KAROLINSKA INSTITUTET ETT MEDICINSKT UNIVERSITET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KAROLINSKA INSTITUTET ETT MEDICINSKT UNIVERSITET"

Transkript

1 KAROLINSKA INSTITUTET ETT MEDICINSKT UNIVERSITET Program & kurser Karolinska Institutet

2 Innehåll 4 5 frågor till Harriet Wallberg-Henriksson, rektor 5 I Stockholm men i Huddinge och Solna 6 Niklas förbättrar världen 7 En internationell utbildning 8 Bra att veta 12 Inte bara för naturvetare 12 Studentkåren är något för alla Fortsättningsprogram Fortsättningskurser Kurser för komplettering till kandidatexamen 84 Vetenskaplig teori och metod i arbetsterapi 84 Examensarbete för kandidatexamen i arbetsterapi 84 Examensarbete för kandidatexamen i audiologi 85 Vetenskaplig teori och metod i biomedicinsk laboratorievetenskap Arbetsterapeutprogrammet 85 Examensarbete för kandidatexamen Audionomprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap Magister- och masterprogram Biomedicinprogrammet 85 Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad 66 Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi Biomedicinska analytikerprogrammet 86 Examensarbete för kandidatexamen 67 Magisterprogrammet i global hälsa Folkhälsovetenskapsprogrammet i omvårdnad 68 Magisterprogrammet i klinisk optometri Logopedprogrammet 86 Vetenskaplig teori och metod i optometri 70 Masterprogrammet i bioentreprenörskap Alternativt urval till 86 Examensarbete för kandidatexamen 71 Masterprogrammet i biomedicin logopedprogrammet (PILOG) i optometri 72 Masterprogrammet i folkhälsovetenskap, En enkel men genialisk uppfinning inriktningar folkhälsoepidemiologi, hälsoekonomi 87 Examensarbete för kandidatexamen Läkarprogrammet i radiografi och hälsofrämjande arbete, säkerhetsfrämjande Alternativt urval till läkarprogrammet (PIL) 87 Vetenskaplig teori och metod i arbete och tillämpad folkhälsonutrition Mitt yrke är ett konsthantverk sjukgymnastik 74 Masterprogrammet i hälsoinformatik Optikerprogrammet 75 Masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap 87 Examensarbete för kandidatexamen Psykologprogrammet i sjukgymnastik 76 Masterprogrammet i toxikologi Röntgensjuksköterskeprogrammet Sjukgymnastprogrammet Övriga kurser Sjuksköterskeprogrammet 90 Aktiviteter i dagligt liv för personer med Tandhygienistprogrammet demens förutsättningar och stödinsatser 78 Att möta och vårda äldre Tandläkarprogrammet 90 Aktivitetsvetenskap 1 78 Att tolka en fysiologisk/neurofysiologisk Alternativt urval till 90 Amning och föräldra-barninteraktion undersökning tandläkarprogrammet (TAPIL) 91 Andrologi manlig medicin 78 Farmakologi Jag går på skattjakt 91 Att mäta kostintag och fysisk aktivitet 79 Folkhälsovetenskap en introduktion Utbildning på forskarnivå 91 Att möta och arbeta med sorg 79 Fysiologi en introduktion Tandteknikerprogrammet 92 Avancerad kurs i stamcellsbiologi och 79 Fysisk aktivitet och hälsa för alla åldrar Kompletterande utbildningar för regenerativ medicin 80 Grundläggande utrednings- och forsknings- läkare, tandläkare och sjuksköterskor 92 Avancerad laboratorievetenskap metodik inom folkhälsovetenskap från tredje land 92 Barnfetma behandling och prevention 80 HIV med individen i fokus ur ett globalt 93 Barnoftalmologi och ortoptik perspektiv 93 Barns tillväxt och hälsa 80 Kost och fysisk aktivitet som medicin 94 Basutbildning i psykoterapeutisk metod 81 Människans fysiologi Barnmorskeprogrammet 94 Bedömning av gångfunktion hos barn 81 Människans sjukdomar Påbyggnadsutbildning i och vuxna med funktionsnedsättning 81 Mätning av kroppens funktioner vid hälsa odontologisk profylaktik 94 Beteendeförändring inom kost och fysisk och ohälsa Psykoterapeutprogrammet aktivitet 82 Stress och stressrelaterade sjukdomar 95 Bild och funktion 82 Tillämpad folkhälsovetenskap Nybörjarprogram Specialistsjuksköterskeprogram 56 Ambulanssjukvård 57 Anestesisjukvård 58 Barn och ungdom 59 Distriktssköterska 60 Intensivvård 61 Onkologisk vård, inriktning strålbehandling eller avancerad cancervård 62 Operationssjukvård 63 Psykiatrisk vård 64 Vård av äldre Nybörjarkurser

3 Behörighet Urval Anmälan Vad händer efter anmälan? Nya antagningsregler Viktiga datum Utbildningen ges på engelska Sommarkurs Reportage Program & kurser Karolinska Institutet Anmälningsinformation Anmälningsinformation 14 Fortsättningskurser Psykosomatisk sjukgymnastik kropp och själ i samspel 119 Psykosomatiskt förhållningssätt i klinisk verksamhet reflektion och evidens 119 Samhälls- och hembaserad rehabilitering ur ett kulturellt perspektiv 119 Sexologi 2 med inriktning mot klinisk sexologi 120 Sexualmedicin en introduktion 120 Sexuell och reproduktiv hälsa i ett globalt perspektiv 120 Sjukgymnastik med inriktning mot neurologisk sjukdom/skada 121 Smärta hos nyfödda barn från smärtfysiologi till smärtskattning och behandling 121 Smärta och behandlingsstrategier i barn- och ungdomsåren 121 Spirometri i teori och praktik 122 Sår och sårbehandling 122 Teknik i intensivvård och kirurgi 122 Tillämpad beteendemedicin i primärvården 123 Tillämpad medicinsk mätteknik 123 Transplantation och organdonation med omvårdnadsperspektiv 123 Transsexualism i ett logopediskt perspektiv bedömning och intervention 124 Träning som behandling FYSS/FaR 124 Vård i ett mångkulturellt samhälle 124 Yrkesrelaterade röststörningar och röstergonomi bedömning och intervention 125 Äldre och demens från cell till samhälle 125 Äldres hälsa Nybörjarkurser Kvalitet och regelverk för medicintekniska produkter 107 Kvalitetssäkring inom biomedicinsk laboratorievetenskap 107 Led- och muskelrelaterade funktionsproblem OMT 108 Ledarskap och organisationsutveckling Ledarskap och organisationsutveckling Långvarig smärta neurbiologiska förklaringsmodeller och incitament för val av sjukgymnastiska åtgärder 109 Magnetisk resonanstomografi 109 Medicin för journalister 109 Medicinsk mätteknik och signalbehandling 110 Medicinsk teknik, grundkurs 110 Medicinteknisk verksamhet 110 Metoder att bedöma energiförbrukning och kroppssammansättning ett kliniskt perspektiv 111 Motiverande samtal (MI) och behandling av alkohol- och tobaksberoende 111 Möte med våldsutsatta kvinnor 111 Naturläkemedel 112 Neonatal intensivvård 112 Neuropediatrik 112 Neurovetenskap del 1 från jonkanal till beteende 113 Neurovetenskap del 2 från beteende till kognition 113 Nuklearmedicin 113 Nutrition inom vård och omsorg 114 När röreslseapparaten sviktar från osteoporos till artros 114 Obstetriskt ultraljud 114 Oftalmologi för sjuksköterskor 115 Omvårdnad vid allergi och annan överkänslighet Omvårdnad vid allergi och annan överkänslighet Otomikroskopi och vaxborttagning 116 Palliativ vård 116 Pedagogik i hörselvården 116 Pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition 117 Populärvetenskaplig kommunikation 117 Problemorienterande samtal 117 Psykiskt trauma och dess följder ur kliniskt- och folkhälsoperspektiv 118 Psykosociala aspekter på sjukdom och behandling 118 Psykosocialt arbete i hälso- och sjukvård fördjupningskurs Fortsättningsprogram Biosäkerhet och hållbar utveckling på laboratoriet Cell- och molekylärbiologi Cytostatika hantering, säkerhet, miljö och omvårdnad Datortomografi Den åldrande mannen om de medicinska gränserna Diabetes ett helhetsperspektiv Diabetesögonsjukvård fotografisk diagnostik Diagnostik och patofysiologi vid hjärt-, kärl- och lungsjukdom Ekokardiografi och Doppler introduktion Ekokardiografi och Doppler fördjupning Examensarbete för masterexamen i logopedi Fiberskopi i logopedisk praktik Folkhälsonutrition i EU Folksjukdomar ur ett evolutionärt perspektiv Fortplantning och sexualitet biologi, historia, kultur Från forskning till tjänsteföretagande koncept för hälso- och sjukvård Fysisk aktivitet som prevention FYSS/FaR Företagshälsovård för beteendevetare Företagshälsovård för sjukgymnaster och ergonomer Företagshälsovård för sjuksköterskor Hemsjukvård Hälsa och ohälsa ett psykosomatiskt perspektiv Hälsa och ohälsa ur ett genusperspektiv Hälsoarbete med inriktning mot skolhälsovård Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv Implantat och artificiella organ Implantat och biomaterial Implementering av evidensbaserade metoder i hälso- och sjukvård Integrativ vård Klinisk biomekanik Klinisk fördjupning med evidensbasering inom logopedi Kognitiv neurovetenskap med inriktning mot psykiatri Komplementär, alternativ och integrativ medicin Nybörjarprogram

4 Varför ska JAG studera vid karolinska institutet? Inom de flesta vårdyrken är det gott om jobb och det är naturligtvis en viktig aspekt av att välja utbildning. När du väl vet åt vilket håll du vill, har KI det bästa urvalet av utbildningar inom medicinområdet. Vi är Sveriges största centrum för medicinsk utbildning och forskning och kända över hela världen. Vi har också ett stort internationellt utbyte som ger dig möjlighet att studera utomlands en tid. 1 HUr har ki blivit så internationellt känt? Till att börja med handlar det om att vi samlar många duktiga forskare, lärare och studenter på en och samma plats. En stimulerande akademisk miljö tar fram det där lilla extra hos människor. En examen från KI öppnar dörrar över hela världen. Våra forskare medverkar i de bästa vetenskapliga tidskrifterna och samarbetar med forskare vid andra ledande universitet. En annan viktig orsak till vårt goda rykte är att KI varje år utser Nobelpristagare i fysiologi eller medicin. 2 ki fyller 200 år 2010, hur ska det firas? Vi ska fira i stort och smått under hela jubileumsåret. Vi ska öppna KI för omvärlden och sprida kunskap genom bland annat populärvetenskapliga föreläsningar. Under hösten kommer studenter, lärare, forskare och administrativ personal att kunna samlas till en stor fest i Globen. Kulmen för 200-årsjubileet blir studenternas egen fest, en inspirationsdag, på självaste födelsedagen den 13 december. 3 Vad pluggade du själv? Jag läste till läkare här på Karolinska Institutet en gång i tiden. Jag var intresserad av forskning och nappade på möjligheten att delta i forskningsprojekt redan under studietiden. Den möjligheten finns för övrigt fortfarande. 4 frågor till Harriet Wallberg-Henriksson, rektor Vad är det bästa med att vara rektor? Det bästa är att jag får möta så många spännande och kreativa människor. Särskilt roligt är det att träffa studenter och unga doktorander, som många gånger är mer öppna och entusiastiska än vi som har hållit på ett tag. 5

5 Märsta Bålsta Danderyds sjukhus Karolinska universitetssjukhuset Solna S:t Eriks Ögonsjukhus T-centralen Fridhemsplan Södersjukhuset Flemingsberg Karolinska universitetssjukhuset Huddinge Södertälje Funderar du på att plugga i huvudstaden? Utbildningen och forskningen vid Karolinska Institutet (KI) bedrivs i huvudsak på två campusområden; KI Campus Solna och KI Campus Huddinge. Precis som det låter på namnen så ligger de i Solna och Huddinge som är grannkommuner till Stockholm. Solna ligger nordväst om stan och Huddinge i söder. Utöver campusområdena som ligger i anslutning till universitetssjukhusen finns det dessutom flera sjukhus som är nära kopplade till KIs utbildningar; Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och S:t Eriks Ögonsjukhus. Därför är det bra att veta att det finns många sätt att förflytta sig på inom stan och ut till grannkommunerna. KI har till exempel en egen buss som går mellan campusområdena och som är gratis för studenter och anställda, och det finns både bussar och tunnelbanelinjer som förbinder campus med sjukhusen. En cykel är också en god investering. När du ska leta bostad så kan det alltså vara bra att tänka på att du i första hand inte behöver bo mitt i Stockholm utan kanske hellre i Solna eller Huddinge. Storstadspulsen är ju ändå inom räckhåll! Program & kurser Karolinska Institutet

6 Niklas Karlsson är specialist på logistik och koordination. En delkurs i internationell hälsa blev avgörande för folkhälsovetaren Niklas Karlsson. Det var en så oerhört karismatisk föreläsare. Vi skulle träna på att bygga ett flyktingläger. Det blev konkret verklighet och jag tände på alla cylindrar! För Niklas var det självklart att han ville ut och jobba i världen. Han ville göra nytta, göra skillnad. Han tog kontakt med den ideella organisationen Läkare utan gränser, berättade om sin kompetens och fick beskedet att du låter som en organisatör. Det var som sådan han åkte ut på sitt första uppdrag efter att Läkare utan gränser hittat ett passande uppdrag åt honom, som administratör vid en hälsokatastrof i Hubeiprovinsen i centrala Kina. Niklas blev kvar i ett helt år, bodde knapert i en etta i ett hyreshus i en miljonstad och kände att han gjorde nytta. Det är verkligen inte pengarna jag åker för. Jag bryr mig inte om sådant. Det är det inre drivet. Jag vill hjälpa människor. Väl hemma i Sverige igen lade han fram sin magisteruppsats i folkhälsovetenskap och arbetade parallellt på det svenska kontoret för Läkare utan gränser innan det var dags för nästa uppdrag. Nu gällde det svältkatastrofen i södra Sudan. Jag bodde på madrass i ett tält i ett matdistributionsläger. Det var där det hände. Jag började bara gråta mitt i misären. Men inte av sorg utan av lycka. Jag kände att jag var på rätt plats. Niklas Karlssons styrka, framhåller han, är att han har hög stresstålighet. Däremot har han svårare att stå ut med den lågintensiva misären därför passar han bra som administratör av hälsosystem. Åter i Sverige, efter en tids forskning vid KI, stod han inför sitt tredje utlandsuppdrag. År 2007 for han till det fattiga sydafrikanska landet Malawi som projektkoordinator. Projektet gällde HIV-katastrofen i landet. Där stannade han 15 månader och bidrog till att antalet patienter som kunde få aktiv behandling ökade från till hela Detta framför allt genom att behandlingen kunde flyttas ut från stora sjukhus dit patienterna ofta hade miltals att gå till lokala vårdcentraler. Det var en fråga om logistik och koordination, något Niklas har som specialområde. Idag är han anställd som utredare och arbetar med HIV-frågor vid Socialstyrelsen, men ut i världen ska han igen, det är helt säkert. Per Högfeldt Niklas n e d l r ä v r a r t t ä förb Karolinska Institutet då och nu Karolinska Institutet grundades av Kung Carl XIII den 13 december 1810, som ett Institut för danande av skickelige fältläkare. Anledningen var att en tredjedel av de sårade från Sveriges krig mot Ryssland dog på fältlasaretten. Fältskärernas medicinska kunskaper var uppenbart inte tillräckliga. Sverige behövde utbilda kirurger och göra landet bättre rustat i händelse av ytterligare krig. Idag, 200 år senare, utbildar KI människor inom många olika medicinska och vårdande yrken. Behovet av medicinsk personal har inte blivit mindre med åren. Idag är det inte bara kirurger som behövs vid fronten. Niklas Karlsson, som är folkhälsovetare, är bara ett exempel på detta.

7 En internationell utbildning Som student vid Karolinska Institutet (KI) har du stora möjligheter att förlägga en period av utbildningen utomlands vid ett av de många universitet som KIs utbildningsprogram har utbytesavtal med. Att studera utomlands som utbytesstudent är utvecklande såväl akademiskt som socialt. Förutom möjligheten till intressanta studier och språkträning får du tillfälle att lära känna nya kulturer och nya vänner. Det är också en värdefull merit. KI har avtal om student- och lärarutbyte med ett hundratal universitet runt om i världen. Tiden för utbytet kan variera mellan fem veckor upp till ett år. Vanligtvis ingår ett stipendium eller resebidrag som finansierar en del av kostnaderna. Vid hemkomst tillgodoräknar du dig utbytesstudierna och de blir därmed en del av din utbildning på KI. Även på hemmaplan har du stora möjligheter att få internationella erfarenheter och möten med utländska studenter och lärare, eftersom KI också tar emot många utbytesstudenter och gästlärare. Läs mer och ta del av de bloggar som våra KI-studenter på utbyte skriver just nu! ki.se/studerautomlands Vi red på små, små stigar genom tät och illgrön djungel, små byar med lekande barn och massa getter. När man kommer ridande på det här sättet, på ett ställe där man knappt kan tänka sig att någon kan bo, och det kommer massor med barn som springer och vinkar och ropar, då förstår man verkligen hur mycket barn det föds i Uganda. Citat hämtat från bloggen Uganda delivery Niklas och Frida är barnmorskestudenter och berättar om sitt utbyte i Uganda. Program & kurser Karolinska Institutet

8 Bra att veta

9 Innan du söker StudievägledninG KI erbjuder allmän studievägledning för dig som är intresserad av våra utbildningar och programstudievägledning för studenter som redan läser en utbildning hos oss. Allmänna studievägledningen svarar på frågor om Karolinska Institutets utbildningar, högskolestudier, yrken och arbetsmarknad inom det medicinska området. För att boka ett besök eller för att få råd och information, ring Programstudievägledaren, som du under studietiden kan vända dig till, är knuten till varje enskilt program. Programstudievägledaren ger personlig vägledning och fördjupad information om programmet. Läs mer på ki.se/studievagledning. Skugga en student För att få veta mer om en utbildning kan du skugga en student under en halv dag för att få se vad det innebär att studera vid Karolinska Institutet. Du får följa med på föreläsningar, laborationer eller seminarier, beroende på vad som står på dagens schema. Skuggningar erbjuds främst i ansökningsperioderna inför 15 april och 15 oktober. Läs mer på ki.se/utbildning/skugga. Antagningsstatistik Vill du veta vilket meritvärde som krävts tidigare år för att bli antagen till den utbildning du planerar att söka? Antagningsstatistik från tidigare år hittar du på ki.se/antagning. Så ansöker du På anmäler du dig till kurser och program genom en webbanmälan. Där hittar du även information om högskoleutbildning. Dina studier Högskolepoäng studietid Den tid du studerar på högskola eller universitet mäts i högskolepoäng (hp). En veckas heltidsstudier räknas som 1,5 hp. En termins heltidsstudier motsvarar 30 hp. Nivåer All utbildning är indelad i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. De olika nivåerna bygger på varandra. Registrering vid terminsstart Har du blivit antagen till ett program eller en kurs ska du registrera dig. Om du är antagen och kallats till registrering men uteblir utan att ha anmält förhinder i förväg förlorar du din plats. Uppgifter om tid och plats för registreringen meddelas av ansvarig institution. För att du som ansökt om och beviljats studiemedel ska kunna få dessa utbetalda, krävs att du registrerar dig på den utbildning som du antagits till. Uppgiften om registrering överförs automatiskt till Centrala studiestödsnämnden (CSN). Studiemedel din ekonomi under studietiden Sök studiemedel i god tid. Redan vid anmälan kan du kryssa för om du är intresserad av studiemedel. När du blivit antagen skickar Centrala studiestödsnämnden (CSN) en ansökningsblankett till dig. Besök gärna för mer information. Den första tiden på KI programintroduktion På flera av Karolinska Institutets nybörjarprogram inleds studierna med två till tre dagars lägerverksamhet, allmänt kallat kollo. Du får då, tillsammans med studenter i högre årskurser, lärare och personer verksamma inom yrket, en introduktion till de kommande studierna och till ditt framtida yrke. Själva lägret är gratis, men du får betala en mindre summa för mat. Bostad Undersök bostadsläget i tid, kanske redan terminen innan du planerar att börja studera. Ett alternativ till studentrum eller studentlägenhet kan vara att dela en vanlig bostadslägenhet med en eller flera andra studenter. Karolinska Institutet har inga egna studentbostäder. På finner du bra bostadsinformation. Undervisningsspråk Om utbildningens undervisningsspråk är ett annat än svenska framgår detta vid beskrivningen av utbildningen. Även om undervisningsspråket är svenska kan delar av utbildningen vara på engelska. Kurslitteratur är ofta på engelska. Program & kurser Karolinska Institutet

10 Studera på distans Vissa utbildningar genomförs som distansutbildning. Datorn är då en självklar del i dina studier. Detta innebär att du till stor del studerar hemma med internetuppkoppling. Ett visst antal möten anordnas på studieorten. Antalet träffar varierar beroende på utbildning. Varje kurs har en egen webbplats där du hämtar dina arbetsuppgifter, skickar in dina svar och kommunicerar med kurskamrater och lärare. Likabehandling av studenter Jämställdhet och likabehandling av studenter är viktiga begrepp på Karolinska Institutet. En god studiemiljö är en förutsättning för hög kvalitet och framgång i studierna och därför arbetar vi aktivt för att förbättra våra studenters rättigheter. Mer information finns på ki.se/likabehandling. Verksamhetsförlagd utbildning I den verksamhetsförlagda utbildningen, som består av klinisk praktik och utbildning på plats i vården, ska du bland annat lära dig hur 10 ett bra patientmöte går till. Det får du göra genom att träffa många olika patientgrupper. Sjukvården är till för alla, och alla patienter har rätt till samma goda och professionella bemötande. Studentservice pedagogiskt stöd vid Funktionshinder Har du en funktionsnedsättning, till exempel dyslexi, och behöver pedagogiskt stöd i studierna? Kontakta samordnaren för studenter med funktionshinder i god tid före din studiestart på telefon Mer information finns på ki.se/funktionshinder. Studenthälsan Som student har du tillgång till Studenthälsan. På Studenthälsan finns läkare, sjuksköterskor och kuratorer. De erbjuder dessutom, i samarbete med studievägledningen, kurser i att våga prata inför grupp, att hantera studentlivets stress med mera. Läs mer på ki.se/studenthalsan.

11 Böne- och meditationsrum Vid Karolinska Institutet finns böne- och meditationsrum för andakt, bön, eftertanke eller enskilt samtal, utan anknytning till någon särskild religion. Det finns även studentpräster. De arrangerar gudstjänster, meditationsövningar, retreats och andra gemensamma aktiviteter. KIB finns också kurslitteratur i begränsad upplaga. Biblioteket finns både på KI Campus Huddinge och på KI Campus Solna. Biblioteket är öppet för alla, men vänder sig i första hand till KIs studenter, forskare, lärare och övrig personal. Mer information om biblioteket hittar du på ki.se/ub. Friskvård På KI Campus Huddinge finns en avgiftsfri träningsanläggning för Karolinska Institutets studenter. På KI Campus Solna finns Friskis & Svettis som är öppet både för studenter och för allmänhet. För information om öppettider och studentrabatter se Kåren och Stockholms studenters idrottsförening (SSIF) anordnar också många olika idrottsaktiviteter. Läs mer på SSIFs webbplats Lyktan servicecentrum för studenter Lyktan tillhör universitetsbiblioteket och är en plats där studenter kan få information och hjälp med praktiska frågor, som till exempel e-postkonto och passerkort. Mer information finns på ki.se/lyktan. Universitetsbiblioteket Karolinska Institutets Universitetsbibliotek (KIB) är Nordens största medicinska bibliotek. Här finns medicinsk vetenskaplig information från hela världen, allt från tidskrifter och böcker till databaser. På Språkverkstaden Karolinska Institutet har en språkverkstad där studenter kan få råd och hjälp med det svenska språket i samband med uppsatser, rapporter och andra skriftliga studieuppgifter. Studentpalatset Studentpalatset på Norrtullsgatan 2, Odenplan, är en träffpunkt för alla Stockholms studenter. Här finns läsplatser, grupprum, hörsal och café. Program & kurser Karolinska Institutet

12 Inte bara för naturvetare Tror du att Karolinska Institutets utbildningar bara är för naturvetare? Då har du fel! Karolinska Institutet är ett medicinskt universitet det betyder att vi utbildar personer som arbetar för att förbättra människors hälsa. Ordet medicinskt får många att tänka på biologi, kemi och fysik och har man inte läst natur så kan man ge upp direkt. Gör inte det! Du behöver inte alls ha läst naturinriktning på gymnasiet för att studera hos oss. Folkhälsovetenskapsprogrammet och psykologprogrammet har inga krav alls på naturvetenskapliga ämnen och de flesta av våra nybörjarprogram kräver bara Naturkunskap B. Så nu vet du mer än många andra man kan faktiskt plugga på KI utan att ha läst natur. Studentkåren är något för alla Kårens huvuduppgift är att bevaka utbildningens kvalitet, men den har också en viktig social funktion. Hos kåren hittar du massor av fritidsaktiviteter och lär känna nya människor. Du får möjligheten att engagera dig i olika projekt och etablera kontakter med näringslivet och framgångsrika forskargrupper. I början av terminen arrangerar de introduktionsaktiviteter för nyantagna studenter och ser till att du känner dig väl omhändertagen. Kåren erbjuder även idrottsaktiviteter, kulturarrangemang samt möjligheter att finslipa din musikaliska fallenhet i körer, orkestrar och spex. Studentkåren arrangerar också baler, sittningar och andra fester. Dessutom utser kåren studentrepresentanter till ceremonier vid akademiska högtider och nobelfesten. Kanske blir det du som bär fanan nedför trappan i Blå hallen nästa gång? Som du märker kan studentkåren vara en väg till nya fritidsaktiviteter och vänner, men den är också ett stöd om du har frågor, funderingar eller problem som gäller din utbildning. Hos studentkåren är du alltid välkommen! 12 Medlemsförmåner: Studiebevakning Arbetsmarknadsdag Kårtidning Studentombudsman Doktorandombudsman Studenthandbok Fester året runt Bal med Nobelpristagare Workshops och föreläsningar Fredagspubar Nyhetsbrev Café Mollan Lokalbokning Hyr vår sommarstuga Fikastund med kåren Idrottsdag Spex och kör

13 Nybörjarprogram Här hittar du program som inte kräver några tidigare högskolestudier. Alla utbildningar leder till examen. Program & kurser Karolinska Institutet

14 Arbetsterapeutprogrammet När det dagliga livet blir problemfyllt på grund av sjukdom kan du som arbetsterapeut bidra med nya kreativa lösningar. Arbetsterapi använder aktiviteter som medel för att öka möjligheterna till att kunna arbeta och studera, att ha ett bra boende och en aktiv fritid. Arbetsterapeutens insatser förebygger, förbättrar och kompenserar patientens nedsatta aktivitetsförmåga. Det kan handla om allt ifrån att träna fysiska och psykiska förmågor till att förändra arbetsmetoder och göra nödvändiga anpassningar i miljön. En viktig del av arbetet är att förskriva och anpassa tekniska hjälpmedel. Det kan till exempel gälla IT-baserade hjälpmedel för att underlätta vardagen för personer med minnesproblem. Det är vanligt att konsultera en arbetsterapeut när det gäller frågor om tillgänglighet i den fysiska miljön som ytterst handlar om människors delaktighet i samhället. Utbildningen har sin pedagogiska grund i ett problembaserat lärande. Olika arbetsformer används, till exempel föreläsningar, seminarier, enskilda arbeten, fallstudier och grupparbeten. Förutom arbetsterapi läser du medicin samt samhälls- och beteendevetenskap. Sista terminen innehåller ett examensarbete och en valbar kurs där du har möjlighet att profilera dig inom arbetsterapi. EXAMEN Arbetsterapeutexamen och Medicine kandidatexamen URVAL Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %. STUDIEORT Huddinge Studiestart v. 35 Studieform 100 % Antal platser 36 Anmälningskod KI VT 2011 Studiestart v. 3 Studieform 100 % Antal platser 36 Anmälningskod KI HP, 3 ÅR STARTAR HÖST OCH VÅR Målet med arbetsterapi är att människor som drabbas av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning ska kunna leva det liv de önskar leva. Arbetsterapeuten tränar, motiverar och inspirerar patienter till att klara av vardagen och se möjligheter i livet. SÄRSKILD BEHÖRIGHET Områdesbehörighet 16: Ma B, Nk B (alternativt Bi A, Fy A samt Ke A) och Sh A med lägst betyget Godkänd/3. 14 EFTER UTBILDNINGEN Arbetsterapeuter arbetar på sjukhus, vårdcentraler och inom kommunens äldre- och handikappomsorg. Arbetsterapeuter arbetar också på arbetsmarknadsinstitut, Försäkringskassan, kriminalvårdsanstalter, hjälpmedelsföretag, inom skol- och företagshälsovården och som egna företagare. ANMÄLAN Sök och anmäl dig på De handlingar du vill åberopa måste du skicka in redan i samband med anmälan. Ytterligare information om anmälan hittar du på sidorna

15 Nybörjarprogram Johan beckman UTDRAG UR EN ArbetsterapeutS DAG Jag börjar dagen på Särvux där jag ska möta upp en man och planera hans vecka. Jag passar på att prata lite med hans lärare innan jag ska vidare till nästa arbetsplats På en förskola besöker jag en kvinna med lindrig utvecklingsstörning. Hon har som arbetsuppgift att ansvara för att förbereda lunchen och duka borden till alla barn. Vi samtalar om praktiken och jag hjälper henne att duka bordet. Jag kontrollerar samtidigt hur hon utför sina arbetsuppgifter som vi tränat på Jag träffar en 30-årig kvinna med en svårutredd kronisk smärta som genomgår en rehabiliteringsutredning på uppdrag av Försäkringskassan. Min uppgift i utredningen är att låta henne skatta sin förmåga att samverka med hjälp av ett antal frågor och påståenden. Hon tycker att det är svårt eftersom att hon tvingas att reflektera över sin situation Efter lunch har jag möte med en ny deltagare. Vi arbetar efter en specifik metod där vi alltid inleder en ny kontakt med kartläggning av personens förmågor och önskemål och sedan matchar vi dem med en praktik eller arbetsplats För första gången denna dag är jag på kontoret och träffar kollegorna. Jag kollar mejlen innan jag skriver anteckningarna från dagens möten. Program & kurser Karolinska Institutet

16 Audionomprogrammet 180 HP, 3 ÅR STARTAR HÖST Audionomen arbetar för ett bättre hörande hos människor i alla åldrar. Audiologi är ämnet för dig som är tekniskt och medicinskt intresserad och vill jobba med hörselutredning samt teknisk och pedagogisk behandling av hörselskador. EXAMEN Audionomexamen och Medicine kandidatexamen STUDIEORT Huddinge 16 Audiologi betyder läran om hörseln. I audiologin möts teknik och människa i samband med utredning av hörseln. I audionomens arbete ingår moment som behovsutredning, hjälpmedelsutprovning och utvärdering. Audionomen har en betydande pedagogisk roll och bedriver också undervisning individuellt och i grupp. En annan arbetsuppgift är att förebygga hörselskador. Audionomprogrammet är tvärvetenskapligt och innehåller tekniska, medicinska och beteendevetenskapliga ämnen. Utbildningen fokuserar på människans villkor vad gäller hörsel, hörselhandikapp, hörselrehabilitering, hörselteknik och utprovning av hörapparat. Ett centralt område i utbildningen är kommunikation vid utredning och rehabilitering. Ett vetenskapligt synsätt är också viktigt och de senaste rönen från aktuella forskningsområden ingår i kurserna i form av vetenskapliga artiklar, pilotprojekt och inlämningsuppgifter. Sista terminen innehåller ett självständigt projektarbete. SÄRSKILD BEHÖRIGHET Områdesbehörighet 16: Ma B, Nk B (alternativt Bi A, Fy A samt Ke A) och Sh A med lägst betyget Godkänd/3. Studiestart v. 35 Studieform 100 % Antal platser 16 Anmälningskod KI URVAL Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %. EFTER UTBILDNINGEN Audionomer arbetar på hörselkliniker och hörcentraler, inom privat hörselvård, på hörapparatföretag och inom företags-, barn- och skolhälsovården. Allt fler audionomer blir egenföretagare. ANMÄLAN Sök och anmäl dig på De handlingar du vill åberopa måste du skicka in redan i samband med anmälan. Ytterligare information om anmälan hittar du på sidorna

17 Nybörjarprogram kristin andersson Utdrag ur en audionoms dag En äldre herre ska få en hörapparat. Det är svårt för mannen att medverka till hörselmätningen eftersom han har minnessvårigheter. Jag studerar mannens reaktioner noga och får på så vis en bild av hur mannens hörsel är Nästa patient är en kvinna i medelåldern, med en ganska lätt hörselnedsättning, som jobbar som sjuksköterska. Hon har fått låna hem en hörapparat som vi idag ska justera inställningen på. Jag kopplar in hörapparaten till datorn och justerar den i programvaran tills hon är nöjd med ljudets styrka Jag träffar en ung man som har en lätt hörselnedsättning och som besväras mycket av tinnitus. Under besöket samtalar vi om hur det påverkar hans liv. Jag bestämmer i samråd med patienten att vi ska prova ut en hörapparat för att se om det förbättrar läget. Jag skickar också en remiss till en psykolog här på kliniken för vidare samtal om hur mannen lättare ska hantera sin tinnitus Efter lunch är det dags för veckans rond. En rad olika fall tas upp och diskuteras av läkare, psykologer, pedagoger, kuratorer och audionomer som jobbar på kliniken En audionom som jobbar som produktspecialist på ett hörapparatföretag kommer och informerar om deras nya hörapparater. Sedan är det arbetsplatsmöte. Program & kurser Karolinska Institutet

18 Biomedicinprogrammet 180 HP, 3 ÅR Startar höst Ett spännande fält inom naturvetenskapen är biomedicin. Där analyserar och löser du medicinska problem med hjälp av modern kunskap inom kemi och molekylärbiologi. Som biomedicinare arbetar du inom läkemedelsindustri, bioteknisk industri eller med akademisk forskning. EXAMEN Medicine kandidatexamen STUDIEORT Solna 18 Biomedicinaren är expert på människokroppens biologi vid hälsa och sjukdom. Fokus ligger på mekanismerna bakom de stora folksjukdomarna, som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, allergier och demens. Som biomedicinare forskar du fram och använder ny kunskap på det molekylära planet i syfte att utveckla framtida diagnos- och behandlingsmetoder. Du för också vidare denna kunskap till andra forskare, vårdpersonal och till allmänheten. Biomedicinprogrammet har en naturvetenskaplig kunskapsbas med tonvikt på de biologiska processerna hos människan. Både basvetenskapliga och medicinskt inriktade ämnen ingår. Utbildningen varvar teori med laborationer och du får träning i vetenskapligt arbete, där statistik och datoranvändning ges stort utrymme. Utbildningen lägger också speciell vikt vid hur läkemedel verkar, utvecklas och omsätts i kroppen. Utbildningen bedrivs i aktiva forskningsmiljöer. Undervisningen i kliniskt inriktad forskning och diagnostik är förlagd till undervisningssjukhusens forskningslaboratorier. Den sista terminen gör du ett examensarbete vid en akademisk institution eller vid ett läkemedelsoch forskningsföretag. SÄRSKILD BEHÖRIGHET Områdesbehörighet 13: Bi B, Fy B, Ke B, Ma D med lägst betyget Godkänd/3. Studiestart v. 35 Studieform 100 % Antal platser 50 Anmälningskod KI URVAL Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %. EFTER UTBILDNINGEN Utbildningen ger en god grund för fortsatta studier inom biomedicin, men det finns också möjlighet att arbeta inom till exempel läkemedelsindustrin. Andra arbetsområden är klinisk läkemedelsprövning, marknadsföring, ekonomi och information som rör det biomedicinska/ biotekniska området. ANMÄLAN Sök och anmäl dig på De handlingar du vill åberopa måste du skicka in redan i samband med anmälan. Ytterligare information om anmälan hittar du på sidorna

19 Nybörjarprogram Omar El Mestikawy Utdrag ur en klinisk prövningsledares dag Jag går på tåget till Linköping. Där ligger kliniken som jag ska monitorera idag. Jag läser mejlen och börjar att förbereda dagens besök Forskningssköterskan släpper in mig i ett mötesrum. Alla pärmar, läkemedel och journalkopior finns redan på plats. Syftet med monitorering av en klinisk läkemedelsprövning är att kontrollera att det vetenskapliga protokollet, lagar och patientsäkerhet efterlevs. Jag letar rutinmässigt efter tecken på fusk eller systematiska avvikelser. Då och då dyker det upp någonting intressant och jag gör en anteckning När jag är färdig med dokumenten har jag en del frågor till forskningssköterskan om vem som har tillgång till journalerna, protokollet och läkemedlen Läkaren kommer och jag ger en överblick över studiens status. Jag beskriver kortfattat vad jag gjort under dagen och ställer frågor. En komplicerad fråga dyker upp; om en patients fortsatta deltagande i studien är lämpligt. Jag ger min rekommendation, men då det är en medicinsk fråga får läkaren fatta det slutgiltiga beslutet Sitter på tåget hem igen. Jag öppnar monitoreringsrapporten som jag började skissa på redan imorse. Dagens besök gick smidigt och det tar inte lång tid förrän rapporten är färdig. Program & kurser Karolinska Institutet

20 Biomedicinska analytikerprogrammet 180 HP, 3 ÅR startar höst För att en patient ska få rätt diagnos och behandling krävs oftast någon form av laboratoriemedicinsk analys. Detta är de biomedicinska analytikernas ansvarsområde och därför har de en nyckelroll i vårdkedjan. Biomedicinsk laboratorievetenskap är läran om de metoder som används för att analysera biologiska prov och kroppsliga funktioner, speciellt inom hälso- och sjukvården. Inledningsvis studerar du människokroppens uppbyggnad och funktion från helkroppsnivå ned till minsta molekyl. Samtidigt får du en introduktion till ditt framtida yrke och en generell bas inom biomedicinsk laboratorievetenskap. Senare i utbildningen fördjupar du dig i analysmetoder som används för att identifiera sjukdomar som diabetes, infektioner, cancer eller kromosomavvikelser. Analysmetoderna är bland annat biokemiska, immunologiska och molekylärgenetiska. Analyserna kan exempelvis göras på blod, vävnad eller urin. patologi, mikrobiologi, immunologi eller transfusionsmedicin samt på vårdcentraler, medicintekniska företag eller läkemedelsindustri. Ytterligare arbetsområden är veterinärmedicin, livsmedelshygien, bioteknik, friskvård eller idrottsmedicin. ANMÄLAN Sök och anmäl dig på De handlingar du vill åberopa måste du skicka in redan i samband med anmälan. Ytterligare information om anmälan hittar du på sidorna EFTER UTBILDNINGEN Som legitimerad biomedicinsk analytiker kan du arbeta på sjukhuslaboratorier inom områden som klinisk kemi, genetik, 20 EXAMEN Biomedicinsk analytikerexamen och Medicine kandidatexamen SÄRSKILD BEHÖRIGHET Områdesbehörighet 12: Bi B, Fy A, Ke B, Ma C med lägst betyget Godkänd/3. STUDIEORT Huddinge URVAL Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %. Studiestart v. 35 Studieform 100 % Antal platser 70 Anmälningskod KI-41003

Program & kurser. e t t m e d i c i n s k t u n i v e r s i t e t

Program & kurser. e t t m e d i c i n s k t u n i v e r s i t e t Program & kurser 2012 2013 e t t m e d i c i n s k t u n i v e r s i t e t Du kan vara med och förbättra människors hälsa. 1 Innehåll 4 Rektor: Välkommen till Karolinska Institutet! 5 Campuskarta: Här

Läs mer

program&kurser Karolinska Institutet ett medicinskt universitet

program&kurser Karolinska Institutet ett medicinskt universitet 2009 2010 program&kurser frågor till Harriet Wallberg-Henriksson, rektor Varför ska JAG studera vid karolinska institutet? Inom de flesta vårdyrken är det gott om jobb och det är naturligtvis en viktig

Läs mer

ett medicinskt universitet Program & kurser

ett medicinskt universitet Program & kurser ett medicinskt universitet Program & kurser 2011 2012 Du kan vara med och förbättra människors hälsa. 1 Innehåll 4 5 6 7 8 10 Framtidstankar från Karolinska Institutets ledning Här finns Karolinska Institutet

Läs mer

Läkarprogrammet 2015/2016

Läkarprogrammet 2015/2016 Läkarprogrammet 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Förebygga, lindra och läka kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men även kunna se och möta människan bakom

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Program & kurser 2013 2014 ETT MEDICINSKT UNIVERSITET

Program & kurser 2013 2014 ETT MEDICINSKT UNIVERSITET Program & kurser 2013 2014 ETT MEDICINSKT UNIVERSITET KI:s världsberömde fotograf Omslagsbilden till denna katalog är tagen av prisbelönte fotografen Lennart Nilsson, känd för sin banbrytande titthålsfotografering

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut - ett framtidsyrke, september 2011 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91 86210 96 3 Grafisk form: Malin Stedt

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG

Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG, Bachelor of Science in Nursing Beslut om inrättande

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK 1(6) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK Nursing Programme, 180 higher education credits Inriktningskod ----- Examen Sjuksköterskeexamen Bachelor of Science in Nursing Filosofie

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier i Kenya sommaren 2013 Kristina, Logopedprogrammet

Reserapport efter utbytesstudier i Kenya sommaren 2013 Kristina, Logopedprogrammet Reserapport efter utbytesstudier i Kenya sommaren 2013 Kristina, Logopedprogrammet 1. Vilket program läser du på? Logopedprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? Moi University i staden

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling vardkompetens@svok.se

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008

Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008 Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008 Varför läsa på högskolan? En utvecklande tid med nya vänner Man lär sig att lära Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre lön? Arbetslöshet

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi

Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi Inledning Avsikten med detta dokument är att det ska vara en vägledning vid

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

»Det funkar« - att studera med funktionshinder

»Det funkar« - att studera med funktionshinder »Det funkar«- att studera med funktionshinder Hur då? Det funkar! Karolinska Institutet ett universitet för alla önskar dig välkommen! Är du student eller forskarstuderande med en funktionsnedsättning

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling Vård och omsorg Barn och fritid Klassrum Distans Lärling Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig

Läs mer

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av rektor 1993-12-22 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2005-04-05 Utbildningsplan

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2009 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Pediatric Nursing, 60

Läs mer

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Nu startar Sveriges första masterprogram i socialt arbete med inriktning mot det civila samhället. Utbildningen

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Läsa engelska läsa engelska b. Läsa franska. Läsa fonetik. Läsa arabiska

Läsa engelska läsa engelska b. Läsa franska. Läsa fonetik. Läsa arabiska Humfak "Språkvetenskap" Slipa dina språkkunskaper Läs ett program eller en fristående kurs vid Umeå universitet. www.humfak.umu.se/utbildning Allmän språkvetenskap Läsa arabiska läsa distans Läsa engelska

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

2009-12-03. Bästa kursdeltagare!

2009-12-03. Bästa kursdeltagare! Kursledare: helsjo@ki.se 08-616 50 66 Bästa kursdeltagare! Välkommen att börja din specialistutbildning hos oss. Utbildningen bedrivs av Institutionen för klinisk forskning och utbildning på Södersjukhuset

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng)

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) Mål Efter avslutad utbildning skall den studerande visa sådan kunskap

Läs mer

Vilka förkunskaper som krävs och hur dina betyg räknas

Vilka förkunskaper som krävs och hur dina betyg räknas Att söka till högskolan 2013-2014 - För dig som har eller som kommer att ta en gymnasieexamen Vilka förkunskaper som krävs och hur dina betyg räknas Det svenska utbildningssystemet 2013-05-03 Högskolepoäng

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET Välkommen till SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET vid i Linköping och Norrköping Höstterminen 2015 http://www.hu.liu.se/ssk VARMT VÄLKOMMEN TILL SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET Du som antagits till utbildningen i urval 1-

Läs mer

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig.

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig. Jag är jätteglad och nöjd över att jag gjorde utbytesstudier. Under både min praktik och mina kurser lärde jag mig väldigt mycket om mig själv, om kommunikation och jag fick kunskaper om den holländska

Läs mer

Folkhälsoprogrammet, 180 högskolepoäng

Folkhälsoprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Programkod: GKV01 Folkhälsoprogrammet, 180 högskolepoäng Program on Public Health, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Nursing program, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap 2009-12-15

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Studentcentrum. Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd

Studentcentrum. Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd Studentcentrum Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd Studievägledning och studentstöd studie- och karriärplanering Vägledning Drop in, bokade samtal,

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10 Schema VT 2013 *nybörjargrupper SFI läsåret 2012/2013 (Dag+Kväll) *innehåll Huddinge kommun erbjuder SFI-studier på dag och kvällstid. Kravet är att du är folkbokförd i kommunen. Skolan är belägen i Flemingsberg,

Läs mer

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vidare studier Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en kurs eller fått F Utbyteskomplettering-

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

Internationalisering i utbildningen

Internationalisering i utbildningen Internationalisering i utbildningen Anna Hjelmstedt, Universitetslektor, Ordförande i barnmorskeprogrammets internationella kommitté, KI 19 maj 2015 1 KIs övergripande mål för internationalisering Samtliga

Läs mer

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården presenterar en yrkesgrupp som gör vården bättre. www.kommunal.se Barnsköterskan, en viktig yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården presenterar en yrkesgrupp

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng KAROLINSKA INSTITUTET Dnr: 6243/02-415 Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng Study programme in Dental Technology, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog - med inriktning neuropsykiatri DISTANSUTBILDNING Vad innebär utbildningen? Detta är en utbildning för dig som vill arbeta med människor. Utbildningen ger dig kunskaper

Läs mer

Psykologprogrammet. Information till dig som påbörjar dina studier vid Linnéuniversitetet, HT-11.

Psykologprogrammet. Information till dig som påbörjar dina studier vid Linnéuniversitetet, HT-11. Psykologprogrammet Information till dig som påbörjar dina studier vid Linnéuniversitetet, HT-11. 1 Innehåll 3 Välkommen som student på psykologprogrammet 4 Terminsöversikt 6 Mentorskap och askultering

Läs mer

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37 Del 1. Vidtagna åtgärder i denna ansökan utifrån den kritik som lämnades av Högskoleverket... 7 vid bedömningen 2007 2008 Programmets grundläggande struktur... 7 Pedagogisk modell för integration av teori

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri Omvårdnadsutbildning Hösten 2009 1 SÅ HÄR ARBETAR VI OMVÅRDNADSUTBILDNING HÖSTTERMINEN 2009 INTRODUKTION TILL REGULJÄRA OCH FLEIBLA STUDIER INOM OMVÅRDNAD OCH OMSORG Du kan läsa omvårdnadd på två sätt

Läs mer

Beskrivning av huvudområdet

Beskrivning av huvudområdet Beskrivning av huvudområdet Huvudområdet i sjuksköterskeexamen är omvårdnad. Omvårdnad har som mål att främja hälsa och välbefinnande genom att stärka och stödja människors hälsoprocesser. Kärninnehållet

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Fysioterapeutiska insatser är avgörande för en hälso- och sjukvård med hög kvalitet och god patientsäkerhet. Fysioterapeuternas kunskapsområde

Läs mer

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7 Psykiatri Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens 3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens

Läs mer

Inbjudan till kurser. Kurs 4

Inbjudan till kurser. Kurs 4 Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer

modern teknik värdering av källor och påståenden

modern teknik värdering av källor och påståenden 1 2 kreativitet fältstudier kommunikation argumentation hållbar utveckling analytiskt tänkande modern teknik värdering av källor och påståenden experiment och laborationer idéhistoriskt perspektiv 3 4

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2)

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Mål och syfte Inriktning Behörighet och antagning Utbildningen syftar till: att ge den studerande de kunskaper

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd 2009-03-11 av Forsknings- och Utbildningsnämnden.

Utbildningsplanen är fastställd 2009-03-11 av Forsknings- och Utbildningsnämnden. Utbildningsplan Hälsopedagogprogrammet Health Education Programme Omfattning: 180 högskolepoäng Examen: Kandidatexamen uppnås efter godkända kursfordringar om sammanlagt minst 180 högskolepoäng (hp). Benämningen

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeexamen 120 poäng med möjlighet till Kandidatexamen i omvårdnad Degree of Bachelor of Science with a major in Nursing

UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeexamen 120 poäng med möjlighet till Kandidatexamen i omvårdnad Degree of Bachelor of Science with a major in Nursing UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeexamen 120 poäng med möjlighet till Kandidatexamen i omvårdnad Degree of Bachelor of Science with a major in Nursing Dnr 458/333-03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-04-02

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng Programinformation för Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng (Master (60 credits) in Psychology: Learning, Development and Communication, 60 ECTS credits)

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer