Ny version av Exder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny version av Exder 2009-08-26"

Transkript

1 Ny version av Exder Nästa uppdatering är planerad till den sista onsdagen i oktober, Trevlig läsning önskar vi från Expert Systems. Innehållsförteckning NY VERSION AV EXDER EXDER EPC...2 Bild på artikelnivå i sidorna för Uppdatera artiklar för varucertifikat och Uppdatera artiklar...2 Tydligare information gällande ändringsregler i Exder (fält Åtgärd)...4 Validering att artikels Bredd inte är större än en artikels Djup...6 EXDER EDI...8 Återutskrift av palletiketter i sidan för Skapa palletiketter för enstaka order...8 EXDER BUSINESS...10 Återutskrift av påminnelser...10 I uppdatera kontakter visas nu även alla adressfält...13 FAKTURAPORTALEN...14 Validering av Tailtradereferens...14 xreferens-modul för översättning av leverantörens referens till FP-mottagarrens beställarreferens...16 EXDER ALLMÄNT...22 Säker användning av fler än ett fönster i senaste versionen av Microsofts webbläsare Internet Explorer 822 Möjlighet få ut filer (pdf mfl) som blockeras i Internet Explorer (Windows XP ServicePack 2)...25 Inställningar Internet Explorer för att tillåta hämtning av pdf i popup-fönster...25 HANDLEDNINGAR...29 VAD SAKNAR NI I EXDER?...31 Sida 1 av 31

2 Exder EPC Exder EPC är modulen för att skapa, administrera och skicka elektronisk artikelinformation (varucertifikat) till dina kunder i dagligvaruhandeln, Apoteket mfl. Bild på artikelnivå i sidorna för Uppdatera artiklar för varucertifikat och Uppdatera artiklar För att förtydliga vad de olika artikelnivåerna Basnivå, Mellannivå och Toppnivå innebär har vi lagt till beskrivande bilder från GS1 handledning i Exders sidor för uppdatering av artiklar. När ni tar fram någon av sidorna Uppdatera artiklar för varucertifikat och Uppdatera artiklar visas först en bild där alla nivåerna beskrivs. När ni sedan anger Artikelnivå på en ny artikel eller tar fram en befintlig artikel så ändras bilden till en som speglar aktuell nivå. I ovanstående sidan visas bild på två flaskor för beskrivning av Basnivån. Sida 2 av 31

3 I ovanstående sidan visas bild på två lådor för beskrivning av Mellannivån. I ovanstående sidan visas bild på en pall för beskrivning av Toppnivån. Sida 3 av 31

4 Tydligare information gällande ändringsregler i Exder (fält Åtgärd) I de rutiner där ni kan skapa varucertifikat (AI) har vi nu lagt till länk till GS1 handledning för Artikelinformation 1.8. Framförallt för att ni alltid skall kunna ha tillgång till aktuell information i allmänhet och speciellt vad gäller vad ni anger i fältet Åtgärd som vållat en del frågor/problem. Uppgift om Åtgärd fås enklast genom att söka i GS1 handledning på detta begrepp. Ni hamnar då på nedanstående avsnitt om termen T0153. Att observera är avsnittet om de olika åtgärderna för Ändrad, Korrigerad, Radera, Ny, Oförändrad. I Exder hittar ni länken till detta dokument i sidorna för Skapa varucertifikat och Skapa varucertifikat för ändrade artiklar. Sida 4 av 31

5 Klicka på GS1 handledning för varucertifikat! Klicka här. för att ta fram handledningen. Bubbeltexten som visas när ni håller markören över ledtexten för Åtgärd ger nu endast en kort beskrivning och en referens till samma handledning. Som vanligt föreslår Exder ett förvalt värde Ny eller Ändrad beroende på om artikeln är ny eller ändrad men detta kan alltså behöva justeras manuellt av er beroende på aktuell situation. Sida 5 av 31

6 Validering att artikels Bredd inte är större än en artikels Djup Fälten Djup och Bredd valideras nu direkt i sidorna för Uppdatera artiklar för varucertifikat och Uppdatera artiklar så att bredden aldrig överstiger djupet på artiklar med artikelnivå mellan samt toppnivå. Vid försök ange värden för en artikels Bredd och Djup där djupet är mindre än bredden så visas nu ett felmeddelande för mellan- och toppnivåartiklar. Sida 6 av 31

7 Denna validering används även i rutinen Skapa varucertifikat. Om man försöker skapa ett varucertifikat där en ingående artikels, på mellan- eller toppnivå, djup är mindre än artikelns bredd uppstår ovanstående fel. I exemplet ovan görs ett försök att skapa ett varucertifikat utifrån artikel 1014-T (toppnivå) med ingående artikel 1014 (mellannivå) där den senare har felaktiga värden på bredd och djup, med felmeddelandet som följd. Sida 7 av 31

8 Exder EDI Exder EDI är modulen för dig som handlar elektroniskt med olika parter, t.ex. med ICA eller ABB. Återutskrift av palletiketter i sidan för Skapa palletiketter för enstaka order I sidan för Skapa palletiketter för enstaka order finns nu möjlighet till återutskrift av etiketter oavsett orderns status. Som vanligt anges antal kopior i fältet Kopior så att fältet Skriv ut kryssas i. När ni sedan klickar på OKknappen startar etikettutskriften för valda etiketter. Sida 8 av 31

9 När popuprutan för Filhämtning visas klickar ni som vanligt Öppna. Sida 9 av 31

10 Exder Business Exder Business (fd Exder Admin) är modulen för er som vill hantera elektroniska affärer, redovisning och bokföring i ett integrerat system. Allt ni behöver är en PC och MS Internet Explorer version 5 eller nyare. Expert Systems tar hand om drift, back-up och uppgraderingar. Återutskrift av påminnelser Ny hantering för återutskrift av påminnelser infördes för ett par releaser sedan. Vi har nu ändrat så att slutbetalda fakturor visas vid återutskrift av gamla påminnelser genom att datum för slutbetalning visas. Som repetition visas dock hela instruktionen för återutskrift av påminnelser men är ni enbart intresserad av det nya så hoppa till rubriken Markering av redan slutbetalda fakturor. I Exder finns nu endast ett datum för urval av tidigare skapade påminnelser. Genom att klicka på sökikonen efter Påminnelsedatum, kan ni nu enkelt se vilka dessa är. Vi har också lagt till en text (För återutskrift av tidigare gjorda påminnelser) efter detta fält för att förtydliga att det endast används för återutskrift och inte påverkar urvalet för nya påminnelser. På vanligt sätt går ni in i rutinen Uppdatera påminnelser (menu Försäljning/Fakturering). Här finns möjlighet att skriva in ett Påminnelsedatum för vilket man vill göra ännu en utskrift. Det finns möjlighet att lista datum då påminnelser är skapade genom att klicka på förstoringsglaset vid datumfältet. Observera att det kan finnas tidigare och senare påminnelser på samma faktura. Sida 10 av 31

11 I exemplet ovan har vi valt att klicka på ikonen efter fältet Påminnelsedatum. En söksida visas då med datum i fallande ordning på tidigare gjorda påminnelser. Genom att klicka på ett datum eller direkt ange datumet i fältet Påminnelsedatum, visas alla de fakturor samt övriga uppgifter som gällde denna påminnelse. När vi angivit påminnelsedatum visas alla påminda fakturor fram. I vårt exempel påmindes endast en faktura Genom att trycka på SPARA-knappen skrivs påminda fakturor ut på nytt som ett pdf-dokument. Sida 11 av 31

12 Markering av redan slutbetalda fakturor Vid återutskrift av påminnelser visades tidigare inte fakturor som slutbetalats. Vi har nu istället valt att ta med dessa men markera att det slutbetalats. Anledningen är att påminnelsen skall innehålla alla de fakturor den gjorde vid tillfället då den skapades. Faktura slutbetalas nedan visas hur påminnelse för påminnelsedatum ser ut efteråt. I sidan visas nu datum för när fakturan slutbetalades. Väljer ni att på nytt skriva ut påminnelsen ser den ut som följer. Dels är fakturans alla fält genomstrukna men datum för när fakturan slutbetalades visas också på ny rad. Dvs slutbetalda fakturor kommer med men markeras tydligt att de redan är åtgärdade. Sida 12 av 31

13 I uppdatera kontakter visas nu även alla adressfält För att ni direkt skall kunna se att ni valt rätt adress vid registrering av era kontakter i sidan för Uppdatera kontakter, har vi nu lagt till så att alla adressfält visas. I exemplet ovan visas hur adressfälten för C/O adress, Gatuadress, Postnummer, Postort och Land visas för kontakten KALLE. Sida 13 av 31

14 Fakturaportalen Fakturaportalen är tjänsten för att kontrollera och ta emot elektroniska fakturor från samtliga leverantörer. För att underlätta den interna kontrollen finns rutin för validering av beställarreferenser. För att förenkla för stora fakturautställarna finns nu även modul för översättning av referenser mellan utställare och mottagare. Validering av Tailtradereferens Tailtrade har en tjänst som skall hjälpa inköpsorganisationer att hantera leverantörer som man handlar väldigt sällan med men som ändå kan vara många, på ett säkert och effektivt sätt. Tanken är att man hos Tailtrade administrerar inköpsrätter genom att få tillgång till ett antal referensnummer och belopp. För att leverantören sedan skall kunna skicka en faktura får han tillgång till en URL där Tailtrade referensen och belopp anges. Via Tailtrades TT-service valideras referensen samt att det angivna beloppet ej överskrids så att fakturan skickas. Läs mer på Möjlighet finns nu att integrera denna Tailtrade-tjänst i vår fakturaportal. I nedanstående exempel visas hur detta kan se ut för en leverantör som vill skicka en faktura till Mönsterby Kommun. I fliken för Kund och referenser finns nu fältet TailTrade Referens där felmeddelande visas om det inte godkänns av Tailtrades TT-service. Obs! Tailtradereferensen är kopplad till köparens organisationsnummer. Så i portaler med flera Köpare måste rätt köpare också väljas. Går valideringen bra görs samma validering om efter det att alla fakturarader lagts in så att fakturans totalbelopp stämmer mot det belopp som angivits på aktuell Tailtradereferens. Sida 14 av 31

15 I vårt exempel har Tailtradereferensen angivits med beloppet 10000:-. När alla rader angivits och knappen Nästa >> klickas på, görs ny kontroll mot fakturan belopp Exkl. moms. Sida 15 av 31

16 xreferens-modul för översättning av leverantörens referens till FP-mottagarrens beställarreferens Validering och kontroll av beställarreferenser Vissa fakturamottagare kräver att korrekt beställarreferens anges av fakturautställaren. Funktion finns för att automatiskt kontrollera att godkänd beställarreferens anges på fakturan. Kontrollen görs oavsett om fakturautställaren registrerar via webbformulär eller skickar fil från sitt system via t.ex Exder eprinter eller Exder Link eller på annat sätt. För utställare som skickar felaktig referens i fakturafil finns en automatisk rättningsrutin via e-post. xreference för korrekta beställarreferenser Många större fakturautställare har svårt att underhålla sina kunders beställarreferenser. För att underlätta samarbetet och få korrekta beställarreferenser finns nu xreference som tilläggsmodul till Fakturaportalen. Med xreference är det lätt att underhålla de egna referenserna. xreference kan användas för obegränsat antal fakturautställare. xreference passar t.ex. för mottagare som vill ta emot elektroniska fakturor från Telia Sonera eftersom Telia endast skickar telefonnummer som beställarreferens. Inläsning av beställarreferenser sker automatiskt via filinläsning. Uppdatering av beställarreferenser Uppdatering av beställarreferenser kan ske manuellt via Fakturaportalens administrativa gränssnitt eller automatiskt via filinläsning. Manuell uppdatering Nedan visas hur manuell uppdatering av beställarreferenser går till för er fakturaportaladministratörer. Välj menyval Valideringar. Om ni i er fakturaportal har flera olika köpare för olika bolag, avdelningar etc, väljer ni först till vilken Köpare som aktuellt Referensnummer gäller för. I vårt exempel har vi valt Köpare för Axels AB. Enklast väljs Köpare genom att klicka på ikonen efter fältet så att söksidan visas. Därefter anges Referensnummer dvs beställarreferensen som krävs för att aktuell leverantör skall få skicka en faktura till aktuell köpare. I exemplet har vi angivit S Därefter anges rader med leverantörens korsreferenser, dvs vad leverantören kommer ange/skicka som referens och som motsvarar en viss köpares beställarreferens. Sida 16 av 31

17 Leverantör kan identifieras på tre olika sätt. Antingen genom organisationsnummer eller momsregistreringsnummer eller GLN (Global Location Number). Vilket ni anger beror på hur leverantören skall skicka sina fakturor. Registrerar leverantören fakturorna manuellt i fakturaportalen kan något av organisations- eller momsregistreringsnummer användas då dessa är obligatoriska fält som måste anges. Skickar leverantören elektroniska fakturor till fakturaportalen kan istället GLN användas. I vårt exempel visas alla typer av identifikationsbegrepp för Leverantör tillsammans med aktuellt id. Korsreferens för aktuell leverantör anges sist på varje rad, dvs leverantörens referens som motsvarar köparens Referensnummer. Kan vara telefonnummer, mobilnummer, bilnummer mm. Obs! Var noga med att ange dessa på exakt samma sätt som leverantören. Dvs angiven korsreferens jämförs exakt mot det värde som angivits när leverantören skickar fakturorna elektroniskt och om inget Referensnummer hittas som motsvarar angiven korsreferens kommer fel skickas till er fakturaportaladministratör. Registreras fakturan manuellt kan det också uppstå problem men chansen är större att leverantören ändå väljer rätt om korsreferensen ev saknar -, blankslag osv. Nedan visas nu hur en manuell faktura kan skapas i fakturaportalen med användning av de korsreferenser vi angivit ovan. Mobiltelefonoperatören AB anger Organisationsnr och Momsregistreringsnr i fakturaportalen flik för Företagsuppgifter. Trycker på Nästa >> fram till fliken Kund och referenser. Sida 17 av 31

18 Här väljs Köpare, vilket styr vilka Referensnummer och tillhörande Korsreferens som visas i söksidan. Som vi ser så visas alla referensnummer oavsett om korsreferenserna angivits med leverantörens organisationsnr eller momsregistreringsnr. Genom att klicka på Korsreferens/Referensnummer väljs enkelt rätt Referensnummer. Automatisk uppdatering med Excelfil För att automatisk uppdatera referenser/korsreferenser används en Excel-fil på nedanstående format. Filen saknar rubrik-rad och betydelsen av kolumnerna i tur och ordning är som följer - Fakturamottagare dvs Köpare. Detta kan vara ett organisationsnr (10 siffror; används i första hand) eller det ID som används för köparens Partner i Fakturaportalen. I de Fakturaportaler som har samma kostnadsställen för alla köpare sätts denna kolumn till *. Om fakturamottagare ej kan identifieras stoppas inläsningen av filen. Obligatoriskt. - Referensnummer/kostnadsställe. Obligatoriskt. - Beskrivning. Om beskrivning av referensnummer saknas repeteras referensnumret. Obligatoriskt. - Fakturautställare för korsreferens dvs Leverantör. Identifikation på fakturautställare. Om innehållet är 13 siffror antas det vara ett GLN. Om innehållet är 10 siffror antas det vara ett organisationsnr. Om innehållet är två bokstäver följt av 12 siffror antas det vara ett momsregistreringsnummer. Om kolumnen har annat innehåll stoppas inläsningen av filen. Frivilligt. - Korsreferens. Fakturautställarens referens som skall översättas till fakturamottagarens referens ovan. Obligatoriskt om fakturautställare angivits. Om flera korsreferenser för samma eller olika fakturautställare behövs för samma mottagare och referensnummer, så repeteras mottagare, referensnummer och beskrivning på flera rader med olika fakturautställare och korsreferens. I de fallen måste beskrivningen vara samma på alla rader, då det ej specificeras vilken rad beskrivningen i praktiken plockas ifrån. Exempel: Referens 1 utan korsreferens Referens 2 med korsreferens Referens 2 med korsreferens Vid inläsning av ny fil tas alla tidigare referenser och korsreferenser bort. Sida 18 av 31

19 Filnamn: *.<mottagar_clientid>.profit_centre.*.xref.xls Kontakta vår support om ni är intresserade av att automatiskt underhålla korsreferenser genom överföring av Excel-filer: Tel: Rutin för felhantering ingår Om en faktura från utställare kopplad via xreference saknar beställarreferens eller har fel beställarreferens skickas ett felmeddelande via e-post till registrerad användare hos mottagaren. I e-postmeddelandet finns en länk till xreference för att korrigera referensen, uppdatera registret och godkänna fakturan. Först när fakturan är godkänd skickas kvittens till utställaren. Övriga eventuella felmeddelanden skickas till utställarens som vanligt. I nedanstående exempel skickas en elektronisk faktura via Exder eprinter direkt till fakturaportalen för Axels AB. Filen innehåller en korsreferens som saknar referensnummer. Ovanstående e-brev skickas till er fakturaportaladministratörer som genom att klicka på den blåmarkerade länken kan åtgärda felet. Obs! Av säkerhetssjäl måste ni vara inloggade i fakturaportalen är ni inte det behöver det först göras, klicka därefter åter på länken i e-brevet. Därefter visas i en ny flik länken Korsreferens finns ej. Genom att klicka på denna kan ni lägga till den i korsreferenslistan. Sida 19 av 31

20 Detta görs genom att ni anger till vilket Referensnummer som aktuell Korsreferens skall vara kopplad till för aktuell Leverantör och Köpare. Ovanstående sida visas då där nu möjlighet finns att godkänna och skicka aktuell faktura genom att klicka på Ja. När fakturan skickats visas ovanstående sida. Obs! För att stänga fliken klickar ni som vanligt på krysset (X) i fliken. Sida 20 av 31

21 Ni kommer då tillbaka till den ursprungliga fliken ni loggat in på och tar ni upp aktuell faktura i listan har den nu Status Faktura godkänd. Vilket ju innebär att den skickats. Möjlighet finns också att direkt söka fram alla de fakturor som kan åtgärdas av dig som är fakturaportaladministratör i sidan Lista fakturor. Bra för att kontrollera att alla fakturor åtgärdats. Genom att klicka på Fakt stat Åtgärdas mottagare så kan ni på samma sätt som om ni klickat på länken i e- brevet ovan lägga till korsreferensen samt godkänna och skicka fakturan. Sida 21 av 31

22 Exder allmänt Här nedan presenteras generella nyheter i ert Exder. Säker användning av fler än ett fönster i senaste versionen av Microsofts webbläsare Internet Explorer 8 I nya webbläsaren från Microsoft, Internet Explorer 8 startas inte en ny session när man öppnar ett nytt fönster vilket sker i de tidigare versionerna. Detta kan ge problem framförallt om man kör Exder mot två olika bolag, då det ser ut som man uppdaterar information i olika bolag men i verkligheten endast uppdaterar information i senast startade bolag. För att säkert öppna flera fönster med Exder i Internet Explorer 8 skall ni starta nytt fönster genom att från meny Arkiv klicka på menyvalet Ny session. I exemplet ovan ser vi hur Internet Explorer 8:s Verktygsfält för Menyval visas. Genom att klicka på menyn Arkiv menyval Ny session startas ett nytt fönster där ni kan logga in i Exder på et säkert sätt. Kan ni inte se menyvalen Arkiv, Redigera, Visa, Favoriter, Verktyg och Hjälp, tar ni fram dessa genom att klicka på Verktyg, Verktygsfält och klicka på Menyval, se nedan. Sida 22 av 31

23 Inställning så att Internet Explorer 8 alltid startas med en ny session En mer avancerat sätt att göra så Internet Explorer 8 alltid startas som en ny session är att lägga till parametern -nomerge till den genväg/ikon som ni normalt använder för starta er webbläsare. Gör enligt nedan: 1. När ni installerat Internet Explorer 8 läggs normalt en genväg till denna längst ner bredvid Start-knappen. 2. Högerklicka på och välj Egenskaper. Sida 23 av 31

24 3. I fliken Genväg, i fältet Mål:, lägger ni till nomerge efter filnamnet för programmet "C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe" så att det ser ut som i sidan nedanför. 4. Spara inställningen genom att klicka på OK-knappen. 5. När ni nu klickar på ikonen så startas Internet Explorer 8 automatisk med en ny session. Om ni känner er osäkra på hur detta skall göras kontakta kundtjänst så hjälper vi er. Sida 24 av 31

25 Möjlighet få ut filer (pdf mfl) som blockeras i Internet Explorer (Windows XP ServicePack 2) Vid användning av (främst) Internet Explorer och besök av sidor i Exder som initierar en nedladdning av en fil (ex pdf, Excel mfl), kan denna nedladdning, beroende på vilken version man kör av IE, blockeras. På samtliga ställen i Exder där detta kan hända finns nu en länk (se bild nedan) vilken tillåter Er att initiera nedladdningen manuellt genom att klicka på länken. Denna länk går även bra att klicka på om ni t.ex. väljer SPARA istället för ÖPPNA i popup-rutan för filhämtning. Länken har lagts till i följande Exderrutiner: Utskrift av bokföringsverifikationer Utskrift av förnyade abonnemangsavtal Utskrift av palletiketter Utskrift av fakturor via automatisk fakturering Utskrift av pdf-fakturor från Lista fakturor Utskrift av räntefakturor Utskrift av påminnelser Utskrift av faktura från Exder efaktura till annan myndighet I nedanstående exempel visas hur detta ser ut vid utskrift av palletiketter. Visar sig inte popup-rutan för filhämtning klickar ni på Klicka här överst i sidan för att få ut era etiketter. Som repetition visas nedan hur ni gör för att ta bort blockeringen av popup-fönster. Inställningar Internet Explorer för att tillåta hämtning av pdf i popup-fönster För en del PDF-utskrifter i Exder används fördröjd nedladdning. Du får vänta några sekunder medan dokumentet förbereds. När dokumentet är klart kan du på grund av Internet Explorers säkerhetsfunktioner få ett varningsmeddelande istället för din pdf-fil. Sida 25 av 31

26 I en del fall räcker det med att klicka på varningen och välja Hämta filen men på grund av kombinationen av Exders menysystem och behovet av ständigt uppdaterad data så leder en sådan manöver tyvärr till man kommer tillbaka till startsidan. Lösning Här kommer beskrivning på hur man anger Exders server som en tillförlitlig plats som skall undantas från säkerhetsinställningarna. I Internet Explorer, gå in på menyn Verktyg, Internet-alternativ Gå till fliken Säkerhet och markera Tillförlitliga platser. Klicka på knappen Platser. Här ska nu adressen till Exders server läggas till. Den server där Exder körs är normalt oden.exder.net men om du har beställt specialanpassningar av Exder och vill provköra dessa före de finns tillgängliga på produktionsservern, så behöver du även lägga till andra servernamn vilka du får av Expert Systems. Om du använder Exder med kryptering (rekommenderas!): - Under Lägg till den här webbplatsen i zonen, ange adressen till Exder med https:// och tryck Lägg till Sida 26 av 31

27 Klicka på Stäng och därefter OK. Om du använder Exder utan kryptering (rekommenderas inte!): - Kryssa ur Begär serververifiering (https:) för alla platser i den här zonen - Under Lägg till den här webbplatsen i zonen, ange adressen till Exder och tryck Lägg till Nu ska det normalt fungera att få pdf som popup-fönster. Om det trots detta fortfarande kommer upp en varning: - Välj Verktyg - Internetalternativ i webbläsaren - Välj fliken Säkerhet - Markera "Tillförlitliga platser" - Klicka på knappen Standardnivå, kontrollera att den antingen är låg eller mellan. - Klicka på knappen anpassad nivå o kontrollera i listan som du får upp under Hämtning / Fråga automatiskt om hämtning av filer. Sätt till aktivera. : Sida 27 av 31

28 Sida 28 av 31

29 Handledningar Exder utvecklas ju hela tiden och så också vårt hjälpmaterial. Vi har valt att dela upp denna i tre olika bitar. Animerade demoslingor. Visuellt kan ni se hur ni gör i Exder. Snabbguide. En kort beskrivning om hur man gör i Exder, t.ex. för att skicka en reporder. Användarhandledning. Mer detaljerad handledning som beskriver våra moduler och olika hantering av affärsflöden. Ni kommer lätt åt detta material på vår hemsida men också från Exders meny Hjälp. Genom att klicka på Användarhandledning kommer ni direkt in på vår hemsida med användarhandledningar. Sida 29 av 31

30 Sida 30 av 31

31 Vad saknar ni i Exder? Det är viktigt för oss att få veta vad ni vill ha i Exder. Vi har fem releaser av Exder om året (i slutet av januari, mars, maj, augusti och oktober). Vid varje release investerar vi mycket energi, tid och pengar som vi vill ska ge er så stor nytta som möjligt. Kontakta oss och berätta vad ni vill ha! Är det många som vill ha samma sak kommer vi att utveckla den funktionen i Exder. Är ni ensamma om ett önskemål kan vi ofta erbjuda en anpassning just för er. Kontakta oss gärna för en diskussion! Sida 31 av 31

Ny version av Exder 2010-01-27

Ny version av Exder 2010-01-27 Ny version av Exder 2010-01-27 Nästa uppdatering är planerad till den sista onsdagen i mars, 2010-03-24. Trevlig läsning önskar vi från Expert Systems. Innehållsförteckning NY VERSION AV EXDER 2010-01-27...

Läs mer

Ny version av Exder 2008-10-29

Ny version av Exder 2008-10-29 Ny version av Exder 2008-10-29 Nu går det snabbt mot jul. Vi på Expert Systems kommer redan nu med några tidiga julklappar i form av ändringar i en ny release av Exder. Nästa uppdatering är planerad till

Läs mer

Ny version av Exder 2005-05-31

Ny version av Exder 2005-05-31 Ny version av Exder 2005-05-31 I årets tredje uppdatering av Exder finns det som vanligt en hel del nyheter. Främst i modulerna Exder Admin (redovisning), RM (produktionsorderhantering) och EDI men även

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60

Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60 Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER MARKET...3 FLÖDEN...4 ICA Torget...4 UPPSTART...5 Krav...5 Inloggning...5

Läs mer

Ny version av Exder 2005-03-30

Ny version av Exder 2005-03-30 Ny version av Exder 2005-03-30 I årets andra uppdatering av Exder är det en hel del matnyttiga nyheter. Det är nyheter i de flesta av Exders moduler. Det finns alltså säkert nyheter som just ni har nytta

Läs mer

Uppdatering av Exder 2007-03-28

Uppdatering av Exder 2007-03-28 Uppdatering av Exder 2007-03-28 Våren är nu definitivt på väg och vi på Expert Systems kommer nu med en ny uppdatering av Exder. Sedan förra uppdateringen i slutet av januari har vi tagit fram ett antal

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Handledning Exder Business

Handledning Exder Business Handledning Exder Business 3 April 2012 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera

Läs mer

Handledning Exder Admin

Handledning Exder Admin Handledning Exder Admin 29 May 2008 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera konton

Läs mer

Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning

Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning Senast uppdaterat: 08-04-0402 Exder efaktura sida 1 av 14 Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EFAKTURA VIA ITELLA...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36

Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36 Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI ESAP 20.1.5...2 FLÖDEN...3 Axfood ESAP 20.1.5...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Innehållsförteckning 1 Kontaktvägar och adresser...3 2 Introduktion...4 2.1 Vad är Medgivande via hemsida...4 2.2 Om manualen och ytterligare hjälptexter...4

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss!

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss! Sida 1 av 15 Ny version av Exder 2003-03-19. Andra versionen av Exder i år. I denna version har vi ägnat mest tid åt hanteringen av varucertifikat. Dels geno förbättra rutinerna i Exder EPC för att skapa/skicka

Läs mer

Handledning för Akademibokhandeln

Handledning för Akademibokhandeln Handledning för Akademibokhandeln Leverans till terminal Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 11-10-10 Exder Akademibokhandeln EDI Sida 2 av 52 Innehållsförteckning 1. Affärsprocessbeskrivning

Läs mer

Senast uppdaterat: 08-10-21 Exder EPC 1.8 sida 1 av 44

Senast uppdaterat: 08-10-21 Exder EPC 1.8 sida 1 av 44 Senast uppdaterat: 08-10-21 Exder EPC 1.8 sida 1 av 44 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EPC FÖR ARTIKELINFORMATION 1.8... 2 VARUCERTIFIKATSFLÖDE... 3 UPPDATERA

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Axalon Office Connector SP Användarhandledning

Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP 2013, senast reviderad: den 8 juni 2015 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 4 Syfte... 4 Vem är denna handledning

Läs mer

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Varje Fakturaportal har ett administrationsgränssnitt där användaren/ägaren till Fakturaportalen kan ändra inställningar, lista fakturor i arkivet, lägga

Läs mer