Årsöversikt Ekonomi: Finnairs trafik vände åter uppåt. Resor: Kvalitet blir allt viktigare på resor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsöversikt 2010. Ekonomi: Finnairs trafik vände åter uppåt. Resor: Kvalitet blir allt viktigare på resor."

Transkript

1 Årsöversikt 2010 Ekonomi: Finnairs trafik vände åter uppåt under Om det inte hade varit för askmolnet och arbetskonflikterna skulle även resultatet ha stigit till plus. En hållbar verksamhet har möjliggjort investeringar i nya flygplan som ska säkra trafiktillväxten. Våren 2011 flyger vi 74 gånger i veckan till Asien, ett nytt rekord. Resor: Kvalitet blir allt viktigare på resor. Finnair är designed for you som betyder att en aktiv dialog med kunderna är A och O. Vi anställde fyra Quality Hunters från olika delar av världen. Kvalitetsjägarna reste med oss i två månader och bloggade om sina upplevelser. Det gav underlag för en debatt om kvalitet på resor. Ansvar: En världsmedborgare tar sitt an svar. Hållbar verksamhet tryggar jobb och ökar välståndet. Personalen är värdefull och världens barn behöver hjälp. Finnair minskar belastningen på miljön rejält i all sin verksamhet. Från 1999 till 2017 sänks utsläppen med 41 procent per flygstol. Riktning Asien Finnairs nyaste destination är det livliga Singapore.

2

3 NEW 04 Ledare Mika Vehviläinen 05 Kalender BORN. Ekonomi 07 Framtidens bransch 08 Finnairs satsningar ger tillväxt 12 Asien ett bestående mirakel 14 Finnair utökar linjenätet med hjälp av partners 16 Avkastning på investering en bättre värld? 18 Vad säljer i Asien? 20 Vårens uppvaknande 22 En ny, fräsch inledning 24 Den nya sidenvägen 26 Lojalitet belönas 28 Kolumn Vesa Honkanen Resor 29 Stadens ljus- och neonfenomen 30 Klädhimlen Singapore 33 En dag på Lamma Island 36 Matexotik i Osaka 38 Upplev templens lugn 40 En nutidsresa tillbaka i tiden 44 Quality Hunters fångade en miljonpublik 46 Kolumn Christina Lund Sørensen 47 Vad är nyttan med kommersiella resor ut i rymden? Ansvar UPPLEV ASIEN Utsläppsbesparingar intresserar företag 53 Ge livet en extra chans 56 Beräkna utsläpp 58 Kolumn Janne Lumia 59 En modern flotta sparar både pengar och miljö 60 Ett gammalt flygplan får nytt liv 63 Res med förnuft 66 Ett internationellt vinnarteam 68 Kolumn Simo Kyllönen 69 Finnairkoncernens styrelse 70 Ledningsgruppen inom Finnairkoncernen Pärm: Marina Bay, Singapore. I bakgrunden toppmoderna SkyPark på Sands-hotellets tak. Bild: Riitta Supperi. Redaktionen för Finnairkoncernens årsöversikt 2010: Christer Haglund, Taneli Hassinen och Maria Mroue Koncept och genomförande: Miltton Ab AD Sampsa Voutilainen, projektchef Leena Löytömäki Bilder: Riitta Supperi, Finnair, Shutterstock Tryck: Edita Prima Ab, Helsingfors 2011 Besöksadress: Finnair Abp, Datavägen 11 A, Finnair Telefon (växel): (09) Finnair på webben:

4 4 Logbook Ledare 5 Kalender Kalender Om någon för ett år sedan hade sagt att det europeiska luftrummet skulle stängas några veckor senare så skulle man bara ha skrattat åt det. Men så blev det i alla fall. Redan dessförinnan var flyget inne i en kris och askmolnet gjorde ont värre då trafiken stoppades och resenärer blev strandsatta. Efterfrågan föll kraftigt under 2009 och fortsatte att vara svag in på följande år. Efter det första kvartalet 2010 fick passagerarefterfrågan dock ett starkt uppsving. Fraktefterfrågan började gå upp redan mot slutet av Flygtrafiken drabbades av många olika problem som störde Finnairs verksamhet. För ett år sedan upplevde vi en osedvanligt snörik vinter i Centraleuropa. Efter snön lamslogs trafiken av askmolnet från vulkanutbrottet på Island. Året bjöd också på flera arbetskonflikter. I början av 2010 tog det sin lilla tid innan lastpersonalen började arbeta efter vår nya modell för bagagehantering. Och i slutet av året gick de kabinanställda ut i en lång strejk. Flyget är beroende av många omständigheter som påverkar människors liv. Det avspeglar sig i ett flygbolags verksamhet oavsett om det gäller naturfenomen, politiska kriser, de globala konjunkturerna eller arbetsmarknadsläget. Då ett flygbolags omgivning förändras, riktas uppmärksamheten mot bolaget och dess förmåga att möta utmaningar och lösa problem. Om flygbolaget har en sund struktur och ekonomi och dessutom har en tydlig och genomförbar strategi kan det nå framgång även under föränderliga förhållanden och till och med dra fördel av det. Denna loggbok ger en bred översikt över de faktorer som spelar en roll för utvecklingen i vår bransch. Samtidigt gör vi en bedömning av våra framgångsmöjligheter i en ständigt växlande affärsmiljö. Vi presenterar vår vision som sträcker sig nästan tio år framåt i tiden, vår ambition att bli nummer ett i Norden och vår strävan att vara det mest attraktiva alternativet i trafiken mellan Asien och Europa. Finnair drar nytta av att ha ett hemmanav med utmärkt geografiskt läge. Trafiken mellan Asien och Europa är ryggraden i vår strategi. Vi expanderar vårt linjenät i Europa och Asien samt i Nordamerika med hjälp av våra samarbetspartners. En ny visuell identitet håller på att ta form. Den ska signalera kvalitet och differentiering gentemot konkurrenterna på ett elegant och lite uppnosigt sätt. Det är fråga om mycket mer än bara en ny extern profil. Vi vill göra en djupgående förändring och har tagit ett helhetsgrepp om kundprocessen för att kunna ge kunderna ett mervärde i det vi gör och i det sätt vi gör det på. Vi vill erbjuda våra kunder själsfrid. Frekventa resenärer ska erbjudas pålitliga och lättanvända tjänster som gör affärsresan effektiv och bekväm. För fritidsresenärer finns en produkt till ett konkurrenskraftigt pris som allt efter behov kan kompletteras med olika extratjänster av hög kvalitet. Samtidigt som vi vill attrahera kunderna att utnyttja våra tjänster vill vi utveckla bolagets förmåga att skapa ett mervärde för ägarna. Vi har arbetat på att få större smidighet i organisationen under hela det första årtiondet av 2000-talet. Vår kostnadsmässiga konkurrenskraft har blivit navet i vår affärsutveckling. En ansträngning som tycks bära frukt. Det kunde vi konstatera under Vår lönsamhet förbättrades dramatiskt även om det operativa resultatet landade på minus med några miljoner euro. Affärsområdet Flygtrafik gjorde bäst ifrån sig trots både askkris och strejk och hade en mycket stark återhämtning. Det blev ett positivt resultatutfall och omsättningsökningen gav nästan fullt utslag i resultatet. Det behövs ytterligare åtgärder för att förbättra lönsamheten. Under 2011 kommer vi att fokusera på tre prioriterade utvecklingsområden: att skapa effektivare processer och höja produktiviteten i arbetet, att utnyttja flottan bättre och öka effektiviteten i vårt linjenät samt att genomföra omstruktureringar inom koncernen. Jag är övertygad om att vi fortsättningsvis har stora möjligheter att nå framgång på viktiga områden. Vi har utomordentliga förutsättningar för det en mycket bra strategi, en kompetent och engagerad personal samt en modern och effektiv flotta. Finnair är ett vitalt företag och vår ambition är att vidareutveckla det för att kunna erbjuda våra kunder, ägare, anställda och andra intressenter allt det man väntar sig av ett flygbolag i tiden och lite till. Mika Vehviläinen verkställande direktör Finnair Abp År 2010 var exceptionellt innehållsrikt, med både positiva och utmanande aspekter. Här kommer årets milstolpar. På Facebook. Finnair tog steget vidare inom sociala medier och öppnade en sida på Facebook i mars. Den visade sig vara en ypperlig kanal för interaktiv kommunikation i synnerhet då något exceptionellt inträffar. I slutet av 2010 hade Finnair cirka fans. Farväl. Passagerarflottan tog farväl av legendariska Boeing MD-11 i februari. Finnair var det första flygbolaget i världen som tog denna flygplansmodell i drift, året var Den framgångsrika landstigningen i Asien vid millennieskiftet gjordes med MD-11. Kapten Jaakko Valli och styrman Matti Asikainen flög ärefullt det sista passagerarflyget från Delhi till Helsingfors. Askmoln. Det rådde undantagstillstånd i den europeiska flygtrafiken under en vecka i april på grund fyllde 30 år. Det är en av världens äldsta inflight- Blå vingar. Blue Wings som ligger i stolsfickorna av askmolnet från vulkanutbrottet på Island. För tidningar. Det första numret utkom våren Finnair innebar det en förlust på 30 miljoner euro. Den finns också att läsa på Finnairs hemsida Finnair blev tvungna att ställa in flyg, vilket påverkade resenärer. "Det är fråga om mycket mer än bara en ny visuell profil. Vi vill erbjuda våra kunder själsfrid." Mika Vehviläinen Bäst. Flygpassagerarna utsåg Finnair till Nordeuropas bästa flygbolag i en enkät som utfördes av det oberoende undersökningsföretaget Skytrax i maj. oneworld valdes för sjunde gången till världens bästa flygallians av deltagarna i samma enkät. Samarbete med airberlin. I juli skrev Finnair och airberlin under ett avtal om att inleda codeshareflygningar mellan Tyskland och Finland. Samarbetet kommer senare att utvidgas så att det även omfattar Finnairs trafik på Asien. airberlin kommer också att ansluta sig till oneworld. Tillväxt i Asien. I augusti gick Japan om Finland som största enskilda marknad för Finnair. I september valdes Finnair till bästa flygbolag i Kina.

5 6 Logbook Kalender Text Taneli Hassinen Ekonomi Framtidens bransch 2017 Transparens. Finnair uppdaterade utsläppskalky- På jakt efter kvalitet. I september anställde Utsläppen ska ned. I oktober enades hela flyg- Trafiken återhämtade sig under Flyget är en mångfasetterad bransch med inre miljoner till 3,3 miljarder. Nästan 50 procent av dessa latorn på sin hemsida i september. Kalkylatorn är Finnair fyra temporära Quality Hunters. De flög branschen om klimatmål genom FN-organet ICAO efter den globala recessio- spänningar och många olika typer av operatö- 800 miljoner nya passagerare kommer från Asien. den enda i sitt slag i världen som är baserad på de med till Finnairs destinationer runt om i världen Finnair har ställt upp ännu högre klimatmål, vilket nen 2009 som satte spår i Finnairs siff- rer. Ett flygbolag är en nödvändig motor i sin egen Man räknar med att över 30 miljoner passage- faktiska siffrorna för last, passagerare och bräns- under två månader och gjorde bedömningar av betyder att våra utsläpp reduceras med 41 procent ror. Om det inte hade varit för askmol- värdekedja, men de största vinstmarginalerna finns i rare per år kommer att flyga bara från Kina. Det leförbrukning per kvartal. Beräkningarna granskas kvaliteten på flygen. Quality Hunters bloggade om per flygstol mellan 1999 och net och arbetskonflikterna skulle även andra delar av kedjan. Rörliga tillgångar leder till innebär att Kina blir en ännu intressantare marknad av PricewaterhouseCoopers. sina iakttagelser och åsikter på resultatet ha stigit till plus. En hållbar kapacitetsförändringar och prisrallyn som kan jäm- för flyget. Den kinesiska flygmarknaden växer med rethinkquality. verksamhet har möjliggjort investe- föras med rena naturkatastrofer inom branschen. över tio procent på årsbasis. ringar i nya flygplan som ska säkra Lägg till cykloner i den globala ekonomin och Asien som helhet förväntas ta en ledande roll trafiktillväxten. På våren 2011 flyger man kan bara förundras över att flygbolagen lyckas inom branschen, även som reglerare. Eftersom fly- Finnair 74 gånger i veckan till Asien, vil- anpassa sig så bra till de starka med- och motström- gets historia är relativt kort går det fortare att skapa ket är nytt rekord. mar som tornar upp sig i affärsmiljön. homogena marknadsområden i Asien än på andra Det här skulle vara lättare att förstå om flygbo- kontinenter. Det bidrar till expansion och konsolide- I detta avsnitt berättas Finnairs tillväxt- lagen vore lika elastiska som vingarna på deras plan. ring av branschen. Koncentration av verksamheter till saga, redogörs för den visuella identi- Dess värre är kostnadsstrukturen i ett traditionellt större enheter ökar flygbolagens effektivitet. teten som ska ge en tydligare bild av bolaget och resoneras kring etiska aktieplaceringar. flygbolag stadigt förankrat i stora fasta kostnader. Bolaget måste därför göra en kraftig kursjustering när affärsvillkoren förändras. Ju längre man väntar med att lägga om kursen Den europeiska flygmarknaden är betydligt mognare än den asiatiska. Trafiken mellan Europa och Asien fortsätter visserligen att växa, desto mer desperata manövrar tvingas man till. Flyg- men det är i Asien som ny tillväxt skapas. När den Rekordresultat och strejk. I oktober redovisade Finnair ett rekordresultat för det tredje kvartalet. Det operativa resultatet uppgick till 42 miljoner euro. Under samma vecka gick den tekniska personalen inom Luftfartsunionen i strejk och en del flyg måste ställas in. Bättre livsvillkor för barn. Change for Good är ett partnerskap mellan UNICEF och Finnair. I novembers kampanj samlade Finnair in pengar för rent vatten åt barn i Indien. Finnair har tillsammans med sina kunder fått ihop över en miljon euro till UNICEFs arbete för barn. Strejk. Finnairs kabinanställda strejkade i över en vecka i november. Under den tiden kunde bolaget genomföra en dryg tredjedel av sina flygningar. bolagen har en uppbyggnad som inte lämpar sig för konstflygning. Det gör inte passagerarplan heller för den delen. Om bolaget vill kunna erbjuda stabilare flygresor även i ekonomiskt avseende gäller det att öka flexibiliteten oavbrutet. Flyget är en tillväxtbransch trots all turbulens under det förra årtiondet. Det blir hela tiden vikti- ekonomiska aktiviteten ökar stiger efterfrågan på både affärsresor och godstransporter. Finnair inriktar sig allt mer på trafiken mellan Asien och Europa, dels på grund av att vi har en geografisk konkurrensfördel, dels för att den asiatiska marknaden växer så det knakar. Finnairs försäljning till företag i Asien ökade med 70 procent under gare att kunna förflytta personer och gods inom olika Utvecklingen leder till att trafiken inom Europa branscher och med tanke på olika länders ekonomi, kommer att skötas av flygbolag som har en gynn- trots att kommunikationstekniken utvecklats med sammare kostnadsstruktur och därmed en klar kon- stormsteg. Globala kommunikationer har dessutom kurrensfördel. De traditionella linjebolagen fokuse- gjort det möjligt att etablera tätare affärsförbindel- rar på interkontinentaltrafiken där deras kostnads- ser. Det skapar ett naturligt behov av att transportera struktur inte är till nackdel på samma sätt som på människor och gods. Europarutterna. Olika världsdelar uppvisar skillnader när det gäller flygets framtid. Tillväxten är märkbart långsammare i Europa och Nordamerika än i Syd- Det betyder att det kommer att bildas ett nätverk av underleverantörer till flygbolag som tar hand om inrikestrafiken och dessutom matar passagerare till långdistanslinjerna. Samtidigt kommer samarbetet amerika och framför allt Asien. Asien har kommit mellan flygbolagen att intensifieras och leda till fusio- upp till samma nivå som Nordamerika sett till anta- ner. Flygbolagsallianserna erbjuder en bra plattform Fler flyg till Asien. I december aviserade Finnair Nyprofilering. I december förnyade Finnair sin Programmet att modernisera långdistansflottan let flygpassagerare, till och med lite högre. Bägge för denna utveckling. ett ut ökat antal flygturer till destinationer i Asien. visuella profil. Den ska spegla bolagets vision för slutfördes. Vid årsskiftet växte flottan med ytter- kontinenterna har en andel på cirka 26 procent Behovet att flyga ökar, men tjänsterna kommer Det blir fler avgångar till Hongkong, Söul, Nagoya, Finnair ska bli nummer ett i Norden, det att- ligare två Airbus A I och med det består av den totala globala volymen flygresande. Flyget att produceras mer effektivt i takt med att regelver- Osaka och Delhi. I maj 2011 börjar Finnair flyga till raktivaste flygbolaget i trafiken på Asien och ett av vår uppdaterade långdistansflotta av totalt 15 plan. väntas redovisa en vinst på nio miljarder dollar för ket som begränsar möjligheterna till samarbete upp- Singapore. de tre största på Asienlinjerna Hälften av detta genereras i Asien. hävs i Europa och Nordamerika. Asien ligger i täten Under femårsperioden från 2009 till 2014 beräk- för utvecklingen och är en modell för andra länder nas antalet flygpassagerare i världen öka med 800 och kontinenter.

6 8 Logbook Ekonomi 9 Text Taneli Hassinen Finnairkoncernens flotta Säten Antal Egna Hyrda Medelålder Finnairs satsningar ger tillväxt Airbus A ,2 Airbus A ,4 Airbus A ,9 Airbus A ,0 Finnair har under de senaste tio åren kunnat visa att de möjligheter som det nya mil- intäktsstruktur är den naturliga förutsättningen för en lönsam verksamhet. ökar. Det har positiva effekter för resandet både i arbetet och på fritiden. Airbus A ,0 lenniet bar i sitt sköte har förverkligats. Asienstra- Som ett led i ansiktslyftet håller serviceidentite- Många aktörer är med och delar på mark- tegin har burit frukt och hållit bolaget i luften även när det varit tuffa tider för flygbranschen. ten också på att utvecklas. Finnairs service är prisbelönt och den har dessutom fått höga betyg i ett naden för flygresor mellan Asien och Europa. Finnair är ett av de största europeiska bolagen Boeing B ,0 Det finns fortfarande en hel del potential att ösa flertal oberoende enkäter om kundnöjdheten. Förny- bland dessa. Med 11 linjer till och från Asien är Finn- ur. Asien ligger i det väderstreck där den största tillväxten finns att hämta. Finnair trimmar verksam- elseprocessen ger utmärkta förutsättningar att våga sticka ut från konkurrenterna också i fortsättningen. air fjärde störst, på vissa marknader tredje störst. Bolaget hade en andel på sex procent av marknaden Embraer ,9 heten på alla håll och kanter för att stå väl rustad Ambitionen är inte att vara störst, utan att vara under Den största aktören hade en marknads- för framtiden. Nycklarna till framgången är lönsam tillväxt, konkurrenskraftiga kostnader, differentie- det mest attraktiva alternativet. Finnair ska vara ett elegant och lönsamt flygbolag i kundernas ögon. andel på omkring tio procent. Embraer ,1 rad kundkvalitet och ett internationellt vinnarteam. Nätverksstruktur ger lönsamhet Det finns många aktörer i flygbranschen. Därför är det viktigt att vara på det klara med hur Finnair ska nå framgång i en bransch som expanderar Hållbar konkurrensfördel i trafiken mellan Asien och Europa Den kortaste vägen mellan Asien och Centraleuropa Finnair är konkurrenskraftigast inom den interkontinentala trafiken där kapitalkostnader och bränslekostnader spelar en avgörande roll. Totalt ,7 samtidigt som världen förändras. Globala nätverk går över Finland. Hälften av trafiken mellan dessa Bolagets styrka är en långdistansflotta med hög uppstår och välståndet ökar i tillväxtländerna, vilket två kontinenter sker via ett trafiknav i Europa. Finn- beläggningsgrad dygnet runt. Finnair flyger från skapar större efterfrågan på resor. air har en hållbar konkurrensfördel tack vare sitt Helsingfors till de flesta av sina destinationer i Asien geografiska läge. tur och retur inom 24 timmar. Det betyder att en Finnairs trafikdata Ett målmedvetet grepp om framtiden Helsingfors är Finnairs hemmaflygplats som på jumbojet är helt sysselsatt med att flyga en daglig År 2010 formulerade Finnair en vision för åren fram ett idealiskt sätt knyter ihop europeiska destina- tur på en linje. Finnair kan därför komma upp i ett till Finnair ska vara Nordens bästa flygbolag när det gäller kvalitet, storlek och lönsamhet. I trafiken mellan Europa och Asien ska Finnair vara det tioner med resmål i Asien. Det är också den första huvudstaden i Europeiska unionen som resenärer från Asien landar i. Därifrån kan de fortsätta till högre antal flygtimmar under ett dygn än konkurrenterna. Det innebär lägre kapitalkostnader per enhet. Eftersom Finnair har kortare flygtider till Antal flygtimmar attraktivaste alternativet och en av de tre största aktörerna. destinationer runt om i Europa. Hela resan avverkas på kortast möjliga tid och med lägsta tänkbara destinationerna i Asien än konkurrenterna klarar man sig med en mindre besättning i cockpit och Antal flugna kilometer, Ett steg mot målet tas genom att lansera en ny visuell identitet som ligger i linje med visionen. Den miljöpåverkan. Finnair har ett naturligt marknadsområde som färre kabinanställda. Finnair har fått ner bränslekostnaderna genom Utbjudna passagerarkilometer, milj nya profilen ska signalera att Finnair målmedvetet intar en position som utmanare på marknaden. Bolaget ska uppfattas som djärvt och det ska synas är störst i Europa. Med planbyte i Helsingfors flyger man åt rätt håll från första metern också när resan startat på en annan plats i Europa. Det finns att investera i en modern flotta. Boeing MD-11-maskinerna har i rask takt bytts ut mot modernare plan av typerna Airbus A330 och A340 och det har Betalda passagerarkilometer, milj Kabinfaktor, % 76,5 75,9 75,2 75,5 75,2 klart och tydligt i flygplanens dekor, personalens uniformer, kabininteriörer och allmänna utrymmen. goda anslutningar från de asiatiska destinationerna till hela Asien-Stillahavsregionen genom Finnairs resulterat i bättre bränsleekonomi. Även i framtiden kommer den senaste flygplansteknologin att Utbjudna tonkilometer, milj Finnairs framgångsfaktorer är kvalitet, fräschhet och kreativitet. Målgruppen är huvudsakligen personer som reser i arbetet mellan Asien och samarbetspartners. Asien har en befolkning på cirka fyra miljarder och de asiatiska ekonomierna utvecklas i ett högt användas på långdistansplanen. Interkontinentaltrafiken bildar ryggraden i Finnairs linjestruktur. Matartrafiken i Europa bjuder Betalda tonkilometer, milj Total kabinfaktor, % 64,9 58,6 56,7 58,0 58,3 Europa. Personer som reser längtar efter lugn och ro i en värld som blir allt mer komplex. Finnairs tempo. Bara som ett exempel: de 25 städer i världen som har den snabbaste ekonomiska tillväxten lig- däremot på betydligt större utmaningar. Konkurrensen är knivskarp och fortsätter att hårdna ytter- Antal passagerare, ledstjärna är att kunna erbjuda detta till kvalitetsmedvetna resenärer. En optimal passagerar- och ger alla i Asien, på ett undantag när. Medelklassen i Kina växer så det knakar och hushållens inkomster ligare. Därför måste Europanätet vara uppbyggt så att Finnair kan konkurrera kostnadsmässigt. Frakt och post, kg

7 10 Logbook Ekonomi 11 Finnairs matartrafik i Europa är delvis baserad på egen produktion men i tilltagande omfattning även på det som produceras av goda partners. Till exempel startades ett samarbete med airberlin i november För Finnair innebar det en öppning mot den tyskspråkiga delen av Europa. Avsikten är att öka antalet matarförbindelser inom den närmaste tiden. En välstrukturerad matartrafik gör det möjligt att sänka enhetskostnaderna. Såväl Europatrafiken som trafiken till långväga destinationer vilar på ett internt samarbete mellan medlemmarna i flygalliansen oneworld. Varje destination i Asien kan erbjuda en mängd anslutningar med plan som tillhör Finnairs utmärkta samarbetsbolag inom oneworld. I Nordamerika flyger Finnair till New York. Genom ett samarbete med American Airlines nås alla större destinationer i Nordamerika. Våren 2011 fördjupas samarbetet då American Airlines startar codesharing-flyg från Chicago till Helsingfors. Helsingfors-Vanda flygplats är Finnairs trafiknav där matarrutterna och de interkontinentala linjerna knyts ihop på ett naturligt sätt. Det är lätt för resenärerna att röra sig och byta plan på flygplatsen i Helsingfors. Den har tillräcklig kapacitet även för eventuella framtida expansionsbehov. En modern flotta som tar sikte på framtiden Finnair har uppdaterat sin långdistansflotta under de senaste tre åren och ersatt Boeing MD-11 med jumbojetarna Airbus A330 och A340. I dag har Finnair 15 Airbusplan som flyger på de interkontinentala linjerna. Investeringarna i nya plan har som syfte att skapa en homogenare flotta. Europaflottan har varit av enhetlig typ ända sedan början av 2000-talet. En homogen flotta ger kostnadsfördelar eftersom plan och besättningar kan användas på ett optimalt sätt. Finnair sparar också kostnader för service och underhåll av plan och utbildning av besättningar. Nästa fas i investeringsprogrammet inleds 2014 då de första exemplaren av Airbus A350 tas emot. Det är en jumbojet som representerar en ny generation flygplan. Modellen har den senaste teknologin i material, aerodynamik och motorer. Finnair har lagt in en beställning på 11 stycken A350. Dessutom har bolaget option på ytterligare åtta exemplar. De nya planen ska helt eller delvis ersätta de nuvarande jumbojetarna. Finnair har möjlighet att anpassa storleken på sin flotta till efterfrågan på långdistanslinjerna så att den är optimal. Moderniseringen av flottan medför minskade bränslekostnader och lägre utsläpp av koldioxid. Båda dessa faktorer påverkar kostnadsstrukturen och miljöbelastningen från Finnairs verksamhet positivt, både när det gäller handeln med utsläppsrätter och imagen som ett miljövänligt flygbolag. Airbus A350 förbrukar över 30 procent mindre bränsle per säte än vad Boeing MD-11 gjorde. Plantypen togs ur persontrafiken i början av Mot framtiden med sund ekonomi Det senaste årtiondet har varit en turbulent tid inom luftfarten. Många flygbolag har inte klarat det utan tvingats gå i konkurs eller hitta någon form av strukturlösning. Finnair har sett till att ekonomin varit sund även under svårare tider. Bolaget har oförväget utnyttjat tillväxtmöjligheter för att öka omsättningen. Samtidigt har verksamheten kontinuerligt gjorts effektivare för att stärka lönsamheten. Syftet har varit att anpassa Finnair både till fluktuationer i den ekonomiska miljön och till den bestående strukturförändring som hela branschen genomgår. Finnair har fäst extra stor vikt vid enhetskostnaderna, hur de utvecklas och hur bolaget kan konkurrera kostnadsmässigt. Åtgärder pågår för att skapa effektivare strukturer och processer som förbättrar den kostnadsmässiga konkurrenskraften. Fokus ligger främst på nätverksstrukturen och möjligheterna att utveckla den. Finnairkoncernen har omstrukturerats och fått en mer flexibel organisation. Koncernenheter eller delar av dem har lagts ner för att förvandla fasta kostnader till rörliga. Därtill har verksamheter som fått sämre konkurrenskraft på marknaden dragits ner. I denna tuffa affärsmiljö har Finnair förnyat både Europaflottan och de plan som går i interkontinental trafik. Trots det har bolaget en bra balansräkning och ett sunt kassaflöde. Finnair har kunnat använda finansieringskällor som gjort det möjligt att hålla kostnaderna för lånat kapital under kontroll, till exempel olika exportkreditinstitut och Europeiska investeringsbanken. Finnair fick in 250 miljoner euro i den emission som genomfördes i slutet av Målsättningen är att nå en rörelsevinstmarginal på sex procent över en konjunkturcykel. Avkastningen på sysselsatt kapital ska vara minst 8,25 procent. Finnair har hittills kunnat nå dessa mål för enstaka kvartal. Ledningen har utfäst sig att utveckla företagets struktur och verksamhet så att målen kan nås under den närmaste framtiden. Finnairs policy är att dela ut en tredjedel av resultatet. Detta mål har fullföljts också under de år investeringar genomförts. Nyckeltal 2010 Omsättning miljoner euro Operativ rörelsevinst, EBIT* miljoner euro % av omsättningen Avkastning på sysselsatt kapital % Flygverksamhetens enhetsintäkter och -kostnader % förändring från föregående år Enhetsintäkter, cent/rtk Enhetskostnader, cent/rtk Omsättning, milj. euro Operativt rörelseresultat, EBIT*, milj. euro Operativt rörelseresultat*, % av omsättningen -0,2-9,3 0,0 Rörelseresultat, EBIT, milj. euro Resultat före skatt, milj. euro , , ,5-5,5 Enhetsintäkter från flygverksamheten, cent/rtk 70,3 67,2 75,8 Enhetskostnader inom flygverksamheten, cent/rtk 70,2 74,3 76,6 Enhetskostnader inom flygverksamheten, cent/atk 45,6 43,6 43,4 Resultat per aktie, euro -0,24-0,76-0,36 Eget kapital per aktie, euro 6,67 6,45 5,87 Kassaflöde per aktie euro Justerad nettoskuldsättningsgrad % Passagerarvolymer miljoner passagerare Kabinfaktor % Bruttoinvesteringar, milj. euro Räntebärande nettoskuld, milj. euro Soliditet, % 36,2 34,2 36,9 Nettoskuldsättningsgrad (Gearing), % 27,8 26,8-12,0 Justerad nettoskuldsättningsgrad, % 79,6 90,0 65,1 Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), % -0,4-7,8-3, , ,6 10,0 7,5 5,0 2, ,5 Antal anställda i medeltal *Utan realisationsvinster på sålda anläggningstillgångar, förändringar i verkligt värde på derivat, valutakursförändringar på inbokade service- och underhållsarbeten samt poster av engångskaraktär. *Utan realisationsvinster på sålda anläggningstillgångar, förändringar i verkligt värde på derivat, valutakursförändringar på inbokade service- och underhållsarbeten samt poster av engångskaraktär.

8 12 Logbook Ekonomi 13 ETT BESTÅENDE MIRAKEL Under en tid av en mängd förändringar i den globala ekonomin har Asien bevarat sin position som ett lockande affärsresmål. Koncentrationen av dynamiska ekonomiområden som utvecklas, samt progressiva trafiknätverk har hållit strömmen av resenärer till Asien jämn. Det har varit till nytta för både asiatiska och västerländska företag. Under 1970-talet steg Japan som första land i Asien till en global ekonomimakt. Hongkong, Sydkorea och Singapore följde snabbt efter på 1980-talet. På 1990-talet var det Kinas tur, och Indien såg samma utveckling vid övergången till det nya millenniet. Asiens tillväxt fortsätter utvecklas: nyligen gick Kina förbi Japan som världens andra största ekonomi, och enligt många sakkunniga kommer landet gå förbi USA som största ekonomimakt före år Tack vare Finnairs täckande förbindelser till Europa samt de korta, snabba rutterna har affärsresandet till Asien blivit lättare än någonsin. Ekonomimiraklet i Asien ser ut att fortsätta ännu under en lång tid e Panorama. Resenärerna beundrar den hisnande morgonutsikten över storstaden Hongkong.

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar:

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar: Swedavias resvanebarometer Kvartal 1, 2011 Sammanfattande kommentar: Den totala ökningen av privat- samt affärsresor inom och utom Sverige ökade under det första kvartalet 2011 med 9 procent. I denna rapport

Läs mer

Finnair är det snabbast växande flygbolaget i trafiken mellan Europa. och Asien. De kortaste och därmed minst miljöbelastande flyglinjerna

Finnair är det snabbast växande flygbolaget i trafiken mellan Europa. och Asien. De kortaste och därmed minst miljöbelastande flyglinjerna INNEHÅLL Från pole position till asien Finnair är det snabbast växande flygbolaget i trafiken mellan Europa och Asien. De kortaste och därmed minst miljöbelastande flyglinjerna går via Finland. De flesta

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

NU STARTAR VI VÅR NYA RESA 4EXCELLENCE 4EXCELLENCE

NU STARTAR VI VÅR NYA RESA 4EXCELLENCE 4EXCELLENCE NU STARTAR VI VÅR NYA RESA 4EXCELLENCE 4EXCELLENCE Ditt arbete inom SAS är som en resa. Varje tid erbjuder sina utmaningar. Frågorna vi brottas med är ofta de samma Hur uppfyller vi kundernas behov bättre?

Läs mer

Ekonomi Turism Ansvar

Ekonomi Turism Ansvar Årsöversikt 2008 Ekonomi Turism Ansvar Framtiden Året 2008 gav flygbolagen kalla fötter. Stålbadet fortsätter, men det finns också de som klarar sig torrskodda. Man vill ha semester med kvalitet. Ombordserveringen

Läs mer

Finavias delårsrapport 1.1 30.9.2011:

Finavias delårsrapport 1.1 30.9.2011: 1 (6) 25.10.2011 Finavias delårsrapport 1.1 30.9.2011: Fortsatt exceptionellt stor efterfrågan inom flygtrafiken Nyckeltal för januari september 2011 Omsättningen ökade med 17,6 procent och uppgick till

Läs mer

Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa

Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa Fiskars i korthet Kontor Produktion Distributionsenhet Nyckeltal 2013 Omsättning 798,6 Milj euro EBIT exkl. poster av engångsnatur 73,8 Milj.

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 FÖRETAG SOM VÄXER Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 JOHN LYDHOLM Vd Sverige LINDA SANTESSON Avdelningschef, region Öst Vad får ett företag att växa? Vilka utmaningar finns i en växande organisation? Vad

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

God efterfrågan i Asientrafiken resulterade i rekordkvartal för Finnair

God efterfrågan i Asientrafiken resulterade i rekordkvartal för Finnair FINNAIRKONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2010 God efterfrågan i Asientrafiken resulterade i rekordkvartal för Finnair Nyckeltalen för januari september i sammandrag Omsättningen ökade med 9,2 % till 1

Läs mer

SENASTE NYTT OCH LOUNGETIPS

SENASTE NYTT OCH LOUNGETIPS AIRBORNE SENASTE NYTT OCH LOUNGETIPS Medan flygets lågprisbolag erbjuder transport med minimal service tävlar andra bolag med att utveckla sina premiumklasser. Här erbjuds mer komfort och service under

Läs mer

Lönsamheten förbättrades betydligt under första halvåret

Lönsamheten förbättrades betydligt under första halvåret FINNAIRKONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1 30.6.2010 Lönsamheten förbättrades betydligt under första halvåret Nyckeltalen för januari juni i sammandrag Omsättningen ökade med 1,3 procent till 955,0 (943,1) miljoner

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

Analytiker: Jakob Lillieroth Martin Nordqvist

Analytiker: Jakob Lillieroth Martin Nordqvist Ingress: Norwegian är ett flygbolag i lågprissegmentet som de senaste åren haft en konstant hög tillväxt men med uteblivna resultat. Företaget gör enorma investeringar i en bransch med ökad konkurrens

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Tillväxten kom av sig på grund av aska och strejk

Tillväxten kom av sig på grund av aska och strejk FINNAIRKONCERNENS BOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1 31.12.2010 Tillväxten kom av sig på grund av aska och strejk Nyckeltalen för 2010 i sammandrag Omsättningen ökade med 10,1 procent till 2 023,3 (1 837,7)

Läs mer

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt.

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014 Aktieägare och gäster, Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Vi fortsätter att öka närvaron i världen samt att utöka

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

DEN NYA SIDENVÄGEN ÅRSÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005

DEN NYA SIDENVÄGEN ÅRSÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005 DEN NYA SIDENVÄGEN ÅRSÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005 INNEHÅLL Information till aktieägare...2 Trafikinformation och flotta...3 Nyckeltal 2005...4 Finnair i korthet...5 Koncernchefens översikt...7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU Flygresenär inom EU Dina rättigheter som flygpassagerare i EU I dag flyger vi mer än någonsin. Skillnaden är stor om man jämför med hur det såg ut för bara tjugo år sedan. Den stora ökningen medför ibland

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. November 2013

FÖRETAGSPRESENTATION. November 2013 FÖRETAGSPRESENTATION November 2013 Technopolis Ett annorlunda fastighetsbolag Ett börsbolag specialiserat på fastigheter, uthyrning av kontorslokaler och tjänster. Bolaget fokuserar på multianvändarmiljöer.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Stockholmsregionens tillgänglighet 2014. Swedavia

Stockholmsregionens tillgänglighet 2014. Swedavia Stockholmsregionens tillgänglighet Swedavia 13 10 januari februari 2015 Copenhagen Economics uppdrag Copenhagen Economics har av Swedavia ombetts analysera Stockholmsregionens tillgänglighet. Beräkningarna

Läs mer

Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch

Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch Agenda 1. Kort marknadsanalys 2. Visitaland.com 3. Fokus i höst 4. Enkäten Kort marknadsanalys Övernattningsstatistik Låg tillväxt Vissa marknader till och med vikande

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Börskväll 18.11.2013. Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör

Börskväll 18.11.2013. Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör Börskväll 18.11.2013 Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör Stockmann i korthet Internationellt detaljhandelsbolag grundat år 1862 Omsättning 2 116 miljoner euro år 2012 Omkring

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Global infrastruktur Global infrastruktur 2,5 miljarder passagerare 920 flygbolag

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

Stockholm den 14 april 1999

Stockholm den 14 april 1999 Stockholm den 14 april 1999 Investors mål är fortsatt att totalavkastningen till aktieägarna, d v s summan av kursutveckling och återinvesterade utdelningar, ska överstiga börsgenomsnittet med 3 procentenheter

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

KONTAKTINFORMATION. Finnair Abp Helsingfors-Vanda flygplats Datavägen 11 A FI-01053 FINNAIR

KONTAKTINFORMATION. Finnair Abp Helsingfors-Vanda flygplats Datavägen 11 A FI-01053 FINNAIR KONTAKTINFORMATION Finnair Abp Helsingfors-Vanda flygplats Datavägen 11 A FI-01053 FINNAIR Telefonväxel +358 9 818 81 www.finnair.fi > På svenska www.finnair.com/group Kommunikationsdirektör Christer Haglund

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013. Länsstyrelsen i Stockholm 14 januari 2014 2014

Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013. Länsstyrelsen i Stockholm 14 januari 2014 2014 Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013 Länsstyrelsen i Stockholm 14 januari 2014 2014 Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013 Vårt uppdrag Copenhagen Economics har av Länsstyrelsen

Läs mer

AKTIEANALYS Februari 2013

AKTIEANALYS Februari 2013 AKTIEANALYS Februari 2013 Nokia Hur ljus är framtiden? En rapport av: Henrik Bergkvist Finlands stolthet Nokia, en gång världsledare på mobiltelefoner, tills Apple klev in på marknaden med sin iphone som

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 21 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.211 1 Wärtsilä 21 stabil utveckling på alla nivåer Orderingång 4.5 milj. euro, +22% Omsättning 4.553 milj. euro, -13% Rörelseresultat

Läs mer

Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 15 april 2013

Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 15 april 2013 Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 15 april 2013 Herr ordförande, kära aktieägare Det är bäst att släppa ned det här entouraget innan vi kör igång. Ja, välkomna

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Stockholm Connectivity Study

Stockholm Connectivity Study Stockholm Connectivity Study Analys av utvalda företag och myndigheters långväga internationella resande Satsa ll Stockholms Länsstyrelse september Bakgrund Razormind tog under fram ett av de underlag

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Skyways - Klimatrapport

Skyways - Klimatrapport Skyways - Klimatrapport 2007 Koldioxidutsläpp Utsläpp Fokker 50 AKTIVITET Ton CO 2 Klimatpåverkan från egenägda källor 216 909.88 Uppvärmning 8.91 Eldningsolja 2-5 8.91 Egenägda tjänstebilar, egna fordon

Läs mer

Tur & Retur. Uppdrag 3 till KlimatPirater

Tur & Retur. Uppdrag 3 till KlimatPirater Uppdrag 3 Tur & Retur Det kan vara skönt att resa iväg och lämna hemmet och vardagslivet. Resandet ger mycket i form av nya intryck, kontakter och kunskaper. Det kan vara bra avkoppling. Att sluta resa

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaders rapport 2006 Publiceras 2006-10-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083) Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005 Resultatet efter finansiella

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist Renée Voltaire Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon Norrbert Szabo Sara Björkqvist Hälsolivsmedelsbranschen Aktörer 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,5 3,0 2,2 0,8 Den ekologiska livsmedelsbranschen har under

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006 Styrelsens ordförande Jacob Wallenbergs och Anders Rydins redogörelse för principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt om långsiktigt incitamentsprogram för bolagsledningen

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

BÖRSMEDDELANDE. Konecranes ändrar på segmentrapporteringen

BÖRSMEDDELANDE. Konecranes ändrar på segmentrapporteringen Konecranes ändrar på segmentrapporteringen Konecranes inför nya rapporteringssegment. Från början av 2010 rapporterar Konecranes två affärsområden: Service och Utrustning. Tidigare var antalet rapporteringssegment

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

SVERIGE INOM RÄCKHÅLL

SVERIGE INOM RÄCKHÅLL SVERIGE INOM RÄCKHÅLL SVERIGE INOM RÄCKHÅLL 1 Vi tror inte på en värld utan flyg Antalet flygresenärer kommer att öka med en miljard mellan 2012 och 2017. När jag hör denna häpnadsväckande siffra tänker

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION NÅGRA SKÄL TILL VARFÖR DU SKA VÄLJA JUST QUÉBEC: INNOVATION OCH KREATIVITET Stockholm KOMPETENT ARBETSKRAFT London Québec City

Läs mer

Analytiker: Emil Wasteson Michael Wang

Analytiker: Emil Wasteson Michael Wang De senaste åren har det svenska Fenix Outdoor som tillverkar och distribuerar friluftskläder och produkter fått mycket uppmärksamhet då det växt stadigt som även visas av att aktiekursen har skjutit i

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Exekutiv sammanfattning: Boliden är ett välskött bolag med bra operationell effektivtet. Bolaget verkar på en måttligt attraktiv marknad men har dock en stabil position

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Tio gyllene regler för aktieinvesteringar. En samling insiktsfulla pärlor

Tio gyllene regler för aktieinvesteringar. En samling insiktsfulla pärlor Tio gyllene regler för aktieinvesteringar En samling insiktsfulla pärlor Förord Tio gyllene regler för aktieinvesteringar Aberdeen har arbetat med placeringar i mer än 30 år. Under den tiden har marknadscykler

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Flygfraktens betydelse för näringslivet

Flygfraktens betydelse för näringslivet Frukostseminarier med tema: Att förbättra Stockholmsregionens internationella tillgänglighet för att främja regionens långsiktiga utveckling - ekonomiskt, socialt och kulturellt Tema för frukostseminarium

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på.

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på. Kära aktieägare, Det är väldigt roligt att stå här och träffa er för första gången som vd. Jag vill gärna berätta om året som har gått och också lite om början av det här året. 2009 var ett händelserikt

Läs mer