Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013-14"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse

2 Inledning Centrum mot Rasism har under året arbetat för att stärka rollen som en samlande struktur för den antirasistiska rörelsen i Sverige. Vi har tagit en mängs strategiska kontakter och inlett samarbeten med antirasistiska och fackliga organisationer och träffat samtliga riksdagspartier för diskussion och påverkan. CMR har stärkt in roll som opinionsbildande organisation och står väl rustat inför de valrörelser som nu står framför oss. Kansli och personal CMRs huvudkontor har under perioden funnits i Hallonbergen i Stockholm, och vi har inlett förhandlingar med hyresvärden som resulterat i att vi inom kort flyttar till nya närliggande och större lokaler för samma kostnad som tidigare. Vi har också haft kontor i såväl Sundsvall som Östersund, varifrån vårt arbete mot diskriminering har bedrivits. CMR har haft flera anställda under den gångna verksamhetsperioden: Shirlene Perera, Karina Bråth, Mathias Leveborn, Peder Forsberg, Beatrice Eriksson och Henrik Perälä (vikarie för Beatrice Eriksson). Styrelsen har tagit fram nya principer för rekrytering, som bland annat innebär att mångfalden bland anställda betonas. Styrelsearbetet Styrelsen har under året haft 7 protokollförda möten under perioden, vara fyra fysiska möten och en styrelsehelg. Flera av styrelseledamöterna har av olika skäl inte kunnat fullgöra sitt uppdrag vilket ökat belastningen på de kvarvarande, och ibland resulterat i att möten dessvärre behövt ställas in. I huvudsak har styrelsearbetet ändå kunnat fungera tillfredsställande. Inom sig har styrelsen utsett ett Arbetsutskott (AU) bestående av fyra personer. I AU har Kalle Larsson, Sameer Lafta, Jenny Lindahl Persson ingått hela perioden och Ulla Johansson och Maria Andersson har lösts av under årets gång. AU har haft 10 protokollförda möten under perioden och skött det löpande arbetet mellan styrelsemötens. Möten och kontakter CMR har under året tagit initiativ till en mängd möten med en mängd olika organisationer, partier och fackförbund. Vi har band annat träffat samtliga riksdagspartier för att diskutera antirasistiskt arbete och sätta press på dom för att lyfta frågor om rasism och diskriminering på den politiska dagordningen. Inom ramen för arbetet mot diskriminering har vi byggt långsiktigt strategiska och breda kontakter i Västernorrland och Jämtland, se mer nedan. I Nätverksprojektet har ett mycket omfattande arbete bedrivits för att stärka den antirasistiska rörelsen i Stockholmsregionen, se med också om detta under egen rubrik nedan. Respekten för CMR har ökat bland viktiga aktörer, och vi har kunnat konstatera att många ser ett stort behov av CMR som den samlingsplats för den antirasistiska rörelsen vi vill vara.

3 Nätverksprojektet Under sommaren påbörjandes arbetet i nätverksprojektet med att kartlägga och kontakta strategiskt viktiga organisationer och personer inom den antirasistiska rörelsen. Nätverkandet gick hand i hand med informationsinsamlingen till kunskapsbanken. Under sommaren samlades det in antirasistiskt material från civilsamhället, akademin, myndigheter, fackföreningar och internationellt för att under hösten placeras i kunskapsbanken. Under sommaren inleddes även ett nära samarbete med de organisationer i Stockholm som stöttade Asylstafetten. Dessa var bl.a. Rädda Barnens Ungdomsförbund, Rädda Barnen Megafonen, RFSL och Ingen Människa är Illegal. Tillsammans genomförde vi flera evenemang i samband med Asylstafettens målgång i Stockholm 1517 augusti. Under hösten fortsatte nätverksarbetet i en hög fart. Möten genomfördes med ett 50tal organisationer och personer inom den antirasistiska rörelsen. Nätverksarbetet fick främst ut på individuella möten mellan projektledaren och representanter för de olika organisationerna. Nätverkande skedde även genom närvaro på olika organisationers arrangemang för att skapa kontakter, göra reklam för CMR och visa CMR:s relevans i olika frågor. Detta har varit arrangemang av bl.a: SIOS, Expo, ABF, Folkbildningsförbundet, Dance for Love International, Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, Rädda Barnens Ungdomsförbund, Ibn Rushd, Hjärta troende socialdemokrater, Tjejjouren, Streetgäris och Mångkulturellt Centrum. CMR medverkade även på två Partsgemensamma forum och andra arrangemang för civilsamhällets aktörer anordnade av Ungdomsstyrelsen. En viktig del i nätverksarbetet under hösten och vintern har varit att följa upp efter mötena och upprätthålla kontakten med organisationerna. Troligen bidrog detta till den goda uppslutningen på nätverkskonferensen i december. I början av hösten tog Individuell Människohjälp initiativ till ett samarbete mellan CMR, Sensus, FARR och Ibn Rushd som resulterade i en författarkväll med Elisabeth Åsbrink den 4 december. Seminariet följdes av ett panelsamtal som kopplade ihop antisemitism och islamofobi. Författarkvällen besöktes av ett 30tal personer och CMR fanns representerade på plats. I oktober påbörjades ett större samarbete mot islamofobi med flera organisationer, bl.a. Ibn Rushd, Sveriges Unga Muslimer, Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén, Afrosvenskarna, Byrån för Lika Rättigheter och Ungdom mot Rasism. Nätverket kommer gemensamt driva en kampanj mot islamofobi under Under november och december kretsade nätverksarbetet framförallt kring konferensen Sverige mot rasism, som hölls på Debaser i Stockholm den 7 december. Konferensen besöktes av ca 100 deltagare från över 40 olika organisationer. Programmet var mycket uppskattat och info om konferensen fick bra spridning på nätet. Filmaren May Gauffin dokumenterade konferensen och Expressen TV livesände på förmiddagen. Även ABF:s tidning Fönstret var på plats då de följde komikern Özz Nûjen som medverkade under dagen. En stor del av arbetet resten av projekttiden gick ut på återkoppla till de organisationer som ingått i nätverket, fortsätta samarbetet och uppmana dem att bli medlemmar i CMR. Kunskapsbank Sverige mot Rasism

4 I början av oktober påbörjade företaget People and Technology byggandet av vår kunskapsbank Sverige mot Rasism (www.sverigemotrasism.se). Projektledarna deltog i detta arbete genom att ha kontinuerlig dialog med företaget via telefon och mail för att föra fram CMR:s tankar, åsikter och idéer i byggandet av sidan. Hemsidan stod klar i slutet av november då den fylldes på med fakta och lanseringen gick av stapeln den 22 januari. Målet med hemsidan är att samla antirasistisk kunskap i en kunskapsbank. Att man istället för att gå till tio olika hemsidor, går hit för att få antirasistisk kunskap, med dokument från allt från BRÅ till Megafonen. Vi ville även ge utrymme till antirasistisk debatt där flera perspektiv kommer till tals, samt lista antirasistiska aktörer. Tanken är att kunskapsbanken ska växa med nya dokument hela tiden. Eftersom det skulle vara tidsödande att räkna alla dokument har jag inte gjort det, men de kan uppskattas till drygt hundra. Dokumentens olika källor listas nedan. Opinion Den andra stora delen på hemsidan är Opinion. Eftersom vi såg tydliga fördelar med att centralisera närbesläktade frågor som flyktingpolitik och antirasism, så består sektionen Opinion av två delar: antirasistisk debatt och Flyktingbloggen. Genom att erbjuda Flyktingbloggen plats under vår debattplats, så får Sverige mot rasism del av Flyktingbloggens trafik och legitimitet samtidigt som Flyktingbloggen får möjlighet att växa med Sverige mot rasism. Just nu har vi bland annat följande skribenter på den antirasistiska delen: Romska och Resande Kvinnors Organisation, Rädda Barnens Ungdomsförbund, Afrosvenskarnas Riksförbund, Varken hora eller kuvad, Greek Forum of Migrants, Anna Ardin, Ungdom Mot Rasism, Irene Molina, Ali Esbati, Omar Mustafa, Nooshi Dadgostar, Miroslav Brož, Hans Backman FP, Miljöpartiet Maria Ferm, Miljöpartiet Mehmet Kaplan, SACO Pär Karlsson, Vänsterpartiet Seluah Alsaati. Sedan lanseringen av hemsidan 22 januari har vi publicerat artiklar ungefär tre gånger i veckan. Nu har vi 13 artiklar online och den som spridits mest har delats 2500 gånger på Facebook. Aktörer i Sverige Här nedan ser ni verksamhetsområden som aktörerna vi listar täcker in och var de är verksamma. Det rör sig om ungefär 50 aktörer. Dessa uppdateras också vartefter.

5 Närvaro i medier, inklusive sociala medier CMR har under året stärkt sin närvaro i media. För att återigen försöka bli en etablerad aktör som ges utrymme att kommentera frågor som berör oss, så har vi dels reagerat på aktuella händelser med pressmeddelanden. Vår ordförande har medverkat ibland annat Gomorron Sverige, Nyhetsmorgon, Aktuellt, TV Nyheterna, Dagens nyheter, Aftonbladet, Expressen, Ekot och flera regionala och lokala medier. Vi har också skrivit en rad debattartiklar. I december skrev vi på SVTdebatt om det romska registret och i februari skrev vi i Aftonbladet om hur makten fördelas i demokratins funktioner. Reaktioner på artikeln kom från SvD ledarsida, Eli Göndör som skrev en replik och Rossana Dinamarca (V) som skrev reflekterande i och med att hon var en av de tre som är utrikesfödda. Vi fick också bra spridning på artikeln i sociala medier. Parallellt med arbetet med Sverige mot rasism skapade vi en ny hemsida till Centrum mot rasism. Samtidigt startade vi om twitterkontot. Tidigare fanns en del kontroversiella bilder och tweets på den. De är nu raderade. Vi twittrar minde nu, men mer stringent. När Inte rasist men överbelastningsattackerades så upplät vi utrymme till dem att publicera sina artiklar på vår hemsida under irm.cmr.nu. Antidiskrimineringsarbete Västernorrland och Jämtland CMR har under verksamhetsåret bedrivit kontinuerligt arbetet mot diskriminering i Västernorrland och Jämtland. Det handlar om både uppsökande och förebyggande arbete och om att ta emot anmälningar och bistå i att driva diskrimineringsmål. Vi har kontor för diskrimineringsbyrån i Sundsvall för Västernorrlands län, samt i Östersund för Jämtlands län. Vi har varit två anställda, en i Sundsvall en i Östersund. Anställd i Sundsvall har varit huvudansvarig för den totala verksamheten och sen haft specifikt ansvar för verksamheten i

6 Västernorrlands län, medan den anställde i Östersund har ansvarat för Jämtlands län. Öppettider för spontanbesök har i Östersund varit måndagar och tisdagar, och i Sundsvall onsdagar och torsdagar. Övriga dagar har annan diskrimineringsverksamhet utförts samt tid för inbokade besök. Vi öppnade kontoren officiellt den 1 juni och sedan dess har all verksamhet varit igång. Före den 1 juni skedde förberedelsearbete och rekrytering. Följande verksamheter/ aktiviteter har skett: 17 och 18 augusti. Internationella festen och 5i12 rörelsens 25 års jubileum. Deltog med bemannat informationsbord och utdelning av informationsmaterial. Totalt ca 3000 besökare. 21 augusti. Kick Ungdomsdag i Östersund. Prova på!. Vi deltog med workshop och information. Totalt ca 200 besökare september. Deltog som personal i SADB:s konferens i Göteborg. 25 och 26 september. Vi arrangerade ett utbildningsseminarium i Östersund och Sundsvall. DO och US deltog, samt föreläsare. Totalt ca 70 deltagare. 5 oktober. Deltog i Framtidsveckan under Föreningsdagen med bemannat informationsbord och utdelning av informationsmaterial samt personlig presentation av Diskrimineringsbyrån från stora scenen. Totalt antal besökare ca och 13 oktober. Juridikutbildning/seminarium på DO. 28 oktober. Vi hade information för fackförbundet Unionen och Rådet för lika behandling. 31 oktober. Deltog vid med bemannat informationsbord och utdelning av informationsmaterial under mångfaldhetsdagen i Sundsvalls kommun Stadshuset. Totalt antal besökare ca november. Informerade deltagare vid Vuxenskolan i Sundsvall 14 och 15 november. Deltog vid MR dagarna. 23 november. Julmarknad i Skönsberg. Deltog med informationsbord och informationsmaterial. Totalt antal besökare ca november. DO konferens samt SADB planeringsmöte. 6 december. Deltog vid HBT konferens/seminarium När motivet är hat 7 december. Deltog vid seminariet Sverige Mot Rasism. Personlig information av Diskrimineringsbyrån och dess verksamhet. Totalt antal besökare ca 100. Vi har också etablerat ett nära samarbete med LO i Västernorrland och Jämtland där vi nått ut till samtliga fackförbundsavdelningar med information om vår verksamhet och där vi också initierat samverkan angående utbildning och information till medlemmar och anställda i alla anslutna förbund och dess avdelningar. Vi har haft två stora möten, ett den 20 november och ett den 9 december. Vi har också påbörjat ett stort och intressant projekt tillsammans med Bildningsförbundet i Mittnorrland där vi ska samarbeta med alla studieförbund i Västernorrland och Jämtland och utbilda all personal angående diskrimineringslagen för att studieförbunden sen ska kunna informera och grundutbilda i de föreningar som är anslutna till varje studieförbund eller de som har verksamheter där. Vi har etablerat och haft möte med en personlig kontakt i varje kommun som vi ska kunna kommunicera med angående information, utbildningar och annat som berör kommunerna och deras verksamheter. Vi har inledningsvis pratat om information och personalutbildningar och man ska se

7 över behovet samt att vi ska inkomma med förslag på utbildningar. Vi har också initierat en projektidé att informera elever i klass 46 vid skolor i kommunerna om diskrimineringsbyrån, dess verksamhet och diskrimineringslagen. Detta är ett ganska omfattande och stort projekt och kommunerna har också ett stort intresse för det vilket gör att det med stor sannolikhet kommer kunna realiseras. Vi har också pratat om att diskrimineringsbyrån borde synas mer konkret i kommunerna. Vi ska därför i varje kommun ha en disponibel lokal där vi kan vara en dag, en gång per månad. Kommunerna ska också länka till oss genom sin hemsida och där också informera om när vi är i kommunen, verksamheten och eventuella utbildningar. Detta kommer att innebära ett mycket resande, men vi tror att tillgängligheten är av stort värde, och att vi finns i kommunerna mer konkret även om det bara är en dag i månaden. Vi har också varit i kontakt med Landstinget i de båda länen. De ska också kontrollera utbildningsbehov utifrån ett diskrimineringsperspektiv, och vi ska också ge dem ett utbildningsförslag. Vi har också pratat om ett större informationskonvent. Vi har etablerat kontakt med Komvux i Sundsvalls kommun för att ha en informationsdag för alla elever och personal vid skolan. Vi avser senare att göra detsamma i de andra kommunerna. Punktinsatser och medverkan vid viktiga arrangemang CMR har under året uppmärksammat viktiga händelser och datum och vi har medverkat i en rad olika arrangemang. Detta är några av dessa i urval: Antirasistiskt Forum i Stockholm, CMR deltog med debattörer i två paneler. Kristallnatten. CMR deltog på flera håll i landet i olika arrangemang. 5i12, CMR medverkade vid manifestation i riksdagen. Samiska nationaldagen, CMR uppmärksammade dagen genom uttalande Internationell konferens i Oslo om Europeisk högerextremism och rasism. CMRs ordförande deltog som huvudtalare. FNs minnesdag för förintelsens offer. CMR deltog på flera håll i landet, bland annat genom skolbesök och öppet möte i Västerbotten. Internationella dagen för migrantarbetares rättigheter, CMR skickade uttalande Idahodagen, internationella dagen mot homofobi. CMR skickade uttalande Olaglig registrering av romer. CMR deltog i flera manifestationer med talare, skickade pressmeddelande och debattartikel Avslutning Verksamhetsåret har varit framgångsrikt i en rad avseenden. CMR har stabiliserat sitt styrelsearbete, skapat bättre ordning på mötesrutiner och lyckats bedriva viktig och betydelsefullt arbete trots begränsade resurser. Det finns fortfarande delar av arbetet som behöver förbättras, och till dessa hör kontinuitet i styrelsearbetet, ekonomihantering, arbetsgivarrollen och arbetsledning. Dessutom är det fortfarande ganska långt kvar tills CMR kan sägas vara den samlingspunkt för hela den antirasistiska rörelsen som vi gör anspråk på att vara. Men flera viktiga steg har tagits det gångna året och arbetet fortsätter.

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar!

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning 1/10 2010 1/5 2012 SCUF för Mångfald Ett processorienterat inkluderingsprojekt för att förebygga rasism och intolerans

Läs mer

Medlemsorganisationer

Medlemsorganisationer Verksamhetsberättelse 2014 Innehåll Inledning... 3 Föreningen och beslutande organ... 3 Rådgivning och individstöd... 5 Rådgivningsstatistik 2014... 6 Uppmärksammade ärenden 2014... 6 Utbildningsinsatser...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för. Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013

Verksamhetsberättelse för. Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013 Verksamhetsberättelse för Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013 1. Inledning... 3 2. Organisation... 4 2.1 Personal... 4 2.1.1 Kompetensutveckling... 5 3. Verksamhet... 5 3.1 Individärenden... 5

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

2014-02-07 Verksamhetsberättelse 2013 1

2014-02-07 Verksamhetsberättelse 2013 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll 1. OM OSS... 3 1.1 Vision... 3 1.2 Mål... 3 1.2.1 Ökad juridisk hjälp och kunskap... 3 1.2.2 Ökad kunskap... 3 1.2.3 Bredda verksamheten... 3 2. ORGANISATION... 3

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 SIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Vision 2 Huvudsakliga mål 3 Prioriterade områden 3 ORGANISATION 4 Ideella insatser 4 Personal 5 Ekonomisk förvaltning

Läs mer

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Styrelsens sammanställning av det gångna verksamhetsåret. Styrelsen har bestått av: Bengt Strömgren Lars Lindgren Christine Fredin Samuel Mehret Carinne Sjöberg

Läs mer

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Introduktion/Bakgrund: Kulturföreningen Ordfront arbetar för allas lika värde och rättigheter, för demokrati och mänskliga rättigheter i allmänhet och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Antidiskrimineringsbyrån MRO Diskanti Antidiskrimineringsbyrån (ADB) finns i Helsingborg sedan år 2002 och drivs av en ideell förening, MRO-Diskanti, där årsmötet är högsta beslutande

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent STILs Living verksamhetsberättelse i Sverige 2013 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Resultatuppföljning 2008. Informations- och påverkansprogrammet

Resultatuppföljning 2008. Informations- och påverkansprogrammet Resultatuppföljning 2008 Informations- och påverkansprogrammet 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Datainsamling och analys... 4 1.4 Rapportens fortsatta upplägg... 4 2 Programbeskrivning...

Läs mer

Folkbildning mot rasism

Folkbildning mot rasism Folkbildning mot rasism Tio exempel från studieförbundens verksamhet Wallingatan 38, 111 24 Stockholm Telefon 08-402 01 50 Fax 08-402 01 59 fbf@studieforbunden.se www.studieforbunden Folkbildning mot

Läs mer

Årsrapport 2009. Helsingborg - Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg MRO Diskanti

Årsrapport 2009. Helsingborg - Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg MRO Diskanti Årsrapport 2009 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är en frivillig sammanslutning, ett samarbetsforum, mellan landets antidiskrimineringsbyråer. Syftet är att sinsemellan kunna föra en dialog, utbyta erfarenheter

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 2 4 6 8 FOKUSOMRÅDE: Profilfrågan FOKUSOMRÅDE: Antidiskriminering med fokus på kön och sexualitet FOKUSOMRÅDE: Lokal utveckling FOKUSOMRÅDE: Stabil organisationsutveckling

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 1 januari 30 april 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 ORGANISATION 4 Förtroendevalda 4 Medlemmar 4 Personal 4 Praktikanter 4 VERKSAMHET 5 Samarbeten 5 Kompetensutveckling 6 Ansökningar

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé:

Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé: vår verksamhet 2009 INLEDNING KFUM-KFUM Sverige har tidigare lämnat en verksamhetsberättelse till ROM som innefattat två års verksamhet.men eftersom det inneburit att de båda år som avrapporterats har

Läs mer

Jämförelse verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 2014

Jämförelse verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 2014 Jämförelse verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 2014 Aktivitet Har utfört Har ej utfört Kommentar Utbildning och kompetensutveckling Föreläsning i samband med öppningen av en hbtq-hylla i Boden bibliotek,

Läs mer

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Förslag till Verksamhetsplan 2014 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund s. 3 1.1 Organisation, se bilaga 1

Läs mer

Verksamhetsberättelse för. Byrån mot diskriminering

Verksamhetsberättelse för. Byrån mot diskriminering Verksamhetsberättelse för Byrån mot diskriminering 2008 1. Inledning... 3 2. Organisation... 3 2.1 Personal... 4 2.2 Kompetensutveckling... 4 2.3 Regional utveckling... 5 3. Aktiviteter... 5 3.1 Individärenden...

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehållsförteckning 1. Diskrimineringsbyrån Humanitas 3 1.1 Värdegrund och ändamål 3 2. Organisation 3 2.1 Anställda 4 2.2 Styrelse 4 2.3 Medlemmar 4 3. Verksamhet 4 3.1 Juridisk

Läs mer

Förslag till Vänsterpartiet Malmös verksamhetsplan 2015

Förslag till Vänsterpartiet Malmös verksamhetsplan 2015 Förslag till Vänsterpartiet Malmös verksamhetsplan 2015 Organisering, förstärkta positioner och radikalisering av samhällsdebatten är nyckelorden 2015 för Vänsterpartiet Malmö. Organisering Vänsterpartiet

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer