Arbetets Vänner, Huvudföreningen r.f.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetets Vänner, Huvudföreningen r.f."

Transkript

1 Arbetets Vänner, Huvudföreningen r.f. Årsberättelse

2 Föreningen Arbetets Vänner, Huvudföreningen r.f. Arbetets Vänner, Huvudföreningen grundades år 1891 och är ett samfund som understöder finlandssvenska strävanden. Grundarna av föreningen ville framför allt överbygga skiljemurarna mellan olika samhällsklasser bland den svenskspråkiga befolkningen i dåtidens Helsingfors. Under de första årtiondena arbetade man även aktivt för att förbättra arbetarklassens förhållanden. Detta gjordes bland annat genom att ordna sammankomster med program och folkbildande föredrag. Därtill öppnade man läsesalar och bibliotek samt engagerade sig i olika frågor beträffande arbetstider, löner, bostäder m.m. Till en början deltog föreningen i det politiska livet, men politiken avskrevs på 30-talet och föreningen är i dag helt politiskt obunden. Genom att samhället med tiden tagit över en stor del av de sociala frågor man engagerat sig i inom AV förändrades verksamheten. Föreningen är idag inriktad på att bevara och sprida samt i möjligaste mån förkovra den finlandssvenska kulturen samt att bjuda sina medlemmar möjlighet till en meningsfull fritid. Huvudföreningens verksamhet försiggår i dag främst i föreningsgården på Annegatan 26 i Helsingfors. Föreningen ger sina medlemmar möjlighet att delta i evenemang avsedda för alla. Genom sina kretsar ges medlemmarna möjlighet att ägna sig åt olika särintressen. Inom föreningen verkade år 2013 fjorton kretsar: Sångkören, Sykretsen, AV-teatern, Folkdanslaget, Sällskapskretsen, Bridgeklubben, Ungdomskretsen, Walentinakören, Seniordansklubben, Squaredanslaget, Bokklubben, Musikklubben, Sandelssällskapet och Konstklubben AV. Dessutom återupptogs tysk konversation i form av en studiecirkel under ledning av Claire Scheunemann i verksamheten och två kurser i Babytecken hölls som ett pilotprojekt för eventuell kommande verksamhet under året. Till föreningens gemensamma program för medlemmarna hör månadsmöten med program och föredrag, en föreningsresa, en promenadorientering m.m. Föreningen värnar om de finlandssvenska traditionerna bl.a. genom att inbjuda även allmänheten till en fest på Svenska Dagen. Traditionell är även den årliga barnfesten på trettondagen som arrangerats i föreningens regi sedan Bland de förmåner, som kommer medlemmarna till godo hör medlemsbladet AV-iten, som medlemmarna får kostnadsfritt. Ett välförsett bibliotek står likaså kostnadsfritt till medlemmarnas förfogande. Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen r.s. stöder finlandssvenskt kulturarbete i olika former genom att ur sin fond Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond bevilja stipendier för privatpersoner och understöd till organisationer. 2

3 Förord År 2013 var ett händelserikt år inom föreningen. I början av året trädde det nya Kretsreglementet i kraft och fjolåret var alltså något av en inkörningsperiod. I samband med att stadgarna under perioden ses över och revideras kan det finnas skäl att även finslipa kretsreglementet. Jag vill varmt tacka alla aktiva föreningsmedlemmar och funktionärer inom föreningen. Utan en stor frivillig insats av många aktiva medlemmar, skulle kretsarnas och föreningens verksamhet inte kunna upprätthållas. Tack! Helsingfors, Sebastian Gripenberg ordförande Verksamhetsåret 2013 Föreningens ledning och funktionärer Arbetets Vänner, Huvudföreningens verksamhet leds av föreningens styrelse, verksamhetsledare, ekonom och disponent samt kretsarnas ledare och funktionärer. En sammanställning över föreningens organisation år 2013 ingår på sida 11 i årsberättelsen. Möten och sammanträden Föreningens årsmöte hölls den 1 mars. Vid de stadgeenliga förhandlingarna fastställdes bokslutet och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Mötet återvalde Tuula Mervasto, Harald Udd och Maj-Britt Jensen som medlemmar i styrelsen. Nina Henriksson invaldes som ny medlem i styrelsen efter Stefan Ekholm som undanbett sig återval. De Äldres Råds medlemmar Kurt Andersson, Marita Helsingius, Anja Löfman, Helge Löfman, Inger Sandström och Åke Sjölund återvaldes. Även Inventeringsnämndens medlemmar Kurt Andersson, Harald Udd och Rabbe Saxén återvaldes. Till revisorer för år 2013 återvaldes Guy Willman CGR och Petter Lindeman CGR från revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers och till revisorssuppleanter valdes Maria Grönroos CGR och Johan Weckman CGR. Månadsmötena är föreningens högsta beslutande organ. Under året har föreningen sammankommit till 8 månadsmöten under den ordinarie verksamhetsperioden. Förutom förhandlingar har programmen vid månadsmötena bestått av frågesporten om dr. Bunduls pris, ett föredrag av Gunnel Biskop från Folkdanslaget om det nordiska samarbetet, ett uppträdande av tenoren och pianisten Sergeij Andrejev med opera-arior och romanser till eget ackompanjemang, Walentinakörens program kring sin körresa till Warszawa, en förevisning av föreningsfilmen som överförts till digitalt format, ett föredrag av Anne Ingman om konstnären Helene Schjerfbeck samt Walentinakörens Luciaprogram i samband med december månadsmöte där även Seniordansarna uppträdde. 3

4 I samband med månadsmötet i oktober avtäcktes föreningens tidigare ordförande och nuvarande hedersmedlem Rune Öhmans porträtt målat av konstnären Viktor Markelov. Vid den högtidliga tillställningen uppträdde Lauri Palin med pianosolo, föreningens ordförande Sebastian Gripenberg höll ett festtal och Walentinakören uppträdde med en sång för festföremålet. Rune Öhman framförde även sitt varma tack till föreningen och alla dess medlemmar vid tillställningen. Föreningens styrelse har under året sammankommit till 14 styrelsemöten. Arbets- och ekonomiutskottet har sammanträtt fem gånger, Redaktionsrådet har samlats till möte en gång och De Äldres Råd har sammanträtt två gånger. Kulturfondens delegation har under året sammanträtt två gånger. År 2013 har kretsarnas ordförande kallats till ett ekonomiseminarium tillsammans med föreningens styrelse. Fester och samkväm Barnfest På trettondagen den 6 januari ordnades föreningens traditionella barnfest. Festen inleddes med Finlands Lucia Julia Hanhikoski med tärnor. Därefter följde den korta pjäsen Förträffliga Herr Glad med Mikael Strömberg från teater Taimine. Efter föreställningen var det dags för en paus med mete och förfriskningar och efter pausen dansades ringlekar med Folkdanslaget. Julgubbens besök avslutade festen där 60 vuxna och 67 barn förutom festbestyrelsen som stod för arrangemanget deltog. Årsfest Föreningens årsfest firades söndagen den 11 mars i närvaro av en talrik publik. Festen inleddes med Modersmålets sång och därefter hälsade föreningens ordförande Sebastian Gripenberg välkommen. Festtalet hölls av sociologen och kolumnisten Thomas Rosenberg under rubriken Det lyckliga folket. Efter festtalet tillkännagav Understödsstiftelsens ordförande Rune Öhman Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfonds stipendier för år En förteckning över stipendiaterna ingår på sida 7. I programmet ingick även uppträdanden av Seniordansarna, Musikklubben, Folkdansarna och Walentinakören under ledning av Lauri Palin. Kvällen avslutades med en ost- och vinkväll för inbjudna gäster uppe i Kretsarnas sal. Kretsstyrelsesamkväm Kretsarnas styrelser inbjöds till samkväm lördagen den 14 oktober. Under samkvämet diskuterades främst det nya kretsreglementet som var under arbete. Drygt 30 personer deltog i samkvämet. Open House på AV Höstens verksamhet inleddes torsdagen den 10 september 2013 med öppet hus där alla kretsar hade tillfälle att informera om sin verksamhet i olika utrymmen i föreningshuset. I programmet ingick även ett gemensamt program i Festsalen där föreningens ordförande Sebastian Gripenberg kort berättade om föreningen varefter Folkdanslaget, Musikklubben och Squaredansarna uppträdde. Ingegerd Blomander drog en sittdans till Musikklubbens ackompanjemang och AV-teatern informerade om sin kommande pjäs. Därefter fortsatte programmet runtom i huset med presentation av de olika kretsarnas verksamhet. Äldre Aveiters afton Den 5 oktober hölls en fest för de av föreningens medlemmar som hört till föreningen i minst 25 år. I programmet ingick uppträdande av kvartetten Just4Fun. Kvällens tal hölls av föreningens tidigare ordförande och hedersmedlem Rune Öhman, som bland annat berättade om föreningsfilmen En Fackla tändes, inspelad 1973 samt 4

5 om olika händelser och personer från de drygt 50 år han varit medlem. Walentinakören uppträdde och kvällen avslutades med dans till Bernt Pihlströms orkester. Under kvällen bjöds deltagarna på en middag där Sandelssällskapet stod för menyn och arrangemangen. Alla deltagare i festen fick en kopia av föreningsfilmen som gåva. Svenska dagen Svenska Dagen firades med en fulltalig publik onsdagen den 6 november. Årets festtalare var läkaren och programledaren Juhani Seppänen med rubriken Vad betyder Svenska dagen för en finskspråkig finländare. I det övriga programmet uppträdde föreningens Squaredanskrets med rounddans, Musikklubben spelade folkmusik, Seniordanskretsen uppträdde och Walentinakören sjöng under ledning av Lauri Palin. AV-föreningarnas styrelsers höstsammankomst Föreningen inbjöd sina syskonföreningar till traditionell höstsammankomst lördagen den 23 november. I sammankomsten som inleddes med en gemensam diskussion i Festsalen deltog ca 40 personer. Per-Erik Lönnfors gav en uppskattad ekonomisk-politisk översikt och sånggruppen Helsingers från Vanda uppträdde. Sammankomsten avslutades med en gemensam sits uppe i Kretsarnas Sal under vilken Helsingers fortsatte underhålla. Tävlingar Frågesporten kretsarna emellan om dr. Bunduls pris, arrangerades 2013 av föregående års vinnaren Bokklubben. Tävlingen var mycket jämn och avgjordes först efter en andra tilläggsfråga. Sandelssällskapet, representerat av Susanna Lundell och Rune Öhman tog hem sin första seger genom tider i frågesporten. Andra plats delades av Folkdanslaget och Seniordansklubben på 10 poäng, och Bridgeklubben, Ungdomskretsen, Squaredanslaget och Sångkören delade på tredje placeringen med 9 poäng var. Minigolfturnering Ungdomskretsens traditionella minigolfturnering kretsarna emellan avgjordes för 34: e gången lördagen den 18 maj på Edesvikens bana. Tyvärr måste tävlingen arrangeras en vecka senare än normalt, vilket ledde till att endast fyra av föreningens kretsar deltog. Lagtävlingen vanns av Squaredanslaget representerat av Ingegerd Blomander och Rauno Iiskola. Bridgeklubben och Ungdomskretsen delade på andra plats. Seniordanslaget placerade sig fyra. Bästa individuella resultat hade Rauno Iiskola från Squaredanslaget med 55 slag. Promenadorientering Årets promenadorientering avgicks i trakterna kring Lappvikens sjukhus och Sandudds begravningsplats med Café Regatta, där kaffe och semla samt facit på frågorna väntade, som slutstation. Nio lag deltog och Bokklubben förde hem segern i själva frågesporten med en halv poängs marginal till tvåan Musikklubben. Intressetävlingen vanns av Musikklubben medan Folkdanslaget placerade sig på andra plats. Föreningens bibliotek Föreningens bibliotek omfattar ett stort utbud av svenskspråkig litteratur. Biblioteket har under verksamhetsåret varit öppet under 57 kvällar. Antalet boklån har uppgått till 671st. i medeltal 12 böcker per kväll. Under året har antalet böcker utökats med 54 st. Som bibliotekarie fungerar Monica Grönholm. Information om föreningen Information om föreningens verksamhet delges medlemmarna på månadsmötena och via medlemstidningen AV-iten, som år 2013 utkom sex gånger. Föreningens hemsidor på Kulturhuset uppdateras kontinuerligt och föreningen har även en sida på Facebook. Vid behov informeras även genom cirkulär till kretsarna. Representation och samarbete Föreningen är medlem i Arbetets Vänners Centralförbund, Nylands Svenska Ungdomsförbund (NSU), Svenska Folkskolans Vänner, Föreningen Finlandssvenska Uppslagsverk, Finlandssvenska Vitterhetskommissionen, Hel- 5

6 singfors Svenska Bostadsstiftelse, Helsingfors Fastighetsförening samt Förbundet Minnesvårdarna. Ett flertal av föreningens kretsar verkar i samarbete med Svenska studiecentralen. Kontakter inom AV-rörelsen Föreningens representanter i styrelsen för Arbetets Vänners Centralförbund var Rune Öhman som ordförande, Benita Udd som sekreterare och Dick Lundell som ekonom, samt Sebastian Gripenberg, Monika Weckström, Inger Sandström och Yrsa Lindqvist. Marita Helsingius är verksamhetsgranskare i förbundet. Anita Andersson är hedersmedlem i förbundet. Vid Centralförbundets den 20 april i Ekenäs representerades föreningen av Monica Grönholm och Rabbe Saxén. Föreningens medlemmar Anita Andersson och Rune Öhman är föreningens hedersmedlemmar. Under året har 27 nya medlemmar inskrivits i föreningen. Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 1009 medlemmar varav 606 ständiga medlemmar, 403 årsmedlemmar. Föreningens kamratskapspris för år 2012 utlottades bland kretsarnas kandidater i samband med årsmötet den : Teaterkretsen Benita Udd, Sykretsen Thea Grönberg, Ungdomskretsen Stefan Ekholm, Folkdanslaget Kristina Weimer, Bridgeklubben Virpi Schauman, Squaredanskretsen Leif Lindell, Sandelssällskapet Susanna Lundell, Bokklubben Helena Lassila, Seniordansklubben Marianne Ittonen, Walentinakören Mardy Lindqvist, Musikklubben Anders Backman, Sällskapskretsen Helga Ehrnstén, Konstklubben AV Carl-Johan Fagerström. Kamratskapspriset, som utgörs av ett presentkort till Akademiska bokhandeln på 50 euro, tillföll vid lottningen Bridgeklubbens kandidat Virpi Schaumann. In Memoriam Under året har följande 19 av föreningens medlemmar avlidit: Kurt Håkan Ahlfors, Britta Eriksson, Tom Holmlund, Carl-Gunnar Holmström, Marita Holmström, Kaj Kajander, Meri-Ann Lewis, Erik Liljeström, Marianne Lundgren, Berit Nieminen, Martina Nyman, Gunvor Nyström, Hilda Ramm-Schmidt, Inge-Gerd Sjöholm, Hervor Udd, Gösta Wahlsten, Barbro Warius, Mona Wendelin och Iris Westersund. Vi hedrar de bortgångnas minne. Uppvaktningar och donationer Under året har 98 medlemmar uppvaktats på sina bemärkelsedagar med föreningens hyllningsadress. Föreningen har gjort sin traditionella donation till Luciainsamlingen. Fastigheten Under verksamhetsåret slutfördes saneringen av ekonomens kansli. En nödutgång installerades i kretsarnas sal på våning V. Fönstren på fasadsidan av föreningens byggnad målades och kittades. Oskar Thesslund har fungerat som föreningens vaktmästare och även handhaft städningen. De yttre servicearbetena har skötts av ett externt servicebolag. 6

7 KULTURFONDENS STIPENDIER 2013 Arbetets Vänner i Ekenäs r.f. Allsång i Raseborg, 1500 Arbetets Vänner i Ekenäs r.f. Arbetets Vänners Centralförbunds årsmöte 2013, 2500 Arbetets Vänner i Lovisa r.f. Konsert med anledning av att det gått 100 år sedan George Malmsten föddes, 500 Arbetets Vänner i Vasa r.f. För barn- och ungdomskörens medverkan i skolmusikevenemanget i Esbo , 1500 Arbetsgrupp Ramstedt & Ramstedt Projektet Magikerns återkomst, 2000 Arbetsgrupp Teater Povre/Agneta Lindroos Uppsättning av Libertinen en professionell maskteaterföreställning om de sju dödssynderna, 2000 Arbetsgruppen för litterära resor Studieresa till Göteborgs bokmässa, 1350 Arbetsgruppen för Mariehamns litteraturdagar Mariehamns litteraturdagar 2013 med seminariet Läslust! 1000 Arbetsgruppen för svensk seniorkultur i Åbo Kulturkonfekten 2013 Öppna sinnen, Kulturpaket för boende på fyra servicehem i Åbo, 1000 Arbetsgruppen Klingenberg-Hägerstrand För turné-föreställningen En vaudeville, 2000 Arbetsgruppen Nallebjörn Pro bono branding, 1000 Barnavårdsföreningen i Finland r.f. Barnavårdsföreningen i Finland r.f. fyller 120 år, för barnfest i gamla Lönkan, 2000 Barnkören Da Capo För deltagande i Skolmusik 2013 i Esbo, 1000 Bergström Malin En Annan Resa Kurt Ehrstedt, Krigsbarn. En visuell skildring av den finska och finlandssvenska identitetens rötter styrka, tålamod och framgång, 500 Björkman Kate För den internationella Seniordansledarträffen 2013 på Varala idrottsinstut, 200 Brages pressarkiv För att arkivera tidskrifter digitalt i det nya Presstanda -systemet, 2500 De Utvecklingsstördas Väl i Mellersta Nyland r.f. Allsång på Tian och Bandklubben, 2000 Ekenässällskapet r.f. Bokkalaset i Ekenäs , 1000 Evivakören r.f. För Evivakörens verksamhet år 2013, 700 Finlands Svenska Damkörsförbund r.f. FSD 25! Finlands Svenska Damkörsförbunds 25-årsjubileumskonsert i Musikhuset i Helsingfors, 1500 Finlands Svenska Folkdansring r.f. Folkdansringens riksinstruktörs och ansvarig spelmans deltagande i den nordiska folkdansstämman GRÖNLEK 2013, som ordnas för första gången på Grönland sommaren 2013, 1000 Finlands svenska rollspelsförening Eloria r.f. Mörka stigars ände ett medeltida levande rollspel, 800 Flyktingvännerna r.f. Kulturell verksamhet bland asylsökande och flyktingar i Oravais, 1000 Folkets Bildningsförbund r.f. Folkets bildningsförbunds filosofikafé 2013, 1000 Franck Mia Mellanrum en antologi av medverkande i kreativt skrivande vid Helsingfors och Åbo Arbis , 1300 Föreningen Hem och Skola vid Östersundom skola r.f. Klubbverksamhet (drama och/eller dans, fysisk fostran) för elever i Östersundom skola, 1000 Föreningen Luckan r.f. Föreningen Luckans kulturutbud 2013, 2500 Föräldraföreningen för Gruppen Maria för en kulturell upplevelse för barnen i daghemmet, 300 Föräldraföreningen vid Bertha Maria-hemmet Teaterupplevelse för barnen vid Bertha Maria-hemmet och förskolorna Minerva och Toppan, 800 Föräldraföreningen vid Daghemmet Arbetets Vänner r.f. Anskaffning av barnlitteratur till daghemmet Arbetets Vänner, 600 Föräldraföreningen vid daghemmet Sesam För teaterbesök för daghems- och förskolebarnen vid Sesam, 800 Föräldraföreningen vid Finno skola För teaterbesök utanför skolan eller att köpa en turnerande pjäs till skolan under 2013, 800 Hamro-Belfrage Nina Seniorers kulturverksamhet, uppsökande sång- och musikverksamhet i seniorhem och pensionärsverksamhet, 1000 Helsinge Lantmannagille r.f. Museiutställningar, permanenta och årliga byautställningar, 1000 Helsingfors Svenska Krigsveteraner r.f. Föreningens verksamhet krigsveteranerna till fromma, 2000 Helsingfors Svenska Scouter Äventyrs-scoutläger, 800 7

8 Hugo och Maria Winbergs stiftelse/tunabergs servicehus, Tunaro vårdhem Kulturarbete: Musikunderhållning av sångare Simo Bäckman, 1000 Häggman Alexandra Dramahandbok, 800 Iiskola Inger och Rauno För deltagande i möjligheternas vecka på Åland, Finström augusti 2013, 400 Karis Flickorna r.f. Utbildning av ledare och tillgång till ordentligt utbildningsmaterial, 1000 Karlsson Marita Vägröjarna, ett bokprojekt om ett starkt alternativt grupparbete i Västnyland , 1000 Kullberg Marika För deltagande i körfestival i Lido de Jesalo i Italien, 350 Kyrkslätts hembygdsförening r.f. För utgivning av bok om Lappböle by, 1500 Lagstads Skolas Föräldraförening för befrämjande av kulturell verksamhet i Lagstads Skola, 800 Levälahti Per-Richard Fullskalig barnskiva, 850 Lindström Patricia Bjurböle 16:e sommarmusikkurs 2013, 1200 Luhtasela-El Showk Hannele Det stora i det lilla en fotoutställning, 720 Lundqvist Hans Ove För fortbildning i yrkesrollen som animatör och regissör för animation, studier 2013, 300 Löfgren Birgitta För deltagande i Nordisk kor och kulturfestival, Nordklang 15, 200 Medicinarklubben Thorax r.f. Medicinarklubben Thorax r.f. :s spex Guldrushen, 1500 Mårtendals skola Teaterföreställning till Mårtendals skola, våren 2013, 700 Nordman Mia För att skriva för barn och unga, 280 Nordsjö Rastis föräldraförening r.f. För deltagande i Skolmusik 2013 i Esbo, 514 Olá Hanna Utställning på Galleri Theodor, Lovisa, 600 Pensionärsklubben Milstolpen r.f. Pensionärsklubben Milstolpens 50-års jubileumsfest , 500 Porkala Parentesen r.f. Teaterprojektet Rajat/Gränser på temat Porkala/Karelen att uppföras på vår friluftsscen i Sjundeå juli 2013, 2000 Portman Kristina För deltagande i Nordisk Kor- og Kulturfestival (Nordklang 15) i Hamar, Norge, 200 Rampfeber r.f. Sommarteater 2013, på Midgård ungdomslokal, pjäsen Hurra en pojke, 1000 Sagalunds museistiftelse Studieresa till Estland, 1000 Schroeder Kira Facklitterär bok om Finlands första kvinnliga företagsledare Bertha-Maria Paulig, 700 Sibbo Sångarbröder r.f. Föreningens 75-årsjubileum, 700 Sibbo vokalensemble För att fira våra 10 första år med ett festligt och ambitiöst konsertprogram 2013, 700 Studentteatern i Åbo r.f. Fröken Julie ett naturalistiskt sorgspel, 500 Sundgren Christian Ada Thilén träd fram, 1500 Svenska hörselförbundet r.f. Insikt Kunskap Handling. Svenska hörselförbundets kongress 2013, 2000 Svenska hörselskadade i Åboland r.f. För medlemmars möjlighet att delta i förbundskongressen, 1000 Teaterförening Mestola r.f. Teaterföreställningen La Strada på våren 2013, 2000 Teaterföreningen Josefina r.f. För att producera den musikaliska föreställningen Kl 01.00, 1000 Teir Kristian Deltagande i Nordiska Akvarell Sällskapets årsmöte i Loten i Norge, 200 Toyoda Karin Fotouställning på Galleriet G18, Helsingfors Våra Svenska Skolor, Vi är Värdefulla , 1000 Understödsföreningen för Oravais skolmusikkår r.f. För undervisning för barn i orkesterspel och låtskrivning samt projekt som kompletterar undervisningen, 900 Wasa Teater Österbottens regionteater Produktion av finlandssvensk ungdomsmusikal med unga talanger och kända artister, 2000 Wolfram Maria Konstutställning på Galleri Katariina i Helsingfors, som kommer att behandla frågeställningar i anknytning till identitet och kommunikation, 800 Vuori Sanna Sofia Turné till dagisar med pjäsen vems kompis? För 1-3-åringar, 1000 Västnyländska Kammarkören r.f. För Västnyländska Kammarkörens 40-års jubileums år, 1000 Ålands mångkulturella förening r.f. Välkommen hem ett bok- och fotoprojekt om inflyttning, 1000 Österberg Börje Alfons Kiloboken (tryckkostnader), 2000 Totalt 77 stipendier till en summa på

9 UNDERSTÖDSSTIFTELSEN FÖR ARBETETS VÄNNER HUVUDFÖRENINGEN r.s. Understödsstiftelsen beviljade sammanlagt ,40 euro år 2013 i understöd. Från beviljade understöd har 2 200,00 euro återbetalats eftersom medlen inte har använts för beviljade ändamål. Understödsstiftelsen har beviljat understöd till Arbetets Vänner, Huvudföreningen r.f. :s kulturella och sociala verksamhet. Huvudföreningens lån från stiftelsen efterskänktes med ,00 euro och föreningen beviljades ett årsunderstöd på ,00 euro för sin verksamhet på basen av den inlämnade äskan. Även den övriga AV-rörelsen har beviljats understöd, såsom Arbetets Vänners Centralförbund för utgivningen av medlemsbladet Facklan samt Stiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningens Åldringshem r.s. Ur Kulturfonden för Arbetets Vänner Huvudföreningen, som tillhör och förvaltas av Understödsstiftelsen beviljades för finlandssvenskt kulturarbete i olika former inalles ,00 euro till 77 st. mottagare. Huvudföreningens styrelse utser årligen 6 delegater till Kulturfondens delegation, vilka tillsammans med Understödsstiftelsens styrelse evaluerar ansökningarna. Understödsstiftelsens styrelse besluter om stipendierna. Styrelsens medlemmar var under året: Ordförande Rune Öhman Viceordförande Dick Lundell Medlem Kate Hougberg Medlem Harriet Rydberg Medlem Maj-Britt Hedvall Stiftelsens revisorer för år 2013 var CGR Guy Willman och CGR Petter Lindeman från revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers Oy, som har utsetts av Arbetets Vänner, Huvudföreningen r.f. :s styrelse. 9

10 STIFTELSEN FÖR ARBETETS VÄNNER HUVUDFÖRENINGENS ÅLDRINGSHEM r.s. Det gångna året var Stiftelsens 42 verksamhetsår. Hemmets verksamhet har följt tidigare normer. Hemmets pensionärer hyr sina lägenheter för en skälig hyra. Varje lägenhet har tambur, litet kök och duschrum med toalett. Pensionärerna har kostnadsfri tillgång till bastu och duschutrymmen, tvättstuga, el-mangel, separata förvaringsrum, kylutrymmen samt sällskapsrum med television. Pensionärerna har haft möjlighet att vid behov disponera hemmets kök, matsal och biblioteksrum. Hemmet är avsett för pensionärer och åldringar som kan ta hand om sig själva. Läkaren med.lic. Berndt Lindström har mottagning vanligen en gång i månaden i hemmet. Direktrisen har besökt hemmet regelbundet en gång i veckan och har därutöver varit anträffbar per telefon. I hemmet har under året i medeltal bott 30 personer. Stiftelsens ekonomiska ställning framgår av bokslutet. Flera program har ordnats under året i huset, bl.a. följande större evenemang. Finlands Lucia år 2012 med tärnor besökte hemmet den 6 januari 2013 och Finlands Lucia år 2013 med tärnor den 27 december Den traditionella årsmiddagen för pensionärerna tillsammans med styrelsen ordnades den 15 maj Ett teaterbesök ordnades för hyresgästerna till Fallåker den 24 mars. Ett Husmöte med hyresgästerna och representanter från styrelsen ordnades den 10 april där det bl.a. diskuterades allmänt om husets angelägenheter och trivseln i huset. Sykretsen ordnade sin traditionella julbasar den 30 november och efteråt bjöd Tuula och Kalevi Mervasto på julglögg medan det sjöngs julsånger till ackompanjemang av Andreas Forsberg. Christer Klemetz har varit gårdskarl för åldringshemmet. Niclas Ståhlberg, från disponentbyrån Estlander & Co har varit hemmets ekonom och disponent. Styrelsen har sammanträtt till 4 ordinarie styrelsemöten. Styrelsen har bestått av: ekonomie magister Patrik Lerche, ordförande farmaceut Tuula Mervasto, direktris ekonomie magister Niclas Ståhlberg, ekonom och disponent diplomekonom Kate Hougberg, sekreterare ekonomie magister Carl-Johan Sanmark Stiftelsens revisorer har varit Guy Willman, CGR och Petter Lindeman, CGR. 10

11 FÖRENINGENS ORGANISATION 2013 Föreningens styrelse Ordförande Sebastian Gripenberg Viceordförande Monica Weckström Sekreterare utom styrelsen verksamhetsledare Niki Hamro Vicesekreterare Ingegerd Blomander Ekonom Dick Lundell Derrick Berlin Nina Henriksson Maj-Britt Jensen Yrsa Lindqvist Tuula Mervasto Benita Udd Harald Udd Ingelisa Wikholm Arbets- och ekonomiutskottet Sebastian Gripenberg Monika Weckström Dick Lundell Niki Hamro Föreningens medlemmar i delegationen för Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond Ingegerd Blomander Sebastian Gripenberg Yrsa Lindqvist Benita Udd Monika Weckström Ingelisa Wikholm Orienteringskommittén Maj-Britt Jensen (sammankallare) Derrick Berlin Ingegerd Blomander Nina Henriksson Ingelisa Wikholm Resekommittén Monika Weckström Nina Henriksson Benita Udd Föreningens representanter i Arbetets Vänner Centralförbundets styrelse Rune Öhman Sebastian Gripenberg Monika Weckström Benita Udd Yrsa Lindqvist Dick Lundell Inger Sandström Festbestyrelsen Föreningens värdinna Tuula Mervasto Föreningens värd Rabbe Saxén Styrelsens representanter Benita Udd och Ingelisa Wikholm Kretsarnas representanter Teaterkretsen Monica Grönholm, Britt-Mari Lindroos Sällskapskretsen Maj-Britt Fröberg Sykretsen Thea Grönberg Ungdomskretsen Benita Österberg, Eeva-Stina Roitto Folkdanslaget Helge Löfman, Anja Löfman Bridgeklubben Marianne Alopaeus, Christina Markelin Squaredanskretsen Rauno Iiskola, Ole Pauli Bokklubben Dorrit Hoffman, Gun Österberg, Inge-Gerd Sjöholm Seniordansklubben Elisabet Fröberg, Else Strömsten Walentinakören Birgitta Löfman Konstklubben Kristian Teir, Ylva Freudenthal Kretsarnas styrelser AV-teatern Ordförande Robin Sundberg Viceordförande/sekreterare Nina Henriksson Ekonomiansvarig Lars Bergström Ledamot Benita Udd Ledamot Barbro Eriksson Ledamot Kia Lundberg-Kankare Ledamot Niki Saarinen Ledamot Danielle Engström Bokklubben Ledare Helena Lassila Kontaktperson Inger Sandström Sekreterare Viveka Högnäs-Mellner Ekonomiansvarig Monica Grönholm Bridgeklubben Ordförande Kurt Graeffe Viceordförande Maj-Britt Jensen Sekreterare Virpi Schauman Ekonomiansvarig Riitta Backas Tävlingskommitténs ordförande Agneta Berglund Informatör Ulla Lindgren-Fagerholm Festkommitténs ordförande Kerstin Ehnholm Medlem Fred Sundwall 11

12 Folkdanslaget Ordförande Peter Oljemark Viceordförande Marianne Degerth Sekreterare Kristina Weimer Vicesekreterare Sini Lappalainen Ekonomiansvarig Cynde Sadler Klubbmästare Timo Turkki Husfar Carl-Johan Fagerström Konstklubben AV Ordförande Kristian Teir Viceordförande och ekonomiansvarig Irma Kockberg Konstnärlig ledare Inge Martonen Sekreterare Ulla-Stina Gustafsson Medlem Ylva Freudenthal Musikklubben Ordförande Lars Silén Viceordförande Carl-Johan Fagerström Sekreterare John Burmeister Ekonomiansvarig Cynde Sadler Medlem Anders Backman Medlem Leith Arar Sandelssällskapet Kommendant Dick Lundell Adjutant Richard Lundell Skrifthållare/pungslagare Stefan Ekholm Munskänk Lars Henriksson Ordonnans Peter Halén Batterikommendör Edward Lundell Seniordansklubben Ordförande Inger Iiskola Viceordförande Inge-Maj Lindgren Sekreterare Birgitta Lundell Ekonomiansvarig Birgitta Lindblom Husmor Gun Fant Vicehusmor Kristina Blomqvist Squaredanskretsen Ordförande Jan Ekberg Ekonomiansvarig Margaretha Fagerström Medlem Christian von Alfthan Sykretsen Sekreterare och ekonomiansvarig Jeanne-Marie Johansson Materialförvaltare Thea Grönberg Sällskapskretsen Ordförande Jeanne-Marie Johansson Viceordförande Kerstin Hindström Sekreterare Elin Jansson Ekonomiansvarig Stina Silenius Suppleanter Barbro Wallendahl, Maj-Britt Fröberg Ungdomskretsen Ordförande Maj-Britt Hedvall Viceordförande Benita Österberg Sekreterare Viveka Ekholm Ekonomiansvarig Stefan Ekholm Medlem Henrik Hertzberg Medlem Tage Svensson Walentinakören Ordförande Anders Häggblom Viceordförande Siv Nordström Sekreterare Ingelisa Wikholm Ekonomiansvarig Mardy Lindqvist Medlem Ulrika Krook Medlem Annika Rentola Musiknämndens ordförande Kristina Björkvall Dirigent Lauri Palin Sångkören Kontaktperson Ethel Blomander 12

13 Kretsarna I föreningen verkar fjorton kretsar. Nya verksamhetsformer och kretsar bildas i mån av möjlighet. Ansökan om att bilda krets bör skickas till styrelsen som fattar beslut i frågan. Föreningen inbjuder representanterna för kretsarna till Kretsstyrelsesamkväm för att diskutera angelägna ärenden och långsiktiga mål. Kretsarnas ordförande samlas regelbundet till Ordföranderåd. AV-teatern Redan under föreningens första år, 1891 grundades en tal- och välläsningsklubb, som också gav teaterföreställningar, både i föreningshuset och på Nylands Nation. År 1908 ändrades namnet till dramatiska klubben. En i kretsen kommande historia aldrig överträffande aktivitet inträdde 1911 då man övade in 18 teaterstycken högst antagligt var det dock enaktare det gällde vilka framfördes vid 44 föreställningar. Teaterkretsen (AV-teatern) har sitt ursprung från denna välläsningsklubb. Vi vet inte exakt när vi är grundade och det är därför vi inte firat något jubileum under åren. Kretsen är en amatörteater och anlitar professionella regissörer för sina teaterprojekt, som marknadsförs till medlemmar och allmänheten. Under senare år har kretsen förevisat även nya finlandssvenska pjäser, skrivna för teatergruppen. Teaterkretsen har använt AV-teatern i sin marknadsföring och den 1 mars 2013 godkändes namnbytet för kretsen på AV Huvudföreningens konstituerande styrelsemöte. Kretsens ordinarie verksamhet Kretsens årsmöte hölls måndagen den 27 januari. Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande arbetsfördelning: Ordförande: Robin Sundberg Viceordförande: Nina Henriksson Sekreterare: Benita Udd/Nina Henriksson fr.o.m. hösten 2013 Kassör/Ekonomiansvarig: Lars Bergström Ledamöter: Danielle Engström (konstnärligt ansvar), Barbro Eriksson, Kia Lundberg-Kankare och Niki Saarinen (tekniskt ansvar) Den interna informationen och kontakterna mellan kretsen och AVH: Robin Sundberg och Benita Udd/Nina Henriksson Ansvarspersoner för AV-teaterns hemsida : Derrick Berlin och Niki Saarinen. Styrelsen har sammankommit till möten 5 gånger under året. Pjäsen Bruden som visste för lite skriven av Robin Hawdon och regisserad av Christian Lindroos förevisades under vintern och våren 17 gånger. Datumen var: 27, 29 och 30 januari, 5, 8, 10, 13, 16, 20 och 28 februari samt 3, 6, 8, 9, 17, 20 och 22 mars. I pjäsen deltog 7 skådespelare: Danielle Engström, Christian Holmström, Stina Kankare, Kia Lundberg-Kankare, Niki Saarinen, Jonna Sundberg och Robin Sundberg. Pjäsen sågs av 979 personer. En slutfest i samband med avslutad spelperiod hölls den 22 mars för skådespelarna och funktionärerna. En teaterresa till Stockholm med Viking Line gick av stapeln den april med övernattning på Frey s hotell. Deltagarna Gunilla Ahlberg, Peter Ahlberg, Ulla Bergström, Danielle Engström, Barbro Eriksson, Nina Henriksson, Christian Holmström, Stina Kankare, Kia Lundberg- Kankare, Göran Lundsten, Niki Saarinen, Jonna Sundberg, Robin Sundberg, Benita Udd och Harald Udd såg pjäsen Främmande språk av Simon Gray på Kungliga Dramatiska Teatern (Dramaten). I samband med återfärden överräcktes diplomet för Erik Niiranens vandringspris år 2012 till Barbro Eriksson. 13

14 Städning av logerna och teaterscenen gjordes den juni. Under våren planerades och fastslogs följande pjäs, som denna gång var en nyskriven finlandssvensk kriminalpjäs Tenorens dotter baserad på Staffan Bruuns bok. För dramatiseringen stod Hanna Åkerfelt. Oskar Silén valdes till regissör. Repetitionerna inleddes i november. Efter sista repetitionen den19 december hölls en julsits med glögg och en saltig bit för skådespelarna. Verksamhet inom föreningen Barbro Eriksson och Henry Urbanowicz representerade kretsen den 13 januari i frågetävlingen kretsar emellan om dr. Bunduls pris, som arrangerades av fjolårets vinnare Bokklubben. Kretsen placerade sig på nästsista plats. Barbro Eriksson, Nina Henriksson, Benita Udd och Harald Udd deltog i Kretsstyrelsesamkvämet den 14 april. På Arbetets Vänners Centralförbundets årsmöte den 20 april i Ekenäs på Hotel Sea Front deltog Barbro Eriksson, Monica Grönholm, Benita Udd och Harald Udd. Jonna Sundberg och Nina Henriksson presenterade AV-teaterns verksamhet och dess nya projekt Tenorens dotter på Open House evenemanget den 5 september. Barbro Eriksson och Nina Henriksson deltog i städtalkon den 14 september. På Äldre Aveiters afton den 5 oktober deltog: Monica Grönholm, Göran Lundsten, Åsa Laukonlinna, Barbro Eriksson, Gunilla Ahlberg, Peter Ahlberg, Benita Udd och Harald Udd. Nina Henriksson fungerade som funktionär för Sandelssällskapet som var arrangör för kvällen. Derrick Berlin och Nina Henriksson deltog som funktionärer i promenadorienteringen den 6 oktober på Sandudd. Som AV-teaterns representanter i föreningens festbestyrelse har verkat Monica Grönholm och Britt-Mari Lindroos. Representation och uppvaktningar Anita Andersson, 80 år i februari Rampfeber Hurra en pojke 4 juni Skärgårdsteatern/Tom Rejström 30 juni Lurens sommarteater My Fair Lady I juli Bokklubbens 10-års jubileum 18 september Till Barbro Eriksson överräcktes en kondoleansbukett med anledning av hennes mors bortgång i september Övrig information Erik Niiranens vandringspris för år 2012 tilldelades Barbro Eriksson. Benita Udd var AV-teaterns kandidat för Föreningens kamratskapspris år AV-teaterns medlemsantal uppgick den 31 december 2013 till 29 medlemmar. 14

15 Bokklubben Kretsen grundades år 2003 för att samla människor som är intresserade av att läsa och diskutera skönlitteratur. Vi läser nordisk litteratur, mest romaner men också memoarer, biografier o.d. Bokklubbens ledare är Helena Lassila och kontaktperson Inger Sandström. År 2013 var Bokklubbens jubileumsår! Det hade hunnit gå jämna tio år sedan Bokklubben en krets inom AV Huvudföreningen grundades på initiativ av Mary Kekola. Bokklubben samlades till sin första egentliga bokdiskussion i september Bokklubben, som läser nordisk skönlitteratur, har ända sedan starten letts av fil.lic. Helena Lassila. Verksamhet inom AV Huvudföreningen Bokklubben stod för frågorna vid årets dr Bunduls frågesport vid föreningens månadsmöte Det var första gången som Bokklubben arrangerade tävlingen det var en utmaning och ovanan kunde skönjas... Våra frågor var lagom svåra och omväxlande, men ett litet, ack så avgörande, slagfel orsakade en del gnissel bland deltagarna. Det ber vi om ursäkt för nästa gång klarar vi det ännu bättre! Medlemmar ur Bokklubben har deltagit i månadsmöten, årsmötet och årsfesten. Bokklubbens lag, som bestod av Moni Grönholm, Helena Lassila, Birgit Reijonen och Gun Österberg, hemförde segern i årets promenadorientering, lagtävlingen. Bokklubben deltog vid Öppet hus på AV den 5 september med ett bokbord. Vid bokbordet bjöds på presentation av verksamheten, bokbyte, frågesport med bokfrågor (mycket populärt man fick förstås böcker i pris) och trevligt mingel. Konstklubben hade konstutställning och info i samma utrymme. Uppslutningen var god. Verksamhet inom Bokklubben Bokklubben har också under detta år haft ett stort antal medlemmar. Minst ett tjugotal deltagare dyker upp varje gång, vilket har varit en utmaning för vår diskussionsledare. Via en enkät har hon undersökt hur medlemmarna tycker att bokträffarna skulle fungera bäst. Bokklubben har i år samlats i klubblokalen i tredje våningen, som vanligt den andra onsdagen i månaden. Bokklubbens årsmöte hölls den 9 januari Moni Grönholm fungerade som mötessekreterare. Enligt det nya reglementet skulle kretsen välja en styrelse. Till ordförande valdes Inger Sandström, som fungerat som kontaktperson under alla år. Till ekonomiansvarig utsågs Moni Grönholm, till verksamhets- och inventariegranskare Gun Österberg och Inge-Gerd Sjöholm, till sekreterare Viveka Högnäs-Mellner. Helena Lassila omvaldes enhälligt som ledare för Bokklubben. Vid januarimötet avhandlades också årets första bok, Johan Bargums Seglats i september (Finland). Under vårterminen lästes dessutom följande böcker: Vinteräpplen av Josefine Sundström (Sverige men anknyter till södra Österbotten), Det dyrbara av Linn Ullmann (Norge), Förlåtelsen av Hanne-Vibeke Holst (Danmark) och Gräset är mörkare på andra sidan av Kaj Korkea-aho (Finland). Vid vårens sista träff i maj avhandlades både hur bokklubben skulle medverka vid AV: s säsongöppning i början av september och hur höstens viktigaste händelse, tioårsjubileet, skulle begås. Dessutom valdes böckerna för höstens träffar: Minnet av en smutsig ängel av Henning Mankell (sv), Fallvatten av Mikael Niemi (sv), Kupé nr 6 av Rosa Liksom (fi) och Innan jag brinner av Gaute Heivoll (no). Bokklubbens tioårsjubileum firades onsdagen den 18 september med en mottagning för inbjudna AV:iter: hedersmedlemmar, styrelse, verksamhetsledare och ett par representanter för varje krets. Det blev hyllning-ar, skålar, tal, tårta och samvaro en mycket trevlig och lyckad tillställning. Höjdpunkten under kvällen var att Bokklubben hade äran och nöjet att presentera sin första hedersmedlem, Mary Kekola, som fick diplom och blommor. Jubileet uppmärksammades med en artikel i Aveiten (4/2013). 15

16 Årets författargäst var Rosa Liksom, som deltog vid den välbesökta novemberträffen. Då hade vi alla läst hennes Finlandiaprisbelönade roman Hytti numero 6 eller på svenska Kupé nummer 6 i Janina Orlovs utmärkta översättning. Rosa Liksom var en verkligt positiv bekantskap! Hon var glad, öppen och rolig då hon berättade om sin uppväxt i Tornedalen, sina resor i Sovjet/Ryssland, sitt författarskap och sitt konstnärskap. Den språkkunniga författaren talade en mycket god svenska, med charmiga inslag av danska, eftersom hon bott i Danmark några år. Vid decemberträffen skålades för ledaren Helena Lassila som skulle fylla jämna år följande dag. Några av bokklubbsmedlemmarna (Carola Nyman, Karin Bergman och Kerstin Muinonen) intervjuades och februariträffen filmades för ett inslag i TV-Nytt som handlade om Suvi Aholas doktorsavhandling om bokcirklar. Några av medlemmarna åhörde i februari Suvi Aholas disputation vid Helsingfors universitet. AV: s Bokklubb ingår i det material hon undersökt. AV:s Bokklubb ombads ställa upp vid ett nytt evenemang under Helsingfors bokmässa den 24 oktober. Det var fråga om en svensk bokcirkel där Philip Teirs roman Vinterkriget behandlades. Författaren deltog själv i tillställningen, som leddes av Sara Ehnholm Hielm. Bokbloggaren Jessica Andersin bloggade och deltog, fem personer från AV utgjorde panel och publiken medverkade i diskussionen. Aveiterna var Helena Lassila, Dorrit Hoffman, Christian Holmström, Kerstin Muinonen och Viveka Högnäs-Mellner. Bokklubbens styrelse höll sitt andra möte för året den för att diskutera kretsens framtid. Medlemmarna är så många att träffarna inte fungerar enligt det nuvarande konceptet. Övrigt Bokklubbens kandidat för kamratskapspriset var Helena Lassila. Bokklubben samarbetar med Svenska studiecentralen. Antalet medlemmar uppgick vid årets slut till 27 personer. Bridgeklubben Bridgeklubben bildades 1946 och är en av föreningens största kretsar. År 2013 var Bridgeklubbens sextiosjunde verksamhetsår. Vi har två gånger i veckan under vår- och höstsäsong-en sammankommit för att spela bridge, på måndagar och på torsdagar i Kretsarnas sal. Därtill har vi spelat ett antal gånger under sommarmånaderna. Verksamhet inom Huvudföreningen I januari deltog Bridgeklubben med ett lag i doktor Bunduls minnestävling, en frågesport, som ägde rum på Huvudföreningens månadsmöte. I laget deltog Fred Sundwall och Kurt Graeffe. Laget kom på en delad tredje plats. I minigolftävlingen, som ägde rum vid Edesviken i maj deltog Bridgeklubben med ett lag. På delad andra plats kom bridgeklubbens lag med Runa Hornamo och Dag Svedstedt. Bridgeklubben deltog med två lag i promenadorienteringen i oktober i Edesviken. Laget nr 1 placerade sig på tredje plats och lag nr 2 på femte plats. Bridgeklubbens ordförande Kurt Graeffe har deltagit i Huvudföreningens ordförandemöten. Verksamhet utåt Klubbkampen mot Bridgeklubben Slam från Tammerfors spelades i mars i Helsingfors. AV vann med resultatet Tre lag från vardera klubben deltog. Den traditionella klubbkampen mot Ekenäs Bridgeklubb spelades i Ekenäs i november. Fem lag från vardera 16

17 klubben deltog. Tävlingsformen var Board-a-Match. AV avgick med segern, Klubbkampen mot Handelsgillet spelades i september. Två lag från vardera klubben deltog. Handelsgillet avgick med segern. Hemsidor på Internet Bridgeklubbens hemsidor är uppbyggda på brittiska Bridgewebs.com och har under året gett mera information. Sidorna ger en allsidig bild av klubbens verksamhet och publicerar tävlingsresultat och aktuell information. Adressen är Webbredaktör är Ulla Lindgren Fagerholm. Övrig tävlingsverksamhet Bridgeklubben har under det gångna året ordnat tre MP-tävlingar: 7 oktober en Mixed partävling med 18 par. Agneta & Kurt Berglund avgick med segern, 67,8 %. 6 december Harald Nordbergs minnestävling med 28 par. 7 december en Board-a-Match lagtävling med 8 lag. Många AViter har ställt upp i klubbens egna MP-tävlingar. Bridgeklubben har understött MP-tävlingsavgifter i våra egna MP-tävlingar med sammanlagt 400. Verksamhet inom Finlands Bridgeförbund r.f. Fred Sundwall är viceordförande i Bridgeförbundets styrelse. Leif-Erik Forsberg är Bridgeförbundets revisor. Fred Sundwall representerade Bridgeklubben vid Bridgeförbundets årsmöte. Övrigt Bridgeklubbens medlemmar har betalat en spelavgift om 3 per spelkväll. Av dessa intäkter har år 2013 betalats ett understöd om 350 till De Utvecklingsstördas Väl i Mellersta Nyland rf. Verksamhet inom Bridgeklubben Totala antalet spelkvällar under vår- och höstsäsongen har varit 77 inklusive sommarbridge under 6 måndagar. Vi har spelat Lagmästerskap, Mixed-mästerskap, Parmästerskap, Individuellt mästerskap, Äggbarometern, en Procenttävling och en HCP-tävling. Totalt har 1716 (1870 år 2012) spelare deltagit i dessa spelkvällar och tävlingar. Antalet spelare har i medeltal varit 22 (24 år 2012) personer per spelkväll. I spelkvällarna deltog under året 97 aktiva medlemmar. Bridgeklubbens resa till Tallinn ägde rum i slutet av oktober. I resan deltog 28 personer. Våravslutning firades i maj med spel och ett glas mousserande vin och julfesten firades i december med spel och traditionell julmat. Julsångerna sjöngs till ackompanjemang av Agneta Berglund. Mästerskapsmedaljer delades ut till de medaljörer som var på plats. Interna tävlingar Lagmästerskapet spelades under tre måndagar i januari-mars, åtta lag deltog. Resultat: 1. AVEC: Ulla Lindgren Fagerholm, Christer Ekström, Kurt Berglund, Jan-Erik Pettersen 144 p 2. 10gström: Carola Tengström, Per-Ivar Norberg, Fred Sundwall, Memme Aranko 142 p 3. Ave Maria: Maria Nordgren, Agneta Berglund, Martin Arle, Johan Bargum, Henrik Silén 131 p Mixed mästerskapet spelades två måndagar i april, 13 par deltog. Resultat: 1. Agneta Berglund och Kurt Berglund 62,62 % 2. Birgit Bärlund och Lasse Carlsson 59,00 % 3. Kerstin och Gösta Ehnholm 57,25 % 17

18 Parmästerskapet spelades två måndagar september, 15 par deltog. Resultat: 1. Birgit Bärlund Leif-Erik Forsberg 63,99 % 2. Agneta Berglund Martin Arle 63,04 % 3. Ulla Lindgren Fagerholm Christer Ekström 58,40 % Individuellt mästerskap spelades i november, 28 medlemmar deltog Resultat 1. Kurt Graeffe 64,0 % 2. Agneta Berglund 60,4 % 3. Fred Sundwall 59,2 % Övriga tävlingar AV-laget Marianne Alopaeus, Memme Aranko, Ulla Lindgren Fagerholm och Per-Ivar Norberg vann silver vid B-FM under Bridgeveckan i Hangö. Kerstin och Gösta Ehnholm vann HCP-partävlingen. Martin Arle och Johan Herrgård vann Äggbarometern. Procenttävlingen vanns av Solveig och Gunnar Nyman. Årets flitigaste spelare har varit Fred Sundwall som deltagit i 68 av årets spelkvällar. Mest vinstpoäng per november samlade Peter Wikström med 168 vinstpoäng, på andra plats kom Fred Sundwall med 121 vinstpoäng. Listan över intressepoäng toppas av Sten Sundström med 62 intressepoäng och som tvåa Leila Horelli med 56 poäng. Årets bridgespelare Birgit Bärlund utsåg på julfesten Carola Tengström till årets bridgespelare. Motiveringen är att hon är en glad och vänlig spelare både mot sin partner och motståndarna. Dessutom har Carola klarat sig bra på tävlingar utanför klubben. Biblioteket Biblioteket har skötts under året av Agneta Berglund. Uppvaktningar Följande medlemmar har uppvaktats i anledning av sin bemärkelsedag: Carola Tengström, Agneta Berglund, Peter Oljemark, Marjo Moliis, Gösta Ehnholm, Waldemar Kovanko, Bengt Roos, Johan Bargum, Leif Schauman, Marianne Alopaeus, Christina Markelin, Sten Sundström, Märtha Gunell, Krister Fagerstolt, Peter Koskull och Marna Nekljudow. Kamratskapspriset och övriga utmärkelser Bridgeklubbens kamratskapspris för år 2012 tilldelades på årsmötet i januari 2013, Virpi Schauman, som också var vår kandidat för Huvudföreningens kamratskapspris. Representanter inom Huvudföreningen Åke Sjölund och Marita Helsingius är medlemmar i De Äldres Råd i Huvudföreningen Maj-Britt Jensen är medlem i Huvudföreningens styrelse. Leif- Erik Forsberg är revisorssuppleant. Christina Markelin och Marianne Alopaeus är medlemmar i festbestyrelsen. Bridgeklubbens representant i Kulturutskottet är Kurt Graeffe, med Åge Grahn som suppleant. Representanter inom AV Centralförbundet Åge Grahn är medlem i AV Centralförbundets styrelse och Marita Helsingius AV Centralförbundets verksamhetsgranskare. 18

19 Hedersmedlemmar Bridgeklubbens hedersmedlem nr 1 är Britt-Marie Packalén och hedersmedlem nr 2 är Marita Helsingius. Waldemar Kovanko är Bridgeklubbens hedersordförande. Styrelsen och övriga funktionärer Bridgeklubben sammankom till stadgeenligt årsmöte måndagen 27 januari, Ett extra möte sammankallades till den 9.12, där det beslöts att godkänna förslaget till nya stadgar för klubben. Årsmötet valde styrelse och övriga funktionärer för verksamhetsåret Styrelsens sammansättning: Ordförande Kurt Graeffe Viceordförande Maj-Britt Jensen Sekreterare Virpi Schauman Skattmästare Riitta Backas Medlem Fred Sundwall Medlem Agneta Berglund Medlem Ulla Lindgren Fagerholm Medlem Kerstin Ehnholm Styrelsen har sammankommit 10 gånger under året Verksamhetsgranskare Bridgeklubbens verksamhetsgranskare är Marita Helsingius och suppleant Marianne Alopaeus. Övriga funktionärer Tävlingskommitténs ordförande är Agneta Berglund, medlemmar Åge Grahn, Carola Tengström och Fred Sundwall. Martin Arle och Fred Sundwall har fungerat som tävlingsledare. Ordförande för festkommittén är Kerstin Ehnholm, medlemmar är Christina Markelin, Riitta Backas och Marianne Alopaeus. Medlemsantal Bridgeklubben har under året fått 10 nya medlemmar och 5 har avlidit. Medlemsantalet uppgick den till 182. Av Bridgeklubbens medlemmar har 91 varit medlemmar i Finlands Bridgeförbund r.f. Agneta Berglunds bridgekurser på Arbis i Helsingfors har lett till att kretsen fått nya medlemmar. 19

20 Folkdanslaget Folkdanslaget inom AV Huvudföreningen grundades Folkdanslagets verksamhet består i huvudsak av ordinarie övningar onsdagskvällar under terminerna. Vi deltar också i föreningens möten och tävlingar samt i kurser, samkväm och folkdansstämmor arrangerade av Finlands Svenska Folkdansring och Helsingfors Folkdansdistrikt. Därtill är laget med och representerar Finlands Svenska Folkdansring och Svenskfinland i nordiska sammanhang. Lagets verksamhet Folkdanslaget övade under året 17 gånger på våren och 13 gånger på hösten. I medeltal hade laget 17 deltagare per övning. Instruktörer var Birgitta Pippe Löfgren och Margareta Keta Rönn. John Jonte Burmeister fungerade som spelman på dragspel, oftast med förstärkning av Leith Arar på fiol. Den 24 april hade laget återbesök av våra finska vänner från i fjol, gruppen Kierrokas inom Helsingin Kansantanssin Ystävät. Vi lärde dem på deras uppmaning att dansa Borgå fyrkant och Fria valet, samt Pedersöre kadrilj. Det var ett mycket trevligt och välbesökt samkväm vi hade 18 gäster! Danslaget ordnade en nybörjarkurs i folkdans på hösten onsdagar kl , förutom nybörjardanser och grundsteg så övade vi extra på bl.a. vals, finlandssvensk och finsk polka. Ledare var Margareta Rönn. På våren dansade vi samma tid färiska folkdanser och gillesdanser under ledning av Margareta Rönn. Vårens sista övning den 29 maj avslutades med kaka och kaffe. Julfest hölls den 4 december och avslutade dansåret. Vår- och höstterminens folkdansövningar arrangerades i samarbete med Svenska studiecentralen. Kretsens styrelse och övriga funktionärer under 2013 Ordförande: Peter Oljemark Vice ordförande: Marianne Degerth Sekreterare och kontaktperson: Kristina Koko Weimer Kassör: Cynde Sadler Husfar: Carl-Johan Jocke Fagerström Klubbmästare: Timo Turkki Vice sekreterare: Sini Lappalainen Verksamhetsgranskare: Antonia Tona Palmén och Casten Idström Verksamhetsgranskarnas suppleanter: Anja och Helge Löfman Festkommitté: Birgitta Löfgren, Kristina Ia Portman, Heidi Engström och Inga-Lill Mickelsson. Dräktarkivarier: Carl-Johan Fagerström, Inga-Lill Mickelsson och Kristina Weimer. Verksamhet inom föreningen Året inleddes traditionellt med ringlekar på föreningens barnfest den 6 januari. Lagets instruktör Birgitta Löfgren var ringdansledare, John Burmeister var spelman. Ett flertal folkdansare dansade med barnen. I föreningens tävling om dr Bunduls pris på månadsmötet i januari representerades laget av Birgitta Löfgren och Kristina Weimer, som kom på andra plats. På AV:s månadsmöte den 10 februari stod folkdanslaget för programmet. Gunnel Biskop höll ett föredrag under rubriken Nordiskt samarbete på folkdansens område och AV:s danslags roll i det. Föredraget publicerades sedan i AV-iten 2/2013. Birgitta Löfgren visade bilder från och berättade om lagets deltagande i Nordlek i Steinkjer i Norge sommaren Laget uppträdde finklädda, men denna gång inte i dräkt. Danserna var Schottis i turer från Sverige, Seks från Nordfyn, bakmes och Menuett och polska från Oravais. De som uppträdde var Heidi Engström & Peter Oljemark, Marianne Degerth & Thomas Ranninen, Margareta Rönn & Timo Turkki, Cynde Sadler & Carl-Johan Fagerström, Kristina Portman & Keith Uber samt Kristina Weimer & Birgitta Löfgren. 20

aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 3 / 2014 aveiten 3/2014 1

aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 3 / 2014 aveiten 3/2014 1 aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf aveiten 3/2014 3 / 2014 1 aveiten är Arbetets Vänner Huvudföreningen rf.:s informationsblad för föreningens medlemmar. Tidningen utkommer med 6 nummer per år.

Läs mer

Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 2 / 2015

Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 2 / 2015 aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 2 / 2015 Joanna leder Bokklubben s. 5 Musik skall byggas utav glädje s. 6 Lyckad premiär på årets komedi s. 8 Föreningens organisation 2015 s. 9 arbetetsvanner.fi

Läs mer

aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 2 / 2014 aveiten 2/2014 1

aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 2 / 2014 aveiten 2/2014 1 aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf aveiten 2/2014 2 / 2014 1 aveiten är Arbetets Vänner Huvudföreningen rf.:s informationsblad för föreningens medlemmar. Tidningen utkommer med 6 nummer per år.

Läs mer

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Godkända av sällskapets årsmöte 9.4.2015 och registrerade i föreningsregistret 4.5.2015. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Läs mer

Askims Bridgeklubbs årsmöte 28/9 2015. Föredragningslista

Askims Bridgeklubbs årsmöte 28/9 2015. Föredragningslista Askims Bridgeklubbs årsmöte 28/9 2015 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista. 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare för mötet 4. Val av två justerare att jämte ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

Protokoil fört vid Helsinge Kyrkoby Ungdomsförenings,ts arsmöte den 6.3.20 ki. 18 20.40 pa Midgård. Nä,varande var 27 föreningsmedlemmar.

Protokoil fört vid Helsinge Kyrkoby Ungdomsförenings,ts arsmöte den 6.3.20 ki. 18 20.40 pa Midgård. Nä,varande var 27 föreningsmedlemmar. PRTKLL - ÅRsMÖTE 2011 Protokoil fört vid Helsinge Kyrkoby Ungdomsförenings,ts arsmöte den 6.3.20 ki. 18 20.40 pa Midgård. Nä,varande var 27 föreningsmedlemmar. Stina Björkroth hälsade på programkommitt~ns

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja PROGRAM CLUB FREJA Vår och höst 2014 Våren 2015 För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja Månadsmöten Vår och höst 2014 Club Freja Månadsmöten hålls vanligen första tisdagen i månaden

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29 Föredragningslista: Styrelsemöte 2/2015 Plats: Hotell Kungsvägen, Esbo Tid: 22 maj 2015, kl. 16:00 17:45 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande 30- Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Dahl

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF 75 år för din trygghet AVGIVEN VID VÅRMÖTET DEN 17.04.2010 VERKSAMHETS BERÄT TELSE VÄSTRA SALTVIKS FBK 2009 Denna årsberättelse

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

PROTOKOLL. Valdes Margona Andersson till ordförande och Ove Hägglund till sekreterare. 3 Val av två medlemmar att justera protokollet.

PROTOKOLL. Valdes Margona Andersson till ordförande och Ove Hägglund till sekreterare. 3 Val av två medlemmar att justera protokollet. PROTOKOLL Årsmöte med Skandinaviska Klubben Fredag den 24 februari 2012. SKK:s lokaler i Las Palmas 94 närvarande medlemmar, 4 fullmakter. 1 Ordföranden öppnar årsmötet. Klubbens ordförande Jens Ole Jespersen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

Års m ö t e 09030 1 Skä str a byaf ör e n i n g

Års m ö t e 09030 1 Skä str a byaf ör e n i n g Till årsmötet anlände ett 25tal medlemmar 1 Helena Hälsar alla välkommna till årsmötet och öppnar mötet 2 Fråga om mötet är behörigt utlyst: ja 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet: Ordförand

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 16.3.2015

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 16.3.2015 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 16 mars 2015 kl. 10.15 på Hotel

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Öppnande 1. Skandinaviska Klubbens ordförande, Jens Ole Jespersen, hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna och förklarade Skandinaviska Klubbens

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE. För Seniorföreningen Danske Bank Sverige

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE. För Seniorföreningen Danske Bank Sverige STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE För Seniorföreningen Danske Bank Sverige År 2013 Allmänt Under året har antalet betalande medlemmar ökat med 22 personer. Totala antalet medlemmar, inklusive Göteborgsgruppen,

Läs mer

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012 Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi Den 5.11.2012 1 Kapitel I: Allmänna bestämmelser 1 Åländska studentlaget vid Åbo Akademi ( Studentlaget ) är reglerad genom lagen om föreningar,

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen Omslagsbild: Micke A serverar skumpa under klubbens 10-års jubileum.

Läs mer

65 år 1948 2013. FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 2/2014. Riksdagshuset, Helsingfors

65 år 1948 2013. FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 2/2014. Riksdagshuset, Helsingfors Protokoll: Styrelsemöte 2/2014 65 år 1948 2013 Plats: Riksdagshuset, Helsingfors Tid: 26 februari 2014, Kl. 11:00 13:23 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande viceordförande Dannbäck Erik MNBF Hurtta

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Svensk Internmedicinsk förenings 46:e årsmöte Onsdag 26 september 2012 Clarion Hotell Gillet, Uppsala Föredragningslista 1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Läs mer

Bilaga 4. Borgå lantdag 200 år, bilder från evenemang. Nationella evenemang i Borgå den 28 mars 2009

Bilaga 4. Borgå lantdag 200 år, bilder från evenemang. Nationella evenemang i Borgå den 28 mars 2009 Bilaga 4 Borgå lantdag 200 år, bilder från evenemang Nationella evenemang i Borgå den 28 mars 2009 Delegationen för Märkesåret 1809 arrangerade statliga huvudevenemang i Borgå domkapitel och domkyrkan.

Läs mer

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00 Protokoll: Styrelsemöte och seminarium 5/2014 Plats: Hotel President, Södra järnvägsgatan 4, Helsingfors Tid: 5 september 2014, kl. 15:00 19:00 6 september 2014, kl. 9:00 10:00 Beslutande: Blomqvist Thomas

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 1 JANUARI 2009 31 DECEMBER 2009

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 1 JANUARI 2009 31 DECEMBER 2009 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 1 JANUARI 2009 31 DECEMBER 2009 2010-04-26 DAGORDNING 1(4) Förslag till dagordning vid årsmötet den 16 mars 2010 med tilläggspunkt, p.12 Plats: ABF, Kronan. Tid : Kl.18.00. 1. Mötets

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden:

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden: Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 3 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25 1 Mötets öppnande SIM s ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst med kallelse publicerad via föreningens hemsida

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Årsberättelse 2004 ARBOGA MUSIKFÖRENINGS ÅRSBERÄTTELSE FÖR 2004

Årsberättelse 2004 ARBOGA MUSIKFÖRENINGS ÅRSBERÄTTELSE FÖR 2004 Sida 1(5) ARBOGA MUSIKFÖRENINGS ÅRSBERÄTTELSE FÖR 1. FÖRUTSÄTTNINGAR Som grund för föreningens verksamhet finns ett arrangemangsavtal mellan Arboga Fritids- och Kulturnämnd och Arboga Musikförening, daterat

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Täby Centrum c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY. PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Täby Centrum c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY. PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Styrelsen har efter årsmötet och konstituerande sammanträde haft följande ledamöter Namn Befattning Mandatperiod

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Närvarande medlemmar från sju klubbar Delges: Samtliga klubbar 1 Mötet öppnades av Lars Hed

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen

Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen Datum Måndagen den 11 mars 2002 Plats Nordic Sea Hotel, Vasaplan, Stockholm Närvarande 67 deltagare (bilaga) Förmöte Traditionsenligt

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades mötet ca 18:30.

Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades mötet ca 18:30. ÅRSMÖTE STOCKHOLMS KAJAKKLUBB 2013-02- 20 TID: Klockan 18.30 21:30 PLATS: Klubbhuset NÄRVARANDE: 42 medlemmar 1 Mötets öppnande Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades

Läs mer

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Närvarande:,, Robert Hedström, Diane Hedström, Julia Nilsson, Daniel A Johansson, Annika Nyman, Josefina Åsemyr, Robert Nydahl, Åsa Martinsson, Martin

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Årgång 17 nr 2 2015-02-23

Årgång 17 nr 2 2015-02-23 Segeltorp PRO-Nytt Årgång 17 nr 2 2015-02-23 Medlemsmöten Alla medlemsmöten hålls i Segeltorpsskolans gamla matsal. Beräknad mötestid ca 2 timmar. Resten av vårens möten är planerade till 14/3, 11/4 och

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011

Verksamhetsberättelse år 2011 Verksamhetsberättelse år 2011 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2011 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer