Ny version av Exder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny version av Exder 2009-08-26"

Transkript

1 Ny version av Exder Nästa uppdatering är planerad till den sista onsdagen i oktober, Trevlig läsning önskar vi från Expert Systems. Innehållsförteckning NY VERSION AV EXDER EXDER EPC...2 Bild på artikelnivå i sidorna för Uppdatera artiklar för varucertifikat och Uppdatera artiklar...2 Tydligare information gällande ändringsregler i Exder (fält Åtgärd)...4 Validering att artikels Bredd inte är större än en artikels Djup...6 EXDER EDI...8 Återutskrift av palletiketter i sidan för Skapa palletiketter för enstaka order...8 EXDER BUSINESS...10 Återutskrift av påminnelser...10 I uppdatera kontakter visas nu även alla adressfält...13 FAKTURAPORTALEN...14 Validering av Tailtradereferens...14 xreferens-modul för översättning av leverantörens referens till FP-mottagarrens beställarreferens...16 EXDER ALLMÄNT...22 Säker användning av fler än ett fönster i senaste versionen av Microsofts webbläsare Internet Explorer 822 Möjlighet få ut filer (pdf mfl) som blockeras i Internet Explorer (Windows XP ServicePack 2)...25 Inställningar Internet Explorer för att tillåta hämtning av pdf i popup-fönster...25 HANDLEDNINGAR...29 VAD SAKNAR NI I EXDER?...31 Sida 1 av 31

2 Exder EPC Exder EPC är modulen för att skapa, administrera och skicka elektronisk artikelinformation (varucertifikat) till dina kunder i dagligvaruhandeln, Apoteket mfl. Bild på artikelnivå i sidorna för Uppdatera artiklar för varucertifikat och Uppdatera artiklar För att förtydliga vad de olika artikelnivåerna Basnivå, Mellannivå och Toppnivå innebär har vi lagt till beskrivande bilder från GS1 handledning i Exders sidor för uppdatering av artiklar. När ni tar fram någon av sidorna Uppdatera artiklar för varucertifikat och Uppdatera artiklar visas först en bild där alla nivåerna beskrivs. När ni sedan anger Artikelnivå på en ny artikel eller tar fram en befintlig artikel så ändras bilden till en som speglar aktuell nivå. I ovanstående sidan visas bild på två flaskor för beskrivning av Basnivån. Sida 2 av 31

3 I ovanstående sidan visas bild på två lådor för beskrivning av Mellannivån. I ovanstående sidan visas bild på en pall för beskrivning av Toppnivån. Sida 3 av 31

4 Tydligare information gällande ändringsregler i Exder (fält Åtgärd) I de rutiner där ni kan skapa varucertifikat (AI) har vi nu lagt till länk till GS1 handledning för Artikelinformation 1.8. Framförallt för att ni alltid skall kunna ha tillgång till aktuell information i allmänhet och speciellt vad gäller vad ni anger i fältet Åtgärd som vållat en del frågor/problem. Uppgift om Åtgärd fås enklast genom att söka i GS1 handledning på detta begrepp. Ni hamnar då på nedanstående avsnitt om termen T0153. Att observera är avsnittet om de olika åtgärderna för Ändrad, Korrigerad, Radera, Ny, Oförändrad. I Exder hittar ni länken till detta dokument i sidorna för Skapa varucertifikat och Skapa varucertifikat för ändrade artiklar. Sida 4 av 31

5 Klicka på GS1 handledning för varucertifikat! Klicka här. för att ta fram handledningen. Bubbeltexten som visas när ni håller markören över ledtexten för Åtgärd ger nu endast en kort beskrivning och en referens till samma handledning. Som vanligt föreslår Exder ett förvalt värde Ny eller Ändrad beroende på om artikeln är ny eller ändrad men detta kan alltså behöva justeras manuellt av er beroende på aktuell situation. Sida 5 av 31

6 Validering att artikels Bredd inte är större än en artikels Djup Fälten Djup och Bredd valideras nu direkt i sidorna för Uppdatera artiklar för varucertifikat och Uppdatera artiklar så att bredden aldrig överstiger djupet på artiklar med artikelnivå mellan samt toppnivå. Vid försök ange värden för en artikels Bredd och Djup där djupet är mindre än bredden så visas nu ett felmeddelande för mellan- och toppnivåartiklar. Sida 6 av 31

7 Denna validering används även i rutinen Skapa varucertifikat. Om man försöker skapa ett varucertifikat där en ingående artikels, på mellan- eller toppnivå, djup är mindre än artikelns bredd uppstår ovanstående fel. I exemplet ovan görs ett försök att skapa ett varucertifikat utifrån artikel 1014-T (toppnivå) med ingående artikel 1014 (mellannivå) där den senare har felaktiga värden på bredd och djup, med felmeddelandet som följd. Sida 7 av 31

8 Exder EDI Exder EDI är modulen för dig som handlar elektroniskt med olika parter, t.ex. med ICA eller ABB. Återutskrift av palletiketter i sidan för Skapa palletiketter för enstaka order I sidan för Skapa palletiketter för enstaka order finns nu möjlighet till återutskrift av etiketter oavsett orderns status. Som vanligt anges antal kopior i fältet Kopior så att fältet Skriv ut kryssas i. När ni sedan klickar på OKknappen startar etikettutskriften för valda etiketter. Sida 8 av 31

9 När popuprutan för Filhämtning visas klickar ni som vanligt Öppna. Sida 9 av 31

10 Exder Business Exder Business (fd Exder Admin) är modulen för er som vill hantera elektroniska affärer, redovisning och bokföring i ett integrerat system. Allt ni behöver är en PC och MS Internet Explorer version 5 eller nyare. Expert Systems tar hand om drift, back-up och uppgraderingar. Återutskrift av påminnelser Ny hantering för återutskrift av påminnelser infördes för ett par releaser sedan. Vi har nu ändrat så att slutbetalda fakturor visas vid återutskrift av gamla påminnelser genom att datum för slutbetalning visas. Som repetition visas dock hela instruktionen för återutskrift av påminnelser men är ni enbart intresserad av det nya så hoppa till rubriken Markering av redan slutbetalda fakturor. I Exder finns nu endast ett datum för urval av tidigare skapade påminnelser. Genom att klicka på sökikonen efter Påminnelsedatum, kan ni nu enkelt se vilka dessa är. Vi har också lagt till en text (För återutskrift av tidigare gjorda påminnelser) efter detta fält för att förtydliga att det endast används för återutskrift och inte påverkar urvalet för nya påminnelser. På vanligt sätt går ni in i rutinen Uppdatera påminnelser (menu Försäljning/Fakturering). Här finns möjlighet att skriva in ett Påminnelsedatum för vilket man vill göra ännu en utskrift. Det finns möjlighet att lista datum då påminnelser är skapade genom att klicka på förstoringsglaset vid datumfältet. Observera att det kan finnas tidigare och senare påminnelser på samma faktura. Sida 10 av 31

11 I exemplet ovan har vi valt att klicka på ikonen efter fältet Påminnelsedatum. En söksida visas då med datum i fallande ordning på tidigare gjorda påminnelser. Genom att klicka på ett datum eller direkt ange datumet i fältet Påminnelsedatum, visas alla de fakturor samt övriga uppgifter som gällde denna påminnelse. När vi angivit påminnelsedatum visas alla påminda fakturor fram. I vårt exempel påmindes endast en faktura Genom att trycka på SPARA-knappen skrivs påminda fakturor ut på nytt som ett pdf-dokument. Sida 11 av 31

12 Markering av redan slutbetalda fakturor Vid återutskrift av påminnelser visades tidigare inte fakturor som slutbetalats. Vi har nu istället valt att ta med dessa men markera att det slutbetalats. Anledningen är att påminnelsen skall innehålla alla de fakturor den gjorde vid tillfället då den skapades. Faktura slutbetalas nedan visas hur påminnelse för påminnelsedatum ser ut efteråt. I sidan visas nu datum för när fakturan slutbetalades. Väljer ni att på nytt skriva ut påminnelsen ser den ut som följer. Dels är fakturans alla fält genomstrukna men datum för när fakturan slutbetalades visas också på ny rad. Dvs slutbetalda fakturor kommer med men markeras tydligt att de redan är åtgärdade. Sida 12 av 31

13 I uppdatera kontakter visas nu även alla adressfält För att ni direkt skall kunna se att ni valt rätt adress vid registrering av era kontakter i sidan för Uppdatera kontakter, har vi nu lagt till så att alla adressfält visas. I exemplet ovan visas hur adressfälten för C/O adress, Gatuadress, Postnummer, Postort och Land visas för kontakten KALLE. Sida 13 av 31

14 Fakturaportalen Fakturaportalen är tjänsten för att kontrollera och ta emot elektroniska fakturor från samtliga leverantörer. För att underlätta den interna kontrollen finns rutin för validering av beställarreferenser. För att förenkla för stora fakturautställarna finns nu även modul för översättning av referenser mellan utställare och mottagare. Validering av Tailtradereferens Tailtrade har en tjänst som skall hjälpa inköpsorganisationer att hantera leverantörer som man handlar väldigt sällan med men som ändå kan vara många, på ett säkert och effektivt sätt. Tanken är att man hos Tailtrade administrerar inköpsrätter genom att få tillgång till ett antal referensnummer och belopp. För att leverantören sedan skall kunna skicka en faktura får han tillgång till en URL där Tailtrade referensen och belopp anges. Via Tailtrades TT-service valideras referensen samt att det angivna beloppet ej överskrids så att fakturan skickas. Läs mer på Möjlighet finns nu att integrera denna Tailtrade-tjänst i vår fakturaportal. I nedanstående exempel visas hur detta kan se ut för en leverantör som vill skicka en faktura till Mönsterby Kommun. I fliken för Kund och referenser finns nu fältet TailTrade Referens där felmeddelande visas om det inte godkänns av Tailtrades TT-service. Obs! Tailtradereferensen är kopplad till köparens organisationsnummer. Så i portaler med flera Köpare måste rätt köpare också väljas. Går valideringen bra görs samma validering om efter det att alla fakturarader lagts in så att fakturans totalbelopp stämmer mot det belopp som angivits på aktuell Tailtradereferens. Sida 14 av 31

15 I vårt exempel har Tailtradereferensen angivits med beloppet 10000:-. När alla rader angivits och knappen Nästa >> klickas på, görs ny kontroll mot fakturan belopp Exkl. moms. Sida 15 av 31

16 xreferens-modul för översättning av leverantörens referens till FP-mottagarrens beställarreferens Validering och kontroll av beställarreferenser Vissa fakturamottagare kräver att korrekt beställarreferens anges av fakturautställaren. Funktion finns för att automatiskt kontrollera att godkänd beställarreferens anges på fakturan. Kontrollen görs oavsett om fakturautställaren registrerar via webbformulär eller skickar fil från sitt system via t.ex Exder eprinter eller Exder Link eller på annat sätt. För utställare som skickar felaktig referens i fakturafil finns en automatisk rättningsrutin via e-post. xreference för korrekta beställarreferenser Många större fakturautställare har svårt att underhålla sina kunders beställarreferenser. För att underlätta samarbetet och få korrekta beställarreferenser finns nu xreference som tilläggsmodul till Fakturaportalen. Med xreference är det lätt att underhålla de egna referenserna. xreference kan användas för obegränsat antal fakturautställare. xreference passar t.ex. för mottagare som vill ta emot elektroniska fakturor från Telia Sonera eftersom Telia endast skickar telefonnummer som beställarreferens. Inläsning av beställarreferenser sker automatiskt via filinläsning. Uppdatering av beställarreferenser Uppdatering av beställarreferenser kan ske manuellt via Fakturaportalens administrativa gränssnitt eller automatiskt via filinläsning. Manuell uppdatering Nedan visas hur manuell uppdatering av beställarreferenser går till för er fakturaportaladministratörer. Välj menyval Valideringar. Om ni i er fakturaportal har flera olika köpare för olika bolag, avdelningar etc, väljer ni först till vilken Köpare som aktuellt Referensnummer gäller för. I vårt exempel har vi valt Köpare för Axels AB. Enklast väljs Köpare genom att klicka på ikonen efter fältet så att söksidan visas. Därefter anges Referensnummer dvs beställarreferensen som krävs för att aktuell leverantör skall få skicka en faktura till aktuell köpare. I exemplet har vi angivit S Därefter anges rader med leverantörens korsreferenser, dvs vad leverantören kommer ange/skicka som referens och som motsvarar en viss köpares beställarreferens. Sida 16 av 31

17 Leverantör kan identifieras på tre olika sätt. Antingen genom organisationsnummer eller momsregistreringsnummer eller GLN (Global Location Number). Vilket ni anger beror på hur leverantören skall skicka sina fakturor. Registrerar leverantören fakturorna manuellt i fakturaportalen kan något av organisations- eller momsregistreringsnummer användas då dessa är obligatoriska fält som måste anges. Skickar leverantören elektroniska fakturor till fakturaportalen kan istället GLN användas. I vårt exempel visas alla typer av identifikationsbegrepp för Leverantör tillsammans med aktuellt id. Korsreferens för aktuell leverantör anges sist på varje rad, dvs leverantörens referens som motsvarar köparens Referensnummer. Kan vara telefonnummer, mobilnummer, bilnummer mm. Obs! Var noga med att ange dessa på exakt samma sätt som leverantören. Dvs angiven korsreferens jämförs exakt mot det värde som angivits när leverantören skickar fakturorna elektroniskt och om inget Referensnummer hittas som motsvarar angiven korsreferens kommer fel skickas till er fakturaportaladministratör. Registreras fakturan manuellt kan det också uppstå problem men chansen är större att leverantören ändå väljer rätt om korsreferensen ev saknar -, blankslag osv. Nedan visas nu hur en manuell faktura kan skapas i fakturaportalen med användning av de korsreferenser vi angivit ovan. Mobiltelefonoperatören AB anger Organisationsnr och Momsregistreringsnr i fakturaportalen flik för Företagsuppgifter. Trycker på Nästa >> fram till fliken Kund och referenser. Sida 17 av 31

18 Här väljs Köpare, vilket styr vilka Referensnummer och tillhörande Korsreferens som visas i söksidan. Som vi ser så visas alla referensnummer oavsett om korsreferenserna angivits med leverantörens organisationsnr eller momsregistreringsnr. Genom att klicka på Korsreferens/Referensnummer väljs enkelt rätt Referensnummer. Automatisk uppdatering med Excelfil För att automatisk uppdatera referenser/korsreferenser används en Excel-fil på nedanstående format. Filen saknar rubrik-rad och betydelsen av kolumnerna i tur och ordning är som följer - Fakturamottagare dvs Köpare. Detta kan vara ett organisationsnr (10 siffror; används i första hand) eller det ID som används för köparens Partner i Fakturaportalen. I de Fakturaportaler som har samma kostnadsställen för alla köpare sätts denna kolumn till *. Om fakturamottagare ej kan identifieras stoppas inläsningen av filen. Obligatoriskt. - Referensnummer/kostnadsställe. Obligatoriskt. - Beskrivning. Om beskrivning av referensnummer saknas repeteras referensnumret. Obligatoriskt. - Fakturautställare för korsreferens dvs Leverantör. Identifikation på fakturautställare. Om innehållet är 13 siffror antas det vara ett GLN. Om innehållet är 10 siffror antas det vara ett organisationsnr. Om innehållet är två bokstäver följt av 12 siffror antas det vara ett momsregistreringsnummer. Om kolumnen har annat innehåll stoppas inläsningen av filen. Frivilligt. - Korsreferens. Fakturautställarens referens som skall översättas till fakturamottagarens referens ovan. Obligatoriskt om fakturautställare angivits. Om flera korsreferenser för samma eller olika fakturautställare behövs för samma mottagare och referensnummer, så repeteras mottagare, referensnummer och beskrivning på flera rader med olika fakturautställare och korsreferens. I de fallen måste beskrivningen vara samma på alla rader, då det ej specificeras vilken rad beskrivningen i praktiken plockas ifrån. Exempel: Referens 1 utan korsreferens Referens 2 med korsreferens Referens 2 med korsreferens Vid inläsning av ny fil tas alla tidigare referenser och korsreferenser bort. Sida 18 av 31

19 Filnamn: *.<mottagar_clientid>.profit_centre.*.xref.xls Kontakta vår support om ni är intresserade av att automatiskt underhålla korsreferenser genom överföring av Excel-filer: Tel: Rutin för felhantering ingår Om en faktura från utställare kopplad via xreference saknar beställarreferens eller har fel beställarreferens skickas ett felmeddelande via e-post till registrerad användare hos mottagaren. I e-postmeddelandet finns en länk till xreference för att korrigera referensen, uppdatera registret och godkänna fakturan. Först när fakturan är godkänd skickas kvittens till utställaren. Övriga eventuella felmeddelanden skickas till utställarens som vanligt. I nedanstående exempel skickas en elektronisk faktura via Exder eprinter direkt till fakturaportalen för Axels AB. Filen innehåller en korsreferens som saknar referensnummer. Ovanstående e-brev skickas till er fakturaportaladministratörer som genom att klicka på den blåmarkerade länken kan åtgärda felet. Obs! Av säkerhetssjäl måste ni vara inloggade i fakturaportalen är ni inte det behöver det först göras, klicka därefter åter på länken i e-brevet. Därefter visas i en ny flik länken Korsreferens finns ej. Genom att klicka på denna kan ni lägga till den i korsreferenslistan. Sida 19 av 31

20 Detta görs genom att ni anger till vilket Referensnummer som aktuell Korsreferens skall vara kopplad till för aktuell Leverantör och Köpare. Ovanstående sida visas då där nu möjlighet finns att godkänna och skicka aktuell faktura genom att klicka på Ja. När fakturan skickats visas ovanstående sida. Obs! För att stänga fliken klickar ni som vanligt på krysset (X) i fliken. Sida 20 av 31

21 Ni kommer då tillbaka till den ursprungliga fliken ni loggat in på och tar ni upp aktuell faktura i listan har den nu Status Faktura godkänd. Vilket ju innebär att den skickats. Möjlighet finns också att direkt söka fram alla de fakturor som kan åtgärdas av dig som är fakturaportaladministratör i sidan Lista fakturor. Bra för att kontrollera att alla fakturor åtgärdats. Genom att klicka på Fakt stat Åtgärdas mottagare så kan ni på samma sätt som om ni klickat på länken i e- brevet ovan lägga till korsreferensen samt godkänna och skicka fakturan. Sida 21 av 31

22 Exder allmänt Här nedan presenteras generella nyheter i ert Exder. Säker användning av fler än ett fönster i senaste versionen av Microsofts webbläsare Internet Explorer 8 I nya webbläsaren från Microsoft, Internet Explorer 8 startas inte en ny session när man öppnar ett nytt fönster vilket sker i de tidigare versionerna. Detta kan ge problem framförallt om man kör Exder mot två olika bolag, då det ser ut som man uppdaterar information i olika bolag men i verkligheten endast uppdaterar information i senast startade bolag. För att säkert öppna flera fönster med Exder i Internet Explorer 8 skall ni starta nytt fönster genom att från meny Arkiv klicka på menyvalet Ny session. I exemplet ovan ser vi hur Internet Explorer 8:s Verktygsfält för Menyval visas. Genom att klicka på menyn Arkiv menyval Ny session startas ett nytt fönster där ni kan logga in i Exder på et säkert sätt. Kan ni inte se menyvalen Arkiv, Redigera, Visa, Favoriter, Verktyg och Hjälp, tar ni fram dessa genom att klicka på Verktyg, Verktygsfält och klicka på Menyval, se nedan. Sida 22 av 31

23 Inställning så att Internet Explorer 8 alltid startas med en ny session En mer avancerat sätt att göra så Internet Explorer 8 alltid startas som en ny session är att lägga till parametern -nomerge till den genväg/ikon som ni normalt använder för starta er webbläsare. Gör enligt nedan: 1. När ni installerat Internet Explorer 8 läggs normalt en genväg till denna längst ner bredvid Start-knappen. 2. Högerklicka på och välj Egenskaper. Sida 23 av 31

24 3. I fliken Genväg, i fältet Mål:, lägger ni till nomerge efter filnamnet för programmet "C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe" så att det ser ut som i sidan nedanför. 4. Spara inställningen genom att klicka på OK-knappen. 5. När ni nu klickar på ikonen så startas Internet Explorer 8 automatisk med en ny session. Om ni känner er osäkra på hur detta skall göras kontakta kundtjänst så hjälper vi er. Sida 24 av 31

25 Möjlighet få ut filer (pdf mfl) som blockeras i Internet Explorer (Windows XP ServicePack 2) Vid användning av (främst) Internet Explorer och besök av sidor i Exder som initierar en nedladdning av en fil (ex pdf, Excel mfl), kan denna nedladdning, beroende på vilken version man kör av IE, blockeras. På samtliga ställen i Exder där detta kan hända finns nu en länk (se bild nedan) vilken tillåter Er att initiera nedladdningen manuellt genom att klicka på länken. Denna länk går även bra att klicka på om ni t.ex. väljer SPARA istället för ÖPPNA i popup-rutan för filhämtning. Länken har lagts till i följande Exderrutiner: Utskrift av bokföringsverifikationer Utskrift av förnyade abonnemangsavtal Utskrift av palletiketter Utskrift av fakturor via automatisk fakturering Utskrift av pdf-fakturor från Lista fakturor Utskrift av räntefakturor Utskrift av påminnelser Utskrift av faktura från Exder efaktura till annan myndighet I nedanstående exempel visas hur detta ser ut vid utskrift av palletiketter. Visar sig inte popup-rutan för filhämtning klickar ni på Klicka här överst i sidan för att få ut era etiketter. Som repetition visas nedan hur ni gör för att ta bort blockeringen av popup-fönster. Inställningar Internet Explorer för att tillåta hämtning av pdf i popup-fönster För en del PDF-utskrifter i Exder används fördröjd nedladdning. Du får vänta några sekunder medan dokumentet förbereds. När dokumentet är klart kan du på grund av Internet Explorers säkerhetsfunktioner få ett varningsmeddelande istället för din pdf-fil. Sida 25 av 31

26 I en del fall räcker det med att klicka på varningen och välja Hämta filen men på grund av kombinationen av Exders menysystem och behovet av ständigt uppdaterad data så leder en sådan manöver tyvärr till man kommer tillbaka till startsidan. Lösning Här kommer beskrivning på hur man anger Exders server som en tillförlitlig plats som skall undantas från säkerhetsinställningarna. I Internet Explorer, gå in på menyn Verktyg, Internet-alternativ Gå till fliken Säkerhet och markera Tillförlitliga platser. Klicka på knappen Platser. Här ska nu adressen till Exders server läggas till. Den server där Exder körs är normalt oden.exder.net men om du har beställt specialanpassningar av Exder och vill provköra dessa före de finns tillgängliga på produktionsservern, så behöver du även lägga till andra servernamn vilka du får av Expert Systems. Om du använder Exder med kryptering (rekommenderas!): - Under Lägg till den här webbplatsen i zonen, ange adressen till Exder med https:// och tryck Lägg till Sida 26 av 31

27 Klicka på Stäng och därefter OK. Om du använder Exder utan kryptering (rekommenderas inte!): - Kryssa ur Begär serververifiering (https:) för alla platser i den här zonen - Under Lägg till den här webbplatsen i zonen, ange adressen till Exder och tryck Lägg till Nu ska det normalt fungera att få pdf som popup-fönster. Om det trots detta fortfarande kommer upp en varning: - Välj Verktyg - Internetalternativ i webbläsaren - Välj fliken Säkerhet - Markera "Tillförlitliga platser" - Klicka på knappen Standardnivå, kontrollera att den antingen är låg eller mellan. - Klicka på knappen anpassad nivå o kontrollera i listan som du får upp under Hämtning / Fråga automatiskt om hämtning av filer. Sätt till aktivera. : Sida 27 av 31

28 Sida 28 av 31

29 Handledningar Exder utvecklas ju hela tiden och så också vårt hjälpmaterial. Vi har valt att dela upp denna i tre olika bitar. Animerade demoslingor. Visuellt kan ni se hur ni gör i Exder. Snabbguide. En kort beskrivning om hur man gör i Exder, t.ex. för att skicka en reporder. Användarhandledning. Mer detaljerad handledning som beskriver våra moduler och olika hantering av affärsflöden. Ni kommer lätt åt detta material på vår hemsida men också från Exders meny Hjälp. Genom att klicka på Användarhandledning kommer ni direkt in på vår hemsida med användarhandledningar. Sida 29 av 31

30 Sida 30 av 31

31 Vad saknar ni i Exder? Det är viktigt för oss att få veta vad ni vill ha i Exder. Vi har fem releaser av Exder om året (i slutet av januari, mars, maj, augusti och oktober). Vid varje release investerar vi mycket energi, tid och pengar som vi vill ska ge er så stor nytta som möjligt. Kontakta oss och berätta vad ni vill ha! Är det många som vill ha samma sak kommer vi att utveckla den funktionen i Exder. Är ni ensamma om ett önskemål kan vi ofta erbjuda en anpassning just för er. Kontakta oss gärna för en diskussion! Sida 31 av 31

Ny version av Exder 2010-01-27

Ny version av Exder 2010-01-27 Ny version av Exder 2010-01-27 Nästa uppdatering är planerad till den sista onsdagen i mars, 2010-03-24. Trevlig läsning önskar vi från Expert Systems. Innehållsförteckning NY VERSION AV EXDER 2010-01-27...

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Ny version av Exder 2006-03-29

Ny version av Exder 2006-03-29 Ny version av Exder 2006-03-29 Våren börjar närma sig och det har blivit betydligt ljusare ute. Vi på Expert Systems kommer med en ny release av Exder. Till den här releasen har vi jobbat väldigt mycket

Läs mer

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Varje Fakturaportal har ett administrationsgränssnitt där användaren/ägaren till Fakturaportalen kan ändra inställningar, lista fakturor i arkivet, lägga

Läs mer

Handledning för Exder VCM

Handledning för Exder VCM Handledning för Exder VCM Version 2.8.5 Expert Systems 2014 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 14-12-01 Exder VCM Sida 2 av 18 Innehållsförteckning

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... 2 INLOGGNING... 3 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Ny version av Exder 2009-10-28

Ny version av Exder 2009-10-28 Ny version av Exder 2009-10-28 Nästa uppdatering är planerad till den sista onsdagen i januari, 2010-01-27. Trevlig läsning önskar vi från Expert Systems. Innehållsförteckning NY VERSION AV EXDER 2009-10-28...1

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12 Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER REPORDER...2 UPPDATERA ARTIKLAR...2 LISTA ARTIKLAR...2 UPPDATERA PARTNERS ARTIKLAR...2 LISTA PARTNERS ARTIKLAR...3 UPPDATERA STANDARDARTIKLAR...3 LISTA

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss!

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss! Sida 1 av 15 Ny version av Exder 2003-03-19. Andra versionen av Exder i år. I denna version har vi ägnat mest tid åt hanteringen av varucertifikat. Dels geno förbättra rutinerna i Exder EPC för att skapa/skicka

Läs mer

Handledning för Exder eprinter

Handledning för Exder eprinter Handledning för Exder eprinter Innehållsförteckning Den här handledningen beskriver vad Exder eprinter är för något, hur ni installerar och hur ni kommer igång. Alla fakturamottagare har olika krav på

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

Senast uppdaterat: Fakturaportalen administrationsgränssnitt sida 1 av 18

Senast uppdaterat: Fakturaportalen administrationsgränssnitt sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 06-10-26 Fakturaportalen administrationsgränssnitt sida 1 av 18 Innehållsförteckning FAKTURAPORTALENS ADMINISTRATIONSGRÄNSSNITT...2 INLOGGNING...2 PARTNERS...4 FLIKEN ADRESSER...4 Standardadresser...6

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Exder Reporder är en Internetbaserad tjänst för hantering och överföring av elektronisk representant- /fabrikantorder.

Exder Reporder är en Internetbaserad tjänst för hantering och överföring av elektronisk representant- /fabrikantorder. Specifikation Exder Denna specifikation innehåller en beskrivning avseende Expert Systems Internettjänst Exder. Exder har funnits i drift sedan 1992. Att tjänsten är Internetbaserad medför att Kunden inte

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Handledning för efakturering

Handledning för efakturering Handledning för efakturering Handledningen beskriver hur ni skickar elektroniska fakturor till olika fakturamottagare och hur deras respektive krav på innehåll och kontroller ser ut. Det inledande avsnittet

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-29 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Handledning för Stockholms stad

Handledning för Stockholms stad Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad efaktura Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning

Läs mer

Handledning för Exder Mobile

Handledning för Exder Mobile Handledning för Exder Mobile ReadSoft 2010 ReadSofts kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 15-06-09 Exder Mobile Sida 2 av 37 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning...

Läs mer

Ny version av Exder 2009-03-25

Ny version av Exder 2009-03-25 Ny version av Exder 2009-03-25 Nästa uppdatering är planerad till den sista onsdagen i maj, 2009-05-27. Trevlig läsning önskar vi från Expert Systems. Innehållsförteckning NY VERSION AV EXDER 2009-03-25...1

Läs mer

Handledning för Stockholms stad

Handledning för Stockholms stad Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Via eprinter Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad eprinter Sida 2 av 12 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Handledning för Administration av fakturaportal

Handledning för Administration av fakturaportal Handledning för Administration av fakturaportal Svefaktura Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 11-10-15 Exder FP admin Sida 2 av 31 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning...

Läs mer

Handledning. Kostnadställefördelning av EDI-order. ReadSoft 2011 Kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Kostnadställefördelning av EDI-order. ReadSoft 2011 Kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Kostnadställefördelning av EDI-order ReadSoft 2011 Kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 15-06-24 Exder Kostnadsställesfördelning Sida 2 av 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Användarhandledning för ADMINistratörer av ICA Torget

Användarhandledning för ADMINistratörer av ICA Torget Användarhandledning för ADMINistratörer av ICA Torget Denna handledning syftar till att hjälp för att ADMINistrera användare, butiker och leverantörer som skall få använda tjänsten ICA Torget. Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-17

Läs mer

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder kunder. Saknar du något i Exder Kontakta oss!

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder kunder. Saknar du något i Exder Kontakta oss! Sida 1 av 16 Ny version av Exder 2003-01-28. Det är dags för årets första version av "nya" Exder. Det är många nyheter och nyhetsbrevet är därför ganska långt men det finns mycket matnyttigt i det så det

Läs mer

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 1 (23) Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 2 (23) INTRODUKTION... 3 ATT KOMMA IGÅNG... 3 HJÄLP... 3 SUPPORT... 3 ATT ORIENTERA SIG I SYSTEMET... 3 SÄKER INLOGGNING MED ETJÄNSTEKORT... 4 Kortläsare... 4

Läs mer

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Användarhandledning edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Sida 2/22 Innehållsförteckning 1 Webbläsarinställningar... 3 1.1 Internet Explorer Kompabilitetsläge... 3 1.1.1 Inställningar för kompabilitetsvyn...

Läs mer

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal Inloggning i ICAs fakturaportal Starta din webbläsare (Internet Explorer). Gå till www.fakturaportalen.se. Du är nu inne i Fakturaportalen. Gå till

Läs mer

Uppdatering av Exder 2007-03-28

Uppdatering av Exder 2007-03-28 Uppdatering av Exder 2007-03-28 Våren är nu definitivt på väg och vi på Expert Systems kommer nu med en ny uppdatering av Exder. Sedan förra uppdateringen i slutet av januari har vi tagit fram ett antal

Läs mer

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-01-11

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-01-11 Användarhandledning edwise Webbläsarinställningar 2013-01-11 Sida 2/14 Innehållsförteckning 1 Webbläsarinställningar... 3 1.1 Internet Explorer Kompatibilitetsläge... 3 1.1.1 Inställningar för kompatibilitetsvyn...

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

Ny version av Exder 2005-05-31

Ny version av Exder 2005-05-31 Ny version av Exder 2005-05-31 I årets tredje uppdatering av Exder finns det som vanligt en hel del nyheter. Främst i modulerna Exder Admin (redovisning), RM (produktionsorderhantering) och EDI men även

Läs mer

Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor

Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor Aktivera ditt Pagero Online-konto 1. När ditt företag har blivit registrerat skickas ett mail till din e-postadress. I mailet hittar du en

Läs mer

Handledning för efakturamottagare

Handledning för efakturamottagare Handledning för efakturamottagare Handledningen beskriver hur ni skickar elektroniska fakturor till olika fakturamottagare och hur deras respektive krav på innehåll och kontroller ser ut. Handledningen

Läs mer

LATHUND INSTALLATIONSANVISNINGAR PROJEKTSTRUKTUR 1 SAMMANFATTNING... 2 1.1 FUNKTIONER I INSTALLATIONSPAKET... 2 2 TEKNISK PLATTFORM...

LATHUND INSTALLATIONSANVISNINGAR PROJEKTSTRUKTUR 1 SAMMANFATTNING... 2 1.1 FUNKTIONER I INSTALLATIONSPAKET... 2 2 TEKNISK PLATTFORM... 2013-12-05 Version 1.3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 2 1.1 FUNKTIONER I INSTALLATIONSPAKET... 2 2 TEKNISK PLATTFORM... 3 3 INSTÄLLNINGAR OCH... 4 3.1 INSTÄLLNINGAR I INTERNET EXPLORER... 4 3.1.1

Läs mer

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2012-10-24

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2012-10-24 Användarhandledning edwise Webbläsarinställningar 2012-10-24 Sida 2/11 Innehållsförteckning 1 Webbläsarinställningar... 3 1.1 Internet Explorer Kompatibilitetsläge... 3 1.1.1 Inställningar för kompatibilitetsvyn...

Läs mer

Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu support@skyltdirekt.nu

Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu support@skyltdirekt.nu Med Skyltdirekt.nu skapar du på ett användarvänligt sätt pris och produktskyltar. Alla i butiken kan skapa prisskyltar. Ingen datavana eller installation krävs. Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 000419

Nyhetsbrev Exder 000419 Sida 1 av 5 Nyhetsbrev Exder 000419 Det är inte mer än ca sex veckor sedan vi installerade den förra releasen av Exder. Men nu är det dags igen. Som vanligt behöver du som användare inte göra någonting

Läs mer

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network!

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network! Integrerade tjänster Skicka Välkommen till InExchange Network! Innehåll Logga in... 2 Skickade fakturor... 3 Sök efter och ta fram skickade fakturor... 3 Hur sammanställer jag en rapport på skickade fakturor?...

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

INEXCHANGE FAKTURASKRIVARE

INEXCHANGE FAKTURASKRIVARE INEXCHANGE FAKTURASKRIVARE MENY 3 Kom igång 3 Introduktion 4 Aktivera tjänst 5 Installation av fakturaskrivaren 6 Överför exempelfakturor 7 Granska och godkänn exempelfakturorna 8 Skicka dina fakturor

Läs mer

Lathund Blanketthotell Komma igång

Lathund Blanketthotell Komma igång Lathund Blanketthotell Komma igång Introduktion Denna lathund innehåller lite samlade råd och tips för de som ska använda tjänster från NT Smartwork. (För de som redan börjat använda Blanketthotellet finns

Läs mer

Ny version av Exder 2004-08-26

Ny version av Exder 2004-08-26 Ny version av Exder 2004-08-26 Semestrarna är precis slut och vi släpper årets tredje uppdatering av Exder. De största nyheterna i Exder är varucertifikat version 1.5, möjlighet att ange egen företagslogga

Läs mer

Nyhetsbrev augusti 2008

Nyhetsbrev augusti 2008 Nyhetsbrev augusti 2008 Nu börjar hösten börjar närma sig och vi här i norden går mot mörkare tider. Augusti betyder även att Expert Systems kommer med ett nytt nyhetsbrev med lite Exder-nyheter för att

Läs mer

INEXCHANGE WEB SKAPA FAKTURA - EN GUIDE FÖR FAKTURAREGISTRERING

INEXCHANGE WEB SKAPA FAKTURA - EN GUIDE FÖR FAKTURAREGISTRERING INEXCHANGE WEB SKAPA FAKTURA - EN GUIDE FÖR FAKTURAREGISTRERING MENY 3 Kom igång 3 Introduktion till InExchange Web 4 Skapa konto 5 Hitta rätt 6 Skicka dina fakturor 6 Skapa faktura 7 Välj kund 8 Fakturahuvudet

Läs mer

Manual för utskrift av pris och produktskyltar

Manual för utskrift av pris och produktskyltar Manual för utskrift av pris och produktskyltar Med Skyltdirekt.nu skapar du på ett användarvänligt sätt pris och produktskyltar. Alla i butiken kan skapa prisskyltar. Ingen datavana eller installation

Läs mer

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering InExchange Web En handledning för fakturaregistrering Hitta rätt Välkommen till InExchange Web! Börja med att klicka på knappen Skapa Faktura. Du kan också använda fliken Fakturor och länken Skapa faktura

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

InExchange. Copyright 2015. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

InExchange. Copyright 2015. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. InExchange Copyright 2015 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual

Läs mer

PDF-utskrift av externa dokument

PDF-utskrift av externa dokument PDF-utskrift av externa dokument Det finns möjlighet att sända vissa externa dokument, t.ex. faktura, kreditnota, kontoutdrag m.fl., direkt till kunden med e-mail som en bifogad pdf-fil istället för att

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Lathund för er som kör mot Coop

Lathund för er som kör mot Coop Lathund för er som kör mot Coop I denna lathund förklarar vi hur ni som leverantör använder Exder EDI mot Coop. För att få tillgång till Exder EDI krävs det att ni har fått ett användarnamn och ett lösenord

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Lathund för er som kör ICAs butikspack Centralt

Lathund för er som kör ICAs butikspack Centralt Lathund för er som kör ICAs butikspack Centralt I denna lathund förklarar vi hur ni som leverantör använder Exder EDI för ICAs butikspack centralt. För att få tillgång till Exder EDI krävs det att ni har

Läs mer

Ny version av Exder 2003-10-09

Ny version av Exder 2003-10-09 Ny version av Exder 2003-10-09 Nu är det dags för den fjärde versionen av Exder i år. Vi har fokuserat vår utveckling på Exder EPC och Exder EDI men även gjort några förändringar i Exder RM. Vi har också

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning

Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning Senast uppdaterat: 08-04-0402 Exder efaktura sida 1 av 14 Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EFAKTURA VIA ITELLA...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Att skicka e-fakturor Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Välkommen till bankens e-fakturatjänst Att skicka e-fakturor med bankens fakturaportal är enkelt. Du skapar fakturaunderlaget

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 990302

Nyhetsbrev Exder 990302 Sida 1 av 6 Nyhetsbrev Exder 990302 Vi är glada att få meddela att nästa version av Exder nu finns tillgängligt! Den nya versionen innehåller många stora och viktiga nyheter. Först finner du en kort förteckning

Läs mer

Ny version av Exder 2005-10-27

Ny version av Exder 2005-10-27 Ny version av Exder 2005-10-27 Hösten är definitivt här, några av oss har till och med fått säsongens första snö, och här kommer så årets sista uppdatering av Exder. Det är en ganska välmatad uppdatering

Läs mer

Instruktion för hämtning av kontrolluppgifter från Nyps

Instruktion för hämtning av kontrolluppgifter från Nyps Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Instruktion - hämtning av kontrolluppgifter från Nyps 2013-01-09 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Henrik Hedlund 0.5 Instruktion för hämtning av kontrolluppgifter

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Ny version av Exder 2008-10-29

Ny version av Exder 2008-10-29 Ny version av Exder 2008-10-29 Nu går det snabbt mot jul. Vi på Expert Systems kommer redan nu med några tidiga julklappar i form av ändringar i en ny release av Exder. Nästa uppdatering är planerad till

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning www.gekab.se INNEHÅLL LOGGA IN SYSTEMET SKAPA SKYLTAR 5 - SKAPA NY SKYLT 6 - IMPORTERA FRÅN EXCEL 7 - LISTAN 8 SKAPA MÄRKE 9 - IMPORTERA

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Byalag.se Administrationsmanual

Byalag.se Administrationsmanual Byalag.se Administrationsmanual Snabbmeny: Återgå till huvudmenyn - Ladda hem Manual Skriv ut denna sida Inledning Du läser nu ett kompendie på hur man uppdaterar www.byalag.se på ett enkelt och smidigt

Läs mer

Användarmanual Brunskog Transportbokning.

Användarmanual Brunskog Transportbokning. Användarmanual Brunskog Transportbokning. Det finns två typer av användare i Brunskog Transportbokning. En enkel användare som endast kan boka en sändning och som inte har tillgång till de övriga funktioner

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

Drag och Släpp & Spara till Server. Säkerhetsinställningar. Version 5.0

Drag och Släpp & Spara till Server. Säkerhetsinställningar. Version 5.0 Drag och Släpp & Spara till Server Säkerhetsinställningar Version 5.0 1 Innehåll Om Drag och Släpp & Spara till Server... 3 Säkerhetsinställningar i webbläsaren... 3 Internet Explorer 9, 10 och 11... 3

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Kopplad utskrift för kontrolluppgifter till den skattskyldige

Kopplad utskrift för kontrolluppgifter till den skattskyldige NYPS Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Kopplad utskrift för kontrolluppgifter till den skattskyldige Handledning 2011-03-25 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Daniel Madsén 0.1 Kopplad utskrift

Läs mer

Uppdatering av Exder 2006-10-25

Uppdatering av Exder 2006-10-25 Uppdatering av Exder 2006-10-25 Hösten har nu definitivt tagit oss i sin hand och vi på Expert Systems kommer nu med en ny uppdatering av Exder och Fakturaportalen. Sedan vår förra uppdatering i slutet

Läs mer

lokalnytt.se Manual kundadministration

lokalnytt.se Manual kundadministration lokalnytt.se Manual kundadministration version 2.0 2012-08-23 Innehåll Inledning... sidan 2 Rekommendationer... sidan 2 Gemensamma funktioner... sidan 3 Inloggning... sidan 4 Startsida... sidan 5 Objekt...

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer