IDEAL OCH VERKLIGHET. Mänskliga rättigheter i Europa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDEAL OCH VERKLIGHET. Mänskliga rättigheter i Europa"

Transkript

1 IDEAL OCH VERKLIGHET Mänskliga rättigheter i Europa

2 INNEHÅLL Går du i trean på gymnasiet? I så fall är det dags att göra gymnasiearbete. Här ger vi förslag och exempel som kan inspirera dig när du ska välja ämne. FLYKTINGAR OCH MIGRANTER Antalet flyktingar blir allt fler. Men hur bemöter vi i Europa människor som flytt sitt hemland? SIDAN 4. KVINNORS RÄTTIGHETER Alla människor har samma rättigheter. Kvinnor utgör hälften av Europas befolkning. Har de samma rättigheter som män? I verkligheten? SIDAN 6. FATTIGDOM OCH DISKRIMINERING I Europa bor det runt 12 miljoner romer. Trots att Europa borde lärt av historien diskrimineras de fortfarande. Varför? SIDAN 8. YTTRANDEFRIHET OCH ÖVERVAKNING Alla har rätt att uttrycka sina åsikter. Men hur hotas, utmanas och begränsas denna rättighet i dagens Europa? SIDAN 10. UPPKOPPLAD? Det här dokumetet innehåller flera länkar, vilket kräver internetuppkoppling.

3 IDEAL OCH VERKLIGHET I Europa ser vi oss gärna som ett föredöme när det gäller mänskliga rättigheter. Men verkligheten är en annan. Vid Europas gränser dör flyktingar, på Irland är abort förbjudet, i flera länder övervakar stater medborgare godtyckligt och runt om i Sverige tigger fattiga människor utanför mataffärerna trots att vi lever i en av de rikaste delarna av världen. FOTO: MUGUR VĂRZARIU Men varför är det så här och vad går att göra för att förändra det? Ja, den europeiska verkligheten leder till många frågor. Och dessa frågor kan du utforska i ditt gymnasiearbete. I Baia Mare i Rumänien har myndigheterna byggt en mur för att avskilja ett romskt bostadsområde från övriga hus. INSPIRATION TILL DITT GYMNASIEARBETE Det här är ett inspirationsmaterial till dig som ska göra gymnasiearbete. Här har vi samlat uppslag, tips och länkar som kan vara användbara när du ska välja ämne och komma igång med ditt arbete. Materialet är uppdelat i olika teman som flyktingar, kvinnors rättigheter, diskriminering och yttrandefrihet. Det är teman som går att undersöka ur olika perspektiv: situationen i olika europeiska länder situationen här i Sverige situationen i din stad, där du bor förändringar över tid idéer och föreställningar som påverkar samhället DEN SVÅRA KONSTEN ATT BÖRJA När du väl bestämt ämne gäller det att formulera en bra frågeställning. Det är viktigt. För din fråga kommer styra det fortsatta arbetet. Tänk på att du måste ha realistiska möjligheter att besvara din fråga och komma fram till ett resultat. Fundera också tidigt kring vilka källor du kommer behöva och vilka du har möjlighet att få tag på. Vi hoppas att det här inspirationsmaterialet ger dig hjälp på vägen. Lycka till med ditt gymnasiearbete! GYMNASIEARBETET Gymnasiearbetet omfattar 100 poäng. Det som ska styra ditt ämnesval är examensmålen för det program som du går på. Alla examensmål behöver inte täckas in i arbetet, men något eller några måste göra det. I ditt arbete ska du välja ett ämne, formulera en frågeställning, söka svaret, presentera slutsatser och reflektera kring processen. Examensmål för gymnasiets olika program hittar du på Skoverkets hemsida. IDEAL OCH VERKLIGHET 3

4 FOTO: GILES CLARKE Sicilien: Flyktingar och migranter som precis anlänt väntar på att registreras av italienska myndigheter. FLYKTINGAR OCH MIGRANTER Genom historien har människor som plågats av förtryck, krig och fattigdom lämnat sina hem för att ta sig till tryggare, friare och rikare delar av världen. Så är det även i vår tid. Människor söker sig till Europa med drömmar om ett liv i frihet, utan fruktan och förtryck. Men den som vill söka asyl i ett EU-land måste först ta sig hit. Det innebär att det inte finns några lagliga vägar för flyktingar in i EU. Men att passera unionens gränser utan tillstånd är svårt. Och farligt. Stängsel, vakttorn och gränspoliser ska hindra människor som saknar visum från att ta sig in i EU. Det leder till att många väljer farliga resvägar för att obemärkta ta sig in i Europa. Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse. Artikel 14 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Vid både den spanska och den grekiska gränsen har polisen genomfört så kallade push-backs. Det innebär att stora grupper människor, som försökt resa in i EU, skickas tillbaka direkt vid gränsen. När människor utvisas i stora grupper på det här sättet tas ingen hänsyn till varför de vill resa till ett EU-land. De som är flyktingar får alltså inte möjlighet att lämna in en asylansökan. Men dessa hinder stoppar inte människor från att försöka. Under de senaste åren har tusentals människor mist livet när de utan tillstånd försökt ta sig in i EU. De reser t ex från länder som Syrien, Afghanistan, IDEAL OCH VERKLIGHET 4

5 Irak och Eritrea. Många åker till Libyen för att därifrån ta sig med båtar över Medelhavet till Italien eller Malta. Den här resan är livsfarlig. För de överbefolkade båtarna är ofta i uselt skick. Och kaoset i Libyen har gjort migranter väldigt utsatta. Amnesty har dokumenterat hur migranter kidnappats Libyen, och hur deras anhöriga pressats på stora lösensummor för att de ska få fortsätta resa. FOTO: KHALIL HAJJAR I SVERIGE Kriget i Syrien är nu inne på sitt fjärde år. Över fyra miljoner människor har flytt landet de allra flesta till grannländer som Libanon, Turkiet och Jordanien. Men flera försöker också ta sig till Sverige. Och eftersom kriget i Syrien inte verkar ta slut de närmaste åren förväntas allt fler flyktingar söka sig hit. Aleppo i Syrien 2015: En missil har slagit ner i ett bostadsområde. Fem personer dog och fem skadades. Krig är en vanlig anledning till att människor flyr sitt land. På 1990-talet kom många flyktingar till Sverige från forna Jugoslavien. Och i början av talet sökte sig flyktingar från Irak till Sverige. En annan orsak till att människor tvingas fly är att de utsätts för förföljelse på grund av t ex sin hudfärg, poltiska eller religiösa övertygelse eller könsidentitet. Därför flyr människor till Sverige från länder som Eritrea och Iran. Ja, frågor som rör flyktingar och migranter har blivit allt med omdebattarade. Hur ska migrationen hanteras? Vilken roll ska Sverige spela? Och vad gör EU? ATT UNDERSÖKA: vilka rättigheter flyktingar har och hur olika politiska partier ser på flyktingfrågor? hur medier skildrar frågor som rör flyktingar och migranter olika länders flyktingpolitik i relation till mänskliga rättigheter om flyktingpolitiken skiljer sig mellan Europa, USA och Australien debatten om papperslösas rättigheter hur invandring och synen på denna förändrats i Sverige genom tiderna LÄS MER Läs mer om flyktingar, migranter, hur man söker asyl i Sverige och den internationella på flyktingrätten på Amnestys hemsida. TILLBAKABLICK: BILDEN AV DEN ANDRE I början av 1900-talet rådde fri invandring till Sverige. Men det var inte så många som kom. Sverige var ett fattigt land i Europas utkant. En grupp människor sökte sig dock hit. De vandrade runt i landet och försörjde sig som positivhalare och gipsgjutare. Carl R. Fredberg gick genom Göteborg år 1919: Överallt mötte man bruna ansikten med spelande ögon. Överallt hördes cittror, guitarrer och tamburiner. Någon gång en fiol. Musik, musik och återigen musik, spel och sprittande sånger, som det hövdes en glad och fri världsåskådnings representanter. Om morgnarna drogo hela horder av dessa mörkhyade varelser ut genom landsvägsgatan. Ty där hade de sin egentliga verksamhetskrets, alldeles som idag. Men de konkurrerade inte med våra egna arbetare. Därtill voro de för lata. De tiggde, musicerade på gårdarna och kaféerna, sålde gipsfigurer och stod modell åt de målare och skulptörer som till äventyrs voro bosatta i Göteborg. Det var italienare Carl R. Redberg mötte på sin promenad genom staden. Och deras närvaro ledde till debatt. Svenska musikerförbundet protesterade mot att de kom hit och tog musikernas jobb och krävde därför stopp IDEAL för OCH invandringen. VERKLIGHET 5

6 I kampanjen Min kropp, mina rättigheter arbetar Amnesty för att sexuella och reproduktiva rättigheter ska respekteras. Läs mer på Amnestys hemsida! FOTO: EVA JOOS KVINNORS RÄTTIGHETER Runt om i Europa utsätts kvinnor för våld, diskriminering, kränkningar och förtryck bara för att de är kvinnor. Det kan ta sig olika uttryck. Lagar kan diskriminera kvinnor, exempelvis genom att förbjuda abort. Men det kan också handla om normer, värderingar och fördomar som på olika sätt begränsar kvinnors möjligheter att forma sina egna liv. BROTT ELLER RÄTTIGHET? Rätten att få göra abort är ingen självklarhet i alla europeiska länder. I länder som Polen, Malta och Irland är rätten för en gravid kvinna att göra abort kraftigt begränsad. Det leder till att många tvingas genomföra olagliga aborter, utan den säkerhet som läkare på ett sjukhus kan erbjuda. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Artikel 1 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna I Sverige har kvinnor rätt att genomföra abort. Men så har det inte alltid varit. Fri abort infördes först Innan dess när det var olagligt i Sverige åkte en del svenska kvinnor till Polen för att genomföra abort. För på sjuttiotalet var det lagligt där. Numera är det förbjudet i Polen och tillåts endast om fostret är gravt skadat, om moderns liv är i fara eller om graviditeten är resultat av en våldtäkt. IDEAL OCH VERKLIGHET 6

7 BROTT UTAN STRAFF Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt problem. En tredjedel av världens kvinnor utsätts för könsrelaterat våld under sin levnad. Våldet drabbar kvinnor i alla åldrar, i alla samhällsklasser, i alla kulturer. Och förövarna går ofta fria. I Sverige anmäls tusentals våldtäkter varje år. Men bara ett hundratal leder till fällande dom. I rättssalen kan kvinnor få ovidkommande frågor om klädsel, alkohol och sexuella erfarenheter. Ytterligare ett problem är att många kvinnor inte ens anmäler våldtäkter. Mörkertalet är därför stort. VÅR TIDS SLAVERI Människohandel, eller trafficking, är en av de grövsta formerna av våld mot kvinnor. Syftet med trafficking är ofta att tvinga kvinnor till prostitution. Trafficking förekommer i stort sett i hela världen och det finns inga tecken på att människohandeln minskar. Snarare tvärtom. Kvinnor, från till exempel Afrika eller Östeuropa, kan luras till Europa med ett löfte om arbete. Men när de kommer hit tvingas de till prostitution och får leva under slavliknande förhållanden. ATT UNDERSÖKA: hur lagstiftningen och rättsprocessen ser ut när det gäller våldtäktsfall i Sverige synen på offer och förövare vid våldtäkt vad som kan göras för att stoppa trafficking vilka argument som användes i debatten om abort på 1960-talet i Sverige hur synen på kvinnors rättigheter i Sverige har förändrats genom historien, t ex sexuella och reproduktiva rättigheter (sex före äktenskap, abort, preventivmedel, sexualupplysning m m) hur normer kring kön skapas, exempelvis hur manlighet och kvinnlighet framställs i medier såväl förr som nu vad olika organisationer gör för att stärka och skydda kvinnors rättigheter. LÄS MER >>> Läs mer om trafficking, våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld, diskriminering och könsstympning på Amnestys hemsida! TILLBAKABLICK: JAKTEN PÅ ABORTFLICKORNA Polisen stormade in i Hans Nestius hem. Året var 1965 och abort var bara tillåtet under vissa omständigheter i Sverige. Nu sökte polisen efter några kvinnor som åkt till Polen för att genomföra abort. Hans Nestius var en aktiv debattör som ville avkriminalisera abort. Han förmedlade adresser till läkare i Polen så att svenska kvinnor kunde åka dit. För i Polen var det lagligt. Nu hotades både han och flera kvinnor som åkt till Polen med fängelse. Polisens jakt på abortflickorna ledde till en intensiv debatt om rätten till fri abort. Varken Nestius eller kvinnorna straffades. Men det dröjde till 1974 innan fri abort tilläts i Sverige. I Polen har det däremot gått i andra riktningen. Där är abort numera förbjudet. IDEAL OCH VERKLIGHET 7

8 FATTIGDOM OCH DISKRIMINERING Är alla människor lika mycket värda? Självklart, svarar nog de flesta. Ändå utsätts människor för diskriminering på grund av sitt språk, sin religion, kultur eller hudfärg. De sitter utanför affärer och vid gatukorsningar. Ja, det blir allt vanligare att se människor som tigger i Sveriges städer. Många av dem är romer från Östeuropa. ROMER I EUROPA I Europa bor det ungefär 12 miljoner romer. Genom historien har de utsatts för övergrepp och systematisk diskriminering. Under andra världskriget fördes romer precis som judar till gaskamrarna av nazisterna. Ungefär romer mördades. Men än idag tillhör romerna en av de mest diskriminerade grupperna i Europa. I staden Baia Mare i Rumänien har myndigheterna byggt en mur, rakt genom en stadsdel. Den är byggd för att skilja de romska kvarteren från de övriga. Enligt borgmästaren ska muren skydda de romska barnen från en trafikerad väg. Men såväl romer i området som människorättsorganisationer har kritiserat muren för att den begränsar romernas frihet. Att just romer behandlas så här är inget ovanligt. I många östeuropeiska länder lever romer under svåra förhållanden. Arbetslösheten är hög och fattigdomen utbredd. De tvingas ofta bo i slitna hus eller skjul, utan rinnande vatten, avlopp och elektricitet. Ofta får de bo i läger utanför städerna. Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde... Artikel 22 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Romskt par utanför sitt hus i Baia Mare, Rumänien. Foto: Mugur Vărzariu IDEAL OCH VERKLIGHET 8

9 Vi ber inte om privilegier, bara om samma mänskliga rättigheter som andra åtnjuter. Vi begär samma rätt till utbildning, samma möjlighet att få ett arbete och samma rätt till drägliga bostäder inte som romer utan som medborgare Katarina Taikon ( ), författare till Katitzi-böckerna. Citerad i Thomas Hammarbergs bok Retorik och verklighet: Mänskliga rättigheter i Europa. Protest mot tvångsvräkningar av romer i Rom, Italien. Foto: Fernando Vasco Chironda Fattigdomen slår hårt mot barnen. För det är svårt att göra läxor på kvällen utan ljus från lampor. Och det är krångligt att ta sig till skolan om det inte går några bussar därifrån man bor. Dessutom förekommer det att skolor i exempelvis Rumänien och Slovakien skiljer ut romska barn och låter dem gå i egna klasser. Många placeras i specialklasser för barn med funktionsnedsättningar trots att de inte har några. Vid sidan av denna diskriminering riktar ofta högerextremister sitt hat mot just romerna. I t ex Ungern har den högerextrema rörelsen Jobbik organiserat demonstrationer med anti-romska slagord och stenkastning. ATT UNDERSÖKA: situationen för romer i Europa och hur den skiljer sig mellan olika länder. hur högerextrema rörelser i Europa ser på romer och andra minoriteter och hur högextrema partier i Sverige sett på romer genom historien hur vi i Sverige behandlat minoriteter genom historien och hur t ex romer kämpat för sina rättigheter under 1900-talet hur föreställningar om den andre skapas och upprätthålls i t ex nyheter och populärkultur vilka argument, åsikter och lösningar som förts fram i den svenska debatten om EU-migranterna LÄS MER Läs mer om diskriminering på Amnestys hemsida! TILLBAKABLICK: JÖNKÖPINGSKRAVALLERNA 1948 Det är sommar. Året är I Öster, ett fattigt område i Jönköping, bor många av stadens resande eller tattare som de också nedsättande kallas vid den här tiden. Under flera år har politikerna i kommunen pratat om tattarplågan och nu trappas det upp. Allt börjar som en privat uppgörelse mellan skrothandlare Bengtsson och några personer som tillhörde resandefolket. En av Bengtssons vänner har fått stryk och nu ska de ge igen. Bengtsson och några av hans kompisar åker runt med en lastbil i Öster, beväpnade med påkar och järnrör, för att leta efter personerna de bråkat med. Jakten ger inget resultat. Men påhejade av både lokaltidningen och folk i allmänhet urartar det snabbt. Många verkar tycka att det är dags att lösa tattarproblemet med våld. Bengtsson med anhang börjar ge sig på resandebefolkningen i Öster. De går in i trädgårdar och hus och misshandlar kvinnor och män medan barnen ser på. Tidningarna kallade händelserna för tattarkravallerna. Polisen var passiv och gjorde inte mycket för att skydda offren. IDEAL OCH VERKLIGHET 9

10 FOTO: ZORAN MILICH YTTRANDEFRIHET OCH ÖVERVAKNING Har du uttryckt politiska åsikter den senaste tiden? På sociala medier, i klassrummet, i ett samtal bussen eller hemma vid köksbordet? Ja, många har nog det. Men vad händer i ett samhälle när åsikter tystas och medborgarnas kommunikation övervakas? Yttrandefrihet handlar om rätten att uttrycka sig fritt och det är helt grundläggande i ett demokratiskt samhälle. Men i flera europeiska länder kan vi se hur yttrandefriheten hotas på olika sätt. TYSTADE RÖSTER Vitryssland brukar kallas för Europas sista diktatur. Här styr president Alexandr Lukasjenko med järnhand. Kritiska journalister och aktivister lever farligt. De kan förföljas, trakasseras och gripas. De som ifrågastätter regimen kan också hindras i karriären och stängas av från studier eller bli av med jobbet. Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser. Artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Även i Ryssland är situationen allvarlig. Myndigheterna fortsätter att stärka sin kontroll över medierna. Själv-censur bland journalister är vanlig och kritik mot regeringen får allt mindre utrymme. Icke-statliga medier pressas på olika sätt för att inte rapportera kritiskt mot makthavarna. Myndigheterna kan blockera sidor på internet, vilket de gjort när exempelvis online-medier rapporterat om regeringskritiska demonstrationer. IDEAL OCH VERKLIGHET 10

11 Aktivister tystas också på olika sätt i Ryssland. Det gäller inte minst för hbtq-aktivister. Sedan 2013 är det förbjudet att sprida proaganda för icke-traditionella sexuella relationer bland minderåriga. Hbtq-aktivister får därför t ex inte arrangera fredliga demonstrationer. VEM ÄR CHARLIE? Onsdagen den 7 januari attackerade två beväpnade män tidningen Charlie Hebdos redaktion i Paris. 12 personer sköts ihjäl i attentatet. Charlie Hebdo är en satirtidning som publicerar skämtteckningar, ofta med udden riktad mot politiska och religiösa makthavare. Efter attentatet slöt många upp bakom yttrandefriheten. Samtidigt greps 69 personer för att ha försvarat terrorism, vilket är ett brott i Frankrike. Frankrike har också, efter attentatet, antagit en ny lag som ger myndigheterna stor möjlighet att övervaka medborgarnas kommunikation. Lagen innebär att det inte behövs något domtsolsbeslut för att övervaka vad en misstänkt person t ex säger och skriver på internet och vem hen kommunicerar med. ATT UNDERSÖKA: hur stater allvarligt inskränker eller hotar yttrandefriheten i länder som Ryssland, Vitryssland och Ungern vad lagar som hets mot folkgrupp i Sverige och förbud mot att förneka Förintelsen i Frankrike innebär hur människors kommunikation kan övervakas på olika sätt och hur det kan påverka samhället debatten om t ex Charlie Hebdo och Muhammed-karikatyrerna. LÄS MER Läs mer om yttrandefrihet på Amnestys hemsida! GÖR EGEN FILM OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER SOM GYMNASIEARBETE! Angeläget är Sveriges största tävling för unga dokumentärfilmare. Under tio år har ungdomar skickat in egna filmer till tävlingen. Vinnarfilmerna har visats på festivaler och spridits till måmga klassrum. Reglerna är enkla. Filmen måste handla om mänskliga rättigheter och får vara max åtta minuter lång. Ämnen som skildrats genom åren är b la hemlöshet, jämställdhet, psykisk ohälsa, hbtq-frågor och flyktingars situation. Den färdiga filmen skickas till Amnesty. En jury med branschfolk utser vinnarfilmer. Dessa publiceras sedan i vårt filmbibliotek på nätet. De bästa filmerna visas dessutom på Göteborgs filmfestival, vid ett event där filmskaparna självklart är med själva. För dig som går på ett samhällsvetenskapligt eller estetiskt program ger gymnasiearbetet ett perfekt tillfälle att delta i tävlingen och på ett kreativt sätt, med hjälp av en filmkamera, berätta om aktuella och angelägna ämnen. Läs mer om tävlingen, hur du anmäler dig, regler och vad du kan vinna på vår hemsida! IDEAL OCH VERKLIGHET 11

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Utdrag ur Europa Europa program/noter/kampskrift (2014). Se europaeuropa.nu för mer information.

Utdrag ur Europa Europa program/noter/kampskrift (2014). Se europaeuropa.nu för mer information. Utdrag ur Europa Europa program/noter/kampskrift (2014). Se europaeuropa.nu för mer information. Frontex EU:s militanta födelsedagsbarn Den europeiska byrån vars främsta uppgift är att postera ut poliser

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Internationellt engagemang. Påverkansarbete för säkra vägar

Internationellt engagemang. Påverkansarbete för säkra vägar Internationellt engagemang Påverkansarbete för säkra vägar Påverkansarbete för säkra vägar Vill du engagera dig i Rädda Barnens internationella påverkansarbete? Nu lyfter vi frågan om barn på flykt från

Läs mer

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees Innehållsförteckning Definition, antal och förekomsten av flyktingar i världen 1 Flyktingars rättsliga ställning och UNHCR:s arbete 2 Flera internationella

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 19 handlar om allas rätt

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är.

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är. Att känna sig trygg och bli respekterad för den man är. Det borde vara alla människors grundläggande rättighet. Tyvärr är verkligheten ofta en annan om du har en hudfärg, religion eller sexuell läggning

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. Månadens PRIO-lektion Oktober Nyhetsrapporterningen har under höstterminens hittills handlat mycket om människor på flykt, framför allt från krigets Syrien. Nu har du chans att testa en provlektion med

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Omedelbart efter denna historiska

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Pedagogisk guide till 7 dokumentärer på Angelägets dvd. Filmerna är gjorda av unga filmskapare i Sverige 2012/2013.

Pedagogisk guide till 7 dokumentärer på Angelägets dvd. Filmerna är gjorda av unga filmskapare i Sverige 2012/2013. Pedagogisk guide till 7 dokumentärer på Angelägets dvd. Filmerna är gjorda av unga filmskapare i Sverige 2012/2013. Pedagogisk guide till 7 dokumentärer på Angelägets dvd. Filmerna är gjorda av unga filmskapare

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna!

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Europaportalens särtryck av Feministiskt initiativs EU-valplattform 2014 i sin helhet. Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Det är dags att skapa ett öppet EU där mänskliga rättigheter,

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Invandrare, flyktingar, eu-migranter, asylsökande. Vad är skillnaden? Vad skriver tidningarna? Vad tycker jag?

Invandrare, flyktingar, eu-migranter, asylsökande. Vad är skillnaden? Vad skriver tidningarna? Vad tycker jag? Invandrare, flyktingar, eu-migranter, asylsökande. Vad är skillnaden? Vad skriver tidningarna? Vad tycker jag? :Hittad text: När vi talar om flyktingar tänker vi kanske på främst på farliga flyktvägar

Läs mer

för att människohandel i alla dess former ska upphöra under vår livstid utsatta och deras familjer för att få deras rättigheter tillgodosedda

för att människohandel i alla dess former ska upphöra under vår livstid utsatta och deras familjer för att få deras rättigheter tillgodosedda Frälsningsarmén, som finns i 127 länder, är engagerade för att erbjuda utsatta en trygg och fredad zon. Allt stöd vi ger syftar till att återupprätta människors frihet och värdighet så att varje människa

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Pest eller kolera. Matilda Larsson SA14c Samhällskunskap/Svenska VT15

Pest eller kolera. Matilda Larsson SA14c Samhällskunskap/Svenska VT15 Matilda Larsson SA14c Samhällskunskap/Svenska VT15 Matilda Larsson Atlingbo Resarve 122, 622 40 Romakloster matilda222@live.se, tel. 0720062382 Wisbygymnasiet Söder 621 82 VISBY Rektorsassistent Karin

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen antogs med 48 ja-röster. Inget land röstade emot. Åtta länder

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Myndigheter förnekar tvångsvräkningar I Kambodja tvångsvräker myndigheterna fattiga människor i utvecklingens namn. På senare år har antalet markkonflikter,

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén sidan 1 Författare: Christina Walhdén Vad handlar boken om? Hamed kom till Sverige för ett år sedan. Han kom helt ensam från Afghanistan. I Afghanistan är det krig och hans mamma valde att skicka Hamed

Läs mer

ARBETSMATERIAL DEMOKRATI 6 NÄTHATET OCH DET ÖPPNA SAMHÄLLET ÖVNING 1- SID.1 JAG HAR FÅTT MÄNNISKOR ATT MÅ RIKTIGT ILLA (DN 2011-11-01)

ARBETSMATERIAL DEMOKRATI 6 NÄTHATET OCH DET ÖPPNA SAMHÄLLET ÖVNING 1- SID.1 JAG HAR FÅTT MÄNNISKOR ATT MÅ RIKTIGT ILLA (DN 2011-11-01) SIDA 1/6 ÖVNING 1- SID.1 JAG HAR FÅTT MÄNNISKOR ATT MÅ RIKTIGT ILLA (DN 2011-11-01) Vilka är det som döljer sig bakom allt hat som grasserar på internet? Insidan har träffat näthataren Erik Walfridsson

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Mäns våld mot kvinnor är et omfattande samhälls- och fo Ytterst är det en fråga om jä kvinnors mänskliga rättighet Cirka 27 300 fall av misshandelsbrott

Läs mer

PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK

PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK Det kan vara svårt att prata om svartsjuka och våld i nära relationer. Vad är okej och inte i en relation? Vad kan

Läs mer

I utställningen berättar ett tiotal antal aktivister utifrån tre teman: vardag i konflikt, makt över kroppen och rörelsefriheten, samt förändring.

I utställningen berättar ett tiotal antal aktivister utifrån tre teman: vardag i konflikt, makt över kroppen och rörelsefriheten, samt förändring. Att kunna fatta beslut om sitt eget liv och våga ta plats är en förutsättning för att kunna påverka samhället. I Pushing the Limits berättar unga och engagerade aktivister från Georgien, Israel och Palestina

Läs mer

Aktivism och feministiska frizoner på nätet

Aktivism och feministiska frizoner på nätet Aktivism och feministiska frizoner på nätet Alla fattar inte riktigt varför jag gör det här, säger Joanna som är en av de fem nätaktivister jag pratat med. Hon och många andra lägger varje dag flera timmar

Läs mer

Förvirrande begrepp?

Förvirrande begrepp? Självklart! ÖVNING: Förvirrande begrepp? I arbetet med jämställdhet och mångfald dyker det upp en hel del begrepp. Det är inte alltid så lätt att komma ihåg vad som är vad i begreppsdjungeln. Den här övningen

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Jämlikhet och jämställdhet Familj och individ Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

MAKTFAKTORN LÄRARHANDLEDNING

MAKTFAKTORN LÄRARHANDLEDNING MAKTFAKTORN LÄRARHANDLEDNING 1 MAKTFAKTORN Inspirerande och lärorik webbplats om demokrati... 2 Så svarar Maktfaktorn mot kursplanen... 2 Begrepp i Maktfaktorn... 2 Innehåll och övningar... 3 1. Vem är

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

I Historieundervisningens byggstenar grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik 1

I Historieundervisningens byggstenar grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik 1 VAD? I den här värderingsövningen får eleverna ta ställning till problematiska frågor som rör flyktingar och migranters livsvillkor. Övningen bygger på flera verkliga händelser, vilka formulerats som berättelser.

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna 1948-2008 Förenta Nationerna ii Förord Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Ungas tankar om ett bättre samhälle

Ungas tankar om ett bättre samhälle Ungas tankar om ett bättre samhälle Politiska motioner skapade av ungdomar i Malmö och Skåne genom workshoparbete inom projektet Ungt valdeltagand i Malmö och Skåne - fokus: supervalåret 2014. Genom wokshops

Läs mer

NÄR TILLÅTA ÖVERVAKNING? ROLLSPELSÖVNING FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET

NÄR TILLÅTA ÖVERVAKNING? ROLLSPELSÖVNING FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET NÄR TILLÅTA ÖVERVAKNING? ROLLSPELSÖVNING FRÅN SVSKA FN-FÖRBUNDET Övningen vill uppmuntra till debatt om när och hur vi ska tillåta övervakning i samhället. Rollspelet innebär att deltagarna får prova nya

Läs mer

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald.

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald. Mångfaldsövningar Isberget När vi möter en människa skapar vi oss först en uppfattning av henne utifrån det som är synligt och hörbart. Ofta drar vi då slutsatser om hur denna människa är, och vi tror

Läs mer

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors mål Europaparlamentsvalet 7 juni 2009

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors mål Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors mål Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 Kvinnornas Europa S-kvinnors mål Den 7 juni går vi till valurnorna för att rösta till Europaparlamentet, det är inget oviktigt val eller

Läs mer

PTSD och Dissociation

PTSD och Dissociation PTSD och Dissociation { -Vård som inte kan anstå? Asylsökande vuxna Samma sjukvård och tandvård som alla barn i Sverige asylsökande barn Papperslösa/gömda Hälsovård för asylsökande Gravida kvinnor Kvinnor

Läs mer

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr [Fair Sex] is sex on equal terms and with mutual respect in all situations. Sex trafficking is the opposite of

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor:

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor: Möte 7. utvärdering Samling med fika 18.00 Feministcirkeln startar 18.15 och slutar cirka 20.30 Servera gärna fika till självkostnadspris. Upplägg Det kan vara bra om man gjort en plan för hur lång tid

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna

Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna Sveriges Kristna Råd 2007 Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna Vår kristna tro har präglats av exilens och flyktingskapets erfarenheter. Jesus

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23 1. Inledning STIL Stiftarna av Independent Living i Sverige är en ideell förening av personer diskriminerade på grund av sin funktionalitet.

Läs mer

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter EN VÄRLD I RÖRELSE Om flyktingar och migranter INNEHÅLL 1. Amins resa En värld i rörelse Vem och varför? Murar och människor 2. Sverige och migrationen Invandringen till Sverige idag De osynliga 3. Migrationens

Läs mer

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter EN VÄRLD I RÖRELSE Om flyktingar och migranter INNEHÅLL 1. Amins resa En värld i rörelse Vem och varför? Murar och människor 2. Sverige och migrationen Invandringen till Sverige idag De osynliga 3. Migrationens

Läs mer

RASISMFRÅGELEK FOTO: EEVA ANUNDI/ PROJEKTET MOT RASISM!

RASISMFRÅGELEK FOTO: EEVA ANUNDI/ PROJEKTET MOT RASISM! RASISMFRÅGELEK FOTO: EEVA ANUNDI/ PROJEKTET MOT RASISM! 1. FRÅGA Vad innebär rasism? A C D Nedvärdering av människovärdet Storhetsvansinne Eremitnatur Stor egenkärlek 1. SVAR A Nedvärdering av människovärdet

Läs mer

Jag vill säga något!

Jag vill säga något! Jag vill säga något! Prov på grundkursen i demokrati den 17/11! Varför prov på grundkursen? Syftet med provet är att du ska ta dig till att träna in alla de ord och begrepp som är viktiga att kunna för

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter EN VÄRLD I RÖRELSE Om flyktingar och migranter INNEHÅLL 1. Amins resa En värld i rörelse Vem och varför? Murar och människor 2. Sverige och migrationen Invandringen till Sverige idag De osynliga 3. Migrationens

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Den svenska utredningen om män och jämställdhet www.mänochjämställdhet.se

Den svenska utredningen om män och jämställdhet www.mänochjämställdhet.se Den svenska utredningen om män och jämställdhet www.mänochjämställdhet.se claes.sonnerby@regeringskansliet.se huvudsekreterare Utredningen om män och jämställdhet Vad har svenska regeringen sagt till oss

Läs mer

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Beskrivning och måldokument Ämne: Samhällskunskap Målgrupp: Högstadiet och Gymnasiet Lektionstyp:

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Globala veckans tipspromenad 2012 Över gränser TIPSPROMENAD

Globala veckans tipspromenad 2012 Över gränser TIPSPROMENAD Globala veckans tipspromenad 2012 Över gränser Denna tipspromenad är gjord för att unga och äldre ska kunna lösa den tillsammans. Frågorna har varierande svårighetsgrad och kan användas till exempel vid

Läs mer

Landet Demokratien. Om arbetsbladet

Landet Demokratien. Om arbetsbladet Om arbetsbladet I den här övningen får eleverna i grupper fundera, argumentera och ta ställning i demokratifrågor. Ämnets aktualitet och förankring i skolans styrdokument gör att övningen kan användas

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Brottsoffrens rättigheter Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Människohandel kränker rättigheterna och påverkar otaliga människors liv i Europa och utanför dess gränser. Ett ökande antal

Läs mer

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter EN VÄRLD I RÖRELSE Om flyktingar och migranter INNEHÅLL 1. VID GRÄNSEN En värld i rörelse Vem och varför? Murar och människor 2. Sverige och migrationen Invandringen till Sverige idag De osynliga 3. Migrationens

Läs mer

EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09

EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09 EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09 Organisationerna, symbolerna och musiken Föredraget behandlar nazismens symboler och vad de står för. Vi går även igenom de rasistiska organisationerna och hur

Läs mer

När hände det? Likabehandlingspussel

När hände det? Likabehandlingspussel När hände det? Likabehandlingspussel Spelet om jämställdhetens och likabehandlingens historia i Sverige Ett spel om händelserna som gjort Sverige mer jämlikt och jämställt. Så här gör ni: Dela in er i

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Mänskliga rättigheter och konventioner

Mänskliga rättigheter och konventioner 18 Mänskliga rättigheter och konventioner 3. Träff Mål för den tredje träffen är att få förståelse för hur mänskliga rättigheter och icke-diskriminering hänger ihop med svenska lagar få en allmän bild

Läs mer

Krisberedskap och den enskildes ansvar hur går det ihop?

Krisberedskap och den enskildes ansvar hur går det ihop? MÖTESPLATS SO 2010 Krisberedskap och den enskildes ansvar hur går det ihop? Vilket ansvar har den enskilda människan för sin egen säkerhet och vilket ansvar kan vi förvänta oss att samhället tar? Det handlar

Läs mer

KVInnornAS SITUATIon I AFGHAnISTAn

KVInnornAS SITUATIon I AFGHAnISTAn KVInnornAS SITUATIon I AFGHAnISTAn Bilder Framsida Titel: Angiza, 18 år Fotograf/Källa:Jenny Matthews/ActionAid Creative Commons erkännande http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/actionaid/image/view/angiza-18-aar-95025

Läs mer

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet MÅNGFALD Arbetsmaterial Etnicitet Inledning Svensk innebandy är en del av Sverige och det svenska samhället. Det finns innebandyföreningar i över 90 procent av Sveriges 290 kommuner. Bland dessa 1 100

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Medborgare det är jag!

Medborgare det är jag! Texter till Del 3 Vägen till försoning Medborgare det är jag! Unga i Bosnien-Hercegovina lär sig hantera det förflutna för att skapa en bättre framtid. YIHR Youth Initiative for Human Rights sammanför

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet MÅNGFALD Arbetsmaterial Etnicitet 1 Inledning Svensk innebandy är en del av Sverige och det svenska samhället. Det finns innebandyföreningar i över 90 procent av Sveriges 290 kommuner. Bland dessa 1 100

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer