KVALITETSAUKTION JUNI 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSAUKTION 129 5 JUNI 2010"

Transkript

1 KVALITETSAUKTION JUNI

2

3 KVALITETSAUKTION 5 JUNI 2010 kl 9.30 SCANDIC PARK HOTELL, KARLAVÄGEN 43, STOCKHOLM VISNING Humlegårdsgatan 13 3tr, Stockholm Måndag - torsdag 31/5-3/6 Kl 9-13, Fredag 4/6 Kl 9-13, endast för långväga gäster Under auktionsdagen kan visning ske i begränsad omfattning till kl During auctionday viewing HÄMTNING Inköp kan avhämtas och till auktionens slut. Lots can be paid and collected and end of the auction. Betalning med bankkort kan ej ske. No credit cards accepted. Ej avhämtade objekt sänds efter 14 juni som postförskott.. SKRIFTLIGA ANBUD SKALL VARA OSS TILLHANDA SENAST DEN 3 JUNI 2010 Frimärkshuset Skandinavisk Filateli AB Humlegårdsgatan 13, 3 tr STOCKHOLM Telefon Telefax Postgiro Bankgiro International Payment IBAN: SE BIC: NDEASESS Lämna gärna anbud via vår hemsida E-post: 3

4 AUKTIONSVILLKOR 1. Auktionen är frivillig och sker för inlämnares räkning. 2. Angivna priser är minimipriser och kan ej underskridas. 3. Avgivet bud är bindande och innebär godkännande av auktionsvillkoren. Äganderätten till inropat objekt övergår till köparen först när full likvid erlagts. Likvid skall erläggas inom 10 dagar efter avisering. Vid försenad betalning debiteras ränta med 2% per påbörjad månad på fakturabeloppet, samt kravavgift 25:- 4. Vid två lika eller fler lika bud tillfaller objektet det först inkomna budet. 5. Fel som uppstår p.g.a. otydligt skrivna auktionsuppdrag svarar uppdragsgivaren för. Om uppdraget ej utförts eller inkommer för sent äger uppdragsgivaren ej någon rätt till ersättning. 6. Minsta höjningar: 5000: :- med lägst 200:- under 500:- med 25: : :- med 500:- 500: :- med 50: : :- med 1000:- 1000: :- med 100: :- - med 5000:- 7. Auktionären äger rätt att avböja bud utan att ange skäl härför samt förbehåller sig även rätten att vid missförstånd eller meningsskiljaktigheter utlysa ny budgivning. 8. Vid auktionsuppdrag kan reservobjekt medtagas. 9. På försäljningspriset uttages 20% (vilket inkluderar lagstadgad mervärdesskatt) i förmedlingsprovision av köparen. Kostnader för porto och försäkring vid postbefordran tillkommer. Köparprovision 16% gäller endast i följande fall: a) Vid export till länder utom EU. b) Vid försäljning till momsregistrerade handlare inom EU men utom Sverige, som uppger sina momsregistreringsnummer i god tid innan auktionen. 10. Om betalning inte erhållits inom 30 dagar kan objekten utan ytterligare meddelande säljas på köparens bekostnad. Eventuell förlust står köparen för. 11. Ev. reklamationer skall göras inom 6 dagar efter det att objekten mottagits eller aviserats av posten. 12. För avbildat objekt godtas inte reklamationer p.g.a. fel som framgår av bilden. Beteckningen Prakt och Lyx i omdömet av singleexemplar är vår bedömning och utgör icke reklamationsgrund vad gäller stämpel och centrering i vad mån det framgår av bild. 13. Objekt innehållande fler än 3 märken kan ej returneras p.g.a. smärre defekter på enstaka märken. 14. Vid tvist gäller svensk lag. Tvister enligt ovanstående villkor skall avgöras vid Stockholms Tingsrätt. 15. Vid postbefodran av inköpta objekt kan dessa ompackas för att säker paketering skall ske. CONDITIONS OF SALE 1. The auction is voluntary and lots are sold on behalf of the vendors. 2. Prices in catalogue are minimum prices. 3. Bids submitted are binding and means that the bidder has accepted conditions of sale. The ownership of the lots remain with the vendor until the full invoice has been paid. All foreign customers will receive a proforma invoice. If payment is not received 10 days from the invoice date, 2% interest per month is charged together with a fee of 25:-. We only accept wire payments. 4 In the event of two or more identical bids, priority is given to the first bid received. 5. Mail bids must be clear and the auctioneer has no responsibility if the bids are unclear or late. 6. Minimun increments: 5000: :- with 200: :- with 25: : :- with 500:- 500: :- with 50: : :- with 1000:- 1000: :- with 100: :- - with 5000:- 7. The auctioneer has the right to refuse any bid. Whilst every care and attention is taken in executing bids and written instructions, the auctioneer cannot accept responsibility for any errors. In case of misunderstanding the auctioneer has the right to restart the bidding. 8. The mail bidder can write alternative bids and/or indicate a total maximum purchase limit. 9. All bids must be submitted in Swedish crowns to which is added 20% commission incl. Swedish VAT. Postage, insurance and bank charges are extra. Exception: Only 16% commission excl. VAT only for, a) Export to countries outside of EU b) VAT registered dealers inside of EU, but outside of Sweden, who forward their VAT registration numbers in good time before the auction. 10. If payment has not been received 30 days after the invoice date the lots can, without further notification, be re-auctioned at the expense of the buyer. 11. Claimes must be made at the latest 6 days after the receipt of the lots or advised by the Post office. 12. Stamps with visible defects on photo can not be claimed. 13. Lots of more than 3 stamps can not be claimed if one of the stamps has a minor defect. 14. The auction is held under Swedish law. 15. In order to save on volume and weight, shipped lots will be packed and sometimes reorganised at the auctioneers discrection. FÖRKORTNINGAR - ABBREVIATIONS - ABKÜRZUNGEN **, U/M postfriskt unmounted mint postfrisch *(*) ostämplat med lätta spår av fastsättare almost U/M * ostämplat mint ungebraucht (*) utan gummi mint no gum ohne Gummi canc. stämpel cancelled gebraucht def. defekt defective defekt pmk stämplat postmark Stempel E eftertryck reprint Nachdruck N nytryck reprint Neudruck P provtryck proof Probe OT otandat imperforated ungezähnt VM vattenmärke watermark Wasserzeichen brev letter Briefe Δ brevklipp, brevstycke piece Briefstück I övrigt gäller gängse beteckningar och förkortningar. 4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Auktion lördag den 5 juni 2010 Auktionen startar kl 9,30 Handskrifter, Förfilateli Militärpost Skilling Banco, Lokal Vapen Lejon Ringtyp 14, Tjänste 14, Lösen Ringtyp 13, Tjänste 13, Lösen Ringtyp Posthorn Stämplar Oscar, Medaljong Landstorm, Luftpost Bandmärken Kongress, Förening Övrigt Buntar, Postal Dokumentation, Kuriosa Helsaker, Lokalpost, Kraschpost Vykort, Sverige och Hela Världen Häften FDC, Kilovara, Sverige samlingar och poster Sverige brevposter Litteratur, Tillbehör Mynt, Medaljer, Aktier startar tidigast kl 14, Norge Danmark med områden Island Finland med områden Nordensamlingar Polarpost, Luftpost Övriga länder Europasamlingar Hela Världen samlingar, Motivsamlingar Årssatser, Nominalvara...Endast skriftliga bud Katalog - Numrering och värdering All numrering med nyanser på Skilling banco, Vapen, Ringtyp, Tjänste och Lösen samt Norden enligt Facit. Katalogvärden för Sverige och Norden är beräknade efter Facit Övriga länder numreras enligt Michel och angivna katalogvärden är i Michel Euro, senaste katalog är använd om inte annat anges. Nominalvärden anges i respektive lands valuta. INFORMATION TILL SKRIFTLIGA BUDGIVARE Ett skriftligt bud bevakas av oss på för köparen förmånligaste sätt. Vid flera skriftliga bud, bjuder vi näst högsta bud + höjningen för den person som avgivit högsta budet. Ex. Utrop 250:-, bud 300:- och 375:-. Budgivningen börjar då på 325:-. Skulle i det angivna exemplet endast ett bud på 375:- föreligga, börjar budgivningen på 250:-. Skulle någon i salen sedan bjuda, så bjuder vi med höjningen 25:- upp till högst 375:- för den skriftliga budgivaren. Ovanstående förfaringssätt medför att Ni som högsta budgivare alltid erhåller objekt till förmånligaste pris. 5

6 Bilder på brev och handskrifter kan vara beskurna och förminskade Beställ gärna kopior via E-post 6

7 HANDSKRIFTER OCH FÖRFILATELI 1 Göran Gera, -1588, riksråd hos Erik XIV, lagman i Västmanland. Begäran om utlämnande av kläder till Nils Grelsson daterad Enköping 24 nov 1576 undert Jöran Gera friherre Johan Henriksson, Johan III:s handsekreterare. Fräsch handskrift om 8 rader ang tull dat 1582 undert Johannes Henrici Karl, hertig, arvfurste och riksföreståndare. Vacker handskrift med stort sigill ang resepass från riksdagen i Arboga åt wår trotjänare och hovjunkare Erik Stake, ej undertecknad, daterad Örebro 12 mars Magnus Brahe, , riksmarskalk. Mycket vacker handskrift på tyska, egenh undert tillsammans med Nils Bielke, dat Reval 1 okt Ypperlig kvalitet Karl X Gustav, , kung från Egenhändigt undertecknat lokalt kurirbrev ang leverans till artilleriet, daterat Cronenburg (Kronoborg) 23 Dec Intressant dokument från det danska kriget Erik Fleming, , bergsråd. Egenh undert kurirbrev till Bergskollegiet dat sätesgården Fituna 1671 ang prov av silvermalm från Leksands socken Christina Brahe, Kurirbrev egenh skrivet i Stockholm 1681 ang rekommendation till tjänst Jöran Gyllenstierna, , president i Svea hovrätt. Intressant handling daterad 1682 om ersättning till skarprättaren Peter Galle för avrättning av 4 kvinnor som mördat barn Gustav II Adolf, Ett mycket Bild sid 94 vackert, egenh undertecknat kurirbrev med stor sirat och pappersigill daterat 18 dec 1613 med intressant innehåll till köpmannen Anders Månsson angående 30 lispund humle vid krigsbyggningen på Ridön i Mälaren. Vid kronans varv på Ridön byggdes 1613 regalskeppet Riksnyckeln Gustav Stenbock, , riksråd. Intressant handling dat i Nöteborg 1615 under förhandlingen med Ryssland ang gränsdragningen Mycket intressant handling i drottning Bild sid 95 Kristinas namn ang donation av 2 byar i Livland till överstelöjtnant Hans Ritter, med intressant passus theres lägenhet ähr okunnigt, undert 30 okt 1640 av Mattias Soop, Carl Gustav Wrangel, Clas Fleming, Johan och Gabriel Oxenstierna Axel Oxenstierna, , rikskansler. Egenh undert handling ang reglerande av spannmålsskuld från landbon Mårten Sigfridsson i Walla, daterad på familjegården Fånö i Uppland 4 okt Mycket dekorativ adress på fräscht kurirbrev till Jakob de la Gardie, blyertsdaterat Kristina, , drottning. Synner- Bild sid 94 ligen vackert, karterat brev med stor sirat, sänt till Amiralitet ang avverkning av ekskogar på Gotland för flottans räkning, egenhändigt undertecknat Uppsala 8 mars 1654, strax innan abdikationen Karl XI. Egenhändigt undertecknat, karterat brev till Linköping ang dödsboet efter borgmästaren i Norrköping Hans Still, dat Stockholm 29 jan Gottschalk Krämer, f 1664, assessor vid Revals borgrätt. Egenh skrivet brev dat 1695, karterat och sänt till Stockholm, 3 sidor i folio Henrik Bunge, , överpostdirektör. Vackert kurirbrev dat Dorpat 16 jan 1701 med innehåll om uppbrytandet med hela armén Räkning över förtärt brännvin för landshövdingen i Blekinge, Berndt Mörner för juni-juli 1700, betald och kvitterad först i augusti Johan Hoghusen, , landshövding i Uppsala. Egenh undert karterat brev 1705 ang förkommen originalkarta över Tjocksta by i Danmarks socken, antagligen utlånad vid kartläggningen före 1702 års brand Wilhelm Julius Coyet, , hovkansler. Egenhändigt skrivet brev av privat natur till landshövdingen i Halland och dat Stockholm Johan Creutz, , riksråd. Synnerligen vackert, karterat brev 1712 daterat Helsingfors med innehåll om ryttmästare von Essen, veteran från Polen och Sachsen som tvingats fly från Karelen Vackert brev dat Malmö 1721 ang assignation om 618 daler i myntplåtar att utbetalas i Stockholm Anders Celsius, , rektor vid Uppsala universitet, vetenskapsman. Egenh undertecknat kontrakt Celsius var en av 1700-talets stora forskare och ihågkommen främst genom termometern och Celsius-skalan Mut-sedel Mycket vackert tryckt formulär för inmutning av kopparmalmsfyndighet i Sundborn

8

9 45 25 Oskar I. Egenhändigt undert hovrättsdom ang Karlskrona 1853, 7 rdr Charta Sigillata Eugénie ( ), prinsessa av Sverige. Intressant fribrev till prinsessan Lovisa av Nederländerna med egenh skrivet innehåll dat Tullgarn Oscar II. 2 brev sända till Kommendörkapten Lilliehöök personligen från Oscar II varav 1 från Italien 21 april Båda kuverten samt breven med kungens monogram och peronligen undertecknade Torsten Lundell, diplomat och Röda Korset. Ofrankerat rekbrev med innehåll från Irkutsk 1919 där han var chef för byrån för internerade krigsfångar. Intressant objekt. 300 Bågstämplar 29 BOXHOLM , typ 1 i Prakt av denna sällsynta stämpel, på brev till Karlsborg DALARÖ , typ 1. Praktstämpel på mycket fräscht brevomslag GEFLE , typ 3. Mycket vacker stämpel på brev med innehåll. 300 Fyrkantstämplar 32 STOCKHOLM 3DJE TN i Praktavtryck på något medfaret lokalbrev. 400 Brev med utlandsanknytning 33 Intressant brev från Liverpool via Holland 1826 med många transitstämplar, bl.a K.S.N.P.C i Stralsund 5 oct Obetalt brev från Wolgast 1829 till Göteborg med skrivstilsstämpel frco Ystad i Lyxkvalitet Vackert brevomslag till tyskland 1830 med st frco. Stralsund, omdirigerat och sänt via Greifswald 13 JULI Mycket fräscht och vackert båtbrev från Lübeck med den sällsynta röda ankomststämpeln STOCKHOLM , typ 1. Not pr Dampfschiff Svithiod Mycket fräscht och vackert båtbrev från Lübeck med den sällsynta röda ankomststämpeln STOCKHOLM , typ 1. Not pr Dampfschiff Gauthiod Betalt brev till Danmark st UDDEVALLA samt FRANCO-stämpel typ 2 i Lyxkvalitet Mycket trevligt, ofrankerat brev med inneh st GÖTEBORG och sänt till Norge. På framsidan den mycket ovanliga st PORTO inom ram samt transitst PKXP Nr 7 upp och CHRISTIANIA OMK Lösenbrev 40 Lösenstämpel 56 på trevligt brev till Trollhättan st PARIS 12 OCT 69 samt transitst PKXP Poster förfilateli brev, bl.a båg- och rakstämplar, 4 brev till utlandet. F brev med olika 4-kantstämplar, flera i Praktkvalitet. F brev med bl.a rakstämplar CARLSHAMN, fransk lösenstämpel, ofrankerat från Norge mm förfil, även fribrev. 400 MILITÄRPOST 45 Olof Hård af Segerstad, , överste för krigsfolket i Småland. Egenh undert handling 1612 ang skattefrihet för skattebonde vars son uttagits i tjänst vid fältlägret vid Kalmar Helmut Dulle Wrangel, Egenh undert kvittens dat i fältlägret vid Dobritza (nära Olmütz) Vackert handskrift som bl.a omnämner generalfältmarskalk Torstensson Fabian von Fersen, Egenhändigt skrivet brev till sonen ang sin befordran till fältmarskalk, dat Jönköping Alexander Hummerhielm, , kaptenlöjtnant vid Adelsfanan. Brev till rustkammaren 1687 ang pistoler och karbiner till Adelsfanan, på 3:e sidan kvitterad av Hummerhielm Conrad von Bildstein, , major vid Åbo infanterireg. Intressant men lätt solkat brev angående soldaters nyutrustning dat Åbo Erik Dahlberg, , generalguvernör i Livland. Egenh undert rekvisition dat Riga 7 aug 1700 från Gustaf Gyllenspång ang gevär till Cronmans regemente vid Neumünde. Intressant dokument

10

11 Lars Eldstierna, , landshövding i Östergötland. Egenh undert brev daterat Linköping 1700 ang Östgöta kavalleris förflyttning till Skåne Lorenz Clerk, , landshövding i Österbotten. Egenh undertecknat brev dat Gamla Karleby 22 feb 1710 med intressant innehåll om organiserandet av lantförsvaret om man i Österbotten Mycket intressant tryckt kontrakt för skepparen Mathias Beckman ang krigsfolks överskeppande till Pommern 1712, undert av medlemmarna i Kammarkollegiet Nils Gyllenstierna, , befälhavare över trupperna i Skåne Intressant brev dat Lund 1718 ang Östra Skånska rekryteringsmanskapets utrustning inför marschen till Strömstad Carl Cronstedt, , den siste överlevande av Karl XII:s generaler, veteran från hela Nordiska kriget. Vackert kurirbrev 1729 med kuriöst innehåll om soldat som överfallit vaktposten vid Ladugårdslandsbron (nuvarande Nybroviken) som i slagsmålet slagit sönder sin muskötstock M 13 A II Militärbrev 1966 med nio slutna, skilda rutor för personnummer. Fräscht ex i mörk nyans av ett ej utgivet brev Olof Cronstedt, , kommendant på Sveaborg, uppgav fästningen Egenh undert kvittens på kläder till arbetsfångarna, daterad Sveaborg Albatrossförsändelse (uppskuren) från intern vid lägret vid Hallvards st VISBY , lila PORTOFRITT och blå MILI- TÄRCENSUR WISBY Vackert brev från internerad sjöman från Albatross vid Hallvardslägret med lila st PORTOFRITT och MILITÄRCENSUR WISBY, avstämplad VISBY MU 1 10 öre militärbrev sänt från Ålandsdetachementet med vacker stämpel STOCKHOLM och röd censurstämpel + sign M 13 A II Militärbrev 1966 med nio slutna, skilda rutor för personnummer. Fräscht ex i ljus nyans och avvikande skyddstryck, av ett ej utgivet brev MpK 1 A Militärpostkort 1966 med nio slutna, sammanhängande rutor för personnummer. Fräscht obegagnat ex av ett ej utgivet kort Stort dubblettparti militära helsaker och försändelser, bl.a 7 obeg M 1 och 6 obeg M 8 samt 7 svarsbrev med M Samling obeg kuvert och svarsmärken M 1-11, delvis monterade, en del varianter ingår Parti militärbrev och helsaker

12 SKILLING BANCO 66 1 F *(*) 3 skill bco. Fräscht och vackert ostämplat exemplar av Pariserförfalskningen, pos 17. Intyg Strandell a 3 skill bco. Vackert ex, dock kraftigt rep, med omvänd stämpel STOCKHOLM Intyg Sjöman b 3 skill bco, blåaktigt grön. Godtagbart ex med div def. Intyg Obe b 3 skill bco. Trevligt men reparerat ex st STOCKHOLM b 3 skill bco. Fräscht ex med lätt stämpel (någon kt i övre marg). Intressant ex med dubbeltand i vänster marginal på ett färgfriskt ex med intyg Sjöman Gott ex 2,2, b (*) 4 skill bco. Fräscht ostämplat ex, av detta ovanliga märke, som sig bör utan gummi m * 4 skill bco. Fräscht ostämplat exemplar med originalgummi (dif def.). Mycket ovanligt med originalgummi E2 * 4 skill bco, 1868 års andra eftertryck. Mycket vackert och fräscht ostämplat ex. Intyg HOW 3,3, E2 (*) 4 skill bco. Vackert exemplar av 1868 års andra eftertryck c 4 skill bco, högblå, tätt bottentryck på tunt papper. Välcentrerat, vackert och fräscht ex med fyrkantstämpel WISBY X c 4 skill bco. Mycket vackert, rent och fräscht ex med Prakt-Lyxstämpel GEFLE Ex Per Sjömans utställningssamling. Intyg Obe Praktexemplar (4,3,4-5) e 4 skill bco, blå. Praktexemplar med Lyxstämpel CARLSHAMN e 4 skill bco. Prakt-Lyxexemplar stämpel STOCKHOLM e 4 skill bco. Mycket fräscht ex (vht) med Lyxstämpel STOCKHOLM e Δ 4 skill bco. Fräscht ex på klipp med Praktstämpel SÖLFVITSBORG g 4 skill bco, högblå, tätt bottentryck. Utomordentligt vackert, rent och fräscht ex med kraftig färg. Intyg Obe Mycket gott-praktex (3-4,3-4,3-4) h1 4 skill bco, ljusblå. Mycket vackert ex med lätt Praktstämpel PITEÅ

13 83 2 h1 4 skill bco, ljusblå. Mycket vackert och fräscht ex med Praktst STOCKHOLM Intyg HOW Praktex (4,5,4) i 4 skill bco, gråultramarin, tätt bottentryck. Mycket vackert och fräscht ex med något svag stämpel GEFLE i 4 skill bco, gråultramarin (kt). Mycket vackert ex st CARLSKRONA j1 4 skill bco, skifferblå (vht). Ovanligt färgstarkt och mycket vackert ex av en svår nyans. Gott-mycket gott ex enl intyg Svensson och HOW j1 4 skill bco, matt ultramarin, skifferblå. Färgstarkt, mycket vackert Praktstämplat TROLLHÄTTAN j1 4 skill bco, matt ultramarin, skiffer gruppen (obet veck). Ett härligt och färgstarkt märke med intressant plåtskada där högra 4:an är helt upplöst. Vackert ex med delstämpel WRIGSTAD j2 4 skill bco, ultramaringrå. Mycket välcentrerat ex st STOCKHOLM j2 4 skill bco, gråultramarin. Felfritt ex st STOCKHOLM j2 4 skill bco, gråultramarin. Vackert och mycket fräscht ex med sidvänd distinkt st STOCKHOLM j2 4 skill bco, ultramaringrå, utflutet tryck. Vackert och fräscht ex med rättvänd st WISBY X. Intyg Sjöman Mycket gott ex j2 4 skill bco, gråultramarin. Trots mindre riss, ett vackert ex med rättvänd stämpel GEFLE j3 4 skill bco, skiffergrå. Mycket fräscht och felfritt ex med blå stämpel LANDSKRONA j3 4 skill bco, ultramarinakt grå. Fräscht och felfritt ex av en ovanlig nyans l 4 skill bco. Underbart vackert ex stämplat STOCKHOLM l 4 skill bco, grönakt blå. Mycket vackert ex med nära Praktstämpel STOCKHOLM Intyg Harbrecht 3,3, n 4 skill bco, mörkblå. Vackert exemplar med Praktstämpel (A)VESTA e v 4 skill bco. Gott ex med skada till höger om vapenskölden a1 4 skill bco (kt), tunt papper. Lyxstämplat STOCKHOLM på brevframsida a 4 skill bco. Mycket vackert och fräscht brev med fyrkantstämpel HÖGANÄS e 4 skill bco. Fräscht brev stämplat STOCKHOLM f 4 skill bco. Fräscht ex på brev till Lund st WEST ST BANAN , mer än 5 år efter att Vapenmärkena utkommit. Ett synnerligen sällsynt objekt som vi känner till i endast något enstaka ex. UTSTÄLLNINGSOBJEKT h1 4 skill bco. Mycket vackert, fräscht brev med innehåll, från STRENGNÄS till Kongl Kabinett Stockholm h1 4 skill bco, blekblå. Mycket vackert ex på brev st STOCKHOLM i 4 skill bco, gråultramarin (tanddef nedtill). Trevligt brev med mycket lätt stämpel STOCKHOLM Intyg Obe j2 4 skill bco, ultramaringrå, utflutet tryck. Mycket vackert ex med central stämpel STOCKHOLM på brevomslag, signerat och med intyg Strandell k3 4 skill bco, ljust gråblå, turkosgruppen på större delen av härligt litet brev med fyrkantstämpel ALINGSÅS Trots helt obet åldersfläckar, ett läckert objekt med en sällsynt nyans, i synnerhet på brev, intyg HOW Mycket gott objekt (3,3,4,3). UTSTÄLLNINGSOBJEKT e 4 skill bco i 3 ex (1 märke med mycket litet riss) på brev där stor del av baksidan saknas. Inrikes brev med 3-dubbelt porto är synnerligen sällsynta. Varje märke makulerat med STOCKHOLM Intyg Sjöman Gott objekt E2 (*) 6 skill bco. Fräscht och vackert ostämplat exemplar av 1868 års andra eftertryck, position a b 6 skill bco, ljusgrå. Vackert och fräscht ex st STOCKHOLM , dock mindre def. Intyg HOW Gott exemplar c 6 skill bco. Välcentrerat och fräscht ex st GEFLE, dock rep e 6 skill bco. Trots def och rep ett fräscht och vackert ex st STOCKHOLM f 6 skill bco, gråbrun. Mycket vackert ex (kt) st STOCKHOLM Intyg NS Mycket gott ex (3,3,3) f 6 skill bco, gråbrun. Fräscht och mycket vackert exemplar med sidvänd stämpel STOCKHOLM (obet tanddef). Intyg Sjöman Gott till mycket gott ex a1 6 skill bco i felfritt lodrätt par på brev med 15 skillings porto till Hamburg där en 3 skill bco saknas. Avbildat och utförligt beskrivet som M-8 i Bjäringer och Douglas Sweden Number One E1 * 8 skill bco. Lyxcentrerat ostämplat ex av 1868 års första eftertryck. Upplaga endast 400 exemplar a Δ 8 skill bco. Trots defekt ett vackert ex med ENKÖPING bågstämpel i Praktkvalitet b 8 skill bco, brunakt orange. Ett mycket vackert och färgfräscht ex (obet def) med Lyxstämpel ÖRNSKÖLDSVIK Intyg HOW b Δ 8 skill bco, brunaktigt orange. 2 mycket vackra, felfria märken på litet brevklipp med fyrkantstämpel NEDER-KALIX i Lyxkvalitet. Mycket ovanligt objekt med färgfräscha märken. Intyg HOW Praktobjekt

14 ex 132 ex d 8 skill bco, klargul. Felfritt, fräscht ex av denna sällsynta nyans. Sign Strandell f 8 skill bco. Felfritt och mycket fräscht ex f 8 skill bco, matt orangegul (obet kt). Mycket vackert ex med nästan hel stämpel STOCKHOLM. Intyg Sjöman Mycket gott ex h 8 skill bco, orange. Fräscht, felfritt ex st UDDEVALLA. Sign Sjöman b, 2 c 8 skill bco brunakt orange i 2 ex samt 4 skill bco högblå, i felfria ex, på ovanligt vackert assbrev till Haparanda med varsin stämpel SÖDERHAMN Mycket ovanligt objekt med intyg Sjöman Mycket gott till Praktobjekt E2 * 24 skill bco. Mycket fräscht ostämplat ex av 1868 års andra eftertryck a 24 skill bco. Fräscht, rufftandat ex med sidvänd stämpel STOCKHOLM d Δ 24 skill bco, ljust orangeröd. Felfritt ex på klipp st STOCKHOLM Intyg HOW Gott-mycket gott ex d 24 skill bco. Fräscht ex st STOCKHOLM , dock rep d 24 skill bco. Vackert och fräscht men reparerat exemplar st STOCKHOLM E4 * 3-24 skill bco. Mycket fräsch ostämplad hörnmarginalserie av 1885 års eftertryck E4 * 3-24 skill bco. Mycket fräsch och vacker ostämplad serie av 1885 års eftertryck LOKALFRIMÄRKEN a3 * 3 öre svart i felfritt och fräscht ostämplat exemplar. Intyg HOW 3,3, E2 * 1 skill bco. Vackert ostämplat ex av 1868 års andra eftertryck N1 ** 3 öre. Mycket fräscht och vackert postfriskt ex med tydligt skruvavtryck. Intyg Sjöman Mycket gott-praktex N1 3 öre svart av 1871 års nytryck. Mycket *-** vackert 4-block med välcentrerade märken varav 2 postfriska. Felfritt ovanligt objekt. Signerat och med intyg Sjöman Praktobjekt a1 1 skill bco, tunt papper. Trots obet tanddef ett vackert exemplar av detta ovanliga märke a2 1 skill bco, medeltjockt papper. Mycket vackert och fräscht ex. Intyg HOW Mycket gott ex a2 1 skill bco, medeltjockt papper. Välcentrerat, mycket vackert exemplar (obet kt) med stjärnstämpel. Gott-mycket gott ex enligt intyg Sjöman a3 3 öre. Mycket vackert Praktex (obet kt) med STOCKHOLM 1 TUR 21.5, vilket sällsynt förekommer på detta märke. Intyg Sjöman Praktexemplar a3 3 öre. Välcentrerat ex (kt) med stjärnstämpel a3 3 öre svart på lokalbrevomslag makulerat med stjärnstämpel. På brevets baksida st LOKALBREF 1STA TN a3 3 öre svart, (fht), på fräscht och mycket vackert lokalbrev med stjärnstämpel. På baksidan st LOKAL BREF 1 STA TN b * 3 öre gulbrun. Mycket vackert ex, felfritt och med stor del av originalgummeringen kvar. Intyg Sjöman Mycket gott ex och sign Diena F Brun Lokal. Mycket fräscht ex av Parisförfalskning. Ovanligt objekt a 3 öre olivbrun. Mycket vackert exemplar (mindre def) makulerat med hel sidvänd ortsstämpel MARIESTAD , vilket är ovanligt. Intyg Obe Gott exemplar b 3 öre brun (obet kt). Fräscht ex stämplat WISBY b 3 öre brun (kt). Trevligt ex med delstpl GÖTEB(ORG) öre brun på mycket vackert och fräscht tredjeståndsvikt brev sänt lokalt och st STOCKHOLM Tur. Sign Sjöman. Utställningsmonterad N2 *, Svart och Brun Lokal i underbart fräscha 13 N2 * ostämplade exemplar av 1885 års nytryck

15 ex 150 ex N2 *, Svart och Brun Lokal i mycket vackra 13 N2 * ostämplade exemplar av 1885 års nytryck. 500 VAPENMÄRKEN 152 P (*) Färgprov i karmin färg för 50 öre Vapen utförd med 4 skill bco kliché c2 *(*) 5 öre gulgrön. Välcentrerat ostämplat ex, mycket vackert-prakt. Intyg Obe c2* 5 öre. Mycket fräscht ostämplat exemplar f1 (*) 5 öre ljust gulgrön. Prakt-Lyxcentrerat, felfritt och vackert ostämplat exemplar. Intyg HOW Mycket gott exemplar b2 5 öre grön. Prakt-Lyxex st MALMÖ c2, d, 5 öre (2 ex) samt 3 öre på båtbrev 14 B d från Ullånger ankomststämplat i Stockholm b1, 9 g, 5, 12 och 30 öre (obet tanddef) på mycket 11 b vackert rekommenderat brev med delvis bevarade sigill och snören, märkena har varsin stpl ÅMÅL Sign Sjöman b1, 9 g 5 öre i 2 ex, 12 och 30 öre på underbart 11 b brev till Mecklenburg st STOCKHOLM Trots någon tanddef, ETT FÖRST- KLASSIGT UTSTÄLLNINGSOBJEKT. Enligt Facit UNIKT. Intyg G Bühler c *(*) 9 öre blålila. Mycket vackert, välcentrerat ostämplat exemplar c * 9 öre blålila (lätt vht). Mycket fräscht, Lyxcentrerat ostämplat ex. Intyg HOW Praktexemplar d * 9 öre. Ostämplat Lyxexemplar, signerad Bühler d * 9 öre blåviolett. Mycket fräscht ostämplat exemplar d * 9 öre blåviolett. Vackert och fräscht ost par, delvis särade tänder, någon enstaka kort tandspets. Intyg HOW Mycket gott objekt c 9 öre Praktex st STOCKHOLM m * 12 öre. Mycket fräscht ostämplat exemplar c1 Δ 12 öre på litet brevklipp. Lyxobjekt st SÖDERHAMN

16

17

18 ex 200 ex 201 ex ex c3 12 öre. Praktexemplar stämplat FALKÖPING c3 12 öre. Prakt-Lyxexemplar stämplat MOHOLM v12 12 öre med den ovanliga varianten 12 ½ c3 12 öre på brev till Danmark stämplat STRÖMSTAD och den ovanliga FRANCO inom ram h1 12 öre på lösenbelagt mycket vackert underfrankerat brev st STOCKHOLM och sänt till Söderhamn. På brevet har siffran 2 skrivits (2:a viktklassen) samt texten fel frimerke 12 öre d1 * 24 öre. Ostämplat och färgfriskt Praktex d2 (*) 24 öre orange. Vackert och fräscht ost ex med god centrering. Intyg HOW Mycket gott ex h1 * 24 öre orange-orangegul. Mycket vackert ostämplat Praktcentrerat exemplar c 24 öre ljust orangegul. Prakt-Lyxexemplar av en ovanlig nyans st GEFLE d2 24 öre. Praktexemplar med Lyxstämpel WADSTENA d2 24 öre orange. Praktexemplar med Lyxstämpel FALKÖPING d2 24 öre. Praktexemplar st FALUN e Δ 24 klar gulorange. Färgstrakt Praktexemplar på litet klipp st UMEÅ g1 24 öre gul. Mycket vackert, välcentrerat och felfritt ex med Lyxstämpel STOCK- HOLM Intyg HOW Prakt-Lyxexemplar h1 24 öre. Praktexemplar med Lyxstämpel WINGÅKER d2, 24 öre och 3 öre Lejon typ II på brevklipp 14 B c2 med varsin Lyxstämpel FALKÖPING Δ Sign Sjöman a 24 öre mörkt orange på vackert litet kuvert (obet reva) till Norge. Ovanlig nyans på brev d1, 24 och 12 öre på litet fräscht kuvert till 9 c2 Köpenhamn e, 9 l 24 och 12 öre på Praktfullt brev till Dan- mark stämplat STOCKHOLM a, 11 a 24 öre i par (tandskador) och 30 öre (2 ex) på vackert litet brev till England, märkena med varsin stämpel STOCKHOLM Mycket gott objekt med intyg Sjöman h2 24 öre rödaktigt orange i par och single st STOCKHOLM på brev med dubbelt porto till England. Vackert objekt med FRANCO inom ram d1 24 öre i 3-strip som 72 öres porto på brev till Frankrike med varsin stpl GÖTEBORG , violett PD samt ank stämplar b 30 öre. Vackert och fräscht felfritt ex med Praktstämpel KÖPING Intyg HOW Praktexemplar d1 30 öre mörkbrun. Färgstarkt Praktexemplar st SKÖFDE

19 e2 30 öre. Mycket fräscht Praktexemplar med Lyxstämpel LIDKÖPING Intyg Harbrecht Prakt-Lyxexemplar g 30 öre rosabrun. Mycket fräscht, felfritt Praktexemplar med Lyxstämpel HEDEMORA med intyg HOW Praktexemplar b 30 öre (riss) i par på brev till Finland st STOCKHOLM Intressant objekt med dubbeltand e2, 30 öre par och 24 öre på vackert brev med 10 h2 dubbelt porto till Frankrike. Trots någon kt, ett trevligt UTSTÄLLNINGSOBJEKT med flera transit- och ankomststämplar e1, 30 öre i 2 ex samt 3 öre Lejon typ II som 14 B c1 63 öres porto till Frankrike via Preussen st HUDIKSVALL Trots mycket svagt veck som berör märkena, ett vackert och tilltalande objekt med intyg Sjöman Mycket gott objekt f1 * 50 öre karminrosa, 1855 års tandning. Mycket vackert ostämplat exemplar g2 50 öre. Välcentrerat ex på ovanligt tunt papper med vacker stämpel STOCKHOLM f2, 50, 12 och 24 öre på assbrev med 3 dub- 10 h2, belt porto. Trots några små skador på brev- 9 c3 omslaget, ett mycket intressant objekt med delvis bevarade snören N1 * 5-50 öre. Komplett ostämplad serie av 1885 års nytryck där alla valörer utom 12 öre är ovanligt välcentrerade N1 * 5-50 öre. Komplett ostämplad serie av 1885 års nytryck N1 * 5-50 öre. Komplett ostämplad serie av 1885 års nytryck. 500 LIGGANDE LEJON Ab 3 öre typ I. POSTFRISKT mycket vackert ** exemplas av den sällsynta b-nyansen Ac 3 öre typ I. Strålande fräscht, välcentrerat och vackert ex B h * 3 öre typ II. Ostämplat Praktexemplar med en för detta märke ovanligt god centrering B h * 3 öre i ostämplat par från övre marginalen med starkt förskjuten perforering B v2 *, 3 och 20 öre. 2 vackra och fräscha ost ex, 16 a * 3 öre typ III Bf 3 öre brunorange i vågrätt Lyx par st PKXP Nr Bh 3 öre. Starkt snedperforerat ex B c1 3 öre typ II på mycket trevligt och intressant brev daterat PITEÅ 3 juni 1865 och sänt med båt till Stockholm, där brevet har lämnats till Posten och st STOCKHOLM 7.7 2TUR. Not på omslaget att beställda säckar med följer båten Haparanda på dess återfärd a * 17 öre karminviolett. Ett felfritt, mycket vackert och färgfriskt ostämplat exemplar. Mycket gott exemplar med intyg Sjöman c *(*) 17 öre grå. Välcentrerat, mycket vackert och färgfriskt exemplar, med intyg HOW Praktexemplar c * 17 öre grå. Felfritt, fräscht och färgstarkt ostämplat ex av ett bra märke. Intyg HOW Mycket gott exemplar b1 17 öre. Mycket vackert-praktex stämplat HÖGANÄS b2 17 öre rödaktigt lila. Felfritt ex stämplat PKXP N:r , med intyg Sjöman Mycket gott-praktex c 17 öre grå. Fräscht, välcentrerat ex med sidvänd st MALMÖ. Intyg HOW Mycket gott exemplar b1, 17 öre tillsammans med 30 öre Vapen 11 e1 som sällsynt kombination av 47 öres porto på synnerligen vackert rekommenderat brev. Märkena med varsin stämpel WISBY , 17-öringen i Praktkval. Intyg Sjöman Mycket gott-praktobjekt. UTSTÄLLNINGSOBJEKT b2 17 öre rödaktigt lila. Felfritt ex på brev (arkivveck) till Bornholm stämplat CIMBRITSHAMN b2 17 öre violett på fräscht brevomslag till Danmark st STOCKHOLM och FRANCO inom ram, blå ankomststämpel KIÖBENHAVN b1 * 20 öre. Vackert (obet rostfl) och fräscht, Prakt-Lyxcentrerat ostämplat exemplar g * 20 öre. Mycket fräscht ostämplat exemplar b 20 öre brunakt. orangeröd. Välcentr. Mycket vackert ex st LINDESBERG d 20 öre. Prakt-Lyxex st WISBY e 20 öre. Lyxex st NORRKÖPING f 20 öre högröd. Fräscht ex med Prakt- Lyxstämpel LIDKÖPING c 20 öre orangeröd på mycket vackert brev till Norge st STOCKHOLM och sidostämpel CHRISTIANIA BYPOST Sign Sjöman c 20 öre orangeröd på vackert, bläcknot betalt till Norge med rättvänd stpl GÖTEBORG Intyg Svensson Mycket gott objekt c 20 öre i 2 ex (kt) som 40 öres porto till Tyskland st STOCKHOLM b1, 20 öre i par och 5 öre på trevligt brev till 7 b2 England med 45 öres porto st GÖTEBORG , med not Via Danmark B-16 3 öre typ II-20 öre. Vacker stämplad serie

20 225 ex RINGTYP TANDNING c 3 öre mörkt orangebrun. Mycket vackert ex av en ovanlig nyans med utsökt Lyxstämpel NORRKÖPING d 3 öre. Prakt-Lyxex st KISA e 3 öre orangebrun. Praktexemplar med Lyxstämpel ÖRNSKÖLDSVIK f 3 öre gulakt orangebrun. Mycket vackert ex med Lyxstämpel KARLSBORG f 3 öre på vackert lokalt tjänstebrev med bläckmakulering, sänt inom Hammenhög. Ovanligt med ringtypsfrankering. Ovanligt objekt a * 4 öre. Fräscht och vackert ostämplat ex a 4 öre. Vackert och välcentrerat exemplar med blå stämpel HEBY a 4 öre med Praktstämpel ALFTA (lätt vht). Intyg Sjöman Mycket gott- Praktex g, 18 a, 3, 4 och 5 öre på synnerligen vackert brev 19 h st Herrljunga Trots att 3-öringen är defekt ett trevligt objekt a 4 öre på 6 öres brevkort till Tyskland. Praktobjekt st BERG och ank st EISLEBEN a 5 öre matt blåaktigt grön, gulaktigt papper. Praktexemplar av en ovanlig nyans med rättvänd stämpel STOCKHOLM f 5 öre. Lyxexemplar st ÖREBRO h 5 öre. Prakt-Lyxexemplar med pregnant stämpel ONSALA ex

Malmö Filatelistförening

Malmö Filatelistförening Malmö Filatelistförening STORAUKTION 2012-11-21 Objekten visas i klubblokalen onsdagarna 2012-10-31, 2012-11-07 och 12-11-14 klockan 16.00 19.00. Alla är välkomna att lämna bud. Inbjudan till auktionen

Läs mer

SPECIALAUKTION 17 MARS 2012. Samling Björn Levin

SPECIALAUKTION 17 MARS 2012. Samling Björn Levin SPECIALAUKTION 17 MARS 2012 Samling Björn Levin 264 269 1 308 120 291 2 KVALITETSAUKTION 133 SPECIALAUKTION Samling Björn Levin 17 MARS 2012 kl 13.00 SCANDIC PARK HOTELL,KARLAVÄGEN 43, STOCKHOLM 08-517

Läs mer

KVALITETSAUKTION 128 12 DECEMBER 2009

KVALITETSAUKTION 128 12 DECEMBER 2009 KVALITETSAUKTION 128 12 DECEMBER 2009 113 154 210 225 296 335 347 350 358 365 389 415 454 459 485 240 166 KVALITETSAUKTION 12 DECEMBER 2009 kl 9.30 SCANDIC PARK HOTELL, KARLAVÄGEN 43, STOCKHOLM 08-517

Läs mer

SPECIALAVDELNING 4 SKILLING

SPECIALAVDELNING 4 SKILLING SPECIALAVDELNING 4 SKILLING BANCO MAKULERADE UNDER JULI 1855 (FÖRSTA MÅNADEN) Denna helt unika samling är resultatet av över ett halvsekels samlarmöda och belyser på ett enastående sätt den första månaden

Läs mer

KVALITETSAUKTION 124 8 DECEMBER 2007

KVALITETSAUKTION 124 8 DECEMBER 2007 KVALITETSAUKTION 124 8 DECEMBER 2007 116 259 340 385 552 96 332 253 378 489 1 2 337 KVALITETSAUKTION 8 DECEMBER 2007 kl 9.30 SCANDIC PARK HOTELL,KARLAVÄGEN 43, STOCKHOLM 08-517 373 10 VISNING Humlegårdsgatan

Läs mer

KVALITETSAUKTION 122 9 DECEMBER 2006

KVALITETSAUKTION 122 9 DECEMBER 2006 KVALITETSAUKTION 122 9 DECEMBER 2006 132 148 173 221 224 248 286 331 405 ex 1768 413 432 1532 ex 1553 1 195 205 244 2 KVALITETSAUKTION 9 DECEMBER 2006 kl 9.30 SCANDIC PARK HOTELL,KARLAVÄGEN 43, STOCKHOLM

Läs mer

KVALITETSAUKTION. 26 MAJ 2007 kl 9.30 SCANDIC PARK HOTELL,KARLAVÄGEN 43, STOCKHOLM 08-517 373 10 VISNING

KVALITETSAUKTION. 26 MAJ 2007 kl 9.30 SCANDIC PARK HOTELL,KARLAVÄGEN 43, STOCKHOLM 08-517 373 10 VISNING KVALITETSAUKTION 26 MAJ 2007 kl 9.30 SCANDIC PARK HOTELL,KARLAVÄGEN 43, STOCKHOLM 08-517 373 10 VISNING Humlegårdsgatan 13, Stockholm Måndag - torsdag 21/5-24/5 Kl 9-13, 14-18 Fredag 25/5 Kl 9-13, 14-16

Läs mer

KVALITETSAUKTION. 9 DECEMBER 2006 kl 9.30 SCANDIC PARK HOTELL,KARLAVÄGEN 43, STOCKHOLM 08-517 373 10

KVALITETSAUKTION. 9 DECEMBER 2006 kl 9.30 SCANDIC PARK HOTELL,KARLAVÄGEN 43, STOCKHOLM 08-517 373 10 KVALITETSAUKTION 9 DECEMBER 2006 kl 9.30 SCANDIC PARK HOTELL,KARLAVÄGEN 43, STOCKHOLM 08-517 373 10 VISNING Humlegårdsgatan 13, Stockholm Måndag - torsdag 4/12-7/12 Kl 9-13, 14-18 Fredag 8/12 Kl 9-13,

Läs mer

Innehållsförteckning / contents

Innehållsförteckning / contents Innehållsförteckning / contents 1 Sverige, förfilateli 77 Skilling Banco Lokalmärken 202 Vapentyp 297 Liggande Lejon 326 Ringtyp 586 Oscar II 638 Medaljong - Landstorm 697 Bandmärken - Modernt 948 Tjänste,

Läs mer

KVALITETSAUKTION 132 3 DECEMBER 2011 MYNT

KVALITETSAUKTION 132 3 DECEMBER 2011 MYNT KVALITETSAUKTION 132 3 DECEMBER 2011 MYNT 1451 75 KVALITETSAUKTION 3 DECEMBER 2011 kl 9.30 SCANDIC PARK HOTELL,KARLAVÄGEN 43, STOCKHOLM 08-517 374 40 VISNING Humlegårdsgatan 13, Stockholm Måndag - torsdag

Läs mer

KVALITETSAUKTION 126 6 DECEMBER 2008

KVALITETSAUKTION 126 6 DECEMBER 2008 KVALITETSAUKTION 126 6 DECEMBER 2008 204 1617 349 KVALITETSAUKTION 6 DECEMBER 2008 kl 9.30 SCANDIC PARK HOTELL,KARLAVÄGEN 43, STOCKHOLM 08-517 373 10 VISNING Humlegårdsgatan 13, Stockholm Måndag - torsdag

Läs mer

KVALITETSAUKTION 140 6 DECEMBER 2014 MYNT

KVALITETSAUKTION 140 6 DECEMBER 2014 MYNT KVALITETSAUKTION 140 6 DECEMBER 2014 MYNT 1020 2 KVALITETSAUKTION 6 DECEMBER 2014 kl 9.30 SCANDIC PARK HOTELL,KARLAVÄGEN 43, STOCKHOLM Telefon till auktionslokalen 08-517 373 10 VISNING Humlegårdsgatan

Läs mer

KVALITETSAUKTION 20 MAJ 2006 SCANDIC PARK HOTELL,KARLAVÄGEN 43, STOCKHOLM 08-517 373 10

KVALITETSAUKTION 20 MAJ 2006 SCANDIC PARK HOTELL,KARLAVÄGEN 43, STOCKHOLM 08-517 373 10 KVALITETSAUKTION 20 MAJ 2006 SCANDIC PARK HOTELL,KARLAVÄGEN 43, STOCKHOLM 08-517 373 10 VISNING Humlegårdsgatan 13, Stockholm Måndag - torsdag 15/5-18/5 Kl 9-13 och 14-18 Fredag 19/5 Kl 9-13 och 14-16

Läs mer

Oss möter Du i Sverige, Finland och Danmark:

Oss möter Du i Sverige, Finland och Danmark: Oss möter Du i Sverige, Finland och Danmark: Peter Johansen Civ. ek, VD och ägare Ansvarsområde: Ekonomi och administration Filateli: Hela världen E-post: peter@philea.se Christer Svensson Civ. ek, styrelseordförande

Läs mer

Malmö Filatelistförening

Malmö Filatelistförening Malmö Filatelistförening STORAUKTION 2015-11-18 Objekten visas i klubblokalen på auktionsdagen kl 16.00-18.00 samt 2015-11-11, klockan 16.00 19.00. Alla är välkomna att lämna bud. Inbjudan till auktionen

Läs mer

Oss möter Du i Sverige, Finland och Danmark:

Oss möter Du i Sverige, Finland och Danmark: Oss möter Du i Sverige, Finland och Danmark: Peter Johansen Civ. ek, VD och ägare Ansvarsområde: Ekonomi och administration Filateli: Hela världen E-post: peter@philea.se Christer Svensson Civ. ek, styrelseordförande

Läs mer

KVALITETSAUKTION 125 24 MAJ 2008

KVALITETSAUKTION 125 24 MAJ 2008 KVALITETSAUKTION 125 24 MAJ 2008 217 278 KVALITETSAUKTION 24 MAJ 2008 kl 9.30 SCANDIC PARK HOTELL,KARLAVÄGEN 43, STOCKHOLM 08-517 373 10 VISNING Humlegårdsgatan 13, Stockholm Måndag - torsdag 19/5-22/5

Läs mer

KVALITETSAUKTION 127 23 MAJ 2009

KVALITETSAUKTION 127 23 MAJ 2009 KVALITETSAUKTION 127 23 MAJ 2009 239 257 259 316 317 1182 1277 1212 1318 1362 ex 1575 ex 1575 199 200 KVALITETSAUKTION 23 MAJ 2009 kl 9.30 SCANDIC PARK HOTELL,KARLAVÄGEN 43, STOCKHOLM 08-517 373 10 VISNING

Läs mer

Facit. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept:

Facit. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept: Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Sverige Sweden 15 Övriga

Läs mer

AUKTION 16 MAJ 2009 AB PHILEA

AUKTION 16 MAJ 2009 AB PHILEA AUKTION 16 MAJ 2009 Sjöfartshotellet, Katarinavägen 26, Stockholm och Nordostpassagen 61 B, Göteborg 135 AB PHILEA Svartensgatan 6, 116 20 Stockholm, Sweden Tel. 08-678 19 20. Fax 08-643 22 38 E-mail:

Läs mer

13 DECEMBER 2008. Objekt 1124 AB PHILEA

13 DECEMBER 2008. Objekt 1124 AB PHILEA JUBILEUMS- AUKTION 13 DECEMBER 2008 Sjöfartshotellet, Katarinavägen 26, Stockholm och Nordostpassagen 61 B, Göteborg Objekt 1124 AB PHILEA Svartensgatan 6, 116 20 Stockholm, Sweden Tel. 08-678 19 20. Fax

Läs mer

Lars-Tore Eriksson Frimärksauktioner AB (LTE) har flyttat till nya lokaler!

Lars-Tore Eriksson Frimärksauktioner AB (LTE) har flyttat till nya lokaler! Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Anbudsblankett, villkor

Läs mer

AUKTION 291 LÖRDAG 20 NOVEMBER 2010. Svartensgatan 3, Stockholm AB PHILEA

AUKTION 291 LÖRDAG 20 NOVEMBER 2010. Svartensgatan 3, Stockholm AB PHILEA AUKTION 291 LÖRDAG 20 NOVEMBER 2010 Svartensgatan 3, Stockholm (Mitt emot Philea, där visning sker under auktionen) 229 Med bl.a. / Featuring e.g. Omfattande Sverige och Island / Comprehensive Sweden and

Läs mer

Facit. Bokstavskoder Vissa objeknummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem:

Facit. Bokstavskoder Vissa objeknummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem: Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Anbudsblankett, villkor

Läs mer

F Facit. SG Stanley Gibbons L = Låda Utan bokstav = singelmonterat objekt. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept:

F Facit. SG Stanley Gibbons L = Låda Utan bokstav = singelmonterat objekt. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept: 94 AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640 09 78 och 08-678 19 20 Fax: 08-643 22 38 E-post: mail@philea.se Internet: http://www.philea.se Sverige: PG 60 29 89-6. Danmark:

Läs mer

Innehållsförteckning / contents. Visning i Stockholm och Kalmar

Innehållsförteckning / contents. Visning i Stockholm och Kalmar Innehållsförteckning / contents 1 Sverige, förfilateli 83 Skilling Banco Lokalmärken 184 Vapentyp 267 Liggande Lejon 292 Ringtyp 488 Oscar II 544 Medaljong - Landstorm 594 Bandmärken - Modernt 872 Tjänste,

Läs mer

F Facit. SG Stanley Gibbons L = Låda Utan bokstav = singelmonterat objekt. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept:

F Facit. SG Stanley Gibbons L = Låda Utan bokstav = singelmonterat objekt. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept: 238 AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640 09 78 och 08-678 19 20 Fax: 08-643 22 38 E-post: mail@philea.se Internet: http://www.philea.se Sverige: PG 60 29 89-6. Danmark:

Läs mer

Lidingö Filatelistförening Höstauktion den 24 november 2016

Lidingö Filatelistförening Höstauktion den 24 november 2016 1 (5) Lidingö Filatelistförening Höstauktion den 24 november 2016 1 Brev 2 Brev 3 Häften 4 Häften 5 Provtryck 6 Block Förfilateli brev stämplat Skenninge 12.1.1845 till Skärfalla, Linköping Lokalbrev med

Läs mer

Obs! Ändrad köparprovision se sid. 2 Note! Changed buyer's premium see page 2

Obs! Ändrad köparprovision se sid. 2 Note! Changed buyer's premium see page 2 Onsdag 22 augusti 2012 kl. 16:00 Svartensgatan 6, Stockholm 95 Obs! Ändrad köparprovision se sid. 2 Note! Changed buyer's premium see page 2 AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon:

Läs mer

ER KLUBBAN. A uktionerna hos danska

ER KLUBBAN. A uktionerna hos danska U ER KLUBBAN Sällsynt provisorium hos Bruun Ras mus - sen i Köpenhamn, som såldes för mot - svarande 64 840 kronor. av Ørn Grahm I årets första auktionskrönika rapporterar vi från tre av de många auktionerna

Läs mer

Lidingö Filatelistförening Vårauktion den 18 april 2013

Lidingö Filatelistförening Vårauktion den 18 april 2013 1 (5) Lidingö Filatelistförening Vårauktion den 18 april 2013 ü Nr Kat nr Beskrivning av objektet Kat pris Mini bud Inl. av Sålt för Till 1 Fribrevomslag till Konungens Befattningshavare Götheborg st.

Läs mer

Internationell auktion 316

Internationell auktion 316 Internationell auktion 316 Del 1: Onsdag 19 mars 2014 kl. 16:00 Internationell auktion, objekt 1 3451 Svartensgatan 6, Stockholm Del 2: Måndag 24 mars 2014 kl. 17:00 Låd- och partiauktion, objekt 5001-5158

Läs mer

KVALITETSAUKTION maj Mynt

KVALITETSAUKTION maj Mynt KVALITETSAUKTION 145 20 maj 2017 Mynt 1172 Kvalitetsauktion 20 maj 2017 kl. 9.30 Plats Hotell Scandic Anglais Humlegårdsgatan 23 Telefon, auktionssalen: 08-517 340 64 Visning Humlegårdsgatan 13, Stockholm

Läs mer

Innehållsförteckning / contents. Visning i Stockholm och Kalmar

Innehållsförteckning / contents. Visning i Stockholm och Kalmar Innehållsförteckning / contents 1 Sverige, förfilateli 137 Skilling Banco Lokalmärken 206 Vapentyp 280 Liggande Lejon 306 Ringtyp 445 Oscar II 499 Medaljong - Landstorm 567 Bandmärken - Modernt 851 Tjänste,

Läs mer

AUKTION 299 LÖRDAG 19 NOVEMBER 2011. Svartensgatan 6, Stockholm AB PHILEA

AUKTION 299 LÖRDAG 19 NOVEMBER 2011. Svartensgatan 6, Stockholm AB PHILEA AUKTION 299 LÖRDAG 19 NOVEMBER 2011 Svartensgatan 6, Stockholm 1312 3071 3147 AB PHILEA Svartensgatan 6, 116 20 Stockholm, Sweden Tel. 08-640 09 78. Fax 08-643 22 38 E-mail: mail@philea.se http://www.philea.se

Läs mer

Objekt 5. Välkommen till vår hittills största månadsauktion!

Objekt 5. Välkommen till vår hittills största månadsauktion! Objekt 5 Välkommen till vår hittills största månadsauktion! AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640 09 78 och 08-678 19 20 Fax: 08-643 22 38 E-post: mail@philea.se Internet:

Läs mer

SG Stanley Gibbons L = Låda Utan bokstav = singelmonterat objekt. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept:

SG Stanley Gibbons L = Låda Utan bokstav = singelmonterat objekt. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept: 1154 AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640 09 78 och 08-678 19 20 Fax: 08-643 22 38 E-post: mail@philea.se Internet: http://www.philea.se Sverige: PG 60 29 89-6. Danmark:

Läs mer

Vi flyttar till nya lokaler!

Vi flyttar till nya lokaler! Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Anbudsblankett, villkor

Läs mer

AUKTION 28 NOVEMBER 2009. Hantverkshuset, Kaggensgatan 3, Kalmar och Svartensgatan 6, Stockholm AB PHILEA

AUKTION 28 NOVEMBER 2009. Hantverkshuset, Kaggensgatan 3, Kalmar och Svartensgatan 6, Stockholm AB PHILEA AUKTION 28 NOVEMBER 2009 Hantverkshuset, Kaggensgatan 3, Kalmar och Svartensgatan 6, Stockholm 82 88 89 AB PHILEA Svartensgatan 6, 116 20 Stockholm, Sweden Tel. 08-640 09 78. Fax 08-643 22 38 E-mail: mail@philea.se

Läs mer

Facit. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept.

Facit. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept. Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Sverige Sweden 14 Övriga

Läs mer

Facit. Bokstavskoder Vissa objeknummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem:

Facit. Bokstavskoder Vissa objeknummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem: Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Anbudsblankett, villkor

Läs mer

Facit. Bokstavskoder Vissa objeknummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem:

Facit. Bokstavskoder Vissa objeknummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem: Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Anbudsblankett, villkor

Läs mer

Facit. Bokstavskoder Vissa objektnummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem:

Facit. Bokstavskoder Vissa objektnummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem: Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Anbudsblankett, villkor

Läs mer

Välkommen till oss med din inlämning vi är aldrig långt borta

Välkommen till oss med din inlämning vi är aldrig långt borta Välkommen till oss med din inlämning vi är aldrig långt borta Vi reser i samband med aktuell auktion varje månad runt i Götaland och Svealand för att ta emot inlämningar kontakta oss för ett sammanträffande

Läs mer

F Facit Mi Michel. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept:

F Facit Mi Michel. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept: Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Sverige Sweden 12 Övriga

Läs mer

Objekt 534 OBS! Även lådauktion i Göteborg 20 oktober se www.philea.se

Objekt 534 OBS! Även lådauktion i Göteborg 20 oktober se www.philea.se Objekt 534 OBS! Även lådauktion i Göteborg 20 oktober se www.philea.se AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640 09 78 och 08-678 19 20 Fax: 08-643 22 38 E-post: mail@philea.se

Läs mer

Lars-Tore Eriksson Frimärksauktioner AB (LTE) flyttar till nya lokaler 1 januari 2006!

Lars-Tore Eriksson Frimärksauktioner AB (LTE) flyttar till nya lokaler 1 januari 2006! Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Anbudsblankett, villkor

Läs mer

Lars-Tore Eriksson Frimärksauktioner AB (LTE) har flyttat till nya lokaler!

Lars-Tore Eriksson Frimärksauktioner AB (LTE) har flyttat till nya lokaler! Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Anbudsblankett, villkor

Läs mer

Innehållsförteckning. Information i korthet

Innehållsförteckning. Information i korthet Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Anbudsblankett, villkor

Läs mer

Avhämtning: AB Philea, Götgatan 23 Auktionsdagen, därefter vardagar 10-13, 14-17.

Avhämtning: AB Philea, Götgatan 23 Auktionsdagen, därefter vardagar 10-13, 14-17. FRIMÄRKSKOMPANIET INTERNATIONELL KVALITETSAUKTION 230 Lördag 19 mars 2005, kl. 10:00, insläpp från 9:45 Hotel Victory, Lilla Nygatan 5, Stockholm (T-bana Gamla Stan) Visning: AB Philea, Götgatan 23 Måndag-fredag

Läs mer

Auktion vid Pekingträffen 31 oktober, 2009

Auktion vid Pekingträffen 31 oktober, 2009 Auktion vid Pekingträffen 31 oktober, 9 Bud lämnas till Peter Särnstedt per brev eller e-post. stedt77633@tele2.se. Förfrågningar om auktionsmaterialet kan ställas till Peter Särnstedt. Bud skall ha nått

Läs mer

AUKTION 287 LÖRDAG 15 MAJ 2010. Svartensgatan 6, Stockholm AB PHILEA

AUKTION 287 LÖRDAG 15 MAJ 2010. Svartensgatan 6, Stockholm AB PHILEA AUKTION 287 LÖRDAG 15 MAJ 2010 Svartensgatan 6, Stockholm 101 AB PHILEA Svartensgatan 6, 116 20 Stockholm, Sweden Tel. 08-640 09 78. Fax 08-643 22 38 E-mail: mail@philea.se http://www.philea.se Innehållsförteckning

Läs mer

Onsdag 12 juni 2013 kl. 16:00 Svartensgatan 6, Stockholm

Onsdag 12 juni 2013 kl. 16:00 Svartensgatan 6, Stockholm Onsdag 12 juni 2013 kl. 16:00 Svartensgatan 6, Stockholm 754 3372 AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640 09 78 och 08-678 19 20 Fax: 08-643 22 38 E-post: bids@philea.se

Läs mer

Offentlig Auktion Lördagen 29 9 Oktober, 2011 kl. 11.00

Offentlig Auktion Lördagen 29 9 Oktober, 2011 kl. 11.00 Offentlig Auktion Lördagen 29 9 Oktober, 2011 kl. 11.00 Göteborgs Stadsmuseum Gröna rummet, Norra Hamngatan 12 Frimärksauktioner i i Göteborg AB, Box 1515, 411 41 41 GÖTEBORG Telefon: 0708-106803 E-post:

Läs mer

Facit. Bokstavskoder Vissa objeknummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem:

Facit. Bokstavskoder Vissa objeknummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem: Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Anbudsblankett, villkor

Läs mer

F Facit. SG Stanley Gibbons L = Låda Utan bokstav = singelmonterat objekt. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept:

F Facit. SG Stanley Gibbons L = Låda Utan bokstav = singelmonterat objekt. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept: 443: Intyg 5, 5, 5. AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640 09 78 och 08-678 19 20 Fax: 08-643 22 38 E-post: mail@philea.se Internet: http://www.philea.se Sverige: PG 60

Läs mer

Facit. Bokstavskoder Vissa objektnummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem:

Facit. Bokstavskoder Vissa objektnummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem: Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Anbudsblankett, villkor

Läs mer

Välkommen till oss med din inlämning vi är aldrig långt borta

Välkommen till oss med din inlämning vi är aldrig långt borta Välkommen till oss med din inlämning vi är aldrig långt borta Vi reser i samband med aktuell auktion varje månad runt i Götaland och Svealand för att ta emot inlämningar kontakta oss för ett sammanträffande

Läs mer

Internationell auktion 332

Internationell auktion 332 Internationell auktion 332 Onsdag 20 JANUARI 2016 kl. 16:00 Internationell auktion, objekt 1 3842 Svartensgatan 6, Stockholm 107 108 AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640

Läs mer

Lördag 19 mars kl 12:00 Visning kl 10:00-12:00. Postterminalen, Ängsgärdsgatan 6, Västerås

Lördag 19 mars kl 12:00 Visning kl 10:00-12:00. Postterminalen, Ängsgärdsgatan 6, Västerås Västerås Filatelistförening presenterar Mälardalsträffens Lördag 19 mars kl 12:00 Visning kl 10:00-12:00 Postterminalen, Ängsgärdsgatan 6, Västerås Obj 36: 1 riksdaler t13 praktexemplar Obj 123: Lokalt

Läs mer

AUKTION 295 LÖRDAG 14 MAJ 2011. Svartensgatan 6, Stockholm. ex 923 AB PHILEA

AUKTION 295 LÖRDAG 14 MAJ 2011. Svartensgatan 6, Stockholm. ex 923 AB PHILEA AUKTION 295 LÖRDAG 14 MAJ 2011 Svartensgatan 6, Stockholm ex 923 1389 AB PHILEA Svartensgatan 6, 116 20 Stockholm, Sweden Tel. 08-640 09 78. Fax 08-643 22 38 E-mail: mail@philea.se http://www.philea.se

Läs mer

Facit. Bokstavskoder Vissa objektnummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem:

Facit. Bokstavskoder Vissa objektnummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem: Objekt 172 AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640 09 78 och 08-678 19 20 Fax: 08-643 22 38 E-post: mail@philea.se Internet: http://www.philea.se Sverige: PG 60 29 89-6.

Läs mer

Facit. Bokstavskoder Vissa objektnummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem:

Facit. Bokstavskoder Vissa objektnummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem: Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Anbudsblankett, villkor

Läs mer

AUKTION 29 30 NOVEMBER 2008. Hantverkshuset, Kaggensg. 3, Kalmar och Philea, Svartensgatan 6, Stockholm. Objekt 176

AUKTION 29 30 NOVEMBER 2008. Hantverkshuset, Kaggensg. 3, Kalmar och Philea, Svartensgatan 6, Stockholm. Objekt 176 AUKTION 29 30 NOVEMBER 2008 Hantverkshuset, Kaggensg. 3, Kalmar och Philea, Svartensgatan 6, Stockholm Objekt 176 Svartensgatan 6, 116 20 Stockholm, Sweden Tel. 08-678 19 20. Fax 08-643 22 38 Trångsundsvägen

Läs mer

Facit. Bokstavskoder Vissa objektnummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem:

Facit. Bokstavskoder Vissa objektnummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem: Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Anbudsblankett, villkor

Läs mer

Innehållsförteckning. Information i korthet

Innehållsförteckning. Information i korthet Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Anbudsblankett, villkor

Läs mer

Internationell auktion 313

Internationell auktion 313 Internationell auktion 313 Del 1: Onsdag 9 oktober 2013 kl. 16:00 Internationell auktion, objekt 1 2729 Svartensgatan 6, Stockholm 202 AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640

Läs mer

Facit. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept:

Facit. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept: Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Sverige Sweden 13 Övriga

Läs mer

AUKTION 302 LÖRDAG 5 MAJ 2012. Svartensgatan 6, Stockholm AB PHILEA

AUKTION 302 LÖRDAG 5 MAJ 2012. Svartensgatan 6, Stockholm AB PHILEA AUKTION 302 LÖRDAG 5 MAJ 2012 Svartensgatan 6, Stockholm 1312 AB PHILEA Svartensgatan 6, 116 20 Stockholm, Sweden Tel. 08-640 09 78. Fax 08-643 22 38 E-mail: bids@philea.se http://www.philea.se Innehållsförteckning

Läs mer

JUBILEUMS- AUKTION LÖRDAG 23 NOV 2013. Sjöfartshotellet Katarinavägen 26, Stockholm AB PHILEA

JUBILEUMS- AUKTION LÖRDAG 23 NOV 2013. Sjöfartshotellet Katarinavägen 26, Stockholm AB PHILEA JUBILEUMS- AUKTION LÖRDAG 23 NOV 2013 25 25 Sjöfartshotellet Katarinavägen 26, Stockholm 1250 AB PHILEA Svartensgatan 6, 116 20 Stockholm, Sweden Tel. 08-640 09 78. Fax 08-643 22 38 E-mail: bids@philea.se

Läs mer

OBS! Visningstider och auktionsprogram på sidan 7

OBS! Visningstider och auktionsprogram på sidan 7 45 OBS! Visningstider och auktionsprogram på sidan 7 AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640 09 78 och 08-678 19 20 Fax: 08-643 22 38 E-post: mail@philea.se Internet: http://www.philea.se

Läs mer

Skriftlig anbudsauktion

Skriftlig anbudsauktion Skriftlig anbudsauktion (del av 1628) Hämtning: På Svartensgatan 6 senast två veckor efter auktionen, vardagar 10-17. Anbud skall ha kommit in senast torsdag 14 juli 2016 kl. 15:00 Mail bid sale, bidding

Läs mer

Facit. Bokstavskoder Vissa objeknummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem:

Facit. Bokstavskoder Vissa objeknummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem: Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Anbudsblankett, villkor

Läs mer

AUKTION 310 LÖRDAG 11 MAJ 2013. Svartensgatan 6, Stockholm AB PHILEA

AUKTION 310 LÖRDAG 11 MAJ 2013. Svartensgatan 6, Stockholm AB PHILEA AUKTION 310 LÖRDAG 11 MAJ 2013 Svartensgatan 6, Stockholm 111 AB PHILEA Svartensgatan 6, 116 20 Stockholm, Sweden Tel. 08-640 09 78. Fax 08-643 22 38 E-mail: bids@philea.se http://www.philea.se Innehållsförteckning

Läs mer

Offentlig Auktion Lördagen 29 9 Oktober, 2011 kl. 11.00

Offentlig Auktion Lördagen 29 9 Oktober, 2011 kl. 11.00 Offentlig Auktion Lördagen 29 9 Oktober, 2011 kl. 11.00 Göteborgs Stadsmuseum Gröna rummet, Norra Hamngatan 12 Frimärksauktioner i i Göteborg AB, Box 1515, 411 41 41 GÖTEBORG Telefon: 0708-106803 E-post:

Läs mer

Lördag916 maj 2015 kl. 12:30

Lördag916 maj 2015 kl. 12:30 Offentlig Auktion Offentlig Auktion 9 Lördag916 maj 2015 kl. 12:30 Partille Kulturum Lot 157 Lot 111 Lot 112 AB, AB,Box Box1515, 1515,411 41141 41 GÖTEBORG Telefon: GÖTEBORG Telefon:0708-106803 E0708-106803

Läs mer

Facit. Bokstavskoder Vissa objeknummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem:

Facit. Bokstavskoder Vissa objeknummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem: Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Anbudsblankett, villkor

Läs mer

FRIMÄRKSAUKTION Skövde Filatelistförening och Volvo Skövde frimärksklubb Volvohuset tisdag 5/11, startar 19:30, visning från 18:30 Fasta

FRIMÄRKSAUKTION Skövde Filatelistförening och Volvo Skövde frimärksklubb Volvohuset tisdag 5/11, startar 19:30, visning från 18:30 Fasta FRIMÄRKSAUKTION 2013-11-05 Skövde Filatelistförening och Volvo Skövde frimärksklubb Volvohuset tisdag 5/11, startar 19:30, visning från 18:30 Fasta höjningar:1-10:- = 1:-, 10-50:- = 2:-, 50-100:- = 5:-,

Läs mer

KVALITETSAUKTION 141 30 MAJ 2015 MYNT

KVALITETSAUKTION 141 30 MAJ 2015 MYNT KVALITETSAUKTION 141 30 MAJ 2015 MYNT 979 1 KVALITETSAUKTION 30 MAJ 2015 kl 9.30 SCANDIC PARK HOTELL,KARLAVÄGEN 43, STOCKHOLM Telefon till auktionssalen 08-517 373 10 OBS! Begränsad framkomlighet i Stockholm

Läs mer

Internationell auktion 318

Internationell auktion 318 Internationell auktion 318 Onsdag 11 juni 2014 kl. 16:00 Internationell auktion, objekt 1 3345 Svartensgatan 6, Stockholm ex 53 68 AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640

Läs mer

Internationell auktion 329

Internationell auktion 329 Internationell auktion 329 Onsdag 7 oktober 2015 kl. 16:00 Internationell auktion, objekt 1 3358 Svartensgatan 6, Stockholm ex 2650 AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640

Läs mer

Innehållsförteckning. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept:

Innehållsförteckning. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept: Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Anbudsblankett, villkor

Läs mer

Sverige Skillingar, Vapen, Lejon Sverige Ringtyp Sverige Oscar, Medaljong Sverige Landstorm, Luftpost Sverige Bandmärken 1920-1936 Sverige

Sverige Skillingar, Vapen, Lejon Sverige Ringtyp Sverige Oscar, Medaljong Sverige Landstorm, Luftpost Sverige Bandmärken 1920-1936 Sverige Skillingar, Vapen, Lejon 1 Brev Brev med F2c stämplat 25/8 1856 med intyg Nils Svensson. 800 2 o F2c 4 skilling högblå, rufftandat märke stämplat 6/6 1856. 450 3 Brev Brev till London frankerat med F7d

Läs mer

AUKTION 317 LÖRDAG 17 MAJ 2014. Svartensgatan 6, Stockholm AB PHILEA

AUKTION 317 LÖRDAG 17 MAJ 2014. Svartensgatan 6, Stockholm AB PHILEA AUKTION 317 LÖRDAG 17 MAJ 2014 Svartensgatan 6, Stockholm 1088 AB PHILEA Svartensgatan 6, 116 20 Stockholm, Sweden Tel. 08-640 09 78. Fax 08-643 22 38 E-mail: bids@philea.se http://www.philea.se Innehållsförteckning

Läs mer

F Facit. SG Stanley Gibbons L = Låda Utan bokstav = singelmonterat objekt. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept:

F Facit. SG Stanley Gibbons L = Låda Utan bokstav = singelmonterat objekt. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept: 10 AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640 09 78 och 08-678 19 20 Fax: 08-643 22 38 E-post: mail@philea.se Internet: http://www.philea.se Sverige: PG 60 29 89-6. Danmark:

Läs mer

Internationell auktion 323

Internationell auktion 323 Internationell auktion 323 Onsdag 11 mars 2015 kl. 16:00 Internationell auktion, objekt 1 2877 Svartensgatan 6, Stockholm 278 AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640 09 78

Läs mer

KVALITETSAUKTION 135 22 SEPTEMBER 2012 Samling Leon Nordin

KVALITETSAUKTION 135 22 SEPTEMBER 2012 Samling Leon Nordin KVALITETSAUKTION 135 22 SEPTEMBER 2012 Samling Leon Nordin 66 1 KVALITETSAUKTION 22 SEPTEMBER 2012 kl 13.00 SCANDIC PARK HOTELL, KARLAVÄGEN 43, STOCKHOLM 08-517 373 10 VISNING Humlegårdsgatan 13, Stockholm

Läs mer

Internationell auktion 312

Internationell auktion 312 Internationell auktion 312 Del 1: Onsdag 21 augusti 2013 kl. 16:00 Internationell auktion, objekt 1 3550 Svartensgatan 6, Stockholm Del 2: Måndag 26 augusti 2013 kl. 17:00 Låd- och partiauktion, objekt

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Lars-Tore Eriksson Frimärksauktioner AB (LTE) har flyttat till nya lokaler!

Lars-Tore Eriksson Frimärksauktioner AB (LTE) har flyttat till nya lokaler! Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Anbudsblankett, villkor

Läs mer

F Facit Mi Michel. Om ni besöker vår visning ber vi er att även här skriva hela lotnumret inklusive eventuella bokstäver.

F Facit Mi Michel. Om ni besöker vår visning ber vi er att även här skriva hela lotnumret inklusive eventuella bokstäver. Objekt 1239 AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640 09 78 och 08-678 19 20 Fax: 08-643 22 38 E-post: mail@philea.se Internet: http://www.philea.se Sverige: PG 60 29 89-6.

Läs mer

Facit. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept:

Facit. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept: Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Anbudsblankett, villkor

Läs mer

19.00 Auktionen startar! Kaffeservering efter auktionen (20 kr)

19.00 Auktionen startar! Kaffeservering efter auktionen (20 kr) Ängelholms Filatelistförenings höstauktion måndagen den 17 november 2014. Plats: Godtemplargården S. Kyrkogatan 9 262 32 Ängelholm Parkering: P-plats Vakteln mellan Åvalla och Godtemplargården. Fri parkering

Läs mer

Internationell auktion 327

Internationell auktion 327 Internationell auktion 327 Onsdag 10 juni 2015 kl. 16:00 Svartensgatan 6, Stockholm 214 AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640 09 78 och 08-678 19 20 Fax: 08-643 22 38 E-post:

Läs mer

Malmö Filatelistförening

Malmö Filatelistförening Malmö Filatelistförening STORAUKTION 2017-11-22 Objekten visas i klubblokalen på auktionsdagen kl 16.00-18.00 samt 2017-11-15, klockan 16.00 19.00. Alla är välkomna att lämna bud. Inbjudan till auktionen

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Facit. Bokstavskoder Vissa objeknummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem:

Facit. Bokstavskoder Vissa objeknummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem: Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Anbudsblankett, villkor

Läs mer

AUKTION 321 LÖRDAG 29 NOVEMBER 2014. Svartensgatan 6, Stockholm AB PHILEA

AUKTION 321 LÖRDAG 29 NOVEMBER 2014. Svartensgatan 6, Stockholm AB PHILEA AUKTION 321 LÖRDAG 29 NOVEMBER 2014 Svartensgatan 6, Stockholm 1244 AB PHILEA Svartensgatan 6, 116 20 Stockholm, Sweden Tel. 08-640 09 78. Fax 08-643 22 38 E-mail: bids@philea.se www.philea.se Förord Hjärtligt

Läs mer

Umeåpost Umeås postkontor inrättades troligen år 1640 med Jöns Danielson Falander som postmästare

Umeåpost Umeås postkontor inrättades troligen år 1640 med Jöns Danielson Falander som postmästare Umeåpost 1640- Umeås postkontor inrättades troligen år 1640 med Jöns Danielson Falander som postmästare Brev skrivet i Umeå 17 augusti 1691 Fribrev som gått med allmänna posten till Stockholm det tog nio

Läs mer