Julkonsert med Göran och Anna-Lotta. Sex ger livskvalitet även på äldre dar. Nytt pensionssystem het fråga för EU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Julkonsert med Göran och Anna-Lotta. Sex ger livskvalitet även på äldre dar. Nytt pensionssystem het fråga för EU"

Transkript

1 7/2010 Sex ger livskvalitet även på äldre dar Nytt pensionssystem het fråga för EU Julkonsert med Göran och Anna-Lotta Ängeln som vill rädda flickorna på gatan

2 Innehåll Pensioner fråga för EU 3 Fler får svar om pensioner 4 Sommarkurser lockar 6 Färre läkmedel till äldre 8 Män väljer Madeleine 9 Djurstall blev boulehall 10 Kol drabbar mest kvinnor 12 Julkonsert med radarpar 14 Elise värmer prostituerade 16 Ebba Lindsö i grabbig miljö 18 Pensionärsliv i Frankrike 20 Häftigt med seniordans 23 Så blir pensionen Katrineholm tycker till 30 SPRF tidningen nr 7/2010 Presslagd Nr 1 utkommer vecka 8 Tidningen utkommer med 7 nr/år ex under 2010 Årgång 70 ISSN Ansvarig utgivare och chefredaktör: Benny Hellis e-post: Redaktionssekreterare: Ullacarin Tiderman e-post: tel redaktionen: (vx) Layout: Ullacarin Tiderman Tryck: V-TAB Vimmerby Annonser: Svenska Media AB tel: , fax: e-post: Redaktionen ansvarar inte för icke beställt material och förbehåller sig rätten att redigera inkommet material. För framförda åsikter och synpunkter i signerade artiklar svarar författaren. Publicerat material visas också på SPRFs hemsida. Där inget annat anges har redaktionen skrivit text och fotat. Omslagsbild: Lars Brønseth Bild redaktionssekreterare: Benny Hellis 2 Hej! Vi har haft en ovanlig tidig vinter och kylan bet sig fast i hela landet, med de lägsta temperaturerna i södra och mellersta Sverige, redan i slutet av november. Det är i sådana bistra tider, också nu när det börjar lacka mot jul, som våra tankar går till de mest utsatta. Elise Lindqvist, 74, tillhör dem som agerar. Med sitt stora hjärta ger hon generöst av både värmande soppa, halsdukar och vantar till de flickor som finner sin utkomst på Stockholms gator. De prostituerade kallar henne ibland mamma, kanske i brist av en egen som håller dem i handen när livet inte tar den väg man tänkt sig. Pensionssystemet behöver ses över. Det menar SPRF och övriga pensionärsförbund. Nu försöker EU-kommissionen att hitta en hållbar finansiering av pensionerna. SPRF har lagt fram sina synpunkter som så småningom ska presenteras i en vitbok med förslag på gemensamma åtgärder. Och oron för den framtida pensioneringen är gemensam för samtliga EU-länder. Inte bara i Grekland skakar det ekonomiska systemet, också Irland har fått EU-stöd för att ekonomin rasat ihop. Problem finns även i Portugal, Spanien och Frankrike, där stora protester genomfördes när pensionsåldern skulle höjas från 60 till 62 år. Vi har besökt ett äldreboende i centrala Paris där de boende trivs och har sin ekonomi tryggad. Så vill även Frankrikes blivande pensionärer tillbringa sin ålderdom. Kol är en svår lungsjukdom som ökar bland kvinnor. Tidigare var det flest män som rökte, men nu blir det allt vanligare att yngre kvinnor börjar röka. Sjukdomen uppträder ofta senare i livet och medför begränsningar i det dagliga livet. Men det går att ha ett bra liv, även med kol, menar Maj- Britt Petersson, 85, som fick sin diagnos för fem år sedan. Sex hör inte bara ungdomen till, även om många unga tror att intimitet är något förbehållet enbart dem. Men värme, närhet och sex är viktigt hela livet både för kvinnor och män, och ökar livskvaliteten, visar en ny undersökning. Men trots detta är det få äldre män som söker hjälp när de får erektionsproblem, trots att det finns effektiv hjälp att få. Det skapar onödigt lidande, menar Stefan Arver, läkare vid Centrum för andrologi och sexualmedicin, Karolinska universitetssjukhuset. Ullacarin Tiderman Redaktionssekreterare Förbundsstyrelsen: Jöran Rubensson, förbundsordförande Gunvor Petersson, vice förbundsordförande Ledamöter: Bertil Enemo Eva Engblom Göran Gagner Maj Lundström Bert Selström samtliga nås via SPRFs växel Förbundskansli: Åsa Kindblom, kanslichef Eva Braun, förbundssekreterare Agneta Ohlson, förbundskassör Sonia Stellan, administration Sören Teglund, administration Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF, är en partipolitiskt obunden organisation som tillvaratar pensionärens intressen. Kansliet har julstängt: 23/ / Besöksadress: Hantverkargatan 25 A, 8 tr Stockholm Tel vx Fax e-post: Expeditionstid: måndag-fredag 9-14 lunchstängt Pg Hur framtidens pensioner ska finansieras är i dag den heta potatis som regeringarna måste ta tag i. I exempelvis Grekland och Frankrike blev det starka protester när pensionsåldern höjdes med några år och flera länder står på tur att göra förändringar i pensionssystemen. EU-kommissionen söker gemensamma lösningar och SPRF har gett synpunkter på detta i en aktuell rapport. Varje lands nationella regering ansvarar för landets statsfinanser, men när det gäller pensionen är problemen gemensamma eftersom ålderstrukturen inom EU-länderna är likartade. I dag går det fyra människor i arbetsför ålder på varje ålderspensionär, men om 50 år är det bara två, vilket innebär att lägre pensionsintäkter ska räcka till fler pensionärer. Rädda för fattigdom Undersökningar visar att européerna tror att de i framtiden måste jobba längre och spara mer. Och över hälften av invånarna är rädda för att bli fattiga på ålderns höst. Mindre än 50 procent av EU-invånarna som fyllt 60 år arbetar i dag, men målet är att nå upp till 75 procent. Problemet är att människor inte vill jobba längre än vad de gör i dag. Detta har också utlöst kraftiga protester där regeringar föreslagit höjd pensionsålder. Under de senaste 50 åren har livs- Aktuellt Text: Benny Hellis, Bild: EU-kommissionen Laddad pensionsbomb inom EU Enligt en undersökning från EU-kommissionen kommer svenska pensioner att på sikt bli näst sämst i hela EU. Estland beräknas dock få allra lägst pensionsnivåer. Den som pensionerades 2008 efter 40 års yrkesliv i Sverige fick 65 procent av slutlönen i pension, men den som är 27 år i dag och går i pension 2048 får endast en snittpension på 48,2 procent. Högst upp på pensionslistan ligger Grekland och Nederländerna, deras snittpension ligger på 120 respektive 103,8 procent av arbetsinkomsten och där beräknas de ligga kvar. Detta beror framför allt på att det är lägre skatt på pensioner än på lön. I rapporten framkommer också att det endast är i Sverige som pensionärer beskattas högre än löntagare. José Manuel Barroso, EU-kommissionens ordförande. längden inom EU förlängts med fem år och den förväntas öka ytterligare. Fler äldre ställer högre krav på social omvårdnad som, tillsammans med förändrade familjestrukturer, kan innebära högre kostnader. Fler ensamhushåll och fler barnlösa par samt att generationerna bor långt ifrån varandra, ökar också krav på allmän vård och omsorg. Vill ha politisk samordning I EU-kommissionens rapport skissas nu lösningar för att lösa problemen och man föreslår bland annat att den politiska samordningen kring pensionerna stärks på EU-nivå. SPRFs pensionsexpert Karl-Olov Hedler, som sammanställt förbundets remissvar på rapporten, är dock skeptisk mot detta. De kulturella och ekonomiska skillnaderna för en gemensam pen- sionspolitik är för stort, så den nuvarande samordningen är tillsvidare tillräcklig, anser han. Däremot är Karl-Olov Hedler positiv till förslagen om att länderna ska uppmuntra tidigare inträde i arbetslivet och senare utträde samt att man genom lagstiftning motverkar diskriminering. Högre faktisk pensionsålder kan skapas genom kompetensutveckling, anpassning av arbetsuppgifter, förbättrad arbetsmiljö samt ökad möjlighet till deltidsarbete, menar han. EU-kommissionens rapport: Grönbok med sikte på tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga pensionssystem i EU, kommer att resultera i en vitbok när remissvaren är bearbetade. En vitbok inom EU innehåller förslag till gemensamma åtgärder inom ett specifikt område, som dock inte är bindande. Mörk framtid väntar svenska pensioner I Danmark var till exempel pensionen före skatt 52,5 procent av bruttoinkomsten, och efter skatt 73,7 procent av nettoinkomsten. Men i Sverige samma år var pensionen före skatt 66 procent av bruttoinkomsten och efter skatt 65 procent av nettoinkomsten. Däremot kan pensionärerna i Danmark 2048 räkna med att få 69,5 procent av sin lön och finländarna samt fransmännen kan räkna med att få 61 procent. Sverige får dock beröm i rapporten för sin väl förberedda och innovativa pensionsreform. Systemet bedöms som ekonomiskt hållbart eftersom det innehåller automatiska justeringar för bland annat ökad livslängd. Men Sverige varnas också för att de automatiska justeringarna kommer att bidra till lägre pensioner och att det därför kommer krav på kompensation, enligt tidningen Riksdag & Departement, som publicerat rapporten. Rapporten diskuterades av EUländernas finansministrar den 17 november. Läs mer på ledarsidan Text: Kathrin Svanberg Fakta: Kommittén för ekonomisk politik och Kommittén för socialt skydd har gått igenom de 27 medlemsländernas pensionssystem De har undersökt hur hållbara systemen är, och hur mycket en genomsnittlig anställd får i pension i förhållande till arbetsinkomsten. 3

3 Aktuellt Text: Ullacarin Tiderman, Bild: Kathrin Svanberg Pensionering ger bättre hälsa Vill du känna dig piggare och fräschare och undvika stress på ålderns höst. Då kanske det är dags att börja tänka på pensionering. En svensk studie av tjänstemän på franska företag, som fått svara på årliga enkäter sju år före och sju år efter pensioneringen, visar att pensioneringen har stor betydelse för det självupplevda välbefinnandet, enligt Svenska Dagbladet. Efter pensioneringen uppgav de flesta att de kände sig psykiskt och fysiskt piggare och var mindre deprimerade. Särskilt markant var en upplevd minskad trötthet. Studien är genomförd av Stressforskningsinstitutet i Stockholm och är publicerad i den medicinska tidskriften British Medical Journal. Passiv rökning orsak till många dödsfall Det har ofta diskuterats huruvida passiv rökning är farligt eller inte. Nu har den första studien, genomförd av Karolinska institutet och Världshälsoorganisationen, WHO, visat att människor i världen dör varje år till följd av andras tobaksrök. I världen är det främst män som röker och de som drabbas passivt är kvinnor och barn. Studien är publicerad i den medicinska tidskriften The Lancet. Sverige har kommit längre än många länder och minskat tobaksröken i samhället. Men rökning ökar bland unga och Folkhälsoinstitutet vill utreda om rökförbud också skulle kunna gälla på uteserveringar och lekplatser, enligt Sveriges radios ekoredaktion. Ökad möjlighet att välja vårdmottagning Det är i dag betydligt lättare att välja vårdmottagning. Sedan reformen om vårdval i primärvården infördes den 1 januari har valfriheten ökat betydligt, enligt Konkurrensverket som haft regeringens uppdrag att följa reformen. Antalet vårdmottagningar har ökat med 223 stycken, även andelen mottagningar i privat regi har ökat. Det senaste året har antalet invånare som kan välja mellan två vårdmottagningar inom fem minuter med bil ökat med en halv miljon. Effekten har varit tydligast i Värmland, Västra Götaland och Jönköping. 4 Fler får svar om pensioner I samband med att den nya Pensionsmyndigheten startade sin verksamhet i januari, blev myndigheten nedringd av oroliga pensionärer. Många hade frågor om försämrade pensioner och långa handläggningstider för BTP, bostadstillägg för pensionärer. Servicen var usel, av cirka samtal per dag kom många inte ens fram. Fler anställda och nya webbtjänster ska framöver ge kunderna bättre service. Ett år har gått sedan Pensionsmyndigheten öppnade sina telefonslussar och flera förbättringar har genomförts och kommer att genomföras fram- Katrin Westling Palm. över, lovar Pensionsmyndighetens generaldirektör Katrin Westling Palm. Många var naturligtvis nyfikna på den nya verksamheten, andra var oroliga för de nedskrivna pensionerna i finanskrisens spår. Andra hade hamnat långt ner i Försäkringskassans priolista, till exempel pensionärer som ansökt om BTP. Samtalen handlade också om efterlevandepensioner och pensionärsutbetalningarna till utlandspensionärer, säger Katrin Westling Palm. Problem vid inkörning Inkörningstiden har inte varit smärtfri och ännu är inte alla problem lösta, som till exempel BTP, där förbättrade handläggningstider utlovades, men där ingen hållbar lösning är i sikte förrän Men vi har gjort vissa tillfälliga förbättringar under november månad, som, om de används rätt, ska underlätta och ge snabbare utbetalningar till pensionärerna, säger Katrin Westling Palm. Nu går det att ändra konto för utbetalning, ändra skatteavdrag, begära pensionärsintyg och se gjorda och kommande utbetalningar på Pensionsmyndighetens hemsida. Dessutom har det tillkommit ett stöd för BTP-ansökan. Myndigheten har utformat en ansökningsblankett, tillgänglig på hemsidan, som man fyller i, skriver ut och sedan skickar till Pensionsmyndigheten. Den är utformad så att det inte går att göra fel. Det största problemet med BTP i dag är att nästan alla blanketter vi får in är felaktigt ifyllda. Dessa måste skickas tillbaka för komplettering och för att få en ny underskrift. Katrin Westling Palm kan se fördelen med att myndigheten själv ringer upp för att rätta till felande uppgifter, men problemet är att en del av uppgifterna är lagstyrda, och att blanketten vid ändring måste skrivas under på nytt. Fakta: Tidpunkter när belastningen är hög på Pensionsmyndigheten: När orange kuvertet dimper ner i brevlådorna. När årsbeskeden kommer ut. Den 18 och 19 varje månad när pensionerna betalas ut. Varje dag avgår våra fartyg till Riga. Du kryssar med moderna Romantika och populära Festival. Ombord hittar Du allt Du behöver för den perfekta kryssningen. I Riga väntar en underbar stad på Dig och Dina vänner. Upplev den vackra Jugend-arkitekturen, caféer, restauranger, gallerior och antikaffärer. Du bor lyxigt på fyrstjärniga Tallink Hotel Riga beläget endast fem minuters promenad från charmiga Gamla Stan. Spa och hotell i Budapest, 3 ntr Corinthia Hotel fr Margitsziget fr Bad och bastu ingår. Frukost på Corinthia, halvpension på Margitsziget. Flyg tillkommer. Katalog 2011 ute nu! Beställ katalog! Anslutningsbuss från ett flertal orter Hotellresa till Riga Hotelpaket Tallink Hotel Riga fr 578: /pers kryssningar från göteborg Amsterdam Brittiska öar Norges vackra fjordar Island & Färöarna Nordkap Azorerna Bokning, info & katalog: Kontakta din resebyrå eller (Obs. rabatten är avdragen) fr 598: /pers Ingår: Båtresa, del i B2-hytt, del i dubbelrum inkl hotellfrukost. Kod: SENIOR HOTELL Priset gäller utvalda avgångar Uppgradera till A-hytt dubbel eller B-hytt singel för 300:- per person. Pris per person. Begränsat antal platser. Annonser SPA I ESTLAND, LETTLAND OCH UNGERN! Förmånligt till spa efter Jul! Baltic Beach Hotel Parkhuset Gröna huset Gröna huset Pirita Spa Pirita Spa Jurmala Pärnu Pärnu Pärnu Tallinn jan-mars feb-mars jan-feb jan-feb jan 5 ntr 5 ntr fr. 6 ntr fr. 9 ntr fr. 6 ntr fr. Tallinn jan 8 ntr fr I alla spa-resor ingår båt, halv- eller helpension, bad, bastu, behandlingar. I hotellresan till Baltic Beach Hotell ingår frukost och bad. Svenska värdar & svensktalande guider Ny katalog - beställ den gratis idag! Classic International Cruises & Latitude Travel Tel: Fler telefonsamtal De långa telefonköerna tycker Katrin Westling Palm att man nu fått ordning på. De samtal som i början av året tvingade myndigheten ner på knä, visade sig inte vara unika personer. Många ringde helt enkelt om och om igen, när de aldrig kom fram. I dag är samtalsfrekvensen i snitt mellan och per dag. Och myndigheten kan ta emot alla. Vår prognos är, när trycket är som värst, att vi ska kunna besvara samtal per dag. Och det är den siffra som vi har räknat fram var det unika antal personer som ringde per dag, när vi hade den värsta anstormningen. Pensionsmyndigheten har tagit till sig kritiken om dålig service och anställt fler medarbetare. Myndigheten har också tecknat ett avtal med ett företag som hjälper till vid toppar i verksamheten. Dessutom kommer en särskild enhet att svara i telefon under toppmånaderna, januari, februari och mars. Myndigheten vill också förbättra servicen på de 124 servicekontor som finns i landet samt öka tillgängligheten. ONLINE- RABATT! 5

4 Aktuellt Text & bild: Ullacarin Tiderman Sommarkurser hit bland äldre Annons Teaterkurs i improvisation lockade 18 kursdeltagare från 18 till 70 år. Kurt Svensson, 70 och Christer Wilén, 67, är frälsta. Sommarkurser har blivit ett sätt att pröva något nytt och göra något man tycker om man behöver inte bli något. Livet som pensionär? Inte alls svårt att sysselsätta sig. Det finns alltid något att hitta på och det behöver inte heller bli särskilt dyrt, menar Christer Wilén, 67 och Kurt Svensson, 70. De har gjort en eller två veckolånga sommarkurser på Sveriges folkhögskolor till en vana, något att se fram emot under årets mörka månader. De 18 kursdeltagarna i teaterimprovisation har precis avslutat sitt framträdande på Fridhems folkhögskola i skånska Svalöv. Vissa i publiken, ett 50-tal åskådare från andra kurser på skolan, har skrattat så att de kiknat och nästa fallit ur stolarna som står uppställda på gräsmattan framför utomhusscenen. Kurt Svensson, 70, har med sitt framträdande gjort braksuccé och han får finna sig i ryggdunkar och beröm, att han till vardags är hjärtläkare är det ingen som vet. Det är väl roligt att få positiv kritik. Känslan var riktigt kul och det här vill jag göra mer av, säger han anspråkslöst och skrattar. Ville gå skrivkurs Egentligen var det en skrivarkurs som han hade anmält sig till när han första gången kom till Fridhems folkhögskola för fem år sedan, men ödet ville något annat. Kursen var fulltecknad och i stället valde han på impuls, teaterimprovisation för nybörjare. Jag har aldrig varit en kursmänniska, men att gå en skrivkurs lät kul, jag har inte skrivit något tidigare, mer än recept. Nu har det blivit en vana att komma hit. Man är här en vecka, kopplar bort alla bekymmer, inga räkningar, god mat, social samvaro. Det är en väldigt skön avkoppling. Efter den första kursen i teaterimprovisation 2006 följde fortsättningskursen 2007, därefter två kurser sommaren 2008, teater och retorik samt mask och teater Gjorde teatermasker Då fick vi göra teatermasker i papier maché och gå runt på skolområdet och göra improvisationer för de andra kursdeltagarna. Jag gjorde en clownmask med röd näsa, minns Kurt Svensson. Lusten att pröva på nya saker har vaknat. Nu räcker inte sommarkurserna, även under höst- och vintermånaderna tänker han gå någon teaterkurs och så ska han spela golf, även det en helt ny erfarenhet. Jag hoppas att det ska bli roligt och att det är något som passar mig. Vi får se! Christer Wilén, däremot är en riktig kursräv, fyra gånger har han varit på sommarkurs på Fridhems folkhögskola, om man räknar sommarens kurs; två teaterkurser och två trollerikurser. Det är kul att trolla fram en slant ur barnbarnens näsor och överraska dem med chokladbitar bakom örat, säger Christer Wilén, tidigare ingenjör på Volvo personvagnars utvecklingsavdelning. Beställer katalog Han beställer folkhögskolornas gemensamma kurskatalog varje år och prickar för kurser som verkar intressanta och kul att prova på. På så sätt har han bekantat sig med järn- och silversmide och ciselering, en nästan utdöd hantverkskunskap där man med hammare, mejsel och puns gör reliefsmyckning på metallbleck. Men han tittar också i Göteborg universitets utbud där han det senaste året läst 20 poäng i vinkunskap. Till hösten har han sökt universitetskurser i ädelstensgeologi, historia och vetenskapsteori. Och så blir det nya sommarkurser nästa år: Hur man gör knivar eller hugger gatsten, funderar Christer Wilén. Det finns så oerhört många möjligheter. Visst kan man välja att spela boule eller resa till Mallorca, men jag tycker det är roligare med social gemenskap där man möter människor i olika åldrar och samtidigt lär sig något. Sommarkatalogen kommer i februari. Sommarkurserna för 2011 finns på folkhögskolornas webbsida Lyxig Gourmetkryssning med Cinderella. Sätt lite guldkant på tillvaron genom att följa med oss på ett flärdfullt dygn ombord på vår nöjeskryssare Cinderella. I resans pris ingår riktigt bra boende, goda måltider, ett överflöd av nöjen och möjlighet till taxfreeshopping och prisvärda behandlingar i vårt spa. Bingo spelar vi på alla tisdagsavgångar och på onsdagsavgångarna är populäre Tony Irving vår värd vilket förstås innebär sprakande dansunderhållning på hög nivå. Välkommen att boka på vikingline.se eller ring I priset ingår: Dygnskryssning Stockholm Mariehamn med del i LyxB-hytt. Trerätters à la cartemiddag exkl dryck i Food Garden. Frukost i Food Garden. Lunch i Viking Buffet inkl vin, öl, läsk och kaffe. Pris från 1211 kr/person. Gäller sön ons t o m 13/ Bokningskod SKLYX. Gäller ej specialkryssningar. Begränsat antal platser. Ta med id-handling. vikingline.se _SPRF_182x265.indd

5 Medicin Text: Benny Hellis, Bild: SKL Färre äldre äter många läkemedel Andelen äldre personer över 80 som får tio eller fler läkemedel har minskat från 14 procent 2007 till 12 procent Det visar rapporten Öppna jämförelser 2009 Vård och omsorg om äldre, som Sveriges kommuner och landsting, SKL, presenterar för tredje gången. Årets rapport innehåller fler mått än tidigare. En stor del av de nya indikatorerna handlar om social omsorg och service, som kommunerna ensamt svarar för. Brukarundersökningen visar att äldre i stort sett är nöjda med äldreboende och hemtjänst, men det finns områden som måste förbättras: Maten, informationen samt social samvaro och aktiviteter. Malung-Sälen bäst Bäst resultat sammantaget har Malung-Sälen, Ödeshög och Gnosjö. När det gäller personalkontinuitet i hemtjänsten var det 13 olika personer som besökte brukaren i de 105 kom- 12/4,30/8 Budapest flygpkt. All Incl. Flyg T/R alla middagar guidat stadsrundtur 4 n Budapest där du kan välja mellan 2 hotell termalbadbesök kvällsbåttur Donau Szentendreutflykt vinprovning i gammal vinkällare 9 dgr Walzer***+ 5795:- Spa Ramada Plaza 6795:-***** 24/3 Spa på Pusztan + Budapest All Inclusive dagligen trerätters lunch el. middag i Ungern stadsrundtur hästuppvisning häst o vagntur 2 spabehandlingar Szentendre utflykt m lunch Kvällsbåttur m middag Vinprovning i vinkällare vinstaden Eger välj mellan 2 hotell i Budapest 9d Walzer***+ 4995:- Spa Ramada Plaza***** 5595:- 21/4 Påsk Budapest med Eger, Puszta, Szentendre, båttur 9dgr 5/5 Budapest o Prag, besök hos Budweiser ölfabrik, alla utflykter 9d 19/5 Budapest o Wien, Strauss konsert, Puszta, vinprovning 9d 27/8 Spa 2 behandlingar, Budapest med utflykter 9d 6/9 Vinprovar rundtur, besöker vindistrikt Tokaj o Eger 9d 18/9, 29/9 Vinskörd, wellnesshotell, 2 behandlingar, Budapest 9d 8 muner som 2008 eller 2009 genomfört mätningar under en tvåveckorsperiod. I den bästa kommunen var det i genomsnitt sex personer. Sämst var det i en kommun med 22 personer som besökte brukaren. Oplanerade inläggningar Ett mått på kvaliteten i äldreomsorgens medicinska stöd handlar om oplanerade inläggningar på sjukhus. Orsaken är att många äldre läggs in för slutenvård trots att problemet hade kunnat lösas i det särskilda boendet eller genom hemsjukvården, vilket oftast är skonsammare för den äldre. I genomsnitt gjordes 520 oplanerade inläggningar per invånare, som var 80 år och äldre. Frekvensen var betydligt högre bland männen, 581 mot 484 bland kvinnorna. Varje kommun har en standardkostnad för äldreomsorg, givet kommunens speciella förutsättningar. Ett tjugotal kommuner överskrider standardkostnaden med mer än 20 procent. En kommun ligger hela 72 procent över. Innebär det då att dessa kommuner har en mycket Håkan Sörman hög kvalitet på sin äldreomsorg? Nej, det avspeglas inte i resultaten. Bland de 20 kommuner som fått bäst resultat har över hälften kostnader som är lägre än förväntat. En generell slutsats, som vi återigen kan dra, är att det är svårt att se någon koppling mellan goda resultat och höga kostnader, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges kommuner och landsting. Rapporten kan laddas ned eller beställas på GABOR CHARTER /5 Kryssning på Donau, 4 länder mellan Budapest o Passau på en All inclusive kryssning, utsides hotelhytter, halvdagars stopp vid vackra städer, samt 4 dgr i Budapest där följande utflykter ingår: svensk guidat rundtur, Puszta med hästuppvisning, vinprovning i vinkällare, Szentendre utflykt. totalt 8 dgar inkl flyg 11295:- exkl flygskatt Hälften av alla män över 51 år tänker på sex varje dag och 34 procent har sex en gång i veckan eller oftare. Och män över 65 år som har sex är de som är nöjdast med sitt sexliv. Detta visar en ny stor undersökning från Novus Opinion, där svenska män i åldrarna år besvarade känsliga frågor kring sex, hälsa och kvinnor. Många äldre män har problem med sitt sexliv och då handlar det främst om erektionsstörningar, visar undersökningen. Det vanligaste problemet är att mannen inte får tillräckligt hård erektion för att kunna genomföra ett samlag eller att penis slaknar under samlaget. Rapporten visar att var femte man har erektionsproblem, och i åldergruppen 65+ uppger nästan häften av männen att de har problem. Stefan Arver, läkare vid Centrum för andrologi och sexualmedicin på Karolinska universitetet, säger att de flesta av dessa män aldrig söker hjälp, vilket orsakar onödigt lidande. I dag finns effektiv hjälp att få oavsett om besvären har psykologisk eller medicinsk orsak. Nio av tio män med erektionsproblem söker aldrig hjälp och tröskeln för att söka hjälp är väldigt hög. I genomsnitt tar det fyra till fem år innan en svensk man söker läkarhjälp för sina erektionsproblem och det är vanligare att män i en fast relation söker hjälp, säger Stefan Arver. Salming manligast Börje Salming, Magnus Samuelsson, Dolph Lundgren och Mikael Persbrant hamnade på de fyra första platserna när männen utsåg Sveriges manligaste man. Och brandman var det manligaste yrket. Med dessa förebilder kan man lätt förstå att självkänslan knäcks vid erektionsproblem. Män kan väldigt lite om andra män, enligt Stefan Arver, och berättar att genomsnittstiden från erektion till utlösning ligger på fem minuter för västerländska män. Men många män tror att riktiga Hälsa Text & bild: Benny Hellis, Bild: Ingram publishing Sex är viktigt under hela livet Stefan Arver När männen i undersökningen svarade på frågor kring kvinnor visade det sig att hälften av männen över 51 år anser kvinnor är attraktiva oavsett åldern. män älskar i timmar och skäms för tidiga utlösningar. När männen i undersökningen svarade på frågor kring kvinnor visade det sig att hälften av männen över 51 år anser kvinnor är attraktiva oavsett ålder. Men när män över 65 år anger sin idealkvinna så kommer prinsessan Madeleine, 28, på första plats. Svårt förstå kvinnor Männen säger sig också ha svårt för att förstå sig på kvinnor. Åtta av tio män över 50 år tycker att det finns sådant som är svårt att förstå hos kvinnor. Svårast att förstå är vad kvinnor egentligen menar och deras humör. Drömkvinnor: 1. Prinsessan Madeleine 2. Izabella Scorupco, skådespelare 3. Tina Nordström, tv-kock 4. Jessica Andersson, sångerska 5. Tilde de Paula, programledare 6. Agnes Carlsson, sångerska 7. Lena Philipsson, sångerska. 8. Lisbeth Åkerman, journalist 9. Carin da Silva, programledare 10. Agneta Sjödin, programledare Oavsett ålder så tycker männen att brösten är kvinnans sexigaste kroppsdel, följd av rumpan. Bland män över 50 kom ögonen på tredje plats medan män över 65 år valde underlivet som kvinnans tredje sexigaste kroppsdel. När män över 50 år avslöjar sina sexfantasier ligger sex med flera kvinnor i topp och sex utomhus strax därefter. Tio procent av männen drömmer om att ha sex med grannen. Ju äldre man blir desto mindre sexfantasier har man, vilket kanske kan förklaras med att de äldsta är de som är nöjdast med sitt sexliv och då kanske behovet av sexfantasier inte är så stort. Topplista på drömkvinnor och manliga män enligt svenska män Manligaste männen: 1. Börje Salming, hockeylegendar 2. Magnus Samuelsson, bonde 3. Dolph Lundgren, skådespelare 4. Mikael Persbrandt, skådespelare 5. Matte Karlsson, tv-profil och snickare 6. Jan Guillou, författare och journalist 7. Sven Wollter, skådespelare 8. Fredrik Reinfeldt, statsminister 9. Robert Aschberg, programledare 10. Leif GW Persson, professor 9

6 Friskvård RESOR TILL SOLEN Flyg + Hotell i 4 veckor fr ,- Vi hjälper dig hitta resan som passar, oavsett hur länge ni vill vara borta. Prisexempel per person i lägenhet eller dubbelrum för 4 veckor inkl. hotell, flyg och transfer t/r: SPRF dec -10.indd :57: ( 4 veckor) Lägenhet Halvpension All-inclusive Vinter dec - apr Kanarieöarna 8.600, , ,- Agadir (Marocko) 6.700, , ,- Medelhavet 5.900, , ,- (rum / lägenhet) Sommar maj- (inkl. okt h Tenerife Agadir (Marocko) 6895, , , , ,- Algarve 6.500, , ,- Mallorca 7.695, ,- Costa del sol 7.200, , ,- Gran Canaria Kanarieöarna 7.090, , , , ,- Mallorca 5.600, , ,- Kreta 6.100, , ,- Cypern 6.900, , ,- Malta 8.900, , ,- Turkiet 5.800, , ,- Skräddarsydd resa med hotell, flyg och transfer eller hyrbil. Ring för rådgivning beställ våra broschyrer! H O T E L R E S E R V A T I O N. S E H o t e l l ö v e r h e l a v ä r l d e n t i l l l ä g s t a p r i s, a l l t i d! Hotelreservation.se Fridhemsgatan Stockholm På utsidan bär lokalen fortfarande drag av ett klassiskt svenskt djurstall men på insidan syns knappt något av det. Nedan Sievert och Lisbeth Johansson: Boulehall i stället för kor och grisar Efter 30 år som mjölkbönder lade Sievert och Lisbeth Johansson ner verksamheten. Men i stället för att låta ladugården stå öde började de fundera på om de kunde använda den till något annat. I början av oktober 2009 slog de upp portarna till Ölands första boulehall. Östra landsvägen löper rakt igenom byn Tjusby på mellersta Öland. Här finns ett drygt 20-tal hushåll och byn domineras av familjen Johanssons gård som breder ut sig på båda sidor om landsvägen. På en stor tomt på östra sidan ligger bostadshuset, en gul villa med två uthus och dubbelgarage, och på andra sidan ligger ladugård, svinhus, maskinhall och verkstad. Men sedan två år tillbaka finns varken grisar eller kor på gården och de flesta maskinerna är sålda. Sievert och Lisbeth Johansson börjar båda närma sig 60 år och efter att ha ägnat mer än halva sitt liv åt jordbruket och djuren var de trötta på det slitiga arbetet. Barnen ville inte ta över verksamheten och därför gjorde de sig av med djur och maskiner och arrenderade ut marken. Fast det var ingen som var intresserad av ladugården. Men jag har aldrig gillat att se tomma ladugårdar, det finns det alldeles för många av redan. Så vi började fundera på om vi inte kunde hitta på något annat att göra med lokalerna, säger Sievert Johansson. Efter att ha övergett en första tanke om vandrarhem i gårdsmiljö föll till slut valet på en boulehall. Jag vet faktiskt än i dag inte varför det blev just boule. Men vi har ett par bekanta som har spelat länge. De åker till Cypern och Kanarieöarna och nästan det enda de gör är att spela boule. Jag insåg att boule har blivit en rätt stor grej, säger Sievert Johansson. Perfekta mått När han sedan började mäta på utrymmena i ladugården visade det sig att måtten stämde perfekt för att anlägga sammanlagt nio fullstora banor utan nästan någon outnyttjad spillyta. I själv hallen, som tidigare var djurstall, har han gjort det mesta på egen hand, men till restaurangen och caféet har han haft snickarhjälp. I hallen handlade det först och främst om att öka takhöjden. Sedan har hela lokalen isolerats, luftvärmepumpar har installerats, innerpanel har spikats och taket täckts med vit plåt. Av gödselränna och foderbås syns intet till. Där det gamla mjölkrummet tidigare låg finns nu den helt nybyggda restaurang- och cafédelen med ett komplett restaurangkök. Sammanlagt kan man ta emot drygt 70 sittande gäster. Mjölkproduktion och boulehall är trots allt två väsensskilda verksamheter. Vad var svårast med ombyggnaden? Jag upplevde inga större problem faktiskt. Det har flutit på väldigt bra, säger Sievert, men får mothugg av hust run Lisbeth som plötsligt dyker upp genom en svängdörr till restaurangen där vi sitter. Köket svårast Köket var det svåraste, säger hon och förklarar att de länge funderade på att ha ett enklare cafékök, men till slut blev det inte så. Det går helt enkelt inte att driva den här verksamheten utan alkoholtillstånd och då måste man kunna servera varm mat, säger Lisbeth Johansson. Hon bakar och lagar all mat själv och är den som i första hand ska ha sin sysselsättning i hallen medan mannen har skogsarbete att sköta. Fast än har jag inte hunnit vara i skogen en enda timme, säger han. Friskvård Text & bild: Erik Olsson Drygt två miljoner har paret Johansson investerat i boulehallsprojektet, men trots att både de själva och kommunen tog för givet att man skulle få landsbygdsutvecklingsstöd så sa länsstyrelsen nej. Fullt upp sedan start Jag tyckte det kändes som ett solklart fall. Man lägger ner ett jordbruk och i stället för att låta lokalerna stå outnyttjade startar man en ny verksamhet. Men de trodde helt enkelt inte på affärsidén, säger Sievert Johansson och förklarar att det har funnits fler som har tvivlat på projektet. Det är nog många som har tänkt att vi måste vara helidioter, skrattar han, men kan dock konstatera att det har varit fullt upp sedan invigningen. Hittills har de flesta besökarna varit folk i personal- och företagsgrupper, men man har även haft seriöst satsande bouleklubbar på besök. Pensionärsföreningar är naturligtvis också en viktig målgrupp och man erbjuder paketlösningar med boule, mat och övernattning som man hoppas ska locka mer långväga gäster. Alla kan spela Vi har även startat ett eget seriespel. Jag satte in en annons och vi fick ihop ett 30-tal anmälningar så det blev 14 dubbellag, säger Sievert som själv är med och spelar varje tisdagkväll. Fast det går inget vidare. Jag är ju hallskötare och har inte tid att träna, ha ha. Vad är tjusningen med boule som ni ser det? Det är gemenskapen med dem man spelar med. Även motståndarna, säger Sievert Johansson. Jag tycker att det är härligt att alla som är här verkar uppleva att de har haft en rolig stund, oavsett ålder eller kön, säger Lisbeth Johansson. Bowling kan vara för tungt för vissa men boule kan alla spela på lika villkor. Vi har redan haft både barnkalas och 70-års kalas i lokalerna. Fakta: Ölands Boulehall Plats: Tjusby på östra Öland. Byggår: 2008 Antal banor: 9 Övrigt: Restaurang med kapacitet för 70 sittande gäster. 11

7 Hälsa Text: Ullacarin Tiderman Allt fler kvinnor drabbas av kol I många sjukdomar minskar dödligheten, men när det gäller lungsjukdomen kol, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, har dödligheten tvärtom ökat. På tio har antalet kvinnor som dör i kol ökat med 50 procent, bland män var ökningen 2 procent. Minst en halv miljon svenskar beräknas vara drabbade av kol, men bara var femte har fått diagnos. Orsaken är att sjukdomen kommer smygande och lätt förbises. När konditionen försämras och personer får andningsproblem förklaras i stället problemen med dålig kondition eller normala ålderstecken. För att minska dödligheten i kol måste hälso- och sjukvården bli bättre på att hitta och behandla de som är drabbade. En åtgärd är att ställa rutinfrågor kring rökning och att testa lungkapaciteten hos personer som klagar på trötthet och andningssvårigheter med en spirometer. Dödligheten i kol ökar både hos kvinnor och hos män, men är betydligt högre hos kvinnor, 1998 dog 885 kvinnor av kol. Tio år senare "Gottfrid" Sittriktig fåtölj med hög rygg. Sitthöjd 46 cm. Ställbar lutning i ryggdelen utan extra kostnad Mahognybets, körsbärsbets, ekbets eller bok natur. Välj mellan många olika klädslar Fåtölj i tyg 4.950:- Fåtölj i skinn 5.950:- Pall i tyg 1.550:- Pall i skinn 1.750:- "Gottfrid" KR 12 Öppet Alvägen 11, Bromsten mån-fre Spånga lör tel sön stängt fax dog kvinnor, en ökning med 50 procent, visar statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister. Bland män var ökningen 2 procent, 1998 dog män jämfört med 2008 då män dog av kol. Rökning riskfaktor Att antalet drabbade ökar är en konsekvens av den utbredda rökningen på 60- och 70-talen, som är den största riskfaktorn för kol. Kunskapen om rökningens skadeverkningar var inte lika känd som i dag och rökning förknippades ofta med något glamoröst och världsvant. Men det är inte bara rökare som drabbas, även passiv rökning kan vara en riskfaktor och också icke-rökare kan få sjukdomen. Den som upptäcks med kol kan Fakta om kol Genom ett spirometritest som mäter lungkapaciteten kan kol upptäckas. Ju tidigare sjukdomen upptäcks, desto bättre. 15 års garanti Fritt levererad i hela landet! inte få sin förlorade lungkapacitet tillbaka, men om personen hittas i tid och lyckas sluta röka kan sjukdomsförloppet stoppas upp. Tidig upptäckt viktig Med en tidig upptäckt och behandling kan nästan all för tidig dödlighet förebyggas. Sjukdomen drabbar luftrör och lungor och ger upphov till luftrörskatarr (kronisk bronkit) och emfysem. Lungemfysem och kronisk bronkit tillsammans ger upphov till sjukdomen kroniskt obstruktiv lungsjukdom, kol. Hjärt- och lungfonden vill halvera antalet dödsfall i sjukdomen och ser därmed med oro på att rökningen återigen ökar bland unga kvinnor. Det bästa sättet att undvika sjukdomen är naturligtvis att inte börja röka alls. Komplett Allemansbädden har allt som en bra motorsäng bör ha: Elektriskt steglöst inställbar i fot- och huvudände. Glidstopp på både kort och långsida. Mycket bra bolster med anti-glid egenskaper. Vändbar pocketspringmadrass hela 17 cm tjock. Välj medium eller fast. Lyxbäddmadrass och stadiga benmedar. Elmotor med batteri back-up 80 eller 90 x 200 cm 9.995:- 105 x 200 cm :- 120 x 200 cm :- Ökad risk för hjärtsjukdom. Den som lider av kol har ökad risk för hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke. Dessutom finns ökad risk för diabetes Enligt test i Aftonbladet KR Man blir inte övergiven. Livet fortsätter och man kan få hjälp. Vissa saker får man hoppa över, men det får man leva med, säger Maj-Britt Petersson. Ett bra liv även med kol En morgon i slutet av januari 2005 sjönk Maj-Britt Petersson, 85, ihop på hallgolvet. Trots stora andningssvårigheter lyckades hon dra ner telefonen och slå numret till ett av sina barnbarn som larmade ambulansen. Den ena lungan hade kollapsat och läkaren konstaterade efter en mängd prover att hon drabbats av kol. Livet går i ett annat tempo, det gäller att promenera lite saktare och att inte jäkta. Det får helt enkelt ta lite längre tid med vardagsbestyren. Men jag är inte deppig och tycker att jag klarar mig bra, säger Maj-Britt Petersson och ler stort. Visst hade hon känt att det blivit lite tyngre att gå i trappor, men det var inte värre än att det kunde förklaras med normala åldersförändringar. Och visst hade hon en väninna som dog i kol, bara 70 år gammal, men det var inget hon satte i samband med sin egen rökning. Läkaren sa åt mig att den ena lungan var totalförstörd, så nu får du sköta dig. Den dagen slutade jag röka. Men det som retar mig är att jag aldrig varit röksugen efter det. Hade jag vetat det kunde jag ha slutat tidigare. En månad efter kollapsen fick hon åter svåra besvär och utrustades med trygghetslarm. Hon tar också medicinen bricanyl med inhalator som underlättar andningen. Har trygghetslarm Jag har aldrig behövt använda trygghetslarmet, men det känns skönt att ha. Och så går jag regelbundet till vårdcentralen och kollar mina värden. Medicinen tar jag vid behov. Ibland klara jag mig en hel dag utan, ibland blir det flera gånger per dag. Hon har tidigare haft hemtjänst, Maj-Britt Peterssons råd: Har du besvär med andningen, gå till doktorn. Vänta inte. Sluta röka. Bli inte rädd när du blir trött och andfådd, det hör till bilden. Försök göra det vanliga och anpassa det till din takt. Promenera varje dag. Hälsa Text & bild: Ullacarin Tiderman men var inte nöjd med den hjälp hon fick. I dag klarar hon sig helt på egen hand, städar, handlar och lagar mat. En daglig promenad om väder och hälsa tillåter, är ett av målen. Och så veckohandlar hon varje onsdag när butiken har pensionärsrabatt. Jag tar varorna på rullatorn, ett fantastiskt hjälpmedel som alla som har besvär borde få. Sedan sätter jag plastkassarna nere i trappen och bär upp en och en i sakta mak. Ibland hjälper någon av grannarna till. Skulle det inte underlätta med hemkörning? Nej, jag behöver det där. Jag behöver röra på mig. Det vet jag som är gammal. Rör du på dig får du extraår. Att vara ute i naturen och träffa människor som du tycker om är viktigt för hälsan. Vill resa till Australien Maj-Britt Petersson tillhör den generation födda på 20-, 30- och 40-talen som började röka tidigt. Rökning var förknippat med glamour, fest och modernitet och ingen pratade om hur farlig rökningen är. I dag önskar hon att hon slutat röka tidigare. Man får lägga om ganska mycket av sitt liv, men man kan leva ett ganska bra liv även med kol. Och jag har upptäckt hur många snälla människor det finns, bland dem ingår även tonåringar, som alltid får en massa skäll. De är så duktiga, artiga och hjälpsamma. Och så drömmer hon att kunna göra sin 14:e resa till Australien och hälsa på de två barnen som bor i Sydney. Jag har varit i Australien 13 eller 14 gånger och jag mår alltid så bra när jag är där. Luften är lättare att andas på något sätt. Nu blir det ingen resa över jul och nyår. Men min son och sonson var i Sverige i somras och min dotter kommer hem i april och stannar i sex månader. Det känns bra. 13

8 Kultur Text: Ullacarin Tiderman, Bild: Lars Brønseth Anna-Lotta Larsson och Göran Fristorp uppträder tillsammans under en julkonsertturné i december. Ann-Lotta Larsson uppträder också med eget material under övriga året och Göran Fristorp ska delta i en visfestival i Nordnorge. Julkonserter håller vänskapen vid liv Anna-Lotta Larsson och Göran Fristorp har känt varandra i över 25 år, lika länge har de turnerat tillsammans. I år gör de sin 15:e julkonsertsturné och besöker totalt 34 platser, från norr till söder. De har kul ihop, gillar varandras musikstil och har genom åren fått en trogen publik. Det är jättekul. Jag ser till att sova ordentligt, att vi har kul ihop, jag går på gym några gånger i veckan och äter ordentligt efter konserten ingen Mac Donalds då känner jag mig lika pigg efter turnén som innan, säger Anna- Lotta Larsson med ett stort leende. När vi möts har Göran Fristorp precis landat med flyg från Bangkok, Thailand. Där bor han sedan tre år, stora delar av året, i en lägenhet på 22:a våningen med en fantastisk utsikt över tolvmiljonerstadens skyline. De kramar om varandra, skrattar hjärtligt och börjar genast prata om turnén och väntande repetitioner. De känner varandra väl och kan repertoaren, men lite nytt ska de lägga till, både eget material och ett helt nytt körstycke, en samling christmas carol, som pianisten och kapellmästaren Andreas Landegren har arrangerat. Eget material Anna-Lotta Larsson ska uppträda med några sånger från den senaste cd-skivan Saknad samt O helga natt och Göran Fristorp ska framföra det klassiska stycket Tre danser, av den tyske tonsättaren Michael Praetorius, , som han suttit och övat på i Thailand. 14 Nu väntar bara lite finslipning inför turnéstart och mötet med de olika körer, som på varje ny plats repeterat in konsertmusiken. Nej, det blir aldrig lika från plats till plats, hävdar Anna-Lotta Larsson. Lokalerna är annorlunda, det är en ny kör och nya människor. Till och med publiken är olika, beroende på var i landet du befinner dig, menar Göran Fristorp. Mer tystlåtna och försiktiga i norr och mer öppna och lössläppta i söder, om man får generallisera lite. Väl kända artister Båda artisterna är väl kända av den svenska publiken, även om många tror att deras karriärer är över. Syns du inte i tv, så finns du inte. Och Sveriges television vill inte ha någon som är över år, säger Anna- Lotta Larsson. Jag får ibland frågor om jag har slutat. Men jag har jobbat med konserter och uppträdanden i 40 år, säger Göran Fristorp. Anna-Lotta Larsson förknippas än i dag med Värmlänningarna fastän det är 30 år sedan tv-sändningen gick och Göran Fristorp får fortfarande frågor om schlagerlåten, Sommaren som aldrig säger nej. Låten som blev det svenska bidraget till Eurovisionschlagerfestivalen 1973, där han tillsammans med Claes af Geijerstam blev femma. Fastän det är svalorna som häckar som man kommer ihåg Ja, det är märkvärdigt att den stämpeln kletar fast, trots att jag gjort så mycket annat. Men det är klart, med den framgången tog min karriär fart. Och det blev succé när jag framförde den på Pridefestivalen i Stockholm i somras, säger han och ler stort. Synd om unga artister Göran Fristorp är klassiskt skolad gitarrist, även om utbildningen vid Göteborgs musikkonservatorium aldrig avslutades och Anna-Lotta Larsson är utbildad vid Operahögskolan i Göteborg. Tillsammans går deras musikaliska ton över, lite grand, i det allvarliga. Det är kanske därför vi aldrig blivit riktigt stora, funderar Göran Fristorp. Men jag kan tycka synd om de unga artister som exploateras till exempel i tv-programmet Idol. De hårdlanseras och får göra en platta, sedan ut och in med nästa. De kommer att få en betydligt kortare karriär och få kommer att överleva som artister. Och de får aldrig tid att utveckla någon personlighet. Vi har hållit på länge och har fortfarande vår publik, säger Anna-Lotta Larsson. Och musikaliskt lever de i allra högsta grad och är uppskattade över hela landet. Om detta vittnar välbesökta konserter under tidigare julturnéer. Julturnén 13/12 Uddevalla, 14/12 Trollhättan, 15/12 Jönköping, 16/12 Västerås, 17/12 Enköping, 18/12 Uppsala, 19/12 Stockholm, 29/12 Linköping, 30/12 Borås, 1/ Trollhättan, 2/1 Nora, 3/1 Karlstad, 4/1 Lindesberg, 5/1 Eskilstuna, 6/1 Norrtälje. Anna-Lotta Larsson Ålder: 56, född 5 april Bor: Stockholm. Familj: Man och sonen Max, 25. Bästa julminnet: När jag som 8-9-åring på mammas släktgård i Jämtland mötte den riktiga tomten med yvigt skägg och snökristaller i mössan. Och fick min önskepresent, ett par svarta spetsiga läderstövlar med klack. Jag kommer ihåg att jag sov med dem på natten. Godast på julbordet: Sill och julmust, varm skinka, på kvällen innan julafton. Önskejulklapp: En bra bok. Kanske Torgny Lindgrens Minnen. Göran Fristorp Ålder: 62, född 26 maj Bor: Stockholm, Skillinge, Bangkok. Familj: Singel, dottern Mimmi Fristorp, 31. Bästa julminnet: Jularna i Närkes Kil när vi åkte hästsläde till julottan med familjen. Det var frostrosor på fönstren och pappa sa att när det knäppte i knutarna var det tomten som kollade att vi barn skötte oss. Godast på julbordet: Sillen, morotslåda en ugnsrätt från Finland. Önskejulklapp: En flaska dyrt och gott rödvin eller champagne. Kultur Text & bild: Benny Hellis Konståkning under jord Är du i Stockholm och vill se bra konst, men gillar inte att gå på museum. Ta tunnelbanan för där finns världens längsta konstutställning, 110 kilometer lång. På 90 stationer finns konstverk från talet fram till våra dagar, skapade av drygt 150 konstnärer. Konst i offentligheten har debatterats sedan 1800-talet, då August Strindberg ville göra den tillgänglig utanför salongerna. Under jord var tunnelbanan i Moskva pionjär med sin pompösa, föga moderna och arkitektoniska utsmyckning. På 1950-talet verkade framför allt de kvinnliga konstnärerna Vera Nilsson och Siri Derkert för att tunnelbanan i Stockholm skulle förses med konst och 1957 blev T-centralen den första stationen med konstutsmyckning. Och än i dag känns stationens klinkersättningar, kakelreliefer och sittbänkar märkvärdigt moderna. Stockholms lokaltrafik, SL, ordnar varje vecka visningar och besöker då några stationer där en guide berättar om konstnären samt hur de har tänkt kring sina verk. Vår resa gick mellan Liljeholmen och Fruängen med stopp på stationerna Midsommarkransen, Västertorp och Fruängen. Räcker med färdbiljett Det brukar vara närmare 100 personer på våra konståkningar, berättar guiden Marie Andersson. Två gånger i veckan arrangeras resorna och under sommaren sker de också på engelska. Visningarna är gratis men man behöver en färdbiljett för att få hänga med. Marie Andersson har varit på alla stationer och säger att utsmyckningarna i Kungsträdgården från 1977 tillhör hennes personliga favoriter. Men konst handlar ju om tycke och smak och i tunnelbanan finns alla stilar och inriktningar, skapade under drygt 50 år. Utifrån ditt intresse hittar du säkert din favoritstation. Porträtt i glasmosaik På många stationer är konstverken integrerade i miljön, som exempelvis vid Liljeholmen där krossade vinflaskor blandats i betongen som skapar plattformens golv, vilket i kombination med ljussättningen lett till en gnistrande väntplats för de resande. Andra stationer har fristående konstverk och under vissa perioder arrangeras tillfälliga utställningar på en station. För de permanenta verken ställs det praktiska krav på materialen. De måste kunna rengöras och se fräscha ut över tid, säger Marie Andersson, när hon visar verken vid Fruängens station. Här har konstnären Fredrik Landegren valt att skapa sina stora porträtt i glasmosaik. På håll får man känslan av att det rör sig om ett pixelfotografi, men konstnären har utgått från en liten målning och beställt mosaiken i exakt rätt nyans. Konsten är viktig för att ge varje station en egen identitet, avslutar Marie Andersson. Porträtt i glasmosaik. Konståkningar i Stockholms tunnelbana arrangeras två gånger i veckan. Program med samlingsplats på hemsidan, 15

9 Reportage Text & bild: Ullacarin Tiderman Reportage Ängeln på Malmskillnadsgatan Anna Lundqvist, Kristina Elmkvist... och Elise Lindqvist arbetar som volontärer i S:ta Clara kyrka. Elise Lindqvist, 74, är en liten dam med välklippt silvergrått hår i page. Hon har glada ögon och nära till skratt. Men så har det inte alltid varit. För 15 år sedan lämnade hon ett liv i missbruk och som prostituerad bakom sig. I dag ägnar hon stor del av sin tid åt de mest utsatta flickorna på Malmskillnadsgatan i Stockholm. När Elise Lindqvist slår upp det lilla fikabordet vid tunnelbanenedgången på Malmskillnadsgatan denna fredagskväll, sitter en ung kvinna en bit bort och gråter. Genast är hon framme, lägger en tröstande arm kring hennes axlar och pratar, pratar och pratar. Fryser du, behöver du vantar? Vill du ha något att dricka? Te, kaffe, nyponsoppa? På gatan kallar flickorna henne morsan, Tummelisa, ängeln på Malmskillnadsgatan, stålmormor, eller till och med mamma kanske i brist på en egen mamma som frågar hur man mår och tröstar när livet inte går den väg man tänkt sig. På denna gata sedan årtionden känd som Stockholms horstråk står Elise Lindqvist varje fredagskväll, i regn och rusk och i bitande kyla som denna kväll när Stockholm upplever en av sina mest bistra och kalla vintrar. Kylan kryper Vänta tills du har stått här i några timmar, då känner du hur kylan kryper upp efter benen. Du känner dig som en istapp och ändå är vi välklädda och har dubbla kalsonger, tjocka tröjor, jacka och överdragsbyxor. Långt mer än vad de här unga, ofta nedgångna tjejer har, säger Elise Lindqvist. Den värme och omsorg, tröst och hopp som denna lilla kvinna omger sig med skapar respekt, tillit och ofta förtroliga samtal. I 13 år har hon bjudit på fika, delat ut vantar, mössor, halsdukar, smink och hygienartiklar till den som vill och behöver. Ibland är det någon av dem hon möter som vågar söka upp henne på dagtid i hennes arbete med utsatta och utstötta människor som volontär i S:ta Clara kyrka församling. De kommer till kyrkan och får sitta i heta stolen i förbönsvrån, säger Elise Lindqvist och skrattar. Varje dag har jag själasörjarsamtal i kyrkan, på torsdagar har jag afternoon tea, jag besöker kvinnor i fängelser, jobbar med i kyrkans när-tv och åker runt i landet och berättar om min förvandling. Flickorna på gatan Men det är flickorna på Malmskillnadsgatan som hon brinner alldeles extra för. På gatan är det, enligt Elise Lindqvist, full kommers igen trots de skärpningar som kom i den nya prostitutionslagen Unga, mycket unga flickor, de flesta från andra europeiska länder. Nergångna, de flesta missbrukare, utstötta och misshandlade. Jag har ju varit där själv och vet att det finns hopp. Det finns alltid hopp. Det är efter att vi pratat om allt det som hon gör dagligen och som fyller henne med glädje och tacksamhet och allt det där som hon vill göra, som Elise Lindqvist också berättar sin egen historia. Jag levde, men jag levde ändå inte. Jag gick som en zombie, utan glädje, trygghet och förtröstan och jag trodde inte på människor. Hon berättar om en kall och kärlekslös uppväxt, en alkoholiserad styvfar som misshandlade både fru och barn. Hon flydde hemifrån när hon var 14 år, men hamnade i tvivelaktigt sällskap, blev indragen i missbruk och prostitution. Och när hon äntligen blev kär, gifte sig och fick barn, visade sig mannen vara alkoholist. Upplevt misär Elise Lindqvist har ett liv bakom sig kantat av missbruk, övergrepp. Hon säger att hon varit med om det mesta, upplevt misär och förnedring. Hon vet hur det känns att vara en av dessa unga flickor, utan framtidstro och utan hopp. Det jag ser och hör gör mig så förgrymmad, som de thailändska flickorna som tas hit och sedan sparkas ut. De kommer till mig sönderslagna. De har kuvats till underkastelse, de har fråntagits allt. Min dröm är att EU ska ta sitt ansvar och säger nej till människohandel. Min drivkraft är att flickorna ska kunna bli fria, att få loss dem från hallicken, att de ska få bostad, utbildning och kunna skapa sig ett eget liv. Min vision är att få gatan helt fri. Nu står hon på gatan igen, häller upp nyponsoppa och ringlar över lite grädde. Det finns till och med små mandelskorpor för den som så önskar. Och så har hon gjort i 13 år nu, nästan lika länge sedan den dagen hon blev frälst för 15 år sedan. Du är lite knäpp Elise, säger en av volontärerna med en varm röst. Visst är det fantastiskt. Mina flickor, säger hon ömt. Alla inräknade. Ibland får jag nypa mig i armen och fråga mig själv, Elise är detta sant Ja, det är sant! Fakta S:ta Clara kyrka Den som vill jobba som volontär i S:ta Clara kyrka eller Svenska kyrkan kan ta kontakt med tel: , eller mejla till 16 17

10 Aktuellt Text: Benny Hellis, Bild: Andre Byström Ebba Lindsö sargad men inte knäckt Ebba Lindsö har skrivit en bok om sina 800 värsta dagar. När Ebba Lindsö, 55 år, berättar om sitt liv är hon besviken på sin senaste arbetsgivare Svenskt Näringsliv. Såväl när hon anställdes 2003 som när hon avskedades två år senare väckte det uppseende. Hennes specialitet är att förändra starka manliga strukturer, men när det gällde Svenskt Näringsliv blev motståndet för starkt. Nu vill hon bli präst. Mod, omtanke och handlingskraft är mina tre ledord för ledarskap, säger Ebba Lindsö och berättar att hon startade sin yrkesbana som 13-årig hemsamarit. Flyttade hemifrån vid 16 och har sedan dess stått på egna ben. Den unga Ebba Lindsö sökte sig till manliga miljöer i yrkeslivet och det började på Handelshögskolan och följdes av anställningar som skeppsmäklare på Saléns och penningmäklare på Transferator. Underhållande berättar Ebba Lindsö anekdoter som anspelar på hennes kön. Ebba, sära på benen, Ebba, hojtade grabbarna på Handels och de tjejer som fanns där skötte servicen åt grabbarna. De lade sin papper bredvid faxen och tjejerna sände iväg dem, men när jag la papperen på samma ställe sändes de aldrig iväg. Det fick jag göra själv. Och som skeppsmäklare i London måste man ta en drink med grabbarna på puben för att bli accepterad. 18 Men eftersom jag inte siktade på att bli alkoholist kom jag överens med bartendern att servera mig alkoholfria drinkar, fast jag beställde annat. Fick ryktet att tåla hur mycket som helst och hade full acceptans i grabbgänget. Gick till finansvärlden Efter några år i shippingvärlden gick hon in i en ännu grabbare miljö, finansvärlden. Och på investeringsföretaget Transferator fanns arbetskamrater som Anders Borg och Peter Norman, som nu sitter i regeringen. Men affärerna gick dåligt, Transferator var konkursmässigt och Ebba Lindsö tillfrågades om vd-posten och tackade ja. Det var då jag fick tillfälle att utveckla mina ledaregenskaper och på tre år blev Transferator störst i branschen. Mitt teamtänkande, våra fantastiska medarbetare och skarpa analyser samt att alltid sätta kunden i centrum ledde till att vi blev oerhört effektiva. Efter denna utmaning tyckte hon att det räckte med extrema grabbmiljöer och sökte sig mot journalistiken. Sa upp sig och började frilansa. Nischade in sig som affärs- och ekonomijournalist och erbjöds snabbt att bli ny chefredaktör för Affärsvärlden. Chef för TT Det tog två år för Ebba Lindsö att göra Affärsvärlden lönsam och till Sveriges ledande affärstidning och då erbjöds hon bli chef för tidningarnas telegrambyrå, TT. Det finaste man kan bli som journalist och jag var oerhört stolt över erbjudandet och tackade ja direkt. Men även TT var i kris och medarbetare sparkades, bland andra Stieg Larsson. Mina första månader på TT ägnade jag åt att prata med varenda medarbetare för att ingjuta självförtroende hos dem. Och jag lyssnade mest på dem som tyckte jag gjorde allting fel. Och varje ny tidning som blev kund firades med en stor fest. Det tog fyra år för Ebba att göra TT lönsamt. Då var vi återigen Sveriges ledande nyhetsbyrå och nöjt sade jag upp mig för att skriva en bok om etik. Ebba Lindsö berättar att hon inte trodde sina öron när sedan en headhunter kontaktade henne för jobbet som vd på arbetsgivareorganisationen, Svenskt Näringsliv. Jag skrattade och svarade ett bestämt nej, för mina värderingar finns inte där ute på högerkanten. Dessutom hade jag profilerat mig som euroskeptiker men efter tre månaders övertalning tog jag jobbet. Det är mänskligt, men korkat, att bli smickrad. Drog igång häxjakt Ebba Lindsö var tillbaks i en extrem grabbig/gubbig miljö och hennes uppdrag var att banta organisationen samtidigt som den skulle effektiviseras. Hennes 800 värsta dagar började. Ett av de första beslut var att ta bort alla pr-konsulter, personer som haft 75 procent av sina inkomster från Svenskt Näringsliv. Dessa proffs ägnade nu i stället sin energi åt att få bort Ebba Lindsö. De drog igång en häxjakt som fick mig att avgå två år senare. Svenskt Näringsliv hade en verbal önskan om förändring, men när det blev skarpt läge stod gubbarna i ledningen inte bakom mig. Eftersom jag hade erfarenheter från förändringsarbete i tuffa manliga miljöer trodde jag att det också skulle gå i Svenskt Näringsliv, men gubbväldet blev mig övermäktigt. Drygt fem år har gått sedan avskedet, Ebba Lindsö har slickat såren, haft konsultuppdrag och fördjupat sina teologistudier. Visst har jag haft erbjudanden om andra chefsjobb, men lusten har saknats. Mina framtidsplaner är i stället att få tjänstgöra som präst. Ebba Lindsö är också politiskt aktiv i Kristdemokraterna, men fanns inte på valbar plats i höstens riksdagsval. I boken Livet, makten och konsten att våga vara sig själv, berättar Ebba Lindsö om sitt liv i manliga maktstrukturer. Boken är utgiven på Bonniers förlag och vi lottar ut fem inbundna exemplar. Sänd bara in ett vykort med ditt namn och adress till Ullacarin Tiderman, SPRF, Hantverkargatan 25 A, Stockholm, så deltar du i utlottningen. Annons 19

11 Pensionär i Frankrike Text & bild: Staffan Ringskog Pensionär i Frankrike Livet i Montparnasse är riktigt trivsamt Pensionärerna i Frankrike är en mycket varierad grupp människor. Ekonomiskt har många äldre i landet begränsade resurser, men ungefär en tiondel av alla äldre har det gott ställt och när den franska regeringen förslog försämringar protesterade tusentals, de vill inte ha det sämre än i dag. Socialt känner dock vissa pensionärer, rik som fattig, att ensamheten är något alltför ofta återkommande, medan andra lever ett rikt socialt liv. Den som säger detta heter Corinne Cuviller och vi möter hennes på ett av Paris många äldreboenden. Hemmet drivs av katolska kyrkan. Just detta boende ligger i Montparnasse i Paris allra trivsammaste kvarter, nära Luxembourgträdgården. Corinne Cuviller berättar att här bor närmare 90 personer, alla äldre än 65. Var och en har antingen ett eller två rum. Ibland bor man själv, ibland med sin livspartner. Det sociala livet är ganska rikt, den stora mötesplatsen i huset är restaurangen under lunchtid. Hemmet i Montparnasse har 30 medarbetare, de allra flesta är nunnor och drivs av den katolska stiftelsen Petites Soeurs des Pauvres. En organisation som verkar över hela världen, med fokus på socialt arbete. Syster Agnes är en av dessa nunnor. Hon kommer från början från Skottland och talar franska med tydlig engelsk brytning. Hon har varit anställd vid hemmet i Paris i snart tre år och innan hon kom hit verkade hon vid ett liknande äldreboende i Aberdeen i Skottland. Omfattande socialt skydd I den franska lagstiftningen är det sociala skyddet ganska omfattande, berättar syster Agnes. Flertalet av Frankrikes pensionärer har det ganska gott ställt och det finns en ekonomisk grundtrygghet för flertalet av dem. Boendet har en mängd aktiviteter, man arrangerar studiecirklar och har läsgrupper. Många boende har ett stort intresse för litteratur. Några av de boende hos oss tar också aktiv del i skötseln av vårt hem. Det vanligaste är att sitta i receptionen och att ta emot besökande. Men inte alla förstås, vårt hus finns i centrala Paris och därför är stadens utbud lockande för många. Många tar 20 sig dagligen en uppfriskande promenad i Luxembourgparken här intill. Syster Agnes berättar att det finns många äldre på hemmet med åldrar som verkligen imponerar. Fyra av de boende har passerat 100 år. Några av dessa hundraåringar är påfallande vitala, säger hon. En orsak till detta är nog att de ständigt hållit igång, varit aktiva, läst, haft många intressen. Och så betyder nog gemenskapen här en hel del. Från franska småstäder I ett av sällskapsrummen sitter Corinne Cuvillers grannar, Renée och Lea Matteolli. De flyttade in samtidigt på detta boende, för fem år sedan. Flertalet som bor här kommer faktiskt från någon fransk småstad, berättar Renée Matteolli. Jag och min fru bodde länge i Aix en Provence, men vi ville gärna till huvudstaden, så vi sökte oss hit. Renée Matteolli berättar att äldreboendet här kostar motsvarande kronor per månad för honom och hans fru. Det är en låg hyra med tanke på att Paris tillhör en av Europas dyraste med de högsta hyrorna. Deras pension är sammanlagt på motsvarande kronor, vilket gör att de täcker sina utgifter väl med sin pension. Kom närmare barnen Att komma hit var ett sätt för oss att komma närmare våra barn. Men de lever förstås sina egna liv, ibland ses vi och då är det förstås väldigt trivsamt. Corinne Cuviller är ensamstående. Hennes man gick bort för sex år sedan. Hon förklarar att detta bidrog till att hon flyttade till detta boende. För mig är gemenskapen här jätteviktig, säger hon. Roligast är nog studiecirklarna. Själv är jag intresserad av fransk historia. Just nu läser jag Charles de Gaulles memoarer, och det är mycket givande. När vi lämnar hemmet i Montparnasse är Renée Matteolli mycket noga med att utbyta sin e-postadress med oss. En viktig del av min vardag går faktiskt till internet och datorn, berättar han. Via e-post håller jag kontakt med världen. Det är ju det nya sättet att stå i kontakt med varandra. Man måste ju hänga med i den tekniska utvecklingen. Men den mänskliga värmen här kan ju förstås aldrig ersätta nätet, cést une fact! Det är ett faktum! Pensionärer i Frankrike Den 9 november godkände konstitutionsrådet president Nicolas Sarkozys ändrade pensionslag. Pensionsåldern höjs från 60 till 62 år. För full pension höjs åldern från 65 till 67 år. Kraftiga demonstrationer och proteststrejker har ägt rum, bland annat inom transport- och energisektorn. Anledningen till höjningen är stora underskott i de statliga finanserna. Renée och Lea Matteolli och Corinne Cuviller tillhör de privilegierade. De trivs på sitt äldreboende mitt i Paris. Fransmännen vill inte ha några försämringar. Pensionerna ska liksom Eiffeltornet vara som i dag. 21

12 Annons Aktuellt SPRF Text & bild: Ullacarin Tiderman Seniordans både rörelse och gemenskap I tre dagar dansade elva medlemmar från SPRF och SPF för att lära sig mer om seniordans och för att kunna bli senior-dansledare. Målet med danshelgen var att föra ut lite enklare dansformer till förbundens medlemmar samt att öka den fysiska aktiviteten bland fysiskt inaktiva äldre. Jag är väldigt nöjd med kursen och jag har fått lära mig en hel del saker som jag kan ta med mig hem, säger en glad Agneta Hofling, SPRF i Borås. Agneta Hofling deltog i kursen tillsammans med Jörgen Rimme och de båda leder redan danskurser hemma i Borås. Nu vill hon också använda sig av de enklare stegkombinationer och turer, som hon lärt sig, för att inspirera och locka seniorer som tycker att gammeldans, med till exempel hambo och snoa, blir lite för avancerat. Enklare turer Jag vill fortsätta med den kurs jag har nu, men bygga på med lite enklare steg och turer. Även om man har ont, till exempel artros, är det viktigt att röra på sig. Och att röra sig till musik gillar de flesta. Vi kommer att göra dansen mer seniorinriktad med färre svängar och kanske starta en timme innan. Agneta Hofling tror också att hon kommer att använda de idéer hon fått och också förenkla de danser hon redan lär ut, för att anpassa dansen till olika behov. Nöjda kursdeltagare Kursen som hölls i Stockholm i slutet av oktober var en del i EU-projektet PASEO, där myndigheter, idrotts-, friskvårds- och ideella organisationer samt pensionärsförbund samarbetar för att få fler äldre att röra på sig. Överlag var kursdeltagarna mycket nöjda och gav ledare och lokalen som de dansade i näst intill högsta betyg. Det här var kul och jag är övertygad om att vi kommer att nå fler senio rer som är intresserad av att lära sig och som kommer att vilja delta i framtiden, tror Agneta Hofling. Det här gav mersmak. Jag håller gärna i ytterligare kurser nu när jag blivit varm i kläderna, sa seniordansledaren Anita Bergström efter kursen. Dansparet Agneta Hofling och Jörgen Rimme. 11 ÅR OCH SLAV För två år sedan skickades då 9-åriga Yanninesh Yorga från sin hemby till huvudstaden Addis Abeba för att arbeta. Här tvingas hon varje dag bära enorma risknippen i flera mil. Bördor som väger mer än hon själv och som förstör hennes kropp. Nu har hon börjat i vår kvällsskola. Målet är att vi helt ska befria henne från sin omänskliga situation. Riktigt rent till rimligt pris Att städa ditt hem är ett stort ansvar Vi är redo för det förtroendet Sex vinner en kryssning till Tallinn eller Riga Sex nya SPRF-medlemmar blev de lyckliga vinnarna av en kryssning med Tallink Silja: Roland Selberg, Arvidsjaur, Mona Palmqvist, Borås, Bo Odqvist, Borås, Sven Karlsson, Boden, Birgit Tidebrink, Borås, Inger Holmström, Kåge. Vinsten ger en valfri kryssning eller en enkelresa till Helsingfors, Åbo, Tallinn, Riga eller Mariehamn. Vinsten skickas till vinnarna per post. 22 Sätt in din gåva på pg Skriv barnslav på talongen. Din gåva blir ett steg på vägen. Besöksadress: Siktgatan 8, Vällingby. Telefon: Gåvogiro: Hemsida: samma städare 165,-/timme efter RUT Gäller i Storstockholm Kontakta Christina för en kostnadsfri offert! Bättre hörsel. Utan vårdköer. Sämre hörsel betyder sämre livskvalitet. Men det behöver inte vara så. Hos oss får du hjälp av hörselläkare och audionom utan långa vårdköer. Låt dem göra ett hörseltest och, om så behövs, prova ut en diskret hörapparat exakt efter dina behov. Du kommer att blir överraskad över upplevelsen att kunna höra bra igen! Tel

13 Annonser Torrheten i underlivet är borta När det känns torrt... kan Membrasin göra stor skillnad. Klinisk forskning* vid bl a Åbo universitetssjukhus visar att detta kosttillskott baserat på olja från havtornsbär verkligen fungerar. Membrasin innehåller flera olika fettsyror, bl a Omega 3, men framförallt Omega 7 som främjar fuktbalansen i kroppens slemhinnor. Membrasin kan därför med fördel användas i samband med torrhetskänsla i t ex ögon, mun, underliv, luftvägar eller urinvägar. Membrasin är även välgörande för huden. * Ett axplock av gjorda Membrasinstudier: Petra S Larmo m fl.oral Sea Buckthorn Oil Attenuates Tear Film Osmolarity and Symptoms in Individuals with Dry Eyes. The Journal of Nutrition Erkkola R and Yang B (2003) Sea Buckthorn Oils towards Healthy Mucous Membranes. AgroFood Industry hi-tech.3, Yang B(2003) Effects of Sea Buckthorn Oil on Skin. Asia Pacific Personal Care 4 (5), Yang B, Kallimo K, Mattila L, Kallio S, Katajisto J, Peltola O and Kallio H (1999) Effects of Dietary Supplementation with Sea Buckthorn (Hippophae rahmnoides) Seed and Pulp Oils on Atopic Dermatitis. FINNS I DIN HÄLSOBUTIK OCH PÅ VISSA APOTEK Res och lär Upplev Västerbotten, Skellefteå och Medlefors Medlefors folkhögskola i Skellefteå vill vara en träffpunkt för bildning och utbildning i norr. Vi specialkomponerar veckopaket, 5 dagar, med utflykter och kulturarragemang, allt efter önskemål och vänder oss främst till grupper/gruppresor med deltagare. Medlefors folkhögskola är välkänd för sin goda och vällagade mat, den goda servicen och det generösa värdskapet. Vi har även en tydlig friskvårdsprofil, vilket ger tillfälle till olika aktiviteter för dem som så önskar. För mer information ring eller besök vår hemsida ISLAND INSPIRERAR Passa på! Res till Island och njut av livet. Nyårsresa 30 dec. 4 dagar och 3 nätter inkl. utflykter 6.695:-/pers. Flyg, skatter och Hotel Fron 4 dagar och 3 nätter. Platser kvar 15/1, 29/1 och 19/ :-/pers. En härlig seniorresa 4-8 april, Med isländska upplevelser och guidning :-/pers. ISLAND INSPIRERAR Creative Consult 2010 Aktuellt Text: Karl-Olov Hedler, Bild: Benny Hellis Garantipensionerna återställs 2011 Förändringen av pensionerna för 2010 präglades av både pensionsnedräkningar och skattelättnader. Pensionsnedräkningarna avsåg både tilläggs-/inkomstpensionerna och garantipensionerna återställs dock garantipensionerna till 2009 års belopp genom att de höjs med 0,9 procent i förhållande till Tilläggs-/inkomstpensionerna minskar dock beloppsmässigt ytterligare, från -3 procent 2010 med -4,3 procent 2011 till totalt -7,3 procent i förhållande till De negativa förändringarna beror på negativt utfall av både följsamhetsindexeringen och den så kallade bromsen. En del av pensionsneddragningarna 2011 kan, liksom för 2010, enligt budgetpropositionen bli kompenserade med skattelättnader i form av höjda grundavdrag vid inkomstbeskattningen. Förändringen av de allmänna pensionerna från 2010 till 2011 har utifrån uppgifter från Pensionsmyndigheten beräknats bli följande, räknat per månad. Exemplet avser ogifta pensionärer födda till och med 1937 (motsv.) med angivna pensionsbelopp och antagna, oförändrade tjänstepensionsbelopp. Inkomster av premiepension är inte inräknade. Skatteeffekterna är beräknade efter skatteuttag 31,56 procent för pensionärer. Garantipensionens maximala belopp beräknas enligt exemplet öka med 72 kronor per månad. Med en skattelättnad om 176 kronor blir det en nominell förbättring med 248 kronor per månad. För nästa inkomstgrupp med tilläggspension, garantipension och tjänstepension blir nettot efter skatt plus 161 kronor. Om man tar hänsyn till att prisnivån 2011 enlig konsumentprisindex höjts med 0,9 procent, med cirka 100 kronor, blir realförbättringen för denna inkomstgrupp 60 kronor i månaden. För inkomsttagare med högre pensionsinkomster blir realförändringen negativ. År 2010 År 2011 Förändr. kr pension inkl skattelättnad Garantipension, enbart Tilläggs-/inkomstpension Garantipension Tjänstepension Summa: Tilläggs-/inkomstpension Summa: Tilläggs-/inkomstpension Summa: Räntefria lån Pensionärer demonstrerar mot orättvisa pensioner på Mynttorget i Stockholm. Bilden togs Glasa in din balkong! Skjut- och viksystem för balkonger. Tidsboka gärna ett besök med oss. Hela Pharma Stockholm Göteborg Malmö/Lund HP_Membrasin_95x255_2.indd :28:20 25

14 Debatt Vi får alla bära på livets tunga säck Hur gör man det? Hur gör man det, med glädje med undran och försiktighet? Med rädsla med sorgsenhet, med lugn het eller med ilska och besvikelse. Jag tror att allt detta finns i livets säck som vi bär på. Det låter så tungt. Jag skulle vilja säga, bär med oss, ibland tung, men däremellan lätt att bära på. Den känns ju lätt när vi tänker på alla goda och roliga upplevelser som finns i den. Och om man tänker på den tiden så förminskas alltid den bittra delen av erfarenheten som har givit oss många undrande frågor i livet till exempel, varför vi förlorar personer som står oss nära? Varför vi får bemöta hat från dem som vi älskar? Varför vi som gamla bemöts av ohövlighet, känner oss undanskuffade, inte efterfrågade. Jo, om det behövs pålitlighet då är det faktiskt en ära att vara gammal. Detta ord gammal uttalas på flera olika nivåer. Det finns unggamla pensionärer, alla pensionärer i den fjärde epoken i livet. En del accepterar den med ett leende, en del inte alls. Att vara beredd för bemötandet av ålderdomen, det skulle vara en stor fördel. Att veta att det blir krämpor på olika ställen på kroppen, kanske en, kanske flera. Reaktionen inför en Först är vi alla, som lämnat förvärvslivet och uppnått den ålder vi kan gå i pension, anslutna till någon organisation som kan ta tillvara pensionärernas intressen i vid bemärkelse och då blir vi en samling av olika årgångar och pensionsavgångar, det ligger liksom i sakens natur. Om nu de yngre pensionärerna ska börja slå mot de äldre och öka på generationsklyftorna, blir det knappast någon sammanhållning längre inom organisationen och jag tycker att förbundet gör så gott de kan, med det Gammeluddshemmets Gästhem Sjukhemsvård beläget i Saltsjö-Boo, Nacka, med parboende, avlösning och stöd till anhörigvårdare. Kontakta oss för mer information. Tel växel: hjärtinfarkt, som för gamla är helt oförståeligt. Man frågar sig själv, men jag gjorde ju samma sak i fjol. Det här kan inte stämma, jag har ju bara ont ibland. Vad är detta? Jag är ju bara 75 år. Ulla Borghjort Straffa inte pensionärerna breda utbud, som borde passa alla åldrar inom vår organisation. Vad som nu borde läggas fram är de orättvisa skatterna och en statiskt och knappt märkbar förbättring av våra pensioner och som nu utmynnar i en pensionärsdemonstration mot rådande neddragningar av våra pensioner i synnerhet när BNP ökar både i år och förmodligen framöver och då borde man inte straffa pensionärerna med sänkta pensioner. Gunnar Wiström TEATERKRYSSNING TILL HELSINGFORS Berlin nyårsafton Den unge amerikanske författaren Cliff kliver av tåget. Han skall skriva på sin stora roman och söker upplevelser utanför konven tioner och moraliska ramar. Han känner sig genast hemma. I Berlin är allt möjligt. Än så länge. Cliff lockas snabbt in i ett myller av nöjen, upplösta moraliska värderingar i Berlins dekadenta och livsglada värld. Följ med till Helsingfors och se en av världens mest älskade musikalklassiker, Cabaret, som bygger på den engelske författaren Christopher Isherwoods Farväl till Berlin, en samling berättelser från Berlin som utspelar sig före andra världskrigets utbrott. På Alexandersteatern i Helsingfors bjuds vi på full show med dans, musik och färgglad prakt men vi får också se en musikal med gripande svärta. Som Sally ser vi Birthe Wingren och den karismatiske konferencieren spelas av Riko Eklundh. Georg Malvius är succéregissören som tagit sig an denna klassiker med den oförglömliga musiken, de vilda shownumren och den gripande berättelsen. 3 DAGAR 26/4, 5/11 Kåseri Den i förväg inbetalade avgiften gör att man bara kan knappa in och vänta. Det behövs numera inga väntrum eller enskilda bås för uppblåsta nerver. Numera går det smärtfritt. Bilen väntar. Den stora jalusidörren viks upp och bilen hälsas välkommen både med bokstäver och nummer. Det är mer än för människor. Hos oss räcker det med en sifferkombination. Bilen kräver tre bokstäver och tre siffror en kombination av alfabet och siffertavla. När vi kommer in välkomnas vi med glada tillrop. Flera män står och välkomnar med händer, ivriga till handslag och fingerfärdig undersökning. Strax sätts den stora slangen på och kopplas till de underliggande lungorna. Motorn gasas upp och tycks befinnas sig i en sorts högvarvig feber, som får mig att undra om inte motorn snart kommer att lyfta. Därefter kommer tystnad, knäppningar från reglage, ljus, blinkningar och motorhuv. Han lutar sig in mot den varma motorn, som för att värma sig eller söka efter en borttappad gåta. Nej, det var inget fel, bara en enkel granskning. Bilen höjs upp, som om den skulle läggas på bår, undersökas in i minsta vrå, över och under. Nu lyser en ficklampa där under, som om man ville upptäcka hål i hörntänder eller lysa in i innerörats dunkla gömmen. Plötsligt börjar bilen kränga, den skälver av oro och medömkan, och ryser när någon slår på känsliga ställen i underlivet. Det är inte bra. Lederna för stela och packningar intorkade blad i en kropp som stått ute om natten. Men nog vill jag gå vidare. Låta rosten ha sin gång och samtidigt kunna ha kontroll över de osynliga sjukdomar, som av någon anledning kan dölja sig under plåt och känslig hud. Snart har jag papper på att min väns tillåtande närvaro i den sociala kontexten det vill säga på väg och i harmonisk samåkning med andra människor. Ja, hur väl tar vi inte hand om människorna. Har vi bokat ett halvår i förväg, för att kontrollera prostata, livmoder, lungor och hjärta? Eller går de att ersätta med plåt, skruvar och en olja som aldrig sinar? Nog kan vi ägna mer tid åt väsentligheter! God Morgon. Människans rätt till översyn 26 TEL BESTÄLL VÅR NYA KATALOG! Hans-Evert Renérius 27

15 Korsord Korsordslösning Gunilla Hultström Rätt lösning krysset nr 6 ULL i SÄNGEN Värk i kroppen? Stel i muskler/leder? Ull i sängen kan bli din räddning. När du sover gott kommer din kropp och själ till ro och du vaknar utvilad, mjuk i kroppen och full av energi. PENSIONÄRSRABATTER HÖGSTA KVALITET Oslagbart låga priser Våra priser tål att jämföras Kontrollera pris hos oss innan du betalar onödigt mycket på t. ex. buss/charterresan. Fem vinnare i Krysset nr 6 får varsin Sverigelott Elna Andersson, NORSBORG Birgitta Gagner, NORRKÖPING Stina Öhman, JÖNKÖPING Helmer Lindqvist, UPPSALA Gun-Britt Andersson, BODEN MÅ VÄL PRODUKTER Import av ullprodukter i finaste kashmir och merinolamm, även magnet och örtprodukter från Tyskland. Ring för information och broschyr BATTERIER TILL DIN HÖRAPPARAT DIREKT I BREVLÅDAN! Batterierna är datummärkta och kan förvaras i cirka 2 år innan de används. Varje förpackning innehåller 6 batterier Pris 43 kronor/förpackning inkl.moms och frakt. Vi levererar inom 48 timmar Du betalar inom 30 dagar med inbetalningskortet som bifogas leveransen.. Jag önskar beställa antal föpackningar batterier av följande storlek: 10 (gul) antal förp (orange)antal förp 312 (brun) antal förp 675 (blå)antal förp Adress Storlek 13 (orange) Storlek 312 (brun) Storlek 675 (blå) SWEDEN AB Tel Här kommer kryss nummer 7. Lösningen till detta ska vara insänt senast den 27 januari 2011 under adress: SPRF, Hantverkargatan 25 A, Stockholm. Märk kuvertet med Krysset nr 7. Fem pristagare vinner varsin Sverigelott.... Postnummer Ort E-postadress... Du kan beställa genom att skicka in denna portofria svarstalong. Har du frågor kan du ringa tel Fax E-post: eller via vår hemsida: 28 Frankeras ej mottagaren betalar portot... SPRF#7_10 Namn Storlek 10 (gul) SVARSPOST STOCKHOLM Namn. Adress Postadress 29

16 Aktuellt SPRF Text & Bild: Ullacarin Tiderman Oro för svagt inflytande i nytt förbund Visst kan man se fördelarna med ett nytt gemensamt pensionärsförbund; bättre ekonomi, fler medlemmar, en bättre medlemsnytta samt ett större politiskt genomslag. Men samtidigt finns en oro för att SPRFs röst ska förlora i styrka och att pensionärernas inflytande på den lokala nivån ska bli svagare. Diskussionen var livlig, initierad och försiktigt positiv när Sörmlandsdistriktet höll sin SPRF-dag i början av november. Tidpunkten var väl vald, bara någon dag efter att SPRFs och SPFs gemensamma remissunderlag skickats ut till förbundens distrikt och föreningar/avdelningar. Stora delar av dagen var också vikt för grupparbete kring remissunderlaget och samtalen inleddes med att SPRFs kanslichef Åsa Kindblom presenterade förslaget i ett bildspel. Närmare 50 personer från distriktets tre avdelningar Katrineholm, Nyköping och Eskilstuna luftade både fördelar och nackdelar med samgåendet. Framför allt fick mycket av den oro som finns bland förbundets medlemmar utrymme i gruppdiskussionerna. Bra gemenskap i SPRF I Nyköping är vi ett 50-tal medlemmar som träffas varje vecka. Vi har en bra gemenskap. Vi vet inte vad föreningarna i SPF vill och om vi blir för stora avdelningar kommer vi att drunkna, befarade Iréne Trehörning, Nyköping. Vi kommer att bli uppätna av SPF. Den nya förbundsstyrelsen kommer att ha tre ledamöter från SPRF och tio från SPF. Och i Eskilstuna har samarbetet mellan förbunden varit svårt, sa Gunilla Johanson. Men i Katrineholm hade man en helt annan erfarenhet. Ett samarbete hade redan inletts och det hade inneburit att föreningsarbetet fungerade bättre. För oss som är få i SPRF måste vi få hjälp på något sätt, annars har Sture Claesson 30 Gunilla Johanson Pausgympa under mötet i Katrineholm med Sörmlandsdistriktet. vi ingen avdelning, sa Sture Claesson, Katrineholm. Hur samarbetet kommer att bli vid ett samgående beror på de personer som finns i de olika avdelningarna och föreningarna, ansåg Maj Lundkvist, Eskilstuna. Ett av de förslag som denna grupp ville framföra i sitt remissvar till ledningsgruppen var, i alla fall under denna dags diskussion, att försöka få en jämnare fördelning bland ledamöterna i den nya styrelsen vid ett samgående, helst Hittills har man varit hälften SPRF och hälften SPF i arbetsgrupperna. Då borde man också kunna vara hälften-hälften i den nya styrelsen, sa Iréne Trehörning. Många fördelar Men trots en viss oro var tongångarna överlag positiva. Många såg fördelar med en större organisation, bland annat skulle det bli bättre för medlemmarna; fler aktiviteter och förmåner. Och ett större förbund skulle också få större politiskt genomslag. Jan Rydberg Iréne Trehörning Blir vi stora kan resurser användas mer ekonomiskt, sa Jan Rydberg, Eskilstuna. Visst kommer en större organisation att kunna bli en viktig maktfaktor och en politisk nagel i ögat på beslutsfattarna. Men stor innebär inte alla gånger mer. Jag oroar mig för att vi kommer att få färre platser i KPR, kommunala pensionärsråden och LPR, landstingens pensionärsråd. Nu har vi på många platser en plats per förbund, går vi ihop med SPF förlorar vi en plats och lite av vår styrka, sa Marianne Dahlander, Katrineholm. Remisstid tre månader: Medlemmarna ska nu diskutera förslaget i sina avdelningar och lämna sitt yttrande till respektive distrikt. Distrikten sammanställer förslagen och senast den 31 januari ska distriktens yttranden vara kansliet tillhanda. Därefter behandlas dessa av ledningsgruppen SPRF/SPF och förbundsstyrelserna. Marianne Dahlander Maj Lundkvist Visionen kan bli verklighet Förbundsstyrelsernas förslag om samgående mellan SPRF och SPF innebär bland annat att ett nytt förbund kan se dagens ljus den 1 juli 2011, att en ny vision och verksamhetsidé spikas och att en ny organisation sjösätts. Utredningen om samgående har pågått under ett års tid och präglats av gott humör, enighet och målmedvetenhet. Nu är det dags för remissbehandling. Några av förslagen kommer kanske att ifrågasättas, i varje fall föranleda extra långa diskussioner. Och detta är på intet sätt onaturligt. Tvärtom, syftet med hela remissförfarandet är ju att också ge utrymme för nya och helst bättre förslag! Men förhoppningen är naturligtvis att de flesta ska finna huvudförslagen så intressanta att beslut om ett samgående kan fattas till sommaren. Ett samgående skulle innebära något av det största som hänt i pensionärsorganisationernas långa historia. Ty i motsats till vad som skett inom företags- och organisationsvärlden i övrigt, har veterligen inga fusioner genomförts bland de rikstäckande pensionärsorganisationerna sedan SPRF bildades Bildandet av ett nytt förbund handlar om många saker, inte minst att göra verksamheten mer effektiv och attraktiv. Vi sparar pengar på bland annat gemensamma avtal, lokaler, administration och dyra it-system. Effektiviseringen frigör resurser som gör det möjligt att satsa på många angelägna frågor som intresserar både nuvarande och nya medlemmar. Vi vet att i framtiden krävs resurser och kompetens på alla nivåer i en organisation som vill ligga på framkant och ge god service till medlemmar och förtroendevalda. Sådana möjligheter blir lättare att finna och utveckla tillsammans i en ny organisation. Här finns stora förväntningar om att 1+1 ska bli mer än 2. PLR avslutar sitt samarbete med SPRF Pensionerade lärares riksförbund, PLR, har haft ett centralt associeringsavtal med SPRF som inneburit att cirka medlemmar i PLR, vid beslut om statsanslag haft ett associerat medlemskap och kunnat räknas in som medlemmar i SPRF. Det har också inneburit att PLRs medlemmar har haft vissa försäkringsförmåner och visst lokalt/regionalt samarbete. PLR har nu valt att säga upp detta avtal från och med PLR hoppas dock på att kunna fortsätta samarbeta lokalt och SPRF kommer också att erbjuda PLR-medlemmar ett direkt medlemskap i SPRF. SPRFs extrakongresser genomförs via telefon EU kommissionen publicerade nyligen en så kallad grönbok som SPRF har yttrat sig över. Den handlar om hur man långsiktigt ska klara pensionssystemen i EU. I grönboken finns många intressanta resonemang och frågeställningar, men också ett märkligt påstående som smugit sig in i texten. Nämligen att dagens pensionärer hör till dem som hittills påverkats minst av den ekonomiska krisen. I Sverige finns det nog få, i varje fall pensionärer, som instämmer i detta påstående. För att minimera kostnaderna för att genomföra extrakongresser har SPRFs förbundsstyrelse beslutat att genomföra dem i alternativ form den 8 juni Efter att ha diskuterat ett antal förslag föll valet på att hålla dem i form av ombudsmöten distriktsvis i telefonkontakt med förbundets kongresspresidium. Vid SPRFs ordförandekonferens den 5 6 oktober var deltagarna positivt inställda till att pröva en alternativ kongressform och frågan har diskuterats med jurister för att säkerställa att det inte strider mot stadgarna. Kallelse kommer att gå ut i god tid. Ledare SPRF och övriga pensionärsorganisationer har under senare tid varit den röst som tydligast talat om att det är pensionärerna som dyrt fått betala för krisen. Och det språkröret borde även de fackliga organisationerna vara. SPRF uppvaktade nyligen TCO och OFR och pekade på hur illa pensionerna utvecklats under senare tid. Vi varnade också för vad som väntar blivande pensionärer inom bland annat TCO-förbunden om inga förändringar vidtas i fråga om följsamhetsberäkningar, bromsen och annat i det nya pensionssystemet. Glädjande nog tycks vi vara överens om att här finns gemensamma intressen att strida för. Till sist. Politikernas köpslående om pensionärernas röster beror inte bara på att vi är många och talföra, har jag förstått. En genomsnittlig rottweiler på speed är mycket mer vänligt sinnad än en pensionär som är oschysst behandlad, eller snarare tror sig vara det, skriver Tony Blair i sina nyligen utkomna memoarer. Ja, vad ska man tro så här innan tomten kommer? God Jul och Gott Nytt År tillönskas alla läsare. Jöran Rubensson Förbundsordförande Fler avdelningar vill pröva ny hemsida Den 26 januari kommer Stockholmsdistriktet att hålla i nästa kurs för de avdelningar som vill starta en ny lokal hemsida. Deltagande avdelningar är Botkyrka, Nynäshamn, Stockholm avd 13, Södertälje samt Norrtälje. Även Linköping har visat intresse för att komma igång med en lokal hemsida, som bygger på förbundets hemsida. Och sedan tidigare har nio av förbundets avdelningar kommit igång. Skånedistriktet planerar att ha en särskild distriktsrepresentant som kan vara ett stöd och till hjälp för dem som sedan ska sköta hemsidan. 31

17 Posttidning B Adressuppdatering Vid definitiv avflyttning eller felaktig adress sänds försändelsen till nya adressen. Rapportkort med nya adressen sänds till Postkontoret Stockholm Full fart i SPRF Ansvarig: Anna Hellgren Telefon: , fax: E-post: Postadress: SPRF Hantverkargatan 25 A, 8 tr, Stockholm Publicerat material är ett axplock från allt som händer inom SPRF. Senast den 27 januari 2011 måste vi ha materialet för att det ska komma in i nästa nummer. Redaktören förbehåller sig rätten att redigera insänt material. Avd 40 Gotland har firat 70-årsjubileum på Restaurant Kalas, Hamnen. Ett 70-tal medlemmar hade hörsammat inbjudan. Ordförande Torsten Dahlgren hälsade välkommen. En god middag med dryck serverade och man sjöng bordsvisor. Det blev en trevlig samvaro. Avd 12 i Söderhamn har haft medlemsmöte i IOGT-lokalen. Ordförande Roland Laurin informerade ordagrant om INFO-bladet nr 6, som innehöll mycket om det planerade samgåendet med SPF. Alla distrikt och avd har dessutom fått en remiss som ska behandlas av förbundsstyrelsen. Fritidsansvarige i kommunen, Nisse Bohman, inbjöd till en träff i CFL med temat; Vad kan Söderhamns kommun göra för föreningslivet i vår kommun. Efter avtackning vidtog förtäring och lottdragning. I Kronobergs distrikt har ett 70-tal medlemmar från Växjö, Alvesta och Ljungby gjort en heldagsresa runt sjön Bolmen. Det var både varmt och soligt väder, Bengt Karlsson och Henry Lindberg guidade turen. Bussen tog besökarna till bland annat Löckna stugcamping och även Alebo värdshus i Unnaryd där middag intogs och gavs möjligheter att dricka brunn. Resan avslutades i Ljungby Stopp där eftermiddagskaffe serverades. Guiderna avtackades liksom chauffören för Mohedabuss för en behaglig resa. Avd 68, Guldkornet i Skellefteå har firat 60-årsjubileum med festmiddag på Aurum med artistframträdande av Kenneth Vidmark. Förbundsordförande Jöran Rubensson var gäst och överlämnade gåva och diplom från förbundet samt berättade om när avdelningen bildades Initiativtagare var herrarna Melander och Hedström. SPRF bildades av före detta statligt anställda men numera är förbundet öppet oavsett tidigare yrke. Avd Luleå hade månadsmöte i kyrkans hus. Ordförande Gösta Johnsson hälsade ett 90-tal medlemmar välkomna. På dagens program stod bokbytarkafé och paltfest, vilken uppskattades mycket av hungriga medlemmar. Egna sånggruppen under ledning av Sixten Aronsson svarade för underhållningen. Karin Pettersson informerade om aktuella teaterföreställningar och Margareta Stenman om en planerad IKEA-resa. Avd 43 Södertälje har firat 70 års jubileum. Ett 40 tal medlemmar var med och firade och för underhållningen stod Irene Sangemark från Västeråsrevyn. Värva en medlem till SPRF under december till och med januari och vinn julskiva med Anna-Lotta Larsson och Göran Fristorp eller en Sverigelott. Första 20 dragna anmälningar får pris. Fyll bara i denna talong, klipp ur och lägg den i ett kuvert. Skriv Frisvar SPRF Stockholm på kuvertet så kommer det fram utan att vara frankerat. SPRF bjuder på portot. Jag vill bli medlem i SPRF. Värvarens namn och avd. Årsavgiften är från 150 till 260 kronor beroende på Ny medlem: Namn vilken avdelning du tillhör. Jag vill ha mer information Adress. om SPRF. Postnummer och ort Tel

God Jul. önskar vinbonden. Internetbetalningar oroar äldre kunder Kritik mot sämre vård för multisjuka Folksam öppnar för andra lösningar 7/2009

God Jul. önskar vinbonden. Internetbetalningar oroar äldre kunder Kritik mot sämre vård för multisjuka Folksam öppnar för andra lösningar 7/2009 God Jul önskar vinbonden 7/2009 Internetbetalningar oroar äldre kunder Kritik mot sämre vård för multisjuka Folksam öppnar för andra lösningar Innehåll Folksam justerar försäkringen 3 Sämre vård för multisjuka

Läs mer

Lena och Janne gör sin drömresa. Plura Jonsson blogg bok skiva. Arga pensionärer kräver rättvisa 2010. Sven Otto Littorin: Äldre behövs i arbete

Lena och Janne gör sin drömresa. Plura Jonsson blogg bok skiva. Arga pensionärer kräver rättvisa 2010. Sven Otto Littorin: Äldre behövs i arbete 1/2010 Plura Jonsson blogg bok skiva Arga pensionärer kräver rättvisa 2010 Sven Otto Littorin: Äldre behövs i arbete Smarta spartips även för pensionärer Lena och Janne gör sin drömresa Innehåll Hej! Valextra

Läs mer

Magnus Härenstam på gång

Magnus Härenstam på gång Magnus Härenstam på gång Äldrediskriminering ej prioriterad fråga Sämre livskvalitet med dålig tandhälsa Lätt att bli lurad vid köp av konst Anna-Marja Kaddik har renblod i ådrorna 6/2011 Innehåll Åldersdiskriminering

Läs mer

Pernilla August tävlar i Venedig

Pernilla August tävlar i Venedig Pernilla August tävlar i Venedig De politiska blocken slåss om pensionärer Inget bilstöd till äldre handikappade Kryssning lockar till Riga och Tallinn 5/2010 Innehåll Äldre gör skillnad i valet 3 Bilstöd

Läs mer

Jan Eliasson andreman i FN

Jan Eliasson andreman i FN 2/2012 Jan Eliasson andreman i FN Ny lag dröjer mot åldersdiskriminering Borg lovar sänkt skatt för pensionärer Vackra väderkvarnar värd resa till Portugal Innehåll Ålder satte stopp för kredit 3 Pengar

Läs mer

5/2011 Ingen översyn av pensionssystemet Restaurangmoms går före pensionärer Höst och vår bästa tid att besöka Istanbul

5/2011 Ingen översyn av pensionssystemet Restaurangmoms går före pensionärer Höst och vår bästa tid att besöka Istanbul 5/2011 Ingen översyn av pensionssystemet Restaurangmoms går före pensionärer Höst och vår bästa tid att besöka Istanbul Ann Petrén gör Klytaimestra Innehåll Pensionssystemet förändras ej 3 Kritik mot pensionsmyndighet

Läs mer

4/2012. Pensionärerna får lägst bidrag. Robotar stöd i äldrevården. Nice satsar stort på äldre. Liv Ullmann gör Strindberg

4/2012. Pensionärerna får lägst bidrag. Robotar stöd i äldrevården. Nice satsar stort på äldre. Liv Ullmann gör Strindberg 4/2012 Pensionärerna får lägst bidrag Robotar stöd i äldrevården Nice satsar stort på äldre Liv Ullmann gör Strindberg Innehåll Lågt bidrag till pensionärer 3 Mer höger som äldre 5 Bilstöd efter 65 ses

Läs mer

Rolf Lassgård stor på scenen

Rolf Lassgård stor på scenen Rolf Lassgård stor på scenen Ulvön drömmen om surströmming Mer resurser ska skapas för äldre 4/2011 Innehåll Äldresamordnare tillsatt 3 Internet en tjänst för alla 5 PPM-val ingen vinst 7 Ekologiskt matval

Läs mer

6/2012. Ingmar Nordström het på sax. Få tror på dagens pensionssystem. Nu blir det lättare söka bostadsbidrag. Ung tandläkare med socialt patos

6/2012. Ingmar Nordström het på sax. Få tror på dagens pensionssystem. Nu blir det lättare söka bostadsbidrag. Ung tandläkare med socialt patos 6/2012 Ingmar Nordström het på sax Få tror på dagens pensionssystem Nu blir det lättare söka bostadsbidrag Ung tandläkare med socialt patos Innehåll Misstro mot pensionssystemet 3 Lättare söka bostadstillägg

Läs mer

3/2009. Kinesiska muren med SPRF

3/2009. Kinesiska muren med SPRF 3/2009 Kinesiska muren med SPRF Jöran Rubensson ny SPRF-ordförande Tänk som tjuven när du säkrar huset Sänkta pensioner under tre år från 2010 Innehåll Rubensson tar över i SPRF 3 Sänkta pensioner i tre

Läs mer

Naturen i fokus för stolt 100-åring

Naturen i fokus för stolt 100-åring 6/2009 Högsta betyg till årets äldreboende Regeringen flirtar med pensionärerna Göran Persson vill se över pensionerna Naturen i fokus för stolt 100-åring Glenn Strömberg i det italienska köket Innehåll

Läs mer

Gunilla Röör om hjärtats kraft. Många kritiska mot pensionssystemet 3 Vackra livsformer under Kosterhavet 20 Steve Sjöquist lever med svår sjukdom 32

Gunilla Röör om hjärtats kraft. Många kritiska mot pensionssystemet 3 Vackra livsformer under Kosterhavet 20 Steve Sjöquist lever med svår sjukdom 32 3/2014 Många kritiska mot pensionssystemet 3 Vackra livsformer under Kosterhavet 20 Steve Sjöquist lever med svår sjukdom 32 Gunilla Röör om hjärtats kraft 16 Innehåll Misstro mot pensionssystem 3 Skönsmons

Läs mer

Yvonne Lombard gigant på scenen

Yvonne Lombard gigant på scenen 5/2012 Yvonne Lombard gigant på scenen Pension sänker a-kassan kraftigt Regeringen tror på fler it-användare Stängd dörr hinder för brott mot äldre Innehåll Pension sänker a-kassa rejält 3 Regeringen satsar

Läs mer

Tomte för barnens skull * * * Inte lika vård och omsorg för alla Svenskt bageri succé i Ukraina Snarkning större problem för äldre.

Tomte för barnens skull * * * Inte lika vård och omsorg för alla Svenskt bageri succé i Ukraina Snarkning större problem för äldre. 7/2011 Inte lika vård och omsorg för alla Svenskt bageri succé i Ukraina Snarkning större problem för äldre * * * Julgodis * * * * Tomte för barnens skull Karlström Taube Tornstam kokbok film äldreliv

Läs mer

SPRF + SPF Gemensam satsning ska öka inflytandet

SPRF + SPF Gemensam satsning ska öka inflytandet 5/2009 SPRF + SPF Gemensam satsning ska öka inflytandet 82-åring spänner bågen Äldres tänder prioriteras inte Bra utemiljö viktig för hälsan Innehåll Tandlag efterlevs inte 3 Färre vill gå i pension tidigt

Läs mer

7/2008. *På älgjakt också som 90 åring. *Anders Gärderud tipsar om träning. *God Jul*

7/2008. *På älgjakt också som 90 åring. *Anders Gärderud tipsar om träning. *God Jul* 7/2008 *På älgjakt också som 90 åring *Anders Gärderud tipsar om träning *God Jul* Innehåll Minnet bättre med åren 3 Mat till äldre körs hundra mil 5 Ökad fallrisk av sömnmedel 6 Fritz har fällt 80 älgar

Läs mer

7/2013. Äldre glöms bort när pengarna styr. Fetmaoperationer undviks på äldre. Emilie sadlade om jobbar med döden. Marie Göranzon gör ingen besviken

7/2013. Äldre glöms bort när pengarna styr. Fetmaoperationer undviks på äldre. Emilie sadlade om jobbar med döden. Marie Göranzon gör ingen besviken 7/2013 Äldre glöms bort när pengarna styr Fetmaoperationer undviks på äldre Emilie sadlade om jobbar med döden Marie Göranzon gör ingen besviken Innehåll Pengar styr i vård av äldre 3 Fetma negligeras

Läs mer

Världens enda tantmuseum. Alf Svensson äldres röst i EU Fortsatt strid om prostataprov Kompensation för sänkt pension

Världens enda tantmuseum. Alf Svensson äldres röst i EU Fortsatt strid om prostataprov Kompensation för sänkt pension Världens enda tantmuseum Alf Svensson äldres röst i EU Fortsatt strid om prostataprov Kompensation för sänkt pension 4/2009 Innehåll Inte sänkt pension för alla 3 Unga specialiserar sig på äldre 4 Med

Läs mer

Rikard Wolff blickar framåt

Rikard Wolff blickar framåt 5/2013 Rikard Wolff blickar framåt Alliansen backar mer till pensionärer Få vill jobba kvar inom äldreomsorgen Bärplockning som försörjning av äldre Innehåll Inte alltid fritt val av hemtjänst 3 Få vill

Läs mer

Carl Jan Granqvist bjuder upp till fest. Kärlek och sex ger livskvalitet Rullande veteran vackert hantverk Anders Carlberg: Ställ upp för unga

Carl Jan Granqvist bjuder upp till fest. Kärlek och sex ger livskvalitet Rullande veteran vackert hantverk Anders Carlberg: Ställ upp för unga Carl Jan Granqvist bjuder upp till fest Kärlek och sex ger livskvalitet Rullande veteran vackert hantverk Anders Carlberg: Ställ upp för unga 1/2009 Innehåll Pensionen påverkas av krisen 3 Äldre vandrar

Läs mer

Hästen stöd på vägen tillbaka

Hästen stöd på vägen tillbaka SPRF kräver översyn av pensionssystemet Pelargoner också en kulinarisk upplevelse Stor sorg när möten med barnbarn hindras 2/2011 Hästen stöd på vägen tillbaka Innehåll Se över pensionssystemet 3 Utemiljöer

Läs mer

Värmlandspar startade nytt på Berg säteri

Värmlandspar startade nytt på Berg säteri 7/2012 Värmlandspar startade nytt på Berg säteri Ingen vill erkänna våld i nära relation Patienter kritiska mot apoteksreform Riktat hälsoarbete ska göra oss friskare Innehåll Apoteksreformen får kritik

Läs mer

3/2012. Fågelskådning lockar på Öland. Premiepensioner under lupp igen. Varm dusch och bra cykel gör resan värd. Så var mitt liv med Ingemar Johansson

3/2012. Fågelskådning lockar på Öland. Premiepensioner under lupp igen. Varm dusch och bra cykel gör resan värd. Så var mitt liv med Ingemar Johansson 3/2012 Fågelskådning lockar på Öland Premiepensioner under lupp igen Varm dusch och bra cykel gör resan värd Så var mitt liv med Ingemar Johansson Innehåll Ny utredning om PPM 3 EU-pengar avsätts för äldre

Läs mer

Äldreminister Åsa Regnér tänker nytt 3

Äldreminister Åsa Regnér tänker nytt 3 6/2014 Äldreminister Åsa Regnér tänker nytt 3 Invandrade svenskar blir fattiga pensionärer 9 Michalis Koutsogiannakis som farfar i Julkalendern 26 Doktorn kommer till de sjuka äldre i Malmö 14 innehåll

Läs mer

4/2008. Ulf Nordahl lever med Alzheimer. Kina i fokus. söker äldre experter. Lasse Åberg. drivs av nyfikenhet. Karin Thunberg. skriver om sin mamma

4/2008. Ulf Nordahl lever med Alzheimer. Kina i fokus. söker äldre experter. Lasse Åberg. drivs av nyfikenhet. Karin Thunberg. skriver om sin mamma 4/2008 Ulf Nordahl lever med Alzheimer Kina i fokus söker äldre experter Lasse Åberg drivs av nyfikenhet Karin Thunberg skriver om sin mamma Innehåll Snart receptfritt på Ica 3 Svårt för yngre med demens

Läs mer

Kjell Bergqvist aktuell med bok

Kjell Bergqvist aktuell med bok 3/2015 Fixartjänst i Kalmar räddas av seniorer 3 Bedragare lurar äldre via telefon 7 Volontärer på skepp i Afrika vårdar fattiga 22 Kjell Bergqvist aktuell med bok 32 innehåll Bedragare försökte lura 82-åring

Läs mer

En massa 4/2015. Anställda i privat hemtjänst luras på pensionen. Åsa, 66, har snart förlöst 1 900 barn

En massa 4/2015. Anställda i privat hemtjänst luras på pensionen. Åsa, 66, har snart förlöst 1 900 barn Medlemstidning för Sveriges Pensionärers Riksförbund 4/2015 SPRF-TIDNINGEN GRANSKAR Anställda i privat hemtjänst luras på pensionen JOBBA EFTER 65 Åsa, 66, har snart förlöst 1 900 barn En massa OLLE JÖNSSON

Läs mer

Roy Andersson het med ny film

Roy Andersson het med ny film 5/2014 Sverigedemokrater fick seniorers röster 3 Egendesignat hus blev billigt boende 10 Äldrevårdscentral prioriterar äldre 14 Tandlossning kan ge allvarlig sjukdom 16 Roy Andersson het med ny film 24

Läs mer

MT Kommunal. Stockholms län. Friluftsliv på Lida. Följ med på en Gourmetkryssning. Helsingfors. medlemstidningen

MT Kommunal. Stockholms län. Friluftsliv på Lida. Följ med på en Gourmetkryssning. Helsingfors. medlemstidningen MT Kommunal Stockholms län medlemstidning för Kommunal Stockholm nummer 3 / 2004 medlemstidningen Kompetenshöjning för vårdare och personliga assistenter Arbetet bakom utbildningen är omfattande. I samarbete

Läs mer

Gammal är äldst. nr 3:2013. ilija Batljan: Äldreomsorg är en framtidsfråga som måste prioriteras redan i dag. 58

Gammal är äldst. nr 3:2013. ilija Batljan: Äldreomsorg är en framtidsfråga som måste prioriteras redan i dag. 58 nr 3:2013 TIdskrIFTFörakTuElläldrEForsknIng 70 kr Gammal är äldst Ledaren: uti hundrade år! 2 Att bli 100 år något att sträva efter? 6 Hundraåring, hur har du det? 18 ilija Batljan: Äldreomsorg är en framtidsfråga

Läs mer