Guide till tryckfärdigt original

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guide till tryckfärdigt original"

Transkript

1 Guide till tryckfärdigt original Pixelbilder, objektgrafik och text Ett grafiskt original kan bestå av pixelbilder, objektgrafik (vektorgrafik) eller en kombination av dessa. En pixelbild begränsas av dess upplösning och kan inte förstoras hur mycket som helst, se avsnittet om upplösning. Objektgrafik är uppbyggd av matematiska instruktioner, till exempel en cirkel med en bestämd radie, linjetjocklek, fyllnad osv. Objektgrafik kan förstoras och förminskas utan försämrad kvalitet och används ofta i logotyper och illustrationer. Text i grafiska dokument lagras i fontfiler som baseras på objektgrafik och kan följaktligen också skalas utan kvalitetsförsämring. Detta förutsätter att texten inte har konverterats till pixelbild. För bästa resultat ska pixelbilders upplösning anpassas till produktens storlek och objektgrafik användas för logotyper, illustrationer och text. Programvara För layout rekommenderas Adobe Indesign eller QuarkExpress För pixelbilder Adobe Photoshop För objektgrafik Adobe Illustrator Programinställningar PDF-export Adobe CS: tbscreen.joboptions Färghantering Adobe CS: tbscreen.csf TIFF/JPEG Illustrator delar många funktioner med Indesign och kan också användas för att färdigställa layout med både pixelbilder och objektgrafik. Observera att IlIustrator arbetar med dokumentläge CMYK eller RGB, inte båda samtidigt. TIFF/JPEG EPS Annan programvara kan också användas men för ovanstående garanteras ett bra arbetsflöde. Filformat PDF Original ska i första hand levereras i PDF-format. PDF är en standard utvecklad av Adobe med möjligheter att anpassa dokumentet till ett stort antal användningsområden. Formatet kan innehålla flera sidor bestående av både pixelbilder och objektgrafik. Anpassning till printproduktion i Adobe Creative Suite görs genom att använda följande inställningsfil. tbscreen.joboptions Spara på hårddisken och importera genom att dubbelklicka på filen. Inställningarna är nu valbara vid PDF-Export i alla Adobe CS-program. Rekommenderat arbetsföde för original. Leverera i PDF-format. Tänk på att PDF är baserat på sidformat, hela sidan kommer att exporteras till filen även om objektet som ska printas bara täcker halva sidan. Anpassa sidformatet till objektet. Tidigare har det varit nödvändigt att att skapa PDF-filer genom att först skriva ut dokumentet till en postrcriptfil (.ps) för att sedan konvertera den till PDF i tex Acrobat Destiller. Sedan länge finns nu möjligheten att direkt spara som eller exportera till PDF vilket rekommenderas i denna guide. EPS Encapsulated post script (EPS) används i första hand för lagring av objektgrafik men kan också innehålla pixelbilder. Illustrationer som sparas i detta format kan importeras och användas i en mängd olika applikationer. En EPS kan endast innehålla en sida och har inte samma funktionalitet som

2 PDF men fungerar i de flesta fall som tryckfärdigt original för printproduktion. Detta format kan användas om det av någon anledning uppstår problem med PDF. TIFF Tagged Image File Format (TIFF) är ett filformat för pixelbilder. Filen kan komprimeras med olika valbara metoder, både förstörande och icke förstörande. Tiff-filer importeras lämpligen i ett layoutprogram för vidare behandling. Formatet betraktas inte som tryckfärdigt original i denna guide. JPEG Liksom TIFF är JPEG ett filformat för pixelbilder. JPEG komprimerar alltid bildinnehållet enligt en förstörande metod. Formatet kan med fördel användas för printerproduktion om filen sparas i hög kvalitet och importeras till ett layoutprogram. Formatet betraktas inte som tryckfärdigt original i denna guide. PSD och AI PSD och AI är formaten för Photoshop respektive Illustrator. Dessa filer sparas med fulla redigeringsmöjligheter och används som arbetsformat. Nyare versioner av layoutprogrammen kan hantera dessa format men för bästa kompabilitet är det bäst att använda TIFF, JPG eller EPS för import i layoutprogrammen. Dokument Öppna dokument från layoutprogrammen betraktas inte som tryckfärdiga original men kan hanteras om nödvändigt. Indesign (.indd) QuarkExpress (.qxp) Använd om möjligt programmens packfunktioner för att säkerställa att allt innehåll länkas. Skalning Då layoutprogrammen har begränsningar i sidstorlek måste stora original levereras skalade. Om storleken överstigen 5 meter i bredd eller höjd ska originalen skalas 1:10. Observera att upplösning måste vara 10 gånger högre vid skalning, se nedan. Upplösning För bästa kvalitet ska pixelbilder i originalen ha en upplösning som är anpassad till produkten. För hög upplösning ger inte bättre kvalitet utan resulterar bara i tyngre filer och längre processtider. Betraktningsavståndet till produkten är avgörande för vilken upplösning som krävs. Tabellen nedan visar olika format med normala betraktningsavstånd och rekommenderad upplösning. Enheten för upplösning är ppi (pixels per inch) och anges alltid i skala 1:1. Original som är skalade 1:10 ska följaktligen ha 10 gånger högre upplösning än angiven i tabellen. Storlek Betraktningsavstånd Upplösning < A1 0,3 1m 200ppi A1 2m 1 5m ppi 2 3m 5 10m ppi > 5m > 10m 10 30ppi Tabell för rekommenderad upplösning baseras på genomförd studie 1

3 Photoshops funktion resample image (ändra bildupplösning) kan användas för att minska antalet pixlar i bilden till rekommenderad upplösning. Om bilden från början har en för låg upplösning i skala 1:1 är det rekommenderat att använda ett annat bildunderlag. Om det inte är möjligt ska bilden behållas i befintlig upplösning och tryckeriet meddelas vilken bild det gäller så hanterar produktionen förstoringen på bästa sätt. Fullgod kvalitet kan inte garanteras i dessa fall. Exempelprodukter Nedan är exempel på produkter och rekommenderad upplösning. Värdena är ungefärliga, faktorer som motiv och miljö påverkar också hur känslig produkten är för otillräcklig upplösning. Klicka i resample image om bilden ska minskas. Fasadvepa nät 4x4m Fasadvepa tät 2x2m Eurosize Roll-up Affisch 70x100cm Små dekaler (med detaljer) 30 dpi 60 dpi 100 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi Kommentar: Pixelbilder som innehåller text är extra känsliga för begränsad upplösning, om möjligt se till att texter ligger som objektgrafik i originalen. Text Skapa textkonturer* av alla texter innan export så minimeras risken för teckensnittsrelaterade problem. (* andra benämningar kan vara konvertera text till block/banor, create outlines eller liknande.) Färghantering Originalen ska levereras med profilerna AdobeRGB1998 och europeisk tryckstandard Coated FOGRA27 för RGB respektive CMYK. Beroende på originalets uppbyggnad och ursprung kan konvertering till eller tilldelning av standardprofilerna vara nödvändig. Första steget till en kontrollerad färghantering är att anpassa programmens regler för detta. I Adobe CS kan följande inställningsfil användas: tbscreen.csv Importera inställningarna i respektive CS-program genom att välja Color Settings under File-menyn och sedan Load... Dessa inställningar sätter ovanstående standardprofiler till arbetsfärgrymder, anger villkor för konvertering eller tilldelning och aktiverar varningsmeddelande för felaktiga eller saknade profiler. Skapa konturer av alla teckensnitt. För bästa kontroll rekommenderas att färgstyra pixelbilder och objektgrafik innan de monteras in i layouten. Färgstyrning av existerande layouter görs när filen öppnas. Pixelbilder För bästa färgomfång är ett arbetsflöde i RGB att föredra. Färghanteringen tillämpas när bilden öppnas i Photoshop. Objektgrafik Objektgrafik kan levereras i RGB, CMYK och dekorfärger. Om dekorfärger används ska de alltid anges i skalan Pantone Solid Coated. För att underlätta färgval rekommenderas referenspärmen Eurocolor Färgselector för CMYKblandningar och Pantone Formula Guide Print för dekorfärger. För att se hur PMS-färger återges i europeisk tryckstandard finns alternativet Color

4 Bridge från Pantone där CMYK-färger visas bredvid PMS-färgerna. Beroende på material och printer kan Pantonefärger ofta återges bättre än europeisk standard. Färghantering tillämpas när bilden öppnas i Illustrator. Layout Existeriande Indesignlayouter som inte tidigare färghanterats korrekt justeras vid öppning av dokumentet om regler för färginställningar är korrekt inställda. Konverteringsalternativ Vägledning för olika scenarior av färghantering följer nedan. Uttrycket inbäddad profil är detsamma som att bilden är taggad med den profilen. Scenario 1 Bild är definierad i RGB med inbäddad profil annan än AdobeRGB1998: Konvertera till arbetsfärgrymden AdobeRGB1998. Scenario 2 Bild är definierad i RBG utan inbäddad profil: Tilldela bilden standardprofil AdobeRGB OBS i detta fall vet man inte vilken färgrymd bilden är associerad med, att tilldela en profil innebär en chansning. Tips: Om bilden blir onormalt mättad efter tilldelning av AdobeRGB 1998 är det troligt att den är associerad med srgb, prova att tilldela den istället.

5 Scenario 3 Bild är definierad i CMYK med inbäddad profil annan än Coated Fogra27: Konvertera till arbetsfärgrymden Coated Fogra27. Scenario 4 Bild är definierad i CMYK utan inbäddad profil: I detta fall förutsätts bilden vara avsedd för tryck enligt europeisk standard, tilldela profil Coated FOGRA27. Utfall (Bleed) Alla original ska levereras med minst 5 mm utfall. Bakgrund eller bildobjekt som går ända ut till trycksakens kant måste placeras i utfallsmarginalen. I Indesign anges utfallet under Arkiv/Dokumentinställningar... I Indesign anges utfallet under dokumentinställningar Skärmärken (Crop Marks) Originalen ska levereras med skärmärken. Detta sker automatiskt vid export till PDF om inställningsfilen (.joboptions) används. Kontrollera att märkena finns i PDF-filen efter export. Standardformat I den grafiska branschen finns ett antal format som betraktas som standard. Nedan listas de vanligaste för printproduktion. Placera utfallande bilder i utfallsmarginalen. A0 = 841 mm 1189 mm A1 = 594 mm 841 mm A2 = 420 mm 594 mm A3 = 297 mm 420 mm A4 = 210 mm 297 mm A5 = 148 mm 210 mm A6 = 105 mm 148 mm A7 = 74 mm 105 mm 700 x 1000 mm 50 x 700 mm Eurosize = mm Delning och upplägg Vissa original kommer att produceras i flera delar/våder. Hanteringen av delningar sker i tryckeriet varför alla original ska levereras i ett stycke. För att utnyttja material på bästa sätt kommer ibland flera original att printas ihop, detta styrs i produktionen. Därför ska alla original levereras separat. Det går dock bra att utnyttja flera sidor i en PDF så länge antalet original är begränsat till max ett per sida. Kontrollera att skärmärken finns i PDF-filen efter export. Övertryck Använd inte övertryck i originalen, dessa inställningar kommer att ignoreras i produktionen. 1. Bildupplösning inom digitaltryck - Var går gränsen för en fullgod bildkvalitet? Camilla Lundmark, Sandra Nilsson 2007

Du kan använda de avancerade utskrifts- och utskriftsförberedelsefunktionerna till att hantera dina skrivarinställningar oberoende av vilken

Du kan använda de avancerade utskrifts- och utskriftsförberedelsefunktionerna till att hantera dina skrivarinställningar oberoende av vilken Du kan använda de avancerade utskrifts- och utskriftsförberedelsefunktionerna till att hantera dina skrivarinställningar oberoende av vilken utdataenhet du har. Med Adobe InDesign CS3 är det lätt att skriva

Läs mer

Blickfång proffsen litar på

Blickfång proffsen litar på Blickfång proffsen litar på Undvik vanliga fallgropar 1) Se till att göra din bild i rätt format. På hemsidan vid varje tryckbar produkt nämner vi Designstorlek och Bildstorlek. Bildstorleken är den synliga

Läs mer

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken.

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken. I denna bok har vi använt svensk version av Illustrator CS6 och Windows 7. Om du använder andra versioner kan det se lite annorlunda ut hos dig. Har du installerat programmet på Mac, skiljer det bland

Läs mer

Hjälpmedel. Förpress. Instruktioner Inställningsfi ler för program ICC-profi ler Manualer. 1 SG - v.090903

Hjälpmedel. Förpress. Instruktioner Inställningsfi ler för program ICC-profi ler Manualer. 1 SG - v.090903 Hjälpmedel Förpress Instruktioner Inställningsfi ler för program ICC-profi ler Manualer 1 SG - v.090903 Sörmlands Grafiska AB 641 82 Katrineholm Tel: 0150-750 00 Fax: 0150-134 15 Besöksadress: Högmossevägen

Läs mer

Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad

Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad Vad betyder begreppet upplösning, och hur fungerar det? Detta är nog en fråga som väldigt många känner sig osäkra på. I denna lathund försöker jag beskriva

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Allmän version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation

GRAFISK MANUAL. Allmän version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation GRAFISK MANUAL Allmän version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation Vi har skapat en tydlig grafisk profil för SKOOPI. Tanken är att denna profil ska hålla i många år och dessutom vara

Läs mer

Version Oktober 2013 TRYCKSAKSGUIDE

Version Oktober 2013 TRYCKSAKSGUIDE Version Oktober 2013 TRYCKSAKSGUIDE ) Vi förverkligar dina idéer. Denna Tryckguide hoppas vi ska kunna ge dig inspiration om hur du kan få dina eller dina kunders budskap och idéer att synas. Vi har ett

Läs mer

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken.

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken. I denna bok har vi använt svensk version av Windows 7 och Photoshop CS6. Om du använder andra versioner kan det se lite annorlunda ut hos dig. Har du installerat programmet på Mac, skiljer det bland annat

Läs mer

Adobe Photoshop CC Jan Johansson 2014

Adobe Photoshop CC Jan Johansson 2014 Adobe Photoshop CC Jan Johansson 2014 Jan Johansson Lövaskog Södra Bosgården 516 92 Äspered 0702 13 96 60 jan.johansson@bornet.net Innehållet får ej kopieras utan medgivande Photoshop CC Photoshop CC Photoshops

Läs mer

TIPS & RÅD. Tidskriftsverkstaden i Väst VERSION 1.2. Tips & Råd 1

TIPS & RÅD. Tidskriftsverkstaden i Väst VERSION 1.2. Tips & Råd 1 TIPS & RÅD OM SMARTARE TRYCK och ENKLARE redaktionell vardag VERSION 1.2 Tidskriftsverkstaden i Väst Tips & Råd 1 2 Tips & Råd Tips & Råd 3 4 Tips & Råd VERSION 1.0 TIPS & RÅD OM SMARTARE TRYCK och ENKLARE

Läs mer

DIGITAL DIGIT BILDBEHANDLING BILDBEHANDLING

DIGITAL DIGIT BILDBEHANDLING BILDBEHANDLING Juha Kaukoniemi Grunderna i DIGITAL BILDBEHANDLING I digital bildbehandling möter man ofta olika okända termer; upplösning, resampling och interpolering. Om du inte vill gå igenom teoridelen nu kan du

Läs mer

Använda ADOBE FIREWORKS CS5

Använda ADOBE FIREWORKS CS5 Använda ADOBE FIREWORKS CS5 Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Nyheter Nyheter...............................................................................................................

Läs mer

Optical Character Recognition Program. ABBYY FineReader. Version 9.0 Anvandarmanual. 2007 ABBYY. Med ensamrätt.

Optical Character Recognition Program. ABBYY FineReader. Version 9.0 Anvandarmanual. 2007 ABBYY. Med ensamrätt. Optical Character Recognition Program ABBYY FineReader Version 9.0 Anvandarmanual 2007 ABBYY. Med ensamrätt. Information i delta dokument kan änclras man föregående meddelande och innebår inget åtagande

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Teknisk version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation

GRAFISK MANUAL. Teknisk version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation GRAFISK MANUAL Teknisk version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation Vi har skapat en tydlig grafisk profil för SKOOPI. Tanken är att denna profil ska hålla i många år och dessutom

Läs mer

ADOBE CREATIVE SUITE 5

ADOBE CREATIVE SUITE 5 ADOBE CREATIVE SUITE 5 Juridiskt meddelande Juridiskt meddelande Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Resurser Aktivering och registrering............................................................................................

Läs mer

TRYCKSAKSPRODUKTION. Målgrupp

TRYCKSAKSPRODUKTION. Målgrupp TRYCKSAKSPRODUKTION Det finns olika typer av trycksaker och det finns olika metoder som används för att trycka dessa. Exempel på trycksaker är broschyrer, kataloger, tidningar och foldrar. En broschyr

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Administratörshandbok

Administratörshandbok Administratörshandbok ImageVault Version 3.5 Meridium AB, Svensknabbevägen 17, 393 51 Kalmar, Sverige, www.meridium.se Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller

Läs mer

IMs Grafiska riktlinjer

IMs Grafiska riktlinjer IMs Grafiska riktlinjer När bilden av IM blir tydligare syns vi bättre De grafiska riktlinjerna är till för alla som i något sammanhang kommunicerar visuellt, i såväl tryckt som digital form, med IM som

Läs mer

Helhetsleverantör inom grafisk kommunikation

Helhetsleverantör inom grafisk kommunikation Helhetsleverantör inom grafisk kommunikation Produktkatalog 2014 Nu kommunicerar vi under ett nytt varumärke Vi har funnits i branschen sedan 1965 hela tiden under namnet Kopieringsbolaget. Många kunder

Läs mer

C. Säkerhetskopiering

C. Säkerhetskopiering C. Säkerhetskopiering 1. Billig försäkring 50 2. Lämplig lagringsenhet 51 3. Säkerhetskopiera databasen 52 4. Säkerhetskopiera bilder och ljud 54 49 Det är dumt att inte säkerhetskopiera! Hårddisken är

Läs mer

Dokumentation Word & Excel. Office 2010

Dokumentation Word & Excel. Office 2010 Dokumentation Word & Excel Office 2010 Tiina Janson/Immi Johnsson 2013 Innehållsförteckning Allmänna nyheter i Office 2010...4 Nytt gränssnitt... 4 Återställa arbete som inte sparats... 4 Menyflikar...

Läs mer

Kapitel 1: Komma i gång Adobe-hjälp... 1 Resurser... 2 Nyheter... 6

Kapitel 1: Komma i gång Adobe-hjälp... 1 Resurser... 2 Nyheter... 6 ANVÄNDARHANDBOK Copyright 2007 Adobe Systems Incorporated. Med ensamrätt. för Adobe Bridge CS3 och Adobe Version Cue CS3 för Windows och Mac OS Om den här handboken distribueras tillsammans med programvara

Läs mer

Mediabank introduktion

Mediabank introduktion Mediabank introduktion Mediabank är en webbaserad mediabank som gör ditt interna och externt marknadsmaterial tillgängligt för alla med behörighet. Du kan lagra, administrera, organisera, granska och hämta

Läs mer

Felsökningshandbok QuarkXPress 8

Felsökningshandbok QuarkXPress 8 Felsökningshandbok QuarkXPress 8 JURIDISKA MEDDELANDEN 2008 Quark Inc. med avseende på innehållet i och arrangemanget av detta material. Med ensamrätt. 1986 2008 Quark Inc. och dess licensgivare avseende

Läs mer

Hjälp för Adobe Photoshop Lightroom CC och Lightroom 6

Hjälp för Adobe Photoshop Lightroom CC och Lightroom 6 Hjälp för Adobe Photoshop Lightroom CC och Lightroom 6 April 2015 Nyheter 1 Sammanfattning av nya funktioner Adobe Photoshop Lightroom CC/Adobe Photoshop Lightroom 6 Adobe Photoshop Lightroom CC/Lightroom

Läs mer

ABBYY FineReader 12 Anvandarmanual

ABBYY FineReader 12 Anvandarmanual ABBYY FineReader 12 Anvandarmanual 2013 ABBYY Production LLC. Med ensamrätt. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och innebär inget åtagande från ABBYY. Den programvara

Läs mer

SP 1200SF/SP 1200S Bruksanvisning för programanvändare

SP 1200SF/SP 1200S Bruksanvisning för programanvändare SP 1200SF/SP 1200S Bruksanvisning för programanvändare Läs denna handbok noggrant innan du använder denna produkt och förvara den för framtida behov. För en säker och korrekt användning, läs igenom avsnittet

Läs mer

ArchiCAD DWG-guide 1

ArchiCAD DWG-guide 1 ArchiCAD DWG-guide 1 0. KUNSKAPSREKOMMENDATION...4 0.1 KUNSKAPSREKOMMENDATIONER...4 0.2 KUNSKAPSNIVÅER FÖR DWG-GUIDEN...4 1. INLEDNING...5 1.1 ALLMÄNT OM DWG SOM STANDARDFORMAT FÖR 2D-RITNINGAR...5 1.2

Läs mer