Grammatik (Grammar) Ordklasser (Parts of Speech) Alla ord i ett språk tillhör olika ordklasser. Här får du en kort förklaring om respektive ordklass.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grammatik (Grammar) Ordklasser (Parts of Speech) Alla ord i ett språk tillhör olika ordklasser. Här får du en kort förklaring om respektive ordklass."

Transkript

1 Grammatik (Grammar) Ordklasser (Parts of Speech) Alla ord i ett språk tillhör olika ordklasser. Här får du en kort förklaring om respektive ordklass. Substantiv (Noun) är namn på personer, platser eller saker. Exempel: Åsa, skog, sol Verb (Verb) talar om vad någon gör eller vad som händer. Exempel: Åsa springer. Solen skiner. Adjektiv (Adjective) beskriver hur någonting är eller se rut. Exempel: Åsa är vacker. Solen är gul. Adverb (Adverb) beskriver hur något görs. Exempel: Åsa sitter vackert. Pronomen (Pronouns) använder man istället för namn på person, sak eller djur. Exempel: Hon är vacker. Den är gul. Räkneord (Numerals) finns i två varianter; grundtal och ordningtal Exempel: ett,två,tre; den första, den andra Prepositioner (Prepositions) är oböjliga ord som oftast placerar framför substantiv och pronomen. Exempel: Åsa sitter på stolen. Interjektioner (Interjections) är utropsord. Exempel: oops, ouch Konjuktioner (Conjuctions) binder ihop satsdelar och satser. Exempel: and, but, because

2 Substantiv (Nouns) Substantiv är ord på personer, platser och saker. Artiklarna (the Articles) Obestämd artikel Obestämd artikel i svenskan är en och ett. Engelskan har också två ord: a och an. Regel: Före substantiv som börjar på konsonantljud (till exempel d och l) används a. a door, a lake Före substantiv som börjar på vokalljud (till exempel a och e) väljer du an. an apple an evening Observera att det är hur första bokstaven uttalas som avgör. an hour (konsonant, men vokalljud i uttalet) A. Choose the correct form, a or an. 1 I can see a/an door. 2 Johanna is a/an great runner. 3 Steve is a/an singer. 4 Can I have a/an orange, please! 5 He had a/an ant in his socks. 6 He gave her a/an beautiful rose. 7 He took a/an photo of the sky. 8 That s a/an nice colour. 9 Is that a/an European car? 10 We had a/an warm summer.

3 B. Write a or an before the noun. 1 The girls watched volleyball match. 2 This is old stamp. 3 Bring guitar. 4 Lend me ear and I ll sing you song. 5 It s unusual tower. 6 It s leaning tower. 7 Is that Euro? 8 I saw elephant. 9 I own expensive iphone. C. Change the sentences into the singular. Follow the pattern. Rockets explode. A rocket explodes. 1 Apples taste nice. 2 Eagles fly high. 3 Dancers work hard. 4 Artists try hard to become famous. 5 Basketball players run a lot. 6 Octopuses have many arms. 7 Authors write a lot. 8 Doctors examine many patients. 9 Gardeners are interested in flowers. 10 Shirts dry quickly in the wind. D. Work in pairs. Giselle and Roy are looking at a picture. Why are some of their sentences wrong? Talk about the sentences and explain. Giselle: I see an girl sitting on a sofa. Roy: I see her too. Next to her there s a elephant. Giselle: It s not an elephant. It s a enormous grey truck. Roy: You are right. What s that on the back of the truck?

4 Giselle: That must be an stone. Don t you think? Roy: No, it s moving. Wow, that s an elephant! E. Write the correct forms of Giselle s and Roy s four mistakes Bestämd artikel Bestämd form bildas på olika sätt i svenskan och engelskan. I svenskan sätter vi olika bokstäver ändelser efter ordet. dörr dörr -en äpple äpple -t I engelska sätter du the framför substantivet door apple the door the apple En sak att tänka på är att the uttalas di Sätt in fonetiskt tecken) före vokalljud (apple) Vid konsonantljud blir det förstås the (door) Kommentar [K1]: fonetisk skrift på båda the A. Choose the correct form. Pair off. A apelsin B en apelsin C apelsinen D apelsiner E apelsinerna the orange orange oranges the oranges an orange B. Write the correct form in English. 1 dörren 2 dörrarna 3 dörr

5 4 en dörr 5 dörrar Plural (the plural) regelbunden och oregelbunden Ett substantiv kan vara singular ental (en flicka, en bok, ett hus) eller plural flertal (flera flickor, böcker, hus). Att göra om ett substantiv på engelska från singular till plural är för de flesta ord enkelt. Du lägger till s på singularformen. one room one horse one shirt one key four rooms two horses all the shirts many keys Det finns grupper av ord som bildar plural på annat sätt. 1 Substantiv som slutar på -s, -sh eller x, alltså ett s-liknande ljud får ett e före s:et för att ordet ska kunna uttalas. e uttalas i och s uttalas som ett z. Kommentar [K2]: fonetisk skrift one bus one rush one box four buses two rushes all boxes 2 En del ord som slutar på o får också ett e före det vanliga s:et. one tomato four tomatoes one potato two potatoes 3 I substantiv som slutar på -y med en konsonant före ändrar du y till i och lägger till es. one lady one baby four ladies two babies OBS! Ordet boy och monkey slutar på y men har en vokal före sig. Då går ordet efter huvudregeln. one boy four boys one monkey two monkeys

6 4 En grupp substantiv som slutar på f eller-fe ändrar f till v innan man lägger till es. one wife (fru) one leaf (blad) one calf (kalv) one knife (kniv) one shelf (hylla) one wolf (varg) one thief (tjuv) four wives two leaves six calves many knives some shelves three wolves a gang of thieves På andra substantiv på f läggs s till som vanligt. one roof (tak) one chef (kock) six roofs many chefs 5 Några substantiv har helt oregelbunden pluralbildning. Inget av dem får s. Lär dig dessa utantill. one man one woman one child one tooth one foot one mouse one goose (gås) one louse (lus) six men two women many children four teeth two feet lots of mice seven geese hundreds of lice A. Write the plural of the word. 1 boy 2 bike 3 fork 4 airplane 5 knife 6 sheep

7 7 half 8 day 9 woman 10 puppy B. What can you see in the picture? Teckning med geese, mice, thieves, women, babies, wolves, cows, monkeys, buses, cars etc. Kommentar [BM3]: ILLUSTRATION??? I can see C. Write the questions and the answers. Follow the pattern. Window / four Is there one window? No, there are four windows. 1 onion / six 2 university / many 3 thief / some 4 bush / lots of 5 hen / twenty 6 woman / two 7 horse /six 8 mouse /a group of 9 lion /three 10 way /many C. In pairs put words from the box into the sentences. Change the word into the plural if necessary. Discuss why the word fits into that sentence. bike / child / cow / day / father / forest / friend / lake / mobile phone / mother / mouse / place / pond / tree / shout / sound / tractor / woman The five loved to ride their. Every afternoon they went on a long bike tour through their neighbourhood. One summer one of the, Gabriella, didn t show up at their meeting point. Two of the went to her house, and two other stayed but used their to call her house. Gabriella s answered the phone and said that she was out riding her. Now they were very worried. Where was Gabriella?

8 The four bikers went to all the they could think of, but Gabriella was nowhere. But then, they heard from far away. They biked fast to the other side of the. There was Gabriella! She was happy to see her friends and told them she needed their help. In the she had heard strange and between the tall she had found a stuck in a muddy. She needed her friends to go to the two nice who worked at the closest farm and ask them to bring the so that they could pull the animal out of the mud. Gabriella didn t want to leave the alone. The friends didn t need to be asked twice and hurried off. Genitiv (the Genitive) Genitiv beskriver att någon äger något. Genitiv bildar du på två olika sätt 1 Apostrofgentitiv används när ägaren är en person eller ett djur. Man lägger till s om ordet står i singular - ental och om ordet är i plural flertal. The girls s bike. The girls bikes. Flickans cykel. Flickornas cyklar Om ordet i plural inte slutar på s (oregelbunden plural) sätts s på substantivet. The men s clothes. The mice s food. Männens kläder. Mössens mat. 2 Of-genitiv används om ägaren är en sak. The door of the house. The trees of the forest. Husets dörr. Skogens träd. A. Which is correct? 1 Toms hund. a) The dog of Tom b) Toms dog 2 Flickornas mopeder. a) The girl s mopeds b) The girls moped 3 Husets färg. a) The colour of the house b) The houses colour 4 Bilens dörrar. a) The cars doors b) The cars doors

9 5 Fåglarnas vingar. a) The bird s wings b) The birds wings 6 Mannens käpp. a) The cane of the man b) The mans cane 7 Mannens käppar. a) The mans cane. b) The men s canes 8 Männens käppar. a) The canes of the man b) The man s canes 9 Båtens färg. a) The house s colour c) The colour of the house c) 10 Hundens ben. a) The dog s bone b) The dogs bones B. Translate and write the correct genitive form. 1 Bens kusin 2 Hundens boll 3 Pojkens syster 4 Pengars färg 5 Fåglarnas mat 6 Mannens fru 7 Flickornas boll 8 Ninas sånger 9 Bennys bror 10 Skogarnas djur C. Put the apostrophe in the correct place. Diskutera parvis var apostrofen ska sitta. Förklara för varandra varför ni tycker som ni gör och skriv ner förklaringen. 1 My M O T H E R S mobile phone has been stolen. 2 R O N A L D S bag ended up on the wrong airport.

10 3 Why are those C H I L D R E N S toys all dirty? 4 That M A N S food was eaten by a sea gull. 5 The MENS bikes were stolen. 7 All the L I C E S eggs were destroyed too. 8 The four B U S D R I V E R S break was too short. 9 NORAS mother was angry. 10 My WIFES sisters visited us. D. In the sentences the apostrophe can be placed in more than one place. Write and explain why. 1 Lisa and Marie look at their S I S T E R S bike. 2 M I C H A E L S D A U G H T E R S F R I E N D S loved playing volleyball. 3 Sheila took the TEACHERS apples. Verb (Verbs) Presens (The present tense) Presens betyder nutid. I enkelt presens ska du ska använda infinitivformen av verbet ( swim, go, say). I 3:e person singular läggs s till. I, you, we, you, they talk / write He, she, it talks /writes Ibland blir det en större förändring i 3:e person 1 När infinitivformen slutar på y efter en konsonant ändrar du y till ie innan du lägger till s. You cry she cries 2 När infinitiven slutar på s, -x, och sh läggs ett e till innan man skriver dit s. You mix he mixes 3 Orden do och go får också es.

11 I do it does We go Susie goes 4 Presens använder du om något som sker regelbundet, om vanor och om allmänna saker. She works every day. I always leave in June. Cows eat a lot. He talks in his sleep. A. Write the verb in the present tense. 1 Jordanka (eat) two eggs every morning. 2 Omar and Kaiser also (eat) eggs. 3 They (talar) a lot. 4 Jessica (play) golf and football. 5 Johnnie and Jimi (play) the guitar. 6 You (study) math on Thursday. 7 Thomas (study) history on Friday. 8 Aurora (study) German every day. 9 Daniel and Adam (study) German on Wednesdays. 10 They often (take) tests and Adam often (fail). B. Write the verb in the present tense. 1 Eva (like) chocolate. 2 Dustin (watch) movies. 3 Pete (wash) his car. 4 We (want) to see a movie tonight. 5 Mr. Emerson (teach) science at North West School. 6 I (teach) Biology. 7 They (study) English from year four. 8 We often (go) to the cinema and Larry (go) with us. 9 When dad (take) a shower, he (wash) his hair with shampoo. 10 Hilda and I (wash) our car every month.

12 C. Translate into English. Use the present tense. 1 Jag vill säga något. 2 Hon tvättar ansiktet. 3 Bruce kör en gammal bil. 4 Marie och jag försöker sjunga. 5 Claude and Cecile kör till Frankrike varje sommar. 6 Det snöar här i december. 7 Hannah bor på Princes Road. 8 Vi äter äpplen. 9 Thomas (study) history on Friday. 10 Hennes hand rör hans. D. Re-write the story into the present tense Linda woke up and noticed that something was wrong. She cried Mum Dad! but nobody answered. They normally answered but now Linda heard no sound from downstairs. She got up, opened the door and listened. Nothing. Her cats jumped up the stairs and sat down at her feet. Linda lifted them up and the three of them went downstairs. Linda felt much better with the cats in her arms. They looked very content. They entered the kitchen. Linda cried out: Wow! ON the floor she discovered a huge parcel and she suddenly remembered that today was her 6 th birthday! She heard singing from outside and then mum and dad came in. Congratulations they shouted and laughed. Linda opens the parcel and in it she found a brand new bike. Just what she wanted. She tried it at once on the lawn and mum and dad watched and smiled. etc Preteritum (the Past Tense) regelbunden och oregelbunden Preteritum betyder dåtid och den formen ska du använda när du skriver eller berättar om något som hände igår, i fredags, i förra veckan och så vidare.

13 Det finns två sätt att bilda preteritum; ett för regelbundna verb och ett för de oregelbundna. På de regelbundna lägger du till ed på infinitivformen. talk talked load loaded 1 Om infinitivformen slutar på y efter en konsonant ändrar du y till i innan du lägger till ed. to dry I dried 2 Om verbet redan har ett e i slutet räcker det med att lägga till d. to save you saved 3 Om ett enstavigt verb med kort vokal slutar på en konsonant fördubblas konsonanten före ed. to stop we stopped Till de oregelbundna väljer du andra formen så har du preteritum (inget ed läggs till). 1:a 2:a 3:e see saw seen write wrote written I preteritum ska du ha samma form i alla personer. I, you, he, she, it, we, you, they talked / loaded /saw /wrote A. Use the past tense correctly. 1 We (spelade) hockey last week. 2 They (vann) again. 3 The girl (besökte) her grandmother. 4 She (köpte) an old car. 5 The dogs all (sprang) away. 6 Eli (körde) for two days. 7 We (förlorade) the game. 8 Adam (frågade) a lot of questions. 9 We (stannade) the car. 10 They all (drog) as hard as they could.

14 B. Change into the past tense and use a pronoun. Example: The guys like the green car. They liked it. 1 Harry always promises things. He 2 Linda uses her hammer. 3 Peter talks to his family. 4 You and I write s. 5 Four women rob the train. 6 Lia and Brad take the dog out. 7 Lena watch the movie at home. 8 Evelyn marries Tim. 9 The boy throws the trash out. 10 We study the birds. C. Write a question and an answer in the past tense. Follow the pattern: see show Did you see the show? Yes, I saw it. 1 take apple? 2 eat cake? 3 know the girl? 4 leave money? 5 see Jim? 6 drive car? 7 know the two girls? 8 hit ball? 9 learn tricks? 10 write text messages? D. Re-write the text and change the verbs into the past tense. Amalia fails the first time she tries the beat. She keeps trying and she gets better, but not good enough. When Roshin arrives, Amalia tells her about Mr Newbury. They agree to talk to Amalia s parent.

15 Amalia looks at her friend and smiles. Roshin always has good ideas. When they come into the house, they realize that they are too late. From the kitchen they hear an old man s voice. They can hear a word here and there. His voice is not happy. The girls are sad and don t feel like playing anymore. They go to Roshin s place and listen to music instead. They walk there in silence and when they there there fell a little better. Be vara presens, preteritum Ordet är heter am, are och is Kortform jag I am I m du you are you re vi we we re ni you you re de they they re han he is he s hon she she s den it it s det it it s

16 Ordet var heter was eller were Jag han hon den det I was he she it it du vi ni de you were we you they A. Am, is or are? 1 I a boy. 2 The lake deep. 3 The birds gone. 4 You cold, aren t you? 5 You and I very much alike. 6 Their cousin not asleep. 7 you hungry? 8 My dad and I in the basement. 9 Leonard a scientist 10 My shoes too big for me. B. Am, is or are? 1 I on holiday. 2 The boys happy. 3 The house on fire. 4 You quite thin. 5 Ice cream still my favorite dessert. 6 Jonny and Edvin from Sweden.

17 7 The planes high in the sky. 8 Chocolate and strawberries great together. 9 you alone at home, girls? 10 These five nuts mine. C. Translate into English. 1 Du är trött, eller hur. 2 De gamla männen är bröder. 3 Solen är varmare än jorden. (Earth) 4 Flickorna är längre (tall) än pojkarna. 5 Jag är lyckligare än du är. 6 James och Jill är ledsna. 7 Båtarna är dyrare än bilarna, eller hur? 8 Mina systrar är här nu. De är mycket sena. 9 Tror du att Rod är klar? 10 Affären är öppen till sju. D. Who am I? Read and guess! I am often angry. I am very unlucky. I am jealous of my rich relative, Scrooge. I am wearing blue jacket every day. I am uncle to three boys. I am engaged to Daisy. I am not human. I am cartoon. I am I am not animal. I am thing. I am shiny. I am often made of metal. I am used to heat. I am used every day in most homes. I am. I am person (but not alive any more). I am still liked by many. I am American. I am very famous man. I am from Memphis. I am fond of peanut and banana sandwiches. I am singer and an actor. I am I am animal. I am dotted when I am young. I am fast and I am good at jumping. I am cute-faced and long-legged, and I am smaller than moose. I am I am plant. I am red. I am pink. I am yellow. I am white. I am bush and I am flower. I am sharp and beautiful. I am sometimes given to somebody you love. I am E. Write two Who am I? on your own and let the others guess who you are.

18 F. Use was and were correctly. 1 The cars very dirty. 2 The cats happy. 3 I amazed. 4 The grapes sour. 5 David and Chris bored. 6 That a huge snake. 7 It Wednesday. 8 The city empty. 9 you there with them, Karen? 10 you there, Isam and Billy? E. Use was and were correctly. 1 She a friend of his. 2 Are friends of yours? 3 The sheep gone from the field. 4 He nice to talk to. 5 Angelica tired. 6 Their girls not in the basement. 7 The shoes far too small. 9 Cathy very hungry. 10 Joe and Trinny on holiday.

19 Have present tense & past tense - Have presens & preteritum Ordet har heter have och has. jag I have han he has hon she den it det it du you have vi we ni you de they Ordet hade är heter alltid had. jag I had han he hon she den it det it du you vi we ni you de they A. Write the correct form of have (have or has). 1 Anna a brother. 2 The car an extra wheel. 3 They my credit card. 4 They all our food. 5 The bikes small wheels. 6 I an old car. 7 Tim and Tina six dogs. 8 Jennie an expensive motorbike. 9 The boys big bags. 10 The bush lots of berries.

20 B. Choose the correct word. Underline the correct word/verb. 1 Their cats has/have kittens. 2 You has/have some problems. 3 Yussuf and Amira has/have a brother. 4 Their bird has/have only one wing. 5 Birds has/have wings. 6 John and I has/have problems. 7 Ellen and Bill has/have no money left. 8 You and I has/have much in common. 9 Ellen has/have a new jacket. 10 I has/have a great sister. C. Re-write the texts about Jill and Jane and let it be only about Jill. Jill and Jane are 13 years old and live in Bristol. Their parents are called James and Jillie. Jill and Jen also have a baby brother. They like him very much. They often take him out to play and sometimes they catch the bus to town. There they visit the Zoo and they show him all the cute animals there. They buy him ice cream and aroun2 o clock they go home again. Jill is Do-omskrivningen (The do construction) Ibland fungerar det inte att översätta en mening till engelska ord för ord utan du måste skriva om med do. Känner jag dig? Know I you? Do I know you? Omskrivning måste göras i: 1 frågor Do I know you? 2 meningar med not I don t know you. 3 meningar där verbet betonas I do know you I andra meningar används inte do-omskrivning

21 I love you. She loves him. Pete loves Cindy. Presens Preteritum jag I do did OBS! Preteritum har did i alla formerna. han hon den det du vi ni de he does she does it does it does you do we do you do they do Du använder do/does i presens och did i alla personer i preteritum när du skriver om. Do, does och did är hjälpverb och behöver huvudverb: Do you feel the same? Does your mother know? Did I tell you? Huvudverbet (feel, know, tell) står alltid i infinitiv i meningar som skrivs om. Inget s sätts på dessa i presens och preteritum ska inte ha ed. Kom ihåg: S-et sitter på does. A. Translate the questions into English. 1 Såg du dem? 2 Hörde ni flygplanet? 3 Spelar han aldrig handboll? 4 Sjöng ni hela dagen? 5 Gillar du cyklar? 6 Visste ni om det? 7 Kom ni hit med tåg (by train)? 8 Såg ni att katten dödade musen?

22 9 Läste du hennes brev? 10 Åt flickorna något? B. Translate into English. 1 Alice bor inte här. 2 De sjunger på måndagar. 3 Billy sjunger inte alls. 4 Jag gillar inte att titta på TV. 5 Vi spelade inte igår. 6 Vera går inte fort. 7 De sprang inte. 8 Jag vet inte. 9 Derek ser inte katten. 10 Han vet inte att hon tog deras biljett. C. Write the questions. 1 What? They watched a great movie. 2? He left at 9. 3? I suppose he went home. 4? She met her ex-husband. 5? They said nothing at all. 6? He called his mother. 7? I taught her Germans? 8? We slept ten hours. 9? I am ten years old. 10? They caught some mice. D. Write questions and answers in the present tense. Follow the pattern. you / love / Janet Do you love her? Yes, I do.

23 Arash / think so Does he think so? Yes, he does. 1 Frida and Joey / fly here 2 Bruce / know /secret 3 Birds / fly 4 Your cat /jump fences 5 Jane s dog / bite 6 Sherry and you / often laugh 7 you /hate war 8 Vanessa and Carla / dance every day 9 baby / cry a lot 10 children /run fast E. Translate the sentences into English. 1 Vi simmar ofta varje helg. 2 Jag simmade igår. 3 De simmade inte igår. 4 Sprang ni långt igår? 5 Gillar ni filmen? 6 Jag gillar inte filmen. 7 Jag visste det. 8 Vi gick hem. 9 De sprang inte. 10 Vann de? F. Translate the sentences. In some you need to use do or does. Example: 1 John är törstig. John is thirsty. 2 Talar hon spanska? 3 Talar Evelyn franska? 4 Vi talar engelska. 5 Jag dricker aldrig kaffe.

24 6 Harold drack alltid te. 7 Vi förlorar aldrig. 8 Förlorar han ofta? 9 Vann vi igår? 10 Skrik inte! Futurum (The Future) Du använder futurum när du ska berätta om något som händer längre fram i tiden now next week tomorrow next year På svenska används ska eller kommer att Jag ska träffa Jill imorgon. Jag kommer att träffa Jill imorgon. På engelska använder du be going to eller will + 1:a formen av verbet I am going to meet Jill tomorrow. I will meet Jill tomorrow. I am going to run tomorrow. Are you going to read it? Rudolph is going to dance soon. Nellie is going to write. It is going to be alright. We are going to say something. Are you going to leave? They are going to walk home. Presens av be + going to + infinitiv av huvudverbet använder du när någon vill något och har bestämt sig för att göra detta.

25 The weather will change tomorrow. She will become president one day. You will like it later. They will find the way. Will + infinitiv av huvudverbet använder du när något kommer att hända, men ingen har direkt bestämt det. A. Translate the sentences. Use going to. 1 De ska sjunga på lördag. 2 Ska ni bjuda alla? 3 Johnny and Millie ska bli bussförare. 4 När ska vi träffas imorgon? 5. De ska äta senare. 6 Vem ska skriva sången? 7 Jag ska äta tårta i morgon. 8 Amanda ska börja dansa nästa vecka. 9 Jag ska inte se filmen. 10 De ska springa till affären. B. Translate the sentences. Use will. 1 Kommer det att regna i morgon? 2 Vi ska inte ta bilen. 3 Jimmy kommer att sjunga hennes sång. 4 Vi ska visa dem. 5 Hennes kusiner kommer inte att bo här. 6 De kommer att förlora. 7 Vi kommer att sjunga i morgon. We will sing tomorrow.

26 8 Jag kommer att vinna matchen. 9 Jag ska sälja bilen. I will sell the car. 10 Vi ska gunga er. Pågående form presens, preteritum (Progressive form) jag han hon den det du vi ni de I he she it it you we you they Pågående form används för att visa att en sak händer just nu eller att någon gör något just nu. Denna form skrivs med två verb. Presens av be + 1:a formen med tillägget ing. I am singing. Att skriva I singing är helt fel, för am måste vara med. I am You are he, she, it is we are You are they are singing waiting driving making hitting cuttiing Om verbet slutar på ett e faller detta bort när det får ing. drive make driving making En grupp korta verb fördubblar slutkonsonanten innan ing läggs till. hit cut hitting cutting I preteritum finns också pågående form och visar att något pågick, något hände eller någon höll på med något vid ett visst tillfälle. Formen är lik den för pågående i presens men du ska använda was

27 eller were. I was reading you were sleeping he, she, it was hoping We were dancing You were chatting They were stopping Precis som i presens följer verb med ingform. A. It s Jane s birthday party and Jane is watching her family and friends. What are they doing? Follow the pattern. Kommentar [K4]: Kanske en liten teckning på detta? Example: Jane s father / welcome guests He is welcoming the guests. 1 Jane s mother / serve drinks 2 Jane s brothers / talk to cousins 3 Pete / smile 4 Jane s baby sister / try to walk 5 Jane s big sister / say hello to aunt Sarah 6 Curt and Rudolf / throw a ball 7 Little Linda / eat cake 8 Granny / talk to dad 9 The cats / drink milk 10 The sun / shine B. The party is in full swing and Jane is checking what s happening. Example: Jane s father / look for the cats. He is looking for the cat. 1 Jane s mother/ sing with Rose 2 Jane s brothers / watch TV 3 Pete / have dessert 4 Jane s baby sister / look for food 5 Jane s big sister / talk to boyfriend 6 Curt and Rudolf / sleep under a tree 7 Little Linda / have a shower

28 8 Granny / still talk to dad 9 The cats / sleep on Curt and Rudolf 10 The sun /set Pågående eller enkel form (Progressive or simple form) Någon form som visar att något pågår just nu eller att någon gör något just nu har vi inte i svenskan. Det är därför viktigt att veta när man ska ha denna form (I am reading) i engelskan och när du ska använda enkelt presens (I read). Ibland använder vi ingformen alltför ofta och i fel sammanhang. ing-form använder du 1 När något pågår just nu 2 När något händer en gång Enkelt presens använder du.. 1 När det som görs händer flera gånger en vana t. ex. Det som upprepas får således enkelt presens. always, never, often, usually, normally, sometimes Dessa ord visar att något upprepas eller är en vana och då ska du aldrig använda ing form. They often play football. Vana They play football on Thursdays. Vana, fritidssysselsättning, upprepning They never play football. En vana de inte har Look! They are playing football. Pågår just nu Where are they? They are playing football over there. Pågår just nu På svenska säger vi De spelar fotboll. Det kan betyda antingen Att de brukar göra det, de har det som hobby eller att de gör det just nu. I engelskan finns en möjlighet att välja form och visa vad du menar. Användningen är likadan i imperfekt. Pågående form enkel imperfekt I was reading a book, when the phone rang: Jag höll på med något, när en sak hände. They were singing and dancing, when the walls fell down.

29 A. Follow the pattern! Example: Mondays Mario swim / play drums On Mondays Mario swims, but right now he s playing the drums. 1 Tuesdays Caria run / dance 2 Every evening you and I cook / eat 3 Wednesday Hannah and Johnny play chess /computer games 4 Sometimes I cry / smile 5 Seldom Olesia and Filippa sing / rap 6 twins often do homework / play computer games 7 weekends brothers fish / have breakfast 8 every morning Pouya listen news / write letter 9 Thursdays mum play table tennis / rest 10 evening Bob take shower / brush teeth B. Follow the pattern. I read book /phone ring I was reading a book, when the phone rang. 1 Carl have breakfast / neighbor come. 2 The siblings fight / lamp fall down 3 guests laughing / Mr Smith faint 4 pupils work / teacher leave the classroom 5 I watch TV / tree fall on the house 6 Pam and Sue drive home / see a UFO 7 Bea dance / stumble over the cat 8 I open door / feel pain arm 9 He try explain / they all understand 10 They play computer games / hear a scream C. Finn tre fel!

30 C. In pairs discuss which three sentences are wrong. Explain why and write it down. 1 I am swimming every Monday evening. 2 Look at that ship. It sinks! 3 Our horse eats too much hay. 4 The babies are sleeping right now. 5 The football players are training on the pitch every week. Perfekt (the Present Perfect) Perfekt för regelbundna verb är alltid likadant i andra och tredje formen. Talk talked talked load loaded loaded Även stavningsreglerna är desamma 1 Om infinitivformen slutar på y efter en konsonant ändrar du -y till i innan du lägger till ed. dry dried - dried 2 Om verbet redan har ett e i slutet räcker det med att lägga till d. save saved - saved 3 Om ett enstavigt verb med kort vokal slutar på en konsonant fördubblas konsonanten före ed. stop stopped - stopped Till de oregelbundna väljer du tredje formen (inget ed läggs till). 1:a 2:a 3:e see saw seen write wrote written Tillsammans med have/has blir detta perfekt. Det räcker inte bara med ett ord. You have seen him. She has written to them.

31 A. Change into the prefect tense and use a pronoun. Example: 1 Helene writes. She has written. 2 Claudia raps. 3 I play. 4 Eliot and Felicia dance. 5 Juan cries. 6 The teachers discuss. 7 Her dad smokes. 8 You and your mother try hard. 9 We try to be quiet. 10 They never drink beer. B. Translate into English. 1 Var har du varit? 2 Vad har jag gjort? 3 Hon har lämnat honom. 4 Har du någonsin sett regnet? 5 Har du letat efter henne? 6 Jag har berättat allt för dig. 7 Har jag sagt dig att jag älskar dig? 8 Det måste ha varit kärlek. 9 Hunden har räddat kattens liv. 10 Fåglarna har kommit. Pluskvamperfekt (the Past Perfect) Pluskvamperfekt använder du när man vill tala om vad man hade gjort. I svenskan måste ordet hade vara med i meningen och i engelskan had + 3:e formen av verbet. Reglerna för perfekt och pluskvamperfekt är annars likadana.

32 Stavning 1 Om infinitivformen slutar på y efter en konsonant ändrar du -y till i innan du lägger till ed. dry dried - dried 2 Om verbet redan har ett e i slutet räcker det med att lägga till d. save saved - saved 3 Om ett enstavigt verb med kort vokal slutar på en konsonant fördubblas konsonanten före ed. stop stopped - stopped Till de oregelbundna väljer du tredje formen (inget ed läggs till). 1:a 2:a 3:e see saw seen write wrote written Tillsammans med had blir detta pluskvamperfekt. Det räcker inte heller här bara med ett ord. You had seen him. She had written to them. Remember Det heter had i alla personer i pluskvamperfekt! A. Follow the pattern He see? actor Who had he seen? He had seen some actors Vanessa cry?? forget little brother Why had Vanessa cried? She had forgotten her little brother 1 they steal? Car 2 you loose? Money 3 they see? his parents 4 Pam listen to? King s speech 5 The girl hide? Her room 6 Dad build? Fence 7 Her parents leave? At 5 o clock 8 Pete mean? Nothing 9 The people hear? Loud cry.

33 10 Thieves steal? Jhe jewels B. In pairs read the text aloud. My dog Harry and I had gone for long walks all his life. He had liked the walks and had looked happy when I had gotten his lead/leash?? out for him. I had enjoyed the walks too and had never been shocked by his actions as I was that one day. We had been walking for an hour when Harry started digging in the snow. I had not seen what he had seen or what he had smelled. He was crazy! I tried to pull him away, but he was stronger than me. After a few minutes he had captured something. It looked grey and small. I thought he had caught a mouse, and I wanted to open his mouth to get it out. When he finally let me open his mouth I saw that it wasn t a mouse. Harry had caught a dead bird. The bird had lost all its feathers and looked very scary. Harry looked so proud, but when he let go of the bird, I threw it away. Harry had his teeth brushed that day- many many times. Write down every expression with had. How many did you find? Translate them into Swedish. My dog Harry and I had gone Min hund Harry och jag hade gått C. In pairs discuss which form of the verb is correct. Explain why. 1 The frightened kangaroo have/has jumped over the city s highest fence. 2 My mobile phone has ring/rang/rung. 3 Have/has your brother called you? 4 Pupils have always learn/learnt/learnt a lot of English from music and film. 5 He has/have worn jeans to school. 6 My two friends and I has/have gone to the cinema when my mum came home. 7 The stable owner had see/saw/seen a new horse he wanted to buy. 8 Have you eat/ate/eaten the taco shells?

34 9 The house has/have burnt to the ground. Adjektiv (Adjectives) Adjektiv beskriver substantiv. Det kan t ex. gälla utseende, färg och storlek. A beautiful flower, a green house, a little boy Adjektiv böjs, alltså ändras, inte i engelskan utan har samma form både före ett substantiv och ensamt. De svenska formerna grön, grönt, gröna motsvaras alltså av ett ord green. The door is green. Dörren är grön. The table is green. Bordet är grönt. The houses are green. Husen är gröna. Komparation - jämförelse (Comparison) Komparera betyder jämföra (compare) och genom att komparera adjektivet kan du jämföra saker och personer. Det finns två sätt att komparera. 1 Genom att lägga till bokstäverna er och est efter adjektivet. 2 Genom att skriva more och most före adjektivet. De tre komparationsformerna, heter positiv, komparativ och superlativ. 1 Alla korta adjektiv sådana med en stavelse och tvåstaviga på y kompareras med er och est: positiv, komparativ och superlativ short, shorter, shortest lucky, luckier, luckiest hot, hotter, hottest nice, nicer, nicest Stavningsregler när man lägger till er och est 1 Slutar adjektivet på y efter konsonant ändras detta till i (lucky) 2 Konsonant efter en enda, betonad vokal ska du dubbla (hot). 3 I ord som slutar på e räcker det med att lägga till r och st (nice). 2 Längre adjektiv tvåstaviga och längre - sätter du more och most framför.

35 positiv, komparativ och superlativ fantastic, more fantastic, most fantastic exclusive, more exclusive, most exclusive Vid några få adjektiv kan du använda vilken metod du vill: Clever (duktig, listig), simple (enkel), cruel (grym) och common (vanlig). Några adjektiv kompareras inte efter reglerna. Därför måste du lära dig dessa: positiv, komparativ och superlativ Good, better, best bad, worse, worst ill, worse, worst little, less, least A. Write the correct form. 1 This river is very. (cold) 2 You re the dancer I ever saw. (good) 3 I am than you. (strong) 4 I am the in the world. (strong) 5 She is than me. (tall) 6 There s ice cream in my cup. (little) 7 Yesterday was the day of the year. (cold) 8 I m than last year. (fast) 9 Spelling is than speaking. (difficult) 10 Our team is than them. (good) B. Write the correct form of the adjective. 1 Yesterday was a very day. (hot) 2 Is that the needle you have? (thin) 3 Could you make the dough a bit? (thin) 4 This contract is to us. (important) 5 It s to do it well than to finish it quickly. (important) 6 That s a very house. (large)

36 7 I m not at all. (dirty) 8 It s here than on that side of the house. (windy) 9 This result is our in ten years. (bad) 10 Granny felt much this morning. (bad) C. Follow the pattern you boat big? they Is your boat big? Yes, but theirs is bigger. 1 Carol boat long? I Is boat long? Yes, but is. 2 Curt car expensive? you 3 Melessa and Ryan dog fast? I 4 You and I bikes old? Betty 5 Huey horse valuable? Ron and Rita 6 Mona cat pretty? I D. Follow the pattern Example: I / fast / horse / deer I am fast, but a horse is faster and a deer is the fastest. 1 Britney /lucky/ Vera / Jeff and John Britney. 2 You / slow/ your parents / your tortoise.

37 3 Nellie / intelligent / I / my teachers. 4 Tree / tall / scyscraper / mountain. 5 Bike / heavy / car /train. 6 Uranus /big / Jupiter /the sun. Pronomen (Pronouns) Pronomen är ord som står istället för ett substantiv. Om inte dessa småord fanns skulle vi få säga namnet på en person varje gång vi nämner denne. Istället sägs namnet en gång och sedan använder vi ett pronomen. Mahmoud lives in Skara. He is 15 years old. Personliga pronomen (Personal pronouns) Pronomen har olika namn beroende på vad de ersätter. Personliga pronomen har två former. Om ordet det ersätter är subjekt används de här formerna: jag du I you han he Curt is here. He wants to see you. hon she Linda said no. She did not want it. den it The car was gone. It was stolen. det it vi we You and I are perfect. We must meet again. ni you de they Duan and Olesia are sisters. They are twins. Om ordet det ersätter är subjekt används de här formerna:

38 mig I Stay with me. dig you Every day I love you. honom he I know him so well. henne she I saw her standing there. den it She had to give it up. det it You must say it right. oss us One of us is crying. er you I ve been thinking about you. dem them What s wrong with them? A. Write the correct pronoun. Example: Evelina looks hungry. she 1 Jimmy is tall. 2 Bettina and Ison are on holiday. 3 The cat is black and white. 4 Paul is a golf player. 5 The boxers are fighting. 6 A thief was caught yesterday. 7 You and I will always be friends. 8 His brother Kenny is so slow. 9 Nelly s sister and I are going to the party. 10 All the children cried. B. Translate the sentences into English. 1 Jag hörde henne, men jag såg henne inte. 2 Vi träffade dem, men vi dansade inte med dem. 3 Jag ringde dig, men jag skrev inte till dig.

39 4 De gav oss blommor, men vi fick inga pengar. 5 Vi tog deras bil och körde dem hem. 6 De talade med min mamma, men de förstod henne inte. 7 Jag såg henne, men jag såg inte hennes föräldrar. 8 Såg någon dig? 9 Han talade till oss, men han tittade hela tiden på sin dotter. 10 har du träffat henne eller har du bara pratat med hennes syskon? C. Write pronouns and opposites Example: John / tall /sister He is tall, but she is short. 1 Pete and I / rich / neighbours 2 Carla and Lene / happy / Susan 3 My cats fat / dogs 4 You and I handsome / Pete and Jim 5 Rabbit fast / turtles 6 Giraffe tall / monkey Possessiva pronomen (Possessive pronouns) Possessiva pronomen kallas också ägandepronomen. Det finns två grupper av dessa, förenade och självständiga, och du måste veta när det ska vara den ena eller den andra. Det vanligaste är att dessa pronomen står före det ord de hör ihop med.

40 Då använder du de här orden: Förenade My Your His Her Självständiga Mine Yours His Hers Its ---- Our Your Their Ours Yours Theirs Example: It s my pen. Is that your brother? När inte det som ägs står efteråt använder du de här orden. mine yours his hers ours yours theirs Example: Is this pen mine? This is not yours! Could it be hers? Dessa har du också i uttryck som a friend of mine, a cousin of hers. A. Write the correct form of the pronoun. 1 I have shoes. Where are? (mina, dina) 2 This bike is not. Is it? (min, hans) 3 Is this bike? (din) 4 I painted house faster than. (deras, hennes) 5 Is that scarf or? (hans, din) 6 car is very dirty. (vår) 7 Did you take seats? (våra) 8 This might be car. (deras)

41 9 Take seats, please! (era) 10 cat is smaller than. (min, din) B. Answer the question. Follow the pattern. Example: What did you do with all the stuff you had? I / Norman Well, I took my things and Norman took his. 1 they / I 2 you / Mary 3 John / we 4 Chris and Abe / the other boys 5 Masha / Greg 6 Bryan / Elisabeth 7 I/ you 8 we / Tamara 9 my mother / you and I 10 singers /dancers C. Translate into English. 1 Här är hennes hatt. 2 Är denna stol min? 3 Är den här cykeln er? 4 Använd din tandborste, inte min. 5 Är det din syster eller hennes? 6 Hunden har ätit deras paj, men inte vår. 7 Var det vårt fel eller deras? 8 Har du hört om hennes bror? 9 Ursäkta mig! Är detta din katt? 10 Jag har tappat mina nycklar och min man har tappat sina.

42 D. In pairs find the three mistakes, correct them and explain why they are wrong. 1 The boy is mine. 2 That hamburger is yours. 3 Theirs TV burnt yesterday. 4 She is yours friend. 5 That is your hamburger. 6 I like my parents, believe it or not. Det är Det finns två sätt att uttrycka det är och det var. 1 Det vanligaste är it is / it was som du använder om väder, avstånd och tid. It s sunny today It s 40 miles to Grimsby. It s two o clock. 2 Kan du byta ut ordet är/var mot finns/fanns använder du istället ordet there There is/was används i singular och there are/were i plural Det är en kvinna här - Det finns. - There is a woman here. Det är tre kor på ängen- Det fanns - There are three cows in the field. Det var ett spöke i rummet. Det fanns There was a ghost in the room. Det var fåglar I trädet. Det fanns There were birds in the tree.

43 A. Use it is, there is or there are? 1 is raining. It is, it is 2 too many people here. there are, There are 3 quite far from here. It is, it is 4 really early in the morning. It is, it is 5 my birthday. it is, It is 6 a whale on the beach. There is, there is 7 a few cows in the field. There are, there are 8 colder today. it is 9 the best! It is, it is 10 a few cookies for you. There are, there are B. Write the correct expression for det är. 1 not over yet. 2 is not far now. 3 a rainbow on the horizon. 4 six miles to the beach. 5 mice in the basement. 6 Thursday, isn t it? 7 Wait! a stone in my shoe! 8 not good enough! 9 46 degrees. 10 someone over there. C. Write the correct expression for det var (var det?) 1 a dog here last night? No, three cats. 2 cold last weekend? No, pretty mild. 3 many bananas left? No, only one.

44 4 it Wednesday? No, Thursday. 5 any sandwiches left? Yes, at least five. 6 What time? I think around four. 7 any coffee left in the cup? No, any. 8 any children there? No, a party for adults. 9 many teachers at the show? No, only one. 10 anyone at home? No, no one there. Indefinita pronomen some eller any Ord med some och any some/any someone/anyone somebody/anybody something/anything somewhere/anywhere lite, någon, något, några någon (personer) någon (personer) något (saker) någonstans (platser) Reglerna för some/any gäller för alla ord med some och any. Ord med some- använder du 1 när något finns i jakade meningar 2 i frågor som är erbjudanden I have some tea for you. I saw someone in the garden I just heard something. The ball must be somewhere. Would you like some biscuits? Ord med any- använder du i 1 meningar med nekad betydelse ofta finns not med I can t see any horse. There wasn t anyone in the garden. I never said anything. I can t see her anywhere

45 2 frågor Can you see any birds? Was there anyone in the garden? Have they stolen anything? Can you see it anywhere? A. Mark/Underline the right alternative. 1 John went out with some/any friends. 2 They don t know something /anything. 3 Jimmy hasn t bought some/any cheese. 4 We have some/any money. 5 Would you like some/any ice cream? 6 She must have said something/anything. 7 Someone/anyone gave me a present. 8 He couldn t see someone/anyone there. 9 He never goes somewhere/anywhere. 10 Someone/anyone has taken my bike. B. Use a word from the box in these sentences. any, some, anywhere, somewhere, anything, something, anybody, somebody 1 Don t you remember from the accident? 2 Do they have food left? 3 Put bread in the toaster. 4 We heard talking to her. 5 I haven t seen breaking into the house. 6 fell down from the sky. 7 We must have lost it. 8 I don t know. My cell phone could be.

46 C. Translate into English. 1 Det finns ingen mjölk kvar. 2 Vi har inte hört något. 3 De har inte hittat något. 4 En del människor gillar att dansa. 5 Vi behöver lite pengar. 6 har någon sett deras bil? 7 Hittade ni några bra sånger? 8 Behöver du någon hjälp? 9 Det är något i luften. 10 Här är några ballongen till festen. D. Write questions in the past tense and use words with some and any correctly. see -boy Did you see anybody? Yes, I saw some boys. hear cars Did you hear anything? Yes, I heard some cars. 1 learn song 2 hear child 3 need money 4 forget knife 5 buy tomato 6 win money 7 write to politician 8 lose box 9 drop key 10 loose tooth

47

Grammatiken är språkets grund & byggstenar!

Grammatiken är språkets grund & byggstenar! Grammatiken är språkets grund & byggstenar! Utan grammatik har vi inget språk......förutom kroppsspråket, förstås. Ibland kan man behöva se bildligt, hur man använder grammatiken. En bra jämförelse är

Läs mer

Jan-Åke Persson Göran Friberg

Jan-Åke Persson Göran Friberg ON N I RS Jan-Åke Persson Göran Friberg onnier Utbildning Postadress: ox 3159, 103 63 Stockholm esöksadress: Sveavägen 56, Stockholm -post: info@bonnierutbildning.se Hemsida: www.bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR Det här är en sammanställning av 12 olika läxförhör utav engelska oregelbundna verb. Vi brukar ge 5 verb i läxa från årskurs 5 eller 6 och uppåt. Efter varje verbläxa ser förhören

Läs mer

Engelska. Inför provet v. 48. Grammatik. Substantiv uncountables s.124. När man översätter meningar där orden ingår ska man använda följande ord:

Engelska. Inför provet v. 48. Grammatik. Substantiv uncountables s.124. När man översätter meningar där orden ingår ska man använda följande ord: Engelska Inför provet v. 48 Grammatik Substantiv uncountables s.124 Vissa substantiv kallas uncountables. Det innebär att man inte kan använda a/an framför dem. Det finns två slags uncountables - de som

Läs mer

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2 Chapter: SPORTS Kunskapskrav: Texts to work with in your textbook (texter vi jobbar med i textboken): Nr 1. Let s talk Sports p 18-19 Nr 2. The race of my life p 20-23 Workbook exercises (övningar i workbook):

Läs mer

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen är särskilt riktat mot det centrala innehållet Lyssna och läsa i ämnet engelska i Lgr11. Syftet med materialet är att: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare.

Läs mer

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined)

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Vad heter du? Varifrån kommer du? Vad har du för modersmål (1 st language)? Vad studerar du? Var bor du? Hur gammal är du? Cyklar du till universitetet?

Läs mer

Haparanda ht 2003. Engelska år 1 5. Under åren 1 5 arbetar eleverna med bland annat följande områden:

Haparanda ht 2003. Engelska år 1 5. Under åren 1 5 arbetar eleverna med bland annat följande områden: Haparanda ht 2003 Engelska år 1 5 Under åren 1 5 arbetar eleverna med bland annat följande områden: Hälsningsfraser/ presentationer, personbeskrivningar, klassrumsord, klockan, veckodagar, datum, månader,

Läs mer

BONNIERS. Jan-Åke Persson Göran Friberg

BONNIERS. Jan-Åke Persson Göran Friberg ONNIRS Jan-Åke Persson Göran Friberg onnier Utbildning Postadress: ox 3159, 103 63 Stockholm esöksadress: Sveavägen 56, Stockholm -post: info@bonnierutbildning.se Hemsida: www.bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation

Läs mer

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började?

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började? 5. ENGELSKA ÅK 5 5.1. Lektion 1 5.1.1. Delprov 1A Här kommer först några frågor om vad du tycker om att lära dig engelska och hur det går till. Först vill vi att du försöker komma ihåg hur det var innan

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen Syfte: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare. Eleverna ska träna sig på att läsa och förstå en engelsk text. Eleverna ska lockas att läsa och tala högt på

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16. Veckan som gått V 4 APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00 Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00 APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.00 Vargen Hej igen och dags igen för en ny sammanfattning över vår

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9)

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar är en gedigen uppsättning övningar som kombinerar träning i muntlig språkproduktion med grammatik- och frasträning.

Läs mer

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30.

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30. Veckan som gått Nu har ännu en vecka gått och vi kan glatt konstatera att vårt senaste öppna hus gett resultat. Vi har fått fler barn i kön, vilket är väldigt roligt! Trevlig helg Lena Rebane, förskolechef

Läs mer

Prov engelska. Det här testar vi: do, does (don t, doesn t) did (didn t) verb i nutid verb i dåtid frågeord vanliga ord. Do/does. She does.

Prov engelska. Det här testar vi: do, does (don t, doesn t) did (didn t) verb i nutid verb i dåtid frågeord vanliga ord. Do/does. She does. Prov engelska Det här testar vi: do, does (don t, doesn t) did (didn t) verb i nutid verb i dåtid frågeord vanliga ord Do/does I do You do He does We do You do They do She does It does Do not/does not

Läs mer

Lesson 1. Lektion 1. Facebook: Svenska för Nyanlända https://www.facebook.com/groups/757665031005225/ Hello, my name is Hussein. I live in Åre.

Lesson 1. Lektion 1. Facebook: Svenska för Nyanlända https://www.facebook.com/groups/757665031005225/ Hello, my name is Hussein. I live in Åre. Lektion 1 Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Jag pratar persiska, engelska och svenska. Goddag, jag heter Mohammed. Jag bor i Kall. Jag pratar arabiska och svenska. Han heter Isac. Han bor i Järpen.

Läs mer

Magic! 4 Workbook. Eva Hedencrona. Karin Smed-Gerdin. Peter Watcyn-Jones

Magic! 4 Workbook. Eva Hedencrona. Karin Smed-Gerdin. Peter Watcyn-Jones Magic! 4 Workbook by Eva Hedencrona Karin Smed-Gerdin Peter Watcyn-Jones Välkommen att bläddra i förhandsmaterialet till Magic! 4 Workbook, som är på totalt 96 sidor. Här visas övningarna till kapitel

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Förmåga att läsa och förstå: Elevsvar

Förmåga att läsa och förstå: Elevsvar BEDÖMARTRÄNING - ENGELSKA ÅRSKURS 6 Förmåga att läsa och förstå: Elevsvar Innehållsförteckning Exempel 1: How to get to Hastings - fråga 1 och 5 Exempel 2: Crocodile in jail - fråga 1, 2, 4 och 7 Exempel

Läs mer

Good Stuff GOLD C. Provlektion: Friendly Advice. Good Stuff Gold C Textbook (4710429-1) Författarna och Liber AB Får kopieras 1 / 7

Good Stuff GOLD C. Provlektion: Friendly Advice. Good Stuff Gold C Textbook (4710429-1) Författarna och Liber AB Får kopieras 1 / 7 Good Stuff GOLD C Provlektion: Friendly Advice Good Stuff Gold C Textbook (4710429-1) Författarna och Liber AB Får kopieras 1 / 7 Friendly Advice Beroende på hur lång tid du vill ge eleverna till dramatiseringsövningen

Läs mer

Syfte Eleverna får läsa enkla texter och visa sin förståelse genom att rita lösningen.

Syfte Eleverna får läsa enkla texter och visa sin förståelse genom att rita lösningen. Read and draw Syfte Eleverna får läsa enkla texter och visa sin förståelse genom att rita lösningen. Läraren reflekterar En enkel, rolig och självrättande uppgift som går att utveckla i det oändliga, t

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Can you help me, please? Fråga om hjälp Do you speak English? Fråga om en person talar engelska Do you speak _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk I don't speak_[language]_.

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

Hej! Det var allt för denna gång. Ha en trevlig helg! Med vänlig hälsning. Thomas

Hej! Det var allt för denna gång. Ha en trevlig helg! Med vänlig hälsning. Thomas Hej! Denna vecka har jag ägnat en del tid till att lära mig namnen på alla elever i årskurs 4. Det har gått bra, men känner mig inte helt klar. Jag är under inlärning just nu och jag repeterar för fullt.

Läs mer

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se Ren Katt Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee Översatt av Bokkok.se Det här är mitt hus. Mamma, pappa och Cheena bor också här. 2 Den bästa stolen i huset är till för mig. Men att sitta

Läs mer

Hemlig påse 1. (åk f-3) Hoppa 15 hopp baklänges. Hämta en pinne som är längre än din tumme. Hämta en tung sten. Hämta sedan en lättare sten.

Hemlig påse 1. (åk f-3) Hoppa 15 hopp baklänges. Hämta en pinne som är längre än din tumme. Hämta en tung sten. Hämta sedan en lättare sten. Hemlig påse 1 (åk f-3) Hämta ett jämnt antal tallbarr. Hoppa 15 hopp baklänges. Hämta fler än två tallkottar. Hämta två pinnar. Sätt den ena bakom höger öra. Håll den andra i vänster hand. pinne som är

Läs mer

PROVKAPITEL. Sofia Hession Sofia Panagiotidou. Roderick Hunt Alex Brychta

PROVKAPITEL. Sofia Hession Sofia Panagiotidou. Roderick Hunt Alex Brychta PROVKAPITEL Sofia Hession Sofia Panagiotidou Roderick Hunt Alex Brychta OM LEARN ENGLISH Learn English FIRST BOOK Sofia Hession Sofia Panagiotidou Sofia Hession Sofia Panagiotidou Roderick Hunt Alex Brychta

Läs mer

Lektion 3. Anteckningar

Lektion 3. Anteckningar Lektion 3 Anteckningar Fraser: Tid Klockan Uttal (pronunciation) Långa och korta ljud + melodi Grammatik: Word order + Basics of the clause elements Vi lär oss klockan! Halv Kvart i, kvart över Tjugo i,

Läs mer

Tummen upp! Engelska åk 3

Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: Att läsa och förstå enkla samtal och dialoger. Att kunna föra

Läs mer

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH PRELIMINARY LSPSWEP/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH PRELIMINARY LSPSWEP/0Y09 EXTENAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH PELIMINAY LSPSWEP/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Preliminary Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Welcome. Today you are going to work with prepositions and then you are going to write a story. But first on to the prepositions.

Welcome. Today you are going to work with prepositions and then you are going to write a story. But first on to the prepositions. Welcome. Today you are going to work with prepositions and then you are going to write a story. But first on to the prepositions. Prepositioner är ord som from, on, in and of. Det kluriga är att dessa

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret. ENGELSKA ÅR 1 6 Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret. Eleven skall: förstå tydligt och enkelt tal och själv kunna delta i enkla samtal kunna läsa och förstå enkla berättelser

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Libers språklåda i engelska 7 9: Listening

Libers språklåda i engelska 7 9: Listening Libers språklåda i engelska 7 9: Listening Libers språklåda i engelska 7 9: Listening är ett helt fristående nyskrivet hörövningsmaterial. I materialet ingår 40 hörövningar, varav 8 är s.k. studiosamtal

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

GOOD STUFF GOLD 2. PROVLEKTION: A pink jellyfish

GOOD STUFF GOLD 2. PROVLEKTION: A pink jellyfish GOOD STUFF GOLD Lek och glädje helt enkelt! Good Stuff GOLD är just guld för dina elever. Med massor av uppmuntrande övningar, glada sånger och ramsor vågar alla testa sina vingar på det nya språket. Den

Läs mer

Några skillnader mellan svenska och engelska

Några skillnader mellan svenska och engelska UPPSALA UNIVERSITET Grammatik för språkteknologer Institutionen för lingvistik och filologi Föreläsningsanteckningar Mats Dahllöf December 2011 Några skillnader mellan svenska och engelska 1 Inledning

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Magic! 4. by Eva Hedencrona Karin Smed-Gerdin Peter Watcyn-Jones

Magic! 4. by Eva Hedencrona Karin Smed-Gerdin Peter Watcyn-Jones Magic! 4 by Eva Hedencrona Karin Smed-Gerdin Peter Watcyn-Jones Välkommen att bläddra i förhandsmaterialet till Magic! 4. Här visar vi 4 kapitel ur Classbook och motsvarande sidor ur Workbook. En översikt

Läs mer

Britta Larsson Lindberg, specialpedagog Lärare i svenska, engelska och franska Specialpedagog, Ängkärrskolan

Britta Larsson Lindberg, specialpedagog Lärare i svenska, engelska och franska Specialpedagog, Ängkärrskolan specialpedagog Lärare i svenska, engelska och franska Specialpedagog, Ängkärrskolan Stukad självkänsla Vet inte vilka deras starka sidor är Tror inte att de kan lära sig engelska Har fått lyckas för sällan

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar)

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) 280 Test Inventions Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) SAS more than 60 years old and faster with time Read the article and answer the questions. Departure time, arrival time, flight

Läs mer

En introduktion till det engelska språket

En introduktion till det engelska språket En introduktion till det engelska språket Lars Nordlinder Kristina Olsson Leitner 1 De 26 programmen till Kids English Zone kan du betälla via SLI (www.sli.se) och din AV-Mediacentral eller UR Kundtjänst.

Läs mer

Grammatik skillnader mellan svenska och engelska

Grammatik skillnader mellan svenska och engelska UPPSALA UNIVERSITET Grammatik för språkteknologer Institutionen för lingvistik och filologi Föreläsningsanteckningar Mats Dahllöf December 2012 Grammatik skillnader mellan svenska och engelska 1 Inledning

Läs mer

ENGELSKA ÅRSKURS 3 ÅRSKURS 4

ENGELSKA ÅRSKURS 3 ÅRSKURS 4 ENGELSKA ÅRSKURS 3 - utveckla ett intresse för engelska språket. - lära sig att uppfatta, förstå och våga tala engelska och agera enligt individuell förmåga. - göra sig förstådda i för dem nära och vardagliga

Läs mer

Facit till Workbook Year 3

Facit till Workbook Year 3 Facit till Workbook Year 3 Vissa uppgifter har inte ett allmängiltigt svar. Dessa uppgifter finns inte med i facit eftersom de bygger på elevernas personliga svar. Sidan 4 dog hund boy pojke yes ja girl

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Choose wisely! I choose not to! WOBBLE WEEK 1 by Emma Holmquist. Välj klokt! English 6B week 33-34

Choose wisely! I choose not to! WOBBLE WEEK 1 by Emma Holmquist. Välj klokt! English 6B week 33-34 Choose wisely! Välj klokt! English 6B week 33-34 WOBBLE WEEK 1 by Emma Holmquist WOBBLE WEEK Detta är er första Wobble Week-lektion. Det är lektion du även kan titta på hemma. En Wobble Week kommer oftast

Läs mer

Han fick hjälp att köpa huset och har sedan dess hyrt ut det för att dryga ut sin inkomst. Det kan behövas eftersom mer än hälften av hans månadslön

Han fick hjälp att köpa huset och har sedan dess hyrt ut det för att dryga ut sin inkomst. Det kan behövas eftersom mer än hälften av hans månadslön 84 Stevie Stevie Khosa är en trettioårig Ngoni från östra provinsen. Han och hans fru är självmedvetna och stolta, men de kämpar en ojämn kamp mot sina ekonomiska problem i en storstad med galopperande

Läs mer

Arctic. Design by Rolf Fransson

Arctic. Design by Rolf Fransson Arctic Design by Rolf Fransson 2 Endless possibilities of combinations. Oändliga kombinationsmöjligheter. 3 4 5 If you are looking for a range of storage furniture which limits of combination is set by

Läs mer

ORDKLASSERNA I SVENSKA SPRÅKET

ORDKLASSERNA I SVENSKA SPRÅKET ORDKLASSERNA I SVENSKA SPRÅKET SUBSTANTIV 1 Namn på saker, människor, djur, växter. Du kan sätta en, ett eller flera, den det eller de framför ordet. Konkreta substantiv: stol, bord, gubbe, boll (du kan

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Helping out in the kitchen or how to measure engagement

Helping out in the kitchen or how to measure engagement 2015-01-22 Av Patrik Österblad Helping out in the kitchen or how to measure engagement Let's kick off with a fable so you get the hang of it... http://www.kidsfables.com/the-lion-and-the-ant/index.htm

Läs mer

I got the idea for Frozzypack a cold January morning.

I got the idea for Frozzypack a cold January morning. Frozzypack produces and sells a unique lunchbox whit integrated cooling in the lid. Frozzypack was created by Carolina Sundberg who solved a problem she ran into in everyday life. Frozzypack tillverkar

Läs mer

Skriftlig kommunikation - analyser

Skriftlig kommunikation - analyser BEDÖMARTRÄNING - ENGELSKA ÅRSKURS 6 Skriftlig kommunikation - analyser Bedömda elevsamtal Nedan är de fyra texterna bedömda och kommenterade utifrån den beskrivning av skriftlig kommunikativ förmåga som

Läs mer

Lektion 4. Vägbeskrivning Norr, söder, öster, väster Verb: 4 verbgrupper Reflexiva pronomen i objekt Possessiva pronomen

Lektion 4. Vägbeskrivning Norr, söder, öster, väster Verb: 4 verbgrupper Reflexiva pronomen i objekt Possessiva pronomen Lektion 4 Vägbeskrivning Norr, söder, öster, väster Verb: 4 verbgrupper Reflexiva pronomen i objekt Possessiva pronomen Elev-fråga från förra lektionen: Adjektiv I have a question about the adjektiv when

Läs mer

Uppgifter: M (H) Engelska

Uppgifter: M (H) Engelska Kartläggningsmaterial för nyanlända elever Uppgifter: M (H) Engelska 1 2 3 Muntlig kommunikativ förmåga Kartläggningsmaterial för nyanlända elever Innehåll: M (H) E Muntlig kommunikativ förmåga Instruktioner,

Läs mer

PROVKAPITEL. Sofia Hession Sofia Panagiotidou. Roderick Hunt Alex Brychta

PROVKAPITEL. Sofia Hession Sofia Panagiotidou. Roderick Hunt Alex Brychta PROVKAPITEL Sofia Hession Sofia Panagiotidou Roderick Hunt Alex Brychta OM LEARN ENGLISH Learn English FIRST BOOK Sofia Hession Sofia Panagiotidou Sofia Hession Sofia Panagiotidou Roderick Hunt Alex Brychta

Läs mer

Ordklasser och satsdelar

Ordklasser och satsdelar Ordklasser och satsdelar Vi kommer under de kommande fyra veckorna att arbeta med ordklasser och satsdelar. Under det här arbetsområdet kommer du att få öva på följande förmågor: formulera sig och kommunicera

Läs mer

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s.

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. According to one account, the rebellious hot rod youth wanted to show that

Läs mer

Facit till Workbook Year 4

Facit till Workbook Year 4 Facit till Workbook Year 4 Unit 1 Family Grammar Repair 1 I du he she it vi you de 2. 1. I 2. He 3. It 4. They 5. It 6. you 7. you 8. We 9. It 10. He 3A 3B are is is is are are are 1. Am 2. is 3. are 4.

Läs mer

Min kärlekshandbok. Bröllop och äktenskap

Min kärlekshandbok. Bröllop och äktenskap Kärlekshandbok Innehållsförteckning Min kärlekshandbok.. s.2 Bröllop och äktenskap.. s. 2 Min drömkille. s. 3 Mina tankar om svartsjuka s.4 Arbetsfördelningen. s. 5 Hur framställs könsroller i filmer.

Läs mer

Fenomenologi och hermeneu5k. Hermeneu5k. Förståelse Feb- 15. Erika Sigvardsdo=er PhD, Röda Korsets Högskola

Fenomenologi och hermeneu5k. Hermeneu5k. Förståelse Feb- 15. Erika Sigvardsdo=er PhD, Röda Korsets Högskola Fenomenologi och hermeneu5k Erika Sigvardsdo=er PhD, Röda Korsets Högskola Hermeneu5k Tolkningskonst, eller läran om förståelse Ursprungligen från analys av ex bibeltext, an5ka texter vad menar hen med

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

Report of first quarter of 2013

Report of first quarter of 2013 Report of first quarter of 2013 Dear friends We send you warm greetings form Bethesda House of Grace We wish you are having a blessed time. Different things has been going on the last three month in our

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 9 Tag ques*ons and Asking for opinions. Misi.se

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 9 Tag ques*ons and Asking for opinions. Misi.se Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ EPISODE 9 Tag ques*ons and Asking for opinions Misi.se 2011 1 Dialogue Swedish Hej och välkomna 0ll Gårda Småprat*. Idag har vi två gäster i studion: José och Anna. José, du

Läs mer

Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3. Engelsk version

Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3. Engelsk version Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3 Engelsk version 2 Innehåll Inledning... 5 Written methods... 7 Mental arithmetic, multiplication and division... 9

Läs mer

Equips people for better business

Equips people for better business Equips people for better business The Corn Philosophy When I was young, I used to spend time with my grandparents on their farm. One day my granddad asked me to fix the fence. Instead I went swimming with

Läs mer

KAPITEL 6. Verb: preteritum. *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te. Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex: gå-gick, drick-drack

KAPITEL 6. Verb: preteritum. *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te. Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex: gå-gick, drick-drack KAPITEL 6 Verb: preteritum Imperativ Tala +de Ring +de Läs* +te Må +dde preteritum talade ringde läste mådde *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex:

Läs mer

Focus on English 9. PROVLEKTION: Starta läsåret! Följande provlektion är ett utdrag ur Focus on English 9 Textbook. Lektionen består av:

Focus on English 9. PROVLEKTION: Starta läsåret! Följande provlektion är ett utdrag ur Focus on English 9 Textbook. Lektionen består av: Focus on English 9 Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Grundtanken är att goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. Fokus vilar på strategier,

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Can you help me, please? Fråga om hjälp Do you speak English? Fråga om en person talar engelska Do you speak _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk I don't speak_[language]_.

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Några skillnader mellan svenska och engelska

Några skillnader mellan svenska och engelska UPPSALA UNIVERSITET Datorlingvistisk grammatik Institutionen för lingvistik och filologi Föreläsningsanteckningar Mats Dahllöf Mars 2012 Några skillnader mellan svenska och engelska 1 Inledning likheter

Läs mer

Obamas kampanj 2012 Mix av slipad affärsmodell och politiskt laboratorium? KommITS vårkonferens i Örebro

Obamas kampanj 2012 Mix av slipad affärsmodell och politiskt laboratorium? KommITS vårkonferens i Örebro Obamas kampanj 2012 Mix av slipad affärsmodell och politiskt laboratorium? Remember! First you arrange things in different groups. But if you only have a few things, one group is enough. It is important

Läs mer

Ingrid Roth. a passionist Artist

Ingrid Roth. a passionist Artist Ingrid Roth a passionist Artist Ingrid Roth Artist and Expressive Art Therapist Prästens Lilla Flicka, 41x92 cm Musicevening, 90x120 cm I was born in 1958 in a small village in the wilds of northwestern

Läs mer

Peter Watcyn-Jones. Grammar Passport 1. Allt-i-ett-grammatik motsvarande grundskolans steg 1 2

Peter Watcyn-Jones. Grammar Passport 1. Allt-i-ett-grammatik motsvarande grundskolans steg 1 2 Peter Watcyn-Jones Grammar Passport 1 Allt-i-ett-grammatik motsvarande grundskolans steg 1 2 Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box 141 221 00 LUND Besöksadress: Åkergränden 1 Tfn 046-31 20 00

Läs mer

Focus on English Maria Jones

Focus on English Maria Jones Focus on English Maria Jones For the student, Hej, jag heter Maria Jones och är en av författarna till din engelskbok Focus on English. Men, jag är också engelsklärare och har jobbat många år i klassrummet

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

Ordklasser. Substantiv är benämningar på människor, djur, växter och föremål. Du kan sätta en, ett eller flera framför substantiv.

Ordklasser. Substantiv är benämningar på människor, djur, växter och föremål. Du kan sätta en, ett eller flera framför substantiv. Ordklasser Substantiv Substantiv är benämningar på människor, djur, växter och föremål. Du kan sätta en, ett eller flera framför substantiv. Konkreta och abstrakta substantiv Konkreta substantiv kallas

Läs mer

Pedagogisk planering Chapter 16 20

Pedagogisk planering Chapter 16 20 Pedagogisk planering Chapter 16 20 Syfte I kapitel 16 20 får eleverna utveckla förmågan att: förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter formulera sig och kommunicera i tal och

Läs mer

Personligt Brev. Brev - Adress. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Personligt Brev. Brev - Adress. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adress Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard engelskt adressformat:, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden +

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh Internationalisering i mötet med studenter Hedda Söderlundh Hedda.Soderlundh@sh.se Bakgrund Eget avhandlingsarbete: Språkliga effekter av internationalisering av högre utbildning. Vad händer med svenskan?

Läs mer

Focus on English 7. PROVLEKTION: Halloween

Focus on English 7. PROVLEKTION: Halloween Focus on English 7 Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken vilar fokus på strategier, på

Läs mer

Vinn 10 000 kr till klasskassan!

Vinn 10 000 kr till klasskassan! Vinn 10 000 kr till klasskassan! Dramatisk engelska! Det är inte bara på roliga timmen som man kan spela teater och rollspel. Genom att delta i vår tävling What s up? DRAMA kan du kombinera en varierad,

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 3 Adjec'ves. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 3 Adjec'ves. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ EPISODE 3 Adjec'ves Misi.se 2011 1 Dialogue Swedish Kallt... Hmm? Det är* kallt. Fryser du? Ja. Ahh... Det är varmt i Spanien...** Har du ingen varm jacka? Nej, den är gul.

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 1 Verbs and Word Order. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 1 Verbs and Word Order. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ EPISODE 1 Verbs and Word Order Misi.se 2011 1 Dialogue Swedish Anna: Anna: Hej! Är du Johanna? Nej, jag* heter Anna. Jag kommer från Tyskland. Åh, på så vis. José**. Trevligt

Läs mer

FÖR ÅR 2 9 HILLERSTORPSSKOLAN KULLTORPSSKOLAN

FÖR ÅR 2 9 HILLERSTORPSSKOLAN KULLTORPSSKOLAN Hillerstorp 2004-01-07 ARBETSPLAN I ENGELSKA FÖR ÅR 2 9 HILLERSTORPSSKOLAN KULLTORPSSKOLAN Arbetsplan i engelska år 2-9 Övergripande för alla år gäller: Att aktivt öva den muntliga förmågan. Progressiv

Läs mer

YOUR ENGLISH HOMEWORK

YOUR ENGLISH HOMEWORK YOUR ENGLISH HOMEWORK In year 5 I klass 4 byggde eleverna, genom boken Small Steps, upp ett stort förråd av engelska ord inom flera olika vardagliga teman. I klass 5 övergår läxorna i större grad till

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Week/vecka Monday/måndag Tuesday/tisdag Goal/mål

Week/vecka Monday/måndag Tuesday/tisdag Goal/mål Week/vecka Monday/måndag Tuesday/tisdag Goal/mål 34 Five minute Activity ice breaker Back from the summer holidays Continue with Five minute Activity(practice with sentences) Training speaking and writing

Läs mer

Svenska - Läxa ORD att kunna förklara

Svenska - Läxa ORD att kunna förklara Svenska - Läxa ORD att kunna förklara Substantiv är namn på ting; t ex boll och ring Adjektiven sen oss lär hurudana tingen är Verb det är vad man kan göra; skriva läsa, se och höra Ordklasser som vi lärt

Läs mer