Offentlig Auktion Lördagen 29 9 Oktober, 2011 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Offentlig Auktion Lördagen 29 9 Oktober, 2011 kl. 11.00"

Transkript

1 Offentlig Auktion Lördagen 29 9 Oktober, 2011 kl Göteborgs Stadsmuseum Gröna rummet, Norra Hamngatan 12 Frimärksauktioner i i Göteborg AB, Box 1515, GÖTEBORG Telefon: E-post:

2 Välkommen till Visning och Auktion på Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan Oktober 2011 VISNINGSTIDER: Onsdagen den 26 Oktober kl Torsdagen den 27 Oktober kl Fredagen den 28 Oktober kl Lördagen den 29 Oktober kl Visning pågår även samtidigt med auktionen under hela lördagen. HÄMTNING: Inköp kan avhämtas och betalas till auktionens slut, senast kl Tyvärr kan vi inte acceptera betalning med bank eller kreditkort. Göteborgs Stadsmuseum (1) ligger cirka 200 meter från Brunnsparken (3) där de flesta spårvagns och vissa busslinjer stoppar. För besökande med bil finns flera större parkeringar vid casinot (7) samt längs med hamnen. 7 1 Stadsmuseum 2 Gustaf Adolfs Torg 3 Brunnsparken 4 Lilla Torget 5 Kronhuset 6 Antikhallarna 7 Casinot 6 Viewing of all single lots, also at: Frimärksauktioner i Göteborg AB, Box 1515, GÖTEBORG Telefon: E-post:

3 BUDBLANKETT Frimärksauktioner i Göteborg AB Box Göteborg Telefon: Fax: E-post: Datum:... Namn:..... Adress: Telefon:... Underskrift:.. AUKTION 29 oktober 2011 I, the undersigned hereby instruct Frimärksauktioner i Göteborg AB to bid on my behalf up to the maximum amounts on lots listed below, where possible lots will be secured at under maximum bids if competition allows. All bids to be in Swedish Crowns. I understand that bidding in this sale constitutes my acceptance of the auctions terms of sale (reverse side of bidform). Undertecknad ger härmed Frimärksauktioner i Göteborg AB i uppdrag att vid denna auktion inropa för min räkning följande objekt till lägsta möjliga och av mig angivet högsta pris. Jag har tagit del av auktionsvillkoren (se baksidan av budblankett) och godkänner densamma med min underskrift nedan. PURCHASE LIMIT: I do not want to purchase all lots I bid for, only up to below stated amount (minimum SEK 3000). INKÖPSBEGRÄNSNING: Jag vill inte köpa allt jag bjuder på utan för högst nedan angivet belopp (OBS! Ej under 3000 kr). Limit: Begränsning: SEK Excluding premium, VAT and Postage fees Exklusive provision, VMB-Moms och Portokostnader LOT Nr: BUD: LOT Nr: BUD: LOT Nr: BUD: Frimärksauktioner i Göteborg AB, Box 1515, GÖTEBORG Telefon: E-post:

4 AUKTIONSVILLKOR 1. Objekten säljes till högstbjudande för näst högsta bud + en fast höjning (Se katalogen angående fasta höjningar). Om endast ett bud föreligger, säljs objektet till utropspriset, som är det i katalogen angivna priset. Av två lika bud gäller det först inkomna. 2. Alla angivna utrop i katalogen är minimipriser. Underbud accepteras ej. 3. Köparen betalar till auktionären 20% provision på uppnått auktionspris (inklusive VMB-moms, även för utländska kunder), samt porto/fraktkostnader vid utskick av erhållna objekt. 4. Betalning kan ske kontant eller mot faktura. Fakturan skall betalas inom 10 dagar. Vid försenad betalning utgår ränta med 2% per påbörjad månad (minimum 50 kr per månad). Alla kostnader i samband med inkasso betalas av köparen. 5. Objekten kvarstannar i säljarens ägo till dess att full likvid är erlagd av köparen. 6. Alla bud skall vara i Svenska kronor. 7. Objekt som skall reklameras måste returneras till säljaren i ursprungligt skick inom tio (10) dagar från erhållandet, samt vara emottagen av säljaren senast fyra (4) veckor efter sista anbudsdag. Objekt med defekt som är synligt på avbildning i auktionskatalogen går ej att returnera, ej heller samlingar och partier. Vid godkänd reklamation återfår köparen auktionspris plus provision och ev. porto. 8. Eventuella tvister som uppstår pga denna auktionsförsäljning skall hanteras efter Svensk lagstiftning i Sverige. 9. Angivet bud, muntligen eller skriftligen, är bindande och innebär ett godkännande av ovanstående villkor. Frimärksauktioner i Göteborg AB, Box 1515, GÖTEBORG Telefon: E-post:

5 Välkommen! Det är ett nöje att kunna presentera en välmatad auktion, denna gång med utökat antal avbildningar. Jag uppskattar det förtroende ett stort antal inlämnare har visat mig genom att lämna in många trevliga och spännande objekt. Jag rekommenderar en noggrann genomgång av katalogen. Passa också gärna på att besöka vår nya hemsida: På hemsidan finns avbildningar av alla singelobjekt samt mindre poster. God Jakt! Ulf Stenquist Auktionen äger rum lördagen den 29 Okt. på Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12. Auktionen startar kl VISNING i Halmstad/Trönninge (Frans Renmarkers kontor, Resedavägen 3): OBS! Endast singelobjekt och småpartier. Har Du önskemål om vad vi skall ta med? Kontakta oss minst en dag före visningen! Fredagen den 21 Oktober kl Lördagen den 22 Oktober kl VISNING i Göteborg (SA Hedlunds rum): Onsdagen den 26 Oktober kl Torsdagen den 27 Oktober kl Fredagen den 28 Oktober kl Lördagen den 29 Oktober kl På auktionsdagen har vi visning och utlämning av material under hela auktionen. Då kan du även köpa under auktionen osålda objekt. Vi har öppet cirka en timme efter auktionen. FASTA HÖJNINGAR: kr 10 kr kr 50 kr kr 100 kr kr 200 kr kr SKRIFTLIGA BUD: Skriftliga bud hanteras av oss på för budgivaren förmånligaste sätt. Vid flera skriftliga bud, startar budgivningen på näst högsta bud plus en fast höjning. Exempel: utrop 250 kr, två skriftliga bud finns, 270 kr och 350 kr. Budgivningen startar i detta fall på 280 kr. Skriftliga bud som skickas per post, fax, e-post (eller telefon) måste ha nått oss senast: Fredagen den 28 Oktober kl RESULTATLISTA: Resultatlista publiceras på vår hemsida: snarast efter auktionen. Resultat kan meddelas per telefon från tisdag 1 November, ring Om du inte har tillgång till Internet, kontakta oss så skickar vi en resultatlista per post. INLÄMNINGAR: Vi tar kontinuerligt emot inlämningar till kommande auktioner. Telefon: Fax: E-post: Vår nya hemsida är fortfarande under uppbyggnad, förslag på förbättringar är alltid välkomna.

6 Handskrifter 1 A Del av dokument, daterat september 1917, med Kungligt sigill och underskrift i original av Kung Gustaf V. 250 Kurirpost 2 A Br Brev med vacker adress till Germund Cederhielm. Innehåll daterat Lundby gällande arrende, dokument stämplat med rund 3-kronor stämpel "Sölfwermynt twå öre" samt namnstämpel "Öller". Intressant A Br Vackert adresserat Drottningsbrev med notering Presenterat A Br Vackert adresserat brevomslag till Jacob de la Gardie. Arkivdatering Kronopost 5 A Br Kronopostbrev från Uppsala 1 nov till Skattungsby & Nysla märkt "Ordres" och stor meanderslinga med vit/brunspräcklig fjäder i sigillet. Tredjeståndsvikning A Br Kronopostbrev till Mariefred 4 Maj 1828 från Sjöberg med stor och vacker brun/vit fjäder i sigillet på baksidan med rest av fjäder nr A Br Kronopostbrev från Björkbyholm 6 maj 1863 "fortskaffas genom natt och dag" till Pastor Norelius i Djeckneliden. Märkt "Embrf" med innehåll ang. utmätning A Br Kronopost brevomslag utan innehåll, med fjäderrest i sigillet. Från Skara till Huseby med not. "Requisition" sänt till Secundmajorens Comp C Br Brevomslag 1867 med fjäderrest och slinga och "Fort" ställd till Sandtorp klostret "Fortskaffas af kronobrefbärare skyndsammast och af dem i natt". 300 Kronopoststämplar 10 A Br Kronostämpel (krona inom ram) på brev daterat 1736 med innehåll till Önnestad. Något anfrätt på insidan. 500 Allmänna Posten 11 A Br Karterat "10" brevomslag adresserat till Admiralitetskollegiet med notering Presenterat A Br Litet fribrev med innehåll Stockholm till Enköping med rakstämpel KKA för Kungliga Krigs Akademien A Br Karterat Fribrev med kungörelse om postkontor i orten St. Michel daterad sänt till postkontoret i Ulricehamn. 200 Postala dokument 14 D Br Album med 23 oanvända postala blanketter talet gällande korsband och tidningar. Ovanligt material C Br Lot med 9 oanvända postala blanketter gällande crashpost och förstörda paket talet. Ovanligt. 400 Lösenförsändelser 16 A Br Brev med innehåll från Marstrand till Uddevalla med stämpel "Med Ångbåt Lösen Sk" Uddevalla typ 3 III, känd Postal kr A Br Brev med innehåll från Potsdam Tyskland , transit KSPA Hamburg till Stockholm med mycket vacker lösen stämpel 63 öre A Br Brev med innehåll från Erfurt Tyskland till Stockholm, transit Hamburg K.S.P.A (D) samt lösen stämpel 72 öre A Br Brev med innehåll från Köpenhamn till Stockholm med lösenstämpel "Obetalt fr. Dannemark H:Borg 12 Maj 1849" A Br Ofrankerat brev med innehåll från Stockholm till Helsingfors med notering "med ångbåt" samt rysk lösen notering 33 kop A Br Ofrankerat brev med innehåll från Elseneum via Helsingör (Blå stämpel) till Calmar med rektangulär stämpel "Obetalt fr Dannemark H-borg 7 maj" samt lösennotering 15 sk. Attraktivt brev på tunt papper A Br Ofrankerat brev med innehåll från Köping till Stockholm med 8-kantig lösenstämpel "4 sk Stockholm" typ 2, känd Postal 800 kr C Br Lot med två lösenbrev: Brevomslag m. innehåll från Köpenhamn till Helsingborg med lösenstpl "18 öre" samt Brevomslag m. innehåll från Paris 1861 via Hamburg/Göteborg till Uddevalla med lösen stpl "72". Bra kvalitet A Br Karterat Finskt brev Ekenäs 1.NOV.1850 till Hedvig Nordenskjöld i Wimmerby med lösennotering och den ovanliga stämpeln "Franco Gränsen" inom ram. Svag fläck på framsidan efter sigillet på baksidan. 400

7

8 25 A Br Brev med innehåll från Hamburg Tyskland , transit KSPA (D) till Stockholm med lösen stämpel 45 öre. Tilltalande A Br Brev med innehåll från Stockholm till Frankrike transit Hamburg- Strasbourg-Paris-Reimes. Även "Suède-Quirvrain" och lösen stämpel "20" använd ett år senare än noterat i Postal A Br Ofrankerat brev till Stockholm via Svenska postkontoret i Hamburg KSPA Lösenstämpel "45 öre" samt rakstämpel "Obetalt" A Br Ofrankerat brev från Paris till Stockholm med notering "Sista från Paris" och lösenstämpel "72" A Br Ofrankerat brev från London , via Ostende till Stockholm med lösenstpl "108" samt noteringar A Br Ofrankerat brev från Norrköping med innehåll och notering "P. Ångbåt" till Stockholm med rund lösenstämpel "12 öre, " känd Postal A Br Ofrankerat kr. brev från Frankrike till Göteborg med lösenstämpel "24 sk.", känd Postal 400 kr A Br Brevomslag utan innehåll med blå cirkelstämpel Stockholm sänt till Helsingfors med "10" handkriven lösen notering. 200 B & F Stämplar 33 A Br F-stämpel typ 2 med suddigt avtryck karterat "2" på brevomslag till Mariestad A Br B-stämpel (trol. typ 2) på karterat "12" brevomslag till Carlscrona, odaterad Bandeaustämplar 35 A Br Bandeaustämpel Stockholm typ 2 på brev med innehåll daterat 1740 sänt till Tavastehuus, Finland. Postal kr 500 Rakstämplar 36 A Br Stockholm typ 4 på karterat brevomslag till Mariestad. Postal kr A Br Rakstämpel Carlscrona på brev med innehåll daterat 1829 sänt till Norge med notering "Betalt" A Br Inrikes brevomslag med mycket fräsch rakstämpel Hudiksvall, med innehåll daterat Postal A Br Stockholm typ 10 på karterat brev med innehåll daterat till Frankrike. Vacker rakstämpel "Suede". Postal kr A Br Inrikes brevomslag med rakstämpel Stockholm typ 3, ej daterad. Postal A Br Brevkuvert utan innehåll med rakstämpel UPSALA sänt till Finland daterad på baksidan 29 Nov A Br Inrikes brevomslag med rakstämpel Askersund, innehåll daterat Postal A Br Inrikes brevomslag med rakstämpel Askersund, innehåll daterat Postal A Br Inrikes brevomslag med rakstämpel Pitheå, ej daterad. Postal A Br Inrikes brevomslag med rakstämpel Strömstad, ej daterad. Postal A Br Inrikes brevomslag med rakstämpel Wisby, ej daterad. Postal Bågstämplar 47 A Br Brev med innehåll fint stämplat, ngt svag Westerwik Fräscht med arkivveck av mindre betydelse A Br Brevkuvert med innehåll. Bågstämpel typ 2, Norrköping till Danmark med notering franco Helsingör och "5 1/2" i röd krita A Br Linköping typ 1, Tidigt stämplad på fräscht brev. Postal 400 kr. 200 Fyrkantstämplar 50 A Br Borgholm fyrkantstämpel typ 2, , delvis svag men en svår stämpel. Postal 2000 kr A Br 2 brev Hvetlanda samt med typ I respektive II A Br Carlscrona fyrkantstämpel nr 5 på vackert litet brev till Nordenskjöld i Wimmerby. Bra kvalitet A Br Brevomslag med innehåll från Göteborg med vacker fyrkantsstämpel , via Hamburg Rakstpl 9.6 och KS o NPC samt CPR 3 och slutligen ank.stpl. Bordeaux, Frankrike C Br Lot med 3 vackra brev Jönköping 1839 typ 3, 1850 typ 5 samt Ekesjö 1851 typ A Br Inrikes brevomslag 1843 med fyrkantstämpel Nya Kopparberget UTAN RAM och med svag årtalssiffra, X A Br Fyrkantstämpel Lund i mycket bra kvalitet på brev med långt innehåll till Danmark. 100

9 Utlandsanknytning 57 A Br Ofrankerat brev från Christiansand , via helsingborg och KS & NPC Hamburg till Bordeaux, Frankrike med lösennotering 19 centimes i blåkrita, rakstämpel "SUEDE" samt transit Thurn & Taxis no 4, (känd ) A Br Ofr. Brev med innehåll från Berlin till Stockholm makulerad med ovanlig stämpel "OBETALDT", lösen 45 öre med blåkrita. Vackert objekt A Br Vackert brev från Amsterdam via Hamburg till Greve Piper på Krageholm, Ystad. Porto förbetalt till Hamburg, svår RÖD cirkelstpl "Franco Hamburg", resterande 40 skill.bco betaldes av mottagaren enl. bläckanteckning. Dekorativt A Br Vacker BLÅ stämpel K.S.P.A. Hamburg till Stockholm med blå sigillstämpel från Svenska och Norska konsulatet i Hamburg. Utställningsobjekt A Br Dubbel portobrev med innehåll-pelican Livförsäkringsansökan till London Stockholm med "Aus Schweden" inom ram samt "Frco Stralsund" i skrivstil utan ram. 8 skilling betalt till Stralsund, lösenant. Ex Hasselrot A Br Brev med innehåll från Stockholm till London via Helsingor och Hamburg, vidarebefordrat inom London. 350 Samlingar & Poster 63 C Br Lot med tre vackra brev adresserade till Uddevalla, transit Göteborg. London, via Hull 1859 m. lösenanteckningar, London via Grimsby 1857 m. lösenant. Calais via Hamburg 1854 m. lösenant. Trevliga brev i bra kvalitet D Br Album med 56 försändelser. Några utan postala markeringar resten i stor blandning talet C Br Lot med 7 inrikes rakstämplar och 6 st fyrkantsstämplar till Skilling Banco 66 A O 3 skilling banco (F.1a, tunt papper, lev.1) med lätt sidvänd stämpel Norrköping Oregelbunden tandning och liten tunn fläck. Ett vackert exemplar A * 3 skilling banco (F E1*) Eftertryck. Facit kr B Br Lot med 21 st 4-skilling banco brev mest i mycket bra kvalitet C O Nyansstudie 4 skilling banco med 11 nyanser bla de svårare b, c, g, i, j2, m1 varav 3 st med välplacerade stämplar bla 2i Prakt Carlskrona och 2b med fyrkantstämpel Wexiö A Br 4 skilling med variant V6 (punkt efter 4) singel på vackert litet brev med innehåll från Arboga med fyrkantstämpel A O 4 skilling med bra centrering Lyx stämplad Nyland A O 4 skilling banco med Prakt stämpel Stockholm , liten brun fläck i övre vänstra hörnet A Br 4 skilling singel på inrikes brev Strömstad A Br 4 skilling banco singel på inrikes brev med fyrkantstämpel Avesta Märket med kraftigt plåtfel över "SKILL". Postal kr A Br 4 skilling banco (F. 2e) fyrkantstämpel Nyköping Intyg HOW 3,2,4, A O 4 skilling banco (F. 2m) vackert stämplad Tierp A Br Brevstycke från brev Stockholm till Finland via Ålands hav, Transit Eckerö 3 NOV 1855, frankerat med 2x4 Skilling banco samt 2x6 Skilling banco (F. 2b och 3b). Intyg HOW, en 6-skilling med tunn fläck i marginalen samt 3 ktt. Utställningsobjekt A O 6 skilling Banco med sidvänd vacker stämpel Stockholm Intyg Grönlund, äkta och utan fel och reparationer. Ägarstämpel på baksidan A O 6 skilling banco (F.3a1) suddigt mittstämplad Göteborg 20.xx delvis omtandad, 1 saknad hörntand A O 6 skilling banco (F. 3c) med vacker sidvänd stämpel Stockholm Riss vänster sida med 2 saknade tänder A O Lot 4x8 skilling banco: 4a normalexemplar med 2 stämplar, 4d med 2 stämplar och 2 saknade hörntänder, 4a vackert stämplat Jönköping men med stort riss, 4a Wrigstad med litet riss A O 8 skilling banco (F. 4) med förskjuten centrering uppåt åt vänster. Stämplad Stockholm på klipp. Facit kr A O 8 skilling banco (F. 4h) Prakt stämplad Carlskrona Omtandad med något förbättrad stämpel i nedre marginalen. Intyg Obermüller A O 8 skilling banco kraftigt stämplad Stockholm, 1 kt och ett saknat perforeringshål, signerad Sjöman. 500

10

11

12 85 A O 24 skilling banco (F. 5c) Wrigstad 16.x Intyg HOW delvis omtandad A O 24 skilling banco (F. 5a, leverans 1-2) Härnösand 1x.xx Reparerad och omtandad A * 24 skilling banco (F E4*) Eftertryck. Intyg Georg Bühler tunn fläck. Facit kr. 400 Lokalfrimärken 88 A * 3 öre svart (F.6a3) Praktexemplar. Facit kr A (*) 3 öre svart (F.6a3N) otandat nytryck med breda marginaler A ** 3 öre brun (F.13 N2) nytryck Facit kr A (*) Ogummerat * fräscht exemplar (F.13a) i god centrering. Attest sjöman, färgfriskt inga defekter, gott till mkt gott exemplar (3) Vapenfrimärken 92 A * 5 öre vapentyp (F.7f1) i 4-block, perf. förstärkt med fastsättare. Facit kr A O 5 öre mörkgrön vapentyp (F. 7a2) sidvänd Lyxstämpel Facit kr A O 5 öre vapentyp (F.7) med Lyx stämpel Eksjö , 1 något kort tand A O 5 öre vapentyp (F.7c2) med bra centrering Prakt stämplad Wenersborg C O Nyansstudie 5 öre vapentyp med 10 nyanser bla de svårare 2 x a1, c1. samt 26 st 12 öre från olika leveranser A O 5 öre vapentyp med Prakt stämpel Linköping A * 9 öre vapentyp (perf.1855) i 6-block (F. 8d) * med originalgummi, tandraderna något förstärkta med fastsättare. Intyg HOW. Mycket vackert och fräscht objekt. Facit kr A Br 59 öres rekommenderat brev av 2:a viktklassen (mycket svag stämpel) Wexiö x med Praktcentrerad 9 öre (F.8) + 50 öre vapentyp (F.12). Innehåll och med spår av snörning på baksidan. Facit kr A O 9 öre vapentyp (F.8) med bra tandning och delar av 3 stämplar, varav den ena FRANCO normalstämpel inom ram A O 9 öre vapentyp med Prakt/Lyx stämpel Sala , litet riss i överkant A * 9 öre vapentyp (F. 8N1) Nytryck 1885, med lätta fastsättarspår A ** 12 öre vapentyp (F.9) i 6-block med arkmarginal. Facit kr A O 12 öre vapen med vertikalt marginalvattenmärke på höger sida, del av två parallella linjer i arkmarginalen. Mycket ovanligt A O 12 öre vapentyp (F.9) med mycket vacker handmakulering Söderåkra A Br 12 öre vapen på litet brevomslag Waldemarsvik med notering "Härmed postanvisning" (16 riksdaler 75 öre) till Jönköping. Arkivveck genom övre delen av märket. Vackert D Br Album med 62 st inrikes 12 öre vapenbrev i blandad kvalitet A Br 3x12 öre Vapentyp Norrköping till London, transit och ank.stpl A Br 12 öre vapen på litet brev (med innehåll) tillverkat av rutigt brevpapper. Luleå till Danmark, transit Stockholm Nr 7 (N10 Postal kr) och ank. stpl på baksidan A O 12 öre vapentyp med variant 6, Utropstecknet vackert stämplad Solefteå C O Visirblad med 25 st 12 öre Vapentyp med många Prakt/Lyx stämplar samt variant V5 och V A ** 12 öre Vapentyp. F.9, kr A O 12 öre vapentyp med nära LYX stämpel PKXP N:r 3, A O Lot med 11 olika 12 öre vapentyp bla F. 9a2, 9b2, 9c3, 9d1, 9d2, 9e1, 9g, 9l och 9a1. Flera med vackra stämplar A O 12 öre Vapentyp med tryckfel i nedre vänstra hörnet. Praktstämpel Täby på välcentrerat märke A Br Litet nätt 12 öre vapenbrev adresserat till hotell Berlin i Stockholm med praktstämpel Skara C O Nyansstudie 24 öre vapentyp med 13 nyanser bla de svårare a, b, c, f1, g, i. Flera med vackra stämplar A Br 24 öre vapentyp och 3 öre liggande lejon (F B) på brev till Schleswig , frimärkena är över brevets kant vilket medfört några vikta och korta tänder A Br 3+24 öre (F.10+14B) på brev till Lübeck från Helsingborg via Danmark, med normal "Franco" i ram. Arkivveck A * Lot med tre olika vapentyp (F.7,9,10): 5 öre bruten hörntand, kt, 12 öre, 24 öre med flera veck. Facit för felfritt kr A * 24 öre vapentyp (F.10) med lätta fläckar i gummeringen. Facit kr. 400

13 122 A * 30 öre vapentyp (F.11) i 4-block med krackelerad gummering och distinkt snedcentrering åt vänster i skiftande höjd. Facit kr A Br 47 öres rekommenderat brev Nyköping med vacker 3-färgs kombination öre vapentyp. Rester av snörning på baksidan, uppskuret på sidorna för att kunna visa baksidan. Ex.Hattenbach, signerat Sjöman C O Nyansstudie 30 öre vapentyp med 10 nyanser. Flera med vackra stämplar A ** 50 öre vapentyp (F. 12 h) i ** hörnmarginalfyrblock med vackert hörnvattenmärke. Nedre vänstra märket med variant 1 (91:II) Ö i öre öppet nedtill. Fräscha märken i rosa nyans A * 50 öre vapentyp (F.12) i 4-block med höger arkmarginal, övre högra märket med VARIANT upptill öppna 0:or i "50" på bägge sidor om "SVERIGE". Ej listad i Facit. Perforeringen något förstärkt med fastsättare. Facit kr A ** 50 öre Vapentyp, 1 kt. Facit kr C O Nyansstudie 50 öre vapentyp med 8 nyanser bla de svårare c, e, h. 2 märken med vackra stämplar D Visiralbum med ca 1100 Vapenmärken, främst 12 öre. En del vackra stämplar men framförallt intressant för nyans och variantsamlaren C O Lot med 24 st stämplade Vapentyp. Bla 9 öre x 1, 30 öre med utmärkt centrering och en omvänd Prakt stämpel Stockholm , samt 50 öre x 4. Blandad kvalitet. Facit kr A O Lot med 3 vackert stämplade vapentyp: 24 öre sidvänd Stockholm , Mariestad (reparerad hörntand) samt 50 öre vapentyp Kalmar D Br Album med 26 st vapenbrev, bla 3 x 24 öre, öre, 5 x 3 öre liggande lejon samt 17 st 12 öre vapenbrev A O Lot med 14 vackra stämplar på vapentyp, varav 11 på 12 öre, 2 x 24 öre samt 1 x 30 öre A (*) Vapentyp. Komplett ostämplad serie av 1963 års nytryck. 150 Liggande Lejon 135 A O 3 öre liggande lejon (F.14Aa) med lokalstämpel TUR. Facit kr A ** 3 öre liggande lejon (F.14B) förskjuten centrering med del av andra märke ovan. Mycket fräscht märke. Facit kr A O 3 öre liggande lejon (F,14B) med kraftigt plåtsår från övre marginalen till Ö i öre, stämplad Halmstad A O 3 öre Liggande lejon (F.14B) med suddigt tryck och avsaknad av inre ramlinje. Stämplad Stockholm TUR A O 3 öre liggande lejon (F.14B) med Prakt stämpel Ljusdal A * 17 öre liggande lejon GRÅ i 4-block (F. 15c) * med originalgummi, ett par tänder har släppt och är förstärkta med 2 fastsättare. Signerade Sjöman, Intyg HOW. Ett mycket vackert och fräscht block. Facit kr A O 17 öre lejontyp (F.15a) med rufftandning och perfekt centrering, vackert stämplad Stockholm Intyg Sjöman Mycket gott exemplar A O 17 öre liggande lejon GRÅ (F.15c) något svag men Praktplacerad stämpel Markaryd Stor tunn fläck på baksidan, men ett vackert märke A Br 2 x 20 öre Liggande lejon (F.16) på brev från Malmö till Stettin med BLÅ Franco i ram A O 20 öre liggande lejon (F.16) med LYX stämpel Avesta A O 20 öre liggande lejon (F.16) med Prakt stämpel Motala A O 20 öre liggande lejon (F.16g) med vacker sidvänd stämpel Stockholm A O 20 öre liggande lejon (F.16c) med LYX stämpel Eksjö Liten del av andrastämpel samt diskret ägarstämpel på baksidan A O Marstrand Prakt stämpel på (F.16) A O 20 öre (F.16) med Lyx stämpel Wexiö med liten del av andra stpl A O 20 öre Liggande lejon med Prakt stämpel Wexiö A O 20 öre Liggande lejon (F.16) Prakt stämplad Malmö Ringtyp tandning C Br Akademisk avhandling på 61 sidor "Sveriges romantiska medeltidsdiktning" med dedikation av författaren. Frankerad på baksidan med 3 öre Ringtyp perf. 14 (F.17) stämplad Upsala Oadresserad A Br 3 öre ringtyp t.14 (F.17) i vågrätt 4-strip med ngr ktt på mycket vackert inrikes brev Göteborg Intyg HOW. Utställningsobjekt. 1200

14

15 154 C Br Lot 3 öre ringtyp t.14: 3 vackra brev, 3 öre lokalt Sthlm TUR, 3 öre trycksak Sthlm samt 2 x 3 öre i par på trycksaksbrev Falun A * 3 öre ringtyp t.14 (F.17) Bra centrerat praktexemplar. Facit kr A * Lot med 4, 20, 24 öre (F.18,22,24) med bra centrering alla med 1 kt. 24 öre med fläckar. Facit kr A O 4 öre ringtyp t.14 (F.18a) med Prakt stämpel Göteborg A * 4 öre ringtyp t.14 (F.18) 1 kluven tand. Facit kr A O 3 x 4 öre ringtyp t.14 (F.18) 1 par och ett singelmärke i ovanlig kombination för 12 öres porto på klipp stämplat Strengnäs , 1 saknad hörntand + ngr ktt A O 4 öre ringtyp t.14 (F.18) med svag men välplacerad stämpel Ulricehamn Facit kr A O 4 öre ringtyp (F. 18a) med intyg Lasse Nielsen. Facit kr A * 5 öre ringtyp t.14 (F.19) Facit kr A Br 2x6 öre ringtyp t.14 blåaktigt grå (F.20h), 1 exemplar med ktt, stämplat PKXP Nr 2.UPP, Mycket vackert brev i en ovanlig nyans A Br 6 öre ringtyp t.14 (F.20k) på trycksak till Tyskland med PKXP Nr 34, A * 6 öre ringtyp t.14 (F.20) Luckfyllare Prakt med mycket bra centrering, tyvärr tunn fläck. Facit kr för felfritt märke A Br 6 öre ringtyp t.14 (F.20) singel på lokalbrev Stockholm A Br 6 öre ringtyp t.14 (F.20g) Olivgrå på inrikes trycksakskort med reklam för Millberg & Co. Vackert stämplat Göteborg men riss i märket A Br 6 öre ringtyp t.14 (F.20) på inrikes trycksak. Vackert stpl Westerås A Br 6+12 öre ringtyp t öre frankokuvert =30 öre REK brev Ljusne till Hamrånge. Postal kr A * 12 öre ringtyp t.14 (F.21) Praktexemplar med LYX centrering. Facit kr A Br öre ringtyp t.14 (F.17+2x21) = 27 öres porto från Göteborg , transit PKXP Nr 1.UPP, samt PKXP Nr 2 till Stettin,Tyskland. Vackert brev med Tysk Franco inom ram. Postal kr C Br Lot 12 öre ringtyp t.14: 6 vackra brev, 2 st inrikes med olika stämplar, 1 till Norge 1876, 2 st till Danmark 1873, samt 1 inrikes med 2x12 öre dubbelt porto Bör ses A Br 12 öre inrikes brev Stockholm adresserad till läkare ombord corvetten "af Chapman" A O 12 öre med tydligt skruvavtryck i nvh. Sidvänd stämpel Sundsvall A * 20 öre ringtyp t.14 (F.22). Facit kr A Br öre ringtyp t.14 (F ) = 28 öres porto Kristianstad till Finland, transit stockholm , ank.stpl Postal kr A Br 20 öre ringtyp t.14 (F.23, 20/20) på ålderspåverkad brevframsida från Boden till Victoria, USA. Postal kr för helt brev A O 20 öre ringtyp t.14 (F.22) med Lyx stämpel Åtvidaberg , 1 nkt A O Lot med 3 vackert stämplade postanvisningsklipp 5+20 öre, Anundgård 1879, Grenna 1877 (F. 23, 20/20) samt Qvistrum 1877 (F.23, 20/20) A O 20/20 öre (F.23) med prakt stämpel Tierp , del av 2:a stpl, i kt A * 24 öre ringtyp t.14 (F.24) praktexemplar med LYX centrering. Facit kr A * 24 öre (F.24) välcentrerad med vikt hörntand. Facit kr A Br öre ringtyp t.14 (F.21c+24c) =36 öres porto från Göteborg till Skottland. Vackert. Postal kr A Br 24 öre ringtyp t.14 (F.24) Kalmar till Tyskland. Facit kr A Br 24 öre ringtyp t.14 (F.24d) dubbelt inrikes porto Stockholm till Luleå A Br öre ringtyp (F ) på brev till Riga, stämplat Stockholm Frimärkena är över brevets kant vilket medfört något skadade tänder. Postal A * 30 öre ringtyp t.14 (F.25) i praktkvalitet. Facit kr A Br öre ringtyp t.14 (F.21+25) på REK-brev av 2:a viktklassen Stockholm till Malmö. Postal kr A Br 30 öre ringtyp t.14 (F.25) på REK brev Lund transit PKXP Nr 12 A till Ekeröd. Postal 800 kr A Br öre ringtyp PKXP No 1.NED, på brev med innehåll från Stockholm till Frankrike, transit och ank stpl på baksidan A Br öre ringtyp t.14 (F ) Stockholm till Frankrike. Arkivveck diagonalt över bägge märkena. Postal kr A O 30 öre ringtyp t.14 (F. 25) Lyx stämplad Filipstad

16

17

18 193 A Br Mycket vackert ASS brev 2:a viktklassen (270 kr) frankerat öre =74 öre (F. 2 x 21o+ 26f) Ringtyp t.14 stämplat Tomelilla transit PKXP nr 12 UPP till Liatorp med vacker "WÄRDE" stämpel. Utställningsobjekt. Signerat Sjöman, intyg HOW A Br öre ringtyp t.14 (F.24+26) på inrikes förfallet ASS brev av 2:a viktklassen (533 kr) stämplat Göteborg med LILA Wärde stämpel kr. Postal kr A * 50 öre ringtyp t.14 (F.26) Bra centrering men flera ktt i övre tandraden. Facit kr A O 50 öre ringtyp t.14 (F.26) Bra centrering och välplacerad Borås A O 1 riksdaler ringtyp t.14 (F.27) i lodrätt 4-strip med varje märke stämplat Borås Perf. förstärkt med fastsättare i mitten, några ktt. Facit kr A O 1 riksdaler ringtyp t.14 i 4-block med varje märke sidvänt stämplat Stockholm Paket , Perforeringen förstärkt med fastsättare. Facit kr A * 1 riksdaler ringtyp t.14 (F.27). Fräscht ex med en tunn hörntand. Facit kr A O 1 riksdaler ringtyp t.14 (F.27) Bra centrering och vacker Praktstämpel Borås , minimal del av 2:a stpl och 1 kt C O/*/** Lot med 13 Ringtypsmärken (T.14,13,ph) de flesta med varianter och spegeltryck. 200 Ringtyp tandning A Br 3 öre Ringtyp t.13 i fyrblock Strömstad på öppen kallelse med innehåll till Fredrikshald, Norge. Största kända enhet på brev enligt Facit A Br 4 öre (F.29) inrikes tidningsbanderoll stämplad Kalmar A O 4 öre (f. 29) med Prakt/Lyx stämpel Bredaryd A O 5 öre (F.30) med stor tydlig vit fläck framför 5:an A * 6 öre ringtyp t.13 i 4-block. Facit kr A O 6 öre ringtyp (F.31) med praktstämpel Mariedam A O 12 öre ringtyp med oidentifierad lila makulering, märket med tunn fläck och nålstick. Kuriosa A Br 12 öre ringtyp t.13 med norsk ringstämpel "45" postad ombord Ångfartyget "Olava" vidare med norsk postkupé Sydbanen överförd till svensk PKXP No 44 samma datum vidare till Göteborg. Ovanlig försändelse, delvis solblekt A Br 12 öre frankokuvert med tilläggsfrankering 6+12 öre Ringtyp på REK Strömstad till Köpenhamn med notering "Hasten". Vacker försändelse A O 12 öre ringtyp t.13 i lätt stämplat 7-block Finspong A ** 12 öre ringtyp med dubbelt spegeltryck, 1 nkt A O 12 öre Ringtyp med två kraftiga dragspel A Br 20 öres brev Näfveqvarn med ovanlig 3-färgs kombination öre ringtyp t.13 till Nordenskiöld i Finland, transit Nyköping 11/6 och Stockholm KE 12/6, ank. stpl 15/ A * 20 öre Ringtyp F.33 med prakt centrering. Facit kr A **/* 24 öre ringtyp t.13 i 9-block med nedre arkmarginal, 2 märken med fastsättare. Facit kr A O 24 öre ringtyp t.13 (F.34e) med Prakt/Lyx stämpel Ålem A Br 30 öre Ringtyp 13 (F.35) singel på litet vackert REK brev Umeå A O Göteborg Pak. Exp (F.36) Prakt stämpel A ** 50 öre Ringtyp t.13 i vackert fyrblock med marginalstycke, medelgod centrering 1 nkt. Intyg HOW Facit kr A O 50 öre ringtyp t.13 (F. 36) Lyx stämplad Borås A O 50 öre (F. 36) med Prakt stämpel Westervik , 1 kt A O 1 riksdaler ringtyp t.13 (F.37) med sidvänd vacker stämpel Carlskrona Facit kr A * 1 krona (F.38), Fräscht * exemplar med små fastsättarspår A O 1 kr ringtyp t.13 i 10-block, varje märke välcentrerat och stämplat Stockholm Paket O, Facit kr, praktcentrering ej räknad D Br Lot med 19 Ringtypsbrev i genomgående bra kvalitet. bla öre tandn.13, Studsbrev finland, 2x6 öre, 42 öre ASS mm Förslagsmärken 227 A * Nymans förslagsmärken med motiv av Carl XV, komplett serie med 5 olika valörer i gul färg. Ovanligt set. 2000

19 Ringtyp Posthorn 228 A ** Lot 2 öre ringtyp ph (F.40) i olika varianter: 1 välcentrerat normalex + smal siffra, punkt framför frimärke, spegeltryck samt par med arkmarginal och marginal posthorn. Även ** 4öre (F.42) 1 kt A O 2 öre (F. 40) med Lyx stämpel Stockholm C.16, , 1 nkt A Br Mycket vacker 4 öre (F.42) inrikes tidningsbanderoll med reklam från Örebro Tidning. Från Örebro till St.Mellösa A O 5 öre (F. 43) med Prakt stämpel Engelholm A ** 6 öre ringtyp posthorn i 9-block. Facit kr A O Trönö Prakt (F. 44). Postal 125 kr. obetydlig del av andrastämpel A Br 5+20 öre Ringtyp ph (F.43-46) på REK P.S. Kort med tidningsöverflyttning från Öfverselö till Stockholm, brutet hörn på kort och frimärke. Vackert A ** 30 öre Ringtyp ph (F. 47x4) fräscht fyrblock i medelgod centrering med vikt mittperforering. Facit kr A Br 5+30 öre Ringtyp posthorn på postförskottsbrev (1,25 kr) Stockholm till Ishult med mycket vackert blått reklamtryck på hela framsidan: Orgelfabriken CAV Lundholm med två vackra orglar A O 30 öre (F. 47) med LILA svag Lyx stämpel Wadstena C Br 2x10 öre Oscar Boktryck (F.45) + 2x50 öre Ringtyp Ph (F.48) på Paketadresskort (Blankett 239, skadat hörn) till Danmark Stockholm Paket A O 50 öre (F. 48) med Prakt/Lyx stämpel Stenstorp A O 50 öre (F. 48) med Prakt/Lyx stämpel Finspong , 2 nktt A ** 1 kr ringtyp posthorn i 4-block. Facit kr C Br 3,15 kr inrikes paketadresskort med postförskott 70,15 kr från Stockholm St.Paket Frankerat med 3-strip Ringtyp ph 1kr (F.49) samt 5+10 öre Oscar A O 1 kr ringtyp posthorn (F.49) Prakt/Lyx stämplad Trollhättan C O 77 märken med utvalda vackra stämplar, alla på Ringtyp posthorn i mycket bra märkeskvalitet A * Liten lot med 15 st Ringtyp: F. 34, 40, 41 (4st), 42 (3 st), 43, 44, 46, 49 (3 st). 400 Provisorier 246 A ** 10/12 öre (F.50) fyrblock med svagt/delvis defekt påtryck, även 10/24 normalex A O Lot 2 st provisorier 10/12 öre med till ramen förskjutet påtryck, det ena åt vänster det andra åt höger A O 10/24 öre provisorier (F.51c) mörkblå på citrongul nyans. Facit kr. 300 Stora Tjänstemärken tandning A Br Telegramkuvert frankerad med 12 öre stora tjänste (TJ 5) LYX stämplad Jönköping Öppnat på vänster sida. Mycket vackert A O Lot med 6 fina exemplar. Tj 2, 4, 5, 6, 7, 8 varav Tj 2 och 7 praktstämplade Mulseryd. 300 Stora Tjänstemärken tandning C ** Helark med 50 st märken 1889 påtryck på tjänstemärken 10/12 öre Mörkblå (TJ25). Vikt och delvis klippt arkmarginal runt om. Alla märken ** med en del små bruna fläckar. Facit kr A O 6 öre stora tjänste (TJ 15) i 4-block med varje märke Prakt/Lyx stämplat Jönköping Facit kr C Br Inrikes tjänste ASS (230,31 kr) från Raus till Hälsingborg. Frankerat med 7x3 öre + 9x2 öre Stora tjänste samt 5 öre små tjänste, totalt 44 öre A * 12 öre Stora Tjänste tandn. 13 (TJ17) med mycket tydligt spegeltryck, delvis missfärgad gummering A ** Lot stora tjänste: 4 öre (TJ13B) 10 öre (TJ16A) 1 kt samt 20 öre variant 3, avbrutna båglinjer över "GO" (TJ18). Facit (enbart 20 öre) kr A O Lot med 2x20 öre (F.19V.2), 30 öre (F.21) med två punkter-praktstämplad Jäderön samt ett ex utan hörn + 2x1 kr (F.24a) med streck i vänstra ovalen A Br 2 öre Stora Tjänste t. 13 (TJ11) på Lokal trycksaksbanderoll stämplad Tranås Ovanlig försändelse A O 20 öre (TJ19) med variant 2, M saknas i högra ovalen. Oläsbar stämpel A O 4 öre tjänste (TJ13b) med perfekt centrering och (ngt suddig) Lyx stämpel Sparreholm A O Fyrblock (TJ24b) i praktkvalitet med vackra stämplar Stockholm

20

Offentlig Auktion Lördagen 29 9 Oktober, 2011 kl. 11.00

Offentlig Auktion Lördagen 29 9 Oktober, 2011 kl. 11.00 Offentlig Auktion Lördagen 29 9 Oktober, 2011 kl. 11.00 Göteborgs Stadsmuseum Gröna rummet, Norra Hamngatan 12 Frimärksauktioner i i Göteborg AB, Box 1515, 411 41 41 GÖTEBORG Telefon: 0708-106803 E-post:

Läs mer

Malmö Filatelistförening

Malmö Filatelistförening Malmö Filatelistförening STORAUKTION 2012-11-21 Objekten visas i klubblokalen onsdagarna 2012-10-31, 2012-11-07 och 12-11-14 klockan 16.00 19.00. Alla är välkomna att lämna bud. Inbjudan till auktionen

Läs mer

Malmö Filatelistförening

Malmö Filatelistförening Malmö Filatelistförening STORAUKTION 2015-11-18 Objekten visas i klubblokalen på auktionsdagen kl 16.00-18.00 samt 2015-11-11, klockan 16.00 19.00. Alla är välkomna att lämna bud. Inbjudan till auktionen

Läs mer

FRIMÄRKSAUKTION Skövde Filatelistförening och Volvo Skövde frimärksklubb Volvohuset tisdag 5/11, startar 19:30, visning från 18:30 Fasta

FRIMÄRKSAUKTION Skövde Filatelistförening och Volvo Skövde frimärksklubb Volvohuset tisdag 5/11, startar 19:30, visning från 18:30 Fasta FRIMÄRKSAUKTION 2013-11-05 Skövde Filatelistförening och Volvo Skövde frimärksklubb Volvohuset tisdag 5/11, startar 19:30, visning från 18:30 Fasta höjningar:1-10:- = 1:-, 10-50:- = 2:-, 50-100:- = 5:-,

Läs mer

Sverige Skillingar, Vapen, Lejon Sverige Ringtyp Sverige Oscar, Medaljong Sverige Landstorm, Luftpost Sverige Bandmärken 1920-1936 Sverige

Sverige Skillingar, Vapen, Lejon Sverige Ringtyp Sverige Oscar, Medaljong Sverige Landstorm, Luftpost Sverige Bandmärken 1920-1936 Sverige Skillingar, Vapen, Lejon 1 Brev Brev med F2c stämplat 25/8 1856 med intyg Nils Svensson. 800 2 o F2c 4 skilling högblå, rufftandat märke stämplat 6/6 1856. 450 3 Brev Brev till London frankerat med F7d

Läs mer

Lidingö Filatelistförening Höstauktion den 24 november 2016

Lidingö Filatelistförening Höstauktion den 24 november 2016 1 (5) Lidingö Filatelistförening Höstauktion den 24 november 2016 1 Brev 2 Brev 3 Häften 4 Häften 5 Provtryck 6 Block Förfilateli brev stämplat Skenninge 12.1.1845 till Skärfalla, Linköping Lokalbrev med

Läs mer

Välkommen till oss med din inlämning vi är aldrig långt borta

Välkommen till oss med din inlämning vi är aldrig långt borta Välkommen till oss med din inlämning vi är aldrig långt borta Vi reser i samband med aktuell auktion varje månad runt i Götaland och Svealand för att ta emot inlämningar kontakta oss för ett sammanträffande

Läs mer

Malmö Filatelistförening

Malmö Filatelistförening Malmö Filatelistförening STORAUKTION 2017-11-22 Objekten visas i klubblokalen på auktionsdagen kl 16.00-18.00 samt 2017-11-15, klockan 16.00 19.00. Alla är välkomna att lämna bud. Inbjudan till auktionen

Läs mer

Facit. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept.

Facit. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept. Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Sverige Sweden 14 Övriga

Läs mer

Oss möter Du i Sverige, Finland och Danmark:

Oss möter Du i Sverige, Finland och Danmark: Oss möter Du i Sverige, Finland och Danmark: Peter Johansen Civ. ek, VD och ägare Ansvarsområde: Ekonomi och administration Filateli: Hela världen E-post: peter@philea.se Christer Svensson Civ. ek, styrelseordförande

Läs mer

Välkommen till oss med din inlämning vi är aldrig långt borta

Välkommen till oss med din inlämning vi är aldrig långt borta Välkommen till oss med din inlämning vi är aldrig långt borta Vi reser i samband med aktuell auktion varje månad runt i Götaland och Svealand för att ta emot inlämningar kontakta oss för ett sammanträffande

Läs mer

Lördag916 maj 2015 kl. 12:30

Lördag916 maj 2015 kl. 12:30 Offentlig Auktion Offentlig Auktion 9 Lördag916 maj 2015 kl. 12:30 Partille Kulturum Lot 157 Lot 111 Lot 112 AB, AB,Box Box1515, 1515,411 41141 41 GÖTEBORG Telefon: GÖTEBORG Telefon:0708-106803 E0708-106803

Läs mer

Lidingö Filatelistförening Vårauktion den 18 april 2013

Lidingö Filatelistförening Vårauktion den 18 april 2013 1 (5) Lidingö Filatelistförening Vårauktion den 18 april 2013 ü Nr Kat nr Beskrivning av objektet Kat pris Mini bud Inl. av Sålt för Till 1 Fribrevomslag till Konungens Befattningshavare Götheborg st.

Läs mer

Lördag 19 mars kl 12:00 Visning kl 10:00-12:00. Postterminalen, Ängsgärdsgatan 6, Västerås

Lördag 19 mars kl 12:00 Visning kl 10:00-12:00. Postterminalen, Ängsgärdsgatan 6, Västerås Västerås Filatelistförening presenterar Mälardalsträffens Lördag 19 mars kl 12:00 Visning kl 10:00-12:00 Postterminalen, Ängsgärdsgatan 6, Västerås Obj 36: 1 riksdaler t13 praktexemplar Obj 123: Lokalt

Läs mer

Facit. Bokstavskoder Vissa objeknummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem:

Facit. Bokstavskoder Vissa objeknummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem: Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Anbudsblankett, villkor

Läs mer

F Facit Mi Michel. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept:

F Facit Mi Michel. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept: Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Sverige Sweden 12 Övriga

Läs mer

Auktion vid Pekingträffen 31 oktober, 2009

Auktion vid Pekingträffen 31 oktober, 2009 Auktion vid Pekingträffen 31 oktober, 9 Bud lämnas till Peter Särnstedt per brev eller e-post. stedt77633@tele2.se. Förfrågningar om auktionsmaterialet kan ställas till Peter Särnstedt. Bud skall ha nått

Läs mer

www.sfu.se www.sfu-vg.com www.sfustockholm.se

www.sfu.se www.sfu-vg.com www.sfustockholm.se På omslaget tre verkliga rariteter bland svenska frimärken. 1. Färgfeltrycket 3 skilling banco gul i stället för grön. Känt i ett enda exemplar. Märket har helt nyligen bytt ägare. Köpesumman är okänd

Läs mer

SG Stanley Gibbons L = Låda Utan bokstav = singelmonterat objekt. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept:

SG Stanley Gibbons L = Låda Utan bokstav = singelmonterat objekt. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept: 1154 AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640 09 78 och 08-678 19 20 Fax: 08-643 22 38 E-post: mail@philea.se Internet: http://www.philea.se Sverige: PG 60 29 89-6. Danmark:

Läs mer

Oss möter Du i Sverige, Finland och Danmark:

Oss möter Du i Sverige, Finland och Danmark: Oss möter Du i Sverige, Finland och Danmark: Peter Johansen Civ. ek, VD och ägare Ansvarsområde: Ekonomi och administration Filateli: Hela världen E-post: peter@philea.se Christer Svensson Civ. ek, styrelseordförande

Läs mer

Inrikes försändelser. Riksbrev. VK = viktklass. Frimärks-Netto, Mikael Carlsson www.frimarksnetto.se. 1:a VK 1,25 lod. 4:e VK 5 lod.

Inrikes försändelser. Riksbrev. VK = viktklass. Frimärks-Netto, Mikael Carlsson www.frimarksnetto.se. 1:a VK 1,25 lod. 4:e VK 5 lod. Inrikes försändelser Frimärks-Netto, Mikael Carlsson www.frimarksnetto.se Riksbrev 1,25 lod 2:a VK 2,5 lod 3:e VK 3,75 lod 4:e VK 5 lod 5:e VK 6,25 lod Tyngre brev 01.07.1855 30.06.1858 4 skilling 8 skilling

Läs mer

Facit. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept:

Facit. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept: Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Sverige Sweden 15 Övriga

Läs mer

Facit. Bokstavskoder Vissa objektnummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem:

Facit. Bokstavskoder Vissa objektnummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem: Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Anbudsblankett, villkor

Läs mer

Vi flyttar till nya lokaler!

Vi flyttar till nya lokaler! Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Anbudsblankett, villkor

Läs mer

Facit. Bokstavskoder Vissa objeknummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem:

Facit. Bokstavskoder Vissa objeknummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem: Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Anbudsblankett, villkor

Läs mer

Innehållsförteckning. Information i korthet

Innehållsförteckning. Information i korthet Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Anbudsblankett, villkor

Läs mer

Facit. Bokstavskoder Vissa objeknummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem:

Facit. Bokstavskoder Vissa objeknummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem: Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Anbudsblankett, villkor

Läs mer

Lars-Tore Eriksson Frimärksauktioner AB (LTE) flyttar till nya lokaler 1 januari 2006!

Lars-Tore Eriksson Frimärksauktioner AB (LTE) flyttar till nya lokaler 1 januari 2006! Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Anbudsblankett, villkor

Läs mer

Innehållsförteckning / contents

Innehållsförteckning / contents Innehållsförteckning / contents 1 Sverige, förfilateli 77 Skilling Banco Lokalmärken 202 Vapentyp 297 Liggande Lejon 326 Ringtyp 586 Oscar II 638 Medaljong - Landstorm 697 Bandmärken - Modernt 948 Tjänste,

Läs mer

Facit. Bokstavskoder Vissa objektnummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem:

Facit. Bokstavskoder Vissa objektnummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem: Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Anbudsblankett, villkor

Läs mer

19.00 Auktionen startar! Kaffeservering efter auktionen (20 kr)

19.00 Auktionen startar! Kaffeservering efter auktionen (20 kr) Ängelholms Filatelistförenings höstauktion måndagen den 17 november 2014. Plats: Godtemplargården S. Kyrkogatan 9 262 32 Ängelholm Parkering: P-plats Vakteln mellan Åvalla och Godtemplargården. Fri parkering

Läs mer

F Facit. SG Stanley Gibbons L = Låda Utan bokstav = singelmonterat objekt. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept:

F Facit. SG Stanley Gibbons L = Låda Utan bokstav = singelmonterat objekt. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept: 94 AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640 09 78 och 08-678 19 20 Fax: 08-643 22 38 E-post: mail@philea.se Internet: http://www.philea.se Sverige: PG 60 29 89-6. Danmark:

Läs mer

F Facit. SG Stanley Gibbons L = Låda Utan bokstav = singelmonterat objekt. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept:

F Facit. SG Stanley Gibbons L = Låda Utan bokstav = singelmonterat objekt. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept: 443: Intyg 5, 5, 5. AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640 09 78 och 08-678 19 20 Fax: 08-643 22 38 E-post: mail@philea.se Internet: http://www.philea.se Sverige: PG 60

Läs mer

AUKTION 299 LÖRDAG 19 NOVEMBER 2011. Svartensgatan 6, Stockholm AB PHILEA

AUKTION 299 LÖRDAG 19 NOVEMBER 2011. Svartensgatan 6, Stockholm AB PHILEA AUKTION 299 LÖRDAG 19 NOVEMBER 2011 Svartensgatan 6, Stockholm 1312 3071 3147 AB PHILEA Svartensgatan 6, 116 20 Stockholm, Sweden Tel. 08-640 09 78. Fax 08-643 22 38 E-mail: mail@philea.se http://www.philea.se

Läs mer

Lars-Tore Eriksson Frimärksauktioner AB (LTE) har flyttat till nya lokaler!

Lars-Tore Eriksson Frimärksauktioner AB (LTE) har flyttat till nya lokaler! Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Anbudsblankett, villkor

Läs mer

Facit. Bokstavskoder Vissa objeknummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem:

Facit. Bokstavskoder Vissa objeknummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem: Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Anbudsblankett, villkor

Läs mer

Facit. Bokstavskoder Vissa objektnummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem:

Facit. Bokstavskoder Vissa objektnummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem: Objekt 172 AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640 09 78 och 08-678 19 20 Fax: 08-643 22 38 E-post: mail@philea.se Internet: http://www.philea.se Sverige: PG 60 29 89-6.

Läs mer

Facit. Bokstavskoder Vissa objeknummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem:

Facit. Bokstavskoder Vissa objeknummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem: Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Anbudsblankett, villkor

Läs mer

ER KLUBBAN. A uktionerna hos danska

ER KLUBBAN. A uktionerna hos danska U ER KLUBBAN Sällsynt provisorium hos Bruun Ras mus - sen i Köpenhamn, som såldes för mot - svarande 64 840 kronor. av Ørn Grahm I årets första auktionskrönika rapporterar vi från tre av de många auktionerna

Läs mer

Facit. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept:

Facit. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept: Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Sverige Sweden 13 Övriga

Läs mer

Facit. Bokstavskoder Vissa objeknummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem:

Facit. Bokstavskoder Vissa objeknummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem: Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Anbudsblankett, villkor

Läs mer

F Facit. SG Stanley Gibbons L = Låda Utan bokstav = singelmonterat objekt. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept:

F Facit. SG Stanley Gibbons L = Låda Utan bokstav = singelmonterat objekt. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept: 238 AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640 09 78 och 08-678 19 20 Fax: 08-643 22 38 E-post: mail@philea.se Internet: http://www.philea.se Sverige: PG 60 29 89-6. Danmark:

Läs mer

Innehållsförteckning. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept:

Innehållsförteckning. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept: Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Anbudsblankett, villkor

Läs mer

Facit. Bokstavskoder Vissa objeknummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem:

Facit. Bokstavskoder Vissa objeknummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem: Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Anbudsblankett, villkor

Läs mer

Facit. Bokstavskoder Vissa objeknummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem:

Facit. Bokstavskoder Vissa objeknummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem: Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Anbudsblankett, villkor

Läs mer

Facit. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept:

Facit. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept: Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Anbudsblankett, villkor

Läs mer

Innehållsförteckning. Information i korthet

Innehållsförteckning. Information i korthet Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Anbudsblankett, villkor

Läs mer

FRIMÄRKEN BREV VYKORT MYNT

FRIMÄRKEN BREV VYKORT MYNT FRIMÄRKEN BREV VYKORT MYNT Offentlig Auktion # 101 #28 Frimärksauktioner i Göteborg AB Lördagen den 21 november 2015 2015 klockan kl. 12:30 12.30 Partille Kulturum Välkommen till Auktion hos oss den 16

Läs mer

19.00 Auktionen startar! Kaffeservering efter auktionen

19.00 Auktionen startar! Kaffeservering efter auktionen Ängelholms Filatelistförenings höstauktion måndagen den 11 november 2013. Plats: Godtemplargården S. Kyrkogatan 9 262 32 Ängelholm Parkering: P-plats Vakteln mellan Åvalla och Godtemplargården. Fri parkering

Läs mer

Facit. Bokstavskoder Vissa objektnummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem:

Facit. Bokstavskoder Vissa objektnummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem: Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Anbudsblankett, villkor

Läs mer

Facit. Bokstavskoder Vissa objektnummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem:

Facit. Bokstavskoder Vissa objektnummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem: Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Anbudsblankett, villkor

Läs mer

AUKTION 16 MAJ 2009 AB PHILEA

AUKTION 16 MAJ 2009 AB PHILEA AUKTION 16 MAJ 2009 Sjöfartshotellet, Katarinavägen 26, Stockholm och Nordostpassagen 61 B, Göteborg 135 AB PHILEA Svartensgatan 6, 116 20 Stockholm, Sweden Tel. 08-678 19 20. Fax 08-643 22 38 E-mail:

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

BJöRN JARLVIK. AUKTIONSPROGRAM. AUKTION för skriftliga bud, senaste tid för mottagande av bud är måndagen 28 juli 2014, klockan 18:00.

BJöRN JARLVIK. AUKTIONSPROGRAM. AUKTION för skriftliga bud, senaste tid för mottagande av bud är måndagen 28 juli 2014, klockan 18:00. BJöRN JARLVIK FILATELI AUKTION NR 71 (Auk 70 Del 2) samlingar och partier. Måndagen 28 JULI KL. 18.00. www.jarlvik.com Massor av bilder på internet. se auktionslistan på internet. Större text! AUKTIONSPROGRAM.

Läs mer

Lidingö Filatelistförening Vårauktion den 24 april 2014

Lidingö Filatelistförening Vårauktion den 24 april 2014 1 (5) Lidingö Filatelistförening Vårauktion den 24 april 2014 ü Nr Kat nr Beskrivning av objektet Kat pris Mini bud Inl. av Sålt för Till 1 med innehall till Kronolänsmannen C.A.Hoff i Heden st. Nst 7

Läs mer

Lars-Tore Eriksson Frimärksauktioner AB (LTE) har flyttat till nya lokaler!

Lars-Tore Eriksson Frimärksauktioner AB (LTE) har flyttat till nya lokaler! Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Anbudsblankett, villkor

Läs mer

HA10 OH HA 14 O Sverige, automathäfte, 2 st F= 105:- 30 kr. HA 11 OV HA 11 RV Sverige, automathäfte, 2 st F= 90:- 20 kr

HA10 OH HA 14 O Sverige, automathäfte, 2 st F= 105:- 30 kr. HA 11 OV HA 11 RV Sverige, automathäfte, 2 st F= 90:- 20 kr Ängelholms Filatelistförenings vårauktion måndagen den 14 maj 2012. Plats: Godtemplargården S. Kyrkogatan 9 262 32 Ängelholm Parkering:P-plats Vakteln mellan Åvalla och Godtemplargården. Fri parkering

Läs mer

Lot helt överv. stpl på 12 visirblad. Dubletter med ofta 3-5 av varje. Få M. Det mesta noterat Facit

Lot helt överv. stpl på 12 visirblad. Dubletter med ofta 3-5 av varje. Få M. Det mesta noterat Facit 12 1274 Låda med 7 album av olika slag samt en del löst. Mest enklare i dublettkaraktär från alla Nord. länder inkl. Grönl, Färö, men finns lite bättre här o var, t.ex. Sver Landst. I ** serie, några vapen,

Läs mer

Obs! Ändrad köparprovision se sid. 2 Note! Changed buyer's premium see page 2

Obs! Ändrad köparprovision se sid. 2 Note! Changed buyer's premium see page 2 Onsdag 22 augusti 2012 kl. 16:00 Svartensgatan 6, Stockholm 95 Obs! Ändrad köparprovision se sid. 2 Note! Changed buyer's premium see page 2 AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon:

Läs mer

13 DECEMBER 2008. Objekt 1124 AB PHILEA

13 DECEMBER 2008. Objekt 1124 AB PHILEA JUBILEUMS- AUKTION 13 DECEMBER 2008 Sjöfartshotellet, Katarinavägen 26, Stockholm och Nordostpassagen 61 B, Göteborg Objekt 1124 AB PHILEA Svartensgatan 6, 116 20 Stockholm, Sweden Tel. 08-678 19 20. Fax

Läs mer

Lars-Tore Eriksson Frimärksauktioner AB (LTE) har flyttat till nya lokaler!

Lars-Tore Eriksson Frimärksauktioner AB (LTE) har flyttat till nya lokaler! Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Anbudsblankett, villkor

Läs mer

SVENSKA FDC SÄLLSKAPET

SVENSKA FDC SÄLLSKAPET NYTT FRÅN NR 4 JAN 2015 SVENSKA FDC SÄLLSKAPET Förstadagsstämplade albumblad En FDC-samling kan innehålla annat än vanliga FDC, bl.a. förstadagsstämplade albumblad. Posten ger sedan 1991 ut ostämplade

Läs mer

BJöRN JARLVIK HÄFTESPARTIER RULLPARTIER POSTFRISKA SERIER

BJöRN JARLVIK HÄFTESPARTIER RULLPARTIER POSTFRISKA SERIER BJöRN JARLVIK FILATELI AUKTION NR 76 (Auk 75 Del 2) samlingar och partier. Måndagen 4 MAJ KL. 18.00. www.jarlvik.com Massor av bilder på internet. se auktionslistan på internet. Större text! AUKTIONSPROGRAM.

Läs mer

Innehållsförteckning / contents. Visning i Stockholm och Kalmar

Innehållsförteckning / contents. Visning i Stockholm och Kalmar Innehållsförteckning / contents 1 Sverige, förfilateli 83 Skilling Banco Lokalmärken 184 Vapentyp 267 Liggande Lejon 292 Ringtyp 488 Oscar II 544 Medaljong - Landstorm 594 Bandmärken - Modernt 872 Tjänste,

Läs mer

Onsdag 12 juni 2013 kl. 16:00 Svartensgatan 6, Stockholm

Onsdag 12 juni 2013 kl. 16:00 Svartensgatan 6, Stockholm Onsdag 12 juni 2013 kl. 16:00 Svartensgatan 6, Stockholm 754 3372 AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640 09 78 och 08-678 19 20 Fax: 08-643 22 38 E-post: bids@philea.se

Läs mer

OBS! Visningstider och auktionsprogram på sidan 7

OBS! Visningstider och auktionsprogram på sidan 7 45 OBS! Visningstider och auktionsprogram på sidan 7 AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640 09 78 och 08-678 19 20 Fax: 08-643 22 38 E-post: mail@philea.se Internet: http://www.philea.se

Läs mer

AUKTION 29 30 NOVEMBER 2008. Hantverkshuset, Kaggensg. 3, Kalmar och Philea, Svartensgatan 6, Stockholm. Objekt 176

AUKTION 29 30 NOVEMBER 2008. Hantverkshuset, Kaggensg. 3, Kalmar och Philea, Svartensgatan 6, Stockholm. Objekt 176 AUKTION 29 30 NOVEMBER 2008 Hantverkshuset, Kaggensg. 3, Kalmar och Philea, Svartensgatan 6, Stockholm Objekt 176 Svartensgatan 6, 116 20 Stockholm, Sweden Tel. 08-678 19 20. Fax 08-643 22 38 Trångsundsvägen

Läs mer

Objekt 534 OBS! Även lådauktion i Göteborg 20 oktober se www.philea.se

Objekt 534 OBS! Även lådauktion i Göteborg 20 oktober se www.philea.se Objekt 534 OBS! Även lådauktion i Göteborg 20 oktober se www.philea.se AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640 09 78 och 08-678 19 20 Fax: 08-643 22 38 E-post: mail@philea.se

Läs mer

Skriftlig anbudsauktion

Skriftlig anbudsauktion Skriftlig anbudsauktion (del av 1628) Hämtning: På Svartensgatan 6 senast två veckor efter auktionen, vardagar 10-17. Anbud skall ha kommit in senast torsdag 14 juli 2016 kl. 15:00 Mail bid sale, bidding

Läs mer

F Facit. SG Stanley Gibbons L = Låda Utan bokstav = singelmonterat objekt. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept:

F Facit. SG Stanley Gibbons L = Låda Utan bokstav = singelmonterat objekt. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept: 10 AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640 09 78 och 08-678 19 20 Fax: 08-643 22 38 E-post: mail@philea.se Internet: http://www.philea.se Sverige: PG 60 29 89-6. Danmark:

Läs mer

Innehållsförteckning / contents. Visning i Stockholm och Kalmar

Innehållsförteckning / contents. Visning i Stockholm och Kalmar Innehållsförteckning / contents 1 Sverige, förfilateli 137 Skilling Banco Lokalmärken 206 Vapentyp 280 Liggande Lejon 306 Ringtyp 445 Oscar II 499 Medaljong - Landstorm 567 Bandmärken - Modernt 851 Tjänste,

Läs mer

SPECIALAUKTION 17 MARS 2012. Samling Björn Levin

SPECIALAUKTION 17 MARS 2012. Samling Björn Levin SPECIALAUKTION 17 MARS 2012 Samling Björn Levin 264 269 1 308 120 291 2 KVALITETSAUKTION 133 SPECIALAUKTION Samling Björn Levin 17 MARS 2012 kl 13.00 SCANDIC PARK HOTELL,KARLAVÄGEN 43, STOCKHOLM 08-517

Läs mer

Internationell auktion 327

Internationell auktion 327 Internationell auktion 327 Onsdag 10 juni 2015 kl. 16:00 Svartensgatan 6, Stockholm 214 AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640 09 78 och 08-678 19 20 Fax: 08-643 22 38 E-post:

Läs mer

F Facit Mi Michel. Om ni besöker vår visning ber vi er att även här skriva hela lotnumret inklusive eventuella bokstäver.

F Facit Mi Michel. Om ni besöker vår visning ber vi er att även här skriva hela lotnumret inklusive eventuella bokstäver. Objekt 1239 AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640 09 78 och 08-678 19 20 Fax: 08-643 22 38 E-post: mail@philea.se Internet: http://www.philea.se Sverige: PG 60 29 89-6.

Läs mer

Anbudsauktion 15 november bilder på alla objekt

Anbudsauktion 15 november bilder på alla objekt 54 Anbudsauktion 15 november 2017 Bud senast 18 00 oss tillhanda info@frimarksnetto.se 042-14 49 82 Bruksgatan 30, SE-252 23 Helsingborg www.frimarksauktioner.se bilder på alla objekt 10 34 38 55 116 177

Läs mer

AUKTION 295 LÖRDAG 14 MAJ 2011. Svartensgatan 6, Stockholm. ex 923 AB PHILEA

AUKTION 295 LÖRDAG 14 MAJ 2011. Svartensgatan 6, Stockholm. ex 923 AB PHILEA AUKTION 295 LÖRDAG 14 MAJ 2011 Svartensgatan 6, Stockholm ex 923 1389 AB PHILEA Svartensgatan 6, 116 20 Stockholm, Sweden Tel. 08-640 09 78. Fax 08-643 22 38 E-mail: mail@philea.se http://www.philea.se

Läs mer

AUKTION 291 LÖRDAG 20 NOVEMBER 2010. Svartensgatan 3, Stockholm AB PHILEA

AUKTION 291 LÖRDAG 20 NOVEMBER 2010. Svartensgatan 3, Stockholm AB PHILEA AUKTION 291 LÖRDAG 20 NOVEMBER 2010 Svartensgatan 3, Stockholm (Mitt emot Philea, där visning sker under auktionen) 229 Med bl.a. / Featuring e.g. Omfattande Sverige och Island / Comprehensive Sweden and

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Internationell auktion 325

Internationell auktion 325 Internationell auktion 325 Torsdag 23 april 2015 kl. 16:00 Internationell auktion, objekt 1001-3108 Svartensgatan 6, Stockholm 2620 2621 AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon:

Läs mer

Innehållsförteckning. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept:

Innehållsförteckning. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept: Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Anbudsblankett, villkor

Läs mer

Objekt 5. Välkommen till vår hittills största månadsauktion!

Objekt 5. Välkommen till vår hittills största månadsauktion! Objekt 5 Välkommen till vår hittills största månadsauktion! AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640 09 78 och 08-678 19 20 Fax: 08-643 22 38 E-post: mail@philea.se Internet:

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Internationell auktion 332

Internationell auktion 332 Internationell auktion 332 Onsdag 20 JANUARI 2016 kl. 16:00 Internationell auktion, objekt 1 3842 Svartensgatan 6, Stockholm 107 108 AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640

Läs mer

Internationell auktion 313

Internationell auktion 313 Internationell auktion 313 Del 1: Onsdag 9 oktober 2013 kl. 16:00 Internationell auktion, objekt 1 2729 Svartensgatan 6, Stockholm 202 AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640

Läs mer

Internationell auktion 323

Internationell auktion 323 Internationell auktion 323 Onsdag 11 mars 2015 kl. 16:00 Internationell auktion, objekt 1 2877 Svartensgatan 6, Stockholm 278 AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640 09 78

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Internationell auktion 316

Internationell auktion 316 Internationell auktion 316 Del 1: Onsdag 19 mars 2014 kl. 16:00 Internationell auktion, objekt 1 3451 Svartensgatan 6, Stockholm Del 2: Måndag 24 mars 2014 kl. 17:00 Låd- och partiauktion, objekt 5001-5158

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

KVALITETSAUKTION 129 5 JUNI 2010

KVALITETSAUKTION 129 5 JUNI 2010 KVALITETSAUKTION 129 5 JUNI 2010 1017 264 1 125 159 2 KVALITETSAUKTION 5 JUNI 2010 kl 9.30 SCANDIC PARK HOTELL, KARLAVÄGEN 43, STOCKHOLM 08-517 373 10 VISNING Humlegårdsgatan 13 3tr, Stockholm Måndag -

Läs mer

BJöRN JARLVIK FILATELI

BJöRN JARLVIK FILATELI BJöRN JARLVIK FILATELI AUKTION NR 57 ONSDAGEN 27 april 2011. KLOCKAN 19:00. lists also on internet, listor även på internet www.jarlvik.com Auction number 57 with only collections and lots April 27th BJÖRN

Läs mer

Internationell auktion 329

Internationell auktion 329 Internationell auktion 329 Onsdag 7 oktober 2015 kl. 16:00 Internationell auktion, objekt 1 3358 Svartensgatan 6, Stockholm ex 2650 AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

GREFVIE, SKÄRALID,OVESHOLM

GREFVIE, SKÄRALID,OVESHOLM 1 Sverige F 21 RT tandn. 14** snedc. kat 50 2 2 Sverige F 44 6 öre RT med posthorn**, fint kat 0 100 3 Sverige F 332C Stockholms Slott 5 kr* kat 200 25 4 Sverige H 95 Gustav VI Adolf 25 öre röd kat 300

Läs mer

KVALITETSAUKTION 20 MAJ 2006 SCANDIC PARK HOTELL,KARLAVÄGEN 43, STOCKHOLM 08-517 373 10

KVALITETSAUKTION 20 MAJ 2006 SCANDIC PARK HOTELL,KARLAVÄGEN 43, STOCKHOLM 08-517 373 10 KVALITETSAUKTION 20 MAJ 2006 SCANDIC PARK HOTELL,KARLAVÄGEN 43, STOCKHOLM 08-517 373 10 VISNING Humlegårdsgatan 13, Stockholm Måndag - torsdag 15/5-18/5 Kl 9-13 och 14-18 Fredag 19/5 Kl 9-13 och 14-16

Läs mer

AUKTION 302 LÖRDAG 5 MAJ 2012. Svartensgatan 6, Stockholm AB PHILEA

AUKTION 302 LÖRDAG 5 MAJ 2012. Svartensgatan 6, Stockholm AB PHILEA AUKTION 302 LÖRDAG 5 MAJ 2012 Svartensgatan 6, Stockholm 1312 AB PHILEA Svartensgatan 6, 116 20 Stockholm, Sweden Tel. 08-640 09 78. Fax 08-643 22 38 E-mail: bids@philea.se http://www.philea.se Innehållsförteckning

Läs mer

Swedish Postal History 1939-1948 The Swedish Mail and the War Kjell Nilson

Swedish Postal History 1939-1948 The Swedish Mail and the War Kjell Nilson Swedish Postal History 1939-1948 The Swedish Mail and the War Kjell Nilson 2016-01-16 Djurslands Filatelistiske Hǿjskole, Mǿrke 1. Huvudpostrutterna 2. Returer 3. Valutakontroll och Censur 4. Mystiska

Läs mer

AUKTION 28 NOVEMBER 2009. Hantverkshuset, Kaggensgatan 3, Kalmar och Svartensgatan 6, Stockholm AB PHILEA

AUKTION 28 NOVEMBER 2009. Hantverkshuset, Kaggensgatan 3, Kalmar och Svartensgatan 6, Stockholm AB PHILEA AUKTION 28 NOVEMBER 2009 Hantverkshuset, Kaggensgatan 3, Kalmar och Svartensgatan 6, Stockholm 82 88 89 AB PHILEA Svartensgatan 6, 116 20 Stockholm, Sweden Tel. 08-640 09 78. Fax 08-643 22 38 E-mail: mail@philea.se

Läs mer

KVALITETSAUKTION 122 9 DECEMBER 2006

KVALITETSAUKTION 122 9 DECEMBER 2006 KVALITETSAUKTION 122 9 DECEMBER 2006 132 148 173 221 224 248 286 331 405 ex 1768 413 432 1532 ex 1553 1 195 205 244 2 KVALITETSAUKTION 9 DECEMBER 2006 kl 9.30 SCANDIC PARK HOTELL,KARLAVÄGEN 43, STOCKHOLM

Läs mer