Om ni inte har någon kursuppdelning på skolan går du direkt till fråga 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om ni inte har någon kursuppdelning på skolan går du direkt till fråga 6."

Transkript

1 ENGELSKA NU92: ÅK 9 Elevenkät 1 och 2 Databas en29e1.sav Här är några frågor som rör undervisningen i engelska och vad du kan i engelska. Svara genom att skriva X i den ( ) som passar bäst. 1.När började du läsa engelska i skolan? i årskurs... 2.Vilken kurs i engelska läser du nu? ( ) Allmän kurs ( ) Särskild kurs ( ) I min klass har vi inte alternativkurser 3.Vilken kurs i engelska valde du då du började i årskurs 7? ( ) Allmän kurs ( ) Särskild kurs ( ) Valde inte n ågon kurs E29E01 E29E02 E29E03 Om ni inte har någon kursuppdelning på skolan går du direkt till fråga Vilka var de viktigaste skälen för att välja denna kurs då du skulle börja årskurs 7? Läs igenom varje påstående nedan och markera hur viktigt vart och ett är. OBS! Markera din uppfattning efter varje påstående! a. Den stämde med hur mycket engelska jag ville läsa b. Den passade bäst då jag tänkte på vad jag kunde i mellanstadiet c. Mina föräldrar tyckte att jag skulle välja den kursen d. Jag trodde studietakten i den kursen skulle passa mig bäst e. Mina kamrater valde den kursen f. Min lärare på mellanstadiet tyckte att jag skulle välja den kursen Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls viktigt viktigt viktigt viktigt ( ) ( ) ( ) ( ) E29E04A ( ) ( ) ( ) ( ) E29E04B ( ) ( ) ( ) ( ) E29E04C ( ) ( ) ( ) ( ) E29E04D ( ) ( ) ( ) ( ) E29E04E ( ) ( ) ( ) ( ) E29E04F Engelska åk 9:92: Elevenkät 1 och 2 Frågeformulär sid 2

2 Om du bytt kurs under högstadiet, ska du svara på nästa fråga också. Om du inte bytt kurs går du till fråga Varför har du bytt kurs? Gå igenom varje skäl nedan och ange hur viktigt eller oviktigt vart och ett var för dig. a. Den nya kursen stämde bä ttre med hur mycket engelska jag ville läsa b. Den passade mig bättre med tanke på vad jag kunde i engelska c. Mina förä ldrar tyckte att jag skulle byta kurs d. Den engelska som man lär sig på den nya kursen passade bättre fö r den gymnasielinje jag tänkte välja e. Studietakten i den nya kursen passade mig bättre f. Mina kamrater hade valt denna kurs g. Jag fick rådet att byta av vå r syo-funktionär eller yrkesvalslärare h. Min lärare på hö gstadiet tyckte att jag skulle byta i. Chansen är större att få bättre betyg på den nya kursen 6. Hur svårt tycker du det är med engelska i skolan? ( ) Mycket sv årt ( ) Ganska svårt ( ) Ganska l ätt ( ) Mycket l ätt 7. Hur roligt tycker du det är med engelska i skolan? ( ) Mycket roligt ( ) Ganska roligt ( ) Ganska tr åkigt ( ) Mycket tr åkigt Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls viktigt viktigt viktigt viktigt ( ) ( ) ( ) ( ) E29E05A ( ) ( ) ( ) ( ) E29E05B ( ) ( ) ( ) ( ) E29E05C ( ) ( ) ( ) ( ) E29E05D ( ) ( ) ( ) ( ) E29E05E ( ) ( ) ( ) ( ) E29E05F ( ) ( ) ( ) ( ) E29E05G ( ) ( ) ( ) ( ) E29E05H ( ) ( ) ( ) ( ) E29E05I E29E06 E29E07 Engelska åk 9:92: Elevenkät 1 och 2 Frågeformulär sid 3

3 8. Hur mycket kan du förstå när en engelskspråkig person talar engelska i lagom takt och utan alltför mycket dialekt? ( ) Nästan ingenting ( ) Några enstaka ord ( ) Några meningar ( ) Ganska mycket ( ) Nästan allt ( ) Allt 9. Hur bra kan du göra dig förstådd på engelska? ( ) Jag kan inte s äga något alls ( ) Jag kan s äga några enstaka ord ( ) Jag kan s äga några enkla meningar ( ) Jag kan prata lite ( ) Jag kan prata ganska bra ( ) Jag kan prata mycket bra 10. Har du någon gång varit i ett land, där vardagsspråket ä r engelska (t ex USA, England, Australien)? ( ) Nej ( ) Ja, på semester i ett engelskspråkigt land ( ) Ja, på språkresa i ett engelskspråkigt land ( ) Ja, har bott i engelskspr åkigt land 11.Du som svarat "ja" på förra frågan: Hur länge har du sammanlagt varit i ett engelskspråkigt land? ( ) Mindre än 1 månad ( ) Ungefär 1 månad ( ) Ungefär 2 månader ( ) Ungefär 3 månader eller mer E29E08 E29E09 E29E10 E29E11 12.När, var och hur brukar du träffa på det engelska språket utöver engelsk- lektionerna i skolan? Fundera på varje frå ga, en i taget, och svara sedan ungefär hur ofta du brukar göra det. Varje Varje Varje Sällan/ dag vecka månad aldrig a. Hör engelska på radio ( ) ( ) ( ) ( ) E29E12A b. Hör engelska på TV, video eller bio (textad på svenska) c. Hör engelska på TV, t ex någon kabel TV-kanal (ej textad på svenska) d. Lyssnar på engelska sångtexter ( ) ( ) ( ) ( ) E29E12B ( ) ( ) ( ) ( ) E29E12C ( ) ( ) ( ) ( ) E29E12D e. Läser serier på engelska ( ) ( ) ( ) ( ) E29E12E Engelska åk 9:92: Elevenkät 1 och 2 Frågeformulär sid 4

4 f. Läser tidningar eller böcker på engelska (inte läroböcker g. Håller på med spel eller dylikt på (t ex dator eller rollspel) ( ) ( ) ( ) ( ) E29E12F ( ) ( ) ( ) ( ) E29E12G h. Skriver brev på engelska ( ) ( ) ( ) ( ) E29E12H i. Pratar engelska med någon här ( ) ( ) ( ) ( ) E29E12I 13. Hur tror du att du skulle känna dig tillsammans med en grupp människor, som bara kan tala engelska? ( ) Mycket os äker ( ) Ganska os äker ( ) Något osäker ( ) Inte alls os äker 14. Hur tror du att du skulle klara dig tillsammans med en grupp mä nniskor, som bara kan tala engelska? ( ) Jag skulle knappast förstå någonting alls ( ) Jag skulle förstå en del, men inte kunna säga något ( ) Jag skulle kunna prata lite engelska med dem ( ) Jag skulle kunna prata engelska ganska bra med dem ( ) Jag skulle kunna prata engelska mycket bra med dem 15.Tycker du det är viktigt att svenskar kan engelska? ( ) Ja, mycket viktigt ( ) Ja, ganska viktigt ( ) Nej, ganska on ödigt ( ) Nej, helt on ödigt 16.Hur ofta har ni läxor i engelska? ( ) Till i stort sett varje lektion ( ) Ungefär en gång i veckan ( ) Ungefär en gång i månaden ( ) Sällan eller aldrig 17. Hur bra brukar du för det mesta kunna dina läxor, när du kommer till lektionen? ( ) Mycket bra ( ) Ganska bra ( ) Ganska d åligt ( ) Mycket d åligt 18. Hur viktigt tycker du det är att kunna följande saker utanför skolan? a. Kunna förstå när nå gon talar engelska E29E13 E29E14 E29E15 E29E16 E29E17 Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls viktigt viktigt viktigt viktigt ( ) ( ) ( ) ( ) E29E18A b. Kunna läsa engelska ( ) ( ) ( ) ( ) E29E18B c. Kunna tala engelska ( ) ( ) ( ) ( ) E29E18C Engelska åk 9:92: Elevenkät 1 och 2 Frågeformulär sid 5

5 d. Kunna skriva engelska ( ) ( ) ( ) ( ) E29E18D e. Känna till saker om länder där engelska talas 19. Hur ofta pratar din lärare engelska på lektionerna? ( ) Hela tiden ( ) Nästan hela tiden ( ) Ungefär hälften av tiden ( ) Mindre än hälften av tiden ( ) Sällan 20. Hur mycket engelska brukar du få prata under lektionerna? ( ) Nästan ingenting ( ) Bara enstaka ord ( ) Bara korta meningar ( ) Jag pratar ganska mycket 21. Hur känner du dig när du pratar engelska under lektionerna? ( ) Mycket osäker ( ) Ganska osäker ( ) Något osäker ( ) Inte alls osäker ( ) ( ) ( ) ( ) E29E18E 22. Hur mycket förstår du, när din lärare pratar engelska under lektionerna? ( ) Jag förstår ganska lite ( ) Jag förstår en hel del ( ) Jag förstår det mesta ( ) Jag förstår allting 23. Hur duktig tror du din lärare tycker att du är i engelska? ( ) Mycket dålig ( ) Ganska dålig ( ) Ganska duktig ( ) Mycket duktig 24. Hur duktig tycker du själv att du är i engelska? ( ) Mycket dålig ( ) Ganska dålig ( ) Ganska duktig ( ) Mycket duktig 25. Brukar dina föräldrar förhöra dig på engelskläxorna? ( ) Ja, alltid ( ) Ja, nästan alltid ( ) Ja, ibland ( ) Nej, n ästan aldrig ( ) Nej, aldrig E29E19 E29E20 E29E21 E29E22 E29E23 E29E24 E29E25 Engelska åk 9:92: Elevenkät 1 och 2 Frågeformulär sid 6

6 26. Hur bra tror du din mamma eller pappa kan engelska (tänk på den av dem du tror kan det bäst)? ( ) Mycket bra ( ) Ganska bra ( ) Ganska d åligt ( ) Mycket d åligt 27. Var tror du själv att du lärt dig det mesta av den engelska du kan? ( ) Nästan allt i skolan ( ) Mest i skolan ( ) Ungefär lika mycket på fritiden som i skolan ( ) Mer på fritiden än i skolan E29E26 E29E Vilket betyg fick du i engelska ht i åk 9 E29E Vilket betyg i engelska tycker du att du borde fått ht i åk 9 E29E29 Om dina svar p å frågorna 28 och 29 skiljer sig åt - vad beror det på? E29E29B 30. Vad tror du att du får för betyg i slutet av vårterminen i åk 9? E29E Vilket betyg tycker du att du bör få i slutet av vårterminen i åk 9?... E29E31 Om dina svar p å frågorna 30 och 31 skiljer sig åt - vad beror det på? 32. Vad är viktigt att lära sig för att kunna ett främmande språ k? Markera hur viktig varje del som nämns nedan är. a. att våga säga något trots att man kanske inte säger det helt korrekt b. att kunna förstå när någon talar engelska E29E31B Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls viktigt viktigt viktigt viktigt ( ) ( ) ( ) ( ) E29E32A ( ) ( ) ( ) ( ) E29E32B c. grammatik ( ) ( ) ( ) ( ) E29E32C d. ord ( ) ( ) ( ) ( ) E29E32D e. att kunna prata om det man själv vill ( ) ( ) ( ) ( ) E29E32E f. att kunna skriva något eget ( ) ( ) ( ) ( ) E29E32F g. att kunna översätta från svenska till engelska och tvärtom h. att kunna läsa och förstå olika texter ( ) ( ) ( ) ( ) E29E32G ( ) ( ) ( ) ( ) E29E32H i. att ha rätt uttal ( ) ( ) ( ) ( ) E29E32I j. att kunna sä ga och skriva saker grammatiskt korrekt ( ) ( ) ( ) ( ) E29E32J Engelska åk 9:92: Elevenkät 1 och 2 Frågeformulär sid 7

7 k. Något annat ( ) ( ) ( ) ( ) E29E32K 33. Här är några påståenden om din lärobok. Markera din å sikt om vart och ett. Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer mycket bra ganska bra inte så bra inte alls a. Läroboken är mycket bra ( ) ( ) ( ) ( ) E29E33A b. Läroboken är mycket lätt ( ) ( ) ( ) ( ) E29E33B c. Läroboken är mycket tråkig ( ) ( ) ( ) ( ) E29E33C d. Jag har lä rt mig mycket engelska genom att arbeta med läroboken e. Vi i klassen har bestä mt att vi skall ha den här läroboken f. Alla i klassen har samma lärobok ( ) ( ) ( ) ( ) E29E33D ( ) ( ) ( ) ( ) E29E33E ( ) ( ) ( ) ( ) E29E33F 34.Hur ofta har ni, på högstadiet, ägnat er åt olika moment på lektionerna i engelska? Markera din åsikt för v arje moment nedan. a. träning i att våga sä ga något trots att man inte säger det helt korrekt b. träning i att kunna förstå när någon talar engelska Alldeles Lite för Lagom Lite för Alldeles för ofta ofta sällan för sällan ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) E29E34A ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) E29E34B c. grammatikregler ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) E29E34C d. ordinlärning ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) E29E34D e. träning i att kunna prata om det man själv vill f. träning i att kunna skriva något eget g. träning i att kunna ö versätta från svenska till engelska och tvärtom h. träning i att läsa och förstå olika slags texter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) E29E34E ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) E29E34F ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) E29E34G ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) E29E34H i. uttalsträning ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) E29E34I j. träning i att kunna sä ga och skriva saker grammatiskt korrekt ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) E29E34J k.annat Vad?.... E29E34K Engelska åk 9:92: Elevenkät 1 och 2 Frågeformulär sid 8

8 35. Hur ofta har ni skriftliga läxförhör/glosförhör?? ( ) Varje vecka ( ) Varannan vecka ( ) Varje m ånad ( ) Några gånger per termin ( ) Någon gång per termin ( ) Sällan/aldrig 36.Hur ofta har ni skriftliga prov, förutom läxförhör/glosförhör? ( ) Varje vecka ( ) Varannan vecka ( ) Varje m ånad ( ) Några gånger per termin ( ) Någon gång per termin ( ) Sällan/aldrig 37.Hur ofta har ni muntliga prov, utöver muntliga läxförhör? ( ) Några gånger per termin ( ) Någon gång per termin ( ) Någon gång per läsår ( ) Aldrig 38.Vad tycker du om de skriftliga proven ni har i engelska (ej läxförhö till vart och ett av påståendena nedan. a. Proven prövar det som jag tycker ä r viktigt att kunna b. Jag är alltid nervös inför proven E29E35 E29E36 E29E37 r)? Tag ställning Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer mycket bra ganska bra inte så bra inte alls ( ) ( ) ( ) ( ) E29E38A ( ) ( ) ( ) ( ) E29E38B c. Jag får visa vad jag kan ( ) ( ) ( ) ( ) E29E38C d. Proven tar upp det mesta av det som vi gått igenom på lektionerna e. Proven är mycket viktiga för betygen f. Vi brukar tävla om att vara bäst på proven g. Det är viktigt att läraren gå r igenom proven efteråt h. Jag tycker att läraren lägger för stor vikt vid de skriftliga proven ( ) ( ) ( ) ( ) E29E38D ( ) ( ) ( ) ( ) E29E38E ( ) ( ) ( ) ( ) E29E38F ( ) ( ) ( ) ( ) E29E38G ( ) ( ) ( ) ( ) E29E38H Engelska åk 9:92: Elevenkät 1 och 2 Frågeformulär sid 9

9 39. Pratar någon gång din lärare med dig om hur det går för dig i engelska? ( ) Ja, regelbundet flera g ånger per ( ) Ja, någon gång per termin ( ) Ja, någon gång per läsår ( ) Nej 40. Får ni för det mesta reda på klassens medelpoäng på ett prov? ( ) Ja, alltid ( ) Ja, för det mesta ( ) Ja, ibland ( ) Nej aldrig 41. Här nedan följer ett antal påståenden om engelska. Tag stä llning till vart och ett genom att sätta kryss i den ruta som passar bäst. E29E39 E29E40 Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer mycket bra ganska bra inte så bra inte alls a. Jag kan tillräckligt i engelska ( ) ( ) ( ) ( ) E29E41A b. Jag tr or att jag kommer att ha nytta av den engelska som jag lärt mig ( ) ( ) ( ) ( ) E29E41B c. Jag skulle vilja lära mig mer ( ) ( ) ( ) ( ) E29E41C d. För det mesta ger jag upp då vi har prov i engelska e. Jag kan bli bä ttre i engelska om jag anstränger mig f. Jag har fått lä ra mig mycket i engelska som är onödigt g. Jag tycker alla elever i min grupp skall läsa samma saker i engelska h. Jag har tvingats att arbeta mycket extra med engelska på mellanstadiet på högstadiet i. Jag är nö jd med vad jag presterat i engelska på mellanstadiet på högstadiet ( ) ( ) ( ) ( ) E29E41D ( ) ( ) ( ) ( ) E29E41E ( ) ( ) ( ) ( ) E29E41F ( ) ( ) ( ) ( ) E29E41G ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) E29E41H E29E41I E29E41J E29E41K Engelska åk 9:92: Elevenkät 1 och 2 Frågeformulär sid 10

10 42. Hur skulle du klara av att tala och/eller förstå engelska i fö ljande situationer? a. Du träffar en engelsman dä r du bor och han frågar efter vägen till närmaste busshållplats b. En person som inte kan engelska har fått ett brev som han ber dig läsa för att sedan berätta vad det innehåller. Du får använda lexikon c. Du hamnar på en fest med bara engelsktalande ungdomar d. Du ser på en engelsk film utan text e. Du har fått en apparat dä r bruksanvisningen är skriven på engelska f. Du skall lä sa en bok som du gillar och den är skriven på engelska g. Du tar emot ett telefonsamtal där en engelsktalande person frågar efter någon av dina föräldrar. Du skall förklara att han skall ringa senare h. Du skall skriva ett brev till en engelsk brevvän. Du har lexikon i. Du skall ringa till London fö r att kontrollera bokningen av ett hotellrum j. Du k ommer till England och skall bo hos en engelsk familj Mycket Ganska Ganska Mycket bra bra dåligt dåligt ( ) ( ) ( ) ( ) E29E42A ( ) ( ) ( ) ( ) E29E42B ( ) ( ) ( ) ( ) E29E42C ( ) ( ) ( ) ( ) E29E42D ( ) ( ) ( ) ( ) E29E42E ( ) ( ) ( ) ( ) E29E42F ( ) ( ) ( ) ( ) E29E42G ( ) ( ) ( ) ( ) E29E41H ( ) ( ) ( ) ( ) E29E41I ( ) ( ) ( ) ( ) E29E41J Om du har några kommentarer till frågorna i den här enkäten så skriv gärna dem här nedan E29E41K Engelska åk 9:92: Elevenkät 1 och 2 Frågeformulär sid 11

ENGELSKA ÅK 9. Lärarhäfte 1. Databas en29l1.sav

ENGELSKA ÅK 9. Lärarhäfte 1. Databas en29l1.sav ENGELSKA ÅK 9 Lärarhäfte 1 Databas en29l1.sav I detta formulär frågar vi om den utbildning Du genomgått, fortbildning o dyl, betyg, standardprovet samt mål för undervisningen i engelska. Dessa frågor berör

Läs mer

3. Hur många år har du sammanlagt undervisat i engelska på mellanstadiet?

3. Hur många år har du sammanlagt undervisat i engelska på mellanstadiet? Engelska Lärarenkät 1 åk 5 NU89 Det här formuläret innehåller frågor, som rör Din undervisning i engelska. Den första delen behandlar den lärarutbildning Du fått samt eventuell fortbildning och/eller behov

Läs mer

Vi vill veta vad du tycker om skolan

Vi vill veta vad du tycker om skolan Vi vill veta vad du tycker om skolan 1 Hjälp oss att läsa dina svar med vår maskin Dina svar kommer att läsas med hjälp av en maskin. För att det ska fungera ber vi dig att tänka på följande när du svarar:

Läs mer

TIMSS & PIRLS Elevenkät. Årskurs 4. Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: OBS! Vik och riv försiktigt! PIRLS/TIMSS Skolverket STOCKHOLM

TIMSS & PIRLS Elevenkät. Årskurs 4. Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: OBS! Vik och riv försiktigt! PIRLS/TIMSS Skolverket STOCKHOLM i k Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: TIMSS & PIRLS 2011 OBS! Vik och riv försiktigt! Elevenkät Årskurs 4 Skola: Elev: Klass: PIRLS/TIMSS Skolverket 106 20 STOCKHOLM IEA, 2011 BARCODE j l Instruktioner

Läs mer

OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY. Elevenkät. Årskurs 8. TIMSS 2015 Skolverket Stockholm

OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY. Elevenkät. Årskurs 8. TIMSS 2015 Skolverket Stockholm OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevenkät Årskurs 8 TIMSS 2015 Skolverket 106 20 Stockholm IEA, 2014 Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig

Läs mer

Umeå universitet Enheten för pedagogiska mätningar UMEÅ. (Separata NO-ämnen) Årskurs 8

Umeå universitet Enheten för pedagogiska mätningar UMEÅ. (Separata NO-ämnen) Årskurs 8 Umeå universitet Enheten för pedagogiska mätningar 901 87 UMEÅ Huvudstudie Elevenkät (Separata NO-ämnen) Årskurs 8 Allmänna anvisningar I det här häftet finns frågor om dig själv. En del frågor gäller

Läs mer

FÖR DIG SOM INTE HAR GÅTT I GYMNASIESKOLAN

FÖR DIG SOM INTE HAR GÅTT I GYMNASIESKOLAN 1 Vilken är din nuvarande sysselsättning? Går i gymnasieskolan, ÅRSKURS 1 Går i gymnasieskolan, ÅRSKURS 2 Går i gymnasieskolan, ÅRSKURS 3 Studerar på annan utbildning Arbetar Arbetar/studerar inom arbetsmarknadspolitisk

Läs mer

Elevenkät. Årskurs 4. Skolverket 106 20 Stockholm

Elevenkät. Årskurs 4. Skolverket 106 20 Stockholm j h Elevenkät Årskurs 4 Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2007 k l Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv.

Läs mer

Vad tycker du om gymnasieskolan?

Vad tycker du om gymnasieskolan? Vad tycker du om gymnasieskolan? Dina svar är skyddade Alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt och de insamlade uppgifterna kommer att redovisas så att ingen kan se vad just du har svarat.

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni.

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en-till-en-projektet och hjälper oss att förbättra

Läs mer

Almungeskolan pedagogisk planering för spanska åk 7

Almungeskolan pedagogisk planering för spanska åk 7 1 Almungeskolan pedagogisk planering för spanska åk 7 Syfte Undervisningen i spanska år 7 utformas för att eleverna ska utveckla sin förmåga att: förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

Information till elever och föräldrar i skolår 5

Information till elever och föräldrar i skolår 5 Information till elever och föräldrar i skolår 5 Att börja skolår 6 innebär en del förändringar jämfört med tidigare. En del av tiden i ämnena ligger på något vi kallar elevens tid och tema (ettpass).

Läs mer

Hur tycker du skolan fungerar?

Hur tycker du skolan fungerar? Hur tycker du skolan fungerar? För att få veta mer om hur det fungerar i skolan vill vi ställa några frågor till dig som går i årskurs 9. Statistiska centralbyrån (SCB) och Göteborgs universitet genomför

Läs mer

GEMENSAM ELEVENKÄT ÅK 9

GEMENSAM ELEVENKÄT ÅK 9 GEMENSAM ELEVENKÄT ÅK 9 Elevenkät databas ge29e1.sav HUR ÄR DET PÅ VÅR SKOLA? Skolor kan vara mycket olika. Du ska nu få tala om hur Du tycker att din skola är. Så här ska det gå till: Nedan följer några

Läs mer

En elev en dator, Botkyrka kommun sept Elevenkäten besvaras senast 11

En elev en dator, Botkyrka kommun sept Elevenkäten besvaras senast 11 En elev en dator, Botkyrka kommun sept. 2013. Elevenkäten besvaras senast 11 Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en till en projektet och hjälper oss att förbättra och utveckla

Läs mer

Enkät 1; Om din läsning (7-11 år)

Enkät 1; Om din läsning (7-11 år) Modul: Stimulera läsintresse Del 1: Att stimulera elevers läsintresse ett samverkansuppdrag Enkät 1; Om din läsning (7-11 år) 1. Vem är du? Hur gammal är du? På vilka språk läser du? 2. Hur mycket tycker

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Stöd för genomförandet

Stöd för genomförandet Till varje fråga anges ett syfte, utom i de fall där frågan är självförklarande. Utöver detta finner du exempel på hur ett resonemang kring ett alternativ kan se ut. Dessa exempel kan du använda som stöd

Läs mer

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 2

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 2 Statistiska Centralbyrån 701 89 Örebro (019-176000) Institutet för social forskning 106 91 Stockholm (08-162000) Levnadsnivåundersökningen 2000 - Barn och ungdomar INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 2 Familjetyp:

Läs mer

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Statistiska Centralbyrån 701 89 Örebro (019-176000) Institutet för social forskning 106 91 Stockholm (08-162000) Levnadsnivåundersökningen 2010 - Barn och ungdomar INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Familjetyp:

Läs mer

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Statistiska Centralbyrån 701 89 Örebro (019-176000) Institutet för social forskning 106 91 Stockholm (08-162000) Levnadsnivåundersökningen 2000 - Barn och ungdomar INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Familjetyp:

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 3

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 3 Statistiska Centralbyrån 701 89 Örebro (019-176000) Institutet för social forskning 106 91 Stockholm (08-162000) Levnadsnivåundersökningen 2010 - Barn och ungdomar INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 3 Familjetyp:

Läs mer

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Nationell elevenkät Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Sammanställning av enkät till Kulturskolans elever hösten Gunilla Carlson planeringssekreterare

Sammanställning av enkät till Kulturskolans elever hösten Gunilla Carlson planeringssekreterare Sammanställning av enkät till Kulturskolans elever hösten Gunilla Carlson planeringssekreterare GOTLANDS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN Enkät till Kulturskolans elever

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

NATURVETENSKAP FÖR LIVET?

NATURVETENSKAP FÖR LIVET? NATURVETENSKAP FÖR LIVET? Under terminen kommer din klass att medverka i ett forskningsprojekt. Ni kommer att arbeta med uppgifter som handlar om i samhället. Enkäten innehåller frågor om dig och dina

Läs mer

NATURVETENSKAP FÖR LIVET?

NATURVETENSKAP FÖR LIVET? NATURVETENSKAP FÖR LIVET? Under terminen kommer din klass att medverka i ett forskningsprojekt. Ni kommer att arbeta med uppgifter som handlar om naturvetenskap och teknik i samhället. Enkäten innehåller

Läs mer

HÖJ DINA SO- BETYG! Allmänna tips

HÖJ DINA SO- BETYG! Allmänna tips HÖJ DINA SO- BETYG! Allmänna tips Det finns flera saker du kan göra både i klassrummet och utanför klassrummet som gör att du kommer få enklare att höja dina betyg, både i SO och i andra ämnen. 1. Läs

Läs mer

Terminsplanering för årskurs 7-9:

Terminsplanering för årskurs 7-9: Terminsplanering för årskurs 7-9: Temaområde:genre pedagogik, literatur samt diverse övriga teman. Mailadress: sandra.bookbinder@edu.upplandsvasby.se Samtliga veckor har följande indelning när det gäller

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Enkät 2; Om din läsning (12-15 år)

Enkät 2; Om din läsning (12-15 år) Modul: Stimulera läsintresse Del 1: Att stimulera elevers läsintresse ett samverkansuppdrag Enkät 2; Om din läsning (12-15 år) 1. Vem är du? Hur gammal är du? På vilka språk läser du? 2. Hur mycket tycker

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

Kursutvärdering Samhällskunskap A Lärare: Esa Seppälä Läsåret Klass: LP2B

Kursutvärdering Samhällskunskap A Lärare: Esa Seppälä Läsåret Klass: LP2B 8 6 4 Mycket bra Bra Dåligt Mycket dåligt EAS 1. Mitt första inryck av denna kurs var: Mycket bra 5 31 Bra 11 69 Dåligt - - Mycket dåligt - - Antal EAS:. Antal svarande: 16. Mv: (Skala 1) = 82,81 6 5 4

Läs mer

Välkommen till. Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg

Välkommen till. Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg Välkommen till Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg Särskild utbildning för vuxna - Särvux Våra kurser vänder sig till dig som har fyllt 20 år har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Skogstorpsskolan Cecilia Härsing, lärare i tyska Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Syfte Undervisningen i tyska år 9 utformas

Läs mer

Lokal Pedagogisk planering i Spanska åk 6

Lokal Pedagogisk planering i Spanska åk 6 Lokal Pedagogisk planering i Spanska åk 6 Ansvariga lärare: Mimi Säverman Annika Fällman Felipe Sanhueza mimi.saverman@edu.upplandsvasby.se annika.fallman@edu.upplandsvasby.se felipe.sanhueza@edu.upplandsvasby.se

Läs mer

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog för Särvux Särskild utbildning för vuxna Läsåret 2015-2016 Särvux Särskild utbildning för vuxna Särvux är en frivillig kommunal vuxenutbildning för dig över 20 år och som har en utvecklingsstörning

Läs mer

Arbetsplan - turkiska.

Arbetsplan - turkiska. Arbetsplan - turkiska. Lokal arbetsplan för Förskoleklass till Årskurs 9 Modersmålets mål är att eleven ska tala aktivt, skriva och läsa med förståelse. Min planering baserar på tema. Jag har turkiska

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna 2014-2015 Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år har en utvecklingstörning eller har fått en hjärnskada i vuxen

Läs mer

Elevenkäten Rapport skapad :40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön. 1. Om mig. Årskurs 5 K 100,00% M 100,00%

Elevenkäten Rapport skapad :40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön. 1. Om mig. Årskurs 5 K 100,00% M 100,00% Elevenkäten 2009 - Rapport skapad 2009-11-25 11:40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön 1. Om mig Årskurs 5 K 100,00% M 100,00% Klass 5A 5B 5C K 29,03% 35,48% 35,48% M 41,18% 32,35% 26,47% Kön K M K

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Som ett led i utredningen av kulturskolans verksamhet idag har enkäter skickats till elever och föräldrar till elever. En elevenkät har skickats ut

Läs mer

Seniorernas veckobrev V.43

Seniorernas veckobrev V.43 Denna vecka har vi fokuserat på att avsluta alla uppdrag då vi efter höstlovet kommer att påbörja ett nytt tema med nya utmaningar. Det vi redan nu kan avslöja är att begreppet kärlek kommer att få en

Läs mer

Capítulo 5, Animales y países, Tapas 2

Capítulo 5, Animales y países, Tapas 2 Spanska år 7 Capítulo 5, Animales y países, Tapas 2 Inledning I kapitel 5 ska du få lära dig att berätta om du har något husdjur och om du har något annat favoritdjur. Du ska även få lära dig alfabetet

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET

STADSLEDNINGSKONTORET Sommarkollo 2012-Anton Wassbergs danskollo Barnens ö SIDAN 1 Det fanns alltid någon ledare till hands som du kunde prata med om du behövde A. Aldrig 0 0 B. Sällan 0 0 C. Ibland 2 8,7 D. Oftast 8 34,8 E.

Läs mer

Särvux. Kurskatalog 2011/12

Särvux. Kurskatalog 2011/12 Särvux Kurskatalog 2011/12 2 Innehåll Grundläggande särvux motsvarande träningsskolan Svenska 14 Bild 15 Arbete/boende 16 Dator 17 Fritid 18 Mitt Malmö 19 Natur 20 Pengar 21 Grundläggande särvux motsvarande

Läs mer

Välkommen att studera på Särvux i Avesta!

Välkommen att studera på Särvux i Avesta! Välkommen att studera på Särvux i Avesta! Särvux är en frivillig vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada samt

Läs mer

Enkät till föräldrar/vårdnadshavare med barn i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, 2016

Enkät till föräldrar/vårdnadshavare med barn i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, 2016 Enkät till föräldrar/vårdnadshavare med barn i årskurs 3,, och Olsboskolan, 16 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under december 1 och januari 16 enkätundersökningar gällande kvalitén i grundskolan.

Läs mer

Variabelförteckning till databas: ty39l1.sav

Variabelförteckning till databas: ty39l1.sav UG95 TYSKA årskurs 9 Lärarhäfte Variabelförteckning till databas: ty39l1.sav Record Position Variable Number Label 1 3 ID läraridentitet 1 3 SKOLNR skolans nummer 1 9 AMNE skolamne 1 11 SEX lararens kon

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 RAPPORT ENKÄT 1 (10) Datum 6/5 2013 Barn och utbildningsnämnden Monica Andersson IT-pedagog 0640-16 377, monica.andersson@krokom.se Rapport från satsningen En dator per elev

Läs mer

Röda tråden i engelska har vi delat in i fem större delmoment: Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret.

Röda tråden i engelska har vi delat in i fem större delmoment: Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret. Röda tråden i engelska år F-9 Röda tråden i engelska har vi delat in i fem större delmoment: Varje delmoment innehåller olika arbetsområden. Delmomenten rymmer i sin tur olika arbetsområden. Dessa arbetsområden

Läs mer

Centralt innehåll och förmågor som tränas enligt Lgr 11:

Centralt innehåll och förmågor som tränas enligt Lgr 11: SIDAN 1 Författare: Jim Højberg Vad handlar boken om? Alex har alltid varit klassens nörd, men nu har det plötsligt vänt. Både Mia och Asmila är kära i honom, och ikväll ska han på bio med Asmila. Alex

Läs mer

ENGELSKA. Årskurs Mål att uppnå Eleven skall:

ENGELSKA. Årskurs Mål att uppnå Eleven skall: 1 SKOLHAGENSKOLAN, TÄBY OMDÖMESKRITERIER 2006-06-15 ENGELSKA Årskurs 6 Mål att uppnå Eleven skall: LYSSNA, TALA Förstå tydligt och enkelt tal samt enkla texter och berättelser. Kunna delta aktivt i enkla

Läs mer

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Vårterminen 2015 Innehåll Välkommen till Svenska som främmande språk förberedande kurs, 30 högskolepoäng...

Läs mer

Norra Sveriges MONICAundersökning

Norra Sveriges MONICAundersökning Personnummer:_ Namn: MONICA-nummer: Norra Sveriges MONICAundersökning En kampanj mot hjärt-kärlsjukdom och diabetes 2009 FRÅGEFORMULÄR DEL 2 + 2009 Sida - 1 + Frågor rörande LIVSKVALITET OCH SOCIALT STÖD

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

pedagogerna möta dig i olika situationer/uppgifter så att olika lärstilar får utrymme.

pedagogerna möta dig i olika situationer/uppgifter så att olika lärstilar får utrymme. Om lärstilstestet et syftar till att hjälpa dig att få insikt om de olika lärstilar som finns och dina egna styrkor och svagheter när gäller lärandet. Genom att medvetet arbeta med olika lärstilar kan

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Dataorientering Mål för kursen

Dataorientering Mål för kursen Dataorientering Denna kurs inriktar sig i första hand till dig som är nybörjare i data. Kursen startar med en grundgenomgång i hur datorn fungerar och du får lära dig att hantera musen och tangentbordet.

Läs mer

LÄRVUX kurser 2015/2016

LÄRVUX kurser 2015/2016 Lärvux kurser 2015/2016 1 Välkommen till Lärvux Lärvux är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Lärvux är för dig

Läs mer

Tro på dig själv Lärarmaterial

Tro på dig själv Lärarmaterial sidan 1 Författare: Eva Robild och Mette Bohlin Vad handlar boken om? Den här boken handlar om hur du kan få bättre självkänsla. Om du har bra självkänsla så blir du mindre stressad. I boken får du tips

Läs mer

Lokal Pedagogisk planering i Spanska åk 6

Lokal Pedagogisk planering i Spanska åk 6 Lokal Pedagogisk planering i Spanska åk 6 Ansvariga lärare: Mimi Säverman Annika Fällman Felipe Sanhueza mimi.saverman@edu.upplandsvasby.se annika.fallman@edu.upplandsvasby.se felipe.sanhueza@edu.upplandsvasby.se

Läs mer

Instruktion för Elevens självvärdering i åk 5 6

Instruktion för Elevens självvärdering i åk 5 6 Instruktion för Elevens självvärdering i åk 5 6 Reservera en lektion fo r ifyllandet av sja lvva rderingsblanketten. Ga gemensamt igenom kompetens fo r kompetens och fo rklara med hja lp av fo rslagen

Läs mer

Höstterminen: 16 september december 2015 Vårterminen: 15 februari juni 2016

Höstterminen: 16 september december 2015 Vårterminen: 15 februari juni 2016 Svar lämnade av makarka2000@yahoo.com 2016-08-24 12:42:55 1. Adress- och kontaktuppgifter Universitetets namn: Institutionens namn: Stadens namn: Namn på rapportförfattaren: E-post till rapportförfattaren:

Läs mer

Resultat av skolutvärdering vårterminen 2004

Resultat av skolutvärdering vårterminen 2004 1 Trollhättans Internationella Gymnasium Resultat av skolutvärdering vårterminen 2004 I 2004 års skolutvärdering fick eleverna i årskurs 1 och 2 ta ställning till elva påståenden på en skala från 1 till

Läs mer

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp:

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp: Enkätresultat Enkät: Status: Kursenkät, Flervariabelanalys stängd Datum: 2010-03-29 08:47:04 Grupp: Besvarad av: 13(40) (32%) Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Helheten Mitt helhetsomdöme

Läs mer

Aspekt Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Aspekt Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Bedömningsmatris i engelska Elev: Årskurs: Termin: Aspekt Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Hörförståelse: Uppfattar det Förstår det huvudsakliga Förstår både helhet och förstå, återge huvudsakliga innehållet och några

Läs mer

Lokala kursmål och betygskriterier för engelska årskurs 6-9

Lokala kursmål och betygskriterier för engelska årskurs 6-9 Lokala kursmål och betygskriterier för engelska årskurs 6-9 Datum: 2010-08-11 Ämnesansvarig: John Dennis & Maria Kehlmeier Ämnets syfte Allt fler människor världen över talar engelska. Genom att tala engelska

Läs mer

Betygskriterier i ENGELSKA för Torskolan. Åk 8 7/6 2007

Betygskriterier i ENGELSKA för Torskolan. Åk 8 7/6 2007 Betygskriterier i ENGELSKA för Torskolan. Åk 8 7/6 2007 Lyssna och förstå Förstå tydlig engelska, inom för eleven kända områden. Förstå tydlig engelska från olika delar av den engelskspråkiga världen.

Läs mer

1. Att studera vid Ålands lyceum gav god allmänbildning

1. Att studera vid Ålands lyceum gav god allmänbildning 10 1. Att studera vid Ålands lyceum gav god allmänbildning 9 8 7 6 5 2 10 2. Jag har kunnat läsa de valfria kurser jag önskat. 9 8 7 6 5 2 10 3.Jag har lärt mig se helheter och samband mellan olika ämnen

Läs mer

Kursutvärdering termin 2 HT10 Sida 1 av 1

Kursutvärdering termin 2 HT10 Sida 1 av 1 1 av 6 2011-01-19 11:08 Kursutvärdering termin 2 HT10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 24 1 Hur bedömer du som helhet kursens (hela termin 2) kvalitet? 1 = lägsta betyg, 5 = högsta betyg A < 1.00 0

Läs mer

Resultat av kursvärdering

Resultat av kursvärdering DAT 501: Diskret matematik vt 2003 Resultat av kursvärdering Antal svar: 19 av 37. Kursvärderingsblanketter delades ut på tentan och kunde lämnas in separat då eller efteråt i kursskåpet. Tycker du att

Läs mer

1. Att studera vid Ålands lyceum gav god allmänbildning

1. Att studera vid Ålands lyceum gav god allmänbildning 1. Att studera vid Ålands lyceum gav god allmänbildning 10 9 8 7 6 5 1 Jag har kunnat läsa de valfria kurser jag önskat. 10 9 8 7 6 5 1 Jag har lärt mig se helheter och samband mellan olika ämnen. 10 9

Läs mer

Formulär för BARN 10-12 år. Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten.

Formulär för BARN 10-12 år. Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten. A B I S Formulär för BARN 10-12 år Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten. Om du svarar på frågorna får du hoppa över de frågor

Läs mer

Stämmer inte alls III IIIIIII 1 IIIII IIIIIII

Stämmer inte alls III IIIIIII 1 IIIII IIIIIII UTVÄRDERING AV UTVECKLINGSSAMTAL Vt. 2013 Inlämnade utvärderingar: 87 st. Jag har fått tillräckligt med information inför utvecklingssamtalet Var ditt barn förberedd inför samtalet? Tycker du att det här

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND...2 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE...2 3 PEDAGOGIK...2 4 GENOMFÖRANDE...2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING...2 4.2 ÄMNEN...2 4.3

Läs mer

SPRÅKVAL ÅRSKURS 6-9

SPRÅKVAL ÅRSKURS 6-9 SPRÅKVAL ÅRSKURS 6-9 INNEHÅLL: 1. Nationella mål 2. Lokala mål 3. Nationella strävansmål 4. Kursplan 5. Betygskriterier 1. Nationella mål Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret.

Läs mer

Kurser på GrundVuxNivå

Kurser på GrundVuxNivå Kurser på GrundVuxNivå Dataorientering, grundläggande... 2 Engelska, grundskolenivå, nivå 1... 2 Engelska, grundskolenivå, nivå 2 och 3... 2 Engelska, grundskolenivå, nivå 4... 2 Hem- och Konsumentkunskap,

Läs mer

Sv gr Terminsplanering Ht-06

Sv gr Terminsplanering Ht-06 Sv gr Terminsplanering Ht-06 Terminstid: 17 augusti 20 december Studiedagar: 18 september Undervisningsfri tid: vecka 44 Under terminen vecka 33-51: Vi arbetar med - Nya mål 3 + Övningsbok - Olika skrivuppgifter

Läs mer

Välkommen att studera på Särvux i Avesta!

Välkommen att studera på Särvux i Avesta! Välkommen att studera på Särvux i Avesta! Särvux är en frivillig vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada som

Läs mer

Enkätresultat, Elever i åk 3, gymnasieskolor

Enkätresultat, Elever i åk 3, gymnasieskolor 1. TRIVSEL 1.1 Jag trivs med mina kamrater i skolan 4,22 4,51 4,08 4,16 1.2 Jag trivs med lärare och annan personal på skolan 1.3 Jag upplever att elever behandlas rättvist i skolan 1.4 Jag tycker att

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna LUST ATT LÄRA MER Särskild utbildning för vuxna SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA - SÄRVUX Våra kurser vänder sig till dig som - har fyllt 20 år - har en kognitiv funktionsnedsättning, eller en förvärvad hjärnskada

Läs mer

År 6 Arbetsområde 1 Tema: Holiday

År 6 Arbetsområde 1 Tema: Holiday År 6 Arbetsområde 1 Tema: Holiday Kunskapskrav För betyget E: -Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta

Läs mer

Valbara kurser Elevens Val Pass 1 Tisdag 13.30-14.20

Valbara kurser Elevens Val Pass 1 Tisdag 13.30-14.20 Valbara kurser Elevens Val Pass 1 Tisdag 13.30-14.20 Tala till och med varandra - Svenska Vad är väldigt många människor rädda för mest av allt? Jo, att stå inför en grupp och tala. På denna kurs kommer

Läs mer

Tala, skriva och samtala

Tala, skriva och samtala Tal och skrift Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar Engelska åk 4-6 - Centralt innehåll Språkliga strategier Förstå och göra sig förstådd, delta och bidra till samtal

Läs mer

Välkommen till Särvux i Sala

Välkommen till Särvux i Sala Särskild utbildning för vuxna Särvux Kurskatalog 2010/11 Sala kommun Innehåll Innehåll 2 Allmän information 3 Datorkunskap 4 Engelska 5 Matematik 6 Samhällskunskap 7 Svenska 8 Kommunikation 9 Verklighetsuppfattning

Läs mer

Om barns och ungas rättigheter

Om barns och ungas rättigheter Om barns och ungas rättigheter Att barn och unga har egna rättigheter har du kanske hört. Men vad betyder det att man har en rättighet? Sverige och nästan alla andra länder i världen har lovat att följa

Läs mer

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell studie om borgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell elevenkät Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Engelska Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift,

Läs mer

Läroplanen. Normer och värden. Kunskaper. Elevernas ansvar och inflytande 6 Skola och hem

Läroplanen. Normer och värden. Kunskaper. Elevernas ansvar och inflytande 6 Skola och hem Läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag Kursplaner Syfte Centralt innehåll 1-3 2. Övergripande mål och riktlinjer 4-6 Normer och värden 7-9 Kunskaper Kunskapskrav Elevernas ansvar och inflytande 6

Läs mer

Cambros elektroniska utvärderingssystem

Cambros elektroniska utvärderingssystem Cambros elektroniska utvärderingssystem Kursutvärdering Kost vid graviditet och amning 7,5 hp HT12 Tack för att du tar dig tid att fylla i utvärderingen av kursen Kost vid graviditet och amning! projektarbetet

Läs mer