Handlingar rörande fastigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar rörande fastigheter"

Transkript

1 SM 1014 Carl Ulrik Lundström sterbhus Carl Ulrik Lundström Fällfors Gästgivare och Fjärdingsman. Gift med Wilhelmina Lundkvist från Piteå landsförsamling. Norra Västerbotten Äldre fastighetshandlingar Försäljning av 1/4 mantal av kronohemmanet Fällfors nr 3 till bonden Östen Ersson 3 sidor Fastebrev a 1/8 mantal av Fällfors nr Uppbud- och lagfartsprotokoll rörande försäljning av ¼ mantal Fällfors. Födorådskontrakt Fastebrev 1/8 mantal Fällfors 3 2 sigill. Handlingar rörande fastigheter Salubrev 1/64 mantal av Bränntjälliden nr Taxeringsvärdet för 1/64 mantal Bränntjälliden Salubrev 3/64 mantal Bränntjälliden 1 sk Bränna. Karta Lagfart och avskrift av salubrev 3/64 mantal Bränntjälliden Salubrev 1/16 mantal Fällfors Gravitationsbevis 1/16 mantal Fällfors Köpebrev 1/1024 mantal Fällfors 4. Arbetaren Anders Petterson Taxeringsvärdet för 1/1024 mantal Fällfors Utdrag ut domboken, Skellefteå tingslag - Försäljning av del av omyndigas fastighet Försäljning av 1/28 av Fällfors husbehovssåg Försäljnings- och Födorådskontrakt 1/96 Fällfors Karta över 11/64 mantal Forsheden nr Köpekontrakt, Kvarn i Fällfors Utdrag ur lagfartsprotokoll 1/1024 mantal Fällfors Köpebrev 11/64 Mantal Forsheden 1 Se karta Registreringsbevis 11/64 mantal Forsheden Utdrag ur Lagfartsprotokoll 11/64 mantal ur Forsheden Lagfartsbevis del av Byske nr 7 Anton Markström Brev från Sävenäs Nya AB till Karl Lundström, Forsheden 1: Gravationsbevis Fällfors 3/10 3/ Gravationsbevis Fällfors 4/12 4/23

2 Salubrev 3/128 mantal Klöverfors Nr 2. Ester Elisabet Lundkvist 2 sidor Lånehandlingar Gravitationsbevis Byske 7/ Lagfartsbevis Byske 7/65 7/ Lånehandling Handling angående Exekutiv auktion Malbäck 1/ Lagfartsbevis Malbäck 1/ Köpebrev Sävens Nya AB försäljer 19/128 mantal Forsheden 1/18 till Karl Lundström. Ett utdrag från Patent- och Registreringsverket om Sävenäs Ny AB:s status. Bolagets registrering och styrelsesammansättning Gravationsbevis Fällfors 3/10, 3/ Gravationsbevis Malbäck 1/ Handlingar angående avstyckning från fastigheten Fällfors 3/10 karta Handlingar angående gränsbestämningar mellan Fällfors 3/10 och Fällfors bys samfällda mark Utdrag ur dombok. Ägodelningsdom mellan Fällfors 3/10 och samfälld mark. Karta Köpebrev Byske 7/12 Bagaremästare C.A. Carlsten köpare Carl Lundström säljare. Tvistemål som K U Lundström fört Genstämning av Byske älvs flottningsförening mot gästgivare Karl Lundström i Fällfors Utdrag ur dombok Skellefteå Tingslag. Karl Lundström stämmer Byske älvs Flottningsförening. Karta över ängeslägenhet 1/32 mantal Fällfors Nr 3 11 sidor Mål mellan Karl Lundström och Byske älvs flottningsföreningen. 6 sidor Utdrag ur dombok, Skellefteå tingslag. Utslag i dom mellan Karl Lundström och Byske älvs flottningsförening 2 sidor Karl Lundström stämmer Nils Wikström i Fällfors angående en tjärdal. 5 sidor innehåller 3 lösa blad ( 7/3, 10/3) Karl Lundström stämmer Nils Wikström, Fältfors 2 sidor Utdrag ur dombok, Skellefteå tingslag. Förlikning mellan Nils Wikström och Karl Lundström Svea Hovrätts dom i mellan Karl Lundström och Byske älvs flottningsförening trasig 5 sidor. Bouppteckningar och arvsskiften från Karl Lundström i Fällfors Bouppteckning efter Anna Kajsa Andersdåtter i Fällfors 16 sidor Arvsutdelning och skifte efter Jacob Burman i Nide, Byske socken 3 sidor.

3 Bouppteckning efter Johan Ulrik Lundström från Malmberget. Avled i Fällfors 3 sidor Bouppteckning efter Simon Gustafsson i Fällfors. 2 sidor och Bouppteckning och arvsskifte efter hemmansägare Anders Nilsson i Krokliden 5 sidor Bouppteckningar efter Johan David Nyström i Jakobsfors. 2 sidor Bouppteckning efter Ida Viktoria Petter i Forsheden. 1 sida Bouppteckning efter Ida Viktoria Petter i Forsheden. 1 sida Auktionsprotokoll Auktionsprotokoll fastigheten 1/64 mantal Bränntjälliden nr 1. 1 sida Auktionsprotokoll. Auktion efter J U Lundström och A L Sundom från Malmberget. 6 sidor Offentlig auktion hos Sundbom i Klöverfors. 7 sidor Auktionsprotokoll C Lundqvist i Fällfors. Innehåller även Salubrev 1901, skuldebrev 1900, bouppteckning sidor Auktionsprotokoll hos Karl Lundqvist i Fällfors. 5 sidor Auktionsprotokoll efter David Nyström i Jakobsfors. 5 sidor Protokoll hållet vid auktion av växande gröda på Axel Holmlund o Co:o hemman i Blåfors Auktion på växande gröda i Forsliden. Lösöreköp Nils Wikström i Fällfors försäljer till gästgivare Karl Lundström. Lånesedel från 1916 med följer. 4 sidor H F Kristofferson o.h.h Olga Kristofferson i Fällfors försäljer till Karl Lundfors. 3 sidor H F Kristofferson och Olga Kristofferson i Fällfors försäljer till Karl Lundström. 3 sidor Axel och Simon Gustafsson i Lundfors försäljer sto och ko till Karl Lundström. 2 sidor Axel och Simon Gustafsson i Lundfors säljer sto och ko till gästgivaren Karl Lundström i Fällfors. 2 sidor Anders Sigfrid Nilsson i Fällfors försäljer till Rubin Hedström i Jakobsfors. 2 sidor Anders Sigfrid Nilsson, Fällfors försäljer till Rubin Hedström i Jakobsfors. 2 sidor Besvärsskrivelser angående kyrkplats i västra delen av Byske församling 29 sidor. Till aktarkivet.

4 Lantbruksverksamheten u.å. Kvitto från S E Markströms smidesverkstad i Fällfors Ansökan om nyodlingslån, Fällfors, Kartor. 7 sidor avräkningsnotor över mjölkleveranser till Skellefteortens mejeriförening Journal över djurbesättningen. 3 slaktlicenser Meddelande från Spannmåls och Utsädesaktiebolaget om utebliven leverans Licens för inköp från handlande av utsädesaktiebolaget om utebliven leverans Avräkningsnota över mjölkleveranser till Skellefteortens mejeriföreningen Avräkningsnota över mjölkleveranser till Skellefteortens mejeriföreningen Vidhäftat kvitto Inköpsnota från Fr Norman i Byske Inköpsnota från Fr Norman i Byske. Militärbanan Inskrivningsbok Order om inställelse Afskedspass för volontärer brev angående inryckningsdagen Förordnade till troppchef inom Skellefteå landstormsområde Kontrakt för reserv hemvärnsman Skogsbruket U.å: Leveransnota med Munksunds aktiebolag Köpekontrakt om tjärved Kontrakt om Sågtimmer med Krogh o Berlin, Örnsköldsvik st leveransnotor, Skellefteå tumningsföreningen Drivningskontrakt med Sävenäs Nya AB Försäljningslängd för träd på rot inom Jörns revir. Träddimensioner Avverkningsföreskrifter, Domänverket Tumsedel Wennman Träexport, Nordmaling Uppgift minidimensioner på timmer och ved från Sävenäs Nya AB. Förklaring på huggyxmärken Anbud å leverans av telefonstolpar till Telegrafverket Leveranskontrakt på timmer och ved med Munksunds Aktiebolag, Luleå Kontrakt på trävaruleverans med Scharins i Ursviken Leveransnoter med Scharins i Ursviken Leveranskontrakt med Robertsviks ångsåg Leveransnota på trävaror med Munksunds aktiebolag

5 st leveransnotor Robertsvik ångsåg Leveranota med Skellefteå tummningsförening Leveransnota med Överbottens tummningsförening Leveransnota med Skellefteå tummningsförening Leveransnotor. Arvidsjaurs flottningskontor Leveranskontrakt med A A Lindqvists efterträdare, Myrheden Kvittenser timmerhuggning, stubbning av kolmila kolbränning Kontrakt om vedleverans Utdrag ur protokoll från sammanträde med Västerbottens läns prövningsnämnd. Kolmilor av timmer från gamla hus Köpekontrakt på 494 träd Kontrakt om virkesleverans med Färjenäs Aktiebolag Kvitto på rotköp Rotköpskontrakt Köpekontrakt. Lundströms sterbhus med Sv Cellulosa Aktiebolaget Tummningsedel K A Forsén. Telegrafverket angående telefonfrågan i Byske Brev till GG Lundqvist angående stationen i Storbrännans placering Avskrift kontrakt mellan Hugo Rumar och Carl Lundström växelföreståndare Fällfors Kontrakt angående skötsel av växelstation med samtalsapparat för allmänheten och telegramexpedition Telefonabonnenter Fällfors Telefonabonnenter Byske Utdikningsföretag U å Avlöningslängd för deltagarna i Bränntjärnlidens dikningsföretag U å Förteckning över deltagarna Bränntjärnlidens dikningsföretag Kontrakt myrutdikningar och vattentappningar i Bränttjärnlidens by Brev från lantbruksingeniören Henning Wikström angående översända handlingar Anhållande om intyg för Jakob Öhlund och Petter Lundmark i samband utdikningsföretag till Lantbrukare AF Lindström Storbrännan Fällfors angående antagit kontrakt myrutdikningar och vattentappningar i Bränttjärnlidens by kort från Henning Wikström angående förlängning av myrutdikningsföretag

6 till AF Lindström angående myrutdikningsföretag Åkeriverksamhet Ansökan om fortsätt yrkesmässigtrafik Anhållande om linje sträckan Fällfors-Selet-Byske Kontrakt mellan Karl Lundström och Gammelbolidens vägförening Uppgift om provresor utförda under vintern Avskrift yttrade av A Petterson angående Lundströms ansökan om bensin tilldelning Kvitton Övrigt från Karl Lundström. Fällfors Lånereversal Malmberget Lånereversal Malmberget Betyg från länsmanskontoret i Byske st Deklarationsblanketter, debetsedlar o dylikt , 1921, Utdrag ur handelsregistret, Firman Karl Lundström "Antagningsbrev" Medlemsbok för Karl Lundström. Nykterhetsfolkets Sjuk- och begravningskassa. Stadgar Räkningar, kvitton och kvittenser "Antagningsbrev" Medlemsbok för Karl Lundström. Nykterhetsfolkets Sjuk- och begravningskassa. Stadgar Entreprenadkontrakt. Gästgiveri i Fällfors Diverse växlar, notor, och dylikt från banker Växlar mm angående lån till Folke Hallström Dagsverksbok. Dagsverksuppgifter om flera ortbor Johanna Wilhelmina Lundström medlemsbok i Övre Norrlands Erkända Centralsjukkassa Materialförteckningar och arbetsbeskrivning över värmeledingsanläggning uti bostadsbyggnad Kontakt om underjordisk bensinanläggning med Svensk-Engelska mineralolje Aktiebolaget (SHELL) Verifikation om ansökan för hantering av eldfarlig olja Aktiebrev nr 510 i Skelleftebladets nya aktiebolag. Kuponger Redbarhetsintyg från B Almqvist i Styckfors gällande Karl Lundström Blankett om anmälan av olycksfall. "Ren olycka". Skada vid skogsarbete Hyreskontrakt med Sven Svanberg i Byske Anteckningslista för prenumeration av Skelleftebladet. 12 Namn Kallelse till extra bolagsstämma i Västerbottens tryckeri ICA Almanacka Handlingar från K U Lundströms verksamhet som

7 Fjärdingsman. Fällfors Fjärdingsmansdistrikt 1919 maj Kungörelse om lösa hundar och kattor i markerna. Västerbotten läns jaktvårdsförening. Anslag 1 sida Dagbok över kommun utskylder, pensionsavgifter, kronoutskylder Häfte Kronoutskylder Fjärdingsmannans redovisningsräkning Indrivnings av pengar Utdrag ur bötesförteckning Beslut om införsel i avlöningen Handling om sökt person Utdrag ur bötesliggare. Trasigt. Kopierat Kassabok för kommunutskylder Utdrag ur protokoll, Byske kommunalfullmäktige Dagbok för kommunalutskylder. Handräckning. Borta blad Uppgifter om skatteindrivning inom Byske fjärdingsmansdistrikt Brev till landsfiskalen i Byske från Västerbottens läns hushållningssällskaps egnahemsnämnd Kvitto rörande inbetalningskort. Fällfors Meddelande från Kungl.Majts befallningshavande i Västerbottens län Kontakt för kungörelsebud Kassabok Fällforsskola Protokoll från Storbrännans skolrote Räkenskaper , Fakturabok Kladd/kreditbok Avräkningsbok/Personnamn Avräkningsbok/Personnamn Almanacka innehållande kladd/kreditbok Bokkladd/kredit Fakturabok Kaptialbok Koncept/Kassabok Avräkningsbok. Personnamn Varujournal/kreditbok. Varunamn, priser Brevkopiebok. 25 brev "Hushållskonto". Varunamn ( bl a "krossocker") Inventeringsbok över kvarliggande varor. Priser Kapitalbok Koncept/kasssabok

8 Kladd/kreditbok Kladd/kreditbok Koncept/kassabok

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. Klavreströms bruksarkiv. Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. Klavreströms bruksarkiv. Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior Serie D liggare och förteckningar: D I dagsverksjournaler och dagsverksböcker D II dagjournaler D III lantbruksjournaler

Läs mer

RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//54:1. Utskriftsdatum 2015-06-26 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND 54

RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//54:1. Utskriftsdatum 2015-06-26 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND 54 Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND 54 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND

Läs mer

Protokoll vid inventering av Viktor Jonssons arkiv, som togs omhand av Bro och Låssa Hembygdsförening vid auktionen i juni 1999.

Protokoll vid inventering av Viktor Jonssons arkiv, som togs omhand av Bro och Låssa Hembygdsförening vid auktionen i juni 1999. Protokoll vid inventering av Viktor Jonssons arkiv, som togs omhand av Bro och Låssa Hembygdsförening vid auktionen i juni 1999. 7 juli 2009 började Seija Ullgren och Gudrun Sandén arbetet med att sortera

Läs mer

Hur hittar jag mitt torp i arkiven?

Hur hittar jag mitt torp i arkiven? LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 2 Hur hittar jag mitt torp i arkiven? Anteckningar om fastighetsforskning Gunilla Lundberg Ehnström Andra reviderade upplagan, nätversion, 2008 (första upplagan

Läs mer

BJÖRNLUNDA KOMMUN 1863 1951

BJÖRNLUNDA KOMMUN 1863 1951 Sammanträdesdatum 1900 02 04 2 Val av ledamöter i bevillningsberedning 3 Val av fjärdingsman 4 Kommunaluppbörden samtidigt med kronouppbörden 5 Anställande av en person med uppdrag att verkställa desinfektion

Läs mer

Dombok för Bro Härads vinterting år 1774

Dombok för Bro Härads vinterting år 1774 Dombok för Bro Härads vinterting år 1774 Den 17 januari 1774 hölls laga vinterting med menige man och allmoge från Bro Härad i Tibble gästgivargård, av undertecknad häradshövding. Närvarande länsman Carl

Läs mer

Ättlingar till min mormors farmors farfar. Carl Svensson Rosendahl i Södra Västerselet, Vännäs fs

Ättlingar till min mormors farmors farfar. Carl Svensson Rosendahl i Södra Västerselet, Vännäs fs 1 (142) Ättlingar till min mormors farmors farfar Carl Svensson Rosendahl i Södra Västerselet, Vännäs fs Denna utredning är tänkt att innefatta samtliga ättlingar födda före 1940 till ovanstående person.

Läs mer

Årgång 7 Årsskrift 2005

Årgång 7 Årsskrift 2005 Årgång 7 Årsskrift 2005 Bränneriet Verksamheten Människorna Byggnaden Utgiven av Sandbybygdens Hembygdsförening 3 Fotona har välvilligt ställts till förfogande av Nils-Arne Andersson, Bengt Hansson, Inga

Läs mer

Förteckning upprättad 2007 av Niclas Rosenbalck

Förteckning upprättad 2007 av Niclas Rosenbalck Förteckning upprättad 2007 av Niclas Rosenbalck INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord : A1: Protokoll B1: Koncept på utgående brev D1: Aktieregister E1: Brev F1: Handlingar och utredningar i kanalbolagets verksamhet

Läs mer

BJÖRNLUNDA KOMMUN 1863 1951

BJÖRNLUNDA KOMMUN 1863 1951 Sammanträdesdatum 1911 01 28 1 Förlust av mångårig och aktad ledamot som med döden avgått 2 Justering av föregående protokoll 3 Rotelfördelning 4 Emottagande av debetsedlarna 5 Blankett för betalning av

Läs mer

NÅGOT UR SILLRE BYALAGS PROTO- KOLL- OCH RÄKENSKAPSBÖCKER 1876-2010 jämte UR LILL-GULLIKS UPPTECKNINGAR 1923-1939

NÅGOT UR SILLRE BYALAGS PROTO- KOLL- OCH RÄKENSKAPSBÖCKER 1876-2010 jämte UR LILL-GULLIKS UPPTECKNINGAR 1923-1939 NÅGOT UR SILLRE BYALAGS PROTO- KOLL- OCH RÄKENSKAPSBÖCKER 1876-2010 jämte UR LILL-GULLIKS UPPTECKNINGAR 1923-1939 Gullik Gulliksson (Lill-Gullik) på sin 80-årsdag hemma i Sillre 1974. Ivan Johnson 2010

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Protokoll januari 1913. Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammaren i Luleå den 2 januari 1913.

Protokoll januari 1913. Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammaren i Luleå den 2 januari 1913. Protokoll januari 1913 Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammaren i Luleå den 2 januari 1913. Närvarande: Herrar Bennet, Brändström, Danielsson, Edström, Fernlund, Gustafsson, Ljungberg och Sandström.

Läs mer

Protokoll januari 1909. Protokoll, förddt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 2 januari 1909.

Protokoll januari 1909. Protokoll, förddt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 2 januari 1909. Protokoll januari 1909 Protokoll, förddt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 2 januari 1909. Närvarande: Herrar Nordin, Thurfjell, Holmgren, Nordström, Lidgren, Palm, Pastor Hansson, Fru

Läs mer

Forska om samer. Digitala arkivkällor och litteraturtips. Forskningsarkivet Umeå universitetsbibliotek www.foark.umu.se

Forska om samer. Digitala arkivkällor och litteraturtips. Forskningsarkivet Umeå universitetsbibliotek www.foark.umu.se Forska om samer Digitala arkivkällor och litteraturtips Forskningsarkivet Umeå universitetsbibliotek www.foark.umu.se Svenskt fjäll- och samemuseum, Jokkmokk www.ajtte.com Denna publikation ingår i Forskningsarkivets

Läs mer

Kvarteret KLIPPAN Qvadranten nr 41

Kvarteret KLIPPAN Qvadranten nr 41 Kvarteret KLIPPAN Qvadranten nr 41 Av Willum Jensen Under 1860-70 talet diskuterades mycket om köpingens utvidgning, i samband med att Hallsberg-Motala Mjölby Järnvägs AB hade köpt upp jord från Komministerbostället,

Läs mer

Protokoll april 1914

Protokoll april 1914 Protokoll april 1914 Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 1 april 1914. Närvarande: Herrar Fagerlin, Rosengren, Hellstén och Lindgren. 1. Protokollet för den 6 februari föredrogs

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

1 D:\Kungörelser\Aktuella 2005\Slutliga\in-Majt 1811.doc Skapat den 05-01-10 10:19 Senast utskrivet 05-01-10 16:20

1 D:\Kungörelser\Aktuella 2005\Slutliga\in-Majt 1811.doc Skapat den 05-01-10 10:19 Senast utskrivet 05-01-10 16:20 Svensk Författningssamling 1811 Kungl. Maj:ts kungörelser i sammandrag Låssa kyrkas arkiv Innehållsförteckning för 1811 ******************************************************** Plakat om fyra solenna tacksägelse-

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN. vid Linnéuniversitetet - Växjö -

FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN. vid Linnéuniversitetet - Växjö - FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN vid Linnéuniversitetet - Växjö - av Niclas Rosenbalck Växjö, 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Sidan: 1 8 Serie A Fastighetshandlingar 9 A I Faste- och vittnesbrev 10 A II

Läs mer

Protokoll augusti 1913. Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 29 augusti 1913.

Protokoll augusti 1913. Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 29 augusti 1913. Protokoll augusti 1913 Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 29 augusti 1913. Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Thurfjell, Brändström, Aurén, Lindquist,

Läs mer

c,ä.nosarkiv Handskriftsamlingen Nationalbiblioteket

c,ä.nosarkiv Handskriftsamlingen Nationalbiblioteket c,ä.nosarkiv Handskriftsamlingen Nationalbiblioteket I rrnehåan-sftlrt e ckrrlng Inledntng Gerknäs gårds arklv Sesta gårds arklv Kiala gårds arkiv Frugårds arklv Olkkala gårds arkiv Notsþ gårds arklv Register

Läs mer

http://user.tninet.se/~gek102c/byn.html Register

http://user.tninet.se/~gek102c/byn.html Register Historiska notiser http://user.tninet.se/~gek102c/byn.html Sida 1 av 6 Register Nr 1 Vånafjärdens by. Nr 2 Nr 3 Nr 4 del 1 Nr 4 del 2 Nr 4 del 3 Nr 5 Följande citat är hämtat från Buraeus karta över Vånafjärdens

Läs mer

GNESTA MUNICIPALSAMHÄLLE 1883 1954

GNESTA MUNICIPALSAMHÄLLE 1883 1954 Sammanträdesdatum 1884 02 23 1 Förslag till ändring av brandstadga 2 Utlysande av möte ang förslag till förändrad brandstadga Sammanträdesdatum 1884 07 20 1 Val av ledamot och suppleant i byggnadsnämnden

Läs mer

fullt motsvarig, likvärdig, träffande; av rättslig betydelse

fullt motsvarig, likvärdig, träffande; av rättslig betydelse Ordlista Över vanliga ord och uttryck inom domstolsväsendet ad acta adekvat advokat akt aktuarie allmän domstol allmän förvaltningsdomstol allmän handling allmänna medel allmänt åtal allmän underrätt allmän

Läs mer

Protokoll januari 1910. Protokoll, fördt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 3 januari 1910.

Protokoll januari 1910. Protokoll, fördt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 3 januari 1910. Protokoll januari 1910 Protokoll, fördt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 3 januari 1910. Närvarande: Herrar Nordin, Thurfjell, Lidgren, Nordström, Holmgren, Palm, Fru Fagerlin och Domprosten

Läs mer

AB LARSSON & KJELLBERG

AB LARSSON & KJELLBERG AB LARSSON & KJELLBERG - en sammanfattning av 130 års verksamhet Under så många som 130 år har mycket hänt och många dokument skapats. Personliga minnen kan finnas från senare tid men för de första åren

Läs mer

OLOF O:SON GAVELIN, BONDE,

OLOF O:SON GAVELIN, BONDE, Ernst Gavelin Järfälla 1994-1999 ANTAVLA FÖR OLSFOLKET I MALGOVIK OCH OM SLÄKTNAMNET GAVELIN 1999-08-11 Den förste Hermods-studenten och akademikern i Malgovik blev Thorbjörn Eliasson. Han var född 1910

Läs mer

A E Lundgrens krönika. Version 2.3 PUL; maj 2009

A E Lundgrens krönika. Version 2.3 PUL; maj 2009 A E Lundgrens krönika. Version 2.3 PUL; maj 2009 Sid 1 (26) Anders Ephraim Lundgren 1821 1879 AE är i familjetraditionen enbart nämnd som stadsfiskal i Strömstad1. Eftersom så lite var känt om honom blev

Läs mer

Kapitel - 10. Hällekils vårdhem

Kapitel - 10. Hällekils vårdhem Kapitel - 10 Hällekils vårdhem Hällekils herresäte historia Vårdhemmet i Hällekil har under långa tider varit i händelsernas centrum i byn. Det har också varit en arbetsplats som gett arbetstillfällen

Läs mer