Bollsta sågverks produkter och marknad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bollsta sågverks produkter och marknad"

Transkript

1 timbernews En tidning för SCAs trävarukunder Skandinavien en växande marknad Svensk gran går hem i Frankrike Skärpt kontroll av kontroversiellt virke Med fokus på Bollsta sågverks produkter och marknad

2 timbernews Katarina Levin produktchef vid Bollsta sågverk. Omslagsfoto: Petra Järnbert Doktorand öppnar dörren till framtiden 3 Kunder i Norden ställer höga krav 4 Miljövänlig paviljong 6 Produktmix och marknadsval Katarinas ansvar 7 SCA skärper kontrollen av kontroversiellt virke 8 Skandinavien en viktig och växande marknad 1996 valde SCA ut Skandinavien som prioriterad marknad, tillsammans med Storbritannien och Frankrike. Vi har noggrant kartlagt de nio marknadssegment som vi idag fokuserar på. De viktigaste segmenten för SCA Timber idag hittar vi inom möbel/limfog, massiva och limmade golv, limträ/bygg, fönster samt utemöbler. Vi säljer och levererar idag tre gånger så mycket på Skandinavien som för sju år sedan sålde vi drygt m 3, varav 75 procent till Sverige. Ett par viktiga utvecklingssteg har varit dels Munksundsinvesteringen, dels samgåendet med Scaninge. För det nya sågverket i Munksund valde vi teknik och utrustning som passade för produkter för den skandinaviska marknaden. Genom samgåendet med Scaninge fick vi en produktbredd och volym, som möjliggjorde ökat fokus på Skandinavien. och kompetens hos oss i säljorganisationen hör till det som vi kan utveckla. Skandinavien är en viktig marknad, inte bara för att den är vår hemmamarknad, utan för att den när det gäller teknik, design och innovativa marknadslösningar ligger i framkant internationellt. Den skandinaviska trämarknaden växer och vi tänker växa med och i den. Anders Marklund Försäljningschef Skandinavien, SCA Timber Sågad gran från Tunadal lockar franska kunder 10 Svag inledning på året 11 Bandyn har flyttat in 12 SCAs trävarurörelse, SCA Timber, omfattar sju sågverk och sex hyvlerier. Den totala produktionen av sågade trävaror uppgår till 1,4 miljoner kubikmeter. Trävarurörelsen ingår i SCAs affärsområde Skogsindustriprodukter. Timber News SCA Forest Products AB Sundsvall, tel Timber News utkommer 4 ggr/år Ansvarig utgivare Björn Lyngfelt Produktion Fryklunds kommunikation & design Repro & tryck Daus Tryck & Media Kundstrukturen har genom åren förändrats påtagligt, främst inom möbel/limfog/fönster, där vi haft en kraftig minskning av antalet kunder och idag har ett fåtal stora aktörer. Samtidigt som antalet kunder alltså har minskat, så har inköpsmönstren ändrats så att de större kunderna koncentrerar sina inköp mot allt färre leverantörer. Här har SCA Timber en bra position i kraft av rejäla volymer i både furu och gran. Tillgången till FSC-produkter är också en klar styrka. Vi har alltså en bra grund att stå på med produkter som är anpassade för den skandinaviska marknaden, rejäla volymer i ryggen och bra tekniska hjälpmedel när det gäller planering och säljstöd. För att vi skall kunna bibehålla och stärka vår position måste vi bli ännu bättre på produktutveckling och kalkylering, att kunna erbjuda kunderna bättre lösningar till rimlig kostnad. Vi måste bli ännu bättre på logistik och leveranssäkerhet och vi måste ta ytterligare steg för att effektivisera informationshanteringen kring affären. Kundservice samt tillgänglighet Skandinavien är en viktig marknad för att den ligger i framkant internationellt, när det gäller teknik, design och marknadslösningar, skriver Anders Marklund, SCA Timbers försäljningschef.

3 Doktorand Industridoktoranden Markus Henningsson, med uppgift att utveckla strategier för konsumentnära produkter på den engelska gör-detsjälv-marknaden. Foto: Bo Fernström öppnar dörren till framtiden Genom ett samarbete mellan Linköpings universitet och SCA Timber ska industridoktoranden Markus Henningsson de närmaste tre åren utveckla strategier för konsumentnära produkter på den engelska gör-det-själv-marknaden I tre och ett halvt år ska han studera hur strategierna för konsumentnära produkter kan utvecklas för att på både kort och lång sikt förbättra SCA Timbers lönsamhet. På dagordningen står bland annat att fundera på distributionen till slutkund, se över produktsammansättning och undersöka hur omsättningen i byggvaruhusens hyllor kan ökas. Dessutom handlar det om IT-lösningar, miljöimage och marknadsföring. Markus Henningsson har sedan sin jägmästarexamen år 2000 redan haft flera viktiga uppdrag åt SCA. Till exempel har han studerat den tyska marknaden för innerpanel av gran. Under en period arbetade han därefter med att utveckla ett nytt ISO 9000-system för Tunadals sågverk. Vidare har han ansvarat för utveckling och implementering av ett nytt försäljnings- och produktionsplaneringssystem vid SCA Timber. Markus driver också SCAs arbete för att bistå FSC International i utarbetandet av en ny standard för spårbarhetscertifiering, det vill säga ett system för att länka råvaran från ansvarsfullt skötta skogar till de färdiga produkterna. Överlag har det varit spännande projekt, konstaterar Markus Henningsson. Mycket handlar om att tillsammans med mina kollegor hitta smarta lösningar med syfte att förenkla och förbättra verksamheten. Nästa utmaning är att, som industridoktorand vid institutionen för industriell ekonomi vid Linköpings universitet och samtidigt anställd av SCA Timber, titta närmare på den hastigt växande marknaden för gör-det-själv-produkter. Eftersom både tillväxten och SCAs engagemang är stort i England kommer merparten av min forskning att förläggas dit, säger Markus. För SCA Timbers del innebär det här premiär för ett nära samarbete med en ny del av forskarvärlden. För oss är det här ett prioriterat sätt att utveckla relationen med våra kunder till att omfatta både produkter, tjänster, information och kunskap, förklarar Ulf Larsson, vd för SCA Timber. Och Markus Henningsson får en bred och konkret uppdragsutbildning där resultaten av hans forskning direkt går att applicera på SCAs verksamhet. Som industridoktrorand kan jag bidra till att överföra abstrakta forskningsteorier till lönsam praktisk tillämpning, sammanfattar han. Mats Wigardt 3 timbernews

4 Kunder i Norden ställer höga krav Över fyrahundra kunder kan inte ha fel. En stor del av SCA Timbers produktion av sågade trävaror hamnar hos någon av de många trävarukunder som finns i Skandinavien. Den skandinaviska industristrukturen med stora fabriker och högt ställda krav på ändamålsanpassade produkter passar oss mycket bra, konstaterar SCA Timbers försäljningschef Anders Marklund. Företaget Norrlands Trä tilverkar furugolv av råvara levererad av SCA. Foto: Norrlands Trä Sedan 1996 har Skandinavien utgjort en av SCA Timbers högst prioriterade marknader. Detta innebär förutom uppbyggnaden av en väl förgrenad säljorganisation att snickeriföretag och möbelindustrier i Sverige, Norge och Danmark varje år köper mer än kubikmeter sågat virke från SCAs sju sågverk. Mycket förenklat kan man säga att SCAs danska trävarukunder utgörs av möbelfabriker, fönstertillverkare och byggvaruhandel. Även i Norge är det fönsterfabriker samt tillverkare av dörrar och limfog som vill ha virke från SCA. I Sverige går leveranserna från SCAs sågverk till limfog, golvfabriker och hyvlerier. Totalt hade SCA under 2003 över 400 trävarukunder i Skandinavien varav omkring hälften får regelbundna virkesleveranser. Av tradition är det framförallt fura som efterfrågas av de skandinaviska snickeriföretagen. Och 80 procent av det levererade furuvirket utgörs av någon typ av ändamålsanpassad specialprodukt med noga specificerade krav på kvalitet, längd och fuktkvot. Merparten av det granvirke som köps är dock standardprodukter avsedda för byggändamål och panel. Kunderna i alla tre länderna vill ha ungefär samma dimensioner och kvaliteter, sammanfattar Anders Marklund. Och alla passar oss lika bra. Trenden under senare år är emellertid att hemmasnickrandet ökar vilket i sin tur påverkar sortimentsval och leveranstider. En större rörlighet hos konsumenterna ställer andra krav på leverantörens förmåga att inte låta byggvaruhusens hyllor gapa tomma. Anders Petersson är produktchef vid Munksunds sågverk där närmare hälften av produktionen säljs på Skandinavien. Han berättar att stockarna numera sorteras i olika kvaliteter efter respektive kunds vitt skilda behov och önskemål. Vi ser till exempel att fönsterindustrin vill ha allt mer specifika komponenter i stället för rena standardprodukter, berättar han. Och att längder och fuktkvot överlag har börjat bli lika viktiga som kvaliteten. En annan generell trend är att efterfrågan på FSC-certifierade träprodukter har ökat. Ett exempel är småländska Hillerstorps Trä som varje år köper drygt kubikmeter friskkvistigt och FSC-certifierat furuvirke från SCAs sågverk. Företaget startades i slutet av 20-talet av Karl Andersson för tillverkning av vagnsnav. Emballage, lastpallar och tvättbräden var andra produkter innan man på 60- talet helt övergick till att tillverka trädgårdsmöbler. Idag är det tredje generationen Andersson, i form av bröderna Göran och Vincent Andersson, som driver företaget. 180 anställda tillverkar årligen möbelenheter som säljs i Sverige, Norge, Tyskland, Italien och England. Bland annat. FSC-certifieringen är, försäkrar de, ett nödvändigt försäljningsargument som givit företaget en tätplacering bland skandinaviska utemöbeltillverkare. Vi köper tätvuxet klentimmer med ljusa och fina kvistar från Holmsund och Munksund, berättar Göran Andersson som svarar för företagets inköp av råvara. Lagom stora kvistar håller ihop virket när möblerna börjar få självsprickor. En annan småländsk träindustri är Ess-Enn Skrufs Trä AB i Skruv som ingår i företagsgruppen Ess- Enn. Företagets huvudsakliga produkt är limfog som dels utgör insatsvara åt möbelindustrin, dels timbernews 4

5 går till byggvaruhusens avdelning för gör-det-själv-produkter. Vi säljer styckförpackade och streckkodade limfog- och bänkskivor till cirka 15 olika länder, bland annat till England där vi förser såväl vårt eget lager som SCA-ägda Timber Supply med produkter, säger Claes Arvidsson. Han konstaterar att företaget klarat sig tämligen helskinnat genom senare års kräftgång och kraftiga omstrukturering av svensk och nordisk limfogsindustri. Bland annat har den växande marknaden för gör-det-själv-produkter delvis ersatt IKEAs minskade inköp i Skandinavien. Varje år köper Skrufs Trä omkring kubikmeter gran och fura, varav en stor del kommer från SCA. För att minska kostnaderna, bli mer rationella och få ner spillet, blir behovet av anpassade dimensioner och längder kontinuerligt större. Sågverken överlag, och SCA i synnerhet, har allt mer börjat få upp ögonen för industrins behov av anpassade produkter, konstaterar Claes Arvidsson. Vad som förut var helt omöjligt att köpa är idag mer eller mindre rutin. lacklager och som slipar panelen mellan behandlingarna, säger VD Mats Frycklund. Kraven på råvaran är höga. Framför allt måste man ha virke med en jämn och homogen kvalitet, alltså inget inblandat snabbvuxet virke som har en helt annan struktur. Viktigt är också att de specialtorkade produkterna lagras på sågverket så att de bibehåller rätt fuktkvot ända fram till leverans. SCAs storlek och inställning gör dem duktiga på specialprodukter, konstaterar Mats Frycklund. Vi köper ju inte deras virke för att vi vill vara snälla. Furuvirket som hyvlas till takpanel hos Norrlands Trä kommer från sågverken i Bollsta, Munksund och Holmsund. Råvaran till golven levereras från Munksund och Holmsund. Men när de färdiga produkterna lämnar fabriken är det inte under eget namn. Norrlands Trä gjorde tidigt vägvalet att bygga upp långsiktiga relationer med stora grossister med redan etablerade varumärken hellre än att lägga pengar, tid och resurser på att sälja i eget namn. Så till exempel hamnar varumärken som hör till danska Fjordal, svenska Jabogolvet och norska Bruksgolv på de inplastade virkespaketen som lämnar Norrlands Trä. Många tycker det är lite fint att sälja under eget varumärke, säger Mats Frycklund. Men vårt namn är ju tämligen ointressant för slutkunden, då är det viktigare att vi sköter oss och levererar bra produkter. Mats Wigardt Hillerstorps Trä tillverkar trädgårdsmöbler av FSC-certifierat furuvirke från SCAs sågverk. Foto: Hillerstorps Trä En annan av SCA Timbers större skandinaviska köpare av sågad fura är Norrlands Trä AB utanför Härnösand. Det fristående familjeföretaget, som sysselsätter 52 personer, omsätter 140 miljoner kronor och firade i våras 40-årsjubileum, tillverkar primärt massiva furugolv och färdigbehandlade takpaneler. I företaget ingår också en välsorterad byggshop. Under fjolåret lämnade kvadratmeter behandlad takpanel hyvellinjen i Älandsbro med destination Danmark, Norge och Sverige. Motsvarande siffra för företagets furugolv var kvadratmeter. Vi är den enda tillverkaren av takpanel som lägger på dubbla 5 timbernews

6 Miljövänlig paviljong på Chelsea Flower Show I år firar det brittiska trädgårdssällskapet Royal Horticultural Society sitt tvåhundraårsjubileum. Paradnumret, den världsberömda utställningen Chelsea Flower Show äger rum maj. Den rikstäckande byggvarukedjan Buildbase, som sponsrar Frälsningsarméns första visningsträdgård, har bjudit in SCA att delta i festligheterna. Virke från SCA, närmare bestämt gran från Tunadals sågverk, ska användas för att bygga upp en musikpaviljong, en av de viktigaste attraktionerna i trädgården. RHS Chelsea Flower Show - fakta Nigel Bullock, chef för trädgårdsutveckling hos Buildbase, har arbetat med projektet sedan i höstas. För de flesta konsumenter är en byggvaruhandel ett ställe man går till när man har specifika behov. Vi vill ändra på det och ta vara på människors fantasi. Vi vill inspirera människor att skapa nya och innovativa trädgårdsprojekt med hjälp av material från våra byggmarknader. Att sponsra Frälsningsarméns trädgård passar därför oss som handen i handsken. Frälsningsarméns och Buildbases visningsträdgård kommer att ha bästa platsen i Chelsea. Formgivaren Julian Dowle, som vunnit flera utmärkelser, står för trädgårdens utformning på temat Från mörker till ljus. Chelsea-utställningen Den första utställningen ägde rum 1862 några år efter det att Tunadals sågverk grundades Utställningen har hållits i 82 år på det nuvarande området vid Royal Hospital Chelsea. Utställare kommer från bl a Nya Zeeland, Ecuador, Kenya och Trinidad. Över 500 utställare deltar i år. Det finns 21 visningsträdgårdar inklusive Från mörker till ljus människor besöker utställningen det är vad som tillåts för området med kungligt besök av Drottning Elizabeth II på förhandsvisningsdagen. Huvudutställningshallen, Great Pavilion, täcker m 2 tillräckligt stor för att rymma 500 röda Londonbussar. Under veckan dricks flaskor champagne och koppar te och kaffe! Mer information: En ritning över Frälsningsarméns och Buildbase visningsträdgård. Illustration: Julian Dowle Partnership kommer också mycket lägligt för Buildbase, som nyligen utnämnts till Storbritanniens bästa rikstäckande byggvaruhandel. Men varför ska det byggas en musikpaviljong i visningsträdgården? Frälsningsarmén, världsomspännande evangelisk-kristen rörelsen och välgörenhetsorganisation, har använt musik som en väsentlig del av sitt arbete sedan 1880-talet. Musik har kommit att bli synonymt med Frälsningsarméns insamlingar på gator och torg, vid helger och festivaler. Frälsningsarméns musikkår kommer att bjuda besökarna på musik med jämna mellanrum under hela tiden som utställningen i Chelsea pågår därav behovet av en paviljong för att skydda mot det nyckfulla brittiska vårvädret. Robert Brain från Den Design med modellen av musikpaviljongen. Foto: Stephen Wright Ett av RHS (Royal Horticultural Society) krav är också att så mycket av utställningen som möjligt är återvinningsbar. Efter utställningen kommer musikpaviljongen att få en permanent plats vid Frälsningsarméns utbildningscenter i Hadleigh i Essex. Vi har konstruerar paviljongen så att den kan fällas ihop och enkelt transporteras till Chelsea och därefter till sin permanenta plats, berättar Robert Brain från Den Design, företaget som konstruerat och tillverkat paviljongen tillsammans med Julian Dowle. Vi använder SCAs hållfasthetsklassade konstruktionsvirke av gran med ihoplaminerade sektioner för att få de längder vi behöver. Musikpaviljongen kommer att placeras i den ljusa delen av Chelseaträdgården och målas i en krämfärgad ton. Den kommer att utgöra en enastående mittpunkt. I reglerna för RHSs Chelsea-utställning står det att träprodukter som används i visningsträdgårdarna helst ska komma från miljöcertifierade skogar. Där passar SCAs FSC-certifiering perfekt. En ökad medvetenhet är nyckeln till hållbar utveckling, menar trädgårdsarkitekten Julian Dowle. Det är med glädje jag ser att användandet av miljöcertifierat virke ökar, vilket rimmar väl med det västerländska samhällets strävan efter det naturliga. Personligen använder jag gärna trä i mina trädgårdskonstruktioner och jag letar ständigt efter olika sätt att värna om hållbar utveckling. Efterfrågan på miljöcertifierat virke ökar också bland trädgårdsentusiasterna, men det kommer att krävas ytterligare insatser för att övertyga alla om betydelsen av att tänka långsiktigt. Camilla Hair timbernews 6

7 Produktmix och marknadsval Katarinas ansvar Från årsskiftet är Katarina Levin ny produktchef vid Bollsta sågverk. Hon har en gedigen bakgrund inom skogsnäringen och ska nu försöka hitta rätt pusselbitar i det dynamiska samspelet mellan produktion och marknad. Producera listigt, sälja rätt och leverera säkert är nyckelord för verksamheten. Varför har du ägnat ditt yrkesliv åt skog och trä? Uppvuxen i Ådalen med en pappa som byggde skogsbilvägar på entreprenad, blev jag tidigt intresserad av skog och natur. Skogen som förnyelsebar råvara avgjorde yrkesvalet. Och under studietiden breddades intresset till att också omfatta hur skogen används. I Sverige har vi alltid varit duktiga på att förvalta skogen, men den måste också förädlas på ett klokt sätt. Hur har din yrkesbana hittills sett ut? Första jobbet var på Skogforsk varifrån jag lånades ut till SCA Skog för att arbeta med ett projekt om virkesflödesfrågor blev jag chef för sågverket i Lugnvik som blev landets första sågverk att certifieras enligt ISO Under de här åren flyttade vi också hela timmersorteringen upp på land. Efter tre år i Lugnvik var det dags att bli mamma. Vad gjorde du efter det? Perioden mellan mina två barn ägnade jag åt miljöcertifieringen inom SCA Skog. Senare blev jag distriktschef på Ångermanlands skogsförvaltning där jag fick tillfälle att uppdatera mina kunskaper i skogsskötsel och traktplanering. Efter sammanslagningen av SCA och Graninge blev jag utvecklingschef på samma förvaltning med bland annat ansvar för apteringen av råvaran till Bollsta sågverk. Sedan årsskiftet är du nu produktchef vid Bollsta sågverk. Varför just du? Jag har länge följt utvecklingen i Bollsta, hur man har maximerat utfallet ur råvaran för att få fram rätt produkter och ge slutkunden ett mervärde. Och hur man successivt förbättrat servicenivå och leveranssäkerhet. Detta är ett gigantiskt pussel som jag vill fortsätta utveckla. Finns det någon uppgift som du särskilt vill framhålla? Att tillsammans med mina kollegor fortsätta ta fram prisvärda produkter som lämpar sig för såväl vår råvara som den teknik vi använder och som kan bidra till att ge sågverket en jämn lönsamhet. Själv lockas jag mycket av att lära känna marknadens behov och struktur. Vilket intryck har du av din nya arbetsplats? Sågverket är stort, modernt och rationellt. Efter några svåra år kunde vi i fjol visa upp ett strålande resultat, mycket tack vare en mycket engagerad personal. Och ambitionen är fortsatt hög; vi ska ständigt bli en ännu bättre leverantör av sågade trävaror. Mats Wigardt Katarina Levin, produktchef vid Bollsta sågverk. Foto: Petra Järnbert Mäter andel kärnved i egen regi Danmark låter man naturen I själv sköta impregneringen av fönster. Den del av fönstret som får ta emot naturens krafter ska här alltid tillverkas av stockens mer motståndskraftiga del, den så kallade kärnveden som innehåller rötskyddande hartser och kåda. Det danska regelverket stadgar att varje virkesbit som används vid fönstertillverkning måste innehålla en minsta andel kärnved. Allt virke som har levererats från Munksunds sågverk till danska fönsterfabriker har därför först passerat en legopartner som har mätt andelen kärnved. Nu investerar Munksund i stället i en egen laserstyrd kärnvedsmätare. Enklare hantering och ökad trygghet för kunden blir resultatet. I september beräknas den nya kärnvedsmätaren vara fullt intrimmad. 7 timbernews

8 SCA skärper kontrollen av kontroversiellt virke När nu en allt större andel av SCAs produktion av skogsprodukter FSC-certifieras, har strålkastarljuset alltmer kommit att riktas mot den del av råvaran som inte är certifierad. Såväl kunder som miljöorganisationer är mycket måna om att råvaran ska hållas fri från virke från kontroversiella källor när produkter miljöcertifieras. Det skulle kunna äventyra hela idén med certifiering som medel att övertyga konsumenterna att de tryggt kan använda skogsprodukter. SCA skärper därför nu sina rutiner. Forest Stewardship Council, FSC, håller just nu på att revidera sitt regelverk för spårbarhet, det vill säga reglerna för hur FSC-certifierat virke ska kunna användas i tillverkningen av FSC-certifierade produkter. Det nya regelverket kommer att göra det lättare för både små och stora tillverkare att erbjuda FSC-certifierade produkter. Men eftersom inte all råvara i produktionen behöver vara FSC-certifierad, så krävs det att tillverkaren också har kontroll av den övriga råvaran. Med virke från kontroversiella källor menas virke som avverkats illegalt eller som kommer från skog med höga naturvärden. Dit räknas också virke från genmodifierade träd eller från områden där traditionell sedvanerätt eller medborgerliga rättigheter kränks. Det är inte bara i certifieringssammanhang som begreppet dyker upp. Även EU har engagerat sig i handeln med illegalt virke och är i färd med att utarbeta ett regelverk för att begränsa denna handel. Jämfört med andra svenska och finska skogsföretag använder SCA en mycket liten andel importvirke, men SCA importerar ändå några hundra tusen kubikmeter för att klara industriförsörjningen under perioder när det inhemska virkesutbudet är begränsat. För att kunna kontrollera virkets ursprung köper SCA virke av ett mycket begränsat antal leverantörer. I kontrakt och i den löpande uppföljningen kräver SCA att virkets ursprung har dokumenterats och likaså att virket har avverkats i enlighet med landets skogslagstiftning. SCA genomför också regelbundet revisioner av hela kedjan tillbaka till den skog där virket avverkats. En betydligt större andel av det ocertifierade virke SCA använder, kommer dock från svenska virkeskällor skogsägarföreningar och privata sågverk liksom rotposter och leveransvirke från privata skogsägare. Även för dessa leverantörer har SCA etablerat rutiner för att följa upp virkets ursprung. En säljare måste kunna gå i god för att virket är avverkat på ett lagligt sätt och att det inte kommer från nyckelbiotoper. För större virkessäljare sker uppföljningen med hjälp av dokumentation, Nya möjligheter i Woodshop S edan introduktionen 1999 har SCAs elektroniska handelsplats för försäljning av överskottsprodukter från SCAs sju sågverk, befunnit sig under ständig utveckling. En nyhet som sedan en tid finns driftsatt är att kunden automatiskt får kontrakt när affären gjorts upp, respektive paketspecifikation och faktura vid leverans, till en förutbestämd adress. Detta innebär att alla eventuella missförstånd tidigt kan elimineras. Samt att kunden alltid vet när de beställda varorna lämnar sågverket. Från och med april visas också kundunika prislistor i scawoodshop vilket innebär att kunden kan fylla på sina egna kontrakt till de priser som gjorts upp med SCA Timbers säljare. Kunden har numera ständig tillgång till sågverkens hela överskott direkt i sin dator. Slutligen kan kunderna i scawoodshop numera skriva ut historik beträffande sina kontrakt på virkesköp samt också före leverans själva kontrollera var en viss beställd produkt ligger i SCA Timbers produktionsflöden alternativt lager. timbernews 8

9 SCA skärper nu kontrollen av det virke företaget köper. Det gäller såväl importerat virke som virke från inhemska virkeskällor. medan det vid köp från enskilda skogsägare är SCAs virkesköpare som informerar om vilka krav SCA ställer och följer upp att de efterlevs. Det här ska inte tolkas som att vi misstror skogsägarna, säger Kristian Olofson, virkeschef på SCA Skog. Det handlar snarare om information och kunskap. Våra virkesköpare kan hjälpa skogsägarna att undvika misstag och kan också bedöma när det är lämpligt att ta hjälp av skogsvårdsstyrelsen för att få en myndighetsbedömning. Men man ska också komma ihåg att vi här agerar som ombud för våra kunder. De ställer kravet på oss att våra produkter kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk och då måste vi försäkra oss om att vi kan möta dessa anspråk för all den råvara vi använder. Björn Lyngfelt Foto: Per-Anders Sjöqvist Försäljningsökning för SCAs FSC-produkter Genom det förslag till nya regler för produktcertifiering som SCA nu testar, har SCAs försäljning av FSC-certifierade träprodukter mer än tredubblats. FSC-produkter utgör nu tio procent av den totala försäljningen och volymen fortsätter att växa. Med det gamla regelverket för spårbarhetscertifiering kunde SCA producera och sälja FSC-produkter motsvarande tre procent av den totala försäljningen. Med det förslag till nya spårbarhetsregler som SCA nu testar ökar kapaciteten att erbjuda FSCcertifierade produkter till ca 65 procent av den totala produktionen. Det innebär att en betydligt större del av den stora volym FSCcertifierad råvara som SCA förfogar över, kan förädlas till FSC-certifierade produkter. Intresset har varit stort bland våra kunder att delta i detta pilotprojekt, säger Markus Henningsson, som är SCA Timbers projektledare. Flera kunder har väsentligt ökat sina inköp av FSC-certifierade produkter hos oss och möjligheterna att erbjuda konsumenterna FSC-produkter har mångfaldigats, både inom den träförädlande industrin och i byggvaruhusen. Förbättrat resultat för SCAs sågverk År 2003 var det motvind på många områden för SCAs affärsområde skogsindustriprodukter. Låg fart i den europeiska ekonomin och överutbud pressade priserna. Sjunkande dollarkurs slog både direkt och indirekt. Skenande elpriser höjde kostnaderna. SCA Forest Products gjorde ett resultat på miljoner kronor under Det är ungefär tjugo procent lägre än Även för SCAs hygienprodukter och förpackningar föll resultaten. Marginalen för SCA Forest Products, det vill säga förtjänsten per försäljningskrona, blev 11 procent. Hygienprodukter nådde 9 timbernews samma marginal, 11 procent, medan Förpackningar hade en marginal på 8 procent. Med tanke på omständigheterna tycker jag att vi har gjort ett hyfsat resultat, säger Anders Färnqvist, ekonomidirektör i SCA Forest Products. Sågverken gjorde ett ordentligt resultatlyft Tillsammans producerade sågverken förra året mer än någonsin tidigare. De gynnades också av god efterfrågan och hyggliga priser. Vi har kommit en bra bit på väg när det gäller att utnyttja Scaninges och SCAs sågverksresurser tillsammans på bästa sätt. Bollsta sågverk gjorde det största resultatlyftet, men även Holmsund, Vilhelmina och Graninge har utifrån sina förutsättningar presterat bra resultat, säger Anders Färnqvist och fortsätter: En viktig utvecklingsinvestering i fjol var förvärvet av BCL och bildandet av SCA Timber Supply i Storbritannien. Vi har nu en distributionsrörelse som gör att vi kan försörja den snabbt växande gördet-själv-marknaden. För att kunna leverera kompletta beställningar måste vi köpa en hel del produkter från andra tillverkare, men vi räknar med att successivt öka andelen produkter från våra egna sågverk.

10 Frankrike är en bra granmarknad, med hög efterfrågan på granfiber av bättre kvalitet, berättar Fredrik Nordin, produktchef på Tunadals sågverk. Foto: Bo Fernström Sågad gran från Tunadal lockar franska kunder Den franska trävarumarknaden har kommit att inta en allt viktigare roll för Tunadals sågverk. På bara några år har leveranserna till Frankrike mer än fördubblats. Under 2004 beräknas närmare kubikmeter sågat och hyvlat granvirke från Tunadal nå de franska kunderna. Regelbundet anländer ett fartyg från den svenska norrlandskusten till Fécamp respektive Rochefort i Frankrike. Ur lastrummet hämtas paket efter paket med sågade trävaror från Tunadals sågverk. Enbart under februari lastades en båt varje vecka med destination Frankrike. En av dessa rymde 7000 m 3, varav merparten utgjordes av virke från SCA. Det var det största fartyg som någonsin anlöpt hamnen i Rochefort! Vi har mycket fokus på Frankrike just nu, konstaterar produktchefen vid Tunadals sågverk Fredrik Nordin. Redan när SCA tillsammans med Iggesund och Graninge under sent 80-tal bildade det gemensamma försäljningsbolaget Bois de la Baltique (BDB) höjdes ambitionsnivån för SCAs agerande på den franska trävarumarknaden. Sedan en tid är BDB nu ett majoritetsägt dotterbolag till SCA. Därmed har också volymen sågat granvirke som slussas från Tunadals sågverk via Bois de la Baltique ut på den franska marknaden ökat dramatiskt. Vid millennieskiftet uppgick Tunadals andel av det virke som passerar de båda terminalerna, Fécamp och Rochefort, till kubikmeter. Sedan dess har siffrorna ständigt justerats uppåt; år 2001: kubikmeter, år 2002: kubikmeter, år 2003: kubikmeter. Fredrik Nordin spår att mängden trävirke som skeppas från Tunadal till Frankrike under innevarande år kommer att uppgå till kubikmeter. Frankrike är en bra granmarknad, med hög efterfrågan på granfiber av bättre kvalitet, förklarar han. Numera utgör Frankrike vår enskilt största marknad. Med en välutvecklad logistik och ett sofistikerat sortiment som allt mer anpassas efter kundernas behov och önskemål, fördelas virket från Tunadal mellan snickeriindustrier, hyvlerier, limträfabriker och brädgårdar. Bland SCAs franska kunder spelar naturligtvis distributionsoch snickerijätten SaintGobain (Point P och Lapeyere), med sina drygt anställda och hundratals försäljningsställen i hela Frankrike, i en alldeles egen division. Men det norrländska granvirket hamnar också hos slutkunder som panelhyvleriet Girod i Savoyen, hos dörrtillverkaren Huet söder om Nantes eller hos PLF i Poitiers som tillverkar panel, golv och limfog. Bois de la Baltique är vår förlängda arm i Frankrike med hundratals kunder, konstaterar Fredrik Nordin. Trenden nu är att intresset för hyvlade komponenter ökar. Och att SCA därmed förstärker sin närvaro ytterligare. Mats Wigardt timbernews 10

11 Svag inledning på året Furumarknaden är svag som en följd av höga producentlager, samt på grund av att köparna känner stor osäkerhet beträffande prisutvecklingen. Granmarknaden är i bättre balans. Visserligen är sågverkens lager alltför höga men eftersom köparnas lager är desto lägre kommer all konsumtion i marknaden direkt att omvandlas till köp från sågverken. Konsumtionen i marknaden ligger generellt på en bra nivå. Särskilt starka marknader är för stunden: USA och Kanada där nybyggnation av småhus ligger på historiskt sett mycket höga nivåer Frankrike, delvis som en följd av skattelättnader på byggmaterial Storbritannien även om två nyligen genomförda räntehöjningar kan komma att kyla ned intresset för att köpa, bygga eller renovera hus Även Japan och Tyskland uppvisar ett förbättrat marknadsläge, men för dessa länder är det framför allt frågan om en förbättring från ett tidigare mycket svagt ekonomiskt läge. Besvärliga marknader är: Holland där husbyggnationen sjunkit med 30-35% jämfört med nivån från slutet av 90-talet, vilket är en följd av den kostnadskris som Holland för närvarande genomlider Sverige där all offentlig byggstatistik pekar nedåt dock fortsätter svensken i gemen att spendera avsevärda pengar på renovering. Produktionen 2003 nådde all-time high i både Sverige och Finland: Den totala svenska produktionen 2003 blev 17,3 Milj m 3 vilket var +5% jämfört med Starten på 2004 har varit avsevärt sämre. Januarisiffrorna för produktion av furu/gran blev - 9%/-7% jämfört med samma period året före. Den totala finska produktionen 2003 blev 13,6 Milj m 3 vilket var +3% jämfört med I likhet med Sverige avmattades också den finska produktionen i januari och slutade på +3% för furu resp. -6% för gran. Även andra produktionsländer förefaller minska: Kanada rapporterar en nedgång under fjärde kvartalet med 5-8%, som ett resultat av svag lönsamhet I Tyskland publicerades nyligen en IFO-Konjunkturtest (mäter den ekonomiska aktiviteten) som hävdade att cirka 1/3 av alla sågverksföretag hade genomfört produktionsbegränsningar under de sista två månaderna. Försäljningen ligger på en otillfredsställande nivå. Detta är ett resultat av att osäkra köpare avvaktar i tron att priset ska sjunka. Så länge köparna är osäkra på prisutvecklingen tenderar lagren i marknaden att minska medan lagren vid sågverken ökar. Sågverkens lagernivå är fortsatt hög, men förefaller nu ha slutat öka ytterligare. Januarisiffrorna uppvisar en svag minskning jämfört med lagernivån vid årsskiftet (-1% för Sverige och -3% för Finland). Januari är normalt en månad då lagren växer på grund av en säsongsmässigt svag efterfrågan. Nedgången i lager är en följd av minskad produktion. Anders Ek Marknadsdirektör SCA förvärvar hela Scaninge Några dagar före årsskiftet förvärvade SCA de återstående aktierna i Scaninge av Graninge. Sedan Scaninges sågverk och biobränsleverksamhet tidigare förvärvats av SCA, var den viktigaste återstående tillgången Scaninges hektar produktiv skogsmark. Scaninge Timber blev mindre än fyra år gammalt. Företaget bildades 2000 av SCA och Graninge. Graninge förde i boet hela sitt skogsinnehav på hektar och hela sin sågverksrörelse med sågverken Bollsta, Graningebruk, Rundvik och Vilhelmina. SCA tillförde sågverket i Lugnvik och knappt hektar skog till det nya företaget. Genom det nu fullbordade förvärvet av Graninges skogs- och träverksamhet, har SCA blivit betydligt större som sågverksföretag. Lugnviks sågverk har lagts ned och utvecklingsin satserna har koncentrerats till det närbelägna Bollsta, som har blivit ett av Sveriges största och effektivaste sågverk. SCAs ställning som Europas största privata skogsägare har ytterligare stärkts. SCA äger idag två och en halv miljon hektar skog, varav två miljoner hektar brukas för virkesproduktion. Medan andra företag frånhänder sig kontrollen av sin råvaruförsörjning så har SCA stärkt sin råvarubas, säger Kenneth Eriksson, VD i SCA Forest Products. Vi ser det stora värdet i att kunna arbeta med hela värdekedjan, från skogen till produkt hos kund, och jag är övertygad om att det i det långa loppet kommer att vara en vinnande strategi. 11 timbernews

12 Bandyn har flyttat in Foto: Christian Granqvist Bandyn blir sig aldrig mer lik. Nu ska vädrets nycker inte längre kunna påverka spelet. Åtminstone inte i Edsbyn, där världens första inomhusarena för bandy har tagits i bruk. Med sina 72 meter långa takskepp av limträ är bandykyrkan en angelägenhet för hela bygden. Det var när kraftiga översvämningar i Voxnan häromåret fick kylrören till Edsbyns hemmaarena att rosta sönder och ammoniaken riskerade att förgifta marken som tankar på en inomhusarena för bandy föddes. Något liknande hade man aldrig tidigare hört talas om. Bandy har i alla tider spelats utomhus, i påtaglig närvaro av snö, kyla och förrädiska vindar. Nu skulle sporten flytta in! Lite frökenaktigt var det allt. Men de positiva tongångarna övervägde. Kommunen åtog sig emellertid bara att finansiera en ny bandybana, något hallbygge kunde det inte bli tal om. Därför bildades Edsbyn Arena AB, bestående av lokala företag, frikyrkor och föreningar med uppgift att marknadsföra Edsbyn och ragga pengar till projektet. Över två tusen privatpersoner och företag i hela landet har tecknat aktier i Edsbyn Arena. Målet för insamlingen överskreds med god marginal och i juli 2002 togs det första spadtaget till den planerade arenan. Sedan dess har projektet rullat på med god fart. Våren 2003 anlände de gedigna takstolarna av limträ från Martinsons Trä i Bygdsiljum, var och en 36 meter lång och 15 ton tung. Sommaren 2003 lyftes så takstolarna på plats, 23 meter upp i luften. Och i oktober samma år spelade Edsbyns IF sin första match inomhus. Edsbyn blir därmed först i världen om att kunna erbjuda bandy under tak. Ännu finns emellertid inga väggar på plats. Ändå har arenan redan mottagits positivt av både hemmalag, gästande klubbar och publik. Isen är bättre, spelet blir mera precist och det är lättare att hålla värmen när isande vindar inte längre har fritt spelrum på läktaren. Återstår att efter innevarande säsong få väggar, läktare och nya omklädningsrum på plats. Väggarna består av 3-skikts limträ som görs klara i fabriken ochmonteras på plats. Läktarna beräknas rymma personer. I höst planeras en elitcup i Edsbyn, med de fyra bästa bandylagen från Sverige och de fyra bästa från Ryssland. Då, om inte förr, ska bandyns lov sjungas i bandykyrkan! Fakta Edsbyn Arena: Yttermått: 120 x 72 meter. Takhöjd: 12 meter, till taknock 23 meter Limträstommen består av 400 kubikmeter trä som väger 200 ton I år blev Edsbyn svenska mästare i bandy. Kanske tack vare den nya arenan? Foto: Edsbyns IF Bandy Mats Wigardt

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

Kvalitet är frihet från bekymmer

Kvalitet är frihet från bekymmer Kvalitet är frihet från bekymmer www.publicationpapers.sca.com Det är kunden som sätter betyget Produkter med rätt kvalitet, miljöarbete i världsklass, tre välinvesterade och effektiva pappersbruk samt

Läs mer

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar PEFC Spårbarhetscertifiering För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA Vad är FSC? Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell organisation som främjar utvecklingen av miljöanpassade, socialt ansvarstagande och finansiellt

Läs mer

timbernews 32004 En tidning för SCAs trävarukunder www.timber.sca.com Det ska vara svenskt trä i Marocko

timbernews 32004 En tidning för SCAs trävarukunder www.timber.sca.com Det ska vara svenskt trä i Marocko timbernews 32004 En tidning för SCAs trävarukunder www.timber.sca.com Samarbete öppnar dörrar till udda marknader Fransk återförsäljare med tro på trä Trädgård ett växande intresse i England Det ska vara

Läs mer

timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.timber.sca.com

timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.timber.sca.com timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.timber.sca.com 12005 Kvistfritt från SCA till fönsterindustrin Altan i paket till engelska gör-det-själv-marknaden SCA håller lager åt danska VTI Magnet

Läs mer

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta.

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. Setra Trägolv Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. 1 Noga utvalt Det är något speciellt med massiva trägolv. De är genuina och rejäla, samtidigt som de har tidlös design och

Läs mer

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Vid affärsformen virkesmätning med skördare mäts och registreras stammens m 3 fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i

Läs mer

En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt. scacontainerboard.com

En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt. scacontainerboard.com Munksunds Pappersbruk En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering

Läs mer

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bild 1 Herr ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar. Bild 2 Holmens rörelsereresultat för 2005 blev 1 973 mnkr och i stort

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Kund och leverantör utvecklas tillsammans

Kund och leverantör utvecklas tillsammans timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 22010 Kund och leverantör utvecklas tillsammans Affärsutveckling med kundfokus Frankrike satsar på trä Innovativ affärsutveckling tillsammans

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Äkta svenskt hantverk

Äkta svenskt hantverk Äkta svenskt hantverk SIBES är ett av de ytterst få företag som finns kvar i Sverige som tillverkar kvalitetsbeslag. Vår tillverkning sker i egen fabrik i Småland. Vi har över 70 års erfarenhet av att

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Franskt intresse för färdiga komponenter

Franskt intresse för färdiga komponenter timbernews 22005 En tidning för SCAs trävarukunder www.timber.sca.com Franskt intresse för färdiga komponenter Dagens trävarubransch en kunskapsindustri Framgång för brittiska partnerprojekt timbernews

Läs mer

Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna.

Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna. En del av Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna. 2 3 VÅR VISION Noblessa ska vara den ledande köksleverantören. Vi

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

Vindkraft inom SCA. Milan Kolar 2011-05-30

Vindkraft inom SCA. Milan Kolar 2011-05-30 Vindkraft inom SCA Milan Kolar 2011-05-30 SCA Ett globalt hygien- och pappersföretag Nettoomsättning 109 miljarder SEK 45 000 anställda och försäljning i mer än 100 länder TEN och Tork är ledande globala

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

BYGG ENKELT I TRÄ. Goda rum LIMTRÄ KERTO. Levande material för inspirerande miljöer

BYGG ENKELT I TRÄ. Goda rum LIMTRÄ KERTO. Levande material för inspirerande miljöer LIMTRÄ KERTO OM MOELVEN Moelven Töreboda har producerat och levererat limträ till byggen sedan 1919 och ligger i Töreboda, vid Göta kanal. Förutom produktion av standard- och specialbalkar erbjuder Moelven

Läs mer

Vital virkesgrossist i Spanien

Vital virkesgrossist i Spanien timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 32015 Vital virkesgrossist i Spanien SCA MILJARD- INVESTERAR I MASSAFABRIK DANSKA VTI EXPERT PÅ LIMFOG Manolo och Adolfo de la Fuente, framgångsrika

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA SCA FOREST PRODUCTS SCA är världsledande inom FSC-certifierade produkter Kunder och konsumenter har försökt finna en trovärdig strategi för att välja goda produkter

Läs mer

myter om papperstillverkning och miljö

myter om papperstillverkning och miljö myter om papperstillverkning och miljö Sant eller falskt? Som konsument av papper kan det vara svårt att veta vad som är sant eller falskt när det gäller papper och miljö. Vi får ofta höra att papper

Läs mer

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com PLUS Avverkning enkelt och tryggt SCA SKOG www.scaskog.com Att sälja virke är ofta en stor affär. SCAs målsättning är att det ändå ska kännas både enkelt och tryggt. Därför har vi infört PLUS Avverkning

Läs mer

SCA Timber Ytbehandlad fasadpanel

SCA Timber Ytbehandlad fasadpanel SCA Timber Ytbehandlad fasadpanel Ytbehandlad fasadpanel Fasadpanel, i sin funktion som byggnadens yttersta beklädnad, har ett utsatt läge påverkad av väderförhållanden och årstidsväxlingar med varierande

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

WOOD PARK ORSA. En nationell och internationell TRÄMÖTESPLATS

WOOD PARK ORSA. En nationell och internationell TRÄMÖTESPLATS WOOD PARK ORSA En nationell och internationell TRÄMÖTESPLATS AMBITION HYR LOKALER I EN KOMMUN DÄR TRÄINDUSTRIN STÅR I CENTRUM Fram till år 2015 har Orsa Lokaler AB som målsättning att utveckla Wood Park

Läs mer

Vackra trägolv med unika bredder

Vackra trägolv med unika bredder Vackra trägolv med unika bredder Nordingrå TräGolv Skönhet Inget material värnar, som det rena träet, om miljö och känsla i våra hem. Trä ombonar och värmer. Det är tidlöst och ger en känsla av sparsmakad

Läs mer

ÖKAD DELAKTIGHET GER BÄTTRE RESULTAT FÖRDJUPAT SAMARBETE MED ITALIENSKA VEZZOLI

ÖKAD DELAKTIGHET GER BÄTTRE RESULTAT FÖRDJUPAT SAMARBETE MED ITALIENSKA VEZZOLI timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 12015 Höga krav på målad panel ÖKAD DELAKTIGHET GER BÄTTRE RESULTAT FÖRDJUPAT SAMARBETE MED ITALIENSKA VEZZOLI Peter Sjöström, produktchef

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

timbernews 22004 Från Zambia till Munksund med specialuppdrag Uppsving för gör-det-själv-marknaden Scawoodshop förenklar affärerna Populära pirer

timbernews 22004 Från Zambia till Munksund med specialuppdrag Uppsving för gör-det-själv-marknaden Scawoodshop förenklar affärerna Populära pirer timbernews 22004 En tidning för SCAs trävarukunder www.timber.sca.com Uppsving för gör-det-själv-marknaden Scawoodshop förenklar affärerna Populära pirer Från Zambia till Munksund med specialuppdrag timbernews

Läs mer

SCA tar sikte på byggvaruhandeln

SCA tar sikte på byggvaruhandeln timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 32008 SCA tar sikte på byggvaruhandeln Full fart framåt i Storbritannien Tunadals nya kaplinje invigd Full fart framåt i svåra tider timber

Läs mer

WENCOINFO WENCO LAGERTEKNIK AB

WENCOINFO WENCO LAGERTEKNIK AB WENCOINFO WENCO LAGERTEKNIK AB INTRESSERAD AV LAGERINREDNING SOM EFFEKTIVITET, PRODUKT OCH LÖNSAMHET? 2 FÖRBÄTTRAR IVITET TALA MED EXPERTERNA. I snart trettio år har vi varit experter på materialhantering.

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Heart of Brands en ny stjärna på den svenska modehimlen?

Heart of Brands en ny stjärna på den svenska modehimlen? Heart of Brands en ny stjärna på den svenska modehimlen? Sverige har långa traditioner av konfektionsindustri och i landet har framgångsrika företag som HM, KappAhl och Lindex startats och på senare år

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

Ett enklare skogsägande

Ett enklare skogsägande Ett enklare skogsägande Tänk om du hade en egen skogvaktare......med full koll på när åtgärder ska göras i din skog. Någon som ser till att det blir gjort, och stämmer av med dig, så ofta du vill, så att

Läs mer

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2010 2009

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2010 2009 SCA Skog SCA Skog i korthet Förvaltar 2,6 miljoner hektar skog, varav 2 miljoner brukas. Försörjer SCAs svenska industrier med virke. Bedriver FSC -certifierat skogsbruk. Nyckeltal 2010 2009 Antal anställda

Läs mer

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Virkesprislista Leveransvirke kust Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub, vid fullgoda vägar Toppdiam (cm) 12-13- 14-16- 18-20- 22-24-

Läs mer

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog.

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. Låt oss göra något fantastiskt med din skog. Det är många som är intresserade av din skog i dag. Efterfrågan på trävaror ökar och priserna

Läs mer

Välkommen till Holmen Skog!

Välkommen till Holmen Skog! Välkommen till Holmen Skog! Detta är Holmen Skog Holmen Skog finns över nästan hela Sverige. Verksamheten är organiserad i de tre regionerna Örnsköldsvik, Iggesund och Norrköping. Dessa består i sin tur

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Setra Limträ. För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart.

Setra Limträ. För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart. Setra Limträ För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart. 1 Genial produkt med tradition Limträ är en enkel och genial byggprodukt som använts ända sedan antiken. Precis som namnet antyder

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Vardagslogistik - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Posten Logistik - Vardagslogistik 1 Förord Just nu händer det mycket på logistikmarknaden. Logistikflödena internationaliseras

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Detta är Södra 2014 Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Södra i korthet Södra är Sveriges största

Läs mer

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus december 2013 Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus Av Anna Kiefer Det började med att uppfylla krav och uppförandekod och genom åren har det omvandlats till själva grunden för

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! OKQ8 ska koncentrera sig på bensin och inte

Läs mer

Skandinaviens främsta köttleverantör

Skandinaviens främsta köttleverantör folder från quality meat 2014 OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET Skandinaviens främsta köttleverantör OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET om oss Quality Meat är ett av de största handelsföretagen på marknaden

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER PLATS 02 TILLVÄXTPROCENT 103 % Logent med lappen i bakfickan Logistikbranschen växer så det knakar. Men ingenstans knakar det mer än det gör i Logent AB. Hemligheten är mycket enkel: En lapp i bakfickan.

Läs mer

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara.

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara. Marknadsbrev nr 10 Försäljningstakten håller i sig och under 2001 förmedlade Skånegårdar fastig-heter för ett sammanlagt värde om 326 Mkr. Det innebär att vi under de senaste tre åren förmedlat gårdar

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

Framgångsrik implementering av automatisk varupåfyllning

Framgångsrik implementering av automatisk varupåfyllning Framgångsrik implementering av automatisk varupåfyllning Case: AB Karl Hedin - Bygghandel Projektledare: Robin Eriksson robin.eriksson@abkarlhedin.se Presentation 1. Kort företagsfakta 2. Bakgrund 3. Varför

Läs mer

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Lunds kommun och Lunds kommuns användande av ramavtal Vad kommer den förändrade lagstiftningen att innebära? Exempel på problemområden Sammanfattning och förslag

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Virkesprislista BB1501. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BB1501. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista Avverkningsuppdrag Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub Toppdiam 12-13- 14-16- 18-20- 22-24- 26-28- 30-32- 34- Klass

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Tre träskikt och sju lager lack

Tre träskikt och sju lager lack Lita Parkettgolv Tre träskikt och sju lager lack Lita Parkettgolv är ett treskiktsgolv som limmas ihop med en miljövänlig limning. Ytskiktet på 3,5 mm är tillräckligt tjockt för att tåla flera omslipningar

Läs mer

Vi lyfter er logistik

Vi lyfter er logistik Vi lyfter er logistik Skandinaviens ledande tillverkare av lastpallar och emballage Aven Forsa Aven Holmestrand Aven Rabbalshede Kvalitets- & Miljöcertifierade SS EN ISO 9001 SS EN ISO 14001 Ledande tillverkare

Läs mer

Kristina Enander SCA Ortviken

Kristina Enander SCA Ortviken Kompetens, industrikapital och innovation världens femte största tryckpappersbruks recept för lönsamhet och framtidstro Kristina Enander SCA Ortviken Ortviken idag 4 produktionslinjer Två för obestruket

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008 I detta Nyhetsbrev berättar vi om hur projektet med bl.a. ny storloge på Borås Arena fortskrider. Vilken artikel är storsäljaren under sommaren hos Harald Nyborg? Vi hälsar också en hyresgäst välkommen

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG OLSSONS ÅKERI Under alla år har Volvo varit och är alltjämt den största uppdragsgivaren. På senare tid har även SCA kommit in som en stor kund. Vår huvudsysselsättning

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Hur vill du ha ditt nya utegolv? Underhållsfritt Stickfritt Slitstarkt Färgbeständigt Lång livslängd. Du ställer kraven. Vi har lösningen.

Hur vill du ha ditt nya utegolv? Underhållsfritt Stickfritt Slitstarkt Färgbeständigt Lång livslängd. Du ställer kraven. Vi har lösningen. Hur vill du ha ditt nya utegolv? Underhållsfritt Stickfritt Slitstarkt Färgbeständigt Lång livslängd Du ställer kraven. Vi har lösningen. Skönhet som varar Vackra, sköna och slitstarka golv finns inte

Läs mer

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag inland Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Resumé 1989 1999. Mo och Domsjö AB

Resumé 1989 1999. Mo och Domsjö AB 1989 Holmen Hygien säljs Holmen Hygien, mjukpappersrörelsen som Gamla MoDo 1987 sålde till Gamla Holmen, säljs nu av den nya koncernen till det finska företaget Metsä-Serla; Delägarskap i kanadensisk fabrik

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Starta eget Med Logosols produkter inom småskalig träförädling

Starta eget Med Logosols produkter inom småskalig träförädling Starta eget Med Logosols produkter inom småskalig träförädling eget företag? Vi på LOGOSOL vill med den här skriften inspirera dig och dela med oss av våra erfarenheter av att starta eget med LOGOSOLs

Läs mer

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent.

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 11 Ansvarig: Sigrid Granström sigrid.granstrom@ei.se Veckan i korthet Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick

Läs mer

Hammarby Bandy AB: Delårsrapport Q3: november 2011- januari 2012

Hammarby Bandy AB: Delårsrapport Q3: november 2011- januari 2012 1 PRESSMEDDELANDE 16 mars 2012 : Delårsrapport Q3: november 2011- januari 2012 Omsättning uppgick till 7 377 tkr (7 360 tkr) Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 524 tkr ( - 333 tkr). Rörelseresultat

Läs mer

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation.

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Kundanpassade ställverk Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Vi på Eldon sätter alltid kunden i centrum och gör allt vi kan för att leverera en optimal skåp- och ställverkslösning

Läs mer

Skandias plånboksindex. Juni, 2013 2013-06-26

Skandias plånboksindex. Juni, 2013 2013-06-26 Skandias plånboksindex Juni, 2013 2013-06-26 1 Sammanfattning Plånboksindex för juni: Hushållen mer optimistiska än någonsin Skandia redovisar stark framtidstro i sin undersökning av hushållens ekonomiska

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011 DIBS Payment Services Tredje kvartalet DIBS roll i värdekedjan Positiv trend i kärnverksamheten Omsättning (MSEK) 40 35 36,9 35,0 35,9 37,5 38,0 Nettoomsättning i SEK +3% till 38,0 Mkr Försäljningstillväxt

Läs mer

Elmarknadsrapport Q3-14

Elmarknadsrapport Q3-14 Svängiga väderprognoser Under veckan som gått har vi haft mycket osäkra prognoser som svängt varannan dag. Orsaken till detta är att vi inte har haft något stabilt högtryck över södra Europa vilket har

Läs mer

Holmen i korthet AFFÄRSOMRÅDEN: PRODUKTER AFFÄRSOMRÅDEN: RÅVAROR HOLMEN PAPER IGGESUND PAPERBOARD HOLMEN TIMBER HOLMEN SKOG HOLMEN ENERGI

Holmen i korthet AFFÄRSOMRÅDEN: PRODUKTER AFFÄRSOMRÅDEN: RÅVAROR HOLMEN PAPER IGGESUND PAPERBOARD HOLMEN TIMBER HOLMEN SKOG HOLMEN ENERGI AFFÄRSVERKSAMHET / HOLMEN I KORTHET Holmen i korthet AFFÄRSOMRÅDEN: PRODUKTER HOLMEN PAPER Produkter: Tryckpapper för magasin, produktkataloger, direktreklam, böcker och dagstidningar. Kunder: Magasin-,

Läs mer

Energieffektivisering i industrin. November 21, 2014 Energi-presentation 1

Energieffektivisering i industrin. November 21, 2014 Energi-presentation 1 Energieffektivisering i industrin November 21, 2014 Energi-presentation 1 Programmet idag Kort presentation av SCA och SCA Forest Products Energiarbetet inom SCA Forest Products Programmet för energieffektivisering

Läs mer

TRÄ MED OMTANKE. Spårbarhetscertifiering för träindustrin

TRÄ MED OMTANKE. Spårbarhetscertifiering för träindustrin TRÄ MED OMTANKE Spårbarhetscertifiering för träindustrin BEHOV AV DOKUMENTATION Skogs- och träindustrin ställs i allt större utsträckning inför krav på dokumentation som garanterar att olika träprodukters

Läs mer

Affärsområde Ljusskyltar

Affärsområde Ljusskyltar Vårt företag Ända sedan starten 1965 har Focus hjälpt det svenska näringslivet med profilerings- och informationslösningar. På 70-talet tog verksamheten ordentlig fart genom förvärvet av Philips Neon.

Läs mer