aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 2 / 2014 aveiten 2/2014 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 2 / 2014 aveiten 2/2014 1"

Transkript

1 aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf aveiten 2/ /

2 aveiten är Arbetets Vänner Huvudföreningen rf.:s informationsblad för föreningens medlemmar. Tidningen utkommer med 6 nummer per år. 67 årgången Utgivare: Arbetets Vänner Huvudföreningen rf. Annegatan 26, Helsingfors e-post: Ansvarig redaktör: Yrsa Lindqvist Rödbergsgatan 23 I 219, Helsingfors mobiltel: e-post: Material till Aveiten kan skickas per e-post: Ändringar gällande adresseller personuppgifter tillställs föreningens kansli: Annegatan 26, Helsingfors e-post: tfn (09) Ombrytning och lay-out: DeskArtStudio Jägaregatan 11, Helsingfors Tryckeri: Multiprint, Helsingfors ISSN Tidtabell: nr 2 vecka 13 deadline nr 3 vecka 21 deadline Arbetets Vänner Huvudföreningen Arbetets Vänner Huvudföreningen, grundad 1891, är en sammanslutning som understöder finlandssvenska strävanden. Arbetets Vänner Huvudföreningen är föregångare till olika företeelser som först i våra dagar blivit allmänna och erkända. Syftemålet för Arbetets Vänner Huvudföreningen är enligt stadgarna att sammanföra medborgare ur olika samhällsställning till gemensam insats för kulturell och ekonomisk förkovran bland den svenskspråkiga befolkningen i Helsingfors. Denna tanke, att överbygga alla skiljemurar, är egentligen föreningens kungstanke och den löper som en av de starkaste trådarna i den väv, som binder samman de skiftande verksamhetsfälten i föreningens liv. Genom frihet, initiativ och självverksamhet strävar Arbetets Vänner Huvudföreningen till ett föreningsliv, som till sin struktur är så smidigt och till sitt innehåll så omväxlande och fullödigt som möjligt och som lockar den enskilda föreningsmedlemmen att ägna sig aktivt och positivt åt de gemensamma uppgifterna. Föreningen genomför sin uppgift dels genom diskussioner, möten och samkväm med kulturellt program, dels genom sina underavdelningar, de s.k. kretsarna, som har ett visst självstyre. För närvarande verkar inom föreningen två körer, en sykrets, en teaterkrets, ett folkdanslag, en sällskapskrets, en bridgeklubb, en ungdomskrets, en seniordansklubb, en squaredanskrets, en bokklubb, en musikklubb, Sandelssällskapet samt en konstklubb. Inom Arbetets Vänner Huvudföreningen råder en levande oegennyttig ansvarskänsla för svenskheten i vårt land. Därom vittnar den år 1953 stiftade och redan nu betydelsefulla kulturfonden med uppgift att understöda bildningsarbete i alla dess former. 2 aveiten 2/2014

3 Årsmöte Pärmbild: Walentinakörens konsert Håll mitt hjärta Foto: Gunnel Biskop innehåll AV: s händelsekalender s. 4 Tenorens dotter s. 5 Malmgård - ett gods i tiden s. 7 Sykretsen går en festlig vår tillmötes s. 7 En Hjärtlig konsert med sjönsjungande Walentinor s. 8 Välbesökt årsmöte s. 10 Årsfest med digert program s. 13 Kulturfondens stipendiater 2014 s. 14 Bridgeklubben våren 2014 s. 15 Föreningens förtroendemän och funktionärer s. 15 Kretsarnas förtroendemän och funktionärer s. 16 Föreningens årsmöte hölls Mötet var välbesökt och saknade inte dramatik då styrelsevalet (för en plats del) avgjordes med lottning. Jag vill rikta ett varmt tack till de styrelsemedlemmar som lämnade styrelsen vid årsmötet: Ingegerd Blomander, Dick Lundell och Ingelisa Wikholm. Ett årsmöte är en formell tillställning, föredragningslistan de ärenden som skall behandlas följer delvis av lagstiftning. I en del föreningar samlar årsmöten inte stora skaror av medlemmar och mötena upplevs kanske som ett nödvändigt ont. Ändå har enskilda föreningsmedlemmar just vid ett föreningsmöte en möjlighet att hålla sig uppdaterad och att påverka. I finländska föreningar finns två huvudsakliga modeller för föreningens möte: antingen ett årsmöte eller ett vårmöte samt ett höstmöte. Vid ett årsmöte behandlas då alla de ärenden som föreningens möte enligt lag och stadgar bör behandla. I modellen med ett vår- och ett höstmöte delas ärendena, ofta så att rapporteringsärenden (bokslut, årsberättelse) behandlas vid vårmötet och planeringsärenden (budget, verksamhetsplan) vid höstmötet. Inom Arbetets Vänner, Huvudföreningen tillämpar vi något av en hybridmodell då vi visserligen har ett årsmöte, men inte vid det behandlar planeringsärenden såsom verksamhetsplan och budget dessa behandlas i stället vid månadsmötet i december. Inom föreningar kan vi i liten skala uppleva en av det politiska livets klassiska konflikter: demokrati versus effektivitet. I denna dikotomi ställs två grundläggande och omistliga värden mot varandra i form av en fråga; om man inte kan få båda samtidigt; vilken är då att föredra? Frågan kan knappast ges ett allmängiltigt svar utan är alltid beroende av situationsspecifika faktorer. Konflikten yppar sig exempelvis så tillvida att ärenden samtidigt måste förberedas, men att föreningsmedlemmar ändå skall ha möjlighet att påverka. I praktiken går det lätt så att ett ärende (exempelvis en verksamhetsplan) är så långt förberett att det är svårt att vid det beslutande mötet ändra på förslaget eller att gå in på mycket små detaljer. Om allt serveras som ett färdigt paket kan intresset för att delta i möten på sikt minska. Detta är förmodligen en orsak till årsmöten sällan slår publikrekord i de flesta föreningar. Ett led i det jag som föreningens ordförande strävar efter är att viktiga ärenden skall beredas öppet och i samarbete, framförallt med kretsarna, och att föreningens medlemmar skall ha realistiska möjligheter att påverka. Det är viktigt att inse att detta mål inte är ett tillstånd, som man en gång för alla kan uppnå, utan en process eller arbetsmetod som ständigt måste upprätthållas och återskapas. Alla medlemmar skall känna att de när som helst får ta kontakt med mig med sina idéer, tankar och önskemål beträffande föreningen. Sebastian Gripenberg ordförande aveiten 2/2014 3

4 AV:s händelsekalender Månadsmöte söndagen den 13 april kl i Festsalen. Efter förhandlingarna ett föredrag av Anne Bergman från Folkkultursarkivet under rubriken Påsken - en resa i tid, rum och miljö. Månadsmötet i maj På månadsmötet söndagen den 4 maj uppträder balalajkaorkestern Kalinka. Orkestern har tio medlemmar och Albina Parkkonen är dirigent. Katja Harvala är sångsolist. Kalinka uppträder med ryska örhängen, någonting klassiskt och som avslutning blir det allsång. TÄVLINGEN i MINIATYR- GOLF Ungdomskretsens traditionella tävling i miniatyrgolf kretsarna emellan arrangeras i år för den trettiofemte gången. I år spelar vi lördagen den 10 maj kl på banan vid Edesviken, d.v.s. samma plats som under tidigare år (Taivallahden Ratagolf, Södra Hesperiagatan invid Sandudds badstrand). Varje krets kan ställa upp med ett lag bestående av två deltagare. Anmälningarna görs på platsen. Om ni har frågor kan ni ringa till Maj-Britt Hedvall tfn Ungdomskretsen hälsar spelarna och hejarklackarna hjärtligt välkomna! Ungdomskretsen Kalendarium 2014 Lö 12.4 AV Centralförbundets årsmöte i Åbo Sö 13.4 Månadsmöte Sö 4.5 Månadsmöte Lö 10.5 Minigolfturnering arrangerad av Ungdomskretsen. Bokklubben 2014 Bokklubben har delat upp sig i två grupper A och B. Grupp A börjar kl och grupp B kl andra onsdagen i månaden. 9.4 Vigdis Grimsdottir: Jag heter Isbjörg jag är ett lejon, Island 14.5 Kim Leine: Proftyerna vid evighetsfjorden, Danmark. I samarbete med Svenska studiecentralen. Sol i sinnet med Walentinakören Alla hjärtansdagskonserten i februari sålde slut i ett nafs och många blev utan biljett. Därför planerar Walentinakören nu en ny konsert. Under temat Always look on the bright side får popoch rocklåtarna från februarikonserten plats tillsammans med helt nytt material i samma genre. Planerat konsertdatum är lördagen den 10 maj 2014 klockan 18. Platsen är AV:s festsal. Biljetterna kostar 15 euro och inkluderar lätt traktering. Biljetter kan köpas vid dörren eller av körmedlemmar. Håll ögonen på AV:s och Walentinakörens webbplats. Datum för biljettsläpp meddelas i början av april. 4 aveiten 2/2014

5 På bilden: Jonna Sundberg, Thomas Henriksson och Robin Sundberg Foto: Sara Forsius för nu skall Kobbat och Jette klara upp mordet. Mycket mobilringande och resande över golvet. Därför har visst scenen anpassats till golvet att bygga upp alla flygfält och nya omgivningar på scenen skulle inte ha fungerat. Tenorens dotter AV-teatern med ny deckare AV-teatern har denna gång gett sig i kast med en Burt Kobbat-deckare. Tenorens dotter av Staffan Bruun har omplanerats för scenen, som faktiskt utgör golvet i festsalen. Ingen scen används. Publiken sitter på båda sidorna, dekoren är enkel bra med innovativt tänkande. Vi följer med när Burt Kobbat (Robin Sundberg) försöker hjälpa Liza Dawson (Antonia Henn) som kommit till Helsingfors för att studera vid Sibelius Akademin. Burts fästmö Jette (Danielle Engström) fordrar att han skall vara behjälplig hon väntar på att få ett jobb i London och Lizas pappa kan underlätta processen. Det går nästan med detsamma på tok Liza hittas död vid Tölöviken. Det blir polissak, det blir ryssar och Nord Stream och flera underliga personer på scenen. Också Finlands mö aktiv för Urfinnarna (Jonna Sundberg) dyker upp i sin långa blonda fläta och vill ha den karismatiske Kobbat som politisk medhjälpare. Mitt i allt blir Kobbat antastad av två energiska men kanske inte så kunniga sopkontrollanter, Karlsson och Jansson från Åland, vilka tycker att Kobbats sophantering inte följer reglerna. Speciellt den ena tycks kunna bättre östnyländska än oåländska, litet dialekt är alltid pikant. Pjäsen följer kutymen ha med några komiska figurer. Mera motgångar, Kobbats nya filmmanus om Humlan Hugo för Disney är botten och måste skrivas om. Disney -agenten svär och gormar och speaks English i mobilen. Kanske litet mycket svärande i pjäsen inte för att man inte skulle kunna svordomar men, men... I hela röran är det resor till Köpenhamn och England Fast skådespelet kan verka helt virrigt med alla händelser och otaliga människor så faller nog bitarna på plats. Och stycket flyter bra, det får man säkert tacka manusskribenten Hanna Åkerfelt för. Skådespelarna har det kanske litet kämpigt för några av skådisarna spelar flera roller. Ett och annat kunde ha klippts bort utan att sammanhanget skulle ha lidit av det men hela historien med alla pusselbitar fungerar. Överlångt är det inte, ca 2 timmar inkluderande paus. AV-teatern, anser jag, är litet mer än enbart amatörteater idag, här finns tre bärande förmågor, vilka man också minns från östnyländska sommarteaterscener, Robin & Jonna Sundberg och Danielle Engström. Övriga på scenen: Nina Henriksson, Antonia Henn, Sven- Gustav Åström, Jens Nyström som snobben Bellman, Thomas Henriksson som ibland kunde uppfattas som en fräsande, morrande katt en duktig, samspelt grupp. Radiorösten (nyhetsläsaren) som då och då informerar om något tillhör Mathias Gustafsson och passar bra in i sammanhanget. Oskar Silén som regisserat kan vara nöjd. Dags för avtackning av både AV och teaterkompisar; Rampfeber samt Kammarteatern. Hur var det nu? kökspersonalen skall inte vara så anspråkslös, personalen såg till att premiärkvällen fick litet guldkant med ett glas skummande för de närvarande. Efter allt detta bör nog boken läsas... en ny Kobbat lär komma ut i vår. Biggi Korhonen Föreställningar: tis 1.4 kl. 19, tis 8.4 kl. 19, fre 11.4 kl. 19 lör 12.4 kl. 19 Biljetter: 15 / 12 (studerande och grupper över 10 pers.) Biljettbokningar: AV-Teatern tfn och Luckan tfn aveiten 2/2014 5

6 Välkommen med på VAPENSTILLESTÅNDETS 70-ÅRSRESA till Viborg Lördag kl Avfärd från Helsingfors med buss (Mannerheims ryttarstaty). kl Paus i Rajahovi. kl Ankomst till Viborg. Seminarium i Alvar Aaltos nyrenoverade och nyöppnade bibliotek i Viborg. Seminariets och resans tema: 70 års minne av Nordens största slag, vapenstilleståndet och vapenstilleståndsavtalet. Krigshistoriker Ari Raunio medverkar. Kaffe. Check in på hotell Victoria. kl Middag i Runda Tornet. Söndag Frukost på hotellet. kl Utfärd till slagfältet Tali- Ihantala. Kransnedläggning. Besök på det nyöppnade Krigsmuséet på Karjaportsgatan i Gamla Stan. kl Lunch. kl Hemresan börjar. Stopp vid den gamla finska lutherska kyrkogården i Sorvali. Stopp vid Tienhaara vid minnesmärket för IR61. Kransnedläggning. Ankomst Helsingfors på kvällen. Pris: 275 e, resan dimensionerad för 70 personer Priset innehåller: Turistbuss, gruppvisum inkvartering i dubbelrum hotell Victoria (tilläggsavgift för enkelrum) buffet-frukost seminarium i biblioteket 2-3 timmar middag lördag, lunch söndag inträde till Krigsmuséet Förfrågningar och information: Carl-Johan Hindsberg tel: Anmälningar till: Arrangör: Svenska Bildningsförbundet r.f. & Svensk utveckling r.f. i samarbete med: Handelsgillet i Helsingfors r.f., Handelsgillet i Wiborg r.f. Helsingfors svenska krigsveteraner r.f., Södra Finlands krigsveterandistrikt r.f. Frihetskrigets Södra Traditionsförening r.f., Svenska klubben i Helsingfors r.f. Svenska Finlandsfrivilligas minnesförening, Arbetets Vänner huvudföreningen Nylands Brigads Gille Helsingforsavdelningen 6 aveiten 2/2014

7 Malmgård - ett gods i tiden Föreningens månadsmöte i februari inleddes med att deltagarna fick höra kort om Malmgårds historia, godset som nu ligger i Lovisa, förr en del av Pernå. Malmgårds historia börjar redan på 1600-talet under kung Karl IX:s tid. Dagens huvudbyggnad, som benämns slottet, är en ståtlig tegelbyggnad från 1880-talet. Arkitekt F.A. Sjöström planerade det nya corps-de-logiet som är i holländsk renässansstil. Djur finns inte mer på gården, idag är Malmgård känt för sitt öl och sin cider. I början samarbetades med ett litet bryggeri i östra Finland berättade Henrik Creutz, som nu med sin bror sköter om att Malmgårds näringar mår bra. Statsvetaren Creutz har också fått lära sig hur det är att vara lantbrukare, för ca ett år sedan blev det att köra traktor och använda harv. Vad bryggeriet Huvila beträffar så flyttades det till Lovisa från Nyslott år Ett par dagar efter mötet kunde man läsa om att de små bryggerierna frodas och växer. Det är skönt att någon verksamhet här i landet med tillförsikt kan gå vidare. Provsmakning Åhörarna behövde inte enbart sitta och lyssna till hur bra ölsorterna och cidern på Malmgård utvecklats. Idén var att man skulle få provsmaka. Dinkel och Blond Ale samt äppelcider fanns för provsmakning. Blond ale, Dinkel och Belge är Malmgårds ölsorter. Vi fick också lära oss hur läsa humlestyrkan/ bitterheten eller ljusheten. 250 ebc berättar att vi har ett mycket mörkt öl. Partnern har märket Huvila. Cidern torde i framtiden göras av egna äpplen, om det bara är möjligt. Cidern och de flesta ölsorter har en alkoholprocent på över 4. Malmgård har fått pris för sina produkter, både för öl och cider. Alko har också Malmgård-ölet ifall man är intresserad. Smakade på det ljusa ölet och det passar förträffligt som måltidsdryck. Inte enbart drycker! I gårdsbutiken får man också köpa gamla mjölsorter. Spelt (dinkel) kanske man hört om men det finns också emmer, lantvete, svedjeråg, einkorn med mera. Vi får lov att gå tusentals år tillbaka i tiden för att hitta vaggan till dessa sädesslag. Svedjeråg är ett gammalt nordiskt sädesslag och det sägs att smaken är mild och brödet håller sig saftigare en längre tid. Ekologiskt jordbruk på ca 500 ha hör till det dagliga livet. Visionen för framtiden innefattar ekologiskt odlade näringsrika bär för marknaden. År 2003 hade Malmgård två produkter i sortimentet, idag är antalet 120. Malmgårds gårdsbutik är öppen för allmänheten, men kan man inte ta sig ut till butiken går det sedan januari i år att handla via nätbutik. Dagens trend att knacka på datorn, man måste följa med sin tid. Turism är delvis en näringsgren, grupper kan besöka Malmgård och få guidning. Information finns på nätet, epost för eventuell tilläggsinformation. Sykretsen går en festlig vår tillmötes biggi korhonen Den 25 februari började vi med fastlagsbulle och varm mjölk, alltså på det gamla tradittionsrika sättet med hetvägg. Fast vi fuskade kanske litet, en del gick in för kaffe och bulla, det var för några mer välkommet. Planerat program Den 18.3 skall kretsen gå på AV-teatern, med träff kl i Kretsarnas sal. Vi samlas vid en kopp kaffe. April, april den 1 spelar vi bingo och börjar redan kl Vi tar med 3 vinster per man. 8.4 blir det äkta påskjippo med memma och ägg 29.4 Våren är här vi firar Valborg med mjöd och något gott till. I början av maj gör vi tillsammans med Sällskapskretsen en båttur utanför Helsingfors. Båtturen räcker ca 1,5 timme. Den/de som fortfarande påstår att de nog inte kan handarbeta behövs ej alls, en del stickar, andra är sällskapliga av sig och tillsammans har vi trevligt! bk aveiten 2/2014 7

8 Nordsjö Sångkör inledde Vändagens konsert. En hjärtlig konsert med skönsjungande Walentinor Den fjortonde februari firas Vändagen eller Sankt Valentins dagen eller Alla hjärtans dag. Ännu har man inte riktigt bestämt sig för hur dagen skall benämnas. Sankt Valentin, helgonet för ungdom, förälskelse och parbildning började firas på 1300-talet i bl.a. England men säker på vilken Valentin, det egentligen var, är man inte. Det finns flera att välja på. Denna kväll har Walentinakören med vänner konsert på AV. Vän i kväll är Nordsjö Sångkör. Ett hav av röda hjärtan möter vid dörren. Inne i kaféet flyger ännu flera hjärtan och salen är fullbokad. På borden väntar litet smått och gott att äta och dricka. Det är bäddat för en trevlig kväll. Nordsjö Sångkör vandrar in och öppnar kvällen med sina sånger. I kväll är det kända sånger och visor som gäller. Gabriellas sång är alltid lika vacker att lyssna på, spöket på operan, Phantom of the Opera och Jesus Christ Superstar är välkända musikaler. När detta skrivs har Åbo Teaters storsatsning Jesus Christ just haft premiär. Nordsjö Sångkörs dirigent John Emanuelsson är violinist, gärna skulle man någon gång också lyssna till violinspel. Kanske på Islossningen? Var är Walentinorna ingenstans syns de. Men så kommer ett lejonvrål och nedanför scenen börjar det krylla av lejonungar som vandrar fram medan The Lion sleeps tonight fyller salen. Hur länge har kören sjungit? Tiotals år, ännu låter det verkligt bra. Eller kanske just därför. Eller för att man har en inspirerande kunnig dirigent, Lauri Palin. Där man sitter längst bak kan det bara konstateras att sången hörs tydlig och klar, utan skrik. Bra skulle det vara om mikrofon kunde användas då det är tal på gång en stor del av introduktionen till sångerna bar inte till bakre delen. Skönsjungande damer uppträder i olika visor, Blackbird (Koltrasten) med Tina Björkvall som solist, är en söt, litet sentimental sång och med Ann-Louise Salminen som visslande koltrast. Intressant jojk med trolltrumma. Men sen kommer tanken månne det är en ensam indian? Adiemus kan betecknas som 8 aveiten 2/2014

9 världsmusik, Annika Rentola uppför stycket utan ord och Afrika är också i fokus genom att Tommi Salminen hanterar djembetrumman som har rötter i Afrika. Så här kan musik sammanbinda världen. Stand by me det kan man önska sig på alla hjärtans dag och denna gång är det faktiskt en kvinnlig vädjan av Marina Palin, förr var det oftast en karl som vädjade, till exempel beatlen John Lennon och boxaren Cassius Clay. Kvällens slogan är Håll mitt hjärta med text av Skifs! Kärleksvisan som Björn Skifs sjungit direkt in i hjärtrötterna samt fått sången att hållas på Svensktoppen 142 veckor. Här uppför Cristofer Moen sången med mycket pondus. Tänker på Elvis och hans O store Gud. Tenorerna ja vilken sångaglad fyrväppling, Vain elämä fyller salen. Inte lät det lika bra när Irwin stod på scen. Walentinakören har gjort bra ifrån sig så det må vara dem väl förunnat att rocka loss hela natten Rock around the clock avslutar programmet. Men innan det blir mera rockande samlas båda körerna än en gång och sjunger ett sista nummer Så skimrande var aldrig havet av Evert Taube. Blomsterhyllning och massor av applåder men körerna förstår inte alls att mycket applåder det betyder Da capo!!!! En trevlig idé med kaféet men det innebär säkert att det blir färre platser. En liten önskan ta med solisterna i programbladet. Walentinakören, idag omkring 35 aktiva, tar gärna emot nya medlemmar. Kontakta ordförande Kristina Björkvall. Ofta när yngre sångare ansluter sig försvinner de efter något år beroende på livssituationen. Walentinakören har ett brett register, allt från visor till sakral musik. Resor företas också, i fjol åkte kören till Warsawa och uppträdde. Christofer Moen som solist. Text: Birgit Korhonen Bild: Gunvor Biskop och Tina Björkvall aveiten 2/2014 9

10 Välbesökt årsmöte Föreningens årsmöte den 1 mars fyllde Festsalen med närmare åttio deltagare. Att mötet lockade så många, speciellt då mötet inföll på en lördag kväll, berodde nog främst på den dramatik som uppstod, då föreningens ekonom och bokförare avgick i slutet av år Föreningens ordförande Sebastian Gripenberg hälsade välkommen till mötet, och vid konstitueringen valdes han även till ordförande för mötet. Niki Hamro kallades till sekreterare och till protokolljusterare för mötet valdes Gunnel Biskop och Barbro Wallendahl, vilka även utsågs att fungera som rösträknare vid behov. Föreningens årsberättelse föredrogs och godkändes, likaså bokslutet och styrelsen beviljades ansvarsfrihet efter att revisorernas och de i stadgarna föreskrivna utlåtandena av Inventeringsnämnden och De Äldres Råd upplästs. Spännande val Efter att både årsberättelse och bokslut föredragits och fått sina godkännanden övergick mötet till att välja nya medlemmar till styrelsen. Av de styrelsemedlemmar som stod i tur att avgå hade Dick Lundell och Ingelisa Mötesdeltagarna köar för att få sin röstningssedel. Wikholm undanbett sig återval, medan Ingegerd Blomander och Benita Udd meddelat sig villiga att fortsätta. Härefter följde ett sällsynt spännande personval. Hela åtta personer ställdes upp som kandidater till de fyra lediga posterna och efter att röstsedlar delats ut och samlats in, fick mötesdeltagarna tid för en kaffepaus medan rösträknarna utförde sitt värv. När kaffepausen och rösträkningen var över, visade det sig att Benita Udd fått flest röster och därmed omvalts till styrelsen. Rabbe Saxén och Harriet Rydberg invaldes som nya medlemmar i styrelsen. Av de övriga kandidaterna hade Peter Oljemark och Ingegerd Blomander fått lika antal röster, och den fjärde styrelseplatsen avgjordes genom lottning. Denna gång gynnade lotten Peter Oljemark, som därmed invaldes som ny medlem i styrelsen. Resten av mötet avklarades snabbt och omfattade val av Inventeringsnämnden, De Äldres Råd och lottning av Föreningens kamratskapspris för år Kurt Andersson hade undanbett sig omval i Inventeringsnämnden och som ny medlem invaldes Anders Häggblom, medan de övriga medlemmarna Rabbe Saxén och Harald 10 aveiten 2/2014

11 Nya medlemmar i föreningens styrelse, från vänster Rabbe Saxén, Harriet Rydberg och Peter Oljemark. Udd omvaldes. Alla medlemmar i De Äldres Råd var villiga att fortsätta och omvaldes och därefter förrättades lottningen av kamratskapspriset, som består av ett presentkort till Akademen. Denna gång hade Musikklubbens kandidat Lars Silén Fru Fortuna på sin sida. Årsmötet avslutades med att viceordföranden Moxo Weckström, följd av de övriga styrelsemedlemmarna, avtackade Sebastian Gripenberg med några väl valda vackra ord och en blombukett. Efter årsmötet förflyttade sig styrelsen till Källarsalen för att hålla sitt konstituerande möte. Mötet återvalde Sebastian Gripenberg som ordförande och Monika Weckström återvaldes till viceordförande. Föreningens verksamhetsledare Niki Hamro verkar som sekreterare utom styrelsen och Benita Udd valdes som ny vicesekreterare. Föreningens organisation 2014 Styrelsen Viceordförande Vicesekreterare mar Sebastian Gripenberg Monika Weckström Benita Udd Derrick Berlin Nina Henriksson Tuula Mervasto Yrsa Lindqvist Maj-Britt Jensen Harald Udd Harriet Rydberg Rabbe Saxén Peter Oljemark Verksamhetsledare och sekreterare utom styrelsen Niki Hamro Arbets- och ekonomiutskottet Sebastian Gripenberg Monika Weckström Maj-Britt Jensen Harriet Rydberg Niki Hamro Föreningens representanter i AV Centralförbunds styrelse Rune Öhman Ekonom Benita Udd Dick Lundell Sebastian Gripenberg Monika Weckström Yrsa Lindqvist Inger Sandström Kulturfondens delegation Rune Öhman Viceordförande Sebastian Gripenberg Yrsa Lindqvist mar Dick Lundell Harriet Rydberg Maj-Britt Hedvall Kate Hougberg Monika Weckström Benita Udd Ingegerd Blomander Peter Oljemark De Äldres Råd Åke Sjölund Kurt Andersson Anja Löfman Helge Löfman Inger Sandström Marita Helsingius Orienteringskommittén Sammankallare Maj-Britt Jensen Nina Henriksson Derrick Berlin Peter Oljemark Rabbe Saxén Resekommittén Redaktionsrådet Redaktör Monika Weckström Benita Udd Nina Henriksson Yrsa Lindqvist Sebastian Gripenberg Birgit Korhonen Niki Hamro Övriga funktionärer Bibliotekarie Monica Grönholm Disponent Dick Lundell Vaktmästare Oskar Thesslund aveiten 2/

12 Festbestyrelsen Värdinna Tuula Mervasto Värd Rabbe Saxén Styrelsens repr. Benita Udd, Nina Henriksson AV-teatern Monica Grönholm, Britt-Mari Lindroos Sykretsen Thea Grönberg Ungdomskretsen Benita Österberg, Eeva-Stina Roitto Folkdanslaget Helge Löfman, Anja Löfman Bridgeklubben Marina Rosenius-Dahl, Christina Markelin Squaredanskretsen Rauno Iiskola, Ole Pauli Bokklubben Dorrit Hoffman, Gun Österberg Seniordansklubben Elisabet Fröberg, Else Strömsten Walentinakören Birgitta Löfgren Konstklubben Kristian Teir, Ylva Freudenthal Musikklubben Carl-Johan Fagerström, Lars Silén KRETSARNAS STYRELSER AV-teatern Viceordf./sekr. Ekonomiansvarig mar Bokklubben Ledare Ekonomiansvarig Robin Sundberg Nina Henriksson Lars Bergström Benita Udd Barbro Eriksson Kia Lundberg-Kankare Niki Saarinen Danielle Engström Helena Lassila Inger Sandström Viveka Högnäs-Mellner Moni Grönholm Bridgeklubben Kerstin Ehnholm Viceordförande Tom Schubert Virpi Schauman Ekonomiansvarig Maj-Britt Jensen Tävlingskom. ordf. Agneta Berglund Informatör, webb Ulla Lindgren-Fagerholm Festkom. ordf. Christina Markelin Fred Sundwall Folkdanslaget Viceordförande Vicesekreterare Ekonomiansvarig Klubbmästare Husfar Peter Oljemark Heidi Engström Kristina Weimer Sini Lappalainen Cynde Sadler Timo Turkki Carl-Johan Fagerström Konstklubben AV! Kristian Teir Sekr.och viceordf. Ull-Stina Gustafsson Ekonomiansvarig Irma Kockberg Konstnärlig ledare Inge Martonen Ylva Freudenthal Musikklubben mar Lars Silén Carl-Johan Fagerström John Burmeister Anders Backman Leith Arar Sandelssällskapet Kommendant Dick Lundell Adjutant Richard Lundell Skrifthållare/ pungslagare Stefan Ekholm Munskänk Lars Henriksson Ordonnans Peter Halén Batterikommendör Edward Lundell Suppleant Hugo Pipping Seniordansklubben Inger Iiskola Viceordförande Inge-Maj Lindgren Ekonomiansvarig Birgitta Lindblom Husmor Gun Fant Vicehusmor Kristina Blomqvist Instruktör Ingegerd Blomander Squaredanskretsen Jan Ekberg Ekonomiansvarig Margaretha Fagerström Christian von Alfthan Martina Bäckström Sykretsen, sekr. och kassör Jeanne-Marie Johansson Materialförvaltare Thea Grönberg Rea Tanhukivi Sällskapskretsen Viceordförande Ekonomiansvarig Suppleant Suppleant Ungdomskretsen Viceordförande Ekonomiansvarig Walentinakören Viceordförande Ekonomiansvarig Dirigent Jeanne-Marie Johansson Kerstin Hindström Elin Jansson Jeanne-Marie Johansson Barbro Wallendahl Margit Lindström Maj-Britt Hedvall Benita Österberg Viveka Ekholm Stefan Ekholm Henrik Hertzberg Tage Svensson Kristina Björkvall Siv Nordström Monika Lindeman Mona Sundman Ulrika Krook Annika Rentola Lauri Palin Sångkören Kontaktperson Ethel Blomander 12 aveiten 2/2014

13 Folkdanslaget på väg upp på scen inför sitt uppträdande på föreningens årsfest. Årsfest med digert program Walentinakörens dirigent Lauri Palin slog an de första ackorden på flygeln och publiken reste sig och sjöng Modersmålet sång. Därmed hade föreningens årsfest den 9 april fått sin traditionella högtidliga början. Föreningens ordförande Sebastian Gripenberg hälsade därefter välkommen och gav över scenen åt Teaterföreningens Svalan rf, som gav en kort föreställning Skojaren och tysten, om språk, kultur och identitet dessutom om integrering. Föreställningen tog upp frågan om olikheter i språk och kultur, omgivningens reaktioner och bemötande på det annorlunda, texten var skriven av Fredrik Therman och föreställningen regisserad av Fabian Silén. Ett tänkvärt och nog så aktuellt inlägg i dag och som program ett uppfriskande alternativ till festtal. Efter den korta föreställningen var det dags för Understödsstiftelsens ordförande Rune Öhman, att meddela om de stipendier som Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond beviljat för år I år delade Kulturfonden ut drygt euro fördelat på 65 stipendier. Årsfesten fortsatte med en kaffepaus under vilken musikklubben underhöll med folkmusik och därefter fortsatte programmet i Festsalen och publiken fick bekanta sig med rounddans som Squaredanskretsen visade upp. Musikklubben tog över och spelade bland annat en låt skriven av en av musikklubbens medlemmar Anders Backman. Nästa i turen var folkdansarna med två danser från Österbotten som presenterades av Pippe Löfgren. Hon berättade att man vid fester och bröllop brukade dekorera salarna med hängande fransar, och att man sedan i danserna försökte få fransarna i rörelse genom att dansa runt i ringarna med så hög hastighet som möjligt. Walentinakören stod sist i turen av kretsarna och denna gång inledde kören sitt uppträdande sjungande signaturmelonid till Lejonkungen, medan koristerna tog sig upp på scenen. Körens program var delvis detsamma som man uppträtt med på körens konsert på Alla Hjärtansdag och efter att sista sången tonat ut, meddelade Lauri Palin att man planerar att hålla en ny konsert i maj som fortsättning på konserten i februari. Årsfesten avslutades med Vårt Land unisont och därmed var en av årets höjdpunkter där våra kretsar får visa upp sitt kunnande över för denna gång. aveiten 2/

14 Arbetets Vänner Huvudföreningen Kulturfondens stipendiater 2014 Akademiska Damkören Lyran r.f., verksamhetsbidrag för år 2014, 4000 Arar Leith, för folkmusik kurs i Haapavesi och i Orivesi, 300 Arbetets Vänner i Ekenäs r.f., för projektet Allsång i Raseborg, 2000 Arbetets Vänner i Lovisa r.f., för AV i Lovisa r.f. :s Blandade kör 100 års jubileum, 1500 Arbetets Vänner i Vasa rf, för en tvärkonstnärlig uppsättning av traditionell finlandssvensk folkdans uppförd enligt nytt koreografiskt koncept, 3500 Arbetets Vänners Centralförbund, för tidskriften AV Facklan, 2700 Arbetsgruppen Litteraturkretsen vid Mårtendals bibliotek, för två författaraftnar med finlandssvenska författare i Mårtendals bibliotek 2014, 570 Arbetsgruppen Sonja Korkman & Libero Mureddu, för tio Den olydiga ballongen -konserter på daghem i Helsingforsregionen med omnejd, 2200 Backlén Marianne, för arbete med ungdomsroman, 2000 Bemböle Hem & Skola rf., för teaterutfärd för Bemböle skolas elever, 800 Blomander Ingegerd, för ledardagar för seniordansledare, 300 Cavonius Gunilla och von Alfthan Christian, för rounddanskurs i Tyskland Cham 2014, 600 Damkören SilverQuinns, för körens verksamhet: uppträdanden på åldringshem, egna konserter lokalt eller i anslutning till resor, samarbete med andra körer samt körläger, 1500 Damström Jacintha & Pfeiffenberrger Severi, för Ögonblicket/Hetki - en musik-, teater-, dans- och akrobatikpjäs, 1500 DuvTeatern/Duv i Mellersta Nyland rf, för Den Brinnande Vargen - en soaré med DuvTeatern, 2000 Edith Södergran-sällskapet rf, för Edit Södergran-sällskapets 30 års jubileumsseminarium, 1000 Ekenässällskapet, för Bokkalaset 2014, 1000 Finlands Seniordansförbund rf, för samtransport till seniordansens Våravslutning 2014, 800 Finlands Svenska Folkdansring r.f., för dansläger för barn 5-12 år, sommaren 2014, 2000 Flyktingvännerna r.f., för kulturverksamhet på svenska för asylsökande och flyktingars barn och ungdomar i Oravais, 1000 Folkets Bildningsförbund rf, för Folkets Bildningsförbunds filosoficafé i Åbo 2014, 1000 Forna Normallyceister r.f., för Svenska Normallyceums 150-årshistorik, 2000 Föräldraföreningen vid Bertha Maria-hemmet, för teaterupplevelsen Rödluvan, som turnerar från Unga Teatern, för alla barnen på Bertha Maria-hemmet samt förskolorna Toppan och Minerva, 800 Föräldraföreningen vid Finno skola rf, för kulturupplevelser och verksamhet i form av teater och rollspel för Finno skolas elever, 800 Ginman Karolina & arbetsgrupp, för solokoreografin Impermable, 1500 Grankulla kammarkör, för framförandet av verket Förklädd Gud tillsammans med Grankulla orkester hösten 2014, 2000 Haga Ungdomsförening rf, för Barnlek på Island 2014, 1000 Hamro-Belfrage Nina, för uppsökande sång- och musikverksamhet för svenskspråkiga seniorer, 1000 Hangö teaterträff r.f., för förverkligandet av Hangö teaterträff 2014, 2000 Helsingers vokalensemble, för anskaffning av instrument, noter, rekvisita samt informationsmaterial, 500 Helsingfors Svenska Krigsveteraner r.f., för föreningens verksamhet svenskspråkiga krigsveteraner till fromma, 2000 Helsingfors Svenska Scouter rf, för dagslägren TEAM-14 och FLOCK-14, 800 Hem och skola vid Mårensdals skola i Vanda r.f., för teaterbesök för åk 4, 5 och 6, 720 Klass 5 B, Winellska skolan, Kyrkslätt, för klass 5 B:s klasstidning, 500 Kulturföreningen Arbetets Vänner i Åbo r.f., för AVCF: s årsmöte och festmiddag, samtidigt Kulturföreningen AV i Åbo r.f.:s 120 års jubileum, 2500 Kungsgårds daghems föräldraförening rf, för teaterupplevelse för daghemmets barn, 800 Lagstad Skolas Föräldraförening, för främjande av kulturell och social verksamhet i Lagstad Skola genom föräldraföreningen, 800 Laukonlinna Åsa, för ledardagar för seniordansledare, 300 Lekskolan Vikingahem, för musikundervisning på daghemmet Vikingahem, 1200 Linde Maria Linnéa, för folkmusik-studier i Gaborone, Botswana , 900 LL-Center / FDUV, för LL-bok av Birgitta Boucht, 1000 Lång Christina, för boken: Livskvalitet - trots funktionshinder, 1250 Mariehamns litteraturdagar, för Mariehamns litteraturdagar, Barnens litteraturdagar och Ungdomens litteraturdagar, 1000 Mattlidens skola åk 9 spanska grupp, för Mattlidens åk 9 spanska grupps studieresa Salamanca, Spanien , 700 Medicinarklubben Thorax r.f., för det thoracala medicinarspexet U1206, 1000 Natur och Miljö rf, för produktion och utgivning av handboken Från ord till handling., 1500 Nordsjö Rastis föräldraförening r.f., för skolkör i Nordsjö lågstadieskola skolåret , 1000 Norr om Stan rf, för NoS verksamhet under 2014, 2000 Ny Tid, för nedslag i Ny Tids historia, 1000 Nyman Julia, för en projektbaserad konstutställning med konstnärerna Timo Konttinen och Jan Jämsén. Kurateras av Julia Nyman och visas i Ekenäs och Jakobstad., 1000 Odlingsföreningen Freelanceodlarna rf, för Ut och odla! Lärorik och terapeutisk trädgårdsskötsel för unga och gamla, 1500 Psykosociala föreningen Svalan r.f./vänstugan Svalboet, för främjande av psykiskt välmående genom upplevelsen av en större teatervisning, aveiten 2/2014

15 Rahikainen Tua, för En designers syn på Helsingfors. Fotografiutställning i Luckan i Kyrkslätt. Biblioteket i Borgå, 1000 Rampfeber rf., för nyskriven sommarteaterpjäs Primadonnan på Ofeliaberg, 2000 Skärgårdsteater/Arbetsgrupp 2014, för Skärgårdsteaterns 45-års jubileumsturné i Nyland, Åboland och Ålands skärgård sommaren 2014, med musikalen I Love You, You er Perfect, Now Change av Joe DiPietro och Jimmy Roberts., 1500 Starck Christian, för att starta en svenskspråkig ukuleleklubb, 500 Ungmartha rf., för utgivning av en vett och etikett-broschyr för barn och yngre tonåringar som delas ut i skolor samt på organisationers läger och klubbverksamhet., 1000 Vasa Konstklubb rf, för öppen konstutställning för unga och unga vuxna, år, i föreningens galleria Ateljé Torni, 1100 Winberg Gunnevi, för att tillverka en tredimensionell lärobok om konsthantverk, 600 Vinylerna, för samlingsskiva med låtar skrivna av unga vissångare i Svenskfinland, 1300 Volshemmets Garantiförening, för berättelsestunder för svenskspråkiga äldre personer som bor på Volshemmet i Kyrkslätt., 500 Västerledens Språkbad rf, för besök på teater och konserter, 800 Västersundoms skolas Hem och Skola r.f., för kulturverksamhet för eleverna i Västersundoms skola, 800 Västnyländska Kultursamfundet r.f., för barnens och ungas bokkalas BUK2014, 2000 Åbolands Kammarkör, för en djupdykning i vokalgruppen Manhattan Transfers mångsidiga repertoar - fyra decennier av jazz, pop och R&B, 1000 Totalt 65 stipendier, summa ,00 Bridgeklubben våren 2014 Samtliga tävlingar börjar 18.00! April Torsdag Partävling Måndag Partävling Torsdag Partävling Måndag Äggbarometer Förhandsanmälan senast fre Torsdag Inget spel Måndag Inget spel Torsdag Partävling Måndag Mixedmästerskapet del I Maj Torsdag Inget spel Måndag Mixedmästerskapet del II Torsdag Partävling Måndag Partävling Torsdag Partävling Måndag Partävling Torsdag Partävling Måndag Partävling med säsongavslutning Torsdag Partävling Klubbkampen mot Slam spelas i Tammerfors. Datum meddelas senare. Föreningens funktionärer och förtroendemän Viceordförande Verksamhetsledare Disponent Sebastian Gripenberg Tölögatan 14 B Helsingfors tfn Monika Weckström tfn Niki Hamro tfn e-post: fi Dick Lundell tfn Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen r.s. Rune Öhman tfn Viceordförande Dick Lundell Kate Hougberg tfn Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond: Rune Öhman Viceordförande Sebastian Gripenberg Yrsa Lindqvist Stiftelsen för Arbetets Vänners Åldringshem r.s. Patrik Lerche c/o Livränteanstalten Hereditas Anneg. 5 A 1, Helsingfors tfn. tj Ekonom och Niclas Ståhlberg disponent tfn. tj Direktris för hemmet Tuula Mervasto Brobrinken 3, Kyrkslätt tfn Kate Hougberg Carl-Johan Sanmark AV Huvudföreningens bibliotek: öppet varje måndag och torsdag kl , tfn Bibliotekarie Monica Grönholm Föreningens kansli: Aveitens redaktör: Annegatan 26, Helsingfors Yrsa Lindqvist tfn aveiten 2/

16 Kretsarnas förtroendemän och funktionärer Sångkören Kontaktperson Ethel Blomander tfn (09) Sykretsen Kontaktp. Jeanne-Marie Johansson tfn Varannan tisdag kl 15, Källarsalen. Teaterkretsen Ordf. Robin Sundberg tfn Måndag i Klubblokalen. Folkdanslaget Ordf. Peter Oljemark tfn Instruktörer Birgitta Löfgren och Margareta Rönn Spelmän John Burmeister och Leith Arar. Onsdag kl 19-21, Kretsarnas sal. Sällskapskretsen Ordf. Jeanne-Marie Johansson tfn Varannan torsdag kl 16, Källarsalen. Bridgeklubben Ordf. Kerstin Ehnholm tfn e-post: Spelkvällar måndagar och torsdagar ca. 22 i Kretsarnas Sal Ungdomskretsen Ordf. Maj-Britt Hedvall tfn (09) Tisdagar en gång i månaden. Walentinakören Ordf. Kristina Björkvall e-post: Dirigent Lauri Palin Tisdag kl , Kretsarnas sal. Seniordansklubben Ordf. Inger Iiskola tfn e-post: Instruktör Ingegerd Blomander tfn Tisdag kl 16.30, Festsalen. Squaredanslaget Ordf. Jan Ekberg tfn (09) Caller Kaj Wikholm Torsdag , Festsalen. Rounddans onsdagar , Festsalen. Cuer Olof Staffans. Bokklubben Ledare Helena Lassila Kontaktperson Inger Sandström tfn Onsdag grupp A kl , grupp B kl en gång i månaden, Klubblokalen. Musikklubben Kontaktperson Lars Silén Fredag kl 19, Klubblokalen Sandelssällskapet Kontaktperson Dick Lundell tfn (09) Konstklubben AV! Kontaktperson Kristian Teir tfn e-post: Måndag kl , Klubblokalen Föreningens telefonnummer Verksamhetsledare Kansliet (09) Biblioteket (09) Vaktmästare Arbetets Vänner Huvudföreningen r f, bankförbindelse IBAN: FI aveiten 2/2014

aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 5 / 2014 aveiten 5/2014 1

aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 5 / 2014 aveiten 5/2014 1 aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf aveiten 5/2014 5 / 2014 1 aveiten är Arbetets Vänner Huvudföreningen rf.:s informationsblad för föreningens medlemmar. Tidningen utkommer med 6 nummer per år.

Läs mer

Borgå bjuder på mat i mörker

Borgå bjuder på mat i mörker Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 3/13 4 Synskadade utsatta i arbetet 8 Borgå bjuder på mat i mörker 10 Profilen: Sträva framåt precis som en bil Innehåll Nr 3 mars 2013 Ledaren

Läs mer

Ungdomskurs på Norrvalla

Ungdomskurs på Norrvalla Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 3/14 4 Må Bra-dag gav mersmak 8 Ungdomskurs på Norrvalla 13 Ansök om rekreationssemester Innehåll Nr 3 mars 2014 Ledaren 3 Kvalitet och sakkunskap

Läs mer

UNGDOMS FÖRENING FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND 2/2009. tema: teater. Teater.fi lanseras inom kort!! UF 2/2009

UNGDOMS FÖRENING FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND 2/2009. tema: teater. Teater.fi lanseras inom kort!! UF 2/2009 tema: teater UNGDOMS FÖRENING 2/2009 FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND Barnteaterfestivalen ATLANTIS på Åland 8-11.6...7 Vaude! En vitaminkick, en upplevelse, en succé!...9 Empati Göran Sjöholm...4 Teater.fi

Läs mer

Synskadade. Nr 1 februari 2012 Finlands. Sune Huldin: Alla kan använda dator! Årets braillör: Bern Löfman. Mänskliga rättigheter i Egypten

Synskadade. Nr 1 februari 2012 Finlands. Sune Huldin: Alla kan använda dator! Årets braillör: Bern Löfman. Mänskliga rättigheter i Egypten Nr 1 februari 2012 Finlands 4 Synskadade Sune Huldin: Alla kan använda dator! 9 Årets braillör: Bern Löfman 12 Mänskliga rättigheter i Egypten Innehåll Nr 1/12 3 4 9 12 16 17 18 20 24 27 28 Ledaren: Stora

Läs mer

SVENSK BYGDEN. Helsingfors universitets nya huvudbibliotek Malmgård odlar enbart ekologiskt Författarporträtt: Carsten Jensen. Nummer 4/2012 Pris 2 e

SVENSK BYGDEN. Helsingfors universitets nya huvudbibliotek Malmgård odlar enbart ekologiskt Författarporträtt: Carsten Jensen. Nummer 4/2012 Pris 2 e FRED NEGENDANCK TOPELIUS FRIDA WESTERBACK CECILIA MCMULLEN JESSICA PARLAND-VON ESSEN ANT SIMONS STEN LINDHOLM ROUSSEAU KAJ HEDMAN GUSTAF WIDÉN MIKAEL ERICKSON SVENSK medlemstidning för svenska folkskolans

Läs mer

Synskadade. 12 Bamsegruppen. Finlands. Nr 5 maj 2010. Arto Vanhanen hedersordförande. dansar i New York. ger föräldrastöd

Synskadade. 12 Bamsegruppen. Finlands. Nr 5 maj 2010. Arto Vanhanen hedersordförande. dansar i New York. ger föräldrastöd Nr 5 maj 2010 Finlands Synskadade 4 Synskadade barn dansar i New York 7 Arto Vanhanen hedersordförande 12 Bamsegruppen ger föräldrastöd Innehåll Nr 5/10 3 4 7 10 12 16 18 20 23 24 Ledaren: Mission och

Läs mer

BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE

BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE 2006-2007 Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag finna henne där hon är, och börja just där. Den som inte kan det, lurar sig själv när

Läs mer

NR 4 2008. Finlands Svenska Scouter r.f. s. 16. Nya märken...sid 16. Offshoreseglats...sid 10 Ös...sid 18

NR 4 2008. Finlands Svenska Scouter r.f. s. 16. Nya märken...sid 16. Offshoreseglats...sid 10 Ös...sid 18 Finlands Svenska Scouter r.f. NR 4 2008 s. 16 Nya märken...sid 16 Offshoreseglats...sid 10 Ös...sid 18 innehåll www.fissc.fi e-post: scoutposten@fissc.fi Utgivare Finlands Svenska Scouter r.f. Tölögatan

Läs mer

Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen

Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2009 Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen Innehåll 3. Ledaren 4. Notiser 7. Korsholms nya bokbuss 8. Biblioteksverksamhet utan gränser

Läs mer

GULA PRESSEN. tema barnfamilj* Triumf att finnas till s. 14. Melkers unika diagnos s. 10. BILAGA: SOMMARLÄGER 2013 LÄTTLÄST s. 17

GULA PRESSEN. tema barnfamilj* Triumf att finnas till s. 14. Melkers unika diagnos s. 10. BILAGA: SOMMARLÄGER 2013 LÄTTLÄST s. 17 gp GULA PRESSEN NUMMER 1 februari 2013 medlemsblad för FDUV och duv-föreningar tema barnfamilj* Triumf att finnas till s. 14 Melkers unika diagnos s. 10 BILAGA: SOMMARLÄGER 2013 LÄTTLÄST s. 17 innehåll

Läs mer

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING 1/2005 APRIL 1/2005 APRIL 3 Ordföranden har ordet 4 Notiser 6 Vasaflickan kom till Karis 7 Nya styrelsemedlemmar 8 Förslag till verksamhetsberättelse

Läs mer

30 år Seniordans i Finland

30 år Seniordans i Finland Margareta Grigorkoff 30 år Seniordans i Finland 1979 2009 Finlands Seniordansförbund r.f. 2 3 Margareta Grigorkoff 30 år Seniordans i Finland 1979-2009 Finlands Seniordansförbund r.f. 4 Författare: Margareta

Läs mer

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING Nr 3 2010 Årgång 55 STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING KommUNIKation nr 3 2010 1 INNEHÅLL 3. ORDFÖRANDESPALt 4. tore talar till punkt tidskrift om stamning Årgång 55, ISSN 1650-875 ANSVARIG UTGIVARE Anita Blom

Läs mer

FolkRot - ny folkmusikfestival 6 Markarydstämman återfödd! 7 Folkmusikcafé på Markan 8

FolkRot - ny folkmusikfestival 6 Markarydstämman återfödd! 7 Folkmusikcafé på Markan 8 Nr 4 YYYY 2012 Skånes Spelmansförbunds medlemstidning Tidskrift för folkmusik och dans i Skåne FolkRot - ny folkmusikfestival 6 Markarydstämman återfödd! 7 Folkmusikcafé på Markan 8 Innehåll Mörker och

Läs mer

Örtträdgård beaktar synskadade

Örtträdgård beaktar synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 7/15 4 Taktila kartor i 3D gör entré 7 Örtträdgård beaktar synskadade 16 Synen för med sig mycket dåligt Innehåll Nr 7, augusti 2015 Ledaren

Läs mer

Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 3/2010. Boksampo. lyfter fram skönlitteraturen. IFLA Göteborg Global Accessible Library

Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 3/2010. Boksampo. lyfter fram skönlitteraturen. IFLA Göteborg Global Accessible Library Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 3/2010 Boksampo lyfter fram skönlitteraturen IFLA Göteborg Global Accessible Library Innehåll 3. Ledaren 4. Notiser 6. Nobody can do everything, but

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

Pink Polo! I Förenade Arabemiraten firades en ljusröd månad i kampen mot bröstcancer.

Pink Polo! I Förenade Arabemiraten firades en ljusröd månad i kampen mot bröstcancer. Samhälle och Socialt Utbud Tidningen som för den finlandssvenska handikappades talan och granskar det sociala utbudet ISSN 1795-410X Prenumerera för 12 5/2012 December Foto: Daniela Andersson Pink Polo!

Läs mer

Samhälle och Socialt Utbud

Samhälle och Socialt Utbud Samhälle och Socialt Utbud Tidningen som för den finlandssvenska handikappades talan och granskar det sociala utbudet ISSN 1795-410X Prenumerera för 12 6/2010 December SOS Aktuellt tar adjö för denna gång!

Läs mer

SVENSK BYGDEN. Nummer 2/2012 Pris 2 e. medlemstidning för svenska folkskolans vänner

SVENSK BYGDEN. Nummer 2/2012 Pris 2 e. medlemstidning för svenska folkskolans vänner SVENSK BYGDEN medlemstidning för svenska folkskolans vänner Nummer 2/2012 Pris 2 e SFV fick ny logo Nytänkande i biblioteksvärlden Virginia Woolf och tiden Svenska nu får positivt bemötande Gotlands kopplingar

Läs mer

EU vill få bukt med ojämlika webbsajter

EU vill få bukt med ojämlika webbsajter Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 2/15 4 Blinda hundar hjälper människan 8 EU vill få bukt med ojämlika webbsajter 22 Nekades studieplats på grund av funktionshinder Innehåll

Läs mer

Göteborg 2011. Bladet. Världsvid vänskap - Global kompetens - Lokalt stöd. Jubileumsnummer. 25 år

Göteborg 2011. Bladet. Världsvid vänskap - Global kompetens - Lokalt stöd. Jubileumsnummer. 25 år Göteborg 2011 Bladet Världsvid vänskap - Global kompetens - Lokalt stöd Jubileumsnummer 25 år SWEA i ett nötskal eller vad man svarar på frågan om vad SWEA är: SWEA är ett GLOBALT NÄTVERK med ungefär 7

Läs mer

Nytt för ÅS. Information för Åsbygden. Ås IF Ås församling Ås hembygdsförening Ås föreningshus Ås framtid. Bli medlem i våra föreningar!

Nytt för ÅS. Information för Åsbygden. Ås IF Ås församling Ås hembygdsförening Ås föreningshus Ås framtid. Bli medlem i våra föreningar! Information för Åsbygden Nytt för ÅS Nr 2 /2013 Lokalt informationsblad mars - maj EVENEMANGS- KALENDER Möt Majvor frisörskan Bli medlem i våra föreningar! Ozza - Natalies pingisvardag Vad var en forbonde?

Läs mer

Organ för Gammelstadens Ungdomsförening r.f. Nr. 1-2010 BERGHYDDAN. 100 år 5.2.2010

Organ för Gammelstadens Ungdomsförening r.f. Nr. 1-2010 BERGHYDDAN. 100 år 5.2.2010 Organ för Gammelstadens Ungdomsförening r.f. Nr. 1-2010 BERGHYDDAN 100 år 5.2.2010 Ansvarig redaktör: Redaktion: Utgivare: www.guffen.fi Raili Tikkanen Föreningens styrelse Gammelstadens Ungdomsförening

Läs mer

Synskadade. Finlands. Nr 4 april 2010. Informatörer inspirerades. Minnen från vinterkriget. fick företagarpris

Synskadade. Finlands. Nr 4 april 2010. Informatörer inspirerades. Minnen från vinterkriget. fick företagarpris Nr 4 april 2010 Finlands Synskadade 4 Martin Lindkvist fick företagarpris 8 Minnen från 12 vinterkriget Informatörer inspirerades Innehåll Nr 4/10 3 4 6 8 12 14 16 20 23 24 Ledaren: Information mot fördomar

Läs mer

Missionären. Guds familj samlad till andlig fest. Äntligen! VÄRLDS- OFFER den 24 juli LÄS MER PÅ S 2!

Missionären. Guds familj samlad till andlig fest. Äntligen! VÄRLDS- OFFER den 24 juli LÄS MER PÅ S 2! N R 7 / 8 S 0 M M A R E N 1 9 9 9 Missionären Tidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige och Svenskfinland SOMMARKONFERENS Guds familj samlad till andlig fest Cirka 600 familjemedlemmar och vänner

Läs mer

PANGERBJUDANDE PÅ UPPSLAGSVERKET FINLAND,

PANGERBJUDANDE PÅ UPPSLAGSVERKET FINLAND, Nummer 1/2010 Pris 2 e SVENSK www.sfv.fi BYGDEN Fallåker: Amatörteater när den är som bäst Topelius var mycket mer än diktare Allt fler organisationer skriver historik Gröna värden: Köpstopp i ett helt

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos månadsmöte torsdagen 27 oktober 2011 klockan 13.30 i Skeppet, Kalmarvägen 3. PROGRAM Under 1960-talet byggdes Höga

Läs mer

FSS Manual åt elevkårer

FSS Manual åt elevkårer FSS Manual åt elevkårer 1 Sisällys FSS Manual åt elevkårer... 1 Vem bestämmer i skolan?... 5 Elevkåren och elevkårsstyrelsen... 5 Lärarkåren och lärarmöten... 5 Rektor... 5 Övrig personal... 6 Direktion

Läs mer