Livsstil, identitet, service och livstillfredsställelse i Göteborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Livsstil, identitet, service och livstillfredsställelse i Göteborg"

Transkript

1 Livsstil, identitet, service och livstillfredsställelse i Göteborg Resultat från Väst-SOM-undersökningen Oktober 2006 Lennart Nilsson Rudolf Antoni

2 Livsstil och identitet i Göteborg samt i olika resursstarka stadsdelar Hela Stadsdelens resursstyrka 1 Göteborg Stark Medelstark Medelsvag Svag FÖDELSELAND & MEDBORGARSKAP Född i Sverige Född i annat land Svensk medborgare Medborgare i annat land Dubbelt medborgarskap MORGONTIDNINGSLÄSNING 6-7 dgr/v dgr/v dgr/v Mer sällan Aldrig HAR MORGONTIDNINGS- PRENUMERATION INTERNETANVÄNDNING Minst 1 gång/vecka Sällan Aldrig UMGÅS MED VÄNNER Minst 1 gång/vecka gång/månad sällan/aldrig UMGÅS MED GRANNAR Minst 1 gång/vecka gång/månad sällan/aldrig SJÄLV HJÄLPT/FÅTT HJÄLP AV NÅGON GRANNE Minst 1 gång/månad Mer sällan Aldrig GÅTT PÅ KAFÉ Minst 1 gång/månad Mer sällan Aldrig GÅTT PÅ RESTAURANG/BAR/PUB PÅ KVÄLLSTID Minst 1 gång/månad Mer sällan Aldrig Resursstarka SDN: Örgryte, Kärra-Rödbo, Torslanda, Älvsborg, Askim, Styrsö. Medelresursstarka SDN: Tynnered, Tuve-Säve, Härlanda, Centrum, Linnéstaden. Medelresurssvaga SDN: Frölunda, Lundby, Backa, Majorna, Högsbo. Resurssvaga SDN: Bergsjön, Gunnared, Kortedala, Biskopsgården, Lärjedalen.

3 Livsstil och identitet i Göteborg samt i olika resursstarka stadsdelar Hela Stadsdelens resursstyrka 2 Göteborg Stark Medelstark Medelsvag Svag BESÖKT BIBLIOTEK Minst 1 gång/månad Mer sällan Aldrig MELLANMÄNSKLIG TILLIT Medelvärde (0-10) 6,48 6,62 6,83 6,30 5,92 HEMHÖRIGHET Den ort där jag bor Det landskap där jag bor Mitt tidigare län Västra Götaland Sverige som helhet Norden Europa Världen som helhet BOENDETRIVSEL - medelvärde ( ) Sverige 3,7 3,8 3,7 3,6 3,6 Västra Götaland 3,2 3,2 3,2 3,2 3,0 Den kommun där du bor 3,4 3,5 3,5 3,3 2,9 Det område inom kommunen där du bor 3,3 4,0 3,8 3,1 2,0 KAN TÄNKA SIG ATT FLYTTA IFRÅN OMRÅDET DÄR MAN BOR Ja Nej PERSONLIGEN BEKANT MED KOMMUNPOLITIKER Ja Nej Resursstarka SDN: Kärra-Rödbo, Torslanda, Älvsborg, Askim, Styrsö, Örgryte. Medelresursstarka SDN: Tynnered, Tuve-Säve, Härlanda, Centrum, Linnéstaden. Medelresurssvaga SDN: Frölunda, Lundby, Backa, Majorna, Högsbo. Resurssvaga SDN: Bergsjön, Gunnared, Kortedala, Biskopsgården, Lärjedalen.

4 Göteborgarnas bedömning av service (balansmått) Serviceområde Samhällsstruktur Kollektivtrafik Gator och vägar Renhållning på allmänna platser Tillgång på bostäder Bostadsbidrag Miljövård Möjligheten att få jobb Arbetsförmedling Vård Sjukhusvård Vårdcentral Privatläkare Folktandvård Privattandläkare Barnavårdcentral Barnomsorg och skola Barnomsorg barnomsorg Föräldrakooperativ barnomsorg Skola grundskola gymnasieskola Friskolor Social omsorg Äldreomsorg Socialtjänst Färdtjänst Handikappomsorg Fritid och kultur Idrottsanläggningar Fritidsverksamhet Bibliotek Kulturaktiviteter Turism Kommuninformation Regioninformation Servicen som helhet: Kommunen Regionen/landstinget (12) Kommentar: *1993 Kulturutbud. Balansmåttet visar andelen nöjda minus andelen missnöjda.

5 Medborgarnas bedömning av service i kranskommunerna (balansmått) Serviceområde Samhällsstruktur Kollektivtrafik Gator och vägar Renhållning på allmänna platser Tillgång på bostäder Bostadsbidrag Miljövård Möjligheten att få jobb Arbetsförmedling Vård Sjukhusvård Vårdcentral Privatläkare Folktandvård Privattandläkare Barnavårdcentral Barnomsorg och skola Barnomsorg barnomsorg Föräldrakooperativ barnomsorg Skola grundskola gymnasieskola Friskolor Social omsorg Äldreomsorg Socialtjänst Färdtjänst Handikappomsorg Fritid och kultur Idrottsanläggningar Fritidsverksamhet Bibliotek Kulturaktiviteter* Turism Kommuninformation Regioninformation Den kommunala servicen som helhet Kommunen Regionen/landstinget Kommentar: *1993 Kulturutbud. Balansmåttet visar andelen nöjda minus andelen missnöjda.

6

7 Brukarnas bedömning av service i Göteborg (balansmått) Serviceområde Antal 2005 Samhällsstruktur Kollektivtrafik Bostadsbidrag Arbetsförmedling Vård Sjukhusvård Vårdcentral Privatläkare Folktandvård Privattandläkare Barnavårdcentral Barnomsorg och skola Barnomsorg barnomsorg Skola grundskola gymnasieskola Social omsorg Äldreomsorg Socialtjänst Färdtjänst Handikappomsorg Fritid och kultur Idrottsanläggningar Fritidsverksamhet Bibliotek Kulturaktiviteter* Kommentar: *1993 Kulturutbud. Värden har ej redovisats om antalet brukare understigit 50. Balansmåttet visar andelen nöjda minus andelen missnöjda. SOM-institutet, Lennart Nilsson

8 Brukarnas bedömning av service i kranskommunerna (balansmått) Serviceområde Antal 2005 Samhällsstruktur Kollektivtrafik Bostadsbidrag Arbetsförmedling Vård Sjukhusvård Vårdcentral Privatläkare Folktandvård Privattandläkare Barnavårdcentral Barnomsorg och skola Barnomsorg barnomsorg Skola grundskola gymnasieskola Social omsorg Äldreomsorg Socialtjänst Färdtjänst Handikappomsorg Fritid och kultur Idrottsanläggningar Fritidsverksamhet Bibliotek Kulturaktiviteter* Kommentar: *1993 Kulturutbud. Värden har ej redovisats om antalet brukare understigit 50.Balansmåttet visar andelen nöjda minus andelen missnöjda.

9 Serviceområden som bör prioriteras i Göteborg och i kranskommunerna 2005 (procent) Serviceområde Göteborg Serviceområde Kranskommun Sjukhusvård 14 Äldreomsorg 12 Äldreomsorg 12 Möjligheten att få jobb 11 Vårdcentral 11 grundskola 11 Möjligheten att få jobb 11 Tillgång på bostäder 10 grundskola 9 Vårdcentral 10 Tillgång på bostäder 9 Sjukhusvård 9 Kollektivtrafik 4 Kollektivtrafik 7 barnomsorg 4 barnomsorg 3 Gator och vägar 4 Gator och vägar 3 Miljövård 2 Idrottsanläggningar 2 Serviceområden som i första hand kan minskas på i Göteborg och i kranskommunerna 2005 (procent) Serviceområde Göteborg Serviceområde Kranskommun Friskola 20 Friskola 20 Regioninformation 11 Regioninformation 10 Kulturaktiviteter 8 Kulturaktiviteter 8 Turism 6 Turism 6 Socialtjänst 5 Socialtjänst 3 Privattandläkare 4 Idrottsanläggningar 3 Idrottsanläggningar 3 Privattandläkare 3 Privatläkare 3 Privatläkare 2 Föräldrakooperativ barnomsorg 3 Föräldrakooperativ barnomsorg 2 Fritidsverksamhet 2 Gator och vägar 1

10 Viktigaste kommunala frågor/problem i Göteborg och i kranskommunerna 2005 (procent) Fråga/problem Göteborg Fråga/problem Kranskommun Sjukvården 34 Grundskolan 30 Grundskolan 26 Äldreomsorg 25 Äldreomsorg 22 Sjukvården 25 Kommunikation/trafik 18 Kommunikation/trafik 16 Sysselsättningsfrågor 16 Barnomsorgen 14 Bostäder 12 Sysselsättningsfrågor 11 Barnomsorgen 12 Bostäder 10 Miljöfrågor 9 Miljöfrågor 9 Lag och ordning 9 Stadsplaneringsfrågor 7 Invandrar/flyktingfrågor 7 Kollektivtrafik 6

11 Förändringar i svenska folkets bedömning av service under mandatperioderna , och samt under perioden (balansmått och förändring av balansmått) Period: Samhällsstruktur Miljövård (+12) Gator och vägar (-25) Renhållning på allmänna platser (-14) Tillgång på bostäder (-34) Möjligheten att få arbete (-21) (+20) (+20) Vård Sjukhusvård (-18) Vårdcentral (-16) Barnomsorg och skola Skola kommunal grundskola/gymnasieskola Social omsorg (-14) Fritid och kultur Den kommunala servicen som helhet (-22) Kommentar: I riksundersökningen hade frågan följande lydelse: Vad anser Du om servicen i Din kommun på följande områden: med svarsalternativen Mycket nöjd, Ganska nöjd, Varken nöjd eller missnöjd, Ganska missnöjd, Mycket missnöjd samt Vet ej. I 1991 års undersökning hade frågan följande formulering: I vilken utsträckning är Du nöjd med servicen i Din kommun på följande områden: med samma svarsalternativ. Balansmåttet anger andelen nöjd minus andelen missnöjd. Vet ej-svaren ingår i procentbasen. I tabellen redovisas förändringar som uppgår till mer än 10 enheter av balansmåttet. I undersökningarna avsåg frågan skola men fr.o.m frågas om kommunal grundskola, kommunal gymnasieskola och friska. Värdet 1998 avser ett genomsnitt för kommunal grundskola och gymnasieskola.

12 Förändringar av västsvenskarnas bedömning av service under mandatperioden samt under perioden (balansmått och förändring av balansmått) Period: Samhällsstruktur Gator och vägar (-17) Tillgång på bostäder (-42) Möjligheten att få arbete (+16) (-24) Vård Sjukhusvård (-12) Vårdcentral (- 22) Barnomsorg och skola Social omsorg Fritid och kultur Kommentar: År hade frågan följande lydelse: Vad anser Du om servicen i Din kommun på följande områden: med svarsalternativen Mycket nöjd, Ganska nöjd, Varken nöjd eller missnöjd, Ganska missnöjd, Mycket missnöjd samt Vet ej. I 1991 års undersökning hade frågan följande formulering: I vilken utsträckning är Du nöjd med servicen i Din kommun på följande områden: med samma svarsalternativ. Balansmåttet anger andelen nöjd minus andelen missnöjd. Vet ej-svaren ingår i procentbasen. I tabellen redovisas förändringar som uppgår till mer än 10 enheter av balansmåttet.

13 Förändringar i göteborgarnas bedömning av service under perioderna , , samt (balansmått och förändring av balansmått) Period: Samhällsstruktur Kollektivtrafik (+22) Miljövård (+16) (+11) (+11) Gator och vägar (-16) Renhållning på allmänna platser (-15) Tillgång på bostäder (+11) (-24) (-51) Möjligheten att få arbete (+19) (+18) (-26) Vård Sjukhusvård (-17) Vårdcentral (-16) Barnomsorg och skola Social omsorg Fritid och kultur Den kommunala servicen som helhet Kommentar: I den västsvenska undersökningen hade frågan följande lydelse: Vad anser Du om servicen i Din kommun på följande områden: med svarsalternativen Mycket nöjd, Ganska nöjd, Varken nöjd eller missnöjd, Ganska missnöjd, Mycket missnöjd samt Vet ej. Balansmåttet anger andelen nöjd minus andelen missnöjd. Vet ej-svaren ingår i procentbasen. I tabellen redovisas förändringar som uppgår till mer än 10 enheter av balansmåttet. I undersökningarna avsåg frågan skola men fr.o.m frågas om kommunal grundskola, kommunal gymnasieskola och friska.

14 Brukarnas bedömning av service i Göteborg , , samt (balansmått och förändring av balansmått) Period: Samhällsstruktur Vård Kollektivtrafik (+24) (-15) Sjukhusvård (-25) (+12) Vårdcentral (-30) Barnomsorg och skola Barnomsorg (+14) Social omsorg Fritid och kultur Idrottsanläggningar (-17) Kommentar: År hade frågan följande lydelse: Vad anser Du om servicen i Din kommun på följande områden: med svarsalternativen Mycket nöjd, Ganska nöjd, Varken nöjd eller missnöjd, Ganska missnöjd, Mycket missnöjd samt Vet ej. Balansmåttet anger andelen nöjd minus andelen missnöjd. Vet ej-svaren ingår i procentbasen. I tabellen redovisas förändringar som uppgår till mer än 10 enheter av balansmåttet.

15 Bedömning av service bland svenskar respektive boende i Västra Götaland, (balansmått) A: Samhällsstruktur Kollektivtrafik Sverige Västra Götaland Gator och vägar Sverige Västra Götaland Renhållning på allmänna platser Sverige * * * Västra Götaland Tillgång på bostäder Sverige Västra Götaland Bostadsbidrag Sverige * * * * * * * * Västra Götaland * * * * Miljövård Sverige Västra Götaland Möjligheten att få jobb Sverige Västra Götaland Arbetsförmedling Sverige * * * * * * * * Västra Götaland * * * *

16 B: Vård Sjukhusvård Sverige Västra Götaland Vårdcentral Sverige Västra Götaland Privatläkare Sverige Västra Götaland Folktandvård Sverige * * +31 Västra Götaland Privattandläkare Sverige * * +37 Västra Götaland Barnavårdcentral Sverige * * * Västra Götaland C: Barnomsorg och skola barnomsorg Sverige Västra Götaland Föräldrakooperativ barnomsorg Sverige * * * * Västra Götaland grundskola Sverige Västra Götaland gymnasieskola Sverige Västra Götaland Friskolor Sverige Västra Götaland

17 D: Social omsorg Äldreomsorg Sverige Västra Götaland Socialtjänst Sverige * * * Västra Götaland Färdtjänst Sverige * * * * Västra Götaland Handikappomsorg Sverige * * * * Västra Götaland E: Fritid och kultur Idrottsanläggninga r Sverige * * * Västra Götaland Fritidsverksamhet Sverige Västra Götaland Bibliotek Sverige Västra Götaland Kulturaktiviteter Sverige Västra Götaland Turism Sverige * * * * Västra Götaland F: Information Kommuninformation Sverige * * * * * * * * Västra Götaland Regioninformation Sverige * * * * * * * * Västra Götaland

18 G: Servicen som helhet de senaste 12 månaderna Hemkommunen Sverige * * Västra Götaland Västra Götalandsregione n Sverige * * * * * * * * Västra Götaland Kommentar: Frågan lyder: Vad anser Du om servicen i den kommun där Du bor på följande områden:...? Svarsalternativen är mycket nöjd, ganska nöjd, varken nöjd eller missnöjd, ganska missnöjd, mycket missnöjd samt vet ej. Balansmåttet visar andelen nöjda minus andelen missnöjda. * Delfrågan ej ställd detta år / i denna undersökning.

19 Allmän livstillfredsställelse, SOM-undersökningarna 2005 (procent) Mycket nöjd Ganska nöjd Inte nöjd Ingen åsikt Summa procent Sverige Stockholms län Västra Götalands län FyrBoDal Skaraborg Sjuhärad Göteborgsregionen Göteborg Resursstarka Medelresursstarka Medelresurssvaga Resurssvaga Kommentar: Frågan lyder Hur nöjd är Du på det hela taget med det liv du lever?. Svarsalternativen är mycket nöjd, ganska nöjd, inte särskilt nöjd och inte alls nöjd. I kolumnen inte nöjd redovisas andelarna inte särskilt nöjd och inte alls nöjd. Kolumnen ingen åsikt avser de som inte besvarat frågan. Procentbasen är samtliga som deltagit i undersökningen. Uppgifterna om Sverige och Stockholms län kommer från Riks-SOM Övriga uppgifter kommer från Väst-SOM 2005.

20 Mycket nöjd med livet, EU-länderna (procent) Land Danmark Luxemburg Sverige Nederländerna Irland Cypern Storbritannien Finland Belgien Malta Slovenien Spanien Österrike Genomsnitt för EU-länderna Tyskland Väst Öst Frankrike Italien Grekland Tjeckien Polen Litauen Slovakien Ungern Estland Lettland Portugal Kommentar: För Eurobarometer 44.2bis (Mega survey) 1996 intervjuades sammanlagt personer. Antalet intervjuade uppgick i Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och i den västra delen av Tyskland till ca 6 000, i Belgien, Danmark, Finland, Grekland, Irland, Nederländerna, Portugal, Sverige, den östra delen av Tyskland samt Österrike till ca I Luxemburg intervjuades ca och på Nordirland ca 600 personer. För Eurobarometern intervjuades ca personer i varje land utom i Luxemburg ca 500, Storbritannien ca plus ca 300 i Nordirland samt ca i Tyskland (varav ca i tidigare Västtyskland och ca i tidigare Östtyskland)

SOM. Malmö 2004. Tabellrapport April 2006. Lennart Nilsson & Rudolf Antoni

SOM. Malmö 2004. Tabellrapport April 2006. Lennart Nilsson & Rudolf Antoni SOM Malmö 2004 Tabellrapport April 2006 Lennart Nilsson & Rudolf Antoni s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Innehållsförteckning Service, utveckling och livstillfredsställelse i Malmö SOM-undersökningen

Läs mer

SOM-rapport nr 2009:13 SOM. Västsvenska trender. Väst-SOM-undersökningen Susanne Johansson Lennart Nilsson

SOM-rapport nr 2009:13 SOM. Västsvenska trender. Väst-SOM-undersökningen Susanne Johansson Lennart Nilsson SOM-rapport nr 9:13 SOM Västsvenska trender Väst-SOM-undersökningen 1998-8 Susanne Johansson Lennart Nilsson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Figur 1 Upplevd geografisk hemhörighet 1998-8

Läs mer

Medborgarna och den offentliga sektorn

Medborgarna och den offentliga sektorn Medborgarna och den offentliga sektorn Lennart Nilsson Lennart.Nilsson@cefos.gu.se Svenska folkets åsikter om den offentliga sektorn i SOM-undersökningarna 1986 27 (procent) 7 6 5 4 37 39 Andel som motsätter

Läs mer

SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA

SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA Resultat presenterade 2000-05-09 Lennart Nilsson 031-773 15 95 (lennart.nilsson@spa.gu.se) Åsa Nilsson 031-773 12 39 (asa.nilsson@som.gu.se) SOM INSTITUTET samhälle opinion massmedia

Läs mer

Västra Götaland Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:4 ]

Västra Götaland Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:4 ] Västra Götaland 2013 Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:4 ] Västra Götaland tabellrapport SOM-institutet undersöker återkommande vanor och attityder hos befolkningen

Läs mer

SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA

SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA Götaland 2005 Maj 2006 Lennart Nilsson 031-773 15 95 (lennart.nilsson@spa.gu.se) Rudolf Antoni 031-773 11 96 (rudolf.antoni@jmg.gu.se) INNEHÅLL Samhälle Opinion Massmedia Götaland

Läs mer

SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA

SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA Västra Götaland 2007 Maj 2008 Sanna Johansson 031-786 4145 (sanna.johansson@cefos.gu.se) Lennart Nilsson 031-786 15 95 (lennart.nilsson@cefos.gu.se) INNEHÅLL Samhälle Opinion

Läs mer

Västra Götaland. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:10]

Västra Götaland. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:10] Västra Götaland Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:10] Västra Götaland tabellrapport SOM-institutet undersöker återkommande vanor och attityder hos befolkningen i Västsverige.

Läs mer

Västra Götaland. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:23]

Västra Götaland. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:23] Västra Götaland Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:23] Västra Götaland tabellrapport SOM-institutet undersöker återkommande vanor och attityder hos befolkningen i Västsverige.

Läs mer

Alla stadsdelar. Markanvändning Resor Färdmedelsförändring nuläget*->2035. Arbetsmaterial

Alla stadsdelar. Markanvändning Resor Färdmedelsförändring nuläget*->2035. Arbetsmaterial Alla stadsdelar Boende: 683 600 (+33%) Arbetsplatser: 356 600 (+22%) Andel av totalt antal resor: 100% Färdmedelsförändring nuläget*->2035 Bil: 43% -> 25% Koll: 32% -> 44% GC: 26% -> 31% HÅLLBAR STAD ÖPPEN

Läs mer

Region Skåne 2011. Resultat från Syd-SOM-undersökningen 2011. Annika Bergström och Sandra Engelbrecht. [SOM-rapport nr 2012:4]

Region Skåne 2011. Resultat från Syd-SOM-undersökningen 2011. Annika Bergström och Sandra Engelbrecht. [SOM-rapport nr 2012:4] Region Resultat från Syd-SOM-undersökningen Annika Bergström och Sandra Engelbrecht [SOM-rapport nr 2012:4] Region SOM-institutet undersöker återkommande vanor och attityder hos befolkningen i. Den första

Läs mer

SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA

SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA juni 2003 Lennart Nilsson 031-773 15 95 (lennart.nilsson@spa.gu.se) Sanna Johansson 031-773 41 45 (sanna.johansson@som.gu.se) INNEHÅLL Samhälle Opinion Massmedia ٠ Identitet,

Läs mer

Att bygga, Att bo, Att leva i Göteborg

Att bygga, Att bo, Att leva i Göteborg Att bygga, Att bo, Att leva i Göteborg Tidsserier och resultat från VästSOMundersökningen 8 Presentation på Vetenskapsfestivalen 9 Medverkande Göteborgspolitikerna Ett mångkulturellt Göteborg Evenemangsstaden

Läs mer

Västra Götaland 2011

Västra Götaland 2011 Västra Götaland 2011 Resultat från Väst-SOM-undersökningen 2011 Jonas Hägglund och Annika Bergström [SOM-rapport nr 2012:3] Västra Götaland Tabellrapport SOM-institutet undersöker återkommande vanor och

Läs mer

VÄSTSVENSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.)

VÄSTSVENSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) VÄSTSVENSKA TRENDER 1998-212 Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) VÄSTSVENSKA TRENDER 1998 212 SOM-institutet Undersökningar Innehållsförteckning SOM-institutet är en oberoende undersökningsorganisation

Läs mer

Västra Götaland Susanne Johansson och Lennart Nilsson. [ SOM-rapport nr 2010:08 ]

Västra Götaland Susanne Johansson och Lennart Nilsson. [ SOM-rapport nr 2010:08 ] Västra Götaland 2009 Susanne Johansson och Lennart Nilsson [ SOM-rapport nr 2010:08 ] Resultat från Väst-SOM-undersökningen 2009 Information om den regionala SOM-undersökningen i Västra Götaland SOM-institutet

Läs mer

Kommunundersökningen 1997. Lerum. Lennart Nilsson och Jonas Persson SOM-institutet, Göteborgs universitet

Kommunundersökningen 1997. Lerum. Lennart Nilsson och Jonas Persson SOM-institutet, Göteborgs universitet Kommunundersökningen 1997 Lerum Lennart Nilsson och Jonas Persson SOM-institutet, Göteborgs universitet Innehåll Tabeller...2 SOM-institutet och SOM-undersökningarna...3 Att bo i Lerum...4 Trivsel i Lerum...5

Läs mer

SOM-institutet är en centrumbildning vid Göteborgs universitet.

SOM-institutet är en centrumbildning vid Göteborgs universitet. SOM-institutet: Samhälle, opinion och medier SOM-institutet är en centrumbildning vid Göteborgs universitet. Våra rötter finns i: Statsvetenskapliga institutionen Institutionen för journalistik, medier

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

VÄLFÄRD OCH SERVICE I VÄSTRA GÖTALAND

VÄLFÄRD OCH SERVICE I VÄSTRA GÖTALAND VÄLFÄRD OCH SERVICE I VÄSTRA GÖTALAND LENNART NILSSON V älfärden vilar på tre grundpelare: familjen, marknaden och staten. I skilda länder kombineras ansvaret olika mellan de tre sfärerna för att skapa

Läs mer

Scenkonst i Västsverige

Scenkonst i Västsverige Scenkonst i Västsverige 1995 2009 Åsa Nilsson & Daniel Swedin [ SOM-rapport nr 2010:11 ] Innehåll Information om den regionala SOM-undersökningen i Västsverige s. 3 5 Tabeller Tabell 1 Tabell 2a Tabell

Läs mer

Scenkonst i Västsverige Josefine Bové [ SOM-rapport nr 2012:26 ]

Scenkonst i Västsverige Josefine Bové [ SOM-rapport nr 2012:26 ] Scenkonst i Västsverige 2011 Josefine Bové [ SOM-rapport nr 2012:26 ] Innehåll Information om den regionala SOM-undersökningen i Västsverige... 5 Tabell 1 Besök på Göteborgsoperan och Göteborgs stadsteater

Läs mer

VÄSTSVENSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.)

VÄSTSVENSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) VÄSTSVENSKA TRENDER 1998 215 Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) Västsvenska trender 1998 215 SOM-institutet SOM-institutet vid Göteborgs universitet grundades år 1986 med syftet att genomföra frågeundersökningar

Läs mer

Scenkonst i Västsverige Åsa Nilsson [SOM-rapport nr 2011:24]

Scenkonst i Västsverige Åsa Nilsson [SOM-rapport nr 2011:24] Scenkonst i Västsverige 1995 2010 Åsa Nilsson [SOM-rapport nr 2011:24] Innehåll Information om den regionala SOM-undersökningen i Västsverige s. 3 5 Tabeller Tabell 1 Tabell 2a Tabell 2b Tabell 2c Tabell

Läs mer

Scenkonst i Västsverige Åsa Nilsson & Daniel Swedin [ SOM-rapport nr 2010:11 ]

Scenkonst i Västsverige Åsa Nilsson & Daniel Swedin [ SOM-rapport nr 2010:11 ] Scenkonst i Västsverige 1995 2009 Åsa Nilsson & Daniel Swedin [ SOM-rapport nr 2010:11 ] Innehåll Information om den regionala SOM-undersökningen i Västsverige s. 3 5 Tabeller Tabell 1 Tabell 2a Tabell

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

SOM-rapport nr 2009:20 SOM. Besök på Bok- och biblioteksmässan. Väst-SOM-undersökningen Daniel Swedin Susanne Johansson

SOM-rapport nr 2009:20 SOM. Besök på Bok- och biblioteksmässan. Väst-SOM-undersökningen Daniel Swedin Susanne Johansson SOM-rapport nr 2009:20 SOM Besök på Bok- och biblioteksmässan Väst-SOM-undersökningen 2005-2008 Daniel Swedin Susanne Johansson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om den regionala

Läs mer

SOM LERUM. Kommunundersökningen 2004. Nina Granqvist

SOM LERUM. Kommunundersökningen 2004. Nina Granqvist SOM Kommunundersökningen 2004 LERUM Nina Granqvist s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Innehåll Inledning 3 Boende och trivsel i Lerum 5 En jämförelse av Lerum, Stenungsund och Tjörn 5 Jämförelse

Läs mer

ISverige spelar den offentliga sektorn en större roll i välfärdspolitiken än i något

ISverige spelar den offentliga sektorn en större roll i välfärdspolitiken än i något Välfärd och livstillfredsställelse i Västra Götaland och Skåne VÄLFÄRD OCH LIVSTILLFREDSSTÄLLELSE I VÄSTRA GÖTALAND OCH SKÅNE LENNART NILSSON ISverige spelar den offentliga sektorn en större roll i välfärdspolitiken

Läs mer

Välfärd, service och demokrati. Lennart Nilsson

Välfärd, service och demokrati. Lennart Nilsson Välfärd, service och demokrati Välfärd, service och demokrati Lennart Nilsson D e första byggstenarna till välfärdsstaten lades under slutet av 1800-talet. Under mellankrigstiden utvidgades de sociala

Läs mer

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 En rapport från Skattebetalarnas Förening Välfärdsindex - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 Box 3319, 103 66 Stockholm, 08-613 17 00, www.skattebetalarna.se, info@skattebetalarna.se 1 Sammanfattning I

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

SKÅNSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.)

SKÅNSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) SKÅNSKA TRENDER 21-211 Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) SOM institutet SOM institutet vid Göteborgs universitet grundades år 1986 med syftet att genomföra frågeundersökningar och arrangera seminarier

Läs mer

Dator, jämlikhet och könsroller

Dator, jämlikhet och könsroller Dator, jämlikhet och könsroller Ett faktamaterial om välfärdsutvecklingen Nummer 66 Löne- och välfärdsenheten, LO Sven Nelander och Ingela Goding Sammanfattning Resultaten visar att såväl tillgången till

Läs mer

Total Man Kvinna Total Man Kvinna Total Man Kvinna

Total Man Kvinna Total Man Kvinna Total Man Kvinna 1:1 hur välkommen du känner dig när du besöker biblioteket? 2:2 den hjälp du fick? 3:2 tiden då biblioteket öppnar på vardagar? 8-10 91 88 93 8-10 94 93 95 8-10 71 64 74 5-7 8 12 6 5-7 6 7 5 5-7 18 23

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer

VINSTER I VÄLFÄRDEN LENNART NILSSON

VINSTER I VÄLFÄRDEN LENNART NILSSON VINSTER I VÄLFÄRDEN LENNART NILSSON Medborgarroller och offentlig sektor Väljare Brukare Offentlig sektor Skattebetalare Anställd Svenska folkets inställning till den offentliga sektorn 1986 13 (procent)

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

SOM-rapport nr 2008:12 SOM. Göteborgarnas attityder i trafikfrågor Väst-SOM-undersökningen Åsa Hernerud Susanne Johansson

SOM-rapport nr 2008:12 SOM. Göteborgarnas attityder i trafikfrågor Väst-SOM-undersökningen Åsa Hernerud Susanne Johansson SOM-rapport nr 2008:12 SOM Göteborgarnas attityder i trafikfrågor Väst-SOM-undersökningen 2007 Åsa Hernerud Susanne Johansson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Innehållsförteckning 1 Metod

Läs mer

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 80 % 75 70 Finland 65 60 55 50 45 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04** 3.11.2003/TL Källa: Europeiska kommissionen

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

Välfärd och service på lokal och regional nivå i Värmland

Välfärd och service på lokal och regional nivå i Värmland Välfärd och service på lokal och regional nivå i Värmland Välfärd och service på lokal och regional nivå i Värmland Lennart Nilsson V älfärden vilar på tre grundpelare: familjen, marknaden och staten.

Läs mer

SOM-rapport nr 2009:21 SOM. Kultur i Göteborg. Väst-SOM-undersökningen Hannes Jacobsson Susanne Johansson

SOM-rapport nr 2009:21 SOM. Kultur i Göteborg. Väst-SOM-undersökningen Hannes Jacobsson Susanne Johansson SOM-rapport nr 2009:21 SOM Kultur i Göteborg Väst-SOM-undersökningen 2008 Hannes Jacobsson Susanne Johansson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Innehåll Samhälle Opinion Massmedia Västra Götaland

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år 196 Bilaga A Tabeller Tabell 5.1 Andel av befolkningen med högre efter ålder 2001 Andel i procent Högskole, kortare 25 64 år 25 34 år 35 44 år 45 54 år 55 64 år Australien 10 10 10 10 9 Belgien 1 15 19

Läs mer

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT AF/CE/AL/sv 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer

Läs mer

Göteborgs Stads 10 nya stadsdelsnämnder

Göteborgs Stads 10 nya stadsdelsnämnder Befolkningsdata och sociala indikatorer Göteborgs Stads 1 nya stadsdelsnämnder 21-1-28 Göteborgs stadskansli, Samhällsanalys & Statistik. Köpmansgatan 2, 44 82 GÖTEBORG Jan Kaaling. 31-36 8 245. jan.kaaling@stadshuset.goteborg.se.

Läs mer

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se Versionsdatum: 2015-04-16 Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum

Läs mer

Studie av trängselskattens effekter på parkeringsbehovet i Göteborg. Meddelande 3:2012 Trafikkontoret/Strategisk planering

Studie av trängselskattens effekter på parkeringsbehovet i Göteborg. Meddelande 3:2012 Trafikkontoret/Strategisk planering Studie av trängselskattens effekter på parkeringsbehovet i Göteborg Meddelande 3:2012 Trafikkontoret/Strategisk planering Studie av trängselskattens effekter på parkeringsbehovet i Göteborg Konsult: Beställare:

Läs mer

Helhet. GÖTEBORGS STADS BIBLIOTEKSENKÄT 2012 Resultat uppdelat på kön. Totalt. Bemötande. Hur nöjd är du med biblioteket i sin helhet?

Helhet. GÖTEBORGS STADS BIBLIOTEKSENKÄT 2012 Resultat uppdelat på kön. Totalt. Bemötande. Hur nöjd är du med biblioteket i sin helhet? Helhet Bemötande Hur nöjd är du med biblioteket i sin helhet? Betyg 8-10 78% 78% 77% Betyg 5-7 20% 19% 21% Betyg 1-4 2% 3% 2% Ej svar 2% 1% 2% Medelvärde 8,5 8,5 8,4 Hur väl uppfyller biblioteket dina

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Biblioteken kontinuitet eller nya trender Föredrag med resultat från aktuell SOMundersökning.

Biblioteken kontinuitet eller nya trender Föredrag med resultat från aktuell SOMundersökning. Biblioteken kontinuitet eller nya trender Föredrag med resultat från aktuell SOMundersökning. Lars Höglund och Eva Wahlström Biblioteks- och informationsvetenskap Bibliotekshögskolan Högskolan i Borås

Läs mer

Välfärdsbilder i Göteborgsregionen

Välfärdsbilder i Göteborgsregionen Välfärdsbilder i Göteborgsregionen En rapport från Göteborgsregionens kommunalförbund 2007 Välfärdsbilder i Göteborgsregionen En rapport från Göteborgsregionens kommunalförbund 2007 Innehåll Välfärdsbilder

Läs mer

Prislista för internetkunder

Prislista för internetkunder Gäller fr o m 1 april 2015 lista för internetkunder Expresspaket DPD Företagspaket DPD Företagspaket 09.00 DPD Företagspaket 12.00 Postpaket Hempaket Postpaket utrikes er vid beställning och betalning

Läs mer

Tidningarna i ett föränderligt medielandskap

Tidningarna i ett föränderligt medielandskap Tidningarna i ett föränderligt medielandskap Lennart Weibull Tidningsläsning i Göteborgsregionen Dagspresskollegiet Göteborgs universitet Regelbunden läsning av morgontidningar i Göteborgsregionen, 1998-9

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Vi har alla drömmar om hur vi vill bo. Kanske en röd stuga i skogen, en etagelägenhet

Vi har alla drömmar om hur vi vill bo. Kanske en röd stuga i skogen, en etagelägenhet Boendet i fokus Boendet i fokus Susanne Johansson Vi har alla drömmar om hur vi vill bo. Kanske en röd stuga i skogen, en etagelägenhet i storstaden eller i ett radhus i förorten? Att boendet och boendefrågor

Läs mer

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning Ett i förändring: betydelsen av social sammanhållning Jesper Strömbäck 2013-10-10 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp Tage Danielsson Framtidskommissionens uppdrag Identifiera

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige

Läs mer

David Karlsson. SDN-reformen och göteborgarnas nöjdhet med demokrati och service

David Karlsson. SDN-reformen och göteborgarnas nöjdhet med demokrati och service SDN-reformen och göteborgarnas nöjdhet med demokrati och service SDN-reformen och GÖTEborgarnas nöjdhet med demokrati och service David Karlsson D en kommunala förvaltningen i Sveriges tre storstäder,

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Det livslånga lärandet

Det livslånga lärandet Det livslånga lärandet 6 6. Det livslånga lärandet Totalt deltagande i lärande Livslångt lärande är ett vitt begrepp som sträcker sig från vaggan till graven. Enligt EU täcker det livslånga lärandet in

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund Avgiftshandboken 2017 Kortversion - sommarlathund EU/EES länder Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland inklusive Åland Frankrike Grekland Irland Island Italien Kroatien Lettland Liechtenstein

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

Erfarenheter av Kompetensstegen i Göteborg. Carina Löfström & Solveig Högberg

Erfarenheter av Kompetensstegen i Göteborg. Carina Löfström & Solveig Högberg Erfarenheter av Kompetensstegen i Göteborg Carina Löfström & Solveig Högberg 2010-12-08 Kompetensstegen Nationell satsning för kommunernas långsiktiga kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete inom vård

Läs mer

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket Befolkningsförändringar och folkmängd i Stockholms län och riket 1931-2009 Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket 1931-1940

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: SLUTAKT UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Utredning av uppehållsrätt och rätt till utbildning för EUmedborgare Riktlinjer

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

3. Förskolenivå. Förskolan det första steget i ett livslångt lärande

3. Förskolenivå. Förskolan det första steget i ett livslångt lärande Förskolenivå 3 3. Förskolenivå Förskolan det första steget i ett livslångt lärande Barnomsorg är den samlade benämningen i Sverige på förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Definitioner Klassificering

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/EEE/BG/RO/sv 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde Skatter m.m./skatter m.m. 1 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde 1 [2101] Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Välfärdspolitik och välfärdsopinion Sverige 2015

Välfärdspolitik och välfärdsopinion Sverige 2015 Välfärdspolitik och välfärdsopinion Sverige 15 16-06-10 Lennart Nilsson SOM-institutet Förslaget att Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad vård, skola och omsorg, Sverige 12-15 (procent)

Läs mer

ANTAL STUDENTER MED STUDIESTÖD FRÅN NORDISKA LÄNDER I UTLANDET 2010-2011 16.3.2012 Asutom.xls Sida 1

ANTAL STUDENTER MED STUDIESTÖD FRÅN NORDISKA LÄNDER I UTLANDET 2010-2011 16.3.2012 Asutom.xls Sida 1 ANTAL STUDENTER MED STUDIESTÖD FRÅN NORDISKA LÄNDER I UTLANDET 2010-2011 16.3.2012 Asutom.xls Sida 1 10.-12. skoleår ALLMENNE FAG 10.-12. SKOLEÅR FOLKHÖGSKOLER SUM 92 27 0 176 285 0 0 0 0 48 0 197 68 0

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2002:706 Utkom från trycket den 27 augusti 2002

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid

Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid Finansminister Anders Borg 20 november 2012 Den globala konjunkturen bromsar in BNP-tillväxt. Procent Tillväxt- och utvecklingsländer 8 7 6 5 7,5 6,3 5,0 Stora

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

Hösten 2001 fick göteborgarna en ny tidning: Faktum. Tidningen som genom

Hösten 2001 fick göteborgarna en ny tidning: Faktum. Tidningen som genom Ett välkänt Faktum? ett välkänt faktum? Åsa Nilsson Hösten 2001 fick göteborgarna en ny tidning: Faktum. Tidningen som genom sin blotta existens har synliggjort den ökande gruppen hemlösa i Göteborg. Men

Läs mer

STADSMILJÖENKÄTEN 2010 GÖTEBORGS STAD

STADSMILJÖENKÄTEN 2010 GÖTEBORGS STAD STADSMILJÖENKÄTEN 200 GÖTEBORGS STAD DECEMBER 200 ScandInfo Marketing Research AB 200-2-0 Jonas Persson Josefine Björnsson Pnr. 4522 SCANDINFO MARKETING RESEARCH Innehåll Information om undersökningen...

Läs mer

5b var lägre än beräknat

5b var lägre än beräknat FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÅR 2007 VAR LÄGRE ÄN BERÄKNAT 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 172 miljoner euro 2007, dvs. 32 euro per invånare. Nettobetalningen

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Välfärdspolitik och välfärdsopinion Sverige 2014

Välfärdspolitik och välfärdsopinion Sverige 2014 Välfärdspolitik och välfärdsopinion Sverige 14 15-05-24 Lennart Nilsson SOM-institutet Förslaget att Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad vård, skola och omsorg, Sverige 12-14 (procent)

Läs mer