NU STARTAR VI VÅR NYA RESA 4EXCELLENCE 4EXCELLENCE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NU STARTAR VI VÅR NYA RESA 4EXCELLENCE 4EXCELLENCE"

Transkript

1 NU STARTAR VI VÅR NYA RESA 4EXCELLENCE 4EXCELLENCE

2 Ditt arbete inom SAS är som en resa. Varje tid erbjuder sina utmaningar. Frågorna vi brottas med är ofta de samma Hur uppfyller vi kundernas behov bättre? Hur skapar vi lönsamhet? Hur kontrollerar vi våra kostnader? Svaren varierar ständigt. Det är bara vi som tillsammans kan hitta svaren för att forma vår framtid och därigenom säkra att vi når vår destination och våra mål. Är du med? Rickard Gustafson, VD och Koncernchef 2 3

3 I STÖRRE DELEN AV VÅRT NÄTVERK KONKURRERAR VI MOT LÅGKOSTNADSBOLAG Visste du att hoten mot vårt SAS i stort sett kommer från alla håll? De stora nätverksbolagen konkurrerar om 25 % av våra intäkter på europeiska linjer men de så kallade lågkostnadsbolagen utmanar mer än 70 % av våra intäkter. 4 Samma lågkostnadsbolag har stått för 90 % av expansionen i flygmarknaden under de senaste 10 åren, och kunderna har nu en valfrihet som är större än någonsin tidigare. 5

4 KUNDERNA I NORDEN RESER MYCKET, OCH HELST INRIKES OCH INOM EUROPA Vi är ett kortlinjebolag som fokuserar på resor till, från och inom Norden. Det är här de flesta av våra kunder finns, men också de som ska bli våra kunder. Vår kärna är inrikes och Europatrafik, för det är vad 6 de Nordiska kunderna efterfrågar. Även om våra interkontinentala destinationer är kärnan i vårt världsomspännande samarbete, kommer vi inte själva bli ett stort internationellt långlinjebolag. 7

5 KUNDEN SÄTTER PRISET, DET GÄLLER ATT MÖTA FÖRVÄNTNINGARNA Kunderna har fått stor valfrihet, och erbjuds idag resor till mycket lägre pris än tidigare. Lågkostnadsbolagen kan hålla lägre pris än vi för att de skapat förutsättningarna för detta genom att ha lägre kostnader. 8 Kunderna kan vara villiga att betala mer för vår flygstol om deras upplevda värde av produkten motiverar prisnivån. Vi måste kunna möta dessa kunders efterfrågan på ännu mer prisvärda resor. 9

6 KUNDEN VILL INTE BETALA FÖR VÅR INEFFEKTIVITET OCH VÄRDERAR INTE ALLT VI ERBJUDER LIKA HÖGT Varför skulle kunden vilja betala för det vi gör dyrare än andra? För att skapa lönsamhet måste vi möta rätt förväntningar och fokusera på det kunderna är villiga att betala för. Vi behöver därför fokusera, inte bara på att 10 göra saker rätt, utan även att göra rätt saker. Det ska hjälpa oss att få ned våra kostnader så att vi kan möta vad kunderna efterfrågar. 11

7 FLYGRESANDET VÄXER MEN MEST ÖKAR FRITIDSRESANDET Europatrafiken väntas växa i snitt dubbelt så snabbt som ekonomin i övrigt oavsett konjunkturers inverkan. Fritidsresenärerna kommer att stå för ca 75 % av denna ökning. De kommer att resa både inrikes och utomlands, men till den största delen inom kortlinjenätet. Med våra 25 miljoner 12 sålda flygsäten årligen ligger vi bra till för att fånga en stor del av det ökande resandet. Idag har vi en stark position inom nordiskt affärsresande, som vi givetvis skall behålla. Men vad måste vi göra för att ta del av den växande marknaden? Bli attraktivare även för fritidsresandet. 13

8 KUNDEN ÄR INTE ANTINGEN AFFÄRSRESANDE ELLER FRITIDSRESANDE, KUNDEN ÄR HELA MÄNNISKAN Det kan vara lätt att se kunder som affärsresenärer eller och nästa dag köper du köttbullar till lockpris. fritidsresenärer, men i själva verket är de samma person. Ena dagen affärsresenär, andra dagen fritidsresenär. Som kund har du olika behov vid olika tillfällen och det Detta måste vi bejaka, vi ska vara lika attraktiva måste vi uppfatta och möta bättre än konkurrenterna. oavsett vilka motiv kunden än har. Ena dagen köper du finaste oxfilé till fredagsmiddagen 14 15

9 UTMANINGARNA ÄR STORA MEN VI HAR UNIKA STYRKOR ATT BYGGA VIDARE PÅ Vi har duktiga och lojala medarbetare, vi har lång erfarenhet av service och ett gediget branschkunnande. Vi erbjuder mer än 150 nonstop linjer med årliga avgångar. Våra kunder är till 55 % företagsresenärer, vilket innebär att vi är nummer 1 inom nordiskt affärsresande. 16 Vi är Europas punktligaste flygbolag, har ett brett nätverk och en stark tidtabell. Vårt lojalitetsprogram EuroBonus belönas ofta och vi erbjuder tidssparande lösningar såsom SMS Check-in och FastTrack. Dessa är de styrkor vi ska bygga vidare på för att möta utmaningarna. 17

10 GENOM CORE SAS HAR VI SKAPAT FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN LJUS FRAMTID SAS har stått inför en avgrund och att fullfölja Core SAS strategin blev vår räddning. Tillsammans har vi gjort något exceptionellt: Vi har sänkt vår enhetskostnad med 23 % och var Europas punktligaste flygbolag 2009 och Samtidigt har vi nått den högsta kundnöjdheten på 11 år. Vi har nu också kunnat beställa nya flygplan och har återtagit kontrollen och initiativet. Dock har vi ännu inte fast mark under fötterna och den uthålliga lönsamhet vi behöver. Så vi bygger vidare där Core SAS slutar. 19

11 DEN NYA TIDEN HITTAR SIN FORM Vi bygger nu strategin för en ny framtid. En rad nya initiativ som ska möta nuets och framtidens krav. Gissa vem det är som ska genomföra det? 20 21

12 TO BE VALUED FOR EXCELLENCE BY ALL STAKEHOLDERS 22 VÅR VISION VISAR ATT VI SIKTAR HÖGT VISIONEN utgör vår absoluta och långsiktiga ledstjärna som vi alltid ska hålla kurs mot. År 2015 jämförs vi inte längre mot konkurrenterna, då är det konkurrenterna som jämförs med oss. Vi ska ha nått excellens inom våra kärnområden det kommersiella, försäljning, vår operationella drift och våra medarbetare. Vad innebär då excellens? Jo, att vi värderas som förebilden inom branschen, av alla våra intressenter. Kunden är alltid vår utgångspunkt i allt vi gör, och de ska uppleva att de får bästa värde hos oss. Vi medarbetare ska uppskatta vår arbetsplats och känna att vi har möjlighet att växa och utvecklas. Våra ägare ska se SAS nå uthållig lönsamhet och vara en bra investering. Samhället ska se SAS som en viktig del av infrastrukturen och ett företag som tar miljöansvar. Alla ska kunna värdera oss för enastående resultat inom respektive förväntningar. 23

13 VI HAR AMBITIÖSA MÅL Vårt mål är att nå uthållig lönsamhet SAS ska vara nummer 1 Nordens mest uppskattade flygbolag, genom att nå nya höjder i kundnöjdhet. Vi skall reducera enhetskostnaden med 3 5% per år. Vår arbetsglädje skall ligga Topp 5 inom hela transportbranschen i Norden. Vi ska minska våra totala utsläpp med 20 %. för att ge tillräcklig avkastning till våra ägare

14 WE PROVIDE BEST VALUE FOR TIME AND MONEY TO NORDIC TRAVELERS WHATEVER PURPOSE OF THEIR JOURNEY 26 MISSIONEN SÄTTER RAMARNA FÖR VÅRT DAGLIGA ARBETE Sammanfattar vi vår dagliga strävan får vi en MISSION med tydligt innehåll. Genom att säkerställa att kunden får bästa värde för den tid och de pengar han / hon investerar hos oss, bygger vi relationen vare sig de väljer oss för en affärsresa eller en fritidsresa. Med värde menar vi något som kunden upplever så starkt att han / hon är villig att välja oss framför andra flygbolag. Vi vänder oss till hela människan. Vi måste se hela kunden oavsett varför de reser med oss just denna gång. Om vi varje dag har vår vision och mission i tankarna, och framförallt våra kunder, kommer vi att nå längre än någonsin. 27

15 VÅRA GRUNDLÄGGANDE PRIORITERINGAR OCH LÖFTEN HJÄLPER OSS ATT STYRA RÄTT Några viktiga begrepp tar vi med oss sedan tidigare. Våra löften och prioriteringar utgör vårt roder och styr vårt arbete för kunderna i riktning mot visionen och uppfyllande av målen. Service And Simplicity ska prägla oss och allt vi gör. Det betyder inget konstigare än att vi ställer upp för kunden och att hela vår verksamhet strävar mot enkelhet. I vår kultur finns bara att förenkla så långt 28 vi någonsin kan att krångla till och komplicera finns inte. För den kund du möter ska det kunna tolkas som ett At your service och Simplifying your travel. Vi har givetvis kvar våra prioriteringar som vi alltid ska bära närmast hjärtat. Märker du att vi har ändrat tredje ordet till care? Vi tycker att care innehåller service som förut men att det breddar upplevelsen av innehållet till att omfatta mer av omtanke, känsla och relation till kunden. 29

16 4EXCELLENCE SKA FÖRA OSS MOT VISIONEN OCH HJÄLPA OSS ATT UPPFYLLA VÅR MISSION Det som bär upp och ger oss kraft framåt mot visionen är motorerna som bildar vår nya strategi 4Excellence. Strategin siktar mot 2015 och bygger vidare där Core SAS landar. Syftet är ytterst att SAS blir ett uthålligt 30 lönsamt flygbolag. Då kan vi investera i oss själva och i framtiden. 4Excellence omfattar fyra områden som alla har ordet Excellence gemensamt. 31

17 COMMERCIAL EXCELLENCE STRATEGY 4EXCELLENCE SALES EXCELLENCE SAFETY PROMISE PRIORITIES NU ÄR ALLA BITARNA PÅ PLATS FULL FART FRAMÅT 32 PUNCTUALITY SERVICE AND SIMPLICITY MISSION VISION WE PROVIDE BEST VALUE FOR TIME AND MONEY TO NORDIC TRAVELERS WHATEVER PURPOSE OF THEIR JOURNEY TO BE VALUED FOR EXCELLENCE BY ALL STAKEHOLDERS CARE OPERATIONAL EXCELLENCE 4EXCELLENCE STRATEGY PEOPLE EXCELLENCE 33

18 4EXCELLENCE KRAFTSAMLAR I FYRA OMRÅDEN SOM SKA SÄKRA MÅLEN 34 Commercial Excellence Sales Excellence Operational Excellence People Excellence Göra rätt saker som kunden är villig att betala för och gör oss till första valet för nordiska resenärer. Öka kostnadseffektivitet och förbättra lojalitet både hos företag och resenären. Försäljning handlar om relation, inte bara transaktion. Säkerställa att vi levererar högsta kvalitet och kostnadseffektivitet med utgångspunkt i värde för kunden. Ska frigöra medarbetarnas potential genom gott ledarskap och samarbete om gemensamma mål. COMMERCIAL SALES OPERATIONAL PEOPLE 4EXCELLENCE 35

19 Göra rätt saker som kunden är villig att betala för och gör oss till första valet för nordiska resenärer. COMMERCIAL EXCELLENCE Vi förenklar och förtydligar vårt produkterbjudande till alla våra kunder detta innebär bland annat att vi introducerar Economy Extra överallt samt gratis kaffe och te till samtliga passagerare oavsett destination. Vi bygger vidare på befintliga initiativ såsom utrullningen av ny och uppgraderad flotta och partnersamarbeten som tar våra kunder till över 1100 destinationer. Vi fortsätter utvecklingen av innovativa lösningar som gör kundens resa enklare. Därutöver stärker vi vårt erbjudande för fritidsresor genom att erbjuda en produkt som är bättre anpassad till efterfrågan bättre värde för pengarna, förbättrad tidtabell med fler destinationer och fler fördelar för lojala fritidsresenärer. Ökat fokus på tilläggstjänster ger oss möjlighet att öka våra intäkter utöver de direkta biljettintäkterna, samt ge ytterligare värde till våra kunders resa

20 Ökad kostnadseffektivitet och förbättrad lojalitet både hos företagskunden och privatkunden. Försäljning handlar om relation, inte bara transaktion. SALES EXCELLENCE En effektivare försäljningsmodell som sänker våra försäljningskostnader och ökar vår produktivitet genom prioritering av de största och lönsammaste intäkterna. Ökad fokus på kostnadseffektiva egna kanaler, däribland SAS online som vidareutvecklas och tillför mervärde för kunden vilket driver ytterligare försäljning. Förstärkta och förbättrade företagsprogram som tydligt belönar lojalitet. Förstärkt EuroBonus-koncept som gör att medlemskap lönar sig ännu mer oavsett resemönster, och som driver nyrekrytering och lojalitet

21 Ska säkerställa att vi levererar högsta kvalitet med högsta kostnadseffektivitet. OPERATIONAL EXCELLENCE Utrullning av Lean inom hela SAS ska säkerställa ökad produktivitet och förbättrad kvalitet på vår leverans genom kontinuerlig förbättring och förenkling av våra processer. Ökad kostnadseffektivitet genom ytterligare effektivisering och besparing för att sänka kostnader och möjliggöra lönsam expansion. Förnyelse och harmonisering av flygplansflottan möjliggör ökad operationell effektivitet. Översyn av SAS produktionsplattformar säkrar att vi optimerar hela vårt nätverk. Bibehållen position som Europas punktligaste flygbolag

22 Ska frigöra medarbetarnas potential genom gott ledarskap och samarbete om gemensamma mål. PEOPLE EXCELLENCE Vi bygger vidare på befintligt ledarskapsprogram och ökar fokus på de som har direktkontakt med våra kunder. Införande av Performance management ger ett ledarverktyg för systematisk målsättning, uppföljning och coachning. Alla medarbetare ska förstå hur de bidrar till SAS övergripande mål. Talent Management ska säkra framtida kompetensbehov genom bland annat organisationsutvärderingar och kompetensutveckling. Effektiv samarbetsmodell mellan ledning, medarbetare och fack ska säkra gemensam förståelse av framtida utmaningar och målbild för SAS

23 Vad betyder detta för dig och mig? Kort sagt att vi alla tillsammans måste arbeta åt samma håll. Vi är femtontusen medarbetare inom ett stort antal olika områden. Lagets och avdelningens resultat och organisationens framgång handlar om att var och en bidrar. Vi hoppas att du vill vara med och forma framtidens SAS. 44 4EXCELLENCE 45

24 Dina egna tankar 46 47

25 48

EUROPAS PUNKTLIGASTE FLYGBOLAG. För tredje året i rad. SAS koncernens årsredovisning 2011 med hållbarhetsöversikt

EUROPAS PUNKTLIGASTE FLYGBOLAG. För tredje året i rad. SAS koncernens årsredovisning 2011 med hållbarhetsöversikt EUROPAS PUNKTLIGASTE FLYGBOLAG För tredje året i rad SAS koncernens årsredovisning 2011 med hållbarhetsöversikt Så här hittar du i SAS årsredovisning och mera på webben Inledning Året i siffror 1 Händelser

Läs mer

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2012 2015 B Innehållsförteckning Förord 4 5 Nuläge 6 17 Uppdrag 18 25 Verksamhetsidé och Vision 26 37 Trafikutveckling 38 45 46 57 Handlingsprogram 58 71 Organisation 72 81 2011 minnesvärda

Läs mer

We care about your time!

We care about your time! We care about your time! SAS koncernens Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning 21 Finansiell kalender 211 Månatlig trafiktalsinformation utkommer den femte arbetsdagen. Utförlig uppdaterad finansiell

Läs mer

We care about your time!

We care about your time! We care about your time! SAS koncernens Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning 21 Finansiell kalender 211 Månatlig trafiktalsinformation utkommer den femte arbetsdagen. Utförlig uppdaterad finansiell

Läs mer

NU BLIR VI NOBINA! Vi förenklar människors vardagsresor

NU BLIR VI NOBINA! Vi förenklar människors vardagsresor Vi förenklar människors vardagsresor NU BLIR VI NOBINA! Från och med den 1 december byter samtliga bolag inom Concordia Bus-koncernen (utom Swebus Express) namn till Nobina. Med det nya varumärket får

Läs mer

FÖR FREKVENTA RESENÄRER

FÖR FREKVENTA RESENÄRER 807 DAGLIGA AVGÅNGAR, 125 DESTINATIONER, 277 LINJER FÖR FREKVENTA RESENÄRER ÅRSREDOVISNING MED HÅLLBARHETSÖVERSIKT, NOVEMBER OKTOBER Innehåll Året i siffror 1 VD har ordet 2 Branschöversikt 4 Strategi

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

ÅRETS RESULTAT. TEMA: Det dagliga arbetet. Bra utvecklingssamtal guld värt Performance culture Skapa engagemang efter uppsägningar

ÅRETS RESULTAT. TEMA: Det dagliga arbetet. Bra utvecklingssamtal guld värt Performance culture Skapa engagemang efter uppsägningar Sverige 2010 - Årgång 10 ÅRETS RESULTAT TEMA: Det dagliga arbetet Bra utvecklingssamtal guld värt Performance culture Skapa engagemang efter uppsägningar Ledare Engagerade medarbetare hjälper Sverige ut

Läs mer

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15 European Employee Index 2014 Sverige 2014 - Årgång 15 Innehåll 04 06 08 10 Sveriges arbetsglädje är fortsatt i topp 10 Ledarskapskvalitet utan styrfart Svensk prestationskulturs styrkor och svagheter Världen

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer Årsredovisning 2014 Swedbank i korthet Swedbank har rötter tryggt för ankrade i den svenska sparbankshistorien, jordbrukskassetraditionen och Hansabanks betydelsefulla roll i de baltiska länderna. Swedbank

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

Welcome aboard. SAS koncernen. Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning

Welcome aboard. SAS koncernen. Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning Welcome aboard SAS koncernen 2005 Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning Innehåll SAS koncernen 1 Årets resultat 2 Viktiga händelser 3 VD har ordet 4 Turnaround 2005 fullt genomförd 6 Affärsidé, vision,

Läs mer

Welcome aboard. SAS koncernen. Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning

Welcome aboard. SAS koncernen. Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning Welcome aboard SAS koncernen 2005 Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning Innehåll SAS koncernen 1 Årets resultat 2 Viktiga händelser 3 VD har ordet 4 Turnaround 2005 fullt genomförd 6 Affärsidé, vision,

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

årsredovisning 2012/2013

årsredovisning 2012/2013 årsredovisning 2012/2013 alla vill resa med oss innehåll kort om nobina 2 året i korthet 3 vd-ord 4 case: samarbete för fler och nöjdare kunder 7 drivkrafter och motkrafter 8 vår affär, mål och strategier

Läs mer

Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014

Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014 Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014 Bästa aktieägare, mina damer och herrar. Stort tack för att ni är här idag. Jag uppskattar verkligen att möta engagerade ägare. Jag har nu verkat

Läs mer

Framgångsrika företag. sätter kunder och anställda i fokus

Framgångsrika företag. sätter kunder och anställda i fokus Framgångsrika företag sätter kunder och anställda i fokus Framgångsrika företag sätter kunder och anställda i fokus Innehållsförteckning Förord..................................................................................................................

Läs mer

Flygresor med stor valfrihet

Flygresor med stor valfrihet Flygresor med stor valfrihet SAS koncernens Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning 2007 Innehåll Snabbguide till viktiga fakta SAS koncernen 1 SAS koncernen i korthet 2 Bolagen i korthet 3 Viktiga händelser,

Läs mer

AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2012 2016

AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2012 2016 AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2012 2016 2 AFFÄRSPLAN 2012 2016 Varför e affärsplan? Många affärsplaner tenderar att bli hyllvärmare. Eller så blir de så operativa att de mer liknar årets att-göra-lista. Vår

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

Tillsammans för vi världen närmare.

Tillsammans för vi världen närmare. SWEDAVIA ÅRSREDOVISNING 2010 Tillsammans för vi världen närmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING DETTA ÄR SWEDAVIA 1 ÅRET I KORTHET 2 KONCERNCHEF OCH ORDFÖRANDE HAR ORDET 4 MARKNAD OCH OMVÄRLD 8 STRATEGI OCH STYRNING

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång 408 08/2015 KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång och en stor konkurrensfördel för de flesta organisationer. En positiv organisationskultur kan ge fantastiska framgångar. En negativ kultur riskerar

Läs mer

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST ATG ska trygga en långsiktig utveckling för trav- och galoppsporten genom att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt. Så lyder uppdraget från trav- och galoppsporten, som äger

Läs mer