HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR"

Transkript

1 Anvisningar Följande anvisningar är uppdelade i två avsnitt. Spilltransportören kan levereras antingen helt omonterad i lösa delar eller i förmonterade sektioner färdiga för installation på plats. Första avsnittet avser hopmontering av delar till driv-, spänn- och mellansektioner medan det andra avsnittet behandlar installation på plats. Hopsättning Mellandelar ( ) Börja med att montera ekglidlisterna (L=1496 mm) till sidoplåtarna. Observera att hålen med gänginsatserna inte är centrerade. Glidlisterna skall placeras med det mindre avståndet från hål till kant nedåt. Använd bult M6S 8x35 med fjäderbricka. Lägg upp bottenplåten med flänsarna nedåt. Placera sidorna stående på bottenplåten. Sätt i bultarm6s 8x16 med mutter i alla hål utom de yttersta i vardera ände. Bultskallarna uppåt. Dra inte bultarna. Montera en lask i ena änden på mellansektionen med 2 st M6S 8x20 samt i mitten 1 st försänkt MFS 8x20 med låsmutter M8. Dra den försänkta skruven och se till att den inte sticker över bottenplåtens nivå. Justera sidorna så att de är parallella, kontrollera den invändiga bredden närmast bottenplåten och dra åt bultarna. Sida 1

2 Spännstation ( ) Montera ekglidlisterna (L=896 mm) till sidoplåtarna. Använd bult M6S 8x35 med fjäderbricka. Lägg upp bottenplåten med flänsarna nedåt. Placera en sida stående på bottenplåten. OBS! Sidorna är tillverkade i höger-vänster utförande. Måttet till centrum på avlånga hålet från undre flänskant är 130 mm. Sätt i bultarm6s 8x16 med mutter i alla hål utom de yttersta i främre änden. Bultskallarna uppåt. Dra inte bultarna. Upprepa med motstående sida. Montera gavelplåten med M6S 8x16 + mutter. Observera att en bult skall sättas i mitten för att dra upp bottenplåten mot gavelplåten. 130 Montera en lask i den främre änden med 2 st M6S 8x 20 samt en försänkt MFS 8x20 med låsmutter i mitten. Dra den försänkta skruven och se till att den inte sticker över bottenplåtens nivå. Justera sidorna så att de är parallella, kontrollera den invändiga bredden närmast bottenplåten och dra åt bultarna. Sida 2

3 Skjut in axeln i de avlånga hålen och skjut på kedjehjulen. Montera hjulen så att hålen för låsskruvarna på naven är vända in mot centrum. Låt hjulen sitta löst på axeln. Montera de undre gejdplattjärnen (25x6 mm) på pinnbultarna. Fetta in baksidan och kanterna på gejdplåtarna med lagerfett eller liknande. Montera gejdplåtarna på axeln och skjut in dem mellan de undre gejderna. Montera de övre gejderna med M10 mutter och rundbricka. Dra åt löst för hand. Montera flänslagren med mutter M16 och rundbricka. Vänd smörjnippeln uppåt eller åt det håll som ger bästa åtkomlighet för smörjning där spilltransportören skall installeras. Centrera lagret och kontrollera att axeln inte tar i hålkanterna på gejdplåten. Dra muttrarna för lagren. Ställ axeln parallellt med gavelplåten, centrera axeln i lagren och lås med stoppskruvarna i låsringarna. Sida 3

4 Montera kilarna. Skjut på hjulen på kilarna. Centrera hjulen genom att använda en medbringare som läggs på plats på hjulens tänder. Hjulen skall ställas in så att spelet mellan kedjelänk inte tillåter att medbringaren kan skjutas i sidled så långt att kedjelänken tar i transportörsidan. Lås hjulen med stoppskruvar MSK6SS M12x20. Kontrollera att axeln med gejdplåtar går att skjuta lätt fram och tillbaks. Skjut axeln till sitt främre läge. Om spilltransportören skall spännas från bägge sidor monteras gängstänger med muttrar på bägge sidor mellan gejdplåt och plattjärn på sidan. Om enkelsidig spännanordning skall användas se följande stycke. Enkelsidig spännanordning Bestäm från vilken sida transportören skall spännas. Lossa de två mittre bultarna på spännstationens gavelplåt. Montera den enkelsidiga spännanordningen med 2 st M6S 8x20 + mutter. Släpp spännmuttern på spännskruven (6) så mycket att dragkonsolen (3) kan grensla fästörat på gejdplåten. Bulta dragkonsolen till gejdplåten med M6S 16x 50 + bricka och mutter. (9,14,15) Kontrollera att att axeln kan flyttas lätt fram och tillbaks genom att påverka den rörliga delen (2). Flytta med gejdplåten på spännsidan. Skjut fram axeln till sitt främre läge. Montera spännskruven till gejdplåten på spännsidan. Sida 4

5 Drivstation ( ) Montera ekglidlisterna (L=1196 mm) till sidoplåtarna. Använd bult M6S 8x35 med fjäderbricka. 130 Bottenplåten till drivstationen levereras som en hel plåt täckande hela längden. Denna måste kapas in efter hur drivstationen kan placeras in i bandtransportörens avlastningstup. Om det kan måttas in i förväg bör plåten kapas i det här skedet. Bottenplåten får aldrig avslutas framför centrum på drivaxeln. Lägg upp bottenplåten med flänsarna nedåt. Placera en sida stående på bottenplåten. OBS! Sidorna är tillverkade i höger-vänster utförande. Måttet till centrum på hålet från undre flänskant är 130 mm.sätt i bultarm6s 8x16 med mutter i alla hål utom de yttersta i bakre änden och de två främre hålen på bottenplåten. Bultskallarna uppåt. Dra inte bultarna. Upprepa med motstående sida. Montera en lask i den främre änden av bottenplåten för att stödja upp kanten med 4 st M6S 8x 20. Om inte drivstationens sidor kommer att fixeras i bredd vid installationen, exemplevis genom att sidorna fästs till avlastningstupet, skall en gavelplåt monteras. Justera sidorna så att de är parallella, kontrollera den invändiga bredden närmast bottenplåten och dra åt bultarna. Sida 5

6 Kontrollera vilken sida tappväxelmotorn skall placeras på. Skjut in drivaxeln och montera drivhjulen med hålen för stoppskruvarna vända in mot centrum på transportören. Montera flänslagren med mutter M16 och rundbricka. Vänd smörjnippeln uppåt eller åt det håll som ger bästa åtkomlighet för smörjning där spilltransportören skall installeras. Centrera lagret och kontrollera att axeln inte tar i hålkanterna på sidoplåten. Dra muttrarna för lagren. Centrera axeln i lagren och lås med stoppskruvarna i låsringarna. Montera kilarna. Skjut på hjulen på kilarna. Centrera hjulen genom att använda en medbringare som läggs på plats på hjulens tänder. Hjulen skall ställas in så att spelet mellan kedjelänk inte tillåter att medbringaren kan skjutas i sidled så långt att kedjelänken tar i transportörsidan. Lås hjulen med stoppskruvar MSK6SS M12x20. Montera momenstaget med 2 st M6S 8x20 och 2 st M6S 8x16 i 4:e och 5:e hålet framifrån räknat, invändigt mellan flänsarna på sidoplåten. Sida 6

7 Kontrollera att växelns påfyllnings och avtappningsplugg blir åtkomliga efter montaget. Montera kilen. Fetta in axeln med Molykote BR 2 eller motsvarande. Skjut på växeln, använd en M16 gängstång med kraftig bricka som trycker på hålaxeln och mutter för att dra växeln på axeln. När det återstår ca 10 mm till spårring spåret i hålaxeln tas gängstången bort, spårringen monteras och medföljande M16 bult med bricka monteras. Dra bulten tills axeln bottnar mot spårringen. Montera ett gummielement på var sida om örat på växeln och montera bulten M20 x 160 med dubbla muttrar. Förspänn bulten så att gummielementen komprimeras ca 4 mm vardera, totalt 8 mm. Lås med kontramuttern. Växeln är leveransfylld med olja. Kontrollera ändå oljenivån genom att öppna nivåpluggen varvid olja skall rinna ut. Sida 7

8 min 175 HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATION Hur spilltransportören kan installeras beror på flera olika faktorer såsom bandtransportörens konstruktion, placering, ramkonstruktion, tillgängligt utrymme, stuputformning etc. varför här endast kan ges generella anvisningar. Bestäm först och främst hur transportören skall bäras upp. Antingen monteras den direkt liggande på golv, undre balkar i gångbrygga eller fackverksram alternativt hängande i transportörens ramkonstruktion. Om spilltransportörens bredd på grund av begränsningar i transportörkonstruktionen är smal i förhållande till bandet kan utvinklade styrplåtar monteras på spilltransportörens övre flänsar för att täcka en större bredd. Dessa kan också utformas så att de fungerar som ingrepps skydd. Avståndet mellan upplagspunkter under transportören bör inte överstiga 1500 mm. Vid upphängning i transportör ram används med fördel våra hängare med tvärstag som klamras fast i stativet och bultas till spilltransportörens övre flänskant. Om spilltransportören skall lasta av i bandtransportörens befintliga avlastningstup är det lämpligt att påbörja montaget där. Stupet skall skäras upp så att drivstationen kan stickas in i stupet minst så långt så att bakre stupväggens övre kant ligger bakom eller under centrum på drivaxeln. Det är lämpligt att svetsa in plattjärnsflänsar eller plåtar i sidorna på stupet mot vilka flänskanterna på spilltransportören kan bultas. Sida 8

9 Skjut in drivstationen i urtaget och rikta upp noggrannt både i höjd och längsled. Kontrollera även att sidorna är vinkelräta mot botten, justera genom att släppa på låskruvarna i lagren, rikta upp och lås. Om drivstationen av någon anledning inte kan fixeras mot stupet skall antingen en gavelplåt eller ett tvärstag monteras i änden för som fixerar sidorna i breddled. Kontrollera att smörjnipplar för lager är åtkomliga. Vid behov installeras smörjrör. Mellandelarna monteras normalt med den ände som har lask mot drivstionen. Om transportören skall stå direkt på golv kan det dock vara en fördel att göra motsatt. Flytta då den lask som är monterad på spännstationen till drivstationen. Då kan mellandelarna läggas in ovanpå den del som monterats tidgare. OBS! Om transportören ligger på ett helt golv som inte medger att man kan komma åt att dra skruven med låsmutter i mitten av bottenplåten skall muttern svetsas på undersidan av lasken. Sätt i bultar M8x16 i skarven mellan delarna och M8x20 för sida-bottenplåt-lask. Montera den försänkta skruven MFS 8x20 med LocKing mutter i hålet i mitten på bottenplåten. Rikta upp och dra åt. Om hängare används bör dessa om möjligt placeras över skarvarna mellan delarna för att underlätta montaget. C/C mellan hängare max 1500 mm. Spänndelen monteras sist. Se till att spännhjulsaxeln är i sitt främre läge. Kedja och medbringare Kedjan levereras i buntar på på vardera 85 st länkar = 5,15 m. Kedja med medbringare kan antingen monteras ihop bakom transportören, dras in och skarvas vartefter. Alternativt läggs kedjelängderna in på de undre glidlisterna först. Dra de första längderna runt drivhjulen, montera en medbringare i änden och fixera denna så att medbringaren är vinkelrät mot transportören. OBSERVERA hur kedjelänkarna skall vara vända för att kedjan skall gå korrekt på hjulen och medbringarna arbeta på rätt sätt. Sida 9

10 Montera in en medbringare mitt på första längden (42 st länkar från änden), och i den fria änden. Var mycket noggrann så att medbringarna har samma antal länkar mellan sig på bägge sidor. Avståndet mellan medbringare skall vara ca 42 st länkar (2545 mm). Medbringarna monteras genom att kedjelänken närmast viks upp och skjuts på medbringarens kedjelänk från sidan. Arbeta bakåt i transportören, runt spännhjulen och framåt på överpart tills kedjorna möts. Sträck bägge kedjorna med block och skarva ihop med så lite slack som möjligt. Sträck kedjorna lika på bägge sidor med kedjespännanordningen. Kedjesträckningen kontrolleras på överparten vid drivstationen. Kedjan skall sagga ca mm mellan drivhjul och första mellandel. Kontrollera att kedjan går lätt genom att rotera transportören på motorns fläkthjul. Sida 10

Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual

Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Cylinder...3 Cylinderns olika Delar...4 Steg 1: Anslut Länkarm...4 Steg 2: Montera cylindern på motorns

Läs mer

MONTERINGSANVISNING CAR-IN garageport

MONTERINGSANVISNING CAR-IN garageport K081064 (05-02-01) MONTERINGSANVISNING CAR-IN garageport SE VIKTIGT! Läs igenom hela anvisningen innan arbetet påbörjas! Denna garageport är endast avsedd för användning i privat (ej industriellt) bruk.

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

Montering av Lustväxthus. 8-kant med Skjutdörr OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 26 sep-2014

Montering av Lustväxthus. 8-kant med Skjutdörr OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 26 sep-2014 Montering av Lustväxthus 8-kant med Skjutdörr OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 26 sep-2014 Detta behövs vid montering Det krävs minst två personer för att montera växthuset.

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

Termostatblandare FMM 1185

Termostatblandare FMM 1185 Teknisk information Tillbaka Hem 1131 Termostatblandare FMM 1185 Tillverkad 1988-1995 87.11 Montering 1:Skruva ut mängdratten till fullt öppet läge och vrid temperaturratten moturs till stopp utan att

Läs mer

Installations- och driftsanvisning för garage-sektionsport Version: 07.2008. Einbau- und Bedienungsanleitung für Garagen-Sectionaltor Stand: 01.

Installations- och driftsanvisning för garage-sektionsport Version: 07.2008. Einbau- und Bedienungsanleitung für Garagen-Sectionaltor Stand: 01. Installations- och driftsanvisning för garage-sektionsport Version: 07.2008 Einbau- und Bedienungsanleitung für Garagen-ectionaltor tand: 01.2005 Einbau- und Bedienungsanleitung für Garagen-ectionaltor

Läs mer

Våtrumskassett 2200 MONTERING. Allmänt. 1) Kontroll. 2) Håltagning avlopp/tappvatten. 3) Förankring i vägg. 150115 sida 1 av 9

Våtrumskassett 2200 MONTERING. Allmänt. 1) Kontroll. 2) Håltagning avlopp/tappvatten. 3) Förankring i vägg. 150115 sida 1 av 9 150115 sida 1 av 9 Allmänt Kassetten levereras med avloppsstam, spolcistern, rörkopplingar, vattenmätarkonsol och kulventiler monterade. Sitthöjd för WC är 450 mm som standard. Kassettens standardversion

Läs mer

Installatörshandbok. Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare. Intelli-heat FP215P. Intelli-heat FP215PL

Installatörshandbok. Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare. Intelli-heat FP215P. Intelli-heat FP215PL Installatörshandbok Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare Intelli-heat FP215P Intelli-heat FP215PL Innehållsförteckning 1. Viktig information Symboler... 4 Märkning... 4 Copyright... 4 2. Installation

Läs mer

Förebyggande underhåll... 3

Förebyggande underhåll... 3 Innehåll Förebyggande underhåll... 3 Introduktion... 4 XT paletter XTPP... 5 XT kompakt transportör XTUC S11... 6 XT transportör XTUC... 8 Transferenheter XTPT...10 Fixerstation XTPX P11 A...11 Lyft- och

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning EL KONTROLLERA Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. KARTONGENS INNEHÅLL I leveransen av

Läs mer

Regler om de tekniska villkor som vägfordon skall uppfylla för att kunna godkännas för internationell transport under tullförsegling

Regler om de tekniska villkor som vägfordon skall uppfylla för att kunna godkännas för internationell transport under tullförsegling TIR-konvention, bilaga 2, artikel 1 [3121] Regler om de tekniska villkor som vägfordon skall uppfylla för att kunna godkännas för internationell transport under tullförsegling Bilaga 2 Artikel 1 Grundprinciper

Läs mer

Instruktion för Rullmast Typ RB Mk II/RC Mk II

Instruktion för Rullmast Typ RB Mk II/RC Mk II 595-063-S 2014-08-12 Instruktion för Rullmast Typ RB Mk II/RC Mk II Innehåller: Sida: Innehåller: Sida: Produktbeskrivning 2 Seglet 10 Kontroll och justering av rullenhet 4 Reservstorsegel 10 Manövrering/Manövreringstips

Läs mer

SPIS 16. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

SPIS 16. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion SPIS 16 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 1 VIKTIGA PUNKTER... 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 2 Bygganmälan Avstånd till brännbar byggnadsdel Bärande underlag Eldstadsplan

Läs mer

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting REINFORCED HUMIDITY C O N S T R U C T I O N TEMPERATURE STANDARD MMM COMPATIBLE MMM MONTERINGS MANUAL Version MMM 1.1 page 1 love connecting Hej! Vi är mycket glada att du valt att bygga en M-Play modul.

Läs mer

Dovre övralid murspis

Dovre övralid murspis Utgåva 01.2001 Dovre övralid murspis Monterings- och skötselanvisning Förberedelse Tillverkarförsäkran Tillverkan av denna produkt har skett i enlighet med produktens typgodkännandehandling där monterings-

Läs mer

FLOWTITE. Installationsanvisning för nedgrävda rör AWWA

FLOWTITE. Installationsanvisning för nedgrävda rör AWWA ! N O I T U L O S FLOWTITE Installationsanvisning för nedgrävda rör AWWA O L 7489379230 98479347597 234 39891547 216579233 546554894 789133454 981264732463 6783463 45692301 3479712556812 43478912578 8942231461

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Maximal plattformshöjd för fristående ställning

Maximal plattformshöjd för fristående ställning Montageoch bruksanvisning För Zip-Up och Instant Spann 7/130 Lättmetallställningar 400 SPANN 400LF : HD 1004 3 8/12 MOBILA STÄLLNINGAR ENLIGT HD 1004:1992 (BS1139 DEL 3: 1994) TILLÅTEN BELASTNING 2 KN/M

Läs mer

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Art nr: 61-2428 Rev.nr: 140127 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock

Läs mer

www.jafo.eu MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR I PLAST OCH TILLBEHÖR UTGÅVA 3

www.jafo.eu MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR I PLAST OCH TILLBEHÖR UTGÅVA 3 UTGÅVA 3 Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

Yellow Cat BORSTAGGREGAT

Yellow Cat BORSTAGGREGAT Yellow Cat BORSTAGGREGAT BRUKSANVISNING MARS 2011 VERSION 1.2. 03/11 TILLVERKARE: Oy LAIMU Ab Niittaajantie 9 26820 RAUMA FINLAND Tel: +358-2 - 8387 2400 Fax: +358-2 - 8387 2444 laimu@laimu.fi www.laimu.fi

Läs mer

INSTRUKTIONER LITT OMS

INSTRUKTIONER LITT OMS Instruktion Oms v. 1.0 Sida 1 av 8 INSTRUKTIONER LITT OMS HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS Byggsatsen går bra att löda eller limma. Vid lödning rekommenderas lödpasta alt. lödtenn/lödvatten. Lämpligt lim är

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI)

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) 1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) Innehållsförteckning 1. För Er säkerhet... 1 2. Förklaring av symboler på apparaten... 6 3. Installation av svärd

Läs mer

Concord med Popular Sandfilter. Läs hela bruksanvisningen innan du startar monteringen.

Concord med Popular Sandfilter. Läs hela bruksanvisningen innan du startar monteringen. PRIMASTAR AB 2015-03-12 BRUKSANVISNING och beskrivning av Oval Pool - 1, 22 m hög Concord med Popular Sandfilter Läs hela bruksanvisningen innan du startar monteringen. Vi rekommenderar att du först gör

Läs mer

Montera farthållare i Audi TT mk1

Montera farthållare i Audi TT mk1 Montera farthållare i Audi TT mk1 Följande är inte tänkt att användas som en instruktion hur du gör för att montera farthållare i din Audi TT utan endast beskrivning på hur jag gjorde. Om du ändå väljer

Läs mer

Spilltransportör Driftinstruktion

Spilltransportör Driftinstruktion Spilltransportör Titel: (spilltransp.eps) Driftinstruktion Innehåll 1 Innehåll 1 Innehåll 1-1 2 Tekniska data 2-1 2.1 Pos 1 2-1 3 Apparat- och motorlistor 3-1 3.1 Apparatlista 3-1 3.2 Motorlista 3-2 4

Läs mer