Utbildning En. Broschyren är framtagen av: Syrianska/Arameiska Akademiker Föreningen, SAAF Projektansvariga: Bedros Yevno & Daoud Kass Yosef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning En. Broschyren är framtagen av: Syrianska/Arameiska Akademiker Föreningen, SAAF Projektansvariga: Bedros Yevno & Daoud Kass Yosef"

Transkript

1 Ingenting är omöjligt så länge viljan finns Nyckel till framgång är utbildning Broschyren är framtagen av: Syrianska/Arameiska Akademiker Föreningen, SAAF Projektansvariga: Bedros Yevno & Daoud Kass Yosef Syrianska/Arameiska Akademiker Föreningen, SAAF Är en partipolitisk obunden och kristen ideell förening för syrianska/ arameiska studenter. SAAF består idag av tio självständiga föreningar som är anslutna till högskolornas/universitetens studentkårer och är en del av Syrianska Student Nätverket. Syrianska Student Nätverket, SSN Bilades 1997, med syfte att organisera, utveckla och tillvarata syrianska/arameiska studenters intressen rörande frågor inom utbildning och vara en brygga till näringslivet. Målet är att få syrianska/arameiska ungdomar att förstå och inse vikten med att studera vidare på högskola/universitet. Den första SAAF föreningen bildades den 1 oktober 2002 vid Stockholms Universitet med syfte och mål att stödja, förena syrianska/arameiska studenter samt hjälpa varandra med studierna och livet m.m. SAAF finns idag vid Stockholms Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Södertörns Högskola, Örebros Universitet, Mälardalens Högskola, Karolinska Institutet, Lärarhögskolan i Stockholm, Uppsala Universitet, Högskolan i Gävle och vid Linköpings Universitet. SAAF kommer att bildas vid fler högskolor/universitet i landet där vi syrianer/araméer finns. Syrianska/Arameiska Akademiker Föreningen, SAAF Adress: SAAF, c/o Bedros Yevno Tumba Torg 112, 3 tr Tumba Syrianska-Arameiska Hemsida: Mejl: Kontaktperson: Bedros Yevno Tel: SAAF Akademiker Föreningen Copyright SAAF 2006 Utbildning En

2 Innehållsförteckning Inledning sid. 2 Fakta om valet - Riksdagsvalet. sid. 3 - Så röstar man.. sid. 4 - Personrösta. sid. 4 - Rösta genom ombud.. sid. 4 - Vilka kommer in i riksdagen. sid. 5 - Personval och mandatfördelning inom ett parti. sid. 5 - Rösta i vallokal sid. 6 - Hur går det till att rösta i vallokal. sid. 6 - Hemsidor sid. 6 Intervjuer i bokstavsordning efter parti med: 1. Nermin Maria Bunyemen sid Nedim Bahar sid Robert Halaf. sid Yusuf Aydin.. sid Behcet Barsom. sid Berolin Deniz sid Metin Hawsho.. sid Edip Noyan.. sid Gabriel Atasayar sid Nurhayat Karademir sid Georgette Malki... sid Isa Yalman sid. 30 Fakta om SAAF.. sid. 31 Syrianska-Arameiska SAAF Akademiker Föreningen Isa Yalman Ålder: 49 år Parti: Vänsterpartiet Valdistrikt: Norrköping, Östergötland Nr: 12 på riksdagslistan Sysselsättning: Lärare Svar: Arbete åt alla, jämlikhet och noll diskriminering. Svar: Lika möjligheter för alla i samhället oavsett bakgrund. Svar: Vi önskar naturligtvis att situationen för studenterna förbättras genom tex ett ökat studiebidrag samt fler studentbostäder. 4: På vilket sätt och med vilken politik kommer du att arbeta för att akademiker med invandrarbakgrund inte står utanför Svar: Jag brinner för lika behandling för varje enskild individ oavsett bakgrund. Det är naturligtvis viktigt att tala om detta men det måste ske en praktisk handling omedelbart. invandrarungdomar och framför allt som syrianska ungdomar; vilken framtid har vi framför oss? Svar: Jag skulle önska att fler ungdomar med invandrarbakgrund utbildade sig och engagerade sig mer i samhället. Framtiden ser ljus ut. Svar: Vi brinner för minoriteters och de svagas intressen, alla ska ha rätt till ett gott liv. Arbete åt alla och sist men inte minst noll tolerans mot diskriminering. Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation

3 4: På vilket sätt och med vilken politik kommer du att arbeta för att akademiker med invandrarbakgrund inte står utanför Svar: Förbättra villkoren för att komma in i arbetsmarknaden genom att validera nykomna akademikers utbildningar. Men även att satsa på avancerade språkkurser inom olika yrkeskategorier. Motverka diskrimenring vid anställningar inom både de offentliga och privata sektorn. invandrarungdomar och framför allt som syrianska ungdomar; vilken framtid har vi framför oss? Svar: Det är på rätt väg, allt fler ungdomar är målmedvetna idag. Fler och fler satsar på en utbildning. Men det är mycket kvar att jobba med inom familjen, föreningar och församlingar för att nå ännu högre resultat. Men det viktigaste av allt är att man tror på sig själv och på sin framtid. Svar: Vi står för rättvisa, trygghet och solidaritet! Inledning Valet börjar komma allt närmare och det råder utan tvekan stor förvirring bland många väljare. Många vet inte vilket parti de ska rösta på samt vilka personer som kandiderar. Flera vet inte ens vad de olika lapparna står för och hur man går till väga. Detta leder till att många struntar i att rösta. Därför tar SAAF, Syrianska/Arameiska Akademiker Föreningen, som är en partipolitisk obunden organisation med närmare medlemmar inom akademins värld utsprida över hela landet, nu tillfället i akt att intervjua våra syrianska riksdagskandidater. Vi tycker att det är viktigt att vårt folk vet vilka som kandiderar och vad de står för. SAAF har genomfört korta intervjuer med tolv kandidater som vi fått svar ifrån med frågor som berör oss ungdomar; vilka de är, vad de har för mål och visioner inom sitt arbete i riksdagen samt helt enkelt, varför vi ska rösta på just de och deras partier? Våra syften i punktform: - Att främja ett högt valdeltagande bland våra ungdomar. - Att ge ungdomarna möjligheten att bekanta sig närmare med riksdagskandidaterna och vad deras partier står för. - Att skapa ett forum för våra politiker från de olika partierna att samlas och föra en dialog kring syrianskrelaterade frågor. Denna broschyr finns även upp på vår hemsida: för nerladdning i digital form. Hela projektet är samordnat och genomfört av Bedros Yevno och Daoud Kass Yosef åt SAAF:s räkning i samarbete med Syrianska Student Nätverket (SSN) som är ett utskott i Syrianska Ungdomsförbundet. Vi vill tacka alla medverkande, sponsorer, samarbetspartner och framförallt alla SAAF:are som har gjort detta möjligt. TACK ALLA! Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation

4 Fakta om valet Val till riksdagen Vart fjärde år i september är det val till riksdagen. Då går medborgarna till vallokalerna för att bestämma vilka kvinnor och män som ska representera dem i riksdagen. Nästa riksdagsval hålls den 17 september Rösträtt i riksdagsval har svenska medborgare som fyllt 18 år senast på valdagen och som är eller någon gång varit folkbokförda i Sverige. Den som vill bli vald till riksdagsledamot måste få rösta i riksdagsvalet och dessutom vara nominerad av ett politiskt parti. Det är viktigt att ha partitillhörighet eftersom rösterna i valet till en början fördelas mellan partierna. Det svenska valsystemet är tänkt att så rättvist som möjligt fördela mandaten mellan partierna i förhållande till antalet röster som partierna fått. Rösterna är i princip lika mycket värda. Men endast de partier som uppnått en viss storlek i valet får mandat. Hemsidor: Riksdagens: Valmyndigheten: Georgette Melki (Kawmi) Ålder: 57 år Parti: Socialdemokraterna Valdistrikt: Östergötlands län Nr: 9 på riksdagslistan Sysselsättning: Lärare Lite bakgrundsfakta om Georgette Georgette är gift och har tre vuxna barn, två söner och en dotter. Kom till Sverige år Jag är utbildad till ämneslärare men har jobbat som modersmålslärare sedan år Jag har varit politiskt engagerad sedan år I dagsläget har jag olika kommunalpolitiska uppdrag. Svar: Att alla har rätt till arbete, bra äldreomsorg och barn- och ungdomsfrågor. Svar: Inom ramen för partiet, arbete åt ungdomar och kvinnor först och främst. Rättvisor, jämställdhet, ett välfungerande mångfald samhälle, en trygg ålderomsorg och att förbättra villkoren för småföretagare. Svar: Satsa på koppling mellan utbildningen och arbetslivet. Höja studiemedelsnivån för alla studenter, jag vill också öka antalet studentboenden med rimliga hyror. Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation

5 4: På vilket sätt och med vilken politik kommer du att arbeta för att akademiker med invandrarbakgrund inte står utanför Svar: Införandet av anonyma CV samt bättre samarbete med näringslivet. Att ha full sysselsättning är Socialdemokratins mål. invandrarungdomar och framför allt som syrianska ungdomar; vilken framtid har vi framför oss? Svar: Alla ungdomar och vuxna ska ha samma förutsättning oavsett tillhörighet. Problematiken bottnar i segregation och inte genom integration. Arbetslösheten sjunker och fler utbildar sig, därför tror jag på en ljus framtid. Svar: För att bevara välfärden och tryggheten. Vi har världens bästa trygghetssystem Alla ska vara med Så röstar man Val till riksdagen äger rum vart fjärde år. Nästa riksdagsval hålls den 17 september Rösträtt i riksdagsval har svenska medborgare som fyllt 18 år senast på valdagen och som är eller någon gång varit folkbokförda i Sverige. De flesta röstar på själva valdagen den tredje söndagen i september i en vallokal. Man kan också rösta i förväg. Det är kommunen som bestämmer i vilka lokaler det går att rösta i förväg. De flesta svenskar som bor utomlands har också rösträtt. De kan rösta på en svensk ambassad eller skicka sin röst på posten. Vid allmänna val ordnar samhället särskilda vallokaler för de personer som inte kan gå till en vallokal och rösta på själva valdagen. Särskilda vallokaler håller öppna veckorna innan valet på bland annat sjukhus, ålderdomshem och fängelser. Personrösta Väljarna röstar på parti men kan också lägga en personröst genom att markera en särskild kandidat på valsedeln. Personröstningen är frivillig. Den som inte gör en personmarkering avstår från att påverka vilka kandidater som ska representera partiet. Du får endast markera en kandidat. Rösta genom bud Huvudregeln är att var och en ska avge sin röst personligen, men det går att rösta med bud. Budröstning sker när en gammal, sjuk eller funktionshindrad person röstar genom en anhörig eller vårdare. Make, maka, sambo, partner eller närstående kan också vara bud. Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation

6 Vilka kommer in i riksdagen? När väljarna har röstat börjar sammanräkningen av rösterna. Väljarnas röster ska nu fördelas på 349 riksdagsplatser. När röstmottagningen avslutats i vallokalerna gör valförrättarna en första sammanräkning av valsedlarna. Det är denna sammanräkning som presenteras i valvakorna i tv och radio. Den slutliga röstsammanräkningen görs följande vecka av länsstyrelserna. Alla röstsammanräkningar är öppna för allmänheten. Så fördelas mandaten Det svenska valsystemet är tänkt att så rättvist som möjligt fördela mandaten mellan partierna i förhållande till antalet röster som partierna fått. Rösterna är i princip lika mycket värda. Men endast de partier som uppnått en viss storlek i valet får mandat. På basis av länsstyrelsernas sammanräkningar fördelar Valmyndigheten mandaten. Av de totalt 349 platserna i riksdagen är 310 så kallade fasta valkretsmandat. De läggs i förväg ut på valkretsarna på grundval av antalet röstberättigade i varje valkrets. Efter valet fördelas de mellan partierna utifrån valresultatet i valkretsen. De 39 så kallade utjämningsmandaten är till för att man därefter ska kunna få en så proportionell fördelning som möjligt mellan partierna i hela riket. Utjämningsmandaten fördelas därför först på partierna. Därefter bestäms det i vilka valkretsar de ska placeras. Personval och mandatfördelning inom ett parti När mandatfördelningen mellan partierna är klar återstår att räkna ut vilken eller vilka kandidater som ska besätta mandaten. Kandidaturvalet sker genom att ledamöter i första hand utses på grundval av sina personliga röster. Det personliga röstetalet är antalet personröster för en viss kandidat i en viss valkrets under en och samma partibeteckning. För att bli invald på personliga röster krävs att kandidaten har fått personliga röster som motsvarar minst 8 procent av partiets röster i valkretsen. Finns det fler än en kandidat som klarat spärren tar de plats i riksdagen efter antalet personröster. Kan inte alla ledamöter utses med ledning av personrösterna används i stället den hittills tillämpade heltalsmetoden. Nurhayat Karademir Ålder: 32 år Parti: Socialdemokratiska partiet Valdistrikt: Stockholms län, Sigtuna Nr: 26 på riksdagslistan Lite bakgrunds fakta om Nurhayat Sysselsättning: Studieinformatör på Stockholms Universitet Fil. Kandidat examen i statsvetenskap. Fil. Kandidat examen i Internationell ekonomisk historia. Ordförande i Syrianska Socialdemokratiska föreningen i Märsta. Ersättare i Socialdemokratiska partiets styrelse i Sigtuna. Intresse för samhällsfrågor. Svar: Fler jobb i en växande näringsliv, utbyggd äldreomsorg med bra kvalitet, bra förskola med plats för alla och sjukvård. Bra miljö och god naturvård, skola och utbildning för alla och fler bostäder i en växande kommun. Svar: Arbetsmarknadsfrågor och integrationsfrågor. Svar: Socialdemokratin har som mål och bygga fler högskoleplatser, fler studentbostäder och ha en förbättrat studiebidragssystem. Detta är något som har redan påbörjats och man kommer fortsätta arbeta med och utveckla. Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation

7 4: På vilket sätt och med vilken politik kommer du att arbeta för att akademiker med invandrarbakgrund inte står utanför Svar: Jag vill lyfta fram akademiker med invandrarbakgrund så att företag, organisationer och myndigheter uppfattar att de är en resurs med högre kompetens tack vare sin invandrarbakgrund och inte tvärtom. Diskriminering skall ej tillåtas oavsett på vilket sätt den sker. invandrarungdomar och framför allt som syrianska ungdomar; vilken framtid har vi framför oss? Svar: Det är både fördelaktigt och svårt att vara invandrare över huvudtaget och speciellt för ungdomar. Jag har själv den erfarenheten ibland är det bra att vara invandrare och ibland inte. Framtiden tror jag kommer att bli ljusare ju mer syrianska och andra ungdomar utbildar sig och kommer in i och visar fram fötterna i företag, organisationer och myndigheter så kommer dessa inte längre se annorlunda på invandrare. Sverige är fantastiskt men i många avseenden orättvisst det kommer att ta generationer innan vi är nöjda. Svar: Miljöpartiet de gröna är det parti som värnar mest om studenterna. Vi vill ha högre studiebidrag för att slippa den ekonomiska stressen för studenter. Vi är även det parti som är mest invandrarvänligt, det var vi som lyckades se till att nästan alla barnfamiljer som var gömda fick en ny chans att stanna i Sverige. Rösta på 7 timmars arbetsdag vilket löser många av Sveriges problem såsom arbetslöshet, sjukskrivningar, stress etc. Rösta i vallokal - Ta med legitimation! Din vallokal står på ditt röstkort. Där står även vallokalens adress och öppettid. Vallokalerna är öppna endast på valdagen den 17 september. Hur går det till att rösta i vallokal? I vallokalen får du valkuvert och där finns valsedlar på bord vid ingången. Du tar med dina valsedlar och dina valkuvert bakom valskärmen och gör i ordning din röst. Endast en valsedel ska ligga i varje kuvert. Bakom skärmen finns även pennor så du kan kryssa för en kandidat d.v.s. personrösta om du vill. Sen går du fram till röstmottagarna och lämnar fram dina valkuvert och visar din legitimation. Röstmottagarna prickar av dig i röstlängden och stoppar sedan ner valkuverten i valurnorna. Det finns en valurna för varje val. På kvällen när röstmottagningen är avslutad öppnar röstmottagarna valurnorna och räknar rösterna. Hemsidor till de större partierna: Moderaterna: Centerpartiet: Kristdemokraterna: Miljöpartiet: Socialdemokraterna: Vänsterpartiet: Feministisk Initiativ: Lista över alla partier: Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation

8 Nermin Maria Bunyemen Ålder: 28 år Parti: Centerpartiet Valdistrikt: Skaraborg Nummer: 15 på riksdagslistan Sysselsättning: Marknadsanalytiker i eget företag Lite bakgrunds fakta om Nermin: Numera är Nermin bosatt i mysiga Lidköping igen efter bl.a. avslutade akademiska studier (Magisterexamen inom Nationalekonomi) och utlandsarbete. Jag står med på alla tre listor och driver främst min Riksdagskampanj därför att jag vill arbeta för ett förbättrat företagsklimat, ökad integration, bekämpa arbetslösheten, samt förbättra ungdomars villkor. Utanför politiken driver jag sen årsskiftet en internationell utvecklingsfirma där jag arbetar med marknadsanalyser. Motion hinner jag tyvärr inte med just nu, annars älskar jag att spela tennis. 1. Vilka är ditt partis viktigaste frågor? Svar: Företagande, Jobb, Tillväxt, Välfärd & Miljö. och kommer att jobba hårdast med? Svar: Företagande: ett tryggare, enklare och lönsammare företagsklimat = fler jobb samt högre ekonomisk tillväxt. Integration: Ett öppet samhälle som tar tillvara på mångfald och där ingen står utanför = allas lika rätt inför lagen, till arbete, bostad och in på krogen. Arbetslöshet: flexiblare arbetsmarknad med enklare anställningsregler och lägre arbetsgivaravgifter, samt där diskriminering straffas. Ungdomsfrågor: det måste bli enklare att anställa ungdomar, införa 50/50 i CSN-stöd, konkurrensutsätta CSN, slopa fribeloppet, skapa ett nära samarbete mellan skola och näringsliv. Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation Gabriel Atasayar Ålder: 39 år Parti: Miljöpartiet de gröna Valdistrikt: Stockholms län Nr: 20 på riksdagslistan Sysselsättning: Kansliansvarig Lite bakgrundsfakta om Gabriel Gabriel är född i Midyat, Turkiet vid 2 års ålder flyttade min familj till dåvarande Västtyskland och vid 9 års ålder till Vingåker i Sverige och sedan till Norsborg. Gabriel har en bred bakgrund såsom egen företagare 3 gånger, administratör på Konsum Stockholms huvudkontor, Försäkringskassan, Skattemyndigheten, kansliansvarig på Syrianska Hjälpfonden i Sverige och nu kansliansvarig på Arameisk-Syrianska Kultur- & Idrottsförening i Norsborg. Svar: Miljön, skolan, jämställdhet, medbestämmande, flyktingpolitiken, nedrustning, folkhälsan, sjukvård, rättvisan, förskolan, välfärden, 7 timmars arbetsdag, solenergi/solkraft, arbetslösheten, billigare tandvård. Svar: 7 timmars arbetsdag, solenergi/solkraft, barnomsorg för alla barn, bättre skolor, högre studiebidrag, högre barnbidrag, billigare tandvård, högre pensioner, fler jobb till ungdomar, fler arbetstillfällen. Svar: Högre studiebidrag så att inte ekonomin styr ens val om man skall studera eller ej, fler studentbostäder och vanliga bostäder skall byggas, målsättning är att alla som vill studera vidare skall få möjligheten att göra det. Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation

9 4: På vilket sätt och med vilken politik kommer du att arbeta för att akademiker med invandrarbakgrund inte står utanför Svar: Att skaffa praktikplatser till studenterna i ett år för att studenten får med sig även yrkes och arbetslivserfarenhet. invandrarungdomar och framför allt som syrianska ungdomar; vilken framtid har vi framför oss? Svar: Det ser mörkt ut med dagens politik Offentliga sektorn ska köpa tjänster för att fler företag startar. Svar: Om du vill ha arbete, tänker starta företag eller redan driver en ska du rösta på mig. Ett särskilt Tack till Edip för hans stöd och sponsring Bort med krångel kring företagande Svar: De främsta vägarna till jobb går via arbetslivserfarenhet och kontakter, inte via verkningslösa arbetsmarknadsutbildningar. För att införskaffa sig både erfarenhet och kontakter behövs mer praktik under studietid, samt möjlighet till extraarbete utan att fribeloppet för CSN stöd står i vägen. Detta är även viktigt för att nyexaminerade akademiker, som arbetat under studietid, ska kunna tillgodose sig större a-kassa än dagens grundersättning på runt 4 800:-. Vidare bör CSN konkurrensutsättas via t.ex. den vanliga banken för att förbättra studenters lånevillkor. Genom ett större samarbete mellan skola och näringsliv kan kvalitén på utbildningen ökas. Jag ser också vikten av att införa mer traineearbeten och entry-level vilket innebär att kvalifikationerna på arbete är anpassade till nyexaminerades kunskaper och förutsättningar. 4: På vilket sätt och med vilken politik kommer du att arbeta för att akademiker med invandrarbakgrund inte står utanför Svar: Idag är det tyvärr svårt för alla akademiker att få arbete. Det är ännu svårare för en akademiker med konstigt namn. Det finns en enorm rädsla bland företagare att anställa fel person. Förutom det jag beskrev i föregående fråga, ser jag en möjlighet i att införa anonyma arbetsansökningar för att dessa akademiker ska få en rättvis chans att visa upp sig på en arbetsintervju. Fler infödda svenskar och nysvenskar, som börjar arbetar sida vid sida kommer att skapa en positiv attitydförändring i samhället. Det är jag helt övertygad om och tror därmed att anonyma ansökningar inte kommer att behövas på sikt. invandrarungdomar och framför allt som syrianska ungdomar; vilken framtid har vi framför oss? Svar: Vi har en bra framtid. Vi är ett folk som har lyckats utvecklas och skapat oss egen trygghet, arbetstillfällen, forum och så mycket mer utan att ens ha ett eget land. Den äldre generationen får stor respekt av mig för deras enorma drivkraft. Däremot upplever jag att allt för många av våra ungdomar känner sig något kluvna, för de står med varsitt ben i världar och kulturer. De har det inte helt lätt. Vissa har inte det stöd de behöver i hemmet för att utforska livet och utvecklas som individer. Att vilja lära känna sig själv betyder inte nödvändigtvis att man vill ge upp sina religiösa och kulturella värderingar. Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation

10 Det är viktigt att vuxna lär sig släppa taget något om sina unga och visar de tillit. Då tror jag många kommer att finna sin rätta väg utan att hamna snett, som vissa gör på grund av att de gör uppror. Att vi värnar om vårt språk, vår kultur och religion är mycket viktigt för mig. Samtidigt är det av stor vikt att vi idag har större möjligheter att utbilda oss och fortsätter skapa olika mötesplatser där våra unga kan träffa likasinnade och utbyta funderingar och erfarenheter. Allt detta tror jag spelar en avgörande roll för att skapa stabilitet och identitetskänsla hos våra unga, som är vår framtid. Svar: Jag arbetar för att skapa en hållbar välfärd som är anpassad till hur våra liv ser ut idag, och inte som det var förr. Människor måste få större möjlighet att bestämma över hur de vill forma sina egna liv, utan att de ska straffas av systemet. Jag vill vara med och skapa en levande lokal demokrati, som börjar hos varje enskild individ. Vidare ska alla ha möjligheter att tjäna, samt behålla större andel av sin inkomst genom skattesänkningar; företagare, som arbetstagare. Samtidigt ser jag behovet av att skapa ett välfungerande trygghetssystem, genom att omfördela de resurser vi har idag. Enbart då kan vi verkligen hjälpa den som faller och behöver stöd. Ta tillbaka makten över ditt liv Edip Noyan Ålder: 50 år Parti: Moderata Samlingspartiet Valdistrikt: Stockholms län Nummer: 26 på riksdagslistan Sysselsättning: Egenföretagare Lite bakgrundsfakta om Edip Edip är uppvuxen i Midyat-Turkiet flyttade till Sverige 1975, tog Högskola examen 1984 Sakrevisionslinje i Kristianstad nu är Edip auktoriserad redovisningskonsult. Är gift har fyra vuxna barn och tre barnbarn. Svar: Arbete istället för bidrag, Bort med köer för vården Frihet att välja skola, Trygghet fler poliser, Bort med förmögenhet beskattning. Svar: Småföretagarnas vilkor och möjligheter Alkohollagen 3:12 reglerna Schablon beskattning Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation Svar: Höja taket på sidoinkomster så att man behåller studiestöd Ingen brist på bostäder vad vi känner till nu. Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation

11 En skola med kunskap och arbetsro Metin Hawsho (Salci) Ålder: 37 år Parti: Folkpartiet liberalerna Valdistrikt: Stockholms län Nummer: 20 på riksdagslistan Sysselsättning: Företagare, Lärare Lite bakgrunds fakta om Metin: Metin kom till Sverige som 7- åring från Midyat-Turkiet. Har Jobbat som lärare i 10 år. Föreningslivet och idrottslivet har jag varit aktiv i. Mina intressen är resor och idrott och så politik förstås. Svar: Skolan och Integrationen Svar: Skolfrågor och bättre villkor för samföretag och bekämpa arbetslösheten. Svar: Ha bättre kvalité på högskolorna. Höja studiemedlen med 400 kr/månad examensbonus. Avdrag från studielånet om man är klar med sina studier i tid. 4: På vilket sätt och med vilken politik kommer du att arbeta för att akademiker med invandrarbakgrund inte står utanför Svar: Bekämpa diskrimineringen. Att ha dubbla kulturer bör vara en resurs. invandrarungdomar och framför allt som syrianska ungdomar; vilken framtid har vi framför oss? Svar: Det är viktigt att ungdomar kommer in på arbetsmarknaden. Sänka arbetsgivaravgiften så att ungdomar får en chans att göra yrkeskarriär. Det är mycket positivt att allt fler syrianer läser på högskolor. När arbetsmarknaden ljusnar då öppnas fler möjligheter. Svar: Om du vill ha en kandidat med Syriansk bakgrund som jobbar för skolfrågor, bättre villkor för småföretag sa att de kan och vågar nyanställa och bekämpar diskrimineringen ska du rösta på mig. Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation Nedim Bahar Ålder: 36 år Parti: Kristdemokraterna Valdistrikt: Västmanlands län Nummer: 9 på riksdagslistan Sysselsättning: Internationell handläggare Lite bakgrundsfakta om Nedim. Nedim bor och jobbar i Västerås, är 36 år, gift sedan 15 år och har två barn en dotter och en son. Nedim har läst på Mälardalens högskola till Miljöingenjör. Idag är jag anställd på Mälardalens högskola som Internationell handläggare. Svar: Värdig vård och äldreomsorg. Valfrihet och rättvisa för barnfamiljer. Blomstrande näringsliv ger välfärd. Svar: Integrationsfrågor, Företagande och Arbete, Äldreomsorgen Svar: Kristdemokraterna tar tydligt ställning för kvalitet i högskolan. Vi har därför avvisat den kraftiga utbyggnad av högskoleplatser som regeringen föreslagit, till förmån för satsningar på kvalitet och att komma tillrätta med den urholkning av högskolans resurser som skett i takt med att platsantalet byggts ut. Resurstilldelningssystemet ska vara konstruerat för att uppmuntra kvalitet, men också för att öka lärosätenas långsiktiga planering. Slopa kårobligatoriet men behåll studentinflytandet. Slopa fribeloppet i studiemedlet och återinför återbetalningsbonus. Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation

12 4: På vilket sätt och med vilken politik kommer du att arbeta för att akademiker med invandrarbakgrund inte står utanför Svar: Kristdemokraterna för en politik som jobbar för att gör det lättare att anställa. Vi slopar arbetsgivaravgiften på tjänster inom vanliga servicejobb. Ungdomar som varit arbetslösa i sex månader kan lättare få jobb genom att arbetsgivaren slipper betala arbetsgivaravgift under ett års tid om han/hon anställer någon under 25 år. Snabbare handläggning och validering av meriter för invånare som har en icke svensk utbildning. Det måste införas ett system där ansökningar till olika jobb ska kunna ske anonymt. invandrarungdomar och framför allt som syrianska ungdomar; vilken framtid har vi framför oss? Svar: Jag ser positivt på framtiden, i synnerhet när vi får ett maktskifte den 17/9 då det kommer till en ny regering som satsar på fler jobb och en utveckling av näringslivet. Det är genom ett blomstrande näringsliv som resurser för angelägna satsningar på bland annat vård och omsorg skapas. Nya jobb skapas när enskilda människor finner det mödan värt att starta och utveckla ett företag. De hindrande trösklarna måste bort, minska krånglet för företag och företagande. Svar: Kristdemokraterna vill att alla människor ska ha lika rätt till vård och behandling oavsett ålder och andra förutsättningar. Vi anser att familjen är stommen i samhället och att den ska stödjas inte styras i sina val av till exempel barnomsorg. För att minska arbetslösheten i Sverige och få mer resurser till satsningar på bland annat vård och omsorg behöver vi fler och växande företag. Jag vill ha ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Detta är ett måste eftersom det underlättar för ungdomar från studiovana hem att söka till högre utbildning. Den akademiska världen är en stark hierarki. Ju högre upp i pyramiden man tittar desto färre kvinnor och sk invandrade personer finns det. Man måste synliggöra de strukturer som håller tillbaka vissa grupper och låter andra glida fram utan hinder. Fi ska verka för att den högre utbildningen genomsyras av ett genus- antirasistisktoch HBT-perspektiv. 4: På vilket sätt och med vilken politik kommer du att arbeta för att akademiker med invandrarbakgrund inte står utanför Svar: Vi vill införa möjligheten till positiv särbehandling för att bryta den etniska uppdelningen på arbetsmarkanden och inom utbildningsväsendet. Vi vill även verka för ett bättre fungerande och icke-diskriminerande system för validering av utländska betyg och utveckla metoder för icke-diskriminerande rekryteringsprocesser istället för att lägga skulden på den diskriminerade individen. invandrarungdomar och framför allt som syrianska ungdomar; vilken framtid har vi framför oss? Svar: Vi har en god framtid för oss eftersom vi har förmånen att leva i Sverige som på många sätt är ett bra land att leva i. Men jag ser med oro på de främlingsfientliga krafter som frodas i samhället, både i och utanför parlamentet. Det finns röster som vill stänga ute människor med fel hudfärg eller fel språk. Dessa måste vi aktivt arbeta mot för att motverka ett samhälle som bygger på vi och dom och stänger ute alla oss som tillhör dom. Svar: För att vi nu har en historisk chans att rösta in ett parti i riksdagen som på alla nivåer ifrågasätter de strukturer som diskriminerar människor. Feministiska rörelser bakåt i tiden har uppnått kvinnors rättigheter ett steg i taget. Dagens Feministiskt initiativ behövs för att fortsätta den kampen och för att slå vakt om att den jämställdhet som vi har uppnått idag inte går förlorad. 100% lön 50% föräldraledighet 0% våld Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation

13 Berolin Deniz Ålder: 24 år Parti: Feministiskt Initiativ Valdistrikt: Stockholms läns Nummer: 55 på riksdagslistan Sysselsättning: Studerande, Stockholms Universitet Lite bakgrundsfakta om Berolin Berolin är 24 år, studerar vid Stockholms Universitet som är Ung, Ivrig och Feminist. Svar: Feministiskt Initiativ prioriterar att kvinnor och män ska ha lika lön för lika arbete, att mäns våld mot kvinnor måste upphöra, samt att samhällsbyggandet inte ska ske utifrån en vit mans plånbok och förutsättningar. Som samhället ser ut idag gynnas gruppen vita män medan kvinnor och invandrade personer systematiskt underordnas och diskrimineras. Det vill vi ändra på. Detta berör alla livets områden, allt ifrån makt och inflytande till ekonomi och hälsa. Svar: Jag kan för mitt liv inte förstå varför en persons kön, hudfärg eller sexualitet ska bestämma hur hennes liv ska se ut. Jag vägrar acceptera att en kvinna i genomsnitt tjänar 4300 kr/mån mindre än en man, att hon arbetar oavlönat med att reproducera samhället samt att den samhällsinsats som kvinnor gör inte värderas högre. Föräldraförsäkringen måste delas lika, annars kan vi inte få en jämställd arbetsmarknad. Kvinnors löner måste höjas. Samhället måste avlöna kvinnors arbete. Kvinnojourer måste finnas i varje kommun för att hjälpa våldsutsatta kvinnor. Svar: Studier ska likställas med arbete, dvs att studenter får lön som är pensionsgrundande istället för ett lån som måste betalas tillbaka. Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation Robert Halef Ålder: 42 år Parti: Kristdemokraterna Valdistrikt: Stockholms län Nummer: 6 på riksdagslistan Sysselsättning: Utbildat tandtekniker, Politiker Lite bakgrundsfakta om Robert Robert har varit aktiv i de syrianska organisationerna, bl.a. ordförande för syrianska riksförbundet i Sverige och ordförande för syrianska europeiska organisationen. Idag är Robert politisk gruppledare för kristdemokraterna i Södertälje och ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och dessutom är han ledamot i kristdemokraternas partistyrelse i Sverige. Svar: Familjen Valfrihet i barnomsorgen, vi vill förstärka familjens roll i samhället och därför skapar vi ekonomiska förutsättningar som gör det möjligt för familjen att ha mer tid med barnen, vårdnadsbidrag. Företagande Vi vill underlätta för företagen att expandera och anställa fler genom att vi sänker arbetsgivaravgiften, tar bort förmögenhetskatten, avskaffa medfinansieringen av sjukkostnaden och minska på krångliga regler mm. Äldre De äldre ska bemötas med respekt och vi vill ha både privata och offentligfinansierad vård och omsorg, vi ökar valmöjligheten för brukaren. Värdighetsgaranti ska finnas i varje kommun som garanterar den vård och omsorg som behövs. Kristdemokraterna har motionerat om mångfalds boende i Södertälje där vi kräver en egen avdelning för syrianer och att samarbeta med Kamisli i Syrien och Midyat i Turkiet för att erbjuda äldre syrianer boende i dessa städer för dem som vill. Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation

14 Skolan Betyg i årskurs 6 och mer satsning på utbildade lärare och mindre klasser, fler resurslärare och mer disciplin där man fokuserar på lärande. och kommer jobba hårdast med? Svar: Jag kommer att jobba för de frågor som partiet står för och dessutom kommer jag att lyfta de syrianska frågorna som är nationella eller av internationella, så som folkmordet SEYFO minoritetsrättigheter mm. Jag har motionerat i Södertälje om att inrätta en minnesmonument över folkmordet SEYFO. Svar: Det ska satsas mer på akademisk utbildade lärare redan i förskolan och fler resurslärare för de elever som hamnat efter, utbildning är nyckeln till framgång. Motverka diskriminering. Det behövs fler studentbostäder och studiebidraget ska höjas för att stimulera så att fler studerar vidare. 4: På vilket sätt och med vilken politik kommer du att arbeta för att akademiker med invandrarbakgrund inte står utanför Svar: Detta är ett stort problem ett sätt är att avkodifiera ansökningar och att straffa de som diskriminerar detta gäller både i den privata och offentliga sektorn. Skapar vi en arbetsmarknad som gör att det lönar sig att driva företag så kommer många fler att få arbete. invandrarungdomar och framför allt som syrianska ungdomar; vilken framtid har vi framför oss? Svar: Situationen är inte bra eftersom många ungdomar är arbetslösa och detta beror på den sittande majoriteten i riksdagen, deras politik har inte räckt till och med vår politik tillsammans med Alliansen för Sverige så kommer vi att skapa fler jobb och förändra situationen för denna generation och kommande generationer. Framtiden hänger ihop med den politik vi väljer idag som kommer att sätta riktlinjer för oss framöver. Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation Svar: Jag vill framförallt förstärka förutsättningarna för eleverna i grundskolans tidigare årskullar. Jo tidigare eleverna får det stöd de behöver för att lyckas desto större chans att klara grundskolan och på så vis stärks också förutsättningarna för gymnasiet. Vad gäller äldre studenter så är det självklart att tillgängligheten och möjligheten till bostad ska vara en prioriterad fråga inte minst för de kommuner som har högskolor och universitet på sin ort. 4: På vilket sätt och med vilken politik kommer du att arbeta för att akademiker med invandrarbakgrund inte står utanför Svar: Hårdare tag mot diskrimineringen är ett måste. Jag orkar inte höra vittnesmål om och om igen, år efter år om hur Sverigefödda syrianer och andra med utländsk bakgrund med flytande svenska och akademisk bakgrund söker hundratals jobb utan att bli kallade på intervju. Det offentliga arbetsplatser måste också ta ett ansvar, våra offentliga institutioner och myndigheter måste präglas av samma mångfald som finns ute i samhället. invandrarungdomar och framför allt som syrianska ungdomar; vilken framtid har vi framför oss? Svar: Oj, detta var den svåraste frågan. Studier, studier och åter studier. En akademisk utbildning kanske inte är en garant för en lyckad framtid men det är vad framtiden kommer att kräva av dem flesta. För syrianska ungdomar måste jag även tillägga att de måste ha en god identitetskännedom. Det är min övertygelse att den som har en god kännedom om sin egen identitet har lättare att lyckas i framtiden och sina möten med det som är annorlunda och främmande. Svar: För familjens skull. Jag tycker att ordet familj omfattar all den politik som jag representerar. Med familj menar jag en gemenskap som kan se olika ut men där individerna själva får möjlighet att välja vad som är bäst för dem. Oavsett om det handlar om barnomsorg, skola eller äldreomsorg. Och för att en gemenskap (familj, förening, kyrka m.m.) ska kunna fungera så behövs det ibland ekonomiska medel och för det behöver vi skapa flera jobb. Vi har politiken och viljan! Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation

15 Behcet Barsom Ålder: 40 år Parti: Kristdemokraterna Valdistrikt: Örebro Län Nummer: 5 på riksdagslistan Sysselsättning: Politisk sekreterare för Kristdemokraterna i Örebro. Lite bakgrundsfakta om Behcet Behcet har sitt ursprung i Turabdin och kom hit till Örebro Alltsedan dess har jag varit aktiv inom de olika syrianska organisationerna i Sverige. Under flera år har jag även jobbat för Syrianska Riksförbundet med månadstidningen Bahro Suryoyo. Numera jobbar jag på heltid med politik som politisk sekreterare för Kristdemokraterna i Örebro. Jag är gift, har 4 barn och trivs rent allmänt med livet. Svar: Barn- och familjefrågor, Äldrefrågor, Tillväxtfrågor. Svar: Det är barn- och familjefrågorna som jag tillsammans med äldrefrågorna brinner mest för. Våra barn behöver en god uppväxt där familjen är med och bestämmer och våra äldre behöver all respekt och all värdighet som finns på sina äldre dar. För att höja kvalitén inom berörda områden behövs naturligtvis ekonomiska medel och då behöver vi fler människor i arbete varför tillväxtfrågorna är mycket viktiga och en förutsättning för att stärka de nämnda områdena. Yusuf Aydin Ålder: 24 år Parti: Kristdemokraterna Valdistrikt: Stockholms län Nummer: 9 på riksdagslistan Sysselsättning: Läser till civilingenjör och civilekonom Lite bakgrundsfakta omyusuf Yusuf kom till Sverige som 12 åring från Turkiet Har varit aktiv i Kristdemokraterna och Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU) sen 2001 och har numera flera förtroendeuppdrag inom Kristdemokraterna och KDU. Yusuf är även aktiv inom Syrisk Ordoxa Kyrkans Ungdomsförbund, SOKU som kassör samt ordförande för SOKU-Botkyrka. Svar: - En bättre skola. - Jobb och företag! - Trygghet och säkerhet - Familjen - Våra äldre Svar: Värna om familjen: Det är även viktigt att vi ger familjerna möjligheter och inte belägger dem med hinder och regleringar, eftersom det är i de små gemenskaperna som man utvecklas och det är extra viktigt att vi frigör dem. Att lyfta fram individen: Idag finns det ett kollektiv synsätt som osynliggör individen. Därför är arbetet för ett starkare civilt samhälle viktigt för mig, där föreningar och andra gemenskaper får större inflytande. Detta gör det lättare att syliggöra individen och inte som idag att denna ska bli del av ett kollektiv. Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation

16 Sen är det viktigt för mig som syrian att lyfta fram de frågor som berör oss som grupp, dvs frågan om erkännandet av seyfo, syrianernas rättigheter i våra hemländer osv. Svar: Kristdemokratisk högskolepolitik har sin grund i kunskap, kvalitet, valfrihet och trygghet. Studenten ska stå i centrum för utbildning och bildning. Kristdemokraterna ser positivt på att fler under senare år fått tillgång till högre utbildning Långsiktigt strävar vi efter att studiemedlet ska till hälften vara bidrag och hälften lån, dvs höja bidragsdelen. Vi vill slopa fribeloppet i studiemedelssystemet. Den som har möjlighet och intresse ska kunna arbeta under studietiden utan att riskera att drabbas av tak och återbetalningsskyldighet. Vi vill även att Kårobligatoriet avskaffas, i takt med att studenternas inflytande i övrigt ökar på sikt. Kristdemokraterna i Stockholms län vill införa stundentrabatt på SL-kortet med 40 % Vi vill också att det ska byggas fler bostäder och speciellt enklare och billigare bostäder för ungdomar och studenter. 4: På vilket sätt och med vilken politik kommer du att arbeta för att akademiker med invandrarbakgrund inte står utanför Svar: Frågan är komplex. Diskriminering är förbjudet enligt lag och det krävs att man tydligt markerar mot fall som uppmärksammas. Samtidigt måste man vara ärlig och inse att alla utbildningar inte anpassade för Sverige. tex om du är jurist från ett utomeuropeiskt land betyder detta inte att du kan arbeta som advokat i Sverige. Men vi måste lyfta fram värdet av de kunskaper som denna personen har vad gäller språk och erfarenheter. invandrarungdomar och framför allt som syrianska ungdomar; vilken framtid har vi framför oss? Svar: Under den senaste tiden har vi i kristdemokratern sett flera syrianer som aktiverat sig inom politiken. Anledningen kan vara att man vill lyfta fram de problem som finns i socialdemokratins Sverige och bidra till en bättre tillvaro för andra. Därför är min optimism stor och min förhoppning är att flera engagerar sig inom politiken, men även i nätverks som arbetas för att ungdomar ska få en bra framtid. Man kan inte som människa hela tiden tro att staten ska lösa allt utan vi måste vara med och bidra till samhällets bästa som att skapa en bättre framtid för våra barn, ungdomar och äldre. Svar: Om man är syrian är man utan land, mycket av identiteten ligger i gemenskapen. Kristdemokratisk politik värnar om de små gemenskaperna såsom familjen, föreningar osv. och om man ser på oss syrianer så är det just denna som gjort att vi som folk bibehålligt våran identitet, språk och kultur. Vi värnar om familjen Att reglera och kvotera slår ofta fel och min lösning ligger i privata initiativ och nätverk som kan lyfta fram dessa personerna. Tex. Var det tal om en privat arbetsförmedling som förmedlade arbeten för invandrare, bra företag ser värdet i detta och i konkurrens om andra marknader förstår det att kunskapen som dessa personer har kan vara avgörande. Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Arbete Utbildning Välfärd. Stockholm 2-5 augusti 2011. www.ssu.se

Arbete Utbildning Välfärd. Stockholm 2-5 augusti 2011. www.ssu.se m a gr o r P Arbete Utbildning Välfärd Antagna av SSU:s 36:e kongress Stockholm 2-5 augusti 2011 www.ssu.se Program Arbete Utbildning Välfärd Antagna av SSU:s 36:e kongress Stockholm 2-5 augusti 2011 www.ssu.se

Läs mer

Politiskt Handlingsprogram

Politiskt Handlingsprogram Politiskt Handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Box 115 44 100 61 Stockholm Telefon: 08-714 48 00 Telefax: 08-714 48 08 Besöksadress:

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018

Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018 Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018 PARTILLE Vår moderata politik grundar sig på följande ståndpunkter: Det grundläggande i ett fritt och demokratiskt samhälle är synen på att varje människa

Läs mer

Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010

Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010 Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010 1. Inledning...3 2. Ett tryggt Skåne att leva i...4 Trygg och tillgänglig vård... 4 Helhetssyn på hälso- och sjukvården i

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM Antaget vid socialdemokratiska studentförbundets 21:a kongress, Linköping 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Arbete 7 2.1 Delaktighet

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Häfte E, del 1: Välfärd nya behov, nya möjligheter. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte E, del 1: Välfärd nya behov, nya möjligheter. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte E, del 1: Välfärd nya behov, nya möjligheter Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte E del 1 Välfärd nya behov, nya möjligheter Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör generell välfärd,

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Vårt Luleå. valspecial. 13 partier i kommunvalet Sidorna 4-13. 400 valarbetare Sidan 16. En informationstidning från Luleå kommun.

Vårt Luleå. valspecial. 13 partier i kommunvalet Sidorna 4-13. 400 valarbetare Sidan 16. En informationstidning från Luleå kommun. Vårt Luleå Vårt Luleå Nr 3 2014 valspecial En informationstidning från Luleå kommun. Nr 3 2014 13 partier i kommunvalet Sidorna 4-13 400 valarbetare Sidan 16 Ett nummer om kommunvalet valspecial Söndagen

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

Magdalena Andersson. Egna texter & pressmeddelande

Magdalena Andersson. Egna texter & pressmeddelande Magdalena Andersson Egna texter & pressmeddelande under 2008 Om man orkar och vill... 5 Ett starkare barnperspektiv... 5 Klart att vi stödjer regeringen!... 6 Bidrag till vit marknad... 7 Replik till Kristina

Läs mer

Kristdemokraterna. Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter.

Kristdemokraterna. Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter. Kristdemokraterna Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter. Sverige ska bli världens bästa land för barn att växa upp i. Låt oss börja i Västmanland. Kristdemokraterna i Västmanland

Läs mer

nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats

nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats Jobbkongressen 2009 Häfte D Investera i möjligheter och framtidstro Låt ungdomsgenerationen ta plats Partistyrelsens utlåtanden och motioner

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Välkommen till framtidens Södertälje CENTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN

Välkommen till framtidens Södertälje CENTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN Välkommen till framtidens Södertälje CENTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN 2015-2017 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING - FÖRSLAG TILL BESLUT 4 SÄRSKILD PROPOSITION 6 VÄRDEGRUND OCH PRIORITERINGAR

Läs mer

För ett gemensamt Sverige

För ett gemensamt Sverige För ett gemensamt Sverige Rapport från Idéarbetsgrupp Integration Aphram Melki, sammankallande Stockholm januari 2009 Innehållsförteckning Förord 3 Vision 4 Grundbultar 4 Centerpartiets utmaningar 4 Individen,

Läs mer

Bilaga 2 Egna kommentarer

Bilaga 2 Egna kommentarer 41 Bilaga 2 Egna kommentarer Kvinnor som fick barn under 1998 i 23 års ålder Om fler unga hade fasta jobb, skulle nog fler skaffa barn. Många vill kanske inte ha några barn alls, utan tänker enbart på

Läs mer

Alla behövs. i bygget av ett bättre Sverige

Alla behövs. i bygget av ett bättre Sverige Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige 1 2 Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige Innehåll Om boken Utgiven av Nya Moderaterna 2014 Box 2080, 103 12 Stockholm Tel 08-676 80 00 info@moderat.se www.moderat.se

Läs mer

Liberal feminism - att bestämma själv

Liberal feminism - att bestämma själv 8195 8200 8205 8210 8215 8220 8225 8230 8235 8240 Liberal feminism - att bestämma själv Stämmoprogram Centerpartiet vill att makten ska ligga så nära dem den berör som möjligt. Det är närodlad politik.

Läs mer

2010-08-26. 2 Innehåll

2010-08-26. 2 Innehåll 1 Alliansens löf te till väljarna Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna söker gemensamt väljarnas förtroende i valet 2010. Alliansen är vårt erbjudande

Läs mer

RAPPORT Ung och förälder - en omöjlig kombination? K r i s t d e m o k r a t i s k a u n g d o m s f ö r b u n d e t

RAPPORT Ung och förälder - en omöjlig kombination? K r i s t d e m o k r a t i s k a u n g d o m s f ö r b u n d e t RAPPORT Ung och förälder - en omöjlig kombination? K r i s t d e m o k r a t i s k a u n g d o m s f ö r b u n d e t Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Boende s. 4 a) Bygg för framtiden b) Skattebefria

Läs mer

Arbetsmarknadspolitiskt program

Arbetsmarknadspolitiskt program Arbetsmarknadspolitiskt program Arbetsmarknadspolitiskt program ANTAGET VID UNG VÄNSTERS RIKSTING I ESKILSTUNA 25-28 MAJ 2006 INLEDNING 4 ARBETE ÅT ALLA 5 - Inför sex timmars arbetsdag 6 - Inga pigor

Läs mer

Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare

Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare VARFÖR RASISM ÄR DÅLIGT FÖR... Skolan Queers Högskolan Spelhobbyn Företagande arbetsmarknaden Fotbollen Löntagare kunskapssamhället Unga flyktingar Förord Rasism är dåligt för alla I en tid då rasistiska

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Ett Stockholm som investerar för framtiden. Antaget vid distriktskongressen i april 2009

Ett Stockholm som investerar för framtiden. Antaget vid distriktskongressen i april 2009 Ett Stockholm som investerar för framtiden Antaget vid distriktskongressen i april 2009 2 (38) Ett Stockholm som investerar för framtiden Det regionala programmet är det dokument där vi samlat uttrycker

Läs mer

Årsplan 2013-2015 2012-10-23

Årsplan 2013-2015 2012-10-23 Årsplan 2013-2015 2012-10-23 Innehåll Politiska utgångspunkter & Fokus Särskilda prioriteringar 2013... 2 Strategiska mål... 3 Budgetprocess... 4 Fler jobb och växande företag... 5 Unga ska inte vara arbetslösa...

Läs mer

Jag yrkar : de skånska riksdagsledamöterna driver frågan om arbetstidsförkortning i de sammanhang de verkar,

Jag yrkar : de skånska riksdagsledamöterna driver frågan om arbetstidsförkortning i de sammanhang de verkar, I samband med den första egentliga arbetstidslagen trädde i kraft 1920 kom den högsta tillåtna veckoarbetstiden bli 48 timmar. Sedan 1973 när 40-timmarsveckan var helt genomförd, har det inte skett någon

Läs mer