Taxor och avgifter 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Taxor och avgifter 2009"

Transkript

1 Taxor och avgifter 009 Version

2 TAXOR OCH AVGIFTER 009 Version

3 TAXOR OCH AVGIFTER 009 Innehållsförteckning Kommunstyrelsen... 3 Kultur- och fritidsnämnden... 7 Barn- och utbildningsnämnden... 9 Socialnämndens taxor och avgifter Miljö-, bygg- och räddningsnämnden Räddningstjänsten Bygg och trafik... 0 Miljö- och hälsoskydd Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Taxebilaga Taxebilaga Version

4 TAXOR OCH AVGIFTER 009 Kommunstyrelsen Xeroxkopior Enhet A4 kopia kr/st 1:50 1:60 A3 kr/st 9:00 3:0 Föreningsservice A4 Enkelsidig kopia s/v, vitt papper kr/st 1:50 1:60 A4 Dubbelsidig kopia s/v, vitt papper kr/st :00 :00 A4 Enkelsidig kopia s/v, färgat papper kr/st :00 :00 A4 Dubbelsidig kopia s/v, färgat papper kr/st :50 :40 A3 Enkelsidig kopia s/v, vitt papper kr/st 9:00 3:0 Overheadkopia s/v kr/st 1:00 6:40 Overheadkopia färg kr/st 8:00 Laminering A4 kr/st 1:00 8:00 Laminering A3 kr/st 16:00 1:00 Taxa för färgkopiator A 4, per sida 8:00 3:0 A 3, per sida 11:00 6:40 Renhållningsverk Renhållningsavgifter erlägges till Kinda kommun av respektive fastighetsägare i enlighet med Miljöbalkens 7 kap 4. För renhållningstjänster som inte är taxesatta erläggs faktiska kostnader + 10 %. Latrinhämtning kr/kartong 184:00 19:00 Slamtömningsavgift vid ordinarie tur -slamavskiljare < 6 m3 kr/gång 64:00 680:00 -minireningsverk < 6 m3 kr/gång 848:00 94:00 -sluten tank < 6 m3 kr/gång 64:00 680:00 -BDT-brunnar < 1, m3 kr/gång 460:00 500:00 (tömning vartannat år) -volym överstigande 6 m3 kr/m3 148:00 160:00 -extra slangutläggning kr/10m 56:00 60:00 -inställelseavgift för slambrunn, som inte varit tillgänglig för tömning vid ordinarie tur kr/gång 380:00 41:00 -fettavskiljare < 1 m3 kr/gång 1 164: :00 -volym över 1 m3 kr/m3 776:00 844:00 Slamtömningsavgift vid extra tömning -slamavskiljare < 6 m3 kr/gång 95: :00 -minireningsverk < 6 m3 kr/gång 1 176: :00 -sluten tank < 6 m3 kr/gång 95: :00 -BDT-brunnar < 1, m3 kr/gång 79:00 864:00 (tömning vartannat år) -volym överstigande 6 m3 kr/m3 148:00 160:00 -extra slangutläggning kr/10m 56:00 60:00 -fettavskiljare < 1 m3 kr/gång 1 576: :00 -volym över 1 m3 kr/m3 776:00 844:00 Version

5 TAXOR OCH AVGIFTER 009 Enhet Slamtömningsavgift vid akut tömning -slamavskiljare < 6 m3 kr/gång 1 4: :00 -minireningsverk < 6 m3 kr/gång 1 448: :00 -sluten tank < 6 m3 kr/gång 1 4: :00 -BDT-brunnar < 1, m3 kr/gång 1 068: :00 (tömning vartannat år) -volym överstigande 6 m3 kr/m3 148:00 160:00 -extra slangutläggning kr/10m 56:00 60:00 -fettavskiljare < 1 m3 kr/gång 1 948:00 14:00 -volym över 1 m3 kr/m3 776:00 844:00 Mottagningsavgift till reningsverk vid tömning som ej är taxesatt -slamavskiljare < 3 m3 kr/gång 40:00 60:00 -sluten tank < 3 m3 kr/gång 40:00 60:00 -volym överstigande 3 m3 kr/m3 75:00 80:00 -minireningsverk kr/m3 75:00 80:00 Reningsverk avslammat vatten kr/m3 31:00 34:00 Sophämtning - KÄRL (6 hämtningar) Kärl 190 l (grundalternativ) 1 756: :00 Kärl 40 l (tillval) 116:00 1:00 Kärl 80 l (tillval) 1 37: :00 Kärl 10 l (av miljö- och hälsoskyddsnämnden 1 31: :00 godkänd varmkompostering) Byte från 190 l kärl till 40 l resp 80 l 00:00 00:00 Byte från 40/10/80 l till 190 l Ingen avgift Ingen avgift Avgift för rengöring av kärl per st 00:00 00:00 Gångavståndstillägg 5-10 m 160:00 160: m 30:00 30: m 560:00 560: m 800:00 800:00 Sophämtning - KÄRL periodisk maj-sep (11) Kärl 40 l 1 0: :00 Kärl 190 l (grundalternativ) 1 000: :00 Kärl 80 l 788:00 84:00 Sophämtning - SÄCK (6 hämtningar) Säck 160 l 0-10 m 1 69: :00 Gångavståndstillägg 10-0 m 160:00 160: m 80:00 80: m 400:00 400:00 Säck x 160 l 0-10 m 604:00 84:00 Gångavståndstillägg 10-0 m 160:00 160: m 80:00 80: m 400:00 400:00 Sophämtning - SÄCK periodisk maj-sep (11) Säck 160 l 0-10 m 90:00 984:00 Gångavståndstillägg m 118:00 118: m 170:00 170:00 Version

6 TAXOR OCH AVGIFTER 009 Sophämtning - LANDSBYGD KOMPOST (13) Av miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänd kompostering 0-10 m 1 36: :00 Gångavståndstillägg 10-0 m 80:00 80: m 140:00 140: m 00:00 00:00 Sophämtning - GEMENSAM Miljö- och hälsoskyddsnämndens godkännande erfordras Kärl 190 l tätort 34:00 43:00 Kärl 190 l tätort periodisk maj-september 1 40: :00 Säck 160 l landsbygd 8:00 40:00 Säck 160 l landsbygd periodisk maj-september 1 96: :00 För gemensam säckhållare gäller att den skall vara placerad inom 10 m från fastighetsgräns eller sopbilens uppställningsplats. Kvartalshämtning 596:00 64:00 Extrasäck st 76:00 80:00 Extra hämtning en säck hushållsavfall vid ej ordinarie hämtning hämtning/gång 448:00 500:00 tillägg extra säck 76:00 80:00 tillägg brännbart grovavfall kr/m3 00:00 10:00 Extra hämtning brännbart grovavfall i samband med ordinarie hämtning hämtning/gång 00:00 10:00 tillägg överstigande 1 m3 00:00 10:00 Hämtning av obrännbart grovavfall < 1m3 hämtning/gång 800:00 900:00 tillägg överstigande 1 m3 kr/m3 00:00 10:00 Hyreshus m fl Abonnenter med rationella hämtningsplatser och med mer än 00 säckar per år kan erhålla debitering per säck eller abonnera på kärl större än 40 l. Säck 160 l /st 39:35 4:10 Säck 40 l /st 50:06 53:60 Kärl 370 l tömning 1 gång/14 dag 1 900:00 008:00 tömning 1 gång/vecka 3 800: :00 tömning gånger/vecka 7 600: :00 övrig tömning per tömning 133:00 140:00 Kärl 500 l tömning 1 gång/14 dag 376:00 516:00 tömning 1 gång/vecka 4 75: :00 tömning gånger/vecka 9 504: :00 övrig tömning per tömning 174:00 184:00 Kärl 660 l tömning 1 gång/14 dag 3 093: :00 tömning 1 gång/vecka 6 186: :00 tömning gånger/vecka 1 37: :00 övrig tömning per tömning 30:00 4:00 Kärl 750 l tömning 1 gång/14 dag 3 514: :00 tömning 1 gång/vecka 7 08: :00 tömning gånger/vecka : :00 övrig tömning per tömning 30:00 4:00 Version

7 TAXOR OCH AVGIFTER 009 (Grovsopshämtning och behållare ingår ej i abonnemang för kärl större än 40 l) Periodisk tömning maj-september, campingplatser, båthamnar Kärl 500 l tömning 1 gång/14 dag 1 60: :00 Kärl 500 l tömning 1 gång/vecka 50:00 67:00 Kärl 500 l tömning gånger/vecka 5 040: :00 Kärl 600 l tömning 1 gång/14 dag 1 514: :00 Kärl 600 l tömning 1 gång/vecka 3 08: :00 Kärl 600 l tömning gånger/vecka 6 056: :00 Deponeringsavgifter - schaktmassor (lämpliga för täckning ej deponi- Ingen avgift Ingen avgift skattepliktiga) - rena schaktmassor till sidotipp kr/m3 1:00 1:00 Mottagningsavgifter specialfall - aska kr/m3 680:00 710:00 - aska kr/ton 850:00 890:00 - slam (externt) kr/m3 850:00 890:00 - normalt avfall (handelsavfall o dyl okomp.) kr/m3 78:50 8:5 - osorterat avfall kr/m3 400:00 45:00 - deponeringsbart byggavfall volymvikt < 0,5 ton/m3 kr/m3 50:00 6:00 - sorterat träavfall (lämpligt för flisning) kr/m3 0:00 0:00 - betong kr/m : :00 - brännbart industriavfall (lämpligt för direkttippning i container för vidare transport) kr/m3 78:50 8:5 - asbest 600:00 60:00 - trädgårdsavfall, grovsopor o dyl < 1 m3 med personbil/ mindre släpkärra Ingen avgift Ingen avgift - avfall från verksamhet med släpkärra/paketbil, minimiavgift kr/lass 160:00 160:00 - avfall som fodrar nedgrävning kr/m : :00 - miljöfarligt avfall (ej från hushåll) efter särskild överenskommelse - oljeskadad jord kr/m3 750:00 790:00 - oljeskadad jord < 10 ton kr/ton 500:00 560:00 - oljeskadad jord > 10 ton kr/ton 450:00 480:00 - förorenade massor tillåtna för klass deponi kr/ton 450:00 480:00 - förorenade massor mellan känslig markanvändning och mindre känslig markanvändning kr/ton 50:00 80:00 - gatubrunnsslam sand kr/m3 850:00 900:00 - gatubrunnsslam vattnigt kr/m3 55:00 90:00 - latrinbehållare kr/st 100:00 11:00 Avfall som erfordrar förbehandling efter särskild överenskommelse Salutorg - årsavgift kr/plats 1 500: :00 - halvårsavgift kr/plats 800:00 800:00 - dagavgift kr/plats 150:00 150:00 Version

8 Kultur- och fritidsnämnden TAXOR OCH AVGIFTER 009 Taxor och avgifter (* moms tillkommer) Enhet Nyckeldebitering kr/nyckel 500:00 500:00 (vid ej återlämnad nyckel inom föreskriven tid) Idrottshallar Värgårdshallen kr/tim 80:00 86:00 Åsundahallen kr/tim 86:00 86:00 - Omklädningsrum kr/tim 50:00 50:00 - Badminton per bana kr/tim 38:00 38:00 Övriga gymnastiksalar - Sal kr/tim 55:00 55:00 - Omklädningsrum kr/tim 3:00 3:00 Hyllan (Åsundahallen,Värgårdshallen) - för idrottsutövning kr/tim 55:00 55:00 - för fester och möten kr/tim 150:00 150:0 Lägerverksamhet, föreningar och privatpersoner från andra kommuner Värgårdshallen och Åsundahallen kr/tim 150:00 150:00 Hyllan (nattlogi) - grundavgift kr/ dygn 400:00 400:00 - följande dygn kr/natt 50:00 50:00 - deltagareavgift kr/natt och 34:00 34:00 deltagare Hygienutrymmen kr/pers 10:00 10:00 Uthyrning av högtalare - högtalare, stor kr/dag *80:00 *80:00 Uthyrning av toalettvagnar - toalettvagn, stor (hämtas) kr/tillf *500:00/ *500:00/ dygn dygn därefter /dygn *00:00 - toalettvagn, liten kr/tillf 10:00 *10:00 - extra tunna kr/st 50:00 * 50:00 Ostädad toalettvagn debiteras med 0:00/tim Biblioteket, Kisa - utställnings/programlokal kr/tim 66:00 66:00 - studierum kr/tillfälle 100:00 100:00 max 4 tim Hyra debiteras ej för bild-, föremåls- och idéutställningar, utan endast för sammanträden, programaktiviteter (undantag är de aktiviteter där kultur-och fritidsnämnden är samarrangör). Version

9 TAXOR OCH AVGIFTER 009 Taxor och avgifter (* moms tillkommer) Enhet Avgift - för sent återlämnad vuxenbok kr/bok/dag 1:00 1:00 Max förseningsavgift kr/låntagare 80:00 80:00 Portoavgift för reservationer och fjärrlån (utanför Östergötland) kr/utskick 10:00 10:00 - kopiering kr/kopia :00 :00 Hyra av video - vuxenfilm kr/vecka 30:00 30:00 - barnfilm kr/vecka 0:00 0:00 - fackfilm kr/vecka 0:00 0:00 Ersättningstaxor Vuxenbok kr/bok 50:00 50:00 Barnbok kr/bok 150:00 150:00 Videofilm kr/film 600:00 600:00 CD-skiva kr/film 150:00 150:00 Undantag kan göras enligt bibliotekariens värdering Musikskolan - undervisning grupp kr/termin 550:00 550:00 - undervisning enskilt kr/termin 780:00 780:00 - hyra av fiol kr/termin 400:00 400:00 Fritidsgården, Hornet - medlemskort till fritidsgård kr/termin 40:00 40:00 Kopieringskostnad på Kinda Bibliotek A4 svart/vit A3 s/v A4 färg A3 färg Overhead s/v Overhead färg Laminering A4 Laminering A3 Föreningskopiering A4 Enkelsidig s/v, vitt papper A4 Dubbelsidig s/v, vitt papper A4 Enkelsidig s/v, färgat papper A4 Dubbelsidig s/v, färgat papper A3 Enkelsidig s/v, vitt papper,00 kr/st 4,00 kr/st 4,00 kr/st 8,00 kr/st 8,00 kr/st 10,00 kr/st 10,00 kr/st,00 kr/st,50 kr/st,50 kr/st 3,00 kr/st 4,00 kr/st Version

10 TAXOR OCH AVGIFTER 009 Barn- och utbildningsnämnden Barnomsorgstaxa Barnomsorgsavgift tas ut enligt den s k maxtaxan. Avgifterna baseras på hushållets avgiftsgrundande inkomst. Inkomsttaket är kr/månad. Följande avgifter och avgiftstak gäller: Förskoleverksamhet Första barnet: 3 % av inkomsten, dock högst 1 60 kr/månad. Andra barnet: % av inkomsten, dock högst 840 kr/månad. Tredje barnet: 1 % av inkomsten, dock högst 40 kr/månad. Fjärde barnet: Ingen avgift. Skolbarnomsorgen Första barnet: % av inkomsten, dock högst 840 kr/månad. Andra barnet: 1 % av inkomsten, dock högst 40 kr/månad. Tredje barnet: 1 % av inkomsten, dock högst 40 kr/månad. Fjärde barnet: Ingen avgift. För barn placerade enligt skollagen kap 9 är tillsyn gratis upp till 15 timmar/vecka eller 55 timmar/år. För tillsyn utöver den tiden betalas avgift med 70 % av ordinarie maxtaxa. För barn 4-5 år är förskoleplats gratis upp till 55 timmar/år. För tillsyn utöver den tiden betalas avgift med 70 % av ordinarie maxtaxa. Uthyrning av lokaler Enhet 008 Enhet 009 Klassrum kr/tillfälle 140:00 kr/tillfälle 145:00 Tecknings- musiksal kr/tillfälle 155:00 kr/tillfälle 160:00 Slöjdsal, skolkök* kr/tillfälle 30:00 kr/tillfälle 35:00 Matsal Värgårdsskolan kr/tillfälle 1010:00 kr/tillfälle1040:00 Matsal Stjärnebo, Rimforsa Bäck kr/tillfälle 55:00 kr/tillfälle 540:00 Pentry Stjärnebo, Rimforsa, V-g skolan kr/tillfälle 05:00 kr/tillfälle 10:00 Matsal Horn, Björkfors kr/tillfälle 90:00 kr/tillfälle 300:00 Förskolelokal kr/tillfälle 135:00 kr/tillfälle 140:00 Förskolelokal inkl kök kr/tillfälle 60:00 kr/tillfälle 70:00 Datasal Lärcentrum* kr/timme 340:00 kr/timme 350:00 Datasal Värgårdsskolan* kr/timme 15:00 kr/timme 0:00 Datasal övriga skolor* kr/timme 175:00 kr/timme 180:00 * Moms tillkommer på uthyrning av salar med verksamhetsutrustning (slöjdsalar, skolkök och datasalar). Bokning av lokal sker hos resp. områdeschef/rektor. Version

11 TAXOR OCH AVGIFTER 009 Socialnämndens taxor och avgifter Avgifter ordinärt boende Serviceinsatser Städ 500 kr/mån 500 kr/mån Inköp 500 kr/mån 500 kr/mån Tvätt 500 kr/mån 500 kr/mån Omvårdnadsinsatser Max ett tillfälle/vecka 400 kr/mån 400 kr/mån Flera tillfällen /vecka 800 kr/mån 800 kr/mån En till flera tillfällen/dag(maxavgift) 1640 kr/mån maxavgift Övriga avgifter Trygghetslarm 150 kr/mån 150 kr/mån Telefonservice 150 kr/mån 150 kr/mån Tillsyn 150 kr/mån 150 kr/mån Ledsagning 100 kr/tillfälle, dock högst 300 kr/mån 100 kr/tillfälle, dock högst 300 kr/mån Flyttstädning särskilt boende 1000 kr 1000 kr Resor till dagverksamheter 40 kr ToR 40 kr ToR Kommunens självkostnad för hemtjänst 98 kr/tim 31 kr/tim Avgifter särskilt boende Inom särskilt boende betalar man hyra, mat och omsorgsavgift. Omsorgsavgiften varierar mellan 0 kr och maxavgift (1640 kr per månad år 008)och är beroende av inkomsten Matkostnader Distribution ( Är Samhall som sätter priset) 49 kr X kr Måltidskostnad/månad för alla måltider per dygn inom särskilt boende 750 kr 850 kr Avgift korttidsplats Måltider 104 kr/dygn 110 kr/dygn Den som inte har hemtjänst betalar omsorgsavgift 50 kr/dygn 55 kr/dygn Den som har hemtjänst betalar kost och sin vanliga hemtjänstavgift Hyressättning särskilt boende Hyreskontrakt finns på alla särskilda boenden i kommunen. Hyresnivån sätts efter förhandling med hyresgästförening. Övriga avgifter Taxor för lokaler Konferens- och sammanträdesrum i vård och omsorgs lokaler 00 kr/tillfälle 00 kr/tillfälle Version

12 TAXOR OCH AVGIFTER 009 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG AVGIFTER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND SAMT FOLKÖL OCH TOBAKSTILLSYN 009. Typ av servering Permanenta serveringstillstånd till allmänheten Avgift för prövning Avgift för inre tillsyn 700 kr/år Avgift för yttre tillsyn Beroende på årsomsättningen av alkoholserveringen Nyansökningar Ägarbyte Utvidgade tillstånd Utökade serveringstider Permanenta serveringstillstånd till slutna sällskap Nyansökningar Ägarbyte Utvidgade tillstånd Utökade serveringstider Tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap Förstagångsansökan Upprepad ansökan Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten kr kr kr kr kr kr kr kr 000 kr 600 kr 700 kr/år Årsomsättning kr kr kr kr kr kr kr Avgift 0 kr 1 00 kr 00 kr 3 00 kr 4 00 kr 5 00 kr Förstagångsansökan Upprepad ansökan 400 kr 1 00 kr Tillfälliga utökningar av befintligt serveringstillstånd kr Folkölstillsyn kr/år Tobakstillsyn 0 kr/år (500 kr ingår i prövningsavgiften. Återbetalas vid avslag) Version

13 TAXOR OCH AVGIFTER 009 AVGIFTER FÖR AUTOMATSPELSTILLSTÅND Grundavgift kr Tillägg per spel 400 kr Vid överflyttning till ny spelanordnare eller ny lokal samt för tillfälliga tillstånd utgår halv avgift. AVGIFTER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND SAMT FOLKÖL OCH TOBAKSTILLSYN 009. Typ av servering Permanenta serveringstillstånd till allmänheten Nyansökningar Ägarbyte Utvidgade tillstånd Utökade serveringstider Permanenta serveringstillstånd till slutna sällskap Nyansökningar Ägarbyte Utvidgade tillstånd Utökade serveringstider Tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap Förstagångsansökan Upprepad ansökan Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten Förstagångsansökan Upprepad ansökan Tillfälliga utökningar av befintligt serveringstillstånd Folkölstillsyn Tobakstillsyn AVGIFTER FÖR AUTOMATSPELSTILLSTÅND Avgift för prövning kr kr kr 000 kr kr kr kr kr 000 kr 600 kr 400 kr 1 00 kr kr Avgift för inre tillsyn 700 kr/år 700 kr/år (500 kr ingår i prövningsavgiften. Återbetalas vid avslag) kr/år 0 kr/år Grundavgift kr Tillägg per spel 400 kr Vid överflyttning till ny spelanordnare eller ny lokal samt för tillfälliga tillstånd utgår halv avgift. Version

14 TAXOR OCH AVGIFTER 009 AVGIFTSTAXA 009 För TILLSYNSAVGIFTER FÖR PERMANENTA SERVERINGSTILLSTÅND Fast avgift Tillsynsavgift 500 kronor Restaurangens totala omsättning av alkoholdrycker kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor.000 kronor kronor kronor kronor De individuella avgifterna skall grundas på branschens rapporter till länsstyrelse respektive kommun Version

15 TAXOR OCH AVGIFTER 009 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden Räddningstjänsten Innehållsförteckning 1, Taxa för tillsynsbesök enligt lagen om skydd mot olyckor 700 kr/tim,1 Taxa för tillsyn av brandfarlig vara 700 kr/tim, Taxa för tillsyn av brandfarlig vara. Grundbelopp 3 kr 3, Taxa för Vattentransport 4, Avgift vid Onödiga larm 5, Prislista vid utbildningsuppdrag. 6, Uthyrning av lektionssal. 7, Övriga tjänster 7,1 Fyllning av luft, se andningsskydd. 7, Hyra av pumpar l/min. 7,3 Hyra av pumpar el l/min. 7,4 Hyra av smal brandslang 0-5 meter/längd. 7,5 Hyra av grov brandslang 0,5 meter/längd. 7,6 Restvärdesarbete. 7,7 Säkerhetsvakt. 7,8 Teknisk service. 7.9 Hyra av HLR-dockor 8, Taxa för brandskyddskontroll 8,1 Objekt i småhus 8, Övriga objekt 8,3 Avgift för efterkontroll 8,4 Särskilda bestämmelser 8,5 Giltighet 1. Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor Enligt Lagen om skydd mot olyckor 5 kap 4 får kommunen föreskriva att en avgift ska betalas för tillsynsbesök. Tillsyn är ett lagstadgat uppdrag för räddningstjänsten och baseras på ägarens och nyttjanderättshavarens inlämnade brandskyddsredogörelse. Utifrån denna bestäms besöksfrekvensen på objekten. I taxan för tillsyn ingår administration och restid. Taxa: 700 kr/tim,1 Taxa för tillsyn av brandfarlig vara Nämnden för räddningstjänsten har det formella ansvaret för den lokala tillsynsverksamheten enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor SFS 1988:868,änd.000:11. En rekommendation är att tillsyn av brandfarlig vara samordnas med tillsynen för systematiska brandskyddsarbetet och enligt dom fristerna som kommer anges där. Enligt lagens 0 får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgifter för kommunala myndigheters verksamhet. Version

16 TAXOR OCH AVGIFTER 009, Taxa för tillstånd av brandfarlig vara. Avgifter debiteras enligt den fastställd taxa för plan- och byggärenden, tabell 9. Utöver fastställda tillståndsavgifter debiteras tidsersättning 0 G för nedanstående ärenden/tillstånd. Tidsersättning: - speciella och komplicerade tillstånd enligt tabell 9, Plan- och byggärenden - tillverkning, bearbetning och användning - transporter i rörledning som inte är koncessionspliktiga - förhandsbesked - brandfarlig biograffilm (< 5 kg) - varor innehållande lågnitrerad nitrocellulosa - extra besiktningar eller åtgärder, tillfälliga tillstånd se byggnation 6 mån år. 3, Taxa för vattentransport Till grund för beräkning av avgifter skall vara den faktiska personalkostnaden enligt gällande avtal, driftkostnader och återställningskostnader för använd utrustning, administrativ avgift vilket bl a inkluderar planering och faktureringskostnader. Vardagar mellan 06,00 19,00 exkl. moms inkl. moms 1 tim och 3 kbm vatten 585:00 730:00 tim 995: :00 3 tim 1 49: :00 1 tim och 10 kbm vatten 693:00 866:00 tim 1 107: :00 3 tim 1 517: :00 Helgdag, samt kvällstid mellan 19,00 06,00 exkl.moms inkl.moms 1 tim och 3 kbm vatten 710:00 888:00 tim 1 05: :00 3 tim 1 705:00 131:00 1 tim och 10 kbm vatten 819: :00 tim 1 315: :00 3 tim 1 813:00 66:00 Anm: Följande ingår i priset ovan, chaufför, bil, 1 st slanglängd, vatten och administrativ kostnad. Prislista Vardag kl Vardag helger Personal 1 :a tim 186:00 79:00 Följande tim 15:00 187:00 PO 41,9% Bil 60:00/ tim Slang 1:00/längd och dygn Vatten 13:14/kbm inkl. moms Version

17 TAXOR OCH AVGIFTER 009 Administrativ avgift, uppdrag omfattande 1 tim 64:00 tim 95:00 3 tim 18:00 där över 191:00 4, Avgift vid onödiga larm. Genom åren har kommunens ansvar för räddningstjänsten och därmed förebyggande arbete ökat. Syftet är att det är samhällets sak att hålla en organisation som kan ingripa när den enskilde själv inte har tillräckliga resurser för att bemästra en olyckssituation. Krav ställs även på ägaren eller innehavare av byggnader eller andra anläggningar att i skälig omfattning bl.a. hålla utrustning för släckning av brand eller begränsa skador till följd av brand. Varje kommun skall svara för att åtgärder vidtas inom kommunen så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs. Kommunen skall också se till att det finns anordningar för alarmering av räddningsorganen. Att det inom t ex en industri finns anordningar som vid en brand automatiskt löser ut ett larm kan vara ett krav från den myndighet som lämnar bygglov eller annan brandsyn. Automatlarmet kan utgöra ett villkor från försäkringsgivaren. Ibland föreskrivs att larmet skall gå till räddningstjänsten, antingen direkt eller via SOS-Alarm. Myndigheten eller försäkringsgivaren har i sådana fall möjligheter att ställa krav på larmanordningens tekniska standard och överföringsutrustningen. Det förekommer även att ägare till anläggningen på eget initiativ installerar automatiskt brandlarm. Som primärmottagare av larm från anläggningar inom Kinda kommuns anläggningar är SOS- Alarm AB, med vilka anläggningsinnehavaren har att sluta kontrakt. Räddningstjänsten i Kinda kommun står som primär mottagare till 7 stycken automatlarmsanläggningar, som sekundärt skickar larm till SOS-Alarm AB. Anläggningsinnehavaren har att sluta kontrakt med SOS-Alarm AB. Många larmanläggningar är utförda enligt RUS-110:5 (Försäkringsbolagens regler) och krav om installation har fastställts i bygglovsförfarandet med stöd av Boverkets byggregler. Under senare år har kommunen dock accepterat att enklare anläggningar av typen telefonuppringda larm installerats, och att räddningstjänsten får utlarmas med automatik av SOS-Alarm. Detta förutsätter dock att anläggningsinnehavaren accepterar de av räddningstjänsten uppställda krav beträffande underhåll och skötsel för att undvika s k onödiga larm. Med onödiga larm menas utryckningar som p g a att ägaren/innehavaren eller av honom anställd eller anlitat person genom oförsiktighet, slarv eller försummelse utlöser larmet. Följande är exempel på vad som kan betraktas som onödiga larm: - larm orsakat p g a undermåligt underhåll, - kontroll och återställning vid felsignal då anläggningsskötaren inte kunnat nås inom 1 timme efter signal, - larm utlöst p g a heta arbeten (svetsning, lödning, slipning etc.), - åverkan på ledningar i samband med arbete av hantverkare, eller annan, - larm utlöst p g a dåliga batterier (se reservkraft) i samband med strömavbrott, - felmanövrering vid provningsförfarande etc., - återkommande larm av samma orsak, om åtgärder ej vidtagits för att förhindra upprepning. Vid onödiga larm debiteras ägare/innehavare den genomsnittliga kostnaden för en utryckning. Ägare/innehavare har i kontrakt med räddningstjänsten påtagit sig ansvaret för att vidta åtgärder så att onödiga larm skall undvikas, samt acceptera att avgiften utgår i händelse av onödiga larm. Aktuell avgift efter konsumentindexuppräkning gällande basmånad juli 008 är 3,460 kr. Version

18 TAXOR OCH AVGIFTER 009 5, Utbildningsuppdrag Utbildning och information är viktiga ingredienser i det förebyggande arbetet och framför allt riktat till allmänheten. I vår målsättning att skapa säkra och trygga kommuner är det väldigt viktigt att vi når ut med vårt budskap genom bl a utbildnings- och informationsinsatser och därmed även skapar ett personligt engagemang så att förebyggande- och säkerhetsfrågor blir en angelägenhet för alla som bor och verkar i vår kommun. Framför allt skall insatserna riktas till våra barn och ungdomar men naturligtvis även till andra. Enligt verksamhetsplanen gäller följande: - tillse att samtliga 6-åringar i kommunen erhåller en anpassad utbildning i brandskydd - tillse att samtliga elever i årskurs 9 erhåller en anpassad utbildning i brandskydd - genomföra kontrakterade utbildningsuppdrag - genomföra heta arbeten utbildningar för att det behov som finns i kommunen - genomföra utbildningar inom ramen för statsbidrag (se ÖBF) - genomföra utbildning i systematiskt brandskydd för det behov som finns i kommunen - genomföra utbildningar av övriga grupper i den omfattning verksamhetsutrymmet delger möjligheten därtill. Prislista för utbildningar där statsbidrag ej utgår: Utbildning/ kurs Pris per deltagare (externutb) Pris per deltagare (kommunanställd) Antal per kurs Min / Max Brandkunskap för alla 375:00 30: st HLR utbildning 00:00 150: st L-ABC utbildning 150:00 130:00 Heta arbeten - utbildning 1 400: :00 SBA utbildning 1 900: : st Anm: Vid andra utbildningar än ovan debiteras en timkostnad enligt det grundbelopp som anges i taxan för brandsyn. Vid skolutbildning enligt ovan utgår statsbidrag, då debiteras endast kostnaden för förbrukade handbrandsläckare. 6, Uthyrning av lektionssal Räddningstjänstens lokaler utgör ledningscentral under höjd beredskap samt pågående räddningstjänstinsats. Lektionssalen kan dock (under ordinarie arbetstid) hyras till andra förvaltningar eller andra föreningar under förutsättning att detta ej kolliderar med ovan, vilket hyresgästen skall informeras om. Hyresavgiften är 400:00 för en halvdag 700:00 för en heldag max 5 personer Version

19 TAXOR OCH AVGIFTER 009 7, Övriga tjänster. Typ av tjänster Pris intern org. Pris externt Anm: Fyllning av luft 60:00 83:00 Per flaska Arbete m höjdfordon förare ingår 1 100:00/tim 1 100:00/tim Gäller/ påbörjad tim Hyra av reservkraftverk 50:00/tim :00/vecka Gäller/ påbörjad tim Brandslang smal 45:00/dygn 40:00/dygn Brandslang grov 50:00/dygn 45:00/dygn Pumpar l/min 105:00 95:00-30:00/dygn 330:00/dygn Pumpar el l/min 105:00-130:00/dygn 95:00-10:00/dygn Uthyrning av övningsfältet 5 000:00/dygn Instruktör till övningsfältet 550:00/dygn Teknisk service Enligt gällande löneavtal samt adm. Säkerhetsvakt Se enligt avtal med Restvärdesarbete larmtjänst Uthyrning av HLRdocka ingår lunga 650:00/dygn exkl. moms 650:00/dygn exkl. moms Uthyrning av HLRdocka ingår lunga samt små dockor 850:00/dygn exkl. moms 850:00/dygn exkl. moms I övrigt gäller att utrustning för räddningstjänständamål inte får hyras eller lånas ut, enär detta kan inverka menligt och äventyra möjligheterna till en ur arbetsmiljösynpunkt säker och trygg räddningsinsats. 8, Taxa för brandskyddskontroll 8,1 Objekt i småhus 8.1,1 Grundavgift (antal minuter x timpriset/60) Inställelse för utförande av brandskyddskontroll 8,1,1,1 Helårsbebott hus (timpris enl 8,4,4/60 x 18) 161:00 8,1,1, Fritidshus (timpris enl 8,4,4 / 60 x 3) 85:00 8,1, Kontrollavgift (schablon gällande tidsåtgång) 8,1,,1 Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal 45 minuter 8,1,, Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till rökkanal i samma skorsten som enl 8,,1 0 minuter 8,1,3 Tilläggsavgift För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning uttas ersättning för mertid med pris som anges i 8.4,4. Version

20 TAXOR OCH AVGIFTER 009 8, Övriga objekt 8,,1 Kontrollavgift för andra objekt än småhus. Avgift utgår med timpris som anges i 8.4,4. 8,3 Avgift för efterkontroll För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris som anges i 8,4,4 samt transportersättning. 8,4 Särskilda bestämmelser 8,4,1 För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl inte förelegat, utgår ersättning för återbesök med pris som anges i 8,4,4 samt transportersättning. Här jämte utgår ersättning för ordinarie inställelse enligt 8.1 eller 8, samt administrationsavgift 87:00 kronor (avgiften baseras på 10 minuters tidsåtgång). 8,4, Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen. Vid beräkning tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För annat transportmedel än bil utgår ersättning med verkliga kostnaden. 8,4,3 För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i 8,4,4 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder. 8,4,4 Timersättning utgår per man med 535:00 kronor. För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme. Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 8, och 8,3 samt 8,4 inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen. 8,4,5 I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmaterial samt för protokollskrivning av brandskyddskontrollen. 8,5 Giltighet Taxan för brandskyddskontroll har fastställts till belopp enligt 8,4,4 och gäller för perioden Taxan revideras årligen med av de centrala parterna Svenska Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund publicerat sotningsindex. Version

Taxa för Miljö- och Byggnämndens verksamhet

Taxa för Miljö- och Byggnämndens verksamhet Taxa för Miljö- och Byggnämndens verksamhet Antagen av kommunfullmäktige den 29 maj 1995, 38 Antagen av kommunfullmäktige den 4 september 1995, 73 INNEHÅLL Inledning och anvisning för avgiftsberäkning

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente

Kommunal Författningssamling Reglemente Kommunal Författningssamling Reglemente 2011 Nr 8 TAXA ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) Antagen av kommunfullmäktige den 7 juli 2011 151 Gäller fr.o.m. 2011-07-08 ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

TAXA 2015 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN

TAXA 2015 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN TAXA 2015 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN Denna taxa gäller för ärendehantering enligt nya Plan- och bygglagen (2010:900) och i övrigt vad som anges i taxan KART- OCH MÄTVERKSAMHETEN Taxan gäller fr.o.m.

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA PLAN- OCH BYGGLOVTAXA 2016 Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen eller kommunallagen om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa RONNEBY KOMMUN Plan- och bygglovtaxa 2011 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-06-16, 159 REVIDERAD GENOM BESLUT I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-03-29, 82 1 Innehåll Allmänna regler om kommunala avgifter... 4 Kommunallagen...

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Taxa för bygglov m m KFS 084 revision 00 TAXA ANTAGEN: 2011-05-30 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-05-30 ERSÄTTER: - Antagen av kommunfullmäktige i Sala 2011-05-30 Antagen

Läs mer

2013-05-13. Plan- och bygglovtaxa 2014 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2013-??-??,?

2013-05-13. Plan- och bygglovtaxa 2014 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2013-??-??,? 2013-05-13 Plan- och bygglovtaxa 2014 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2013-??-??,? Innehåll Plan- och bygglagen sid 3 Kommunfullmäktiges beslut om taxa 3 Överklagande av beslut om taxa

Läs mer

TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET SKÖVDE KOMMUN. Beslutad i byggnadsnämnden 2011-03-17 37. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-05-02 50.

TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET SKÖVDE KOMMUN. Beslutad i byggnadsnämnden 2011-03-17 37. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-05-02 50. TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET SKÖVDE KOMMUN Beslutad i byggnadsnämnden 2011-03-17 37. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-05-02 50. 1 2 Innehåll Inledning... 5 Utgångspunkter... 5 Allmänna regler

Läs mer

Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m.

Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m. 2011-03-24 Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m. Godkänd av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-03-24, MBN 50 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-02, Kf

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA Bilaga PLAN- OCH BYGGLOVTAXA INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA Godkänd av miljö och byggnämnden 2011-04-14, 49 Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-31, 46 2 Förord Denna översyn av bygglovtaxan har föranletts

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:11-206 Plan- och bygglovstaxa Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 77 1 Taxebestämmelser... 2 Tabell 1 Objektsfaktorer... 5 Tabell 2 Tidersättning... 6 Tabell 3 Underrättelse

Läs mer

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bygglovtaxa, reviderad och antagen i kommunfullmäktige 2014-11-26 157 punkt 43

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bygglovtaxa, reviderad och antagen i kommunfullmäktige 2014-11-26 157 punkt 43 VÄRMDÖ KOMMUN Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bygglovtaxa, reviderad och antagen i kommunfullmäktige 2014-11-26 157 punkt 43 Plan- och bygglagen Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Plan- och bygglovtaxa 309:1 Plan- och bygglovtaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-19 Gäller fr o m 2013-07-01 Allmänna regler om kommunala avgifter Kommunallagen Kommunernas rätt att ta ut avgifter

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa.

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa. Styrdokument, riktlinjer Kontoret för samhällsbyggnad 2014-04-30 Reshne Gadan 08-590 970 00 Väsby Direkt Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2014:229 reshne.gadan@upplandsvasby.se Plan- och bygglovtaxa inklusive

Läs mer

Nässjö kommun. Plan- och bygglovtaxa. Inklusive kart- och mättaxa. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99

Nässjö kommun. Plan- och bygglovtaxa. Inklusive kart- och mättaxa. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99 Nässjö kommun Plan- och bygglovtaxa Inklusive kart- och mättaxa Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99 Innehållsförteckning INLEDNING...1 ALLMÄNNA REGLER OM KOMMUNALA AVGIFTER...1 Kommunallagen...1

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa

Plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa 1 Bilaga Plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-09-29, 166 N O R R T Ä L J E K O M M U N Innehållsförteckning 2 Plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa...

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Plan- och bygglovstaxa Vänersborgs kommun Byggnadsnämnden Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-26 133 Innehåll Innehåll...2 Bestämmelser om plan- och bygglovstaxa...3 Inledande bestämmelser...3 Beräkning

Läs mer

Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet

Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet Nummer: 20:2 Blad: (1) Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet A Taxebestämmelser 1 Inledande bestämmelser Denna taxa gäller för ärenden enligt för beslut och åtgärder inom byggnadsnämndens myndighetsutövning

Läs mer

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 Dnr BTN11/67 Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 att gälla från 2012-03-01, dnr BTN 10/67 Dnr BTN11/67 2/30 Innehållsförteckning Taxebestämmelser...

Läs mer

TAXA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET

TAXA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET TAXA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET Gäller från och med 2015-04-01 (antagen i kommunfullmäktige 2015-02-26) Grundbelopp från och med 2014-01-01 = 44,40 kronor 2015-01-01 = 44,50 kronor 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Taxa för byggnadsnämndens och planeringsutskottets verksamhet 2015

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Taxa för byggnadsnämndens och planeringsutskottets verksamhet 2015 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Taxa för byggnadsnämndens och planeringsutskottets verksamhet 2015 Antagen av kommunfullmäktige den 19 november 2014 Giltig från den 1 januari 2015 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

TAXOR 2013. Antagna av Kommunfullmäktige 2012-12-19

TAXOR 2013. Antagna av Kommunfullmäktige 2012-12-19 TAXOR 2013 Taxor 2013 2 (37) Innehållsförteckning Sid Kommunens taxor och avgifter 4 Taxor inom Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde 5 Taxa för plan- och byggärenden 5 Taxa för Oxelösunds

Läs mer

Arjeplogs kommun Taxor och avgifter 2012

Arjeplogs kommun Taxor och avgifter 2012 Arjeplogs kommun Taxor och avgifter 2012 Innehåll Avgifter Kommunstyrelsen... 1 Allmänna avgifter... 1 Kopieringstaxor... 1 Fax... 2 tskrift... 2 Hyra videokonferens med teknikerhjälp... 3 Hyra datorprojektor...

Läs mer

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 VERSION 3, JANUARI 2015 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014, Version 3, januari 2015 1 Förord En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunerna

Läs mer

Budget 2015. med planering för åren 2016-2017

Budget 2015. med planering för åren 2016-2017 med planering för åren 2016-2017 Beslutas i KS Innehållsförteckning Budgetplanering 2015-2017 3 Inledning 3 Ekonomiskt utrymme för nämnderna 2015 5 Nämndernas ramjusteringar och äskanden 7 Budgetramar

Läs mer

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015 1 () Plan- och bygglovtaxa 2015 2 () INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. Inledning 3 2. Grundbelopp 4 3. Lovavgift 5 4. Planavgift 7 5. Avgift för startbesked 8 6 Objektsfaktor area 9 7. Timersättning 10 8. Avgift

Läs mer

Vad varje fastighetsägare behöver veta om

Vad varje fastighetsägare behöver veta om BygglovFriggebodar och attefallshus Vad varje fastighetsägare behöver veta om 1 Juli 2014 Inledning Innehåll Utformning 3 Bygglovsprocessen 4 Ordlista 6 Bygglov 8 Friggebodar och attefallshus 9 Förhandsbesked

Läs mer

Allt du behöver veta om BYGGLOV

Allt du behöver veta om BYGGLOV Allt du behöver veta om BYGGLOV rivningslov, marklov & anmälan INNEHÅLL FÖRBEREDELSER...4 GRANSKNING...18 KONTAKTA OSS Har du frågor eller funderingar? NÄR BEHÖVER JAG BYGGLOV?...6 RIVNING & MARKLOV...7

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Lagstiftning Plan- och bygglagen (1987:10), PBL Plan- och byggförordningen (1987:383), PBF Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk,

Läs mer