Personer med diabetes, andra ämnesomsättningssjukdomar och cirkulationsrubbningar får ofta svårläkta sår som behöver bedömas av sjukvården.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personer med diabetes, andra ämnesomsättningssjukdomar och cirkulationsrubbningar får ofta svårläkta sår som behöver bedömas av sjukvården."

Transkript

1 SÅRVÅRD Vem? Personer med diabetes, andra ämnesomsättningssjukdomar och cirkulationsrubbningar får ofta svårläkta sår som behöver bedömas av sjukvården. Tid? Vid sår som inte visar tecken på läkning efter 3 4 veckor. Allmänt om sårläkning Alla sår förutom operationssår är förorenade med bakterier. Det är viktigt med en korrekt sårbehandling för att underlätta läkning. Sårläkningen kan indelas i tre faser. 1. Inflammatorisk fas. Under de första dagarna kan såret bli rött, svullet och ömmande. Det är en lokal reaktion som beror på att blodkärl vidgas, plasma läcker ut och vita blodkroppar ansamlas i sårområdet. 2. Nybildningsfas då bindväv och blodkärl växer till i de skadade vävnaderna. 3. Ombyggnadsfas då grövre bindvävstrådar växer till och ger såret styrka. Samtidigt tillbakabildas blodkärlen och ärret bleknar. Denna fas kan pågå upp till 1 2 års tid. Allmänt om sårvård Stoppa ev. blödning genom att trycka på såret med en kompress eller ren tygbit under minuter. Högläge vid sår på arm eller ben. Tvätta händerna. Rengör noggrant först området runt såret med tvål och vatten och därefter själva såret med enbart vatten. Om vatten saknas kan Sårtvätt ACO användas. Xylocainsalva kan användas för att lindra smärtan vid rengöringen. Avlägsna smuts och lösa partiklar. Skölj därefter med vatten. Använd inte sårsalvor. 105

2 Desinfektionsmedel rekommenderas inte till rena, friska sår. Klorhexidin kan försena sårläkningen. Torra sår läggs om med torrt förband. Vätskande sår med fuktigt förband. Stelkrampsskydd Stelkramp är en allvarlig bakterieinfektion som kan orsakas av djurbett och sår som kontaminerats av jord. Även små sår kan infekteras varför ordentlig rengöring enligt ovan rekommenderas. Risken för infektion ökar givetvis vid större sårskador och om såret blivit kraftigt förorenat. Alla som inte har ett fullgott stelkrampsskydd bör vaccinera sig. Grundskyddet mot stelkramp fås genom tre doser under loppet av ett år (i det allmänna vaccinationsprogrammet vid 3, 5 och 12 månaders ålder). Vid 10 års ålder ges en fjärde dos och därefter har man skydd i år. I det nya allmänna vaccinationsprogrammet för barn födda 2002 och senare (SOSFS 2006:22) ges en fjärde dos vid 5-6 års ålder och en femte dos vid års ålder. Efter fem injektioner har man ett livslångt skydd mot stelkramp. Förbandsmaterial Använd porösa förband som ger god luftväxling. För att undvika allergiska reaktioner mot häftmassan (bl a naturgummi), kan man använda hudvänlig häfta (polyakrylat). Medicinsk bensin eller olja t ex barnolja kan användas för att lättare lossa häfta/plåster och för att ta bort rester av häftmassa på huden. Skölj med vatten efteråt - bensin kan ge hudirritation. PLÅSTER För de flesta mindre sår är plåster lämpliga. Det finns av olika material (nonwoven; plast; väv) och med olika häftmassa (polyakrylat; zinkoxid/gummi; gummi/harts). Vävplåster fäster bra på huden, men har lägre luftgenomsläpplighet än plastplåster och är ej vattenfasta. Plastplåster är luftgenomsläppliga, tål vatten och nedsmutsning, men är oftast oelastiska. Non-wovenplåster är mycket luftgenomsläppliga men tål nötning mindre bra. Plåster med syntetisk häftmassa, polyakrylat, irriterar huden mindre än de som baseras på naturgummi. Vissa personer kan få allergiska reaktioner av häftmassa, då passar ett tubförband bättre än plåster. Compeed, självhäftande förband som avlastar och fördelar trycket. Sitter kvar vid dusch. Försiktighet vid infekterade sår och diabetes. 106

3 Leukoplast porös har kraftig vidhäftningsförmåga (väv med häftmassa av naturgummi, zinkoxid mm). Risk för allergiska besvär. Steri-Strip suturtejp kan sättas på tvären över sår som glipar. Häftmassan är polyakrylat. Detta kräver att huden är ren, torr och fettfri för säker häftförmåga. Tejpen får sitta kvar ca en vecka. Ett yttre förband byts vid behov. RENA KOMPRESSER Vid omläggning används rena kompresser. De finns i olika storlekar t ex Medicomp av non-woven. STERILA KOMPRESSER Sterila kompresser finns i olika storlekar i väv. Sterila kompresser non-woven (5 x 5 cm) har ett ytskikt av polyeten, som gör att kompressen inte fastnar i såret. Maxi Cover snabbförband Salvemed är ett sterilt förband bestående av högabsorberande kompress/sårdyna (5 x 2,5 cm) och självhäftande, töjbar väv (7,5 x 5 cm). Kompressen har ett ytskikt av polyetylen, som inte fastnar i såret. Häftmassan är polyakrylat. Solvaline N kompress (5 x 5 cm, 10 x 10 cm) har ett dubbelsidigt ytskikt av polyester som förhindrar vidhäftning. ÖVRIGA KOMPRESSER Salvkompress t ex Adaptic eller Jelonet kan användas vid vätskande rena sår. Silikonkompress t ex Mepitel sårskydd är ett alternativ vid smärtsamma sår och kan sitta upp till sju dagar. Hansaplast Med Sprayplåster är flytande plåster i sprayform, passande för alla typer av sår. Hansaplast activegel och Compeed 3 in 1 är exempel på plåster, som behåller den fuktiga miljön i såret vilket förbättrar läkningen. FIXERING Elastisk gasbinda för att fästa kompresserna med. Fixomull stretch elastisk självhäftande väv för fixering av kompresser. Häftmassa av polyakrylat. Micropore (vit) eller Scanpor (hudfärgad) är hudvänlig häfta, för skärsår och för att fästa kompresser med. De består av non-woven-material med häftmassa av polyakrylat. Vid bad och dusch kan Bad och duschskydd användas som förbandsskydd. Det finns i olika storlekar för armar och ben. 107

4 SKAVSÅR Symtom Vid infektionstecken (tilltagande smärta, illaluktande var, feber). Ett skavsår är en brännskada p g a för stor friktion t ex mellan strumpa och hud. För att minska friktionen, kan man använda skavsårsplåster eller häfta. Använder man häfta, bör den ha kraftig vidhäftningsförmåga (t ex Leukoplast). Risk för överkänslighet finns då häftmassan innehåller bl a naturgummi. PROFYLAX Håll fötterna torra. Använd hela och rena strumpor med god passform. Gå inga långa sträckor i nya skor. Tvätta fötterna och stryk på t ex Försvarets hudsalva på kvällen före en långtur. Sätt häfta eller skavsårsplåster t ex Compeed på utsatta ställen redan vid turens början. BEHANDLING RODNAD Sätt på en rejäl bit 2,5 eller 5 cm bred Leukoplast porös direkt på huden utan kompress under. Skaver det på hälen, kan man halvsula genom att börja under foten och gå en bra bit förbi hälen upp på benet (se fig). Då rullar sig inte häftans kanter så lätt. Klipp av de öron som bildas. Sitter häftan bra på, kan den sitta kvar i flera dagar som en andra hud. Compeed fungerar som en kudde och tar upp trycket mot huden. Med häfta runt om kan den sitta på i flera dagar. Se för övrigt bruksanvisning på förpackningen. 108

5 BLÅSA ELLER ÖPPET SÅR Bäst är att inte ta hål på blåsan, eftersom den skyddar mot infektion. Öppet sår tvättas rent med vatten. Om man vill fortsätta gå kan såret skyddas med skavsårsplåster t ex Compeed, som även fördelar trycket. Vid hård belastning förstärk plåstret med häfta runt om. Låt förbandet sitta kvar tills det faller av. Se för övrigt bruksanvisning på förpackningen. Ej rekommenderat är vanligt plåster, eftersom kompressen glider och förvärrar skavsåret. SKRUBBSÅR Symtom? Vid skrubbsår i ansiktet (risk för ärr). Vid kvarvarande smuts i såret (risk för infektion). Vid kvarvarande asfaltpartiklar i såret (risk för tatueringseffekt). Vid infektionstecken (feber, illaluktande var, tilltagande smärta). Skrubbsår är ytliga och ofta smutsiga av jord och grus. När man faller omkull, är det ofta händerna, knäna eller armbågarna som får ta emot första stöten. Små barn får ofta skrubbsår även på andra delar av kroppen. Såren svider och gör ont, men är i regel ofarliga. Känns såret ömt samma dag som skadan inträffat, så har det ofta helt naturliga orsaker. Om såret däremot är ömt, rött och svullet efter några dagar, så kan man ha en infektion i såret. Då ska man göra en ny noggrann rengöring med vatten. Om såret är infekterat eller om man får feber bör man kontakta sjukvården. BEHANDLING De allra flesta skrubbsår kan man behandla själv, bara man är noggrann med rengöringen. Såret tvättas med vatten i riklig mängd. All synlig smuts tas bort med en ren pincett, en fuktad handduk eller mjuk tandborste. Rena hudflikar lämnas kvar som ett naturligt skydd. Sedan skyddas såret med rent förband som inte fastnar i såret (se Förbandsmaterial sid 106). Xylocain salva (lidokain) har en lokalbedövande effekt och kan användas före rengöring av smärtande sår. Salvan appliceras i ett tunt lager direkt på såret eller på en kompress som läggs mot såret. Efter ca 5 minuter har maximal 109

6 effekt uppnåtts och sårrengöring kan påbörjas (se ovan). OBS! Xylocain salva ska inte användas till barn under 18 månaders ålder utan läkares ordination. Sårtvätt, ACO innehåller 0,9 % natriumklorid och används för att spola rent såret, om rent vatten saknas. OBS! Öppnad flaska får ej sparas. SKÄRSÅR OCH STICKSÅR Symtom? Vid risk för skada på kärl, nerv, sena eller inre organ. Vid djupa sår som ej kan rengöras eller om risk finns för kvarvarande främmande kropp. Vid sår som är större än 1 cm eller glipar mer än ett par mm. Vid sår i ansiktet eller på händer. Vid katt- eller hundbett. Vid infektionstecken (feber, illaluktande var, tilltagande smärta). Vid stickningar, kraftlöshet eller förlorad känsel. Vid sår som inte slutar blöda. Skärsår får man av t ex knivar och glasskärvor, sticksår främst av spikar, nålar och häftstift. Är såret djupt kan nerver och senor ha skadats. Det gäller särskilt skador på händer och fötter. Om sårkanterna går isär, behöver de troligtvis tejpas eller sys. Detta bör ske inom högst 8 timmar, dels för att undvika infektion dels för att sårläkningsprocessen redan börjat. BEHANDLING Såret tvättas med vatten. Glassplitter och andra föremål tas bort med en ren pincett. Om såret fortsätter att blöda, kan man som regel få stopp på blödningen genom att trycka på såret under minuter med en ren handduk eller liknande. Sårkanterna ska passas ihop så bra som möjligt med hjälp av en suturtejp eller en sårtejp, t ex Micropore eller Steri-Strip för att underlätta läkningen och minska risken för ärrbildning (se Förbandsmaterial, sid 106). Känns såret ömt samma dag som skadan inträffat, så har det ofta helt naturliga orsaker. Om såret däremot är ömt, rött och svullet efter några dagar, så kan 110

7 man ha fått en infektion i såret. Då ska man göra en ny, noggrann rengöring med vatten. Om såret är infekterat eller om man får feber bör man kontakta sjukvården. Sårtvätt, ACO innehåller 0,9 % natriumklorid och används för att spola rent såret, om rent vatten saknas. OBS! Öppnad flaska får ej sparas. Cutisoft Wipes (kompresser indränkta med 70 % isopropanol) kan användas vid desinfektion av håltagna örsnibbar samt vid piercing. Klorhexidin får dock ej användas (risk för skador på hörselnerven, om trumhinnan inte är hel). OBS! Alsolsprit är inget desinfektionsmedel p g a dess låga sprithalt (10 % etanol). 111

Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvårdshandbok till kårerna Magbesvär Hård i magen Lös i magen Sår

Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvårdshandbok till kårerna Magbesvär Hård i magen Lös i magen Sår Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvård innebär en massa saker. Man skaffar sig den kunskap som behövs för att avvärja de stora skadorna eller problemen. Det

Läs mer

Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme!

Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme! Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme! Egenvård, vad är det? Jo det är en massa saker, det innebär

Läs mer

Våga Vägra Skador Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR

Våga Vägra Skador Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR en skrift producerad av SHF s Medicinska Nätverk med avsikt att hålla handbollsspelare skadefria. 1 EGENVÅRD De vanligaste skadorna inom idrotten är småskador. Du kan lära

Läs mer

Apotekets råd om. Hudbesvär

Apotekets råd om. Hudbesvär Apotekets råd om Hudbesvär Huden har många olika, viktiga funktioner. Bland annat är huden ett mekaniskt skydd mot omvärlden. Huden kan liksom alla andra organ drabbas av olika typer av åkommor. Vissa

Läs mer

Vid akneliknande förändringar hos barn (före tonåren). Om akneliknande förändringar debuterar i vuxen ålder.

Vid akneliknande förändringar hos barn (före tonåren). Om akneliknande förändringar debuterar i vuxen ålder. HUD AKNE Vem? Vid akneliknande förändringar hos barn (före tonåren). Om akneliknande förändringar debuterar i vuxen ålder. Vid rikligt med varblåsor och/eller ömmande knölar. Vid akne på bålen. Tid? Inte

Läs mer

SJUKVÅRDSKOMPENDIUM FÖR EGENVÅRD PÅ LÄGER

SJUKVÅRDSKOMPENDIUM FÖR EGENVÅRD PÅ LÄGER SJUKVÅRDSKOMPENDIUM FÖR EGENVÅRD PÅ LÄGER Många av de saker som kan hända på ett läger kan man ofta själv avhjälpa på byn tillsammans med andra ledare medan andra saker behöver en mer professionell hjälp.

Läs mer

Varför gråter Knubbe?

Varför gråter Knubbe? Varför gråter Knubbe? En liten skrift för barn och vuxna om barn, smärta och läkemedel från AstraZeneca Basläkemedel AstraZeneca Knubbe gråter, men kan inte berätta varför. Det kanske kniper, svider, sticker

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING

ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ta hand om dig! Det är viktigt att ta hand om sin hälsa. Lindriga sjukdomsbesvär kan man ofta klara av på egen hand. Det kallas för egenvård. Egenvård innebär att du själv kan känna

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING

ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ta hand om dig! Det är viktigt att ta hand om sin hälsa. Lindriga sjukdomsbesvär kan man ofta klara av på egen hand. Det kallas för egenvård. Egenvård innebär att du själv kan känna

Läs mer

AVSNITT 3. HUD och HÅR

AVSNITT 3. HUD och HÅR AVSNITT 3 HUD och HÅR 1. Bakgrundsfakta: Du är en medelålders man Kunden: Jag har använt Pevaryl-kräm tidigare och det fungerade bra och nu läser jag att den även fungerar om man fått svamp på andra ställen

Läs mer

En handbok för förskolepersonal och föräldrar

En handbok för förskolepersonal och föräldrar Sjuka barn Illustration: Marie En handbok för förskolepersonal och föräldrar Barnhälsovården Dalarna En handbok för förskolepersonal och föräldrar Innehåll Allmänt... 3-4 Hygienregler... 5 Medicinering

Läs mer

HUND I NÖD. Hund i nöd. Första hjälpen-guide om din hund blir skadad eller råkar ut för en olycka

HUND I NÖD. Hund i nöd. Första hjälpen-guide om din hund blir skadad eller råkar ut för en olycka Hund i nöd Första hjälpen-guide om din hund blir skadad eller råkar ut för en olycka 1 Guiden är avsedd som en hjälp till första hjälpen och beskriver vanliga skador och olycksfall som Distriktsveterinärerna

Läs mer

En handbok för förskolepersonal och föräldrar

En handbok för förskolepersonal och föräldrar Sjuka barn Illustration: Marie En handbok för förskolepersonal och föräldrar Barnhälsovården Dalarna En handbok för förskolepersonal och föräldrar Innehåll Allmänt... 3-4 Hygienregler... 5 Medicinering

Läs mer

Checklista för egenvård övningsfall

Checklista för egenvård övningsfall Uppdaterad: 2010-04-12 Checklista för egenvård övningsfall Denna checklista ska användas för att kontrollera om alla punkter i lösningsförslaget kommit med till varje fall. Man bör ha tagit upp och motiverat

Läs mer

Kajakutsjukvård - en liten handledning att ha med i sjukvårdslådan utgiven i samråd med Kontaknätet för långfärdspaddlare 1998

Kajakutsjukvård - en liten handledning att ha med i sjukvårdslådan utgiven i samråd med Kontaknätet för långfärdspaddlare 1998 Kajakutsjukvård - en liten handledning att ha med i sjukvårdslådan utgiven i samråd med Kontaknätet för långfärdspaddlare 1998 Av Mattias Linde, leg läk och grundare av Tjörns Kajakklubb e-postadress:

Läs mer

Apotekets råd om. Munnen blåsor och sår

Apotekets råd om. Munnen blåsor och sår Apotekets råd om Munnen blåsor och sår Blåsor och sår i och runt munnen kan vara väldigt besvärande, men är för det mesta helt ofarliga. Såren går över av sig själv på någon vecka utan behandling. Orsaken

Läs mer

Råd och fakta om antibiotika och infektioner

Råd och fakta om antibiotika och infektioner Till dig som har ont i halsen De allra flesta halsinfektioner läker ut av sig själv inom en vecka, oavsett om de orsakats av virus eller bakterier. Om du har ont i halsen och samtidigt har snuva, heshet

Läs mer

V ÄG E N T ILL B A K A

V ÄG E N T ILL B A K A V ÄG E N T ILL B A K A SVENSKA BRUKARFÖRENINGEN Harm Reduction Skadereducering har humanistisk värdegrund: Narkotikaanvändarens val att använda accepteras som en realitet. Inget moraliskt omdöme fälls,

Läs mer

HUDEN VID SKLERODERMI INFORMATION OCH GODA RÅD FÖR ATT FÖREBYGGA HUDKOMPLIKATIONER

HUDEN VID SKLERODERMI INFORMATION OCH GODA RÅD FÖR ATT FÖREBYGGA HUDKOMPLIKATIONER HUDEN VID SKLERODERMI INFORMATION OCH GODA RÅD FÖR ATT FÖREBYGGA HUDKOMPLIKATIONER Actelion Pharmaceuticals Sverige AB Svärdvägen 3A, 182 33 Danderyd tel 08-544 982 50 2011-05-11 63134 S-11-Tra-028 Innehåll

Läs mer

Skotselrad Piercing. #östgötagatan79. Östgötagatan 79, Stockholm T-bana Skanstull +46 (0)8 702 06 54 info@platinuminkpiercing.se

Skotselrad Piercing. #östgötagatan79. Östgötagatan 79, Stockholm T-bana Skanstull +46 (0)8 702 06 54 info@platinuminkpiercing.se safe piercing since 1993 #östgötagatan79 Skotselrad Piercing Östgötagatan 79, Stockholm T-bana Skanstull +46 (0)8 702 06 54 info@platinuminkpiercing.se Om oss I över 20 år har det piercats på Östgötagatan

Läs mer

Inledning. Smittor på förskolor

Inledning. Smittor på förskolor Sjukdomspolicy 2013 Inledning Vi vill genom vår sjukdomspolicy tydliggöra våra riktlinjer vid sjukdom, minska smittspridning och informera om de vanligaste smittorna inom förskolan. Vi har utformat vår

Läs mer

Om den skadade är medvetslös men andas, lägg honom/henne i stabilt sidoläge.

Om den skadade är medvetslös men andas, lägg honom/henne i stabilt sidoläge. Första hjälpen Om någon har brutit något, bränt sig, blöder kraftigt eller är medvetslös kalla på ambulans genom att ringa 112 på mobilen. Om det inte finns någon täckning för mobil där ni är måste du

Läs mer

Fälthygien. 392 Stridsvärde

Fälthygien. 392 Stridsvärde 392 Stridsvärde Fälthygien Risken för infektioner är alltid stor när många människor är samlade. Under fältförhållanden ökar riskerna. Det är därför mycket viktigt att man är ännu mera noggrann med hygienen

Läs mer

MUN TANDSJUKDOMAR. Karies, Gingivit och Parodontit KONTAKT MED TAND-/SJUKVÅRDEN

MUN TANDSJUKDOMAR. Karies, Gingivit och Parodontit KONTAKT MED TAND-/SJUKVÅRDEN MUN TANDSJUKDOMAR (Rev 080829) Karies, Gingivit och Parodontit KONTAKT MED TAND-/SJUKVÅRDEN Symtom? Vid upprepade kraftiga, spontana ilningar från tänderna. Vid värk, svullnad och allmänpåverkan. Vid tandköttsblödningar

Läs mer

Första hjälpen. Badvett 1. Bada alltid tillsammans med någon! BÅTVETT ISVETT. Lagen förpliktar: HK 5 sp våren 2009 Anki Stenkull-Aura

Första hjälpen. Badvett 1. Bada alltid tillsammans med någon! BÅTVETT ISVETT. Lagen förpliktar: HK 5 sp våren 2009 Anki Stenkull-Aura Första hjälpen HK 5 sp våren 2009 Anki Stenkull-Aura Förebyggande insatser... Trafikvett Gå igenom trafikregler för Fotgängare Cyklister Samt trafikmärken som eleverna kommer i kontakt med till och från

Läs mer

F Ö R S T A H J Ä L P E N. Innehåll. Sidnr

F Ö R S T A H J Ä L P E N. Innehåll. Sidnr Innehåll Sidnr När du kommer till en olycksplats...1 Första hjälpen i korthet...2 Hur kontrollerar man reaktion, andning och puls...3 Framstupa sidoläge...4 Mun-till-mun...5 Hjärt-lungräddning...6 Någon

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

I den här texten finns råd om vad man kan behöva tänka på innan man åker, under en flygresa, när man åker bil, tåg och när man väl är på resmålet.

I den här texten finns råd om vad man kan behöva tänka på innan man åker, under en flygresa, när man åker bil, tåg och när man väl är på resmålet. Sida 1 av 11 Information och tjänster för din hälsa och vård. Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Öppet dygnet runt. Resa med små barn Att resa med små barn kräver extra förberedelser

Läs mer

Detta kompendium är framställt i utbildningssyfte

Detta kompendium är framställt i utbildningssyfte Sjukvård L-ABCDE Detta kompendium är framställt i utbildningssyfte 1 Innehåll Vad är L-ABCDE? L- Livsfarligt läge A - Luftväg med cervical spine control B Andning C Cirkulation D Medvetande E Expose Sjukdomstillstånd

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN. till hund & katt

FÖRSTA HJÄLPEN. till hund & katt FÖRSTA HJÄLPEN till hund & katt INNEHÅLL 1. ALLMÄNT Förebyggande...4-5 Djurets tillstånd...6-7 Förband...8-9 Transport till veterinären...10-11 Första hjälpen-väskan...12 Juridiska frågor...13-14 Grundregler

Läs mer