9 Avancerad redigering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "9 Avancerad redigering"

Transkript

1 Adobe Photoshop Elements 4.0 Allt i en bok Avancerad redigering Denna sista lektion handlar om de mer sofistikerade metoderna för bildredigering som finns tillgängliga i Photoshop Elements 4.0. Du får se hur man förbättrar bildernas kvalitet och lyster med hjälp av avancerad användning av programmets verktyg. Du får lära dig följande: Använda camera raw-bilder från en digitalkamera. Spara bearbetade raw-bilder i DNG-formatet. Använda histogram för att tekniskt tolka en bilds innehåll. Hantera skuggor och högdagrar. Storleksändra en bild och förbättra skärpan. Skapa effekter med hjälp av filter. Använda verktyget Kakform. Lite mer än en timme får du räkna med att den här lektionen tar att genomföra. Övningarna förutsätter att du känner dig hemmastadd med programmets gränssnitt och miljö och att du är bekant med de två arbetsytorna Redigeraren och Sorteraren. Behöver du friska upp kunskaperna om dessa kan du välja Hjälp > Självstudier och där ta del av det omfångsrika materialet. Som vanligt bygger lektionen vidare på de övningar du har arbetat med i de tidigare lektionerna. Du kommer att använda katalogen AIEB-katalog som du skapade i bokens början. Om det behövs väljer du Arkiv > Katalog i Sorteraren, lokaliserar katalogen och öppnar den.

2 302 Lektion 9 Avancerad redigering Vad är en raw-bild? Vad som kännetecknar raw-bilder till skillnad från bilder i de vanligt förekommande filformaten, t.ex. JPEG eller GIF är att de är helt obearbetade av digitalkameran. För såväl den professionella fotografen som för hobbyfotografen kan det vara knepigt att sätta sig in i hur digitalkameran fungerar med alla dess inställningsmöjligheter. En inkorrekt hantering av funktionerna resulterar lätt i dålig bildkvalitet. En lösning på detta är att använda kamerans möjlighet att ta raw-bilder. Sådana bilder överförs direkt från kamerans bildsensor utan något som helst processande från kamerans sida. Emellertid är det inte alla kameror som klarar det här, men de flesta moderna och någorlunda avancerade modeller har den kapaciteten. Obs! Raw-filer kan ha olika filnamnstillägg beroende på kameramodell. Exempel på sådana är Canons.CRW och.cr2, Minoltas.MRW, Olympus.ORF eller de olika varianterna på Nikons.NEF. I Photoshop Elements kan man öppna raw-filer, bearbeta dem och spara dem i stället för att förlita sig på att kameran gör ett tillräckligt bra jobb när den sparar bilderna i något av standardformaten. När man arbetar med raw-filer kan man få optimal vitbalans, färgomfång, kontrast, färgmättnad och skärpa efter att bilden har förts över till datorn. Fördelarna med en raw-bild Raw-bilder är högkvalitativa bildfiler som innehåller maximal mängd bildinformation hämtad direkt från kamerans sensor, därtill med relativt små filstorlekar. De är förvisso större än exempelvis JPEG-bilder men innehåller mer bilddata och tar mindre plats än TIFF-bilder. En annan fördel är flexibiliteten då många kamerabearbetningar t.ex. skärpeförbättring, vitbalans, nivåer och färgjusteringar kan nollställas om man använder Photoshop Elements. Exempelvis kan exponeringsjusteringar åsidosättas och omberäknas baserat på raw-data, och eftersom raw-formatet använder 12 bitar per kanal kan man utvinna större detaljrikedom i såväl mörka som ljusa bildområden, vilka annars går om intet med 8 bitarskanalerna i JPEG- och TIFF-formatet.

3 Adobe Photoshop Elements 4.0 Allt i en bok 303 Raw-formatet är också arkiveringsvänligt, ungefär som ett traditionellt filmnegativ fast med den pluspoängen att det inte åldras i form av tilltagande blekta eller felaktiga färger. En bild i raw-format kan bearbetas hur många gånger som helst eftersom Photoshop Elements aldrig sparar ändringarna i själva raw-filen. Arbeta med raw-filer översikt För att använda raw-filer behöver du ställa in kameran så att den sparar bilderna i raw-format. (Observera att vissa kameror saknar den här egenskapen). Photoshop Elements kan öppna raw-filer från de kameror som finns listade på webbplatsen Efter att du har hanterat raw-filen på vederbörligt sätt i fönstret Camera Raw kan du öppna den i Photoshop Elements och redigera den som vilken annan bild som helst. Sedan kan du spara den i valfritt filformat som stöds i Photoshop Elements. Obs! Insticksmodulen RAW, som används för att öppna raw-filer, uppdateras regelbundet i takt med att nya kameramodeller lanseras. Det kan med andra ord bli nödvändigt att du laddar ner en färskare version av denna modul från Komma igång Men innan du sätter igång behöver du ägna någon minut åt att förbereda arbetsytan inför de kommande övningarna. 1 Starta Photoshop Elements i läget Standardredigering, eventuellt genom att klicka på Redigera och förbättra i välkomstfönstret. Är det Sorteraren som visas klickar du på knappen Redigera ( ) och väljer sedan Öppna Standardredigering.

4 304 Lektion 9 Avancerad redigering 2 I Standardredigering, välj Arkiv > Öppna och navigera till mappen Lesson09. Öppna filen baby.cr2 varpå fönstret Camera Raw visas. Obs! CR2 är filnamnstillägget för en raw-bild som fotograferats med en Canon EOS Digital Rebel XT. A B C D E F G H I J A. Zooma. B. Handen. C. Vitbalansverktyg. D. Rotera 90 moturs. E. Rotera 90 medurs. F. Skuggor, Högdagrar. G. Histogram. H. Inställningar. I. Bitdjup. J. Zoomnivå.

5 Adobe Photoshop Elements 4.0 Allt i en bok Kom ihåg att markera kryssrutan Förhandsvisa. Detta är viktigt. När man öppnar en camera raw-fil läser Photoshop Elements den inbäddade filinformationen för att identifiera vilken kameramodell som använts, varvid lämpliga inställningar med avseende på den aktuella kameran tillämpas på bilden. Du kan välja sparade inställningar på listmenyn Inställningar; vi återkommer till hur man sparar inställningar. 4 Se till att Camera Raw-standardinställningar är valt på listmenyn Inställningar. Du kan spara de aktuella inställningarna som standard för den kamera som genererade bilden genom att klicka på triangeln ( ) till höger om listmenyn Inställningar och välja Spara nya Camera Raw-standardinställningar. Du kan också använda Photoshop Elements förvalda inställningar för den aktuella kameran genom att klicka på samma triangel och välja Återställ Camera Raw-standardinställningar. Det finns två paletter i Camera Raw-fönstret: Ställ in och Skärpa. Paletten Ställ in är försedd med korrigeringsfunktioner som inte finns tillgängliga bland Photoshop Elements standardverktyg. Paletten Skärpa ger möjlighet att justera skärpa och brus. Men det är paletten Ställ in som vi kommer att ägna oss åt i den här lektionen. Obs! Vilka korrigeringar du än gör i en bild tar det bort datainformation från bilden. Men eftersom du arbetar med betydligt mycket mer data i en RAW-fil får de ändringar du gör t.ex. för exponering och vitbalans mindre märkbara återverkningar på bildinformationen jämfört med när du korrigerar en PSD-, TIFF- eller JPEG-bild.

6 306 Lektion 9 Avancerad redigering Camera Raw-kontroller Zoom Zoomvärdet för förhandsvisning ställs på nästa förinställda värde när du klickar på förhandsvisningsbilden. Ange nästa lägre zoomvärde genom att hålla ned Alt och klicka. Zooma in ett önskat område i förhandsvisningsbilden genom att dra zoomverktyget i förhandsvisningsbilden. Om du vill återgå till 100 % dubbelklickar du på zoomverktyget. Handverktyget Flyttar bilden i förhandsvisningsfönstret om förhandsvisningsbildens zoomvärde är högre än 100 %. Håll ned mellanslagstangenten om du vill aktivera handverktyget under tiden du använder ett annat verktyg. Dubbelklicka på handverktyget för att centrera förhandsvisningsbilden i fönstret. Vitbalansverktyg Ändrar området som du klickar på till en neutral gråton, så att färgskiftningar tas bort och bildens färger korrigeras. Temperatur- och toningsvärdena ändras till värden som motsvarar färgjusteringen. Roteringsknappar Roterar bilden motsols eller medsols. Skugga och högdager Aktiverar visningen av skugg- och högdagerbortfall. Skuggbortfall visas i blått och högdagerbortfall i rött. Obs! Högdagerbortfall är högdagerområden som är helt vita, utan detaljer. Skuggbortfall är skuggområden som är helt svarta, utan detaljer. RGB Visar röd-, grön- och blå-värdena (RGB) för pixeln vid pekaren när du flyttar pekaren i förhandsvisningsbilden. Värdena visas när du använder zoomverktyget, handverktyget eller vitbalanspipetten. Bitar Anger om bilden öppnas med färgdjupet 8 eller 16 bitar per kanal. Inställningar Alternativen på den här menyn anger eller återställer bildens inställningar för färg, ljus, skärpa och brus. Inställningarna baseras på en annan bild eller på kamerans standardinställningar. Välj mellan följande alternativ: Bildinställningar Återställer den markerade bildens inställningar till de värden som användes när dialogrutan Camera Raw öppnades första gången. Kamerastandard Tillämpar standardinställningarna för Camera Raw. (Se ämnet Så här anger du egna kamerainställningar.) Föregående konvertering Tillämpar de inställningar som användes för den senast bearbetade Camera Raw-bilden. Egen Väljs automatiskt när något av reglagen justeras. Alternativet gör det möjligt att arbeta med en bild utan att använda förinställningar. Från Photoshop Elements Hjälp

7 Adobe Photoshop Elements 4.0 Allt i en bok På paletten Ställ in kan du experimentera lite med de förinställda alternativ som finns på listmenyn Vitbalans. Förinställda korrigeringar kan vara till stor hjälp när man behöver balansera upp färgstick som uppkommit till följd av olämpliga ljusförhållanden vid fotograferingstillfället. Om t.ex. kameran inte var rätt inställd med hänsyn till den grå väderleken kan man välja Molnigt på listmenyn Vitbalans. Lägg märke till ändringarna i förhandsvisningsfönstret när du provar de olika vitbalansalternativen. I avsnittet som följer ska vi titta på varför vitbalansen har så stor betydelse för bildens helhetsintryck. 6 Innan vi går vidare, välj alternativet Som fotograferat på listmenyn Vitbalans. Justera vitbalansen I detta moment ska du justera vitbalansen genom att leta rätt på en neutral färg och plocka upp den med vitbalansverktyget. Till neutrala färger hör svart, vitt och grått. Genom att förstå vad en neutral färg är och hur den fungerar, kan du enkelt och snabbt rätta till färgstick i Camera Raw-fönstret. 1 Se till att Auto-kryssrutorna vid Exponering, Skuggor, Intensitet och Kontrast är avmarkerade.

8 308 Lektion 9 Avancerad redigering 2 Välj vitbalansverktyget ( ), som du hittar i Camera Raw-fönstrets övre vänstra hörn. 3 Leta rätt på en neutral färg i bilden. Etiketten i bildens nedre vänstra hörn får duga i det här fallet. Klicka på den ljusa ytan i mitten av etiketten. Ej balanserad bild. Balanserad bild. Vid Vitbalans står det nu Egen. Det här verktyget korrigerar eventuella färgstick i bilden, men beroende på bildens innehåll kan det självklart bli nödvändigt med en finjustering. I det här fallet kan det vara på sin plats att värma upp färgerna en aning med hjälp av kontrollerna Temperatur och Toning. 4 Klicka på skjutreglaget för Temperatur. Denna parameter kontrollerar balansen mellan blått och gult. Dra reglaget försiktigt, eller använd Uppåtpil eller Nedåtpil (på tangentbordet), för att öka eller minska färgtemperaturen i steg om 50 Kelvin. Här handlar det givetvis om en subjektiv bedömning (i kombination med hur bildskärmen är kalibrerad), men på vår skärm gav värdet 4850 ett bra resultat. Vad är färgtemperatur? Termen avser var en färg befinner sig på en färgskala som steglöst går från varmt (rött) till kallt (blått). För att ett objekt ska utsända en specifik färg behöver det absorbera en viss mängd värme (mätt i Kelvin). Varje färg är kopplad till en färgtemperatur, vilket också är fallet med olika typer av belysning.

9 Adobe Photoshop Elements 4.0 Allt i en bok 309 Med kontrollen Toning kan du justera balansen mellan magenta och grönt. Den här bilden behöver ett uns mer magenta. 5 Dra skjutreglaget för Toning en aning åt höger för att öka mängden magenta. Vi kom fram till -30. Låt bilden vara öppen inför nästföljande moment. Använd kontrollerna Toning och Temperatur för att balansera färgerna. (De värden du har kommit fram till kanske inte överensstämmer med de som visas i bilden.) Tonjustering Reglagen för tonjusteringar är de som återfinns nedanför vitbalansreglagen. I nästa övning ska du använda dessa kontroller för att komma till rätta med exponering, skuggor, intensitet, kontrast och mättnad. Först kan det kanske vara bra med en snabbgenomgång av dessa parametrar: Exponering är ett mått på den mängd ljus som förelåg vid fotograferingstillfället. Underexponerade foton är för mörka och överexponerade foton är följaktligen för

10 310 Lektion 9 Avancerad redigering ljusa. Använd det här reglaget för att kompensera för dessa typer av felexponeringar. Skuggor representerar de mörkaste partierna i en bild. Använd reglaget för att göra dessa mörkare när det behövs. Intensitet avser den relativa ljusstyrkan i en bild. Kontrast handlar om skillnaden mellan ljusa och mörka områden i bilden, eller närmare bestämt antalet skuggtoner. En bild med för lite kontrast upplevs som urlakad. Har den för mycket kontrast försvinner övergångarna mellan olika nyanser med resultat att bilden känns hård. Mättnad är klarheten, eller styrkan, hos en färg. En maximalt mättad färg saknar helt inslag av gråtoner. Använd reglaget för att intensifiera färgerna eller göra dem diskretare. Du kommer nu att korrigera exponeringen och göra justeringar utifrån ljushetsvärdet i denna bild. Exponering I en överexponerad bild kan det finnas detaljer som drunknat i ljuset och en justering med exponeringsreglaget kan då eventuellt lyfta fram dessa. Det finns emellertid ett par begrepp vi behöver titta närmare på, nämligen punktreflexer och bortfall. Punktreflexer (specular highlights) är mycket små områden i bilden som förväntas vara absolut vita. Exempel på där sådana förekommer är t.ex. kromade ytor på en bil, ädelstenar, en ljuslåga eller som i övningsbilden en metallknapp. Dessa punktreflexer bör kvarstå som helt vita för att på så sätt ge bilden en mer levande dynamik. Generellt kan man säga att maximalt vitt helst inte bör förekomma någon annanstans än på just dessa punkter. Bortfall kan göra högdagrar ljusare och skuggor mörkare. I de flesta fall kan bortfall vara till hjälp, men alltför mycket gör att delar av bildinformationen försvinner.

11 Adobe Photoshop Elements 4.0 Allt i en bok 311 På dessa juveler finns det gott om punktreflexer. Reflexen på metallknappen är en typisk punktreflex. Du ska nu justera exponering och skuggor med hjälp av de tillhörande skjutreglagen. 1 Tryck Alt medan du flyttar exponeringsreglaget. Detta visar aktuellt bortfall (det som kommer att bli helt vitt) i enlighet med exponeringsvärdet. Vi drog reglaget till -0,60. Tryck Alt medan du drar reglaget för Exponering för att visa bortfallet.

12 312 Lektion 9 Avancerad redigering Nu är det dags för skuggpartierna. 2 Tryck Alt medan du drar reglaget för Skuggor. De områden som eventuellt visas i förhandsvisningsfönstret kommer att bli helt svarta. Släpp reglaget först när de riktigt mörka skuggområdena blir svarta. Om en större del av pupillerna visas betyder det att du drog reglaget lite för långt åt höger; då finns också risken att detaljer bakom barnet försvinner bland skuggorna. För vår del stoppade vi reglaget vid 3. 3 Klicka på reglagehandtaget vid Intensitet och använd sedan Uppåtpil för att öka värdet till Öka på motsvarande sätt värdet för Kontrast till Värdet för Mättnad behöver du inte ändra.

13 Adobe Photoshop Elements 4.0 Allt i en bok 313 Om du drar reglaget så långt åt vänster som det går, blir resultatet en gråskalebild. Spara bilden Du kan bearbeta den här raw-bilden från scratch hur många gånger som helst eftersom bilden sparas i DNG-formatet. Photoshop Elements sparar aldrig ändringarna i originalfilen, däremot sparas de inställningar du senast tillämpade. Formatet DNG Raw-formatet har av lättförklarliga skäl blivit mer och mer populärt, men det ska tilläggas att de olika kameratillverkarna har sina egna anpassade varianter av formatet. Detta betyder i praktiken att det inte är självklart att raw-filerna kan öppnas i andra program än det som följde med kameran. Risken finns att det därmed blir knepigt att använda dem vid framtida tillfällen eftersom det inte är säkert att kameratillverkaren stöder just den raw-varianten för tid och evighet. Och om man helst vill använda något annat program (vilket man oftast vill) än det som skickades med av tillverkaren kan det bli ännu mer problematiskt. Ett stort steg i strävan efter kompatibilitet är att man i Photoshop Elements kan spara raw-bilderna i formatet DNG, vilket är ett standardformat som är avsett för raw-filer genererade av digitalkameror. DNG-formatet erbjuder en gemensam standard för raw-filer oavsett ursprung, och det medverkar till att filerna ska kunna öppnas och redigeras även i framtiden. 1 I Camera Raw-fönstret med bilden baby.cr2 klickar du på knappen Spara, varpå dialogrutan Alternativ för spara öppnas. 2 På listmenyn Mål väljer du Spara på ny plats. När dialogrutan Välj målmapp visar sig (klicka annars på knappen Markera en mapp) navigerar du till mappen AIEB-jobb. Markera den mappen och klicka på knappen Markering.

14 314 Lektion 9 Avancerad redigering 3 I sektionen Namnge fil, låt det föreslagna namnet till vänster få gälla. På listmenyn till höger väljer du alternativet 2-siffrigt serienummer. Detta gör att namnet får tillägget Klicka på Spara. Filen har nu sparats med de inställningar du gjorde och som en DNG-fil. 5 Dialogrutan Alternativ för spara stängs och du återgår till Camera Rawfönstret. Klicka på Öppna. Filen baby.cr2 öppnas i Redigeraren och du kan nu redigera den som vilket annat foto som helst. 6 Välj Arkiv > Spara. Navigera till mappen AIEB-jobb. Ge filen namnet Baby_redigerad_Jobb. Välj filformatet PSD och klicka på Spara. 7 Välj Arkiv > Stäng.

15 Adobe Photoshop Elements 4.0 Allt i en bok 315 Histogram Bilderna du har arbetat med är kanske sparade i olika format, som t.ex. JPEG, TIFF eller PSD. När det gäller sådana bilder gör du redigeringsarbetet i Standardredigering. I nästföljande moment ska vi titta på hur ett histogram kan användas för att förbättra bilderna. Du ska nu öppna ett foto som togs under bristfälliga ljusförhållanden, plus att det innehåller lite för mycket magenta. (Tyvärr är det ganska vanligt att digitalkameror genererar bilder med oönskade färgstick.) Vad är ett histogram? Med hjälp av paletten Histogram som man öppnar genom att välja Fönster > Histogram kan man avgöra om bilden innehåller tillräckligt mycket detaljer i skuggorna, mellantonerna respektive högdagerpartierna. Histogrammet visar också var i bilden det är befogat att göra ändringar. A B C Histogrammet visar tonomfånget i en bild. A. Skuggor B. Mellantoner C. Högdagrar

16 316 Lektion 9 Avancerad redigering Korrigeringar som gäller exempelvis intensitet, reducerar bildens datainformation. Alltför ivrig korrigering yttrar sig på så vis att histogrammet splittras i en mängd små staplar. Detta histogram visar att bilden har tillräckligt med bilddata för att kunna korrigeras. Detta histogram avslöjar att bilden redan brister i detaljåtergivningen. Ytterligare korrigering gör att den förlorar ännu mer bilddata. Högdagrar och skuggor I nästföljande övning ska du öppna en bild och justera högdagrarna och skuggorna. Du ska också göra andra justeringar och samtidigt hålla ett öga på paletten Histogram. 1 Gå till Sorteraren genom att klicka på knappen Fotoläsare.

17 Adobe Photoshop Elements 4.0 Allt i en bok Välj Redigera > Inställningar > Allmänna och förvissa dig om att kryssrutan Visa filnamn i Detaljer är markerad. 3 I Sorteraren markerar du filen face.psd, klickar på knappen Redigera och väljer Öppna Standardredigering. Bilden är försedd med taggen Lesson9 för att den ska bli lättare att lokalisera. Som du ser är bilden för mörk. 4 Välj Arkiv > Spara som och leta dig fram till mappen AIEB-jobb. Spara bilden som Ansikte_Jobb.psd. Klicka på Spara. 5 Välj Fönster > Histogram, om paletten inte redan är öppen. Den här bilden behöver lite mer stuns i de ljusa områdena. Som framgår av histogrammet är det i mellantonsregistret det finns mest bilddata, men även relativt mycket i skuggpartierna (vänstra delen). Du ska nu omfördela tonomfånget med hjälp av dialogrutan Nivåer.

18 318 Lektion 9 Avancerad redigering 6 Välj Förbättra > Justera ljussättning > Nivåer. Nu ska du använda reglagen för skuggor, mellantoner och högdagrar, men också ange svartpunkt, gråpunkt och vitpunkt. A B C Dialogrutan Nivåer. A. Skuggor B. Mellantoner C. Högdagrar D. Ange svartpunkt E. Ange gråpunkt F. Ange vitpunkt D E F 7 Dubbelklicka på pipetten Ange Vitpunkt. Detta öppnar Färgväljaren, och här väljer du vad som i bilden ska gälla för att vara vitt. Det handlar om att välja en ljushet som inte får vara maximalt vit.

19 Adobe Photoshop Elements 4.0 Allt i en bok Skriv in värdet 240 i alla tre textrutorna vid RGB. Detta fastställer vitpunkten i bilden som mycket ljust grått, och alltså inte helt vitt. Som vi var inne på tidigare är det absolut vita reserverat enbart för punktreflexer. Klicka på OK i Färgväljaren. Dubbelklicka på pipetten Ange vitpunkt för att specificera högdagervärdet i Färgväljaren.

20 320 Lektion 9 Avancerad redigering 9 Håll ned Alt medan du klickar på reglaget för högdagrar. Bortfallet visas nu i bilden. Fläckarna som syns är de ljusaste områdena. Släpp Alt-tangenten så ser du att det är tröjan som är det ljusaste området i bilden. 10 Markera pipetten Ange vitpunkt och klicka på tröjans ljusaste del. Härnäst ska du ange svartpunkt med hjälp av en metod som skiljer sig något från den föregående.

21 Adobe Photoshop Elements 4.0 Allt i en bok Håll ned Alt medan du drar det vänstra reglaget (skuggor) åt höger, tills pupillerna framträder som två mörka fläckar. 12 Justera mellantonerna genom att dra det mittersta reglaget åt vänster tills du bedömer att balansen ser rätt ut. Mellantonerna blir nu något ljusare. Studera paletten Histogram medan du gör detta så kan du jämföra inaktuella bilddata (som visas i grått) med din pågående justering. Vi kom fram till värdet 1,40. Justera mellantonerna. Iaktta förändringarna på paletten Histogram. Några små glapp har uppstått i histogrammet, vilket man i princip bör försöka undvika i synnerhet stora sådana. Bilden kan se jättefin ut på bildskärmen, men de större glappen betyder dataförlust vilket kan bli märkbart när bilden skrivs ut eller trycks.

22 322 Lektion 9 Avancerad redigering Ange gråpunkt Om det finns något neutralt färgområde i bilden kan man med hjälp av pipetten Ange gråpunkt använda detta för att enkelt få bukt med eventuella färgstick. Neutrala färger är de som förekommer i området mellan vitt och svart. Det vi behöver nu är en nyans som ligger i trakten kring neutralt grått. 1 Aktivera pipetten Ange gråpunkt i dialogrutan Nivåer och klicka på ett neutralt färgområde i bilden, i det här fallet lämpligen på gatubeläggningen i bildens nedre högra hörn. Alla eventuella färgstick är nu ett minne blott. Obs! Det är inte alltid motiverat att neutralisera alla färgstick. Ibland kan det vara effektfullt med en varmare eller kallare färgtemperatur. 2 Klicka på OK. Klicka på Ja när du får frågan om du vill spara de nya målfärgerna; du slipper på så sätt ange vitpunkt varje gång du använder dialogrutan Nivåer för att göra justeringar. 3 Välj Redigera > Ångra Nivåer (eller tryck Ctrl+Z) för att se hur bilden såg ut före ändringarna. Välj Redigera > Gör om Nivåer (Ctrl+Y) för att återkalla din korrigering. Låt bilden vara öppen.

23 Adobe Photoshop Elements 4.0 Allt i en bok 323 Oskarp mask Den här bilden skulle må bra av lite bättre skärpa och med en förståndig användning av skärpeverktygen kan förbättringen bli högst påtaglig. Utan skärpeförbättring. Skarpare med hjälp av Oskarp mask. Nästa moment blir att du använder filtret Oskarp mask. Men hur kan någonting vara oskarpt och ändå förbättra skärpan? Begreppet oskarp mask härrör från tryckeribranschen: Enkelt uttryckt går tekniken ut på att framställa ett oskarpt negativ en oskarp mask och sedan trycka originalet när det placerats i direkt kontakt med detta oskarpa negativ. Resultatet blir en sorts haloeffekt runt konturerna i bilden vilket ger dem en tydligare definition. Om du tänker storleksändra en bild, gör detta innan du applicerar filtret Oskarp mask. 1 Med bilden Ansikte_Jobb.psd fortfarande öppen väljer du Bild > Ändra storlek > Bildstorlek. Bilden behöver göras mindre och få en högre upplösning (ppi, pixlar per tum). 2 Se till att kryssrutan Ändra bildupplösning inte är markerad och skriv 300 i textrutan vid Upplösning (enheten ska vara pixlar/tum). Lägg märke till att värdena vid Bredd och Höjd blir lägre. Denna metod medger en ökning av upplösningen utan att någon bildinformation förloras. Upplösningen har ett direkt samband med i vilken grad fina detaljer kan återges. Den brukar för det allra mesta mätas i pixlar per tum (ppi). Ju fler pixlar per tum desto högre upplösning. Generellt gäller också att ju högre upplösningen är desto högre blir kvaliteten på en utskrift.

24 324 Lektion 9 Avancerad redigering 3 Markera kryssrutan Ändra upplösning, eftersom du nu ska minska höjd och bredd utan att ändra upplösningen (ja, det låter bakvänt med det fungerar faktiskt så här). Skriv 7,5 vid Bredd (enheten ska vara centimeter). Just i det här fallet ska vi göra oss av med bilddata som inte behövs för den här bildstorleken. Klicka på OK. Eventuell storleksändring bör alltid göras före en skärpeförbättring. 4 Välj Arkiv > Spara. Låt bilden vara öppen. Applicera filtret Oskarp mask Oavsett vilket filter du tänker applicera är det bäst att visa bilden i visningsstorleken 100 %. 1 Med bilden Ansikte_Jobb.psd alltjämt öppen väljer du Visa > Faktiska pixlar. 2 Välj Filter > Skärpa > Oskarp mask. Dialogrutan Oskarp mask öppnas. Vilka inställningar som ska göras i dialogrutan beror helt och hållet på bildens beskaffenhet. Ett porträtt, som i det här fallet, bör lämpligen vara något mjukare än när det handlar om ett föremål, t.ex. en segelbåt. Justeringsskalan sträcker sig från 1 % till 500 %, där det senare värdet ger den högsta skärpeökningen. 3 Dra Mängd-reglaget till 100, eller skriv in värdet manuellt.

25 Adobe Photoshop Elements 4.0 Allt i en bok 325 Inaktivera förhandsvisningen i dialogrutan genom att klicka i miniatyrbilden och hålla musknappen nedtryckt. När du sedan släpper musknappen aktiveras förhandsvisningen igen. För att granska andra områden i bilden kan du klicka och dra i miniatyrbilden. (Om kryssrutan Förhandsvisa är markerad syns ändringarna även i det ordinarie bildfönstret.) 4 Låt värdet vid Radie vara 1,0 men ändra värdet vid Tröskelvärde till 10. Tröskelvärdet har en viktig funktion i samband med det här filtret eftersom det sätter en gräns för vad som inte ska skärpas. I det här fallet gör värdet 10 att en pixel som skiljer sig mindre än tio skuggtoner från den intilliggande pixeln inte manipuleras. 5 Klicka på OK och välj Arkiv > Spara. Välj sedan Arkiv > Stäng.

26 326 Lektion 9 Avancerad redigering Effekter med hjälp av Filtergalleriet I det som kallas Filtergalleri finns det mängder av intressanta effekter att experimentera med. Filtergalleriet gör det möjligt att applicera flera filter samtidigt, plus att filtereffekternas inbördes ordning kan ändras för att ge ytterligare nya effekter. 1 I Sorteraren markerar du miniatyren blues.psd och väljer sedan Redigera > Öppna Standardredigering på genvägsfältet. 2 Välj Arkiv > Spara och navigera till mappen AIEB-jobb. Ge filen namnet Blues_Jobb.psd. Eftersom många av filtren använder de aktiva förgrunds- och bakgrundsfärgerna för att generera sina effekter behöver du ange dessa färger nu. 3 Klicka på de två små kvadraterna allra längst ned i verktygslådan för att välja svart och vitt, det vill säga standardfärgerna för förgrundsfärg och bakgrundsfärg. 4 Välj Filter > Filtergalleri. Fönstret Filtergalleri öppnas.

27 Adobe Photoshop Elements 4.0 Allt i en bok När du flyttar muspekaren till förhandsvisningsfönstret ändras den till ett handverktyg ( ). Tryck ned musknappen och flytta visningen av bilden så att flickan blir synlig. Obs! För att effekterna ska framträda på rätt sätt är det är viktigt att visningsstorleken är 100 %. Som du ser finns det ett flertal filterkategorier att välja bland. 6 Expandera kategorin Konstnärliga genom att klicka på pilen till vänster om den. 7 Välj Palettkniv, varpå filtrets effekt omedelbart visas i förhandsvisningsfönstret. 8 Dra reglaget Streckstorlek och ändra värdet till 7. 9 Klicka på knappen Nytt effektlager ( ), längst ned till höger i fönstret. Välj sedan filtret Torr pensel (också i kategorin Konstnärliga). Effekterna av både Palettkniv och Torr pensel visas nu i samverkan i förhandsvisningsfönstret.

28 328 Lektion 9 Avancerad redigering 10 Klicka en gång till på knappen Nytt effektlager, men expandera nu kategorin Förvrängning och välj Diffus glöd. 11 Dra reglaget som heter Yta med glöd och ändra värdet till 2. Filtergalleriet gör det möjligt att använda flera filter i samverkan med varandra. Obs! Vill du veta mer om filtren och deras effekter kan du läsa det som finns samlat under rubriken Använda filter, effekter och stilar i Photoshop Elements Hjälp. Experimentera med filtren i Filtergalleriet Lek lite med de filter du just har applicerat genom att inaktivera och aktivera effekterna av dem. Prova också att ändra deras inbördes ordning. 1 Inaktivera effekten av Torr pensel genom att klicka på ögat ( ) till vänster om filtret i fönstrets högra del.

29 Adobe Photoshop Elements 4.0 Allt i en bok Ändra filtrens inbördes placering genom att dra Palettkniv till den översta positionen i fönstrets högra del. 3 Klicka på OK för att stänga Filtergalleriet och verkställa ändringarna. 4 Välj Arkiv > Spara. Låt filen vara öppen inför nästföljande övning. Verktyget Kakform Med verktyget Kakform kan du beskära en bild med en form som du väljer själv. I följande övning ska du lägga till en ram som får bilden att se ut som om den rivits ut för hand. 1 Välj verktyget Kakform i verktygslådan.

30 330 Lektion 9 Avancerad redigering 2 Klicka på Form i alternativfältet för att öppna en palett med standardformer. 3 Klicka på triangeln ( ) till höger på paletten och välj Beskär former på den meny som visas. Obs! Formernas individuella namn visas i skärmtips när man pekar på dem. 4 Välj formen som heter Beskär former Klicka och dra i bilden för att rita formen. Använd ramens handtag för att storleksändra den.

31 Adobe Photoshop Elements 4.0 Allt i en bok 331 Kakformsalternativ Obegränsad Ritar formen i valfri storlek eller dimension. Definierade proportioner Behåller proportionerna för bredd och höjd i den beskurna formen. Definierad storlek Beskär formen till exakt den storlek som du väljer. Fastställd storlek Anger exakta mått för den färdiga formen. Från mitten Ritar formen från mitten. Ange ett värde för Ludd om du vill göra kanterna på den färdiga formen mjukare. Obs! Ludd mjukar upp kanterna på den beskurna bilden så att kanterna tonar bort och blandas med bakgrunden. Från Photoshop Elements Hjälp 6 Klicka på knappen Genomför (till höger i alternativfältet) eller tryck Enter för att verkställa beskärningen. Vill du avbryta manövern klickar du på knappen Avbryt omformning ( ) eller trycker Esc. 7 Välj Arkiv > Spara och sedan Arkiv > Stäng. Bra! Du har nu arbetat dig igenom lektionen som handlar om avancerad bildredigering i Photoshop Elements. Du vet en hel del om hur man hanterar raw-bilder och hur histogram kan användas i redigeringsarbetet. Lite om filteranvändning har du också lärt dig samt hur man kan göra effektfulla beskärningar med verktyget Kakform. Utforska på egen hand 1 Undersök på nytt fönstret Camera Raw, men öppna den här gången filen som heter farm.cr2. Pröva de olika reglagen på paletten Ställ in och försök korrigera bilden efter bästa förmåga. 2 Öppna filen read.psd och öva på justering av högdagrar och skuggor med hjälp av dialogrutan Nivåer.

32 332 Lektion 9 Avancerad redigering 3 Öppna någon bild, och kommer du inte på någon speciell kan du öppna pumpkin.psd i mappen Lesson09. Använd verktyget Kakform och välj en av formerna. Glöm inte att det finns mängder av former även i de andra biblioteken. När du har applicerat någon av kakformerna kan du passa på att samtidigt experimentera med andra effekter. Välj Fönster > Stilar och effekter. Pröva exempelvis med avfasningar och skuggor för att få spännande effekter på beskärningen. Läs mer om stilar och effekter under rubriken Använda filter, effekter och stilar i Photoshop Elements Hjälp. Om du vill lära dig mer Vi hoppas att du nu känner dig väl bekant med Photoshop Elements och hur du kan använda programmet när du vill bearbeta dina digitala foton. Men det här är ändå bara början. Vill du lära dig mer kan du studera innehållet i de hjälpfiler som finns inbyggda i programmet; välj bara Hjälp > Photoshop Elements Hjälp så ser du direkt hur du kan gå vidare med studierna. Besök även webbplatserna och där det också finns gott om matnyttig information. (På den sistnämnda webbplatsen är all information på engelska. Ö.a.)

33 Adobe Photoshop Elements 4.0 Allt i en bok 333 Övningsfrågor 1 Vad är en camera raw-bild? Nämn tre av fördelarna med camera rawformatet. 2 Vilka metoder kan man använda för att justera vitbalansen i Camera Rawfönstret? 3 Vilka verktyg kan man använda i dialogrutan Nivåer för att specificera högdagrar och skuggor? 4 Till vad kan man använda verktyget Kakform? Svar på övningsfrågorna 1 En raw-fil är en fil som är helt obearbetad av digitalkameran. (Det är dock inte alla kameror som kan generera raw-filer.) Bland fördelarna kan nämnas följande: Flexibilitet Flera av kamerainställningarna, som t.ex. justering av skärpa, vitbalans, nivåer och färg, kan göras ogjorda i fönstret Camera Raw i Photoshop Elements. Kvalitet Tack vare att raw-formatet hanterar 12 bitar per kanal, förbättras möjligheterna att utvinna detaljer ur skuggor och högdagrar, vilka annars skulle ha försvunnit i JPEG- och TIFF-bildernas 8 bitar/kanal. Arkivering Raw-filer lämpar sig utmärkt för arkivering, ungefär som ett traditionellt filmnegativ fast med den fördelen att det inte åldras mekaniskt. Man kan bearbeta filen obegränsat antal gånger eller tills resultatet blir det eftersträvade. 2 Följande tre metoder kan användas för att justera vitbalansen i fönstret Camera Raw: Man kan ange vitbalansen automatiskt med hjälp av vitbalansverktyget. Genom att aktivera verktyget och sedan klicka på något färgneutralt område i bilden justeras reglagen för Temperatur och Toning automatiskt.

34 334 Lektion 9 Avancerad redigering En annan metod går ut på att välja ett förinställt vitbalansalternativ på listmenyn Vitbalans. Här finns bland annat alternativ som kan användas för blixtfotografier, om det var molnigt den dag bilden togs eller om bilden togs i elbelysning. Man kan också justera temperatur och toning manuellt med hjälp av reglagen i sektionen Vitbalans. 3 Ange vitpunkt och Ange svartpunkt. I dialogrutan Nivåer kan man dubbelklicka på pipettverktygen för att på så sätt öppna Färgväljaren i vilken man med stor noggrannhet kan specificera önskad färg. För att fastställa önskad vitpunkt kan man Alt-dra handtagen för skuggor eller högdagrar. I bildfönstret visas då bortfallet. Ange den mörkaste punkten genom att aktivera pipetten Ange svartpunkt och sedan klicka på bildens mörkaste område. Ange den ljusaste punkten genom att aktivera pipetten Ange vitpunkt och sedan klicka på bildens ljusaste område. 4 Verktyget Kakform kan användas för att beskära en bild i en mängd varierande former. Klicka på knappen Form i alternativfältet och välj någon av standardformerna eller bland ett stort antal andra formbibliotek.

Raw Hide. hantera camera raw-bilder

Raw Hide. hantera camera raw-bilder Fotograf: Scott Kelby Exponeringstid: 1/125 1/250 Brännvidd: 70 18 mm Bländaröppning: f/3.5 f/7.1 Kapitel 2 Hantera Camera Raw-bilder Raw Hide hantera camera raw-bilder Apropå rubriken om du tillhör den

Läs mer

www.webbphoto.se John S. Webb 2006 john@webbphoto.se (text citat från Adobe)

www.webbphoto.se John S. Webb 2006 john@webbphoto.se (text citat från Adobe) www.webbphoto.se D A T O R D I G I T A L A F L Ö D E T K A M E R A K O R T B Ä R B A R H Å R D D I S K R E D I G E R I N G M J U K V A R A O U T P U T L A G R I N G K A T A L O G M J U K V A R A PIXELS

Läs mer

Att använda bildhanteringsprogram, del 2

Att använda bildhanteringsprogram, del 2 Att använda bildhanteringsprogram, del 2 Gå till Adobe Online (M) Markeringsram - (L) Lasso - (C) Beskärning - (J) Airbrush - (S) Klonstämpel - (E) Suddgummi - (R) Oskärpa - (A) Markering av bankomponenter

Läs mer

Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder

Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder Med Photoshop kan du lägga på coola effekter, skruva färger och kontraster till oigenkännlighet och skapa fantasibilder, men här lär vi dig i stället

Läs mer

1. Beskär bilden och räta eventuellt upp bilden med beskärningsverktyget

1. Beskär bilden och räta eventuellt upp bilden med beskärningsverktyget Bildbearbetning i Photoshop Gör stegen i denna ordning. Det spelar roll. 1. Beskär bilden och räta eventuellt upp bilden med beskärningsverktyget 2. Kontrollera vilken färgrymd bilden har (OBS! detta går

Läs mer

Öppna bilden C:\Photoshop5-kurs\Bananer 96ppi.psd. Aktivera verktyget Färgpyts i verktygslådan.

Öppna bilden C:\Photoshop5-kurs\Bananer 96ppi.psd. Aktivera verktyget Färgpyts i verktygslådan. 140 Målnings- och redigeringsverktyg 3 Fyllningsverktyg Ofta vill man fylla ett helt område med en viss färg, ett visst mönster eller en övertoning mellan flera färger. Detta kan åstadkommas på några olika

Läs mer

DigitalBild del 1 Adobe Photoshop Elements ver 6.0

DigitalBild del 1 Adobe Photoshop Elements ver 6.0 Sidan 1 av 7 Innehåll Photoshop Elements ver 6.0... 2 Startfönster... 3 Öppna flera bilder samtidigt... 4 Öppna en egen gruppbild... 5 Gör en delförstoring (porträttbild) av varje person... 5 Spara...

Läs mer

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun - En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun Denna handledning är än så länge bara ett arbetsmaterial. Innehållsförteckning Ladda ner/installera... 3 Börja använda programmet... 4 Första

Läs mer

Adobe PHO SHOP CC. Fördjupning

Adobe PHO SHOP CC. Fördjupning Adobe PHO SHOP CC Fördjupning Innehållsförteckning 1 Färghantering...5 Färgomfång... 6 Behöver du färghantering?... 6 Färginställningar... 6 Arbetsfärgrymder... 8 Färgmodeller... 9 Provtryck... 11 Kalibrera

Läs mer

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Här får du lära dig hur man flyttar bilder från kameran till datorn, hur man fixar till ett foto, hur man skriver ut bilder och mycket mera. Lycka till! copyright

Läs mer

Lite verktyg och metoder Photoshop CS2

Lite verktyg och metoder Photoshop CS2 Lite verktyg och metoder Photoshop CS2 Kurvor och Nivåer Med Nivåer och Kurvor kan man ställa nästan allt i bilden. Vitt ska vara vitt och svart ska vara svart. Fixa det med Nivåer. Hur ljus ska den vara?

Läs mer

Lektion 10 BEARBETA I CAMERA RAW JUSTERA MED KURVOR SKUGGA/HÖGDAGER MÅLA MED LJUS JUSTERA KANALER BLANDNINGSLÄGEN OCH LAGERMASKER

Lektion 10 BEARBETA I CAMERA RAW JUSTERA MED KURVOR SKUGGA/HÖGDAGER MÅLA MED LJUS JUSTERA KANALER BLANDNINGSLÄGEN OCH LAGERMASKER 7 6 5 4 3 2 1 BEARBETA I CAMERA RAW JUSTERA MED KURVOR SKUGGA/HÖGDAGER MÅLA MED LJUS JUSTERA KANALER BLANDNINGSLÄGEN OCH LAGERMASKER METODER FÖR SKÄRPEFÖRBÄTTRING Lektion 10 Det här var definitivt ett

Läs mer

Photoshop Elemements 2.0

Photoshop Elemements 2.0 Mittuniversitetet ITM Telefon 063-16 53 00 Photoshop Elemements 2.0 Laborationskompendium för grundläggande digital bildbehandling Detta exemplar tillhör: VT 2005 Innehållsförteckning Gränssnitt 1 Laborationskompendium

Läs mer

A3-scanner. Svenska. Användarhandbok

A3-scanner. Svenska. Användarhandbok A3-scanner Svenska Användarhandbok Hämta TWAIN-drivrutinen för scannern TWAIN-drivrutinen är den scanningsmodul som tillhandahålls med din scanner. Den är lätt att nå från de medföljande scannerprogrammen

Läs mer

Kom igång. Version 3

Kom igång. Version 3 Kom igång Version 3 Installation & Inställningar Om du läser den här filen, har du troligtvis redan tagit dig igenom installationsprocessen hos PMView Pro. Den här sektionen är tänkt att guida dig genom

Läs mer

Referens till. WeavePoint 6 Mini

Referens till. WeavePoint 6 Mini Referens till WeavePoint 6 Mini Arkiv Öppna Välj Arkiv Öppna eller klicka på snabbknappen Öppna för att komma till dialogrutan Öppna. Du kan öppna ett av de senaste mönstren du arbetat med genom att klicka

Läs mer

J A G T Ä N K E R, D Ä R F Ö R Ä T E R J A G.

J A G T Ä N K E R, D Ä R F Ö R Ä T E R J A G. bistro JAG TÄNKER, DÄRFÖR ÄTER JAG. Stockholm Örebro Gävle Uppsala Norrköping InDesign CS4 innehåller en mängd genomskinlighetsfunktioner som främjar din fantasi och kreativitet. InDesign CS4 ger dig kontroll

Läs mer

PIXLR #1 BILDBEHANDLING

PIXLR #1 BILDBEHANDLING PIXLR #1 BILDBEHANDLING lightbox image ronny hvass 2015 #1 Beskriver och visar en arbetsmetod från start till färdig bild. Arbetsmetoden innehåller få och enkla moment och fungerar på de allra flesta bilder.

Läs mer

En grund i bildbearbetning för webben i Photoshop CS5

En grund i bildbearbetning för webben i Photoshop CS5 En grund i bildbearbetning för webben i Photoshop CS5 Mappstrukturering... 2 Arbetsflöde bildbearbetning för webb Beskär... 3 Storleksförändra bild... 4 Skärpa... 5 Spara för webb... 6 Från logga i jpg,

Läs mer

Photoshop CS4. Adobe. Fortsättningskurs

Photoshop CS4. Adobe. Fortsättningskurs Photoshop CS4 Adobe Fortsättningskurs Adobe Photoshop CS4 Fortsättningskurs Till denna bok medföljer ett antal övningsfiler på cd-skiva (filerna finns i mappen Photoshop CS4 Forts). Kopiera filerna till

Läs mer

Svartvitt i Photoshop

Svartvitt i Photoshop Svartvitt i Photoshop Lathund Det här dokumentet är en liten lathund som du kan skriva ut och ha tillgänglig när du arbetar med dina svartvita bilder i Photoshop. Den innehåller en sammanfattning av kursens

Läs mer

Adobe Photoshop CS. Ritprogrammet Photoshop är ett pixelbaserat ritprogram. I botten på bilderna Photoshop åsadkommer finns ett rutmönster av pixels.

Adobe Photoshop CS. Ritprogrammet Photoshop är ett pixelbaserat ritprogram. I botten på bilderna Photoshop åsadkommer finns ett rutmönster av pixels. Adobe Photoshop CS Ritprogrammet Photoshop är ett pixelbaserat ritprogram. I botten på bilderna Photoshop åsadkommer finns ett rutmönster av pixels. Vad är det du ser när du öppnar Photoshop Nedan ser

Läs mer

Photoshop Elements 7. Adobe. Grundkurs

Photoshop Elements 7. Adobe. Grundkurs Photoshop Elements 7 Adobe Grundkurs Innehållsförteckning 1 Det här är Photoshop Elements 7...1 Programmets uppbyggnad...1 2 Ordna...3 Hämta filer...3 Visning/Sortering...6 Datumvy...6 Helskärmsläge...7

Läs mer

Scanner Användarhandledning

Scanner Användarhandledning Scanner Användarhandledning Dialogrutan TWAIN Bilaga 2 Innehåll Dialogrutan TWAIN... 3 För att nå Dialogrutan TWAIN kan du göra Följande... 4 Scanna en Bild eller ett Dokument... 5 (1) Dokumentplacering...

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

Så här använder du de enklaste funktionerna i programmet: Starta programmet. Programmet startas från ikonen på skrivbordet.

Så här använder du de enklaste funktionerna i programmet: Starta programmet. Programmet startas från ikonen på skrivbordet. PhotoFiltre 1 Innehåll Starta programmet... 3 Rotera bilden... 4 Beskära bilden... 4 Ljusa upp en bild... 5 Förminska bilden... 6 Skärpa i bilden... 7 Spara och komprimera bilden... 7 Ta bort röda ögon...

Läs mer

LATHUND PHOTOSHOP 6.0. RXK Konsult AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND PHOTOSHOP 6.0. RXK Konsult AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND PHOTOSHOP 6.0 RXK Konsult AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Konsult. Mångfaldigande

Läs mer

Verktyget Ritstift är ett kraftfullt verktyg när man vill rita raka linjer, Bézierkurvor och komplexa former. Verktyget Penna är enklare att använda

Verktyget Ritstift är ett kraftfullt verktyg när man vill rita raka linjer, Bézierkurvor och komplexa former. Verktyget Penna är enklare att använda Verktyget Ritstift är ett kraftfullt verktyg när man vill rita raka linjer, Bézierkurvor och komplexa former. Verktyget Penna är enklare att använda när man vill rita och redigera friare linjeformer medan

Läs mer

Del 1 ORDNING I BILDKAOSET

Del 1 ORDNING I BILDKAOSET Del ORDNING I BILDKAOSET. Ordna bilder.... Bildkommentarer... 6 3. Datumvyn... 8 4. Hämta bilder... 5. Taggar och kategorier... 6 6. Söka efter ansikten... 30 7. Tips för en fungerande taxonomi... 3 8.

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14 Grundredigering i Photoshop Elements Denna artikel handlar om grundläggande fotoredigering i Elements: Att räta upp sneda horisonter och beskära bilden, och att justera exponering, färg och kontrast, så

Läs mer

Ljus och färg - Lite teori

Ljus och färg - Lite teori Ljus och färg - Lite teori I samband med musik- och ljud-framträdanden pratar vi om akustik, dvs att ljudet färgas av det material som finns i rummet. En fantastisk flygel kan i en bra konsertlokal låta

Läs mer

Bildredigering i EPiServer & Gimp

Bildredigering i EPiServer & Gimp Bildredigering i EPiServer & Gimp Maria Sognefors 7minds Agenda Teori om bilder Att tänka på när jag fotograferar Föra över bilder från kamera till dator Ladda upp bilder till EPiServer CMS 5 Enkel redigering

Läs mer

Instruktion för fotohantering i. TakeCare. och TakeCare-Picsara. för case-användare

Instruktion för fotohantering i. TakeCare. och TakeCare-Picsara. för case-användare 1 (24) Instruktion för fotohantering i TakeCare och TakeCare-Picsara för case-användare HSF/MIT Version 1.03 2 (24) Innehåll Inledning... 3 Hantering:... 3 Säkerhetskopiering:... 3 Support... 3 Från patientkontakt

Läs mer

Allt om HDR. Reglagen i Photomatix. Tone Compressor

Allt om HDR. Reglagen i Photomatix. Tone Compressor Allt om HDR Det är inte lätt att komma ihåg vad alla reglage och funktioner gör. Här får du en lathund som påminner dig. I slutet ger jag också två recept du kan ha som utgångspunkt när du vill skapa realistiska

Läs mer

Egenskaper och inställningar för QuickScan och förhandsgranskningsfönstret

Egenskaper och inställningar för QuickScan och förhandsgranskningsfönstret [LISTAN TILL HÖGER. Hela vägen uppifrån och ned] Använda knappen QuickScan (snabbavläsning) Inställningar för QuickScan Inställningar för egenskaper Förhandsgranskningsfönster (Preview window) [SLUT LISTA]

Läs mer

Labfärg paradiset i Photoshop

Labfärg paradiset i Photoshop text Anders jensen Labfärg paradiset i Photoshop Mitt i Photoshop, väl dolt bland vanliga menyer och funktioner, finns en hemlig portal. Den har funnits där i åratal, men få känner till dess hemligheter.

Läs mer

En grund i bildbearbetning för webben i Photoshop Elements 11

En grund i bildbearbetning för webben i Photoshop Elements 11 En grund i bildbearbetning för webben i Photoshop Elements 11 Mappstrukturering... 2 Arbetsflöde bildbearbetning för webb Beskär... 3 Storleksförändra bild... 4 Skärpa... 5 Spara för webb... 6 Från logga

Läs mer

Bildoptimering för webben

Bildoptimering för webben Bildoptimering för webben Av Stefan Isaksson och Jonas Andersson För att få en så hög och så jämn teknisk kvalitet på webben som möjligt krävs att man behandlar bildfilen på rätt sätt. Denna artikel ger

Läs mer

Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3

Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 2014.02.21 1 Stolpe och balk Kapitel 5 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 Stolpe... 3 Balk... 5 Balkongräcke... 11 Flytta räcke/vägg... 12 Balkonggolv... 14 2 2014.02.21

Läs mer

Patrik Calén 2014-03-24

Patrik Calén 2014-03-24 PVF PLÅT & VENT FORUM AB PVF-Kalkyl Byggplåt Kom igång manual Patrik Calén 2014-03-24 1 Innehå ll Kom igång o Skapa ett projekt 3 Nytt projekt 4 Nytt projekt från mall 5 Ritningsinläsning 6 o Objektträd

Läs mer

Du hittar manualen på.

Du hittar manualen på. Du hittar manualen på http://www.buf.kristianstad.se/it/pse/index.htm Innehåll Start s 3 Verktyg s 4 Beskär s 5 Bildpaket s 6 Bakgrundbild s 7 Flyta ut s 8 Infoga bild i Word s 9 Justera färger s 11 Ludda

Läs mer

Från raw till print. Grundläggande genomgång av arbetsflöde och bildoptimering i

Från raw till print. Grundläggande genomgång av arbetsflöde och bildoptimering i Från raw till print Grundläggande genomgång av arbetsflöde och bildoptimering i Adobe Lightroom och Adobe Photoshop/Elements Av Peter Györffy, peter@petergyorffy.com Websida:, blogg: /wordpress Del 1 -

Läs mer

Adobe INDESIGN CS5 GRUNDER

Adobe INDESIGN CS5 GRUNDER Adobe INDESIGN CS5 GRUNDER Innehållsförteckning 1 Arbetsytan...5 Välkomstbilden... 5 Programfältet... 6 Programknappar... 6 Arbetsyteväxlare... 7 Spara arbetsyta... 7 Ta bort arbetsytor... 7 Skapa ett

Läs mer

Bildhantering i OEW. Vi ska arbeta med följande bilder:

Bildhantering i OEW. Vi ska arbeta med följande bilder: Bildhantering i OEW Bilder på webben Bilder som man ser på olika hemsidor bör ha dessa egenskaper: 1 Klara färger 2 Skärpa 3 Snabbladdade 4 Rätt storlek för syftet Vi ska arbeta med följande bilder: Program

Läs mer

Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7

Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7 Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7 Infoga, redigera och ta bort bilder på bloggen En webbsida bäddar inte in en bild i sidan som många andra program, till exempel Word. Alla bilder och bildobjekt

Läs mer

Digital bildhantering

Digital bildhantering Digital bildhantering En analog bild blir digital när den scannas. Bilden delas upp i småbitar, fyrkanter, pixlar. En pixel = den digitala bildens minsta byggsten. Hur detaljrik bilden blir beror på upplösningen

Läs mer

Lägg till bilder i Disgen

Lägg till bilder i Disgen Lägg till bilder i Disgen 4 I Disgen finns möjlighet att lägga in såväl porträtt som andra bilder. Med bilder i Disgen får du lätt släkttavlor och släktböcker som är roliga att ge bort vid födelsedagar

Läs mer

Filformat / bildformat

Filformat / bildformat Filformat / bildformat Filformat/bildformat är olika modeller för att spara bilden. När du sparar ett foto finns det en uppsjö av olika filformat att välja bland. Först och främst har programmet (ex. Adobe

Läs mer

1 Kursmaterialets uppläggning... 4 2 Kursmaterialets utformning... 5 3 Installation av övningsfiler... 6

1 Kursmaterialets uppläggning... 4 2 Kursmaterialets utformning... 5 3 Installation av övningsfiler... 6 Innehåll Kapitel 1 Läs detta först 1 Kursmaterialets uppläggning... 4 2 Kursmaterialets utformning... 5 3 Installation av övningsfiler... 6 Kapitel 2 Introduktion Photoshop 1 Om Photoshop... 12 2 Starta

Läs mer

HDR den enkla vägen. Råkonverteraren Det första vi gör i råkonverteraren är att öppna våra tre bilder. av Kristoffer Ingemansson

HDR den enkla vägen. Råkonverteraren Det första vi gör i råkonverteraren är att öppna våra tre bilder. av Kristoffer Ingemansson HDR den enkla vägen av Kristoffer Ingemansson Att ta sina bilder Allting börjar ju så klart med att man letar upp ett motiv och tar sina bilder, men man bör även tänka på en del speciella saker när man

Läs mer

D I G I TA LT S K A PA N D E

D I G I TA LT S K A PA N D E DIGITALT SKAPANDE Innehåll WEBBPLATS PRESENTATION AV DIN KARMTAT... 4 Översiktsplan för arbetets olika moment... 4 Intervjuguide... 5 Inlämning senast onsdagen den 9 december... 5 Redovisning onsdagen

Läs mer

Photoshop Elements 6.0

Photoshop Elements 6.0 Adobe Photoshop Elements 6.0 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Det här är Photoshop Elements 6... 1 Programmets uppbyggnad... 1 2 Ordna...3 Hämta filer... 3 Visning/Sortering... 6 Datumvy...

Läs mer

www.idrottonline.se IdrottOnline Klubb - en del av svenskidrott IdrottOnline Klubb tilläggsmanual

www.idrottonline.se IdrottOnline Klubb - en del av svenskidrott IdrottOnline Klubb tilläggsmanual IdrottOnline Klubb tilläggsmanual version 1.2 Bild & dokumenthantering Svenskidrott har sedan 1994 långsiktigt satsat på IT för att utveckla information och kommunikationsvägarna mellan förening och förbund.

Läs mer

Moderskeppet.se. Anteckningsmaterial till kursen Photoshop för naturfotografer. Med Patrik Larsson. Se fler kurser på Moderskeppet.

Moderskeppet.se. Anteckningsmaterial till kursen Photoshop för naturfotografer. Med Patrik Larsson. Se fler kurser på Moderskeppet. Moderskeppet.se Anteckningsmaterial till kursen Photoshop för naturfotografer Med Patrik Larsson Se fler kurser på Moderskeppet.se/dvd Allt material skyddat av upphovsrätten Du får gärna skriva ut detta

Läs mer

Så skapas färgbilder i datorn

Så skapas färgbilder i datorn Så skapas färgbilder i datorn 31 I datorn skapas såväl text som bilder på skärmen av små fyrkantiga punkter, pixlar, som bygger upp bilden. Varje punkt har sin unika färg som erhålls genom blandning med

Läs mer

1. Kameran 2. Ljus 3. Motiv 4. Kommunikation 5. Att ta bra bilder 6. Studio

1. Kameran 2. Ljus 3. Motiv 4. Kommunikation 5. Att ta bra bilder 6. Studio Jonas foto guide är din guide till att bli bättre fotograf. Den går igenom grunderna i fotografi, hur kameran fungerar och annat bra att veta. Denna guide är inriktad främst för fotografering med digital

Läs mer

Rita med ritstift. Raka banor Klicka med Ristiftet vid varje hörn.

Rita med ritstift. Raka banor Klicka med Ristiftet vid varje hörn. Rita med ritstift Raka banor Klicka med Ristiftet vid varje hörn. Mjuka kurvor Klicka, håll ned musknappen och dra i banans riktning. En hävarm dras ut på var sida om ankarpunkten. De sitter ihop som en

Läs mer

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel InPrint Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint Habilitering & Hjälpmedel Förord Communicate InPrint är ett program du använder för att skapa material för utskrift. Du kan

Läs mer

Adobe. Illustrator CS3. www.databok.se

Adobe. Illustrator CS3. www.databok.se Adobe Illustrator CS3 www.databok.se Innehållsförteckning 1 Vektorbaserad grafik... 1 Bildskärmens upplösning... 2 Upplösning i punktuppbyggda bilder... 2 Objekt och banor... 3 Vektorer och Bézierkurvor...

Läs mer

Pixelgrafik. Utdrag ur Adobe Photoshops handbok. Om bitmappsbilder (pixelbilder) Om vektorgrafik (kallas ibland objektgrafik)

Pixelgrafik. Utdrag ur Adobe Photoshops handbok. Om bitmappsbilder (pixelbilder) Om vektorgrafik (kallas ibland objektgrafik) Pixelgrafik Utdrag ur Adobe Photoshops handbok Om bitmappsbilder (pixelbilder) I bitmappsbilder, eller rasterbilder eller pixelgrafik, används ett rektangulärt rutnät med bildelement (pixlar eller bildpunkter)

Läs mer

Picture Style Editor ver. 1.12 Användarhandbok

Picture Style Editor ver. 1.12 Användarhandbok SVENSKA Programvara för att skapa bildstilsfil Picture Style Editor ver. 1.12 Användarhandbok i användarhandboken PSE är förkortningen som används för Picture Style Editor. Skärmbilderna i exemplen i den

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Handbok Hoppande kuben. Ian Wadham Eugene Trounev Matthias Kiefer Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Hoppande kuben. Ian Wadham Eugene Trounev Matthias Kiefer Översättare: Stefan Asserhäll Ian Wadham Eugene Trounev Matthias Kiefer Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Hur man spelar 6 3 Spelets regler, strategi och tips 7 3.1 Regler.............................................

Läs mer

Lära känna skrivbordet

Lära känna skrivbordet Är det första gången du använder Windows 7? Den här versionen har mycket gemensamt med tidigare versioner av Windows, men du kan behöva hjälp med att få upp farten. Den här guiden innehåller praktisk information

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild)

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild) Håll kameran rätt! För att minimera risken för skakningsoskärpa bör man alltid hålla kameran så stadigt som möjligt. Oftast håller man kameran som i mitten och till höger, med höger hand i kamerans grepp

Läs mer

Elements 5.0. Innehållsförteckning

Elements 5.0. Innehållsförteckning Elements 5.0 Innehållsförteckning 2. Tanka hem en bild 3. Öppna en bild 4. Rotera 5. Ändra storlek 6. Spara 7. Skriv ut 9. Förbättra 12. Filter 13. Trollstav/Övertoning 14. Klona 15. Gör flytande 16. Svartvit

Läs mer

Upptäcka och analysera. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Upptäcka och analysera. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Upptäcka och analysera Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

Kapitel 2 Vägg/golv... 3

Kapitel 2 Vägg/golv... 3 2014.02.21 1 Vägg/golv Kapitel 2 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 2 Vägg/golv... 3 Yttervägg... 3 Golv... 8 Anpassa vägg till platta på mark... 12 Innervägg... 14 Hur ser väggarna ut?... 19 Ångra/göra

Läs mer

ICC-profiler och färginställningar

ICC-profiler och färginställningar ICC-profiler och färginställningar FÖR DAGSPRESS Innehåll Introduktion... 3 Betraktningsmiljö... 4 Skärmkalibrering... 5 ICC-profiler... 6 Färginställningar... 7 Bildbehandling... 9 Tryckanpassning...

Läs mer

Adobe. Photoshop CS3. Fortsättningskurs. www.databok.se

Adobe. Photoshop CS3. Fortsättningskurs. www.databok.se Adobe Photoshop CS3 Fortsättningskurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Färghantering... 1 Färgomfång... 2 Behöver du färghantering?... 2 Kalibrera bildskärmen... 3 Kalibreringsprogram... 3 Färginställningar...

Läs mer

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 Användarhandbok Med MagicInfo Express 2 kan du enkelt skapa innehåll med olika layouter. Använd MagicInfo Express 2 för att skapa och hantera scheman för att spela

Läs mer

Digitalt säkrade fingeravtryck

Digitalt säkrade fingeravtryck Digitalt säkrade fingeravtryck En jämförelse mellan en digital metod och ett konventionellt sätt att säkra fingeravtryck. kriminalteknisk utbildning, kurs 2000-2001 Statens kriminaltekniska laboratorium

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument 2. Uppläsning i ViTex Ikoner för uppläsning Läs upp enstaka

Läs mer

Grundredigering i Photoshop Elements

Grundredigering i Photoshop Elements Grundredigering i Photoshop Elements Denna artikel handlar om grundläggande fotoredigering i Elements: Att räta upp sneda horisonter och beskära bilden, och att justera exponering, färg och kontrast, så

Läs mer

Färgklövern. Färgklövern är gjord 1998 i samarbete mellan Datateket i Linköping och Hargdata AB i Linköping.

Färgklövern. Färgklövern är gjord 1998 i samarbete mellan Datateket i Linköping och Hargdata AB i Linköping. Färgklövern I Färgklövern kan du leka med färger, på lite olika sätt i de olika delprogrammen. Bestäm själv vilka och hur många färger du vill färglägga med. Alla dina målade bilder kan även skrivas ut

Läs mer

Inspelning, redigering, publicering med Camtasia 7

Inspelning, redigering, publicering med Camtasia 7 Inspelning, redigering, publicering med Camtasia 7 Starta inspelningen... 2 Ljud... 2 Initiera inspelningen... 3 Under inspelningen... 3 Stressa inte att komma igång... 3 Presentera dig... 3 Ögonkontakt

Läs mer

Mirasys VMS 7.3. Workstation användarvägledning

Mirasys VMS 7.3. Workstation användarvägledning Mirasys VMS 7.3 Workstation användarvägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Innan du börjar... 3 Logga in... 4 Användargränssnitt... 8 Navigeraren... 11 Kameror... 19 Audio... 35 Videoutgångar...

Läs mer

ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS 3

ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS 3 ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS 3 LATHUND Innehållsförteckning Start Välkomstfönstret... 3 Bläddra efter bilder... 5 Visa och ordna foton... 6 Verktygslådan... 7 Beskär en bild... 8 Ändra storlek, storlek på

Läs mer

En introduktion till Complex Drafting demo version

En introduktion till Complex Drafting demo version En introduktion till Complex Drafting demo version Demoversionen är det fullständiga Complex Drafting med undantag för att det inte går att spara mönster och inte heller skriva ut några egna mönster. Det

Läs mer

6 Arbeta med text. Komma igång

6 Arbeta med text. Komma igång 185 6 Arbeta med text I den här lektionen får du lära dig följande: Importera text. Skapa textkolumner. Ändra textattribut. Använda och spara formatering. Hämta textattribut. Figursätta text runt bilder.

Läs mer

Laboration 2 Grunderna i Photoshop

Laboration 2 Grunderna i Photoshop Mitthögskolan Institutionen för Informationsteknologi och medier. Jan-Erik Jonsson 060-14 87 90 Laboration 2 Grunderna i Photoshop Interaktiva multimedier v1.0 2001-11-27 lab_2.doc Sida 2/5 Allmänt Materialet

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Ljusmätning 1 "Mäta i handen i skugga". Med handhållen ljusmätare för befintligt ljus så finns en metod som är mycket enkel, snabb och fungerar till de flesta genomsnittliga motiv: att "mäta i handen i

Läs mer

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8 Det har blivit dags att titta på sökmöjligheterna i Disgen. Det finns egentligen två olika sökfunktioner i Disgen, Välj person och Sök personer. Här behandlas dessa båda funktioner. Välj person och Sök

Läs mer

SymWriter. Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel

SymWriter. Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel SymWriter Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel Vad är SymWriter? Symwriter ingår i en serie som heter Communicate och riktar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

Manual Introduktionskurs SiteVision

Manual Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 3 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till

Läs mer

Gimp Handbok. Christian Gundersson Xxxx. Xxxx@xxx.xx

Gimp Handbok. Christian Gundersson Xxxx. Xxxx@xxx.xx Gimp Handbok Christian Gundersson Xxxx Xxxx@xxx.xx Gimp Handbok av Christian Gundersson Publicerad $Date: 2006/04/12 20:04:19 $ Copyright 2005-2006 Christian Gundersson En liten sammanfattning här Permission

Läs mer

Kristian Pettersson Feb 2016

Kristian Pettersson Feb 2016 Foto Manual Kristian Pettersson Feb 2016 1. Inledning Det viktigaste om vi vill bli bra fotografer är att vi tycker att det är kul att ta bilder och att vi gör det ofta och mycket. Vi kommer i denna kurs

Läs mer

Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03

Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03 Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03 Skapa en raster pensel från en Windows bakgrund (1) 1. Kontrollera att Paper är uppsatt som koordinatsystem/projektion 2. Öppna en Bitmap fil i ett tom fönsterfil

Läs mer

Windows Live Photo Gallery - Windows 7

Windows Live Photo Gallery - Windows 7 Windows Live Photo Gallery - Windows 7 http://windows.microsoft.com/sv-se/windows-live/photo-gallery avser Windows 7 Vad kan du göra i Windows Live Photo Gallery - Windows 7 Importera foton i Fotogalleriet

Läs mer

Redigera bilder snabbt och enkelt!

Redigera bilder snabbt och enkelt! Redigera bilder snabbt och enkelt! När du ska ladda upp bilder till din hemsida så är det klokt att anpassa bilderna så att dom får rätt storlek och att dom blir så lätta som möjligt i filstorlek. Detta

Läs mer

Prioritet. Varför digitalisera? Apparater; i allmänhet. Datorn

Prioritet. Varför digitalisera? Apparater; i allmänhet. Datorn Prioritet. Varför digitalisera? Syftet påverkar digitaliseringsinställningarna. Vill man rädda ett skört material? Vill man göra det tillgängligt på netet? Finns det efterfrågan på dylikt material? Beakta

Läs mer

1 Paint. 1.1 Öppna Paint. 1.2 Rita linjer

1 Paint. 1.1 Öppna Paint. 1.2 Rita linjer 1 Paint Paint är en funktin i Windws 10 sm du kan använda för att göra teckningar på ett tmt mråde eller på befintliga bilder. Många av verktygen i Paint finns i menyfliksmrådet, sm finns i den övre delen

Läs mer