Rapport om. CANs verksamhet 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport om. CANs verksamhet 2011"

Transkript

1 Rapport om CANs verksamhet

2

3 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Några glimtar från året som gått... 7 Inledning...10 Verksamheten...11 Basfaktaförmedling Bibliotek Publiceringsverksamhet Marknadsföring Webbplatser och nyhetsbrev Kurs- och konferensverksamhet Local Hero Undersökningar och statistik Svenska föreningen för alkohol- och drogforskning (SAD) Systembolagets råd för alkoholforskning (SRA) Organisationssamverkan Föreläsarbidrag Regional verksamhet Internationellt samarbete Administration och personal...26 Kansli Personalutveckling Representation i andra organisationer och myndigheter CANs drogforskningspris Organisationen...28 CANs stadgar CANs uppgifter Styrelse Arbetsutskott Revisorer Ombudsförsamling Årsmöte Ekonomisk redogörelse...32 Resultaträkning...33 Balansräkning...34 Tilläggsupplysningar och noter...35 Revisionsberättelse...39 Anställda på CANs kansli...40 CANs länsombud...41

4

5 Ordföranden har ordet Som ordförande har jag till uppgift att skriva några rader som förord till årsredovisningen för CAN. En årsredovisning som omfattar en bred verksamhet under För mig finns alkoholpolitiskt en händelse som jag skulle vilja lyfta fram. Jag väljer att denna gång sätta fokus på en fråga som belyser att trägen vinner. Genom uthållighet och med kunskap och engagemang så kan vi på olika sätt lyfta fram de alkoholpolitiska frågorna och sätta dessa på den offentliga agendan. I november 2011 fanns jag med när Nordiska rådets välfärdsutskott gjorde en prioritering runt en rad olika välfärdsfrågor och angav en som huvudfråga för välfärdsutskottets arbete Efter ingående samtal och diskussion mellan oss som parlamentariker från de olika nordiska länderna och som företrädare för olika politiska grupperingar så stannade vi gemensamt för att lyfta in följande huvudämne för Nordiska rådets välfärdsutskott; Nordisk alkohol- och tobakspolitik i ett folkhälsoperspektiv. Denna prioritering visar att alkoholpolitik inte nödvändigtvis måste vara en politisk fråga som hamnar långt ner eller bakom andra stora samhällsutmaningar. Tvärtom går det att sätta nordisk alkoholpolitik i skärningspunkten för hur vi formar den framtida välfärden i norden. Under årets första månader har en lång rad intressanta seminarier och utfrågningar med fokus på vad som förenar och synliggör en nordisk strategi och handlingsmodell inom alkoholpolitiken genomförts i Sverige, Norge och Island när Nordiska rådet haft sina överläggningar. Jag ser fram mot den rapport och de rekommendationer som kommer att avlämnas inför Nordiska rådets session i Helsingfors i november CANs verksamhet för 2011 redovisas i denna rapport. Det har även detta år varit en mycket omfattande och bred verksamhet med rapporter, nytt informationsmaterial, kurser, konferenser och välbesökta hemsidor. Som alltid har verksamheten baserats på vetenskap och beprövade fakta och det finns därför ett stort förtroende för de rapporter som CAN redovisar. Medarbetare med bred och djup kunskap och stort engagemang är avgörande för verksamhetsframgångar. Detta gäller inte minst inom CAN. Under året 2011 har vi avtackat Björn Hibell efter ett uppskattat och förtjänstfullt arbete som CANs direktör. Vi har också haft en viktig rekryteringsprocess ledd av styrelsen och arbetsutskottet. Detta arbete resulterade i att vi i slutet av året hade förmånen att hälsa Håkan Leifman välkommen som ny direktör för CAN. Jag vill i detta ordförandeförord till slut uttala ett stort tack till all personal för ett engagerat och utvecklande arbete under det gångna året. Anders Andersson Ordförande i CAN 5

6

7 Några glimtar från året som gått Vart femte barn Som en del i arbetet med att uppmärksamma barn i familjer med missbruksproblem och visa på vägar till hjälp och stöd initierade CAN uppmärksamhetsveckan Vart femte barn i februari Under kampanjveckan arrangerades ett 70-tal aktiviteter runt om i landet. Nicklas Kartengren, CAN, tilldelades i december 2011 Ersta Vändpunktens pris för sina insatser för barn som växer upp i familjer med missbruk och för initiativet till Vart femte barn. Fullt ös i Kalmar Den 30 april på Valborgsmässoafton medverkade Drugsmart i festivalen Fullt Ös i Kalmar. Festivalen riktar sig till tonåringar i grundskolan och gymnasiet. Om man köper Festivalpasset för 20 kronor har man fri tillgång till festivalens alla aktiviteter samt resa med lokaltrafiken till och från Kalmar sporthall, där festivalen äger rum. Huvudarrangör är Kalmar kommun, övriga samarbetspartners är bl a Äventyrsbadet, KLT, Polisen, Smålandsidrotten, Fritidsgårdarna, Kalmar mot droger, Ungdomsombudet, föreningslivet, ideella organisationer och näringslivet års festival samlade inte mindre än ungdomar och 140 funktionärer, även de ungdomar. Drugsmarts bidrag till festivalstämningen var en liten pysseltävling rita, fota, facebooka, gilla. Där fick vi chansen att träffa vår målgrupp live och diskutera våra viktiga frågor. Ett av tävlingsbidragen. Samtliga bidrag är publicerade på Drugsmarts Facebook-sida. 7

8 Almedalsveckan CAN arrangerade tre seminarier under 2011 års Almedalsvecka. Det har blivit en tradition att presentera de första resultaten från Skolelevers drogvanor vid ett seminarium och vid just detta medverkade barn- och äldreminister Maria Larsson. De andra seminarierna handlade om narkotikatillgänglighet (bilden) och om så kallade internetdroger. Samtliga seminarier var välbesökta med deltagare. Seminarierna hölls i en trädgård vid ringmuren som vi delade med flera av våra medlemsorganisationer. Länsombudsresa i Storbritannien Vart tredje år utgörs länsombudskonferensen av en studieresa. Årets länsombudsresa gick till Storbritannien den 9 14 oktober. Vi var 17 deltagare som besökte London, Edinburgh och Glasgow under veckan och hann med tolv studiebesök. 8

9 Pris för bästa förebyggande arbete Västerås är Årets förebyggande kommun, Tjejzonen Årets ideella organisation, Matfestivalen i Skövde Årets förebyggande insats och Maria Kero vid Luleå tekniska universitet är Årets förebyggare. Det blev klart under galamiddagen vid konferensen Förebygg.nu i Göteborg den 16 november Då delades nämligen CANs nyinstiftade pris ut för första gången. Nomineringsperioden pågick den 1 september 1 oktober En jury med representanter från CAN, IQ, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Stockholms stad och Sveriges kommuner och landsting (SKL) röstade fram nominerade bland inkomna bidrag. Priset förutom äran bestod av konstverk skapade av konstnären Nina Svensson, baserad i Stockholm. Priset i kategorin Årets förebyggande kommun är ett vandringspris. 9

10 Inledning Från och med verksamhetsåret 2002 har CAN ingått ett avtal med staten (Socialdepartementet). Under verksamhetsåret 2009 ökade statsbidraget med 1,5 miljoner kronor till kronor och var sedan oförändrat både 2010 och Av avtalet framgår bland annat att CAN skall driva ett bibliotek och genomföra olika drogvaneundersökningar. Avtalet beskriver att CAN inom området alkohol och andra droger skall (i) (ii) (iii) (iv) (v) bedriva basfaktaförmedling, vari ingår bland annat biblioteksverksamhet och an svar för webbsidan Drugsmart, genomföra undersökningar och statistiksammanställningar, samverka med andra organisationer (organisationssamverkan), bedriva regional verksamhet, medverka i internationellt samarbete. Föreliggande redovisning av verksamheten under år 2011 har ställts upp i linje med denna verksamhetsindelning. Rapporten innehåller också information om CANs organisation, ledning, kansli och representation i andra organisationer. 10

11 Verksamheten Basfaktaförmedling Bibliotek CAN har ett av Europas största specialbibliotek inom alkohol- och narkotikaområdet. Inriktningen är på svensk och utländsk litteratur om alkohol, narkotika och andra droger. Biblioteket är öppet 25 timmar per vecka. Informations- och låneservicen nyttjas av många olika användarkategorier; studerande, lärare, socialarbetare, journalister och forskare samt av myndigheter och institutioner liksom av alla typer av bibliotek i Sverige och övriga Norden och av CANs personal. Vidare är biblioteket ett så kallat samverkansbibliotek i avtal med Kungliga Biblioteket, vilket innebär att vi fullt ut deltar i det svenska forskningsbibliotekssamarbetet. Under 2011 slutfördes anpassningarna av den nya versionen av Mikromarc. Både Internetversionen och personalversionen fick bättre funktionalitet genom samarbete mellan bibliotekspersonalen och systemleverantören Bibliotekscentrum Sverige AB. Ett avtal om biblioteksservice med Statens institutionsstyrelse (SiS) har löpt sedan flera år. Det har inneburit fortlöpande litteraturbevakning inom valda ämnesområden samt dokumentleveranser och boklån till forskargruppen vid SiS fortsatte den tidigare påbörjade ökningen av SiS användning av biblioteksservicen främst genom att anställda utanför huvudkontoret har använt sig av CANs bibliotek. Bibliotekets internationella verksamhet finns beskriven under Internationellt samarbete. Litteraturbestånd, katalogisering och indexering Biblioteket bevakar och köper in litteratur inom ämnesområdet. Under året har drygt 320 nya titlar skaffats, katalogiserats och indexerats i katalogen Alcona och i LIBRIS. Dessutom har ett 50-tal artiklar ur svenska tidskrifter katalogiserats och indexerats. Bibliotekets samlingar upptar nu 372 hyllmeter. Ett ständigt ökande antal elektroniska publikationer kompletterar de tryckta samlingarna. Under året har den retrospektiva katalogiseringen i LIBRIS fortsatt, och antalet CANposter är nu Efter 2008 års katalogmatchning återstod att manuellt registrera bestånd på ett antal poster. Detta arbete kommer att fortsätta under 2012 med syftet att synliggöra och marknadsföra biblioteket på ett nationellt plan. Antalet tidskrifter och övriga periodiska publikationer i Alcona och LIBRIS är 320, varav en hel del är äldre publikationer. Gällande de nyare titlarna är CANs bibliotek ofta det enda bibliotek som håller en löpande prenumeration i hela Sverige. Detta medför att bibliotekets innehav är en viktig nationell resurs inom ämnesområdet. Information och lån Bibliotekets bestånd av böcker, rapporter, tidskrifter och övrigt material är tillgängligt i öppna samlingar, medan stora delar av den äldre litteraturen förvaras i magasin. Biblioteket har sju läsplatser och två publika persondatorer för sökning i Alcona och i licensierade tjänster samt på Internet. Vid några tillfällen har studiebesök för grupper eller enskilda arrangerats. Under året har knappt 500 personer besökt biblioteket och antalet lån till enskilda personer och andra bibliotek uppgår till drygt Ett 80-tal tidskriftsartiklar har 11

12 beställts av andra bibliotek i Sverige och övriga Norden. Dessutom har 210 frågor, ställda per telefon, e-post eller genom Mikromarc, besvarats. Antalet virtuella besök på bibliotekets webbsidor uppgick till under året. Den största externa användargruppen utgörs av studenter och anställda vid universitet och högskolor. Katalog Alcona är CANs bibliotekskatalog som omfattar referenser till beståndet av svenska och utländska böcker, avhandlingar, rapporter, tidskriftsartiklar, utbildningsmaterial och övrigt småtryck inom vårt ämnesområde. Alcona innehåller poster. Abonnemang på kostnadsbelagda databaser Nationalencyklopedin NE, allmänt uppslagsverk på svenska. Mediearkivet artiklar i fulltext ur svenska dagstidningar. ArtikelSök referenser till artiklar ur svenska tidskrifter. PsycINFO referenser till artiklar ur internationella vetenskapliga tidskrifter inom psykologi och näraliggande ämnen. Encyclopedia of Drugs, Alcohol and Addictive Behaviour Gale Virtual Reference Library. Encyclopedia of Sociology Gale Virtual Reference Library. Encyclopedia of Substance Abuse Prevention, Treatment, & Recovery SAGE Reference online. Mediagranskning Mediagranskningsgruppen har funnits i många år och består av experter med bred och djup erfarenhet, intresse för och kunskap om drogförebyggande arbete och/eller informationsfilm. Gruppen leds av Claes Olsson på CAN och består för övrigt av representanter från Tullverket, Polisen, Medioteket/Stockholms stad, Karolinska Institutets folkhälsoakademi och NBV Stockholm. Gruppen bedömer filmer om alkohol, narkotika och andra droger som är framtagna i ett förebyggande syfte och riktar sig till ungdomar. Sedan hösten 2005 publiceras omdömena på CANs webbplats. Gruppen har haft två möten under året. Publiceringsverksamhet Tidskriften Alkohol & Narkotika Alkohol & Narkotika är en populärvetenskaplig tidskrift med ambitionen att enligt journalistiska principer bevaka och granska aktuella frågor inom det drog- och socialpolitiska området, rapportera om forskning inom detta fält och vara ett forum för debatt. Tidskriften innehåller bland annat reportage, nyheter, populärvetenskapliga artiklar, debattartiklar och krönikor. Alkohol & Narkotika ges ut sex gånger per år med en upplaga på ex. Via familjemedlemskap och cirkulationsexemplar på arbetsplatser inom behandlingsverksamheter för missbrukare, skolor, bibliotek, forskningsinstitutioner, departement, myndigheter etc bör tidskriften nå betydligt fler läsare. Under 2011 har varje enskilt nummer genom fördjupningsartiklar belyst något aktuellt tema. Årets teman har varit följande: 12

13 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Barn i familjer med missbruk Narkotikabrott Missbruksutredningen Nya gränser dras Changa dödens dryck reportage från Kenya och Mexiko samt ett mindre block om RQS, Rainbow Quality System, ett kvalitets- och utvärderingsinstrument för brukarstyrda organisationer Prevention bland studenter Missbruk bland hemvändande soldater I november antog CANs styrelse en skriftlig policy för tidskriften. Den slår fast att Alkohol & Narkotika ska göras enligt grundläggande journalistiska principer och att kritisk granskning och debatt är viktiga inslag i tidningen. Policyn innebär därför inga principiella förändringar vad gäller tidskriftens produktion. Staffan Hasselgren har under året varit chefredaktör och Björn Hibell ansvarig utgivare. Redaktionskommittén har bestått av forskarna Karin Helmersson Bergmark, Lena Hübner och Börje Olsson. Under 2011 genomfördes en målgruppsundersökning i form av postenkät till prenumeranter. CANs tidskrift, ursprungligen med namnet Tirfing, började ges ut regelbundet år Tirfing startade som en renodlad tidskrift för nykterhetsfrågor och namnet lånades från ett magiskt svärd i den nordiska mytologin. Det var framför allt skolornas så kallade nykterhetsundervisning som behandlades. Tirfing vill söka, i den utsträckning det låter sig göras, vara lärarkåren behjälplig vid fostrandet av landets ungdom till karaktärsfasta samt andligt och kroppsligt friska medborgare löd den ursprungliga programförklaringen. År 1956 bytte tidningen namn till Alkoholfrågan och sedan 1973 är namnet Alkohol & Narkotika. De tre namnen speglar inte bara tidskriftens utan även i viss mån CANs utveckling under de drygt 100 verksamhetsåren. Produktion och försäljning av trycksaker Under verksamhetsåret har nya produkter tagits fram och andra har omarbetats. Publikationernas fördelning på olika målgrupper framgår av tabell 1. Under året har följande rapporter utkommit: Rapportserien Nr 127. CANs rapporteringssystem om droger (CRD). Tendenser andra halvåret 2010 Nr 128. Narkotikatillgängligheten i Sverige En analys av priser och beslag Nr 129. Skolelevers drogvanor 2011 Uppdragsundersökningar Nr 26. Drogvanor i årskurs 9 och gymnasiet, år 2. Lidköping Nr 27. Drogvanor i årskurs 9 och gymnasiet, år 2. Falköping Nr 28. Drogvanor i årskurs 9 och gymnasiet, år 2. Skövde Nr 29. Drogvanor i årskurs 9. Gävleborg Nr 30. Drogvanor i årskurs 9 och gymnasiet, år 2. Västernorrland Nr 31. Drogvanor i gymnasiet, år 2. Södra Älvsborg

14 Tabell 1. Försäljning av trycksaker. Rapportserien Forskning & Fakta Faktablad alkohol & narkotika Övrigt Skolor Organisationer Kommuner Landsting Myndigheter Övriga Marknadsföring Synlighet i media Under det senaste året har vi ökat vårt mediearbete, främst genom ökad utgivning av pressmeddelanden vilket har blivit möjligt genom köp av tjänsten MyNewsdesk gav vi ut 37 pressmeddelanden (att jämföra med sju 2010). Av dessa var 19 rikstäckande och 18 regionala. CAN och/eller drugsmart.com har haft 364 referenser i media under 2011 (källa: Meltwater News, avser endast webbpublicerat material). Förutom artiklar om nya rapporter har det varit många artiklar om barn som växer upp i familjer med missbruk. När det gäller våra pressmeddelanden på MyNewsdesk har vi under 2011 haft visningar (d v s antal gånger någon läst ett pressmeddelande). Topparna har varit i mars (3 899), juli (6 361) och november (3 666). Om man tittar på enskilt material har följande pressmeddelanden lästs flest gånger: Håkan Leifman, ny direktör för CAN (1 831), Färre unga röker och dricker (1 487), Barn som växer upp i familjer med missbruksmiljö vilket ansvar har skolan (1 457). Grafisk profil Under 2011 började implementeringen av CANs nya grafiska profil. Den innehåller ny logotyp och typografi, nya dokumentmallar och en ny design på Under 2012 fortsätter arbetet med ny form på våra rapporter och faktablad. Målgruppsanalys Uppdraget att genomföra en målgruppsanalys gavs i verksamhetsplanen för 2011 till Informationsavdelningen. Uppdraget har lösts med befintliga resurser och inom ramen för den ordinarie verksamheten. CANs målgrupper är enligt våra styrdokument organisationer och personer som arbetar med drogfrågor, primärt inom den förebyggande sektorn. I och med tillkomsten av Drugsmart är också ungdomar, och vuxna i ungdomars närhet, målgrupper för CAN. Under hösten 2011 genomfördes ett antal målgruppsundersökningar. Syftet med undersökningarna har varit dels att se vilka som använder sig av våra kanaler, vilken bild de har av CAN och vad användarna tycker om våra tjänster. För samtliga undersökningar gäller att det inte finns några tidigare undersökningar att jämföra med. Resultatet är därför i huvudsak tänkt att fungera formativt för åtgärder som att målgruppsanpassa kanalerna, utveckla nya tjänster samt för marknadsföring att uppfylla ett- och femårsmålen i måldokumentet. Vid en uppföljande undersökning kan vi mäta effekter och måluppfyllelse av kommande anpassningar och åtgärder. Genomförda målgruppsundersökningar framgår av tabell 2. Resultatet av målgruppsanalysen kommer att överlämnas till CANs styrelse. 14

15 Tabell 2. Målgruppsanalys. Metod Urval/utskick Antal svar Prenumeranter på tidskriften a&n Pappersenkät 300 respondenter ur prenumerantregistret 88 Besökare på webbplatsen drugsmart.com Besökare på webbplatsen can.se Webbenkät, öppen Webbenkät, öppen Pop-up på drugsmart.com 27 okt 20 nov Pop-up på can.se 8 nov 2 dec 572 varav 251 fullföljda 868 varav 420 fullföljda Länsombud Telefonintervjuer Samtliga (27) 21 Medlemsorganisationernas kontaktpersoner Webbenkät, riktad Samtliga (59) i prenumerantregistret för nyhetsbrevet 29 Webbplatser och nyhetsbrev Webbplatsen can.se är huvudkanal för att föra ut information om CANs verksamhet. Under 2011 genomgick webbplatsen den första större omarbetningen sedan Webbplatsen har fått en ny teknisk plattform och anpassats till den nya grafiska profilen. En särskild grafgenerator är under utveckling för att på ett bättre sätt åskådliggöra data som CAN förfogar över. Sedan december 2011 har också anställts en webbredaktör som har det övergripande ansvaret för innehåll och utveckling av Can.se hade under 2011 i genomsnitt besökare per månad med en lägsta notering i juli månad (6 405 st) och en högsta notering i maj månad ( st). Under 2011 genomfördes en målgruppsundersökning i form av en popup-enkät. Drugsmart Under 2011 har Drugsmart fokuserat på basfaktaförmedlingen, det vill säga att skriva kortare artiklar och svara på inkomna frågor. Besöksstatistiken har legat på en stabil nivå med omkring unika besökare per månad, med en toppnotering i mars med och en lägsta notering i juli med unika besök. Förberedelser har gjorts för att uppdatera Drugsmarts publiceringsverktyg för att underlätta det redaktionella arbetet. Under 2012 kommer ytterligare utvecklingsarbete att genomföras. Under 2011 genomfördes en målgruppsundersökning i form av en popup-enkät. Drugsmart har under året medverkat vid en rad externa evenemang och samarbeten. Förutom en rad föreläsningar runt om i landet medverkade vi i ungdomsfestivalen Fullt ös i Kalmar på valborg, Ung filmtävling i Örnsköldsvik den oktober och Jag brinner i Gävle den 9 november. Drugsmartredaktionen var också i högsta grad involverad i uppmärksamhetsveckan Vart femte barn, som beskrivs närmare under Missbruk i familjen BIM-projektet nedan. Vi erbjöd till exempel gästchatter med inbjudna gäster och engagerade gästbloggare för att skriva om missbruk i familjen. 15

16 Drugsmarts redaktion var också ansvariga för kampanjsajten samt den Facebook-applikation som togs fram i syfte att sprida budskapet om kampanjen till allmänheten. CAN har sedan 25 år tillbaka utlyst en årlig skrivartävling för unga års skrivartävling genererade 185 bidrag, nästan en tredubbling från året innan. Ett 80-tal kommuner representerades i skrivartävlingen. För de flesta var uppsatsen en del av en skoluppgift, men många bidrag författades också på fritiden. För första gången fick vi också in bidrag från särskolan, som erhöll specialpris. Missbruk i familjen (BIM-projektet) CAN har under åren med finansiellt stöd från Statens folkhälsoinstitut och Centralförbundet för socialt arbete bedrivit ett projekt med fokus på barn som växer upp i familjer med missbruksproblematik. Under 2011 har verksamheten fokuserat på att utveckla en webbintervention baserad på Individual Coping and Alcohol Intervention Program, ICAIP (Hansson, 2007), Interventionen syftar till att ungdomar som växt/växer upp i missbruksmiljöer inte ska utveckla egen missbruksproblematik och att öka deras psykiska hälsa. Interventionen består av information, coping och feedback. Under 2012 ska den utvärderas genom en randomiserad kontrollerad studie. Avsikten är att webbinterventionen sedan ska tillhandahållas på drugsmart.com. En annan viktig del i BIM-projektet är att förmedla kontakt till organisationer som erbjuder hjälp och stöd lokalt. Vi har tidigare i projektet utvecklat en karta med kontaktuppgifter till stödgrupperna och under 2011 initierades ett nätverk för stödgruppsledare. Tillsammans med bland annat Socialstyrelsen har CAN genomfört regionala utbildningsdagar om uppföljning av stödgruppsverksamhet, ytterligare utbildningsdagar kommer att genomföras under BIM-projektet avslutas i sin nuvarande form Den verksamhet som är knuten till drugsmart.com är nu integrerad i ordinarie verksamhet. CAN har sökt fortsatt finansiering från FHI för implementering av webbinterventionen. Vart femte barn Som en del i arbetet med att uppmärksamma barn i familjer med missbruksproblem och visa på vägar till hjälp och stöd initierade CAN uppmärksamhetsveckan Vart femte barn i februari Satsningen fick ekonomiskt stöd från FHI för att bygga upp kampanjsajten ta fram en dokumentation och för att ge bidrag till lokala aktiviteter. En mängd idéburna organisationer, stödgrupper, organisationer och myndigheter var involverade både i planering och genomförande. Syftet med uppmärksamhetsveckan var att uppmärksamma att barnen som växer upp i familjer där någon har en riskabel alkoholkonsumtion är många enligt FHI just vart femte barn. Under kampanjveckan arrangerades ett 70-tal aktiviteter runt om i landet. Från filmvisningar och teater via föreläsningar och öppet hus hos lokala stödgrupper. Arrangörer för Vart femte barn var Blå bandet, CAN, Ersta Diakoni, FAS-föreningen, Hela Människan, IOGT-NTO, IOGT-NTOs Juniorförbund, Mentor Sverige, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, Sensus Stockholm, Spritpartiet, Stiftelsen Trygga Barnen, Stockholms Läns Nykterhetsförbund, Sveriges Blåbandsungdom, Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor, Ungdomens Nykterhetsförbund och Våra Gårdar. Nicklas Kartengren, CAN, tilldelades i december 2011 Ersta Vändpunktens pris för sina insatser för barn som växer upp i familjer med missbruk och initiativet till Vart femte barn. 16

17 Hösten 2011 påbörjades planeringen för uppmärksamhetsveckan i februari Temat för denna vecka är att visa på vilket stöd som finns för barn i familjer med riskbruks- och missbruksproblematik. Denna gång genomförs insatserna inom ramen för arrangörernas befintliga resurser och får anses som implementerad i ordinarie verksamhet. Drogportalen CAN är partner i drogportalen.se och administrerar webbplatsen på uppdrag av styrgruppen. En redaktör har under 2011 arbetat heltid med portalen. En kostnadsgenomgång i början av 2011 resulterade i en omfördelning av kostnader som från och med 2012 innebär minskade utgifter med kr per år. En kartläggning av potentiella samarbetsparter genomfördes under hösten 2011, som visade att 16 organisationer är intresserade av att delta i samarbetet. Under året har tre organisationer avslutat sitt partnerskap i drogportalen.se, en organisation har ökat sin finansiering och tre organisationer har kontaktat Drogportalen för att bli partners. En ny satsning på närvaro i sociala medier har genererat stort antal vänner på Facebook, följare på Twitter samt unika besökare och interaktivitet till följd av bloggen. Med utgångspunkt i den utvärdering av drogportalen.se som genomfördes 2010 har webbplatsen byggts om under året och den nylanserades den 14 oktober Nyhetsbrev En viktig kanal för att sprida information från CAN är de elektroniska nyhetsbreven. Från CAN går det ut nyhetsbrev till fyra olika målgrupper 12 gånger per år. Kurs- och konferensverksamhet 26 januari Cannabiskonferens i Linköping i samverkan med Länsstyrelsen, ca 250 deltagare. Föreläsare: Ulf Guttormsson, CAN, Polisen, Östergötland, Lotta Hjalmarsson Österholm, länssamordnare Östergötland, Thomas Lundqvist, rådgivningsbyrån Lund, Anna Liedbergius, CAN, Pelle Olsson, journalist och debattör. Mia Sundelin modererade dagen 15 februari CAN-dagen om Barn i missbruksmiljöer, ca 100 deltagare 16 mars Debatt om gårdsförsäljning i samverkan med Alkoholpolitiskt forum, 60 delt 28 mars Mot samma mål för andra gången genomfördes konferensen för och av förebyggare i Stockholms län. Arrangörer var CAN, IOGT-NTO, NBV, Länsstyrelsen, Stockholms läns nykterhetsförbund, AMD, KI, Hela Människan, Sveriges landsråd i alkohol- och narkotikafrågor. Ca 150 personer föreläste, ställde ut och lyssnade 5 april Cannabisföreläsning i Östersund i samverkan med Mobilisering i Jämtland, ca 70 deltagare 6 april En dag om cannabis i Östersund i samverkan med Mobilisering i Jämtland, 180 deltagare. Föreläsare: Ulf Guttormsson, CAN, Polisen i Jämtland, Thomas Lundqvist, rådgivningsbyrån i Lund, Lisen Sylwan, FHI, Pelle Olsson, journalist och debattör 14 april Cannabiskonferens i Linköping i samverkan med Länsstyrelsen, ca 250 deltagare. Föreläsare: Ursula Thienemann, beroendekliniken Östra Östergötland, Siri Nyström, CAN, Polisen, Östergötland, Lotta Hjalmarsson Österholm, länssamordnare Östergötland, Thomas Lundqvist, rådgivningsbyrån Lund, Anna Liedbergius, CAN, Pelle Olsson, journalist och debattör 17

18 11 maj Vart tar knarket vägen? ett samarrangemang mellan Nordstedts juridik, SoRAD och CAN. Författarna till boken pratade, ca 100 deltagare, Mia Sundelin modererade dagen 5 juli Almedalen 7 juli Almedalen 8 juli Almedalen Skolelevers drogvanor Björn Hibell föredrog 2011 års siffror och Maria Larsson kommenterade Ulf Guttormsson presenterade rapporten Narkotikatillgängligheten i Sverige En analys av priser och beslag. Anna Carlstedt från IOGT-NTO och regeringens f d narkotikapolitiska samordnare Björn Fries kommenterade Allt fler unga använder internetdroger, eller? Medverkande: Björn Lindgren, språkrör Grön ungdom, Karl Axelsson, 2:e vice ordförande Liberala ungdomsförbundet, Anders Persson, Statens folkhälsoinstitut, Astrid Eklund, Riksåklagarmyndigheten, Vidar Aronsson, förbundsordförande UNF m fl. Moderator: Nicklas Kartengren 28 september Hands On-konferens om barn i missbruksmiljöer i samverkan med flera organisationer bl a NBV, Hela Människan, Maria Ungdom, ca 60 deltagare. Föreläsare: Mia Vallin, Lidköpings kommun, Max Hansson, Linnéuniversitetet, Anna Sjöström, PRIME For Life, Lisa Ingestad, Riksförbundet Sveriges fritids- och hemgårdar, Fritidsforum, Jerry Moe, Betty Ford Center 25 oktober Nätdroger i Östersund i samverkan med Mobilisering i Jämtland. Ca 260 deltagare. Föreläsare: Anders Persson, Statens folkhälsoinstitut, Linda Nilsson, RNS, Kai Knudsen, docent i anestesi & intensivvård och expert i klinisk toxikologi, Sahlgrenska sjukhuset, Thomas Lundqvist, rådgivningsbyrån Lund 2 november Studiedag för modersmålslärare om massmediernas bild av det svenska ungdomslivet med uteliv, våld, kriminalitet och droger och en annan verklighet. I samverkan med Sveriges lärares nykterhetsförbund, Sveriges akademikers nykterhetsförbund, NBV Väst och CAN. Föreläsare: Per-Erik Lundberg, ordförande RNS och narkotikapolis, Nathalie Carlryd, UNF och Gunilla Zimmermann, SLN 10 november Vi tar tempen på studenters hälsa, samverkan med SAN, CAN, SLAN, UNF, SBU, IOGT-NTO, NBV Linköping och Studenthälsan Linköping. Ca 25 deltagare. Föreläsare: Kent O Johnsson, Malmö högskola, Studenthälsan i Linköping samt arrangerande organisationer 5 december Tobaks- och cannabiskonferens i Skellefteå i samverkan med Länsstyrelsen Västerbotten, ca 200 deltagare. Föreläsare: Yvonne Wiklund, tobaksfri duo, Thomas Lundkvist, rådgivningsbyrån i Lund och Pelle Olsson, journalist och debattör. Mia Sundelin, CAN modererade dagen tillsammans med Tony Bohman, länssamordnare i Västerbotten 5 december Föreläsning för fältassistenter m fl om cannabis. ca 60 deltagare. Pelle Olsson föreläste. 6 december Cannabisfördjupning för poliser och psykiatrin Västerbotten och Norrbotten, 60 deltagare. Thomas Lundqvist föreläste Local Hero Liksom föregående år har vi under 2011 haft en fortsatt ökad efterfrågan av Local Hero. Det är främst unga själva som tar kontakt med oss för att få göra ett projekt men vi får även en del förfrågningar från skolpersonal etc som vill ha information. Vi har under året prioriterat grupper på nya orter, något som vi också har uppnått. 18

19 Vi ser gärna att unga som inte tidigare varit organiserade får möjligheten till det genom Local Hero. Vi har inte haft medel för att genomföra informations- och marknadsföringsinsatser, men vi har försökt att genom deltagande vid ett antal riktade events nå elever i år 3 på gymnasiet som kan använda Local Hero som metod för sitt projektarbete och unga som deltagit i stödgruppsverksamhet och som vill fortsätta engagera sig i ett arbete för andra unga. Under 2011 genomfördes 19 Local Hero-grupper i 15 kommuner i Sverige. Totalt 127 unga har deltagit och 72 processledarinsatser har genomförts. Vi har haft en jämn könsföredelning bland deltagarna, 67 flickor och 60 pojkar. Ungdomsgrupperna leds av specialutbildade processledare. Den stora efterfrågan krävde en nyrekrytering av processledare. Vi utbildade 14 nya processledare i februari och ytterligare 10 i oktober. Vid utgången av 2011 har vi en verksam grupp om 24 processledare. De som genomfört en Local Hero-grupp och som har visat intresse att göra mer har erbjudits att söka till processledare, gästblogga på drugsmart.com eller vara med på utvalda marknadsförings- och informationsinsatser. Ett nytt uppföljningssystem av gruppverksamheten togs i bruk i januari Det har gjort det möjligt att ta reda på de ungas förväntningar på metoden, vad de faktiskt har fått ut av metoden och i vilken utsträckning deras projekt handlar om alkohol och/eller andra droger. Även processledare och gruppernas lokala resurspersoner får fylla enkäter före och efter genomförande. Undersökningar och statistik Drogutvecklingen i Sverige Den årliga redovisningen av drogutvecklingen presenteras i Drogutvecklingen i Sverige. Rapporten bygger på en rad olika uppgifter av huvudsakligen statistisk karaktär och är den mest heltäckande sammanställningen över drogutvecklingen i landet. Det huvudsakliga syftet är att beskriva konsumtionstrenderna för alkohol, narkotika, sniffning, dopning och tobak. Skolundersökningar CAN gjorde som vanligt drogvaneundersökningar på riksnivå bland elever i årskurs 9 och år 2 i gymnasiet. Därtill genomfördes uppdragsundersökningar i årskurs 9 och gymnasiets år 2 i Västernorrland, Falköping, Lidköping, Skövde samt i årskurs 9 i Gävleborg och i gymnasiets år 2 i Södra Älvsborg. Sammanlagt medverkade ca elever. CAN har också varit representerade (genom Björn Hibell) i den projektgrupp som på uppdrag av Socialdepartementet arbetar för att ge förslag på indikatorer som skall användas i syfte att följa upp ANDT-strategin. I projektgruppens uppdrag ingår också att ge förslag på uppföljningssystem och att verka för att kunskap och användning av indikatorerna sprids och implementeras i Sveriges regioner och kommuner. För CANs räkning innebär arbetet att flera av de frågor som ingår i skolundersökningarna föreslås vara kärnindikatorer i att följa utvecklingen av ANDT bland barn och ungdomar. Inom ramen för detta arbete har CANs frågeformulär genomgått en omfattande revidering inför 2012 års undersökning. Revideringen var planerad sedan tidigare men har också aktualiserats ytterligare inom ramen för detta arbete. Under 2011 påbörjades planeringen inför 2012 års undersökning som kommer att inkludera både det gamla och det nya frågeformuläret: hälften av eleverna slumpas till att få det gamla och hälften till att få det nya formuläret. I indikatorsarbetet ingår också att CAN aktivt redogör för datainsamling, databearbetning och analys, bl a genom att redovisa hela skolundersökningsförfarandet i manualform från ax till limpa. 19

20 CRD CANs rapporteringssystem om droger Sedan en längre tid har CAN drivit ett rapporteringssystem för att upptäcka nya missbrukstrender och nya missbrukspreparat. Det var ett så kallat early warning system som syftade till att snabbt ge information om förändringar i missbrukssituationen. För några år sedan omarbetades undersökningen i samarbete med Statens folkhälsoinstitut. Datainsamlingen skedde halvårsvis vilket gav två rapporter årligen. Drygt 150 personer i Sveriges 15 största kommuner deltog. Rapportörerna arbetade inom sjukvård, socialtjänst, polis, frivård och frivilligorganisationer. Den kommuninriktade delen av CRD lades ned efter diskussioner med Statens folkhälsoinstitut, då den i nuläget inte ansågs uppfylla något användbart syfte. Information om nya preparat på marknaden fås numera via andra snabbare vägar och så även hur spridningen av olika preparat ser ut. Inom ramen för CRD samlar vi emellertid alltjämt in uppgifter om narkotikapriser på gatunivå samt grossistnivå. Detta sker två gånger årligen och uppgifterna hämtas från en representant på varje länspolismyndighet. Narkotikatillgängligheten i Sverige År 2004 släppte CAN Sveriges första sammanställning av narkotikaprisprisutvecklingen och sedan 2010 görs i rapporterna en bredare analys av hur narkotikatillgängligheten förändrats i landet, med utgångspunkt från bl a prisförändringar. Prisuppgifterna hämtas från CANs rapporteringssystem om droger (CRD) och finns att tillgå från 1988 och framåt. I analyserna kompletteras priserna med andra datakällor, t ex beslag av olika narkotikasorter och andra kriminalstatistiska uppgifter. ESPAD Under 2011 genomfördes den femte datainsamlingen inom ramen för The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD). Totalt 39 länder samlade in data med 2011 års formulär och 37 av dessa levererade också data under året. Under 2011 hölls ett styrgruppsmöte på CAN, bl a i syfte att förbereda novembers projektmöte i Lissabon, dit samtliga deltagarländer var inbjudna för att fatta beslut rörande avrapporteringen av årets datainsamling. Den 31 maj är The 2011 ESPAD Report planerad att göras internationellt tillgänglig, dels via tryckta rapporter och dels via ESPADs hemsida Forskning & Fakta I serien Forskning & Fakta publiceras sammanfattande kunskapsöversikter om alkohol, narkotika och andra droger inom väl avgränsade forskningsområden. Forskning & Fakta ges ut i samarbete med Svenska föreningen för alkohol- och drogforskning (SAD). Inget nummer har utkommit under året. Svenska föreningen för alkohol- och drogforskning (SAD) 1981 ombildades dåvarande Tvärvetenskapliga seminariet i alkoholfrågan (TSA) till Svenska föreningen för alkohol- och drogforskning (SAD). Föreningen har, alltsedan TSA bildades på initiativ av CANs dåvarande direktör Ingrid Blomberg, haft ett nära samarbete med CAN. Ordförande under året har varit lektor Kent Johansson, Malmö. Enligt stadgarna är föreningen i första hand en organisation för alkohol- och narkotikaforskare, men även personer som är aktiva professionella informatörer i alkohol- och nar- 20

21 kotikafrågor skall ha möjlighet att bli medlemmar. Några av CANs handläggare är medlemmar i SAD. Efter årsmötet 2011 har Mia Sundelin varit ordinarie styrelseledamot och Björn Hibell suppleant. Ett exempel på samarbete mellan CAN och SAD är att SAD nominerar två personer till kommittén för CANs drogforskningspris. Systembolagets råd för alkoholforskning (SRA) 1986 grundade Systembolaget i samverkan med SAD en fond för alkoholforskning. Fonden, som sedan 2003 administreras av Britta Grönlund och Ulf Guttormsson på CAN, är självständig i förhållande till Systembolaget. Björn Hibell är en av ledamöterna i rådet. År 2011 delades sammanlagt 3 miljoner kronor ut till 20 projekt. Ytterligare information finns på Organisationssamverkan Förutom de konferenser som redovisats tidigare i rapporten har även följande samverkan genomförts. Almedalen Under Almedalsveckan flödar alkoholen både på dagtid och kvällstid. Därför valde ett antal organisationer att samla sig under parollen Folkrörelser mot droger och erbjuda en alkoholfri zon. Vi vet att många upplever det jobbigt att vistas tillsammans med alkohol. Platsen var en trädgård där organisationerna förlade sina respektive seminarier (totalt ett 20-tal), det genomfördes en nykter klubbkväll, frukostmöten och utställningar. Droger i gråzonen Droger i gråzonen är ett projekt som RNS har initierat och driver tillsammans med CAN, AMD, FMN, NBV och Smart Ungdom. Utbudet av de lagliga drogerna på nätet är stort och marknadsföringen riktas främst mot ungdomarna. De kan, utan föräldrarnas vetskap enkelt beställa hem preparat genom några knapptryck på datorn. Det finns en bristande kunskap bland lärar- och föräldragenerationen då drogerna marknadsförs på Internet, på sidor där vuxenvärlden ofta inte är närvarande. För att öka kunskapen inom området har organisationerna gått samman och initierat ett projekt som syftar till att sprida kunskapen över hela landet. Projektet syftar till att ge kunskap till ett antal informatörer som sedan kan verksamma i sin del av landet. Den 19 september anordnade projektgruppen den första utbildningsdagen. Ytterligare en utbildningsdag kommer att genomföras Ordförande- och kontaktpersonskonferens Den numera årligen återkommande ordförande- och kontaktpersonskonferensen genomfördes även 2011, den här gången på Nalen. Siri Nyström föreläste om skolelevers drogvanor, Håkan Leifman presenterade sig som ny direktör för CAN och föreläste om indikatorsarbetet och Ove Lundgren från Kunskapskällar'n i Göteborg föreläste om svensk narkotikapolitik i ett internationellt perspektiv. Dessutom presenterade de deltagande medlemsorganisationerna sitt aktuella arbete. Glädjande var att 30 deltagare från 20 organisationer närvarade. Det är nästan en fördubbling från förra året och än mer från året innan det. Under 2011 genomfördes en målgruppsundersökning i form av en riktad webbenkät till medlemsorganisationernas kontaktpersoner. 21

22 Föreläsarbidrag CAN ger bidrag till organisationslivet i form av ersättning till föreläsare inom drogområdet, för att framför allt stimulera organisationernas lokala verksamhet. Bidraget uppgår till högst 65 % av den totala kostnaden. Målgrupper för verksamheten framgår av tabell 3. Föreläsningsverksamheten har omfattat 184 föreläsningstimmar vid 58 tillfällen, vilket innefattar såväl föreläsningar som grupparbeten och överläggningar. Antalet deltagare har uppgått till Fler än de som redovisas nedan har sökt bidraget. Några har fått avslag och andra har inte redovisat och därmed inte fått bidraget. Totalt har 99 ansökningar kommit in och preliminärt har kronor beviljats men endast kronor har betalats ut efter redovisning. Tabell 4 visar den geografiska fördelningen. Tabell 3. Målgrupper för föreläsningsverksamheten. Antal tillfällen Antal timmar Antal åhörare Bidrag från CAN Skolor: Elever, skolpersonal, föräldraföreningar 7 13, Kommunala och andra institutioner 0 Anhöriga till missbrukare Allmänheten , Tabell 4. Antal timmar för föreläsningar, debatter, grupparbeten och överläggningar. Län Antal timmar Län Antal timmar Stockholms län och kommun 54 Västra Götalands län 2 Uppsala län 6 Värmlands län Södermanlands län Örebro län Östergötlands län Västmanlands län Jönköpings län Dalarnas län Kronoberg län 2 Gävleborgs län Kalmar län 2,5 Västernorrlands län 26,5 Gotlands län 2 Jämtlands län 5 Blekinge län Västerbottens län 1 Skåne län 60 Norrbottens län 23 Hallands län Regional verksamhet CANs länsombud CAN har länsombud i samtliga län och ett på Åland. De fullgör sina uppdrag på fritiden mot ett mindre arvode. En förteckning över länsombuden finns sist i rapporten. Länsombuden ger råd och upplysningar till organisationer, institutioner och allmänheten. De medverkar vid kurser och konferenser i länen liksom vid mässor och utställningar. I deras uppdrag ingår också att ha kontakt med andra intressenter i länet, t ex lokala och regionala massmedier, länsorgan och kommunala organ. I de län där CAN är med och anordnar konferenser gör länsombuden stora insatser, både i det förberedande arbetet och när konferenserna genomförs. Här är deras uppgift att öka 22

23 kunskapen och aktiviteten hos aktuella målgrupper och förbättra samarbetsfunktionerna i länet. Årets länsombudskonferens genomfördes i form av en studieresa till Storbritannien vecka 41. Under 2011 genomfördes en målgruppsundersökning i form av telefonintervjuer. Regional kurs- och konferensverksamhet Under året har regionalkonsulenten varit ansvarig för och deltagit i ett stort antal konferenser och möten relaterade till CANs regionala verksamhet. 20 januari Planeringsmöte inför Förebygg.nu 28 januari Träff med länsombuden i Stockholm 2 februari Cannabiskonferens i Skåne län 21 mars Konferens i Skåne riktad till skolpersonal på temat Hur bemöter vi barn som lever i familjer med missbruk? 5 maj Studiebesök från PreVu på CAN 13 maj Framtidsverkstad Gävleborgs län på Temat Unga i riskzon 27 maj Träff med länsombudens samrådsgrupp för att bl a planera årets studieresa 31 maj Möte med arbetsgruppen för Förebygg.nu 7 juni Träff med e-nätverket 6 9 juli Almedalsveckan, arrangerade två seminarier 24 augusti Introduktionsdag för Lars Newman, nytt länsombud i Jönköpings län 29 augusti Möte med FHI angående grundkurs för kommunala samordnare 31 augusti Idéseminarium med alla i Gävleborgs län som är involverade i DVU 6 september Studiebesök från PreVu på CAN 14 september Träff med länsombud i Stockholms län 19 september Utbildningsdag Droger i gråzon 22 september Medverkade på Stockholms läns Spindelklubbsdag 5 oktober Uppsalas nya nätverk U-FOLD hade invigning 9 14 oktober Studieresa med länsombuden 17 oktober Träff med FHI om grundutbildning för kommunala samordnare 21 oktober Träff med arbetsgruppen för Förebygg.nu oktober Processledarutbildning november Förebygg.nu 24 november Träff med länsombud i Stockholms län 30 november Kontaktpersonsträff 1 december Uppföljning av Framtidsverkstad Gävleborgs län 12 december Träff med länsombud på CAN och glöggmingel 23

24 Årets förebyggande arbete På initiativ från länsombudsgruppen instiftade CAN ett pris för Årets förebyggande arbete. Nomineringsperioden pågick den 1 september 1 oktober En jury med representanter från CAN, IQ, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Stockholms stad och Sveriges kommuner och landsting (SKL) röstade fram pristagarna i fyra kategorier bland inkomna bidrag. Priset förutom äran var konstverk skapade av konstnären Nina Svensson, baserad i Stockholm. Priset i kategorin Årets förebyggande kommun är ett vandringspris. Prisutdelningen ägde rum under konferensen Förebygg.nu i Göteborg. Internationellt samarbete Förfrågningar från andra länder förekommer ofta. Intresset kring Sveriges droginformation och drogpolitik är stort. CANs kontakter med andra länder upprätthålls bland annat genom deltagande i konferenser och expertmöten samt genom skriftliga förfrågningar och besök på CAN. När det gäller internationella möten är CAN regelbundet representerat vid de konferenser som anordnas av International Council on Alcohol and Addictions (ICAA), där CAN är medlem. Detsamma gäller European Association of Libraries and Information Services on Alcohol and Other Drugs (Elisad) liksom vid den årligen återkommande nordiska rusmedelskonferensen. CAN är representerat i styrelserna för ICAA och Elisad. CAN är även medlem i Salis (Substance Abuse Librarians & Information Specialists), som är den amerikanska motsvarigheten till Elisad. CAN initierade 1993 det europeiska skolundersökningsprojektet ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) och har sedan dess koordinerat projektet. Under 2011 genomfördes den femte datainsamlingen i 39 länder. Rapporten beräknas bli klar till sommaren Representanter från ca 45 europeiska länder samlades i november 2011 i Lissabon för den årliga tredagarskonferensen. I konferensen deltog flera representanter från EMCDDA som var värd för mötet. Det viktigaste syftet med konferensen var att följa upp 2011 års datainsamling. Samverkan med internationella organisationer CAN är representerat i följande internationella organ: ELISAD (European Association of Libraries and Information Services on Alcohol and Other Drugs): Claes Olsson, ordförande. EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction): Björn Hibell, ledamot i vetenskapliga kommittén samt medlem i arbetsgrupperna Population Surveys och Questions on Drug Availability within Population Survey Questionnaires. ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs): Björn Hibell ordförande och koordinator, Ulf Guttormsson, sekreterare och koordinator. ICAA (International Council on Alcohol and Addictions): Björn Hibell, styrelseledamot. 24

25 Internationella konferenser och möten januari medverkade Anna Liedbergius i ADPY Task Group Meeting i Tallinn januari deltog Björn Hibell i ICAAs styrelsemöte i London 28 januari deltog Anna Liedbergius i planeringsmöte för Nordisk Rusmiddel Seminar 2011 i Köpenhamn mars deltog Claes Olsson på ELISADs styrelsemöte i Bryssel april deltog Björn Hibell i ICAAs styrelsemöte i Paris maj deltog Björn Hibell i möte med EMCDDAs vetenskapliga kommitté i Lissabon juni deltog Björn Hibell i möte med EMCDDAs expertgrupp för befolkningsundersökningar i Lissabon augusti medverkade Anna Liedbergius i Nordisk Rusmedelskonferens på Färöarna 8 9 september deltog Björn Hibell och Ulf Guttormsson i möte med ESPADs Steering Committee i Stockholm september deltog Björn Hibell i ICAAs styrelsemöte i Stockholm 3 4 oktober deltog Anna Liedbergius i ADPY TG-möte i Moskva 5 oktober deltog Björn Hibell i möte med representanter för ESPAD och Europarådets Pompidougrupp i Paris 5 8 oktober deltog Claes Olsson i ELISADs styrelsemöte och årskonferens i Paris 9 14 oktober deltog Björn Hibell och Annika Andersson i länsombudens studieresa till London och Edinburgh/Glasgow oktober deltog Anna Liedbergius i ASA EG-möte i Poznan, Polen november deltog Björn Hibell i möte med EMCDDAs vetenskapliga kommitté i Lissabon november deltog Björn Hibell och Ulf Guttormsson i ESPADs projektmöte i Lissabon 6 7 december deltog Björn Hibell och Håkan Leifman i en studieresa till tyska gränshandelsbutiker. 25

26 Administration och personal Kansli Under större delen av verksamhetsåret har 21 personer, 13 kvinnor och 8 män, arbetat på kansliet. Den 12 april 2011 anställdes Clara Henriksson som utredare på forskningsavdelningen. Den 1 december anställdes Håkan Leifman som ny direktör på CAN. Den 1 juni gick vår tidigare medarbetare Niklas Kartengren över till egen verksamhet, men har under resten av året varit knuten till projektet Barn i missbruksmiljö som konsult. Personalutveckling Bibliotekets personal har deltagit i utbildningsdagar om klassifikation, elektroniska tidskrifter samt LIBRIS- och Mikromarc-systemen. De har dessutom deltagit i ett antal kortare evenemang, ofta på kvällstid, arrangerade av yrkesföreningen Svensk förening för informationsspecialister. En personalutbildning hölls den 5 april 2011 på Maria Ungdom om deras verksamhet och uppgifter. Håkan Leifman höll den 3 maj en personalutbildning om hur STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) fungerar och de uppgifter som de hanterar. Representation i andra organisationer och myndigheter CAN har liksom tidigare år varit representerat i olika organisationer, styrelser och grupper. Detta är väsentligt för att kunna följa med i utvecklingen på olika områden samt för att få kunskaper och information, som kan vara till nytta för CAN och medlemsorganisationerna. Representanter från CAN har, förutom den representation som beskrivs nedan, också medverkat vid skilda organisationers kongresser och andra former av sammankomster. Centralförbundet för socialt arbete (CSA) Mia Sundelin, ledamot och representant Anna Liedbergius, suppleant och representant Eva-Karin Envall, representant Föreningen Fruktdrycker Peter Moilanen, representant Mia Sundelin, representant Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) Mia Sundelin, representant Ansvars och Gunnar Nelkers Hedersstiftelse Björn Hibell, ledamot Isabella Gripe, suppleant 26

Avtal om bidrag för viss verksamhet hos CAN

Avtal om bidrag för viss verksamhet hos CAN Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2012-12-18 nr II:12 Avtal om bidrag för viss verksamhet hos CAN Mellan svenska staten och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har

Läs mer

Årsredovisning 2012. Org nr 802000-5461

Årsredovisning 2012. Org nr 802000-5461 Årsredovisning 2012 Org nr 802000-5461 INNEHÅLL Ordföranden har ordet... 5 Några glimtar från året som gått... 7 Inledning... 9 Verksamheten... 10 Basfaktaförmedling... 10 Bibliotek... 10 Publiceringsverksamhet...

Läs mer

Droganvändning bland unga i Europa

Droganvändning bland unga i Europa Droganvändning bland unga i Europa En presentation av den femte ESPAD undersökningen Ulf Guttormsson ulf.guttormsson@can.se Drogfokus, 25 oktober 2012 Vad är ESPAD? European School survey Project on Alcohol

Läs mer

Godkännande av överenskommelse om bidrag för viss verksamhet hos Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1 bilaga

Godkännande av överenskommelse om bidrag för viss verksamhet hos Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1 bilaga Beslut Protokoll III:10 vid regeringssammanträde 2014-12-18 S2014/8755/FST Socialdepartementet Godkännande av överenskommelse om bidrag för viss verksamhet hos Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning,

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

Webbaserade interventioner. Anna Liedbergius

Webbaserade interventioner. Anna Liedbergius Webbaserade interventioner Anna Liedbergius Tre exempel WISEteens, ett EU-projekt som syftar till att utveckla en webbintervention för 16-18-åringar med riskkonsumtion av alkohol eller konsumtion av narkotika

Läs mer

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461 Årsredovisning 2013 Organisationsnummer 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...12 Marknadsföring...14

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Alkohol För 2009 har konsumtionen beräknats till 9,3 liter ren alkohol. Detta innebär att den totala

Läs mer

Svenska elevers drogvanor i ett europeiskt perspektiv

Svenska elevers drogvanor i ett europeiskt perspektiv ESPAD 2011 Svenska elevers drogvanor i ett europeiskt perspektiv Ulf Guttormsson ulf.guttormsson@can.se Björn Hibell bjorn.hibell@can.se 31 maj 2012 Bakgrund Svenska skolundersökningar sedan 1971 Önskemål

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR 13OLL4221 Yttrande över Eva Sundkvists (KD) motion om informations- och antidrogkampanj mot cannabis Ewa Sundkvist, (KD), Örebro har lämnat in en motion angående att inom

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Med arbetsplan och budget för 2013 Vår vision är o Ett Västra Götaland där individen lever ett gott liv i ett hållbart och tryggt samhälle utan alkohol eller andra droger. Vårt

Läs mer

Årsredovisning 2014. Org nr 802000-5461

Årsredovisning 2014. Org nr 802000-5461 Årsredovisning 2014 Org nr 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 12 Bibliotek... 12 Publiceringsverksamhet... 13 Marknadsföring... 15 Webbplatser

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Cannabis utvecklingen i Sverige och Europa

Cannabis utvecklingen i Sverige och Europa Cannabis utvecklingen i Sverige och Europa Ulf Guttormsson CAN 08 412 4619 ulf.guttormsson@can.se Cannabiskonferens i Östergötland, Linköping, 26 Januari 2011 www.can.se Vad är CAN? Idéburen, paraplyorganisation,

Läs mer

Jämtlands län mobiliserar mot droger. Kraftsamla Samordna - Engagera

Jämtlands län mobiliserar mot droger. Kraftsamla Samordna - Engagera TRICONORBUTIKEN Jämtlands län mobiliserar mot droger Kraftsamla Samordna - Engagera Mobilisering mot droger Bred myndighetssamverkan tillsammans med frivilliga och idéburna organisationerna, samfunden

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Narkotikautvecklingen i Sverige och Europa

Narkotikautvecklingen i Sverige och Europa Narkotikautvecklingen i Sverige och Europa ( Hur står sig den svenska modellen ) Ulf Guttormsson (ulf.guttormsson@can.se) Eskilstuna 20 september 2017 Vad är CAN? Paraplyorganisation Målgrupper Analys

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

IOGT-NTO är en stark folkrörelse

IOGT-NTO är en stark folkrörelse Arbetsplan 2012 IOGT-NTO Kalmar län Utvecklingsplanen utgår från IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010-2015, som antogs vid kongressen 2009. IOGT-NTO Kalmar län har valt att prioritera några av punkterna

Läs mer

CANs rapporteringssystem om droger (CRD)

CANs rapporteringssystem om droger (CRD) CAN Rapport 100 CANs rapporteringssystem om droger (CRD) Tendenser i Göteborg sommarhalvåret 2006 Erik Fender CAN en kunskapsbank i drogfrågor CANs främsta uppgift är att tillhandahålla kunskap om alkohol,

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Cannabis. utvecklingen i Sverige och Europa. Ulf Guttormsson, CAN. Cannabiskonferens, Karlstad, 3 september, 2012

Cannabis. utvecklingen i Sverige och Europa. Ulf Guttormsson, CAN. Cannabiskonferens, Karlstad, 3 september, 2012 Cannabis utvecklingen i Sverige och Europa Ulf Guttormsson, CAN Cannabiskonferens, Karlstad, 3 september, 2012 Vad är CAN? Paraplyorganisation med drygt 40 medlemsorganisationer. Statlig finansiering och

Läs mer

8 steg till ett lokalt ANDT-arbete

8 steg till ett lokalt ANDT-arbete 8 steg till ett lokalt ANDT-arbete Förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak Foldern är framtagen av länsstyrelserna i Värmland och Örebro län samt kommuner. Länsstyrelsen en samlande

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT Erfarenheter och insatser

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT Erfarenheter och insatser En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT 2011-2014 Erfarenheter och insatser Trysil 7 september 2011 Ulrik Lindgren Politisk sakkunnig för Maria Larsson, Barnoch

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012

VERKSAMHETSPLAN 2012 VERKSAMHETSPLAN 2012 Enligt styrelsebeslut 2012-02-03 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Nationellt tobaksarbete

Nationellt tobaksarbete Nationellt tobaksarbete Cecilia Birgersson Utredare tobaksprevention 2011-04-05 Sid 1 Konsekvenser Nikotin är en drog med snabb tillvänjning som ger ett starkt beroende i klass med heroin Tobaksrökningen

Läs mer

Västerås. Årets förebyggande kommun år 2011. Drogfocus 2012-10-24

Västerås. Årets förebyggande kommun år 2011. Drogfocus 2012-10-24 Västerås Årets förebyggande kommun år 2011 Drogfocus 2012-10-24 Kriterier Policy för alkohol & drogförebyggande arbete som är aktuell och innehåller mätbara mål som följs upp Persona avdelad för det drogförebyggande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 1 (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen Förtroendevalda och uppdragstagare under verksamhetsåret 2015 Britt-Marie Lindgren Ewa Langerbeck Eva Lindgren Karl-Henrik Forsman Maria Åling Joachim Eckerström

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

Välkommen till Skoltävling 2005!

Välkommen till Skoltävling 2005! Välkommen till Skoltävling 2005! Tävlingen riktar sig till elever i årskurs 6. Målet är att öka kunskapen om hur viktigt och roligt det är att röra sig och att använda cykelhjälm. Tävlingen består av tre

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Alkohol- och drogförebyggande arbete i Jönköpings län 2009-2014

Alkohol- och drogförebyggande arbete i Jönköpings län 2009-2014 Alkohol- och drogförebyggande arbete i Jönköpings län 2009-2014 Detta dokument är en sammanfattning av Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014. Du kan läsa

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Cannabis i Europa & Sverige

Cannabis i Europa & Sverige Cannabis i Europa & Sverige Siri Nyström CAN 08 412 46 24 siri.nystrom@can.se Cannabiskonferens, Linköping 14 april, 2011 Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning Intresseorganisation, med

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Uppdraget om planerna

Uppdraget om planerna Uppdraget om planerna Cecilia Ranemo blogg http://biblioteksstatistik.kb.se e-post biblioteksstatistik@kb.se Sidnummer 1 Nytt uppdrag i KBs instruktion 1 augusti 2011 A. Tillsammans med länsbiblioteken

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Länsrapport Länsstyrelserna. Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Länsstyrelserna. Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 - Länsstyrelserna Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder

Läs mer

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Göteborg

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Göteborg Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Göteborg 2017-05-04 Kristofer Odö Samordnare Drugsmart Kristofer.odo@can.se 0723-71 43 18 CAN är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Bakgrund Åtvidabergs kommun tilldelades statligt bidrag för att anställa en drogsamordnare. Samordnaren påbörjade sitt arbete den 15

Läs mer

Drogtrender bland ungdomar i Sverige och Europa

Drogtrender bland ungdomar i Sverige och Europa 29-11-2 Drogtrender bland ungdomar i Sverige och Europa Ulf Guttormsson ulf.guttormsson@can.se Förebygg nu, Göteborg, 11 november 29 Vad är CAN? CAN samlar in, bearbetar och sprider saklig information

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Unga och droger ett sammandrag 2011-02-22

Unga och droger ett sammandrag 2011-02-22 Unga och droger ett sammandrag 2011-02-22 Det hölls en temadag i stadsdelen Majorna i Göteborg, på Dalheimers Hus, den 22 februari på temat Unga och droger och med underrubriken Om konsekvenser när droger

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Johnny Gustavsson Gävle kommun Sven Persson SLAN (Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor)

Johnny Gustavsson Gävle kommun Sven Persson SLAN (Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor) Lokal mobilisering i narkotikafrågan verkstad med intresserade kommuner Johnny Gustavsson Gävle kommun Sven Persson SLAN (Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor) Lokal mobilisering i narkotikafrågan

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Material CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Material CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 2011-03-07 Material Rapportserien Nr 8 Narkotikasituationen i Norden... 40,00 Nr 12 Totalkonsumtionsmodellen. En forskningsöversikt... 40,00 Nr 14 Sverige, EG och alkoholpolitiken. En konferensrapport...

Läs mer

Partisympatier i valkretsar, november 2015 Stockholms kommun Partisympati ("bästa parti"). Procent Antal svarande ÖVR. s:a med partisympati

Partisympatier i valkretsar, november 2015 Stockholms kommun Partisympati (bästa parti). Procent Antal svarande ÖVR. s:a med partisympati Partisympatier i valkretsar, november 2015 Partisympatiundersökningen (PSU) november 2015 Producent: SCB, BV/DEM, Partisympatiundersökningen Förfrågningar: Johan Eklund, tfn 08-506 945 38, e-post: psu@scb.se

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Omfattar flera delprojekt i primärvården som - Barnhälsovård - Mödrahälsovård - Distriktssköterskor/mottagningssköterskor

Läs mer

Studenthälsouppdraget

Studenthälsouppdraget Studenthälsouppdraget - exempel på regional samverkan med universitet och högskola Annika Frykholm, Folkhälsomyndigheten Lennart Rådenmark, Länsstyrelsen Västra Götaland Anna Haid, Länsstyrelsen Uppsala

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Hudiksvalls kommun 2009-2013 Förord Det drogförebyggande arbetet i Hudiksvalls kommun utgår från ett folkhälsoperspektiv och syftar till att främja alla medborgares rätt till en

Läs mer

Datum Dnr Stöd till idéburna organisationer med länsövergripande

Datum Dnr Stöd till idéburna organisationer med länsövergripande Folkhälsoberedningen Ann-Christine Lundkvist Strateg 044-309 32 38 Ann-Christine.Lundkvist@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-11-25 Dnr 1603386 1 (6) Folkhälsoberedningen Stöd till idéburna organisationer

Läs mer

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill KOSTNADSANALYS Transportstyrelsen Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers kompetens genom rekrytering, uthyrning

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN 1. Inledning ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN Detta dokument är en arbetsordning för LRF Ungdomen. LRF Ungdomen är inte stadgebundna och är därför att betrakta som ett nätverk med stor frihet i sin verksamhet.

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012

Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012 1 (6) Enheten för sociala frågor Kaisa Snidare 08-7854078 Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012 Förebyggande arbete

Läs mer

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar RSV-läget vecka 18-19 (1 14 maj). Lägesbeskrivning Aktiviteten för RSV ligger på en mycket låg nivå och passerade

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2017

RSV-rapport för vecka 8, 2017 RSV-rapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20-26 februari). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade mellan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Ungas drogvanor över tid

Ungas drogvanor över tid Ungas drogvanor över tid Håkan Leifman hakan.leifman@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Presentationen Fokus på åk 9 och gymnasiets år 2 Utvecklingen alkoholvanor Alkohol - kohorteffekter tar man

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2012 Innehåll Beskrivning av verksamheten s. 3 Folkhälsoplanerarens uppdrag s. 3 Insatser 2012 s. 3 Mål 1: Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen

Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen PM 1 (7) 2016-01-27 Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen Gemensamma utgångspunkter Arbetet med bildande av regionkommuner i Sverige pågår. Vid ingången av 2015 bildades sex nya. Ytterligare

Läs mer

Jenni Niska och Elisabet Olofsson

Jenni Niska och Elisabet Olofsson Jenni Niska och Elisabet Olofsson 2014-05-20 Stödja kunskaps- och kvalitetsutveckling av stöd till barn i familjer med missbruksproblem, psykisk ohälsa eller där våld förekommer 19 lokala och regionala

Läs mer

Ansökan. Vi är beredda att ta: Nationellt Ansvar för Barn som far illa

Ansökan. Vi är beredda att ta: Nationellt Ansvar för Barn som far illa Ansökan Vi är beredda att ta: Nationellt Ansvar för Barn som far illa Fryshuset, Hela Människan och IOGT NTO rörelsen vill ta ett nationellt ansvar för barn och ungdomar som far illa, de som inte får hjälp

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Hösten 2010 Våren 2011 Tryggvekonceptet i Lidköping Tryggve handlar om att stödja barn och unga till föräldrar med alkoholdrogberoende, ibland benämnda som de glömda barnen. Detta

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 (1) 2010-09-21 MISSIV ANNE-MARIE SKÖLIN DIREKT NR 0224-551 23 DNR 2010/85 UAN NR 10/48 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Ansökan om statsbidrag

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer