Anförande av verkställande direktör Leif Östling vid Scanias årsstämma i Södertälje den 5 maj 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anförande av verkställande direktör Leif Östling vid Scanias årsstämma i Södertälje den 5 maj 2011"

Transkript

1 Anförande av verkställande direktör Leif Östling vid Scanias årsstämma i Södertälje den 5 maj 2011 Ärade aktieägare, mina damer och herrar! Nu ska jag ta över och beskriva det år som har gått och hur vi ser framåt. Jag skulle vilja göra det från en annan utgångspunkt än vad vi normalt gör, nämligen hållbar utveckling eller sustainability, som det heter på engelska. För oss handlar det mycket om att tillsammans med våra kunder hitta fram till hållbara transportlösningar över tiden, som är miljövänliga, och säkra fordon ute på vägarna, så att inte människor förolyckas. Vi arbetar även med engagerade medarbetare, som hela tiden vidare utbildas, men det handlar också om medarbetare som vi hjälper om hälsan inte riktigt står dem bi. Scania vill också vara en engagerad samhällsmedborgare. Ett exempel är att vi nu i Södertälje bildar en så kallad friskola, en privat skola för all gymnasial yrkesutbildning. Det gör vi tillsammans med några andra lokala företag för att säkra tillgången välutbildade yrkesarbetare med en gedigen yrkesutbildning. Vi arbetar också med att ständigt minska miljöpåverkan i vår produktion och i övriga delar i företaget. Allt detta har vi formulerat i vad vi kallar för Scanias kärnvärden. Punkt nummer ett är att kunden kommer först. Vårt andra kärnvärde är respekten för alla människor som arbetar i vår organisation. Det tredje kärnvärdet i Scania är alla produkter och tjänster ska levereras med hög kvalitet. Till hög kvalitet är alltid kopplat hög produktivitet och effektivitet. Vad är viktigt för våra kunder? Våra kunder är rörelsedrivande företag, många småföretagare men även medelstora, som genererar intäkter från de kunder som köper transporter av dem. För våra kunder betyder exakt rätt specifikation av fordonet, det vi kallar det skräddarsydda fordonet, väldigt mycket för lastförmåga, tillgänglighet och kapacitet. Kunden behöver support till fordonet. Sådant som inte ska hända, händer trots allt ibland, och då måste kunden få hjälp att se till att fordonet snabbt kommer i drift igen en produktionsutrustning som inte producerar tjänar inga pengar. Tillsammans måste vi arbeta för att göra produkterna mer och mer miljövänliga, och där vet vi att det finns väldigt mycket som kunden/transportören själv kan göra. Och tillsammans med oss kan han göra ännu mer. Vilka kostnader har våra kunder? Ofta står bränsleförbrukningen för mer än 30 % av den totala rörelsekostnaden. Föraren är en annan stor kostnad, men föraren är samtidigt den enskilt viktigaste faktorn för fordonets produktivitet och också för att få ned bränsleförbrukningen och på det viset reducera CO 2 -belastningen från fordonet. Reparationer och underhåll är också en viktig kostnadspost. 1 (8)

2 Kunderna vill få ut mer pengar än vad man ger ut det är ju det som ligger i företagande. Nöjda kunder med ett bra resultat för kunden innebär också ett bra resultat för Scania. Ju mer pengar våra kunder transportörerna tjänar, desto mer pengar tjänar vi det hänger ihop, så enkelt är det och det kommer då er aktieägare till godo. Scania har under senare år haft ett eget åkeri, som vi kallar för Scanias transportlaboratorium, med i dag mer än 20 fordon i drift, också av konkurrerande märken. Detta är för att lära oss hur ett åkeri fungerar, hur intäkter och kostnader hänger ihop och vad som är viktigt för en transportör. Fordonen kör långt, med körsträckor på km om året. De körs helt kommersiellt mellan Södertälje och Zwolle. I snitt har de en förbrukning på 2,6 liter per mil vilket innebär att de konsumerar närmare liter per år. Bränsleförbrukningen skiljer sig mycket det bästa ekipaget klarar sig under 2 liter per mil. Vi har både kvinnliga och manliga förare, och det är faktiskt en av de kvinnliga förarna som har presterat den lägsta bränsleförbrukningen. Utifrån de kunskaper vi har vunnit från vårt transportlaboratorium har vi utvecklat en ekologisk tjänsteprodukt som vi jobbar med kommersiellt, ett program som heter Ecolution by Scania. Om vi tar en standardlastbil ligger förbrukningen på ungefär liter per 100 km. Omsatt i vårt åkeri betyder det ungefär ungefär 55 gram CO 2 per tonkilometer. När vi specialanpassat fordonet, gått igenom reparations- och underhållspaketet och verkligen underhåller fordonet hela tiden, får vi enbart på det sättet ned bränsleförbrukningen per tonkilometer med ungefär 10 % eller till 49 gram CO 2. När vi sedan lägger på förarträning med uppföljning av förarna och det Drivers Support-program som ska hjälpa föraren att köra ekonomiskt genom att ge information, tar vi bort % till i bränsleförbrukning per tonkilometer. Föraren själv och förarens beteende betyder således väldigt mycket för bränsleekonomin. Det gör faktiskt ni också som personbilsförare ni avgör i hög grad vilken bränsleförbrukning ni får i era egna fordon. Sedan kan man ta ytterligare steg, och vi har utvecklat motorer för biobränslen av olika slag, såsom biogas- och etanolmotorer. Då kan man komma ned i 12 gram CO 2 per tonkilometer. Det går alltså att, när vi jobbar igenom det här på ett systematiskt och metodiskt sätt tillsammans med transportören, åkeriet, göra mycket väsentliga miljöförbättringar på våra fordon. Med exakt samma genomsnittshastighet har vi kunnat sänka förbrukningen från i snitt 2,6 liter per mil till under 2. Det är rätt fantastiskt att 35 ton kör omkring på vägarna med knappt två liter i bränsleförbrukning! Omsatt i personbilar motsvarar 35 ton bilar ni kan själva räkna ut hur mycket bränsle alla de personbilarna skulle förbruka per mil. Vi har alltså en väldigt låg CO 2 -belastning per ton som transporteras ute på vägarna. Intressant är att själva fordonet, dragbilen och det släp som hängs på, står för ungefär 10 % av variationen, vädret som vi lätt förstår efter den senaste kalla 2 (8)

3 vintern står också för ungefär 10 % och föraren står för resterande 10 %. Vi ser en total variation på ca 30 %. Det som är viktigt är att krympa denna variation och få ned förbrukningen till det nedre området. Vad kan då allt detta betyda? Normalförbrukningen för ett sådant här fordon utan några insatser alls ligger på omkring liter diesel per år. Det ger en bränslekostnad per år på ungefär 1,2 miljoner svenska kronor. När vi börjar jobba med Ecolution-paketet enbart på själva fordonskombinationen, kan vi sänka förbrukningen ned mot liter eller kronor. De bästa förarna kommer ned ytterligare, och med bästa ekipage kommer man ned i liter för samma typ av fordonskombination när man kör med allt som finns av hjälpmedel och support! Om man kan spara liter per år betyder det ungefär euro, och CO 2 - reduktionen kan bli uppåt ton per år. Det är ett mycket viktigt bidrag till att sänka vår CO 2 -belastning. Det intressanta är att här går ekologi och lönsamhet hand i hand, det finns ingen intressekonflikt. Ju snålare man kör, ju bättre man kör, desto bättre blir ekonomin för våra kunder. Detta är någonting som många kunder har upptäckt, och de efterfrågar i dag vår support och våra produkter i en allt större utsträckning. Hållbara transportlösningar med Scaniabussar Man talar i dag om BRT, som står för Bus Rapid Transport, där man i många av de väldiga megastäderna runt om i världen har lagt upp speciella körfält. Här vet vi att vi har en stor ökning av våra marknader, därför att i dessa stora städer måste man för att över huvud taget komma fram till jobbet förlita sig på allmänna transporter, och då är BRT-system en mycket kostnadseffektiv investering. Man räknar med att, inom inte allför många år, cirka % av jordens befolkning kommer att bo i storstadsområden. Man räknar också med att det behövs enorma investeringar i infrastruktur för att alla de här människorna ska kunna ta sig till sina jobb. Vi vet att kollektivtrafiken kommer att betyda väldigt mycket för framkomligheten. Det sparar enormt mycket tid i megastäderna, men vi kan också se på trafiksituationen i många europeiska städer. Vi behöver mer kollektivtrafik framöver men det sparar också CO 2. Så som trafiksituationen ofta ser ut, med drygt en passagerare i varje personbil under rusningstrafik, ligger CO 2 -belastningen i dag omkring 130 gram per passagerarkilometer. En fullsatt buss avger ca 15 gram, och med etanol går belastningen ned till 6 gram. Det här är något som diskuteras intensivt i storstadsområden, där också luftföroreningar är ett stort hälsoproblem. Därför ser vi detta som en för oss mycket intressant utveckling, som kommer att skapa många nya marknader. Vår bussverksamhet har vuxit mycket bra under senare år. Naturligtvis sysslar vi också med hållbara transportlösningar där Scania är leverantör till företag som har andra produkter men använder våra motorer. Här ser vi ett företag vi samarbetar med, Terex, det tredje största i världen när det 3 (8)

4 gäller den här typen av bygg- och anläggningsutrustning (efter Caterpillar och Komatsu). De kan installera motorer som klarar också 2014 års emissionsbestämmelser för sådan utrustning utan att behöva göra några omfattande konstruktionsändringar. Här har vi skapat en bra marknad i dag, en marknad som också växer kraftigt. För support av allt detta krävs ett stort globalt försäljnings- och servicenät. Scania finns i dag på över ställen globalt av dem finns i Europa. Expansionen sker nu i första hand utanför Europa. En del äger vi själva, men för den större delen har vi partners, fristående företagare som har tagit upp vår verksamhet och jobbar med våra produkter med vår vägledning så att de ska kunna göra ett bra jobb. Totalt är det närmare som arbetar i det här ledet har vi anställda själva, och ungefär utanför Scania. I år har vår bussverksamhet 100-årsjubileum, de första bussarna började säljas Ett antal av dem gick faktiskt till S:t Petersburg i Ryssland, så 2010 kunde vi fira 100 år i Ryssland en av våra äldsta marknader, faktiskt. För att fokusera på kundens rörelseresultat måste vi investera en betydande del av vårt rörelseresultat i utveckling. Vi fortsätter att investera i Scanias verksamhet. Under de senaste tio åren har vi lagt ungefär 27 miljarder svenska kronor i att utveckla nya produkter, både hårdvara i form av fordon och tjänster, och vi kommer att fortsätta att jobba på med betydande investeringar åren som kommer. Vi bygger hela tiden upp ny kunskap om kunderna, och vi jobbar med vårt modulära tänkande inte bara när det gäller våra produkter, hårdvaran, utan nu kommer det också in på tjänsterna olika tjänstepaket som vi sedan kan kombinera ihop på ett smart sätt, som precis passar för kundens behov för att kunna upprätthålla en hållbar drift av sin fordonsflotta. Det innebär också att satsningen på låga CO 2 -värden fortsätter. Vi har visat att inte bara motorn är viktig därvidlag, utan i hög grad körbeteendet hos dem som använder fordonen. Hållbara transportlösningar och motorutveckling Vi har just introducerat nästa generation motorer i fordon, Euro 6. Det är det emissionssteg som kommer att gälla inom EU från slutet av Vi har utvecklat teknologierna själva och i fortsatt samarbete med en amerikansk motortillverkare som heter Cummins. Med de nya teknologierna klarar vi av att behålla bränsleekonomin på samma nivå som i Euro 5. Det har funnits farhågor i industrin att Euro 6-motorerna CO 2 -mässigt skulle bli sämre än Euro 5-motorerna genom en högre bränsleförbrukning, men jag måste säga att våra tekniker har gjort ett mycket bra arbete att komma ned på samma nivå. Människorna i organisationen är företagets absolut största tillgång. Kunskapen som vi har, på alla nivåer, inom alla discipliner, hos alla individer som arbetar på Scania är otroligt utslagsgivande för både kvaliteten på de produkter vi producerar och för effektiviteten i organisationen. Man kan säga att kvalitet och produktivitet är två sidor av samma mynt, de hänger oerhört intimt samman. 4 (8)

5 Vi måste hela tiden utbilda våra medarbetare och anrika kunskap för att kunna nå ständiga förbättringar i organisationen. Nu har vi hållit på med detta arbete i snart 15 år. Vi trodde att vi skulle upptäcka allt slöseri som fanns i organisationen inom fem sex år men det tar aldrig slut, det finns alltid någonting nytt som kan förbättras. Det intressanta är att med ett bra engagemang och en bra kunskap hos alla, oberoende av var i hierarkin man befinner sig, kan vi få en fantastisk utväxling på människors kunskap och en fantastisk förbättring av arbetsmetoder. Och det finns ingen konflikt i detta, utan kan man arbeta lättare och smartare med mindre risk är det ingen som tackar nej det är ju precis vad man vill som medarbetare i ett företag! Vi fokuserar mycket på metoder och metodutveckling, vi har mycket mindre av resultatstyrning. Vi har mål, men vi vet att för att nå målen måste vi utveckla metoder för att nå dit, och vi måste göra det tillsammans med våra medarbetare. I stort sett samma principer som vi har använt länge i produktionen använder vi nu inom forskning och utveckling, och även i försäljnings- och serviceledet och det blir bara bättre och bättre! Vi har en ledningsmodell som vi kallar Scaniahuset, där vi utgår från att kartlägga normalläget och försöka förstå vad det egentligen är man gör. Ofta tror man att man vet vad man gör i en organisation, men det är förvånande hur lite man faktiskt vet när man väl börjar titta på det ordentligt. För många blir det en aha-upplevelse: Oj då, fungerar det verkligen på det här viset? När man väl har den kunskapen, har man ett läge att börja förbättra ifrån, för då har man en referenspunkt för att ta ett steg mot förbättring. I förbättringsarbetet prioriterar vi först säkerhet och miljö, sedan kommer kvalitet, sedan kommer leveransprecision och ekonomi men aldrig äventyras en medarbetares säkerhet med arbetsmetoder, maskinutrustning eller vad det nu kan vara som används i företaget. Scania arbetar tvärfunktionellt, man jobbar ihop från försäljning, marknadsföring tillsammans med forskning och utveckling, produktion och inköp. Vi har sett och vet av erfarenhet att det är viktigt att ha en kritisk massa av kunskaper genom att föra ihop olika discipliner, för då kan man attrahera duktiga människor som kan börja i en disciplin och gå över i en annan disciplin och på det sättet göra en bra karriär inom företaget. Detta bidrar till en förståelse av helheten, men också till att det går ganska snabbt att lösa problem i en sådan miljö. Det blir mycket mindre av hierarki, utan man samlar dem som är kunniga från olika discipliner, sätter sig samman och hittar lösningar. Det är bra teamwork! Vår ordförande var inne på vad som hände Med en utbildad personal, fokus på korta leveranstider och vissa nyanställningar kunde vi snabbt öka produktivitetsutvecklingen i företaget mätt som antal fordon per anställd i produktionen. Toppåret 2008 låg vi kvartal 3 4 på omkring 7,5. Nu är vi tillbaka på samma output igen! Detta var möjligt tack vare att vi nådde en bra överenskommelse med de fackliga företrädarna under 2009 och 2010, att behålla 5 (8)

6 fast anställd personal mot att de under den tid som de inte behövdes i produktionen eller i våra serviceverkstäder kunde använda den tiden för att utveckla kompetens. Nu har detta kommit tillbaka i form av en mycket fin produktivitetsutveckling, och jag vill tacka de fackliga representanterna här för det mycket fina samarbete vi har haft, så att vi kunde nå fram till en så bra lösning. Frisknärvaron någon sade att vi jobbar hårdare och hårdare, fler fordon per anställd. Nja, riktigt så är det nu inte vi jobbar smartare och smartare, och vi ser att man tycker om det. Detta ger trivsel och skapar engagemang, och vi har nått en mycket låg frånvaro och en hög närvaro i våra anläggningar, genom att jobba på det här sättet. Det finns alltså ingen intressekonflikt mellan hög produktivitet och effektivitet å ena sidan och en hög närvaro å andra sidan. Vi mäter energiförbrukningen i megawatt per fordon och kan gå tillbaka till talet, då vi låg kring 40 MW per fordon. Över en lång period har vi successivt tagit bit för bit av detta genom att bland annat ta hand om en hel del av den värme som finns i olika processer och återcirkulera den i form av uppvärmning av byggnader och anläggningar. Här ser man hur energiförbrukningen per fordon har minskat, och ytterligare minskningar är möjliga. Visionen framåt är att någon gång under andra halvan av detta årtionde, dvs mellan 2015 och 2020, nå upp till fordon dubbelt så mycket som i dag. Detta har vi alla möjligheter att göra med oförändrat antal anställda. Vi jobbar mot att öka effektiviteten i vår produktion från de 8 fordon per anställd som vi har i dag till 15 under denna period. Det ska vi göra genom fortsatt utbildning och fortsatt metodutveckling av hur vi arbetar, inte genom att ladda på med stora investeringar i högautomatiserad och komplicerad maskinutrustning. Det är en kombination av bägge bitarna: maskiner och människor, och inte minst kunskaper kring hur vi arbetar med de system som vi har. Det innebär att vi inom samma fabriksyta som vi har i dag har möjlighet att fördubbla vår output av fordon, vi behöver inte bygga mer anläggningar! Men vi behöver investera lite grann här och där för att kunna klara detta. Vi tar nu det första steget mot de genom att gå upp i teknisk kapacitet från till Det är mycket måttliga investeringar som krävs, vilket kommer att ge oss mycket gynnsamma återbetalningstider på de investeringar som vi gör. Förutsättningen är att marknaden finns där, men det är jag rätt övertygad om att den kommer att göra. Följer vi kurvan från 2010 och några år bakåt, ser vi att det har varit en mycket hög efterfrågan i Latinamerika. Vi ser hur kurvan ryckte mellan till 2010 med en i princip fördubblad marknad. Sydamerika drivs i hög grad av en stor efterfrågan på mineraler av olika slag, som det finns gott om i Sydamerika. I Chile och Peru är det koppar, zink och silver, och Brasilien är en stor leverantör av järnmalm. Men det råder också stor efterfrågan på jordbruksprodukter från Sydamerika. De som efterfrågar mineraler och jordbruksprodukter är de asiatiska ekonomierna, i första hand Kina och det kinesisktalande området. 6 (8)

7 Det har kommit in mycket pengar i Sydamerika från exporten av råvaror och jordbruksprodukter, och de pengarna har cirkulerat in i ekonomin. Välståndet och människornas köpkraft har ökat, och det innebär att konsumtionen generellt har ökat. Således är det inte bara exporten av malmer och jordbruksprodukter utan också en kraftig konsumtionsökning som ligger bakom behovet av transporter i Latinamerika. I Europa är bilden lite splittrad. I de länder som ligger norr om Alperna, med en ekonomi inriktad på produktion av högkvalificerade tekniska produkter, är efterfrågan god och växer hela tiden. Mer tveksamt är det i Medelhavsområdet, där har vi större problem att få i gång marknaderna. Men det kommer säkert att successivt rätta till sig. Vi har en bra bit kvar till de vi hade toppåren 2006 och 2007 men det kommer! I nästa block, som vi kallar Eurasia, ingår Ryssland, Ukraina och centralasiatiska ekonomier som Kazakstan, Uzbekistan osv, ser vi nu hur marknaden kommer tillbaka kraftigt. Framför allt är det en mycket kraftig ökning av efterfrågan på den ryska marknaden. Vi har i S:t Petersburg en fabrik, i hyrda lokaler det var en bra lösning vi fann under krisåret 2009 där vi har kapacitet att gå upp till fordon per år. Det finns också mer kapacitet att hämta där. Men vi kommer att få etablera oss i en egen, ägd produktionsanläggning i framtiden den här hyr vi under den närmaste två-treårsperioden. Asien uppvisar en stark efterfrågan. Där räknar vi in Mellanöstern med ett antal länder som går väldigt bra, t ex Turkiet, trots de problem som finns i vissa andra länder. På den asiatiska marknaden har vi sett en stark efterfrågan på lastbilar i gruvnäringen. Vi ser också en bra efterfrågan på våra produkter i länder som Korea, Taiwan, Hongkong, och nu har det också börjat komma en bra efterfrågan på en typ av produkter som vi har i Kina. Även efterfrågan på bussar var väldigt bra, framför allt bussar i stadstrafik för att ta hand om det stora behovet av transporter som nu växer fram i och med att storstadsområdena expanderar så enormt kraftigt som de gör. Det blev ett rekordresultat Vi såg där effekterna av fyradagarsveckan och all utbildning som vi hade lagt in, som resulterade i en fin effektivitetsutveckling. Vi har haft en bra kostnadsdisciplin. Jag skulle säga att vi har gått verkligt stärkta ut ur krisen med kraftigt ökat självförtroende höll vi ungefär 40 % av produktionsnivån jämfört med ett år innan ett otroligt hårt slag för en organisation som vår. Sedan får man erkänna att vi hade en del medvind 2010 av den starka brasilianska valutan och från valutasäkringar, så lite av resultatförbättringen har vi inte skapat själva utan det har kommit till på annat sätt. Siffror 2010: leveranser, en nettoomsättning på nästan 80 miljarder, ett bra rörelseresultat, en bra vinst per aktie och en avkastning på sysselsatt kapital som närmar sig 40 %. 7 (8)

8 Första kvartalet 2011 har vi haft leveranser, bra nettoomsättning, bra rörelseresultat och en avkastning på eget kapital på nästan 44 %. Det som har gått emot oss under första kvartalet i år jämfört med förra året är att den svenska kronan har blivit betydligt starkare. Det är dyrare att producera i det här landet relativt andra länder. Scaniaaktiens utveckling har varit god. Den gick ju ned kraftigt i slutet av 2008 och under 2009, men tittar man på den totala avkastningen, inklusive utdelningar, är det en försvarligt god utveckling sedan början av förra årtiondet. Sedan 2003 har det varit en stadig utveckling uppåt, och Scaniaaktien har klart överstigit index under den perioden. Det är just den här perioden som jag tycker det är intressant att titta på en akties utveckling i verkstadsindustrin, där vi befinner oss, där vi har långa investeringscykler och långa bearbetningstider på olika marknader. Det tar tid! Därför bör man anlägga ett perspektiv på cirka tio år då kan man se om jag har gjort ett bra jobb för er som är aktieägare eller inte. Till sist, alla medarbetare och fackliga ledare som sitter här: Ett stort tack från företagsledningens sida för fantastiskt fina prestationer under 2010, ett väldigt gott samarbete och en otroligt fin uppslutning kring vårt företag. Tack ska ni ha! 8 (8)

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu.

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. Ecolution by Scania Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. by Scania Ecolution by Scania utan tunga transporter stannar världen. De är en grundläggande nödvändighet för att vi till exempel ska

Läs mer

Anförande av VD Leif Östling vid Scanias bolagsstämma den 4 maj 2006

Anförande av VD Leif Östling vid Scanias bolagsstämma den 4 maj 2006 Anförande av VD Leif Östling vid Scanias bolagsstämma den 4 maj 2006 Först av allt vill jag som vd i företaget hälsa både nytillkomna och gamla aktieägare hjärtligt välkomna till årsstämman 2006. Och ett

Läs mer

VD Leif Östlings tal vid Scanias bolagsstämma 7 maj 2002

VD Leif Östlings tal vid Scanias bolagsstämma 7 maj 2002 VD Leif Östlings tal vid Scanias bolagsstämma 7 maj 2002 Mina damer och herrar, aktieägare och stämmodeltagare. Hjärtligt välkomna till årets bolagsstämma här i "gamla Folkets Hus" i Södertälje. Ännu ett

Läs mer

Verkställande direktören Leif Östlings anförande vid Scanias bolagsstämma i Södertälje den 3 maj 2004

Verkställande direktören Leif Östlings anförande vid Scanias bolagsstämma i Södertälje den 3 maj 2004 1 (5) Verkställande direktören Leif Östlings anförande vid Scanias bolagsstämma i Södertälje den 3 maj 2004 Mina damer och herrar, aktieägare, stämmodeltagare! Hjärtligt välkomna till årets bolagsstämma

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt.

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014 Aktieägare och gäster, Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Vi fortsätter att öka närvaron i världen samt att utöka

Läs mer

Preliminärt resultat för Scania 1998

Preliminärt resultat för Scania 1998 1 (5) N99008SE / C 1999-01-18 Preliminärt resultat för Scania 1998 Scanias styrelse beslutade idag att lämna följande preliminära resultat för Scania 1998 samt en bedömning av utsikterna för 1999. Med

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000 2001-02-06 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000 Rörelseresultatet översteg 5 miljarder kronor och vi nådde en tvåsiffrig marginal för Scaniaprodukter. Dessutom infriade Scania målet om ett

Läs mer

From juni 2012 tankar vi Preems Evolution.2-diesel, med 30% förnybar råvara.

From juni 2012 tankar vi Preems Evolution.2-diesel, med 30% förnybar råvara. Sex bilar med olika motorstyrka och utväxling, i en jakt för att hitta den för uppdraget optimala dragbilen. För enkelhetens skull lackerade i olika färger. From juni 2012 tankar vi Preems Evolution.2-diesel,

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift.

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift. PRESS info P10902SE / Per-Erik Nordström 22 september 2010 Bättre för miljön, bra för affärerna Ecolution by Scania Ecolution by Scania kallas en ny serie gröna produkter och tjänster som hjälper transportörer

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

www.tomtom.com/business

www.tomtom.com/business www.tomtom.com/business WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet av fordonen för att sänka

Läs mer

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat 23042012_WORKsmart_ECO_bro_SE WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat www.tomtom.com/business Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Årsstämma 2008. Mina damer och herrar, aktieägare och anställda,

Årsstämma 2008. Mina damer och herrar, aktieägare och anställda, Årsstämma 2008 Mina damer och herrar, aktieägare och anställda, Fjärde året i rad med förbättrat rörelseresultat Under 2007 höjde styrelsen för Alfa Laval målet för rörelsemarginalen (EBITA) till 15 procent

Läs mer

Övervinna krisen med beslutsamhet

Övervinna krisen med beslutsamhet Övervinna krisen med beslutsamhet och visioner Bård Stenberg Adm. Direktör MAN Last og Buss AS MAN Center Scandinavia Man Last og Buss AS Bård Stenberg 2009-10-14 1 Hva skjer med produsentene i forhold

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

VD Leif Östlings tal vid Scanias bolagsstämma den 25 april 2003

VD Leif Östlings tal vid Scanias bolagsstämma den 25 april 2003 1 (5) VD Leif Östlings tal vid Scanias bolagsstämma den 25 april 2003 Mina damer och herrar, aktieägare, stämmodeltagare, hjärtligt välkomna till årets bolagsstämma här i Södertälje! Ännu ett framgångsrikt

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

5. TJÄNSTEPRODUKTION. Tjänsteföretag. Sammanfattande bedömning. Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter?

5. TJÄNSTEPRODUKTION. Tjänsteföretag. Sammanfattande bedömning. Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter? . TJÄNSTEPRODUKTION Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter? Gör ni riktiga förkalkyler och kontrolleras utfallet efteråt? Planeras beläggningen så att ni kan utnyttja

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013 Så når vi Volvokoncernens fulla potential 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET Omorganisation & strategi Omfattande produktförnyelse Driva organisk tillväxt

Läs mer

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC Förkortad restid SWARCO NORDIC Ökad säkerhet Förbättrad miljö Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO I First in Traffic Solutions. MARGINELLT BÄTTRE SIGNALER GER STORA VINSTER

Läs mer

Uppgift 8, s. 9. Märk substantivets form efter genitiv (omistusmuodon jälkeen)

Uppgift 8, s. 9. Märk substantivets form efter genitiv (omistusmuodon jälkeen) Facit Företag Uppgift 8, s. 9 1. S-gruppen ökade sin marknadsandel. 2. Antalet produktionsanläggningar fördubblades. 3. I fjol/förra året minskade antalet dotterbolag. 4. Den ökade konkurrensen har minskat

Läs mer

ett åkeri som tar ansvar

ett åkeri som tar ansvar ett åkeri som tar ansvar Oskarsson & Nilsson Åkeri AB Ett företag som går framåt Oskarsson o Nilsson Åkeri AB startades redan 1966 av Bengt-Olof Nilsson och XXX Oskarsson och blev snabbt ett pålitligt

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Olof Faxander, VD & Koncernchef

Olof Faxander, VD & Koncernchef Årsstämma 2010 Olof Faxander, VD & Koncernchef 2009 Ett turbulent stålår Efter en exceptionellt svag marknad under första halvåret, skedde en viss återhämtning under slutet av året Under en stor del av

Läs mer

Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 15 april 2013

Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 15 april 2013 Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 15 april 2013 Herr ordförande, kära aktieägare Det är bäst att släppa ned det här entouraget innan vi kör igång. Ja, välkomna

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Hans Kungliga Höghet Landsbygdsministern Bästa Guldmedaljörer, Årets Mjölkbonde Mina Damer och Herrar

Hans Kungliga Höghet Landsbygdsministern Bästa Guldmedaljörer, Årets Mjölkbonde Mina Damer och Herrar 2015-04-13 Det talade ordet gäller! Palle Borgströms inledningstal Guldmedaljen 2015 Hans Kungliga Höghet Landsbygdsministern Bästa Guldmedaljörer, Årets Mjölkbonde Mina Damer och Herrar Det är en ära

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Stefan Palmgren Senior Vice President Powertrain Production

Stefan Palmgren Senior Vice President Powertrain Production Stefan Palmgren Senior Vice President Powertrain Production Leverantör av kompletta transportlösningar Produkter Tjänster Finansiering Lastbilar Verkstäder Operationell leasing Bussar Serviceavtal Finansiell

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

Vägen till ETT lyckat samarbete

Vägen till ETT lyckat samarbete Vägen till ETT lyckat samarbete Lena Larsson & Lennart Cider AB Volvo År 2 År 3 År 4 År 5 Vision Projektmål År 1 Strategi Aktivitet 2010-10-19 Bild 1 Miljöhänsyn Ett av Volvos Kärnvärden Minska CO 2 utsläppen

Läs mer

Intryck från företagsbesök i Kina

Intryck från företagsbesök i Kina Intryck från företagsbesök i Kina Under en intensiv vecka besökte jag svenska bolag i och runt Shanghai och träffade dessutom ett par rådgivare till nordiska bolag med intressen i Kina. Några generella

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Borås 20170522 Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Redogörelse första kvartalet 2017 Efter en försening gällande att bli listade på Aktietorget 2016 så är vi nu äntligen

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska:

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska: Miljöpolicy Med bibehållen god lönsamhet skall vi bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, genom att erbjuda och utveckla effektiva transport- och logistiklösningar, med låg miljöbelastning. Det innebär

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Export Marknad Transporter

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ett rekordår för svensk turism

Ett rekordår för svensk turism 2014 Ett rekordår för svensk turism Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46

Läs mer

Vd Karl-Johan Perssons anförande vid H&M:s årsstämma 2016

Vd Karl-Johan Perssons anförande vid H&M:s årsstämma 2016 Vd Karl-Johan Perssons anförande vid H&M:s årsstämma 2016 God eftermiddag allihopa, och mycket välkomna till H&M:s årsstämma 2016. Det är roligt att se att så många av er har kommit hit i dag. 2015 I KORTHET

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

En av Europas starkaste möbelbranscher och sju andra fakta om Möbelnationen Sverige

En av Europas starkaste möbelbranscher och sju andra fakta om Möbelnationen Sverige En av Europas starkaste möbelbranscher och sju andra fakta om Möbelnationen Sverige Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige. Januari 2014 Om rapporten Denna rapport är en sammanfattning baserad

Läs mer

International Business Report med fokus på Ryssland

International Business Report med fokus på Ryssland International Business Report med fokus på Ryssland 24 april 2014 Peter Bodin, vd Monica Söderlund, head of tax Vad tror företagen om framtiden? Ryssland vs Sverige Sverige & Ryssland, företagsledares

Läs mer

Stockholm 11 september, Bäste aktieägare,

Stockholm 11 september, Bäste aktieägare, Stockholm 11 september, 2002 Bäste aktieägare, Årets första kvartal kännetecknades av låga försäljningsvolymer under framförallt januari och februari. Försäljning förbättrades därefter men den har inte

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Volvo Group Headquarters Media relations & Corporate reputation

Volvo Group Headquarters Media relations & Corporate reputation Volvo Group 2014 Volvo koncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella

Läs mer

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt.

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt. PRESSMEDDELANDE Stockholm den 30 september 2002 ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2002 Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som

Läs mer

Lyft för buss. Rapporten. Rörelsemarginalen. på fortsatt rekordhög nivå.

Lyft för buss. Rapporten. Rörelsemarginalen. på fortsatt rekordhög nivå. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 4 2010 % Rörelsemarginal 20 16 12 8 4 0-08 -09-09 -09-09 -10-10 -10-10 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Rapporten. Rörelsemarginalen på fortsatt rekordhög

Läs mer

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment Simulator för optimering av miljö- och kostnadseffektivitet Problemställning Bakgrund Anläggningsmaskiner och lastbilar används i en mängd olika applikationer över hela världen. Miljöpåverkan och kostnader

Läs mer

Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date

Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date 2014 var effektiviseringarnas år 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET 2012 2013

Läs mer

Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst betalande

Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst betalande Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst betalande Artikel i Svensk Gris med knorr nr 8-2009. Se nästa sida. 5 Per K och Paw M jämför grispriser och lönsamhet Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst

Läs mer

Resultatet minskade till mindre än hälften mot året innan och vinsten per aktie blev 3 kronor och 61 öre.

Resultatet minskade till mindre än hälften mot året innan och vinsten per aktie blev 3 kronor och 61 öre. Ärade aktieägare, herr ordförande 2009 var det mest utmanande året för SKF på många, många år. Den kraftiga nedgången i ekonomin påverkade nästan alla verksamheter och regioner i världen, men 2009 var

Läs mer

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 2014 Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen Ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag Nettoomsättning: 93* miljarder SEK Idag 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 Dubbelt upp klimatsmarta mål för de gröna näringarna. Sverige har några av världens mest ambitiösa mål för klimat- och energiomställningen. Så

Läs mer

Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO

Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 6,1 mdr kr 2015/16 49 länder 5 000 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange Export till fler än 100 länder 93% av försäljning utanför

Läs mer

Varje stad kräver sin egen uträkning. Hur ser din kalkyl ut?

Varje stad kräver sin egen uträkning. Hur ser din kalkyl ut? SCANIA CITYWIDE Scania bedriver en aktiv produktutveckling och produktförbättring. Scania förbehåller sig därför rätten att utan föregående meddelande genomföra ändringar av konstruktioner, specifikationer,

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

PRESSKONFERENS 29 JUNI 2017

PRESSKONFERENS 29 JUNI 2017 H & M Hennes & Mauritz AB PRESSKONFERENS 29 JUNI 2017 SEXMÅNADERSRAPPORT 2017 KARL-JOHAN PERSSON VD NILS VINGE IR-ANSVARIG ANN-SOFIE JOHANSSON CREATIVE ADVISOR ANDRA KVARTALET 2017 Försäljning inklusive

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

service & after sales The sideloader specialist

service & after sales The sideloader specialist service & after sales The sideloader specialist 2 Världsledande och alltid nära våra kunder HAMMAR Maskin AB utvecklar, tillverkar och marknadsför en mobil självlastande containerutrustning, sidlastare,

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar 1 Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Produkter Gruv-, bygg- och anläggningsutrustning Kompressorer Industriverktyg Maskinuthyrning

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet Lojalitet levererar hållbara resultat och skapar långsiktigt lönsamhet för våra kunder ü Lojalitet skapar lönsamhet åt våra kunder genom kvalitetsarbete och

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

EKONOMIKUNSKAP FÖR GYMNASIET

EKONOMIKUNSKAP FÖR GYMNASIET EKONOMIKUNSKAP FÖR GYMNASIET TILLÄGGSMATERIAL Christer Lindholm ÖVNINGAR till del 1 1. Placera in följande ekonomiska beslut i rätt kategori (privatekonomi, företagsekonomi, samhällsekonomi). a) Att köpa

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan

WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan Anteckningar 27 januari 2015 Transportinköpspanelen Dan Andersson, Árni Halldorsson och Sara Rogerson, Chalmers Vilka effekter uppkommer

Läs mer

Miljöledning Ecotraffic

Miljöledning Ecotraffic Miljöledning Ecotraffic Ecotraffic AB Postadress Box 1159 131 26 Nacka Strand Besöksadress Kungsholmstorg 16 112 21 Stockholm +46-(0)8-545 168 00 info@ecotraffic.se http://www.ecotraffic.se orgnr: 556473-0215

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 KLIPPAN är en ledande producent av specialpapper för den grafiska industrin med en total kapacitet om 200 000 ton per år. Produktionen sker vid de tre bruken i Klippan, Lessebo och Mölndal. Klippan den

Läs mer

Premiär för Stockholms nya elbusslinje

Premiär för Stockholms nya elbusslinje Premiär för Stockholms nya elbusslinje publ icerat av U L O 1 6 MA RS 201 5 SID A F Ö R U TSKRIF T Kraften kommer från ovan. Två av Stockholms nya laddhybridbussar, Volvo Electric Hybrid, vid laddstationen

Läs mer

Gröna bränslen för tunga dieselfordon Patrik Thärnå

Gröna bränslen för tunga dieselfordon Patrik Thärnå Gröna bränslen för tunga dieselfordon Patrik Thärnå Product manager Franchise and Factory sales 118 years of industrial history 1891 Company founded 1897 First car 1902 First truck 1905 First industrial

Läs mer