OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY. Elevenkät. Årskurs 8. TIMSS 2015 Skolverket Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY. Elevenkät. Årskurs 8. TIMSS 2015 Skolverket Stockholm"

Transkript

1 OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevenkät Årskurs 8 TIMSS 2015 Skolverket Stockholm IEA, 2014

2 Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv. En del frågor handlar om fakta medan andra frågor handlar om dina åsikter. Efter varje fråga följer ett antal svarsalternativ. Kryssa i cirkeln bredvid eller under det svarsalternativ som du väljer, som visas i exempel 1, 2 och 3. Exempel 1 Går du i skolan? Ja --A Nej --A Kryssa endast i en cirkel. Exempel 2 Hur ofta gör du något av följande? Varje dag En eller En eller Aldrig eller nästan två gånger två gånger eller varje dag i veckan i månaden nästan aldrig a) Jag pratar med mina kompisar A A A A b) Jag tränar idrott A A A A c) Jag åker skateboard A A A A 1

3 Exempel 3 Hur bra tycker du att följande påståenden stämmer? Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer precis ganska bra inte så bra inte alls a) Det är kul att titta på film A A A A b) Jag tycker om att äta glass A A A A c) Jag tycker inte om att bli väckt tidigt på morgonen A A A A d) Jag tycker om att hjälpa till hemma A A A A Läs varje fråga noga och välj det svar som passar bäst in på dig. Kryssa i cirkeln som hör till det svar du har valt, så här A. Om du vill ändra ett svar fyller du i cirkeln för det första svaret så här: A och kryssar sedan i cirkeln för det nya svaret. Fråga om hjälp om du inte förstår. 2

4 Om dig 1 Är du flicka eller pojke? Flicka -- A Kryssa endast i en cirkel. 2 När är du född? Pojke -- A 3 Kryssa i cirkeln vid den månad och det år du föddes. a) Månad b) År Januari -- A Februari -- A Mars -- A April -- A Maj -- A Juni -- A Juli -- A Augusti -- A September -- A Oktober -- A November -- A December -- A Hur ofta pratar du svenska hemma? A A A A A A A A A Annat år -- A Kryssa endast i en cirkel. 3 Alltid --A Nästan alltid --A Ibland --A Aldrig --A

5 4 Ungefär hur många böcker finns det hemma hos dig? (Räkna inte med tidskrifter, tidningar eller dina skolböcker.) Inga eller mycket få (0 10 böcker) -- A Tillräckligt för att fylla ett hyllplan (11 25 böcker) -- A Tillräckligt för att fylla en bokhylla ( böcker) -- A Tillräckligt för att fylla två bokhyllor ( böcker) -- A Tillräckligt för att fylla tre eller fler bokhyllor (fler än 200) -- A Kryssa endast i en cirkel. 5 Hur många apparater för digital informationshantering finns det hemma hos dig? Räkna datorer, surfplattor, smartphones, smarta TV-apparater och läsplattor. (Räkna inte några andra apparater.) Ingen --A 1-3 enheter --A 4-6 enheter --A 7-10 enheter --A Fler än 10 enheter --A Kryssa endast i en cirkel. 4

6 6 A. Har du någon eller några av dessa saker hemma hos dig? Ja Nej a) En dator eller surfplatta som är din egen A b) En dator eller surfplatta som du delar med andra hemma A c) Ett skrivbord/bord som du kan använda A d) Ett eget rum A A e) Internetuppkoppling A A f) En egen mobiltelefon A A g) En spelkonsol (t.ex. PlayStation, Wii, XBox ) - A h) En jordglob A A i) Ett piano A A j) Annat musikinstrument än piano -- A A A A A A B. Hur ofta gör du följande saker på din fritid? Aldrig Minst en En eller Ett par eller gång i två gånger gånger nästan veckan i månaden om året aldrig a) Spelar något instrument A A A A b) Idrottar/sportar A A A A c) Annan fritidsaktivitet (exempelvis scouter, kör, schack) ---- A A A A 5

7 7 A. Vilken är den högsta utbildning som din mamma (eller kvinnliga vårdnadshavare) har slutfört? Kryssa endast i en cirkel. Har inte gått i skolan eller färre än 9 år i grundskolan --- A 9-årig grundskola --- A Gymnasieutbildning --- A Eftergymnasial utbildning, ej högskolenivå --- A Högskoleutbildning upp till två år (t.ex. högskoleexamen) --- A Universitets- eller högskoleutbildning motsvarande kandidatexamen (3 år) --- A Universitets- eller högskoleutbildning motsvarande magister- eller masterexamen (4-5 år), eller forskarutbildning --- A Jag vet inte --- A B. Vilken är den högsta utbildning som din pappa (eller manliga vårdnadshavare) har slutfört? Kryssa endast i en cirkel. Har inte gått i skolan eller färre än 9 år i grundskolan --- A 9-årig grundskola --- A Gymnasieutbildning --- A Eftergymnasial utbildning, ej högskolenivå --- A Högskoleutbildning upp till två år (t.ex. högskoleexamen) --- A Universitets- eller högskoleutbildning motsvarande kandidatexamen (3 år) --- A Universitets- eller högskoleutbildning motsvarande magister- eller masterexamen (4-5 år), eller forskarutbildning --- A Jag vet inte --- A 6

8 8 Hur långt förväntar du dig att komma i din utbildning? Kryssa endast i en cirkel. Slutföra grundskolan --- A Slutföra gymnasieutbildning --- A Slutföra eftergymnasial utbildning, ej högskolenivå --- A Slutföra högskoleutbildning upp till två år (t.ex. högskoleexamen) --- A Slutföra universitets- eller högskoleutbildning motsvarande kandidatexamen (3 år) --- A Slutföra universitets- eller högskoleutbildning motsvarande magister- eller masterexamen (4-5 år), eller forskarutbildning --- A 9 A. Är din mamma (eller kvinnliga vårdnadshavare) född i Sverige? Ja --A Nej --A Jag vet inte --A Kryssa endast i en cirkel. B. Är din pappa (eller manliga vårdnadshavare) född i Sverige? Ja --A Nej --A Jag vet inte --A Kryssa endast i en cirkel. 7

9 10 A. Är du född i Sverige? Kryssa endast i en cirkel. Ja --A (Om Ja, gå till fråga 11) Nej --A Om Nej, B. Om du inte är född i Sverige, hur gammal var du när du kom till Sverige? Äldre än 10 år --A 5 till 10 år --A Yngre än 5 år --A Kryssa endast i en cirkel. 11 Ungefär hur ofta är du frånvarande från skolan? En gång i veckan eller oftare -- A En gång varannan vecka -- A En gång i månaden -- A Aldrig eller nästan aldrig -- A Kryssa endast i en cirkel. 8

10 12 Hur ofta äter du frukost de dagar du går i skolan? Varje dag -- A De flesta av dagarna -- A Ibland -- A Aldrig eller nästan aldrig -- A Kryssa endast i en cirkel. 13 Hur ofta använder du en dator eller en surfplatta för skolarbete (inklusive klassrumsuppgifter, läxor och studier utanför lektionstid) på dessa ställen? Aldrig Varje dag En eller En eller eller eller nästan två gånger två gånger nästan varje dag i veckan i månaden aldrig a) Hemma A A A A b) I skolan A A A A c) Någon annanstans A A A A 9

11 14 Använder du Internet för att göra någon av följande uppgifter i samband med skolarbetet (t.ex. klassrumsuppgifter, läxor och studier utanför lektionstid)? Ja Nej a) Få tillgång till läroböcker eller annat kursmaterial A b) Få tillgång till uppgifter som min lärare lagt upp online A c) Samarbeta med klasskamrater kring uppgifter eller projekt A d) Kommunicera med läraren A A A A A e) Hitta information, artiklar eller handledning som hjälp för att förstå matematik A f) Hitta information, artiklar eller handledning som hjälp för att förstå NO A A A 10

12 Din skola 15 Hur bra tycker du att följande påståenden stämmer om din skola? Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer precis ganska bra inte så bra inte alls a) Jag gillar att vara i skolan A A A A b) Jag känner mig trygg i skolan A A A A c) Jag känner att jag hör hemma i den här skolan A A A A d) Jag gillar att träffa mina klasskamrater i skolan A A A A e) Lärare på min skola är rättvisa mot mig A A A A f) Jag är stolt över att gå i den här skolan A A A A g) Jag lär mig mycket i skolan A A A A 11

13 16 Hur ofta har andra elever från din skola gjort något av följande mot dig under det här läsåret (tänk också på sms och Internet)? Minst En eller Några en gång två gånger gånger i veckan i månaden per år Aldrig a) Varit dumma mot mig eller kallat mig saker A A A A b) Inte låtit mig vara med i lekar eller aktiviteter A A A A c) Spridit lögner om mig A A A A d) Stulit något från mig A A A A e) Slagit mig eller gjort mig illa (t ex. genom att knuffa, slå eller sparka) A A A A f) Tvingat mig att göra saker som jag inte velat göra A A A A g) Avslöjat pinsamma saker om mig --- A A A A h) Lagt upp pinsamma saker om mig på Internet A A A A i) Hotat mig A A A A 12

14 Matematik i skolan 17 Hur bra tycker du att följande stämmer? Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer precis ganska bra inte så bra inte alls a) Jag tycker om att lära mig matematik A A A A b) Jag önskar att jag inte behövde lära mig matematik A A A A c) Matematik är tråkigt A A A A d) Jag lär mig många intressanta saker i matematik A A A A e) Jag tycker om matematik A A A A f) Jag gillar skolarbete som har med siffror att göra A A A A g) Jag gillar att lösa matematiska problem A A A A h) Jag ser fram emot att ha matematiklektioner A A A A i) Matematik är ett av mina favoritämnen A A A A 13

15 18 A. Hur bra tycker du att följande stämmer om dina matematiklektioner? Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer precis ganska bra inte så bra inte alls a) Jag vet vad min lärare förväntar sig av mig A A A A b) Det är lätt att förstå min lärare ---- A A A A c) Jag är intresserad av vad min lärare berättar A A A A d) Min lärare ger mig intressanta uppgifter A A A A e) Min lärare ger tydliga svar på mina frågor A A A A f) Min lärare är bra på att förklara matematik A A A A g) Min lärare låter mig visa vad jag har lärt mig A A A A h) Min lärare gör olika saker för att hjälpa oss att förstå A A A A i) Min lärare talar om för mig hur jag ska förbättra mig när jag gör fel A A A A j) Min lärare lyssnar på vad jag säger A A A A 14

16 B. Hur ofta gör du det här på matematiklektionerna? Varje eller Ungefär nästan varje hälften av Vissa lektion lektionerna lektioner Aldrig a) Lyssnar på läraren när han/hon förklarar hur man löser ett problem A A A A b) Lär mig saker utantill A A A A c) Löser problem enskilt med handledning från läraren A A A A d) Löser problem tillsammans med kamrater med handledning från läraren A A A A e) Förklarar hur jag tänker när jag löser problem A A A A f) Funderar över hur rimliga mina svar är A A A A g) Försöker förstå hur mina kamrater tänker när de löser problem A A A A h) Räknar utan miniräknare A A A A i) Kopplar det vi lär oss i matematik till vår vardag A A A A 15

17 C. Hur ofta händer det här på dina matematiklektioner? Varje eller Ungefär nästan varje hälften av Vissa lektion lektionerna lektioner Aldrig a) Elever lyssnar inte på läraren säger A A A A b) Det är hög ljudnivå och stökigt A A A A c) Vår matematiklärare måste vänta länge innan eleverna tystnar A A A A d) Eleverna kan inte arbeta koncentrerat A A A A e) Eleverna börjar inte arbeta förrän en lång stund efter att lektionen har börjat A A A A f) Vår matematiklärare ser till att eleverna uppför sig i klassrummet - A A A A g) Vår matematiklärare ser till att elever som stör lektionen blir tysta A A A A 16

18 19 Hur bra tycker du att följande stämmer om matematik? Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer precis ganska bra inte så bra inte alls a) Det brukar gå bra för mig i matematik A A A A b) Matematik är svårare för mig än för många av mina klasskamrater - A A A A c) Matematik är inte min starka sida - A A A A d) Jag lär mig snabbt i matematik ---- A A A A e) Matematik gör mig nervös A A A A f) Jag är bra på att lösa svåra matematikuppgifter A A A A g) Min lärare säger att jag är bra i matematik A A A A h) Matematik är det svåraste ämnet för mig A A A A i) Jag blir förvirrad av matematik A A A A 17

19 20 Hur bra tycker du att följande stämmer om matematik? Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer precis ganska bra inte så bra inte alls a) Jag tror jag kan ha nytta av matematikkunskaper i min vardag A A A A b) Jag behöver matematik för att lära mig andra ämnen i skolan A A A A c) Jag måste vara duktig i matematik för att komma in på den utbildning jag vill gå A A A A d) Jag måste vara duktig i matematik för att få det jobb jag vill ha A A A A e) Jag vill ha ett jobb där jag får använda matematik A A A A f) Det är viktigt att lära sig matematik för att bli framgångsrik A A A A g) Att lära mig matematik kommer att ge mig fler arbetsstillfällen när jag blir vuxen A A A A h) Mina föräldrar tycker att det är viktigt att det går bra för mig i matematik A A A A i) Det är viktigt att göra bra ifrån sig i matematik A A A A 18

20 Biologi i skolan 21 Läser du biologi i skolan det här läsåret? Ja --A Nej --A Kryssa endast i en cirkel. (Om Nej, gå till fråga 25) 19

21 22 Hur bra tycker du att följande stämmer? Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer precis ganska bra inte så bra inte alls a) Jag tycker om att lära mig biologi A A A A b) Jag önskar att jag inte behövde lära mig biologi A A A A c) Biologi är tråkigt A A A A d) Jag lär mig många intressanta saker i biologi A A A A e) Jag tycker om biologi A A A A f) Jag ser fram emot att lära mig biologi i skolan A A A A g) Biologi lär mig hur världen fungerar A A A A h) Jag gillar att utföra experiment i biologi A A A A i) Biologi är ett av mina favoritämnen A A A A 20

22 23 A. Hur bra tycker du att följande stämmer om dina biologilektioner? Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer precis ganska bra inte så bra inte alls a) Jag vet vad min lärare förväntar sig av mig A A A A b) Det är lätt att förstå min lärare A A A A c) Jag är intresserad av vad min lärare berättar A A A A d) Min lärare ger mig intressanta uppgifter A A A A e) Min lärare ger tydliga svar på mina frågor A A A A f) Min lärare är bra på att förklara biologi A A A A g) Min lärare låter mig visa vad jag har lärt mig A A A A h) Min lärare gör olika saker för att hjälpa oss att förstå A A A A i) Min lärare talar om för mig hur jag ska förbättra mig när jag gör fel A A A A j) Min lärare lyssnar på vad jag säger A A A A k) Det är arbetsro på biologilektionerna A A A A 21

23 B. Hur ofta gör du det här på dina biologilektioner? Varje eller Ungefär nästan varje hälften av Vissa lektion lektionerna lektioner Aldrig a) Lyssnar på läraren när han/hon förklarar hur man löser ett problem A A A A b) Lär mig saker utantill A A A A c) Löser problem enskilt med handledning från läraren A A A A d) Löser problem tillsammans med kamrater med handledning från läraren a A A A e) Ser på när läraren visar oss ett experiment eller en undersökning -- A A A A f) Gör ett experiment eller en undersökning A A A A g) Kopplar det vi lär oss i biologi till vår vardag A A A A h) Arbetar med biologi utomhus A A A A 22

24 24 Hur bra tycker du att följande stämmer om biologi? Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer precis ganska bra inte så bra inte alls a) Det brukar gå bra för mig i biologi A A A A b) Biologi är svårare för mig än för många av mina klasskamrater - A A A A c) Biologi är inte min starka sida A A A A d) Jag lär mig snabbt i biologi A A A A e) Jag är bra på att lösa svåra biologiuppgifter A A A A f) Min lärare säger att jag är bra i biologi a A A A g) Biologi är det svåraste ämnet för mig A A A A h) Jag blir förvirrad av biologi A A A A 23

25 Kemi i skolan 25 Läser du kemi i skolan det här läsåret? Ja --A Nej --A Kryssa endast i en cirkel. (Om Nej, gå till fråga 29) 24

26 26 Hur bra tycker du att följande stämmer? Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer precis ganska bra inte så bra inte alls a) Jag tycker om att lära mig kemi A A A A b) Jag önskar att jag inte behövde lära mig kemi A A A A c) Kemi är tråkigt A A A A d) Jag lär mig många intressanta saker i kemi A A A A e) Jag tycker om kemi A A A A f) Jag ser fram emot att lära mig kemi i skolan A A A A g) Kemi lär mig hur världen fungerar A A A A h) Jag gillar att utföra experiment i kemi A A A A i) Kemi är ett av mina favoritämnen A A A A 25

27 27 A. Hur bra tycker du att följande stämmer om dina kemilektioner? Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer precis ganska bra inte så bra inte alls a) Jag vet vad min lärare förväntar sig av mig A A A A b) Det är lätt att förstå min lärare A A A A c) Jag är intresserad av vad min lärare berättar A A A A d) Min lärare ger mig intressanta uppgifter A A A A e) Min lärare ger tydliga svar på mina frågor A A A A f) Min lärare är bra på att förklara kemi A A A A g) Min lärare låter mig visa vad jag har lärt mig A A A A h) Min lärare gör olika saker för att hjälpa oss att förstå A A A A i) Min lärare talar om för mig hur jag ska förbättra mig när jag gör fel A A A A j) Min lärare lyssnar på vad jag säger A A A A k) Det är arbetsro på kemilektionerna A A A A 26

28 B. Hur ofta gör du det här på dina kemilektioner? Varje eller Ungefär nästan varje hälften av Vissa lektion lektionerna lektioner Aldrig a) Lyssnar på läraren när han/hon förklarar hur man löser ett problem A A A A b) Lär mig saker utantill A A A A c) Löser problem enskilt med handledning från läraren A A A A d) Löser problem tillsammans med kamrater med handledning från läraren A A A A e) Ser på när läraren visar oss ett experiment eller en undersökning -- A A A A f) Gör ett experiment eller en undersökning A A A A g) Kopplar det vi lär oss i kemi till vår vardag A A A A h) Arbetar med kemi utomhus A A A A 27

29 28 Hur bra tycker du att följande stämmer om kemi? Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer precis ganska bra inte så bra inte alls a) Det brukar gå bra för mig i kemi A A A A b) Kemi är svårare för mig än för många av mina klasskamrater - A A A A c) Kemi är inte min starka sida A A A A d) Jag lär mig snabbt i kemi A A A A e) Jag är bra på att lösa svåra kemiuppgifter a A A A f) Min lärare säger att jag är bra i kemi A A A A g) Kemi är det svåraste ämnet för mig A A A A h) Jag blir förvirrad av kemi A A A A 28

30 Fysik i skolan 29 Läser du fysik i skolan det här läsåret? Ja --A Nej --A Kryssa endast i en cirkel. (Om Nej, gå till fråga 33) 29

31 30 Hur bra tycker du att följande stämmer? Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer precis ganska bra inte så bra inte alls a) Jag tycker om att lära mig fysik A A A A b) Jag önskar att jag inte behövde lära mig fysik a A A A c) Fysik är tråkigt A A A A d) Jag lär mig många intressanta saker i fysik A A A A e) Jag tycker om fysik A A A A f) Jag ser fram emot att lära mig fysik i skolan A A A A g) Fysik lär mig hur världen fungerar A A A A h) Jag gillar att utföra experiment i fysik A A A A i) Fysik är ett av mina favoritämnen A A A A 30

32 31 A. Hur bra tycker du att följande stämmer om dina fysiklektioner? Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer precis ganska bra inte så bra inte alls a) Jag vet vad min lärare förväntar sig av mig A A A A b) Det är lätt att förstå min lärare A A A A c) Jag är intresserad av vad min lärare berättar A A A A d) Min lärare ger mig intressanta uppgifter A A A A e) Min lärare ger tydliga svar på mina frågor A A A A f) Min lärare är bra på att förklara fysik A A A A g) Min lärare låter mig visa vad jag har lärt mig A A A A h) Min lärare gör olika saker för att hjälpa oss att förstå A A A A i) Min lärare talar om för mig hur jag ska förbättra mig när jag gör fel A A A A j) Min lärare lyssnar på vad jag säger A A A A k) Det är arbetsro på fysiklektionerna A A A A 31

33 B. Hur ofta gör du det här på dina fysiklektioner? Varje eller Ungefär nästan varje hälften av Vissa lektion lektionerna lektioner Aldrig a) Lyssnar på läraren när han/hon förklarar hur man löser ett problem A A A A b) Lär mig saker utantill A A A A c) Löser problem enskilt med handledning från läraren A A A A d) Löser problem tillsammans med kamrater med handledning från läraren a A A A e) Ser på när läraren visar oss ett experiment eller en undersökning -- A A A A f) Gör ett experiment eller en undersökning A A A A g) Kopplar det vi lär oss i fysik till vår vardag A A A A h) Arbetar med fysik utomhus A A A A 32

34 32 Hur bra tycker du att följande stämmer om fysik? Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer precis ganska bra inte så bra inte alls a) Det brukar gå bra för mig i fysik a A A A b) Fysik är svårare för mig än för många av mina klasskamrater - A A A A c) Fysik är inte min starka sida A A A A d) Jag lär mig snabbt i fysik A A A A e) Jag är bra på att lösa svåra fysikuppgifter A A A A f) Min lärare säger att jag är bra i fysik A A A A g) Fysik är det svåraste ämnet för mig A A A A h) Jag blir förvirrad av fysik A A A A 33

35 NO-kunskaper 33 Hur bra tycker du att följande stämmer om NO (biologi, kemi och fysik)? Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer precis ganska bra inte så bra inte alls a) Jag tror jag kan ha nytta av NO-kunskaper i min vardag A A A A b) Jag behöver NO för att lära mig andra ämnen i skolan A A A A c) Jag måste vara duktig i NO för att komma in på den utbildning jag vill gå A A A A d) Jag måste vara duktig i NO för att få det jobb jag vill ha A A A A e) Jag vill ha ett jobb där jag får använda NO A A A A f) Det är viktigt att lära sig NO för att bli framgångsrik A A A A g) Att lära mig NO kommer att ge mig fler arbetsstillfällen när jag blir vuxen A A A A h) Mina föräldrar tycker att det är viktigt att det går bra för mig i NO A A A A i) Det är viktigt att göra bra ifrån sig i NO A A A A 34

36 34 A. För att svara på fråga 34B utgår jag från: Biologi (bi) --A Fysik (fy) --A Kemi (ke) --A Kryssa endast i en cirkel. B. Hur ofta gör du det här på dina bi/fy/ke-lektioner? Varje eller Ungefär nästan varje hälften av Vissa lektion lektionerna lektioner Aldrig Läroboken a) Jag läser själv i bi/fy/ke-boken A A A A b) Jag löser uppgifter i bi/fy/ke-boken - A A A A c) Jag letar information i bi/fy/keboken inför redovisningar och inlämningsuppgifter A A A A Dator, telefon, surfplatta d) Jag läser själv om bi/fy/ke på datorn, telefonen eller surfplattan A A A A e) Jag löser uppgifter i bi/fy/ke på datorn, telefonen eller surfplattan -A A A A f) Jag letar information om bi/fy/ke i datorn, telefonen eller surfplattan inför redovisningar och inlämningsuppgifter A A A A 35

37 Läxor 35 A. Hur ofta ger läraren dig läxa i följande ämnen? Mindre 3 eller 4 1 eller 2 än Varje gånger gånger en gång dag i veckan i veckan i veckan Aldrig a) Matematik A A A A A b) Biologi A A A A A c) Kemi A A A A A d) Fysik A A A A A B. När din lärare ger dig läxa i följande ämnen, ungefär hur många minuter brukar den vanligtvis ta? Min lärare ger mig Mer aldrig än 90 läxor i... minuter minuter minuter minuter minuter a) Matematik A A A A A A b) Biologi A A A A A A c) Kemi A A A A A A d) Fysik A A A A A A 36

38 C. Om du får läxor i matematik eller NO, får du någon hjälp med dessa läxor? a) Jag får inga läxor i matematik eller NO A b) Ja, av någon i min familj A c) Ja, av kompisar A d) Ja, av en person utanför skolan som arbetar med att ge läxhjälp ----A e) Ja, av personal på skolan efter skoltid A f) Ja, av någon annan än ovanstående A g) Nej, men jag skulle behöva hjälp ---A h) Nej, jag behöver inte hjälp A Kryssa i de alternativ som passar. 37

39 36 A. Har du under de senaste 12 månaderna fått extra undervisning eller läxhjälp som skolan inte ansvarat för, i följande ämnen? Ja, för att lyckas Ja, för mycket hänga bra i med i i skolan skolan Nej a) Matematik A A A b) NO A A A B. Under hur många av de senaste 12 månaderna har du fått extra undervisning eller läxhjälp? Inte Mindre än 4-8 Mer än deltagit 4 månader månader 8 månader a) Matematik A A A A b) NO A A A A 38

40 37 Markera i vilken grad du håller med om dessa påståenden som handlar om provet du nyss gjorde. Håller Håller Håller Håller absolut med inte med absolut med inte med a) Jag kände mig motiverad att göra mitt bästa på TIMSS-provet A A A A b) Jag gjorde en bra insats på TIMSS-provet A A A A c) Det var viktigt för mig att göra bra ifrån mig på TIMSS-provet A A A A d) Jag arbetade med uppgifterna i provet utan att ge upp även om vissa uppgifter kändes svåra A A A A e) Det betydde mycket för mig att göra bra ifrån mig på TIMSS-provet A A A A f) Jag gjorde mitt bästa på TIMSS-provet A A A A g) Jag var inte helt koncentrerad när jag arbetade med TIMSS-provet ---- A A A A h) Jag ansträngde mig mindre på TIMSS-provet än vad jag gör på andra prov vi har i skolan A A A A i) TIMSS-provet var ett viktigt prov för mig A A A A j) Jag kunde ha ansträngt mig mer på TIMSS-provet A A A A 39

41 Tack! Tack för att du besvarade enkäten!

42

43

44 TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevenkät Årskurs 8 IEA, 2014 International Association for the Evaluation of Educational Achievement timss.bc.edu

TIMSS & PIRLS Elevenkät. Årskurs 4. Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: OBS! Vik och riv försiktigt! PIRLS/TIMSS Skolverket STOCKHOLM

TIMSS & PIRLS Elevenkät. Årskurs 4. Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: OBS! Vik och riv försiktigt! PIRLS/TIMSS Skolverket STOCKHOLM i k Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: TIMSS & PIRLS 2011 OBS! Vik och riv försiktigt! Elevenkät Årskurs 4 Skola: Elev: Klass: PIRLS/TIMSS Skolverket 106 20 STOCKHOLM IEA, 2011 BARCODE j l Instruktioner

Läs mer

Elevenkät. Årskurs 4. Skolverket 106 20 Stockholm

Elevenkät. Årskurs 4. Skolverket 106 20 Stockholm j h Elevenkät Årskurs 4 Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2007 k l Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv.

Läs mer

Umeå universitet Enheten för pedagogiska mätningar UMEÅ. (Separata NO-ämnen) Årskurs 8

Umeå universitet Enheten för pedagogiska mätningar UMEÅ. (Separata NO-ämnen) Årskurs 8 Umeå universitet Enheten för pedagogiska mätningar 901 87 UMEÅ Huvudstudie Elevenkät (Separata NO-ämnen) Årskurs 8 Allmänna anvisningar I det här häftet finns frågor om dig själv. En del frågor gäller

Läs mer

IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevenkät Fysik Skolverket 106 20 Stockholm IEA, 2014 Anvisningar I det här häftet hittar du frågor om dig själv. Några

Läs mer

Elevenkät Avancerad matematik

Elevenkät Avancerad matematik OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevenkät Avancerad matematik Skolverket 106 20 Stockholm IEA, 2014 Anvisningar I det här häftet hittar du frågor om

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Skolenkät Skolverket 106 20 Stockholm IEA, 2014 Skolenkät Din skola är utvald att delta i TIMSS Advanced 2015 (Trends

Läs mer

OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY. Skolenkät. Årskurs 8. TIMSS 2015 Skolverket Stockholm

OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY. Skolenkät. Årskurs 8. TIMSS 2015 Skolverket Stockholm OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Skolenkät Årskurs 8 TIMSS 2015 Skolverket 106 20 Stockholm IEA, 2014 Skolenkät Din skola är utvald att delta i TIMSS 2015

Läs mer

Vi vill veta vad du tycker om skolan

Vi vill veta vad du tycker om skolan Vi vill veta vad du tycker om skolan 1 Hjälp oss att läsa dina svar med vår maskin Dina svar kommer att läsas med hjälp av en maskin. För att det ska fungera ber vi dig att tänka på följande när du svarar:

Läs mer

OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY. Skolenkät. Årskurs 4. TIMSS 2015 Skolverket Stockholm

OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY. Skolenkät. Årskurs 4. TIMSS 2015 Skolverket Stockholm OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Skolenkät Årskurs 4 TIMSS 2015 Skolverket 106 20 Stockholm IEA, 2014 Skolenkät Din skola är utvald att delta i TIMSS 2015

Läs mer

Årskurs 4 Årskurs 4 TIMSS 2015 Skolverket Stockholm. och naturvetenskap. och naturvetenskap. OBS! Vik och riv försiktigt! timss.bc.

Årskurs 4 Årskurs 4 TIMSS 2015 Skolverket Stockholm. och naturvetenskap. och naturvetenskap. OBS! Vik och riv försiktigt! timss.bc. OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNTIONL MTHEMTICS ND SCIENCE STUDY En enkät om undervisningen i matematik och naturvetenskap TRENDS IN INTERNTIONL MTHEMTICS ND SCIENCE STUDY En enkät om undervisningen

Läs mer

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni.

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en-till-en-projektet och hjälper oss att förbättra

Läs mer

PIRLS & TIMSS Årskurs 4. En enkät om undervisningen i läsning, matematik och naturvetenskap. Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: BARCODE

PIRLS & TIMSS Årskurs 4. En enkät om undervisningen i läsning, matematik och naturvetenskap. Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: BARCODE h Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: j BARCODE PIRLS & TIMSS 2011 OBS! Vik och riv försiktigt! En enkät om undervisningen i läsning, matematik och naturvetenskap Årskurs 4 Skola: Elev: Klass: PIRLS/TIMSS

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

En elev en dator, Botkyrka kommun sept Elevenkäten besvaras senast 11

En elev en dator, Botkyrka kommun sept Elevenkäten besvaras senast 11 En elev en dator, Botkyrka kommun sept. 2013. Elevenkäten besvaras senast 11 Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en till en projektet och hjälper oss att förbättra och utveckla

Läs mer

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 2

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 2 Statistiska Centralbyrån 701 89 Örebro (019-176000) Institutet för social forskning 106 91 Stockholm (08-162000) Levnadsnivåundersökningen 2000 - Barn och ungdomar INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 2 Familjetyp:

Läs mer

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Statistiska Centralbyrån 701 89 Örebro (019-176000) Institutet för social forskning 106 91 Stockholm (08-162000) Levnadsnivåundersökningen 2000 - Barn och ungdomar INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Familjetyp:

Läs mer

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevenkät Fysik. Skolverket Bo Palaszewski, Projektledare 106 20 Stockholm

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevenkät Fysik. Skolverket Bo Palaszewski, Projektledare 106 20 Stockholm Identification Label Student ID: h Student Name: Elevenät Fysi Solveret Bo Palaszewsi, Proetledare 106 20 Stocholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA,

Läs mer

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 3

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 3 Statistiska Centralbyrån 701 89 Örebro (019-176000) Institutet för social forskning 106 91 Stockholm (08-162000) Levnadsnivåundersökningen 2010 - Barn och ungdomar INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 3 Familjetyp:

Läs mer

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Statistiska Centralbyrån 701 89 Örebro (019-176000) Institutet för social forskning 106 91 Stockholm (08-162000) Levnadsnivåundersökningen 2010 - Barn och ungdomar INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Familjetyp:

Läs mer

Skolenkät. Årskurs 8. Skolverket Stockholm

Skolenkät. Årskurs 8. Skolverket Stockholm i j Skolenkät Årskurs 8 Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2007 h k Allmänna anvisningar Din skola har samtyckt till att

Läs mer

NATURVETENSKAP FÖR LIVET?

NATURVETENSKAP FÖR LIVET? NATURVETENSKAP FÖR LIVET? Under terminen kommer din klass att medverka i ett forskningsprojekt. Ni kommer att arbeta med uppgifter som handlar om i samhället. Enkäten innehåller frågor om dig och dina

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell studie om borgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell elevenkät Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 1(18) Barn-ULF 2015-05-26 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 Innehåll: Barn 10-18 år... 2 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 2 Barns ekonomi och materiella resurser... 4 Barns fritid och

Läs mer

TIMSS Skolenkät. Årskurs 8. TIMSS 2011 Skolverket Stockholm

TIMSS Skolenkät. Årskurs 8. TIMSS 2011 Skolverket Stockholm TIMSS 2011 Skolenkät Årskurs 8 TIMSS 2011 Skolverket 106 20 Stockholm IEA, 2011 Skolenkät Din skola har samtyckt till att delta i TIMSS 2011 (Trends in International Mathematics and Science Study), som

Läs mer

ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

ALLMÄNNA INSTRUKTIONER LLMÄNN INSTRUKTIONER åsikt. I det här häftet finns frågor om Dig själv. En del frågor gäller fakta medan andra gäller Din Läs varje fråga noggrant och besvara den så korrekt och noga som möjligt. Du får

Läs mer

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Nationell elevenkät Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Läs mer

Enkät 1; Om din läsning (7-11 år)

Enkät 1; Om din läsning (7-11 år) Modul: Stimulera läsintresse Del 1: Att stimulera elevers läsintresse ett samverkansuppdrag Enkät 1; Om din läsning (7-11 år) 1. Vem är du? Hur gammal är du? På vilka språk läser du? 2. Hur mycket tycker

Läs mer

NATURVETENSKAP FÖR LIVET?

NATURVETENSKAP FÖR LIVET? NATURVETENSKAP FÖR LIVET? Under terminen kommer din klass att medverka i ett forskningsprojekt. Ni kommer att arbeta med uppgifter som handlar om naturvetenskap och teknik i samhället. Enkäten innehåller

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 1(17) Barn-ULF 2014-06-19 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 Innehåll: Barn 10-18 år... 1 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 1 Barns ekonomi och materiella resurser... 3 Barns fritid och

Läs mer

Hur tycker du skolan fungerar?

Hur tycker du skolan fungerar? Hur tycker du skolan fungerar? För att få veta mer om hur det fungerar i skolan vill vi ställa några frågor till dig som går i årskurs 9. Statistiska centralbyrån (SCB) och Göteborgs universitet genomför

Läs mer

Om ni inte har någon kursuppdelning på skolan går du direkt till fråga 6.

Om ni inte har någon kursuppdelning på skolan går du direkt till fråga 6. ENGELSKA NU92: ÅK 9 Elevenkät 1 och 2 Databas en29e1.sav Här är några frågor som rör undervisningen i engelska och vad du kan i engelska. Svara genom att skriva X i den ( ) som passar bäst. 1.När började

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

Elevenkäten Rapport skapad :40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön. 1. Om mig. Årskurs 5 K 100,00% M 100,00%

Elevenkäten Rapport skapad :40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön. 1. Om mig. Årskurs 5 K 100,00% M 100,00% Elevenkäten 2009 - Rapport skapad 2009-11-25 11:40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön 1. Om mig Årskurs 5 K 100,00% M 100,00% Klass 5A 5B 5C K 29,03% 35,48% 35,48% M 41,18% 32,35% 26,47% Kön K M K

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

EN ENKÄT OM ATT LÄRA SIG LÄSA

EN ENKÄT OM ATT LÄRA SIG LÄSA EN ENKÄT OM ATT LÄRA SIG LÄSA International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm En enkät om att lära sig läsa Ditt barns

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKOD STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER I

Läs mer

GEMENSAM ELEVENKÄT ÅK 9

GEMENSAM ELEVENKÄT ÅK 9 GEMENSAM ELEVENKÄT ÅK 9 Elevenkät databas ge29e1.sav HUR ÄR DET PÅ VÅR SKOLA? Skolor kan vara mycket olika. Du ska nu få tala om hur Du tycker att din skola är. Så här ska det gå till: Nedan följer några

Läs mer

Identifikationsetikett Umeå universitet Enheten för pedagogiska mätningar 901 87 UMEÅ Skol-ID: Stratum ID: Huvudstudie Skolenkät Årskurs 8 Din skola har samtyckt till att delta i TIMSS 2003, en stor internationell

Läs mer

OECD Programme for International Student Assessment 2012

OECD Programme for International Student Assessment 2012 OECD Programme for International Student Assessment 2012 Sverige Provdatum (Huvudstudie PISA 2012) ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT Dag Månad 2012 ELEVENKÄT C Svenska 494 Project

Läs mer

Resultat Norrsätraskolan åk 5 våren 2015

Resultat Norrsätraskolan åk 5 våren 2015 Datum 2015-04-08 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Norrsätraskolan åk 5 våren 2015 2012 13 svarande av 15 elever, 7 flickor och 6 pojkar (enligt Procapita 15/2) dvs 87 % 2013 13 svarande av

Läs mer

Resultatredovisningen: Vi har valt att redovisa grundskolan och särskolans resultat var för sig i procent.

Resultatredovisningen: Vi har valt att redovisa grundskolan och särskolans resultat var för sig i procent. Sammanfattning: Vi har kommit fram till att lärarna och eleverna har olika uppfattningar om samma saker t ex hur mycket de få bestämma om hur och vad de få arbeta med. Bakgrund: Vårt preciserade skolplanemål

Läs mer

OECD Programme for International Student Assessment 2006

OECD Programme for International Student Assessment 2006 OECD Programme for International Student Assessment 2006 Sverige Main Study PISA 2006 Provdatum / / 2006 Dag Månad ELEVENKÄT Svenska 494 Multiple coding Office Use Only MCS MCR MCM Project Consortium:

Läs mer

Matematik Jag är... Jag går i årskurs... Det är roligt med matematik. Namn Antal % A. flicka B. pojke Total

Matematik Jag är... Jag går i årskurs... Det är roligt med matematik. Namn Antal % A. flicka B. pojke Total Matematik 2011 Jag är... A. flicka 127 50 B. pojke 127 50 Jag går i årskurs... A. 3 29 11,4 B. 4 13 5,1 C. 5 30 11,8 D. 6 18 7,1 E. 7 51 20,1 F. 8 38 15 G. 9 75 29,5 Det är roligt med matematik. 50 19,7

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Följande frågor handlar om digitala medier och digital utrustning så som stationära och bärbara datorer, smarttelefoner, surfplattor, mobiltelefoner

Följande frågor handlar om digitala medier och digital utrustning så som stationära och bärbara datorer, smarttelefoner, surfplattor, mobiltelefoner Följande frågor handlar om digitala medier och digital utrustning så som stationära och bärbara datorer, smarttelefoner, surfplattor, mobiltelefoner utan internetuppkoppling, spelkonsoler och smart-tv.

Läs mer

Enkät 2; Om din läsning (12-15 år)

Enkät 2; Om din läsning (12-15 år) Modul: Stimulera läsintresse Del 1: Att stimulera elevers läsintresse ett samverkansuppdrag Enkät 2; Om din läsning (12-15 år) 1. Vem är du? Hur gammal är du? På vilka språk läser du? 2. Hur mycket tycker

Läs mer

Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för åk 2, 5 och 8. STADSLEDNINGSKONTORET SIDAN 1 6/10/2011

Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för åk 2, 5 och 8. STADSLEDNINGSKONTORET SIDAN 1 6/10/2011 Enkät i grundskolan Rapporten innehåller totalresultaten för åk, och. //0 SIDAN 1 Fakta om undersökningen En undersökning inom skolans område har genomförts våren 0. Undersökningen är en totalundersökning

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

OECD Programme for International Student Assessment 2012

OECD Programme for International Student Assessment 2012 OECD Programme for International Student Assessment 2012 Sverige Provdatum (Huvudstudie PISA 2012) ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT Dag Månad 2012 ELEVENKÄT B Svenska 494 Project

Läs mer

OECD Programme for International Student Assessment 2012

OECD Programme for International Student Assessment 2012 OECD Programme for International Student Assessment 2012 Sverige Provdatum (Huvudstudie PISA 2012) ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT Dag Månad 2012 ELEVENKÄT A Svenska 494 Project

Läs mer

Enkätresultat, Elever i åk 3, gymnasieskolor

Enkätresultat, Elever i åk 3, gymnasieskolor 1. TRIVSEL 1.1 Jag trivs med mina kamrater i skolan 4,22 4,51 4,08 4,16 1.2 Jag trivs med lärare och annan personal på skolan 1.3 Jag upplever att elever behandlas rättvist i skolan 1.4 Jag tycker att

Läs mer

Att tänka på innan du börjar:

Att tänka på innan du börjar: Årskurs 7 2014 Hej! Det här är ett häfte med frågor om hur du mår och hur du har det i skolan, hemma och på fritiden. Undersökningen genomförs av Landstinget Sörmland och resultaten används för att förbättra

Läs mer

Elevenkäten, En elev en dator,gymnasieskolan i Botkyrka kommun, besvaras senast fredagen den 1 februari 2013.

Elevenkäten, En elev en dator,gymnasieskolan i Botkyrka kommun, besvaras senast fredagen den 1 februari 2013. Elevenkäten, En elev en dator,gymnasieskolan i Botkyrka kommun, besvaras senast fredagen den 1 februari 2013. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en till en projektet och

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR Fråga 1 Nedanstående fråga omfattar ett antal påståenden som förekommit i debatten om den svenska skolan. I vilken instämmer Du i vart och ett av dem? Påståenden

Läs mer

Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2015

Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2015 Datum 2015-04-07 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2015 2013 49 svarande av 79 elever 28 flickor och 21 pojkar (enligt Procapita 6/2) dvs 62 % 2014 75 svarande av

Läs mer

TrivselBUF_14_Grsk4 6 Svar: 794/794=100%

TrivselBUF_14_Grsk4 6 Svar: 794/794=100% TrivselBUF Grsk 6 Svar: 79/79=00% Bakgrundsfråga Besvarad av: 79 (9%) Ej besvarad av: 77 (9%) Jag är flicka 95 (50%) pojke 97 (50%) Besvarad av: (0%) Ej besvarad av: 866 (00%) Link Allmän (00%) Bakgrundsfråga

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 RAPPORT ENKÄT 1 (10) Datum 6/5 2013 Barn och utbildningsnämnden Monica Andersson IT-pedagog 0640-16 377, monica.andersson@krokom.se Rapport från satsningen En dator per elev

Läs mer

TrivselBUF_14_Grsk4 6

TrivselBUF_14_Grsk4 6 TrivselBUF_4_Grsk4 6 Bakgrundsfråga Besvarad av: 96 (00%) Ej besvarad av: Jag är flicka 46 (48%) pojke 50 (5%) Besvarad av: Ej besvarad av: 96 (00%) Link Allmän Bakgrundsfråga Besvarad av: 96 (00%) Ej

Läs mer

1. Sätt upp mål och ha något roligt som morot delmål

1. Sätt upp mål och ha något roligt som morot delmål Studieteknik Studieteknik innebär hur man studerar och ska underlätta studierna. Målet är att lära sig så mycket som möjligt under den planerade tiden. Man blir effektiv, får kontroll och slipper stress!

Läs mer

Handbok för provledare

Handbok för provledare Handbok för provledare TIMSS Advanced 2008 handbok för provledare Innehållsförteckning Inledning...1 1 Din roll som provledare...3 1.1 Förhållningsregler för provtillfällena... 3 1.2 Förberedelser före

Läs mer

TrivselBUF_14_Grsär5 9 Svar: 9/9=100%

TrivselBUF_14_Grsär5 9 Svar: 9/9=100% TrivselBUF_4_Grsär5 9 Svar: 9/9=00% Bakgrundsfråga Jag är flicka (%) pojke 6 (67%) Bakgrundsfråga Vilken skola går du på? Aggerudsskolan Sandviksskolan Österledskolan 9 (00%) Jag trivs på min skola. Ja,

Läs mer

Hur tycker du skolan fungerar?

Hur tycker du skolan fungerar? SCB Mars 2014 Hur tycker du skolan fungerar? För att få veta mer om hur det fungerar i skolan vill vi ställa några frågor till dig som går i årskurs 9. Statistiska centralbyrån (SCB) och Göteborgs universitet

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

Kvalitet 2014. Resultat: Ängelholm total

Kvalitet 2014. Resultat: Ängelholm total Kvalitet 2014 Resultat: Ängelholm total 1 Innehåll: 2 INLEDNING 3 Om TÄNK OM KVALITET Denna rapport redovisar resultat från studien TÄNK OM KVALITET 2.0. Studien avser fånga elevers respektive lärares

Läs mer

Grundsärskoleenkät Vårdnadshavare, inriktning ämnen

Grundsärskoleenkät Vårdnadshavare, inriktning ämnen Grundsärskoleenkät 2016 Vårdnadshavare, inriktning ämnen Jag vet vad mitt barn behöver kunna för att nå kunskapskraven i skolan Stämmer helt och hållet 13 52 Stämmer ganska bra 8 32 Stämmer ganska dåligt

Läs mer

Enkät till elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, 2016

Enkät till elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, 2016 Enkät till elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, 216 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under december 215 och januari 216 enkätundersökningar gällande kvalitén i grundskolan. Enkäter

Läs mer

Lärarenkät NO-ämnen. Årskurs 8 TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY. OBS! Vik och riv försiktigt!

Lärarenkät NO-ämnen. Årskurs 8 TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY. OBS! Vik och riv försiktigt! OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Lärarenkät NO-ämnen Årskurs 8 TIMSS 2015 Skolverket 106 20 Stockholm IEA, 2014 Lärarenkät Din skola är utvald att delta

Läs mer

Klass: IUP-häftet 6-9. Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen.

Klass: IUP-häftet 6-9. Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen. Namn: Klass: 1 6-9 IUP-häftet Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen. 2 Vad är IUP-häftet? Det här är ditt IUP-häfte där du utvärderar

Läs mer

Haninge skolenkät 2016 Elever grundskola

Haninge skolenkät 2016 Elever grundskola Haninge skolenkät 2016 Elever grundskola Om undersökningen Bakgrund Haninge kommun genomför årligen en undersökning där föräldrar och elever svarar på frågor om vad de tycker om förskolan och grundskolan

Läs mer

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Tabell: -9 UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Socialtjänst 2008-01-08 Tabell: -9 I följande tabell presenteras resultatet från Leva, levnadsvaneundersökningen.

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Tabell: Finnbacksskolan UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Socialtjänst 2008-01-08 Tabell: Finnbacksskolan I följande tabell presenteras resultatet

Läs mer

Resultat Montessoriskolan åk 5 våren 2015

Resultat Montessoriskolan åk 5 våren 2015 Datum 2015-04-08 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Montessoriskolan åk 5 våren 2015 2013 16 svarande av 15 elever, 7 flickor och 9 pojkar (enligt Procapita 6/2) dvs 100 % 2014 15 svarande

Läs mer

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog för Särvux Särskild utbildning för vuxna Läsåret 2015-2016 Särvux Särskild utbildning för vuxna Särvux är en frivillig kommunal vuxenutbildning för dig över 20 år och som har en utvecklingsstörning

Läs mer

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Tabell: Liljaskolan UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Umeå Socialtjänst Umeå 2008-01-08 Tabell: Liljaskolan I följande tabell presenteras resultatet

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKO D STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER

Läs mer

Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2014

Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2014 Datum 2014-04-22 Norum/Westerman-Annerborn KUN2014/90 Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2014 2012 68 svarande av 82 elever, 38 flickor och 30 pojkar (enligt Procapita 15/2) dvs 83 % 2013 49 svarande av

Läs mer

Kvalitetsarbete för Jonsboskolan period 3 (jan-mars), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för Jonsboskolan period 3 (jan-mars), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för Jonsboskolan period 3 (jan-mars), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Resultat Vallhovskolan åk 3 våren 2015

Resultat Vallhovskolan åk 3 våren 2015 Datum 2015-04-09 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Vallhovskolan åk 3 våren 2015 2013 42 svarande av 47 elever, 27 flickor och 15 pojkar (enligt Procapita 6/2) dvs 89 % 2014 34 svarande av

Läs mer

HÖJ DINA SO- BETYG! Allmänna tips

HÖJ DINA SO- BETYG! Allmänna tips HÖJ DINA SO- BETYG! Allmänna tips Det finns flera saker du kan göra både i klassrummet och utanför klassrummet som gör att du kommer få enklare att höja dina betyg, både i SO och i andra ämnen. 1. Läs

Läs mer

I vilken skolform/vilket program går barnet på adressetiketten? 2 Hur viktiga är följande aspekter för dig och ditt barn vid val av skola?

I vilken skolform/vilket program går barnet på adressetiketten? 2 Hur viktiga är följande aspekter för dig och ditt barn vid val av skola? Frågorna 1 7 ska besvaras utifrån ett specifikt barn och avse barnets nuvarande förhållanden. På enkätens framsida framgår vilket barn svaren ska gälla. 1 I vilken skolform/vilket program går barnet på

Läs mer

Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012

Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012 Datum 2012-04-24 Norum/Westerman-Annerborn KUN2012/101 Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012 2010 88 svarande av 120 elever. 46 flickor och 42 pojkar (enligt Procapita 4/4) dvs 73 % 2011 73 svarande

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

SKOLA INLEDNING. Vägledning

SKOLA INLEDNING. Vägledning SKOLA SKOLA SKOLA Vägledning Avsnittet berör det åländska skolsystemet. Grundskolan står i fokus, eftersom den är obligatorisk för alla barn. Bland annat presenteras undervisningsämnena, elev-, lärar-

Läs mer

För varje klassredovisning finns jämförelse fråga för fråga med skolan och Stockholm som helhet inom respektive årskurs.

För varje klassredovisning finns jämförelse fråga för fråga med skolan och Stockholm som helhet inom respektive årskurs. Enkät i grundskolan Undersökning genomförd våren 2015 i åk 2, 5 och 8 Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Kunskap, Trygghet och trivsel,

Läs mer

Enkät i grundsärskolan 2016

Enkät i grundsärskolan 2016 Enkät i grundsärskolan Rapporten innehåller totalresultatet för elever i grundsärskola för både kommunala och fristående skolor. 9/0/ SIDAN 1 Fakta om undersökningen På uppdrag av Stockholm stad har Markör

Läs mer

LÄRARENKÄT. 2005, International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket Stockholm

LÄRARENKÄT. 2005, International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket Stockholm LÄRARENKÄT 2005, International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Lärarenkät Din skola är utvald att representera Sverige

Läs mer

Frågeformulär för Barn-ULF 2015

Frågeformulär för Barn-ULF 2015 Frågeformulär för Barn-ULF 2015 Vid en intervju omformuleras frågor och svarsalternativ för att passa oavsett om barnet bor med sin mamma, pappa, med båda föräldrarna eller växelvis hos mamman och pappan.

Läs mer

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

Formulär för BARN 10-12 år. Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten.

Formulär för BARN 10-12 år. Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten. A B I S Formulär för BARN 10-12 år Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten. Om du svarar på frågorna får du hoppa över de frågor

Läs mer

Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen

Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen Det finns en likabehandlingsplan som gäller för barn och vuxna på Kallingeskolan och där står det saker som vi måste veta

Läs mer

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Tabellbilaga: Umeåregionen, Grundskolan åk 7-9 Karina Nygren UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenhet vid Umeå Socialtjänst Umeå 2005-02-01 2 Tabellbilaga:

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Engagerade lärare och utbildade ämnesvikarier. Betygssättning av lärare. Mer information

Läs mer