Offentlig Auktion Lördagen 29 9 Oktober, 2011 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Offentlig Auktion Lördagen 29 9 Oktober, 2011 kl. 11.00"

Transkript

1 Offentlig Auktion Lördagen 29 9 Oktober, 2011 kl Göteborgs Stadsmuseum Gröna rummet, Norra Hamngatan 12 Frimärksauktioner i i Göteborg AB, Box 1515, GÖTEBORG Telefon: E-post:

2 Välkommen till Visning och Auktion på Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan Oktober 2011 VISNINGSTIDER: Onsdagen den 26 Oktober kl Torsdagen den 27 Oktober kl Fredagen den 28 Oktober kl Lördagen den 29 Oktober kl Visning pågår även samtidigt med auktionen under hela lördagen. HÄMTNING: Inköp kan avhämtas och betalas till auktionens slut, senast kl Tyvärr kan vi inte acceptera betalning med bank eller kreditkort. Göteborgs Stadsmuseum (1) ligger cirka 200 meter från Brunnsparken (3) där de flesta spårvagns och vissa busslinjer stoppar. För besökande med bil finns flera större parkeringar vid casinot (7) samt längs med hamnen. 7 1 Stadsmuseum 2 Gustaf Adolfs Torg 3 Brunnsparken 4 Lilla Torget 5 Kronhuset 6 Antikhallarna 7 Casinot 6 Viewing of all single lots, also at: Frimärksauktioner i Göteborg AB, Box 1515, GÖTEBORG Telefon: E-post:

3 BUDBLANKETT Frimärksauktioner i Göteborg AB Box Göteborg Telefon: Fax: E-post: Datum:... Namn:..... Adress: Telefon:... Underskrift:.. AUKTION 29 oktober 2011 I, the undersigned hereby instruct Frimärksauktioner i Göteborg AB to bid on my behalf up to the maximum amounts on lots listed below, where possible lots will be secured at under maximum bids if competition allows. All bids to be in Swedish Crowns. I understand that bidding in this sale constitutes my acceptance of the auctions terms of sale (reverse side of bidform). Undertecknad ger härmed Frimärksauktioner i Göteborg AB i uppdrag att vid denna auktion inropa för min räkning följande objekt till lägsta möjliga och av mig angivet högsta pris. Jag har tagit del av auktionsvillkoren (se baksidan av budblankett) och godkänner densamma med min underskrift nedan. PURCHASE LIMIT: I do not want to purchase all lots I bid for, only up to below stated amount (minimum SEK 3000). INKÖPSBEGRÄNSNING: Jag vill inte köpa allt jag bjuder på utan för högst nedan angivet belopp (OBS! Ej under 3000 kr). Limit: Begränsning: SEK Excluding premium, VAT and Postage fees Exklusive provision, VMB-Moms och Portokostnader LOT Nr: BUD: LOT Nr: BUD: LOT Nr: BUD: Frimärksauktioner i Göteborg AB, Box 1515, GÖTEBORG Telefon: E-post:

4 AUKTIONSVILLKOR 1. Objekten säljes till högstbjudande för näst högsta bud + en fast höjning (Se katalogen angående fasta höjningar). Om endast ett bud föreligger, säljs objektet till utropspriset, som är det i katalogen angivna priset. Av två lika bud gäller det först inkomna. 2. Alla angivna utrop i katalogen är minimipriser. Underbud accepteras ej. 3. Köparen betalar till auktionären 20% provision på uppnått auktionspris (inklusive VMB-moms, även för utländska kunder), samt porto/fraktkostnader vid utskick av erhållna objekt. 4. Betalning kan ske kontant eller mot faktura. Fakturan skall betalas inom 10 dagar. Vid försenad betalning utgår ränta med 2% per påbörjad månad (minimum 50 kr per månad). Alla kostnader i samband med inkasso betalas av köparen. 5. Objekten kvarstannar i säljarens ägo till dess att full likvid är erlagd av köparen. 6. Alla bud skall vara i Svenska kronor. 7. Objekt som skall reklameras måste returneras till säljaren i ursprungligt skick inom tio (10) dagar från erhållandet, samt vara emottagen av säljaren senast fyra (4) veckor efter sista anbudsdag. Objekt med defekt som är synligt på avbildning i auktionskatalogen går ej att returnera, ej heller samlingar och partier. Vid godkänd reklamation återfår köparen auktionspris plus provision och ev. porto. 8. Eventuella tvister som uppstår pga denna auktionsförsäljning skall hanteras efter Svensk lagstiftning i Sverige. 9. Angivet bud, muntligen eller skriftligen, är bindande och innebär ett godkännande av ovanstående villkor. Frimärksauktioner i Göteborg AB, Box 1515, GÖTEBORG Telefon: E-post:

5 Välkommen! Det är ett nöje att kunna presentera en välmatad auktion, denna gång med utökat antal avbildningar. Jag uppskattar det förtroende ett stort antal inlämnare har visat mig genom att lämna in många trevliga och spännande objekt. Jag rekommenderar en noggrann genomgång av katalogen. Passa också gärna på att besöka vår nya hemsida: På hemsidan finns avbildningar av alla singelobjekt samt mindre poster. God Jakt! Ulf Stenquist Auktionen äger rum lördagen den 29 Okt. på Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12. Auktionen startar kl VISNING i Halmstad/Trönninge (Frans Renmarkers kontor, Resedavägen 3): OBS! Endast singelobjekt och småpartier. Har Du önskemål om vad vi skall ta med? Kontakta oss minst en dag före visningen! Fredagen den 21 Oktober kl Lördagen den 22 Oktober kl VISNING i Göteborg (SA Hedlunds rum): Onsdagen den 26 Oktober kl Torsdagen den 27 Oktober kl Fredagen den 28 Oktober kl Lördagen den 29 Oktober kl På auktionsdagen har vi visning och utlämning av material under hela auktionen. Då kan du även köpa under auktionen osålda objekt. Vi har öppet cirka en timme efter auktionen. FASTA HÖJNINGAR: kr 10 kr kr 50 kr kr 100 kr kr 200 kr kr SKRIFTLIGA BUD: Skriftliga bud hanteras av oss på för budgivaren förmånligaste sätt. Vid flera skriftliga bud, startar budgivningen på näst högsta bud plus en fast höjning. Exempel: utrop 250 kr, två skriftliga bud finns, 270 kr och 350 kr. Budgivningen startar i detta fall på 280 kr. Skriftliga bud som skickas per post, fax, e-post (eller telefon) måste ha nått oss senast: Fredagen den 28 Oktober kl RESULTATLISTA: Resultatlista publiceras på vår hemsida: snarast efter auktionen. Resultat kan meddelas per telefon från tisdag 1 November, ring Om du inte har tillgång till Internet, kontakta oss så skickar vi en resultatlista per post. INLÄMNINGAR: Vi tar kontinuerligt emot inlämningar till kommande auktioner. Telefon: Fax: E-post: Vår nya hemsida är fortfarande under uppbyggnad, förslag på förbättringar är alltid välkomna.

6 Handskrifter 1 A Del av dokument, daterat september 1917, med Kungligt sigill och underskrift i original av Kung Gustaf V. 250 Kurirpost 2 A Br Brev med vacker adress till Germund Cederhielm. Innehåll daterat Lundby gällande arrende, dokument stämplat med rund 3-kronor stämpel "Sölfwermynt twå öre" samt namnstämpel "Öller". Intressant A Br Vackert adresserat Drottningsbrev med notering Presenterat A Br Vackert adresserat brevomslag till Jacob de la Gardie. Arkivdatering Kronopost 5 A Br Kronopostbrev från Uppsala 1 nov till Skattungsby & Nysla märkt "Ordres" och stor meanderslinga med vit/brunspräcklig fjäder i sigillet. Tredjeståndsvikning A Br Kronopostbrev till Mariefred 4 Maj 1828 från Sjöberg med stor och vacker brun/vit fjäder i sigillet på baksidan med rest av fjäder nr A Br Kronopostbrev från Björkbyholm 6 maj 1863 "fortskaffas genom natt och dag" till Pastor Norelius i Djeckneliden. Märkt "Embrf" med innehåll ang. utmätning A Br Kronopost brevomslag utan innehåll, med fjäderrest i sigillet. Från Skara till Huseby med not. "Requisition" sänt till Secundmajorens Comp C Br Brevomslag 1867 med fjäderrest och slinga och "Fort" ställd till Sandtorp klostret "Fortskaffas af kronobrefbärare skyndsammast och af dem i natt". 300 Kronopoststämplar 10 A Br Kronostämpel (krona inom ram) på brev daterat 1736 med innehåll till Önnestad. Något anfrätt på insidan. 500 Allmänna Posten 11 A Br Karterat "10" brevomslag adresserat till Admiralitetskollegiet med notering Presenterat A Br Litet fribrev med innehåll Stockholm till Enköping med rakstämpel KKA för Kungliga Krigs Akademien A Br Karterat Fribrev med kungörelse om postkontor i orten St. Michel daterad sänt till postkontoret i Ulricehamn. 200 Postala dokument 14 D Br Album med 23 oanvända postala blanketter talet gällande korsband och tidningar. Ovanligt material C Br Lot med 9 oanvända postala blanketter gällande crashpost och förstörda paket talet. Ovanligt. 400 Lösenförsändelser 16 A Br Brev med innehåll från Marstrand till Uddevalla med stämpel "Med Ångbåt Lösen Sk" Uddevalla typ 3 III, känd Postal kr A Br Brev med innehåll från Potsdam Tyskland , transit KSPA Hamburg till Stockholm med mycket vacker lösen stämpel 63 öre A Br Brev med innehåll från Erfurt Tyskland till Stockholm, transit Hamburg K.S.P.A (D) samt lösen stämpel 72 öre A Br Brev med innehåll från Köpenhamn till Stockholm med lösenstämpel "Obetalt fr. Dannemark H:Borg 12 Maj 1849" A Br Ofrankerat brev med innehåll från Stockholm till Helsingfors med notering "med ångbåt" samt rysk lösen notering 33 kop A Br Ofrankerat brev med innehåll från Elseneum via Helsingör (Blå stämpel) till Calmar med rektangulär stämpel "Obetalt fr Dannemark H-borg 7 maj" samt lösennotering 15 sk. Attraktivt brev på tunt papper A Br Ofrankerat brev med innehåll från Köping till Stockholm med 8-kantig lösenstämpel "4 sk Stockholm" typ 2, känd Postal 800 kr C Br Lot med två lösenbrev: Brevomslag m. innehåll från Köpenhamn till Helsingborg med lösenstpl "18 öre" samt Brevomslag m. innehåll från Paris 1861 via Hamburg/Göteborg till Uddevalla med lösen stpl "72". Bra kvalitet A Br Karterat Finskt brev Ekenäs 1.NOV.1850 till Hedvig Nordenskjöld i Wimmerby med lösennotering och den ovanliga stämpeln "Franco Gränsen" inom ram. Svag fläck på framsidan efter sigillet på baksidan. 400

7

8 25 A Br Brev med innehåll från Hamburg Tyskland , transit KSPA (D) till Stockholm med lösen stämpel 45 öre. Tilltalande A Br Brev med innehåll från Stockholm till Frankrike transit Hamburg- Strasbourg-Paris-Reimes. Även "Suède-Quirvrain" och lösen stämpel "20" använd ett år senare än noterat i Postal A Br Ofrankerat brev till Stockholm via Svenska postkontoret i Hamburg KSPA Lösenstämpel "45 öre" samt rakstämpel "Obetalt" A Br Ofrankerat brev från Paris till Stockholm med notering "Sista från Paris" och lösenstämpel "72" A Br Ofrankerat brev från London , via Ostende till Stockholm med lösenstpl "108" samt noteringar A Br Ofrankerat brev från Norrköping med innehåll och notering "P. Ångbåt" till Stockholm med rund lösenstämpel "12 öre, " känd Postal A Br Ofrankerat kr. brev från Frankrike till Göteborg med lösenstämpel "24 sk.", känd Postal 400 kr A Br Brevomslag utan innehåll med blå cirkelstämpel Stockholm sänt till Helsingfors med "10" handkriven lösen notering. 200 B & F Stämplar 33 A Br F-stämpel typ 2 med suddigt avtryck karterat "2" på brevomslag till Mariestad A Br B-stämpel (trol. typ 2) på karterat "12" brevomslag till Carlscrona, odaterad Bandeaustämplar 35 A Br Bandeaustämpel Stockholm typ 2 på brev med innehåll daterat 1740 sänt till Tavastehuus, Finland. Postal kr 500 Rakstämplar 36 A Br Stockholm typ 4 på karterat brevomslag till Mariestad. Postal kr A Br Rakstämpel Carlscrona på brev med innehåll daterat 1829 sänt till Norge med notering "Betalt" A Br Inrikes brevomslag med mycket fräsch rakstämpel Hudiksvall, med innehåll daterat Postal A Br Stockholm typ 10 på karterat brev med innehåll daterat till Frankrike. Vacker rakstämpel "Suede". Postal kr A Br Inrikes brevomslag med rakstämpel Stockholm typ 3, ej daterad. Postal A Br Brevkuvert utan innehåll med rakstämpel UPSALA sänt till Finland daterad på baksidan 29 Nov A Br Inrikes brevomslag med rakstämpel Askersund, innehåll daterat Postal A Br Inrikes brevomslag med rakstämpel Askersund, innehåll daterat Postal A Br Inrikes brevomslag med rakstämpel Pitheå, ej daterad. Postal A Br Inrikes brevomslag med rakstämpel Strömstad, ej daterad. Postal A Br Inrikes brevomslag med rakstämpel Wisby, ej daterad. Postal Bågstämplar 47 A Br Brev med innehåll fint stämplat, ngt svag Westerwik Fräscht med arkivveck av mindre betydelse A Br Brevkuvert med innehåll. Bågstämpel typ 2, Norrköping till Danmark med notering franco Helsingör och "5 1/2" i röd krita A Br Linköping typ 1, Tidigt stämplad på fräscht brev. Postal 400 kr. 200 Fyrkantstämplar 50 A Br Borgholm fyrkantstämpel typ 2, , delvis svag men en svår stämpel. Postal 2000 kr A Br 2 brev Hvetlanda samt med typ I respektive II A Br Carlscrona fyrkantstämpel nr 5 på vackert litet brev till Nordenskjöld i Wimmerby. Bra kvalitet A Br Brevomslag med innehåll från Göteborg med vacker fyrkantsstämpel , via Hamburg Rakstpl 9.6 och KS o NPC samt CPR 3 och slutligen ank.stpl. Bordeaux, Frankrike C Br Lot med 3 vackra brev Jönköping 1839 typ 3, 1850 typ 5 samt Ekesjö 1851 typ A Br Inrikes brevomslag 1843 med fyrkantstämpel Nya Kopparberget UTAN RAM och med svag årtalssiffra, X A Br Fyrkantstämpel Lund i mycket bra kvalitet på brev med långt innehåll till Danmark. 100

9 Utlandsanknytning 57 A Br Ofrankerat brev från Christiansand , via helsingborg och KS & NPC Hamburg till Bordeaux, Frankrike med lösennotering 19 centimes i blåkrita, rakstämpel "SUEDE" samt transit Thurn & Taxis no 4, (känd ) A Br Ofr. Brev med innehåll från Berlin till Stockholm makulerad med ovanlig stämpel "OBETALDT", lösen 45 öre med blåkrita. Vackert objekt A Br Vackert brev från Amsterdam via Hamburg till Greve Piper på Krageholm, Ystad. Porto förbetalt till Hamburg, svår RÖD cirkelstpl "Franco Hamburg", resterande 40 skill.bco betaldes av mottagaren enl. bläckanteckning. Dekorativt A Br Vacker BLÅ stämpel K.S.P.A. Hamburg till Stockholm med blå sigillstämpel från Svenska och Norska konsulatet i Hamburg. Utställningsobjekt A Br Dubbel portobrev med innehåll-pelican Livförsäkringsansökan till London Stockholm med "Aus Schweden" inom ram samt "Frco Stralsund" i skrivstil utan ram. 8 skilling betalt till Stralsund, lösenant. Ex Hasselrot A Br Brev med innehåll från Stockholm till London via Helsingor och Hamburg, vidarebefordrat inom London. 350 Samlingar & Poster 63 C Br Lot med tre vackra brev adresserade till Uddevalla, transit Göteborg. London, via Hull 1859 m. lösenanteckningar, London via Grimsby 1857 m. lösenant. Calais via Hamburg 1854 m. lösenant. Trevliga brev i bra kvalitet D Br Album med 56 försändelser. Några utan postala markeringar resten i stor blandning talet C Br Lot med 7 inrikes rakstämplar och 6 st fyrkantsstämplar till Skilling Banco 66 A O 3 skilling banco (F.1a, tunt papper, lev.1) med lätt sidvänd stämpel Norrköping Oregelbunden tandning och liten tunn fläck. Ett vackert exemplar A * 3 skilling banco (F E1*) Eftertryck. Facit kr B Br Lot med 21 st 4-skilling banco brev mest i mycket bra kvalitet C O Nyansstudie 4 skilling banco med 11 nyanser bla de svårare b, c, g, i, j2, m1 varav 3 st med välplacerade stämplar bla 2i Prakt Carlskrona och 2b med fyrkantstämpel Wexiö A Br 4 skilling med variant V6 (punkt efter 4) singel på vackert litet brev med innehåll från Arboga med fyrkantstämpel A O 4 skilling med bra centrering Lyx stämplad Nyland A O 4 skilling banco med Prakt stämpel Stockholm , liten brun fläck i övre vänstra hörnet A Br 4 skilling singel på inrikes brev Strömstad A Br 4 skilling banco singel på inrikes brev med fyrkantstämpel Avesta Märket med kraftigt plåtfel över "SKILL". Postal kr A Br 4 skilling banco (F. 2e) fyrkantstämpel Nyköping Intyg HOW 3,2,4, A O 4 skilling banco (F. 2m) vackert stämplad Tierp A Br Brevstycke från brev Stockholm till Finland via Ålands hav, Transit Eckerö 3 NOV 1855, frankerat med 2x4 Skilling banco samt 2x6 Skilling banco (F. 2b och 3b). Intyg HOW, en 6-skilling med tunn fläck i marginalen samt 3 ktt. Utställningsobjekt A O 6 skilling Banco med sidvänd vacker stämpel Stockholm Intyg Grönlund, äkta och utan fel och reparationer. Ägarstämpel på baksidan A O 6 skilling banco (F.3a1) suddigt mittstämplad Göteborg 20.xx delvis omtandad, 1 saknad hörntand A O 6 skilling banco (F. 3c) med vacker sidvänd stämpel Stockholm Riss vänster sida med 2 saknade tänder A O Lot 4x8 skilling banco: 4a normalexemplar med 2 stämplar, 4d med 2 stämplar och 2 saknade hörntänder, 4a vackert stämplat Jönköping men med stort riss, 4a Wrigstad med litet riss A O 8 skilling banco (F. 4) med förskjuten centrering uppåt åt vänster. Stämplad Stockholm på klipp. Facit kr A O 8 skilling banco (F. 4h) Prakt stämplad Carlskrona Omtandad med något förbättrad stämpel i nedre marginalen. Intyg Obermüller A O 8 skilling banco kraftigt stämplad Stockholm, 1 kt och ett saknat perforeringshål, signerad Sjöman. 500

10

11

12 85 A O 24 skilling banco (F. 5c) Wrigstad 16.x Intyg HOW delvis omtandad A O 24 skilling banco (F. 5a, leverans 1-2) Härnösand 1x.xx Reparerad och omtandad A * 24 skilling banco (F E4*) Eftertryck. Intyg Georg Bühler tunn fläck. Facit kr. 400 Lokalfrimärken 88 A * 3 öre svart (F.6a3) Praktexemplar. Facit kr A (*) 3 öre svart (F.6a3N) otandat nytryck med breda marginaler A ** 3 öre brun (F.13 N2) nytryck Facit kr A (*) Ogummerat * fräscht exemplar (F.13a) i god centrering. Attest sjöman, färgfriskt inga defekter, gott till mkt gott exemplar (3) Vapenfrimärken 92 A * 5 öre vapentyp (F.7f1) i 4-block, perf. förstärkt med fastsättare. Facit kr A O 5 öre mörkgrön vapentyp (F. 7a2) sidvänd Lyxstämpel Facit kr A O 5 öre vapentyp (F.7) med Lyx stämpel Eksjö , 1 något kort tand A O 5 öre vapentyp (F.7c2) med bra centrering Prakt stämplad Wenersborg C O Nyansstudie 5 öre vapentyp med 10 nyanser bla de svårare 2 x a1, c1. samt 26 st 12 öre från olika leveranser A O 5 öre vapentyp med Prakt stämpel Linköping A * 9 öre vapentyp (perf.1855) i 6-block (F. 8d) * med originalgummi, tandraderna något förstärkta med fastsättare. Intyg HOW. Mycket vackert och fräscht objekt. Facit kr A Br 59 öres rekommenderat brev av 2:a viktklassen (mycket svag stämpel) Wexiö x med Praktcentrerad 9 öre (F.8) + 50 öre vapentyp (F.12). Innehåll och med spår av snörning på baksidan. Facit kr A O 9 öre vapentyp (F.8) med bra tandning och delar av 3 stämplar, varav den ena FRANCO normalstämpel inom ram A O 9 öre vapentyp med Prakt/Lyx stämpel Sala , litet riss i överkant A * 9 öre vapentyp (F. 8N1) Nytryck 1885, med lätta fastsättarspår A ** 12 öre vapentyp (F.9) i 6-block med arkmarginal. Facit kr A O 12 öre vapen med vertikalt marginalvattenmärke på höger sida, del av två parallella linjer i arkmarginalen. Mycket ovanligt A O 12 öre vapentyp (F.9) med mycket vacker handmakulering Söderåkra A Br 12 öre vapen på litet brevomslag Waldemarsvik med notering "Härmed postanvisning" (16 riksdaler 75 öre) till Jönköping. Arkivveck genom övre delen av märket. Vackert D Br Album med 62 st inrikes 12 öre vapenbrev i blandad kvalitet A Br 3x12 öre Vapentyp Norrköping till London, transit och ank.stpl A Br 12 öre vapen på litet brev (med innehåll) tillverkat av rutigt brevpapper. Luleå till Danmark, transit Stockholm Nr 7 (N10 Postal kr) och ank. stpl på baksidan A O 12 öre vapentyp med variant 6, Utropstecknet vackert stämplad Solefteå C O Visirblad med 25 st 12 öre Vapentyp med många Prakt/Lyx stämplar samt variant V5 och V A ** 12 öre Vapentyp. F.9, kr A O 12 öre vapentyp med nära LYX stämpel PKXP N:r 3, A O Lot med 11 olika 12 öre vapentyp bla F. 9a2, 9b2, 9c3, 9d1, 9d2, 9e1, 9g, 9l och 9a1. Flera med vackra stämplar A O 12 öre Vapentyp med tryckfel i nedre vänstra hörnet. Praktstämpel Täby på välcentrerat märke A Br Litet nätt 12 öre vapenbrev adresserat till hotell Berlin i Stockholm med praktstämpel Skara C O Nyansstudie 24 öre vapentyp med 13 nyanser bla de svårare a, b, c, f1, g, i. Flera med vackra stämplar A Br 24 öre vapentyp och 3 öre liggande lejon (F B) på brev till Schleswig , frimärkena är över brevets kant vilket medfört några vikta och korta tänder A Br 3+24 öre (F.10+14B) på brev till Lübeck från Helsingborg via Danmark, med normal "Franco" i ram. Arkivveck A * Lot med tre olika vapentyp (F.7,9,10): 5 öre bruten hörntand, kt, 12 öre, 24 öre med flera veck. Facit för felfritt kr A * 24 öre vapentyp (F.10) med lätta fläckar i gummeringen. Facit kr. 400

13 122 A * 30 öre vapentyp (F.11) i 4-block med krackelerad gummering och distinkt snedcentrering åt vänster i skiftande höjd. Facit kr A Br 47 öres rekommenderat brev Nyköping med vacker 3-färgs kombination öre vapentyp. Rester av snörning på baksidan, uppskuret på sidorna för att kunna visa baksidan. Ex.Hattenbach, signerat Sjöman C O Nyansstudie 30 öre vapentyp med 10 nyanser. Flera med vackra stämplar A ** 50 öre vapentyp (F. 12 h) i ** hörnmarginalfyrblock med vackert hörnvattenmärke. Nedre vänstra märket med variant 1 (91:II) Ö i öre öppet nedtill. Fräscha märken i rosa nyans A * 50 öre vapentyp (F.12) i 4-block med höger arkmarginal, övre högra märket med VARIANT upptill öppna 0:or i "50" på bägge sidor om "SVERIGE". Ej listad i Facit. Perforeringen något förstärkt med fastsättare. Facit kr A ** 50 öre Vapentyp, 1 kt. Facit kr C O Nyansstudie 50 öre vapentyp med 8 nyanser bla de svårare c, e, h. 2 märken med vackra stämplar D Visiralbum med ca 1100 Vapenmärken, främst 12 öre. En del vackra stämplar men framförallt intressant för nyans och variantsamlaren C O Lot med 24 st stämplade Vapentyp. Bla 9 öre x 1, 30 öre med utmärkt centrering och en omvänd Prakt stämpel Stockholm , samt 50 öre x 4. Blandad kvalitet. Facit kr A O Lot med 3 vackert stämplade vapentyp: 24 öre sidvänd Stockholm , Mariestad (reparerad hörntand) samt 50 öre vapentyp Kalmar D Br Album med 26 st vapenbrev, bla 3 x 24 öre, öre, 5 x 3 öre liggande lejon samt 17 st 12 öre vapenbrev A O Lot med 14 vackra stämplar på vapentyp, varav 11 på 12 öre, 2 x 24 öre samt 1 x 30 öre A (*) Vapentyp. Komplett ostämplad serie av 1963 års nytryck. 150 Liggande Lejon 135 A O 3 öre liggande lejon (F.14Aa) med lokalstämpel TUR. Facit kr A ** 3 öre liggande lejon (F.14B) förskjuten centrering med del av andra märke ovan. Mycket fräscht märke. Facit kr A O 3 öre liggande lejon (F,14B) med kraftigt plåtsår från övre marginalen till Ö i öre, stämplad Halmstad A O 3 öre Liggande lejon (F.14B) med suddigt tryck och avsaknad av inre ramlinje. Stämplad Stockholm TUR A O 3 öre liggande lejon (F.14B) med Prakt stämpel Ljusdal A * 17 öre liggande lejon GRÅ i 4-block (F. 15c) * med originalgummi, ett par tänder har släppt och är förstärkta med 2 fastsättare. Signerade Sjöman, Intyg HOW. Ett mycket vackert och fräscht block. Facit kr A O 17 öre lejontyp (F.15a) med rufftandning och perfekt centrering, vackert stämplad Stockholm Intyg Sjöman Mycket gott exemplar A O 17 öre liggande lejon GRÅ (F.15c) något svag men Praktplacerad stämpel Markaryd Stor tunn fläck på baksidan, men ett vackert märke A Br 2 x 20 öre Liggande lejon (F.16) på brev från Malmö till Stettin med BLÅ Franco i ram A O 20 öre liggande lejon (F.16) med LYX stämpel Avesta A O 20 öre liggande lejon (F.16) med Prakt stämpel Motala A O 20 öre liggande lejon (F.16g) med vacker sidvänd stämpel Stockholm A O 20 öre liggande lejon (F.16c) med LYX stämpel Eksjö Liten del av andrastämpel samt diskret ägarstämpel på baksidan A O Marstrand Prakt stämpel på (F.16) A O 20 öre (F.16) med Lyx stämpel Wexiö med liten del av andra stpl A O 20 öre Liggande lejon med Prakt stämpel Wexiö A O 20 öre Liggande lejon (F.16) Prakt stämplad Malmö Ringtyp tandning C Br Akademisk avhandling på 61 sidor "Sveriges romantiska medeltidsdiktning" med dedikation av författaren. Frankerad på baksidan med 3 öre Ringtyp perf. 14 (F.17) stämplad Upsala Oadresserad A Br 3 öre ringtyp t.14 (F.17) i vågrätt 4-strip med ngr ktt på mycket vackert inrikes brev Göteborg Intyg HOW. Utställningsobjekt. 1200

14

15 154 C Br Lot 3 öre ringtyp t.14: 3 vackra brev, 3 öre lokalt Sthlm TUR, 3 öre trycksak Sthlm samt 2 x 3 öre i par på trycksaksbrev Falun A * 3 öre ringtyp t.14 (F.17) Bra centrerat praktexemplar. Facit kr A * Lot med 4, 20, 24 öre (F.18,22,24) med bra centrering alla med 1 kt. 24 öre med fläckar. Facit kr A O 4 öre ringtyp t.14 (F.18a) med Prakt stämpel Göteborg A * 4 öre ringtyp t.14 (F.18) 1 kluven tand. Facit kr A O 3 x 4 öre ringtyp t.14 (F.18) 1 par och ett singelmärke i ovanlig kombination för 12 öres porto på klipp stämplat Strengnäs , 1 saknad hörntand + ngr ktt A O 4 öre ringtyp t.14 (F.18) med svag men välplacerad stämpel Ulricehamn Facit kr A O 4 öre ringtyp (F. 18a) med intyg Lasse Nielsen. Facit kr A * 5 öre ringtyp t.14 (F.19) Facit kr A Br 2x6 öre ringtyp t.14 blåaktigt grå (F.20h), 1 exemplar med ktt, stämplat PKXP Nr 2.UPP, Mycket vackert brev i en ovanlig nyans A Br 6 öre ringtyp t.14 (F.20k) på trycksak till Tyskland med PKXP Nr 34, A * 6 öre ringtyp t.14 (F.20) Luckfyllare Prakt med mycket bra centrering, tyvärr tunn fläck. Facit kr för felfritt märke A Br 6 öre ringtyp t.14 (F.20) singel på lokalbrev Stockholm A Br 6 öre ringtyp t.14 (F.20g) Olivgrå på inrikes trycksakskort med reklam för Millberg & Co. Vackert stämplat Göteborg men riss i märket A Br 6 öre ringtyp t.14 (F.20) på inrikes trycksak. Vackert stpl Westerås A Br 6+12 öre ringtyp t öre frankokuvert =30 öre REK brev Ljusne till Hamrånge. Postal kr A * 12 öre ringtyp t.14 (F.21) Praktexemplar med LYX centrering. Facit kr A Br öre ringtyp t.14 (F.17+2x21) = 27 öres porto från Göteborg , transit PKXP Nr 1.UPP, samt PKXP Nr 2 till Stettin,Tyskland. Vackert brev med Tysk Franco inom ram. Postal kr C Br Lot 12 öre ringtyp t.14: 6 vackra brev, 2 st inrikes med olika stämplar, 1 till Norge 1876, 2 st till Danmark 1873, samt 1 inrikes med 2x12 öre dubbelt porto Bör ses A Br 12 öre inrikes brev Stockholm adresserad till läkare ombord corvetten "af Chapman" A O 12 öre med tydligt skruvavtryck i nvh. Sidvänd stämpel Sundsvall A * 20 öre ringtyp t.14 (F.22). Facit kr A Br öre ringtyp t.14 (F ) = 28 öres porto Kristianstad till Finland, transit stockholm , ank.stpl Postal kr A Br 20 öre ringtyp t.14 (F.23, 20/20) på ålderspåverkad brevframsida från Boden till Victoria, USA. Postal kr för helt brev A O 20 öre ringtyp t.14 (F.22) med Lyx stämpel Åtvidaberg , 1 nkt A O Lot med 3 vackert stämplade postanvisningsklipp 5+20 öre, Anundgård 1879, Grenna 1877 (F. 23, 20/20) samt Qvistrum 1877 (F.23, 20/20) A O 20/20 öre (F.23) med prakt stämpel Tierp , del av 2:a stpl, i kt A * 24 öre ringtyp t.14 (F.24) praktexemplar med LYX centrering. Facit kr A * 24 öre (F.24) välcentrerad med vikt hörntand. Facit kr A Br öre ringtyp t.14 (F.21c+24c) =36 öres porto från Göteborg till Skottland. Vackert. Postal kr A Br 24 öre ringtyp t.14 (F.24) Kalmar till Tyskland. Facit kr A Br 24 öre ringtyp t.14 (F.24d) dubbelt inrikes porto Stockholm till Luleå A Br öre ringtyp (F ) på brev till Riga, stämplat Stockholm Frimärkena är över brevets kant vilket medfört något skadade tänder. Postal A * 30 öre ringtyp t.14 (F.25) i praktkvalitet. Facit kr A Br öre ringtyp t.14 (F.21+25) på REK-brev av 2:a viktklassen Stockholm till Malmö. Postal kr A Br 30 öre ringtyp t.14 (F.25) på REK brev Lund transit PKXP Nr 12 A till Ekeröd. Postal 800 kr A Br öre ringtyp PKXP No 1.NED, på brev med innehåll från Stockholm till Frankrike, transit och ank stpl på baksidan A Br öre ringtyp t.14 (F ) Stockholm till Frankrike. Arkivveck diagonalt över bägge märkena. Postal kr A O 30 öre ringtyp t.14 (F. 25) Lyx stämplad Filipstad

16

17

18 193 A Br Mycket vackert ASS brev 2:a viktklassen (270 kr) frankerat öre =74 öre (F. 2 x 21o+ 26f) Ringtyp t.14 stämplat Tomelilla transit PKXP nr 12 UPP till Liatorp med vacker "WÄRDE" stämpel. Utställningsobjekt. Signerat Sjöman, intyg HOW A Br öre ringtyp t.14 (F.24+26) på inrikes förfallet ASS brev av 2:a viktklassen (533 kr) stämplat Göteborg med LILA Wärde stämpel kr. Postal kr A * 50 öre ringtyp t.14 (F.26) Bra centrering men flera ktt i övre tandraden. Facit kr A O 50 öre ringtyp t.14 (F.26) Bra centrering och välplacerad Borås A O 1 riksdaler ringtyp t.14 (F.27) i lodrätt 4-strip med varje märke stämplat Borås Perf. förstärkt med fastsättare i mitten, några ktt. Facit kr A O 1 riksdaler ringtyp t.14 i 4-block med varje märke sidvänt stämplat Stockholm Paket , Perforeringen förstärkt med fastsättare. Facit kr A * 1 riksdaler ringtyp t.14 (F.27). Fräscht ex med en tunn hörntand. Facit kr A O 1 riksdaler ringtyp t.14 (F.27) Bra centrering och vacker Praktstämpel Borås , minimal del av 2:a stpl och 1 kt C O/*/** Lot med 13 Ringtypsmärken (T.14,13,ph) de flesta med varianter och spegeltryck. 200 Ringtyp tandning A Br 3 öre Ringtyp t.13 i fyrblock Strömstad på öppen kallelse med innehåll till Fredrikshald, Norge. Största kända enhet på brev enligt Facit A Br 4 öre (F.29) inrikes tidningsbanderoll stämplad Kalmar A O 4 öre (f. 29) med Prakt/Lyx stämpel Bredaryd A O 5 öre (F.30) med stor tydlig vit fläck framför 5:an A * 6 öre ringtyp t.13 i 4-block. Facit kr A O 6 öre ringtyp (F.31) med praktstämpel Mariedam A O 12 öre ringtyp med oidentifierad lila makulering, märket med tunn fläck och nålstick. Kuriosa A Br 12 öre ringtyp t.13 med norsk ringstämpel "45" postad ombord Ångfartyget "Olava" vidare med norsk postkupé Sydbanen överförd till svensk PKXP No 44 samma datum vidare till Göteborg. Ovanlig försändelse, delvis solblekt A Br 12 öre frankokuvert med tilläggsfrankering 6+12 öre Ringtyp på REK Strömstad till Köpenhamn med notering "Hasten". Vacker försändelse A O 12 öre ringtyp t.13 i lätt stämplat 7-block Finspong A ** 12 öre ringtyp med dubbelt spegeltryck, 1 nkt A O 12 öre Ringtyp med två kraftiga dragspel A Br 20 öres brev Näfveqvarn med ovanlig 3-färgs kombination öre ringtyp t.13 till Nordenskiöld i Finland, transit Nyköping 11/6 och Stockholm KE 12/6, ank. stpl 15/ A * 20 öre Ringtyp F.33 med prakt centrering. Facit kr A **/* 24 öre ringtyp t.13 i 9-block med nedre arkmarginal, 2 märken med fastsättare. Facit kr A O 24 öre ringtyp t.13 (F.34e) med Prakt/Lyx stämpel Ålem A Br 30 öre Ringtyp 13 (F.35) singel på litet vackert REK brev Umeå A O Göteborg Pak. Exp (F.36) Prakt stämpel A ** 50 öre Ringtyp t.13 i vackert fyrblock med marginalstycke, medelgod centrering 1 nkt. Intyg HOW Facit kr A O 50 öre ringtyp t.13 (F. 36) Lyx stämplad Borås A O 50 öre (F. 36) med Prakt stämpel Westervik , 1 kt A O 1 riksdaler ringtyp t.13 (F.37) med sidvänd vacker stämpel Carlskrona Facit kr A * 1 krona (F.38), Fräscht * exemplar med små fastsättarspår A O 1 kr ringtyp t.13 i 10-block, varje märke välcentrerat och stämplat Stockholm Paket O, Facit kr, praktcentrering ej räknad D Br Lot med 19 Ringtypsbrev i genomgående bra kvalitet. bla öre tandn.13, Studsbrev finland, 2x6 öre, 42 öre ASS mm Förslagsmärken 227 A * Nymans förslagsmärken med motiv av Carl XV, komplett serie med 5 olika valörer i gul färg. Ovanligt set. 2000

19 Ringtyp Posthorn 228 A ** Lot 2 öre ringtyp ph (F.40) i olika varianter: 1 välcentrerat normalex + smal siffra, punkt framför frimärke, spegeltryck samt par med arkmarginal och marginal posthorn. Även ** 4öre (F.42) 1 kt A O 2 öre (F. 40) med Lyx stämpel Stockholm C.16, , 1 nkt A Br Mycket vacker 4 öre (F.42) inrikes tidningsbanderoll med reklam från Örebro Tidning. Från Örebro till St.Mellösa A O 5 öre (F. 43) med Prakt stämpel Engelholm A ** 6 öre ringtyp posthorn i 9-block. Facit kr A O Trönö Prakt (F. 44). Postal 125 kr. obetydlig del av andrastämpel A Br 5+20 öre Ringtyp ph (F.43-46) på REK P.S. Kort med tidningsöverflyttning från Öfverselö till Stockholm, brutet hörn på kort och frimärke. Vackert A ** 30 öre Ringtyp ph (F. 47x4) fräscht fyrblock i medelgod centrering med vikt mittperforering. Facit kr A Br 5+30 öre Ringtyp posthorn på postförskottsbrev (1,25 kr) Stockholm till Ishult med mycket vackert blått reklamtryck på hela framsidan: Orgelfabriken CAV Lundholm med två vackra orglar A O 30 öre (F. 47) med LILA svag Lyx stämpel Wadstena C Br 2x10 öre Oscar Boktryck (F.45) + 2x50 öre Ringtyp Ph (F.48) på Paketadresskort (Blankett 239, skadat hörn) till Danmark Stockholm Paket A O 50 öre (F. 48) med Prakt/Lyx stämpel Stenstorp A O 50 öre (F. 48) med Prakt/Lyx stämpel Finspong , 2 nktt A ** 1 kr ringtyp posthorn i 4-block. Facit kr C Br 3,15 kr inrikes paketadresskort med postförskott 70,15 kr från Stockholm St.Paket Frankerat med 3-strip Ringtyp ph 1kr (F.49) samt 5+10 öre Oscar A O 1 kr ringtyp posthorn (F.49) Prakt/Lyx stämplad Trollhättan C O 77 märken med utvalda vackra stämplar, alla på Ringtyp posthorn i mycket bra märkeskvalitet A * Liten lot med 15 st Ringtyp: F. 34, 40, 41 (4st), 42 (3 st), 43, 44, 46, 49 (3 st). 400 Provisorier 246 A ** 10/12 öre (F.50) fyrblock med svagt/delvis defekt påtryck, även 10/24 normalex A O Lot 2 st provisorier 10/12 öre med till ramen förskjutet påtryck, det ena åt vänster det andra åt höger A O 10/24 öre provisorier (F.51c) mörkblå på citrongul nyans. Facit kr. 300 Stora Tjänstemärken tandning A Br Telegramkuvert frankerad med 12 öre stora tjänste (TJ 5) LYX stämplad Jönköping Öppnat på vänster sida. Mycket vackert A O Lot med 6 fina exemplar. Tj 2, 4, 5, 6, 7, 8 varav Tj 2 och 7 praktstämplade Mulseryd. 300 Stora Tjänstemärken tandning C ** Helark med 50 st märken 1889 påtryck på tjänstemärken 10/12 öre Mörkblå (TJ25). Vikt och delvis klippt arkmarginal runt om. Alla märken ** med en del små bruna fläckar. Facit kr A O 6 öre stora tjänste (TJ 15) i 4-block med varje märke Prakt/Lyx stämplat Jönköping Facit kr C Br Inrikes tjänste ASS (230,31 kr) från Raus till Hälsingborg. Frankerat med 7x3 öre + 9x2 öre Stora tjänste samt 5 öre små tjänste, totalt 44 öre A * 12 öre Stora Tjänste tandn. 13 (TJ17) med mycket tydligt spegeltryck, delvis missfärgad gummering A ** Lot stora tjänste: 4 öre (TJ13B) 10 öre (TJ16A) 1 kt samt 20 öre variant 3, avbrutna båglinjer över "GO" (TJ18). Facit (enbart 20 öre) kr A O Lot med 2x20 öre (F.19V.2), 30 öre (F.21) med två punkter-praktstämplad Jäderön samt ett ex utan hörn + 2x1 kr (F.24a) med streck i vänstra ovalen A Br 2 öre Stora Tjänste t. 13 (TJ11) på Lokal trycksaksbanderoll stämplad Tranås Ovanlig försändelse A O 20 öre (TJ19) med variant 2, M saknas i högra ovalen. Oläsbar stämpel A O 4 öre tjänste (TJ13b) med perfekt centrering och (ngt suddig) Lyx stämpel Sparreholm A O Fyrblock (TJ24b) i praktkvalitet med vackra stämplar Stockholm

20

F Facit. SG Stanley Gibbons L = Låda Utan bokstav = singelmonterat objekt. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept:

F Facit. SG Stanley Gibbons L = Låda Utan bokstav = singelmonterat objekt. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept: 443: Intyg 5, 5, 5. AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640 09 78 och 08-678 19 20 Fax: 08-643 22 38 E-post: mail@philea.se Internet: http://www.philea.se Sverige: PG 60

Läs mer

Internationell auktion 323

Internationell auktion 323 Internationell auktion 323 Onsdag 11 mars 2015 kl. 16:00 Internationell auktion, objekt 1 2877 Svartensgatan 6, Stockholm 278 AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640 09 78

Läs mer

Internationell auktion 325

Internationell auktion 325 Internationell auktion 325 Torsdag 23 april 2015 kl. 16:00 Internationell auktion, objekt 1001-3108 Svartensgatan 6, Stockholm 2620 2621 AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon:

Läs mer

Onsdag 12 juni 2013 kl. 16:00 Svartensgatan 6, Stockholm

Onsdag 12 juni 2013 kl. 16:00 Svartensgatan 6, Stockholm Onsdag 12 juni 2013 kl. 16:00 Svartensgatan 6, Stockholm 754 3372 AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640 09 78 och 08-678 19 20 Fax: 08-643 22 38 E-post: bids@philea.se

Läs mer

Facit. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept.

Facit. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept. Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Sverige Sweden 14 Övriga

Läs mer

JUBILEUMS- AUKTION LÖRDAG 23 NOV 2013. Sjöfartshotellet Katarinavägen 26, Stockholm AB PHILEA

JUBILEUMS- AUKTION LÖRDAG 23 NOV 2013. Sjöfartshotellet Katarinavägen 26, Stockholm AB PHILEA JUBILEUMS- AUKTION LÖRDAG 23 NOV 2013 25 25 Sjöfartshotellet Katarinavägen 26, Stockholm 1250 AB PHILEA Svartensgatan 6, 116 20 Stockholm, Sweden Tel. 08-640 09 78. Fax 08-643 22 38 E-mail: bids@philea.se

Läs mer

Internationell auktion 328

Internationell auktion 328 Internationell auktion 328 Del 1: Måndag 17 augusti 2015 kl. 17:00 Låd- och partiauktion, objekt 1-153 Nordostpassagen 61 B, Göteborg Del 2: Onsdag 19 augusti 2015 kl. 16:00 Internationell auktion, objekt

Läs mer

AUKTION 321 LÖRDAG 29 NOVEMBER 2014. Svartensgatan 6, Stockholm AB PHILEA

AUKTION 321 LÖRDAG 29 NOVEMBER 2014. Svartensgatan 6, Stockholm AB PHILEA AUKTION 321 LÖRDAG 29 NOVEMBER 2014 Svartensgatan 6, Stockholm 1244 AB PHILEA Svartensgatan 6, 116 20 Stockholm, Sweden Tel. 08-640 09 78. Fax 08-643 22 38 E-mail: bids@philea.se www.philea.se Förord Hjärtligt

Läs mer

BJöRN JARLVIK. AUKTIONSPROGRAM. AUKTION för skriftliga bud, senaste tid för mottagande av bud är måndagen 28 juli 2014, klockan 18:00.

BJöRN JARLVIK. AUKTIONSPROGRAM. AUKTION för skriftliga bud, senaste tid för mottagande av bud är måndagen 28 juli 2014, klockan 18:00. BJöRN JARLVIK FILATELI AUKTION NR 71 (Auk 70 Del 2) samlingar och partier. Måndagen 28 JULI KL. 18.00. www.jarlvik.com Massor av bilder på internet. se auktionslistan på internet. Större text! AUKTIONSPROGRAM.

Läs mer

FRIMÄRKSAUKTION NR 20

FRIMÄRKSAUKTION NR 20 Lindesbergs Frimärksklubb FRIMÄRKSAUKTION NR 20 en del av Bergslagsträffen Masugnen (huvudbyggnaden) Lindesberg Lördagen den 26 april 2014 kl. 13.00 Servering Handlare Frimärken & vykort Bergslagsträffen

Läs mer

Malmö Frimärkshandel

Malmö Frimärkshandel OFFENTLIG AUKTION 51 fredagen 24 april 2015 kl 12.00 Scandic Hotel Segevång, Segesvängen, Malmö 1 87 Ex 97 142 143 144 Ex 380 928 967 972 989 1054 1064 1134 1234 1259 Ex 1290 1410 1516 1583 1616 1702 1741

Läs mer

NORGE 1003 1004 1005. Ex. 1014. Ex.1031. Ex. 1020. Vi skickar gärna fotokopior på icke avbildade objekt.

NORGE 1003 1004 1005. Ex. 1014. Ex.1031. Ex. 1020. Vi skickar gärna fotokopior på icke avbildade objekt. NORGE 1003 1004 1005 1008 1009 1010 1011 3 1001 Förfilatelibrev med innehåll till Frankrike 10/7 1829. Rakstpl Suede, TTR 4, transit Allemagne par Forbach, K.S o N.P.C. Hamburg samt ankstpl baksidan. Lösenanteckning.

Läs mer

Filatelisten. Svenska bandmärken 1920-1936. Del 13. All världens frimärksländer. Vykortsgalleri Årtalskort

Filatelisten. Svenska bandmärken 1920-1936. Del 13. All världens frimärksländer. Vykortsgalleri Årtalskort Filatelisten svensk filatelistisk tidskrift årgång 113 nr 6 2012 Svenska bandmärken 1920-1936. Del 13 All världens frimärksländer Oman Vykortsgalleri Årtalskort 1xxc 1 TROLLHÄTTANS STÖRSTA FRIMÄRKSFEST

Läs mer

Sveriges Frimärken 1855-2012

Sveriges Frimärken 1855-2012 2013 Bruksgatan 30 SE-252 23 Helsingborg Tel 042-14 49 82, 042-216660 Fax 042-144982 Butik och Postorder sedan 1968 www.frimarksnetto.se info@frimarksnetto.se www.safealbum.se mail@safealbum.se Sveriges

Läs mer

Posthistoriska Notiser

Posthistoriska Notiser Posthistoriska Notiser Nr 1 2014 Nr 69 sedan starten årgång 19 SSPD på internet: www.sspd.se Återigen ett bra resultat av SSPD:are med 3 st Stora Guld medaljer i tre olika klasser av totalt 49 st utdelade

Läs mer

Hembygds. filatelisten. Nr 1 2005 Årgång 22. Ur innehållet. Tidskrift för hembygdsfilateli

Hembygds. filatelisten. Nr 1 2005 Årgång 22. Ur innehållet. Tidskrift för hembygdsfilateli Hembygds filatelisten Tidskrift för hembygdsfilateli Ur innehållet Nr 1 2005 Årgång 22 Ordföranden har ordet 1 Inför årsmötet den 23 februari kl 18.15 2 Maskinstämplar,starten på nya brevnätet 1996 5 Svenska

Läs mer

SNF:s auktion. Söndagen den 30 november 2003. Tid: 13.30

SNF:s auktion. Söndagen den 30 november 2003. Tid: 13.30 SNF:s auktion Söndagen den 30 november 2003 Tid: 13.30 Plats: Kungl. Myntkabinettet Slottsbacken 6, Stockholm Visning: 29 november kl 12.00 15.00 och 30 november 9.00-12.00 i Lovisa Ulrikas bibliotek Föremålen

Läs mer

Frimärken. Internationella polaråret. Postorderkatalog 2007

Frimärken. Internationella polaråret. Postorderkatalog 2007 Frimärken Postorderkatalog 2007 Internationella polaråret 2007 2008 Vårkänslor sid 5 Handla för 350 kronor eller öppna ett abonnemang och mappen Visby blir din (värde 49:00). 2 Välkommen till Katalog 2007

Läs mer

Rapport Nr 158 augusti 2010 48:e årgången

Rapport Nr 158 augusti 2010 48:e årgången Rapport Nr 158 augusti 2010 48:e årgången Föreningen Islandssamlarna Bildad 1962 http://www.islandssamlarna.se/ En riksförening inom Sveriges Filatelistförbund Med detta något försenade augustinummer så

Läs mer

MYNTAUKTION LÖRDAG 12 MAJ 2012. MYntkompaniet

MYNTAUKTION LÖRDAG 12 MAJ 2012. MYntkompaniet MYNTAUKTION LÖRDAG 12 MAJ 2012 Sjöfartshotellet, Katarinavägen 26, Stockholm 3174 MYntkompaniet Svartensgatan 6, 116 20 Stockholm, Sweden Tel. 08-640 09 78. Fax 08-643 22 38 E-mail: bids@philea.se http://www.myntkompaniet.se

Läs mer

S V E N S K A. Frimärket Emigration visar en litografi av den åländska emigranten Ture Bengtz. SID 6 7. www.posten.ax

S V E N S K A. Frimärket Emigration visar en litografi av den åländska emigranten Ture Bengtz. SID 6 7. www.posten.ax S V E N S K A Frimärket Emigration visar en litografi av den åländska emigranten Ture Bengtz. www.posten.ax SID 6 7 POSTEN ÅLAND FRIMÄRKEN PB 100 AX-22101 MARIEHAMN ÅLAND, Finland Mina frimärken responsgaranti

Läs mer

Brev Telefon. Det enda som skiljer denna auktion från "traditionella"

Brev Telefon. Det enda som skiljer denna auktion från traditionella Antikören arrangerar IT-auktion nr 20 Nu finns den digitala auktionskatalogen på vår hemsida: www.mynthandeln.com/ auktionen. Som ett komplement och en service till de av våra kunder som (nnu) inte har

Läs mer

SEPTEMBER 5 2012. Kunglig triumf för en miljon Dukater av ostindiskt guld Sällsynt fynd av sparurnor i Riddarholmshamnen Auktionerna Hagander 2 och 3

SEPTEMBER 5 2012. Kunglig triumf för en miljon Dukater av ostindiskt guld Sällsynt fynd av sparurnor i Riddarholmshamnen Auktionerna Hagander 2 och 3 SEPTEMBER 5 2012 Kunglig triumf för en miljon Dukater av ostindiskt guld Sällsynt fynd av sparurnor i Riddarholmshamnen Auktionerna Hagander 2 och 3 Pris 30 kr Myntauktion Fritz Rudolf Künker GmbH & Co.

Läs mer

Bulletin. Frögömmen för alla brev och hälsningar. Abonnera mera! Stil och fart på hästryggen och i sulkyn. Frimärksnyheter från Posten 4/2011

Bulletin. Frögömmen för alla brev och hälsningar. Abonnera mera! Stil och fart på hästryggen och i sulkyn. Frimärksnyheter från Posten 4/2011 Bulletin Frimärksnyheter från Posten 4/2011 UTGIVNINGSDAG: 25 AUGUSTI 2011 Abonnera mera! Frögömmen för alla brev och hälsningar Hästar Sid 4 Stil och fart på hästryggen och i sulkyn Lust att samla PS.

Läs mer

Bulletin. Gnistrande snökristaller. Nya Årsboken är här! Julkul på frimärken Sid 6 Snövita djur sprider vinterkänsla + Premie lupp!

Bulletin. Gnistrande snökristaller. Nya Årsboken är här! Julkul på frimärken Sid 6 Snövita djur sprider vinterkänsla + Premie lupp! Bulletin Frimärksnyheter från Posten 5/2010 Utgivningsdag: 18 november 2010 Gnistrande snökristaller Extra kvällsöppet! Torsdagen den 11 november har Kundservice extra kvällsöppet mellan kl 16.30 och 20.00.

Läs mer

NUMISMATISKA KLUBBEN I UPPSALA. Auktion 132. Pollett- och litteraturauktion med material ur Börje Rådströms samlingar 25 maj 2013

NUMISMATISKA KLUBBEN I UPPSALA. Auktion 132. Pollett- och litteraturauktion med material ur Börje Rådströms samlingar 25 maj 2013 NUMISMATISKA KLUBBEN I UPPSALA Auktion 132 Pollett- och litteraturauktion med material ur Börje Rådströms samlingar 25 maj 13 NKU auktion 128 13 maj 12 Visning från kl 9:30 Första utrop kl 11:00 Auktionen

Läs mer

Bulletin. Ny saltstänkt mapp: Norden vid havet. Frimärken med drag. Fyra svenska hönsraser. Framstående fotografer berättar i bild.

Bulletin. Ny saltstänkt mapp: Norden vid havet. Frimärken med drag. Fyra svenska hönsraser. Framstående fotografer berättar i bild. Bulletin Frimärksnyheter från Posten 2/2012 UTGIVNINGSDAG: 21 MARS 2012 Ny saltstänkt mapp: Norden vid havet Sid 6 7 Fyra svenska hönsraser Sid 14 Frimärken med drag Sid 8 Nyhet! Självhäftande frimärke

Läs mer

MYNTAUKTIONER I SVERIGE AB AUKTION 8

MYNTAUKTIONER I SVERIGE AB AUKTION 8 FEBRUARI 1 2013 Moder Svea och andra kvinnor på våra sedlar Falskmyntarverkstaden i Suczawa Märken för lojala, troende och patriotiska Numismatikern Peter Berghaus 1919 2012 SNT:s register 2012 Pris 30

Läs mer

OKTOBER 6 2006. Myntsamling i Sunne UNESCO:s Michelangelo-medalj Filialbanken i Hudiksvall Kolpolletter från Edsbro masugn.

OKTOBER 6 2006. Myntsamling i Sunne UNESCO:s Michelangelo-medalj Filialbanken i Hudiksvall Kolpolletter från Edsbro masugn. OKTOBER 6 2006 Myntsamling i Sunne UNESCO:s Michelangelo-medalj Filialbanken i Hudiksvall Kolpolletter från Edsbro masugn Pris 20 kr SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT presenteras även på Svenska Numismatiska

Läs mer

SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT

SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT SEPTEMBER 5 2014 "En konstnär som ger kunglig glans" Ernst Nordin har fått konungens medalj Gustav II Adolfs dukat från Strassburg (Strasbourg) Karl XII:s mynt på porslin från Kina Pris 30 kr SVENSK NUMISMATISK

Läs mer