Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 13 april 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 13 april 2011"

Transkript

1 Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 13 april Abonnemang 3Prat 3Vänner 3Pott 3Total Månadsavgift 49kr 2 69 kr 1 99/149/199/299/399/499 kr kr 3 Inkluderade minuter alla nät min Användning inom Sverige Röst- och videosamtal Röst- och videosamtal inom 3s nät 0,39kr/min 0 kr/min 0,69 kr/min 0 kr/min Röstsamtal till fasta nätet 0,39/kr/min 0 kr/min 0,69 kr/min 0 kr/min Röstsamtal till andra nät &samtal till 3Svar 0,39kr/min 0,69 kr/min 0,69 kr/min 0 kr/min Röstsamtal inom Sverige efter inkl. min 4-0,69 kr/min - 0,69 kr/min Videosamtal till andra mobilnät 5,00 kr/min 5,00 kr/min 5,00 kr/min 5,00 kr/min Startavgift för röst- och videosamtal 0,79 kr/samtal 0,69 kr/samtal 0,69 kr/samtal 0 kr/samtal Meddelanden SMS inom 3 0,39kr/SMS 0 kr/sms 0,69 kr/sms 0 kr/sms SMS övriga nät 0,39kr/SMS 0,69 kr/sms 0,69 kr/sms 0 kr/sms MMS inom 3 1,69 kr/mms 0 kr/mms 1,69 kr/mms 0 kr/mms MMS övriga nät 1,69 kr/mms 1,69 kr/mms 1,69 kr/mms 0 kr/mms Datatrafik 3Mobilsurf per MB 5 10 kr/mb 10 kr/mb 10 kr/mb 10 GB/mån inkl. 6 (max 19 kr/dag) (max 19 kr/dag) (max 19 kr/dag) Övrigt Bindningstid utan 3Mobil Ingen / 24 månader Ingen Ingen Ingen Uppsägningstid 3 mån 3 mån 3 mån 3 mån Aktiveringsavgift 250 kr 250 kr 250 kr 250 kr 1. I 3Vänner ingår 3000 minuter per månad inom 3s nät och fasta nätet inom Sverige, samt 3000 SMS eller MMS inom 3s nät per månad. Därefter är priset 0,69 kr/min, 0, 69 kr/sms och 1,69 kr/mms. För röstsamtal till andra nät och samtal till 3Svar är priset 0,69 kr/min. Startavgift på 0,69 kr/samtal tillkommer på alla samtal. 2. Månadsavgiften för 3Prat och 3Pott 99/149/199/299/399/499 kr/mån kan användas för att ringa, skicka meddelande, använda datatrafik och produkter/tjänster, men exkluderar roaming, special-/premium samtal, premium meddelanden, nummerupplysning, samt eventuell hårdvara och tillbehör. 3. I 3Total ingår 3000 röstminuter, samt videosamtal inom3, och 3000 SMS eller MMS per månad. Ingen startavgift tillkommer på de 3000 inkluderade minuterna. För överstigande minuter (samtal till alla nät, videosamtal inom 3, samt specialsamtal), tillkommer en startavgift med 0,69 kr/samtal. 4. Med röstsamtal inom Sverige avses samtal till det fasta nätet, inom 3s nät, videosamtal inom 3s nät, till andra mobilnät, till 3Svar, 3VideoSvar och till 3FriendTones. Samtal till specialnummer ingår inte. 5. 3Mobilsurf har en hastighet på upp till 6 Mbit/s nedlänk och upp till 1,4 Mbit/s upplänk. Begränsning på 5 GB data/mån, därefter sänks hastigheten till 64 Kbit/s. Vid nästa månadsskifte blir det automatiskt full hastighet igen. Gäller inom Sverige. För utlandspriser se separat prislista. 6. All typ av datatrafik inom Sverige ingår, inklusive IP-telefoni. Om användandet överstiger 10 GB/månad begränsas accesshastigheten till 200 kbit/s. Vid nästa månadsskifte blir det automatiskt full hastighet igen. Gäller inom Sverige. För utlandspriser se separat prislista.

2 Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 13 april Abonnemang 3Surf Bas 3Surf Plus 3Surf Max Månadsavgift 99 kr 199 kr 299 kr Användning inom Sverige Röst- och videosamtal Röst- och videosamtal inom 3s nät 0,39 kr/min 0,39 kr/min 0,39 kr/min Röstsamtal till fasta nätet 0,39 kr/min 0,39 kr/min 0,39 kr/min Röstsamtal till andra nät &samtal till 3Svar 0,39 kr/min 0,39 kr/min 0,39 kr/min Röstsamtal inom Sverige efter inkl. min Videosamtal till andra mobilnät 5,00 kr/min 5,00 kr/min 5,00 kr/min Startavgift för röst- och videosamtal 0,99 kr/samtal 0,99 kr/samtal 0,99 kr/samtal Meddelanden SMS inom 3 0,39 kr/sms 0,39 kr/sms 0,39 kr/sms SMS övriga nät 0,39 kr/sms 0,39 kr/sms 0,39 kr/sms MMS inom 3 1,39 kr/mms 1,39 kr/mms 1,39 kr/mms MMS övriga nät 1,39 kr/mms 1,39 kr/mms 1,39 kr/mms Datatrafik 3Mobilsurf per MB 1 GB/mån inkl. 9 5 GB/mån inkl GB/mån inkl. 7 Övrigt Bindningstid utan 3Mobil Ingen Ingen Ingen Uppsägningstid 3 mån 3 mån 3 mån Aktiveringsavgift 250 kr 250 kr 250 kr 9. 3Surf Bas ger mobilsurf i en hastighet på upp till 2 Mbit/s nedlänk och upp till 1,3 Mbit/s upplänk. Begränsning på 1 GB data/mån, därefter sänks hastigheten till 64 Kbit/s. Vid nästa månadsskifte blir det automatiskt full hastighet igen. Gäller inom Sverige. För utlandspriser se separat prislista. 8. 3Surf Plus ger mobilsurf i en hastighet på upp till 6 Mbit/s nedlänk och upp till 4,6 Mbit/s upplänk. Begränsning på 5 GB data/mån, därefter sänks hastigheten till 64 Kbit/s. Vid nästa månadsskifte blir det automatiskt full hastighet igen. Gäller inom Sverige. För utlandspriser se separat prislista. 7. 3Surf Max ger mobilsurf i en hastighet på upp till 10 Mbit/s nedlänk och upp till 4,6 Mbit/s upplänk. Begränsning på 10 GB data/mån, därefter sänks hastigheten till 64 Kbit/s. Vid nästa månadsskifte blir det automatiskt full hastighet igen. Gäller inom Sverige. För utlandspriser se separat prislista.

3 Prislista Bredbandsabonnemang - Privat Gäller från 13 april Dataabonnemang 2 3Bredband Surf 3Bredband Bas 3Bredband Plus 3Bredband Max Månadsavgift 89 kr 99 kr 199 kr 249 kr Ingår i abonnemanget 3 3G-data 3 2 GB/mån 4 1 GB/mån 5 Fri data 5 Fri data 6 Användning inom Sverige Datatrafik Datatrafik efter inkluderade GB/mån - 1,49 kr/mb Meddelanden SMS 0,69 kr/sms 0,69 kr/sms 0,69 kr/sms 0,69 kr/sms Röst- och videosamtal Du kan inte använda ditt datakort för att ringa röst- eller videosamtal Aktiveringsavgift/Abonnemang 250 kr 250 kr 250 kr 250 kr 1. För datatrafik i Sverige & i Tres nät i Danmark betalar du aldrig mer än 299 kr/mån, inklusive ordinarie månadsavgift. 2. Uppsägningstiden är tre månader. 3. Gäller datatrafik inom Sverige och i Tres nät i Danmark. Tre förbehåller sig rätten att vidta åtgärder mot användning av Tres mobila tjänster som överstiger begränsning i Avtalet eller, om sådan begränsning inte anges, mycket kraftigt avviker från genomsnittsanvändning, till exempel nedladdning av extremt stora mängder data eller massanrop och liknande till annat abonnemang. Sådana åtgärder kan bestå i begränsningar av abonnemanget och användning av Tres tjänster. Om Tre, på grund av användning som strider mot denna klausul, begränsar ditt användande av Tres tjänster, t.ex. genom att begränsa överföringshastigheten, får du automatiskt, vid nästa månadsskifte, full hastighet igen. 4. Om användandet överstiger 2 GB/månad begränsas accesshastigheten till 200 kbit/s. 5. Om användandet överstiger 20 GB/månad förbehåller sig 3 rätten att begränsa accesshastigheten till 200 kbit/s. 6. Obegränsad surf.

4 Prislista Abonnemang - Privat Gäller från 13 april 2011 Allmänt Denna prislista gäller från och med 13 april Alla priser anges i svenska kronor. Alla priser och användning är inom Sverige om inget annat anges. Alla priser är inklusive moms, utom 3Försäkring och påminnelseavgift som är momsfria. För utlandspriser och användning i utlandet, se separat utlandsprislista. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel och prisjusteringar. Överlåtelse av abonnemang kostar 250 kr. Så fakturerar 3 Byte av nummer kostar 250 kr. 3 fakturerar dig en gång i månaden och använder sig utav kalendermånaderna som faktureringsintervall. Korsbyte av nummer kostar 500 kr. En faktura innehåller normalt den samlade betalningen för din förbrukning och de eventuella avgifter som debiterats dig Flytt av nummer ur karantän kostar 250 kr. sedan förra fakturan. I vissa fall kan pga. teletekniska eller driftsmässiga orsaker fakturering ske på en senare faktura, t ex Öppning av spärrat abonnemang kostar 250 kr. vid användning utomlands eller störningar i driften av 3s faktureringssystem. Vi fakturerar dock aldrig förbrukning som Påminnelseavgiften är 50 kr. inträffat mer än sex månader före faktureringstillfället. För röstabonnemang betalas både månadsavgifter och användande i efterskott. För dataabonnemang betalas månadsavgifter i förskott och eventuellt användande betalas i efterskott. Övriga avgifter Avgift för pappersfaktura är 24 kr/faktura. Fakturaavgift tas inte ut för den som väljer att använda E-faktura eller autogiro med SMS-notifiering. Detaljspecifikation till faktura kostar 30 kr/månad. Nytt SIM-kort kostar 250 kr. 3Mobilen är operatörslåst men låses upp mot en avgift på 350 kr efter bindningstidens slut. Detta förutsätter att det är du som äger mobilen och att det inte finns några utestående skulder eller bindningstider kopplade till mobilen, samt att du i övrigt följt avtalet. Undersökningsavgift 250 kronor: Om du lämnar en produkt hos 3 som du anser är felaktig, skickas produkten av 3 till verkstad för undersökning. I det fall verkstaden inte hittar något fel eller om skadan inte omfattas av garantin får du betala en undersökningsavgift på 250 kr till vår serviceverkstad Anovo Nordic AB Det som är inkluderat i månadsavgiften (minuter, etc.) förs inte över till nästa månad. Om inget annat anges gäller samtliga uppgifter användande inom Sverige. Övrigt gällande 3Vänner, 3Prat, 3Total & 3Pott 99/149/199/299/399/499 samt rösttillval 3Vänner, 3Pott 99/149/199/299/399/499, 3Prat, 3Fastpris och 3Total debiterar röst- och videosamtal per påbörjade 60 Abonnemangen 3Vänner, 3Prat, 3Total och 3Pott 99/149/199/299/399/499 utan köp av mobiltelefon har ingen bindningstid. Däremot har samtliga sekundersintervall. 3Global och 3Like Home debiterar per påbörjade 10 sekundersintervall. abonnemang tre månaders uppsägningstid. För 3Global debiteras videosamtal och MMS enligt standardprislistan till utlandet. Datatrafik debiteras per kb. För 3Prat och 3Pott 99/149/199/299/399/499 avräknas inte samtal till specialnummer, nummerupplysning, roaming, premium samtal, premium meddelanden, samt hårdvara, mot månadsavgiften. Innestående balans förs ej över till nästa månad. Definitioner För 3Vänner gäller de inkluderade 3000 minutrarna för både samtal inom 3 och samtal till fasta nummer inom Sverige. Med röstsamtal inom Sverige menas samtal till alla svenska mobilnät, samtal till normala nummer i det svenska fast nätet Om inte annat anges så ingår inte trafiktypen IP-telefoni. samt samtal till 077-nummer. Gratisnummer och specialnummer (se nedan) ingår inte. Öppningsavgift tillkommer enligt prislistan. Minsta totalkostnad för abonnemang utan 3Mobil/3Modem (månadskostnad & anslutningsavgift): Nödsamtal till 112, samtal till frisamtalsnummer (t ex 020- nummer) är alltid gratis från Sverige. Ingen öppningsavgift 3Prat 397 kr inkl. anslutningsavgift och tre månaders uppsägningstid. tillkommer. Inkluderade minuter räknas inte av. 3Vänner 457 kr inkl. anslutningsavgift och tre månaders uppsägningstid. Med specialnummer menas t ex Betalsamtal (0900, 0939, 0936, 099), Mobilsökning (074), Nummerupplysning (118xxx), 3Pott 99/149/199/299/399/ kr/ 697 kr/847 kr/ kr / kr/ kr kr inkl. anslutningsavgift och tre månaders uppsägningstid. Personlig väckning (90180), Fröken Ur (90510) och liknande tjänster. Även kortnummer för SMS inkluderas, t ex nummer där du via SMS röstar i olika tävlingar, köper bussbiljetter och söker information.(90510) och liknande tjänster. Samtal till specialnummer debiteras som ett röstsamtal inom Sverige (både öppningsavgift och minutpris) + det ordinarie 3Total 2347 kr inkl. anslutningsavgift och tre månaders uppsägningstid. priset för specialnumret. 3Surf Bas 547 anslutningsavgift och tre månaders uppsägningstid. SMS till specialnummer debiteras som ett SMS inom Sverige + det ordinarie priset för specialnumret. 3Surf Plus 847 kr inkl. anslutningsavgift och tre månaders uppsägningstid. FriendTones är den låt/signal som spelas upp när andra ringer till dig. En 3-låt finns föraktiverad som FriendTone och du kan 3Surf Max 1147 kr inkl. anslutningsavgift och tre månaders uppsägningstid. själv ändra på Planet3 eller genom att gå in på 3Bredband Bas 547 kr inkl. anslutningsavgift och tre månaders uppsägningstid. 3Bredband Plus 3Bredband Max 847 kr inkl. anslutningsavgift och tre månaders uppsägningstid kr inkl. anslutningsavgift och tre månaders uppsägningstid.

5 Prislista Tillval - Privat Övrigt Gäller från 13 april 2011 Samtals- och meddelandepaket Denna prislista gäller från 13 april Vänner kr/mån 0 kr/min röst- & videosamtal inom 3, samt 0 kr/sms & MMS inom 3, Startavgift tillkommer på alla samtal. Gäller 3000 min/mån & 3000 SMS eller MMS per mån inom Sverige. Använder ej ev. inkl. minuter eller meddelande i abonnemang/tillval. Alla priser anges i svenska kronor och är inklusive moms, med undantag av 3Försäkring som är momsfri. Det som är inkluderat i månadsavgiften (SMS, minuter, etc) förs inte över till nästa månad. 3Vänner kr/mån 0 kr/min röst- & videosamtal inom 3 och till fasta nätet, samt 0 kr/sms & MMS inom 3. Startavgift tillkommer För att teckna tillvalsabonnemang förutsätts grundabonnemang hos 3. på alla samtal. Gäller 3000 min/mån & 3000 SMS eller MMS per mån inom Sverige. Använder ej ev. inkl. minuter eller meddelande i abonnemang/tillval. Se prislistan för ditt grundabonnemang för övriga priser och villkor. 3Vänner Plus 69 kr/mån 0 kr/min röst- till en valfri operatör, samt 0 kr/sms till samma valda operatör. Startavgift tillkommer på alla 3s tillval kan kombineras med de flesta grundabonnemang. samtal enligt prisplan. Gäller 3000 min/mån & 3000 SMS per mån inom Sverige. Använder ej ev. inkl. minuter eller meddelande i abonnemang/tillval. Om inte annat anges gäller samtliga uppgifter användande inom Sverige. 3Familj (inkl. 3 medlemmar) 99 kr/mån 0 kr/min röst- & videosamtal och 0 kr/sms & MMS inom familjen helt utan startavgifter, samt till ett valfritt fast För utlandspriser och använding i utlandet, se separat utlandsprislista. Extra medlem 3Familj 50 kr/mån nummer. Gäller 3000 min & 3000 SMS/MMS, samt 300 positioneringar inom familjen per medlem och mån, med användning inom Sverige. Max antal medlemmar i en 3Familj är 12 st. Använder ej ev. inkl. minuter eller Om inte annat anges så är trafiktypen IP-telefoni ej tillgänglig. meddelande i abonnemang/tillval. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel och prisjusteringar. 3Mobilmail 19 kr/mån Obegränsad användning av Hotmail och annan i mobilens e-postprogram (POP/IMAP) inom Sverige. SMS och MMS-paket 1 Windows Live Messenger 19 kr/mån Obegränsad mobilchatt i Sverige. Gäller för mobiler med 3s Windows Live Messenger, Messenger i Windows 3SMS 30: 30 SMS till alla svenska nät/månad. 19 kr/mån Mobiles och Microsofts Messenger-program i Nokia-mobiler. 3Hemnummer 49 kr/mån Fastnummer direkt i din 3Mobil. 3 tar inte i något avseende ansvar för det fall att tjänster som du har 3SMS 100: 100 SMS till alla svenska nät/månad. 49 kr/mån kopplade till ditt fastnummer (t.ex., dock inte uteslutande, trygghetslarm, villalarm etc.) inte fungerar när 3SMS Flat: 3000 SMS till alla svenska nät/månad. 99 kr/mån du porterat ditt fastnummer till 3. Vi hänvisar till respektive tjänsteleverantör om du har frågor avseende sådana tjänsters funktionalitet. 3SMS & MMS Total: 3000 SMS och 3000 MMS till alla svenska nät/månad. 149 kr/mån 3Hemväxel 69 kr/mån Fastnummer direkt i din 3Mobil samt växelfunktion som möjliggör att fler kan svara på inkommande samtal 3MMS 50: 50 MMS till alla svenska nät/månad. 49 kr/mån till fastnumret. Ingår upp till 9 st användare. Samtliga användare behöver ha varsitt 3Abonnemang. 3 tar inte i Övriga tjänster något avseende ansvar för det fall att tjänster som du har kopplade till ditt fastnummer (t.ex., dock inte Spärrtjänster: Spärr av vissa typer av röstsamtal. 0 kr/mån uteslutande, trygghetslarm, villalarm etc.) inte fungerar när du porterat ditt fastnummer till 3. Vi hänvisar till 3Kostnadskontroll: Hjälper dig att hålla koll på dina kostnader 0 kr/mån respektive tjänsteleverantör om du har frågor avseende sådana tjänsters funktionalitet. 3Global 29 kr/mån Ger dig lägre priser på samtal och SMS till utlandet och på mottagna samtal i utlandet. 3Försäkring modem: skyddar mot bl.a. stöld och olyckshändelse. 29 kr/mån 3Navigator 49 kr/mån En fullfjädrad navigator i mobiltelefonen 3Försäkring telefon: skyddar mot bl.a. stöld och olyckshändelse. 49/69/89 kr/mån BlackBerry Internet Bundle 129 kr/ mån Denna tilläggstjänst krävs för att , surf och annan dataöverföring skall fungera i en BlackBerry-mobil. 3Mobilsurf Plus ingår. (F d BlackBerry Internet Service - BIS). Guldnummer: Mobilnummer med extra bra kombination av siffror. BlackBerry Data Världen 149 kr/ mån Tilläggstjänst till BlackBerry Internet Bundle som inkluderar 3MB data/ mån i utlandet. Förbrukning därutöver Storytel unlimited listening 169kr/mån debiteras enligt gällande prislista. Storytel Single Month listening 89 kr/mån 3Samtal Europa 49 kr/mån Ring billigare inom EU med 3Samtal Europa 118 Adressboken 29 kr/mån 3Samtal Norden 24 kr/mån Ring billigare inom Norden med 3Samtal Norden Spraydate speedating 39 kr/session Datapaket 3Mobil-TV: Obegränsad tillgång till TV direkt i mobilen. 69 kr/mån 3Mobilsurf Bas 49 kr/mån Inkluderar 0,5 GB data/mån med en hastighet upp till 0,384 Mbit/s i upplänk och nedlänk. Vid överskridande Viasat Sport direkt i mobilen. Kräver grundpaket av 3Mobil-TV (69 kr/mån). 30 kr/mån av 0,5 GB data begränsas hastigheten till upp till 64 Kbit/s. Vid nästa månadsskifte blir det automatiskt full hastighet igen. Gäller inom Sverige. För utlandspriser se separat prislista. 30 dagars uppsägningstid. 3Music: Obegränsad tillgång till musik och video i 3s musikarkiv, radiokanaler & MTV. 49 kr/mån 499 kr 3Mobilsurf Plus 89 kr/mån Inkluderar 2 GB data/mån med en hastighet upp till 6 Mbit/s i nedlänk och 1,4 Mbit/s i upplänk. Vid överskridande av 2 GB data begränsas hastigheten till upp till 64 Kbit/s. Vid nästa månadsskifte blir det automatiskt full hastighet igen. Gäller inom Sverige. För utlandspriser se separat prislista. 30 dagars uppsägningstid. 3Mobilsurf Max 149 kr/mån Inkluderar 5 GB data/mån med en hastighet upp till 10 Mbit/s i nedlänk och 5,76 Mbit/s i upplänk. All typ av datatrafik inom Sverige ingår, även IP-telefoni. Vid överskridande av 5 GB data begränsas hastigheten till upp till 64 Kbit/s. Vid nästa månadsskifte blir det automatiskt full hastighet igen. Gäller inom Sverige. För utlandspriser se separat prislista. 30 dagars uppsägningstid. 3Synk: Lagra dina nummer och kontakter hos 3. Om du tappar bort din mobil får du snabbt tillbaka informationen. 3Spel Online: Onlinespel i mobilen. Spela mot kompisar eller var med i turneringar. All datatrafik ingår inom Sverige. 9 kr/mån 29 kr/mån 3Mobilsurf 0kr-Pott kr/mån Enbart tillgängligt på utvalda prisplaner. Inkluderar 5 GB data/mån med en hastighet upp till 6 Mbit/s i nedlänk Planet3 och 1,4 Mbit/s i upplänk. Vid överskridande av 5 GB data begränsas hastigheten till upp till 200 Kbit/s. Vid Planet3 är samlingsnamnet för 3s mobila portal & de tjänster som ingår. Datatrafiken är kostnadsfri vid surfande på 3s egna nästa månadsskifte blir det automatiskt full hastighet igen. Gäller inom Sverige. För utlandspriser se separat mobilsidor Planet3 inom Sverige eller i Danmark. I utlandet gäller en högre taxa (se När någonting prislista. kostar på Planet3 så anges detta klart och tydligt. Antingen erbjuds kunden köp av prenumeration eller så kostar innehållet Enbart tillgängligt på utvalda prisplaner. Inkluderar 10 GB data/mån med en hastighet upp till 6 Mbit/s i 3Mobilsurf 0kr-Pott kr/mån per styck. Innan du lämnar Planet3 och går vidare ut på Internet får du en påminnelse om att debitering påbörjas. Kunder nedlänk och 1,4 Mbit/s i upplänk. Vid överskridande av 10 GB data begränsas hastigheten till upp till 200 med tilläggspaketet 3Mobilsurf surfar obegränsat på hela Internet och får ingen påminnelse. Kbit/s. Vid nästa månadsskifte blir det automatiskt full hastighet igen. Gäller inom Sverige. För utlandspriser se separat prislista. Paketeringar Stora Sparpaketet Fr 268kr/mån Inkluderar valfritt röstabonnemang, 3Bredband Plus/ Max samt 3Mobilsurf Bas eller 3Hemnummer. Tillvalen 3Mobilsurf alternativt 3Hemnummer är avgiftsfria så länge kunden har ett röstabonnemang samt 3Bredband Maximala sparpaketet: Fr 298 kr/mån Inkluderar valfritt röstabonnemang från och med 3Pott199 och dyrare samt 3Bredband Plus/Max. Vi erbjuder kunden en rabatt på 100kr på bredband Max eller Plus vid köp av ett Pott199 eller dyrare abonnemang. (1.) När de SMS och /eller MMS som ingår i ditt tillval är förbrukade gäller SMS- resp. MMS-priset för ditt grundabonnemang.

6 Prislista Tillval 3Bredband - Privat Övrigt Gäller från 13 april 2011 Säkerhet- och backup Denna prislista gäller från 13 aprili Säker Surf 39 kr/mån Säkerhetstjänst för 3Bredband. Antivirus-, skydd mot spionprogram och brandvägg ingår i programmet. Licensen gäller för tre datorer. Alla priser anges i svenska kronor och är inklusive moms, med undantag av 3Försäkring som är momsfri. 3Säker Surf Plus 49 kr/mån Säkerhetstjänst för 3Bredband. Antivirus-, skydd mot spionprogram och brandvägg ingår i programmet. I pluspaketet ingår även skräppostfilter, surfskydd och föräldrakontroll. Licensen gäller för tre datorer. För att teckna tillvalsabonnemang förutsätts bredbandsabonnemang hos 3. Se prislistan för ditt grundabonnemang för övriga priser och villkor. 3s bredbandstillval kan kombineras med de flesta bredbandsabonnemang. Säker Lagring 5 GB Säker Lagring 10 GB Underhållning Headweb - Film via 3Bredband 29 kr/mån Backup, lagring och delning av data. 5 eller 10 GB lagringsutrymme ingår i pakateringarna. 39 kr/mån 99 kr/mån Filmtjänst för 3Bredband. Fyra filmer ingår varje månad. Om inte annat anges gäller samtliga uppgifter användande inom Sverige. För utlandspriser och använding i utlandet, se separat utlandsprislista. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel och prisjusteringar. Övriga tjänster 3Försäkring modem: skyddar mot bl.a. stöld och olyckshändelse. 29 kr/mån Storytel - Single 89 kr/mån Lyssna på ljudböcker via datorn och mobiltelefonen. 1 ljudbok / månad. Storytel - Unlimited 169 kr/mån Lyssna på ljudböcker via datorn och mobiltelefonen. Obegränsat antal ljudböcker varje månad.

Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 20 februari 2012

Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 20 februari 2012 Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 20 februari 2012 3Abonnemang 3Mini 3Pott 3Total Månadsavgift 49kr 1 69/149/199/299/399/499 kr 2 699 kr 3 Inkluderade minuter alla nät - - 3000 min Användning

Läs mer

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 22 mars 2011.

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 22 mars 2011. 3Business Start 3Business Plus Röstsamtal och videosamtal inom 3 gratis. Röstsamtal till fasta nätet är gratis. Månadsavgift 49 kr/mån Månadsavgift 99 kr/mån Röst- och videosamtal Röst- och videosamtal

Läs mer

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 16 juni 2010.

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 16 juni 2010. 3Business Start 3Business Bas 3Business Plus Röstsamtal och videosamtal inom 3 är gratis Röstsamtal och videosamtal inom 3 gratis. Röstsamtal till fasta nätet är gratis. Månadsavgift utan mobil 49 kr/mån

Läs mer

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 18 mars 2009.

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 18 mars 2009. 3Business Start 3Business Bas 3Business Plus Röstsamtal och videosamtal inom 3 är gratis Röstsamtal och videosamtal inom 3 gratis. Röstsamtal till fasta nätet är gratis. Månadsavgift utan mobil 49 kr/mån

Läs mer

Prislista 3Kontant inom Sverige

Prislista 3Kontant inom Sverige 3Kontant Vänner 100 kr 3Kontant Vänner 200 kr 3Kontant Vänner 300 kr Basprislista 6 Röstsamtal inom 3 0 kr/min 1 0 kr/min 2 0 kr/min 3 1,99 kr/min Röstsamtal till fasta nummer 0,69 kr/min 0kr/min 2 0 kr/min

Läs mer

Prislista Abonnemang - Privat

Prislista Abonnemang - Privat 3Abonnemang 3Bomben Friends 3Kombo Friends 3Flatrate 3Kombo Talk 3Kombo Music Månadsavgift 69 kr 1 199 kr 2 599 kr 3 199 kr 4 199 kr 5 Inkluderade minuter alla nät - 300 min 3000 min 500 min 400 min Användning

Läs mer

Prislista 3Kontant inom Sverige Gäller från 20 maj 2013 Värdebevis 3Kontant Fastpris 300 kr Användning inom Sverige

Prislista 3Kontant inom Sverige Gäller från 20 maj 2013 Värdebevis 3Kontant Fastpris 300 kr Användning inom Sverige 3Kontant Fastpris 300 kr Röstsamtal inom 3 0 kr/min 1 Röstsamtal till fasta nummer 0 kr/min 1 Röstsamtal till övriga nät och samtal till 3Svar 0 kr/min 1 Videosamtal inom 3 0 kr/min 1 Videosamtal till

Läs mer

Prislista Företag. Gäller from 28 augusti 2012. Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster.

Prislista Företag. Gäller from 28 augusti 2012. Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster. Prislista Företag Gäller from 28 augusti 2012 Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster. 2 Telenor Talabonnemang Talabonnemang... 4 Talabonnemang med mobilsurf... 4 Telenor

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2007-02 Mobil telefoni Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för mobilabonnemang

Läs mer

Prislista Företag. Gäller from 7 maj 2014. Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster.

Prislista Företag. Gäller from 7 maj 2014. Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster. Prislista Företag Gäller from 7 maj 2014 Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster. 2 Telenor Talabonnemang Talabonnemang med mobilsurf... 4 Telenor Affärspaketet... 4 Telenor

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 12 augusti 2015 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 12 augusti 2015 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands. Telia Företagsavtal Abonnemangsprislista för Telia Jobbmobil Jobbmobil Bas 200 kr 200 kr Månadspris 1 69 kr 429 kr 479 kr 529 kr 629 kr 729 kr Surf 2 5 kr/mb max 29 kr/dygn 3 1 GB 5 GB 20 GB 50 GB 100

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL...3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER...3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC...3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER...3 PIN- OCH PUK-KODER...4

Läs mer

Standardprislista Tele2 Business

Standardprislista Tele2 Business Standardprislista Tele2 Business Gäller fr o m 2014-10-01 Innehåll Mobila produkter 2 Mobiltelefoniabonneamang 2 Affärspaket 2 Mobilt bredband 2 Tilläggstjänster 3 Mobilsurf 3 Mersurf 3 Roamingpaket 3

Läs mer

TDC Song Mobil Användarguide

TDC Song Mobil Användarguide TDC Song Mobil Användarguide INNEHÅLL 1 Välkommen till TDC Song 2 2 SIM-kort & Koder 2 3 Aktivera ditt abonnemang 2 4 Röstbrevlådan 3 5 Vidarekoppling och Medflyttning av samtal 4 6 Samtal väntar 5 7 Konferenssamtal

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

business Välkommen till Tele2

business Välkommen till Tele2 Företagsabonnemang tele2.se/ business Välkommen till Tele2 Välkommen till Tele2 Vi är jätteglada att du och ditt företag valt oss som din mobiloperatör. Kanske har du inte hunnit märka så stor skillnad

Läs mer

Vi har din nya mobil!

Vi har din nya mobil! Vi har din nya mobil! Allt från heta smartphones till senaste surfplattorna Tål vatten och smuts! Senaste storsäljaren Senaste Windows-mobilen Smartphone Sony Xperia Go Smartphone Samsung Galaxy SIII Smartphone

Läs mer

Soneras trådlösa kommunikationstjänster för företag

Soneras trådlösa kommunikationstjänster för företag Soneras trådlösa kommunikationstjänster för företag 30.9.2015 1 (20) Abonnemang Sonera Exakt Pro Sonera Exakt Pro är ett helhetspaket som innehåller ett samtals- och meddelandepaket samt internetförbindelse

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB (Gäller fr.o.m. 2014-05-01.)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB (Gäller fr.o.m. 2014-05-01.) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB (Gäller fr.o.m. 2014-05-01.) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och

Läs mer

Scanpix 5 RONDER FÖR FÖRETAG SOM VILL SPARA PENGAR.

Scanpix 5 RONDER FÖR FÖRETAG SOM VILL SPARA PENGAR. Scanpix 1 5 RONDER FÖR FÖRETAG SOM VILL SPARA PENGAR. 2 3 Scanpix TELE2 VS ONÖDIGT DYRT. VÄRLDENS ENKLASTE MATCH. Ja, det hela är faktiskt mycket enkelt. Tele2 erbjuder alla tjänster företag behöver för

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia Refill kontantkort

Mobilt. Guide för Telia Refill kontantkort Mobilt Guide för Telia Refill kontantkort Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt Telia Refill kontantkort, hur du laddar det med samtalstid, vilka tjänster

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes

Läs mer

I utlandet. Före resan

I utlandet. Före resan I utlandet I samband med en resa utomlands finns det flera saker som är viktiga att tänka på. För att kunna ringa och ta emot samtal med din mobil utomlands måste din svenska operatör ha ett avtal med

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia Mobil Full koll

Mobilt. Guide för Telia Mobil Full koll Mobilt Guide för Telia Mobil Full koll Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt Telia Mobil Full koll abonnemang, hur det fungerar, hur du laddar det med extra

Läs mer

Läs mer om alla kanalerna på tele2.se/tv.

Läs mer om alla kanalerna på tele2.se/tv. Tele2 kanalmeny Grundutbudet är kanalerna du ser här nedan, de ingår alltid utan kostnad. I steg 1 väljer du helt fritt mellan Intressepaket och/eller Premiumpaket. Därefter kan du i steg 2 även lägga

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet Ring billigare med AllTele Välkommen som telefonikund hos AllTele. För oss är det viktigt att kunden har valfrihet du väljer den telefoni som passar bäst. Dessutom vill

Läs mer

Bra att veta, Telepriskollen. 1. Regler och användning

Bra att veta, Telepriskollen. 1. Regler och användning Bra att veta, Telepriskollen 1. Regler och användning 1.1. Kriterier för medverkan Telepriskollen tillhandahålls av kommunikationsmyndigheten PTS Telepriskollen hjälper konsumenter att jämföra priser och

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16) ALLMÄNNA VILLKOR Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes tolkning mellan Abonnemangsvillkor,

Läs mer