Några tips för redigering i Photoshop Elements

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Några tips för redigering i Photoshop Elements"

Transkript

1 1. INLEDNING Detta dokument ger några tips om redigering av stillbilder i Photoshop Elements och en kort orientering om varför använda Elements. Skriften är inte avsedd som användarstöd för fotoredigering. När detta skrivs finns Photoshop Elements utgiven i version 11. Den äldsta version som bör användas är 9. Äldre versioner bör uppgraderas till den senast utgivna för att få bästa funktionalitet (och körbarhet i nya operativ). Före inköp av senaste version, kontrollera med >www.adobe.com< att versionen ifråga kan köras på just din dator. Adobe s fotoredigerare finns för såväl Mac som PC. PC-versioner innehåller några finesser som saknas i Macversion, i första hand sådant som har anknytning till distributionsformer. Moderskeppets DVD-kurser rekommenderas för de vilka inte redan är hemtama användare av Elements. Dessa kurser ger marknadens i särklass bästa tips och undervisning. Man skall använda den kursupplaga som bäst passar för ens egen verson av Photoshop Elements. I februari 2013 finns lektioner skapade i Elements 7, Elements 10 (för 9 och 10) samt i ver.11(för 11). Se; >www.moderskeppet.se<. Kurs i Elements 10 består av 2 DVD och Kurs i Elements 11 består av 3 DVD. 1.1 Adobe s Fotoredigerare Photoshop CS Photoshop CS ingår i programpaketet Creative Suite, därav slentrianmässig benämning CS. > Ett program för professionellt bruk där avancerad fotoredigering utgör en del av användningsområdet. > Innehåller databasen Bridge för filsökning, m.m. Photoshop finns som Standard respektive Extended. > Inkluderar Adobe Camera Raw, ACR, som öppnar råfiler. Bildfiler (TIFF, JPEG) kan öppnas i ACR från Bridge. Programinstallationen måste aktiveras via Internet! Photoshop Elements > Ett avancerat lågprisprogram för fotoredigering och publicering, i första hand avsett för amatörfotografer. > Innehåller de flesta av Photoshop s redigeringsmöjligheter, inklusive ACR, men i enklare upplaga. > Hanterar 16 bitars kontrastdjup för endast inledande ljussättning och färghantering. > Har en bra sökdatabas för registrering av bildfiler. Photoshop Lightroom > En fotoredigerare baserad på ACR som har en bra sökdatabas för registrering av bildfiler. > Är en redigeringsmässigt en utökad Adobe Camera Raw, vilken inte hanterar lager och fotomontage. Dessa bildhanteringsprogram vilka har en samarbetande struktur anses vara marknadens bästa. De ha även marknadens rikligaste användarstöd i form av tillgång till insticksprogram, videokurser (www.moderskeppet.se) och litteratur (ex. Scott Kelby s handledande exempelböcker). För all fotoredigering i dessa program gäller att man alltid öppnar en datafil från kamera i Adobe Camera Raw, vilket insticksprogram innehåller förnämliga verktyg som kompletterar Photoshop s och Photoshop Element s uppsättning. ACR arbetar i Adobe s rådataformat DNG, Digital NeGative, en standard som börjar uppträda i allt fler senare tids kameror. Det vanligaste är ännu att varje kameratyp har sin egen rådatastruktur. ACR konverterar dessa råformat till sitt eget arbetsformat och kan därutöver omvandla bildfiler av typer TIFF och JPEG till DNG vilket gör möjligt att köra även dessa genom ACR s verktygslåda, respektive spara dem som DNG. Dessutom finns en alltid uppdaterad DNG-konverterare att tillgå hos >www.adobe.com< vilken gör möjligt att överföra rådata från i princip alla kameror till DNG för redigering i en mängd Photoshopversioner. Påpekas bör kanske att filkonverteringar mellan rådataformat medför vissa förändringar i datahanteringen, vilka innebär att man så långt möjligt bör använda av kameratillverkaren tillhandahållen artspecifik programvara för omvandling från rå- till bildfil (förslagsvis till 16 bitars TIFF med färgprofil Adobe RGB vilken bäst lämpar sig för överföring till CMYK vid utskrift / färgtryck). Allt efter behov skiftar man lätt Adobe RGB till srgb för internetbruk och visning på mindre kvalificerade bildskärmar eller för utskrift på enklare hemmaprintrar. Exempelvis råfiler (RAF) från Fujifilm s kamerors lite speciella fotosensorer bör konverteras till bildfiler i Fujifilms programvara då ACR ger färgfel och högre brusnivå. Till ACR matar man sedan 16 bitars TIFF för bearbetning i DNG-format. Ett annat exempel är omvandling av råfiler ex. NEF från Nikonkamera där originalprogrammen, View NX / Capture NX, bl.a. korrigerar linsfel. Använder man i stället ACR får man göra dessa justeringar manuellt khan 1.16

2 1.2 Varför Photoshop Elements? 1.3 Kameran > Elements kan i de flesta redigeringar ersätta de 10 till 15 gånger dyrare varianterna av Photoshop CS. > Elements databas <Organizer> för lagring av foton ses av många som bättre än <Bridge> i Photoshop CS. > För privat bildkommunikation via hemsidor, m.m. ger Elements ett bättre stöd än Photoshop CS. Vad erfarna fotoredigerare kanske inte gillar är det något nybörjartillvända gränssnittet i Elements. Alla kan direktanvända avancerad redigering. Även snabbredigering utförs lätt i detta läge som ju ger tillgång till samtliga verktyg. Om Photoshop CS : > Den som överväger bildproduktion för professionellt tryck får bättre kontroll i Photoshop CS. > Med studentrabatt kan enanvändarlicens för Photoshop CS Extended köpas till ett pris endast 3 ggr priset för Photoshop Elements. Om Photoshop Lightroom : > Foton från Lightroom kan vidareredigeras i både Photoshop Elements och Photoshop CS. Kameran och dess inställningar är väl så viktiga för skapande av ett högkvalitativt fotounderlag. Vet man att ett foto bara skall oredigerat publiceras på internet, eller endast skrivas ut i vykortformat i sin helhet behöver man kanske inte ens en fotoredigerare. Vill man kunna redigera ett foto; förstora/delförstora, korrigera färger, etc. bör man ställa in kamerans upplösning, fotokänslighet (ASA), filtyp och filstorlek för bästa prestanda. Det betyder lagring som råfil, när tillgänglig, samt största filstorlek. Exempel; den största filen från Nikon D7000 är en råfil, NEF, med 16MP upplösning och 14 bitars kontrastdjup. Den näst största filen är en komprimerad NEF med 12 bitars kontrastdjup. Båda dessa varianter bör inför redigering konverteras till TIFF med 16 bitars kontrastdjup. Lyfter man ut data i form av JPEG måste man bestämma sig i kameran för färgprofil/tonomfång, Adobe RGB (bäst) eller srgb. En JPEG-fil har endast 8 bitars kontrastdjup. En hårt komprimerad JPEG ger färre än 8 bitar. JPEGkomprimering slår samman i färg/kontrast närliggande pixlar för att reducera filstorleken. I fallet med den nämnda kameran förloras alltså minst 6 bitar per färgkanal. För att få ut max prestanda ur kameran med JPEG direkt från kameran måste man välja största möjliga filstorlek och blekast möjliga färgsättning (brukar kallas normal). I vissa situationer bör kameran även ställas in för hög dynamik. Nåväl; kan kameran ge ifrån sig råfil så är det vad som gäller när man vill utnyttja kameran till max. Råfilen kan utan extra besvär omvandlas i datorn till 8-bitars EXIF-TIFF eller 8-bitars EXIF-JPEG med kamerans inställningar från fototillfället. JPEG-filen kastar bort bitar och ger ytterligare dataförlust genom sin förstörande komprimering medan 8 bitars TIFF-filen bara kastar bort överskjutande bitar (dess hantering är förlustfri). Nämnas bör kanske att EXIF-data (bildens egenskaper) finns tillgängliga från råfilen samt från 8-bitars bildfil men ej från 16-bitars bildfil. Snåla inte med minneskort genom att spara i små filer. Spara gärna på minnesutrymme genom att endast lagra råfiler, alltså ej RAW + JPEG. Använd ett snabbt minneskort (klass 10) för sparande av stora filer. Det kan finnas situationer då man måste spara med låg upplösning i JPEG-format för att få hög fart och många bilder i rad vid seriebildfotografering. Likaså ger merparten kompaktkameror inte råfiler. Beträffande minneskort så har de en klassningssiffra för garanterad lägsta skrivhastighet ex. 2, 4, 6, 10. Den siffran anger lägsta skrivhastighet i MegaByte per sekund, MB/s, (under förutsättning att kameran i sig är snabb nog att utnyttja den hastigheten). Skrivtiden per fil kan alltså lätt uppskattas när man känner till filstorleken. Läshastighet anges till exempel som 600x vilket betyder 600 x 150kB/s= 90MB/s (en vanlig siffra för minneskort av standard UHS-1). Läshastigheten är som regel minst dubbelt så hög som skrivhastigheten, men kan inte användas för att beräkna skrivhastighet. Kameror som filmar i format 1920 x 1080 med 60 bilder per sekund bör förses med minneskort av klass 10. > En okomprimerad bildfil upptar lika många MB utrymme som det antal pixlar, MP, vilka lagras khan

3 2. FILER I PHOTOSHOP ELEMENTS Några tips för redigering i Photoshop Elements Råfiler som öppnas i Photoshop Elements passerar i ett första steg genom en filkonverterare; Adobe Camera Raw, ACR. Här utför man sin redigering så långt möjligt redan på råstadiet. Som exempel visas proceduren utgående från en underexponerad RAF-fil (RAw Fujifilm). ACR hanterar råfiler från de flesta märkeskameror. För optimal bildkvalitet bör man dock i första hand använda filkonverterare för aktuellt kameramärke och där konvertera till TIFF. 2.1 Sorteraren / Organizer Här visas en vy från Sorteraren i vilken man lätt finner sina filer och kan öppna dem för redigering. Man kan bläddra med piltangenter. Dubbelklickar man på en bildruta förstoras bilden för närmre betraktande. Dubbelklickar man på den ensamma förstorade bilden återfås flerbildsvisningen. Man kan här även byta bild med piltangent. Filer kan öppnas i redigeraren från båda dessa vyer khan 3.16

4 Genom att högerklicka på en bild öppnas menyn från vilken man väljer åtgärd för filen. <Redigera med Photoshop Elements> öppnar filen i Redigeraren. <Visa foton och video i helskärm> ger även möjlighet till automatisk bläddring av alla, eller markerade bilder så som i ett bildband. 2.2 Adobe Camera Raw I Adobe Camera Raw kan man välja hur kamerans fotosensor skall tolkas. Råfiler innehåller all registrerad data så här finns stora möjligheter att reparera vad en JPEG bildfil skulle ha visat som utbränt, <Återställning>, och felexponerat,<exponering> samt bl.a. vitbalans. Vid korrigeringar som påverkar bildens ljushet kan man hålla ner Alt-tangenten för att se när en inställning överskrider tillåtna gränser. Bränner man ut en bild visas vilka färger som först förloras, vilket ger bilden avvikande nyanser. Vitt visar områden där all information gått förlorad. På motsvarande sätt indikeras mörker när svärtan justeras. Den i det följande visade exponeringskorrektionen kunde ha satts till 1,55 men har begränsats till 1,3 för att ge viss marginal för vidare redigering. Det hade även varit möjligt att sätta 1,55 samt ge marginal genom återställning, vilken hade dämpat det ljusaste området. När all redigering har genomförts i ACR klickar man på <Öppna bild> som överför bildfil till Elements redigerare. Samtidigt med detta sparas ACR inställningar i originalfilen. Vill man i stället spara ACR inställningar utan att överföra filen till redigeraren klickar man på <Klart>. Originalfilen bibehålls alltid i ursprungligt skick från ACR. Det här innebär att redigering i ACR är oförstörande och kan ångras. I Sorteraren ser man nu originalfilens bildruta så som den kommer att översättas till bildfil. Någon ny fil har inte skapats så diskutrymmet är inte nämnvärt påverkat. För fortsatt redigering; öppna originalfilen på nytt i ACR (<Öppna som> i redigeraren om inte en råfil) samt klicka på <Öppna bild> för överföring till redigeraren. Spara helst som PSD för fortsatt redigering. ANM. Kända råfiler öppnas automatiskt i Camera Raw. För att i Photoshop Elements öppna bildfiler (TIFF, JPEG) via insticksprogrammet ACR; öppna från <Arkiv / Öppna som...>. Mer om detta senare. Adobe s fotoredigerare arbetar helst med Photoshop s egna filformat, ex. PSD, så spara gärna den öppnade bildfilen i detta format inför redigering. I en PSD-fil kan all information från pågående redigering sparas utom historik. Man kan även spara pågående redigering i en TIFF-fil vilken hanterar samma information som PSD. Den färdigredigerade bildfilen sparas lämpligen med bibehållna redigeringsdata när den innehåller flera lager. Dess lager slås samman, kontrastdjup reduceras till 8 bitar och den nu användarklara bildfilen sparas som TIFF, JPEG, eller PDF, beroende på dess tilltänkta användningsområde khan

5 Råfiler, alltså obearbetad digital data från fotosensorn öppnas alltid automatiskt i Adobe Camera Raw. Redigeringar som helst görs redan här är exempelvis vitbalans, exponering, klarhet och lyster (samt brus). Avbocka <Förhandsgranska> för att jämföra modifierad bild med ursprungsbild. Bäst är att välja kontrastdjup 16 bitar före öppnande i Redigeraren (Öppna bild) khan 5.16

6 Den "nya" råfilen visas nedan, baserad på sina instruktioner för konvertering till bildfil. Exponeringen har justerats och kan här jämföras med ett par andra bildrutor vilka ha samma ursprungliga exponering. 2.3 Bildfiler Det är viktigt att skrivskydda originalfilerna från kameran i operativsystemets filhanterare så snart de överförts till disk och förjusterats i ACR. Det skyddar filerna mot att oavsiktligt skrivas över. Skrivskyddade filer kan inte raderas från disk med Sorteraren / Organizer. De kan dock raderas via operativsystemets filhanterare. Sedan en bildfil har skapats från råformat (RAW) och öppnats i redigeraren, eller en bildfil, ex. TIFF, JPEG,... har öppnats bör den sparas om i Photoshopformat, PSD, inför fortsatt redigering. Skall filen inkluderas i Sorteraren, <Organizer>; Spara helst som versionsuppsättning. Filen läggs då på hög med den senaste versionen överst i bildfototeket. Det blir då färre bildrutor att söka i Sorteraren. Klicka på <Spara> då och då under pågående redigering. Bilden sparas då under samma versionsnummer. Klickar man på <Spara som> måste man ange ett nytt versionsnummer för bild som ligger på hög i en versionsuppsättning. Det är ingen katastrof om man måste ange oönskat nya versionsnummer. Icke önskade versioner kan raderas från stacken i efterhand. Skall man inte i framtiden använda vissa av stackens filversioner kan man även radera dem från hårddisken där de ligger som separata fullstora filer (såvida de inte är att betrakta som råfiler redigerade i enbart ACR, eller Lightroom). Icke skrivskyddade filer kan raderas från hårddisken via Sorteraren. ANM. Det kan vara smart att spara en 16 bitars sista version under pågående redigering när man nått stadiet där man tvingas övergå till 8 bitar för fortsatt redigering. Lagerinformation kan sparas, men redigerarens historik raderas när programmet stängs så det går inte att backa i redigeringen vid nyöppnande. Skillnaden mellan 8 och 16 bitars kontrastdjup verkar vid hastigt påseende inte vara så stor, men 8 bitar = 2 8 = bitar = 2 16 = vilket i färg motsvarar R x G x B = <16,8 millioner nyanser respektive nyanser, dvs 16,8 millioner gånger så många nyanser. Vad vi kan särskilja är 8 bitar RGB och färre. Under redigering av ljussättning förloras nyanser, varför sådan redigering bör utföras i 16 bitars kontrastdjup khan

7 Här ser vi den öppnade bildfilen. Det aktuella perspektivet uppvisar störande geometrifel. Under <Filter> i menyraden öppnar vi <Korrigera kameraförvrängning> Lodrätt perspektiv och Lutningsvinkel korrigeras med ledning av stödrastret. Observera att bilden har kapats något i sin nedre kant vilken glidit utanför Canvas. Det här verktyget separerar nämligen bilden från Canvas (ger ett bildlager 0). Öka Canvas utanför bildens nerkant före öppnande i Korrigera kameraförvrängning för att rädda bildkanten khan 7.16

8 Efter korrigering behöver bilden beskäras. Vi väljer en rektangulär markör och ställer in ett lämpligt format; Bredd 3, Höjd 2. Markeringen dras här ut från det övre vänstra hörnet så långt det finns bild. Beskärningen utförs under <Bild>, <Beskär> Under; Förbättra > Justera ljussättning > Skuggor/Högdagrar ställs här in enligt ovan khan

9 2.4 Lagerhantering Vi vill nu lysa upp bilden med undantag för några redan mycket ljusa områden. Då Photoshop Elements inte kan duplicera lager för 16 bitars bilder måste vi reducera bitdjupet till 8. Det görs under Bild > Läge > 8 bitar/kanal. Skapa nu en kopia av Lager 0 (se nedan) Högerklicka på lager 0 och välj <Duplicera lager>. <Lager 0 kopia> visas och skall vara markerat. Under Förbättra > Justera ljussättning > Nivåer lättar vi upp bilden genom att dra reglaget för <Ingångsnivåer> åt vänster från 255. Håll ner <Alt> och se hur bilden fläckas. Stanna vid 225. Lägg märke till var bilden bränts ur. Klicka OK! Det färgglada histogrammet har nu dragits ut. Det påvisas med vertikala ränder/springor. För att jämna återgivningen skall man om möjligt arbeta med 16 bitars kontrastdjup. Det betyder att dessa justeringar i Photoshop Elements måste genomföras innan man tvingas reducera till 8 bitar. Välj det rosa suddgummit ur verktygslisten. Högerklicka i bilden och välj i menyn en lämplig pensel med suddig kant. Sudda bort ljus där det behöver mörkas ner khan 9.16

10 Det ljusare <Lager 0 kopia> maskerar <Lager 0> utom där lagerkopian har suddats bort. Släck ner <Lager 0> genom att klicka på dess öga. Nu visas fläckar där lagerkopian suddats. Så är det då dags att slå samman de två lagren till ett. Då måste båda lagren vara påslagna för att visa bilden hel så som den skall vara. Välj <Lager> i menyn och <Gör till ett lager>. Gör till ett lager slår samman de två lagren och fäster dem mot canvas, vilket anges som bakgrund. I praktiken är då bilden utan lager och leveransbar khan

11 2.5 Brusreducering Bilden ser rätt brusig ut i stor förstoring (100%). Brus kan reduceras med förlust av skärpa. Under <Filter> återfinns meny för brusreducering. I den väljer man lämpliga inställningar. Den här kameran ger inte något färgat brus varför väljs värdet 0. (Brus kunde även ha reducerats redan i ACR. Färgbrusreducering kan behöva ställas ända upp till 50% för vissa kameror med färgbrus.) JPEG-artefakter skall inte markeras, kamouflering av sådana fördärvar kvalitén på en högupplöst bild som inte är JPEG-komprimerad. Slutligen väljs utskriftstorlek/dokumentstorlek, här anpassad för fotopapper 6" x 4" / 15 x 10 cm med utskrift utan ram. För webbsidor anpassas bildens upplösning (pixeldimensioner/antal pixlar). Den högupplösta filen sparas och skrivskyddas så att den bibehålls vid en ev. reducering av upplösning för internetbruk. Det är lätt att missa byta namn efter reduktion av filstorlek! khan 11.16

12 Här visas nu två markerade foton från stack i Sorteraren. Den tredje bilden visar samma exponering som den ursprungliga råfilen vilken korrigerats. Tryck på F12 och de markerade bilderna visas sida vid sida i större format för jämförelse. Återgå med Esc. 2.6 Storlek på Bild För att maila ett foto reducerar man dess upplösning. Trehundra pixlar per tum för den här bildstorleken ger hög kvalitet på utskrift. Som bilaga i e-brev spar man filen i JPEG- eller Portabelt DokumentFormat, PDF. När man trycker på <Spara> får man möjlighet att välja filens bildkvalitet. För internetpublicering anpassas antal pixlar khan

13 3. BILDFIL VIA ADOBE CAMERA RAW Några tips för redigering i Photoshop Elements Camera Raw har verktyg vilka kompletterar uppsättningen i Elements fotoredigerare. Bildfiler av typ JPEG och TIFF öppnas därför med fördel i ACR för en inledande redigering av; Vitbalans, Färgkorrektion, Exponering, Dynamik, Klarhet, Lyster,... Från ACR kan, om så önskas, data sparas i DNG-format (= rådatafil) för att automatiskt öppna i ACR. En ursprungligen högupplöst srgb - JPEG-fil behandlas som DNG i 16 bitars kontrastdjup och överförs till Elements redigerare som bildfil, fortfarande16 bitar men i Adobe RGB färgrymd (om redigeraren är inställd för detta; >Redigera >Inställningar >Allmänna >Färgväljare >Adobe samt >Redigera >Färginställningar >Optimera för utskrift). Väl i redigeraren sparas i Photoshopformat, PSD. Photoshop Elements kan arbeta med dessa 16 bitars djup för ljussättning och färg som därför bearbetas först. Bildfilens kontrastdjup reduceras därefter till 8 bitar, när så krävs för övrig redigering i Elements. 3.1 JPEG i ACR Starta Photoshop Elements och gå till <Arkiv> samt välj <Öppna som...>. Sök upp och markera önskad fil. Öppna den som Camera Raw och filen öppnas i Camera Raw (med dess interna råformat DNG). Det valda exemplet visar en bild registrerad i månadsskiftet januari/februari, en mulen dag vid 4-tiden på eftermiddagen. Det här fotot skulle vinna på att få en lite varmare färgnyans, varför den demonstrerade redigeringen i ACR satsar på just detta. I ACR finns en hel del verktyg att utforska, även i den något bantade versionen för Photoshop Elements. Här använder vi dock bara några få funktioner från menyn Grundläggande. > Spara bild; kan ge en rådatafil, DNG, på hårddisken. Den benämns <Digital NeGative> och öppnas i Adobe s fotoredigerare via Camera Raw. DNG-filer kan öppnas i samtliga senare versioner av ACR. > Klart; spar inställningar gjorda i ACR i den öppnade originalfilen och stänger programmet. När fotot öppnas på nytt i ACR visas dessa inställningar och kan ändras. > Öppna bild; överför rådatafilen till bildfil i Elements redigerare. (och spar inställningar från ACR i originalfilen.) Återställning; används för att söka rädda överexponerade utbrända partier i ett foto. Vid alla åtgärder som påverkar bildens ljussättning bör man ta hjälp av de varningar man får med nerhållen knapp <Alt> på tangentbordet khan 13.16

14 Den övre bilden visar fotot som från kamerans JPEG. Nedan har bilden värmts upp med egna inställningar. Efter <Öppna bild> spara gärna som PSD i redigeraren före fortsatt arbete khan

15 3.2 Ljussättning i Redigeraren De flesta foton hämtade direkt från kameran vinner på en enklare snabbjustering av ljusättningen. I första hand testar man effekten av <Skuggor/högdagrar> och <Nivåer>. Glöm inte att hålla nere Alt-knappen för att få varningar vid ljusjusteringar som utförs intill histogrammets sidokanter. Använder man de här visade verktygen behöver man troligen inte använda skärpeverktyg. Däremot kan det behövas en mindre justering/reduktion av färgmättnad. Skuggor/Högdagrar Testa med mellantonkontrast = 15 Dämpa högdagrar för bättre teckning i detaljer. Var sparsam med att lätta upp mörker. 3 kompenserar för mellantonkontrast 15. Högre siffra gör skuggor ljusare. Nivåer Nivåer justeras vanligen för maximal dynamik. En dynamikhöjning ger klarare bild. Mellanreglaget ändrar bildens ljushet. Ut-nivåer ger motsatt effekt mot in-nivåer Förhandsvisa; för att se effekten av gjorda inställningar. Ta bort/sätt dit bocken för att visa före och efter ändring. Jämför grenverket mellan bilderna för att skönja den stegrande klarheten khan 15.16

16 Några tips för redigering i Photoshop Elements Den här bilden visar vyn så som den har bestämts av kameran och levererats i form av en JPEG-fil. Känner man att den ser lite tråkig ut måste man redigera. Så här ser bilden ut efter den demonstrerade redigeringen. Vad som dock inte går att se i den här vyn är att delar av snöfältet har räddats från en låggradig utbränning. Till skillnad mot i de tidigare visade konferensbilderna har vitbalansen korrigerats åt det lite varmare hållet. I inomhusbilderna har däremot vitbalansen från fototillfället behållits för att påvisa lysrörsskenet i stället för att ge neutral vitbalans. Färgsättning är definitivt en smaksak, oavsett den skall göras naturlig eller konstnärlig. Hanteringen i ACR har avslutats med export till Redigeraren av en 16 bitars bildfil. När <8 bitar/kanal> lyser är bildens kontrastdjup 16 bitar. Sedan alla önskade justeringar av Dynamik, Färg och Ljussättning är slutförda måste bildens kontrastdjup minskas till 8 bitar för att Photoshop Elements övriga verktyg skall bli tillgängliga för redigering. Glömmer man detta får man en påminnelse när det blir aktuellt. Från ACR levererades bilden med färgprofil/tonomfång Adobe RGB. Menyn till höger ger alternativen att ta bort profil, eller att konvertera den till srgb-profil. När man vill redigera färger bör Adobe RGB behållas, likaså när bilden skall användas för professionellt tryck. För användning på internet eller för utskrift på billig hemmaprinter som inte sväljer Adobe RGB konverteras till srgb-profil. (Det är dock inte absolut nödvändigt.) khan

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken.

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken. I denna bok har vi använt svensk version av Windows 7 och Photoshop CS6. Om du använder andra versioner kan det se lite annorlunda ut hos dig. Har du installerat programmet på Mac, skiljer det bland annat

Läs mer

Handbok digikam. Gerhard Kulzer Gilles Caulier Elle Stone Oliver Doerr Ralf Hoelzer Joern Ahrens Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok digikam. Gerhard Kulzer Gilles Caulier Elle Stone Oliver Doerr Ralf Hoelzer Joern Ahrens Översättare: Stefan Asserhäll Gerhard Kulzer Gilles Caulier Elle Stone Oliver Doerr Ralf Hoelzer Joern Ahrens Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 15 1.1 Bakgrund........................................... 15 1.1.1

Läs mer

Adobe Photoshop CC Jan Johansson 2014

Adobe Photoshop CC Jan Johansson 2014 Adobe Photoshop CC Jan Johansson 2014 Jan Johansson Lövaskog Södra Bosgården 516 92 Äspered 0702 13 96 60 jan.johansson@bornet.net Innehållet får ej kopieras utan medgivande Photoshop CC Photoshop CC Photoshops

Läs mer

Använda ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 4

Använda ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 4 Använda ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 4 Upphovsrätt Upphovsrätt Juridiska meddelanden finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Installera, registrera och ställa

Läs mer

C. Säkerhetskopiering

C. Säkerhetskopiering C. Säkerhetskopiering 1. Billig försäkring 50 2. Lämplig lagringsenhet 51 3. Säkerhetskopiera databasen 52 4. Säkerhetskopiera bilder och ljud 54 49 Det är dumt att inte säkerhetskopiera! Hårddisken är

Läs mer

PIM Moment Bild Materialet finns samlat på http://www.mbke.se

PIM Moment Bild Materialet finns samlat på http://www.mbke.se PIM Moment Bild Materialet finns samlat på http://www.mbke.se Nivå 2 - Kommunicera Bild Ljud Presentera - Planera Bilder A Hämta och hantera De senaste tio åren har möjligheterna att använda och bearbeta

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

ADOBE CREATIVE SUITE 5

ADOBE CREATIVE SUITE 5 ADOBE CREATIVE SUITE 5 Juridiskt meddelande Juridiskt meddelande Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Resurser Aktivering och registrering............................................................................................

Läs mer

Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad

Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad Vad betyder begreppet upplösning, och hur fungerar det? Detta är nog en fråga som väldigt många känner sig osäkra på. I denna lathund försöker jag beskriva

Läs mer

SalsaJ. Manual. Jérôme Lucas LERMA/ERGA Université Pierre et Marie Curie, Paris 6

SalsaJ. Manual. Jérôme Lucas LERMA/ERGA Université Pierre et Marie Curie, Paris 6 SalsaJ Manual Jérôme Lucas LERMA/ERGA Université Pierre et Marie Curie, Paris 6 Svensk översättning och anpassning Christer Nilsson Vetenskapens Hus AlbaNova universitetscentrum (Februari 2007) 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Pointer Solutions Spitfire

Pointer Solutions Spitfire Pointer Solutions Spitfire Version 3.7 Användarmanual 15 September 2008 Innehållsförteckning Introduktion...2 Installation...3 Licens inmatning...8 Karta...11 Kart lager och inställningar...17 Ladda ner

Läs mer

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken.

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken. I denna bok har vi använt svensk version av Illustrator CS6 och Windows 7. Om du använder andra versioner kan det se lite annorlunda ut hos dig. Har du installerat programmet på Mac, skiljer det bland

Läs mer

Importera. hämta in bilderna till photoshop lightroom

Importera. hämta in bilderna till photoshop lightroom Fotograf: Scott Kelby Exponeringstid: 1/20 1/250 Brännvidd: 70 18 mm Bländaröppning: f/3.5 f/7.1 Kapitel 1 Hämta in bilderna till Photoshop Lightroom Importera hämta in bilderna till photoshop lightroom

Läs mer

GraphicConverter v5.6

GraphicConverter v5.6 GraphicConverter v5.6 En konverterare för MacOS och MacOS X Dokumentation 2002-2005 Lemke Software GmbH 1992-2001 Thorsten Lemke Översättning: Bertil Born Datum: 2005-04-18 Innehållsförteckning Titelsida

Läs mer

Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share. Användarhandbok

Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share. Användarhandbok Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share Användarhandbok Juridisk information Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan komma att

Läs mer

Första bevarade fotografiet togs av fransmannen Joseph Nicephore Niepce

Första bevarade fotografiet togs av fransmannen Joseph Nicephore Niepce Fotohistoria Redan under medeltiden (ca 1400-1600) användes camera obscura som rithjälpmedel. Motivet projicerades på papper eller duk och sedan var det bara att kalkera av det. 1826 togs av fransmannen

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Adobe Photoshop. Lightroom 5. Från början. Mattias Karlsson Sjöberg. Moderskeppet

Adobe Photoshop. Lightroom 5. Från början. Mattias Karlsson Sjöberg. Moderskeppet Adobe Photoshop Lightroom 5 Från början Mattias Karlsson Sjöberg Moderskeppet Innehåll Om du letar efter videokursen Vad gör Lightroom? 7 En lavin av bilder 10 Bildbehandla dina favoriter 67 Bildbehandling

Läs mer

Handbok. Faktura- Scanning. Å-DATA Infosystem AB

Handbok. Faktura- Scanning. Å-DATA Infosystem AB Handbok Faktura- Scanning Å-DATA Infosystem AB Fakturascanning 1 1. INLEDNING... 2 2. SYSTEMÖVERSIKT... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2. Startsida... 5 2.2.1 Översikt... 5 2.2.2 Rullgardinsmenyer... 6 2.2.3

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Du kan använda de avancerade utskrifts- och utskriftsförberedelsefunktionerna till att hantera dina skrivarinställningar oberoende av vilken

Du kan använda de avancerade utskrifts- och utskriftsförberedelsefunktionerna till att hantera dina skrivarinställningar oberoende av vilken Du kan använda de avancerade utskrifts- och utskriftsförberedelsefunktionerna till att hantera dina skrivarinställningar oberoende av vilken utdataenhet du har. Med Adobe InDesign CS3 är det lätt att skriva

Läs mer

Administratörshandbok

Administratörshandbok Administratörshandbok ImageVault Version 3.5 Meridium AB, Svensknabbevägen 17, 393 51 Kalmar, Sverige, www.meridium.se Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller

Läs mer

Bildbehandling. Torsten Nilsson (sammanställt) Mattias Karlsson Sjöberg (författat) 2011-10-18

Bildbehandling. Torsten Nilsson (sammanställt) Mattias Karlsson Sjöberg (författat) 2011-10-18 2011 Bildbehandling Torsten Nilsson (sammanställt) Mattias Karlsson Sjöberg (författat) 2011-10-18 Mattias Karlsson Sjöberg 01.Teori om bildbehandling - en grundkurs Dessa sidor handlar om bildbehandling.

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Dokumentation Word & Excel. Office 2010

Dokumentation Word & Excel. Office 2010 Dokumentation Word & Excel Office 2010 Tiina Janson/Immi Johnsson 2013 Innehållsförteckning Allmänna nyheter i Office 2010...4 Nytt gränssnitt... 4 Återställa arbete som inte sparats... 4 Menyflikar...

Läs mer

Grundinställningar i ViTex

Grundinställningar i ViTex Användarhandledning Grundinställningar i ViTex Innan du använder Vitex första bör gången gör du några grundinställningar. Klicka Inställningar-Generellt Nedanstående inställningar är bra att göra! 1 Introduktion

Läs mer

MindExpress. Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel

MindExpress. Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel MindExpress Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet För att starta Mind Express manuellt, klickar du på

Läs mer

Lightroom Från början

Lightroom Från början Mattias Karlsson Sjöberg är Sveriges populäraste lärare i bildbehandling. Över 28 000 svenskar har gått hans kurser på Jönköping University. Han är även huvudlärare på Moderskeppet.se, Sveriges största

Läs mer

Hjälp för Adobe Photoshop Lightroom CC och Lightroom 6

Hjälp för Adobe Photoshop Lightroom CC och Lightroom 6 Hjälp för Adobe Photoshop Lightroom CC och Lightroom 6 April 2015 Nyheter 1 Sammanfattning av nya funktioner Adobe Photoshop Lightroom CC/Adobe Photoshop Lightroom 6 Adobe Photoshop Lightroom CC/Lightroom

Läs mer