Monterings- och underhållsanvisning Logano G215 Panna till olja-/gasbrännare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monterings- och underhållsanvisning Logano G215 Panna till olja-/gasbrännare"

Transkript

1 Monterings- och underhållsanvisning Logano G215 Panna till olja-/gasbrännare 1

2 Innehållsförteckning 1 Föreskrifter, riktlinjer 3 2 Trycktemperatur mm 4 3 Verktyg och hjälpmaterial 5 4 Tekniska data 6 5 Leveransform Pannkropp Sammandragning 10 6 Provtryckning 14 7 Montering av beklädnad 15 8 Montering reglerutrustning 18 9 Driftsättning Avgastemperaturs höjning Utförande beskrivning Hetgaslänkplattor i andra drag demonteras Hetgaslänkplattor i tredje drag demonteras Komplett demontering av hetgasspärrplatta Delvis borttagande av spärrplattan Skötsel och underhåll Rengöring med rengöringsborste 25 2

3 1 Föreskrifter, riktlinjer Buderus olje-gaspannor serie G215 och G215 U är konstruerade i enlighet med fordringar enligt svenska normer samt DIN 4702, DIN EN303 och DIN EN304. Följande europeiska riktlinjer innehåller: + 90/369/EWG normer för gasanläggningar. + 92/42/EWG normer för verkningsgrad. + 73/23/EWG normer för lågspänning. + 89/336/EWG EMW För installation i anläggning ska lokala normer beaktas. Vid gas, olja, avgas och elinstallation ska en auktoriserad VVS-firma anlitas. Godkännande av installation ska utföras av ett auktoriserat besiktningsföretag om så krävs. Fig. 1 Skruvstift med bricka och mutter Returspridarrör Packning Anslutningsformstycke Fig. 2 Ankarstång Hetgas länkplattor Fig. 3 Ankarstång 3

4 2 Trycktemperatur mm I Sverige gäller följande: Max framledningstemperatur Max arbetstryck Minimum flöde vatten 110 o C 4 bar 0 liter/h Fordringar på pannvatten och spädvatten, se VDI 2035 riktlinjer för pannvatten. Som skydd för pannan rekommenderas det att ett filter monteras i pannans returledning. Alla olja och gasbrännare provade enligt DIN 4787 eller DIN 4788 kan monteras på pannan. 4

5 3 Verktyg och hjälpmaterial Sammandragningsverktygets storlek 1.1 (2st) Träklubba och blyklubba. Halvrund fil. Skruvmejsel flat och kryss. Huggmejsel flat, underläggskil, plåtbitar. Hylsnyckel, fast nyckel SW 13, 19, 24. Trassel, trasor. Fint smörjfett och smörjolja, grafitpasta. Lösningsmedel (bensin eller avfettningsmedel) Vattenpass, tumstock, krita, riktlinjal. Följ instruktionen! 5

6 4 Teknisk data VK = Framledning DN32, RK = Returledning DN32, VS = Framledning VVB/DN25. RS = Returledning VVB/DN25, EL = Fyllning, avtappning /DN15 Pannstorlek kw Antal sektioner Längd total mm L Längd block mm LK Intagn bredd mm BE Eldstadsdjup mm T Eldstadsdiameter mm Dörrdjup Pannstorlek kw Tillförd effekt kw 43, Vikt om kg Vattenvolym liter Gasinnehåll liter 52,5 68,8 85,1 101,4 117,7 Avgasanslutning Avgasmanschett Avgastemperatur 100% % last kg/s 0,018 0,022 0,027 0,032 0,039 Gas vid CO 2 Olja vid CO 2 10% 13% 10% 13% 10% 13% 10% 13% 10% 13% Gasmotstånd mbar 0,42 0,4 0,26 0,37 0,54 Max temperatur gr C

7 Max tryck bar Minflöde vatten Min framledning/returtemperatur 50/15 50/15 50/15 50/15 50/15 Ca vikt sektion/st kg Fram/returledning Dim Termostatpanel RS2101 RS2101 RS2101 RS2101 RS2101 Lågtemperatursstyrning RS2107 RS2107 RS2107 RS2107 RS2107 7

8 5 Leveransform Pannor G215 levereras sammandragna om sektionernas antal är 3 5 styck. Intagning av pannan sker med hjälp av kran, säckkärra, trappkärra eller dylikt. Om det inte är möjligt kan pannan delas enligt följande. Plattång De fyra skruvarna på anslutningsformstycket demonteras. Demontera anslutningsformstycket och returrör (fig. 2). Demontera hetgaslänkplattorna och de fyra ankarstängerna (fig. 3). Slå in en plattmejsel under de övre naven med lätta hammarslag. Använd ett kofot eller bräckjärn för att dela på pannan (fig. 4). Ta in pannan i pannrummet. Fig. 4 Ta bort gamla nipplar och rengör naven med lösningsmedel samt ta bort tätningsmassa i not och fjäder på sektioner. Montage av pannblock Nya nipplar rengörs och stryks in med mönja (fig. 5). Naven i pannsektioner rengörs och smörjs in med mönja (fig. 6). Montera den nya nippeln i bakre sektionen axialt kontrollera med tumstock. Om nippeln är monterad snett kan läckage uppstå. Använd en blyklubba eller gummiklubba. Fig. 5 Pannav Pannav Fig. 6 8

9 5.1 Pannkropp Montage av sektioner Montaget av pannsektionerna börjar med baksektionen och byggs mot den främre. Försektionen monteras sist av sektionerna. Kontrollera så att mittsektionernas pilmarkering pekar mot baksektionen när de monteras. Fig. 7 9

10 5.2 Sammandragning Inre packning Före sammandragningen kontrollera att montage material finns som nipplar, packningsmaterial skruvar muttrar etc. Baksektionen ställs upp och säkras så att den inte kan falla omkull. Om risk finns för kantring säkras sektionen med lyftkrok eller stödben. Se till att det finns plats för sammandragningsverktygen i naven. Slipa av eventuella grader och ojämnheter på kanten av de maskinarbetade naven. Rengör navet med bensin eller lösningsmedel och en trasa. Obs beakta skyddsföreskrifter för lösningsmedlet. Rengör tätningsnot med smörjfett och trasa. Tätningsnoten torkas före nästa moment. Tätningsnoten läggs på med primer medsänt (häftmedel) Observera av hälsoskäl, sörj för god luftväxling eller att skyddsutrustning används. Stryk på tätningsmassa på navet med pensel och montera nippel i övre och undre nav och se till att nippel är axiellt monterad. Montera tätningsband i not på den bakre sektionen. Börja rulla på tätningsbanden i den övre delen av pannan. Montera verktyg i övre och undre nav. Fig. 8 Fig. 9 Yttre packning 10

11 Montera tryckfläns mot övre och undre nav. Säkra dragstång med sprintrar. Montera spärrnycklar och drag växelvis övre och undre nav tills täthet uppnåtts. Demontera verktygets främre mutter och tryckplatta och upprepa med nästa sektion tills alla sektioner monterats. Specialfläns Ankarstänger monteras bredvid övre och undre nav med drag muttrar. Demontera verktyget och kontrollera att verktyget är i gott skick för nästa användning (smörjning, gradning etc). Se till att tillräckligt avstånd finns mellan pannans baksektion och vägg så att anslutningar kan monteras och servas. Returspridarrör monteras framifrån eller bakifrån beroende på hur mycket plats där finns. Montera flänsen över returspridarröret och fäst spridarröret till anslutningsformstycket med de två sexkantsskruvarna. Fig. 10 Mutter Skiva Ankarstång Fjäder Montera anslutningsformstycket med de fyra skruvarna samt packningen. Ankarstång Fig. 11 Skruv med underlagsskiva och mutter Packning Rör Packning Sexkantsskruvar Tillkopplings - formstycke Fig

12 Anslutningsformstycket monteras med de fyra pinnskruvarna och muttrarna till baksektionen. Dra muttrar korsvis åtdragningsmoment 60 Nm bild (fig. 13). Avgassamlaren monteras på de två pinnskruvarna. Skruvar Rökgassamlare Reducerstycke i avtappning från DN40 till DN15 monteras. Reduktionsstycke 1 ½ till 1 ½ Fig. 13 Brännardörrens gångjärn monteras enligt bild (fig. 14). Gångjärnen kan monteras på höger eller vänster sida. Montera brännardörren och stäng den med de två skruvarna. Plugga anslutningen i det främre undre pannavet. I 3, 4 och 5 sektioners panna monteras hetgaslänkplattor i det andra och tredje hetgasdraget enligt tabell 1. Observera på fig. 15 hur hetgaslänkplattor monteras! Rökgas styrplattor i 2 rökgaskanaler Hål 3 rökgaskanaler Sätt in pluggen här Fig

13 Hetgaslänkplattor måste monteras med den gjutna nocken pekandes från pannans mitt i det tredje värmestråket (fig. 16). Pallen som var monterad på pannan användes för att lyfta pannans front. Montera fotskruvar på fram och baksektion och justera in pannan horisontellt med ett vattenpass. Ska pannan monteras på en LT Varm vattenberedare ska fotskruvar monteras i beredaren. Montera blindflänsen i det övre navet med flänspackning och maskinskruvar. Fig. 16 Blindfläns Rökgas - styrplatta i tredje rökgaskanalen Pall 13

14 6 Provtryckning Pannan är nu klar för provtryckning, om pannan är inkopplad i systemet demonteras säkerhetsventiler. Pannbakgavel Fyll och avlufta panna och system och provtryck med 1,3 gånger högsta tillåtna tryck, max 5,2 bar. Kontrollera om godkänd besiktningsman behöver närvara vid provtryckningen. Fig. 17 Reduktionsstycke 1 ½ till ½ Distansstift 14

15 7 Montering av beklädnad Pannbakgavel monteras över de två skruvarna vid rökuttaget samt de två distansstiften vid pannfoten. Skruva fast pannbakgavel med muttrarna (fig. 17). Montera reducerstycket i bottenuttag 1 1/2 till 1/2 om det ej redan utförts. Montera den övre skenan på stänger mellan muttrar (fig. 18). Montera den undre skenan vänster och höger med en sexkantsskruv i försektionens fot. Övre skena Ankarstång Nedre skena Sexkantsskruvar Fig

16 Pannisolering (fig. 19) läggs över pannkroppen. Tryck in isoleringen under pannkroppen (fig. 19). De båda ändarna på pannisoleringen dras ihop med spännfjädrar. Lägg brännarkabeln på pannisolering så att kabel placeras på brännarluckans gångjärnssida. För ut kabel under undre gångjärn över undre skenan. Spännfjäder Montera en klämmutter (fig. 20) i borrning i sidoplåt. Fig. 19 Pannisolering Klämmutter höger sidoplåt Klämmutter vänster sidoplåt Sidoplåt trycks in i undre skenans uttag i avsett spår. Plåten hängs över den övre skenans urstansning (fig. 21). Fig. 20 Sidovägg Uppsparning sidovägg Nedre skena Övre skena Fig

17 Sidoplåten monteras bak i den utvikta haken (fig. 22). Utvikt hake Sidoplåten trycks in och skruvas fast i en klämmutter med en plåtskruv. Plåtskruv Klämmutter Främre pannhuv med utstansning hängs in i den övre skenan och dras bakåt (fig. 23). Fäst huven med två plåtskruvar till sidoplåtar (fig. 23). Fig. 22 Främre pannhuv Plåtskruv Utstansning Fig

18 8 Montering reglerutrustning De båda skruvarna på kapslingen på reglerutrustningens baksida demonteras. Kapslingen och skruvarna läggs på ett säkert ställe tills de återmonteras. Plåtskruvar Fig. 24 Reglerautomatiken monteras på främre pannhuv på så sätt att inskjutshakarna på undersida automatiskt förs in i de ovala borrningarna i pannhuvens front (fig. 25). Ovalt hål Reglerautomatiken pressas framåt och sedan trycks baksidan ned så att de båda elastiska hakarna sitter fast i de rektangulära håltagningarna bak på främre pannhuv (fig. 25). Främre pannhuv Fyrkantig utsparning Reglerautomatiken säkras ned två plåtskruvar i det bakre hörnet, till den främre pannhuven. Kapilärrör och givare dras ur och rullas ut så mycket som behövs till mätställen (fig. 27). Kabel till brännare dras fram under främre pannhuv. Stiftkontakt ansluts till plint på avsett ställe (finns bara ett möjligt ställe). Anslut övriga elektriska anslutningar enligt kopplingsschema. Se till att ledningar ej berörs av heta ställen på pannan. Fig. 25 Klämmfästen Stickkontakt Kabelklämma Anslut inkommande matning här, och gällande föreskrifter ska beaktas. Skruva fast här Fig

19 Säkra alla kablar med kabelklämmor (fig. 26). Använd medsända klämmor med hävarm. Kabelkanal fästes på pannbakgavel (fig. 27). Dra elmatning, kapillärrör och givarkablar genom denna kanal. Överflödig kapillärrör och givarkabel rullas samman och läggs på isolering. Kabelgenomgång Mätställe KNÄCK EJ KAPILLÄRRÖR! Kapslingen återmonteras på reglerautomatiken (fig. 27). Kabelkanal Temperaturgivare monteras i dykröret med anslagsfjäder. Plastspiralen sitter kvar under montaget och åker upp på kapilärröret vid montaget. Tryck ned givare i botten på dykrör utan att bruka våld, försegla dykröret med givarsäkringen (fig. 28). Fig. 27 Anslagsfjäder Plastspiral Givarsäkring Dykrör Fig. 28 Bakre pannhuv monteras med fasningen under främre pannhuv och hakas fast i sidoplåtarna (fig. 29). Fig

20 Dragavlastning för brännarekabel (fig. 30) monteras på den undre skenan med två skruvar. Drag brännarkabeln mellan dragavlastnings klämma till brännarens anslutning, med så mycket kabel att brännardörren kan öppnas utan problem. Brännarkontakten pluggas in i brännaren via eurostrecker anslutning. Brännardörr beklädnad Dragavlastning brännarkabel Fig. 30 Brännardörrbeklädnad Om pannan köpts med Buderus oljebrännare är en isolering för brännaren medlevererad. Häng brännarebeklädnad i den övre infasningen på den främre pannhuven (fig. 31). Oljeslangar dras direkt framför försektionens fot åt sidan med gångjärnen. Fäst brännare alternativt brännardörrbeklädnad. Dragavlastning Typskylt (fig. 32) fästs på den sidan som är avläsbar. Ska klistras fast på sidoväggsplåt. Fig. 31 Brännarkåpan Typskylt Fig

21 Anslutningsformstycket beklädes med de förtillverkade isoleringsstycken som medlevererats. Skyddsplåten på undersida skjuts in som skydd mot strålningsvärme från rökrör. Förtillverkade isoleringsstycken Skyddsplåt Fig

22 9 Driftsättning Se till att före driftsättning att anläggningen är fylld med vatten och avluftad. Anläggningen ska i erforderliga fall vara testad och provad. Kontrollera också att hetgaslänkplattorna är rätt monterade. Locket på reglerautomatik på vänster sida lyfts (ecomatic 4000) (fig. 34, fig. 35). Ecomatic 2000 har inget lock för denna. Strömbrytaren ställs i läge 1. Panntermostat ställs i läge AUT. Ska en bestämd pannvattentemperatur uppnås ställs termostaten på önskad temperatur. Stäng locket på reglerautomatiken. Intrimning av brännaren enligt brännarfabrikantens anvisningar utförs. Protokoll över inställningar upprättas och överlämnas till beställare samt kopia sänds till Milton Sverige AB. Beakta att avgastemperaturen ej är så låg att skorstenen tar skada genom kondensering. Om så är fallet finns möjligheter att höja avgastemperaturen. Panntermostat Fig. 34 Regleringssystem 4000 Strömbrytare Panntermostat Strömbrytare Fig. 35 Regleringssystem

23 10 Avgastemperaturs höjning Det finns flera möjligheter att höja avgastemperaturen. Om minskning eller demontering av hetgasspärrplatta inte är tillräcklig (fig. 39) Utförande beskrivning Gör anläggningen strömlös. Strömbrytare (fig. 34 och 35) ställs i läge 0. Alternativt bryts huvudbrytaren vid pannrumsdörren. Stäng kranen till oljeledning till- och frånlopp. Sexkantsskruvar 10.2 Hetgaslänkplattor i andra drag demonteras Fig. 36 Demontera brännardörrbeklädnad. Lossa de två sexkantsskruvarna på var sida av brännardörren (fig. 36). OBS! Om brännaren är gaseldad se till att en auktoriserad fackfirma är anlitad. 23

24 Hetgaslänkplattor på vänster och höger sida demonteras (fig. 37). Hetgaslänkplatta i andra draget 10.3 Hetgaslänkplattor i tredje drag demonteras Hetgaslänkplattor på vänster och höger sida demonteras (fig. 38). Fig. 37 Hetgaslänkplatta i tredje draget Fig Komplett demontering av hetgasspärrplatta Lossa skruven i mitten av hetgasspärrplattan. Ta bort spärrplattan och lägg på säkert förvaringsställe för framtida behov Delvis borttagande av spärrplattan Genom att bryta bort en eller två delar av spärrplattan kan en mindre höjning av rökgastemperatur åstadkommas. Spärrplattan delas på de ställen anvisningar finns med ett lätt hammarslag. Skruva tillbaka mittdelen av spärrplattan. Hetgasspärrplatta Skruv Fig

25 11 Skötsel och underhåll Viktigt för energibesparingen. Brännaren ska testas regelbundet och ställas in rätt. Se till att ni har en god verkningsgrad och sotfri förbränning. Rengöring av pannan ska ske minst en gång per år. Rengöringsborstar säljs i fackhandeln, de ingår inte i leveransen. Vi rekommenderar ett serviceavtal med er leverantör eller installatör. Strömbrytare 11.1 Rengöring med rengöringsborste Gör anläggningen strömlös. Strömbrytare ställs i läge 0 (fig. 41, 42). Stäng kranar på oljeledningen. OBS! Om gasbrännaren är monterad ska en auktoriserad fackman anlitas. Demontera brännardörrbeklädnad eller brännarhuv. Öppna de båda skruvarna på brännardörren vänster och höger sida. Sväng upp brännardörren. Panntermostat Fig. 41 Regleringssystem 4000 Hetgaslänkplattor demonteras enligt beskrivning ovan. Notera hur plattor är monterade så att de kan återmonteras i enlighet med tidigare montage. Panntermostat Strömbrytare Fig. 42 Regleringssystem 2000 Fig. 43 Sexkantsskruvar 25

26 Med rengöringsborste borstas drag 2 och 3 (fig. 44). Använd en dammsugare för att suga upp löst sot och föroreningar. Andra rökgaskanalen Tredje rökgaskanalen Rengör brännarkammaren genom att borsta väggarna runt om. Sopa ur och ta hand om föroreningar från fronten. Gör rent hetgaslänkplattorna med en stålborste. Återmontera hetgaslänkplattorna som de var monterade före demontering. Kontrollera tätningslisten på brännardörren. Är den sliten ska packningen bytas ut. Stäng brännardörren och drag de båda skruvarna så att luckan blir tät. OBS! Drag inte med stor kraft! Fig. 44 Fig. 45 Brännarkammare 26

27 Lyser brännarlampan i brännarehuven eller brännarreläet föreligger en brännarstörning På reglerutrustning 4000 och 2000 med display anges (brännarstörning). Tryck in knappen på brännarreläet och brännaren startar. Obs att det kan ta upp emot två minuter innan nytt startförsök sker. Display för fjärrkontrollen Om brännaren åter går i blockering, tänds lampan igen. Gör ett nytt försök enligt ovan. Går brännaren inte igång, kontakta en serviceman. Fig. 46 Regleringssystem 4000 Display för kontrollpanelen Fig. 47 Regleringssystem

Planeringsunderlag Buderus GE 215. Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw. Version 1.01 20060906 - JMA

Planeringsunderlag Buderus GE 215. Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw. Version 1.01 20060906 - JMA Planeringsunderlag Buderus Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw Version 1.01 20060906 - JMA 1 Buderus lågtemperatur gjutjärnspannor, effektområde 45-85 kw. Konstruktionstryck 5,0 Bar max 120 o

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Planeringsunderlag GE 315. Gjutna värmepannor för olja och gas 105-230 kw

Planeringsunderlag GE 315. Gjutna värmepannor för olja och gas 105-230 kw Planeringsunderlag GE 315 Gjutna värmepannor för olja och gas 105-230 kw Buderus lågtemperatur gjutjärnspannor GE 315, effektområde 105-230 kw. Konstruktionstryck 6,0 Bar max 120 o C. Generellt Buderus

Läs mer

Leveransinnehåll. P-30 Pannan till fastbränsle levereras i två delar:

Leveransinnehåll. P-30 Pannan till fastbränsle levereras i två delar: Leveransinnehåll P-30 Pannan till fastbränsle levereras i två delar: Pannkroppen är behandlad med antirost grundfärg och inslaget i plast för att skydda mot transportskador. Asklådan finns under rostret,

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU400-SU1000

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU400-SU1000 Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU400-SU1000 1 1 Generellt 3 1.1 Leveransinnehåll 3 1.2 Uppställning 3 2 Dimensioner och anslutningar 4 3 Montering 5 3.1 Installation 5 3.2

Läs mer

Planeringsunderlag Buderus GE 615. Gjutna värmepannor för olja och gas kw. Version JMA

Planeringsunderlag Buderus GE 615. Gjutna värmepannor för olja och gas kw. Version JMA Planeringsunderlag Buderus Gjutna värmepannor för olja och gas 570-1200 kw Version 1.01 20070726 - JMA 1 Buderus lågtemperatur gjutjärnspannor, effektområde 570-1200 kw. Konstruktionstryck 6,0 bar max

Läs mer

Installationsanvisning. Diskmaskiner

Installationsanvisning. Diskmaskiner Installationsanvisning Diskmaskiner MONTERING AV TRÄLUCKA - FULLINTEGRERAD OBS! Träluckan får ej täcka fläktutblåset 2 FÖLJANDE MEDFÖLJER MASKINEN 4 st distansbrickor plast (C) 4 st skruv 4,2 x 38 mm (F)

Läs mer

Monterings och bruksanvisning. Logano Plus SB315

Monterings och bruksanvisning. Logano Plus SB315 Monterings och bruksanvisning Logano Plus SB315 Vänligen läs igenom noga innan inställning och service Version 1.01 20051015-JMA Vi förbehåller oss rätten till ändringar till följd av tekniska förbättringar

Läs mer

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion 1 INNEHÅLL 1. BRÄNNAREBESKRIVNING 2 1.1 Utrustning 2 2. TEKNISKA DATA 3 2.1 Tekniska data 3 2.2 Mått 3 2.3 Arbetsdiagram 3 3. INSTALLATION 4

Läs mer

161 501 43 07/1 2007-09-19. Installations- och skötselanvisning. CTC EcoHeat Kylmodul. CTC EcoFlex

161 501 43 07/1 2007-09-19. Installations- och skötselanvisning. CTC EcoHeat Kylmodul. CTC EcoFlex 161 501 43 07/1 2007-09-19 Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat Kylmodul CTC EcoFlex Innehåll Innehållsförteckning Konvertingssatsens innehåll 3 Montering av ljudskivor 4 Montage av brineanslutningsrör

Läs mer

LK Fördelarskåp UNI. Monteringsdetaljer. Monteringsdetaljer som ingår i LK Fördelarskåp

LK Fördelarskåp UNI. Monteringsdetaljer. Monteringsdetaljer som ingår i LK Fördelarskåp LK Fördelarskåp UNI LK Skåpsgenomföring 25 tomrör, RSK 187 44 83 (Beställs separat) LK Fördelarskåp UNI 350, RSK 187 44 77 LK Fördelarskåp UNI 550, RSK 187 44 78 LK Fördelarskåp UNI 700, RSK 187 44 79

Läs mer

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR RÖKLUCKOR OCH TAKLJUSKUPOLER 1. LAGRING AV KUPOLER PÅ ARBETSPLATSEN Till takljuskupolerna och rökluckor med ljuskupoler levereras kupolerna i separat

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning OPEX Installations- och skötselanvisning 2009-05-01 www.trebem a.se Innehåll Leveransomfattning...2 Komponentförteckning...2 Installation Pannrum och skorsten...3 Rökrörsanslutning...3 Elektrisk installation...3

Läs mer

Underhållsinstruktion

Underhållsinstruktion Utfärdandedatum: 2010-10-06 Underhållsinstruktion Reservdelar Underhållsinstruktionen innehåller en beskrivning för hur service och underhåll ska utföras steg för steg på TV skjutspjällsventil. Instruktionen

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning

Monterings- och underhållsanvisning Monterings- och underhållsanvisning Logamatic R2101 Version 1.00 2007-02-22 JMA Vi förbehåller oss rätten till ändringar till följd av tekniska förbättringar 1 1 Med manöverpanel säker drift 1.1 Denna

Läs mer

Monteringsanvisning DALATANKEN:

Monteringsanvisning DALATANKEN: Monteringsanvisning DALATANKEN: 1. Förord Tack för att vi fick förtroendet att leverera DALATANKEN till Er. Vi vet att Ni kommer att bli nöjd med ert val och att Ni med vårt system får ett optimalt system.

Läs mer

Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q

Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q Godkännande enligt EN303-5 INSTRUKTIONSBOK FÖR EcoTec MiniQ MED MAXEFFEKT 20/25 kw TEKNISKA FAKTA 300 D C H 370 345 290 80 E B A 100 Pannans effekt [kw] Parametrar

Läs mer

LK Shuntskåp GV, LK Shuntskåp GV Prefab

LK Shuntskåp GV, LK Shuntskåp GV Prefab LK Shuntskåp GV, LK Shuntskåp GV Prefab Utförande LK Shuntskåp GV LK Shuntskåp GV är avsett att användas där man önskar dölja LK Värmekretsfördelare RF och LK Fördelarshunt VS. LK Shuntskåp GV med tillhörande

Läs mer

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag DEL 1, Monterings- och bruksanvisning Notera att alla förklaringar och instruktioner hänvisar till sidorna och bilderna

Läs mer

Byte av termostat och övertemp.säkring. 3 Inställning av termostat Återställning av övertemp.säkring Byte av tub, byte av elpatron

Byte av termostat och övertemp.säkring. 3 Inställning av termostat Återställning av övertemp.säkring Byte av tub, byte av elpatron 01 Monteringsanvisning reservdelar, tillbehör Innehåll: sid Byte av termostat och övertemp.säkring Inställning av termostat Återställning av övertemp.säkring Byte av tub, byte av elpatron 4 Inspektion

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300 Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300 1 1 Generellt 3 1.1 Leveransinnehåll 3 1.2 Uppställning 3 2 Transport 4 3 Dimensioner och anslutningar 5 4 Montering och idrifttagning

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

RENGÖRINGSMANUAL GREENFIRE

RENGÖRINGSMANUAL GREENFIRE RENGÖRING OCH UNDERHÅLL RENGÖRINGSMANUAL GREENFIRE Kaminen kräver inte särskilt mycket rengöring om du använder pellets av god kvalitet. Innan du utför rengöring och/eller underhåll på kaminen ska du kontrollera

Läs mer

LK Fördelarskåp GV, LK Fördelarskåp GV Prefab

LK Fördelarskåp GV, LK Fördelarskåp GV Prefab LK Fördelarskåp GV, LK Fördelarskåp GV Prefab Utförande LK Fördelarskåp GV LK Fördelarskåp GV är avsett att användas där man önskar dölja LK Värmekretsfördelare RF. LK Fördelarskåp GV med tillhörande monteringsanvisning

Läs mer

LK Fördelarskåp VT RF / VT RF -komplett

LK Fördelarskåp VT RF / VT RF -komplett LK Fördelarskåp VT RF / VT RF -komplett Utförande LK Fördelarskåp VT RF LK Fördelarskåp VT RF är avsedd att användas där man önskar dölja LK Värmekretsfördelare RF. Skåpet har en tät botten med rörgenomföringar

Läs mer

Kolfilterfläkt Trinda ECe

Kolfilterfläkt Trinda ECe Kolfilterfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning Thunderbird Storm Thunderbird Storm Innehållsförteckning Inledning.................................................................... Introduktion Säkerheten främst................................................

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Allmänt Optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a används för att mäta rökgaser i ventilationskanaler.

Läs mer

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5 Innehållsförteckning Generella anvisningar... 2 LK Golvvärmepaket 5 m 2... 2 Verktyg och material du behöver...2 Innan du börjar... 3 Viktig information... 3 Förutsättningar för en god funktion... 3 Allmänt

Läs mer

Vattenmätarskåp för villa

Vattenmätarskåp för villa 160524 sida 1 av 9 Gäller för: Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armaturs vattenmätarskåp med RSK 1881210 och övriga kundanpassade skåp. Rörgenomföringar/gumminippel för inkommande och utgående

Läs mer

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR Anvisningar Följande anvisningar är uppdelade i två avsnitt. Spilltransportören kan levereras antingen helt omonterad i lösa delar eller i förmonterade sektioner färdiga för installation på plats. Första

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

Monteringsanvisning Flärd 8,2

Monteringsanvisning Flärd 8,2 Monteringsanvisning Flärd 8,2 Detta behövs för monteringen: Rev.nr 130903 Borrmaskin + Bits Bågfil Vattenpass Skruvmejsel (kryss & spår) Tumstock Gummiklubba Tvingar 10 mm nyckel Silikonspruta Spackelverktyg

Läs mer

/ Installations- och skötselanvisning. CTC EcoHeat. Kylmodul

/ Installations- och skötselanvisning. CTC EcoHeat. Kylmodul 161 501 43 07/1 2007-09-19 Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat Kylmodul CTC EcoHeat Kylmodul CTC EcoFlex 3 Innehåll Innehållsförteckning Konvertingssatsens innehåll 5 Montering av ljudskivor

Läs mer

BRUKS- OCH. Fläktkåpor SIRIUS

BRUKS- OCH. Fläktkåpor SIRIUS BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING Fläktkåpor SIRIUS 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Säkerheten först...2 Evakueringsmetoder...3 Installation...4 Användning...6 Rengöring och underhåll...9 Utbyte av lampor...10

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 3/2008 MONTERINGS- OCH SKÖTSELNVISNING IDO Seven D Innehållsförteckning IDO Seven D Måttuppgifter monteringsskena Generell monteringsanvisning för skåp i serien Seven D - fäst monteringsskenor på vägg

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

LK Inbyggnadsskåp M60 VT & M60 VT-XL

LK Inbyggnadsskåp M60 VT & M60 VT-XL LK Inbyggnadsskåp M60 VT & M60 VT-XL Utförande LK Inbyggnadsskåp M60 finns i två olika storlekar. LK Inbyggnadsskåp VT som användas för inbyggnad av LK Minishunt M60 samt LK Inbyggnadsskåp M60 VT-XL som

Läs mer

Copyright KD-Solskydd 2011. Montering fönstermarkis DA32 & DA42

Copyright KD-Solskydd 2011. Montering fönstermarkis DA32 & DA42 Montering fönstermarkis DA32 & DA42 Tillbehör 2 Tillbehör Alla komponenter är inte standard. Se prislista för mer info Nischkonsol Höger 65 mm Finns som 45, 65, 100, 130 och 185 mm Väggkonsol 10 mm Brytbeslag

Läs mer

Underhållsinstruktion

Underhållsinstruktion Underhållsinstruktion Reservdelar Underhållsinstruktionen innehåller en beskrivning för hur service och underhåll ska utföras steg för steg på RKO skjutspjällsventil. Instruktionen ska göras tillgänglig

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

NOSTOP Förråd och matningssystem

NOSTOP Förråd och matningssystem NOSTOP Förråd och matningssystem I Sverige följer de flesta pelletleverantörerna den pelletstandard som anger maximal tillåten andel av finmaterial i pelleten. Trots detta förekommer problem med driftstörningar

Läs mer

INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING VIADRUS U22

INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING VIADRUS U22 INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING VIADRUS U22 1. VÄRMEPANNAN VIADRUS U 22 (Läses innan pannan ställes på plats) V I ADR US U22 är en gjutjärnspanna med överf örbränning för f lytande och f asta bränslen:

Läs mer

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING TTM 2002-04-25 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA PRODUKTBESKRIVNING Bakvattenventil FKA är avsedd att monteras i rörledningar

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

CITY VX. Villapanna för olja och el

CITY VX. Villapanna för olja och el BD SE 4-5 OE Villapanna för olja och el CITY VX 6 Villapanna för olja och el Inbyggd växlare för varmvattenberedning Beskrivning CITY VX är en toppansluten villapanna för olja och el. annan är försedd

Läs mer

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS INNEHÅLL * Spisens tekniska data * Spisens delar * Viktigt att läsa innan spisen tas i bruk. * Nyttig information om spisens bruk. * Tända

Läs mer

Roth QuickBox. Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM

Roth QuickBox. Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM Roth QuickBox Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM Roth QuickBox Beskrivning Roth QuickBox väggdosa till skivvägg och för inmurning, kan levereras för 12, 15 och 18mm MultiPex-rör-i-rör

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv

Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv Viktigt före installation! Se över produkterna före installation. Detta gäller både ytliga skador på karm och båge

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19 Utgåva 2012-06-19 Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP Anläggning:. Datum:. 2012-06-19 OBS! Denna anvisning utgör komplement till tillverkarens anvisning. Om dessa står i strid med varandra har

Läs mer

Modell 8630 PresSura rum tryck monitor. Installationsanvisning

Modell 8630 PresSura rum tryck monitor. Installationsanvisning Modell 8630 PresSura rum tryck monitor Installationsanvisning Förberedelse Denna installations anvisning guidar installatören genom installationen av en TSI modell 8630 PresSura monitor. Läs igenom instruktionen

Läs mer

Svesol Solceller. Svesol Solceller www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling

Svesol Solceller. Svesol Solceller www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling Svesol Solceller www.svesol.se Monteringsanvisning Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol anläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt Svesol

Läs mer

Saab 9-5 5D. 9-5 Monteringsanvisning MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-5 5D. 9-5 Monteringsanvisning MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 9-5 Monteringsanvisning SITdefault Lastgolv, utdragbart MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Montageanvisning Maximal Compactkarm

Montageanvisning Maximal Compactkarm Montageanvisning Maximal Compactkarm 1. Börja med att ta ur bågen ur karmen genom att dra ur sprinten i det övre gångjärnet. Tryck med en skruvmejsel in det undre fjädringslåset och vrid till. För sprinten

Läs mer

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 500 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar Elpanna 6 och 9 kw FÖRDELAR Komplett monterad vid leverans Utomhuskompenserad framledningstemperatur Två effektsteg Liten och kompakt LED-display för enkel avläsning och inställning FAKTA ARTIKELNR ELEMENTEFFEKT

Läs mer

MANUAL LADDSTOLPE LS3

MANUAL LADDSTOLPE LS3 Sida 1 A Väggmonterad B Nergrävd med plastfundament C Med bottenplatta bultad i betong D Nergrävd med jordankare Se sid 5 Se sid 8 Se sid 8 Se sid 11 665/965/1095 1300 1316 1300 Golv/ marknivå Sida 2 204

Läs mer

GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING

GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING 1 Innehåll Innehåll 2 Allmän information 2 Viktig information rörande säkerhet. 3 Installation 4 Inbyggning av apparaten 4 Ventilation 5 Elektrisk anslutning

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING SENSE SPORT

INSTALLATIONSANVISNING SENSE SPORT 3 SVENSKA INSTALLATIONSANVISNING SENSE SPORT 900575-SVE INNEHÅLL Före installation... Delar... Krav för installation... Verktyg för installation... Planering av installation... Installation... 3 Installation

Läs mer

Spiskåpa SE...3 Säkerhetsföreskrifter...3 Installation...4 Bruksanvisning...7

Spiskåpa SE...3 Säkerhetsföreskrifter...3 Installation...4 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 394 12 SE...3 Säkerhetsföreskrifter...3 Installation...4 Bruksanvisning...7 991.0292.876/125675/2013-10-23 (5406) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet

Läs mer

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. 37 SE SVENSKA SYMBOLER Följande symboler finns på maskinen för att påminna Er om den försiktighet och uppmärksamhet som krävs vid användning. Symbolerna

Läs mer

M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G. Dovre 760 CB. Utgåva 01/06

M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G. Dovre 760 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 760 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

AVL.UJ10.3.U2. Installations- och användaranvisning. Svendsen 1. NSP Brasvärme -funktion och design

AVL.UJ10.3.U2. Installations- och användaranvisning. Svendsen 1. NSP Brasvärme -funktion och design Installations- och användaranvisning Svendsen 1 NSP Brasvärme -funktion och design Bra att veta före installation Egen härd guld värd! Tack för att Du valde en Svendsen kamin. Den kommer att värma Er och

Läs mer

Rev.nr 1300726. Monteringsanvisning Spa tillbehör

Rev.nr 1300726. Monteringsanvisning Spa tillbehör Rev.nr 1300726 Monteringsanvisning Spa tillbehör Locklyft för fyrkantiga spa Innehållsförteckning A Stödarm 2 B Skumgummigrepp 2 C Mittdel 1 D Svängarm 2 E Lock till svängarm 2 F Bussning 4 H Monteringsbeslag

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Attityd 300. Utgåva 01/09

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Attityd 300. Utgåva 01/09 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Attityd 300 Utgåva 01/09 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

Installatörshandbok Byte av steatitelpatron Compact E Steatit

Installatörshandbok Byte av steatitelpatron Compact E Steatit Installatörshandbok Byte av steatitelpatron Compact E Steatit IHB SE 6-75 Allmänt Denna anvisning gäller AAS 8 (,08 kw) monterad i Compact E Steatit. Steatitelpatronsats är ett steatitelement monterat

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel 02 2007 143 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... 3 Installation... 3 Rörinstallation... 4 Expansionskärl

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp.

Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning, manöverreläer, lampor,

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Montage, drift och skötsel för Duschpanel 120-G Art nr 24241.315.xxx

Montage, drift och skötsel för Duschpanel 120-G Art nr 24241.315.xxx Montage, drift och skötsel för Duschpanel 120-G Art nr 24241.315.xxx Innehåll: 1. Montage 2. Byta flödesbegränsare. 3. Justering av varmvattenstopp 4. Inställning av flödestid 5. Underhåll Reservdelslista

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

Fläktkonvektor EFCT EFCV 100:1. Installationsanvisning Drift och skötsel. Index. Cooling System AB

Fläktkonvektor EFCT EFCV 100:1. Installationsanvisning Drift och skötsel. Index. Cooling System AB 00: Installationsanvisning Drift och skötsel Index P Tillverkardeklartion Montage, drift och underhåll Installation Beteckningssystem 5 Elschema 6 Anslutning rör 7 Rengöring 8 Tillverkardeklaration I enlighet

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

Brukarmanual. art.nr. bruks-brukarmanual Rev.2014-01. Panthera AB, Gunnebogatan 26, 163 53 Spånga, 08-761 50 40, www.panthera.se, panthera@panthera.

Brukarmanual. art.nr. bruks-brukarmanual Rev.2014-01. Panthera AB, Gunnebogatan 26, 163 53 Spånga, 08-761 50 40, www.panthera.se, panthera@panthera. Brukarmanual art.nr. bruks-brukarmanual Rev.2014-01 Avsett ändamål Panthera är en rullstol för dig som behöver en lättkörd vardagsrullstol som du kan sitta bra och sittriktigt i. Den är konstruerad så

Läs mer

Skötsel- och monteringsinstruktion för Kupol. Drivbänkslock med automatisk öppnare för pall- och odlingskragar

Skötsel- och monteringsinstruktion för Kupol. Drivbänkslock med automatisk öppnare för pall- och odlingskragar 1 Drivbänkslock med automatisk öppnare för pall- och odlingskragar Kupol är ett drivbänkslock anpassat för odlingsbänkar och pallkragar med måtten 120 x 80 cm. Locket är av formad polykarbonat en extrem

Läs mer

Din manual GAGGENAU RY491200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3567159

Din manual GAGGENAU RY491200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3567159 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarinstruktion för vridspjällsventiler Modell BOMBYX

Användarinstruktion för vridspjällsventiler Modell BOMBYX Dessa instruktioner gäller vridspjällsventiler under: Kontrollera - Europa Direktiv 97/23/CE - CNPP (APSAD) Agreement - Factory Mutual (FM) Agreement Före montaget av ventilen, vg kontrollera att driftsvillkoren

Läs mer

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral HeatAcc AB Tele: 0923 64 00 92 info@heatacc.com Kyrkvägen 1 Fax: 0923 64 00 93 www.heatacc.com 950 40 TÖRE Mobil: 070 381 62 93

Läs mer

SVENSK BRUKSANVISNING

SVENSK BRUKSANVISNING SVENSK BRUKSANVISNING INNEHÅLL Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Anmärkningar 3 Montering 5 Dator 7 Skötsel och underhåll 8 Töjning 9 Service 10 VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom alla anvisningar

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATIONSANVISNING Vaillant Thermocompact VC 112 E VÄRME, VARMVATTEN OCH REGLERING Innehållsförteckning Sida 1 Typöversikt 2 2 Apparatuppbyggnad 3 3 Dimensioner och mått 4 4 Föreskrifter 5 5 Installation

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Underhållsinstruktion

Underhållsinstruktion Underhållsinstruktion Reservdelar Underhållsinstruktionen innehåller en beskrivning för hur service och underhåll ska utföras steg för steg på MV skjutspjällsventil. Instruktionen ska göras tillgänglig

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

AVD.4 (41) KOPPLING PERSONVAGNAR VERKSTADS HANDBOK

AVD.4 (41) KOPPLING PERSONVAGNAR VERKSTADS HANDBOK AVD.4 (41) PERSONVAGNAR KOPPLING 164 VERKSTADS HANDBOK .. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Specifi kjtioner Verktyg..... Beskrivning.... Reparationsanvisn i ngar Justering av kopplingspedalens spel... Byte av kopplingsvajer............

Läs mer

Spiskåpa Stil. SV Bruksanvisning

Spiskåpa Stil. SV Bruksanvisning Spiskåpa 782 10 Stil SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 991.0357.905/125945/2014-12-10 (13309) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Spiskåpa CPDD & CPDL. Teknisk anvisning

Spiskåpa CPDD & CPDL. Teknisk anvisning Mars 2015 Innehåll Drift & Skötsel (för brukaren) CPDD & CPDL - allmänt... 3 CPDL - inställning av tilluftstemperatur... 5 Montering (för installatör & servicepersonal) CPDD till värmeåtervinningsaggregat

Läs mer

Installationsanvisning CS- stokeranläggning

Installationsanvisning CS- stokeranläggning Installationsanvisning CS- stokeranläggning Version 2.0 fr.o.m. mars 2007 Läs noggrant igenom hela manualen innan installationen påbörjas! Generalagent Sverige BN Energikonskult AB Norbergsvägen 30 * Box

Läs mer

Vedklyv, turbo Bensinmotor

Vedklyv, turbo Bensinmotor Bruksanvisning Art. 9051051 Vedklyv, turbo Bensinmotor Vedklyv, turbo Art. 90 51 051 Beskrivning: Vedklyv med 6,5 HK 4-takts bensinmotor med mekanisk matning. Användning: Utrustningen får endast användas

Läs mer