EU:s sjunde ramprogram. Små och medelstora företag kan delta i hela programmet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU:s sjunde ramprogram. Små och medelstora företag kan delta i hela programmet"

Transkript

1 EU:s sjunde ramprogram Små och medelstora företag kan delta i hela programmet

2 Programmet Kapacitet (Capacities): Research for the benefit of SMEs Avsett för low-tech/medium-tech SMF utan egen forskningskapacitet Ska stärka innovation hos SMF genom att de lägger ut forskning på andra forskning på andra Ska hjälpa SMF att utveckla nya produkter och marknader: Öka deras forskningssatsningar Utveckla deras nätverk Förbättra exploateringen av forskningsresultat Ge ökad teknisk know-how

3 S M I N T Små och Medelstora Företags EU-samarbeten VINNOVA-stöd till förstudie

4 SMINT förstudiestöd Små och medelstora företag (SMF) med egen utveckling som vill delta i utvecklingssamarbete i ett EU-program Projektet skall innebära tekniskt nyskapande sett i relation till branschnivån och innebära affärsbreddning för företagen Specialfall är SMF organisationer

5 Finansiering från VINNOVA Högst kr i bidrag Högst 60% av kostnaden för förstudien Kostnader som är upparbetade före skriftlig kontakt med VINNOVA godtas inte som bidragsgrundande kostnader Förstudiemedlen tilldelas företaget och utbetalas när särskilda villkoren är uppfyllda Kort handläggningstid

6 Med förslaget till förstudie skall finnas Projektskiss Tydlig idé om konsortium Projektledningsplan Kostnadsplan Uppgift om vilket EU-program man avser att söka inom

7 Planeringsbidrag 7 RP Inbjudan att söka planeringsbidrag för att som koordinator utforma ansökningar till EUs sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration För svenska företag, FoU-organisationer och samhälls- organisationer som avser lämna in en ansökan om att bli koordinatorer i large-scale integrating projects inom FP7 ä å å f å ett beviljat bidrag innebär inte något ytterligare åtagande från VINNOVA

8 Planeringsbidrag - för vad? VINNOVAs beviljade medel är endast en delfinansiering för beredning av en ansökan till ett large-scale integrating project under FP7 där sökanden avser att bli koordinator (Maxbidrag SEK) Ansökan måste ligga inom något av VINNOVAs verksamhet Ansökan måste gå till utvärdering (uppfylla alla formkrav)

9 Kontaktperson: - Sjunde ramprogrammet SMF - SMINT - Planeringsbidrag Liselotte Forssell

10 EraSME En möjlighet för små och medelstora företag inom Miljö- och energi e branschen att söka finansiering för forsknings- och utvecklingsprojekt. EraSME är ett program som vänder sig till små och medelstora företag (SMF) som normalt inte driver och genomför egna forsknings- och utvecklingsprojekt. Projekten skall genomföras som samarbetsprojekt mellan småföretag från olika länder i Europa och högskolor eller forskningsinstitut. VINNOVA ser särskilt sökande från företag inom miljö- och energiteknik branschen men även ansökningar från övriga områden är välkomna.

11 Vilka länder kan man samarbeta med i EraSME? Österrike, Belgien/Flandern, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Island, Italien/ Toscana, Irland, Nederländerna, Slovenien, Spanien/Madrid och Sverige. För mer information om EraSME se: https://www.vdivde-it.de/erasme/public/ Vårens utlysning öppen, stänger 31 mars 2009 Kontaktpersoner på VINNOVA: Bengt Johansson, Jenni Nordborg, Torbjörn Fängström Torbjörn Fängström,

12 EUREKA Europeiskt forsknings- och utvecklingssamarbete

13 Vad är EUREKA? Ett europeiskt nätverk för att stärka europeisk konkurrenskraft främja marknadsinriktad FoU inom alla teknikområden utveckla produkter, processer och metoder av hög kvalité främja samarbete över gränserna mellan industrier och forskningsinstitutioner

14 The EUREKA Network EUREKA members EUREKA NIP countries EUREKA Chairmanship* EUREKA Associated Country *Portugal holds the Chairmanship of EUREKA from July 2008 to June Members Austria Belgium Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia European Union Finland France Germany Greece Hungary Iceland Ireland Israel Italy Latvia Lithuania Luxembourg Monaco Malta The Netherlands Norway Poland Portugal Romania Russia San Marino Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland Turkey Ukraine United Kingdom National Information Points (NIP) Albania Bulgaria Associated Country Morocco

15 Vad är ett EUREKA-projekt? Individuella projekt - industriinitierade F&U-projekt nära marknaden Paraplyer -nätverk med individuella id projekt inom olika tematiska områden Kluster - strategiska initiativ, initierade av europeisk industri - stora, ofta mer forskningsorienterade, projekt - klusterorganisation för godkännande av projekt Eurostars - för små- och medelstora företag med egen kompetens och kapacitet för forskning

16 Paraplyer och kluster PARAPLYER Euroenviron (Miljö) Pro-Factory (Verkstad) LogChain+ (Transport) Eurekabuild Eulasnet II (laser) Econtec (it) Euroagri+ (Livsmedel) m.fl. KLUSTER Itea 2 (Programvara) Catrene (Nanoelektr.) Celtic (Telecom) Euripides (Mikro/Nanosystem) Eurogia (energi)

17 Av ett EUREKA-projekt krävs att det innebär utveckling av nya produkter, system eller metoder för civila tillämpningar bygger på samarbete mellan minst två oberoende organisationer från minst två EUREKA-länder visar tydlig fördel med europeiskt samarbete att slutresultatet avses att exploateras av att slutresultatet avses att exploateras av deltagarna

18 Ab Arbetsgång, individuella id projekt Förslag till EUREKA-projekt (kriterier) Diskussion med partner Ansökan om resebidrag (1-2 veckor) Ansökan om EUREKA-status till varje berört lands EUREKA-kontor (1-2 mån) Information till medlemsländerna Beslutsmöte för EUREKA-status 4 ggr/år Ansökan om Projektbidrag (2-4 veckor)

19 Ab Arbetsgång, klusterprojekt kt Projektidé till klusterkontoret Första kontakt med EUREKAkontoret Diskussion med partner Ansökan om resebidrag (1-2 veckor) Project Form till Klusterkontoret Utvärdering Godkännande EUREKA status Formellt beslut om finansiering Ansökan om Projektbidrag från VINNOVA

20 VINNOVAs medfinansiering i i Resebidrag för möte med potentiella partners - upp till SEK Projektstöd under genomförandefasen - upp till 50 % av SMFs projektkostnad - upp till 100% av universitet och högskolors samt forskningsinstituts projektkostnad - upp till 30 % av övriga deltagares projektkostnad VINNOVAs medfinansiering till den svenska delen i ett projekt förutsätter att minst ett svenskt företag deltar och är max 40 %. Deltar svenskt SMF i projektet kan VINNOVA medfinansiera med upp till 50 %.

21 By combining i existing instruments t THE BEST OF THREE WORLDS (=Eurostars) By exploiting Article 169 of the EU Treaty, bringing together: National funding programmes The EU 7th Research Framework Programme The EUREKA Network and bottom-up approach

22 Eurostars projects will... support R&D-performing SMEs to: conduct market-oriented research, managed from the bottom up perform the core research and to exploit the results shorten time to market be in the driving seat facilitate access to funding coupled with fast application procedures align national programmes

23 R&D-performing SMEs? Start-ups and existing companies EU definition for SME applies, e.g. EU definition for SME applies, e.g. - max. 250 employees - max. 50 M annual turnover e plus: 10% of full-time equivalent engaged in R&D or 10% of turnover dedicated to R&D

24 Eurostars Funding Principles i The programme is co-funded by the European Community and the participating countries A target of 560 projects for 6 years Estimated budget: Min. 400 M public funding The Community contribution to the programme is up to 25% of the total public funding available in Eurostars Funding level of project participants depends on National Rules/ Programmes

25 VINNOVAs co-funding Travel grant to meet potential partners - up to SEK Project grant - up to 60 % of SME*s project costs - up to 50 % of other SMEs project costs - up to 100 % of project costs for universities and research institutes t - up to 30 % of project costs for other participants VINNOVAs co-funding of the Swedish (SE) part of a project is up to - 60 % if SE SME* is participating - 50 % if other SE SME is participating - 40 % if no SE SME is participating

26 Call 1 Call 2 Applications received Total Cost (M ) Average Cost (M ) Total Participants Average Participants/project Average countries/project Average duration (months) 28 29

27 Call 1: Applications by Countries AT BE CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IL IS IT KR LT NL NO PL PT RO SE SI SK TR 8 6 Main Partner

28 Call 1: Type of Participants i t (M ) University 10% Large company 4% Research Institute 3% SME 2% For all Swedish participants R&D Performing SME 81%

29 Call 1: Technological l Areas Chemistry-Physics i 3% Agrofood 3% Energy 6% Manufacturing- Material-Transport 11% Other Industrial 3% Environment 3% Agriculture-Marine Ressources 3% ICT 45% (per # applications) For all Swedish participants Biological Sciences 23%

30 Funding Situation ti Call 1 25,000,000 20,000, ,000,000 10,000,000 5,000,000 - AT CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IL IT KR LT NL NO PL PT RO SE SI SK TR Private Funds Members Funds EC Funds

31 Projects Participation by Member (By number of projects) DE FR ES SE GR IT GB NL NO IL AT CZ DK PT FI HU TR SI CY PL RO CH EE BE LT HR IE SK IS CS KR LU LV Call 1 Call 2

32 Deadline for call 3: September 24 th, 2009 Two calls per year from 2010

33 EUREKA kontaktpersoner Tomas Aronsson Peter Lindberg Ciro Vasquez

Nyfiken på. Eurostars

Nyfiken på. Eurostars Nyfiken på Eurostars Dagordning Välkomna Introduktion Karin Aase Eurostars Elisabet Nielsen Vittnesmål Martin Ryner från Vironova berättar PAUS Tips från en utvärderare Kjell Stenberg Supportkontoret Tuulikki

Läs mer

HELIX-dagen 1/10 2009 Linköpings universitet FACKET IDAG OCH I FRAMTIDEN

HELIX-dagen 1/10 2009 Linköpings universitet FACKET IDAG OCH I FRAMTIDEN HELIX-dagen 1/10 2009 Linköpings universitet FACKET IDAG OCH I FRAMTIDEN (1) Om framtidens arbetsliv och partsrelationer: INDUSTRIAL RELATIONS FORESIGHT 2025: SWEDEN COMPARED TO EU15, EU12 AND GLOBAL 7

Läs mer

RÅDET. Europeiska unionens officiella tidning. (Meddelanden)

RÅDET. Europeiska unionens officiella tidning. (Meddelanden) 1.4.2006 C 79/1 I (Meddelanden) RÅDET ATT MODERNISERA UTBILDNINGEN: ETT AVGÖRANDE BIDRAG TILL VÄLSTÅND OCH SOCIAL SAMMANHÅLLNING I EUROPA 2006 ÅRS GEMENSAMMA LÄGESRAPPORT FRÅN RÅDET OCH KOMMISSIONEN OM

Läs mer

www.pwc.com/se Offentlig medfinansiering Greentech Day 2011

www.pwc.com/se Offentlig medfinansiering Greentech Day 2011 www.pwc.com/se Offentlig medfinansiering Greentech Day 2011 Cleantech & Innovations v/anders Krantz PwC Site Location and Incentives Services State & regional Tax Credits Economic Incentives Negotiation

Läs mer

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte 2014-03-06 Jari Rusanen Nya kontrakt och det nya fördelningssystemet De slutliga reglerna ska vara klara i april 2014 Kontraktsperiod Nytt kontrakt varje år

Läs mer

Möjligheter till EU-finansiering för Life Science-företag

Möjligheter till EU-finansiering för Life Science-företag Möjligheter till EU-finansiering för Life Science-företag EU Support Office på SwedenBIO Kortfattad översikt över möjligheter till EU-finansiering för Life Science-företag Sjunde ramprogrammet (FP7) FP7_Capacities;

Läs mer

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK 2015-01-29 1 Innehåll Utlysningar... 3 Vinnova... 3 1 Transport- och miljöinnovationer 2015... 3 2 Innovationsprojekt i företag... 3 3 Testbäddar

Läs mer

TEKNIK- ÖVERFÖRING I PRAKTIKEN. Jan Wipenmyr, Acreo Swedish ICT 2013-04-09

TEKNIK- ÖVERFÖRING I PRAKTIKEN. Jan Wipenmyr, Acreo Swedish ICT 2013-04-09 TEKNIK- ÖVERFÖRING I PRAKTIKEN Jan Wipenmyr, Acreo Swedish ICT 2013-04-09 INNEHÅLL Acreo Swedish ICT AB Arbetssätt Företagsexempel Horizon 2020 & EU-SME Industriell Dynamik VISION AFFÄRSIDÉ FRÄMJA HÅLLBAR

Läs mer

Utveckling av företag i Dals-Ed Frukostmöte den 28:e maj

Utveckling av företag i Dals-Ed Frukostmöte den 28:e maj Utveckling av företag i Dals-Ed Frukostmöte den 28:e maj SYFTE utifrån VGRs perspektiv Västra Götalandsregionen vill öka och bredda medverkan i Horizon 2020 (och andra program). - Stärka konkurrenskraften

Läs mer

Rapport kartläggning av svenskt deltagande inom tema rymd i EU:s sjätte och sjunde ramprogram. 10 april 20 juli

Rapport kartläggning av svenskt deltagande inom tema rymd i EU:s sjätte och sjunde ramprogram. 10 april 20 juli Rapport kartläggning av svenskt deltagande inom tema rymd i EU:s sjätte och sjunde ramprogram 10 april 20 juli 2012 Abstract Sammanfattning This report, conducted by the Swedish National Space Board (SNSB),

Läs mer

Erasmus-slutrapport över mobiliteten 2010 2011

Erasmus-slutrapport över mobiliteten 2010 2011 CIMO / 26.8.2011 Erasmus-slutrapport över mobiliteten 2010 2011 1. Elektronisk slutrapport över mobiliteten Högskolorna och praktikkonsortierna ska rapportera Erasmus-mobiliteten och användningen av medel

Läs mer

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Sweden Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Läs mer

Horizon 2020. Umeå 2013-01-24. Lars Wikman Senior adviser in European Affairs North Sweden European Office

Horizon 2020. Umeå 2013-01-24. Lars Wikman Senior adviser in European Affairs North Sweden European Office Mobile:+46 70 5555 117 E-mail: lars.wikman@northsweden.eu Homepage: www.northsweden.eu Horizon 2020 Umeå 2013-01-24 Lars Wikman Senior adviser in European Affairs North Sweden European Office 20 Bil Innovation

Läs mer

Slutrapport över Erasmus-mobiliteten 2012 2013 Anvisningar för rapporteringen och användningen av det elektroniska rapporteringsprogrammet

Slutrapport över Erasmus-mobiliteten 2012 2013 Anvisningar för rapporteringen och användningen av det elektroniska rapporteringsprogrammet INNEHÅLL CIMO / 28.8.2013 Slutrapport över Erasmus-mobiliteten 2012 2013 Anvisningar för rapporteringen och användningen av det elektroniska rapporteringsprogrammet Allmänt 1 1. Det elektroniska rapporteringssystemet

Läs mer

VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI

VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 9 : 0 2 VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI ATT FRÄMJA HÅLLBAR TILLVÄXT I SVERIGE GENOM INTERNATIONELLT FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSSAMARBETE Titel: VINNOVAs internationella

Läs mer

Utvärdering av FLUD - Flygtekniskt utvecklings- & demonstrationsprogram

Utvärdering av FLUD - Flygtekniskt utvecklings- & demonstrationsprogram VINNOVA Rapport VR 2010:20 Utvärdering av FLUD - Flygtekniskt utvecklings- & demonstrationsprogram Evaluation of the Swedish development and demonstration programme in aeronautics Tomas Åström - Faugert

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Halvtidsutvärdering av Nationellt rymdtekniskt forskningsprogram (NRFP)

Halvtidsutvärdering av Nationellt rymdtekniskt forskningsprogram (NRFP) 2010-01-29 Halvtidsutvärdering av Nationellt rymdtekniskt forskningsprogram (NRFP) Mid-term Evaluation of the Swedish National Space Technology Research Programme (NRFP) Tomas Åström Tommy Jansson Pauline

Läs mer

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext 1 2009-12-15 Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling Utlysningstext 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

VINNOVAs remissvar på EU-kommissionens förslag till ramprogram för forskning och innovation 2014-2020

VINNOVAs remissvar på EU-kommissionens förslag till ramprogram för forskning och innovation 2014-2020 Linda Bell, +4684733175 Linda.Bell@VINNOVA.se REMISSVAR 1 (11) 2012-01-19 2011-04199 Ert diarienr VINNOVAs remissvar på EU-kommissionens förslag till ramprogram för forskning och innovation 2014-2020 Sammanfattning

Läs mer

Innovationssystem för en lärande bygd

Innovationssystem för en lärande bygd Innovationssystem för en lärande bygd rapport från en förstudie om att etablera ett nytt FoU-område inom EU s 6:e ramprogram på temat lärande bygd DENNA STUDIE ÄR FINANSIERAD AV Projektet har pågått under

Läs mer

Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMEs Capacity Building seminars

Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMEs Capacity Building seminars Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMEs Capacity Building seminars Johan Törnberg Svensk Industriförening, Sinf miljö & kvalitet European Commission DG Environment and Industry Mål

Läs mer

Handbok för administration och redovisning av projekt i EU:s sjunde ramprogram

Handbok för administration och redovisning av projekt i EU:s sjunde ramprogram HANDBOK FÖR ADMINISTRATION OCH REDOVISNING AV PROJEKT I EU:S SJUNDE RAMPROGRAM 1 Handbok för administration och redovisning av projekt i EU:s sjunde ramprogram Forskningsservice SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Horizon 2020: Hur kan regioner jobba med forskning och innovation? Bryssel 20 mars 2013. Dan Andrée VINNOVA Bryssel. Bild 1

Horizon 2020: Hur kan regioner jobba med forskning och innovation? Bryssel 20 mars 2013. Dan Andrée VINNOVA Bryssel. Bild 1 Horizon 2020: Hur kan regioner jobba med forskning och innovation? Bryssel 20 mars 2013 Dan Andrée VINNOVA Bryssel Bild 1 Horizon 2020 Vad är Horizon 2020? Innehåll Konsekvenser av och möjligheter i Horizon

Läs mer

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2010-09-07 rev 2010-10-08 Utlysning Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling En utlysning inom programmet Forska&Väx. 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs

Läs mer

Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz

Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz Kort sammanfattning SME instrumentet riktar sig till alla typer av innovativa små och medelstora företag som har en stark ambition att utvecklas och växa internationellt

Läs mer

SDHplus Solar District Heating in Europe

SDHplus Solar District Heating in Europe 1 SDHplus Solar District Heating in Europe WP3 Förstudier med avseende på nya solfjärrvärmesystem och anslutning av solvärmesystem i befintliga fjärrvärmesystem D3.3 Rapport med erfarenheter från förstudierna

Läs mer