VÄLKOMMEN ATT TECKNA AKTIER I BOX DESTILLERI AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN ATT TECKNA AKTIER I BOX DESTILLERI AB"

Transkript

1 VÄLKOMMEN ATT TECKNA AKTIER I BOX DESTILLERI AB

2 OM BOX DESTILLERI AB box Destilleri ligger vid Ångermanälvens strand i Ådalen, en fantastisk plats för tillverkning och lagring av whisky. Sedan 2010 producerar destilleriet svensk whisky med en produktionstakt som nu uppgår till liter ren alkohol per år. Bolagets vision är att tillverka världens bästa singelmaltwhisky. Det sker genom en rigorös noggrannhet i valet av råvaror och processer, unika geografiska förutsättningar samt genom rekrytering av branschledande expertis. I dag menar ledande internationella experter att box Destilleri är världens mest intressanta nya destilleri. I bolaget arbetar 10 personer. Fullständiga emissionsvillkor, memorandum och anmälninsgsedel kan laddas ner från

3 DIN ROLIGASTE AKTIEAFFÄR Som delägare i box Destilleri AB får du en öppen dörr till de stora whiskyupplevelserna. Som ny aktieägare blir du erbjuden att förboka den starkt begränsade första utgåvan av box Whisky. Denna kommer att släppas i juni 2014 och förväntas mötas av ett rekordstort intresse. Som aktieägare i box Destilleri AB får du inbjudningar till aktiviteter, provningar, resor med mera som exklusivt vänder sig till dig som ägare. Du kommer att få möjlighet att köpa unika aktieägarbuteljeringar som förväntas bli åtråvärda på whisky- och samlarmarknaden. Du kommer regelbundet att få information, utskick och erbjudanden med förmånliga priser. Du kommer att få möjlighet att beställa en exklusiv aktieägarkollektion med profilkläder. Emissionskurs 14 kronor per aktie. Senast betalt i augusti på Alternativa Listan var 15 kronor per aktie.

4 WHISKYMARKNADEN Whiskymarknaden är i mycket stark positiv utveckling. Det finns troligen ingen annan bransch som ser lika optimistiskt på de kommande åren. De största bolagen investerar miljardbelopp i ökad kapacitet och år för år rapporteras om ökad försäljning på såväl nya som gamla marknader. Särskilt stor är ökningen på nya folkrika marknader i Asien, Ryssland, USA och Latinamerika. Bara mellan 2010 och 2011 ökade värdet på den globala exporten av whisky med närmare 8 miljarder kronor. Kvalitetswhisky från nya whiskyländer som Indien, Taiwan, Australien och Japan, möts dessutom av mycket stort intresse. Att lansera ett svensk kvalitetsvarumärke i denna marknadssituation är mycket intressant ur flera perspektiv. VARFÖR INVESTERA I BOX DESTILLERI AB box Destilleri anses av ledande internationell press och expertis vara The world s most exciting new distillery. Box bedöms ha mycket goda förutsättningar att tillverka whisky i yttersta världsklass. box Destilleri har finansiellt stabila och långsiktiga huvudägare som tar aktiv del i bolagets verksamhet. I denna emission har de förklarat sin avsikt att teckna aktier för 4,5 miljoner kronor box Destilleris operativa ledning är rekryterad bland Sveriges främsta whiskyexperter. box Destilleri förfogar över ett lager mognande destillat som redan värderas till långt över 100 miljoner kronor. MÅLGRUPP box Whisky kommer i första hand att säljas till whiskyintresserade och konnässörer i Sverige och utomlands. Whiskymarknaden är starkt expansiv, prisokänslig och har höga marginaler. Box produkter kommer att kännetecknas av kvalitet, öppenhet, kunskap och innovationstänkande. På några års sikt kommer minst 80 procent av produktionen att gå på export. Utöver flaskförsäljning kommer box Destilleri också att sälja personliga fat och erbjuda whiskyupplevelser företrädesvis på den svenska marknaden. KONKURRENS box Destilleri verkar i en konkurrenssituation som är mycket varumärkesstyrd där stora aktörer marknadsför en snarlik produkt, företrädesvis blended whisky. Denna marknadsföring är generisk och driver också intresset för singelmalt. Destillerier som enbart fokuserar på singelmalt och erbjuder en sådan i yttersta världsklass är betydligt mer begränsade till antalet. box Destilleri kommer att marknadsföra en internationell kvalitetswhisky som talar whiskyvärldens språk och erbjuder en produkt i singelmaltens absoluta toppklass. Att vi är ett svenskt destilleri är i det fallet ingen nackdel. Konkurrensen på den svenska marknaden är enbart av godo. I Sverige finns idag förutom box Destilleri ett större whiskydestilleri och därutöver ett tiotal små eller mycket små destillerier. I takt med att intresset för den svenska whiskyn ökar nationellt och internationellt kommer svenska destillerier gemensamt att bygga begreppet svensk whisky som inom några år kommer att vara en egen kategori med egna särdrag på världsmarknaden. RISKER Den bransch bolaget är verksamt i är mycket kapitalkrävande under lagerbyggnadsskedet. Det kan inte uteslutas att ytterligare kapital behöver tillskjutas de närmaste åren. Generella risker finns i alla former av handel med värdepapper. Vidare är whiskyförsäljning hårt reglerad av olika länders lagstiftning, det finns inga garantier för att de legala förutsättningarna inte kan förändras. Vidare föreligger ränterisker eftersom bolaget har långsiktiga skuldförbindelser. MARKNADSPOTENTIAL Singelmaltwhisky säljs i dag med goda marginaler. För att ge en uppfattning om box Destilleris intäktspotential visar tabellen nedan ett hypotetiskt räkneexempel vid försäljning av liter ren alkohol vid olika prisnivåer. Pris per flaska (50 cl) på Systembolaget 500 sek 600 sek 700 sek Nettointäkt 99 mkr 127 mkr 155 mkr Tillverkningskostnader (fat, lagring och buteljering) 33 mkr 33 mkr 33 mkr bruttovinst 66 mkr 94 mkr 122 mkr MOTIV TILL EMISSIONEN Whiskytillverkning är mycket kapitalkrävande eftersom produkten förutsätter att kapital binds i lager från minst tre år till vanligen tio år, ofta betydligt längre än så. I dag ligger mognande whisky i box lagerhus som har ett försäljningsvärde på långt över 100 miljoner kronor, detta kan dock i mycket ringa grad kapitaliseras de närmaste åren. För att lagra nyproduktionen under kommande år behöver box Destilleri bygga lagerhus och investera betydande belopp i fat. Box Destilleri är redan ett mycket stort besöksmål. Under de första åtta månaderna 2013 besöktes destilleriet av cirka personer. För att utveckla besöks- och turistverksamheten behöver en ändamålsenlig besöksanläggning uppföras och i anslutning till denna kontor, café/restaurang och butik. ERBJUDANDET Som ny aktieägare erbjuds du att teckna aktier till en teckningskurs om 14 kronor, vilket är en krona lägre än senaste betalkurs på Alternativa aktiemarknaden. Minsta teckningspost är 300 aktier till ett pris av kronor. Om du tilldelas aktier i emissionen kommer du att erbjudas att förboka första utgåvan av box Whisky i juni Du anmäler ditt intresse att köpa aktier på anmälningssedeln i denna folder som du skickar till Aktieinvest FK AB. Emittentservice, Stockholm. box Destilleri AB är listad på Alternativa aktiemarknaden. ÄGARE OCH LEDNING Huvudägare i box Destilleri AB är Norrlandspojkarna AB, BLL Invest AB, Nordic Whisky Capital AB samt Axson Svenska AB och SamInvest Mitt AB. Huvudägarna tar aktiv del i bolagets verksamhet och bistår med exempelvis styrelsearbete. Utöver huvudägarna finns drygt 700 ägare. Det operativa ansvaret för verksamheten har vd Thomas Larsson. I ledningsgruppen ingår dessutom destillerichef Roger Melander, marknadschef Hasse Nilsson och Brand Manager Jan Groth, vilka räknas till landets ledande whiskyauktoriteter och garanterar bolaget genuin kompetensförsörjning. I ledningsgruppen ingår också ekonomichef Peter Granåsen.

5 SÄRSKILD ANMÄLNINGSSEDEL 2 Anmälningssedel för teckning av aktier i Box Destilleri AB (publ) utan företräde Teckningstid: 16 september 14 oktober 2013 Teckningskurs: 14,00 kronor Tilldelning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota Likviddag: Tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota OBS! Denna anmälningssedel ska ej användas om du avser att enbart använda dina teckningsrätter för teckning i emissionen. Fullständig information samt villkor framgår av memorandum utgivet i september 2013 av styrelsen för Box Destilleri AB (publ). Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen värdering av effekten av dessa risker genom att ta del av tillgänglig information kring detta. Emissionsmemorandum finns att ladda ner från och Undertecknad anmäler sig härmed för teckning utan företrädesrätt enligt följande: Antal aktier som har tecknats med företrädesrätt A. Om tilldelning sker ska aktierna levereras till: VP-Konto: stycken aktier i Box Destilleri AB (publ) till ovan angiven teckningskurs. Minsta teckningspost 300 st. Bank: Depånummer: Bank/ Fondkommissionär Bank/ Fondkommissionär OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller investerarsparkonto var vänlig kontakta din förvaltare för teckning av dessa aktier. B. Namn- och adressuppgifter: För- och efternamn/ Firmanamn: Person-/ Organisationsnummer: Postadress: E-postadress: Postnummer: Ort: Land: Ort och datum: Telefonnummer: Undertecknas av ägare (i förekommande fall behörig firmatecknare eller förmyndare) OBS! Om teckningen avser fler än aktier ska kopia på giltig id-handling bifogas för att anmälningssedeln ska vara giltig. För juridisk person ska istället registreringsbevis som styrker firmateckningen, samt kopia på firmatecknares id-handling bifogas. Undertecknad är medveten om samt medger att: Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel komma att lämnas utan avseende Aktieinvest FK AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av Emissionsmemorandum utgivet i september 2013 av styrelsen i Box Destilleri AB (publ). Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier eller helt utebli. Personuppgifter som lämnas i samband med, eller i övrigt registreras med denna anmälan, behandlas av Aktieinvest FK AB för förberedelse och administration av uppdraget. Behandling av personuppgifter kan även komma att ske hos andra företag som Aktieinvest FK AB eller emittenten samarbetar med. C. Skicka in din anmälan per post till: eller per fax till: eller scannad per e-post till: Aktieinvest FK AB +46 (0) Ärende: Box Destilleri Emittentservice SE Stockholm

6 Box is arguably the most exciting new distillery on the planet. Whisky Advocate, våren 2013 If their first bottlings in a year or two aren t the talk of the whisky world I ll eat my hat! Ingvar Rönde, Malt Whisky Yearbook It s more than a Swedish Distillery. It s a world class Distillery. Robin Tucek, Blackadder International The world s most exciting new distillery. World Whisky Review, augusti 2012 Robert Karlsson, Malt Maniacs Most uncompromising whisky operation I ve stumbled upon. Seriously serious player... for sure. When the whisky finally awakes from it s slumber, it will be one of the best in the world. Guaranteed! John Mcdougall, tidigare destillerichef på Springbank, Laphroaig, Balvenie, Tormore och Ladyburn They have every reason to celebrate the spirit they are distilling. It s sensational. Whisky Advocate, våren 2013 Just tried the new make from Box distillery in Sweden. Amazing... No, brilliant! One of the best new make ever. Watch out for Box distillery. Martin Marvardsen, Brand Ambassador Highland Park BOX DESTILLERI AB sörviken 140 se bjärtå sweden telefon ,

ÅDALEN DESTILLERI AB. emissionsmemorandum

ÅDALEN DESTILLERI AB. emissionsmemorandum ÅDALEN DESTILLERI AB 2011 2010 års årsredovisning för skall ses som en del av detta memorandum. En digital version av årsredovisningen finns tillgänglig för nerladdning på: www.boxwhisky.se. Vill du ha

Läs mer

2014 EMISSIONSMEMORANDUM

2014 EMISSIONSMEMORANDUM GIN 2014 EMISSIONSMEMORANDUM ANSVARSFÖRSÄKRAN Detta Memorandum är upprättat av styrelsen i Hernö Gin AB med anledning av föreliggande nyemission. Härmed försäkras att styrelsen i Hernö Gin AB vidtagit

Läs mer

Vi ger dig 9,05 % avkastning per år

Vi ger dig 9,05 % avkastning per år Vi ger dig 9,05 % avkastning per år Placera smart, placera hos oss Erbjudande att teckna Obligationslån Värmlands Finans Sverige AB (publ) Erbjudande att teckna obligationslån Teckningstid: 10 december

Läs mer

COMBIGENE AB (PUBL) org. nr 556403-3818. Inbjudan att teckna units i. Inför notering på AktieTorget

COMBIGENE AB (PUBL) org. nr 556403-3818. Inbjudan att teckna units i. Inför notering på AktieTorget Inbjudan att teckna units i COMBIGENE AB (PUBL) org. nr 556403-3818 Inför notering på AktieTorget Föremålet för CombiGenes verksamhet är att utnyttja genterapi för behandling av epilepsi och andra neurologiska

Läs mer

Diabetes care made easy. Efterlängtad världsnyhet för diabetiker Sammandrag av memorandum gällande förvärv av aktier i Brighter AB (publ)

Diabetes care made easy. Efterlängtad världsnyhet för diabetiker Sammandrag av memorandum gällande förvärv av aktier i Brighter AB (publ) Diabetes care made easy. Efterlängtad världsnyhet för diabetiker Sammandrag av memorandum gällande förvärv av aktier i VD har ordet Min historia började egentligen med att jag mötte min blivande fru. Eftersom

Läs mer

Invest. Inbjudan till teckning av aktier Nyemission. teckningskurs: 3,00 kronor / aktie. antal nyemitterade aktier: 3 030 000.

Invest. Inbjudan till teckning av aktier Nyemission. teckningskurs: 3,00 kronor / aktie. antal nyemitterade aktier: 3 030 000. Inbjudan till teckning av aktier Nyemission teckningskurs: 3,00 kronor / aktie antal nyemitterade aktier: 3 030 000 Invest Aktiesymbol: MOBI ISIN kod: SE0004296325 Kan din mobil inte scanna koden? Sms:a

Läs mer

VÄLKOMMEN ATT TECKNA AKTIER I ROOTFRUIT SCANDINAVIA AB (PUBL) INFÖR NOTERING PÅ AKTIETORGET NYEMISSION HÖSTEN 2014

VÄLKOMMEN ATT TECKNA AKTIER I ROOTFRUIT SCANDINAVIA AB (PUBL) INFÖR NOTERING PÅ AKTIETORGET NYEMISSION HÖSTEN 2014 VÄLKOMMEN ATT TECKNA AKTIER I ROOTFRUIT SCANDINAVIA AB (PUBL) INFÖR NOTERING PÅ AKTIETORGET NYEMISSION HÖSTEN 2014 AFFÄRSIDÉ Bolagets affärsidé är att våra närodlade naturchips ska upplevas som godare,

Läs mer

Insplorion AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier inför notering på AktieTorget

Insplorion AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier inför notering på AktieTorget Insplorion AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier inför notering på AktieTorget VÅREN 2015 Insplorion AB (publ) Insplorion AB är ett svenskt företag som utvecklar och säljer den egna teknologin NanoPlasmonic

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Whisky Capital AB

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Whisky Capital AB Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Whisky Capital AB EMISSIONSMEMORANDUM 2014 INFORMATION OM MEMORANDUMET I detta Memorandum gäller följande definitioner: Med Bolaget eller Nordic Whisky Capital

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Jubileumsemissionen 2010

Inbjudan att teckna aktier i Jubileumsemissionen 2010 Inbjudan att teckna aktier i Jubileumsemissionen 2010 År 2010 blir ett riktigt jubileumsår. Kronprinsessan Victorias bröllop i Stockholm och 200-årsminnet av släkten Bernadottes tillträde på den svenska

Läs mer

årlig avkastning 12% Erbjudande om teckning av preferensaktier

årlig avkastning 12% Erbjudande om teckning av preferensaktier årlig avkastning 12% Erbjudande om teckning av preferensaktier 2014 årlig avkastning 12% OM EMISSIONEN Till årsskiftet kommer 24Gold International AB (publ) förutsatt lyckad emission att fusioneras med

Läs mer

box destilleri ab årsredovisning för räkenskapsåret

box destilleri ab årsredovisning för räkenskapsåret box destilleri ab årsredovisning för räkenskapsåret 2012 innehåll Vd har ordet... 4 Bakgrund... 7 Året som gått...8 På väg mot en whisky i världsklass... 11 Marknad... 12 Målgrupper... 14 Varumärke...

Läs mer

BOX DESTILLERI AB. årsredovisning för räkenskapsåret

BOX DESTILLERI AB. årsredovisning för räkenskapsåret BOX DESTILLERI AB årsredovisning för räkenskapsåret 2011 INNEHÅLL vd har ordet... 4 Bakgrund... 7 Året som gått... 8 Affärsidé...11 Marknad... 12 Målgrupper... 14 Varumärke...15 Erbjudande... 16 Tre år

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DAHL SWEDEN MOBILE TECHNOLOGY AB (PUBL) 10 juni 24 juni 2013

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DAHL SWEDEN MOBILE TECHNOLOGY AB (PUBL) 10 juni 24 juni 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DAHL SWEDEN MOBILE TECHNOLOGY AB (PUBL) 10 juni 24 juni 2013 KORT OM DAHL Robin Dahl, en av grundarna av Dahl Sweden Mobile Technology AB (publ), har sedan början av

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier i H1 Communication AB (publ) i samband med listning på Aktietorget. Anmälningstid 31 mars 29 april. H1 Communication AB (publ) ansvarar för innehållet i denna trycksak. www.h-1.se

Läs mer

KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units)

KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units) KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units) Den Norske Opera & Ballett i Oslo Du kommer som aktieägare i Kentima Holding att erhålla uniträtter. Observera att

Läs mer

INBJUDAN ATT INVESTERA I VENDATORS FÖRETRÄDESEMISSION 17 augusti - 3 september 2015

INBJUDAN ATT INVESTERA I VENDATORS FÖRETRÄDESEMISSION 17 augusti - 3 september 2015 DENNA TRYCKSAK INNEHÅLLER ETT ERBJUDANDE OM ATT INVESTERA I VENDATOR AB (PUBL). ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ BOLAGET. INBJUDAN ATT INVESTERA I VENDATORS FÖRETRÄDESEMISSION 17 augusti - 3 september

Läs mer

Emission i Cantargia A

Emission i Cantargia A Emission i Cantargia AB inför planerad listning på Nasdaq First North i Stockholm Cantargia AB (556791-6019) utvecklar en antikroppsbaserad behandling som attackerar cancerstamceller roten till sjukdomen

Läs mer

Inbjudan att teckna konvertibler i

Inbjudan att teckna konvertibler i Inbjudan att teckna konvertibler i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Årlig ränta: 9,05 % Löptid: 2 år Med Värmlands Finans erbjudande kan du tjäna pengar på två sätt:»» Du får en årlig fast hög ränta

Läs mer

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning LJUS I ALLA RUM! 100-metersvisionen blir verklighet satsning mot nästa generation solljussystem INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PARANS

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GRANULAR AB (PUBL) 12 maj 3 juni 2014

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GRANULAR AB (PUBL) 12 maj 3 juni 2014 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GRANULAR AB (PUBL) 12 maj 3 juni 2014 Aktieägande är per definition ett risktagande. Eftersom en aktieinvestering kan sjunka i värde är det inte säkert att en investerare

Läs mer

årsredovisning för box destilleri ab räkenskapsåret

årsredovisning för box destilleri ab räkenskapsåret årsredovisning för box destilleri ab räkenskapsåret 2014 INNEHÅLL Året med Box... 45 Vd har ordet... 67 Marknad och försäljning...817 Produktion och lager... 1822 Fem år i sammandrag... 23 Aktien och

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747

Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747 Till bofasta och fritidsboende på Singö och Fogdö. Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747 INFORMATIONSMEMORANDUM Initierat av Levande Roslagsbygd i samarbete

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. Orion Infra AB. www.orioninfra.se

Inbjudan till teckning av aktier. Orion Infra AB. www.orioninfra.se Inbjudan till teckning av aktier Orion Infra AB SIDAN 2 Orion Infra AB Järnvägsbranschen expanderar i lågkonjunkturen Investeringarna i infrastrukturen ökar när konjunkturen blir tuffare. En av anledningarna

Läs mer

Investerarmemorandum. Maj 2008

Investerarmemorandum. Maj 2008 Investerarmemorandum Maj 2008 3 Innehåll Sammanfattning... 4 Verksamhetsbeskrivning... 5 CEO har ordet... 7 Inbjudan...8 Villkor och anvisningar... 10 Ekonomisk information...11 Risker och skattefrågor...

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NORDENS NYA MODEHUS

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NORDENS NYA MODEHUS INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NORDENS NYA MODEHUS Prospekt upprättat i samband med nyemission av aktier Heart of Brands AB (publ) i januari 2008 Prospekt 2008 Innehåll INNEHÅLL SAMMANFATTNING...

Läs mer

Miljövänlig energi för framtiden

Miljövänlig energi för framtiden Miljövänlig energi för framtiden Företrädesemission i AB Igrene (publ) Teckningsperiod 18 mars - 9 april 2015 AB Igrene har hittat gas av hög kvalitet på flera ställen runt Siljansringen. Igrenes aktie

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler

Inbjudan till teckning av konvertibler Inbjudan till teckning av konvertibler Forwood investerar i skogstillgångar som kombinerar en långsiktig stabil tillväxt med en betydligt högre förväntad avkastning än mer traditionella skogsinvesteringar.

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM. Företrädesemission maj 2014

INFORMATIONSMEMORANDUM. Företrädesemission maj 2014 INFORMATIONSMEMORANDUM Företrädesemission maj 2014 Innehållsförteckning Emissionen i sammandrag 3 Definitioner 3 Sammanfattning 4 Riskfaktorer 6 Inbjudan till teckning av aktier i Kentima 9 Bakgrund och

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Grythyttan Whisky AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Grythyttan Whisky AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Grythyttan Whisky AB (publ) Teckningstid 20 september 20 oktober 2012 För att möta framtida efterfrågan tar vi det historiska steget att bygga ett större destilleri.

Läs mer