UMEÅ (M 36) (förteckning 1, K-l Åsander) (förteckning 2, Företagsarkivet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UMEÅ (M 36) (förteckning 1, K-l Åsander) (förteckning 2, Företagsarkivet)"

Transkript

1 ARKIVFÖRTECKNING UMEÅ (M 36) 1.OLOFSFORS BRUK (förteckning 1, K-l Åsander) OLOFSFORS (förteckning 2, Företagsarkivet) NORDMALING 2. NORDMALINGS ÅNGSÅGS AB NORDMALING 3. MASONITE AB RUNDVIK 4. MASONITE AB, del 2 RUNDVIK 7. HISTORIK

2 ARKIVFÖRTECKNING 1236 RÖRANDE: NORDMALINGS ÅNGSÅGS AB Arkivhandling År Anmärkning A. PROTOKOLL A.l Protokoll ^k.2 Styrelseprotokoll

3 ARKIVFÖRTECKNING... 1, 2 A 6. RÖBANDE. 3 l i PSA Ån g &BP. A3 Arkivhandling År D - Ì! = i = i = 5=è=l=ì==2= =l==l=i=i=s===l5j' = R D.I. Aktieregist erbocker 1.. Aktieregisterbok A. "3. D.H. Fastighetsregister 1. Fastighetsregister /f/2 - /92-} t8*& - f ^ Anmärkning Bolaget bildades Åren uppfördes en ångsåg i Ruhdvik. Bolaget senare namn till Masonite AB. 2. " 1 ^ ^ D.III. Förteckningar över minderåriga.. i.rbetare 1. Förteckning över minderariga arb E. K_0_R_H = B = S =s P ss O = N s= D = B = H = S Kopieböcker, huvudförvaltningen 1. Kopiebok S? M " " 5. " " " " 8. " ' " 9. " 10. " " 1 1. " " 12. " " 13. " 14. " " " " 1 7. " " 1 8. " " 19. " " OO OI o

4 ARKIVFÖRTECKNING 1? 5. 6 RÖRANDE Nordmalings ångsågs AB Arkivhandling Är Anmärkning Kopieböcker, korresp, div, 1. Kopiebok 2. " " " " 5. " " " " 8. E. I. Kopieböcker. huvudförvaltningen 20» Kopiebok 21. " 22. " > ' ' ' ' J5>III. Kopieböcker. Rundviks sågkontor, 1. Kopiebok I 2. " " " 6. " " " " 10. " " 11. " " 1 2. " " 13, " " 14- " " 15. " " ' '

5 ARKIVFÖRTECKNING 1236 RÖRANDE: NORDMALINGS ÅNGSÅGS AB Arkivhandling År Anmärkning E.3 Kopieböcker. Rundviks sågkontor 16. Kopiebok ^17. Kopiebok Kopiebok > E.4 Kopieböcker, övriga 1. Kopiebok Kopiebok Kopiebok Kopiebok 1924 E.5 Korrespondens ^E.l Korrespondens (107 volymer) ^E.6 Korrespondens 1. Korrespondens L-Ö Korrespondens S-Ö Korrespondens O-Ö Korrespondens Bjurholm K-N F. ÄMNESORDNADE HANDLINGAR F.l Fastighetshandlingar 1. Rundviksklubben Skogsfastigheter

6 3. Skogsfastigheter Skogsfastigheter 5. Skogsfastigheter 6. Övriga fastighetshandlingar (8 volymer) Bjurholm, Fredrika Umeå, Lögdeå, Åsele, Vindeln, Nordmaling F.2 Flottnineshandlinear 1. Flottningshandlingar F.3 Handlingar rörande disp. V. Ernbere Uppvaktningar F.4 Historiker 1. Historiker

7 ARKIVFÖRTECKNING ]???, RÖRANDE. F.. r. d. m.^ i?. g. s,. A Arkivhandling År Anmärkning F.V. Juridiska handlingar I. Juridiska handlingar 2/ Olycksfall F.VI, Kontraktsböcker 1. Kontraktsbok ^ II volymer? F.VII. Skogsauktioner 1. Skogsauktioner 2. " "F.VIII. Vakt,journaler 1. Vaktjournal I889-I89O G * i=i=i=i=s=i=i=é=i=i=l G. I. Avlönings,j ournaler 1. Avlöningsjournal 2. " " " "

8 ARKIVFÖRTEÖKNING., 1. 2 Å 6. RÖRANDE., Arkivhandling Är Anmärkning G. I. Avlönings.journaler 5. Avlöningsjournal 6. " " * G.11» Avräkningsböcker, huvudförv. )1. Avräkningsbok 2. " 3- " 4-5 " " " " " " 27. " 28. "

9 ARKIVFÖRTEOKNING.1226 RÖRANDE Nordmalings ångsågs AB År Anmärkning G. II. Avräkningsböcker, huvud.för.v. 29» Avräkningsbok " " « " " " " " " " " " " " " 1894

10 ARKIVFÖRTECKNING Å 6. Nordmalings ångsågs AB Arkivhandling År Anmärkning G. II. Avräkning:sböcker, huvudförv. 64- Avråkningsbok " " " " " " " " »» " " o o " " " " " " " " "

11 ARICI YFÖETEOKHING.. 1, RÖRANDE.?PfA m.3å # n sågs # AB Arkivhandling År Anmärkning G. 11. Avräkningsböeker, huvudförv, 99* Avräkningsbok 100. " " 101. " " ^102. " " " " 104. " " " 107. " " " " 111. " " 112. " 113. " " 114.»» 115. " 116. " " -I - Y» 118. '* " 119. " " '120. " " 121. " 122. " " " 125* " 126. " " 127. " " 128. " " 129. " " 130. " " " I9O5 I9O O6 19O6 19O I9IO I9IO

12 ARKIVFÖRTECKNING., Å 6. RÖRANDE Nordmalings ångsågs AB Arkivhandling År Anmärkning G.III. Avräkningsböcker, Rundvik 1. Avräkningsbok " # # ^

13 ARKIVFÖRTECKNING.123Č RÖRANDE Nordmalings ångsågs AB Arkivhandling År Anmärkning G.III. Avräkningsbocker, Rundvik 36. Avräkningsbok M " G.IV. Dagböcker, Rundviks såg. Dagbok 2. " " " 4. " 11 5» " " G.Y. Dagböcker, övriga 1. Dagbok 2. " " G.VI. Dagsverksböcker. Dagsverksbok ii 11 it 3. " " 4. " " " G.VII. Fakturaböcker 1. Fakturabok 2. " " " " G.VIII. Fastighetsböcker 1. Fastighetsbok 2. " "

14 ARKIVFÖRTEOKNING 1236 HÖRANDE Nordmalings ångsågs AB Arkivhandling Är Anmärkning 3- t 6. G.IX. Hemmansjournaler 1. Hemmansjournal 2. " " Debet Kredit t! G. X. Inventarieböcker 1. Inventariebok 2. " " 3. " " 4.»» 5. " " G.XI. Kapit albocker, huvudförv. 1. Kapitalbok ò " 11. " 12. " 13. " ' " " 18. "

15 HÖRANDE Nordmalings ångsågs AB ARKIVFÖBTEOKNING A 6. Arkivhandling Är Anmärkning G.XI. Kapitalböcker. huvudförv. 19«Kapitalbok

16 ARKIVFÖRTECKNING. 3. 2?. 6. RÖRANDE. F.. r. d. ^4 j"?. s. s.. i??, A. A rkivhandling År Anmärkning G.XI. Kapitalböcker. huvudförv» 54. Kapitalbok " " 61. M 62. " 64. " " " 70. " " " 81. " 82. " "

17 ARKIVFÖRTECKNING l?. 5. 6, RÖRANDE Nordmalings ångsågs AB Arkivhandling År Anmärkning G.XI. Kapitalbocker, huvudförv> 89. Kapitalbok 90. " 91. >2. ' hs «101. " 102. " ,. " G.XII. Kapitalböcker, Rundviks s; ^ 1. Kapitalbok I

18 ARKIVFÖRTECKNING., 1 ÌX 6. RÖRANDE Nordmalings ångsågs AB År Anmärkning G.XII. Ka-pit albö eker, Rundviks såg 18. Kapitalbok I92I 19. " I " " I I " I925 G.XIII. Kassaböcker, huvudförv. 1. Kassabok " " I I87O 4. " " I " " " " " " " " " " " ,»» " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 1897 *?... _ ' V J. - r *..?

19 ARKIVFÖRTECKNING.. ) Ì2. 6. RÖRAHDE Nordmalings ångsågs AB Arkivhandling År Anmärkning G. XIII. Kassaböcker,.huvud,f örv. 28. Kassabok 29. " M 30. " " 31. " M 32. " " 33.» " 34. "» 35. " " 36. " " 37. " " 38. " " 39. " " 40. " " 41. «11 ' 42. " " 43.»» 44. "» 45- " " 46. M " 47. " " 48. " " 49. " " 50.. " " 51. " " 52. " " 53. " " 54. " " 55- " " 56.» " 57- " " 58. " " 59- " " 60. " " 61. " " O

20 ARKIVFÖRTECKNING-..,,\ 2 M, RÖRANDE Nordmalings ångsågs AB Arkivhandling År Anmärkning G.XIII. Kassaböcker, huvudförv. 62. Kassabok 63. " 64. " 65. " " " 71. " " " G.XIV, Kassaböcker, Rundviks såg 1. Kassabok 2. " " 3. " " 4. " " 5. " " 6. " " " 9. " " 10. " " 11. " " 12. " " 13. " " 14. " " 15- " " 1 6. " "

21 ARKIVFÖRTECKNING RÖRANDE.. J ;4. n. s. s..fn^så^ ^AB ^ Arkivhandling År Anmärkning G.XIV. Kassaböcker. Rundviks såg 17. Kassabok , 21 22, 23, , O G.XV. Kassaböcker, övriga 1. Kassabok \ 6 ' 7-8. > 9 * é I87I-I Gustaf Hellström Bokhållare Bexelius!!!! Bokhållare Bexelius

22 ARKIVFÖRTECKNING. 1?. 6, Nordmalings ångsågs AB Arkivhandling Är Anmärkning G.XV. Kassaböcker, övriga 23. Kassabok " " 1915 G.XVI. Kassa.iournaler, huvudförv. 1. Kassajournal " M " M " " " " " " " " " " u " " " " M H " " " " " " " " " " " 1914 ro vo

23 ARKIVFÖRTEOKFING.. 1 FA 6. RÖBANDE.. Np.r.cimal ings #,ångs ågs # # AB Arkivhandling. År Anmärkning G.XVI. Kassa.i ournaler, huvudförv. 35.!» II II It t! fl II , Kassajournal t! I! M ! «ff II It ! II O C II II II II II It It II II II II G.XVII. Kassa.iournaler, Rundviks såg 1. Kassajournal II

24 ARKIVFÖRTECKNING. 3. 2^. 6. RÖRANDE Nordmalings ångsågs AB Arkivhandling År Anmärkning G-.XVII. Kassa.i ournaler, Rundviks såg 4. Kassajournal 5- " 6. " 7. " O G.XVIII. Kassakladdar 1. Kassakladd 2. " " 3. " " 4. " " I867-I868 I869-I G.XIX. Kassarapport er 1. Kassarappo.rter G.XX. Kassaspecial 1. Kassaspecial 1865 G.XXI. Mat varu.iournaler 1. Matvarujournal

25 ARKIVFÖRTECKNING.. J RÖRANDE Nordmalings ångsågs AB A rkivhandling År Anmärkning G.XXI. Matvaru.iournaler 16. Mätvarujournal ' " " " ^G.XXII. Omko s t n a ds.journal er 1. Omkostnadsjournal 2. " " " " G.XXIII. Prisböcker 1.. Prisbok G.XXIV. Skeppsklareringsböcker ^1. Skeppsklareringsbok G.XXV. Spannmåls.j ournaler 1. Spannmåls3ournal i G.XXVI. Verifikat 1. Verifikat

26 ARKIVFÖRTECKNING., 1 ì-3k... RÖRANDE Nordmalings ångsågs AB Arkivhandling År Anmärkning H * i = l = é =? = i = i =? = S-I H.I. Brädgårds.journaler I. Brädgårdsjournal H. 11. Props.i ournaler 1. Propsjournal H 111. Ske-p-pningstiöck er I. Skeppningsbok

27 ARKIVFÖRTECKNING 3?? RÖRANDE Nordmalings ångsågs AB Arkivhandling År Anmärkning Sammandrag Sammandrag Sammandrag H.IV. Sågtlmmer.i oarnaler 1. Sågtimmerjournal 2. " 3 " 4- " 5. " 6. " 7- " 8. " 9- " 10. " 11. " 12. " 13- " H.III. Skeppningsbocker 8. Skcppningsbok " " 13. " 14 " * " 20. " 21. " 22. " " 25. " " Stora volymer i djupa hyllan.

28 ARKIVFÖRTECKNING. 1 Ì RÖRANDE.. F.. r. d.^^ Ì"?. g. S..^ì? ff f. A Arkivhandling År Anmärkning H.IV. Sågtimmer.iournaler 16. Sågtimmerjournal Y.. II » "» 'i " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " «" " " " " " " " " " " " " " , " " " " " " " " " , " " "

29 / ARKIVFÖRTECKNING.31$& pttpiwrnp Nordmalings ångsågs AB Arkivhandling År Anmärkning J. K A R T 0 H 0 C H R I T N I N_G_A R J.I. Ritningar 1. Ritningar 2. 5 " 4. " I878-I88I

30 Utskriven Arkivnr. 171 ARKIVFÖRTECKNING Arkivid 100 över handlingar förvarade i Företagsarkivet i Västerbotten Företag Ol OFSFORvS RRUK Bildades Upphörde Hyllm. historiskt Q Hyllm. revision Sorterad av Anmärkning Luckor i serier beror på tidigare felregistreringar. Handling År Anmärkning e KORRESPONDENS E 1. KorresDondens 1. Korrespondens Korrespondens 3. Korrespondens Telegramböcker st volymer samt lösa blad c ÄMNESORDNADE HANDLINGAR F1. Ämnesordnade handlinaar 1. Anteckningsböcker för sågat virke Arbetsuppgifter Blåsningsjournaler Brädforsling från Hyngelsböle Fastighetsregister Fastighetshandlingar Olofsfors Järnbruk 7. Fastighetshandlingar Olofsfors Bruk till Hyngelsböle 8. Fastighetshandlingar Fastighetshandlingar Hemman Fastighetshandlingar Hemman Fastighetshandlingar Fastighetshandlingar Nordsjö Såg, Hyngelsböle Sågverk 13. Fastighetshandlingar Sunnansjö, Fällfors mfl Sida 1

31 Arkivid 160 Arkivnr. 171 Handling År Anmärkning 14. Fastighetshandlingar Arrendebok 15. Fastighetshandlingar Hemman Försäkringar Brand Försäkringar Brand i såg Försäkringar Hästar Försäkringar Sjö Gamla handlingar Lastningsböcker 22. Lastningsböcker 23. Lastningsböcker 24. Lastningsböcker Rapporter Hyngelsböle 26. Skeppningsböcker Smidesrapporter 1873 Holmfors 28. Smidesrapporter Tabeller, järnforsling Tumsedlar Tumningsböcker Innehåller Nordmalings Ångsågs 32. Utlämning av matvaror, järn mm Övriga handlingar Övriga handlingar n RÄKENSKAPER G 1. Räkenskaoer 1. Dagverksböcker Dagverksböcker Dagverksböcker Dagverksextrakt Fraktsedlar Fraktsedlar, Connaissement Fraktsedlar Fraktsedlar, Connaissement Försäljningsräkningar Wikström Sida 2

32 Arkivid 160 Arkivnr. 171 Handling Ar Anmärkning 10. Försäljningsräkningar Wikström 11. Försäljningsräkningar 1886 Wikström 12. Inventariebok Samma mapp 13. Provmjölkning 1879 Samma mapp 14. Månadsförslagen Samma mapp 15. Inventariebok Inventariebok Kapitalbok 1867 G 3. Kassaböcker 1. Kassabok Kassabok Kassabok Kassabok Kassabok Kassabok Kassabok Kassabok 1885 G 4. Löner 1. Lön till prästerskapet Lönelistor Lönelistor Lönelistor Lönelistor Lönelistor Lönelistor Lönelistor Lönelistor Lönelistor Lönelistor Lönelistor 1886 G 5. Övriaa handlinaar 1. Avräkningsböcker Sjökaptener Sida 3

33 Arkivid 160 Arkivnr. 171 Handling År Anmärkning 2. Kassarapport Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Koljournaler Samma mapp 11. Köptimmer 1872 Samma mapp 12. Kolkladd Kontokurant Wikström 14. Kontraböcker / Motbok Kvittenser Materialutlämningsbok Materialutlämningsbok Matutlämningslistor Redovisningar Inspektör Wiklund 20. Redovisningar 1878 Skogsvaktaren Borman 21. Redovisningar J.P. Bagger 22. Redovisningar Per Ersson 23. Redovisningar / Verifikationer J. Isaksen 24. Rekvisitioner Rekvisitioner Rekvisitioner Spannmålskladd Sågtimmerjournaler Sågtimmerjournaler Sågtimmerjournaler 31. Sågtimmerjournaler 32. Sågtimmerjournaler 33. Tackjärnsjournaler Tillverkn. och försälj n. priser Samma mapp A

34 Arkivid 160 Arkivnr. 171 Handling Ar Anmärkning 35. Telegramverifikationer Virkesleveranser Samma mapp 37. Virke, lånt, B. Von Rosen 1879 Samma mapp 38. Tillverkningsböcker 1880 Forsberg, Selander, Wigren 39. Utlagssedlar Utlagssedlar Utlagssedlar Utlagssedlar Utlagssedlar Utlagssedlar Utlagssedlar Utlagssedlar Utlagssedlar Utlagssedlar 1886 Kommunala skulder 49. Verifikationer Övriga räkenskaper övriga räkenskaper H STATISTIK H 1. Statistik 1. Analyser, undersökning Nordmalings Ångsågs 2. Sågningsrapporter Sida 5

35 Utskriven Arkivnr. 172 ARKIVFÖRTECKNING Arkivid 161 över handlingar förvarade i Företagsarkivet i Västerbotten Företag NORDMAI INfiS ÅNfiSÅfiS AR Bildades Upphörde Hyllm. historiskt Q Hyiim. revision Sorterad av. Anmärkning Luckor i fiftriftr hftmr på tidigare fplmgiatmringar Handling Ar Anmärkning A PROTOKOLL A1. Protokoll 1. Protokoll, Kättinggruppen Protokoll ö-viks och Umeå virkesmätn.förening 3. Protokollbok Tillverkningsprotokoll Olofsfors Bruk 5. Tillverkningsprotokoll 1951 Olofsfors Bruk 6. Tillverkningsprotokoll Olofsfors Bruk 7. Prövningsnämndens protokoll Syneprotokoll skogsvård Protokollsbok n LIGGARE OCH REGISTER D1. Liaaare och reaister 1. Förteckning över infomaterial Älg köttsti I Idel n i ng i= KORRESPONDENS E 1. KorresDondens 1. Brev och skrivelser Smidesrörelsen 2. Brev Olofsfors Bruk 3. Cirkulär till faktorsdistrikten Disponentens brev 1932 Olofsfors Bruk Sida 1

36 Arkivid 161 Arkivnr. 172 Handling Ar Anmärkning 5. Kopiebok Kopiebok Kopiebok Kopiebok Korrespondens diverse Olofsfors Bruk 10. Korrespondens Korrespondens Korrespondens Kassör Vinnberg 13. Korrespondens Wikström Korrespondens Faktorernas brev 15. Korrespondens, Vägkassan Korrespondens Faktorernas brev 17. Korrespondens Korrespondens Korrespondens Korrespondens Faktorernas brev 21. Korrespondens Korrespondens Ankommande och avsända brev 23. Korrespondens Wikström Korrespondens Korrespondens Helga Josefina Winnberg 26. Korrespondens brevkopior Korrespondens Korrespondens 1956 Olofsfors Bruk 29. Korrespondens Olofsfors Bruk 30. Korrespondens Olofsfors Bruk 31. Korrespondens yrkesinspektion Korrespondens Olofsfors Bruk 33. Korrespondens Olofsfors Bruk 34. Korrespondens Olofsfors Bruk 35. Meddelande och arb.instruk Meddelanden till distrikten PM 1962 O-viks virkesmätningsförening Oi/JM O Sida 2

37 Arkivid 161 Arkivnr. 172 Handling År Anmärkning 38. Skrivelser Skrivelser Skrivelser Olofsfors Bruk 41. Skrivelser 1910 Olofsfors Bruk 42. Skrivelser 1911 Olofsfors Bruk 43. Skrivelser Olofsfors Bruk 44. Träindustriarb.förbundet Sågverksförbundet 1961 P ÄMNESORDNADE HANDLINGAR F1. Ämnesordnade handlinaar 1. Avverkningskontrakt, Kolningskontr Awerkningsplaner Avverkningsplaner Dikningskontrakt Dikningsplaner El och tele Fastighetsböcker aktförteckning 8. Fastighetsböcker aktförteckning 9. Fastighetsböcker aktförteckning 10. Fastighetshandlingar Olofsfors Bruk 11. Fastighetshandlingar, äldre, ej Fastighetshandlingar, uppg. om Fastighetshandlingar Fastighetshandl. Gravitationsbevis Fastighetshandlingar Smedjans ombyggnad 16. Fastighetshandl. Skogstaxeringar Fastighetshandl. Aktförteckning 18. Fastighetshandl. Skolhuset 19. Fjäderhammare Flygfältet i Olofsfors Arbetsplats nr Flottningslistor Olofsfors Bruk 22. Flottningslistor, tumsedlar, kontrakt Olofsfors Bruk Sida 3

38 Arkivid 161 Arkivnr. 172 Handling Ar Anmärkning 23. Flottningsuppgifter Olofsfors Bruk 24. Flottningsgruppen Flottning och tumsedlar Försäkringar, brand Olofsfors Bruk 27. Försäkringar, livsmedel Olofsfors Bruk 28. Försäkringar sjö Försäkringar virke Olofsfors Bruk 30. Försäkringar fastigheter Olofsfors Bruk 31. Försäkringar kol Olofsfors Bruk 32. Försäkringar olycksfall Försäkringar olycksfall Försäkringar olycksfall Försäkringar olycksfallsersättningar Jordbruket Jordbruket Journaler inkl. fakturor Olofsfors Bruk 39. Kolning Kontrakt Olofsfors Bruk 41. Kontrakt Vännäs Kraft 42. Kontrollremsor Olofsfors Bruk 43. Kurs och möteshandlingar 1961 Sågverksförbundet 44. Kättinggruppen Kättinggruppen Kättinggruppen Kättinggruppen Lastbilstaxor Lastningsordrar Masugnen 1800-slutet 51. Ofredsåret Orderjournaler Personalhandlingar Uppg. till länsman, Land och sjö 54. Personalhandlingar Sveriges industriförb. Land och sjö 55. Personalhandlingar Land och sjö CÌ^IM A Sida 4

39 Arkivid 161 Arkivnr. 172 Handling År Anmärkning 56. Personalhandlingar 1915 *Visningsmaterial* Arbetsinstruktioner ni" 57. Personalhandlingar Intygsböcker för minderåriga arbetare 58. Personalhandlingar Olofsfors Bruk 59. Personalhandlingar Arbetsgivaruppgifter 60. Pricklistor Pricklistor Priskurant Olofsfors Bruk 63. Provningscertifikat Olofsfors Bruk 64. Rotköpsjournaler Rotköpskontrakt Rotköpskontrakt Rotköpsredovisningar Rotköpsredovisningar Sanatoriet i Mörsil Sjukkassan Skogsindelningsplaner 1930-talet 72. Skogsindelningsplaner Skogsindelningsplaner Skogsindelningsplaner Skogsindelningsplaner Skogsindelningsplaner Stämplingslängder Sågningsrapporter Sågningsrapport Sågtimmer Telegrambok Tillstånd Olofsfors Bruk 83. Timmerkontrakt Olofsfors Bruk 84. Tumböcker Tumningsböcker Timmerjournaler Tumsedlar Olofsfors Bruk 88. Tumsedlar CS^Ia C Sida 5

40 Arkivid 161 Arkivnr. 172 Handling År Anmärkning 89. Tumsedlar Tumsedlar Tumningsuppgifter Uppsättningsbok Olofsfors Bruk 93. Vattendomar Virkesfångstsammandrag Virkessammandrag Virkessammandrag Virkessammandrag Virkessammandrag Virkessammandrag Virkessammandrag Virkessammandrag Virkessammandrag Virkessammandrag Virkessammandrag Virkessammandrag Virkessammandrag Virkessammandrag Värderingsinstrument Rundviks Ångsåg 109. Vägbrytning i Brattsbacka övriga handlingar övriga handlingar övriga handlingar övriga handlingar Egostyckehemman F 2. Vännäs Kraft 1. Anbud Avlöningsbok Avlöningsbok Avlöningsbok Avräkningsbok Avräkningsbok Avräkningsbok Sida 6

41 Arkivid 161 Arkivnr. 172 Handling Ar Anmärkning 8. Avräkningsbok Avräkningsbok Avräkningsbok Avräkningsbok Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Dagbok Dagbok Dagbok Detaljabonnenter Förfalloböcker Förfalloböcker Föreningar/ind.abonnenter Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Inventarier Inventarier Inventarier Inventarier Inventarier Inventarier Inventarier Inventarier Sida 7

42 Arkivid 161 Arkivnr. 172 Handling Anmärkning 41. Inventarier Inventarier Inventarier Inventarier Inventarier Inventarier Journaler Journaler Journaler Journaler Journaler Journaler Journaler Journaler Journaler Journaler Journaler Journaler Journaler Journaler Journaler Journaler Journaler Journaler Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Sida 8

43 Arkivid 161 Arkivnr. 172 Handling År Anmärkning 74. Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kopiebok Kreditorer Kreditorer Kreditorer Lagerbok Lagerbok Lagerbok Lagerbok Lagerbok Lagerbok Lagerbok Lagerbok Lagerbok Lagerbok Lögdeälv Kraftstation vid Hyngelsböle 100. Memorial Memorial Memorial Otterbäckens Kraft AB Reskontra Specialkassa Årsredovisning 1931 n

44 Arkivid 161 Arkivnr. 172 Handling År Anmärkning 107. Kopiebok Kopiebok 1927 n RÄKENSKAPER G1. RäkenskaDer 1. Aktiebrev/Hypotekslån Aktiebolag skogsbok Aktieregisterbok Anbud Anslagsrapporter Samma mapp 6. Auktionen vid Hyngelsböle 1890 Samma mapp 7. Avskrivningsberäkningar Samma mapp 8. Apoteksräkningar Arbetsuppgifter Arrenden och skadeersättningar Arvodesräkningar Avskrivningstablåer Avräkningsbok Avräkningsbok Avräkningsbok Avräkningsbok Avräkningsböcker Avräkningsböcker Avräkningsböcker Avräkningsböcker Avräkningsböcker Avräkningsböcker Avräkningsböcker Avräkningsböcker Avräkningsböcker Avräkningsböcker Avräkningsböcker Avräkningsböcker Sida 10

45 Arkivid 161 Arkivnr. 172 Handling År Anmärkning 29. Avräkningsböcker Avräkningsböcker Avräkningsböcker Avräkningsböcker Avlöningsbok Arkiv Arkiv Arkiv Arkiv Arkiv Arkiv Arbetsindelning vid förvaltn Arbetsrapport Arbetsorder Balanskonton Betalningspåminnelser Bokföringsjournaler Jernkontot 59. Bokföringsjournal Olofsfors Bruk 60. Bokföringsjournal 1952 Olofsfors Bruk 61. Bokföringsjournal 1953 Olofsfors Bruk 62. Bokföringsjournal 1954 Olofsfors Bruk 63. Bokföringsjournal 1955 Olofsfors Bruk 64. Bokföringsjournal Olofsfors Bruk 65. Bokföringssammandrag, skogen Bokföringssammandrag, skogen Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut koncept Bokslut kapitalkoncept Sida 11

46 Arkivid 161 Arkivnr. 172 Handling Ar Anmärkning 75. Bokslut primärmaterial Bokslut primärmaterial Masonite AB 77. Bokslut primärmaterial B primärmaterial Bokslut primärmaterial Bokslut primärmaterial Masonite AB 80. Bokslutshandl. skogsförvaltn Bokföringssammandrag Bokföringssammandrag Bokföringsuppg. kassör C-N Olofsfors Bruk 84. Bokföringsuppgifter Olofsfors Bruk 85. Bokföringsuppgifter Olofsfors Bruk 86. Bokföringsuppgifter Olofsfors Bruk 87. Beredningsrapport Conceptbok Dagböcker Dagböcker Dagböcker Dagböcker Dagböcker Dagböcker Dagböcker Dagböcker Dagrapporter Dagverksböcker Dagverksböcker Olofsfors Bruk 100. Dagverksböcker Debetjournaler Debet och kreditlistor Debetsedlar Deklarationer Direkta och indirekta tillverkn Olofsfors Bruk 117. Driftsbokslut Driftinventarier Ci/1 A A O Sida 12

47 Arkivid 161 Arkivnr. 172 Handling År Anmärkning 119. Driftsprotokoll, Ledufors kraftstation Expedition och kättingorder Expeditionsorder 1954 Kättingsmedjan, Olofsfors 122. Expeditionsordrar Kättingsmedjan 123. Expeditionsordrar 1955 Kättingsmedjan Olofsfors 124. Expeditionsorder 1957 Kättingsmedjan Olofsfors 125. Expeditionsorder 1954 Manufaktorsmedjan 126. Expeditionsorder 1955 Manufaktorsmedjan 127. Expeditionsorder 1956 Manufaktorsmedjan 128. Expeditionsorder 1957 Manufaktorsmedjan 129. Faktorernas redovisningslistor Faktorernas redovisningar Faktorernas redovisningslistor Faktorernas redovisningar 1945 G 2. Räkenskaoer 1. Fakturajournal Fakturor Olofsfors Bruk 3. Fakturor Fakturor Fakturor Fakturor Fakturor Fakturor Fakturor Fakturor 1898 Olofsfors Bruk 11. Fakturor Fakturor 1900 Olofsfors Bruk 13. Fakturor Fakturor Fakturor Fakturor 1905 Olofsfors Bruk 17. Fakturor Fakturor 1908 Sida 13

48 Arkivid 161 Arkivnr. 172 Handling År Anmärkning 19. Fakturor 1910 Olofsfors Bruk 20. Fakturor 1911 Olofsfors Bruk 21. Fakturor 1917 Olofsfors Bruk 22. Fakturor Fakturor Fakturakopior Olofsfors Bruk 25. Fakturor Fakturor 1945 Olofsfors Bruk 27. Fakturor 1945 Olofsfors Bruk 28. Fakturor Fakturakopior Fakturakopior Fakturakopior Fakturakopior Fakturor Fakturor Fakturakopior Fakturor Fakturor Fakturor Fakturor Fakturakopior Fakturor 1954 Olofsfors Bruk 42. Fakturor Fakturor 1955 Olofsfors Bruk 44. Fakturakopior Fakturakopior Fakturor Fakturor Fakturor Fakturor Olofsfors Bruk 50. Fakturor 1957 Olofsfors Bruk 51. Fakturor 1958 Sida 14

49 Arkivid 161 Arkivnr. 172 Handling År Anmärkning 52. Fakturor Fakturakopior Olofsfors Bruk 54. Fakturor 1959 Olofefors Bruk 55. Fakturor Fakturor 1960 Olofsfors bruk 57. Fakturor 1960 Olofsfors Bruk 58. Fakturor 1961 Olofsfors Bruk 59. Fakturor 1961 Olofsfors Bruk 60. Fakturor 1962 Olofsfors Bruk 61. Fakturakopior 1962 Skogsförvaltningen 62. Fakturor 1962 Olofsfors Bruk 63. Fakturor 1963 Olofsfors Bruk 64. Fakturor 1963 Olofsfors Bruk 65. Fakturor 1964 Olofsfors Bruk 66. Fakturor 1965 Olofsfors Bruk 67. Fakturor Olofsfors Bruk 68. Fakturor, bok Fakturor, bok Faktura sammandrag Skogsförvaltningen G 3. Räkenskaoer 1. Flottningsjournaler Flottn.förening, årsberättelseer 2. Flottningsjournaler Flottn.förening, årsberättelser 3. Flottningsrapporter Årsberättelser G 4. Fraktsedlar 1. Fraktsedlar Certepartier 2. Fraktsedlar Certepartier 3. Fraktsedlar Connaissement 4. Fraktsedlar Malm och kalksten 5. Fraktsedlar Connaissement 6. Järnvägsfraktsedlar Olofsfors Bruk 7. Fraktsedlar Connaissement 8. Fraktsedlar Olofsfors Bruk 9. Fraktsedlar Sida 15

50 Arkivid 161 Arkivnr. 172 Handling Ar Anmärkning 10. Fraktsedlar Fraktsedlar Fraktsedlar Fraktsedlar Fraktsedlar Fraktsedlar Fraktsedlar Fraktsedlar Fraktsedlar Fraktsedlar 1950 Fraktkredit Br. Forsberg 20. Fraktsedlar 1953 Fraktkredit Br. Forsberg 21. Fraktsedlar 1954 Olofsfors Bruk 22. Fraktsedlar Fraktsedlar 1956 Olofsfors Bruk 24. Fraktsedlar 1957 Olofsfors Bruk 25. Fraktsedlar Olofsfors Bruk 26. Fraktsedlar Olofsfors Bruk 27. Fraktsedlar Olofsfors Bruk G 5. Räkneskaoer 1. Föjesedlar Fördelning av försäljn.uppg Olofsfors Bruk 3. Försäljningsböcker 4. Försäljningsböcker 5. Försäljningsböcker 10. Försäljningsböcker Kol 11. Försäljniningsjournaler Försäljniningsjournaler Försäljniningsjournaler Försäljniningsjournaler Försäljniningsjournaler Försäljniningsjournaler Försäljniningsjournaler Försäljniningsjournaler Sida 16

51 Arkivid 161 Arkivnr. 172 Handling År Anmärkning 19. Försäljniningsjournaler Försäljniningsjournaler Försäljniningsjournaler Försäljniningsjournaler Försäljniningsrapporter Försäljniningsräkningar 1930 Masonite 25. Försäljnining Masonite Försäljnining Masonite Försäljnining Masonite Försäljnining Masonite Försäljnining Masonite Försäljnining Masonite Försäljnining Masonite Försäljnining Masonite Försäljnining Masonite 1941 Wikström 34. Försäljnining Masonite 1941 Wikström 35. Försäljnining Masonite Försäljnining Masonite Försäljn.räkning kontokurant Wikström (Samma mapp) 38. Awerkningspriser 1890 Samma mapp 39. Försäljn.räkning kontokurant Wikström Olofsfors Bruk 40. Försäljn.räkning kontokurant Wikström Olofsfors Bruk 41. Försäljn.räkning kontokurant Wikström Olofsfors Bruk 42. Försäljn. räkning kontokurant Wikström Olofsfors Bruk 43. Försäljn.räkning kontokurant Wikström Olofsfors Bruk 44. Försäljn.räkning kontokurant Wikström Olofsfors Bruk 45. Försäljn.räkning kontokurant Wikström Olofsfors Bruk 46. Försäljn.räkning kontokurant Wikström Olofsfors Bruk 47. Försäljn.räkning kontokurant Wikström Olofsfors Bruk 48. Förteckn. över giro/utb. kort Förvaltningsberättelser Gratialistor 1905 Sida 17

52 Arkivid 161 Arkivnr. 172 Handling Ar Anmärkning G 6. Huvudböcker 1. Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Sida 18

53 Arkivid 161 Arkivnr. 172 Handling År Anmärkning 33. Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker Huvudböcker G 7. RäkenskaDer 1. Inlåningsbok Inventarium Inventariebok Inventarieböcker Inventarieböcker Inventariebok Journaler Journal över awerkn/rotköp Journal över awerkn/rotköp Journal över awerkn/rotköp Journal över awerkn/rotköp Journal över awerkn/rotköp G 8. KaDital och kassaböcker 1. Kapitalböcker 2. Kapitalböcker 3. Kapitalböcker 4. Kapitalböcker Sida 19

54 Handling Ar Arkivid "161 Arkivnr. 172 Anmärkning 5. Kapitalböcker 6. Kapitalböcker 7. Kapitalböcker 8. Kapitalböcker 9. Kapitalböcker 10. Kapitalböcker 11. Kapitalböcker 12. Kapitalböcker 13. Kapitalböcker 14. Kapitalböcker 15. Kapitalböcker 16. Kapitalböcker 17. Kapitalböcker 18. Kapitalböcker 19. Kapitalböcker 20. Kapitalböcker 21. Kapitalböcker 22. Kapitalböcker 23. Kapitalböcker 24. Kapitalböcker 25. Kapitalböcker 26. Kapitalböcker 27. Kapitalböcker 28. Kapitalböcker 29. Kapitalböcker 30. Kapitalböcker 31. Kapitalböcker 32. Kapitalböcker 33. Kapitalböcker 34. Kapitalböcker 35. Kapitalböcker 36. Kapitalböcker 37. Kapitalböcker Sida 20

55 Arkivid 161 Arkivnr. 172 Handling Anmärkning 0 0 O C Kapitalböcker i a O C Kapitalböcker 40. Kapitalböcker 41. Kapitalböcker 42. Kapitalböcker 43. Kapitalböcker 44. Kapitalböcker 45. Kapitalböcker 46. Kapitalböcker 47. Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker d c O C Kassaböcker Kassaböcker O ( Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Sida 21

56 Arkivid 161 Arkivnr. 172 Handling Ar Anmärkning 71. Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker Kassaböcker special Kassabok 1950 Olofsfors Bruk 96. Kassabok 1952 Olofsfors Bruk 97. Kassabok Olofsfors Bruk 98. Kassabok 1957 Olofsfors Bruk 99. Kassabok Kassabok 101. Kassabok 102. Kassabok 103. Kassabok oo Sida 22

57 Arkivid 161 Arkivnr. 172 Handling År Anmärkning 104. Kassabok 105. Kassabok 106. Kassabok 107. Kassabok 108. Kassabok 109. Kassabok 110. Kassabok 111. Kassabok 112. Kassabok 113. Kassabok 114. Kassadagbok Skogsförvaltningen 115. Kassadagbok Olofsfors Bruk 116. Kassadagbok Skogsförvaltningen 117. Kassadagbok Olofsfors Bruk 118. Kassadagbok Skogsförvaltningen 119. Kassadagbok Olofsfors Bruk 120. Kassadagbok Olofsfors Bruk 121. Kassadagbok Skogsförvaltningen 122. Kassadagbok 1964 Olofsfors Bruk 123. Kassadagbok 1965 Skogsförvaltningen 124. Kassadagbok 1965 Skogsförvaltningen 125. Kassadagbok Skogsförvaltningen 126. Kassadagbok 1966 Skogsförvaltningen 127. Kassadagbok Skogsförvaltningen G 9. Kassaredovisninaar 1. Kassaredovisn. från förmän Kassaredovisn. från förmän Kassaredovisn. från förmän Kassaredovisn. från förmän Kassaredovisn. från förmän Kassaredovisn. från förmän Kassaredovisn. från förmän Kassaredovisn. från förmän 1897 Sida 23

58 Handling 9. Kassaredovisn. från förmän Kassaredovisn. från förmän Kassaredovisn. från förmän Kassaredovisn. från förmän Kassaredovisn. från förmän Kassaredovisn. från förmän Kassaredovisn. från förmän Kassaredovisn. från förmän Kassaredovisningar Kassaredovisningar Kassaredovisn. från förmän Kassaredovisn. från förmän Kassaredovisningar Kassaredovisningar Kassaredovisningar Kassaredovisningar Kassaredovisningar Kassaredovisningar Kassaredovisn. från förmän Kassaredovisn. från förmän Kassaredovisningar Kassaredovisn. från förmän Kassaredovisningar Kassaredovisningar Kassaredovisningar Kassaredovisningar Kassaredovisningar 1928 År Arkivid 161 Arkivnr. 172 Anmärkning D O C Kassaredovisningar Kassaredovisningar Kassaredovisningar Kassaredovisningar Kassaredovisningar Kassaredovisningar 1942 Sida 24

59 Arkivid 161 Arkivnr. 172 Handling År Anmärkning 42. Kassaredovisningar Kassaredovisningar Kassaredovisningar Kassaredovisningar Kassaredovisningar 1946 Samma pärm 47. Bruttovinst 1946 Samma pärm G 10. KassaraDDorter 1. Kassarapporter Kassarapporter Rundvik 3. Kassarapporter Kassarapporter Kättingfabrikernas försäljn. kontor G 11. Kassaverifikat 1. Kassaverifikat Olofsfors Bruk 2. Kassaverifikat Skrivelser 3. Kassaverifikat Olofsfors Bruk 4. Kassaverifikat Olofsfors Bruk 5. Kassaverifikat Kassaverifikat 1897 Olofsfors Bruk 7. Kassaverifikat 1898 Olofsfors Bruk 8. Kassaverifikat 1899 Olofsfors Bruk 9. Kassaverifikat 1899 Olofsfors Bruk 10. Kassaverifikat 1900 Olofsfors Bruk 11. Kassaverifikat 1900 Olofsfors Bruk 12. Kassaverifikat 1900 Olofsfors bruk 13. Kassaverifikat 1900 Olofsfors Bruk 14. Kassaverifikat 1901 Olofsfors Bruk 15. Kassaverifikat 1901 Olofsfors Bruk 16. Kassaverifikat 1901 Olofsfors Bruk 17. Kassaverifikat 1902 Olofsfors Bruk 18. Kassaverifikat 1903 Olofsfors Bruk 19. Kassaverifikat 1903 Olofsfors Bruk 20. Kassaverifikat 1903 Olofsfors Bruk 21. Kassaverifikat 1903 Olofsfors Bruk Sida 25

60 Arkivid 161 Arkivnr. 172 Handling År Anmärkning 22. Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat 1905 Olofsfors Bruk 25. Kassaverifikat 1905 Olofsfors Bruk 26. Kassaverifikat 1906 Olofsfors Bruk 27. Kassaverifikat 1906 Olofsfors Bruk 28. Kassaverifikat 1907 Olofsfors Bruk 29. Kassaverifikat 1907 Olofsfors Bruk 30. Kassaverifikat 1907 Olofsfors Bruk 31. Kassaverifikat 1908 Olofsfors Bruk 32. Kassaverifikat 1908 Olofsfors Bruk 33. Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat 1909 Olofsfors Bruk 36. Kassaverifikat 1909 Olofsfors Bruk 37. Kassaverifikat 1909 Olofsfors Bruk 38. Kassaverifikat 1909 Olofsfors Bruk 39. Kassaverifikat 1910 Olofsfors Bruk 40. Kassaverifikat 1910 Olofsfors Bruk 41. Kassaverifikat 1910 Olofsfors Bruk 42. Kassaverifikat 1910 Olofsfors Bruk 43. Kassaverifikat Kassaverifikat 1911 Olofsfors Bruk 45. Kassaverifikat Kassaverifikat 1912 Olofsfors Bruk 47. Kassaverifikat 1912 Olofsfors Bruk 48. Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat 1913 Ci/4^ Oß Sida 26

61 Arkivid 161 Arkivnr. 172 Handling Ar Anmärkning 55. Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat 1915 Olofsfors Bruk 61. Kassaverifikat 1915 Olofsfors Bruk 62. Kassaverifikat 1915 Olofsfors Bruk 63. Kassaverifikat 1915 Olofsfors Bruk 64. Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat 1919 Olofsfors Bruk 79. Kassaverifikat 1919 Olofsfors Bruk 80. Kassaverifikat 1919 Olofsfors Bruk 81. Kassaverifikat 1919 Olofsfors Bruk 82. Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat 1920 CiH«07 Sida 27

62 Arkivid 161 Arkivnr. 172 Handling Ar Anmärkning 88. Kassaverifikat Kassaverifikat 1921 Olofsfors Bruk 90. Kassaverifikat 1921 Olofsfors Bruk 91. Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat 1922 Olofsfors Bruk 94. Kassaverifikat 1922 FOB försäljning 95. Kassaverifikat 1922 Olofsfors Bruk 96. Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat 1924 Olofors Bruk 106. Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat 1925 Olofsfors Bruk 111. Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat 1925 Olofsfors Bruk 114. Kassaverifikat 1925 Olofsfors Bruk 115. Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat 1926 Sida 28

63 Arkivid 161 Arkivnr. 172 Handling Ar Anmärkning 121. Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat 1927 Olofsfors Bruk 124. Kassaverifikat 1927 Olofsfors Bruk 125. Kassaverifikat 1927 Olofsfors bruk 126. Kassaverifikat 1927 Olofsfors Bruk 127. Kassaverifikat 1927 Olofsfors Bruk 128. Kassaverifikat Kassaverifikat 1928 Olofsfors Bruk 130. Kassaverifikat 1928 Olofsfors Bruk 131. Kassaverifikat 1928 Olofsfors Bruk 132. Kassaverifikat 1928 Olofsfors Bruk 133. Kassaverifikat 1928 Olofsfors Bruk 134. Kassaverifikat 1928 Olofsfors bruk 135. Kassaverifikat 1928 Olofsfors Bruk 136. Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat 1929 Olofsfors Bruk 143. Kassaverifikat 1929 Olofsfors Bruk 144. Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Kassaverifikat Sandström, Sörlin, öhnrell Ci/J«OQ Sida 29

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. Klavreströms bruksarkiv. Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. Klavreströms bruksarkiv. Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior Serie D liggare och förteckningar: D I dagsverksjournaler och dagsverksböcker D II dagjournaler D III lantbruksjournaler

Läs mer

AB A. Widestrands trävarufirma.

AB A. Widestrands trävarufirma. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB A. Widestrands trävarufirma. 2014-10-13 Historik Historik för AB A. Widestrands trävarufirma (GF:39). Leveranser: Leveransnummer 2004:118 Sida 1 av 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Morlanda kommun 1863-1951 Fattigvårdsstyrelsen

Morlanda kommun 1863-1951 Fattigvårdsstyrelsen Morlanda kommun 863-95 Fattigvårdsstyrelsen Innehållsförteckning A. PROTOKOLL I. Fattigvårdsstyrelsens protokoll, huvudserie II. Fattigvårdskommitténs protokoll B. KONCEPT FINNS EJ C. Diarier D. LIGGARE

Läs mer

ARKIV: P. A. Persson i Liatorp. Serierubrik: Kopieböcker. Signum: B1. Löpnr Volym Tid Anmärkning Inbundna

ARKIV: P. A. Persson i Liatorp. Serierubrik: Kopieböcker. Signum: B1. Löpnr Volym Tid Anmärkning Inbundna Kopieböcker B Inbundna 3 4 90 maj 907 juni 907 februari 9 februari 9 april 93 april 93 september 94 Utgående handlingar B Kuvert 3 4 906 93 januari 908 908 908 Diverse anteckningar, utgående handlingar

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads sjukhem.

Örebro stad. Örebro stads sjukhem. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads sjukhem. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1912-1954, handlingarna omfattar tiden 1912-1953 Örebro Stads Sjukhem invigdes år 1912 och togs

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Björnlunda socken Kommunalstämmans arkiv. G = Räkenskaper. Verifikationer 1906-1910 G 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Björnlunda socken Kommunalstämmans arkiv. G = Räkenskaper. Verifikationer 1906-1910 G 1 Hyllsektion 82 -. 85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Björnlunda socken Kommunalstämmans arkiv A = Protokoll 1863-1931 A 1 E= Handlingar 1868-1869 E 1 Utlåningsbok 1907-1945 G 1 Kyrkostämmans arkiv.

Läs mer

Kommunalnämnden. 1 1941-1951 Innehåller även register

Kommunalnämnden. 1 1941-1951 Innehåller även register signum A Protokoll 1 1941-1951 Innehåller även register signum C Diarium 1 1944-1945 signum D1 Mantalslängder 1 1942 2 1943 3 1944 4 1945 5 1946 6 1947-1948 7 1949-1950 8 1951-1952 signum D2 Taxeringslängder

Läs mer

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen.

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. Historik för. (Verksamhetstid 1920-1936, handlingar omfattar tiden 1920-1937) Egnahemsstyrelsen hade att administrera egnahemslånen och den statliga egnahemsfonden som

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus.

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1950, handlingarna omfattar tiden 1866-1952 År 1863 uppfördes ett epidemisjukhus mitt

Läs mer

Leveransreversal 2012:005

Leveransreversal 2012:005 Landsarkivet i Härnösand 1(5) Leveransreversal 2012:005 Till Riksarkivet, Landsarkivet i Härnösand levererades den 25 januari 2012 från Hille församling Hillevägen 158 806 49 Gävle följande handlingar,

Läs mer

Hyllsektione 82-85. INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Gryts socken Kommunalstämman/Kommunalfullmäktiges/Kommunalnämndes arkiv

Hyllsektione 82-85. INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Gryts socken Kommunalstämman/Kommunalfullmäktiges/Kommunalnämndes arkiv Hyllsektione 82-85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Gryts socken Kommunalstämman/Kommunalfullmäktiges/Kommunalnämndes arkiv A = Protokoll Kommunalstämmans protokoll 1863-1945 A 1 Kommunalfullmäktiges

Läs mer

VAD BÖR SPARAS? Protokoll

VAD BÖR SPARAS? Protokoll INNEHÅLL VAD BÖR SPARAS? s.1 Protokoll s.1 Verksamhets- och revisionsberättelser s.1 Utgående handlingar s.1 Matriklar, medlemsförteckningar s.2 Liggare s.2 Inkomna handlingar s.2 Statistik s.2 Ämnesordnade

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

Arkiv: 383 Sv Livsmedelsarbetareförb avd 58, Ljungsbro Plats: 01/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Verksamhetsberättelser Seriesignum: A 2

Arkiv: 383 Sv Livsmedelsarbetareförb avd 58, Ljungsbro Plats: 01/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Verksamhetsberättelser Seriesignum: A 2 Mötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1919 1923 Inbunden. 2 1923 1928 Inbunden. 3 1928 1935 Inbunden. 4 1939 1943 Inbunden. 5 1943 1946 Inbunden. 6 1946 1950 Inbunden. 7 1950 1964 Arkivkartong. I denna volymen

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. Ekeby-Gällersta storkommun bildades den 1 januari 1952 genom sammanläggning av Ekeby och

Läs mer

Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen. 2016-04-14 Historik Handlingar omfattar tiden 1853-1951, verksamhetstid 1919-1951. Den första förordningen om fattigvård i Sverige

Läs mer

Härmed erkännes mottagandet av följande arkivalier: Levererade handlingar tillhöriga Västra Ryds kyrkoarkiv (lev 160/2009)

Härmed erkännes mottagandet av följande arkivalier: Levererade handlingar tillhöriga Västra Ryds kyrkoarkiv (lev 160/2009) l5 1 (6) Datum 2010-01-24 Lev 160-163 /2009 Ydre kyrkliga samfällighet Box 33 570 60 ÖSTERBYMO Kvitto på arkivleverans Härmed erkännes mottagandet av följande arkivalier: Levererade handlingar tillhöriga

Läs mer

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. AB Örebro Varmbad.

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. AB Örebro Varmbad. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Örebro Varmbad. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar åren 1897-1977 Organisationsnummer: 556002-3342 Bolaget bildas Bolaget bildades i februari

Läs mer

Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden.

Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden. 2016-04-18 Historik Verksamhetstid 1919-1942 I lagen om samhällets barnavård, den 6 juni 1924, föreskrevs att samhällets barnavårdande

Läs mer

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV 1 SVENSKT FÖRENINGSLIV ÄR UNIKT! Sverige är det föreningsrikaste

Läs mer

Hovsta kommun. Barnavårdsnämnden.

Hovsta kommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-01-14 Historik Historik för. (Handlingar och verksamhetstid 1925-1951) En ny lag om samhällets barnavård kom den 6 juni 1924. Den föreskrev att samhällets barnavårdande

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

AB Smålägenheter i Örebro.

AB Smålägenheter i Örebro. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Smålägenheter i Örebro. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar åren 1916-1965 Konstituerande bolagsstämma 1916-10-05 hölls det konstituerande

Läs mer

ONSLUNDA SKÅNE-TRANÅS SPJUTSTORP. Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i

ONSLUNDA SKÅNE-TRANÅS SPJUTSTORP. Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i ONSLUNDA SPJUTSTORP SKÅNE-TRANÅS Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i Onslunda kommun 1863 1951 Onslunda storkommun 1952-1968 Skåne-Tranås kommun 1863 1951 Spjutstorps

Läs mer

Askers storkommun. Socialnämnden.

Askers storkommun. Socialnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers storkommun. Socialnämnden. 2014-12-17 Historik Verksamhetstid 1952-1970, handlingar omfattar tiden 1926-1972 Askers storkommun bildades den 1 januari 1952 genom

Läs mer

A. Protokoll 1950-1954 A 1

A. Protokoll 1950-1954 A 1 Hyllsektion 82-85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Kommunalstämmans arkiv A. Protokoll 1950-1954 A 1 Kommunalfullmäktiges arkiv A. Protokoll Sammanträdesprotokoll med bilagor 1950-1973 A 1 Bilagor

Läs mer

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-05-25 Historik Historik för. (Verksamhetstid 1923-1936, handlingar omfattar tiden 1923-1937) Den första förordningen om fattigvård i Sverige kom i juni 1871. I

Läs mer

LULEÅ STAD BRANDKÅREN

LULEÅ STAD BRANDKÅREN Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING LULEÅ STAD BRANDKÅREN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare LULEÅ STAD BRANDKÅREN 9 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare LULEÅ STAD BRANDKÅREN

Läs mer

Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse.

Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar 1967-1975 Organisationsnummer Verksamhet Stiftelsen Fokus (Röda fjädern)

Läs mer

Arkiv: 366 Sv Träarbetareförbundet avd 44, Linköping Plats: 01/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar

Arkiv: 366 Sv Träarbetareförbundet avd 44, Linköping Plats: 01/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar Mötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1926 1928 Serien i arkivkartong. 1929 1933 1934 1937 1937 1943 1943 1948 2 1948 1954 1954 1968 Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 1 1927 1941 Serien i arkivkartong. 1942

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. ( Verksamhetstid 1952-1970. Handlingar omfattar tiden 1932-1970) Ekeby-Gällersta storkommun

Läs mer

Register över serierna. All Protokollsutdrag. AIII Kallelser och föredragningslistor. El Korrespondans. Fl Ämnesordnade handlingar.

Register över serierna. All Protokollsutdrag. AIII Kallelser och föredragningslistor. El Korrespondans. Fl Ämnesordnade handlingar. KUMLA BARNENS DAG 1942-1986 KUMLA BARNENS DAG Register över serierna Al Protokoll All Protokollsutdrag AIII Kallelser och föredragningslistor DI Register DU Register El Korrespondans Fl Ämnesordnade handlingar

Läs mer

Örebro Barnens Dag-förening.

Örebro Barnens Dag-förening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Barnens Dag-förening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1945-1982, handlingarna omfattar tiden 1943-1985 1943 tillsattes en kommitté för Barnens Dag-firande i

Läs mer

Örebro skollovskoloniers fond.

Örebro skollovskoloniers fond. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro skollovskoloniers fond. 2014-10-17 Historik Verksamhetstid 1901-1943, handlingarna omfattar tiden 1901-1969 Redan år 1896 startades skollovskoloniverksamheten

Läs mer

AB Marks Hyresbostäder.

AB Marks Hyresbostäder. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Marks Hyresbostäder. 2016-04-13 Historik Organisationsnummer: 556005-0006 Allmännyttigt bostadsföretag 1959 köpte Örebro stad aktierna i AB Marks tegelbruk. Avsikten

Läs mer

Arkiv: 303 Sv Textilarbetareförbundet avd 11, Linköping Plats: 01/A. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 303 Sv Textilarbetareförbundet avd 11, Linköping Plats: 01/A. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Mötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1906 1917 Serien i arkivkartong. Protokoll avd 63 Nykvarn. 1918 1931 Protokoll avd 11 Textil. 1931 1939 1940 1948 2 1948 1951 1952 1957 1957 1966 1966 1972 1 1937 1946

Läs mer

Örebro stad. Karolinska aftonskolan.

Örebro stad. Karolinska aftonskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Karolinska aftonskolan. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1944-1968 Örebro aftonskola startades på initiativ av NKI-skolan i Stockholm (skola

Läs mer

Arkiv: 226 Linköpings Typografklubb Sommar och semesterhem Plats: 01/a. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1

Arkiv: 226 Linköpings Typografklubb Sommar och semesterhem Plats: 01/a. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 1 1936 1945 Serien i arkivkartong. Häftad. I denna volymen ingår också A:2, A:3, A:4, B:1, B:2, B:3, D:1, E:1, F:1, F:2, F:3, F:4, F:5, F:6, F:7, F:8, G:1,

Läs mer

Arkiv: 592 Östergötlands Skolidrottsförbund Plats: 04/b. Övriga protokoll Seriesignum: A 1. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 592 Östergötlands Skolidrottsförbund Plats: 04/b. Övriga protokoll Seriesignum: A 1. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 2 Övriga protokoll A 1 1 1942 1951 Serien i arkivkartong. Protokoll ÖIF:s skolidrottskommitté. I denna volymen ingår också A:2, A:3, A:4, A:5 och A:6. Årsmötesprotokoll A 2 1951 1977 Serien i arkivkartong.

Läs mer

Askers kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Askers kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers kommun. Fattigvårdsstyrelsen. 2014-12-17 Historik Handlingarna omfattar åren 1921-1952, verksamhetstid 1922-1951 Den 1 november 1846 skiljs fattigförsörjningen

Läs mer

ANDRARUM BRÖSARP ELJARÖD FÅGELTOFTA

ANDRARUM BRÖSARP ELJARÖD FÅGELTOFTA ANDRARUM BRÖSARP ELJARÖD FÅGELTOFTA Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i Andrarums kommun 1863 1951 Brösarps kommun 1863 1951 Brösarps storkommun 1952 1968 Eljaröds kommun

Läs mer

Arkiv: 303 Sv Textilarbetareförbundet avd 11, Linköping Plats: 01/A. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 303 Sv Textilarbetareförbundet avd 11, Linköping Plats: 01/A. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Mötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1906 1917 Serien i arkivkartong. Protokoll avd 63 Nykvarn. 1918 1931 Protokoll avd 11 Textil. 1931 1939 1940 1948 2 1948 1951 1952 1957 1957 1966 1966 1972 1 1937 1946

Läs mer

Idrottsföreningen kamraterna Kumla

Idrottsföreningen kamraterna Kumla Idrottsföreningen kamraterna Kumla Historik Föreningen bildades den 14 oktober 1909 under namnet Kumla idrottsförening. 28 personer antecknade sig vid detta tillfälle för medlemskap i föreningen. Verksamheten

Läs mer

Stiftelsen Örebro miljövårdscentrum / Rosängen.

Stiftelsen Örebro miljövårdscentrum / Rosängen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Örebro miljövårdscentrum / Rosängen. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid 1986-1997, handlingar omfattar tiden 1985-1997 Organisationsnummer 875001-4907 Bolagets

Läs mer

Förteckning upprättad 2006 av Niclas Rosenbalck

Förteckning upprättad 2006 av Niclas Rosenbalck Förteckning upprättad 2006 av Niclas Rosenbalck Årydsarkivet Under hösten 2004 överfördes till Växjö universitet handlingar ifrån bruksarkivet på Åryd herrgård, beläget i Hemmesjö församling. Det innehöll

Läs mer

JERNKONTORETS BERGSHISTORISKA UTSKOTTS BEVARANDELISTA

JERNKONTORETS BERGSHISTORISKA UTSKOTTS BEVARANDELISTA JERNKONTORETS BERGSHISTORISKA UTSKOTTS BEVARANDELISTA Bevarandelistan har utarbetats av Jernkontorets Bergshistoriska utskotts kommitté 90031/84 Arkivfrågor. Den ursprungliga listan kom redan 1984 och

Läs mer

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening.

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1946-1994. Starten Karolinska läroverkets föräldra- och

Läs mer

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkivförteckning Protokoll A Protokoll med bilagor och handlingar (A1) Övriga protokoll (A2) Utgående handlingar (B) Verksamhets. Och revisonsberättelser med

Läs mer

624 Underofficerssällskapet i Linköping och dess Understödsförening Plats: 03. Anmärkningar

624 Underofficerssällskapet i Linköping och dess Understödsförening Plats: 03. Anmärkningar Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 1 1922 1955 Inbunden. I denna volymen ingår också E:1 1968-1974. 2 1956 1968 Inbunden. I denna volymen ingår också B:1 1956-1967, E:1 1956-1967. 3 1964 1974

Läs mer

Arkiv: Plats: Protokollsböcker A 1 Årsmötesprotokoll A 2

Arkiv: Plats: Protokollsböcker A 1 Årsmötesprotokoll A 2 Protokollsböcker Seriesignum: A 1 1 1950 1963 Serien i arkivkartong. I volymen ingår även D:4 och G:1. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 2 1 1944 1949 Serien i arkivkartong. I volymen ingår även A:3, B:3,

Läs mer

Karlskoga härads Brandstodsförening.

Karlskoga härads Brandstodsförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karlskoga härads Brandstodsförening. 2017-01-03 Historik Handlingarna omfattar åren 1857-1950, verksamhetstid 1857-1948.Karlskoga härads Brandstodsförening

Läs mer

Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden.

Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden. 2014-12-18 Historik Handlingar omfattar tiden 1920-1970, verksamhetstid 1952-1970 Axberg, Ervalla, Hovsta och

Läs mer

Förteckning över företagsarkiv i Facettens arkiv, Åtvidaberg

Förteckning över företagsarkiv i Facettens arkiv, Åtvidaberg Förteckning över företagsarkiv i Facettens arkiv, Åtvidaberg 2015-01-20 Företagsarkiv Facettens arkiv Förteckningen upptar vilka företagsarkiv som finns deponerade eller donerade i Facettens arkiv, mellan

Läs mer

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Örebro Rederi AB.

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Örebro Rederi AB. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Rederi AB. 2014-10-13 Historik Historik för Örebro Rederi AB. Örebro var under senare delen av 1700-talet och hela 1800-talet en sjöstad vid Hjälmarens västra

Läs mer

Örebro stad. Kommunala flickskolan.

Örebro stad. Kommunala flickskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Kommunala flickskolan. 2014-10-03 Historik Veksamhetstid 1932-1963, handlingar omfattar tiden 1931-1972 Kommunala flickskolan (KF) bildades 1 juli 1932 efter

Läs mer

Stiftelsen Domarringen i Örebro.

Stiftelsen Domarringen i Örebro. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Domarringen i Örebro. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar 1973-1984. Organisationsnummer Ny stiftelse På sammanträdet 1973-10-31 beslöt

Läs mer

1. SPARBANKEN SUNDSVALL 2. SPARBANKEN HÄRNÖSAND 9. SPARBANKEN UMEÅ 12. FIRMA GÖSTA NYSTRÖM (NORDPATENT) UMEÅ

1. SPARBANKEN SUNDSVALL 2. SPARBANKEN HÄRNÖSAND 9. SPARBANKEN UMEÅ 12. FIRMA GÖSTA NYSTRÖM (NORDPATENT) UMEÅ ARKIVFÖRTECKNING UMEÅ (M 7) r 1. SPARBANKEN SUNDSVALL 2. SPARBANKEN HÄRNÖSAND 3. NORRLÄNDSKA SPARBANKSFÖRENINGEN 4. NORRLÄNDSKA SPARBANKSFÖRENINGENS SERVICE AB 5. NORRLÄNDSK INTECKNINGSKREDIT EK.FÖRENING

Läs mer

Arkiv: 531 Derby BK, Linköping Plats: 04/b. Protokoll Seriesignum: A 05. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 02

Arkiv: 531 Derby BK, Linköping Plats: 04/b. Protokoll Seriesignum: A 05. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 02 Mötesprotokoll Seriesignum: A 01 1 1919 1935 Serien i arkivkartong. I denna volymen ingår också A:02 1935-1951, 1951-1952. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 02 1935 1951 Serien i arkivkartong.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. J A Göths arkiv. Serie B kopieböcker: Brevkopior. Serie C dagböcker Dagböcker

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. J A Göths arkiv. Serie B kopieböcker: Brevkopior. Serie C dagböcker Dagböcker INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Sidan: Serie B kopieböcker: B I Brevkopior 3 4 Serie C dagböcker C I Dagböcker 5 6 Serie E brev och korrespondens E I Brev och korrespondens E II Telegram 7 8 9 Serie F ämnesordnade

Läs mer

Register Logen Segervinnaren nr 3029 av IOGT (1902-1905) (2016-07-02)

Register Logen Segervinnaren nr 3029 av IOGT (1902-1905) (2016-07-02) Register (2016-07-02) Innehållsförteckning A0 B0 D0 E0 G0 Protokoll Årsberättelser Övriga register Korrespondens Räkenskaper Arkivbildare historik HISTORIK 2007-10-05 KORT bildades år 1902 inom nykterhetsrörelsen

Läs mer

Örebro stad. Elementarskolan för flickor.

Örebro stad. Elementarskolan för flickor. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Elementarskolan för flickor. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1932, handlingarna omfattar tiden 1866-1965. 1863 startade Emilie Charlotta Risberg

Läs mer

A1 Årsmötesprotokoll med bilagor 1900--1990. A2 Styrelseprotokoll med bilagor 1900--1991. A3 Verkställande utskottets protokoll 1905--1917

A1 Årsmötesprotokoll med bilagor 1900--1990. A2 Styrelseprotokoll med bilagor 1900--1991. A3 Verkställande utskottets protokoll 1905--1917 Innehållsförteckning A Protokoll A1 Årsmötesprotokoll med bilagor 1900--1990 A2 Styrelseprotokoll med bilagor 1900--1991 A3 Verkställande utskottets protokoll 1905--1917 E Inkomna handlingar E1 Korrespondens

Läs mer

YLA ORDNA OCH BEVARA. för enskilda, föreningar, företag. Så här bevarar vi vår historia i. - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo

YLA ORDNA OCH BEVARA. för enskilda, föreningar, företag. Så här bevarar vi vår historia i. - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo ORDNA OCH BEVARA - Så här bevarar vi vår historia i YLA - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo för enskilda, föreningar, företag Råd och anvisningar i skötsel av handlingar Föreningsarkiv Att ta hand

Läs mer

Arkiv: 1303 Linköpings Guideklubb Plats: 14. Höstmötesprotokoll Seriesignum: A 3. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 1303 Linköpings Guideklubb Plats: 14. Höstmötesprotokoll Seriesignum: A 3. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1986 2007 Serien i arkivkartong. Inklusive halvårsmöten. Protokoll för år 1987 saknas. I volymen ingår även: A:2, A:3, A:4, A:5, A:6, B:1 och B:2. Styrelseprotokoll

Läs mer

Lännäs kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Lännäs kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-05-26 Historik Verksamhetstid 1919-1951, handlingar omfattar tiden 1869-1951 Den första förordningen om fattigvård i Sverige kom i juni 1871. I Lännäs hade kommunalnämnden

Läs mer

Stiftelsen Studentbostäder, SÖS.

Stiftelsen Studentbostäder, SÖS. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Studentbostäder, SÖS. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid 1966-1973, handlingar omfattar tiden 1963-1974 Organisationsnummer Nytt kommunalt bolag Stiftelsen

Läs mer

Rinkaby kommun. Kommunalnämnden.

Rinkaby kommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Rinkaby kommun. Kommunalnämnden. 2016-04-14 Historik 13. Ringkarleby socken (Beskrifning öfver Örebro län)verksamhetstid 1863-1951, handlingar omfattar tiden 1823-1951

Läs mer

Anmärkningar. Verksamhets- och revisionsber Seriesignum: A 3

Anmärkningar. Verksamhets- och revisionsber Seriesignum: A 3 Årsmötesprotokoll A 1 1 1966 1994 Serien i arkivkartong. 1986 saknas. I denna volymen ingår också A:2, och A:3. 1997 1997 Ingår i volym F14:1. Styrelseprotokoll A 2 1957 1994 Serien i arkivkartong. Ingår

Läs mer

BENESTAD RAMSÅSA TRYDE ULLSTORP

BENESTAD RAMSÅSA TRYDE ULLSTORP BENESTAD RAMSÅSA TRYDE ULLSTORP Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i Benestads kommun 1863 1951 Ramsåsas kommun 1863 1951 Tryde kommun 1863-1951 Ullstorps kommun 1863 1951

Läs mer

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Några råd i skötsel av föreningshandlingar Sundsvalls kommuntryckeri, 2008 Ordning och reda Dagligen översköljs vi av information från alla håll - från medier,

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN

RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN 56 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare RÅNEÅ

Läs mer

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus.

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid 1978-1997, handlingarna omfattar tiden 1974-1997 Organisationsnummer 875001-2562 Invigning 1978

Läs mer

Anmärkningar. Verksamhets- och revisionsber Seriesignum: A 3

Anmärkningar. Verksamhets- och revisionsber Seriesignum: A 3 Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1966 1994 Serien i arkivkartong. 1986 saknas. I denna volymen ingår också A:2, och A:3. 1997 1997 Ingår i volym F14:1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 1957 1994

Läs mer

ARKIVFÖRTECKNINGSBLANKETT. Hylla 9 A. Norbergs Allmänna Idrottsförening

ARKIVFÖRTECKNINGSBLANKETT. Hylla 9 A. Norbergs Allmänna Idrottsförening Hylla 9 A Protokoll A 1916-1962 1:1 K Brottarsektionen 1942-1947. Fotbollssektionen 1943-1952. 1915, 1917, 1932. Protokoll fört med Norbergs Municipalfullmäktige, kommunalfullmäktige 1942-1954. Stadgar

Läs mer

Arkivbestånd. i Simrishamns kommun SIMRISHAMNS KOMMUN. Foto: Alexander Murdzevski Schedvin

Arkivbestånd. i Simrishamns kommun SIMRISHAMNS KOMMUN. Foto: Alexander Murdzevski Schedvin Arkivbestånd i Simrishamns kommun Foto: Alexander Murdzevski Schedvin SIMRISHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning: Öppettider / avgifter Simrishamns kommuns Stamträd Historia Donationer / Fonder / Stiftelser

Läs mer

Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd.

Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1906-1925 I början av 1900-talet var samhällets barnavårdande uppgifter fördelade

Läs mer

HÅLLBARHET. Ett arkiv skall återspegla föreningens verksamhet!

HÅLLBARHET. Ett arkiv skall återspegla föreningens verksamhet! Att ta hand om sina papper och skapa ett arkiv är viktigt både för föreningar, privatpersoner, företag och myndigheter. Arkivet blir en faktabank, dit man går för att jämföra och kontrollera uppgifter:

Läs mer

Svenska Kyrkans Utbildnings AB

Svenska Kyrkans Utbildnings AB C020/ ark0096 2015-12-09 Historik Svenska kyrkans utbildnings AB (SKUAB) hade sin föregångare i Svenska Kyrkans Riksmöten AB som 1 april 1997 ombildades till SKUAB. Det nya bolaget var ett serviceorgan

Läs mer

Arkiv: 1132 Internationella föreningen för invandrarkvinnor i Linköping (IFFI) Plats: 08. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3

Arkiv: 1132 Internationella föreningen för invandrarkvinnor i Linköping (IFFI) Plats: 08. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3 Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1977 1988 Serien i arkivkartong. I denna volym ingår även: A:2. 1994 2001 Ingår i volym A2:1. Protokoll för 1995 saknas. 2002 2008 Ingår i volym A2:1. 2 2009 2010 I

Läs mer

Örebro stad. Örebro Flygplats.

Örebro stad. Örebro Flygplats. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro Flygplats. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1933-1970, handlingarna omfattar tiden 1940-1967 Flygplatsen byggs Under 1920-talet började man fundera

Läs mer

Arkiv: 690 Hjärt och lungsjukas förening, Östergötland Plats: 05. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 690 Hjärt och lungsjukas förening, Östergötland Plats: 05. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Mötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1935 1951 Inbunden. 2 1951 1958 Inbunden. 3 1978 1980 Arkivkartong. I denna volymen ingår också A:2 1978-1980, B:1, B:2, B:3, B:4, B:5, D:4, E:3, F:07, F:08, F:09, F:10,

Läs mer

Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f.

Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f. Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f. Föreningen grundad år 1946. Lokalavdelning i Karis underlydande centralförbundet Pohjola-Norden r.f., som verkar för nordiskt samarbete. År 1997 införlivades Norden-föreningen

Läs mer

Kommunens arkiv är slutarkiv för den nuvarande förvaltningens handlingar från de kommuner som gått upp i Krokoms kommun.

Kommunens arkiv är slutarkiv för den nuvarande förvaltningens handlingar från de kommuner som gått upp i Krokoms kommun. Arkivets innehåll Kommunens arkiv är slutarkiv för den nuvarande förvaltningens handlingar från de kommuner som gått upp i Krokoms kommun. * Alsens kommun 1863-1973 * Aspås kommun 1863-1951 * Föllinge

Läs mer

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv. Några råd i skötsel av föreningshandlingar

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv. Några råd i skötsel av föreningshandlingar Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Några råd i skötsel av föreningshandlingar 1 2 I dagens samhälle översköljs vi dagligen av information från alla håll - från medier, myndigheter, organisationer

Läs mer

AB Marks Hyresbostäder.

AB Marks Hyresbostäder. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Marks Hyresbostäder. 2014-10-13 Historik Historik för AB Marks Hyresbostäder. (GF:119) 1959 köpte Örebro stad aktierna i AB Marks tegelbruk. Avsikten var att den mark

Läs mer

ARKIVFÖRTECKNINGSBLANKETT. Thorshammars Verkstads Aktiebolag

ARKIVFÖRTECKNINGSBLANKETT. Thorshammars Verkstads Aktiebolag Serien i kartong. Serien innehåller kontraböcker, fraktsedlar, kommissionshandlingar, postgirokontoutdrag, leveranssedlar ("kontantförsäljning och reparationer", "försälning i avräkning" och "räkning sänd"),

Läs mer

Askers kommun. Nedre fattigvårdsroten.

Askers kommun. Nedre fattigvårdsroten. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers kommun. Nedre fattigvårdsroten. 2014-12-17 Historik Handlingarna omfattar åren 1919-1921, verksamhetstid 1870-1921 Den 1 november 1846 skiljs fattigförsörjningen

Läs mer

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkiveringens två hörnstenar 1. Historia Det är vi idag, nu, som

Läs mer

Johan Ulrik Bjurbergs arkiv

Johan Ulrik Bjurbergs arkiv Handskrift 47 Johan Ulrik Bjurbergs arkiv 13/9 1851-23/3 1931 FORSKNINGSARKIVET Umeå universitet Oktober 1996 901 74 UMEÅ Tel. 090-166571 Fax. 090-166643 WWW http://www.foark.umu.se E-post Forsknings.Arkivet.foark.umu.se

Läs mer

Arkiv: 594 Östergötlands Skidförbund, Linköping Plats: 04/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 594 Östergötlands Skidförbund, Linköping Plats: 04/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll A 1 1 1953 1981 Serien i arkivkartong. Även övriga mötesprotokoll. I denna volymen ingår också A:2 och A:3. 2 1982 2000 I denna volymen ingår även: A:2 1982-1987, 1988-1992 och 1993-1996.

Läs mer

Arkiv: 113 Statsanställdas förbund avd 3013, Sv Postmannaförbundet avd 13 Plats: 01/a. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1

Arkiv: 113 Statsanställdas förbund avd 3013, Sv Postmannaförbundet avd 13 Plats: 01/a. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 1 1896 1907 Serien i arkivkartong. Även års- och revisionsberättelser. 1908 1923 1923 1935 1935 1945 1945 1954 2 1954 1959 1960 1964 1965 1969 3 1970 1975

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Lillkyrka kommun. Kommunalnämnden.

Lillkyrka kommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Lillkyrka kommun. Kommunalnämnden. 2015-01-14 Historik Historik för. ( Handlingar omfattar tiden 1880-1951 ) Lillkyrka kommun var belägen mellan Glanshammar i väster,

Läs mer

Arkiv: 438 Röda Korset Östgötadistriktet Plats: 06/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3. Dagordningar Seriesignum: A 2. Volym nummer. Tid.

Arkiv: 438 Röda Korset Östgötadistriktet Plats: 06/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3. Dagordningar Seriesignum: A 2. Volym nummer. Tid. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1916 1954 Serien i arkivkartong. I denna volymen ingår också A:2 och A:3. Dagordningar Seriesignum: A 2 1917 1940 Serien i arkivkartong. Till årsmöten. Ingår i volym

Läs mer

Industribyggnadsbolaget i Örebro AB, IBB.

Industribyggnadsbolaget i Örebro AB, IBB. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Industribyggnadsbolaget i Örebro AB, IBB. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingar omfattar åren 1973-2003. Organisationsnummer 556167-8276 Bolagets registreras

Läs mer

Handlingar rörande fastigheter

Handlingar rörande fastigheter SM 1014 Carl Ulrik Lundström sterbhus Carl Ulrik Lundström Fällfors 18720702-19520227 Gästgivare och Fjärdingsman. Gift med Wilhelmina Lundkvist från Piteå landsförsamling. Norra Västerbotten 19520229.

Läs mer

Arkiv: 1367 RSMH Linköping (RSMH Fyren) Plats: 05. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. AU-protokoll Seriesignum: A 4

Arkiv: 1367 RSMH Linköping (RSMH Fyren) Plats: 05. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. AU-protokoll Seriesignum: A 4 Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1977 2008 Serien i arkivkartong. Protokoll för 1979, 1981, 1983 och 1984 saknas. I volymen ingår även A:2. 1976 1979 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Styrelseprotokoll

Läs mer

Örebro Orkesterförening/Orkesterstiftelsen.

Örebro Orkesterförening/Orkesterstiftelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Orkesterförening/Orkesterstiftelsen. 2017-01-03 Historik Verksamhetstid 1909 -, handlingarna omfattar åren 1909-1971. Bildandet Örebro Orkesterförening bildades

Läs mer

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll A 1 1 1966 1994 Serien i arkivkartong. 1986 saknas. I denna volymen ingår också A:2, och A:3. Styrelseprotokoll A 2 1957 1994 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Verksamhets- och

Läs mer