IDEAL OCH VERKLIGHET. Mänskliga rättigheter i Europa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDEAL OCH VERKLIGHET. Mänskliga rättigheter i Europa"

Transkript

1 IDEAL OCH VERKLIGHET Mänskliga rättigheter i Europa

2 INNEHÅLL Går du i trean på gymnasiet? I så fall är det dags att göra gymnasiearbete. Här ger vi förslag och exempel som kan inspirera dig när du ska välja ämne. FLYKTINGAR OCH MIGRANTER Antalet flyktingar blir allt fler. Men hur bemöter vi i Europa människor som flytt sitt hemland? SIDAN 4. KVINNORS RÄTTIGHETER Alla människor har samma rättigheter. Kvinnor utgör hälften av Europas befolkning. Har de samma rättigheter som män? I verkligheten? SIDAN 6. FATTIGDOM OCH DISKRIMINERING I Europa bor det runt 12 miljoner romer. Trots att Europa borde lärt av historien diskrimineras de fortfarande. Varför? SIDAN 8. YTTRANDEFRIHET OCH ÖVERVAKNING Alla har rätt att uttrycka sina åsikter. Men hur hotas, utmanas och begränsas denna rättighet i dagens Europa? SIDAN 10. UPPKOPPLAD? Det här dokumetet innehåller flera länkar, vilket kräver internetuppkoppling.

3 IDEAL OCH VERKLIGHET I Europa ser vi oss gärna som ett föredöme när det gäller mänskliga rättigheter. Men verkligheten är en annan. Vid Europas gränser dör flyktingar, på Irland är abort förbjudet, i flera länder övervakar stater medborgare godtyckligt och runt om i Sverige tigger fattiga människor utanför mataffärerna trots att vi lever i en av de rikaste delarna av världen. FOTO: MUGUR VĂRZARIU Men varför är det så här och vad går att göra för att förändra det? Ja, den europeiska verkligheten leder till många frågor. Och dessa frågor kan du utforska i ditt gymnasiearbete. I Baia Mare i Rumänien har myndigheterna byggt en mur för att avskilja ett romskt bostadsområde från övriga hus. INSPIRATION TILL DITT GYMNASIEARBETE Det här är ett inspirationsmaterial till dig som ska göra gymnasiearbete. Här har vi samlat uppslag, tips och länkar som kan vara användbara när du ska välja ämne och komma igång med ditt arbete. Materialet är uppdelat i olika teman som flyktingar, kvinnors rättigheter, diskriminering och yttrandefrihet. Det är teman som går att undersöka ur olika perspektiv: situationen i olika europeiska länder situationen här i Sverige situationen i din stad, där du bor förändringar över tid idéer och föreställningar som påverkar samhället DEN SVÅRA KONSTEN ATT BÖRJA När du väl bestämt ämne gäller det att formulera en bra frågeställning. Det är viktigt. För din fråga kommer styra det fortsatta arbetet. Tänk på att du måste ha realistiska möjligheter att besvara din fråga och komma fram till ett resultat. Fundera också tidigt kring vilka källor du kommer behöva och vilka du har möjlighet att få tag på. Vi hoppas att det här inspirationsmaterialet ger dig hjälp på vägen. Lycka till med ditt gymnasiearbete! GYMNASIEARBETET Gymnasiearbetet omfattar 100 poäng. Det som ska styra ditt ämnesval är examensmålen för det program som du går på. Alla examensmål behöver inte täckas in i arbetet, men något eller några måste göra det. I ditt arbete ska du välja ett ämne, formulera en frågeställning, söka svaret, presentera slutsatser och reflektera kring processen. Examensmål för gymnasiets olika program hittar du på Skoverkets hemsida. IDEAL OCH VERKLIGHET 3

4 FOTO: GILES CLARKE Sicilien: Flyktingar och migranter som precis anlänt väntar på att registreras av italienska myndigheter. FLYKTINGAR OCH MIGRANTER Genom historien har människor som plågats av förtryck, krig och fattigdom lämnat sina hem för att ta sig till tryggare, friare och rikare delar av världen. Så är det även i vår tid. Människor söker sig till Europa med drömmar om ett liv i frihet, utan fruktan och förtryck. Men den som vill söka asyl i ett EU-land måste först ta sig hit. Det innebär att det inte finns några lagliga vägar för flyktingar in i EU. Men att passera unionens gränser utan tillstånd är svårt. Och farligt. Stängsel, vakttorn och gränspoliser ska hindra människor som saknar visum från att ta sig in i EU. Det leder till att många väljer farliga resvägar för att obemärkta ta sig in i Europa. Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse. Artikel 14 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Vid både den spanska och den grekiska gränsen har polisen genomfört så kallade push-backs. Det innebär att stora grupper människor, som försökt resa in i EU, skickas tillbaka direkt vid gränsen. När människor utvisas i stora grupper på det här sättet tas ingen hänsyn till varför de vill resa till ett EU-land. De som är flyktingar får alltså inte möjlighet att lämna in en asylansökan. Men dessa hinder stoppar inte människor från att försöka. Under de senaste åren har tusentals människor mist livet när de utan tillstånd försökt ta sig in i EU. De reser t ex från länder som Syrien, Afghanistan, IDEAL OCH VERKLIGHET 4

5 Irak och Eritrea. Många åker till Libyen för att därifrån ta sig med båtar över Medelhavet till Italien eller Malta. Den här resan är livsfarlig. För de överbefolkade båtarna är ofta i uselt skick. Och kaoset i Libyen har gjort migranter väldigt utsatta. Amnesty har dokumenterat hur migranter kidnappats Libyen, och hur deras anhöriga pressats på stora lösensummor för att de ska få fortsätta resa. FOTO: KHALIL HAJJAR I SVERIGE Kriget i Syrien är nu inne på sitt fjärde år. Över fyra miljoner människor har flytt landet de allra flesta till grannländer som Libanon, Turkiet och Jordanien. Men flera försöker också ta sig till Sverige. Och eftersom kriget i Syrien inte verkar ta slut de närmaste åren förväntas allt fler flyktingar söka sig hit. Aleppo i Syrien 2015: En missil har slagit ner i ett bostadsområde. Fem personer dog och fem skadades. Krig är en vanlig anledning till att människor flyr sitt land. På 1990-talet kom många flyktingar till Sverige från forna Jugoslavien. Och i början av talet sökte sig flyktingar från Irak till Sverige. En annan orsak till att människor tvingas fly är att de utsätts för förföljelse på grund av t ex sin hudfärg, poltiska eller religiösa övertygelse eller könsidentitet. Därför flyr människor till Sverige från länder som Eritrea och Iran. Ja, frågor som rör flyktingar och migranter har blivit allt med omdebattarade. Hur ska migrationen hanteras? Vilken roll ska Sverige spela? Och vad gör EU? ATT UNDERSÖKA: vilka rättigheter flyktingar har och hur olika politiska partier ser på flyktingfrågor? hur medier skildrar frågor som rör flyktingar och migranter olika länders flyktingpolitik i relation till mänskliga rättigheter om flyktingpolitiken skiljer sig mellan Europa, USA och Australien debatten om papperslösas rättigheter hur invandring och synen på denna förändrats i Sverige genom tiderna LÄS MER Läs mer om flyktingar, migranter, hur man söker asyl i Sverige och den internationella på flyktingrätten på Amnestys hemsida. TILLBAKABLICK: BILDEN AV DEN ANDRE I början av 1900-talet rådde fri invandring till Sverige. Men det var inte så många som kom. Sverige var ett fattigt land i Europas utkant. En grupp människor sökte sig dock hit. De vandrade runt i landet och försörjde sig som positivhalare och gipsgjutare. Carl R. Fredberg gick genom Göteborg år 1919: Överallt mötte man bruna ansikten med spelande ögon. Överallt hördes cittror, guitarrer och tamburiner. Någon gång en fiol. Musik, musik och återigen musik, spel och sprittande sånger, som det hövdes en glad och fri världsåskådnings representanter. Om morgnarna drogo hela horder av dessa mörkhyade varelser ut genom landsvägsgatan. Ty där hade de sin egentliga verksamhetskrets, alldeles som idag. Men de konkurrerade inte med våra egna arbetare. Därtill voro de för lata. De tiggde, musicerade på gårdarna och kaféerna, sålde gipsfigurer och stod modell åt de målare och skulptörer som till äventyrs voro bosatta i Göteborg. Det var italienare Carl R. Redberg mötte på sin promenad genom staden. Och deras närvaro ledde till debatt. Svenska musikerförbundet protesterade mot att de kom hit och tog musikernas jobb och krävde därför stopp IDEAL för OCH invandringen. VERKLIGHET 5

6 I kampanjen Min kropp, mina rättigheter arbetar Amnesty för att sexuella och reproduktiva rättigheter ska respekteras. Läs mer på Amnestys hemsida! FOTO: EVA JOOS KVINNORS RÄTTIGHETER Runt om i Europa utsätts kvinnor för våld, diskriminering, kränkningar och förtryck bara för att de är kvinnor. Det kan ta sig olika uttryck. Lagar kan diskriminera kvinnor, exempelvis genom att förbjuda abort. Men det kan också handla om normer, värderingar och fördomar som på olika sätt begränsar kvinnors möjligheter att forma sina egna liv. BROTT ELLER RÄTTIGHET? Rätten att få göra abort är ingen självklarhet i alla europeiska länder. I länder som Polen, Malta och Irland är rätten för en gravid kvinna att göra abort kraftigt begränsad. Det leder till att många tvingas genomföra olagliga aborter, utan den säkerhet som läkare på ett sjukhus kan erbjuda. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Artikel 1 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna I Sverige har kvinnor rätt att genomföra abort. Men så har det inte alltid varit. Fri abort infördes först Innan dess när det var olagligt i Sverige åkte en del svenska kvinnor till Polen för att genomföra abort. För på sjuttiotalet var det lagligt där. Numera är det förbjudet i Polen och tillåts endast om fostret är gravt skadat, om moderns liv är i fara eller om graviditeten är resultat av en våldtäkt. IDEAL OCH VERKLIGHET 6

7 BROTT UTAN STRAFF Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt problem. En tredjedel av världens kvinnor utsätts för könsrelaterat våld under sin levnad. Våldet drabbar kvinnor i alla åldrar, i alla samhällsklasser, i alla kulturer. Och förövarna går ofta fria. I Sverige anmäls tusentals våldtäkter varje år. Men bara ett hundratal leder till fällande dom. I rättssalen kan kvinnor få ovidkommande frågor om klädsel, alkohol och sexuella erfarenheter. Ytterligare ett problem är att många kvinnor inte ens anmäler våldtäkter. Mörkertalet är därför stort. VÅR TIDS SLAVERI Människohandel, eller trafficking, är en av de grövsta formerna av våld mot kvinnor. Syftet med trafficking är ofta att tvinga kvinnor till prostitution. Trafficking förekommer i stort sett i hela världen och det finns inga tecken på att människohandeln minskar. Snarare tvärtom. Kvinnor, från till exempel Afrika eller Östeuropa, kan luras till Europa med ett löfte om arbete. Men när de kommer hit tvingas de till prostitution och får leva under slavliknande förhållanden. ATT UNDERSÖKA: hur lagstiftningen och rättsprocessen ser ut när det gäller våldtäktsfall i Sverige synen på offer och förövare vid våldtäkt vad som kan göras för att stoppa trafficking vilka argument som användes i debatten om abort på 1960-talet i Sverige hur synen på kvinnors rättigheter i Sverige har förändrats genom historien, t ex sexuella och reproduktiva rättigheter (sex före äktenskap, abort, preventivmedel, sexualupplysning m m) hur normer kring kön skapas, exempelvis hur manlighet och kvinnlighet framställs i medier såväl förr som nu vad olika organisationer gör för att stärka och skydda kvinnors rättigheter. LÄS MER >>> Läs mer om trafficking, våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld, diskriminering och könsstympning på Amnestys hemsida! TILLBAKABLICK: JAKTEN PÅ ABORTFLICKORNA Polisen stormade in i Hans Nestius hem. Året var 1965 och abort var bara tillåtet under vissa omständigheter i Sverige. Nu sökte polisen efter några kvinnor som åkt till Polen för att genomföra abort. Hans Nestius var en aktiv debattör som ville avkriminalisera abort. Han förmedlade adresser till läkare i Polen så att svenska kvinnor kunde åka dit. För i Polen var det lagligt. Nu hotades både han och flera kvinnor som åkt till Polen med fängelse. Polisens jakt på abortflickorna ledde till en intensiv debatt om rätten till fri abort. Varken Nestius eller kvinnorna straffades. Men det dröjde till 1974 innan fri abort tilläts i Sverige. I Polen har det däremot gått i andra riktningen. Där är abort numera förbjudet. IDEAL OCH VERKLIGHET 7

8 FATTIGDOM OCH DISKRIMINERING Är alla människor lika mycket värda? Självklart, svarar nog de flesta. Ändå utsätts människor för diskriminering på grund av sitt språk, sin religion, kultur eller hudfärg. De sitter utanför affärer och vid gatukorsningar. Ja, det blir allt vanligare att se människor som tigger i Sveriges städer. Många av dem är romer från Östeuropa. ROMER I EUROPA I Europa bor det ungefär 12 miljoner romer. Genom historien har de utsatts för övergrepp och systematisk diskriminering. Under andra världskriget fördes romer precis som judar till gaskamrarna av nazisterna. Ungefär romer mördades. Men än idag tillhör romerna en av de mest diskriminerade grupperna i Europa. I staden Baia Mare i Rumänien har myndigheterna byggt en mur, rakt genom en stadsdel. Den är byggd för att skilja de romska kvarteren från de övriga. Enligt borgmästaren ska muren skydda de romska barnen från en trafikerad väg. Men såväl romer i området som människorättsorganisationer har kritiserat muren för att den begränsar romernas frihet. Att just romer behandlas så här är inget ovanligt. I många östeuropeiska länder lever romer under svåra förhållanden. Arbetslösheten är hög och fattigdomen utbredd. De tvingas ofta bo i slitna hus eller skjul, utan rinnande vatten, avlopp och elektricitet. Ofta får de bo i läger utanför städerna. Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde... Artikel 22 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Romskt par utanför sitt hus i Baia Mare, Rumänien. Foto: Mugur Vărzariu IDEAL OCH VERKLIGHET 8

9 Vi ber inte om privilegier, bara om samma mänskliga rättigheter som andra åtnjuter. Vi begär samma rätt till utbildning, samma möjlighet att få ett arbete och samma rätt till drägliga bostäder inte som romer utan som medborgare Katarina Taikon ( ), författare till Katitzi-böckerna. Citerad i Thomas Hammarbergs bok Retorik och verklighet: Mänskliga rättigheter i Europa. Protest mot tvångsvräkningar av romer i Rom, Italien. Foto: Fernando Vasco Chironda Fattigdomen slår hårt mot barnen. För det är svårt att göra läxor på kvällen utan ljus från lampor. Och det är krångligt att ta sig till skolan om det inte går några bussar därifrån man bor. Dessutom förekommer det att skolor i exempelvis Rumänien och Slovakien skiljer ut romska barn och låter dem gå i egna klasser. Många placeras i specialklasser för barn med funktionsnedsättningar trots att de inte har några. Vid sidan av denna diskriminering riktar ofta högerextremister sitt hat mot just romerna. I t ex Ungern har den högerextrema rörelsen Jobbik organiserat demonstrationer med anti-romska slagord och stenkastning. ATT UNDERSÖKA: situationen för romer i Europa och hur den skiljer sig mellan olika länder. hur högerextrema rörelser i Europa ser på romer och andra minoriteter och hur högextrema partier i Sverige sett på romer genom historien hur vi i Sverige behandlat minoriteter genom historien och hur t ex romer kämpat för sina rättigheter under 1900-talet hur föreställningar om den andre skapas och upprätthålls i t ex nyheter och populärkultur vilka argument, åsikter och lösningar som förts fram i den svenska debatten om EU-migranterna LÄS MER Läs mer om diskriminering på Amnestys hemsida! TILLBAKABLICK: JÖNKÖPINGSKRAVALLERNA 1948 Det är sommar. Året är I Öster, ett fattigt område i Jönköping, bor många av stadens resande eller tattare som de också nedsättande kallas vid den här tiden. Under flera år har politikerna i kommunen pratat om tattarplågan och nu trappas det upp. Allt börjar som en privat uppgörelse mellan skrothandlare Bengtsson och några personer som tillhörde resandefolket. En av Bengtssons vänner har fått stryk och nu ska de ge igen. Bengtsson och några av hans kompisar åker runt med en lastbil i Öster, beväpnade med påkar och järnrör, för att leta efter personerna de bråkat med. Jakten ger inget resultat. Men påhejade av både lokaltidningen och folk i allmänhet urartar det snabbt. Många verkar tycka att det är dags att lösa tattarproblemet med våld. Bengtsson med anhang börjar ge sig på resandebefolkningen i Öster. De går in i trädgårdar och hus och misshandlar kvinnor och män medan barnen ser på. Tidningarna kallade händelserna för tattarkravallerna. Polisen var passiv och gjorde inte mycket för att skydda offren. IDEAL OCH VERKLIGHET 9

10 FOTO: ZORAN MILICH YTTRANDEFRIHET OCH ÖVERVAKNING Har du uttryckt politiska åsikter den senaste tiden? På sociala medier, i klassrummet, i ett samtal bussen eller hemma vid köksbordet? Ja, många har nog det. Men vad händer i ett samhälle när åsikter tystas och medborgarnas kommunikation övervakas? Yttrandefrihet handlar om rätten att uttrycka sig fritt och det är helt grundläggande i ett demokratiskt samhälle. Men i flera europeiska länder kan vi se hur yttrandefriheten hotas på olika sätt. TYSTADE RÖSTER Vitryssland brukar kallas för Europas sista diktatur. Här styr president Alexandr Lukasjenko med järnhand. Kritiska journalister och aktivister lever farligt. De kan förföljas, trakasseras och gripas. De som ifrågastätter regimen kan också hindras i karriären och stängas av från studier eller bli av med jobbet. Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser. Artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Även i Ryssland är situationen allvarlig. Myndigheterna fortsätter att stärka sin kontroll över medierna. Själv-censur bland journalister är vanlig och kritik mot regeringen får allt mindre utrymme. Icke-statliga medier pressas på olika sätt för att inte rapportera kritiskt mot makthavarna. Myndigheterna kan blockera sidor på internet, vilket de gjort när exempelvis online-medier rapporterat om regeringskritiska demonstrationer. IDEAL OCH VERKLIGHET 10

11 Aktivister tystas också på olika sätt i Ryssland. Det gäller inte minst för hbtq-aktivister. Sedan 2013 är det förbjudet att sprida proaganda för icke-traditionella sexuella relationer bland minderåriga. Hbtq-aktivister får därför t ex inte arrangera fredliga demonstrationer. VEM ÄR CHARLIE? Onsdagen den 7 januari attackerade två beväpnade män tidningen Charlie Hebdos redaktion i Paris. 12 personer sköts ihjäl i attentatet. Charlie Hebdo är en satirtidning som publicerar skämtteckningar, ofta med udden riktad mot politiska och religiösa makthavare. Efter attentatet slöt många upp bakom yttrandefriheten. Samtidigt greps 69 personer för att ha försvarat terrorism, vilket är ett brott i Frankrike. Frankrike har också, efter attentatet, antagit en ny lag som ger myndigheterna stor möjlighet att övervaka medborgarnas kommunikation. Lagen innebär att det inte behövs något domtsolsbeslut för att övervaka vad en misstänkt person t ex säger och skriver på internet och vem hen kommunicerar med. ATT UNDERSÖKA: hur stater allvarligt inskränker eller hotar yttrandefriheten i länder som Ryssland, Vitryssland och Ungern vad lagar som hets mot folkgrupp i Sverige och förbud mot att förneka Förintelsen i Frankrike innebär hur människors kommunikation kan övervakas på olika sätt och hur det kan påverka samhället debatten om t ex Charlie Hebdo och Muhammed-karikatyrerna. LÄS MER Läs mer om yttrandefrihet på Amnestys hemsida! GÖR EGEN FILM OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER SOM GYMNASIEARBETE! Angeläget är Sveriges största tävling för unga dokumentärfilmare. Under tio år har ungdomar skickat in egna filmer till tävlingen. Vinnarfilmerna har visats på festivaler och spridits till måmga klassrum. Reglerna är enkla. Filmen måste handla om mänskliga rättigheter och får vara max åtta minuter lång. Ämnen som skildrats genom åren är b la hemlöshet, jämställdhet, psykisk ohälsa, hbtq-frågor och flyktingars situation. Den färdiga filmen skickas till Amnesty. En jury med branschfolk utser vinnarfilmer. Dessa publiceras sedan i vårt filmbibliotek på nätet. De bästa filmerna visas dessutom på Göteborgs filmfestival, vid ett event där filmskaparna självklart är med själva. För dig som går på ett samhällsvetenskapligt eller estetiskt program ger gymnasiearbetet ett perfekt tillfälle att delta i tävlingen och på ett kreativt sätt, med hjälp av en filmkamera, berätta om aktuella och angelägna ämnen. Läs mer om tävlingen, hur du anmäler dig, regler och vad du kan vinna på vår hemsida! IDEAL OCH VERKLIGHET 11

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter EN VÄRLD I RÖRELSE Om flyktingar och migranter INNEHÅLL 1. Amins resa En värld i rörelse Vem och varför? Murar och människor 2. Sverige och migrationen Invandringen till Sverige idag De osynliga 3. Migrationens

Läs mer

DITT ORD ÄR FRITT. Om yttrandefrihet

DITT ORD ÄR FRITT. Om yttrandefrihet DITT ORD ÄR FRITT Om yttrandefrihet INNEHÅLL 1. Jag vill inte leva 2. Där ordet inte är fritt Afrika Amerika Asien Europa Mellanöstern och Nordafrika 3. Yttrandefrihet en mänsklig rättighet En fråga om

Läs mer

FLYKTEN SLUTAR HÄR. Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. UNICEF Sverige 1

FLYKTEN SLUTAR HÄR. Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. UNICEF Sverige 1 FLYKTEN SLUTAR HÄR Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU UNICEF Sverige 1 Om UNICEF UNICEF, FN:s barnfond, arbetar runt om i världen för att förverkliga FN:s konvention

Läs mer

Övningen syftar till att skaffa kunskap om eventuella följder av en regim som kränker invånarnas mänskliga rättigheter i landet.

Övningen syftar till att skaffa kunskap om eventuella följder av en regim som kränker invånarnas mänskliga rättigheter i landet. Spelet utspelar sig i en mycket trängd och farlig situation. Användaren står öga mot öga med rådande regim och ska ta ställning till ett antal påståenden. Vår förhoppning är att eleverna ska inse betydelsen

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Del 1 Hej Sverige en del av skolans uppdrag 4. Del 2 Att bemöta fördomsfulla och kränkande kommentarer 10

Del 1 Hej Sverige en del av skolans uppdrag 4. Del 2 Att bemöta fördomsfulla och kränkande kommentarer 10 Lärarhandledning Innehållsförteckning Del 1 Hej Sverige en del av skolans uppdrag 4 Del 2 Att bemöta fördomsfulla och kränkande kommentarer 10 Del 3 Lärarhandledning till seriealbumet Vi ska ses igen,

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

MÄNNISKOHANDEL I EN OJÄMLIK VÄRLD

MÄNNISKOHANDEL I EN OJÄMLIK VÄRLD MÄNNISKOHANDEL I EN OJÄMLIK VÄRLD Skilda Lilja berättar för Volodja att hon är född på samma dag som Britney Spears. Trots att Lilja och Britney lever i skilda världar finns det något som förenar dem.

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Jämlikhet och jämställdhet Familj och individ Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Till Sverige. - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser

Till Sverige. - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Till Sverige - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Tryckt med ekonomiskt stöd av Svenska Röda Korset Till Sverige asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Barnets

Läs mer

Amnesti åt alla gömda flyktingar Vänsterns svek mot fångarna Var står feminismen idag? anarkistisk tidning sedan 1898, nr 1 2005 (41) 25 kr

Amnesti åt alla gömda flyktingar Vänsterns svek mot fångarna Var står feminismen idag? anarkistisk tidning sedan 1898, nr 1 2005 (41) 25 kr anarkistisk tidning sedan 1898, nr 1 2005 (41) 25 kr Amnesti åt alla gömda flyktingar Vänsterns svek mot fångarna Var står feminismen idag? Säkerheten stärks på svenska fängelser. Här bygger Kirsebergsanstalten

Läs mer

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling Första upplagan: 20 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter i samarbete med UMO.se Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s

Läs mer

Röster från skuggsamhället. att leva som papperslös i Sverige

Röster från skuggsamhället. att leva som papperslös i Sverige Röster från skuggsamhället att leva som papperslös i Sverige En rapport från Svenska Röda Korset och Stockholms Stadsmission 2015 Röster från skuggsamhället att leva som papperslös i Sverige En rapport

Läs mer

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna 118 Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Andra världskrigets övergrepp gjorde att världens länder kunde enas om en gemensam deklaration som skulle skydda

Läs mer

GRAFISK FORM & ILLUSTRATION BEATRICE NORDÉN

GRAFISK FORM & ILLUSTRATION BEATRICE NORDÉN GRAFISK FORM & ILLUSTRATION BEATRICE NORDÉN 1 INLEDNING Här är ett material om religionsfrihet som riktar sig till dig som arbetar i skolan med elever som ska introduceras i mer ämnesinriktad undervisning.

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Redovisning för andra året för projektet: jämställdhet för pappor och pojkar. Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige

Redovisning för andra året för projektet: jämställdhet för pappor och pojkar. Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige Sätter kurdiska kvinnors utveckling i centrum Redovisning för andra året för projektet: jämställdhet för pappor och pojkar i samarbete med Rädda Barnens Dialogprogram

Läs mer

insats #11 NOVEMBER 2013 innehåll

insats #11 NOVEMBER 2013 innehåll insats NOVEMBER 2013 #11 innehåll 2 Aktivistseminariet Kampanjen Skriv för frihet, Bahrain och dödsstraffet i Iran var huvudpunkterna under årets aktivistseminarium. I vanlig ordning blev det en intensiv

Läs mer

livsfarliga resan Migration Den Anhörig Stolthet blandat med oro Jämställt Är genus relevant i fält? #2 2015 läkare utan gränser

livsfarliga resan Migration Den Anhörig Stolthet blandat med oro Jämställt Är genus relevant i fält? #2 2015 läkare utan gränser Läkare Utan Gränser är med och räddar 369 personer från en träbåt i Medelhavet. #2 2015 läkare utan gränser Anhörig Stolthet blandat med oro Jämställt Är genus relevant i fält? Migration Den livsfarliga

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

ELEVHANDLEDNING ELEVHANDBOK JOURNALISTIK OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

ELEVHANDLEDNING ELEVHANDBOK JOURNALISTIK OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ELEVHANDLEDNING ELEVHANDBOK JOURNALISTIK OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ANGELÄGET JOURNALISTIK OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Introduktion 3 Vad innehåller handboken? 3 Inledning 4 Webbplatsen 5 Stöd för arbetet i

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

#fördigsomvillpåverka

#fördigsomvillpåverka #fördigsomvillpåverka Utgiven av Diskrimineringsbyrån Uppsala (DU) Kungsängsgatan 74, 753 18 Uppsala, 018-147020 Kontakt: natvaro@diskrimineringsbyran.se DU:s webbsida: www.diskrimineringsbyran.se Nätvaros

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN Intervjuer och rapporten är en del av Integrationsfondens projekt Mänskliga Rättigheter i praktiken Diarienummer: 2012-3011299 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN 2013-2015 Folkuniversitetet Umeå Folkuniversitetet

Läs mer

En metodbok om mångfald i scouterna

En metodbok om mångfald i scouterna En metodbok om mångfald i scouterna En metodbok om mångfald i scouterna Författare Layout och illustrationer Malin Kasper Burns Magnus Frederiksen glafisk Boken är en samproduktion mellan Svenska Scoutrådets

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer