Soneras trådlösa kommunikationstjänster för företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Soneras trådlösa kommunikationstjänster för företag"

Transkript

1 Soneras trådlösa kommunikationstjänster för företag (20)

2 Abonnemang Sonera Exakt Pro Sonera Exakt Pro är ett helhetspaket som innehåller ett samtals- och meddelandepaket samt internetförbindelse för ett pris. Priset för helhetspaketet bestäms av vilka samtals-, meddelande- och internetpaket som väljs. De minuter som ingår i Sonera Exakt Pro-samtalspaketet kan användas för samtal och videosamtal i Finland. De meddelanden som ingår i meddelandepaketet kan användas för sändning av sms och mms i Finland. Internetförbindelsen kan användas i Finland i enlighet med valt paket. Samtals-, meddelande- och internetpaketen kan användas inte bara i nätet i Finland utan även utomlands i TeliaSoneras nät i Norden och Baltikum, utan extra kostnad. I meddelande- och samtalspaketen för Sonera Exakt Pro ingår även samtal och videosamtal samt sms och mms från Finland till Norden och Baltikum (till Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland och Litauen). Exakt Pro-paketens surfhastigheter är tillgängliga med den användningsmängd som det valda paketet innehåller (Pro N 25 Gt, Pro L 5 Gt, Pro M 3 Gt, Pro S 0,5 Gt). Till Sonera Exakt Pro-abonnemanget kan anslutas högst fyra stycken Pro Surfkort och en Multi-SIM-tjänst. Pro Surfkort använder huvudabonnemangets internetpaket. Pro Surfkort saknar samtalsfunktion. För sms och mms faktureras enligt användning. För Pro Surfkort-tjänsten faktureras enligt gällande prislista. Alla priser är moms 0 %. Sonera Exakt Pro N /mån. 25 timmar samtal, 500 meddelanden och surf i 4G-nätet med hastigheten 150 Mbit/s. Sonera Exakt Pro L /mån. 50 timmar samtal, 500 meddelanden och surf i 4G-nätet med hastigheten 150 Mbit/s. Sonera Exakt Pro M /mån. 20 timmar samtal, 500 meddelanden och surf i 4G-nätet med hastigheten 150 Mbit/s. Sonera Exakt Pro S /mån. 4 timmar samtal, 500 meddelanden och surf i 4G-nätet med hastigheten 150 Mbit/s. Uppkopplingsavgift för samtal 0.00 /samtal för abonnemanget 3.15 för abonnemanget som självservice 0.00 Avgift för ändring av paket 3.15 Avgift för ändring av paket som självservice 0.00 Sms från Finland till utlandet /st. Sms från Finland till Norden och Baltikum utan extra kostnad. Mms från Finland till utlandet 0.32 /st Mms från Finland till Norden och Baltikum utan extra kostnad. Överskjutande sms och mms 0.08 /st. Överskjutande samtal och videosamtal 0.08 /st. Datasamtal pris per minut 0.08 /min Uppkopplingsavgift för datasamtal 0.09 /samtal Tilläggspaket till surfpaket 1 GB/st Tilläggspaket som debiteras automatiskt Högst 5 st. Tilläggspaket som kan beställas 1.50 /GB 1.50 /GB Sonera Pro Surfkort Pro Surfkort 6.90 /mån/st 0.00 Sonera Multi-SIM ansluten till Sonera Pro -abonnemang vid självservice 6.90 /mån/abonnemang 3.15 /abonnemang 0.00 /abonnemang Prioriterad data -tjänst vid självservice 5.00 /mån /abonnemang 0.00 /abonnemang Sonera Bas för företag Sonera Bas-abonnemanget faktureras enligt användning. Det går inte att ansluta paket till abonnemanget. Alla priser är moms 0 %. 2 (20)

3 för abonnemanget 1.54 /mån. för abonnemanget 3.20 Pris per minut /påbörjad min Sms /st. Sms från Finland till utlandet 0.24 /st. Mms 0.32 /st. Mms från Finland till utlandet 0.32 /st Videosamtal till alla nät 0.15 /min Pris på dataöverföring (hastigheten 21 Mbit/s) 0.65 /påbörjad timme Maximidebitering för dataöverföring 1.54 /dag Datasamtal pris per minut 0.06 /min Uppkopplingsavgift för datasamtal 0.09 /samtal Sonera Företagsabonnemang Inga rabatter ges på priserna. Om ingen annan dataöverföringstjänst är aktiverad för ett företagsabonnemang, används tjänsten Sonera Data Bas för överföringen /abonnemang 4.00 /mån/abonnemang Minimidebitering/samtal Sms till alla abonnemang /st 40) Mms 0.32 /st. Mms från Finland till utlandet 0.32 /st. Datasamtal pris per minut 0.08 /min Uppkopplingsavgift för datasamtal 0.09 /samtal Samtal 40) Företagsinterna samtal (mobil-mobil) /min Samtal till Sonera mobilabonnemang och övriga abonnemang, alla tider /min Minimidebitering/samtal Samtalspaket 300 Innehåller 300 minuter inrikes samtal 38) /mån 11) Minimidebitering för trafik som överstiger minutgränsen/samtal Sonera Flexabonnemang /mån Sms till alla abonnemang /medd. Företagsinterna samtal (mobil-mobil) /min Samtal till Sonera mobilabonnemang och övriga abonnemang, alla tider /min Startavgift /samtal Sonera Mobilt Surf Pro Pro XXL Obegränsad datamängd /mån. Pro XL Obegränsad datamängd /mån. Pro L Obegränsad datamängd /mån. 3 (20)

4 Pro M Datamängd 10 GB. Extrapaket Tilläggspaketets storlek är 2 MB /mån. Pro S Datamängd 2 GB. Extrapaket Tilläggspaketets storlek är 2 MB /mån /mån. för abonnemanget 3.15 för abonnemanget som självservice 0.00 Informationssäkerhetstjänsten Sonera Tietoturva För Mobilt Surf Pro S- och M-paketen gäller att när användningsmängden för det i månadsavgifter ingående internetpaketet har förbrukats, fortsätter internetanvändningen med den paketspecifika hastigheten med debitering stegvis (10 st.) fram till säkerhetsgränsen. När säkerhetsgränsen har nåtts kan kunden fortsätta att använda internet med lägre hastighet eller köpa ett tilläggspaket som möjliggör fortsatt internetanvändning med den paketspecifika hastigheten. Apparatabonnemang Control /mån. Tjänsten är alltid kopplad till en data paket. Trafik som överstiger datapaketen 1.00 /MB Basdata 10 MB 2.10 /mån Basdata 5MB 1.90 /mån Basdata 2MB 1.00 /mån Mms-meddelanden 0.32 /medd. Sms 0.08 medd. 3) Control Plus /mån. Data (9,6 kbit/s) 0.08 /min 23) Dessutom debiteras tjänsteleverantörens eventuella avgifter. Samtal 0.34 /min Sms 0.07 /medd. 3) Mms-meddelanden 0.32 /medd. Avtal Sonera Företagsavtal När avtalet tecknas omvandlas ditt företags alla nuvarande mobilabonnemang kostnadsfritt till Sonera Företagsabonnemang om ingen annan abonnemangstyp avtalats mellan kunden och Sonera. Min Sonera för Företag, Company Data-, Control- och Control Plus-abonnemangen förblir oförändrade. Det ger billigare mobilsamtal inom företaget.. Abonnemangets tjänster E-Faktura Tjänsten E-Faktura är kostnadsfri. 4 (20)

5 Sonera ID Tjänsten Sonera ID är kostnadsfri. Interna samtal Tjänsten Interna samtal är en abonnemangsspecifik, månadsavgiftsbelagd tillvalstjänst för företag. Samtal som rings mellan företagets tjänsteanslutna mobilabonnemang inom Finland kostar 0 euro och de förbrukar inte abonnemangets eventuella samtalspaket. Tjänsten Interna samtal kan kopplas till följande Sonera mobilabonnemang för företag: Sonera Företagsabonnemang, Sonera Exakt (Sopiva) för företag, Sonera Bas (Perus) för företag och Min Sonera för företag. Ingen kopplingsavgift /abonnemang Nätfaktura Tjänsten Nätfaktura är kostnadsfri. E-postfaktura Tjänsten E-postfaktura är kostnadsfri. Beställningsbara faktureringstjänster Närmare upplysningar om andra beställningsbara faktureringstjänster finns i gällande Sonera Mobiltjänster-prislistan. Närmare upplysningar om Samlingsfaktura, Nätfaktura och OVT-EDI-faktura ger Företagskundtjänst. - Överföring av samtalskostnad (152) - Direktbetalning - Betalarspecificerad faktura (151) - OVT-EDI -faktura - Samtalsspecificerad faktura - Nätfaktura - Saldoavtal - Samlingsfaktura - Saldoavi - Direktdebitering - Veckosaldo Sonera Fax Mail, självbetjäning /abonnemang Sonera Samtalsstyrning 6.48 /abonnemang 1.68 /mån Administration av tjänsten över Internet 0.00 Administration av tjänsten med sms 0.14 /medd. Sonera Multi-SIM Gäller för Sonera Exakt Pro- och Exakt Enterprise-abonnemang. Gäller för Sonera Exakt för företag- och Bas-abonnemang. Gäller för övriga abonnemangstyper /abonnemang 6.90 /mån/abonnemang 4.03 /mån/abonnemang 3.17 /mån/abonnemang Sonera Dubbelkort 5 (20)

6 För Dubbelkortsabonnemang debiteras månads- och samtalsavgifter enligt abonnemangstyp För koppling av nytt Dubbelkortsabonnemang debiteras normal kopplingsavgift Byte till Dubbelkort för ikraftvarande abonnemang 0.00 /kortbyte Sonera Frånvaromeddelande 0.00 /abonnemang/mån Administration av tjänsten över Internet 0.00 Administration av tjänsten med sms 0.14 /medd. Administration av tjänsten på adressen wap.surfport.fi 14) 15) 0.00 Sonera Position Uppläggning /mån Positioneringar, st 0.10 /st Positioneringar, st 0.09 /st Positioneringar, över st 0.08 /st Sms från mobiltelefon till tjänstens kortnummer 0.14 /medd. 25) (ej sökorden MISSÄ och KARTTA) Positionering med sms (MISSÄ) 0.28 /medd. 26) 31) Beställning av karta med sms (KARTTA) 0.40 /medd. 27) 31) Sms från tjänsten till mobiltelefon Se sms-priserna för Mobilmeddelande. Ändringsavgift /10 abonnemang 29) TeliaSonera Connect TeliaSonera Connect får du som en tillvalstjänst till ditt nuvarande abonnemang eller som ett separat abonnemang. För tjänstens egenskaper, se Sonera Company Data -tjänsten. Till tjänsten hörande paketförmedlad trafik (gprs, edge, umts) och HomeRun-trafik faktureras enligt överförd datamängd /mån Användning i Finland - Paketförmedlad trafik (gprs, edge och umts) och HomeRun-trafik enligt principen för rimlig användning 42) (högst 3 GB/mån). - Paketförmedlad gprs-, edge- och umts-trafik samt användning av HomeRun-tjänsten som överstiger gränsen för rimlig användning 1,00 /MB. Användning i utlandet Roamingtrafik i TeliaSoneras nät 41) 1,00 /MB. Det finns ett pristak per dag för roamingtrafiken: - Paketförmedlad dataöverföring (gprs, edge och umts) högst 10,00 /dag och HomeRun-användning högst 5,00 /dag i enlighet med principen för rimlig användning 42) (högst 200 MB/dag) - Paketförmedlad roamingtrafik och HomeRun-trafik i TeliaSoneras nät som överstiger gränsen för rimlig användning (trafikmängden överstiger 200 MB/dag) 1,00 /MB SMS och Snabb Data, för prisuppgifter se Company Data -tjänsten. Datatjänster Smartsurf Inkluderar 3 GB dataöverföring Tilläggspaket 1 GB 9.67 /mån /mån. Totalsurf Inkluderar 20 GB dataöverföring Tilläggspaket 5 GB /mån /mån. Smartsurf 4G Inkluderar obegränsad dataöverföring 6 (20)

7 16.05 /mån. Totalsurf 4G Inkluderar obegränsad dataöverföring /mån. Minisurf Ficksurf Surf Data Tunti I månadsavgiften ingår 40 MB datatrafik under en faktureringsperioden /mån Tilläggspaket 40 MB 1.60 I månadsavgiften ingår 300 MB datatrafik under en faktureringsperioden /mån Tilläggspaket 300 MB 2.83 I månadsavgiften ingår 1 GB datatrafik under en faktureringsperioden /mån Tilläggspaket 1 GB /timme (max 5,66 /dag) Sonera Company Data 10) Sonera Company Data -tjänsten fås som ett nuvarande abonnemang eller som ett separat abonnemang. Company Data omfattar följande funktioner: - Paketförmedlad gprs-, edge- och umts-datatrafik - Utgående och inkommande kretskopplad snabb datatrafik - Sonera HomeRun - Fax-tjänst Grundtjänsten innehåller 5 MB/mån paketförmedlad inrikes gprs-, edge- och umts-trafik /mån Paketförmedlad gprs-, edge- och umts-trafik som överstiger 5 MB 1.40 /MB 8) Sms-meddelanden till andra Sonera Mobilabonnemang Sms-meddelanden till övriga mobilabonnemang Sonera Company Data 30 MB Innehåller Company Data-tjänsterna och 30 MB/mån. paketförmedlad gprs-, edge- och umts-trafik. 10) /medd /medd /mån Paketförmedlad gprs-, edge- och umts- trafik, mängd som överstiger 30 MB 1.00 /MB 8) Sonera Company Data 100 MB Innehåller Company Data-tjänsterna och 100MB/mån. paketförmedlad inrikes gprs-, edge- och umts-trafik. 10) /mån Paketförmedlad gprs-, edge- och umts-trafik, mängd som överstiger 100 MB 1.00 /MB 8) Sonera Company Data 300 MB Innehåller Company Data-tjänsterna och 300 MB/mån. paketförmedlad inrikes gprs-, edge- och umts trafik. 10) /mån Paketförmedlad gprs-, edge- och umts-trafik, mängd som överstiger 300 MB 1.00 /MB 8) Sonera Data Bas (20)

8 Datatrafik 0.00 /mån /MB Sonera Data Porras /mån Sonera Data Månad Innehåller Company Data -tjänster och obegränsad mängd paketförmedlad inrikes gprs-, edge- och umts-trafik enligt principen för måttlig användning. 10) /mån Sonera Bättre Företagsdata-abonnemang Innehåller: - Obegränsad mängd paketkopplad inrikes gprs-, edge- och umts-trafik enligt principen för måttlig användning, maximal dataöverföringshastighet 384 kbit/s 10) - Snabb utgående och inkommande kretskopplad datatrafik - Tjänsten Sonera HomeRun 6.48 (med Sonera Connect Lite kortet) Sms-meddelanden till andra Sonera Mobilabonnemang Sms-meddelanden till övriga mobilabonnemang /mån 0.11 /medd /medd. Sonera Data Effekt /mån Sonera Data Effekt Plus /mån Sonera HomeRun 10) Sonera HomeRun-tjänsten fås som tillvalstjänst till nuvarande abonnemang eller som ett separat abonnemang /mån Bruksavgift för offentligt serviceområde (hotspot) /min 0.26 /min Bruksavgift för Företagsserviceområde 0.00 /min Svararen (kostnadsfritt i samband med koppling av nytt abonnemang) 3.14 Självbetjäningsavgift 0.00 Avgift för samtal till Svararen från Sonera Mobilabonnemang /min 2) För samtal till Svararen debiteras minutpris enligt samtalstyp för varje påbörjad minut samt uppkopplingsavgiften 0,040 /samtal. För Företagsabonnemang är debiteringen sekundbaserad och minimidebiteringen för samtal är 0,065 /st. Mobilmeddelande för tjänsten /kortnummer/mån. 18) Kopplings- och ändringsavgifter Avgift för koppling av Content Gateway ) Avgift för koppling av kortnummer /st. * * Kommunikationsverket fakturerar kunden direkt årsavgiften för rätten att använda kortnummer. Avgift för ändring av tjänsteinformation /st. 8 (20)

9 Trafikavgifter Sms-priser/meddelande 19) Mms-priser/meddelande Operatörsoberoende sms-förmedling (från mobilterminal till informationssystem) Avgift för koppling av operatörsoberoende nummer /st /mån. 30) Avgift för förmedling av meddelande 0.03 /medd. 32) Sonera Open Gate Sonera Open Gate 1.61 /månad Sonera Open Gate Plus 9.30 /månad 3.20 Ändringsavgift 6.47 Ändringsavgift, självbetjäning 0.00 Företagstjänster Sonera Statusinformationstjänst Uppläggningsavgift Abonnemangsspecifik månadsavgift 0.90 /mån Sonera Anknytningspaket Kopplings- och ändringsavgift Företagsinterna samtal från det fasta telefonnätet till mobiltelefon 3.20 /anknytning /mån/anknytning 2.00 /mån/anknytning Sonera Fakturasepareraren 0.00 /abonnemang 2.50 /mån./abonnemang Sonera Fakturasepareraren förutsätter ett gällande avtal om Betalarspecificerad faktura. Närmare upplysningar om Betalarspecificerad faktura och för tjänsten debiterad kopplingsavgift finns i gällande Sonera Mobiltjänster-prislistan Utrustningshyra på mobilfaktura Upplägning av tjänsten /mån./ Sonera Privatel Uppläggning av tjänsten Tillägg av filialer /st. Dock högst 3363,76. Kopplings- och ändringsavgift 6.48 /abonnemang 0.84 /mån./abonnemang Från det fasta nätet, lna tillkommer /min Sonera Mobicentrex 9 (20)

10 Internetabonnemang - uppläggning 0.00 Administration av tjänsten över Internet 0.00 Växelfunktioner 34) Uppläggning /mån/anknytning Kopplings- och ändringsavgift 6.48 /abonnemang Gruppanrop Kopplings- och ändringsavgift 6.48 /gruppanropsnummer 3.36 /gruppanropsnummer Administration av tjänsten med mobiltelefon Med sms 0.14 /medd. Sonera Företagssamtalpaket Företagssamtalspaketet innehåller Sonera Företagsabonnemang, inrikes samtal med normalpris till en mängd av 200, 300, 500 eller 750 min/mån enligt kundens val samt månadsavgiften för Mobicentrex eller Privatel Eventuell kopplingsavgift för nytt abonnemang 6.48 För uppläggning och koppling av Mobicentrex och Privatel debiteras enligt normal prislista. Företagssamtalspaket 200 min/mån Företagssamtalspaket 300 min/mån Företagssamtalspaket 500 min/mån Företagssamtalspaket 750 min/mån /mån /mån /mån /mån Samtal som överstiger Företagssamtalspaketet För samtal som överstiger Företagssamtalspaketets minutgräns debiteras enligt prislistan för Sonera Företagsabonnemang. Företagsinterna samtal (mobil-mobil) Till annat Sonera mobiltelefonabonnemang och övriga telefonabonnemang alla tider /min /min Minimidebiteringen/samtal Sonera Företagsterminal Tjänsten är kostnadsfri. 22) För koppling och ändring av tjänster via Företagsterminal debiteras, beroende på åtgärden, antingen ingen avgift eller en självbetjäningsavgift. Självbetjäningsavgifterna är mer än 50 % förmånligare än de normala kopplings- och ändringsavgifterna. TeliaSonera Nordic Call Mobilsamtal ringda 44) i Sverige, Danmark och Norge Mobilsamtal mottagna 44) i Sverige, Danmark och Norge Utlandssamtal från Finland till fasta telefoner i Sverige, Danmark och Norge Utlandssamtal från Finland till mobiltelefoner i Sverige, Danmark och Norge 0.00 /abonnemang 1.50 /mån/abonnemang 0.32 /min 0.10 /min /min /min Mobile Office Antivirus Användarmängd (st) 1-19 Uppläggningsavgift /mån/användrare Användarmängd (st) Uppläggningsavgift (20)

11 2.00 /mån/användrare Användarmängd (st) Uppläggningsavgift /mån/användrare Användarmängd (st) Uppläggningsavgift /mån/användrare Användarmängd över 500 Uppläggningsavgift enligt offert. Mobile Office VPN Observera: Företaget måste ha tjänsten Secure User for Corporation. Användarspecifik månadsavgift /mån Konsultation av Soneras expert/tekniskt stöd Tjänster och abonnemang som inte längre saluförs Sonera Mobilväxel Mobilväxel med växelnummer I tjänsten ingår ett växelnummer och telefonistbord /mån Mobilväxel med automatisk telefonist I tjänsten ingår en automatisk telefonist och företagsspecifika meddelanden /mån Mobilväxel med gruppnummer Inkluderar ett gruppnummer /mån Prissättning av mobilanknytning Inkluderar samtal inom växeln som rings med mobil- eller kortnummer /mån/anknytning 6.48 /anknytning Första växelnummer och telefonistbord /mån. Uppläggningsavgift Prissättning av extra telefonistbord /st/mån Prissättning av extra växelnummer /st/mån 11 (20)

12 39.00 Prissättning av gruppnummertjänst 4.00 /st/mån 6.48 Automatisk telefonist /st/mån Företagsspecifika meddelanden /mån. Experttjänster Grundutbildning Som telefon- och webbkonferens. Kundspecifik utbildning I kundens eller Soneras lokaler Support vid idrifttagning eller användning Handledning av administratören eller inställningar som görs för administratörens räkning /timme /timme /timme Eventuella resekostnader i samband med experttjänsterna debiteras separat utöver timavgifterna. Uppläggningsavgift för tjänsten debiteras i samband med att tjänsten tas i bruk och vid byte av tjänstealternativ. Den företagsspecifika månadsavgiften varierar efter tjänstealternativ. För tjänsten debiteras även följande avgifter: - Användarspecifika kopplings- och månadsavgifter - Kopplings- och månadsavgifter för beställda tillvalstjänster - Avgifter för sms som sänds via tjänsten - Avgifter för experttjänster Den användarspecifika månadsavgiften för tjänsten inkluderar samtal inom växeln som rings i Finland med kortnummer eller mobil-, företags- eller lokalnummer som är integrerade i mobilväxel. Övriga trafikavgifter bestäms enligt abonnemangsavtalet. Sonera Gruppnummer 0.00 /abonnemang 3.36 /mån. Anknytningar 0-7 stycken: Sonera mobilabonnemang 3.20 /anknytning 1.68 /mån/anknytning Anknytningar 0-7 stycken: Annat fastnäts-/mobilnummer (max. 2 nr) 3.20 /anknytning 3.36 /mån/anknytning Sonera Exakt för företag Pakethelheterna som kan väljas till Sonera Exakt-abonnemanget, från Start till Total, innehåller alltid sms och mms, samtal och videosamtal samt internetförbindelse med maximihastighet och bruksgräns enligt paket. När ett surfpakets bruksgräns har nåtts, går det att fortsätta internetanvändningen kostnadsfritt med lägre hastighet eller köpa ett tilläggspaket för full surfhastighet. Förutom de vanliga paketen finns det specialpaket för dem som sänder stora volymer av sms eller surfar på webben med surfplatta. Med Start-, Praktisk-, Smart-, Super- och Enorm-paketen går det att byta upp enskilda paket till följande storlek. I sådana fall ersätter det nya paketet det gamla och månadsavgiften för helhetspaketet ändras. Ett helhetspaket kan bytas till vilket annat Exakt-helhetspaket som helst. Det går att göra en ändring per faktureringsperiod. Paketens surfhastigheter är tillgängliga med en bruksgräns enligt valt paket (Start och Praktisk 1 GB; Företag 1000, Smart, Super och Textmeddelanden 10 GB; Företag 2500, Surfbräda 3G, Enorm och Total 20 GB; Surfbräda 4G 50 GB). Användningen av telefonen, det vill säga samtal, sms och dataöverföring i Norden och Baltikum, ingår i samma månadsavgift. Alla priser är moms 0 %. 12 (20)

13 Företag minuter samtal, 1000 meddelanden och surf i 4G-nätet med hastigheten 21 Mbit/s. Priset gäller t.o.m Företag minuter samtal, 2500 meddelanden och surf i 4G-nätet med hastigheten 50 Mbit/s. Priset gäller t.o.m Start 100 minuter samtal, 25 meddelanden och surf med hastigheten 1 Mbit/s. Praktisk 200 minuter samtal, 100 meddelanden och surf med hastigheten 2 Mbit/s. Smart 600 minuter samtal, 250 meddelanden och surf med hastigheten 7 Mbit/s. Super 1200 minuter samtal, 1000 meddelanden och surf med hastigheten 21 Mbit/s i 4G-nätet. Enorm 2400 minuter samtal, 2400 meddelanden och surf med hastigheten 50 Mbit/s i 4G-nätet. Total 5000 minuter samtal, 5000 meddelanden och surf med hastigheten 100 Mbit/s i 4G-nätet. Textmeddelanden 100 minuter samtal, 2400 meddelanden och surf med hastigheten 1 Mbit/s. Surfbräda 3G 100 minuter samtal, 100 meddelanden och surf med hastigheten 21 Mbit/s. Surfbräda 4G 100 minuter samtal, 100 meddelanden och surf med hastigheten 50 Mbit/s i 4G-nätet. Uppkopplingsavgift för samtal /mån /mån /mån. för abonnemanget 3.15 för abonnemanget som självservice 0.00 Avgift för ändring av paket 3.15 Avgift för ändring av paket som självservice 0.00 Sms från Finland till utlandet Överskjutande sms och mms Överskjutande samtal och videosamtal Tilläggspaket för surfpaket 2 GB till surfhastigheterna för Start- och Praktisk-paketen Tilläggspaket för surfpaket 10 GB till surfhastigheterna för Smart-, Super-, Enorm-, Total- och Surfbräda 3G -paketen Datasamtal pris per minut Uppkopplingsavgift för datasamtal /mån /mån /mån /mån /mån /mån /mån /mån /samtal /st /st /påbörjad minut 1.63 /st /st /min 0.09 /samtal Sonera Exakt för företag, plus paket Start Plus Samtal Samstalspaket 200, meddelandepaket 25, surfhastighet 1 Mbit/s. Start Plus Meddelanden Samtalspaket 100, meddelandepaket 100, surfhastighet 1 Mbit/s. Start Plus Surf Samtalspaket 100, meddelandepaket 25, surfhastighet 2 Mbit/s. Praktisk Plus Samtal Samtalspaket 600, meddelandepaket 100, surfhastighet 2 Mbit/s. Praktisk Plus Meddelanden Samtalspaket 200, meddelandepaket 250, surfhastighet 2 Mbit/s. Praktisk Plus Surf Samtalspaket 200, meddelandepaket 100, surfhastighet 7 Mbit/s. Smart Plus Samtal Samtalspaket 1200, meddelandepaket 250, surfhastighet 7 Mbit/s. Smart Plus Meddelanden Samtalspaket 600, meddelandepaket 1000, surfhastighet 7 Mbit/s. Smart Plus Surf Samtalspaket 600, meddelandepaket 250, surfhastighet 21 Mbit/s i 4G-nätet. Super Plus Samtal Samtalspaket 2400, meddelandepaket 1000, surfhastighet 21 Mbit/s i 4G-nätet. Super Plus Meddelanden Samtalspaket 1200, meddelandepaket 2400, surfhastighet 21 Mbit/s i 4G-nätet. Super Plus Surf Samtalspaket 1200, meddelandepaket 1000, surfhastighet 42 Mbit/s i 4G-nätet /mån /mån /mån /mån /mån /mån /mån /mån /mån /mån /mån /mån. 13 (20)

14 Enorm Plus Samtal Samtalspaket 5000, meddelandepaket 2400, surfhastighet 50 Mbit/s i 4G-nätet. Enorm Plus Meddelanden Samtalspaket 2400, meddelandepaket 5000, surfhastighet 50 Mbit/s i 4G-nätet. Enorm Plus Surf Samtalspaket 2400, meddelandepaket 2400, surfhastighet 100 Mbit/s i 4G-nätet /mån /mån /mån. Sonera Mobilt bredband Start Datamängd 2 GB. Extrapaket till Start-paketet Obegränsad datamängd /mån /mån. Äkta 4G Max Obegränsad datamängd /mån. Äkta 4G Effekt Obegränsad datamängd /mån. Plus Obegränsad datamängd /mån. Bas Datamängd 10 GB. Extrapaket Obegränsad datamängd /mån. Sonera Småföretagsavtal Abonnemangstypen för Småföretagsavtalet är Min Sonera för företag. Även abonnemangstyperna Netto, One, Max, Friends, Classic Duo, Privat Duo, Company Data, Control och Control Plus, som inte längre säljs, kan anslutas till ett Småföretagsavtal. I Soneras mobilabonnemang ingår flera för företag nyttiga tjänster och förutom dem kan alla Soneras trådlösa kommunikationstjänster för företag beställas till abonnemangen. Företagets interna samtal (mobil-mobil) I tillsvidare gällande avtal /min 2) I tidsbundet avtal på 24 månader 0.00 /min Företagets interna samtalspris (mobil-mobil) i Småföretagsavtal gäller också mobilsamtal med Sonera Mobicentrex-, Sonera Privatel- och Sonera Företagssamtal-abonnemang. Sonera Faktureringsrapporter Uppläggning av tjänsten 0.00 Sonera Nätfaktura Tjänsten är kostnadsfri. Sonera Company -abonnemanget (20)

15 Sms till alla abonnemang Datasamtal pris per minut Uppkopplingsavgift för datasamtal 6.70 /mån /st 0.10 /min 0.09 /samtal Samtal Företagsinterna samtal (mobil-mobil) /min Till annat Sonera mobiltelefonabonnemang och övriga telefonabonnemang alla tider /min minimidebitering/samtal Sonera Company -abonnemang med enhetspris /mån Sms till alla abonnemang /st Samtal Företagsinterna samtal (mobil-mobil) /min Till annat Sonera mobiltelefonabonnemang och övriga telefonabonnemang alla tider /min Minimidebitering/samtal Inga rabatter ges på priserna. Sonera Bättre Företag-abonnemang (Inkluderar 500 minuter inrikessamtal) 38) 6.48 Sms till alla abonnemang 0.08 /st Med Nokia eller 6680-telefon Med Nokia E60- eller E61-telefon Med Nokia E70-telefon /mån /mån /mån Överskjutande samtal Till ett annat Sonera Mobilabonnemang och till övriga telefonabonnemang alla tider Minimidebitering för överskjutande trafik /min /samtal Om ingen annan dataöverföringstjänst är aktiverad för ett företagsabonnemang, används tjänsten Sonera Data Bas för överföringen. Sonera Företagsavtalsrabatter Om du har ett Sonera Company-abonnemang som berättigar till rabatt, får du rabatt utifrån fakturering av Company-abonnemang. Rabatt lämnas enligt tabell 1 per faktureringsmånad och beräknas på månadens totala mobiltelefonfakturering.* Rabatt lämnas även på sms-, data- och faxtrafik med normalpris. Rabatten gäller inte paketkopplad gprs-, edge- och umts-datatrafik. Rabatt lämnas på den momsfria faktureringen för sms- och datatrafik per faktureringsperiod enligt tabell 2. Rabatt lämnas på sms- och datatrafik med normalpris utifrån företagets genomsnittliga fakturering per abonnemang.* Tabell 1 Rabatt 1 %, fakturering Rabatt 2 %, fakturering Rabatt 3 %, fakturering Rabatt 4 %, fakturering Rabatt 5 %, fakturering Rabatt 6 %, fakturering Rabatt 7 %, fakturering Rabatt 8 %, fakturering (20)

16 Rabatt 9 %, fakturering Rabatt 10 %, fakturering Rabatt 11 %, fakturering Rabatt 12 %, fakturering Rabatt 13 %, fakturering Rabatt 14 %, fakturering Rabatt 15 %, fakturering Rabatt 16 %, fakturering Rabatt 17 %, fakturering Rabatt 18 %, fakturering Rabatt 19 %, fakturering Tabell 2 Rabatt för sms- och data-meddelanden 10 %, fakturering Rabatt för sms- och data-meddelanden 15 %, fakturering Rabatt för sms- och data-meddelanden 20 %, fakturering Rabatt för sms- och data-meddelanden 25 %, fakturering 0.01 /abonnemang 3.36 /abonnemang 8.58 /abonnemang /abonnemang *Rabatt lämnas inte på månadsavgifter för abonnemang eller kopplings-, månads- eller ändringsavgifter för abonnemang eller tjänster, servicesms, sms som sänds via Mobilkontortjänsten, samtal till nationella företagsnummer eller Hemsamtalsnummer eller samtal som rings till, rings i eller tas emot i utlandet, inte heller på samtal till servicenummer. Rabatt lämnas inte heller på avgifterna för Company-abonnemang med enhetspris eller Sonera Företagsabonnemang. Sonera Företagssamtal Uppläggning av tjänsten 4) 0.00 Kopplings- och ändringsavgift 5) 6.48 /abonnemang 0.84 /mån/abonnemang Pris för samtal till Företagssamtalnummer från Company-abonnemang som berättigar till rabatter Från mobiltelefon 12) Från det fasta nätet, lna tillkommer /min 0.12 /min Pris för samtal till Företagssamtalsnummer från Company-abonnemang med enhetspris eller Småföretagsavtalskunders abonnemang Från mobiltelefon 12) Från det fasta nätet, lna tillkommer /min 0.12 /min Sonera Lokaliseraren Upplägning Mms, sändning av karta från tjänsten till mobiltelefon Se sms-priserna för Mobilmeddelande. Ändringsavgift/10 abonnemang 29) ) Klass 1: 350 positioneringar ingår Klass 2: 1000 positioneringar ingår Klass 3: 2500 positioneringar ingår Klass 4: 5000 positioneringar ingår Klass 5: positioneringar ingår Klass 6: positioneringar ingår Positioneringar (klass 1-5) som överstiger den mängd som ingår i klassen Positioneringar som överstiger den mängd som ingår i klass /mån /mån /mån /mån /mån /mån 0.30 /st 0.09 /st Sms 25) Från mobiltelefon till tjänstens kortnummer (ej sökorden MISSÄ och KARTTA) 0.14 /st 16 (20)

17 Positionering med sms (MISSÄ) 26) 28) Beställning av karta med sms (KARTTA) 27) 28) Från tjänsten till mobiltelefon Se sms-priserna för Mobilmeddelande /st 0.40 /st Sonera Jobbsamtal Tillägg/ändring i lista över tillåtna nummer 6.48 /abonnemang 1.50 /mån./abonnemang 6.48 /st. Övriga avgifter Msa är samma belopp som avgiften enligt gällande allmän prislista för samtal som rings med abonnemanget till fasta nätet i Finland. Byte av telefonnummer eller abonnemangstyp Byte av telefonnummer eller abonnemangstyp 3.14 Priserna i Finland.. Öppning av stängt abonnemang Öppning av stängt abonnemang 7.98 för datatrafik Priserna i Finland.. Snabbkoppling av stängd anslutning Snabbkoppling av stängd anslutning Priserna i Finland.. Sändning av sms med Modemförbindelse Sändning av sms med Modemförbindelse, t.ex. med programmet Sonera Text eller med eget program ( ), lna tillkommer 0.34 /medd. Priserna i Finland.. Sonera Hyrda ledningar Fast 2- eller 4-trådsförbindelse har utförts åt kunden för röstkommunikation i Soneras kopparkablar. Ledningen är uppbyggd mellan husfördelarna i den start- och slutpunkt kunden uppgett. När ledningen finns på ett område som en annan operatör än Sonera ansvarar för hyr Sonera ledningen av operatören för röstkommunikation och vidare till kunden i enlighet med prislistan. Fast förbindelse, 2-trådig Installations- och flyttningsavgift Minimiavgift För del som överstiger 3 km /gång /mån /påbörjad 100 m Fast förbindelse, 4-trådig Installations- och flyttningsavgift Minimiavgift För del som överstiger 3 km /gång /mån /påbörjad 100 m Hyrd förbindelse från annan operatörs ledning (fast förbindelse, 2-trådig) Installations- och flyttningsavgift, alla längder /gång /mån. Se priserna för tillvalstjänster i gällande Sonera Mobiltjänsterprislistan Ägarbyte (t. ex. abonnemangets ägare blir dess användare) faktureras endast avgift för koppling av abonnemang, inte för koppling av tjänster. 17 (20)

18 Utrikessamtal Utrikessamtal Samtal ringda och mottagna utomlands samt tillvalstjänster är indelade i fyra prisklasser med ett eget standardpris oberoende av veckodag, klockslag och i de flesta fall även operatör. Mobilsamtalspriser utomlands Vid samtal utomlands debiteras mobilsamtalsavgift (msa) enligt abonnemangstyp samt vald operatörs utlandssamtalsavgift. Msa är lika stor som samtalsavgiften till det fasta nätet i Finland enligt vid var tid gällande allmän prislista. Fakturering Fakturering Faktureringens åtgärdsavgifter Fakturering Byte av betalare 9.00 Fakturakopia från kundtjänsten 9.00 Fakturakopia som självbetjäning 0.00 Betalningsavtal Betalningsavtal som självbetjäning Kontoutdrag Nyutskrift av faktura 9.00 /faktura /kund Ändring av faktureringsperiod Skriftligt intyg om betalning av faktura /faktura /kund Sändning av faktura och/eller specifikation till annan adress Omsändning av elektroniskt faktureringsmaterial Separat fakturering av enskilda företagsavtalsabonnemang Framställning av skräddarsydda rapporter och/eller specifikationer Till fakturor till utlandet tillkommer ett faktureringstillägg på Minimiavgiften för ett samtal /faktura faktureringskostnad / abonnemang / faktura /timme Tjänsteprislista för Soneras företagsfakturering Priser, mervärdesskatt, betalningsvillkor och dröjsmålsränta Priserna är utan moms. Moms enligt gällande procentsats tillkommer. De tjänstespecifika priserna gäller tillsvidare. TeliaSonera Finland Oyj förbehåller sig rätten att ändra priserna. Betalningsvillkor är fjorton dagar från fakturans datum. Dröjsmålsränta enligt 4 1 mom. räntelagen eller s.k. laglig dröjsmålsränta. Tjänster av engångskaraktär Ändring av betalare Ändring av betalare som självbetjäning Samtalsspecifikation Samtalsspecifikation som självbetjäning Koppling av fortlöpande specifikation Koppling av fortlöpande specifikation som självbetjäning Samtalsspecifikation i samband med e-faktura Samtalsspecifikation i samband med e-faktura som självbetjäning Ändring av ägarförhållande Ändring av ägarförhållande som självbetjäning Fakturakopia från kundtjänsten Fakturakopia som självbetjäning Betalningsavtal 9.00 /faktura 0.00 /faktura 9.00 /abonnemang 0.00 /abonnemang 9.00 /abonnemang 0.00 /abonnemang 9.00 /abonnemang 0.00 /abonnemang 9.00 /abonnemang 0.00 /abonnemang 9.00 /faktura 0.00 /faktura 9.00 /faktura 18 (20)

19 Betalningsavtal som självbetjäning Kontoutdrag Övriga faktureringsåtgärder Exempelvis omskrivning av faktura/faktura, förhandssänd faktura/faktura, ändring av faktureringsperiod/kund, skriftligt intyg om betalning av faktura/kund, sändning av faktura och/eller specifikation till annan adress, återsändning av elektroniskt faktureringsmaterial/faktura, sändning av specifikation eller tillhörande faktura till annan än abonnemangets faktureringsadress/sändning. Engångspostning av pappersdokument inom Finland Engångspostning av pappersdokument till utlandet Standardrapport Specialåtgärder Exempelvis återsändning av elektroniskt faktureringsmaterial, specifikation av över 4 månader gamla faktureringsuppgifter, skräddarsydda specifikationer, samfakturor och rapporter av engångskaraktär eller återkommande karaktär som kräver personinsatser av kundtjänsten, ändringar av ägarförhållande för en större faktureringshelhet /faktura /kund /gång 9.00 /sändning /sändning /rapport /timme Tjänster av fortlöpande karaktär Upprättande eller redigering av avdelningsspecifik fakturering eller rapportering Avdelningsspecifik fakturering eller rapportering Gäller all delning av en standardfaktura i mindre delar t.ex. per avdelning, kostnadsställe, önskad faktureringsgrupp osv. Specifikation Standardrapport Gäller även specifikation per anknytningsnummer till växelabonnemang /timme 9.00 /mån 5.00 /abonnemang /rapport Fakturapriser Elektronisk faktura 0.00 Fakturor i Finland som inkluderar bredbandsfakturering Pappersfaktura och direktdebiteringsmeddelande i pappersform. Fakturor i Finland som inkluderar mobiltelefonfakturering Paper invoice and paper direct-debit notification. Till utlandet Pappersfaktura och direktdebiteringsmeddelande i pappersform /gång /gång /gång 19 (20)

20 Referenser 1) Om en kund som ingår ett Småföretagsavtal har ett giltigt Sonera Företagsavtal, ändrar Sonera kundens alla abonnemang till Min Sonera för företag-abonnemang, om inget annat avtalats mellan Sonera och kunden om vilken abonnemangstyp som ska anslutas till Småföretagsavtalet. 2) Samtalet faktureras enligt kundens fördelaktigaste pris. 3) Med vissa terminaler går det att skriva och sända sms som är över 160 tecken långa. Då sänds meddelandena över mobilnätet i helheter om 160 tecken. För varje helhet (160 tecken) debiteras normal avgift för sändning av sms. 4) Tjänsten förutsätter minst tre Sonera mobilabonnemang. 5) Company Data-, Control- eller Control Plus-abonnemang kan inte kopplas till tjänsten. 8) Den minsta prissättningsenheten är 1 kb för gprs-, edge- och umts- trafik. 1 megabyte (MB) = 1024 kilobyte (kb). 10) en inkluderar inrikes dataöverföring enligt principen för skälig användning (max. 3 GB/månad) under en faktureringsperiod. När kunden överskrider denna gräns har Sonera rätt att begränsa användningen av tjänsten. Debitering av datakommunikation sker alltid om nätkapacitet upptas för kommunikation. Sonera svarar inte för tjänsteleverantörens system eller för att tjänsteleverantörens system är tillgängligt endast en viss tid. Sonera svarar inte för att meddelanden inte sänts eller tagits emot av orsaker som går att hänföra till användarnas terminaler eller egenska perna hos dessa eller för att de inte i övrigt kan användas. Sonera svarar inte för information eller delar av information som kommit bort, inte nått mottagaren eller som mottagits i förvrängd form p.g.a. avbrott i förbindelsen. 11) en för Samtalspaket debiteras utöver månadsavgiften för abonnemanget. 12) Minimidebitering/samtal 0, ) Datasamtal debiteras på mobilfakturan. Datasamtalspriset bestäms av abonnemangstypen. 15) Trafikavgiften förgprs-/edge-/umts-anslutningen debiteras på mobilfakturan. Priset på gprs-/edge-/umts-anslutningen enligt vald tjänst. 17) I kopplingsavgiften ingår uppkoppling av Content Gateway-anslutning i det tekniska gränssnittet och rätt att använda Content Gateway-programmet (användnings- och kopplingsavgifter för kommunikationsförbindelsen ingår inte). 18) I månadsavgiften ingår underhåll och rätt att använda kortnummer. debiteras även då ett kortnummer inte är i bruk. debiteras inte för anslutningsmånaden. 19) Meddelandepriserna gäller sms som sänds från det fasta nätet över förbindelsen. Meddelanden som sänds från en mobilterminal till informationssystemet faktureras enligt det sätt som valts i avtalet om Sonera Mobilmeddelande, antingen på mobilfakturan enligt abonnemangsprislistan eller på en Sonera Mobilmeddelandefaktura enligt meddelandepriserna för tjänsten Sonera Mobilmeddelande. Byte av priskategori inverkar inte på styckepriset på tidigare meddelanden. Om Sonera Mobilmeddelandefakturering valts som faktureringssätt för meddelanden som sänds till ett kortnummer och meddelanden sänds från utlandet, faktureras för dessa meddelanden utöver meddelandepriset för tjänsten Sonera Mobilmeddelande även den valda operatörens sms-avgift enligt operatörens faktureringsgrunder och Soneras abonnemangsprislista. 22) Företagsterminal-tjänsten levereras med användarrättigheter för tio personer. 23) Uppkopplingsavgiften för datasamtal ringda med Control-abonnemang, 0,09 /samtal (moms 0 %), debiteras när samtalet har pågått i 30 s. 24) en för tjänsten inkluderar det för klassen angivna antalet positioneringar. I antalet ingår positioneringar som gjorts både från tjänsten och från mobiltelefon.i månadsavgiften ingår både nät- och GPS-positioneringar. en är tjänsterelaterad, inte abonnemangsrelaterad. 25) Småföretags- och Företagsavtalsrelaterade rabatter lämnas inte på sms som sänds från tjänsten till mobiltelefon, inte heller på månadsavgiften för tjänsten. Småföretagar- och Företagsavtalsrelaterade rabatter lämnas däremot på sms som sänds från mobiltelefon till övervakaren på tjänstens kortnummer. För övriga sms från mobiltelefon till tjänstens kortnummer lämnas inte Småföretags- och Företagsavtalsrabatter. 26) Inkluderar beställningsmeddelande och svar (högst tre sms). Om svaret kräver mer än tre sms, debiteras nytt beställningspris för beställning av tilläggsmeddelanden. 27) Inkluderar beställningsmeddelande och svar (MMS-karta). 28) Positioneringarna debiteras för de positioneringar som ingår i månadsavgiftsklassen för kundens tjänst. 29) Ändringsavgift debiteras för anslutning av nya abonnemang till tjänsten. Avgiften inkluderar anslutning av högst tio abonnemang. Avgiften stiger med angivet belopp för vart tionde abonnemang. För anslutning av t.ex. 15 abonnemang debiteras två ändringsavgifter. 30) I månadsavgiften ingår underhåll och rätt att använda ett nummer. debiteras inte för anslutningsmånaden. 31) Positioneringarna debiteras separat. 32) Avgift för förmedling av meddelande debiteras för varje meddelande som sänds till ett operatörsoberoende sms-förmedlingsnummer, även meddelanden som sänds från Soneras mobilabonnemang. För varje meddelande debiteras dessutom på mobilfakturan normal abonnemangsavtalsenlig sms-avgift enligt den anlitade operatörens. 34) Tjänsten kräver minst fyra Sonera mobilabonnemang. 36) För samtal som överstiger minutgränsen, trafikavgifter bestäms enligt abonnemangsavtalet. 40) Trafikpriserna gäller samtal och sms till inrikesnummer med normalpris, inte företagsoch servicenummer. 41) I Sverige Telia, i Norge Netcom, i Danmark Telia Denmark, i Litauen Omnitel. 42) I TeliaSonera Connect ingår en mängd inrikes gprs-, edge-, umts- och HomeRun-användning enligt principen för rimlig användning (högst 3 GB/mån). För gprs-, edge-, umts- och HomeRun-användningen i TeliaSoneras nät finns ett pristak per dag om användningen är inom gränserna för principen för rimlig användning (högst 200 MB/dag). Övrig internationell användning och övrig användning av tjänster via TeliaSonera Connect faktureras separat enligt prislista. 43) Tjänsten aktiveras i alla företagets abonnemang utom i Data-abonnemangen, kräver Företagsavtal. 44) Vid användning av TeliaSoneras roamingtjänster (i Sverige och Danmark Telia, i Norge NetCom). Debiteringsperioden för samtal är 30 sek. 20 (20)

Soneras egen nummertjänst

Soneras egen nummertjänst Mobiltelefontjänster Konsument 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Abonnemang 1 Sonera Exakt-abonnemanget 1 Sonera Bas-abonnemanget 2 Övriga meddelandetjänster 2 Byte av sim-kort 2 Aktivering av sim-kort 2

Läs mer

Innehållsförteckning. Prislistan gäller för nya Sonera-abonnemang som öppnats fr.o.m. 9.6.2014 och för uppdateringar som gjorts efter det datumet.

Innehållsförteckning. Prislistan gäller för nya Sonera-abonnemang som öppnats fr.o.m. 9.6.2014 och för uppdateringar som gjorts efter det datumet. Konsumentprislista 9.6.2014 Innehållsförteckning Abonnemang... 4 Sonera Exakt-abonnemanget... 4 Sonera Bas-abonnemanget... 5 Övriga meddelandetjänster... 6 Byte av sim-kort... 6 Aktivering av sim-kort...

Läs mer

Soneras egen nummertjänst

Soneras egen nummertjänst Mobiltelefontjänster Konsument 6.7.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Abonnemang... 1 Sonera Exakt-abonnemanget... 1 Sonera Bas-abonnemanget... 2 Övriga meddelandetjänster... 2 Byte av sim-kort... 2 Aktivering

Läs mer

Innehållsförteckning. Prislistan gäller för nya Sonera-abonnemang som öppnats fr.o.m. 1.10.2014 och för uppdateringar som gjorts efter det datumet.

Innehållsförteckning. Prislistan gäller för nya Sonera-abonnemang som öppnats fr.o.m. 1.10.2014 och för uppdateringar som gjorts efter det datumet. Konsumentprislista 1.10.2014 Innehållsförteckning Abonnemang... 4 Sonera Exakt-abonnemanget... 4 Sonera Bas-abonnemanget... 5 Övriga meddelandetjänster... 6 Byte av sim-kort...6 Aktivering av sim-kort...6

Läs mer

Innehållsförteckning. Prislistan gäller för nya Sonera-abonnemang som öppnats fr.o.m. 1.1.2015 och för uppdateringar som gjorts efter det datumet.

Innehållsförteckning. Prislistan gäller för nya Sonera-abonnemang som öppnats fr.o.m. 1.1.2015 och för uppdateringar som gjorts efter det datumet. Konsumentprislista 1.1.2015 Innehållsförteckning Abonnemang... 4 Sonera Exakt-abonnemanget... 4 Sonera Bas-abonnemanget... 5 Övriga meddelandetjänster... 6 Byte av sim-kort... 6 Aktivering av sim-kort...

Läs mer

Innehållsförteckning. Prislistan gäller för nya abonnemang som öppnats fr.o.m. 1.7.2015 och för uppdateringar som gjorts efter det datumet.

Innehållsförteckning. Prislistan gäller för nya abonnemang som öppnats fr.o.m. 1.7.2015 och för uppdateringar som gjorts efter det datumet. Konsumentprislista 1.7.2015 Innehållsförteckning Abonnemang... 3 Sonera Exakt-abonnemanget... 3 Sonera Bas-abonnemanget... 5 Övriga meddelandetjänster... 6 Byte av sim-kort... 6 Aktivering av sim-kort...

Läs mer

Användarhandbok. för Sonera Mobilabonnemang. Innehåller värdefulla tips och små framgångshistorier.

Användarhandbok. för Sonera Mobilabonnemang. Innehåller värdefulla tips och små framgångshistorier. Användarhandbok för Sonera Mobilabonnemang Innehåller värdefulla tips och små framgångshistorier. Ta del av guiden och välj just de förmåner du vill ha. ! Bra att veta Egna sidor för dig På adressen www.sonera.fi/matkapuhelin/hallinta

Läs mer

Prislista Företag. Gäller from 28 augusti 2012. Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster.

Prislista Företag. Gäller from 28 augusti 2012. Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster. Prislista Företag Gäller from 28 augusti 2012 Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster. 2 Telenor Talabonnemang Talabonnemang... 4 Talabonnemang med mobilsurf... 4 Telenor

Läs mer

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 22 mars 2011.

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 22 mars 2011. 3Business Start 3Business Plus Röstsamtal och videosamtal inom 3 gratis. Röstsamtal till fasta nätet är gratis. Månadsavgift 49 kr/mån Månadsavgift 99 kr/mån Röst- och videosamtal Röst- och videosamtal

Läs mer

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 16 juni 2010.

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 16 juni 2010. 3Business Start 3Business Bas 3Business Plus Röstsamtal och videosamtal inom 3 är gratis Röstsamtal och videosamtal inom 3 gratis. Röstsamtal till fasta nätet är gratis. Månadsavgift utan mobil 49 kr/mån

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2007-02 Mobil telefoni Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för mobilabonnemang

Läs mer

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 18 mars 2009.

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 18 mars 2009. 3Business Start 3Business Bas 3Business Plus Röstsamtal och videosamtal inom 3 är gratis Röstsamtal och videosamtal inom 3 gratis. Röstsamtal till fasta nätet är gratis. Månadsavgift utan mobil 49 kr/mån

Läs mer

Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 20 februari 2012

Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 20 februari 2012 Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 20 februari 2012 3Abonnemang 3Mini 3Pott 3Total Månadsavgift 49kr 1 69/149/199/299/399/499 kr 2 699 kr 3 Inkluderade minuter alla nät - - 3000 min Användning

Läs mer

Prislista Företag. Gäller from 7 maj 2014. Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster.

Prislista Företag. Gäller from 7 maj 2014. Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster. Prislista Företag Gäller from 7 maj 2014 Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster. 2 Telenor Talabonnemang Talabonnemang med mobilsurf... 4 Telenor Affärspaketet... 4 Telenor

Läs mer

SONERAS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TJÄNSTER TILL KONSUMENTKUNDER

SONERAS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TJÄNSTER TILL KONSUMENTKUNDER SONERAS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TJÄNSTER TILL KONSUMENTKUNDER Sammandrag för tjänstens användare 2 Innan du ingår avtal ska du noggrant läsa igenom teleföretagets allmänna avtalsvillkor, tjänstespecifika

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Sonera Kommunikationstjänst VIP. 1.1 Tjänstelösning

Tjänstebeskrivning. Sonera Kommunikationstjänst VIP. 1.1 Tjänstelösning Tjänstebeskrivning Sonera Kommunikationstjänst VIP 1.1 Tjänstelösning Sonera Kommunikationstjänst VIP är en kommunikationslösning för företag som integrerar kommunikationstjänster samt kundtjänst-, samtalsförmedlings-

Läs mer

Bra att veta, Telepriskollen. 1. Regler och användning

Bra att veta, Telepriskollen. 1. Regler och användning Bra att veta, Telepriskollen 1. Regler och användning 1.1. Kriterier för medverkan Telepriskollen tillhandahålls av kommunikationsmyndigheten PTS Telepriskollen hjälper konsumenter att jämföra priser och

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL...3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER...3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC...3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER...3 PIN- OCH PUK-KODER...4

Läs mer

business Välkommen till Tele2

business Välkommen till Tele2 Företagsabonnemang tele2.se/ business Välkommen till Tele2 Välkommen till Tele2 Vi är jätteglada att du och ditt företag valt oss som din mobiloperatör. Kanske har du inte hunnit märka så stor skillnad

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER 1.6.2012 Allmänt och tillämpningsområde Dessa särskilda villkor för tjänsten tillämpas på de mobila teletjänster som Saunalahti tillhandahåller sina

Läs mer

Prislista Abonnemang - Privat

Prislista Abonnemang - Privat 3Abonnemang 3Bomben Friends 3Kombo Friends 3Flatrate 3Kombo Talk 3Kombo Music Månadsavgift 69 kr 1 199 kr 2 599 kr 3 199 kr 4 199 kr 5 Inkluderade minuter alla nät - 300 min 3000 min 500 min 400 min Användning

Läs mer

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET 1.1.2012 1. Avtalsobjekt Avtalet Saunalahti Servicepaket är ett tidsbundet avtal till paketpris som omfattar ett abonnemang för mobil kommunikation samt utrustning

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter

Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter 1 TILL TJÄNSTEANVÄNDAREN Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter Villkoren baserar sig på Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik Ficom rf:s rekommendation om allmänna

Läs mer

Anvia Abp:s allmänna avtalsvillkor för konsumentkunder

Anvia Abp:s allmänna avtalsvillkor för konsumentkunder Anvia Abp:s allmänna avtalsvillkor för konsumentkunder Villkoren baserar sig på Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik Ficom rf:s rekommendation om allmänna leveransvillkor för konsumentkunder.

Läs mer

Bilaga 2. Funktioner, produkter, tjänster och priser. Bilaga 2 till. Funktioner, produkter, tjänster och priser

Bilaga 2. Funktioner, produkter, tjänster och priser. Bilaga 2 till. Funktioner, produkter, tjänster och priser Bilaga 2 Bilaga 2 till Dnr 93-25-09 transmissionstjänster - C 2 (296) Innehåll 1 Allmänt 7 2 Fasta operatörstjänster 7 2.1 Funktionella krav på tjänster 7 2.1.1 Anslutningar mot publika telenätet 7 2.1.1.1

Läs mer

Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008

Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008 Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008 1. Allmänt 1.1 Dessa avtalsvillkor tillämpas på leveranser av Elisas tjänster åt konsumentkunden. Tjänsterna kan omfatta anslutningar och andra kommunikationstjänster

Läs mer

Göteborgs Stads Upphandlings AB (UHB) Jan Andersson Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg

Göteborgs Stads Upphandlings AB (UHB) Jan Andersson Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg Göteborgs Stads Upphandlings AB (UHB) Jan Andersson Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg Contact Emil Hall Tel. 031-341 35 35 Emil.Hall@teliasonera.com Reference TS 811091 Innehåll Inledning... 4 Revisionshistorik...

Läs mer

28-506 Manual T2M3246l 08-08-26 15.35 Sida 48

28-506 Manual T2M3246l 08-08-26 15.35 Sida 48 28-506 Manual T2M3246l 08-08-26 15.35 Sida 48 T2M3246l Tele2 Sverige AB, 691 79 KARLSKOGA KUNDSERVICE Öppettider: Se tele2.se Spärra abonnemang: Dygnet runt Tel 0200-23 23 23 Fax 0200-23 00 70 Från Mobil:

Läs mer

Prislista 3Kontant inom Sverige Gäller från 20 maj 2013 Värdebevis 3Kontant Fastpris 300 kr Användning inom Sverige

Prislista 3Kontant inom Sverige Gäller från 20 maj 2013 Värdebevis 3Kontant Fastpris 300 kr Användning inom Sverige 3Kontant Fastpris 300 kr Röstsamtal inom 3 0 kr/min 1 Röstsamtal till fasta nummer 0 kr/min 1 Röstsamtal till övriga nät och samtal till 3Svar 0 kr/min 1 Videosamtal inom 3 0 kr/min 1 Videosamtal till

Läs mer