aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 1 / 2014 aveiten 1/2014 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 1 / 2014 aveiten 1/2014 1"

Transkript

1 aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf aveiten 1/ /

2 aveiten är Arbetets Vänner Huvudföreningen rf.:s informationsblad för föreningens medlemmar. Tidningen utkommer med 6 nummer per år. 67 årgången Utgivare: Arbetets Vänner Huvudföreningen rf. Annegatan 26, Helsingfors e-post: Ansvarig redaktör: Yrsa Lindqvist Rödbergsgatan 23 I 219, Helsingfors mobiltel: e-post: Material till Aveiten kan skickas per e-post: Ändringar gällande adresseller personuppgifter tillställs föreningens kansli: Annegatan 26, Helsingfors e-post: tfn (09) Ombrytning och lay-out: DeskArtStudio Jägaregatan 11, Helsingfors Tryckeri: Multiprint, Helsingfors ISSN Tidtabell: nr 2 vecka 13 deadline nr 3 vecka 21 deadline Arbetets Vänner Huvudföreningen Arbetets Vänner Huvudföreningen, grundad 1891, är en sammanslutning som understöder finlandssvenska strävanden. Arbetets Vänner Huvudföreningen är föregångare till olika företeelser som först i våra dagar blivit allmänna och erkända. Syftemålet för Arbetets Vänner Huvudföreningen är enligt stadgarna att sammanföra medborgare ur olika samhällsställning till gemensam insats för kulturell och ekonomisk förkovran bland den svenskspråkiga befolkningen i Helsingfors. Denna tanke, att överbygga alla skiljemurar, är egentligen föreningens kungstanke och den löper som en av de starkaste trådarna i den väv, som binder samman de skiftande verksamhetsfälten i föreningens liv. Genom frihet, initiativ och självverksamhet strävar Arbetets Vänner Huvudföreningen till ett föreningsliv, som till sin struktur är så smidigt och till sitt innehåll så omväxlande och fullödigt som möjligt och som lockar den enskilda föreningsmedlemmen att ägna sig aktivt och positivt åt de gemensamma uppgifterna. Föreningen genomför sin uppgift dels genom diskussioner, möten och samkväm med kulturellt program, dels genom sina underavdelningar, de s.k. kretsarna, som har ett visst självstyre. För närvarande verkar inom föreningen två körer, en sykrets, en teaterkrets, ett folkdanslag, en sällskapskrets, en bridgeklubb, en ungdomskrets, en seniordansklubb, en squaredanskrets, en bokklubb, en musikklubb, Sandelssällskapet samt en konstklubb. Inom Arbetets Vänner Huvudföreningen råder en levande oegennyttig ansvarskänsla för svenskheten i vårt land. Därom vittnar den år 1953 stiftade och redan nu betydelsefulla kulturfonden med uppgift att understöda bildningsarbete i alla dess former. 2 aveiten 1/2014

3 Att leda frivilliga En klok man har sagt: att leda frivilliga är lika lätt som att skuffa med ett rep. Det ligger mycket vishet i det konstaterandet. Alla organisationer behöver ledarskap, men ledarskap kan ta sig många olika uttryck och verka på olika sätt. Det som fungerar i ett sammanhang fungerar inte med säkerhet i ett annat. I en organisation som försvarsmakten förutsätts med viss nödvändighet ett tämligen hierarkiserat ledarskap. Om man låter militären representera den ena sidan av en skala skulle den andra sidan kanske utgöras av någonting i stil med en grupp på Facebook eller de mer eller mindre spontana samlingar som organiseras via olika sociala medier. Även dessa representerar i sig en bred skala: allt från helt triviala Kaljakellunta till den historiska Arabvåren. Pärmbild: Anja Löfman dansar med Juni på barnfesten. Foto: Yrsa Lindqvist innehåll AV: s händelsekalender s. 4 Tenorens dotter s. 5 Walentinakören vinnare i dr. Bunduls frågesport s. 6 dr. Bunduls frågesport 2014 s. 7 Barnfesten lika populär som tidigare s. 8 Aktuell info s. 10 Bridgeklubben våren 2014 s. 11 Föreningens förtroendemän och funktionärer s. 11 Kretsarnas förtroendemän och funktionärer s. 12 Man stirrar sig lätt blind på organisationsdiagram och förbiser att i alla organisationer, bakom de behändiga lådorna, finns det enskilda människor. En av de stora utmaningarna för alla organisationer idag är att kunna frigöra och tillvarata den kreativitet som de människor som ingår i organisationen besitter. Nya idéer är hårdvaluta idag; det och förmågan att förverkliga dem. Vissa organisationer har varit mycket skickliga på detta (jag gör inte nu någon skillnad på företag, föreningar, myndigheter etc), medan andra ohjälpligen låter sig bli akterseglade genom att inte kunna släppa fram idéerna. Ett sätt som frivilligorganisationer kan försöka komma denna kreativitet på spåren är genom brett upplagda strategiprocesser. Poängen är att i organisationer där så gott som all aktivitet är frivillig är idéerna särskilt viktiga, inte minst för ledarskapet. Så har det alltid varit i föreningsvärlden. I Sverige använder man den mycket beskrivande beteckningen idéburna organisationer. En idéburen organisation präglas av att den bildats för ett särskilt ideellt syfte, vissa värderingar eller kort och gott en idé; den strävar inte efter ekonomisk vinst eventuell vinst återgår i sin helhet till verksamheten, till organisationens idé; den är allmännyttig och den är inte en del av de offentliga strukturerna. Jag tror att vi under de närmaste åren alltmer kommer att se hur ledarskapet i vissa offentliga organisationer och företag närmar sig den typ av ledarskap som de idéburna organisationerna kännetecknas av. Grunden för min vision är dels att de flesta unga personer som gått igenom världens finaste skolsystem är ovilliga att underordna sig kraftiga kommandostrukturer och dels att denna typ av ledarskap inte är det optimala om man vill sporra kreativitet i organisationen. Ledarskap förhärligas lätt och stora ledare lyfts fram i föreningar vet man dock att en stor ledare snabbt blir mycket ensam. I föreningar finns i princip inte ens en ledare ledarskapet måste vara kollektivt för att lyckas. En man en röst gäller, men det behövs många röster och alltså många kvinnor och män för att det skall bli något av organisationen. Sebastian Gripenberg ordförande aveiten 1/2014 3

4 AV:s händelsekalender Månadsmöte söndagen den 9.2 kl i Festsalen. Under programmet Malmgård, en herrgård med verksamhet i tiden bryggeri, gårdsbutik och vidareförädling, av Henrik Creutz från Malmgård bjuder vi på smakprov från bryggeriet. Efter programmet mötesförhandlingar som även behandlar föreningens budget och verksamhetsplan för år Årsmöte lördagen den 1 mars 2014 kl i Festsalen. Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Kamratskapspriset för år 2013 utlottas bland kretsarnas kandidater. Årsfest söndagen den 9 mars kl i Festsalen. Efter inledningen med Modersmålets sång och välkomstord av föreningens ordförande Sebastian Gripenberg ger Teaterföreningen Svalan rf föreställningen Skojaren och tysten, om språk, kultur och identitet dessutom om integrering i regi av Fabian Silén, text av Fredrik Therman. Därefter tillkännages Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfonds stipendier för år Efter pausen uppträder Squaredanskretsen, Musikklubben, Folkdanslaget och Walentinakören. Aveiten fick egen e-postadress Föreningens medlemsblad har nu fått en egen e-postadress, till vilken ni gärna får skicka material till kommande tidningar. Den nya e-postadressen är: Kalendarium 2014 Fre 14.2 Walentinakörens konsert Håll mitt hjärta Lö 15.2 AV-teaterns premiär på Tenorens dotter Må 24.2 kl De Äldres Råds möte, Källarsalen. Lö 1.3 Årsmöte samt konstituerande styrelsemöte Sö 9.3 Föreningens årsfest kl Lö 21.3 Kretsstyrelsesamkväm Lö 12.4 AV Centralförbundets årsmöte i Åbo Sö 13.4 Månadsmöte Sö 4.5 Månadsmöte Lö 10.5 Minigolfturnering arrangerad av Ungdomskretsen. Bokklubben 2014 Bokklubben har delat upp sig i två grupper A och B. Grupp A börjar kl och grupp B kl andra onsdagen i månaden Philip Teir: Vinterkriget, Finland 12.2 Göran Rosenberg: Ett kort uppehåll på väg från Auschwitz 12.3 Per Pettersson: Jag förbannar tidens flod, Norge 9.4 Vigdis Grimsdottir: Jag heter Isbjörg jag är ett lejon, Island 14.5 Kim Leine: Proftyerna vid evighetsfjorden, Danmark. I samarbete med Svenska studiecentralen. 4 aveiten 1/2014

5 Premiär lördag kl. 19 Övriga föreställningar: av Staffan Bruun i regi av Oskar Silén Premiär lördag kl.19 Finland är sig inte likt. Nord Steams gasrör läcker utanför Hangö, det nya populistpartiet Urfinnarna skärper tonen och nitiska avfallsinspektörer övervakar sopsorteringen i hus och hem. Burt Kobbat har förlorat sina pengar på grekiska bankaktier och skriver manusskript till en ny Humlan Hugo-film. Han avbryts i arbetet av den hemlighetsfulla violinisten Liza Dawson som kommer från England för att skriva en avhandling om Sibelius. Snabbt hittar sig Burt Kobbat mitt uppe i en mordutredning. Spåren leder via operan och aktivistgrupper till Finska vikens botten. En spännande, rolig och begriplig historia. Text: Staffan Bruun Dramatisering: Hanna Åkerfelt Regi: Oskar Silén I rollerna: Danielle Engström, Nina Henriksson, Thomas Henriksson, Jens Nyström, Antonia Stenfelt, Jonna Sundberg, Robin Sundberg och Sven-Gustav Åström tis 18.2 kl. 19 fre 21.2 kl. 19 lör 22.2 kl. 15 tis 25.2 kl. 19 fre 28.2 kl. 19 (utsålt) ns 5.3 kl. 19 fre 7.3 kl. 19 lör 8.3 kl. 15 fre 14.3 kl. 19 sön 16.3 kl. 15 tis 18.3 kl. 19 lör 22.3 kl. 19 sön 23.3 kl. 15 ons 26.3 kl. 19 fre 28.3 kl. 19 sön 30.3 kl. 15 tis 1.4 kl. 19 tis 8.4 kl. 19 fre 11.4 kl. 19 lör 12.4 kl. 19 Biljetter: 15 / 12 (studerande och grupper över 10 pers.) AV-Teatern Annegatan 26 Helsingfors Biljettbokningar AV-Teatern tfn och Luckan tfn aveiten 1/2014 5

6 Walentinakören vinnare i dr. Bunduls frågesport Årets första månadsmöte den 12 januari var välbesökt. Den här gången var det troligen dock inte enbart den traditionella frågesporten kretsarna emellan om dr. Bunduls pris som var orsaken till den månghövdade publiken. Månadsmötets förhandlingar omfattade även föreningens budget och verksamhetsplan för år 2014, vilka av olika orsaker inte fastställdes på decembermötet, utan bordlagts till detta möte. Vid mötet föredrog föreningens verksamhetsledare Niki Hamro styrelsens förslag på budgeten, och debatten kring budgeten gick hög. Budgeten var uppställd enligt en modell, som visade jämförelse med budgeten för år 2013 och med en del poster sammanslagna. Detta kunde en del av mötesdeltagarna inte godkänna, utan krävde att budgeten bordläggs och presenteras på nytt vid februari månadsmöte med bland annat de reella kostnaderna för år 2013 införda. Då budgeten inte kunde fastställas kunde inte heller verksamhetsplanen behandlas i och med att den hänger samman med budgeten. Bunduls i Sandelssällskapets regi Efter en kaffepaus tog en trevligare del av kvällen vid, frågesporten om dr. Bunduls pris. Detta år stod Sandelssällskapet som arrangör för tävlingen och frågesporten leddes av Rune Öhman, som inledningsvis i korthet berättade litet om tävlingens bakgrund. Rune konstaterade att frågesporten om dr. Alfred Bunduls pris första gången arrangerades av Bridgeklubben, som även donerat vandringspriset år Då leddes tävlingen av Bridgeklubbens nuvarande hedersordförande Waldemar Kovanko. Frågesporten har arrangerats årligen, enda undantaget var år 1978, men vilken orsaken var, kunde inte Rune berätta. Tävlingen avgörs enligt tradition på januari månadsmöte, och Bridgeklubben har hittills tagit hem nio segrar i tävlingen. Walentinakören har klarat sig nästan lika bra med åtta vinster och Sångkören är tredje bäst med fem segrar. Sällskapskretsen och Ungdomskretsen har vunnit fyra gånger och Teaterkretsen tre gånger. Av övriga kretsar har Engelska klubben, Sykretsen, Släktforskarklubben, Squaredanskretsen, Bokklubben och dagens arrangör Sandelssällskapet en seger var. Moxo Weckström delar ut vandringsprisena i form av tennstop åt årets segrare Walentinakören. Själva tävlingen inleddes med ett par testfrågor och därefter tog allvaret vid. Efter de sex första, av totalt 16 frågor, togs ett mellanresultat och då kunde konstateras att hela sex kretsar låg jämt på 4 poäng. Vid nästa mellankontroll efter 10 frågor hade Ungdomskretsen och Walentinakören segat sig upp till en liten ledning och låg på 8 poäng var, tätt skuggade av Sällskapskretsen, Bridgeklubben, Sångkören och Folkdanslaget med 7 poäng var. Detta år avgjordes tävlingen direkt med de ordinarie frågorna och då slutresultatet kollades upp stod Walentinakören på 13 poäng, medan Sällskapskretsen placerade sig på andra plats med 12 poäng och Bridgeklubben tog tredje plats med 11 poäng. Rune Öhman har vänligen gett oss materialet till tävlingen, och därmed har även Aveitens läsare möjlighet att bekanta sig med frågorna på nästa sida och jämföra sitt resultat med årets resultat. 1. Walentinakören, 13 poäng 2. Sällskapskretsen, 12 poäng 3. Bridgeklubben, 11 poäng 4 7. AV-teatern, 10 poäng, Ungdomskretsen, 10 poäng, Squaredanslaget, 10 poäng, Sångkören, 10 poäng Bokklubben 9 poäng, Seniordanskretsen 8 poäng, Folkdanslaget 8 poäng, Sykretsen 7 poäng. Konstklubben och Musikklubben deltog inte. 6 aveiten 1/2014

7 dr. Bunduls frågesport år Vilka av följande damer är inte en redskapsgymnast som har deltagit i de olympiska spelen. A. Nadia Kovanko B. Nelli Kim C. Olga Korbut D. Maria Filatova 2. Finska oljebolaget Neste Oil har inte raffinaderi på följande ställe A. Nådendal B. Liege C. Rotterdam D. Singapore 3. Vilken av följande flaggor har inte anknytning till ett nordiskt land? A. Orkneyöarna B. Åland C. Färöarna D. Island 4. Vem har inte vunnit Nobels fredspris? A. Artur Henderson B. Winston Churchill C. Fridtjof Nansen D. Theodore Roosevelt 5. Vilken av följande kemiska formler är salmiak? A. H 2 O B. NH 4 Cl C. H 2 SO 4 D. CO 2 6. På Nobelfesten i Stockholm 2013 deltog följande person A. Kronprinsessan Victoria B. Prinsessan Desirée C. Prins Daniel D. Prinsessan Madeleine 7. Carl Gustav Emil Mannerheims döttrar hette A. Anastasie (1893) och Sophie (1895) B. Maria (1892), Anastasie (1893) och Sophie (1895) C. Anastasie (1893) och Teodora (1895) D. Anastasie (1893), Teodora (1894) och Sophie (1895) 8. Vad hette de fyra föregående ordföranden för Arbetets Vänner Huvudföreningen? A. Gustaf, Harry, Göran och Rune B. Rainer, Rune, Harry och Rudolf C. Rune, Harry, Göran och Randall D. Randall, Harry, Rudolf och Rune 9. Vad arbetar en paleontolog med? A. Specialläkare för magsjukdomar B. Alger C. Med fossila djur och växter D. Palmträd 10. Vilken av Helsingfors nuvarande gata har tidigare hett Wladimirgatan? A. Annegatan B. Eriksgatan C. Georgsgatan D. Kalevagatan 11. Mannerheims dödsdag? A B C D Vem har inte varit aveitens redaktör? A. Elis Pettersson B. Knud Möller C. Ellen Dahlberg D. Anne-Maj Lönnberg 13. Hur många medlemmar väljs till Europeiska parlamentet 2014? Hur många från Finland? A. 749/12 B. 753/15 C. 751/13 D. 747/ Vilket namn fick stormen som gav ett sus över Luciadagen 2013? A. Saija B. Suvi C. Senja D. Seija 15. En av dikterna i FÄNRIK STÅLS SÄGNER börjar: Från Kristina var en man,.... hette han,.... Vad hette han? A. Gamle Lode B. von Törne C. Von Essen D. Otto von Fieandt 16. I januari 1891 träffades några personer på ett café i H:fors som var startskottet till AV-rörelsen. Vilket café? A. Kapellets café B. Fazers café C. Ekberg café D. Nybergs café De rätta svaren ingår på sida 10 aveiten 1/2014 7

8 Barnfesten lika populär som tidigare Årets barnfest fyllde än en gång Festsalen näst intill sista plats, och hela publiken följde andäktigt med Finlands Lucia Elin Andersson med tärnor när de skred upp till scenen. I år var vår barnfest ett av Lucias sista uppträdanden och detta uppmärksammades även av TV: n som gjorde ett trevligt inslag från barnfesten till de svenska kvällsnyheterna. Efter Lucia hälsade föreningens viceordförande Moxo Weckström välkommen och berättade om kvällens program och gav sedan över scenen åt Apan Anders Grönroos, som sjöng och dansade för och med barnen. Redan i slutet av Apan Anders uppträdande kunde man se att de barn som tidigare varit med på barnfesten och visste vad som stod i turen, småningom började ställa sig i kö för det populära metet. Moni, Åsa, Rabbe och Hara var flitigt upptagna en bra stund med att hitta fram lämpliga fiskar åt alla barn i diverse åldrar. Men det går med rutin och säkert öga och man såg många Finlands Lucia Elin Andersson inledde festen. Barnen följde noga med Apan Andersson på scenen. glada leenden när barnen tittade närmare på vad som fastnat på kroken. Under pausen ställde Folkdanslagets medlemmar salen i ordning för ringlekarna som även i år leddes av Pippe Löfgren med Leith och John som spelmän och folkdansare som hjälp. I dansen deltog flitigt både barn och vuxna, men som så många gånger förut avbröts dansen tvärt av att det dunkade på dörren. Julgubben med sina medhjälpare släpade fram en stor korg med snaskpåsar och det tog inte en lång stund innan påsarna var utdelade. Ännu hade några litet spring i fötterna och tog sig en sväng med Julgubben, men sedan var det roliga slut för denna gång. Trängsel i garderoben och plötsligt var hela festen över. Till nästa år igen. 8 aveiten 1/2014

9 Kön till metet var lång. Snaskpåsarna hade Åsa Laukonlinna dekorerat med färggranna och trevliga bilder. Även Julgubben fick sig en svängom. aveiten 1/2014 9

10 Rätta svaren till dr. Bunduls frågesport på s Vilka av följande damer är inte en redskapsgymnast som har deltagit i de olympiska spelen. A. Nadia Kovanko (påhittat namn). 2. Finska oljebolaget Neste Oil har inte raffinaderi på följande ställe B. Liege 3. Vilken av följande flaggor har inte anknytning till ett nordiskt land? A. Orkneyöarna (hör till Skottland, en av de minsta öarna). 4. Vem har inte vunnit Nobels fredspris? B. Winston Churchill 5. Vilken av följande kemiska formler är salmiak? B. NH 4 Cl (Salmiak / Ammonium Chloride) 6. På Nobelfesten i Stockholm 2013 deltog följande person C. Prins Daniel 7. Carl Gustav Emil Mannerheims döttrar hette A. Anastasie (1893) och Sophie (1895) Kerstin Ehnholm ny ordförande för Bridgeklubben Bridgeklubbens årsmöte 2014 avhölls den 27:nde januari. Kurt Graeffe, som på ett förträffligt sätt lett verksamheten och svingat ordförandeklubban i tio år avsade sig återval. Kurt avtackades med rosor och kramar och han efterträds nu av Kerstin Ehnholm. Tessa blir den första kvinnliga ordföranden i klubbens 68-åriga historia. Årsmötet premierade också sina trogna spelare och aktiva medlemmar. Solveig och Gunnar Nyman samt Ebba-Stina och Bengt Roos fick klubbens förtjänsttecken i guld medan Christer Ekström och Peter Oljemark fick silvermärket. Björn-Olof Lindholm utsågs till årets kamrat. 8. Vad hette de fyra föregående ordföranden för Arbetets Vänner Huvudföreningen? C. Rune, Harry, Göran och Randall 9. Vad arbetar en paleontolog med? C. Med fossila djur och växter 10. Vilken av Helsingfors nuvarande gata har tidigare hett Wladimirgatan? D. Kalevagatan 11. Mannerheims dödsdag? B (Schweitzisk tid Mannerheim dog i Lausanne) C (Finsk tid) 12. Vem har inte varit aveitens redaktör? A. Elis Pettersson (initiativtagare till Aveiten, första numret utkom i januari 1948). 13. Hur många medlemmar väljs till Europeiska parlamentet 2014? Hur många från Finland? C. 751/ Vilket namn fick stormen som gav ett sus över Luciadagen 2013? D. Seija 15. En av dikterna i FÄNRIK STÅLS SÄGNER börjar: Från Kristina var en man,.... hette han,.... Vad hette han? D. Otto von Fieandt 16. I januari 1891 träffades några personer på ett café i H:fors som var startskottet till AV-rörelsen. Vilket café? D. Nybergs café (Mötet resulterade i att nuvarande Huvudföreningen också kallad Moderföreningen grundades den 1 mars). Aveiten som pdf och i färg på hemsidan Från och med detta nummer av Aveiten kommer tidningen att publiceras i färg som ett pdf-dokument på föreningens hemsida. Detta är ett steg i utvecklingen av medlemstidningen Aveiten. Tidningen kommer även i fortsättningen att tryckas som en svartvit version, vi gör ett undantag under året, nummer 5/2014 har vi tagit beslut om att göra i färg. I och med att tidningen nu först görs i färg för publicering på hemsidan vill vi ha bilder som original i färg. Material, kommentarer och förfrågningar om tidningen kan nu med fördel skickas till aveitens egna e-postadress: 10 aveiten 1/2014

11 Bridgeklubben våren 2014 Samtliga tävlingar börjar 18.00! Föreningens funktionärer och förtroendemän Februari Måndag Lagmästerskap, del II Torsdag Partävling Måndag Partävling Torsdag Partävling Måndag Partävling Torsdag Partävling Måndag Partävling med handikapp enligt FBF Torsdag Partävling Ordförande Viceordförande Verksamhetsledare Disponent Sebastian Gripenberg Tölögatan 14 B Helsingfors tfn Monika Weckström tfn Niki Hamro tfn e-post: fi Dick Lundell tfn Mars Måndag Partävling Torsdag Partävling Måndag Lagmästerskap, del III Torsdag Partävling Måndag Partävling Torsdag Partävling Måndag Partävling Torsdag Partävling Måndag Partävling April Torsdag Partävling Måndag Partävling Torsdag Partävling Måndag Äggbarometer Förhandsanmälan senast fre Torsdag Inget spel Måndag Inget spel Torsdag Partävling Måndag Mixedmästerskapet del I Maj Torsdag Inget spel Måndag Mixedmästerskapet del II Torsdag Partävling Måndag Partävling Torsdag Partävling Måndag Partävling Torsdag Partävling Måndag Partävling med säsongavslutning Torsdag Partävling Klubbkampen mot Slam spelas i Tammerfors. Datum meddelas senare. Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen r.s. Ordförande Rune Öhman tfn Viceordförande Sekreterare Dick Lundell Kate Hougberg tfn Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond: Ordförande Rune Öhman Viceordförande Sebastian Gripenberg Sekreterare Yrsa Lindqvist Stiftelsen för Arbetets Vänners Åldringshem r.s. Ordförande Patrik Lerche c/o Livränteanstalten Hereditas Anneg. 5 A 1, Helsingfors tfn. tj Ekonom och Niclas Ståhlberg disponent tfn. tj Direktris för hemmet Sekreterare Medlem Tuula Mervasto Brobrinken 3, Kyrkslätt tfn Kate Hougberg Carl-Johan Sanmark AV Huvudföreningens bibliotek: öppet varje måndag och torsdag kl , tfn Bibliotekarie Monica Grönholm Föreningens kansli: Aveitens redaktör: Annegatan 26, Helsingfors Yrsa Lindqvist tfn aveiten 1/

12 Kretsarnas förtroendemän och funktionärer Sångkören Kontaktperson Ethel Blomander tfn (09) Sykretsen Kontaktp. Jeanne-Marie Johansson tfn Varannan tisdag kl 15, Källarsalen. Teaterkretsen Ordf. Robin Sundberg tfn Måndag i Klubblokalen. Folkdanslaget Ordf. Peter Oljemark tfn Instruktörer Birgitta Löfgren och Margareta Rönn Spelmän John Burmeister och Leith Arar. Onsdag kl 19-21, Kretsarnas sal. Sällskapskretsen Ordf. Jeanne-Marie Johansson tfn Varannan torsdag kl 16, Källarsalen. Bridgeklubben Ordf. Kerstin Ehnholm tfn e-post: Spelkvällar måndagar och torsdagar ca. 22 i Kretsarnas Sal Ungdomskretsen Ordf. Maj-Britt Hedvall tfn (09) Tisdagar en gång i månaden. Walentinakören Ordf. Anders Häggblom tfn e-post: Dirigent Lauri Palin Tisdag kl , Kretsarnas sal. Seniordansklubben Ordf. Inger Iiskola tfn e-post: Instruktör Ingegerd Blomander tfn Tisdag kl 16.30, Festsalen. Squaredanslaget Ordf. Jan Ekberg tfn (09) Caller Kaj Wikholm Torsdag , Festsalen. Rounddans onsdagar , Festsalen. Cuer Olof Staffans. Bokklubben Ledare Helena Lassila Kontaktperson Inger Sandström tfn (09) Onsdag kl en gång i månaden, Klubblokalen. Musikklubben Kontaktperson Lars Silén Fredag kl 19, Klubblokalen Sandelssällskapet Kontaktperson Dick Lundell tfn (09) Konstklubben AV! Kontaktperson Kristian Teir tfn e-post: Måndag kl , Klubblokalen Föreningens telefonnummer Verksamhetsledare Kansliet (09) Biblioteket (09) Vaktmästare Arbetets Vänner Huvudföreningen r f, bankförbindelse IBAN: FI aveiten 1/2014

aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 4 / 2014 aveiten 4/2014 1

aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 4 / 2014 aveiten 4/2014 1 aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf aveiten 4/2014 4 / 2014 1 aveiten är Arbetets Vänner Huvudföreningen rf.:s informationsblad för föreningens medlemmar. Tidningen utkommer med 6 nummer per år.

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År! aveiten 6/2014

God Jul och Gott Nytt År! aveiten 6/2014 aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 6 / 2014 God Jul och Gott Nytt År! aveiten 6/2014 1 aveiten är Arbetets Vänner Huvudföreningen rf.:s informationsblad för föreningens medlemmar. Tidningen utkommer

Läs mer

Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 1 / arbetetsvanner.fi. aveiten 1/2017 1

Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 1 / arbetetsvanner.fi. aveiten 1/2017 1 aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 1 / 2017 arbetetsvanner.fi aveiten 1/2017 1 aveiten är Arbetets Vänner, Huvudföreningen rf.:s informationsblad för föreningens medlemmar. Tidningen utkommer med

Läs mer

Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 2 / 2015

Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 2 / 2015 aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 2 / 2015 Joanna leder Bokklubben s. 5 Musik skall byggas utav glädje s. 6 Lyckad premiär på årets komedi s. 8 Föreningens organisation 2015 s. 9 arbetetsvanner.fi

Läs mer

aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 2 / 2014 aveiten 2/2014 1

aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 2 / 2014 aveiten 2/2014 1 aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf aveiten 2/2014 2 / 2014 1 aveiten är Arbetets Vänner Huvudföreningen rf.:s informationsblad för föreningens medlemmar. Tidningen utkommer med 6 nummer per år.

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 6 / arbetetsvanner.fi. aveiten 6/2016 1

Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 6 / arbetetsvanner.fi. aveiten 6/2016 1 aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 6 / 2016 arbetetsvanner.fi aveiten 6/2016 1 aveiten är Arbetets Vänner, Huvudföreningen rf.:s informationsblad för föreningens medlemmar. Tidningen utkommer med

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE För Bridgeklubben inom AV Huvudföreningen r.f. År 2011 var Bridgeklubbens sextiosjätte verksamhetsår.

ÅRSBERÄTTELSE För Bridgeklubben inom AV Huvudföreningen r.f. År 2011 var Bridgeklubbens sextiosjätte verksamhetsår. ÅRSBERÄTTELSE 2011 För Bridgeklubben inom AV Huvudföreningen r.f. År 2011 var Bridgeklubbens sextiosjätte verksamhetsår. Vi har två gånger i veckan under vår- och höstsäsongen sammankommit för att spela

Läs mer

aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 3 / 2014 aveiten 3/2014 1

aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 3 / 2014 aveiten 3/2014 1 aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf aveiten 3/2014 3 / 2014 1 aveiten är Arbetets Vänner Huvudföreningen rf.:s informationsblad för föreningens medlemmar. Tidningen utkommer med 6 nummer per år.

Läs mer

Bridgeklubbens ordförande Kurt Graeffe har deltagit i Huvudföreningens ordförandemöten.

Bridgeklubbens ordförande Kurt Graeffe har deltagit i Huvudföreningens ordförandemöten. ÅRSBERÄTTELSE 2013 För Bridgeklubben inom AV Huvudföreningen r.f. År 2013 var Bridgeklubbens sextiosjunde verksamhetsår. Vi har två gånger i veckan under vår- och höstsäsongen sammankommit för att spela

Läs mer

Arbetets Vänner, Huvudföreningen r.f.

Arbetets Vänner, Huvudföreningen r.f. Arbetets Vänner, Huvudföreningen r.f. Årsberättelse 2013 1 Föreningen Arbetets Vänner, Huvudföreningen r.f. Arbetets Vänner, Huvudföreningen grundades år 1891 och är ett samfund som understöder finlandssvenska

Läs mer

aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 5 / 2014 aveiten 5/2014 1

aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 5 / 2014 aveiten 5/2014 1 aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf aveiten 5/2014 5 / 2014 1 aveiten är Arbetets Vänner Huvudföreningen rf.:s informationsblad för föreningens medlemmar. Tidningen utkommer med 6 nummer per år.

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Bridgeklubbens ordförande Kurt Graeffe har deltagit i Huvudföreningens ordförandekonferenser.

Bridgeklubbens ordförande Kurt Graeffe har deltagit i Huvudföreningens ordförandekonferenser. ÅRSBERÄTTELSE 2012 För Bridgeklubben inom AV Huvudföreningen r.f. År 2012 var Bridgeklubbens sextiosjätte verksamhetsår. Vi har två gånger i veckan under vår- och höstsäsongen sammankommit för att spela

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 1 / arbetetsvanner.fi. aveiten 1/2016 1

Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 1 / arbetetsvanner.fi. aveiten 1/2016 1 aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 1 / 2016 arbetetsvanner.fi aveiten 1/2016 1 aveiten är Arbetets Vänner, Huvudföreningen rf.:s informationsblad för föreningens medlemmar. Tidningen utkommer med

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2014 för Bridgeklubben inom AV Huvudföreningen r.f. År 2014 var Bridgeklubbens sextioåttonde verksamhetsår.

ÅRSBERÄTTELSE 2014 för Bridgeklubben inom AV Huvudföreningen r.f. År 2014 var Bridgeklubbens sextioåttonde verksamhetsår. ÅRSBERÄTTELSE 2014 för Bridgeklubben inom AV Huvudföreningen r.f. År 2014 var Bridgeklubbens sextioåttonde verksamhetsår. Vi har sammankommit två gånger i veckan under vår- och höstsäsongen för att spela

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 3/2016 APRIL-MAJ

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 3/2016 APRIL-MAJ MEDLEMSBLAD 3/2016 APRIL-MAJ Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare: 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Monica Hirn: 050 463 4746 Telefon till kansliet: 045 863 7800 info@sympati.fi www.sympati.fi

Läs mer

Evenemang våren 2012. Biblioteken i Lessebo kommun

Evenemang våren 2012. Biblioteken i Lessebo kommun Evenemang våren 2012 Biblioteken i Lessebo kommun Kurt Henriksson Boda Kurre berättar om sitt artistliv Glasblåsaren från Boda blev rikskändis som akrobaten Boda-Kurre. Tid. måndag 9/1 kl. 17.00 LCHF:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Mikael Schander Ann Berglund Birgitta Dignell Björn Johansson (vice ordf.)

Läs mer

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska!

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Toronto Kalendern Kära Sweor, Mars 2011 Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Vi har många skojiga och intressanta evenemang på gång. Jag hoppas att det finns

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Kvällen inleddes med att Anders Rönndal från Öresundskraft och Ulf Liljefors från Höganäs Energi informerade

Läs mer

Protokoll Nyköpings BIS Dok.beteckning Styrelseprotokoll Friidrott Utgåva P1.0-1 2010-06-10. Protokoll. Sida 1 av 6

Protokoll Nyköpings BIS Dok.beteckning Styrelseprotokoll Friidrott Utgåva P1.0-1 2010-06-10. Protokoll. Sida 1 av 6 Protokoll Sida 1 av 6 Protokoll från styrelsemöte i Nyköpings BIS Friidrott torsdagen den 20/5 2010. Deltagare närvarande: (vid pennan) Kent Andersson Mikael Carlsson Lars Hallberg Thomas Andreasson Siv

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande ÅRSMÖTET 1/8 Till medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund K A L L E L S E Medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund rf kallas till ordinarie årsmöte, som hålls måndagen 7 april 2014 kl. 16.30 på

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL Svenska Working Kelpie Klubben

STYRELSEPROTOKOLL Svenska Working Kelpie Klubben Mötesärende: Konstituerande styrelsemöte Datum: 2013 03 19 Registreringsnummer: 2013 1 Antal sidor: 5 Plats: Telefonmöte Protokollförare: Elin Akinci Justerare: Monica Aronius och Veronica Nyman Närvarande:

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER SALTVIK 4 / 2011 INFORMERAR april Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Tekniska

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

Hej alla gamla och nya simmare i Sösdala Simsällskap!

Hej alla gamla och nya simmare i Sösdala Simsällskap! Hej alla gamla och nya simmare i Sösdala Simsällskap! Så här i terminsstarten går vi ut med viktig information och det kan förkomma att det står likadant på mer än en lapp. Hoppas ni har överseende med

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 2 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Söndagen den 16 mars 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Per Lindqvist,

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

Styrelsen för Mässföreningen Trianon får härmed avlägga Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012

Styrelsen för Mässföreningen Trianon får härmed avlägga Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012 Styrelsen för Mässföreningen Trianon får härmed avlägga Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012 Mässföreningen TRIANON VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Sida 2(7) Verksamhets- och förvaltningsberättelse

Läs mer

Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen!

Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen! Medlemsblad 01/15 Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen! Innehåll Ledare..... s. 3 Cirkus Musikul.........s. 4 Motionskampanj 23.3-22.4...s. 5-7 Kallelse till årsmöte....s.8-9

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

Nytt från Steg för Steg

Nytt från Steg för Steg Nytt från Steg för Steg VINTER 2014 Ordförandens ruta Hejsan alla! Hur har ni det? Bra hoppas jag. Det har varit en hektisk höst som snart är bakom. Steg för Steg har valt en ny styrelse för åren 2015-2017.

Läs mer

DUV Vingen Info 3/12

DUV Vingen Info 3/12 DUV Vingen Info 3/12 Innehåll 1. Styrelsen välkomnar! 2. DUV Mellersta Nyland fyller 40 år! 3. Konstklubbens vernissage 4. Kallelse till höstmöte 5. Duv-teaterns fotografier 6. Filmklubben 7. Bowlingen

Läs mer

Prepkurs. En informationsbroschyr om SSHV:s prepkurs

Prepkurs. En informationsbroschyr om SSHV:s prepkurs Prepkurs En informationsbroschyr om SSHV:s prepkurs prepkursnötte? Nötte - vad är det? Läs detta infoblad så får du veta! prepkursansvarig Lär känna SSHV:s prepkursansvariga! Välkommen till SSHV:s prepkurs

Läs mer

Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 3 / arbetetsvanner.fi. aveiten 3/2016 1

Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 3 / arbetetsvanner.fi. aveiten 3/2016 1 aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 3 / 2016 arbetetsvanner.fi aveiten 3/2016 1 aveiten är Arbetets Vänner, Huvudföreningen rf.:s informationsblad för föreningens medlemmar. Tidningen utkommer med

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN HÖSTEN 2014 SAGOSKOJ PÅ LOMMA BIBLIOTEK BIBLIOTEKEN! Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs Följ med Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade värld!

Läs mer

MEDLEMSBLAD 1/2015 JANUARI-MARS

MEDLEMSBLAD 1/2015 JANUARI-MARS MEDLEMSBLAD 1/2015 JANUARI-MARS Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo Telefon till kansliet; 045 863 7800 info@sympati.fi

Läs mer

Björkalägret L994. Vdl mött till nya trciningar och trciffar med start i augusti. MAIF-OL Ungdonskomnritcn. Regnig inledning och solig avslutning.

Björkalägret L994. Vdl mött till nya trciningar och trciffar med start i augusti. MAIF-OL Ungdonskomnritcn. Regnig inledning och solig avslutning. W% ök ek re" Björkalägret L994 Regnig inledning och solig avslutning. Så kan vädret sammanfattas för årets Björkaläger som i år hölls fredagen den tredje juni kl 17.00 till söndagen den fenrte kl 100 vid

Läs mer

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors. Tid: 16 mars 2016, kl.

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors. Tid: 16 mars 2016, kl. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016 Plats: Lilla Parlamentet, Helsingfors Tid: 16 mars 2016, kl. 14:15 16:20 Beslutande: Anna-Maja Henriksson Jan Lindgrén ordförande viceordförande Erik Dannbäck MNBF Bernt

Läs mer

HEMBYGDENS VÄNNER I ALBERGA r.f.

HEMBYGDENS VÄNNER I ALBERGA r.f. HEMBYGDENS VÄNNER I ALBERGA r.f. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 ADMINISTRATION OCH EKONOMI STYRELSEN Vid höstmötet 8.11.2012 valdes följande styrelse och den konstituerade sig 8.1.2013 enligt följande:

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Protokoll fört vid styrelsemöte 2010-09-03 Alla föräldrar till barn i musikklasserna är med i föreningen Upplands Väsby Musikklasser. Föreningen arbetar ideellt.

Läs mer

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN NR. 1 årgång 2015 L 21 Planerade tidpunkter för infobladet, 2015: Nr 1 Jan/Feb/Mar Nr 2 Apr/Maj/Jun Nr 3 Jul/Aug/Sep Nr 4 Okt/Nov/Dec utgivning feb/mars utgivning

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

MARIA. 12 16 december. MiniNYTT

MARIA. 12 16 december. MiniNYTT MARIA 12 16 december MiniNYTT DANS! Vernissage på tisdag 15.05 i Sal 3. Begränsat antal platser, Serieteckning anmäl dig till Jannike om du vill vara med! HÅLL UTKIK! aktiviteter PÅ MMK 12 16 december

Läs mer

SALTVIK. Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.

SALTVIK. Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik. SALTVIK 5 / 2009 INFORMERAR maj Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Kommunkansliet

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2007-09-03

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2007-09-03 Fördelning: Handläggare Liza Stolt 1 (5) PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2007-09-03 Styrelsen, revisorerna, samtliga sektionsledare NÄRVARANDE Peder Johansson Ingvar Wihlborg Bill Svensson Sune Pettersson

Läs mer

Skövde Fågelklubb. Program hösten 2015. www.skovdefagelklubb.se. Foto: K-O Hvass

Skövde Fågelklubb. Program hösten 2015. www.skovdefagelklubb.se. Foto: K-O Hvass Skövde Fågelklubb Program hösten 2015 www.skovdefagelklubb.se Skövde Fågelklubb Adressen är Norra Bergvägen 21, Skövde, detta är också vår klubblokal. Man blir medlem i klubben genom att sätta i 150 kr

Läs mer

VårKultur 2011 - Rapport

VårKultur 2011 - Rapport VårKultur 2011 - Rapport Kultur för och med seniorer Kultursamarbetet VårKultur ordnades våren 2011 för femte gången av Sydkustens landskapsförbund i samarbete med kultursektorerna i Åbo, Kimitoön och

Läs mer

Du vet väl att vandringspriset för Aktivas Pris går ut i år... Prisutdelning kommer att ske på årsfesten

Du vet väl att vandringspriset för Aktivas Pris går ut i år... Prisutdelning kommer att ske på årsfesten Motorblocket Vintern 2009 Du vet väl att vandringspriset för Aktivas Pris går ut i år... Prisutdelning kommer att ske på årsfesten VMK s årsfest 2009 Lördagen den 31 januari 2009 kl 18.00 I år håller vi

Läs mer

MARIA NYTT. 9 13 juni

MARIA NYTT. 9 13 juni MARIA NYTT 9 13 juni aktiviteter på MMK 9 13 juni LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Prisutdelning Aktiviteter Stencoolt MMK- DISCO kl. 14-16 Frukt 16.00 16.00 16.00 16.00 UTE på skolgården SAL

Läs mer

VÅRGÅRDA BIBLIOTEKS HÖSTEN 2015. Omslagsfoto: (CC0 1.0)

VÅRGÅRDA BIBLIOTEKS HÖSTEN 2015. Omslagsfoto: (CC0 1.0) VÅRGÅRDA BIBLIOTEKS HÖSTEN 2015 Omslagsfoto: (CC0 1.0) Sista tisdagen i varje månad, kl.16.00-17.00, med start 25/8: Bokklubb Bokklubb för dig som är 9-12 år. Vi pratar om böcker vi läst/lyssnat på och

Läs mer

Nytt från. Steg för Steg VÅR 2014

Nytt från. Steg för Steg VÅR 2014 Nytt från Steg för Steg VÅR 2014 Ordförandens ruta Hej alla, hur har ni det? Bra hoppas jag, själv har jag det bra, fullt upp som alltid! Ett nytt år har igen börjat, det betyder att mitt sista år som

Läs mer

UTKAST TILL REVIDERADE STADGAR FÖR ARBETETS VÄNNER, HUVUDFÖRENINGEN r.f. Utkast till reviderade Stadgar för Arbetets Vänner, Huvudföreningen r.f.

UTKAST TILL REVIDERADE STADGAR FÖR ARBETETS VÄNNER, HUVUDFÖRENINGEN r.f. Utkast till reviderade Stadgar för Arbetets Vänner, Huvudföreningen r.f. Utkast till reviderade Stadgar för Arbetets Vänner, Huvudföreningen r.f. 1 Presentation av utkastet till reviderade stadgar Arbetet med att revidera föreningens stadgar har varit en grannlaga uppgift.

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015 Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter VALHALLAVÄGEN 38s 10 SÖRBYVÄGEN ÖPPETTIDER FÖR VÅRA LOKALER VALHALLAVÄGEN

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

2 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet Konstaterades

2 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet Konstaterades STUDENTFÖRENINGEN VID SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN I VASA r.f. MÖTESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Tid Plats Närvarande Måndagen 19.3.2012 kl.08.30 Styrelserummet Alexandra Vikberg Robin Backgren Thomas Laaksonen

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

60 år 1954 2014 Ungdomsverksamhet

60 år 1954 2014 Ungdomsverksamhet Protokoll: Ungdomsarbetsutskottsmöte 2/2014 Plats: Lync möte Tid: 27 maj 2014, kl.18.00 20:15 Beslutande: Sabina Holopainen, ordförande Toni Wasenius, viceordförande Thomas Hellström MNBF Paul Wolff Peter

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Program barn & unga. Våren 2015. Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00

Program barn & unga. Våren 2015. Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00 Älmhlts Bibliotek Program barn & nga Våren 2015 http://bibliotek.almhlt.se Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00 Tors kl. 9.00 19.00 Fre kl. 9.00 17.00 Lör kl. 10.00 14.00

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

MARIA KLUBBNYTT STOR TURNERING I. PÅ MÅNDAG BARN MOT PERSONAL! Två riktiga biljardrävar Charlie och Casper! 11 15 juni

MARIA KLUBBNYTT STOR TURNERING I. PÅ MÅNDAG BARN MOT PERSONAL! Två riktiga biljardrävar Charlie och Casper! 11 15 juni MARIA 11 15 juni KLUBBNYTT STOR TURNERING I BILJARD PÅ MÅNDAG BARN MOT PERSONAL! Två riktiga biljardrävar Charlie och Casper! . aktiviteter pa MFK 11-15 juni LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER Göteborg 16-17-18 augusti 2013 Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Välkommen, alla Riksidrottens Vänner och Idrottsledarveteraner

Läs mer

Frivilligcentralen. Program 1 mars 2017 till 30 september 2017

Frivilligcentralen. Program 1 mars 2017 till 30 september 2017 Frivilligcentralen Program 1 mars 2017 till 30 september 2017 Har du en stund över? Det finns många ensamma människor i Fagersta som skulle vilja dela den stunden med dig. Vi på frivilligcentralen förmedlar

Läs mer

Bildanalyskurs 17-18 september. med Britt-Marie Kühlhorn. Juni 3/2011. Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17

Bildanalyskurs 17-18 september. med Britt-Marie Kühlhorn. Juni 3/2011. Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17 SVEFOs hemsida www.svefo.eu Juni 3/2011 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17 Välkomna att bese resultatet av vårt samarbete

Läs mer

FOK NYTT. Nr MEDLEMSBLAD FÖR FAGERSTA ORIENTERINGSKLUBB Fageråsen Hedkärravägen 7 Fagersta Bg INBJUDAN TILL ÅRSM Ö TE

FOK NYTT. Nr MEDLEMSBLAD FÖR FAGERSTA ORIENTERINGSKLUBB Fageråsen Hedkärravägen 7 Fagersta Bg INBJUDAN TILL ÅRSM Ö TE FOK NYTT Nr 2 2014 MEDLEMSBLAD FÖR FAGERSTA ORIENTERINGSKLUBB Fageråsen Hedkärravägen 7 Fagersta Bg 5543-5523 INBJUDAN TILL ÅRSM Ö TE Fagersta OK avhåller sitt 72:a årsmöte på Hembygdsgården, Stora Logen

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Ledamot

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson.

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson. Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C på Studiefrämjandet Södra Roslagen, Roslagsnäsby Centrum. DELTAGARE MÖTESDATUM UTSKRIFTSDATUM SIDA 2008-10-18 2008-10-21 1(5) Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk,

Läs mer

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO Sida 1 av 5 Biomedicinarnas Riks Organisation BRO PROTOKOLL Typ av sammanträde Sammanträdesdatum BRO s årsmöte 2008-11-22 Sekreterare Justeringsperson Mia Ländin Rebecca Andersson Närvarande Linköping:

Läs mer

Öppettider Kiosken Fanna IP V. 23 LAG = P-06

Öppettider Kiosken Fanna IP V. 23 LAG = P-06 Öppettider Kiosken Fanna IP V. 23 LAG = P-06 Öppettider är endast cirkatider, vi har självfallet öppet så länge det pågår aktivitet på planerna. Kiosken ska öppnas 30 minuter innan aktiviteten börjar och

Läs mer

JER.NET NR 3 AUGUSTI 2012 DAGTOURING PÅ LÖRDAG 18/8

JER.NET NR 3 AUGUSTI 2012 DAGTOURING PÅ LÖRDAG 18/8 DIGITALA NYHETER FÖR UPPSALAS HOJFOLK JER.NET NR 3 AUGUSTI 2012 Närmast på gång... DAGTOURING PÅ LÖRDAG 18/8 På lördag den 18 augusti kl 10.00 är det avfärd från Lelles. Vi tror att programsekreteraren

Läs mer

Skövde Fågelklubb. Program våren 2015. www.skovdefagelklubb.se. Foto: K-O Hvass

Skövde Fågelklubb. Program våren 2015. www.skovdefagelklubb.se. Foto: K-O Hvass Skövde Fågelklubb Program våren 2015 Foto: K-O Hvass www.skovdefagelklubb.se Skövde Fågelklubb Adressen är Norra Bergvägen 21, Skövde, detta är också vår klubblokal. Banggiro är: 489-7930 Post skickas

Läs mer

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Ny hemsida Årsmöte 26 februari Gregoriebal 7 mars Hej alla spelmansvänner!

Läs mer

Vad är det för konstigt träd som har text på bladen? Bok, förstås! Lasse läslust Ludvig lusläst Namn... Klass...

Vad är det för konstigt träd som har text på bladen? Bok, förstås! Lasse läslust Ludvig lusläst Namn... Klass... Namn... Klass... o Info för föräldrarna på sidan 10 T Text: Ped.Mag. Irina Andersson Illustrationer & layout: Paul Söderholm Utgivare: Förbundet Hem och Skola i Finland r.f. Nylandsgatan 17 D FiN- 00120

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

Distriktsinfo nr 2/2008

Distriktsinfo nr 2/2008 Folkdansringen i Uppland Distriktsinfo nr 2/2008? I detta nummer: Sidan 2 Från årsmötet... Sidan 3 En påminnelse Upplandsschottisen Sidan 4 Ett stort grattis till.. Sidan 5 Mingelkväll forts.. Sidan 6-7

Läs mer

Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana Kapuli.

Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana Kapuli. STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GBG SEKTIONEN 2014-11-22 Nr 4. Plats: Ljungslätt Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana

Läs mer

Trivsel som motivation Gemenskap skapar trygghet och ger makt att påverka Bergagården Plan Blå

Trivsel som motivation Gemenskap skapar trygghet och ger makt att påverka Bergagården Plan Blå Trivsel som motivation Gemenskap skapar trygghet och ger makt att påverka Bergagården Plan Blå Fredrik, Julio, Jasmina, Viola, Betty, Ardiana och Malin samt alla andra som arbetat här under året som gått.

Läs mer

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek Program hösten 2013 Sjöbo bibliotek Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

Protokoll från X-Pokers årsmöte 2007-02-03

Protokoll från X-Pokers årsmöte 2007-02-03 Protokoll från X-Pokers årsmöte 2007-02-03 Närvarande Fredrik Forsberg Daniel Forsberg Bennet Rosengren Göran Engblom Tom Andersson Micke Almgren Peter Jonsson Frånvarande Anders Grönqvist Tommy Henriksson

Läs mer

Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn

Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn Program Hösten 2017 Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn Sagostunder Att läsa och lyssna tillsammans är toppen! På våra sagostunder läser vi både ur de allra senaste bilderböckerna och

Läs mer

TällbergsNytt juni/juli 2016

TällbergsNytt juni/juli 2016 TällbergsNytt juni/juli 2016 1 Det händer mycket i Tällberg Att det händer mycket i Tällberg kan man konstatera när man får rapporter från olika evenemang och händelser i byn. Ena dagen åker tusentals

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Föreningen Norden Örebroavdelningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Styrelsens sammansättning: Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Övriga ledamöter: Suppleanter: Eva Bellsund Torgny Larson

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

Årsberättelse för verksamhetsåret 2003

Årsberättelse för verksamhetsåret 2003 Årsberättelse för verksamhetsåret 2003 Det gångna året har som vanligt kännetecknats av stor aktivitet inom föreningen. Det totala antalet medlemmar har också ökat från föregående år med 15 personer och

Läs mer

BLENDER DRIVERSOPEN HELGÖPPET PÅ CAMPINGEN TJEJER PÅ HAL IS KAJSA 4:A PÅ DM KLUBBMÄSTERSKAP / 5-KAMP5 FOLKAFEST MED EN TJOCK & EN BRA Sida 1

BLENDER DRIVERSOPEN HELGÖPPET PÅ CAMPINGEN TJEJER PÅ HAL IS KAJSA 4:A PÅ DM KLUBBMÄSTERSKAP / 5-KAMP5 FOLKAFEST MED EN TJOCK & EN BRA Sida 1 Årgång 12 Nr 2 Mars 2009 BLENDER DRIVERSOPEN HELGÖPPET PÅ CAMPINGEN TJEJER PÅ HAL IS KAJSA 4:A PÅ DM KLUBBMÄSTERSKAP / 5-KAMP5 FOLKAFEST MED EN TJOCK & EN BRA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL

Läs mer

Landskrona MEDLEMSTIDNING. nr år. Med programmet för april - juni

Landskrona MEDLEMSTIDNING. nr år. Med programmet för april - juni Landskrona MEDLEMSTIDNING nr 2 2013 Landskrona Försvarsutbildningsförening 1912-2012 100 år Med programmet för april - juni Medlemstidning: Medlemsblad för Försvarsutbildarna Landskrona. Utges med 4 nr

Läs mer

MEDLEMS- TIDNING. Nr 4 år 2006

MEDLEMS- TIDNING. Nr 4 år 2006 MEDLEMS- TIDNING Försvarsutbildarna Landskrona och 54:e HV komp. Nr 4 år 2006 Med programmet för november - december Medlemstidning: Medlemsblad för Försvarsutbildarna Landskrona. Utges med 4 nr / år.

Läs mer