VÄSTSVENSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄSTSVENSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.)"

Transkript

1 VÄSTSVENSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.)

2 VÄSTSVENSKA TRENDER SOM-institutet Undersökningar Innehållsförteckning SOM-institutet är en oberoende undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. Institutet drivs gemensamt av Statsvetenskapliga institutionen och Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG). Sedan 1986 genomför vi årligen återkommande nationella och regionala frågeundersökningar till stora slumpmässiga urval av den svenska befolkningen. Den unika mängden insamlad data har bidragit till att SOM-institutet idag är ett nationellt centrum för studier av samhälle, opinion och medier. Organisation SOM-institutet leds av föreståndare Henrik Ekengren Oscarsson. SOM-institutets styrgrupp består av professor Karin M Ekström, Institutionen Handels- och IT-högskolan (Högskolan i Borås), professor Bengt Johansson, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (GU), docent Maria Oskarson, Statsvetenskapliga institutionen (GU) samt professor André Jansson, Institutionen för geografi, medier och kommunikation (Karlstad universitet). SOM-institutet har sina lokaler vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG). Henrik Oscarsson är föreståndare ( ) Annika Bergström är undersökningsledare ( ) Jonas Ohlsson är undersökningsledare ( ) Chefsadministratör Kerstin Gidsäter ( ) är ansvarig för publicering och administration. SOM-institutet genomför varje år frågeundersökningar i Sverige och i svenska regioner. Utöver de regelbundna undersökningarna gör SOM-institutet också specialundersökningar med fokus på olika teman, t.ex. ungdomar, klassfrågor eller lokala frågor. Resultatet av undersökningarna publiceras årligen i böcker och rapporter som finns att ta del av på Den västsvenska SOMundersökningen Den västsvenska SOM-undersökningen genomförs med syfte att belysa västsvensk opinionsbildning samt hur våra attityder och vanor förändras över tid. Tonvikten ligger på lokala och regionala frågor och företeelser. Undersökningen har genomförts varje höst sedan 1992 och omfattade fram till 1997 enbart bosatta i Göteborg med kranskommuner. Året därpå utökades undersökningen, och omfattar sedan dess hela Västra Götalands län samt Kungsbacka kommun. Sedan den första västsvenska SOM-undersökningen har mer än 6 frågor ställts och mer än 6 personer deltagit i undersökningen. Idag får 6 personer i åldrarna år varje år SOM-institutets västsvenska frågeformulär. Västsvenska trender bygger på den västsvenska-som undersökningen och ger en unik överblick över opinionsutvecklingen i Västsverige. Upplevd geografisk hemhörighet Bedömning av boendetrivsel Bedömning av den senaste ekonomiska utvecklingen Bedömning av den kommande ekonomiska utvecklingen Mellanmänsklig tillit Förtroende för yrkesgrupper Personal inom sjukvård, grundskola, barnoch äldreomsorg, bibliotek Polisen, socialarbetare, personal inom kollektivtrafik och journalister EU-parlamentariker, politiker Intresse för politik Möjlighet att påverka politiska beslut? Nöjd med demokratin Kommunens och regionstyrelsens skötsel av sina uppgifter Partisympati i Västra Götaland Vänster-höger-position Inställning till det svenska EU-medlemskapet Inställning till privatisering av offentlig verksamhet Inställning till skatter Inställning till att minska den offentliga sektorn Medborgarnas viktigaste regionala frågor Medborgarnas viktigaste kommunala frågor Bedömning av servicen Serviceområden som bör prioriteras Serviceområden som ev kan minskas på Allmän livstillfredsställelse Tidningsläsning Differens mellan läsningen av gratis och betalda tidningar Internetanvändning

3 UPPLEVD GEOGRAFISK HEMHÖRIGHET Den ort där jag bor Sverige som helhet 11 Västra Götaland 9 9 Det landskap där jag bor 7 Världen som helhet Mitt tidigare län 2 Europa Norden Kommentar: Endast ett svarsalternativ kan anges. I vilket av de här geografiska områdena känner du att du i första hand hör hemma? Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen

4 BEDÖMNING AV BOENDETRIVSEL 4,5 Medelvärde 4 3,5 3 2,5 2 3,7 3,3 3,9 4 3,6 3,2 3,4 3,2 Sverige Del av kommunen Västra Götaland Hemkommunen 1,5 1,5 -, Kommentar: Respondenterna har svarat enligt en 11-gradig skala från -5 ( mycket dåligt ) till +5 ( mycket bra ). = varken bra eller dåligt Allmänt sett, hur bra tycker du det är att bo i? Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen

5 BEDÖMNING AV DEN SENASTE EKONOMISKA UTVECKLINGEN Balansmått Egna ekonomin Kommunens ekonomi Sveriges ekonomi Kommentar: Balansmåttet kan variera mellan +1 (alla svarspersoner anger att ekonomin har förbättras) och -1 (alla svarspersoner anger att ekonomin har försämras). Frågan har tre svarsalternativ: förbättrats; förblivit ungefär densamma; försämrats. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen Hur har enligt din mening nedanstående ekonomiska förhållanden förändrats under de senaste 12 månaderna? 4

6 BEDÖMNING AV DEN KOMMANDE EKONOMISKA UTVECKLINGEN Balansmått Egna ekonomin Kommunens ekonomi Sveriges ekonomi Kommentar: Balansmåttet kan variera mellan +1 (alla svarspersoner anger att ekonomin kommer att förbättras) och -1 (alla svarspersoner anger att ekonomin kommer att försämras). Frågan har tre svarsalternativ: förbättras; förblir ungefär densamma; försämras. Frågan är ställd som en följdfråga till frågan om hur man bedömer den ekonomiska utvecklingen. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen Hur tror du ekonomin kommer att förändras under de kommande 12 månaderna? 5

7 MELLANMÄNSKLIG TILLIT Mellanlitare Höglitare Låglitare Kommentar: Respondenterna har svarat enligt en 11 gradig skala från ( det går inte att lita på människor i allmänhet ) till 1 ( det går att lita på människor i allmänhet ). Definitioner: -3 = låglitare; 4-6 = mellanlitare; 7-1 = höglitare. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet? 6

8 FÖRTROENDE FÖR YRKESGRUPPER Balansmått Personal inom sjukvård, grundskola, barn- och äldreomsorg Sjukvårdens personal +63 Personal inom barnomsorgen Grundskolelärare +38 Personal inom äldreomsorgen Kommentar: Balansmåttet kan variera mellan +1 (alla svarspersoner anger stort förtroende) och -1 (alla svarspersoner anger litet förtroende). Totalt finns tjugo item att ta ställning till. Frågan har sex svarsalternativ: mycket stort förtroende; ganska stort förtroende; varken stort eller litet förtroende; ganska litet förtroende; mycket litet förtroende; ingen uppfattning. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen Allmänt sett, hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? 7

9 FÖRTROENDE FÖR YRKESGRUPPER +1 Polisen, socialarbetare, journalister samt personal inom kollektivtrafik Poliser Balansmått Kollektivtrafikens personal Socialarbetare Journalister Kommentar: Balansmåttet kan variera mellan +1 (alla svarspersoner anger stort förtroende) och -1 (alla svarspersoner anger litet förtroende). Totalt finns tjugo item att ta ställning till. Frågan har sex svarsalternativ: mycket stort förtroende; ganska stort förtroende; varken stort eller litet förtroende; ganska litet förtroende; mycket litet förtroende; ingen uppfattning. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen Allmänt sett, hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? 8

10 FÖRTROENDE FÖR YRKESGRUPPER +6 EU-parlamentariker, politiker Balansmått Rikspolitiker Kommunens politiker EU-parlamentariker VGR:s politiker Kommentar: Balansmåttet kan variera mellan +1 (alla svarspersoner anger stort förtroende) och -1 (alla svarspersoner anger litet förtroende). Totalt finns tjugo item att ta ställning till. Frågan har sex svarsalternativ: mycket stort förtroende; ganska stort förtroende; varken stort eller litet förtroende; ganska litet förtroende; mycket litet förtroende; ingen uppfattning. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen Allmänt sett, hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? 9

11 INTRESSE FÖR POLITIK Kommunen Sverige Västra Götaland Kommentar: Bygger till och med 29 på tre separata frågor, från och med 21 på två olika frågor. Frågan har fyra svarsalternativ: mycket intresserad; ganska intresserad; inte särskilt intresserad; inte alls intresserad. Figuren visar andelen som svarat mycket intresserad eller ganska intresserad. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen Frågor: Hur intresserad är du i allmänhet av politik? /Hur intresserad är du av politik när det gäller: Den kommun där du bor? / Västra Götalandsregionen? 1

12 MÖJLIGHET ATT PÅVERKA POLITISKA BESLUT Hemkommunen Sverige Västra Götalandsregionen EU Kommentar: Frågan har sex svarsalternativ: mycket goda möjligheter; ganska goda möjligheter; varken goda eller dåliga möjligheter;ganska dåliga möjligheter; mycket dåliga möjligheter; ingen uppfattning. Figuren visar andelen som svarat mycket goda eller goda möjligheter. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen Vilka möjligheter anser du att du har att påverka politiska beslut i? 11

13 NÖJD MED DEMOKRATIN Sverige Hemkommunen Västra Götalandsregionen EU Kommentar: Frågan har fyra svarsalternativ: mycket nöjd; ganska nöjd; inte särskilt nöjd; inte alls nöjd. Figuren bygger på dem som har angivit att de är mycket eller ganska nöjda med demokratin. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen På det hela taget, hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar i? 12

14 KOMMUNENS OCH REGIONSSTYRELSENS SKÖTSEL AV SINA UPPGIFTER Balansmått Kommunstyrelsen Regionstyrelsen Kommentar: Balansmåttet kan variera mellan +1 (alla svarspersoner anger mycket eller ganska bra) och -1 (alla svarspersoner anger ganska eller mycket dåligt). Frågan har sex svarsalternativ: mycket bra; ganska bra; varken bra eller dåligt; ganska dåligt; mycket dåligt; ingen uppfattning. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen Hur tycker du att kommunstyrelsen i den kommun där du bor resp. regionstyrelsen i Västra Götaland sköter sin uppgift? 13

15 PARTISYMPATIER I VÄSTRA GÖTALAND ,7 3,1 31,2 Moderaterna Socialdemokraterna ,9 6 Folkpartiet 15,1 13,2 9,7 Miljöpartiet 6,6 7,4 Sverigedemokraterna 4,8 5,6 Vänsterpartiet 3,9 3,5 3,9 Kristdemokraterna 3,2 Centerpartiet Kommentar: Partisympati bland de som besvarat frågan. Alternativ med för liten andel för att redovisas: Feministiskt initiativ, Piratpartiet samt Annat parti. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen Vilket parti tycker du bäst om idag? 14

16 VÄNSTER-HÖGER-POSITION Höger Vänster Varken vänster eller höger Kommentar: Frågan har fem svarsalternativ: klart till vänster; något till vänster; varken till vänster eller till höger; något till höger; klart till höger. Vänster i tabellen är andelen som svarat klart till vänster och något till vänster. Höger i tabellen är andelen som svarat klart till höger och något till höger. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen Man talar ibland om att politiska åsikter placeras in på en vänster-högerskala. Var någonstans skulle du placera dig själv på en sådan skala? 15

17 INSTÄLLNING TILL EU/DET SVENSKA EU-MEDLEMSKAPET I huvudsak för Ingen bestämd åsikt I huvudsak emot Negativ Positiv Varken positiv/negativ samt Ingen uppfattning Kommentar: Frågeformulering 2-29: Vilken är din åsikt om det svenska medlemskapet i EU. Frågeformulering 21 Allmänt sett: vilken är din inställning till EU? Positiv = andel som svarat Mycket positiv och Ganska positiv, Negativ = andel som svarat Ganska negativ och Mycket Negativ. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen Frågor: Vilken är din åsikt om det svenska medlemskapet i EU? / Allmänt sett, vilken är din inställning till EU? 16

18 INSTÄLLNING TILL PRIVATISERING AV OFFENTLIG VERKSAMHET Vinstutdelning skall inte tillåtas inom skattefinansierad vård, skola och omsorg Balansmått Satsa mer på friskolor -32 Låta privata företag svara för äldreomsorgen -1 Sälja kommunala bolag som bedriver affärsverksamhet Bedriva mer av sjukvården -35 i privat regi -39 Förhindra företag med vinstsyfte att driva -41 sjukhus Kommentar: Balansmåttet kan variera mellan +1 (alla svarspersoner anger mycket eller ganska bra förslag) och -1 (alla svarspersoner anger ganska eller mycket dåligt förslag)men för frågan om vinstdrivande sjukhus är positiv övervikt lika med negativ till privatisering I procentbasen ingår samtliga svarande utom de som avstått från att besvara hela frågesviten om aktuella förslag Frågan innehåller totalt 13 påståenden/item som respondenterna kan ta ställning till. Frågan har fem svarsalternativ: mycket bra förslag; ganska bra förslag; varken bra eller dåligt förslag; ganska dåligt förslag; mycket dåligt förslag. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem? 17

19 INSTÄLLNING TILL SKATTER Höja kommunal-/regionalskatten hellre än att minska servicen Balansmått Sänka skatterna Kommentar: Balansmåttet kan variera mellan +1 (alla svarspersoner anger mycket eller ganska bra förslag) och -1 (alla svarspersoner anger ganska eller mycket dåligt förslag). Frågan innehåller totalt 13 påståenden/item som respondenterna kan ta ställning till. Frågan har fem svarsalternativ: mycket bra förslag; ganska bra förslag; varken bra eller dåligt förslag; ganska dåligt förslag; mycket dåligt förslag. Streckad linje markerar att frågan ej ställdes det året. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem? 18

20 INSTÄLLNING TILL ATT MINSKA OFFENTLIG SEKTOR Balansmått Minska den offentliga sektorn Kommentar: Balansmåttet kan variera mellan +1 (alla svarspersoner anger mycket eller ganska bra förslag) och -1 (alla svarspersoner anger ganska eller mycket dåligt förslag). Frågan innehåller totalt 13 påståenden/item som respondenterna kan ta ställning till. Frågan har fem svarsalternativ: mycket bra förslag; ganska bra förslag; varken bra eller dåligt förslag; ganska dåligt förslag; mycket dåligt förslag. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem? 19

21 MEDBORGARNAS VIKTIGASTE REGIONALA FRÅGOR Sjukvården Kommunikation/trafik Vård Utbildning Sysselsättning Äldrevård Invandrar-/flyktingfrågor Miljöfrågor Kommentar: Frågan är öppen och respondenterna ombedes ange högst tre frågor/problem. 211 förändrades beräkningsmetoden till att baseras på enskilda svar istället för på person nivå. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen Vilken eller vilka frågor eller problem tycker du är viktigast idag i Västra Götalandsregionen? 2

22 MEDBORGARNAS VIKTIGASTE KOMMUNALA FRÅGOR Skola/utbildning Äldreomsorg Sysselsättning 7 Kommunikation/trafik Sjukvård Barnomsorg Kommentar: Frågan är öppen och respondenterna ombedes ange högst tre frågor/problem. 211 förändrades beräkningsmetoden till att baseras på enskilda svar istället för på personniva. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen Vilken eller vilka frågor eller problem tycker du är viktigast idag i den kommun där du bor? 21

23 BEDÖMNING AV SERVICEN I kommunen Balansmått I Västra Götalandsregionen Kommentar: Balansmåttet kan variera mellan +1 (alla svarspersoner anger mycket eller ganska bra) och -1 (alla svarspersoner anger ganska eller mycket dåligt). Frågan har sex svarsalternativ: mycket bra; ganska bra; varken bra eller dåligt; ganska dåligt; mycket dåligt; ingen uppfattning. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen Hur tycker du på det hela taget att servicen har fungerat under de senaste 12 månaderna i? 22

24 SERVICEOMRÅDEN SOM BÖR PRIORITERAS Äldreomsorg Kommunal grundskola Möjlighet att få jobb Sjukvård Tillgång till bostäder Kommunal barnomsorg Kommentar: Frågan följer efter ett frågebatteri där mellan 2 och 3 olika serviceområden listas. Respondenterna ombeds ange ett av dessa serviceområden. 212 innehöll frågebatteriet 22 serviceområden. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen Om förändringar av servicen ska göras, vilket av ovanstående serviceområden anser du att det är mest angeläget att satsa på? 23

25 SERVICEOMRÅDEN SOM EVENTUELLT KAN MINSKAS PÅ Friskola Regioninformation 13 Kulturaktiviteter 9 Idrottsanläggningar 8 Turism Kommentar: Frågan följer efter ett frågebatteri där mellan 2 och 3 olika serviceområden listas. Respondenterna ombeds ange ett av dessa serviceområden. 212 innehöll frågebatteriet 22 serviceområden. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen Om förändringar av servicen ska göras, vilket av ovanstående serviceområden anser du att det i första hand skall minskas på? 24

26 ALLMÄN LIVSTILLFREDSSTÄLLELSE Ganska nöjd med livet 4 37 Mycket nöjd med livet Inte nöjd med livet Kommentar: Frågan har fyra svarsalternativ. Svarsalternativen inte särskilt nöjd och inte alls nöjd är i figuren sammanslagna till inte nöjd med livet. Hur nöjd är du på det hela taget med det liv du lever? Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen

27 TIDNINGSLÄSNING Morgontidning Gratistidning Kvällstidning Kommentar: andelen gäller andelen som läser/tittar i någon tidningssort minst 4 dagar i veckan. Undantag är läsning av kvällstidning där avses andelen som läser/tittar minst 3 dagar i veckan. Streckad linje = alternativen för gratistidningsläsning 26 är inte jämförbara med övriga år. Morgontidningsläsning är läsning exklusive gratistidningar. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen Frågor: Läser eller tittar du i någon morgontidning och i så fall hur ofta?/brukar du läsa eller titta i följande tidningar? 26

28 1 DIFFERENS MELLAN LÄSNINGEN AV GRATIS OCH BETALDA TIDNINGAR Göteborgsregionen Läsning morgontidning (inkl. gratistidning) Läsning morgontidning (endast betalda) Kommentar: andelen gäller andelen som läser eller tittar i någon tidningssort minst 4 dagar i veckan i Göteborgsregionen. Differensen är skillnaden mellan läsning av morgontidningar inklusive gratistidningar respektive läsning av betalda morgontidningar Läser eller tittar du i någon morgontidning och i så fall hur ofta? Källa: Väst-SOM-undersökningen

29 INTERNETANVÄNDNING Internetanvändning flera ggr/vecka Besök hemkommunens sajt minst någon gång under året Besökt VG-regionens Sajt minst någon gång under året d Kommentar: Internetanvändning andel som använt internet flera gånger i veckan. Besök på hemkommunens sajt samt Västra Götalandsregionens sajt andel som besökt minst någon gång under det senaste året. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna: använt internet?/varit inne på någon av följande hemsidor på internet? 28

30 SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför årligen nationella och lokala frågeundersökningar och anordnar seminarier på temat Samhälle, Opinion och Medier. SOM-institutet Seminariegatan 1B Box 71, 45 3 Göteborg

VÄSTSVENSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.)

VÄSTSVENSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) VÄSTSVENSKA TRENDER 1998 215 Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) Västsvenska trender 1998 215 SOM-institutet SOM-institutet vid Göteborgs universitet grundades år 1986 med syftet att genomföra frågeundersökningar

Läs mer

SKÅNSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.)

SKÅNSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) SKÅNSKA TRENDER 21-211 Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) SOM institutet SOM institutet vid Göteborgs universitet grundades år 1986 med syftet att genomföra frågeundersökningar och arrangera seminarier

Läs mer

SOM-rapport nr 2009:13 SOM. Västsvenska trender. Väst-SOM-undersökningen Susanne Johansson Lennart Nilsson

SOM-rapport nr 2009:13 SOM. Västsvenska trender. Väst-SOM-undersökningen Susanne Johansson Lennart Nilsson SOM-rapport nr 9:13 SOM Västsvenska trender Väst-SOM-undersökningen 1998-8 Susanne Johansson Lennart Nilsson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Figur 1 Upplevd geografisk hemhörighet 1998-8

Läs mer

Medborgarna och den offentliga sektorn

Medborgarna och den offentliga sektorn Medborgarna och den offentliga sektorn Lennart Nilsson Lennart.Nilsson@cefos.gu.se Svenska folkets åsikter om den offentliga sektorn i SOM-undersökningarna 1986 27 (procent) 7 6 5 4 37 39 Andel som motsätter

Läs mer

VINSTER I VÄLFÄRDEN LENNART NILSSON

VINSTER I VÄLFÄRDEN LENNART NILSSON VINSTER I VÄLFÄRDEN LENNART NILSSON Medborgarroller och offentlig sektor Väljare Brukare Offentlig sektor Skattebetalare Anställd Svenska folkets inställning till den offentliga sektorn 1986 13 (procent)

Läs mer

Välfärdspolitik och välfärdsopinion Sverige 2015

Välfärdspolitik och välfärdsopinion Sverige 2015 Välfärdspolitik och välfärdsopinion Sverige 15 16-06-10 Lennart Nilsson SOM-institutet Förslaget att Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad vård, skola och omsorg, Sverige 12-15 (procent)

Läs mer

Välfärdspolitik och välfärdsopinion Sverige 2014

Välfärdspolitik och välfärdsopinion Sverige 2014 Välfärdspolitik och välfärdsopinion Sverige 14 15-05-24 Lennart Nilsson SOM-institutet Förslaget att Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad vård, skola och omsorg, Sverige 12-14 (procent)

Läs mer

Livsstil, identitet, service och livstillfredsställelse i Göteborg

Livsstil, identitet, service och livstillfredsställelse i Göteborg Livsstil, identitet, service och livstillfredsställelse i Göteborg Resultat från Väst-SOM-undersökningen 1992-2005 Oktober 2006 Lennart Nilsson 031-773 1595 (lennart.nilsson@spa.gu.se) Rudolf Antoni 031-773

Läs mer

Att leva, bo och verka i Skåne

Att leva, bo och verka i Skåne Att leva, bo och verka i Skåne Resultat från SOM-undersökningen i Skåne 2015 Henrik Ekengren Oscarsson Föreståndare SOM-institutet Daniel Jansson Bitr. undersökningsledare SOM-institutet Ett oberoende

Läs mer

Förtroendet för Finansinspektionen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:14 ]

Förtroendet för Finansinspektionen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:14 ] Förtroendet för Finansinspektionen Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:14 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Undersökningens

Läs mer

Förtroende för Försäkringskassan. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:9]

Förtroende för Försäkringskassan. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:9] Förtroende för Försäkringskassan Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:9] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 1 Tabell 1 Förtroende

Läs mer

Euro-opinion. Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige. Frida Vernersdotter och Sören Holmberg. [SOM-rapport nr 2013:15]

Euro-opinion. Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige. Frida Vernersdotter och Sören Holmberg. [SOM-rapport nr 2013:15] Euro-opinion Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige Frida Vernersdotter och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2013:15] Tabellförteckning Tabell 1. Åsikt om et att införa euron som valuta i Sverige

Läs mer

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:2]

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:2] Förtroendet för Arbetsförmedlingen Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:2] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell 1 Förtroende

Läs mer

Förtroendet för Försäkringskassan. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:7]

Förtroendet för Försäkringskassan. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:7] Förtroendet för Försäkringskassan Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:7] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen...2 Undersökningens

Läs mer

SVENSKA DEMOKRATITRENDER. Sofia Arkhede & Henrik Ekengren Oscarsson (red.)

SVENSKA DEMOKRATITRENDER. Sofia Arkhede & Henrik Ekengren Oscarsson (red.) SVENSKA DEMOKRATITRENDER Sofia Arkhede & Henrik Ekengren Oscarsson (red.) Svenska demokratitrender 1986 2015 SOM-institutet SOM-institutet är en universitetsbaserad undersökningsorganisation som varje

Läs mer

Riksdagen: förtroende och kontakt. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:13 ]

Riksdagen: förtroende och kontakt. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:13 ] Riksdagen: och kontakt Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:13 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Undersökningens uppläggning...

Läs mer

Institutionsförtroende under krisen. Lennart Weibull

Institutionsförtroende under krisen. Lennart Weibull Institutionsförtroende under krisen Lennart Weibull Förtroende Trovärdighet Tillförlitlighet Tillit Förtroendenivåer: Institution Organisation Individ Förtroende påverkas av: Erfarenhet av verksamhetens

Läs mer

Svenskarnas värderingar av radio och tv. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:16]

Svenskarnas värderingar av radio och tv. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:16] Svenskarnas värderingar av radio och tv Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:16] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 1 Tabell 1 Tabell

Läs mer

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ]

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ] Förtroendet för Arbetsförmedlingen Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell

Läs mer

Kännedom om och förtroende för Statistiska centralbyrån. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:26]

Kännedom om och förtroende för Statistiska centralbyrån. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:26] Kännedom om och för Statistiska centralbyrån Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:26] Innehållsförteckning Introduktion... 1 Tabell 2 Förtroende för samhällsinstitutioner,

Läs mer

Svenskarnas värderingar av radio och tv. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:10 ]

Svenskarnas värderingar av radio och tv. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:10 ] Svenskarnas värderingar av radio och tv Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:10 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 3 Tabell 1 Tabell

Läs mer

Att bygga, Att bo, Att leva i Göteborg

Att bygga, Att bo, Att leva i Göteborg Att bygga, Att bo, Att leva i Göteborg Tidsserier och resultat från VästSOMundersökningen 8 Presentation på Vetenskapsfestivalen 9 Medverkande Göteborgspolitikerna Ett mångkulturellt Göteborg Evenemangsstaden

Läs mer

AlliansSverige. Politik Media Kultur Livsstil. Tidsserier och resultat från den senaste SOM-undersökningen 2006

AlliansSverige. Politik Media Kultur Livsstil. Tidsserier och resultat från den senaste SOM-undersökningen 2006 AlliansSverige Politik Media Kultur Livsstil Tidsserier och resultat från den senaste SOM-undersökningen 2006 Ny bok från SOM-institutet kommer i juni Det nya Sverige Beställ den redan nu på order@som.gu.se

Läs mer

SOM-rapport nr 2008:2 SOM. Ett urval av resultat från SOM-undersökningen 2006: Stockholms län. Åsa Nilsson Malin Forsberg

SOM-rapport nr 2008:2 SOM. Ett urval av resultat från SOM-undersökningen 2006: Stockholms län. Åsa Nilsson Malin Forsberg SOM-rapport nr 2008:2 SOM Ett urval av resultat från SOM-undersökningen 2006: Stockholms län Åsa Nilsson Malin Forsberg s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Analyserna i föreliggande tabellrapport

Läs mer

SOM. Förtroende för facket 1986-2006. Sören Holmberg

SOM. Förtroende för facket 1986-2006. Sören Holmberg SOM Förtroende för facket - 26 Sören Holmberg s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan en nationell frågeundersökning

Läs mer

Västra Götaland Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:4 ]

Västra Götaland Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:4 ] Västra Götaland 2013 Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:4 ] Västra Götaland tabellrapport SOM-institutet undersöker återkommande vanor och attityder hos befolkningen

Läs mer

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER PER HEDBERG T illgång på energi är en viktig komponent för länders utveckling, ekonomi och välfärd. Frågan som aktualiserats under de senaste årtionden är, inte minst

Läs mer

Scenkonst i Västsverige 2014. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15]

Scenkonst i Västsverige 2014. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15] Scenkonst i Västsverige 2014 Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15] Innehållsförteckning Information om den västsvenska SOM-undersökningen... 3 Tabell 1 Tabell 2a Tabell

Läs mer

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research Så svarade Medborgarpanelen LORE Laboratory of Opinion Research 2 april 1 Tack för alla era svar! I denna rapport presenteras resultat från Medborgarpanelen där våra panelmedlemmar har varit med och bidragit

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft

Åsikter om energi och kärnkraft Åsikter om energi och kärnkraft Resultat från SOM-undersökningen 2010 Forskningsprojektet Energiopinionen i Sverige Per Hedberg och Sören Holmberg [ SOM-rapport nr 2011:2 ] Tabell 1 Åsikter om kärnkraftens

Läs mer

Slöjd och hantverk Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:5]

Slöjd och hantverk Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:5] Slöjd och hantverk Vanor och värderingar 2012-2016 Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:5] Innehållsförteckning Den nationella SOM-undersökningen 2016... 1 Tabell 1

Läs mer

SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA

SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA Västra Götaland 2007 Maj 2008 Sanna Johansson 031-786 4145 (sanna.johansson@cefos.gu.se) Lennart Nilsson 031-786 15 95 (lennart.nilsson@cefos.gu.se) INNEHÅLL Samhälle Opinion

Läs mer

Västra Götaland. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:10]

Västra Götaland. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:10] Västra Götaland Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:10] Västra Götaland tabellrapport SOM-institutet undersöker återkommande vanor och attityder hos befolkningen i Västsverige.

Läs mer

Västra Götaland. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:23]

Västra Götaland. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:23] Västra Götaland Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:23] Västra Götaland tabellrapport SOM-institutet undersöker återkommande vanor och attityder hos befolkningen i Västsverige.

Läs mer

SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA

SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA Götaland 2005 Maj 2006 Lennart Nilsson 031-773 15 95 (lennart.nilsson@spa.gu.se) Rudolf Antoni 031-773 11 96 (rudolf.antoni@jmg.gu.se) INNEHÅLL Samhälle Opinion Massmedia Götaland

Läs mer

Kulturvanor i svenska städer. Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34]

Kulturvanor i svenska städer. Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34] Kulturvanor i svenska städer Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34] Innehåll Information om den nationella SOM-undersökningen... 3 Tabell 1. Teaterligan I vilken stad går invånarna på mest

Läs mer

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:10]

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:10] Slöjd och hantverk Vanor och värderingar 2012 2015 Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:10] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen...

Läs mer

Allmänhetens åsikter om yttrandefrihet

Allmänhetens åsikter om yttrandefrihet Allmänhetens åsikter om yttrandefrihet Bakgrundstabeller till Demokratirådets rapport 2007 Huvudresultaten återges i figur 3.1 på sidan 19 i: Olof Petersson, Anker Brink Lund, Eivind Smith och Lennart

Läs mer

OM FÖRSKJUTNINGAR I VÅRA VÄRDERINGAR

OM FÖRSKJUTNINGAR I VÅRA VÄRDERINGAR OM FÖRSKJUTNINGAR I VÅRA VÄRDERINGAR ULRIKA ANDERSSON, DOCENT/UNDERSÖKNINGSLEDARE www.som.gu.se Ett oberoende undersökningsinstitut i forskningens tjänst www.som.gu.se Politiskt intresse bland skåningar

Läs mer

Utvecklingen av partisympatier : Moderaterna

Utvecklingen av partisympatier : Moderaterna 14 14-7-3 Utvecklingen av partisympatier 1-13: Moderaterna Per Oleskog Tryggvason Henrik Oscarsson Rapport 14:8 Valforskningsprogrammet Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs Universitet 2 Utvecklingen

Läs mer

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och Vindkraftsopinionen i Västra Götaland Vindkraftsopinionen i Västra Götaland Per Hedberg Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och vindkraftens andel av elproduktionen

Läs mer

SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA

SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA juni 2003 Lennart Nilsson 031-773 15 95 (lennart.nilsson@spa.gu.se) Sanna Johansson 031-773 41 45 (sanna.johansson@som.gu.se) INNEHÅLL Samhälle Opinion Massmedia ٠ Identitet,

Läs mer

SD-sympatisörer tror att livet blir sämre de kommande åren i högre utsträckning än andra väljare!!

SD-sympatisörer tror att livet blir sämre de kommande åren i högre utsträckning än andra väljare!! SDs landsdagar Om undersökningen Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2015

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2015 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2015 Preliminära resultat från SOM-undersökningen 2014 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är

Läs mer

Utvecklingen av partisympatier : Centerpartiet

Utvecklingen av partisympatier : Centerpartiet 21 21-7-6 Utvecklingen av partisympatier 21-21: Centerpartiet Per Oleskog Tryggvason Henrik Oscarsson Rapport 21:11 Valforskningsprogrammet Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs Universitet 2 Utvecklingen

Läs mer

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:8 ]

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:8 ] Slöjd och hantverk Vanor och värderingar 2012 2013 Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:8 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell

Läs mer

Vetenskapen i samhället Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:7]

Vetenskapen i samhället Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:7] Vetenskapen i samhället 2016 Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:7] Innehållsförteckning Introduktion 1 Tabell 2a Hur intresserad är du i allmänhet av forskning 2016,

Läs mer

Vetenskap & Värderingar Frågorna

Vetenskap & Värderingar Frågorna 2010-06-23 Vetenskap & Värderingar Frågorna VA har publicerat två resultatrapporter inom studien Vetenskap & Värderingar: VA-rapport 2009:3 Vetenskap att tro på? November 2009 VA-rapport 2010:2 Kunskap

Läs mer

SOM-rapport nr 2008:11 SOM. Energiopinionen. Sören Holmberg

SOM-rapport nr 2008:11 SOM. Energiopinionen. Sören Holmberg SOM-rapport nr 08:11 SOM Energiopinionen Sören Holmberg s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986

Läs mer

Västsvenskars bedömning av offentliga myndigheters verksamhet. Ylva Norén Bretzer och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2011:20]

Västsvenskars bedömning av offentliga myndigheters verksamhet. Ylva Norén Bretzer och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2011:20] Västsvenskars bedömning av offentliga myndigheters verksamhet Ylva Norén Bretzer och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2011:20] Innehåll Information om den Västsvenska SOM-undersökningen 5 Tabeller Medborgarnas

Läs mer

SVENSKA TRENDER Henrik Ekengren Oscarsson & Annika Bergström (red.)

SVENSKA TRENDER Henrik Ekengren Oscarsson & Annika Bergström (red.) SVENSKA TRENDER 1986-216 Henrik Ekengren Oscarsson & Annika Bergström (red.) Innehållsförteckning SAMHÄLLSTRENDER Bedömning av Sveriges ekonomi 2 Bedömning av den egna ekonomin 3 Förtroende för samhällsinstitutioner:

Läs mer

Utvecklingen av partisympatier : Folkpartiet

Utvecklingen av partisympatier : Folkpartiet 21 21-- Utvecklingen av partisympatier 21-213: Folkpartiet Per Oleskog Tryggvason Henrik Oscarsson Rapport 21:1 Valforskningsprogrammet Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs Universitet 2 Utvecklingen

Läs mer

Region Skåne Resultat från SOM-undersökningen i Skåne Daniel Jansson, Ulrika Andersson och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:21]

Region Skåne Resultat från SOM-undersökningen i Skåne Daniel Jansson, Ulrika Andersson och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:21] Region Skåne 2015 Resultat från SOM-undersökningen i Skåne 2015 Daniel Jansson, Ulrika Andersson och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:21] Region Skåne 2015 Tabellrapport SOM-institutet undersöker återkommande

Läs mer

SOM Ungdomars uppfattningar om och förtroende för forskning. Sanna Johansson

SOM Ungdomars uppfattningar om och förtroende för forskning. Sanna Johansson SOM Ungdomars uppfattningar om och förtroende för forskning 2007 Sanna Johansson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM 2006 SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför

Läs mer

Utvecklingen av partisympatier : Kristdemokraterna

Utvecklingen av partisympatier : Kristdemokraterna 1 1-6- Utvecklingen av partisympatier 1-1: Kristdemokraterna Per Oleskog Tryggvason Henrik Oscarsson Rapport 1: Valforskningsprogrammet Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs Universitet 2 Utvecklingen

Läs mer

Region Skåne 2011. Resultat från Syd-SOM-undersökningen 2011. Annika Bergström och Sandra Engelbrecht. [SOM-rapport nr 2012:4]

Region Skåne 2011. Resultat från Syd-SOM-undersökningen 2011. Annika Bergström och Sandra Engelbrecht. [SOM-rapport nr 2012:4] Region Resultat från Syd-SOM-undersökningen Annika Bergström och Sandra Engelbrecht [SOM-rapport nr 2012:4] Region SOM-institutet undersöker återkommande vanor och attityder hos befolkningen i. Den första

Läs mer

Göteborgarnas förhållande till Svenska kyrkan har undersökts via SOM-institutet

Göteborgarnas förhållande till Svenska kyrkan har undersökts via SOM-institutet Göteborgarnas relation till kyrka och religion Göteborgarnas relation till kyrka och religion Jan Strid Göteborgarnas förhållande till Svenska kyrkan har undersökts via SOM-institutet sedan 1990-talets

Läs mer

Förtroendet för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Förtroendet för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Förtroendet för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Resultat från Väst-SOM-undersökningen 2010 Ylva Mattsson-Wallinder [SOM-rapport nr 2011:12] Information om den regionala SOMundersökningen i

Läs mer

Det går bra nu Avslutning

Det går bra nu Avslutning Det går bra nu Avslutning HENRIK EKENGREN OSCARSSON Det går bra nu Bedömningar av utvecklingen av den svenska ekonomin Bedömning av regeringens arbete Bedömning av huruvida Sverige går åt rätt håll eller

Läs mer

SVENSKA TRENDER Henrik Ekengren Oscarsson & Annika Bergström (red.)

SVENSKA TRENDER Henrik Ekengren Oscarsson & Annika Bergström (red.) SVENSKA TRENDER 1986-15 Henrik Ekengren Oscarsson & Annika Bergström (red.) Svenska trender 1986 15 SOM-institutet SOM-institutet vid Göteborgs universitet grundades år 1986 med syftet att genomföra frågeundersökningar

Läs mer

Filmvanor och -attityder 2013. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ]

Filmvanor och -attityder 2013. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ] Filmvanor och -attityder 2013 Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Undersökningens

Läs mer

SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA

SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA Resultat presenterade 2000-05-09 Lennart Nilsson 031-773 15 95 (lennart.nilsson@spa.gu.se) Åsa Nilsson 031-773 12 39 (asa.nilsson@som.gu.se) SOM INSTITUTET samhälle opinion massmedia

Läs mer

Västra Götaland Susanne Johansson och Lennart Nilsson. [ SOM-rapport nr 2010:08 ]

Västra Götaland Susanne Johansson och Lennart Nilsson. [ SOM-rapport nr 2010:08 ] Västra Götaland 2009 Susanne Johansson och Lennart Nilsson [ SOM-rapport nr 2010:08 ] Resultat från Väst-SOM-undersökningen 2009 Information om den regionala SOM-undersökningen i Västra Götaland SOM-institutet

Läs mer

Förtroendet för Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet

Förtroendet för Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Förtroendet för Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Resultat från Väst-SOM-undersökningen 2010 Ylva Mattsson-Wallinder [SOM-rapport nr 2011:13] Information om den regionala SOMundersökningen

Läs mer

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar. Frida Vernersdotter [SOM-rapport nr 2013:11]

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar. Frida Vernersdotter [SOM-rapport nr 2013:11] Slöjd och hantverk Vanor och värderingar Frida Vernersdotter [SOM-rapport nr 2013:11] Tabellförteckning Tabell 1. Gått på hemslöjdsmarknad/-utställning efter kön, ålder, utbildning, bostadsort, region

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2016

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2016 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2016 Preliminära resultat från SOM-undersökningen 2015 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014 Preliminära resultat från SOM-undersökn 2013 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är en frågeundersökning

Läs mer

Svensk opinion blir allt mindre negativ till invandrade svenskar och till närvaron

Svensk opinion blir allt mindre negativ till invandrade svenskar och till närvaron Svenskarna långsiktigt alltmer positiva till invandrare Svenskarna långsiktigt alltmer positiva till invandrare Marie Demker Svensk opinion blir allt mindre negativ till invandrade svenskar och till närvaron

Läs mer

Folkets, riksdagens och journalisters inställning till monarkin och förtroendet för kungahuset LENNART NILSSON

Folkets, riksdagens och journalisters inställning till monarkin och förtroendet för kungahuset LENNART NILSSON Folkets, riksdagens och journalisters inställning till monarkin och förtroendet för kungahuset LENNART NILSSON Den Svenska Monarkins Legitimitet, Journalisterna och Riksdagsledamöterna Lennart Nilsson

Läs mer

Brytningstider. Annika Bergström och Jonas Ohlsson

Brytningstider. Annika Bergström och Jonas Ohlsson Brytningstider Annika Bergström och Jonas Ohlsson I 22 år har SOM-institutet genomfört årliga frågeundersökningar i Västsverige. I början inskränktes undersökningarna till Göteborg och angränsande kommuner,

Läs mer

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik, medier och kommunikation. PM nr. 78

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik, medier och kommunikation. PM nr. 78 Dagspresskollegiet Göteborgs universitet Institutionen för journalistik, medier och kommunikation PM nr. 78 Morgontidningsläsning på papper och webb samt prenumerationer i hushållen en tabellrapport Ingela

Läs mer

Bilden av det kluvna Sverige i EU-frågor utnyttjas flitigt i den allmänna debatten.

Bilden av det kluvna Sverige i EU-frågor utnyttjas flitigt i den allmänna debatten. EU ja, men... EU JA, MEN RUTGER LINDAHL Bilden av det kluvna Sverige i EU-frågor utnyttjas flitigt i den allmänna debatten. Detta framkom inte minst efter folkomröstningen om införande av euro som officiell

Läs mer

SVENSKA TRENDER Henrik Ekengren Oscarsson & Annika Bergström (red.)

SVENSKA TRENDER Henrik Ekengren Oscarsson & Annika Bergström (red.) SVENSKA TRENDER 1986-213 Henrik Ekengren Oscarsson & Annika Bergström (red.) Svenska trender 1986-213 SOM-institutet SOM-institutet vid Göteborgs universitet grundades år 1986 med syftet att genomföra

Läs mer

Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund

Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund SKOP har på uppdrag av Moderata Samlingspartiet i Västra Götaland intervjuat personer som bor i Göteborgs stad och som är mellan 18 och 84 år. Intervjuerna

Läs mer

Svenska folket bedömer korruption. Monika Bauhr, Sören Holmberg och Sofia Arkhede [SOM-rapport nr 2016:03]

Svenska folket bedömer korruption. Monika Bauhr, Sören Holmberg och Sofia Arkhede [SOM-rapport nr 2016:03] Svenska folket bedömer korruption Monika Bauhr, Sören Holmberg och Sofia Arkhede [SOM-rapport nr 2016:03] Innehållsförteckning Den nationella SOM-undersökningen om korruption... 1 Information om den nationella

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft. Per Hedberg och Sören Holmberg [ SOM-rapport nr 2013:4]

Åsikter om energi och kärnkraft. Per Hedberg och Sören Holmberg [ SOM-rapport nr 2013:4] Åsikter om energi och kärnkraft Per Hedberg och Sören Holmberg [ SOM-rapport nr 2013:4] Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg mars 2013

Läs mer

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar personer mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela Sverige. I september/ intervjuades 1.000 personer. En fråga ställdes på uppdrag av Frivärld och redovisas

Läs mer

Utvecklingen av partisympatier : Socialdemokraterna

Utvecklingen av partisympatier : Socialdemokraterna 14 14-6-28 Utvecklingen av partisympatier 1-13: Socialdemokraterna Per Oleskog Tryggvason Henrik Oscarsson Rapport 14:3 Valforskningsprogrammet Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs Universitet 2

Läs mer

SVT:s vallokalundersökning EUP-valet 2014

SVT:s vallokalundersökning EUP-valet 2014 SVT:s vallokalundersökning EUP-valet Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från väljare vid vallokaler och förtida röstningslokaler. Resultaten är ovägda. Valu är SVT:s återkommande

Läs mer

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014 SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från väljare vid vallokaler och förtida röstningslokaler. Resultaten är ovägda. Valu är SVT:s återkommande

Läs mer

Monarkins ställning i Sverige och förtroendet för kungahuset 1976,

Monarkins ställning i Sverige och förtroendet för kungahuset 1976, Monarkins ställning i Sverige och förtroendet för kungahuset 1976, 1995-12 Lennart Nilsson SOM-institutet Inställning till förslaget att införa republik i Sverige 1976 (Valundersökningen), 3, 5, -12 (SOM-undersökningarna)

Läs mer

EN FÖRLORAD NYHETSGENERATION? (Eller: vill inte unga vuxna längre ha koll på läget?)

EN FÖRLORAD NYHETSGENERATION? (Eller: vill inte unga vuxna längre ha koll på läget?) EN FÖRLORAD NYHETSGENERATION? (Eller: vill inte unga vuxna längre ha koll på läget?) Jonas Ohlsson SOM-institutet Vetenskapsfestivalen 2013 100 Tidningsläsning bland unga vuxna, 1986 2012 (procent minst

Läs mer

DAGSPRESSKOLLEGIET, GÖTEBORGS UNIVERSITET LÄSVANESTUDIEN FRÅN DAGSPRESSKOLLEGIET

DAGSPRESSKOLLEGIET, GÖTEBORGS UNIVERSITET LÄSVANESTUDIEN FRÅN DAGSPRESSKOLLEGIET LÄSVANESTUDIEN FRÅN DAGSPRESSKOLLEGIET VÅREN 15 DAGSPRESSKOLLEGIET Startade 1979 Huvudfinansiär 13-17: Carl-Olov och Jenz Hamrins stiftelse i Jönköping. Tidigare finansiär 1979-12: Tidningsutgivarna (TU).

Läs mer

till SOM-seminariet 2012

till SOM-seminariet 2012 Välkomna till SOM-seminariet 2012 (S)amhälle (O)pinion (M)edier Opinioner, trender, analyser ett oberoende undersökningsinstitut i forskningens tjänst SOM-undersökningarna Nationellt: Riks-SOM 1986 Regioner:

Läs mer

Medborgarpanelen. Valpanelens åsikter över tid. Titel: Valpanelens åsikter över tid. University of Gothenburg Sweden Box 100, S Gothenburg

Medborgarpanelen. Valpanelens åsikter över tid. Titel: Valpanelens åsikter över tid. University of Gothenburg Sweden Box 100, S Gothenburg Medborgarpanelen Valpanelens åsikter över tid Titel: Valpanelens åsikter över tid University of Gothenburg Sweden Box 100, S-405 30 Gothenburg Redovisning av resultat Under tidsperioden mars 13 till oktober

Läs mer

Trafikvanor och -attityder. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:7 ]

Trafikvanor och -attityder. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:7 ] Trafikvanor och -attityder Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:7 ] Innehåll Information om den västsvenska SOM-undersökningen... 2 Tabell 1 Hur brukar du ta dig till arbetet/skolan?

Läs mer

Startskott inför valet 2018

Startskott inför valet 2018 Startskott inför valet 2018 Sören Holmberg & Toivo Sjörén 4 juli 2017 Wisby Strand Hemskhetsindex en jämförelse mellan 2017, 2014 och 20 Andel hemskt 2017 2014 20 73 79 64 64 51 39 45 29 18 49 49 28 28

Läs mer

Förtroendet för Arbetsförmedlingen

Förtroendet för Arbetsförmedlingen Förtroendet för Arbetsförmedlingen 1997 2009 Johan Martinsson & Åsa Nilsson [ SOM-rapport nr 20:05 ] Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför

Läs mer

Västra Götaland 2011

Västra Götaland 2011 Västra Götaland 2011 Resultat från Väst-SOM-undersökningen 2011 Jonas Hägglund och Annika Bergström [SOM-rapport nr 2012:3] Västra Götaland Tabellrapport SOM-institutet undersöker återkommande vanor och

Läs mer

Inställningen till olika energikällor i Sveriges län

Inställningen till olika energikällor i Sveriges län Inställningen till olika energikällor i Sveriges län 1999 2004 respektive 2005 2010 Per Hedberg [SOM-rapport nr 2011:25] Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet

Läs mer

Under hösten 2006 byttes den svenska socialdemokratiska regeringen ut. Valdagens

Under hösten 2006 byttes den svenska socialdemokratiska regeringen ut. Valdagens Flyktingpolitik viktigt för vem? Flyktingpolitik viktigt för vem? Marie Demker Under hösten 2006 byttes den svenska socialdemokratiska regeringen ut. Valdagens viktigaste budskap var förstås just det en

Läs mer

Ungdomar i Skåne. Sandra Engelbrecht [SOM-rapport nr 2012:25]

Ungdomar i Skåne. Sandra Engelbrecht [SOM-rapport nr 2012:25] Ungdomar i Skåne Sandra Engelbrecht [SOM-rapport nr 2012:25] Förord I samverkan med region Skåne genomförde SOM-institutet 2011 en medborgarundersökning. Den var dels en uppföljning av de undersökningar

Läs mer

UPPFATTNINGAR OM INFRASTRUKTUR I SVERIGES BILREGION

UPPFATTNINGAR OM INFRASTRUKTUR I SVERIGES BILREGION Uppfattningar om infrastruktur i Sveriges bilregion UPPFATTNINGAR OM INFRASTRUKTUR I SVERIGES BILREGION TOBIAS ELMQUIST I nfrastrukturen berör de flesta och många har uppfattningar i frågor som berör infrastruktur.

Läs mer

Opinionsundersökning Järva. Kontakt ABF Stockholm: Katarina Gold Kontakt Novus: Mats Elzén, Liza Pettersson Datum: 9 juni 2017

Opinionsundersökning Järva. Kontakt ABF Stockholm: Katarina Gold Kontakt Novus: Mats Elzén, Liza Pettersson Datum: 9 juni 2017 Opinionsundersökning Järva Kontakt ABF Stockholm: Katarina Gold Kontakt Novus: Mats Elzén, Liza Pettersson Datum: 9 juni 2017 1 Resultat 2 ABF Stockholm Sammanfattning av resultaten BAKGRUND Undersökningen

Läs mer

Vems ekonomiska kris? Sören Holmberg

Vems ekonomiska kris? Sören Holmberg Vems ekonomiska kris? Sören Holmberg Bedömning av Sveriges ekonomi procent 9 1 93 1 Sveriges ekonomi jämfört med hur den var för tolv månader sedan 7 71 6 5 4 3 31 32 21 12 16 16 2 3 1 2 4 5 47 47 44 35

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg mars 2009

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg mars 2009 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg mars 2009 Preliminära resultat från SOM-undersökningen 2008 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är

Läs mer

MINSKAT FLYKTINGMOTSTÅND SVÅR MARKNAD FÖR FRÄMLINGSFIENTLIG POLITIK

MINSKAT FLYKTINGMOTSTÅND SVÅR MARKNAD FÖR FRÄMLINGSFIENTLIG POLITIK Minskat flyktingmotstånd svår marknad för främlingsfientlig politik MINSKAT FLYKTINGMOTSTÅND SVÅR MARKNAD FÖR FRÄMLINGSFIENTLIG POLITIK MARIE DEMKER F lyktingmotståndet fortsätter att minska i Sverige.

Läs mer

Koll på alkoholopinionen - och på alkoholvanorna

Koll på alkoholopinionen - och på alkoholvanorna Koll på alkoholopinionen - och på alkoholvanorna Några resultat från de årliga SOMundersökningarna Vetenskapsfestivalen 13 Lennart Weibull Alkoholpolitik 00-12 Målet är att hålla nere alkoholförbrukningen

Läs mer

KYRKSAMHETEN I GÖTEBORG OCH VÄSTRA GÖTALAND

KYRKSAMHETEN I GÖTEBORG OCH VÄSTRA GÖTALAND KYRKSAMHETEN I GÖTEBORG OCH VÄSTRA GÖTALAND JAN STRID tidigare SOM-undersökningar där frågor gällande Svenska kyrkan ingått har vi I mest varit intresserade av kyrkovalen. Men i samband med dessa val har

Läs mer

Medborgardemokrati i Skåne

Medborgardemokrati i Skåne Medborgardemokrati i Skåne Annika Bergström [SOM-rapport nr 2012:19] Innehållsförteckning Demokrati ur ett medborgarperspektiv... 5 Intresse för politik på olika nivåer... 5 Synen på demokrati och påverkansmöjligheter...

Läs mer