Umeå universitet Enheten för pedagogiska mätningar UMEÅ. (Separata NO-ämnen) Årskurs 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Umeå universitet Enheten för pedagogiska mätningar UMEÅ. (Separata NO-ämnen) Årskurs 8"

Transkript

1 Umeå universitet Enheten för pedagogiska mätningar UMEÅ Huvudstudie Elevenkät (Separata NO-ämnen) Årskurs 8

2 Allmänna anvisningar I det här häftet finns frågor om dig själv. En del frågor gäller fakta medan andra gäller dina åsikter och uppfattningar. Läs varje fråga noggrant och ge ett så rättvisande svar som möjligt. Du får be om hjälp om det är något du inte förstår eller om du inte riktigt vet hur du ska svara. En del av frågorna följs av alternativ som anges med en ruta. Som svar på dessa frågor ska du välja det alternativ som passar bäst och sätta ett kryss i rutan som hör till detta. Detta visas i exemplen 1, 2 och 3. Exempel 1 Går du i skolan? Ja Nej Kryssa bara i en ruta Exempel 2 Hur ofta gör du något av följande? Minst En eller Några Varje en gång i två gånger gånger dag veckan i månaden om året Aldrig a) Jag lyssnar på musik b) Jag pratar med mina vänner c) Jag idrottar

3 Exempel 3 Ange hur mycket du instämmer i vart och ett av dessa påståenden. helt och hållet inte inte alls a) Det är kul att titta på film b) Jag gillar att äta glass Läs varje fråga noga och välj det svar du tycker passar bäst. Sätt ett kryss i rutan intill eller under ditt svar. Om du vill ändra ditt svar, suddar du ut ditt första svar och sätter ett kryss i rutan intill eller nedanför ditt nya svar. Be om hjälp om det är något du inte förstår eller om du inte är säker på hur du ska svara. Tack för den tid och den möda du lägger ner på att fylla i denna enkät.

4 Om dig själv 1 När är du född? A. Kryssa i rutan intill B. Kryssa i rutan intill det år då du är född den månad då du är född År Månad 1985 Januari 1986 Februari 1987 Mars 1988 April 1989 Maj 1990 Juni 1991 Juli 1992 Augusti Något annat år September Oktober November December 2 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke Kryssa bara i en ruta

5 3 Hur ofta talar du svenska hemma? Alltid Nästan alltid Ibland Aldrig Kryssa bara i en ruta 4 Ungefär hur många böcker finns i ditt hem? (Räkna inte tidskrifter, tidningar eller dina läroböcker) Inga eller mycket få (0 10 böcker) Tillräckligt för att fylla ett hyllplan (11 25 böcker) Tillräckligt för att fylla en bokhylla ( böcker) Tillräckligt för att fylla två bokhyllor ( böcker) Tillräckligt för att fylla tre bokhyllor eller mer (mer än 200 böcker) Kryssa bara i en ruta

6 Om dig (forts.) 5 Har ni något av följande hemma hos dig? Ja Nej a) Miniräknare b) Dator (räkna inte PlayStation, GameCube, XBox eller andra TV-spelsdatorer) c) Skrivbord eller annan plats där du kan arbeta d) Ordbok e) Radhus/villa med trädgård f) Bastu g) Diskmaskin h) Mikrovågsugn i) Video j) CD-spelare k) Videokamera l) Sladdlös telefon m) Piano n) Två eller flera bilar o) Tillgång till fritidshus/ sommarstuga p) Båt (med segel eller motor)

7 6 A. Vilken är den högsta utbildning som din mamma (eller kvinnlig vårdnadshavare) har slutfört? Kryssa bara i en ruta Saknar utbildning eller har gått högst ett par år i skolan år i grundskola årig grundskola Gymnasieutbildning Yrkesinriktad påbyggnadsutbildning, annan än högskoleutbildning Examen inom grundläggande högskoleutbildning Studier utöver grundläggande högskoleutbildning Jag vet inte B. Vilken är den högsta utbildning som din pappa (eller manlig vårdnadshavare) har slutfört? Kryssa bara i en ruta Saknar utbildning eller har gått högst ett par år i skolan år i grundskola årig grundskola Gymnasieutbildning Yrkesinriktad påbyggnadsutbildning, annan än universitets- och högskoleutbildning Examen inom grundläggande högskoleutbildning Studier utöver grundläggande högskoleutbildning Jag vet inte

8 Om dig (forts.) 7 Vilken är den högsta utbildning som du tror att du kommer att skaffa dig? Kryssa bara i en ruta Gymnasieutbildning Yrkesinriktad påbyggnadsutbildning, annan än universitets- och högskoleutbildning Examen inom grundläggande högskoleutbildning Studier utöver grundläggande högskoleutbildning Jag vet inte

9 Matematik i skolan 8 Hur mycket instämmer du i följande påståenden om att läsa matematik? helt och hållet inte inte alls a) Det brukar gå bra för mig i matematik b) Jag skulle vilja ha mer matematik i skolan c) Matematik är svårare för mig än för många av mina klasskamrater d) Jag tycker om att lära mig matematik e) Ibland, när jag till en början inte förstår ett nytt ämnesområde inom matematiken, vet jag att jag aldrig riktigt kommer att förstå det f) Matematik är inte en av mina starka sidor g) Jag lär mig snabbt saker i matematik

10 Matematik i skolan (forts.) 9 Hur mycket instämmer du i följande påståenden om matematik? helt och hållet inte inte alls a) Jag tror att jag kan ha nytta av matematikkunskaper i min vardag b) Jag behöver matematik för att lära mig andra ämnen i skolan c) Jag måste vara duktig i matematik för att komma in på den utbildning jag vill gå d) Jag skulle vilja ha ett jobb där man använder matematik e) Jag måste vara duktig i matematik för att få det jobb jag vill ha

11 10 Hur ofta gör ni följande på matematiklektionerna? Varje eller nästan Ungefär varje hälften av Vissa lektion lektionerna lektioner Aldrig a) Vi tränar addition, subtraktion, multiplikation och division utan att använda miniräknare b) Vi arbetar med bråk och decimaltal c) Vi tolkar information i tabeller, diagram eller kurvor d) Vi tecknar ekvationer och funktioner för att beskriva samband e) Vi arbetar tillsammans i små grupper f) Vi kopplar det vi lär oss i matematik till vår vardag g) Vi förklarar våra svar h) Vi bestämmer själva hur vi ska gå till väga för att lösa invecklade problem i) Vi går igenom det vi haft i läxa j) Vi lyssnar på läraren som håller en längre genomgång k) Vi arbetar självständigt med tillämpade uppgifter l) Vi börjar göra läxan på lektionen m) Vi har förhör eller prov n) Vi använder miniräknare

12 Biologi i skolan 11 Läser du biologi i skolan det här läsåret? Ja Nej Kryssa bara i en ruta Om du svarat nej, gå till fråga Hur mycket instämmer du i följande påståenden om att läsa biologi? helt och hållet inte inte alls a) Det brukar gå bra för mig i biologi b) Jag skulle vilja ha mer biologi i skolan c) Biologi är svårare för mig än för många av mina klasskamrater d) Jag tycker om att lära mig biologi e) Ibland, när jag till en början inte förstår ett nytt ämnesområde inom biologin, vet jag att jag aldrig riktigt kommer att förstå det f) Biologi är inte en av mina starka sidor g) Jag lär mig snabbt saker i biologi

13 13 Hur mycket instämmer du i dessa påståenden om biologi? helt och hållet inte inte alls a) Jag tror att jag kan ha nytta av biologikunskaper i min vardag b) Jag behöver biologi för att lära mig andra ämnen i skolan c) Jag måste vara duktig i biologi för att komma in på den utbildning jag vill gå d) Jag skulle vilja ha ett jobb där man använder biologi e) Jag måste vara duktig i biologi för att få det jobb jag vill ha

14 Biologi i skolan (forts.) 14 Hur ofta gör ni följande på biologilektionerna? Varje eller nästan Ungefär varje hälften av Vissa lektion lektionerna lektioner Aldrig a) Vi ser på när läraren visar oss ett experiment eller en undersökning b) Vi formulerar hypoteser eller förutsägelser att pröva c) Vi utformar eller planerar ett experiment eller en undersökning d) Vi gör ett experiment eller en undersökning e) Vi arbetar i smågrupper med ett experiment eller en undersökning f) Vi skriver ner och förklarar observerade händelser g) Vi studerar teknikens påverkan på samhället h) Vi kopplar det vi lär oss i biologi till vår vardag i) Vi redovisar vårt arbete för klassen j) Vi går igenom det vi haft i läxa k) Vi lyssnar på läraren som håller en längre genomgång l) Vi arbetar självständigt med uppgifter m) Vi börjar göra läxan under lektionen n) Vi har prov eller förhör

15 Geografi i skolan 15 Läser du geografi i skolan det här läsåret? Ja Nej Kryssa bara i en ruta Om du svarat nej, gå till fråga Hur mycket instämmer du i följande påståenden om att läsa geografi? helt och hållet inte inte alls a) Det brukar gå bra för mig i geografi b) Jag skulle vilja ha mer geografi i skolan c) Geografi är svårare för mig än för många av mina klasskamrater d) Jag tycker om att lära mig geografi e) Ibland, när jag till en början inte förstår ett nytt ämnesområde inom geografin, vet jag att jag aldrig riktigt kommer att förstå det f) Geografi är inte en av mina starka sidor g) Jag lär mig snabbt saker i geografi

16 Geografi i skolan (forts.) 17 Hur mycket instämmer du i dessa påståenden om geografi? helt och hållet inte inte alls a) Jag tror att jag kan ha nytta av geografikunskaper i min vardag b) Jag behöver geografi för att lära mig andra ämnen i skolan c) Jag måste vara duktig i geografi för att komma in på den utbildning jag vill gå d) Jag skulle vilja ha ett jobb där man använder geografi e) Jag måste vara duktig i geografi för att få det jobb jag vill ha

17 18 Hur ofta gör ni följande på geografilektionerna? Varje eller nästan Ungefär varje hälften av Vissa lektion lektionerna lektioner Aldrig a) Vi ser på när läraren visar oss ett experiment eller en undersökning b) Vi formulerar hypoteser eller förutsägelser att testa c) Vi utformar eller planerar ett experiment eller en undersökning d) Vi gör ett experiment eller en undersökning e) Vi arbetar i smågrupper med ett experiment eller en undersökning f) Vi skriver ner och förklarar observerade händelser g) Vi studerar teknikens påverkan på samhället h) Vi kopplar det vi lär oss i geografi till vår vardag i) Vi redovisar vårt arbete för klassen j) Vi går igenom det vi haft i läxa k) Vi lyssnar på läraren som håller en längre genomgång l) Vi arbetar självständigt med uppgifter m) Vi börjar göra läxan under lektionen n) Vi har prov eller förhör

18 Kemi i skolan 19 Läser du kemi i skolan det här läsåret? Ja Nej Kryssa bara i en ruta Om du svarat nej, gå till fråga Hur mycket instämmer du i följande påståenden om att läsa kemi? helt och hållet inte inte alls a) Det brukar gå bra för mig i kemi b) Jag skulle vilja ha mer kemi i skolan c) Kemi är svårare för mig än för många av mina klasskamrater d) Jag tycker om att lära mig kemi e) Ibland, när jag till en början inte förstår ett nytt ämnesområde inom kemin, vet jag att jag aldrig riktigt kommer att förstå det f) Kemi är inte en av mina starka sidor g) Jag lär mig snabbt saker i kemi

19 21 Hur mycket instämmer du i dessa påståenden om kemi? helt och hållet inte inte alls a) Jag tror att jag kan ha nytta av kemikunskaper i min vardag b) Jag behöver kemi för att lära mig andra ämnen i skolan c) Jag måste vara duktig i kemi för att komma in på den utbildning jag vill gå d) Jag skulle vilja ha ett jobb där man använder kemi e) Jag måste vara duktig i kemi för att få det jobb jag vill ha

20 Kemi i skolan (forts.) 22 Hur ofta gör ni följande på kemilektionerna? Varje eller nästan Ungefär varje hälften av Vissa lektion lektionerna lektioner Aldrig a) Vi ser på när läraren visar oss ett experiment eller en undersökning b) Vi formulerar hypoteser eller förutsägelser att testa c) Vi utformar eller planerar ett experiment eller en undersökning d) Vi gör ett experiment eller en undersökning e) Vi arbetar i smågrupper med ett experiment eller en undersökning f) Vi skriver ner och förklarar observerade händelser g) Vi studerar teknikens påverkan på samhället h) Vi kopplar det vi lär oss i kemi till vår vardag i) Vi redovisar vårt arbete för klassen j) Vi går igenom det vi haft i läxa k) Vi lyssnar på läraren som håller en längre genomgång l) Vi arbetar självständigt med uppgifter m) Vi börjar göra läxan under lektionen n) Vi har prov eller förhör

21 Fysik i skolan 23 Läser du fysik i skolan det här läsåret? Ja Nej Kryssa bara i en ruta Om du svarat nej, gå till fråga Hur mycket instämmer du i följande påståenden om att läsa fysik? helt och hållet inte inte alls a) Det brukar gå bra för mig i fysik b) Jag skulle vilja ha mer fysik i skolan c) Fysik är svårare för mig än för många av mina klasskamrater d) Jag tycker om att lära mig fysik e) Ibland, när jag till en början inte förstår ett nytt ämnesområde inom fysiken, vet jag att jag aldrig riktigt kommer att förstå det f) Fysik är inte en av mina starka sidor g) Jag lär mig snabbt saker i fysik

22 Fysik i skolan (forts.) 25 Hur mycket instämmer du i dessa påståenden om fysik? helt och hållet inte inte alls a) Jag tror att jag kan ha nytta av fysikkunskaper i min vardag b) Jag behöver fysik för att lära mig andra ämnen i skolan c) Jag måste vara duktig i fysik för att komma in på den utbildning jag vill gå d) Jag skulle vilja ha ett jobb där man använder fysik e) Jag måste vara duktig i fysik för att få det jobb jag vill ha

23 26 Hur ofta gör ni följande på fysiklektionerna? Varje eller nästan Ungefär varje hälften av Vissa lektion lektionerna lektioner Aldrig a) Vi ser på när läraren visar oss ett experiment eller en undersökning b) Vi formulerar hypoteser eller förutsägelser att testa c) Vi utformar eller planerar ett experiment eller en undersökning d) Vi gör ett experiment eller en undersökning e) Vi arbetar i smågrupper med ett experiment eller en undersökning f) Vi skriver ner och förklarar observerade händelser g) Vi studerar teknikens påverkan på samhället h) Vi kopplar det vi lär oss i fysik till vår vardag i) Vi redovisar vårt arbete för klassen j) Vi går igenom det vi haft i läxa k) Vi lyssnar på läraren som håller en längre genomgång l) Vi arbetar självständigt med uppgifter m) Vi börjar göra läxan under lektionen n) Vi har prov eller förhör

24 Datorer 27 A. Brukar du någon gång använda datorer? (Räkna inte PlayStation, GameCube, XBox eller andra TV-spelsdatorer). Kryssa bara i en ruta Ja Nej Om du svarat nej, gå till fråga 28 B. Var använder du datorer? Ja Nej a) Hemma b) I skolan c) På biblioteket d) Hemma hos vänner e) På Internetkafé f) På annan plats

25 27 forts. C. Hur ofta gör du följande med hjälp av dator? Minst En eller Några Varje en gång två gånger gånger dag i veckan i månaden om året Aldrig a) Jag letar fram idéer och information inom matematik b) Jag letar fram idéer och information inom biologi c) Jag letar fram idéer och information inom geografi d) Jag letar fram idéer och information inom kemi e) Jag letar fram idéer och information inom fysik f) Jag skriver skolarbeten g) Jag bearbetar och analyserar information

26 Din skola 28 Hur mycket instämmer du i följande påståenden om din skola? helt och hållet inte inte alls a) Jag tycker om att vara i skolan b) Jag tror att eleverna i min skola försöker göra sitt bästa c) Jag tror att lärarna i min skola bryr sig om eleverna d) Jag tror att lärarna i min skola vill att eleverna ska göra sitt bästa Har något av följande hänt i skolan den senaste månaden? Ja Nej a) Jag blev bestulen b) En elev (eller flera) gjorde illa mig (t.ex. genom att knuffa, slå, sparka) -- c) Andra elever tvingade mig att göra saker som jag inte ville göra d) Jag blev retad eller fick ta emot glåpord e) Jag fick inte vara med i andra elevers aktiviteter

27 Saker du gör utanför skoltid 30 Hur lång tid ägnar du dig åt följande aktiviteter en vanlig skoldag, före och efter skolan? Mer än 2 men Mindre mindre Ingen än 1-2 än 4 4 timmar tid alls 1 timme timmar timmar eller mer a) Jag tittar på TV eller video b) Jag spelar dataspel c) Jag är med vänner eller pratar med vänner d) Jag hjälper till hemma e) Jag jobbar och får betalt för det f) Jag idrottar g) Jag läser en bok för nöjes skull h) Jag använder Internet i) Jag gör läxor Har du under det här läsåret fått extralektioner eller handledning som inte ingår i den vanliga kursen i något av följande ämnen? Varje En eller Aldrig eller två eller nästan gånger i nästan varje dag veckan Ibland aldrig a) Matematik b) Biologi c) Geografi d) Kemi e) Fysik

28 utanför skoltid (forts.) 32 A. Hur ofta ger läraren dig läxa i vart och ett av följande ämnen? Mindre 3 eller 4 1 eller 2 än en Varje gånger gånger gång dag i veckan i veckan i veckan Aldrig a) Matematik b) Biologi c) Geografi d) Kemi e) Fysik B. När din lärare ger dig läxa i följande ämnen, ungefär hur många minuter brukar den vanligtvis ta? Mindre Mer än än 90 minuter minuter minuter minuter minuter a) Matematik b) Biologi c) Geografi d) Kemi e) Fysik

29 Mer om dig 33 Om du räknar med dig själv, hur många personer bor det då hemma hos dig? eller fler Kryssa bara i en ruta 34 A. Är din mamma (eller kvinnlig vårdnadshavare) född i Sverige? Ja Nej Kryssa bara i en ruta B. Är din pappa (eller manlig vårdnadshavare) född i Sverige? Ja Nej Kryssa bara i en ruta

30 Mer om dig (forts.) 35 A. Är du född i Sverige? Ja Nej Kryssa bara i en ruta Om du svarat ja, gå till fråga 36 B. Om du inte är född i Sverige, hur gammal var du när du kom till Sverige? Äldre än 10 år till 10 år Yngre än 5 år Kryssa bara i en ruta 36 Hur motiverad var du att göra ditt bästa på TIMSS-studiens matematikuppgifter? Mycket motiverad Ganska motiverad Inte särskilt motiverad Inte alls motiverad Kryssa bara i en ruta

31 Mer om dig (forts.) Hur motiverad var du att göra ditt bästa på TIMSS-studiens NO-uppgifter? Mycket motiverad Ganska motiverad Inte särskilt motiverad Inte alls motiverad Kryssa bara i en ruta Min mamma (eller kvinnlig vårdnadshavare) tycker det är viktigt för mig att... helt och hållet inte inte alls a) vara duktig i matematik i skolan b) vara duktig i NO i skolan Min pappa (eller manlig vårdnadshavare) tycker det är viktigt för mig att... helt och hållet inte inte alls a) vara duktig i matematik i skolan b) vara duktig i NO i skolan

32 Mer om dig (forts.) 40 De flesta av mina vänner tycker det är viktigt att... helt och hållet inte inte alls a) vara duktig i matematik i skolan b) vara duktig i NO i skolan Jag tycker det är viktigt att... helt och hållet inte inte alls a) vara duktig i matematik i skolan b) vara duktig i NO i skolan

33 Mer om dig (forts.) 42 För att vara duktig i matematik i skolan behöver man... helt och hållet inte inte alls 43 a) stor medfödd begåvning b) tur c) plugga mycket hemma d) lära sig läroboken eller anteckningarna utantill För att vara duktig i NO i skolan behöver man... helt och hållet inte inte alls a) stor medfödd begåvning b) tur c) plugga mycket hemma d) lära sig läroboken eller anteckningarna utantill Tack för att du fyllt i den här enkäten

34 TIMSS International Study Center Boston College Chestnut Hill, MA IEA, Amsterdam (2002)

Elevenkät. Årskurs 4. Skolverket 106 20 Stockholm

Elevenkät. Årskurs 4. Skolverket 106 20 Stockholm j h Elevenkät Årskurs 4 Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2007 k l Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv.

Läs mer

OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY. Elevenkät. Årskurs 8. TIMSS 2015 Skolverket Stockholm

OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY. Elevenkät. Årskurs 8. TIMSS 2015 Skolverket Stockholm OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevenkät Årskurs 8 TIMSS 2015 Skolverket 106 20 Stockholm IEA, 2014 Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig

Läs mer

TIMSS & PIRLS Elevenkät. Årskurs 4. Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: OBS! Vik och riv försiktigt! PIRLS/TIMSS Skolverket STOCKHOLM

TIMSS & PIRLS Elevenkät. Årskurs 4. Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: OBS! Vik och riv försiktigt! PIRLS/TIMSS Skolverket STOCKHOLM i k Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: TIMSS & PIRLS 2011 OBS! Vik och riv försiktigt! Elevenkät Årskurs 4 Skola: Elev: Klass: PIRLS/TIMSS Skolverket 106 20 STOCKHOLM IEA, 2011 BARCODE j l Instruktioner

Läs mer

ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

ALLMÄNNA INSTRUKTIONER LLMÄNN INSTRUKTIONER åsikt. I det här häftet finns frågor om Dig själv. En del frågor gäller fakta medan andra gäller Din Läs varje fråga noggrant och besvara den så korrekt och noga som möjligt. Du får

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevenkät Fysik. Skolverket Bo Palaszewski, Projektledare 106 20 Stockholm

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevenkät Fysik. Skolverket Bo Palaszewski, Projektledare 106 20 Stockholm Identification Label Student ID: h Student Name: Elevenät Fysi Solveret Bo Palaszewsi, Proetledare 106 20 Stocholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA,

Läs mer

Vi vill veta vad du tycker om skolan

Vi vill veta vad du tycker om skolan Vi vill veta vad du tycker om skolan 1 Hjälp oss att läsa dina svar med vår maskin Dina svar kommer att läsas med hjälp av en maskin. För att det ska fungera ber vi dig att tänka på följande när du svarar:

Läs mer

NATURVETENSKAP FÖR LIVET?

NATURVETENSKAP FÖR LIVET? NATURVETENSKAP FÖR LIVET? Under terminen kommer din klass att medverka i ett forskningsprojekt. Ni kommer att arbeta med uppgifter som handlar om naturvetenskap och teknik i samhället. Enkäten innehåller

Läs mer

OECD Programme for International Student Assessment 2006

OECD Programme for International Student Assessment 2006 OECD Programme for International Student Assessment 2006 Sverige Main Study PISA 2006 Provdatum / / 2006 Dag Månad ELEVENKÄT Svenska 494 Multiple coding Office Use Only MCS MCR MCM Project Consortium:

Läs mer

NATURVETENSKAP FÖR LIVET?

NATURVETENSKAP FÖR LIVET? NATURVETENSKAP FÖR LIVET? Under terminen kommer din klass att medverka i ett forskningsprojekt. Ni kommer att arbeta med uppgifter som handlar om i samhället. Enkäten innehåller frågor om dig och dina

Läs mer

IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevenkät Fysik Skolverket 106 20 Stockholm IEA, 2014 Anvisningar I det här häftet hittar du frågor om dig själv. Några

Läs mer

Matematik Jag är... Jag går i årskurs... Det är roligt med matematik. Namn Antal % A. flicka B. pojke Total

Matematik Jag är... Jag går i årskurs... Det är roligt med matematik. Namn Antal % A. flicka B. pojke Total Matematik 2011 Jag är... A. flicka 127 50 B. pojke 127 50 Jag går i årskurs... A. 3 29 11,4 B. 4 13 5,1 C. 5 30 11,8 D. 6 18 7,1 E. 7 51 20,1 F. 8 38 15 G. 9 75 29,5 Det är roligt med matematik. 50 19,7

Läs mer

Elevenkät Avancerad matematik

Elevenkät Avancerad matematik OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevenkät Avancerad matematik Skolverket 106 20 Stockholm IEA, 2014 Anvisningar I det här häftet hittar du frågor om

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Statistiska Centralbyrån 701 89 Örebro (019-176000) Institutet för social forskning 106 91 Stockholm (08-162000) Levnadsnivåundersökningen 2000 - Barn och ungdomar INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Familjetyp:

Läs mer

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni.

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en-till-en-projektet och hjälper oss att förbättra

Läs mer

Identifikationsetikett Umeå universitet Enheten för pedagogiska mätningar 901 87 UMEÅ Skol-ID: Stratum ID: Huvudstudie Skolenkät Årskurs 8 Din skola har samtyckt till att delta i TIMSS 2003, en stor internationell

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 2

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 2 Statistiska Centralbyrån 701 89 Örebro (019-176000) Institutet för social forskning 106 91 Stockholm (08-162000) Levnadsnivåundersökningen 2000 - Barn och ungdomar INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 2 Familjetyp:

Läs mer

Enkät 1; Om din läsning (7-11 år)

Enkät 1; Om din läsning (7-11 år) Modul: Stimulera läsintresse Del 1: Att stimulera elevers läsintresse ett samverkansuppdrag Enkät 1; Om din läsning (7-11 år) 1. Vem är du? Hur gammal är du? På vilka språk läser du? 2. Hur mycket tycker

Läs mer

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Nationell elevenkät Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Läs mer

En elev en dator, Botkyrka kommun sept Elevenkäten besvaras senast 11

En elev en dator, Botkyrka kommun sept Elevenkäten besvaras senast 11 En elev en dator, Botkyrka kommun sept. 2013. Elevenkäten besvaras senast 11 Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en till en projektet och hjälper oss att förbättra och utveckla

Läs mer

Hösten 2015 - Våren 2016

Hösten 2015 - Våren 2016 Hösten 2015 - Våren 2016 Masugnen ~ 1 ~ Vem kan gå på särvux? Särskild utbildning för vuxna (särvux) är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och som har inlärningssvårigheter som beror på

Läs mer

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell studie om borgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell elevenkät Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Läs mer

Om ni inte har någon kursuppdelning på skolan går du direkt till fråga 6.

Om ni inte har någon kursuppdelning på skolan går du direkt till fråga 6. ENGELSKA NU92: ÅK 9 Elevenkät 1 och 2 Databas en29e1.sav Här är några frågor som rör undervisningen i engelska och vad du kan i engelska. Svara genom att skriva X i den ( ) som passar bäst. 1.När började

Läs mer

IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Skolenkät Skolverket 106 20 Stockholm IEA, 2014 Skolenkät Din skola är utvald att delta i TIMSS Advanced 2015 (Trends

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY. Skolenkät. Årskurs 4. TIMSS 2015 Skolverket Stockholm

OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY. Skolenkät. Årskurs 4. TIMSS 2015 Skolverket Stockholm OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Skolenkät Årskurs 4 TIMSS 2015 Skolverket 106 20 Stockholm IEA, 2014 Skolenkät Din skola är utvald att delta i TIMSS 2015

Läs mer

Umeå universitet Enheten för pedagogiska mätningar 901 87 UMEÅ. Lärarens namn: Gruppens beteckning: Lärarens ID: Lärarens linknr: Matematik Årskurs 8

Umeå universitet Enheten för pedagogiska mätningar 901 87 UMEÅ. Lärarens namn: Gruppens beteckning: Lärarens ID: Lärarens linknr: Matematik Årskurs 8 Umeå universitet Enheten för pedagogiska mätningar 901 87 UMEÅ Lärarens namn: Gruppens beteckning: Lärarens ID: Lärarens linknr: Huvudstudie Lärarenkät Matematik Årskurs 8 Din skola har samtyckt till att

Läs mer

Hur ger vi våra elever förutsättningar att samtala, reflektera och föra fram sina åsikter?

Hur ger vi våra elever förutsättningar att samtala, reflektera och föra fram sina åsikter? Hur ger vi våra elever förutsättningar att samtala, reflektera och föra fram sina åsikter? Många av de elever jag möter har svårt att berätta vad de vill och tycker. De har svårt att ta ställning och själva

Läs mer

Hösten Våren 2018

Hösten Våren 2018 Hösten 2017 - Våren 2018 ~ 1 ~ Vem kan gå på lärvux? Särskild utbildning för vuxna är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning

Läs mer

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Statistiska Centralbyrån 701 89 Örebro (019-176000) Institutet för social forskning 106 91 Stockholm (08-162000) Levnadsnivåundersökningen 2010 - Barn och ungdomar INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Familjetyp:

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna 2014-2015 Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år har en utvecklingstörning eller har fått en hjärnskada i vuxen

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR OM SKOLAN

FRÅGEFORMULÄR OM SKOLAN FRÅGEFORMULÄR OM SKOLAN International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Frågeformulär om skolan Din skola är utvald att

Läs mer

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 3

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 3 Statistiska Centralbyrån 701 89 Örebro (019-176000) Institutet för social forskning 106 91 Stockholm (08-162000) Levnadsnivåundersökningen 2010 - Barn och ungdomar INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 3 Familjetyp:

Läs mer

EN ENKÄT OM ATT LÄRA SIG LÄSA

EN ENKÄT OM ATT LÄRA SIG LÄSA EN ENKÄT OM ATT LÄRA SIG LÄSA International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm En enkät om att lära sig läsa Ditt barns

Läs mer

OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY. Skolenkät. Årskurs 8. TIMSS 2015 Skolverket Stockholm

OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY. Skolenkät. Årskurs 8. TIMSS 2015 Skolverket Stockholm OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Skolenkät Årskurs 8 TIMSS 2015 Skolverket 106 20 Stockholm IEA, 2014 Skolenkät Din skola är utvald att delta i TIMSS 2015

Läs mer

Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2015

Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2015 Datum 2015-04-07 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2015 2013 49 svarande av 79 elever 28 flickor och 21 pojkar (enligt Procapita 6/2) dvs 62 % 2014 75 svarande av

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

PIRLS & TIMSS Årskurs 4. En enkät om undervisningen i läsning, matematik och naturvetenskap. Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: BARCODE

PIRLS & TIMSS Årskurs 4. En enkät om undervisningen i läsning, matematik och naturvetenskap. Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: BARCODE h Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: j BARCODE PIRLS & TIMSS 2011 OBS! Vik och riv försiktigt! En enkät om undervisningen i läsning, matematik och naturvetenskap Årskurs 4 Skola: Elev: Klass: PIRLS/TIMSS

Läs mer

Enkät 2; Om din läsning (12-15 år)

Enkät 2; Om din läsning (12-15 år) Modul: Stimulera läsintresse Del 1: Att stimulera elevers läsintresse ett samverkansuppdrag Enkät 2; Om din läsning (12-15 år) 1. Vem är du? Hur gammal är du? På vilka språk läser du? 2. Hur mycket tycker

Läs mer

I vilken skolform/vilket program går barnet på adressetiketten? 2 Hur viktiga är följande aspekter för dig och ditt barn vid val av skola?

I vilken skolform/vilket program går barnet på adressetiketten? 2 Hur viktiga är följande aspekter för dig och ditt barn vid val av skola? Frågorna 1 7 ska besvaras utifrån ett specifikt barn och avse barnets nuvarande förhållanden. På enkätens framsida framgår vilket barn svaren ska gälla. 1 I vilken skolform/vilket program går barnet på

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

GEMENSAM ELEVENKÄT ÅK 9

GEMENSAM ELEVENKÄT ÅK 9 GEMENSAM ELEVENKÄT ÅK 9 Elevenkät databas ge29e1.sav HUR ÄR DET PÅ VÅR SKOLA? Skolor kan vara mycket olika. Du ska nu få tala om hur Du tycker att din skola är. Så här ska det gå till: Nedan följer några

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 RAPPORT ENKÄT 1 (10) Datum 6/5 2013 Barn och utbildningsnämnden Monica Andersson IT-pedagog 0640-16 377, monica.andersson@krokom.se Rapport från satsningen En dator per elev

Läs mer

Formulär för BARN 10-12 år. Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten.

Formulär för BARN 10-12 år. Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten. A B I S Formulär för BARN 10-12 år Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten. Om du svarar på frågorna får du hoppa över de frågor

Läs mer

Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen

Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen Det finns en likabehandlingsplan som gäller för barn och vuxna på Kallingeskolan och där står det saker som vi måste veta

Läs mer

TIMSS 2015 frisläppta uppgifter. Uppgifter i NO, årskurs 4 och 8

TIMSS 2015 frisläppta uppgifter. Uppgifter i NO, årskurs 4 och 8 TIMSS 2015 frisläppta uppgifter Uppgifter i NO, årskurs 4 och 8 Rättigheten till de frisläppta uppgifterna ägs av The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). Innehållsförteckning

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Särvux. Särskild utbildning för vuxna

Särvux. Särskild utbildning för vuxna Särvux Särskild utbildning för vuxna Innehåll Särvux... 1 Särskild utbildning för vuxna... 1 Innehåll... 2 Särvux skolan där alla kan utvecklas... 3 Särvux... 3 Kostnadsfri utbildning... 3 Särvux erbjuder...

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR Fråga 1 Nedanstående fråga omfattar ett antal påståenden som förekommit i debatten om den svenska skolan. I vilken instämmer Du i vart och ett av dem? Påståenden

Läs mer

Lärarenkät. MATEMATIK Årskurs 8. Skolverket Stockholm

Lärarenkät. MATEMATIK Årskurs 8. Skolverket Stockholm q i Lärarenkät MATEMATIK Årskurs 8 Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2007 j h Din skola har samtyckt till att delta i TIMSS

Läs mer

Skolenkät. Årskurs 8. Skolverket Stockholm

Skolenkät. Årskurs 8. Skolverket Stockholm i j Skolenkät Årskurs 8 Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2007 h k Allmänna anvisningar Din skola har samtyckt till att

Läs mer

OECD Programme for International Student Assessment 2012

OECD Programme for International Student Assessment 2012 OECD Programme for International Student Assessment 2012 Sverige Provdatum (Huvudstudie PISA 2012) ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT Dag Månad 2012 ELEVENKÄT A Svenska 494 Project

Läs mer

Elever med godkänt provbetyg per ämnesprov åk 9 Skola: Sjöängsskolan Läsår: 2013-2014 Årskurs: 9 Pojkar

Elever med godkänt provbetyg per ämnesprov åk 9 Skola: Sjöängsskolan Läsår: 2013-2014 Årskurs: 9 Pojkar Elever med godkänt per ämnesprov åk 9 Årskurs: 9 Pojkar den 27 juni 2014 Andel (%) elever med godkänt Engelska åk 9 - EN 55 55 100 (90,9) Matematik åk 9 - MA 58 51 87,9 (71,7) NO-ämnen åk 9 - KE 56 43

Läs mer

TIMSS 2015 frisläppta uppgifter. Uppgifter i matematik, årskurs 4 och 8

TIMSS 2015 frisläppta uppgifter. Uppgifter i matematik, årskurs 4 och 8 TIMSS 2015 frisläppta uppgifter Uppgifter i matematik, årskurs 4 och 8 Rättigheten till de frisläppta uppgifterna ägs av The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

Läs mer

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux. Särvux

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux. Särvux Särskild undervisning för vuxna 2015 2016 Välkommen att studera på Särvux Särvux 1 Välkommen till särskild utbildning för vuxna på Lidingö Du som fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller en hjärnskada

Läs mer

OBS! Vi vet att det är många frågor - men det är jätteviktigt att du svarar på ALLA!

OBS! Vi vet att det är många frågor - men det är jätteviktigt att du svarar på ALLA! Mötesplatsenkät Hej! Personalen på din mötesplats är med i KEKS. Med denna enkät vill vi få en bild av vem du som besöker våra mötesplatser är och vad du tycker om dem. En mötesplats kan t ex vara en fritidsgård

Läs mer

TIMSS Skolenkät. Årskurs 8. TIMSS 2011 Skolverket Stockholm

TIMSS Skolenkät. Årskurs 8. TIMSS 2011 Skolverket Stockholm TIMSS 2011 Skolenkät Årskurs 8 TIMSS 2011 Skolverket 106 20 Stockholm IEA, 2011 Skolenkät Din skola har samtyckt till att delta i TIMSS 2011 (Trends in International Mathematics and Science Study), som

Läs mer

Elevenkäten Rapport skapad :40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön. 1. Om mig. Årskurs 5 K 100,00% M 100,00%

Elevenkäten Rapport skapad :40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön. 1. Om mig. Årskurs 5 K 100,00% M 100,00% Elevenkäten 2009 - Rapport skapad 2009-11-25 11:40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön 1. Om mig Årskurs 5 K 100,00% M 100,00% Klass 5A 5B 5C K 29,03% 35,48% 35,48% M 41,18% 32,35% 26,47% Kön K M K

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Ramkvilla skola. Läsåret 2012-2013

Kvalitetsredovisning. Ramkvilla skola. Läsåret 2012-2013 Kvalitetsredovisning Läsåret 2012-2013 Ort och datum: Vetlanda kommun 2013-09-16 Sara Carlsson Rektor Innehåll 1. Grundskolan...... 2 1.1 av kunskapsresultat......2 1.2 Områden som ska åtgärdas.......5

Läs mer

Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012

Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012 Datum 2012-04-24 Norum/Westerman-Annerborn KUN2012/101 Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012 2010 88 svarande av 120 elever. 46 flickor och 42 pojkar (enligt Procapita 4/4) dvs 73 % 2011 73 svarande

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

Välkommen att studera på Särvux i Avesta!

Välkommen att studera på Särvux i Avesta! Välkommen att studera på Särvux i Avesta! Särvux är en frivillig vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada samt

Läs mer

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog för Särvux Särskild utbildning för vuxna Läsåret 2015-2016 Särvux Särskild utbildning för vuxna Särvux är en frivillig kommunal vuxenutbildning för dig över 20 år och som har en utvecklingsstörning

Läs mer

1. Sätt upp mål och ha något roligt som morot delmål

1. Sätt upp mål och ha något roligt som morot delmål Studieteknik Studieteknik innebär hur man studerar och ska underlätta studierna. Målet är att lära sig så mycket som möjligt under den planerade tiden. Man blir effektiv, får kontroll och slipper stress!

Läs mer

Hur tycker du skolan fungerar?

Hur tycker du skolan fungerar? Hur tycker du skolan fungerar? För att få veta mer om hur det fungerar i skolan vill vi ställa några frågor till dig som går i årskurs 9. Statistiska centralbyrån (SCB) och Göteborgs universitet genomför

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

OECD Programme for International Student Assessment 2012

OECD Programme for International Student Assessment 2012 OECD Programme for International Student Assessment 2012 Sverige Provdatum (Huvudstudie PISA 2012) ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT Dag Månad 2012 ELEVENKÄT B Svenska 494 Project

Läs mer

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014 Vara kommun Fritidsgårdar Våren 24 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NFI (Nöjd Fritidsgård Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som besöker Vara

Läs mer

Ökning/minskning från året innan ÅK9. Meritvärden VT åk Ökning/minskning från året innan ÅK8. Meritvärden VT åk8. Meritvärden VT åk 7

Ökning/minskning från året innan ÅK9. Meritvärden VT åk Ökning/minskning från året innan ÅK8. Meritvärden VT åk8. Meritvärden VT åk 7 Meritvärden VT åk9 2014 2015 2013 2014 2015 flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt AO 204,7 182,4 193,2 172,5 158,8 166,8 217,7 192,3

Läs mer

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet?

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet? Studieteknik STUDIEHANDLEDNING Syftet med dessa övningar är att eleverna själva ska fördjupa sig i olika aspekter som kan förbättra deras egen inlärning. arna görs med fördel i grupp eller parvis, och

Läs mer

SVENSKA SKOLANS LÄRARE OCH UNDERVISNING I MATEMATIK OCH NO I ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV. Några resultat från TIMSS 2003

SVENSKA SKOLANS LÄRARE OCH UNDERVISNING I MATEMATIK OCH NO I ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV. Några resultat från TIMSS 2003 SVENSKA SKOLANS LÄRARE OCH UNDERVISNING I MATEMATIK OCH NO I ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV Några resultat från TIMSS 2003 Susanne Alger BVM nr 32, 2007 ISSN 1652-7313 Mathematics and Science Teachers

Läs mer

Arbetsplan - turkiska.

Arbetsplan - turkiska. Arbetsplan - turkiska. Lokal arbetsplan för Förskoleklass till Årskurs 9 Modersmålets mål är att eleven ska tala aktivt, skriva och läsa med förståelse. Min planering baserar på tema. Jag har turkiska

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Jag. Din familj och ditt hem. 2. Jag går i årskurs fyra fem. 1. Jag är en Flicka Pojke

Jag. Din familj och ditt hem. 2. Jag går i årskurs fyra fem. 1. Jag är en Flicka Pojke Frågeformulär Jag 1. Jag är en Flicka Pojke 2. Jag går i årskurs fyra fem Din familj och ditt hem 3. Hur bor du (om du bor på två ställen kan du kryssa i två rutor)? med mamma och pappa bara med mamma

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKO D STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER

Läs mer

Jag. Din familj och ditt hem. 1. Jag är en Flicka Pojke. 2. Jag går i årskurs fyra fem sex

Jag. Din familj och ditt hem. 1. Jag är en Flicka Pojke. 2. Jag går i årskurs fyra fem sex 2008 Frågeformulär Jag 1. Jag är en Flicka Pojke 2. Jag går i årskurs fyra fem sex Din familj och ditt hem 3. Hur bor du (om du bor på två ställen kan du kryssa i två rutor)? med mamma och pappa bara med

Läs mer

Elevernas likabehandlingsplan

Elevernas likabehandlingsplan Elevernas likabehandlingsplan Beringskolan augusti - 2011 Du och jag och alla barn har rätt att leva i trygghet. ALLA HAR RÄTT ATT VARA MED! Alla är lika viktiga oavsett ålder! Alla behövs! Vad kan du

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 1(18) Barn-ULF 2015-05-26 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 Innehåll: Barn 10-18 år... 2 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 2 Barns ekonomi och materiella resurser... 4 Barns fritid och

Läs mer

Resultat Montessoriskolan åk 5 våren 2015

Resultat Montessoriskolan åk 5 våren 2015 Datum 2015-04-08 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Montessoriskolan åk 5 våren 2015 2013 16 svarande av 15 elever, 7 flickor och 9 pojkar (enligt Procapita 6/2) dvs 100 % 2014 15 svarande

Läs mer

PISA 2003 ENKÄT OM INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONS- TEKNOLOGI

PISA 2003 ENKÄT OM INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONS- TEKNOLOGI PISA 2003 ENKÄT OM INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONS- TEKNOLOGI Sverige svenska Projektkonsortium: Australian Council for Educational Research (ACER) Netherlands National Institute for Educational Measurement

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett 2012

Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett 2012 Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 8-53 6 www.botkyrka.se Org.nr 212-2882 Bankgiro 624-61 Resultat- och indikapalett Trädgårdsstadsskolan

Läs mer

LÄRVUX kurser 2015/2016

LÄRVUX kurser 2015/2016 Lärvux kurser 2015/2016 1 Välkommen till Lärvux Lärvux är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Lärvux är för dig

Läs mer

Resultat Introduktionsprogrammet, IM, Sandvikens gymnasieskola, våren 2013

Resultat Introduktionsprogrammet, IM, Sandvikens gymnasieskola, våren 2013 2013-04-09 KUN2013/91 Resultat Intrduktinsprgrammet, IM, Sandvikens gymnasieskla, våren 2013 2012: 118 (av 224 enligt prcapita 6/3) elever svarade på enkäten, dvs 53 %, 53 flickr ch 65 pjkar ch 2 sm inte

Läs mer

Engelska... 2. Matematik... 3. Svenska... 4. Svenska som andraspråk... 5. Idrott och hälsa... 6. Musik... 7. Biologi... 7. Fysik... 8. Kemi...

Engelska... 2. Matematik... 3. Svenska... 4. Svenska som andraspråk... 5. Idrott och hälsa... 6. Musik... 7. Biologi... 7. Fysik... 8. Kemi... 2010-08-23 Lokal kursplan år 4 Engelska... 2 Matematik... 3 Svenska... 4 Svenska som andraspråk... 5 Idrott och hälsa... 6 Musik... 7 Biologi... 7 Fysik... 8 Kemi... 8 Slöjd... 9 Geografi... 10 Historia...

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKOD STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER I

Läs mer

Bil, cykel, gång, taxi eller buss?

Bil, cykel, gång, taxi eller buss? Bil, cykel, gång, taxi eller buss? Din syn på ditt barns resor till skolan I denna enkät vill vi veta vad du tycker om ditt barns resor till skolan. Besvara frågorna så noggrant som möjligt. Det finns

Läs mer

Lärarenkät. Årskurs 4. Skolverket 106 20 Stockholm

Lärarenkät. Årskurs 4. Skolverket 106 20 Stockholm h k Lärarenkät Årskurs 4 Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2007 l n Allmänna anvisningar Din skola har samtyckt till att

Läs mer

Resultat Jernvallsskolan åk 8 våren 2015

Resultat Jernvallsskolan åk 8 våren 2015 Datum 2015-04-09 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Jernvallsskolan åk 8 våren 2015 2013 46 svarande av 50 elever, 17 flickor och 26 pojkar, tre har inte angett kön (enligt Procapita 6/2) dvs

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

OECD Programme for International Student Assessment 2012

OECD Programme for International Student Assessment 2012 OECD Programme for International Student Assessment 2012 Sverige Provdatum (Huvudstudie PISA 2012) ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT Dag Månad 2012 ELEVENKÄT C Svenska 494 Project

Läs mer

Resultat Norrsätraskolan åk 5 våren 2015

Resultat Norrsätraskolan åk 5 våren 2015 Datum 2015-04-08 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Norrsätraskolan åk 5 våren 2015 2012 13 svarande av 15 elever, 7 flickor och 6 pojkar (enligt Procapita 15/2) dvs 87 % 2013 13 svarande av

Läs mer

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012 Karsby International School Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 2100-2882 Bankgiro 624-1061 Resultat- och indikatorpalett

Läs mer

Resultat Vallhovskolan åk 5 våren 2015

Resultat Vallhovskolan åk 5 våren 2015 Datum 2015-04-08 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Vallhovskolan åk 5 våren 2015 2012 42 svarande av 46 elever, 26 flickor och 16 pojkar (enligt Procapita 15/2) dvs 91 % 2013 39 svarande av

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Broängsskolan Resultat- och indikatorpalett 2011

Broängsskolan Resultat- och indikatorpalett 2011 Broängsskolan Resultat- och indikatorpalett 2011 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Resultat- och indikatorpalett

Läs mer

Årskurs 4 Årskurs 4 TIMSS 2015 Skolverket Stockholm. och naturvetenskap. och naturvetenskap. OBS! Vik och riv försiktigt! timss.bc.

Årskurs 4 Årskurs 4 TIMSS 2015 Skolverket Stockholm. och naturvetenskap. och naturvetenskap. OBS! Vik och riv försiktigt! timss.bc. OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNTIONL MTHEMTICS ND SCIENCE STUDY En enkät om undervisningen i matematik och naturvetenskap TRENDS IN INTERNTIONL MTHEMTICS ND SCIENCE STUDY En enkät om undervisningen

Läs mer