INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. Klavreströms bruksarkiv. Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. Klavreströms bruksarkiv. Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior"

Transkript

1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior Serie D liggare och förteckningar: D I dagsverksjournaler och dagsverksböcker D II dagjournaler D III lantbruksjournaler D IV naturajournaler D V orderböcker D VI inventarieböcker D VII tillverknings- avsändnings- och försäljningsjournaler D VIII avsändningsjournaler D IX malmjournaler D X tillverkningsjournaler D XI minnesjournaler/konceptavräkningar D XII övriga liggare och journaler Serie F ämnesordnade handlingar: F I C J Ekströmers excerpter och manuskript till brukets historia F II kataloger och priskuranter F III kartor och ritningar F IV fastighetshandlingar F V försäkringar F VI årsberättelser och bokslut F VII pensionsstiftelser F VIII järnvägsbygget Växjö-Klavreström F IX övriga handlingar Serie G räkenskaper: G I avräkningsböcker G II kapitalböcker G III huvudböcker G IV dagböcker G V avlöningsböcker, avlöninsglistor G VI journaler G VII kassaböcker G VIII memorialböcker G IX försäljningsjournaler G X inköpsböcker G XI fakturaböcker G XII specialböcker G XIII årsräkenskaper för ladugården/kobesättningen G XIV övriga räkenskaper Sidan:

3 Ydrehammars arkiv Innehållsförteckning Serie A I protokoll Serie F I övriga handlingar Serie G räkenskaper: G I dagböcker - G II huvudböcker

4 Förord Genom testamentariskt förordnande av Carl Johan Ekströmer överlämnades hösten 98 till Högskolan i Växjö de arkivalier som förvarades i det gamla brukskontoret i Klavreström. Huvuddelen utgjordes av Klavreströms järnbruksarkiv jämte handlingar från till bruket hörande verksamheter: ett mindre arkivbestånd härrör från Ydrehammars bruk. Klavreströms järnbruk grundades 76. Från de första decennierna finns i arkivet inte några handlingar bevarade, men från 775 är serierna av avräkningsböcker och kapitalböcker bevarade i stort sett intakta. Materialet i övrigt består i första hand av räkenskaper och dagböcker och täcker tiden fram till 970, då bruket överläts till nya ägare av Carl Johan Ekströmer. Arkivet stannade emellertid kvar i Ekströmers ägo och var genom dennes försorg välordnat och i påfallande gott skick. Ekströmer har med utgångspunkt i arkivet även bedrivit mycket omfattande forskningar i brukets historia. Åtskilligt av detta är publicerat medan annat förelåg i manuskriptform vid Ekströmers bortgång 98 och har inlemmats i arkivbeståndet, liksom pärmar med excerpter som har samband med forskningsarbetet. Arkivet har vid Högskolan ordnats och förtecknats av fil. stud. Lennart Johansson. Växjö i februari 984 Lars-Olof Larsson

5 KLAVRESTRÖMS BRUKSARKIV

6 SERIE B KOPIEBÖCKER: B I B II Brevkopier Fakturakopior

7 ARKIV 4 BREVKOPIOR B I Serien inbunden. De flesta volymerna är mer eller mindre skadade ifrån aug. 89 till 9 juni 894 ifrån 7 nov. 895 till 7 aug. 896 ifrån 7 aug. 896 till jan. 897 ifrån 9 aug. 897 till 6 jan. 898 ifrån 6 jan. 898 till febr. 899 ifrån aug. 898 till febr. 899 ifrån 4 febr. till 4 sept. 899 ifrån 4 sept. 899 till 4 febr. 900 ifrån okt. 900 till april 90 ifrån 4 april till 8 nov. 90 ifrån 5 juli 90 till 8 febr. 90 ifrån okt. 90 till juni 904 ifrån 5 juli till nov. 905 ifrån 6 april till sept. 906 ifrån sept. 906 till febr. 907 ifrån febr. 907 till 7 juli 907 ifrån 4 dec. 907 till 0 maj 908 ifrån 6 febr. till maj 9 ifrån 4 juni 9 till aug. 9 ifrån 4 febr. 95 till 7 april 96 ifrån 8 april till sept. 96 ifrån 9 jan. 95 till aug. 96 ifrån 5 maj 899 till sept. 908; innehåller rapporter

8 ARKIV 5 BREVKOPIOR B I ifrån 6 okt. 908 till nov. 9; innehåller rapporter ifrån 0 maj 90 till 9 febr. 9; ospecifierad brevkopiebok

9 ARKIV 6 FAKTURAKOPIOR B II Serien inbunden. De flesta volymerna är mer eller mindre skadade ifrån maj 874 till febr. 880; pärmen trasig ifrån 9 aug. 89 till aug. 894 ifrån aug. 894 till 9 maj 895 ifrån april 896 till dec. 896 ifrån 4 sept. 897 till 0 febr. 898 ifrån sept. 898 till 4 mars 899 ifrån 0 okt. 899 till 9 aug. 900 ifrån april 90 till nov. 90 ifrån nov. 90 till 7 maj 90 ifrån nov. 90 till 7 maj 90 ifrån 8 nov. 90 till maj 90 ifrån 6 okt. 904 till 5 april 905 ifrån 4 jan. till 9 juli 906 ifrån 9 juli till nov. 906 ifrån 0 april till 4 sept. 907 ifrån 5 sept. till 7 dec. 907 ifrån juni till 6 okt. 908 ifrån juli till 4 dec. 909 ifrån dec. till 0 dec. 909

10 7 SERIE D LIGGARE OCH FÖRTECKNINGAR: D I D II D III D IV D V D VI D VII D VIII D IX D X D XI D XII dagsverksjournaler och dagsverksböcker dagjournaler lantbruksjournaler naturajournaler orderböcker inventarieböcker tillverknings- avsändnings- och försäljningsjournaler avsändningsjournaler malmjournaler tillverkningsjournaler minnesjournaler/konceptavräkningar övriga liggare och journaler Observera: Vissa av volymerna som ingår i serie D skulle man lika gärna ha kunnat kalla räkenskaper. Jag har under serie D placerat böcker och journaler, som redovisar siffror i berättande form, d.v.s. böckerna består inte endast av siffror, utan dessa siffror ingår i en oftast löpande text. I serie G innehåller böckerna endast siffror.

11 ARKIV 8 DAGSVERKSJOURNALER OCH DAGSVERKSBÖCKER D I Volymerna -4 är häften och volymerna 5-49 är inbundna. Se även serie D III och G V där vissa uppgifter om dagsverken kan förekomma. a b Volymen återfanns i Lessebo bruksarkiv 008. Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Rörande lejda arbetare Nr

12 ARKIV 9 DAGSVERKSJOURNALER OCH DAGSVERKSBÖCKER D I Nr Nr Nr Innehåller även löneuppgifter Vid Kolshults gård

13 ARKIV 0 DAGJOURNALER D II Serien inbunden Pärmen trasig Pärmen trasig Pärmen trasig

14 ARKIV LANTBRUKSJOURNALER D III Serien inbunden

15 ARKIV NATURAJOURNALER D IV Serien inbunden. Serien innehåller uppgifter om vad bruksarbetarna fick ut i naturaersättning ifrån sept. 907 till 5 juni 94 ifrån 5 juni 94 till 5 juni 98 ifrån 5 juni 98 till 6 maj 95 ifrån 8 maj 95

16 ARKIV ORDERBÖCKER D V Serien inbunden juli 89 till maj 896 juni 896 till juni 900 juli 900 till juli 90 juli 90 till febr. 904; pärmen trasig febr. 904 till juli 906 sept. 909 till maj 9 maj 9 till febr. 9 För fjäderhammaren

17 ARKIV 4 INVENTARIEBÖCKER D VI Serien inbunden ospecifierad För bruket För bruket Rörande kapitaltillgången vid olika enheter jan. 9; för mekaniska verkstaden och gjuteriet jan. 9; för mekaniska verkstaden och gjuteriet jan. 9; för verkstaden jan. 94; för verkstaden jan. 95; för lagret del I jan. 95; för lagret del II dec. 95; för verkstaden dec. 96 och dec. 97; för verkstaden dec. 98 och dec. 99; för verkstaden dec. 90; för förrådet Rörande inventarier i de olika rummen och byggnaderna ifrån okt. 9; rörande kapitaltillgången vid olika enheter Rörande brukets olika enheter, även uppgifter om maskiners inköpspris och dylikt Inventariebok för vad som tillverkades och vad som kunde tillverkas vid bruket

18 ARKIV 5 TIILLVERKNINGS-, AVSÄNDNINGS- OCH FÖRSÄLJNINGSJOURNALER D VII Serien inbunden. Jämför serie D VIII och D X

19 ARKIV 6 AVSÄNDNINGSJOURNALER D VIII Serien inbunden. Se även serie D VII Virkesavsändningskladd till okt. 885; avsändningsbok för verkstaden Rörande virkesavsändningar; innehåller uppgifter om virkesavsändningar trots att det står dagsverksbok på pärmen till 9 sept. 898; rörande gjuteriet ifrån 8 april 90 till 5 juni 904; över avsänt gjutgods ifrån 5 juni 904 tioll 8 aug. 905; över avsänt gjutgods ifrån 9 aug. 905; över avsänt gjutgods till okt. 908; över avsänt gjutgods ifrån okt. 908; över avsänt gjutgods över avsänt gjutgods

20 ARKIV 7 MALMJOURNALER D IX Serien inbunden

21 ARKIV 8 TILLVERKNINGSJOURNALER D X Serien inbunden. Se serie D VII. Serien innehåller uppgifter om tackjärns- och gjuteritillverkningen Pärmen trasig

22 ARKIV 9 MINNESJOURNALER/KONCEPTAVRÄKNINGAR D XI Serien inbunden. Jämför med serie G I Endast minnesjournal Endast konceptavräkning Endast konceptavräkning

23 ARKIV 0 ÖVRIGA LIGGARE OCH FÖRTECKNINGAR D XII Serien inbunden Blåsningsjournal Registrationsjournal Register, troligen upprättat vid mitten av 800-talet ifrån juli 868; ankomna rekvisitioner och avsända brev Virkes- och sågningsjournal Journal vid mekaniska verkstaden Vågkladd Gjutkladd Journal vid mekaniska verkstaden Arbetsbok vid mekaniska verkstaden till april 884; registrationsbok Timjournal vid mekaniska verkstaden ifrån sept. 905; journal över spannmålsutlämningen ifrån juni 907; journal över utlämnade järnvaror Journal över utlämnade järnvaror Journal Journal Provmjölkningsjournal Provmjölkningsjournal Postbok för Braås mejeriförening Anteckningsbok för sågtimmer , , 96-96; förteckning över minderåriga arbetare

24 ARKIV ÖVRIGA LIGGARE OCH FÖRTECKNINGAR D XII ? ospecifierad 96 ospecifierad ospecifierad ospecifierad Liggare rörande livsmedelsnämnden Diverse anteckningar ifrån okt. 96; postbok för Klavreströms bruk ifrån okt. 98 till mars 99; postbok för Klavreströms bruk april till sept. 99; postbok för Klavreströms bruk Offerter ifrån juli 90; journal över utlämnade trävaror Smältningsrapporter Smältningsrapporter Uppgifter över olycksfall Aktiebok Aktiebok Förteckning över arbetarna Förteckning över arbetarna Förteckning över bostäderna

25 SERIE F ÄMNESORDNADE HANDLINGAR: F I F II F III F IV F V F VI F VII F VIII F IX C J Ekströmers excerpter och manuskript till brukets historia kataloger och priskuranter kartor och ritningar fastighetshandlingar försäkringar årsberättelser och bokslut pensionsstiftelser järnvägsbygget Växjö-Klavreström övriga handlingar

26 ARKIV C J EKSTRÖMERS EXCERPTER OCH MANUSKRIPT TILL BRUKETS HISTORIA F I Serien förvarad i kapsel om ej annat anges. Serine innehåller uppgifter som C J Ekströmer själv arbetat fram, och ahndlingar som av honom placerats i arkivkapslar. Dessa arkivkapslar är väl ordnade, oftast med en arkivförteckning till varje kapsel Uppgifter rörande bruksfolk; förvarad i pärm Uppgifter om smeder och diverse data från 850-talet; förvarad i pärm Uppgifter om bruket för år 867; uppgifter om masmästarsläkten; förvarad i pärm Brukets historia; förvarad i pärm Arkivhandlingar Brandförsäkringar Torpsyner och torparkontrakt Torpsyner och torparkontrakt Arrendekontrakt och andra handlingar Handlingar angårende Enghult, Lidbohult, Kvarnen, Herrgården och Nottebäcks kyrka Köpehandlingar och avstyckningar Diverse koncept: bruksfolk, krakeborn, jaktkontrakt m.m.

27 ARKIV 4 KATALOGER OCH PRISKURANTER F II ospecifierad ospecifierad ospecifierad ospecifierad ospecifierad Katalog över ventilationsmaterial Huvudkatalog juli 97; huvudkatalog augusti 99; huvudkatalog augusti 99; huvudkatalog; förvarad i pärm Katalog över värmepannor Kataloger och priskuranter; förvarade i kapsel

28 ARKIV 5 KARTOR OCH RITNINGAR F III Volymerna - är placerade på översta hyllan. se även serie F IV fastighetshandlingar. 4 Olika kartor, bland annat plankartor, skogskartor, fastighetskartor och bebyggelsekartor Ritningar, de flesta rör ombyggnader på bruket Ritningar rörande byggnationer och tillverkat material; förvarade i kapsel Beskrivning till kartor; register; inbunden

29 ARKIV 6 FASTIGHETSHANDLINGAR F IV Serien förvarad i kapsel. Se även serie F III och F I. Handlingar rörande ägoskiften, avstyckningar; vissa inteckningsprotokoll, gravationsbevis och handlingar rörande fastighetsköp Handlingar rörande ägoskiften och avstyckningar; vissa köpebrev och handlingar rörande Norrhults skogelag

30 ARKIV 7 FÖRSÄKRINGAR F V Se även F I: talet Försäkringsuppgifter; pärm Försäkringsbesked, bland annat brandförsäkringar; förvarad i kapsel

31 ARKIV 8 ÅRSBERÄTTELSER OCH BOKSLUT F VI Serien innehåller uppgifter som på ett eller annat sätt anknyter till brukets årsredovisning och bokslut, det vill säga handlingar såsom revisionsberättelser, deklarationer, årsredovisningar etc Styrelseprotokoll; inbunden till 4 febr. 958; styrelseprotokoll; vissa siffergranskningar; inbunden ifrån 5 maj 958; styrelseprotokoll; uppgifter om Egnahems AB och Ydre hammare; förvarad i pärm Bolagsstämmoprotokoll; styrelseberättelse och revisionsberättelse med mera; inbunden Bolagsstämmoprotokoll; styrelse- och revisionsberättelse med mera; inbunden Bolagsstämmoprotokoll; styrelse- och revisionsberättelse med mera; även uppgifter för Egnahems AB; förvarade i pärm Bolagsstämmoprotokoll; styrelse- och revisionsberättelse med mera; förvarade i pärm Uppgifter rörande bokslutet och årsredovisningen; förvarade i pärm Kostnadsbokföring; förvarad i pärm till mars 964; bokslut; förvarade i kapsel

32 ARKIV 9 ÅRSBERÄTTELSER OCH BOKSLUT F VI 9 0 ) Bokslut / bilagor ) Bilaga till bokslut / 968 och / 969 ) Siffergranskning ) Budget ) Omkostnader 94-48, 959 6) Styrelseberättelser ) Kontoplaner 8) Låneräntor ) Medlemsavgifter 0) Debet- och kredituppgifter ) Deklarationer 9-6 ) Debetsedlar och skattekort Volymerna 9 och 0 är förvarade i kapslar

33 ARKIV 0 PENSIONSSTIFTELSER F VII Serien inbunden om ej annat anges Räkenskapsbok för manufaktursmeds- och hammarsmedskassorna i Kronobergs län ifrån nov. 905; kassabok för Ekströmers understödsfond (+ ett antal lösblad och verifikationer) ifrån nov. 905; protokollsbok för Ekströmers understödsfond till mars 968; kassabok för AB Klavreströms bruks fria pensionsstiftelser Protokollsbok för AB Klavreströms bruks fria pensionsstiftelse ) Handlingar rörande den fria pensionsstiftelsen ) Handlingar rörande Ekströmers pensionsstiftelse ) Utdelningslistor, protokoll och verifikationer för manufaktursmeds- och hammarsmedskassorna; förvarad i kapsel

34 ARKIV JÄRNVÄGSBYGGET VÄXJÖ-KLAVRESTRÖM F VIII Serien förvarad i kapsel Handlingar rörande järnvägsbygget Växjö- Klavreström

35 ARKIV ÖVRIGA HANDLINGAR F IX Serien förvarad i kapsel. Äldre handlingar, mesatdels fråns lutet av 800-talet; innehåller bland annat uppgifter till bergmästarämbetet i nionde distriktet från 87 och framåt; förslag rörande sulfitfabrik vid järnbruket; uppgifter om järnvägen Sävsjöström-Nybro från 87; handlingar rörande släkten Ugglas köp och arvskiften; plankarta över Klavreström år 900; auktionsprotokoll och kontrakt med smeder och mjölnare; kostnadsförslag för järnväg mellan Lammhult- Sävsjöström med mera ) Mutsedlar och uppgifter om malmtägtsfält ) Protokollsböcker: Nottebäcks föreläsningsförening , Klavreströms bostadsrättsförening och företagsnämnden 950- och 960- talet Handlingar rörande: ) Dammröteersättningar och dammrötekontrakter ) Övre Mörrumsåns kraftverksförening ) Avtal mellan Klavreströms bruk och Norrahammars bruk 4) Norrhults mejeriförening 5) Ångpannorna, bland annat tre protokolls- och anteckningsböcker Handlingar rörande: ) Betyg och anställningar ) Reglering av Björnsjön (Storsjön och Lillsjön) ) Koncessioner angående el-ledningar Handlingar rörande: ) Växjö-Åseda-Hultsfred järnväg; förslag till ombyggnad till normalspår 944 ) Rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap ) Verkskyddsplaner, 4 st 4) Bouppteckning efter kammarherren Clas Hind. Stedt Handlingar rörande: ) Hornsborg, bland annat deklarationer och bokslut ) Brand vid Klavreströms bruk den 9/ 954 ) Äldre patent (ej gällande) 4) Kontrakt för gjuteriet med mera (ej gällande)

36 ARKIV ÖVRIGA HANDLINGAR F IX Handlingar rörandee: ) Göteborgskontoret; korrespondens med Y. Jacobsson och A. Zandhers åren ) Lån, inteckningar och reverser ) C.J. Ekströmers privata anteckningar ) Mantalslängder 99-, 95 och 90 ) Handlingar rörande provning av pannor; vissa patent för pannor och deras tillbehör Statistik som skickats till kommerskollegium och SCB; olycksfallsstatistik och naturakort ) Kontrakt på virkesleveranser och massaved (ej gällande) ) Äldre försäljningskontrakt ) Månadsrapporter för elkraften ) Ingenjör F. Rabe; Royalties 5) Garanti på värmepannor 96 6) Arbetsmarknadsstyrelsen; uppskovsärenden 7) Handlingar rörande minderåriga arbetare 9 och framåt 9) Handlingar rörande riksförsäkringsanstalten 0) Handlingar rörande kontrakten med ingenjör Öhman i sundsvall ) Annonsavdrag ) Registreringsbevis Tulifaverken 959 ) Tulifaverken, registreringsärenden 96 ) Tal och föredrag ) P.M. och rapporter angående driften ) 689 aktier i Växjö-Virserums järnvägs AB 4) Handlingar rörande försäljningsbolaget 5) Handlingar rörande en konferens om småhusvärme, som hölls i Klavreström 96 6) Handlingar rörande skogsägarföreningen ) Räkningar och verifikationer från 870-talet ) Avtal med Sydkraft; bolagsordning för Klippan 96 ) Handlingar som enligt fascikelomslaget skulle vara placerade i kassavalvet, innehåller bland annat patenthandlingar 4) Olika handlingar som placerats i en volym av C.J. Ekströmer; innehåller bland annat brev 5) Udda handlingar

37 4 SERIE G RÄKENSKAPER: G I G II G III G IV G V G VI G VII G VIII G IX G X G XI G XII G XIII G XIV avräkninsgböcker kapitalböcker huvudböcker dagböcker avlöningsböcker, avlöninsglistor journaler kassaböcker memorialböcker försäljningsjournaler inköpsböcker fakturaböcker specialböcker årsräkenskaper för ladugården/kobesättningen övriga räkenskaper

38 ARKIV 5 AVRÄKNINGSBÖCKER G I Serien inbunden. Se även serie D II, D XI och volym G II:9. Volymerna -8 kallas egentligen för bruksböcker, men innehållet är nästan identikst med en vanlig avräkningsbok

39 ARKIV 6 AVRÄKNINGSBÖCKER G I Pärmen trasig Del I Del II; pärmen trasig

40 ARKIV 7 AVRÄKNINGSBÖCKER G I

41 ARKIV 8 AVRÄKNINGSBÖCKER G I Första halfåret Andra halfåret

42 ARKIV 9 AVRÄKNINGSBÖCKER G I Del I Del II Del I Del II Del I Del II Del I Del II Del I Del II Del I Del II Del I Del II Del I Del II Del I Del II Del I Del II Del I Del II Del I

43 ARKIV 40 AVRÄKNINGSBÖCKER G I Del II Del I Del II Del I Del II Del I Del II Del I Del II Del I Del II

44 ARKIV 4 AVRÄKNINGSBÖCKER G I

45 ARKIV 4 KAPITALBÖCKER G II Serien inbunden Pärmen trasig Pärmen trasig

46 ARKIV 4 KAPITALBÖCKER G II Pärmen trasig Både specialbok och kapitalbok Både specialbok och kapitalbok Både specialbok, avräkningsbok och kapitalbok Både specialbok och kapitalbok Både specialbok och kapitalbok

47 ARKIV 44 KAPITALBÖCKER G II

48 ARKIV 45 KAPITALBÖCKER G II första halfåret Andra halfåret

49 ARKIV 46 KAPITALBÖCKER G II

50 ARKIV 47 KAPITALBÖCKER G II

51 ARKIV 48 KAPITALBÖCKER G II

52 ARKIV 49 HUVUDBÖCKER G III Serien inbunden ifrån okt. 96 till mars 96 ifrån april 96 till mars 96 ifrån april 96 till mars 964

53 ARKIV 50 DAGBÖCKER G IV Serien inbunden. Volymerna -8 är på grund av sin otympliga form placerade på översta hyllan

54 ARKIV 5 DAGBÖCKER G IV

55 ARKIV 5 AVLÖNINGSBÖCKER, AVLÖNINGSLISTOR G V Serien inbunden om ej annat anges. Se även serie D XII, D I och volym F IX: börjar nov. 875; Arbetsräkningar vid mekaniska verkstaden; häfte Arbetsstatistik Arbetsstatistik Arbetsstatistik Arbetsstatistik för gjuteriet Arbetsstatistik för verkstaden ifrån nov. 97 till mars 98; avlöningsbok för verkstaden ifrån april till juli 98; avlöningsbok för verkstaden ifrån juli till sept. 98; avlöningsbok för verkstaden ifrån okt. 98 till jan. 99; avlöningsbok för verkstaden ifrån jan. till april 99; avlöningsbok för verkstaden ifrån april till aug. 99; avlöningsbok för verkstaden ifrån aug. till nov. 99; avlöningsbok för verkstaden Avlöningslistor och statistikkort, , 9-940, för tjänstemännen och ; förvarade i kapsel Avlöningslistor och statistikkort för tjänstemännen; förvarade i kapsel Avlöningslistor och statistikkort för bland annat lantbruket, skogen och byggnadsarbetare; förvarade i kapsel Avlöningslistor och statistikkort för bland annat industrin, lantbruket, skogen och byggnadsarbetare; förvarade i kapsel Avlöningslistor och statistikkort för skogen, lantbruket, Hornsborg och byggnadsarbetare; förvarade i kapsel

56 ARKIV 5 AVLÖNINGSBÖCKER, AVLÖNINGSLISTOR G V Avlöningslistor och statistikkort för gjuteriet och verkstaden; förvarade i pärm Avlöningslistor och statistikkort för skogen, gjuteriet, sågen, verkstaden, Hornsborg och byggnadsarbetare; förvarade i kapsel (Lantbruket) Avlöningslistor och statistikkort för skogen, gjuteriet, verkstaden, Hornsborg och byggnadsarbetare; förvarade i kapsel Statistikkort för verkstaden och gjuteriet; förvarade i pärm Statistikkort för verkstaden och gjuteriet; förvarade i pärm Avlöningslistor och statistikkort för bland annat skogen , helgdagsersättning och semesterersättning ; förvarade i kapsel Lönekort; förvarade i pärm Löneuppgifter; förvarade i pärm

57 ARKIV 54 JOURNALER G VI Serien inbunden Del I Del II Del I Del II Del I Del II Del II

58 ARKIV 55 JOURNALER G VI

59 ARKIV 56 KASSABÖCKER G VII Serien inbunden , ; står felaktigt 9 på pärmen. De nämnda åren är sporadiskt antecknade; kan möjligen vara en kladdbok.

60 ARKIV 57 MEMORIALBÖCKER G VIII Serien inbunden

61 ARKIV 58 FÖRSÄLJNINGSJOURNALER G IX Serien inbunden. Se även serie D VII till mars 957

62 ARKIV 59 INKÖPSBÖCKER G X Serien inbunden ifrån juni 98 till juni 99 börjar juli 99

63 ARKIV 60 FAKTURABÖCKER G XI Serien inbunden Del I Del II Del I Del II börjar juli 97

64 ARKIV 6 SPECIALBÖCKER G XII Serien inbunden. Se även volymerna G II: endast sporadiska anteckningar

65 ARKIV 6 ÅRSRÄKENSKAPER FÖR LADUGÅRDEN/KOBESÄTTNINGEN G XIII Serien inbunden Rörande ladugården vid Boskvarn Rörande ladugården vid Boskvarn Rörande ladugården vid Boskvarn Rörande ladugården vid Boskvarn Rörande ladugården vid AB Klavreströms bruk Rörande ladugården vid AB Klavreströms bruk Rörande ladugården vid AB Klavreströms bruk Rörande kobesättningen vid Boskvarn Rörande kobesättningen vid Boskvarn Rörande kobesättningen vid Boskvarn Rörande kobesättningen vid AB Klavreströms bruk Rörande kobesättningen vid AB Klavreströms bruk

66 ARKIV 6 ÖVRIGA RÄKENSKAPER G XIV Serien inbunden om ej annat anges Ospecifierade räkenskaper; i dåligt skick Ospecifierade räkenskaper börjar nov. 89; disponentkassabok för Klavreströms bruk; även lösblad Disponentkassabok för Klavreströms bruk; även lösblad ifrån okt. 904 till juli 905; konceptkassabok ifrån juli 905 till febr. 907; konceptkassabok ifrån mars 907 till sept. 908; konceptkassabok Växelbok 9 till juni 94, 97 till april 98; växelbok Dagbok, ospecifierad Förlagskassabok till mars 95; förlagskassabok Förlagskassabok börjar april 909; kassabok Klavreströms bruk Kassabok Klavreströms bruk Statistik över tillverkade enheter Vinst- och förluststatistik Kontantförsäljningsbok Räkenskaper för Klavreströms Egnahems AB Räkenskaper för Klavreströms Egnahems AB Räkenskaper för Klavreströms Egnahems AB Räkenskaper för Klavreströms Egnahems AB Räkenskaper för Klavreströms Egnahems AB

67 ARKIV 64 ÖVRIGA RÄKENSKAPER G XIV Räkenskaper för Klavreströms Egnahems AB Dagbok för Klavreströms bostadsrättsförening ifrån dec. 958 till mars 960; dagbok för Klavreströms bostadsrättsförening Bokslutsmemorial Fördelade omkostnader Olika sifferuppgifter; förvarade i pärm ifrån 5 aug. till 7 dec. 955; kreditkassabok ifrån aug. 956 till maj 958; försäljningsjournal ifrån aug. 956 till maj 958; inköpskournal ifrån april 959 till mars 96; dagbok för Klavreströms försäljningsbolag Kontraböcker, 7 st; förvarade i kapsel

68 YDREHAMMARS ARKIV 65

69 66 YDREHAMMARS ARKIV: Serie A I Serie F I Serie G Protokoll Övriga handlingar Räkenskaper

70 ARKIV Ydrehammars arkiv PROTOKOLL A I Se även serie F VI där det för senare år finns vissa uppgifter om Ydrehammare ifrån 5 dec. 96 till 6 juni 957; protokollsbok förd vid bolagsstämmorna; innehåller även styrelse- och revisionsberättelse till 0 sept. 96; protokollsbok förd vid bolagsstämmorna; innehåller även styrelse- och revisionsberättelse ifrån 5 dec. 96 till 0 nov. 950; styrelseprotokoll

71 ARKIV 68 Ydrehammars arkiv ÖVRIGA HANDLINGAR F I Förvarade i kapsel. Handlingar rörande skogarna ) Syneprotokoll ) Relaxer (dödandet av inteckning i en viss del av den intecknade fastigheten) ) Registreringsbevis 4) Registreringsärenden 5) Protokoll över ångpannebesiktningar 6) Intyg rörande den elektriska anläggningen 7) Hypotekslån, + vissa gravationsbevis och lagfartsprotokoll 8) Deklarationer ) Handlingar rörande Fruhammars skattlagda vattenmjölkvarn i Norra Vi socken 0) Inteckningsprotokoll och övriga handlingar rörande Ydrehammars inlösta lån ) Diverse papper

72 ARKIV 69 Ydrehammars arkiv HUVUDBOK G I Serien inbunden. börjar nov. 97; huvudbok Huvudbok Huvudbok Huvudbok Huvudbok Huvudbok

73 ARKIV 70 Ydrehammars arkiv DAGBOK G II Serien inbunden ifrån 7 nov. 94 till okt. 97; dagbok börjar sept. 97; dagbok; ett antal verifikationer till okt. 96; dagbok

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. J A Göths arkiv. Serie B kopieböcker: Brevkopior. Serie C dagböcker Dagböcker

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. J A Göths arkiv. Serie B kopieböcker: Brevkopior. Serie C dagböcker Dagböcker INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Sidan: Serie B kopieböcker: B I Brevkopior 3 4 Serie C dagböcker C I Dagböcker 5 6 Serie E brev och korrespondens E I Brev och korrespondens E II Telegram 7 8 9 Serie F ämnesordnade

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads sjukhem.

Örebro stad. Örebro stads sjukhem. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads sjukhem. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1912-1954, handlingarna omfattar tiden 1912-1953 Örebro Stads Sjukhem invigdes år 1912 och togs

Läs mer

AB Smålägenheter i Örebro.

AB Smålägenheter i Örebro. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Smålägenheter i Örebro. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar åren 1916-1965 Konstituerande bolagsstämma 1916-10-05 hölls det konstituerande

Läs mer

AB A. Widestrands trävarufirma.

AB A. Widestrands trävarufirma. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB A. Widestrands trävarufirma. 2014-10-13 Historik Historik för AB A. Widestrands trävarufirma (GF:39). Leveranser: Leveransnummer 2004:118 Sida 1 av 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

UMEÅ (M 36) (förteckning 1, K-l Åsander) (förteckning 2, Företagsarkivet)

UMEÅ (M 36) (förteckning 1, K-l Åsander) (förteckning 2, Företagsarkivet) ARKIVFÖRTECKNING UMEÅ (M 36) 1.OLOFSFORS BRUK (förteckning 1, K-l Åsander) OLOFSFORS (förteckning 2, Företagsarkivet) NORDMALING 2. NORDMALINGS ÅNGSÅGS AB NORDMALING 3. MASONITE AB RUNDVIK 4. MASONITE

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. Ekeby-Gällersta storkommun bildades den 1 januari 1952 genom sammanläggning av Ekeby och

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

AB Marks Hyresbostäder.

AB Marks Hyresbostäder. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Marks Hyresbostäder. 2016-04-13 Historik Organisationsnummer: 556005-0006 Allmännyttigt bostadsföretag 1959 köpte Örebro stad aktierna i AB Marks tegelbruk. Avsikten

Läs mer

Förteckning upprättad 2006 av Niclas Rosenbalck

Förteckning upprättad 2006 av Niclas Rosenbalck Förteckning upprättad 2006 av Niclas Rosenbalck Årydsarkivet Under hösten 2004 överfördes till Växjö universitet handlingar ifrån bruksarkivet på Åryd herrgård, beläget i Hemmesjö församling. Det innehöll

Läs mer

ARKIV: P. A. Persson i Liatorp. Serierubrik: Kopieböcker. Signum: B1. Löpnr Volym Tid Anmärkning Inbundna

ARKIV: P. A. Persson i Liatorp. Serierubrik: Kopieböcker. Signum: B1. Löpnr Volym Tid Anmärkning Inbundna Kopieböcker B Inbundna 3 4 90 maj 907 juni 907 februari 9 februari 9 april 93 april 93 september 94 Utgående handlingar B Kuvert 3 4 906 93 januari 908 908 908 Diverse anteckningar, utgående handlingar

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus.

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1950, handlingarna omfattar tiden 1866-1952 År 1863 uppfördes ett epidemisjukhus mitt

Läs mer

Morlanda kommun 1863-1951 Fattigvårdsstyrelsen

Morlanda kommun 1863-1951 Fattigvårdsstyrelsen Morlanda kommun 863-95 Fattigvårdsstyrelsen Innehållsförteckning A. PROTOKOLL I. Fattigvårdsstyrelsens protokoll, huvudserie II. Fattigvårdskommitténs protokoll B. KONCEPT FINNS EJ C. Diarier D. LIGGARE

Läs mer

Hyllsektione 82-85. INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Gryts socken Kommunalstämman/Kommunalfullmäktiges/Kommunalnämndes arkiv

Hyllsektione 82-85. INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Gryts socken Kommunalstämman/Kommunalfullmäktiges/Kommunalnämndes arkiv Hyllsektione 82-85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Gryts socken Kommunalstämman/Kommunalfullmäktiges/Kommunalnämndes arkiv A = Protokoll Kommunalstämmans protokoll 1863-1945 A 1 Kommunalfullmäktiges

Läs mer

Arkiv: 383 Sv Livsmedelsarbetareförb avd 58, Ljungsbro Plats: 01/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Verksamhetsberättelser Seriesignum: A 2

Arkiv: 383 Sv Livsmedelsarbetareförb avd 58, Ljungsbro Plats: 01/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Verksamhetsberättelser Seriesignum: A 2 Mötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1919 1923 Inbunden. 2 1923 1928 Inbunden. 3 1928 1935 Inbunden. 4 1939 1943 Inbunden. 5 1943 1946 Inbunden. 6 1946 1950 Inbunden. 7 1950 1964 Arkivkartong. I denna volymen

Läs mer

JERNKONTORETS BERGSHISTORISKA UTSKOTTS BEVARANDELISTA

JERNKONTORETS BERGSHISTORISKA UTSKOTTS BEVARANDELISTA JERNKONTORETS BERGSHISTORISKA UTSKOTTS BEVARANDELISTA Bevarandelistan har utarbetats av Jernkontorets Bergshistoriska utskotts kommitté 90031/84 Arkivfrågor. Den ursprungliga listan kom redan 1984 och

Läs mer

Leveransreversal 2012:005

Leveransreversal 2012:005 Landsarkivet i Härnösand 1(5) Leveransreversal 2012:005 Till Riksarkivet, Landsarkivet i Härnösand levererades den 25 januari 2012 från Hille församling Hillevägen 158 806 49 Gävle följande handlingar,

Läs mer

Hovsta kommun. Barnavårdsnämnden.

Hovsta kommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-01-14 Historik Historik för. (Handlingar och verksamhetstid 1925-1951) En ny lag om samhällets barnavård kom den 6 juni 1924. Den föreskrev att samhällets barnavårdande

Läs mer

Kommunalnämnden. 1 1941-1951 Innehåller även register

Kommunalnämnden. 1 1941-1951 Innehåller även register signum A Protokoll 1 1941-1951 Innehåller även register signum C Diarium 1 1944-1945 signum D1 Mantalslängder 1 1942 2 1943 3 1944 4 1945 5 1946 6 1947-1948 7 1949-1950 8 1951-1952 signum D2 Taxeringslängder

Läs mer

VAD BÖR SPARAS? Protokoll

VAD BÖR SPARAS? Protokoll INNEHÅLL VAD BÖR SPARAS? s.1 Protokoll s.1 Verksamhets- och revisionsberättelser s.1 Utgående handlingar s.1 Matriklar, medlemsförteckningar s.2 Liggare s.2 Inkomna handlingar s.2 Statistik s.2 Ämnesordnade

Läs mer

Arkiv: 1059 Linköpings Fältbiologer Plats: 02/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 1059 Linköpings Fältbiologer Plats: 02/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1962 1971 Serien i arkivkartong. I denna volym ingår även: A:2, A:3, A:4, A:5, A:6 och A:7. Inbunden protokollbok. Innehåller årsmötesprotokoll samt styrelseprotokoll.

Läs mer

Örebro skollovskoloniers fond.

Örebro skollovskoloniers fond. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro skollovskoloniers fond. 2014-10-17 Historik Verksamhetstid 1901-1943, handlingarna omfattar tiden 1901-1969 Redan år 1896 startades skollovskoloniverksamheten

Läs mer

Karlskoga härads Brandstodsförening.

Karlskoga härads Brandstodsförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karlskoga härads Brandstodsförening. 2017-01-03 Historik Handlingarna omfattar åren 1857-1950, verksamhetstid 1857-1948.Karlskoga härads Brandstodsförening

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Björnlunda socken Kommunalstämmans arkiv. G = Räkenskaper. Verifikationer 1906-1910 G 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Björnlunda socken Kommunalstämmans arkiv. G = Räkenskaper. Verifikationer 1906-1910 G 1 Hyllsektion 82 -. 85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Björnlunda socken Kommunalstämmans arkiv A = Protokoll 1863-1931 A 1 E= Handlingar 1868-1869 E 1 Utlåningsbok 1907-1945 G 1 Kyrkostämmans arkiv.

Läs mer

LULEÅ STAD BRANDKÅREN

LULEÅ STAD BRANDKÅREN Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING LULEÅ STAD BRANDKÅREN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare LULEÅ STAD BRANDKÅREN 9 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare LULEÅ STAD BRANDKÅREN

Läs mer

Härmed erkännes mottagandet av följande arkivalier: Levererade handlingar tillhöriga Västra Ryds kyrkoarkiv (lev 160/2009)

Härmed erkännes mottagandet av följande arkivalier: Levererade handlingar tillhöriga Västra Ryds kyrkoarkiv (lev 160/2009) l5 1 (6) Datum 2010-01-24 Lev 160-163 /2009 Ydre kyrkliga samfällighet Box 33 570 60 ÖSTERBYMO Kvitto på arkivleverans Härmed erkännes mottagandet av följande arkivalier: Levererade handlingar tillhöriga

Läs mer

Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden.

Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden. 2016-04-18 Historik Verksamhetstid 1919-1942 I lagen om samhällets barnavård, den 6 juni 1924, föreskrevs att samhällets barnavårdande

Läs mer

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening.

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1946-1994. Starten Karolinska läroverkets föräldra- och

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. ( Verksamhetstid 1952-1970. Handlingar omfattar tiden 1932-1970) Ekeby-Gällersta storkommun

Läs mer

A. Protokoll 1950-1954 A 1

A. Protokoll 1950-1954 A 1 Hyllsektion 82-85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Kommunalstämmans arkiv A. Protokoll 1950-1954 A 1 Kommunalfullmäktiges arkiv A. Protokoll Sammanträdesprotokoll med bilagor 1950-1973 A 1 Bilagor

Läs mer

Arkiv: 226 Linköpings Typografklubb Sommar och semesterhem Plats: 01/a. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1

Arkiv: 226 Linköpings Typografklubb Sommar och semesterhem Plats: 01/a. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 1 1936 1945 Serien i arkivkartong. Häftad. I denna volymen ingår också A:2, A:3, A:4, B:1, B:2, B:3, D:1, E:1, F:1, F:2, F:3, F:4, F:5, F:6, F:7, F:8, G:1,

Läs mer

Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen. 2016-04-14 Historik Handlingar omfattar tiden 1853-1951, verksamhetstid 1919-1951. Den första förordningen om fattigvård i Sverige

Läs mer

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. AB Örebro Varmbad.

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. AB Örebro Varmbad. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Örebro Varmbad. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar åren 1897-1977 Organisationsnummer: 556002-3342 Bolaget bildas Bolaget bildades i februari

Läs mer

Askers storkommun. Socialnämnden.

Askers storkommun. Socialnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers storkommun. Socialnämnden. 2014-12-17 Historik Verksamhetstid 1952-1970, handlingar omfattar tiden 1926-1972 Askers storkommun bildades den 1 januari 1952 genom

Läs mer

Lännäs kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Lännäs kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-05-26 Historik Verksamhetstid 1919-1951, handlingar omfattar tiden 1869-1951 Den första förordningen om fattigvård i Sverige kom i juni 1871. I Lännäs hade kommunalnämnden

Läs mer

Svenska Kyrkans Utbildnings AB

Svenska Kyrkans Utbildnings AB C020/ ark0096 2015-12-09 Historik Svenska kyrkans utbildnings AB (SKUAB) hade sin föregångare i Svenska Kyrkans Riksmöten AB som 1 april 1997 ombildades till SKUAB. Det nya bolaget var ett serviceorgan

Läs mer

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV 1 SVENSKT FÖRENINGSLIV ÄR UNIKT! Sverige är det föreningsrikaste

Läs mer

Arkiv: Plats: Protokollsböcker A 1 Årsmötesprotokoll A 2

Arkiv: Plats: Protokollsböcker A 1 Årsmötesprotokoll A 2 Protokollsböcker Seriesignum: A 1 1 1950 1963 Serien i arkivkartong. I volymen ingår även D:4 och G:1. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 2 1 1944 1949 Serien i arkivkartong. I volymen ingår även A:3, B:3,

Läs mer

Anmärkningar. Odaterad. Bertil Bärgströms (?) samlade dikter. Ingår i volym F1:1. Odaterad. Anteckningsbok/citatbok. Ingår i volym F1:1.

Anmärkningar. Odaterad. Bertil Bärgströms (?) samlade dikter. Ingår i volym F1:1. Odaterad. Anteckningsbok/citatbok. Ingår i volym F1:1. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F 1 Odaterad. Bertil Bärgströms (?) samlade dikter. Ingår i volym F1:1. Odaterad. Anteckningsbok/citatbok. Ingår i volym F1:1. 1920 1925 Dikter, prosa, kupletter med

Läs mer

Anmärkningar. 1 Serien i arkivkartong. Diverse odaterade anteckningar. I volymen ingår även: B:1, E:1, F:1, F:2, F:3, G:1, K:1, L:1 & L:2.

Anmärkningar. 1 Serien i arkivkartong. Diverse odaterade anteckningar. I volymen ingår även: B:1, E:1, F:1, F:2, F:3, G:1, K:1, L:1 & L:2. Anteckningar A 1 1 Serien i arkivkartong. Diverse odaterade anteckningar. I volymen ingår även: B:1, E:1, F:1, F:2, F:3, G:1, K:1, L:1 & L:2. Hyreskontrakt B 1 1946 1947 Serien i arkivkartong. Ingår i

Läs mer

Rinkaby kommun. Kommunalnämnden.

Rinkaby kommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Rinkaby kommun. Kommunalnämnden. 2016-04-14 Historik 13. Ringkarleby socken (Beskrifning öfver Örebro län)verksamhetstid 1863-1951, handlingar omfattar tiden 1823-1951

Läs mer

Örebro stad. Karolinska aftonskolan.

Örebro stad. Karolinska aftonskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Karolinska aftonskolan. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1944-1968 Örebro aftonskola startades på initiativ av NKI-skolan i Stockholm (skola

Läs mer

ONSLUNDA SKÅNE-TRANÅS SPJUTSTORP. Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i

ONSLUNDA SKÅNE-TRANÅS SPJUTSTORP. Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i ONSLUNDA SPJUTSTORP SKÅNE-TRANÅS Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i Onslunda kommun 1863 1951 Onslunda storkommun 1952-1968 Skåne-Tranås kommun 1863 1951 Spjutstorps

Läs mer

AB Marks Hyresbostäder.

AB Marks Hyresbostäder. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Marks Hyresbostäder. 2014-10-13 Historik Historik för AB Marks Hyresbostäder. (GF:119) 1959 köpte Örebro stad aktierna i AB Marks tegelbruk. Avsikten var att den mark

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//99:1. Utskriftsdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 99

KOMMUNFULLMÄKTIGE ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//99:1. Utskriftsdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 99 Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING KOMMUNFULLMÄKTIGE Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare KOMMUNFULLMÄKTIGE 99 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare KOMMUNFULLMÄKTIGE 99 Uppgifter

Läs mer

RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN

RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN 56 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare RÅNEÅ

Läs mer

Arkivförteckning. Svenska Kyrkans Utbildnings AB Ingår i A2: Ingår i A2:

Arkivförteckning. Svenska Kyrkans Utbildnings AB Ingår i A2: Ingår i A2: Bolagsstämmans protokoll A1 Luftserie - 1997--1999 Ingår i A2:1-2000--2006 Ingår i A2:2 Styrelsens protokoll A2 Serien i kartong 1 1997--2000 Häri även A1,B2,G1b, Ö1 2 2001--2006 Häri även A1, B2, G1b

Läs mer

Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse.

Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar 1967-1975 Organisationsnummer Verksamhet Stiftelsen Fokus (Röda fjädern)

Läs mer

Askers kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Askers kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers kommun. Fattigvårdsstyrelsen. 2014-12-17 Historik Handlingarna omfattar åren 1921-1952, verksamhetstid 1922-1951 Den 1 november 1846 skiljs fattigförsörjningen

Läs mer

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Några råd i skötsel av föreningshandlingar Sundsvalls kommuntryckeri, 2008 Ordning och reda Dagligen översköljs vi av information från alla håll - från medier,

Läs mer

Arkiv: 592 Östergötlands Skolidrottsförbund Plats: 04/b. Övriga protokoll Seriesignum: A 1. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 592 Östergötlands Skolidrottsförbund Plats: 04/b. Övriga protokoll Seriesignum: A 1. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 2 Övriga protokoll A 1 1 1942 1951 Serien i arkivkartong. Protokoll ÖIF:s skolidrottskommitté. I denna volymen ingår också A:2, A:3, A:4, A:5 och A:6. Årsmötesprotokoll A 2 1951 1977 Serien i arkivkartong.

Läs mer

Stiftelsen Domarringen i Örebro.

Stiftelsen Domarringen i Örebro. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Domarringen i Örebro. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar 1973-1984. Organisationsnummer Ny stiftelse På sammanträdet 1973-10-31 beslöt

Läs mer

Anmärkningar. Verksamhets- och revisionsber Seriesignum: A 3

Anmärkningar. Verksamhets- och revisionsber Seriesignum: A 3 Årsmötesprotokoll A 1 1 1966 1994 Serien i arkivkartong. 1986 saknas. I denna volymen ingår också A:2, och A:3. 1997 1997 Ingår i volym F14:1. Styrelseprotokoll A 2 1957 1994 Serien i arkivkartong. Ingår

Läs mer

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen.

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. Historik för. (Verksamhetstid 1920-1936, handlingar omfattar tiden 1920-1937) Egnahemsstyrelsen hade att administrera egnahemslånen och den statliga egnahemsfonden som

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-05-25 Historik Historik för. (Verksamhetstid 1923-1936, handlingar omfattar tiden 1923-1937) Den första förordningen om fattigvård i Sverige kom i juni 1871. I

Läs mer

Östra Orust kommun Skolstyrelsen

Östra Orust kommun Skolstyrelsen Östra Orust kommun 96- Skolstyrelsen Innehållsförteckning A. PROTOKOLL I. Skolstyrelsens protokoll med bilagor II. Skolbyggnadskommitténs protokoll med bilagor III. Östra Orust yrkesskola IV. Diverse protokoll

Läs mer

Tom XI:1 och 2. Kostnadsförslag och kalkyler för elektriska beslysnings- och kraftöverföringsanläggningar

Tom XI:1 och 2. Kostnadsförslag och kalkyler för elektriska beslysnings- och kraftöverföringsanläggningar Nyhammars Bruks Arkiv Tom XI:1 och 2 År Innehåll Viloståndsresolutioner, diverse gruvor 1836, 1841,1844, 1847-1849, 1851, 1852, 1858, 1860, 1863, 1864, 1867-1870, 1878 Avskrift av mutsedlar, delgivna Nyhammars

Läs mer

Göran Bergmans släktarkiv.

Göran Bergmans släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Göran Bergmans släktarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1804-1985. Göran Bergman har vid flera tillfällen levererat sina släktforskningshandlingar

Läs mer

Anmärkningar. Verksamhets- och revisionsber Seriesignum: A 3

Anmärkningar. Verksamhets- och revisionsber Seriesignum: A 3 Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1966 1994 Serien i arkivkartong. 1986 saknas. I denna volymen ingår också A:2, och A:3. 1997 1997 Ingår i volym F14:1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 1957 1994

Läs mer

Lillkyrka kommun. Kommunalnämnden.

Lillkyrka kommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Lillkyrka kommun. Kommunalnämnden. 2015-01-14 Historik Historik för. ( Handlingar omfattar tiden 1880-1951 ) Lillkyrka kommun var belägen mellan Glanshammar i väster,

Läs mer

Örebro stad. Örebro Flygplats.

Örebro stad. Örebro Flygplats. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro Flygplats. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1933-1970, handlingarna omfattar tiden 1940-1967 Flygplatsen byggs Under 1920-talet började man fundera

Läs mer

Arkiv: 113 Statsanställdas förbund avd 3013, Sv Postmannaförbundet avd 13 Plats: 01/a. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1

Arkiv: 113 Statsanställdas förbund avd 3013, Sv Postmannaförbundet avd 13 Plats: 01/a. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 1 1896 1907 Serien i arkivkartong. Även års- och revisionsberättelser. 1908 1923 1923 1935 1935 1945 1945 1954 2 1954 1959 1960 1964 1965 1969 3 1970 1975

Läs mer

Sällskapet Länkarna Kumla

Sällskapet Länkarna Kumla Arkivets handlingar inkom dels under 1970-talet, dels under 1998, med acceassionsnummer 1998/2. Vid överlämnandet ingick även handlingar rörande Länkarnas damklubb. Dessa handlingar har avskiljts och utgör

Läs mer

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Örebro Rederi AB.

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Örebro Rederi AB. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Rederi AB. 2014-10-13 Historik Historik för Örebro Rederi AB. Örebro var under senare delen av 1700-talet och hela 1800-talet en sjöstad vid Hjälmarens västra

Läs mer

Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum 2007-04-25

Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum 2007-04-25 Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum 2007-04-25 Digitaliserade arkivhandlingar vid Ájtte Arkivhandlingarna har digitaliserats i projekten Ája samisk arkivregistrering (2002-2004) och Samlad samisk kunskap

Läs mer

Förteckning över företagsarkiv i Facettens arkiv, Åtvidaberg

Förteckning över företagsarkiv i Facettens arkiv, Åtvidaberg Förteckning över företagsarkiv i Facettens arkiv, Åtvidaberg 2015-01-20 Företagsarkiv Facettens arkiv Förteckningen upptar vilka företagsarkiv som finns deponerade eller donerade i Facettens arkiv, mellan

Läs mer

VETENSKAPSSOCIETETEN I LUND

VETENSKAPSSOCIETETEN I LUND Universitetsbiblioteket, Lunds universitet Handskriftssektionen VETENSKAPSSOCIETETEN I LUND Arkivbildare: Vetenskapssocieteten i Lund, bildad 1920. Proveniens: Förteckningsplan: Deposition av Vetenskapssocieteten

Läs mer

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus.

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid 1978-1997, handlingarna omfattar tiden 1974-1997 Organisationsnummer 875001-2562 Invigning 1978

Läs mer

Arkiv: 1132 Internationella föreningen för invandrarkvinnor i Linköping (IFFI) Plats: 08. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3

Arkiv: 1132 Internationella föreningen för invandrarkvinnor i Linköping (IFFI) Plats: 08. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3 Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1977 1988 Serien i arkivkartong. I denna volym ingår även: A:2. 1994 2001 Ingår i volym A2:1. Protokoll för 1995 saknas. 2002 2008 Ingår i volym A2:1. 2 2009 2010 I

Läs mer

Arkiv: 366 Sv Träarbetareförbundet avd 44, Linköping Plats: 01/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar

Arkiv: 366 Sv Träarbetareförbundet avd 44, Linköping Plats: 01/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar Mötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1926 1928 Serien i arkivkartong. 1929 1933 1934 1937 1937 1943 1943 1948 2 1948 1954 1954 1968 Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 1 1927 1941 Serien i arkivkartong. 1942

Läs mer

Arkiv: 1346 Linköpings Köpmannaförening Plats: 01/d. Protokollsböcker Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. Volym nummer.

Arkiv: 1346 Linköpings Köpmannaförening Plats: 01/d. Protokollsböcker Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. Volym nummer. Protokollsböcker Seriesignum: A 1 1 1948 1958 I arkivkartong. Inbunden. Styrelseprotokoll. I volymen ingår D:1 1961-1984 och F:2. 2 1948 1958 Inbunden. Årsmötesprotokoll, höstmöten och medlemsmöten. I

Läs mer

KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARKIVFÖRTECKNING

KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARKIVFÖRTECKNING KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARKIVFÖRTECKNING Handlingskategorier A. Protokoll B. Arkivkopior av utgående skrivelser C. Diarier D. Liggare och register E. Inkomna handlingar, korrespondens

Läs mer

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv. Några råd i skötsel av föreningshandlingar

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv. Några råd i skötsel av föreningshandlingar Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Några råd i skötsel av föreningshandlingar 1 2 I dagens samhälle översköljs vi dagligen av information från alla håll - från medier, myndigheter, organisationer

Läs mer

Förteckna arkiv INNAN ELLER EFTER LEVERANS TILL REGIONARKIVET. Koncernkontoret

Förteckna arkiv INNAN ELLER EFTER LEVERANS TILL REGIONARKIVET. Koncernkontoret Koncernkontoret Regionarkivet Datum 2014-01-16 Ansvarig: Enheten för tillsyn och utredning Version 1.0 Förteckna arkiv INNAN ELLER EFTER LEVERANS TILL REGIONARKIVET Dokumentslag: Styrande Dokumenttyp:

Läs mer

Örebro stad. Elementarskolan för flickor.

Örebro stad. Elementarskolan för flickor. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Elementarskolan för flickor. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1932, handlingarna omfattar tiden 1866-1965. 1863 startade Emilie Charlotta Risberg

Läs mer

Arkiv: 531 Derby BK, Linköping Plats: 04/b. Protokoll Seriesignum: A 05. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 02

Arkiv: 531 Derby BK, Linköping Plats: 04/b. Protokoll Seriesignum: A 05. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 02 Mötesprotokoll Seriesignum: A 01 1 1919 1935 Serien i arkivkartong. I denna volymen ingår också A:02 1935-1951, 1951-1952. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 02 1935 1951 Serien i arkivkartong.

Läs mer

Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden.

Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden. 2014-12-18 Historik Handlingar omfattar tiden 1920-1970, verksamhetstid 1952-1970 Axberg, Ervalla, Hovsta och

Läs mer

Anmärkningar. 1 1987 1987 Serien i arkivkartong. I volymen ingår även A:3, A:4, B:2, D:1, F:3, F:5, F:6, F:7, F:8, F:9, G:1 och L:1.

Anmärkningar. 1 1987 1987 Serien i arkivkartong. I volymen ingår även A:3, A:4, B:2, D:1, F:3, F:5, F:6, F:7, F:8, F:9, G:1 och L:1. Protokollsböcker Seriesignum: A 1 1 1952 2003 Serien i arkivkartong. Inbunden. I volymen ingår även B:1, E:1, F:2, F:3 och F:4. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 1 1987 1987 Serien i arkivkartong. I volymen

Läs mer

Bokinsamlingskommittén vid Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångars arkiv

Bokinsamlingskommittén vid Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångars arkiv Lunds universitetsbibliotek Bengt Werner, 1997 Bokinsamlingskommittén vid Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångars arkiv Placering: B 618 Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångar bildades

Läs mer

Hyllsektion 77-81 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. till Gnesta kommun. Kommunalstämmans arkiv. A = Protokoll 1884-1954 A I. Kommunalfullmäktiges arkiv

Hyllsektion 77-81 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. till Gnesta kommun. Kommunalstämmans arkiv. A = Protokoll 1884-1954 A I. Kommunalfullmäktiges arkiv Hyllsektion 77-81 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Gnesta kommun Kommunalstämmans arkiv 1884-1954 A I Kommunalfullmäktiges arkiv F = Ämnesoy2dnade Sammanträdesprotokoll 1921-1973 A I Protokollsbilagor 1946-1973

Läs mer

Sällskapet Småbarnens Vänner.

Sällskapet Småbarnens Vänner. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Sällskapet Småbarnens Vänner. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1840-2008, handlingarna omfattar tiden 1840-2009. Från starten 1840 var namnet Sällskapet Småbarnsskolans

Läs mer

ARKIVFÖRTECKNINGSBLANKETT. Thorshammars Verkstads Aktiebolag

ARKIVFÖRTECKNINGSBLANKETT. Thorshammars Verkstads Aktiebolag Serien i kartong. Serien innehåller kontraböcker, fraktsedlar, kommissionshandlingar, postgirokontoutdrag, leveranssedlar ("kontantförsäljning och reparationer", "försälning i avräkning" och "räkning sänd"),

Läs mer

Arkiv: 22 Sv Beklädnadsarbetareförbundet avd 25, Linköping Plats: 01/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 22 Sv Beklädnadsarbetareförbundet avd 25, Linköping Plats: 01/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Mötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1896 1942 Serien i arkivkartong. Protokollen inbundna. 2 1942 1966 Protkollen inbundna. I denna volymen ingår också A:2, A:3, A:4 och A:5. Styrelseprotokoll Seriesignum:

Läs mer

624 Underofficerssällskapet i Linköping och dess Understödsförening Plats: 03. Anmärkningar

624 Underofficerssällskapet i Linköping och dess Understödsförening Plats: 03. Anmärkningar Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 1 1922 1955 Inbunden. I denna volymen ingår också E:1 1968-1974. 2 1956 1968 Inbunden. I denna volymen ingår också B:1 1956-1967, E:1 1956-1967. 3 1964 1974

Läs mer

HÅLLBARHET. Ett arkiv skall återspegla föreningens verksamhet!

HÅLLBARHET. Ett arkiv skall återspegla föreningens verksamhet! Att ta hand om sina papper och skapa ett arkiv är viktigt både för föreningar, privatpersoner, företag och myndigheter. Arkivet blir en faktabank, dit man går för att jämföra och kontrollera uppgifter:

Läs mer

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus.

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1978-1997, handlingarna omfattar tiden 1974-1997 I början av 1970 talet hade kravet från allmänheten

Läs mer

YLA ORDNA OCH BEVARA. för enskilda, föreningar, företag. Så här bevarar vi vår historia i. - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo

YLA ORDNA OCH BEVARA. för enskilda, föreningar, företag. Så här bevarar vi vår historia i. - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo ORDNA OCH BEVARA - Så här bevarar vi vår historia i YLA - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo för enskilda, föreningar, företag Råd och anvisningar i skötsel av handlingar Föreningsarkiv Att ta hand

Läs mer

Askers storkommun. Byggnadsnämnden.

Askers storkommun. Byggnadsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers storkommun. Byggnadsnämnden. 2014-12-17 Historik Handlingar omfattar tiden 1951-1971, verksamhetstid 19552-1970. Askers storkommun bildades den 1 januari 1952

Läs mer

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR Sida 204-0-23 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A Bolagsstämmoprotokoll och röstlängder Sida 204-0-23 s stiftelse

Läs mer

Arkiv: 303 Sv Textilarbetareförbundet avd 11, Linköping Plats: 01/A. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 303 Sv Textilarbetareförbundet avd 11, Linköping Plats: 01/A. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Mötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1906 1917 Serien i arkivkartong. Protokoll avd 63 Nykvarn. 1918 1931 Protokoll avd 11 Textil. 1931 1939 1940 1948 2 1948 1951 1952 1957 1957 1966 1966 1972 1 1937 1946

Läs mer

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare BARKERYD KOMMUN 5

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare BARKERYD KOMMUN 5 Översikt arkivbildare BARKERYD KOMMUN 5 Uppgifter om arkivbildaren Arkivbildarens namn BARKERYD KOMMUN 5 Alternativa namn Verksamhetstid NADkategori Verksamhetstyp Geografisk hemvist Verksamhetsort 1863

Läs mer

ARKIVFÖRTECKNINGSBLANKETT. Hylla 9 A. Norbergs Allmänna Idrottsförening

ARKIVFÖRTECKNINGSBLANKETT. Hylla 9 A. Norbergs Allmänna Idrottsförening Hylla 9 A Protokoll A 1916-1962 1:1 K Brottarsektionen 1942-1947. Fotbollssektionen 1943-1952. 1915, 1917, 1932. Protokoll fört med Norbergs Municipalfullmäktige, kommunalfullmäktige 1942-1954. Stadgar

Läs mer

Riktlinjer för leverans av handlingar till föreningsarkivet

Riktlinjer för leverans av handlingar till föreningsarkivet Riktlinjer för leverans av handlingar till föreningsarkivet Innehåll Sid Regler för Föreningsarkivet 2 Ansvarsfördelning 3 Vilka handlingar ska levereras 4 Tillvägagångssätt vid leverans av arkivhandlingar

Läs mer

PROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR

PROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR A PROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR A 1 Styrelseprotokoll med handlingar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1910-1918 1911-1920 1919-1934 1921-1933 1934-1938 1939-1944 1945-1959 1960-1969 1970-1986 Serien i arkivkartong

Läs mer

Arkiv: 594 Östergötlands Skidförbund, Linköping Plats: 04/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 594 Östergötlands Skidförbund, Linköping Plats: 04/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll A 1 1 1953 1981 Serien i arkivkartong. Även övriga mötesprotokoll. I denna volymen ingår också A:2 och A:3. 2 1982 2000 I denna volymen ingår även: A:2 1982-1987, 1988-1992 och 1993-1996.

Läs mer

Stiftelsen Studentbostäder, SÖS.

Stiftelsen Studentbostäder, SÖS. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Studentbostäder, SÖS. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid 1966-1973, handlingar omfattar tiden 1963-1974 Organisationsnummer Nytt kommunalt bolag Stiftelsen

Läs mer

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare Översikt arkivbildare NORRA SANDSJÖ KOMMUN 14 Uppgifter om arkivbildaren Arkivbildarens namn NORRA SANDSJÖ KOMMUN 14 Alternativa namn Verksamhetstid NADkategori Verksamhetstyp Geografisk hemvist Verksamhetsort

Läs mer

Arkiv: 18 Linköpings Nykterhetsförbund Plats: 09. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. AU-protokoll Seriesignum: A 3

Arkiv: 18 Linköpings Nykterhetsförbund Plats: 09. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. AU-protokoll Seriesignum: A 3 Mötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1891 1923 Serien i arkivkartong. Protokollen inbunda. 2 1934 1993 1992 och 1993 kopior. I denna volymen ingår också A:2 1934-1949. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 1934

Läs mer