Arbetets Vänner, Huvudföreningen r.f.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetets Vänner, Huvudföreningen r.f."

Transkript

1 Arbetets Vänner, Huvudföreningen r.f. Årsberättelse

2 Föreningen Arbetets Vänner, Huvudföreningen r.f. Arbetets Vänner, Huvudföreningen grundades år 1891 och är ett samfund som understöder finlandssvenska strävanden. Grundarna av föreningen ville framför allt överbygga skiljemurarna mellan olika samhällsklasser bland den svenskspråkiga befolkningen i dåtidens Helsingfors. Under de första årtiondena arbetade man även aktivt för att förbättra arbetarklassens förhållanden. Detta gjordes bland annat genom att ordna sammankomster med program och folkbildande föredrag. Därtill öppnade man läsesalar och bibliotek samt engagerade sig i olika frågor beträffande arbetstider, löner, bostäder m.m. Till en början deltog föreningen i det politiska livet, men politiken avskrevs på 30-talet och föreningen är i dag helt politiskt obunden. Genom att samhället med tiden tagit över en stor del av de sociala frågor man engagerat sig i inom AV förändrades verksamheten. Föreningen är idag inriktad på att bevara och sprida samt i möjligaste mån förkovra den finlandssvenska kulturen samt att bjuda sina medlemmar möjlighet till en meningsfull fritid. Huvudföreningens verksamhet försiggår i dag främst i föreningsgården på Annegatan 26 i Helsingfors. Föreningen ger sina medlemmar möjlighet att delta i evenemang avsedda för alla. Genom sina kretsar ges medlemmarna möjlighet att ägna sig åt olika särintressen. Inom föreningen verkade år 2013 fjorton kretsar: Sångkören, Sykretsen, AV-teatern, Folkdanslaget, Sällskapskretsen, Bridgeklubben, Ungdomskretsen, Walentinakören, Seniordansklubben, Squaredanslaget, Bokklubben, Musikklubben, Sandelssällskapet och Konstklubben AV. Dessutom återupptogs tysk konversation i form av en studiecirkel under ledning av Claire Scheunemann i verksamheten och två kurser i Babytecken hölls som ett pilotprojekt för eventuell kommande verksamhet under året. Till föreningens gemensamma program för medlemmarna hör månadsmöten med program och föredrag, en föreningsresa, en promenadorientering m.m. Föreningen värnar om de finlandssvenska traditionerna bl.a. genom att inbjuda även allmänheten till en fest på Svenska Dagen. Traditionell är även den årliga barnfesten på trettondagen som arrangerats i föreningens regi sedan Bland de förmåner, som kommer medlemmarna till godo hör medlemsbladet AV-iten, som medlemmarna får kostnadsfritt. Ett välförsett bibliotek står likaså kostnadsfritt till medlemmarnas förfogande. Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen r.s. stöder finlandssvenskt kulturarbete i olika former genom att ur sin fond Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond bevilja stipendier för privatpersoner och understöd till organisationer. 2

3 Förord År 2013 var ett händelserikt år inom föreningen. I början av året trädde det nya Kretsreglementet i kraft och fjolåret var alltså något av en inkörningsperiod. I samband med att stadgarna under perioden ses över och revideras kan det finnas skäl att även finslipa kretsreglementet. Jag vill varmt tacka alla aktiva föreningsmedlemmar och funktionärer inom föreningen. Utan en stor frivillig insats av många aktiva medlemmar, skulle kretsarnas och föreningens verksamhet inte kunna upprätthållas. Tack! Helsingfors, Sebastian Gripenberg ordförande Verksamhetsåret 2013 Föreningens ledning och funktionärer Arbetets Vänner, Huvudföreningens verksamhet leds av föreningens styrelse, verksamhetsledare, ekonom och disponent samt kretsarnas ledare och funktionärer. En sammanställning över föreningens organisation år 2013 ingår på sida 11 i årsberättelsen. Möten och sammanträden Föreningens årsmöte hölls den 1 mars. Vid de stadgeenliga förhandlingarna fastställdes bokslutet och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Mötet återvalde Tuula Mervasto, Harald Udd och Maj-Britt Jensen som medlemmar i styrelsen. Nina Henriksson invaldes som ny medlem i styrelsen efter Stefan Ekholm som undanbett sig återval. De Äldres Råds medlemmar Kurt Andersson, Marita Helsingius, Anja Löfman, Helge Löfman, Inger Sandström och Åke Sjölund återvaldes. Även Inventeringsnämndens medlemmar Kurt Andersson, Harald Udd och Rabbe Saxén återvaldes. Till revisorer för år 2013 återvaldes Guy Willman CGR och Petter Lindeman CGR från revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers och till revisorssuppleanter valdes Maria Grönroos CGR och Johan Weckman CGR. Månadsmötena är föreningens högsta beslutande organ. Under året har föreningen sammankommit till 8 månadsmöten under den ordinarie verksamhetsperioden. Förutom förhandlingar har programmen vid månadsmötena bestått av frågesporten om dr. Bunduls pris, ett föredrag av Gunnel Biskop från Folkdanslaget om det nordiska samarbetet, ett uppträdande av tenoren och pianisten Sergeij Andrejev med opera-arior och romanser till eget ackompanjemang, Walentinakörens program kring sin körresa till Warszawa, en förevisning av föreningsfilmen som överförts till digitalt format, ett föredrag av Anne Ingman om konstnären Helene Schjerfbeck samt Walentinakörens Luciaprogram i samband med december månadsmöte där även Seniordansarna uppträdde. 3

4 I samband med månadsmötet i oktober avtäcktes föreningens tidigare ordförande och nuvarande hedersmedlem Rune Öhmans porträtt målat av konstnären Viktor Markelov. Vid den högtidliga tillställningen uppträdde Lauri Palin med pianosolo, föreningens ordförande Sebastian Gripenberg höll ett festtal och Walentinakören uppträdde med en sång för festföremålet. Rune Öhman framförde även sitt varma tack till föreningen och alla dess medlemmar vid tillställningen. Föreningens styrelse har under året sammankommit till 14 styrelsemöten. Arbets- och ekonomiutskottet har sammanträtt fem gånger, Redaktionsrådet har samlats till möte en gång och De Äldres Råd har sammanträtt två gånger. Kulturfondens delegation har under året sammanträtt två gånger. År 2013 har kretsarnas ordförande kallats till ett ekonomiseminarium tillsammans med föreningens styrelse. Fester och samkväm Barnfest På trettondagen den 6 januari ordnades föreningens traditionella barnfest. Festen inleddes med Finlands Lucia Julia Hanhikoski med tärnor. Därefter följde den korta pjäsen Förträffliga Herr Glad med Mikael Strömberg från teater Taimine. Efter föreställningen var det dags för en paus med mete och förfriskningar och efter pausen dansades ringlekar med Folkdanslaget. Julgubbens besök avslutade festen där 60 vuxna och 67 barn förutom festbestyrelsen som stod för arrangemanget deltog. Årsfest Föreningens årsfest firades söndagen den 11 mars i närvaro av en talrik publik. Festen inleddes med Modersmålets sång och därefter hälsade föreningens ordförande Sebastian Gripenberg välkommen. Festtalet hölls av sociologen och kolumnisten Thomas Rosenberg under rubriken Det lyckliga folket. Efter festtalet tillkännagav Understödsstiftelsens ordförande Rune Öhman Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfonds stipendier för år En förteckning över stipendiaterna ingår på sida 7. I programmet ingick även uppträdanden av Seniordansarna, Musikklubben, Folkdansarna och Walentinakören under ledning av Lauri Palin. Kvällen avslutades med en ost- och vinkväll för inbjudna gäster uppe i Kretsarnas sal. Kretsstyrelsesamkväm Kretsarnas styrelser inbjöds till samkväm lördagen den 14 oktober. Under samkvämet diskuterades främst det nya kretsreglementet som var under arbete. Drygt 30 personer deltog i samkvämet. Open House på AV Höstens verksamhet inleddes torsdagen den 10 september 2013 med öppet hus där alla kretsar hade tillfälle att informera om sin verksamhet i olika utrymmen i föreningshuset. I programmet ingick även ett gemensamt program i Festsalen där föreningens ordförande Sebastian Gripenberg kort berättade om föreningen varefter Folkdanslaget, Musikklubben och Squaredansarna uppträdde. Ingegerd Blomander drog en sittdans till Musikklubbens ackompanjemang och AV-teatern informerade om sin kommande pjäs. Därefter fortsatte programmet runtom i huset med presentation av de olika kretsarnas verksamhet. Äldre Aveiters afton Den 5 oktober hölls en fest för de av föreningens medlemmar som hört till föreningen i minst 25 år. I programmet ingick uppträdande av kvartetten Just4Fun. Kvällens tal hölls av föreningens tidigare ordförande och hedersmedlem Rune Öhman, som bland annat berättade om föreningsfilmen En Fackla tändes, inspelad 1973 samt 4

5 om olika händelser och personer från de drygt 50 år han varit medlem. Walentinakören uppträdde och kvällen avslutades med dans till Bernt Pihlströms orkester. Under kvällen bjöds deltagarna på en middag där Sandelssällskapet stod för menyn och arrangemangen. Alla deltagare i festen fick en kopia av föreningsfilmen som gåva. Svenska dagen Svenska Dagen firades med en fulltalig publik onsdagen den 6 november. Årets festtalare var läkaren och programledaren Juhani Seppänen med rubriken Vad betyder Svenska dagen för en finskspråkig finländare. I det övriga programmet uppträdde föreningens Squaredanskrets med rounddans, Musikklubben spelade folkmusik, Seniordanskretsen uppträdde och Walentinakören sjöng under ledning av Lauri Palin. AV-föreningarnas styrelsers höstsammankomst Föreningen inbjöd sina syskonföreningar till traditionell höstsammankomst lördagen den 23 november. I sammankomsten som inleddes med en gemensam diskussion i Festsalen deltog ca 40 personer. Per-Erik Lönnfors gav en uppskattad ekonomisk-politisk översikt och sånggruppen Helsingers från Vanda uppträdde. Sammankomsten avslutades med en gemensam sits uppe i Kretsarnas Sal under vilken Helsingers fortsatte underhålla. Tävlingar Frågesporten kretsarna emellan om dr. Bunduls pris, arrangerades 2013 av föregående års vinnaren Bokklubben. Tävlingen var mycket jämn och avgjordes först efter en andra tilläggsfråga. Sandelssällskapet, representerat av Susanna Lundell och Rune Öhman tog hem sin första seger genom tider i frågesporten. Andra plats delades av Folkdanslaget och Seniordansklubben på 10 poäng, och Bridgeklubben, Ungdomskretsen, Squaredanslaget och Sångkören delade på tredje placeringen med 9 poäng var. Minigolfturnering Ungdomskretsens traditionella minigolfturnering kretsarna emellan avgjordes för 34: e gången lördagen den 18 maj på Edesvikens bana. Tyvärr måste tävlingen arrangeras en vecka senare än normalt, vilket ledde till att endast fyra av föreningens kretsar deltog. Lagtävlingen vanns av Squaredanslaget representerat av Ingegerd Blomander och Rauno Iiskola. Bridgeklubben och Ungdomskretsen delade på andra plats. Seniordanslaget placerade sig fyra. Bästa individuella resultat hade Rauno Iiskola från Squaredanslaget med 55 slag. Promenadorientering Årets promenadorientering avgicks i trakterna kring Lappvikens sjukhus och Sandudds begravningsplats med Café Regatta, där kaffe och semla samt facit på frågorna väntade, som slutstation. Nio lag deltog och Bokklubben förde hem segern i själva frågesporten med en halv poängs marginal till tvåan Musikklubben. Intressetävlingen vanns av Musikklubben medan Folkdanslaget placerade sig på andra plats. Föreningens bibliotek Föreningens bibliotek omfattar ett stort utbud av svenskspråkig litteratur. Biblioteket har under verksamhetsåret varit öppet under 57 kvällar. Antalet boklån har uppgått till 671st. i medeltal 12 böcker per kväll. Under året har antalet böcker utökats med 54 st. Som bibliotekarie fungerar Monica Grönholm. Information om föreningen Information om föreningens verksamhet delges medlemmarna på månadsmötena och via medlemstidningen AV-iten, som år 2013 utkom sex gånger. Föreningens hemsidor på Kulturhuset uppdateras kontinuerligt och föreningen har även en sida på Facebook. Vid behov informeras även genom cirkulär till kretsarna. Representation och samarbete Föreningen är medlem i Arbetets Vänners Centralförbund, Nylands Svenska Ungdomsförbund (NSU), Svenska Folkskolans Vänner, Föreningen Finlandssvenska Uppslagsverk, Finlandssvenska Vitterhetskommissionen, Hel- 5

6 singfors Svenska Bostadsstiftelse, Helsingfors Fastighetsförening samt Förbundet Minnesvårdarna. Ett flertal av föreningens kretsar verkar i samarbete med Svenska studiecentralen. Kontakter inom AV-rörelsen Föreningens representanter i styrelsen för Arbetets Vänners Centralförbund var Rune Öhman som ordförande, Benita Udd som sekreterare och Dick Lundell som ekonom, samt Sebastian Gripenberg, Monika Weckström, Inger Sandström och Yrsa Lindqvist. Marita Helsingius är verksamhetsgranskare i förbundet. Anita Andersson är hedersmedlem i förbundet. Vid Centralförbundets den 20 april i Ekenäs representerades föreningen av Monica Grönholm och Rabbe Saxén. Föreningens medlemmar Anita Andersson och Rune Öhman är föreningens hedersmedlemmar. Under året har 27 nya medlemmar inskrivits i föreningen. Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 1009 medlemmar varav 606 ständiga medlemmar, 403 årsmedlemmar. Föreningens kamratskapspris för år 2012 utlottades bland kretsarnas kandidater i samband med årsmötet den : Teaterkretsen Benita Udd, Sykretsen Thea Grönberg, Ungdomskretsen Stefan Ekholm, Folkdanslaget Kristina Weimer, Bridgeklubben Virpi Schauman, Squaredanskretsen Leif Lindell, Sandelssällskapet Susanna Lundell, Bokklubben Helena Lassila, Seniordansklubben Marianne Ittonen, Walentinakören Mardy Lindqvist, Musikklubben Anders Backman, Sällskapskretsen Helga Ehrnstén, Konstklubben AV Carl-Johan Fagerström. Kamratskapspriset, som utgörs av ett presentkort till Akademiska bokhandeln på 50 euro, tillföll vid lottningen Bridgeklubbens kandidat Virpi Schaumann. In Memoriam Under året har följande 19 av föreningens medlemmar avlidit: Kurt Håkan Ahlfors, Britta Eriksson, Tom Holmlund, Carl-Gunnar Holmström, Marita Holmström, Kaj Kajander, Meri-Ann Lewis, Erik Liljeström, Marianne Lundgren, Berit Nieminen, Martina Nyman, Gunvor Nyström, Hilda Ramm-Schmidt, Inge-Gerd Sjöholm, Hervor Udd, Gösta Wahlsten, Barbro Warius, Mona Wendelin och Iris Westersund. Vi hedrar de bortgångnas minne. Uppvaktningar och donationer Under året har 98 medlemmar uppvaktats på sina bemärkelsedagar med föreningens hyllningsadress. Föreningen har gjort sin traditionella donation till Luciainsamlingen. Fastigheten Under verksamhetsåret slutfördes saneringen av ekonomens kansli. En nödutgång installerades i kretsarnas sal på våning V. Fönstren på fasadsidan av föreningens byggnad målades och kittades. Oskar Thesslund har fungerat som föreningens vaktmästare och även handhaft städningen. De yttre servicearbetena har skötts av ett externt servicebolag. 6

7 KULTURFONDENS STIPENDIER 2013 Arbetets Vänner i Ekenäs r.f. Allsång i Raseborg, 1500 Arbetets Vänner i Ekenäs r.f. Arbetets Vänners Centralförbunds årsmöte 2013, 2500 Arbetets Vänner i Lovisa r.f. Konsert med anledning av att det gått 100 år sedan George Malmsten föddes, 500 Arbetets Vänner i Vasa r.f. För barn- och ungdomskörens medverkan i skolmusikevenemanget i Esbo , 1500 Arbetsgrupp Ramstedt & Ramstedt Projektet Magikerns återkomst, 2000 Arbetsgrupp Teater Povre/Agneta Lindroos Uppsättning av Libertinen en professionell maskteaterföreställning om de sju dödssynderna, 2000 Arbetsgruppen för litterära resor Studieresa till Göteborgs bokmässa, 1350 Arbetsgruppen för Mariehamns litteraturdagar Mariehamns litteraturdagar 2013 med seminariet Läslust! 1000 Arbetsgruppen för svensk seniorkultur i Åbo Kulturkonfekten 2013 Öppna sinnen, Kulturpaket för boende på fyra servicehem i Åbo, 1000 Arbetsgruppen Klingenberg-Hägerstrand För turné-föreställningen En vaudeville, 2000 Arbetsgruppen Nallebjörn Pro bono branding, 1000 Barnavårdsföreningen i Finland r.f. Barnavårdsföreningen i Finland r.f. fyller 120 år, för barnfest i gamla Lönkan, 2000 Barnkören Da Capo För deltagande i Skolmusik 2013 i Esbo, 1000 Bergström Malin En Annan Resa Kurt Ehrstedt, Krigsbarn. En visuell skildring av den finska och finlandssvenska identitetens rötter styrka, tålamod och framgång, 500 Björkman Kate För den internationella Seniordansledarträffen 2013 på Varala idrottsinstut, 200 Brages pressarkiv För att arkivera tidskrifter digitalt i det nya Presstanda -systemet, 2500 De Utvecklingsstördas Väl i Mellersta Nyland r.f. Allsång på Tian och Bandklubben, 2000 Ekenässällskapet r.f. Bokkalaset i Ekenäs , 1000 Evivakören r.f. För Evivakörens verksamhet år 2013, 700 Finlands Svenska Damkörsförbund r.f. FSD 25! Finlands Svenska Damkörsförbunds 25-årsjubileumskonsert i Musikhuset i Helsingfors, 1500 Finlands Svenska Folkdansring r.f. Folkdansringens riksinstruktörs och ansvarig spelmans deltagande i den nordiska folkdansstämman GRÖNLEK 2013, som ordnas för första gången på Grönland sommaren 2013, 1000 Finlands svenska rollspelsförening Eloria r.f. Mörka stigars ände ett medeltida levande rollspel, 800 Flyktingvännerna r.f. Kulturell verksamhet bland asylsökande och flyktingar i Oravais, 1000 Folkets Bildningsförbund r.f. Folkets bildningsförbunds filosofikafé 2013, 1000 Franck Mia Mellanrum en antologi av medverkande i kreativt skrivande vid Helsingfors och Åbo Arbis , 1300 Föreningen Hem och Skola vid Östersundom skola r.f. Klubbverksamhet (drama och/eller dans, fysisk fostran) för elever i Östersundom skola, 1000 Föreningen Luckan r.f. Föreningen Luckans kulturutbud 2013, 2500 Föräldraföreningen för Gruppen Maria för en kulturell upplevelse för barnen i daghemmet, 300 Föräldraföreningen vid Bertha Maria-hemmet Teaterupplevelse för barnen vid Bertha Maria-hemmet och förskolorna Minerva och Toppan, 800 Föräldraföreningen vid Daghemmet Arbetets Vänner r.f. Anskaffning av barnlitteratur till daghemmet Arbetets Vänner, 600 Föräldraföreningen vid daghemmet Sesam För teaterbesök för daghems- och förskolebarnen vid Sesam, 800 Föräldraföreningen vid Finno skola För teaterbesök utanför skolan eller att köpa en turnerande pjäs till skolan under 2013, 800 Hamro-Belfrage Nina Seniorers kulturverksamhet, uppsökande sång- och musikverksamhet i seniorhem och pensionärsverksamhet, 1000 Helsinge Lantmannagille r.f. Museiutställningar, permanenta och årliga byautställningar, 1000 Helsingfors Svenska Krigsveteraner r.f. Föreningens verksamhet krigsveteranerna till fromma, 2000 Helsingfors Svenska Scouter Äventyrs-scoutläger, 800 7

8 Hugo och Maria Winbergs stiftelse/tunabergs servicehus, Tunaro vårdhem Kulturarbete: Musikunderhållning av sångare Simo Bäckman, 1000 Häggman Alexandra Dramahandbok, 800 Iiskola Inger och Rauno För deltagande i möjligheternas vecka på Åland, Finström augusti 2013, 400 Karis Flickorna r.f. Utbildning av ledare och tillgång till ordentligt utbildningsmaterial, 1000 Karlsson Marita Vägröjarna, ett bokprojekt om ett starkt alternativt grupparbete i Västnyland , 1000 Kullberg Marika För deltagande i körfestival i Lido de Jesalo i Italien, 350 Kyrkslätts hembygdsförening r.f. För utgivning av bok om Lappböle by, 1500 Lagstads Skolas Föräldraförening för befrämjande av kulturell verksamhet i Lagstads Skola, 800 Levälahti Per-Richard Fullskalig barnskiva, 850 Lindström Patricia Bjurböle 16:e sommarmusikkurs 2013, 1200 Luhtasela-El Showk Hannele Det stora i det lilla en fotoutställning, 720 Lundqvist Hans Ove För fortbildning i yrkesrollen som animatör och regissör för animation, studier 2013, 300 Löfgren Birgitta För deltagande i Nordisk kor och kulturfestival, Nordklang 15, 200 Medicinarklubben Thorax r.f. Medicinarklubben Thorax r.f. :s spex Guldrushen, 1500 Mårtendals skola Teaterföreställning till Mårtendals skola, våren 2013, 700 Nordman Mia För att skriva för barn och unga, 280 Nordsjö Rastis föräldraförening r.f. För deltagande i Skolmusik 2013 i Esbo, 514 Olá Hanna Utställning på Galleri Theodor, Lovisa, 600 Pensionärsklubben Milstolpen r.f. Pensionärsklubben Milstolpens 50-års jubileumsfest , 500 Porkala Parentesen r.f. Teaterprojektet Rajat/Gränser på temat Porkala/Karelen att uppföras på vår friluftsscen i Sjundeå juli 2013, 2000 Portman Kristina För deltagande i Nordisk Kor- og Kulturfestival (Nordklang 15) i Hamar, Norge, 200 Rampfeber r.f. Sommarteater 2013, på Midgård ungdomslokal, pjäsen Hurra en pojke, 1000 Sagalunds museistiftelse Studieresa till Estland, 1000 Schroeder Kira Facklitterär bok om Finlands första kvinnliga företagsledare Bertha-Maria Paulig, 700 Sibbo Sångarbröder r.f. Föreningens 75-årsjubileum, 700 Sibbo vokalensemble För att fira våra 10 första år med ett festligt och ambitiöst konsertprogram 2013, 700 Studentteatern i Åbo r.f. Fröken Julie ett naturalistiskt sorgspel, 500 Sundgren Christian Ada Thilén träd fram, 1500 Svenska hörselförbundet r.f. Insikt Kunskap Handling. Svenska hörselförbundets kongress 2013, 2000 Svenska hörselskadade i Åboland r.f. För medlemmars möjlighet att delta i förbundskongressen, 1000 Teaterförening Mestola r.f. Teaterföreställningen La Strada på våren 2013, 2000 Teaterföreningen Josefina r.f. För att producera den musikaliska föreställningen Kl 01.00, 1000 Teir Kristian Deltagande i Nordiska Akvarell Sällskapets årsmöte i Loten i Norge, 200 Toyoda Karin Fotouställning på Galleriet G18, Helsingfors Våra Svenska Skolor, Vi är Värdefulla , 1000 Understödsföreningen för Oravais skolmusikkår r.f. För undervisning för barn i orkesterspel och låtskrivning samt projekt som kompletterar undervisningen, 900 Wasa Teater Österbottens regionteater Produktion av finlandssvensk ungdomsmusikal med unga talanger och kända artister, 2000 Wolfram Maria Konstutställning på Galleri Katariina i Helsingfors, som kommer att behandla frågeställningar i anknytning till identitet och kommunikation, 800 Vuori Sanna Sofia Turné till dagisar med pjäsen vems kompis? För 1-3-åringar, 1000 Västnyländska Kammarkören r.f. För Västnyländska Kammarkörens 40-års jubileums år, 1000 Ålands mångkulturella förening r.f. Välkommen hem ett bok- och fotoprojekt om inflyttning, 1000 Österberg Börje Alfons Kiloboken (tryckkostnader), 2000 Totalt 77 stipendier till en summa på

9 UNDERSTÖDSSTIFTELSEN FÖR ARBETETS VÄNNER HUVUDFÖRENINGEN r.s. Understödsstiftelsen beviljade sammanlagt ,40 euro år 2013 i understöd. Från beviljade understöd har 2 200,00 euro återbetalats eftersom medlen inte har använts för beviljade ändamål. Understödsstiftelsen har beviljat understöd till Arbetets Vänner, Huvudföreningen r.f. :s kulturella och sociala verksamhet. Huvudföreningens lån från stiftelsen efterskänktes med ,00 euro och föreningen beviljades ett årsunderstöd på ,00 euro för sin verksamhet på basen av den inlämnade äskan. Även den övriga AV-rörelsen har beviljats understöd, såsom Arbetets Vänners Centralförbund för utgivningen av medlemsbladet Facklan samt Stiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningens Åldringshem r.s. Ur Kulturfonden för Arbetets Vänner Huvudföreningen, som tillhör och förvaltas av Understödsstiftelsen beviljades för finlandssvenskt kulturarbete i olika former inalles ,00 euro till 77 st. mottagare. Huvudföreningens styrelse utser årligen 6 delegater till Kulturfondens delegation, vilka tillsammans med Understödsstiftelsens styrelse evaluerar ansökningarna. Understödsstiftelsens styrelse besluter om stipendierna. Styrelsens medlemmar var under året: Ordförande Rune Öhman Viceordförande Dick Lundell Medlem Kate Hougberg Medlem Harriet Rydberg Medlem Maj-Britt Hedvall Stiftelsens revisorer för år 2013 var CGR Guy Willman och CGR Petter Lindeman från revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers Oy, som har utsetts av Arbetets Vänner, Huvudföreningen r.f. :s styrelse. 9

10 STIFTELSEN FÖR ARBETETS VÄNNER HUVUDFÖRENINGENS ÅLDRINGSHEM r.s. Det gångna året var Stiftelsens 42 verksamhetsår. Hemmets verksamhet har följt tidigare normer. Hemmets pensionärer hyr sina lägenheter för en skälig hyra. Varje lägenhet har tambur, litet kök och duschrum med toalett. Pensionärerna har kostnadsfri tillgång till bastu och duschutrymmen, tvättstuga, el-mangel, separata förvaringsrum, kylutrymmen samt sällskapsrum med television. Pensionärerna har haft möjlighet att vid behov disponera hemmets kök, matsal och biblioteksrum. Hemmet är avsett för pensionärer och åldringar som kan ta hand om sig själva. Läkaren med.lic. Berndt Lindström har mottagning vanligen en gång i månaden i hemmet. Direktrisen har besökt hemmet regelbundet en gång i veckan och har därutöver varit anträffbar per telefon. I hemmet har under året i medeltal bott 30 personer. Stiftelsens ekonomiska ställning framgår av bokslutet. Flera program har ordnats under året i huset, bl.a. följande större evenemang. Finlands Lucia år 2012 med tärnor besökte hemmet den 6 januari 2013 och Finlands Lucia år 2013 med tärnor den 27 december Den traditionella årsmiddagen för pensionärerna tillsammans med styrelsen ordnades den 15 maj Ett teaterbesök ordnades för hyresgästerna till Fallåker den 24 mars. Ett Husmöte med hyresgästerna och representanter från styrelsen ordnades den 10 april där det bl.a. diskuterades allmänt om husets angelägenheter och trivseln i huset. Sykretsen ordnade sin traditionella julbasar den 30 november och efteråt bjöd Tuula och Kalevi Mervasto på julglögg medan det sjöngs julsånger till ackompanjemang av Andreas Forsberg. Christer Klemetz har varit gårdskarl för åldringshemmet. Niclas Ståhlberg, från disponentbyrån Estlander & Co har varit hemmets ekonom och disponent. Styrelsen har sammanträtt till 4 ordinarie styrelsemöten. Styrelsen har bestått av: ekonomie magister Patrik Lerche, ordförande farmaceut Tuula Mervasto, direktris ekonomie magister Niclas Ståhlberg, ekonom och disponent diplomekonom Kate Hougberg, sekreterare ekonomie magister Carl-Johan Sanmark Stiftelsens revisorer har varit Guy Willman, CGR och Petter Lindeman, CGR. 10

11 FÖRENINGENS ORGANISATION 2013 Föreningens styrelse Ordförande Sebastian Gripenberg Viceordförande Monica Weckström Sekreterare utom styrelsen verksamhetsledare Niki Hamro Vicesekreterare Ingegerd Blomander Ekonom Dick Lundell Derrick Berlin Nina Henriksson Maj-Britt Jensen Yrsa Lindqvist Tuula Mervasto Benita Udd Harald Udd Ingelisa Wikholm Arbets- och ekonomiutskottet Sebastian Gripenberg Monika Weckström Dick Lundell Niki Hamro Föreningens medlemmar i delegationen för Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond Ingegerd Blomander Sebastian Gripenberg Yrsa Lindqvist Benita Udd Monika Weckström Ingelisa Wikholm Orienteringskommittén Maj-Britt Jensen (sammankallare) Derrick Berlin Ingegerd Blomander Nina Henriksson Ingelisa Wikholm Resekommittén Monika Weckström Nina Henriksson Benita Udd Föreningens representanter i Arbetets Vänner Centralförbundets styrelse Rune Öhman Sebastian Gripenberg Monika Weckström Benita Udd Yrsa Lindqvist Dick Lundell Inger Sandström Festbestyrelsen Föreningens värdinna Tuula Mervasto Föreningens värd Rabbe Saxén Styrelsens representanter Benita Udd och Ingelisa Wikholm Kretsarnas representanter Teaterkretsen Monica Grönholm, Britt-Mari Lindroos Sällskapskretsen Maj-Britt Fröberg Sykretsen Thea Grönberg Ungdomskretsen Benita Österberg, Eeva-Stina Roitto Folkdanslaget Helge Löfman, Anja Löfman Bridgeklubben Marianne Alopaeus, Christina Markelin Squaredanskretsen Rauno Iiskola, Ole Pauli Bokklubben Dorrit Hoffman, Gun Österberg, Inge-Gerd Sjöholm Seniordansklubben Elisabet Fröberg, Else Strömsten Walentinakören Birgitta Löfman Konstklubben Kristian Teir, Ylva Freudenthal Kretsarnas styrelser AV-teatern Ordförande Robin Sundberg Viceordförande/sekreterare Nina Henriksson Ekonomiansvarig Lars Bergström Ledamot Benita Udd Ledamot Barbro Eriksson Ledamot Kia Lundberg-Kankare Ledamot Niki Saarinen Ledamot Danielle Engström Bokklubben Ledare Helena Lassila Kontaktperson Inger Sandström Sekreterare Viveka Högnäs-Mellner Ekonomiansvarig Monica Grönholm Bridgeklubben Ordförande Kurt Graeffe Viceordförande Maj-Britt Jensen Sekreterare Virpi Schauman Ekonomiansvarig Riitta Backas Tävlingskommitténs ordförande Agneta Berglund Informatör Ulla Lindgren-Fagerholm Festkommitténs ordförande Kerstin Ehnholm Medlem Fred Sundwall 11

12 Folkdanslaget Ordförande Peter Oljemark Viceordförande Marianne Degerth Sekreterare Kristina Weimer Vicesekreterare Sini Lappalainen Ekonomiansvarig Cynde Sadler Klubbmästare Timo Turkki Husfar Carl-Johan Fagerström Konstklubben AV Ordförande Kristian Teir Viceordförande och ekonomiansvarig Irma Kockberg Konstnärlig ledare Inge Martonen Sekreterare Ulla-Stina Gustafsson Medlem Ylva Freudenthal Musikklubben Ordförande Lars Silén Viceordförande Carl-Johan Fagerström Sekreterare John Burmeister Ekonomiansvarig Cynde Sadler Medlem Anders Backman Medlem Leith Arar Sandelssällskapet Kommendant Dick Lundell Adjutant Richard Lundell Skrifthållare/pungslagare Stefan Ekholm Munskänk Lars Henriksson Ordonnans Peter Halén Batterikommendör Edward Lundell Seniordansklubben Ordförande Inger Iiskola Viceordförande Inge-Maj Lindgren Sekreterare Birgitta Lundell Ekonomiansvarig Birgitta Lindblom Husmor Gun Fant Vicehusmor Kristina Blomqvist Squaredanskretsen Ordförande Jan Ekberg Ekonomiansvarig Margaretha Fagerström Medlem Christian von Alfthan Sykretsen Sekreterare och ekonomiansvarig Jeanne-Marie Johansson Materialförvaltare Thea Grönberg Sällskapskretsen Ordförande Jeanne-Marie Johansson Viceordförande Kerstin Hindström Sekreterare Elin Jansson Ekonomiansvarig Stina Silenius Suppleanter Barbro Wallendahl, Maj-Britt Fröberg Ungdomskretsen Ordförande Maj-Britt Hedvall Viceordförande Benita Österberg Sekreterare Viveka Ekholm Ekonomiansvarig Stefan Ekholm Medlem Henrik Hertzberg Medlem Tage Svensson Walentinakören Ordförande Anders Häggblom Viceordförande Siv Nordström Sekreterare Ingelisa Wikholm Ekonomiansvarig Mardy Lindqvist Medlem Ulrika Krook Medlem Annika Rentola Musiknämndens ordförande Kristina Björkvall Dirigent Lauri Palin Sångkören Kontaktperson Ethel Blomander 12

13 Kretsarna I föreningen verkar fjorton kretsar. Nya verksamhetsformer och kretsar bildas i mån av möjlighet. Ansökan om att bilda krets bör skickas till styrelsen som fattar beslut i frågan. Föreningen inbjuder representanterna för kretsarna till Kretsstyrelsesamkväm för att diskutera angelägna ärenden och långsiktiga mål. Kretsarnas ordförande samlas regelbundet till Ordföranderåd. AV-teatern Redan under föreningens första år, 1891 grundades en tal- och välläsningsklubb, som också gav teaterföreställningar, både i föreningshuset och på Nylands Nation. År 1908 ändrades namnet till dramatiska klubben. En i kretsen kommande historia aldrig överträffande aktivitet inträdde 1911 då man övade in 18 teaterstycken högst antagligt var det dock enaktare det gällde vilka framfördes vid 44 föreställningar. Teaterkretsen (AV-teatern) har sitt ursprung från denna välläsningsklubb. Vi vet inte exakt när vi är grundade och det är därför vi inte firat något jubileum under åren. Kretsen är en amatörteater och anlitar professionella regissörer för sina teaterprojekt, som marknadsförs till medlemmar och allmänheten. Under senare år har kretsen förevisat även nya finlandssvenska pjäser, skrivna för teatergruppen. Teaterkretsen har använt AV-teatern i sin marknadsföring och den 1 mars 2013 godkändes namnbytet för kretsen på AV Huvudföreningens konstituerande styrelsemöte. Kretsens ordinarie verksamhet Kretsens årsmöte hölls måndagen den 27 januari. Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande arbetsfördelning: Ordförande: Robin Sundberg Viceordförande: Nina Henriksson Sekreterare: Benita Udd/Nina Henriksson fr.o.m. hösten 2013 Kassör/Ekonomiansvarig: Lars Bergström Ledamöter: Danielle Engström (konstnärligt ansvar), Barbro Eriksson, Kia Lundberg-Kankare och Niki Saarinen (tekniskt ansvar) Den interna informationen och kontakterna mellan kretsen och AVH: Robin Sundberg och Benita Udd/Nina Henriksson Ansvarspersoner för AV-teaterns hemsida : Derrick Berlin och Niki Saarinen. Styrelsen har sammankommit till möten 5 gånger under året. Pjäsen Bruden som visste för lite skriven av Robin Hawdon och regisserad av Christian Lindroos förevisades under vintern och våren 17 gånger. Datumen var: 27, 29 och 30 januari, 5, 8, 10, 13, 16, 20 och 28 februari samt 3, 6, 8, 9, 17, 20 och 22 mars. I pjäsen deltog 7 skådespelare: Danielle Engström, Christian Holmström, Stina Kankare, Kia Lundberg-Kankare, Niki Saarinen, Jonna Sundberg och Robin Sundberg. Pjäsen sågs av 979 personer. En slutfest i samband med avslutad spelperiod hölls den 22 mars för skådespelarna och funktionärerna. En teaterresa till Stockholm med Viking Line gick av stapeln den april med övernattning på Frey s hotell. Deltagarna Gunilla Ahlberg, Peter Ahlberg, Ulla Bergström, Danielle Engström, Barbro Eriksson, Nina Henriksson, Christian Holmström, Stina Kankare, Kia Lundberg- Kankare, Göran Lundsten, Niki Saarinen, Jonna Sundberg, Robin Sundberg, Benita Udd och Harald Udd såg pjäsen Främmande språk av Simon Gray på Kungliga Dramatiska Teatern (Dramaten). I samband med återfärden överräcktes diplomet för Erik Niiranens vandringspris år 2012 till Barbro Eriksson. 13

14 Städning av logerna och teaterscenen gjordes den juni. Under våren planerades och fastslogs följande pjäs, som denna gång var en nyskriven finlandssvensk kriminalpjäs Tenorens dotter baserad på Staffan Bruuns bok. För dramatiseringen stod Hanna Åkerfelt. Oskar Silén valdes till regissör. Repetitionerna inleddes i november. Efter sista repetitionen den19 december hölls en julsits med glögg och en saltig bit för skådespelarna. Verksamhet inom föreningen Barbro Eriksson och Henry Urbanowicz representerade kretsen den 13 januari i frågetävlingen kretsar emellan om dr. Bunduls pris, som arrangerades av fjolårets vinnare Bokklubben. Kretsen placerade sig på nästsista plats. Barbro Eriksson, Nina Henriksson, Benita Udd och Harald Udd deltog i Kretsstyrelsesamkvämet den 14 april. På Arbetets Vänners Centralförbundets årsmöte den 20 april i Ekenäs på Hotel Sea Front deltog Barbro Eriksson, Monica Grönholm, Benita Udd och Harald Udd. Jonna Sundberg och Nina Henriksson presenterade AV-teaterns verksamhet och dess nya projekt Tenorens dotter på Open House evenemanget den 5 september. Barbro Eriksson och Nina Henriksson deltog i städtalkon den 14 september. På Äldre Aveiters afton den 5 oktober deltog: Monica Grönholm, Göran Lundsten, Åsa Laukonlinna, Barbro Eriksson, Gunilla Ahlberg, Peter Ahlberg, Benita Udd och Harald Udd. Nina Henriksson fungerade som funktionär för Sandelssällskapet som var arrangör för kvällen. Derrick Berlin och Nina Henriksson deltog som funktionärer i promenadorienteringen den 6 oktober på Sandudd. Som AV-teaterns representanter i föreningens festbestyrelse har verkat Monica Grönholm och Britt-Mari Lindroos. Representation och uppvaktningar Anita Andersson, 80 år i februari Rampfeber Hurra en pojke 4 juni Skärgårdsteatern/Tom Rejström 30 juni Lurens sommarteater My Fair Lady I juli Bokklubbens 10-års jubileum 18 september Till Barbro Eriksson överräcktes en kondoleansbukett med anledning av hennes mors bortgång i september Övrig information Erik Niiranens vandringspris för år 2012 tilldelades Barbro Eriksson. Benita Udd var AV-teaterns kandidat för Föreningens kamratskapspris år AV-teaterns medlemsantal uppgick den 31 december 2013 till 29 medlemmar. 14

15 Bokklubben Kretsen grundades år 2003 för att samla människor som är intresserade av att läsa och diskutera skönlitteratur. Vi läser nordisk litteratur, mest romaner men också memoarer, biografier o.d. Bokklubbens ledare är Helena Lassila och kontaktperson Inger Sandström. År 2013 var Bokklubbens jubileumsår! Det hade hunnit gå jämna tio år sedan Bokklubben en krets inom AV Huvudföreningen grundades på initiativ av Mary Kekola. Bokklubben samlades till sin första egentliga bokdiskussion i september Bokklubben, som läser nordisk skönlitteratur, har ända sedan starten letts av fil.lic. Helena Lassila. Verksamhet inom AV Huvudföreningen Bokklubben stod för frågorna vid årets dr Bunduls frågesport vid föreningens månadsmöte Det var första gången som Bokklubben arrangerade tävlingen det var en utmaning och ovanan kunde skönjas... Våra frågor var lagom svåra och omväxlande, men ett litet, ack så avgörande, slagfel orsakade en del gnissel bland deltagarna. Det ber vi om ursäkt för nästa gång klarar vi det ännu bättre! Medlemmar ur Bokklubben har deltagit i månadsmöten, årsmötet och årsfesten. Bokklubbens lag, som bestod av Moni Grönholm, Helena Lassila, Birgit Reijonen och Gun Österberg, hemförde segern i årets promenadorientering, lagtävlingen. Bokklubben deltog vid Öppet hus på AV den 5 september med ett bokbord. Vid bokbordet bjöds på presentation av verksamheten, bokbyte, frågesport med bokfrågor (mycket populärt man fick förstås böcker i pris) och trevligt mingel. Konstklubben hade konstutställning och info i samma utrymme. Uppslutningen var god. Verksamhet inom Bokklubben Bokklubben har också under detta år haft ett stort antal medlemmar. Minst ett tjugotal deltagare dyker upp varje gång, vilket har varit en utmaning för vår diskussionsledare. Via en enkät har hon undersökt hur medlemmarna tycker att bokträffarna skulle fungera bäst. Bokklubben har i år samlats i klubblokalen i tredje våningen, som vanligt den andra onsdagen i månaden. Bokklubbens årsmöte hölls den 9 januari Moni Grönholm fungerade som mötessekreterare. Enligt det nya reglementet skulle kretsen välja en styrelse. Till ordförande valdes Inger Sandström, som fungerat som kontaktperson under alla år. Till ekonomiansvarig utsågs Moni Grönholm, till verksamhets- och inventariegranskare Gun Österberg och Inge-Gerd Sjöholm, till sekreterare Viveka Högnäs-Mellner. Helena Lassila omvaldes enhälligt som ledare för Bokklubben. Vid januarimötet avhandlades också årets första bok, Johan Bargums Seglats i september (Finland). Under vårterminen lästes dessutom följande böcker: Vinteräpplen av Josefine Sundström (Sverige men anknyter till södra Österbotten), Det dyrbara av Linn Ullmann (Norge), Förlåtelsen av Hanne-Vibeke Holst (Danmark) och Gräset är mörkare på andra sidan av Kaj Korkea-aho (Finland). Vid vårens sista träff i maj avhandlades både hur bokklubben skulle medverka vid AV: s säsongöppning i början av september och hur höstens viktigaste händelse, tioårsjubileet, skulle begås. Dessutom valdes böckerna för höstens träffar: Minnet av en smutsig ängel av Henning Mankell (sv), Fallvatten av Mikael Niemi (sv), Kupé nr 6 av Rosa Liksom (fi) och Innan jag brinner av Gaute Heivoll (no). Bokklubbens tioårsjubileum firades onsdagen den 18 september med en mottagning för inbjudna AV:iter: hedersmedlemmar, styrelse, verksamhetsledare och ett par representanter för varje krets. Det blev hyllning-ar, skålar, tal, tårta och samvaro en mycket trevlig och lyckad tillställning. Höjdpunkten under kvällen var att Bokklubben hade äran och nöjet att presentera sin första hedersmedlem, Mary Kekola, som fick diplom och blommor. Jubileet uppmärksammades med en artikel i Aveiten (4/2013). 15

16 Årets författargäst var Rosa Liksom, som deltog vid den välbesökta novemberträffen. Då hade vi alla läst hennes Finlandiaprisbelönade roman Hytti numero 6 eller på svenska Kupé nummer 6 i Janina Orlovs utmärkta översättning. Rosa Liksom var en verkligt positiv bekantskap! Hon var glad, öppen och rolig då hon berättade om sin uppväxt i Tornedalen, sina resor i Sovjet/Ryssland, sitt författarskap och sitt konstnärskap. Den språkkunniga författaren talade en mycket god svenska, med charmiga inslag av danska, eftersom hon bott i Danmark några år. Vid decemberträffen skålades för ledaren Helena Lassila som skulle fylla jämna år följande dag. Några av bokklubbsmedlemmarna (Carola Nyman, Karin Bergman och Kerstin Muinonen) intervjuades och februariträffen filmades för ett inslag i TV-Nytt som handlade om Suvi Aholas doktorsavhandling om bokcirklar. Några av medlemmarna åhörde i februari Suvi Aholas disputation vid Helsingfors universitet. AV: s Bokklubb ingår i det material hon undersökt. AV:s Bokklubb ombads ställa upp vid ett nytt evenemang under Helsingfors bokmässa den 24 oktober. Det var fråga om en svensk bokcirkel där Philip Teirs roman Vinterkriget behandlades. Författaren deltog själv i tillställningen, som leddes av Sara Ehnholm Hielm. Bokbloggaren Jessica Andersin bloggade och deltog, fem personer från AV utgjorde panel och publiken medverkade i diskussionen. Aveiterna var Helena Lassila, Dorrit Hoffman, Christian Holmström, Kerstin Muinonen och Viveka Högnäs-Mellner. Bokklubbens styrelse höll sitt andra möte för året den för att diskutera kretsens framtid. Medlemmarna är så många att träffarna inte fungerar enligt det nuvarande konceptet. Övrigt Bokklubbens kandidat för kamratskapspriset var Helena Lassila. Bokklubben samarbetar med Svenska studiecentralen. Antalet medlemmar uppgick vid årets slut till 27 personer. Bridgeklubben Bridgeklubben bildades 1946 och är en av föreningens största kretsar. År 2013 var Bridgeklubbens sextiosjunde verksamhetsår. Vi har två gånger i veckan under vår- och höstsäsong-en sammankommit för att spela bridge, på måndagar och på torsdagar i Kretsarnas sal. Därtill har vi spelat ett antal gånger under sommarmånaderna. Verksamhet inom Huvudföreningen I januari deltog Bridgeklubben med ett lag i doktor Bunduls minnestävling, en frågesport, som ägde rum på Huvudföreningens månadsmöte. I laget deltog Fred Sundwall och Kurt Graeffe. Laget kom på en delad tredje plats. I minigolftävlingen, som ägde rum vid Edesviken i maj deltog Bridgeklubben med ett lag. På delad andra plats kom bridgeklubbens lag med Runa Hornamo och Dag Svedstedt. Bridgeklubben deltog med två lag i promenadorienteringen i oktober i Edesviken. Laget nr 1 placerade sig på tredje plats och lag nr 2 på femte plats. Bridgeklubbens ordförande Kurt Graeffe har deltagit i Huvudföreningens ordförandemöten. Verksamhet utåt Klubbkampen mot Bridgeklubben Slam från Tammerfors spelades i mars i Helsingfors. AV vann med resultatet Tre lag från vardera klubben deltog. Den traditionella klubbkampen mot Ekenäs Bridgeklubb spelades i Ekenäs i november. Fem lag från vardera 16

17 klubben deltog. Tävlingsformen var Board-a-Match. AV avgick med segern, Klubbkampen mot Handelsgillet spelades i september. Två lag från vardera klubben deltog. Handelsgillet avgick med segern. Hemsidor på Internet Bridgeklubbens hemsidor är uppbyggda på brittiska Bridgewebs.com och har under året gett mera information. Sidorna ger en allsidig bild av klubbens verksamhet och publicerar tävlingsresultat och aktuell information. Adressen är Webbredaktör är Ulla Lindgren Fagerholm. Övrig tävlingsverksamhet Bridgeklubben har under det gångna året ordnat tre MP-tävlingar: 7 oktober en Mixed partävling med 18 par. Agneta & Kurt Berglund avgick med segern, 67,8 %. 6 december Harald Nordbergs minnestävling med 28 par. 7 december en Board-a-Match lagtävling med 8 lag. Många AViter har ställt upp i klubbens egna MP-tävlingar. Bridgeklubben har understött MP-tävlingsavgifter i våra egna MP-tävlingar med sammanlagt 400. Verksamhet inom Finlands Bridgeförbund r.f. Fred Sundwall är viceordförande i Bridgeförbundets styrelse. Leif-Erik Forsberg är Bridgeförbundets revisor. Fred Sundwall representerade Bridgeklubben vid Bridgeförbundets årsmöte. Övrigt Bridgeklubbens medlemmar har betalat en spelavgift om 3 per spelkväll. Av dessa intäkter har år 2013 betalats ett understöd om 350 till De Utvecklingsstördas Väl i Mellersta Nyland rf. Verksamhet inom Bridgeklubben Totala antalet spelkvällar under vår- och höstsäsongen har varit 77 inklusive sommarbridge under 6 måndagar. Vi har spelat Lagmästerskap, Mixed-mästerskap, Parmästerskap, Individuellt mästerskap, Äggbarometern, en Procenttävling och en HCP-tävling. Totalt har 1716 (1870 år 2012) spelare deltagit i dessa spelkvällar och tävlingar. Antalet spelare har i medeltal varit 22 (24 år 2012) personer per spelkväll. I spelkvällarna deltog under året 97 aktiva medlemmar. Bridgeklubbens resa till Tallinn ägde rum i slutet av oktober. I resan deltog 28 personer. Våravslutning firades i maj med spel och ett glas mousserande vin och julfesten firades i december med spel och traditionell julmat. Julsångerna sjöngs till ackompanjemang av Agneta Berglund. Mästerskapsmedaljer delades ut till de medaljörer som var på plats. Interna tävlingar Lagmästerskapet spelades under tre måndagar i januari-mars, åtta lag deltog. Resultat: 1. AVEC: Ulla Lindgren Fagerholm, Christer Ekström, Kurt Berglund, Jan-Erik Pettersen 144 p 2. 10gström: Carola Tengström, Per-Ivar Norberg, Fred Sundwall, Memme Aranko 142 p 3. Ave Maria: Maria Nordgren, Agneta Berglund, Martin Arle, Johan Bargum, Henrik Silén 131 p Mixed mästerskapet spelades två måndagar i april, 13 par deltog. Resultat: 1. Agneta Berglund och Kurt Berglund 62,62 % 2. Birgit Bärlund och Lasse Carlsson 59,00 % 3. Kerstin och Gösta Ehnholm 57,25 % 17

18 Parmästerskapet spelades två måndagar september, 15 par deltog. Resultat: 1. Birgit Bärlund Leif-Erik Forsberg 63,99 % 2. Agneta Berglund Martin Arle 63,04 % 3. Ulla Lindgren Fagerholm Christer Ekström 58,40 % Individuellt mästerskap spelades i november, 28 medlemmar deltog Resultat 1. Kurt Graeffe 64,0 % 2. Agneta Berglund 60,4 % 3. Fred Sundwall 59,2 % Övriga tävlingar AV-laget Marianne Alopaeus, Memme Aranko, Ulla Lindgren Fagerholm och Per-Ivar Norberg vann silver vid B-FM under Bridgeveckan i Hangö. Kerstin och Gösta Ehnholm vann HCP-partävlingen. Martin Arle och Johan Herrgård vann Äggbarometern. Procenttävlingen vanns av Solveig och Gunnar Nyman. Årets flitigaste spelare har varit Fred Sundwall som deltagit i 68 av årets spelkvällar. Mest vinstpoäng per november samlade Peter Wikström med 168 vinstpoäng, på andra plats kom Fred Sundwall med 121 vinstpoäng. Listan över intressepoäng toppas av Sten Sundström med 62 intressepoäng och som tvåa Leila Horelli med 56 poäng. Årets bridgespelare Birgit Bärlund utsåg på julfesten Carola Tengström till årets bridgespelare. Motiveringen är att hon är en glad och vänlig spelare både mot sin partner och motståndarna. Dessutom har Carola klarat sig bra på tävlingar utanför klubben. Biblioteket Biblioteket har skötts under året av Agneta Berglund. Uppvaktningar Följande medlemmar har uppvaktats i anledning av sin bemärkelsedag: Carola Tengström, Agneta Berglund, Peter Oljemark, Marjo Moliis, Gösta Ehnholm, Waldemar Kovanko, Bengt Roos, Johan Bargum, Leif Schauman, Marianne Alopaeus, Christina Markelin, Sten Sundström, Märtha Gunell, Krister Fagerstolt, Peter Koskull och Marna Nekljudow. Kamratskapspriset och övriga utmärkelser Bridgeklubbens kamratskapspris för år 2012 tilldelades på årsmötet i januari 2013, Virpi Schauman, som också var vår kandidat för Huvudföreningens kamratskapspris. Representanter inom Huvudföreningen Åke Sjölund och Marita Helsingius är medlemmar i De Äldres Råd i Huvudföreningen Maj-Britt Jensen är medlem i Huvudföreningens styrelse. Leif- Erik Forsberg är revisorssuppleant. Christina Markelin och Marianne Alopaeus är medlemmar i festbestyrelsen. Bridgeklubbens representant i Kulturutskottet är Kurt Graeffe, med Åge Grahn som suppleant. Representanter inom AV Centralförbundet Åge Grahn är medlem i AV Centralförbundets styrelse och Marita Helsingius AV Centralförbundets verksamhetsgranskare. 18

19 Hedersmedlemmar Bridgeklubbens hedersmedlem nr 1 är Britt-Marie Packalén och hedersmedlem nr 2 är Marita Helsingius. Waldemar Kovanko är Bridgeklubbens hedersordförande. Styrelsen och övriga funktionärer Bridgeklubben sammankom till stadgeenligt årsmöte måndagen 27 januari, Ett extra möte sammankallades till den 9.12, där det beslöts att godkänna förslaget till nya stadgar för klubben. Årsmötet valde styrelse och övriga funktionärer för verksamhetsåret Styrelsens sammansättning: Ordförande Kurt Graeffe Viceordförande Maj-Britt Jensen Sekreterare Virpi Schauman Skattmästare Riitta Backas Medlem Fred Sundwall Medlem Agneta Berglund Medlem Ulla Lindgren Fagerholm Medlem Kerstin Ehnholm Styrelsen har sammankommit 10 gånger under året Verksamhetsgranskare Bridgeklubbens verksamhetsgranskare är Marita Helsingius och suppleant Marianne Alopaeus. Övriga funktionärer Tävlingskommitténs ordförande är Agneta Berglund, medlemmar Åge Grahn, Carola Tengström och Fred Sundwall. Martin Arle och Fred Sundwall har fungerat som tävlingsledare. Ordförande för festkommittén är Kerstin Ehnholm, medlemmar är Christina Markelin, Riitta Backas och Marianne Alopaeus. Medlemsantal Bridgeklubben har under året fått 10 nya medlemmar och 5 har avlidit. Medlemsantalet uppgick den till 182. Av Bridgeklubbens medlemmar har 91 varit medlemmar i Finlands Bridgeförbund r.f. Agneta Berglunds bridgekurser på Arbis i Helsingfors har lett till att kretsen fått nya medlemmar. 19

20 Folkdanslaget Folkdanslaget inom AV Huvudföreningen grundades Folkdanslagets verksamhet består i huvudsak av ordinarie övningar onsdagskvällar under terminerna. Vi deltar också i föreningens möten och tävlingar samt i kurser, samkväm och folkdansstämmor arrangerade av Finlands Svenska Folkdansring och Helsingfors Folkdansdistrikt. Därtill är laget med och representerar Finlands Svenska Folkdansring och Svenskfinland i nordiska sammanhang. Lagets verksamhet Folkdanslaget övade under året 17 gånger på våren och 13 gånger på hösten. I medeltal hade laget 17 deltagare per övning. Instruktörer var Birgitta Pippe Löfgren och Margareta Keta Rönn. John Jonte Burmeister fungerade som spelman på dragspel, oftast med förstärkning av Leith Arar på fiol. Den 24 april hade laget återbesök av våra finska vänner från i fjol, gruppen Kierrokas inom Helsingin Kansantanssin Ystävät. Vi lärde dem på deras uppmaning att dansa Borgå fyrkant och Fria valet, samt Pedersöre kadrilj. Det var ett mycket trevligt och välbesökt samkväm vi hade 18 gäster! Danslaget ordnade en nybörjarkurs i folkdans på hösten onsdagar kl , förutom nybörjardanser och grundsteg så övade vi extra på bl.a. vals, finlandssvensk och finsk polka. Ledare var Margareta Rönn. På våren dansade vi samma tid färiska folkdanser och gillesdanser under ledning av Margareta Rönn. Vårens sista övning den 29 maj avslutades med kaka och kaffe. Julfest hölls den 4 december och avslutade dansåret. Vår- och höstterminens folkdansövningar arrangerades i samarbete med Svenska studiecentralen. Kretsens styrelse och övriga funktionärer under 2013 Ordförande: Peter Oljemark Vice ordförande: Marianne Degerth Sekreterare och kontaktperson: Kristina Koko Weimer Kassör: Cynde Sadler Husfar: Carl-Johan Jocke Fagerström Klubbmästare: Timo Turkki Vice sekreterare: Sini Lappalainen Verksamhetsgranskare: Antonia Tona Palmén och Casten Idström Verksamhetsgranskarnas suppleanter: Anja och Helge Löfman Festkommitté: Birgitta Löfgren, Kristina Ia Portman, Heidi Engström och Inga-Lill Mickelsson. Dräktarkivarier: Carl-Johan Fagerström, Inga-Lill Mickelsson och Kristina Weimer. Verksamhet inom föreningen Året inleddes traditionellt med ringlekar på föreningens barnfest den 6 januari. Lagets instruktör Birgitta Löfgren var ringdansledare, John Burmeister var spelman. Ett flertal folkdansare dansade med barnen. I föreningens tävling om dr Bunduls pris på månadsmötet i januari representerades laget av Birgitta Löfgren och Kristina Weimer, som kom på andra plats. På AV:s månadsmöte den 10 februari stod folkdanslaget för programmet. Gunnel Biskop höll ett föredrag under rubriken Nordiskt samarbete på folkdansens område och AV:s danslags roll i det. Föredraget publicerades sedan i AV-iten 2/2013. Birgitta Löfgren visade bilder från och berättade om lagets deltagande i Nordlek i Steinkjer i Norge sommaren Laget uppträdde finklädda, men denna gång inte i dräkt. Danserna var Schottis i turer från Sverige, Seks från Nordfyn, bakmes och Menuett och polska från Oravais. De som uppträdde var Heidi Engström & Peter Oljemark, Marianne Degerth & Thomas Ranninen, Margareta Rönn & Timo Turkki, Cynde Sadler & Carl-Johan Fagerström, Kristina Portman & Keith Uber samt Kristina Weimer & Birgitta Löfgren. 20

aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 2 / 2014 aveiten 2/2014 1

aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 2 / 2014 aveiten 2/2014 1 aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf aveiten 2/2014 2 / 2014 1 aveiten är Arbetets Vänner Huvudföreningen rf.:s informationsblad för föreningens medlemmar. Tidningen utkommer med 6 nummer per år.

Läs mer

aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 5 / 2014 aveiten 5/2014 1

aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 5 / 2014 aveiten 5/2014 1 aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf aveiten 5/2014 5 / 2014 1 aveiten är Arbetets Vänner Huvudföreningen rf.:s informationsblad för föreningens medlemmar. Tidningen utkommer med 6 nummer per år.

Läs mer

BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE

BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE 2006-2007 Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag finna henne där hon är, och börja just där. Den som inte kan det, lurar sig själv när

Läs mer

1. INLEDNING... 4 2. ORGANISATION... 4 3. ADMINISTRATION... 5 4. UTBILDNING OCH STUDIEVERKSAMHET... 7 5. INFORMATION... 8 6. MEDLEMSSERVICE...

1. INLEDNING... 4 2. ORGANISATION... 4 3. ADMINISTRATION... 5 4. UTBILDNING OCH STUDIEVERKSAMHET... 7 5. INFORMATION... 8 6. MEDLEMSSERVICE... Årsberättelse 2012 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 4 2. ORGANISATION... 4 3. ADMINISTRATION... 5 1. STYRELSEN... 5 2. VERKSAMHETSGRANSKARE... 6 3. ARBETSGRUPPER... 6 4. FÖRBUNDSMÖTEN... 6 5. REPRESENTATION...

Läs mer

30 år Seniordans i Finland

30 år Seniordans i Finland Margareta Grigorkoff 30 år Seniordans i Finland 1979 2009 Finlands Seniordansförbund r.f. 2 3 Margareta Grigorkoff 30 år Seniordans i Finland 1979-2009 Finlands Seniordansförbund r.f. 4 Författare: Margareta

Läs mer

A rsrapporter. Verksamhetsberättelser bokslut och revisionsberättelser ekonomitabeller adresser samfundsordning stadgar

A rsrapporter. Verksamhetsberättelser bokslut och revisionsberättelser ekonomitabeller adresser samfundsordning stadgar A rsrapporter MKF Missionskyrkan i Finland FMF Fria Missionsförbundet rf FMU Föreningen Missionskyrkans Ungdom och deras samarbetsorganisationer 2013 Utgiven av Missionskyrkan i Finland Elevkåren i högstadiet

Läs mer

Föreningen Brage i Helsingfors r.f.

Föreningen Brage i Helsingfors r.f. Föreningen Brage i Helsingfors r.f. 1 Verksamhetsberättelsen 2008 ALLMÄNT År 2008 prövades för första gången tanken med att ge året ett tema, som skulle synas i hela verksamheten på olika sätt. Året hade

Läs mer

1. INLEDNING... 4 2. ORGANISATION... 5 3. ADMINISTRATION... 5 4. UTBILDNING OCH STUDIEVERKSAMHET... 8 5. INFORMATION... 9 6. MEDLEMSSERVICE...

1. INLEDNING... 4 2. ORGANISATION... 5 3. ADMINISTRATION... 5 4. UTBILDNING OCH STUDIEVERKSAMHET... 8 5. INFORMATION... 9 6. MEDLEMSSERVICE... Årsberättelse 2014 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 4 2. ORGANISATION... 5 3. ADMINISTRATION... 5 1. STYRELSEN... 5 2. REVISOR OCH VERKSAMHETSGRANSKARE... 6 3. ARBETSGRUPPER... 6 4. FÖRBUNDSMÖTEN...

Läs mer

Årsbok 2011 FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND FSU R.F. Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU ÅRSBOK 2011 3

Årsbok 2011 FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND FSU R.F. Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU ÅRSBOK 2011 3 Årsbok 2011 FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND FSU R.F. Finlands Svenska Ungdomsförbund. FSU ÅRSBOK 2011 3 Innehåll Förord...5 Finlands Svenska Ungdomsförbund...6 Svenska Österbottens Ungdomsförbund...12

Läs mer

Förbundsordföranden har ordet

Förbundsordföranden har ordet Årsrapport 2011 Innehåll Förbundsordföranden har ordet 4 Förbundsdirektören har ordet 5 År 2011 i korthet 7 Rådgivnings- och kursverksamheten 8 Hushåll och näring 8 Operation skolmat 10 Miljöhänsyn i

Läs mer

Förbundsordföranden har ordet

Förbundsordföranden har ordet Årsrapport 2012 Förbundsordföranden har ordet Vi har lämnat 2012 bakom oss, och trots att det är full fart framåt är det också dags att sammanfatta året som gick. Det var mitt andra år som förbundsordförande.

Läs mer

Sydkustens landskapsförbund är en intresseorganisation för de tvåspråkiga kommunerna i södra Finland. Sakkunnigorganisation.

Sydkustens landskapsförbund är en intresseorganisation för de tvåspråkiga kommunerna i södra Finland. Sakkunnigorganisation. Års rapport 2013 1 Sydkustens landskapsförbund är en intresseorganisation för de tvåspråkiga kommunerna i södra Finland. Medlemskommuner: Borgå stad Esbo stad Grankulla stad Hangö stad Helsingfors stad

Läs mer

!!! !!!!! Stockholms Forum F Ö R E N I N G E N

!!! !!!!! Stockholms Forum F Ö R E N I N G E N F Ö R E N I N G E N Stockholms Forum Förvaltningsberättelse för år 2013 Stiftad 1866 FÖRENINGEN STOCKHOLMS FORUM Nybrogatan 18, Stockholm Tel.nr 661 02 88 Plusgiro nr 1976-0. DIREKTION CERVIN TOMMY ORDFÖRANDE

Läs mer

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2010. Riksföreningen Sverigekontakt

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2010. Riksföreningen Sverigekontakt Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2010 Riksföreningen Sverigekontakt Årsmöte 2010 i Göteborg Riksföreningen Sverigekontakt hälsar sina medlemmar välkomna till årsmöte i

Läs mer

UNGDOMS FÖRENING FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND 2/2009. tema: teater. Teater.fi lanseras inom kort!! UF 2/2009

UNGDOMS FÖRENING FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND 2/2009. tema: teater. Teater.fi lanseras inom kort!! UF 2/2009 tema: teater UNGDOMS FÖRENING 2/2009 FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND Barnteaterfestivalen ATLANTIS på Åland 8-11.6...7 Vaude! En vitaminkick, en upplevelse, en succé!...9 Empati Göran Sjöholm...4 Teater.fi

Läs mer

Svenska hörselförbundet rf Verksamhetsberättelse 2011. Innehåll

Svenska hörselförbundet rf Verksamhetsberättelse 2011. Innehåll Svenska hörselförbundet rf Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll 1. Allmänt 1 2. Information 2 3. Kursverksamhet 5 4. Internationell verksamhet 6 5. Medlemsföreningarnas verksamhet 7 6. Frivilligverksamhet

Läs mer

Seniorer. Åbo 2014. och Gröngölingar. Nationella biblioteksdagen 17.9 FSBF:s årskonferens 18.9

Seniorer. Åbo 2014. och Gröngölingar. Nationella biblioteksdagen 17.9 FSBF:s årskonferens 18.9 Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 2/2014 Seniorer och Gröngölingar Åbo 2014 Nationella biblioteksdagen 17.9 FSBF:s årskonferens 18.9 Bästa Bibban-läsare I år är chefredaktörskapet

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen

Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2009 Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen Innehåll 3. Ledaren 4. Notiser 7. Korsholms nya bokbuss 8. Biblioteksverksamhet utan gränser

Läs mer

Lions Club Ekenäs. 50 år

Lions Club Ekenäs. 50 år Lions Club Ekenäs 50 år Lions Club Ekenäs Tryckplats: Ekenäs Tryckeri 2008 Presidentens förord Lions Club Ekenäs firar 50-årsjubileum i oktober 2008. Björn Björkvall, lektor i religion och filosofi vid

Läs mer

Helsingforsregionens hörselförening rf

Helsingforsregionens hörselförening rf Helsingforsregionens hörselförening rf Luthergatan 14 A 1 00100 Helsingfors www.hehf.fi kontakta@hehf.fi VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 Trots att föreningens verksamhet under största delen av året var

Läs mer

Historik och matrikel

Historik och matrikel Borgå Navigationsklubb rf:s jubileumspublikation 1958 2008 Historik och matrikel 1 Denna publikation har sammanställts med hjälp av följande medlemmar samt övriga personer: Redaktion: Rabbe Lutz Marina

Läs mer

Nya brandbilar i Korsnäs

Nya brandbilar i Korsnäs Nr 3 / 2011 20.5.2011 Nya brandbilar i Korsnäs Korsnäs enheten har beriktas med två splitternya brandbilar i vår. I sommar kommer Korsnäs att invaderas av unga brandkårister som håller läger i Molpe och

Läs mer

BLADET ORGAN FÖR GAMMELSTADENS UNGDOMSFÖRENING R.F. ! ÅRGÅNG 2013. Bild!ån Islossningskonserten 2012

BLADET ORGAN FÖR GAMMELSTADENS UNGDOMSFÖRENING R.F. ! ÅRGÅNG 2013. Bild!ån Islossningskonserten 2012 ! ÅRGÅNG 2013 BLADET ORGAN FÖR GAMMELSTADENS UNGDOMSFÖRENING R.F. Bild!ån Islossningskonserten 2012 Ansvarig redaktör:!!!! Emelie Möllerström Redaktion:!!!!! Föreningens styrelse Utgivare:!!!!! Gammelstadens

Läs mer

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING 1/2005 APRIL 1/2005 APRIL 3 Ordföranden har ordet 4 Notiser 6 Vasaflickan kom till Karis 7 Nya styrelsemedlemmar 8 Förslag till verksamhetsberättelse

Läs mer

AKTIA VISA PLATINUM EXKLUSIVT OCH BEKVÄMT

AKTIA VISA PLATINUM EXKLUSIVT OCH BEKVÄMT AKTIA VISA PLATINUM EXKLUSIVT OCH BEKVÄMT Aktia Visa Platinum är ett kort för dig som uppskattar hög kvalitet och marknadens högsta servicenivå. Förutom kortets vanliga egenskaper får du: Priority Pass

Läs mer

30 ÅRS HISTORIK FÖR ESBOVIKENS PENSIONÄRSKLUBB

30 ÅRS HISTORIK FÖR ESBOVIKENS PENSIONÄRSKLUBB 1 30 ÅRS HISTORIK FÖR ESBOVIKENS PENSIONÄRSKLUBB Detta är en 30-års historik, men den omfattar endast 5 år räknat från 25-års jubiléet år 2001 fram till klubbens 30-årsdag år 2006. Du har nu i din hand

Läs mer

Synskadade. Finlands. Nr 2 mars 2010. Årets braillör: Börje Kukkonen. I punkternas värld. I vulkanernas skugga

Synskadade. Finlands. Nr 2 mars 2010. Årets braillör: Börje Kukkonen. I punkternas värld. I vulkanernas skugga Nr 2 mars 2010 Finlands 4 Synskadade I punkternas värld 8 Årets braillör: Börje Kukkonen 10 I vulkanernas skugga Innehåll Nr 2/10 3 4 7 8 10 14 16 20 23 24 Ledaren: Vem styr tekniken? I punkternas värld

Läs mer

FOTO: HANINGE KOMMUN. Carina Lundberg Markow är hellre bråkig än tråkig sid 4

FOTO: HANINGE KOMMUN. Carina Lundberg Markow är hellre bråkig än tråkig sid 4 Förbundsårsmöte på Årsta slott! FOTO: HANINGE KOMMUN På Årsta Slott bodde författaren, feministen och visionären Fredrika Bremer. Slottet har anor från medeltiden, då Årsta var centrum för Tyska orden.

Läs mer

SVENSK BYGDEN. Nummer 2/2012 Pris 2 e. medlemstidning för svenska folkskolans vänner

SVENSK BYGDEN. Nummer 2/2012 Pris 2 e. medlemstidning för svenska folkskolans vänner SVENSK BYGDEN medlemstidning för svenska folkskolans vänner Nummer 2/2012 Pris 2 e SFV fick ny logo Nytänkande i biblioteksvärlden Virginia Woolf och tiden Svenska nu får positivt bemötande Gotlands kopplingar

Läs mer