Anförande av verkställande direktör Leif Östling vid Scanias årsstämma i Södertälje den 5 maj 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anförande av verkställande direktör Leif Östling vid Scanias årsstämma i Södertälje den 5 maj 2011"

Transkript

1 Anförande av verkställande direktör Leif Östling vid Scanias årsstämma i Södertälje den 5 maj 2011 Ärade aktieägare, mina damer och herrar! Nu ska jag ta över och beskriva det år som har gått och hur vi ser framåt. Jag skulle vilja göra det från en annan utgångspunkt än vad vi normalt gör, nämligen hållbar utveckling eller sustainability, som det heter på engelska. För oss handlar det mycket om att tillsammans med våra kunder hitta fram till hållbara transportlösningar över tiden, som är miljövänliga, och säkra fordon ute på vägarna, så att inte människor förolyckas. Vi arbetar även med engagerade medarbetare, som hela tiden vidare utbildas, men det handlar också om medarbetare som vi hjälper om hälsan inte riktigt står dem bi. Scania vill också vara en engagerad samhällsmedborgare. Ett exempel är att vi nu i Södertälje bildar en så kallad friskola, en privat skola för all gymnasial yrkesutbildning. Det gör vi tillsammans med några andra lokala företag för att säkra tillgången välutbildade yrkesarbetare med en gedigen yrkesutbildning. Vi arbetar också med att ständigt minska miljöpåverkan i vår produktion och i övriga delar i företaget. Allt detta har vi formulerat i vad vi kallar för Scanias kärnvärden. Punkt nummer ett är att kunden kommer först. Vårt andra kärnvärde är respekten för alla människor som arbetar i vår organisation. Det tredje kärnvärdet i Scania är alla produkter och tjänster ska levereras med hög kvalitet. Till hög kvalitet är alltid kopplat hög produktivitet och effektivitet. Vad är viktigt för våra kunder? Våra kunder är rörelsedrivande företag, många småföretagare men även medelstora, som genererar intäkter från de kunder som köper transporter av dem. För våra kunder betyder exakt rätt specifikation av fordonet, det vi kallar det skräddarsydda fordonet, väldigt mycket för lastförmåga, tillgänglighet och kapacitet. Kunden behöver support till fordonet. Sådant som inte ska hända, händer trots allt ibland, och då måste kunden få hjälp att se till att fordonet snabbt kommer i drift igen en produktionsutrustning som inte producerar tjänar inga pengar. Tillsammans måste vi arbeta för att göra produkterna mer och mer miljövänliga, och där vet vi att det finns väldigt mycket som kunden/transportören själv kan göra. Och tillsammans med oss kan han göra ännu mer. Vilka kostnader har våra kunder? Ofta står bränsleförbrukningen för mer än 30 % av den totala rörelsekostnaden. Föraren är en annan stor kostnad, men föraren är samtidigt den enskilt viktigaste faktorn för fordonets produktivitet och också för att få ned bränsleförbrukningen och på det viset reducera CO 2 -belastningen från fordonet. Reparationer och underhåll är också en viktig kostnadspost. 1 (8)

2 Kunderna vill få ut mer pengar än vad man ger ut det är ju det som ligger i företagande. Nöjda kunder med ett bra resultat för kunden innebär också ett bra resultat för Scania. Ju mer pengar våra kunder transportörerna tjänar, desto mer pengar tjänar vi det hänger ihop, så enkelt är det och det kommer då er aktieägare till godo. Scania har under senare år haft ett eget åkeri, som vi kallar för Scanias transportlaboratorium, med i dag mer än 20 fordon i drift, också av konkurrerande märken. Detta är för att lära oss hur ett åkeri fungerar, hur intäkter och kostnader hänger ihop och vad som är viktigt för en transportör. Fordonen kör långt, med körsträckor på km om året. De körs helt kommersiellt mellan Södertälje och Zwolle. I snitt har de en förbrukning på 2,6 liter per mil vilket innebär att de konsumerar närmare liter per år. Bränsleförbrukningen skiljer sig mycket det bästa ekipaget klarar sig under 2 liter per mil. Vi har både kvinnliga och manliga förare, och det är faktiskt en av de kvinnliga förarna som har presterat den lägsta bränsleförbrukningen. Utifrån de kunskaper vi har vunnit från vårt transportlaboratorium har vi utvecklat en ekologisk tjänsteprodukt som vi jobbar med kommersiellt, ett program som heter Ecolution by Scania. Om vi tar en standardlastbil ligger förbrukningen på ungefär liter per 100 km. Omsatt i vårt åkeri betyder det ungefär ungefär 55 gram CO 2 per tonkilometer. När vi specialanpassat fordonet, gått igenom reparations- och underhållspaketet och verkligen underhåller fordonet hela tiden, får vi enbart på det sättet ned bränsleförbrukningen per tonkilometer med ungefär 10 % eller till 49 gram CO 2. När vi sedan lägger på förarträning med uppföljning av förarna och det Drivers Support-program som ska hjälpa föraren att köra ekonomiskt genom att ge information, tar vi bort % till i bränsleförbrukning per tonkilometer. Föraren själv och förarens beteende betyder således väldigt mycket för bränsleekonomin. Det gör faktiskt ni också som personbilsförare ni avgör i hög grad vilken bränsleförbrukning ni får i era egna fordon. Sedan kan man ta ytterligare steg, och vi har utvecklat motorer för biobränslen av olika slag, såsom biogas- och etanolmotorer. Då kan man komma ned i 12 gram CO 2 per tonkilometer. Det går alltså att, när vi jobbar igenom det här på ett systematiskt och metodiskt sätt tillsammans med transportören, åkeriet, göra mycket väsentliga miljöförbättringar på våra fordon. Med exakt samma genomsnittshastighet har vi kunnat sänka förbrukningen från i snitt 2,6 liter per mil till under 2. Det är rätt fantastiskt att 35 ton kör omkring på vägarna med knappt två liter i bränsleförbrukning! Omsatt i personbilar motsvarar 35 ton bilar ni kan själva räkna ut hur mycket bränsle alla de personbilarna skulle förbruka per mil. Vi har alltså en väldigt låg CO 2 -belastning per ton som transporteras ute på vägarna. Intressant är att själva fordonet, dragbilen och det släp som hängs på, står för ungefär 10 % av variationen, vädret som vi lätt förstår efter den senaste kalla 2 (8)

3 vintern står också för ungefär 10 % och föraren står för resterande 10 %. Vi ser en total variation på ca 30 %. Det som är viktigt är att krympa denna variation och få ned förbrukningen till det nedre området. Vad kan då allt detta betyda? Normalförbrukningen för ett sådant här fordon utan några insatser alls ligger på omkring liter diesel per år. Det ger en bränslekostnad per år på ungefär 1,2 miljoner svenska kronor. När vi börjar jobba med Ecolution-paketet enbart på själva fordonskombinationen, kan vi sänka förbrukningen ned mot liter eller kronor. De bästa förarna kommer ned ytterligare, och med bästa ekipage kommer man ned i liter för samma typ av fordonskombination när man kör med allt som finns av hjälpmedel och support! Om man kan spara liter per år betyder det ungefär euro, och CO 2 - reduktionen kan bli uppåt ton per år. Det är ett mycket viktigt bidrag till att sänka vår CO 2 -belastning. Det intressanta är att här går ekologi och lönsamhet hand i hand, det finns ingen intressekonflikt. Ju snålare man kör, ju bättre man kör, desto bättre blir ekonomin för våra kunder. Detta är någonting som många kunder har upptäckt, och de efterfrågar i dag vår support och våra produkter i en allt större utsträckning. Hållbara transportlösningar med Scaniabussar Man talar i dag om BRT, som står för Bus Rapid Transport, där man i många av de väldiga megastäderna runt om i världen har lagt upp speciella körfält. Här vet vi att vi har en stor ökning av våra marknader, därför att i dessa stora städer måste man för att över huvud taget komma fram till jobbet förlita sig på allmänna transporter, och då är BRT-system en mycket kostnadseffektiv investering. Man räknar med att, inom inte allför många år, cirka % av jordens befolkning kommer att bo i storstadsområden. Man räknar också med att det behövs enorma investeringar i infrastruktur för att alla de här människorna ska kunna ta sig till sina jobb. Vi vet att kollektivtrafiken kommer att betyda väldigt mycket för framkomligheten. Det sparar enormt mycket tid i megastäderna, men vi kan också se på trafiksituationen i många europeiska städer. Vi behöver mer kollektivtrafik framöver men det sparar också CO 2. Så som trafiksituationen ofta ser ut, med drygt en passagerare i varje personbil under rusningstrafik, ligger CO 2 -belastningen i dag omkring 130 gram per passagerarkilometer. En fullsatt buss avger ca 15 gram, och med etanol går belastningen ned till 6 gram. Det här är något som diskuteras intensivt i storstadsområden, där också luftföroreningar är ett stort hälsoproblem. Därför ser vi detta som en för oss mycket intressant utveckling, som kommer att skapa många nya marknader. Vår bussverksamhet har vuxit mycket bra under senare år. Naturligtvis sysslar vi också med hållbara transportlösningar där Scania är leverantör till företag som har andra produkter men använder våra motorer. Här ser vi ett företag vi samarbetar med, Terex, det tredje största i världen när det 3 (8)

4 gäller den här typen av bygg- och anläggningsutrustning (efter Caterpillar och Komatsu). De kan installera motorer som klarar också 2014 års emissionsbestämmelser för sådan utrustning utan att behöva göra några omfattande konstruktionsändringar. Här har vi skapat en bra marknad i dag, en marknad som också växer kraftigt. För support av allt detta krävs ett stort globalt försäljnings- och servicenät. Scania finns i dag på över ställen globalt av dem finns i Europa. Expansionen sker nu i första hand utanför Europa. En del äger vi själva, men för den större delen har vi partners, fristående företagare som har tagit upp vår verksamhet och jobbar med våra produkter med vår vägledning så att de ska kunna göra ett bra jobb. Totalt är det närmare som arbetar i det här ledet har vi anställda själva, och ungefär utanför Scania. I år har vår bussverksamhet 100-årsjubileum, de första bussarna började säljas Ett antal av dem gick faktiskt till S:t Petersburg i Ryssland, så 2010 kunde vi fira 100 år i Ryssland en av våra äldsta marknader, faktiskt. För att fokusera på kundens rörelseresultat måste vi investera en betydande del av vårt rörelseresultat i utveckling. Vi fortsätter att investera i Scanias verksamhet. Under de senaste tio åren har vi lagt ungefär 27 miljarder svenska kronor i att utveckla nya produkter, både hårdvara i form av fordon och tjänster, och vi kommer att fortsätta att jobba på med betydande investeringar åren som kommer. Vi bygger hela tiden upp ny kunskap om kunderna, och vi jobbar med vårt modulära tänkande inte bara när det gäller våra produkter, hårdvaran, utan nu kommer det också in på tjänsterna olika tjänstepaket som vi sedan kan kombinera ihop på ett smart sätt, som precis passar för kundens behov för att kunna upprätthålla en hållbar drift av sin fordonsflotta. Det innebär också att satsningen på låga CO 2 -värden fortsätter. Vi har visat att inte bara motorn är viktig därvidlag, utan i hög grad körbeteendet hos dem som använder fordonen. Hållbara transportlösningar och motorutveckling Vi har just introducerat nästa generation motorer i fordon, Euro 6. Det är det emissionssteg som kommer att gälla inom EU från slutet av Vi har utvecklat teknologierna själva och i fortsatt samarbete med en amerikansk motortillverkare som heter Cummins. Med de nya teknologierna klarar vi av att behålla bränsleekonomin på samma nivå som i Euro 5. Det har funnits farhågor i industrin att Euro 6-motorerna CO 2 -mässigt skulle bli sämre än Euro 5-motorerna genom en högre bränsleförbrukning, men jag måste säga att våra tekniker har gjort ett mycket bra arbete att komma ned på samma nivå. Människorna i organisationen är företagets absolut största tillgång. Kunskapen som vi har, på alla nivåer, inom alla discipliner, hos alla individer som arbetar på Scania är otroligt utslagsgivande för både kvaliteten på de produkter vi producerar och för effektiviteten i organisationen. Man kan säga att kvalitet och produktivitet är två sidor av samma mynt, de hänger oerhört intimt samman. 4 (8)

5 Vi måste hela tiden utbilda våra medarbetare och anrika kunskap för att kunna nå ständiga förbättringar i organisationen. Nu har vi hållit på med detta arbete i snart 15 år. Vi trodde att vi skulle upptäcka allt slöseri som fanns i organisationen inom fem sex år men det tar aldrig slut, det finns alltid någonting nytt som kan förbättras. Det intressanta är att med ett bra engagemang och en bra kunskap hos alla, oberoende av var i hierarkin man befinner sig, kan vi få en fantastisk utväxling på människors kunskap och en fantastisk förbättring av arbetsmetoder. Och det finns ingen konflikt i detta, utan kan man arbeta lättare och smartare med mindre risk är det ingen som tackar nej det är ju precis vad man vill som medarbetare i ett företag! Vi fokuserar mycket på metoder och metodutveckling, vi har mycket mindre av resultatstyrning. Vi har mål, men vi vet att för att nå målen måste vi utveckla metoder för att nå dit, och vi måste göra det tillsammans med våra medarbetare. I stort sett samma principer som vi har använt länge i produktionen använder vi nu inom forskning och utveckling, och även i försäljnings- och serviceledet och det blir bara bättre och bättre! Vi har en ledningsmodell som vi kallar Scaniahuset, där vi utgår från att kartlägga normalläget och försöka förstå vad det egentligen är man gör. Ofta tror man att man vet vad man gör i en organisation, men det är förvånande hur lite man faktiskt vet när man väl börjar titta på det ordentligt. För många blir det en aha-upplevelse: Oj då, fungerar det verkligen på det här viset? När man väl har den kunskapen, har man ett läge att börja förbättra ifrån, för då har man en referenspunkt för att ta ett steg mot förbättring. I förbättringsarbetet prioriterar vi först säkerhet och miljö, sedan kommer kvalitet, sedan kommer leveransprecision och ekonomi men aldrig äventyras en medarbetares säkerhet med arbetsmetoder, maskinutrustning eller vad det nu kan vara som används i företaget. Scania arbetar tvärfunktionellt, man jobbar ihop från försäljning, marknadsföring tillsammans med forskning och utveckling, produktion och inköp. Vi har sett och vet av erfarenhet att det är viktigt att ha en kritisk massa av kunskaper genom att föra ihop olika discipliner, för då kan man attrahera duktiga människor som kan börja i en disciplin och gå över i en annan disciplin och på det sättet göra en bra karriär inom företaget. Detta bidrar till en förståelse av helheten, men också till att det går ganska snabbt att lösa problem i en sådan miljö. Det blir mycket mindre av hierarki, utan man samlar dem som är kunniga från olika discipliner, sätter sig samman och hittar lösningar. Det är bra teamwork! Vår ordförande var inne på vad som hände Med en utbildad personal, fokus på korta leveranstider och vissa nyanställningar kunde vi snabbt öka produktivitetsutvecklingen i företaget mätt som antal fordon per anställd i produktionen. Toppåret 2008 låg vi kvartal 3 4 på omkring 7,5. Nu är vi tillbaka på samma output igen! Detta var möjligt tack vare att vi nådde en bra överenskommelse med de fackliga företrädarna under 2009 och 2010, att behålla 5 (8)

6 fast anställd personal mot att de under den tid som de inte behövdes i produktionen eller i våra serviceverkstäder kunde använda den tiden för att utveckla kompetens. Nu har detta kommit tillbaka i form av en mycket fin produktivitetsutveckling, och jag vill tacka de fackliga representanterna här för det mycket fina samarbete vi har haft, så att vi kunde nå fram till en så bra lösning. Frisknärvaron någon sade att vi jobbar hårdare och hårdare, fler fordon per anställd. Nja, riktigt så är det nu inte vi jobbar smartare och smartare, och vi ser att man tycker om det. Detta ger trivsel och skapar engagemang, och vi har nått en mycket låg frånvaro och en hög närvaro i våra anläggningar, genom att jobba på det här sättet. Det finns alltså ingen intressekonflikt mellan hög produktivitet och effektivitet å ena sidan och en hög närvaro å andra sidan. Vi mäter energiförbrukningen i megawatt per fordon och kan gå tillbaka till talet, då vi låg kring 40 MW per fordon. Över en lång period har vi successivt tagit bit för bit av detta genom att bland annat ta hand om en hel del av den värme som finns i olika processer och återcirkulera den i form av uppvärmning av byggnader och anläggningar. Här ser man hur energiförbrukningen per fordon har minskat, och ytterligare minskningar är möjliga. Visionen framåt är att någon gång under andra halvan av detta årtionde, dvs mellan 2015 och 2020, nå upp till fordon dubbelt så mycket som i dag. Detta har vi alla möjligheter att göra med oförändrat antal anställda. Vi jobbar mot att öka effektiviteten i vår produktion från de 8 fordon per anställd som vi har i dag till 15 under denna period. Det ska vi göra genom fortsatt utbildning och fortsatt metodutveckling av hur vi arbetar, inte genom att ladda på med stora investeringar i högautomatiserad och komplicerad maskinutrustning. Det är en kombination av bägge bitarna: maskiner och människor, och inte minst kunskaper kring hur vi arbetar med de system som vi har. Det innebär att vi inom samma fabriksyta som vi har i dag har möjlighet att fördubbla vår output av fordon, vi behöver inte bygga mer anläggningar! Men vi behöver investera lite grann här och där för att kunna klara detta. Vi tar nu det första steget mot de genom att gå upp i teknisk kapacitet från till Det är mycket måttliga investeringar som krävs, vilket kommer att ge oss mycket gynnsamma återbetalningstider på de investeringar som vi gör. Förutsättningen är att marknaden finns där, men det är jag rätt övertygad om att den kommer att göra. Följer vi kurvan från 2010 och några år bakåt, ser vi att det har varit en mycket hög efterfrågan i Latinamerika. Vi ser hur kurvan ryckte mellan till 2010 med en i princip fördubblad marknad. Sydamerika drivs i hög grad av en stor efterfrågan på mineraler av olika slag, som det finns gott om i Sydamerika. I Chile och Peru är det koppar, zink och silver, och Brasilien är en stor leverantör av järnmalm. Men det råder också stor efterfrågan på jordbruksprodukter från Sydamerika. De som efterfrågar mineraler och jordbruksprodukter är de asiatiska ekonomierna, i första hand Kina och det kinesisktalande området. 6 (8)

7 Det har kommit in mycket pengar i Sydamerika från exporten av råvaror och jordbruksprodukter, och de pengarna har cirkulerat in i ekonomin. Välståndet och människornas köpkraft har ökat, och det innebär att konsumtionen generellt har ökat. Således är det inte bara exporten av malmer och jordbruksprodukter utan också en kraftig konsumtionsökning som ligger bakom behovet av transporter i Latinamerika. I Europa är bilden lite splittrad. I de länder som ligger norr om Alperna, med en ekonomi inriktad på produktion av högkvalificerade tekniska produkter, är efterfrågan god och växer hela tiden. Mer tveksamt är det i Medelhavsområdet, där har vi större problem att få i gång marknaderna. Men det kommer säkert att successivt rätta till sig. Vi har en bra bit kvar till de vi hade toppåren 2006 och 2007 men det kommer! I nästa block, som vi kallar Eurasia, ingår Ryssland, Ukraina och centralasiatiska ekonomier som Kazakstan, Uzbekistan osv, ser vi nu hur marknaden kommer tillbaka kraftigt. Framför allt är det en mycket kraftig ökning av efterfrågan på den ryska marknaden. Vi har i S:t Petersburg en fabrik, i hyrda lokaler det var en bra lösning vi fann under krisåret 2009 där vi har kapacitet att gå upp till fordon per år. Det finns också mer kapacitet att hämta där. Men vi kommer att få etablera oss i en egen, ägd produktionsanläggning i framtiden den här hyr vi under den närmaste två-treårsperioden. Asien uppvisar en stark efterfrågan. Där räknar vi in Mellanöstern med ett antal länder som går väldigt bra, t ex Turkiet, trots de problem som finns i vissa andra länder. På den asiatiska marknaden har vi sett en stark efterfrågan på lastbilar i gruvnäringen. Vi ser också en bra efterfrågan på våra produkter i länder som Korea, Taiwan, Hongkong, och nu har det också börjat komma en bra efterfrågan på en typ av produkter som vi har i Kina. Även efterfrågan på bussar var väldigt bra, framför allt bussar i stadstrafik för att ta hand om det stora behovet av transporter som nu växer fram i och med att storstadsområdena expanderar så enormt kraftigt som de gör. Det blev ett rekordresultat Vi såg där effekterna av fyradagarsveckan och all utbildning som vi hade lagt in, som resulterade i en fin effektivitetsutveckling. Vi har haft en bra kostnadsdisciplin. Jag skulle säga att vi har gått verkligt stärkta ut ur krisen med kraftigt ökat självförtroende höll vi ungefär 40 % av produktionsnivån jämfört med ett år innan ett otroligt hårt slag för en organisation som vår. Sedan får man erkänna att vi hade en del medvind 2010 av den starka brasilianska valutan och från valutasäkringar, så lite av resultatförbättringen har vi inte skapat själva utan det har kommit till på annat sätt. Siffror 2010: leveranser, en nettoomsättning på nästan 80 miljarder, ett bra rörelseresultat, en bra vinst per aktie och en avkastning på sysselsatt kapital som närmar sig 40 %. 7 (8)

8 Första kvartalet 2011 har vi haft leveranser, bra nettoomsättning, bra rörelseresultat och en avkastning på eget kapital på nästan 44 %. Det som har gått emot oss under första kvartalet i år jämfört med förra året är att den svenska kronan har blivit betydligt starkare. Det är dyrare att producera i det här landet relativt andra länder. Scaniaaktiens utveckling har varit god. Den gick ju ned kraftigt i slutet av 2008 och under 2009, men tittar man på den totala avkastningen, inklusive utdelningar, är det en försvarligt god utveckling sedan början av förra årtiondet. Sedan 2003 har det varit en stadig utveckling uppåt, och Scaniaaktien har klart överstigit index under den perioden. Det är just den här perioden som jag tycker det är intressant att titta på en akties utveckling i verkstadsindustrin, där vi befinner oss, där vi har långa investeringscykler och långa bearbetningstider på olika marknader. Det tar tid! Därför bör man anlägga ett perspektiv på cirka tio år då kan man se om jag har gjort ett bra jobb för er som är aktieägare eller inte. Till sist, alla medarbetare och fackliga ledare som sitter här: Ett stort tack från företagsledningens sida för fantastiskt fina prestationer under 2010, ett väldigt gott samarbete och en otroligt fin uppslutning kring vårt företag. Tack ska ni ha! 8 (8)

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu.

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. Ecolution by Scania Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. by Scania Ecolution by Scania utan tunga transporter stannar världen. De är en grundläggande nödvändighet för att vi till exempel ska

Läs mer

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt.

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014 Aktieägare och gäster, Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Vi fortsätter att öka närvaron i världen samt att utöka

Läs mer

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift.

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift. PRESS info P10902SE / Per-Erik Nordström 22 september 2010 Bättre för miljön, bra för affärerna Ecolution by Scania Ecolution by Scania kallas en ny serie gröna produkter och tjänster som hjälper transportörer

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Varje stad kräver sin egen uträkning. Hur ser din kalkyl ut?

Varje stad kräver sin egen uträkning. Hur ser din kalkyl ut? SCANIA CITYWIDE Scania bedriver en aktiv produktutveckling och produktförbättring. Scania förbehåller sig därför rätten att utan föregående meddelande genomföra ändringar av konstruktioner, specifikationer,

Läs mer

Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 15 april 2013

Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 15 april 2013 Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 15 april 2013 Herr ordförande, kära aktieägare Det är bäst att släppa ned det här entouraget innan vi kör igång. Ja, välkomna

Läs mer

www.tomtom.com/business

www.tomtom.com/business www.tomtom.com/business WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet av fordonen för att sänka

Läs mer

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat 23042012_WORKsmart_ECO_bro_SE WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat www.tomtom.com/business Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Lyft för buss. Rapporten. Rörelsemarginalen. på fortsatt rekordhög nivå.

Lyft för buss. Rapporten. Rörelsemarginalen. på fortsatt rekordhög nivå. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 4 2010 % Rörelsemarginal 20 16 12 8 4 0-08 -09-09 -09-09 -10-10 -10-10 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Rapporten. Rörelsemarginalen på fortsatt rekordhög

Läs mer

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC Förkortad restid SWARCO NORDIC Ökad säkerhet Förbättrad miljö Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO I First in Traffic Solutions. MARGINELLT BÄTTRE SIGNALER GER STORA VINSTER

Läs mer

From juni 2012 tankar vi Preems Evolution.2-diesel, med 30% förnybar råvara.

From juni 2012 tankar vi Preems Evolution.2-diesel, med 30% förnybar råvara. Sex bilar med olika motorstyrka och utväxling, i en jakt för att hitta den för uppdraget optimala dragbilen. För enkelhetens skull lackerade i olika färger. From juni 2012 tankar vi Preems Evolution.2-diesel,

Läs mer

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken.

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken. Miljöfordon och förnybara drivmedel Vad kan vi göra här och nu? Klicka Möjligheter här för att ändra och format begränsningar på Upplägg Utmaningar och mål Möjligheter och begränsningar Vad kan vi göra

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter OKQ8 Mot fossiloberoende transporter Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade stationer 3 150 stationer med 2 000 hyrbilar

Läs mer

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler I går, vid en sammankomst av det tredje parlamentet, och elva månader efter

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

Vägen till ETT lyckat samarbete

Vägen till ETT lyckat samarbete Vägen till ETT lyckat samarbete Lena Larsson & Lennart Cider AB Volvo År 2 År 3 År 4 År 5 Vision Projektmål År 1 Strategi Aktivitet 2010-10-19 Bild 1 Miljöhänsyn Ett av Volvos Kärnvärden Minska CO 2 utsläppen

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

En ny standard för skog och väg

En ny standard för skog och väg En ny standard för skog och väg i samarbete med Alucar, Kilafors och MST Nu spränger vi hållbarhetsgränsen för timmerekipage! Jag heter Bosse Hjelm. Många i åkeribranschen känner säkert till mig sedan

Läs mer

Scania på IAA: Hållbarhet och tjänster som gynnar kunderna i fokus

Scania på IAA: Hållbarhet och tjänster som gynnar kunderna i fokus PRESS info 1 juli 2014 Scania på IAA: Hållbarhet och tjänster som gynnar kunderna i fokus Scania Citywide med Scanias hybridsystem Nya innovationer som ger betydande bränslebesparing Ny 13-litersmotor

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Fakta och myter om Peak Car

Fakta och myter om Peak Car Fakta och myter om Peak Car Text och produktion: Scantech Strategy Advisors 2014. Finns Peak Car? I samhällsdebatten förekommer ibland uttrycket Peak Car. Betydelsen av Peak Car varierar, men syftet är

Läs mer

Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date

Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date 2014 var effektiviseringarnas år 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET 2012 2013

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment Simulator för optimering av miljö- och kostnadseffektivitet Problemställning Bakgrund Anläggningsmaskiner och lastbilar används i en mängd olika applikationer över hela världen. Miljöpåverkan och kostnader

Läs mer

Tjänster växer. Möjligheter att ta en större del av servicemarknaden > SID 4 5

Tjänster växer. Möjligheter att ta en större del av servicemarknaden > SID 4 5 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 1 2014 % Rörelsemarginal 20 16 12 8 4 0-12 -12-12 -12-13 -13-13 -13-14 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Rapporten. Högre leveranser och servicevolymer hade

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Mat eller Motor. - hur långt kommer vi med vår åkermark? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 4 juli, 2013

Mat eller Motor. - hur långt kommer vi med vår åkermark? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 4 juli, 2013 Mat eller Motor - hur långt kommer vi med vår åkermark? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 4 juli, 2013 Macklean insikter 2 Rapportens konklusioner i korthet 1. Vi kan producera mat till 10 miljarder

Läs mer

RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & OEC. www.aktivborshandel.se

RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & OEC. www.aktivborshandel.se RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & Open end certifikat Så fungerar Open end certifikat Vad kan man handla Avgifter Ett exempel - RICI Råvaruindex RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & RBS öppnar

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Vision Norra Sverige en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening Bildades 2008 Kansli med 10 personer i Stockholm Driver 15-20 parallella utvecklingsprojekt (bebyggelse, mobilitet, system) www.sust.se Citylogistik

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag.

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag. Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig Sveriges ledande transport- och logistikföretag. 1 Schenker AG - ledande leverantör av integrerade logistiktjänster Med en omsättning på 6,225 miljoner

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska:

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska: Miljöpolicy Med bibehållen god lönsamhet skall vi bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, genom att erbjuda och utveckla effektiva transport- och logistiklösningar, med låg miljöbelastning. Det innebär

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Det tredje kärnvärdet handlar just om att varje dag och till varje kund leverera produkter och tjänster av hög kvalitet.

Det tredje kärnvärdet handlar just om att varje dag och till varje kund leverera produkter och tjänster av hög kvalitet. Anförande av VD Martin Lundstedt vid årsstämman 2013 Bästa aktieägare! Mina damer och herrar, kolleger Detta är som ni alla vet min första stämma som VD och koncernchef för Scania, och naturligtvis är

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bild 1 Herr ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar. Bild 2 Holmens rörelsereresultat för 2005 blev 1 973 mnkr och i stort

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Innovation. Rapporten. Scania rapporterar

Innovation. Rapporten. Scania rapporterar EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 2 2008 % Rörelsemarginal 20 17 14 11 8-06 -06-06 -07-07 -07-07 -08-08 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Rapporten. Scania rapporterar rekordresultat. > SID

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Lönsamt miljöfokus. Rapporten Marginalen rekordhöga 18 procent. Scania hjälper kunder att minska utsläppen > SID 4 5

Lönsamt miljöfokus. Rapporten Marginalen rekordhöga 18 procent. Scania hjälper kunder att minska utsläppen > SID 4 5 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 3 2010 % Rörelsemarginal 20 16 12 8 4 0-08 -08-09 -09-09 -09-10 -10-10 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Rapporten Marginalen rekordhöga 18 procent. > SID 2

Läs mer

Scania och gasmotorer. Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB

Scania och gasmotorer. Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB 1 Scania och gasmotorer Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB Agenda Bakgrund kring Scania Drivkrafter för hållbara transporter Biodrivmedel CNG/LNG Transportutrustning Lastbilar och Bussar

Läs mer

Scania delårsrapport januari september 2015

Scania delårsrapport januari september 2015 27 oktober 2015 Scania delårsrapport januari september 2015 Sammanfattning av de första nio månaderna 2015 Rörelseresultatet steg med 11 procent till 7 046 MSEK (6 356) Nettoomsättningen steg med 6 procent

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser 2014-11-14 Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser Inledning I detta månadsbrev har vi delat upp prisdiskussionen i tre delar; kort sikt (Q1-15), medellång sikt (år 2015) samt lång sikt. För analysen

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

EKONOMIKUNSKAP FÖR GYMNASIET

EKONOMIKUNSKAP FÖR GYMNASIET EKONOMIKUNSKAP FÖR GYMNASIET TILLÄGGSMATERIAL Christer Lindholm ÖVNINGAR till del 1 1. Placera in följande ekonomiska beslut i rätt kategori (privatekonomi, företagsekonomi, samhällsekonomi). a) Att köpa

Läs mer

WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan

WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan Anteckningar 27 januari 2015 Transportinköpspanelen Dan Andersson, Árni Halldorsson och Sara Rogerson, Chalmers Vilka effekter uppkommer

Läs mer

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Exekutiv sammanfattning: Boliden är ett välskött bolag med bra operationell effektivtet. Bolaget verkar på en måttligt attraktiv marknad men har dock en stabil position

Läs mer

2014-01-01-2014-06-30

2014-01-01-2014-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport, jan-jun 2014, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

På väg mot hållbara transporter

På väg mot hållbara transporter volvo trucks. driving progress På väg mot hållbara transporter Volvo Lastvagnar och miljön Volvo Truck Corporation www.volvotrucks.com RSP 20100100002 Svenska. Tryckt i Sverige. På väg mot hållbara transporter.

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 Stockholm 5 Mars Ylva Öhrnell Miljö- och Kvalitetschef DHL TRANSPORTER PÅ JÄRNVÄG Viktigt för att nå vårt miljömål

Läs mer

obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige

obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige 1 avajer och klänningar växer som bekant inte i tikerna, och bomullen växer inte

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter 2014-01-31 Per-Henrik Evebring 2009-06-23 Stora Enso Skog AB premiärtåg 30/6-2008 Stockarydsterminalen AB premiärtåg 1/9-2008 Skogs- & bränslesortiment

Läs mer

Fakta om transporter 2012

Fakta om transporter 2012 Fakta om transporter 2012 En sammanställning från TransportGruppen Hur ser transportnäringen ut? Godsterminaler, lager, magasin 3% Övrig kollektivtrafik 4% *Handel med och serviceverkstäder för motorfordon

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

EXPORTCHEFSINDEX EMI TREDJE KVARTALET 2015 25 AUGUSTI 2015 MAURO GOZZO, CHEFEKONOM

EXPORTCHEFSINDEX EMI TREDJE KVARTALET 2015 25 AUGUSTI 2015 MAURO GOZZO, CHEFEKONOM EXPORTCHEFSINDEX EMI TREDJE KVARTALET 15 25 AUGUSTI 15 MAURO GOZZO, CHEFEKONOM BUSINESS SWEDEN 25 AUGUSTI 15 EXPORTCHEFSINDEX AUGUSTI 15 Exportchefsindex (Export Managers Index, EMI) konstrueras av svaren

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

Anförande av VD Martin Lundstedt vid årsstämman 2014

Anförande av VD Martin Lundstedt vid årsstämman 2014 Page 1 (9) Anförande av VD Martin Lundstedt vid årsstämman 2014 Bästa aktieägare, inbjudna gäster, kolleger, vänner! Det är en stor ära för mig att stå här som vd i dag och berätta om 2013, som var ett

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0007N Företagsanalys Datum Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Beatrice Beskriva processen med att

Läs mer

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND Q2 2010 RTS Index utfall för det andra kvartalet 2010 visar att det totala antalet resenärer som reser via rederier till/från våra kuster (-5 procent), via flyg (-2 procent) och via tåg (-1 procent) sjunker

Läs mer

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bakgrund Utsläppen från transportsektorn var 2005 ca 20 miljoner ton

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson

http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson Hur kan vi leva hållbart? Earth Hour 2014-03-29, kl. 20.30-21.30 Vad menas med hållbarhet? Tänk er en lök med 3 skal: Social hållbarhet (målet) Ekonomisk

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Drivmedel Bensin Diesel Flygfotogen Flygbensin Bunkerolja Naturgas Biogas Dimetyleter Etanol FAME HVO Syntetisk diesel El Metanol Fossil Fossil Fossil

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se Lennart Östblom www.kommunanalys.se Arbetar med att samla in bearbeta analysera sammanställa presentera information om Sveriges kommuner och deras verksamhet Personbilar 2009 till 2013 Ökning 3,3 procent

Läs mer

I konvoj mot hållbara transporter

I konvoj mot hållbara transporter EN TIDNING TILL SCANIAS INTRESSENTER KVARTAL 2 214 % 2 Rörelsemarginal 16 12 8 4-12 -12-12 -13-13 -13-13 -14-14 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Rapporten. Oförändrad marginal jämfört med andra kvartalet

Läs mer

Hållbar Materialförsörjning. Sven Brodin

Hållbar Materialförsörjning. Sven Brodin Hållbar Materialförsörjning Sven Brodin Ca 415.000m3 = 600.000 ton Från presentation 2011 Dessa mängder ska Tyresö kommun transportera under 5-6 år. Från presentation 2011 Till varje km väg som ska byggas

Läs mer

Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan

Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan Summering för kvalitetsredovisning 2013 2013-08-22 www.sustainable-approach.se Hållbarhetsanalys 2013 Under 2013 tog miljöarbetet på Myrsjöskolan ett stort steg framåt. I

Läs mer