Taxor och avgifter 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Taxor och avgifter 2009"

Transkript

1 Taxor och avgifter 009 Version

2 TAXOR OCH AVGIFTER 009 Version

3 TAXOR OCH AVGIFTER 009 Innehållsförteckning Kommunstyrelsen... 3 Kultur- och fritidsnämnden... 7 Barn- och utbildningsnämnden... 9 Socialnämndens taxor och avgifter Miljö-, bygg- och räddningsnämnden Räddningstjänsten Bygg och trafik... 0 Miljö- och hälsoskydd Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Taxebilaga Taxebilaga Version

4 TAXOR OCH AVGIFTER 009 Kommunstyrelsen Xeroxkopior Enhet A4 kopia kr/st 1:50 1:60 A3 kr/st 9:00 3:0 Föreningsservice A4 Enkelsidig kopia s/v, vitt papper kr/st 1:50 1:60 A4 Dubbelsidig kopia s/v, vitt papper kr/st :00 :00 A4 Enkelsidig kopia s/v, färgat papper kr/st :00 :00 A4 Dubbelsidig kopia s/v, färgat papper kr/st :50 :40 A3 Enkelsidig kopia s/v, vitt papper kr/st 9:00 3:0 Overheadkopia s/v kr/st 1:00 6:40 Overheadkopia färg kr/st 8:00 Laminering A4 kr/st 1:00 8:00 Laminering A3 kr/st 16:00 1:00 Taxa för färgkopiator A 4, per sida 8:00 3:0 A 3, per sida 11:00 6:40 Renhållningsverk Renhållningsavgifter erlägges till Kinda kommun av respektive fastighetsägare i enlighet med Miljöbalkens 7 kap 4. För renhållningstjänster som inte är taxesatta erläggs faktiska kostnader + 10 %. Latrinhämtning kr/kartong 184:00 19:00 Slamtömningsavgift vid ordinarie tur -slamavskiljare < 6 m3 kr/gång 64:00 680:00 -minireningsverk < 6 m3 kr/gång 848:00 94:00 -sluten tank < 6 m3 kr/gång 64:00 680:00 -BDT-brunnar < 1, m3 kr/gång 460:00 500:00 (tömning vartannat år) -volym överstigande 6 m3 kr/m3 148:00 160:00 -extra slangutläggning kr/10m 56:00 60:00 -inställelseavgift för slambrunn, som inte varit tillgänglig för tömning vid ordinarie tur kr/gång 380:00 41:00 -fettavskiljare < 1 m3 kr/gång 1 164: :00 -volym över 1 m3 kr/m3 776:00 844:00 Slamtömningsavgift vid extra tömning -slamavskiljare < 6 m3 kr/gång 95: :00 -minireningsverk < 6 m3 kr/gång 1 176: :00 -sluten tank < 6 m3 kr/gång 95: :00 -BDT-brunnar < 1, m3 kr/gång 79:00 864:00 (tömning vartannat år) -volym överstigande 6 m3 kr/m3 148:00 160:00 -extra slangutläggning kr/10m 56:00 60:00 -fettavskiljare < 1 m3 kr/gång 1 576: :00 -volym över 1 m3 kr/m3 776:00 844:00 Version

5 TAXOR OCH AVGIFTER 009 Enhet Slamtömningsavgift vid akut tömning -slamavskiljare < 6 m3 kr/gång 1 4: :00 -minireningsverk < 6 m3 kr/gång 1 448: :00 -sluten tank < 6 m3 kr/gång 1 4: :00 -BDT-brunnar < 1, m3 kr/gång 1 068: :00 (tömning vartannat år) -volym överstigande 6 m3 kr/m3 148:00 160:00 -extra slangutläggning kr/10m 56:00 60:00 -fettavskiljare < 1 m3 kr/gång 1 948:00 14:00 -volym över 1 m3 kr/m3 776:00 844:00 Mottagningsavgift till reningsverk vid tömning som ej är taxesatt -slamavskiljare < 3 m3 kr/gång 40:00 60:00 -sluten tank < 3 m3 kr/gång 40:00 60:00 -volym överstigande 3 m3 kr/m3 75:00 80:00 -minireningsverk kr/m3 75:00 80:00 Reningsverk avslammat vatten kr/m3 31:00 34:00 Sophämtning - KÄRL (6 hämtningar) Kärl 190 l (grundalternativ) 1 756: :00 Kärl 40 l (tillval) 116:00 1:00 Kärl 80 l (tillval) 1 37: :00 Kärl 10 l (av miljö- och hälsoskyddsnämnden 1 31: :00 godkänd varmkompostering) Byte från 190 l kärl till 40 l resp 80 l 00:00 00:00 Byte från 40/10/80 l till 190 l Ingen avgift Ingen avgift Avgift för rengöring av kärl per st 00:00 00:00 Gångavståndstillägg 5-10 m 160:00 160: m 30:00 30: m 560:00 560: m 800:00 800:00 Sophämtning - KÄRL periodisk maj-sep (11) Kärl 40 l 1 0: :00 Kärl 190 l (grundalternativ) 1 000: :00 Kärl 80 l 788:00 84:00 Sophämtning - SÄCK (6 hämtningar) Säck 160 l 0-10 m 1 69: :00 Gångavståndstillägg 10-0 m 160:00 160: m 80:00 80: m 400:00 400:00 Säck x 160 l 0-10 m 604:00 84:00 Gångavståndstillägg 10-0 m 160:00 160: m 80:00 80: m 400:00 400:00 Sophämtning - SÄCK periodisk maj-sep (11) Säck 160 l 0-10 m 90:00 984:00 Gångavståndstillägg m 118:00 118: m 170:00 170:00 Version

6 TAXOR OCH AVGIFTER 009 Sophämtning - LANDSBYGD KOMPOST (13) Av miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänd kompostering 0-10 m 1 36: :00 Gångavståndstillägg 10-0 m 80:00 80: m 140:00 140: m 00:00 00:00 Sophämtning - GEMENSAM Miljö- och hälsoskyddsnämndens godkännande erfordras Kärl 190 l tätort 34:00 43:00 Kärl 190 l tätort periodisk maj-september 1 40: :00 Säck 160 l landsbygd 8:00 40:00 Säck 160 l landsbygd periodisk maj-september 1 96: :00 För gemensam säckhållare gäller att den skall vara placerad inom 10 m från fastighetsgräns eller sopbilens uppställningsplats. Kvartalshämtning 596:00 64:00 Extrasäck st 76:00 80:00 Extra hämtning en säck hushållsavfall vid ej ordinarie hämtning hämtning/gång 448:00 500:00 tillägg extra säck 76:00 80:00 tillägg brännbart grovavfall kr/m3 00:00 10:00 Extra hämtning brännbart grovavfall i samband med ordinarie hämtning hämtning/gång 00:00 10:00 tillägg överstigande 1 m3 00:00 10:00 Hämtning av obrännbart grovavfall < 1m3 hämtning/gång 800:00 900:00 tillägg överstigande 1 m3 kr/m3 00:00 10:00 Hyreshus m fl Abonnenter med rationella hämtningsplatser och med mer än 00 säckar per år kan erhålla debitering per säck eller abonnera på kärl större än 40 l. Säck 160 l /st 39:35 4:10 Säck 40 l /st 50:06 53:60 Kärl 370 l tömning 1 gång/14 dag 1 900:00 008:00 tömning 1 gång/vecka 3 800: :00 tömning gånger/vecka 7 600: :00 övrig tömning per tömning 133:00 140:00 Kärl 500 l tömning 1 gång/14 dag 376:00 516:00 tömning 1 gång/vecka 4 75: :00 tömning gånger/vecka 9 504: :00 övrig tömning per tömning 174:00 184:00 Kärl 660 l tömning 1 gång/14 dag 3 093: :00 tömning 1 gång/vecka 6 186: :00 tömning gånger/vecka 1 37: :00 övrig tömning per tömning 30:00 4:00 Kärl 750 l tömning 1 gång/14 dag 3 514: :00 tömning 1 gång/vecka 7 08: :00 tömning gånger/vecka : :00 övrig tömning per tömning 30:00 4:00 Version

7 TAXOR OCH AVGIFTER 009 (Grovsopshämtning och behållare ingår ej i abonnemang för kärl större än 40 l) Periodisk tömning maj-september, campingplatser, båthamnar Kärl 500 l tömning 1 gång/14 dag 1 60: :00 Kärl 500 l tömning 1 gång/vecka 50:00 67:00 Kärl 500 l tömning gånger/vecka 5 040: :00 Kärl 600 l tömning 1 gång/14 dag 1 514: :00 Kärl 600 l tömning 1 gång/vecka 3 08: :00 Kärl 600 l tömning gånger/vecka 6 056: :00 Deponeringsavgifter - schaktmassor (lämpliga för täckning ej deponi- Ingen avgift Ingen avgift skattepliktiga) - rena schaktmassor till sidotipp kr/m3 1:00 1:00 Mottagningsavgifter specialfall - aska kr/m3 680:00 710:00 - aska kr/ton 850:00 890:00 - slam (externt) kr/m3 850:00 890:00 - normalt avfall (handelsavfall o dyl okomp.) kr/m3 78:50 8:5 - osorterat avfall kr/m3 400:00 45:00 - deponeringsbart byggavfall volymvikt < 0,5 ton/m3 kr/m3 50:00 6:00 - sorterat träavfall (lämpligt för flisning) kr/m3 0:00 0:00 - betong kr/m : :00 - brännbart industriavfall (lämpligt för direkttippning i container för vidare transport) kr/m3 78:50 8:5 - asbest 600:00 60:00 - trädgårdsavfall, grovsopor o dyl < 1 m3 med personbil/ mindre släpkärra Ingen avgift Ingen avgift - avfall från verksamhet med släpkärra/paketbil, minimiavgift kr/lass 160:00 160:00 - avfall som fodrar nedgrävning kr/m : :00 - miljöfarligt avfall (ej från hushåll) efter särskild överenskommelse - oljeskadad jord kr/m3 750:00 790:00 - oljeskadad jord < 10 ton kr/ton 500:00 560:00 - oljeskadad jord > 10 ton kr/ton 450:00 480:00 - förorenade massor tillåtna för klass deponi kr/ton 450:00 480:00 - förorenade massor mellan känslig markanvändning och mindre känslig markanvändning kr/ton 50:00 80:00 - gatubrunnsslam sand kr/m3 850:00 900:00 - gatubrunnsslam vattnigt kr/m3 55:00 90:00 - latrinbehållare kr/st 100:00 11:00 Avfall som erfordrar förbehandling efter särskild överenskommelse Salutorg - årsavgift kr/plats 1 500: :00 - halvårsavgift kr/plats 800:00 800:00 - dagavgift kr/plats 150:00 150:00 Version

8 Kultur- och fritidsnämnden TAXOR OCH AVGIFTER 009 Taxor och avgifter (* moms tillkommer) Enhet Nyckeldebitering kr/nyckel 500:00 500:00 (vid ej återlämnad nyckel inom föreskriven tid) Idrottshallar Värgårdshallen kr/tim 80:00 86:00 Åsundahallen kr/tim 86:00 86:00 - Omklädningsrum kr/tim 50:00 50:00 - Badminton per bana kr/tim 38:00 38:00 Övriga gymnastiksalar - Sal kr/tim 55:00 55:00 - Omklädningsrum kr/tim 3:00 3:00 Hyllan (Åsundahallen,Värgårdshallen) - för idrottsutövning kr/tim 55:00 55:00 - för fester och möten kr/tim 150:00 150:0 Lägerverksamhet, föreningar och privatpersoner från andra kommuner Värgårdshallen och Åsundahallen kr/tim 150:00 150:00 Hyllan (nattlogi) - grundavgift kr/ dygn 400:00 400:00 - följande dygn kr/natt 50:00 50:00 - deltagareavgift kr/natt och 34:00 34:00 deltagare Hygienutrymmen kr/pers 10:00 10:00 Uthyrning av högtalare - högtalare, stor kr/dag *80:00 *80:00 Uthyrning av toalettvagnar - toalettvagn, stor (hämtas) kr/tillf *500:00/ *500:00/ dygn dygn därefter /dygn *00:00 - toalettvagn, liten kr/tillf 10:00 *10:00 - extra tunna kr/st 50:00 * 50:00 Ostädad toalettvagn debiteras med 0:00/tim Biblioteket, Kisa - utställnings/programlokal kr/tim 66:00 66:00 - studierum kr/tillfälle 100:00 100:00 max 4 tim Hyra debiteras ej för bild-, föremåls- och idéutställningar, utan endast för sammanträden, programaktiviteter (undantag är de aktiviteter där kultur-och fritidsnämnden är samarrangör). Version

9 TAXOR OCH AVGIFTER 009 Taxor och avgifter (* moms tillkommer) Enhet Avgift - för sent återlämnad vuxenbok kr/bok/dag 1:00 1:00 Max förseningsavgift kr/låntagare 80:00 80:00 Portoavgift för reservationer och fjärrlån (utanför Östergötland) kr/utskick 10:00 10:00 - kopiering kr/kopia :00 :00 Hyra av video - vuxenfilm kr/vecka 30:00 30:00 - barnfilm kr/vecka 0:00 0:00 - fackfilm kr/vecka 0:00 0:00 Ersättningstaxor Vuxenbok kr/bok 50:00 50:00 Barnbok kr/bok 150:00 150:00 Videofilm kr/film 600:00 600:00 CD-skiva kr/film 150:00 150:00 Undantag kan göras enligt bibliotekariens värdering Musikskolan - undervisning grupp kr/termin 550:00 550:00 - undervisning enskilt kr/termin 780:00 780:00 - hyra av fiol kr/termin 400:00 400:00 Fritidsgården, Hornet - medlemskort till fritidsgård kr/termin 40:00 40:00 Kopieringskostnad på Kinda Bibliotek A4 svart/vit A3 s/v A4 färg A3 färg Overhead s/v Overhead färg Laminering A4 Laminering A3 Föreningskopiering A4 Enkelsidig s/v, vitt papper A4 Dubbelsidig s/v, vitt papper A4 Enkelsidig s/v, färgat papper A4 Dubbelsidig s/v, färgat papper A3 Enkelsidig s/v, vitt papper,00 kr/st 4,00 kr/st 4,00 kr/st 8,00 kr/st 8,00 kr/st 10,00 kr/st 10,00 kr/st,00 kr/st,50 kr/st,50 kr/st 3,00 kr/st 4,00 kr/st Version

10 TAXOR OCH AVGIFTER 009 Barn- och utbildningsnämnden Barnomsorgstaxa Barnomsorgsavgift tas ut enligt den s k maxtaxan. Avgifterna baseras på hushållets avgiftsgrundande inkomst. Inkomsttaket är kr/månad. Följande avgifter och avgiftstak gäller: Förskoleverksamhet Första barnet: 3 % av inkomsten, dock högst 1 60 kr/månad. Andra barnet: % av inkomsten, dock högst 840 kr/månad. Tredje barnet: 1 % av inkomsten, dock högst 40 kr/månad. Fjärde barnet: Ingen avgift. Skolbarnomsorgen Första barnet: % av inkomsten, dock högst 840 kr/månad. Andra barnet: 1 % av inkomsten, dock högst 40 kr/månad. Tredje barnet: 1 % av inkomsten, dock högst 40 kr/månad. Fjärde barnet: Ingen avgift. För barn placerade enligt skollagen kap 9 är tillsyn gratis upp till 15 timmar/vecka eller 55 timmar/år. För tillsyn utöver den tiden betalas avgift med 70 % av ordinarie maxtaxa. För barn 4-5 år är förskoleplats gratis upp till 55 timmar/år. För tillsyn utöver den tiden betalas avgift med 70 % av ordinarie maxtaxa. Uthyrning av lokaler Enhet 008 Enhet 009 Klassrum kr/tillfälle 140:00 kr/tillfälle 145:00 Tecknings- musiksal kr/tillfälle 155:00 kr/tillfälle 160:00 Slöjdsal, skolkök* kr/tillfälle 30:00 kr/tillfälle 35:00 Matsal Värgårdsskolan kr/tillfälle 1010:00 kr/tillfälle1040:00 Matsal Stjärnebo, Rimforsa Bäck kr/tillfälle 55:00 kr/tillfälle 540:00 Pentry Stjärnebo, Rimforsa, V-g skolan kr/tillfälle 05:00 kr/tillfälle 10:00 Matsal Horn, Björkfors kr/tillfälle 90:00 kr/tillfälle 300:00 Förskolelokal kr/tillfälle 135:00 kr/tillfälle 140:00 Förskolelokal inkl kök kr/tillfälle 60:00 kr/tillfälle 70:00 Datasal Lärcentrum* kr/timme 340:00 kr/timme 350:00 Datasal Värgårdsskolan* kr/timme 15:00 kr/timme 0:00 Datasal övriga skolor* kr/timme 175:00 kr/timme 180:00 * Moms tillkommer på uthyrning av salar med verksamhetsutrustning (slöjdsalar, skolkök och datasalar). Bokning av lokal sker hos resp. områdeschef/rektor. Version

11 TAXOR OCH AVGIFTER 009 Socialnämndens taxor och avgifter Avgifter ordinärt boende Serviceinsatser Städ 500 kr/mån 500 kr/mån Inköp 500 kr/mån 500 kr/mån Tvätt 500 kr/mån 500 kr/mån Omvårdnadsinsatser Max ett tillfälle/vecka 400 kr/mån 400 kr/mån Flera tillfällen /vecka 800 kr/mån 800 kr/mån En till flera tillfällen/dag(maxavgift) 1640 kr/mån maxavgift Övriga avgifter Trygghetslarm 150 kr/mån 150 kr/mån Telefonservice 150 kr/mån 150 kr/mån Tillsyn 150 kr/mån 150 kr/mån Ledsagning 100 kr/tillfälle, dock högst 300 kr/mån 100 kr/tillfälle, dock högst 300 kr/mån Flyttstädning särskilt boende 1000 kr 1000 kr Resor till dagverksamheter 40 kr ToR 40 kr ToR Kommunens självkostnad för hemtjänst 98 kr/tim 31 kr/tim Avgifter särskilt boende Inom särskilt boende betalar man hyra, mat och omsorgsavgift. Omsorgsavgiften varierar mellan 0 kr och maxavgift (1640 kr per månad år 008)och är beroende av inkomsten Matkostnader Distribution ( Är Samhall som sätter priset) 49 kr X kr Måltidskostnad/månad för alla måltider per dygn inom särskilt boende 750 kr 850 kr Avgift korttidsplats Måltider 104 kr/dygn 110 kr/dygn Den som inte har hemtjänst betalar omsorgsavgift 50 kr/dygn 55 kr/dygn Den som har hemtjänst betalar kost och sin vanliga hemtjänstavgift Hyressättning särskilt boende Hyreskontrakt finns på alla särskilda boenden i kommunen. Hyresnivån sätts efter förhandling med hyresgästförening. Övriga avgifter Taxor för lokaler Konferens- och sammanträdesrum i vård och omsorgs lokaler 00 kr/tillfälle 00 kr/tillfälle Version

12 TAXOR OCH AVGIFTER 009 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG AVGIFTER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND SAMT FOLKÖL OCH TOBAKSTILLSYN 009. Typ av servering Permanenta serveringstillstånd till allmänheten Avgift för prövning Avgift för inre tillsyn 700 kr/år Avgift för yttre tillsyn Beroende på årsomsättningen av alkoholserveringen Nyansökningar Ägarbyte Utvidgade tillstånd Utökade serveringstider Permanenta serveringstillstånd till slutna sällskap Nyansökningar Ägarbyte Utvidgade tillstånd Utökade serveringstider Tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap Förstagångsansökan Upprepad ansökan Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten kr kr kr kr kr kr kr kr 000 kr 600 kr 700 kr/år Årsomsättning kr kr kr kr kr kr kr Avgift 0 kr 1 00 kr 00 kr 3 00 kr 4 00 kr 5 00 kr Förstagångsansökan Upprepad ansökan 400 kr 1 00 kr Tillfälliga utökningar av befintligt serveringstillstånd kr Folkölstillsyn kr/år Tobakstillsyn 0 kr/år (500 kr ingår i prövningsavgiften. Återbetalas vid avslag) Version

13 TAXOR OCH AVGIFTER 009 AVGIFTER FÖR AUTOMATSPELSTILLSTÅND Grundavgift kr Tillägg per spel 400 kr Vid överflyttning till ny spelanordnare eller ny lokal samt för tillfälliga tillstånd utgår halv avgift. AVGIFTER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND SAMT FOLKÖL OCH TOBAKSTILLSYN 009. Typ av servering Permanenta serveringstillstånd till allmänheten Nyansökningar Ägarbyte Utvidgade tillstånd Utökade serveringstider Permanenta serveringstillstånd till slutna sällskap Nyansökningar Ägarbyte Utvidgade tillstånd Utökade serveringstider Tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap Förstagångsansökan Upprepad ansökan Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten Förstagångsansökan Upprepad ansökan Tillfälliga utökningar av befintligt serveringstillstånd Folkölstillsyn Tobakstillsyn AVGIFTER FÖR AUTOMATSPELSTILLSTÅND Avgift för prövning kr kr kr 000 kr kr kr kr kr 000 kr 600 kr 400 kr 1 00 kr kr Avgift för inre tillsyn 700 kr/år 700 kr/år (500 kr ingår i prövningsavgiften. Återbetalas vid avslag) kr/år 0 kr/år Grundavgift kr Tillägg per spel 400 kr Vid överflyttning till ny spelanordnare eller ny lokal samt för tillfälliga tillstånd utgår halv avgift. Version

14 TAXOR OCH AVGIFTER 009 AVGIFTSTAXA 009 För TILLSYNSAVGIFTER FÖR PERMANENTA SERVERINGSTILLSTÅND Fast avgift Tillsynsavgift 500 kronor Restaurangens totala omsättning av alkoholdrycker kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor.000 kronor kronor kronor kronor De individuella avgifterna skall grundas på branschens rapporter till länsstyrelse respektive kommun Version

15 TAXOR OCH AVGIFTER 009 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden Räddningstjänsten Innehållsförteckning 1, Taxa för tillsynsbesök enligt lagen om skydd mot olyckor 700 kr/tim,1 Taxa för tillsyn av brandfarlig vara 700 kr/tim, Taxa för tillsyn av brandfarlig vara. Grundbelopp 3 kr 3, Taxa för Vattentransport 4, Avgift vid Onödiga larm 5, Prislista vid utbildningsuppdrag. 6, Uthyrning av lektionssal. 7, Övriga tjänster 7,1 Fyllning av luft, se andningsskydd. 7, Hyra av pumpar l/min. 7,3 Hyra av pumpar el l/min. 7,4 Hyra av smal brandslang 0-5 meter/längd. 7,5 Hyra av grov brandslang 0,5 meter/längd. 7,6 Restvärdesarbete. 7,7 Säkerhetsvakt. 7,8 Teknisk service. 7.9 Hyra av HLR-dockor 8, Taxa för brandskyddskontroll 8,1 Objekt i småhus 8, Övriga objekt 8,3 Avgift för efterkontroll 8,4 Särskilda bestämmelser 8,5 Giltighet 1. Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor Enligt Lagen om skydd mot olyckor 5 kap 4 får kommunen föreskriva att en avgift ska betalas för tillsynsbesök. Tillsyn är ett lagstadgat uppdrag för räddningstjänsten och baseras på ägarens och nyttjanderättshavarens inlämnade brandskyddsredogörelse. Utifrån denna bestäms besöksfrekvensen på objekten. I taxan för tillsyn ingår administration och restid. Taxa: 700 kr/tim,1 Taxa för tillsyn av brandfarlig vara Nämnden för räddningstjänsten har det formella ansvaret för den lokala tillsynsverksamheten enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor SFS 1988:868,änd.000:11. En rekommendation är att tillsyn av brandfarlig vara samordnas med tillsynen för systematiska brandskyddsarbetet och enligt dom fristerna som kommer anges där. Enligt lagens 0 får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgifter för kommunala myndigheters verksamhet. Version

16 TAXOR OCH AVGIFTER 009, Taxa för tillstånd av brandfarlig vara. Avgifter debiteras enligt den fastställd taxa för plan- och byggärenden, tabell 9. Utöver fastställda tillståndsavgifter debiteras tidsersättning 0 G för nedanstående ärenden/tillstånd. Tidsersättning: - speciella och komplicerade tillstånd enligt tabell 9, Plan- och byggärenden - tillverkning, bearbetning och användning - transporter i rörledning som inte är koncessionspliktiga - förhandsbesked - brandfarlig biograffilm (< 5 kg) - varor innehållande lågnitrerad nitrocellulosa - extra besiktningar eller åtgärder, tillfälliga tillstånd se byggnation 6 mån år. 3, Taxa för vattentransport Till grund för beräkning av avgifter skall vara den faktiska personalkostnaden enligt gällande avtal, driftkostnader och återställningskostnader för använd utrustning, administrativ avgift vilket bl a inkluderar planering och faktureringskostnader. Vardagar mellan 06,00 19,00 exkl. moms inkl. moms 1 tim och 3 kbm vatten 585:00 730:00 tim 995: :00 3 tim 1 49: :00 1 tim och 10 kbm vatten 693:00 866:00 tim 1 107: :00 3 tim 1 517: :00 Helgdag, samt kvällstid mellan 19,00 06,00 exkl.moms inkl.moms 1 tim och 3 kbm vatten 710:00 888:00 tim 1 05: :00 3 tim 1 705:00 131:00 1 tim och 10 kbm vatten 819: :00 tim 1 315: :00 3 tim 1 813:00 66:00 Anm: Följande ingår i priset ovan, chaufför, bil, 1 st slanglängd, vatten och administrativ kostnad. Prislista Vardag kl Vardag helger Personal 1 :a tim 186:00 79:00 Följande tim 15:00 187:00 PO 41,9% Bil 60:00/ tim Slang 1:00/längd och dygn Vatten 13:14/kbm inkl. moms Version

17 TAXOR OCH AVGIFTER 009 Administrativ avgift, uppdrag omfattande 1 tim 64:00 tim 95:00 3 tim 18:00 där över 191:00 4, Avgift vid onödiga larm. Genom åren har kommunens ansvar för räddningstjänsten och därmed förebyggande arbete ökat. Syftet är att det är samhällets sak att hålla en organisation som kan ingripa när den enskilde själv inte har tillräckliga resurser för att bemästra en olyckssituation. Krav ställs även på ägaren eller innehavare av byggnader eller andra anläggningar att i skälig omfattning bl.a. hålla utrustning för släckning av brand eller begränsa skador till följd av brand. Varje kommun skall svara för att åtgärder vidtas inom kommunen så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs. Kommunen skall också se till att det finns anordningar för alarmering av räddningsorganen. Att det inom t ex en industri finns anordningar som vid en brand automatiskt löser ut ett larm kan vara ett krav från den myndighet som lämnar bygglov eller annan brandsyn. Automatlarmet kan utgöra ett villkor från försäkringsgivaren. Ibland föreskrivs att larmet skall gå till räddningstjänsten, antingen direkt eller via SOS-Alarm. Myndigheten eller försäkringsgivaren har i sådana fall möjligheter att ställa krav på larmanordningens tekniska standard och överföringsutrustningen. Det förekommer även att ägare till anläggningen på eget initiativ installerar automatiskt brandlarm. Som primärmottagare av larm från anläggningar inom Kinda kommuns anläggningar är SOS- Alarm AB, med vilka anläggningsinnehavaren har att sluta kontrakt. Räddningstjänsten i Kinda kommun står som primär mottagare till 7 stycken automatlarmsanläggningar, som sekundärt skickar larm till SOS-Alarm AB. Anläggningsinnehavaren har att sluta kontrakt med SOS-Alarm AB. Många larmanläggningar är utförda enligt RUS-110:5 (Försäkringsbolagens regler) och krav om installation har fastställts i bygglovsförfarandet med stöd av Boverkets byggregler. Under senare år har kommunen dock accepterat att enklare anläggningar av typen telefonuppringda larm installerats, och att räddningstjänsten får utlarmas med automatik av SOS-Alarm. Detta förutsätter dock att anläggningsinnehavaren accepterar de av räddningstjänsten uppställda krav beträffande underhåll och skötsel för att undvika s k onödiga larm. Med onödiga larm menas utryckningar som p g a att ägaren/innehavaren eller av honom anställd eller anlitat person genom oförsiktighet, slarv eller försummelse utlöser larmet. Följande är exempel på vad som kan betraktas som onödiga larm: - larm orsakat p g a undermåligt underhåll, - kontroll och återställning vid felsignal då anläggningsskötaren inte kunnat nås inom 1 timme efter signal, - larm utlöst p g a heta arbeten (svetsning, lödning, slipning etc.), - åverkan på ledningar i samband med arbete av hantverkare, eller annan, - larm utlöst p g a dåliga batterier (se reservkraft) i samband med strömavbrott, - felmanövrering vid provningsförfarande etc., - återkommande larm av samma orsak, om åtgärder ej vidtagits för att förhindra upprepning. Vid onödiga larm debiteras ägare/innehavare den genomsnittliga kostnaden för en utryckning. Ägare/innehavare har i kontrakt med räddningstjänsten påtagit sig ansvaret för att vidta åtgärder så att onödiga larm skall undvikas, samt acceptera att avgiften utgår i händelse av onödiga larm. Aktuell avgift efter konsumentindexuppräkning gällande basmånad juli 008 är 3,460 kr. Version

18 TAXOR OCH AVGIFTER 009 5, Utbildningsuppdrag Utbildning och information är viktiga ingredienser i det förebyggande arbetet och framför allt riktat till allmänheten. I vår målsättning att skapa säkra och trygga kommuner är det väldigt viktigt att vi når ut med vårt budskap genom bl a utbildnings- och informationsinsatser och därmed även skapar ett personligt engagemang så att förebyggande- och säkerhetsfrågor blir en angelägenhet för alla som bor och verkar i vår kommun. Framför allt skall insatserna riktas till våra barn och ungdomar men naturligtvis även till andra. Enligt verksamhetsplanen gäller följande: - tillse att samtliga 6-åringar i kommunen erhåller en anpassad utbildning i brandskydd - tillse att samtliga elever i årskurs 9 erhåller en anpassad utbildning i brandskydd - genomföra kontrakterade utbildningsuppdrag - genomföra heta arbeten utbildningar för att det behov som finns i kommunen - genomföra utbildningar inom ramen för statsbidrag (se ÖBF) - genomföra utbildning i systematiskt brandskydd för det behov som finns i kommunen - genomföra utbildningar av övriga grupper i den omfattning verksamhetsutrymmet delger möjligheten därtill. Prislista för utbildningar där statsbidrag ej utgår: Utbildning/ kurs Pris per deltagare (externutb) Pris per deltagare (kommunanställd) Antal per kurs Min / Max Brandkunskap för alla 375:00 30: st HLR utbildning 00:00 150: st L-ABC utbildning 150:00 130:00 Heta arbeten - utbildning 1 400: :00 SBA utbildning 1 900: : st Anm: Vid andra utbildningar än ovan debiteras en timkostnad enligt det grundbelopp som anges i taxan för brandsyn. Vid skolutbildning enligt ovan utgår statsbidrag, då debiteras endast kostnaden för förbrukade handbrandsläckare. 6, Uthyrning av lektionssal Räddningstjänstens lokaler utgör ledningscentral under höjd beredskap samt pågående räddningstjänstinsats. Lektionssalen kan dock (under ordinarie arbetstid) hyras till andra förvaltningar eller andra föreningar under förutsättning att detta ej kolliderar med ovan, vilket hyresgästen skall informeras om. Hyresavgiften är 400:00 för en halvdag 700:00 för en heldag max 5 personer Version

19 TAXOR OCH AVGIFTER 009 7, Övriga tjänster. Typ av tjänster Pris intern org. Pris externt Anm: Fyllning av luft 60:00 83:00 Per flaska Arbete m höjdfordon förare ingår 1 100:00/tim 1 100:00/tim Gäller/ påbörjad tim Hyra av reservkraftverk 50:00/tim :00/vecka Gäller/ påbörjad tim Brandslang smal 45:00/dygn 40:00/dygn Brandslang grov 50:00/dygn 45:00/dygn Pumpar l/min 105:00 95:00-30:00/dygn 330:00/dygn Pumpar el l/min 105:00-130:00/dygn 95:00-10:00/dygn Uthyrning av övningsfältet 5 000:00/dygn Instruktör till övningsfältet 550:00/dygn Teknisk service Enligt gällande löneavtal samt adm. Säkerhetsvakt Se enligt avtal med Restvärdesarbete larmtjänst Uthyrning av HLRdocka ingår lunga 650:00/dygn exkl. moms 650:00/dygn exkl. moms Uthyrning av HLRdocka ingår lunga samt små dockor 850:00/dygn exkl. moms 850:00/dygn exkl. moms I övrigt gäller att utrustning för räddningstjänständamål inte får hyras eller lånas ut, enär detta kan inverka menligt och äventyra möjligheterna till en ur arbetsmiljösynpunkt säker och trygg räddningsinsats. 8, Taxa för brandskyddskontroll 8,1 Objekt i småhus 8.1,1 Grundavgift (antal minuter x timpriset/60) Inställelse för utförande av brandskyddskontroll 8,1,1,1 Helårsbebott hus (timpris enl 8,4,4/60 x 18) 161:00 8,1,1, Fritidshus (timpris enl 8,4,4 / 60 x 3) 85:00 8,1, Kontrollavgift (schablon gällande tidsåtgång) 8,1,,1 Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal 45 minuter 8,1,, Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till rökkanal i samma skorsten som enl 8,,1 0 minuter 8,1,3 Tilläggsavgift För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning uttas ersättning för mertid med pris som anges i 8.4,4. Version

20 TAXOR OCH AVGIFTER 009 8, Övriga objekt 8,,1 Kontrollavgift för andra objekt än småhus. Avgift utgår med timpris som anges i 8.4,4. 8,3 Avgift för efterkontroll För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris som anges i 8,4,4 samt transportersättning. 8,4 Särskilda bestämmelser 8,4,1 För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl inte förelegat, utgår ersättning för återbesök med pris som anges i 8,4,4 samt transportersättning. Här jämte utgår ersättning för ordinarie inställelse enligt 8.1 eller 8, samt administrationsavgift 87:00 kronor (avgiften baseras på 10 minuters tidsåtgång). 8,4, Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen. Vid beräkning tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För annat transportmedel än bil utgår ersättning med verkliga kostnaden. 8,4,3 För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i 8,4,4 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder. 8,4,4 Timersättning utgår per man med 535:00 kronor. För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme. Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 8, och 8,3 samt 8,4 inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen. 8,4,5 I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmaterial samt för protokollskrivning av brandskyddskontrollen. 8,5 Giltighet Taxan för brandskyddskontroll har fastställts till belopp enligt 8,4,4 och gäller för perioden Taxan revideras årligen med av de centrala parterna Svenska Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund publicerat sotningsindex. Version

Bestämmelser om avgifter. Räddningstjänstens. Verksamhetsområde

Bestämmelser om avgifter. Räddningstjänstens. Verksamhetsområde Bestämmelser om avgifter inom Räddningstjänstens Verksamhetsområde Antagen av KF 2001-09-18 / BE. Senast reviderad, Rev.2009-04-21/BE. Innehållsförteckning 1. Taxa för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor.

Läs mer

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Godkänd av miljö- och byggnadsnämnden 2005-10-11, MBN 194, DNR 2005.970 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-12-15, KF 195 att

Läs mer

Förklaring av Plan- och bygglovtaxa

Förklaring av Plan- och bygglovtaxa Förklaring av Plan- och bygglovtaxa Beslut för gällande plan- och bygglovtaxa fastslogs i kommunfullmäktige 2009-11-09, 101. Enligt beslutet skall avgifterna beräknas enligt Sveriges kommuner och Landstings

Läs mer

TAXA FÖR MILJÖ-, BYGG- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS VERKSAMHET INOM BYGGOMRÅDET FR.O.M. 2005-07-01

TAXA FÖR MILJÖ-, BYGG- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS VERKSAMHET INOM BYGGOMRÅDET FR.O.M. 2005-07-01 1 TAXA FÖR MILJÖ-, BYGG- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS VERKSAMHET INOM BYGGOMRÅDET FR.O.M. 2005-07-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Taxebestämmelser 1 Inledande bestämmelser.. 2 Allmänna bestämmelser.. 1. Beräkning

Läs mer

TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET

TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET 1 Stadsarkitektkontoret Kommunfullmäktiges beslut 2004-06-21 2006-02-13 Rev. A (Kart/mät) 2008-08-01 Rev. B (G-belopp 46) 2010-05-18 Rev. C (G-belopp 47) TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET Fr.o.m. 1

Läs mer

Taxor och avgifter. Version 2013-11-22

Taxor och avgifter. Version 2013-11-22 Taxor och avgifter 2014 Version 2013-11-22 Innehållsförteckning Sammanfattning av större förändringar i taxan mellan 2013 och 2014... 2 Kommunstyrelsen... 3 Föreningsservice/kopiering 25% moms... 3 Föreningsservice/kopiering

Läs mer

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden.

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. 203-0-02 (9) BYGGLOVSTAXA 203 Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige den 9 november 202 66 Inledning Kommunens rätt att ta ut avgifter

Läs mer

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015 1 () Plan- och bygglovtaxa 2015 2 () INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. Inledning 3 2. Grundbelopp 4 3. Lovavgift 5 4. Planavgift 7 5. Avgift för startbesked 8 6 Objektsfaktor area 9 7. Timersättning 10 8. Avgift

Läs mer

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Uppvidinge kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se Taxa Miljö- och hälsoskydd Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs mer

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Godkänd av kommunfullmäktige den 30 november 2009, 166. Ändring i 11 samt timavgift och basmånad för indexuppräkning beslutad av kommunfullmäktige den

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

Taxa för planering, byggande,

Taxa för planering, byggande, Taxa för planering, byggande, kartor och mättjänster Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-11-24 Grundbeloppet ( G ) för 2015 är 54 enligt beslut i Kommunstyrelsen 2014-11-17 Taxan gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-12-16 204 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Årligen TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel Bygg- och miljöenheten Diarienr: 2013-00015, antagen av KF 13-03-27 40 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel 2(6) Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser...3

Läs mer

Tillsyns- och tillståndsnämndens taxa för bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens mm

Tillsyns- och tillståndsnämndens taxa för bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens mm Ansvarig Kommunfullmäktige Dokumentnamn Upprättad av Kjell Ekstam, byggnadsinspektör Berörda verksamheter Miljö- och byggenheten Reviderad 2014-09-18 er markerade med en * börjar gälla 2014-10-15 Fastställd

Läs mer

Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m.

Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m. 2011-03-24 Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m. Godkänd av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-03-24, MBN 50 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-02, Kf

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Datum 2014-01-16 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-10-20, 206 Kommunfullmäktige 2011-12-20, 152 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, 154

Läs mer

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2013 Fastställd av Täbys kommunfullmäktige 2012-11-26, 141 med stöd av

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2013, 118 Nykvarns kommun,

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET

BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET PRISLISTA 2013-08-01 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Beräkning av avgift... 3 Exempel... 3 Prislista... 4 Tidersättning... 4 Bygglov... 5 Bygglov inkl startbesked...

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Taxa för bygglov m m KFS 084 revision 00 TAXA ANTAGEN: 2011-05-30 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-05-30 ERSÄTTER: - Antagen av kommunfullmäktige i Sala 2011-05-30 Antagen

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:11-206 Plan- och bygglovstaxa Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 77 1 Taxebestämmelser... 2 Tabell 1 Objektsfaktorer... 5 Tabell 2 Tidersättning... 6 Tabell 3 Underrättelse

Läs mer

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bygglovtaxa, reviderad och antagen i kommunfullmäktige 2014-11-26 157 punkt 43

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bygglovtaxa, reviderad och antagen i kommunfullmäktige 2014-11-26 157 punkt 43 VÄRMDÖ KOMMUN Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bygglovtaxa, reviderad och antagen i kommunfullmäktige 2014-11-26 157 punkt 43 Plan- och bygglagen Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente

Kommunal Författningssamling Reglemente Kommunal Författningssamling Reglemente 2011 Nr 8 TAXA ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) Antagen av kommunfullmäktige den 7 juli 2011 151 Gäller fr.o.m. 2011-07-08 ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-24 120 Taxa för Torsås kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Torsås

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2012

Plan- och bygglovstaxa 2012 Plan- och bygglovstaxa 2012 Med mät- och karttaxa Gäller från och med 2012-02-01 Denna taxa gäller för Bygg- och Miljönämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (SFS 2010:900)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-08-31. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Sala kommun fr.o.m 1 januari 2012

Sammanträdesdatum 2011-08-31. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Sala kommun fr.o.m 1 januari 2012 ,~''c'':5",7 Bilaga KS 2011/178/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN ~~~~~ Sammanträdesdatum 2011-08-31 SALA KoiiilN1UN Komml

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Taxa för kommunens verksamhet inom plan- och bygglagens (2010:900) område samt mät- och kartteknisk verksamhet m.m. Antagen av fullmäktige 2011-06-15, 88 att gälla från och med 2011-07-01. Reviderad

Läs mer

Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel

Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel 1) Denna taxa gäller avgifter för Vård- och omsorgsnämndens kostnader för prövning av ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Taxa för byggnadsnämndens verksamhet 2011-05-02, rev 2012-09-12 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-18 KF 152 BYGGNADSNÄMNDEN Innehåll Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter... 3 Tabell 1 Objektsfaktorer...

Läs mer

TAXA. för Vansbro kommuns. offentliga kontroll av Livsmedel

TAXA. för Vansbro kommuns. offentliga kontroll av Livsmedel TAXA för Vansbro kommuns offentliga kontroll av Livsmedel Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015 Fastställd av kommunfullmäktige i Vansbro kommun 2014-12-22 KF 131 Diarienummer KS 2014/628 Taxa för Vansbro

Läs mer

Bygglovstaxa och plantaxa i Botkyrka

Bygglovstaxa och plantaxa i Botkyrka Bygglovstaxa och plantaxa i Botkyrka Taxan gäller från den 1 februari 2012 Beslutad av kommunfullmäktige 26 januari 2012 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria 1 (5) Typ: Taxa Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2015-02-25, 9 Uppdateras: Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria läkemedel Innehållsförteckning 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Taxa TAXA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET. Gäller fr o m 2009-03-06

Taxa TAXA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET. Gäller fr o m 2009-03-06 Taxa TAXA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET Gäller fr o m 2009-03-06 Innehållsförteckning Taxebestämmelser... 3 1. Inledande bestämmelser... 3 2. Allmänna bestämmelser... 3 2.1 Beräkning av avgift...

Läs mer

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Kungsbacka kommun Avser plan-, bygglov-, kart- och mätverksamhet Byggnadsnämndens förslag 2011-07-13, enligt beslut 2011-09-01 213 Reviderat 2011-09-29 247 Beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Bygglov, kart- och mättaxa

Bygglov, kart- och mättaxa 2011-03-21 Bygglov, kart- och mättaxa Antagen av kommunfullmäktige i Mora 2011-06-20, 51 Antagen av kommunfullmäktige i Orsa 2011-05-30, 28. 1 Inledning Denna taxa bygger på Sveriges kommuner och landsting

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Plan- och bygglovtaxa Kommunstyrelsens handling nr 69/2008 Taxebestämmelser 1 Inledande bestämmelser Enligt denna taxa erläggs avgift för ärenden angående lov och förhandsbesked ärenden föranledda av bygganmälan/rivningsanmälan

Läs mer

bygga bo miljö Plan- och bygglovstaxa 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER

bygga bo miljö Plan- och bygglovstaxa 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER Denna taxa gäller för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen.

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa RONNEBY KOMMUN Plan- och bygglovtaxa 2011 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-06-16, 159 REVIDERAD GENOM BESLUT I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-03-29, 82 1 Innehåll Allmänna regler om kommunala avgifter... 4 Kommunallagen...

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Lagstadgad moms tillkommer på samtliga priser förutom vid myndighetsutövning.

Lagstadgad moms tillkommer på samtliga priser förutom vid myndighetsutövning. Blad 1 RÄDDNINGSTJÄNSTENS TAXOR OCH AVGIFTER Fastställda av kommunfullmäktige 2013-09-11, 109 Innehållsförteckning 1 TAXA FÖR MYNDIGHETSUTÖVNING... 2 1.1 TILLSYN LSO LBE... 2 1.2 TILLSTÅNDSTAXA ENLIGT

Läs mer

Taxa för Miljö- och Byggnämndens verksamhet

Taxa för Miljö- och Byggnämndens verksamhet Taxa för Miljö- och Byggnämndens verksamhet Antagen av kommunfullmäktige den 29 maj 1995, 38 Antagen av kommunfullmäktige den 4 september 1995, 73 INNEHÅLL Inledning och anvisning för avgiftsberäkning

Läs mer

TAXA 2015 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN

TAXA 2015 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN TAXA 2015 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN Denna taxa gäller för ärendehantering enligt nya Plan- och bygglagen (2010:900) och i övrigt vad som anges i taxan KART- OCH MÄTVERKSAMHETEN Taxan gäller fr.o.m.

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Plan- och bygglovtaxa Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.07) Antagen av kommunfullmäktige, 85 Antagen av kommunfullmäktige 1992-04-27 112

Läs mer

Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA).

Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA). Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2011-06-22 76 Ansvarig: Miljö- och byggchef Revideras: Vid behov Följas upp: PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA INKL. KART- OCH MÄTTAXA

Läs mer

Taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll

Taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll Tjänsteutlåtande 0 Österåk Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2014-12-09 Dnr 2014/0351-406 Till Kommunstyrelsen Taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll Sammanfattning Ett förslag

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA 2011

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA 2011 PLAN- OCH BYGGLOVTAXA 2011 Maj 2011 Förord Denna översyn av bygglovtaxan har föranletts främst av den nya plan- och bygglagen som trädde i kraft den 2 maj 2011. I och med lagändringen får byggnadsnämnden,

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa

Plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa 1 Bilaga Plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-09-29, 166 N O R R T Ä L J E K O M M U N Innehållsförteckning 2 Plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 200.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 200.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 200.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2011-06-27 78 2011-08-01 2011/481 BYGGLOVSTAXA GÄLLANDE PLAN- OCH BYGGLAGEN [Skriv text] - Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Malmö stad 2013-12-17 Antagen av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2013-12-16 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 1

Läs mer

Taxor och avgifter 2016

Taxor och avgifter 2016 Taxor och avgifter 2016 Socialnämnden Förslaget på nya avgifter inför 2016 innebär en mindre höjning av avgifterna. Matavgifterna höjs med 2%. Hyran på särskilt boende höjs med 100 kr/mån (2,4%). Tillsynsavgifterna

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2015

Plan- och bygglovstaxa 2015 Stadsbyggnadskontoret Plan- och bygglovstaxa 2015 inklusive mät- och karttaxa reviderad efter beslut i BN 2012-10-30 och uppdaterad med prisbasbelopp för 2015 2 Denna taxa gäller för delar av byggnadsnämndens

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Plan- och bygglovstaxa Vänersborgs kommun Byggnadsnämnden Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-26 133 Innehåll Innehåll...2 Bestämmelser om plan- och bygglovstaxa...3 Inledande bestämmelser...3 Beräkning

Läs mer

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 Dnr BTN11/67 Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 att gälla från 2012-03-01, dnr BTN 10/67 Dnr BTN11/67 2/30 Innehållsförteckning Taxebestämmelser...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Inledning Kf 53/2011 2011-06-08 Mbn 14 1 Myn 9/12 2012-02-01 ändring Myn 119/12 2012-06-12 ändring Myn 229/12 2012-12-05 ändring Kf 83/14 2014-07-01 ändring

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2014

Plan- och bygglovstaxa 2014 g Stadsbyggnadskontoret Plan- och bygglovstaxa 2014 inklusive mät- och karttaxa reviderad efter beslut i BN 2012-10-30 och uppdaterad med prisbasbelopp för 2014 2 Denna taxa gäller för delar av byggnadsnämndens

Läs mer

Renhållningstaxa för Aneby kommun

Renhållningstaxa för Aneby kommun Renhållningstaxa för Aneby kommun 2013 1(9) 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral

Läs mer

Jävsnämnden 2013-10-23

Jävsnämnden 2013-10-23 Jävsnämnden 2013-10-23 Jn 19 Revidering av taxa och timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 3 Jn 21 Övriga ärenden... 4 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.10) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 184 Antagen

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

Avfallstaxa i Borgholms kommun

Avfallstaxa i Borgholms kommun Avfallstaxa i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24. Taxan träder i kraft 2015-01-01. Alla priser inkluderar mervärdesskatt. Betalningsansvar för renhållningstjänst åvilar fastighetsägare,

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Vetlanda kommun Miljö- och byggförvaltningen Plan- och bygglovtaxa Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-18 105 Antagen av miljö- och byggnämnden 2011-03-30 29 Reviderad av miljö- och byggnämnden 2014-01-28

Läs mer

Nässjö kommun. Plan- och bygglovtaxa. Inklusive kart- och mättaxa. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99

Nässjö kommun. Plan- och bygglovtaxa. Inklusive kart- och mättaxa. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99 Nässjö kommun Plan- och bygglovtaxa Inklusive kart- och mättaxa Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99 Innehållsförteckning INLEDNING...1 ALLMÄNNA REGLER OM KOMMUNALA AVGIFTER...1 Kommunallagen...1

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2015 inklusive kart- och mättaxa

Plan- och bygglovtaxa 2015 inklusive kart- och mättaxa 1 (25) Plan- och bygglovtaxa 2015 inklusive kart- och mättaxa Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. Gäller från 1 januari 2015 Godkänd av Bygg- och trafiknämnden 2014-10-21 164 Fastställd av kommunfullmäktige

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Inklusive kart- och mättaxa. foton: www.fotoakuten.se. Plan- och bygglovstaxa 2014

Inklusive kart- och mättaxa. foton: www.fotoakuten.se. Plan- och bygglovstaxa 2014 Inklusive kart- och mättaxa foton: www.fotoakuten.se Plan- och bygglovstaxa 2014 Enköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 8 april 2014 Innehållsförteckning Förord... 3 Kapitel 1 Kommunfullmäktige

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Styrande dokument Senast ändrad 2011-08-19 Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Byggnadsnämnden Dokumentnamn Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Fastställd/Upprättad

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2011

Plan- och bygglovtaxa 2011 Plan- och bygglovtaxa 2011 INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA Taxan är beslutad av kommunfullmäktige 2011-05-24 och träder i kraft 2011-06-01 (KS/2011:103) Innehåll Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa... 3

Läs mer

2013-05-13. Plan- och bygglovtaxa 2014 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2013-??-??,?

2013-05-13. Plan- och bygglovtaxa 2014 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2013-??-??,? 2013-05-13 Plan- och bygglovtaxa 2014 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2013-??-??,? Innehåll Plan- och bygglagen sid 3 Kommunfullmäktiges beslut om taxa 3 Överklagande av beslut om taxa

Läs mer

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (14) Renhållning 08-591 261 97 Renhållningstaxa för Sigtuna kommun Populärversion STADSBYGGNADSKONTORET RENHÅLLNING 2 (14) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 3 1.1

Läs mer

22, 2007. Taxa för arbeten av icke nödhjälpskaraktär. Beslut 2007-022 2007-10-04

22, 2007. Taxa för arbeten av icke nödhjälpskaraktär. Beslut 2007-022 2007-10-04 Beslut 2007-022 2007-10-04 22, 2007 Taxa för arbeten av icke nödhjälpskaraktär Direktionen beslutade: att fastställa föreslagen taxa att gälla från och med 2008-01-01. Ärendebeskrivning En icke obetydlig

Läs mer

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m Gäller fr o m 2014-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-13 Godkänd av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

ESLÖVSES. Plan- och bygglovstaxa för Eslövs kommun INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA

ESLÖVSES. Plan- och bygglovstaxa för Eslövs kommun INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA ESLÖVSES Plan- och bygglovstaxa för Eslövs kommun INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA 1 Innehåll Inledning... 4 Utgångspunkter... 4 Allmänna regler om kommunala avgifter... 5 Kommunallagen... 5 Självkostnadsprincipen...

Läs mer

Taxa för Miljö- och Byggnadsnämndens verksamhet i Vellinge kommun

Taxa för Miljö- och Byggnadsnämndens verksamhet i Vellinge kommun Taxa för Miljö- och Byggnadsnämndens verksamhet i Vellinge kommun gäller fr.o.m. 2011-05-19 Antagen av kommunstyrelsen 2011-05-19 1 1 Inledning... 4 1.1 Kommunallagen... 4 1.2 Plan- och bygglagen... 4

Läs mer

MOTALA KOMMUN. 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE

MOTALA KOMMUN. 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE MOTALA KOMMUN 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23, 24 gäller fr o m 2009-03-01. Taxa för prövning och tillsyn

Läs mer

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Behandling Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter föreligger, för fastställande av kommunfullmäktige december 2013. Kommunernas

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2012 inklusive taxa för mätoch kartverksamhet

Plan- och bygglovtaxa 2012 inklusive taxa för mätoch kartverksamhet 1 (31) Datum 2011-10-06 rev 2013-08-13 Plan- och bygglovtaxa 2012 inklusive taxa för mätoch kartverksamhet Bestämmelser 1 Inledande bestämmelser Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 I plan- och bygglagen

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

Taxa för Plan- och GIS-tjänster m.m. 2011. Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-02 82 Taxan träder ikraft 2011-05-03

Taxa för Plan- och GIS-tjänster m.m. 2011. Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-02 82 Taxan träder ikraft 2011-05-03 1 (14) 2011-03-08 Dnr KUS/2011/0080 KULTUR OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDEN Kultur och Samhällsutvecklingsförvaltningen Bilaga kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 55/11 Taxa för Plan- och GIS-tjänster

Läs mer

Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel

Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel Dnr KK14/579 SN14/11 MN14/22 Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel Antagen av kommunfullmäktige 2015 Gäller från och med 2015-03-01 Dnr 2/8 1. Inledande

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Plan- och bygglovstaxa Dokumenttyp Taxa Fastställd/upprättad 2011-05-02 av Kommunfullmäktige 129 Senast reviderad 2011-11-28 av Kommunfullmäktige 193 Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m Gäller fr o m 2012-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-13 Godkänd av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FEBRUARI 2012 FEBRUARI 2012 Plan- och bygglovtaxa 2011 INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-26, KF 78 Förslag till ändringar: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Taxebilaga 6, Räddningstjänsten Lilla Edet 2015

Taxebilaga 6, Räddningstjänsten Lilla Edet 2015 Taxebilaga 6, Räddningstjänsten Lilla Edet 2015 Innehållsförteckning 1 TJÄNSTER... 2 2 TRANSPORT OCH FORDONSKOSTNAD... 3 3 UTHYRNING AV MATERIEL I SAMBAND MED LSO UPPDRAG... KURS-, UTBILDNINGS- OCH ÖVNINGSVERKSAMHET...

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUNS SOTNINGSDISTRIKT

VÄSTERVIKS KOMMUNS SOTNINGSDISTRIKT 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 883.3 SOTNINGSTAXA VÄSTERVIKS KOMMUNS SOTNINGSDISTRIKT FASTSTÄLLD ENLIGT SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDETS CIRKULÄR 2002:83 OM INDEXJUSTERING AV SOTNINGS- TAXA VID LOKALA

Läs mer