FÖRETAGS- NYTTA. genom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRETAGS- NYTTA. genom"

Transkript

1 FÖRETAGS- NYTTA genom

2 Produktion på uppdrag av Wahlberg Kommunikation Mistlur Media Patrik Lindén, text Frilansfotografen Susanne Lindholm, foto Typiskt, Maritha Mörtzell, layout.

3 ESIS har skapat konkreta resultat ESIS är en innovationsmotor kring elektroniksystem i Norrbotten och Västerbotten för ökad tillväxt hos elektronikindustrin och produktägande företag. Innovationsmotorn utvecklar spetskompetens genom forskning vid Luleå tekniska universitet som integreras in i innovationsarbete tillsammans med regionens företag med hjälp av IUC Electropolis, IUC Norrbotten och IUC Västerbotten. ESIS har verkat sedan 2008 där elektronikföretag, produktägare och universitet samverkar. Utöver ökad kunskap och ett livskraftigt nätverk har ESIS bland annat bidragit till ett flertal nya produkter, nya arbetstillfällen, nystartade företag, produktprototyper/förstudier, utbildningsdagar och vetenskapliga publikationer. På följande sidor kan du se några exempel på vilken konkret nytta ESIS åstadkommit hittills. Bakgrunden är att regionen har en stor elektronikindustri som håller en hög nivå, men som varit uppdelad i många mindre företag med få produktägare. Genom fler egna produkter kommer företagen högre i värdekedjan, blir mindre konjunkturkänsliga och kan skapa sig en större marknad, även utanför regionen. Små företag har ofta svårt att på egen hand ta steget att omvandla en idé eller tjänst till en produkt. Det har gjort företagen konjunkturkänsliga och beroende av basindustrin. Samtidigt finns ett av Sveriges främsta forskningscentrum för elektronik och elektroniksystem på Luleå tekniska universitet. ESIS har på ett tydligt sätt visat att samverkan mellan akademi och industri kan skapa goda resultat som bidrar till en positiv utveckling i vår samhällsutveckling. Arbetet inom ESIS har bedrivits på tre plattformar. Industriplattformen med målet att öka tillväxten inom elektronikindustrin i norra Sverige. Forskningsplattformen med målet att bedriva forskning som långsiktigt säkrar regionens behov inom elektroniksystemområdet. Kompetens- och rekryteringsplattformen som skapat kompetensutvecklingsmöjligheter baserat på företagens behov. De innovationsforskare som följt ESIS vittnar om ett fungerande innovationssystem som möter ett tydligt behov inom industrin samtidigt som de pekar ut viktiga förbättringar för framtiden. En av dessa är etableringen av ESIS som en mer långsiktig organisation. En annan är att ge samhällets aktörer en tydligare roll inom ESIS. ESIS har under sina fem år fått ett mandat i regionen och en tydlig roll i innovationssystemet, något som vi vill förvalta i ett nästa steg. Den vision som ESIS styrgrupp arbetat fram pekar ut vägen framåt. Regionens företag har ett internationellt ledarskap i att sälja, utveckla och producera robusta elektroniksystem för industriell/professionell användning med stöd av internationellt erkänd forskning. December 2013 Jerker Delsing Professor, Luleå tekniska universitet Ordförande för ESIS styrgrupp

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ESIS har skapat konkreta resultat...3 Industriplattform Chip & Circuit Svårservade vågsystem skapade ny produkt...5 Mobilaris Positionering i gruvan kan ge nya marknader...6 Protron Elektronik Ny likriktarteknik från Moldavien...7 Microbit 3D-sensor skapar trygghet i äldrevården...8 Airstar Eget styrsystem ger större flexibilitet...9 Surface Classification System Avhandling ger säkrare trafik...10 Rubico Rubico tog steget från idé till prototyp...11 Mikromakarna DFM innebar en vändpunkt för Mikromakarna...12 Forskningsplattform D-Flow Kunnigt nätverk påskyndar utveckling...13 Electrotech Värdefulla kontakter mellan företag och akademin...14 Neava Ett givande samarbete med universitetet...15 Abdelghani Renbi Besparingar med bättre testmetoder...16 Kompetens- och rekryteringsplattform Caretech/Teknikens Hus Lådorna som ska öka intresset för elektronik...17 Optronic Väl anpassade utbildningar med nätverkseffekt...18 Finansiärer och kontakter...19

5 Chip & Circuit Industri Bastuträsk 5 Svårservade vågsystem skapade ny produkt I Bastuträsk i Västerbotten finns elektronikproducenten Chip & Circuit med tolv anställda. Företaget tillverkar kretskort och annan elektronik till kunder i hela Sverige och några i USA. Flera av de regionala företagen inom ESIS finns också med på kundlistan. Vi gör små till medelstora serier åt främst industrikunder, men genom att arbeta effektivt och med en hög automatiseringsgrad kan vi även konkurrera om lite större produktioner. Vi ser att tillverkning börjar komma tillbaka till Sverige från Asien, säger Lars Sjöblom, VD på Chip & Circuit. Företaget har länge utfört service och reparationer på timmerbilars vågsystem som används i kranens grep och som väger hur mycket man lastar. Ursprungstillverkaren finns inte kvar och det börjar bli svårt att hitta reservdelar. Det födde tanken på att utveckla ett eget vågsystem. Vi hade redan ett nära samarbete med ESIS och har deltagit i flera utbildningar och ställt ut i ESIS mässmontrar. Därför var det naturligt att vända sig dit med våra planer. Via ESIS fick Chip & Circuit hjälp med en förstudie till en prototyp och man arbetade tillsammans med att sammanställa en funktionsbeskrivning och en kravspecifikation. Nu har vi ritningar till mekaniken för en prototyp samt kravspecifikationer för elektronik och mjukvara som ska utvecklas och testas under Vi har haft god hjälp med specifikationsarbetet av Electrotech i Kalix. De har utgått från våra krav och tankar och sedan kommer vi att stå för tillverkningen. Det blir vår första egna produkt. Hade inte ESIS funnits hade vi aldrig kunnat ta steget att bli produktägare. Lars Sjöblom hoppas nu kunna intressera åkare och krantillverkare för sin produkt. Lösningen bygger på ett användarvänligt system med trådlös teknik. På äldre system finns ofta en kabel som kan skadas och det är trångt med många hydraulslangar vid kranarmens grep. Att veta hur tungt man lastar är förstås en säkerhetsfråga, men det handlar även om ekonomi. I regel får åkare inte betalt för överlast samt att de riskerar böter vid kontroller. Lastar man för lite behöver man köra onödigt många gånger. Kontakta Daniel Lindblom projektledare ESIS Tel: e-post: Lars Sjöblom VD Chip & Circuit Tel: e-post:

6 6 Mobilaris Industri Luleå Positionering i gruvan kan ge nya marknader Kontakta Mikael Gunnari projektledare ESIS Tel: e-post: Hans Wahlquist affärsutvecklingschef Mobilaris Tel: e-post: Mobilaris utvecklar sedan 1999 mjukvarubaserade mobila positioneringstjänster och är ett av flera företag i Luleå som har sina rötter i Telia Research. Lösningar från Mobilaris ligger bland annat bakom möjligheten för SOS-larmoperatörer att lokalisera en inringande mobiltelefon eller för affärsidkare att skicka positionsbaserade erbjudanden till kunder. Man har också utvecklat ett system för att kunna skicka mass-sms till mobiltelefoner i ett visst geografiskt område. Det används till exempel i Australien för att varna för bränder. Den senaste satsningen handlar om gruvor och ett intelligent system för att i realtid veta var människor och utrustning finns och kunna använda den informationen som beslutsstöd. Tillsammans med LKAB och Boliden utvecklar vi nu ett system som med hjälp av existerande WLAN- och mobilnät kan positionera människor och maskiner och visualisera det i 3D, säger Hans Wahlquist, Mobilaris affärsutvecklingschef. Med systemet kan man till exempel följa en viss lastbil och få en god överblick av var olika resurser finns, för att bland annat dirigera reparatörer eller leda en utrymning. Systemet kan också användas så att ventilation styrs efter var det finns personal. Tack vare ESIS har vi kunnat få hjälp med en marknadsanalys för att se om det finns andra områden och marknadssegment där samma grundteknik kan användas. Det har visat sig finnas cirka underjordsgruvor i världen, varav åtminstone tio procent skulle kunna ha stor nytta av systemet. Vi har sett att annan tung processindustri, som pappersbruk och vattenkraftverk, kan vara möjliga marknader. Det är bra att börja med gruvor då det är en mycket krävande miljö. Fungerar det där, fungerar det överallt, säger Hans Wahlquist. Rapporten från ESIS har till del bekräftat vad Mobilaris trott om marknaden. Det är värdefullt att få saker bekräftade och därmed hjälp att prioritera. Vi är bara 18 personer på företaget och har svårt att avvara resurser för den här typen av marknadsanalys.

7 Protron elektronik Industri Haparanda/Seskarö 7 Ny likriktarteknik från Moldavien Protron elektronik på Seskarö är ett litet utvecklings- och produktionsföretag med tre anställda. Det är en kvalificerad underleverantör som främst tar konstruktionsuppdrag och viss tillverkning. Företaget drivs av Hans Fält, en serieentreprenör i elektronikbranschen. Jag har genom åren lärt mig att produktion kräver stora investeringar och att konkurrensen är hård. Då är det bättre att sälja ett högt kunskapsinnehåll. Tidigare har jag också medvetet avstått från att vara produktägare då ingenjörer i regel är usla säljare, säger Hans Fält. Men nu när han passerat 60 år vill han ändå ta steget att bli produktägare för att nå högre i värdekedjan och bli mindre konjunkturkänslig. Och det är genom en ny teknik för att omvandla växelström till likström, så kallade likriktare. I Moldavien kom jag i kontakt med tekniken som ursprungligen utvecklades strax innan Sovjet kollapsade. Nu har jag ett avtal med de ingenjörer som tog fram tekniken och ska lansera den i Väst. Att omvandla växelström till likström kan synas trivialt. Det sker redan till exempel i varje liten telefon- eller datorladdare på våra skrivbord. Problemet är att energiförlusterna blir stora vid höga effekter, till exempel för laddstolpar till elbilar eller för att driva stora datorhallar. Det ser ut som att vi med vår teknik kan minska förlusterna till en tredjedel av vad de är idag för effekter upp emot 100 kw. Det innebär stora besparingar och tekniken är robust och kräver mycket färre komponenter. Hans Fält har genom åren haft olika samarbeten med IUC Norrbotten och Luleå tekniska universitet och vände sig till ESIS får att få hjälp att få tekniken verifierad. Vi har sett att tekniken fungerar i praktiken, men vi behöver dokumentera det och få en oberoende part att bekräfta att våra preliminära resultat faktiskt stämmer innan vi kan gå vidare. Utan ESIS hade det dragit ut på tiden då det är kostsamt med tester och svårt att hitta kunniga personer inom kraftelektronik. Vi har också fått hjälp med att förbereda en kommersialisering av tekniken och en patentöversikt, säger Hans Fält. Kontakta Mikael Gunnari projektledare ESIS Tel: e-post: Hans Fält Protrons grundare Tel: e-post:

8 8 Microbit Industri Kalix 3D-sensor skapar trygghet i äldrevården Kontakta Jerry Lindblom projektledare ESIS Tel: epost: Mikael Styrefors VD Microbit Tele: e-post: Microbit är ett elektronik- och konsultbolag i Kalix med drygt tio personer anställda. Bland annat utvecklar företaget trygghetslarm och andra tekniska lösningar för äldrevård. Expertisen ligger inom radiokommunikation och man har en handfull egna produkter. Tillsammans med Skellefteå kommun, Caretech, Ruffcom och Adopticum har Microbit deltagit i ett ESIS-projekt om optiska system i äldrevården. Bakgrunden är att fysiska tillsynsbesök hos äldre är resurskrävande och kan innebära både integritetsproblem och att de boende får sin nattsömn störd. Nittio procent av nattpatrullernas besök rör sig om tillsynsbesök. Med optiska sensorer i de äldres hem skulle nattpatrullen kunna fokusera på de som är vakna och just då behöver vård och omsorg. Initialt tog Microbit fram en teknisk lösning för en 3D-sensor. Genom en algoritm kan den avgöra om en person ligger i sängen, är uppe och går eller ligger på golvet. Sensorn fungerar ungefär som en IR-sensor för ett inbrottslarm men är betydligt intelligentare. Genom ESIS fick vi möjlighet att medverka i studien för att se om det var möjligt att skapa en produkt kring vår idé och att få tekniken verifierad, säger Mikael Styrefors, Microbits VD. ESIS har också bidragit till ett samarbete med Skellefteå kommun för att testa tekniken. Hittills har alla varit positiva. Vi befinner oss fortfarande tidigt i processen, men genom ESIS vet vi nu att det finns ett behov och att tekniken fungerar. Utan ESIS hade det nog bara stannat vid en god idé. De har hjälpt till att skapa struktur i arbetet. Det är svårt att driva utveckling, i synnerhet i det tidiga skedet när man går från idéer till något reellt. Marknadsundersökningar har visat att det finns ett stort behov bland landets kommuner och dessutom att tekniken kan tillämpas även på andra områden. Microbit har efter projektets slut etablerat samarbete med företaget Ruffcom som avser att ta tekniken vidare till en prototyp och senare en kommersiell produkt.

9 Airstar Industri Älvsbyn 79 Eget styrsystem ger större flexibilitet Med sina tio anställda i Älvsbyn utvecklar och skräddarsyr Airstar ventilationslösningar till konsument- och industrikunder i hela Sverige och övriga världen. Bland annat har företaget levererat ventilationsutrustning till flera kunder i Asien. Företaget vänder sig till kvalitetsmedvetna kunder med stora krav på flexibilitet. Hittills har Airstar köpt in färdiga styroch reglersystem som de bygger in i sina ventilationsprodukter. Genom projektet ESIS har en förstudie genomförts i syfte att hitta förutsättningarna för att ta fram en ny produkt, Comfort XXL. Vi har fått hjälp under hela resan. Det var också nyttigt att få insikt i DFM, Design For Manufacturing, alltså hur man ska tänka kring konstruktion av elektronik så att produktionen ska bli effektiv, säger Airstars VD Johan Lindbäck. Genom att utveckla vårt eget styrsystem har vi kunnat få in precis de funktioner som vi önskat. På egen hand hade vi aldrig kunnat utveckla ett eget styrsystem. Mest värdefullt har varit tillgången till en rad mycket kunniga personer och att kunna utveckla enligt DFM-metoden. Nu har vi försökt att tänka lite framåt så att, när vi ska ta nästa steg, kan vidareutveckla på det vi nu gjort, istället för att börja om. Airstar har haft egen personal med i hela utvecklingen och har därmed kvar mycket kunskap även efter att projektet avslutas. Extern projektledning har dock varit en förutsättning. Det har varit till stor nytta att ha med någon utifrån så att det blir rätt från början. Det blir dyrt att prova sig fram, göra fel och göra om. Totalt har det tagit ett drygt år från de första diskussionerna till dess att de första styrkorten kunnat testas. Airstar har fått ett bra gensvar från sina kunder. Flera väntar redan på leverans. Kontakta Jerry Lindblom projektledare ESIS Tel: e-post: Johan Lindbäck VD Airstar Tel: e-post:

10 10 Surface Classification System Industri Luleå Avhandling leder till säkrare trafik Kontakta Jerry Lindblom projektledare ESIS Tel: e-post: Johan Casselgren biträdande universitetslektor vid Luleå tekniska universitet Tel: e-post: (sök på RoadEye) Johan Casselgren doktorerade 2011 på Luleå tekniska universitet med en avhandling om hur en vägytas egenskaper kan mätas med laserteknik. Tack vare universitetets engagemang i ESIS har tankarna vidareutvecklats och är nu på god väg att bli till en produkt och ett system för att öka trafiksäkerheten vid risk för halt väglag. I korthet fungerar det så att en sensor i en bil mäter reflektioner från laserljus som projiceras mot vägbanan. Genom en sinnrik algoritm kan man sedan avgöra väglaget. Informationen sänds via mobilnätet till en server som med information från många fordon skapar en bild av väglaget i ett större område och gör denna information tillgänglig. På en digital karta kan man sedan se hur väglaget är för sin tänkta rutt. I förlängningen kan man tänka sig ett varningssystem i bilen som larmar när man närmar sig en hal sträcka. Genom ESIS har jag fått hjälp att skapa en systemlösning av vad som i början var en teoretisk modell och få tillgång till det nätverk av aktörer som kommer att krävas innan detta blir en kommersiell produkt. ESIS hjälpte även till med en marknadsundersökning och att titta på andra branscher som kan använda samma grundteknik, till exempel inom tåg och vindkraft där man också har problem med nedisning, säger Johan Casselgren. Han har varit i kontakt med flera biltillverkare som nu undersöker möjligheten att integrera sensorn och systemet i nytillverkade bilar. En möjlig tillämpning är en smartphone-app för att göra informationen tillgänglig för fler när den behövs som bäst. Det finns också planer på att koppla mätningar till väderprognoser för att förutse väglag för sträckor där det är långt mellan mätningarna. Arbetet har också lett till att nya dörrar har öppnats. Arbetet med systemlösningen och marknadsundersökningen gjorde att jag insåg att det fanns andra branscher som har större potential än bilbranschen. Jag räknar med att under 2014 bilda ett bolag för en annan liknande produkt men då med ett annat fokus än bilbranschen till exempel vindkraft där tekniken utvärderas, och jag hoppas att under 2015 kan de första kommersiella tillämpningarna komma. Detta hade aldrig skett utan hjälpen från ESIS.

11 Rubico Industri Luleå 11 Rubico tog steget från idé till prototyp På Rubico-koncernen i Luleå är man experter på inbyggda system och signalbehandling. Huvuddelen av verksamheten består av konsultuppdrag, men flera olika produktidéer har knoppats av i egna bolag. Ett sådant är Rubico Vibration Analysis som är uppbyggt kring en patenterad algoritm för analys av rullningslager. Rubico grundades 2004 av studiekamraterna Anders Larsson och Per Johansson. Idag har företaget vuxit till elva anställda. Man har under åren haft mycket kontakt med både IUC Norrbotten och Luleå tekniska universitet (LTU). Vi har haft elva studenter från LTU som gjort sina examensarbeten här och flera av oss föreläser regelbundet på universitetet, säger Anders Larsson som idag är Rubicos teknik- och säljchef. Rubico har också under åren deltagit i olika samarbeten med IUC Norrbotten. När tankarna på att skapa en produkt kring analysalgoritmen först dök upp var det därför naturligt att kontakta ESIS. Vi ville ha hjälp med en förstudie för att se om det fanns förutsättningar att gå vidare och göra en produkt av vår idé. Det är ett stort steg att gå från en algoritm till en kommersiell vibrationssensor för industrin. ESIS ställde upp med en projektledare och tillgång till deras nätverk inom ramen av en förstudie. Förstudien tillsammans med en prototyp blev färdig under hösten Hade det inte varit för ESIS hade vi nog ändå gått vidare, men det hade tagit betydligt längre tid. Det har varit nyttigt att ha en extern projektledare med en utomståendes ögon på projektet. Det är lätt att man annars får lite tunnelseende. Vi som företag har också ökat vår kompetens inom så kallad MEMS-teknik (mikroelektromekaniska system), säger Anders Larsson. Vibrationssensorn är nu på god väg att göra konsultföretaget Rubico till att också vara ett produktägande företag. Typiska kunder finns inom pappers- och gruvindustrin och inom vindkraft, där det finns stora och dyra maskiner med vitala roterande axlar och där ett produktionsstopp är mycket kostsamt. Nu ska vi gå från prototyp till kommersiell produkt. Vi hoppas att ha sensorn i kommersiell drift hos kund under andra halvan av 2014, säger Anders Larsson. Kontakta Jerry Lindblom projektledare ESIS Tel: e-post: Anders Larsson teknik- och säljchef Rubico Tel: e-post:

12 12 Mikromakarna Industri Pajala DFM innebar en vändpunkt för Mikromakarna Kontakta Jerry Lindblom projektledare ESIS (se bild ovan) Tel: e-post: Lage Niska produktions- och kvalitetschef Mikromakarna Tel: e-post: Mikromakarna i Pajala är en legotillverkare inom elektronik. Företaget fokuserar på industrikunder och produkter med ett komplicerat innehåll i små serier. Till exempel tillverkas elektroniska lås till Assa Abloy, som också är Mikromakarnas största kund. Företaget har funnits i branschen i 25 år. Totalt är det 35 anställda. En riktig vändpunkt för oss var när IUC Norrbotten via ESIS-projektet genomförde ett utbildningsprogram inom Design for Manufacturing (DFM), där deras metod praktiskt tillämpades hos oss. ESIS och utbildningen har varit mycket värdefull för oss. Det är stor konkurrens i vår bransch och detta innebar att vi var tidigt ute med DFM-tänkande. Nu har i princip alla företag följt efter, säger Lage Niska, Mikromakarnas produktions- och kvalitetschef. Tack vare en bättre förståelse för DFM har Mikromakarna kommit närmare sina kunder. Det blir mer som ett samarbete än att vi är en ren legotillverkare. Vi kommer in tidigare i processen och får möjlighet att ur vårt produktionsperspektiv föreslå och påverka förändringar, som innebär besparingar för kunden. Lage Niska uppskattar att de idag är med och påverkar elektronikkonstruktionen för cirka sju av tio produkter som de tillverkar, så att produktionen kan göras smidigare och till ett lägre pris. Kunderna uppskattar vårt engagemang och det är ett mer givande sätt att arbeta. Ibland får vi titta på tidiga underlag till en tänkt produkt för att komma med våra synpunkter. Jag kan säga att vi har tagit ett rejält steg tack vare ESIS. Under utbildningen fick vi också bra kontakt med nya företag, som vi också har inlett samarbete med. ESIS har varit mycket betydelsefullt för oss som ett relativt litet företag. Mikromakarna har också deltagit i ESIS gemensamma mässarrangemang.

13 D-Flow Forskning Luleå 13 Kunnigt nätverk påskyndar utveckling Luleåföretaget D-Flow med cirka tio anställda utvecklar lösningar för flödesmätning med ultraljud, främst för vätskor. D-Flow har tagit fram ett antal nyckelkomponenter och fungerar sedan som konsult gentemot kunder som själva vill ta fram en flödesmätare. Samtliga kunder finns utomlands. Flödesmätare har de flesta kommit i kontakt med. Till exempel när du tankar bilen, eller om du bor i villa har du kanske sett vattenmätaren i källaren. Många, framför allt äldre, mätare är mekaniska. Typiska kunder för oss är företag som har tillverkat mekaniska mätare och nu vill göra en uppgraderad version, berättar Mats Lindgren, D-Flows VD. Mats Lindgren jämför mättekniken med skillnaden att ro med- eller motströms. Man mäter tidsskillnaden för ljudpulsen som är olika beroende på flödet. Mätning sker på nano- och ibland till och med pikosekundsnivå och ger en stor noggrannhet. D-Flow som företag är sprunget ur den akademiska världen och bildades 1995 för att kommersialisera forskningsresultat. D-Flow samarbetade med ESIS under utvecklingen av en ny generations ASICkrets som är hjärnan i D-Flows erbjudande. Det tar två till tre år att ta fram ett nytt chip och det är många beslut som ska fattas längs vägen. Därför sökte vi samarbete med bland andra ESIS för att få tillgång till en referensgrupp med en stor kompetensbredd. Det är ett sätt för oss att säkerställa att vi är på rätt väg, säger Mats Lindgren. Det nya chippet har högre integrationsgrad än tidigare, det vill säga att fler funktioner finns inbyggda direkt i ASIC-kretsen. Utan hjälp från ESIS hade vi säkert gått vidare och utvecklat chippet ändå, men det hade tagit längre tid. Samarbetet har underlättat mycket för oss. Det finns mycket värdefull kunskap och ett väl utvecklat nätverk inom ESIS som vi har haft stor nytta av. D-Flow har även i andra sammanhang en tät kontakt med Luleå tekniska universitet och många av företagets medarbetare kommer därifrån. Kontakta Per Lindgren Professor EISLAB, LTU ESIS forskningsplattform Tel: e-post: Mats Lindgren VD D-Flow Tel: e-post:

14 14 Electrotech Forskning Kalix Värdefulla kontakter mellan företag och akademin Kontakta Per Lindgren Professor EISLAB, LTU ESIS forskningsplattform Tel: e-post: Stefan Nordmark procurement manager Electrotech Tel: e-post: Electrotech i Kalix är ett elektronikföretag med 16 anställda som konstruerar och vidareutvecklar produkter inom telekom och mätteknik. Företaget har specialiserat sig på teknik kring RFID-sensorer. Vi har länge haft olika samarbeten med IUC Norrbotten och Luleå tekniska universitet och engagerade oss tidigt i ESIS, säger Stefan Nordmark, procurement manager och en av Electrotechs grundare. Bland annat har Electrotech samarbetat med en ESIS-doktorand som utvecklar en teknik för att på ett mer energieffektivt sätt via magnetfält kunna strömsätta batterilösa sensorer, till exempel för avläsning av så kallade RFID-taggar. Hans arbete är naturligtvis värdefullt för oss, men också till nytta för hela ESISgruppen. Ett nära samarbete med universitetet är bra på många sätt, inte minst för rekrytering och att skapa nätverk mellan företag och akademin. ESIS har också gjort att vi som företag har blivit bättre på att förstå den akademiska världen och var vi kan ha nytta av varandra. Stefan Nordmark tycker att nätverket mellan elektronikföretagen i regionen stärkts av ESIS-samarbetet. Samarbetet och relationerna mellan företagen har stärkts och vi har blivit bättre på att ta hjälp av varandra och hänvisa till andra inom klustret. I andra sammanhang är det oftast chefer som nätverkar, men inom ESIS har det skett på många nivåer, inte minst tack vare utbildningarna som genomförts och genom att ställa ut tillsammans på mässor. Det gör det lättare att slå en signal när man har en fråga eller idé. Det tar tid att bygga upp relationer och Stefan Nordmark är mån om att det blir en fortsättning. Det har varit en resa som började långt före ESIS-projektet. Först med ett samarbete i Kalix som växte till Norrbotten och nu även Västerbotten. Nu har vi nått fram till att universitet, företag och samhälle är med och arbetar ihop. Det är viktigt att processen fortsätter, att vi når ut till fler och att vi arbetar långsiktigt, säger Stefan Nordmark.

15 Neava Forskning Luleå 15 Ett givande samarbete med universitetet Din smartphone innehåller cirka 30 miljoner rader kod för att fungera. Några av dessa rader kan komma från Luleåföretaget Neava som är specialiserat på inbyggda system för mobiltelefoni. Alla de stora telefontillverkarna köper sina chip från en handfull tillverkare. Flera av dessa är Neavas kunder. Det vi utvecklar rör främst radio- och telefonifunktonerna i chippet. Vi fyra som startade bolaget för drygt tio år sedan kommer alla från Ericsson. Idag är vi ett 60-tal anställda spridda över landet och med ett kontor i Polen, säger Staffan Johansson, Neavas VD. Redan från början har Neava arbetat nära Luleå tekniska universitet. Det har förekommit många samarbeten och Staffan Johansson har även undervisat där. Universitetet är en pulsåder för oss, i synnerhet för kompetensförsörjningen. Vi vill ha riktig hög nivå på våra anställda. Varje år brukar vi ha cirka fyra studenter som gör sina examensarbeten hos oss. Flera av dem blir kvar. Tack vare ESIS finns nu en industridoktorand som arbetar hos Neava med att verifiera programvara med så kallat formella metoder. Det innebär att man i ett tidigt skede kan verifiera sin design och undvika problem senare i processen. Utan ESIS hade vi kanske inte haft möjlighet att ha doktorand hos oss, åtminstone hade forskningsuppdraget blivit betydligt snävare och mer kommersiellt. Tack vare samarbetet med ESIS är uppdraget mycket friare och resultaten kan komma fler till godo. På sikt tror jag också vi tjänar på att kunna ha ett bredare synsätt på forskning. Alla projekt kan inte leda till framgångsrika produkter. Det är inte det forskning ska handla om, säger Staffan Johansson. Att ha en doktor ombord har visat sig värdefullt på flera sätt. I synnerhet i Tyskland möts man av en helt annan respekt under kundmöten om man har en doktor med sig. Kontakta Per Lindgren Professor EISLAB, LTU ESIS forskningsplattform Tel: e-post: Staffan Johansson VD Neava Tel: e-post:

16 16 Abdelghani Renbi Forskning EISLAB, Luleå tekniska universitet Besparingar med bättre testmetoder Kontakta Per Lindgren Professor EISLAB, LTU ESIS forskningsplattform Tel: e-post: Abdelghani Renbi Doktorand EISLAB, LTU Tel: e-post: Abdelghani Renbi är doktorand vid EISLAB på Luleå tekniska universitet och forskar om olika testmetoder för kretskort. I takt med att komponenter och kretskort blir allt mindre, och att allt fler funktioner inkluderas, har det blivit svårare att testa korten i samband med produktion. Det är helt enkelt trångt och svårt att komma åt. Traditionellt testar man kretskort genom att låta en likströmsspänning gå mellan två mät-prober. Abdelghani Renbi har under sin forskning, som finansieras av ESIS, hittat två alternativa metoder. De kan rationalisera testningen som är ett viktigt men ofta kostsamt steg inom elektronikproduktion. Båda metoderna bygger på att man mäter radiofrekvenser, säger Abdelghani Renbi. Han har tagit fram en prototyp för en mätmetod med endast en mät-prob som placeras på kretskortet och kan känna av både den ursprungliga radiopulsen och mäta reflektionen. Genom att jämföra mätvärdena mot en databas med kända värden kan man se om det är något fel på kretskortet eller inte. I dag finns en lab-prototyp för den nya metoden för vilken vi sökt patent. Nästa steg blir att titta på hur metoden kan realiseras i verklig elektronik produktion, säger Abdelghani Renbi. Parallellt har han arbetat med en annan metod som på sikt kan innebära en ännu större kostnadsbesparing. Det är en metod som innebär testning med en radiofrekvens helt utan fysisk kontakt med kretskortet. Andra liknande metoder använder röntgenteknik men det är kostsamt och tar tid. Abdelghani Renbi vill inte förklara alltför detaljerat hur metoden fungerar då alla patent ännu inte är på plats. Resultaten från hans arbete kan vara till stor nytta för elektronikproducenter inom ESIS-samarbetet. Han har också besökt flera av företagen för att se hur testning går till idag och för att visa vad han arbetar med.

17 Caretech, Teknikens Hus Kompetens/rekrytering Kalix, Luleå 17 Lådorna som ska öka intresset för elektronik Teknikens Hus i Luleå är Sveriges nordligaste science center och ett av landets första. Långt över tre miljoner unga och gamla har besökt Teknikens Hus sedan starten Där får man på ett lekfullt sätt lära sig mer om teknik, naturvetenskap och viktiga näringar i Norrbotten. Många skolklasser kommer på besök, men mindre känt är kanske det löpande samarbete som finns med skolorna i länet. Vi samarbetar med olika lärarnätverk för grundskolan och har tagit fram läromedel och labb-material som kan användas i NO-undervisningen. Vi har satt ihop lådor inom olika delområden, som rymden, mekanik och hur en cykel fungerar. Innan vi skickar runt lådorna i skolorna får lärarna en utbildning på innehållet, förklarar Tomas Jonsson, utbildare på Teknikens Hus. Flera lärare önskade bättre undervisningsmaterial för el-lära och elektronik. Genom ESIS kom Tomas Jonsson i kontakt med några av regionens elektronikföretag för att tillsammans med dem utveckla ett undervisningsmaterial. För att vi, och andra i branschen, på sikt ska kunna växa och rekrytera är det viktigt att det finns ett intresse för elektronik och att man känner till att det finns en stor elektronikindustri i Norr- och Västerbotten, säger Sven-Åke Johansson från Caretech som är ett av tre ESIS-företag som är med i samarbetet. Caretech i Kalix utvecklar och säljer digitala trygghetslarm för äldrevård, bland annat fallsensorer. Några av företagets produkter finns nu med i elektroniklådan från Teknikens Hus där eleverna får testa vad som krävs för att utlösa ett larm och fundera kring alternativa lösningar. Eleverna får också prova på att löda kretskort och att kombinera komponenter för att lösa olika uppgifter. Skolverket har tillsammans med Teknikens Hus finansierat elektroniklådan och tillhörande läromedel. ESIS roll har varit att identifiera lämpliga produkter till lådorna samt att skapa kontaktytor mellan företag och Teknikens Hus. Hittills har intresset varit stort från skolorna. Vi hoppas också att över tid utveckla elektroniklådan tillsammans med företagen, säger Tomas Jonsson. Kontakta Åsa Tjärnberg ESIS kompetens- och rekryteringsplattform Tel: e-post: Tomas Jonsson utbildare, Teknikens Hus Tel: e-post: Sven-Åke Johansson, utvecklingschef Caretech Tel: e-post:

18 18 Optronic Kompetens/rekrytering Skellefteå Väl anpassade utbildningar med nätverkseffekt Kontakta Åsa Tjärnberg ESIS kompetens- och rekryteringsplattform Tel: e-post: Per Bäckström produktionschef Optronic Tel: e-post: Företaget Optronic i Skellefteå har ett 90-tal anställda och bistår kunder med utveckling och tillverkning av optiska sensorer, antingen som fristående produkter eller som delar i system. Det kräver expertkunnande i skärningspunkten optik, elektronik, mekanik och mjukvara. Vi har inga egna produkter utan arbetar tillsammans med andra företag där vi hjälper dem med utveckling och tillverkning av deras produkter. Ett bra och konkret exempel är hur vi arbetat med DeLaval och den optiska sensor som används i deras mjölkningsrobot. Vi har hjälpt dem med utveckling av produkten och nu tillverkar vi den här i Skellefteå. Den känner av var spenarna på juvret finns och styr på så sätt själva mjölkningsmaskinen, förklarar Optronics produktionschef Per Bäckström. På Optronic har man dragit nytta av de skräddarsydda utbildningar ESIS erbjudit i Norr- och Västerbotten. Ett femtontal personer från företaget har deltagit på åtta olika utbildningar, allt från rena elektronikutbildningar och mönsterkortsdesign till produktionsplanering och samtalsmetodik. Några av utbildningarna hade vi kanske deltagit i även utan ESIS, men tack vare att de varit så väl anpassade efter våra behov och att de genomförts nära oss har vi kunna låta många fler gå kurserna, säger Per Bäckström. Han uppskattar att någon gjort en gallring av utbildningarna. ESIS har fungerat som en kvalitetsgarant och de har varit duktiga på att förstå våra behov. Utbildningarna har hållit en hög nivå och varit väl anpassade. Tack vare ESIS har priset för utbildningarna kunna hållas nere, men det som framför allt har haft betydelse är möjligheten att slippa resa för att gå utbildningar. Vi sparar både tid och pengar på att slippa hotellkostnader och dryga resor. Att ESIS erbjudit utbildningar lokalt till företag i samma eller liknande branscher har också gett en nätverkseffekt. Det har varit mycket värdefullt att träffa andra i samma bransch. Utbildningarna har blivit en bra och naturlig mötesplats där vi knutit kontakter. Det är ju så mycket enklare att ta kontakt när man redan har träffats, säger Per Bäckström.

19 Finansiärer ESIS Kontakt 19 Projektägare och styrgruppsordförande Jerker Delsing Professor LTU Mobil: e-post: Ansvarig forskningsplattformen Per Lindgren Professor LTU Mobil: e-post: PAJALA KOMMUN Ansvarig industriplattformen Anders Högström VD IUC Norrbotten/IUC Electropolis Mobil: e-post: Industrikontakt Västerbotten Hans Bylesjö IUC Västerbotten Mobil: e-post: Ansvarig kompetens- och rekryteringsplattformen Åsa Tjärnberg IUC Norrbotten Mobil: e-post:

20 ESIS är en förkortning för»elektroniksystem ett regionalt innovationssystem inom elektronik och inbyggda system«vars mål är att skapa ett starkt regionalt innovationssystem i norra Sverige, baserat på samverkan mellan elektronikföretag, produkt ägare och universitet. Syftet är att skapa tillväxt hos medverkande företag, stärka forskning och kompetensutveckling vid LTU samt stärka tillväxten i hela regionen.

ElektronikSystem ett regionalt InnovationsSystem. Luleå tekniska universitet, IUC Norrbotten, IUC Bothnia AB och IUC Electropolis.

ElektronikSystem ett regionalt InnovationsSystem. Luleå tekniska universitet, IUC Norrbotten, IUC Bothnia AB och IUC Electropolis. ElektronikSystem ett regionalt InnovationsSystem Embedded System a regional Innovation System www.esis.se Partnerskap mellan Luleå tekniska universitet, IUC Norrbotten, IUC Bothnia AB och IUC Electropolis.

Läs mer

Slutrapport. Projektnamn: KEN Genomförande Diarienummer: 2009 3080042. Innehåll

Slutrapport. Projektnamn: KEN Genomförande Diarienummer: 2009 3080042. Innehåll Slutrapport Projektnamn: KEN Genomförande Diarienummer: 2009 3080042 Innehåll 1. Sammanfattning 1.1 Bakgrund till projektet 1.2 Projektets resultat 1.3 Arbetssätt 1.4 Deltagande aktörer i projektet 2.

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Välkommen ProcessIT 2009

Välkommen ProcessIT 2009 Välkommen ProcessIT 2009 Sida: 1 2009-03-19 ProcessIT Innovations LTU UmU www.processitinnovations.se 09:00 Välkommen Anders OE Johansson och Per Levén ProcessIT 09:10 ProcessIT idag och ProcessITs projektportfölj

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Elektroniksystem och norra Sveriges möjligheter

Elektroniksystem och norra Sveriges möjligheter ESIS ett regionalt innovationssystem ESIS är en förkortning för Elektronik System ett regionalt Innovationssystem inom elektronik och inbyggda System vars mål är att skapa ett starkt regionalt innovationssystem

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Nya metoder för bergbultsmonitorering med Internet of Things

Nya metoder för bergbultsmonitorering med Internet of Things PROJEKTSAMMANFATTNING Processindustriell IT och Automation hösten 2014 Projektakronym RBM-IoT Projektnamn Nya metoder för bergbultsmonitorering med Internet of Things 1 (5) Projektfakta Sökt belopp från

Läs mer

SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE

SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE STRATEGISKT INNOVATIONSPROGRAM SUMMIT TEKNISKA MUSEET 2014-09-25 Övergripande mål Hållbar tillväxt i Sverige. Vi vill ÅTERINDUSTRIALISERA Sverige Effektlogik Förutsättningar

Läs mer

Affärsmässig företagsutveckling

Affärsmässig företagsutveckling Affärsmässig företagsutveckling Ge ditt företag en noggrann hälsokontroll. Företagsbron Den nya vägen till välmående företag! Affärerna går bra och orderblocket fylls upp. Ni går för full kapacitet och

Läs mer

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Premiär! OKTober 2012 Grace, Love & Understanding Robotautomation AFFÄRER verktygs- Maskiner Lean-baserad tillverkning www.maexpo.se 1 Lean-baserad

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan.

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. energi krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. elektricitet är när negativa och positiva laddningar dras till varandra.

Läs mer

EIS-teknik blir affärer

EIS-teknik blir affärer EIS-teknik blir affärer Funktionella EISsystem övervakar växlar för ökad säkerhet. Smart elektronik, intelligenta produkter, sensornätverk. Idag är EIS (Embedded Internet Systems) ett hett utvecklingsområde

Läs mer

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 >Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 Viktiga samarbeten Pacom Nordic har inlett ett betydande samarbete med säkerhetsföretagen Swesafe och Zenita. Samarbetet innebär att de tillsammans med nuvarande partners

Läs mer

Onlinemätning av dieselförbrukning på gård Ansökan

Onlinemätning av dieselförbrukning på gård Ansökan Onlinemätning av dieselförbrukning på gård Ansökan Den här ansökan omfattar främst Transport 1. Projektidé och bakgrund Dieselanvändningen till jordbrukets maskiner står idag för 50 % av jordbrukets direkta

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

KAMPEN MOT ENTROPIN DE FRAMTIDA UTMANINGARNA RÖSTER OM IUC. VÄRLDENS BÄSTA INDUSTRI Ett magasin med insikter och inspiration från IUC Västerbotten.

KAMPEN MOT ENTROPIN DE FRAMTIDA UTMANINGARNA RÖSTER OM IUC. VÄRLDENS BÄSTA INDUSTRI Ett magasin med insikter och inspiration från IUC Västerbotten. KAMPEN MOT ENTROPIN RÖSTER OM IUC DE FRAMTIDA UTMANINGARNA VÄRLDENS BÄSTA INDUSTRI Ett magasin med insikter och inspiration från IUC Västerbotten. IUC VÄSTERBOTTEN EN KATALYSATOR FÖR TILLVÄXT IUC Västerbotten

Läs mer

INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR

INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR Varje dag, året om, hjälper vi industrin att snurra både säkrare och mer effektivt. Vi finns lokalt där du som kund finns. Djup kompetens gör att vi kan utveckla både ditt

Läs mer

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg ordlista Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till elvisualiseringsverktyg 2 3 datorgrafik 4 Datorgrafik är bilder skapade med hjälp av en dator, ofta i särskilda

Läs mer

Välkommen att växa med oss!

Välkommen att växa med oss! Välkommen att växa med oss! Vi växer i Flemingsberg One giant leap for Här skapar vi en miljö där idéer kan växa till innovativa företag. health technology Den närmaste femårsperioden investeras cirka

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

Denna bok uppfyller riktlinjerna i Lgr 11, kursplan i teknik i grundskolan. Den är avsedd för årskurserna 7 till och med 9.

Denna bok uppfyller riktlinjerna i Lgr 11, kursplan i teknik i grundskolan. Den är avsedd för årskurserna 7 till och med 9. NYA TEKNIKBOKEN Lärarhandledning I takt med att tekniken blivit allt mer komplicerad ställs högre krav på vårt tekniska kunnande i vardags- och arbetslivet. Många samhällsfrågor är också direkt knutna

Läs mer

Vår kunskap blir din konkurrensfördel

Vår kunskap blir din konkurrensfördel Vår kunskap blir din konkurrensfördel Ett teknikkonsultföretag för processindustrin Improvus ett teknikkonsultbolag Improvus har sin bas i Stockholm och verkar i hela Europa. Vi är specialiserade inom

Läs mer

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Världsmarknaden över industrirobotar har ökat kraftigt under senare år och är på väg att hämta sig från tiden efter 2001. Året före

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR Viktig kunskap för oss som befinner oss i braschens utkant Lennart Ljungfelt, vd Aimpoint Utvecklar och producerar rödpunktsikte. Var först med att lansera produkten för 40 år sedan

Läs mer

Högskolan i Halmstad. Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad. Det innovationsdrivande lärosätet Högskolan i Halmstad Det innovationsdrivande lärosätet nytänkande föds i möten Ny kunskap för en bättre värld På Högskolan i Halmstad vill vi hitta nya sätt att göra världen bättre. Genom kunskap, nytänkande

Läs mer

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning 1(6) Sammanfattning Förstudien i projektet SpråkSam har, som tidigare rapporterats förlängts genom att Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har finansierat vissa aktiviteter som projektets parter sett

Läs mer

Kontrollerad mobilitet

Kontrollerad mobilitet Kontrollerad mobilitet Kommunala fordon Med fokus på Arbetsmaskiner Lant- och skogsbruk Transport och logistik Övertygande Mobil styrteknik fungerar tack vare att alla komponenter är perfekt samtrimmade.

Läs mer

Med OmniSound ut i världen

Med OmniSound ut i världen Med OmniSound ut i världen Ericsson Screenphone med ljudteknik från Konftel. Den snabba digitala utvecklingen, ytmonteringstekniken och de ständigt krympande IC-kretsarna skapade under 1990-talet en boom

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 GRUVNÄRINGEN Prognos för arbetsmarknaden 2015 Text Timo Mulk-Pesonen Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014-12-09 Oförändrad

Läs mer

Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss!

Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss! EX JOB B20 16 Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss! Knowit är ett av nordens ledande konsultbolag med 1800 specialister. Vi erbjuder spetskompetens inom Decision, Design & Digital, It och Management.

Läs mer

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ÄGARE IT Norrbotten AB ägs av Norrbottens 14 kommuner Arvidsjaur, Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix,

Läs mer

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING SWEDISH FOUNDATION FOR STRATEGIC RESEARCH. Strategisk mobilitet. Bidrag för utbyte mellan industri och akademi

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING SWEDISH FOUNDATION FOR STRATEGIC RESEARCH. Strategisk mobilitet. Bidrag för utbyte mellan industri och akademi STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING 1 SWEDISH FOUNDATION FOR STRATEGIC RESEARCH Bidrag för utbyte mellan industri och akademi 2 Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, finansierar forskning inom naturvetenskap,

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2012-08-30 Dnr 1201588

YTTRANDE. Datum 2012-08-30 Dnr 1201588 Regionstyrelsen Björn Lagnevik Näringslivsutvecklare 040-675 34 13 Bjorn.Lagnevik@skane.se YTTRANDE Datum 2012-08-30 Dnr 1201588 1 (7 ) Remiss. Slutbetänkande av innovationsstödsutredningen - Innovationsstödjande

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia...

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Den 1 maj 2011 övergick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag. Därmed skapades en förutsättning för varumärket

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal

FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal Lillemor Lindberg Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-06-11 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark Textförfattare: Lillemor Lindberg

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

NOTIS Inlämningsuppgift till Mentorskap inom Samverkan

NOTIS Inlämningsuppgift till Mentorskap inom Samverkan NOTIS Inlämningsuppgift till Mentorskap inom Samverkan adept: Nihad Subasic subasic@kth.se KTH, ITM, TMT Campus Södertälje mentor: Joakim Gimholt joakim.gimholt@scania.com Scania Tekniskt Center Södertälje

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig

Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig LTU Business AB är en regional huvudaktör för innovation och tillväxt. Vi främjar samverkan mellan Luleå tekniska universitet, näringsliv

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

EVOLUTION INOM FORDONSREPARATIONSTEKNIK

EVOLUTION INOM FORDONSREPARATIONSTEKNIK EVOLUTION INOM FORDONSREPARATIONSTEKNIK FÖR LEDANDE KAROSSERIVERKSTÄDER Behåll ledarpositionen Historien har lärt oss att det är bra att välkomna förändringar och följa med i utvecklingen. I dag går utvecklingen

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Q-System materialhantering

Q-System materialhantering Q-System materialhantering Vägen till framtiden går genom intern materialhantering och logistik En totalleverantör som har kunskap om din produktionsprocess och dina problemställningar och därför kan diskutera

Läs mer

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER Kompetenskontraktet är ett sätt att skapa långsiktigt samarbete mellan Mittuniversitetet och regionens

Läs mer

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola Teknisk rapportskrivning - en kortfattad handledning (Version 1.2) Mälardalens högskola Institutionen för datateknik (IDt) Thomas Larsson 10 september 1998 Västerås Sammanfattning En mycket viktig del

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Innovationssluss Norr

Innovationssluss Norr Innovationssluss Norr Workshop Kommersialisering av innovationer sker i företagen Anders Högström Magnus Wiklund IUC Norrbotten IUC Västerbotten Innehåll Inledning Innovations- och kommersialiseringsprocessen

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Feriejobb en chans att bryta könsmönster!

Feriejobb en chans att bryta könsmönster! FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Feriejobb en chans att bryta könsmönster! LÄRANDE EXEMPEL FRÅN FEM KOMMUNER Feriejobb en chans att bryta könsmönster! 1 Innehåll Bakgrund... 3 Feriejobb som en strategi

Läs mer

Konstruktioner och lösningar som ingen annan tänkt på

Konstruktioner och lösningar som ingen annan tänkt på Din industripartner Konstruktioner och lösningar som ingen annan tänkt på »Dra nytta av vår erfarenhet inom projektledning, konstruktion och produktionnär jag bildade Fagerström Industrikonsult 1994 satte

Läs mer

Förslag om beslut att påbörja arbetet med övergång till digitala trygghetslarm samt långsiktig plan för ehälsa

Förslag om beslut att påbörja arbetet med övergång till digitala trygghetslarm samt långsiktig plan för ehälsa Kjell Monéus 2014-02-13 1 (3) Utvecklingsledare ehälsa 073-950 60 23 Förslag om beslut att påbörja arbetet med övergång till digitala trygghetslarm samt långsiktig plan för ehälsa Bakgrund Som ett led

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

Välkommen till Conlego Elektronik AB

Välkommen till Conlego Elektronik AB Välkommen till Conlego Elektronik AB Om Conlego Startades 1983 av Markku Penttilä 45 anställda 2011, Oms 46 MSEK 2010, Mannerheim Industrier förvärvar Conlego. Joakim Norlén, VD Yta 2 300m 2 Vi är din

Läs mer

Plattformsstrategi för processindustrin. Page: 1 October 09 ProcessIT Innovations LTU - UmU

Plattformsstrategi för processindustrin. Page: 1 October 09 ProcessIT Innovations LTU - UmU Plattformsstrategi för processindustrin Page: 1 October 09 ProcessIT Innovations LTU - UmU Plattformar- ett beprövat koncept Page: 2 October 09 ProcessIT Innovations LTU - UmU Multisided: problemägare

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

Lägesrapport DokId: 239624

Lägesrapport DokId: 239624 1 of 6 2008-12-30 18:39 Lägesrapport DokId: 239624 Diarienummer 2007-01525 Avsänd av sökande 2008-07-20 LÄGESRAPPORT Lägesrapporten sänds in elektroniskt. Sänd även in ett underskrivet pappersoriginal

Läs mer

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Industriell Automation Mälardalen

Industriell Automation Mälardalen Industriell Automation Mälardalen Kartläggning, databas, slutsats sid 1, 3-Mar-09, Automation Region Mälardalen är Sveriges centrum för Industriell Automation 500 företag 15 000 medarbetare 30 miljarder

Läs mer

en liten bok om en stor vision

en liten bok om en stor vision en liten bok om en stor vision En man kom på besök till ett stenbrott. Där såg han först en man som frenetiskt svärande och uppenbarligen mycket missnöjt hackade i stenen. Besökaren gick fram och frågade

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets förslag till plan för införandet av ERTMS i Sverige 2015-2025

Yttrande över Trafikverkets förslag till plan för införandet av ERTMS i Sverige 2015-2025 2015-09-14 Er ref: trafikverket@trafikverket.se, ertms@trafikverket.se Karolina Boholm Diarienr: TRV 2015/63202 Remissvar ERTMS 2015-2025 karolina.boholm@skogsindustrierna.org Trafikverket 08-762 72 30

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne

välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne Information från Parkgymnasiet Välkomna till Parkgymnasiet och nya Teknikcollege Sydöstra Skåne! Utbildningen vid Parkgymmnasiet skall vara en utmaning för alla.

Läs mer

Slutrapport Diagnos. Resultat. Projektmål. Projektstruktur

Slutrapport Diagnos. Resultat. Projektmål. Projektstruktur Slutrapport Diagnos Resultat Projektet har resulterat i : Ett mobilt diagnosverktyg i form av ett mätsystem med möjlighet att koppla in upp till 1000 (255 moduler* 4 st sensorer) mätsensorer som ger möjlighet

Läs mer

ITinstitutionen bit för bit

ITinstitutionen bit för bit ITinstitutionen bit för bit Institutionen för informations teknologi: världs ledande med en unik bredd och ett djupt vetenskapligt kunnande INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIONS TEKNOLOGI unik bredd och unikt

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Välkommen till Kollektiva

Välkommen till Kollektiva Välkommen till Kollektiva Vi är ett företag som hjälper vanliga människor att ta makten över sina egna pengar. Vi gör det tillsammans som ett kollektiv med hjälp av enkla och smarta mobila tjänster. Vi

Läs mer

Vinnare av Swedish Embedded Award korade ikväll

Vinnare av Swedish Embedded Award korade ikväll 2015-11-03 Vinnare av Swedish Embedded Award korade ikväll - Vi vann Embedded Award! Swedish Embedded Award delas årligen ut till bästa konstruktioner inom embeddedteknik. Detta pris är instiftat för att

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn

Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn KONSULTATION 2011 2012 2013 2014 2015 Från dröm till verklighet Med läget under kontroll får du en säker och effektiv produktion. Då kan du

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Hur svårt kan det vara? NOLATO PLASTTEKNIK UTVECKLING OCH TILLVERKNING AV KVALIFICERADE PLASTKOMPONENTER SEDAN 1955

Hur svårt kan det vara? NOLATO PLASTTEKNIK UTVECKLING OCH TILLVERKNING AV KVALIFICERADE PLASTKOMPONENTER SEDAN 1955 Hur svårt kan det vara? NOLATO PLASTTEKNIK UTVECKLING OCH TILLVERKNING AV KVALIFICERADE PLASTKOMPONENTER SEDAN 1955 INTE SÅ ENKELT. Att formspruta plast kan vara svårt. Åtminstone om man som vi på Nolato

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU Energieffektiva byggnader i sydost - en satsning på teknik och FoU VERKSAMHETSIDÉ Energieffektiva byggnader en mötesplats på Växjö Universitet mellan forskningens och marknadens aktörer såsom Fastighetsägare

Läs mer

Agenda för Wireless Society - Med svensk innovationsförmåga behåller Sverige ledningen inom trådlös kommunikation

Agenda för Wireless Society - Med svensk innovationsförmåga behåller Sverige ledningen inom trådlös kommunikation Agenda för Wireless Society - Med svensk innovationsförmåga behåller Sverige ledningen inom trådlös kommunikation (Målgruppen för denna agenda är forskningsfinansiärer, politiker, företag, organisationer

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010 INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= och visioner Strategiplan 2007-2010 och visioner Strategiplan 2007-2010 1. Inledning Vår vision Verksamheten vid Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM,

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer