** utan endast på den torra omkringliggande huden 3**,4** Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration 5**-7** Minskar stressnivåerna hos patienter med svårläkta sår 11** Polyuretanfilm på ovansidan Andningsbar Virus- och bakteriebarriär* Absorberande polyuretanskum Absorberar sårsekret Fungerar bra under kompression Formar sig lätt efter kroppens konturer FÖRDELAR MED MEPILEX vid förbandsbyte händerna och underlättar applicering av fixeringslösningar enkelt klippas till för att passa områden som är svåra att lägga om behagligt att bära beroende på sårets tillstånd återappliceras utan att tappa vidhäftningsförmågan allergi förbandsbyten CAN BE CUT * mikrober större än 25 nm BACTERIA AND VIRAL BARRIER* * microbes larger than 25 nm klippguide MEPILEX DET EFFEKTIVA ABSORBERANDE SKUMFÖRBANDET Mellan tår Exempel på användningsområden: Tåtopp Exempel på användningsområden: Mepilex 10 Mepilex är ett mjukt och formbart skumförband som absorberar sårsekret och bibehåller fuktig sårmiljö. Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar att sårsekret läcker ut på den omkringliggande huden och därmed minskas risken för maceration. Safetac är skonsamt vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret samt på den omkringliggande huden. Detta minskar smärta och stress hos patienten. Mepilex 10 Fingrar och tår Exempel på användningsområden: Mepilex 10 Hand Exempel på användningsområden: Mepilex 10 Armbåge Exempel på användningsområden: Mepilex 10 ** Safetac referenser, se sid Safetac teknologi

19 Bensår Fotsår hos diabetiker Delhudsbrännskada Mepilex Heel på plats (fixering med Tubifast ) MEPILEX Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek cm Avd fp Transp fp x x x x x x ANVÄNDNINGSOMRÅDE Används på svagt till måttligt vätskande sår, såsom: MEPILEX HEEL Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek cm Avd fp Transp fp x x Mer information finns på eller Safetac teknologi 19

20 Safetac yta ** Minskar smärta och vävnadsskada före, under och efter förbandsbyte 1** Vidhäftar inte i det fuktiga såret 2** utan endast på den torra omkringliggande huden 3**,4** Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration 5**-7** Minskar stressnivåerna hos patienter med svårläkta sår 11** Polyuretanfilm på ovansidan Andningsbar Bakterie- och virusbarriär* Absorberande polyuretanskum Absorberar sårsekret Fungerar bra under kompression Formar sig lätt efter kroppens konturer Antimikrobiell effekt: Antimikrobiell effekt inom 30 minuter och upp till 7 dagar 1 FÖRDELAR MED MEPILEX AG vid förbandsbyte effekt 1 händerna och underlättar applicering av fixeringslösningar enkelt klippas till för att passa områden som är svåra att lägga om behagligt att bära beroende på sårets tillstånd återappliceras utan att tappa vidhäftningsförmågan allergi förbandsbyten CAN BE CUT * mikrober större än 25 nm ANTI-MICROBIAL BACTERIA AND VIRAL BARRIER* MEPILEX AG DET EFFEKTIVA ABSORBERANDE ANTIMIKROBIELLA SKUMFÖRBANDET * microbes larger than 25 nm Mepilex Ag är ett mjukt och bekvämt antimikrobiellt skumförband som absorberar sårsekret och bibehåller en fuktig sårmiljö. Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar att sårsekret läcker ut på den omkringliggande huden och därmed minskas risken för maceration. Safetac är skonsamt vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret samt på den omkringliggande huden. Detta minskar smärta och stress hos patienten. Mepilex Ag inaktiverar patogena mikroorganismer inom 30 minuter och har en ihållande effekt i upp till 7 dagar. Genom att minska mängden mikroorganismer kan Mepilex Ag även minska odör. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER patienter som är allergiska mot silver strålbehandling, ultraljud eller magnetröntgen tillsammans med oxiderande medel som hypokloritlösningar eller väteperoxid ** Safetac referenser, se sid. 84 Referenser: 1. Taherinejad and Hamberg. Antimicrobial effect of a silver-containing foam dressing on a broad range of common wound pathogens. Poster publication, WUWHS Safetac teknologi

21 Fotsår Djup delhudsbrännskada Mepilex Ag applicerad i armhåla Hur Mepilex Ag fungerar 1. Vid torrt tillstånd är silverpartiklarna inaktiva. 2. När vätska absorberas i förbandet kommer den i kontakt med silversulfaten och silverjonerna frisätts i vätskan. 3. Silverjonerna i vätskan strävar efter jämvikt. Tack vare detta frisätts silverjonerna till såret och ger en antimikrobiell effekt där den behövs som mest. MEPILEX Ag Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek cm Avd fp Transp fp ANVÄNDNINGSOMRÅDE x x x x x Mepilex Ag kan användas på olika typer av svagt till måttligt vätskande sår, såsom: MEPILEX HEEL Ag Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek cm Avd fp Transp fp x x Mer information finns på eller Safetac teknologi 21

22 Safetac yta ** Minskar smärta och vävnadsskada före, under och efter förbandsbyte 1** Vidhäftar inte i det fuktiga såret 2** utan endast på den torra omkringliggande huden 3**,4** Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration 5**-7** Minskar stressnivåerna hos patienter med svårläkta sår 11** Polyuretanfilm på ovansidan Andningsbar Bakterie- och virusbarriär* Absorberande polyuretanskum Absorberar sårsekret Fungerar under kompression Formar sig lätt efter kroppens konturer FÖRDELAR MED MEPILEX LITE Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte Sitter på plats vilket frigör båda händerna och underlättar applicering av fixeringslösningar Fungerar bra under kompression Minskar risken för strålreaktioner vid användning under strålbehandling 1,2 Förbandet är tunt, följsamt och kan enkelt klippas till för att passa områden som är svåra att lägga om Kan sitta kvar i flera dagar beroende på sårets tillstånd Förbandet kan justeras och återappliceras utan att tappa vidhäftningsförmågan Låg risk för hudirritation och allergi Kostnadseffektiv genom färre förbandsbyten CAN BE CUT * mikrober större än 25 nm BACTERIA AND VIRAL BARRIER* * microbes larger than 25 nm MEPILEX LITE DET TUNNA ABSORBERANDE SKUMFÖRBANDET Mepilex Lite är ett tunt, följsamt och bekvämt skumförband som absorberar sårsekret och bibehåller en fuktig sårmiljö. Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar att sårsekret läcker ut på den omkringliggande huden och därmed minskas risken för maceration. Safetac är skonsamt vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret samt på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten. Mepilex Lite är mycket följsamt och kan enkelt klippas till för att passa områden som är svåra att lägga om. ** Safetac referenser, se sid. 84 Referenser: 1. Diggelmann KV et al. Mepilex Lite dressings for the management of radiation-induced erythema: a systematic in-patient controlled clinical trial. The British Journal of Radiology, Paterson DB, Poonam P, Bennett NC, Peszynski RI, Van Beekhuizen MJ, et al. (2012) Randomized Intra-patient Controlled Trial 22 Safetac teknologi

23 Fotsår hos diabetiker Bensår Strålreaktion på hals Mepilex Lite på fotsår hos diabetiker MEPILEX LITE Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek cm Avd fp Transp fp x 8, x x x ANVÄNDNINGSOMRÅDE För flera indikationsområden med torra till svagt vätskande sår, såsom: Mer information finns på eller Safetac teknologi 23

24 Safetac yta ** Minskar smärta och vävnadsskada före, under och efter förbandsbyte 1** Vidhäftar inte i det fuktiga såret 2** utan endast på den torra omkringliggande huden 3**,4** Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration 5**-7** Minskar stressnivåerna hos patienter med svårläkta sår 11** Absorberande skumskikt i flera lager Polyuretanskum som snabbt absorberar sårexudat Fiberlager med superabsorbenter för maximal retention Nonwoven spridningsskikt för att optimera absorptionen och förhindra läckage FÖRDELAR MED MEPILEX BORDER Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte Självfixerande, ingen annan fixering krävs Superabsorbenter ger högeffektiv absorption Skonsam vidhäftning och behagligt att bära Kan sitta kvar i flera dagar beroende på sårets tillstånd Förbandet kan justeras och återappliceras utan att tappa vidhäftningsförmågan Låg risk för hudirritation och allergi Kostnadseffektiv genom färre förbandsbyten Duschbart Baksidesfilm av polyuretan Andningsbar Duschbar Virus- och bakteriebarriär* SHOWER PROOF * mikrober större än 25 nm BACTERIA AND VIRAL BARRIER* * microbes larger than 25 nm MEPILEX BORDER DET EFFEKTIVA ABSORBERANDE ALLT-I-ETT SKUMFÖRBANDET Mepilex Border är ett självhäftande och duschbart allt-i-ett skumförband med superabsorbenter. Förbandet absorberar och avdunstar sårsekret effektivt samt bibehåller en fuktig sårmiljö. Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar att sårsekret läcker ut på den omkringliggande huden och därmed minskas risken för maceration. Safetac är skonsamt vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret samt på den omkringliggande huden. Detta minskar smärta och stress hos patienten. ** Safetac referenser, se sid Safetac teknologi

25 Mepilex Border Sacrum på sakralt trycksår Bensår Trycksår i sakrum Mepilex Border 5-lager MEPILEX BORDER Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek cm Sårdyna cm Avd fp Transp fp ,5 x 7,5 4,5 x 4, x 10 6,5 x 6, x x x 20 10,6 x x 20 5 x ANVÄNDNINGSOMRÅDE För flera indikationsområden med måttligt till rikligt vätskande sår, såsom: x 25 5 x x 30 5 x MEPILEX BORDER SACRUM Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek cm Sårdyna cm 2 Avd fp Transp fp MEPILEX BORDER HEEL Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek cm Avd fp Transp fp x x x ,5 x 24 cm 5 40 Mer information finns på eller Safetac teknologi 25

26 BACTERIA AND VIRAL BARRIER* Safetac yta ** Minskar smärta och vävnadsskada före, under och efter förbandsbyte 1** Vidhäftar inte i det fuktiga såret 2** utan endast på den torra omkringliggande huden 3**,4** Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration 5**-7** Minskar stressnivåerna hos patienter med svårläkta sår 11** Baksidesfilm av polyuretan Andningsbar Duschbar Bakterie- och virusbarriär* Absorberande skumskikt Polyuretanskum som snabbt absorberar sårsekret Nonwoven spridningsskikt för att optimera absorptionen och förhindra läckage SHOWER PROOF FÖRDELAR MED MEPILEX BORDER LITE Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte Självfixerande, ingen annan fixering krävs Duschbart Skonsam vidhäftning och behagligt att bära Tunt, formbart och flexibelt Kan sitta kvar i flera dagar beroende på sårets tillstånd Förbandet kan justeras och återappliceras utan att tappa vidhäftningsförmågan Passar områden som annars är svåra att lägga om Låg risk för hudirritation och allergi Kostnadseffektiv genom färre förbandsbyten * mikrober större än 25 nm * microbes larger than 25 nm MEPILEX BORDER LITE DET TUNNA ABSORBERANDE ALLT-I-ETT SKUMFÖRBANDET Mepilex Border Lite är ett tunt, självhäftande och duschbart allt-iett skumförband. Förbandet absorberar sårsekret och bibehåller en fuktig sårmiljö. Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar att sårsekret läcker ut på den omkringliggande huden och därmed minskas risken för maceration. Safetac är skonsamt vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret samt på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten. Finger Exempel på användningsområde: Tå Exempel på användningsområde: Häl Exempel på användningsområde: Armbåge Exempel på användningsområde: appliceringsg Öra Exempel på användningsområde: ** Safetac referenser, se sid Safetac teknologi

27 Fingerskada Fotsår hos diabetiker Hudskydd Mepilex Border Lite på fingerskada MEPILEX BORDER LITE Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek cm Sårdyna cm Avd fp Transp fp x 5 2 x x 12,5 2,5 x 8, ,5 x 7,5 4,5 x 4, x 10 6,5 x 6, x x ANVÄNDNINGSOMRÅDE För flera indikationsområden med torra till svagt vätskande sår, såsom: Mer information finns på eller Safetac teknologi 27

28 Baksidesfilm av polyuretan Andningsbar Duschbar Bakterie- och virusbarriär* Safetac yta ** Minskar smärta och vävnadsskada före, under och efter förbandsbyte 1** Vidhäftar inte i det fuktiga såret 2** utan endast på den torra omkringliggande huden 3**,4** Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration 5**-7** Minskar stressnivåerna hos patienter med svårläkta sår 11** FÖRDELAR MED MEPILEX BORDER AG Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte Snabb och ihållande antimikrobiell effekt 1 Högeffektiv absorption och vätskehantering Skonsam vidhäftning och behagligt att bära Självfixerande, ingen annan fixering krävs Duschbar Absorberande skumskikt i flera lager Det komprimerade skummet med silver absorberar sårsekret samtidigt som det frisätter silver i såret Fiberlager med superabsorbenter för maximal vätskehantering Antimikrobiell effekt Antimikrobiell effekt inom 30 minuter och upp till 7 dagar 1 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Använd inte på patienter som är allergiska mot silver Använd inte Mepilex Border Ag vid strålbehandling, ultraljud eller magnetröntgen Använd inte Mepilex Border Ag tillsammans med oxiderande medel som hypokloritlösningar eller väteperoxid. * mikrober större än 25 nm ANTI-MICROBIAL BACTERIA AND VIRAL BARRIER* MEPILEX BORDER AG - DET EFFEKTIVA ABSORBERANDE ANTIMIKROBIELLA ALLT-I-ETT SKUMFÖRBANDET Mepilex Border Ag är ett självhäftande och duschbart antimikrobiellt allt-i-ett skumförband med superabsorbenter. Mepilex Border Ag inaktiverar patogena mikroorganismer inom 30 minuter och har en ihållande effekt i upp till 7 dagar. Genom att minska mängden mikroorganismer kan Mepilex Border Ag även minska odör. Förbandet absorberar sårsekret effektivt och bibehåller en fuktig sårmiljö. Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar att sårsekret läcker ut på den omkringliggande huden och därmed minskas risken för maceration. Safetac är skonsamt vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret samt på den omkringliggande huden. Detta minskar smärta och stress hos patienten. * microbes larger than 25 nm SHOWER PROOF HUR MEPILEX BORDER AG FUNGERAR 1. Vid torrt tillstånd är silverpartiklarna inaktiva. 2. När vätska absorberas i förbandet kommer den i kontakt med silversulfaten och silverjonerna frisätts i vätskan. 3. Silverjonerna i vätskan strävar efter jämvikt. Tack vare detta frisätts silverjonerna till såret och ger en antimikrobiell effekt där den behövs som mest. Referenser: 1. Taherinejad and Hamberg. Antimicrobial effect of a silver-containing foam dressing on a broad range of common wound pathogens. Poster publication, WUWHS ** Safetac referenser, se sid Safetac teknologi

29 Fotsår Delhudsbrännskada Knä med Mepilex Border Ag MEPILEX BORDER Ag Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek cm Sårdyna cm Avd fp Transp fp ,5 x 7,5 4,5 x 4, x 10 6,5 x 6, x x x 20 10,6 x x 20 6 x x 25 5 x x 30 5 x ANVÄNDNINGSOMRÅDE Mepilex Border Ag är utvecklat för flera typer av måttligt till rikligt vätskande sår med ökade tecken på bakteriell påverkan, såsom: Ben- och fotsår Trycksår Maligna sår Delhudsbrännskada Traumatiska och smärtsamma sår; där t. ex. antimikrobiell effekt är indikerat. MEPILEX BORDER SACRUM Ag Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek cm Sårdyna cm 2 Avd fp Transp fp x x x Safetac teknologi 29

30 Baksidesfilm av polyuretan Andningsbar Duschbar Breda transparenta kanter Virus- och bakteriebarriär* Vidhäftning med Safetac Minskar risken för blåsbildning 1 Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte 1** Vidhäftar inte i det fuktiga såret, 2** utan endast på den torra huden 3**,4** Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration 5**-7** Minskar risken att fastna i suturer och staples 1 Minskar risken för hudstrippning 3**,4** Absorberande dyna i flera lager med flex teknologi* Superabsorberande fibrer för hög och snabb absorption med maximal retention 2 Mycket formbar över leder (höfter, knän etc.) 4 Non-woven spridningsskikt för optimerad absorptionskapacitet och minimerad risk för läckage * Flex teknologin är ett perforerat mönster i den absorberande dynan som öppnar upp strukturen och ger förbandet mycket hög elasticitet FÖRDELAR MED MEPILEX BORDER POST-OP Vidhäftar med Safetac Minskar risken för blåsbildning1 Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte 1** Utvecklat och optimerat för postoperativa sår 2 Hög formbarhet skapar stor bekvämlighet och rörelsefrihet för patienten 4 Minskar risken att fastna i suturer och staples 1 Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration 5**-7** Förbandet kan justeras och återappliceras utan att tappa vidhäftningsförmågan Breda transparenta kanter för enkel inspektion av sårområdet Virus- och bakteriebarriär* Låg risk för hudirritation och allergi Duschbar *mikrober större än 25 nm BACTERIA AND VIRAL BARRIER* * microbes larger than 25 nm SHOWER PROOF MEPILEX BORDER POST-OP HÖGABSORBERANDE ALLT-I-ETT FÖRBAND OPTIMERAT FÖR POSTOPERATIVA SÅR Mepilex Border Post-Op är ett allt-i-ett förband som effektivt absorberar och kapslar in blodig sårvätska. Safetac lagret minskar risken för blåsbildning 1 och säkerställer att förbandet kan bytas utan att skada såret eller den omkringliggande huden 1**. Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar att sårsekret läcker ut på den omkringliggande huden och därmed minskas risken för maceration 5**-7**. Flex teknologin gör att förbandet formar sig väl över leder som knän och höfter, vilket skapar stor bekvämlighet och rörelsefrihet för patienten 4. OBSERVERA Vid postoperativ huddesinfektion med antiseptisk tvål direkt efter suturering och före förbandsapplicering med Mepilex Border Post-Op, skall huden noggrant sköljas för att avlägsna tvålrester och därefter torkas ordentligt torr. Detta för att få en optimal vidhäftning av förbandet. Referenser: 1. Johansson C. et al. An assessment of a self-adherent, soft silicone dressing in post operative wound care following hip and knee arthroplasty. Poster presentation at EWMA, Brussels, Belgium Fluid handling capacity. Mölnlycke Health Care Lab. report Downloadable from 3. White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, Tensile force. Mölnlycke Health Care Lab. report Downloadable from 5. White R. et al. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, Meaume S. et al. A study to compare a new self adherent soft silicone dressing with aself adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound Management, Feili F et al. Retention capacity. Poster presentation at the EWMA conference, Lisbon, Portugal ** Safetac referenser, se sid Safetac teknologi

31 Kirurgiskt snitt Kirurgiskt snitt med staplers Mepilex Border Post-Op på knä Mepilex Border Post-Op på knä MEPILEX BORDER POST-OP Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek Sårdyna storlek Absorption Avd fp Trp fp * 6 x 8 3 x 5 Med-hög x 10 4,5 x 6 Med-hög x 15 4,5 x 10 Med-hög x 20 4,5 x 14,5 Hög x 25 4,5 x 19,5 Hög x 30 4,5 x 24 Hög x 35 4,5 x 29 Hög * ingen flex teknologi i förbandet ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Mepilex Border Post-Op är utvecklat för postoperativa och traumatiska sår. Förbandet är optimerat för postoperativ användning och blodabsorption. Flex teknologin ger mycket hög formbarhet och är perfekt att använda över leder såsom knän och höfter 4. Varje förbandsstorlek är anpassad för sitt syfte utifrån behov av absorptionskapacitet, flexibilitet och förmåga att sitta på plats. Storlekarna 20 cm och längre har en absorptionsdyna anpassad för kraftigt vätskande sår. De mindre storlekarnas tunnare sårdyna är anpassad för måttligt till kraftigt vätskande sår. Mer information finns på eller Safetac teknologi 31

32 Safetac yta ** Minskar smärta och vävnadsskada före, under och efter förbandsbyte 1** Vidhäftar inte i det fuktiga såret 2** utan endast på den torra omkringliggande huden 3**,4** Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration 5**-7** Minskar stressnivåerna hos patienter med svårläkta sår 11** CAN BE CUT Tunt lager av polyuretanskum Högeffektiv transport av sårsekret till ytterförband Formar sig väl och är lämpligt för sår som är svåra att lägga om Lämpligt för stora och vätskande sår FÖRDELAR MED MEPILEX TRANSFER Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte Högeffektiv transport av sårsekret till ytterförband Skonsam vidhäftning och behagligt att bära Förbandet är följsamt och kan enkelt klippas till för att passa områden som är svåra att lägga om Lämpligt för stora, ömtåliga och svårbandagerande områden Kan sitta kvar i flera dagar även vid byte av ytterförband, beroende på sårets tillstånd Kan ligga kvar på huden vid strålbehandling Sitter på plats vilket frigör båda händerna och underlättar applicering av ytterförband Förbandet kan justeras och återappliceras utan att tappa vidhäftningsförmågan Tunt, formbart och flexibelt Fungerar bra under kompression Låg risk för hudirritation och allergi Kostnadseffektiv genom färre förbandsbyten MEPILEX TRANSFER DET EFFEKTIVA FÖRBANDET FÖR TRANSPORT AV SÅRSEKRET Mepilex Transfer är ett tunt och mycket bekvämt skumförband som högeffektivt transporterar sårsekret till ytterförband. Förbandet är smidigt, följsamt och kan enkelt klippas till för att passa till svårbandagerade områden. Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar att sårsekret läcker ut på den omkringliggande huden och därmed minskas risken för maceration. Safetac är skonsamt vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret samt på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten. ** Safetac referenser, se sid Safetac teknologi

33 Strålreaktion (armhåla) Bensår Malignt cancersår Mepilex Transfer på strålreaktion (under bröst) MEPILEX TRANSFER Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek cm Avd fp Transp fp x x x x ANVÄNDNINGSOMRÅDE För flera indikationsområden för vätskande sår som är svåra att lägga om, såsom: 1 Mepilex Transfer kan också användas som ett skyddslager på sår som inte vätskar och/eller på känsliga hudområden. Referenser: 1) Grocott P, The Palliative Management of Fungating Malignant Wounds, Educ Bkit. Wound Care Society. Vol 8. No. 2 June 2001 Mer information finns på eller Safetac teknologi 33

34 Safetac lager Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte 1** Vidhäftar inte i det fuktiga såret, 2** utan endast på den torra huden 3**,4** Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration 5**-7** ANTI-MICROBIAL CAN BE CUT Skum Skummet absorberar sårsekret och transporterar det till ett ytterförband Formar sig väl efter kroppens konturer och är lämplig för områden som är svåra att lägga om Ingen baksidesfilm vilket möjliggör transport av sårsekret till ett ytterförband som kan bytas frekvent medan Mepilex Transfer Ag kan ligga kvar upp till 14 dagar Silversulfat Snabb antimikrobiell effekt inom 30 minuter 6 Ihållande antimikrobiell effekt i upp till 14 dagar 7 MEPILEX TRANSFER AG ANTIMIKROBIELLT SÅRKONTAKT- LAGER MED SAFETAC TEKNOLOGI FÖRDELAR MED MEPILEX TRANSFER AG Ett förband med Safetac för att minimera smärta 1** Vidhäftar skonsamt på den omkringliggande huden utan att fastna i det fuktiga såret 2* Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte 3**-4** Formar sig väl efter kroppens konturer och är lämplig för områden som är svåra att lägga om Kan klippas för att anpassa storlek och form Ett förband med högeffektiv vätskehantering Transporterar sårsekret till ett ytterförband Inaktiverar ett brett spektra av mikroorganismer 5 Snabb antimikrobiell effekt inom 30 minuter 6 Ihållande antimikrobiell effekt i upp till 14 dagar 7 Även antimikrobiell effekt med ett andra lager 8 Ett förband som ger ostörd sårläkning Ett förband som kan sitta på plats i flera dagar så att kroppen kan läka såret i lugn och ro NOTERA Mer detaljer finns i bipacksedeln. Mepilex Transfer Ag är ett antimikrobiellt sårkontaktlager med Safetac teknologi som är utformat för ostörd sårläkning. Genom att kombinera det med ett ytterförband som är anpassat för en specifik sårtyp möjliggör det en optimal kombination. Mepilex Transfer Ag kan sitta kvar på plats medan ytterförbandet byts ut vid behov. Safetac är skonsamt vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret och på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten. References: 1. White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, Upton D. et al. The Impact of Atraumatic Vs Conventional Dressings on Pain and Stress in Patients with Chronic Wounds. Submitted and approved for publication. Journal of Wound Care, Upton D. et al. Pain and stress as contributors to delayed wound healing. Wound Practice and Research, Butcher M. et al. Quantifying the financial impact of pain at dressing change. Psychological impact of pain in patients with wounds. Wounds UK, External lab report, NAMSA. 8. Data on file. ** Safetac referenser, se sid Safetac teknologi

35 Delhudsbrännskada Malignt tumörsår Mepilex Transfer Ag på nacke Mepilex Transfer Ag på rygg i kombination med Mextra Superabsorbent MEPILEX TRANSFER Ag Sterila, enstycksförpackade Art. nr. Storlek cm Avd. fp. Trp. fp ,5 x 8, x 12, ,5 x 12, x x ANVÄNDNINGSOMRÅDE Mepilex Transfer Ag är utformat för vätskande och svårbandagerande områden med ökade tecken på bakteriell påverkan. Exempel på områden är: Mer information finns på eller Safetac teknologi 35

36 Safetac yta ** Minskar smärta och vävnadsskada före, under och efter förbandsbyte 1** Vidhäftar inte i det fuktiga såret 2** utan endast på den torra omkringliggande huden 3**,4** Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration 5**-7** Minskar stressnivåerna hos patienter med svårläkta sår 11** Polyuretannät Transparent för enkel inspektion av såret Öppen nätstruktur möjliggör effektiv transport av sårsekret samt att lokal behandling kan appliceras t.ex. salvor FÖRDELAR MED MEPITEL ONE Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbytet Endast vidhäftning på en sida för enkel applicering Kan sitta kvar på såret i upp till 14 dagar vilket möjliggör ostörd sårläkning då endast ytterförbandet behöver bytas Transparent för att underlätta inspektion av såret vid applicering och under bärtiden Möjliggör färre förbandsbyten Minskar risken för maceration Bibehållna produktegenskaper över tid - lämnar inga rester och torkar inte ut Följsam och bekväm att bära Sitter på plats Låg risk för hudirritation och allergi Kostnadseffektiv genom färre förbandsbyten CAN BE CUT MEPITEL ONE - DET EFFEKTIVA SÅRKONTAKTLAGRET MED VIDHÄFTNING PÅ ENDAST EN SIDA Mepitel One kan sitta kvar på såret i upp till 14 dagar 1-5 beroende på sårets tillstånd, vilket möjliggör ostörd sårläkning då endast ytterförband behöver bytas. Den öppna nätstrukturen låter sårsekret passera till ett absorberande ytterförband. Safetac förhindrar ytterförbandet från att fastna i såret vilket minskar smärta och vävnadsskada i samband med förbandsbyte. Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar läckage till den omkringliggande huden och minskar risken för maceration. Mepitel - sårkontaktlager med Safetac på båda sidorna Referenser: 1. Eagle M. Use of non-adherent silicone dressing Mepitel to meet client centered needs in chronic non-healing wounds. Clinical Report Mölnlycke Health Car e (1998). 2. Taylor R. Use of a silicone net dressing in severe mycosis fungoids. JoWC, Vol 8, No 9 (1999), p Young T. Fungating wounds: their diagnosis and management. Community nurse, 5, No 10 (1999), p Marconi R, Laverda F, Trevisan G. Poster Presentation European Wound Management Association, Helsinki, Finland, Barraziol R, Fraccalenta E, Schiavon M. Poster Presentation European Wound Management Association, Helsinki, Finland, 2009 ** Safetac referenser, se sid Safetac teknologi

37 Handskada Mepitel One under Mextra Superabsorbent Brännskada Skärsår MEPITEL ONE Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek cm Avd fp Transp fp x x / x x x MEPITEL Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek cm Avd fp Transp fp x x ANVÄNDNINGSOMRÅDE Mepitel One är utformat för flera indikationsområden, såsom: fullhudstransplantat diabetiker Mepitel One kan även användas som ett skyddande lager på torra sår samt på områden med ömtålig hud x x Safetac teknologi 37

38 BACTERIA AND VIRAL BARRIER* MEPITEL FILM KAN INTE ANVÄNDAS TILL PRIMÄR FIXERING AV IV, KANYLER, INGÅNGAR ELLER ANDRA INFUSIONER SAMT LIVSUPPEHÅLLANDE UTRUSTNING. 1,2,3,5,6 Skyddspapper och pappersram för enkel applicering FÖRDELAR MED MEPITEL FILM Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte Transparent och andningsbart hudskydd Formar sig väl efter kroppens konturer Kan användas ensamt eller i samband med andra produkter Duschbar Lämnar inga rester Safetac yta ** Minskar smärta och vävnadsskada före, under och efter förbandsbyte 1** Vidhäftar inte i det fuktiga såret 2** utan endast på den torra omkringliggande huden 3**,4** Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration 5**-7** Minskar stressnivåerna hos patienter med svårläkta sår 11** Transparent, andningsbar, elastisk polyuretanfilm för komfort och optimal sårläkningsmiljö Duschbart Virus- och bakteriebarriär* FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Mepitel Film är inte ett sårkontaktlager och tillåter inte sårsekret att passera till ett ytterförband. Om mer än en produkt används och de överlappar varandra minskar andningsbarheten. Det kan leda till att överflödig fukt inte kan avdunsta från huden. SHOWER PROOF CAN BE CUT * mikrober större än 25 nm * microbes larger than 25 nm MEPITEL FILM - HUDSKYDDSFÖRBAND Mepitel Film är ett flexibelt, transparent hudskydd som hindrar hud och/eller sår från mikrobiell kontaminering. Det skyddar också vätska från att tränga igenom samtidigt som ytan formar sig väl efter kroppens konturer. Mepitel Film bibehåller en fuktig miljö även om andningsbarheten tillåter överflödig fukt att avdunsta från huden. Safetac vidhäftar omedelbart och minskar behovet av extra tryck för god fixering. Safetac garanterar också mindre smärta vid förbandsbyte. Mepitel Film lämnar inga rester på huden och vidhäftningen ökar inte över tid. Mepitel Film är det enda skyddsförbandet med Safetac. Förbandet minskar hudstrippning och smärta vid förbandsbyte och är det ideala valet vid applicering på känslig hud, så som: behandling av ytliga - hudskador - trycksår kategori 1 och 2 - brännskador skydd av känslig och skör hud skydd av öppna kirurgiska sår fixering av primärförband Landing Zone för fixering av tejp utan att skada frisk vävnad kan kombineras med geler och salvor Ben Kan användas för fixering av primärförband Armbåge För ökad bekvämlighet kan förbandet klippas till Öra Vid applicering på svårbandagerade områden kan förbandet enkelt klippas till APPLICERINGSGUIDE Safetac yta Minskar smärta och Transparent, Skyddspapper och vävnadsskada före, under andningsbar, elastisk pappersram för enkel och efter förbandsbyte polyuretanfilm för applicering komfort och optimal Vidhäftar inte i det fuktiga sårläkningsmiljö såret utan endast på den Duschbar torra huden 2 Virus- och Sluter sig kring bakteriebarriär* sårkanterna och minskar risken för maceration 3,4 * mikrober större än 25nm Landing Zone Kan användas för att skydda huden när medicinskutrustning ska fixeras ** Safetac referenser, se sid Safetac teknologi

Huden är ett ömtåligt organ, ett faktum som gör det viktigt att välja rätt kirurgisk tejp vid varje tillfälle.

Huden är ett ömtåligt organ, ett faktum som gör det viktigt att välja rätt kirurgisk tejp vid varje tillfälle. Välj rätt kirurgisk tejp till rätt tillfälle. Val av rätt tejp ger en säker fixering, minskar risken för hudskador, förlänger användningstiden och ökar därmed kostnadseffektiviteten. 3M är en av världens

Läs mer

Sår. Olika sår. Vård av stomiopererade patienter och sårbehandling

Sår. Olika sår. Vård av stomiopererade patienter och sårbehandling Vård av stomiopererade patienter och sårbehandling EVA I PERSSON Sår Vulnus- en störning i hudens normala anatomiska struktur och funktion och som läker organiserat och i tidsbestämd ordning, tex. det

Läs mer

Produktkatalog Sårbehandling

Produktkatalog Sårbehandling Produktkatalog Sårbehandling S å r b e h a n d l i n g Effektiv sårbehandling från ConvaTec Innehållsförteckning Sår och sårläkning Sid 3 Hantera symtom från såret Sid 4 Hantering av sårvätska Sid 4 Hantering

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Definition 2. Orsaker 2. Ytlig brännskada grad 1 4. Ytlig delhudsbrännskada ytlig grad 2 4

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Definition 2. Orsaker 2. Ytlig brännskada grad 1 4. Ytlig delhudsbrännskada ytlig grad 2 4 Vårdsamverkan FyrBoDal 1 Brännskador Innehållsförteckning Definition 2 Orsaker 2 Ytlig brännskada grad 1 4 Ytlig delhudsbrännskada ytlig grad 2 4 Djup delhudsbrännskada djup grad 2 4 Fullhudsbrännskada

Läs mer

Riktlinjer för aktiv sårläkning rekommenderade av Sårgruppen i Blekinge

Riktlinjer för aktiv sårläkning rekommenderade av Sårgruppen i Blekinge Sårprodukter Riktlinjer för aktiv sårläkning rekommenderade av Sårgruppen i Blekinge Behandlingsinstruktioner för sårläkning finns på intranätet under Vård/Sårläkning/Sårcentrum/Sårgruppen. För terapigruppen:

Läs mer

Våga Vägra Skador Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR

Våga Vägra Skador Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR en skrift producerad av SHF s Medicinska Nätverk med avsikt att hålla handbollsspelare skadefria. 1 EGENVÅRD De vanligaste skadorna inom idrotten är småskador. Du kan lära

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-02-28

SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-02-28 SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-02-28 Sårbehandling Ett nyupptäckt sår hos en patient ska alltid så snart som möjligt bedömas av sjuksköterska. Sår ska skötas

Läs mer

Kirurgiska sår och dess omvårdnad. Gallopererad patient med drän.

Kirurgiska sår och dess omvårdnad. Gallopererad patient med drän. Kirurgiska sår och dess omvårdnad av Maria Magnsbacka och Kerstin S Wilbrand Gallopererad patient med drän. SÅRLÄKNING Vulnus och ulcus. Sårläkning är en komplex process och innefattar olika mekanismer

Läs mer

Personer med diabetes, andra ämnesomsättningssjukdomar och cirkulationsrubbningar får ofta svårläkta sår som behöver bedömas av sjukvården.

Personer med diabetes, andra ämnesomsättningssjukdomar och cirkulationsrubbningar får ofta svårläkta sår som behöver bedömas av sjukvården. SÅRVÅRD Vem? Personer med diabetes, andra ämnesomsättningssjukdomar och cirkulationsrubbningar får ofta svårläkta sår som behöver bedömas av sjukvården. Tid? Vid sår som inte visar tecken på läkning efter

Läs mer

TRYCKSÅR R I K T L I N J E R H U R A R B E T A R V I F Ö R E B Y G G A N D E?

TRYCKSÅR R I K T L I N J E R H U R A R B E T A R V I F Ö R E B Y G G A N D E? TRYCKSÅR R I K T L I N J E R H U R A R B E T A R V I F Ö R E B Y G G A N D E? DEFINITON Ett trycksår är en lokaliserad skada i hud och underliggande vävnad, vanligtvis över benutskott, som ett resultat

Läs mer

Patientinformation för vård i hemmet. Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer:

Patientinformation för vård i hemmet. Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer: Patientinformation för vård i hemmet Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer: Sårbehandling med negativt tryck, system för engångsbruk 2 Inledning I denna patienthandbok finns

Läs mer

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud Sår 2015 kunskap utveckling inspiration Olika typer av sår lär dig att identifiera och särskilja olika sårtyper och göra en fullständig anamnes! Varför blir ett sår svårläkt? Debridering och rengöring

Läs mer

Diabetes och fotvård

Diabetes och fotvård DIABETES OCH FÖTTER Diabetes och fotvård Att leva med diabetes gör att det blir ännu viktigare att ta hand om sin personliga hälsa. Det gäller även vården av fötterna. Personer som har diabetes drabbas

Läs mer

Välkomna. Britt-Louise Andersson Sårsamordnare Hälso och sjukvårdsavdelningen Region Kronoberg. Britt-louise.s.andersson@kronoberg.

Välkomna. Britt-Louise Andersson Sårsamordnare Hälso och sjukvårdsavdelningen Region Kronoberg. Britt-louise.s.andersson@kronoberg. Välkomna Britt-Louise Andersson Sårsamordnare Hälso och sjukvårdsavdelningen Region Kronoberg Britt-louise.s.andersson@kronoberg.se Hur många Akilles finns på min enhet? 95% av tryckskador är en undvikbar

Läs mer

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Agenda Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Tripep i korthet Utveckling av nya innovativa läkemedel för kroniska sjukdomar baserat på egna och andras patenterade och patentsökta

Läs mer

Kunskap om. Hudens uppbyggnad. Copyright Margareta Grauers, 2015 1. Föreläsning om patienter med svårläkta sår, den 20 maj 2015 anordnad av Solna Stad

Kunskap om. Hudens uppbyggnad. Copyright Margareta Grauers, 2015 1. Föreläsning om patienter med svårläkta sår, den 20 maj 2015 anordnad av Solna Stad Föreläsning om patienter med svårläkta sår, den 20 maj 2015 anordnad av Solna Stad Margareta Grauers, dermatologisjuksköterska E-post: margareta.grauers@comhem.se Margareta Grauers, 2015 Kunskap om Hur

Läs mer

Om Emla. Lokalbedövande kräm inför skönhetsbehandlingar.

Om Emla. Lokalbedövande kräm inför skönhetsbehandlingar. Om Emla. Lokalbedövande kräm inför skönhetsbehandlingar. FIN UTAN PIN Vill man bli fin får man lida pin, brukar det heta. När det gäller mindre kirurgiska skönhetsingrepp är det onekligen en träffande

Läs mer

Bröstcancer. strålreaktioner på huden

Bröstcancer. strålreaktioner på huden Bröstcancer strålreaktioner på huden Strålbehandling ges till i stort sett alla bröstcancerpatienter efter operation, dels för att försäkra sig om att inga tumörceller blir kvar, dels för att minska risken

Läs mer

Lägg till CE-märke, Svanenmärke och miljöruta

Lägg till CE-märke, Svanenmärke och miljöruta Maximal häftförmåga Lätt att ta bort Genom att introducera SenSura vår nya patenterade häftplatta med två lager har vi lyckats optimera funktionen för alla fem parametrarna. Det klassiska häftproblemet

Läs mer

Att praktiskt hantera svårläkande sår Åsa Boström Hudkliniken Södersjukhuset.

Att praktiskt hantera svårläkande sår Åsa Boström Hudkliniken Södersjukhuset. Att praktiskt hantera svårläkande sår Åsa Boström Hudkliniken Södersjukhuset. Diagnos Multidisciplinärt Konsten att ta hand om Förbandskostnad ej relevant Biobörda/Sårinfektion? Antibiotika läker ej alla

Läs mer

Operation. Att rätt material är viktigt för att kunna arbeta effektivt är en sanning också vid kirurgiska ingrepp, stora som små.

Operation. Att rätt material är viktigt för att kunna arbeta effektivt är en sanning också vid kirurgiska ingrepp, stora som små. Operation Rätt material vid rätt tillfälle Att rätt material är viktigt för att kunna arbeta effektivt är en sanning också vid kirurgiska ingrepp, stora som små. närvarande. Då gäller det att man har rutiner,

Läs mer

AKNE FÅR ALDRIG STOPPA DIG

AKNE FÅR ALDRIG STOPPA DIG AKNE FÅR ALDRIG STOPPA DIG Har du finnar eller akne? Då är du inte ensam. Oftast börjar det i puberteten vilket kan vara en känslig tid för många. Vid 15 18-års ålder brukar aknen vara som värst för att

Läs mer

FÖR PERSONER MED DIABETES DIABETES OCH FOTVÅRD

FÖR PERSONER MED DIABETES DIABETES OCH FOTVÅRD FÖR PERSONER MED DIABETES DIABETES OCH FOTVÅRD DIABETES OCH FOTVÅRD DIABETES OCH FOTVÅRD Det är mycket viktigt för en diabetiker att ta hand om sin personliga hälsa. Speciellt måste fötternas välstånd

Läs mer

till dig som har en Överarmsfraktur

till dig som har en Överarmsfraktur till dig som har en Överarmsfraktur Överarmsfraktur Fraktur (benbrott) på överarmen. Behandlingsmetod bestäms utifrån frakturens läge och utseende. Behandlingsmetod Armen i mitella eller slynga. Axellås

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN - CEDERROTH

FÖRSTA HJÄLPEN - CEDERROTH STATIONER SIDA 2-4 ÖGONDUSCH SIDA 5-6 PLÅSTER SIDA 7-9 REFILLER ÖVRIGA SIDA 10-12 KUDDAR SIDA 13-15 LÅDOR SIDA 16-17 ÖVRIGT SIDA 18 Produktkatalog - Första Hjälpen - Cederroth.docx / 2015-07-31/ Sida 1

Läs mer

MAS Riktlinje Riktlinje för arbete med att förebygga trycksår

MAS Riktlinje Riktlinje för arbete med att förebygga trycksår MAS Riktlinje Riktlinje för arbete med att förebygga trycksår Inledning Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska vården bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård. Det innebär att vården ska vara av

Läs mer

Desinfektion. Basala Hygienrutiner

Desinfektion. Basala Hygienrutiner Basala Hygienrutiner Den mest grundläggande åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner inom alla former av vård och omvårdnad är att all vårdpersonal av alla kategorier konsekvent tillämpar

Läs mer

3M Perioperativ vård 2010 / 2011. 3M Produktkatalog Incisionsfilmer Operationsdrapering Rockar Kundanpassade set

3M Perioperativ vård 2010 / 2011. 3M Produktkatalog Incisionsfilmer Operationsdrapering Rockar Kundanpassade set 3M Perioperativ vård 2010 / 2011 3M Produktkatalog Incisionsfilmer Operationsdrapering Rockar Kundanpassade set 3M Health Care Hög kvalitet på draperingsmaterial och häftämne 3Ms produkter används av operationspersonal

Läs mer

Riskbedömning enligt Modifierad Nortonskala

Riskbedömning enligt Modifierad Nortonskala Trycksårskort Riskbedömning trycksår Modifierad Nortonskala & RAPS-skalan Madrassväljaren Guidelines vid val av produkt Riskbedömning enligt Modifierad Nortonskala A. Psykisk status 4 Helt orienterad till

Läs mer

D R Å IV STOM Vårda din hud 1

D R Å IV STOM Vårda din hud 1 STOMIVÅRD Vårda din hud 1 Salts prioriterar forskning om hudvård för stomiopererade Hel och oskadad hud är en förutsättning för okomplicerad bandagering av en stomi. Salts Healthcare är stolta över att

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation

Fri från tobak i samband med operation Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Tobak Hälsa Tobaksfri inför din operation Visste du att... när du blir opererad är det många faktorer som påverkar hur resultatet av operationen

Läs mer

Bäddmadrasser med funktion Sensity /TempSmart /Coolmax

Bäddmadrasser med funktion Sensity /TempSmart /Coolmax Bäddmadrasser med funktion Sensity /TempSmart /Coolmax För en naturligt renare sängmiljö Rätt temperatur hela natten För en torr och luftig komfort Skötselråd bäddmadrasser För att du ska bli riktigt nöjd

Läs mer

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar?

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Lena Blomgren Överläkare, med dr Kärlkirurgiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Ben- och fotsår behöver först och främst en diagnos

Läs mer

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som har erhållit strålbehandling

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som har erhållit strålbehandling Patientinformation Bröstrekonstruktion Information till dig som har erhållit strålbehandling Information för dig som erhållit strålbehandling Den här informationen vänder sig till Dig som funderar på att

Läs mer

ACTINICA LOTION FÖREBYGGER vissa former av HUDCANCER

ACTINICA LOTION FÖREBYGGER vissa former av HUDCANCER ACTINICA LOTION FÖREBYGGER vissa former av HUDCANCER Actinica Lotion skyddar huden mot UV-strålning och förebygger vissa former av hudcancer 2 Vad är hudcancer? Hudcancer är den vanligaste typen av cancer.

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

Din hud andas! Camoufl age och concealer. förbättrar din hud varje dag

Din hud andas! Camoufl age och concealer. förbättrar din hud varje dag Din hud andas! Camoufl age och concealer förbättrar din hud varje dag Den första täckande cremen som låter din hud andas. Avancerad teknologi hjälper huden att förbättra sin egen läkningsprocess efter

Läs mer

FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR. Kontaktperson för media:

FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR. Kontaktperson för media: FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR Kontaktperson för media: Eva Arlander, Marknadsdirektör, Medivir, 08-546 83 121, eva.arlander@medivir.com Pressbilder finns på www.mynewsdesk.com/se/pressroom/medivir

Läs mer

CEDERROTH Första hjälpen system

CEDERROTH Första hjälpen system CEDERROTH Första hjälpen system Cederroth Första Hjälpen-station är en helt ny produkt som ersätter Första Hjälpen-tavlan. Vår nya station är mer hygienisk och bättre anpassad efter olika vårdbehov. En

Läs mer

Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder

Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder Aktuella behandlingsråd för infekterade sår Sårsmärta smärtlindringens positiva effekter på sårläkningen! Läkningshämmande faktorer fallbeskrivningar! Preventivt

Läs mer

Upphandlat sortiment Stockholms Läns Landsting (One-Link) start 2015-06

Upphandlat sortiment Stockholms Läns Landsting (One-Link) start 2015-06 Upphandlat sortiment Stockholms Läns Landsting (One-Link) start 2015-06 Sanisoft Mini Kol Specialskydd för små anal-läckage. Ett effektivt kolfilter som eliminerar all lukt i 3-5 timmar. Ett tunt, mjukt

Läs mer

Medicinska kompressionsstrumpor

Medicinska kompressionsstrumpor Medicinska kompressionsstrumpor JOBST kompressionsstrumpor för alla tillfällen Enligt tysk standard RAL Varför JOBST kompressionsstrumpor? Problem med venerna? Friska ben har vener med glatta och elastiska

Läs mer

Riktlinjer. vid förebyggande och behandling av. för kommunerna i Norra Hälsingland

Riktlinjer. vid förebyggande och behandling av. för kommunerna i Norra Hälsingland Riktlinjer vid förebyggande och behandling av för kommunerna i Norra Hälsingland NORDANSTIGS KOMMUN Utarbetade av: Ylva Hovelius Moberg, ssk, Hudiksvalls kommun Reviderad av : Åsa Tollstedt, Sårvårdsansvarig

Läs mer

Upphandlade diabeteshjälpmedel - Öppen vård

Upphandlade diabeteshjälpmedel - Öppen vård Upphandlade diabeteshjälpmedel - Öppen vård Upphandling 2012-08-01 2016-07-31 Basmätare Medcore AB MedCore Care /startkit MedCore Care vnr.732301 www.medcore.se Förpack (antal) 10 (25+25) Styckpris (exkl.

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

Välkomna till en presentation av RiksSår!

Välkomna till en presentation av RiksSår! Välkomna till en presentation av RiksSår! - Sveriges Nationella Kvalitetsregister för patienter med svårläkta sår! Nina Åkesson, Nationell Koordinator RiksSår Varför ett kvalitetsregister för svårläkta

Läs mer

TORKMATERIAL IKATEX BOX. ikatex TEXTILA TORKDUKAR AV HÖG KVALITET I PRAKTISK FÖRPACKNING

TORKMATERIAL IKATEX BOX. ikatex TEXTILA TORKDUKAR AV HÖG KVALITET I PRAKTISK FÖRPACKNING TORKMATERIAL ikatex IKATEX BOX TEXTILA TORKDUKAR AV HÖG KVALITET I PRAKTISK FÖRPACKNING Ikatex är en serie av textila, högklassiga torkdukar för den mest krävande användaren. Torkdukarna klarar hårda krav

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Innehåll 3 Tobaksfri inför din operation 5 Nu har du chansen! 7 Tobaksfri efter din operation 8 Mer information 10 Regional och lokal information

Läs mer

Goda råd vid handeksem

Goda råd vid handeksem Handeksem Goda råd vid handeksem Patientinformation 1 Goda råd vid handeksem Handeksem är vanligt och ca 10-15 % av alla kvinnor och 4 % av männen drabbas. Handeksem är den vanligaste arbetsrelaterade

Läs mer

PLÅSTERDISPENSER Till 5 meters rullar

PLÅSTERDISPENSER Till 5 meters rullar PRODUKTKATALOG PLÅSTERDISPENSER Till 5 meters rullar Passar alla typer av 5m plåsterrullar D-56 är en populär Dispenser för att på ett enkelt sätt kapa den storlek på plåster man behöver, breda eller smala,

Läs mer

Läkarens/terapeutens namn: Utbildningshandbok

Läkarens/terapeutens namn: Utbildningshandbok Läkarens/terapeutens namn: Utbildningshandbok DermaFrac TM mikronålar med djup vävnadsinfusion DermaFrac är en spännande ny behandling som kombinerar mikronålbehandling med djup vävnadsinfusion. DermaFrac

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

Terbinafin ratiopharm

Terbinafin ratiopharm Terbinafin ratiopharm Vid behandling av fotsvamp Vad är fotsvamp? Fotsvamp är en ofarlig men ofta irriterande och som regel kliande infektion i huden. Fotsvamp kan drabba alla människor oavsett livsstil

Läs mer

Active Collagen 2 STÄRKER OCH FÖRYNGRAR HUDEN

Active Collagen 2 STÄRKER OCH FÖRYNGRAR HUDEN ACTIVE COLLAGEN 2 1 Active Collagen 2 STÄRKER OCH FÖRYNGRAR HUDEN Slätar ut fina linjer och rynkor och ökar hudens elasticitet Ökar fuktighetsnivån i huden Tillför vitalitet, styrka och flexibilitet Stimulerar

Läs mer

Infektion Ärrbildning Brännskador

Infektion Ärrbildning Brännskador INFORMERAT SAMTYCKE LASERBASERADE BEHANDLINGAR INSTRUKTIONER Detta är ett dokument om informerat samtycke som har förberetts för att hjälpa din kirurg att informera dig om laserbehandlingar, dess risker

Läs mer

Eksem. DermaSilk lindrar eksem och klåda. Patientinformation

Eksem. DermaSilk lindrar eksem och klåda. Patientinformation Eksem DermaSilk lindrar eksem och klåda 1 Patientinformation Lindrar eksem och klåda på en Upp till 90 % av alla eksem är infekterade av bakterier och svampar. Infektionerna ökar klådan och försvårar läkningen.

Läs mer

SALICYLIC PEEL BEHANDLING. - Patientinformation -

SALICYLIC PEEL BEHANDLING. - Patientinformation - SALICYLIC PEEL BEHANDLING - Patientinformation - Introduktion Biophora Salicylic Peel är en ytterst effektiv Peel som är inriktad på att exfoliera de döda hudcellerna på hudens yta. Den är tillgänglig

Läs mer

KAMPANJ ERBJUDANDEN december 2011

KAMPANJ ERBJUDANDEN december 2011 KAMPANJ ERBJUDANDEN december 2011 KAMPANJ nagellack Upptäck REQ:s nagellack! Köp ett komplett ställ med nagellack 7 ml 48 x 3 och få 24 st valfria nagellack 15 ml för salongsbruk utan debitering. Innehåller:

Läs mer

Lymfsystemet - Funktion och behandlingar. Bertil Brogeland - Massageterapeut, Lymfflödesmassör, Andningsterapeut

Lymfsystemet - Funktion och behandlingar. Bertil Brogeland - Massageterapeut, Lymfflödesmassör, Andningsterapeut Lymfsystemet - Funktion och behandlingar Bertil Brogeland - Massageterapeut, Lymfflödesmassör, Andningsterapeut Vad är lymfsystemet och vad gör det? Alla vet att ett blåmärke försvinner men få vet hur!

Läs mer

INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA

INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA Den här broschyren är riktad till dig som ska behandlas med QUTENZA (kapsaicin). Här kan du läsa om vad QUTENZA är, hur det fungerar och hur behandlingen

Läs mer

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr Vesikoureteral reflux hos barn Patient-/föräldrabroschyr TM Att förstå reflux Ditt barn har vesikoureteral reflux (VUR/reflux) vilket innebär att urinen rinner tillbaks från urinblåsan till njuren. Reflux

Läs mer

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning)

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning) Din guide till Bayer Pharma AG, D-13342 Berlin, Germany Copyright 2012 Bayer Pharma AG www.bayerhealthcare.com Innehåll Sid Vad är Eylea?... 4 Åldersförändringar i gula fläcken... 5 Innan du får en injektion

Läs mer

Inget läckage Ingen sårig hud

Inget läckage Ingen sårig hud Inget läckage Ingen sårig hud 8 OLIKA STORLEKAR nu även storlek 20 och 41 Känn dig säker med Dermacol Har du problem med läckage och sårig hud? Då ska du prova Dermacol. Denna enkla men effektiva stomikrage

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

1 Cancer, smärta och förstoppning

1 Cancer, smärta och förstoppning 1 Cancer, smärta och förstoppning Korta fakta: I den lindrande, palliativa, vården i livets slutskede lider upp till 80 procent av cancerpatienterna av svår smärta. (1) Grunden för smärtlindring inom cancervården

Läs mer

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen.

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Upprätthåller din hunds rörlighet för att få ut det mesta av livet. En guide från din veterinär och Nestlé Purina. Ledmobilitet GAD (dog UPPRÄTTHÅLLER HÄLSAN

Läs mer

NYHET! Patientinformation om Ketokonazol ratiopharm schampo. Behandla huvudsaken

NYHET! Patientinformation om Ketokonazol ratiopharm schampo. Behandla huvudsaken NYHET! Patientinformation om Ketokonazol ratiopharm schampo Behandla huvudsaken till mjäll ratiopharm ett av världens främsta generikaföretag Som generikaföretag är vår uppgift att ta vid när patenten

Läs mer

Förbandsmaterial. Avancerade sårvårdsprodukter ger kostnadseffektivitet

Förbandsmaterial. Avancerade sårvårdsprodukter ger kostnadseffektivitet Förbandsmaterial Avancerade sårvårdsprodukter ger kostnadseffektivitet All sårbehandling syftar till att skapa en optimal sårläkningsmiljö för att få såret att läka snabbt och samtidigt ge smärtlindring

Läs mer

många andra upplevelser. Jag blev chockad över att det skulle bli en promenad genom sjukhuset tillbaka hem, så blev det en traumatisk upplevelse.

många andra upplevelser. Jag blev chockad över att det skulle bli en promenad genom sjukhuset tillbaka hem, så blev det en traumatisk upplevelse. Jag har pratat med många som har gjort en sådan här operation. De flesta säger att det var helt underbart. Efter en vecka är man igång igen. Då är smärtan och allt annat borta. En del tyckte att det var

Läs mer

Hög Intensiv Fokuserat Ultraljud

Hög Intensiv Fokuserat Ultraljud Hög Intensiv Fokuserat Ultraljud Vad är Cellthion? Cellthion HIFU Hög Intensiv Fokuserad Ultraljud är ett alternativ till traditionell kirurgisk ansiktslyftning. Den stramar och lyfter hud på både, nacke,

Läs mer

TRÄNA HÅRDARE. PRESTERA BÄTTRE.

TRÄNA HÅRDARE. PRESTERA BÄTTRE. HERR A200 TRÄNA HÅRDARE. PRESTERA BÄTTRE. > Använd under träning och tävling för att öka din prestation och minska risken för skador > Baserad på en unik BMI-storleksalgoritm (Body Mass Index) för att

Läs mer

Sårvård - Samverkansdokument sårvårdande kliniker/primärvården

Sårvård - Samverkansdokument sårvårdande kliniker/primärvården Sårvård - Samverkansdokument sårvårdande kliniker/primärvården MEDICINSK INSTRUKTION 2 (39) INNEHÅLL Innehåll 1 KORTVERSION AV SAMVERKANSDOKUMENTET SID 3-6... 3 2 SYFTE MED SAMVERKANSDOKUMENTET... 7 3

Läs mer

Minskade kostnader med Descutan 4% 1

Minskade kostnader med Descutan 4% 1 ATC-kod D08AC02 Rx EF Minskade kostnader med Descutan 4% 1 Descutan svamp för preoperativ helkroppstvätt Preoperativ tvätt Bakterieflora och vanlig tvål På huden finns en bakterieflora som växer i form

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Att lägesändra och avlasta med positioneringsdynor. Praktiska råd och instruktiva bilder

Att lägesändra och avlasta med positioneringsdynor. Praktiska råd och instruktiva bilder Att lägesändra och avlasta med positioneringsdynor Praktiska råd och instruktiva bilder Att positionera För en sängliggande patient är det viktigt att regelbundet ändra ställning. Klarar patienten inte

Läs mer

Da Vinci kirurgisystem

Da Vinci kirurgisystem Da Vinci kirurgisystem Danderyds sjukhus Robotteknologin da Vinci gör det möjligt för kirurger att operera med högre precision som gör ingreppen säkrare och medför snabbare återhämtning för patienten jämfört

Läs mer

Celsite implanterbara injektionsportar

Celsite implanterbara injektionsportar Celsite implanterbara injektionsportar Patientinformation gällande Celsite injektionsportar. Innehåll Innehåll Beskrivning av injektionsporten Celsite Inledning Ordlista CELSITE injektionsport - Därför

Läs mer

Ansvarsfördelning medicintekniska produkter mellan Division allmänmedicin och interna/externa verksamheter Gäller för: Division Allmänmedicin,

Ansvarsfördelning medicintekniska produkter mellan Division allmänmedicin och interna/externa verksamheter Gäller för: Division Allmänmedicin, Administrativ rutin 1 (9) mellan Division allmänmedicin och interna/externa verksamheter Division Allmänmedicin, Värmland Utgåva: 3 Godkänd av: Karin Malmqvist, Divisionschef Utarbetad av: Eva Bergquist,

Läs mer

Apotekets råd om. Hudbesvär

Apotekets råd om. Hudbesvär Apotekets råd om Hudbesvär Huden har många olika, viktiga funktioner. Bland annat är huden ett mekaniskt skydd mot omvärlden. Huden kan liksom alla andra organ drabbas av olika typer av åkommor. Vissa

Läs mer

Positionera med Curera Kuddar som ger stöd i alla lägen

Positionera med Curera Kuddar som ger stöd i alla lägen INNEHÅLL: Rygg och andningsfrämjande läge... 3... 4 Halvsidesläge... 5 Avlastning nacke och arm... 6 Viloläge, Hemiplegi... 7 Avlastning sacrum, knän och hälar... 8 Molly Hälskydd... 10 HANDBOK Positionera

Läs mer

Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition

Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition Föreläsning 2014-03-11 Anna Svensson, leg. dietist Södra Älvsborgs Sjukhus Innehåll Dagens ämnen: Nutritionens betydelse Vad ska vi göra? Patientexempel Malnutrition

Läs mer

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Apotekets råd om Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Något år innan menstruation upphör går kvinnor in i en övergångsperiod, klimakteriet. Äggstockarna producerar mindre av det kvinnliga könshormonet

Läs mer

MikronMed AB är sedan 20 år en av skandinaviens ledande leverantörer av laser och IPL-system. Genom vårt samarbete med världsledande leverantörer kan

MikronMed AB är sedan 20 år en av skandinaviens ledande leverantörer av laser och IPL-system. Genom vårt samarbete med världsledande leverantörer kan Estetiska produkter MikronMed AB är sedan 20 år en av skandinaviens ledande leverantörer av laser och IPL-system. Genom vårt samarbete med världsledande leverantörer kan vi erbjuda våra kunder produkter

Läs mer

www.clinicmedical.se

www.clinicmedical.se www.clinicmedical.se 1. Vad är Hydrapeel plus Hydrapeel plus behandling är en av de ledande inom icke laser hudföryngring. Hydrapeel plus är den enda hydradermabration förfarande som kombinerar rengöring,

Läs mer

Pain Relief Experts. Dr. Michael Ho. Bruksanvisning

Pain Relief Experts. Dr. Michael Ho. Bruksanvisning Pain Relief Experts Dr. Michael Ho Bruksanvisning Innehåll Meddelande från doktor Michael Ho Vem kan använda produkten? 2 3 Olika funktioner För perfekt stöd och komfort För perfekt ryggmassage För perfekt

Läs mer

Diabetesfoten hos njurpatienten - kan god omvårdnad göra skillnad?

Diabetesfoten hos njurpatienten - kan god omvårdnad göra skillnad? Diabetesfoten hos njurpatienten - kan god omvårdnad göra skillnad? Magdalena Annersten Gershater Leg Sjuksköterska Dr Med Vet Universitetslektor diabetes Fakulteten Hälsa och Samhälle Institutionen för

Läs mer

Rulle Stor 5,0 Ag. Ansiktsrulle 3,5 Ag. Produktkod: 001

Rulle Stor 5,0 Ag. Ansiktsrulle 3,5 Ag. Produktkod: 001 Ansiktsrulle 3,5 Ag Produktkod: 001 Steg för nålar på 3,5 mm, mängd nålar: 272, storlek 36x42 mm. En len, elastisk hud är ett tecken på individens kraft, hälsa och ungdom. Människor har alltid försökt

Läs mer

Aktinisk keratos /solkeratos. Patientinformation

Aktinisk keratos /solkeratos. Patientinformation Aktinisk keratos /solkeratos Patientinformation Vad betyder aktinisk keratos? Aktinisk betyder orsakad av solen. Keratos kommer av ordet keratin, som betyder horn. Det rör sig alltså om en förtjockning

Läs mer

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP Innehåll Smärta i bröstet 4 Att behandla kärlkramp 5 Ryggmärgsstimulering vid svår kärlkramp 6 Teststimulering och implantation 7 Hur ska jag

Läs mer

2 3 THESKINREVOLUTION

2 3 THESKINREVOLUTION THESKIN REVOLUTION 2 3 THESKINREVOLUTION 4 5 Förmodlgen det mest eleganta sättet att uppnå synbart vackrare hy. Det revolutionerande SQOOM konceptet kombinerar ultraljud med jontofores i en stilfull och

Läs mer

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Ibuprofen ratiopharm Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Du ska inte använda Ibuprofen ratiopharm: Om du har astma eller tidigare fått allergiska reaktioner av smärtstillande medel.

Läs mer

Patientinformation Patientinformation. Ibuprofen ratiopharm

Patientinformation Patientinformation. Ibuprofen ratiopharm Patientinformation Patientinformation Amlodipin Ibuprofen ratiopharm ratiopharm vid vid behandling av av tillfällig högt blodtryck inflammation och kärlkramp och smärta, feber Observera! Kontakta läkare

Läs mer

Antibakteriell kräm utan antibiotika

Antibakteriell kräm utan antibiotika Antibakteriell kräm utan antibiotika Microcid, en antibakteriell kräm utan antibiotika Ingen resistensutveckling. Brett antibakteriellt spektrum. Ingen signifikant skillnad avseende effekt jämfört med

Läs mer

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Modern Betong Fogfria golvlösningar Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Polyuretan Den mest övertygande egenskapen hos polyuretan är dess förmåga att tillmötesgå olika krav genom

Läs mer

Gratis tejptips & VIP-rabatt

Gratis tejptips & VIP-rabatt OM SPORTTEJPNING Idrott är en del av det moderna samhället. De senaste 15 åren har inneburit mycket stora förändringar av hur elitidrott bedrivs. Antalet träningar och tävlingar har ökat, samtidigt som

Läs mer

d år sv ropp Hud & K

d år sv ropp Hud & K 34-001 34-002 34-003 34-007 34-004 34-006 34-005 34-008 15-600 15-601 15-604 15-606 15-640 15-641 15-642 15-660 15-661 15-662 15-611 15-618 15-615 15-620 15-614 15-610 15-612 >> www.vadeco.se 23 NORMAL

Läs mer

En viktig och värdefull insats inom behandling av diabetes med insulininjektioner.

En viktig och värdefull insats inom behandling av diabetes med insulininjektioner. En viktig och värdefull insats inom behandling av diabetes med insulininjektioner. Pic Solution. : En innovativ historia. representerar en kultur av forskning, kompetens och professionalism vilket stödjer

Läs mer