VÄSTSVENSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄSTSVENSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.)"

Transkript

1 VÄSTSVENSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.)

2

3 Västsvenska trender SOM-institutet SOM-institutet vid Göteborgs universitet grundades år 1986 med syftet att genomföra frågeundersökningar och arrangera seminarier inom ämnesområdet Samhälle, Opinion och Massmedia. Institutet drivs i samarbete mellan Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Organisation SOM-institutet leds av professor Henrik Ekengren Oscarsson. SOM-institutets styrgrupp består av professor Karin M Ekström, Akademin för textil, teknik och ekonomi (Högskolan i Borås), professor Bengt Johansson, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (GU), professor Maria Oskarson, Statsvetenskapliga institutionen (GU) samt professor André Jansson, Institutionen för geografi, medier och kommunikation (Karlstad universitet). SOM-undersökningarna Varje år svarar mellan 1 och 2 svenskar på SOM-institutets frågor som rör allt från politik och massmedier till ämnen som livsstil, hälsa och fritidsvanor. Den nationella SOM-undersökningen är den mest omfattande undersökningen och har genomförts varje höst sedan 1986 med ett slumpmässigt urval personer boende i hela Sverige. Regionala undersökningar genomförs med jämna mellanrum i bland annat Skåne och Västra Götaland. De västsvenska SOM-undersökningarna genomförs med syfte att studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser. Undersökningen har genomförts varje höst sedan 1992 men omfattade fram till 1997 enbart bosatta i Göteborg med kranskommuner. Sedan 1998 omfattar undersökningen hela Västra Götalands län samt Kungsbacka kommun. 215 fick 6 personer i åldrarna år SOM-institutets västsvenska frågeformulär. Resultat Resultaten från SOM-undersökningarna presenteras årligen i bokform. Därtill publicerar institutet temaböcker, och löpande rapporter publiceras från särskilda forskningsprojekt. En del resultat redovisas också på SOM-institutets hemsida (). Datafiler från undersökningarna finns lagrade hos Svensk Nationell Datatjänst (SND) och går att beställa med ett års fördröjning ( Finansiering SOM-institutets undersökningar är ett gemensamt åtagande för ett flertal forskningsprojekt vid Göteborgs universitet samt vid andra svenska universitet och högskolor. SOM-institutet samverkar även med myndigheter och offentliga organisationer i den mån dessa projekt sammanfaller med den inriktning som forskningen har vid institutet. Den västsvenska SOM-undersökningen genomförs i huvudsak i samverkan med Västra Götalandsregionen. Kontakta oss: Seminariegatan 1b Tel: Box 71 Mejl: 45 3 Göteborg Webb: 1

4 Innehållsförteckning Bedömning av boendetrivsel 3 Mellanmänsklig tillit 4 Förtroende för yrkesgrupper: Personal inom sjukvård, grundskola, barn- och äldreomsorg 5 Polisen, journalister samt personal inom kollektivtrafik och socialtjänst 6 EU-parlamentariker, politiker 7 Intresse för politik Möjlighet att påverka politiska beslut 9 Nöjd med demokratin 1 Kommunens och regionstyrelsens skötsel av sina uppgifter 11 Partisympatier i Västra Götaland 12 Ideologisk vänster-höger-placering 13 Inställning till EU/det svenska medlemskapet 14 Inställning till privatisering av offentlig verksamhet 15 8 Inställning till skatter 16 Inställning till att minska offentlig sektor 17 Medborgarnas viktigaste regionala frågor 18 Medborgarnas viktigaste kommunala frågor 19 Bedömning av kommunal och regional service 2 Allmän livstillfredsställelse 21 Användning av internet samt kommunens och regionens hemsidor 22 2

5 5, BEDÖMNING AV BOENDETRIVSEL 4,5 Medelvärde 4, 3,5 3, 2,5 2, 3,9 3,7 3,3 4, Sverige 3,8 Del av kommunen 3,6 Västra Götaland 3,3 Hemkommunen 1,5 1,,5, Kommentar: Respondenterna har svarat enligt en 11-gradig skala från -5 (mycket dåligt) till +5 (mycket bra). = varken bra eller dåligt". Alla personer som besvarat respektive delfråga ingår i procentbasen. Frågeformulering: "Allmänt sett, hur bra tycker du det är att bo i:" Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen

6 1 MELLANMÄNSKLIG TILLIT Procent Höglitare 29 Mellanlitare Låglitare Kommentar: Respondenterna har svarat enligt en 11-gradig skala från ( det går inte att lita på människor i allmänhet ) till 1 ( det går att lita på människor i allmänhet ). Definitioner: -3 = låglitare; 4-6 = mellanlitare; 7-1 = höglitare. Samtliga svarspersoner ingår i procentbasen. Frågeformulering: "Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet?" Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen

7 +1 FÖRTROENDE FÖR YRKESGRUPPER Personal inom sjukvård, grundskola, barn- och äldreomsorg Personal inom barnomsorgen +58 Hälso- och sjukvårdens personal Lärare i grundskolan Personal inom äldreomsorgen Balansmått Kommentar: Balansmåtten bygger på procentberäkningar bland personer som besvarat respektive delfråga (inklusive ingen uppfattning). Balansmåttet kan variera mellan +1 (alla svarspersoner anger stort förtroende) och -1 (alla svarspersoner anger litet förtroende).totalt finns det 14 olika yrkesgrupper att ta ställning till. Frågan har sex svarsalternativ: mycket stort förtroende; ganska stort förtroende, varken stort eller litet förtroende; ganska litet förtroende; mycket litet förtroende; ingen uppfattning. Sjukvårdfrågans formulering: : "Sjukvårdens personal", 214-: "Hälso- och sjukvårdens personal". Frågeformulering: "Allmänt sett, hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete?" Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen

8 +1 FÖRTROENDE FÖR YRKESGRUPPER Poliser journalister samt personal inom kollektivtrafik och socialtjänst Poliser Balansmått Kollektivtrafikens personal +16 Personal inom socialtjänsten -5-3 Journalister Kommentar: Balansmåtten bygger på procentberäkningar bland personer som besvarat respektive delfråga (inklusive ingen uppfattning). Balansmåttet kan variera mellan +1 (alla svarspersoner anger stort förtroende) och -1 (alla svarspersoner anger litet förtroende).totalt finns det 14 olika yrkesgrupper att ta ställning till. Frågan har sex svarsalternativ: mycket stort förtroende; ganska stort förtroende, varken stort eller litet förtroende; ganska litet förtroende; mycket litet förtroende; ingen uppfattning. Socialtjänstfrågans formulering: : "Socialarbetare", 214-: "Personal inom socialtjänsten". Frågeformulering: "Allmänt sett, hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete?" Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen

9 +1 FÖRTROENDE FÖR YRKESGRUPPER EU-parlamentariker, politiker Balansmått Rikspolitiker -15 Kommunens politiker EU-parlamentariker -2 VG-regionens politiker Kommentar: Balansmåtten bygger på procentberäkningar bland personer som besvarat respektive delfråga (inklusive ingen uppfattning). Balansmåttet kan variera mellan +1 (alla svarspersoner anger stort förtroende) och -1 (alla svarspersoner anger litet förtroende).totalt finns det 14 olika yrkesgrupper att ta ställning till. Frågan har sex svarsalternativ: mycket stort förtroende; ganska stort förtroende, varken stort eller litet förtroende; ganska litet förtroende; mycket litet förtroende; ingen uppfattning. Frågeformulering: "Allmänt sett, hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete?" Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen

10 1 INTRESSE FÖR POLITIK I kommunen 65 I allmänhet 6 I Västra Götalandsregionen Procent Kommentar: Bygger till och med 29 på tre separata frågor, från och med 21 på två olika frågor. Frågan har fyra svarsalternativ:" mycket intresserad; ganska intresserad; inte särskillt intresserad; inte alls intresserad". Figuren visar andelen som svarat "mycket intresserad" eller "ganska intresserad". Alla personer som besvarat respektive delfråga ingår i procentbasen. Frågeformulering: "Hur intresserad är du i allmänhet av politik? /Hur intresserad är du av politik när det gäller: Den kommun där du bor? / Västra Götalandsregionen? Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen

11 1 MÖJLIGHET ATT PÅVERKA POLITISKA BESLUT Procent I hemkommunen 19 I Sverige 16 I Västra Götalandsregionen I EU Kommentar: Frågan har sex svarsalternativ: mycket goda möjligheter; ganska goda möjligheter; varken goda eller dåliga möjligheter; ganska dåliga möjligheter; mycket dåliga möjligheter; ingen uppfattning". Figuren visar andelen som svarat "mycket goda" eller "ganska goda" möjligheter. Alla personer som besvarat respektive delfråga ingår i procentbasen (inklusive ingen uppfattning). Frågeformulering: "Vilka möjligheter anser du att du har att påverka politiska beslut i:" Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen

12 1 NÖJD MED DEMOKRATIN 9 8 Procent Sverige 63 Hemkommunen 61 Västra Götalandsregionen 4 EU Kommentar: Frågan har fyra svarsalternativ: "mycket nöjd; ganska nöjd; inte särkilt nöjd; inte alls nöjd". Figuren visar dem som har angivit att de är "mycket nöjda" eller "ganska nöjda" med demokratin : "På det hela taget, hur nöjd är du...", 214-: "Allmänt sett, hur nöjd är du...". Alla personer som besvarat respektive delfråga ingår i procentbasen. Frågeformulering: "Allmänt sett, hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar i:" Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen

13 +1 KOMMUN- OCH REGIONSTYRELSENS SKÖTSEL AV SINA UPPGIFTER Balansmått Kommunstyrelsen -8 Regionstyrelsen Kommentar: Balansmåtten bygger på procentberäkningar bland personer som besvarat respektive delfråga (inklusive ingen uppfattning). Balansmåttet kan variera mellan +1 (alla svarspersoner anger mycket eller ganska bra) och -1 (alla svarspersoner anger ganska eller mycket dåligt). Frågan har sex svarsalternativ: mycket bra; ganska bra, varken bra eller dåligt; ganska dåligt; mycket dåligt; ingen uppfattning. Frågeformulering: "Hur tycker du att kommunstyrelsen i den kommun där du bor resp. regionstyrelsen i Västra Götaland sköter sin uppgift?" Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen

14 PARTISYMPATIER I VÄSTRA GÖTALAND (Procent) Vänsterpartiet 15, 16,2 16,8 12,1 9,8 11,4 8,7 6,3 7,4 5,4 5,6 5, 4,4 5,2 5,8 6,4 6,3 7,5 Socialdemokraterna 31, 28,4 33,5 35,2 39,8 36,4 35,4 34,8 33,1 36,7 37,6 29,7 24,5 27, 3,7 3,1 28,2 25,6 Miljöpartiet 6,6 7,2 4, 4,1 4,9 5,1 5,7 6,6 8,2 8,2 8,1 11,5 1,9 11,3 9,8 1,6 9,1 6,5 Centern 4,1 4,3 3, 6,4 4,3 6,4 6,4 5,9 8,1 7,1 5,5 4,3 4,5 4,8 3,3 3,7 7,8 7,7 Folkpartiet 4,6 5,9 4,3 4,9 16,5 14,2 12,2 11,9 7,8 9,1 8,2 8,7 9,5 6,6 5,9 7, 7,1 6,5 Kristdemokraterna 13,3 13,1 16,3 1,5 9,7 8,1 6,3 5,5 7,7 5, 4,7 5, 4,2 3,7 4, 4, 3,9 4,1 Moderaterna 19,7 21,4 2,4 21,4 12,2 17,3 22, 25,3 25,1 24,8 24,8 26,4 34,9 34,1 3,2 26,6 23,7 21,1 Sverigedemokraterna , 1,6 3,5 4,6 3,9 4,9 7,5 8,2 9,5 15, Feministiskt initiativ ,9 3,4 Övriga partier 5,7 3,6 1,6 5,5 2,7 1,2 3,4 3,7 1,6 2, 1,9 4,9 3,2 2,4 2,9 3,4 1,6 2,7 Summa procent Inget parti 7,1 13,1 19,9 12,5 7,5 8,4 11,1 12,4 8,3 8,3 7,7 6,5 4,8 7,1 6,9 6,4 5,3 6,4 Kommentar: Resultaten är oviktade och beräknade bland samtliga svarspersoner för procent "inget parti". Övriga rader beräknas bland samtliga personer som svarat på frågan. Frågeformulering: "Vilket parti tycker du bäst om idag?" Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen

15 5 IDEOLOGISK VÄNSTER-HÖGER-PLACERING Höger Procent Vänster Varken vänster eller höger Kommentar: Frågan har fem svarsalternativ: "klart till vänster; något till vänster; varken till vänster eller höger; något till höger; klart till höger". "Vänster" i tabellen är andelen som svarat "klart till vänster" och "något till vänster". "Höger" i tabellen är andelen som svarat "klart till höger" och "något till höger". Alla personer som besvarat frågan ingår i procentbasen. Frågeformulering: "Man talar ibland om att politiska åsikter placeras in på en vänster-högerskala. Var någonstans skulle du placera dig själv på en sådan skala?" Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen

16 1 ÅSIKT OM SVENSKT MEDLEMSKAP EU/INSTÄLLNING TILL EU Procent I huvudsak för / Positiv I huvudsak emot / Negativ 3 Ingen bestämd åsikt / Varken positiv eller negativ Kommentar: Frågeformulering 2-29: Vilken är din åsikt om det svenska medlemskapet i EU. Frågeformulering från 21: Allmänt sett: vilken är din inställning till EU? Positiv = andel som svarat Mycket positiv och Ganska positiv, Negativ = andel som svarat Ganska negativ och Mycket Negativ. Andelen som väljer svarsalternativet "ingen uppfattning" varierar mellan 3 och 6 procent. De är exkluderade från procentbasen. Frågeformulering: "Vilken är din åsikt om det svenska medlemskapet i EU"/"Allmänt sett, vilken är din inställning till EU?" Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen

17 +1 INSTÄLLNING TILL PRIVATISERING AV OFFENTLIG VERKSAMHET Vinstutdelning ska inte tillåtas i skattefinansierad vård, skola och omsorg Balansmått Förhindra företag med vinstsyfte att driva sjukhus Bedriva mer av sjukvården i privat regi Satsa mer på friskolor Låta privata företag svara för äldreomsorg Kommentar: Balansmåttet kan variera mellan +1 (alla svarspersoner anger mycket eller ganska bra förslag) och -1 (alla svarspersoner anger ganska eller mycket dåligt förslag). För frågan om vinstdrivande sjukhus är positiv övervikt lika med negativ till privatisering. I procentbasen ingår samtliga svarande utom de som avstått från att besvara hela frågesviten om aktuella förslag. Frågan innehåller totalt tio påståenden/item som respondenterna kan ta ställning till. Frågan har fem svarsalternativ: mycket bra förslag; ganska bra förslag; varken bra eller dåligt förslag; ganska dåligt Frågeformulering: Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem? Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen

18 +1 INSTÄLLNING TILL SKATTER Balansmått Höja kommunal-/regionskatten hellre än att minska servicen Sänka skatterna Kommentar: Balansmåttet kan variera mellan +1 (alla svarspersoner anger mycket eller ganska bra förslag) och -1 (alla svarspersoner anger ganska eller mycket dåligt förslag). I procentbasen ingår samtliga svarande utom de som avstått från att besvara hela frågesviten om aktuella förslag. Frågan innehåller totalt tio påståenden/item som respondenterna kan ta ställning till. Frågan har fem svarsalternativ: mycket bra förslag; ganska bra förslag; varken bra eller dåligt förslag; ganska dåligt förslag; mycket dåligt Frågeformulering: Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem? Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen

19 +1 INSTÄLLNING TILL ATT MINSKA OFFENTLIG SEKTOR Balansmått Minska den offentliga sektorn Kommentar: Balansmåttet kan variera mellan +1 (alla svarspersoner anger mycket eller ganska bra förslag) och -1 (alla svarspersoner anger ganska eller mycket dåligt förslag). I procentbasen ingår samtliga svarande utom de som avstått från att besvara hela frågesviten om aktuella förslag. Frågan innehåller totalt tio påståenden/item som respondenterna kan ta ställning till. Frågan har fem svarsalternativ: mycket bra förslag; ganska bra förslag; varken bra eller dåligt förslag; ganska dåligt förslag; mycket dåligt Frågeformulering: Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem? Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen

20 MEDBORGARNAS VIKTIGASTE REGIONALA FRÅGOR (Procent) Sjukvård Integration/immigration Infrastruktur Skola/utbildning Arbetsmarknad Äldrefrågor Miljö/energi Kommentar: Samtliga svarspersoner ingår i procentbasen. Frågan är öppen och respondenterna ombedes ange högst tre frågor/problem. 211 förändrades beräkningsmetoden till att baseras på enskilda svar istället för på personnivå. Tabellen presenterar de vanligaste frågorna. Frågeformulering: "Vilken eller vilka frågor eller problem tycker du är viktigast idag i Västra Götalandsregionen? Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen

21 MEDBORGARNAS VIKTIGASTE KOMMUNALA FRÅGOR (Procent) Skola/utbildning Sjukvård Integration/immigration Äldrefrågor Bostäder/byggnadsfrågor Infrastruktur Arbetsmarknad Sociala frågor/problem Familjepolitik Miljö/energi Kommentar: Samtliga svarspersoner ingår i procentbasen. Frågan är öppen och respondenterna ombedes ange högst tre frågor/problem. 211 förändrades beräkningsmetoden till att baseras på enskilda svar istället för Frågeformulering: "Vilken eller vilka frågor eller problem tycker du är viktigast idag i den kommun där du bor? Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen

22 +1 BEDÖMNING AV KOMMUNAL OCH REGIONAL SERVICE Balansmått Kommunen Västra Götalandsregionen Kommentar: Balansmåtten bygger på procentberäkningar bland personer som besvarat respektive delfråga (inklusive ingen uppfattning). Balansmåttet kan variera mellan +1 (alla svarspersoner anger mycket eller ganska bra) och -1 (alla svarspersoner anger ganska eller mycket dåligt). Frågan har sex svarsalternativ: mycket bra; ganska bra; varken bra eller dåligt; ganska dåligt; mycket dåligt; ingen uppfattning. Frågans formulering : Hur tycker du på det hela taget att servicen har fungerat under de senaste 12 månaderna i:". Frågeformulering: "Allmänt sett, hur tycker du att servicen har fungerat under de senaste 12 månaderna i:" Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen

23 1 ALLMÄN LIVSTILLFREDSTÄLLELSE 9 8 Procent Ganska nöjd med livet 35 Mycket nöjd med livet Inte nöjd Kommentar: Samtliga svarspersoner ingår i procentbasen. Frågan har fyra svarsalternativ. Svarsalternativen inte särskilt nöjd och inte alls nöjd är i figuren sammanslagna till inte nöjd med livet. Frågeformulering: "Hur nöjd är du på det hela taget med det liv du lever?" Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen

24 1 ANVÄNDNING AV INTERNET SAMT KOMMUNENS OCH REGIONENS HEMSIDOR Internetanvändning flera gånger i veckan 7 Procent Hemkommunens sajt 36 VG-regionens sajt Kommentar: Internetanvändning avser andel som använt internet flera gånger i veckan. Besök på hemkommunens sajt samt Västra Götalandsregionens sajt avser andel som besökt minst någon gång under det senaste året. Frågeformulering: Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna: använt internet? / varit inne på någon av följande hemsidor på Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen

25

26 SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför årligen nationella och lokala frågeundersökningar och anordnar seminarier på temat Samhälle, Opinion och Medier. SOM-institutet Seminariegatan 1B Box 71, 45 3 Göteborg

SKÅNSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.)

SKÅNSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) SKÅNSKA TRENDER 21-211 Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) SOM institutet SOM institutet vid Göteborgs universitet grundades år 1986 med syftet att genomföra frågeundersökningar och arrangera seminarier

Läs mer

VÄSTSVENSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.)

VÄSTSVENSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) VÄSTSVENSKA TRENDER 1998-212 Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) VÄSTSVENSKA TRENDER 1998 212 SOM-institutet Undersökningar Innehållsförteckning SOM-institutet är en oberoende undersökningsorganisation

Läs mer

SOM-rapport nr 2009:13 SOM. Västsvenska trender. Väst-SOM-undersökningen Susanne Johansson Lennart Nilsson

SOM-rapport nr 2009:13 SOM. Västsvenska trender. Väst-SOM-undersökningen Susanne Johansson Lennart Nilsson SOM-rapport nr 9:13 SOM Västsvenska trender Väst-SOM-undersökningen 1998-8 Susanne Johansson Lennart Nilsson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Figur 1 Upplevd geografisk hemhörighet 1998-8

Läs mer

Välfärdspolitik och välfärdsopinion Sverige 2015

Välfärdspolitik och välfärdsopinion Sverige 2015 Välfärdspolitik och välfärdsopinion Sverige 15 16-06-10 Lennart Nilsson SOM-institutet Förslaget att Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad vård, skola och omsorg, Sverige 12-15 (procent)

Läs mer

Välfärdspolitik och välfärdsopinion Sverige 2014

Välfärdspolitik och välfärdsopinion Sverige 2014 Välfärdspolitik och välfärdsopinion Sverige 14 15-05-24 Lennart Nilsson SOM-institutet Förslaget att Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad vård, skola och omsorg, Sverige 12-14 (procent)

Läs mer

VINSTER I VÄLFÄRDEN LENNART NILSSON

VINSTER I VÄLFÄRDEN LENNART NILSSON VINSTER I VÄLFÄRDEN LENNART NILSSON Medborgarroller och offentlig sektor Väljare Brukare Offentlig sektor Skattebetalare Anställd Svenska folkets inställning till den offentliga sektorn 1986 13 (procent)

Läs mer

Medborgarna och den offentliga sektorn

Medborgarna och den offentliga sektorn Medborgarna och den offentliga sektorn Lennart Nilsson Lennart.Nilsson@cefos.gu.se Svenska folkets åsikter om den offentliga sektorn i SOM-undersökningarna 1986 27 (procent) 7 6 5 4 37 39 Andel som motsätter

Läs mer

SVENSKA DEMOKRATITRENDER. Sofia Arkhede & Henrik Ekengren Oscarsson (red.)

SVENSKA DEMOKRATITRENDER. Sofia Arkhede & Henrik Ekengren Oscarsson (red.) SVENSKA DEMOKRATITRENDER Sofia Arkhede & Henrik Ekengren Oscarsson (red.) Svenska demokratitrender 1986 2015 SOM-institutet SOM-institutet är en universitetsbaserad undersökningsorganisation som varje

Läs mer

Att leva, bo och verka i Skåne

Att leva, bo och verka i Skåne Att leva, bo och verka i Skåne Resultat från SOM-undersökningen i Skåne 2015 Henrik Ekengren Oscarsson Föreståndare SOM-institutet Daniel Jansson Bitr. undersökningsledare SOM-institutet Ett oberoende

Läs mer

Euro-opinion. Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige. Frida Vernersdotter och Sören Holmberg. [SOM-rapport nr 2013:15]

Euro-opinion. Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige. Frida Vernersdotter och Sören Holmberg. [SOM-rapport nr 2013:15] Euro-opinion Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige Frida Vernersdotter och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2013:15] Tabellförteckning Tabell 1. Åsikt om et att införa euron som valuta i Sverige

Läs mer

Förtroende för Försäkringskassan. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:9]

Förtroende för Försäkringskassan. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:9] Förtroende för Försäkringskassan Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:9] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 1 Tabell 1 Förtroende

Läs mer

Svenskarnas värderingar av radio och tv. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:16]

Svenskarnas värderingar av radio och tv. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:16] Svenskarnas värderingar av radio och tv Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:16] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 1 Tabell 1 Tabell

Läs mer

Förtroendet för Finansinspektionen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:14 ]

Förtroendet för Finansinspektionen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:14 ] Förtroendet för Finansinspektionen Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:14 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Undersökningens

Läs mer

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:2]

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:2] Förtroendet för Arbetsförmedlingen Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:2] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell 1 Förtroende

Läs mer

SOM-rapport nr 2008:2 SOM. Ett urval av resultat från SOM-undersökningen 2006: Stockholms län. Åsa Nilsson Malin Forsberg

SOM-rapport nr 2008:2 SOM. Ett urval av resultat från SOM-undersökningen 2006: Stockholms län. Åsa Nilsson Malin Forsberg SOM-rapport nr 2008:2 SOM Ett urval av resultat från SOM-undersökningen 2006: Stockholms län Åsa Nilsson Malin Forsberg s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Analyserna i föreliggande tabellrapport

Läs mer

Förtroendet för Försäkringskassan. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:7]

Förtroendet för Försäkringskassan. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:7] Förtroendet för Försäkringskassan Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:7] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen...2 Undersökningens

Läs mer

Riksdagen: förtroende och kontakt. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:13 ]

Riksdagen: förtroende och kontakt. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:13 ] Riksdagen: och kontakt Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:13 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Undersökningens uppläggning...

Läs mer

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ]

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ] Förtroendet för Arbetsförmedlingen Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell

Läs mer

Institutionsförtroende under krisen. Lennart Weibull

Institutionsförtroende under krisen. Lennart Weibull Institutionsförtroende under krisen Lennart Weibull Förtroende Trovärdighet Tillförlitlighet Tillit Förtroendenivåer: Institution Organisation Individ Förtroende påverkas av: Erfarenhet av verksamhetens

Läs mer

Svenskarnas värderingar av radio och tv. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:10 ]

Svenskarnas värderingar av radio och tv. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:10 ] Svenskarnas värderingar av radio och tv Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:10 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 3 Tabell 1 Tabell

Läs mer

Scenkonst i Västsverige 2014. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15]

Scenkonst i Västsverige 2014. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15] Scenkonst i Västsverige 2014 Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15] Innehållsförteckning Information om den västsvenska SOM-undersökningen... 3 Tabell 1 Tabell 2a Tabell

Läs mer

SVENSKA TRENDER Henrik Ekengren Oscarsson & Annika Bergström (red.)

SVENSKA TRENDER Henrik Ekengren Oscarsson & Annika Bergström (red.) SVENSKA TRENDER 1986-15 Henrik Ekengren Oscarsson & Annika Bergström (red.) Svenska trender 1986 15 SOM-institutet SOM-institutet vid Göteborgs universitet grundades år 1986 med syftet att genomföra frågeundersökningar

Läs mer

Kännedom om och förtroende för Statistiska centralbyrån. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:26]

Kännedom om och förtroende för Statistiska centralbyrån. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:26] Kännedom om och för Statistiska centralbyrån Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:26] Innehållsförteckning Introduktion... 1 Tabell 2 Förtroende för samhällsinstitutioner,

Läs mer

SVENSKA TRENDER Henrik Ekengren Oscarsson & Annika Bergström (red.)

SVENSKA TRENDER Henrik Ekengren Oscarsson & Annika Bergström (red.) SVENSKA TRENDER 1986-216 Henrik Ekengren Oscarsson & Annika Bergström (red.) Innehållsförteckning SAMHÄLLSTRENDER Bedömning av Sveriges ekonomi 2 Bedömning av den egna ekonomin 3 Förtroende för samhällsinstitutioner:

Läs mer

Västra Götaland Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:4 ]

Västra Götaland Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:4 ] Västra Götaland 2013 Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:4 ] Västra Götaland tabellrapport SOM-institutet undersöker återkommande vanor och attityder hos befolkningen

Läs mer

OM FÖRSKJUTNINGAR I VÅRA VÄRDERINGAR

OM FÖRSKJUTNINGAR I VÅRA VÄRDERINGAR OM FÖRSKJUTNINGAR I VÅRA VÄRDERINGAR ULRIKA ANDERSSON, DOCENT/UNDERSÖKNINGSLEDARE www.som.gu.se Ett oberoende undersökningsinstitut i forskningens tjänst www.som.gu.se Politiskt intresse bland skåningar

Läs mer

Livsstil, identitet, service och livstillfredsställelse i Göteborg

Livsstil, identitet, service och livstillfredsställelse i Göteborg Livsstil, identitet, service och livstillfredsställelse i Göteborg Resultat från Väst-SOM-undersökningen 1992-2005 Oktober 2006 Lennart Nilsson 031-773 1595 (lennart.nilsson@spa.gu.se) Rudolf Antoni 031-773

Läs mer

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER PER HEDBERG T illgång på energi är en viktig komponent för länders utveckling, ekonomi och välfärd. Frågan som aktualiserats under de senaste årtionden är, inte minst

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2015

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2015 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2015 Preliminära resultat från SOM-undersökningen 2014 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är

Läs mer

Folkets, riksdagens och journalisters inställning till monarkin och förtroendet för kungahuset LENNART NILSSON

Folkets, riksdagens och journalisters inställning till monarkin och förtroendet för kungahuset LENNART NILSSON Folkets, riksdagens och journalisters inställning till monarkin och förtroendet för kungahuset LENNART NILSSON Den Svenska Monarkins Legitimitet, Journalisterna och Riksdagsledamöterna Lennart Nilsson

Läs mer

SOM. Förtroende för facket 1986-2006. Sören Holmberg

SOM. Förtroende för facket 1986-2006. Sören Holmberg SOM Förtroende för facket - 26 Sören Holmberg s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan en nationell frågeundersökning

Läs mer

AlliansSverige. Politik Media Kultur Livsstil. Tidsserier och resultat från den senaste SOM-undersökningen 2006

AlliansSverige. Politik Media Kultur Livsstil. Tidsserier och resultat från den senaste SOM-undersökningen 2006 AlliansSverige Politik Media Kultur Livsstil Tidsserier och resultat från den senaste SOM-undersökningen 2006 Ny bok från SOM-institutet kommer i juni Det nya Sverige Beställ den redan nu på order@som.gu.se

Läs mer

Västsvenskars bedömning av offentliga myndigheters verksamhet. Ylva Norén Bretzer och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2011:20]

Västsvenskars bedömning av offentliga myndigheters verksamhet. Ylva Norén Bretzer och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2011:20] Västsvenskars bedömning av offentliga myndigheters verksamhet Ylva Norén Bretzer och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2011:20] Innehåll Information om den Västsvenska SOM-undersökningen 5 Tabeller Medborgarnas

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2016

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2016 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2016 Preliminära resultat från SOM-undersökningen 2015 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är

Läs mer

Västra Götaland. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:10]

Västra Götaland. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:10] Västra Götaland Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:10] Västra Götaland tabellrapport SOM-institutet undersöker återkommande vanor och attityder hos befolkningen i Västsverige.

Läs mer

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research Så svarade Medborgarpanelen LORE Laboratory of Opinion Research 2 april 1 Tack för alla era svar! I denna rapport presenteras resultat från Medborgarpanelen där våra panelmedlemmar har varit med och bidragit

Läs mer

SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA

SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA Götaland 2005 Maj 2006 Lennart Nilsson 031-773 15 95 (lennart.nilsson@spa.gu.se) Rudolf Antoni 031-773 11 96 (rudolf.antoni@jmg.gu.se) INNEHÅLL Samhälle Opinion Massmedia Götaland

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014 Preliminära resultat från SOM-undersökn 2013 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är en frågeundersökning

Läs mer

Västra Götaland. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:23]

Västra Götaland. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:23] Västra Götaland Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:23] Västra Götaland tabellrapport SOM-institutet undersöker återkommande vanor och attityder hos befolkningen i Västsverige.

Läs mer

SVENSKA TRENDER Henrik Ekengren Oscarsson & Annika Bergström (red.)

SVENSKA TRENDER Henrik Ekengren Oscarsson & Annika Bergström (red.) SVENSKA TRENDER 1986-213 Henrik Ekengren Oscarsson & Annika Bergström (red.) Svenska trender 1986-213 SOM-institutet SOM-institutet vid Göteborgs universitet grundades år 1986 med syftet att genomföra

Läs mer

Monarkins ställning i Sverige och förtroendet för kungahuset 1976,

Monarkins ställning i Sverige och förtroendet för kungahuset 1976, Monarkins ställning i Sverige och förtroendet för kungahuset 1976, 1995-12 Lennart Nilsson SOM-institutet Inställning till förslaget att införa republik i Sverige 1976 (Valundersökningen), 3, 5, -12 (SOM-undersökningarna)

Läs mer

Region Skåne Resultat från SOM-undersökningen i Skåne Daniel Jansson, Ulrika Andersson och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:21]

Region Skåne Resultat från SOM-undersökningen i Skåne Daniel Jansson, Ulrika Andersson och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:21] Region Skåne 2015 Resultat från SOM-undersökningen i Skåne 2015 Daniel Jansson, Ulrika Andersson och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:21] Region Skåne 2015 Tabellrapport SOM-institutet undersöker återkommande

Läs mer

Att bygga, Att bo, Att leva i Göteborg

Att bygga, Att bo, Att leva i Göteborg Att bygga, Att bo, Att leva i Göteborg Tidsserier och resultat från VästSOMundersökningen 8 Presentation på Vetenskapsfestivalen 9 Medverkande Göteborgspolitikerna Ett mångkulturellt Göteborg Evenemangsstaden

Läs mer

Det går bra nu Avslutning

Det går bra nu Avslutning Det går bra nu Avslutning HENRIK EKENGREN OSCARSSON Det går bra nu Bedömningar av utvecklingen av den svenska ekonomin Bedömning av regeringens arbete Bedömning av huruvida Sverige går åt rätt håll eller

Läs mer

ENERGIOPINIONEN I SVERIGE

ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Svenska folkets åsikter om en slutgiltig förvaring av det använda kärnbränslet 1986-2007 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg maj 2008 Samhälle Opinion Massmedia (SOM)

Läs mer

ENERGIOPINIONEN I SVERIGE

ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Svenska folkets åsikter om en slutgiltig förvaring av det använda kärnbränslet 1986-2008 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg juni 2009 Samhälle Opinion Massmedia (SOM)

Läs mer

Allmänhetens åsikter om yttrandefrihet

Allmänhetens åsikter om yttrandefrihet Allmänhetens åsikter om yttrandefrihet Bakgrundstabeller till Demokratirådets rapport 2007 Huvudresultaten återges i figur 3.1 på sidan 19 i: Olof Petersson, Anker Brink Lund, Eivind Smith och Lennart

Läs mer

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:10]

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:10] Slöjd och hantverk Vanor och värderingar 2012 2015 Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:10] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen...

Läs mer

SD-sympatisörer tror att livet blir sämre de kommande åren i högre utsträckning än andra väljare!!

SD-sympatisörer tror att livet blir sämre de kommande åren i högre utsträckning än andra väljare!! SDs landsdagar Om undersökningen Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och

Läs mer

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar. Frida Vernersdotter [SOM-rapport nr 2013:11]

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar. Frida Vernersdotter [SOM-rapport nr 2013:11] Slöjd och hantverk Vanor och värderingar Frida Vernersdotter [SOM-rapport nr 2013:11] Tabellförteckning Tabell 1. Gått på hemslöjdsmarknad/-utställning efter kön, ålder, utbildning, bostadsort, region

Läs mer

SOM Ungdomars uppfattningar om och förtroende för forskning. Sanna Johansson

SOM Ungdomars uppfattningar om och förtroende för forskning. Sanna Johansson SOM Ungdomars uppfattningar om och förtroende för forskning 2007 Sanna Johansson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM 2006 SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför

Läs mer

SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA

SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA juni 2003 Lennart Nilsson 031-773 15 95 (lennart.nilsson@spa.gu.se) Sanna Johansson 031-773 41 45 (sanna.johansson@som.gu.se) INNEHÅLL Samhälle Opinion Massmedia ٠ Identitet,

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft

Åsikter om energi och kärnkraft Åsikter om energi och kärnkraft Resultat från SOM-undersökningen 2010 Forskningsprojektet Energiopinionen i Sverige Per Hedberg och Sören Holmberg [ SOM-rapport nr 2011:2 ] Tabell 1 Åsikter om kärnkraftens

Läs mer

Svensk opinion blir allt mindre negativ till invandrade svenskar och till närvaron

Svensk opinion blir allt mindre negativ till invandrade svenskar och till närvaron Svenskarna långsiktigt alltmer positiva till invandrare Svenskarna långsiktigt alltmer positiva till invandrare Marie Demker Svensk opinion blir allt mindre negativ till invandrade svenskar och till närvaron

Läs mer

Åsikter om vindkraft och andra energikällor i Västra Götaland Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE

Åsikter om vindkraft och andra energikällor i Västra Götaland Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Åsikter om vindkraft och andra energikällor i Västra Götaland Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg December 2014 Resultat från SOM-undersökningen 2013 Samhälle Opinion

Läs mer

Filmvanor och -attityder 2013. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ]

Filmvanor och -attityder 2013. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ] Filmvanor och -attityder 2013 Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Undersökningens

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft. Per Hedberg och Sören Holmberg [ SOM-rapport nr 2013:4]

Åsikter om energi och kärnkraft. Per Hedberg och Sören Holmberg [ SOM-rapport nr 2013:4] Åsikter om energi och kärnkraft Per Hedberg och Sören Holmberg [ SOM-rapport nr 2013:4] Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg mars 2013

Läs mer

Kulturvanor i svenska städer. Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34]

Kulturvanor i svenska städer. Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34] Kulturvanor i svenska städer Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34] Innehåll Information om den nationella SOM-undersökningen... 3 Tabell 1. Teaterligan I vilken stad går invånarna på mest

Läs mer

till SOM-seminariet 2012

till SOM-seminariet 2012 Välkomna till SOM-seminariet 2012 (S)amhälle (O)pinion (M)edier Opinioner, trender, analyser ett oberoende undersökningsinstitut i forskningens tjänst SOM-undersökningarna Nationellt: Riks-SOM 1986 Regioner:

Läs mer

Utvecklingen av partisympatier : Moderaterna

Utvecklingen av partisympatier : Moderaterna 14 14-7-3 Utvecklingen av partisympatier 1-13: Moderaterna Per Oleskog Tryggvason Henrik Oscarsson Rapport 14:8 Valforskningsprogrammet Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs Universitet 2 Utvecklingen

Läs mer

Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014

Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014 Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är en frågeundersökning som sedan

Läs mer

Brytningstider. Annika Bergström och Jonas Ohlsson

Brytningstider. Annika Bergström och Jonas Ohlsson Brytningstider Annika Bergström och Jonas Ohlsson I 22 år har SOM-institutet genomfört årliga frågeundersökningar i Västsverige. I början inskränktes undersökningarna till Göteborg och angränsande kommuner,

Läs mer

Västra Götaland Susanne Johansson och Lennart Nilsson. [ SOM-rapport nr 2010:08 ]

Västra Götaland Susanne Johansson och Lennart Nilsson. [ SOM-rapport nr 2010:08 ] Västra Götaland 2009 Susanne Johansson och Lennart Nilsson [ SOM-rapport nr 2010:08 ] Resultat från Väst-SOM-undersökningen 2009 Information om den regionala SOM-undersökningen i Västra Götaland SOM-institutet

Läs mer

SOM-rapport nr 2008:11 SOM. Energiopinionen. Sören Holmberg

SOM-rapport nr 2008:11 SOM. Energiopinionen. Sören Holmberg SOM-rapport nr 08:11 SOM Energiopinionen Sören Holmberg s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986

Läs mer

Under det senaste året har debatten om invandring intensifierats. Efter valrörelsen

Under det senaste året har debatten om invandring intensifierats. Efter valrörelsen Vänster och höger i fl yktingopinionen VÄNSTER OCH HÖGER I FLYKTINGOPINIONEN MARIE DEMKER Under det senaste året har debatten om invandring intensifierats. Efter valrörelsen 2002 har frågor kring arbetskraftsinvandring,

Läs mer

Region Skåne 2011. Resultat från Syd-SOM-undersökningen 2011. Annika Bergström och Sandra Engelbrecht. [SOM-rapport nr 2012:4]

Region Skåne 2011. Resultat från Syd-SOM-undersökningen 2011. Annika Bergström och Sandra Engelbrecht. [SOM-rapport nr 2012:4] Region Resultat från Syd-SOM-undersökningen Annika Bergström och Sandra Engelbrecht [SOM-rapport nr 2012:4] Region SOM-institutet undersöker återkommande vanor och attityder hos befolkningen i. Den första

Läs mer

Inställningen till olika energikällor i Sveriges län

Inställningen till olika energikällor i Sveriges län Inställningen till olika energikällor i Sveriges län 1999 2004 respektive 2005 2010 Per Hedberg [SOM-rapport nr 2011:25] Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet

Läs mer

Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund

Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund SKOP har på uppdrag av Moderata Samlingspartiet i Västra Götaland intervjuat personer som bor i Göteborgs stad och som är mellan 18 och 84 år. Intervjuerna

Läs mer

Startskott inför valet 2018

Startskott inför valet 2018 Startskott inför valet 2018 Sören Holmberg & Toivo Sjörén 4 juli 2017 Wisby Strand Hemskhetsindex en jämförelse mellan 2017, 2014 och 20 Andel hemskt 2017 2014 20 73 79 64 64 51 39 45 29 18 49 49 28 28

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft

Åsikter om energi och kärnkraft Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet Energiopinionen i Sverige Per Hedberg och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2012:2] Samhälle Opinion Medier (SOM) är en frågeundersökning som sedan 1986

Läs mer

ENERGIOPINIONEN I SVERIGE

ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Svenska folkets bedömning av risken för en större reaktorolycka i Sverige 1986-2008 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg april 2009 Samhälle Opinion Massmedia (SOM)

Läs mer

ENERGIOPINIONEN I SVERIGE

ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Svenska folkets bedömning av risken för en större reaktorolycka i Sverige 1986-2007 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg maj 2008 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg mars 2009

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg mars 2009 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg mars 2009 Preliminära resultat från SOM-undersökningen 2008 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är

Läs mer

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och Vindkraftsopinionen i Västra Götaland Vindkraftsopinionen i Västra Götaland Per Hedberg Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och vindkraftens andel av elproduktionen

Läs mer

Utvecklingen av partisympatier : Centerpartiet

Utvecklingen av partisympatier : Centerpartiet 21 21-7-6 Utvecklingen av partisympatier 21-21: Centerpartiet Per Oleskog Tryggvason Henrik Oscarsson Rapport 21:11 Valforskningsprogrammet Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs Universitet 2 Utvecklingen

Läs mer

SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA

SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA Resultat presenterade 2000-05-09 Lennart Nilsson 031-773 15 95 (lennart.nilsson@spa.gu.se) Åsa Nilsson 031-773 12 39 (asa.nilsson@som.gu.se) SOM INSTITUTET samhälle opinion massmedia

Läs mer

Utvecklingen av partisympatier : Folkpartiet

Utvecklingen av partisympatier : Folkpartiet 21 21-- Utvecklingen av partisympatier 21-213: Folkpartiet Per Oleskog Tryggvason Henrik Oscarsson Rapport 21:1 Valforskningsprogrammet Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs Universitet 2 Utvecklingen

Läs mer

Slöjd och hantverk Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:5]

Slöjd och hantverk Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:5] Slöjd och hantverk Vanor och värderingar 2012-2016 Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:5] Innehållsförteckning Den nationella SOM-undersökningen 2016... 1 Tabell 1

Läs mer

Program.

Program. #somgu Program Välkomna! HENRIK EKENGREN OSCARSSON Ett oberoende undersökningsinstitut i forskningens tjänst (S)amhälle (O)pinion (M)edier SOM-institutet är en universitetsbaserad organisation som är en

Läs mer

Under hösten 2006 byttes den svenska socialdemokratiska regeringen ut. Valdagens

Under hösten 2006 byttes den svenska socialdemokratiska regeringen ut. Valdagens Flyktingpolitik viktigt för vem? Flyktingpolitik viktigt för vem? Marie Demker Under hösten 2006 byttes den svenska socialdemokratiska regeringen ut. Valdagens viktigaste budskap var förstås just det en

Läs mer

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar personer mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela Sverige. I september/ intervjuades 1.000 personer. En fråga ställdes på uppdrag av Frivärld och redovisas

Läs mer

Förtroendet för Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet

Förtroendet för Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Förtroendet för Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Resultat från Väst-SOM-undersökningen 2010 Ylva Mattsson-Wallinder [SOM-rapport nr 2011:13] Information om den regionala SOMundersökningen

Läs mer

Vill ni vinna tjänstemännens röster i valet 2018?

Vill ni vinna tjänstemännens röster i valet 2018? Vill ni vinna tjänstemännens röster i valet 2018?

Läs mer

SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA

SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA Västra Götaland 2007 Maj 2008 Sanna Johansson 031-786 4145 (sanna.johansson@cefos.gu.se) Lennart Nilsson 031-786 15 95 (lennart.nilsson@cefos.gu.se) INNEHÅLL Samhälle Opinion

Läs mer

Förtroendet för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Förtroendet för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Förtroendet för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Resultat från Väst-SOM-undersökningen 2010 Ylva Mattsson-Wallinder [SOM-rapport nr 2011:12] Information om den regionala SOMundersökningen i

Läs mer

Svenska folket bedömer korruption. Monika Bauhr, Sören Holmberg och Sofia Arkhede [SOM-rapport nr 2016:03]

Svenska folket bedömer korruption. Monika Bauhr, Sören Holmberg och Sofia Arkhede [SOM-rapport nr 2016:03] Svenska folket bedömer korruption Monika Bauhr, Sören Holmberg och Sofia Arkhede [SOM-rapport nr 2016:03] Innehållsförteckning Den nationella SOM-undersökningen om korruption... 1 Information om den nationella

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop 6 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner genom att genomföra en totalundersökning

Läs mer

Svensk alkolholopinion

Svensk alkolholopinion Svensk alkolholopinion Analyser på grundval av den årliga SOM-undersökningen Maj 14 Lennart Weibul Göteborgs universitetl Två huvudindikatorer på alkoholopinion Åsikt om alkoholskatten Sänka skatten på

Läs mer

Välkomna! HENRIK EKENGREN OSCARSSON.

Välkomna! HENRIK EKENGREN OSCARSSON. Välkomna! HENRIK EKENGREN OSCARSSON Ett oberoende undersökningsinstitut i forskningens tjänst (S)amhälle (O)pinion (M)edier SOM-institutet är en universitetsbaserad organisation som är en del av den svenska

Läs mer

Utvecklingen av partisympatier : Kristdemokraterna

Utvecklingen av partisympatier : Kristdemokraterna 1 1-6- Utvecklingen av partisympatier 1-1: Kristdemokraterna Per Oleskog Tryggvason Henrik Oscarsson Rapport 1: Valforskningsprogrammet Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs Universitet 2 Utvecklingen

Läs mer

Slutna rum och öppna landskap

Slutna rum och öppna landskap Slutna rum och öppna landskap Den sydsvenska SOM-undersökningen 2015 SOM-rapport nr 69 Ulrika Andersson (red) Redaktör: Ulrika Andersson Författarna och SOM-institutet Administrativ redaktör: Josefine

Läs mer

Medborgarna och välfärdsstatens gränser Sverige och Skåne

Medborgarna och välfärdsstatens gränser Sverige och Skåne Medborgarna och välfärdsstatens gränser Sverige och Skåne Medborgarna och välfärdsstatens gränser Sverige och Skåne Lennart Nilsson G runden till den svenska välfärdsstaten lades under slutet av 1800-talet.

Läs mer

VILKA PARTIER LÖSER VÄLJARNAS VIKTIGASTE SAMHÄLLSPROBLEM?

VILKA PARTIER LÖSER VÄLJARNAS VIKTIGASTE SAMHÄLLSPROBLEM? VILKA PARTIER LÖSER VÄLJARNAS VIKTIGASTE SAMHÄLLSPROBLEM? JOHAN MARTINSSON www.som.gu.se Vilka är de viktigaste samhällsproblemen 2017? www.som.gu.se Viktiga samhällsfrågor Andel som spontant nämner frågor/samhällsproblem

Läs mer

Vetenskapen i samhället Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:7]

Vetenskapen i samhället Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:7] Vetenskapen i samhället 2016 Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:7] Innehållsförteckning Introduktion 1 Tabell 2a Hur intresserad är du i allmänhet av forskning 2016,

Läs mer

Partiledare,Expr Internetundersökning med allmänheten 9-12 aug 2012 Copyright (c) 2012 Demoskop AB ----Kön Ålder -----

Partiledare,Expr Internetundersökning med allmänheten 9-12 aug 2012 Copyright (c) 2012 Demoskop AB ----Kön Ålder ----- Partiledare,Expr0104 1 ----Kön---- ----- Ålder ----- -------Utbildning-------- Alla 18-40- Folk/ Gymn Högsk/ % Man Kvinna 39år 64år 65-år Grund Univ/Forsk Antal intervjuer (1316) (751) (559) (206) (672)

Läs mer

Vetenskap & Värderingar Frågorna

Vetenskap & Värderingar Frågorna 2010-06-23 Vetenskap & Värderingar Frågorna VA har publicerat två resultatrapporter inom studien Vetenskap & Värderingar: VA-rapport 2009:3 Vetenskap att tro på? November 2009 VA-rapport 2010:2 Kunskap

Läs mer

Ungdomar i Skåne. Sandra Engelbrecht [SOM-rapport nr 2012:25]

Ungdomar i Skåne. Sandra Engelbrecht [SOM-rapport nr 2012:25] Ungdomar i Skåne Sandra Engelbrecht [SOM-rapport nr 2012:25] Förord I samverkan med region Skåne genomförde SOM-institutet 2011 en medborgarundersökning. Den var dels en uppföljning av de undersökningar

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:8 ]

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:8 ] Slöjd och hantverk Vanor och värderingar 2012 2013 Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:8 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell

Läs mer

Är det partiledarna som avgör valet?

Är det partiledarna som avgör valet? Är det partiledarna som avgör valet? 2013-07-02 Väljarnas drivkrafter 2 En av de mest seglivade myterna inom väljarforskningen är föreställningarna om stora och växande effekter av partiledare. Moderna

Läs mer