Musikplanering åk 9 Ht -14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Musikplanering åk 9 Ht -14"

Transkript

1 Musikplanering åk 9 Ht -14 Vecka Torsdag 9B Torsdag IA Fredag 9A Lektionsinnehåll 34 Lekt 1 Lekt 1 Lektion 1: Sångrösten -Genomgång av mål/bedömning -Fylla i Luciapapper 35 Lekt 1 Lekt 1 Sångrösten -Ljudimprovisation -Ett instrument (Aktivator-Vibrator-Resonator) -Röstvård/målbrott -Sång Läxa: Ta med egen låt 36 Lekt 2 Lekt 2 Lektion 2: Puls, takt & rytm -Genomgång 37 Lekt 2 Lekt 2 Läxa: Läsa på teorin. 38 Studiedag Lekt 3 Lektion 3: Puls, takt & rytm -Jobba med materialet -Gitarrspel 39 Lekt 3 Skoljoggen 40 Lekt 3 Lekt 3 Läxa: Titta på musikfilmerna på rockbandet rockbandet 1 Rockin all 41 Lekt 4 Lekt 4 42 PRAO PRAO Lektion 4: Ensemble Sång, Piano, Gitarr, bas, trummor 43 PRAO PRAO 44 HÖSTLOV HÖSTLOV 45 Lekt 4 PROV (IA) Lekt 4 Lektion 5: Luciaövning 46 Lekt 5 Lekt 5 47 Lekt 5 Lekt 5 Lektion 6: Luciaövning 48 Lekt 6 Lekt 6 49 Lekt 6 Lekt 6 Lektion 7: Skolkör 50 LUCIA Skolkörstid 51 Skolavslutning kl Jullov

2 SÅNGRÖSTEN Att sjunga har säkert varit och är det vanligaste sättet att utföra musik. I alla kulturer och i alla sammanhang har sång solistiskt och i grupp varit den främsta musikyttringen. Som hjälp i arbetet, som en viktig del i rituella sammanhang, som terapi, som medel att få barn i sömn eller hylla sin älskade har sången använts. En betydelsefull icke-musikalisk uppgift har sången också haft: att i kulturer utan skrift kunna bevara kunskaper. Det går lättare att komma ihåg ord om de får såväl rytmisk som melodisk dräkt. Men rösten används och klingar högst olika i skilda delar av världen och i olika sorters musik. Dock är materialet och resurserna desamma hos alla, sedan må rösten klinga som hos en tibetansk munk (som kan brumma tvåstämmigt med sig själv), som hos en välskolad operasopran eller en skrovlig, rå rockröst. Utgångsläget och tillgången till "instrument" är desamma för alla, nämligen: andningsapparaten (aktivatorn), stämbanden (vibratorn) och mun- och näshålorna (resonatorerna). Anatomi Röstorganet är sammansatt av tre olika system. 1. Andningsapparaten. (aktivator) Den består av: lungor, bukmuskler, mellangärde. 2. Struphuvud med stämläppar. (vibrator) Till dessa hör: ringbrosk, falska stämläppar, äkta stämläppar, tungben, struplock, kannbrosk och glottis. 3. Ansatsröret. (resonator) Till detta hör: struplock, svalg, munhåla, nässvalg, näshålor, bihålor. Så uppstår en ton En luftström kommer från lungorna och möter stämbanden. Stämbanden ställer in sig på önskad tonhöjd och styrka. Luftströmmen för isär stämbanden och sätter dem i svängning. Den ton som bildas får sin klangfärg av svalg, mun- och näshålor. Käkar, tunga och läppar formar ljudet. Stämläpparna/Stämbanden sitter i struphuvudet och är små muskler. Om du säger "Ahh" känner du hur de vibrerar. När man sjunger ettstrukna a, svänger stämläpparna 440 gånger per sekund. En oktav högre: 880/sek. Stämbandens/stämläpparnas utseende När stämläpparna svänger ser det ut som om de är slutna. När man viloandas blir det en liten luftspringa och när man andas djupt går stämläpparna isär.

3 Olika klang på olika sångröster Alla låter vi olika eftersom vi ser olika ut. Insidan på ansatsröret är olika tjockt, skrovligt och olika långt hos olika personer. Ansatsrör = Luftröret ovanför stämläpparna, svalget och munnen. Olika röstlägen Det finns fyra olika grundlägen för rösten. Nerifrån räknat heter de bas, tenor, alt och sopran (de två första manliga, de andra kvinnliga). Men det finns mellanlägen också liksom ytterlägen: basbaryton, baryton, mezzosopran och koloratursopran. Inom de olika lägena finns det dessutom skilda karaktärer på rösterna. Ex. dramatiska och lyriska röster. Röstomfång Ett av de största röstomfången har Yma Sumac. Hon är född 1927 i Peru, är dotter till en indianska och upptäcktes redan som barn när hon sjöng vid en fest till solgudens ära. Sångteknik Det går inte att läsa sig till en bra sångteknik. Tänk på att sångrösten behöver tränas lika mycket som vilken annan muskelgrupp som helst. Om du får problem med rösten ska du söka experthjälp. Andningen. Det är luften som är ditt viktigaste redskap när du sjunger. Genom att lära dig att andas rätt blir det enklare att hushålla med luften. Magen ska växa när du andas in och sjunka in när du andas ut. Med rätt stöd kommer övre delen av mellangärdet spännas utåt samtidigt som den nedre

4 delen trycker inåt. Genom att styra andningen med diafragman får du bättre kontroll över tekniken. Spänn inte halsen när du sjunger. Det är skadligt och du får sämre omfång på rösten. Även om du vill sjunga med spräckt röst, ska du träna på att sjunga med avslappnade halsmuskler. Resonansen. Var tonen bildas har också betydelse för hur du låter. -Bröstklang. Kraftig, med mycket magstöd. -Nasal klang. Tonen ligger bak i gommen och upp i näsan. -Falsett. Klangen ligger i huvudet. (Mellan ögonen). Mycket höga toner. Vibrato. Ett riktigt vibrato kontrolleras med diafragma. Vibratot hjälper till att orka sjunga ut långa toner. Intonering. Även sångare behöver öva ofta. Träna på att träffa rätt ton på en gång. Att glida upp till tonen låter illa. Mikrofonteknik. Du måste lära dig hur mikrofonen reagerar. Med dålig mickrofonteknik finns det intet en ljudtekniker i hela världen hjälpa dig. Sjung nära micken. Lär dig hur du ska forma ljuden utan att det uppstår puffljud när du stöter ut luft. Lär dig också att reglera avståndet så att nivån mellan stark och svag sång minskar. Nära vid normal nivå, längre ifrån när du tar i. Målbrottet Områden som karaktäriserar målbrottsrösten: -Oförmåga till låg andning -Begränsat röstomfång -Svårigheter att blanda sångregister/skarvproblem -Läckage/heshet -Tveksam intonation -Identitetsproblem och dåligt självförtroende Vad händer fysiskt i målbrottsåldern? -Tillväxt av stämläpparna/stämbanden gör att röstläget sjunker. -Stämbanden är 7 mm långa hos både pojkar och flickor. Pojkars stämläppar fördubblas till 15 mm, medan flickors endast växer 3 till 4 mm och blir 10 mm långa. Musklerna blir instabila kring stämbanden. -Pojkars struphuvud växer på höjden, djupet och längden, medan flickors i huvudsak växer lite på höjden. -Övrig kroppslig tillväxt påverkar röstfunktionen. Bröstkorgen växer, näshålan blir större, adamsäpplet blir större och struplocket blir plattare. Dessutom förändras stämbandens inre struktur. Målbrottsålder Börjar i 10-års åldern, avslutas i 20-års åldern. Intensivaste åldern för pojkar: år Intensivaste åldern för flickor: år Det bästa sättet att komma igenom målbrottet är att sjunga sig igenom det!

5 Bra saker att tänka på: -Rösten ska inte forceras, blir lätt hes -Området kring skarven bör övas extra mycket -Läckage och heshet är typiska vid målbrottsproblem -Dålig intonation kan bero på okontrollerade muskler -Dåligt självförtroende kan begränsa sångförmågan Användandet av rösten 1.Börja alltid med att värma upp sångrösten. 2. Ge utrymme för rösten, smygsjung inte, det ger onödiga spänningar! 3. Var avslappnad. 4. Ståställningen - fri. 5. Huvud, nacke - tråd genom kroppen. 6. Munnen - avslappnad käke. 7. Halsen - vidöppen kanal. 8. Andningen - så både mage och lungor vidgas. Röstproblem Heshet: kan uppstå vid överansträngning, sjukdom eller felaktig användning av stämbanden. Stämbanden sluter inte tätt, utan luft sipprar emellan och ger ett väsande ljud. Vila dina stämband! Knutor på stämbanden: Orsakas av infammation på stämbanden. Knottror som kan vara stora som risgryn uppstår på stämbandskanten. Du låter hes. Musiktermer och musikaliska begrepp Den som sysslar med musik, t. ex. körsång, kommer med tiden att träffa på ett språkbruk som kan behöva sin förklaring. Här följer en kort presentation av några termer och förklaringar till dem: A capella - utan ackompanjemang A vista direkt från notbladet Ad libitum (ad lib) efter behag Bindebåge binder samman notvärden Cantabile sångbart Coda svans eller avslutande del Con bocca chiusa (med sluten mun) sångsätt, ofta accompanjemang till solostämman Da capo omtagning från styckets början Dolce mjukt Fine slut Fraseringsbåge visar musikaliska fraser Legato bundet Melismatisk sång två eller flera toner för varje stavelse Syllabisk sång en ton för varje stavelse Opus verk Solo en person utför stämman Staccato kort anslag så att notvärdet blir mindre Tutti alla stämmor deltar

6 Centrala begrepp och musikteori Puls All musik utgår från en grundpuls. När men spelar tillsammans måste alla känna samma puls om det ska funka. Puls är en serie slag som återkommer med jämna mellanrum. Det är lika långt mellan varje slag (musikens hjärtslag) Alla låtar drivs fram av en stadig puls. Du känner den säkert i din fot som stampar med då du lyssnar på musik. Denna puls brukar ofta vara Fjärdedelsnoten. Nästan all Pop och Rock-musik brukar starkt betona just fjärdedelarna. Tempo Tempo är avståndet mellan pulsslagen, alltså hur snabb låten är. Om slagen kommer tätt inpå varandra är tempot snabbt och tvärt om. När man räknar in en låt Rytm Rytmen är ett av musikens viktigaste element. Den betår av slag och finns inom takten (mellan taktstrecken) Pulsen är ett jämnt flöde av slag, men rytmen kan var hur jämn och hur ojämn som helst, bara den ryms inom ramen för takten. Korta och långa slag kan alltså blandas i en rytm. Melodi Melodin är det man sjunger i en låt, men den kan också spelas. En melodi får man om man kombinerar rytm med tonhöjder. Man kan ha text till, men det är inte nödvändigt. Taktart Taktarten bestämmer hur många pulsslag som ryms i varje takt. Låtar kan gå i olika taktarter tex. 4/4-takt, 3/4-takt etc. Du känner taktarten genom att vissa av pulsslagen i foten känns tyngre detta är det första slaget i takten- ettan. Om du räknar antalet slag till tyngdkänslan återkommer, har du räknat fram taktarten. Du kan också ha hjälp av att ackordbyten ofta sker på ettorna i takten. Nästan all Pop och Rock och modern dansmusik går i 4/4-takt. Ex: I 4/4-takt ryms det 4 stycken fjärdedelsslag i en takt. Man kan alltså räkna 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 hela låten igenom. I 3/4-takt ryms det 3 stycken fjärdedelsslag i en takt. Man kan alltså räkna 1, 2, 3, 1, 2, 3 hela låten igenom.

7 Inför Musikprovet ht -14 Teori: Sångrösten Puls-takt och rytm. Arbetsmaterial Rösten ett instrument: aktivator, resonator, vibrator Körstämmorna Vad händer fysiskt i målbrottsåldern? Musiktermer Vad är en puls? Vad är en takt? Vad är en rytm? Vad är en melodi? -Notvärden / Paustecken. (helnoter, halvnoter, fjärdedelar, åttondelar) -Dra taktstreck -Skriva ut taktart -Fyll i notvärde/paustecken i takterna så att de blir fullständiga. Gehör: Rytmdiktat Vilken taktart har musikstycket? Läraren upprepar en två takter lång rytm som ska noteras av eleven. Förekommande notvärden: Åttondelar, fjärdedelar, halvnoter. (Inga paustecken) Känn in pulsen, betoningarna, räkna ut taktarten. Prov vecka 45 på IA-tiden Lycka till!

Namn: Klass: Röst & sång

Namn: Klass: Röst & sång Namn: Klass: Röst & sång 0 Sammanställt av Mia Persson, S:t Olofs skola. mia.persson@edu.sigtuna.se Källor: Gunnel Fagius. Barn och sång. Studentlitteratur. 2007. Sveriges körförbund www.sverigeskorforbund.se

Läs mer

Gapa & säg! Yeah Ett skriftligt seminarie

Gapa & säg! Yeah Ett skriftligt seminarie Gapa & säg! Yeah Ett skriftligt seminarie FÖRORD Ögonen är själens spegel brukar man säga. Men man kan precis lika gärna säga att rösten är känslornas spegel. Varje uttryck färgas och varje känslotillstånd

Läs mer

C a T H r I N E S a D o L I N

C a T H r I N E S a D o L I N C a T H r I N E S a D o L I N blishing ApS Nerladdning inkluderas vid inköp av bok: CVT SouND LIBrary 417 kvinnliga & 417 manliga ljudexempel och övningar (mp3) Innehåll Inledning 6 Uppdateringar i förhållande

Läs mer

Den hesa röstens uppkomst Hur man som sångpedagog kan bemöta heshet

Den hesa röstens uppkomst Hur man som sångpedagog kan bemöta heshet EXAMENSARBETE Höstterminen 2011 Lärarutbildningen i musik Hilde Schotte Den hesa röstens uppkomst Hur man som sångpedagog kan bemöta heshet Handledare: Lia Lonnert Abstract Hoarseness in a vocal pedagogical

Läs mer

Rösten ditt viktigaste redskap. en skrift om förebyggande röstvård

Rösten ditt viktigaste redskap. en skrift om förebyggande röstvård Rösten ditt viktigaste redskap en skrift om förebyggande röstvård 1 visste du att Röstens egenskaper beror både på anatomiska förutsättningar och på hur rösten används. Röstbeteendet går att förändra.

Läs mer

Sammandrag av kurs i Presentationsteknik

Sammandrag av kurs i Presentationsteknik Sammandrag av kurs i Presentationsteknik Inledning 2 Oavsett var i en organisation man arbetar ställs krav på att medarbetare ska kunna förmedla budskap till en större eller mindre grupp åhörare. För att

Läs mer

3. Varför är det oftast inte bra att äta alltför mycket snabba kolhydrater, till exempel läsk och godis?

3. Varför är det oftast inte bra att äta alltför mycket snabba kolhydrater, till exempel läsk och godis? .9 Föda Besvara följande frågor med hjälp av läroboken. 1. Hur stor del av kroppen består av vatten? 2. Vad kan man enkelt säga att kolhydrater är?. Varför är det oftast inte bra att äta alltför mycket

Läs mer

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre Vi sover ungefär en tredjedel av vårt liv. Sömnen är kroppens sätt att återhämta sig. En god sömn gör att vi lättare klarar av vardagen

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Hästen ska alltid arbeta i en form, där det är fysiskt möjligt för den att utföra det vi ber om. Hästen ska alltså inte på något sätt känna sig

Läs mer

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se Sov gott En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre www.lvn.se Innehåll Fakta om sömn 4 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 7 Varför har du svårt att sova? 8 Granska din dag 8 Allmänna råd

Läs mer

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE 2 Utbildning för ungdomar och unga vuxna med ADHD Inledning Denna bok har skapats för att ge fördjupad information till ungdomar

Läs mer

EXAMENSARBETE. När jag som kyrkomusiker får välja begravningsmusik. Linda Danielsson Hannus 2013. Konstnärlig kandidatexamen Musik

EXAMENSARBETE. När jag som kyrkomusiker får välja begravningsmusik. Linda Danielsson Hannus 2013. Konstnärlig kandidatexamen Musik EXAMENSARBETE När jag som kyrkomusiker får välja begravningsmusik Linda Danielsson Hannus 2013 Konstnärlig kandidatexamen Musik Luleå tekniska universitet Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Läs mer

Sömnbehandling i grupp. Mina registreringar

Sömnbehandling i grupp. Mina registreringar Sömnbehandling i grupp Mina registreringar Sömnbehandling i grupp, Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2014 Innehåll Välkommen till sömnbehandling Sömndagbok och mina vanor Sömndagbok Veckans aktiviteter Mål

Läs mer

Att bli med guldhjälm

Att bli med guldhjälm Att bli med guldhjälm Detta material skall barnledaren dela ut till vårdnadshavaren vid Guldhjälmskursen Välkommen in i vår sport! Vi hoppas att du kommer att trivas tillsammans med oss. Kursen är till

Läs mer

INLEDNING. Översikt. Bakgrund

INLEDNING. Översikt. Bakgrund INLEDNING 1 Översikt 1 Materialet 1 Bakgrund 1 Musik kontra naturvetenskap 2 Psykoakustik 2 Ämnesintegrering 2 Internet 2 MUSIKAKUSTIK 1 3 MUSIKAKUSTIK 2 6 Sammansatta toner (frekvens) 6 Harmoniska deltoner:

Läs mer

TA TATTE TA Instrumentallärares uppfattning om undervisning i rytm

TA TATTE TA Instrumentallärares uppfattning om undervisning i rytm TA TATTE TA Instrumentallärares uppfattning om undervisning i rytm Examensarbete Musikpedagogexamen Vårterminen 2011 Poäng: 15 hp Författare: Joakim Kvarnäs Handledare: Maria Calissendorff Innehållsförteckning

Läs mer

Jag vill också spela i ensemble!

Jag vill också spela i ensemble! EXAMENSARBETE 2005:02 MUH Jag vill också spela i ensemble! En undersökning om jazz- och rocklärares syn på ensemblespel ERIK GENBERG FREDRIK HALLIN Luleå tekniska universitet MUSIKHÖGSKOLAN I PITEÅ Musikpedagogik

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Anders Frisk GIH Stockholm. anders.frisk@gih.se. Undersökande dans med koreografiska nycklar

Anders Frisk GIH Stockholm. anders.frisk@gih.se. Undersökande dans med koreografiska nycklar Undersökande dans med koreografiska nycklar Anders Frisk, GIH Stockholm 2011 Leken är något av det mest grundläggande vi har när det gäller att komma i kontakt med kreativitet och fysisk aktivitet. Kan

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Graviditeten vecka för vecka

Graviditeten vecka för vecka Graviditeten vecka för vecka Graviditetskalender - beräkna vecka Mycket händer under graviditeten I den här texten kan du bland annat läsa om hur kvinnans kropp påverkas, till exempel hur moderkakan och

Läs mer

Grundläggande simning

Grundläggande simning Grundläggande simning En del av charmen med simning är den variation den erbjuder. I alla fyra simsätten gäller det att driva sig själv genom vattnet så effektivt som möjligt. Då är det inte överraskande

Läs mer

Sov bra. utan sömnmedicin

Sov bra. utan sömnmedicin Sov bra utan sömnmedicin 1 1 Innehåll Fakta om sömn 4 Fakta om sömnläkemedel 7 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 8 Varför har du svårt att sova? 9 Granska din dag 9 Allmänna råd för en bättre sömn 9 Sömnskolan

Läs mer

Presentationsteknik 1 INLEDNING. Att planera för en muntlig framställning.

Presentationsteknik 1 INLEDNING. Att planera för en muntlig framställning. PULS, Rune Olsson AB. Linköping. Får användas inom högskoleutbildning. 0 Presentationsteknik Att planera för en muntlig framställning. Referat: Här visas en metod som du kan använda då du skall planera

Läs mer

Kommunikation. Michael Ostrelius. Näringslivshuset i Sverige AB

Kommunikation. Michael Ostrelius. Näringslivshuset i Sverige AB Kommunikation Av Michael Ostrelius Näringslivshuset i Sverige AB Innehåll Förord 3 1. Presentationsteknik 4 2. Konsten att bli en duktig presentatör 7 Presentatörens 10 dödssynder 17 3. Konstruktiv kommunikation

Läs mer

Ett pedagogiskt koncept

Ett pedagogiskt koncept Projektrapport Talutveckling hos små barn med cochleaimplantat; en interventionsstudie Ett pedagogiskt koncept Karolinska Universitetssjukhuset Sektionen för cochleaimplantat December 2006 2 Ett stort

Läs mer

Talängslan något vi inte kan blunda för

Talängslan något vi inte kan blunda för Hjälp dina elever och studenter att behärska sin ängslan för att tala inför publik. av Ulrika Axelsson Talängslan något vi inte kan blunda för JAG FÅR PANIK och börjar svettas, blir röd i ansiktet och

Läs mer

1, 2 OCH 3. Mål & syfte med övningen. Övningen passar för ålder. Gör så här. Förslag på frågor. Att tänka på. Följ upp. Kommentar.

1, 2 OCH 3. Mål & syfte med övningen. Övningen passar för ålder. Gör så här. Förslag på frågor. Att tänka på. Följ upp. Kommentar. 1, 2 OCH 3 Här tränas samarbete och koordination. En kompis De flesta tycker att detta är en kul övning. Parövning. Paret räknar till tre. Person A säger 1, person B säger 2, person A säger 3, person B

Läs mer

Reseledarrösten. Examensarbete Logonomprogrammet Vårterminen 2013 Poäng: 15 hp Författare: Niclas Steeve Handledare: Susanna Leijonhufvud

Reseledarrösten. Examensarbete Logonomprogrammet Vårterminen 2013 Poäng: 15 hp Författare: Niclas Steeve Handledare: Susanna Leijonhufvud Reseledarrösten Examensarbete Logonomprogrammet Vårterminen 2013 Poäng: 15 hp Författare: Niclas Steeve Handledare: Susanna Leijonhufvud Sammanfattning Att åka på charterresa till ett varmt land, har sedan

Läs mer