Utbildning En. Broschyren är framtagen av: Syrianska/Arameiska Akademiker Föreningen, SAAF Projektansvariga: Bedros Yevno & Daoud Kass Yosef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning En. Broschyren är framtagen av: Syrianska/Arameiska Akademiker Föreningen, SAAF Projektansvariga: Bedros Yevno & Daoud Kass Yosef"

Transkript

1 Ingenting är omöjligt så länge viljan finns Nyckel till framgång är utbildning Broschyren är framtagen av: Syrianska/Arameiska Akademiker Föreningen, SAAF Projektansvariga: Bedros Yevno & Daoud Kass Yosef Syrianska/Arameiska Akademiker Föreningen, SAAF Är en partipolitisk obunden och kristen ideell förening för syrianska/ arameiska studenter. SAAF består idag av tio självständiga föreningar som är anslutna till högskolornas/universitetens studentkårer och är en del av Syrianska Student Nätverket. Syrianska Student Nätverket, SSN Bilades 1997, med syfte att organisera, utveckla och tillvarata syrianska/arameiska studenters intressen rörande frågor inom utbildning och vara en brygga till näringslivet. Målet är att få syrianska/arameiska ungdomar att förstå och inse vikten med att studera vidare på högskola/universitet. Den första SAAF föreningen bildades den 1 oktober 2002 vid Stockholms Universitet med syfte och mål att stödja, förena syrianska/arameiska studenter samt hjälpa varandra med studierna och livet m.m. SAAF finns idag vid Stockholms Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Södertörns Högskola, Örebros Universitet, Mälardalens Högskola, Karolinska Institutet, Lärarhögskolan i Stockholm, Uppsala Universitet, Högskolan i Gävle och vid Linköpings Universitet. SAAF kommer att bildas vid fler högskolor/universitet i landet där vi syrianer/araméer finns. Syrianska/Arameiska Akademiker Föreningen, SAAF Adress: SAAF, c/o Bedros Yevno Tumba Torg 112, 3 tr Tumba Syrianska-Arameiska Hemsida: Mejl: Kontaktperson: Bedros Yevno Tel: SAAF Akademiker Föreningen Copyright SAAF 2006 Utbildning En

2 Innehållsförteckning Inledning sid. 2 Fakta om valet - Riksdagsvalet. sid. 3 - Så röstar man.. sid. 4 - Personrösta. sid. 4 - Rösta genom ombud.. sid. 4 - Vilka kommer in i riksdagen. sid. 5 - Personval och mandatfördelning inom ett parti. sid. 5 - Rösta i vallokal sid. 6 - Hur går det till att rösta i vallokal. sid. 6 - Hemsidor sid. 6 Intervjuer i bokstavsordning efter parti med: 1. Nermin Maria Bunyemen sid Nedim Bahar sid Robert Halaf. sid Yusuf Aydin.. sid Behcet Barsom. sid Berolin Deniz sid Metin Hawsho.. sid Edip Noyan.. sid Gabriel Atasayar sid Nurhayat Karademir sid Georgette Malki... sid Isa Yalman sid. 30 Fakta om SAAF.. sid. 31 Syrianska-Arameiska SAAF Akademiker Föreningen Isa Yalman Ålder: 49 år Parti: Vänsterpartiet Valdistrikt: Norrköping, Östergötland Nr: 12 på riksdagslistan Sysselsättning: Lärare Svar: Arbete åt alla, jämlikhet och noll diskriminering. Svar: Lika möjligheter för alla i samhället oavsett bakgrund. Svar: Vi önskar naturligtvis att situationen för studenterna förbättras genom tex ett ökat studiebidrag samt fler studentbostäder. 4: På vilket sätt och med vilken politik kommer du att arbeta för att akademiker med invandrarbakgrund inte står utanför Svar: Jag brinner för lika behandling för varje enskild individ oavsett bakgrund. Det är naturligtvis viktigt att tala om detta men det måste ske en praktisk handling omedelbart. invandrarungdomar och framför allt som syrianska ungdomar; vilken framtid har vi framför oss? Svar: Jag skulle önska att fler ungdomar med invandrarbakgrund utbildade sig och engagerade sig mer i samhället. Framtiden ser ljus ut. Svar: Vi brinner för minoriteters och de svagas intressen, alla ska ha rätt till ett gott liv. Arbete åt alla och sist men inte minst noll tolerans mot diskriminering. Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation

3 4: På vilket sätt och med vilken politik kommer du att arbeta för att akademiker med invandrarbakgrund inte står utanför Svar: Förbättra villkoren för att komma in i arbetsmarknaden genom att validera nykomna akademikers utbildningar. Men även att satsa på avancerade språkkurser inom olika yrkeskategorier. Motverka diskrimenring vid anställningar inom både de offentliga och privata sektorn. invandrarungdomar och framför allt som syrianska ungdomar; vilken framtid har vi framför oss? Svar: Det är på rätt väg, allt fler ungdomar är målmedvetna idag. Fler och fler satsar på en utbildning. Men det är mycket kvar att jobba med inom familjen, föreningar och församlingar för att nå ännu högre resultat. Men det viktigaste av allt är att man tror på sig själv och på sin framtid. Svar: Vi står för rättvisa, trygghet och solidaritet! Inledning Valet börjar komma allt närmare och det råder utan tvekan stor förvirring bland många väljare. Många vet inte vilket parti de ska rösta på samt vilka personer som kandiderar. Flera vet inte ens vad de olika lapparna står för och hur man går till väga. Detta leder till att många struntar i att rösta. Därför tar SAAF, Syrianska/Arameiska Akademiker Föreningen, som är en partipolitisk obunden organisation med närmare medlemmar inom akademins värld utsprida över hela landet, nu tillfället i akt att intervjua våra syrianska riksdagskandidater. Vi tycker att det är viktigt att vårt folk vet vilka som kandiderar och vad de står för. SAAF har genomfört korta intervjuer med tolv kandidater som vi fått svar ifrån med frågor som berör oss ungdomar; vilka de är, vad de har för mål och visioner inom sitt arbete i riksdagen samt helt enkelt, varför vi ska rösta på just de och deras partier? Våra syften i punktform: - Att främja ett högt valdeltagande bland våra ungdomar. - Att ge ungdomarna möjligheten att bekanta sig närmare med riksdagskandidaterna och vad deras partier står för. - Att skapa ett forum för våra politiker från de olika partierna att samlas och föra en dialog kring syrianskrelaterade frågor. Denna broschyr finns även upp på vår hemsida: för nerladdning i digital form. Hela projektet är samordnat och genomfört av Bedros Yevno och Daoud Kass Yosef åt SAAF:s räkning i samarbete med Syrianska Student Nätverket (SSN) som är ett utskott i Syrianska Ungdomsförbundet. Vi vill tacka alla medverkande, sponsorer, samarbetspartner och framförallt alla SAAF:are som har gjort detta möjligt. TACK ALLA! Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation

4 Fakta om valet Val till riksdagen Vart fjärde år i september är det val till riksdagen. Då går medborgarna till vallokalerna för att bestämma vilka kvinnor och män som ska representera dem i riksdagen. Nästa riksdagsval hålls den 17 september Rösträtt i riksdagsval har svenska medborgare som fyllt 18 år senast på valdagen och som är eller någon gång varit folkbokförda i Sverige. Den som vill bli vald till riksdagsledamot måste få rösta i riksdagsvalet och dessutom vara nominerad av ett politiskt parti. Det är viktigt att ha partitillhörighet eftersom rösterna i valet till en början fördelas mellan partierna. Det svenska valsystemet är tänkt att så rättvist som möjligt fördela mandaten mellan partierna i förhållande till antalet röster som partierna fått. Rösterna är i princip lika mycket värda. Men endast de partier som uppnått en viss storlek i valet får mandat. Hemsidor: Riksdagens: Valmyndigheten: Georgette Melki (Kawmi) Ålder: 57 år Parti: Socialdemokraterna Valdistrikt: Östergötlands län Nr: 9 på riksdagslistan Sysselsättning: Lärare Lite bakgrundsfakta om Georgette Georgette är gift och har tre vuxna barn, två söner och en dotter. Kom till Sverige år Jag är utbildad till ämneslärare men har jobbat som modersmålslärare sedan år Jag har varit politiskt engagerad sedan år I dagsläget har jag olika kommunalpolitiska uppdrag. Svar: Att alla har rätt till arbete, bra äldreomsorg och barn- och ungdomsfrågor. Svar: Inom ramen för partiet, arbete åt ungdomar och kvinnor först och främst. Rättvisor, jämställdhet, ett välfungerande mångfald samhälle, en trygg ålderomsorg och att förbättra villkoren för småföretagare. Svar: Satsa på koppling mellan utbildningen och arbetslivet. Höja studiemedelsnivån för alla studenter, jag vill också öka antalet studentboenden med rimliga hyror. Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation

5 4: På vilket sätt och med vilken politik kommer du att arbeta för att akademiker med invandrarbakgrund inte står utanför Svar: Införandet av anonyma CV samt bättre samarbete med näringslivet. Att ha full sysselsättning är Socialdemokratins mål. invandrarungdomar och framför allt som syrianska ungdomar; vilken framtid har vi framför oss? Svar: Alla ungdomar och vuxna ska ha samma förutsättning oavsett tillhörighet. Problematiken bottnar i segregation och inte genom integration. Arbetslösheten sjunker och fler utbildar sig, därför tror jag på en ljus framtid. Svar: För att bevara välfärden och tryggheten. Vi har världens bästa trygghetssystem Alla ska vara med Så röstar man Val till riksdagen äger rum vart fjärde år. Nästa riksdagsval hålls den 17 september Rösträtt i riksdagsval har svenska medborgare som fyllt 18 år senast på valdagen och som är eller någon gång varit folkbokförda i Sverige. De flesta röstar på själva valdagen den tredje söndagen i september i en vallokal. Man kan också rösta i förväg. Det är kommunen som bestämmer i vilka lokaler det går att rösta i förväg. De flesta svenskar som bor utomlands har också rösträtt. De kan rösta på en svensk ambassad eller skicka sin röst på posten. Vid allmänna val ordnar samhället särskilda vallokaler för de personer som inte kan gå till en vallokal och rösta på själva valdagen. Särskilda vallokaler håller öppna veckorna innan valet på bland annat sjukhus, ålderdomshem och fängelser. Personrösta Väljarna röstar på parti men kan också lägga en personröst genom att markera en särskild kandidat på valsedeln. Personröstningen är frivillig. Den som inte gör en personmarkering avstår från att påverka vilka kandidater som ska representera partiet. Du får endast markera en kandidat. Rösta genom bud Huvudregeln är att var och en ska avge sin röst personligen, men det går att rösta med bud. Budröstning sker när en gammal, sjuk eller funktionshindrad person röstar genom en anhörig eller vårdare. Make, maka, sambo, partner eller närstående kan också vara bud. Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation

6 Vilka kommer in i riksdagen? När väljarna har röstat börjar sammanräkningen av rösterna. Väljarnas röster ska nu fördelas på 349 riksdagsplatser. När röstmottagningen avslutats i vallokalerna gör valförrättarna en första sammanräkning av valsedlarna. Det är denna sammanräkning som presenteras i valvakorna i tv och radio. Den slutliga röstsammanräkningen görs följande vecka av länsstyrelserna. Alla röstsammanräkningar är öppna för allmänheten. Så fördelas mandaten Det svenska valsystemet är tänkt att så rättvist som möjligt fördela mandaten mellan partierna i förhållande till antalet röster som partierna fått. Rösterna är i princip lika mycket värda. Men endast de partier som uppnått en viss storlek i valet får mandat. På basis av länsstyrelsernas sammanräkningar fördelar Valmyndigheten mandaten. Av de totalt 349 platserna i riksdagen är 310 så kallade fasta valkretsmandat. De läggs i förväg ut på valkretsarna på grundval av antalet röstberättigade i varje valkrets. Efter valet fördelas de mellan partierna utifrån valresultatet i valkretsen. De 39 så kallade utjämningsmandaten är till för att man därefter ska kunna få en så proportionell fördelning som möjligt mellan partierna i hela riket. Utjämningsmandaten fördelas därför först på partierna. Därefter bestäms det i vilka valkretsar de ska placeras. Personval och mandatfördelning inom ett parti När mandatfördelningen mellan partierna är klar återstår att räkna ut vilken eller vilka kandidater som ska besätta mandaten. Kandidaturvalet sker genom att ledamöter i första hand utses på grundval av sina personliga röster. Det personliga röstetalet är antalet personröster för en viss kandidat i en viss valkrets under en och samma partibeteckning. För att bli invald på personliga röster krävs att kandidaten har fått personliga röster som motsvarar minst 8 procent av partiets röster i valkretsen. Finns det fler än en kandidat som klarat spärren tar de plats i riksdagen efter antalet personröster. Kan inte alla ledamöter utses med ledning av personrösterna används i stället den hittills tillämpade heltalsmetoden. Nurhayat Karademir Ålder: 32 år Parti: Socialdemokratiska partiet Valdistrikt: Stockholms län, Sigtuna Nr: 26 på riksdagslistan Lite bakgrunds fakta om Nurhayat Sysselsättning: Studieinformatör på Stockholms Universitet Fil. Kandidat examen i statsvetenskap. Fil. Kandidat examen i Internationell ekonomisk historia. Ordförande i Syrianska Socialdemokratiska föreningen i Märsta. Ersättare i Socialdemokratiska partiets styrelse i Sigtuna. Intresse för samhällsfrågor. Svar: Fler jobb i en växande näringsliv, utbyggd äldreomsorg med bra kvalitet, bra förskola med plats för alla och sjukvård. Bra miljö och god naturvård, skola och utbildning för alla och fler bostäder i en växande kommun. Svar: Arbetsmarknadsfrågor och integrationsfrågor. Svar: Socialdemokratin har som mål och bygga fler högskoleplatser, fler studentbostäder och ha en förbättrat studiebidragssystem. Detta är något som har redan påbörjats och man kommer fortsätta arbeta med och utveckla. Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation

7 4: På vilket sätt och med vilken politik kommer du att arbeta för att akademiker med invandrarbakgrund inte står utanför Svar: Jag vill lyfta fram akademiker med invandrarbakgrund så att företag, organisationer och myndigheter uppfattar att de är en resurs med högre kompetens tack vare sin invandrarbakgrund och inte tvärtom. Diskriminering skall ej tillåtas oavsett på vilket sätt den sker. invandrarungdomar och framför allt som syrianska ungdomar; vilken framtid har vi framför oss? Svar: Det är både fördelaktigt och svårt att vara invandrare över huvudtaget och speciellt för ungdomar. Jag har själv den erfarenheten ibland är det bra att vara invandrare och ibland inte. Framtiden tror jag kommer att bli ljusare ju mer syrianska och andra ungdomar utbildar sig och kommer in i och visar fram fötterna i företag, organisationer och myndigheter så kommer dessa inte längre se annorlunda på invandrare. Sverige är fantastiskt men i många avseenden orättvisst det kommer att ta generationer innan vi är nöjda. Svar: Miljöpartiet de gröna är det parti som värnar mest om studenterna. Vi vill ha högre studiebidrag för att slippa den ekonomiska stressen för studenter. Vi är även det parti som är mest invandrarvänligt, det var vi som lyckades se till att nästan alla barnfamiljer som var gömda fick en ny chans att stanna i Sverige. Rösta på 7 timmars arbetsdag vilket löser många av Sveriges problem såsom arbetslöshet, sjukskrivningar, stress etc. Rösta i vallokal - Ta med legitimation! Din vallokal står på ditt röstkort. Där står även vallokalens adress och öppettid. Vallokalerna är öppna endast på valdagen den 17 september. Hur går det till att rösta i vallokal? I vallokalen får du valkuvert och där finns valsedlar på bord vid ingången. Du tar med dina valsedlar och dina valkuvert bakom valskärmen och gör i ordning din röst. Endast en valsedel ska ligga i varje kuvert. Bakom skärmen finns även pennor så du kan kryssa för en kandidat d.v.s. personrösta om du vill. Sen går du fram till röstmottagarna och lämnar fram dina valkuvert och visar din legitimation. Röstmottagarna prickar av dig i röstlängden och stoppar sedan ner valkuverten i valurnorna. Det finns en valurna för varje val. På kvällen när röstmottagningen är avslutad öppnar röstmottagarna valurnorna och räknar rösterna. Hemsidor till de större partierna: Moderaterna: Centerpartiet: Kristdemokraterna: Miljöpartiet: Socialdemokraterna: Vänsterpartiet: Feministisk Initiativ: Lista över alla partier: Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation

8 Nermin Maria Bunyemen Ålder: 28 år Parti: Centerpartiet Valdistrikt: Skaraborg Nummer: 15 på riksdagslistan Sysselsättning: Marknadsanalytiker i eget företag Lite bakgrunds fakta om Nermin: Numera är Nermin bosatt i mysiga Lidköping igen efter bl.a. avslutade akademiska studier (Magisterexamen inom Nationalekonomi) och utlandsarbete. Jag står med på alla tre listor och driver främst min Riksdagskampanj därför att jag vill arbeta för ett förbättrat företagsklimat, ökad integration, bekämpa arbetslösheten, samt förbättra ungdomars villkor. Utanför politiken driver jag sen årsskiftet en internationell utvecklingsfirma där jag arbetar med marknadsanalyser. Motion hinner jag tyvärr inte med just nu, annars älskar jag att spela tennis. 1. Vilka är ditt partis viktigaste frågor? Svar: Företagande, Jobb, Tillväxt, Välfärd & Miljö. och kommer att jobba hårdast med? Svar: Företagande: ett tryggare, enklare och lönsammare företagsklimat = fler jobb samt högre ekonomisk tillväxt. Integration: Ett öppet samhälle som tar tillvara på mångfald och där ingen står utanför = allas lika rätt inför lagen, till arbete, bostad och in på krogen. Arbetslöshet: flexiblare arbetsmarknad med enklare anställningsregler och lägre arbetsgivaravgifter, samt där diskriminering straffas. Ungdomsfrågor: det måste bli enklare att anställa ungdomar, införa 50/50 i CSN-stöd, konkurrensutsätta CSN, slopa fribeloppet, skapa ett nära samarbete mellan skola och näringsliv. Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation Gabriel Atasayar Ålder: 39 år Parti: Miljöpartiet de gröna Valdistrikt: Stockholms län Nr: 20 på riksdagslistan Sysselsättning: Kansliansvarig Lite bakgrundsfakta om Gabriel Gabriel är född i Midyat, Turkiet vid 2 års ålder flyttade min familj till dåvarande Västtyskland och vid 9 års ålder till Vingåker i Sverige och sedan till Norsborg. Gabriel har en bred bakgrund såsom egen företagare 3 gånger, administratör på Konsum Stockholms huvudkontor, Försäkringskassan, Skattemyndigheten, kansliansvarig på Syrianska Hjälpfonden i Sverige och nu kansliansvarig på Arameisk-Syrianska Kultur- & Idrottsförening i Norsborg. Svar: Miljön, skolan, jämställdhet, medbestämmande, flyktingpolitiken, nedrustning, folkhälsan, sjukvård, rättvisan, förskolan, välfärden, 7 timmars arbetsdag, solenergi/solkraft, arbetslösheten, billigare tandvård. Svar: 7 timmars arbetsdag, solenergi/solkraft, barnomsorg för alla barn, bättre skolor, högre studiebidrag, högre barnbidrag, billigare tandvård, högre pensioner, fler jobb till ungdomar, fler arbetstillfällen. Svar: Högre studiebidrag så att inte ekonomin styr ens val om man skall studera eller ej, fler studentbostäder och vanliga bostäder skall byggas, målsättning är att alla som vill studera vidare skall få möjligheten att göra det. Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation

9 4: På vilket sätt och med vilken politik kommer du att arbeta för att akademiker med invandrarbakgrund inte står utanför Svar: Att skaffa praktikplatser till studenterna i ett år för att studenten får med sig även yrkes och arbetslivserfarenhet. invandrarungdomar och framför allt som syrianska ungdomar; vilken framtid har vi framför oss? Svar: Det ser mörkt ut med dagens politik Offentliga sektorn ska köpa tjänster för att fler företag startar. Svar: Om du vill ha arbete, tänker starta företag eller redan driver en ska du rösta på mig. Ett särskilt Tack till Edip för hans stöd och sponsring Bort med krångel kring företagande Svar: De främsta vägarna till jobb går via arbetslivserfarenhet och kontakter, inte via verkningslösa arbetsmarknadsutbildningar. För att införskaffa sig både erfarenhet och kontakter behövs mer praktik under studietid, samt möjlighet till extraarbete utan att fribeloppet för CSN stöd står i vägen. Detta är även viktigt för att nyexaminerade akademiker, som arbetat under studietid, ska kunna tillgodose sig större a-kassa än dagens grundersättning på runt 4 800:-. Vidare bör CSN konkurrensutsättas via t.ex. den vanliga banken för att förbättra studenters lånevillkor. Genom ett större samarbete mellan skola och näringsliv kan kvalitén på utbildningen ökas. Jag ser också vikten av att införa mer traineearbeten och entry-level vilket innebär att kvalifikationerna på arbete är anpassade till nyexaminerades kunskaper och förutsättningar. 4: På vilket sätt och med vilken politik kommer du att arbeta för att akademiker med invandrarbakgrund inte står utanför Svar: Idag är det tyvärr svårt för alla akademiker att få arbete. Det är ännu svårare för en akademiker med konstigt namn. Det finns en enorm rädsla bland företagare att anställa fel person. Förutom det jag beskrev i föregående fråga, ser jag en möjlighet i att införa anonyma arbetsansökningar för att dessa akademiker ska få en rättvis chans att visa upp sig på en arbetsintervju. Fler infödda svenskar och nysvenskar, som börjar arbetar sida vid sida kommer att skapa en positiv attitydförändring i samhället. Det är jag helt övertygad om och tror därmed att anonyma ansökningar inte kommer att behövas på sikt. invandrarungdomar och framför allt som syrianska ungdomar; vilken framtid har vi framför oss? Svar: Vi har en bra framtid. Vi är ett folk som har lyckats utvecklas och skapat oss egen trygghet, arbetstillfällen, forum och så mycket mer utan att ens ha ett eget land. Den äldre generationen får stor respekt av mig för deras enorma drivkraft. Däremot upplever jag att allt för många av våra ungdomar känner sig något kluvna, för de står med varsitt ben i världar och kulturer. De har det inte helt lätt. Vissa har inte det stöd de behöver i hemmet för att utforska livet och utvecklas som individer. Att vilja lära känna sig själv betyder inte nödvändigtvis att man vill ge upp sina religiösa och kulturella värderingar. Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation

10 Det är viktigt att vuxna lär sig släppa taget något om sina unga och visar de tillit. Då tror jag många kommer att finna sin rätta väg utan att hamna snett, som vissa gör på grund av att de gör uppror. Att vi värnar om vårt språk, vår kultur och religion är mycket viktigt för mig. Samtidigt är det av stor vikt att vi idag har större möjligheter att utbilda oss och fortsätter skapa olika mötesplatser där våra unga kan träffa likasinnade och utbyta funderingar och erfarenheter. Allt detta tror jag spelar en avgörande roll för att skapa stabilitet och identitetskänsla hos våra unga, som är vår framtid. Svar: Jag arbetar för att skapa en hållbar välfärd som är anpassad till hur våra liv ser ut idag, och inte som det var förr. Människor måste få större möjlighet att bestämma över hur de vill forma sina egna liv, utan att de ska straffas av systemet. Jag vill vara med och skapa en levande lokal demokrati, som börjar hos varje enskild individ. Vidare ska alla ha möjligheter att tjäna, samt behålla större andel av sin inkomst genom skattesänkningar; företagare, som arbetstagare. Samtidigt ser jag behovet av att skapa ett välfungerande trygghetssystem, genom att omfördela de resurser vi har idag. Enbart då kan vi verkligen hjälpa den som faller och behöver stöd. Ta tillbaka makten över ditt liv Edip Noyan Ålder: 50 år Parti: Moderata Samlingspartiet Valdistrikt: Stockholms län Nummer: 26 på riksdagslistan Sysselsättning: Egenföretagare Lite bakgrundsfakta om Edip Edip är uppvuxen i Midyat-Turkiet flyttade till Sverige 1975, tog Högskola examen 1984 Sakrevisionslinje i Kristianstad nu är Edip auktoriserad redovisningskonsult. Är gift har fyra vuxna barn och tre barnbarn. Svar: Arbete istället för bidrag, Bort med köer för vården Frihet att välja skola, Trygghet fler poliser, Bort med förmögenhet beskattning. Svar: Småföretagarnas vilkor och möjligheter Alkohollagen 3:12 reglerna Schablon beskattning Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation Svar: Höja taket på sidoinkomster så att man behåller studiestöd Ingen brist på bostäder vad vi känner till nu. Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation

11 En skola med kunskap och arbetsro Metin Hawsho (Salci) Ålder: 37 år Parti: Folkpartiet liberalerna Valdistrikt: Stockholms län Nummer: 20 på riksdagslistan Sysselsättning: Företagare, Lärare Lite bakgrunds fakta om Metin: Metin kom till Sverige som 7- åring från Midyat-Turkiet. Har Jobbat som lärare i 10 år. Föreningslivet och idrottslivet har jag varit aktiv i. Mina intressen är resor och idrott och så politik förstås. Svar: Skolan och Integrationen Svar: Skolfrågor och bättre villkor för samföretag och bekämpa arbetslösheten. Svar: Ha bättre kvalité på högskolorna. Höja studiemedlen med 400 kr/månad examensbonus. Avdrag från studielånet om man är klar med sina studier i tid. 4: På vilket sätt och med vilken politik kommer du att arbeta för att akademiker med invandrarbakgrund inte står utanför Svar: Bekämpa diskrimineringen. Att ha dubbla kulturer bör vara en resurs. invandrarungdomar och framför allt som syrianska ungdomar; vilken framtid har vi framför oss? Svar: Det är viktigt att ungdomar kommer in på arbetsmarknaden. Sänka arbetsgivaravgiften så att ungdomar får en chans att göra yrkeskarriär. Det är mycket positivt att allt fler syrianer läser på högskolor. När arbetsmarknaden ljusnar då öppnas fler möjligheter. Svar: Om du vill ha en kandidat med Syriansk bakgrund som jobbar för skolfrågor, bättre villkor för småföretag sa att de kan och vågar nyanställa och bekämpar diskrimineringen ska du rösta på mig. Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation Nedim Bahar Ålder: 36 år Parti: Kristdemokraterna Valdistrikt: Västmanlands län Nummer: 9 på riksdagslistan Sysselsättning: Internationell handläggare Lite bakgrundsfakta om Nedim. Nedim bor och jobbar i Västerås, är 36 år, gift sedan 15 år och har två barn en dotter och en son. Nedim har läst på Mälardalens högskola till Miljöingenjör. Idag är jag anställd på Mälardalens högskola som Internationell handläggare. Svar: Värdig vård och äldreomsorg. Valfrihet och rättvisa för barnfamiljer. Blomstrande näringsliv ger välfärd. Svar: Integrationsfrågor, Företagande och Arbete, Äldreomsorgen Svar: Kristdemokraterna tar tydligt ställning för kvalitet i högskolan. Vi har därför avvisat den kraftiga utbyggnad av högskoleplatser som regeringen föreslagit, till förmån för satsningar på kvalitet och att komma tillrätta med den urholkning av högskolans resurser som skett i takt med att platsantalet byggts ut. Resurstilldelningssystemet ska vara konstruerat för att uppmuntra kvalitet, men också för att öka lärosätenas långsiktiga planering. Slopa kårobligatoriet men behåll studentinflytandet. Slopa fribeloppet i studiemedlet och återinför återbetalningsbonus. Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation

12 4: På vilket sätt och med vilken politik kommer du att arbeta för att akademiker med invandrarbakgrund inte står utanför Svar: Kristdemokraterna för en politik som jobbar för att gör det lättare att anställa. Vi slopar arbetsgivaravgiften på tjänster inom vanliga servicejobb. Ungdomar som varit arbetslösa i sex månader kan lättare få jobb genom att arbetsgivaren slipper betala arbetsgivaravgift under ett års tid om han/hon anställer någon under 25 år. Snabbare handläggning och validering av meriter för invånare som har en icke svensk utbildning. Det måste införas ett system där ansökningar till olika jobb ska kunna ske anonymt. invandrarungdomar och framför allt som syrianska ungdomar; vilken framtid har vi framför oss? Svar: Jag ser positivt på framtiden, i synnerhet när vi får ett maktskifte den 17/9 då det kommer till en ny regering som satsar på fler jobb och en utveckling av näringslivet. Det är genom ett blomstrande näringsliv som resurser för angelägna satsningar på bland annat vård och omsorg skapas. Nya jobb skapas när enskilda människor finner det mödan värt att starta och utveckla ett företag. De hindrande trösklarna måste bort, minska krånglet för företag och företagande. Svar: Kristdemokraterna vill att alla människor ska ha lika rätt till vård och behandling oavsett ålder och andra förutsättningar. Vi anser att familjen är stommen i samhället och att den ska stödjas inte styras i sina val av till exempel barnomsorg. För att minska arbetslösheten i Sverige och få mer resurser till satsningar på bland annat vård och omsorg behöver vi fler och växande företag. Jag vill ha ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Detta är ett måste eftersom det underlättar för ungdomar från studiovana hem att söka till högre utbildning. Den akademiska världen är en stark hierarki. Ju högre upp i pyramiden man tittar desto färre kvinnor och sk invandrade personer finns det. Man måste synliggöra de strukturer som håller tillbaka vissa grupper och låter andra glida fram utan hinder. Fi ska verka för att den högre utbildningen genomsyras av ett genus- antirasistisktoch HBT-perspektiv. 4: På vilket sätt och med vilken politik kommer du att arbeta för att akademiker med invandrarbakgrund inte står utanför Svar: Vi vill införa möjligheten till positiv särbehandling för att bryta den etniska uppdelningen på arbetsmarkanden och inom utbildningsväsendet. Vi vill även verka för ett bättre fungerande och icke-diskriminerande system för validering av utländska betyg och utveckla metoder för icke-diskriminerande rekryteringsprocesser istället för att lägga skulden på den diskriminerade individen. invandrarungdomar och framför allt som syrianska ungdomar; vilken framtid har vi framför oss? Svar: Vi har en god framtid för oss eftersom vi har förmånen att leva i Sverige som på många sätt är ett bra land att leva i. Men jag ser med oro på de främlingsfientliga krafter som frodas i samhället, både i och utanför parlamentet. Det finns röster som vill stänga ute människor med fel hudfärg eller fel språk. Dessa måste vi aktivt arbeta mot för att motverka ett samhälle som bygger på vi och dom och stänger ute alla oss som tillhör dom. Svar: För att vi nu har en historisk chans att rösta in ett parti i riksdagen som på alla nivåer ifrågasätter de strukturer som diskriminerar människor. Feministiska rörelser bakåt i tiden har uppnått kvinnors rättigheter ett steg i taget. Dagens Feministiskt initiativ behövs för att fortsätta den kampen och för att slå vakt om att den jämställdhet som vi har uppnått idag inte går förlorad. 100% lön 50% föräldraledighet 0% våld Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation

13 Berolin Deniz Ålder: 24 år Parti: Feministiskt Initiativ Valdistrikt: Stockholms läns Nummer: 55 på riksdagslistan Sysselsättning: Studerande, Stockholms Universitet Lite bakgrundsfakta om Berolin Berolin är 24 år, studerar vid Stockholms Universitet som är Ung, Ivrig och Feminist. Svar: Feministiskt Initiativ prioriterar att kvinnor och män ska ha lika lön för lika arbete, att mäns våld mot kvinnor måste upphöra, samt att samhällsbyggandet inte ska ske utifrån en vit mans plånbok och förutsättningar. Som samhället ser ut idag gynnas gruppen vita män medan kvinnor och invandrade personer systematiskt underordnas och diskrimineras. Det vill vi ändra på. Detta berör alla livets områden, allt ifrån makt och inflytande till ekonomi och hälsa. Svar: Jag kan för mitt liv inte förstå varför en persons kön, hudfärg eller sexualitet ska bestämma hur hennes liv ska se ut. Jag vägrar acceptera att en kvinna i genomsnitt tjänar 4300 kr/mån mindre än en man, att hon arbetar oavlönat med att reproducera samhället samt att den samhällsinsats som kvinnor gör inte värderas högre. Föräldraförsäkringen måste delas lika, annars kan vi inte få en jämställd arbetsmarknad. Kvinnors löner måste höjas. Samhället måste avlöna kvinnors arbete. Kvinnojourer måste finnas i varje kommun för att hjälpa våldsutsatta kvinnor. Svar: Studier ska likställas med arbete, dvs att studenter får lön som är pensionsgrundande istället för ett lån som måste betalas tillbaka. Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation Robert Halef Ålder: 42 år Parti: Kristdemokraterna Valdistrikt: Stockholms län Nummer: 6 på riksdagslistan Sysselsättning: Utbildat tandtekniker, Politiker Lite bakgrundsfakta om Robert Robert har varit aktiv i de syrianska organisationerna, bl.a. ordförande för syrianska riksförbundet i Sverige och ordförande för syrianska europeiska organisationen. Idag är Robert politisk gruppledare för kristdemokraterna i Södertälje och ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och dessutom är han ledamot i kristdemokraternas partistyrelse i Sverige. Svar: Familjen Valfrihet i barnomsorgen, vi vill förstärka familjens roll i samhället och därför skapar vi ekonomiska förutsättningar som gör det möjligt för familjen att ha mer tid med barnen, vårdnadsbidrag. Företagande Vi vill underlätta för företagen att expandera och anställa fler genom att vi sänker arbetsgivaravgiften, tar bort förmögenhetskatten, avskaffa medfinansieringen av sjukkostnaden och minska på krångliga regler mm. Äldre De äldre ska bemötas med respekt och vi vill ha både privata och offentligfinansierad vård och omsorg, vi ökar valmöjligheten för brukaren. Värdighetsgaranti ska finnas i varje kommun som garanterar den vård och omsorg som behövs. Kristdemokraterna har motionerat om mångfalds boende i Södertälje där vi kräver en egen avdelning för syrianer och att samarbeta med Kamisli i Syrien och Midyat i Turkiet för att erbjuda äldre syrianer boende i dessa städer för dem som vill. Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation

14 Skolan Betyg i årskurs 6 och mer satsning på utbildade lärare och mindre klasser, fler resurslärare och mer disciplin där man fokuserar på lärande. och kommer jobba hårdast med? Svar: Jag kommer att jobba för de frågor som partiet står för och dessutom kommer jag att lyfta de syrianska frågorna som är nationella eller av internationella, så som folkmordet SEYFO minoritetsrättigheter mm. Jag har motionerat i Södertälje om att inrätta en minnesmonument över folkmordet SEYFO. Svar: Det ska satsas mer på akademisk utbildade lärare redan i förskolan och fler resurslärare för de elever som hamnat efter, utbildning är nyckeln till framgång. Motverka diskriminering. Det behövs fler studentbostäder och studiebidraget ska höjas för att stimulera så att fler studerar vidare. 4: På vilket sätt och med vilken politik kommer du att arbeta för att akademiker med invandrarbakgrund inte står utanför Svar: Detta är ett stort problem ett sätt är att avkodifiera ansökningar och att straffa de som diskriminerar detta gäller både i den privata och offentliga sektorn. Skapar vi en arbetsmarknad som gör att det lönar sig att driva företag så kommer många fler att få arbete. invandrarungdomar och framför allt som syrianska ungdomar; vilken framtid har vi framför oss? Svar: Situationen är inte bra eftersom många ungdomar är arbetslösa och detta beror på den sittande majoriteten i riksdagen, deras politik har inte räckt till och med vår politik tillsammans med Alliansen för Sverige så kommer vi att skapa fler jobb och förändra situationen för denna generation och kommande generationer. Framtiden hänger ihop med den politik vi väljer idag som kommer att sätta riktlinjer för oss framöver. Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation Svar: Jag vill framförallt förstärka förutsättningarna för eleverna i grundskolans tidigare årskullar. Jo tidigare eleverna får det stöd de behöver för att lyckas desto större chans att klara grundskolan och på så vis stärks också förutsättningarna för gymnasiet. Vad gäller äldre studenter så är det självklart att tillgängligheten och möjligheten till bostad ska vara en prioriterad fråga inte minst för de kommuner som har högskolor och universitet på sin ort. 4: På vilket sätt och med vilken politik kommer du att arbeta för att akademiker med invandrarbakgrund inte står utanför Svar: Hårdare tag mot diskrimineringen är ett måste. Jag orkar inte höra vittnesmål om och om igen, år efter år om hur Sverigefödda syrianer och andra med utländsk bakgrund med flytande svenska och akademisk bakgrund söker hundratals jobb utan att bli kallade på intervju. Det offentliga arbetsplatser måste också ta ett ansvar, våra offentliga institutioner och myndigheter måste präglas av samma mångfald som finns ute i samhället. invandrarungdomar och framför allt som syrianska ungdomar; vilken framtid har vi framför oss? Svar: Oj, detta var den svåraste frågan. Studier, studier och åter studier. En akademisk utbildning kanske inte är en garant för en lyckad framtid men det är vad framtiden kommer att kräva av dem flesta. För syrianska ungdomar måste jag även tillägga att de måste ha en god identitetskännedom. Det är min övertygelse att den som har en god kännedom om sin egen identitet har lättare att lyckas i framtiden och sina möten med det som är annorlunda och främmande. Svar: För familjens skull. Jag tycker att ordet familj omfattar all den politik som jag representerar. Med familj menar jag en gemenskap som kan se olika ut men där individerna själva får möjlighet att välja vad som är bäst för dem. Oavsett om det handlar om barnomsorg, skola eller äldreomsorg. Och för att en gemenskap (familj, förening, kyrka m.m.) ska kunna fungera så behövs det ibland ekonomiska medel och för det behöver vi skapa flera jobb. Vi har politiken och viljan! Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation

15 Behcet Barsom Ålder: 40 år Parti: Kristdemokraterna Valdistrikt: Örebro Län Nummer: 5 på riksdagslistan Sysselsättning: Politisk sekreterare för Kristdemokraterna i Örebro. Lite bakgrundsfakta om Behcet Behcet har sitt ursprung i Turabdin och kom hit till Örebro Alltsedan dess har jag varit aktiv inom de olika syrianska organisationerna i Sverige. Under flera år har jag även jobbat för Syrianska Riksförbundet med månadstidningen Bahro Suryoyo. Numera jobbar jag på heltid med politik som politisk sekreterare för Kristdemokraterna i Örebro. Jag är gift, har 4 barn och trivs rent allmänt med livet. Svar: Barn- och familjefrågor, Äldrefrågor, Tillväxtfrågor. Svar: Det är barn- och familjefrågorna som jag tillsammans med äldrefrågorna brinner mest för. Våra barn behöver en god uppväxt där familjen är med och bestämmer och våra äldre behöver all respekt och all värdighet som finns på sina äldre dar. För att höja kvalitén inom berörda områden behövs naturligtvis ekonomiska medel och då behöver vi fler människor i arbete varför tillväxtfrågorna är mycket viktiga och en förutsättning för att stärka de nämnda områdena. Yusuf Aydin Ålder: 24 år Parti: Kristdemokraterna Valdistrikt: Stockholms län Nummer: 9 på riksdagslistan Sysselsättning: Läser till civilingenjör och civilekonom Lite bakgrundsfakta omyusuf Yusuf kom till Sverige som 12 åring från Turkiet Har varit aktiv i Kristdemokraterna och Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU) sen 2001 och har numera flera förtroendeuppdrag inom Kristdemokraterna och KDU. Yusuf är även aktiv inom Syrisk Ordoxa Kyrkans Ungdomsförbund, SOKU som kassör samt ordförande för SOKU-Botkyrka. Svar: - En bättre skola. - Jobb och företag! - Trygghet och säkerhet - Familjen - Våra äldre Svar: Värna om familjen: Det är även viktigt att vi ger familjerna möjligheter och inte belägger dem med hinder och regleringar, eftersom det är i de små gemenskaperna som man utvecklas och det är extra viktigt att vi frigör dem. Att lyfta fram individen: Idag finns det ett kollektiv synsätt som osynliggör individen. Därför är arbetet för ett starkare civilt samhälle viktigt för mig, där föreningar och andra gemenskaper får större inflytande. Detta gör det lättare att syliggöra individen och inte som idag att denna ska bli del av ett kollektiv. Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation

16 Sen är det viktigt för mig som syrian att lyfta fram de frågor som berör oss som grupp, dvs frågan om erkännandet av seyfo, syrianernas rättigheter i våra hemländer osv. Svar: Kristdemokratisk högskolepolitik har sin grund i kunskap, kvalitet, valfrihet och trygghet. Studenten ska stå i centrum för utbildning och bildning. Kristdemokraterna ser positivt på att fler under senare år fått tillgång till högre utbildning Långsiktigt strävar vi efter att studiemedlet ska till hälften vara bidrag och hälften lån, dvs höja bidragsdelen. Vi vill slopa fribeloppet i studiemedelssystemet. Den som har möjlighet och intresse ska kunna arbeta under studietiden utan att riskera att drabbas av tak och återbetalningsskyldighet. Vi vill även att Kårobligatoriet avskaffas, i takt med att studenternas inflytande i övrigt ökar på sikt. Kristdemokraterna i Stockholms län vill införa stundentrabatt på SL-kortet med 40 % Vi vill också att det ska byggas fler bostäder och speciellt enklare och billigare bostäder för ungdomar och studenter. 4: På vilket sätt och med vilken politik kommer du att arbeta för att akademiker med invandrarbakgrund inte står utanför Svar: Frågan är komplex. Diskriminering är förbjudet enligt lag och det krävs att man tydligt markerar mot fall som uppmärksammas. Samtidigt måste man vara ärlig och inse att alla utbildningar inte anpassade för Sverige. tex om du är jurist från ett utomeuropeiskt land betyder detta inte att du kan arbeta som advokat i Sverige. Men vi måste lyfta fram värdet av de kunskaper som denna personen har vad gäller språk och erfarenheter. invandrarungdomar och framför allt som syrianska ungdomar; vilken framtid har vi framför oss? Svar: Under den senaste tiden har vi i kristdemokratern sett flera syrianer som aktiverat sig inom politiken. Anledningen kan vara att man vill lyfta fram de problem som finns i socialdemokratins Sverige och bidra till en bättre tillvaro för andra. Därför är min optimism stor och min förhoppning är att flera engagerar sig inom politiken, men även i nätverks som arbetas för att ungdomar ska få en bra framtid. Man kan inte som människa hela tiden tro att staten ska lösa allt utan vi måste vara med och bidra till samhällets bästa som att skapa en bättre framtid för våra barn, ungdomar och äldre. Svar: Om man är syrian är man utan land, mycket av identiteten ligger i gemenskapen. Kristdemokratisk politik värnar om de små gemenskaperna såsom familjen, föreningar osv. och om man ser på oss syrianer så är det just denna som gjort att vi som folk bibehålligt våran identitet, språk och kultur. Vi värnar om familjen Att reglera och kvotera slår ofta fel och min lösning ligger i privata initiativ och nätverk som kan lyfta fram dessa personerna. Tex. Var det tal om en privat arbetsförmedling som förmedlade arbeten för invandrare, bra företag ser värdet i detta och i konkurrens om andra marknader förstår det att kunskapen som dessa personer har kan vara avgörande. Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation Riksdagsvalet - Intervjuer & Presentation

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009 Valet i fickformat Europaparlamentet 2009 Valet i fick format Europaparlamentet 2009 1 Val till Europaparlamentet 7 juni 4 Rösta på parti och person använd valsedeln rätt! 6 De som har rösträtt får röstkort

Läs mer

Val till Europaparlamentet 2009

Val till Europaparlamentet 2009 Lättläst information Val till Europaparlamentet 2009 Så här röstar du Innehåll Vad är EU?... 3 Valet i Sverige... 3 Vem får rösta?... 4 Vem röstar du på?... 5 Så här röstar du... 6 Du kan rösta före valet...

Läs mer

Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014. Så här röstar du

Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014. Så här röstar du Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014 Så här röstar du Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valen år 2014. Du kan också läsa om vad du kan göra om du

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Val 2010. Lättläst information. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta.

Val 2010. Lättläst information. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta. Lättläst information Val 2010 Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta. Du kan också läsa om hur du kan göra om du inte kan rösta på valdagen den 19 september.

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om direkta val

Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om direkta val BILAGA 2 a Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om direkta val SVKB 2004:1 KYRKOSTYRELSENS BESLUT MED NÄRMARE BESTÄMMELSER OM DIREKTA VAL MEDDELAT DEN 20 APRIL 2004 Kyrkostyrelsen föreskriver

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT S-KVINNOR I SKÅNE 2014 1 Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just denna: samhället går att förändra Med dessa

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen Riksdagen en kort vägledning Studiematerial från riksdagen 2 Riksdagen en kort vägledning Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras.

Läs mer

Jämställdhet nu! dalarnas län 1

Jämställdhet nu! dalarnas län 1 Jämställdhet nu! dalarnas län 1 jämställdhet 3 Jämställdhet på riktigt Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte lika mycket betalt. Ofta är arbetsvillkoren sämre i de

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET!

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Nu är det snart skolval! Hösten 2010 hålls riksdags-, landstings- och kommunalval samtidigt

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0.

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

Innehåll. 1. Det svenska valsystemet... 2. 2. Valgeografi... 4. 3. Rösträtt och röstlängd... 5. 4. Partier och valsedlar... 6. 5. Röstning...

Innehåll. 1. Det svenska valsystemet... 2. 2. Valgeografi... 4. 3. Rösträtt och röstlängd... 5. 4. Partier och valsedlar... 6. 5. Röstning... Val i Sverige Innehåll 1. Det svenska valsystemet... 2 2. Valgeografi... 4 3. Rösträtt och röstlängd... 5 4. Partier och valsedlar... 6 5. Röstning... 10 6. Rösträkning på valnatten... 13 7. Slutlig rösträkning...

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR VALETS GENOMFÖRANDE

INSTRUKTIONER FÖR VALETS GENOMFÖRANDE INSTRUKTIONER FÖR VALETS GENOMFÖRANDE SKOLVAL 2014 Det är dags att arrangera skolval på er skola. I det här häftet hittar ni instruktioner och riktlinjer för hur ni arrangerar skolval inför Europaparlamentsvalet

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 "8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5 " 1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 "8 4#/=7&>#&(

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5  1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 8 4#/=7&>#&( 2 #$%) * +#,-./ 0 1 1 2 ##/ 3 +.4/,-4/4 56 #.#7)##/ 56 1 1 1 81 9 #// 5: ##.-/+/ 5 1 8;89 ;/###. 5* ##$%+/#.# 50 7-./#..# 5 8 4#/=7># >=?@- @ A.>++,->7-%/A %=6- A8#$%>#....A 1 /=*?- 5? A#.>#>#,#A =/B06-5@

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Ökad jämställdhet för utländska medborgare

Ökad jämställdhet för utländska medborgare Ökad jämställdhet för utländska medborgare De får inte jobba som domare och inte rösta i riksdagsvalet. Inte heller får de byta kön. Utländska medborgare som lever i Sverige saknar fortfarande vissa rättigheter.

Läs mer

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb.

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 1(9) Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 75-dagars regel, A-kasse indragning från dag 76.

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

VÄLKOMMEN! Om du undrar över något är du varmt välkommen att kontakta oss via e-post info@skolval2014.se.

VÄLKOMMEN! Om du undrar över något är du varmt välkommen att kontakta oss via e-post info@skolval2014.se. FÖR KONTROLLANTER VÄLKOMMEN! Du som läser det här är antagligen utsedd som kontrollant för Skolval 2014. Kanske är du elev, kanske förälder eller lärare. Oavsett har du en viktig uppgift i att se till

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Yttrande över motion om avidentifiering av ansökningshandlingar samt motion om motverkan av etnisk diskriminering vid arbetsansökan

Yttrande över motion om avidentifiering av ansökningshandlingar samt motion om motverkan av etnisk diskriminering vid arbetsansökan Kommunstyrelsen 2007-02-12 50 87 Arbets- och personalutskottet 2007-01-29 13 29 Personalkontoret 03.422 008 febkf14 Yttrande över motion om avidentifiering av ansökningshandlingar samt motion om motverkan

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1).

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Riksdagsval. Förhandsröstning 8 14.4.2015 Valdag söndagen den 19 april 2015. En lättläst broschyr

Riksdagsval. Förhandsröstning 8 14.4.2015 Valdag söndagen den 19 april 2015. En lättläst broschyr 2015 Förhandsröstning 8 14.4.2015 Valdag söndagen den 19 april 2015 En lättläst broschyr Riksdagens uppgifter Vi har riksdagsval vart fjärde år. är det folket som har makten i Finland. Enligt Finlands

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-05-05 RIKSDAGENS MÅL Riksdagen har i budgetpropositionen för 2008

Läs mer

Trygghet i det lilla är trygghet i det stora

Trygghet i det lilla är trygghet i det stora Trygghet i det lilla är trygghet i det stora Trygghet i det lilla är trygghet i det stora. I ett tryggt samhälle lever vi i gemenskap. Vi ser varandra, vi bryr oss om och vågar sätta gränser. Vi växer

Läs mer

Svenskarnas syn på politiska frågor

Svenskarnas syn på politiska frågor Svenskarnas syn på politiska frågor I februari är väljarnas viktigaste politiska frågor Sysselsättning och jobb (3), Utbildning och skola (3) och Flyktingar & Invandring (2). Väljarna anser att moderaterna

Läs mer

Innehåll. 1. Det svenska valsystemet... 2. 2. Valgeografi... 4. 3. Rösträtt och röstlängd... 5. 4. Partier och valsedlar... 6. 5. Röstning...

Innehåll. 1. Det svenska valsystemet... 2. 2. Valgeografi... 4. 3. Rösträtt och röstlängd... 5. 4. Partier och valsedlar... 6. 5. Röstning... Val i Sverige Innehåll 1. Det svenska valsystemet... 2 2. Valgeografi... 4 3. Rösträtt och röstlängd... 5 4. Partier och valsedlar... 6 5. Röstning... 10 6. Rösträkning på valnatten... 13 7. Slutlig rösträkning...

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 1 2015 06 02 Ett liberalt Eskilstuna Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 Folkpartiet Liberalernas förslag till strategisk plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 överlämnas härmed

Läs mer

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som TÄNK OM OCH GÖR DET JÄMT en dag om jämställdhet 11 oktober 2006 Här presenteras resultatet av väggtidningarna som arbetades fram vid grupparbetet under konferensen om jämställdhet 11 oktober på Borgen.

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska 2 Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Webbplats www.riksdagen.se Postadress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm Besöksadresser

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Schwedisch. Information. från delstaten Niedersachsens valförrättare. Grundprinciperna i delstaten Niedersachsens kommunalvalsystem

Schwedisch. Information. från delstaten Niedersachsens valförrättare. Grundprinciperna i delstaten Niedersachsens kommunalvalsystem Schwedisch Information från delstaten Niedersachsens valförrättare Grundprinciperna i delstaten Niedersachsens kommunalvalsystem Grundprinciperna i delstaten Niedersachsens kommunalvalsystem I Niedersachsen

Läs mer

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD Socialdemokraterna i Kristianstad Socialdemokraternas mål är att vinna valet 2010. Vi vill vinna valet därför att vi är övertygade om att det är vår politik som både klarar

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Socialdemokraternas vallöften till studenterna

Socialdemokraternas vallöften till studenterna Socialdemokraternas vallöften till studenterna Löfte i valrörelsen En trygg sjukförsäkring. Alla studenter ska omfattas av sjukförsäkringen, studenter ska kunna sjukskrivas på deltid, karenstiden ska kortas

Läs mer

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L6. Rubrik: Vallag (1997:157) Utfärdad: 1997-04-17. Författningen har upphävts genom: SFS 2005:837

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L6. Rubrik: Vallag (1997:157) Utfärdad: 1997-04-17. Författningen har upphävts genom: SFS 2005:837 Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten

Läs mer

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Valda till kommunfullmäktigelistan i Malmö 1. Hanna Thomé, 37 år, kommunalråd Vilka politiska frågor är du mest intresserad av?

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater Din röst spelar roll! Söndagen den 20 september 2009 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut i kyrkan de kommande fyra åren? Det handlar både om

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målprogram Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målsättning och Huvudmål Förbundet Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att ungdomar med nedsatt rörelseförmåga ska vara en del av samhället.

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende. Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå 9 3 3 2 32 4 4 4 61 FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer