Inbjudan SSR Inbjudan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan SSR 2011. Inbjudan"

Transkript

1 Inbjudan 0

2 Innehållsförteckning 1. Arrangör 2 2. Organisationskommitté 2 3. Tävlingsledning 2 4. Tekniska chefer 3 5. Domarordförande 3 6. Domare 3 7. Tekniska kontrollanter 3 8. Miljöchef 3 9. Tävlingsform Tävlingsplats Tidsplan Deltagare, licensklasser och gallring Deltagande bilar, startordning och seedning Reklam Lagtävlan Däck, service, miljö och tankning Tävlingsavgift Anmälan Avlysning Priser Återbetalning Upplysningar 8 Övrigt 8 Logi 8 1

3 INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER 36:e South Swedish Rally 2 5 juni 2011 i Ljungby Tävlingen ingår i: Svenskt Mästerskap i Rally (SM) och Svenskt Mästerskap för Juniorer (JSM), NEZ Rally Championship, Rally Cup Öresund, Syd Svenska Rally Cupen och Mitsubishi Ralliart Evo. Challenge Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser och gällande mästerskapsregler för rally SM Den som deltar i tävlingen gör det under eget ansvar och på egen risk. Internationella förbundet (FIA), Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottdistriksförbund (SDF), arrangören eller funktionärer kan således inte utan vållande göras ansvarig för personoch/eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Förare, kartläsare, anmälare och teamets servicepersonal har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att låta arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna. 1. Arrangör South Swedish Rally AB Box 54, Kristianstad Telefon: E-post Hemsida 2. Organisationskommitté Lars Mattsson (ordf.), Anders Anderholm, Gert Andersson, Kjell-Åke Jönsson, Hans Karlsson, Frankie Larsen, Pia Nilsson, Janne Rydh, Niklas Rydh, Maj-Lis Svensson, Roger Turesson och Johan Westergren 3. Tävlingsledning Tävlingsledare Janne Rydh Biträdande tävlingsledare Martin Holm (juridik) Niklas Rydh (säkerhet) Assisterande tävlingsledare Anna Larsson (Rally Cup Öresund och föråkare) Anna Söderström (SSRC) Banchef Kjell-Åke Jönsson Biträdande banchef Anders Karlsson Anders Martinsson Säkerhetschef Roger Turesson Bitr. Säkerhetschefer Ulrica Ladubo Roland Lilja Berndt Skogelind 2

4 Daniel Wikström Tävlingssekreterare Anders Anderholm Förarkontakt (SM & NEZ) Magnus Månsson Tobias Wikström Presschef Olle Karlsson a. Teknisk chef (SM + NEZ) Johan Westergren b. Teknisk chef (Övriga) Gert Andersson Domarordförande (SM och NEZ) Torbjörn Johansson a. Domare (SM och NEZ) Urban Wahlberg Stefan Thaleman 6 b. Domare (adj. för SSRC och Rally Cup Öresund) Tore Lax Björn Larsson 7 a. Teknisk kontrollant (SM + NEZ) Håkan Andersson b. Teknisk kontrollant (Övriga) Sven Cesar 8. Miljöchef Frankie Larsen 9 a. Tävlingsform gällande för SM och NEZ Tävlingen omfattar cirka 570 km totalt med 15 sträckor, varav fyra sträckor körs två gånger, sammanlagt på cirka 130 km SS. Sträckor körs på grus, med undantag av SS 11 som körs på asfalt. Noter skrivna av Gunnar Barth 9 b. Tävlingsform gällande för Rally Cup Öresund Tävlingen omfattar cirka 290 km totalt, 10 sträckor, varav en sträcka som körs två gånger, sammanlagt på cirka 95 km SS. Sträckor körs på grus, med undantag av SS 11 som körs på asfalt. Noter skrivna av Anders Martinsson 9 c. Tävlingsform gällande för SSRC Tävlingen omfattar cirka 200 km totalt, 7 sträckor, sammanlagt på cirka 58 km SS. Sträckor körs på grus, med undantag av SS 11 som körs på asfalt. Noter skrivna av Anders Martinsson 3

5 10. Tävlingens plats Tävlingens högkvarter (Rally HQ), presservice samt anslagstavla är beläget på Hotell Terraza, Stora Torget 1, Ljungby. Telefon , från och med onsdag 1 juni kl till och med måndag 6 juni kl Starten är förlagd till Stora Torget i Ljungby för SM/NEZ och RCÖ. För SSRC är starten förlagd till TC 2D på service platsen. Mål för samtliga tävlande är på Stora Torget i Ljungby. 11 a. Tidsplan gällande för SM och NEZ Datum Tidpunkt Aktivitet Plats Måndag 4 April Anmälan öppnar Måndag 16 maj Tidpunkt då anmälan stänger Sista dag för beställning av extra material Torsdag 19 maj Publicering av Rally Guide 2 samt anmälningslistan, varje anmäld får en kod för att nå informationen på hemsidan Internet Torsdag 2 juni Serviceplatsen öppnas Svetruck, Ljungby Administrativ kontroll, utkvittering av material och dokument Rally HQ, Ljungby Rekognosering enligt separat schema Fredag 3 juni Administrativ kontroll, utkvittering av material och dokument Rally HQ, Ljungby Sista tidpunkt för anmälan av co-driver Rally HQ, Ljungby Rekognosering enligt separat schema Pressrummet öppnar Pressrummet, Ljungby Besiktning Ljungby Första domarmötet Domarrummet, Ljungby Publicering av startlistan dag 1 och 2 Rally HQ Ljungby Samling för ceremoniell start Stora Torget, Ljungby Första bil startar Stora Torget, Ljungby Första bil anländer till Parc Fermé, Ljungby Lördag 4 juni Första bil startar Parc Fermé, Ljungby Första bil anländer till Parc Fermé, Ljungby Söndag 5 juni Publicering av startlistan för dag 3 Rally HQ Ljungby Första bil startar Parc Fermé, Ljungby Första bil i mål Stora Torget, Ljungby Slutbesiktning Ljungby Publicering av det prel. slutresultatet Rally HQ, Ljungby Prisutdelning Stora Torget, Ljungby A-besiktning, tid och plats enligt Rally Guide 2 samt i kommande bulletiner 11 b. Tidsplan gällande för Rally Cup Öresund Datum Tidpunkt Aktivitet Plats Måndag 4 April Anmälan öppnar Måndag 16 maj Tidpunkt då anmälan stänger 4

6 Datum Tidpunkt Aktivitet Plats Sista dag för beställning av extra material Torsdag 19 maj Publicering av Rally Guide 2 samt anmälningslistan, varje anmäld får en kod för att nå informationen på hemsidan Internet Fredag 3 juni Pressrummet öppnar Pressrummet, Ljungby Serviceplatsen öppnas Svetruck, Ljungby Administrativ kontroll, utkvittering av material och dokument Rally HQ, Ljungby Besiktning Ljungby Första domarmötet Rally HQ, Ljungby Publicering av startlistan för dag 1 och 2 Rally HQ Ljungby Samling för ceremoniell start Stora Torget, Ljungby Första bil startar direkt efter SM/NEZ Stora Torget, Ljungby Första bil anländer till Parc Fermé, Ljungby Lördag 4 juni Första bil startar direkt efter SM/NEZ Parc Fermé, Ljungby Första bil i mål Stora Torget, Ljungby Slutbesiktning Ljungby Publicering av det prel. slutresultatet Rally HQ, Ljungby Prisutdelning Stora Torget, Ljungby A-besiktning, tid och plats enligt Rally Guide 2 samt i kommande bulletiner 11 c. Tidsplan gällande för SSRC Datum Tidpunkt Aktivitet Plats Måndag 4 April Anmälan öppnar Torsdag 16 maj Tidpunkt då anmälan stänger Sista dag för beställning av extra material Torsdag 19 maj Publicering av Rally Guide 2 samt anmälningslistan, varje anmäld får en kod för att nå informationen på hemsidan Internet Lördag 4 juni Serviceplatsen öppnas Svetruck, Ljungby Administrativ kontroll, utkvittering av material och dokument Rally HQ, Ljungby Besiktning enligt separat schema Ljungby Första domarmötet Rally HQ, Ljungby Samling för ceremoniell start Stora Torget, Ljungby Första bil lämnar Stora Torget, Ljungby Första bil startar från Serviceplatsen, Ljungby Första bil i mål Stora Torget, Ljungby Publicering av det prel. slutresultatet Rally HQ, Ljungby Prisutdelning Stora Torget, Ljungby A-besiktning, tid och plats enligt Rally Guide 2 samt i kommande bulletiner 5

7 12. Deltagare, licensklasser och gallring Tävlingen är öppen för deltagare med giltig licens. Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att begränsa antalet deltagare genom gallring, då det totala antalet deltagare i South Swedish Rally inte får överstiga 200. Gallringen kommer att ske på följande sätt: 1. Anmälningar som inte är kompletta och/eller tävlingsavgiften inte är inbetald före kl Enligt SM reglementet för SM och NEZ, samt för övriga klasser enligt arrangören 13 a. Deltagande bilar, startordning och seedning (SM och NEZ) Klasser och seedning enligt gällande reglemente Startordningen på fredag och lördag enligt startlistan Startordningen på söndag efter omseedning 13 b. Deltagande bilar, startordning och seedning (Rally Cup Öresund) Klasser och seedning enligt gällande reglemente Startordning på fredag och lördag enligt startlistan 13 c. Deltagande bilar, startordning och seedning (SSRC) Klasser och seedning enligt gällande reglemente Startordning enligt startlistan 14. Reklam Arrangören förbehåller sig rätten, enligt SBF:s reglemente inklusive SM reglementet, att anbringa reklam på de tävlandes fordon enligt information i Rally Guide 2 samt i kommande bulletiner. Friköp av reklam, se under punkt 4.3 i Rally Guide Lagtävlan Lag endast för NEZ och enligt reglerna för Nations cup. Ingen lagtävlan för SM, Rally Cup Öresund och SSRC. 16. Däck, service, miljö och tankning SM enligt gällande SM reglementet De NEZ tävlande som väljer att inte använda däck enligt SM-bestämmelserna 2011 ska meddela detta i anmälan och kommer att få starta efter dem som tävlar om SM. Svenska förare som gör så kommer inte att få tillgodoräkna sig SM-poäng. Rally Cup Öresund och SSRC enligt respektive gällande reglemente En central serviceplats för hela tävlingen är belägen i Ljungby. Miljöföreskrifter för service enligt SBF:s nationella reglemente RY0.2T gäller. Vi kommer att noga kontrollera att miljöföreskrifterna efterlevs. Tankzon finns på serviceplatsen och eventuella extra tankzoner enligt road book och information i Rally Guide 2. Endast en servicebil per startande tävlingsbil tillåts på serviceplatsen. 17. Tävlingsavgift Respektive tävlingsavgift och eventuell notavgift skall vara inbetald före anmälningstidens utgång, alltså senast klockan 15.00, för att anmälan skall betraktas som giltig och för att den tävlande skall kunna delta i tävlingen. 6

8 Avgifter med arrangörsreklam (inklusive 6 % moms, VAT SE ): SM 7 400:- SEK NEZ 7 400:- SEK (inkl NEZ avgiften) Rally Cup Öresund 3 000:- SEK SSRC 1 800:- SEK Avgifter utan arrangörsreklam (inklusive 6 % moms, VAT SE ): SM :- SEK NEZ :- SEK (inkl NEZ avgiften) Rally Cup Öresund 5 500:- SEK SSRC 3 000:- SEK Notavgiften tillkommer på ovanstående priser. SM och NEZ 600: -, för att få lov att rekognosera måste man köpa noter Rally Cup Öresund 400: -, rekognosering inte tillåten SSRC 300: -, rekognosering inte tillåten OBS att förare med fri start skall betala respektive notavgift under alla omständigheter och den skall var betald enligt 18 nedan. Tävlingsavgiften och notavgiften skall, senast enligt ovan, vara inbetald på: Bankgirokonto: Kontohavare: South Swedish Rally AB Ange förarens namn och bilklass i samband med inbetalningen. Följande ingår i tävlingsavgiften: - en uppsättning roadbook och karta - ett officiellt program med karta - tävlingsnummer och rallyskyltar för tävlingsbilen - ID-kort till förare och kartläsare - Arrangörsreklam, om inte den högre avgiften betalats - Ett servicepaket som innehåller ett officiellt program med karta, en serviceskylt och fyra ID-kort till servicepersonalen - Två buffé biljetter 18. Anmälan Anmälan skall ske på och glöm inte att ange vilket notsystem ni skall använda. OBS att anmälan och tävlingsavgiften skall vara arrangören tillhanda senast klockan Avlysning Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att avlysa tävlingen, i samråd med SBF/SRAB ( se SM bestämmelserna 5.8) och domarna, om inte minst 50 tävlande anmält sig före anmälningstidens utgång, vid förbud från markägare, myndigheter, otjänlig väderlek eller annat fall av force majeure. 7

9 20. Priser SM enligt gällande reglemente, OBS att de som är anmälda i både SM och NEZ inte får några priser i NEZ. NEZ till de tre bäst placerade i respektive klass, som inte är anmälda i SM. Rally Cup Öresund enligt reglementet SSRC enligt reglementet 21. Återbetalning Tävlingsavgiften kan återbetalas i följande fall: 1. Om tävlingen inte genomförs 2. Till tävlande vars anmälan inte godtas 3. Om återtagande, i skriftlig form, av anmälan före anmälningstidens utgång, klockan Arrangören förbehåller sig dock rätten att ta ut en administrativ avgift på minst 300:- av den tävlande som tar tillbaka sin anmälan efter anmälningstidens utgång, samt att den tävlande oavsett skäl för återtagandet skall betala beställda noter. 22. Upplysningar Tävlingsledare Janne Rydh Tävlingssekreterare Anders Anderholm Se även i Rally Guide 1 som finns på Övrigt Varje aktivitet som den tävlande och/eller den tävlandes sponsorer avser att arrangera längs banan och/eller i närheten av banan och i samband med tävlingen, kräver tillstånd av South Swedish Rally AB. För ytterligare information: Lars Mattsson Det är tillåtet att starta om på lördagen och söndagen, ytterligare information i Rally Guide 2. Pilning kommer att ske med orange pilar. Tävlande i SM, som anmält sig till SM och NEZ, poängbedöms i båda. Logi All bokning av boende sker genom Turistbyrån i Ljungby. Besöksadress: Stora Torget 6, Ljungby Öppet tider: måndag torsdag (lunch ), fredag Telefon: Webb: Se även rallyts hemsida 8

10 South Swedish Rally s sponsorer 9

www.eastswedenrally.se

www.eastswedenrally.se Inbjudan och tilläggsregler East Sweden Rally 4-5 Sept 2015 Linköping East Sweden Rally counts for: The Swedish Rally Championship (SM), the Swedish Junior Rally Championship (JSM), North European Zone

Läs mer

Arrangör Kristianstads Mk och Älmhults Mk arrangerar Rally över Gränsen Lördagen den 25 April

Arrangör Kristianstads Mk och Älmhults Mk arrangerar Rally över Gränsen Lördagen den 25 April INBJUDAN Tävlingen ingår i: SydSvenska RallyCupen DM för Södras BF och Smålands BF VOC Mekonomen Rally Sverigeserien VOC Mekonomen Rally Sommarserien VOC Mekonomen Rally NordicWestEuroCup Tävlingen anordnas

Läs mer

Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2015, HISTORIC RALLY.

Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2015, HISTORIC RALLY. Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2015, HISTORIC RALLY. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser denna inbjudan med dess tilläggregler

Läs mer

Rally Guide 1 Svensk version Swedish version Bilagor sidan 31-47

Rally Guide 1 Svensk version Swedish version Bilagor sidan 31-47 Rally Guide 1 Svensk version Swedish version Bilagor sidan 31-47 1 Rally Guide 1 INNEHÅLL 1 15 1. Introduktion och välkomna 3 2. Kontaktdetaljer 4 3. Program och stopptider 5 4. Anmälningsdetaljer 6 5.

Läs mer

RALLY SWEDEN 10-13 FEBRUARY 2011 INDEX: APPENDIX:

RALLY SWEDEN 10-13 FEBRUARY 2011 INDEX: APPENDIX: Y R A T N E S M N E O L I 011 P T 2 y P A r L0-13 Februa SU REGU n1 e d e w lly S Ra TE K S SVEN XT RALLY SWEDEN 10-13 FEBRUARY INDEX: 1. INTRODUKTION 57 2. ORGANISATION 57 3. PROGRAM...... 59 4. ANMÄLAN....

Läs mer

Att arrangera en Rallytävling

Att arrangera en Rallytävling Att arrangera en Rallytävling Befattningsbeskrivning för: Tävlingssekreterare Bef.: 2 Utgåva: September 2005 Denna sida är avsiktligt lämnad blank. Denna Befattningsbeskrivning är ett utdrag ur Utbildningskompendiet

Läs mer

Tilläggsreglement för tävling ingående i FIAs Europa Mästerskap för Rallycross förare - Kort version -

Tilläggsreglement för tävling ingående i FIAs Europa Mästerskap för Rallycross förare - Kort version - Tilläggsreglement för tävling ingående i FIAs Europa Mästerskap för Rallycross förare - Kort version - Höljes (S) 29/06-01/07 2007 Den här, -kort version- är baserad på gällande regler från Appendix M

Läs mer

NoM-reglemente 2005. Bilorientering

NoM-reglemente 2005. Bilorientering KannonKiertäjät ry NoM-reglemente 2005 Bilorientering KA BILSPORTFÖRBUNDET Utgåva April 2005 2002 SVENS NoMregler2005 17 april.doc Utgåva sept 2002 Sidan 1 av 6 REGLEMENTE FÖR NORDISKT MÄSTERSKAP I BILORIENTERING

Läs mer

Rally Guide 2 South Swedish Rally 2009. English page 1 Svenska sidan 24 Appendices page 47 Bilagor sidan 47

Rally Guide 2 South Swedish Rally 2009. English page 1 Svenska sidan 24 Appendices page 47 Bilagor sidan 47 English page 1 Svenska sidan 24 Appendices page 47 Bilagor sidan 47 0 Index Rally Guide 2 1. Introduction and Welcome 2 2. Contact details 3 3. Program and critical deadlines 4 4. Entry details 6 5. Service

Läs mer

Utbildningsmaterial. Förare/Kartläsare. Rally

Utbildningsmaterial. Förare/Kartläsare. Rally Rallyutskottet Utbildningsmaterial Förare/Kartläsare Rally 2015 [Anpassad till Regelbok utgåva Januari 2015] [Utgåva: Mars 2015] Svenska Bilsportförbundet Box 705, 191 27 Sollentuna Besöksadress: Bilsportens

Läs mer

BMW Cup tävlingsregler 2013-2015

BMW Cup tävlingsregler 2013-2015 Version 2 Sida 1 av 11 Version och historik Tävlingsregler 2013-2015 Version Datum Kommentar 1 2012-11-01 Första utkast för reglementesperioden 2013-2015. 3.1 Förtydligat att klass- resp. totalmästerskap

Läs mer

MÄSTERSKAPSREGLER Radical Cup Scandinavia 2015-2017

MÄSTERSKAPSREGLER Radical Cup Scandinavia 2015-2017 MÄSTERSKAPSREGLER Radical Cup Scandinavia 2015-2017 Svenska Bilsportförbundet Bilsportens Hus Box 705-191 27 SOLLENTUNA Telefon 08-626 33 00 Fax 08-626 33 22 Innehållsförteckning Avsnitt Innehåll Sida

Läs mer

HISTORIC CLOSER TO RALLY. INFORMATION 2 STARTBEKRÄFTELSE SVENSK VERSION 13-14FEBRUARY 2015 RALLYSWEDEN.COM #RALLYSWEDEN

HISTORIC CLOSER TO RALLY. INFORMATION 2 STARTBEKRÄFTELSE SVENSK VERSION 13-14FEBRUARY 2015 RALLYSWEDEN.COM #RALLYSWEDEN HISTORIC CLOSER TO RALLY. INFORMATION 2 2015 STARTBEKRÄFTELSE SVENSK VERSION 13-14FEBRUARY 2015 RALLYSWEDEN.COM #RALLYSWEDEN 2 Innehåll CLOSER TO RALLY. 1. VÄLKOMMEN 4 2. KONTAKT 5 3. PROGRAM OCH KRITISKA

Läs mer

Tävlingsregler Time Attack (TA) med registrerade standardbilar.

Tävlingsregler Time Attack (TA) med registrerade standardbilar. Tävlingsregler Time Attack (TA) med registrerade standardbilar. Utgåva: Jan. 2015 innehåller ändringar införda under Officiella meddelanden på www.sbf.se t.o.m. V01 / 2015. Text med rött (understruken

Läs mer

CLOSER TO RALLY. INFORMATION RALLY SWEDEN HISTORIC SVENSK VERSION 13-14 FEBRUARY 2015 RALLYSWEDEN.COM #RALLYSWEDEN

CLOSER TO RALLY. INFORMATION RALLY SWEDEN HISTORIC SVENSK VERSION 13-14 FEBRUARY 2015 RALLYSWEDEN.COM #RALLYSWEDEN INFORMATION RALLY SWEDEN HISTORIC 2015 SVENSK VERSION 13-14 FEBRUARY 2015 RALLYSWEDEN.COM #RALLYSWEDEN 1. VÄLKOMMEN Välkommen till Rally Sweden Historic! För tredje gången kommer vi att arrangera en tävling

Läs mer

Tävlingsreglemente RallyX 2015 8 Februari 2015

Tävlingsreglemente RallyX 2015 8 Februari 2015 1. Allmänna Bestämmelser 3 1.1 Befogenheter och juridik 3 1.2 Mästerskapets funktionärer 3 1.3 Serieanmälan 3 1.4 Mästerskapstävlingar 4 1.5 Kvalificering till finaltävling. 4 1.6 Slutresultat. 4 1.7 Deltagare

Läs mer

Tävlingsreglemente STCC Mästerskapsracing 2014 14 febuari 2014

Tävlingsreglemente STCC Mästerskapsracing 2014 14 febuari 2014 1. Allmänna Bestämmelser 3 1.1 Befogenheter och juridik 3 1.2 Mästerskapets funktionärer 3 1.3 Serieanmälan 3 1.4 Mästerskapstävlingar 4 1.5 Poäng 4 1.6 Resultat i reducerad tävling. 4 1.7 Placering vid

Läs mer

Gemensamma regler (G)

Gemensamma regler (G) SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - Innehåll Gemensamma Regler (G) - Gemensamma regler (G) Utgåva: 2015 Inkl. Officiella Meddelanden t.o.m. vecka 40 2014. Text med rött (understruken i svart/vitt) är text som

Läs mer

ENDURO. Motorkalender 2009-2010 för SVENSKA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET 1

ENDURO. Motorkalender 2009-2010 för SVENSKA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET 1 Motorkalender 2009-2010 för ENDURO Ansvarig utgivare: Per Westling Redaktörer: Pernilla Larsson, Anders Tibbling Annonser: Allan Dahllöf På omslaget: Robert Kvarnström Foto: Mikael Sandberg SVENSKA MOTORCYKEL

Läs mer

Senaste dag för föranmälan och seedning 22 mars efter detta datum anmälan på plats

Senaste dag för föranmälan och seedning 22 mars efter detta datum anmälan på plats Skoj på Hoj 2011 (Första start 11.00 på alla dessa dagar om ej annat angivits.) Målet är att köra 7 deltävlingar. Beroende på bana som meddelas senare (beroende på väder), körs tävlingen på lördag eller

Läs mer

Inbjudan till A-TÄVLING Uddevalla-Pokalen 10-11 oktober 2015

Inbjudan till A-TÄVLING Uddevalla-Pokalen 10-11 oktober 2015 Inbjudan till A-TÄVLING Uddevalla-Pokalen 10-11 oktober 2015 Tävlingsplats Uddevalla, Fridhemshallen, Svanevägen 2A, 451 93 Uddevalla Inomhus, uppvärmd, 30 x 60m Tävlingsdagar Lördag 10 oktober 2015 Söndag

Läs mer

Datum, tid (bara om det är halvdagstävling t ex) och tävlingsplats Vilka klasser (i freestyle resp. HtM) Domare Tävlingsavgift

Datum, tid (bara om det är halvdagstävling t ex) och tävlingsplats Vilka klasser (i freestyle resp. HtM) Domare Tävlingsavgift Att anordna freestyle och/eller Planera i god tid Oavsett om ni ska ha en inofficiell eller officiell tävling så försök komma igång med planeringen i så god tid som möjligt. Ofta när det gäller freestyle/heelwork

Läs mer

Särskilda resevillkor

Särskilda resevillkor - 1 - Särskilda resevillkor 1. Avtalet Det är av yttersta vikt att resenären tar del av de allmänna och särskilda resevillkoren. Dessa reglerar, tillsammans med de upplysningar som finns på Destination

Läs mer

TID OCH PLATS Vi välkomnar alla klubbar inom ITF sektionen till Västsvenska Cupen 2014 som kommer att arrangeras Lördagen den 5 April.

TID OCH PLATS Vi välkomnar alla klubbar inom ITF sektionen till Västsvenska Cupen 2014 som kommer att arrangeras Lördagen den 5 April. VÄSTSVENSKA CUPEN 2014 Lindome Taekwon-Do Klubb välkommnar alla klubbar i Sverige till en tävling för Juniorer och Seniorer den 5 April 2014 i Aktiviteten i Mölndal TID OCH PLATS Vi välkomnar alla klubbar

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015 REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2015 för Allsvenskan 2015 För att klubb ska få Har betalt sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och delta med lag i Svenska Ridsportförbundet. Allsvenskor krävs att

Läs mer

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip)

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) BOKNING & ANMÄLNINGSAVGIFT Depositionen är 750 kr per person

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden 2014-01-19 WESTERNALLSVENSKAN Div. I och II Lagtävling i Westernridning Syftet med Westernallsvenskan Div. I är; Att få en lagkänsla och en glädje i att rida tillsammans med andra. Att bygga nätverk, träffa

Läs mer

SVEMO MOTORKALENDER / REGLER

SVEMO MOTORKALENDER / REGLER SVEMO MOTORKALENDER / REGLER B SVERIGE PORTOBETALT Motorkalender 2014-2015 för SUPERMOTO Ansvarig utgivare: Per Westling Redaktörer: Pernilla Larsson, Anders Tibbling På omslaget: Max Ericsson Foto: Maeva

Läs mer

Tävlings-PM och övrig information

Tävlings-PM och övrig information Tävlings-PM och övrig information (Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler och bestämmelser, 7.2.3 Tävlande är skyldig att ta del av arrangörens PM). Resor och transporter Samlingsplats/Arena Arena

Läs mer