Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad?"

Transkript

1 Socialutskottet Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad? Problemformulering Kan vi verkligen kalla vårt samhälle civiliserat och jämställt när vi bryter mot de mänskliga rättigheterna och låter nästan 3000 personer 1 bara i Stockholm, tvingas leva utan tryggheten av ett eget hem? En undersökning som gjordes år 2005 visar att ca personer lever i hemlöshet 2 i Sverige idag. Cirka 3000 av dessa bor i Stockholms stad 3. Enligt undersökningar befann sig 70 % av dessa i någon form av missbruk och 40 % hade psykiska problem. Ett stort problem bland dessa är att de inte har någon sysselsättning, endast 6 % fick lön från ett arbete, de resterande får sin inkomst från statliga bidrag. 4 1http://www.socialstyrelsen.se/hemloshet/omfattning/definition 2Socialstyrelsens definition av en hemlös person kan vara en person som är uteliggare eller som bor på exempelvis akutboende, härbärge, som är inskriven på t.ex. kriminalvårdsanstalt eller ett stödboende inom socialtjänsten. Även personer som bor i träningsboenden, hos kompisar eller tillfälligt är inneboende hos privatpersoner. Ungdomar som är 18 år eller yngre och som av olika anledningar är hemlösa utan familj och som faller in i facket som är mellan familjen och vård- och omsorgsprogrammet klassas också som hemlösa. 3[http://www.stadsmissionen.se/Global/Om%20oss/Press/Dokument/Hemlös_2% pdf 4Referat från tidigare uppdrag granskning program:

2 Men det är svårt att veta med säkerhet hur många som idag är hemlösa i Stockholm, då det är omöjligt att lokalisera de individer som t.ex. bor tillfälligt hos en bekant eller är tillfälligt inneboende. 5 Regeringen inrättade en nollvision år , med mål att noll barnfamiljer skulle kunna vräkas. Kronofogdens statistik från augusti 2011 visar att 69 barn vräkts från sina hem tillsammans med sina familjer under årets först hälft. 6 Enligt kronofogdens statistik från 2010 verkställdes från januari 2010 till juni 2010, vräkningar. Jämfört med samma period året innan, var detta en ökning med 4 procent. 7 Detta trots regeringens nollvision. Konsekvenser Vi anser att hemlöshet är inhumant, då de strider emot de mänskliga rättigheterna. Smittospridningen ökar 8 och människor riskerar att dö av kyla. 9 Missbruk och prostitution är saker som tydligt är kopplade till hemlöshet. Även den organiserade brottsligheten tjänar också på hemlösheten genom att sälja till exempel narkotika till missbrukare. 10 Hemlösheten kostar även mycket pengar för samhället, då de inte bidrar till skatteintäkter utan enbart är 5 [http://www.stadsmissionen.se/socialverksamhet/hemloshet/] 6(gäller enbart Stockholms län) Eivor Karlsson. Sourze. Publicerad: hämtad: TT, Antalet vräkningar ökar, Dagens nyheter, , Hämtad: http://www.dn.se/debatt/stockholms-narkomaner-maste-fa-rena-sprutor 9http://www.aftonbladet.se/nyheter/article ab 10Korsell, Lars (red) Lokal organiserad brottslighet, 2010

3 en kostnad. Kriminaliteten ökar, 11 många hemlösa begår brott för att de saknar den ekonomiska tillgången för att försörja sig själva. Orsaker Vi anser att de viktigaste anledningarna till hemlösheten är; Att skaran av människor som behöver boende ökar. Utbudet av bostäder möter inte efterfrågan, på grund av bland annat urbanisering. När samhället inte klarar av att bygga tillräckligt många bostäder leder det i slutändan till att de ekonomiskt svaga slås ut ur samhället. Antalet hyresrätter i innerstaden minskar vilket kräver att man köper bostadsrätter vilket alla inte har råd med. Att missbrukare har svårt att uppfylla kraven för boende, detta leder till en ond cirkel inom missbruket. Antingen så är man missbrukare för att man är hemlös eller så är man hemlös på grund av missbruk. Att kommunikationen mellan myndigheterna och de hemlösa brister. Det beror till viss del på att Socialtjänsten inte vet hur de skall ta ansvar för de hemlösa. Att brist på resurser bidrar till att det inte finns tillräckligt många härbärgen och behandlingshem. Åtgärdsförslag Mot bakgrund av dessa fakta föreslår vi följande; 1. Att fortsätta utveckla House-in First a) Vi har valt att utveckla detta projekt genom att ha tillgång till resurser såsom mentorer, som ger individen stöd och hjälp vid behov, dessutom bör House-in- 11http://www.brottsportalen.se/index.php?curPage=28&kommun=142

4 first erbjuda en form av yrkesutbildning, för att snabbt komma in på arbetsmarknaden. Det ska aldrig vara försent att vilja och kunna förändra sitt liv. b) Att införa ett s.k. UAE-avdrag (utbildning- och arbetslivserfarenhet). Detta skulle kunna liknas med rot/rut-avdraget då företag bara behöver betala ut halva lönen. Den resterande halvan ska komma från socialen. Dessa pengar får vi från det som annars skulle ha distribuerats i form av försörjningsstöd. c) Att halvera arbetsgivaravgiften för hemlösa, och på så sätt ytterligare motivera företag att anställa de hemlösa. Efter en viss period av anställning kommer personerna att ha fått den arbetserfarenheten och kompetensen som krävs för att söka jobb på den reguljära arbetsmarknaden. Detta leder till att individen blir självförsörjande och får den ekonomiska möjligheten att betala för sin egen bostad. 2. Att återupprätta allmännyttan a) Att bygga ut allmännyttan för att förebygga hemlösheten, eftersom det är svårt att köpa en bostadsrätt utan att ta lån. Dessa hyresrätter ska framförallt ges det till dem som har sämre ekonomi. Därför måste allmännyttan återupprättas igen Att utöka antalet LVM- platser b) Att antalet vårdplatser på avdelningar och institutioner för missbrukare och psykiskt sjuka skall utökas för att ge möjlighet för fler vårdpatienter. Förutom att granska tidigare fall då en hemlös nekats vård ska man grundligare utvärdera dem som ansöker om vårdplats för att förhindra att någon i behov nekas. c) Att man även bör utöka antalet platser inom psykvården. 12Allmännyttan är kommunala hyresrätter.

5 4. Att motverka vräkning av barnfamiljer a) Att socialen bör gå in i tidigare skede för att motverka att barn och barnfamiljer vräks. Detta måste vi motverka med tydligare kommunala riktlinjer som gäller kommunala och privata bostadsföretag. 5. Att förbättra kommunikation a) Att öka samverkan mellan myndigheterna och individen, genom att sätta ihop en grupp med representanter från de myndigheter som behövs för att lösa individens situation. Då kan de i gruppen diskutera och se vad som behövs och sedan gå direkt till sin överordnade och lösa individens situation försonligt och på effektivt sätt, utan att det tar en längre tid som ger en negativ effekt på individen. b) Att bemötandet från de sociala myndigheternas sida bör bli mer positiv och att individen får en klarare syn på hur hon bör gå till väga genom motivering och en strukturerad plan. Tidigare har hemlösa fått det intrycket att det inte tagits på det allvar som de önskat när de sökt hjälp hos de sociala myndigheterna. Samhället har tidigare bollat individen mellan olika sociala myndigheter, vilket har lett till att individen inte fått den hjälpen som behövts. c) Att införa en kommunal organisation som håller föredrag om de risker som hemlöshet medför. Dessa föredrag skall upplysa vad en hemlös är, konsekvenser av hemlöshet och även samarbete med drogupplysningsorganisationer till exempel Maria ungdom. För att alla ska kunna ta del av informationen bör föredragen hållas i grundskolan, då det fortfarande är skolplikt. d) Att införa ett mentorsprogram för hemlösa. Detta skulle kunna skötas av en socionomstudent, som lägger upp en livsplan tillsammans med hemlöse, för att hjälpa den hemlöse till en positiv utveckling. Meningen är alltså att personer som en del i sin utbildning skall fungera som mentorer för varsin hemlös. Bättre hjälp för den hemlöse; en ovärderlig erfarenhet för socionomstudenten. Med dessa förslag kommer hemlösheten i Stockholm att förebyggas och minskas.

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Bilaga 1. Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Dnr: 3.2-619/2013 Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 4 (31) Förord

Läs mer

PM: Politik för att minska hemlösheten

PM: Politik för att minska hemlösheten PM: Politik för att minska hemlösheten Bakgrund En fast bostad är ett grundläggande mänskligt behov, likt mat och kläder, och också en rättighet. I Stockholms stad finns närmare 3000 personer som saknar

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

oendelösningar bidrar till inlåsningseffekter. Bostad Först

oendelösningar bidrar till inlåsningseffekter. Bostad Först Ett delat samhälleligt ansvar för hemlöshetsfrågor. Samordning på nationell, regional och lokal nivå. Underlätta inträdet å bostadsmarknaden. Bostadsbristen är påtaglig många kommuner. Konsekvenser av

Läs mer

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Information och vägledning 2Produktion: Samordning Socialdepartementet för att motverka Form: Blomquist och förebygga

Läs mer

RAPPORT 2: FÖRDJUPNING Stockholms län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn

RAPPORT 2: FÖRDJUPNING Stockholms län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn RAPPORT 2: FÖRDJUPNING Stockholms län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn Innehåll - Övergripande om fullbeläggning på kvinnojourernas skyddade boenden - Exempel: Sollentuna

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Plan för genomförande av regeringens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2007 2009 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning

Läs mer

Studenters rätt till socialbidrag Rättvis idioti beroende av geografi

Studenters rätt till socialbidrag Rättvis idioti beroende av geografi Statskunskap A ht 2005 Förvaltning Gissur Erlingsson Studenters rätt till socialbidrag Rättvis idioti beroende av geografi Josefine Borgman-Wistrand Maria Nelving Osman Suleimani 1. Innehållsförteckning

Läs mer

Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING

Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING Vem som helst kan få ekonomiska bekymmer. I den här broschyren får du inblick i vilka konsekvenser en skuld sättning får både för enskilda människor och för

Läs mer

Hemlös 2011. En statusrapport om det offentligas stöd till människor i hemlöshet, med utökat fokus på unga i hemlöshet

Hemlös 2011. En statusrapport om det offentligas stöd till människor i hemlöshet, med utökat fokus på unga i hemlöshet Hemlös 2011 En statusrapport om det offentligas stöd till människor i hemlöshet, med utökat fokus på unga i hemlöshet Innehåll Förord... 3 1. Nationella politiska åtaganden... 4 Av professor Hans Swärd

Läs mer

foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius jourfokus: Boende

foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius jourfokus: Boende foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius J jourfokus: Boende En kvinna söker hjälp för att komma undan en man som utsätter henne för våld. Hon får komma till kvinnojourens jourlägenhet och stannar

Läs mer

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad?

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? förord En egen bostad är en självklarhet för många, men inte för alla. En del personer har i dag inte möjlighet att teckna ett eget hyreskontrakt

Läs mer

Vräkning och hemlöshet drabbar också barn

Vräkning och hemlöshet drabbar också barn Vräkning och hemlöshet drabbar också barn Slutbetänkande av Utredningen om vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Stockholm 2005 SOU 2005:88 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Hur och var vill ni bo?

Hur och var vill ni bo? Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2015:02 Välkomna till Västernorrland: Hur och var vill ni bo? Analys av bostadsmarknaden 2015 Omslagsbild:Trafikskylt byggarbetsplats Fotograf: Ann-Charlotte Larsson

Läs mer

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget Bilaga I Kommittédirektiv Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Dir. 2004:145 Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats

nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats Jobbkongressen 2009 Häfte D Investera i möjligheter och framtidstro Låt ungdomsgenerationen ta plats Partistyrelsens utlåtanden och motioner

Läs mer

Ett tryggt Sverige för alla

Ett tryggt Sverige för alla Ett tryggt Sverige för alla - Sverigedemokratisk Ungdoms socialpolitik Sverige är i flera avseenden ett unikt och fantastiskt land med många goda förutsättningar. Trots det blir psykisk ohälsa allt vanligare,

Läs mer

Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten.

Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten. Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten. Rapport i samarbete mellan Miklo och CIDES/Fryshuset, maj 2014 Bilal Amara (Miklo)

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

VI FÖRTJÄNAR BÄTTRE UNG VÄNSTERS VALPLATTFORM 2010

VI FÖRTJÄNAR BÄTTRE UNG VÄNSTERS VALPLATTFORM 2010 VI FÖRTJÄNAR BÄTTRE UNG VÄNSTERS VALPLATTFORM 2010 www.ungvanster.se Vi förtjänar bättre! Gå med i Ung Vänster, www.ungvanster.se VI SKA BYGGA LANDET Sverige har förändrats. Vi som är unga idag är den

Läs mer

Ett häfte om bostadsdiskriminering. Kunskaper samlade från Malmö mot Diskriminerings projekt Diskriminering på bostadsmarknaden

Ett häfte om bostadsdiskriminering. Kunskaper samlade från Malmö mot Diskriminerings projekt Diskriminering på bostadsmarknaden Ett häfte om bostadsdiskriminering Kunskaper samlade från Malmö mot Diskriminerings projekt Diskriminering på bostadsmarknaden 1 Samlade kunskaper från projektet Diskriminering på bostadsmarknaden Malmö

Läs mer

Ekonomi i gungning 2014-03-26

Ekonomi i gungning 2014-03-26 Ekonomi i gungning en undersökning om hur svårigheter med ekonomin hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar leder till stress och oro samt behovet av stöd. 2014-03-26 Denna rapport är

Läs mer

Boverket. Mellan uppehållstillstånd och bostad En kartläggning av nyanlända flyktingars bostadssituation

Boverket. Mellan uppehållstillstånd och bostad En kartläggning av nyanlända flyktingars bostadssituation Boverket Mellan uppehållstillstånd och bostad En kartläggning av nyanlända flyktingars bostadssituation Mellan uppehållstillstånd och bostad En kartläggning av nyanlända flyktingars bostadssituation Boverket

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 Socialnämnden Hemlöshet 2014 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23 1. Inledning STIL Stiftarna av Independent Living i Sverige är en ideell förening av personer diskriminerade på grund av sin funktionalitet.

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Jämlikhet och jämställdhet Familj och individ Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer