Bollsta sågverks produkter och marknad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bollsta sågverks produkter och marknad"

Transkript

1 timbernews En tidning för SCAs trävarukunder Skandinavien en växande marknad Svensk gran går hem i Frankrike Skärpt kontroll av kontroversiellt virke Med fokus på Bollsta sågverks produkter och marknad

2 timbernews Katarina Levin produktchef vid Bollsta sågverk. Omslagsfoto: Petra Järnbert Doktorand öppnar dörren till framtiden 3 Kunder i Norden ställer höga krav 4 Miljövänlig paviljong 6 Produktmix och marknadsval Katarinas ansvar 7 SCA skärper kontrollen av kontroversiellt virke 8 Skandinavien en viktig och växande marknad 1996 valde SCA ut Skandinavien som prioriterad marknad, tillsammans med Storbritannien och Frankrike. Vi har noggrant kartlagt de nio marknadssegment som vi idag fokuserar på. De viktigaste segmenten för SCA Timber idag hittar vi inom möbel/limfog, massiva och limmade golv, limträ/bygg, fönster samt utemöbler. Vi säljer och levererar idag tre gånger så mycket på Skandinavien som för sju år sedan sålde vi drygt m 3, varav 75 procent till Sverige. Ett par viktiga utvecklingssteg har varit dels Munksundsinvesteringen, dels samgåendet med Scaninge. För det nya sågverket i Munksund valde vi teknik och utrustning som passade för produkter för den skandinaviska marknaden. Genom samgåendet med Scaninge fick vi en produktbredd och volym, som möjliggjorde ökat fokus på Skandinavien. och kompetens hos oss i säljorganisationen hör till det som vi kan utveckla. Skandinavien är en viktig marknad, inte bara för att den är vår hemmamarknad, utan för att den när det gäller teknik, design och innovativa marknadslösningar ligger i framkant internationellt. Den skandinaviska trämarknaden växer och vi tänker växa med och i den. Anders Marklund Försäljningschef Skandinavien, SCA Timber Sågad gran från Tunadal lockar franska kunder 10 Svag inledning på året 11 Bandyn har flyttat in 12 SCAs trävarurörelse, SCA Timber, omfattar sju sågverk och sex hyvlerier. Den totala produktionen av sågade trävaror uppgår till 1,4 miljoner kubikmeter. Trävarurörelsen ingår i SCAs affärsområde Skogsindustriprodukter. Timber News SCA Forest Products AB Sundsvall, tel Timber News utkommer 4 ggr/år Ansvarig utgivare Björn Lyngfelt Produktion Fryklunds kommunikation & design Repro & tryck Daus Tryck & Media Kundstrukturen har genom åren förändrats påtagligt, främst inom möbel/limfog/fönster, där vi haft en kraftig minskning av antalet kunder och idag har ett fåtal stora aktörer. Samtidigt som antalet kunder alltså har minskat, så har inköpsmönstren ändrats så att de större kunderna koncentrerar sina inköp mot allt färre leverantörer. Här har SCA Timber en bra position i kraft av rejäla volymer i både furu och gran. Tillgången till FSC-produkter är också en klar styrka. Vi har alltså en bra grund att stå på med produkter som är anpassade för den skandinaviska marknaden, rejäla volymer i ryggen och bra tekniska hjälpmedel när det gäller planering och säljstöd. För att vi skall kunna bibehålla och stärka vår position måste vi bli ännu bättre på produktutveckling och kalkylering, att kunna erbjuda kunderna bättre lösningar till rimlig kostnad. Vi måste bli ännu bättre på logistik och leveranssäkerhet och vi måste ta ytterligare steg för att effektivisera informationshanteringen kring affären. Kundservice samt tillgänglighet Skandinavien är en viktig marknad för att den ligger i framkant internationellt, när det gäller teknik, design och marknadslösningar, skriver Anders Marklund, SCA Timbers försäljningschef.

3 Doktorand Industridoktoranden Markus Henningsson, med uppgift att utveckla strategier för konsumentnära produkter på den engelska gör-detsjälv-marknaden. Foto: Bo Fernström öppnar dörren till framtiden Genom ett samarbete mellan Linköpings universitet och SCA Timber ska industridoktoranden Markus Henningsson de närmaste tre åren utveckla strategier för konsumentnära produkter på den engelska gör-det-själv-marknaden I tre och ett halvt år ska han studera hur strategierna för konsumentnära produkter kan utvecklas för att på både kort och lång sikt förbättra SCA Timbers lönsamhet. På dagordningen står bland annat att fundera på distributionen till slutkund, se över produktsammansättning och undersöka hur omsättningen i byggvaruhusens hyllor kan ökas. Dessutom handlar det om IT-lösningar, miljöimage och marknadsföring. Markus Henningsson har sedan sin jägmästarexamen år 2000 redan haft flera viktiga uppdrag åt SCA. Till exempel har han studerat den tyska marknaden för innerpanel av gran. Under en period arbetade han därefter med att utveckla ett nytt ISO 9000-system för Tunadals sågverk. Vidare har han ansvarat för utveckling och implementering av ett nytt försäljnings- och produktionsplaneringssystem vid SCA Timber. Markus driver också SCAs arbete för att bistå FSC International i utarbetandet av en ny standard för spårbarhetscertifiering, det vill säga ett system för att länka råvaran från ansvarsfullt skötta skogar till de färdiga produkterna. Överlag har det varit spännande projekt, konstaterar Markus Henningsson. Mycket handlar om att tillsammans med mina kollegor hitta smarta lösningar med syfte att förenkla och förbättra verksamheten. Nästa utmaning är att, som industridoktorand vid institutionen för industriell ekonomi vid Linköpings universitet och samtidigt anställd av SCA Timber, titta närmare på den hastigt växande marknaden för gör-det-själv-produkter. Eftersom både tillväxten och SCAs engagemang är stort i England kommer merparten av min forskning att förläggas dit, säger Markus. För SCA Timbers del innebär det här premiär för ett nära samarbete med en ny del av forskarvärlden. För oss är det här ett prioriterat sätt att utveckla relationen med våra kunder till att omfatta både produkter, tjänster, information och kunskap, förklarar Ulf Larsson, vd för SCA Timber. Och Markus Henningsson får en bred och konkret uppdragsutbildning där resultaten av hans forskning direkt går att applicera på SCAs verksamhet. Som industridoktrorand kan jag bidra till att överföra abstrakta forskningsteorier till lönsam praktisk tillämpning, sammanfattar han. Mats Wigardt 3 timbernews

4 Kunder i Norden ställer höga krav Över fyrahundra kunder kan inte ha fel. En stor del av SCA Timbers produktion av sågade trävaror hamnar hos någon av de många trävarukunder som finns i Skandinavien. Den skandinaviska industristrukturen med stora fabriker och högt ställda krav på ändamålsanpassade produkter passar oss mycket bra, konstaterar SCA Timbers försäljningschef Anders Marklund. Företaget Norrlands Trä tilverkar furugolv av råvara levererad av SCA. Foto: Norrlands Trä Sedan 1996 har Skandinavien utgjort en av SCA Timbers högst prioriterade marknader. Detta innebär förutom uppbyggnaden av en väl förgrenad säljorganisation att snickeriföretag och möbelindustrier i Sverige, Norge och Danmark varje år köper mer än kubikmeter sågat virke från SCAs sju sågverk. Mycket förenklat kan man säga att SCAs danska trävarukunder utgörs av möbelfabriker, fönstertillverkare och byggvaruhandel. Även i Norge är det fönsterfabriker samt tillverkare av dörrar och limfog som vill ha virke från SCA. I Sverige går leveranserna från SCAs sågverk till limfog, golvfabriker och hyvlerier. Totalt hade SCA under 2003 över 400 trävarukunder i Skandinavien varav omkring hälften får regelbundna virkesleveranser. Av tradition är det framförallt fura som efterfrågas av de skandinaviska snickeriföretagen. Och 80 procent av det levererade furuvirket utgörs av någon typ av ändamålsanpassad specialprodukt med noga specificerade krav på kvalitet, längd och fuktkvot. Merparten av det granvirke som köps är dock standardprodukter avsedda för byggändamål och panel. Kunderna i alla tre länderna vill ha ungefär samma dimensioner och kvaliteter, sammanfattar Anders Marklund. Och alla passar oss lika bra. Trenden under senare år är emellertid att hemmasnickrandet ökar vilket i sin tur påverkar sortimentsval och leveranstider. En större rörlighet hos konsumenterna ställer andra krav på leverantörens förmåga att inte låta byggvaruhusens hyllor gapa tomma. Anders Petersson är produktchef vid Munksunds sågverk där närmare hälften av produktionen säljs på Skandinavien. Han berättar att stockarna numera sorteras i olika kvaliteter efter respektive kunds vitt skilda behov och önskemål. Vi ser till exempel att fönsterindustrin vill ha allt mer specifika komponenter i stället för rena standardprodukter, berättar han. Och att längder och fuktkvot överlag har börjat bli lika viktiga som kvaliteten. En annan generell trend är att efterfrågan på FSC-certifierade träprodukter har ökat. Ett exempel är småländska Hillerstorps Trä som varje år köper drygt kubikmeter friskkvistigt och FSC-certifierat furuvirke från SCAs sågverk. Företaget startades i slutet av 20-talet av Karl Andersson för tillverkning av vagnsnav. Emballage, lastpallar och tvättbräden var andra produkter innan man på 60- talet helt övergick till att tillverka trädgårdsmöbler. Idag är det tredje generationen Andersson, i form av bröderna Göran och Vincent Andersson, som driver företaget. 180 anställda tillverkar årligen möbelenheter som säljs i Sverige, Norge, Tyskland, Italien och England. Bland annat. FSC-certifieringen är, försäkrar de, ett nödvändigt försäljningsargument som givit företaget en tätplacering bland skandinaviska utemöbeltillverkare. Vi köper tätvuxet klentimmer med ljusa och fina kvistar från Holmsund och Munksund, berättar Göran Andersson som svarar för företagets inköp av råvara. Lagom stora kvistar håller ihop virket när möblerna börjar få självsprickor. En annan småländsk träindustri är Ess-Enn Skrufs Trä AB i Skruv som ingår i företagsgruppen Ess- Enn. Företagets huvudsakliga produkt är limfog som dels utgör insatsvara åt möbelindustrin, dels timbernews 4

5 går till byggvaruhusens avdelning för gör-det-själv-produkter. Vi säljer styckförpackade och streckkodade limfog- och bänkskivor till cirka 15 olika länder, bland annat till England där vi förser såväl vårt eget lager som SCA-ägda Timber Supply med produkter, säger Claes Arvidsson. Han konstaterar att företaget klarat sig tämligen helskinnat genom senare års kräftgång och kraftiga omstrukturering av svensk och nordisk limfogsindustri. Bland annat har den växande marknaden för gör-det-själv-produkter delvis ersatt IKEAs minskade inköp i Skandinavien. Varje år köper Skrufs Trä omkring kubikmeter gran och fura, varav en stor del kommer från SCA. För att minska kostnaderna, bli mer rationella och få ner spillet, blir behovet av anpassade dimensioner och längder kontinuerligt större. Sågverken överlag, och SCA i synnerhet, har allt mer börjat få upp ögonen för industrins behov av anpassade produkter, konstaterar Claes Arvidsson. Vad som förut var helt omöjligt att köpa är idag mer eller mindre rutin. lacklager och som slipar panelen mellan behandlingarna, säger VD Mats Frycklund. Kraven på råvaran är höga. Framför allt måste man ha virke med en jämn och homogen kvalitet, alltså inget inblandat snabbvuxet virke som har en helt annan struktur. Viktigt är också att de specialtorkade produkterna lagras på sågverket så att de bibehåller rätt fuktkvot ända fram till leverans. SCAs storlek och inställning gör dem duktiga på specialprodukter, konstaterar Mats Frycklund. Vi köper ju inte deras virke för att vi vill vara snälla. Furuvirket som hyvlas till takpanel hos Norrlands Trä kommer från sågverken i Bollsta, Munksund och Holmsund. Råvaran till golven levereras från Munksund och Holmsund. Men när de färdiga produkterna lämnar fabriken är det inte under eget namn. Norrlands Trä gjorde tidigt vägvalet att bygga upp långsiktiga relationer med stora grossister med redan etablerade varumärken hellre än att lägga pengar, tid och resurser på att sälja i eget namn. Så till exempel hamnar varumärken som hör till danska Fjordal, svenska Jabogolvet och norska Bruksgolv på de inplastade virkespaketen som lämnar Norrlands Trä. Många tycker det är lite fint att sälja under eget varumärke, säger Mats Frycklund. Men vårt namn är ju tämligen ointressant för slutkunden, då är det viktigare att vi sköter oss och levererar bra produkter. Mats Wigardt Hillerstorps Trä tillverkar trädgårdsmöbler av FSC-certifierat furuvirke från SCAs sågverk. Foto: Hillerstorps Trä En annan av SCA Timbers större skandinaviska köpare av sågad fura är Norrlands Trä AB utanför Härnösand. Det fristående familjeföretaget, som sysselsätter 52 personer, omsätter 140 miljoner kronor och firade i våras 40-årsjubileum, tillverkar primärt massiva furugolv och färdigbehandlade takpaneler. I företaget ingår också en välsorterad byggshop. Under fjolåret lämnade kvadratmeter behandlad takpanel hyvellinjen i Älandsbro med destination Danmark, Norge och Sverige. Motsvarande siffra för företagets furugolv var kvadratmeter. Vi är den enda tillverkaren av takpanel som lägger på dubbla 5 timbernews

6 Miljövänlig paviljong på Chelsea Flower Show I år firar det brittiska trädgårdssällskapet Royal Horticultural Society sitt tvåhundraårsjubileum. Paradnumret, den världsberömda utställningen Chelsea Flower Show äger rum maj. Den rikstäckande byggvarukedjan Buildbase, som sponsrar Frälsningsarméns första visningsträdgård, har bjudit in SCA att delta i festligheterna. Virke från SCA, närmare bestämt gran från Tunadals sågverk, ska användas för att bygga upp en musikpaviljong, en av de viktigaste attraktionerna i trädgården. RHS Chelsea Flower Show - fakta Nigel Bullock, chef för trädgårdsutveckling hos Buildbase, har arbetat med projektet sedan i höstas. För de flesta konsumenter är en byggvaruhandel ett ställe man går till när man har specifika behov. Vi vill ändra på det och ta vara på människors fantasi. Vi vill inspirera människor att skapa nya och innovativa trädgårdsprojekt med hjälp av material från våra byggmarknader. Att sponsra Frälsningsarméns trädgård passar därför oss som handen i handsken. Frälsningsarméns och Buildbases visningsträdgård kommer att ha bästa platsen i Chelsea. Formgivaren Julian Dowle, som vunnit flera utmärkelser, står för trädgårdens utformning på temat Från mörker till ljus. Chelsea-utställningen Den första utställningen ägde rum 1862 några år efter det att Tunadals sågverk grundades Utställningen har hållits i 82 år på det nuvarande området vid Royal Hospital Chelsea. Utställare kommer från bl a Nya Zeeland, Ecuador, Kenya och Trinidad. Över 500 utställare deltar i år. Det finns 21 visningsträdgårdar inklusive Från mörker till ljus människor besöker utställningen det är vad som tillåts för området med kungligt besök av Drottning Elizabeth II på förhandsvisningsdagen. Huvudutställningshallen, Great Pavilion, täcker m 2 tillräckligt stor för att rymma 500 röda Londonbussar. Under veckan dricks flaskor champagne och koppar te och kaffe! Mer information: En ritning över Frälsningsarméns och Buildbase visningsträdgård. Illustration: Julian Dowle Partnership kommer också mycket lägligt för Buildbase, som nyligen utnämnts till Storbritanniens bästa rikstäckande byggvaruhandel. Men varför ska det byggas en musikpaviljong i visningsträdgården? Frälsningsarmén, världsomspännande evangelisk-kristen rörelsen och välgörenhetsorganisation, har använt musik som en väsentlig del av sitt arbete sedan 1880-talet. Musik har kommit att bli synonymt med Frälsningsarméns insamlingar på gator och torg, vid helger och festivaler. Frälsningsarméns musikkår kommer att bjuda besökarna på musik med jämna mellanrum under hela tiden som utställningen i Chelsea pågår därav behovet av en paviljong för att skydda mot det nyckfulla brittiska vårvädret. Robert Brain från Den Design med modellen av musikpaviljongen. Foto: Stephen Wright Ett av RHS (Royal Horticultural Society) krav är också att så mycket av utställningen som möjligt är återvinningsbar. Efter utställningen kommer musikpaviljongen att få en permanent plats vid Frälsningsarméns utbildningscenter i Hadleigh i Essex. Vi har konstruerar paviljongen så att den kan fällas ihop och enkelt transporteras till Chelsea och därefter till sin permanenta plats, berättar Robert Brain från Den Design, företaget som konstruerat och tillverkat paviljongen tillsammans med Julian Dowle. Vi använder SCAs hållfasthetsklassade konstruktionsvirke av gran med ihoplaminerade sektioner för att få de längder vi behöver. Musikpaviljongen kommer att placeras i den ljusa delen av Chelseaträdgården och målas i en krämfärgad ton. Den kommer att utgöra en enastående mittpunkt. I reglerna för RHSs Chelsea-utställning står det att träprodukter som används i visningsträdgårdarna helst ska komma från miljöcertifierade skogar. Där passar SCAs FSC-certifiering perfekt. En ökad medvetenhet är nyckeln till hållbar utveckling, menar trädgårdsarkitekten Julian Dowle. Det är med glädje jag ser att användandet av miljöcertifierat virke ökar, vilket rimmar väl med det västerländska samhällets strävan efter det naturliga. Personligen använder jag gärna trä i mina trädgårdskonstruktioner och jag letar ständigt efter olika sätt att värna om hållbar utveckling. Efterfrågan på miljöcertifierat virke ökar också bland trädgårdsentusiasterna, men det kommer att krävas ytterligare insatser för att övertyga alla om betydelsen av att tänka långsiktigt. Camilla Hair timbernews 6

7 Produktmix och marknadsval Katarinas ansvar Från årsskiftet är Katarina Levin ny produktchef vid Bollsta sågverk. Hon har en gedigen bakgrund inom skogsnäringen och ska nu försöka hitta rätt pusselbitar i det dynamiska samspelet mellan produktion och marknad. Producera listigt, sälja rätt och leverera säkert är nyckelord för verksamheten. Varför har du ägnat ditt yrkesliv åt skog och trä? Uppvuxen i Ådalen med en pappa som byggde skogsbilvägar på entreprenad, blev jag tidigt intresserad av skog och natur. Skogen som förnyelsebar råvara avgjorde yrkesvalet. Och under studietiden breddades intresset till att också omfatta hur skogen används. I Sverige har vi alltid varit duktiga på att förvalta skogen, men den måste också förädlas på ett klokt sätt. Hur har din yrkesbana hittills sett ut? Första jobbet var på Skogforsk varifrån jag lånades ut till SCA Skog för att arbeta med ett projekt om virkesflödesfrågor blev jag chef för sågverket i Lugnvik som blev landets första sågverk att certifieras enligt ISO Under de här åren flyttade vi också hela timmersorteringen upp på land. Efter tre år i Lugnvik var det dags att bli mamma. Vad gjorde du efter det? Perioden mellan mina två barn ägnade jag åt miljöcertifieringen inom SCA Skog. Senare blev jag distriktschef på Ångermanlands skogsförvaltning där jag fick tillfälle att uppdatera mina kunskaper i skogsskötsel och traktplanering. Efter sammanslagningen av SCA och Graninge blev jag utvecklingschef på samma förvaltning med bland annat ansvar för apteringen av råvaran till Bollsta sågverk. Sedan årsskiftet är du nu produktchef vid Bollsta sågverk. Varför just du? Jag har länge följt utvecklingen i Bollsta, hur man har maximerat utfallet ur råvaran för att få fram rätt produkter och ge slutkunden ett mervärde. Och hur man successivt förbättrat servicenivå och leveranssäkerhet. Detta är ett gigantiskt pussel som jag vill fortsätta utveckla. Finns det någon uppgift som du särskilt vill framhålla? Att tillsammans med mina kollegor fortsätta ta fram prisvärda produkter som lämpar sig för såväl vår råvara som den teknik vi använder och som kan bidra till att ge sågverket en jämn lönsamhet. Själv lockas jag mycket av att lära känna marknadens behov och struktur. Vilket intryck har du av din nya arbetsplats? Sågverket är stort, modernt och rationellt. Efter några svåra år kunde vi i fjol visa upp ett strålande resultat, mycket tack vare en mycket engagerad personal. Och ambitionen är fortsatt hög; vi ska ständigt bli en ännu bättre leverantör av sågade trävaror. Mats Wigardt Katarina Levin, produktchef vid Bollsta sågverk. Foto: Petra Järnbert Mäter andel kärnved i egen regi Danmark låter man naturen I själv sköta impregneringen av fönster. Den del av fönstret som får ta emot naturens krafter ska här alltid tillverkas av stockens mer motståndskraftiga del, den så kallade kärnveden som innehåller rötskyddande hartser och kåda. Det danska regelverket stadgar att varje virkesbit som används vid fönstertillverkning måste innehålla en minsta andel kärnved. Allt virke som har levererats från Munksunds sågverk till danska fönsterfabriker har därför först passerat en legopartner som har mätt andelen kärnved. Nu investerar Munksund i stället i en egen laserstyrd kärnvedsmätare. Enklare hantering och ökad trygghet för kunden blir resultatet. I september beräknas den nya kärnvedsmätaren vara fullt intrimmad. 7 timbernews

8 SCA skärper kontrollen av kontroversiellt virke När nu en allt större andel av SCAs produktion av skogsprodukter FSC-certifieras, har strålkastarljuset alltmer kommit att riktas mot den del av råvaran som inte är certifierad. Såväl kunder som miljöorganisationer är mycket måna om att råvaran ska hållas fri från virke från kontroversiella källor när produkter miljöcertifieras. Det skulle kunna äventyra hela idén med certifiering som medel att övertyga konsumenterna att de tryggt kan använda skogsprodukter. SCA skärper därför nu sina rutiner. Forest Stewardship Council, FSC, håller just nu på att revidera sitt regelverk för spårbarhet, det vill säga reglerna för hur FSC-certifierat virke ska kunna användas i tillverkningen av FSC-certifierade produkter. Det nya regelverket kommer att göra det lättare för både små och stora tillverkare att erbjuda FSC-certifierade produkter. Men eftersom inte all råvara i produktionen behöver vara FSC-certifierad, så krävs det att tillverkaren också har kontroll av den övriga råvaran. Med virke från kontroversiella källor menas virke som avverkats illegalt eller som kommer från skog med höga naturvärden. Dit räknas också virke från genmodifierade träd eller från områden där traditionell sedvanerätt eller medborgerliga rättigheter kränks. Det är inte bara i certifieringssammanhang som begreppet dyker upp. Även EU har engagerat sig i handeln med illegalt virke och är i färd med att utarbeta ett regelverk för att begränsa denna handel. Jämfört med andra svenska och finska skogsföretag använder SCA en mycket liten andel importvirke, men SCA importerar ändå några hundra tusen kubikmeter för att klara industriförsörjningen under perioder när det inhemska virkesutbudet är begränsat. För att kunna kontrollera virkets ursprung köper SCA virke av ett mycket begränsat antal leverantörer. I kontrakt och i den löpande uppföljningen kräver SCA att virkets ursprung har dokumenterats och likaså att virket har avverkats i enlighet med landets skogslagstiftning. SCA genomför också regelbundet revisioner av hela kedjan tillbaka till den skog där virket avverkats. En betydligt större andel av det ocertifierade virke SCA använder, kommer dock från svenska virkeskällor skogsägarföreningar och privata sågverk liksom rotposter och leveransvirke från privata skogsägare. Även för dessa leverantörer har SCA etablerat rutiner för att följa upp virkets ursprung. En säljare måste kunna gå i god för att virket är avverkat på ett lagligt sätt och att det inte kommer från nyckelbiotoper. För större virkessäljare sker uppföljningen med hjälp av dokumentation, Nya möjligheter i Woodshop S edan introduktionen 1999 har SCAs elektroniska handelsplats för försäljning av överskottsprodukter från SCAs sju sågverk, befunnit sig under ständig utveckling. En nyhet som sedan en tid finns driftsatt är att kunden automatiskt får kontrakt när affären gjorts upp, respektive paketspecifikation och faktura vid leverans, till en förutbestämd adress. Detta innebär att alla eventuella missförstånd tidigt kan elimineras. Samt att kunden alltid vet när de beställda varorna lämnar sågverket. Från och med april visas också kundunika prislistor i scawoodshop vilket innebär att kunden kan fylla på sina egna kontrakt till de priser som gjorts upp med SCA Timbers säljare. Kunden har numera ständig tillgång till sågverkens hela överskott direkt i sin dator. Slutligen kan kunderna i scawoodshop numera skriva ut historik beträffande sina kontrakt på virkesköp samt också före leverans själva kontrollera var en viss beställd produkt ligger i SCA Timbers produktionsflöden alternativt lager. timbernews 8

9 SCA skärper nu kontrollen av det virke företaget köper. Det gäller såväl importerat virke som virke från inhemska virkeskällor. medan det vid köp från enskilda skogsägare är SCAs virkesköpare som informerar om vilka krav SCA ställer och följer upp att de efterlevs. Det här ska inte tolkas som att vi misstror skogsägarna, säger Kristian Olofson, virkeschef på SCA Skog. Det handlar snarare om information och kunskap. Våra virkesköpare kan hjälpa skogsägarna att undvika misstag och kan också bedöma när det är lämpligt att ta hjälp av skogsvårdsstyrelsen för att få en myndighetsbedömning. Men man ska också komma ihåg att vi här agerar som ombud för våra kunder. De ställer kravet på oss att våra produkter kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk och då måste vi försäkra oss om att vi kan möta dessa anspråk för all den råvara vi använder. Björn Lyngfelt Foto: Per-Anders Sjöqvist Försäljningsökning för SCAs FSC-produkter Genom det förslag till nya regler för produktcertifiering som SCA nu testar, har SCAs försäljning av FSC-certifierade träprodukter mer än tredubblats. FSC-produkter utgör nu tio procent av den totala försäljningen och volymen fortsätter att växa. Med det gamla regelverket för spårbarhetscertifiering kunde SCA producera och sälja FSC-produkter motsvarande tre procent av den totala försäljningen. Med det förslag till nya spårbarhetsregler som SCA nu testar ökar kapaciteten att erbjuda FSCcertifierade produkter till ca 65 procent av den totala produktionen. Det innebär att en betydligt större del av den stora volym FSCcertifierad råvara som SCA förfogar över, kan förädlas till FSC-certifierade produkter. Intresset har varit stort bland våra kunder att delta i detta pilotprojekt, säger Markus Henningsson, som är SCA Timbers projektledare. Flera kunder har väsentligt ökat sina inköp av FSC-certifierade produkter hos oss och möjligheterna att erbjuda konsumenterna FSC-produkter har mångfaldigats, både inom den träförädlande industrin och i byggvaruhusen. Förbättrat resultat för SCAs sågverk År 2003 var det motvind på många områden för SCAs affärsområde skogsindustriprodukter. Låg fart i den europeiska ekonomin och överutbud pressade priserna. Sjunkande dollarkurs slog både direkt och indirekt. Skenande elpriser höjde kostnaderna. SCA Forest Products gjorde ett resultat på miljoner kronor under Det är ungefär tjugo procent lägre än Även för SCAs hygienprodukter och förpackningar föll resultaten. Marginalen för SCA Forest Products, det vill säga förtjänsten per försäljningskrona, blev 11 procent. Hygienprodukter nådde 9 timbernews samma marginal, 11 procent, medan Förpackningar hade en marginal på 8 procent. Med tanke på omständigheterna tycker jag att vi har gjort ett hyfsat resultat, säger Anders Färnqvist, ekonomidirektör i SCA Forest Products. Sågverken gjorde ett ordentligt resultatlyft Tillsammans producerade sågverken förra året mer än någonsin tidigare. De gynnades också av god efterfrågan och hyggliga priser. Vi har kommit en bra bit på väg när det gäller att utnyttja Scaninges och SCAs sågverksresurser tillsammans på bästa sätt. Bollsta sågverk gjorde det största resultatlyftet, men även Holmsund, Vilhelmina och Graninge har utifrån sina förutsättningar presterat bra resultat, säger Anders Färnqvist och fortsätter: En viktig utvecklingsinvestering i fjol var förvärvet av BCL och bildandet av SCA Timber Supply i Storbritannien. Vi har nu en distributionsrörelse som gör att vi kan försörja den snabbt växande gördet-själv-marknaden. För att kunna leverera kompletta beställningar måste vi köpa en hel del produkter från andra tillverkare, men vi räknar med att successivt öka andelen produkter från våra egna sågverk.

10 Frankrike är en bra granmarknad, med hög efterfrågan på granfiber av bättre kvalitet, berättar Fredrik Nordin, produktchef på Tunadals sågverk. Foto: Bo Fernström Sågad gran från Tunadal lockar franska kunder Den franska trävarumarknaden har kommit att inta en allt viktigare roll för Tunadals sågverk. På bara några år har leveranserna till Frankrike mer än fördubblats. Under 2004 beräknas närmare kubikmeter sågat och hyvlat granvirke från Tunadal nå de franska kunderna. Regelbundet anländer ett fartyg från den svenska norrlandskusten till Fécamp respektive Rochefort i Frankrike. Ur lastrummet hämtas paket efter paket med sågade trävaror från Tunadals sågverk. Enbart under februari lastades en båt varje vecka med destination Frankrike. En av dessa rymde 7000 m 3, varav merparten utgjordes av virke från SCA. Det var det största fartyg som någonsin anlöpt hamnen i Rochefort! Vi har mycket fokus på Frankrike just nu, konstaterar produktchefen vid Tunadals sågverk Fredrik Nordin. Redan när SCA tillsammans med Iggesund och Graninge under sent 80-tal bildade det gemensamma försäljningsbolaget Bois de la Baltique (BDB) höjdes ambitionsnivån för SCAs agerande på den franska trävarumarknaden. Sedan en tid är BDB nu ett majoritetsägt dotterbolag till SCA. Därmed har också volymen sågat granvirke som slussas från Tunadals sågverk via Bois de la Baltique ut på den franska marknaden ökat dramatiskt. Vid millennieskiftet uppgick Tunadals andel av det virke som passerar de båda terminalerna, Fécamp och Rochefort, till kubikmeter. Sedan dess har siffrorna ständigt justerats uppåt; år 2001: kubikmeter, år 2002: kubikmeter, år 2003: kubikmeter. Fredrik Nordin spår att mängden trävirke som skeppas från Tunadal till Frankrike under innevarande år kommer att uppgå till kubikmeter. Frankrike är en bra granmarknad, med hög efterfrågan på granfiber av bättre kvalitet, förklarar han. Numera utgör Frankrike vår enskilt största marknad. Med en välutvecklad logistik och ett sofistikerat sortiment som allt mer anpassas efter kundernas behov och önskemål, fördelas virket från Tunadal mellan snickeriindustrier, hyvlerier, limträfabriker och brädgårdar. Bland SCAs franska kunder spelar naturligtvis distributionsoch snickerijätten SaintGobain (Point P och Lapeyere), med sina drygt anställda och hundratals försäljningsställen i hela Frankrike, i en alldeles egen division. Men det norrländska granvirket hamnar också hos slutkunder som panelhyvleriet Girod i Savoyen, hos dörrtillverkaren Huet söder om Nantes eller hos PLF i Poitiers som tillverkar panel, golv och limfog. Bois de la Baltique är vår förlängda arm i Frankrike med hundratals kunder, konstaterar Fredrik Nordin. Trenden nu är att intresset för hyvlade komponenter ökar. Och att SCA därmed förstärker sin närvaro ytterligare. Mats Wigardt timbernews 10

11 Svag inledning på året Furumarknaden är svag som en följd av höga producentlager, samt på grund av att köparna känner stor osäkerhet beträffande prisutvecklingen. Granmarknaden är i bättre balans. Visserligen är sågverkens lager alltför höga men eftersom köparnas lager är desto lägre kommer all konsumtion i marknaden direkt att omvandlas till köp från sågverken. Konsumtionen i marknaden ligger generellt på en bra nivå. Särskilt starka marknader är för stunden: USA och Kanada där nybyggnation av småhus ligger på historiskt sett mycket höga nivåer Frankrike, delvis som en följd av skattelättnader på byggmaterial Storbritannien även om två nyligen genomförda räntehöjningar kan komma att kyla ned intresset för att köpa, bygga eller renovera hus Även Japan och Tyskland uppvisar ett förbättrat marknadsläge, men för dessa länder är det framför allt frågan om en förbättring från ett tidigare mycket svagt ekonomiskt läge. Besvärliga marknader är: Holland där husbyggnationen sjunkit med 30-35% jämfört med nivån från slutet av 90-talet, vilket är en följd av den kostnadskris som Holland för närvarande genomlider Sverige där all offentlig byggstatistik pekar nedåt dock fortsätter svensken i gemen att spendera avsevärda pengar på renovering. Produktionen 2003 nådde all-time high i både Sverige och Finland: Den totala svenska produktionen 2003 blev 17,3 Milj m 3 vilket var +5% jämfört med Starten på 2004 har varit avsevärt sämre. Januarisiffrorna för produktion av furu/gran blev - 9%/-7% jämfört med samma period året före. Den totala finska produktionen 2003 blev 13,6 Milj m 3 vilket var +3% jämfört med I likhet med Sverige avmattades också den finska produktionen i januari och slutade på +3% för furu resp. -6% för gran. Även andra produktionsländer förefaller minska: Kanada rapporterar en nedgång under fjärde kvartalet med 5-8%, som ett resultat av svag lönsamhet I Tyskland publicerades nyligen en IFO-Konjunkturtest (mäter den ekonomiska aktiviteten) som hävdade att cirka 1/3 av alla sågverksföretag hade genomfört produktionsbegränsningar under de sista två månaderna. Försäljningen ligger på en otillfredsställande nivå. Detta är ett resultat av att osäkra köpare avvaktar i tron att priset ska sjunka. Så länge köparna är osäkra på prisutvecklingen tenderar lagren i marknaden att minska medan lagren vid sågverken ökar. Sågverkens lagernivå är fortsatt hög, men förefaller nu ha slutat öka ytterligare. Januarisiffrorna uppvisar en svag minskning jämfört med lagernivån vid årsskiftet (-1% för Sverige och -3% för Finland). Januari är normalt en månad då lagren växer på grund av en säsongsmässigt svag efterfrågan. Nedgången i lager är en följd av minskad produktion. Anders Ek Marknadsdirektör SCA förvärvar hela Scaninge Några dagar före årsskiftet förvärvade SCA de återstående aktierna i Scaninge av Graninge. Sedan Scaninges sågverk och biobränsleverksamhet tidigare förvärvats av SCA, var den viktigaste återstående tillgången Scaninges hektar produktiv skogsmark. Scaninge Timber blev mindre än fyra år gammalt. Företaget bildades 2000 av SCA och Graninge. Graninge förde i boet hela sitt skogsinnehav på hektar och hela sin sågverksrörelse med sågverken Bollsta, Graningebruk, Rundvik och Vilhelmina. SCA tillförde sågverket i Lugnvik och knappt hektar skog till det nya företaget. Genom det nu fullbordade förvärvet av Graninges skogs- och träverksamhet, har SCA blivit betydligt större som sågverksföretag. Lugnviks sågverk har lagts ned och utvecklingsin satserna har koncentrerats till det närbelägna Bollsta, som har blivit ett av Sveriges största och effektivaste sågverk. SCAs ställning som Europas största privata skogsägare har ytterligare stärkts. SCA äger idag två och en halv miljon hektar skog, varav två miljoner hektar brukas för virkesproduktion. Medan andra företag frånhänder sig kontrollen av sin råvaruförsörjning så har SCA stärkt sin råvarubas, säger Kenneth Eriksson, VD i SCA Forest Products. Vi ser det stora värdet i att kunna arbeta med hela värdekedjan, från skogen till produkt hos kund, och jag är övertygad om att det i det långa loppet kommer att vara en vinnande strategi. 11 timbernews

12 Bandyn har flyttat in Foto: Christian Granqvist Bandyn blir sig aldrig mer lik. Nu ska vädrets nycker inte längre kunna påverka spelet. Åtminstone inte i Edsbyn, där världens första inomhusarena för bandy har tagits i bruk. Med sina 72 meter långa takskepp av limträ är bandykyrkan en angelägenhet för hela bygden. Det var när kraftiga översvämningar i Voxnan häromåret fick kylrören till Edsbyns hemmaarena att rosta sönder och ammoniaken riskerade att förgifta marken som tankar på en inomhusarena för bandy föddes. Något liknande hade man aldrig tidigare hört talas om. Bandy har i alla tider spelats utomhus, i påtaglig närvaro av snö, kyla och förrädiska vindar. Nu skulle sporten flytta in! Lite frökenaktigt var det allt. Men de positiva tongångarna övervägde. Kommunen åtog sig emellertid bara att finansiera en ny bandybana, något hallbygge kunde det inte bli tal om. Därför bildades Edsbyn Arena AB, bestående av lokala företag, frikyrkor och föreningar med uppgift att marknadsföra Edsbyn och ragga pengar till projektet. Över två tusen privatpersoner och företag i hela landet har tecknat aktier i Edsbyn Arena. Målet för insamlingen överskreds med god marginal och i juli 2002 togs det första spadtaget till den planerade arenan. Sedan dess har projektet rullat på med god fart. Våren 2003 anlände de gedigna takstolarna av limträ från Martinsons Trä i Bygdsiljum, var och en 36 meter lång och 15 ton tung. Sommaren 2003 lyftes så takstolarna på plats, 23 meter upp i luften. Och i oktober samma år spelade Edsbyns IF sin första match inomhus. Edsbyn blir därmed först i världen om att kunna erbjuda bandy under tak. Ännu finns emellertid inga väggar på plats. Ändå har arenan redan mottagits positivt av både hemmalag, gästande klubbar och publik. Isen är bättre, spelet blir mera precist och det är lättare att hålla värmen när isande vindar inte längre har fritt spelrum på läktaren. Återstår att efter innevarande säsong få väggar, läktare och nya omklädningsrum på plats. Väggarna består av 3-skikts limträ som görs klara i fabriken ochmonteras på plats. Läktarna beräknas rymma personer. I höst planeras en elitcup i Edsbyn, med de fyra bästa bandylagen från Sverige och de fyra bästa från Ryssland. Då, om inte förr, ska bandyns lov sjungas i bandykyrkan! Fakta Edsbyn Arena: Yttermått: 120 x 72 meter. Takhöjd: 12 meter, till taknock 23 meter Limträstommen består av 400 kubikmeter trä som väger 200 ton I år blev Edsbyn svenska mästare i bandy. Kanske tack vare den nya arenan? Foto: Edsbyns IF Bandy Mats Wigardt

timbernews 32004 En tidning för SCAs trävarukunder www.timber.sca.com Det ska vara svenskt trä i Marocko

timbernews 32004 En tidning för SCAs trävarukunder www.timber.sca.com Det ska vara svenskt trä i Marocko timbernews 32004 En tidning för SCAs trävarukunder www.timber.sca.com Samarbete öppnar dörrar till udda marknader Fransk återförsäljare med tro på trä Trädgård ett växande intresse i England Det ska vara

Läs mer

timbernews 22004 Från Zambia till Munksund med specialuppdrag Uppsving för gör-det-själv-marknaden Scawoodshop förenklar affärerna Populära pirer

timbernews 22004 Från Zambia till Munksund med specialuppdrag Uppsving för gör-det-själv-marknaden Scawoodshop förenklar affärerna Populära pirer timbernews 22004 En tidning för SCAs trävarukunder www.timber.sca.com Uppsving för gör-det-själv-marknaden Scawoodshop förenklar affärerna Populära pirer Från Zambia till Munksund med specialuppdrag timbernews

Läs mer

ÖKAD DELAKTIGHET GER BÄTTRE RESULTAT FÖRDJUPAT SAMARBETE MED ITALIENSKA VEZZOLI

ÖKAD DELAKTIGHET GER BÄTTRE RESULTAT FÖRDJUPAT SAMARBETE MED ITALIENSKA VEZZOLI timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 12015 Höga krav på målad panel ÖKAD DELAKTIGHET GER BÄTTRE RESULTAT FÖRDJUPAT SAMARBETE MED ITALIENSKA VEZZOLI Peter Sjöström, produktchef

Läs mer

SCA TIMBER FRANCE öppnar sina dörrar för Nebopan

SCA TIMBER FRANCE öppnar sina dörrar för Nebopan timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 22015 SCA TIMBER FRANCE öppnar sina dörrar för Nebopan ARKITEKTER I FOKUS UTÖKAD DIREKTFÖRSÄLJNING TILL FRANSKA KUNDER MEDVIND FÖR TRÄ Företagsgruppen

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2007. PLUS värde för dig. Obbola investerar för framtiden. Dags för förädling av contorta. Hög efterfrågan på virke

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2007. PLUS värde för dig. Obbola investerar för framtiden. Dags för förädling av contorta. Hög efterfrågan på virke EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2007 PLUS värde för dig Obbola investerar för framtiden Dags för förädling av contorta Hög efterfrågan på virke Ledaren Med PLUS vill vi vinna förtroendet att få komma tillbaka

Läs mer

Rekordhöga priser på virke. PLUS Skogsvård ger extra trygghet. Nyckelbiotoper skapar problem för skogsägare. Fjällräven hotat charmtroll

Rekordhöga priser på virke. PLUS Skogsvård ger extra trygghet. Nyckelbiotoper skapar problem för skogsägare. Fjällräven hotat charmtroll EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2007 Rekordhöga priser på virke PLUS Skogsvård ger extra trygghet Nyckelbiotoper skapar problem för skogsägare Fjällräven hotat charmtroll Ledaren Sveriges högsta virkespriser

Läs mer

Låt skogen sätta färg på ditt hår! Rundvik 150-åring i toppform. Gallringsvirke blir dagis i Norge Lämnat löv blev dubbel nytta

Låt skogen sätta färg på ditt hår! Rundvik 150-åring i toppform. Gallringsvirke blir dagis i Norge Lämnat löv blev dubbel nytta EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2013 Gallringsvirke blir dagis i Norge Lämnat löv blev dubbel nytta Låt skogen sätta färg på ditt hår! Rundvik 150-åring i toppform Ledaren På väg mot en utopi utan industri?

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009. Även liten skog är guld värd. Höjda virkespriser. Hyggesfritt är lagligt. Vinn ett ögonblick

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009. Även liten skog är guld värd. Höjda virkespriser. Hyggesfritt är lagligt. Vinn ett ögonblick EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009 Även liten skog är guld värd Höjda virkespriser Hyggesfritt är lagligt Vinn ett ögonblick Ledaren Älg ska förvaltas lokalt, klokt och i samförstånd I juni överlämnade

Läs mer

SKOGEN & VALET POLITIKERNA OCH BRANSCHEN OM SKOGENS VALFRÅGOR.

SKOGEN & VALET POLITIKERNA OCH BRANSCHEN OM SKOGENS VALFRÅGOR. 2 2014 Läs mer på www.sveaskog.se Skogen är en pusselbit för att minska utsläppen av koldioxid. Mats Pertoft (MP) Ge skogens omloppstid en chans. Johan Hultberg (M) En skogsstrategi bör utgå från näringslivets

Läs mer

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2013 Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid innehåll #5/13

Läs mer

han sitter med gott samvete

han sitter med gott samvete 2 2011 Läs mer på www.sveaskog.se han sitter med gott samvete Joakim Andersson är marknadschef på Hillerstorps Trä. De har valt att sälja trädgårdsmöbler som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk. Flera

Läs mer

Caring for the future

Caring for the future U T V E C K L I N G / K V A L I T E T / V I R K E S T O R K E K O N O M I 2008 2 VALUTECNEWS Caring for the future SIDAN 2 3 LÄS OM JARL TIMBER 4 6 Uppgradering Driftsättarna viktig länk ökar kapaciteten

Läs mer

Tema / EU:s påverkan på svensk skog. Aktuellt/ Holmen skärper kontrollen av entreprenörer

Tema / EU:s påverkan på svensk skog. Aktuellt/ Holmen skärper kontrollen av entreprenörer Satsning på digitaltryck i USA Så skapades Sportbladet i rosa De sparar pengar genom tidig röjning affärer och skog från holmen-koncernen Nummer 2 2013 Tema / EU:s påverkan på svensk skog Aktuellt/ Holmen

Läs mer

Byxa 349: Årsredovisning 2008

Byxa 349: Årsredovisning 2008 Byxa 349: Årsredovisning 2008 Innehåll VD-ord 2 3 Strategi och mål 4 5 Marknad 6 7 Målgrupper 8 15 Kvinna 10 11 Barn 12 13 Man 14 15 Värdekedjan 16 20 Idé och design 16 Inköp 17 Tillverkning 17 Distribution

Läs mer

Ekopark med god utsikt

Ekopark med god utsikt 3 2013 Läs mer på www.sveaskog.se I Sveaskogs 36 ekoparker finns plats för både människor, skog och hotade djurarter. Nu firar konceptet tio år. Ekopark med god utsikt jubileum, sid 20 kund Swedspan möblerar

Läs mer

framtid GLESBYGDENS Så kan ett enda sågverk påverka entreprenörsandan i en hel bygd. SKOGSBRUK KUND FORSKNING

framtid GLESBYGDENS Så kan ett enda sågverk påverka entreprenörsandan i en hel bygd. SKOGSBRUK KUND FORSKNING 1 2015 Läs mer på www.sveaskog.se GLESBYGDENS framtid Så kan ett enda sågverk påverka entreprenörsandan i en hel bygd. SID 6 8 SKOGSBRUK KUND FORSKNING Industridagar boostar relationer Att skapa goda relationer

Läs mer

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 4 september 2013 Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä Södradag på

Läs mer

kontakt Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält

kontakt Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 3 juni 2013 Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält Södraskolan i full gång

Läs mer

logistik lösning uppdrag CyberPhoto har äntligen hittat rätt miljöeffektiva utmaningen Mindre köer för Mekonomen

logistik lösning uppdrag CyberPhoto har äntligen hittat rätt miljöeffektiva utmaningen Mindre köer för Mekonomen uppdrag logistik EN TIDNING FRÅN POSTEN LOGISTIK NUMMER 4 2008 lantmännen: så blev våra transporter miljöeffektiva n rdisk lösning CyberPhoto har äntligen hittat rätt PRODUKTEN 18 miljoner liter popcorn

Läs mer

Så lyckas ni med generationsskiftet

Så lyckas ni med generationsskiftet EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2010 Så lyckas ni med generationsskiftet Märet travar segrar Karl-Arne brinner för motorsågar De vann varsin akvarell LEDAREN Tydliga priser gagnar skogsägaren Nya krav och

Läs mer

SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING

SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING Innehåll Detta är Södra Flik Södra i korthet 1 Året i korthet 2 Styrelseordföranden och koncernchefen har ordet 4 Koncernekonomi i sammandrag 6 Femårsöversikt

Läs mer

Hållbara framtids utsikter

Hållbara framtids utsikter Maj 2014 HUS- FABRIKEN VÄXLAR UPP Sidan 12 Hållbara framtids utsikter Svenskt trä tar plats när Mellanöstern satsar på en grönare livsstil Sidan 10 Nya produkter GOLV I GRÄNSLANDET MELLAN UTE OCH INNE

Läs mer

Zero Waste Games / Holmen levererar komposterbar cateringkartong till sommar-os i London. lars kardell: Släpp ut barnen i skogen

Zero Waste Games / Holmen levererar komposterbar cateringkartong till sommar-os i London. lars kardell: Släpp ut barnen i skogen Råvaran blir byggsats Gör plats för ny skog Black Box i Sverige Lekfullt skapande i trä affärer och skog från holmen-koncernen Nummer 2 2012 lars kardell: Släpp ut barnen i skogen Tema / Vindkraften möter

Läs mer

SDC ÅRSREDOVISNING 2014 INFORMATIONSNAVET I SVERIGES VIKTIGASTE NÄRING

SDC ÅRSREDOVISNING 2014 INFORMATIONSNAVET I SVERIGES VIKTIGASTE NÄRING SDC ÅRSREDOVISNING 2014 INFORMATIONSNAVET I SVERIGES VIKTIGASTE NÄRING Innehåll 4 9 14 16 18 41 VD HAR ORDET... 4 VÅRA MEDLEMMAR... 8 KUNDTJÄNST... 9 ÅRET I KORTHET... 12 VI PÅ SDC: OSKAR CEDERLÖF...

Läs mer

vindkraft i medvind teknik Kamp mot sprickor Sveaskog arbetar målmedvetet med att förebygga sprickor som kan uppstå i virket vid kapning.

vindkraft i medvind teknik Kamp mot sprickor Sveaskog arbetar målmedvetet med att förebygga sprickor som kan uppstå i virket vid kapning. 4 2010 Läs mer på www.sveaskog.se vindkraft i medvind Intresset för förnyelsebar energi fortsätter att öka. För svenska skogsägare som vill upplåta sin mark till vindkraftprojekt finns pengar att hämta.

Läs mer

Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln

Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2009 Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln Skogsförvaltning i världsklass GPS: Hela fastigheten i fickan Jordkast och flottholmar LEDAREN En riktig skogsägare Bilden

Läs mer

Omslagscollaget speglar en del av Holmen och dess omvärld. Överst till vänster Joyce Tang, försäljare på Iggesund Paperboard Asia i Hongkong.

Omslagscollaget speglar en del av Holmen och dess omvärld. Överst till vänster Joyce Tang, försäljare på Iggesund Paperboard Asia i Hongkong. Holmen och omvärlden Omslagscollaget speglar en del av Holmen och dess omvärld. Överst till vänster Joyce Tang, försäljare på Iggesund Paperboard Asia i Hongkong. Sol, koldioxid och vatten är byggstenar

Läs mer

tema: Ökad virkesproduktion Naturvårdssatsning gav resultat Möte med världens största älgar Svensk skogsdoft sprids över världen

tema: Ökad virkesproduktion Naturvårdssatsning gav resultat Möte med världens största älgar Svensk skogsdoft sprids över världen EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2008 tema: Ökad virkesproduktion Naturvårdssatsning gav resultat Möte med världens största älgar Svensk skogsdoft sprids över världen LEDAREN Mer skog för en god miljö SCA

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2013. Nytänkande. skapar skogsindustrins framtid. Övervakning för örnkoll! Torsta AB ett grönt nav i Jämtland

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2013. Nytänkande. skapar skogsindustrins framtid. Övervakning för örnkoll! Torsta AB ett grönt nav i Jämtland EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2013 Nytänkande skapar skogsindustrins framtid Övervakning för örnkoll! Torsta AB ett grönt nav i Jämtland Ledaren Framtidstro ger virkesvärde och fina sidovinster! Värdet

Läs mer

Ett besök i Sveriges trädgård

Ett besök i Sveriges trädgård Vida NYTT B Sverige Porto Betalt #3 2009 pe r s o n l i g h e t e r i vi d a vä r l d e n Äppelodling på Kurt-Egons vis. Sid 3 Ett besök i Sveriges trädgård Med distribution i fokus Sid 6 Hemma hos Himmestorparn.

Läs mer