Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 20 februari 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 20 februari 2012"

Transkript

1 Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 20 februari Abonnemang 3Mini 3Pott 3Total Månadsavgift 49kr 1 69/149/199/299/399/499 kr kr 3 Inkluderade minuter alla nät min Användning inom Sverige Röst- och videosamtal Röstsamtal inom 3s nät 0,49kr/min 0,69 kr/min 0 kr/min Videosamtal inom 3s nät 5,00 kr/min 0,69 kr/min 0 kr/min Röstsamtal till fasta nätet 0,49/kr/min 0,69 kr/min 0 kr/min Röstsamtal till andra nät &samtal till 3Svar 0,49kr/min 0,69 kr/min 0 kr/min Röstsamtal inom Sverige efter inkl. min ,69 kr/min Videosamtal till andra mobilnät 5,00 kr/min 5,00 kr/min 5,00 kr/min Startavgift för röst- och videosamtal 0,99 kr/samtal 0,69 kr/samtal 0 kr/samtal Meddelanden SMS inom 3 0,49kr/SMS 0,69 kr/sms 0 kr/sms SMS övriga nät 0,49kr/SMS 0,69 kr/sms 0 kr/sms MMS inom 3 1,69 kr/mms 1,69 kr/mms 0 kr/mms MMS övriga nät 1,69 kr/mms 1,69 kr/mms 0 kr/mms Datatrafik 3Mobilsurf per MB 5 0,5 GB/mån inkl kr/mb 10 GB/mån inkl. 6 (max 19 kr/dag) Övrigt Bindningstid utan 3Mobil Ingen / 24 månader Ingen Ingen Uppsägningstid 3 mån 3 mån 3 mån Aktiveringsavgift 250 kr 250 kr 250 kr 1. 3Mini ger mobilsurf i en hastighet på upp till 1 Mbit/s nedlänk och upp till 0,384 Mbit/s upplänk. Begränsning på 0,5 GB data/mån, därefter sänks hastigheten till 64 Kbit/s. Vid nästa månadsskifte blir det automatiskt full hastighet igen. Gäller inom Sverige. För utlandspriser se separat prislista. 2. Månadsavgiften för3pott 69/149/199/299/399/499 kr/mån kan användas för att ringa, skicka meddelande, använda datatrafik och produkter/tjänster, men exkluderar roaming, special-/premium samtal, premium meddelanden, nummerupplysning, samt eventuell hårdvara och tillbehör. 3. I 3Total ingår 3000 röstminuter, samt videosamtal inom3, och 3000 SMS eller MMS per månad. Ingen startavgift tillkommer på de 3000 inkluderade minuterna. För överstigande minuter (samtal till alla nät, videosamtal inom 3, samt specialsamtal), tillkommer en startavgift med 0,69 kr/samtal. 4. Med röstsamtal inom Sverige avses samtal till det fasta nätet, inom 3s nät, videosamtal inom 3s nät, till andra mobilnät, till 3Svar, 3VideoSvar och till 3FriendTones. Samtal till specialnummer ingår inte. 5. 3Mobilsurf har en hastighet på upp till 6 Mbit/s nedlänk och upp till 1,4 Mbit/s upplänk. Begränsning på 5 GB data/mån, därefter sänks hastigheten till 64 Kbit/s. Vid nästa månadsskifte blir det automatiskt full hastighet igen. Gäller inom Sverige. För utlandspriser se separat prislista. 6. 3Total ger mobilsurf i en hastighet på upp till 32 Mbit/s nedlänk och upp till 4,6 Mbit/s upplänk. All typ av datatrafik inom Sverige ingår, inklusive IP-telefoni. Om användandet överstiger 10 GB/månad begränsas accesshastigheten till 200 kbit/s. Vid nästa månadsskifte blir det automatiskt full hastighet igen. För utlandspriser se separat prislista.

2 Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 20 februari Abonnemang 3Surf Bas 3Surf Plus 3Surf Max 3Surf Duo Månadsavgift 99 kr 199 kr 299 kr 399 kr Användning inom Sverige Röst- och videosamtal Röst- och videosamtal inom 3s nät 0,39 kr/min 0,39 kr/min 0,39 kr/min 0,39 kr/min Röstsamtal till fasta nätet 0,39 kr/min 0,39 kr/min 0,39 kr/min 0,39 kr/min Röstsamtal till andra nät &samtal till 3Svar 0,39 kr/min 0,39 kr/min 0,39 kr/min 0,39 kr/min Röstsamtal inom Sverige efter inkl. min Videosamtal till andra mobilnät 5,00 kr/min 5,00 kr/min 5,00 kr/min 5,00 kr/min Startavgift för röst- och videosamtal 0,99 kr/samtal 0,99 kr/samtal 0,99 kr/samtal 0,99 kr/samtal Meddelanden SMS inom 3 0,39 kr/sms 0,39 kr/sms 0,39 kr/sms 0,39 kr/sms SMS övriga nät 0,39 kr/sms 0,39 kr/sms 0,39 kr/sms 0,39 kr/sms MMS inom 3 1,39 kr/mms 1,39 kr/mms 1,39 kr/mms 1,39 kr/mms MMS övriga nät 1,39 kr/mms 1,39 kr/mms 1,39 kr/mms 1,39 kr/mms Datatrafik 3Mobilsurf per MB 1 GB/mån inkl. 9 5 GB/mån inkl GB/mån inkl GB/mån inkl. 8 Övrigt Bindningstid utan 3Mobil Ingen Ingen Ingen Ingen Uppsägningstid 3 mån 3 mån 3 mån 3 mån Aktiveringsavgift 250 kr 250 kr 250 kr 250 kr Antal SIM-kort 1st 1st 1st 2st 9. 3Surf Bas ger mobilsurf i en hastighet på upp till 2 Mbit/s nedlänk och upp till 1,3 Mbit/s upplänk. Begränsning på 1 GB data/mån, därefter sänks hastigheten till 64 Kbit/s. Vid nästa månadsskifte blir det 8. 3Surf Plus ger mobilsurf i en hastighet på upp till 6 Mbit/s nedlänk och upp till 4,6 Mbit/s upplänk. Begränsning på 5 GB data/mån, därefter sänks hastigheten till 64 Kbit/s. Vid nästa månadsskifte blir det 7. 3Surf Max ger mobilsurf i en hastighet på upp till 10 Mbit/s nedlänk och upp till 4,6 Mbit/s upplänk. Begränsning på 10 GB data/mån, därefter sänks hastigheten till 64 Kbit/s. Vid nästa månadsskifte blir det 8. 3Surf Duo ger mobilsurf i en hastighet på upp till 32 Mbit/s nedlänk och upp till 4,6 Mbit/s upplänk. Begränsning på 20 GB data/mån, därefter sänks hastigheten till 64 Kbit/s. Vid nästa månadsskifte blir det

3 Prislista Bredbandsabonnemang - Privat Gäller från 20 februari Dataabonnemang 1 3Bredband Surf 7 3Bredband Bas 3Bredband Plus 3Bredband Max Månadsavgift 89 kr 99 kr 199 kr 249 kr Ingår i abonnemanget 3G-data 2 2 GB/mån 3 2 GB/mån 4 20 GB/mån 5 50 GB/mån 6 Användning inom Sverige Meddelanden SMS 0,69 kr/sms 0,69 kr/sms 0,69 kr/sms 0,69 kr/sms Röst- och videosamtal Du kan inte använda ditt datakort för att ringa röst- eller videosamtal Aktiveringsavgift/Abonnemang 250 kr 250 kr 250 kr 250 kr 1. Uppsägningstiden är tre månader. 2. Gäller datatrafik inom Sverige och i Tres nät i Danmark. Tre förbehåller sig rätten att vidta åtgärder mot användning av Tres mobila tjänster som överstiger begränsning i Avtalet eller, om sådan begränsning inte anges, mycket kraftigt avviker från genomsnittsanvändning, till exempel nedladdning av extremt stora mängder data eller massanrop och liknande till annat abonnemang. Sådana åtgärder kan bestå i begränsningar av abonnemanget och användning av Tres tjänster. Om Tre, på grund av användning som strider mot denna klausul, begränsar ditt användande av Tres tjänster, t.ex. genom att begränsa överföringshastigheten, får du automatiskt, vid nästa månadsskifte, full hastighet igen. 3. Om användandet överstiger 2 GB/månad begränsas accesshastigheten till 200 kbit/s. 4. Om användandet överstiger 2 GB/månad begränsas accesshastigheten till 64 kbit/s. 5. Om användandet överstiger 20 GB/månad förbehåller sig 3 rätten att begränsa accesshastigheten till 200 kbit/s. 6. Om användandet överstiger 50 GB/månad förbehåller sig 3 rätten att begränsa accesshastigheten till 200 kbit/s. 7. 3Bredband Surf är enbart tillgängligt med mciro-sim-kort.

4 Prislista Abonnemang - Privat Gäller från 20 februari 2012 Allmänt Denna prislista gäller från och med 20 februari 2012 Alla priser anges i svenska kronor. Alla priser och användning är inom Sverige om inget annat anges. Alla priser är inklusive moms, utom 3Försäkring och påminnelseavgift som är momsfria. För utlandspriser och användning i utlandet, se separat utlandsprislista. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel och prisjusteringar. 3 tillämpar öresavrundning på fakturans slutgiltiga summa, vilket innebär att slutsiffrorna ett till och med fyrtionio avrundas nedåt samt femtio till och med nittionio avrundas uppåt. Överlåtelse av abonnemang kostar 250 kr. Byte av nummer kostar 250 kr. Så fakturerar 3 Korsbyte av nummer kostar 500 kr. 3 fakturerar dig en gång i månaden och använder sig utav kalendermånaderna som faktureringsintervall. Flytt av nummer ur karantän kostar 250 kr. En faktura innehåller normalt den samlade betalningen för din förbrukning och de eventuella avgifter som debiterats dig Öppning av spärrat abonnemang kostar 250 kr. sedan förra fakturan. I vissa fall kan pga. teletekniska eller driftsmässiga orsaker fakturering ske på en senare faktura, t ex vid användning utomlands eller störningar i driften av 3s faktureringssystem. Vi fakturerar dock aldrig förbrukning som inträffat mer än sex månader före faktureringstillfället. Påminnelseavgiften är 50 kr. För röstabonnemang betalas både månadsavgifter och användande i efterskott. För dataabonnemang betalas månadsavgifter i förskott och eventuellt användande betalas i efterskott. Övriga avgifter Avgift för pappersfaktura är 24 kr/faktura. Fakturaavgift tas inte ut för den som väljer att använda E-faktura eller autogiro med SMS-notifiering. Detaljspecifikation till faktura kostar 30 kr/månad. Nytt SIM-kort kostar 250 kr. 3Mobilen är operatörslåst men låses upp mot en avgift på 350 kr efter bindningstidens slut. Detta förutsätter att det är du som äger mobilen och att det inte finns några utestående skulder eller bindningstider kopplade till mobilen, samt att du i övrigt följt avtalet. Undersökningsavgift 250 kronor: Om du lämnar en produkt hos 3 som du anser är felaktig, skickas produkten av 3 till verkstad för undersökning. I det fall verkstaden inte hittar något fel eller om skadan inte omfattas av garantin får du betala en undersökningsavgift på 250 kr till vår serviceverkstad Anovo Nordic AB Det som är inkluderat i månadsavgiften (minuter, etc.) förs inte över till nästa månad. Övrigt gällande 3Mini, 3Total & 3Pott 99/149/199/299/399/499 samt rösttillval Om inget annat anges gäller samtliga uppgifter användande inom Sverige. Abonnemangen 3Mini, 3Total och 3Pott 69/149/199/299/399/499 utan köp av mobiltelefon har ingen bindningstid. Däremot har samtliga abonnemang 3Vänner, 3Pott 99/149/199/299/399/499, 3Prat, 3Fastpris och 3Total debiterar röst- och videosamtal per påbörjade 60 tre månaders uppsägningstid. sekundersintervall. 3Global och 3Like Home debiterar per påbörjade 10 sekundersintervall. För 3Pott 69/149/199/299/399/499 avräknas inte samtal till specialnummer, nummerupplysning, roaming, premium samtal, premium meddelanden, samt För 3Global debiteras videosamtal och MMS enligt standardprislistan till utlandet. hårdvara, mot månadsavgiften. Innestående balans förs ej över till nästa månad. Datatrafik debiteras per kb. Om inte annat anges så är trafiktypen IP-telefoni ej tillgänglig. Definitioner Minsta totalkostnad för abonnemang utan 3Mobil/3Modem (månadskostnad & anslutningsavgift): Med röstsamtal inom Sverige menas samtal till alla svenska mobilnät, samtal till normala nummer i det svenska fast nätet 3Mini 397 kr inkl. anslutningsavgift och tre månaders uppsägningstid. samt samtal till 077-nummer. Gratisnummer och specialnummer (se nedan) ingår inte. Öppningsavgift tillkommer enligt 3Pott 69/149/199/299/399/ kr/ 697 kr/847 kr/ kr / kr/ kr kr inkl. anslutningsavgift och tre månaders uppsägningstid. prislistan. Nödsamtal till 112, samtal till frisamtalsnummer (t ex 020- nummer) är alltid gratis från Sverige. Ingen öppningsavgift 3Total 2347 kr inkl. anslutningsavgift och tre månaders uppsägningstid. tillkommer. Inkluderade minuter räknas inte av. 3Surf Bas 547 anslutningsavgift och tre månaders uppsägningstid. Med specialnummer menas t ex Betalsamtal (0900, 0939, 0936, 099), Mobilsökning (074), Nummerupplysning (118xxx), 3Surf Plus 847 kr inkl. anslutningsavgift och tre månaders uppsägningstid. Personlig väckning (90180), Fröken Ur (90510) och liknande tjänster. Även kortnummer för SMS inkluderas, t ex nummer 3Surf Max 1147 kr inkl. anslutningsavgift och tre månaders uppsägningstid. där du via SMS röstar i olika tävlingar, köper bussbiljetter och söker information.(90510) och liknande tjänster. Samtal till specialnummer debiteras som ett röstsamtal inom Sverige (både öppningsavgift och minutpris) + det ordinarie 3Surf Duo 1447 kr inkl. anslutningsavgift och tre månaders uppsägningstid. priset för specialnumret. 3Bredband Surf 517 kr inkl. anslutningsavgift och tre månaders uppsägningstid. SMS till specialnummer debiteras som ett SMS inom Sverige + det ordinarie priset för specialnumret. 3Bredband Bas 547 kr inkl. anslutningsavgift och tre månaders uppsägningstid. FriendTones är den låt/signal som spelas upp när andra ringer till dig. En 3-låt finns föraktiverad som FriendTone och du kan 3Bredband Plus 847 kr inkl. anslutningsavgift och tre månaders uppsägningstid. själv ändra på Planet3 eller genom att gå in på 3Bredband Max 1147 kr inkl. anslutningsavgift och tre månaders uppsägningstid.

5 Prislista Tillval - Privat Samtals- och meddelandepaket Övrigt Gäller från 20 februari 2012 Alla priser anges i svenska kronor och är inklusive moms, med undantag av 3Försäkring som är momsfri. 3Vänner 49 0 kr/min röst- & videosamtal inom 3, samt 0 kr/sms & MMS inom 3, Startavgift tillkommer på alla samtal. Gäller Det som är inkluderat i månadsavgiften (SMS, minuter, etc) förs inte över till nästa månad min/mån & 3000 SMS eller MMS per mån inom Sverige. Använder ej ev. inkl. minuter eller meddelande i abonnemang/tillval. För att teckna tillvalsabonnemang förutsätts grundabonnemang hos 3. 3Vänner kr/mån 0 kr/min röst- & videosamtal inom 3 och till fasta nätet, samt 0 kr/sms & MMS inom 3. Startavgift tillkommer Se prislistan för ditt grundabonnemang för övriga priser och villkor. på alla samtal. Gäller 3000 min/mån & 3000 SMS eller MMS per mån inom Sverige. Använder ej ev. inkl. minuter eller meddelande i abonnemang/tillval. 3s tillval kan kombineras med de flesta grundabonnemang. 3Vänner Plus 69 kr/mån 0 kr/min röst- till en valfri operatör, samt 0 kr/sms till samma valda operatör. Startavgift tillkommer på alla Om inte annat anges gäller samtliga uppgifter användande inom Sverige. samtal enligt prisplan. Gäller 3000 min/mån & 3000 SMS per mån inom Sverige. Använder ej ev. inkl. minuter eller meddelande i abonnemang/tillval. För utlandspriser och använding i utlandet, se separat utlandsprislista. 3Familj (inkl. 3 medlemmar) 99 kr/mån 0 kr/min röst- & videosamtal och 0 kr/sms & MMS inom familjen helt utan startavgifter, samt till ett valfritt fast Om inte annat anges så är trafiktypen IP-telefoni ej tillgänglig. nummer. Gäller 3000 min & 3000 SMS/MMS, samt 300 positioneringar inom familjen per medlem och mån, Extra medlem 3Familj 50 kr/mån med användning inom Sverige. Max antal medlemmar i en 3Familj är 12 st. Använder ej ev. inkl. minuter eller 3 reserverar sig för eventuella tryckfel och prisjusteringar. meddelande i abonnemang/tillval. Om inte annat anges så är trafiktypen IP-telefoni ej tillgänglig. 3Mobilmail 19 kr/mån Obegränsad användning av Hotmail och annan i mobilens e-postprogram (POP/IMAP) inom Sverige. Windows Live Messenger 19 kr/mån Obegränsad mobilchatt i Sverige. Gäller för mobiler med 3s Windows Live Messenger, Messenger i Windows Mobiles och Microsofts Messenger-program i Nokia-mobiler. SMS och MMS-paket 3Hemnummer Fastnummer direkt i din 3Mobil. 3 tar inte i något avseende ansvar för det fall att tjänster som du har 3SMS 30: 30 SMS till alla svenska nät/månad. 19 kr/mån kopplade till ditt fastnummer (t.ex., dock inte uteslutande, trygghetslarm, villalarm etc.) inte fungerar när du porterat ditt fastnummer till 3. Vi hänvisar till respektive tjänsteleverantör om du har frågor avseende 3SMS 100: 100 SMS till alla svenska nät/månad. sådana tjänsters funktionalitet. 3SMS Flat: 3000 SMS till alla svenska nät/månad. 99 kr/mån 3Hemväxel 69 kr/mån Fastnummer direkt i din 3Mobil samt växelfunktion som möjliggör att fler kan svara på inkommande samtal 3SMS & MMS Total: 3000 SMS och 3000 MMS till alla svenska nät/månad. 1 till fastnumret. Ingår upp till 9 st användare. Samtliga användare behöver ha varsitt 3Abonnemang. 3 tar inte i 3MMS 50: 50 MMS till alla svenska nät/månad. något avseende ansvar för det fall att tjänster som du har kopplade till ditt fastnummer (t.ex., dock inte uteslutande, trygghetslarm, villalarm etc.) inte fungerar när du porterat ditt fastnummer till 3. Vi hänvisar till respektive tjänsteleverantör om du har frågor avseende sådana tjänsters funktionalitet. 3Navigator En fullfjädrad navigator i mobiltelefonen 3Mini Plus 0kr/mån Kan kombineras med 3Mini vid köp utan hårdvara, sänker då priset för röstsamtal och SMS till 19 öre/min/sms BlackBerry Internet Bundle 129 kr/ mån Denna tilläggstjänst krävs för att , surf och annan dataöverföring skall fungera i en BlackBerry-mobil. 3Mobilsurf Plus ingår. (F d BlackBerry Internet Service - BIS). Utland 3Global Ger dig lägre priser på samtal och SMS till utlandet och på mottagna samtal i utlandet. 3Global WiFi 49 kr/30 dgr 99 kr/30 dgr 149 kr/30 dgr Olika samtalspaket innehållande minuter som gäller för att ringa till Sverige när du befinner dig i utlandet. Samtalen rings över WiFi och via en applikation som laddas ner till mobiltelefonen. Applikationen stöds endast av Android och Apple mobiler. 3Samtal Europa Ring billigare inom EU med 3Samtal Europa 3Norden 69 kr/mån Ring och SMSa till ett förmånligare pris inom Norden. Månadsavgiften går ej att dra från evt 3Pottabonnemang. Utland Mobilsurf 3Global Mobilsurf Ger dig lägre priser per MB i utvalda länder. BlackBerry Data Världen 149 kr/ mån Tilläggstjänst till BlackBerry Internet Bundle som inkluderar 3MB data/ mån i utlandet. Förbrukning därutöver debiteras enligt gällande prislista. Paketeringar Stora Sparpaketet Fr 268kr/mån Inkluderar valfritt röstabonnemang från och med 3Pott69 och dyrare samt 3Bredband Plus/Max. Vi erbjuder kunden en rabatt på 50kr på 3Bredband Max eller Plus vid köp av 3Vänner eller dyrare abonnemang. Maximala sparpaketet: Fr 298 kr/mån Inkluderar valfritt röstabonnemang från och med 3Pott199 och dyrare samt 3Bredband Plus/Max. Vi erbjuder kunden en rabatt på 100kr på bredband Max eller Plus vid köp av ett Pott199 eller dyrare abonnemang.

6 Prislista Tillval - Privat Övrigt Gäller från 20 februari 2012 Datapaket 3Mobilsurf Bas 3Mobilsurf Plus 3Mobilsurf Max 3Mobilsurf 0kr-Pott 399 3Mobilsurf 0kr-Pott kr/mån 1 0 kr/mån 0 kr/mån Inkluderar 0,5 GB data/mån med en hastighet upp till 0,384 Mbit/s i upplänk och nedlänk. Vid överskridande av 0,5 GB data begränsas hastigheten till upp till 64 Kbit/s. Vid nästa månadsskifte blir det automatiskt full hastighet igen. Gäller inom Sverige. För utlandspriser se separat prislista. 30 dagars uppsägningstid. Inkluderar 2 GB data/mån med en hastighet upp till 6 Mbit/s i nedlänk och 1,4 Mbit/s i upplänk. Vid överskridande av 2 GB data begränsas hastigheten till upp till 64 Kbit/s. Vid nästa månadsskifte blir det 30 dagars uppsägningstid. Inkluderar 5 GB data/mån med en hastighet upp till 10 Mbit/s i nedlänk och 5,76 Mbit/s i upplänk. All typ av datatrafik inom Sverige ingår, även IP-telefoni. Vid överskridande av 5 GB data begränsas hastigheten till upp till 64 Kbit/s. Vid nästa månadsskifte blir det automatiskt full hastighet igen. Gäller inom Sverige. För utlandspriser se separat prislista. 30 dagars uppsägningstid. Enbart tillgängligt på utvalda prisplaner. Inkluderar 2 GB data/mån med en hastighet upp till 10 Mbit/s i nedlänk och 4,6 Mbit/s i upplänk. Vid överskridande av 2 GB data begränsas hastigheten till upp till 200 Kbit/s. Vid nästa månadsskifte blir det Enbart tillgängligt på utvalda prisplaner. Inkluderar 10 GB data/mån med en hastighet upp till 10 Mbit/s i nedlänk och 4,6 Mbit/s i upplänk. Vid överskridande av 10 GB data begränsas hastigheten till upp till 200 Kbit/s. Vid nästa månadsskifte blir det automatiskt full hastighet igen. Gäller inom Sverige. För utlandspriser se separat prislista. Alla priser anges i svenska kronor och är inklusive moms, med undantag av 3Försäkring som är momsfri. Det som är inkluderat i månadsavgiften (SMS, minuter, etc) förs inte över till nästa månad. För att teckna tillvalsabonnemang förutsätts grundabonnemang hos 3. Se prislistan för ditt grundabonnemang för övriga priser och villkor. 3s tillval kan kombineras med de flesta grundabonnemang. Om inte annat anges gäller samtliga uppgifter användande inom Sverige. För utlandspriser och använding i utlandet, se separat utlandsprislista. Om inte annat anges så är trafiktypen IP-telefoni ej tillgänglig. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel och prisjusteringar. Övriga tjänster Extra data Spärrtjänster: Spärr av vissa typer av röstsamtal. 0 kr/mån Extra data 1GB Extra data 5GB Extra data 10GB 29 kr 89 kr 159 kr Engångsköp av 1 GB extra data, hastighet enligt prisplan eller tillval. Tillvalet är enbart tillgängligt för prisplaner och tillval som innehåller data till fast pris. Den extra datavolymen gäller resterande del av innevarande kalendermånad. Överskjutande datavolym överförs inte till nästa månad utan nollställs vid kalendermånadsskifte. Engångsköp av 5 GB extra data, hastighet enligt prisplan eller tillval. Tillvalet är enbart tillgängligt för prisplaner och tillval som innehåller data till fast pris. Den extra datavolymen gäller resterande del av innevarande kalendermånad. Överskjutande datavolym överförs inte till nästa månad utan nollställs vid kalendermånadsskifte. Engångsköp av 10 GB extra data, hastighet enligt prisplan eller tillval. Tillvalet är enbart tillgängligt för prisplaner och tillval som innehåller data till fast pris. Den extra datavolymen gäller resterande del av innevarande kalendermånad. Överskjutande datavolym överförs inte till nästa månad utan nollställs vid kalendermånadsskifte. Planet3 Planet3 är samlingsnamnet för 3s mobila portal & de tjänster som ingår. Datatrafiken är kostnadsfri vid surfande på 3s egna mobilsidor Planet3 inom Sverige eller i Danmark. I utlandet gäller en högre taxa (se När någonting kostar på Planet3 så anges detta klart och tydligt. Antingen erbjuds kunden köp av prenumeration eller så kostar innehållet per styck. Innan du lämnar Planet3 och går vidare ut på Internet får du en påminnelse om att debitering påbörjas. Kunder med tilläggspaketet 3Mobilsurf surfar obegränsat på hela Internet och får ingen påminnelse. 3Synk: Lagra dina nummer och kontakter hos 3. Om du tappar bort din mobil får du snabbt tillbaka informationen. 3Spel Online: Onlinespel i mobilen. Spela mot kompisar eller var med i turneringar. All datatrafik ingår inom Sverige. 3Kostnadskontroll: Hjälper dig att hålla koll på dina kostnader 3Spel: prenumerationstjänst som ger tre fria spel varje månad 3Försäkring modem: skyddar mot bl.a. stöld och olyckshändelse. 3Försäkring telefon: skyddar mot bl.a. stöld och olyckshändelse. Guldnummer: Mobilnummer med extra bra kombination av siffror. Storytel unlimited listening Storytel Single Month listening 9 kr/mån 0 kr/mån 49/69/89 kr/mån 499 kr 169kr/mån 89 kr/mån 118 Adressboken Spraydate speedating 39 kr/session 3Mobil-TV: TV direkt i mobilen. 3Film: Film direkt i din mobil 3Navigator: En fullfjädrad navigator i mobiltelefonen (första månaden fritt) 3Lociloci: Hitta vänner och familj direkt i mobilen eller på en dator. 69 kr/mån 99 kr/mån, 29 kr/dygn

7 Prislista Tillval 3Bredband - Privat Övrigt Gäller från 20 februari 2012 Säkerhet- och backup Denna prislista gäller från 20 februari Säker Surf 39 kr/mån Säkerhetstjänst för 3Bredband. Antivirus-, skydd mot spionprogram och brandvägg ingår i Alla priser anges i svenska kronor och är inklusive moms, med undantag av 3Försäkring som är programmet. Licensen gäller för tre datorer. momsfri. 3Säker Surf Plus Säkerhetstjänst för 3Bredband. Antivirus-, skydd mot spionprogram och brandvägg ingår i För att teckna tillvalsabonnemang förutsätts bredbandsabonnemang hos 3. programmet. I pluspaketet ingår även skräppostfilter, surfskydd och föräldrakontroll. Licensen gäller för tre datorer. Se prislistan för ditt grundabonnemang för övriga priser och villkor. Säker Lagring 25 GB Säker Lagring 50 GB 39 kr/mån Backup, lagring och delning av data. 25 eller 50 GB lagringsutrymme ingår i pakateringarna. 3s bredbandstillval kan kombineras med de flesta bredbandsabonnemang. Om inte annat anges gäller samtliga uppgifter användande inom Sverige. För utlandspriser och använding i utlandet, se separat utlandsprislista. Underhållning Headweb - Film via 3Bredband 99 kr/mån Filmtjänst för 3Bredband. Fyra filmer ingår varje månad. Storytel - Single 89 kr/mån Lyssna på ljudböcker via datorn och mobiltelefonen. 1 ljudbok / månad. Storytel - Unlimited 169 kr/mån Lyssna på ljudböcker via datorn och mobiltelefonen. Obegränsat antal ljudböcker varje månad. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel och prisjusteringar. Övriga tjänster 3Försäkring modem: skyddar mot bl.a. stöld och olyckshändelse. Extra data Extra data 1GB 29 kr Engångsköp av 1 GB extra data, hastighet enligt prisplan. Den extra datavolymen gäller resterande del av innevarande kalendermånad. Överskjutande datavolym överförs inte till nästa månad utan nollställs vid kalendermånadsskifte. Extra data 5GB 89 kr Engångsköp av 5 GB extra data, hastighet enligt prisplan. Den extra datavolymen gäller resterande del av innevarande kalendermånad. Överskjutande datavolym överförs inte till nästa månad utan nollställs vid kalendermånadsskifte. Extra data 10GB 159 kr Engångsköp av 1 0 GB extra data, hastighet enligt prisplan. Den extra datavolymen gäller resterande del av innevarande kalendermånad. Överskjutande datavolym överförs inte till nästa månad utan nollställs vid kalendermånadsskifte. Utland 3Global Bredband Ger dig lägre priser per MB i utvalda länder.

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 18 mars 2009.

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 18 mars 2009. 3Business Start 3Business Bas 3Business Plus Röstsamtal och videosamtal inom 3 är gratis Röstsamtal och videosamtal inom 3 gratis. Röstsamtal till fasta nätet är gratis. Månadsavgift utan mobil 49 kr/mån

Läs mer

Prislista Företag. Gäller from 28 augusti 2012. Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster.

Prislista Företag. Gäller from 28 augusti 2012. Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster. Prislista Företag Gäller from 28 augusti 2012 Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster. 2 Telenor Talabonnemang Talabonnemang... 4 Talabonnemang med mobilsurf... 4 Telenor

Läs mer

Prislista Företag. Gäller from 7 maj 2014. Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster.

Prislista Företag. Gäller from 7 maj 2014. Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster. Prislista Företag Gäller from 7 maj 2014 Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster. 2 Telenor Talabonnemang Talabonnemang med mobilsurf... 4 Telenor Affärspaketet... 4 Telenor

Läs mer

TDC Song Mobil Användarguide

TDC Song Mobil Användarguide TDC Song Mobil Användarguide INNEHÅLL 1 Välkommen till TDC Song 2 2 SIM-kort & Koder 2 3 Aktivera ditt abonnemang 2 4 Röstbrevlådan 3 5 Vidarekoppling och Medflyttning av samtal 4 6 Samtal väntar 5 7 Konferenssamtal

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL...3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER...3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC...3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER...3 PIN- OCH PUK-KODER...4

Läs mer

business Välkommen till Tele2

business Välkommen till Tele2 Företagsabonnemang tele2.se/ business Välkommen till Tele2 Välkommen till Tele2 Vi är jätteglada att du och ditt företag valt oss som din mobiloperatör. Kanske har du inte hunnit märka så stor skillnad

Läs mer

Scanpix 5 RONDER FÖR FÖRETAG SOM VILL SPARA PENGAR.

Scanpix 5 RONDER FÖR FÖRETAG SOM VILL SPARA PENGAR. Scanpix 1 5 RONDER FÖR FÖRETAG SOM VILL SPARA PENGAR. 2 3 Scanpix TELE2 VS ONÖDIGT DYRT. VÄRLDENS ENKLASTE MATCH. Ja, det hela är faktiskt mycket enkelt. Tele2 erbjuder alla tjänster företag behöver för

Läs mer

Spring Mobil Växel. Produktbeskrivning

Spring Mobil Växel. Produktbeskrivning Spring Mobil Växel Produktbeskrivning Innehåll Spring Mobil Växel...sid 3 Abonnemang...sid 4 Tilläggstjänster för abonnemang...sid 4 Mobilt Bredband...sid 6 Affärspaket...sid 7 Företagstjänster...sid 7

Läs mer

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09 ANVÄNDARGUIDE Välkommen till SIZE... 4 Kom igång... 4 SIM-kort & Koder... 4 SIM-kortet... 4 PIN- och PUK-kod... 4 Aktivera ditt abonnemang... 4 Aktivera SIM-kortet... 4 För att aktivera ditt SIZE-abonnemang:...

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

Göteborgs Stads Upphandlings AB (UHB) Jan Andersson Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg

Göteborgs Stads Upphandlings AB (UHB) Jan Andersson Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg Göteborgs Stads Upphandlings AB (UHB) Jan Andersson Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg Contact Emil Hall Tel. 031-341 35 35 Emil.Hall@teliasonera.com Reference TS 811091 Innehåll Inledning... 4 Revisionshistorik...

Läs mer

Välkommen till ditt digitala hem

Välkommen till ditt digitala hem Välkommen till ditt digitala hem Information och inspiration för dig som ska få, eller redan har en fiberanslutning Alltsammans direkt ur ditt nätverksuttag Nu får du hela hemmets kommunikation ur ett

Läs mer

Soneras egen nummertjänst

Soneras egen nummertjänst Mobiltelefontjänster Konsument 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Abonnemang 1 Sonera Exakt-abonnemanget 1 Sonera Bas-abonnemanget 2 Övriga meddelandetjänster 2 Byte av sim-kort 2 Aktivering av sim-kort 2

Läs mer

Alternativ för fibertjänster

Alternativ för fibertjänster Alternativ för fibertjänster Aktivera enskilda tjänster via Quadracoms portal Qmarket Välj mellan ett antal leverantörer av bredband, telefoni och TV Såvida inte tjänsten kräver leverans av hårdvara (telefonidosa,

Läs mer

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi Fritt stadsnät i Sedan 95:-/mån Vi bjuder också på anslutningsavgiften Runt år 1800 kom telegrafen, 50 år senare telefonen. Två apparater som gjorde det

Läs mer

Innehållsförteckning. Prislistan gäller för nya Sonera-abonnemang som öppnats fr.o.m. 9.6.2014 och för uppdateringar som gjorts efter det datumet.

Innehållsförteckning. Prislistan gäller för nya Sonera-abonnemang som öppnats fr.o.m. 9.6.2014 och för uppdateringar som gjorts efter det datumet. Konsumentprislista 9.6.2014 Innehållsförteckning Abonnemang... 4 Sonera Exakt-abonnemanget... 4 Sonera Bas-abonnemanget... 5 Övriga meddelandetjänster... 6 Byte av sim-kort... 6 Aktivering av sim-kort...

Läs mer

Vi har din nya. smartphone! pekskärmsmobil Sony Ericsson Xperia neo. surfplatta Samsung glaxy tab 10.1

Vi har din nya. smartphone! pekskärmsmobil Sony Ericsson Xperia neo. surfplatta Samsung glaxy tab 10.1 Vi har din nya smartphone! Samsung Gt-I9100 Galaxy S Ii surfplatta Samsung glaxy tab 10.1 Sony Ericsson Xperia neo 0 kr /mån i 3 mån. Därefter 299 kr/mån. Fri surf ingår. Just nu. Ingen månadsavgift i

Läs mer

Information och inspiration för er som planerar att framtidssäkra fastigheten med fiber

Information och inspiration för er som planerar att framtidssäkra fastigheten med fiber Information och inspiration för er som planerar att framtidssäkra fastigheten med fiber Så går det till när ni får fiber i huset När ni väljer att teckna fiberavtal med Telia får er fastighet ett kraftfullt,

Läs mer

Innehållsförteckning. Prislistan gäller för nya Sonera-abonnemang som öppnats fr.o.m. 1.10.2014 och för uppdateringar som gjorts efter det datumet.

Innehållsförteckning. Prislistan gäller för nya Sonera-abonnemang som öppnats fr.o.m. 1.10.2014 och för uppdateringar som gjorts efter det datumet. Konsumentprislista 1.10.2014 Innehållsförteckning Abonnemang... 4 Sonera Exakt-abonnemanget... 4 Sonera Bas-abonnemanget... 5 Övriga meddelandetjänster... 6 Byte av sim-kort...6 Aktivering av sim-kort...6

Läs mer

Tv, bredband och telefoni med fiber.

Tv, bredband och telefoni med fiber. Tv, bredband och telefoni med fiber. Information och inspiration för dig som ska få, eller redan har fiber. Välkommen till en smartare vardag. Allt blir bättre med fiber Tv, bredband och telefoni är bara

Läs mer

Mobilt Ramavtal. Tvätteriförbundets Service AB. Tvätteriförbundets Service AB Köpmangatan 23 70223 Örebro

Mobilt Ramavtal. Tvätteriförbundets Service AB. Tvätteriförbundets Service AB Köpmangatan 23 70223 Örebro Mobilt Ramavtal Köpmangatan 3 703 Örebro Sofia Sjöström Telefon: 09-95744 E-postadress: sofia.sjostrom@tvatteriforbundet.se Org.nr: TeliaSonera Sverige AB Isbergs Gata 05 Malmö Åsa Bergman Telefon: 040-668006

Läs mer

Heta erbjudanden för en kall vinter

Heta erbjudanden för en kall vinter Heta erbjudanden för en kall vinter Nya Sony Xperia Z1 Compact för 429 229 Ring och sms:a obegränsat! 3 månader Spotify ingår. Aye hörlurar 99 199 För fullständiga priser och villkor se telia.se Kompletta

Läs mer

Välkommen till ditt digitala hem

Välkommen till ditt digitala hem Läs mer på telia.se/fiberlan eller ring 020-755 766 till fiberkundtjänsten. För support, ring 020-240 250. TSP-2348_1 1004 Välkommen till ditt digitala hem MEST NÖJDA KUNDER Bredband privat Enligt SKI

Läs mer

IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI

IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

Användarhandbok. för Sonera Mobilabonnemang. Innehåller värdefulla tips och små framgångshistorier.

Användarhandbok. för Sonera Mobilabonnemang. Innehåller värdefulla tips och små framgångshistorier. Användarhandbok för Sonera Mobilabonnemang Innehåller värdefulla tips och små framgångshistorier. Ta del av guiden och välj just de förmåner du vill ha. ! Bra att veta Egna sidor för dig På adressen www.sonera.fi/matkapuhelin/hallinta

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

Nu bygger vi bredband i Hökhult

Nu bygger vi bredband i Hökhult Nu bygger vi bredband i Hökhult UppCom erbjuder dig att ansluta dig till bredband via optofiber. Byggstart kommer att ske under hösten. Förväntad tid för arbetet är ca 8 veckor. Ett nät flera tjänster

Läs mer

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Landsbygden ska leva och utvecklas Därför behövs moderna bredbandslösningar Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande

Läs mer

Tv, bredband och telefoni med fiber.

Tv, bredband och telefoni med fiber. Tv, bredband och telefoni med fiber. Allt blir bättre med fiber Tv, bredband och telefoni är bara några av sakerna som blir bättre med fiber. Nu får du hela hemmets kommunikation ur ett enda uttag. Du

Läs mer