KAROLINSKA INSTITUTET ETT MEDICINSKT UNIVERSITET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KAROLINSKA INSTITUTET ETT MEDICINSKT UNIVERSITET"

Transkript

1 KAROLINSKA INSTITUTET ETT MEDICINSKT UNIVERSITET Program & kurser Karolinska Institutet

2 Innehåll 4 5 frågor till Harriet Wallberg-Henriksson, rektor 5 I Stockholm men i Huddinge och Solna 6 Niklas förbättrar världen 7 En internationell utbildning 8 Bra att veta 12 Inte bara för naturvetare 12 Studentkåren är något för alla Fortsättningsprogram Fortsättningskurser Kurser för komplettering till kandidatexamen 84 Vetenskaplig teori och metod i arbetsterapi 84 Examensarbete för kandidatexamen i arbetsterapi 84 Examensarbete för kandidatexamen i audiologi 85 Vetenskaplig teori och metod i biomedicinsk laboratorievetenskap Arbetsterapeutprogrammet 85 Examensarbete för kandidatexamen Audionomprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap Magister- och masterprogram Biomedicinprogrammet 85 Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad 66 Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi Biomedicinska analytikerprogrammet 86 Examensarbete för kandidatexamen 67 Magisterprogrammet i global hälsa Folkhälsovetenskapsprogrammet i omvårdnad 68 Magisterprogrammet i klinisk optometri Logopedprogrammet 86 Vetenskaplig teori och metod i optometri 70 Masterprogrammet i bioentreprenörskap Alternativt urval till 86 Examensarbete för kandidatexamen 71 Masterprogrammet i biomedicin logopedprogrammet (PILOG) i optometri 72 Masterprogrammet i folkhälsovetenskap, En enkel men genialisk uppfinning inriktningar folkhälsoepidemiologi, hälsoekonomi 87 Examensarbete för kandidatexamen Läkarprogrammet i radiografi och hälsofrämjande arbete, säkerhetsfrämjande Alternativt urval till läkarprogrammet (PIL) 87 Vetenskaplig teori och metod i arbete och tillämpad folkhälsonutrition Mitt yrke är ett konsthantverk sjukgymnastik 74 Masterprogrammet i hälsoinformatik Optikerprogrammet 75 Masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap 87 Examensarbete för kandidatexamen Psykologprogrammet i sjukgymnastik 76 Masterprogrammet i toxikologi Röntgensjuksköterskeprogrammet Sjukgymnastprogrammet Övriga kurser Sjuksköterskeprogrammet 90 Aktiviteter i dagligt liv för personer med Tandhygienistprogrammet demens förutsättningar och stödinsatser 78 Att möta och vårda äldre Tandläkarprogrammet 90 Aktivitetsvetenskap 1 78 Att tolka en fysiologisk/neurofysiologisk Alternativt urval till 90 Amning och föräldra-barninteraktion undersökning tandläkarprogrammet (TAPIL) 91 Andrologi manlig medicin 78 Farmakologi Jag går på skattjakt 91 Att mäta kostintag och fysisk aktivitet 79 Folkhälsovetenskap en introduktion Utbildning på forskarnivå 91 Att möta och arbeta med sorg 79 Fysiologi en introduktion Tandteknikerprogrammet 92 Avancerad kurs i stamcellsbiologi och 79 Fysisk aktivitet och hälsa för alla åldrar Kompletterande utbildningar för regenerativ medicin 80 Grundläggande utrednings- och forsknings- läkare, tandläkare och sjuksköterskor 92 Avancerad laboratorievetenskap metodik inom folkhälsovetenskap från tredje land 92 Barnfetma behandling och prevention 80 HIV med individen i fokus ur ett globalt 93 Barnoftalmologi och ortoptik perspektiv 93 Barns tillväxt och hälsa 80 Kost och fysisk aktivitet som medicin 94 Basutbildning i psykoterapeutisk metod 81 Människans fysiologi Barnmorskeprogrammet 94 Bedömning av gångfunktion hos barn 81 Människans sjukdomar Påbyggnadsutbildning i och vuxna med funktionsnedsättning 81 Mätning av kroppens funktioner vid hälsa odontologisk profylaktik 94 Beteendeförändring inom kost och fysisk och ohälsa Psykoterapeutprogrammet aktivitet 82 Stress och stressrelaterade sjukdomar 95 Bild och funktion 82 Tillämpad folkhälsovetenskap Nybörjarprogram Specialistsjuksköterskeprogram 56 Ambulanssjukvård 57 Anestesisjukvård 58 Barn och ungdom 59 Distriktssköterska 60 Intensivvård 61 Onkologisk vård, inriktning strålbehandling eller avancerad cancervård 62 Operationssjukvård 63 Psykiatrisk vård 64 Vård av äldre Nybörjarkurser

3 Behörighet Urval Anmälan Vad händer efter anmälan? Nya antagningsregler Viktiga datum Utbildningen ges på engelska Sommarkurs Reportage Program & kurser Karolinska Institutet Anmälningsinformation Anmälningsinformation 14 Fortsättningskurser Psykosomatisk sjukgymnastik kropp och själ i samspel 119 Psykosomatiskt förhållningssätt i klinisk verksamhet reflektion och evidens 119 Samhälls- och hembaserad rehabilitering ur ett kulturellt perspektiv 119 Sexologi 2 med inriktning mot klinisk sexologi 120 Sexualmedicin en introduktion 120 Sexuell och reproduktiv hälsa i ett globalt perspektiv 120 Sjukgymnastik med inriktning mot neurologisk sjukdom/skada 121 Smärta hos nyfödda barn från smärtfysiologi till smärtskattning och behandling 121 Smärta och behandlingsstrategier i barn- och ungdomsåren 121 Spirometri i teori och praktik 122 Sår och sårbehandling 122 Teknik i intensivvård och kirurgi 122 Tillämpad beteendemedicin i primärvården 123 Tillämpad medicinsk mätteknik 123 Transplantation och organdonation med omvårdnadsperspektiv 123 Transsexualism i ett logopediskt perspektiv bedömning och intervention 124 Träning som behandling FYSS/FaR 124 Vård i ett mångkulturellt samhälle 124 Yrkesrelaterade röststörningar och röstergonomi bedömning och intervention 125 Äldre och demens från cell till samhälle 125 Äldres hälsa Nybörjarkurser Kvalitet och regelverk för medicintekniska produkter 107 Kvalitetssäkring inom biomedicinsk laboratorievetenskap 107 Led- och muskelrelaterade funktionsproblem OMT 108 Ledarskap och organisationsutveckling Ledarskap och organisationsutveckling Långvarig smärta neurbiologiska förklaringsmodeller och incitament för val av sjukgymnastiska åtgärder 109 Magnetisk resonanstomografi 109 Medicin för journalister 109 Medicinsk mätteknik och signalbehandling 110 Medicinsk teknik, grundkurs 110 Medicinteknisk verksamhet 110 Metoder att bedöma energiförbrukning och kroppssammansättning ett kliniskt perspektiv 111 Motiverande samtal (MI) och behandling av alkohol- och tobaksberoende 111 Möte med våldsutsatta kvinnor 111 Naturläkemedel 112 Neonatal intensivvård 112 Neuropediatrik 112 Neurovetenskap del 1 från jonkanal till beteende 113 Neurovetenskap del 2 från beteende till kognition 113 Nuklearmedicin 113 Nutrition inom vård och omsorg 114 När röreslseapparaten sviktar från osteoporos till artros 114 Obstetriskt ultraljud 114 Oftalmologi för sjuksköterskor 115 Omvårdnad vid allergi och annan överkänslighet Omvårdnad vid allergi och annan överkänslighet Otomikroskopi och vaxborttagning 116 Palliativ vård 116 Pedagogik i hörselvården 116 Pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition 117 Populärvetenskaplig kommunikation 117 Problemorienterande samtal 117 Psykiskt trauma och dess följder ur kliniskt- och folkhälsoperspektiv 118 Psykosociala aspekter på sjukdom och behandling 118 Psykosocialt arbete i hälso- och sjukvård fördjupningskurs Fortsättningsprogram Biosäkerhet och hållbar utveckling på laboratoriet Cell- och molekylärbiologi Cytostatika hantering, säkerhet, miljö och omvårdnad Datortomografi Den åldrande mannen om de medicinska gränserna Diabetes ett helhetsperspektiv Diabetesögonsjukvård fotografisk diagnostik Diagnostik och patofysiologi vid hjärt-, kärl- och lungsjukdom Ekokardiografi och Doppler introduktion Ekokardiografi och Doppler fördjupning Examensarbete för masterexamen i logopedi Fiberskopi i logopedisk praktik Folkhälsonutrition i EU Folksjukdomar ur ett evolutionärt perspektiv Fortplantning och sexualitet biologi, historia, kultur Från forskning till tjänsteföretagande koncept för hälso- och sjukvård Fysisk aktivitet som prevention FYSS/FaR Företagshälsovård för beteendevetare Företagshälsovård för sjukgymnaster och ergonomer Företagshälsovård för sjuksköterskor Hemsjukvård Hälsa och ohälsa ett psykosomatiskt perspektiv Hälsa och ohälsa ur ett genusperspektiv Hälsoarbete med inriktning mot skolhälsovård Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv Implantat och artificiella organ Implantat och biomaterial Implementering av evidensbaserade metoder i hälso- och sjukvård Integrativ vård Klinisk biomekanik Klinisk fördjupning med evidensbasering inom logopedi Kognitiv neurovetenskap med inriktning mot psykiatri Komplementär, alternativ och integrativ medicin Nybörjarprogram

4 Varför ska JAG studera vid karolinska institutet? Inom de flesta vårdyrken är det gott om jobb och det är naturligtvis en viktig aspekt av att välja utbildning. När du väl vet åt vilket håll du vill, har KI det bästa urvalet av utbildningar inom medicinområdet. Vi är Sveriges största centrum för medicinsk utbildning och forskning och kända över hela världen. Vi har också ett stort internationellt utbyte som ger dig möjlighet att studera utomlands en tid. 1 HUr har ki blivit så internationellt känt? Till att börja med handlar det om att vi samlar många duktiga forskare, lärare och studenter på en och samma plats. En stimulerande akademisk miljö tar fram det där lilla extra hos människor. En examen från KI öppnar dörrar över hela världen. Våra forskare medverkar i de bästa vetenskapliga tidskrifterna och samarbetar med forskare vid andra ledande universitet. En annan viktig orsak till vårt goda rykte är att KI varje år utser Nobelpristagare i fysiologi eller medicin. 2 ki fyller 200 år 2010, hur ska det firas? Vi ska fira i stort och smått under hela jubileumsåret. Vi ska öppna KI för omvärlden och sprida kunskap genom bland annat populärvetenskapliga föreläsningar. Under hösten kommer studenter, lärare, forskare och administrativ personal att kunna samlas till en stor fest i Globen. Kulmen för 200-årsjubileet blir studenternas egen fest, en inspirationsdag, på självaste födelsedagen den 13 december. 3 Vad pluggade du själv? Jag läste till läkare här på Karolinska Institutet en gång i tiden. Jag var intresserad av forskning och nappade på möjligheten att delta i forskningsprojekt redan under studietiden. Den möjligheten finns för övrigt fortfarande. 4 frågor till Harriet Wallberg-Henriksson, rektor Vad är det bästa med att vara rektor? Det bästa är att jag får möta så många spännande och kreativa människor. Särskilt roligt är det att träffa studenter och unga doktorander, som många gånger är mer öppna och entusiastiska än vi som har hållit på ett tag. 5

5 Märsta Bålsta Danderyds sjukhus Karolinska universitetssjukhuset Solna S:t Eriks Ögonsjukhus T-centralen Fridhemsplan Södersjukhuset Flemingsberg Karolinska universitetssjukhuset Huddinge Södertälje Funderar du på att plugga i huvudstaden? Utbildningen och forskningen vid Karolinska Institutet (KI) bedrivs i huvudsak på två campusområden; KI Campus Solna och KI Campus Huddinge. Precis som det låter på namnen så ligger de i Solna och Huddinge som är grannkommuner till Stockholm. Solna ligger nordväst om stan och Huddinge i söder. Utöver campusområdena som ligger i anslutning till universitetssjukhusen finns det dessutom flera sjukhus som är nära kopplade till KIs utbildningar; Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och S:t Eriks Ögonsjukhus. Därför är det bra att veta att det finns många sätt att förflytta sig på inom stan och ut till grannkommunerna. KI har till exempel en egen buss som går mellan campusområdena och som är gratis för studenter och anställda, och det finns både bussar och tunnelbanelinjer som förbinder campus med sjukhusen. En cykel är också en god investering. När du ska leta bostad så kan det alltså vara bra att tänka på att du i första hand inte behöver bo mitt i Stockholm utan kanske hellre i Solna eller Huddinge. Storstadspulsen är ju ändå inom räckhåll! Program & kurser Karolinska Institutet

6 Niklas Karlsson är specialist på logistik och koordination. En delkurs i internationell hälsa blev avgörande för folkhälsovetaren Niklas Karlsson. Det var en så oerhört karismatisk föreläsare. Vi skulle träna på att bygga ett flyktingläger. Det blev konkret verklighet och jag tände på alla cylindrar! För Niklas var det självklart att han ville ut och jobba i världen. Han ville göra nytta, göra skillnad. Han tog kontakt med den ideella organisationen Läkare utan gränser, berättade om sin kompetens och fick beskedet att du låter som en organisatör. Det var som sådan han åkte ut på sitt första uppdrag efter att Läkare utan gränser hittat ett passande uppdrag åt honom, som administratör vid en hälsokatastrof i Hubeiprovinsen i centrala Kina. Niklas blev kvar i ett helt år, bodde knapert i en etta i ett hyreshus i en miljonstad och kände att han gjorde nytta. Det är verkligen inte pengarna jag åker för. Jag bryr mig inte om sådant. Det är det inre drivet. Jag vill hjälpa människor. Väl hemma i Sverige igen lade han fram sin magisteruppsats i folkhälsovetenskap och arbetade parallellt på det svenska kontoret för Läkare utan gränser innan det var dags för nästa uppdrag. Nu gällde det svältkatastrofen i södra Sudan. Jag bodde på madrass i ett tält i ett matdistributionsläger. Det var där det hände. Jag började bara gråta mitt i misären. Men inte av sorg utan av lycka. Jag kände att jag var på rätt plats. Niklas Karlssons styrka, framhåller han, är att han har hög stresstålighet. Däremot har han svårare att stå ut med den lågintensiva misären därför passar han bra som administratör av hälsosystem. Åter i Sverige, efter en tids forskning vid KI, stod han inför sitt tredje utlandsuppdrag. År 2007 for han till det fattiga sydafrikanska landet Malawi som projektkoordinator. Projektet gällde HIV-katastrofen i landet. Där stannade han 15 månader och bidrog till att antalet patienter som kunde få aktiv behandling ökade från till hela Detta framför allt genom att behandlingen kunde flyttas ut från stora sjukhus dit patienterna ofta hade miltals att gå till lokala vårdcentraler. Det var en fråga om logistik och koordination, något Niklas har som specialområde. Idag är han anställd som utredare och arbetar med HIV-frågor vid Socialstyrelsen, men ut i världen ska han igen, det är helt säkert. Per Högfeldt Niklas n e d l r ä v r a r t t ä förb Karolinska Institutet då och nu Karolinska Institutet grundades av Kung Carl XIII den 13 december 1810, som ett Institut för danande av skickelige fältläkare. Anledningen var att en tredjedel av de sårade från Sveriges krig mot Ryssland dog på fältlasaretten. Fältskärernas medicinska kunskaper var uppenbart inte tillräckliga. Sverige behövde utbilda kirurger och göra landet bättre rustat i händelse av ytterligare krig. Idag, 200 år senare, utbildar KI människor inom många olika medicinska och vårdande yrken. Behovet av medicinsk personal har inte blivit mindre med åren. Idag är det inte bara kirurger som behövs vid fronten. Niklas Karlsson, som är folkhälsovetare, är bara ett exempel på detta.

7 En internationell utbildning Som student vid Karolinska Institutet (KI) har du stora möjligheter att förlägga en period av utbildningen utomlands vid ett av de många universitet som KIs utbildningsprogram har utbytesavtal med. Att studera utomlands som utbytesstudent är utvecklande såväl akademiskt som socialt. Förutom möjligheten till intressanta studier och språkträning får du tillfälle att lära känna nya kulturer och nya vänner. Det är också en värdefull merit. KI har avtal om student- och lärarutbyte med ett hundratal universitet runt om i världen. Tiden för utbytet kan variera mellan fem veckor upp till ett år. Vanligtvis ingår ett stipendium eller resebidrag som finansierar en del av kostnaderna. Vid hemkomst tillgodoräknar du dig utbytesstudierna och de blir därmed en del av din utbildning på KI. Även på hemmaplan har du stora möjligheter att få internationella erfarenheter och möten med utländska studenter och lärare, eftersom KI också tar emot många utbytesstudenter och gästlärare. Läs mer och ta del av de bloggar som våra KI-studenter på utbyte skriver just nu! ki.se/studerautomlands Vi red på små, små stigar genom tät och illgrön djungel, små byar med lekande barn och massa getter. När man kommer ridande på det här sättet, på ett ställe där man knappt kan tänka sig att någon kan bo, och det kommer massor med barn som springer och vinkar och ropar, då förstår man verkligen hur mycket barn det föds i Uganda. Citat hämtat från bloggen Uganda delivery Niklas och Frida är barnmorskestudenter och berättar om sitt utbyte i Uganda. Program & kurser Karolinska Institutet

8 Bra att veta

9 Innan du söker StudievägledninG KI erbjuder allmän studievägledning för dig som är intresserad av våra utbildningar och programstudievägledning för studenter som redan läser en utbildning hos oss. Allmänna studievägledningen svarar på frågor om Karolinska Institutets utbildningar, högskolestudier, yrken och arbetsmarknad inom det medicinska området. För att boka ett besök eller för att få råd och information, ring Programstudievägledaren, som du under studietiden kan vända dig till, är knuten till varje enskilt program. Programstudievägledaren ger personlig vägledning och fördjupad information om programmet. Läs mer på ki.se/studievagledning. Skugga en student För att få veta mer om en utbildning kan du skugga en student under en halv dag för att få se vad det innebär att studera vid Karolinska Institutet. Du får följa med på föreläsningar, laborationer eller seminarier, beroende på vad som står på dagens schema. Skuggningar erbjuds främst i ansökningsperioderna inför 15 april och 15 oktober. Läs mer på ki.se/utbildning/skugga. Antagningsstatistik Vill du veta vilket meritvärde som krävts tidigare år för att bli antagen till den utbildning du planerar att söka? Antagningsstatistik från tidigare år hittar du på ki.se/antagning. Så ansöker du På anmäler du dig till kurser och program genom en webbanmälan. Där hittar du även information om högskoleutbildning. Dina studier Högskolepoäng studietid Den tid du studerar på högskola eller universitet mäts i högskolepoäng (hp). En veckas heltidsstudier räknas som 1,5 hp. En termins heltidsstudier motsvarar 30 hp. Nivåer All utbildning är indelad i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. De olika nivåerna bygger på varandra. Registrering vid terminsstart Har du blivit antagen till ett program eller en kurs ska du registrera dig. Om du är antagen och kallats till registrering men uteblir utan att ha anmält förhinder i förväg förlorar du din plats. Uppgifter om tid och plats för registreringen meddelas av ansvarig institution. För att du som ansökt om och beviljats studiemedel ska kunna få dessa utbetalda, krävs att du registrerar dig på den utbildning som du antagits till. Uppgiften om registrering överförs automatiskt till Centrala studiestödsnämnden (CSN). Studiemedel din ekonomi under studietiden Sök studiemedel i god tid. Redan vid anmälan kan du kryssa för om du är intresserad av studiemedel. När du blivit antagen skickar Centrala studiestödsnämnden (CSN) en ansökningsblankett till dig. Besök gärna för mer information. Den första tiden på KI programintroduktion På flera av Karolinska Institutets nybörjarprogram inleds studierna med två till tre dagars lägerverksamhet, allmänt kallat kollo. Du får då, tillsammans med studenter i högre årskurser, lärare och personer verksamma inom yrket, en introduktion till de kommande studierna och till ditt framtida yrke. Själva lägret är gratis, men du får betala en mindre summa för mat. Bostad Undersök bostadsläget i tid, kanske redan terminen innan du planerar att börja studera. Ett alternativ till studentrum eller studentlägenhet kan vara att dela en vanlig bostadslägenhet med en eller flera andra studenter. Karolinska Institutet har inga egna studentbostäder. På finner du bra bostadsinformation. Undervisningsspråk Om utbildningens undervisningsspråk är ett annat än svenska framgår detta vid beskrivningen av utbildningen. Även om undervisningsspråket är svenska kan delar av utbildningen vara på engelska. Kurslitteratur är ofta på engelska. Program & kurser Karolinska Institutet

10 Studera på distans Vissa utbildningar genomförs som distansutbildning. Datorn är då en självklar del i dina studier. Detta innebär att du till stor del studerar hemma med internetuppkoppling. Ett visst antal möten anordnas på studieorten. Antalet träffar varierar beroende på utbildning. Varje kurs har en egen webbplats där du hämtar dina arbetsuppgifter, skickar in dina svar och kommunicerar med kurskamrater och lärare. Likabehandling av studenter Jämställdhet och likabehandling av studenter är viktiga begrepp på Karolinska Institutet. En god studiemiljö är en förutsättning för hög kvalitet och framgång i studierna och därför arbetar vi aktivt för att förbättra våra studenters rättigheter. Mer information finns på ki.se/likabehandling. Verksamhetsförlagd utbildning I den verksamhetsförlagda utbildningen, som består av klinisk praktik och utbildning på plats i vården, ska du bland annat lära dig hur 10 ett bra patientmöte går till. Det får du göra genom att träffa många olika patientgrupper. Sjukvården är till för alla, och alla patienter har rätt till samma goda och professionella bemötande. Studentservice pedagogiskt stöd vid Funktionshinder Har du en funktionsnedsättning, till exempel dyslexi, och behöver pedagogiskt stöd i studierna? Kontakta samordnaren för studenter med funktionshinder i god tid före din studiestart på telefon Mer information finns på ki.se/funktionshinder. Studenthälsan Som student har du tillgång till Studenthälsan. På Studenthälsan finns läkare, sjuksköterskor och kuratorer. De erbjuder dessutom, i samarbete med studievägledningen, kurser i att våga prata inför grupp, att hantera studentlivets stress med mera. Läs mer på ki.se/studenthalsan.

11 Böne- och meditationsrum Vid Karolinska Institutet finns böne- och meditationsrum för andakt, bön, eftertanke eller enskilt samtal, utan anknytning till någon särskild religion. Det finns även studentpräster. De arrangerar gudstjänster, meditationsövningar, retreats och andra gemensamma aktiviteter. KIB finns också kurslitteratur i begränsad upplaga. Biblioteket finns både på KI Campus Huddinge och på KI Campus Solna. Biblioteket är öppet för alla, men vänder sig i första hand till KIs studenter, forskare, lärare och övrig personal. Mer information om biblioteket hittar du på ki.se/ub. Friskvård På KI Campus Huddinge finns en avgiftsfri träningsanläggning för Karolinska Institutets studenter. På KI Campus Solna finns Friskis & Svettis som är öppet både för studenter och för allmänhet. För information om öppettider och studentrabatter se Kåren och Stockholms studenters idrottsförening (SSIF) anordnar också många olika idrottsaktiviteter. Läs mer på SSIFs webbplats Lyktan servicecentrum för studenter Lyktan tillhör universitetsbiblioteket och är en plats där studenter kan få information och hjälp med praktiska frågor, som till exempel e-postkonto och passerkort. Mer information finns på ki.se/lyktan. Universitetsbiblioteket Karolinska Institutets Universitetsbibliotek (KIB) är Nordens största medicinska bibliotek. Här finns medicinsk vetenskaplig information från hela världen, allt från tidskrifter och böcker till databaser. På Språkverkstaden Karolinska Institutet har en språkverkstad där studenter kan få råd och hjälp med det svenska språket i samband med uppsatser, rapporter och andra skriftliga studieuppgifter. Studentpalatset Studentpalatset på Norrtullsgatan 2, Odenplan, är en träffpunkt för alla Stockholms studenter. Här finns läsplatser, grupprum, hörsal och café. Program & kurser Karolinska Institutet

12 Inte bara för naturvetare Tror du att Karolinska Institutets utbildningar bara är för naturvetare? Då har du fel! Karolinska Institutet är ett medicinskt universitet det betyder att vi utbildar personer som arbetar för att förbättra människors hälsa. Ordet medicinskt får många att tänka på biologi, kemi och fysik och har man inte läst natur så kan man ge upp direkt. Gör inte det! Du behöver inte alls ha läst naturinriktning på gymnasiet för att studera hos oss. Folkhälsovetenskapsprogrammet och psykologprogrammet har inga krav alls på naturvetenskapliga ämnen och de flesta av våra nybörjarprogram kräver bara Naturkunskap B. Så nu vet du mer än många andra man kan faktiskt plugga på KI utan att ha läst natur. Studentkåren är något för alla Kårens huvuduppgift är att bevaka utbildningens kvalitet, men den har också en viktig social funktion. Hos kåren hittar du massor av fritidsaktiviteter och lär känna nya människor. Du får möjligheten att engagera dig i olika projekt och etablera kontakter med näringslivet och framgångsrika forskargrupper. I början av terminen arrangerar de introduktionsaktiviteter för nyantagna studenter och ser till att du känner dig väl omhändertagen. Kåren erbjuder även idrottsaktiviteter, kulturarrangemang samt möjligheter att finslipa din musikaliska fallenhet i körer, orkestrar och spex. Studentkåren arrangerar också baler, sittningar och andra fester. Dessutom utser kåren studentrepresentanter till ceremonier vid akademiska högtider och nobelfesten. Kanske blir det du som bär fanan nedför trappan i Blå hallen nästa gång? Som du märker kan studentkåren vara en väg till nya fritidsaktiviteter och vänner, men den är också ett stöd om du har frågor, funderingar eller problem som gäller din utbildning. Hos studentkåren är du alltid välkommen! 12 Medlemsförmåner: Studiebevakning Arbetsmarknadsdag Kårtidning Studentombudsman Doktorandombudsman Studenthandbok Fester året runt Bal med Nobelpristagare Workshops och föreläsningar Fredagspubar Nyhetsbrev Café Mollan Lokalbokning Hyr vår sommarstuga Fikastund med kåren Idrottsdag Spex och kör

13 Nybörjarprogram Här hittar du program som inte kräver några tidigare högskolestudier. Alla utbildningar leder till examen. Program & kurser Karolinska Institutet

14 Arbetsterapeutprogrammet När det dagliga livet blir problemfyllt på grund av sjukdom kan du som arbetsterapeut bidra med nya kreativa lösningar. Arbetsterapi använder aktiviteter som medel för att öka möjligheterna till att kunna arbeta och studera, att ha ett bra boende och en aktiv fritid. Arbetsterapeutens insatser förebygger, förbättrar och kompenserar patientens nedsatta aktivitetsförmåga. Det kan handla om allt ifrån att träna fysiska och psykiska förmågor till att förändra arbetsmetoder och göra nödvändiga anpassningar i miljön. En viktig del av arbetet är att förskriva och anpassa tekniska hjälpmedel. Det kan till exempel gälla IT-baserade hjälpmedel för att underlätta vardagen för personer med minnesproblem. Det är vanligt att konsultera en arbetsterapeut när det gäller frågor om tillgänglighet i den fysiska miljön som ytterst handlar om människors delaktighet i samhället. Utbildningen har sin pedagogiska grund i ett problembaserat lärande. Olika arbetsformer används, till exempel föreläsningar, seminarier, enskilda arbeten, fallstudier och grupparbeten. Förutom arbetsterapi läser du medicin samt samhälls- och beteendevetenskap. Sista terminen innehåller ett examensarbete och en valbar kurs där du har möjlighet att profilera dig inom arbetsterapi. EXAMEN Arbetsterapeutexamen och Medicine kandidatexamen URVAL Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %. STUDIEORT Huddinge Studiestart v. 35 Studieform 100 % Antal platser 36 Anmälningskod KI VT 2011 Studiestart v. 3 Studieform 100 % Antal platser 36 Anmälningskod KI HP, 3 ÅR STARTAR HÖST OCH VÅR Målet med arbetsterapi är att människor som drabbas av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning ska kunna leva det liv de önskar leva. Arbetsterapeuten tränar, motiverar och inspirerar patienter till att klara av vardagen och se möjligheter i livet. SÄRSKILD BEHÖRIGHET Områdesbehörighet 16: Ma B, Nk B (alternativt Bi A, Fy A samt Ke A) och Sh A med lägst betyget Godkänd/3. 14 EFTER UTBILDNINGEN Arbetsterapeuter arbetar på sjukhus, vårdcentraler och inom kommunens äldre- och handikappomsorg. Arbetsterapeuter arbetar också på arbetsmarknadsinstitut, Försäkringskassan, kriminalvårdsanstalter, hjälpmedelsföretag, inom skol- och företagshälsovården och som egna företagare. ANMÄLAN Sök och anmäl dig på De handlingar du vill åberopa måste du skicka in redan i samband med anmälan. Ytterligare information om anmälan hittar du på sidorna

15 Nybörjarprogram Johan beckman UTDRAG UR EN ArbetsterapeutS DAG Jag börjar dagen på Särvux där jag ska möta upp en man och planera hans vecka. Jag passar på att prata lite med hans lärare innan jag ska vidare till nästa arbetsplats På en förskola besöker jag en kvinna med lindrig utvecklingsstörning. Hon har som arbetsuppgift att ansvara för att förbereda lunchen och duka borden till alla barn. Vi samtalar om praktiken och jag hjälper henne att duka bordet. Jag kontrollerar samtidigt hur hon utför sina arbetsuppgifter som vi tränat på Jag träffar en 30-årig kvinna med en svårutredd kronisk smärta som genomgår en rehabiliteringsutredning på uppdrag av Försäkringskassan. Min uppgift i utredningen är att låta henne skatta sin förmåga att samverka med hjälp av ett antal frågor och påståenden. Hon tycker att det är svårt eftersom att hon tvingas att reflektera över sin situation Efter lunch har jag möte med en ny deltagare. Vi arbetar efter en specifik metod där vi alltid inleder en ny kontakt med kartläggning av personens förmågor och önskemål och sedan matchar vi dem med en praktik eller arbetsplats För första gången denna dag är jag på kontoret och träffar kollegorna. Jag kollar mejlen innan jag skriver anteckningarna från dagens möten. Program & kurser Karolinska Institutet

16 Audionomprogrammet 180 HP, 3 ÅR STARTAR HÖST Audionomen arbetar för ett bättre hörande hos människor i alla åldrar. Audiologi är ämnet för dig som är tekniskt och medicinskt intresserad och vill jobba med hörselutredning samt teknisk och pedagogisk behandling av hörselskador. EXAMEN Audionomexamen och Medicine kandidatexamen STUDIEORT Huddinge 16 Audiologi betyder läran om hörseln. I audiologin möts teknik och människa i samband med utredning av hörseln. I audionomens arbete ingår moment som behovsutredning, hjälpmedelsutprovning och utvärdering. Audionomen har en betydande pedagogisk roll och bedriver också undervisning individuellt och i grupp. En annan arbetsuppgift är att förebygga hörselskador. Audionomprogrammet är tvärvetenskapligt och innehåller tekniska, medicinska och beteendevetenskapliga ämnen. Utbildningen fokuserar på människans villkor vad gäller hörsel, hörselhandikapp, hörselrehabilitering, hörselteknik och utprovning av hörapparat. Ett centralt område i utbildningen är kommunikation vid utredning och rehabilitering. Ett vetenskapligt synsätt är också viktigt och de senaste rönen från aktuella forskningsområden ingår i kurserna i form av vetenskapliga artiklar, pilotprojekt och inlämningsuppgifter. Sista terminen innehåller ett självständigt projektarbete. SÄRSKILD BEHÖRIGHET Områdesbehörighet 16: Ma B, Nk B (alternativt Bi A, Fy A samt Ke A) och Sh A med lägst betyget Godkänd/3. Studiestart v. 35 Studieform 100 % Antal platser 16 Anmälningskod KI URVAL Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %. EFTER UTBILDNINGEN Audionomer arbetar på hörselkliniker och hörcentraler, inom privat hörselvård, på hörapparatföretag och inom företags-, barn- och skolhälsovården. Allt fler audionomer blir egenföretagare. ANMÄLAN Sök och anmäl dig på De handlingar du vill åberopa måste du skicka in redan i samband med anmälan. Ytterligare information om anmälan hittar du på sidorna

17 Nybörjarprogram kristin andersson Utdrag ur en audionoms dag En äldre herre ska få en hörapparat. Det är svårt för mannen att medverka till hörselmätningen eftersom han har minnessvårigheter. Jag studerar mannens reaktioner noga och får på så vis en bild av hur mannens hörsel är Nästa patient är en kvinna i medelåldern, med en ganska lätt hörselnedsättning, som jobbar som sjuksköterska. Hon har fått låna hem en hörapparat som vi idag ska justera inställningen på. Jag kopplar in hörapparaten till datorn och justerar den i programvaran tills hon är nöjd med ljudets styrka Jag träffar en ung man som har en lätt hörselnedsättning och som besväras mycket av tinnitus. Under besöket samtalar vi om hur det påverkar hans liv. Jag bestämmer i samråd med patienten att vi ska prova ut en hörapparat för att se om det förbättrar läget. Jag skickar också en remiss till en psykolog här på kliniken för vidare samtal om hur mannen lättare ska hantera sin tinnitus Efter lunch är det dags för veckans rond. En rad olika fall tas upp och diskuteras av läkare, psykologer, pedagoger, kuratorer och audionomer som jobbar på kliniken En audionom som jobbar som produktspecialist på ett hörapparatföretag kommer och informerar om deras nya hörapparater. Sedan är det arbetsplatsmöte. Program & kurser Karolinska Institutet

18 Biomedicinprogrammet 180 HP, 3 ÅR Startar höst Ett spännande fält inom naturvetenskapen är biomedicin. Där analyserar och löser du medicinska problem med hjälp av modern kunskap inom kemi och molekylärbiologi. Som biomedicinare arbetar du inom läkemedelsindustri, bioteknisk industri eller med akademisk forskning. EXAMEN Medicine kandidatexamen STUDIEORT Solna 18 Biomedicinaren är expert på människokroppens biologi vid hälsa och sjukdom. Fokus ligger på mekanismerna bakom de stora folksjukdomarna, som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, allergier och demens. Som biomedicinare forskar du fram och använder ny kunskap på det molekylära planet i syfte att utveckla framtida diagnos- och behandlingsmetoder. Du för också vidare denna kunskap till andra forskare, vårdpersonal och till allmänheten. Biomedicinprogrammet har en naturvetenskaplig kunskapsbas med tonvikt på de biologiska processerna hos människan. Både basvetenskapliga och medicinskt inriktade ämnen ingår. Utbildningen varvar teori med laborationer och du får träning i vetenskapligt arbete, där statistik och datoranvändning ges stort utrymme. Utbildningen lägger också speciell vikt vid hur läkemedel verkar, utvecklas och omsätts i kroppen. Utbildningen bedrivs i aktiva forskningsmiljöer. Undervisningen i kliniskt inriktad forskning och diagnostik är förlagd till undervisningssjukhusens forskningslaboratorier. Den sista terminen gör du ett examensarbete vid en akademisk institution eller vid ett läkemedelsoch forskningsföretag. SÄRSKILD BEHÖRIGHET Områdesbehörighet 13: Bi B, Fy B, Ke B, Ma D med lägst betyget Godkänd/3. Studiestart v. 35 Studieform 100 % Antal platser 50 Anmälningskod KI URVAL Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %. EFTER UTBILDNINGEN Utbildningen ger en god grund för fortsatta studier inom biomedicin, men det finns också möjlighet att arbeta inom till exempel läkemedelsindustrin. Andra arbetsområden är klinisk läkemedelsprövning, marknadsföring, ekonomi och information som rör det biomedicinska/ biotekniska området. ANMÄLAN Sök och anmäl dig på De handlingar du vill åberopa måste du skicka in redan i samband med anmälan. Ytterligare information om anmälan hittar du på sidorna

19 Nybörjarprogram Omar El Mestikawy Utdrag ur en klinisk prövningsledares dag Jag går på tåget till Linköping. Där ligger kliniken som jag ska monitorera idag. Jag läser mejlen och börjar att förbereda dagens besök Forskningssköterskan släpper in mig i ett mötesrum. Alla pärmar, läkemedel och journalkopior finns redan på plats. Syftet med monitorering av en klinisk läkemedelsprövning är att kontrollera att det vetenskapliga protokollet, lagar och patientsäkerhet efterlevs. Jag letar rutinmässigt efter tecken på fusk eller systematiska avvikelser. Då och då dyker det upp någonting intressant och jag gör en anteckning När jag är färdig med dokumenten har jag en del frågor till forskningssköterskan om vem som har tillgång till journalerna, protokollet och läkemedlen Läkaren kommer och jag ger en överblick över studiens status. Jag beskriver kortfattat vad jag gjort under dagen och ställer frågor. En komplicerad fråga dyker upp; om en patients fortsatta deltagande i studien är lämpligt. Jag ger min rekommendation, men då det är en medicinsk fråga får läkaren fatta det slutgiltiga beslutet Sitter på tåget hem igen. Jag öppnar monitoreringsrapporten som jag började skissa på redan imorse. Dagens besök gick smidigt och det tar inte lång tid förrän rapporten är färdig. Program & kurser Karolinska Institutet

20 Biomedicinska analytikerprogrammet 180 HP, 3 ÅR startar höst För att en patient ska få rätt diagnos och behandling krävs oftast någon form av laboratoriemedicinsk analys. Detta är de biomedicinska analytikernas ansvarsområde och därför har de en nyckelroll i vårdkedjan. Biomedicinsk laboratorievetenskap är läran om de metoder som används för att analysera biologiska prov och kroppsliga funktioner, speciellt inom hälso- och sjukvården. Inledningsvis studerar du människokroppens uppbyggnad och funktion från helkroppsnivå ned till minsta molekyl. Samtidigt får du en introduktion till ditt framtida yrke och en generell bas inom biomedicinsk laboratorievetenskap. Senare i utbildningen fördjupar du dig i analysmetoder som används för att identifiera sjukdomar som diabetes, infektioner, cancer eller kromosomavvikelser. Analysmetoderna är bland annat biokemiska, immunologiska och molekylärgenetiska. Analyserna kan exempelvis göras på blod, vävnad eller urin. patologi, mikrobiologi, immunologi eller transfusionsmedicin samt på vårdcentraler, medicintekniska företag eller läkemedelsindustri. Ytterligare arbetsområden är veterinärmedicin, livsmedelshygien, bioteknik, friskvård eller idrottsmedicin. ANMÄLAN Sök och anmäl dig på De handlingar du vill åberopa måste du skicka in redan i samband med anmälan. Ytterligare information om anmälan hittar du på sidorna EFTER UTBILDNINGEN Som legitimerad biomedicinsk analytiker kan du arbeta på sjukhuslaboratorier inom områden som klinisk kemi, genetik, 20 EXAMEN Biomedicinsk analytikerexamen och Medicine kandidatexamen SÄRSKILD BEHÖRIGHET Områdesbehörighet 12: Bi B, Fy A, Ke B, Ma C med lägst betyget Godkänd/3. STUDIEORT Huddinge URVAL Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %. Studiestart v. 35 Studieform 100 % Antal platser 70 Anmälningskod KI-41003

STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU

STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU Studera 18 utomlands Välkommen hit 4 välkommen hem Upplev studentlivet i Uppsala 11 Läs om våra utbildningsprogram 22 CAMPUS GOTLAND det bästa av två världar 12

Läs mer

Plugga vidare så väljer du rätt!

Plugga vidare så väljer du rätt! En tidning från 40 temasidor för dig som vill plugga vidare Programledaren Kodjo Akolor:» Jag är ett år ifrån att ta examen i internationell ekonomi Studera utomlands så gör du Shahnaz Pervin blir färdig

Läs mer

www.saco.se/studieval Välja yrke

www.saco.se/studieval Välja yrke Välja yrke Högskolevalet 2014/2015 sista ansökningsdag 8 maj 2015 ansök på www.nph.se NAPRAPAT Utbilda dig till Ett givande yrke för dig som vill arbeta med människor och hälsa. Läs mer på nph.se innehåll

Läs mer

www.saco.se/valjayrke

www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2011/2012 www.saco.se/valjayrke SISTA ANSÖKNINGSDAG 27 APRIL 2012 Naprapater utför 1,5 miljoner behandlingar varje år Behovet av naprapater är stort. Nästan alla människor

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

HALMSTAD Program och kurser 2010/2011

HALMSTAD Program och kurser 2010/2011 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Program och kurser 2010/2011 www.hh.se välkommen Grattis! Katalogen du nu håller i din hand kan bli nyckeln till din framtid och avgörande för att du ska kunna förverkliga din dröm.

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Medlemstidning för. Nummer 4 maj 2009. Prisade examensarbetare! Nya styrelsen har tagit form Hur välja? Prioriteringsarbete i Norrbotten

Medlemstidning för. Nummer 4 maj 2009. Prisade examensarbetare! Nya styrelsen har tagit form Hur välja? Prioriteringsarbete i Norrbotten Medlemstidning för Nummer 4 maj 2009 Prisade examensarbetare! Nya styrelsen har tagit form Hur välja? Prioriteringsarbete i Norrbotten Innehåll 4-09 4 NYTT FRÅN STYRELSEN 5 SVENSKA LOGOPEDFÖRBUNDETS NYA

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Distriktssköterskans uppdrag

Distriktssköterskans uppdrag Distriktssköterskans uppdrag INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord...3 Historik...4 Områdesansvar...5 Intervju med Jan-Erik Ingwall, Stadshusdoktorn, Lidingö...5 Utbildning och kompetens...7 Kunskapsområden...8

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Vård&Omsorg Barn&Fritid

Vård&Omsorg Barn&Fritid MMXV Vård&Omsorg Barn&Fritid Läromedel Låt alla bli sedda och skapa en bättre värld Intervju med Katri Cronlund Läromedel Vård & omsorg Barn & fritid 2015 Att förstå sig själv och andra bättre Intervju

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

HÖGSKOLAN DALARNA Utbildnings katalog HT2009

HÖGSKOLAN DALARNA Utbildnings katalog HT2009 HÖGSKOLAN DALARNA Utbildnings katalog HT2009 DU FÖRSVINNER INTE I MÄNGDEN 1 Produktion Redaktion: Agneta Barle, Christian Lindberg, Anki Stenman och Birgitta Svensson Projektledare: Birgitta Svensson Grafisk

Läs mer

PåJordbrovårdcentral tarmanhögtblodtryck påallvar TEMA HJÄRTA-KÄRL. Gruppbehandling ska minska risken att återinsjukna i hjärtsjukdom

PåJordbrovårdcentral tarmanhögtblodtryck påallvar TEMA HJÄRTA-KÄRL. Gruppbehandling ska minska risken att återinsjukna i hjärtsjukdom NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN MAJ 2009 TEMA HJÄRTA-KÄRL Gruppbehandling ska minska risken att återinsjukna i hjärtsjukdom Invandrarkvinnors hälsa hjärtefråga

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer

Ge mig vingar som bär

Ge mig vingar som bär Ge mig vingar som bär om transitionsprocessen mot vuxenlivet Tack till Bloorview Kids Rehab, Toronto, Kanada, som generöst delat med sig av sitt material och kunnande. Tack till Allmänna Arvsfonden som

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 attention medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 TEMA attention ung 23-åriga Victor: "När jag fotar kan jag vara mig själv" 25-åriga Jennifer: "Att vara hockeytränare är det roligaste jag

Läs mer

UAF. Vinn ett körkort! Punken lever här på UAF-mässan! Kiropraktor eller naprapat? Folkhögskolor & ky utbildningar

UAF. Vinn ett körkort! Punken lever här på UAF-mässan! Kiropraktor eller naprapat? Folkhögskolor & ky utbildningar UAF Utbildnings- och rekryteringsmässa 16 november 2006 Vinn ett körkort! Sid. 4 Trött på jobbet? Hitta ny framtid på mässan! Karolina - Örebros nya stjärnskott uppträder på mässan Jobba som volontär?

Läs mer

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 ko oi og ko an inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 2 Innehåll: världen väntar...5 Mer än en handelshögskola...6 stora, lilla lund... 8 Tänk

Läs mer

Sofia B. Karlsson. Passa och passa in. om manlighet, fotboll och utbildningsval

Sofia B. Karlsson. Passa och passa in. om manlighet, fotboll och utbildningsval Sofia B. Karlsson Passa och passa in om manlighet, fotboll och utbildningsval Det hade varit lite fniss, ska du bli sjuksköterska. Det är ju bara kvinnor som är. TACK till JA Tipselit och AIK Fotboll för

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

Andelen äldre med psykisk ohälsa ökar

Andelen äldre med psykisk ohälsa ökar # 22014 Utges av Sveriges Psykologförbund Andelen äldre med psykisk ohälsa ökar få erbjuds psykologisk behandling MEN det finns undantag Äldrepsykiatriska mottagningen i Mölndal: Vi ser att psykoterapeutisk

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer