ett medicinskt universitet Program & kurser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ett medicinskt universitet Program & kurser"

Transkript

1 ett medicinskt universitet Program & kurser

2

3 Du kan vara med och förbättra människors hälsa. 1

4 Innehåll Framtidstankar från Karolinska Institutets ledning Här finns Karolinska Institutet Kåren gör ditt studentliv rikare En internationell utbildning Vilken väg tar du? Bra att veta Reportage Från USA till Afrika: Jag ser båda resorna som bra förberedelser för utlandsjobb Nyfiken på Karolinska Institutets utbildningar? Skugga en student Anders startade eget efter sina studier vid Karolinska Institutet: Öga för affärer Från attrapp till patient: Träning ger trygghet Nybörjarprogram 22 Arbetsterapeutprogrammet 24 Audionomprogrammet 26 Biomedicinprogrammet 28 Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi 30 Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin 32 Folkhälsovetenskapsprogrammet 34 Logopedprogrammet 36 Läkarprogrammet 38 Optikerprogrammet 40 Psykologprogrammet 42 Röntgensjuksköterskeprogrammet 44 Sjukgymnastprogrammet 46 Sjuksköterskeprogrammet 48 Tandhygienistprogrammet 50 Tandläkarprogrammet 52 Tandteknikerprogrammet 54 Alternativt urval till logopedprogrammet PILOG 55 Alternativt urval till läkarprogrammet PIL 56 Alternativt urval till tandläkarprogrammet TAPIL 57 Kompletterande utbildningar Fortsättningsprogram Barnmorskeprogrammet Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik Psykoterapeutprogrammet Specialistsjuksköterskeprogram 64 Ambulanssjukvård 65 Anestesisjukvård 66 Barn och ungdom 67 Distriktssköterska 68 Intensivvård 69 Onkologisk vård 70 Operationssjukvård 71 Psykiatrisk vård 72 Vård av äldre Magister- och masterprogram 74 Magisterprogrammet i arbete och hälsa 75 Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi 76 Magisterprogrammet i global hälsa 77 Magisterprogrammet i klinisk optometri 78 Masterprogrammet i biomedicin 79 Masterprogrammet i folkhälsovetenskap 80 Masterprogrammet i hälsoinformatik 81 Masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap 82 Masterprogrammet i medicinsk pedagogik Nybörjarkurser 84 Att möta och vårda äldre 84 Att tolka en fysiologisk/neurofysiologisk undersökning 84 Farmakologi 84 Folkhälsovetenskap en introduktion 84 Fortplantning och sexualitet biologi, historia, kultur 85 Fysiologi en introduktion 85 Fysisk aktivitet och hälsa för alla åldrar 85 HIV med individen i fokus ur ett globalt perspektiv 85 Hälsopsykologi teorier och modeller kring hälsorelaterat beteende 86 Kost och fysisk aktivitet som medicin 86 Människans fysiologi 86 Människans gener 87 Människans sjukdomar 87 Mätning av kroppens funktioner vid hälsa och ohälsa 87 Statistiska metoder med R 87 Stress och stressrelaterade sjukdomar FORTSÄTTNINGSKURSER Kurser för komplettering till kandidatexamen 90 Vetenskaplig teori och metod i arbetsterapi Examensarbete för kandidatexamen i arbetsterapi Vetenskaplig teori och metod i audiologi Examensarbete för kandidatexamen i audiologi Vetenskaplig teori och metod i biomedicinsk laboratorievetenskap Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad Examensarbete för kandidatexamen i omvårdnad Vetenskaplig teori och metod i optometri Examensarbete för kandidatexamen i optometri Vetenskaplig teori och metod i sjukgymnastik Examensarbete för kandidatexamen i sjukgymnastik Kurser för magister- och masterexamen Biomedicinsk laboratorievetenskap 96 Avancerad laboratorievetenskap 96 Biosäkerhet och hållbar utveckling på laboratoriet 96 Examensarbete för magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap 97 Kvalitetssäkring inom biomedicinsk laboratorievetenskap Logopedi 97 Examensarbete för masterexamen i logopedi 97 Fiberskopi i logopedisk praktik Medical Management 98 Examensarbete för magisterexamen i medical management 98 Ledarskap och organisationsutveckling 1 98 Ledarskap och organisationsutveckling 2 magisterexamen i medical management 99 Ledarskap och organisationsutveckling fördjupning inom ledarskap och metod Odontologi, odontologisk profylaktik, tandteknik 99 Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi 99 Examensarbete för magisterexamen i odontologisk profylaktik 100 Examensarbete för magisterexamen i tandteknik 100 Examensarbete för masterexamen i odontologi

5 Palliativ vård Pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition Podiatrisk undersökning och behandling av skador och dysfunktion i fot och fotled Populärvetenskaplig kommunikation Projektplanering inom kost och fysisk aktivitet Psykiskt trauma och dess följder ur ett kliniskt perspektiv och ett folkhälsoperspektiv Psykomotorisk fysioterapi en kroppsterapeutisk metod inom sjukgymnastiken Psykosociala aspekter på sjukdom och behandling Psykosocialt arbete i hälso- och sjukvård fördjupningskurs Psykosomatisk sjukgymnastik kropp och själ i samspel Psykosomatisk sjukgymnastik reflektion och evidens Samhälls- och hembaserad rehabilitering ur ett kulturellt perspektiv Sexologi 2 med inriktning mot klinisk sexologi Sexualmedicin en introduktion Sexuell och reproduktiv hälsa i ett globalt perspektiv Sjukgymnastik med inriktning mot neurologisk sjukdom/skada Smärta och behandlingsstrategier under barn- och ungdomsåren Spirometri i teori och praktik Suicidprevention teori och praktik Sårförslutningstekniker vid kirurgiska ingrepp Teknik i intensivvård och kirurgi Tillämpad beteendemedicin i primärvården Tillämpad medicinsk mätteknik Transplantation och organdonation med omvårdnadsperspektiv Träning som behandling FYSS/FaR Vård i ett mångkulturellt samhälle Äldre och demens biologiskt perspektiv samt vård och rehabilitering Äldres hälsa fortsättningskurser nybörjarkurser 89 ANMÄLNINGSINFORMATION Behörighet Urval Anmälan Vad händer efter anmälan? Viktiga datum Utbildningen ges på engelska Sommarkurs anmälningsinfo Övriga kurser 103 Aktiviteter i dagligt liv för personer med demens förutsättningar och stödinsatser 103 Aktivitetsvetenskap Amning och föräldra-barninteraktion 104 Att leda förändringsarbete och lärande 104 Att leda grupper och gruppaktiviteter inom hälso- och sjukvården 105 Att mäta och följa kost, fysisk aktivitet och överviktsförekomst 105 Att möta och arbeta med sorg 105 Avancerad kurs i stamcellsbiologi och regenerativ medicin 106 Avancerad vård i hemmiljö interprofessionell kurs 106 Barnfetma, behandling och prevention 106 Barnoftalmologi och ortoptik 107 Barns tillväxt och hälsa 107 Bedömning av gångfunktion hos barn och vuxna med funktionsnedsättning 107 Beteendeförändring inom kost och fysisk aktivitet 107 Cell- och molekylärbiologi 108 Cerebral pares orsaker, symtom och behandling 108 Cochleaimplantat 108 Cytostatika hantering, säkerhet, miljö och omvårdnad 108 Design och bedömning av lärande 109 Diabetes ett helhetsperspektiv 109 Diabetesögonsjukvård fotografisk diagnostik 109 Ekokardiografi och Doppler introduktion 110 Ekokardiografi och Doppler fördjupning 110 Evidens och implementering i hälso- och sjukvård Folkhälsonutrition i EU Från forskning till tjänsteföretagande koncept för hälso- och sjukvård Fysisk aktivitet som prevention FYSS/FaR Försäkringsmedicin Grundläggande näringsfysiologi Hälsa och ohälsa ett psykosomatiskt perspektiv Hälsa och ohälsa ur ett genusperspektiv Högskolepedagogik för lärare och hand- ledare i verksamhetsförlagd utbildning Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv Implantat och artificiella organ Implantat och biomaterial Integrering av teoretisk och praktisk kunskap Interprofessionellt lärande Kardiovaskulär diagnostik med klinisk tillämpning Klinisk biomekanik Kognitiv neurovetenskap med inriktning mot psykiatri Komplementär, alternativ och integrativ medicin Kroppssammansättning och sjukdomstillstånd Kvalitet och regelverk för medicintekniska produkter Led- och muskelrelaterade funktions- problem OMT Långvarig smärta neurobiologiska förklaringsmodeller och incitament för val av sjukgymnastiska åtgärder Medicin för journalister Medicinsk akupunktur Medicinsk teknik inom akutsjukvård Medicinsk teknik, grundkurs Medicinsk teknik, grundkurs Medicinska bilder Medicinteknisk verksamhet Mätinstrument inom vårdvetenskap validitet och reliabilitet samt klinisk användbarhet Nanomedicin Naturläkemedel Neonatal intensivvård Neuropediatrik Neurovetenskap del 1 från jonkanal till beteende Neurovetenskap del 2 från beteende till kognition Nutrition inom vård och omsorg Obstetriskt ultraljud Oftalmologi för sjuksköterskor fortsättningsprogram Radiografi 102 Examensarbete för magisterexamen i radiografi 102 Visualisering av bildgivande diagnostiska metoder ett kliniskt perspektiv Nybörjarprogram Omvårdnad 100 Barnhälsovård med inriktning mot pediatrisk och familjecentrerad omvårdnad 101 Examensarbete för magisterexamen i omvårdnad 101 Omvårdnad vid allergi och annan överkänslighet Omvårdnad vid allergi och annan överkänslighet Omvårdnad vid kronisk obstruktiv lungsjukdom KOL 102 Pediatrisk omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård 3 131

6 Den medicinska forskningen befinner sig i en brytpunkt, på gränsen till att lösa många av de medicinska problem som orsakar så stora lidanden. Harriet Wallberg-Henriksson, rektor Med stor säkerhet kommer den medicinska forskningen flytta sitt fokus från att bota till att arbeta för att helt förhindra sjukdomars utbrott. Jan Andersson, prorektor Framtidens hälso- och sjukvård behöver kreativa och kompetenta medarbetare, att få vara med och utbilda dessa är både roligt och rikt belönande. Sari Ponzer, dekanus styrelsen för utbildning Forsknings- och undervisningsvärlden är en fantastisk global gemenskap som bidrar till en bättre värld. Clara Gumpert, dekanus styrelsen för forskarutbildning Gränsöverskridande samarbeten och nya system för kunskapsutbyte är helt enkelt en förutsättning för att vi ska förstå livet och bryta ny mark. Martin Ingvar, dekanus styrelsen för forskning 4

7 KI Campus Solna till vänster och KI Campus Huddinge till höger. Förutom Karolinska Universitetssjukhuset samarbetar Karolinska Institutet även med andra sjukhus i närområdet. Här finns Karolinska Institutet Utbildningen och forskningen vid Karolinska Institutet bedrivs i huvudsak på två campusområden; KI Campus Solna och KI Campus Huddinge. Precis som det låter på namnen så ligger de i Solna och Huddinge som är grannkommuner till Stockholm. I anslutning till campusområdena ligger också Karolinska Universitetssjukhuset som spelar en viktig roll i många utbildningar. Karolinska Institutet samarbetar även med andra sjukhus i närområdet. När du ska leta bostad så kan det alltså vara bra att tänka på var du kommer att bedriva största delen av dina studier. Du kanske inte behöver bo mitt i Stockholm. Storstadspulsen är ju ändå inom räckhåll! Märsta Bålsta Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Solna S:t Eriks Ögonsjukhus T-centralen Fridhemsplan Södersjukhuset Flemingsberg Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Södertälje 5

8 Kåren gör ditt studentliv rikare Kårernas huvuduppgift är att bevaka utbildningarnas kvalitet, och de verkar ständigt för att utbildningarna ska vara så bra som möjligt. Samtidigt har kåren också en viktig social funktion och fungerar som ett stöd för dig under din utbildning. På Karolinska Institutet finns två kårer, Odontologiska föreningen som jobbar för studenterna på tandläkar-, tandhygienist- och tandteknikerprogrammet, och Medicinska föreningen som är den största kåren och Stockholms äldsta studentkår. Som medlem i kåren har du alla möjligheter att lära känna nya människor och, om du vill, visa upp dina dolda talanger. I början av terminen arrangerar kåren introduktionsaktiviteter för nyantagna studenter och ser till att du känner dig väl omhän- dertagen. Under terminerna erbjuder de allt ifrån idrottsaktiviteter, kulturarrangemang, körer, baler, sittningar och orkestrar till spex och kontakter med näringslivet och framgångsrika forskargrupper. Dessutom utser kåren studentrepresentanter till ceremonier vid akademiska högtider och Nobelfesten. Kanske blir det du som bär fanan nedför trappan i Blå hallen nästa gång? Mer information hittar du på och MEDLEMSFÖRMÅNER: Studiebevakning Arbetsmarknadsdag Kårtidning Studentbostäder Studentombudsman Doktorandombudsman Studenthandbok Lägerdagar och introduktionsaktiviteter Fester året runt Bal med Nobelpristagare 6 Workshops och föreläsningar Fredagspubar Religiösa föreningar Nyhetsbrev Lokalbokning Hyr vår stuga i Solvik Fikastund med kåren Idrottsdag Spex, kör och orkester Dansgrupper

9 En internationell utbildning Som student vid Karolinska Institutet har du stora möjligheter att förlägga en period av utbildningen utomlands. ki.se/studerautomlands Att studera utomlands som utbytesstudent är utvecklande såväl akademiskt som socialt. Förutom möjligheten till intressanta studier och språkträning får du tillfälle att lära känna nya kulturer och kan träffa nya vänner. Det är också en värdefull merit. Karolinska Institutet har avtal om student- och lärarutbyte med ett hundratal universitet runt om i världen. Tiden för utbytet kan variera mellan fem veckor och ett år. Vanligtvis ingår ett stipendium eller resebidrag som finansierar en del av kostnaderna. Vid hemkomst tillgodoräknar du dig utbytesstudierna och de blir därmed en del av din utbildning på Karolinska Institutet. Även på hemmaplan har du stora möjligheter att få internationella erfarenheter och kan möta utländska studenter och lärare, eftersom Karolinska Institutet också tar emot många utbytesstudenter och gästlärare. MER INFORMATION På sidorna kan du läsa om Lina från Biomedicinska analytikerprogrammet som ser fram emot sina studier i USA och Afrika. På ki.se/studerautomlands hittar du mer information om utlandsstudier och kan ta del av de bloggar som våra studenter på utbyte skriver just nu. 7

10 Vilken väg tar du? Det är svårt att fatta stora beslut. Vad ska jag välja för yrke? Ska jag byta karriär? Sätta mig i skolbänken igen? Vägen till drömjobbet är oftast inte spikrak. Då kan det vara skönt att prata med någon som kan ställa de rätta motfrågorna. Hos oss på Karolinska Institutet finns våra allmänna studievägledare: Birgitta Kallenberg Nilsson, Eva Feron och Jeanette Söderberg Norland. De berättar gärna om olika yrken inom hälso- och sjukvårdsområdet och hur arbetsmarknaden ser ut. Kanske är det så att du egentligen är intresserad av en helt annan utbildning inom medicin och hälsa än du tror? Det finns en rad spännande yrken som alla inte känner till, som till exempel biomedicinsk analytiker, folkhälsovetare, audionom eller logoped. Våra studievägledare kan berätta om olika jobb inom hälso- och sjukvården och hur arbetsmarknaden ser ut. Birgitta, Eva och Jeanette vet vilka olika alternativ som finns och kan ge dig tips på andra sökvägar som till exempel högskoleprovet det är inte kört bara för att man inte har MVG i allt. De kan också hjälpa dig att reda ut behörigheter och nödvändiga kompletteringar, så att det blir tydligare för dig hur du ska nå dit du vill komma. Du kanske bara behöver prata med någon för att få klart för dig vad det är du egentligen vill bli. Då är det Birgitta, Eva eller Jeanette du ska vända dig till. Vet du redan att du är intresserad av en särskild utbildning kan du träffa någon av våra programstudievägledare. De finns i första hand till för våra studenter under studietiden, men de hjälper även blivande studenter. De är experter på sina respektive utbildningsprogram. 8 Tveka inte att kontakta Karolinska Institutets studievägledare. De är till för dig. Tänk om det är på Karolinska Institutet du hittar utbildningen som leder till ditt drömjobb. Kanske leder din väg till ett spännande arbete som förbättrar människors hälsa! MER INFORMATION Boka tid för ett besök: För att boka tid för ett vägledningssamtal kontaktar du studievägledaren via e-post eller telefon. Du är även välkommen att besöka studievägledaren utan att boka tid. Studievägledaren tar då emot i mån av tid. Naturligtvis kan du också ställa frågor via telefon eller e-post. Allmän studievägledning: KI Campus Solna: Birgitta Kallenberg Nilsson och Eva Feron KI Campus Huddinge: Eva Feron och Jeanette Söderberg Norland E-post: Telefon: , vardagar KI webb: ki.se/studievagledning

11 Studievägledarna Eva Feron, Birgitta Kallenberg Nilsson och Jeanette Söderberg Norland berättar gärna om olika yrken inom hälso- och sjukvårdsområdet och hur arbetsmarknaden ser ut. 9

12 Bra att veta Innan du söker Studievägledning Karolinska Institutet erbjuder allmän studievägledning för dig som är intresserad av våra utbildningar och programstudievägledning för studenter som redan läser en utbildning hos oss. Allmänna studievägledningen svarar på frågor om Karolinska Institutets utbildningar, högskolestudier, yrken och arbetsmarknad inom det medicinska området. För att boka ett besök och för att få vägledning och information, ring Programstudievägledaren, som du under studietiden kan vända dig till, är knuten till varje enskilt program. Programstudievägledaren ger personlig vägledning och fördjupad information om programmet. Läs mer på ki.se/studievagledning. Nya antagningsregler I juni 2007 beslutade riksdagen om nya regler för antagning till universitet och högskola. De nya reglerna trädde i kraft hösten Läs mer om förändringarna på Antagningsstatistik Vill du veta vilket meritvärde som krävts tidigare år för att bli antagen till den utbildning du planerar att söka? Antagningsstatistik från tidigare års antagningar hittar du på ki.se/antagning. 10 Skugga en student Vill du veta mer om en utbildning kan du skugga en student under en halv dag för att få se vad det innebär att studera vid Karolinska Institutet. Du får följa med på föreläsningar, laborationer eller seminarier, beroende på vad som står på dagens schema. Läs mer på ki.se/utbildning/skugga. Arbetsmarknad Arbetsmarknadsprognoser för de utbildningar du är intresserad av finner du på Studiemedel din ekonomi under studietiden Sök studiemedel i god tid. Redan vid anmälan kan du kryssa för om du är intresserad av studiemedel. När du blivit antagen skickar Centrala Studiestödsnämnden (CSN) en ansökningsblankett till dig. Besök gärna för mer information. Bostad Undersök bostadsläget i god tid, kanske redan en termin eller ett år innan du planerar att börja studera. Ett alternativ till studentrum eller studentlägenhet kan vara att dela en vanlig bostadslägenhet med en eller flera andra studenter. Karolinska Institutet har inga egna studentbostäder. På finner du bra bostadsinformation.

13 Så ansöker du På anmäler du dig till kurser och program genom en webbanmälan. Där kan du också få mer information om högskolestudier, högskoleprovet, livet som student eller studier utomlands. Dina studier Högskolepoäng studietid Den tid du studerar på högskola eller universitet mäts i högskolepoäng (hp). En veckas heltidsstudier räknas som 1,5 hp. En termins heltidsstudier motsvarar 30 hp. Nivåer All utbildning är indelad i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. De olika nivåerna bygger på varandra. Registrering vid terminsstart Har du blivit antagen till ett program eller en kurs ska du registrera dig. Om du är antagen och har kallats till registrering men uteblir utan att ha anmält förhinder i förväg förlorar du din plats. Uppgifter om tid och plats för registreringen meddelas av ansvarig institution på kurs- alternativt programwebb, eller genom brev. För att du som ansökt om och beviljats studiemedel ska kunna få dessa utbetalda, krävs det att du registrerar dig på den utbildning som du har antagits till. Uppgiften om registrering överförs automatiskt till Centrala studiestödsnämnden (CSN). Den första tiden på Karolinska Institutet introduktionsaktiviteter På flera av Karolinska Institutets nybörjarprogram inleds studierna med några dagars lägerverksamhet, allmänt kallat kollo. Du får då, tillsammans med studenter i högre årskurser, lärare och personer verksamma inom yrket, en introduktion till de kommande studierna och till ditt framtida yrke. Lägret är gratis, men du får betala en mindre summa för mat. Många av de program och kurser som inte anordnar kollon har ofta någon form av introduktionsaktiviteter eller introduktionsföreläsningar för sina studenter. Undervisningsspråk Om utbildningens undervisningsspråk är ett annat än svenska framgår detta vid beskrivningen av utbildningen. Även om undervisningsspråket är svenska kan delar av utbildningen vara på engelska. Kurslitteratur är ofta på engelska. Studera på distans Vissa utbildningar genomförs som distansutbildning. Datorn är då en självklar del i dina studier. Detta innebär att du till stor del studerar hemma med internetuppkoppling. I de flesta kurser anordnas ett visst antal möten på studieorten. Antalet träffar varierar beroende på utbildning. Varje kurs har en egen webbplats där du hämtar dina arbetsuppgifter, skickar in dina svar och kommunicerar med kurskamrater och lärare. Likabehandling av studenter Jämställdhet och likabehandling av studenter är viktiga begrepp på Karolinska Institutet. En god studiemiljö är en förutsättning för hög kvalitet och framgång i studierna. Mer information finns på ki.se/likabehandling. Verksamhetsförlagd utbildning I den verksamhetsförlagda utbildningen, som består av klinisk praktik och utbildning på plats i vården, ska du bland annat lära dig hur ett bra patientmöte går till. Det får du göra genom att träffa olika patientgrupper. Sjukvården är till för alla och alla har rätt till samma goda och professionella bemötande. Utbytesstudier Som student vid Karolinska Institutet har du stora möjligheter att läsa en del av din utbildning utomlands. Karolinska Institutet har avtal gällande studentutbyte med utländska universitet över hela världen. Läs mer på ki.se/studerautomlands. 11

14 Studentservice Pedagogiskt stöd vid funktionshinder Har du en funktionsnedsättning, till exempel dyslexi, och behöver pedagogiska stödåtgärder i studiesituationen? Kontakta samordnaren för studenter med funktionshinder i god tid på telefon Mer information finns på ki.se/funktionshinder. Studenthälsan Som student har du tillgång till Studenthälsan. På Studenthälsan finns läkare, sjuksköterskor och kuratorer. De erbjuder dessutom, i samarbete med studievägledningen, kurser i att våga prata inför grupp, seminarier om att hantera studentlivets stress med mera. Läs mer på ki.se/studenthalsan. Böne- och meditationsrum Vid Karolinska Institutet finns böne- och meditationsrum för andakt, bön, eftertanke eller enskilt samtal, utan anknytning till någon särskild religion. Det finns även studentpräster. De arrangerar gudstjänster, meditationsövningar, retreats och andra gemensamma aktiviteter. Friskvård På KI Campus Huddinge finns en avgiftsfri träningsanläggning för Karolinska Institutets studenter. På KI Campus Solna finns Friskis & Svettis som är öppet både för studenter och för allmänhet. För information om öppettider och studentrabatter se Kåren och Stockholms studenters idrottsförening (SSIF) anordnar också många olika idrottsaktiviteter. Läs mer på SSIFs webbplats Universitetsbiblioteket Karolinska Institutets universitetsbibliotek är Nordens största medicinska bibliotek. Här finns medicinsk vetenskaplig information från hela världen, allt från tidskrifter och böcker till databaser. På biblioteket finns också kurslitteratur i begränsad upplaga. Biblioteket finns både på KI Campus Huddinge och på KI Campus Solna och är öppet för allmänheten. Mer information hittar du på ki.se/ub. 12 Lyktan servicecentrum för studenter Lyktan tillhör universitetsbiblioteket och är en plats där du kan få information och hjälp med praktiska frågor, som till exempel e-postkonto och passerkort. Mer information finns på kib.ki.se/newstudent. Du hittar även svaren på många av de vanligaste frågorna i bibliotekets Frågor och svar på kib.ki.se/services. Språkverkstaden Karolinska Institutet har en språkverkstad där du som student kan få råd och hjälp med det svenska språket i samband med uppsatser, rapporter och andra skriftliga studieuppgifter. Läs mer på ki.se/ub. Studentpalatset Studentpalatset på Norrtullsgatan 2, Odenplan, är en träffpunkt för alla Stockholms studenter. Här finns läsplatser, grupprum, hörsal och café.

15 REPORTAGE >> Lina reser till USA och Afrika för att studera >> Carina skuggar audionomstudenten Daniel >> Optikern Anders startade eget efter sina studier >> Maria och Alexandra besöker Kliniskt Träningscentrum 13

16 Från USA till Afrika: Jag ser båda resorna som bra förberedelser för utlandsjobb Det tredje och sista året på Biomedicinska analytikerprogrammet blir ett äventyrligt år för Lina Barbunopulos, 24 år. Först läser hon tio veckor på University of Texas Health Science Center i San Antonio, USA. Sedan hinner hon knappt hem för att tvätta innan väskan ska packas igen. Då ska hon nämligen iväg till Tanzania för att gå en kurs i Global hälsa. Det blir ett fantastiskt år som jag hoppas få god nytta av i framtiden. Jag ser båda resorna som bra förberedelser för utlandsjobb, eftersom jag dels kommer in i engelskans fackspråk, dels får uppleva hur sjukvård kan bedrivas under andra och tuffare villkor. Kanske åker jag utomlands som volontär när jag är klar med studierna, säger hon. I Texas blir Lina och en studiekamrat pionjärer det är första gången som Uni- versity of Texas och Karolinska Institutet har ett studentutbyte på programmet. Även om flera av kurserna liknar varandra finns det åtminstone en av de amerikanska som skiljer sig från de svenska: STEER-programmet* som äger rum i staden Laredo nära den mexikanska gränsen. Det är en kurs som ska få oss studenter att hitta samband mellan miljö, allmän hälsa och medicin. Jag tror att vi kommer att få göra en hel del exkursioner och det tycker jag är jättekul, säger Lina. Kursen i Global hälsa kan sökas av studenter från flera program, så det blir ett blandat gäng som åker. I Tanzania kommer vi mestadels att gå ronder som observatörer tillsammans med sjukhusets vårdpersonal. Det svåraste blir nog att se människor med vårdbehov som kanske inte får den behandling de behöver. Text: Catharina Bergsten *STEER står för South Texas Environmental Education and Research 14 Namn: Lina Barbunopulos Intressen: resa, måla, spela tennis Finansiering: Lina får bidrag från Karolinska Institutet för både utbytesstudierna och kursen i Global hälsa, men en del av kostnaderna får hon stå för själv. Hon kan också söka extra studielån från CSN för kursen i Global hälsa.

17 Förutom att bli bättre på medicinsk engelska så hoppas Lina få se hur sjukvård kan bedrivas under tuffare villkor. 15

18 Nyfiken på Karolinska Institutets utbildningar? Skugga en student För den som vill veta mera om Karolinska Institutets utbildningar finns möjlighet att få skugga en student vid någon av universitetets utbildningar under en halv dag. Carina Gustavsson är en av dem som antagit erbjudandet. När man läser i en kurskatalog så blir bilden av ett program bara en fantasi. Men när man följer någon en dag så får man en verkligare bild av programmet, säger hon. För Carina Gustavsson, som jobbat som undersköterska i tio år, finns två tänkbara utbildningar. En av dem är att utbilda sig till audionom, ett yrke där man utreder och rehabiliterar människor med hörselskador. Den andra är att läsa till Studie- och yrkesvägledare. Det som intresserar mig med audionomyrket är blandningen av medicin, teknik och pedagogik. Sedan är det ett självständigt yrke där man får jobba med människor, säger hon. För att få en bättre inblick i utbildningen och yrket skuggade hon Daniel Önnerlöv, som går tredje terminen av sex på audionomprogrammet. Dagen började med en föreläsning i teoretisk signallära. Den gav Carina en hel del nya kunskaper, som till exempel att när ljudnivån runt omkring en person ökar 10 decibel så uppfattar hjärnan det som att ljudet istället har blivit dubbelt så starkt. Hon fick också besöka universitetets laboratorium och testa utrustningen där. Slutligen tittade Daniel och Carina in på Hörsel- och balanskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Där träffade vi utbildade audionomer som berättade om yrket och så fick vi se hur de arbetade med en patient, säger Carina. Daniel berättade för Carina om sina framtidsplaner som bygger på erfarenheter han har fått under utbildningen. En möjlighet är att starta ett eget företag för att arbeta 16 med hörselrehabilitering, en verksamhet som växer i takt med att antalet personer med hörselnedsättningar ökar i samhället. En annan är att ta en masterexamen, vilket kan öppna vägen till en forskarkarriär. Carina beskriver dagen som Jättebra!. Jag blev otroligt väl mottagen och har i dag en konkret bild av utbildningen och yrket. Det här är en möjlighet som alla högskolor och universitet borde ha. Efter detta besök kan jag säga att jag med 95-procentig säkerhet kommer att söka till audionomprogrammet. Text: Tomas Eriksson I laboratoriet fick Carina göra ett hörseltest. Hon var nöjd med dagen. Det som intresserar mig med audionomyrket är blandningen av medicin, teknik och pedagogik. MER INFORMATION Om du är intresserad av en specifik utbildning vid Karolinska Institutet eller undrar hur det är att studera hos oss kan du skugga en student under en halv dag. Du får följa med på föreläsningar, laborationer eller seminarier, beroende på vad som står på dagens schema. Läs mer på ki.se/utbildning/skugga

19 När man läser i en kurskatalog så blir bilden av ett program bara en fantasi. När man följer någon en dag så får man en verkligare bild av programmet. Audionomstudenten Daniel håller till på KI Campus Huddinge. På dagens schema stod en föreläsning i teoretisk signallära som Carina fick följa med på. 17

20 Anders startade eget efter sina studier vid Karolinska Institutet: Öga för affärer Intresset för kliniska undersökningar var huvudorsaken till att Anders Wedin valde att starta firma tillsammans med en kurskamrat efter optikerprogrammet och medicine magisterexamen i klinisk optometri vid Karolinska Institutet. I dag driver de en optikbutik i Hammarby sjöstad i Stockholm. Butikens nisch är att erbjuda mer omfattande synutredningar och ögonhälsoundersökningar, som till exempel synfältsmätning och ögonbottenfotografering. Med hjälp av de här kompletterande undersökningarna kan vi till exempel upptäcka åldersförändringar på näthinnan och glaukom, grön starr, mycket tidigare än annars ofta innan kunden har märkt av några symtom. Det betyder att man kan åtgärda och förebygga problemen snabbare. Vi kan också skicka säkrare remisser till ögonläkare, säger Anders Wedin. Anders och hans kollega gick på några föreläsningar om skattefrågor och marknadsföring i regi av Nyföretagarcentrum, innan de drog igång sitt bolag. I övrigt har de inte fått något stöd utifrån. Men tack vare att vi hade arbetat i branschen länge visste vi vad vi gav oss in på. Själv hade jag 18

Program & kurser. e t t m e d i c i n s k t u n i v e r s i t e t

Program & kurser. e t t m e d i c i n s k t u n i v e r s i t e t Program & kurser 2012 2013 e t t m e d i c i n s k t u n i v e r s i t e t Du kan vara med och förbättra människors hälsa. 1 Innehåll 4 Rektor: Välkommen till Karolinska Institutet! 5 Campuskarta: Här

Läs mer

Program & kurser 2013 2014 ETT MEDICINSKT UNIVERSITET

Program & kurser 2013 2014 ETT MEDICINSKT UNIVERSITET Program & kurser 2013 2014 ETT MEDICINSKT UNIVERSITET KI:s världsberömde fotograf Omslagsbilden till denna katalog är tagen av prisbelönte fotografen Lennart Nilsson, känd för sin banbrytande titthålsfotografering

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET ETT MEDICINSKT UNIVERSITET

KAROLINSKA INSTITUTET ETT MEDICINSKT UNIVERSITET KAROLINSKA INSTITUTET ETT MEDICINSKT UNIVERSITET Program & kurser Karolinska Institutet 2010 2011 Innehåll 4 5 frågor till Harriet Wallberg-Henriksson, rektor 5 I Stockholm men i Huddinge och Solna 6 Niklas

Läs mer

program&kurser Karolinska Institutet ett medicinskt universitet

program&kurser Karolinska Institutet ett medicinskt universitet 2009 2010 program&kurser frågor till Harriet Wallberg-Henriksson, rektor Varför ska JAG studera vid karolinska institutet? Inom de flesta vårdyrken är det gott om jobb och det är naturligtvis en viktig

Läs mer

Läkarprogrammet 2015/2016

Läkarprogrammet 2015/2016 Läkarprogrammet 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Förebygga, lindra och läka kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men även kunna se och möta människan bakom

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut - ett framtidsyrke, september 2011 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91 86210 96 3 Grafisk form: Malin Stedt

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG

Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG, Bachelor of Science in Nursing Beslut om inrättande

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av rektor 1993-12-22 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2005-04-05 Utbildningsplan

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling vardkompetens@svok.se

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2009 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Pediatric Nursing, 60

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Nu startar Sveriges första masterprogram i socialt arbete med inriktning mot det civila samhället. Utbildningen

Läs mer

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig.

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig. Jag är jätteglad och nöjd över att jag gjorde utbytesstudier. Under både min praktik och mina kurser lärde jag mig väldigt mycket om mig själv, om kommunikation och jag fick kunskaper om den holländska

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Vad gör en naturvetare?

Vad gör en naturvetare? Vad gör en naturvetare? HÖGSKOLAN I Halmstad 035-16 71 00 www.hh.se/set FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR PÅ HÖGSKOLAN I HALMSTAD Med en akademisk examen i bagaget ökar dina valmöjligheter och din trygghet på

Läs mer

»Det funkar« - att studera med funktionshinder

»Det funkar« - att studera med funktionshinder »Det funkar«- att studera med funktionshinder Hur då? Det funkar! Karolinska Institutet ett universitet för alla önskar dig välkommen! Är du student eller forskarstuderande med en funktionsnedsättning

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Folkhälsoprogrammet, 180 högskolepoäng

Folkhälsoprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Programkod: GKV01 Folkhälsoprogrammet, 180 högskolepoäng Program on Public Health, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK 1(6) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK Nursing Programme, 180 higher education credits Inriktningskod ----- Examen Sjuksköterskeexamen Bachelor of Science in Nursing Filosofie

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008

Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008 Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008 Varför läsa på högskolan? En utvecklande tid med nya vänner Man lär sig att lära Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre lön? Arbetslöshet

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Utbildningsplan för psykologprogrammet

Utbildningsplan för psykologprogrammet Utbildningsplan för psykologprogrammet 2PS13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08. Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-26 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-16 Sid 2(8)

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi

Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi Inledning Avsikten med detta dokument är att det ska vara en vägledning vid

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. MASTERPROGRAM i VÅRDVETENSKAP palliativ vård 120 HÖGSKOLEPOÄNG. MASTER [TWO YEARS] IN HEALTH CARE SCIENCES - Palliative Care

UTBILDNINGSPLAN. MASTERPROGRAM i VÅRDVETENSKAP palliativ vård 120 HÖGSKOLEPOÄNG. MASTER [TWO YEARS] IN HEALTH CARE SCIENCES - Palliative Care UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM i VÅRDVETENSKAP palliativ vård 120 HÖGSKOLEPOÄNG MASTER [TWO YEARS] IN HEALTH CARE SCIENCES - Palliative Care 120 ECTS credits 1 (8) Masterprogram i vårdvetenskap palliativ

Läs mer

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWG22 Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Master Program in Environmental and Health Protection (One Year), 60 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Vad blir jag? Tidigare studenter på Högskolans miljö- och naturprogram berättar om arbetslivet efter examen

Vad blir jag? Tidigare studenter på Högskolans miljö- och naturprogram berättar om arbetslivet efter examen Vad blir jag? Tidigare studenter på Högskolans miljö- och naturprogram berättar om arbetslivet efter examen FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR PÅ HÖGSKOLAN I HALMSTAD Med en akademisk examen i bagaget ökar dina

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Nursing program, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap 2009-12-15

Läs mer

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT EN DEL TROR ATT FARMACEUTER BARA FINNS PÅ APOTEK. DET ÄR FEL. VAD ÄR EN FARMACEUT? Läkemedel hjälper många till ett bättre, friskare och mer funktionellt liv. Många använder

Läs mer

Läsa engelska läsa engelska b. Läsa franska. Läsa fonetik. Läsa arabiska

Läsa engelska läsa engelska b. Läsa franska. Läsa fonetik. Läsa arabiska Humfak "Språkvetenskap" Slipa dina språkkunskaper Läs ett program eller en fristående kurs vid Umeå universitet. www.humfak.umu.se/utbildning Allmän språkvetenskap Läsa arabiska läsa distans Läsa engelska

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng KAROLINSKA INSTITUTET Dnr: 6243/02-415 Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng Study programme in Dental Technology, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog - med inriktning neuropsykiatri DISTANSUTBILDNING Vad innebär utbildningen? Detta är en utbildning för dig som vill arbeta med människor. Utbildningen ger dig kunskaper

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vidare studier Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en kurs eller fått F Utbyteskomplettering-

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Psykologprogrammet. Information till dig som påbörjar dina studier vid Linnéuniversitetet, HT-11.

Psykologprogrammet. Information till dig som påbörjar dina studier vid Linnéuniversitetet, HT-11. Psykologprogrammet Information till dig som påbörjar dina studier vid Linnéuniversitetet, HT-11. 1 Innehåll 3 Välkommen som student på psykologprogrammet 4 Terminsöversikt 6 Mentorskap och askultering

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Masterprogram i biologi 2015/2016

Masterprogram i biologi 2015/2016 Masterprogram i biologi 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% På masterprogrammet i biologi får du en förstklassig utbildning med stor valfrihet att skapa din egen profil. Genom det stora kursutbudet inom

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Vå rd och omsorgsutbildning

Vå rd och omsorgsutbildning Vå rd och omsorgsutbildning Undervisningen i vård- och omsorgsutbildningen syftar till att du utvecklar kunskaper för arbete nära patienter och brukare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. I undervisningen

Läs mer

2009-12-03. Bästa kursdeltagare!

2009-12-03. Bästa kursdeltagare! Kursledare: helsjo@ki.se 08-616 50 66 Bästa kursdeltagare! Välkommen att börja din specialistutbildning hos oss. Utbildningen bedrivs av Institutionen för klinisk forskning och utbildning på Södersjukhuset

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Nursing Programme, 120/160 points

UTBILDNINGSPLAN. SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Nursing Programme, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Nursing Programme, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

IT Management, 60 högskolepoäng

IT Management, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZEG24 IT Management, 60 högskolepoäng IT Management, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010. Högskoleverkets beslut om områdesbehörigheter Taget 071211

Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010. Högskoleverkets beslut om områdesbehörigheter Taget 071211 Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt i

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Studentcentrum. Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd

Studentcentrum. Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd Studentcentrum Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd Studievägledning och studentstöd studie- och karriärplanering Vägledning Drop in, bokade samtal,

Läs mer

Forskarinriktning mot biomedicin

Forskarinriktning mot biomedicin Forskarinriktning mot biomedicin Naturvetenskapsprogrammet S:t Petri skola Naturvetenskap för framtidens forskare Du är nyfiken och kreativ och tänker självständigt. Du drömmer om en karriär som forskare

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Innovationsprogrammet-MTO, Psykologi, 180 högskolepoäng

Innovationsprogrammet-MTO, Psykologi, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: RKE20 PSYK Innovationsprogrammet-MTO,, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Innovation, Psychology, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier i Kenya sommaren 2013 Kristina, Logopedprogrammet

Reserapport efter utbytesstudier i Kenya sommaren 2013 Kristina, Logopedprogrammet Reserapport efter utbytesstudier i Kenya sommaren 2013 Kristina, Logopedprogrammet 1. Vilket program läser du på? Logopedprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? Moi University i staden

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Nationalekonomi 120 hp

Nationalekonomi 120 hp Nationalekonomi 120 hp LiU EXPANDING REALITY Linköpings universitet Masterprogram i Nationalekonomi Masterprogrammet i nationalekonomi är en spetsutbildning på avancerad nivå som ger dig verktyg och perspektiv

Läs mer

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37 Del 1. Vidtagna åtgärder i denna ansökan utifrån den kritik som lämnades av Högskoleverket... 7 vid bedömningen 2007 2008 Programmets grundläggande struktur... 7 Pedagogisk modell för integration av teori

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd 2009-03-11 av Forsknings- och Utbildningsnämnden.

Utbildningsplanen är fastställd 2009-03-11 av Forsknings- och Utbildningsnämnden. Utbildningsplan Hälsopedagogprogrammet Health Education Programme Omfattning: 180 högskolepoäng Examen: Kandidatexamen uppnås efter godkända kursfordringar om sammanlagt minst 180 högskolepoäng (hp). Benämningen

Läs mer

Bolognaprocessen ur ett KI- perspektiv. Mobilitet Anställningsbarhet Konkurrenskraft

Bolognaprocessen ur ett KI- perspektiv. Mobilitet Anställningsbarhet Konkurrenskraft Bolognaprocessen ur ett KI- perspektiv Mobilitet Anställningsbarhet Konkurrenskraft Fokusområden för Bolognaprocessen vid KI Learning outcomes (förväntade studieresultat/lärandemål) och nivåindelning av

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i bioentreprenörskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i bioentreprenörskap Utbildningsplan för masterprogrammet i bioentreprenörskap Inrättad av Styrelsen för utbildning 2007-11-07 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-11-28 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2008-04-22

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Innovationsprogrammet-MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng

Innovationsprogrammet-MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: RKE20 FEKO Innovationsprogrammet-MTO,, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Innovation, Business Administration, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Masterprogram i kemi 2015/2016

Masterprogram i kemi 2015/2016 Masterprogram i kemi 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% Uppsala universitet erbjuder en högklassig utbildning i kemi på avancerad nivå, nära kopplad till världsledande forskning. Tack vare denna forskningsanknytning

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11

Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11 Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11 1 Medical Engineering Medicinsk teknik Programansvarig: Mats Nilsson mats@sth.kth.se 08 790 48 62 Akademiskt ansvarig: Professor Kaj Lindecrantz

Läs mer