Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2007"

Transkript

1 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2007 Fjärrkyla i Rättscentrum. Vasakronan svalkar ned rättsväsendet. Sidan 3 Högre komfort för hotellgästerna. Scandic Crown mycket nöjda med fjärrkyla. Sidan 6 Energifrukost på Elyseum. Information om Reko fjärrvärme, nytt fjärrvärmeerbjudande och energideklarationen till morgonkaffet. Sidan 10

2 Fördelar för kunder och miljö. Intresset för fjärrkyla är stort redan nu och med tanke på att det dröjer innan nätet är fullt utbyggt är den utvecklingen glädjande. Vasakronan, en av våra större kunder, håller just nu på med en stor utbyggnad av polishuset med polis-, åklagarmyndighet och kriminalvård under samma tak. I samband med utbyggnaden ansluts fastigheterna till fjärrkylanätet med fördelar för både inomhus- och utomhusmiljön. Andra kunder som redan nu utnyttjar fjärrkyla är Östra sjukhuset och Scandic Crown, för att nämna några. Även där är man positiv över att få vara delaktig i miljökloka lösningar som gynnar Göteborg. Tydligare prismodell som är bättre för miljön. Många av våra företagskunder har efterlyst en tydligare, mer direkt och rättvisare prismodell. Vi har tagit till oss detta och tack vare ny teknik som gör det möjligt att läsa av förbrukning i realtid kan vi presentera ett erbjudande som både innehåller en ny prismodell och möjligheter att binda eller dela upp sitt fjärrvärmepris. Med hjälp av den nya tekniken kan alltså de som jobbar aktivt med effektiviseringsåtgärder direkt se resultatet på sin faktura. Något som ger stor effekt speciellt när energin är som dyrast och sämst för miljön. Reko fjärrvärme ger bättre kundrelationer. Givetvis är det bra om så många som möjligt utnyttjar fördelarna med fjärrvärme och då är det också viktigt att kunderna känner sig trygga med sin fjärrvärmeleverantör. Som kund har man rätt att få insyn i verksamheten och få information om exempelvis prisförändringar. Som leverantör ser vi det som en stor fördel eftersom det innebär att vi får en bättre dialog med våra kunder samtidigt som de får större förtroende för oss. Här fyller Reko fjärrvärme en viktigt funktion med kraven på öppenhet, jämförbarhet och förtroende. Trevlig läsning Anders Dahl Marknadsdirektör Vasakronan och Göteborg Energi i kyligt samarbete. Vasakronan, den största ägaren och förvaltaren av kontorsfastigheter i centrala Göteborg, håller just nu på att bygga ut det gamla polishuset med kvadratmeter. I samband med det ansluts fastigheten till Göteborg Energis nät med fjärrkyla. Storförbrukare med ansvar. Vi har ett omfattande samarbete med Göteborg Energi och alla våra fastigheter är anslutna till fjärrvärmenätet. Som storförbrukare av energi har vi ett stort ansvar för miljön och att även utnyttja fjärrkyla är en naturlig fortsättning på den vägen, säger Magnus Tengberg, marknadsområdeschef på Vasakronan. Lag och ordning under samma tak. Det nya komplexet som kallas Rättscentrum kommer att innehålla såväl polis- och åklagarmyndighet som kriminalvård. Det är för närvarande Göteborgs största byggarbetsplats och förutom att bygga två helt nya huskroppar passar man även på att renovera de äldre delarna av polishuset. Den första etappen i arbetet beräknas vara klar i februari De poliser som under byggnadsarbetet placerats i tillfälliga baracker kan alltså se fram emot att flytta in i fräscha svala lokaler med bland annat en ny träningshall och en stor ljus och luftig ljusgård. Alltfler väljer fjärrkyla. För Göteborg är fjärrkyla ingen ny produkt. Redan idag levererar Göteborg Energi cirka 50 GWh årligen, bland annat till Östra sjukhuset och Svenska Mässan. År 2012 beräknar man leverera mellan 100 och 130 Gwh. Men innan man når full kapacitet måste nätet Magnus Tengberg på taket till nya Rättscentrum. byggas ut, ett arbete som kommer att innebära en hel del grävande i gatunätet. Stamledningen dras i en ring från Rosenlundsverket vid Esperantoplatsen och från denna dras mindre ledningar till fjärrkylastationer vid bland annat Odinsplatsen, Rantorget, Traktören och Ekelundsgatan. Efterfrågan på fjärrkyla ökar allteftersom fördelarna blir mer och mer uppenbara, säger Per Berg, projektledare på Göteborg Energi. Ur miljösynpunkt reduceras till exempel koldioxidutsläppen med cirka ton årligen, när kylnätet är utbyggt. Samtidigt frigörs 36 GWh el som kan användas till annat i centrala Göteborg. Och man minskar även köld- 2 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 3

3 mediemängden i centrala Göteborg med cirka 20 ton, fortsätter Per. Gynnar inte bara miljön. För fastighetsägare som väljer fjärrkyla väntar fler fördelar än de rent miljömässiga. Genom att ta bort små, lokala energislukande kylaggregat slipper man buller och stomljud, något som kan vara mycket störande både i bostadshus och på exempelvis restauranger och hotell. Med färre servicekrävande installationer minskar dessutom drift- och underhållskostnader och kunderna betalar bara för den kyla som faktiskt förbrukas. Utrymmen som tidigare använts till kylanläggningar kan utnyttjas mer ekonomiskt och i bostadshus kan de till exempel byggas om till vindsvåningar. Vasakronan satsar stort i Göteborg. Vasakronan, som också äger Läppstiftet, Sjöbefälsskolan, gamla Fryshuset och fastigheter i Nordstan, har tillsammans med Göteborg Energi planer på att ansluta fler fastigheter till det nya kylnätet. Vi gör en stor satsning i hela Göteborg och vår målsättning är att vi ska vara koldioxidneutrala. Därför kommer även våra fastigheter i Gullbergsvass och vid Järntorget att anslutas till det nya kylnätet, säger Magnus Tengberg. Kort om fjärrkyla. Fjärrkyla distribueras på samma sätt som fjärrvärme fast här handlar det förstås om kallt vatten i stället för varmt. Vattnet tas ur älven och genom att utnyttja energi från spillvärme ser man till att det håller sex grader. Därefter transporteras vattnet ut till kunderna via ett slutet system på samma sätt som fjärrvärme. När vattnet avgett sin kyla och nått 16 grader transporteras det tillbaka till en kylstation och kyls på nytt för att återigen användas. 4 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 5

4 Scandic Crown coolare än någonsin. Med 338 rum och kvadratmeter är Scandic Crown ett av de större hotellen i Göteborg. Totalt hyr man ut cirka bäddar per år och de 22 konferenslokalerna är välbelagda större delen av året. Hotellet är sedan länge anslutet till fjärrvärmenätet och 2005 installerades även fjärrkyla. 6 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 7

5 Tack vare fjärrkyla kan Scandic Crown erbjuda hotellgästerna ett bättre inomhusklimat. Ett enkelrum med 22 grader, tack. Idag kan gästerna själva reglera temperaturen på sina rum inom vissa gränser, men Thomas Skarland på Scandic Crown berättar att det i framtiden kan bli möjligt att beställa exakt rumstemperatur i samband med bokningen. Vi valde fjärrkyla av flera skäl och miljön var ett av de viktigaste, säger Thomas Skarland, Security & Technical Manager på hotellet. Vi anslöt oss på sensommaren 2005 och är mycket nöjda med resultatet. Under installationen var störningarna för både oss och hotellgästerna minimala. Idag har vi fått ett bättre inomhusklimat och kan erbjuda våra gäster ännu bättre komfort än tidigare. Vi slipper bullret från de gamla kylanläggningarna och samtidigt har underhåll och skötsel blivit betydligt enklare. Dessutom har vi gjort rejäla besparingar. De gamla kylaggregaten drevs med el och jämför man elkostnaderna för 2004 med 2006, som var det första året vi körde med fjärrkyla för fullt, har vi sparat cirka kronor. Färre problem och bättre kontroll. Thomas tar oss på en rundvandring i hotellet och visar bland annat lokalerna där hotellets gamla kylaggregat fanns tidigare och där fjärrkylan nu kommer in i fastigheten. Här ser snyggt och prydligt ut och allt som finns är några grova isolerade rör och något som liknar en stor bilkylare. Det är allt som behövs. Här stod stora kylaggregat och dunkade tidigare och man var tvungen att ha hörselskydd när man skulle göra något härinne, berättar Thomas. Dessutom slipper vi handskas med köldmedia nuförtiden. Allt övervakas via dator och det betyder att jag kan ha kontroll på processen både här och hemifrån. Jag jobbar kontinuerligt med att fintrimma och det har verkligen gett resultat. 8 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 9

6 Matnyttig Energifrukost. Energifrukosten på Elyseum den 31 augusti var mycket välbesökt med 120 företagskunder. Förutom frukost bjöds deltagarna på information om fjärrvärmens positiva inverkan på stadsluften och ett nytt fjärrvärmeerbjudande för företagskunder. Annat nyttigt på bordet var Energideklarationen, GothNets framtidsplaner och Reko fjärrvärme ett system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer. Justare fjärrvärme med Reko. Är man stark måste man vara snäll. Så kan man beskriva bakgrunden till Reko, Svensk Fjärrvärmes kvalitetssäkringssystem för fjärrvärmeleverantörer. Med 50 TWh årligen står fjärrvärme idag för halva uppvärmningsbehovet. Fjärrvärme finns på alla svenska orter med mer än invånare och på flera håll har leverantörerna en dominerande ställning. För att förhindra missbruk av denna och stärka kundernas position har Reko fjärrvärme tagits fram tillsammans med representanter för SABO, HSB, Riksbyggen, Fastighetsägarna Sverige och Hyresgästföreningen Riksförbundet. Reko fjärrvärme ställer krav på öppenhet, jämförbarhet och förtroende, ord som kanske påminner om den franska revolutio- Anders Dahl, marknadsdirektör på Göteborg Energi, inleder Energifrukosten 31 augusti. 10 Effekt & Miljö nen men de innebär att man som fjärrvärmeleverantör strukturerar sitt kundvårdsarbete och för en öppnare dialog med kunderna, sade Peter Dahl på Svensk Fjärrvärme. För att bli godkänd av Reko fjärrvärme ska fjärrvärmeleverantörerna bland annat öppet redovisa sin fjärrvärmeverksamhet, tillhandahålla en publik prislista och ha minst ett årligt informationsmöte med sina kunder. Idag är 80 procent av alla fjärrvärmeleverantörer godkända. Konkreta åtgärder för bättre miljö. På 70-talet var luften i Göteborg betydligt sämre än idag. Vissa dagar var inversionen så kraftig att vi till och med varnades i radio. Om detta och fjärrvärmens gynnsamma inverkan på göteborgsluften berättade Anders Dahl, marknadsdirektör på Göteborg Energi. Tack vare att allt fler utnyttjar fjärrvärme har utsläppen av svavel, kväveoxider och koldioxid minskat trots att förbrukningen av värme har ökat. Det centrala med fjärrvärme är att vi utnyttjar värme som annars skulle gå till spillo. Vi tar tillvara spillvärme från sopförbränning, raffinaderier, avloppsvatten och den värme som produceras när vi producerar el. Sammantaget ger detta en låg miljöpåverkan. Peter Dahl på Svensk Fjärrvärme berättar om Reko. Effekt & Miljö 11

7 Det nya fjärrvärmeerbjudandet för företagskunder presenterades av Thore Sahlin, vvd Göteborg Energi. Snabbare genomslag på effektiviserande åtgärder och möjligheten att binda eller dela upp fjärrvärmepriset är några av fördelarna. Som andra exempel på konkreta åtgärder för att minska miljöpåverkan berättade Anders Dahl även om samarbete mellan Göteborg Energi och Volvo Lastvagnar. Som exempel ska Volvo Lastvagnar bygga en koldioxidfri bilfabrik i Tuve. Den el och värme som ska levereras till fabriken kommer alltså att produceras utan att någon koldioxid tillförs atmosfären. Samarbetet kommer också att omfatta energieffektivisering i Volvo Lastvagnars produktion. Nytt fjärrvärmeerbjudande för företag. En ny tydligare och mer rättvis prismodell med valmöjligheter att binda sitt fjärrvärmepris eller dela upp kostnaderna, presenterades av Thore Sahlin, vvd Göteborg Energi. Grundtanken i det nya erbjudandet är att kunderna ska ha möjlighet att kunna planera och genomföra effektiviseringsåtgärder och få ett så snabbt genomslag som möjligt på dessa. Utöver detta tillför vi möjligheten att välja att binda sitt fjärrvärmepris på tre eller fem år eller att dela upp kostnader på 12 månader. Kunderna får alltså möjligheter att antingen följa utvecklingen på energiprismarknaden, göra egna bedömningar och binda priset eller att välja tryggheten i att veta hur mycket man ska betala varje månad. Den förra prismodellen togs fram 1982 i en period med intensiva diskussioner om energibesparing och sämre förutsättningar att få snabba genomslag i eventuella besparingsåtgärder. En långsam och inte alltid helt rättvis modell. Den nya tekniken gör det nu möjligt att i stället mäta energiförbrukningen per dygn, i realtid. Fjärrvärmepriset kommer därefter att beräknas på en energidel och en effektdel, där effektdelen bestäms av de tre dygn man förbrukat mest. Man betalar alltså för sin faktiska förbrukning och inget annat. Den nya 12 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 13

8 Poul Sönniksen, certifierad energiexpert, visade att Göteborg Energi har betryggande kompetens inför energideklarationen. prismodellen är efterfrågad och ett resultat av djupintervjuer med 40 slumpmässigt utvalda kunder där 95 procent ställt sig mycket positiva till den. Eftersom den gamla modellen byggde på schabloner, var den inte helt juste. Det innebär att den nya modellen kan medföra förändringar där vissa får betala lite mer och andra lite mindre. Men totalt sett är den nya prismodellen mera rättvis. För Göteborg Energis del innebär den att intäkterna blir lika stora som tidigare, inte större eller mindre. De blir bara omfördelade, avslutade Thore Sahlin. Snart dags att energideklarera. Den 1 oktober 2006 stiftades en ny lag som innebär att i princip alla byggnader större än 50 kvadratmeter ska energideklareras. Lagen är en följd av ett EG-direktiv med syftet att skapa bättre energiprestanda i byggnader och på så vis minska växthuseffekten och EU:s importberoende av energi. Deklarationen är ett sätt att dokumentera en byggnads energistatus, hur mycket energi den förbrukar jämfört med andra byggnader. Dessa uppgifter ska sedan registreras hos Boverket av en certifierad energiexpert, berättade Poul Sönniksen, själv certifierad energiexpert på Göteborg Energi. Man har mycket höga krav på vad certifieraren ska kunna. Inte nog med det, för att kunna styrka sitt oberoende krävs att företaget certifieraren arbetar hos ska vara ackrediterat av SWEDAC. Energideklarationen ska även innehålla förslag till åtgärder för att effektivisera energianvändningen. När allt är klart ska ett bevis på genomförd energideklaration anslås på en väl synlig plats i fastigheten, den så kallade lappen i trappen. Aktiva deltagare på Energifrukosten. För Göteborg Energi är detta inte något nytt eftersom man arbetat med energibesiktningar som motsvarar energideklarationer sedan drygt tolv år. Därför är man väl förberedd och har tagit fram två erbjudanden, dels ett grundpaket som motsvarar myndighetskraven, dels ett mer omfattande paket som förutom deklarationen även inkluderar en grundlig energianalys. Den sistnämnda innehåller ett omfattande underlag för de fastighetsägare som vill förbättra sina fastigheters driftnetto. Men det är knappt om tid. Flerbostadshus ska vara energideklarerade senast den 31 december Detsamma gäller byggnader som är större än kvadratmeter och avsedda för offentlig verksamhet. En- och tvåfamiljshus samt kommersiella lokaler som säljs eller hyrs ut efter den 1 januari 2009, ska vara energideklarerade vid överlåtelsen. GothNet rustar för framtidens TV-teknik. För bara ett par år sedan var bredband synonymt med att surfa snabbt på internet. Men utvecklingen går i rasande tempo och GothNet ligger inte på latsidan. Sedan 1 september erbjuds bredbands-tv till hushåll i Kungälv. Dagens TV-operatörer låser in kunden och kastar bort nyckeln. Vem vill sitta med ett femårsabonnemang, där man blir påtvingad en massa kanaler som man egentligen inte vill ha? Med IPTV kan vi istället erbjuda kunderna valfrihet och mångfald, sade Hans Svensson, marknadschef på GothNet. Enkelt beskrivet handlar det om att sända TV via bredbandsnätet istället för det traditionella kabel-tv-nätet. Den största skillnaden är att TV:n kan personaliseras och bli mer interaktiv. Det blir också möjligt att skräddarsy sin egen tablå och hyra film direkt till sin TV. Det är dags att utbudet anpassas efter användarna istället för tvärtom, avslutade Hans Svensson med framtidstro i rösten. 14 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 15

9 Göteborg Energi AB Box Göteborg Telefon

Göteborgarnas eget energibolag De pengar vi tjänar kommer dig som göteborgare tillgodo i framtiden

Göteborgarnas eget energibolag De pengar vi tjänar kommer dig som göteborgare tillgodo i framtiden Solberg Foto: Mats Bengtsson Tryck: Göteborgstryckeriet Den främsta fjärrvärmestaden Göteborg har ett sammanhängande fjärrvärmenät, som är ett av de större i Europa En attraktiv arbetsplats Göteborg Energi

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

Vilken energi är smartast?

Vilken energi är smartast? GÖTEBORG ENERGI 2009 Vilken energi är smartast? ANNA MANNhEIMER är NyfIkEN på GÖTEBORG ENERGI INNEHÅLL Introduktion 3 Nyckeltal 4 Detta har hänt under 2009 5 VD har ordet 7 Det kompletta energiföretaget

Läs mer

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle.

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. GÖTEBORG ENERGI 2007 Det bästa är om våra kunder knappt märker

Läs mer

GÖTEBORG ENERGIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

GÖTEBORG ENERGIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Krafttag GÖTEBORG ENERGIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 12 VD-ord Under 2012 tog Göteborg Energi flera viktiga steg som gör att vi bättre kan ta oss an de utmaningar vi, Göteborgs Stad, energibranschen och

Läs mer

Årsredovisning 2013 MB OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013

Årsredovisning 2013 MB OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013 Årsredovisning 2013 innehåll 20 ELhandel DinEl är nu Sveriges fjärde största elhandelsföretag sett till antalet kunder. 36 FORSKNING OCH UTVECKLING Göteborg Energi bedriver forskning som ska möta framtidens

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Energideklaration en investering du hämtar hem!

Energideklaration en investering du hämtar hem! Energideklaration en investering du hämtar hem! ET2007:55 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: elanders berlings malmö 2007 upplaga: 50 000 foto: lipkin. daniel hertzell, christer

Läs mer

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Beslut KS 2013-01-15 & 6 Kommunstyrelsen återremitterar förslaget för att jämföra olika alternativ till lösning avseende

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren

Fastighets AB Förvaltaren Verksamhetsberättelse 2007 Fastighets AB Förvaltaren Anders bodde kvar under stambytet Anders Gustafsson bor i en 59 kvadratmeter stor tvåa på femte våningen på Skogsbacken 24, precis vid Näckrosens tunnelbana.

Läs mer

Ett examensarbete om Energideklarationen. Examination work about Energydeclaration. Viktor Backlund

Ett examensarbete om Energideklarationen. Examination work about Energydeclaration. Viktor Backlund Ett examensarbete om Energideklarationen Examination work about Energydeclaration Av Viktor Backlund Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i Högskoleteknikers

Läs mer

"Hela vårdprocessen under samma tak" Peter Gustafsson om Sahlgrenskas nya skräddarsydda vårdcentrum SID 4 5

Hela vårdprocessen under samma tak Peter Gustafsson om Sahlgrenskas nya skräddarsydda vårdcentrum SID 4 5 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi oktober 2014 "Hela vårdprocessen under samma tak" Peter Gustafsson om Sahlgrenskas nya skräddarsydda vårdcentrum SID 4 5 Effekt & Miljö 1 FRAMTIDENS SMARTA

Läs mer

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN 7/2010 ENERGI MILJÖ TEKNIK BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? Möt två fastighetsägare som dragit skilda slutsatser MINSKA VÄRMENOTAN Fyra goda råd för fjärrvärmekunder NOLLKRAV

Läs mer

Nu pilottestar vi fiberbredband

Nu pilottestar vi fiberbredband OKTOBER NOVEMBER 05 MED BOSTADS AB POSEIDON Nu jobbar vi vidare för att bli ännu bättre ÄR DU EN av dem som fyllde i vår årliga hyresgästenkät i våras? Stort tack för hjälpen i så fall! Undersökningen,

Läs mer

Använd inte mer energi än du behöver!

Använd inte mer energi än du behöver! Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Okt 2009 Använd inte mer energi än du behöver! 4 9 Besök oss på Elmiamässan! Här är våra nya energitjänstavtal! 6 7 Ekofonden finansierar klimatsmarta

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

EI R2010:02. Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme

EI R2010:02. Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme EI R2010:02 Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2010:02 Författare:

Läs mer

TEMA Energibesparing. Ond spiral när vi. når peak fjärrvärme

TEMA Energibesparing. Ond spiral när vi. når peak fjärrvärme TEMA Energibesparing En spaning på framtidens energi Boende som själva propsar på lägre inomhustemperatur. Rasande prisstegringar när vi når peak fjärrvärme. Eller dyker det upp ett tekniskt genombrott

Läs mer

E M S T E G S. modellen. Halvera förbrukningen! I huvudet på en energijägare OM LÖNSAM ENERGIEFFEKTIVISERING AV FASTIGHETER OCH FJÄRRVÄRMENÄT

E M S T E G S. modellen. Halvera förbrukningen! I huvudet på en energijägare OM LÖNSAM ENERGIEFFEKTIVISERING AV FASTIGHETER OCH FJÄRRVÄRMENÄT OM LÖNSAM ENERGIEFFEKTIVISERING AV FASTIGHETER OCH FJÄRRVÄRMENÄT F E M S T E G S modellen Halvera förbrukningen! Vare sig du siktar på att uppfylla kraven för Green Building eller bara är ute efter att

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

#1, 07. Riskulla: Ett rakt igenom miljövänligt kraftvärmeverk. En garant för ett reko pris. Framtidens värme är här. Lena Sommestad tror på fjärrvärme

#1, 07. Riskulla: Ett rakt igenom miljövänligt kraftvärmeverk. En garant för ett reko pris. Framtidens värme är här. Lena Sommestad tror på fjärrvärme #1, 07 MÖLNDAL ENERGI DIT T LOKALA ENERGIFÖRETAG Riskulla: Ett rakt igenom miljövänligt kraftvärmeverk reko: En garant för ett reko pris Framtidens värme är här Lena Sommestad tror på fjärrvärme »Framtiden

Läs mer

Förstudie Energieffektivisering av serverrum

Förstudie Energieffektivisering av serverrum Förstudie Energieffektivisering av serverrum Margot Bratt & Hans Isaksson, K-Konsult Energi AB Stockholm, december 2011 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges

Läs mer

I RÖRET. Morgonvägen. litar på sitt serviceavtal. Ny lättnavigerad hemsida. Leasa din fjärrvärmecentral NR 2 2013

I RÖRET. Morgonvägen. litar på sitt serviceavtal. Ny lättnavigerad hemsida. Leasa din fjärrvärmecentral NR 2 2013 I RÖRET EN KUNDTIDNING FRÅN SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME NR 2 2013 Morgonvägen litar på sitt serviceavtal Leasa din fjärrvärmecentral Ny lättnavigerad hemsida 1 Har du kollat in vår nya hemsida? Sedan juni har

Läs mer

sidor Innehållsförteckning

sidor Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 52 sidor Innehållsförteckning Några ord från VD... 3 I kundmöten byggs förtroenden... 5 Fjärrvärme en kollektiv tanke... 7 Fjärrvärme en relation på lång sikt... 9 MSE-butiken i kundens

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetsplan

Fortum Värmes hållbarhetsplan Fortum Värmes hållbarhetsplan Innehåll Förord 3 Förord 4 2006 2010 i korthet 6 Fjärrvärmens roll i energisystemet Kraftvärme = kraft + värme Fjärrvärmen minskar global klimatpåverkan 8 2020-planen En hållbar

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

ELSKOLAN VI FIXAR VATTEN- KRAFTVERK. VI VISAR PÅ ÅRETS BoDagar LÄR DIG MER OM EL - NU STARTAR VI FREDAGSMYSET SÅ KOLLAR DU DIN ELFÖRBRUKNING I REALTID

ELSKOLAN VI FIXAR VATTEN- KRAFTVERK. VI VISAR PÅ ÅRETS BoDagar LÄR DIG MER OM EL - NU STARTAR VI FREDAGSMYSET SÅ KOLLAR DU DIN ELFÖRBRUKNING I REALTID nr 1 2011 LÄR DIG MER OM EL - NU STARTAR VI ELSKOLAN VI FIXAR FREDAGSMYSET SÅ KOLLAR DU DIN ELFÖRBRUKNING I REALTID VI VISAR PÅ ÅRETS BoDagar DJÄRV ALINGSÅSBO STARTADE EGET VATTEN- KRAFTVERK PÅ GÅRDEN

Läs mer

» Vi vill ha fjärrvärme!«

» Vi vill ha fjärrvärme!« Henning Hansen, BRF Torslanda Centrum:» Vi vill ha fjärrvärme!«effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Dec 2009 TEMA Läs om fjärrvärme på sidorna 5 9 Ballograf: Miljön viktig för Sveriges största

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK?

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK? Hej! Det har kommit in en massa frågor till BIK (Bredband i Kungälv Ekonomiska förening) avseende bredbandsutbyggnaden med fiber i Kungälvs kommun. Jag har satt ihop en information om lite av varje. Jag

Läs mer