Lära när man är äldre

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lära när man är äldre"

Transkript

1 Diabetes och äldre Diabetes och äldre Bibbi Smide VT 2014 Lära när man är äldre Förekomst av diabetes hos den äldre äldre personen Allt fler äldre har diabetes Diabetesen ökar i hela världen Diabetes och äldre Den äldre personen som vårdas inom äldreomsorgen En åldrande befolkning En studie från Storbritannien 12 % känd diabetes bland 636 personer som vårdats inom omv.boenden med 24 tim tillsyn (Sinclair et al 2001) Behandling för äldre Bör inriktas på symptombehandling Nutrition Bättre livskvalitet Helhetssyn 1

2 Klinisk synvinkel Typ 1 diabetes Typ 2 diabetes med det metabola syndromet Typ 2 med normal vikt och sen debut sekundär diabetes De äldre Hälften av alla kända personer med diabetes är över 65 år 20% diabetes hos personer över 80 år Äldre äldre över 80 år Äldre Socialstyrelsens inventering år 2000 (Hedner 2001) Personer i särskilt boende sämre kontroll av sin sjukdom än de som bodde hemma Fors & Attvall: Äldre I gruppen år kontrollera p glukos på patienter som har symptom som kan tyda på diabetes som bör behandlas. Leta efter: Oförklarlig trötthet Viktnedgång matleda illamående Inkontinens (Stora urinmängder?) Tecken på konfusion, demens el depression Fotsår (nedanför anklarna) torr hud och torra slemhinnor Hinder för den äldres lärande Genital klåda Återkommande infektioner (UVI, svampinfektioner, tandköttsinflammation, recidiverande externotiter) Svår polyneuropati (smärtor, myrkrypningar känselnedsättning) Utredning av snabbt progredierande njursvikt och/eller höggradig proteinuri Vadkramper Gikt Vid kortisonbehandling 2

3 Problem hos den äldre med diabetes Kan ha förändrat sin förmåga att klara sin egenvård Den inre drivkraften kan ha minskat Glömska Ändrat matvanor Hyperglykemi nattetid kan ge urinläckage Många har flera sjukdomar Diabetes ett av flera hälsoproblem Mål för diabetesbehandling hos den äldre äldre Sträva efter att uppnå symtomfrihet Följder av för högt blsr värde Ett för högt blodsockervärde och uttorkning kan medföra förvirring, dålig sårläkning, ökad risk för trycksår, ökad risk att falla omkull, försämrat tandstatus mm Vårdpersonalens ansvar Ta över den äldres ansvar för egenvården Kunna ersätta den sjukes kunskaper och om möjligt tillsammans med den boende och ibland med anhöriga komma fram till adekvat assisterad egenvård Assisterad egenvård Utgångspunkt för en studie i Uppsala Angeläget att anställda inom äldreomsorgen har tillräckliga diabeteskunskaper för att kunna möta problemet med ett ökande antal boenden som har diabetes 3

4 Syftet med studien Frågeställningar Att undersöka kunskaperna i diabetes hos personal som arbetar inom äldreomsorgen Hur resonerar vårdpersonal kring god kvalitet i diabetesvården? Hur agerar vårdpersonal utifrån glukosvärden? Vilka kunskaper har personalen om diabetes? Metod Intervjuer En kvalitativ metod och vårdpersonalen ombads berätta hur de tänker i en given situation, fallbeskrivning Deltagare i studien Inom länet finns 47 vårdboenden och 2 personer vid fem vårdboenden tillfrågades Totalt ingick då 10 personer; undersköterskor och sjukvårdsbiträden Fallbeskrivning AP bor i ett omvårdnadsboende. Han är 76 år och har haft typ 2 diabetes i 20 år. De senaste dagarna varit förkyld med feber, tappat aptiten och äter dåligt. Är törstig och vill dricka mer än vanligt. Nattetid ökade urinmängder och inte hunnit till toaletten i tid. Är nu tröttare än vanligt och irriterad över att personalen är för långsam då de serverar eftermiddagskaffet. AP får injektion Insulatard (insulin) kl och han får då 8 E. Han står också på tabletter, Metformin á 500 mg, en tablett morgon och kväll. 4

5 Exempel på svar: Resultat Personalens resonemang om den aktuella situationen Undrar om han inte får för litet insulin symtomen verkar vara insulinkänningar. AG mår dåligt och dricker mycket. Blodsockret sannolikt för högt, måste testa blodsockret Det måste bli en ändring på något sätt, han mår inte bra och hans medicindos är inte rätt Jag undrar varför AG har både insulin och tabletter, jag har aldrig träffat på det tidigare Personalens agerande i aktuell situation Jag skulle rapportera till sjuksköterska Man ska testa blodsockret hela dagen Kontaktar ansvarig sjuksköterska Om blodsockret stiger ge mer insulin Jag skulle definitivt ta blodsocker på honom, se efter om han ligger för högt eller för lågt och utifrån detta se vad man skulle göra Jag skulle gå direkt till sjuksköterskan Man lär kolla ett blodsocker Personalens kunskaper i diabetes Mat tider Fotproblem Åtgärder vid för högt respektive för lågt blodsocker 5

6 Mat tider att måltiderna är bra/reflekterar ej över lång tid mellan kvällsmål och frukost att det är för lång tid mellan på kvällen och 8 på morgonen/måltider ej anpassade till den som har diabetes/riktigt ställningstagande Fotproblem Vi håller såret rent, håller det under kontroll hela tiden, kan leda till amputation/har god kunskap om fotsårsproblem Åtgärder vid för högt blodsocker Har inte sett en person med för högt blodsocker, om han får coma kalla på ambulans direkt, innan patienten får coma ge honom bröd eller mjölk för att höja blodsockret/osäker kunskap och osäker på de symtom som pat har Åtgärder vid för lågt blodsocker Tror att hans blodsocker ligger för lågt, kanske ligger han högt, tycker det är jättesvårt att skilja på det här/osäker kunskap Då måste man minska på insulinet. Jag vet faktiskt inte vad annat jag kan göra, ska fråga sköterskan vad vi gör/osäker kunskap Om det ligger för lågt försöker vi få i dom någonting att äta/säker kunskap Sammanfattning Bristande kunskaper i diabetes bland många i personalen Nödvändigt med mer utbildning av personal inom äldreboendena Behov av utbildningsmaterial speciellt utarbetat för problematiken inom äldreomsorgen Personal inom äldreomsorgen vill veta mer om diabetes Den som är närmast patienten måste ha bästa kunskapen och kunna göra en adekvat bedömning av situationen 6

7 Artiklar diabetes och äldre (1): Löfgren U.B, Rosenqvist U, Lindström T, Hallert C & Nyström F.H. Diabetes control in Swedish community dwelling elderly: more often tight than poor. Journal of Internal Medicine 2004; 255: Artiklar diabetes och äldre (2) Sjöblom P, Tengblad A, Löfgren U B, Lannering C, Anderberg N, Rosenqvist U, Mölstad S & Östgren C J. Can diabetes medication be reduced in elderly patients? An observational study of diabetes drug withdrawal in nursing home patients with tight glycaemic control. Diabetes Research and Clinical Practice doi:1016/j.diabres Att läsa: Exempelvis: Kap. Diabetes hos den äldre äldre personen. Författare: Kärvestedt & Smide I boken (2012) : Omvårdnad vid diabetes. Red. Karin Wikblad (2:a uppl.) Trisha Dunning. (2005) Nursing Care of Older People with Diabetes. Blackwell Publishing. ISBN 10: DIABETES GLOBALT PERSPEKTIV Tanzania Abu Dhabi 7

8 Lycka till med att utveckla vården för äldre personer med diabetes 8

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

Utbildningsmaterial. Diabetes insulindelegering

Utbildningsmaterial. Diabetes insulindelegering Utbildningsmaterial Diabetes insulindelegering Munkedals kommun 2014 Utbildningsmaterial insulindelegering Detta material är framtaget som en kunskapsgrund för insulindelegation och riktar sig till personal

Läs mer

Vidare se MAS riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter

Vidare se MAS riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter 1 Ansvar för dokument Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Insulin skall endast delegeras efter en noga övervägd riskbedömning

Läs mer

Utbildningsmaterial Diabetes Diabetes - insulindelegering. 2015-09-03 Mölndals Stad Anna-Karin Sävemalm

Utbildningsmaterial Diabetes Diabetes - insulindelegering. 2015-09-03 Mölndals Stad Anna-Karin Sävemalm Utbildningsmaterial Diabetes Diabetes - insulindelegering 2015-09-03 Mölndals Stad Anna-Karin Sävemalm Innehåll Utbildningsmaterial... 2 Delegering i kommunal vård och omsorg... 2 Ditt ansvar när du tar

Läs mer

Patientsäkerhet och diabetes

Patientsäkerhet och diabetes Patientsäkerhet och diabetes En studie om utbildningsbehov och förbättringsåtgärder inom hemtjänst och särskilda boenden Synnöve Ödegård FoU i Sörmland Rapport 2010:1 Förord Denna studie har syftat till

Läs mer

Utbildningsmaterial Diabetes - insulindelegering. Anna-Karin Sävemalm Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-08-13

Utbildningsmaterial Diabetes - insulindelegering. Anna-Karin Sävemalm Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-08-13 Utbildningsmaterial Diabetes - insulindelegering Anna-Karin Sävemalm Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-08-13 Innehåll Utbildningsmaterial Insulindelegering... 2 Delegering... 2 Att ta emot och acceptera

Läs mer

Individual information to patients with type two diabetes

Individual information to patients with type two diabetes Metin Bircan & Morayma De Leon Sjuksköterskeprogrammet 180hp, Institutionen för vårdvetenskap Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, V51, VT 2013 Grundnivå Handledare: Åsa Kneck Examinator: Kent

Läs mer

Utbildningsmaterial diabetes

Utbildningsmaterial diabetes Utbildningsmaterial diabetes Diabetes kallas en grupp ämnesomsättningssjukdomar som gör att blodet innehåller för mycket socker, glukos. Insulin bildas i bukspottkörteln För att kroppen ska fungera behövs

Läs mer

INFORMATION OM DIABETES FÖR VÅRDPERSONAL INFÖR DELEGERING

INFORMATION OM DIABETES FÖR VÅRDPERSONAL INFÖR DELEGERING 2007-06-14. Reviderat 2008-09-16, 2010-04- 06, 2011-05-04 INFORMATION OM DIABETES FÖR VÅRDPERSONAL INFÖR DELEGERING Syftet är att informationen ska ge teoretisk kunskap till vårdpersonal och utgöra grund

Läs mer

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips Hantera vardagen med typ 2-diabetes Egenvård och praktiska tips Utges av: Diabetesförbundet Box 1107, 172 22 Sundbyberg, Telefon: 08 564 82 1 00, Fax: 08 564 821 39 Pg: 481 31 35 3, Bg: 332 4373 info@diabetes.se,

Läs mer

Preparat som stimulerar insulin frisättningen (mot P- Glukosstegring efter måltid) kan ge hypoglykemi (lågt blodsocker).

Preparat som stimulerar insulin frisättningen (mot P- Glukosstegring efter måltid) kan ge hypoglykemi (lågt blodsocker). 2010-04-14 DIABETES Diabetes är en kronisk sjukdom som gör att sockerhalten i blodet är för hög. Diabetes orsakas av brist på hormonet insulin eller av att insulinet inte ger full effekt. Insulin bildas

Läs mer

Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård

Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård 2011-08-25 Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård Eva Franzén, MAS Britt-Inger Johansson, sjuksköterska Elisabeth Dahlgren, distriktssköterska 1 Läkemedelshantering

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Till dig som ska utföra ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk arbetsuppgifter

Läs mer

Egenvård vid Diabetes Mellitus typ 2

Egenvård vid Diabetes Mellitus typ 2 Akademin för hälsa och samhälle Examensarbete inriktning omvårdnad Grundnivå II, 15 högskolepoäng Ht, 2010 Egenvård vid Diabetes Mellitus typ 2 - En litteraturstudie Författare Angelica Johansson Jonna

Läs mer

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - diabetesutbildning (inför delegering)

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - diabetesutbildning (inför delegering) Sid 1(10) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2015-06-23 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - diabetesutbildning (inför delegering) Instuderingsmaterial

Läs mer

LÄKEMEDELS- DELEGERING KUNSKAP

LÄKEMEDELS- DELEGERING KUNSKAP 1 LÄKEMEDELS- DELEGERING KUNSKAP ANSVAR TRYGGHET 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Delegering av uppgifter inom hälso- och sjukvård 3 Patientsäkerhetslagen 5 Läkemedelshantering 6 - förvaring - ordination - iordningställande

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 2 (14) Inledning Detta material vänder sig till dig som skall ta emot en delegering. Att ta

Läs mer

Diabetesrapporten 2011 EN ÖVERSIKT ÖVER TYP 2-DIABETES OCH DIABETESVÅRDEN I SVERIGE

Diabetesrapporten 2011 EN ÖVERSIKT ÖVER TYP 2-DIABETES OCH DIABETESVÅRDEN I SVERIGE Diabetesrapporten 2011 EN ÖVERSIKT ÖVER TYP 2-DIABETES OCH DIABETESVÅRDEN I SVERIGE FÖRORD För tredje året i rad har Sanofi sammanställt en rapport om diabetes. Det gör vi eftersom det är viktigt för

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-04-01 DIABETES Diabetes (Diabetes Mellitus där Mellitus betyder sockersöt/honungssöt ) är inte en utan flera olika sjukdomar med

Läs mer

Instruktioner för. Delegering

Instruktioner för. Delegering Instruktioner för Delegering Uppdaterad april 2009 Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot en delegering. Här finns den teoretiska bakgrunden du behöver känna till samt

Läs mer

NATIONELLA PROGRAMRÅDET DIABETES VÅRDPROGRAM. Äldre med diabetes FÖR DIG SOM ARBETAR INOM VÅRDBOENDE OCH HEMSJUKVÅRD

NATIONELLA PROGRAMRÅDET DIABETES VÅRDPROGRAM. Äldre med diabetes FÖR DIG SOM ARBETAR INOM VÅRDBOENDE OCH HEMSJUKVÅRD NATIONELLA PROGRAMRÅDET DIABETES VÅRDPROGRAM Äldre med diabetes FÖR DIG SOM ARBETAR INOM VÅRDBOENDE OCH HEMSJUKVÅRD Upplysningar om innehållet: Sophia Björk, sophia.bjork@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT ARBETA MED BPSD-REGISTRET

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT ARBETA MED BPSD-REGISTRET Institutionen för hälsovetenskap SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT ARBETA MED BPSD-REGISTRET NURSES EXPERIENCES OF WORKING WITH THE BPSD-REGISTER Nyberg, Sofi Wennberg, Susanna Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Generella rutiner gällande diabetes och delegering vid diabetesvård inom Katrineholms kommun

Generella rutiner gällande diabetes och delegering vid diabetesvård inom Katrineholms kommun RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (6) Generella rutiner gällande diabetes och delegering vid diabetesvård inom Katrineholms kommun Baskunskaper All personal som arbetar inom kommunens äldre- och handikappomsorg

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

BLÅBOK. för bättre diabetesvård

BLÅBOK. för bättre diabetesvård BLÅBOK för bättre diabetesvård BLÅBOK för bättre diabetesvård FÖRORD Nationella Diabetesteamet bildades 2002 och är en paraplyorganisation för de riksomfattande intresse- och specialist föreningar som

Läs mer

DIABETESHANDBOK. irena.ceke@halmstad.se Halmstad kommun

DIABETESHANDBOK. irena.ceke@halmstad.se Halmstad kommun DIABETESHANDBOK irena.ceke@halmstad.se Halmstad kommun Innehållsförteckning Checklista 3 Lågt blodsocker 4 Högt blodsocker 5 Kost vid gastropares 6-7 Kost vid diabetes 8 Omvårdnad av diabetes fötter 9

Läs mer

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

Vårdprogram för vuxna med diabetes

Vårdprogram för vuxna med diabetes VÅRDPROGRAM 3 (43) INNEHÅLL FÖRORD... 7 INLEDNING... 8 1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 8 1.1 Screening...8 1.2 Diagnos...8 1.3 Flödesschema för plasmaglukosmätning...9 1.4 Kliniska karakteristiska...9 1.5 Behandlingsmål

Läs mer

Att bli med guldhjälm

Att bli med guldhjälm Att bli med guldhjälm Detta material skall barnledaren dela ut till vårdnadshavaren vid Guldhjälmskursen Välkommen in i vår sport! Vi hoppas att du kommer att trivas tillsammans med oss. Kursen är till

Läs mer