PRODUKTKATALOG SÅRBEHANDLING SKONSAM OCH EFFEKTIV SÅRBEHANDLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRODUKTKATALOG SÅRBEHANDLING SKONSAM OCH EFFEKTIV SÅRBEHANDLING"

Transkript

1 PRODUKTKATALOG SÅRBEHANDLING SKONSAM OCH EFFEKTIV SÅRBEHANDLING

2 INNEHÅLL Sid 3 Sid 7 Mölnlycke Health Care - Ett globalt hälsovårdsföretag som bryr sig om...3 Sårläkningsprocessens tre faser...4 Faktorer som påverkar sårläkning...5 Sårtyper...6 Safetac teknologi...7 Smärta vid förbandsbyte är något att bry sig om...8 Smärta orsakar stress, stress fördröjer sårläkningen.. 9 Safetac är mindre smärtsamt av 10 patienter föredrar förband med Safetac...12 Safetac är bevisat kostnadseffektivt...13 Sätter standarden för bevis som spelar roll...14 Safetac Produktguide...15 PRODUKTER MED Safetac teknologi Mepilex / Mepilex Heel...18 Mepilex Ag / Mepliex Heel Ag...20 Mepilex Lite...22 Mepilex Border / Mepilex Border Sacrum...24 Mepilex Border Lite...26 Mepilex Border Ag / Mepilex Border Ag Sacrum...28 Mepilex Border Post-Op...30 Mepilex Transfer...32 Mepilex Transfer Ag...34 Mepitel One / Mepitel...36 Mepitel Film...38 Mepiform...40 Mepitac...42 Mestopore S...44 Mepiseal...45 AKTIVA SÅRBEHANDLINGSPRODUKTER Xelma...48 Hypergel...50 Normgel...51 Mesalt...52 Melgisorb...53 Melgisorb Ag...54 Sid 47 Sid 57 KONVENTIONELLA SÅRBEHANDLINGSPRODUKTER Mepore...58 Mepore Pro...59 Mepore Film & Pad...60 Mepore Film...61 Mepore Film Roll...62 Mepore IV...63 Mestopore...64 Mesorb...65 Mextra Superabsorbent...66 Mesoft...68 Gauze...70 Celltork...71 Tubifast 2-Way Stretch...72 Tubifast Garments...74 Mefix...76 UNDERTRYCKSBEHANDLING (NPWT) Avance...78 Avance produktsortiment...80

3 Mölnlycke Health Care - Ett globalt hälsovårdsföretag som bryr sig Mölnlycke Health Care är en välkänd leverantör och tillverkare av engångsprodukter för operation och sårbehandling och vi erbjuder servicelösningar för den professionella hälsosektorn. Vi arbetar för att hjälpa vårdpersonal att kunna hantera de utmaningar de möter varje dag. Vi förstår vilka utmaningar hälso- och sjukvårdspersonal ställs inför och samarbetar med vården för att hitta lösningar med fokus på: Värde och effektivitet Vårdkvalitet Budgetbegränsningar Hälsoekonomiska underlag Klinisk effekt En hållbar sjukvård Vi har också åtagit oss att tillhandahålla de bästa sårbehandlingsprodukterna som minskar smärta vid förbandsbyte genom vår patenterade teknik. Flexibla leveranser och logistik Våra skräddarsydda lösningar säkerställer leveranser, undviker överbeläggning och gör att du kan spendera mindre tid på att beställa produkter. Att kunna kan lita på att du alltid har rätt produkter tillgängliga - i rätt tid - kommer inte bara att spara tid och resurser utan också minska stressen. Rådgivning, utbildning och stöd Mölnlycke Health Cares högkvalificerade team finns alltid till ert förfogande för stöd, utbildning, rådgivning och förebyggande problemlösning. Vi erbjuder vårt engagemang och stöd under varje steg din process. Hög standard Vi strävar efter att våra produkter och servicelösningar ska möta de högsta säkerhetsoch effektivitetsnivåerna. Det innebär att vi följer både lokala och internationella regler och standarder. Vi är ISO 9001, och certifierade och har ett globalt förvaltningssystem för att säkerställa att vi bibehåller en hög standard. En sund miljöpraxis Vi har under lång tid arbetat för att vår verksamhet ska ha så liten negativ effekt på miljön som möjligt, utan att kompromissa med effektiviteten och tillförlitligheten i våra produkter och servicelösningar. 3

4 SÅRLÄKNINGSPROCESSENS TRE FASER INFLAMMATIONSFASEN Inflammationsfasen börjar omedelbart när såret uppstår. Huvudaktiviteterna i denna fas är hemostas (blodstillning) och upprensning (de vita blodkropparna fagocyterar/äter upp bakterierna). I ett akut sår pågår inflammationsfasen vanligen i 3 4 dagar. I svårläkta sår pågår den här fasen längre. Det finns viss risk för att såret fastnar i inflammationsfasen, fasen blir alltså ihållande. Detta beror troligen på att det finns många gamla och döda celler i såret, s.k. cellbörda. Det är viktigt att komma ihåg att inflammationen är nödvändig för läkningsprocessen. PROLIFERATION-/ NYBILDNINGSFASEN Proliferationsfasen startar när såret är rent och inflammationsfasen nästan är avslutad. Syftet med denna fas är återbyggnad och den pågår tills såret inte längre är öppet. Den nybildade vävnaden är till en början rosa, men blir röd när kapillärerna blir kompaktare. Vävnaden blir blank, blodröd och knottrig/kornig (granula=korn); därav termen granulationsvävnad. Epitelceller (hudceller) växer sedan in över den röda sårytan. MOGNADSFASEN Mognadsfasen, som ibland kallas för omstruktureringsfasen, börjar då såret är täckt med hud och kan pågå upp till ett år eller längre. Ärret som bildas under den här perioden genomgår en omstrukturering eftersom fibrerna initialt är mycket oorganiserade. När ärret åldras packas fibrerna tätare och blir mer organiserade. Ärrvävnaden utvecklas från att vara rodnad och upphöjd till att bli slätare och mjukare. Ärret försöker att efterlikna de fysiska egenskaperna i den ursprungliga vävnaden, även om detta inte är möjligt att uppnå helt. Ärret blir aldrig lika starkt som den ursprungliga vävnaden, utan når endast cirka 80 % av den ursprungliga vävnadens styrka. 4

5 FAKTORER SOM PÅVERKAR SÅRLÄKNING Det finns många lokala och systemiska faktorer som påverkar sårläkningsprocessen. Det är viktigt att vara medveten om dessa, eftersom en eller kombinationen av flera faktorer kan förhindra sårläkningen. Många patienter lider av en eller flera sjukdomar som påverkar läkningsprocessen. Patientens behandling och såret måste utvärderas regelbundet för att kunna anpassa behandlingen till förändringar av såret och patientens allmäntillstånd. Systemiska faktorer Undernäring Nedsatt syretillförsel Vissa läkemedel Vissa sjukdomar Ålder Rökning Inkontinens Hormoner Sömnstörningar Akut och kronisk smärta och stress Lokala faktorer Nedsatt blodcirkulation Sårinfektioner Torr såryta Rikligt med exsudat Ödem Nekrotisk vävnad och främmande kroppar Sänkt temperatur i såret Rullade sårkanter (underminerat sår) Sårsmärta och stress Hud- och sårskador till följd av aggressiv vidhäftning 5

6 SÅRTYPER Svarta, gula och röda sår Öppna sår kan ha olika utseende beroende på de olika faserna. Varje fas kräver en specifik behandling och för alla faser är ett skonsamt förband viktigt. Omläggningsfrekvensen varierar beroende på hur såret ser ut/i vilken läkningsfas såret befinner sig. Sår hos diabetiker, arteriella sår och infekterade sår skall läggas om oftare. SVARTA SÅR Svarta sår innehåller torr nekrotisk vävnad (den är vanligtvis svart men kan även vara gul, grå, brun etc.). Välj produkter som underlättar debrideringen. Nekros/sårskorpa med olika färgnyanser GULA SÅR Gula sår innehåller fuktig nekrotisk vävnad, sk. fibrinbeläggning. Såret kan vätska måttligt/rikligt. Välj produkter som är upprensande, absorberande, fyller kaviteter, skyddar omkringliggande hud och bibehåller en fuktig sårmiljö. Torrt gult fibrin RÖDA SÅR Röda sår befinner sig i läkningsfasen och är granulerade och/ eller epitelialiserade. Färgen kan variera från blekrosa till blodröd. Mängden sårsekret är ofta liten. Välj produkter som bibehåller en fuktig miljö, skyddar nybildad skör vävnad, skyddar omkringliggande hud och bibehåller en jämn sårtemperatur. Ömtåligt epitelialiserande sår 6

7 Safetac teknologi 7

8 e, Italy a ark n alia land Evidence Informed Practice SMÄRTA VID FÖRBANDSBYTE ÄR NÅGOT ATT BRY SIG OM I en stor internationell studie uttryckte mer än 40% av patienterna att smärtan vid förbandsbyte var det värsta med att leva med ett sår. 8 WUWHS World Union of Wound Healing Societies rekommendationer 10 1) Utgå från att alla sår är smärtsamma. 2) Gör alltid en smärtbedömning. 3) Välj ett förband som är skonsamt för såret och den omkringliggande huden. tal, Toronto, Canada Women s College Hospital, onic survey) m, Switzerland elgium nada i, Italy Canada Canada orway nmark A World Union of Wound Healing Societies Initiative PRINCIPLES OF BEST PRACTICE Minimising pain at dressing-related procedures: Implementation of pain relieving strategies 8 Safetac referenser, se sid. 84

9 SMÄRTA ORSAKAR STRESS. STRESS FÖRDRÖJER SÅRLÄKNINGEN Det är allmänt känt att smärta och förväntad smärta är mycket stressande för patienter. 8 Studier har visat att stress kan fördröja sårläkningen. Patienter som upplever stress i samband med förbandsbyte får förhöjda nivåer av stresshormonet kortisol. Förhöjda nivåer av kortisol hämmar immunförsvaret och sårets inflammationsfas, vilket fördröjer sårläkningen. 9 ORSAK Kronisk sårsmärta Sårsmärta vid förbandsbyte Oro S T R E S S EFFEKT Fördröjd sårläkning Minskad livskvalitet Smärta: den viktigaste stressfaktorn du kan påverka Genom att bedöma och hantera sårsmärta kan vårdpersonal påverka de stressfaktorer som fördröjer patientens sårläkning. Fördröjd sårläkning ger ökade behandlingskostnader, tar värdefull personaltid och orsakar onödigt lidande för patienten. Smärtans höga kostnad Konsekvenserna av den fysiska och psykiska smärtan kräver behandling. Smärtstillande och ångestdämpande medicinering samt personaltid 12, 13 bidrar till sårbehandlingens totalkostnad. Jämfört med dessa kostnader är förbandskostnaderna låga. Att använda mindre smärtsamma förband med skonsam vidhäftning är ett sätt att minimera de faktiska kostnaderna av sårbehandlingen. 13, 14 KOSTNAD SJUKHUSVISTELSE ÅNGESTDÄMPANDE MEDICINERING PERSONALTID FÖRBAND SOM MINSKAR VÄVNADSSKADA SMÄRTSTILLANDE SMÄRTA 9

10 Safetac är MINDRE SMÄRTSAMT Safetac är en unik, patenterad vidhäftningsteknologi som minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte. Safetac finns exklusivt på förband från Mölnlycke Health Care. Förband med Safetac är mindre smärtsamma för att: Safetac är mycket mjuk och formar sig efter den ojämna huden medan andra vidhäftandeförband endast fäster på hudtopparna Safetac fäster inte på den fuktiga sårytan, men fäster skonsamt på den omkringliggande torra huden 2 Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar läckage till den omkringliggande huden Mindre hudstrippning 3, 4 Skonsam vidhäftning 2 Mindre maceration 5-7 Förebygger blåsbildning 15 TRADITIONELL VIDHÄFTNING VIDHÄFTNING FÖRSEGLING HUDSTRIPPNING VÄVNADSSKADA Förband med traditionell vidhäftning fäster endast på hudtopparna och måste därför fästa mer aggressivt för att sitta på plats. Sårsekret kan läcka mellan hudens ojämnheter och ge ökad risk för maceration. Mikroskopisk bild efter förbandsbyte där man använt förband med traditionell vidhäftning. På grund av den aggressiva vidhäftningen och den lilla kontaktytan, orsakar förbandet hudstrippning vid förbandsbyte. Förband med mindre hudkontakt riskerar att röra sig, vilket kan leda till friktion som bildar blåsor. SAFETAC TEKNOLOGI Safetac vidhäftande förband formar sig efter hudens ojämnheter och sluter sig kring såret. Läckage av sårsekret förhindras och risken för maceration minskar. Mikroskopisk bild efter förbandsbyte med Safetac förband. Förbandet har stor kontaktyta som minskar risken för hudstrippning vid förbandsbyte.3,4 Den stora kontaktytan eliminerar risken att förbandet rör sig och skapar friktion, vilket förebygger uppkomsten av blåsor Safetac referenser, se sid. 84

11 Våra förband med Safetac är skapade för att bespara patienter från onödigt lidande under sårläkningsprocessen. Safetac har kliniskt bevisats minska stressnivåer hos patienter med svårläkta sår. 11 Smärta vid förbandsbyte är ofta ett resultat av vävnadsskada efter att vidhäftningen drar av huden och den nybildade vävnaden. Smärta och oron att känna smärta orsakar stress och stress har bevisats fördröja sårläkningen. 9 Förband med Safetac är unikt framtagna och har bevisats minska smärta och vävnadsskada. Därav skapar de optimal miljö för sårläkningen och kroppens naturliga läkningsprocess. FÖRE FÖRBANDSBYTE EFTER FÖRBANDSBYTE TRADITIONELL VIDHÄFTNING Självhäftande skum I Självhäftande skum II Hydrokolloid Självhäftande skum III SAFETAC TEKNOLOGI Mepilex Border I en undersökning jämfördes effekterna av förband med Safetac, med fyra vanliga vidhäftande förband avseende strippning av epidermala celler. Huden färgades i förväg med färg för att ge en indikation för den mängd av överhudens hornlager som försvann med förbanden Den mängd färg som fanns kvar på huden efter 72 timmar bedömdes och för förbandet med Safetac var den färgade delen intakt. Studien visar att förband med Safetac inte orsakar någon hudstrippning. 3 11

12 9 AV 10 PATIENTER FÖREDRAR FÖRBAND MED Safetac Smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte är ett välkänt problem hos patienter. I den största internationella studien som genomförts intervjuades 3034 patienter från 20 länder med en stor variation av sårtyper. 1 Undersökningen visar med ett överväldigande, statistiskt signifikant resultat att patienter föredrar förband med Safetac. Förbanden är signifikant mindre smärtsamma än andra avancerade förband. 93% av patienterna önskade fortsätta med Safetac förbanden eftersom de orsakade mindre smärta vid förbandsbytet. 1 Vid två besök fick varje patient frågan 1) skillnaden i smärta mellan de olika avancerade förbanden 2) vilket förband de föredrog Samtidigt bad man vårdpersonalen att utvärdera smärta och vävnadsskada vid förbandsbytet. * Sårtyper 0 Utvärdering av vävnadsskada 100% HYDROKOLLOIDER VIDHÄFTANDE SKUM ÖVRIGA VIDHÄFTANDE FÖRBAND 31% trycksår 30% bensår 13% hudflikar 7% fotsår hos diabetiker 4% brännskada 15% övriga sår MEPILEX FÖRBAND Vävnadsskada vid förbandsbyte utvärderat av vårdpersonal 1 = Ingen till minimal vävnadsskada = Moderat till hög vävnadsskada Utvärdering av smärta ,2 VIDHÄFTANDE SKUM 5,1 HYDROKOLLOIDER 4,6 ÖVRIGA VIDHÄFTANDE FÖRBAND 2,2 MEPILEX FÖRBAND n = 3034 p = 0,01 Smärta vid förbandsbyte utvärderat av patienten 1 0 = Ingen smärta 10 = Värsta tänkbara smärta 12 Safetac referenser, se sid. 84

13 Safetac ÄR BEVISAT KOSTNADSEFFEKTIVT Nyligen genomfördes en RCT-studie 16 (Randomised Controlled Trial) på 100 patienter. Syftet var att jämföra effekten och kostnadseffektiviteten mellan Mepilex Ag och Silvadene (silver sulfadiazine cream) vid behandling av delhudsbrännskador. Studien visade att behandlingsmetoden med Mepilex Ag gav både kliniska och hälsoekonomiska fördelar. 35% av Mepilex Ag patienterna hade läkt efter en vecka jämfört med 20% i Silvadenes kontrollgrupp Medellängden för sjukhusvistelsen vid användning av Mepilex Ag var närmare tre dagar kortare Snabbare läkning ger lägre infektionsrisk och behandlingskostnad samt ökar patientens livskvalitet Läkningstid 16 Kostnad för smärtlindring 16 Total behandlingskostnad 16 Genomsnittlig längd för sjukhusvistelse dagar Mepilex Ag* 8.31 dagar Silvadene* Genomsnittlig Average weekly veckokostnad cost of opiate för analgesia smärtlindring (USD) $ $ Mepilex Ag* $ Silvadene* Treatment Behandlingskostnad cost per healed per wound läkt (USD) sår $ $ 309,31 Mepilex Ag* $ 513,57 Silvadene* *p<0,05 Patienter behandlade med Mepilex Ag skrevs ut från sjukhuset närmare tre dagar tidigare än patienter behandlade med Silvadene. Patienter behandlade med Silvadene behövde nästan fem gånger så höga doser smärtlindring som patienter behandlade med Mepilex Ag. Den totala behandlingskostnaden med Mepilex Ag var signifikant (p<0,05) lägre än med Silvadene anledningar att använda produkter med Safetac Fram till idag har mer än 800 miljoner förband med Safetac använts på sjukhus och kliniker runt om i världen. Det betyder att miljoner av patienter har upplevt mindre smärta, mindre stress och snabbare återhämtning. 13

14 SÄTTER STANDARDEN FÖR BEVIS SOM SPELAR ROLL Ett stort fokus för våra anställda inom forskning och utveckling är att ta fram förband som är mindre smärtsamma vid förbandsbyte. Vi var det första företaget som uppmärksammade vikten av att ta hänsyn till smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte för att skapa bra sårläkning. Vi tog en ledande roll i att etablera de WUWHS konsensusdokument som idag guidar sårbehandlingen över hela världen. Mölnlycke Health Care har också lett arbetet i att ta fram giltiga och kliniska bevis för sårbehandlingsprodukter. 225 granskade publikationer som refererar till produkter med Safetac teknologi: 13 randomiserade kontrollerade undersökningar 30 andra observationsstudier 84 case-studier eller case-serier 7 frivilliga studier 7 laboratoriella studier 81 undersökningar Totalt 5182 personer involverade i kliniska studier Minskar smärta 1-4,15 Safetac har kliniskt bevisats minska smärta före, under och efter förbandsbyte 1 då Safetac minimerar skador på huden och i såret Minskar vävnadsskada 1-7,15 Förband med Safetac fäster inte på den fuktiga sårytan och skadar inte den nybildade vävnaden 2 Safetac fäster skonsamt på den omkringliggande huden och minimerar hudstrippning 3,4 Safetac förebygger blåsbildning 15 Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar läckage till den omkringliggande huden och minskar risken för maceration 5-7 Safetac sluter sig försiktigt, enkelt och snabbt, men kan fortfarande repositioneras vid behov Safetac skapar optimal sårläkningsmiljö Minskar stress 1,9,11 Smärta leder till stress och stress fördröjer sårläkningen 9 Safetac har kliniskt bevisats minska den smärta som skapar stress 1 Safetac minskar stressnivån hos patienter med svårläkta sår 11 Safetac referenser, se sid 84 14

15 Safetac teknologi - EN PRODUKTGUIDE FÖR ETT MINDRE SMÄRTSAMT FÖRBANDSBYTE Absorptionsförmåga Produkt Beskrivning Mepilex har även ett förband anpassat för hälen, Mepilex Heel Mepilex Ag har även ett förband anpassat för hälen, Mepilex Heel Ag Mepilex Border har även ett förband anpassat för sakrum, Mepilex Border Sacrum Mepilex Border Ag har även ett förband anpassat för sakrum, Mepilex Border Sacrum Ag antimikrobiell effekt ABSORPTIONSFÖRMÅGA: INGEN SVAG MÅTTLIG HÖG 15

16 16

17 PRODUKTER MED Safetac teknologi Våra förband med Safetac teknologi har bevisats minska risken för smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte. 17

18 Safetac yta ** Minskar smärta och vävnadsskada före, under och efter förbandsbyte 1** Vidhäftar inte i det fuktiga såret 2** utan endast på den torra omkringliggande huden 3**,4** Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration 5**-7** Minskar stressnivåerna hos patienter med svårläkta sår 11** Polyuretanfilm på ovansidan Andningsbar Virus- och bakteriebarriär* Absorberande polyuretanskum Absorberar sårsekret Fungerar bra under kompression Formar sig lätt efter kroppens konturer FÖRDELAR MED MEPILEX vid förbandsbyte händerna och underlättar applicering av fixeringslösningar enkelt klippas till för att passa områden som är svåra att lägga om behagligt att bära beroende på sårets tillstånd återappliceras utan att tappa vidhäftningsförmågan allergi förbandsbyten CAN BE CUT * mikrober större än 25 nm BACTERIA AND VIRAL BARRIER* * microbes larger than 25 nm klippguide MEPILEX DET EFFEKTIVA ABSORBERANDE SKUMFÖRBANDET Mellan tår Exempel på användningsområden: Tåtopp Exempel på användningsområden: Mepilex 10 Mepilex är ett mjukt och formbart skumförband som absorberar sårsekret och bibehåller fuktig sårmiljö. Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar att sårsekret läcker ut på den omkringliggande huden och därmed minskas risken för maceration. Safetac är skonsamt vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret samt på den omkringliggande huden. Detta minskar smärta och stress hos patienten. Mepilex 10 Fingrar och tår Exempel på användningsområden: Mepilex 10 Hand Exempel på användningsområden: Mepilex 10 Armbåge Exempel på användningsområden: Mepilex 10 ** Safetac referenser, se sid Safetac teknologi

19 Bensår Fotsår hos diabetiker Delhudsbrännskada Mepilex Heel på plats (fixering med Tubifast ) MEPILEX Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek cm Avd fp Transp fp x x x x x x ANVÄNDNINGSOMRÅDE Används på svagt till måttligt vätskande sår, såsom: MEPILEX HEEL Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek cm Avd fp Transp fp x x Mer information finns på eller Safetac teknologi 19

20 Safetac yta ** Minskar smärta och vävnadsskada före, under och efter förbandsbyte 1** Vidhäftar inte i det fuktiga såret 2** utan endast på den torra omkringliggande huden 3**,4** Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration 5**-7** Minskar stressnivåerna hos patienter med svårläkta sår 11** Polyuretanfilm på ovansidan Andningsbar Bakterie- och virusbarriär* Absorberande polyuretanskum Absorberar sårsekret Fungerar bra under kompression Formar sig lätt efter kroppens konturer Antimikrobiell effekt: Antimikrobiell effekt inom 30 minuter och upp till 7 dagar 1 FÖRDELAR MED MEPILEX AG vid förbandsbyte effekt 1 händerna och underlättar applicering av fixeringslösningar enkelt klippas till för att passa områden som är svåra att lägga om behagligt att bära beroende på sårets tillstånd återappliceras utan att tappa vidhäftningsförmågan allergi förbandsbyten CAN BE CUT * mikrober större än 25 nm ANTI-MICROBIAL BACTERIA AND VIRAL BARRIER* MEPILEX AG DET EFFEKTIVA ABSORBERANDE ANTIMIKROBIELLA SKUMFÖRBANDET * microbes larger than 25 nm Mepilex Ag är ett mjukt och bekvämt antimikrobiellt skumförband som absorberar sårsekret och bibehåller en fuktig sårmiljö. Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar att sårsekret läcker ut på den omkringliggande huden och därmed minskas risken för maceration. Safetac är skonsamt vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret samt på den omkringliggande huden. Detta minskar smärta och stress hos patienten. Mepilex Ag inaktiverar patogena mikroorganismer inom 30 minuter och har en ihållande effekt i upp till 7 dagar. Genom att minska mängden mikroorganismer kan Mepilex Ag även minska odör. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER patienter som är allergiska mot silver strålbehandling, ultraljud eller magnetröntgen tillsammans med oxiderande medel som hypokloritlösningar eller väteperoxid ** Safetac referenser, se sid. 84 Referenser: 1. Taherinejad and Hamberg. Antimicrobial effect of a silver-containing foam dressing on a broad range of common wound pathogens. Poster publication, WUWHS Safetac teknologi

21 Fotsår Djup delhudsbrännskada Mepilex Ag applicerad i armhåla Hur Mepilex Ag fungerar 1. Vid torrt tillstånd är silverpartiklarna inaktiva. 2. När vätska absorberas i förbandet kommer den i kontakt med silversulfaten och silverjonerna frisätts i vätskan. 3. Silverjonerna i vätskan strävar efter jämvikt. Tack vare detta frisätts silverjonerna till såret och ger en antimikrobiell effekt där den behövs som mest. MEPILEX Ag Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek cm Avd fp Transp fp ANVÄNDNINGSOMRÅDE x x x x x Mepilex Ag kan användas på olika typer av svagt till måttligt vätskande sår, såsom: MEPILEX HEEL Ag Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek cm Avd fp Transp fp x x Mer information finns på eller Safetac teknologi 21

22 Safetac yta ** Minskar smärta och vävnadsskada före, under och efter förbandsbyte 1** Vidhäftar inte i det fuktiga såret 2** utan endast på den torra omkringliggande huden 3**,4** Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration 5**-7** Minskar stressnivåerna hos patienter med svårläkta sår 11** Polyuretanfilm på ovansidan Andningsbar Bakterie- och virusbarriär* Absorberande polyuretanskum Absorberar sårsekret Fungerar under kompression Formar sig lätt efter kroppens konturer FÖRDELAR MED MEPILEX LITE Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte Sitter på plats vilket frigör båda händerna och underlättar applicering av fixeringslösningar Fungerar bra under kompression Minskar risken för strålreaktioner vid användning under strålbehandling 1,2 Förbandet är tunt, följsamt och kan enkelt klippas till för att passa områden som är svåra att lägga om Kan sitta kvar i flera dagar beroende på sårets tillstånd Förbandet kan justeras och återappliceras utan att tappa vidhäftningsförmågan Låg risk för hudirritation och allergi Kostnadseffektiv genom färre förbandsbyten CAN BE CUT * mikrober större än 25 nm BACTERIA AND VIRAL BARRIER* * microbes larger than 25 nm MEPILEX LITE DET TUNNA ABSORBERANDE SKUMFÖRBANDET Mepilex Lite är ett tunt, följsamt och bekvämt skumförband som absorberar sårsekret och bibehåller en fuktig sårmiljö. Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar att sårsekret läcker ut på den omkringliggande huden och därmed minskas risken för maceration. Safetac är skonsamt vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret samt på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten. Mepilex Lite är mycket följsamt och kan enkelt klippas till för att passa områden som är svåra att lägga om. ** Safetac referenser, se sid. 84 Referenser: 1. Diggelmann KV et al. Mepilex Lite dressings for the management of radiation-induced erythema: a systematic in-patient controlled clinical trial. The British Journal of Radiology, Paterson DB, Poonam P, Bennett NC, Peszynski RI, Van Beekhuizen MJ, et al. (2012) Randomized Intra-patient Controlled Trial 22 Safetac teknologi

23 Fotsår hos diabetiker Bensår Strålreaktion på hals Mepilex Lite på fotsår hos diabetiker MEPILEX LITE Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek cm Avd fp Transp fp x 8, x x x ANVÄNDNINGSOMRÅDE För flera indikationsområden med torra till svagt vätskande sår, såsom: Mer information finns på eller Safetac teknologi 23

24 Safetac yta ** Minskar smärta och vävnadsskada före, under och efter förbandsbyte 1** Vidhäftar inte i det fuktiga såret 2** utan endast på den torra omkringliggande huden 3**,4** Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration 5**-7** Minskar stressnivåerna hos patienter med svårläkta sår 11** Absorberande skumskikt i flera lager Polyuretanskum som snabbt absorberar sårexudat Fiberlager med superabsorbenter för maximal retention Nonwoven spridningsskikt för att optimera absorptionen och förhindra läckage FÖRDELAR MED MEPILEX BORDER Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte Självfixerande, ingen annan fixering krävs Superabsorbenter ger högeffektiv absorption Skonsam vidhäftning och behagligt att bära Kan sitta kvar i flera dagar beroende på sårets tillstånd Förbandet kan justeras och återappliceras utan att tappa vidhäftningsförmågan Låg risk för hudirritation och allergi Kostnadseffektiv genom färre förbandsbyten Duschbart Baksidesfilm av polyuretan Andningsbar Duschbar Virus- och bakteriebarriär* SHOWER PROOF * mikrober större än 25 nm BACTERIA AND VIRAL BARRIER* * microbes larger than 25 nm MEPILEX BORDER DET EFFEKTIVA ABSORBERANDE ALLT-I-ETT SKUMFÖRBANDET Mepilex Border är ett självhäftande och duschbart allt-i-ett skumförband med superabsorbenter. Förbandet absorberar och avdunstar sårsekret effektivt samt bibehåller en fuktig sårmiljö. Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar att sårsekret läcker ut på den omkringliggande huden och därmed minskas risken för maceration. Safetac är skonsamt vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret samt på den omkringliggande huden. Detta minskar smärta och stress hos patienten. ** Safetac referenser, se sid Safetac teknologi

25 Mepilex Border Sacrum på sakralt trycksår Bensår Trycksår i sakrum Mepilex Border 5-lager MEPILEX BORDER Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek cm Sårdyna cm Avd fp Transp fp ,5 x 7,5 4,5 x 4, x 10 6,5 x 6, x x x 20 10,6 x x 20 5 x ANVÄNDNINGSOMRÅDE För flera indikationsområden med måttligt till rikligt vätskande sår, såsom: x 25 5 x x 30 5 x MEPILEX BORDER SACRUM Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek cm Sårdyna cm 2 Avd fp Transp fp MEPILEX BORDER HEEL Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek cm Avd fp Transp fp x x x ,5 x 24 cm 5 40 Mer information finns på eller Safetac teknologi 25

26 BACTERIA AND VIRAL BARRIER* Safetac yta ** Minskar smärta och vävnadsskada före, under och efter förbandsbyte 1** Vidhäftar inte i det fuktiga såret 2** utan endast på den torra omkringliggande huden 3**,4** Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration 5**-7** Minskar stressnivåerna hos patienter med svårläkta sår 11** Baksidesfilm av polyuretan Andningsbar Duschbar Bakterie- och virusbarriär* Absorberande skumskikt Polyuretanskum som snabbt absorberar sårsekret Nonwoven spridningsskikt för att optimera absorptionen och förhindra läckage SHOWER PROOF FÖRDELAR MED MEPILEX BORDER LITE Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte Självfixerande, ingen annan fixering krävs Duschbart Skonsam vidhäftning och behagligt att bära Tunt, formbart och flexibelt Kan sitta kvar i flera dagar beroende på sårets tillstånd Förbandet kan justeras och återappliceras utan att tappa vidhäftningsförmågan Passar områden som annars är svåra att lägga om Låg risk för hudirritation och allergi Kostnadseffektiv genom färre förbandsbyten * mikrober större än 25 nm * microbes larger than 25 nm MEPILEX BORDER LITE DET TUNNA ABSORBERANDE ALLT-I-ETT SKUMFÖRBANDET Mepilex Border Lite är ett tunt, självhäftande och duschbart allt-iett skumförband. Förbandet absorberar sårsekret och bibehåller en fuktig sårmiljö. Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar att sårsekret läcker ut på den omkringliggande huden och därmed minskas risken för maceration. Safetac är skonsamt vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret samt på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten. Finger Exempel på användningsområde: Tå Exempel på användningsområde: Häl Exempel på användningsområde: Armbåge Exempel på användningsområde: appliceringsg Öra Exempel på användningsområde: ** Safetac referenser, se sid Safetac teknologi

27 Fingerskada Fotsår hos diabetiker Hudskydd Mepilex Border Lite på fingerskada MEPILEX BORDER LITE Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek cm Sårdyna cm Avd fp Transp fp x 5 2 x x 12,5 2,5 x 8, ,5 x 7,5 4,5 x 4, x 10 6,5 x 6, x x ANVÄNDNINGSOMRÅDE För flera indikationsområden med torra till svagt vätskande sår, såsom: Mer information finns på eller Safetac teknologi 27

28 Baksidesfilm av polyuretan Andningsbar Duschbar Bakterie- och virusbarriär* Safetac yta ** Minskar smärta och vävnadsskada före, under och efter förbandsbyte 1** Vidhäftar inte i det fuktiga såret 2** utan endast på den torra omkringliggande huden 3**,4** Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration 5**-7** Minskar stressnivåerna hos patienter med svårläkta sår 11** FÖRDELAR MED MEPILEX BORDER AG Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte Snabb och ihållande antimikrobiell effekt 1 Högeffektiv absorption och vätskehantering Skonsam vidhäftning och behagligt att bära Självfixerande, ingen annan fixering krävs Duschbar Absorberande skumskikt i flera lager Det komprimerade skummet med silver absorberar sårsekret samtidigt som det frisätter silver i såret Fiberlager med superabsorbenter för maximal vätskehantering Antimikrobiell effekt Antimikrobiell effekt inom 30 minuter och upp till 7 dagar 1 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Använd inte på patienter som är allergiska mot silver Använd inte Mepilex Border Ag vid strålbehandling, ultraljud eller magnetröntgen Använd inte Mepilex Border Ag tillsammans med oxiderande medel som hypokloritlösningar eller väteperoxid. * mikrober större än 25 nm ANTI-MICROBIAL BACTERIA AND VIRAL BARRIER* MEPILEX BORDER AG - DET EFFEKTIVA ABSORBERANDE ANTIMIKROBIELLA ALLT-I-ETT SKUMFÖRBANDET Mepilex Border Ag är ett självhäftande och duschbart antimikrobiellt allt-i-ett skumförband med superabsorbenter. Mepilex Border Ag inaktiverar patogena mikroorganismer inom 30 minuter och har en ihållande effekt i upp till 7 dagar. Genom att minska mängden mikroorganismer kan Mepilex Border Ag även minska odör. Förbandet absorberar sårsekret effektivt och bibehåller en fuktig sårmiljö. Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar att sårsekret läcker ut på den omkringliggande huden och därmed minskas risken för maceration. Safetac är skonsamt vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret samt på den omkringliggande huden. Detta minskar smärta och stress hos patienten. * microbes larger than 25 nm SHOWER PROOF HUR MEPILEX BORDER AG FUNGERAR 1. Vid torrt tillstånd är silverpartiklarna inaktiva. 2. När vätska absorberas i förbandet kommer den i kontakt med silversulfaten och silverjonerna frisätts i vätskan. 3. Silverjonerna i vätskan strävar efter jämvikt. Tack vare detta frisätts silverjonerna till såret och ger en antimikrobiell effekt där den behövs som mest. Referenser: 1. Taherinejad and Hamberg. Antimicrobial effect of a silver-containing foam dressing on a broad range of common wound pathogens. Poster publication, WUWHS ** Safetac referenser, se sid Safetac teknologi

29 Fotsår Delhudsbrännskada Knä med Mepilex Border Ag MEPILEX BORDER Ag Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek cm Sårdyna cm Avd fp Transp fp ,5 x 7,5 4,5 x 4, x 10 6,5 x 6, x x x 20 10,6 x x 20 6 x x 25 5 x x 30 5 x ANVÄNDNINGSOMRÅDE Mepilex Border Ag är utvecklat för flera typer av måttligt till rikligt vätskande sår med ökade tecken på bakteriell påverkan, såsom: Ben- och fotsår Trycksår Maligna sår Delhudsbrännskada Traumatiska och smärtsamma sår; där t. ex. antimikrobiell effekt är indikerat. MEPILEX BORDER SACRUM Ag Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek cm Sårdyna cm 2 Avd fp Transp fp x x x Safetac teknologi 29

30 Baksidesfilm av polyuretan Andningsbar Duschbar Breda transparenta kanter Virus- och bakteriebarriär* Vidhäftning med Safetac Minskar risken för blåsbildning 1 Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte 1** Vidhäftar inte i det fuktiga såret, 2** utan endast på den torra huden 3**,4** Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration 5**-7** Minskar risken att fastna i suturer och staples 1 Minskar risken för hudstrippning 3**,4** Absorberande dyna i flera lager med flex teknologi* Superabsorberande fibrer för hög och snabb absorption med maximal retention 2 Mycket formbar över leder (höfter, knän etc.) 4 Non-woven spridningsskikt för optimerad absorptionskapacitet och minimerad risk för läckage * Flex teknologin är ett perforerat mönster i den absorberande dynan som öppnar upp strukturen och ger förbandet mycket hög elasticitet FÖRDELAR MED MEPILEX BORDER POST-OP Vidhäftar med Safetac Minskar risken för blåsbildning1 Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte 1** Utvecklat och optimerat för postoperativa sår 2 Hög formbarhet skapar stor bekvämlighet och rörelsefrihet för patienten 4 Minskar risken att fastna i suturer och staples 1 Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration 5**-7** Förbandet kan justeras och återappliceras utan att tappa vidhäftningsförmågan Breda transparenta kanter för enkel inspektion av sårområdet Virus- och bakteriebarriär* Låg risk för hudirritation och allergi Duschbar *mikrober större än 25 nm BACTERIA AND VIRAL BARRIER* * microbes larger than 25 nm SHOWER PROOF MEPILEX BORDER POST-OP HÖGABSORBERANDE ALLT-I-ETT FÖRBAND OPTIMERAT FÖR POSTOPERATIVA SÅR Mepilex Border Post-Op är ett allt-i-ett förband som effektivt absorberar och kapslar in blodig sårvätska. Safetac lagret minskar risken för blåsbildning 1 och säkerställer att förbandet kan bytas utan att skada såret eller den omkringliggande huden 1**. Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar att sårsekret läcker ut på den omkringliggande huden och därmed minskas risken för maceration 5**-7**. Flex teknologin gör att förbandet formar sig väl över leder som knän och höfter, vilket skapar stor bekvämlighet och rörelsefrihet för patienten 4. OBSERVERA Vid postoperativ huddesinfektion med antiseptisk tvål direkt efter suturering och före förbandsapplicering med Mepilex Border Post-Op, skall huden noggrant sköljas för att avlägsna tvålrester och därefter torkas ordentligt torr. Detta för att få en optimal vidhäftning av förbandet. Referenser: 1. Johansson C. et al. An assessment of a self-adherent, soft silicone dressing in post operative wound care following hip and knee arthroplasty. Poster presentation at EWMA, Brussels, Belgium Fluid handling capacity. Mölnlycke Health Care Lab. report Downloadable from 3. White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, Tensile force. Mölnlycke Health Care Lab. report Downloadable from 5. White R. et al. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, Meaume S. et al. A study to compare a new self adherent soft silicone dressing with aself adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound Management, Feili F et al. Retention capacity. Poster presentation at the EWMA conference, Lisbon, Portugal ** Safetac referenser, se sid Safetac teknologi

31 Kirurgiskt snitt Kirurgiskt snitt med staplers Mepilex Border Post-Op på knä Mepilex Border Post-Op på knä MEPILEX BORDER POST-OP Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek Sårdyna storlek Absorption Avd fp Trp fp * 6 x 8 3 x 5 Med-hög x 10 4,5 x 6 Med-hög x 15 4,5 x 10 Med-hög x 20 4,5 x 14,5 Hög x 25 4,5 x 19,5 Hög x 30 4,5 x 24 Hög x 35 4,5 x 29 Hög * ingen flex teknologi i förbandet ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Mepilex Border Post-Op är utvecklat för postoperativa och traumatiska sår. Förbandet är optimerat för postoperativ användning och blodabsorption. Flex teknologin ger mycket hög formbarhet och är perfekt att använda över leder såsom knän och höfter 4. Varje förbandsstorlek är anpassad för sitt syfte utifrån behov av absorptionskapacitet, flexibilitet och förmåga att sitta på plats. Storlekarna 20 cm och längre har en absorptionsdyna anpassad för kraftigt vätskande sår. De mindre storlekarnas tunnare sårdyna är anpassad för måttligt till kraftigt vätskande sår. Mer information finns på eller Safetac teknologi 31

32 Safetac yta ** Minskar smärta och vävnadsskada före, under och efter förbandsbyte 1** Vidhäftar inte i det fuktiga såret 2** utan endast på den torra omkringliggande huden 3**,4** Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration 5**-7** Minskar stressnivåerna hos patienter med svårläkta sår 11** CAN BE CUT Tunt lager av polyuretanskum Högeffektiv transport av sårsekret till ytterförband Formar sig väl och är lämpligt för sår som är svåra att lägga om Lämpligt för stora och vätskande sår FÖRDELAR MED MEPILEX TRANSFER Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte Högeffektiv transport av sårsekret till ytterförband Skonsam vidhäftning och behagligt att bära Förbandet är följsamt och kan enkelt klippas till för att passa områden som är svåra att lägga om Lämpligt för stora, ömtåliga och svårbandagerande områden Kan sitta kvar i flera dagar även vid byte av ytterförband, beroende på sårets tillstånd Kan ligga kvar på huden vid strålbehandling Sitter på plats vilket frigör båda händerna och underlättar applicering av ytterförband Förbandet kan justeras och återappliceras utan att tappa vidhäftningsförmågan Tunt, formbart och flexibelt Fungerar bra under kompression Låg risk för hudirritation och allergi Kostnadseffektiv genom färre förbandsbyten MEPILEX TRANSFER DET EFFEKTIVA FÖRBANDET FÖR TRANSPORT AV SÅRSEKRET Mepilex Transfer är ett tunt och mycket bekvämt skumförband som högeffektivt transporterar sårsekret till ytterförband. Förbandet är smidigt, följsamt och kan enkelt klippas till för att passa till svårbandagerade områden. Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar att sårsekret läcker ut på den omkringliggande huden och därmed minskas risken för maceration. Safetac är skonsamt vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret samt på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten. ** Safetac referenser, se sid Safetac teknologi

33 Strålreaktion (armhåla) Bensår Malignt cancersår Mepilex Transfer på strålreaktion (under bröst) MEPILEX TRANSFER Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek cm Avd fp Transp fp x x x x ANVÄNDNINGSOMRÅDE För flera indikationsområden för vätskande sår som är svåra att lägga om, såsom: 1 Mepilex Transfer kan också användas som ett skyddslager på sår som inte vätskar och/eller på känsliga hudområden. Referenser: 1) Grocott P, The Palliative Management of Fungating Malignant Wounds, Educ Bkit. Wound Care Society. Vol 8. No. 2 June 2001 Mer information finns på eller Safetac teknologi 33

34 Safetac lager Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte 1** Vidhäftar inte i det fuktiga såret, 2** utan endast på den torra huden 3**,4** Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration 5**-7** ANTI-MICROBIAL CAN BE CUT Skum Skummet absorberar sårsekret och transporterar det till ett ytterförband Formar sig väl efter kroppens konturer och är lämplig för områden som är svåra att lägga om Ingen baksidesfilm vilket möjliggör transport av sårsekret till ett ytterförband som kan bytas frekvent medan Mepilex Transfer Ag kan ligga kvar upp till 14 dagar Silversulfat Snabb antimikrobiell effekt inom 30 minuter 6 Ihållande antimikrobiell effekt i upp till 14 dagar 7 MEPILEX TRANSFER AG ANTIMIKROBIELLT SÅRKONTAKT- LAGER MED SAFETAC TEKNOLOGI FÖRDELAR MED MEPILEX TRANSFER AG Ett förband med Safetac för att minimera smärta 1** Vidhäftar skonsamt på den omkringliggande huden utan att fastna i det fuktiga såret 2* Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte 3**-4** Formar sig väl efter kroppens konturer och är lämplig för områden som är svåra att lägga om Kan klippas för att anpassa storlek och form Ett förband med högeffektiv vätskehantering Transporterar sårsekret till ett ytterförband Inaktiverar ett brett spektra av mikroorganismer 5 Snabb antimikrobiell effekt inom 30 minuter 6 Ihållande antimikrobiell effekt i upp till 14 dagar 7 Även antimikrobiell effekt med ett andra lager 8 Ett förband som ger ostörd sårläkning Ett förband som kan sitta på plats i flera dagar så att kroppen kan läka såret i lugn och ro NOTERA Mer detaljer finns i bipacksedeln. Mepilex Transfer Ag är ett antimikrobiellt sårkontaktlager med Safetac teknologi som är utformat för ostörd sårläkning. Genom att kombinera det med ett ytterförband som är anpassat för en specifik sårtyp möjliggör det en optimal kombination. Mepilex Transfer Ag kan sitta kvar på plats medan ytterförbandet byts ut vid behov. Safetac är skonsamt vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret och på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten. References: 1. White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, Upton D. et al. The Impact of Atraumatic Vs Conventional Dressings on Pain and Stress in Patients with Chronic Wounds. Submitted and approved for publication. Journal of Wound Care, Upton D. et al. Pain and stress as contributors to delayed wound healing. Wound Practice and Research, Butcher M. et al. Quantifying the financial impact of pain at dressing change. Psychological impact of pain in patients with wounds. Wounds UK, External lab report, NAMSA. 8. Data on file. ** Safetac referenser, se sid Safetac teknologi

35 Delhudsbrännskada Malignt tumörsår Mepilex Transfer Ag på nacke Mepilex Transfer Ag på rygg i kombination med Mextra Superabsorbent MEPILEX TRANSFER Ag Sterila, enstycksförpackade Art. nr. Storlek cm Avd. fp. Trp. fp ,5 x 8, x 12, ,5 x 12, x x ANVÄNDNINGSOMRÅDE Mepilex Transfer Ag är utformat för vätskande och svårbandagerande områden med ökade tecken på bakteriell påverkan. Exempel på områden är: Mer information finns på eller Safetac teknologi 35

36 Safetac yta ** Minskar smärta och vävnadsskada före, under och efter förbandsbyte 1** Vidhäftar inte i det fuktiga såret 2** utan endast på den torra omkringliggande huden 3**,4** Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration 5**-7** Minskar stressnivåerna hos patienter med svårläkta sår 11** Polyuretannät Transparent för enkel inspektion av såret Öppen nätstruktur möjliggör effektiv transport av sårsekret samt att lokal behandling kan appliceras t.ex. salvor FÖRDELAR MED MEPITEL ONE Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbytet Endast vidhäftning på en sida för enkel applicering Kan sitta kvar på såret i upp till 14 dagar vilket möjliggör ostörd sårläkning då endast ytterförbandet behöver bytas Transparent för att underlätta inspektion av såret vid applicering och under bärtiden Möjliggör färre förbandsbyten Minskar risken för maceration Bibehållna produktegenskaper över tid - lämnar inga rester och torkar inte ut Följsam och bekväm att bära Sitter på plats Låg risk för hudirritation och allergi Kostnadseffektiv genom färre förbandsbyten CAN BE CUT MEPITEL ONE - DET EFFEKTIVA SÅRKONTAKTLAGRET MED VIDHÄFTNING PÅ ENDAST EN SIDA Mepitel One kan sitta kvar på såret i upp till 14 dagar 1-5 beroende på sårets tillstånd, vilket möjliggör ostörd sårläkning då endast ytterförband behöver bytas. Den öppna nätstrukturen låter sårsekret passera till ett absorberande ytterförband. Safetac förhindrar ytterförbandet från att fastna i såret vilket minskar smärta och vävnadsskada i samband med förbandsbyte. Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar läckage till den omkringliggande huden och minskar risken för maceration. Mepitel - sårkontaktlager med Safetac på båda sidorna Referenser: 1. Eagle M. Use of non-adherent silicone dressing Mepitel to meet client centered needs in chronic non-healing wounds. Clinical Report Mölnlycke Health Car e (1998). 2. Taylor R. Use of a silicone net dressing in severe mycosis fungoids. JoWC, Vol 8, No 9 (1999), p Young T. Fungating wounds: their diagnosis and management. Community nurse, 5, No 10 (1999), p Marconi R, Laverda F, Trevisan G. Poster Presentation European Wound Management Association, Helsinki, Finland, Barraziol R, Fraccalenta E, Schiavon M. Poster Presentation European Wound Management Association, Helsinki, Finland, 2009 ** Safetac referenser, se sid Safetac teknologi

37 Handskada Mepitel One under Mextra Superabsorbent Brännskada Skärsår MEPITEL ONE Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek cm Avd fp Transp fp x x / x x x MEPITEL Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek cm Avd fp Transp fp x x ANVÄNDNINGSOMRÅDE Mepitel One är utformat för flera indikationsområden, såsom: fullhudstransplantat diabetiker Mepitel One kan även användas som ett skyddande lager på torra sår samt på områden med ömtålig hud x x Safetac teknologi 37

38 BACTERIA AND VIRAL BARRIER* MEPITEL FILM KAN INTE ANVÄNDAS TILL PRIMÄR FIXERING AV IV, KANYLER, INGÅNGAR ELLER ANDRA INFUSIONER SAMT LIVSUPPEHÅLLANDE UTRUSTNING. 1,2,3,5,6 Skyddspapper och pappersram för enkel applicering FÖRDELAR MED MEPITEL FILM Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte Transparent och andningsbart hudskydd Formar sig väl efter kroppens konturer Kan användas ensamt eller i samband med andra produkter Duschbar Lämnar inga rester Safetac yta ** Minskar smärta och vävnadsskada före, under och efter förbandsbyte 1** Vidhäftar inte i det fuktiga såret 2** utan endast på den torra omkringliggande huden 3**,4** Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration 5**-7** Minskar stressnivåerna hos patienter med svårläkta sår 11** Transparent, andningsbar, elastisk polyuretanfilm för komfort och optimal sårläkningsmiljö Duschbart Virus- och bakteriebarriär* FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Mepitel Film är inte ett sårkontaktlager och tillåter inte sårsekret att passera till ett ytterförband. Om mer än en produkt används och de överlappar varandra minskar andningsbarheten. Det kan leda till att överflödig fukt inte kan avdunsta från huden. SHOWER PROOF CAN BE CUT * mikrober större än 25 nm * microbes larger than 25 nm MEPITEL FILM - HUDSKYDDSFÖRBAND Mepitel Film är ett flexibelt, transparent hudskydd som hindrar hud och/eller sår från mikrobiell kontaminering. Det skyddar också vätska från att tränga igenom samtidigt som ytan formar sig väl efter kroppens konturer. Mepitel Film bibehåller en fuktig miljö även om andningsbarheten tillåter överflödig fukt att avdunsta från huden. Safetac vidhäftar omedelbart och minskar behovet av extra tryck för god fixering. Safetac garanterar också mindre smärta vid förbandsbyte. Mepitel Film lämnar inga rester på huden och vidhäftningen ökar inte över tid. Mepitel Film är det enda skyddsförbandet med Safetac. Förbandet minskar hudstrippning och smärta vid förbandsbyte och är det ideala valet vid applicering på känslig hud, så som: behandling av ytliga - hudskador - trycksår kategori 1 och 2 - brännskador skydd av känslig och skör hud skydd av öppna kirurgiska sår fixering av primärförband Landing Zone för fixering av tejp utan att skada frisk vävnad kan kombineras med geler och salvor Ben Kan användas för fixering av primärförband Armbåge För ökad bekvämlighet kan förbandet klippas till Öra Vid applicering på svårbandagerade områden kan förbandet enkelt klippas till APPLICERINGSGUIDE Safetac yta Minskar smärta och Transparent, Skyddspapper och vävnadsskada före, under andningsbar, elastisk pappersram för enkel och efter förbandsbyte polyuretanfilm för applicering komfort och optimal Vidhäftar inte i det fuktiga sårläkningsmiljö såret utan endast på den Duschbar torra huden 2 Virus- och Sluter sig kring bakteriebarriär* sårkanterna och minskar risken för maceration 3,4 * mikrober större än 25nm Landing Zone Kan användas för att skydda huden när medicinskutrustning ska fixeras ** Safetac referenser, se sid Safetac teknologi

Produktkatalog Sårbehandling

Produktkatalog Sårbehandling Produktkatalog Sårbehandling S å r b e h a n d l i n g Effektiv sårbehandling från ConvaTec Innehållsförteckning Sår och sårläkning Sid 3 Hantera symtom från såret Sid 4 Hantering av sårvätska Sid 4 Hantering

Läs mer

Handlingsplan Trycksår. takes the pressure off 1

Handlingsplan Trycksår. takes the pressure off 1 Handlingsplan Trycksår takes the pressure off 1 Care of Sweden medicinteknik sedan 1992. På Care of Sweden marknadsför och utvecklar vi medicintekniska produkter och tjänster för vården. Vi är specialiserade

Läs mer

Trycksår i Sverige kunskapsöversikt och beräkning av kostnader för slutenvården

Trycksår i Sverige kunskapsöversikt och beräkning av kostnader för slutenvården Trycksår i Sverige kunskapsöversikt och beräkning av kostnader för slutenvården Nordic Health Economics AB Tel +46 31 724 22 01 VAT no SE556647194101 Medicinaregatan 8b Fax +46 31 741 17 01 Bankgiro 5672-9338

Läs mer

Kunskap om. Hudens uppbyggnad. Copyright Margareta Grauers, 2015 1. Föreläsning om patienter med svårläkta sår, den 20 maj 2015 anordnad av Solna Stad

Kunskap om. Hudens uppbyggnad. Copyright Margareta Grauers, 2015 1. Föreläsning om patienter med svårläkta sår, den 20 maj 2015 anordnad av Solna Stad Föreläsning om patienter med svårläkta sår, den 20 maj 2015 anordnad av Solna Stad Margareta Grauers, dermatologisjuksköterska E-post: margareta.grauers@comhem.se Margareta Grauers, 2015 Kunskap om Hur

Läs mer

HUDEN VID SKLERODERMI INFORMATION OCH GODA RÅD FÖR ATT FÖREBYGGA HUDKOMPLIKATIONER

HUDEN VID SKLERODERMI INFORMATION OCH GODA RÅD FÖR ATT FÖREBYGGA HUDKOMPLIKATIONER HUDEN VID SKLERODERMI INFORMATION OCH GODA RÅD FÖR ATT FÖREBYGGA HUDKOMPLIKATIONER Actelion Pharmaceuticals Sverige AB Svärdvägen 3A, 182 33 Danderyd tel 08-544 982 50 2011-05-11 63134 S-11-Tra-028 Innehåll

Läs mer

Insulinpumpbehandling

Insulinpumpbehandling Ett bakgrundsmaterial om Insulinpumpbehandling Augusti 2004 Ett material för media framtaget av Medtronic Minimed i samarbete med GCI Stockholm. Vid frågor kontakta Karin Centerlind eller Annelie Victorzon

Läs mer

Sårbehandling Ben- och fotsår 2013

Sårbehandling Ben- och fotsår 2013 Sårbehandling Ben- och fotsår 2013 Inledning Bensår är en folksjukdom. 2% av befolkningen kommer någon gång att få ett bensår, och varje år drabbas ca 50 000 personer. Kostnaderna för ett oläkt bensår

Läs mer

Djursjukskötarens roll i rehabiliteringen av inneliggande patienter på hästsjukhus

Djursjukskötarens roll i rehabiliteringen av inneliggande patienter på hästsjukhus Djursjukskötarens roll i rehabiliteringen av inneliggande patienter på hästsjukhus The veterinary nurse s role in rehabilitating hospitalized horses Maria Johansson Djursjukskötarprogrammet Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

Trycksår hos barn och ungdomar med ryggmärgsbråck

Trycksår hos barn och ungdomar med ryggmärgsbråck hos barn och ungdomar med ryggmärgsbråck Margareta Dahl, Ann-Christine Renning, Madeleine Stenius Generellt om trycksår är ingen ny företeelse. Trots detta visar olika studier att kring var femte vuxna

Läs mer

Svenska riktlinjer för första hjälpen

Svenska riktlinjer för första hjälpen Svenska riktlinjer för första hjälpen Version: 1.0 Fastställda: 2013-02-22 Redaktörer: Lars Adamsson, Andreas Claesson, Johan Skogmalm et al. I Svenska Första hjälpen-rådet ingår: Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Innehåll: Välkommen till Akademiklinikens Hudcenter... 2. Hudkonsultationer... 3. Hudanalys... 3. Peelbehandlingar... 4. Kärlborttagning ansikte...

Innehåll: Välkommen till Akademiklinikens Hudcenter... 2. Hudkonsultationer... 3. Hudanalys... 3. Peelbehandlingar... 4. Kärlborttagning ansikte... HUDBEHANDLINGAR Innehåll: Välkommen till Akademiklinikens Hudcenter... 2 Hudkonsultationer... 3 Hudanalys... 3 Peelbehandlingar... 4 Kärlborttagning ansikte... 6 Rosacea... 7 Ytliga ådernät ben... 8 Åderbråck...

Läs mer

Distriktssköterskors erfarenhet av sårbehandling i primärvården

Distriktssköterskors erfarenhet av sårbehandling i primärvården INSTITUTIONEN FÖR NEUROBIOLOGI, VÅRDVETENSKAP OCH SAMHÄLLE Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden Distriktssköterskors erfarenhet av sårbehandling i primärvården - ORGANISATION OCH LÄRANDE - Anne Friman

Läs mer

Omvårdnad av hästar med mugg för att undvika omotiverad antibiotikaanvändning

Omvårdnad av hästar med mugg för att undvika omotiverad antibiotikaanvändning Omvårdnad av hästar med mugg för att undvika omotiverad antibiotikaanvändning Nursing care of equine pastern dermatitis to avoid unjustified use of antibiotics Annikki Tållheden Skara 2014 Djursjukskötarprogrammet

Läs mer

Dalabensår - Metodbok för fot- och bensår

Dalabensår - Metodbok för fot- och bensår Dalabensår - Metodbok för fot- och bensår Kapitel Sid 1 Steg för steg i bensårsvården Mål.. 4 Resultat- och processkriterier. 6 2 Etiologisk diagnos och behandlingsprinciper Mål. 7 Definition 7 Epidemiologi.

Läs mer

nationell satsning för ökad patientsäkerhet Trycksår åtgärder för att förebygga

nationell satsning för ökad patientsäkerhet Trycksår åtgärder för att förebygga nationell satsning för ökad patientsäkerhet Trycksår åtgärder för att förebygga Förord Sedan 2008 driver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en satsning för att minska vårdskadorna. Landsting och regioner

Läs mer

Trycksårsprevention. Kortversion av riktlinjer

Trycksårsprevention. Kortversion av riktlinjer Trycksårsprevention Kortversion av riktlinjer Inledning Denna Kortversion av riktlinjer sammanfattar evidensbaserade riktlinjer för trycksårsprevention och behandling. Dessa har utvecklats genom ett 4-årigt

Läs mer

Bedömning med modifierad Nortonskala av vårdtagare på särskilda boendeformer på distrikt Öster i Jönköpings kommun.

Bedömning med modifierad Nortonskala av vårdtagare på särskilda boendeformer på distrikt Öster i Jönköpings kommun. Risk för trycksår? Bedömning med modifierad Nortonskala av vårdtagare på särskilda boendeformer på distrikt Öster i Jönköpings kommun. Marie Ernsth Bravell & Bo Malmberg Jönköping: Institutet för gerontologi,

Läs mer

Sår och Sårbehandling 2010

Sår och Sårbehandling 2010 Sår och Sårbehandling 2010 Sår drabbar alla människor någon gång, från de enkla skrubbsåren till komplicerade svårläkta sår. Sårläkning är vanligen okomplicerad, men i vissa fall stannar den upp och kan

Läs mer

Rosa Boken. Information till dig som fått diagnosen bröstcancer. Västra sjukvårdsregionen

Rosa Boken. Information till dig som fått diagnosen bröstcancer. Västra sjukvårdsregionen Rosa Boken Information till dig som fått diagnosen bröstcancer Västra sjukvårdsregionen Om Rosa Boken Den här informationen har vi sammanställt till dig som fått diagnosen bröstcancer. Vi hoppas att den

Läs mer

Råd om vård. www.vardguiden.nu

Råd om vård. www.vardguiden.nu ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Snabbfil för strokepatienter För en patient med misstänkt stroke är en snabb och riktig diagnos samt behandling avgörande för ett gott vårdresultat.

Läs mer

indien magazıne HARTMANN karlstads profilen ayurveda LIVSSTIL MAT UPPLEVELSER ANNE TenderWet-SPECIALISTER VÄGEN TILL HÄLSA OCH BALANS

indien magazıne HARTMANN karlstads profilen ayurveda LIVSSTIL MAT UPPLEVELSER ANNE TenderWet-SPECIALISTER VÄGEN TILL HÄLSA OCH BALANS Nummer 3 2007 En tidning från HARTMANN-ScandiCare AB HARTMANN magazıne indien LIVSSTIL MAT UPPLEVELSER karlstads TenderWet-SPECIALISTER profilen ANNE ayurveda VÄGEN TILL HÄLSA OCH BALANS PRODUKTINFORMATION

Läs mer

AKUPUNKTURENS EFFEKT VID LÅNGVARIG SMÄRTA

AKUPUNKTURENS EFFEKT VID LÅNGVARIG SMÄRTA Hälsa och samhälle AKUPUNKTURENS EFFEKT VID LÅNGVARIG SMÄRTA EN LITTERATURSTUDIE MATTIAS NIKKU HELENA NÄSLUND Examensarbete Omvårdnad 46-55 poäng Sjuksköterskeprogrammet Juni 2007 Malmö högskola Hälsa

Läs mer

FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI

FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI Information om dina behandlingsalternativ INNEHÅLL INLEDNING DITT BMI (BODY MASS INDEX) 2 VAD ÄR FETMA? 3 VAD ÄR SJUKLIG FETMA? 5 FÖLJDERNA AV FETMA OCH SJUKLIG FETMA 6 FAKTA OM

Läs mer

Innehåll. Årsstämma. sårläkningsbehandlingen ChronSeal, det terapeutiska hepatit C-vaccinet ChronVac-C,s a m t teknologiplattformen RAS

Innehåll. Årsstämma. sårläkningsbehandlingen ChronSeal, det terapeutiska hepatit C-vaccinet ChronVac-C,s a m t teknologiplattformen RAS ÅRSREDOVISNING 2008 Innehåll Året i korthet... 3 VD har ordet... 4 Affärsidé, mål och strategier... 5 Forskningsprocessen och projektfinansiering... 6 Forskningsportföljen... 8 Nätverk och medarbetare...

Läs mer

V ÄG E N T ILL B A K A

V ÄG E N T ILL B A K A V ÄG E N T ILL B A K A SVENSKA BRUKARFÖRENINGEN Harm Reduction Skadereducering har humanistisk värdegrund: Narkotikaanvändarens val att använda accepteras som en realitet. Inget moraliskt omdöme fälls,

Läs mer

För mer information om PRO PLAN besök www.proplan-hund.se konsumentkontakt@purina.nestle.com

För mer information om PRO PLAN besök www.proplan-hund.se konsumentkontakt@purina.nestle.com För mer information om PRO PLAN besök www.proplan-hund.se konsumentkontakt@purina.nestle.com 201211 Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A. Din PRO PLAN guide för hundar av mindre ras MITT ENGAGEMANG

Läs mer

HÄLSAN i CENTRUM Distriktssköterskeföreningen i Sverige Nr 3/2014 - Lösnummerpris: 30:-

HÄLSAN i CENTRUM Distriktssköterskeföreningen i Sverige Nr 3/2014 - Lösnummerpris: 30:- HÄLSAN i CENTRUM Distriktssköterskeföreningen i Sverige Nr 3/2014 - Lösnummerpris: 30:- E-cigarett - är det en bra rökavvänjningsmetod? Svårläkta sår Sötningsmedel - ny studie Annons Distriktssköterskeföreningen

Läs mer

Profylaktisk hundtandvård i hemmet

Profylaktisk hundtandvård i hemmet Profylaktisk hundtandvård i hemmet Dental home care in dogs Emil Moberg Sveriges Lantbruksuniversitet Skara 2009 Studentarbete 228 Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Djursjukvårdarprogrammet

Läs mer

FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI

FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI Information om dina behandlingsalternativ Patientinformation INNEHÅLL InleDnInG...3 DITT BMI (BODY MASS INDEX)...4 VAD ÄR FETMA?...6 VAD ÄR SJUKLIG FETMA?...8 FÖlJDERNA AV FETMA

Läs mer