PRODUKTKATALOG SÅRBEHANDLING SKONSAM OCH EFFEKTIV SÅRBEHANDLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRODUKTKATALOG SÅRBEHANDLING SKONSAM OCH EFFEKTIV SÅRBEHANDLING"

Transkript

1 PRODUKTKATALOG SÅRBEHANDLING SKONSAM OCH EFFEKTIV SÅRBEHANDLING

2 INNEHÅLL Sid 3 Sid 7 Mölnlycke Health Care - Ett globalt hälsovårdsföretag som bryr sig om...3 Sårläkningsprocessens tre faser...4 Faktorer som påverkar sårläkning...5 Sårtyper...6 Safetac teknologi...7 Smärta vid förbandsbyte är något att bry sig om...8 Smärta orsakar stress, stress fördröjer sårläkningen.. 9 Safetac är mindre smärtsamt av 10 patienter föredrar förband med Safetac...12 Safetac är bevisat kostnadseffektivt...13 Sätter standarden för bevis som spelar roll...14 Safetac Produktguide...15 PRODUKTER MED Safetac teknologi Mepilex / Mepilex Heel...18 Mepilex Ag / Mepliex Heel Ag...20 Mepilex Lite...22 Mepilex Border / Mepilex Border Sacrum...24 Mepilex Border Lite...26 Mepilex Border Ag / Mepilex Border Ag Sacrum...28 Mepilex Border Post-Op...30 Mepilex Transfer...32 Mepilex Transfer Ag...34 Mepitel One / Mepitel...36 Mepitel Film...38 Mepiform...40 Mepitac...42 Mestopore S...44 Mepiseal...45 AKTIVA SÅRBEHANDLINGSPRODUKTER Xelma...48 Hypergel...50 Normgel...51 Mesalt...52 Melgisorb...53 Melgisorb Ag...54 Sid 47 Sid 57 KONVENTIONELLA SÅRBEHANDLINGSPRODUKTER Mepore...58 Mepore Pro...59 Mepore Film & Pad...60 Mepore Film...61 Mepore Film Roll...62 Mepore IV...63 Mestopore...64 Mesorb...65 Mextra Superabsorbent...66 Mesoft...68 Gauze...70 Celltork...71 Tubifast 2-Way Stretch...72 Tubifast Garments...74 Mefix...76 UNDERTRYCKSBEHANDLING (NPWT) Avance...78 Avance produktsortiment...80

3 Mölnlycke Health Care - Ett globalt hälsovårdsföretag som bryr sig Mölnlycke Health Care är en välkänd leverantör och tillverkare av engångsprodukter för operation och sårbehandling och vi erbjuder servicelösningar för den professionella hälsosektorn. Vi arbetar för att hjälpa vårdpersonal att kunna hantera de utmaningar de möter varje dag. Vi förstår vilka utmaningar hälso- och sjukvårdspersonal ställs inför och samarbetar med vården för att hitta lösningar med fokus på: Värde och effektivitet Vårdkvalitet Budgetbegränsningar Hälsoekonomiska underlag Klinisk effekt En hållbar sjukvård Vi har också åtagit oss att tillhandahålla de bästa sårbehandlingsprodukterna som minskar smärta vid förbandsbyte genom vår patenterade teknik. Flexibla leveranser och logistik Våra skräddarsydda lösningar säkerställer leveranser, undviker överbeläggning och gör att du kan spendera mindre tid på att beställa produkter. Att kunna kan lita på att du alltid har rätt produkter tillgängliga - i rätt tid - kommer inte bara att spara tid och resurser utan också minska stressen. Rådgivning, utbildning och stöd Mölnlycke Health Cares högkvalificerade team finns alltid till ert förfogande för stöd, utbildning, rådgivning och förebyggande problemlösning. Vi erbjuder vårt engagemang och stöd under varje steg din process. Hög standard Vi strävar efter att våra produkter och servicelösningar ska möta de högsta säkerhetsoch effektivitetsnivåerna. Det innebär att vi följer både lokala och internationella regler och standarder. Vi är ISO 9001, och certifierade och har ett globalt förvaltningssystem för att säkerställa att vi bibehåller en hög standard. En sund miljöpraxis Vi har under lång tid arbetat för att vår verksamhet ska ha så liten negativ effekt på miljön som möjligt, utan att kompromissa med effektiviteten och tillförlitligheten i våra produkter och servicelösningar. 3

4 SÅRLÄKNINGSPROCESSENS TRE FASER INFLAMMATIONSFASEN Inflammationsfasen börjar omedelbart när såret uppstår. Huvudaktiviteterna i denna fas är hemostas (blodstillning) och upprensning (de vita blodkropparna fagocyterar/äter upp bakterierna). I ett akut sår pågår inflammationsfasen vanligen i 3 4 dagar. I svårläkta sår pågår den här fasen längre. Det finns viss risk för att såret fastnar i inflammationsfasen, fasen blir alltså ihållande. Detta beror troligen på att det finns många gamla och döda celler i såret, s.k. cellbörda. Det är viktigt att komma ihåg att inflammationen är nödvändig för läkningsprocessen. PROLIFERATION-/ NYBILDNINGSFASEN Proliferationsfasen startar när såret är rent och inflammationsfasen nästan är avslutad. Syftet med denna fas är återbyggnad och den pågår tills såret inte längre är öppet. Den nybildade vävnaden är till en början rosa, men blir röd när kapillärerna blir kompaktare. Vävnaden blir blank, blodröd och knottrig/kornig (granula=korn); därav termen granulationsvävnad. Epitelceller (hudceller) växer sedan in över den röda sårytan. MOGNADSFASEN Mognadsfasen, som ibland kallas för omstruktureringsfasen, börjar då såret är täckt med hud och kan pågå upp till ett år eller längre. Ärret som bildas under den här perioden genomgår en omstrukturering eftersom fibrerna initialt är mycket oorganiserade. När ärret åldras packas fibrerna tätare och blir mer organiserade. Ärrvävnaden utvecklas från att vara rodnad och upphöjd till att bli slätare och mjukare. Ärret försöker att efterlikna de fysiska egenskaperna i den ursprungliga vävnaden, även om detta inte är möjligt att uppnå helt. Ärret blir aldrig lika starkt som den ursprungliga vävnaden, utan når endast cirka 80 % av den ursprungliga vävnadens styrka. 4

5 FAKTORER SOM PÅVERKAR SÅRLÄKNING Det finns många lokala och systemiska faktorer som påverkar sårläkningsprocessen. Det är viktigt att vara medveten om dessa, eftersom en eller kombinationen av flera faktorer kan förhindra sårläkningen. Många patienter lider av en eller flera sjukdomar som påverkar läkningsprocessen. Patientens behandling och såret måste utvärderas regelbundet för att kunna anpassa behandlingen till förändringar av såret och patientens allmäntillstånd. Systemiska faktorer Undernäring Nedsatt syretillförsel Vissa läkemedel Vissa sjukdomar Ålder Rökning Inkontinens Hormoner Sömnstörningar Akut och kronisk smärta och stress Lokala faktorer Nedsatt blodcirkulation Sårinfektioner Torr såryta Rikligt med exsudat Ödem Nekrotisk vävnad och främmande kroppar Sänkt temperatur i såret Rullade sårkanter (underminerat sår) Sårsmärta och stress Hud- och sårskador till följd av aggressiv vidhäftning 5

6 SÅRTYPER Svarta, gula och röda sår Öppna sår kan ha olika utseende beroende på de olika faserna. Varje fas kräver en specifik behandling och för alla faser är ett skonsamt förband viktigt. Omläggningsfrekvensen varierar beroende på hur såret ser ut/i vilken läkningsfas såret befinner sig. Sår hos diabetiker, arteriella sår och infekterade sår skall läggas om oftare. SVARTA SÅR Svarta sår innehåller torr nekrotisk vävnad (den är vanligtvis svart men kan även vara gul, grå, brun etc.). Välj produkter som underlättar debrideringen. Nekros/sårskorpa med olika färgnyanser GULA SÅR Gula sår innehåller fuktig nekrotisk vävnad, sk. fibrinbeläggning. Såret kan vätska måttligt/rikligt. Välj produkter som är upprensande, absorberande, fyller kaviteter, skyddar omkringliggande hud och bibehåller en fuktig sårmiljö. Torrt gult fibrin RÖDA SÅR Röda sår befinner sig i läkningsfasen och är granulerade och/ eller epitelialiserade. Färgen kan variera från blekrosa till blodröd. Mängden sårsekret är ofta liten. Välj produkter som bibehåller en fuktig miljö, skyddar nybildad skör vävnad, skyddar omkringliggande hud och bibehåller en jämn sårtemperatur. Ömtåligt epitelialiserande sår 6

7 Safetac teknologi 7

8 e, Italy a ark n alia land Evidence Informed Practice SMÄRTA VID FÖRBANDSBYTE ÄR NÅGOT ATT BRY SIG OM I en stor internationell studie uttryckte mer än 40% av patienterna att smärtan vid förbandsbyte var det värsta med att leva med ett sår. 8 WUWHS World Union of Wound Healing Societies rekommendationer 10 1) Utgå från att alla sår är smärtsamma. 2) Gör alltid en smärtbedömning. 3) Välj ett förband som är skonsamt för såret och den omkringliggande huden. tal, Toronto, Canada Women s College Hospital, onic survey) m, Switzerland elgium nada i, Italy Canada Canada orway nmark A World Union of Wound Healing Societies Initiative PRINCIPLES OF BEST PRACTICE Minimising pain at dressing-related procedures: Implementation of pain relieving strategies 8 Safetac referenser, se sid. 84

9 SMÄRTA ORSAKAR STRESS. STRESS FÖRDRÖJER SÅRLÄKNINGEN Det är allmänt känt att smärta och förväntad smärta är mycket stressande för patienter. 8 Studier har visat att stress kan fördröja sårläkningen. Patienter som upplever stress i samband med förbandsbyte får förhöjda nivåer av stresshormonet kortisol. Förhöjda nivåer av kortisol hämmar immunförsvaret och sårets inflammationsfas, vilket fördröjer sårläkningen. 9 ORSAK Kronisk sårsmärta Sårsmärta vid förbandsbyte Oro S T R E S S EFFEKT Fördröjd sårläkning Minskad livskvalitet Smärta: den viktigaste stressfaktorn du kan påverka Genom att bedöma och hantera sårsmärta kan vårdpersonal påverka de stressfaktorer som fördröjer patientens sårläkning. Fördröjd sårläkning ger ökade behandlingskostnader, tar värdefull personaltid och orsakar onödigt lidande för patienten. Smärtans höga kostnad Konsekvenserna av den fysiska och psykiska smärtan kräver behandling. Smärtstillande och ångestdämpande medicinering samt personaltid 12, 13 bidrar till sårbehandlingens totalkostnad. Jämfört med dessa kostnader är förbandskostnaderna låga. Att använda mindre smärtsamma förband med skonsam vidhäftning är ett sätt att minimera de faktiska kostnaderna av sårbehandlingen. 13, 14 KOSTNAD SJUKHUSVISTELSE ÅNGESTDÄMPANDE MEDICINERING PERSONALTID FÖRBAND SOM MINSKAR VÄVNADSSKADA SMÄRTSTILLANDE SMÄRTA 9

10 Safetac är MINDRE SMÄRTSAMT Safetac är en unik, patenterad vidhäftningsteknologi som minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte. Safetac finns exklusivt på förband från Mölnlycke Health Care. Förband med Safetac är mindre smärtsamma för att: Safetac är mycket mjuk och formar sig efter den ojämna huden medan andra vidhäftandeförband endast fäster på hudtopparna Safetac fäster inte på den fuktiga sårytan, men fäster skonsamt på den omkringliggande torra huden 2 Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar läckage till den omkringliggande huden Mindre hudstrippning 3, 4 Skonsam vidhäftning 2 Mindre maceration 5-7 Förebygger blåsbildning 15 TRADITIONELL VIDHÄFTNING VIDHÄFTNING FÖRSEGLING HUDSTRIPPNING VÄVNADSSKADA Förband med traditionell vidhäftning fäster endast på hudtopparna och måste därför fästa mer aggressivt för att sitta på plats. Sårsekret kan läcka mellan hudens ojämnheter och ge ökad risk för maceration. Mikroskopisk bild efter förbandsbyte där man använt förband med traditionell vidhäftning. På grund av den aggressiva vidhäftningen och den lilla kontaktytan, orsakar förbandet hudstrippning vid förbandsbyte. Förband med mindre hudkontakt riskerar att röra sig, vilket kan leda till friktion som bildar blåsor. SAFETAC TEKNOLOGI Safetac vidhäftande förband formar sig efter hudens ojämnheter och sluter sig kring såret. Läckage av sårsekret förhindras och risken för maceration minskar. Mikroskopisk bild efter förbandsbyte med Safetac förband. Förbandet har stor kontaktyta som minskar risken för hudstrippning vid förbandsbyte.3,4 Den stora kontaktytan eliminerar risken att förbandet rör sig och skapar friktion, vilket förebygger uppkomsten av blåsor Safetac referenser, se sid. 84

11 Våra förband med Safetac är skapade för att bespara patienter från onödigt lidande under sårläkningsprocessen. Safetac har kliniskt bevisats minska stressnivåer hos patienter med svårläkta sår. 11 Smärta vid förbandsbyte är ofta ett resultat av vävnadsskada efter att vidhäftningen drar av huden och den nybildade vävnaden. Smärta och oron att känna smärta orsakar stress och stress har bevisats fördröja sårläkningen. 9 Förband med Safetac är unikt framtagna och har bevisats minska smärta och vävnadsskada. Därav skapar de optimal miljö för sårläkningen och kroppens naturliga läkningsprocess. FÖRE FÖRBANDSBYTE EFTER FÖRBANDSBYTE TRADITIONELL VIDHÄFTNING Självhäftande skum I Självhäftande skum II Hydrokolloid Självhäftande skum III SAFETAC TEKNOLOGI Mepilex Border I en undersökning jämfördes effekterna av förband med Safetac, med fyra vanliga vidhäftande förband avseende strippning av epidermala celler. Huden färgades i förväg med färg för att ge en indikation för den mängd av överhudens hornlager som försvann med förbanden Den mängd färg som fanns kvar på huden efter 72 timmar bedömdes och för förbandet med Safetac var den färgade delen intakt. Studien visar att förband med Safetac inte orsakar någon hudstrippning. 3 11

12 9 AV 10 PATIENTER FÖREDRAR FÖRBAND MED Safetac Smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte är ett välkänt problem hos patienter. I den största internationella studien som genomförts intervjuades 3034 patienter från 20 länder med en stor variation av sårtyper. 1 Undersökningen visar med ett överväldigande, statistiskt signifikant resultat att patienter föredrar förband med Safetac. Förbanden är signifikant mindre smärtsamma än andra avancerade förband. 93% av patienterna önskade fortsätta med Safetac förbanden eftersom de orsakade mindre smärta vid förbandsbytet. 1 Vid två besök fick varje patient frågan 1) skillnaden i smärta mellan de olika avancerade förbanden 2) vilket förband de föredrog Samtidigt bad man vårdpersonalen att utvärdera smärta och vävnadsskada vid förbandsbytet. * Sårtyper 0 Utvärdering av vävnadsskada 100% HYDROKOLLOIDER VIDHÄFTANDE SKUM ÖVRIGA VIDHÄFTANDE FÖRBAND 31% trycksår 30% bensår 13% hudflikar 7% fotsår hos diabetiker 4% brännskada 15% övriga sår MEPILEX FÖRBAND Vävnadsskada vid förbandsbyte utvärderat av vårdpersonal 1 = Ingen till minimal vävnadsskada = Moderat till hög vävnadsskada Utvärdering av smärta ,2 VIDHÄFTANDE SKUM 5,1 HYDROKOLLOIDER 4,6 ÖVRIGA VIDHÄFTANDE FÖRBAND 2,2 MEPILEX FÖRBAND n = 3034 p = 0,01 Smärta vid förbandsbyte utvärderat av patienten 1 0 = Ingen smärta 10 = Värsta tänkbara smärta 12 Safetac referenser, se sid. 84

13 Safetac ÄR BEVISAT KOSTNADSEFFEKTIVT Nyligen genomfördes en RCT-studie 16 (Randomised Controlled Trial) på 100 patienter. Syftet var att jämföra effekten och kostnadseffektiviteten mellan Mepilex Ag och Silvadene (silver sulfadiazine cream) vid behandling av delhudsbrännskador. Studien visade att behandlingsmetoden med Mepilex Ag gav både kliniska och hälsoekonomiska fördelar. 35% av Mepilex Ag patienterna hade läkt efter en vecka jämfört med 20% i Silvadenes kontrollgrupp Medellängden för sjukhusvistelsen vid användning av Mepilex Ag var närmare tre dagar kortare Snabbare läkning ger lägre infektionsrisk och behandlingskostnad samt ökar patientens livskvalitet Läkningstid 16 Kostnad för smärtlindring 16 Total behandlingskostnad 16 Genomsnittlig längd för sjukhusvistelse dagar Mepilex Ag* 8.31 dagar Silvadene* Genomsnittlig Average weekly veckokostnad cost of opiate för analgesia smärtlindring (USD) $ $ Mepilex Ag* $ Silvadene* Treatment Behandlingskostnad cost per healed per wound läkt (USD) sår $ $ 309,31 Mepilex Ag* $ 513,57 Silvadene* *p<0,05 Patienter behandlade med Mepilex Ag skrevs ut från sjukhuset närmare tre dagar tidigare än patienter behandlade med Silvadene. Patienter behandlade med Silvadene behövde nästan fem gånger så höga doser smärtlindring som patienter behandlade med Mepilex Ag. Den totala behandlingskostnaden med Mepilex Ag var signifikant (p<0,05) lägre än med Silvadene anledningar att använda produkter med Safetac Fram till idag har mer än 800 miljoner förband med Safetac använts på sjukhus och kliniker runt om i världen. Det betyder att miljoner av patienter har upplevt mindre smärta, mindre stress och snabbare återhämtning. 13

14 SÄTTER STANDARDEN FÖR BEVIS SOM SPELAR ROLL Ett stort fokus för våra anställda inom forskning och utveckling är att ta fram förband som är mindre smärtsamma vid förbandsbyte. Vi var det första företaget som uppmärksammade vikten av att ta hänsyn till smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte för att skapa bra sårläkning. Vi tog en ledande roll i att etablera de WUWHS konsensusdokument som idag guidar sårbehandlingen över hela världen. Mölnlycke Health Care har också lett arbetet i att ta fram giltiga och kliniska bevis för sårbehandlingsprodukter. 225 granskade publikationer som refererar till produkter med Safetac teknologi: 13 randomiserade kontrollerade undersökningar 30 andra observationsstudier 84 case-studier eller case-serier 7 frivilliga studier 7 laboratoriella studier 81 undersökningar Totalt 5182 personer involverade i kliniska studier Minskar smärta 1-4,15 Safetac har kliniskt bevisats minska smärta före, under och efter förbandsbyte 1 då Safetac minimerar skador på huden och i såret Minskar vävnadsskada 1-7,15 Förband med Safetac fäster inte på den fuktiga sårytan och skadar inte den nybildade vävnaden 2 Safetac fäster skonsamt på den omkringliggande huden och minimerar hudstrippning 3,4 Safetac förebygger blåsbildning 15 Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar läckage till den omkringliggande huden och minskar risken för maceration 5-7 Safetac sluter sig försiktigt, enkelt och snabbt, men kan fortfarande repositioneras vid behov Safetac skapar optimal sårläkningsmiljö Minskar stress 1,9,11 Smärta leder till stress och stress fördröjer sårläkningen 9 Safetac har kliniskt bevisats minska den smärta som skapar stress 1 Safetac minskar stressnivån hos patienter med svårläkta sår 11 Safetac referenser, se sid 84 14

15 Safetac teknologi - EN PRODUKTGUIDE FÖR ETT MINDRE SMÄRTSAMT FÖRBANDSBYTE Absorptionsförmåga Produkt Beskrivning Mepilex har även ett förband anpassat för hälen, Mepilex Heel Mepilex Ag har även ett förband anpassat för hälen, Mepilex Heel Ag Mepilex Border har även ett förband anpassat för sakrum, Mepilex Border Sacrum Mepilex Border Ag har även ett förband anpassat för sakrum, Mepilex Border Sacrum Ag antimikrobiell effekt ABSORPTIONSFÖRMÅGA: INGEN SVAG MÅTTLIG HÖG 15

16 16

17 PRODUKTER MED Safetac teknologi Våra förband med Safetac teknologi har bevisats minska risken för smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte. 17

18 Safetac yta ** Minskar smärta och vävnadsskada före, under och efter förbandsbyte 1** Vidhäftar inte i det fuktiga såret 2** utan endast på den torra omkringliggande huden 3**,4** Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration 5**-7** Minskar stressnivåerna hos patienter med svårläkta sår 11** Polyuretanfilm på ovansidan Andningsbar Virus- och bakteriebarriär* Absorberande polyuretanskum Absorberar sårsekret Fungerar bra under kompression Formar sig lätt efter kroppens konturer FÖRDELAR MED MEPILEX vid förbandsbyte händerna och underlättar applicering av fixeringslösningar enkelt klippas till för att passa områden som är svåra att lägga om behagligt att bära beroende på sårets tillstånd återappliceras utan att tappa vidhäftningsförmågan allergi förbandsbyten CAN BE CUT * mikrober större än 25 nm BACTERIA AND VIRAL BARRIER* * microbes larger than 25 nm klippguide MEPILEX DET EFFEKTIVA ABSORBERANDE SKUMFÖRBANDET Mellan tår Exempel på användningsområden: Tåtopp Exempel på användningsområden: Mepilex 10 Mepilex är ett mjukt och formbart skumförband som absorberar sårsekret och bibehåller fuktig sårmiljö. Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar att sårsekret läcker ut på den omkringliggande huden och därmed minskas risken för maceration. Safetac är skonsamt vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret samt på den omkringliggande huden. Detta minskar smärta och stress hos patienten. Mepilex 10 Fingrar och tår Exempel på användningsområden: Mepilex 10 Hand Exempel på användningsområden: Mepilex 10 Armbåge Exempel på användningsområden: Mepilex 10 ** Safetac referenser, se sid Safetac teknologi

19 Bensår Fotsår hos diabetiker Delhudsbrännskada Mepilex Heel på plats (fixering med Tubifast ) MEPILEX Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek cm Avd fp Transp fp x x x x x x ANVÄNDNINGSOMRÅDE Används på svagt till måttligt vätskande sår, såsom: MEPILEX HEEL Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek cm Avd fp Transp fp x x Mer information finns på eller Safetac teknologi 19

20 Safetac yta ** Minskar smärta och vävnadsskada före, under och efter förbandsbyte 1** Vidhäftar inte i det fuktiga såret 2** utan endast på den torra omkringliggande huden 3**,4** Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration 5**-7** Minskar stressnivåerna hos patienter med svårläkta sår 11** Polyuretanfilm på ovansidan Andningsbar Bakterie- och virusbarriär* Absorberande polyuretanskum Absorberar sårsekret Fungerar bra under kompression Formar sig lätt efter kroppens konturer Antimikrobiell effekt: Antimikrobiell effekt inom 30 minuter och upp till 7 dagar 1 FÖRDELAR MED MEPILEX AG vid förbandsbyte effekt 1 händerna och underlättar applicering av fixeringslösningar enkelt klippas till för att passa områden som är svåra att lägga om behagligt att bära beroende på sårets tillstånd återappliceras utan att tappa vidhäftningsförmågan allergi förbandsbyten CAN BE CUT * mikrober större än 25 nm ANTI-MICROBIAL BACTERIA AND VIRAL BARRIER* MEPILEX AG DET EFFEKTIVA ABSORBERANDE ANTIMIKROBIELLA SKUMFÖRBANDET * microbes larger than 25 nm Mepilex Ag är ett mjukt och bekvämt antimikrobiellt skumförband som absorberar sårsekret och bibehåller en fuktig sårmiljö. Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar att sårsekret läcker ut på den omkringliggande huden och därmed minskas risken för maceration. Safetac är skonsamt vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret samt på den omkringliggande huden. Detta minskar smärta och stress hos patienten. Mepilex Ag inaktiverar patogena mikroorganismer inom 30 minuter och har en ihållande effekt i upp till 7 dagar. Genom att minska mängden mikroorganismer kan Mepilex Ag även minska odör. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER patienter som är allergiska mot silver strålbehandling, ultraljud eller magnetröntgen tillsammans med oxiderande medel som hypokloritlösningar eller väteperoxid ** Safetac referenser, se sid. 84 Referenser: 1. Taherinejad and Hamberg. Antimicrobial effect of a silver-containing foam dressing on a broad range of common wound pathogens. Poster publication, WUWHS Safetac teknologi

21 Fotsår Djup delhudsbrännskada Mepilex Ag applicerad i armhåla Hur Mepilex Ag fungerar 1. Vid torrt tillstånd är silverpartiklarna inaktiva. 2. När vätska absorberas i förbandet kommer den i kontakt med silversulfaten och silverjonerna frisätts i vätskan. 3. Silverjonerna i vätskan strävar efter jämvikt. Tack vare detta frisätts silverjonerna till såret och ger en antimikrobiell effekt där den behövs som mest. MEPILEX Ag Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek cm Avd fp Transp fp ANVÄNDNINGSOMRÅDE x x x x x Mepilex Ag kan användas på olika typer av svagt till måttligt vätskande sår, såsom: MEPILEX HEEL Ag Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek cm Avd fp Transp fp x x Mer information finns på eller Safetac teknologi 21

22 Safetac yta ** Minskar smärta och vävnadsskada före, under och efter förbandsbyte 1** Vidhäftar inte i det fuktiga såret 2** utan endast på den torra omkringliggande huden 3**,4** Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration 5**-7** Minskar stressnivåerna hos patienter med svårläkta sår 11** Polyuretanfilm på ovansidan Andningsbar Bakterie- och virusbarriär* Absorberande polyuretanskum Absorberar sårsekret Fungerar under kompression Formar sig lätt efter kroppens konturer FÖRDELAR MED MEPILEX LITE Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte Sitter på plats vilket frigör båda händerna och underlättar applicering av fixeringslösningar Fungerar bra under kompression Minskar risken för strålreaktioner vid användning under strålbehandling 1,2 Förbandet är tunt, följsamt och kan enkelt klippas till för att passa områden som är svåra att lägga om Kan sitta kvar i flera dagar beroende på sårets tillstånd Förbandet kan justeras och återappliceras utan att tappa vidhäftningsförmågan Låg risk för hudirritation och allergi Kostnadseffektiv genom färre förbandsbyten CAN BE CUT * mikrober större än 25 nm BACTERIA AND VIRAL BARRIER* * microbes larger than 25 nm MEPILEX LITE DET TUNNA ABSORBERANDE SKUMFÖRBANDET Mepilex Lite är ett tunt, följsamt och bekvämt skumförband som absorberar sårsekret och bibehåller en fuktig sårmiljö. Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar att sårsekret läcker ut på den omkringliggande huden och därmed minskas risken för maceration. Safetac är skonsamt vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret samt på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten. Mepilex Lite är mycket följsamt och kan enkelt klippas till för att passa områden som är svåra att lägga om. ** Safetac referenser, se sid. 84 Referenser: 1. Diggelmann KV et al. Mepilex Lite dressings for the management of radiation-induced erythema: a systematic in-patient controlled clinical trial. The British Journal of Radiology, Paterson DB, Poonam P, Bennett NC, Peszynski RI, Van Beekhuizen MJ, et al. (2012) Randomized Intra-patient Controlled Trial 22 Safetac teknologi

23 Fotsår hos diabetiker Bensår Strålreaktion på hals Mepilex Lite på fotsår hos diabetiker MEPILEX LITE Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek cm Avd fp Transp fp x 8, x x x ANVÄNDNINGSOMRÅDE För flera indikationsområden med torra till svagt vätskande sår, såsom: Mer information finns på eller Safetac teknologi 23

24 Safetac yta ** Minskar smärta och vävnadsskada före, under och efter förbandsbyte 1** Vidhäftar inte i det fuktiga såret 2** utan endast på den torra omkringliggande huden 3**,4** Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration 5**-7** Minskar stressnivåerna hos patienter med svårläkta sår 11** Absorberande skumskikt i flera lager Polyuretanskum som snabbt absorberar sårexudat Fiberlager med superabsorbenter för maximal retention Nonwoven spridningsskikt för att optimera absorptionen och förhindra läckage FÖRDELAR MED MEPILEX BORDER Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte Självfixerande, ingen annan fixering krävs Superabsorbenter ger högeffektiv absorption Skonsam vidhäftning och behagligt att bära Kan sitta kvar i flera dagar beroende på sårets tillstånd Förbandet kan justeras och återappliceras utan att tappa vidhäftningsförmågan Låg risk för hudirritation och allergi Kostnadseffektiv genom färre förbandsbyten Duschbart Baksidesfilm av polyuretan Andningsbar Duschbar Virus- och bakteriebarriär* SHOWER PROOF * mikrober större än 25 nm BACTERIA AND VIRAL BARRIER* * microbes larger than 25 nm MEPILEX BORDER DET EFFEKTIVA ABSORBERANDE ALLT-I-ETT SKUMFÖRBANDET Mepilex Border är ett självhäftande och duschbart allt-i-ett skumförband med superabsorbenter. Förbandet absorberar och avdunstar sårsekret effektivt samt bibehåller en fuktig sårmiljö. Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar att sårsekret läcker ut på den omkringliggande huden och därmed minskas risken för maceration. Safetac är skonsamt vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret samt på den omkringliggande huden. Detta minskar smärta och stress hos patienten. ** Safetac referenser, se sid Safetac teknologi

25 Mepilex Border Sacrum på sakralt trycksår Bensår Trycksår i sakrum Mepilex Border 5-lager MEPILEX BORDER Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek cm Sårdyna cm Avd fp Transp fp ,5 x 7,5 4,5 x 4, x 10 6,5 x 6, x x x 20 10,6 x x 20 5 x ANVÄNDNINGSOMRÅDE För flera indikationsområden med måttligt till rikligt vätskande sår, såsom: x 25 5 x x 30 5 x MEPILEX BORDER SACRUM Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek cm Sårdyna cm 2 Avd fp Transp fp MEPILEX BORDER HEEL Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek cm Avd fp Transp fp x x x ,5 x 24 cm 5 40 Mer information finns på eller Safetac teknologi 25

26 BACTERIA AND VIRAL BARRIER* Safetac yta ** Minskar smärta och vävnadsskada före, under och efter förbandsbyte 1** Vidhäftar inte i det fuktiga såret 2** utan endast på den torra omkringliggande huden 3**,4** Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration 5**-7** Minskar stressnivåerna hos patienter med svårläkta sår 11** Baksidesfilm av polyuretan Andningsbar Duschbar Bakterie- och virusbarriär* Absorberande skumskikt Polyuretanskum som snabbt absorberar sårsekret Nonwoven spridningsskikt för att optimera absorptionen och förhindra läckage SHOWER PROOF FÖRDELAR MED MEPILEX BORDER LITE Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte Självfixerande, ingen annan fixering krävs Duschbart Skonsam vidhäftning och behagligt att bära Tunt, formbart och flexibelt Kan sitta kvar i flera dagar beroende på sårets tillstånd Förbandet kan justeras och återappliceras utan att tappa vidhäftningsförmågan Passar områden som annars är svåra att lägga om Låg risk för hudirritation och allergi Kostnadseffektiv genom färre förbandsbyten * mikrober större än 25 nm * microbes larger than 25 nm MEPILEX BORDER LITE DET TUNNA ABSORBERANDE ALLT-I-ETT SKUMFÖRBANDET Mepilex Border Lite är ett tunt, självhäftande och duschbart allt-iett skumförband. Förbandet absorberar sårsekret och bibehåller en fuktig sårmiljö. Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar att sårsekret läcker ut på den omkringliggande huden och därmed minskas risken för maceration. Safetac är skonsamt vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret samt på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten. Finger Exempel på användningsområde: Tå Exempel på användningsområde: Häl Exempel på användningsområde: Armbåge Exempel på användningsområde: appliceringsg Öra Exempel på användningsområde: ** Safetac referenser, se sid Safetac teknologi

27 Fingerskada Fotsår hos diabetiker Hudskydd Mepilex Border Lite på fingerskada MEPILEX BORDER LITE Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek cm Sårdyna cm Avd fp Transp fp x 5 2 x x 12,5 2,5 x 8, ,5 x 7,5 4,5 x 4, x 10 6,5 x 6, x x ANVÄNDNINGSOMRÅDE För flera indikationsområden med torra till svagt vätskande sår, såsom: Mer information finns på eller Safetac teknologi 27

28 Baksidesfilm av polyuretan Andningsbar Duschbar Bakterie- och virusbarriär* Safetac yta ** Minskar smärta och vävnadsskada före, under och efter förbandsbyte 1** Vidhäftar inte i det fuktiga såret 2** utan endast på den torra omkringliggande huden 3**,4** Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration 5**-7** Minskar stressnivåerna hos patienter med svårläkta sår 11** FÖRDELAR MED MEPILEX BORDER AG Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte Snabb och ihållande antimikrobiell effekt 1 Högeffektiv absorption och vätskehantering Skonsam vidhäftning och behagligt att bära Självfixerande, ingen annan fixering krävs Duschbar Absorberande skumskikt i flera lager Det komprimerade skummet med silver absorberar sårsekret samtidigt som det frisätter silver i såret Fiberlager med superabsorbenter för maximal vätskehantering Antimikrobiell effekt Antimikrobiell effekt inom 30 minuter och upp till 7 dagar 1 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Använd inte på patienter som är allergiska mot silver Använd inte Mepilex Border Ag vid strålbehandling, ultraljud eller magnetröntgen Använd inte Mepilex Border Ag tillsammans med oxiderande medel som hypokloritlösningar eller väteperoxid. * mikrober större än 25 nm ANTI-MICROBIAL BACTERIA AND VIRAL BARRIER* MEPILEX BORDER AG - DET EFFEKTIVA ABSORBERANDE ANTIMIKROBIELLA ALLT-I-ETT SKUMFÖRBANDET Mepilex Border Ag är ett självhäftande och duschbart antimikrobiellt allt-i-ett skumförband med superabsorbenter. Mepilex Border Ag inaktiverar patogena mikroorganismer inom 30 minuter och har en ihållande effekt i upp till 7 dagar. Genom att minska mängden mikroorganismer kan Mepilex Border Ag även minska odör. Förbandet absorberar sårsekret effektivt och bibehåller en fuktig sårmiljö. Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar att sårsekret läcker ut på den omkringliggande huden och därmed minskas risken för maceration. Safetac är skonsamt vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret samt på den omkringliggande huden. Detta minskar smärta och stress hos patienten. * microbes larger than 25 nm SHOWER PROOF HUR MEPILEX BORDER AG FUNGERAR 1. Vid torrt tillstånd är silverpartiklarna inaktiva. 2. När vätska absorberas i förbandet kommer den i kontakt med silversulfaten och silverjonerna frisätts i vätskan. 3. Silverjonerna i vätskan strävar efter jämvikt. Tack vare detta frisätts silverjonerna till såret och ger en antimikrobiell effekt där den behövs som mest. Referenser: 1. Taherinejad and Hamberg. Antimicrobial effect of a silver-containing foam dressing on a broad range of common wound pathogens. Poster publication, WUWHS ** Safetac referenser, se sid Safetac teknologi

29 Fotsår Delhudsbrännskada Knä med Mepilex Border Ag MEPILEX BORDER Ag Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek cm Sårdyna cm Avd fp Transp fp ,5 x 7,5 4,5 x 4, x 10 6,5 x 6, x x x 20 10,6 x x 20 6 x x 25 5 x x 30 5 x ANVÄNDNINGSOMRÅDE Mepilex Border Ag är utvecklat för flera typer av måttligt till rikligt vätskande sår med ökade tecken på bakteriell påverkan, såsom: Ben- och fotsår Trycksår Maligna sår Delhudsbrännskada Traumatiska och smärtsamma sår; där t. ex. antimikrobiell effekt är indikerat. MEPILEX BORDER SACRUM Ag Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek cm Sårdyna cm 2 Avd fp Transp fp x x x Safetac teknologi 29

30 Baksidesfilm av polyuretan Andningsbar Duschbar Breda transparenta kanter Virus- och bakteriebarriär* Vidhäftning med Safetac Minskar risken för blåsbildning 1 Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte 1** Vidhäftar inte i det fuktiga såret, 2** utan endast på den torra huden 3**,4** Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration 5**-7** Minskar risken att fastna i suturer och staples 1 Minskar risken för hudstrippning 3**,4** Absorberande dyna i flera lager med flex teknologi* Superabsorberande fibrer för hög och snabb absorption med maximal retention 2 Mycket formbar över leder (höfter, knän etc.) 4 Non-woven spridningsskikt för optimerad absorptionskapacitet och minimerad risk för läckage * Flex teknologin är ett perforerat mönster i den absorberande dynan som öppnar upp strukturen och ger förbandet mycket hög elasticitet FÖRDELAR MED MEPILEX BORDER POST-OP Vidhäftar med Safetac Minskar risken för blåsbildning1 Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte 1** Utvecklat och optimerat för postoperativa sår 2 Hög formbarhet skapar stor bekvämlighet och rörelsefrihet för patienten 4 Minskar risken att fastna i suturer och staples 1 Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration 5**-7** Förbandet kan justeras och återappliceras utan att tappa vidhäftningsförmågan Breda transparenta kanter för enkel inspektion av sårområdet Virus- och bakteriebarriär* Låg risk för hudirritation och allergi Duschbar *mikrober större än 25 nm BACTERIA AND VIRAL BARRIER* * microbes larger than 25 nm SHOWER PROOF MEPILEX BORDER POST-OP HÖGABSORBERANDE ALLT-I-ETT FÖRBAND OPTIMERAT FÖR POSTOPERATIVA SÅR Mepilex Border Post-Op är ett allt-i-ett förband som effektivt absorberar och kapslar in blodig sårvätska. Safetac lagret minskar risken för blåsbildning 1 och säkerställer att förbandet kan bytas utan att skada såret eller den omkringliggande huden 1**. Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar att sårsekret läcker ut på den omkringliggande huden och därmed minskas risken för maceration 5**-7**. Flex teknologin gör att förbandet formar sig väl över leder som knän och höfter, vilket skapar stor bekvämlighet och rörelsefrihet för patienten 4. OBSERVERA Vid postoperativ huddesinfektion med antiseptisk tvål direkt efter suturering och före förbandsapplicering med Mepilex Border Post-Op, skall huden noggrant sköljas för att avlägsna tvålrester och därefter torkas ordentligt torr. Detta för att få en optimal vidhäftning av förbandet. Referenser: 1. Johansson C. et al. An assessment of a self-adherent, soft silicone dressing in post operative wound care following hip and knee arthroplasty. Poster presentation at EWMA, Brussels, Belgium Fluid handling capacity. Mölnlycke Health Care Lab. report Downloadable from 3. White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, Tensile force. Mölnlycke Health Care Lab. report Downloadable from 5. White R. et al. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, Meaume S. et al. A study to compare a new self adherent soft silicone dressing with aself adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound Management, Feili F et al. Retention capacity. Poster presentation at the EWMA conference, Lisbon, Portugal ** Safetac referenser, se sid Safetac teknologi

31 Kirurgiskt snitt Kirurgiskt snitt med staplers Mepilex Border Post-Op på knä Mepilex Border Post-Op på knä MEPILEX BORDER POST-OP Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek Sårdyna storlek Absorption Avd fp Trp fp * 6 x 8 3 x 5 Med-hög x 10 4,5 x 6 Med-hög x 15 4,5 x 10 Med-hög x 20 4,5 x 14,5 Hög x 25 4,5 x 19,5 Hög x 30 4,5 x 24 Hög x 35 4,5 x 29 Hög * ingen flex teknologi i förbandet ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Mepilex Border Post-Op är utvecklat för postoperativa och traumatiska sår. Förbandet är optimerat för postoperativ användning och blodabsorption. Flex teknologin ger mycket hög formbarhet och är perfekt att använda över leder såsom knän och höfter 4. Varje förbandsstorlek är anpassad för sitt syfte utifrån behov av absorptionskapacitet, flexibilitet och förmåga att sitta på plats. Storlekarna 20 cm och längre har en absorptionsdyna anpassad för kraftigt vätskande sår. De mindre storlekarnas tunnare sårdyna är anpassad för måttligt till kraftigt vätskande sår. Mer information finns på eller Safetac teknologi 31

32 Safetac yta ** Minskar smärta och vävnadsskada före, under och efter förbandsbyte 1** Vidhäftar inte i det fuktiga såret 2** utan endast på den torra omkringliggande huden 3**,4** Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration 5**-7** Minskar stressnivåerna hos patienter med svårläkta sår 11** CAN BE CUT Tunt lager av polyuretanskum Högeffektiv transport av sårsekret till ytterförband Formar sig väl och är lämpligt för sår som är svåra att lägga om Lämpligt för stora och vätskande sår FÖRDELAR MED MEPILEX TRANSFER Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte Högeffektiv transport av sårsekret till ytterförband Skonsam vidhäftning och behagligt att bära Förbandet är följsamt och kan enkelt klippas till för att passa områden som är svåra att lägga om Lämpligt för stora, ömtåliga och svårbandagerande områden Kan sitta kvar i flera dagar även vid byte av ytterförband, beroende på sårets tillstånd Kan ligga kvar på huden vid strålbehandling Sitter på plats vilket frigör båda händerna och underlättar applicering av ytterförband Förbandet kan justeras och återappliceras utan att tappa vidhäftningsförmågan Tunt, formbart och flexibelt Fungerar bra under kompression Låg risk för hudirritation och allergi Kostnadseffektiv genom färre förbandsbyten MEPILEX TRANSFER DET EFFEKTIVA FÖRBANDET FÖR TRANSPORT AV SÅRSEKRET Mepilex Transfer är ett tunt och mycket bekvämt skumförband som högeffektivt transporterar sårsekret till ytterförband. Förbandet är smidigt, följsamt och kan enkelt klippas till för att passa till svårbandagerade områden. Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar att sårsekret läcker ut på den omkringliggande huden och därmed minskas risken för maceration. Safetac är skonsamt vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret samt på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten. ** Safetac referenser, se sid Safetac teknologi

33 Strålreaktion (armhåla) Bensår Malignt cancersår Mepilex Transfer på strålreaktion (under bröst) MEPILEX TRANSFER Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek cm Avd fp Transp fp x x x x ANVÄNDNINGSOMRÅDE För flera indikationsområden för vätskande sår som är svåra att lägga om, såsom: 1 Mepilex Transfer kan också användas som ett skyddslager på sår som inte vätskar och/eller på känsliga hudområden. Referenser: 1) Grocott P, The Palliative Management of Fungating Malignant Wounds, Educ Bkit. Wound Care Society. Vol 8. No. 2 June 2001 Mer information finns på eller Safetac teknologi 33

34 Safetac lager Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte 1** Vidhäftar inte i det fuktiga såret, 2** utan endast på den torra huden 3**,4** Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration 5**-7** ANTI-MICROBIAL CAN BE CUT Skum Skummet absorberar sårsekret och transporterar det till ett ytterförband Formar sig väl efter kroppens konturer och är lämplig för områden som är svåra att lägga om Ingen baksidesfilm vilket möjliggör transport av sårsekret till ett ytterförband som kan bytas frekvent medan Mepilex Transfer Ag kan ligga kvar upp till 14 dagar Silversulfat Snabb antimikrobiell effekt inom 30 minuter 6 Ihållande antimikrobiell effekt i upp till 14 dagar 7 MEPILEX TRANSFER AG ANTIMIKROBIELLT SÅRKONTAKT- LAGER MED SAFETAC TEKNOLOGI FÖRDELAR MED MEPILEX TRANSFER AG Ett förband med Safetac för att minimera smärta 1** Vidhäftar skonsamt på den omkringliggande huden utan att fastna i det fuktiga såret 2* Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte 3**-4** Formar sig väl efter kroppens konturer och är lämplig för områden som är svåra att lägga om Kan klippas för att anpassa storlek och form Ett förband med högeffektiv vätskehantering Transporterar sårsekret till ett ytterförband Inaktiverar ett brett spektra av mikroorganismer 5 Snabb antimikrobiell effekt inom 30 minuter 6 Ihållande antimikrobiell effekt i upp till 14 dagar 7 Även antimikrobiell effekt med ett andra lager 8 Ett förband som ger ostörd sårläkning Ett förband som kan sitta på plats i flera dagar så att kroppen kan läka såret i lugn och ro NOTERA Mer detaljer finns i bipacksedeln. Mepilex Transfer Ag är ett antimikrobiellt sårkontaktlager med Safetac teknologi som är utformat för ostörd sårläkning. Genom att kombinera det med ett ytterförband som är anpassat för en specifik sårtyp möjliggör det en optimal kombination. Mepilex Transfer Ag kan sitta kvar på plats medan ytterförbandet byts ut vid behov. Safetac är skonsamt vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret och på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten. References: 1. White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, Upton D. et al. The Impact of Atraumatic Vs Conventional Dressings on Pain and Stress in Patients with Chronic Wounds. Submitted and approved for publication. Journal of Wound Care, Upton D. et al. Pain and stress as contributors to delayed wound healing. Wound Practice and Research, Butcher M. et al. Quantifying the financial impact of pain at dressing change. Psychological impact of pain in patients with wounds. Wounds UK, External lab report, NAMSA. 8. Data on file. ** Safetac referenser, se sid Safetac teknologi

35 Delhudsbrännskada Malignt tumörsår Mepilex Transfer Ag på nacke Mepilex Transfer Ag på rygg i kombination med Mextra Superabsorbent MEPILEX TRANSFER Ag Sterila, enstycksförpackade Art. nr. Storlek cm Avd. fp. Trp. fp ,5 x 8, x 12, ,5 x 12, x x ANVÄNDNINGSOMRÅDE Mepilex Transfer Ag är utformat för vätskande och svårbandagerande områden med ökade tecken på bakteriell påverkan. Exempel på områden är: Mer information finns på eller Safetac teknologi 35

36 Safetac yta ** Minskar smärta och vävnadsskada före, under och efter förbandsbyte 1** Vidhäftar inte i det fuktiga såret 2** utan endast på den torra omkringliggande huden 3**,4** Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration 5**-7** Minskar stressnivåerna hos patienter med svårläkta sår 11** Polyuretannät Transparent för enkel inspektion av såret Öppen nätstruktur möjliggör effektiv transport av sårsekret samt att lokal behandling kan appliceras t.ex. salvor FÖRDELAR MED MEPITEL ONE Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbytet Endast vidhäftning på en sida för enkel applicering Kan sitta kvar på såret i upp till 14 dagar vilket möjliggör ostörd sårläkning då endast ytterförbandet behöver bytas Transparent för att underlätta inspektion av såret vid applicering och under bärtiden Möjliggör färre förbandsbyten Minskar risken för maceration Bibehållna produktegenskaper över tid - lämnar inga rester och torkar inte ut Följsam och bekväm att bära Sitter på plats Låg risk för hudirritation och allergi Kostnadseffektiv genom färre förbandsbyten CAN BE CUT MEPITEL ONE - DET EFFEKTIVA SÅRKONTAKTLAGRET MED VIDHÄFTNING PÅ ENDAST EN SIDA Mepitel One kan sitta kvar på såret i upp till 14 dagar 1-5 beroende på sårets tillstånd, vilket möjliggör ostörd sårläkning då endast ytterförband behöver bytas. Den öppna nätstrukturen låter sårsekret passera till ett absorberande ytterförband. Safetac förhindrar ytterförbandet från att fastna i såret vilket minskar smärta och vävnadsskada i samband med förbandsbyte. Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar läckage till den omkringliggande huden och minskar risken för maceration. Mepitel - sårkontaktlager med Safetac på båda sidorna Referenser: 1. Eagle M. Use of non-adherent silicone dressing Mepitel to meet client centered needs in chronic non-healing wounds. Clinical Report Mölnlycke Health Car e (1998). 2. Taylor R. Use of a silicone net dressing in severe mycosis fungoids. JoWC, Vol 8, No 9 (1999), p Young T. Fungating wounds: their diagnosis and management. Community nurse, 5, No 10 (1999), p Marconi R, Laverda F, Trevisan G. Poster Presentation European Wound Management Association, Helsinki, Finland, Barraziol R, Fraccalenta E, Schiavon M. Poster Presentation European Wound Management Association, Helsinki, Finland, 2009 ** Safetac referenser, se sid Safetac teknologi

37 Handskada Mepitel One under Mextra Superabsorbent Brännskada Skärsår MEPITEL ONE Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek cm Avd fp Transp fp x x / x x x MEPITEL Sterila, enstycksförpackade Art nr Storlek cm Avd fp Transp fp x x ANVÄNDNINGSOMRÅDE Mepitel One är utformat för flera indikationsområden, såsom: fullhudstransplantat diabetiker Mepitel One kan även användas som ett skyddande lager på torra sår samt på områden med ömtålig hud x x Safetac teknologi 37

38 BACTERIA AND VIRAL BARRIER* MEPITEL FILM KAN INTE ANVÄNDAS TILL PRIMÄR FIXERING AV IV, KANYLER, INGÅNGAR ELLER ANDRA INFUSIONER SAMT LIVSUPPEHÅLLANDE UTRUSTNING. 1,2,3,5,6 Skyddspapper och pappersram för enkel applicering FÖRDELAR MED MEPITEL FILM Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte Transparent och andningsbart hudskydd Formar sig väl efter kroppens konturer Kan användas ensamt eller i samband med andra produkter Duschbar Lämnar inga rester Safetac yta ** Minskar smärta och vävnadsskada före, under och efter förbandsbyte 1** Vidhäftar inte i det fuktiga såret 2** utan endast på den torra omkringliggande huden 3**,4** Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration 5**-7** Minskar stressnivåerna hos patienter med svårläkta sår 11** Transparent, andningsbar, elastisk polyuretanfilm för komfort och optimal sårläkningsmiljö Duschbart Virus- och bakteriebarriär* FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Mepitel Film är inte ett sårkontaktlager och tillåter inte sårsekret att passera till ett ytterförband. Om mer än en produkt används och de överlappar varandra minskar andningsbarheten. Det kan leda till att överflödig fukt inte kan avdunsta från huden. SHOWER PROOF CAN BE CUT * mikrober större än 25 nm * microbes larger than 25 nm MEPITEL FILM - HUDSKYDDSFÖRBAND Mepitel Film är ett flexibelt, transparent hudskydd som hindrar hud och/eller sår från mikrobiell kontaminering. Det skyddar också vätska från att tränga igenom samtidigt som ytan formar sig väl efter kroppens konturer. Mepitel Film bibehåller en fuktig miljö även om andningsbarheten tillåter överflödig fukt att avdunsta från huden. Safetac vidhäftar omedelbart och minskar behovet av extra tryck för god fixering. Safetac garanterar också mindre smärta vid förbandsbyte. Mepitel Film lämnar inga rester på huden och vidhäftningen ökar inte över tid. Mepitel Film är det enda skyddsförbandet med Safetac. Förbandet minskar hudstrippning och smärta vid förbandsbyte och är det ideala valet vid applicering på känslig hud, så som: behandling av ytliga - hudskador - trycksår kategori 1 och 2 - brännskador skydd av känslig och skör hud skydd av öppna kirurgiska sår fixering av primärförband Landing Zone för fixering av tejp utan att skada frisk vävnad kan kombineras med geler och salvor Ben Kan användas för fixering av primärförband Armbåge För ökad bekvämlighet kan förbandet klippas till Öra Vid applicering på svårbandagerade områden kan förbandet enkelt klippas till APPLICERINGSGUIDE Safetac yta Minskar smärta och Transparent, Skyddspapper och vävnadsskada före, under andningsbar, elastisk pappersram för enkel och efter förbandsbyte polyuretanfilm för applicering komfort och optimal Vidhäftar inte i det fuktiga sårläkningsmiljö såret utan endast på den Duschbar torra huden 2 Virus- och Sluter sig kring bakteriebarriär* sårkanterna och minskar risken för maceration 3,4 * mikrober större än 25nm Landing Zone Kan användas för att skydda huden när medicinskutrustning ska fixeras ** Safetac referenser, se sid Safetac teknologi

Tillsammans kan vi arbeta för att minska smärta och vävnadsskada vid förbandsbyten.

Tillsammans kan vi arbeta för att minska smärta och vävnadsskada vid förbandsbyten. Rekommenderade riktlinjer Tillsammans kan vi arbeta för att minska smärta och vävnadsskada vid förbandsbyten. Rekommenderade riktlinjer: Minimering av smärta vid såromläggningar. Ett konsensusdokument

Läs mer

Cutimed Siltec THERAPIES. HAND IN HAND. Perfekt balans för olika nivåer. Exsudathantering kräver stark support. Closing wounds. Together.

Cutimed Siltec THERAPIES. HAND IN HAND. Perfekt balans för olika nivåer. Exsudathantering kräver stark support. Closing wounds. Together. Cutimed Siltec Closing wounds. Together. Exsudathantering kräver stark support Perfekt balans för olika nivåer Med Cutimed Siltec THERAPIES. HAND IN HAND. CUTIMED SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR FÖR VARJE PATIENT

Läs mer

sdasd Ensihoito - terveys - turvallisuus ALU92100 Aluderm ögonkompress, steril Steril ögonkompress.

sdasd Ensihoito - terveys - turvallisuus ALU92100 Aluderm ögonkompress, steril Steril ögonkompress. ME677001_1 förband 10 x 13 cm ML295200 Mepilex Border sårförband 7,5 cm x 7,5 cm, 5 st / förp. Mepilex Border är ett komplett skumförband med bevisad förmåga att minimera smärta och skador i såret och

Läs mer

Varumärkesfamiljen 3M Tegaderm expanderar

Varumärkesfamiljen 3M Tegaderm expanderar Varumärkesfamiljen 3M Tegaderm expanderar Fixering och skydd av infarter Avancerad sårbehandling Kirurgiska sår 3M Tegaderm Förband 3Hälsovård Skyddar huden. Läker sår. Det pålitliga varumärket inom transparenta

Läs mer

Behandlingskostnader

Behandlingskostnader Behandlingskostnader Behandlingssfrekvens Tid till sårläkning Andel sårrecidiv 75% personal 10-20% förband Behandling -strategier 1. Kontrollera om patientens blodcirkulation är tillfredsställande och

Läs mer

Huden är ett ömtåligt organ, ett faktum som gör det viktigt att välja rätt kirurgisk tejp vid varje tillfälle.

Huden är ett ömtåligt organ, ett faktum som gör det viktigt att välja rätt kirurgisk tejp vid varje tillfälle. Välj rätt kirurgisk tejp till rätt tillfälle. Val av rätt tejp ger en säker fixering, minskar risken för hudskador, förlänger användningstiden och ökar därmed kostnadseffektiviteten. 3M är en av världens

Läs mer

WoundCare SE. Mediplast Sårvård

WoundCare SE. Mediplast Sårvård WoundCare SE Mediplast Sårvård NW Dressing on Roll SE 160220 Indikation: Täckförband över kompresser. Hudskydd vid hel hud. Används med fördel till varma/svettiga patienter. Non-woven förband på rulle

Läs mer

Användningsområden. skyddar både intakt och skadad hud mot fukt och irriterande ämnen vid inkontinens. skyddar huden mot fukt och irriterande ämnen

Användningsområden. skyddar både intakt och skadad hud mot fukt och irriterande ämnen vid inkontinens. skyddar huden mot fukt och irriterande ämnen Användningsområden Cavilon No Sting erbjuder ett långtidsverkande hudskydd mot vätskor, fukt och irriterande ämnen. Cavilon No Sting kan användas på både intakt och redan skadad hud. Hudskydd vid inkontinens

Läs mer

sdasd Ensihoito - terveys - turvallisuus

sdasd Ensihoito - terveys - turvallisuus ME677001_1 förband 10 x 13 cm AQ177902_dc Aquacel hydrofiber - Band med förärkande AQUACEL förband beår av unik gelbildande Hydrofiber Teknologi spunnen av 100 % cellulosa (natriumcarboxymetylcellulosa).

Läs mer

Nyhet! JOBST. Comprifore. Ett flerlagers kompressionssystem för effektiv behandling av venösa bensår

Nyhet! JOBST. Comprifore. Ett flerlagers kompressionssystem för effektiv behandling av venösa bensår Nyhet! JOBST Comprifore Ett flerlagers kompressionssystem för effektiv behandling av venösa bensår Kunskap om venösa bensår. Kompression kan betraktas som grundpelaren vid behandling av venösa bensår.

Läs mer

Lokalbehandling av sår

Lokalbehandling av sår 2 Lokalbehandling av sår Innehållsförteckning Sid Övergripande målsättning. 2 Tillvägagångssätt.. 2 Den normala sårläkningsprocessen. 3 Lokalt sårstatus. 4 Rengöring och upprensning av sår 5 Hudvård. 6

Läs mer

innehåll Produkt Sidan Hudskydd, ringar och plattor Pasta Vikbar avtappning med 3 ficka Kateterkoppling med 4 inbyggd propp Lucka 4 Barnpåsar

innehåll Produkt Sidan Hudskydd, ringar och plattor Pasta Vikbar avtappning med 3 ficka Kateterkoppling med 4 inbyggd propp Lucka 4 Barnpåsar produktguide Produkt Sidan Hudskydd, ringar och plattor Pasta 2 Vikbar avtappning med 3 ficka Kateterkoppling med 4 inbyggd propp Lucka 4 Barnpåsar Gelbildande Superabsorbent Häftborttagning med 6 mynta

Läs mer

Produktkatalog Sårbehandling

Produktkatalog Sårbehandling Produktkatalog Sårbehandling S å r b e h a n d l i n g Effektiv sårbehandling från ConvaTec Innehållsförteckning Sår och sårläkning Sid 3 Hantera symtom från såret Sid 4 Hantering av sårvätska Sid 4 Hantering

Läs mer

Revideringsdatum: 2004-09-28

Revideringsdatum: 2004-09-28 Bilaga 003-10-08 004-09-8 004-11-18 004-01-19 Förbandsbilaga Förbandsbilagan är vägledande för all hälso- och sjukvård i södra Älvsborg, men grundar sig enbart på WESTMA s upphandlade sortiment. Gäller

Läs mer

Sår. Olika sår. Vård av stomiopererade patienter och sårbehandling

Sår. Olika sår. Vård av stomiopererade patienter och sårbehandling Vård av stomiopererade patienter och sårbehandling EVA I PERSSON Sår Vulnus- en störning i hudens normala anatomiska struktur och funktion och som läker organiserat och i tidsbestämd ordning, tex. det

Läs mer

Svårt sjuka patienter

Svårt sjuka patienter Svårt sjuka patienter -hur sköter jag huden och såren? Soile Kangasniemi leg. sjuksköterska Hudmottagningen När något gått fel Den åldrande huden torr tunn rynkig Den åldrande huden klåda vanligt när huden

Läs mer

SÅRVÅRD I HEMMET OCH PÅ SJUKHUS 13.2.2013. Nina Nyqvist Sårvårdare, tf avdskötare Avdelning 6

SÅRVÅRD I HEMMET OCH PÅ SJUKHUS 13.2.2013. Nina Nyqvist Sårvårdare, tf avdskötare Avdelning 6 SÅRVÅRD I HEMMET OCH PÅ SJUKHUS 13.2.2013 Nina Nyqvist Sårvårdare, tf avdskötare Avdelning 6 Mål för sårbehandling Övergripande mål; - Läka såret - Reducera patientens lidande - Underlätta patientens dagliga

Läs mer

Sår - Rena rutiner. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Sår - Rena rutiner. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Sår - Rena rutiner Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Allmänt om sår och behandling Förebygga uppkomst av sår Sårläkning Rena sår ska hållas rena Begränsad antibiotikaanvändning Hindra smittspridning

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Definition 2. Orsaker 2. Ytlig brännskada grad 1 4. Ytlig delhudsbrännskada ytlig grad 2 4

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Definition 2. Orsaker 2. Ytlig brännskada grad 1 4. Ytlig delhudsbrännskada ytlig grad 2 4 Vårdsamverkan FyrBoDal 1 Brännskador Innehållsförteckning Definition 2 Orsaker 2 Ytlig brännskada grad 1 4 Ytlig delhudsbrännskada ytlig grad 2 4 Djup delhudsbrännskada djup grad 2 4 Fullhudsbrännskada

Läs mer

V.A.C. VeraFlo Therapy. Rensar.. behandlar.. läker..

V.A.C. VeraFlo Therapy. Rensar.. behandlar.. läker.. V.A.C. VeraFlo Therapy Rensar.. behandlar.. läker.. Vilka utmaningar möter du vid sårläkning? Vårdpersonal och KCI försöker ständigt hitta sätt att läka sår snabbare och effektivare, för att förbättra

Läs mer

Inkontinenshjälpmedel Upphandlade produkter för Värmland

Inkontinenshjälpmedel Upphandlade produkter för Värmland Inkontinenshjälpmedel Upphandlade produkter för Värmland Avtalsnummer: UE/140048 Avtalsstart: 2016-05-01 Egenskaper och fördelar med Abenas inkontinensprodukter Designen på Abena Premium inkontinensprodukter

Läs mer

DIABETES FOTEN. Marianne Sandberg Diabetesfotterapeut Akademiska sjukhuset Uppsala

DIABETES FOTEN. Marianne Sandberg Diabetesfotterapeut Akademiska sjukhuset Uppsala DIABETES FOTEN Marianne Sandberg Diabetesfotterapeut Akademiska sjukhuset Uppsala DIABETES FOTSJUKVÅRDEN MOTTAGNINGEN FÖR METABOLA SJUKDOMAR Marianne Sandberg och Ellinor Sjölund Ingång 40, 1 Trappa Tillfälligt

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-02-28

SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-02-28 SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-02-28 Sårbehandling Ett nyupptäckt sår hos en patient ska alltid så snart som möjligt bedömas av sjuksköterska. Sår ska skötas

Läs mer

Patientinformation för vård i hemmet. Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer:

Patientinformation för vård i hemmet. Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer: Patientinformation för vård i hemmet Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer: Sårbehandling med negativt tryck, system för engångsbruk 2 Inledning I denna patienthandbok finns

Läs mer

Riktlinjer för aktiv sårläkning rekommenderade av Sårgruppen i Blekinge

Riktlinjer för aktiv sårläkning rekommenderade av Sårgruppen i Blekinge Sårprodukter Riktlinjer för aktiv sårläkning rekommenderade av Sårgruppen i Blekinge Behandlingsinstruktioner för sårläkning finns på intranätet under Vård/Sårläkning/Sårcentrum/Sårgruppen. För terapigruppen:

Läs mer

av din patient på bästa sätt.

av din patient på bästa sätt. Thermoplaster DeRoyal kan genom ett brett och komplett sortiment, tillgodose varje patients unika behov av ortoser oavsett om denne är gammal eller ung. Med denna broschyr vill vi ge dig en inblick i DeRoyals

Läs mer

Välkomna. Britt-Louise Andersson Sårsamordnare Hälso och sjukvårdsavdelningen Region Kronoberg. Britt-louise.s.andersson@kronoberg.

Välkomna. Britt-Louise Andersson Sårsamordnare Hälso och sjukvårdsavdelningen Region Kronoberg. Britt-louise.s.andersson@kronoberg. Välkomna Britt-Louise Andersson Sårsamordnare Hälso och sjukvårdsavdelningen Region Kronoberg Britt-louise.s.andersson@kronoberg.se Hur många Akilles finns på min enhet? 95% av tryckskador är en undvikbar

Läs mer

Våga Vägra Skador Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR

Våga Vägra Skador Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR en skrift producerad av SHF s Medicinska Nätverk med avsikt att hålla handbollsspelare skadefria. 1 EGENVÅRD De vanligaste skadorna inom idrotten är småskador. Du kan lära

Läs mer

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår ren rutin Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens ansvar Diagnostik

Läs mer

Om Emla. Lokalbedövande kräm inför skönhetsbehandlingar.

Om Emla. Lokalbedövande kräm inför skönhetsbehandlingar. Om Emla. Lokalbedövande kräm inför skönhetsbehandlingar. FIN UTAN PIN Vill man bli fin får man lida pin, brukar det heta. När det gäller mindre kirurgiska skönhetsingrepp är det onekligen en träffande

Läs mer

Personer med diabetes, andra ämnesomsättningssjukdomar och cirkulationsrubbningar får ofta svårläkta sår som behöver bedömas av sjukvården.

Personer med diabetes, andra ämnesomsättningssjukdomar och cirkulationsrubbningar får ofta svårläkta sår som behöver bedömas av sjukvården. SÅRVÅRD Vem? Personer med diabetes, andra ämnesomsättningssjukdomar och cirkulationsrubbningar får ofta svårläkta sår som behöver bedömas av sjukvården. Tid? Vid sår som inte visar tecken på läkning efter

Läs mer

BM Strömqvist. Sårskola 2014

BM Strömqvist. Sårskola 2014 Sårskola 2014 Som sårombud ansvarar Du för att bistå enhetschefen med kunskap i sårbehandlingsarbetet, samt upprätta lokala rutiner. vara kontaktperson gentemot Sårgruppen i Blekinge följa och förmedla

Läs mer

Sår. Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Enheten för vårdhygien 2013

Sår. Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Enheten för vårdhygien 2013 Sår Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Enheten för vårdhygien 2013 Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens

Läs mer

Riktlinjer för aktiv sårläkning rekommenderade av Sårcentrum i Blekinge

Riktlinjer för aktiv sårläkning rekommenderade av Sårcentrum i Blekinge Sårprodukter Uppdaterat 20160309 Riktlinjer för aktiv sårläkning rekommenderade av Sårcentrum i Blekinge För terapigruppen: Hanna Wickström, Specialist i allmänmedicin, Sårcentrum Blekinge Sår ska hållas

Läs mer

TRYCKSÅR R I K T L I N J E R H U R A R B E T A R V I F Ö R E B Y G G A N D E?

TRYCKSÅR R I K T L I N J E R H U R A R B E T A R V I F Ö R E B Y G G A N D E? TRYCKSÅR R I K T L I N J E R H U R A R B E T A R V I F Ö R E B Y G G A N D E? DEFINITON Ett trycksår är en lokaliserad skada i hud och underliggande vävnad, vanligtvis över benutskott, som ett resultat

Läs mer

Kirurgiska sår och dess omvårdnad. Gallopererad patient med drän.

Kirurgiska sår och dess omvårdnad. Gallopererad patient med drän. Kirurgiska sår och dess omvårdnad av Maria Magnsbacka och Kerstin S Wilbrand Gallopererad patient med drän. SÅRLÄKNING Vulnus och ulcus. Sårläkning är en komplex process och innefattar olika mekanismer

Läs mer

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Agenda Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Tripep i korthet Utveckling av nya innovativa läkemedel för kroniska sjukdomar baserat på egna och andras patenterade och patentsökta

Läs mer

Operation. Att rätt material är viktigt för att kunna arbeta effektivt är en sanning också vid kirurgiska ingrepp, stora som små.

Operation. Att rätt material är viktigt för att kunna arbeta effektivt är en sanning också vid kirurgiska ingrepp, stora som små. Operation Rätt material vid rätt tillfälle Att rätt material är viktigt för att kunna arbeta effektivt är en sanning också vid kirurgiska ingrepp, stora som små. närvarande. Då gäller det att man har rutiner,

Läs mer

BSN Elastomull Hospital elastisk fixeringsbinda 8 cm x 4 m (20 rullar / låda) Elastisk fixeringsbinda 8 cm x 4 m. 20 rullar / låda.

BSN Elastomull Hospital elastisk fixeringsbinda 8 cm x 4 m (20 rullar / låda) Elastisk fixeringsbinda 8 cm x 4 m. 20 rullar / låda. BSN7210020 Co-Plus självhäftande binda Co-Plus självhäftande binda. Storlek: 7,5cm x 4,5m ALU92102 Aluderm ruhjeside, steriili, 5 x 3cm, yksittäispakattu Aluderm ruhjesiteet soveltuvat kaikentyyppisten

Läs mer

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud Sår 2015 kunskap utveckling inspiration Olika typer av sår lär dig att identifiera och särskilja olika sårtyper och göra en fullständig anamnes! Varför blir ett sår svårläkt? Debridering och rengöring

Läs mer

Lägg till CE-märke, Svanenmärke och miljöruta

Lägg till CE-märke, Svanenmärke och miljöruta Maximal häftförmåga Lätt att ta bort Genom att introducera SenSura vår nya patenterade häftplatta med två lager har vi lyckats optimera funktionen för alla fem parametrarna. Det klassiska häftproblemet

Läs mer

Tänk nytt. Tänk Brava

Tänk nytt. Tänk Brava Tänk nytt. Tänk Brava Jag hade vant mig vid läckage då och då jag trodde det var normalt. Steve, stomiopererad 2003 Brava tillbehörssortiment är utvecklat för att begränsa risken för läckage och att vårda

Läs mer

Diabetes och fotvård

Diabetes och fotvård DIABETES OCH FÖTTER Diabetes och fotvård Att leva med diabetes gör att det blir ännu viktigare att ta hand om sin personliga hälsa. Det gäller även vården av fötterna. Personer som har diabetes drabbas

Läs mer

NORDICARE ORTOPEDI + REHAB AB

NORDICARE ORTOPEDI + REHAB AB Gördlar & bråckbyxor BEKVÄMA STOMIGÖRDLAR Att underlätta din vardag är vårt mål. NordiCares stomigördlar är designade att ge fixering samtidigt som de ska vara sköna att bära. De finns i flera modeller

Läs mer

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm Sår 2016 kunskap utveckling inspiration Fördjupa dina kunskaper för att bättre tolka olika typer av sår Lär dig att välja rätt förband till rätt sår! Svårläkta sår vad gör du när såren inte läker? Diabetessår

Läs mer

Bröstcancer. strålreaktioner på huden

Bröstcancer. strålreaktioner på huden Bröstcancer strålreaktioner på huden Strålbehandling ges till i stort sett alla bröstcancerpatienter efter operation, dels för att försäkra sig om att inga tumörceller blir kvar, dels för att minska risken

Läs mer

Kunskap om. Hudens uppbyggnad. Copyright Margareta Grauers, 2015 1. Föreläsning om patienter med svårläkta sår, den 20 maj 2015 anordnad av Solna Stad

Kunskap om. Hudens uppbyggnad. Copyright Margareta Grauers, 2015 1. Föreläsning om patienter med svårläkta sår, den 20 maj 2015 anordnad av Solna Stad Föreläsning om patienter med svårläkta sår, den 20 maj 2015 anordnad av Solna Stad Margareta Grauers, dermatologisjuksköterska E-post: margareta.grauers@comhem.se Margareta Grauers, 2015 Kunskap om Hur

Läs mer

Att praktiskt hantera svårläkande sår Åsa Boström Hudkliniken Södersjukhuset.

Att praktiskt hantera svårläkande sår Åsa Boström Hudkliniken Södersjukhuset. Att praktiskt hantera svårläkande sår Åsa Boström Hudkliniken Södersjukhuset. Diagnos Multidisciplinärt Konsten att ta hand om Förbandskostnad ej relevant Biobörda/Sårinfektion? Antibiotika läker ej alla

Läs mer

SentrXTM. För hund, katt och häst

SentrXTM. För hund, katt och häst SentrXTM För hund, katt och häst Följande SentrX produkter är tillgängliga på den svenska marknaden Aptus SentrX Eye Gel 10 x 3 ml. För ögon. Aptus SentrX Eye Drops 10 ml. För ögon. Aptus SentrX Spray

Läs mer

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som ej har erhållit strålbehandling

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som ej har erhållit strålbehandling Patientinformation Bröstrekonstruktion Information till dig som ej har erhållit strålbehandling Information för dig som ej erhållit strålbehandling Den här informationen vänder sig till Dig som funderar

Läs mer

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar?

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Lena Blomgren Överläkare, med dr Kärlkirurgiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Ben- och fotsår behöver först och främst en diagnos

Läs mer

DYNOR MED ENASTÅENDE LÖSNINGAR

DYNOR MED ENASTÅENDE LÖSNINGAR CUSHIONS DYNOR MED ENASTÅENDE LÖSNINGAR DDKan användas direkt DDMycket bra tryckfördelning DD DDiserande DD egenskaper DDRyggdyna med enkel och stabil montering via kardborre DDRyggdynor inställbara i

Läs mer

Smärta och smärtskattning

Smärta och smärtskattning Smärta och smärtskattning VARFÖR GÖR DET ONT? Kroppen har ett signalsystem som har till uppgift att varna för hotande eller faktisk vävnadsskada. Smärta är kroppens sätt att göra dig uppmärksam på att

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

Ligger Din patient på bästa sätt?

Ligger Din patient på bästa sätt? ESWELL Tryckavlastade Madrasser och kuddar Ligger Din patient på bästa sätt? Har Du tänkt på vilka skador som kan uppstå om Du inte har placerat patienten på bästa sätt Sk u m Bes k r i v n i n g ESWELLs

Läs mer

yr edik yr & P Manik

yr edik yr & P Manik 19-224 19-220 19-221 19-222 19-219 19-234 19-236 19-235 19-233 19-244 19-211 19-212 12 www.vadeco.se

Läs mer

Manikyr & Pedikyr // 12 www.vadeco.se 19-220 19-221 19-222 19-219 19-234 19-236 19-235 19-233 19-244 19-211 19-212

Manikyr & Pedikyr // 12 www.vadeco.se 19-220 19-221 19-222 19-219 19-234 19-236 19-235 19-233 19-244 19-211 19-212 Manikyr & Pedikyr Manikyr & Pedikyr // 19-224 19-220 19-221 19-222 19-219 19-234 19-236 19-235 19-233 19-244 19-211 19-212 12 www.vadeco.se \\ Manikyr & Pedikyr 19-252 19-204 19-217 19-207 19-215 19-216

Läs mer

NÄSTA GENERATION KINESIOTEJP

NÄSTA GENERATION KINESIOTEJP NÄSTA GENERATION KINESIOTEJP mediroyal.se Nästa generation Kinesiotejp 3 NÄSTA GENERATION KINESIOTEJP Den nya patenterade Finger Print TM -teknologin tar oss till nästa nivå inom kinesiotejpning. Doktor

Läs mer

Riskbedömning enligt Modifierad Nortonskala

Riskbedömning enligt Modifierad Nortonskala Trycksårskort Riskbedömning trycksår Modifierad Nortonskala & RAPS-skalan Madrassväljaren Guidelines vid val av produkt Riskbedömning enligt Modifierad Nortonskala A. Psykisk status 4 Helt orienterad till

Läs mer

till dig som har en Överarmsfraktur

till dig som har en Överarmsfraktur till dig som har en Överarmsfraktur Överarmsfraktur Fraktur (benbrott) på överarmen. Behandlingsmetod bestäms utifrån frakturens läge och utseende. Behandlingsmetod Armen i mitella eller slynga. Axellås

Läs mer

Sårprodukter Terapigruppsmedlem Hanna Wickström, Specialist i allmänmedicin, Sårcentrum Blekinge

Sårprodukter Terapigruppsmedlem Hanna Wickström, Specialist i allmänmedicin, Sårcentrum Blekinge Sårprodukter Terapigruppsmedlem Hanna Wickström, Specialist i allmänmedicin, Sårcentrum Blekinge Riktlinjer för aktiv sårläkning rekommenderade av Sårcentrum i Blekinge Sår ska hållas lagom fuktiga för

Läs mer

Bäddmadrasser med funktion Sensity /TempSmart /Coolmax

Bäddmadrasser med funktion Sensity /TempSmart /Coolmax Bäddmadrasser med funktion Sensity /TempSmart /Coolmax För en naturligt renare sängmiljö Rätt temperatur hela natten För en torr och luftig komfort Skötselråd bäddmadrasser För att du ska bli riktigt nöjd

Läs mer

AKNE FÅR ALDRIG STOPPA DIG

AKNE FÅR ALDRIG STOPPA DIG AKNE FÅR ALDRIG STOPPA DIG Har du finnar eller akne? Då är du inte ensam. Oftast börjar det i puberteten vilket kan vara en känslig tid för många. Vid 15 18-års ålder brukar aknen vara som värst för att

Läs mer

Svårläkta sår. Svårläkta sår, RIU

Svårläkta sår. Svårläkta sår, RIU Svårläkta sår En patients berättelse http://www.rikssar.se/startsida Vad är svårläkta sår? Sår på underben eller på foten som inte är läkt inom sex veckor - Arteriella bensår - Diabetes sår - Kombinerade

Läs mer

FÖR PERSONER MED DIABETES DIABETES OCH FOTVÅRD

FÖR PERSONER MED DIABETES DIABETES OCH FOTVÅRD FÖR PERSONER MED DIABETES DIABETES OCH FOTVÅRD DIABETES OCH FOTVÅRD DIABETES OCH FOTVÅRD Det är mycket viktigt för en diabetiker att ta hand om sin personliga hälsa. Speciellt måste fötternas välstånd

Läs mer

Din hud andas! Camoufl age och concealer. förbättrar din hud varje dag

Din hud andas! Camoufl age och concealer. förbättrar din hud varje dag Din hud andas! Camoufl age och concealer förbättrar din hud varje dag Den första täckande cremen som låter din hud andas. Avancerad teknologi hjälper huden att förbättra sin egen läkningsprocess efter

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. SÅRVÅRD SPECIAL tillägg, SLL572

KRAVSPECIFIKATION. SÅRVÅRD SPECIAL tillägg, SLL572 0(25) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Upphandling Upphandlingsenheten 2012-06-26 LS 1204-0611 SLL572 KRAVSPECIFIKATION för upphandling av SÅRVÅRD SPECIAL tillägg, SLL572 20(25) 7 Hälsoekonomi 7.1

Läs mer

JOBST. Allt du bör veta om venösa problem

JOBST. Allt du bör veta om venösa problem JOBST Allt du bör veta om venösa problem Bästa kund Bland den vuxna befolkningen i den västliga delen av världen antar man att 40 50% män och 50 55% kvinnor lider av sjukdom i venerna i benen* med alla

Läs mer

Sårvård. Finlands Apotekareförbund 2004

Sårvård. Finlands Apotekareförbund 2004 Sårvård 25 Finlands Apotekareförbund 2004 2 Sår Huden får lätt skråmor och små sår som man ofta kan vårda själv. Också små sår är bra att vårda omsorgsfullt för att förhindra inflammation. I den här broschyren

Läs mer

Stockholms kranskommuner samt slutenvården SLL 520 2015-06-01

Stockholms kranskommuner samt slutenvården SLL 520 2015-06-01 Art nr 3537 Art nr 3536 Sanisoft Mini Kol Specialskydd för små anal-läckage. Ett effektivt kolfilter eliminerar all lukt i 3-5 timmar. Ett tunt, mjukt skydd. Finns som extra lång med vingar och kort utan

Läs mer

Förebyggande behandling och rehabilitering en beprövad medicinteknik med bevisad vård och kostnadseffektivitet

Förebyggande behandling och rehabilitering en beprövad medicinteknik med bevisad vård och kostnadseffektivitet Förebyggande behandling och rehabilitering en beprövad medicinteknik med bevisad vård och kostnadseffektivitet sänker era kostnader större vinst förutsättningar Tre gånger snabbare återhämtning med beprövad

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN - CEDERROTH

FÖRSTA HJÄLPEN - CEDERROTH STATIONER SIDA 2-4 ÖGONDUSCH SIDA 5-6 PLÅSTER SIDA 7-9 REFILLER ÖVRIGA SIDA 10-12 KUDDAR SIDA 13-15 LÅDOR SIDA 16-17 ÖVRIGT SIDA 18 Produktkatalog - Första Hjälpen - Cederroth.docx / 2015-07-31/ Sida 1

Läs mer

Det smarta alternativet

Det smarta alternativet Det smarta alternativet Silicon beväxning släppande system > Revolutionerande Beväxningssläppande egenskaper > Låg friktion > För alla typer av båtar beväxningssläppande hempelyacht.se Upptäck Hempel:s

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner ska stoppas VRISS

Vårdrelaterade infektioner ska stoppas VRISS Vårdrelaterade infektioner ska stoppas VRISS Team: Ortopedkirurgiska kliniken, USÖ Deltagare: Erik Johansson Hjorth, sjuksköterska vård avd 37 Anne-May Sjöholm, sjuksköterska ort mott Annelie Calais, undersköterska

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation

Fri från tobak i samband med operation Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Tobak Hälsa Tobaksfri inför din operation Visste du att... när du blir opererad är det många faktorer som påverkar hur resultatet av operationen

Läs mer

Foliodrape Protect Plus träffar rätt varje gång Och varje gång är det rätt för dig!

Foliodrape Protect Plus träffar rätt varje gång Och varje gång är det rätt för dig! Foliodrape Protect Plus träffar rätt varje gång Och varje gång är det rätt för dig! Operation Fördelaktig Uppfyller era krav på innovativ drapering Ni söker smidig drapering med tygliknande känsla, stora

Läs mer

till dig som har en Armbågsfraktur

till dig som har en Armbågsfraktur till dig som har en Armbågsfraktur Armbågsfraktur Fraktur (benbrott) vid armbågen. Behandlingsmetod bestäms utifrån frakturens läge och utseende. Gipsförbandet Gips är ett hårt men sprött material som

Läs mer

Upphandlat sortiment Stockholms Läns Landsting (One-Link) start 2015-06

Upphandlat sortiment Stockholms Läns Landsting (One-Link) start 2015-06 Upphandlat sortiment Stockholms Läns Landsting (One-Link) start 2015-06 Sanisoft Mini Kol Specialskydd för små anal-läckage. Ett effektivt kolfilter som eliminerar all lukt i 3-5 timmar. Ett tunt, mjukt

Läs mer

D R Å IV STOM Vårda din hud 1

D R Å IV STOM Vårda din hud 1 STOMIVÅRD Vårda din hud 1 Salts prioriterar forskning om hudvård för stomiopererade Hel och oskadad hud är en förutsättning för okomplicerad bandagering av en stomi. Salts Healthcare är stolta över att

Läs mer

3M Perioperativ vård 2010 / 2011. 3M Produktkatalog Incisionsfilmer Operationsdrapering Rockar Kundanpassade set

3M Perioperativ vård 2010 / 2011. 3M Produktkatalog Incisionsfilmer Operationsdrapering Rockar Kundanpassade set 3M Perioperativ vård 2010 / 2011 3M Produktkatalog Incisionsfilmer Operationsdrapering Rockar Kundanpassade set 3M Health Care Hög kvalitet på draperingsmaterial och häftämne 3Ms produkter används av operationspersonal

Läs mer

Välkomna till en presentation av RiksSår!

Välkomna till en presentation av RiksSår! Välkomna till en presentation av RiksSår! - Sveriges Nationella Kvalitetsregister för patienter med svårläkta sår! Nina Åkesson, Nationell Koordinator RiksSår Varför ett kvalitetsregister för svårläkta

Läs mer

MAS Riktlinje Riktlinje för arbete med att förebygga trycksår

MAS Riktlinje Riktlinje för arbete med att förebygga trycksår MAS Riktlinje Riktlinje för arbete med att förebygga trycksår Inledning Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska vården bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård. Det innebär att vården ska vara av

Läs mer

Till dig som fått Stelara

Till dig som fått Stelara Till dig som fått Stelara Patientinformation om psoriasis och behandling med Stelara Välkommen till biologiska behandling med Stelara 4 gånger per år * minimerar tiden Du behöver spendera på behandling.

Läs mer

Nr. 101OP SAFE OP Operationsmadrass m. COMFOR OP-överdrag. Gul/Rosa SAFEskum.

Nr. 101OP SAFE OP Operationsmadrass m. COMFOR OP-överdrag. Gul/Rosa SAFEskum. Nr. 101OP SAFE OP Operationsmadrass m. COMFOR OP-överdrag. Gul/Rosa SAFEskum. Nr. 101OP.190: 190x50x6 cm Nr. 101OP.95: 95x50x6 cm Nr. 201OP SAFE OP Kombinerad helmadrass för IVA avdelningar med COMFOR

Läs mer

ACTINICA LOTION FÖREBYGGER vissa former av HUDCANCER

ACTINICA LOTION FÖREBYGGER vissa former av HUDCANCER ACTINICA LOTION FÖREBYGGER vissa former av HUDCANCER Actinica Lotion skyddar huden mot UV-strålning och förebygger vissa former av hudcancer 2 Vad är hudcancer? Hudcancer är den vanligaste typen av cancer.

Läs mer

*Data på fil. SVERIGE KCI Medical AB Möbelgatan 4 431 33 Mölndal Sverige Kundtjänst dygnet runt Tel 08-544 996 90 Fax 08-544 996 91 www.kci-medical.

*Data på fil. SVERIGE KCI Medical AB Möbelgatan 4 431 33 Mölndal Sverige Kundtjänst dygnet runt Tel 08-544 996 90 Fax 08-544 996 91 www.kci-medical. PREVENA -incisionsbehandlingssystem Den första batteridrivna produkten med negativt tryck specifikt utformad för hantering av incisioner där det finns risk för postoperativa komplikationer. Prevena -behandling:

Läs mer

TORKMATERIAL IKATEX BOX. ikatex TEXTILA TORKDUKAR AV HÖG KVALITET I PRAKTISK FÖRPACKNING

TORKMATERIAL IKATEX BOX. ikatex TEXTILA TORKDUKAR AV HÖG KVALITET I PRAKTISK FÖRPACKNING TORKMATERIAL ikatex IKATEX BOX TEXTILA TORKDUKAR AV HÖG KVALITET I PRAKTISK FÖRPACKNING Ikatex är en serie av textila, högklassiga torkdukar för den mest krävande användaren. Torkdukarna klarar hårda krav

Läs mer

PVC ASSESS INSTRUMENT FÖR BEDÖMNING AV PERIFER VENKATETER AVSEENDE SKÖTSEL, TROMBOFLEBIT OCH DOKUMENTATION

PVC ASSESS INSTRUMENT FÖR BEDÖMNING AV PERIFER VENKATETER AVSEENDE SKÖTSEL, TROMBOFLEBIT OCH DOKUMENTATION PVC ASSESS INSTRUMENT FÖR BEDÖMNING AV PERIFER VENKATETER AVSEENDE SKÖTSEL, TROMBOFLEBIT OCH DOKUMENTATION Datum (år/månad/dag): Tid: Sjukhus: Klinik: Vårdavdelning: Granskare: Patientens personnummer:

Läs mer

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar?

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Lena Blomgren Överläkare, med dr Kärlkirurgiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm samt Venous Centre Stockholm Dessa två patienter

Läs mer

TEMPUR. PRODUKT GUIDE www.tempur.com PRODUKT GUIDE // TEMPUR SVERIGE AB

TEMPUR. PRODUKT GUIDE www.tempur.com PRODUKT GUIDE // TEMPUR SVERIGE AB TEMPUR PRODUKT GUIDE www.tempur.com PRODUKT GUIDE // TEMPUR SVERIGE AB 1 MADRASSER 80 x 200 x 15 cm 90 x 200 x 15 cm 105 x 200 x 15 cm 120 x 200 x 15 cm 140 x 200 x 15 cm 1 Övre skikt 7 cm viskoelastiskt

Läs mer

Infektionskänslighet i samband med hematologisk behandling. Information till patient och närstående

Infektionskänslighet i samband med hematologisk behandling. Information till patient och närstående Infektionskänslighet i samband med hematologisk behandling Information till patient och närstående Informationen ska vara en vägledning för dig och dina närstående. Är det något du undrar över - tveka

Läs mer

MEDIPLAST ÖNH PRODUKTER

MEDIPLAST ÖNH PRODUKTER MEDIPLAST ÖNH PRODUKTER ENT Disposable products SE 160829 MEDIPLAST ÖNH PRODUKTER Mediplasts ÖNH produkter är det självklara valet inom engångsprodukter när du söker ett brett utbud av sugar och engångstillbehör.

Läs mer

TRÄNA HÅRDARE. PRESTERA BÄTTRE.

TRÄNA HÅRDARE. PRESTERA BÄTTRE. HERR A200 TRÄNA HÅRDARE. PRESTERA BÄTTRE. > Använd under träning och tävling för att öka din prestation och minska risken för skador > Baserad på en unik BMI-storleksalgoritm (Body Mass Index) för att

Läs mer

Desinfektion. Basala Hygienrutiner

Desinfektion. Basala Hygienrutiner Basala Hygienrutiner Den mest grundläggande åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner inom alla former av vård och omvårdnad är att all vårdpersonal av alla kategorier konsekvent tillämpar

Läs mer

TENS. Rutin för äldreomsorgen, funktionshinderverksamheten och socialpsykiatrin i Borås Stad

TENS. Rutin för äldreomsorgen, funktionshinderverksamheten och socialpsykiatrin i Borås Stad TENS Rutin för äldreomsorgen, funktionshinderverksamheten och socialpsykiatrin i Borås Stad Fastställt av: Dokumentet framtaget av: För revidering ansvarar: Dokumentet gäller till och med: 1 DELEGERING

Läs mer

Sortimentslista Avtalade produkter i Skåne 2013-04-01 2014-03-31

Sortimentslista Avtalade produkter i Skåne 2013-04-01 2014-03-31 Sortimentslista Avtalade produkter i Skåne 2013-04-01 2014-03-31 ALLEVYN Non-Adhesive Ej vidhäftande. 12755 66007643 5 x 5 cm 10 12756 66007637 10 x 10 cm 10 15489 66007335 10 x 20 cm 10 15487 66000093

Läs mer

TENA-sortimentet Värmland 2012-05-01 2014-04-30

TENA-sortimentet Värmland 2012-05-01 2014-04-30 TENA-sortimentet Värmland 2012-05-01 2014-04-30 www.tena.nu/personal TENA Men För män med små till medelstora urinläckage Anatomisk utformning anpassad för män Odour Control förebygger uppkomst av oönskad

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning LS SLL juridik och upphandling SLL572 Upphandlingsavdelningen KRAVSPECIFIKATION.

Landstingsstyrelsens förvaltning LS SLL juridik och upphandling SLL572 Upphandlingsavdelningen KRAVSPECIFIKATION. Sida 1 av 27 Landstingsstyrelsens förvaltning LS 1404-0456 SLL juridik och upphandling 2014-11-05 SLL572 Upphandlingsavdelningen KRAVSPECIFIKATION avseende SÅRBEHANDLING SPECIAL, DEL 1: HÄLSOEKONOMI SLL572

Läs mer