ett medicinskt universitet Program & kurser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ett medicinskt universitet Program & kurser"

Transkript

1 ett medicinskt universitet Program & kurser

2

3 Du kan vara med och förbättra människors hälsa. 1

4 Innehåll Framtidstankar från Karolinska Institutets ledning Här finns Karolinska Institutet Kåren gör ditt studentliv rikare En internationell utbildning Vilken väg tar du? Bra att veta Reportage Från USA till Afrika: Jag ser båda resorna som bra förberedelser för utlandsjobb Nyfiken på Karolinska Institutets utbildningar? Skugga en student Anders startade eget efter sina studier vid Karolinska Institutet: Öga för affärer Från attrapp till patient: Träning ger trygghet Nybörjarprogram 22 Arbetsterapeutprogrammet 24 Audionomprogrammet 26 Biomedicinprogrammet 28 Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi 30 Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin 32 Folkhälsovetenskapsprogrammet 34 Logopedprogrammet 36 Läkarprogrammet 38 Optikerprogrammet 40 Psykologprogrammet 42 Röntgensjuksköterskeprogrammet 44 Sjukgymnastprogrammet 46 Sjuksköterskeprogrammet 48 Tandhygienistprogrammet 50 Tandläkarprogrammet 52 Tandteknikerprogrammet 54 Alternativt urval till logopedprogrammet PILOG 55 Alternativt urval till läkarprogrammet PIL 56 Alternativt urval till tandläkarprogrammet TAPIL 57 Kompletterande utbildningar Fortsättningsprogram Barnmorskeprogrammet Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik Psykoterapeutprogrammet Specialistsjuksköterskeprogram 64 Ambulanssjukvård 65 Anestesisjukvård 66 Barn och ungdom 67 Distriktssköterska 68 Intensivvård 69 Onkologisk vård 70 Operationssjukvård 71 Psykiatrisk vård 72 Vård av äldre Magister- och masterprogram 74 Magisterprogrammet i arbete och hälsa 75 Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi 76 Magisterprogrammet i global hälsa 77 Magisterprogrammet i klinisk optometri 78 Masterprogrammet i biomedicin 79 Masterprogrammet i folkhälsovetenskap 80 Masterprogrammet i hälsoinformatik 81 Masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap 82 Masterprogrammet i medicinsk pedagogik Nybörjarkurser 84 Att möta och vårda äldre 84 Att tolka en fysiologisk/neurofysiologisk undersökning 84 Farmakologi 84 Folkhälsovetenskap en introduktion 84 Fortplantning och sexualitet biologi, historia, kultur 85 Fysiologi en introduktion 85 Fysisk aktivitet och hälsa för alla åldrar 85 HIV med individen i fokus ur ett globalt perspektiv 85 Hälsopsykologi teorier och modeller kring hälsorelaterat beteende 86 Kost och fysisk aktivitet som medicin 86 Människans fysiologi 86 Människans gener 87 Människans sjukdomar 87 Mätning av kroppens funktioner vid hälsa och ohälsa 87 Statistiska metoder med R 87 Stress och stressrelaterade sjukdomar FORTSÄTTNINGSKURSER Kurser för komplettering till kandidatexamen 90 Vetenskaplig teori och metod i arbetsterapi Examensarbete för kandidatexamen i arbetsterapi Vetenskaplig teori och metod i audiologi Examensarbete för kandidatexamen i audiologi Vetenskaplig teori och metod i biomedicinsk laboratorievetenskap Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad Examensarbete för kandidatexamen i omvårdnad Vetenskaplig teori och metod i optometri Examensarbete för kandidatexamen i optometri Vetenskaplig teori och metod i sjukgymnastik Examensarbete för kandidatexamen i sjukgymnastik Kurser för magister- och masterexamen Biomedicinsk laboratorievetenskap 96 Avancerad laboratorievetenskap 96 Biosäkerhet och hållbar utveckling på laboratoriet 96 Examensarbete för magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap 97 Kvalitetssäkring inom biomedicinsk laboratorievetenskap Logopedi 97 Examensarbete för masterexamen i logopedi 97 Fiberskopi i logopedisk praktik Medical Management 98 Examensarbete för magisterexamen i medical management 98 Ledarskap och organisationsutveckling 1 98 Ledarskap och organisationsutveckling 2 magisterexamen i medical management 99 Ledarskap och organisationsutveckling fördjupning inom ledarskap och metod Odontologi, odontologisk profylaktik, tandteknik 99 Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi 99 Examensarbete för magisterexamen i odontologisk profylaktik 100 Examensarbete för magisterexamen i tandteknik 100 Examensarbete för masterexamen i odontologi

5 Palliativ vård Pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition Podiatrisk undersökning och behandling av skador och dysfunktion i fot och fotled Populärvetenskaplig kommunikation Projektplanering inom kost och fysisk aktivitet Psykiskt trauma och dess följder ur ett kliniskt perspektiv och ett folkhälsoperspektiv Psykomotorisk fysioterapi en kroppsterapeutisk metod inom sjukgymnastiken Psykosociala aspekter på sjukdom och behandling Psykosocialt arbete i hälso- och sjukvård fördjupningskurs Psykosomatisk sjukgymnastik kropp och själ i samspel Psykosomatisk sjukgymnastik reflektion och evidens Samhälls- och hembaserad rehabilitering ur ett kulturellt perspektiv Sexologi 2 med inriktning mot klinisk sexologi Sexualmedicin en introduktion Sexuell och reproduktiv hälsa i ett globalt perspektiv Sjukgymnastik med inriktning mot neurologisk sjukdom/skada Smärta och behandlingsstrategier under barn- och ungdomsåren Spirometri i teori och praktik Suicidprevention teori och praktik Sårförslutningstekniker vid kirurgiska ingrepp Teknik i intensivvård och kirurgi Tillämpad beteendemedicin i primärvården Tillämpad medicinsk mätteknik Transplantation och organdonation med omvårdnadsperspektiv Träning som behandling FYSS/FaR Vård i ett mångkulturellt samhälle Äldre och demens biologiskt perspektiv samt vård och rehabilitering Äldres hälsa fortsättningskurser nybörjarkurser 89 ANMÄLNINGSINFORMATION Behörighet Urval Anmälan Vad händer efter anmälan? Viktiga datum Utbildningen ges på engelska Sommarkurs anmälningsinfo Övriga kurser 103 Aktiviteter i dagligt liv för personer med demens förutsättningar och stödinsatser 103 Aktivitetsvetenskap Amning och föräldra-barninteraktion 104 Att leda förändringsarbete och lärande 104 Att leda grupper och gruppaktiviteter inom hälso- och sjukvården 105 Att mäta och följa kost, fysisk aktivitet och överviktsförekomst 105 Att möta och arbeta med sorg 105 Avancerad kurs i stamcellsbiologi och regenerativ medicin 106 Avancerad vård i hemmiljö interprofessionell kurs 106 Barnfetma, behandling och prevention 106 Barnoftalmologi och ortoptik 107 Barns tillväxt och hälsa 107 Bedömning av gångfunktion hos barn och vuxna med funktionsnedsättning 107 Beteendeförändring inom kost och fysisk aktivitet 107 Cell- och molekylärbiologi 108 Cerebral pares orsaker, symtom och behandling 108 Cochleaimplantat 108 Cytostatika hantering, säkerhet, miljö och omvårdnad 108 Design och bedömning av lärande 109 Diabetes ett helhetsperspektiv 109 Diabetesögonsjukvård fotografisk diagnostik 109 Ekokardiografi och Doppler introduktion 110 Ekokardiografi och Doppler fördjupning 110 Evidens och implementering i hälso- och sjukvård Folkhälsonutrition i EU Från forskning till tjänsteföretagande koncept för hälso- och sjukvård Fysisk aktivitet som prevention FYSS/FaR Försäkringsmedicin Grundläggande näringsfysiologi Hälsa och ohälsa ett psykosomatiskt perspektiv Hälsa och ohälsa ur ett genusperspektiv Högskolepedagogik för lärare och hand- ledare i verksamhetsförlagd utbildning Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv Implantat och artificiella organ Implantat och biomaterial Integrering av teoretisk och praktisk kunskap Interprofessionellt lärande Kardiovaskulär diagnostik med klinisk tillämpning Klinisk biomekanik Kognitiv neurovetenskap med inriktning mot psykiatri Komplementär, alternativ och integrativ medicin Kroppssammansättning och sjukdomstillstånd Kvalitet och regelverk för medicintekniska produkter Led- och muskelrelaterade funktions- problem OMT Långvarig smärta neurobiologiska förklaringsmodeller och incitament för val av sjukgymnastiska åtgärder Medicin för journalister Medicinsk akupunktur Medicinsk teknik inom akutsjukvård Medicinsk teknik, grundkurs Medicinsk teknik, grundkurs Medicinska bilder Medicinteknisk verksamhet Mätinstrument inom vårdvetenskap validitet och reliabilitet samt klinisk användbarhet Nanomedicin Naturläkemedel Neonatal intensivvård Neuropediatrik Neurovetenskap del 1 från jonkanal till beteende Neurovetenskap del 2 från beteende till kognition Nutrition inom vård och omsorg Obstetriskt ultraljud Oftalmologi för sjuksköterskor fortsättningsprogram Radiografi 102 Examensarbete för magisterexamen i radiografi 102 Visualisering av bildgivande diagnostiska metoder ett kliniskt perspektiv Nybörjarprogram Omvårdnad 100 Barnhälsovård med inriktning mot pediatrisk och familjecentrerad omvårdnad 101 Examensarbete för magisterexamen i omvårdnad 101 Omvårdnad vid allergi och annan överkänslighet Omvårdnad vid allergi och annan överkänslighet Omvårdnad vid kronisk obstruktiv lungsjukdom KOL 102 Pediatrisk omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård 3 131

6 Den medicinska forskningen befinner sig i en brytpunkt, på gränsen till att lösa många av de medicinska problem som orsakar så stora lidanden. Harriet Wallberg-Henriksson, rektor Med stor säkerhet kommer den medicinska forskningen flytta sitt fokus från att bota till att arbeta för att helt förhindra sjukdomars utbrott. Jan Andersson, prorektor Framtidens hälso- och sjukvård behöver kreativa och kompetenta medarbetare, att få vara med och utbilda dessa är både roligt och rikt belönande. Sari Ponzer, dekanus styrelsen för utbildning Forsknings- och undervisningsvärlden är en fantastisk global gemenskap som bidrar till en bättre värld. Clara Gumpert, dekanus styrelsen för forskarutbildning Gränsöverskridande samarbeten och nya system för kunskapsutbyte är helt enkelt en förutsättning för att vi ska förstå livet och bryta ny mark. Martin Ingvar, dekanus styrelsen för forskning 4

7 KI Campus Solna till vänster och KI Campus Huddinge till höger. Förutom Karolinska Universitetssjukhuset samarbetar Karolinska Institutet även med andra sjukhus i närområdet. Här finns Karolinska Institutet Utbildningen och forskningen vid Karolinska Institutet bedrivs i huvudsak på två campusområden; KI Campus Solna och KI Campus Huddinge. Precis som det låter på namnen så ligger de i Solna och Huddinge som är grannkommuner till Stockholm. I anslutning till campusområdena ligger också Karolinska Universitetssjukhuset som spelar en viktig roll i många utbildningar. Karolinska Institutet samarbetar även med andra sjukhus i närområdet. När du ska leta bostad så kan det alltså vara bra att tänka på var du kommer att bedriva största delen av dina studier. Du kanske inte behöver bo mitt i Stockholm. Storstadspulsen är ju ändå inom räckhåll! Märsta Bålsta Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Solna S:t Eriks Ögonsjukhus T-centralen Fridhemsplan Södersjukhuset Flemingsberg Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Södertälje 5

8 Kåren gör ditt studentliv rikare Kårernas huvuduppgift är att bevaka utbildningarnas kvalitet, och de verkar ständigt för att utbildningarna ska vara så bra som möjligt. Samtidigt har kåren också en viktig social funktion och fungerar som ett stöd för dig under din utbildning. På Karolinska Institutet finns två kårer, Odontologiska föreningen som jobbar för studenterna på tandläkar-, tandhygienist- och tandteknikerprogrammet, och Medicinska föreningen som är den största kåren och Stockholms äldsta studentkår. Som medlem i kåren har du alla möjligheter att lära känna nya människor och, om du vill, visa upp dina dolda talanger. I början av terminen arrangerar kåren introduktionsaktiviteter för nyantagna studenter och ser till att du känner dig väl omhän- dertagen. Under terminerna erbjuder de allt ifrån idrottsaktiviteter, kulturarrangemang, körer, baler, sittningar och orkestrar till spex och kontakter med näringslivet och framgångsrika forskargrupper. Dessutom utser kåren studentrepresentanter till ceremonier vid akademiska högtider och Nobelfesten. Kanske blir det du som bär fanan nedför trappan i Blå hallen nästa gång? Mer information hittar du på och MEDLEMSFÖRMÅNER: Studiebevakning Arbetsmarknadsdag Kårtidning Studentbostäder Studentombudsman Doktorandombudsman Studenthandbok Lägerdagar och introduktionsaktiviteter Fester året runt Bal med Nobelpristagare 6 Workshops och föreläsningar Fredagspubar Religiösa föreningar Nyhetsbrev Lokalbokning Hyr vår stuga i Solvik Fikastund med kåren Idrottsdag Spex, kör och orkester Dansgrupper

9 En internationell utbildning Som student vid Karolinska Institutet har du stora möjligheter att förlägga en period av utbildningen utomlands. ki.se/studerautomlands Att studera utomlands som utbytesstudent är utvecklande såväl akademiskt som socialt. Förutom möjligheten till intressanta studier och språkträning får du tillfälle att lära känna nya kulturer och kan träffa nya vänner. Det är också en värdefull merit. Karolinska Institutet har avtal om student- och lärarutbyte med ett hundratal universitet runt om i världen. Tiden för utbytet kan variera mellan fem veckor och ett år. Vanligtvis ingår ett stipendium eller resebidrag som finansierar en del av kostnaderna. Vid hemkomst tillgodoräknar du dig utbytesstudierna och de blir därmed en del av din utbildning på Karolinska Institutet. Även på hemmaplan har du stora möjligheter att få internationella erfarenheter och kan möta utländska studenter och lärare, eftersom Karolinska Institutet också tar emot många utbytesstudenter och gästlärare. MER INFORMATION På sidorna kan du läsa om Lina från Biomedicinska analytikerprogrammet som ser fram emot sina studier i USA och Afrika. På ki.se/studerautomlands hittar du mer information om utlandsstudier och kan ta del av de bloggar som våra studenter på utbyte skriver just nu. 7

10 Vilken väg tar du? Det är svårt att fatta stora beslut. Vad ska jag välja för yrke? Ska jag byta karriär? Sätta mig i skolbänken igen? Vägen till drömjobbet är oftast inte spikrak. Då kan det vara skönt att prata med någon som kan ställa de rätta motfrågorna. Hos oss på Karolinska Institutet finns våra allmänna studievägledare: Birgitta Kallenberg Nilsson, Eva Feron och Jeanette Söderberg Norland. De berättar gärna om olika yrken inom hälso- och sjukvårdsområdet och hur arbetsmarknaden ser ut. Kanske är det så att du egentligen är intresserad av en helt annan utbildning inom medicin och hälsa än du tror? Det finns en rad spännande yrken som alla inte känner till, som till exempel biomedicinsk analytiker, folkhälsovetare, audionom eller logoped. Våra studievägledare kan berätta om olika jobb inom hälso- och sjukvården och hur arbetsmarknaden ser ut. Birgitta, Eva och Jeanette vet vilka olika alternativ som finns och kan ge dig tips på andra sökvägar som till exempel högskoleprovet det är inte kört bara för att man inte har MVG i allt. De kan också hjälpa dig att reda ut behörigheter och nödvändiga kompletteringar, så att det blir tydligare för dig hur du ska nå dit du vill komma. Du kanske bara behöver prata med någon för att få klart för dig vad det är du egentligen vill bli. Då är det Birgitta, Eva eller Jeanette du ska vända dig till. Vet du redan att du är intresserad av en särskild utbildning kan du träffa någon av våra programstudievägledare. De finns i första hand till för våra studenter under studietiden, men de hjälper även blivande studenter. De är experter på sina respektive utbildningsprogram. 8 Tveka inte att kontakta Karolinska Institutets studievägledare. De är till för dig. Tänk om det är på Karolinska Institutet du hittar utbildningen som leder till ditt drömjobb. Kanske leder din väg till ett spännande arbete som förbättrar människors hälsa! MER INFORMATION Boka tid för ett besök: För att boka tid för ett vägledningssamtal kontaktar du studievägledaren via e-post eller telefon. Du är även välkommen att besöka studievägledaren utan att boka tid. Studievägledaren tar då emot i mån av tid. Naturligtvis kan du också ställa frågor via telefon eller e-post. Allmän studievägledning: KI Campus Solna: Birgitta Kallenberg Nilsson och Eva Feron KI Campus Huddinge: Eva Feron och Jeanette Söderberg Norland E-post: Telefon: , vardagar KI webb: ki.se/studievagledning

11 Studievägledarna Eva Feron, Birgitta Kallenberg Nilsson och Jeanette Söderberg Norland berättar gärna om olika yrken inom hälso- och sjukvårdsområdet och hur arbetsmarknaden ser ut. 9

12 Bra att veta Innan du söker Studievägledning Karolinska Institutet erbjuder allmän studievägledning för dig som är intresserad av våra utbildningar och programstudievägledning för studenter som redan läser en utbildning hos oss. Allmänna studievägledningen svarar på frågor om Karolinska Institutets utbildningar, högskolestudier, yrken och arbetsmarknad inom det medicinska området. För att boka ett besök och för att få vägledning och information, ring Programstudievägledaren, som du under studietiden kan vända dig till, är knuten till varje enskilt program. Programstudievägledaren ger personlig vägledning och fördjupad information om programmet. Läs mer på ki.se/studievagledning. Nya antagningsregler I juni 2007 beslutade riksdagen om nya regler för antagning till universitet och högskola. De nya reglerna trädde i kraft hösten Läs mer om förändringarna på Antagningsstatistik Vill du veta vilket meritvärde som krävts tidigare år för att bli antagen till den utbildning du planerar att söka? Antagningsstatistik från tidigare års antagningar hittar du på ki.se/antagning. 10 Skugga en student Vill du veta mer om en utbildning kan du skugga en student under en halv dag för att få se vad det innebär att studera vid Karolinska Institutet. Du får följa med på föreläsningar, laborationer eller seminarier, beroende på vad som står på dagens schema. Läs mer på ki.se/utbildning/skugga. Arbetsmarknad Arbetsmarknadsprognoser för de utbildningar du är intresserad av finner du på Studiemedel din ekonomi under studietiden Sök studiemedel i god tid. Redan vid anmälan kan du kryssa för om du är intresserad av studiemedel. När du blivit antagen skickar Centrala Studiestödsnämnden (CSN) en ansökningsblankett till dig. Besök gärna för mer information. Bostad Undersök bostadsläget i god tid, kanske redan en termin eller ett år innan du planerar att börja studera. Ett alternativ till studentrum eller studentlägenhet kan vara att dela en vanlig bostadslägenhet med en eller flera andra studenter. Karolinska Institutet har inga egna studentbostäder. På finner du bra bostadsinformation.

13 Så ansöker du På anmäler du dig till kurser och program genom en webbanmälan. Där kan du också få mer information om högskolestudier, högskoleprovet, livet som student eller studier utomlands. Dina studier Högskolepoäng studietid Den tid du studerar på högskola eller universitet mäts i högskolepoäng (hp). En veckas heltidsstudier räknas som 1,5 hp. En termins heltidsstudier motsvarar 30 hp. Nivåer All utbildning är indelad i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. De olika nivåerna bygger på varandra. Registrering vid terminsstart Har du blivit antagen till ett program eller en kurs ska du registrera dig. Om du är antagen och har kallats till registrering men uteblir utan att ha anmält förhinder i förväg förlorar du din plats. Uppgifter om tid och plats för registreringen meddelas av ansvarig institution på kurs- alternativt programwebb, eller genom brev. För att du som ansökt om och beviljats studiemedel ska kunna få dessa utbetalda, krävs det att du registrerar dig på den utbildning som du har antagits till. Uppgiften om registrering överförs automatiskt till Centrala studiestödsnämnden (CSN). Den första tiden på Karolinska Institutet introduktionsaktiviteter På flera av Karolinska Institutets nybörjarprogram inleds studierna med några dagars lägerverksamhet, allmänt kallat kollo. Du får då, tillsammans med studenter i högre årskurser, lärare och personer verksamma inom yrket, en introduktion till de kommande studierna och till ditt framtida yrke. Lägret är gratis, men du får betala en mindre summa för mat. Många av de program och kurser som inte anordnar kollon har ofta någon form av introduktionsaktiviteter eller introduktionsföreläsningar för sina studenter. Undervisningsspråk Om utbildningens undervisningsspråk är ett annat än svenska framgår detta vid beskrivningen av utbildningen. Även om undervisningsspråket är svenska kan delar av utbildningen vara på engelska. Kurslitteratur är ofta på engelska. Studera på distans Vissa utbildningar genomförs som distansutbildning. Datorn är då en självklar del i dina studier. Detta innebär att du till stor del studerar hemma med internetuppkoppling. I de flesta kurser anordnas ett visst antal möten på studieorten. Antalet träffar varierar beroende på utbildning. Varje kurs har en egen webbplats där du hämtar dina arbetsuppgifter, skickar in dina svar och kommunicerar med kurskamrater och lärare. Likabehandling av studenter Jämställdhet och likabehandling av studenter är viktiga begrepp på Karolinska Institutet. En god studiemiljö är en förutsättning för hög kvalitet och framgång i studierna. Mer information finns på ki.se/likabehandling. Verksamhetsförlagd utbildning I den verksamhetsförlagda utbildningen, som består av klinisk praktik och utbildning på plats i vården, ska du bland annat lära dig hur ett bra patientmöte går till. Det får du göra genom att träffa olika patientgrupper. Sjukvården är till för alla och alla har rätt till samma goda och professionella bemötande. Utbytesstudier Som student vid Karolinska Institutet har du stora möjligheter att läsa en del av din utbildning utomlands. Karolinska Institutet har avtal gällande studentutbyte med utländska universitet över hela världen. Läs mer på ki.se/studerautomlands. 11

14 Studentservice Pedagogiskt stöd vid funktionshinder Har du en funktionsnedsättning, till exempel dyslexi, och behöver pedagogiska stödåtgärder i studiesituationen? Kontakta samordnaren för studenter med funktionshinder i god tid på telefon Mer information finns på ki.se/funktionshinder. Studenthälsan Som student har du tillgång till Studenthälsan. På Studenthälsan finns läkare, sjuksköterskor och kuratorer. De erbjuder dessutom, i samarbete med studievägledningen, kurser i att våga prata inför grupp, seminarier om att hantera studentlivets stress med mera. Läs mer på ki.se/studenthalsan. Böne- och meditationsrum Vid Karolinska Institutet finns böne- och meditationsrum för andakt, bön, eftertanke eller enskilt samtal, utan anknytning till någon särskild religion. Det finns även studentpräster. De arrangerar gudstjänster, meditationsövningar, retreats och andra gemensamma aktiviteter. Friskvård På KI Campus Huddinge finns en avgiftsfri träningsanläggning för Karolinska Institutets studenter. På KI Campus Solna finns Friskis & Svettis som är öppet både för studenter och för allmänhet. För information om öppettider och studentrabatter se Kåren och Stockholms studenters idrottsförening (SSIF) anordnar också många olika idrottsaktiviteter. Läs mer på SSIFs webbplats Universitetsbiblioteket Karolinska Institutets universitetsbibliotek är Nordens största medicinska bibliotek. Här finns medicinsk vetenskaplig information från hela världen, allt från tidskrifter och böcker till databaser. På biblioteket finns också kurslitteratur i begränsad upplaga. Biblioteket finns både på KI Campus Huddinge och på KI Campus Solna och är öppet för allmänheten. Mer information hittar du på ki.se/ub. 12 Lyktan servicecentrum för studenter Lyktan tillhör universitetsbiblioteket och är en plats där du kan få information och hjälp med praktiska frågor, som till exempel e-postkonto och passerkort. Mer information finns på kib.ki.se/newstudent. Du hittar även svaren på många av de vanligaste frågorna i bibliotekets Frågor och svar på kib.ki.se/services. Språkverkstaden Karolinska Institutet har en språkverkstad där du som student kan få råd och hjälp med det svenska språket i samband med uppsatser, rapporter och andra skriftliga studieuppgifter. Läs mer på ki.se/ub. Studentpalatset Studentpalatset på Norrtullsgatan 2, Odenplan, är en träffpunkt för alla Stockholms studenter. Här finns läsplatser, grupprum, hörsal och café.

15 REPORTAGE >> Lina reser till USA och Afrika för att studera >> Carina skuggar audionomstudenten Daniel >> Optikern Anders startade eget efter sina studier >> Maria och Alexandra besöker Kliniskt Träningscentrum 13

16 Från USA till Afrika: Jag ser båda resorna som bra förberedelser för utlandsjobb Det tredje och sista året på Biomedicinska analytikerprogrammet blir ett äventyrligt år för Lina Barbunopulos, 24 år. Först läser hon tio veckor på University of Texas Health Science Center i San Antonio, USA. Sedan hinner hon knappt hem för att tvätta innan väskan ska packas igen. Då ska hon nämligen iväg till Tanzania för att gå en kurs i Global hälsa. Det blir ett fantastiskt år som jag hoppas få god nytta av i framtiden. Jag ser båda resorna som bra förberedelser för utlandsjobb, eftersom jag dels kommer in i engelskans fackspråk, dels får uppleva hur sjukvård kan bedrivas under andra och tuffare villkor. Kanske åker jag utomlands som volontär när jag är klar med studierna, säger hon. I Texas blir Lina och en studiekamrat pionjärer det är första gången som Uni- versity of Texas och Karolinska Institutet har ett studentutbyte på programmet. Även om flera av kurserna liknar varandra finns det åtminstone en av de amerikanska som skiljer sig från de svenska: STEER-programmet* som äger rum i staden Laredo nära den mexikanska gränsen. Det är en kurs som ska få oss studenter att hitta samband mellan miljö, allmän hälsa och medicin. Jag tror att vi kommer att få göra en hel del exkursioner och det tycker jag är jättekul, säger Lina. Kursen i Global hälsa kan sökas av studenter från flera program, så det blir ett blandat gäng som åker. I Tanzania kommer vi mestadels att gå ronder som observatörer tillsammans med sjukhusets vårdpersonal. Det svåraste blir nog att se människor med vårdbehov som kanske inte får den behandling de behöver. Text: Catharina Bergsten *STEER står för South Texas Environmental Education and Research 14 Namn: Lina Barbunopulos Intressen: resa, måla, spela tennis Finansiering: Lina får bidrag från Karolinska Institutet för både utbytesstudierna och kursen i Global hälsa, men en del av kostnaderna får hon stå för själv. Hon kan också söka extra studielån från CSN för kursen i Global hälsa.

17 Förutom att bli bättre på medicinsk engelska så hoppas Lina få se hur sjukvård kan bedrivas under tuffare villkor. 15

18 Nyfiken på Karolinska Institutets utbildningar? Skugga en student För den som vill veta mera om Karolinska Institutets utbildningar finns möjlighet att få skugga en student vid någon av universitetets utbildningar under en halv dag. Carina Gustavsson är en av dem som antagit erbjudandet. När man läser i en kurskatalog så blir bilden av ett program bara en fantasi. Men när man följer någon en dag så får man en verkligare bild av programmet, säger hon. För Carina Gustavsson, som jobbat som undersköterska i tio år, finns två tänkbara utbildningar. En av dem är att utbilda sig till audionom, ett yrke där man utreder och rehabiliterar människor med hörselskador. Den andra är att läsa till Studie- och yrkesvägledare. Det som intresserar mig med audionomyrket är blandningen av medicin, teknik och pedagogik. Sedan är det ett självständigt yrke där man får jobba med människor, säger hon. För att få en bättre inblick i utbildningen och yrket skuggade hon Daniel Önnerlöv, som går tredje terminen av sex på audionomprogrammet. Dagen började med en föreläsning i teoretisk signallära. Den gav Carina en hel del nya kunskaper, som till exempel att när ljudnivån runt omkring en person ökar 10 decibel så uppfattar hjärnan det som att ljudet istället har blivit dubbelt så starkt. Hon fick också besöka universitetets laboratorium och testa utrustningen där. Slutligen tittade Daniel och Carina in på Hörsel- och balanskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Där träffade vi utbildade audionomer som berättade om yrket och så fick vi se hur de arbetade med en patient, säger Carina. Daniel berättade för Carina om sina framtidsplaner som bygger på erfarenheter han har fått under utbildningen. En möjlighet är att starta ett eget företag för att arbeta 16 med hörselrehabilitering, en verksamhet som växer i takt med att antalet personer med hörselnedsättningar ökar i samhället. En annan är att ta en masterexamen, vilket kan öppna vägen till en forskarkarriär. Carina beskriver dagen som Jättebra!. Jag blev otroligt väl mottagen och har i dag en konkret bild av utbildningen och yrket. Det här är en möjlighet som alla högskolor och universitet borde ha. Efter detta besök kan jag säga att jag med 95-procentig säkerhet kommer att söka till audionomprogrammet. Text: Tomas Eriksson I laboratoriet fick Carina göra ett hörseltest. Hon var nöjd med dagen. Det som intresserar mig med audionomyrket är blandningen av medicin, teknik och pedagogik. MER INFORMATION Om du är intresserad av en specifik utbildning vid Karolinska Institutet eller undrar hur det är att studera hos oss kan du skugga en student under en halv dag. Du får följa med på föreläsningar, laborationer eller seminarier, beroende på vad som står på dagens schema. Läs mer på ki.se/utbildning/skugga

19 När man läser i en kurskatalog så blir bilden av ett program bara en fantasi. När man följer någon en dag så får man en verkligare bild av programmet. Audionomstudenten Daniel håller till på KI Campus Huddinge. På dagens schema stod en föreläsning i teoretisk signallära som Carina fick följa med på. 17

20 Anders startade eget efter sina studier vid Karolinska Institutet: Öga för affärer Intresset för kliniska undersökningar var huvudorsaken till att Anders Wedin valde att starta firma tillsammans med en kurskamrat efter optikerprogrammet och medicine magisterexamen i klinisk optometri vid Karolinska Institutet. I dag driver de en optikbutik i Hammarby sjöstad i Stockholm. Butikens nisch är att erbjuda mer omfattande synutredningar och ögonhälsoundersökningar, som till exempel synfältsmätning och ögonbottenfotografering. Med hjälp av de här kompletterande undersökningarna kan vi till exempel upptäcka åldersförändringar på näthinnan och glaukom, grön starr, mycket tidigare än annars ofta innan kunden har märkt av några symtom. Det betyder att man kan åtgärda och förebygga problemen snabbare. Vi kan också skicka säkrare remisser till ögonläkare, säger Anders Wedin. Anders och hans kollega gick på några föreläsningar om skattefrågor och marknadsföring i regi av Nyföretagarcentrum, innan de drog igång sitt bolag. I övrigt har de inte fått något stöd utifrån. Men tack vare att vi hade arbetat i branschen länge visste vi vad vi gav oss in på. Själv hade jag 18

KAROLINSKA INSTITUTET ETT MEDICINSKT UNIVERSITET

KAROLINSKA INSTITUTET ETT MEDICINSKT UNIVERSITET KAROLINSKA INSTITUTET ETT MEDICINSKT UNIVERSITET Program & kurser Karolinska Institutet 2010 2011 Innehåll 4 5 frågor till Harriet Wallberg-Henriksson, rektor 5 I Stockholm men i Huddinge och Solna 6 Niklas

Läs mer

Utbildningskatalog Umeå universitet 2010/11

Utbildningskatalog Umeå universitet 2010/11 Utbildningskatalog Umeå universitet 2010/11 Hitta din utbildning 3 4 Umeå universitets 9 intresseområden Om du inte vet vilket program du vill läsa kan du ta hjälp av våra nio intresseområden. Alla nybörjarprogram

Läs mer

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Programutbud 2015 Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Innehållsförteckning Om Campus Västervik Hur vet vi vilka

Läs mer

SISTA ANMÄLNINGSDAG Hösten 2015 15 APRIL Våren 2016 15 OKTOBER FÖLJ OSS PÅ NÄTET

SISTA ANMÄLNINGSDAG Hösten 2015 15 APRIL Våren 2016 15 OKTOBER FÖLJ OSS PÅ NÄTET PROGRAM 2015 2016 SISTA ANMÄLNINGSDAG Hösten 2015 15 APRIL Våren 2016 15 OKTOBER FÖLJ OSS PÅ NÄTET WWW.ORU.SE Den senast uppdaterade programinformationen finns på www.oru.se/blivande_student. Facebook

Läs mer

Utbildningar vårterminen 2o11

Utbildningar vårterminen 2o11 Utbildningar vårterminen 2o11 1 Innehåll Välkommen till ett universitet där allt är möjligt! 3 Människor växer här. Du också. 4 Kalmar Studentstaden vid havet 7 Växjö Ett levande campus 8 Studera på universitet

Läs mer

STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU

STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU Studera 18 utomlands Välkommen hit 4 välkommen hem Upplev studentlivet i Uppsala 11 Läs om våra utbildningsprogram 22 CAMPUS GOTLAND det bästa av två världar 12

Läs mer

Utbildningar höstterminen 2011 och vårterminen 2o12

Utbildningar höstterminen 2011 och vårterminen 2o12 Utbildningar höstterminen 2011 och vårterminen 2o12 Innehåll Välkommen till ett universitet där allt är möjligt! 3 Människor växer här. Du också. 5 Kalmar Studentstaden vid havet 6 Växjö Ett levande campus

Läs mer

Utbildningskatalog 2015

Utbildningskatalog 2015 Utbildningskatalog 2015 Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Innehållsförteckning Om Campus Västervik Hur vet vi

Läs mer

Utbildningskatalog Ht 15/Vt 16 & kurser sommar-

Utbildningskatalog Ht 15/Vt 16 & kurser sommar- Utbildningskatalog Ht 15/Vt 16 & kurser sommar- 2015 2 Utbildningskatalog 2015/2016 Utbildningskatalog 2015/2016 3 Innehåll 4 Välkommen till Stockholms universitet 5 Universitetsstudier en klok investering

Läs mer

Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Välj ett universitet där allt är möjligt.

Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Välj ett universitet där allt är möjligt. Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016 Välj ett universitet där allt är möjligt. Linnéuniversitetet Ett universitet där allt är möjligt Ta dig till framtiden på ditt eget sätt På omslaget: Parkour

Läs mer

VÄLJ DIN PLATS ATT PÅVERKA

VÄLJ DIN PLATS ATT PÅVERKA VÄLJ DIN PLATS ATT PÅVERKA MALMÖ HÖGSKOLAS UTBILDNINGSKATALOG 2014 2015 #nubörjardet #schysstareframtid #studyforchange @malmostudent 1 Innehåll Studera på Malmö högskola 4 Fakta om Malmö högskola 4 Rektorn

Läs mer

LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA!

LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! FÖRSKOL GRUND förskoleklass och årskurs 1-3 årskurs 4-6 ÄMNES årskurs 7-9 gymnasieskola MUSIK YRKES UTBILDNINGSPROGRAM CAMPUS OCH DISTANS 2011-2012 lärarutbildningen

Läs mer

www.saco.se/valjayrke

www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2011/2012 www.saco.se/valjayrke SISTA ANSÖKNINGSDAG 27 APRIL 2012 Naprapater utför 1,5 miljoner behandlingar varje år Behovet av naprapater är stort. Nästan alla människor

Läs mer

Plugga vidare så väljer du rätt!

Plugga vidare så väljer du rätt! En tidning från 40 temasidor för dig som vill plugga vidare Programledaren Kodjo Akolor:» Jag är ett år ifrån att ta examen i internationell ekonomi Studera utomlands så gör du Shahnaz Pervin blir färdig

Läs mer

Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & sommar- kurser 2014

Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & sommar- kurser 2014 Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & kurser sommar- 2014 2 Utbildningskatalog 2014/2015 Utbildningskatalog 2014/2015 3 Innehåll 4 Välkommen till Stockholms universitet 5 Universitetsstudier en investering

Läs mer

Högskolan i Gävle Program 2014/2015

Högskolan i Gävle Program 2014/2015 Högskolan i Gävle Program 2014/2015 Viktiga datum 2014 15 februari Sista anmälningsdag till vårens högskoleprov. 21 februari Webbanmälan öppnar för sommarkurser, 12 mars Ingenjörskväll på Högskolan i Gävle,

Läs mer

www.saco.se/studieval Välja yrke

www.saco.se/studieval Välja yrke Välja yrke Högskolevalet 2014/2015 sista ansökningsdag 8 maj 2015 ansök på www.nph.se NAPRAPAT Utbilda dig till Ett givande yrke för dig som vill arbeta med människor och hälsa. Läs mer på nph.se innehåll

Läs mer

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012 Lunds universitet Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012 For information in English, please visit: www.lunduniversity.lu.se www.studera.nu/english Välkommen till Lunds universitet

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013

Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013 Ett medicinskt universitet Årsredovisning 2013 (Dnr 1-583/2013) Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den

Läs mer

HALMSTAD Program och kurser 2010/2011

HALMSTAD Program och kurser 2010/2011 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Program och kurser 2010/2011 www.hh.se välkommen Grattis! Katalogen du nu håller i din hand kan bli nyckeln till din framtid och avgörande för att du ska kunna förverkliga din dröm.

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016

UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 Sjuksköterskeutbildning Socionomutbildning Kyrkomusikerutbildning Teologiutbildning Psykoterapiutbildning Uppdragsutbildning INNEHÅLL REKTOR 3 OM ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA 4 SJUKSKÖTERSKEUTBILDNING

Läs mer

Välja yrke. och högskoleutbildning 2012/2013. www.saco.se/valjayrke

Välja yrke. och högskoleutbildning 2012/2013. www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2012/2013 www.saco.se/valjayrke sista ansökningsdag 6 maj 2013 ansök på www.nph.se Läs mer på www.nph.se facebook.com/naprapathogskolan NAPRAPAT HÖGSKOLAN sca ndinavian

Läs mer

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg ht 2014 2013

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg ht 2014 2013 Lunds universitet Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg ht 2014 2013 3 For information in English, please visit: www.lunduniversity.lu.se www.studera.nu/english Välkommen till Lunds

Läs mer

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen ThTidn nr 1.11_Ny mall 2011-09-06 11.46 Sida 26 Akademisk utbildning ger utveckling av professionen Under hösten föreslog Behörighetsutredeningen att Tandhygienistutbildningen förlängs till 180 högskolepoäng,

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Stockholm Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Utbildningar. A ö PEFC/02-31-162

Utbildningar. A ö PEFC/02-31-162 AR VID KARLSTADS UNIVERSITET 2014-2015 PEFC/02-31-162 Utbildningar A ö Arbetsvetenskap... 19 Biologi med inriktning mot rinnande vatten... 73 Biologiprogrammet... 60 Biovetenskapligt program: Bred ingång...

Läs mer

Högskolan i Gävle Program 2015/2016

Högskolan i Gävle Program 2015/2016 Högskolan i Gävle Program 2015/2016 Viktiga datum 2015 15 februari Sista anmälningsdag till vårens högskoleprov. 11 mars Ingenjörskväll på Högskolan i Gävle, www.hig.se/ingenjorskvall 28 mars Vårens högskoleprov.

Läs mer

Idéspruta. Full fart på Jakobsbergs akademiska vårdcentral

Idéspruta. Full fart på Jakobsbergs akademiska vårdcentral Nyheter om forskning, utveckling och utbildning från Centrum för allmänmedicin Aug 2012 Idéspruta Full fart på Jakobsbergs akademiska vårdcentral Distriktsläkaren med lungkoll Studiecirklar ska minska

Läs mer