Taxor och avgifter 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Taxor och avgifter 2009"

Transkript

1 Taxor och avgifter 009 Version

2 TAXOR OCH AVGIFTER 009 Version

3 TAXOR OCH AVGIFTER 009 Innehållsförteckning Kommunstyrelsen... 3 Kultur- och fritidsnämnden... 7 Barn- och utbildningsnämnden... 9 Socialnämndens taxor och avgifter Miljö-, bygg- och räddningsnämnden Räddningstjänsten Bygg och trafik... 0 Miljö- och hälsoskydd Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Taxebilaga Taxebilaga Version

4 TAXOR OCH AVGIFTER 009 Kommunstyrelsen Xeroxkopior Enhet A4 kopia kr/st 1:50 1:60 A3 kr/st 9:00 3:0 Föreningsservice A4 Enkelsidig kopia s/v, vitt papper kr/st 1:50 1:60 A4 Dubbelsidig kopia s/v, vitt papper kr/st :00 :00 A4 Enkelsidig kopia s/v, färgat papper kr/st :00 :00 A4 Dubbelsidig kopia s/v, färgat papper kr/st :50 :40 A3 Enkelsidig kopia s/v, vitt papper kr/st 9:00 3:0 Overheadkopia s/v kr/st 1:00 6:40 Overheadkopia färg kr/st 8:00 Laminering A4 kr/st 1:00 8:00 Laminering A3 kr/st 16:00 1:00 Taxa för färgkopiator A 4, per sida 8:00 3:0 A 3, per sida 11:00 6:40 Renhållningsverk Renhållningsavgifter erlägges till Kinda kommun av respektive fastighetsägare i enlighet med Miljöbalkens 7 kap 4. För renhållningstjänster som inte är taxesatta erläggs faktiska kostnader + 10 %. Latrinhämtning kr/kartong 184:00 19:00 Slamtömningsavgift vid ordinarie tur -slamavskiljare < 6 m3 kr/gång 64:00 680:00 -minireningsverk < 6 m3 kr/gång 848:00 94:00 -sluten tank < 6 m3 kr/gång 64:00 680:00 -BDT-brunnar < 1, m3 kr/gång 460:00 500:00 (tömning vartannat år) -volym överstigande 6 m3 kr/m3 148:00 160:00 -extra slangutläggning kr/10m 56:00 60:00 -inställelseavgift för slambrunn, som inte varit tillgänglig för tömning vid ordinarie tur kr/gång 380:00 41:00 -fettavskiljare < 1 m3 kr/gång 1 164: :00 -volym över 1 m3 kr/m3 776:00 844:00 Slamtömningsavgift vid extra tömning -slamavskiljare < 6 m3 kr/gång 95: :00 -minireningsverk < 6 m3 kr/gång 1 176: :00 -sluten tank < 6 m3 kr/gång 95: :00 -BDT-brunnar < 1, m3 kr/gång 79:00 864:00 (tömning vartannat år) -volym överstigande 6 m3 kr/m3 148:00 160:00 -extra slangutläggning kr/10m 56:00 60:00 -fettavskiljare < 1 m3 kr/gång 1 576: :00 -volym över 1 m3 kr/m3 776:00 844:00 Version

5 TAXOR OCH AVGIFTER 009 Enhet Slamtömningsavgift vid akut tömning -slamavskiljare < 6 m3 kr/gång 1 4: :00 -minireningsverk < 6 m3 kr/gång 1 448: :00 -sluten tank < 6 m3 kr/gång 1 4: :00 -BDT-brunnar < 1, m3 kr/gång 1 068: :00 (tömning vartannat år) -volym överstigande 6 m3 kr/m3 148:00 160:00 -extra slangutläggning kr/10m 56:00 60:00 -fettavskiljare < 1 m3 kr/gång 1 948:00 14:00 -volym över 1 m3 kr/m3 776:00 844:00 Mottagningsavgift till reningsverk vid tömning som ej är taxesatt -slamavskiljare < 3 m3 kr/gång 40:00 60:00 -sluten tank < 3 m3 kr/gång 40:00 60:00 -volym överstigande 3 m3 kr/m3 75:00 80:00 -minireningsverk kr/m3 75:00 80:00 Reningsverk avslammat vatten kr/m3 31:00 34:00 Sophämtning - KÄRL (6 hämtningar) Kärl 190 l (grundalternativ) 1 756: :00 Kärl 40 l (tillval) 116:00 1:00 Kärl 80 l (tillval) 1 37: :00 Kärl 10 l (av miljö- och hälsoskyddsnämnden 1 31: :00 godkänd varmkompostering) Byte från 190 l kärl till 40 l resp 80 l 00:00 00:00 Byte från 40/10/80 l till 190 l Ingen avgift Ingen avgift Avgift för rengöring av kärl per st 00:00 00:00 Gångavståndstillägg 5-10 m 160:00 160: m 30:00 30: m 560:00 560: m 800:00 800:00 Sophämtning - KÄRL periodisk maj-sep (11) Kärl 40 l 1 0: :00 Kärl 190 l (grundalternativ) 1 000: :00 Kärl 80 l 788:00 84:00 Sophämtning - SÄCK (6 hämtningar) Säck 160 l 0-10 m 1 69: :00 Gångavståndstillägg 10-0 m 160:00 160: m 80:00 80: m 400:00 400:00 Säck x 160 l 0-10 m 604:00 84:00 Gångavståndstillägg 10-0 m 160:00 160: m 80:00 80: m 400:00 400:00 Sophämtning - SÄCK periodisk maj-sep (11) Säck 160 l 0-10 m 90:00 984:00 Gångavståndstillägg m 118:00 118: m 170:00 170:00 Version

6 TAXOR OCH AVGIFTER 009 Sophämtning - LANDSBYGD KOMPOST (13) Av miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänd kompostering 0-10 m 1 36: :00 Gångavståndstillägg 10-0 m 80:00 80: m 140:00 140: m 00:00 00:00 Sophämtning - GEMENSAM Miljö- och hälsoskyddsnämndens godkännande erfordras Kärl 190 l tätort 34:00 43:00 Kärl 190 l tätort periodisk maj-september 1 40: :00 Säck 160 l landsbygd 8:00 40:00 Säck 160 l landsbygd periodisk maj-september 1 96: :00 För gemensam säckhållare gäller att den skall vara placerad inom 10 m från fastighetsgräns eller sopbilens uppställningsplats. Kvartalshämtning 596:00 64:00 Extrasäck st 76:00 80:00 Extra hämtning en säck hushållsavfall vid ej ordinarie hämtning hämtning/gång 448:00 500:00 tillägg extra säck 76:00 80:00 tillägg brännbart grovavfall kr/m3 00:00 10:00 Extra hämtning brännbart grovavfall i samband med ordinarie hämtning hämtning/gång 00:00 10:00 tillägg överstigande 1 m3 00:00 10:00 Hämtning av obrännbart grovavfall < 1m3 hämtning/gång 800:00 900:00 tillägg överstigande 1 m3 kr/m3 00:00 10:00 Hyreshus m fl Abonnenter med rationella hämtningsplatser och med mer än 00 säckar per år kan erhålla debitering per säck eller abonnera på kärl större än 40 l. Säck 160 l /st 39:35 4:10 Säck 40 l /st 50:06 53:60 Kärl 370 l tömning 1 gång/14 dag 1 900:00 008:00 tömning 1 gång/vecka 3 800: :00 tömning gånger/vecka 7 600: :00 övrig tömning per tömning 133:00 140:00 Kärl 500 l tömning 1 gång/14 dag 376:00 516:00 tömning 1 gång/vecka 4 75: :00 tömning gånger/vecka 9 504: :00 övrig tömning per tömning 174:00 184:00 Kärl 660 l tömning 1 gång/14 dag 3 093: :00 tömning 1 gång/vecka 6 186: :00 tömning gånger/vecka 1 37: :00 övrig tömning per tömning 30:00 4:00 Kärl 750 l tömning 1 gång/14 dag 3 514: :00 tömning 1 gång/vecka 7 08: :00 tömning gånger/vecka : :00 övrig tömning per tömning 30:00 4:00 Version

7 TAXOR OCH AVGIFTER 009 (Grovsopshämtning och behållare ingår ej i abonnemang för kärl större än 40 l) Periodisk tömning maj-september, campingplatser, båthamnar Kärl 500 l tömning 1 gång/14 dag 1 60: :00 Kärl 500 l tömning 1 gång/vecka 50:00 67:00 Kärl 500 l tömning gånger/vecka 5 040: :00 Kärl 600 l tömning 1 gång/14 dag 1 514: :00 Kärl 600 l tömning 1 gång/vecka 3 08: :00 Kärl 600 l tömning gånger/vecka 6 056: :00 Deponeringsavgifter - schaktmassor (lämpliga för täckning ej deponi- Ingen avgift Ingen avgift skattepliktiga) - rena schaktmassor till sidotipp kr/m3 1:00 1:00 Mottagningsavgifter specialfall - aska kr/m3 680:00 710:00 - aska kr/ton 850:00 890:00 - slam (externt) kr/m3 850:00 890:00 - normalt avfall (handelsavfall o dyl okomp.) kr/m3 78:50 8:5 - osorterat avfall kr/m3 400:00 45:00 - deponeringsbart byggavfall volymvikt < 0,5 ton/m3 kr/m3 50:00 6:00 - sorterat träavfall (lämpligt för flisning) kr/m3 0:00 0:00 - betong kr/m : :00 - brännbart industriavfall (lämpligt för direkttippning i container för vidare transport) kr/m3 78:50 8:5 - asbest 600:00 60:00 - trädgårdsavfall, grovsopor o dyl < 1 m3 med personbil/ mindre släpkärra Ingen avgift Ingen avgift - avfall från verksamhet med släpkärra/paketbil, minimiavgift kr/lass 160:00 160:00 - avfall som fodrar nedgrävning kr/m : :00 - miljöfarligt avfall (ej från hushåll) efter särskild överenskommelse - oljeskadad jord kr/m3 750:00 790:00 - oljeskadad jord < 10 ton kr/ton 500:00 560:00 - oljeskadad jord > 10 ton kr/ton 450:00 480:00 - förorenade massor tillåtna för klass deponi kr/ton 450:00 480:00 - förorenade massor mellan känslig markanvändning och mindre känslig markanvändning kr/ton 50:00 80:00 - gatubrunnsslam sand kr/m3 850:00 900:00 - gatubrunnsslam vattnigt kr/m3 55:00 90:00 - latrinbehållare kr/st 100:00 11:00 Avfall som erfordrar förbehandling efter särskild överenskommelse Salutorg - årsavgift kr/plats 1 500: :00 - halvårsavgift kr/plats 800:00 800:00 - dagavgift kr/plats 150:00 150:00 Version

8 Kultur- och fritidsnämnden TAXOR OCH AVGIFTER 009 Taxor och avgifter (* moms tillkommer) Enhet Nyckeldebitering kr/nyckel 500:00 500:00 (vid ej återlämnad nyckel inom föreskriven tid) Idrottshallar Värgårdshallen kr/tim 80:00 86:00 Åsundahallen kr/tim 86:00 86:00 - Omklädningsrum kr/tim 50:00 50:00 - Badminton per bana kr/tim 38:00 38:00 Övriga gymnastiksalar - Sal kr/tim 55:00 55:00 - Omklädningsrum kr/tim 3:00 3:00 Hyllan (Åsundahallen,Värgårdshallen) - för idrottsutövning kr/tim 55:00 55:00 - för fester och möten kr/tim 150:00 150:0 Lägerverksamhet, föreningar och privatpersoner från andra kommuner Värgårdshallen och Åsundahallen kr/tim 150:00 150:00 Hyllan (nattlogi) - grundavgift kr/ dygn 400:00 400:00 - följande dygn kr/natt 50:00 50:00 - deltagareavgift kr/natt och 34:00 34:00 deltagare Hygienutrymmen kr/pers 10:00 10:00 Uthyrning av högtalare - högtalare, stor kr/dag *80:00 *80:00 Uthyrning av toalettvagnar - toalettvagn, stor (hämtas) kr/tillf *500:00/ *500:00/ dygn dygn därefter /dygn *00:00 - toalettvagn, liten kr/tillf 10:00 *10:00 - extra tunna kr/st 50:00 * 50:00 Ostädad toalettvagn debiteras med 0:00/tim Biblioteket, Kisa - utställnings/programlokal kr/tim 66:00 66:00 - studierum kr/tillfälle 100:00 100:00 max 4 tim Hyra debiteras ej för bild-, föremåls- och idéutställningar, utan endast för sammanträden, programaktiviteter (undantag är de aktiviteter där kultur-och fritidsnämnden är samarrangör). Version

9 TAXOR OCH AVGIFTER 009 Taxor och avgifter (* moms tillkommer) Enhet Avgift - för sent återlämnad vuxenbok kr/bok/dag 1:00 1:00 Max förseningsavgift kr/låntagare 80:00 80:00 Portoavgift för reservationer och fjärrlån (utanför Östergötland) kr/utskick 10:00 10:00 - kopiering kr/kopia :00 :00 Hyra av video - vuxenfilm kr/vecka 30:00 30:00 - barnfilm kr/vecka 0:00 0:00 - fackfilm kr/vecka 0:00 0:00 Ersättningstaxor Vuxenbok kr/bok 50:00 50:00 Barnbok kr/bok 150:00 150:00 Videofilm kr/film 600:00 600:00 CD-skiva kr/film 150:00 150:00 Undantag kan göras enligt bibliotekariens värdering Musikskolan - undervisning grupp kr/termin 550:00 550:00 - undervisning enskilt kr/termin 780:00 780:00 - hyra av fiol kr/termin 400:00 400:00 Fritidsgården, Hornet - medlemskort till fritidsgård kr/termin 40:00 40:00 Kopieringskostnad på Kinda Bibliotek A4 svart/vit A3 s/v A4 färg A3 färg Overhead s/v Overhead färg Laminering A4 Laminering A3 Föreningskopiering A4 Enkelsidig s/v, vitt papper A4 Dubbelsidig s/v, vitt papper A4 Enkelsidig s/v, färgat papper A4 Dubbelsidig s/v, färgat papper A3 Enkelsidig s/v, vitt papper,00 kr/st 4,00 kr/st 4,00 kr/st 8,00 kr/st 8,00 kr/st 10,00 kr/st 10,00 kr/st,00 kr/st,50 kr/st,50 kr/st 3,00 kr/st 4,00 kr/st Version

10 TAXOR OCH AVGIFTER 009 Barn- och utbildningsnämnden Barnomsorgstaxa Barnomsorgsavgift tas ut enligt den s k maxtaxan. Avgifterna baseras på hushållets avgiftsgrundande inkomst. Inkomsttaket är kr/månad. Följande avgifter och avgiftstak gäller: Förskoleverksamhet Första barnet: 3 % av inkomsten, dock högst 1 60 kr/månad. Andra barnet: % av inkomsten, dock högst 840 kr/månad. Tredje barnet: 1 % av inkomsten, dock högst 40 kr/månad. Fjärde barnet: Ingen avgift. Skolbarnomsorgen Första barnet: % av inkomsten, dock högst 840 kr/månad. Andra barnet: 1 % av inkomsten, dock högst 40 kr/månad. Tredje barnet: 1 % av inkomsten, dock högst 40 kr/månad. Fjärde barnet: Ingen avgift. För barn placerade enligt skollagen kap 9 är tillsyn gratis upp till 15 timmar/vecka eller 55 timmar/år. För tillsyn utöver den tiden betalas avgift med 70 % av ordinarie maxtaxa. För barn 4-5 år är förskoleplats gratis upp till 55 timmar/år. För tillsyn utöver den tiden betalas avgift med 70 % av ordinarie maxtaxa. Uthyrning av lokaler Enhet 008 Enhet 009 Klassrum kr/tillfälle 140:00 kr/tillfälle 145:00 Tecknings- musiksal kr/tillfälle 155:00 kr/tillfälle 160:00 Slöjdsal, skolkök* kr/tillfälle 30:00 kr/tillfälle 35:00 Matsal Värgårdsskolan kr/tillfälle 1010:00 kr/tillfälle1040:00 Matsal Stjärnebo, Rimforsa Bäck kr/tillfälle 55:00 kr/tillfälle 540:00 Pentry Stjärnebo, Rimforsa, V-g skolan kr/tillfälle 05:00 kr/tillfälle 10:00 Matsal Horn, Björkfors kr/tillfälle 90:00 kr/tillfälle 300:00 Förskolelokal kr/tillfälle 135:00 kr/tillfälle 140:00 Förskolelokal inkl kök kr/tillfälle 60:00 kr/tillfälle 70:00 Datasal Lärcentrum* kr/timme 340:00 kr/timme 350:00 Datasal Värgårdsskolan* kr/timme 15:00 kr/timme 0:00 Datasal övriga skolor* kr/timme 175:00 kr/timme 180:00 * Moms tillkommer på uthyrning av salar med verksamhetsutrustning (slöjdsalar, skolkök och datasalar). Bokning av lokal sker hos resp. områdeschef/rektor. Version

11 TAXOR OCH AVGIFTER 009 Socialnämndens taxor och avgifter Avgifter ordinärt boende Serviceinsatser Städ 500 kr/mån 500 kr/mån Inköp 500 kr/mån 500 kr/mån Tvätt 500 kr/mån 500 kr/mån Omvårdnadsinsatser Max ett tillfälle/vecka 400 kr/mån 400 kr/mån Flera tillfällen /vecka 800 kr/mån 800 kr/mån En till flera tillfällen/dag(maxavgift) 1640 kr/mån maxavgift Övriga avgifter Trygghetslarm 150 kr/mån 150 kr/mån Telefonservice 150 kr/mån 150 kr/mån Tillsyn 150 kr/mån 150 kr/mån Ledsagning 100 kr/tillfälle, dock högst 300 kr/mån 100 kr/tillfälle, dock högst 300 kr/mån Flyttstädning särskilt boende 1000 kr 1000 kr Resor till dagverksamheter 40 kr ToR 40 kr ToR Kommunens självkostnad för hemtjänst 98 kr/tim 31 kr/tim Avgifter särskilt boende Inom särskilt boende betalar man hyra, mat och omsorgsavgift. Omsorgsavgiften varierar mellan 0 kr och maxavgift (1640 kr per månad år 008)och är beroende av inkomsten Matkostnader Distribution ( Är Samhall som sätter priset) 49 kr X kr Måltidskostnad/månad för alla måltider per dygn inom särskilt boende 750 kr 850 kr Avgift korttidsplats Måltider 104 kr/dygn 110 kr/dygn Den som inte har hemtjänst betalar omsorgsavgift 50 kr/dygn 55 kr/dygn Den som har hemtjänst betalar kost och sin vanliga hemtjänstavgift Hyressättning särskilt boende Hyreskontrakt finns på alla särskilda boenden i kommunen. Hyresnivån sätts efter förhandling med hyresgästförening. Övriga avgifter Taxor för lokaler Konferens- och sammanträdesrum i vård och omsorgs lokaler 00 kr/tillfälle 00 kr/tillfälle Version

12 TAXOR OCH AVGIFTER 009 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG AVGIFTER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND SAMT FOLKÖL OCH TOBAKSTILLSYN 009. Typ av servering Permanenta serveringstillstånd till allmänheten Avgift för prövning Avgift för inre tillsyn 700 kr/år Avgift för yttre tillsyn Beroende på årsomsättningen av alkoholserveringen Nyansökningar Ägarbyte Utvidgade tillstånd Utökade serveringstider Permanenta serveringstillstånd till slutna sällskap Nyansökningar Ägarbyte Utvidgade tillstånd Utökade serveringstider Tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap Förstagångsansökan Upprepad ansökan Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten kr kr kr kr kr kr kr kr 000 kr 600 kr 700 kr/år Årsomsättning kr kr kr kr kr kr kr Avgift 0 kr 1 00 kr 00 kr 3 00 kr 4 00 kr 5 00 kr Förstagångsansökan Upprepad ansökan 400 kr 1 00 kr Tillfälliga utökningar av befintligt serveringstillstånd kr Folkölstillsyn kr/år Tobakstillsyn 0 kr/år (500 kr ingår i prövningsavgiften. Återbetalas vid avslag) Version

13 TAXOR OCH AVGIFTER 009 AVGIFTER FÖR AUTOMATSPELSTILLSTÅND Grundavgift kr Tillägg per spel 400 kr Vid överflyttning till ny spelanordnare eller ny lokal samt för tillfälliga tillstånd utgår halv avgift. AVGIFTER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND SAMT FOLKÖL OCH TOBAKSTILLSYN 009. Typ av servering Permanenta serveringstillstånd till allmänheten Nyansökningar Ägarbyte Utvidgade tillstånd Utökade serveringstider Permanenta serveringstillstånd till slutna sällskap Nyansökningar Ägarbyte Utvidgade tillstånd Utökade serveringstider Tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap Förstagångsansökan Upprepad ansökan Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten Förstagångsansökan Upprepad ansökan Tillfälliga utökningar av befintligt serveringstillstånd Folkölstillsyn Tobakstillsyn AVGIFTER FÖR AUTOMATSPELSTILLSTÅND Avgift för prövning kr kr kr 000 kr kr kr kr kr 000 kr 600 kr 400 kr 1 00 kr kr Avgift för inre tillsyn 700 kr/år 700 kr/år (500 kr ingår i prövningsavgiften. Återbetalas vid avslag) kr/år 0 kr/år Grundavgift kr Tillägg per spel 400 kr Vid överflyttning till ny spelanordnare eller ny lokal samt för tillfälliga tillstånd utgår halv avgift. Version

14 TAXOR OCH AVGIFTER 009 AVGIFTSTAXA 009 För TILLSYNSAVGIFTER FÖR PERMANENTA SERVERINGSTILLSTÅND Fast avgift Tillsynsavgift 500 kronor Restaurangens totala omsättning av alkoholdrycker kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor.000 kronor kronor kronor kronor De individuella avgifterna skall grundas på branschens rapporter till länsstyrelse respektive kommun Version

15 TAXOR OCH AVGIFTER 009 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden Räddningstjänsten Innehållsförteckning 1, Taxa för tillsynsbesök enligt lagen om skydd mot olyckor 700 kr/tim,1 Taxa för tillsyn av brandfarlig vara 700 kr/tim, Taxa för tillsyn av brandfarlig vara. Grundbelopp 3 kr 3, Taxa för Vattentransport 4, Avgift vid Onödiga larm 5, Prislista vid utbildningsuppdrag. 6, Uthyrning av lektionssal. 7, Övriga tjänster 7,1 Fyllning av luft, se andningsskydd. 7, Hyra av pumpar l/min. 7,3 Hyra av pumpar el l/min. 7,4 Hyra av smal brandslang 0-5 meter/längd. 7,5 Hyra av grov brandslang 0,5 meter/längd. 7,6 Restvärdesarbete. 7,7 Säkerhetsvakt. 7,8 Teknisk service. 7.9 Hyra av HLR-dockor 8, Taxa för brandskyddskontroll 8,1 Objekt i småhus 8, Övriga objekt 8,3 Avgift för efterkontroll 8,4 Särskilda bestämmelser 8,5 Giltighet 1. Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor Enligt Lagen om skydd mot olyckor 5 kap 4 får kommunen föreskriva att en avgift ska betalas för tillsynsbesök. Tillsyn är ett lagstadgat uppdrag för räddningstjänsten och baseras på ägarens och nyttjanderättshavarens inlämnade brandskyddsredogörelse. Utifrån denna bestäms besöksfrekvensen på objekten. I taxan för tillsyn ingår administration och restid. Taxa: 700 kr/tim,1 Taxa för tillsyn av brandfarlig vara Nämnden för räddningstjänsten har det formella ansvaret för den lokala tillsynsverksamheten enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor SFS 1988:868,änd.000:11. En rekommendation är att tillsyn av brandfarlig vara samordnas med tillsynen för systematiska brandskyddsarbetet och enligt dom fristerna som kommer anges där. Enligt lagens 0 får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgifter för kommunala myndigheters verksamhet. Version

16 TAXOR OCH AVGIFTER 009, Taxa för tillstånd av brandfarlig vara. Avgifter debiteras enligt den fastställd taxa för plan- och byggärenden, tabell 9. Utöver fastställda tillståndsavgifter debiteras tidsersättning 0 G för nedanstående ärenden/tillstånd. Tidsersättning: - speciella och komplicerade tillstånd enligt tabell 9, Plan- och byggärenden - tillverkning, bearbetning och användning - transporter i rörledning som inte är koncessionspliktiga - förhandsbesked - brandfarlig biograffilm (< 5 kg) - varor innehållande lågnitrerad nitrocellulosa - extra besiktningar eller åtgärder, tillfälliga tillstånd se byggnation 6 mån år. 3, Taxa för vattentransport Till grund för beräkning av avgifter skall vara den faktiska personalkostnaden enligt gällande avtal, driftkostnader och återställningskostnader för använd utrustning, administrativ avgift vilket bl a inkluderar planering och faktureringskostnader. Vardagar mellan 06,00 19,00 exkl. moms inkl. moms 1 tim och 3 kbm vatten 585:00 730:00 tim 995: :00 3 tim 1 49: :00 1 tim och 10 kbm vatten 693:00 866:00 tim 1 107: :00 3 tim 1 517: :00 Helgdag, samt kvällstid mellan 19,00 06,00 exkl.moms inkl.moms 1 tim och 3 kbm vatten 710:00 888:00 tim 1 05: :00 3 tim 1 705:00 131:00 1 tim och 10 kbm vatten 819: :00 tim 1 315: :00 3 tim 1 813:00 66:00 Anm: Följande ingår i priset ovan, chaufför, bil, 1 st slanglängd, vatten och administrativ kostnad. Prislista Vardag kl Vardag helger Personal 1 :a tim 186:00 79:00 Följande tim 15:00 187:00 PO 41,9% Bil 60:00/ tim Slang 1:00/längd och dygn Vatten 13:14/kbm inkl. moms Version

17 TAXOR OCH AVGIFTER 009 Administrativ avgift, uppdrag omfattande 1 tim 64:00 tim 95:00 3 tim 18:00 där över 191:00 4, Avgift vid onödiga larm. Genom åren har kommunens ansvar för räddningstjänsten och därmed förebyggande arbete ökat. Syftet är att det är samhällets sak att hålla en organisation som kan ingripa när den enskilde själv inte har tillräckliga resurser för att bemästra en olyckssituation. Krav ställs även på ägaren eller innehavare av byggnader eller andra anläggningar att i skälig omfattning bl.a. hålla utrustning för släckning av brand eller begränsa skador till följd av brand. Varje kommun skall svara för att åtgärder vidtas inom kommunen så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs. Kommunen skall också se till att det finns anordningar för alarmering av räddningsorganen. Att det inom t ex en industri finns anordningar som vid en brand automatiskt löser ut ett larm kan vara ett krav från den myndighet som lämnar bygglov eller annan brandsyn. Automatlarmet kan utgöra ett villkor från försäkringsgivaren. Ibland föreskrivs att larmet skall gå till räddningstjänsten, antingen direkt eller via SOS-Alarm. Myndigheten eller försäkringsgivaren har i sådana fall möjligheter att ställa krav på larmanordningens tekniska standard och överföringsutrustningen. Det förekommer även att ägare till anläggningen på eget initiativ installerar automatiskt brandlarm. Som primärmottagare av larm från anläggningar inom Kinda kommuns anläggningar är SOS- Alarm AB, med vilka anläggningsinnehavaren har att sluta kontrakt. Räddningstjänsten i Kinda kommun står som primär mottagare till 7 stycken automatlarmsanläggningar, som sekundärt skickar larm till SOS-Alarm AB. Anläggningsinnehavaren har att sluta kontrakt med SOS-Alarm AB. Många larmanläggningar är utförda enligt RUS-110:5 (Försäkringsbolagens regler) och krav om installation har fastställts i bygglovsförfarandet med stöd av Boverkets byggregler. Under senare år har kommunen dock accepterat att enklare anläggningar av typen telefonuppringda larm installerats, och att räddningstjänsten får utlarmas med automatik av SOS-Alarm. Detta förutsätter dock att anläggningsinnehavaren accepterar de av räddningstjänsten uppställda krav beträffande underhåll och skötsel för att undvika s k onödiga larm. Med onödiga larm menas utryckningar som p g a att ägaren/innehavaren eller av honom anställd eller anlitat person genom oförsiktighet, slarv eller försummelse utlöser larmet. Följande är exempel på vad som kan betraktas som onödiga larm: - larm orsakat p g a undermåligt underhåll, - kontroll och återställning vid felsignal då anläggningsskötaren inte kunnat nås inom 1 timme efter signal, - larm utlöst p g a heta arbeten (svetsning, lödning, slipning etc.), - åverkan på ledningar i samband med arbete av hantverkare, eller annan, - larm utlöst p g a dåliga batterier (se reservkraft) i samband med strömavbrott, - felmanövrering vid provningsförfarande etc., - återkommande larm av samma orsak, om åtgärder ej vidtagits för att förhindra upprepning. Vid onödiga larm debiteras ägare/innehavare den genomsnittliga kostnaden för en utryckning. Ägare/innehavare har i kontrakt med räddningstjänsten påtagit sig ansvaret för att vidta åtgärder så att onödiga larm skall undvikas, samt acceptera att avgiften utgår i händelse av onödiga larm. Aktuell avgift efter konsumentindexuppräkning gällande basmånad juli 008 är 3,460 kr. Version

18 TAXOR OCH AVGIFTER 009 5, Utbildningsuppdrag Utbildning och information är viktiga ingredienser i det förebyggande arbetet och framför allt riktat till allmänheten. I vår målsättning att skapa säkra och trygga kommuner är det väldigt viktigt att vi når ut med vårt budskap genom bl a utbildnings- och informationsinsatser och därmed även skapar ett personligt engagemang så att förebyggande- och säkerhetsfrågor blir en angelägenhet för alla som bor och verkar i vår kommun. Framför allt skall insatserna riktas till våra barn och ungdomar men naturligtvis även till andra. Enligt verksamhetsplanen gäller följande: - tillse att samtliga 6-åringar i kommunen erhåller en anpassad utbildning i brandskydd - tillse att samtliga elever i årskurs 9 erhåller en anpassad utbildning i brandskydd - genomföra kontrakterade utbildningsuppdrag - genomföra heta arbeten utbildningar för att det behov som finns i kommunen - genomföra utbildningar inom ramen för statsbidrag (se ÖBF) - genomföra utbildning i systematiskt brandskydd för det behov som finns i kommunen - genomföra utbildningar av övriga grupper i den omfattning verksamhetsutrymmet delger möjligheten därtill. Prislista för utbildningar där statsbidrag ej utgår: Utbildning/ kurs Pris per deltagare (externutb) Pris per deltagare (kommunanställd) Antal per kurs Min / Max Brandkunskap för alla 375:00 30: st HLR utbildning 00:00 150: st L-ABC utbildning 150:00 130:00 Heta arbeten - utbildning 1 400: :00 SBA utbildning 1 900: : st Anm: Vid andra utbildningar än ovan debiteras en timkostnad enligt det grundbelopp som anges i taxan för brandsyn. Vid skolutbildning enligt ovan utgår statsbidrag, då debiteras endast kostnaden för förbrukade handbrandsläckare. 6, Uthyrning av lektionssal Räddningstjänstens lokaler utgör ledningscentral under höjd beredskap samt pågående räddningstjänstinsats. Lektionssalen kan dock (under ordinarie arbetstid) hyras till andra förvaltningar eller andra föreningar under förutsättning att detta ej kolliderar med ovan, vilket hyresgästen skall informeras om. Hyresavgiften är 400:00 för en halvdag 700:00 för en heldag max 5 personer Version

19 TAXOR OCH AVGIFTER 009 7, Övriga tjänster. Typ av tjänster Pris intern org. Pris externt Anm: Fyllning av luft 60:00 83:00 Per flaska Arbete m höjdfordon förare ingår 1 100:00/tim 1 100:00/tim Gäller/ påbörjad tim Hyra av reservkraftverk 50:00/tim :00/vecka Gäller/ påbörjad tim Brandslang smal 45:00/dygn 40:00/dygn Brandslang grov 50:00/dygn 45:00/dygn Pumpar l/min 105:00 95:00-30:00/dygn 330:00/dygn Pumpar el l/min 105:00-130:00/dygn 95:00-10:00/dygn Uthyrning av övningsfältet 5 000:00/dygn Instruktör till övningsfältet 550:00/dygn Teknisk service Enligt gällande löneavtal samt adm. Säkerhetsvakt Se enligt avtal med Restvärdesarbete larmtjänst Uthyrning av HLRdocka ingår lunga 650:00/dygn exkl. moms 650:00/dygn exkl. moms Uthyrning av HLRdocka ingår lunga samt små dockor 850:00/dygn exkl. moms 850:00/dygn exkl. moms I övrigt gäller att utrustning för räddningstjänständamål inte får hyras eller lånas ut, enär detta kan inverka menligt och äventyra möjligheterna till en ur arbetsmiljösynpunkt säker och trygg räddningsinsats. 8, Taxa för brandskyddskontroll 8,1 Objekt i småhus 8.1,1 Grundavgift (antal minuter x timpriset/60) Inställelse för utförande av brandskyddskontroll 8,1,1,1 Helårsbebott hus (timpris enl 8,4,4/60 x 18) 161:00 8,1,1, Fritidshus (timpris enl 8,4,4 / 60 x 3) 85:00 8,1, Kontrollavgift (schablon gällande tidsåtgång) 8,1,,1 Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal 45 minuter 8,1,, Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till rökkanal i samma skorsten som enl 8,,1 0 minuter 8,1,3 Tilläggsavgift För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning uttas ersättning för mertid med pris som anges i 8.4,4. Version

20 TAXOR OCH AVGIFTER 009 8, Övriga objekt 8,,1 Kontrollavgift för andra objekt än småhus. Avgift utgår med timpris som anges i 8.4,4. 8,3 Avgift för efterkontroll För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris som anges i 8,4,4 samt transportersättning. 8,4 Särskilda bestämmelser 8,4,1 För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl inte förelegat, utgår ersättning för återbesök med pris som anges i 8,4,4 samt transportersättning. Här jämte utgår ersättning för ordinarie inställelse enligt 8.1 eller 8, samt administrationsavgift 87:00 kronor (avgiften baseras på 10 minuters tidsåtgång). 8,4, Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen. Vid beräkning tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För annat transportmedel än bil utgår ersättning med verkliga kostnaden. 8,4,3 För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i 8,4,4 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder. 8,4,4 Timersättning utgår per man med 535:00 kronor. För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme. Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 8, och 8,3 samt 8,4 inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen. 8,4,5 I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmaterial samt för protokollskrivning av brandskyddskontrollen. 8,5 Giltighet Taxan för brandskyddskontroll har fastställts till belopp enligt 8,4,4 och gäller för perioden Taxan revideras årligen med av de centrala parterna Svenska Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund publicerat sotningsindex. Version

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (16) L 6 PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA, ÄRENDEN ANHÄNGIGGJORDA FÖRE 2011-05-02

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (16) L 6 PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA, ÄRENDEN ANHÄNGIGGJORDA FÖRE 2011-05-02 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (16) L 6 PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA, ÄRENDEN ANHÄNGIGGJORDA FÖRE 2011-05-02 1. TAXEBESTÄMMELSER 1 Inledande bestämmelser Enligt denna taxa erläggs avgift för ärenden angående lov och

Läs mer

Taxa enligt Plan- och bygglagen

Taxa enligt Plan- och bygglagen Taxa enligt Plan- och bygglagen Diarienummer KS 2009/1346-008 Grundbeloppet G är 43kr. Gäller from 1 januari 2010 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1 mars 2007 20 samt 6 december 2007 293. ADRESS Nämndhuset

Läs mer

Bestämmelser om avgifter. Räddningstjänstens. Verksamhetsområde

Bestämmelser om avgifter. Räddningstjänstens. Verksamhetsområde Bestämmelser om avgifter inom Räddningstjänstens Verksamhetsområde Antagen av KF 2001-09-18 / BE. Senast reviderad, Rev.2009-04-21/BE. Innehållsförteckning 1. Taxa för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor.

Läs mer

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Godkänd av miljö- och byggnadsnämnden 2005-10-11, MBN 194, DNR 2005.970 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-12-15, KF 195 att

Läs mer

TAXA. FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL

TAXA. FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL TAXA FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL TAXA FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET - FÖRKORTAD VERSION - I detta dokument redovisas en förkortad

Läs mer

Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer

Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer 1 Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer tighetsdatum beteckning 750/04 2005-04-01 400 TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDENS VERKSAMHET TAXEBESTÄMMELSER 1 Inledande bestämmelser Enligt denna taxa erläggs

Läs mer

Förklaring av Plan- och bygglovtaxa

Förklaring av Plan- och bygglovtaxa Förklaring av Plan- och bygglovtaxa Beslut för gällande plan- och bygglovtaxa fastslogs i kommunfullmäktige 2009-11-09, 101. Enligt beslutet skall avgifterna beräknas enligt Sveriges kommuner och Landstings

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA

PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA för Stadsbyggnadsförvaltningen Gäller f o m 2009-01-01 Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 1995-10-18 1210 Fastställd av kommunfullmäktige 1995-12-11 217 Justerad i stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa TAXA nya PBL 211 Delar av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet Planering, byggande och strandskydd i Trosa Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 211-3-23 Godkänd av kommunstyrelsen 211-6-8 Fastställd av

Läs mer

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197 205-0-08 BYGGLOVSTAXA 205 Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 204-2-5-97 För år 205 är milliprisbasbeloppet 44,5 kr och justeringsfaktorn

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER 2011. Taxor och avgifter 2011. KF 107 10-11-29 ver 10-11-10 1 (62)

TAXOR OCH AVGIFTER 2011. Taxor och avgifter 2011. KF 107 10-11-29 ver 10-11-10 1 (62) Taxor och avgifter 2011 KF 107 10-11-29 ver 10-11-10 1 (62) Innehållsförteckning Sammanfattning av större förändringar i taxan mellan 2010 och 2011... 3 Kommunstyrelsen... 4 Föreningsservice (inkl moms)...

Läs mer

TAXA FÖR MILJÖ-, BYGG- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS VERKSAMHET INOM BYGGOMRÅDET FR.O.M. 2005-07-01

TAXA FÖR MILJÖ-, BYGG- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS VERKSAMHET INOM BYGGOMRÅDET FR.O.M. 2005-07-01 1 TAXA FÖR MILJÖ-, BYGG- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS VERKSAMHET INOM BYGGOMRÅDET FR.O.M. 2005-07-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Taxebestämmelser 1 Inledande bestämmelser.. 2 Allmänna bestämmelser.. 1. Beräkning

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling 2003 Utgiven av Stadskansliet i Kristianstad Nr 440 BYGGAVGIFTER MM FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN avseende avgifter enligt plan- och bygglagen m fl antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING F 10 1(1) Gäller från 2014-01-01 2013/928 420 Antagen: kommunfullmäktige 2007-12-17 144 och ändrad senast 2013-12-16 151 Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt

Läs mer

TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET

TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET 1 Stadsarkitektkontoret Kommunfullmäktiges beslut 2004-06-21 2006-02-13 Rev. A (Kart/mät) 2008-08-01 Rev. B (G-belopp 46) 2010-05-18 Rev. C (G-belopp 47) TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET Fr.o.m. 1

Läs mer

Taxor och avgifter 2012

Taxor och avgifter 2012 Taxor och avgifter 2012 TAXOR OCH AVGIFTER 2012 MERVÄRDESSKATT ENLIGT LAG TILLKOMMER Innehållsförteckning Sammanfattning av större förändringar i taxan mellan 2011 och 2012... 2 Kommunstyrelsen... 3 Föreningsservice/kopiering...

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 39 / 2014 TAXA FÖR MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDENS PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2014 och gällande från

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Sida 1 av 5 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Piteå kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser

Läs mer

2013-09-24 Reviderad 2013-10-02 TAXA. för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M.FL.

2013-09-24 Reviderad 2013-10-02 TAXA. för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M.FL. 2013-09-24 Reviderad 2013-10-02 TAXA för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M.FL. Bygglov, plan, mätning, strandskydd m m Taxan gäller fr o m 2014-01-01 TAXEBESTÄMMELSER

Läs mer

Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012

Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012 Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Vellinge kommuns kostnader för prövning

Läs mer

TAXA FÖR TILLSYN OCH PRÖVNING INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE

TAXA FÖR TILLSYN OCH PRÖVNING INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE TAXA FÖR TILLSYN OCH PRÖVNING INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Antagen av Kommunfullmäktige 2008-11-27, 253, reviderad av Kommunfullmäktige 2009-11-26, 201 reviderad av Kommunfullmäktige 2010-11-25, 239 reviderad

Läs mer

ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET

ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET 1 (5) Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och hälsoskyddsnämndens kostnader

Läs mer

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen Samhällsutvecklingsförvaltningen Datum 2013-07-25 Lovavgifter Tabell 3 Underrättelse och expediering Sakägare 1-5 400 Sakägare 6-9 800 Sakägare 10-1 700 Kungörelse + faktisk annonskostnad 2 500 Kungörelse

Läs mer

TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Hammarö kommun 2012-11-26, Kf 86 Taxan träder i kraft 2013-01-01

Läs mer

Taxa enligt miljöbalken

Taxa enligt miljöbalken Taxa enligt miljöbalken För prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av kommunfullmäktige 2017-11-27 107 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 1 Timtaxa... 2 Avgifter... 2 Avgifter

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 1 (5) Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Mora Orsa miljönämnds kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser

Läs mer

STYRDOKUMENT Fastställd av kommunfullmäktige , KF 109

STYRDOKUMENT Fastställd av kommunfullmäktige , KF 109 STYRDOKUMENT 2015-10-27 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Fastställd av kommunfullmäktige 2015-11-30, KF 109 Denna taxa ersätter taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Läs mer

Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av Lessebo kommunfullmäktige 2013-10-28, 64 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser

Läs mer

TAXA Inom miljöbalkens område

TAXA Inom miljöbalkens område TAXA Inom miljöbalkens område Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Filipstads kommun 2013-12-12 114 Revidering av timavgift KF 2015-11-12 110 Föreskrifter Filipstads kommuns taxa

Läs mer

Taxor och avgifter. Version 2013-11-22

Taxor och avgifter. Version 2013-11-22 Taxor och avgifter 2014 Version 2013-11-22 Innehållsförteckning Sammanfattning av större förändringar i taxan mellan 2013 och 2014... 2 Kommunstyrelsen... 3 Föreningsservice/kopiering 25% moms... 3 Föreningsservice/kopiering

Läs mer

2011-04-12 TAXA. för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M M. Bygglov, plan, mätning, strandskydd m m

2011-04-12 TAXA. för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M M. Bygglov, plan, mätning, strandskydd m m 2011-04-12 TAXA för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M M Bygglov, plan, mätning, strandskydd m m Taxan gäller fr o m 2011-05-02 Antagen av KF 2011-04-28, 100 INNEHÅLL

Läs mer

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden.

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. 203-0-02 (9) BYGGLOVSTAXA 203 Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige den 9 november 202 66 Inledning Kommunens rätt att ta ut avgifter

Läs mer

Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV), basår oktober 2016). Taxan gäller från och med MBN , 203

Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV), basår oktober 2016). Taxan gäller från och med MBN , 203 FÖRFATTNINGSSAMLING (2.2.1) Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken (SFS 1998:808). Fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-10, 123. Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV),

Läs mer

Nordmalings kommuns taxa för verksamhet enligt Miljöbalken

Nordmalings kommuns taxa för verksamhet enligt Miljöbalken Nordmalings kommuns taxa för verksamhet enligt Miljöbalken Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 1. Inledande bestämmelser 2. Taxebilaga 1, fast avgift för prövning eller tillsyn. 3. Taxebilaga

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslutad i KF datum: 2010-11-15 Reviderad datum: Gällande fr.o.m 2011-01-01 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Enligt 27 kap 1 miljöbalken (SFS 1998:808) och 1 kap 1 förordningen (SFS

Läs mer

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt planoch bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt planoch bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken Styrdokument Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt planoch bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken Katrineholms kommuns Författningssamling (KFS nr 4.07) Senast reviderad av

Läs mer

Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område

Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område 1 (7) Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24 89, indexuppräknad för 2015 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter

Läs mer

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Uppvidinge kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt

Läs mer

Taxebilaga 1 och 2 är oförändrad i förslaget.

Taxebilaga 1 och 2 är oförändrad i förslaget. 4 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utskottet samhällsbyg 2013-10-09 01 (345) 121 Dnr Ks 2013.714 1.6.2 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslut Utskottet samhällsbyggnad föreslår

Läs mer

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se Taxa Miljö- och hälsoskydd Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015 1 () Plan- och bygglovtaxa 2015 2 () INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. Inledning 3 2. Grundbelopp 4 3. Lovavgift 5 4. Planavgift 7 5. Avgift för startbesked 8 6 Objektsfaktor area 9 7. Timersättning 10 8. Avgift

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Antagen av kommunfullmäktige Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Smedjebackens kommuns kostnader för

Läs mer

Plantaxa. Beslutad av Kommunfullmäktige: /14:2. Gäller från och med

Plantaxa. Beslutad av Kommunfullmäktige: /14:2. Gäller från och med Plantaxa Beslutad av Kommunfullmäktige: 2014-11-24 19/14:2 Gäller från och med 2015-01-01 Innehåll Inledning... 3 Planbesked... 3 Planavgift i avtal eller i samband med bygglov... 3 Beräkning av avgift...

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och tobakslagens områden m.m.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och tobakslagens områden m.m. Sid 1 (5) 2015-12-22 Dnr. 15SBN426 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och tobakslagens områden m.m. I Gävle kommun är det Samhällsbyggnadsnämnden som svarar för prövning

Läs mer

Taxor och avgifter 2015

Taxor och avgifter 2015 Taxor och avgifter 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning av större förändringar i taxan mellan 2014 och 2015... 2 Kommunstyrelsen... 3 Kopiering... 3 Föreningskopiering... 3 Laminering... 3 Plotterutskrifter...

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun 1 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-18, 25, att börja gälla från och med den 1 januari 2015. Indexuppräknad av miljönämnden

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen beslutad av kommunfullmäktige Samhällsbyggnadskontoret TAXA

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen beslutad av kommunfullmäktige Samhällsbyggnadskontoret TAXA 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-02-23 30 Gäller fr o m: 2015-02-23 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:23-206 Ersätter: Ansvarig: Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

Läs mer

Svedala Kommuns 2:31 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 2:31 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel, foder och animaliska biprodukter antagen av kommunfullmäktige 2011-12-12, 183 Gäller från 2012-01-01 Inledande

Läs mer

Taxa. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. och uppdragsverksamhet MBN

Taxa. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. och uppdragsverksamhet MBN MBN14-494 406 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och uppdragsverksamhet Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-10-21 Antagen av KF 2014-12-15

Läs mer

Taxa inom livsmedelsområdet

Taxa inom livsmedelsområdet Taxa inom livsmedelsområdet Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestads kommun 2012-01-30 Töreboda kommun 2011-12-12 Gullspångs kommun 2012-01-12 Datum: 2012-02-10 Sida: 2 (6)

Läs mer

HF om stor. påverkan på stadseller. landskapsbilden. landskapsbilden. Stor skylt, stor vepa 20 m 2 100 200. Skylt, vepa 20 m 2 20 60

HF om stor. påverkan på stadseller. landskapsbilden. landskapsbilden. Stor skylt, stor vepa 20 m 2 100 200. Skylt, vepa 20 m 2 20 60 Tabell 17 Bygglov för skyltar Prövning skall ske som för byggnader Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. Avgift = HF x mpbb x N Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar

Läs mer

Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel 1 Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel Nedanstående taxa följer Sveriges kommuner och landstings underlag 2013-06-20. Underlag för utformning av taxa för offentlig kontroll av livsmedel.

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Godkänd av kommunfullmäktige den 30 november 2009, 166. Ändring i 11 samt timavgift och basmånad för indexuppräkning beslutad av kommunfullmäktige den

Läs mer

Bygglovsavgifter 2017

Bygglovsavgifter 2017 Samhällsutvecklingsförvaltningen Datum 2017-01-11 Bygglovsavgifter 2017 Vissa avgifter tillkommer det kostnad för POIT på. Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter Åtgärd Utanför Liten avvikelse Varsamhet

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Taxan gäller avgifter för miljö- och konsumentnämndens kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808),

Läs mer

Taxa för Bygglov Strandskyddsdispens Nybyggnadskarta Utstakning m.m.

Taxa för Bygglov Strandskyddsdispens Nybyggnadskarta Utstakning m.m. Taxa för Bygglov Strandskyddsdispens Nybyggnadskarta Utstakning m.m. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-03-29 GÄLLER FRÅN OCH MED 2017-04-01 Örebro kommun Stadsbyggnad orebro.se 2 TAXEBESTÄMMELSER...

Läs mer

Taxa för livsmedelskontroll

Taxa för livsmedelskontroll Antagen: KF 271/2009 Taxa för livsmedelskontroll Senast indexreglerad av miljö- och hälsoskyddsnämnden 263/2012, att gälla fr o m 2013-01-01. 1 KAP INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Denna taxa gäller avgifter för

Läs mer

TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M

TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller för Bräcke kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen PROTOKOLLSUTDRAG Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-07 1/2 SBN 7 Dnr SBN/2015:39-206 Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen Beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Framtagen av Datum 2017-01-01 Innehåll Taxebestämmelser... 2 Inledande bestämmelser... 2 Allmänna bestämmelser... 2 Betalning av avgift... 3 Taxetabeller... 4 A. Bygglov för en- eller tvåbostadshus, fritidshus

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder 1(5) 2014-09-15 Dnr 2014.2783.1 Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder Av 3 och 13 förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Sida 1 av 5 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av komunfullmäktige 31 oktober 2016, 213 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Örnsköldsviks kommuns kostnader

Läs mer

TAXA 2011 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN

TAXA 2011 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN TAXA 2011 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN Denna taxa gäller för ärendehantering enligt nya Plan- och bygglagen (2010:900) och i övrigt vad som anges i taxan Taxan gäller fr.o.m. den 1 juli 2011 Fastställd

Läs mer

Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen.

Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. Förslag till beslut Miljö- och byggnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ska besluta att med stöd av 6,14 Förordning om avgifter för kontroll

Läs mer

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs.

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs. Taxetabeller 1 er för en- och tvåbostadshus och tillhörande åtgärder 1.1 Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, max 100

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Falkenbergs kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt livsmedelslagen (2006:804),

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel Bygg- och miljöenheten Diarienr: 2013-00015, antagen av KF 13-03-27 40 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel 2(6) Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser...3

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-12-16 204 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Årligen TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Eksjö kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Eksjö kommun 1(5) 2015-10-14 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Eksjö kommun Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Eksjö kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Läs mer

Taxa 2016 för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för tillsyn inom miljöbalkens område i Varbergs kommun

Taxa 2016 för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för tillsyn inom miljöbalkens område i Varbergs kommun Taxa 2016 för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för tillsyn inom miljöbalkens område i Varbergs kommun Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Varbergs kommuns kostnader för prövning

Läs mer

Taxa Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag

Taxa Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag Taxa Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. Ändringslogg

Läs mer

203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-09-14 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/297 203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökontoret 2016-01-18 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen Enligt 27 kap 1 i miljöbalken (1998:808) och 16 a i strålskyddsförordningen

Läs mer

Avgifter bygglov (fr o m )

Avgifter bygglov (fr o m ) er bygglov (fr o m 2017-01-01) 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Taxa Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Antagen av kommunfullmäktige 119/2015 att gälla från den 1 januari 2016 att nuvarande taxa, fastställd av kommunfullmäktige 99/2014 upphör att gälla från samma

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017 Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2016-12-19, baserat på prisbasbelopp för 2017 (44 800 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 2014-01-21 1(6) Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden Miljö Antagen av Kommunfullmäktige 38 2015-06-17 Gäller från och med 2016-01-01 Textdel 2015-02-13 Hylte kommun Storgatan 8 Tfn

Läs mer

Bilagor Kommunfullmäktige 19 december 2011

Bilagor Kommunfullmäktige 19 december 2011 Bilagor Kommunfullmäktige 19 december 2011 Ärenden 5 Motionssvar angående marknadsföring under sportlovsveckor (Dnr: KS 11/226) 6 Ny taxa för livsmedelskontroll (Dnr: KS 11/301) 7 Kulturplan för Ånge kommun

Läs mer

Taxa för tillsyn inom alkohollagen, tobakslagen, lotterilagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för tillsyn inom alkohollagen, tobakslagen, lotterilagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel Styrdokument Miljökontoret 2016-08-30 Anna von Axelson 08-590 973 72 Dnr MN/2016:69 anna.von.axelson@upplandsvasby.se Taxa för tillsyn inom alkohollagen, tobakslagen, lotterilagen samt lag om handel med

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Datum 2014-01-16 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-10-20, 206 Kommunfullmäktige 2011-12-20, 152 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, 154

Läs mer

Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta Samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-02-08 25 Taxa för kommunens planverksamhet SUN-2016/43 Arbetsutskottets förslag till beslut Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Bilaga 6 Taxa för tillsyn inom Alkohollagen, Tobakslagen, Lotterilagen samt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Bilaga 6 Taxa för tillsyn inom Alkohollagen, Tobakslagen, Lotterilagen samt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Bilaga 6 Taxa för tillsyn inom Alkohollagen, Tobakslagen, Lotterilagen samt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Taxa för prövning och tillsyn Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller för avgifter

Läs mer

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2013, 118 Nykvarns kommun,

Läs mer

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2017 Fastställd av Täbys kommunfullmäktige 2016-11-28, 111 med stöd av livsmedelslagen

Läs mer

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2013 Fastställd av Täbys kommunfullmäktige 2012-11-26, 141 med stöd av

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2005-08-29, 159 2008-12-22, 155 Grundbelopp

Läs mer

Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2011-04-18, 68

Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2011-04-18, 68 Sidan 1 av 35 SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2011-04-18, 68 Justeringsfaktor

Läs mer

Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av animaliska biprodukter

Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av animaliska biprodukter Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av animaliska biprodukter Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-12 dnr KK 12/135 Dnr MN12/10 2/5 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 3 Timavgift...

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll enligt Lag om foder och animaliska biprodukter

Taxa för offentlig kontroll enligt Lag om foder och animaliska biprodukter Taxa för offentlig kontroll enligt Lag om foder och animaliska biprodukter Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-26 67 Sidan 1(4) 2012 Taxa för offentlig kontroll enligt Lag om foder och animaliska biprodukter

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen 1 Upplands-Bro kommun Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Gäller from 2016-01-01 Beslut i kommunfullmäktige 2015-11-18 2 Upplands-Bro kommun Taxa för offentlig kontroll

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa Diarienummer: KS 2016/1602 Dokumentansvarig: Enhetschef, miljöenheten Beredande politiskt organ: Miljö- och byggnadsnämnden Beslut:

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet.

Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet. Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet. NYBYGGNAD Enbostadshus - inom plan - utom plan Komplementbyggnader Garage - inom plan - utom plan Verksamheter Andra nybyggnationer - fritidshus

Läs mer

Vad kostar bygglovet? 2014

Vad kostar bygglovet? 2014 DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Vad kostar bygglovet? 2014 Här nedan visas exempel på avgifter på de vanligaste ärenden som kräver lov och anmälan enligt plan- och bygglagen, PBL. en

Läs mer

Taxa för planering, byggande,

Taxa för planering, byggande, Taxa för planering, byggande, kartor och mättjänster Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-11-24 Grundbeloppet ( G ) för 2015 är 54 enligt beslut i Kommunstyrelsen 2014-11-17 Taxan gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 63/2007 Katrineholms kommuns författningssamling Nr 4.1 Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt djurskyddslagen m.m. (SFS 1988:534) Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer