Varför är det så krångligt att fylla i blanketter?... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varför är det så krångligt att fylla i blanketter?... 4"

Transkript

1 Blankettguiden 2010

2 Varför är det så krångligt att fylla i blanketter?... 4 SJUKDOM De första sjukveckorna... 5 Förebyggande sjukpenning innan det gått för långt... 5 AGS-blanketten så fyller du i den... 7 Vid föräldraledighet Ersättning från fackets medlemsförsäkringar Mer om ersättningsreglerna Om du haft sjukpenning i 2,5 år...12 Regler för bedömning av arbetsförmåga...14 Att tänka på om du blir sjuk...14 Åter till arbetet arbetsanpassning och rehabilitering...15 Sjukersättning ARBETSSKADA Ersättningar i korthet Utred och anmäl allt! Anmälan om arbetsskada så fyller du i LAF-blanketten...21 Ansökan om ersättning enligt LAF för arbetsskada/personskada inklusive arbetsskadeprövning Läkarutlåtande för bedömning av anmäld arbetsskada TFA-anmälan så fyller du i den Utredningsunderlag Vållande olycksfall Utredningsunderlag Vållande arbetssjukdomar LOs utredningsblanketter Arbetslöshet Anmälan till arbetslöshetsförsäkringen AGB Försäkring om avgångsbidrag BLANKETTGUIDEN

3 PENSION Den nya förbättrade Avtalspension SAF-LO...41 Allt arbete ger avtalspension...41 Tre val på samma blankett...41 Två sparformer att välja på Godkända förvaltare för Avtalspension SAF-LO Omval Flytt av pensionskapital Efterlevandeskydd i avtalspensionen Att tänka på beträffande efterlevandeskydd Dödsfall Från Försäkringskassan Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL Fackets medlemsförsäkringar Har du rätt förmånstagare? Blanketter är en färskvara skaffa nya varje år! du som använder LOs Blankettguide har säkert blivit inspirerad till att samla på dig ett litet lager av de olika blanketterna. Det är bra. Men tänk på att alla blanketter som du ser i blankettguiden normalt ges ut i nya upplagor varje år. Se till att du alltid har de nya! Det enklaste sättet är att ladda hem dem från internet. De flesta går att hitta där. Leta på respektive hemsida efter ordet blanketter eller ladda hem blanketter eller blanketter och broschyrer. Ring och beställ annars! AFA Försäkringsblanketter: hemsidan på adress Telefon: E-postformulär finns på aspx?id=2173. Foras blanketter: Telefon: E-postformulär finns på Pensionsmyndighetens blanketter: se. Telefon: E-post-formulär finns på hemsidan på adress https://secure.pensionsmyndigheten.se/skickaepost.html. Till sist: Glöm inte att underteckna innan du skickar in en blankett! Tänk på att på vissa blanketter krävs underskrift av både arbetsgivaren och facket. BLANKETTGUIDEN 3

4 Varför är det så krångligt att fylla i blanketter? Svaret från blankettingenjörerna är att väldigt mycket information ska in på en liten yta. Därför är texterna i blanketter kortfattade och det gör att det ibland blir svårt att veta vad, hur och var man ska fylla i alla de uppgifter som efterfrågas. LOs Blankettguide är förstahjälpen-lösningen för dig som tycker att blankettskrivarjobbet är tungt och som möter medlemmar som behöver hjälp med att fylla i blanketter. I Blankettguiden har vi samlat fyllnadsanvisningar och goda råd till de vanligaste blanketterna som används vid händelserna Sjukdom, Arbetsskada, Arbetslöshet, Pension och Dödsfall. I första hand koncentrerar vi oss på blanketter för att anmäla fall till fackets avtalsförsäkringar och blanketter som hör ihop med Avtalspension SAF-LO. När du fyller i blanketter är det självklart viktigt vad du skriver. Det kan få stor betydelse för hur ärendet behandlas. Men tänk också på att det alltid går att komplettera i efterhand, under ärendets handläggning det viktigaste är att blanketten skrivs och skickas in. Loppet är inte kört om inte alla uppgifter finns med. Dessutom går det i värsta fall alltid att få beslut omprövade och komplettera då. Tänk också på att du kan be om hjälp om du kör fast. Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och AFA Försäkring hjälper gärna till. Myndigheterna är skyldiga att hjälpa medborgarna tillrätta. Och AFA Försäkring är vårt försäkringsbolag (LO äger hälften av AFA Försäkring.) Låt dig inte skrämmas av svåra blanketter. Ingen kräver att försäkringsrådgivaren ska vara blankettexpert, men så småningom lär du dig mer och blir bäst på just din arbetsplats eftersom du har erfarenheter som ingen annan har. Landsorganisationen i Sverige 2010 Original: Bilda Idé Tryck: Sjuhäradsbygdens tryckeri, Borås isbn lo ex 4 BLANKETTGUIDEN

5 Sjukdom Riksdagen beslöt 2008 om stora ändringar i lagen om allmän försäkring och de ledde till ändringar och nyheter i blanketterna också. Försäkringskassans blanketter kan du beställa från kassan eller ladda ned från I den kollektivavtalade Avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS, har vissa ersättningsförbättringar gjorts med anledning av de nya sjukskrivningsreglerna. I övrigt gäller AGS som tidigare både vid sjukskrivning och vid sjukersättning/aktivitetsersättning. På sid 7 hittar du en ifyllnadsanvisning för den nya AGS-blankett som gäller från sommaren De första sjukveckorna De två första veckorna De flesta anställda har rätt till sjuklön från arbetsgivaren enligt sjuklönelagen under de första 14 sjukdagarna (minus karensdag). Sjuklönen är 80 procent av den lön du har när du arbetar. I motsats till vad som gäller för sjukpenning så finns det inget inkomsttak i sjuklönen, så även höginkomsttagare får 80 procent av sin lön. Sjukanmälan gör du enklast genom att ringa arbetsgivaren. Om du inte har rätt till sjuklön (till exempel är tillfälligt anställd), gör du sjukanmälan till Försäkringskassan i stället. För att ha rätt till sjuklön måste du lämna en skriftlig försäkran till arbetsgivaren. De flesta arbetsgivare har utvecklat någon form av blankett för detta. Arbetsgivaren är inte skyldig att betala sjuklön förrän du har lämnat in din försäkran. Du behöver normalt inte uppge sjukdomsorsak (diagnos) till arbetsgivaren. Läkarintyg behöver du först efter en vecka. Undantag: Om din arbetsgivare kräver så kallat förstadagsintyg. Det kan arbetsgivaren enligt lag och även enligt vissa kollektivavtal. Om du anser att din sjukdom är en följd av ditt arbete, bör du för din egen och andras skull informera om detta. Arbetsgivaren måste då göra en arbetsskadeanmälan. Från och med sjukdag 15 Om du har sjuklön, kan Försäkringskassan betala sjukpenning från och med sjukdag 15. Arbetsgivaren meddelar Försäkringskassan på en särskild blankett (titta på docs/fk_publishing/dokument/blanketter/7710.pdf så ser du blanketten). Sedan skickar Försäkringskassan en blankett till dig där du ska fylla i sjukdomsorsak, arbetstid, inkomst med mera. Tidigare fastställdes din sjukpenninggrundande inkomst, SGI, i förväg. Numera görs det först när du är sjukskriven och behöver sjukpenning. Sjukdag 15 ska du också fylla i AGS-blanketten och skicka till AFA Försäkring. Se bilder och ifyllnadsanvisningar på sid 7 9. AGS, Avtalsgruppsjukförsäkringen, är den kompletterande sjukförsäkringen som ligger i ditt kollektivavtal. Du får en så kallad dagsersättning, som tillsammans med sjukpenningen ger dig en sammanlagd ersättningsnivå på cirka 90 procent av din sjukpenninggrundande inkomst. AGS-dagsersättningen betalas längst till och med sjukdag 360. Observera att du måste ansöka själv meddelande om ditt sjukfall lämnas inte från Försäkringskassan till AFA Försäkring. AGS-blanketten är viktig! Förutom dagsersättningen, gäller blanketten också som ansökan om/anmälan till den premiebefrielseförsäkring som är kopplad till Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkringen betalar den premie till avtalspensionen som annars när du är i arbete betalas in av arbetsgivaren. Förebyggande sjukpenning innan det gått för långt om du löper risken att bli sjuk och arbetsoförmögen kan du få sjukpenning om du behöver vara borta från ditt arbete för att delta i medicinsk behandling. Syftet ska vara att undvika sjukdom och arbetsoförmåga. (Reglerna om förebyggande sjukpenning står i lagen om allmän försäkring, 3:e kapitlet paragraf 7b.) Du ska själv skaffa ett läkarintyg på att att du har en förhöjd sjukdomsrisk som kan leda till en nedsättning av arbetsförmågan. Risken måste vara förhöjd och det kan räcka med att din fysiska eller psykosociala miljö utgör en risk. Det är viktigt att läkaren på blanketten beskriver hotbilden (viktigt), det vill säga vad du riskerar att drabbas av om du inte får aktiv rehabilitering eller behandling. Om förebyggande sjukpenning beviljas, gör Försäkringskassan upp en behandlingsplan. Du behöver inte genomgå behandlingen i ett svep, utan det går bra att göra det etappvis med mellanliggande uppehåll då du i många fall kan vara i fullt arbete. Arbetsgivaren eller hälso- och sjukvården betalar själva behandlingen. Fördelarna för arbetsgivaren med förebyggande sjukpenning är att den betalas från första dagen. Ingen karensdag tas ut och arbetsgivaren slipper betala sjuklön. Blanketten heter Läkarutlåtande förebyggande behandling medicinsk behandling medicinsk rehabilitering och har nummer RFV Den finns på och är bara tillgänglig för behörig vårdpersonal, till exempel läkare och läkarsekreterare, om de registrerar sig som användare på webbplatsen. BLANKETTGUIDEN 5

6 6 BLANKETTGUIDEN Den här blanketten ska du inte fylla i själv och det är bara läkare och annan sjukvårdspersonal som har tillgång till den. Men det kan ändå vara bra att du känner till hur den ser ut och vilka uppgifter som din behandlande läkare förväntas fylla i.

7 AGS-blanketten så fyller du i den ansök alltid om ersättning från Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS om du fortfarande är sjuk efter 14 dagar. AGS-blanketten finns hos facket och arbetsgivaren. Du kan också hämta den direkt till din dator genom att gå in på AFA Försäkrings webbplats, AGS är en bra försäkring, som bland annat har fördelen av att sakna preskriptionstid. Har du glömt att göra en AGS-anmälan för en tidigare sjukperiod? Eller missat att söka AGS-ersättning vid sjukersättning/aktivitetsersättning (tidigare: sjukbidrag eller förtidspension)? Gör det nu! Pengar kan betalas ut retroaktivt för ersättningsberättigade fall från och med september 1972, när försäkringen trädde i kraft! Några ifyllnadstips: Tänk på att AGS kan gälla enligt efterskyddsregler även efter det att anställningen har upphört Sjukanmälningsdag Sjukanmälningsdagen är den dag då du gjorde sjukanmälan till arbetsgivaren. Om du saknar rätt till sjuklön anger du dagen för sjukanmälan till Försäkringskassan. Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) vid insjuknandet Ska alltså vara SGI vid insjuknandet, även om du fått högre/lägre lön därefter. Din arbetsgivare har uppgift om din SGI när du blev sjuk. Flera arbetsgivare Ska alltid anges. Det kan ha stor betydelse för ersättningens storlek. Du kan bara få ersättning för inkomst från anställning som omfattas av AGS. Arbetsskada? Kryssa ja eller nej på fråga 4 om din sjukfrånvaro beror på en arbetsskada. Tänk på att arbetsskada alltid ska anmälas (av dig, facket och arbetsgivaren på samma blanketter) till både AFA Försäkring och Försäkringskassan se kapitlet Arbetsskada längre fram i Blankettguiden. Glöm inte fullmakten! Avsnitt 6 på blanketten är viktigt. Fullmakten behövs för att AFA Försäkring ska kunna handlägga din ansökan om ersättning. Efterskydd om du inte längre är anställd AGS har ett efterskydd på 720 friska dagar. Blir du sjuk under efterskyddstiden (och uppfyller kraven för AGS i övrigt), har du rätt till ersättning från AGS som om du vore anställd. Efterskyddstiden förlängs med det antal dagar som du varit sjuk. Som arbetslös under efterskyddstiden, gör följande: Bifoga ett arbetsgivarintyg på den senaste anställningen. Om du av någon anledning inte har eller kan få fram ett arbetsgivarintyg, lämna uppgift på ett separat papper om anställningstid samt namn, adress och telefon till den senaste arbetsgivaren. Om du haft aktivitetsstöd från Försäkringskassan, ska du bifoga en kopia av Försäkringskassans intyg för ersättningsperioden. Skicka in nya läkarintyg och beslut om sjukersättning/ aktivitetsersättning Om sjukskrivningstiden förlängs, ska du skicka en ny kopia av läkarintyget till AFA Försäkring. Om Försäkringskassan beviljar dig sjukersättning eller aktivitetsersättning (läs mer om sjukersättning på sid i denna blankettguide) har du rätt till kompletterande månadsersättning från AGS. Skicka in en kopia av Försäkringskassans skriftliga beslut till AFA Försäkring. Tänk på att det kan ha gått en tid mellan det att AGS-dagsersättningen upphörde (sjukdag 360) och kassans beslut. Du måste själv ansöka om månadsersättning hos AFA Försäkring. Det går ingen automatisk signal från Försäkringskassan till AFA Försäkring om att du beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning. Bifoga uppgift från Försäkringskassan om sjukpenninggrundande inkomst vid insjuknandet och utbetald sjukpenning. Blankettanvisningar Blankettens framsida: Den fyller du i själv och undertecknar. Blankettens baksida: Din arbetsgivare fyller i och undertecknar. Glöm inte att bifoga en kopia av läkarintyget och eventuella andra handlingar som AFA Försäkring behöver de räknas upp i ruta 5 på blankettens första sida. Kontrollera att korrekt personnummer finns på alla handlingar. Sjukskrivning och återgång i arbete en gemensam arbetsuppgift i det lokala facket Regelverket i lagen om allmän försäkring är omfattade. Det är sedan 2008 också utformat så att det inte i alla delar går i takt med arbetsrätten. Arbetsrätten och arbetsgivarens ansvar för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering gäller visserligen oförändrade men i praktiken krävs ett aktivt och offensivt lokalt fackligt arbete för att säkerställa att medlemmar inte kommer i kläm. Det förstärkta anställningsskyddet vid sjukdom gäller men det är upp till det lokala facket att bevaka att det inte urholkas och att arbetsgivaren lever upp till sina skyldigheter enligt lag och avtal. De fackliga arbetsuppgifterna är gemensamma, ett lagarbete. Det är inte du ensam som försäkringsrådgivare som ska göra det, och inte heller skyddsombudet ensam. Hela det lokala facket måste engagera sig. Använd kapitlet Sjukdom i LOs Grundbok för försäkringsrådgivare Använd också LOs och förbundens gemensamma skrift Åter till arbetet 2.0, som förutom rena faktabeskrivningar också innehåller anvisningar för det fackliga arbetet. Du kan beställa dessa från LO-distribution, tel , fax , e-post Boken är kostnadsfri och skriften kostar 20 kronor. Frakt- och expeditionskostnader tillkommer i båda fallen. BLANKETTGUIDEN 7

8 Blanketten tolkas maskinellt Skriv tydligt Anmälan till Avtalsgruppsjukförsäkring AGS och Premiebefrielseförsäkring Försäkringsgivare är AFA Sjukförsäkringsaktiebolag Vid arbetsskada används "Skadeanmälan TFA/TFA-KL Trygghetsförsäkring vid arbetsskada" Denna sida fylls i av den anställde (Adressuppgifter hämtar vi in automatiskt) Förnamn och efternamn Personnummer (t.ex ) - Telefonnummer (även riktnr) E-post Mobiltelefonnummer 1 Sjukanmälningsdag (år-mån-dag) - - Om friskanmäld, ange datum (år-mån-dag) - - Sjukpenninggrundande inkomst (årsinkomst) vid insjuknandet Yrke/sysselsättning (t.ex. BETONGARBETARE) (Skriv med STORA bokstäver) kr 2 Har du fler arbetsgivare? Adress, postnummer och ortnamn Yrke/sysselsättning (t.ex. LOKALVÅRDARE) (Skriv med STORA bokstäver) Nej Ja Om "Ja", ange företagets namn Telefonnummer (även riktnr) Sjukpenninggrundande inkomst hos denna arbetsgivare vid insjuknandet kr 3 Var du ägare/delägare i företaget när du blev sjuk? Var du make/maka/registrerad partner till ägare/delägare i företaget när du blev sjuk? Nej Nej Ja Ja 4 Är sjukfallet anmält som arbetsskada till Försäkringskassan? Nej Ja 5 Skicka alltid med kopia av följande handlingar Läkarintyg Om du har sjukersättning, skicka med Försäkringskassans beslut Om du är arbetslös, skicka också med Arbetsgivarintyg från din senaste anställning Om du haft aktivitetsstöd, skicka med Försäkringskassans intyg för perioden F0018 T F Information om AFA Försäkrings behandling av personuppgifter finns på 6 Fullmakt/underskrift Jag lämnar AFA Försäkring följande fullmakt och intygar att lämnade uppgifter är riktiga Jag medger att AFA Försäkring (AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag och AFA Livförsäkringsaktiebolag), har rätt att av läkare och annan vårdpersonal, sjukhus och annan vårdinrättning, Försäkringskassan, Skatteverket och annan myndighet, försäkringsbolag och annan försäkringsinrättning, arbetsgivare, arbetsförmedling, arbetslöshetskassa och fackförbund, Om du är under 18 år är det din förmyndare som ska underteckna fullmakten Datum (år-mån-dag) Namnteckning - - få de upplysningar och handlingar som kan vara nödvändiga för att bedöma min rätt till ersättning. Det innebär bl.a. att AFA Försäkring har rätt att ta del av sjukjournaler, läkarintyg och andra handlingar och upplysningar som avser mina hälso- och sjukskrivningsförhållanden. Förmyndares personnummer Namnförtydligande Postadress AFA Försäkring Stockholm AGS-blanketten FÖRSTA SIDAN Besöksadress Klara Södra Kyrkogata 18 Kundcenter Telefon vx Telefax Internet Org-nr Denna förstasida ska du själv som anställd fylla i. Förklaringar för ifyllnad av blanketten hittar du på sid 7. Tänk på att du måste ansöka om AGS själv. Ersättningen betalas inte ut med automatik. AGS-blanketten gäller också som anmälan till premie befrielseförsäkringen i Avtalspension SAF-LO. Det är därför extra viktigt att du fyller i och skickar in blanketten! Då missar du inte avsättningar till avtalspensionen under tiden du är sjuk. 8 BLANKETTGUIDEN

9 Denna sida fylls i av arbetsgivaren 7 Sjukanmälningsdag (år-mån-dag) Den anställdes personnr (t.ex ) Anställningsuppgifter Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning Ange när anställningen började. Om anställningen upphört, Från och med (år-mån-dag) ange t.o.m.-datum Har den anställde under det senaste året före sjukanmälningsdagen varit frånvarande mer än 6 månader i följd på grund av annan orsak än sjukdom eller föräldraledighet? Nej Ja Om "Ja", ange frånvarotiden Frånvaroorsak Fr.o.m. - - T.o.m. - - Betalas sjuklön under sjukperioden? Nej Ja, 14 dagar Ja, annan tid Om "Ja", annan tid, ange vilken period Fr.o.m. - - T.o.m Yrkeskategori och fackförbund Ange den anställdes yrkeskategori Arbetare Tjänsteman Om anställningen regleras av kollektivavtal ange fackförbund Fastighetsanställdas förbund Pappersindustri- GS (Facket för skogs-, Blankettens andrasida ska din arbetsgivare arbetareförbundet fylla i. trä- och grafisk bransch) AGS-blanketten Annat fackförbund heter F0018 och finns för nedladdning som pdf-fil på www. (Skriv med STORA bokstäver) afaforsakring.se/wmtemplates/documentlist.aspx?id=519. Handelsanställdas förbund Svenska Elektrikerförbundet IF Metall Byggnadsarbetareförbundet Transportarbetareförbundet AGS-blanketten ANDRA SIDAN 10 Pensionsavtal som den anställde omfattas av SAF-LO KAP Annat, ange pensionsavtal: 11 Företags- och arbetsgivaruppgifter Försäkringsavtalsnummer Företagets fullständiga namn Organisationsnummer (t.ex ) - Adress Arbetsgivarens/handläggarens namn (textas) Postnummer Ortnamn Telefonnummer (även riktnr) 12 Arbetsgivarens underskrift Datum (år-mån-dag) - - Riktigheten av lämnade anställnings- och företagsuppgifter intygas Namnteckning F0018 T001 2 OBS! Du kan inte använda den vanliga AGS-blanketten för premiebefrielse vid föräldraledighet. Du använder denna blankett i stället. Premiebefrielseförsäkringen betalar din premie i Avtalspension SAF-LO under tiden som du är föräldraledig i samband med barns födelse eller adoption (VABdagar ger dock inte rätt till premiebefrielse). Blanketten heter F0117 och finns för nedladdning som pdf-fil på Premiebefrielse vid föräldraledighet BLANKETTGUIDEN 9

10 Vid föräldraledighet förutom premiebefrielseförsäkringen vid sjukdom, finns det ytterligare en: Premiebefrielse vid föräldraledighet. Denna lilla försäkring är också kopplad till Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielsen innebär att du fortsätter att tjäna in avtalspensionsrätt under den tid som du uppbär föräldrapenning i samband med barns födelse/adoption (inte VAB-dagar). Den längsta tiden är 13 månader per födsel eller adoption. Att bli förälder är ingen sjukdom, så du kan inte använda AGS-blanketten. Använd specialblanketten för föräldraledighet som du ser på sid 9. Ersättning från fackets medlemsförsäkringar Alltför många medlemmar glömmer bort den olycksfallsförsäkring som i de flesta förbund ingår i medlemsavgiften. Försäkringen heter numera Medlemsolycksfall Fritid (tidigare Trygghetsförsäkring Fritid TFF) och gäller för olycksfall på fritiden. I försäkringen finns olika ersättningar, från enkla kostnadsersättningar till ersättning för både medicinsk och ekonomisk invaliditet. Ta reda på vad som gäller i ditt förbund! Folksam tillämpar telefonskadereglering, så du behöver inte fylla i någon blankett. Ring bara närmaste Folksamkontor och anmäl olycksfallsskadan! Många LO-förbund har Sjuk- och efterlevandeförsäkringen som medlemsförsäkring. Den är ett frivilligt tillval som inte automatiskt ingår i medlemskapet. Om du har tecknat försäkringen, kan du ha rätt till ersättning vid långvarig sjukdom. Mer om ersättningsreglerna arbetsförmågan är det centr ala. Du har rätt till sjukpenning i förhållande till hur mycket du inte klarar av att arbeta. Sedan den 1 juli 2008 görs den bedömningen mot olika arbeten, beroende på hur länge du varit sjuk.. Att tänka på om läkarintyg och arbetsförmågebedömning Detta gäller oavsett tidpunkt i sjukperioden: Att du har fått ett läkarintyg betyder inte automatiskt att du har rätt till sjukpenning eller annan ersättning, till exempel sjuk-/aktivitetsersättning. Försäkringskassan inte den sjukskrivande läkaren beslutar om ersättning ska betalas ut från den allmänna sjukförsäkringen eller inte. På sid 6 ser du hur läkarintygsblanketten ser ut. Läkarintyget är alltså inte en sjukskrivning, utan ett medicinskt underlag för Försäkringskassans bedömning av din arbetsförmåga och därmed din rätt till sjukpenning. Blanketten innehåller frågor om din arbetsförmåga inte minst vilken arbetsförmåga som du eventuellt har kvar, trots de medicinska besvären eller skadan som du har råkat ut för. Ordinarie sjukpenninghögst 364 dagar Sedan den 1 juli 2008 är sjukpenningen tidsbegränsad till högst 364 dagar. Men det är inte bara den aktuella sjukperioden som räknas. Försäkringskassan tittar 450 dagar bakåt i tiden det är cirka 15 månader och lägger ihop sjukdagar. Sammanräkningen bryts först när du har haft en period på minst 87 dagar utan ersättning. Den här sammanläggningen medför att tidigare sjukperioder kan förkorta antalet dagar med sjukpenning i ett senare sjukfall. Ersättningsnivån för ordinarie sjukpenning är 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, multiplicerad med 0,97. Multi plikationen med den så kallade korrigeringsfaktorn 0,97 sänker i praktiken ersättningsnivån till 77,6 procent. När 364 ersättningsdagar är förbrukade När du har fått sjukpenning i 364 dagar kan du ansöka om förlängd sjukpenning eller fortsatt sjukpenning. Förlängd sjukpenning. Om Försäkringskassan beviljar förlängd sjukpenning är den enligt huvudregeln tidsbegränsad till 550 dagar. Se blankettbilden på sid 11. Ersättningsnivån i förlängd sjukpenning är 75 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, multiplicerad med 0,97. Multiplikationen med den så kallade korrigeringsfaktorn 0,97 sänker i praktiken ersättningsnivån till 72,75 procent. Fortsatt sjukpenning. Beviljas bara vid mycket allvarlig sjukdom som är livshotande. Exempel: vissa typer av tumörsjukdomar, en neurologisk sjukdom som ALS eller väntan på transplantation av ett vitalt organ. Ett annat skäl är om man befinner sig i livets slutskede, oavsett diagnos. Se blankettbilden på sid 11. Fortsatt sjukpenning är inte tidsbegränsad och har samma ersättningsnivå som ordinarie sjukpenning, det vill säga 80 procent av SGI multiplicerad med 0,97. Sammanläggningsregel för sjukpenning med mera Alla ersättningsdagar räknas som hela dagar, även om du bara har haft ersättning på deltid. Ersättningar som läggs ihop är sjukpenning, rehabiliteringspenning, förebyggande sjuk penning och ersättning för merkostnader för resor till/från arbetet istället för sjukpenning. Observera att dagar med sjuklön från arbets givaren läggs bara ihop om du fått sjuk penning direkt efter, inte annars. Karens dagen räknas inte med i sammanläggningen. Det finns en annan sammanläggningsregel också, och den gäller arbets förmåge bedömningen enligt den modell som regeringen kallar för rehabiliteringskedjan. Detta läser du mer om på sid BLANKETTGUIDEN

11 Försäkringskassan meddelar dig ungefär en månad innan du haft ordinarie sjukpenning i 364 dagar. På grund av sammanläggningsreglerna kan denna tidpunkt inträffa tidigt i den aktuella sjukperioden (se sid 10). Ansök om förlängd sjukpenning på denna blankett, som finns på Dokument/Blanketter/7452.pdf. Vill du ha fortsatt sjukpenning använder du istället blanketten som finns på bilden nedan. Försäkringskassan meddelar dig ungefär en månad innan du haft ordinarie sjukpenning i 364 dagar. Observera att denna tidpunkt kan inträffa tidigt i den aktuella sjukperioden, på grund av sammanläggningsreglerna (se sid 10). Vill du ha fortsatt sjukpenning så använder du denna blankett, som finns på Dokument/Blanketter/7455.pdf. Den här blanketten fungerar samtidigt som ansökan om förlängd sjukpenning, om Försäkringskassan avslår ansökan om fortsatt sjukpenning. BLANKETTGUIDEN 11

12 Om du haft sjukpenning i 2,5 år När du har haft förlängd sjukpenning i 550 dagar, upphör enligt huvudregeln rätten till sjukpenning. Då har du haft sjukpenning i sammanlagt 914 dagar först 364 dagar och därefter i form förlängd sjukpenning i 550 dagar. 914 dagar är detsamma som 30 månader eller 2,5 år. Försäkringskassan kontaktar dig en tid innan du når gränsen för maximalt antal sjukpenningdagar. Huvudregeln är att du utförsäkras då. Kvar i sjukförsäkringen med sjukpenning kan du bara stanna i två fall läs mer om dessa undantagsfall längre fram på denna sida: Huvudregel vid utförsäkring Om du inte kan återgå i arbete hos din arbetsgivare eller om du är arbetslös kommer Försäkringskassan att erbjuda dig ett överlämningsmöte med Arbetsförmedlingen. Du erbjuds delta i ett arbetsmarknadspolitiskt introduktionsprogram som heter Arbetslivsintroduktion som administreras av Arbetsförmedlingen. Ersättningen under de tre månader som programmet Arbetslivsintroduktion pågår betalas av Försäkringskassan i form av aktivitetsstöd på lägst 223 kronor om dagen. Om du har rätt till ersättning enligt reglerna för arbetslöshetsförsäkringen, blir ersättningen högre lägst 320 och högst 680 kronor om dagen. Eftersom reglerna för återinträde och överhoppningsbar tid i arbetslöshetsförsäkringen har mjukats upp kommer fler att kunna få rätt till aktivitetsstöd som motsvarar a-kassenivån. Om du blir sjuk Om du insjuknar medan du deltar i introduktionsprogrammet, ska nedsättningen av din arbetsförmåga bedömas i förhållande till möjligheterna att delta i programmet. Vid kortare sjukfrånvaro kan du få behålla aktivitetsstödet som ersättning. Du kan dock inte få sjukpenning förrän det har gått tre månader (minst 87 dagar efter utförsäkring från sjukpenning) utan att du haft ersättning från sjukförsäkringen. Först då kan du få sjukpenning igen, om du uppfyller kraven för detta. Om du insjuknar till exempel efter de tre månadernas introduktionsprogram, har du återkvalificerat dig till en ny ersättningsperiod med sjukpenning. Bedömningen av arbetsförmågan sker då enligt de vanliga reglerna för sjukpenning. Eftersom du inte varit i förvärvsarbete i minst tre månader (utan bara varit utan ersättning från sjukförsäkringen) gör Försäkringskassan arbetsförmågebedömning enligt det sista steget i rehabiliteringskedjan. Det innebär att du bara kan få sjukpenning om du bedöms vara oförmögen att klara något som helst arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program på Arbetsförmedlingen. två undantag från utförsäkring Vid godkänd arbetsskada gäller inte tidsbegränsningen till högst 550 dagar med förlängd sjukpenning. Försäkringskassan kan efter ansökan bevilja ytterligare dagar. Även i ett begränsat antal andra fall kan Försäkringskassan bevilja ytterligare dagar med förlängd sjukpenning. Förlängd sjukpenning vid godkänd arbetsskada Godkänd arbetsskada är det enda generella undantaget från huvudregeln om tidsbegränsning av antalet dagar med förlängd sjukpenning. Om Försäkringskassan godkänner arbetsskadan, kan förlängd sjukpenning beviljas för så lång tid som arbetsoförmågan består. För att få ytterligare dagar med förlängd sjukpenning vid arbetsskada krävs en skriftlig ansökan. Försäkringskassan har tagit fram en ny blankett för detta (se bilden på sid 13). Därefter gör Försäkringskassan en utredning och en bedömning om arbetsoförmågan helt eller delvis beror på en arbetsskada. Den bedömningen ligger sedan till grund för beslutet om fler dagar med sjukpenning. Avslag på ansökan om fler dagar med sjukpenning i dessa sammanhang beror på att arbetsskada inte bedöms föreligga. Om Försäkringskassan godkänt din arbetsskada och därför beviljat förlängd sjukpenning glöm inte att skicka in en kopia av Försäkringskassans beslut AFA Försäkring för prövning enligt TFA-villkoren! Förlängd sjukpenning i vissa fall En ansökan om ytterligare dagar enligt reglerna om förlängd sjukpenning i vissa fall beviljas med restriktivitet. De fall som kan komma ifråga är: att du vårdas på sjukhus; att du har en sjukdom och får omfattande vård som gör att du inte kan arbeta eller delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program; att du riskerar att allvarligt försämras i din sjukdom om du arbetar eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Försäkringskassan kan också på eget initiativ bevilja förlängd sjukpenning i vissa fall om du saknar verklighetsuppfattning och förmåga att orientera dig till följd av psykossjukdom eller vissa hjärnskador (dock inte vid missbruk av narkotika eller liknande). I alla andra fall måste du ansöka själv. Det går bra att ansöka antingen skriftligt eller muntligt men det bästa är naturligtvis om du använder den särskilda blanketten för detta. På sid 13 ser du hur blanketten ser ut 12 BLANKETTGUIDEN

13 Om du ännu inte gjort arbetsskadeanmälan (på blanketten FK 9210 se sid 22 25) är det hög tid nu. Det är dock ingen förutsättning för att Försäkringskassan ska pröva rätten till fler dagar med sjukpenning. Under prövningen kommer Försäkringskassan dock att begära att du gör arbetsskadeanmälan på FK 9210-blanketten också. Blanketten finns på fk_publishing/dokument/blanketter/9211.pdf. Ansökan om fler dagar med förlängd sjukpenning på grund av arbetsskada Den här blanketten använder du om du anser att du fortfarande är så sjuk att du borde få sjukpenning och det inte beror på en arbetsskada. Blanketten finns på: go/km/docs/fk_publishing/dokument/blanketter/9212.pdf Ansökan om förlängd sjukpenning i vissa fall på grund av arbetsskada BLANKETTGUIDEN 13

14 Regler för bedömning av arbetsförmåga reglerna för bedömning av arbetsförmågan ( rehabiliteringskedjan ) är själva grunden för rätten till sjukpenning och därför av central betydelse i det fackliga arbetet. Vilken typ av arbete som Försäkringskassan prövar mot, beror på hur länge du varit sjuk. Både din aktuella sjukperiod och gamla sjukperioder räknas. Sjukdag 1 90: Kan du gå tillbaka till ditt vanliga arbete, eventuellt med tillfällig anpassning? Sjukdag : Kan arbetsgivaren omplacera dig till något annat arbete hos sig? Om du inte kan hitta arbete på arbetsplatsen eller om frågan inte är utredd, så kan Försäkringskassan ta initiativet till ett kontaktmöte med Arbetsförmedlingen. Du kan ha kontakt med Arbetsförmedlingen och ha kvar din sjukpenning (och din anställning förstås). Från och med sjukdag 181: Kan du försörja dig själv genom förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden i övrigt, eller genom annat lämpligt arbete som är tillgängligt för dig? Sjukpenning beviljas om du vid sjukdag 180 helt klart kommer att kunna återgå till arbetsgivaren i samma omfattning som tidigare och har en tydlig tidplan för detta. Enligt en uppmjukning av reglerna som beslöts i december 2009 kan prövningen av arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden också skjutas upp om det i annat fall kan anses oskäligt. Tänk på att sjukdagar från olika sjukperioder läggs samman. Försäkringskassans prövning av arbetsförmågan enligt ett visst steg kan därför komma tidigare i en sjukperiod. Därför är det viktigt att begära besked från Försäkringskassan om vilket steg i rehabiliteringskedjan som är aktuellt i det nya sjukfallet. Denna information behövs även för arbetsgivarens arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbete och den fackliga bevakningen av att det verkligen sker! Att tänka på om du blir sjuk det är br a om du tidigt börjar tänka på vad som behövs för att du ska kunna komma tillbaka till arbetet: Arbetsgivaren är skyldig enligt arbetsmiljölagen att utreda och pröva alla möjligheter för att du ska kunna komma tillbaka. Visserligen betyder det inte att arbetsgivaren ska skapa nya jobb eller ta jobb från andra men det finns ju andra möjligheter. Var aktiv och kom med idéer och förslag själv. Diskutera med facket, så har du ett bollplank och källa till fler idéer och förslag. Ett tips: Du vet säkert vad det är som du inte klarar av att jobba med. Koncentrera dig på att hitta vad du kan och var tydlig med detta till arbetsgivaren. Behövs hjälpmedel eller annat för att du ska kunna arbeta, säg det. Om det är en arbetsskada/arbetssjukdom, glöm inte att göra arbetsskadeanmälan tillsammans med facket och arbetsgivaren. Behöver ditt läkarintyg (bilden på sid 6) kompletteras? Följande kan behöva förtydligas. Hur stor är omfattningen av arbetsoförmågan och hur yttrar den sig konkret? Har du arbetsoförmåga i förhållande till sina tidigare arbetsuppgifter, arbetsplatsen eller arbetsgivarens hela verksamhet? Om det blir fråga om omplacering Omplaceringsfrågan kan bli aktuell snabbt, beroende på var i rehabiliteringskedjan som Försäkringskassan har räknat ut att du befinner dig. Omplacering är en arbetsrättslig fråga, och därför ska facket alltid vara med! Men tänk på att det är skillnad på en vanlig omplacering och omplacering vid sjukdom. Vid sjukdom måste arbetsgivaren erbjuda dig en annan arbetsuppgift och du ska svara ja eller nej. OBS! Tala alltid med facket innan du eventuellt svarar nej. Detta är mycket viktigt. Förstärkt anställningsskydd vid sjukdom Arbetsgivaren får inte säga upp dig på grund av sjukdom. Du har ett förstärkt anställningsskydd enligt lag. Det innebär att arbetsgivaren är skyldig att utreda och pröva alla möjligheter till arbetsanpassning och omplacering först. Idéer och förslag måste prövas i verkligheten och inte bara på papperet. Det är bara om det är fullständigt klarlagt att du inte kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren som en uppsägning är giltig. Om Försäkringskassan drar in din ersättning Försäkringskassan kan göra två saker, beroende på vilken typ av ersättning som du har. Om du har sjukpenning och Försäkringskassan bedömer att du har arbetsförmåga, kan du få besked om att din sjukpenning dras in. Det finns också nya regler om sjukersättning ( förtidspension ) som går ut på att tidsbegränsade sjukersättningar bara ska förlängas i undantagsfall. Kontakta facket om du får ett förhandsbesked (ungefär en månad i förväg) om att Försäkringskassan tänker dra in din sjukpenning eller inte bevilja förlängning av din tidsbegränsade sjukersättning. Om arbetsgivaren inte har prövat allt gå tillbaka till arbetsplatsen, ställ dig till förfogande för arbete och begär lön. Om arbetsgivaren vägrar att ta emot dig, gå till Arbetsförmedlingen och kontakta självklart också facket. Sammanläggningsregel vid arbetsförmågebedömning Försäkringskassan ska alltså pröva din arbetsförmåga enligt ett visst tidsschema. Också för detta gör Försäkringskassan en sammanläggning bakåt. Sammanläggningen bryts först när du har förvärvsarbetat minst 90 dagar. Alla diagnoser räknas och alla ersättningsdagar räknas som hela dagar, även om du bara har haft ersättning på deltid. Ersättningar som läggs ihop är sjukpenning, rehabiliteringspenning och förebyggande sjukpenning. Dagar med sjuklön från arbetsgivaren läggs ihop om du fått sjukpenning direkt efter, inte annars. Karensdagen räknas inte med i sammanläggningen. Den sammanläggningsregel som gäller för ersättningen har vi redan gått igenom. Du hittar den på sid BLANKETTGUIDEN

15 Åter till arbetet arbetsanpassning och rehabilitering Om arbetsgivaren och facket Arbetsgivaren har enligt lag ansvaret för det förebyggande arbetsmiljöarbetet enligt arbetsmiljölagen och dess föreskrifter. När det gäller arbetsanpassning och rehabilitering ska arbetsgivaren bland annat ha en organisation och rutiner för hur den verksamheten ska bedrivas. Se Arbetsmiljöverkets föreskrift om arbetsanpassning och rehabilitering AFS 1994:1. Till arbetsgivarens skyldigheter hör att göra regelbundna genomgångar av sjukfrånvaron på arbetsplatsen och att upprätta och årligen revidera handlingsplaner och den arbetsmiljö- och rehabiliteringspolicy som ska finnas på arbetsplatsen. Observera att skyddsombud/skyddskommittén har lagstadgad rätt att vara med. Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att samverka med den lokala fackliga organisationen. Det gäller även i frågor som rör enskilda anställda, det vill säga individärenden.viktigt att komma ihåg är att det bara är den enskilda medlemmen som har rätt att motsätta sig facklig medverkan. Ingen annan får hindra facklig representant från att vara med! Utlåtande från arbetsgivaren Försäkringskassan kan begära att du som är sjukskriven själv hämtar in ett utlåtande från arbetsgivaren om möjligheter till arbetsanpassning eller omplacering på den egna arbetsplatsen. Om arbetsgivaren nekar att utfärda detta utlåtande ska Försäkringskassan själv begära uppgifterna. Utlåtandet ska skrivas på en särskild blankett (se bilderna på sid 16). Tänk på att det finns en uppenbar risk att arbetsgivaren skriver ett utlåtande med innebörden att du inte har någon arbetsförmåga som kan tillvaratas i verksamheten. Förutom att ett sådant utlåtande kan få till följd att sjukpenningen dras in så kan det komma att användas mot dig i en uppsägningstvist i ett senare skede. Det är därför viktigt att facket är med och bevakar att utlåtandet stämmer med verkliga förhållanden och att innebörden av utlåtandet inte är oklart. Har arbetsgivaren till exempel kontrollerat möjligheter till arbete inom hela sin verksamhet (gäller både arbetar- och tjänstemannasidan)? Fackliga arbetsuppgifter när det gäller arbetsgivarens utlåtande Bevaka så att utlåtandet stämmer med verkliga förhållanden. Om skyddsombudet/facket inte delar arbetsgivarens uppfattning så bör det lämna ett eget skriftligt yttrande till Försäkringskassan i god tid. Spara alltid kopia av ett sådant yttrande. Använd checklistan som du ser på sid 17. Om arbetsgivaren i utlåtandet anger att åtgärder kan vidtas och/eller om skyddsombudet/facket anser att åtgärder kan vidtas bevaka att detta sker. Skyddsombudet kan göra framställan enligt 6 kapitlet 6a arbetsmiljölagen. Facket kan också begära förhandling enligt 10 medbestämmandelagen för att begära att åtgärder ska ske. Var noga med att den fackliga representanten har behörighet att företräda medlemmen i frågor som gäller arbetsskyldighet och omplacering. En fallgrop kan vara att skyddsombudet tar del av arbetsgivarens omplaceringsförslag i utlåtandet till Försäkringskassan, men att frågan inte förhandlas med den fackliga företrädaren som är behörig att företräda medlemmen i frågor som gäller arbetsskyldighet och omplacering. Det kan vara bra att skyddsombudet biträder förhandlaren. Facklig checklista för återgång i arbete LO och förbunden har tagit fram en checklista som ska användas när en medlem behöver stöd för att återgå i arbete hos arbetsgivaren. Antingen till sina tidigare arbetsuppgifter eller till nya. Det är viktigt att checklistans alla steg gås igenom, både före och i samband med arbetsgivarens utlåtande till Försäkringskassan. Checklistan ser likadan ut i alla förbund. Det som skiljer är respektive förbunds logotyp, högst upp i vänstra hörnet. Det exemplar utan logotyp som vi visar här i Blankettguiden är den som finns sist i LOs och förbundens skrift Åter till arbetet 2.0. Glöm inte att även medlemmen ska ha en kopia. Facket ska vara med! Du som är försäkringsråd givare är en del i ett fackligt lag på arbetsplatsen. Skyddsombudet har en central roll när det gäller att hjälpa och stödja medlemmarna och kanske är det du som har båda uppdragen. Men arbetsanpassning och rehabilitering inklusive den omplaceringsutredning som kan komma att behöva göras är inte bara en enskild förtroendevalds uppgift. Medlemmen väljer själv vem hon/han vill ha som facklig stöd- och kontaktperson. Men i bakgrunden måste hela det lokala facket vara med! Det kan behöva förhandlas med arbetsgivaren och då måste någon med förhandlingsmandat vara med. Det kan exempelvis vara klubb-/ sektionsordförande eller ombudsman på avdelningen som behöver kopplas in. Läs mer i LOs och förbundens skrift Åter till arbetet 2.0 (se faktarutan på sid 7)! BLANKETTGUIDEN 15

16 Arbetsgivaren ska samråda med dig som är sjukskriven om utlåtandet. Det är viktigt att även facklig företrädare är med. Använd checklistan (se sid 17) som underlag. Om du och facket inte är överens med arbetsgivaren skicka in eget skriftligt utlåtande (checklistan på sid 17 skicka in den ifylld). Blanketten för arbetsgivarens utlåtande finns på Dokument/Blanketter/7451.pdf 16 BLANKETTGUIDEN

17 Skaffa den här blanketten med ditt förbunds logotyp från förbundet! Använd separat papper om ifyllnadsraderna inte räcker till. En ifylld checklista är ett underlag också för den fackliga representant som ska företräda medlemmen vid en eventuell tvist. BLANKETTGUIDEN 17

18 Sjukersättning om Försäkringsk assan bedömer att din arbetsoförmåga är stadigvarande/varaktig kan kassan på eget initiativ eller efter ansökan från dig besluta att byta ut din sjukpenning mot sjukersättning eller aktivitetsersättning. För personer i åldrarna 19 till och med 29 år heter ersättningen aktivitetsersättning. Personer i åldrarna 30 till och med 64 år kan beviljas sjukersättning. Regeländringar som gäller sjukersättning Tidigare fanns en möjlighet att få tidsbegränsad sjukersättning. Denna ersättningsform ska dock fasas ut och nya tidsbegränsade sjukersättningar beviljas inte efter den 1 juli Den som redan har tidsbegränsad sjukersättning kan få den förlängd en gång, men längst till och med december OBS! Om du har en pågående tidsbegränsad sjukersättning just nu ansök om sjukersättning (icke tidsbegränsad) i god tid innan du blir utförsäkrad! Om ansökan görs efter det att tiden med ersättning gått ut eller kort dessförinnan riskerar du att stå utan ersättning under en period. Sjukersättning kan du enligt de regler som gäller sedan den 1 juli 2008 bara få om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt i förhållande till alla arbeten på arbetsmarknaden. För aktivitetsersättning gäller än så länge det tidigare kravet på varaktig nedsättning. Sjukersättning eller aktivitetsersättning kan beviljas i form av hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels ersättning. Så fyller du i blanketten Sjukersättning beviljas numera endast om arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt i princip för all framtid i alla arbeten på arbetsmarknaden. Den nya blanketten är kortare än den som gällde tidigare för några år sedan. Ifyllnadsavsnitten är 11 i stället för 24. Det är visserligen en förenkling men nackdelen är att avsnitt som kan vara viktiga för den försäkrade saknas. Blanketten bör därför fyllas i med eftertanke och i de flesta fall kompletteras med en bilaga. Det går bra att skriva för hand på ett vanligt papper. Det viktiga är att du får med all information! Var särskilt uppmärksam på följande avsnitt på blanketten: 3. Behandlande läkare Här ska du skriva namnet på den eller de läkare som känner ditt sjukfall bäst och som därför kan förväntas ge ett utförligt läkarutlåtande. Ett tips är att du redan vid ansökningstillfället bifogar läkarutlåtande. Du bör redan vid ansökningstillfället bifoga ett nyligen utfärdat läkarutlåtande. Om du har en tidsbegränsad sjukersättning bör du kontakta läkaren i god tid före slutdatum så att du säkert hinner få läkarutlåtandet till den ansökan om icke tidsbegränsad sjukersättning som också behöver komma in i god tid (så att du inte riskerar att stå utan ersättning under en period). Läs igenom utlåtandet noga själv. Beskriver det din situation på ett rättvisande sätt? Om inte, se till att ändringar sker och/eller bifoga en förklaring till vad du anser är felaktigt. Om inte, se till att den behandlande läkaren ändrar och/eller (om det handlar om en mindre rättelse) bifoga en förklaring till vad du anser är felaktigt. 5. Anledningen till att din arbetsförmåga är nedsatt Frågan gäller varför din arbetsförmåga är nedsatt i förhållande till din vanliga arbetsförmåga. Under avsnitt 2 på blanketten har du kanske ansökt om exempelvis halv sjukersättning. Redovisa då till exempel att du i ditt vanliga arbete kan fortsätta att arbeta halvtid förutsatt att du får halv sjukersättning. Redovisa vilka arbetsuppgifter du nu utför och vilka du skulle kunna utföra framöver och i vilken grad. Det ska helst vara realistiska bedömningar och inte grundas för mycket på dina förhoppningar. Tänk på att inte ange en högre återstående arbetsförmåga än vad du innerst inne tror dig om att klara av. Du bör ju kunna klara av att arbeta på den nivån fram till ordinarie pensionsålder (förutsatt att ingen försämring sker eller annat tillstöter). Ange också om behov finns av hjälpmedel ska ansökas om! för att kunna utföra arbetet. Beskriv vilka besvär/skador som du har som hindrar dig från att arbeta helt eller delvis och från vilken tidpunkt. Om du har skador till följd av olycksfall ska skadedagen anges. Redovisa samtliga besvär/krämpor. Det är viktigt att du anger vilka besvär som är arbetshindrande och omfattningen av dessa. Besvär och krämpor som inte påverkar din arbetsförmåga ska omnämnas, men redovisa och ange tydligt de besvär som inte hindrar dig från att arbeta. (Se våra kommentarer om vad som anges under ansökan om ersättning från arbetsskadeförsäkringen vad avser skada/sjukdom.) I många fall är arbetsoförmåga en följd av att du har skadats av ditt arbete i form av olycksfall eller arbetssjukdom. Vid arbetsskada anses skadan ha visat sig vid den tidpunkt då du första gången sökte vård. För arbetssjukdom kallas detta visandedagen. Vid olycksfall är det den dag då skadan hände. Om du har fortsatt att arbeta trots besvär kan detta ha förvärrat besvären. Därför kan det också bli aktuellt att ange en annan tidpunkt då arbetsförmågan blivit nedsatt i betydande grad. Detta kan ha visats exempelvis vid ett nytt läkarbesök med sjukskrivning som följd. Glöm inte att vid arbetsskada beskriva vad det är som har skadat dig, exempelvis monotont eller tungt arbete. Att tänka på vid ansökan om sjuk ersättning Om du ska kunna beskriva det som krävs under avsnitt 5 på blanketten räcker de tre skrivraderna inte till. Kryssa därför i att upplysningar lämnas i en bilaga. När du skriver bilagan beakta ovanstående tips. Om du beviljas sjukersättning och detta enligt din uppfattning beror på skada/ sjukdom i arbetet ska du ansöka om arbetsskadelivränta. Sjukersättning innebär ju att du gör en inkomstförlust i förhållande till om du kunnat fortsätta arbeta. Läs mer om arbetsskadelivränta i kapitlet Arbetsskada i denna blankettguide! Behöver du bostadsbidrag (BTP), ansöker du om det separat, på en särskild blankett som du får på Försäkringskassan. Glöm inte att skicka en kopia av Försäkringskassans beslut om sjukersättning (eller aktivitetsersättning) till AFA Försäkring. Du har rätt till månadsersättning från AGS som komplement till sjuk-/aktivitetsersättningen vars ersättningsnivå är så låg som 64 procent av SGI. 18 BLANKETTGUIDEN

19 Så ser den nya tvåsidiga ansökningsblanketten för sjukersättning ut. Skrivutrymmet är begränsat, så i de flesta fall behöver du skriva på ett separat papper som du skickar in som bilaga. Kryssa i rutorna i avsnitt 5 och 10 att du lämnar bilaga! Sjukersättningsblanketten hittar du på fk_publishing/dokument/blanketter/3030.pdf För unga (19-29 år) gäller aktivitetsersättningsblanketten som finns på www. forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/dokument/blanketter/5007.pdf BLANKETTGUIDEN 19

20 Arbetsskada Om du blir skadad på eller av jobbet ska du alltid göra arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan och till AFA Försäkring. Instruktionerna under detta avsnitt gäller dessa blanketter. Uppgifterna i en noggrant ifylld arbetsskadeanmälan kan också användas som ett redskap i det systematiska arbetsmiljöarbetet på företaget för att förhindra framtida skador. Ersättningar i korthet Från försäkringskassan Försäkringskassan administrerar den lagstadgade LAF-försäkringen (LAF = lagen om arbetsskadeförsäkring). För säkringskassan prövar frågan om arbetsskada alltså frågan om du varit utsatt för skadlig inverkan och samband mellan denna och arbetsoförmågan först om du: har en bestående arbetsoförmåga, eller en arbetsoförmåga som bedöms vara i minst ett år framåt, och om arbetsoförmågan medför att du gör en inkomstförlust på minst en femtondel (7 procent) i förhållande till din tidigare lön. Arbetsoförmågan och inkomstförlusten behöver inte vara lika stor hela tiden, dock minst en femtondel (1/15). Påpeka gärna detta för din läkare. Om läkaren kan ge en prognos som sträcker sig ett år framåt i tiden kan arbetsskadeersättning prövas. Till exempel helt sjukskriven i ett halvt år, halvt sjukskriven i ett halvt år och en fjärdedels sjukskriven i ett halvt år. Exempel: om du får sjukersättning/aktivitetsersättning (tidigare: sjukbidrag/förtidspension) helt eller delvis, eller om du måste byta till ett lägre betalt arbete, eller om behandlande läkare intygar att du kommer att vara sjuk i minst ett år framåt. Det är alltså inte från LAF som du får ersättning under den akuta sjuktiden efter en arbetsskada utan du får sjukpenning från den allmänna sjukförsäkringen enligt lagen om allmän försäkring, AFL. Från LAF kan du få livränta enligt exemplet ovan. Från AFA Försäkring TFA, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, är den kompletterande arbetsskadeförsäkring som ligger i kollektivavtalet. Reglerna för vilka ersättningar som betalas och vid vilken tidpunkt beror på typen av arbetsskada. Några exempel: Vid olycksfall i arbetet får du full ersättning från TFA för inkomstförlust om skadan medför sjukskrivning i minst 15 dagar. Du kan också få andra ersättningar, till exempel för sveda och värk, kostnader samt kvarstående besvär. Vid färdolycksfall lämnas inte ersättning för inkomstförlust. Du får då söka ersättning för inkomstförlust från ägaren och/eller ägarens försäkring, om tåg, spårvagn eller flyg varit inblandat, från den som vållat personskadan, till exempel fastighets ägare eller väghållare som inte halkbekämpat i tid. TFA lämnar ersättning för övriga skadeföljder, till exempel för sveda och värk. OBS! Det är dock mer förmånligt att vända sig direkt till ovanstående. Vid färdolycksfall då trafikförsäkringspliktigt fordon varit inblandat får du söka ersättning från fordonets trafikförsäkring. TFA lämnar inte någon ersättning alls för denna typ av skador. Vid arbetssjukdom lämnar TFA ersättning för kostnader och kvarstående besvär. För inkomstförlust samt sveda och värk krävs dock visat vållande enligt den så kallade vållandeparagrafen i TFAvillkoren. Förutsättningen är att skadan är godkänd av Försäkringskassan eller av AFA Försäkring enligt ILO-listan. Vållandeparagrafen innebär att du måste kunna visa att arbetsgivaren vållat skadan för att få resterande ersättning för inkomstförlust, alltså ersättning utöver den vanliga sjukpenningen och AGS-ersättningen. Från den 1 maj 2003 gäller dessutom att du bara kan få ersättning för sveda och värk vid arbetssjukdom om TFAs Vållandenämnd har slagit fast att arbetsgivaren vållat skadan. Läs mer om detta på sid Utred och anmäl allt! Skyddsronder viktiga i det förebyggande arbetet Skyddsronderna är viktiga för att fånga upp tillbud och olycksfall men också för att i tid upptäckta belastningsskador. Noteringar om besvär är viktiga om besvären inte kan förhindras trots förebyggande åtgärder. I så fall kan anteckningarna ligga till grund för rätt till ersättning. Ta för vana att vid skyddsronder fråga arbetskamraterna om de har fysiska eller psykiska besvär som följd av arbetet och berätta att avsikten är att förebygga skada. Tillbud en varningssignal Massor av händelser på våra arbetsplatser är nästan arbetsskador. En sekund till, en millimeter till och någon skulle ha blivit skadad. Tillbuden är viktiga fingervisningar om att arbetsmiljön inte är fullt så säker som den borde vara. Som tillbud vill vi också räkna in att man går omkring och har ont och värken kan antas bero på arbetet. Det utgör på sikt en risk för att belastnings-/förslitningsskada ska uppstå. Hanteringen av tillbud hör till det praktiska skyddsarbetet på arbetsplatsen. Varje arbetsplats bör därför ha någon form av rutiner för tillbudsanmälan, dokumentation och uppföljning av tillbud. Anmäl alltid tillbud till arbetsledningen och skyddsombudet! När skadan har hänt Oavsett om skadan leder till sjukskrivning eller inte: Alla personskador på arbetet eller färdolycksfall ska anmälas! Både facket och samhället som helhet behöver korrekt statistik om antal och typ av arbetsskador. Särskilt arbetssjukdomarna, till exempel belastnings-/ förslitningsskadorna, är underrapporterade. Det är mycket viktigt att alla arbetssjukdomar anmäls! Anmälan är ett viktigt led i det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, för att förebygga arbetsskador enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift. 20 BLANKETTGUIDEN

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Även om du inte är sjukskriven nu spara och använd denna information. Den är viktig! Det finns nya

Läs mer

Varför är det så krångligt att fylla i blanketter? 4

Varför är det så krångligt att fylla i blanketter? 4 Blankettguiden 2009 Varför är det så krångligt att fylla i blanketter? 4 SJUKDOM De första sjukveckorna 5 AGS-blanketten så fyller du i den 6 Vid föräldraledighet 9 Ersättning från fackets medlemsförsäkringar

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk 1 2009-04 Extra pengar om du blir sjuk fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: är under 65 år; har varit anställd i 90 dagar. Du kan räkna in tidigare anställningar hos privat eller

Läs mer

Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter

Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter 1 Innehåll Så använder du blankettguiden 3 Sjukdom 6 Arbetsskada 36 Arbetslöshet 62 Pension 73 Dödsfall 83 Facket Försäkrar på webben På

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk Extra pengar om du blir sjuk 2013 fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: har varit anställd i 90 dagar hos försäkrad/-e arbetsgivare. har en sjukpenninggrundande inkomst, SGI. är arbetsför

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

2009-04. Om du blir skadad på jobbet

2009-04. Om du blir skadad på jobbet 2 2009-04 Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Om du blir skadad på jobbet

Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet 2013 Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor på

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2012 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA

Om ersättning vid arbetsskada TFA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada TFA April 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada PSA Maj 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL Introduktion Dina avtalsförsäkringar Sjukdom AGS Arbetsskada TFA Arbetslöshet AGB Premiebefrielseförsäkring Ålderdom Avtalspension SAF-LO Dödsfall TGL Sjukdom Sammanfattning av ersättningar Lön Karensdag

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Utgiven i mars 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Utgiven i juni 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,

Läs mer

PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA

PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA Maj 2008 1 Din trygghet om något händer - Avtal om ersättning vid personskada (PSA) Du omfattas av ett avtal via jobbet. Avtalet är ett komplement till den ersättning

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation SEKO Namn Arbetsplats Datum 5 2 Dina avtalsförsäkringar 2012-03 Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Utgiven i november 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag.

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag. Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Augusti 2010 Försäkringsbeskedet innehåller en kortfattad beskrivning av försäkringsskyddet.

Läs mer

För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011

För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011 Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada,

Läs mer

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är

Läs mer

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös.

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Sjukpenning Ordlista A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Föräldraledig Du är föräldraledig när du får föräldrapenning för att du tar hand om ditt barn och

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Försäkringsbesked FÖRSÄKRING. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked FÖRSÄKRING. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked FÖRSÄKRING För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska

Läs mer

ANSÖKAN OM - ersättning från arbetsskadeförsäkringen (LAF) - ersättning från statligt personskadeskydd (LSP) Datum

ANSÖKAN OM - ersättning från arbetsskadeförsäkringen (LAF) - ersättning från statligt personskadeskydd (LSP) Datum ANSÖKAN OM - ersättning från arbetsskadeförsäkringen (LAF) - ersättning från statligt personskadeskydd (LSP) Datum Personnummer 1(3) Sänds till Försäkringskassans inläsningscentral LAF 83988Östersund Vår

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet

Försäkringar i arbetslivet Försäkringar i arbetslivet Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Den svenska socialförsäkringen är lagstadgad. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade

Läs mer

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Förändringar i sjukförsäkringen i Sverige Försäkringsdirektör Birgitta Målsäter Nordiskt möte i Tammerfors 2012, Birgitta Målsäter Sida 1 Varför

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Åter till arbetet 2.0

Åter till arbetet 2.0 Åter till arbetet 2.0 fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering Skriften är framtagen av: Christina Järnstedt, Landsorganisationen i Sverige (gruppens

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson Om du blir sjuk och inte kan arbeta Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson mona.ericsson@forsakringskassan.se Sjuklön Sjukpenning Rehabiliteringskedjan Tidsgränser sjukpenning Övriga förmåner

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i augusti 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkring Premiebefrielseförsäkring Utgiven i januari 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Arbetsskadeförsäkring

Försäkringskassan informerar. Arbetsskadeförsäkring Försäkringskassan informerar GÄLLER FRÅN Arbetsskadeförsäkring 02.06.01 Svensk socialförsäkring Du som bor eller arbetar i Sverige omfattas som regel av svensk socialförsäkring. Socialförsäkringen är uppdelad

Läs mer

Laholms kommuns rehabiliteringspolicy

Laholms kommuns rehabiliteringspolicy Laholms kommuns rehabiliteringspolicy Innehåll Sida Rehabiliteringspolicy syfte 3 Lagtexter 4 Rehabiliteringsprocessen 5 Bilagor Bilaga 1. Checklista rehabilitering. 9 Bilaga 2. Handlingsplan rehabilitering..

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

CHECKLISTA REHABILITERING

CHECKLISTA REHABILITERING CHECKLISTA REHABILITERING För instruktion hur checklistan ska användas: se Namn (den anställde) Personnummer Åtgärd 1 Första kontakt (inom en vecka). Bedömning av sjukskrivningslängd* 2 Rehabiliteringsutredning

Läs mer

36 beslut som har gjort Sverige kallare

36 beslut som har gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Källa: LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2009 19 förändringar i sjukförsäkringen Mindre pengar och tuffare bedömningar Januari 2007 Sänkt tak i sjukförsäkringen Var

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Sjukpenning. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering. 31 maj-1 juni 2017 Stockholm Katarina Bergström & Ann-Charlotte Ohlsson, SKL

Rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering. 31 maj-1 juni 2017 Stockholm Katarina Bergström & Ann-Charlotte Ohlsson, SKL Rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering 31 maj-1 juni 2017 Stockholm Katarina Bergström & Ann-Charlotte Ohlsson, SKL 1 Upplägg för dagarna Hur och var regleras rehabilitering, vilka är parterna?

Läs mer

Till din tjänstepension

Till din tjänstepension Till din tjänstepension För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i mars 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Arbetsskadeförsäkring - lag & kollektivavtal. Frukostmöte 13 oktober 2011 Per Winberg AFA Försäkring

Arbetsskadeförsäkring - lag & kollektivavtal. Frukostmöte 13 oktober 2011 Per Winberg AFA Försäkring Arbetsskadeförsäkring - lag & kollektivavtal Frukostmöte 13 oktober 2011 Per Winberg AFA Försäkring AFA Försäkring försäkrar för ett bättre arbetsliv AFA Försäkring är en försäkringsorganisation som ägs

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio 114 94 Stockholm Datum Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar

Läs mer

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING Om du skadar dig För privat anställda FÖRSÄKRING Utgiven i augusti 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via jobbet.

Läs mer

Frågor och svar om en reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete

Frågor och svar om en reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete PM 2008-06-04 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Catharina Bäck, förhandlingssektionen Sara Kullgren, arbetsrättssektionen Eva Thulin Skantze, arbetslivssektionen Frågor och svar om en reformerad

Läs mer

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering Riktlinjer gällande rehabilitering och arbetsanpassning kommunfullmäktige 2003-09-11 rev. 2016-04-14 Sid 1/7 Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering INLEDNING Arbetsgivaren har

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Om du skadar dig. För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag

Om du skadar dig. För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag Om du skadar dig För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag Utgiven i juli 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar.

Läs mer

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING Om du skadar dig För privat anställda FÖRSÄKRING Utgiven i juni 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via jobbet.

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen Den glömda försäkringen Arbetsskadeförsäkringen är den glömda socialförsäkringen. Allmänhetens och politikernas uppmärksamhet riktas till andra delar av det allmänna försäkringssystemet; ålderspensionsförsäkringen,

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Tobias Nilsson Mitt namn är Tobias och jag är rådgivare för tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd,

Läs mer

SJUKFÖRSÄKRINGENS UTVECKLING ÖVER TID EN JÄMFÖRELSE MELLAN FÖRSÄKRINGSKASSAN OCH AFA FÖRSÄKRING

SJUKFÖRSÄKRINGENS UTVECKLING ÖVER TID EN JÄMFÖRELSE MELLAN FÖRSÄKRINGSKASSAN OCH AFA FÖRSÄKRING SJUKFÖRSÄKRINGENS UTVECKLING ÖVER TID EN JÄMFÖRELSE MELLAN FÖRSÄKRINGSKASSAN OCH AFA FÖRSÄKRING Ersättning från AFA Försäkring vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom Avtalsgruppsjukförsäkring AGS och AGS-KL

Läs mer

RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING

RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANPASSNING OCH REHABILITERING 3 VAD MENAS MED ANPASSNING? 3 VAD ÄR REHABILITERING? 3 ARBETSLEDARENS ANSVAR 4 MEDARBETARENS ANSVAR 4 BEDÖMNING

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2009:1531 Utkom från trycket den 30 december 2009 utfärdad den 17 december 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Om du blir uppsagd. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir uppsagd. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir uppsagd För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Sjukskrivning. och. rehabilitering

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Sjukskrivning. och. rehabilitering TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Sjukskrivning och rehabilitering I arbetsmiljöpolicyn framhåller Hudiksvalls kommun vikten av tidig och aktiv rehabilitering för att sjukskrivna medarbetare så fort det är

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall 2013 Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Om du skulle avlida i yrkesverksam ålder ger fackets livförsäkring ekonomisk hjälp till dina efterlevande make, registrerad

Läs mer

Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning

Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning och rehabilitering Se till att företaget har ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete för att tidigt upptäcka arbetsmiljörisker som kan förorsaka ohälsa

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy Rehabiliteringspolicy I detta dokument kan du läsa om Specmas förebyggande arbete, rehabiliteringsprocessens praktiska arbetsgång samt arbetsgivaren och den enskilde arbetstagarens ansvar. Innehållsförteckning

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL April 2011 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Rehabiliteringskedjan

Rehabiliteringskedjan Löner och yrkesvillkor Sida 1 Rehabiliteringskedjan Hur kan Vision stödja sjukskrivna medlemmar? Den 1 juli 2008 ändrades reglerna för sjukskrivna och rehabiliteringskedjan infördes. Rätten till sjukpenning

Läs mer

Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR NÄRSTÅENDE

Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR NÄRSTÅENDE Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR NÄRSTÅENDE Försäkringskassan för närstående Här hittar du vanliga frågor och svar om försäkringskassan för dig som är närstående till någon som har drabbats

Läs mer

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, personalenheten POLICY Antagen av Diarienummer 1(13) Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun 2 Handlingsplan för rehabilitering Syftet med handlingsplan för rehabilitering är att

Läs mer

1. Inledning. 2. Definitioner

1. Inledning. 2. Definitioner Riktlinjer avseende arbetsanpassning och rehabilitering Beslutat av rektor 2012-10-23, dnr 10-2004-3710. Ersätter tidigare dokument dnr 10-2004-3710 daterat 2004-12-10. 1. Inledning 2. Definitioner 3.

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

1. Rehabiliteringsrutiner

1. Rehabiliteringsrutiner 1. Rehabiliteringsrutiner 2. Rehabiliteringskedjan 3. Checklista vid rehabilitering DOKUMENTNAMN Rehabiliteringsrutiner GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2013-02-11 DOKUMENTTYP Rutiner/checklista BESLUTAT/ANTAGET

Läs mer

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall + FEMAvtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM+ Metalls medlemsförsäkringar och kollektiva försäkringar Att känna trygghet i livet är viktigt. Bra försäkringar är en del av trygghetsnätet.

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m.

6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m. . 1 (8) 6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m. Rätten till lön under sjukfrånvaro 1 Varje arbetstagare har rätt till lön under sjukfrånvaro enligt bestämmelserna i detta kapitel. Dessutom gäller lagen (1991:1047)

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. arbetsintegrerande sociala företag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. arbetsintegrerande sociala företag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom arbetsintegrerande sociala företag Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Hans-Erik Stierna Uppsägning av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2003:422 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svenska Försäkringsföreningen (SFF) 21/9-2009

Svenska Försäkringsföreningen (SFF) 21/9-2009 Svenska Försäkringsföreningen (SFF) 21/9-2009 Jonas Krantz, Områdeschef LFC Sollentuna SSF September 2009 Sida 1 Största förändringen i sjukförsäkringen på 17 år Trädde i kraft den 1 juli 2008 respektive

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Tobias Nilsson Uppsägning av personal Mitt namn är Tobias

Läs mer

Rätt till ersättning föreligger inte heller. för tid då ersättning för förlust av. inkomst kan utges enligt bestämmelserna

Rätt till ersättning föreligger inte heller. för tid då ersättning för förlust av. inkomst kan utges enligt bestämmelserna FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR Försäkringsvillkor m m För avtalsgruppsjukförsäkring 1för anställda hos kommuner, landsting/regioner, Svenska kyrkan m fl () gäller dessa försäkringsvillkor samt de gemensamma försäkringsvillkoren

Läs mer

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson Om du blir sjuk och inte kan arbeta Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson mona.ericsson@forsakringskassan.se Sjuklön Sjukpenning Rehabiliteringskedjan Tidsgränser sjukpenning Försäkringskassans

Läs mer

Åter till arbetet 2.0

Åter till arbetet 2.0 Åter till arbetet 2.0 fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering Skriften är framtagen av: Christina Järnstedt, Landsorganisationen i Sverige (gruppens

Läs mer

Försäkringskassans vision

Försäkringskassans vision Försäkringskassans vision Våra kundlöften Du känner alltid att vi möter dig med respekt och förståelse Du känner alltid att vi gör din vardag tryggare Du känner alltid att vi gör det enkelt för dig Kundlöftena

Läs mer