aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 2 / 2014 aveiten 2/2014 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 2 / 2014 aveiten 2/2014 1"

Transkript

1 aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf aveiten 2/ /

2 aveiten är Arbetets Vänner Huvudföreningen rf.:s informationsblad för föreningens medlemmar. Tidningen utkommer med 6 nummer per år. 67 årgången Utgivare: Arbetets Vänner Huvudföreningen rf. Annegatan 26, Helsingfors e-post: Ansvarig redaktör: Yrsa Lindqvist Rödbergsgatan 23 I 219, Helsingfors mobiltel: e-post: Material till Aveiten kan skickas per e-post: Ändringar gällande adresseller personuppgifter tillställs föreningens kansli: Annegatan 26, Helsingfors e-post: tfn (09) Ombrytning och lay-out: DeskArtStudio Jägaregatan 11, Helsingfors Tryckeri: Multiprint, Helsingfors ISSN Tidtabell: nr 2 vecka 13 deadline nr 3 vecka 21 deadline Arbetets Vänner Huvudföreningen Arbetets Vänner Huvudföreningen, grundad 1891, är en sammanslutning som understöder finlandssvenska strävanden. Arbetets Vänner Huvudföreningen är föregångare till olika företeelser som först i våra dagar blivit allmänna och erkända. Syftemålet för Arbetets Vänner Huvudföreningen är enligt stadgarna att sammanföra medborgare ur olika samhällsställning till gemensam insats för kulturell och ekonomisk förkovran bland den svenskspråkiga befolkningen i Helsingfors. Denna tanke, att överbygga alla skiljemurar, är egentligen föreningens kungstanke och den löper som en av de starkaste trådarna i den väv, som binder samman de skiftande verksamhetsfälten i föreningens liv. Genom frihet, initiativ och självverksamhet strävar Arbetets Vänner Huvudföreningen till ett föreningsliv, som till sin struktur är så smidigt och till sitt innehåll så omväxlande och fullödigt som möjligt och som lockar den enskilda föreningsmedlemmen att ägna sig aktivt och positivt åt de gemensamma uppgifterna. Föreningen genomför sin uppgift dels genom diskussioner, möten och samkväm med kulturellt program, dels genom sina underavdelningar, de s.k. kretsarna, som har ett visst självstyre. För närvarande verkar inom föreningen två körer, en sykrets, en teaterkrets, ett folkdanslag, en sällskapskrets, en bridgeklubb, en ungdomskrets, en seniordansklubb, en squaredanskrets, en bokklubb, en musikklubb, Sandelssällskapet samt en konstklubb. Inom Arbetets Vänner Huvudföreningen råder en levande oegennyttig ansvarskänsla för svenskheten i vårt land. Därom vittnar den år 1953 stiftade och redan nu betydelsefulla kulturfonden med uppgift att understöda bildningsarbete i alla dess former. 2 aveiten 2/2014

3 Årsmöte Pärmbild: Walentinakörens konsert Håll mitt hjärta Foto: Gunnel Biskop innehåll AV: s händelsekalender s. 4 Tenorens dotter s. 5 Malmgård - ett gods i tiden s. 7 Sykretsen går en festlig vår tillmötes s. 7 En Hjärtlig konsert med sjönsjungande Walentinor s. 8 Välbesökt årsmöte s. 10 Årsfest med digert program s. 13 Kulturfondens stipendiater 2014 s. 14 Bridgeklubben våren 2014 s. 15 Föreningens förtroendemän och funktionärer s. 15 Kretsarnas förtroendemän och funktionärer s. 16 Föreningens årsmöte hölls Mötet var välbesökt och saknade inte dramatik då styrelsevalet (för en plats del) avgjordes med lottning. Jag vill rikta ett varmt tack till de styrelsemedlemmar som lämnade styrelsen vid årsmötet: Ingegerd Blomander, Dick Lundell och Ingelisa Wikholm. Ett årsmöte är en formell tillställning, föredragningslistan de ärenden som skall behandlas följer delvis av lagstiftning. I en del föreningar samlar årsmöten inte stora skaror av medlemmar och mötena upplevs kanske som ett nödvändigt ont. Ändå har enskilda föreningsmedlemmar just vid ett föreningsmöte en möjlighet att hålla sig uppdaterad och att påverka. I finländska föreningar finns två huvudsakliga modeller för föreningens möte: antingen ett årsmöte eller ett vårmöte samt ett höstmöte. Vid ett årsmöte behandlas då alla de ärenden som föreningens möte enligt lag och stadgar bör behandla. I modellen med ett vår- och ett höstmöte delas ärendena, ofta så att rapporteringsärenden (bokslut, årsberättelse) behandlas vid vårmötet och planeringsärenden (budget, verksamhetsplan) vid höstmötet. Inom Arbetets Vänner, Huvudföreningen tillämpar vi något av en hybridmodell då vi visserligen har ett årsmöte, men inte vid det behandlar planeringsärenden såsom verksamhetsplan och budget dessa behandlas i stället vid månadsmötet i december. Inom föreningar kan vi i liten skala uppleva en av det politiska livets klassiska konflikter: demokrati versus effektivitet. I denna dikotomi ställs två grundläggande och omistliga värden mot varandra i form av en fråga; om man inte kan få båda samtidigt; vilken är då att föredra? Frågan kan knappast ges ett allmängiltigt svar utan är alltid beroende av situationsspecifika faktorer. Konflikten yppar sig exempelvis så tillvida att ärenden samtidigt måste förberedas, men att föreningsmedlemmar ändå skall ha möjlighet att påverka. I praktiken går det lätt så att ett ärende (exempelvis en verksamhetsplan) är så långt förberett att det är svårt att vid det beslutande mötet ändra på förslaget eller att gå in på mycket små detaljer. Om allt serveras som ett färdigt paket kan intresset för att delta i möten på sikt minska. Detta är förmodligen en orsak till årsmöten sällan slår publikrekord i de flesta föreningar. Ett led i det jag som föreningens ordförande strävar efter är att viktiga ärenden skall beredas öppet och i samarbete, framförallt med kretsarna, och att föreningens medlemmar skall ha realistiska möjligheter att påverka. Det är viktigt att inse att detta mål inte är ett tillstånd, som man en gång för alla kan uppnå, utan en process eller arbetsmetod som ständigt måste upprätthållas och återskapas. Alla medlemmar skall känna att de när som helst får ta kontakt med mig med sina idéer, tankar och önskemål beträffande föreningen. Sebastian Gripenberg ordförande aveiten 2/2014 3

4 AV:s händelsekalender Månadsmöte söndagen den 13 april kl i Festsalen. Efter förhandlingarna ett föredrag av Anne Bergman från Folkkultursarkivet under rubriken Påsken - en resa i tid, rum och miljö. Månadsmötet i maj På månadsmötet söndagen den 4 maj uppträder balalajkaorkestern Kalinka. Orkestern har tio medlemmar och Albina Parkkonen är dirigent. Katja Harvala är sångsolist. Kalinka uppträder med ryska örhängen, någonting klassiskt och som avslutning blir det allsång. TÄVLINGEN i MINIATYR- GOLF Ungdomskretsens traditionella tävling i miniatyrgolf kretsarna emellan arrangeras i år för den trettiofemte gången. I år spelar vi lördagen den 10 maj kl på banan vid Edesviken, d.v.s. samma plats som under tidigare år (Taivallahden Ratagolf, Södra Hesperiagatan invid Sandudds badstrand). Varje krets kan ställa upp med ett lag bestående av två deltagare. Anmälningarna görs på platsen. Om ni har frågor kan ni ringa till Maj-Britt Hedvall tfn Ungdomskretsen hälsar spelarna och hejarklackarna hjärtligt välkomna! Ungdomskretsen Kalendarium 2014 Lö 12.4 AV Centralförbundets årsmöte i Åbo Sö 13.4 Månadsmöte Sö 4.5 Månadsmöte Lö 10.5 Minigolfturnering arrangerad av Ungdomskretsen. Bokklubben 2014 Bokklubben har delat upp sig i två grupper A och B. Grupp A börjar kl och grupp B kl andra onsdagen i månaden. 9.4 Vigdis Grimsdottir: Jag heter Isbjörg jag är ett lejon, Island 14.5 Kim Leine: Proftyerna vid evighetsfjorden, Danmark. I samarbete med Svenska studiecentralen. Sol i sinnet med Walentinakören Alla hjärtansdagskonserten i februari sålde slut i ett nafs och många blev utan biljett. Därför planerar Walentinakören nu en ny konsert. Under temat Always look on the bright side får popoch rocklåtarna från februarikonserten plats tillsammans med helt nytt material i samma genre. Planerat konsertdatum är lördagen den 10 maj 2014 klockan 18. Platsen är AV:s festsal. Biljetterna kostar 15 euro och inkluderar lätt traktering. Biljetter kan köpas vid dörren eller av körmedlemmar. Håll ögonen på AV:s och Walentinakörens webbplats. Datum för biljettsläpp meddelas i början av april. 4 aveiten 2/2014

5 På bilden: Jonna Sundberg, Thomas Henriksson och Robin Sundberg Foto: Sara Forsius för nu skall Kobbat och Jette klara upp mordet. Mycket mobilringande och resande över golvet. Därför har visst scenen anpassats till golvet att bygga upp alla flygfält och nya omgivningar på scenen skulle inte ha fungerat. Tenorens dotter AV-teatern med ny deckare AV-teatern har denna gång gett sig i kast med en Burt Kobbat-deckare. Tenorens dotter av Staffan Bruun har omplanerats för scenen, som faktiskt utgör golvet i festsalen. Ingen scen används. Publiken sitter på båda sidorna, dekoren är enkel bra med innovativt tänkande. Vi följer med när Burt Kobbat (Robin Sundberg) försöker hjälpa Liza Dawson (Antonia Henn) som kommit till Helsingfors för att studera vid Sibelius Akademin. Burts fästmö Jette (Danielle Engström) fordrar att han skall vara behjälplig hon väntar på att få ett jobb i London och Lizas pappa kan underlätta processen. Det går nästan med detsamma på tok Liza hittas död vid Tölöviken. Det blir polissak, det blir ryssar och Nord Stream och flera underliga personer på scenen. Också Finlands mö aktiv för Urfinnarna (Jonna Sundberg) dyker upp i sin långa blonda fläta och vill ha den karismatiske Kobbat som politisk medhjälpare. Mitt i allt blir Kobbat antastad av två energiska men kanske inte så kunniga sopkontrollanter, Karlsson och Jansson från Åland, vilka tycker att Kobbats sophantering inte följer reglerna. Speciellt den ena tycks kunna bättre östnyländska än oåländska, litet dialekt är alltid pikant. Pjäsen följer kutymen ha med några komiska figurer. Mera motgångar, Kobbats nya filmmanus om Humlan Hugo för Disney är botten och måste skrivas om. Disney -agenten svär och gormar och speaks English i mobilen. Kanske litet mycket svärande i pjäsen inte för att man inte skulle kunna svordomar men, men... I hela röran är det resor till Köpenhamn och England Fast skådespelet kan verka helt virrigt med alla händelser och otaliga människor så faller nog bitarna på plats. Och stycket flyter bra, det får man säkert tacka manusskribenten Hanna Åkerfelt för. Skådespelarna har det kanske litet kämpigt för några av skådisarna spelar flera roller. Ett och annat kunde ha klippts bort utan att sammanhanget skulle ha lidit av det men hela historien med alla pusselbitar fungerar. Överlångt är det inte, ca 2 timmar inkluderande paus. AV-teatern, anser jag, är litet mer än enbart amatörteater idag, här finns tre bärande förmågor, vilka man också minns från östnyländska sommarteaterscener, Robin & Jonna Sundberg och Danielle Engström. Övriga på scenen: Nina Henriksson, Antonia Henn, Sven- Gustav Åström, Jens Nyström som snobben Bellman, Thomas Henriksson som ibland kunde uppfattas som en fräsande, morrande katt en duktig, samspelt grupp. Radiorösten (nyhetsläsaren) som då och då informerar om något tillhör Mathias Gustafsson och passar bra in i sammanhanget. Oskar Silén som regisserat kan vara nöjd. Dags för avtackning av både AV och teaterkompisar; Rampfeber samt Kammarteatern. Hur var det nu? kökspersonalen skall inte vara så anspråkslös, personalen såg till att premiärkvällen fick litet guldkant med ett glas skummande för de närvarande. Efter allt detta bör nog boken läsas... en ny Kobbat lär komma ut i vår. Biggi Korhonen Föreställningar: tis 1.4 kl. 19, tis 8.4 kl. 19, fre 11.4 kl. 19 lör 12.4 kl. 19 Biljetter: 15 / 12 (studerande och grupper över 10 pers.) Biljettbokningar: AV-Teatern tfn och Luckan tfn aveiten 2/2014 5

6 Välkommen med på VAPENSTILLESTÅNDETS 70-ÅRSRESA till Viborg Lördag kl Avfärd från Helsingfors med buss (Mannerheims ryttarstaty). kl Paus i Rajahovi. kl Ankomst till Viborg. Seminarium i Alvar Aaltos nyrenoverade och nyöppnade bibliotek i Viborg. Seminariets och resans tema: 70 års minne av Nordens största slag, vapenstilleståndet och vapenstilleståndsavtalet. Krigshistoriker Ari Raunio medverkar. Kaffe. Check in på hotell Victoria. kl Middag i Runda Tornet. Söndag Frukost på hotellet. kl Utfärd till slagfältet Tali- Ihantala. Kransnedläggning. Besök på det nyöppnade Krigsmuséet på Karjaportsgatan i Gamla Stan. kl Lunch. kl Hemresan börjar. Stopp vid den gamla finska lutherska kyrkogården i Sorvali. Stopp vid Tienhaara vid minnesmärket för IR61. Kransnedläggning. Ankomst Helsingfors på kvällen. Pris: 275 e, resan dimensionerad för 70 personer Priset innehåller: Turistbuss, gruppvisum inkvartering i dubbelrum hotell Victoria (tilläggsavgift för enkelrum) buffet-frukost seminarium i biblioteket 2-3 timmar middag lördag, lunch söndag inträde till Krigsmuséet Förfrågningar och information: Carl-Johan Hindsberg tel: Anmälningar till: Arrangör: Svenska Bildningsförbundet r.f. & Svensk utveckling r.f. i samarbete med: Handelsgillet i Helsingfors r.f., Handelsgillet i Wiborg r.f. Helsingfors svenska krigsveteraner r.f., Södra Finlands krigsveterandistrikt r.f. Frihetskrigets Södra Traditionsförening r.f., Svenska klubben i Helsingfors r.f. Svenska Finlandsfrivilligas minnesförening, Arbetets Vänner huvudföreningen Nylands Brigads Gille Helsingforsavdelningen 6 aveiten 2/2014

7 Malmgård - ett gods i tiden Föreningens månadsmöte i februari inleddes med att deltagarna fick höra kort om Malmgårds historia, godset som nu ligger i Lovisa, förr en del av Pernå. Malmgårds historia börjar redan på 1600-talet under kung Karl IX:s tid. Dagens huvudbyggnad, som benämns slottet, är en ståtlig tegelbyggnad från 1880-talet. Arkitekt F.A. Sjöström planerade det nya corps-de-logiet som är i holländsk renässansstil. Djur finns inte mer på gården, idag är Malmgård känt för sitt öl och sin cider. I början samarbetades med ett litet bryggeri i östra Finland berättade Henrik Creutz, som nu med sin bror sköter om att Malmgårds näringar mår bra. Statsvetaren Creutz har också fått lära sig hur det är att vara lantbrukare, för ca ett år sedan blev det att köra traktor och använda harv. Vad bryggeriet Huvila beträffar så flyttades det till Lovisa från Nyslott år Ett par dagar efter mötet kunde man läsa om att de små bryggerierna frodas och växer. Det är skönt att någon verksamhet här i landet med tillförsikt kan gå vidare. Provsmakning Åhörarna behövde inte enbart sitta och lyssna till hur bra ölsorterna och cidern på Malmgård utvecklats. Idén var att man skulle få provsmaka. Dinkel och Blond Ale samt äppelcider fanns för provsmakning. Blond ale, Dinkel och Belge är Malmgårds ölsorter. Vi fick också lära oss hur läsa humlestyrkan/ bitterheten eller ljusheten. 250 ebc berättar att vi har ett mycket mörkt öl. Partnern har märket Huvila. Cidern torde i framtiden göras av egna äpplen, om det bara är möjligt. Cidern och de flesta ölsorter har en alkoholprocent på över 4. Malmgård har fått pris för sina produkter, både för öl och cider. Alko har också Malmgård-ölet ifall man är intresserad. Smakade på det ljusa ölet och det passar förträffligt som måltidsdryck. Inte enbart drycker! I gårdsbutiken får man också köpa gamla mjölsorter. Spelt (dinkel) kanske man hört om men det finns också emmer, lantvete, svedjeråg, einkorn med mera. Vi får lov att gå tusentals år tillbaka i tiden för att hitta vaggan till dessa sädesslag. Svedjeråg är ett gammalt nordiskt sädesslag och det sägs att smaken är mild och brödet håller sig saftigare en längre tid. Ekologiskt jordbruk på ca 500 ha hör till det dagliga livet. Visionen för framtiden innefattar ekologiskt odlade näringsrika bär för marknaden. År 2003 hade Malmgård två produkter i sortimentet, idag är antalet 120. Malmgårds gårdsbutik är öppen för allmänheten, men kan man inte ta sig ut till butiken går det sedan januari i år att handla via nätbutik. Dagens trend att knacka på datorn, man måste följa med sin tid. Turism är delvis en näringsgren, grupper kan besöka Malmgård och få guidning. Information finns på nätet, epost för eventuell tilläggsinformation. Sykretsen går en festlig vår tillmötes biggi korhonen Den 25 februari började vi med fastlagsbulle och varm mjölk, alltså på det gamla tradittionsrika sättet med hetvägg. Fast vi fuskade kanske litet, en del gick in för kaffe och bulla, det var för några mer välkommet. Planerat program Den 18.3 skall kretsen gå på AV-teatern, med träff kl i Kretsarnas sal. Vi samlas vid en kopp kaffe. April, april den 1 spelar vi bingo och börjar redan kl Vi tar med 3 vinster per man. 8.4 blir det äkta påskjippo med memma och ägg 29.4 Våren är här vi firar Valborg med mjöd och något gott till. I början av maj gör vi tillsammans med Sällskapskretsen en båttur utanför Helsingfors. Båtturen räcker ca 1,5 timme. Den/de som fortfarande påstår att de nog inte kan handarbeta behövs ej alls, en del stickar, andra är sällskapliga av sig och tillsammans har vi trevligt! bk aveiten 2/2014 7

8 Nordsjö Sångkör inledde Vändagens konsert. En hjärtlig konsert med skönsjungande Walentinor Den fjortonde februari firas Vändagen eller Sankt Valentins dagen eller Alla hjärtans dag. Ännu har man inte riktigt bestämt sig för hur dagen skall benämnas. Sankt Valentin, helgonet för ungdom, förälskelse och parbildning började firas på 1300-talet i bl.a. England men säker på vilken Valentin, det egentligen var, är man inte. Det finns flera att välja på. Denna kväll har Walentinakören med vänner konsert på AV. Vän i kväll är Nordsjö Sångkör. Ett hav av röda hjärtan möter vid dörren. Inne i kaféet flyger ännu flera hjärtan och salen är fullbokad. På borden väntar litet smått och gott att äta och dricka. Det är bäddat för en trevlig kväll. Nordsjö Sångkör vandrar in och öppnar kvällen med sina sånger. I kväll är det kända sånger och visor som gäller. Gabriellas sång är alltid lika vacker att lyssna på, spöket på operan, Phantom of the Opera och Jesus Christ Superstar är välkända musikaler. När detta skrivs har Åbo Teaters storsatsning Jesus Christ just haft premiär. Nordsjö Sångkörs dirigent John Emanuelsson är violinist, gärna skulle man någon gång också lyssna till violinspel. Kanske på Islossningen? Var är Walentinorna ingenstans syns de. Men så kommer ett lejonvrål och nedanför scenen börjar det krylla av lejonungar som vandrar fram medan The Lion sleeps tonight fyller salen. Hur länge har kören sjungit? Tiotals år, ännu låter det verkligt bra. Eller kanske just därför. Eller för att man har en inspirerande kunnig dirigent, Lauri Palin. Där man sitter längst bak kan det bara konstateras att sången hörs tydlig och klar, utan skrik. Bra skulle det vara om mikrofon kunde användas då det är tal på gång en stor del av introduktionen till sångerna bar inte till bakre delen. Skönsjungande damer uppträder i olika visor, Blackbird (Koltrasten) med Tina Björkvall som solist, är en söt, litet sentimental sång och med Ann-Louise Salminen som visslande koltrast. Intressant jojk med trolltrumma. Men sen kommer tanken månne det är en ensam indian? Adiemus kan betecknas som 8 aveiten 2/2014

9 världsmusik, Annika Rentola uppför stycket utan ord och Afrika är också i fokus genom att Tommi Salminen hanterar djembetrumman som har rötter i Afrika. Så här kan musik sammanbinda världen. Stand by me det kan man önska sig på alla hjärtans dag och denna gång är det faktiskt en kvinnlig vädjan av Marina Palin, förr var det oftast en karl som vädjade, till exempel beatlen John Lennon och boxaren Cassius Clay. Kvällens slogan är Håll mitt hjärta med text av Skifs! Kärleksvisan som Björn Skifs sjungit direkt in i hjärtrötterna samt fått sången att hållas på Svensktoppen 142 veckor. Här uppför Cristofer Moen sången med mycket pondus. Tänker på Elvis och hans O store Gud. Tenorerna ja vilken sångaglad fyrväppling, Vain elämä fyller salen. Inte lät det lika bra när Irwin stod på scen. Walentinakören har gjort bra ifrån sig så det må vara dem väl förunnat att rocka loss hela natten Rock around the clock avslutar programmet. Men innan det blir mera rockande samlas båda körerna än en gång och sjunger ett sista nummer Så skimrande var aldrig havet av Evert Taube. Blomsterhyllning och massor av applåder men körerna förstår inte alls att mycket applåder det betyder Da capo!!!! En trevlig idé med kaféet men det innebär säkert att det blir färre platser. En liten önskan ta med solisterna i programbladet. Walentinakören, idag omkring 35 aktiva, tar gärna emot nya medlemmar. Kontakta ordförande Kristina Björkvall. Ofta när yngre sångare ansluter sig försvinner de efter något år beroende på livssituationen. Walentinakören har ett brett register, allt från visor till sakral musik. Resor företas också, i fjol åkte kören till Warsawa och uppträdde. Christofer Moen som solist. Text: Birgit Korhonen Bild: Gunvor Biskop och Tina Björkvall aveiten 2/2014 9

10 Välbesökt årsmöte Föreningens årsmöte den 1 mars fyllde Festsalen med närmare åttio deltagare. Att mötet lockade så många, speciellt då mötet inföll på en lördag kväll, berodde nog främst på den dramatik som uppstod, då föreningens ekonom och bokförare avgick i slutet av år Föreningens ordförande Sebastian Gripenberg hälsade välkommen till mötet, och vid konstitueringen valdes han även till ordförande för mötet. Niki Hamro kallades till sekreterare och till protokolljusterare för mötet valdes Gunnel Biskop och Barbro Wallendahl, vilka även utsågs att fungera som rösträknare vid behov. Föreningens årsberättelse föredrogs och godkändes, likaså bokslutet och styrelsen beviljades ansvarsfrihet efter att revisorernas och de i stadgarna föreskrivna utlåtandena av Inventeringsnämnden och De Äldres Råd upplästs. Spännande val Efter att både årsberättelse och bokslut föredragits och fått sina godkännanden övergick mötet till att välja nya medlemmar till styrelsen. Av de styrelsemedlemmar som stod i tur att avgå hade Dick Lundell och Ingelisa Mötesdeltagarna köar för att få sin röstningssedel. Wikholm undanbett sig återval, medan Ingegerd Blomander och Benita Udd meddelat sig villiga att fortsätta. Härefter följde ett sällsynt spännande personval. Hela åtta personer ställdes upp som kandidater till de fyra lediga posterna och efter att röstsedlar delats ut och samlats in, fick mötesdeltagarna tid för en kaffepaus medan rösträknarna utförde sitt värv. När kaffepausen och rösträkningen var över, visade det sig att Benita Udd fått flest röster och därmed omvalts till styrelsen. Rabbe Saxén och Harriet Rydberg invaldes som nya medlemmar i styrelsen. Av de övriga kandidaterna hade Peter Oljemark och Ingegerd Blomander fått lika antal röster, och den fjärde styrelseplatsen avgjordes genom lottning. Denna gång gynnade lotten Peter Oljemark, som därmed invaldes som ny medlem i styrelsen. Resten av mötet avklarades snabbt och omfattade val av Inventeringsnämnden, De Äldres Råd och lottning av Föreningens kamratskapspris för år Kurt Andersson hade undanbett sig omval i Inventeringsnämnden och som ny medlem invaldes Anders Häggblom, medan de övriga medlemmarna Rabbe Saxén och Harald 10 aveiten 2/2014

11 Nya medlemmar i föreningens styrelse, från vänster Rabbe Saxén, Harriet Rydberg och Peter Oljemark. Udd omvaldes. Alla medlemmar i De Äldres Råd var villiga att fortsätta och omvaldes och därefter förrättades lottningen av kamratskapspriset, som består av ett presentkort till Akademen. Denna gång hade Musikklubbens kandidat Lars Silén Fru Fortuna på sin sida. Årsmötet avslutades med att viceordföranden Moxo Weckström, följd av de övriga styrelsemedlemmarna, avtackade Sebastian Gripenberg med några väl valda vackra ord och en blombukett. Efter årsmötet förflyttade sig styrelsen till Källarsalen för att hålla sitt konstituerande möte. Mötet återvalde Sebastian Gripenberg som ordförande och Monika Weckström återvaldes till viceordförande. Föreningens verksamhetsledare Niki Hamro verkar som sekreterare utom styrelsen och Benita Udd valdes som ny vicesekreterare. Föreningens organisation 2014 Styrelsen Viceordförande Vicesekreterare mar Sebastian Gripenberg Monika Weckström Benita Udd Derrick Berlin Nina Henriksson Tuula Mervasto Yrsa Lindqvist Maj-Britt Jensen Harald Udd Harriet Rydberg Rabbe Saxén Peter Oljemark Verksamhetsledare och sekreterare utom styrelsen Niki Hamro Arbets- och ekonomiutskottet Sebastian Gripenberg Monika Weckström Maj-Britt Jensen Harriet Rydberg Niki Hamro Föreningens representanter i AV Centralförbunds styrelse Rune Öhman Ekonom Benita Udd Dick Lundell Sebastian Gripenberg Monika Weckström Yrsa Lindqvist Inger Sandström Kulturfondens delegation Rune Öhman Viceordförande Sebastian Gripenberg Yrsa Lindqvist mar Dick Lundell Harriet Rydberg Maj-Britt Hedvall Kate Hougberg Monika Weckström Benita Udd Ingegerd Blomander Peter Oljemark De Äldres Råd Åke Sjölund Kurt Andersson Anja Löfman Helge Löfman Inger Sandström Marita Helsingius Orienteringskommittén Sammankallare Maj-Britt Jensen Nina Henriksson Derrick Berlin Peter Oljemark Rabbe Saxén Resekommittén Redaktionsrådet Redaktör Monika Weckström Benita Udd Nina Henriksson Yrsa Lindqvist Sebastian Gripenberg Birgit Korhonen Niki Hamro Övriga funktionärer Bibliotekarie Monica Grönholm Disponent Dick Lundell Vaktmästare Oskar Thesslund aveiten 2/

12 Festbestyrelsen Värdinna Tuula Mervasto Värd Rabbe Saxén Styrelsens repr. Benita Udd, Nina Henriksson AV-teatern Monica Grönholm, Britt-Mari Lindroos Sykretsen Thea Grönberg Ungdomskretsen Benita Österberg, Eeva-Stina Roitto Folkdanslaget Helge Löfman, Anja Löfman Bridgeklubben Marina Rosenius-Dahl, Christina Markelin Squaredanskretsen Rauno Iiskola, Ole Pauli Bokklubben Dorrit Hoffman, Gun Österberg Seniordansklubben Elisabet Fröberg, Else Strömsten Walentinakören Birgitta Löfgren Konstklubben Kristian Teir, Ylva Freudenthal Musikklubben Carl-Johan Fagerström, Lars Silén KRETSARNAS STYRELSER AV-teatern Viceordf./sekr. Ekonomiansvarig mar Bokklubben Ledare Ekonomiansvarig Robin Sundberg Nina Henriksson Lars Bergström Benita Udd Barbro Eriksson Kia Lundberg-Kankare Niki Saarinen Danielle Engström Helena Lassila Inger Sandström Viveka Högnäs-Mellner Moni Grönholm Bridgeklubben Kerstin Ehnholm Viceordförande Tom Schubert Virpi Schauman Ekonomiansvarig Maj-Britt Jensen Tävlingskom. ordf. Agneta Berglund Informatör, webb Ulla Lindgren-Fagerholm Festkom. ordf. Christina Markelin Fred Sundwall Folkdanslaget Viceordförande Vicesekreterare Ekonomiansvarig Klubbmästare Husfar Peter Oljemark Heidi Engström Kristina Weimer Sini Lappalainen Cynde Sadler Timo Turkki Carl-Johan Fagerström Konstklubben AV! Kristian Teir Sekr.och viceordf. Ull-Stina Gustafsson Ekonomiansvarig Irma Kockberg Konstnärlig ledare Inge Martonen Ylva Freudenthal Musikklubben mar Lars Silén Carl-Johan Fagerström John Burmeister Anders Backman Leith Arar Sandelssällskapet Kommendant Dick Lundell Adjutant Richard Lundell Skrifthållare/ pungslagare Stefan Ekholm Munskänk Lars Henriksson Ordonnans Peter Halén Batterikommendör Edward Lundell Suppleant Hugo Pipping Seniordansklubben Inger Iiskola Viceordförande Inge-Maj Lindgren Ekonomiansvarig Birgitta Lindblom Husmor Gun Fant Vicehusmor Kristina Blomqvist Instruktör Ingegerd Blomander Squaredanskretsen Jan Ekberg Ekonomiansvarig Margaretha Fagerström Christian von Alfthan Martina Bäckström Sykretsen, sekr. och kassör Jeanne-Marie Johansson Materialförvaltare Thea Grönberg Rea Tanhukivi Sällskapskretsen Viceordförande Ekonomiansvarig Suppleant Suppleant Ungdomskretsen Viceordförande Ekonomiansvarig Walentinakören Viceordförande Ekonomiansvarig Dirigent Jeanne-Marie Johansson Kerstin Hindström Elin Jansson Jeanne-Marie Johansson Barbro Wallendahl Margit Lindström Maj-Britt Hedvall Benita Österberg Viveka Ekholm Stefan Ekholm Henrik Hertzberg Tage Svensson Kristina Björkvall Siv Nordström Monika Lindeman Mona Sundman Ulrika Krook Annika Rentola Lauri Palin Sångkören Kontaktperson Ethel Blomander 12 aveiten 2/2014

13 Folkdanslaget på väg upp på scen inför sitt uppträdande på föreningens årsfest. Årsfest med digert program Walentinakörens dirigent Lauri Palin slog an de första ackorden på flygeln och publiken reste sig och sjöng Modersmålet sång. Därmed hade föreningens årsfest den 9 april fått sin traditionella högtidliga början. Föreningens ordförande Sebastian Gripenberg hälsade därefter välkommen och gav över scenen åt Teaterföreningens Svalan rf, som gav en kort föreställning Skojaren och tysten, om språk, kultur och identitet dessutom om integrering. Föreställningen tog upp frågan om olikheter i språk och kultur, omgivningens reaktioner och bemötande på det annorlunda, texten var skriven av Fredrik Therman och föreställningen regisserad av Fabian Silén. Ett tänkvärt och nog så aktuellt inlägg i dag och som program ett uppfriskande alternativ till festtal. Efter den korta föreställningen var det dags för Understödsstiftelsens ordförande Rune Öhman, att meddela om de stipendier som Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond beviljat för år I år delade Kulturfonden ut drygt euro fördelat på 65 stipendier. Årsfesten fortsatte med en kaffepaus under vilken musikklubben underhöll med folkmusik och därefter fortsatte programmet i Festsalen och publiken fick bekanta sig med rounddans som Squaredanskretsen visade upp. Musikklubben tog över och spelade bland annat en låt skriven av en av musikklubbens medlemmar Anders Backman. Nästa i turen var folkdansarna med två danser från Österbotten som presenterades av Pippe Löfgren. Hon berättade att man vid fester och bröllop brukade dekorera salarna med hängande fransar, och att man sedan i danserna försökte få fransarna i rörelse genom att dansa runt i ringarna med så hög hastighet som möjligt. Walentinakören stod sist i turen av kretsarna och denna gång inledde kören sitt uppträdande sjungande signaturmelonid till Lejonkungen, medan koristerna tog sig upp på scenen. Körens program var delvis detsamma som man uppträtt med på körens konsert på Alla Hjärtansdag och efter att sista sången tonat ut, meddelade Lauri Palin att man planerar att hålla en ny konsert i maj som fortsättning på konserten i februari. Årsfesten avslutades med Vårt Land unisont och därmed var en av årets höjdpunkter där våra kretsar får visa upp sitt kunnande över för denna gång. aveiten 2/

14 Arbetets Vänner Huvudföreningen Kulturfondens stipendiater 2014 Akademiska Damkören Lyran r.f., verksamhetsbidrag för år 2014, 4000 Arar Leith, för folkmusik kurs i Haapavesi och i Orivesi, 300 Arbetets Vänner i Ekenäs r.f., för projektet Allsång i Raseborg, 2000 Arbetets Vänner i Lovisa r.f., för AV i Lovisa r.f. :s Blandade kör 100 års jubileum, 1500 Arbetets Vänner i Vasa rf, för en tvärkonstnärlig uppsättning av traditionell finlandssvensk folkdans uppförd enligt nytt koreografiskt koncept, 3500 Arbetets Vänners Centralförbund, för tidskriften AV Facklan, 2700 Arbetsgruppen Litteraturkretsen vid Mårtendals bibliotek, för två författaraftnar med finlandssvenska författare i Mårtendals bibliotek 2014, 570 Arbetsgruppen Sonja Korkman & Libero Mureddu, för tio Den olydiga ballongen -konserter på daghem i Helsingforsregionen med omnejd, 2200 Backlén Marianne, för arbete med ungdomsroman, 2000 Bemböle Hem & Skola rf., för teaterutfärd för Bemböle skolas elever, 800 Blomander Ingegerd, för ledardagar för seniordansledare, 300 Cavonius Gunilla och von Alfthan Christian, för rounddanskurs i Tyskland Cham 2014, 600 Damkören SilverQuinns, för körens verksamhet: uppträdanden på åldringshem, egna konserter lokalt eller i anslutning till resor, samarbete med andra körer samt körläger, 1500 Damström Jacintha & Pfeiffenberrger Severi, för Ögonblicket/Hetki - en musik-, teater-, dans- och akrobatikpjäs, 1500 DuvTeatern/Duv i Mellersta Nyland rf, för Den Brinnande Vargen - en soaré med DuvTeatern, 2000 Edith Södergran-sällskapet rf, för Edit Södergran-sällskapets 30 års jubileumsseminarium, 1000 Ekenässällskapet, för Bokkalaset 2014, 1000 Finlands Seniordansförbund rf, för samtransport till seniordansens Våravslutning 2014, 800 Finlands Svenska Folkdansring r.f., för dansläger för barn 5-12 år, sommaren 2014, 2000 Flyktingvännerna r.f., för kulturverksamhet på svenska för asylsökande och flyktingars barn och ungdomar i Oravais, 1000 Folkets Bildningsförbund rf, för Folkets Bildningsförbunds filosoficafé i Åbo 2014, 1000 Forna Normallyceister r.f., för Svenska Normallyceums 150-årshistorik, 2000 Föräldraföreningen vid Bertha Maria-hemmet, för teaterupplevelsen Rödluvan, som turnerar från Unga Teatern, för alla barnen på Bertha Maria-hemmet samt förskolorna Toppan och Minerva, 800 Föräldraföreningen vid Finno skola rf, för kulturupplevelser och verksamhet i form av teater och rollspel för Finno skolas elever, 800 Ginman Karolina & arbetsgrupp, för solokoreografin Impermable, 1500 Grankulla kammarkör, för framförandet av verket Förklädd Gud tillsammans med Grankulla orkester hösten 2014, 2000 Haga Ungdomsförening rf, för Barnlek på Island 2014, 1000 Hamro-Belfrage Nina, för uppsökande sång- och musikverksamhet för svenskspråkiga seniorer, 1000 Hangö teaterträff r.f., för förverkligandet av Hangö teaterträff 2014, 2000 Helsingers vokalensemble, för anskaffning av instrument, noter, rekvisita samt informationsmaterial, 500 Helsingfors Svenska Krigsveteraner r.f., för föreningens verksamhet svenskspråkiga krigsveteraner till fromma, 2000 Helsingfors Svenska Scouter rf, för dagslägren TEAM-14 och FLOCK-14, 800 Hem och skola vid Mårensdals skola i Vanda r.f., för teaterbesök för åk 4, 5 och 6, 720 Klass 5 B, Winellska skolan, Kyrkslätt, för klass 5 B:s klasstidning, 500 Kulturföreningen Arbetets Vänner i Åbo r.f., för AVCF: s årsmöte och festmiddag, samtidigt Kulturföreningen AV i Åbo r.f.:s 120 års jubileum, 2500 Kungsgårds daghems föräldraförening rf, för teaterupplevelse för daghemmets barn, 800 Lagstad Skolas Föräldraförening, för främjande av kulturell och social verksamhet i Lagstad Skola genom föräldraföreningen, 800 Laukonlinna Åsa, för ledardagar för seniordansledare, 300 Lekskolan Vikingahem, för musikundervisning på daghemmet Vikingahem, 1200 Linde Maria Linnéa, för folkmusik-studier i Gaborone, Botswana , 900 LL-Center / FDUV, för LL-bok av Birgitta Boucht, 1000 Lång Christina, för boken: Livskvalitet - trots funktionshinder, 1250 Mariehamns litteraturdagar, för Mariehamns litteraturdagar, Barnens litteraturdagar och Ungdomens litteraturdagar, 1000 Mattlidens skola åk 9 spanska grupp, för Mattlidens åk 9 spanska grupps studieresa Salamanca, Spanien , 700 Medicinarklubben Thorax r.f., för det thoracala medicinarspexet U1206, 1000 Natur och Miljö rf, för produktion och utgivning av handboken Från ord till handling., 1500 Nordsjö Rastis föräldraförening r.f., för skolkör i Nordsjö lågstadieskola skolåret , 1000 Norr om Stan rf, för NoS verksamhet under 2014, 2000 Ny Tid, för nedslag i Ny Tids historia, 1000 Nyman Julia, för en projektbaserad konstutställning med konstnärerna Timo Konttinen och Jan Jämsén. Kurateras av Julia Nyman och visas i Ekenäs och Jakobstad., 1000 Odlingsföreningen Freelanceodlarna rf, för Ut och odla! Lärorik och terapeutisk trädgårdsskötsel för unga och gamla, 1500 Psykosociala föreningen Svalan r.f./vänstugan Svalboet, för främjande av psykiskt välmående genom upplevelsen av en större teatervisning, aveiten 2/2014

15 Rahikainen Tua, för En designers syn på Helsingfors. Fotografiutställning i Luckan i Kyrkslätt. Biblioteket i Borgå, 1000 Rampfeber rf., för nyskriven sommarteaterpjäs Primadonnan på Ofeliaberg, 2000 Skärgårdsteater/Arbetsgrupp 2014, för Skärgårdsteaterns 45-års jubileumsturné i Nyland, Åboland och Ålands skärgård sommaren 2014, med musikalen I Love You, You er Perfect, Now Change av Joe DiPietro och Jimmy Roberts., 1500 Starck Christian, för att starta en svenskspråkig ukuleleklubb, 500 Ungmartha rf., för utgivning av en vett och etikett-broschyr för barn och yngre tonåringar som delas ut i skolor samt på organisationers läger och klubbverksamhet., 1000 Vasa Konstklubb rf, för öppen konstutställning för unga och unga vuxna, år, i föreningens galleria Ateljé Torni, 1100 Winberg Gunnevi, för att tillverka en tredimensionell lärobok om konsthantverk, 600 Vinylerna, för samlingsskiva med låtar skrivna av unga vissångare i Svenskfinland, 1300 Volshemmets Garantiförening, för berättelsestunder för svenskspråkiga äldre personer som bor på Volshemmet i Kyrkslätt., 500 Västerledens Språkbad rf, för besök på teater och konserter, 800 Västersundoms skolas Hem och Skola r.f., för kulturverksamhet för eleverna i Västersundoms skola, 800 Västnyländska Kultursamfundet r.f., för barnens och ungas bokkalas BUK2014, 2000 Åbolands Kammarkör, för en djupdykning i vokalgruppen Manhattan Transfers mångsidiga repertoar - fyra decennier av jazz, pop och R&B, 1000 Totalt 65 stipendier, summa ,00 Bridgeklubben våren 2014 Samtliga tävlingar börjar 18.00! April Torsdag Partävling Måndag Partävling Torsdag Partävling Måndag Äggbarometer Förhandsanmälan senast fre Torsdag Inget spel Måndag Inget spel Torsdag Partävling Måndag Mixedmästerskapet del I Maj Torsdag Inget spel Måndag Mixedmästerskapet del II Torsdag Partävling Måndag Partävling Torsdag Partävling Måndag Partävling Torsdag Partävling Måndag Partävling med säsongavslutning Torsdag Partävling Klubbkampen mot Slam spelas i Tammerfors. Datum meddelas senare. Föreningens funktionärer och förtroendemän Viceordförande Verksamhetsledare Disponent Sebastian Gripenberg Tölögatan 14 B Helsingfors tfn Monika Weckström tfn Niki Hamro tfn e-post: fi Dick Lundell tfn Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen r.s. Rune Öhman tfn Viceordförande Dick Lundell Kate Hougberg tfn Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond: Rune Öhman Viceordförande Sebastian Gripenberg Yrsa Lindqvist Stiftelsen för Arbetets Vänners Åldringshem r.s. Patrik Lerche c/o Livränteanstalten Hereditas Anneg. 5 A 1, Helsingfors tfn. tj Ekonom och Niclas Ståhlberg disponent tfn. tj Direktris för hemmet Tuula Mervasto Brobrinken 3, Kyrkslätt tfn Kate Hougberg Carl-Johan Sanmark AV Huvudföreningens bibliotek: öppet varje måndag och torsdag kl , tfn Bibliotekarie Monica Grönholm Föreningens kansli: Aveitens redaktör: Annegatan 26, Helsingfors Yrsa Lindqvist tfn aveiten 2/

16 Kretsarnas förtroendemän och funktionärer Sångkören Kontaktperson Ethel Blomander tfn (09) Sykretsen Kontaktp. Jeanne-Marie Johansson tfn Varannan tisdag kl 15, Källarsalen. Teaterkretsen Ordf. Robin Sundberg tfn Måndag i Klubblokalen. Folkdanslaget Ordf. Peter Oljemark tfn Instruktörer Birgitta Löfgren och Margareta Rönn Spelmän John Burmeister och Leith Arar. Onsdag kl 19-21, Kretsarnas sal. Sällskapskretsen Ordf. Jeanne-Marie Johansson tfn Varannan torsdag kl 16, Källarsalen. Bridgeklubben Ordf. Kerstin Ehnholm tfn e-post: Spelkvällar måndagar och torsdagar ca. 22 i Kretsarnas Sal Ungdomskretsen Ordf. Maj-Britt Hedvall tfn (09) Tisdagar en gång i månaden. Walentinakören Ordf. Kristina Björkvall e-post: Dirigent Lauri Palin Tisdag kl , Kretsarnas sal. Seniordansklubben Ordf. Inger Iiskola tfn e-post: Instruktör Ingegerd Blomander tfn Tisdag kl 16.30, Festsalen. Squaredanslaget Ordf. Jan Ekberg tfn (09) Caller Kaj Wikholm Torsdag , Festsalen. Rounddans onsdagar , Festsalen. Cuer Olof Staffans. Bokklubben Ledare Helena Lassila Kontaktperson Inger Sandström tfn Onsdag grupp A kl , grupp B kl en gång i månaden, Klubblokalen. Musikklubben Kontaktperson Lars Silén Fredag kl 19, Klubblokalen Sandelssällskapet Kontaktperson Dick Lundell tfn (09) Konstklubben AV! Kontaktperson Kristian Teir tfn e-post: Måndag kl , Klubblokalen Föreningens telefonnummer Verksamhetsledare Kansliet (09) Biblioteket (09) Vaktmästare Arbetets Vänner Huvudföreningen r f, bankförbindelse IBAN: FI aveiten 2/2014

Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 2 / 2015

Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 2 / 2015 aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 2 / 2015 Joanna leder Bokklubben s. 5 Musik skall byggas utav glädje s. 6 Lyckad premiär på årets komedi s. 8 Föreningens organisation 2015 s. 9 arbetetsvanner.fi

Läs mer

aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 4 / 2014 aveiten 4/2014 1

aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 4 / 2014 aveiten 4/2014 1 aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf aveiten 4/2014 4 / 2014 1 aveiten är Arbetets Vänner Huvudföreningen rf.:s informationsblad för föreningens medlemmar. Tidningen utkommer med 6 nummer per år.

Läs mer

aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 1 / 2014 aveiten 1/2014 1

aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 1 / 2014 aveiten 1/2014 1 aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf aveiten 1/2014 1 / 2014 1 aveiten är Arbetets Vänner Huvudföreningen rf.:s informationsblad för föreningens medlemmar. Tidningen utkommer med 6 nummer per år.

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År! aveiten 6/2014

God Jul och Gott Nytt År! aveiten 6/2014 aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 6 / 2014 God Jul och Gott Nytt År! aveiten 6/2014 1 aveiten är Arbetets Vänner Huvudföreningen rf.:s informationsblad för föreningens medlemmar. Tidningen utkommer

Läs mer

Arbetets Vänner, Huvudföreningen r.f.

Arbetets Vänner, Huvudföreningen r.f. Arbetets Vänner, Huvudföreningen r.f. Årsberättelse 2013 1 Föreningen Arbetets Vänner, Huvudföreningen r.f. Arbetets Vänner, Huvudföreningen grundades år 1891 och är ett samfund som understöder finlandssvenska

Läs mer

Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 1 / arbetetsvanner.fi. aveiten 1/2017 1

Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 1 / arbetetsvanner.fi. aveiten 1/2017 1 aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 1 / 2017 arbetetsvanner.fi aveiten 1/2017 1 aveiten är Arbetets Vänner, Huvudföreningen rf.:s informationsblad för föreningens medlemmar. Tidningen utkommer med

Läs mer

Bridgeklubbens ordförande Kurt Graeffe har deltagit i Huvudföreningens ordförandemöten.

Bridgeklubbens ordförande Kurt Graeffe har deltagit i Huvudföreningens ordförandemöten. ÅRSBERÄTTELSE 2013 För Bridgeklubben inom AV Huvudföreningen r.f. År 2013 var Bridgeklubbens sextiosjunde verksamhetsår. Vi har två gånger i veckan under vår- och höstsäsongen sammankommit för att spela

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE För Bridgeklubben inom AV Huvudföreningen r.f. År 2011 var Bridgeklubbens sextiosjätte verksamhetsår.

ÅRSBERÄTTELSE För Bridgeklubben inom AV Huvudföreningen r.f. År 2011 var Bridgeklubbens sextiosjätte verksamhetsår. ÅRSBERÄTTELSE 2011 För Bridgeklubben inom AV Huvudföreningen r.f. År 2011 var Bridgeklubbens sextiosjätte verksamhetsår. Vi har två gånger i veckan under vår- och höstsäsongen sammankommit för att spela

Läs mer

aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 3 / 2014 aveiten 3/2014 1

aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 3 / 2014 aveiten 3/2014 1 aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf aveiten 3/2014 3 / 2014 1 aveiten är Arbetets Vänner Huvudföreningen rf.:s informationsblad för föreningens medlemmar. Tidningen utkommer med 6 nummer per år.

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

DUV Vingen Info 3/12

DUV Vingen Info 3/12 DUV Vingen Info 3/12 Innehåll 1. Styrelsen välkomnar! 2. DUV Mellersta Nyland fyller 40 år! 3. Konstklubbens vernissage 4. Kallelse till höstmöte 5. Duv-teaterns fotografier 6. Filmklubben 7. Bowlingen

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2014 för Bridgeklubben inom AV Huvudföreningen r.f. År 2014 var Bridgeklubbens sextioåttonde verksamhetsår.

ÅRSBERÄTTELSE 2014 för Bridgeklubben inom AV Huvudföreningen r.f. År 2014 var Bridgeklubbens sextioåttonde verksamhetsår. ÅRSBERÄTTELSE 2014 för Bridgeklubben inom AV Huvudföreningen r.f. År 2014 var Bridgeklubbens sextioåttonde verksamhetsår. Vi har sammankommit två gånger i veckan under vår- och höstsäsongen för att spela

Läs mer

Bridgeklubbens ordförande Kurt Graeffe har deltagit i Huvudföreningens ordförandekonferenser.

Bridgeklubbens ordförande Kurt Graeffe har deltagit i Huvudföreningens ordförandekonferenser. ÅRSBERÄTTELSE 2012 För Bridgeklubben inom AV Huvudföreningen r.f. År 2012 var Bridgeklubbens sextiosjätte verksamhetsår. Vi har två gånger i veckan under vår- och höstsäsongen sammankommit för att spela

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 3/2016 APRIL-MAJ

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 3/2016 APRIL-MAJ MEDLEMSBLAD 3/2016 APRIL-MAJ Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare: 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Monica Hirn: 050 463 4746 Telefon till kansliet: 045 863 7800 info@sympati.fi www.sympati.fi

Läs mer

Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 6 / arbetetsvanner.fi. aveiten 6/2016 1

Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 6 / arbetetsvanner.fi. aveiten 6/2016 1 aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 6 / 2016 arbetetsvanner.fi aveiten 6/2016 1 aveiten är Arbetets Vänner, Huvudföreningen rf.:s informationsblad för föreningens medlemmar. Tidningen utkommer med

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

FSB Kongress i Ekenäs den 24-25 maj 2014

FSB Kongress i Ekenäs den 24-25 maj 2014 FSB Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund FSB Kongress i Ekenäs den 24-25 maj 2014 INBJUDAN TILL KONGRESS Inbjudan omfattar lokalförbund, kommuner, brandkårer samt övriga medlemmar i FSB - Finlands

Läs mer

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 KÖRFEST Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 Välkommen på körfest! På den här platsen är det lätt att sjunga bra! Orden kom från en kvinna som hade

Läs mer

Den förening som samlar mest steg vinner ett pris! Kämpa för Ekenäs!

Den förening som samlar mest steg vinner ett pris! Kämpa för Ekenäs! Bästa medlem! Föreningen inleder återigen sin verksamhet. Föreningens vårjippo, Tussilagosteget, lockade i år 26 deltagare. På första plats kom Berit Lundström med 635 kilometer. Hon erhöll en badhandduk

Läs mer

Stadgar för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den

Stadgar för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den Stadgar för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi Den 5.11.2012 1 ALLMÄNT 1 Föreningens namn är Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi och dess hemort är Åbo. 2 Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi (härefter

Läs mer

Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen!

Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen! Medlemsblad 01/15 Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen! Innehåll Ledare..... s. 3 Cirkus Musikul.........s. 4 Motionskampanj 23.3-22.4...s. 5-7 Kallelse till årsmöte....s.8-9

Läs mer

Distriktsinfo nr 2/2008

Distriktsinfo nr 2/2008 Folkdansringen i Uppland Distriktsinfo nr 2/2008? I detta nummer: Sidan 2 Från årsmötet... Sidan 3 En påminnelse Upplandsschottisen Sidan 4 Ett stort grattis till.. Sidan 5 Mingelkväll forts.. Sidan 6-7

Läs mer

aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 5 / 2014 aveiten 5/2014 1

aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 5 / 2014 aveiten 5/2014 1 aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf aveiten 5/2014 5 / 2014 1 aveiten är Arbetets Vänner Huvudföreningen rf.:s informationsblad för föreningens medlemmar. Tidningen utkommer med 6 nummer per år.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte på Solbackens Trygghetsboende Länghem

Protokoll fört vid årsmöte på Solbackens Trygghetsboende Länghem Föreningen SPF Seniorerna Västra Kind. Protokoll fört vid årsmöte på Solbackens Trygghetsboende Länghem 2016-02-10. 1 Mötet öppnades och ordförande hälsade välkommen. 2 Parentation hölls över 5 medlemmar

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande ÅRSMÖTET 1/8 Till medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund K A L L E L S E Medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund rf kallas till ordinarie årsmöte, som hålls måndagen 7 april 2014 kl. 16.30 på

Läs mer

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f.

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR FÖR FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR för Finlands Kapplöpningssällskap" r. f. (Godkända å konstituerande möte 3%! 1930.) Register N:o 17669 i. Föreningens fullständiga namn är på

Läs mer

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej!

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej! 2015-03-07 E-information 2015/1 Hej! Vi närmar oss med stormsteg årets Tattoo som kommer att bli lite annorlunda. Det handlar mycket om att, trots ökade kostnader, få det att gå ihop så det gäller att

Läs mer

FRIS-Info Nr 1 2013. FRIS hemsida skolning. FRIS Runebergsmingel

FRIS-Info Nr 1 2013. FRIS hemsida skolning. FRIS Runebergsmingel FRIS info -1-2013 är dedikerad till våra föreningar. Alla föreningar har fått möjlighet att skicka in ett bidrag om föreningens verksamhet. Förutom detta kommer infot också att innehålla info från FRIS

Läs mer

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo PROGRAM Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo Tid 15-16 november 2013 Adress Beskrivning Målsättning Sokos

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Arrangörer: Postens IF, Borlänge Postens Idrottsförbund Domnarvets GoIF, Borlänge

Arrangörer: Postens IF, Borlänge Postens Idrottsförbund Domnarvets GoIF, Borlänge INBJUDAN Postskidan i Borlänge 9 februari 2008 Arrangörer: Postens IF, Borlänge Postens Idrottsförbund Domnarvets GoIF, Borlänge Varmt välkommen till Borlänge! Vi välkomnar Er till ett underbart skiddistrikt

Läs mer

Lasse Haag. Sigtuna MEDLEMSBLAD April 2014. av yngre medlemmar. De är mer insatta och på hugget.

Lasse Haag. Sigtuna MEDLEMSBLAD April 2014. av yngre medlemmar. De är mer insatta och på hugget. 1 Sigtuna MEDLEMSBLAD April 2014 ORDFÖRANDE HAR ORDET Jag får tacka så mycket! Tänk att få en sådan post som ordförande i PRO Sigtuna utan att behöva sända in något CV. Inte heller någon intervju blev

Läs mer

DUV Vingen Info 2/12

DUV Vingen Info 2/12 DUV Vingen Info 2/12 Öppet Hus på Tian Innehåll 1. Ordförandens ruta 2. Valinsamlingen 3. Klubbarna 4. Konstklubbens vernissage 5. Karaoke på Anna K 6. DuvTeatern informerar 7. Öppet Hus På Tian 8. Öppet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Föreningen Norden Örebroavdelningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Styrelsens sammansättning: Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Övriga ledamöter: Suppleanter: Eva Bellsund Torgny Larson

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 051123 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 23 november 2005, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 50 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Cirkulär 273. Maj 2015 INNEHÅLL. Ordförandens kolumn 2 Kommande program 3-4 Övrig information 4-5 Årsmötet 6 Höstens möten 7 Kontaktuppgifter 8

Cirkulär 273. Maj 2015 INNEHÅLL. Ordförandens kolumn 2 Kommande program 3-4 Övrig information 4-5 Årsmötet 6 Höstens möten 7 Kontaktuppgifter 8 Cirkulär 273 Maj 2015 INNEHÅLL Ordförandens kolumn 2 Kommande program 3-4 Övrig information 4-5 Årsmötet 6 Höstens möten 7 Kontaktuppgifter 8 - 2 - Ordförandens kolumn Uppoffrandets ädla konst Det känns

Läs mer

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors. Tid: 16 mars 2016, kl.

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors. Tid: 16 mars 2016, kl. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016 Plats: Lilla Parlamentet, Helsingfors Tid: 16 mars 2016, kl. 14:15 16:20 Beslutande: Anna-Maja Henriksson Jan Lindgrén ordförande viceordförande Erik Dannbäck MNBF Bernt

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM VÅREN 2014 Göteborg i januari 2014 Hjärtligt välkomna till ett nytt verksamhetsår! Vi fortsätter att ha våra månadsmöten på onsdagar. Vi startar klockan

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

FRIS-Info Nr 2 2012. Informationen i Fris-Info denna gång handlar om: VU och verksamhetsledare Julia Sjöholm presenterar sig

FRIS-Info Nr 2 2012. Informationen i Fris-Info denna gång handlar om: VU och verksamhetsledare Julia Sjöholm presenterar sig Informationen i Fris-Info denna gång handlar om: VU och verksamhetsledare Julia Sjöholm presenterar sig Pidromästerskpen i Västerås Information om framtidsmötet i Eskilstuna Svenska Dagen firas i år i

Läs mer

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn:

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna rak ordföljd. Subjektet är först. Verbet är alltid på andra plats. Subjekt Verb Objekt Zlatan spelar fotboll.

Läs mer

Vår nya ordförande jorun olsson

Vår nya ordförande jorun olsson Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD MAJ 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Vår nya ordförande jorun olsson jämtstämman 12-14 juni Hej från Jorun! Det rör

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte den 11 april 2012 med Oskars Hembygdsförening kl 18.00 i Oskars församlingshem

Protokoll fört vid Årsmöte den 11 april 2012 med Oskars Hembygdsförening kl 18.00 i Oskars församlingshem Ärende 1. Mötets öppnande. Frågan om mötet utlysning. Mötet öppnades. Mötet hade utlysts enligt stadgarna. Dagordningen delades ut till deltagarna. 2. Val av ordförande för mötet. Till ordförande för mötet

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

Sommarsemester. Arrangeras av Fritidsverksamheten Stöd- och serviceenheten

Sommarsemester. Arrangeras av Fritidsverksamheten Stöd- och serviceenheten Sommarsemester 2011 Arrangeras av Stöd- och serviceenheten Vi möts Sommarkurs på Önnestads folkhögskola 4 8 juli 2011 Spela teater. Spela trumma. Spela boll. Spela roll Du ska ta plats! Sjunga, dansa och

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Bridgeklubben inom AV Huvudföreningen HÖSTKRYSSNING TILL ÅLAND 28.-30.10.2011

Bridgeklubben inom AV Huvudföreningen HÖSTKRYSSNING TILL ÅLAND 28.-30.10.2011 Bridgeklubben inom AV Huvudföreningen HÖSTKRYSSNING TILL ÅLAND 28.-30.10.2011 Bridgeklubben inom AV Huvudföreningens höstkryssning 2011 gick till Mariehamn. Vi riktar ett varmt tack till AV Huvudföreningen,

Läs mer

Vasa Svenska Kvinnoklubb.

Vasa Svenska Kvinnoklubb. Stadgar för Vasa Svenska Kvinnoklubb. S i. Vasa Svenska Kvinnoklubb utgör en filial av Finlands Svenska Kvinnoförbund, som har sin centralstyrelse i Helsingfors. 2. Föreningens ändamål är att förena svenska

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Pargas Gaming Community rf

Pargas Gaming Community rf Pargas Gaming Community rf STADGAR 1 (7) Stadgar för Pargas Gaming Community rf Antagna genom enhälligt föreningsbeslut den 1.2.2014. Fastställda av Patent- och registerstyrelsen den. 1 Namn, hemort, språk

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

MOZART REQUIEM. Välkommen till. Körkurs på Borlänge hotell och Värdshus den 14-17 november 2013

MOZART REQUIEM. Välkommen till. Körkurs på Borlänge hotell och Värdshus den 14-17 november 2013 FORENINGEN VOX MOZART REQUIEM Välkommen till Körkurs på Borlänge hotell och Värdshus den 14-17 november 2013 med avslutande konsert i Stora Tuna kyrka i Borlänge den 17 november kl. 18.00 2 Sångarvänner!

Läs mer

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna.

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. IFK Lidingö Friidrottsklubb Protokoll årsmöte 2013-04-17 Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. Före det formella årsmötet förrättas prisutdelning. Hanen utdelades till Nadja

Läs mer

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll : Styrelsemöte 4/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll : Styrelsemöte 4/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors Protokoll : Styrelsemöte 4/2016 Plats: Lilla Parlamentet, Helsingfors Tid: 27 september 2016, kl. 14:30 16:30 Beslutande: Anna-Maja Henriksson Jan Lindgrén ordförande viceordförande Erik Dannbäck MNBF

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

TällbergsNytt juni/juli 2016

TällbergsNytt juni/juli 2016 TällbergsNytt juni/juli 2016 1 Det händer mycket i Tällberg Att det händer mycket i Tällberg kan man konstatera när man får rapporter från olika evenemang och händelser i byn. Ena dagen åker tusentals

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

& Sång i Nerja 9-16 April 2015

& Sång i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja med en vårvecka Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2015 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) Tavastgatan ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER

STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) Tavastgatan ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) STADGAR FÖR STUDENTTEATERN I ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER 1 Namn Föreningens namn är Studentteatern i Åbo. Namnet förkortas

Läs mer

UTKAST TILL REVIDERADE STADGAR FÖR ARBETETS VÄNNER, HUVUDFÖRENINGEN r.f. Utkast till reviderade Stadgar för Arbetets Vänner, Huvudföreningen r.f.

UTKAST TILL REVIDERADE STADGAR FÖR ARBETETS VÄNNER, HUVUDFÖRENINGEN r.f. Utkast till reviderade Stadgar för Arbetets Vänner, Huvudföreningen r.f. Utkast till reviderade Stadgar för Arbetets Vänner, Huvudföreningen r.f. 1 Presentation av utkastet till reviderade stadgar Arbetet med att revidera föreningens stadgar har varit en grannlaga uppgift.

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Medlemsmotioner. Årsmöte 2014 Onsdagen den 26 mars Hörselskadades förening i Stockholm org.nr. 802001-5551

Medlemsmotioner. Årsmöte 2014 Onsdagen den 26 mars Hörselskadades förening i Stockholm org.nr. 802001-5551 Årsmöte 2014 Onsdagen den 26 mars Hörselskadades förening i Stockholm org.nr. 802001-5551 Medlemsmotioner Dagordningen, punkt 7: Övriga förslag Inklusive föreningsstyrelsens förslag till beslut Medlemsmotioner

Läs mer

Nu har vi sommaren snart slut och hösten på antågande o föreningens verksamhet startar igen efter sommarpausen.

Nu har vi sommaren snart slut och hösten på antågande o föreningens verksamhet startar igen efter sommarpausen. Nu har vi sommaren snart slut och hösten på antågande o föreningens verksamhet startar igen efter sommarpausen. Styrelsen år 2009: Ordförande Bea Tuomaala, tel.019-2416244 el.050-3415093 Murkelsvängen

Läs mer

DuvTeatern presenterar MIN HISTORIA ETT FESTLIGT SEMINARIUM OM KORSNINGEN MELLAN KONST, HISTORIA OCH INTELLEKTUELL FUNKTIONSVARIATION

DuvTeatern presenterar MIN HISTORIA ETT FESTLIGT SEMINARIUM OM KORSNINGEN MELLAN KONST, HISTORIA OCH INTELLEKTUELL FUNKTIONSVARIATION DuvTeatern presenterar MIN HISTORIA ETT FESTLIGT SEMINARIUM OM KORSNINGEN MELLAN KONST, HISTORIA OCH INTELLEKTUELL FUNKTIONSVARIATION 28 29 NOVEMBER 2017 I HELSINGFORS Vi välkomnar dig till två dagar fyllda

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Kultur i förskolan, 4-5 år

Kultur i förskolan, 4-5 år Foto:Christer Folkesson Kultur i förskolan, 4-5 år Hösten 2015 Välkommen till höstens kulturprogram! I höst får vi en blandning av musik från olika delar av världen. Vi gör ett besök i Beatrix Potters

Läs mer

Frivilligcentralen. Program oktober 2011 till februari 2012

Frivilligcentralen. Program oktober 2011 till februari 2012 Frivilligcentralen Program oktober 2011 till februari 2012 Har du en stund över ibland? Det finns många ensamma människor i Fagersta som skulle vilja dela den stunden med dig. Vi på Frivilligcentralen

Läs mer

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1(5) Tomelilla Golfklubb Höstmöte Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla Närvarande: personer Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1 1. Fastställande

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 26.01.2015 1 Sammanträdestid Måndagen den 26 januari 2015 kl 18.30-20.45 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

60 år 1954 2014 Ungdomsverksamhet

60 år 1954 2014 Ungdomsverksamhet Protokoll: Ungdomsarbetsutskottsmöte 2/2014 Plats: Lync möte Tid: 27 maj 2014, kl.18.00 20:15 Beslutande: Sabina Holopainen, ordförande Toni Wasenius, viceordförande Thomas Hellström MNBF Paul Wolff Peter

Läs mer

Rune Larsson VÅR HEMBYGD. Kolbäcks Folkets Park

Rune Larsson VÅR HEMBYGD. Kolbäcks Folkets Park Rune Larsson VÅR HEMBYGD Kolbäcks Folkets Park Kolbäcks Folkets Park Redigerad utskrift av K.A. Ragnars intervju med parkföreståndare Einar Rundgren. K.A. Ragnar, som var hembygdsföreningens förste ordförande,

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

Våren fester, auktion, bingo, boule, Möten, dans, resor, studier, gymnastik, påverkan

Våren fester, auktion, bingo, boule, Möten, dans, resor, studier, gymnastik, påverkan Våren 2016 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, gymnastik, påverkan m.m. 1 PRO-DANS Vallmogården 3 km norr om Malung. Lördagar 17-21 23 april Löpsjötorparns 28 maj Rios PUB-AFTNAR

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN NR. 1 årgång 2015 L 21 Planerade tidpunkter för infobladet, 2015: Nr 1 Jan/Feb/Mar Nr 2 Apr/Maj/Jun Nr 3 Jul/Aug/Sep Nr 4 Okt/Nov/Dec utgivning feb/mars utgivning

Läs mer

Protokoil fört vid Helsinge Kyrkoby Ungdomsförenings,ts arsmöte den 6.3.20 ki. 18 20.40 pa Midgård. Nä,varande var 27 föreningsmedlemmar.

Protokoil fört vid Helsinge Kyrkoby Ungdomsförenings,ts arsmöte den 6.3.20 ki. 18 20.40 pa Midgård. Nä,varande var 27 föreningsmedlemmar. PRTKLL - ÅRsMÖTE 2011 Protokoil fört vid Helsinge Kyrkoby Ungdomsförenings,ts arsmöte den 6.3.20 ki. 18 20.40 pa Midgård. Nä,varande var 27 föreningsmedlemmar. Stina Björkroth hälsade på programkommitt~ns

Läs mer

TID: TISDAG OCH ONSDAG, NOVEMBER 2017 PLATS: S FV-HUSET G18, GEORGSGATAN 18, HELSINGFORS

TID: TISDAG OCH ONSDAG, NOVEMBER 2017 PLATS: S FV-HUSET G18, GEORGSGATAN 18, HELSINGFORS DuvTeatern presenterar MIN HISTORIA PROGRAM MIN HISTORIA ETT FESTLIGT SEMINARIUM OM KORSNINGEN MELLAN KONST, HISTORIA OCH INTELLEKTUELL FUNKTIONSVARIATION TID: TISDAG OCH ONSDAG, 28 29 NOVEMBER 2017 PLATS:

Läs mer

FÖRBUNDSNYTT. December Förbundsstyrelsen 2017 Höstmötet valde enhälligt sittande ordförande Ole Norrback till förbundsordförande.

FÖRBUNDSNYTT. December Förbundsstyrelsen 2017 Höstmötet valde enhälligt sittande ordförande Ole Norrback till förbundsordförande. FÖRBUNDSNYTT December 2016 Förbundsstyrelsen 2017 Höstmötet valde enhälligt sittande ordförande Ole Norrback till förbundsordförande. Styrelsens sammansättning år 2017 är: Ordinarie: Henrik Svarfvar, Korsholm

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Våren 2016

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Våren 2016 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Våren 2016 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-10466 E-mail: info@hastenskyrkan.se Hemsida:

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Medlemsbrev 2:2012. För styrelsen i Linköpings Domkyrkas Vänner

Medlemsbrev 2:2012. För styrelsen i Linköpings Domkyrkas Vänner Medlemsbrev 2:2012 Efter en kall vinter och vår så går vi nu mot en skön sommartid för rekreation och njutning. Sommaren är också en tid då vår Domkyrka erbjuder ett rikt och varierat utbud. Domkyrkokaplan

Läs mer

Program våren Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men var är Egon? Lira Stråkkvartett

Program våren Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men var är Egon? Lira Stråkkvartett Program våren 2017 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är Välkomna! Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men

Läs mer

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Kungshamn Datum 2015-03-17 Tid 15.30 Plats Närvarande Folkets Hus, Kungshamn 125 st. medlemmar Dagens värdpar Margareta och Sven Aronsson Nya medlemmar 1 Mötets öppnande

Läs mer