IDEAL OCH VERKLIGHET. Mänskliga rättigheter i Europa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDEAL OCH VERKLIGHET. Mänskliga rättigheter i Europa"

Transkript

1 IDEAL OCH VERKLIGHET Mänskliga rättigheter i Europa

2 INNEHÅLL Går du i trean på gymnasiet? I så fall är det dags att göra gymnasiearbete. Här ger vi förslag och exempel som kan inspirera dig när du ska välja ämne. FLYKTINGAR OCH MIGRANTER Antalet flyktingar blir allt fler. Men hur bemöter vi i Europa människor som flytt sitt hemland? SIDAN 4. KVINNORS RÄTTIGHETER Alla människor har samma rättigheter. Kvinnor utgör hälften av Europas befolkning. Har de samma rättigheter som män? I verkligheten? SIDAN 6. FATTIGDOM OCH DISKRIMINERING I Europa bor det runt 12 miljoner romer. Trots att Europa borde lärt av historien diskrimineras de fortfarande. Varför? SIDAN 8. YTTRANDEFRIHET OCH ÖVERVAKNING Alla har rätt att uttrycka sina åsikter. Men hur hotas, utmanas och begränsas denna rättighet i dagens Europa? SIDAN 10. UPPKOPPLAD? Det här dokumetet innehåller flera länkar, vilket kräver internetuppkoppling.

3 IDEAL OCH VERKLIGHET I Europa ser vi oss gärna som ett föredöme när det gäller mänskliga rättigheter. Men verkligheten är en annan. Vid Europas gränser dör flyktingar, på Irland är abort förbjudet, i flera länder övervakar stater medborgare godtyckligt och runt om i Sverige tigger fattiga människor utanför mataffärerna trots att vi lever i en av de rikaste delarna av världen. FOTO: MUGUR VĂRZARIU Men varför är det så här och vad går att göra för att förändra det? Ja, den europeiska verkligheten leder till många frågor. Och dessa frågor kan du utforska i ditt gymnasiearbete. I Baia Mare i Rumänien har myndigheterna byggt en mur för att avskilja ett romskt bostadsområde från övriga hus. INSPIRATION TILL DITT GYMNASIEARBETE Det här är ett inspirationsmaterial till dig som ska göra gymnasiearbete. Här har vi samlat uppslag, tips och länkar som kan vara användbara när du ska välja ämne och komma igång med ditt arbete. Materialet är uppdelat i olika teman som flyktingar, kvinnors rättigheter, diskriminering och yttrandefrihet. Det är teman som går att undersöka ur olika perspektiv: situationen i olika europeiska länder situationen här i Sverige situationen i din stad, där du bor förändringar över tid idéer och föreställningar som påverkar samhället DEN SVÅRA KONSTEN ATT BÖRJA När du väl bestämt ämne gäller det att formulera en bra frågeställning. Det är viktigt. För din fråga kommer styra det fortsatta arbetet. Tänk på att du måste ha realistiska möjligheter att besvara din fråga och komma fram till ett resultat. Fundera också tidigt kring vilka källor du kommer behöva och vilka du har möjlighet att få tag på. Vi hoppas att det här inspirationsmaterialet ger dig hjälp på vägen. Lycka till med ditt gymnasiearbete! GYMNASIEARBETET Gymnasiearbetet omfattar 100 poäng. Det som ska styra ditt ämnesval är examensmålen för det program som du går på. Alla examensmål behöver inte täckas in i arbetet, men något eller några måste göra det. I ditt arbete ska du välja ett ämne, formulera en frågeställning, söka svaret, presentera slutsatser och reflektera kring processen. Examensmål för gymnasiets olika program hittar du på Skoverkets hemsida. IDEAL OCH VERKLIGHET 3

4 FOTO: GILES CLARKE Sicilien: Flyktingar och migranter som precis anlänt väntar på att registreras av italienska myndigheter. FLYKTINGAR OCH MIGRANTER Genom historien har människor som plågats av förtryck, krig och fattigdom lämnat sina hem för att ta sig till tryggare, friare och rikare delar av världen. Så är det även i vår tid. Människor söker sig till Europa med drömmar om ett liv i frihet, utan fruktan och förtryck. Men den som vill söka asyl i ett EU-land måste först ta sig hit. Det innebär att det inte finns några lagliga vägar för flyktingar in i EU. Men att passera unionens gränser utan tillstånd är svårt. Och farligt. Stängsel, vakttorn och gränspoliser ska hindra människor som saknar visum från att ta sig in i EU. Det leder till att många väljer farliga resvägar för att obemärkta ta sig in i Europa. Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse. Artikel 14 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Vid både den spanska och den grekiska gränsen har polisen genomfört så kallade push-backs. Det innebär att stora grupper människor, som försökt resa in i EU, skickas tillbaka direkt vid gränsen. När människor utvisas i stora grupper på det här sättet tas ingen hänsyn till varför de vill resa till ett EU-land. De som är flyktingar får alltså inte möjlighet att lämna in en asylansökan. Men dessa hinder stoppar inte människor från att försöka. Under de senaste åren har tusentals människor mist livet när de utan tillstånd försökt ta sig in i EU. De reser t ex från länder som Syrien, Afghanistan, IDEAL OCH VERKLIGHET 4

5 Irak och Eritrea. Många åker till Libyen för att därifrån ta sig med båtar över Medelhavet till Italien eller Malta. Den här resan är livsfarlig. För de överbefolkade båtarna är ofta i uselt skick. Och kaoset i Libyen har gjort migranter väldigt utsatta. Amnesty har dokumenterat hur migranter kidnappats Libyen, och hur deras anhöriga pressats på stora lösensummor för att de ska få fortsätta resa. FOTO: KHALIL HAJJAR I SVERIGE Kriget i Syrien är nu inne på sitt fjärde år. Över fyra miljoner människor har flytt landet de allra flesta till grannländer som Libanon, Turkiet och Jordanien. Men flera försöker också ta sig till Sverige. Och eftersom kriget i Syrien inte verkar ta slut de närmaste åren förväntas allt fler flyktingar söka sig hit. Aleppo i Syrien 2015: En missil har slagit ner i ett bostadsområde. Fem personer dog och fem skadades. Krig är en vanlig anledning till att människor flyr sitt land. På 1990-talet kom många flyktingar till Sverige från forna Jugoslavien. Och i början av talet sökte sig flyktingar från Irak till Sverige. En annan orsak till att människor tvingas fly är att de utsätts för förföljelse på grund av t ex sin hudfärg, poltiska eller religiösa övertygelse eller könsidentitet. Därför flyr människor till Sverige från länder som Eritrea och Iran. Ja, frågor som rör flyktingar och migranter har blivit allt med omdebattarade. Hur ska migrationen hanteras? Vilken roll ska Sverige spela? Och vad gör EU? ATT UNDERSÖKA: vilka rättigheter flyktingar har och hur olika politiska partier ser på flyktingfrågor? hur medier skildrar frågor som rör flyktingar och migranter olika länders flyktingpolitik i relation till mänskliga rättigheter om flyktingpolitiken skiljer sig mellan Europa, USA och Australien debatten om papperslösas rättigheter hur invandring och synen på denna förändrats i Sverige genom tiderna LÄS MER Läs mer om flyktingar, migranter, hur man söker asyl i Sverige och den internationella på flyktingrätten på Amnestys hemsida. TILLBAKABLICK: BILDEN AV DEN ANDRE I början av 1900-talet rådde fri invandring till Sverige. Men det var inte så många som kom. Sverige var ett fattigt land i Europas utkant. En grupp människor sökte sig dock hit. De vandrade runt i landet och försörjde sig som positivhalare och gipsgjutare. Carl R. Fredberg gick genom Göteborg år 1919: Överallt mötte man bruna ansikten med spelande ögon. Överallt hördes cittror, guitarrer och tamburiner. Någon gång en fiol. Musik, musik och återigen musik, spel och sprittande sånger, som det hövdes en glad och fri världsåskådnings representanter. Om morgnarna drogo hela horder av dessa mörkhyade varelser ut genom landsvägsgatan. Ty där hade de sin egentliga verksamhetskrets, alldeles som idag. Men de konkurrerade inte med våra egna arbetare. Därtill voro de för lata. De tiggde, musicerade på gårdarna och kaféerna, sålde gipsfigurer och stod modell åt de målare och skulptörer som till äventyrs voro bosatta i Göteborg. Det var italienare Carl R. Redberg mötte på sin promenad genom staden. Och deras närvaro ledde till debatt. Svenska musikerförbundet protesterade mot att de kom hit och tog musikernas jobb och krävde därför stopp IDEAL för OCH invandringen. VERKLIGHET 5

6 I kampanjen Min kropp, mina rättigheter arbetar Amnesty för att sexuella och reproduktiva rättigheter ska respekteras. Läs mer på Amnestys hemsida! FOTO: EVA JOOS KVINNORS RÄTTIGHETER Runt om i Europa utsätts kvinnor för våld, diskriminering, kränkningar och förtryck bara för att de är kvinnor. Det kan ta sig olika uttryck. Lagar kan diskriminera kvinnor, exempelvis genom att förbjuda abort. Men det kan också handla om normer, värderingar och fördomar som på olika sätt begränsar kvinnors möjligheter att forma sina egna liv. BROTT ELLER RÄTTIGHET? Rätten att få göra abort är ingen självklarhet i alla europeiska länder. I länder som Polen, Malta och Irland är rätten för en gravid kvinna att göra abort kraftigt begränsad. Det leder till att många tvingas genomföra olagliga aborter, utan den säkerhet som läkare på ett sjukhus kan erbjuda. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Artikel 1 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna I Sverige har kvinnor rätt att genomföra abort. Men så har det inte alltid varit. Fri abort infördes först Innan dess när det var olagligt i Sverige åkte en del svenska kvinnor till Polen för att genomföra abort. För på sjuttiotalet var det lagligt där. Numera är det förbjudet i Polen och tillåts endast om fostret är gravt skadat, om moderns liv är i fara eller om graviditeten är resultat av en våldtäkt. IDEAL OCH VERKLIGHET 6

7 BROTT UTAN STRAFF Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt problem. En tredjedel av världens kvinnor utsätts för könsrelaterat våld under sin levnad. Våldet drabbar kvinnor i alla åldrar, i alla samhällsklasser, i alla kulturer. Och förövarna går ofta fria. I Sverige anmäls tusentals våldtäkter varje år. Men bara ett hundratal leder till fällande dom. I rättssalen kan kvinnor få ovidkommande frågor om klädsel, alkohol och sexuella erfarenheter. Ytterligare ett problem är att många kvinnor inte ens anmäler våldtäkter. Mörkertalet är därför stort. VÅR TIDS SLAVERI Människohandel, eller trafficking, är en av de grövsta formerna av våld mot kvinnor. Syftet med trafficking är ofta att tvinga kvinnor till prostitution. Trafficking förekommer i stort sett i hela världen och det finns inga tecken på att människohandeln minskar. Snarare tvärtom. Kvinnor, från till exempel Afrika eller Östeuropa, kan luras till Europa med ett löfte om arbete. Men när de kommer hit tvingas de till prostitution och får leva under slavliknande förhållanden. ATT UNDERSÖKA: hur lagstiftningen och rättsprocessen ser ut när det gäller våldtäktsfall i Sverige synen på offer och förövare vid våldtäkt vad som kan göras för att stoppa trafficking vilka argument som användes i debatten om abort på 1960-talet i Sverige hur synen på kvinnors rättigheter i Sverige har förändrats genom historien, t ex sexuella och reproduktiva rättigheter (sex före äktenskap, abort, preventivmedel, sexualupplysning m m) hur normer kring kön skapas, exempelvis hur manlighet och kvinnlighet framställs i medier såväl förr som nu vad olika organisationer gör för att stärka och skydda kvinnors rättigheter. LÄS MER >>> Läs mer om trafficking, våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld, diskriminering och könsstympning på Amnestys hemsida! TILLBAKABLICK: JAKTEN PÅ ABORTFLICKORNA Polisen stormade in i Hans Nestius hem. Året var 1965 och abort var bara tillåtet under vissa omständigheter i Sverige. Nu sökte polisen efter några kvinnor som åkt till Polen för att genomföra abort. Hans Nestius var en aktiv debattör som ville avkriminalisera abort. Han förmedlade adresser till läkare i Polen så att svenska kvinnor kunde åka dit. För i Polen var det lagligt. Nu hotades både han och flera kvinnor som åkt till Polen med fängelse. Polisens jakt på abortflickorna ledde till en intensiv debatt om rätten till fri abort. Varken Nestius eller kvinnorna straffades. Men det dröjde till 1974 innan fri abort tilläts i Sverige. I Polen har det däremot gått i andra riktningen. Där är abort numera förbjudet. IDEAL OCH VERKLIGHET 7

8 FATTIGDOM OCH DISKRIMINERING Är alla människor lika mycket värda? Självklart, svarar nog de flesta. Ändå utsätts människor för diskriminering på grund av sitt språk, sin religion, kultur eller hudfärg. De sitter utanför affärer och vid gatukorsningar. Ja, det blir allt vanligare att se människor som tigger i Sveriges städer. Många av dem är romer från Östeuropa. ROMER I EUROPA I Europa bor det ungefär 12 miljoner romer. Genom historien har de utsatts för övergrepp och systematisk diskriminering. Under andra världskriget fördes romer precis som judar till gaskamrarna av nazisterna. Ungefär romer mördades. Men än idag tillhör romerna en av de mest diskriminerade grupperna i Europa. I staden Baia Mare i Rumänien har myndigheterna byggt en mur, rakt genom en stadsdel. Den är byggd för att skilja de romska kvarteren från de övriga. Enligt borgmästaren ska muren skydda de romska barnen från en trafikerad väg. Men såväl romer i området som människorättsorganisationer har kritiserat muren för att den begränsar romernas frihet. Att just romer behandlas så här är inget ovanligt. I många östeuropeiska länder lever romer under svåra förhållanden. Arbetslösheten är hög och fattigdomen utbredd. De tvingas ofta bo i slitna hus eller skjul, utan rinnande vatten, avlopp och elektricitet. Ofta får de bo i läger utanför städerna. Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde... Artikel 22 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Romskt par utanför sitt hus i Baia Mare, Rumänien. Foto: Mugur Vărzariu IDEAL OCH VERKLIGHET 8

9 Vi ber inte om privilegier, bara om samma mänskliga rättigheter som andra åtnjuter. Vi begär samma rätt till utbildning, samma möjlighet att få ett arbete och samma rätt till drägliga bostäder inte som romer utan som medborgare Katarina Taikon ( ), författare till Katitzi-böckerna. Citerad i Thomas Hammarbergs bok Retorik och verklighet: Mänskliga rättigheter i Europa. Protest mot tvångsvräkningar av romer i Rom, Italien. Foto: Fernando Vasco Chironda Fattigdomen slår hårt mot barnen. För det är svårt att göra läxor på kvällen utan ljus från lampor. Och det är krångligt att ta sig till skolan om det inte går några bussar därifrån man bor. Dessutom förekommer det att skolor i exempelvis Rumänien och Slovakien skiljer ut romska barn och låter dem gå i egna klasser. Många placeras i specialklasser för barn med funktionsnedsättningar trots att de inte har några. Vid sidan av denna diskriminering riktar ofta högerextremister sitt hat mot just romerna. I t ex Ungern har den högerextrema rörelsen Jobbik organiserat demonstrationer med anti-romska slagord och stenkastning. ATT UNDERSÖKA: situationen för romer i Europa och hur den skiljer sig mellan olika länder. hur högerextrema rörelser i Europa ser på romer och andra minoriteter och hur högextrema partier i Sverige sett på romer genom historien hur vi i Sverige behandlat minoriteter genom historien och hur t ex romer kämpat för sina rättigheter under 1900-talet hur föreställningar om den andre skapas och upprätthålls i t ex nyheter och populärkultur vilka argument, åsikter och lösningar som förts fram i den svenska debatten om EU-migranterna LÄS MER Läs mer om diskriminering på Amnestys hemsida! TILLBAKABLICK: JÖNKÖPINGSKRAVALLERNA 1948 Det är sommar. Året är I Öster, ett fattigt område i Jönköping, bor många av stadens resande eller tattare som de också nedsättande kallas vid den här tiden. Under flera år har politikerna i kommunen pratat om tattarplågan och nu trappas det upp. Allt börjar som en privat uppgörelse mellan skrothandlare Bengtsson och några personer som tillhörde resandefolket. En av Bengtssons vänner har fått stryk och nu ska de ge igen. Bengtsson och några av hans kompisar åker runt med en lastbil i Öster, beväpnade med påkar och järnrör, för att leta efter personerna de bråkat med. Jakten ger inget resultat. Men påhejade av både lokaltidningen och folk i allmänhet urartar det snabbt. Många verkar tycka att det är dags att lösa tattarproblemet med våld. Bengtsson med anhang börjar ge sig på resandebefolkningen i Öster. De går in i trädgårdar och hus och misshandlar kvinnor och män medan barnen ser på. Tidningarna kallade händelserna för tattarkravallerna. Polisen var passiv och gjorde inte mycket för att skydda offren. IDEAL OCH VERKLIGHET 9

10 FOTO: ZORAN MILICH YTTRANDEFRIHET OCH ÖVERVAKNING Har du uttryckt politiska åsikter den senaste tiden? På sociala medier, i klassrummet, i ett samtal bussen eller hemma vid köksbordet? Ja, många har nog det. Men vad händer i ett samhälle när åsikter tystas och medborgarnas kommunikation övervakas? Yttrandefrihet handlar om rätten att uttrycka sig fritt och det är helt grundläggande i ett demokratiskt samhälle. Men i flera europeiska länder kan vi se hur yttrandefriheten hotas på olika sätt. TYSTADE RÖSTER Vitryssland brukar kallas för Europas sista diktatur. Här styr president Alexandr Lukasjenko med järnhand. Kritiska journalister och aktivister lever farligt. De kan förföljas, trakasseras och gripas. De som ifrågastätter regimen kan också hindras i karriären och stängas av från studier eller bli av med jobbet. Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser. Artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Även i Ryssland är situationen allvarlig. Myndigheterna fortsätter att stärka sin kontroll över medierna. Själv-censur bland journalister är vanlig och kritik mot regeringen får allt mindre utrymme. Icke-statliga medier pressas på olika sätt för att inte rapportera kritiskt mot makthavarna. Myndigheterna kan blockera sidor på internet, vilket de gjort när exempelvis online-medier rapporterat om regeringskritiska demonstrationer. IDEAL OCH VERKLIGHET 10

11 Aktivister tystas också på olika sätt i Ryssland. Det gäller inte minst för hbtq-aktivister. Sedan 2013 är det förbjudet att sprida proaganda för icke-traditionella sexuella relationer bland minderåriga. Hbtq-aktivister får därför t ex inte arrangera fredliga demonstrationer. VEM ÄR CHARLIE? Onsdagen den 7 januari attackerade två beväpnade män tidningen Charlie Hebdos redaktion i Paris. 12 personer sköts ihjäl i attentatet. Charlie Hebdo är en satirtidning som publicerar skämtteckningar, ofta med udden riktad mot politiska och religiösa makthavare. Efter attentatet slöt många upp bakom yttrandefriheten. Samtidigt greps 69 personer för att ha försvarat terrorism, vilket är ett brott i Frankrike. Frankrike har också, efter attentatet, antagit en ny lag som ger myndigheterna stor möjlighet att övervaka medborgarnas kommunikation. Lagen innebär att det inte behövs något domtsolsbeslut för att övervaka vad en misstänkt person t ex säger och skriver på internet och vem hen kommunicerar med. ATT UNDERSÖKA: hur stater allvarligt inskränker eller hotar yttrandefriheten i länder som Ryssland, Vitryssland och Ungern vad lagar som hets mot folkgrupp i Sverige och förbud mot att förneka Förintelsen i Frankrike innebär hur människors kommunikation kan övervakas på olika sätt och hur det kan påverka samhället debatten om t ex Charlie Hebdo och Muhammed-karikatyrerna. LÄS MER Läs mer om yttrandefrihet på Amnestys hemsida! GÖR EGEN FILM OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER SOM GYMNASIEARBETE! Angeläget är Sveriges största tävling för unga dokumentärfilmare. Under tio år har ungdomar skickat in egna filmer till tävlingen. Vinnarfilmerna har visats på festivaler och spridits till måmga klassrum. Reglerna är enkla. Filmen måste handla om mänskliga rättigheter och får vara max åtta minuter lång. Ämnen som skildrats genom åren är b la hemlöshet, jämställdhet, psykisk ohälsa, hbtq-frågor och flyktingars situation. Den färdiga filmen skickas till Amnesty. En jury med branschfolk utser vinnarfilmer. Dessa publiceras sedan i vårt filmbibliotek på nätet. De bästa filmerna visas dessutom på Göteborgs filmfestival, vid ett event där filmskaparna självklart är med själva. För dig som går på ett samhällsvetenskapligt eller estetiskt program ger gymnasiearbetet ett perfekt tillfälle att delta i tävlingen och på ett kreativt sätt, med hjälp av en filmkamera, berätta om aktuella och angelägna ämnen. Läs mer om tävlingen, hur du anmäler dig, regler och vad du kan vinna på vår hemsida! IDEAL OCH VERKLIGHET 11

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla människor i hela världen har vissa rättigheter. Det står i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948. Det är staten i varje land som ska se till

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Utdrag ur Europa Europa program/noter/kampskrift (2014). Se europaeuropa.nu för mer information.

Utdrag ur Europa Europa program/noter/kampskrift (2014). Se europaeuropa.nu för mer information. Utdrag ur Europa Europa program/noter/kampskrift (2014). Se europaeuropa.nu för mer information. Frontex EU:s militanta födelsedagsbarn Den europeiska byrån vars främsta uppgift är att postera ut poliser

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

En trygg resa? Kampanjen för flyktingars och migranters rättigheter

En trygg resa? Kampanjen för flyktingars och migranters rättigheter Dagsverksinsamling 2016-2017 En trygg resa? Kampanjen för flyktingars och migranters rättigheter Just nu Det finns över 60 miljoner människor i världen som tvingats lämna sina hem för att söka skydd. Största

Läs mer

Internationellt engagemang. Påverkansarbete för säkra vägar

Internationellt engagemang. Påverkansarbete för säkra vägar Internationellt engagemang Påverkansarbete för säkra vägar Påverkansarbete för säkra vägar Vill du engagera dig i Rädda Barnens internationella påverkansarbete? Nu lyfter vi frågan om barn på flykt från

Läs mer

DAGSVERKSKAMPANJEN I TRYGGHET Kampanjen för flyktingars och asylsökandes rättigheter

DAGSVERKSKAMPANJEN I TRYGGHET Kampanjen för flyktingars och asylsökandes rättigheter DAGSVERKSKAMPANJEN I TRYGGHET Kampanjen för flyktingars och asylsökandes rättigheter DAGSVERK 2 0 1 7 2 0 1 8 ALANS OCH GYANS OCH DERAS MAMMAS HISTORIA Familjen hotades av ISIS i Syrien och av

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

OM YTTRANDEFRIHET OCH MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE

OM YTTRANDEFRIHET OCH MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE LEKTIONSFÖRSLAG OM YTTRANDEFRIHET OCH MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE Lärarhandledning Att människor kan och vågar stå upp för sina egna och andras rättigheter är avgörande. Men vad händer när det inte går? I

Läs mer

Hur lever Sveriges regering upp till FN:s Kvinnokonvention?

Hur lever Sveriges regering upp till FN:s Kvinnokonvention? Hur lever Sveriges regering upp till FN:s Kvinnokonvention? CEDAW-nätverkets lättlästa rapport Sveriges Kvinnolobby Rapporten har tagits fram med pengar från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor.

Läs mer

Välkommen Viktigt att veta för dig som är ny i Sverige

Välkommen Viktigt att veta för dig som är ny i Sverige Svenska/Swedish Välkommen Viktigt att veta för dig som är ny i Sverige Soo dhowoow خوش آمدید Welcome Välkommen መርሓባ خوش آمدید Добро пожаловать! مرحب ا Välkommen till Västerås! Vi är stolta över mycket

Läs mer

Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter

Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter 1 Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter Det finns över 60 miljoner människor i världen som varit tvugna att lämna sina hem för att söka skydd. Ca 80% av

Läs mer

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är.

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är. Att känna sig trygg och bli respekterad för den man är. Det borde vara alla människors grundläggande rättighet. Tyvärr är verkligheten ofta en annan om du har en hudfärg, religion eller sexuell läggning

Läs mer

barnkonventionen. _archive/ som bildades Alla I FN

barnkonventionen. _archive/ som bildades Alla I FN Socialdepartementet Hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna i barnkonventionen en kartläggning (Ds 2011:37) Lättläst version v Stämmer svenska lagar med barnens rättigheterr

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. Månadens PRIO-lektion Oktober Nyhetsrapporterningen har under höstterminens hittills handlat mycket om människor på flykt, framför allt från krigets Syrien. Nu har du chans att testa en provlektion med

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen. se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är.

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen. se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är. Att känna sig trygg och bli respekterad för den man är. Det borde vara alla människors grundläggande rättighet. Tyvärr är verkligheten ofta en annan om du har en hudfärg, religion eller sexuell läggning

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002.

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning

Läs mer

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees Innehållsförteckning Definition, antal och förekomsten av flyktingar i världen 1 Flyktingars rättsliga ställning och UNHCR:s arbete 2 Flera internationella

Läs mer

NÄR TILLÅTA ÖVERVAKNING? ROLLSPELSÖVNING FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET

NÄR TILLÅTA ÖVERVAKNING? ROLLSPELSÖVNING FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET NÄR TILLÅTA ÖVERVAKNING? ROLLSPELSÖVNING FRÅN SVSKA FN-FÖRBUNDET Övningen vill uppmuntra till debatt om när och hur vi ska tillåta övervakning i samhället. Rollspelet innebär att deltagarna får prova nya

Läs mer

Lättläst sammanfattning TOLERANSENS MEKANISMER: EN ANTOLOGI

Lättläst sammanfattning TOLERANSENS MEKANISMER: EN ANTOLOGI Lättläst sammanfattning TOLERANSENS MEKANISMER: EN ANTOLOGI 1 Kapitel 1 Tolerans: En introduktion till begreppet, forskningen och antologin Erik Lundberg Mer prat om tolerans År 2015 kom många flyktingar

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR VÄXJÖ KOMMUN

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR VÄXJÖ KOMMUN MÅNGFALDSPROGRAM FÖR VÄXJÖ KOMMUN 2015 2025 Ett sammanhållet Växjö Lättläst version 2016 Växjö kommun Ansvarig utgivare: Växjö kommun www.vaxjo.se Översatt till lättläst svenska av Bjelle Media AB, Ylva

Läs mer

Demokrati Folket styr

Demokrati Folket styr Demokrati Folket styr Demokrati finns överallt i vårt samhälle, i skolan m m. Vad betyder demokrati? Och hur såg det ut om vi går tillbaka i historien? Ordet demokrati betyder folkstyre och kommer från

Läs mer

Sida 1 av 5 Barnkonventionen för barn och unga FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, antogs 1989. Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska

Läs mer

Pest eller kolera. Matilda Larsson SA14c Samhällskunskap/Svenska VT15

Pest eller kolera. Matilda Larsson SA14c Samhällskunskap/Svenska VT15 Matilda Larsson SA14c Samhällskunskap/Svenska VT15 Matilda Larsson Atlingbo Resarve 122, 622 40 Romakloster matilda222@live.se, tel. 0720062382 Wisbygymnasiet Söder 621 82 VISBY Rektorsassistent Karin

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK

PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK Det kan vara svårt att prata om svartsjuka och våld i nära relationer. Vad är okej och inte i en relation? Vad kan

Läs mer

MR-kortleken. När riskerar du att diskriminera? Var går gränsen för en acceptabel jargong på en arbetsplats?

MR-kortleken. När riskerar du att diskriminera? Var går gränsen för en acceptabel jargong på en arbetsplats? Artikel 1: Frihet och jämlikhet MR-kortleken Är det alltid rätt att behandla alla på samma sätt? Artikel 2: Icke-diskriminering Vilka är diskrimineringsgrunderna? Saknar du någon diskrimineringsgrund?

Läs mer

Upptäck Samhälle. Provlektion: Hur genomför man ett demokratiskt beslut?

Upptäck Samhälle. Provlektion: Hur genomför man ett demokratiskt beslut? Upptäck Samhälle Upptäck Samhälle är ett grundläromedel i samhällskunskap för årskurs 4-6 som utgår från de fem samhällsstrukturerna i Lgr 11. Författare är Göran Svanelid. Provlektion: Hur genomför man

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 7 MÄNSKLIGA SKYLDIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 7 MÄNSKLIGA SKYLDIGHETER SIDA 1/20 ÖVNING 1- SID. 2 Spelet om rättigheter och skyldigheter Rätt att bo var man vill Åsiktsfrihet Religionsfrihet Rätt till skydd mot diskriminering Alla är födda fria och lika i värde och rättigheter

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Förstå språket NO/SO. ett material för nyanlända åk 7-9 och språkintroduktion. Innehåller provkapitel

Förstå språket NO/SO. ett material för nyanlända åk 7-9 och språkintroduktion. Innehåller provkapitel Förstå språket NO/SO ett material för nyanlända åk 7-9 och språkintroduktion Innehåller provkapitel Förstå språket NO/SO för dig som undervisar nyanlända I Förstå språket NO/SO får eleverna lära sig svenska

Läs mer

Invandrare, flyktingar, eu-migranter, asylsökande. Vad är skillnaden? Vad skriver tidningarna? Vad tycker jag?

Invandrare, flyktingar, eu-migranter, asylsökande. Vad är skillnaden? Vad skriver tidningarna? Vad tycker jag? Invandrare, flyktingar, eu-migranter, asylsökande. Vad är skillnaden? Vad skriver tidningarna? Vad tycker jag? :Hittad text: När vi talar om flyktingar tänker vi kanske på främst på farliga flyktvägar

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Malta 2005

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Malta 2005 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Malta 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Malta är en konstitutionell republik och en parlamentariskt uppbyggd rättsstat. Domstolsväsendet

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

A" göra sin röst hörd

A göra sin röst hörd A" göra sin röst hörd Om oss Mikael Zackrisson Ziggy Crea9ve Colony Malin Crona 8 Sidor, Centrum för Lä"läst NUMMER 39 25 SEPTEMBER 2013 Lättlästa nyheter alla vardagar: www.8sidor.se Poliserna bröt mot

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik SD Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter Om barnkonventionen Dessa artiklar handlar om hur länderna ska arbeta med barnkonventionen. Artikel 1 Barnkonventionen gäller dig som är under 18 år. I

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 19 handlar om allas rätt

Läs mer

Skolmaterial FN-DAGEN 2017

Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Fira FN-dagen och lär dig mer om flickors rättigheter och Agenda 2030 med Svenska FN-förbundet Mänskliga rättigheter för alla Jämställdhet är en mänsklig rättighet men världen

Läs mer

DEMOKRATI SOM STYRELSEFORM OCH SOM LIVSSTIL

DEMOKRATI SOM STYRELSEFORM OCH SOM LIVSSTIL DEMOKRATI SOM STYRELSEFORM OCH SOM LIVSSTIL OM DEMOKRATI 1. Demokrati som styrelsesätt: Demokrati är ett sätt att fatta beslut. Majoritetsprincipen, alla har en röst, yttrandefrihet. Ett sätt att styra

Läs mer

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter SMGC01 2015 Leif Lönnqvist leif.lonnqvist@kau.se Vad är en mänsklig rättighet? Mänskliga rättigheter Kan man identifiera en mänsklig rättighet? Vem bestämmer vad som skall anses vara

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell studie om borgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Europeiskt häfte Del 2 Skolverket 106 20 Stockholm 2 Allmänna anvisningar DEL 2 Nedanstående anvisningar förklarar vad du

Läs mer

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter 1 Det här är Barnombudsmannens skrift om Konventionen om barnets rättigheter omskriven till lättläst. Thomas Hammarberg har skrivit texten. Lena

Läs mer

I utställningen berättar ett tiotal antal aktivister utifrån tre teman: vardag i konflikt, makt över kroppen och rörelsefriheten, samt förändring.

I utställningen berättar ett tiotal antal aktivister utifrån tre teman: vardag i konflikt, makt över kroppen och rörelsefriheten, samt förändring. Att kunna fatta beslut om sitt eget liv och våga ta plats är en förutsättning för att kunna påverka samhället. I Pushing the Limits berättar unga och engagerade aktivister från Georgien, Israel och Palestina

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén sidan 1 Författare: Christina Walhdén Vad handlar boken om? Hamed kom till Sverige för ett år sedan. Han kom helt ensam från Afghanistan. I Afghanistan är det krig och hans mamma valde att skicka Hamed

Läs mer

VERKTYGSLÅDA - PAPPAS BIL us/ö 2017 HEJ LÄRARE!

VERKTYGSLÅDA - PAPPAS BIL us/ö 2017 HEJ LÄRARE! VERKTYGSLÅDA - PAPPAS BIL us/ö 2017 HEJ LÄRARE! Vi på ung scen/öst är mycket glada över att ni kommer och ser föreställningen Pappas bil hos oss. Föreställningen utspelar sig i början på 1990-talet och

Läs mer

Centrum för Iran Analys

Centrum för Iran Analys Centrum för Iran Analys CENTIA http://www.setiz.se info@setiz.se POLITISK VISION En människa utan vision, är en död människa Förord CENTIA anser att beredning, beslutning och verkställning av detaljerade

Läs mer

DEMOKRATI OCH DIKTATUR ROS16

DEMOKRATI OCH DIKTATUR ROS16 DEMOKRATI OCH DIKTATUR ROS16 Vad krävs av ett land för att vi ska kunna kalla det demokratiskt? DEMOKRATISKA SPELREGLER Majoritetsprincipen Ska gälla vid val eller folkomröstningar. Om det exempelvis finns

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

FN:s DEKLARATION OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIG- HETERNA

FN:s DEKLARATION OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIG- HETERNA FN:s DEKLARATION OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIG- HETERNA ARTIKEL 1 Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Omedelbart efter denna historiska

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Omedelbart efter denna historiska

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Pedagogisk guide till 7 dokumentärer på Angelägets dvd. Filmerna är gjorda av unga filmskapare i Sverige 2012/2013.

Pedagogisk guide till 7 dokumentärer på Angelägets dvd. Filmerna är gjorda av unga filmskapare i Sverige 2012/2013. Pedagogisk guide till 7 dokumentärer på Angelägets dvd. Filmerna är gjorda av unga filmskapare i Sverige 2012/2013. Pedagogisk guide till 7 dokumentärer på Angelägets dvd. Filmerna är gjorda av unga filmskapare

Läs mer

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden.

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Manual för diskrimineringstester En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Vill du testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden? I den

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

för att människohandel i alla dess former ska upphöra under vår livstid utsatta och deras familjer för att få deras rättigheter tillgodosedda

för att människohandel i alla dess former ska upphöra under vår livstid utsatta och deras familjer för att få deras rättigheter tillgodosedda Frälsningsarmén, som finns i 127 länder, är engagerade för att erbjuda utsatta en trygg och fredad zon. Allt stöd vi ger syftar till att återupprätta människors frihet och värdighet så att varje människa

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Jämlikhet och jämställdhet Familj och individ Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Ett steg framåt. Material Time Age C6 2x40 min 16-17. Nyckelord: Likabehandling, könsidentitet, hbt, normer/stereotyper. Innehåll

Ett steg framåt. Material Time Age C6 2x40 min 16-17. Nyckelord: Likabehandling, könsidentitet, hbt, normer/stereotyper. Innehåll 1 Ett steg framåt Nyckelord: Likabehandling, könsidentitet, hbt, normer/stereotyper Innehåll En reflektionsövning under vilken eleverna föreställer sig att de är någon annan person och reflekterar över

Läs mer

Basfrågor: En delad värld

Basfrågor: En delad värld Basfrågor: En delad värld supermakter stormakter ockupationszon järnridån västmakterna kapprustning maktblock permanent mandattid lydstater frihandelsområde förstatliga elit partisankrigare militärdiktatur

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Vård för papperslösa Rosengrenska/Röda Korset HELDAG 131012 VÄRLDSKULTURMUSEET

Vård för papperslösa Rosengrenska/Röda Korset HELDAG 131012 VÄRLDSKULTURMUSEET Vård för papperslösa Rosengrenska/Röda Korset HELDAG 131012 VÄRLDSKULTURMUSEET TACK!!! Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd lag från

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. 1 FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen definierar vilka

Läs mer

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter Per-Ola Ohlsson A right in its fundamental sense, is power held by the powerless (Hunt Federle 1994) Mänskliga rättigheter Vad är en mänsklig rättighet? Kan man identifiera en mänsklig

Läs mer

1. Revolutionens idol. 2. Ungdomar = framtid. Diskussionsfrågor till elevtidningen

1. Revolutionens idol. 2. Ungdomar = framtid. Diskussionsfrågor till elevtidningen 1. Revolutionens idol Läs sid. 2-3 om Pavel och diskutera frågorna i par. Vad var det Pavel gjorde som fick regimen att lyfta fram honom som en förebild för andra barn? Tror du att det var viktigt för

Läs mer

Handledning för EU-temaserien

Handledning för EU-temaserien Handledning för EU-temaserien Under 90-talet och 2000-talet gjorde Utbildningsradion en mängd filmer och radioprogram om EU. En del av detta material har nu omvandlats till en temaserie bestående av tolv

Läs mer

Material till boken Vi är romer

Material till boken Vi är romer Material till boken Vi är romer I det här häftet finns det arbetsmaterial som kan användas under eller efter läsning av boken Vi är romer. Det finns både diskussionsfrågor och metodövningar att ta del

Läs mer

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Västeuropa De första åren efter andra världskriget var nödår i stora delar av Europa, med svält och bostadsbrist. Marshallplanens pengar

Läs mer

!!!!!!!!!!! LÄTTLÄST VÅR POLITIK 2014

!!!!!!!!!!! LÄTTLÄST VÅR POLITIK 2014 LÄTTLÄST VÅR POLITIK 2014 1 Fi Lund vill se en annan utveckling och en ny syn på politiken. Vår politik handlar om jämlikhet, mänskliga rättigheter och frihet från alla former av diskriminering. Vi vill

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Jag vill säga något!

Jag vill säga något! Jag vill säga något! Prov på grundkursen i demokrati den 17/11! Varför prov på grundkursen? Syftet med provet är att du ska ta dig till att träna in alla de ord och begrepp som är viktiga att kunna för

Läs mer

Avgör om varje person är flykting eller invandrare. Sortera upp korten i två högar, på baksidan står sedan svaret.

Avgör om varje person är flykting eller invandrare. Sortera upp korten i två högar, på baksidan står sedan svaret. Lådövning Flykting eller invandrare, taget från UNHCR:s Mot alla odds -spel Antal deltagare: 1-5 Tid:10 min Avgör om varje person är flykting eller invandrare. Sortera upp korten i två högar, på baksidan

Läs mer

Vilken värld! Om demokrati i kläm. Om hotade mänskliga rättigheter. Om din möjlighet att förändra världen.

Vilken värld! Om demokrati i kläm. Om hotade mänskliga rättigheter. Om din möjlighet att förändra världen. Vilken värld! Om demokrati i kläm. Om hotade mänskliga rättigheter. Om din möjlighet att förändra världen. Stå upp för mänskliga rättigheter under valåret Nästa år är det val i Sverige. Det sker i en tid

Läs mer

Kölnbor söker svar efter övergreppen

Kölnbor söker svar efter övergreppen Kölnbor söker svar efter övergreppen Publicerad 2016-01-09 Tyskland. Två personer har gripits för massövergreppen i Köln på nyårsafton. Av 31 misstänkta som förhörts är 18 asylsökande migranter. Stadens

Läs mer

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen antogs med 48 ja-röster. Inget land röstade emot. Åtta länder

Läs mer

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna!

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Europaportalens särtryck av Feministiskt initiativs EU-valplattform 2014 i sin helhet. Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Det är dags att skapa ett öppet EU där mänskliga rättigheter,

Läs mer

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald.

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald. Mångfaldsövningar Isberget När vi möter en människa skapar vi oss först en uppfattning av henne utifrån det som är synligt och hörbart. Ofta drar vi då slutsatser om hur denna människa är, och vi tror

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun 2014-09-18 Nf 149/2012 Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Syfte...

Läs mer

Europarådet. pass. till dina rättigheter

Europarådet. pass. till dina rättigheter Europarådet pass till dina rättigheter Europarådet pass till dina rättigheter 1 Välkommen med på en resa Livet är en fantastisk resa. Vi har många reskamrater på färden, och vi vill alla få en så säker,

Läs mer

Frågor & Svar. Svar på frågor som kan tänkas dyka upp under din visning.

Frågor & Svar. Svar på frågor som kan tänkas dyka upp under din visning. Frågor & Svar Svar på frågor som kan tänkas dyka upp under din visning. INNEHÅLL Varför sprider Plan en film om flickors rätt till utbildning? Är det Plan som står bakom Girl Rising? Hur jobbar Plan med

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Malmö mot Diskriminering. Jay Seipel

Malmö mot Diskriminering. Jay Seipel Malmö mot Diskriminering Jay Seipel Vilka är MmD? MmD är en av 15 antidiskrimineringsbyråer i Sverige (SADB) MmD är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening ingen myndighet MmD är föreningarnas

Läs mer

Ungas tankar om ett bättre samhälle

Ungas tankar om ett bättre samhälle Ungas tankar om ett bättre samhälle Politiska motioner skapade av ungdomar i Malmö och Skåne genom workshoparbete inom projektet Ungt valdeltagand i Malmö och Skåne - fokus: supervalåret 2014. Genom wokshops

Läs mer

Aktivism och feministiska frizoner på nätet

Aktivism och feministiska frizoner på nätet Aktivism och feministiska frizoner på nätet Alla fattar inte riktigt varför jag gör det här, säger Joanna som är en av de fem nätaktivister jag pratat med. Hon och många andra lägger varje dag flera timmar

Läs mer