FÖRETAGS- NYTTA. genom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRETAGS- NYTTA. genom"

Transkript

1 FÖRETAGS- NYTTA genom

2 Produktion på uppdrag av Wahlberg Kommunikation Mistlur Media Patrik Lindén, text Frilansfotografen Susanne Lindholm, foto Typiskt, Maritha Mörtzell, layout.

3 ESIS har skapat konkreta resultat ESIS är en innovationsmotor kring elektroniksystem i Norrbotten och Västerbotten för ökad tillväxt hos elektronikindustrin och produktägande företag. Innovationsmotorn utvecklar spetskompetens genom forskning vid Luleå tekniska universitet som integreras in i innovationsarbete tillsammans med regionens företag med hjälp av IUC Electropolis, IUC Norrbotten och IUC Västerbotten. ESIS har verkat sedan 2008 där elektronikföretag, produktägare och universitet samverkar. Utöver ökad kunskap och ett livskraftigt nätverk har ESIS bland annat bidragit till ett flertal nya produkter, nya arbetstillfällen, nystartade företag, produktprototyper/förstudier, utbildningsdagar och vetenskapliga publikationer. På följande sidor kan du se några exempel på vilken konkret nytta ESIS åstadkommit hittills. Bakgrunden är att regionen har en stor elektronikindustri som håller en hög nivå, men som varit uppdelad i många mindre företag med få produktägare. Genom fler egna produkter kommer företagen högre i värdekedjan, blir mindre konjunkturkänsliga och kan skapa sig en större marknad, även utanför regionen. Små företag har ofta svårt att på egen hand ta steget att omvandla en idé eller tjänst till en produkt. Det har gjort företagen konjunkturkänsliga och beroende av basindustrin. Samtidigt finns ett av Sveriges främsta forskningscentrum för elektronik och elektroniksystem på Luleå tekniska universitet. ESIS har på ett tydligt sätt visat att samverkan mellan akademi och industri kan skapa goda resultat som bidrar till en positiv utveckling i vår samhällsutveckling. Arbetet inom ESIS har bedrivits på tre plattformar. Industriplattformen med målet att öka tillväxten inom elektronikindustrin i norra Sverige. Forskningsplattformen med målet att bedriva forskning som långsiktigt säkrar regionens behov inom elektroniksystemområdet. Kompetens- och rekryteringsplattformen som skapat kompetensutvecklingsmöjligheter baserat på företagens behov. De innovationsforskare som följt ESIS vittnar om ett fungerande innovationssystem som möter ett tydligt behov inom industrin samtidigt som de pekar ut viktiga förbättringar för framtiden. En av dessa är etableringen av ESIS som en mer långsiktig organisation. En annan är att ge samhällets aktörer en tydligare roll inom ESIS. ESIS har under sina fem år fått ett mandat i regionen och en tydlig roll i innovationssystemet, något som vi vill förvalta i ett nästa steg. Den vision som ESIS styrgrupp arbetat fram pekar ut vägen framåt. Regionens företag har ett internationellt ledarskap i att sälja, utveckla och producera robusta elektroniksystem för industriell/professionell användning med stöd av internationellt erkänd forskning. December 2013 Jerker Delsing Professor, Luleå tekniska universitet Ordförande för ESIS styrgrupp

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ESIS har skapat konkreta resultat...3 Industriplattform Chip & Circuit Svårservade vågsystem skapade ny produkt...5 Mobilaris Positionering i gruvan kan ge nya marknader...6 Protron Elektronik Ny likriktarteknik från Moldavien...7 Microbit 3D-sensor skapar trygghet i äldrevården...8 Airstar Eget styrsystem ger större flexibilitet...9 Surface Classification System Avhandling ger säkrare trafik...10 Rubico Rubico tog steget från idé till prototyp...11 Mikromakarna DFM innebar en vändpunkt för Mikromakarna...12 Forskningsplattform D-Flow Kunnigt nätverk påskyndar utveckling...13 Electrotech Värdefulla kontakter mellan företag och akademin...14 Neava Ett givande samarbete med universitetet...15 Abdelghani Renbi Besparingar med bättre testmetoder...16 Kompetens- och rekryteringsplattform Caretech/Teknikens Hus Lådorna som ska öka intresset för elektronik...17 Optronic Väl anpassade utbildningar med nätverkseffekt...18 Finansiärer och kontakter...19

5 Chip & Circuit Industri Bastuträsk 5 Svårservade vågsystem skapade ny produkt I Bastuträsk i Västerbotten finns elektronikproducenten Chip & Circuit med tolv anställda. Företaget tillverkar kretskort och annan elektronik till kunder i hela Sverige och några i USA. Flera av de regionala företagen inom ESIS finns också med på kundlistan. Vi gör små till medelstora serier åt främst industrikunder, men genom att arbeta effektivt och med en hög automatiseringsgrad kan vi även konkurrera om lite större produktioner. Vi ser att tillverkning börjar komma tillbaka till Sverige från Asien, säger Lars Sjöblom, VD på Chip & Circuit. Företaget har länge utfört service och reparationer på timmerbilars vågsystem som används i kranens grep och som väger hur mycket man lastar. Ursprungstillverkaren finns inte kvar och det börjar bli svårt att hitta reservdelar. Det födde tanken på att utveckla ett eget vågsystem. Vi hade redan ett nära samarbete med ESIS och har deltagit i flera utbildningar och ställt ut i ESIS mässmontrar. Därför var det naturligt att vända sig dit med våra planer. Via ESIS fick Chip & Circuit hjälp med en förstudie till en prototyp och man arbetade tillsammans med att sammanställa en funktionsbeskrivning och en kravspecifikation. Nu har vi ritningar till mekaniken för en prototyp samt kravspecifikationer för elektronik och mjukvara som ska utvecklas och testas under Vi har haft god hjälp med specifikationsarbetet av Electrotech i Kalix. De har utgått från våra krav och tankar och sedan kommer vi att stå för tillverkningen. Det blir vår första egna produkt. Hade inte ESIS funnits hade vi aldrig kunnat ta steget att bli produktägare. Lars Sjöblom hoppas nu kunna intressera åkare och krantillverkare för sin produkt. Lösningen bygger på ett användarvänligt system med trådlös teknik. På äldre system finns ofta en kabel som kan skadas och det är trångt med många hydraulslangar vid kranarmens grep. Att veta hur tungt man lastar är förstås en säkerhetsfråga, men det handlar även om ekonomi. I regel får åkare inte betalt för överlast samt att de riskerar böter vid kontroller. Lastar man för lite behöver man köra onödigt många gånger. Kontakta Daniel Lindblom projektledare ESIS Tel: e-post: Lars Sjöblom VD Chip & Circuit Tel: e-post:

6 6 Mobilaris Industri Luleå Positionering i gruvan kan ge nya marknader Kontakta Mikael Gunnari projektledare ESIS Tel: e-post: Hans Wahlquist affärsutvecklingschef Mobilaris Tel: e-post: Mobilaris utvecklar sedan 1999 mjukvarubaserade mobila positioneringstjänster och är ett av flera företag i Luleå som har sina rötter i Telia Research. Lösningar från Mobilaris ligger bland annat bakom möjligheten för SOS-larmoperatörer att lokalisera en inringande mobiltelefon eller för affärsidkare att skicka positionsbaserade erbjudanden till kunder. Man har också utvecklat ett system för att kunna skicka mass-sms till mobiltelefoner i ett visst geografiskt område. Det används till exempel i Australien för att varna för bränder. Den senaste satsningen handlar om gruvor och ett intelligent system för att i realtid veta var människor och utrustning finns och kunna använda den informationen som beslutsstöd. Tillsammans med LKAB och Boliden utvecklar vi nu ett system som med hjälp av existerande WLAN- och mobilnät kan positionera människor och maskiner och visualisera det i 3D, säger Hans Wahlquist, Mobilaris affärsutvecklingschef. Med systemet kan man till exempel följa en viss lastbil och få en god överblick av var olika resurser finns, för att bland annat dirigera reparatörer eller leda en utrymning. Systemet kan också användas så att ventilation styrs efter var det finns personal. Tack vare ESIS har vi kunnat få hjälp med en marknadsanalys för att se om det finns andra områden och marknadssegment där samma grundteknik kan användas. Det har visat sig finnas cirka underjordsgruvor i världen, varav åtminstone tio procent skulle kunna ha stor nytta av systemet. Vi har sett att annan tung processindustri, som pappersbruk och vattenkraftverk, kan vara möjliga marknader. Det är bra att börja med gruvor då det är en mycket krävande miljö. Fungerar det där, fungerar det överallt, säger Hans Wahlquist. Rapporten från ESIS har till del bekräftat vad Mobilaris trott om marknaden. Det är värdefullt att få saker bekräftade och därmed hjälp att prioritera. Vi är bara 18 personer på företaget och har svårt att avvara resurser för den här typen av marknadsanalys.

7 Protron elektronik Industri Haparanda/Seskarö 7 Ny likriktarteknik från Moldavien Protron elektronik på Seskarö är ett litet utvecklings- och produktionsföretag med tre anställda. Det är en kvalificerad underleverantör som främst tar konstruktionsuppdrag och viss tillverkning. Företaget drivs av Hans Fält, en serieentreprenör i elektronikbranschen. Jag har genom åren lärt mig att produktion kräver stora investeringar och att konkurrensen är hård. Då är det bättre att sälja ett högt kunskapsinnehåll. Tidigare har jag också medvetet avstått från att vara produktägare då ingenjörer i regel är usla säljare, säger Hans Fält. Men nu när han passerat 60 år vill han ändå ta steget att bli produktägare för att nå högre i värdekedjan och bli mindre konjunkturkänslig. Och det är genom en ny teknik för att omvandla växelström till likström, så kallade likriktare. I Moldavien kom jag i kontakt med tekniken som ursprungligen utvecklades strax innan Sovjet kollapsade. Nu har jag ett avtal med de ingenjörer som tog fram tekniken och ska lansera den i Väst. Att omvandla växelström till likström kan synas trivialt. Det sker redan till exempel i varje liten telefon- eller datorladdare på våra skrivbord. Problemet är att energiförlusterna blir stora vid höga effekter, till exempel för laddstolpar till elbilar eller för att driva stora datorhallar. Det ser ut som att vi med vår teknik kan minska förlusterna till en tredjedel av vad de är idag för effekter upp emot 100 kw. Det innebär stora besparingar och tekniken är robust och kräver mycket färre komponenter. Hans Fält har genom åren haft olika samarbeten med IUC Norrbotten och Luleå tekniska universitet och vände sig till ESIS får att få hjälp att få tekniken verifierad. Vi har sett att tekniken fungerar i praktiken, men vi behöver dokumentera det och få en oberoende part att bekräfta att våra preliminära resultat faktiskt stämmer innan vi kan gå vidare. Utan ESIS hade det dragit ut på tiden då det är kostsamt med tester och svårt att hitta kunniga personer inom kraftelektronik. Vi har också fått hjälp med att förbereda en kommersialisering av tekniken och en patentöversikt, säger Hans Fält. Kontakta Mikael Gunnari projektledare ESIS Tel: e-post: Hans Fält Protrons grundare Tel: e-post:

8 8 Microbit Industri Kalix 3D-sensor skapar trygghet i äldrevården Kontakta Jerry Lindblom projektledare ESIS Tel: epost: Mikael Styrefors VD Microbit Tele: e-post: Microbit är ett elektronik- och konsultbolag i Kalix med drygt tio personer anställda. Bland annat utvecklar företaget trygghetslarm och andra tekniska lösningar för äldrevård. Expertisen ligger inom radiokommunikation och man har en handfull egna produkter. Tillsammans med Skellefteå kommun, Caretech, Ruffcom och Adopticum har Microbit deltagit i ett ESIS-projekt om optiska system i äldrevården. Bakgrunden är att fysiska tillsynsbesök hos äldre är resurskrävande och kan innebära både integritetsproblem och att de boende får sin nattsömn störd. Nittio procent av nattpatrullernas besök rör sig om tillsynsbesök. Med optiska sensorer i de äldres hem skulle nattpatrullen kunna fokusera på de som är vakna och just då behöver vård och omsorg. Initialt tog Microbit fram en teknisk lösning för en 3D-sensor. Genom en algoritm kan den avgöra om en person ligger i sängen, är uppe och går eller ligger på golvet. Sensorn fungerar ungefär som en IR-sensor för ett inbrottslarm men är betydligt intelligentare. Genom ESIS fick vi möjlighet att medverka i studien för att se om det var möjligt att skapa en produkt kring vår idé och att få tekniken verifierad, säger Mikael Styrefors, Microbits VD. ESIS har också bidragit till ett samarbete med Skellefteå kommun för att testa tekniken. Hittills har alla varit positiva. Vi befinner oss fortfarande tidigt i processen, men genom ESIS vet vi nu att det finns ett behov och att tekniken fungerar. Utan ESIS hade det nog bara stannat vid en god idé. De har hjälpt till att skapa struktur i arbetet. Det är svårt att driva utveckling, i synnerhet i det tidiga skedet när man går från idéer till något reellt. Marknadsundersökningar har visat att det finns ett stort behov bland landets kommuner och dessutom att tekniken kan tillämpas även på andra områden. Microbit har efter projektets slut etablerat samarbete med företaget Ruffcom som avser att ta tekniken vidare till en prototyp och senare en kommersiell produkt.

9 Airstar Industri Älvsbyn 79 Eget styrsystem ger större flexibilitet Med sina tio anställda i Älvsbyn utvecklar och skräddarsyr Airstar ventilationslösningar till konsument- och industrikunder i hela Sverige och övriga världen. Bland annat har företaget levererat ventilationsutrustning till flera kunder i Asien. Företaget vänder sig till kvalitetsmedvetna kunder med stora krav på flexibilitet. Hittills har Airstar köpt in färdiga styroch reglersystem som de bygger in i sina ventilationsprodukter. Genom projektet ESIS har en förstudie genomförts i syfte att hitta förutsättningarna för att ta fram en ny produkt, Comfort XXL. Vi har fått hjälp under hela resan. Det var också nyttigt att få insikt i DFM, Design For Manufacturing, alltså hur man ska tänka kring konstruktion av elektronik så att produktionen ska bli effektiv, säger Airstars VD Johan Lindbäck. Genom att utveckla vårt eget styrsystem har vi kunnat få in precis de funktioner som vi önskat. På egen hand hade vi aldrig kunnat utveckla ett eget styrsystem. Mest värdefullt har varit tillgången till en rad mycket kunniga personer och att kunna utveckla enligt DFM-metoden. Nu har vi försökt att tänka lite framåt så att, när vi ska ta nästa steg, kan vidareutveckla på det vi nu gjort, istället för att börja om. Airstar har haft egen personal med i hela utvecklingen och har därmed kvar mycket kunskap även efter att projektet avslutas. Extern projektledning har dock varit en förutsättning. Det har varit till stor nytta att ha med någon utifrån så att det blir rätt från början. Det blir dyrt att prova sig fram, göra fel och göra om. Totalt har det tagit ett drygt år från de första diskussionerna till dess att de första styrkorten kunnat testas. Airstar har fått ett bra gensvar från sina kunder. Flera väntar redan på leverans. Kontakta Jerry Lindblom projektledare ESIS Tel: e-post: Johan Lindbäck VD Airstar Tel: e-post:

10 10 Surface Classification System Industri Luleå Avhandling leder till säkrare trafik Kontakta Jerry Lindblom projektledare ESIS Tel: e-post: Johan Casselgren biträdande universitetslektor vid Luleå tekniska universitet Tel: e-post: (sök på RoadEye) Johan Casselgren doktorerade 2011 på Luleå tekniska universitet med en avhandling om hur en vägytas egenskaper kan mätas med laserteknik. Tack vare universitetets engagemang i ESIS har tankarna vidareutvecklats och är nu på god väg att bli till en produkt och ett system för att öka trafiksäkerheten vid risk för halt väglag. I korthet fungerar det så att en sensor i en bil mäter reflektioner från laserljus som projiceras mot vägbanan. Genom en sinnrik algoritm kan man sedan avgöra väglaget. Informationen sänds via mobilnätet till en server som med information från många fordon skapar en bild av väglaget i ett större område och gör denna information tillgänglig. På en digital karta kan man sedan se hur väglaget är för sin tänkta rutt. I förlängningen kan man tänka sig ett varningssystem i bilen som larmar när man närmar sig en hal sträcka. Genom ESIS har jag fått hjälp att skapa en systemlösning av vad som i början var en teoretisk modell och få tillgång till det nätverk av aktörer som kommer att krävas innan detta blir en kommersiell produkt. ESIS hjälpte även till med en marknadsundersökning och att titta på andra branscher som kan använda samma grundteknik, till exempel inom tåg och vindkraft där man också har problem med nedisning, säger Johan Casselgren. Han har varit i kontakt med flera biltillverkare som nu undersöker möjligheten att integrera sensorn och systemet i nytillverkade bilar. En möjlig tillämpning är en smartphone-app för att göra informationen tillgänglig för fler när den behövs som bäst. Det finns också planer på att koppla mätningar till väderprognoser för att förutse väglag för sträckor där det är långt mellan mätningarna. Arbetet har också lett till att nya dörrar har öppnats. Arbetet med systemlösningen och marknadsundersökningen gjorde att jag insåg att det fanns andra branscher som har större potential än bilbranschen. Jag räknar med att under 2014 bilda ett bolag för en annan liknande produkt men då med ett annat fokus än bilbranschen till exempel vindkraft där tekniken utvärderas, och jag hoppas att under 2015 kan de första kommersiella tillämpningarna komma. Detta hade aldrig skett utan hjälpen från ESIS.

11 Rubico Industri Luleå 11 Rubico tog steget från idé till prototyp På Rubico-koncernen i Luleå är man experter på inbyggda system och signalbehandling. Huvuddelen av verksamheten består av konsultuppdrag, men flera olika produktidéer har knoppats av i egna bolag. Ett sådant är Rubico Vibration Analysis som är uppbyggt kring en patenterad algoritm för analys av rullningslager. Rubico grundades 2004 av studiekamraterna Anders Larsson och Per Johansson. Idag har företaget vuxit till elva anställda. Man har under åren haft mycket kontakt med både IUC Norrbotten och Luleå tekniska universitet (LTU). Vi har haft elva studenter från LTU som gjort sina examensarbeten här och flera av oss föreläser regelbundet på universitetet, säger Anders Larsson som idag är Rubicos teknik- och säljchef. Rubico har också under åren deltagit i olika samarbeten med IUC Norrbotten. När tankarna på att skapa en produkt kring analysalgoritmen först dök upp var det därför naturligt att kontakta ESIS. Vi ville ha hjälp med en förstudie för att se om det fanns förutsättningar att gå vidare och göra en produkt av vår idé. Det är ett stort steg att gå från en algoritm till en kommersiell vibrationssensor för industrin. ESIS ställde upp med en projektledare och tillgång till deras nätverk inom ramen av en förstudie. Förstudien tillsammans med en prototyp blev färdig under hösten Hade det inte varit för ESIS hade vi nog ändå gått vidare, men det hade tagit betydligt längre tid. Det har varit nyttigt att ha en extern projektledare med en utomståendes ögon på projektet. Det är lätt att man annars får lite tunnelseende. Vi som företag har också ökat vår kompetens inom så kallad MEMS-teknik (mikroelektromekaniska system), säger Anders Larsson. Vibrationssensorn är nu på god väg att göra konsultföretaget Rubico till att också vara ett produktägande företag. Typiska kunder finns inom pappers- och gruvindustrin och inom vindkraft, där det finns stora och dyra maskiner med vitala roterande axlar och där ett produktionsstopp är mycket kostsamt. Nu ska vi gå från prototyp till kommersiell produkt. Vi hoppas att ha sensorn i kommersiell drift hos kund under andra halvan av 2014, säger Anders Larsson. Kontakta Jerry Lindblom projektledare ESIS Tel: e-post: Anders Larsson teknik- och säljchef Rubico Tel: e-post:

12 12 Mikromakarna Industri Pajala DFM innebar en vändpunkt för Mikromakarna Kontakta Jerry Lindblom projektledare ESIS (se bild ovan) Tel: e-post: Lage Niska produktions- och kvalitetschef Mikromakarna Tel: e-post: Mikromakarna i Pajala är en legotillverkare inom elektronik. Företaget fokuserar på industrikunder och produkter med ett komplicerat innehåll i små serier. Till exempel tillverkas elektroniska lås till Assa Abloy, som också är Mikromakarnas största kund. Företaget har funnits i branschen i 25 år. Totalt är det 35 anställda. En riktig vändpunkt för oss var när IUC Norrbotten via ESIS-projektet genomförde ett utbildningsprogram inom Design for Manufacturing (DFM), där deras metod praktiskt tillämpades hos oss. ESIS och utbildningen har varit mycket värdefull för oss. Det är stor konkurrens i vår bransch och detta innebar att vi var tidigt ute med DFM-tänkande. Nu har i princip alla företag följt efter, säger Lage Niska, Mikromakarnas produktions- och kvalitetschef. Tack vare en bättre förståelse för DFM har Mikromakarna kommit närmare sina kunder. Det blir mer som ett samarbete än att vi är en ren legotillverkare. Vi kommer in tidigare i processen och får möjlighet att ur vårt produktionsperspektiv föreslå och påverka förändringar, som innebär besparingar för kunden. Lage Niska uppskattar att de idag är med och påverkar elektronikkonstruktionen för cirka sju av tio produkter som de tillverkar, så att produktionen kan göras smidigare och till ett lägre pris. Kunderna uppskattar vårt engagemang och det är ett mer givande sätt att arbeta. Ibland får vi titta på tidiga underlag till en tänkt produkt för att komma med våra synpunkter. Jag kan säga att vi har tagit ett rejält steg tack vare ESIS. Under utbildningen fick vi också bra kontakt med nya företag, som vi också har inlett samarbete med. ESIS har varit mycket betydelsefullt för oss som ett relativt litet företag. Mikromakarna har också deltagit i ESIS gemensamma mässarrangemang.

13 D-Flow Forskning Luleå 13 Kunnigt nätverk påskyndar utveckling Luleåföretaget D-Flow med cirka tio anställda utvecklar lösningar för flödesmätning med ultraljud, främst för vätskor. D-Flow har tagit fram ett antal nyckelkomponenter och fungerar sedan som konsult gentemot kunder som själva vill ta fram en flödesmätare. Samtliga kunder finns utomlands. Flödesmätare har de flesta kommit i kontakt med. Till exempel när du tankar bilen, eller om du bor i villa har du kanske sett vattenmätaren i källaren. Många, framför allt äldre, mätare är mekaniska. Typiska kunder för oss är företag som har tillverkat mekaniska mätare och nu vill göra en uppgraderad version, berättar Mats Lindgren, D-Flows VD. Mats Lindgren jämför mättekniken med skillnaden att ro med- eller motströms. Man mäter tidsskillnaden för ljudpulsen som är olika beroende på flödet. Mätning sker på nano- och ibland till och med pikosekundsnivå och ger en stor noggrannhet. D-Flow som företag är sprunget ur den akademiska världen och bildades 1995 för att kommersialisera forskningsresultat. D-Flow samarbetade med ESIS under utvecklingen av en ny generations ASICkrets som är hjärnan i D-Flows erbjudande. Det tar två till tre år att ta fram ett nytt chip och det är många beslut som ska fattas längs vägen. Därför sökte vi samarbete med bland andra ESIS för att få tillgång till en referensgrupp med en stor kompetensbredd. Det är ett sätt för oss att säkerställa att vi är på rätt väg, säger Mats Lindgren. Det nya chippet har högre integrationsgrad än tidigare, det vill säga att fler funktioner finns inbyggda direkt i ASIC-kretsen. Utan hjälp från ESIS hade vi säkert gått vidare och utvecklat chippet ändå, men det hade tagit längre tid. Samarbetet har underlättat mycket för oss. Det finns mycket värdefull kunskap och ett väl utvecklat nätverk inom ESIS som vi har haft stor nytta av. D-Flow har även i andra sammanhang en tät kontakt med Luleå tekniska universitet och många av företagets medarbetare kommer därifrån. Kontakta Per Lindgren Professor EISLAB, LTU ESIS forskningsplattform Tel: e-post: Mats Lindgren VD D-Flow Tel: e-post:

14 14 Electrotech Forskning Kalix Värdefulla kontakter mellan företag och akademin Kontakta Per Lindgren Professor EISLAB, LTU ESIS forskningsplattform Tel: e-post: Stefan Nordmark procurement manager Electrotech Tel: e-post: Electrotech i Kalix är ett elektronikföretag med 16 anställda som konstruerar och vidareutvecklar produkter inom telekom och mätteknik. Företaget har specialiserat sig på teknik kring RFID-sensorer. Vi har länge haft olika samarbeten med IUC Norrbotten och Luleå tekniska universitet och engagerade oss tidigt i ESIS, säger Stefan Nordmark, procurement manager och en av Electrotechs grundare. Bland annat har Electrotech samarbetat med en ESIS-doktorand som utvecklar en teknik för att på ett mer energieffektivt sätt via magnetfält kunna strömsätta batterilösa sensorer, till exempel för avläsning av så kallade RFID-taggar. Hans arbete är naturligtvis värdefullt för oss, men också till nytta för hela ESISgruppen. Ett nära samarbete med universitetet är bra på många sätt, inte minst för rekrytering och att skapa nätverk mellan företag och akademin. ESIS har också gjort att vi som företag har blivit bättre på att förstå den akademiska världen och var vi kan ha nytta av varandra. Stefan Nordmark tycker att nätverket mellan elektronikföretagen i regionen stärkts av ESIS-samarbetet. Samarbetet och relationerna mellan företagen har stärkts och vi har blivit bättre på att ta hjälp av varandra och hänvisa till andra inom klustret. I andra sammanhang är det oftast chefer som nätverkar, men inom ESIS har det skett på många nivåer, inte minst tack vare utbildningarna som genomförts och genom att ställa ut tillsammans på mässor. Det gör det lättare att slå en signal när man har en fråga eller idé. Det tar tid att bygga upp relationer och Stefan Nordmark är mån om att det blir en fortsättning. Det har varit en resa som började långt före ESIS-projektet. Först med ett samarbete i Kalix som växte till Norrbotten och nu även Västerbotten. Nu har vi nått fram till att universitet, företag och samhälle är med och arbetar ihop. Det är viktigt att processen fortsätter, att vi når ut till fler och att vi arbetar långsiktigt, säger Stefan Nordmark.

15 Neava Forskning Luleå 15 Ett givande samarbete med universitetet Din smartphone innehåller cirka 30 miljoner rader kod för att fungera. Några av dessa rader kan komma från Luleåföretaget Neava som är specialiserat på inbyggda system för mobiltelefoni. Alla de stora telefontillverkarna köper sina chip från en handfull tillverkare. Flera av dessa är Neavas kunder. Det vi utvecklar rör främst radio- och telefonifunktonerna i chippet. Vi fyra som startade bolaget för drygt tio år sedan kommer alla från Ericsson. Idag är vi ett 60-tal anställda spridda över landet och med ett kontor i Polen, säger Staffan Johansson, Neavas VD. Redan från början har Neava arbetat nära Luleå tekniska universitet. Det har förekommit många samarbeten och Staffan Johansson har även undervisat där. Universitetet är en pulsåder för oss, i synnerhet för kompetensförsörjningen. Vi vill ha riktig hög nivå på våra anställda. Varje år brukar vi ha cirka fyra studenter som gör sina examensarbeten hos oss. Flera av dem blir kvar. Tack vare ESIS finns nu en industridoktorand som arbetar hos Neava med att verifiera programvara med så kallat formella metoder. Det innebär att man i ett tidigt skede kan verifiera sin design och undvika problem senare i processen. Utan ESIS hade vi kanske inte haft möjlighet att ha doktorand hos oss, åtminstone hade forskningsuppdraget blivit betydligt snävare och mer kommersiellt. Tack vare samarbetet med ESIS är uppdraget mycket friare och resultaten kan komma fler till godo. På sikt tror jag också vi tjänar på att kunna ha ett bredare synsätt på forskning. Alla projekt kan inte leda till framgångsrika produkter. Det är inte det forskning ska handla om, säger Staffan Johansson. Att ha en doktor ombord har visat sig värdefullt på flera sätt. I synnerhet i Tyskland möts man av en helt annan respekt under kundmöten om man har en doktor med sig. Kontakta Per Lindgren Professor EISLAB, LTU ESIS forskningsplattform Tel: e-post: Staffan Johansson VD Neava Tel: e-post:

16 16 Abdelghani Renbi Forskning EISLAB, Luleå tekniska universitet Besparingar med bättre testmetoder Kontakta Per Lindgren Professor EISLAB, LTU ESIS forskningsplattform Tel: e-post: Abdelghani Renbi Doktorand EISLAB, LTU Tel: e-post: Abdelghani Renbi är doktorand vid EISLAB på Luleå tekniska universitet och forskar om olika testmetoder för kretskort. I takt med att komponenter och kretskort blir allt mindre, och att allt fler funktioner inkluderas, har det blivit svårare att testa korten i samband med produktion. Det är helt enkelt trångt och svårt att komma åt. Traditionellt testar man kretskort genom att låta en likströmsspänning gå mellan två mät-prober. Abdelghani Renbi har under sin forskning, som finansieras av ESIS, hittat två alternativa metoder. De kan rationalisera testningen som är ett viktigt men ofta kostsamt steg inom elektronikproduktion. Båda metoderna bygger på att man mäter radiofrekvenser, säger Abdelghani Renbi. Han har tagit fram en prototyp för en mätmetod med endast en mät-prob som placeras på kretskortet och kan känna av både den ursprungliga radiopulsen och mäta reflektionen. Genom att jämföra mätvärdena mot en databas med kända värden kan man se om det är något fel på kretskortet eller inte. I dag finns en lab-prototyp för den nya metoden för vilken vi sökt patent. Nästa steg blir att titta på hur metoden kan realiseras i verklig elektronik produktion, säger Abdelghani Renbi. Parallellt har han arbetat med en annan metod som på sikt kan innebära en ännu större kostnadsbesparing. Det är en metod som innebär testning med en radiofrekvens helt utan fysisk kontakt med kretskortet. Andra liknande metoder använder röntgenteknik men det är kostsamt och tar tid. Abdelghani Renbi vill inte förklara alltför detaljerat hur metoden fungerar då alla patent ännu inte är på plats. Resultaten från hans arbete kan vara till stor nytta för elektronikproducenter inom ESIS-samarbetet. Han har också besökt flera av företagen för att se hur testning går till idag och för att visa vad han arbetar med.

utveckling i norr FriGeo har efter flera års Från forskningsprojekt till ett unikt företagande utveckling i norr

utveckling i norr FriGeo har efter flera års Från forskningsprojekt till ett unikt företagande utveckling i norr Aktuellt om utveckling och tillväxt i Norrbotten Juni 2010 utveckling i norr Cool, cold and creative. Det är Kirunaföretaget FriGeos slogan som kortfattat berättar om deras vision att genom frysmuddring

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING

ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Idé, projektledning och grafisk formgivning: Yra AB Redaktör och skribent: Thomas Heldmark Skribent: Sara Bergqvist Månsson Tryck och

Läs mer

Tjänsteinkubatorn. - Utvecklingsstöd för tjänsteinnovationer - Version: 1 den 11 juni 2009. Thomas Arctaedius, Tommy Bergkvist, Ulf Eriksson,

Tjänsteinkubatorn. - Utvecklingsstöd för tjänsteinnovationer - Version: 1 den 11 juni 2009. Thomas Arctaedius, Tommy Bergkvist, Ulf Eriksson, Tjänsteinkubatorn - Utvecklingsstöd för tjänsteinnovationer - Version: 1 den 11 juni 2009 Thomas Arctaedius, Tommy Bergkvist, Ulf Eriksson, Ulrika Hedby och David Lundborg SU Dnr: 301-0024-09 Stockholms

Läs mer

Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård

Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård 2009-2010 Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover Smarta fönster spar energi Idéer för bättre vård Lansering på Nasdaq OMX Affärscoacher adderar affärsmannaskap

Läs mer

TräIN GODA EXEMPEL 2011-2013 TRÄINNOVATIONSNÄTVERKET

TräIN GODA EXEMPEL 2011-2013 TRÄINNOVATIONSNÄTVERKET TräIN TRÄINNOVATIONSNÄTVERKET 2011-2013 GODA EXEMPEL TräIN skapar möjligheter för träindustrin i norr Affärsutveckling för industriellt tillverkade hus, byggkomponenter, inredningar och möbler. Nätverk

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Idé, projektledning och grafisk formgivning: Yra Skribent: Michael Ivarsson Foto: Johan Olsson Tryck: Åtta45,

Läs mer

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent Hela denna bilaga är en annons från Länsstyrelsen i Västmanlands län Västmanland KUNSKAP & FRAMTID Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov sidan 6 Caroline Drabe ny

Läs mer

Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag

Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag Bakgrund - genomfört av IUC Sverige AB 23 september 2014 IUC Sverige AB har under 2013, uppdelat i två uppdrag, verkat som nationell distributör

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Stiftelsen för Strategisk Forskning ANNONS. fler och bättre broar mellan näringsliv och forskning.

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Stiftelsen för Strategisk Forskning ANNONS. fler och bättre broar mellan näringsliv och forskning. forskning SOM FORMAR VÅR FRAMTID ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Stiftelsen för Strategisk Forskning ANNONS Forskning är en passion för mig! Att hitta saker man inte visste fanns är en fantastisk

Läs mer

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Konsulter, till din hjälp Låt oss få presentera oss. Vi gör det genom 15 kundreferenser med spetskompetenser i kombination.. vi är alla en del av combitech

Läs mer

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

Innehåll. Varsågod! En GPS i utvecklingsdjungeln 5 Utveckling i småföretag en lönsam modell 6

Innehåll. Varsågod! En GPS i utvecklingsdjungeln 5 Utveckling i småföretag en lönsam modell 6 Innehåll Varsågod! En GPS i utvecklingsdjungeln 5 Utveckling i småföretag en lönsam modell 6 Kompetensutveckling, reflektion, Affärsutveckling och tillväxt = kraft 9 kraftprogrammet 10 627 företag i 101

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

uppsving lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda besparingar på Lidan Marine Högskolor och företag i samverkan skapar ökad Stora

uppsving lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda besparingar på Lidan Marine Högskolor och företag i samverkan skapar ökad Stora uppsving LÖNSAM OCH ROLIG KOMPETENSUTVECKLING Högskolor och företag i samverkan skapar ökad lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda Stora besparingar på Lidan Marine Bättre-kurs blev vändpunkt för

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

EXPORTKOMPETENS SKÅNE. Stärk konkurrenskraften och öka exporten

EXPORTKOMPETENS SKÅNE. Stärk konkurrenskraften och öka exporten EXPORTKOMPETENS SKÅNE Stärk konkurrenskraften och öka exporten Skånska företag borde kunna exportera betydligt mer. Det skulle vara bra för företagen, arbetsmarknaden och hela den skånska ekonomin. Detta

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Teknik och ingenjörsutbildningar

Teknik och ingenjörsutbildningar Teknik och ingenjörsutbildningar 1 Innehåll Inledning...3 Bygg...4 Byggnadsutformning... 4 Högskoleingenjör i byggteknik... 6 Magisterprogram i byggteknik...7 Data- och elektroteknik...8 Högskoleingenjör

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Programrapport IUC Sverige AB - Det operativa innovationsnätverket

Programrapport IUC Sverige AB - Det operativa innovationsnätverket Programrapport IUC Sverige AB - Det operativa innovationsnätverket DEL 3 Uppföljningar och utvärderingar Innehållsförteckning Uppdraget... 3 DEL 3 - UPPFÖLJNINGAR OCH UTVÄRDERINGAR... 4 Testprojekt Institutsamverkansmetoden

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer