RALLY UPPSALA. INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER 1 3 oktober Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RALLY UPPSALA. INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER 1 3 oktober 2015. Innehållsförteckning"

Transkript

1 1

2 2 Innehållsförteckning 1 ARRANGÖR ORGANISATIONSKOMMITTÉ TÄVLINGSLEDARE TEKNISK CHEF DOMAREORDFÖRANDE DOMARE A TEKNISK KONTROLLANT SM/JSM B TEKNISK KONTROLLANT RM MILJÖCHEF TÄVLINGSFORM TÄVLINGSPLATS TIDSPLAN DELTAGARE OCH GALLRING DELTAGANDE BILAR REKLAM LAGTÄVLAN SÄRSKILDA BESTÄMMELSER TÄVLINGSAVGIFTER ANMÄLAN AVLYSNING PRISER ÅTERBUD UPPLYSNINGAR DISPENS TANKMÖJLIGHETER INLAGT UPPEHÅLL RESPITTID OFFICIELL ANSLAGSTAVLA TELEFON UNDER TÄVLINGEN... 7 RALLY UPPSALA INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER 1 3 oktober 2015

3 3 Tävlingen ingår i Svenskt Mästerskap i Rally (SM), Svenskt Mästerskap i Rally för Juniorer (JSM) och Riksmästerskap för Historiska Rallybilar (RM). Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets (SBF) nationella tävlingsbestämmelser, Rallyreglementet, Mästerskapsregler Rally 2015, Mästerskapsregler Historiska Bilar 2015, denna tävlingsinbjudan och tilläggsregler samt eventuellt tillkommande bulletiner. Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i RALLY UPPSALA, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registrerats i SMK Uppsalas dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren. Vid tävling om RF:s mästerskapstecken, (SM/RM, JSM, DM, JDM), gäller även Kapitel 8 paragraf 2 i SBF:s stadgar. 1 ARRANGÖR SMK Uppsala, Bergsbrunnagatan 4, Uppsala. Telefon: Hemsida: E-postadress: 2 ORGANISATIONSKOMMITTÉ Anders Norstedt ordf. Hans Thorszelius, Claes Eklöv, Åke Lavén, Sture Bergman, Rickard Karlsson, Anna Lindskog, Lotta Babington Thorzelius, Lennart Ottosson, Fredrik Johansson och Niklas Landqvist 3 TÄVLINGSLEDARE Anders Norstedt TEKNISK CHEF Fredrik Johansson DOMAREORDFÖRANDE Janne Rydh DOMARE Patrik Persson Roger Ingvarsson A TEKNISK KONTROLLANT SM/JSM Håkan Andersson B TEKNISK KONTROLLANT RM Christer Ekevad MILJÖCHEF Torbjörn Raab TÄVLINGSFORM Rally Uppsala omfattar cirka 304 km totalt, varav cirka 104 km fördelat på 10 specialsträckor. Tävlingen genomförs i tre etapper. Etapp 1: SS 1 SS 2, fredag Etapp 2: SS 3 SS 6, lördag Etapp 3: SS 7 SS 10, lördag 10 TÄVLINGSPLATS Rally-HQ är i Radisson Blu Hotel, Stationsgatan 4, Uppsala GPS: N59⁰ /E17⁰ Rally Uppsalas officiella anslagstavla finns i HQ. Start och mål är på Vaksala torg, Uppsala. GPS: N59⁰ / E17⁰

4 4 11 TIDSPLAN Rally Uppsalas officiella tävlingstid är Fröken Ur, telefon Datum Tid Aktivitet Tisdag 28 juli 21:00 Inbjudan och tilläggsregler publiceras och anmälningstiden startar Fredag 11 september 24:00 Anmälan samt inbetalning av tävlingsavgifter SMK Uppsala tillhanda Måndag 29 september 12:00 Tävlingsbanan offentliggörs och programförsäljningen startar Torsdag 1 oktober 12:00 Rally Uppsalas information och Helpdesk öppnar i Radisson Blu Hotel Torsdag 1 oktober 16:00-21:00 Administrativ kontroll och utlämning av tävlingsdokument vid anmälan Torsdag 1 oktober 16:00 Serviceplatsen vid Gränby Köpstad öppnar Torsdag 1 oktober Torsdag 1 oktober Fredag 2 oktober 17:00 22:00 A-besiktning vid Opus Bilprovning, Librobäck, Uppsala 18:00 21:00 Rekognosering av SS 1 enligt pkt 16 i tilläggsreglerna 07:00-16:00 Fortsättning administrativ kontroll och utlämning av tävlingsdokument i HQ. Ingen besiktning fredag Fredag 2 oktober 7:00-15:00 Rekognosering enligt pkt 16 i tilläggsreglerna Fredag 2 oktober 12:00 Presscentret i Radisson Blu Hotel öppnar och ackreditering för media Fredag 2 oktober 17:00 Startlistan anslås Fredag 2 oktober 17:45 Tävlingsbilarna uppställda till start vid startrampen Fredag 2 oktober 18:00 Första start Etapp 1. Flytande starttid Fredag 2 oktober 20:45 Första rallybil i mål på Etapp 1, Vaksala torg. Fredag 2 oktober 23:30 Omstartlista för Etapp 2 anslås på Officiella anslagstavlan samt på Lördag 3 oktober 08:00 Start Etapp 2 på Vaksala torg. Flytande starttid Lördag 3 oktober 11:30 Första rallybil till serviceplatsen i Husby Lördag 3 oktober 12:15 Start Etapp 3 vid serviceplatsen i Husby Lördag 3 oktober 15:30 Första rallybil vid slutmålet Vaksala Torg Lördag 3 oktober Målgång Samtliga bilar ställs i Parc Fermé och får tas ut 30 minuter efter att sista bil gått i mål. Vagnbok lämnas ut då ni kör in i Parc Fermé. Före ordinarie målgång (om ni bryter) hämtas den i HQ Lördag 3 oktober 18:00 Officiell resultatlista anslås på Officiella anslagstavlan samt på Lördag 3 oktober 19:30 Rallyfinalsmiddag med mästerskapsprisutdelning 12 DELTAGARE OCH GALLRING Enligt SBF:s SM-Reglemente samt SBF:s RM-reglemente HRB DELTAGANDE BILAR Enligt SBF:s SM-Reglemente samt SBF:s RM-reglemente HRB Startordning enligt SM- Reglemente

5 5 14 REKLAM SMK Uppsala förbehåller sig rätten att enligt SBF:s Gemensamma regler, Rallyreglementet (RY 4.1T) och Mästerskapsreglerna applicera reklam på de tävlandes fordon. Reklamen monteras på framdörrarna, framskärmarna och på överdelen av vindrutan. På arrangörens reklamplatser får inte förekomma någon annan reklam, från det att bilen besiktigas till dess att prisutdelningen är över. Friköp kan ske till en extra kostnad av en tävlingsavgift som skall betalas till PlusGiro senast Tävlande som inte har för avsikt att delta med arrangörens reklam på bilen måste ange detta vid anmälan 15 LAGTÄVLAN Ingen lagtävlan. 16 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER Endast däck noterade på gällande däcklistor och som märkts in vid Rally Uppsala får användas. Däckbegränsning till max 8 däck. Det är tillåtet med max 2 reservhjul i tävlingsbilen. Endast de inmärkta däck som är monterade på bilen och medförs i bilen vid utfart från serviceplats får användas fram till nästa service där däckbyte är tillåtet. Däck som används på tävlingsbil och som medförs som reservhjul ska märkas före start. Internationella deltagare behöver inte följa SM-reglementets däckkrav men får använda max 8 däck. En central serviceplats finns, belägen vid Gränby Köpstad, Uppsala, samt en mindre serviceplats belägen i Husby för service mellan Etapp 2 och 3. Båda är Fullserviceplatser. Gällande servicebestämmelser ska följas. Miljöföreskrifter för service enligt SBF:s nationella reglemente gäller och SBF:s miljökodex ska följas, RY 0.2T gäller. Max en (1) servicebil per startande tävlingsbil tillåts. Vid ankomst blir varje serviceteam tilldelad en serviceyta på max 60 m². Det är förbjudet att borra/förankra i marken. Vikter måste medtas för fastspänning av tält och utrustning. Alla former av Heta Arbeten är förbjudet på serviceplatsen, gäller även grillning! För allas trevnad ber vi teamen att använda sig av de miljöstationer som finns utplacerade på serviceplatsen. Max gångfart gäller inom servicearean! Fri service mellan Etapp 1 och Etapp 2 men tävlingsbilen får ej lämna servicearean. Bil som ej ankommit servicearean inom 1 timme efter beräknad ankomst efter Etapp 1 kommer att nekas omstart. Ansvarig för serviceplatsen är: Mats Lindgren, Vänligen respektera öppettider för serviceplatsen, samt för in-/utfart i enlighet med tabell nedan. För tillträde till servicearea skall tilldelad servicedekal vara fastsatt och placerad väl synligt. Innan team lämnar serviceplatsen, kontakta Mats Lindgren för inspektion av serviceyta. All försäljning och dylikt, skall godkännas av tävlingsledningen. Tider för serviceplatsen vid Gränby Köpstad: Serviceplatsen öppnar: Torsdag 1 oktober 16:00 Serviceplatsen stänger: Lördag 3 oktober 22:00 Rekognosering av sträckorna är tillåten mellan klockan och Endast två (2) genomkörningar av varje SS är tillåtet. Rekognoseringen skall genomföras med standardbil som skall ha standarddäck monterade. SS 1 får även rekognoseras torsdag 18:00-21:00. SS 2 får endast rekognoseras till fots eller med cykel. Tävlande som inte har köpt arrangörsnoter får inte rekognosera. Start med startljus och fotocell för registrering av tjuvstart vid startlinjen. Tidtagning vid mål sker med fotocell. Särskiljning enligt Ry T. All parkering av biltrailer och kärror skall ske på kärrparkeringen som ligger i anslutning till serviceplatsen vid Gränby Köpstad. Inga trailer eller transportfordon får existera i närheten av besiktningsplatsen! Omstart kommer att kunna ske efter Etapp 1 och 2 enligt Mästerskapsreglerna Rally Anmälan om omstart skall göras till HQ senast 60 min före beräknad ordinarie starttid för Etapp 2. Tävlande som avser att starta om till Etapp 3 skall anmäla detta senast 30 minuter före egen preliminär starttid. Omstartsbesiktning av tävlingsbilen inför Etapp 3 görs vid serviceplatsen i Husby. Tävlingsledningen placerar in omstartande på lämplig plats.

6 6 A-besiktning sker vid Opus Bilprovning, Hållnäsgatan, Uppsala. GPS 59⁰ / E17⁰ Besiktningstider meddelas i startbekräftelsen. Hjälmar och personlig säkerhetsutrustning skall uppvisas. Reklam och startnummer/rallydekaler skall vara monterade. Ingen avlastning vid besiktningen! Förarkontaktpersoner meddelas i startbekräftelsen. Anmälningslista, bulletiner och resultatlistor skickas elektroniskt via E-post och publiceras även på Varje aktivitet som den tävlande eller den tävlandes sponsorer/team avser att arrangera längs tävlingsbanan eller i dess närhet och i samband med tävlingen kräver tillstånd av SMK Uppsalas tävlingsledning. För boende rekommenderar Rally Uppsala Radisson Blu Hotel, (Rally-HQ) Stationsgatan 4, Uppsala som erbjuder rabatterade hotellpriser under rallyt. Husvagnar och husbilar hänvisar vi till Fyrishovs Camping, , Idrottsgatan 2, Uppsala. Extra biljetter finns till rallyfinalsmiddagen på Uppsala Konsert & Kongress. Biljetter släpps den 28/7, pris 450 SEK, och stängs 14/9. Extra biljetter betalas in på plusgiro Ange antalet biljetter och namn. 17 TÄVLINGSAVGIFTER Tävlingsavgift med arrangörens reklam är: SM SEK. JSM SEK. RM SEK För att anmälan ska betraktas som giltig måste hela tävlingsavgiften och notavgiften vara betald vid anmälningstidens utgång, senast klockan OBS! Ingen anmälan kommer att godkännas om inte tävlingsavgiften är inbetald i rätt tid. Följande ingår i tävlingsavgiften: En uppsättning RoadBook. Ett officiellt program med tävlingskarta. Rallyskylt och tävlingsnummer för tävlingsbilen. Arrangörsreklam, om inte den högre tävlingsavgiften har betalats. Servicepaket som innehåller; officiellt program med karta, en servicedekal och en ServiceRoadBook. Två stycken middagsbiljetter till Rallyfinalsmiddagen i Uppsala Konsert & Kongress lördag kl 19:30. Arrangörsnoter, skrivna av Gunnar Barth, ingår inte i tävlingsavgiften. Kostnaden för rekognosering och arrangörsnoter är 600 SEK. Ange typ av noter vid anmälan. Internationella skyltar (Röda) används och pilning sker enligt SBF:s nationella reglemente Eventuella fria starter från SDF eller liknande gäller inte i mästerskapstävlingar. Tävlingsavgiften återbetalas i följande fall: Om tävlingen inte kan genomföras pga. av orsaker hänförbara till force majeure, återbetalas tävlingsavgiften minus en administrativ kostnad på SEK. Till dem vars anmälan inte godtas. Om återtagande av anmälningen sker före anmälningstidens utgång, före klockan 24:00. Hela tävlingsavgiften minus 25 % återbetalas om avanmälan görs efter anmälningstidens utgång, av skäl enligt force majeure som kan styrkas. Ingen återbetalning av tävlingsavgiften efter , klockan 08:00. Inbetald notavgift kommer inte att återbetalas 18 ANMÄLAN Skall i första hand göras på där även önskat notsystem ska anges. Alternativt kan SBF:s anmälningsblankett användas där notsystem, bilklass etc. anges och skickas till; RC Sport & Design AB, Uddeholmsvägen 10, Hagfors. Komplett anmälan och hela tävlingsavgiften ska vara SMK Uppsala tillhanda senast klockan 24:00 till PlusGiro BIC: NDEASESS - IBAN: E Ange förarens namn och tävlingsklass i samband med inbetalningen!

7 7 Efteranmälan tillåtet mot erläggande av en extra avgift bestående av 50% av tävlingsavgiften. Maximalt antal startande är 110 st. Eventuell gallring kommer att ske 1; Anmälningar som inte är kompletta och/eller tävlingsavgiften inte är inbetald i rätt tid. 2; Enligt SBF:s SM-Reglemente AVLYSNING Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att i samråd med SBF och domare avlysa tävlingen vid förbud från markägare, myndigheter, otjänlig väderlek eller annat fall av force majeure, eller om antalet anmälda vid anmälningstidens utgång understiger 60 st. 20 PRISER Hederspriser kommer att delas ut till ett per påbörjat femtal startande i varje klass/mästerskap/cylinderklass d.v.s. 4 SM-klasser, 2 JSM-klasser och 7 RM-klasser. Dock till de tre främsta i respektive klass, förutsatt att så många prisbedöms. Prisutdelning kommer att ske efterhand på målrampen. Priser som inte avhämtas vid prisutdelningen tillfaller SMK Uppsala. Mästerskapspriser utdelas på Rallyfinalsmiddagen 21 ÅTERBUD Återbud skall vara skriftlig till eller via SMS Återbud på telefon accepteras inte. 22 UPPLYSNINGAR Tävlingsledare Anders Norstedt DISPENS Dispens från hastighetsbegränsning gäller på SS. 24 TANKMÖJLIGHETER Tankning får endast ske i tankzoner, som kommer att anges i Road Book. Inga extra tankmöjligheter kommer att finnas utefter tävlingsbanan. 25 INLAGT UPPEHÅLL En service om 45 minuter är inlagd mellan SS 6 och SS 7 26 RESPITTID Respittiden är max 15 minuter mellan två tidkontroller eller max 30 minuter för hela tävlingen. 27 OFFICIELL ANSLAGSTAVLA Finns vid HQ, Radisson Blu Hotel. Elektronisk anslagstavla finns på 28 TELEFON UNDER TÄVLINGEN Om ni bryter

Inbjudan SSR 2011. Inbjudan

Inbjudan SSR 2011. Inbjudan Inbjudan 0 Innehållsförteckning 1. Arrangör 2 2. Organisationskommitté 2 3. Tävlingsledning 2 4. Tekniska chefer 3 5. Domarordförande 3 6. Domare 3 7. Tekniska kontrollanter 3 8. Miljöchef 3 9. Tävlingsform

Läs mer

Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2015, HISTORIC RALLY.

Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2015, HISTORIC RALLY. Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2015, HISTORIC RALLY. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser denna inbjudan med dess tilläggregler

Läs mer

KILS MK-BIL INBJUDER TILL SM-RALLY KILLINGEN

KILS MK-BIL INBJUDER TILL SM-RALLY KILLINGEN KILS MK-BIL INBJUDER TILL SM-RALLY KILLINGEN LÖRDAG 5 AUGUSTI 2006 VÄLKOMNA! INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER 1 SM-RALLY KILLINGEN 5 augusti 2006 Nationellt rally som ingår i Svenska Bilsportsförbundets Svenska

Läs mer

Arrangör Kristianstads Mk och Älmhults Mk arrangerar Rally över Gränsen Lördagen den 25 April

Arrangör Kristianstads Mk och Älmhults Mk arrangerar Rally över Gränsen Lördagen den 25 April INBJUDAN Tävlingen ingår i: SydSvenska RallyCupen DM för Södras BF och Smålands BF VOC Mekonomen Rally Sverigeserien VOC Mekonomen Rally Sommarserien VOC Mekonomen Rally NordicWestEuroCup Tävlingen anordnas

Läs mer

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER 1(6) SNAPPHANERALLYT 15-16 augusti 2003 Nationellt rally som ingår i Svenska Bilsportförbundets Öppna Svenska Mästerskap för de int. klasserna, Junior-SM, Danska Mästerskapen

Läs mer

Inbjudan till Riksmästerskap CLASSIC RALLY

Inbjudan till Riksmästerskap CLASSIC RALLY Inbjudan till Riksmästerskap CLASSIC RALLY 26-28:e juni 2014 Tävlingen ingår även i Klassiska och Historiska Rally Cupen. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella

Läs mer

Inbjuder till POLAR CLASSIC RALLY

Inbjuder till POLAR CLASSIC RALLY Inbjuder till POLAR CLASSIC RALLY 2013-06-25/29 Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser och FIA App K. 1. Tävlingsarrangör. Rallyklassikerna.

Läs mer

Mönsterås MK Inbjuder till Oknörundan 1:a deltävlingen i Bilsport Rally Cup samt Suzuki cup 2011-05-28

Mönsterås MK Inbjuder till Oknörundan 1:a deltävlingen i Bilsport Rally Cup samt Suzuki cup 2011-05-28 Mönsterås MK Inbjuder till Oknörundan 1:a deltävlingen i Bilsport Rally Cup samt Suzuki cup 2011-05-28 Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser,

Läs mer

www.eastswedenrally.se

www.eastswedenrally.se Inbjudan och tilläggsregler East Sweden Rally 4-5 Sept 2015 Linköping East Sweden Rally counts for: The Swedish Rally Championship (SM), the Swedish Junior Rally Championship (JSM), North European Zone

Läs mer

Utbildningsmaterial. Förare/Kartläsare. Rally

Utbildningsmaterial. Förare/Kartläsare. Rally Rallyutskottet Utbildningsmaterial Förare/Kartläsare Rally 2015 [Anpassad till Regelbok utgåva Januari 2015] [Utgåva: Mars 2015] Svenska Bilsportförbundet Box 705, 191 27 Sollentuna Besöksadress: Bilsportens

Läs mer

Information inför Midnattssolsrallyt 17 20 juli 2013

Information inför Midnattssolsrallyt 17 20 juli 2013 Information inför Midnattssolsrallyt 17 20 juli 2013 Kungliga Automobil Klubben och nya samarbetspartnern Rally Sweden hälsar alla välkomna till Midnattssolsrallyt 2013. Årets rally körs som en nationell

Läs mer

RALLY SWEDEN 10-13 FEBRUARY 2011 INDEX: APPENDIX:

RALLY SWEDEN 10-13 FEBRUARY 2011 INDEX: APPENDIX: Y R A T N E S M N E O L I 011 P T 2 y P A r L0-13 Februa SU REGU n1 e d e w lly S Ra TE K S SVEN XT RALLY SWEDEN 10-13 FEBRUARY INDEX: 1. INTRODUKTION 57 2. ORGANISATION 57 3. PROGRAM...... 59 4. ANMÄLAN....

Läs mer

Att arrangera en Rallytävling

Att arrangera en Rallytävling Att arrangera en Rallytävling Befattningsbeskrivning för: Tävlingssekreterare Bef.: 2 Utgåva: September 2005 Denna sida är avsiktligt lämnad blank. Denna Befattningsbeskrivning är ett utdrag ur Utbildningskompendiet

Läs mer

Tilläggsregler för. HMSS Pokalen. 13 september 2008

Tilläggsregler för. HMSS Pokalen. 13 september 2008 Tilläggsregler för HMSS Pokalen 13 september 2008 Rallyt är på inbjudan öppet för sportbilar oavsett ålder och veteranbilar t.o.m. 1978 års modell. I. ALLMÄNT II. PROGRAM III. ORGANISATIONSKOMMITTÉ IV.

Läs mer

Tävlingsreglemente RallyX 2015 8 Februari 2015

Tävlingsreglemente RallyX 2015 8 Februari 2015 1. Allmänna Bestämmelser 3 1.1 Befogenheter och juridik 3 1.2 Mästerskapets funktionärer 3 1.3 Serieanmälan 3 1.4 Mästerskapstävlingar 4 1.5 Kvalificering till finaltävling. 4 1.6 Slutresultat. 4 1.7 Deltagare

Läs mer

BMW Cup tävlingsregler 2013-2015

BMW Cup tävlingsregler 2013-2015 Version 2 Sida 1 av 11 Version och historik Tävlingsregler 2013-2015 Version Datum Kommentar 1 2012-11-01 Första utkast för reglementesperioden 2013-2015. 3.1 Förtydligat att klass- resp. totalmästerskap

Läs mer

Tävlingsreglemente STCC Mästerskapsracing 2014 14 febuari 2014

Tävlingsreglemente STCC Mästerskapsracing 2014 14 febuari 2014 1. Allmänna Bestämmelser 3 1.1 Befogenheter och juridik 3 1.2 Mästerskapets funktionärer 3 1.3 Serieanmälan 3 1.4 Mästerskapstävlingar 4 1.5 Poäng 4 1.6 Resultat i reducerad tävling. 4 1.7 Placering vid

Läs mer

Tävlingsregler Time Attack (TA) med registrerade standardbilar.

Tävlingsregler Time Attack (TA) med registrerade standardbilar. Tävlingsregler Time Attack (TA) med registrerade standardbilar. Utgåva: Jan. 2015 innehåller ändringar införda under Officiella meddelanden på www.sbf.se t.o.m. V01 / 2015. Text med rött (understruken

Läs mer

MÄSTERSKAPSREGLER Radical Cup Scandinavia 2015-2017

MÄSTERSKAPSREGLER Radical Cup Scandinavia 2015-2017 MÄSTERSKAPSREGLER Radical Cup Scandinavia 2015-2017 Svenska Bilsportförbundet Bilsportens Hus Box 705-191 27 SOLLENTUNA Telefon 08-626 33 00 Fax 08-626 33 22 Innehållsförteckning Avsnitt Innehåll Sida

Läs mer

Rally Guide 1 Svensk version Swedish version Bilagor sidan 31-47

Rally Guide 1 Svensk version Swedish version Bilagor sidan 31-47 Rally Guide 1 Svensk version Swedish version Bilagor sidan 31-47 1 Rally Guide 1 INNEHÅLL 1 15 1. Introduktion och välkomna 3 2. Kontaktdetaljer 4 3. Program och stopptider 5 4. Anmälningsdetaljer 6 5.

Läs mer

Rally Guide 1 Svensk version Swedish version Bilagor sidan 31-47

Rally Guide 1 Svensk version Swedish version Bilagor sidan 31-47 Rally Guide 1 Svensk version Swedish version Bilagor sidan 31-47 1 Rally Guide 1 INNEHÅLL 1 15 1. Introduktion och välkomna 3 2. Kontaktdetaljer 4 3. Program och stopptider 5 4. Anmälningsdetaljer 6 5.

Läs mer

13/12-2014. TMKRaceway bjuder in till SSIC deltävling. Plats: Klasser: Träning: Reglemente: Deltagare: Startavgift: Anmälan: Tomelilla indorr.

13/12-2014. TMKRaceway bjuder in till SSIC deltävling. Plats: Klasser: Träning: Reglemente: Deltagare: Startavgift: Anmälan: Tomelilla indorr. TMKRaceway bjuder in till SSIC deltävling 13/12-2014 Plats: Tomelilla indorr. Klasser: 1:10 Modified (SSIC reglemente) 1:10 Stock (SSIC reglemente, 17,5 motor blinky) Träning: Fredag den 14/11. 15.00-20.00

Läs mer

CLOSER TO RALLY. INFORMATION RALLY SWEDEN HISTORIC SVENSK VERSION 13-14 FEBRUARY 2015 RALLYSWEDEN.COM #RALLYSWEDEN

CLOSER TO RALLY. INFORMATION RALLY SWEDEN HISTORIC SVENSK VERSION 13-14 FEBRUARY 2015 RALLYSWEDEN.COM #RALLYSWEDEN INFORMATION RALLY SWEDEN HISTORIC 2015 SVENSK VERSION 13-14 FEBRUARY 2015 RALLYSWEDEN.COM #RALLYSWEDEN 1. VÄLKOMMEN Välkommen till Rally Sweden Historic! För tredje gången kommer vi att arrangera en tävling

Läs mer

Tilläggsreglement för tävling ingående i FIAs Europa Mästerskap för Rallycross förare - Kort version -

Tilläggsreglement för tävling ingående i FIAs Europa Mästerskap för Rallycross förare - Kort version - Tilläggsreglement för tävling ingående i FIAs Europa Mästerskap för Rallycross förare - Kort version - Höljes (S) 29/06-01/07 2007 Den här, -kort version- är baserad på gällande regler från Appendix M

Läs mer

ENDURO. Motorkalender 2009-2010 för SVENSKA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET 1

ENDURO. Motorkalender 2009-2010 för SVENSKA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET 1 Motorkalender 2009-2010 för ENDURO Ansvarig utgivare: Per Westling Redaktörer: Pernilla Larsson, Anders Tibbling Annonser: Allan Dahllöf På omslaget: Robert Kvarnström Foto: Mikael Sandberg SVENSKA MOTORCYKEL

Läs mer

Gemensamma regler (G)

Gemensamma regler (G) SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - Innehåll Gemensamma Regler (G) - Gemensamma regler (G) Utgåva: 2015 Inkl. Officiella Meddelanden t.o.m. vecka 40 2014. Text med rött (understruken i svart/vitt) är text som

Läs mer

NoM-reglemente 2005. Bilorientering

NoM-reglemente 2005. Bilorientering KannonKiertäjät ry NoM-reglemente 2005 Bilorientering KA BILSPORTFÖRBUNDET Utgåva April 2005 2002 SVENS NoMregler2005 17 april.doc Utgåva sept 2002 Sidan 1 av 6 REGLEMENTE FÖR NORDISKT MÄSTERSKAP I BILORIENTERING

Läs mer

Gemensamma regler (G)

Gemensamma regler (G) SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - Innehåll Gemensamma Regler (G) - Gemensamma regler (G) Utgåva: 2009/1 Inkl. Officiella Meddelanden t.o.m. vecka 50/2008. Text med rött (understruken i svart/vitt) är text som

Läs mer

Tävlingsregler för precisionsorientering

Tävlingsregler för precisionsorientering Tävlingsregler för precisionsorientering Gäller från 2015-03-17 Viktig information! Dessa regler utarbetades hösten 2014 av PreOs egen regelgrupp bestående av Gun A, Jens A, Martin F, Owe F och Arne G.

Läs mer

Riktlinjer och regler för införandet av Minicross inom SVEMOs verksamhet.

Riktlinjer och regler för införandet av Minicross inom SVEMOs verksamhet. Riktlinjer och regler för införandet av Minicross inom SVEMOs verksamhet. Innehåll: Bakgrund och Inledning Sektionsadjungerad för Minicross Hemsida (www.svemo.se) Tävlingstillstånd/Tävlingsansökan Förarlicens

Läs mer