Årsöversikt Ekonomi: Finnairs trafik vände åter uppåt. Resor: Kvalitet blir allt viktigare på resor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsöversikt 2010. Ekonomi: Finnairs trafik vände åter uppåt. Resor: Kvalitet blir allt viktigare på resor."

Transkript

1 Årsöversikt 2010 Ekonomi: Finnairs trafik vände åter uppåt under Om det inte hade varit för askmolnet och arbetskonflikterna skulle även resultatet ha stigit till plus. En hållbar verksamhet har möjliggjort investeringar i nya flygplan som ska säkra trafiktillväxten. Våren 2011 flyger vi 74 gånger i veckan till Asien, ett nytt rekord. Resor: Kvalitet blir allt viktigare på resor. Finnair är designed for you som betyder att en aktiv dialog med kunderna är A och O. Vi anställde fyra Quality Hunters från olika delar av världen. Kvalitetsjägarna reste med oss i två månader och bloggade om sina upplevelser. Det gav underlag för en debatt om kvalitet på resor. Ansvar: En världsmedborgare tar sitt an svar. Hållbar verksamhet tryggar jobb och ökar välståndet. Personalen är värdefull och världens barn behöver hjälp. Finnair minskar belastningen på miljön rejält i all sin verksamhet. Från 1999 till 2017 sänks utsläppen med 41 procent per flygstol. Riktning Asien Finnairs nyaste destination är det livliga Singapore.

2

3 NEW 04 Ledare Mika Vehviläinen 05 Kalender BORN. Ekonomi 07 Framtidens bransch 08 Finnairs satsningar ger tillväxt 12 Asien ett bestående mirakel 14 Finnair utökar linjenätet med hjälp av partners 16 Avkastning på investering en bättre värld? 18 Vad säljer i Asien? 20 Vårens uppvaknande 22 En ny, fräsch inledning 24 Den nya sidenvägen 26 Lojalitet belönas 28 Kolumn Vesa Honkanen Resor 29 Stadens ljus- och neonfenomen 30 Klädhimlen Singapore 33 En dag på Lamma Island 36 Matexotik i Osaka 38 Upplev templens lugn 40 En nutidsresa tillbaka i tiden 44 Quality Hunters fångade en miljonpublik 46 Kolumn Christina Lund Sørensen 47 Vad är nyttan med kommersiella resor ut i rymden? Ansvar UPPLEV ASIEN Utsläppsbesparingar intresserar företag 53 Ge livet en extra chans 56 Beräkna utsläpp 58 Kolumn Janne Lumia 59 En modern flotta sparar både pengar och miljö 60 Ett gammalt flygplan får nytt liv 63 Res med förnuft 66 Ett internationellt vinnarteam 68 Kolumn Simo Kyllönen 69 Finnairkoncernens styrelse 70 Ledningsgruppen inom Finnairkoncernen Pärm: Marina Bay, Singapore. I bakgrunden toppmoderna SkyPark på Sands-hotellets tak. Bild: Riitta Supperi. Redaktionen för Finnairkoncernens årsöversikt 2010: Christer Haglund, Taneli Hassinen och Maria Mroue Koncept och genomförande: Miltton Ab AD Sampsa Voutilainen, projektchef Leena Löytömäki Bilder: Riitta Supperi, Finnair, Shutterstock Tryck: Edita Prima Ab, Helsingfors 2011 Besöksadress: Finnair Abp, Datavägen 11 A, Finnair Telefon (växel): (09) Finnair på webben:

4 4 Logbook Ledare 5 Kalender Kalender Om någon för ett år sedan hade sagt att det europeiska luftrummet skulle stängas några veckor senare så skulle man bara ha skrattat åt det. Men så blev det i alla fall. Redan dessförinnan var flyget inne i en kris och askmolnet gjorde ont värre då trafiken stoppades och resenärer blev strandsatta. Efterfrågan föll kraftigt under 2009 och fortsatte att vara svag in på följande år. Efter det första kvartalet 2010 fick passagerarefterfrågan dock ett starkt uppsving. Fraktefterfrågan började gå upp redan mot slutet av Flygtrafiken drabbades av många olika problem som störde Finnairs verksamhet. För ett år sedan upplevde vi en osedvanligt snörik vinter i Centraleuropa. Efter snön lamslogs trafiken av askmolnet från vulkanutbrottet på Island. Året bjöd också på flera arbetskonflikter. I början av 2010 tog det sin lilla tid innan lastpersonalen började arbeta efter vår nya modell för bagagehantering. Och i slutet av året gick de kabinanställda ut i en lång strejk. Flyget är beroende av många omständigheter som påverkar människors liv. Det avspeglar sig i ett flygbolags verksamhet oavsett om det gäller naturfenomen, politiska kriser, de globala konjunkturerna eller arbetsmarknadsläget. Då ett flygbolags omgivning förändras, riktas uppmärksamheten mot bolaget och dess förmåga att möta utmaningar och lösa problem. Om flygbolaget har en sund struktur och ekonomi och dessutom har en tydlig och genomförbar strategi kan det nå framgång även under föränderliga förhållanden och till och med dra fördel av det. Denna loggbok ger en bred översikt över de faktorer som spelar en roll för utvecklingen i vår bransch. Samtidigt gör vi en bedömning av våra framgångsmöjligheter i en ständigt växlande affärsmiljö. Vi presenterar vår vision som sträcker sig nästan tio år framåt i tiden, vår ambition att bli nummer ett i Norden och vår strävan att vara det mest attraktiva alternativet i trafiken mellan Asien och Europa. Finnair drar nytta av att ha ett hemmanav med utmärkt geografiskt läge. Trafiken mellan Asien och Europa är ryggraden i vår strategi. Vi expanderar vårt linjenät i Europa och Asien samt i Nordamerika med hjälp av våra samarbetspartners. En ny visuell identitet håller på att ta form. Den ska signalera kvalitet och differentiering gentemot konkurrenterna på ett elegant och lite uppnosigt sätt. Det är fråga om mycket mer än bara en ny extern profil. Vi vill göra en djupgående förändring och har tagit ett helhetsgrepp om kundprocessen för att kunna ge kunderna ett mervärde i det vi gör och i det sätt vi gör det på. Vi vill erbjuda våra kunder själsfrid. Frekventa resenärer ska erbjudas pålitliga och lättanvända tjänster som gör affärsresan effektiv och bekväm. För fritidsresenärer finns en produkt till ett konkurrenskraftigt pris som allt efter behov kan kompletteras med olika extratjänster av hög kvalitet. Samtidigt som vi vill attrahera kunderna att utnyttja våra tjänster vill vi utveckla bolagets förmåga att skapa ett mervärde för ägarna. Vi har arbetat på att få större smidighet i organisationen under hela det första årtiondet av 2000-talet. Vår kostnadsmässiga konkurrenskraft har blivit navet i vår affärsutveckling. En ansträngning som tycks bära frukt. Det kunde vi konstatera under Vår lönsamhet förbättrades dramatiskt även om det operativa resultatet landade på minus med några miljoner euro. Affärsområdet Flygtrafik gjorde bäst ifrån sig trots både askkris och strejk och hade en mycket stark återhämtning. Det blev ett positivt resultatutfall och omsättningsökningen gav nästan fullt utslag i resultatet. Det behövs ytterligare åtgärder för att förbättra lönsamheten. Under 2011 kommer vi att fokusera på tre prioriterade utvecklingsområden: att skapa effektivare processer och höja produktiviteten i arbetet, att utnyttja flottan bättre och öka effektiviteten i vårt linjenät samt att genomföra omstruktureringar inom koncernen. Jag är övertygad om att vi fortsättningsvis har stora möjligheter att nå framgång på viktiga områden. Vi har utomordentliga förutsättningar för det en mycket bra strategi, en kompetent och engagerad personal samt en modern och effektiv flotta. Finnair är ett vitalt företag och vår ambition är att vidareutveckla det för att kunna erbjuda våra kunder, ägare, anställda och andra intressenter allt det man väntar sig av ett flygbolag i tiden och lite till. Mika Vehviläinen verkställande direktör Finnair Abp År 2010 var exceptionellt innehållsrikt, med både positiva och utmanande aspekter. Här kommer årets milstolpar. På Facebook. Finnair tog steget vidare inom sociala medier och öppnade en sida på Facebook i mars. Den visade sig vara en ypperlig kanal för interaktiv kommunikation i synnerhet då något exceptionellt inträffar. I slutet av 2010 hade Finnair cirka fans. Farväl. Passagerarflottan tog farväl av legendariska Boeing MD-11 i februari. Finnair var det första flygbolaget i världen som tog denna flygplansmodell i drift, året var Den framgångsrika landstigningen i Asien vid millennieskiftet gjordes med MD-11. Kapten Jaakko Valli och styrman Matti Asikainen flög ärefullt det sista passagerarflyget från Delhi till Helsingfors. Askmoln. Det rådde undantagstillstånd i den europeiska flygtrafiken under en vecka i april på grund fyllde 30 år. Det är en av världens äldsta inflight- Blå vingar. Blue Wings som ligger i stolsfickorna av askmolnet från vulkanutbrottet på Island. För tidningar. Det första numret utkom våren Finnair innebar det en förlust på 30 miljoner euro. Den finns också att läsa på Finnairs hemsida Finnair blev tvungna att ställa in flyg, vilket påverkade resenärer. "Det är fråga om mycket mer än bara en ny visuell profil. Vi vill erbjuda våra kunder själsfrid." Mika Vehviläinen Bäst. Flygpassagerarna utsåg Finnair till Nordeuropas bästa flygbolag i en enkät som utfördes av det oberoende undersökningsföretaget Skytrax i maj. oneworld valdes för sjunde gången till världens bästa flygallians av deltagarna i samma enkät. Samarbete med airberlin. I juli skrev Finnair och airberlin under ett avtal om att inleda codeshareflygningar mellan Tyskland och Finland. Samarbetet kommer senare att utvidgas så att det även omfattar Finnairs trafik på Asien. airberlin kommer också att ansluta sig till oneworld. Tillväxt i Asien. I augusti gick Japan om Finland som största enskilda marknad för Finnair. I september valdes Finnair till bästa flygbolag i Kina.

5 6 Logbook Kalender Text Taneli Hassinen Ekonomi Framtidens bransch 2017 Transparens. Finnair uppdaterade utsläppskalky- På jakt efter kvalitet. I september anställde Utsläppen ska ned. I oktober enades hela flyg- Trafiken återhämtade sig under Flyget är en mångfasetterad bransch med inre miljoner till 3,3 miljarder. Nästan 50 procent av dessa latorn på sin hemsida i september. Kalkylatorn är Finnair fyra temporära Quality Hunters. De flög branschen om klimatmål genom FN-organet ICAO efter den globala recessio- spänningar och många olika typer av operatö- 800 miljoner nya passagerare kommer från Asien. den enda i sitt slag i världen som är baserad på de med till Finnairs destinationer runt om i världen Finnair har ställt upp ännu högre klimatmål, vilket nen 2009 som satte spår i Finnairs siff- rer. Ett flygbolag är en nödvändig motor i sin egen Man räknar med att över 30 miljoner passage- faktiska siffrorna för last, passagerare och bräns- under två månader och gjorde bedömningar av betyder att våra utsläpp reduceras med 41 procent ror. Om det inte hade varit för askmol- värdekedja, men de största vinstmarginalerna finns i rare per år kommer att flyga bara från Kina. Det leförbrukning per kvartal. Beräkningarna granskas kvaliteten på flygen. Quality Hunters bloggade om per flygstol mellan 1999 och net och arbetskonflikterna skulle även andra delar av kedjan. Rörliga tillgångar leder till innebär att Kina blir en ännu intressantare marknad av PricewaterhouseCoopers. sina iakttagelser och åsikter på resultatet ha stigit till plus. En hållbar kapacitetsförändringar och prisrallyn som kan jäm- för flyget. Den kinesiska flygmarknaden växer med rethinkquality. verksamhet har möjliggjort investe- föras med rena naturkatastrofer inom branschen. över tio procent på årsbasis. ringar i nya flygplan som ska säkra Lägg till cykloner i den globala ekonomin och Asien som helhet förväntas ta en ledande roll trafiktillväxten. På våren 2011 flyger man kan bara förundras över att flygbolagen lyckas inom branschen, även som reglerare. Eftersom fly- Finnair 74 gånger i veckan till Asien, vil- anpassa sig så bra till de starka med- och motström- gets historia är relativt kort går det fortare att skapa ket är nytt rekord. mar som tornar upp sig i affärsmiljön. homogena marknadsområden i Asien än på andra Det här skulle vara lättare att förstå om flygbo- kontinenter. Det bidrar till expansion och konsolide- I detta avsnitt berättas Finnairs tillväxt- lagen vore lika elastiska som vingarna på deras plan. ring av branschen. Koncentration av verksamheter till saga, redogörs för den visuella identi- Dess värre är kostnadsstrukturen i ett traditionellt större enheter ökar flygbolagens effektivitet. teten som ska ge en tydligare bild av bolaget och resoneras kring etiska aktieplaceringar. flygbolag stadigt förankrat i stora fasta kostnader. Bolaget måste därför göra en kraftig kursjustering när affärsvillkoren förändras. Ju längre man väntar med att lägga om kursen Den europeiska flygmarknaden är betydligt mognare än den asiatiska. Trafiken mellan Europa och Asien fortsätter visserligen att växa, desto mer desperata manövrar tvingas man till. Flyg- men det är i Asien som ny tillväxt skapas. När den Rekordresultat och strejk. I oktober redovisade Finnair ett rekordresultat för det tredje kvartalet. Det operativa resultatet uppgick till 42 miljoner euro. Under samma vecka gick den tekniska personalen inom Luftfartsunionen i strejk och en del flyg måste ställas in. Bättre livsvillkor för barn. Change for Good är ett partnerskap mellan UNICEF och Finnair. I novembers kampanj samlade Finnair in pengar för rent vatten åt barn i Indien. Finnair har tillsammans med sina kunder fått ihop över en miljon euro till UNICEFs arbete för barn. Strejk. Finnairs kabinanställda strejkade i över en vecka i november. Under den tiden kunde bolaget genomföra en dryg tredjedel av sina flygningar. bolagen har en uppbyggnad som inte lämpar sig för konstflygning. Det gör inte passagerarplan heller för den delen. Om bolaget vill kunna erbjuda stabilare flygresor även i ekonomiskt avseende gäller det att öka flexibiliteten oavbrutet. Flyget är en tillväxtbransch trots all turbulens under det förra årtiondet. Det blir hela tiden vikti- ekonomiska aktiviteten ökar stiger efterfrågan på både affärsresor och godstransporter. Finnair inriktar sig allt mer på trafiken mellan Asien och Europa, dels på grund av att vi har en geografisk konkurrensfördel, dels för att den asiatiska marknaden växer så det knakar. Finnairs försäljning till företag i Asien ökade med 70 procent under gare att kunna förflytta personer och gods inom olika Utvecklingen leder till att trafiken inom Europa branscher och med tanke på olika länders ekonomi, kommer att skötas av flygbolag som har en gynn- trots att kommunikationstekniken utvecklats med sammare kostnadsstruktur och därmed en klar kon- stormsteg. Globala kommunikationer har dessutom kurrensfördel. De traditionella linjebolagen fokuse- gjort det möjligt att etablera tätare affärsförbindel- rar på interkontinentaltrafiken där deras kostnads- ser. Det skapar ett naturligt behov av att transportera struktur inte är till nackdel på samma sätt som på människor och gods. Europarutterna. Olika världsdelar uppvisar skillnader när det gäller flygets framtid. Tillväxten är märkbart långsammare i Europa och Nordamerika än i Syd- Det betyder att det kommer att bildas ett nätverk av underleverantörer till flygbolag som tar hand om inrikestrafiken och dessutom matar passagerare till långdistanslinjerna. Samtidigt kommer samarbetet amerika och framför allt Asien. Asien har kommit mellan flygbolagen att intensifieras och leda till fusio- upp till samma nivå som Nordamerika sett till anta- ner. Flygbolagsallianserna erbjuder en bra plattform Fler flyg till Asien. I december aviserade Finnair Nyprofilering. I december förnyade Finnair sin Programmet att modernisera långdistansflottan let flygpassagerare, till och med lite högre. Bägge för denna utveckling. ett ut ökat antal flygturer till destinationer i Asien. visuella profil. Den ska spegla bolagets vision för slutfördes. Vid årsskiftet växte flottan med ytter- kontinenterna har en andel på cirka 26 procent Behovet att flyga ökar, men tjänsterna kommer Det blir fler avgångar till Hongkong, Söul, Nagoya, Finnair ska bli nummer ett i Norden, det att- ligare två Airbus A I och med det består av den totala globala volymen flygresande. Flyget att produceras mer effektivt i takt med att regelver- Osaka och Delhi. I maj 2011 börjar Finnair flyga till raktivaste flygbolaget i trafiken på Asien och ett av vår uppdaterade långdistansflotta av totalt 15 plan. väntas redovisa en vinst på nio miljarder dollar för ket som begränsar möjligheterna till samarbete upp- Singapore. de tre största på Asienlinjerna Hälften av detta genereras i Asien. hävs i Europa och Nordamerika. Asien ligger i täten Under femårsperioden från 2009 till 2014 beräk- för utvecklingen och är en modell för andra länder nas antalet flygpassagerare i världen öka med 800 och kontinenter.

6 8 Logbook Ekonomi 9 Text Taneli Hassinen Finnairkoncernens flotta Säten Antal Egna Hyrda Medelålder Finnairs satsningar ger tillväxt Airbus A ,2 Airbus A ,4 Airbus A ,9 Airbus A ,0 Finnair har under de senaste tio åren kunnat visa att de möjligheter som det nya mil- intäktsstruktur är den naturliga förutsättningen för en lönsam verksamhet. ökar. Det har positiva effekter för resandet både i arbetet och på fritiden. Airbus A ,0 lenniet bar i sitt sköte har förverkligats. Asienstra- Som ett led i ansiktslyftet håller serviceidentite- Många aktörer är med och delar på mark- tegin har burit frukt och hållit bolaget i luften även när det varit tuffa tider för flygbranschen. ten också på att utvecklas. Finnairs service är prisbelönt och den har dessutom fått höga betyg i ett naden för flygresor mellan Asien och Europa. Finnair är ett av de största europeiska bolagen Boeing B ,0 Det finns fortfarande en hel del potential att ösa flertal oberoende enkäter om kundnöjdheten. Förny- bland dessa. Med 11 linjer till och från Asien är Finn- ur. Asien ligger i det väderstreck där den största tillväxten finns att hämta. Finnair trimmar verksam- elseprocessen ger utmärkta förutsättningar att våga sticka ut från konkurrenterna också i fortsättningen. air fjärde störst, på vissa marknader tredje störst. Bolaget hade en andel på sex procent av marknaden Embraer ,9 heten på alla håll och kanter för att stå väl rustad Ambitionen är inte att vara störst, utan att vara under Den största aktören hade en marknads- för framtiden. Nycklarna till framgången är lönsam tillväxt, konkurrenskraftiga kostnader, differentie- det mest attraktiva alternativet. Finnair ska vara ett elegant och lönsamt flygbolag i kundernas ögon. andel på omkring tio procent. Embraer ,1 rad kundkvalitet och ett internationellt vinnarteam. Nätverksstruktur ger lönsamhet Det finns många aktörer i flygbranschen. Därför är det viktigt att vara på det klara med hur Finnair ska nå framgång i en bransch som expanderar Hållbar konkurrensfördel i trafiken mellan Asien och Europa Den kortaste vägen mellan Asien och Centraleuropa Finnair är konkurrenskraftigast inom den interkontinentala trafiken där kapitalkostnader och bränslekostnader spelar en avgörande roll. Totalt ,7 samtidigt som världen förändras. Globala nätverk går över Finland. Hälften av trafiken mellan dessa Bolagets styrka är en långdistansflotta med hög uppstår och välståndet ökar i tillväxtländerna, vilket två kontinenter sker via ett trafiknav i Europa. Finn- beläggningsgrad dygnet runt. Finnair flyger från skapar större efterfrågan på resor. air har en hållbar konkurrensfördel tack vare sitt Helsingfors till de flesta av sina destinationer i Asien geografiska läge. tur och retur inom 24 timmar. Det betyder att en Finnairs trafikdata Ett målmedvetet grepp om framtiden Helsingfors är Finnairs hemmaflygplats som på jumbojet är helt sysselsatt med att flyga en daglig År 2010 formulerade Finnair en vision för åren fram ett idealiskt sätt knyter ihop europeiska destina- tur på en linje. Finnair kan därför komma upp i ett till Finnair ska vara Nordens bästa flygbolag när det gäller kvalitet, storlek och lönsamhet. I trafiken mellan Europa och Asien ska Finnair vara det tioner med resmål i Asien. Det är också den första huvudstaden i Europeiska unionen som resenärer från Asien landar i. Därifrån kan de fortsätta till högre antal flygtimmar under ett dygn än konkurrenterna. Det innebär lägre kapitalkostnader per enhet. Eftersom Finnair har kortare flygtider till Antal flygtimmar attraktivaste alternativet och en av de tre största aktörerna. destinationer runt om i Europa. Hela resan avverkas på kortast möjliga tid och med lägsta tänkbara destinationerna i Asien än konkurrenterna klarar man sig med en mindre besättning i cockpit och Antal flugna kilometer, Ett steg mot målet tas genom att lansera en ny visuell identitet som ligger i linje med visionen. Den miljöpåverkan. Finnair har ett naturligt marknadsområde som färre kabinanställda. Finnair har fått ner bränslekostnaderna genom Utbjudna passagerarkilometer, milj nya profilen ska signalera att Finnair målmedvetet intar en position som utmanare på marknaden. Bolaget ska uppfattas som djärvt och det ska synas är störst i Europa. Med planbyte i Helsingfors flyger man åt rätt håll från första metern också när resan startat på en annan plats i Europa. Det finns att investera i en modern flotta. Boeing MD-11-maskinerna har i rask takt bytts ut mot modernare plan av typerna Airbus A330 och A340 och det har Betalda passagerarkilometer, milj Kabinfaktor, % 76,5 75,9 75,2 75,5 75,2 klart och tydligt i flygplanens dekor, personalens uniformer, kabininteriörer och allmänna utrymmen. goda anslutningar från de asiatiska destinationerna till hela Asien-Stillahavsregionen genom Finnairs resulterat i bättre bränsleekonomi. Även i framtiden kommer den senaste flygplansteknologin att Utbjudna tonkilometer, milj Finnairs framgångsfaktorer är kvalitet, fräschhet och kreativitet. Målgruppen är huvudsakligen personer som reser i arbetet mellan Asien och samarbetspartners. Asien har en befolkning på cirka fyra miljarder och de asiatiska ekonomierna utvecklas i ett högt användas på långdistansplanen. Interkontinentaltrafiken bildar ryggraden i Finnairs linjestruktur. Matartrafiken i Europa bjuder Betalda tonkilometer, milj Total kabinfaktor, % 64,9 58,6 56,7 58,0 58,3 Europa. Personer som reser längtar efter lugn och ro i en värld som blir allt mer komplex. Finnairs tempo. Bara som ett exempel: de 25 städer i världen som har den snabbaste ekonomiska tillväxten lig- däremot på betydligt större utmaningar. Konkurrensen är knivskarp och fortsätter att hårdna ytter- Antal passagerare, ledstjärna är att kunna erbjuda detta till kvalitetsmedvetna resenärer. En optimal passagerar- och ger alla i Asien, på ett undantag när. Medelklassen i Kina växer så det knakar och hushållens inkomster ligare. Därför måste Europanätet vara uppbyggt så att Finnair kan konkurrera kostnadsmässigt. Frakt och post, kg

7 10 Logbook Ekonomi 11 Finnairs matartrafik i Europa är delvis baserad på egen produktion men i tilltagande omfattning även på det som produceras av goda partners. Till exempel startades ett samarbete med airberlin i november För Finnair innebar det en öppning mot den tyskspråkiga delen av Europa. Avsikten är att öka antalet matarförbindelser inom den närmaste tiden. En välstrukturerad matartrafik gör det möjligt att sänka enhetskostnaderna. Såväl Europatrafiken som trafiken till långväga destinationer vilar på ett internt samarbete mellan medlemmarna i flygalliansen oneworld. Varje destination i Asien kan erbjuda en mängd anslutningar med plan som tillhör Finnairs utmärkta samarbetsbolag inom oneworld. I Nordamerika flyger Finnair till New York. Genom ett samarbete med American Airlines nås alla större destinationer i Nordamerika. Våren 2011 fördjupas samarbetet då American Airlines startar codesharing-flyg från Chicago till Helsingfors. Helsingfors-Vanda flygplats är Finnairs trafiknav där matarrutterna och de interkontinentala linjerna knyts ihop på ett naturligt sätt. Det är lätt för resenärerna att röra sig och byta plan på flygplatsen i Helsingfors. Den har tillräcklig kapacitet även för eventuella framtida expansionsbehov. En modern flotta som tar sikte på framtiden Finnair har uppdaterat sin långdistansflotta under de senaste tre åren och ersatt Boeing MD-11 med jumbojetarna Airbus A330 och A340. I dag har Finnair 15 Airbusplan som flyger på de interkontinentala linjerna. Investeringarna i nya plan har som syfte att skapa en homogenare flotta. Europaflottan har varit av enhetlig typ ända sedan början av 2000-talet. En homogen flotta ger kostnadsfördelar eftersom plan och besättningar kan användas på ett optimalt sätt. Finnair sparar också kostnader för service och underhåll av plan och utbildning av besättningar. Nästa fas i investeringsprogrammet inleds 2014 då de första exemplaren av Airbus A350 tas emot. Det är en jumbojet som representerar en ny generation flygplan. Modellen har den senaste teknologin i material, aerodynamik och motorer. Finnair har lagt in en beställning på 11 stycken A350. Dessutom har bolaget option på ytterligare åtta exemplar. De nya planen ska helt eller delvis ersätta de nuvarande jumbojetarna. Finnair har möjlighet att anpassa storleken på sin flotta till efterfrågan på långdistanslinjerna så att den är optimal. Moderniseringen av flottan medför minskade bränslekostnader och lägre utsläpp av koldioxid. Båda dessa faktorer påverkar kostnadsstrukturen och miljöbelastningen från Finnairs verksamhet positivt, både när det gäller handeln med utsläppsrätter och imagen som ett miljövänligt flygbolag. Airbus A350 förbrukar över 30 procent mindre bränsle per säte än vad Boeing MD-11 gjorde. Plantypen togs ur persontrafiken i början av Mot framtiden med sund ekonomi Det senaste årtiondet har varit en turbulent tid inom luftfarten. Många flygbolag har inte klarat det utan tvingats gå i konkurs eller hitta någon form av strukturlösning. Finnair har sett till att ekonomin varit sund även under svårare tider. Bolaget har oförväget utnyttjat tillväxtmöjligheter för att öka omsättningen. Samtidigt har verksamheten kontinuerligt gjorts effektivare för att stärka lönsamheten. Syftet har varit att anpassa Finnair både till fluktuationer i den ekonomiska miljön och till den bestående strukturförändring som hela branschen genomgår. Finnair har fäst extra stor vikt vid enhetskostnaderna, hur de utvecklas och hur bolaget kan konkurrera kostnadsmässigt. Åtgärder pågår för att skapa effektivare strukturer och processer som förbättrar den kostnadsmässiga konkurrenskraften. Fokus ligger främst på nätverksstrukturen och möjligheterna att utveckla den. Finnairkoncernen har omstrukturerats och fått en mer flexibel organisation. Koncernenheter eller delar av dem har lagts ner för att förvandla fasta kostnader till rörliga. Därtill har verksamheter som fått sämre konkurrenskraft på marknaden dragits ner. I denna tuffa affärsmiljö har Finnair förnyat både Europaflottan och de plan som går i interkontinental trafik. Trots det har bolaget en bra balansräkning och ett sunt kassaflöde. Finnair har kunnat använda finansieringskällor som gjort det möjligt att hålla kostnaderna för lånat kapital under kontroll, till exempel olika exportkreditinstitut och Europeiska investeringsbanken. Finnair fick in 250 miljoner euro i den emission som genomfördes i slutet av Målsättningen är att nå en rörelsevinstmarginal på sex procent över en konjunkturcykel. Avkastningen på sysselsatt kapital ska vara minst 8,25 procent. Finnair har hittills kunnat nå dessa mål för enstaka kvartal. Ledningen har utfäst sig att utveckla företagets struktur och verksamhet så att målen kan nås under den närmaste framtiden. Finnairs policy är att dela ut en tredjedel av resultatet. Detta mål har fullföljts också under de år investeringar genomförts. Nyckeltal 2010 Omsättning miljoner euro Operativ rörelsevinst, EBIT* miljoner euro % av omsättningen Avkastning på sysselsatt kapital % Flygverksamhetens enhetsintäkter och -kostnader % förändring från föregående år Enhetsintäkter, cent/rtk Enhetskostnader, cent/rtk Omsättning, milj. euro Operativt rörelseresultat, EBIT*, milj. euro Operativt rörelseresultat*, % av omsättningen -0,2-9,3 0,0 Rörelseresultat, EBIT, milj. euro Resultat före skatt, milj. euro , , ,5-5,5 Enhetsintäkter från flygverksamheten, cent/rtk 70,3 67,2 75,8 Enhetskostnader inom flygverksamheten, cent/rtk 70,2 74,3 76,6 Enhetskostnader inom flygverksamheten, cent/atk 45,6 43,6 43,4 Resultat per aktie, euro -0,24-0,76-0,36 Eget kapital per aktie, euro 6,67 6,45 5,87 Kassaflöde per aktie euro Justerad nettoskuldsättningsgrad % Passagerarvolymer miljoner passagerare Kabinfaktor % Bruttoinvesteringar, milj. euro Räntebärande nettoskuld, milj. euro Soliditet, % 36,2 34,2 36,9 Nettoskuldsättningsgrad (Gearing), % 27,8 26,8-12,0 Justerad nettoskuldsättningsgrad, % 79,6 90,0 65,1 Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), % -0,4-7,8-3, , ,6 10,0 7,5 5,0 2, ,5 Antal anställda i medeltal *Utan realisationsvinster på sålda anläggningstillgångar, förändringar i verkligt värde på derivat, valutakursförändringar på inbokade service- och underhållsarbeten samt poster av engångskaraktär. *Utan realisationsvinster på sålda anläggningstillgångar, förändringar i verkligt värde på derivat, valutakursförändringar på inbokade service- och underhållsarbeten samt poster av engångskaraktär.

8 12 Logbook Ekonomi 13 ETT BESTÅENDE MIRAKEL Under en tid av en mängd förändringar i den globala ekonomin har Asien bevarat sin position som ett lockande affärsresmål. Koncentrationen av dynamiska ekonomiområden som utvecklas, samt progressiva trafiknätverk har hållit strömmen av resenärer till Asien jämn. Det har varit till nytta för både asiatiska och västerländska företag. Under 1970-talet steg Japan som första land i Asien till en global ekonomimakt. Hongkong, Sydkorea och Singapore följde snabbt efter på 1980-talet. På 1990-talet var det Kinas tur, och Indien såg samma utveckling vid övergången till det nya millenniet. Asiens tillväxt fortsätter utvecklas: nyligen gick Kina förbi Japan som världens andra största ekonomi, och enligt många sakkunniga kommer landet gå förbi USA som största ekonomimakt före år Tack vare Finnairs täckande förbindelser till Europa samt de korta, snabba rutterna har affärsresandet till Asien blivit lättare än någonsin. Ekonomimiraklet i Asien ser ut att fortsätta ännu under en lång tid e Panorama. Resenärerna beundrar den hisnande morgonutsikten över storstaden Hongkong.

God efterfrågan i Asientrafiken resulterade i rekordkvartal för Finnair

God efterfrågan i Asientrafiken resulterade i rekordkvartal för Finnair FINNAIRKONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2010 God efterfrågan i Asientrafiken resulterade i rekordkvartal för Finnair Nyckeltalen för januari september i sammandrag Omsättningen ökade med 9,2 % till 1

Läs mer

Lönsamheten förbättrades betydligt under första halvåret

Lönsamheten förbättrades betydligt under första halvåret FINNAIRKONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1 30.6.2010 Lönsamheten förbättrades betydligt under första halvåret Nyckeltalen för januari juni i sammandrag Omsättningen ökade med 1,3 procent till 955,0 (943,1) miljoner

Läs mer

Billiga flygbiljetter och dyrt bränsle tärde på lönsamheten Nyckeltalen för 2008 i sammandrag

Billiga flygbiljetter och dyrt bränsle tärde på lönsamheten Nyckeltalen för 2008 i sammandrag FINNAIRKONCERNENS BOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1 31.12.2008 Billiga flygbiljetter och dyrt bränsle tärde på lönsamheten Nyckeltalen för 2008 i sammandrag Omsättningen ökade med 3,8 procent till 2 262,6

Läs mer

SJ 11. Årsredovisning

SJ 11. Årsredovisning SJ 11 Årsredovisning Innehåll Vd har ordet 2 Ordföranden har ordet 4 Fortsatt förbättringsarbete 6 Vision, affärsidé, kärnvärden, strategier 8 Prioriterad punktlighet 10 Bättre och bekvämare tåg 12 Sveriges

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

Årsredovisning 2010/2011 NOBINA ÅRSREDOVISNING 2010/2011 1

Årsredovisning 2010/2011 NOBINA ÅRSREDOVISNING 2010/2011 1 Årsredovisning 2010/2011 NOBINA ÅRSREDOVISNING 2010/2011 1 Framvagnsvinjett Innehåll Nobina och året i korthet 4 VD-ord 8 Marknad Översikt 10 Regional trafik 15 Interregional trafik 20 Nobina Verksamheten

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

2007-01-01 2007-12-31

2007-01-01 2007-12-31 Vår mission är att erbjuda moderna konsumenter naturliga mjölkbaserade livsmedel som skapar inspiration, trygghet och väl befinnande. Därigenom skapar vi också högsta möjliga mjölkpris till våra ägare.

Läs mer

Finnairkoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2011

Finnairkoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2011 Finnairkoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2011 Omsättningen ökade med 10,8 procent, rörelseresultatet försämrades på grund av bränsleprishöjningar och katastrofen i Japan Nyckeltal Q1/2011 Q1/2010 Förändring

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING Kort om SJ SJ är ett reseföretag som ägs till 100 procent av svenska staten. Vi är omkring 5 000 medarbetare som bidrar till att erbjuda ett effektivt och

Läs mer

We care about your time!

We care about your time! We care about your time! SAS koncernens Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning 21 Finansiell kalender 211 Månatlig trafiktalsinformation utkommer den femte arbetsdagen. Utförlig uppdaterad finansiell

Läs mer

We care about your time!

We care about your time! We care about your time! SAS koncernens Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning 21 Finansiell kalender 211 Månatlig trafiktalsinformation utkommer den femte arbetsdagen. Utförlig uppdaterad finansiell

Läs mer

SAS koncernens Årsredovisning 2002

SAS koncernens Årsredovisning 2002 SAS koncernens Årsredovisning 2002 & Miljöredovisning www.sasgroup.net SAS koncernen www.sasgroup.net SAS AB är Nordens största börsnoterade flyg- och resekoncern. SAS koncernen erbjuder flygtransporter

Läs mer

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare.

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare. Årsredovisning 2011 INNEHÅLL VD-ord...4 Marknad och omvärld...6 Strategi och mål...10 Verksamheten...14 Swedavias ansvar...25 Förvaltningsberättelse...47 Koncernens finansiella rapporter...55 Moderbolagets

Läs mer

Årsredovisning 1998. SAS Gruppen. SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB

Årsredovisning 1998. SAS Gruppen. SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB Årsredovisning 1998 SAS Gruppen SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB Ett starkt trafiksystem SAS erbjuder sina kunder ett globalt trafiksystem, ett nätverk genom vilket kunden kan resa enkelt och

Läs mer

Internationell Tillgänglighet Stockholm. Utblick mot perioden 2020-2025

Internationell Tillgänglighet Stockholm. Utblick mot perioden 2020-2025 Internationell Tillgänglighet Stockholm Utblick mot perioden 2020-2025 Augusti 2012 Titel: Författare: Beställare: Internationell Tillgänglighet Stockholm - Utblick mot perioden 2020-2025 Björn Arvidsson,

Läs mer

Flygresor med stor valfrihet

Flygresor med stor valfrihet Flygresor med stor valfrihet SAS koncernens Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning 2007 Innehåll Snabbguide till viktiga fakta SAS koncernen 1 SAS koncernen i korthet 2 Bolagen i korthet 3 Viktiga händelser,

Läs mer

Årsredovisning 2013. Avsnitt

Årsredovisning 2013. Avsnitt Årsredovisning 2013 Avsnitt Innehåll Verksamhet 1 Det här är ICA Gruppen 2 2013 i sammandrag 3 Historik 4 Vd har ordet 8 Mål och strategi 10 Affärsmodell 16 Marknad 18 ICA Gruppens sex segment 21 ICA Sverige

Läs mer

Årsöversikt 2008. Danske Bank i Sverige

Årsöversikt 2008. Danske Bank i Sverige Årsöversikt 2008 Danske Bank i Sverige INNEHÅLL ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 DANSKE BANK 6-7 HUMAN RESOURCES 8-9 CORPORATE RESPONSIBILITY 10-11 FÖRETAGSMARKNAD 12 PRIVATMARKNAD 13 KUNDCENTER FÖRETAG

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. LFV Aviation Consulting AB Aeropol AB. Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02

Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. LFV Aviation Consulting AB Aeropol AB. Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02 Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland Aeropol AB Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02 2011-12-02 01.00 D 2011-2(43) Innehåll 1 BAKGRUND...4 1.1 Flygmarknaden...4 1.2 Infrastruktur...4

Läs mer

SAS koncernens Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning sasgroup.net

SAS koncernens Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning sasgroup.net På kundens villkor Business Economy Flex Economy Tre segment för olika behov på Europadestinationer. För dig som prioriterar högsta komfort och service. För dig som har fokus på effektivt och flexibelt

Läs mer

6Swedavia har tagit flera steg för att

6Swedavia har tagit flera steg för att Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2012 Detta är Swedavia Året i korthet s. 3 Swedavia i korthet s. 4 VD-ord s. 6 Strategi och mål Vår strategi s. 8 Strategiska prioriteringar s. 9 Mål s. 12 Kund

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010.

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010. ÅRSREDOVISNING 2010. Innehåll Peab i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Visionen Nordens samhällsbyggare 4 Nordisk Byggmarknad 6 Affärsmodellen 9 Verksamheten 18 Hållbarhet 32 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Aspos årsredovisning 2008

Aspos årsredovisning 2008 Årsredovisning Aspos årsredovisning 2008 Innehåll Aspo i korthet....1 Varumärken...2 Koncernstruktur....4 Koncernledningens översikt....6 ESL Shipping....10 Leipurin...16 Telko...22 Övriga funktioner/kaukomarkkinat...28

Läs mer

Byxa 349: Årsredovisning 2008

Byxa 349: Årsredovisning 2008 Byxa 349: Årsredovisning 2008 Innehåll VD-ord 2 3 Strategi och mål 4 5 Marknad 6 7 Målgrupper 8 15 Kvinna 10 11 Barn 12 13 Man 14 15 Värdekedjan 16 20 Idé och design 16 Inköp 17 Tillverkning 17 Distribution

Läs mer

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68 Års redo vis ning 2010 INNEHÅLL VD-ord 2 Strategi och mål 4 Marknad 6 KappAhls mode på kartan 8 Kundgrupper 10 Dam 12 Herr 14 Barn 16 Värde kedjan 18 Idé och design 19 Inköp 20 Produktion 20 Distribution

Läs mer

årsredovisning 2009 erik penser ab

årsredovisning 2009 erik penser ab årsredovisning 2009 årsredovisning 2009 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, införskaffade i syfte att pryda Kapprummet samt det nya Sparbössrummet på bankens huvudkontor

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer