Stockholms stad. Engelska skolan Liljeholmen. 138 svar. 86 procent svarsfrekvens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms stad. Engelska skolan Liljeholmen. 138 svar. 86 procent svarsfrekvens"

Transkript

1 Stockholms stad Engelska skolan Liljeholmen 138 svar 86 procent svarsfrekvens

2 Elever åk 8 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej % Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen/kunskapskraven i alla olika ämnen. Totalt % % Totalt % Mina lärare är bra på att undervisa % Totalt % Instämmer helt Instämmer inte alls

3 Elever åk 8 - Kunskap Mina lärare är bra på att väcka mitt intresse så att jag får lust att lära mig. Andel positiva Vet ej % Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen/kunskapskraven i alla ämnen. Totalt % % Totalt % Instämmer helt Instämmer inte alls

4 Elever åk 8 - Trygghet och trivsel Jag trivs i skolan. Andel positiva Vet ej % Totalt % Jag känner mig trygg i skolan % Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna. (Det vill säga, jag upplever att jag under lektionstid kan fokusera på mina uppgifter, både ensam och i grupp) Totalt % % Totalt % Instämmer helt Instämmer inte alls

5 Elever åk 8 - Trygghet och trivsel Vad är orsaken till att du inte kan arbeta i lugn och ro? Jag störs av andra elever i min klass 81% Min lärare säger inte till dem som stör 57% Andra vuxna säger inte till dem som stör Jag har ofta svårt att koncentrera mig även när det är lugnt i klassen Jag störs av andra elever som inte går i min klass Jag har svårt att hitta en plats där jag kan arbeta i lugn och ro Annan anledning 24% 19% 19% 14% 19% 2018 Bas: 21 personer (de som svarat betyg 1 eller 2 på frågan om man kan arbeta i lugn och ro på lektionerna)

6 Elever åk 8 - Frågor om illa behandling Upplever du att du har blivit illa behandlad (kränkt/trakasserad) på din skola? Med det menas att du har blivit kallad elaka saker, retad, utfryst, hotad, knuffad, slagen eller illa behandlad på annat sätt. (Tänk på hela höstterminen fram till nu) Ja 26% Nej 68% Vet ej/vill ej svara 6% Hur ofta upplever du att du blivit illa behandlad? 2018 Flera gånger i veckan 8% Fler gånger per termin 25% Några enstaka gånger per termin 67% Av vem upplever du dig illa behandlad? 2018 Elev i min klass Annan elev på skolan 53% 58% Min lärare 14% Annan vuxen på skolan 6% Bas: 36 personer (de som upplever att de blivit illa behandlade) 2018

7 Elever åk 8 - Trygghet och trivsel Vi har en bra stämning på skolan. Andel positiva Vet ej % De vuxna på skolan reagerar om någon är eller har varit elak mot en elev. Totalt % % Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev. Totalt % % Totalt % Instämmer helt Instämmer inte alls

8 Elever åk 8 - Inflytande Lärarna lyssnar på mig och tar hänsyn till vad jag tycker. Andel positiva Vet ej % Totalt % Jag är nöjd med det inflytande som jag har över mitt skolarbete % På utvecklingssamtalen pratar vi om vad jag gör bra och vad jag behöver förbättra. Totalt % % Totalt % Utvecklingssamtalen genomförs på ett sätt som jag förstår % Totalt % Instämmer helt Instämmer inte alls

9 Elever åk 8 - Övriga frågor Jag är nöjd med min skola. Andel positiva Vet ej % Totalt % Jag kan rekommendera min skola till en kompis % Totalt % Jag vet att jag kan byta skola om jag vill % Totalt % Instämmer helt Instämmer inte alls

10 Elever åk 8 - Övriga frågor Jag använder ofta digitala verktyg/hjälpmedel som till exempel dator, läsplatt, smart board, smart phone m.m. i mitt skolarbete. Andel positiva Vet ej % I min skola har vi gått igenom och pratat om mina rättigheter enligt FN:s barnkonvention (alla barns rätt). Totalt % % Jag är nöjd med de kulturupplevelser som jag får ta del av i skolan (till exempel författarbesök, teater, konserter, museer, bibliotek). Totalt % % Totalt % Instämmer helt Instämmer inte alls

11 Elever åk 8 - andel positiva svar Jag är nöjd med de kulturupplevelser som jag får ta del av i I min skola har vi gått skolan. igenom och pratat om mina rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Jag använder ofta digitala verktyg/hjälpmedel i mitt skolarbete. Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen/kunskapskrav Mina lärare är bra på att undervisa. Mina lärare är bra på att väcka mitt intresse så att jag får lust att lära mig Jag vet att jag kan byta skola om jag vill. Jag kan rekommendera min skola till en kompis Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen/kunskapskraven i alla ämnen. Jag trivs i skolan. Jag är nöjd med min skola. Jag känner mig trygg i skolan. Utvecklingssamtalen genomförs på ett sätt som jag förstår. Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna. På utvecklingssamtalen pratar vi om vad jag gör bra och vad jag Jag är nöjd med det inflytande som jag har över mitt skolarbete. Lärarna lyssnar på mig och tar hänsyn till vad jag tycker. De vuxna på skolan reagerar om någon är Jag vet vem på skolan eller har varit elak mot jag kan prata med om en elev. någon har varit elak mot en elev. Vi har en bra stämning på skolan.

12 Elever åk 8 - andel positiva svar Pojke Flicka

13 Elever åk 8 - andel positiva svar Jag använder ofta digitala verktyg/hjälpmedel i mitt skolarbete. Jag är nöjd med de kulturupplevelser som jag får ta del av i I min skola har vi gått skolan. igenom och pratat om mina rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen/kunskapskrav Mina lärare är bra på att undervisa. Mina lärare är bra på att väcka mitt intresse så att jag får lust att lära mig. Pojke Flicka Jag vet att jag kan byta skola om jag vill. Jag kan rekommendera min skola till en kompis Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen/kunskapskraven i alla ämnen. Jag trivs i skolan. Jag är nöjd med min skola. Jag känner mig trygg i skolan. Utvecklingssamtalen genomförs på ett sätt som jag förstår. Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna. På utvecklingssamtalen pratar vi om vad jag gör bra och vad jag Jag är nöjd med det inflytande som jag har över mitt skolarbete. Lärarna lyssnar på mig och tar hänsyn till vad jag tycker. De vuxna på skolan reagerar om någon är Jag vet vem på skolan eller har varit elak mot jag kan prata med om en elev. någon har varit elak mot en elev. Vi har en bra stämning på skolan.

14 Elever åk 8 - Jämförelsetabell Kunskap Pojke Flicka Totalt Antal respondenter Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen/kunskapskraven i alla olika ämnen Mina lärare är bra på att undervisa Mina lärare är bra på att väcka mitt intresse så att jag får lust att lära mig Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen/kunskapskraven i alla ämnen Totalt Trygghet och trivsel Pojke Flicka Totalt Antal respondenter Jag trivs i skolan Jag känner mig trygg i skolan Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna. (Det vill säga, jag upplever att jag under lektionstid kan fokusera på mina uppgifter, både ensam och i grupp) Vi har en bra stämning på skolan De vuxna på skolan reagerar om någon är eller har varit elak mot en elev Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev Totalt

15 Elever åk 8 - Jämförelsetabell Inflytande Pojke Flicka Totalt Antal respondenter Lärarna lyssnar på mig och tar hänsyn till vad jag tycker Jag är nöjd med det inflytande som jag har över mitt skolarbete På utvecklingssamtalen pratar vi om vad jag gör bra och vad jag behöver förbättra Utvecklingssamtalen genomförs på ett sätt som jag förstår Totalt Övrigt Pojke Flicka Totalt Antal respondenter Jag är nöjd med min skola Jag kan rekommendera min skola till en kompis Jag vet att jag kan byta skola om jag vill Jag använder ofta digitala verktyg/hjälpmedel som till exempel dator, läsplatt, smart board, smart phone m.m. i mitt skolarbete. I min skola har vi gått igenom och pratat om mina rättigheter enligt FN:s barnkonvention (alla barns rätt). Jag är nöjd med de kulturupplevelser som jag får ta del av i skolan (till exempel författarbesök, teater, konserter, museer, bibliotek) Totalt