KAROLINSKA INSTITUTET ETT MEDICINSKT UNIVERSITET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KAROLINSKA INSTITUTET ETT MEDICINSKT UNIVERSITET"

Transkript

1 KAROLINSKA INSTITUTET ETT MEDICINSKT UNIVERSITET Program & kurser Karolinska Institutet

2 Innehåll 4 5 frågor till Harriet Wallberg-Henriksson, rektor 5 I Stockholm men i Huddinge och Solna 6 Niklas förbättrar världen 7 En internationell utbildning 8 Bra att veta 12 Inte bara för naturvetare 12 Studentkåren är något för alla Fortsättningsprogram Fortsättningskurser Kurser för komplettering till kandidatexamen 84 Vetenskaplig teori och metod i arbetsterapi 84 Examensarbete för kandidatexamen i arbetsterapi 84 Examensarbete för kandidatexamen i audiologi 85 Vetenskaplig teori och metod i biomedicinsk laboratorievetenskap Arbetsterapeutprogrammet 85 Examensarbete för kandidatexamen Audionomprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap Magister- och masterprogram Biomedicinprogrammet 85 Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad 66 Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi Biomedicinska analytikerprogrammet 86 Examensarbete för kandidatexamen 67 Magisterprogrammet i global hälsa Folkhälsovetenskapsprogrammet i omvårdnad 68 Magisterprogrammet i klinisk optometri Logopedprogrammet 86 Vetenskaplig teori och metod i optometri 70 Masterprogrammet i bioentreprenörskap Alternativt urval till 86 Examensarbete för kandidatexamen 71 Masterprogrammet i biomedicin logopedprogrammet (PILOG) i optometri 72 Masterprogrammet i folkhälsovetenskap, En enkel men genialisk uppfinning inriktningar folkhälsoepidemiologi, hälsoekonomi 87 Examensarbete för kandidatexamen Läkarprogrammet i radiografi och hälsofrämjande arbete, säkerhetsfrämjande Alternativt urval till läkarprogrammet (PIL) 87 Vetenskaplig teori och metod i arbete och tillämpad folkhälsonutrition Mitt yrke är ett konsthantverk sjukgymnastik 74 Masterprogrammet i hälsoinformatik Optikerprogrammet 75 Masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap 87 Examensarbete för kandidatexamen Psykologprogrammet i sjukgymnastik 76 Masterprogrammet i toxikologi Röntgensjuksköterskeprogrammet Sjukgymnastprogrammet Övriga kurser Sjuksköterskeprogrammet 90 Aktiviteter i dagligt liv för personer med Tandhygienistprogrammet demens förutsättningar och stödinsatser 78 Att möta och vårda äldre Tandläkarprogrammet 90 Aktivitetsvetenskap 1 78 Att tolka en fysiologisk/neurofysiologisk Alternativt urval till 90 Amning och föräldra-barninteraktion undersökning tandläkarprogrammet (TAPIL) 91 Andrologi manlig medicin 78 Farmakologi Jag går på skattjakt 91 Att mäta kostintag och fysisk aktivitet 79 Folkhälsovetenskap en introduktion Utbildning på forskarnivå 91 Att möta och arbeta med sorg 79 Fysiologi en introduktion Tandteknikerprogrammet 92 Avancerad kurs i stamcellsbiologi och 79 Fysisk aktivitet och hälsa för alla åldrar Kompletterande utbildningar för regenerativ medicin 80 Grundläggande utrednings- och forsknings- läkare, tandläkare och sjuksköterskor 92 Avancerad laboratorievetenskap metodik inom folkhälsovetenskap från tredje land 92 Barnfetma behandling och prevention 80 HIV med individen i fokus ur ett globalt 93 Barnoftalmologi och ortoptik perspektiv 93 Barns tillväxt och hälsa 80 Kost och fysisk aktivitet som medicin 94 Basutbildning i psykoterapeutisk metod 81 Människans fysiologi Barnmorskeprogrammet 94 Bedömning av gångfunktion hos barn 81 Människans sjukdomar Påbyggnadsutbildning i och vuxna med funktionsnedsättning 81 Mätning av kroppens funktioner vid hälsa odontologisk profylaktik 94 Beteendeförändring inom kost och fysisk och ohälsa Psykoterapeutprogrammet aktivitet 82 Stress och stressrelaterade sjukdomar 95 Bild och funktion 82 Tillämpad folkhälsovetenskap Nybörjarprogram Specialistsjuksköterskeprogram 56 Ambulanssjukvård 57 Anestesisjukvård 58 Barn och ungdom 59 Distriktssköterska 60 Intensivvård 61 Onkologisk vård, inriktning strålbehandling eller avancerad cancervård 62 Operationssjukvård 63 Psykiatrisk vård 64 Vård av äldre Nybörjarkurser

3 Behörighet Urval Anmälan Vad händer efter anmälan? Nya antagningsregler Viktiga datum Utbildningen ges på engelska Sommarkurs Reportage Program & kurser Karolinska Institutet Anmälningsinformation Anmälningsinformation 14 Fortsättningskurser Psykosomatisk sjukgymnastik kropp och själ i samspel 119 Psykosomatiskt förhållningssätt i klinisk verksamhet reflektion och evidens 119 Samhälls- och hembaserad rehabilitering ur ett kulturellt perspektiv 119 Sexologi 2 med inriktning mot klinisk sexologi 120 Sexualmedicin en introduktion 120 Sexuell och reproduktiv hälsa i ett globalt perspektiv 120 Sjukgymnastik med inriktning mot neurologisk sjukdom/skada 121 Smärta hos nyfödda barn från smärtfysiologi till smärtskattning och behandling 121 Smärta och behandlingsstrategier i barn- och ungdomsåren 121 Spirometri i teori och praktik 122 Sår och sårbehandling 122 Teknik i intensivvård och kirurgi 122 Tillämpad beteendemedicin i primärvården 123 Tillämpad medicinsk mätteknik 123 Transplantation och organdonation med omvårdnadsperspektiv 123 Transsexualism i ett logopediskt perspektiv bedömning och intervention 124 Träning som behandling FYSS/FaR 124 Vård i ett mångkulturellt samhälle 124 Yrkesrelaterade röststörningar och röstergonomi bedömning och intervention 125 Äldre och demens från cell till samhälle 125 Äldres hälsa Nybörjarkurser Kvalitet och regelverk för medicintekniska produkter 107 Kvalitetssäkring inom biomedicinsk laboratorievetenskap 107 Led- och muskelrelaterade funktionsproblem OMT 108 Ledarskap och organisationsutveckling Ledarskap och organisationsutveckling Långvarig smärta neurbiologiska förklaringsmodeller och incitament för val av sjukgymnastiska åtgärder 109 Magnetisk resonanstomografi 109 Medicin för journalister 109 Medicinsk mätteknik och signalbehandling 110 Medicinsk teknik, grundkurs 110 Medicinteknisk verksamhet 110 Metoder att bedöma energiförbrukning och kroppssammansättning ett kliniskt perspektiv 111 Motiverande samtal (MI) och behandling av alkohol- och tobaksberoende 111 Möte med våldsutsatta kvinnor 111 Naturläkemedel 112 Neonatal intensivvård 112 Neuropediatrik 112 Neurovetenskap del 1 från jonkanal till beteende 113 Neurovetenskap del 2 från beteende till kognition 113 Nuklearmedicin 113 Nutrition inom vård och omsorg 114 När röreslseapparaten sviktar från osteoporos till artros 114 Obstetriskt ultraljud 114 Oftalmologi för sjuksköterskor 115 Omvårdnad vid allergi och annan överkänslighet Omvårdnad vid allergi och annan överkänslighet Otomikroskopi och vaxborttagning 116 Palliativ vård 116 Pedagogik i hörselvården 116 Pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition 117 Populärvetenskaplig kommunikation 117 Problemorienterande samtal 117 Psykiskt trauma och dess följder ur kliniskt- och folkhälsoperspektiv 118 Psykosociala aspekter på sjukdom och behandling 118 Psykosocialt arbete i hälso- och sjukvård fördjupningskurs Fortsättningsprogram Biosäkerhet och hållbar utveckling på laboratoriet Cell- och molekylärbiologi Cytostatika hantering, säkerhet, miljö och omvårdnad Datortomografi Den åldrande mannen om de medicinska gränserna Diabetes ett helhetsperspektiv Diabetesögonsjukvård fotografisk diagnostik Diagnostik och patofysiologi vid hjärt-, kärl- och lungsjukdom Ekokardiografi och Doppler introduktion Ekokardiografi och Doppler fördjupning Examensarbete för masterexamen i logopedi Fiberskopi i logopedisk praktik Folkhälsonutrition i EU Folksjukdomar ur ett evolutionärt perspektiv Fortplantning och sexualitet biologi, historia, kultur Från forskning till tjänsteföretagande koncept för hälso- och sjukvård Fysisk aktivitet som prevention FYSS/FaR Företagshälsovård för beteendevetare Företagshälsovård för sjukgymnaster och ergonomer Företagshälsovård för sjuksköterskor Hemsjukvård Hälsa och ohälsa ett psykosomatiskt perspektiv Hälsa och ohälsa ur ett genusperspektiv Hälsoarbete med inriktning mot skolhälsovård Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv Implantat och artificiella organ Implantat och biomaterial Implementering av evidensbaserade metoder i hälso- och sjukvård Integrativ vård Klinisk biomekanik Klinisk fördjupning med evidensbasering inom logopedi Kognitiv neurovetenskap med inriktning mot psykiatri Komplementär, alternativ och integrativ medicin Nybörjarprogram

4 Varför ska JAG studera vid karolinska institutet? Inom de flesta vårdyrken är det gott om jobb och det är naturligtvis en viktig aspekt av att välja utbildning. När du väl vet åt vilket håll du vill, har KI det bästa urvalet av utbildningar inom medicinområdet. Vi är Sveriges största centrum för medicinsk utbildning och forskning och kända över hela världen. Vi har också ett stort internationellt utbyte som ger dig möjlighet att studera utomlands en tid. 1 HUr har ki blivit så internationellt känt? Till att börja med handlar det om att vi samlar många duktiga forskare, lärare och studenter på en och samma plats. En stimulerande akademisk miljö tar fram det där lilla extra hos människor. En examen från KI öppnar dörrar över hela världen. Våra forskare medverkar i de bästa vetenskapliga tidskrifterna och samarbetar med forskare vid andra ledande universitet. En annan viktig orsak till vårt goda rykte är att KI varje år utser Nobelpristagare i fysiologi eller medicin. 2 ki fyller 200 år 2010, hur ska det firas? Vi ska fira i stort och smått under hela jubileumsåret. Vi ska öppna KI för omvärlden och sprida kunskap genom bland annat populärvetenskapliga föreläsningar. Under hösten kommer studenter, lärare, forskare och administrativ personal att kunna samlas till en stor fest i Globen. Kulmen för 200-årsjubileet blir studenternas egen fest, en inspirationsdag, på självaste födelsedagen den 13 december. 3 Vad pluggade du själv? Jag läste till läkare här på Karolinska Institutet en gång i tiden. Jag var intresserad av forskning och nappade på möjligheten att delta i forskningsprojekt redan under studietiden. Den möjligheten finns för övrigt fortfarande. 4 frågor till Harriet Wallberg-Henriksson, rektor Vad är det bästa med att vara rektor? Det bästa är att jag får möta så många spännande och kreativa människor. Särskilt roligt är det att träffa studenter och unga doktorander, som många gånger är mer öppna och entusiastiska än vi som har hållit på ett tag. 5

5 Märsta Bålsta Danderyds sjukhus Karolinska universitetssjukhuset Solna S:t Eriks Ögonsjukhus T-centralen Fridhemsplan Södersjukhuset Flemingsberg Karolinska universitetssjukhuset Huddinge Södertälje Funderar du på att plugga i huvudstaden? Utbildningen och forskningen vid Karolinska Institutet (KI) bedrivs i huvudsak på två campusområden; KI Campus Solna och KI Campus Huddinge. Precis som det låter på namnen så ligger de i Solna och Huddinge som är grannkommuner till Stockholm. Solna ligger nordväst om stan och Huddinge i söder. Utöver campusområdena som ligger i anslutning till universitetssjukhusen finns det dessutom flera sjukhus som är nära kopplade till KIs utbildningar; Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och S:t Eriks Ögonsjukhus. Därför är det bra att veta att det finns många sätt att förflytta sig på inom stan och ut till grannkommunerna. KI har till exempel en egen buss som går mellan campusområdena och som är gratis för studenter och anställda, och det finns både bussar och tunnelbanelinjer som förbinder campus med sjukhusen. En cykel är också en god investering. När du ska leta bostad så kan det alltså vara bra att tänka på att du i första hand inte behöver bo mitt i Stockholm utan kanske hellre i Solna eller Huddinge. Storstadspulsen är ju ändå inom räckhåll! Program & kurser Karolinska Institutet

6 Niklas Karlsson är specialist på logistik och koordination. En delkurs i internationell hälsa blev avgörande för folkhälsovetaren Niklas Karlsson. Det var en så oerhört karismatisk föreläsare. Vi skulle träna på att bygga ett flyktingläger. Det blev konkret verklighet och jag tände på alla cylindrar! För Niklas var det självklart att han ville ut och jobba i världen. Han ville göra nytta, göra skillnad. Han tog kontakt med den ideella organisationen Läkare utan gränser, berättade om sin kompetens och fick beskedet att du låter som en organisatör. Det var som sådan han åkte ut på sitt första uppdrag efter att Läkare utan gränser hittat ett passande uppdrag åt honom, som administratör vid en hälsokatastrof i Hubeiprovinsen i centrala Kina. Niklas blev kvar i ett helt år, bodde knapert i en etta i ett hyreshus i en miljonstad och kände att han gjorde nytta. Det är verkligen inte pengarna jag åker för. Jag bryr mig inte om sådant. Det är det inre drivet. Jag vill hjälpa människor. Väl hemma i Sverige igen lade han fram sin magisteruppsats i folkhälsovetenskap och arbetade parallellt på det svenska kontoret för Läkare utan gränser innan det var dags för nästa uppdrag. Nu gällde det svältkatastrofen i södra Sudan. Jag bodde på madrass i ett tält i ett matdistributionsläger. Det var där det hände. Jag började bara gråta mitt i misären. Men inte av sorg utan av lycka. Jag kände att jag var på rätt plats. Niklas Karlssons styrka, framhåller han, är att han har hög stresstålighet. Däremot har han svårare att stå ut med den lågintensiva misären därför passar han bra som administratör av hälsosystem. Åter i Sverige, efter en tids forskning vid KI, stod han inför sitt tredje utlandsuppdrag. År 2007 for han till det fattiga sydafrikanska landet Malawi som projektkoordinator. Projektet gällde HIV-katastrofen i landet. Där stannade han 15 månader och bidrog till att antalet patienter som kunde få aktiv behandling ökade från till hela Detta framför allt genom att behandlingen kunde flyttas ut från stora sjukhus dit patienterna ofta hade miltals att gå till lokala vårdcentraler. Det var en fråga om logistik och koordination, något Niklas har som specialområde. Idag är han anställd som utredare och arbetar med HIV-frågor vid Socialstyrelsen, men ut i världen ska han igen, det är helt säkert. Per Högfeldt Niklas n e d l r ä v r a r t t ä förb Karolinska Institutet då och nu Karolinska Institutet grundades av Kung Carl XIII den 13 december 1810, som ett Institut för danande av skickelige fältläkare. Anledningen var att en tredjedel av de sårade från Sveriges krig mot Ryssland dog på fältlasaretten. Fältskärernas medicinska kunskaper var uppenbart inte tillräckliga. Sverige behövde utbilda kirurger och göra landet bättre rustat i händelse av ytterligare krig. Idag, 200 år senare, utbildar KI människor inom många olika medicinska och vårdande yrken. Behovet av medicinsk personal har inte blivit mindre med åren. Idag är det inte bara kirurger som behövs vid fronten. Niklas Karlsson, som är folkhälsovetare, är bara ett exempel på detta.

7 En internationell utbildning Som student vid Karolinska Institutet (KI) har du stora möjligheter att förlägga en period av utbildningen utomlands vid ett av de många universitet som KIs utbildningsprogram har utbytesavtal med. Att studera utomlands som utbytesstudent är utvecklande såväl akademiskt som socialt. Förutom möjligheten till intressanta studier och språkträning får du tillfälle att lära känna nya kulturer och nya vänner. Det är också en värdefull merit. KI har avtal om student- och lärarutbyte med ett hundratal universitet runt om i världen. Tiden för utbytet kan variera mellan fem veckor upp till ett år. Vanligtvis ingår ett stipendium eller resebidrag som finansierar en del av kostnaderna. Vid hemkomst tillgodoräknar du dig utbytesstudierna och de blir därmed en del av din utbildning på KI. Även på hemmaplan har du stora möjligheter att få internationella erfarenheter och möten med utländska studenter och lärare, eftersom KI också tar emot många utbytesstudenter och gästlärare. Läs mer och ta del av de bloggar som våra KI-studenter på utbyte skriver just nu! ki.se/studerautomlands Vi red på små, små stigar genom tät och illgrön djungel, små byar med lekande barn och massa getter. När man kommer ridande på det här sättet, på ett ställe där man knappt kan tänka sig att någon kan bo, och det kommer massor med barn som springer och vinkar och ropar, då förstår man verkligen hur mycket barn det föds i Uganda. Citat hämtat från bloggen Uganda delivery Niklas och Frida är barnmorskestudenter och berättar om sitt utbyte i Uganda. Program & kurser Karolinska Institutet

8 Bra att veta

9 Innan du söker StudievägledninG KI erbjuder allmän studievägledning för dig som är intresserad av våra utbildningar och programstudievägledning för studenter som redan läser en utbildning hos oss. Allmänna studievägledningen svarar på frågor om Karolinska Institutets utbildningar, högskolestudier, yrken och arbetsmarknad inom det medicinska området. För att boka ett besök eller för att få råd och information, ring Programstudievägledaren, som du under studietiden kan vända dig till, är knuten till varje enskilt program. Programstudievägledaren ger personlig vägledning och fördjupad information om programmet. Läs mer på ki.se/studievagledning. Skugga en student För att få veta mer om en utbildning kan du skugga en student under en halv dag för att få se vad det innebär att studera vid Karolinska Institutet. Du får följa med på föreläsningar, laborationer eller seminarier, beroende på vad som står på dagens schema. Skuggningar erbjuds främst i ansökningsperioderna inför 15 april och 15 oktober. Läs mer på ki.se/utbildning/skugga. Antagningsstatistik Vill du veta vilket meritvärde som krävts tidigare år för att bli antagen till den utbildning du planerar att söka? Antagningsstatistik från tidigare år hittar du på ki.se/antagning. Så ansöker du På anmäler du dig till kurser och program genom en webbanmälan. Där hittar du även information om högskoleutbildning. Dina studier Högskolepoäng studietid Den tid du studerar på högskola eller universitet mäts i högskolepoäng (hp). En veckas heltidsstudier räknas som 1,5 hp. En termins heltidsstudier motsvarar 30 hp. Nivåer All utbildning är indelad i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. De olika nivåerna bygger på varandra. Registrering vid terminsstart Har du blivit antagen till ett program eller en kurs ska du registrera dig. Om du är antagen och kallats till registrering men uteblir utan att ha anmält förhinder i förväg förlorar du din plats. Uppgifter om tid och plats för registreringen meddelas av ansvarig institution. För att du som ansökt om och beviljats studiemedel ska kunna få dessa utbetalda, krävs att du registrerar dig på den utbildning som du antagits till. Uppgiften om registrering överförs automatiskt till Centrala studiestödsnämnden (CSN). Studiemedel din ekonomi under studietiden Sök studiemedel i god tid. Redan vid anmälan kan du kryssa för om du är intresserad av studiemedel. När du blivit antagen skickar Centrala studiestödsnämnden (CSN) en ansökningsblankett till dig. Besök gärna för mer information. Den första tiden på KI programintroduktion På flera av Karolinska Institutets nybörjarprogram inleds studierna med två till tre dagars lägerverksamhet, allmänt kallat kollo. Du får då, tillsammans med studenter i högre årskurser, lärare och personer verksamma inom yrket, en introduktion till de kommande studierna och till ditt framtida yrke. Själva lägret är gratis, men du får betala en mindre summa för mat. Bostad Undersök bostadsläget i tid, kanske redan terminen innan du planerar att börja studera. Ett alternativ till studentrum eller studentlägenhet kan vara att dela en vanlig bostadslägenhet med en eller flera andra studenter. Karolinska Institutet har inga egna studentbostäder. På finner du bra bostadsinformation. Undervisningsspråk Om utbildningens undervisningsspråk är ett annat än svenska framgår detta vid beskrivningen av utbildningen. Även om undervisningsspråket är svenska kan delar av utbildningen vara på engelska. Kurslitteratur är ofta på engelska. Program & kurser Karolinska Institutet

10 Studera på distans Vissa utbildningar genomförs som distansutbildning. Datorn är då en självklar del i dina studier. Detta innebär att du till stor del studerar hemma med internetuppkoppling. Ett visst antal möten anordnas på studieorten. Antalet träffar varierar beroende på utbildning. Varje kurs har en egen webbplats där du hämtar dina arbetsuppgifter, skickar in dina svar och kommunicerar med kurskamrater och lärare. Likabehandling av studenter Jämställdhet och likabehandling av studenter är viktiga begrepp på Karolinska Institutet. En god studiemiljö är en förutsättning för hög kvalitet och framgång i studierna och därför arbetar vi aktivt för att förbättra våra studenters rättigheter. Mer information finns på ki.se/likabehandling. Verksamhetsförlagd utbildning I den verksamhetsförlagda utbildningen, som består av klinisk praktik och utbildning på plats i vården, ska du bland annat lära dig hur 10 ett bra patientmöte går till. Det får du göra genom att träffa många olika patientgrupper. Sjukvården är till för alla, och alla patienter har rätt till samma goda och professionella bemötande. Studentservice pedagogiskt stöd vid Funktionshinder Har du en funktionsnedsättning, till exempel dyslexi, och behöver pedagogiskt stöd i studierna? Kontakta samordnaren för studenter med funktionshinder i god tid före din studiestart på telefon Mer information finns på ki.se/funktionshinder. Studenthälsan Som student har du tillgång till Studenthälsan. På Studenthälsan finns läkare, sjuksköterskor och kuratorer. De erbjuder dessutom, i samarbete med studievägledningen, kurser i att våga prata inför grupp, att hantera studentlivets stress med mera. Läs mer på ki.se/studenthalsan.

11 Böne- och meditationsrum Vid Karolinska Institutet finns böne- och meditationsrum för andakt, bön, eftertanke eller enskilt samtal, utan anknytning till någon särskild religion. Det finns även studentpräster. De arrangerar gudstjänster, meditationsövningar, retreats och andra gemensamma aktiviteter. KIB finns också kurslitteratur i begränsad upplaga. Biblioteket finns både på KI Campus Huddinge och på KI Campus Solna. Biblioteket är öppet för alla, men vänder sig i första hand till KIs studenter, forskare, lärare och övrig personal. Mer information om biblioteket hittar du på ki.se/ub. Friskvård På KI Campus Huddinge finns en avgiftsfri träningsanläggning för Karolinska Institutets studenter. På KI Campus Solna finns Friskis & Svettis som är öppet både för studenter och för allmänhet. För information om öppettider och studentrabatter se Kåren och Stockholms studenters idrottsförening (SSIF) anordnar också många olika idrottsaktiviteter. Läs mer på SSIFs webbplats Lyktan servicecentrum för studenter Lyktan tillhör universitetsbiblioteket och är en plats där studenter kan få information och hjälp med praktiska frågor, som till exempel e-postkonto och passerkort. Mer information finns på ki.se/lyktan. Universitetsbiblioteket Karolinska Institutets Universitetsbibliotek (KIB) är Nordens största medicinska bibliotek. Här finns medicinsk vetenskaplig information från hela världen, allt från tidskrifter och böcker till databaser. På Språkverkstaden Karolinska Institutet har en språkverkstad där studenter kan få råd och hjälp med det svenska språket i samband med uppsatser, rapporter och andra skriftliga studieuppgifter. Studentpalatset Studentpalatset på Norrtullsgatan 2, Odenplan, är en träffpunkt för alla Stockholms studenter. Här finns läsplatser, grupprum, hörsal och café. Program & kurser Karolinska Institutet

12 Inte bara för naturvetare Tror du att Karolinska Institutets utbildningar bara är för naturvetare? Då har du fel! Karolinska Institutet är ett medicinskt universitet det betyder att vi utbildar personer som arbetar för att förbättra människors hälsa. Ordet medicinskt får många att tänka på biologi, kemi och fysik och har man inte läst natur så kan man ge upp direkt. Gör inte det! Du behöver inte alls ha läst naturinriktning på gymnasiet för att studera hos oss. Folkhälsovetenskapsprogrammet och psykologprogrammet har inga krav alls på naturvetenskapliga ämnen och de flesta av våra nybörjarprogram kräver bara Naturkunskap B. Så nu vet du mer än många andra man kan faktiskt plugga på KI utan att ha läst natur. Studentkåren är något för alla Kårens huvuduppgift är att bevaka utbildningens kvalitet, men den har också en viktig social funktion. Hos kåren hittar du massor av fritidsaktiviteter och lär känna nya människor. Du får möjligheten att engagera dig i olika projekt och etablera kontakter med näringslivet och framgångsrika forskargrupper. I början av terminen arrangerar de introduktionsaktiviteter för nyantagna studenter och ser till att du känner dig väl omhändertagen. Kåren erbjuder även idrottsaktiviteter, kulturarrangemang samt möjligheter att finslipa din musikaliska fallenhet i körer, orkestrar och spex. Studentkåren arrangerar också baler, sittningar och andra fester. Dessutom utser kåren studentrepresentanter till ceremonier vid akademiska högtider och nobelfesten. Kanske blir det du som bär fanan nedför trappan i Blå hallen nästa gång? Som du märker kan studentkåren vara en väg till nya fritidsaktiviteter och vänner, men den är också ett stöd om du har frågor, funderingar eller problem som gäller din utbildning. Hos studentkåren är du alltid välkommen! 12 Medlemsförmåner: Studiebevakning Arbetsmarknadsdag Kårtidning Studentombudsman Doktorandombudsman Studenthandbok Fester året runt Bal med Nobelpristagare Workshops och föreläsningar Fredagspubar Nyhetsbrev Café Mollan Lokalbokning Hyr vår sommarstuga Fikastund med kåren Idrottsdag Spex och kör

13 Nybörjarprogram Här hittar du program som inte kräver några tidigare högskolestudier. Alla utbildningar leder till examen. Program & kurser Karolinska Institutet

14 Arbetsterapeutprogrammet När det dagliga livet blir problemfyllt på grund av sjukdom kan du som arbetsterapeut bidra med nya kreativa lösningar. Arbetsterapi använder aktiviteter som medel för att öka möjligheterna till att kunna arbeta och studera, att ha ett bra boende och en aktiv fritid. Arbetsterapeutens insatser förebygger, förbättrar och kompenserar patientens nedsatta aktivitetsförmåga. Det kan handla om allt ifrån att träna fysiska och psykiska förmågor till att förändra arbetsmetoder och göra nödvändiga anpassningar i miljön. En viktig del av arbetet är att förskriva och anpassa tekniska hjälpmedel. Det kan till exempel gälla IT-baserade hjälpmedel för att underlätta vardagen för personer med minnesproblem. Det är vanligt att konsultera en arbetsterapeut när det gäller frågor om tillgänglighet i den fysiska miljön som ytterst handlar om människors delaktighet i samhället. Utbildningen har sin pedagogiska grund i ett problembaserat lärande. Olika arbetsformer används, till exempel föreläsningar, seminarier, enskilda arbeten, fallstudier och grupparbeten. Förutom arbetsterapi läser du medicin samt samhälls- och beteendevetenskap. Sista terminen innehåller ett examensarbete och en valbar kurs där du har möjlighet att profilera dig inom arbetsterapi. EXAMEN Arbetsterapeutexamen och Medicine kandidatexamen URVAL Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %. STUDIEORT Huddinge Studiestart v. 35 Studieform 100 % Antal platser 36 Anmälningskod KI VT 2011 Studiestart v. 3 Studieform 100 % Antal platser 36 Anmälningskod KI HP, 3 ÅR STARTAR HÖST OCH VÅR Målet med arbetsterapi är att människor som drabbas av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning ska kunna leva det liv de önskar leva. Arbetsterapeuten tränar, motiverar och inspirerar patienter till att klara av vardagen och se möjligheter i livet. SÄRSKILD BEHÖRIGHET Områdesbehörighet 16: Ma B, Nk B (alternativt Bi A, Fy A samt Ke A) och Sh A med lägst betyget Godkänd/3. 14 EFTER UTBILDNINGEN Arbetsterapeuter arbetar på sjukhus, vårdcentraler och inom kommunens äldre- och handikappomsorg. Arbetsterapeuter arbetar också på arbetsmarknadsinstitut, Försäkringskassan, kriminalvårdsanstalter, hjälpmedelsföretag, inom skol- och företagshälsovården och som egna företagare. ANMÄLAN Sök och anmäl dig på De handlingar du vill åberopa måste du skicka in redan i samband med anmälan. Ytterligare information om anmälan hittar du på sidorna

15 Nybörjarprogram Johan beckman UTDRAG UR EN ArbetsterapeutS DAG Jag börjar dagen på Särvux där jag ska möta upp en man och planera hans vecka. Jag passar på att prata lite med hans lärare innan jag ska vidare till nästa arbetsplats På en förskola besöker jag en kvinna med lindrig utvecklingsstörning. Hon har som arbetsuppgift att ansvara för att förbereda lunchen och duka borden till alla barn. Vi samtalar om praktiken och jag hjälper henne att duka bordet. Jag kontrollerar samtidigt hur hon utför sina arbetsuppgifter som vi tränat på Jag träffar en 30-årig kvinna med en svårutredd kronisk smärta som genomgår en rehabiliteringsutredning på uppdrag av Försäkringskassan. Min uppgift i utredningen är att låta henne skatta sin förmåga att samverka med hjälp av ett antal frågor och påståenden. Hon tycker att det är svårt eftersom att hon tvingas att reflektera över sin situation Efter lunch har jag möte med en ny deltagare. Vi arbetar efter en specifik metod där vi alltid inleder en ny kontakt med kartläggning av personens förmågor och önskemål och sedan matchar vi dem med en praktik eller arbetsplats För första gången denna dag är jag på kontoret och träffar kollegorna. Jag kollar mejlen innan jag skriver anteckningarna från dagens möten. Program & kurser Karolinska Institutet

16 Audionomprogrammet 180 HP, 3 ÅR STARTAR HÖST Audionomen arbetar för ett bättre hörande hos människor i alla åldrar. Audiologi är ämnet för dig som är tekniskt och medicinskt intresserad och vill jobba med hörselutredning samt teknisk och pedagogisk behandling av hörselskador. EXAMEN Audionomexamen och Medicine kandidatexamen STUDIEORT Huddinge 16 Audiologi betyder läran om hörseln. I audiologin möts teknik och människa i samband med utredning av hörseln. I audionomens arbete ingår moment som behovsutredning, hjälpmedelsutprovning och utvärdering. Audionomen har en betydande pedagogisk roll och bedriver också undervisning individuellt och i grupp. En annan arbetsuppgift är att förebygga hörselskador. Audionomprogrammet är tvärvetenskapligt och innehåller tekniska, medicinska och beteendevetenskapliga ämnen. Utbildningen fokuserar på människans villkor vad gäller hörsel, hörselhandikapp, hörselrehabilitering, hörselteknik och utprovning av hörapparat. Ett centralt område i utbildningen är kommunikation vid utredning och rehabilitering. Ett vetenskapligt synsätt är också viktigt och de senaste rönen från aktuella forskningsområden ingår i kurserna i form av vetenskapliga artiklar, pilotprojekt och inlämningsuppgifter. Sista terminen innehåller ett självständigt projektarbete. SÄRSKILD BEHÖRIGHET Områdesbehörighet 16: Ma B, Nk B (alternativt Bi A, Fy A samt Ke A) och Sh A med lägst betyget Godkänd/3. Studiestart v. 35 Studieform 100 % Antal platser 16 Anmälningskod KI URVAL Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %. EFTER UTBILDNINGEN Audionomer arbetar på hörselkliniker och hörcentraler, inom privat hörselvård, på hörapparatföretag och inom företags-, barn- och skolhälsovården. Allt fler audionomer blir egenföretagare. ANMÄLAN Sök och anmäl dig på De handlingar du vill åberopa måste du skicka in redan i samband med anmälan. Ytterligare information om anmälan hittar du på sidorna

17 Nybörjarprogram kristin andersson Utdrag ur en audionoms dag En äldre herre ska få en hörapparat. Det är svårt för mannen att medverka till hörselmätningen eftersom han har minnessvårigheter. Jag studerar mannens reaktioner noga och får på så vis en bild av hur mannens hörsel är Nästa patient är en kvinna i medelåldern, med en ganska lätt hörselnedsättning, som jobbar som sjuksköterska. Hon har fått låna hem en hörapparat som vi idag ska justera inställningen på. Jag kopplar in hörapparaten till datorn och justerar den i programvaran tills hon är nöjd med ljudets styrka Jag träffar en ung man som har en lätt hörselnedsättning och som besväras mycket av tinnitus. Under besöket samtalar vi om hur det påverkar hans liv. Jag bestämmer i samråd med patienten att vi ska prova ut en hörapparat för att se om det förbättrar läget. Jag skickar också en remiss till en psykolog här på kliniken för vidare samtal om hur mannen lättare ska hantera sin tinnitus Efter lunch är det dags för veckans rond. En rad olika fall tas upp och diskuteras av läkare, psykologer, pedagoger, kuratorer och audionomer som jobbar på kliniken En audionom som jobbar som produktspecialist på ett hörapparatföretag kommer och informerar om deras nya hörapparater. Sedan är det arbetsplatsmöte. Program & kurser Karolinska Institutet

18 Biomedicinprogrammet 180 HP, 3 ÅR Startar höst Ett spännande fält inom naturvetenskapen är biomedicin. Där analyserar och löser du medicinska problem med hjälp av modern kunskap inom kemi och molekylärbiologi. Som biomedicinare arbetar du inom läkemedelsindustri, bioteknisk industri eller med akademisk forskning. EXAMEN Medicine kandidatexamen STUDIEORT Solna 18 Biomedicinaren är expert på människokroppens biologi vid hälsa och sjukdom. Fokus ligger på mekanismerna bakom de stora folksjukdomarna, som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, allergier och demens. Som biomedicinare forskar du fram och använder ny kunskap på det molekylära planet i syfte att utveckla framtida diagnos- och behandlingsmetoder. Du för också vidare denna kunskap till andra forskare, vårdpersonal och till allmänheten. Biomedicinprogrammet har en naturvetenskaplig kunskapsbas med tonvikt på de biologiska processerna hos människan. Både basvetenskapliga och medicinskt inriktade ämnen ingår. Utbildningen varvar teori med laborationer och du får träning i vetenskapligt arbete, där statistik och datoranvändning ges stort utrymme. Utbildningen lägger också speciell vikt vid hur läkemedel verkar, utvecklas och omsätts i kroppen. Utbildningen bedrivs i aktiva forskningsmiljöer. Undervisningen i kliniskt inriktad forskning och diagnostik är förlagd till undervisningssjukhusens forskningslaboratorier. Den sista terminen gör du ett examensarbete vid en akademisk institution eller vid ett läkemedelsoch forskningsföretag. SÄRSKILD BEHÖRIGHET Områdesbehörighet 13: Bi B, Fy B, Ke B, Ma D med lägst betyget Godkänd/3. Studiestart v. 35 Studieform 100 % Antal platser 50 Anmälningskod KI URVAL Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %. EFTER UTBILDNINGEN Utbildningen ger en god grund för fortsatta studier inom biomedicin, men det finns också möjlighet att arbeta inom till exempel läkemedelsindustrin. Andra arbetsområden är klinisk läkemedelsprövning, marknadsföring, ekonomi och information som rör det biomedicinska/ biotekniska området. ANMÄLAN Sök och anmäl dig på De handlingar du vill åberopa måste du skicka in redan i samband med anmälan. Ytterligare information om anmälan hittar du på sidorna

19 Nybörjarprogram Omar El Mestikawy Utdrag ur en klinisk prövningsledares dag Jag går på tåget till Linköping. Där ligger kliniken som jag ska monitorera idag. Jag läser mejlen och börjar att förbereda dagens besök Forskningssköterskan släpper in mig i ett mötesrum. Alla pärmar, läkemedel och journalkopior finns redan på plats. Syftet med monitorering av en klinisk läkemedelsprövning är att kontrollera att det vetenskapliga protokollet, lagar och patientsäkerhet efterlevs. Jag letar rutinmässigt efter tecken på fusk eller systematiska avvikelser. Då och då dyker det upp någonting intressant och jag gör en anteckning När jag är färdig med dokumenten har jag en del frågor till forskningssköterskan om vem som har tillgång till journalerna, protokollet och läkemedlen Läkaren kommer och jag ger en överblick över studiens status. Jag beskriver kortfattat vad jag gjort under dagen och ställer frågor. En komplicerad fråga dyker upp; om en patients fortsatta deltagande i studien är lämpligt. Jag ger min rekommendation, men då det är en medicinsk fråga får läkaren fatta det slutgiltiga beslutet Sitter på tåget hem igen. Jag öppnar monitoreringsrapporten som jag började skissa på redan imorse. Dagens besök gick smidigt och det tar inte lång tid förrän rapporten är färdig. Program & kurser Karolinska Institutet

20 Biomedicinska analytikerprogrammet 180 HP, 3 ÅR startar höst För att en patient ska få rätt diagnos och behandling krävs oftast någon form av laboratoriemedicinsk analys. Detta är de biomedicinska analytikernas ansvarsområde och därför har de en nyckelroll i vårdkedjan. Biomedicinsk laboratorievetenskap är läran om de metoder som används för att analysera biologiska prov och kroppsliga funktioner, speciellt inom hälso- och sjukvården. Inledningsvis studerar du människokroppens uppbyggnad och funktion från helkroppsnivå ned till minsta molekyl. Samtidigt får du en introduktion till ditt framtida yrke och en generell bas inom biomedicinsk laboratorievetenskap. Senare i utbildningen fördjupar du dig i analysmetoder som används för att identifiera sjukdomar som diabetes, infektioner, cancer eller kromosomavvikelser. Analysmetoderna är bland annat biokemiska, immunologiska och molekylärgenetiska. Analyserna kan exempelvis göras på blod, vävnad eller urin. patologi, mikrobiologi, immunologi eller transfusionsmedicin samt på vårdcentraler, medicintekniska företag eller läkemedelsindustri. Ytterligare arbetsområden är veterinärmedicin, livsmedelshygien, bioteknik, friskvård eller idrottsmedicin. ANMÄLAN Sök och anmäl dig på De handlingar du vill åberopa måste du skicka in redan i samband med anmälan. Ytterligare information om anmälan hittar du på sidorna EFTER UTBILDNINGEN Som legitimerad biomedicinsk analytiker kan du arbeta på sjukhuslaboratorier inom områden som klinisk kemi, genetik, 20 EXAMEN Biomedicinsk analytikerexamen och Medicine kandidatexamen SÄRSKILD BEHÖRIGHET Områdesbehörighet 12: Bi B, Fy A, Ke B, Ma C med lägst betyget Godkänd/3. STUDIEORT Huddinge URVAL Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %. Studiestart v. 35 Studieform 100 % Antal platser 70 Anmälningskod KI-41003

Antagningsstatistik urval 2, fristående kurser, HT2011, SA/Antagningsgruppen, Källor: VHS antagningsstatistik och SQL NyA open,

Antagningsstatistik urval 2, fristående kurser, HT2011, SA/Antagningsgruppen, Källor: VHS antagningsstatistik och SQL NyA open, Anmälningskod Utbildning - fristående kurser platser antagna inkl. överintag antagna behöriga sökande reserver Behöriga 1:ahandssökande Urvalsgrupp Lägsta meritvärde antagna i urvalsgrupp behöriga sökande

Läs mer

Antagningsstatistik fristående kurser, urval 1 HT2012, SA/Antagningsgruppen. Källor: vhs.se och NyA Open

Antagningsstatistik fristående kurser, urval 1 HT2012, SA/Antagningsgruppen. Källor: vhs.se och NyA Open 1:a hands Nybörjarkurser KI-31000 Fysisk aktivitet och hälsa för alla åldrar 50 70 70 123 37 14 BF - 0 1 BI 17.30 22 30 BII 19.29 4 9 HP 0.10 19 0 HPGR 165 25 26 KI-31001 Hälsopsykologi - teorier och modeller

Läs mer

Antagningsstatistik program, urval 1 HT2012, SA/Antagningsgruppen. Källor: vhs.se och NyA Open

Antagningsstatistik program, urval 1 HT2012, SA/Antagningsgruppen. Källor: vhs.se och NyA Open ink. Nybörjarprogram KI-41000 Arbetsterapeutprogrammet 36 75 75 605 343 80 BF 4.00 1 9 BI 17.80 37 213 BII 16.95 11 152 HP 0.80 25 122 ÖS - 0 5 KI-41001 Audionomprogrammet 16 27 27 357 196 52 BF - 0 9

Läs mer

Audionom. Välkommen till Karolinska Institutet, ett av Europas största medicinska universitet. UTBILDNING TILL VID KAROLINSKA INSTITUTET

Audionom. Välkommen till Karolinska Institutet, ett av Europas största medicinska universitet. UTBILDNING TILL VID KAROLINSKA INSTITUTET Välkommen till Karolinska Institutet, ett av Europas största medicinska universitet. UTBILDNING TILL Audionom VID KAROLINSKA INSTITUTET Karolinska Institutet är idag ett av Europas största medicinska universitet

Läs mer

Antagningsstatistik program, Urval 1 HT2015, Antagningsgruppen. Källor: uhr.se och NyA Open Antal reserver. Antal platser.

Antagningsstatistik program, Urval 1 HT2015, Antagningsgruppen. Källor: uhr.se och NyA Open Antal reserver. Antal platser. 1:a-hands Nybörjarprogram KI-41000 Arbetsterapeutprogrammet 36 75 499 807 124 BF 4.00 1 11 BI 18.10/0.50 30 304 BIEX 17.30 6 39 BII 18.15 13 225 HP 0.9 25 275 KI-41001 Audionomprogrammet 16 27 296 457

Läs mer

Program & kurser. e t t m e d i c i n s k t u n i v e r s i t e t

Program & kurser. e t t m e d i c i n s k t u n i v e r s i t e t Program & kurser 2012 2013 e t t m e d i c i n s k t u n i v e r s i t e t Du kan vara med och förbättra människors hälsa. 1 Innehåll 4 Rektor: Välkommen till Karolinska Institutet! 5 Campuskarta: Här

Läs mer

Antagningsstatistik urval 2, fristående kurser, VT2012, SA/Antagningsgruppen, Källor: VHS antagningsstatistik och SQL NyA open, 2011-12-28

Antagningsstatistik urval 2, fristående kurser, VT2012, SA/Antagningsgruppen, Källor: VHS antagningsstatistik och SQL NyA open, 2011-12-28 i KI-62001 Aktivitetsvetenskap 1 8 14 9 19 0 8 HPAV 180 7 14 0 SA 987 2 5 0 KI-62005 Att leda grupper och gruppaktiviteter inom hälso- och sjukvården 24 40 40 73 0 16 HPAV 150 30 61 0 SA 936 10 12 0 KI-12001

Läs mer

program&kurser Karolinska Institutet ett medicinskt universitet

program&kurser Karolinska Institutet ett medicinskt universitet 2009 2010 program&kurser frågor till Harriet Wallberg-Henriksson, rektor Varför ska JAG studera vid karolinska institutet? Inom de flesta vårdyrken är det gott om jobb och det är naturligtvis en viktig

Läs mer

Antagningsstatistik urval 1, fristående kurser, HT2011, SA/Antagningsgruppen, Källor: VHS antagningsstatistik och SQL NyA open, 2011-07-14

Antagningsstatistik urval 1, fristående kurser, HT2011, SA/Antagningsgruppen, Källor: VHS antagningsstatistik och SQL NyA open, 2011-07-14 i KI-61000 Aktivitetsvetenskap 1 12 14 14 0 6 PG 999 13 13 0 SA 941 1 1 0 KI-61001 Amning och föräldra-barninteraktion 25 30 44 14 17 HPAV 188 30 37 7 SA - 0 7 7 KI-61002 Att leda grupper och gruppaktiviteter

Läs mer

Program & kurser 2008 2009. vid Karolinska Institutet ett medicinskt universitet

Program & kurser 2008 2009. vid Karolinska Institutet ett medicinskt universitet vid Karolinska Institutet ett medicinskt universitet INNEHÅLL 4 Här finns vi 6 5 frågor till Harriet Wallberg-Henriksson, rektor 7 Första patienten är en docka 8 Shahins idé är en vinnare 9 Carina utbildar

Läs mer

Utbildningsplan för Audiologiutbildning 180/240 högskolepoäng

Utbildningsplan för Audiologiutbildning 180/240 högskolepoäng Sahlgrenska akademin G 217 2790/09 Utbildningsplan för Audiologiutbildning 180/240 högskolepoäng Audionomprogrammet 180 högskolepoäng, grundnivå Magisterprogram i audiologi 60 högskolepoäng, avancerad

Läs mer

Läkarprogrammet 2015/2016

Läkarprogrammet 2015/2016 Läkarprogrammet 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Förebygga, lindra och läka kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men även kunna se och möta människan bakom

Läs mer

ett medicinskt universitet Program & kurser

ett medicinskt universitet Program & kurser ett medicinskt universitet Program & kurser 2011 2012 Du kan vara med och förbättra människors hälsa. 1 Innehåll 4 5 6 7 8 10 Framtidstankar från Karolinska Institutets ledning Här finns Karolinska Institutet

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng Study programme in occupational therapy 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning, 2000-01-14. Reviderad 2004-01-16,

Läs mer

Utbildningsplan för logopedprogrammet

Utbildningsplan för logopedprogrammet Utbildningsplan för logopedprogrammet 2LG07 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2011-05-12 Sid

Läs mer

Program & kurser 2013 2014 ETT MEDICINSKT UNIVERSITET

Program & kurser 2013 2014 ETT MEDICINSKT UNIVERSITET Program & kurser 2013 2014 ETT MEDICINSKT UNIVERSITET KI:s världsberömde fotograf Omslagsbilden till denna katalog är tagen av prisbelönte fotografen Lennart Nilsson, känd för sin banbrytande titthålsfotografering

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2016/2017

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2016/2017 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2016/2017 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Utbildningsplan för Audionomprogrammet, 120 poäng

Utbildningsplan för Audionomprogrammet, 120 poäng Utbildningsplan för Audionomprogrammet, 120 poäng Study programme in Audiology 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2003-04-09 Utbildningsplan för Audionomprogrammet, 120

Läs mer

Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits

Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits Dnr: G 2014/182 Utbildningsplan för Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 högskolepoäng Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Antagningsstatistik fristående kurser, urval 2 HT2012, SA/Antagningsgruppen. Källor: vhs.se och NyA Open

Antagningsstatistik fristående kurser, urval 2 HT2012, SA/Antagningsgruppen. Källor: vhs.se och NyA Open Anm.kod Nybörjarkurser Utbildningens namn platser platser ink. överintag antagna behöriga sökande reserver Urvalsgrupp Sist antagnas meritvärde antagna i urv.grupp reserver i urv.grupp KI-31000 Fysisk

Läs mer

Utbildningsplan för audionomprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för audionomprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för audionomprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Study Programme in Audiology, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning, 2003-04-09. Reviderad av Styrelsen

Läs mer

Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Study Programme in Biomedical Laboratory Science 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Du som håller den här broschyren i din hand är kanske intresserad av att bli tandläkare. Vill du veta mer innan du gör ditt val? Läs igenom

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet

Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet 1BA07 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2007-01-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-05-04 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut - ett framtidsyrke, september 2011 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91 86210 96 3 Grafisk form: Malin Stedt

Läs mer

Biomedicinska analytikerprogrammet -Inriktning klinisk fysiologi -Inriktning laboratoriemedicin Lars Frelin, Programdirektor Docent, Med. Dr.

Biomedicinska analytikerprogrammet -Inriktning klinisk fysiologi -Inriktning laboratoriemedicin Lars Frelin, Programdirektor Docent, Med. Dr. Biomedicinska analytikerprogrammet -Inriktning klinisk fysiologi -Inriktning laboratoriemedicin Lars Frelin, Programdirektor Docent, Med. Dr. 30 augusti 2016 Välkomstdag: Biomedicinska analytikerprogrammet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Dnr: Dnr:5.2-896/06. HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen. Utbildning:

UTBILDNINGSPLAN. Dnr: Dnr:5.2-896/06. HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen. Utbildning: Dnr: Dnr:5.2-896/06 UTBILDNINGSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen Utbildning: Program: Utbildningsnivå: Biomedicinsk analytikerexamen samt filosofie kandidatexamen med huvudområdet

Läs mer

Fysioterapeutprogrammet

Fysioterapeutprogrammet 1 Medicinska fakultetsstyrelsen Fysioterapeutprogrammet 180 högskolepoäng (hp) Nivå G VGFYT Programbeskrivning Fysioterapeutyrket Fysioterapeuter är den tredje största professionen inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits

Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits Utbildningsplan för Biomedicinska analytikerprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-24 Reviderad:

Läs mer

Utbildningsplan för tandläkarprogrammet

Utbildningsplan för tandläkarprogrammet Dnr 3-2831/2014 Utbildningsplan för tandläkarprogrammet 2TL13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-12 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2014-09-22

Läs mer

Karolinska Institutets uppdrag är att bedriva forskning och utbildning och att samverka med det omgivande samhället.

Karolinska Institutets uppdrag är att bedriva forskning och utbildning och att samverka med det omgivande samhället. 2014 2015 Karolinska Institutets uppdrag är att bedriva forskning och utbildning och att samverka med det omgivande samhället. KAROLINSKA INSTITUTET ETT MEDICINSKT UNIVERSITET Karolinska Institutet är

Läs mer

Sjukgymnastprogrammet

Sjukgymnastprogrammet 1 Medicinska fakultetsstyrelsen Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng (hp) Nivå G VGSJG Programbeskrivning Sjukgymnastyrket Sjukgymnastutbildningen är riktad mot sjukgymnastikens olika kunskaps- och

Läs mer

Utbildningsplan för audionomprogrammet 1AU07

Utbildningsplan för audionomprogrammet 1AU07 Utbildningsplan för audionomprogrammet 1AU07 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2008-11-28 Sid

Läs mer

Vårt uppdrag är att genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa.

Vårt uppdrag är att genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa. Vårt uppdrag är att genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa. KAROLINSKA INSTITUTET ETT MEDICINSKT UNIVERSITET Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska

Läs mer

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng (180 högskolepoäng) Study programme in occupational therapy 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2000-01-14. Reviderad

Läs mer

Utbildningsplan för logopedprogrammet 240 högskolepoäng Speech and Language Pathology Programme

Utbildningsplan för logopedprogrammet 240 högskolepoäng Speech and Language Pathology Programme Utbildningsplan för logopedprogrammet 240 högskolepoäng Speech and Language Pathology Programme Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-24 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för logopedprogrammet,

Läs mer

Antagningsstatistik urval 2, program HT2010

Antagningsstatistik urval 2, program HT2010 Antagningsstatistik urval 2, program vid KI, HT2010 i KI-41000 Arbetsterapeutprogrammet 36 60 60 129 549 86 BI 17.37 25 371 73 BII 17.32 9 166 51 BIII 380 4 42 13 BIV 4/1.00 2 20 5 HP 0.60 20 275 46 ÖS

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Utbildningsplan för biomedicinprogrammet

Utbildningsplan för biomedicinprogrammet Utbildningsplan för biomedicinprogrammet 1BI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-10-09 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2011-02-04 Sid 2 (6)

Läs mer

Speech and Language Pathology Programme, 240 credits

Speech and Language Pathology Programme, 240 credits Dnr: G 2013/444 Utbildningsplan för Logopedprogrammet 240 högskolepoäng Speech and Language Pathology Programme, 240 credits Fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse 2013-12-11 1. Utbildningsprogrammets

Läs mer

Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro

Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro Christina Karlsson/Anita Hurtig Wennlöf Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet Innehåll Utbildningssystemet

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

LOGOPEDEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SPEECH AND LANGUAGE PATHOLOGY

LOGOPEDEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SPEECH AND LANGUAGE PATHOLOGY Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1740-14 Sid 1 (5) LOGOPEDEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SPEECH AND LANGUAGE PATHOLOGY 1 Fastställande Denna examensbeskrivning är fastställd av rektor 2014-12-23

Läs mer

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö=

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö= ríäáäçåáåöëéä~åñ ê aåêdontunulnm mêçöê~ããéíñ êâçãéäéííéê~åçéìíäáäçåáåö Ñ êä â~êéãéçìíä åçëâéñ~ãéå SMÜ ÖëâçäÉéç åö `çãéäéãéåí~êómêçöê~ããéñçêmüóëáåá~åëïáíü~ jéçáå~äaéöêééñêçãçìíëáçéíüébrlbbp~åç pïáíòéêä~åç

Läs mer

Programme in Diagnostic Radiology Nursing 180 credits

Programme in Diagnostic Radiology Nursing 180 credits Dnr: G 2012/218 Utbildningsplan för Röntgensjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Diagnostic Radiology Nursing 180 credits Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelse 2007-11-01 Reviderad

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet i Uppsala ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård 60 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (A) VASBS Programbeskrivning Utbildningen syftar till att utbilda specialistsjuksköterskor

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS Dnr: 347/2005-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng Study Programme in Nursing, 180 ECTS Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng = G 217 47 13/06 Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Physiotherapy Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-24 Reviderad av dekanus 2010-09-29 1. Beslut om

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet

Utbildningsplan för magisterprogrammet Utbildningsplan för magisterprogrammet i diagnostisk cytologi Inrättad av Styrelsen för utbildning 2007-11-07 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2008-01-08 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3CY08

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogrammet i biomedicin

Utbildningsplan för kandidatprogrammet i biomedicin Utbildningsplan för kandidatprogrammet i biomedicin 1BI14 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2013-11-07 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-08

Läs mer

Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet

Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet Dnr 2924/2007-330 Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet inriktning fysiologi, 120 poäng Study Programme in Biomedical Laboratory Science in Physiology, 180 ECTS credits Fastställd av Styrelsen

Läs mer

Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008

Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008 Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008 Varför läsa på högskolan? En utvecklande tid med nya vänner Man lär sig att lära Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre lön? Arbetslöshet

Läs mer

Utbildningsplan för Biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng

Utbildningsplan för Biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng Utbildningsplan för Biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng Study programme in Biomedical Laboratory Science 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2002-06-12 Reviderad

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric Care, 60 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric Care, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr 413/2006-510 UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

Utbildningsplan för biomedicinprogrammet

Utbildningsplan för biomedicinprogrammet Utbildningsplan för biomedicinprogrammet 1BI13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-16 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 1BI13 1.2. Programmets

Läs mer

Utbildningsplan för audionomprogrammet 1AU13

Utbildningsplan för audionomprogrammet 1AU13 Utbildningsplan för audionomprogrammet 1AU13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-12 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2014-04-01 Sid 2 (9)

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Study programme in Physiotherapy, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av linjenämnden för sjukgymnastutbildning vid Karolinska

Läs mer

Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet

Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet 1BA16 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2007-01-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (9) 1. Basdata 1.1. Programkod 1BA16

Läs mer

Utbildningsplan för Biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng

Utbildningsplan för Biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng Utbildningsplan för Biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng Study programme in Biomedical Laboratory Science 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2002-06-12 samt reviderad

Läs mer

Anvisningar för klassificering av kurser vad avser utbildningsområde. Dnr /

Anvisningar för klassificering av kurser vad avser utbildningsområde. Dnr / Anvisningar för klassificering av kurser vad avser Dnr 3-3355/2015 2016-04-14 Bilaga till Riktlinjer för klassificering av kurser vad avser (dnr 3-3354/2015) INNEHÅLL Inledning... 1 Förteckning över generell

Läs mer

Utbildningsplan för Arbetsterapeutprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Arbetsterapeutprogrammet 180 högskolepoäng Dnr G217 4711/06 Utbildningsplan för Arbetsterapeutprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Occupational Therapy Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-24 Reviderad 2007-06-27, 2010-06-30

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits

Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits G217 4695/06 Utbildningsplan för Biomedicinska analytikerprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng Study Programme in Oral Health Dnr. 473/333-01 Fastställd i institutionsstyrelsen HV 2001-04-04, rev 2005-01-12 Tandhygienistprogrammet

Läs mer

Socialmedicin. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Socialmedicin. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Socialmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för

Läs mer

Antagningsstatistik program, Urval 2 HT2015, Antagningsgruppen. Källor: uhr.se och NyA Open 2015-08-07. Antal antagna. Antal platser.

Antagningsstatistik program, Urval 2 HT2015, Antagningsgruppen. Källor: uhr.se och NyA Open 2015-08-07. Antal antagna. Antal platser. Nybörjarprogram KI-41000 Arbetsterapeutprogrammet 36 69 220 807 123 BF 4.00 1 5 BI 17.60 26 132 BIEX 16.26 6 23 BII 17.03 13 104 HP 0.80 23 114 KI-41001 Audionomprogrammet 16 27 137 456 87 BF - 0 3 BI

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp () Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet, 80 Bachelor Programme of Science in Nursing, 80 Credits. Kod, omfattning och fastställande Programkod VPSN Omfattning: 80 Utbildningsnivå: Grundnivå Beslut:

Läs mer

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Efter

Läs mer

Utbildningsplan för Röntgensjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Diagnostic Radiology Nursing 180 higher education credits

Utbildningsplan för Röntgensjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Diagnostic Radiology Nursing 180 higher education credits Dnr G217 4354/07 Utbildningsplan för Röntgensjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Diagnostic Radiology Nursing 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelse 2007-11-01

Läs mer

En kort presentation av. Sjuksköterskeutbildningen på Högskolan i Borås

En kort presentation av. Sjuksköterskeutbildningen på Högskolan i Borås En kort presentation av Sjuksköterskeutbildningen på Högskolan i Borås År 1: Fyra kurser Hela utbildningen Introduktion till vårdvetenskap Humanbiologi Mikrobiologi och vårdhygien Allmän omvårdnad År 2:

Läs mer

Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet

Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet 1BA13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2007-01-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-12-18 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-09-29

Läs mer

Sahlgrenska akademin

Sahlgrenska akademin Sahlgrenska akademin Dnr J 11 4600/07 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Filosofie magisterexamen med huvudområdet omvårdnad Degree of Master of Science (One Year) with a major in Nursing Science 1. Fastställande

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYP36, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, 15 högskolepoäng Psychology: Advanced Work and Organizational Psychology I, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi Sahlgrenska akademin Dnr G 2012/523 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi Degree of Master of Medical Science (Two Years) with a major in Physiotherapy 1. Fastställande

Läs mer

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet 1TH13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-16 Sid 2 (8) 1. Basdata 1.1. Programkod 1TH13 1.2. Programmets

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling vardkompetens@svok.se

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen Dnr. 613/333-00 Fastställd av institutionsstyrelsen 2000-06-07 2 SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

Läs mer

Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi

Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi Inledning Avsikten med detta dokument är att det ska vara en vägledning vid

Läs mer

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2009-05-06 Dnr LiU2009-00557

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke 1 Arbetsterapeut ett framtidsyrke, 2016 Sveriges Arbetsterapeuter Layout: Gelinda Jonasson Foto: Peter Holgersson Tryck: Exakta Print ISBN: 978-91-87837-25-8 www.arbetsterapeuterna.se

Läs mer

Utbildningsplan för audionomprogrammet 1AU10

Utbildningsplan för audionomprogrammet 1AU10 Utbildningsplan för audionomprogrammet 1AU10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-10-09 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2014-04-01 Sid 2 (8)

Läs mer

Utbildningsplan för logopedprogrammet

Utbildningsplan för logopedprogrammet Utbildningsplan för logopedprogrammet 2LG16 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2015-12-15 Sid 2 (8) 1. Basdata 1.1. Programkod 2LG16 1.2. Programmets

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Dnr: / Sid: 1 / 5. Pedagogisk profil. för Biomedicinska analytikerprogrammet

Dnr: / Sid: 1 / 5. Pedagogisk profil. för Biomedicinska analytikerprogrammet Dnr: 3-3762/2013 2013-12-12 Sid: 1 / 5 Pedagogisk profil för Biomedicinska analytikerprogrammet 2 / 5 Pedagogisk profil för Biomedicinska analytikerprogrammet utformad på uppdrag av Karolinska institutets

Läs mer

Utbildningsplan för. Tandläkarprogrammet. 300 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Tandläkarprogrammet. 300 högskolepoäng Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 300 högskolepoäng Degree of Master of Science in Dental Surgery Fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse 2009-05-08 Reviderad av dekanus 2011-10-19 Sid 1 1.

Läs mer

Omvårdnad GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning - Allmän hälso- och sjukvård IV, 15 hp

Omvårdnad GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning - Allmän hälso- och sjukvård IV, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Omvårdnad GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning - Allmän hälso- och sjukvård IV, 15 hp Nursing Science BA (C), General Health Care Nursing Practise IV, 15 Credits Allmänna data om kursen

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier i Kenya sommaren 2013 Kristina, Logopedprogrammet

Reserapport efter utbytesstudier i Kenya sommaren 2013 Kristina, Logopedprogrammet Reserapport efter utbytesstudier i Kenya sommaren 2013 Kristina, Logopedprogrammet 1. Vilket program läser du på? Logopedprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? Moi University i staden

Läs mer