KVALITETSAUKTION JUNI 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSAUKTION 129 5 JUNI 2010"

Transkript

1 KVALITETSAUKTION JUNI

2

3 KVALITETSAUKTION 5 JUNI 2010 kl 9.30 SCANDIC PARK HOTELL, KARLAVÄGEN 43, STOCKHOLM VISNING Humlegårdsgatan 13 3tr, Stockholm Måndag - torsdag 31/5-3/6 Kl 9-13, Fredag 4/6 Kl 9-13, endast för långväga gäster Under auktionsdagen kan visning ske i begränsad omfattning till kl During auctionday viewing HÄMTNING Inköp kan avhämtas och till auktionens slut. Lots can be paid and collected and end of the auction. Betalning med bankkort kan ej ske. No credit cards accepted. Ej avhämtade objekt sänds efter 14 juni som postförskott.. SKRIFTLIGA ANBUD SKALL VARA OSS TILLHANDA SENAST DEN 3 JUNI 2010 Frimärkshuset Skandinavisk Filateli AB Humlegårdsgatan 13, 3 tr STOCKHOLM Telefon Telefax Postgiro Bankgiro International Payment IBAN: SE BIC: NDEASESS Lämna gärna anbud via vår hemsida E-post: 3

4 AUKTIONSVILLKOR 1. Auktionen är frivillig och sker för inlämnares räkning. 2. Angivna priser är minimipriser och kan ej underskridas. 3. Avgivet bud är bindande och innebär godkännande av auktionsvillkoren. Äganderätten till inropat objekt övergår till köparen först när full likvid erlagts. Likvid skall erläggas inom 10 dagar efter avisering. Vid försenad betalning debiteras ränta med 2% per påbörjad månad på fakturabeloppet, samt kravavgift 25:- 4. Vid två lika eller fler lika bud tillfaller objektet det först inkomna budet. 5. Fel som uppstår p.g.a. otydligt skrivna auktionsuppdrag svarar uppdragsgivaren för. Om uppdraget ej utförts eller inkommer för sent äger uppdragsgivaren ej någon rätt till ersättning. 6. Minsta höjningar: 5000: :- med lägst 200:- under 500:- med 25: : :- med 500:- 500: :- med 50: : :- med 1000:- 1000: :- med 100: :- - med 5000:- 7. Auktionären äger rätt att avböja bud utan att ange skäl härför samt förbehåller sig även rätten att vid missförstånd eller meningsskiljaktigheter utlysa ny budgivning. 8. Vid auktionsuppdrag kan reservobjekt medtagas. 9. På försäljningspriset uttages 20% (vilket inkluderar lagstadgad mervärdesskatt) i förmedlingsprovision av köparen. Kostnader för porto och försäkring vid postbefordran tillkommer. Köparprovision 16% gäller endast i följande fall: a) Vid export till länder utom EU. b) Vid försäljning till momsregistrerade handlare inom EU men utom Sverige, som uppger sina momsregistreringsnummer i god tid innan auktionen. 10. Om betalning inte erhållits inom 30 dagar kan objekten utan ytterligare meddelande säljas på köparens bekostnad. Eventuell förlust står köparen för. 11. Ev. reklamationer skall göras inom 6 dagar efter det att objekten mottagits eller aviserats av posten. 12. För avbildat objekt godtas inte reklamationer p.g.a. fel som framgår av bilden. Beteckningen Prakt och Lyx i omdömet av singleexemplar är vår bedömning och utgör icke reklamationsgrund vad gäller stämpel och centrering i vad mån det framgår av bild. 13. Objekt innehållande fler än 3 märken kan ej returneras p.g.a. smärre defekter på enstaka märken. 14. Vid tvist gäller svensk lag. Tvister enligt ovanstående villkor skall avgöras vid Stockholms Tingsrätt. 15. Vid postbefodran av inköpta objekt kan dessa ompackas för att säker paketering skall ske. CONDITIONS OF SALE 1. The auction is voluntary and lots are sold on behalf of the vendors. 2. Prices in catalogue are minimum prices. 3. Bids submitted are binding and means that the bidder has accepted conditions of sale. The ownership of the lots remain with the vendor until the full invoice has been paid. All foreign customers will receive a proforma invoice. If payment is not received 10 days from the invoice date, 2% interest per month is charged together with a fee of 25:-. We only accept wire payments. 4 In the event of two or more identical bids, priority is given to the first bid received. 5. Mail bids must be clear and the auctioneer has no responsibility if the bids are unclear or late. 6. Minimun increments: 5000: :- with 200: :- with 25: : :- with 500:- 500: :- with 50: : :- with 1000:- 1000: :- with 100: :- - with 5000:- 7. The auctioneer has the right to refuse any bid. Whilst every care and attention is taken in executing bids and written instructions, the auctioneer cannot accept responsibility for any errors. In case of misunderstanding the auctioneer has the right to restart the bidding. 8. The mail bidder can write alternative bids and/or indicate a total maximum purchase limit. 9. All bids must be submitted in Swedish crowns to which is added 20% commission incl. Swedish VAT. Postage, insurance and bank charges are extra. Exception: Only 16% commission excl. VAT only for, a) Export to countries outside of EU b) VAT registered dealers inside of EU, but outside of Sweden, who forward their VAT registration numbers in good time before the auction. 10. If payment has not been received 30 days after the invoice date the lots can, without further notification, be re-auctioned at the expense of the buyer. 11. Claimes must be made at the latest 6 days after the receipt of the lots or advised by the Post office. 12. Stamps with visible defects on photo can not be claimed. 13. Lots of more than 3 stamps can not be claimed if one of the stamps has a minor defect. 14. The auction is held under Swedish law. 15. In order to save on volume and weight, shipped lots will be packed and sometimes reorganised at the auctioneers discrection. FÖRKORTNINGAR - ABBREVIATIONS - ABKÜRZUNGEN **, U/M postfriskt unmounted mint postfrisch *(*) ostämplat med lätta spår av fastsättare almost U/M * ostämplat mint ungebraucht (*) utan gummi mint no gum ohne Gummi canc. stämpel cancelled gebraucht def. defekt defective defekt pmk stämplat postmark Stempel E eftertryck reprint Nachdruck N nytryck reprint Neudruck P provtryck proof Probe OT otandat imperforated ungezähnt VM vattenmärke watermark Wasserzeichen brev letter Briefe Δ brevklipp, brevstycke piece Briefstück I övrigt gäller gängse beteckningar och förkortningar. 4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Auktion lördag den 5 juni 2010 Auktionen startar kl 9,30 Handskrifter, Förfilateli Militärpost Skilling Banco, Lokal Vapen Lejon Ringtyp 14, Tjänste 14, Lösen Ringtyp 13, Tjänste 13, Lösen Ringtyp Posthorn Stämplar Oscar, Medaljong Landstorm, Luftpost Bandmärken Kongress, Förening Övrigt Buntar, Postal Dokumentation, Kuriosa Helsaker, Lokalpost, Kraschpost Vykort, Sverige och Hela Världen Häften FDC, Kilovara, Sverige samlingar och poster Sverige brevposter Litteratur, Tillbehör Mynt, Medaljer, Aktier startar tidigast kl 14, Norge Danmark med områden Island Finland med områden Nordensamlingar Polarpost, Luftpost Övriga länder Europasamlingar Hela Världen samlingar, Motivsamlingar Årssatser, Nominalvara...Endast skriftliga bud Katalog - Numrering och värdering All numrering med nyanser på Skilling banco, Vapen, Ringtyp, Tjänste och Lösen samt Norden enligt Facit. Katalogvärden för Sverige och Norden är beräknade efter Facit Övriga länder numreras enligt Michel och angivna katalogvärden är i Michel Euro, senaste katalog är använd om inte annat anges. Nominalvärden anges i respektive lands valuta. INFORMATION TILL SKRIFTLIGA BUDGIVARE Ett skriftligt bud bevakas av oss på för köparen förmånligaste sätt. Vid flera skriftliga bud, bjuder vi näst högsta bud + höjningen för den person som avgivit högsta budet. Ex. Utrop 250:-, bud 300:- och 375:-. Budgivningen börjar då på 325:-. Skulle i det angivna exemplet endast ett bud på 375:- föreligga, börjar budgivningen på 250:-. Skulle någon i salen sedan bjuda, så bjuder vi med höjningen 25:- upp till högst 375:- för den skriftliga budgivaren. Ovanstående förfaringssätt medför att Ni som högsta budgivare alltid erhåller objekt till förmånligaste pris. 5

6 Bilder på brev och handskrifter kan vara beskurna och förminskade Beställ gärna kopior via E-post 6

7 HANDSKRIFTER OCH FÖRFILATELI 1 Göran Gera, -1588, riksråd hos Erik XIV, lagman i Västmanland. Begäran om utlämnande av kläder till Nils Grelsson daterad Enköping 24 nov 1576 undert Jöran Gera friherre Johan Henriksson, Johan III:s handsekreterare. Fräsch handskrift om 8 rader ang tull dat 1582 undert Johannes Henrici Karl, hertig, arvfurste och riksföreståndare. Vacker handskrift med stort sigill ang resepass från riksdagen i Arboga åt wår trotjänare och hovjunkare Erik Stake, ej undertecknad, daterad Örebro 12 mars Magnus Brahe, , riksmarskalk. Mycket vacker handskrift på tyska, egenh undert tillsammans med Nils Bielke, dat Reval 1 okt Ypperlig kvalitet Karl X Gustav, , kung från Egenhändigt undertecknat lokalt kurirbrev ang leverans till artilleriet, daterat Cronenburg (Kronoborg) 23 Dec Intressant dokument från det danska kriget Erik Fleming, , bergsråd. Egenh undert kurirbrev till Bergskollegiet dat sätesgården Fituna 1671 ang prov av silvermalm från Leksands socken Christina Brahe, Kurirbrev egenh skrivet i Stockholm 1681 ang rekommendation till tjänst Jöran Gyllenstierna, , president i Svea hovrätt. Intressant handling daterad 1682 om ersättning till skarprättaren Peter Galle för avrättning av 4 kvinnor som mördat barn Gustav II Adolf, Ett mycket Bild sid 94 vackert, egenh undertecknat kurirbrev med stor sirat och pappersigill daterat 18 dec 1613 med intressant innehåll till köpmannen Anders Månsson angående 30 lispund humle vid krigsbyggningen på Ridön i Mälaren. Vid kronans varv på Ridön byggdes 1613 regalskeppet Riksnyckeln Gustav Stenbock, , riksråd. Intressant handling dat i Nöteborg 1615 under förhandlingen med Ryssland ang gränsdragningen Mycket intressant handling i drottning Bild sid 95 Kristinas namn ang donation av 2 byar i Livland till överstelöjtnant Hans Ritter, med intressant passus theres lägenhet ähr okunnigt, undert 30 okt 1640 av Mattias Soop, Carl Gustav Wrangel, Clas Fleming, Johan och Gabriel Oxenstierna Axel Oxenstierna, , rikskansler. Egenh undert handling ang reglerande av spannmålsskuld från landbon Mårten Sigfridsson i Walla, daterad på familjegården Fånö i Uppland 4 okt Mycket dekorativ adress på fräscht kurirbrev till Jakob de la Gardie, blyertsdaterat Kristina, , drottning. Synner- Bild sid 94 ligen vackert, karterat brev med stor sirat, sänt till Amiralitet ang avverkning av ekskogar på Gotland för flottans räkning, egenhändigt undertecknat Uppsala 8 mars 1654, strax innan abdikationen Karl XI. Egenhändigt undertecknat, karterat brev till Linköping ang dödsboet efter borgmästaren i Norrköping Hans Still, dat Stockholm 29 jan Gottschalk Krämer, f 1664, assessor vid Revals borgrätt. Egenh skrivet brev dat 1695, karterat och sänt till Stockholm, 3 sidor i folio Henrik Bunge, , överpostdirektör. Vackert kurirbrev dat Dorpat 16 jan 1701 med innehåll om uppbrytandet med hela armén Räkning över förtärt brännvin för landshövdingen i Blekinge, Berndt Mörner för juni-juli 1700, betald och kvitterad först i augusti Johan Hoghusen, , landshövding i Uppsala. Egenh undert karterat brev 1705 ang förkommen originalkarta över Tjocksta by i Danmarks socken, antagligen utlånad vid kartläggningen före 1702 års brand Wilhelm Julius Coyet, , hovkansler. Egenhändigt skrivet brev av privat natur till landshövdingen i Halland och dat Stockholm Johan Creutz, , riksråd. Synnerligen vackert, karterat brev 1712 daterat Helsingfors med innehåll om ryttmästare von Essen, veteran från Polen och Sachsen som tvingats fly från Karelen Vackert brev dat Malmö 1721 ang assignation om 618 daler i myntplåtar att utbetalas i Stockholm Anders Celsius, , rektor vid Uppsala universitet, vetenskapsman. Egenh undertecknat kontrakt Celsius var en av 1700-talets stora forskare och ihågkommen främst genom termometern och Celsius-skalan Mut-sedel Mycket vackert tryckt formulär för inmutning av kopparmalmsfyndighet i Sundborn

8

9 45 25 Oskar I. Egenhändigt undert hovrättsdom ang Karlskrona 1853, 7 rdr Charta Sigillata Eugénie ( ), prinsessa av Sverige. Intressant fribrev till prinsessan Lovisa av Nederländerna med egenh skrivet innehåll dat Tullgarn Oscar II. 2 brev sända till Kommendörkapten Lilliehöök personligen från Oscar II varav 1 från Italien 21 april Båda kuverten samt breven med kungens monogram och peronligen undertecknade Torsten Lundell, diplomat och Röda Korset. Ofrankerat rekbrev med innehåll från Irkutsk 1919 där han var chef för byrån för internerade krigsfångar. Intressant objekt. 300 Bågstämplar 29 BOXHOLM , typ 1 i Prakt av denna sällsynta stämpel, på brev till Karlsborg DALARÖ , typ 1. Praktstämpel på mycket fräscht brevomslag GEFLE , typ 3. Mycket vacker stämpel på brev med innehåll. 300 Fyrkantstämplar 32 STOCKHOLM 3DJE TN i Praktavtryck på något medfaret lokalbrev. 400 Brev med utlandsanknytning 33 Intressant brev från Liverpool via Holland 1826 med många transitstämplar, bl.a K.S.N.P.C i Stralsund 5 oct Obetalt brev från Wolgast 1829 till Göteborg med skrivstilsstämpel frco Ystad i Lyxkvalitet Vackert brevomslag till tyskland 1830 med st frco. Stralsund, omdirigerat och sänt via Greifswald 13 JULI Mycket fräscht och vackert båtbrev från Lübeck med den sällsynta röda ankomststämpeln STOCKHOLM , typ 1. Not pr Dampfschiff Svithiod Mycket fräscht och vackert båtbrev från Lübeck med den sällsynta röda ankomststämpeln STOCKHOLM , typ 1. Not pr Dampfschiff Gauthiod Betalt brev till Danmark st UDDEVALLA samt FRANCO-stämpel typ 2 i Lyxkvalitet Mycket trevligt, ofrankerat brev med inneh st GÖTEBORG och sänt till Norge. På framsidan den mycket ovanliga st PORTO inom ram samt transitst PKXP Nr 7 upp och CHRISTIANIA OMK Lösenbrev 40 Lösenstämpel 56 på trevligt brev till Trollhättan st PARIS 12 OCT 69 samt transitst PKXP Poster förfilateli brev, bl.a båg- och rakstämplar, 4 brev till utlandet. F brev med olika 4-kantstämplar, flera i Praktkvalitet. F brev med bl.a rakstämplar CARLSHAMN, fransk lösenstämpel, ofrankerat från Norge mm förfil, även fribrev. 400 MILITÄRPOST 45 Olof Hård af Segerstad, , överste för krigsfolket i Småland. Egenh undert handling 1612 ang skattefrihet för skattebonde vars son uttagits i tjänst vid fältlägret vid Kalmar Helmut Dulle Wrangel, Egenh undert kvittens dat i fältlägret vid Dobritza (nära Olmütz) Vackert handskrift som bl.a omnämner generalfältmarskalk Torstensson Fabian von Fersen, Egenhändigt skrivet brev till sonen ang sin befordran till fältmarskalk, dat Jönköping Alexander Hummerhielm, , kaptenlöjtnant vid Adelsfanan. Brev till rustkammaren 1687 ang pistoler och karbiner till Adelsfanan, på 3:e sidan kvitterad av Hummerhielm Conrad von Bildstein, , major vid Åbo infanterireg. Intressant men lätt solkat brev angående soldaters nyutrustning dat Åbo Erik Dahlberg, , generalguvernör i Livland. Egenh undert rekvisition dat Riga 7 aug 1700 från Gustaf Gyllenspång ang gevär till Cronmans regemente vid Neumünde. Intressant dokument

10

11 Lars Eldstierna, , landshövding i Östergötland. Egenh undert brev daterat Linköping 1700 ang Östgöta kavalleris förflyttning till Skåne Lorenz Clerk, , landshövding i Österbotten. Egenh undertecknat brev dat Gamla Karleby 22 feb 1710 med intressant innehåll om organiserandet av lantförsvaret om man i Österbotten Mycket intressant tryckt kontrakt för skepparen Mathias Beckman ang krigsfolks överskeppande till Pommern 1712, undert av medlemmarna i Kammarkollegiet Nils Gyllenstierna, , befälhavare över trupperna i Skåne Intressant brev dat Lund 1718 ang Östra Skånska rekryteringsmanskapets utrustning inför marschen till Strömstad Carl Cronstedt, , den siste överlevande av Karl XII:s generaler, veteran från hela Nordiska kriget. Vackert kurirbrev 1729 med kuriöst innehåll om soldat som överfallit vaktposten vid Ladugårdslandsbron (nuvarande Nybroviken) som i slagsmålet slagit sönder sin muskötstock M 13 A II Militärbrev 1966 med nio slutna, skilda rutor för personnummer. Fräscht ex i mörk nyans av ett ej utgivet brev Olof Cronstedt, , kommendant på Sveaborg, uppgav fästningen Egenh undert kvittens på kläder till arbetsfångarna, daterad Sveaborg Albatrossförsändelse (uppskuren) från intern vid lägret vid Hallvards st VISBY , lila PORTOFRITT och blå MILI- TÄRCENSUR WISBY Vackert brev från internerad sjöman från Albatross vid Hallvardslägret med lila st PORTOFRITT och MILITÄRCENSUR WISBY, avstämplad VISBY MU 1 10 öre militärbrev sänt från Ålandsdetachementet med vacker stämpel STOCKHOLM och röd censurstämpel + sign M 13 A II Militärbrev 1966 med nio slutna, skilda rutor för personnummer. Fräscht ex i ljus nyans och avvikande skyddstryck, av ett ej utgivet brev MpK 1 A Militärpostkort 1966 med nio slutna, sammanhängande rutor för personnummer. Fräscht obegagnat ex av ett ej utgivet kort Stort dubblettparti militära helsaker och försändelser, bl.a 7 obeg M 1 och 6 obeg M 8 samt 7 svarsbrev med M Samling obeg kuvert och svarsmärken M 1-11, delvis monterade, en del varianter ingår Parti militärbrev och helsaker

12 SKILLING BANCO 66 1 F *(*) 3 skill bco. Fräscht och vackert ostämplat exemplar av Pariserförfalskningen, pos 17. Intyg Strandell a 3 skill bco. Vackert ex, dock kraftigt rep, med omvänd stämpel STOCKHOLM Intyg Sjöman b 3 skill bco, blåaktigt grön. Godtagbart ex med div def. Intyg Obe b 3 skill bco. Trevligt men reparerat ex st STOCKHOLM b 3 skill bco. Fräscht ex med lätt stämpel (någon kt i övre marg). Intressant ex med dubbeltand i vänster marginal på ett färgfriskt ex med intyg Sjöman Gott ex 2,2, b (*) 4 skill bco. Fräscht ostämplat ex, av detta ovanliga märke, som sig bör utan gummi m * 4 skill bco. Fräscht ostämplat exemplar med originalgummi (dif def.). Mycket ovanligt med originalgummi E2 * 4 skill bco, 1868 års andra eftertryck. Mycket vackert och fräscht ostämplat ex. Intyg HOW 3,3, E2 (*) 4 skill bco. Vackert exemplar av 1868 års andra eftertryck c 4 skill bco, högblå, tätt bottentryck på tunt papper. Välcentrerat, vackert och fräscht ex med fyrkantstämpel WISBY X c 4 skill bco. Mycket vackert, rent och fräscht ex med Prakt-Lyxstämpel GEFLE Ex Per Sjömans utställningssamling. Intyg Obe Praktexemplar (4,3,4-5) e 4 skill bco, blå. Praktexemplar med Lyxstämpel CARLSHAMN e 4 skill bco. Prakt-Lyxexemplar stämpel STOCKHOLM e 4 skill bco. Mycket fräscht ex (vht) med Lyxstämpel STOCKHOLM e Δ 4 skill bco. Fräscht ex på klipp med Praktstämpel SÖLFVITSBORG g 4 skill bco, högblå, tätt bottentryck. Utomordentligt vackert, rent och fräscht ex med kraftig färg. Intyg Obe Mycket gott-praktex (3-4,3-4,3-4) h1 4 skill bco, ljusblå. Mycket vackert ex med lätt Praktstämpel PITEÅ

13 83 2 h1 4 skill bco, ljusblå. Mycket vackert och fräscht ex med Praktst STOCKHOLM Intyg HOW Praktex (4,5,4) i 4 skill bco, gråultramarin, tätt bottentryck. Mycket vackert och fräscht ex med något svag stämpel GEFLE i 4 skill bco, gråultramarin (kt). Mycket vackert ex st CARLSKRONA j1 4 skill bco, skifferblå (vht). Ovanligt färgstarkt och mycket vackert ex av en svår nyans. Gott-mycket gott ex enl intyg Svensson och HOW j1 4 skill bco, matt ultramarin, skifferblå. Färgstarkt, mycket vackert Praktstämplat TROLLHÄTTAN j1 4 skill bco, matt ultramarin, skiffer gruppen (obet veck). Ett härligt och färgstarkt märke med intressant plåtskada där högra 4:an är helt upplöst. Vackert ex med delstämpel WRIGSTAD j2 4 skill bco, ultramaringrå. Mycket välcentrerat ex st STOCKHOLM j2 4 skill bco, gråultramarin. Felfritt ex st STOCKHOLM j2 4 skill bco, gråultramarin. Vackert och mycket fräscht ex med sidvänd distinkt st STOCKHOLM j2 4 skill bco, ultramaringrå, utflutet tryck. Vackert och fräscht ex med rättvänd st WISBY X. Intyg Sjöman Mycket gott ex j2 4 skill bco, gråultramarin. Trots mindre riss, ett vackert ex med rättvänd stämpel GEFLE j3 4 skill bco, skiffergrå. Mycket fräscht och felfritt ex med blå stämpel LANDSKRONA j3 4 skill bco, ultramarinakt grå. Fräscht och felfritt ex av en ovanlig nyans l 4 skill bco. Underbart vackert ex stämplat STOCKHOLM l 4 skill bco, grönakt blå. Mycket vackert ex med nära Praktstämpel STOCKHOLM Intyg Harbrecht 3,3, n 4 skill bco, mörkblå. Vackert exemplar med Praktstämpel (A)VESTA e v 4 skill bco. Gott ex med skada till höger om vapenskölden a1 4 skill bco (kt), tunt papper. Lyxstämplat STOCKHOLM på brevframsida a 4 skill bco. Mycket vackert och fräscht brev med fyrkantstämpel HÖGANÄS e 4 skill bco. Fräscht brev stämplat STOCKHOLM f 4 skill bco. Fräscht ex på brev till Lund st WEST ST BANAN , mer än 5 år efter att Vapenmärkena utkommit. Ett synnerligen sällsynt objekt som vi känner till i endast något enstaka ex. UTSTÄLLNINGSOBJEKT h1 4 skill bco. Mycket vackert, fräscht brev med innehåll, från STRENGNÄS till Kongl Kabinett Stockholm h1 4 skill bco, blekblå. Mycket vackert ex på brev st STOCKHOLM i 4 skill bco, gråultramarin (tanddef nedtill). Trevligt brev med mycket lätt stämpel STOCKHOLM Intyg Obe j2 4 skill bco, ultramaringrå, utflutet tryck. Mycket vackert ex med central stämpel STOCKHOLM på brevomslag, signerat och med intyg Strandell k3 4 skill bco, ljust gråblå, turkosgruppen på större delen av härligt litet brev med fyrkantstämpel ALINGSÅS Trots helt obet åldersfläckar, ett läckert objekt med en sällsynt nyans, i synnerhet på brev, intyg HOW Mycket gott objekt (3,3,4,3). UTSTÄLLNINGSOBJEKT e 4 skill bco i 3 ex (1 märke med mycket litet riss) på brev där stor del av baksidan saknas. Inrikes brev med 3-dubbelt porto är synnerligen sällsynta. Varje märke makulerat med STOCKHOLM Intyg Sjöman Gott objekt E2 (*) 6 skill bco. Fräscht och vackert ostämplat exemplar av 1868 års andra eftertryck, position a b 6 skill bco, ljusgrå. Vackert och fräscht ex st STOCKHOLM , dock mindre def. Intyg HOW Gott exemplar c 6 skill bco. Välcentrerat och fräscht ex st GEFLE, dock rep e 6 skill bco. Trots def och rep ett fräscht och vackert ex st STOCKHOLM f 6 skill bco, gråbrun. Mycket vackert ex (kt) st STOCKHOLM Intyg NS Mycket gott ex (3,3,3) f 6 skill bco, gråbrun. Fräscht och mycket vackert exemplar med sidvänd stämpel STOCKHOLM (obet tanddef). Intyg Sjöman Gott till mycket gott ex a1 6 skill bco i felfritt lodrätt par på brev med 15 skillings porto till Hamburg där en 3 skill bco saknas. Avbildat och utförligt beskrivet som M-8 i Bjäringer och Douglas Sweden Number One E1 * 8 skill bco. Lyxcentrerat ostämplat ex av 1868 års första eftertryck. Upplaga endast 400 exemplar a Δ 8 skill bco. Trots defekt ett vackert ex med ENKÖPING bågstämpel i Praktkvalitet b 8 skill bco, brunakt orange. Ett mycket vackert och färgfräscht ex (obet def) med Lyxstämpel ÖRNSKÖLDSVIK Intyg HOW b Δ 8 skill bco, brunaktigt orange. 2 mycket vackra, felfria märken på litet brevklipp med fyrkantstämpel NEDER-KALIX i Lyxkvalitet. Mycket ovanligt objekt med färgfräscha märken. Intyg HOW Praktobjekt

14 ex 132 ex d 8 skill bco, klargul. Felfritt, fräscht ex av denna sällsynta nyans. Sign Strandell f 8 skill bco. Felfritt och mycket fräscht ex f 8 skill bco, matt orangegul (obet kt). Mycket vackert ex med nästan hel stämpel STOCKHOLM. Intyg Sjöman Mycket gott ex h 8 skill bco, orange. Fräscht, felfritt ex st UDDEVALLA. Sign Sjöman b, 2 c 8 skill bco brunakt orange i 2 ex samt 4 skill bco högblå, i felfria ex, på ovanligt vackert assbrev till Haparanda med varsin stämpel SÖDERHAMN Mycket ovanligt objekt med intyg Sjöman Mycket gott till Praktobjekt E2 * 24 skill bco. Mycket fräscht ostämplat ex av 1868 års andra eftertryck a 24 skill bco. Fräscht, rufftandat ex med sidvänd stämpel STOCKHOLM d Δ 24 skill bco, ljust orangeröd. Felfritt ex på klipp st STOCKHOLM Intyg HOW Gott-mycket gott ex d 24 skill bco. Fräscht ex st STOCKHOLM , dock rep d 24 skill bco. Vackert och fräscht men reparerat exemplar st STOCKHOLM E4 * 3-24 skill bco. Mycket fräsch ostämplad hörnmarginalserie av 1885 års eftertryck E4 * 3-24 skill bco. Mycket fräsch och vacker ostämplad serie av 1885 års eftertryck LOKALFRIMÄRKEN a3 * 3 öre svart i felfritt och fräscht ostämplat exemplar. Intyg HOW 3,3, E2 * 1 skill bco. Vackert ostämplat ex av 1868 års andra eftertryck N1 ** 3 öre. Mycket fräscht och vackert postfriskt ex med tydligt skruvavtryck. Intyg Sjöman Mycket gott-praktex N1 3 öre svart av 1871 års nytryck. Mycket *-** vackert 4-block med välcentrerade märken varav 2 postfriska. Felfritt ovanligt objekt. Signerat och med intyg Sjöman Praktobjekt a1 1 skill bco, tunt papper. Trots obet tanddef ett vackert exemplar av detta ovanliga märke a2 1 skill bco, medeltjockt papper. Mycket vackert och fräscht ex. Intyg HOW Mycket gott ex a2 1 skill bco, medeltjockt papper. Välcentrerat, mycket vackert exemplar (obet kt) med stjärnstämpel. Gott-mycket gott ex enligt intyg Sjöman a3 3 öre. Mycket vackert Praktex (obet kt) med STOCKHOLM 1 TUR 21.5, vilket sällsynt förekommer på detta märke. Intyg Sjöman Praktexemplar a3 3 öre. Välcentrerat ex (kt) med stjärnstämpel a3 3 öre svart på lokalbrevomslag makulerat med stjärnstämpel. På brevets baksida st LOKALBREF 1STA TN a3 3 öre svart, (fht), på fräscht och mycket vackert lokalbrev med stjärnstämpel. På baksidan st LOKAL BREF 1 STA TN b * 3 öre gulbrun. Mycket vackert ex, felfritt och med stor del av originalgummeringen kvar. Intyg Sjöman Mycket gott ex och sign Diena F Brun Lokal. Mycket fräscht ex av Parisförfalskning. Ovanligt objekt a 3 öre olivbrun. Mycket vackert exemplar (mindre def) makulerat med hel sidvänd ortsstämpel MARIESTAD , vilket är ovanligt. Intyg Obe Gott exemplar b 3 öre brun (obet kt). Fräscht ex stämplat WISBY b 3 öre brun (kt). Trevligt ex med delstpl GÖTEB(ORG) öre brun på mycket vackert och fräscht tredjeståndsvikt brev sänt lokalt och st STOCKHOLM Tur. Sign Sjöman. Utställningsmonterad N2 *, Svart och Brun Lokal i underbart fräscha 13 N2 * ostämplade exemplar av 1885 års nytryck

15 ex 150 ex N2 *, Svart och Brun Lokal i mycket vackra 13 N2 * ostämplade exemplar av 1885 års nytryck. 500 VAPENMÄRKEN 152 P (*) Färgprov i karmin färg för 50 öre Vapen utförd med 4 skill bco kliché c2 *(*) 5 öre gulgrön. Välcentrerat ostämplat ex, mycket vackert-prakt. Intyg Obe c2* 5 öre. Mycket fräscht ostämplat exemplar f1 (*) 5 öre ljust gulgrön. Prakt-Lyxcentrerat, felfritt och vackert ostämplat exemplar. Intyg HOW Mycket gott exemplar b2 5 öre grön. Prakt-Lyxex st MALMÖ c2, d, 5 öre (2 ex) samt 3 öre på båtbrev 14 B d från Ullånger ankomststämplat i Stockholm b1, 9 g, 5, 12 och 30 öre (obet tanddef) på mycket 11 b vackert rekommenderat brev med delvis bevarade sigill och snören, märkena har varsin stpl ÅMÅL Sign Sjöman b1, 9 g 5 öre i 2 ex, 12 och 30 öre på underbart 11 b brev till Mecklenburg st STOCKHOLM Trots någon tanddef, ETT FÖRST- KLASSIGT UTSTÄLLNINGSOBJEKT. Enligt Facit UNIKT. Intyg G Bühler c *(*) 9 öre blålila. Mycket vackert, välcentrerat ostämplat exemplar c * 9 öre blålila (lätt vht). Mycket fräscht, Lyxcentrerat ostämplat ex. Intyg HOW Praktexemplar d * 9 öre. Ostämplat Lyxexemplar, signerad Bühler d * 9 öre blåviolett. Mycket fräscht ostämplat exemplar d * 9 öre blåviolett. Vackert och fräscht ost par, delvis särade tänder, någon enstaka kort tandspets. Intyg HOW Mycket gott objekt c 9 öre Praktex st STOCKHOLM m * 12 öre. Mycket fräscht ostämplat exemplar c1 Δ 12 öre på litet brevklipp. Lyxobjekt st SÖDERHAMN

16

17

18 ex 200 ex 201 ex ex c3 12 öre. Praktexemplar stämplat FALKÖPING c3 12 öre. Prakt-Lyxexemplar stämplat MOHOLM v12 12 öre med den ovanliga varianten 12 ½ c3 12 öre på brev till Danmark stämplat STRÖMSTAD och den ovanliga FRANCO inom ram h1 12 öre på lösenbelagt mycket vackert underfrankerat brev st STOCKHOLM och sänt till Söderhamn. På brevet har siffran 2 skrivits (2:a viktklassen) samt texten fel frimerke 12 öre d1 * 24 öre. Ostämplat och färgfriskt Praktex d2 (*) 24 öre orange. Vackert och fräscht ost ex med god centrering. Intyg HOW Mycket gott ex h1 * 24 öre orange-orangegul. Mycket vackert ostämplat Praktcentrerat exemplar c 24 öre ljust orangegul. Prakt-Lyxexemplar av en ovanlig nyans st GEFLE d2 24 öre. Praktexemplar med Lyxstämpel WADSTENA d2 24 öre orange. Praktexemplar med Lyxstämpel FALKÖPING d2 24 öre. Praktexemplar st FALUN e Δ 24 klar gulorange. Färgstrakt Praktexemplar på litet klipp st UMEÅ g1 24 öre gul. Mycket vackert, välcentrerat och felfritt ex med Lyxstämpel STOCK- HOLM Intyg HOW Prakt-Lyxexemplar h1 24 öre. Praktexemplar med Lyxstämpel WINGÅKER d2, 24 öre och 3 öre Lejon typ II på brevklipp 14 B c2 med varsin Lyxstämpel FALKÖPING Δ Sign Sjöman a 24 öre mörkt orange på vackert litet kuvert (obet reva) till Norge. Ovanlig nyans på brev d1, 24 och 12 öre på litet fräscht kuvert till 9 c2 Köpenhamn e, 9 l 24 och 12 öre på Praktfullt brev till Dan- mark stämplat STOCKHOLM a, 11 a 24 öre i par (tandskador) och 30 öre (2 ex) på vackert litet brev till England, märkena med varsin stämpel STOCKHOLM Mycket gott objekt med intyg Sjöman h2 24 öre rödaktigt orange i par och single st STOCKHOLM på brev med dubbelt porto till England. Vackert objekt med FRANCO inom ram d1 24 öre i 3-strip som 72 öres porto på brev till Frankrike med varsin stpl GÖTEBORG , violett PD samt ank stämplar b 30 öre. Vackert och fräscht felfritt ex med Praktstämpel KÖPING Intyg HOW Praktexemplar d1 30 öre mörkbrun. Färgstarkt Praktexemplar st SKÖFDE

19 e2 30 öre. Mycket fräscht Praktexemplar med Lyxstämpel LIDKÖPING Intyg Harbrecht Prakt-Lyxexemplar g 30 öre rosabrun. Mycket fräscht, felfritt Praktexemplar med Lyxstämpel HEDEMORA med intyg HOW Praktexemplar b 30 öre (riss) i par på brev till Finland st STOCKHOLM Intressant objekt med dubbeltand e2, 30 öre par och 24 öre på vackert brev med 10 h2 dubbelt porto till Frankrike. Trots någon kt, ett trevligt UTSTÄLLNINGSOBJEKT med flera transit- och ankomststämplar e1, 30 öre i 2 ex samt 3 öre Lejon typ II som 14 B c1 63 öres porto till Frankrike via Preussen st HUDIKSVALL Trots mycket svagt veck som berör märkena, ett vackert och tilltalande objekt med intyg Sjöman Mycket gott objekt f1 * 50 öre karminrosa, 1855 års tandning. Mycket vackert ostämplat exemplar g2 50 öre. Välcentrerat ex på ovanligt tunt papper med vacker stämpel STOCKHOLM f2, 50, 12 och 24 öre på assbrev med 3 dub- 10 h2, belt porto. Trots några små skador på brev- 9 c3 omslaget, ett mycket intressant objekt med delvis bevarade snören N1 * 5-50 öre. Komplett ostämplad serie av 1885 års nytryck där alla valörer utom 12 öre är ovanligt välcentrerade N1 * 5-50 öre. Komplett ostämplad serie av 1885 års nytryck N1 * 5-50 öre. Komplett ostämplad serie av 1885 års nytryck. 500 LIGGANDE LEJON Ab 3 öre typ I. POSTFRISKT mycket vackert ** exemplas av den sällsynta b-nyansen Ac 3 öre typ I. Strålande fräscht, välcentrerat och vackert ex B h * 3 öre typ II. Ostämplat Praktexemplar med en för detta märke ovanligt god centrering B h * 3 öre i ostämplat par från övre marginalen med starkt förskjuten perforering B v2 *, 3 och 20 öre. 2 vackra och fräscha ost ex, 16 a * 3 öre typ III Bf 3 öre brunorange i vågrätt Lyx par st PKXP Nr Bh 3 öre. Starkt snedperforerat ex B c1 3 öre typ II på mycket trevligt och intressant brev daterat PITEÅ 3 juni 1865 och sänt med båt till Stockholm, där brevet har lämnats till Posten och st STOCKHOLM 7.7 2TUR. Not på omslaget att beställda säckar med följer båten Haparanda på dess återfärd a * 17 öre karminviolett. Ett felfritt, mycket vackert och färgfriskt ostämplat exemplar. Mycket gott exemplar med intyg Sjöman c *(*) 17 öre grå. Välcentrerat, mycket vackert och färgfriskt exemplar, med intyg HOW Praktexemplar c * 17 öre grå. Felfritt, fräscht och färgstarkt ostämplat ex av ett bra märke. Intyg HOW Mycket gott exemplar b1 17 öre. Mycket vackert-praktex stämplat HÖGANÄS b2 17 öre rödaktigt lila. Felfritt ex stämplat PKXP N:r , med intyg Sjöman Mycket gott-praktex c 17 öre grå. Fräscht, välcentrerat ex med sidvänd st MALMÖ. Intyg HOW Mycket gott exemplar b1, 17 öre tillsammans med 30 öre Vapen 11 e1 som sällsynt kombination av 47 öres porto på synnerligen vackert rekommenderat brev. Märkena med varsin stämpel WISBY , 17-öringen i Praktkval. Intyg Sjöman Mycket gott-praktobjekt. UTSTÄLLNINGSOBJEKT b2 17 öre rödaktigt lila. Felfritt ex på brev (arkivveck) till Bornholm stämplat CIMBRITSHAMN b2 17 öre violett på fräscht brevomslag till Danmark st STOCKHOLM och FRANCO inom ram, blå ankomststämpel KIÖBENHAVN b1 * 20 öre. Vackert (obet rostfl) och fräscht, Prakt-Lyxcentrerat ostämplat exemplar g * 20 öre. Mycket fräscht ostämplat exemplar b 20 öre brunakt. orangeröd. Välcentr. Mycket vackert ex st LINDESBERG d 20 öre. Prakt-Lyxex st WISBY e 20 öre. Lyxex st NORRKÖPING f 20 öre högröd. Fräscht ex med Prakt- Lyxstämpel LIDKÖPING c 20 öre orangeröd på mycket vackert brev till Norge st STOCKHOLM och sidostämpel CHRISTIANIA BYPOST Sign Sjöman c 20 öre orangeröd på vackert, bläcknot betalt till Norge med rättvänd stpl GÖTEBORG Intyg Svensson Mycket gott objekt c 20 öre i 2 ex (kt) som 40 öres porto till Tyskland st STOCKHOLM b1, 20 öre i par och 5 öre på trevligt brev till 7 b2 England med 45 öres porto st GÖTEBORG , med not Via Danmark B-16 3 öre typ II-20 öre. Vacker stämplad serie

20 225 ex RINGTYP TANDNING c 3 öre mörkt orangebrun. Mycket vackert ex av en ovanlig nyans med utsökt Lyxstämpel NORRKÖPING d 3 öre. Prakt-Lyxex st KISA e 3 öre orangebrun. Praktexemplar med Lyxstämpel ÖRNSKÖLDSVIK f 3 öre gulakt orangebrun. Mycket vackert ex med Lyxstämpel KARLSBORG f 3 öre på vackert lokalt tjänstebrev med bläckmakulering, sänt inom Hammenhög. Ovanligt med ringtypsfrankering. Ovanligt objekt a * 4 öre. Fräscht och vackert ostämplat ex a 4 öre. Vackert och välcentrerat exemplar med blå stämpel HEBY a 4 öre med Praktstämpel ALFTA (lätt vht). Intyg Sjöman Mycket gott- Praktex g, 18 a, 3, 4 och 5 öre på synnerligen vackert brev 19 h st Herrljunga Trots att 3-öringen är defekt ett trevligt objekt a 4 öre på 6 öres brevkort till Tyskland. Praktobjekt st BERG och ank st EISLEBEN a 5 öre matt blåaktigt grön, gulaktigt papper. Praktexemplar av en ovanlig nyans med rättvänd stämpel STOCKHOLM f 5 öre. Lyxexemplar st ÖREBRO h 5 öre. Prakt-Lyxexemplar med pregnant stämpel ONSALA ex

F Facit. SG Stanley Gibbons L = Låda Utan bokstav = singelmonterat objekt. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept:

F Facit. SG Stanley Gibbons L = Låda Utan bokstav = singelmonterat objekt. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept: 443: Intyg 5, 5, 5. AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640 09 78 och 08-678 19 20 Fax: 08-643 22 38 E-post: mail@philea.se Internet: http://www.philea.se Sverige: PG 60

Läs mer

Onsdag 12 juni 2013 kl. 16:00 Svartensgatan 6, Stockholm

Onsdag 12 juni 2013 kl. 16:00 Svartensgatan 6, Stockholm Onsdag 12 juni 2013 kl. 16:00 Svartensgatan 6, Stockholm 754 3372 AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640 09 78 och 08-678 19 20 Fax: 08-643 22 38 E-post: bids@philea.se

Läs mer

Internationell auktion 323

Internationell auktion 323 Internationell auktion 323 Onsdag 11 mars 2015 kl. 16:00 Internationell auktion, objekt 1 2877 Svartensgatan 6, Stockholm 278 AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640 09 78

Läs mer

JUBILEUMS- AUKTION LÖRDAG 23 NOV 2013. Sjöfartshotellet Katarinavägen 26, Stockholm AB PHILEA

JUBILEUMS- AUKTION LÖRDAG 23 NOV 2013. Sjöfartshotellet Katarinavägen 26, Stockholm AB PHILEA JUBILEUMS- AUKTION LÖRDAG 23 NOV 2013 25 25 Sjöfartshotellet Katarinavägen 26, Stockholm 1250 AB PHILEA Svartensgatan 6, 116 20 Stockholm, Sweden Tel. 08-640 09 78. Fax 08-643 22 38 E-mail: bids@philea.se

Läs mer

AUKTION 321 LÖRDAG 29 NOVEMBER 2014. Svartensgatan 6, Stockholm AB PHILEA

AUKTION 321 LÖRDAG 29 NOVEMBER 2014. Svartensgatan 6, Stockholm AB PHILEA AUKTION 321 LÖRDAG 29 NOVEMBER 2014 Svartensgatan 6, Stockholm 1244 AB PHILEA Svartensgatan 6, 116 20 Stockholm, Sweden Tel. 08-640 09 78. Fax 08-643 22 38 E-mail: bids@philea.se www.philea.se Förord Hjärtligt

Läs mer

Internationell auktion 325

Internationell auktion 325 Internationell auktion 325 Torsdag 23 april 2015 kl. 16:00 Internationell auktion, objekt 1001-3108 Svartensgatan 6, Stockholm 2620 2621 AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon:

Läs mer

Internationell auktion 328

Internationell auktion 328 Internationell auktion 328 Del 1: Måndag 17 augusti 2015 kl. 17:00 Låd- och partiauktion, objekt 1-153 Nordostpassagen 61 B, Göteborg Del 2: Onsdag 19 augusti 2015 kl. 16:00 Internationell auktion, objekt

Läs mer

Facit. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept.

Facit. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept. Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Sverige Sweden 14 Övriga

Läs mer

FRIMÄRKSAUKTION NR 20

FRIMÄRKSAUKTION NR 20 Lindesbergs Frimärksklubb FRIMÄRKSAUKTION NR 20 en del av Bergslagsträffen Masugnen (huvudbyggnaden) Lindesberg Lördagen den 26 april 2014 kl. 13.00 Servering Handlare Frimärken & vykort Bergslagsträffen

Läs mer

BJöRN JARLVIK. AUKTIONSPROGRAM. AUKTION för skriftliga bud, senaste tid för mottagande av bud är måndagen 28 juli 2014, klockan 18:00.

BJöRN JARLVIK. AUKTIONSPROGRAM. AUKTION för skriftliga bud, senaste tid för mottagande av bud är måndagen 28 juli 2014, klockan 18:00. BJöRN JARLVIK FILATELI AUKTION NR 71 (Auk 70 Del 2) samlingar och partier. Måndagen 28 JULI KL. 18.00. www.jarlvik.com Massor av bilder på internet. se auktionslistan på internet. Större text! AUKTIONSPROGRAM.

Läs mer

Malmö Frimärkshandel

Malmö Frimärkshandel OFFENTLIG AUKTION 51 fredagen 24 april 2015 kl 12.00 Scandic Hotel Segevång, Segesvängen, Malmö 1 87 Ex 97 142 143 144 Ex 380 928 967 972 989 1054 1064 1134 1234 1259 Ex 1290 1410 1516 1583 1616 1702 1741

Läs mer

NORGE 1003 1004 1005. Ex. 1014. Ex.1031. Ex. 1020. Vi skickar gärna fotokopior på icke avbildade objekt.

NORGE 1003 1004 1005. Ex. 1014. Ex.1031. Ex. 1020. Vi skickar gärna fotokopior på icke avbildade objekt. NORGE 1003 1004 1005 1008 1009 1010 1011 3 1001 Förfilatelibrev med innehåll till Frankrike 10/7 1829. Rakstpl Suede, TTR 4, transit Allemagne par Forbach, K.S o N.P.C. Hamburg samt ankstpl baksidan. Lösenanteckning.

Läs mer

Filatelisten. Svenska bandmärken 1920-1936. Del 13. All världens frimärksländer. Vykortsgalleri Årtalskort

Filatelisten. Svenska bandmärken 1920-1936. Del 13. All världens frimärksländer. Vykortsgalleri Årtalskort Filatelisten svensk filatelistisk tidskrift årgång 113 nr 6 2012 Svenska bandmärken 1920-1936. Del 13 All världens frimärksländer Oman Vykortsgalleri Årtalskort 1xxc 1 TROLLHÄTTANS STÖRSTA FRIMÄRKSFEST

Läs mer

MYNTAUKTION LÖRDAG 12 MAJ 2012. MYntkompaniet

MYNTAUKTION LÖRDAG 12 MAJ 2012. MYntkompaniet MYNTAUKTION LÖRDAG 12 MAJ 2012 Sjöfartshotellet, Katarinavägen 26, Stockholm 3174 MYntkompaniet Svartensgatan 6, 116 20 Stockholm, Sweden Tel. 08-640 09 78. Fax 08-643 22 38 E-mail: bids@philea.se http://www.myntkompaniet.se

Läs mer

Sveriges Frimärken 1855-2012

Sveriges Frimärken 1855-2012 2013 Bruksgatan 30 SE-252 23 Helsingborg Tel 042-14 49 82, 042-216660 Fax 042-144982 Butik och Postorder sedan 1968 www.frimarksnetto.se info@frimarksnetto.se www.safealbum.se mail@safealbum.se Sveriges

Läs mer

SNF:s auktion. Söndagen den 30 november 2003. Tid: 13.30

SNF:s auktion. Söndagen den 30 november 2003. Tid: 13.30 SNF:s auktion Söndagen den 30 november 2003 Tid: 13.30 Plats: Kungl. Myntkabinettet Slottsbacken 6, Stockholm Visning: 29 november kl 12.00 15.00 och 30 november 9.00-12.00 i Lovisa Ulrikas bibliotek Föremålen

Läs mer

Posthistoriska Notiser

Posthistoriska Notiser Posthistoriska Notiser Nr 1 2014 Nr 69 sedan starten årgång 19 SSPD på internet: www.sspd.se Återigen ett bra resultat av SSPD:are med 3 st Stora Guld medaljer i tre olika klasser av totalt 49 st utdelade

Läs mer

Svenska Motivsamlare (SMS) Swedish Association of Thematic Stamp Collectors Riksförening inom Sveriges Filatelist-Förbund

Svenska Motivsamlare (SMS) Swedish Association of Thematic Stamp Collectors Riksförening inom Sveriges Filatelist-Förbund Årgång 16 Nummer 31 Hösten 2012 Svenska Motivsamlare (SMS) Swedish Association of Thematic Stamp Collectors Riksförening inom Sveriges Filatelist-Förbund Om bland annat: Pettson och Findus, Axel Oxenstierna,

Läs mer

Hembygds. filatelisten. Nr 1 2005 Årgång 22. Ur innehållet. Tidskrift för hembygdsfilateli

Hembygds. filatelisten. Nr 1 2005 Årgång 22. Ur innehållet. Tidskrift för hembygdsfilateli Hembygds filatelisten Tidskrift för hembygdsfilateli Ur innehållet Nr 1 2005 Årgång 22 Ordföranden har ordet 1 Inför årsmötet den 23 februari kl 18.15 2 Maskinstämplar,starten på nya brevnätet 1996 5 Svenska

Läs mer

SEPTEMBER 5 2012. Kunglig triumf för en miljon Dukater av ostindiskt guld Sällsynt fynd av sparurnor i Riddarholmshamnen Auktionerna Hagander 2 och 3

SEPTEMBER 5 2012. Kunglig triumf för en miljon Dukater av ostindiskt guld Sällsynt fynd av sparurnor i Riddarholmshamnen Auktionerna Hagander 2 och 3 SEPTEMBER 5 2012 Kunglig triumf för en miljon Dukater av ostindiskt guld Sällsynt fynd av sparurnor i Riddarholmshamnen Auktionerna Hagander 2 och 3 Pris 30 kr Myntauktion Fritz Rudolf Künker GmbH & Co.

Läs mer

Frimärken. Internationella polaråret. Postorderkatalog 2007

Frimärken. Internationella polaråret. Postorderkatalog 2007 Frimärken Postorderkatalog 2007 Internationella polaråret 2007 2008 Vårkänslor sid 5 Handla för 350 kronor eller öppna ett abonnemang och mappen Visby blir din (värde 49:00). 2 Välkommen till Katalog 2007

Läs mer

Rapport Nr 158 augusti 2010 48:e årgången

Rapport Nr 158 augusti 2010 48:e årgången Rapport Nr 158 augusti 2010 48:e årgången Föreningen Islandssamlarna Bildad 1962 http://www.islandssamlarna.se/ En riksförening inom Sveriges Filatelistförbund Med detta något försenade augustinummer så

Läs mer

Fall Auctions 2013 from October 7 to 11 in Osnabrück

Fall Auctions 2013 from October 7 to 11 in Osnabrück SEPTEMBER 5 2013 Den mångsidige Agi Lindgren slottsarkitekt och sedelkonstnär Sigtunamynt funnet 1878 i Lodejnoe Pole, Ryssland Offerskål med 4-dalers plåtmynt i Markaryds kyrka Resechecken snart historia

Läs mer

KVALITETSAUKTION. våren 2015

KVALITETSAUKTION. våren 2015 KVALITETSAUKTION våren 2015 31 maj 2015. Klubbas online med start 19.00. Visning 20-31 maj Vardagar 11:00-17:00 Lördagar 11:00-15:00 Söndagen 31 maj 11:00-15:00 Värmlandsgatan 2 413 28 Göteborg KORTFATTAD

Läs mer

NOVEMBER 7 2011. Pollettillverkaren Alfr. Söderkvists Skylt- & Stämpelfabrik. Vackra Leonor Molina prydde revolutionärt mynt från Kuba

NOVEMBER 7 2011. Pollettillverkaren Alfr. Söderkvists Skylt- & Stämpelfabrik. Vackra Leonor Molina prydde revolutionärt mynt från Kuba NOVEMBER 7 2011 Pollettillverkaren Alfr. Söderkvists Skylt- & Stämpelfabrik i Horndal Vackra Leonor Molina prydde revolutionärt mynt från Kuba Invigningen av ryttarstatyn över Karl XIV Johan i Christiania

Läs mer

Brev Telefon. Det enda som skiljer denna auktion från "traditionella"

Brev Telefon. Det enda som skiljer denna auktion från traditionella Antikören arrangerar IT-auktion nr 20 Nu finns den digitala auktionskatalogen på vår hemsida: www.mynthandeln.com/ auktionen. Som ett komplement och en service till de av våra kunder som (nnu) inte har

Läs mer

OKTOBER 6 2006. Myntsamling i Sunne UNESCO:s Michelangelo-medalj Filialbanken i Hudiksvall Kolpolletter från Edsbro masugn.

OKTOBER 6 2006. Myntsamling i Sunne UNESCO:s Michelangelo-medalj Filialbanken i Hudiksvall Kolpolletter från Edsbro masugn. OKTOBER 6 2006 Myntsamling i Sunne UNESCO:s Michelangelo-medalj Filialbanken i Hudiksvall Kolpolletter från Edsbro masugn Pris 20 kr SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT presenteras även på Svenska Numismatiska

Läs mer

NUMISMATISKA KLUBBEN I UPPSALA. Auktion 132. Pollett- och litteraturauktion med material ur Börje Rådströms samlingar 25 maj 2013

NUMISMATISKA KLUBBEN I UPPSALA. Auktion 132. Pollett- och litteraturauktion med material ur Börje Rådströms samlingar 25 maj 2013 NUMISMATISKA KLUBBEN I UPPSALA Auktion 132 Pollett- och litteraturauktion med material ur Börje Rådströms samlingar 25 maj 13 NKU auktion 128 13 maj 12 Visning från kl 9:30 Första utrop kl 11:00 Auktionen

Läs mer

Bulletin. Ny saltstänkt mapp: Norden vid havet. Frimärken med drag. Fyra svenska hönsraser. Framstående fotografer berättar i bild.

Bulletin. Ny saltstänkt mapp: Norden vid havet. Frimärken med drag. Fyra svenska hönsraser. Framstående fotografer berättar i bild. Bulletin Frimärksnyheter från Posten 2/2012 UTGIVNINGSDAG: 21 MARS 2012 Ny saltstänkt mapp: Norden vid havet Sid 6 7 Fyra svenska hönsraser Sid 14 Frimärken med drag Sid 8 Nyhet! Självhäftande frimärke

Läs mer

SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT

SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT SEPTEMBER 5 2014 "En konstnär som ger kunglig glans" Ernst Nordin har fått konungens medalj Gustav II Adolfs dukat från Strassburg (Strasbourg) Karl XII:s mynt på porslin från Kina Pris 30 kr SVENSK NUMISMATISK

Läs mer