timbernews En tidning för SCAs trävarukunder Det ska vara svenskt trä i Marocko

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "timbernews 32004 En tidning för SCAs trävarukunder www.timber.sca.com Det ska vara svenskt trä i Marocko"

Transkript

1 timbernews En tidning för SCAs trävarukunder Samarbete öppnar dörrar till udda marknader Fransk återförsäljare med tro på trä Trädgård ett växande intresse i England Det ska vara svenskt trä i Marocko

2 Starka partners på svåra marknader timbernews Torn vid Hassan II moskén i Casablanca, Marocko. Omslagsfoto: Norbert Parola I det här numret av Timber News tittar vi lite närmare på några av våra marknader som normalt inte får så mycket uppmärksamhet, norra Afrika och Mellersta Östern. Kompetent partner på het marknad 3 Marockanska snickare föredrar svenskt trä 4 Rullier vill fostra en ny generation kunder 8 Bättre för gran fortsatt besvärligt för furu 10 Samverkan på trävarumarknaden 11 Grön inspiration 11 SCAs trävarurörelse, SCA Timber, omfattar sju sågverk och sex hyvlerier. Den totala produktionen av sågade trävaror uppgår till 1,4 miljoner kubikmeter. Trävarurörelsen ingår i SCAs affärsområde Skogsindustriprodukter. Timber News SCA Forest Products AB Sundsvall, tel Timber News utkommer 4 ggr/år Ansvarig utgivare Björn Lyngfelt Produktion Fryklunds kommunikation & design Repro & tryck Daus Tryck & Media Som vi tidigare berättat har SCA Timber arbetat igenom en heltäckande strategi för företagets utveckling. Viktiga komponenter i denna är kostnadseffektiv produktion och starka produkter, vilka vi erbjuder våra kunder tillsammans med ett effektivt paket bestående av service, information och kunskap. Hur passar då våra marknader i norra Afrika och Mellersta Östern in i denna nya strategi? För det första kan vi konstatera att SCA Timber har en unikt stark ställning i Marocko. Vi har två starka partners i marknaden med vilka vi har en direkt och intensiv dialog. Den ena av våra partners är Marockos ledande detaljist/återförsäljare med egna depåer i ett stort antal städer spritt över hela landet. Den andre är i stället landets största grossist. Det goda samarbetet med våra partners under mycket lång tid har skapat en situation där SCA Timbers varumärken är marknadsledande i Marocko. En konsekvent och genomtänkt exponering av SCAs varumärke på detaljistnivå har varit avgörande för att uppnå denna ställning. År 2003 levererade SCA Timber 43% av de trävaror som gick från Sverige till Marocko. På övriga marknader runt södra och östra Medelhavet har SCA Timber valt att arbeta på ett annat sätt. Vi har konstaterat att vi är alldeles för små på dessa marknader. Dessutom plågas de av återkommande prisdumpning av produkter som europeiska och ryska producenter misslyckats med att sälja på sina huvudmarknader. Dessa marknader är i sig inte prioriterade av SCA Timber, men likafullt behöver vi skapa ett starkt alternativ där vi med stor flexibilitet för våra produktionsenheter kan sälja volymer och produkter. Anders Ek, marknadsdirektör, SCA Timber. Vår lösning är att arbeta med en specialiserad partner, Uni4 Marketing, som kompletterar våra produkter med andra producenters. Uni4 Marketing åstadkommer genom sitt sätt att arbeta en betydande ställning på marknaden, vilket i sin tur gynnar SCA Timber. De stora volymer som Uni4 Marketing hanterar ger förutsättningar för billiga och frekventa transporter. Uni4 Marketing har också ett unikt kunnande inom områden som dokumenthantering och finansiering, viktiga specialkunskaper på dessa svåra marknader. Våra koncept för Marocko, såväl som övriga marknader i norra Afrika och Mellersta Östern, är starka och kommer att vara betydelsefulla komponenter i SCA Timbers strategi för framtiden. Anders Ek Marknadsdirektör timbernews 2

3 Kompetent partner på het marknad Som en modern efterföljare till forna tiders handelshus förmedlar Uni4 Marketing AB sågade trävaror från i huvudsak norra Sverige till kunder i Nordafrika och Mellanöstern. Vår strävan är att med kunskap och service skapa ett mervärde för våra partners, säger VD Carl-Henrik Sandström. I lokaler i Stockholms södra stadsdelar syr de fem anställda på Uni4 Marketing AB ihop komplicerade och kostnadseffektiva logistiklösningar för omkring kubikmeter sågade trävaror varav merparten är furu som årligen skickas från norra Sverige till kunder i Mellanöstern och Nordafrika. Vi är sedan länge väl etablerade på marknaden och har god kunskap om de förutsättningar som råder, förklarar Carl-Henrik Sandström. Upphovet till vad som idag är Uni4 Marketing AB, som under 2003 omsatte 250 miljoner SEK, är Unitimber, ett företag som 1991 bildades gemensamt av Graninge, SCA, Stora och Iggesund. Grundtanken, då som nu, var att sälja trävaror till marknader där ägarföretagen inte hade egen representation, säger Sandström. Nio år senare valde fyra av de tidigare anställda att öppna eget: Uni4 Marketing AB. Man fick försäljningsrätten på Nordafrika och Mellanöstern av SCA och Iggesund. Dessutom agerar man Carl-Henrik Sandström, VD för Uni4 Marketing AB. på uppdrag av utvalda privata sågverk. Som serviceorganisation för sågverksindustrin är uppgiften för de anställda att lösa de problem som består i att koppla samman leverantörer och köpare av sågade trävaror på ett för alla parter optimalt sätt. Viktigt är till exempel att man som koordinatör för flera leverantörer på en oprioriterad marknad ändå kan erbjuda ett fullt sortiment. Var och en av våra partners har sällan mer än delar av specifikationer att sälja, säger Sandström. Men sammantaget blir utbudet tämligen heltäckande och möter köparnas önskemål. Till sin hjälp har man förutom goda kontakter och kännedom om lokal kultur och mentalitet även ett väl förgrenat och internationellt nätverk av olika aktörer. Dessutom är service, säkra betalningar och en minutiös dokumentation nyckelord för att lyckas på marknader där riskerna är stora. Alla transporter görs med båt. Och för merparten av transporterna samarbetar Uni4 sedan länge med SCA Transforest AB. För att ytterligare höja servicenivån på leveranserna till Egypten, som är Uni4:s enskilt största marknad, valde man häromåret att i samarbete med SCA Transforest AB chartra ett eget fartyg för regelbundna leveranser från Lugnvik och Iggesund till Alexandria i Egypten. Dessvärre tvingades denna trafik upphöra under 2003 då fartyget inte passade för ändamålet. En riktig lösning men med fel fartyg, konstaterar Sandström, som söker ett alternativt fartyg för att snabbt kunna återuppta den reguljära trafiken mellan Norrland och Nordafrika. Det är på marknaden som slaget avgörs, tillägger han. Och då gäller det att distributionen fungerar på ett så effektivt sätt som möjligt. Mats Wigardt 3 timbernews

4 Marockanska snickare föredrar svenskt trä I decennier har sågad fura från SCA intagit en särställning bland Marockos snickare. I hamnstäder som Casablanca, Nador och Agadir lossades i fjol kubikmeter SCA-stämplat virke. Runt om i Marocko förvandlas sedan det svenska virket till sängar, skåp, dörrar och fönster. I Marockos hamnar trängs tropiskt timmer med plastklädda virkespaket från SCAs sågverk. Hamnen i Casablanca är efter Kapstaden störst i Afrika. Vid kajerna trängs eleganta kryssningsfartyg om utrymmet med lastbåtar och ro-rofartyg från världens alla hörn. Kranarna står på rad, truckar kilar in och ut ur väldiga magasin. Det ropas, visslas och tutas. Spannmål, stål och frukt hanteras av hojtande stuveripersonal. Tropiskt timmer och plastklädda virkespaket från svenska sågverk travas på kajerna. Tunga lastbilar lastas för att sedan pustande försvinna ut genom grindarna. SCA har samarbetat i många år med två stora virkesimportörer, Direkt på gatan i Casablancas gränder tillverkar snickarkunniga hantverkare köksskåp och sängar. som tillsammans svarar för drygt 80 procent av den marockanska trävarumarknaden; Socob och Robelbois-gruppen, dvs de samverkande företagen Robelbois, Comarbois, Gadimat och Socoreg. Första anhalten för virkespaketen från SCA på deras väg från hamnen till möbelsnickaren i Tanger eller Casablanca är alltså ett lager hos något av dessa företag. Därefter är steget inte långt till Habous, ett marknadsområde i Casablancas utkanter som domineras av virkeshandlare och snickare. Här har sågade trävaror timbernews 4

5 merparten har SCAs logotype på plasten fullbordar bilden av en karakteristisk marockansk småföretagarmiljö. I marknadsområdet Habous kan virkeshandlaren Haj Messaoud få ett varumärke att vinna eller försvinna. från Sverige i närmare ett halvt sekel utgjort en närmast oundgänglig råvara när virke förvandlas till färdig produkt. I Habous är de smala gränderna fyllda med åsnekärror, små japanska lastbilar, män som balanserar brickor med mint-te eller står i grupper vid den ambulerande lunchvagnen. Snickerier ligger vägg i vägg med butiker som saluför sina små lager av sågat virke av skiftande kvalitet och dimension. Kunderna ackorderar om priset och vänder och vrider på varje bräda som sedan sågas till och lastas på den väntande kärran. Allt tas till vara även avbrutna och skadade bräder. Direkt på gatan eller i små varma lokaler tillverkar snickarkunniga hantverkare köksskåp och sängar efter anvisningar av sina kunder, som på en papperslapp angivit ungefärliga mått och önskat utseende på den beställda produkten. Högar av sågspån och ännu oöppnade virkespaket varav Det är i Habous och andra liknande områden runt om i Marocko som efterfrågan på trävirke avgörs. Här är relationen med slutkunden helt avgörande. Habous okrönte doyen, den åldrige virkeshandlaren Haj Messaoud, kan genom att lyfta ett ögonbryn få ett varumärke att vinna eller försvinna. Haj Messaoud är en legend, konstaterar Hamid Hajoui, vd och försäljningschef för Comarbois, ett av fyra företag i Robelbois-gruppen som handlar med trävaror. Blir vi osams med honom är vi ute ur leken. Det måste därför alltid finnas tid för en kopp te och en pratstund när vi hälsar på. I familjeföretaget Socobs stora lagercentral, inte långt från Casablanca, sorteras virket efter kvalitet, dimension och varumärke. Här finns virke från fyra världsdelar Europa, Asien, Afrika och Sydamerika. Varje år importerar Socob sammanlagt cirka Från vänster Benslimane Badr, försäljningschef Comarbois, Hajoui Hamid, VD för Comarbois, Gilles Hotelin, styrelseordförande Comarbois samt VD för Robelbois och Dadoukh Mohamed, försäljningschef Comarbois m 3 virke, varav en fjärdedel från SCA. När virket anländer från hamnen prickas paketen av på listor av anställda i vita arbetsrockar och skickas sedan iväg till Socobs 17 återförsäljare, som är spridda över hela Marocko. Det är en utmaning att leverera sågade trävaror till 30 miljoner människor, till deras möbler och hus, i ett land utan skog, konstaterar Nabil Tazi. I Casablancas brädgårdar förekommer hästar eller åsnor lika ofta som små japanska lastbilar. 5 timbernews

6 Tillsammans med sina bröder Amine och Majid, och försäljningschefen Abdelilah Guerouali, visar Nabil Tazi oss runt hos en av företagets 17 återförsäljare, dit kunderna kommer för att köpa enstaka brädor eller hela virkespaket. Det är lite som ett snabbköp med virke från Chile, Brasilien, Rumänien och Ryssland, konstaterar Nabil. Men, tillägger han, många kunder vill ha svenskt virke, helst från SCA, som har ett mycket gott rykte i Marocko sedan flera år tillbaka. Många snickare håller utkik efter lastfartygens ankomst till hamnen. Konkurrenten Robelbois grundades 1947 för tillverkning av apelsinlådor. Affärsidén för Robelbois-gruppens medlemmar är att som Marockos ledande grossist leverera trävaror på lastbil till återförsäljare i hela Marocko. Av de 16 företag som ingår i Med sina 40 lastbilar kan Socob-teamet leverera inom 24 timmar till sina kunder och/eller sina 17 återförsäljare över hela Marocko. Robelbois-gruppen har fyra företag handel med trävaror som huvudsaklig affärsidé. Robelbois är, liksom Socob, familjeägt, importvolymen är likvärdig och företagets virkesmagasin är minst lika diversifierat som hos Socob. Furu från norra Sverige utgör favoritvirke och slutkunderna består av hantverkare och snickare. Men för ledet mellan importör och slutkund, vilket hos Socob utgörs av 16 egna brädgårdar på olika håll i landet och Längst fram från vänster; Socobs försäljningschef Abdelilah Guerouali, brödratrion i familjeföretaget Socob Amine, Nabil och Majid Tazi tillsammans med ett av arbetslagen vid företagets huvudterminal i Casablanca. timbernews 6

7 med planer på ytterligare fem inom två år, har Robelbois valt att samarbeta med fristående virkeshandlare. Detta innebär att man från det egna magasinet i Casablanca enbart kör ut hela paket till grossister som i sin tur säljer mindre kvantiteter till lokala snickare. Gemensamt för Socob och Robelbois är dock deras ömsesidiga övertygelse om att den marockanska trävarumarknaden kan svälja betydligt större mängder virke från norra Sverige. SCA är ett strategiskt varumärke som vi kan sälja mycket mer av om det bara fanns större volymer att tillgå, konstaterar Nabil Tazi på Socob. Trävarukunderna i Casablanca har att välja mellan virke från fl era olika länder. Men många föredrar svenskt virke. Robelbois på Internet: Socob på Internet: Mats Wigardt Foto: Moulay Idriss, Norbert Parola Robelbois-gruppen består av 16 företag, varav fyra är aktiva inom träsektorn. Andra verksamheter inom gruppen är tillverkning och distribution av metallurgiska produkter, fastigheter, import av datorer samt import av John Deree jordbruksmaskiner. Gruppens totala omsättning (all verksamhet) var år 2003 lika med 153 milj euro. 613 personer var anställda. Socob initierade häromåret ett projekt med syfte att öka tillgängligheten mellan kund och företag. Man gav bort tusen GSM-telefoner till kunder, som man skickade ett sms-meddelande till när nya virkesleveranser anlände till hamnen. Dessa kunde sedan ringa gratis från sin telefon för att höra sig för om priser och kvantiteter. Nästa steg är att förse företagets större kunder med en dator så att de kan göra sina beställningar direkt över nätet. Såväl Socob som Robelbois är regelbundna användare av SCAs elektroniska handelsplats scawoodshop.com. Till exempel så loggar Hamid Hajoui på Robelbois-ägda Comarbois varje morgon in på för att få aktuella uppgifter om tillgängliga dimensioner och kvaliteter. Alltid aktuellt och väldigt lätt att använda, är hans bedömning. Casablanca Agadir Tanger Nador 7 timbernews

8 Rullier vill fostra en ny generation kunder Vi står inför en oerhört spännande utveckling. Trävaror har definitivt framtiden för sig här i västra Frankrike. Men samtidigt finns en rad utmaningar, säger Philippe Rullier, direktör för en av Frankrikes äldsta och mest välrenommerade återförsäljare inom branschen, Rullier Distribution. Företaget grundades 1883 när Philippe Rulliers farfars far köpte en ångdriven såg, som han fraktade runt i skogarna norr om Cognacs druvodlingar. Idag ingår familjeföretaget i en grupp bestående av flera oberoende företag, Nebopan-gruppen. Tillsammans omsätter Nebopans medlemmar över en kvarts miljard euro utan att göra avkall på vare sig familjeföretagskänslan eller det långsiktiga ansvaret. Rulliers huvudkontor ligger fortfarande i det gamla familjehuset i det vykortliknande samhället Chef-Boutonne. Hela området Rullier försöker se längre än till enbart nästa kvartalsrapport. Vi befi nner oss i mitten av en kedja. Det är vår uppgift att utbilda och informera den nya generationen kunder. Snart kommer många av de äldre att gå i pension, säger Philippe Rullier. sjuder av aktivitet. Truckarna slingrar sig mellan såg, torkmaskiner och ett par butiker. Vi återförsäljare befinner oss mitt i kedjan. Vi spelar en mycket viktig roll för branschens framtid, konstaterar den 40-årige Philippe Rullier. Våra kunder finns främst bland arkitekter och hantverkare. De senare är en åldrande grupp, ofta män som är en bra bit över 50 år. Alla hittar inte en efterträdare när de går i pension. Själv låter Rullier inte någon lämna företaget innan han är säker på att den personens kunnande har förts vidare till en efterträdare. Han gick själv som Sakta men säkert har fyra generationer av familjern Rullier byggt upp företaget. Idag har Rullier SA fyra olika depåer och butiker i Västfrankrike. Foto: Rullier och Magnus Falkehed timbernews 8

9 En kund som vänder sig till någon av Rulliers fem olika återförsäljningsställen förväntar sig något extra, förklarar Philippe Rullier, vd för Rullier Distribution. direktörslärling i två år innan han officiellt tog över ledningen. Philippe Rullier står för en ungdomlig syn på branschen och dess framtid. Som återförsäljare nöjer jag mig inte med att enbart sälja trävaror. Jag försöker även skapa lust och intresse för våra produkter bland den yngre generationen, säger han och passar på att visa vad han har i bilens bagageutrymme träleksaker till sin treåriga dotter och sin ettårige son Det är ju inte alla som har vuxit upp bland tonvis av virke, som jag har gjort, konstaterar han. Mina bröder och jag byggde kojor i trä här på företagsområdet när vi var små. Philippe Rullier är övertygad om att återförsäljarna kommer att bli allt mer delaktiga i utbildningsoch informationsprogram riktade mot den yngre generationen. Men det handlar också om att lära de äldre och yngre att umgås med varandra. Inom Rullier satsar vi därför inte enbart på säljutbildning för medarbetarna, utan även på beteendekurser. De går ut på att lära sig att umgås med varandra, med ledningen och naturligtvis med kunden. Våra kunder har rätt till bästa möjliga bemötande, menar han. Speciellt som våra kunder betalar mer än de som väljer konkurrerande försäljare. En kund som vänder sig till någon av Rulliers fem olika återförsäljningsställen förväntar sig alltså något extra. Eftersom de flesta av Rulliers kunder finns inom byggbranschen är de beroende av regelbundna leveranser. Ett annat självklart krav är att produkterna håller en hög och jämn kvalitet. Det är viktigt att återförsäljarna kan ringa oss och beställa en exakt likadan produkt som förra gången, förklarar Philippe Rullier. Ett långvarigt samarbete med SCA garanterar honom precis det tillflöde som hans kunder förväntar sig. SCAs leveranser till La Rochelle är utomordentligt pålitliga, säger direktören. Philippe Rullier blickar framåt med tillförsikt. De senaste fem åren har Rulliers omsättning fördubblats. Magnus Falkehed Fakta om holdingbolaget Rullier Distribution Grundat 1883 Omsättning: 30 miljoner euro Antal anställda: 120 Genomsnittlig ålder: 38,2 år Säljer främst skandinaviskt barrträ i Chef-Boutonne samt vid fyra andra återförsäljningsställen i sydvästra Frankrike. Rullier ingår i företagsgruppen Nebopan (51 återförsäljningsställen med 261 miljoner euro i omsättning) 9 timbernews

10 Bättre för gran fortsatt besvärligt för furu Marknadssituationen är pressad för sågverken. Trots god konsumtion på många marknader har de europeiska sågverken inte klarat av att hitta marknad för en, under senare år, stadigt ökande produktion. Under sommaren har dock marknadsläget förbättrats markant för granen, medan situationen för furu är fortsatt be kym - mersam. Konsumtionen är generellt god på SCA Timbers marknader. Våra europeiska huvudmarknader England och Frankrike har under våren visat god efterfrågan, genererat av en stabil aktivitet inom såväl nybyggnation som renovering av bostäder. Även på den svenska hemmamarknaden har byggföretagen, enligt Konjunkturinstitutet, en alltmer optimistisk syn på utvecklingen. Marknaderna i USA och Japan går bra. Främst drar USA, där nybyggnation av småhus ligger på en historiskt hög nivå. Produktionen av sågade trävaror i Europa är för närvarande rekordhög. De fyra dominerande producenterna Sverige, Finland, Tyskland och Österrike producerar alla all time high. Den ackumulerade produktionen i Sverige och Finland för jan-aug är oförändrad för furu, respektive +2% för gran, jämfört med samma period Produktions nivån 2003 var den högsta någonsin för båda länderna. Under sommaren har dock produktionen av gran gått tillbaka. Tillgången på sågtimmer är tillfredsställande. Sågverkens försäljning är hög. Vid utgången av augusti låg exportorderstocken på +9% i Sverige och +5% i Finland. Försäljningen till respektive hemmamarknad låg samtidigt i nivå med fjolårets nivå. Sågverkens lager steg kraftigt under hösten 2003, men började falla tillbaka under andra kvartalet Vid utgången av juli låg furulagren i både Sverige och Finland fortsatt mycket högt (i Finland högst någonsin för juli månad). Granlagren har däremot reducerats i snabb takt under de senaste månaderna och låg vid utgången av juli på en normal nivå. Anders Ek Marknadsdirektör Framgångsrika säljare i Italien Säljområde Italien tog hem segern i SCA Timbers säljtävling som avslutades den 1 juli. Samtliga säljområden deltog. Målsättningen med tävlingen var att under maj och juni generera extra försäljning, utöver budget, i storleksordning m 3. Målet nåddes med råge. När tävlingen avslutades hade m 3 registrerats till ett värde av ca 82 miljoner SEK. Delvis som ett resultat av kampanjen låg SCA Timbers sågverkslager på en bra totalnivå i september. Ny New ordförande Chairman i for brittisk UK industry branschkommitté committee Rob Simpson, vd för SCA Timber Supply i Storbritannien, tillträder i höst posten som ordförande i Timber Trade Federations nybildade utbildningskommitté. Kommittén har till uppgift att arbeta för karriärmöjligheter inom trävaruindustrin och trävaruhandeln. SCA förbereder höjd produktion i Tunadals sågverk SCA har inlett tidigt samråd enligt miljöbalken om en utbyggnad av Tunadals sågverk. Tunadals sågverk har idag tillstånd att producera kubikmeter sågade trävaror per år. I sin ansökan vill SCA ha denna nivå höjd till kubikmeter. Några investeringsbeslut har inte tagits, säger Jerry Larsson, chef för Tunadals sågverk. Vi inleder miljöprövningen för att få förutsättningarna för ett in vesteringsprogram fastlagda. Investeringarna kan sedan mycket väl ske stegvis. Vi är dock helt på det Kommittén omfattar representanter från universitet, utbildningsorgan som Forest Education Initiative, den nationella kampanjen till förmån för trä, wood.for good, Timber Trades Journal och företag av alla storlekar, från stora producenter som SCA till lokala virkeshandlare. klara med att vi behöver investera i modern utrustning och öka produktionen för att Tunadal skall bli ett konkurrenskraftigt sågverk med god lönsamhet. timbernews 10

11 Jämtlamell och SCA Timber samverkar på trävarumarknaden Det svenska sågverksföretaget Jämtlamell och SCA Timber inleder ett samarbete om marknadsföring och försäljning av trävaror i Storbritannien och Frankrike. Anders Andersson, marknadschef Jämtlamell och Stephen King, försäljningschef SCA Timber Supply. SCA kommer att erbjuda produkter från Jämtlamell och Backe Trä omfattande standardvaror och specialiserade trävaror för t ex fönster, fönsterluckor, dörr, panel och limträbalk. Jämtlamell har kapacitet att torka 80 procent av sin produktion till åtta procents fukthalt och ökar därigenom möjligheterna att möta efterfrågan från bl a snickerioch möbelindustrin på såväl gransom furuprodukter. Jämtlamell omfattar två sågverk och ett hyvleri i Jämtland. De producerar kubikmeter sågad vara av gran och furu, fördelat på 60 procent furu och 40 procent gran. Från vänster Jamie Snape, Jewson Ltd, Pierre Yves Gerbeau, presentatör vid prisceremonin, och Anders Ek, marknadsdirektör SCA Timber. Photo: Timber Trades Journal Pristagare med snabbkarriär Jamie Snape från Jewson Ltd blev Trainee of the Year 2004 och fick nyligen ta emot sitt pris från SCAs marknadsdirektör Anders Ek vid Timber Trades Journals prisceremoni. Jamie har fått Institute of Wood Science Certificate, genomgått Jewsons utbildning Young Merchant samt utbildat sig inom kundservice. Hans intresse för trä har gett sig uttryck i en snabb karriär: på två år har han fått ansvar för tio stora konton, för tekniska frågor och börjat fungera som mentor för nyanställda på Jewsons hyvleri. Jag har lärt mig mycket om att prissätta en sortering, skrev Jamie i sin ansökan. Vem du än är, kan du lära dig något nytt varje dag, och det ser jag fram emot. Grön inspiration Det gamla ordspråket en engelsmans hem är hans borg håller fortfarande: britterna lägger ned mer än någonsin på att förbättra sina borggårdar. Hushållen gör av med omkring fem miljarder pund per år på växter, trädgårdsprodukter och utrustning till trädgården. Royal Horticultural Society, som är Storbritanniens ledande organ för trädgårdsentusiaster, uppskattar att 18 miljoner människor ägnar sig åt trädgårdsarbete regelbundet, och sex miljoner (en tiondel av befolkningen) uppger att det är deras största hobby. Det är därför inte konstigt att trädgårdsutställningen RHS Chelsea Flower Show i London, som arrangerats i två århundraden, väcker stor uppmärksamhet i pressen. Under Chelsea-veckan i maj drabbas medierna av trädgårdsfeber. I år rönte Frälsningsarméns och Buildbases trädgård Från mörker till ljus, en av 21 visningsträdgårdar, ett stort intresse. SCA levererade virket till den musikpaviljong som användes vid Buildbase skapade egna rubriker som första brittiska bygghandelskedja att få en Chain Of Custody-certifi ering från FSC för alla sina fi lialer. Vänster till höger: Stephen King, försäljningschef för SCA Timber Supply, Kevin Middleton, vd för Buildbase, Vanessa Linforth, certifi eringschef för Soil Association och Nick Cliffe, marknadschef för Forest Stewardship Council UK. Foto: Buildbase firandet av den andliga musikens 125 år som en del av Frälsningsarméns välgörenhetsarbete och dess kristna verksamhet. >> 11 timbernews

12 Drottning Elizabeth besöker Frälsningsarméns och Buildbases trädgård Från mörker till ljus tillsammans med trädgårdens skapare Julian Dowle (vänster) och Frälsningsarméns befälhavare Alex Hughes (till höger). Foto: REUTERS/David Bebber Musikpaviljongen ingår i Ljus -sektionen i Frälsningsarméns och Buildbases trädgård Från mörker till ljus. Foto: Buildbase >> Ett filmteam från BBC hade besökt SCAs plantskola Bogrundet, FSC-certifierade skogar, sågverket Tunadal och dess hamn, och berättade historien om FSCcertifiering (Forest Stewardship Council) från skog till visningsträdgård. Reportaget utgjorde en del av BBC1:s förhandsprogram om utställningen. Frälsningsarméns och Buildbases trädgård kommenterades i mer än 100 artiklar i pressen, oräkneliga intervjuer i TV och på webbplatser. Ca 39 brittiska radiostationer nämnde också trädgården. Alla vinklar fanns med, från religiösa program till bevakning av drottning Elizabeths besök på utställningen. SCAs kund, byggvarugrossisten Buildbase sponsrade trädgården och skapade egna rubriker genom att bli den första bygghandelskedjan som fått en Chain-of-Custody-certifiering från FSC för delar av sitt sortiment för alla filialer. FSC-certifikatet överlämnades vid en pressträff under Chelsea-utställningens invigningsdag. SCA deltog vid ceremonin, då företaget hjälpt Buildbase att nå sitt FSC-mål. Bland de berömda personer som besökte utställningen fanns bland andra Sir Bob Geldof, initiativtagaren till Live-Aid-konserterna till förmån för Afrika, skådespelare som Sir Michael Caine och idrottsmän som Kris Akabusi. Flöjtisten Sir James Galway spelade i musikpaviljongen och ledde besökarnas tankar tillbaka till trädgårdens andliga tema. En ny brittisk kampanj lanserades under Chelsea-veckan, Plant for Life, som ska uppmuntra människor inom vården, men också allmänheten, att ta en rekommenderad daglig dos av exponering för växter. Forskning visar att kroniska sjukdomar och hjärtsjukdomar kan minskas genom trädgårdsarbete. En grönare miljö minskar också brottsligheten och sänker stressnivåerna. I Storbritannien främjar evenemang som Chelsea-utställningen de inspirerande och hälsobringande fördelarna med kontakten med växter. Må det fortsätta under Royal Horticultural Societys nästkommande 200 år. Camilla Hair

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

Franskt intresse för färdiga komponenter

Franskt intresse för färdiga komponenter timbernews 22005 En tidning för SCAs trävarukunder www.timber.sca.com Franskt intresse för färdiga komponenter Dagens trävarubransch en kunskapsindustri Framgång för brittiska partnerprojekt timbernews

Läs mer

Bollsta sågverks produkter och marknad

Bollsta sågverks produkter och marknad timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.timber.sca.com 12004 Skandinavien en växande marknad Svensk gran går hem i Frankrike Skärpt kontroll av kontroversiellt virke Med fokus på Bollsta sågverks

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA Vad är FSC? Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell organisation som främjar utvecklingen av miljöanpassade, socialt ansvarstagande och finansiellt

Läs mer

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta.

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. Setra Trägolv Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. 1 Noga utvalt Det är något speciellt med massiva trägolv. De är genuina och rejäla, samtidigt som de har tidlös design och

Läs mer

Vi levererar! Urban Svahn vd Höganäshuset

Vi levererar! Urban Svahn vd Höganäshuset Vi levererar! Bränd lera är vackert, har en varm och härlig känsla samt en tidlöshet som förenar oss med historien. De senaste åren har kakel och klinker använts mer och mer för att skapa nya rum som terrasser,

Läs mer

Kompetenscenter. Lean Wood Engineering

Kompetenscenter. Lean Wood Engineering Kompetenscenter Lean Wood Engineering Sälja till Bygghandeln Nya kompetens- och organisationskrav Jakob Rehme Dr. Jakob Rehme Marketing and Logistics Research Group Linköping University Lime AB Situation

Läs mer

Snabb och välsorterad butik i hård bransch

Snabb och välsorterad butik i hård bransch 12 AKTUELL PRODUKTION / NR 3 2013 Snabb och välsorterad butik i hård bransch Vi tar vid där rostfritt slutar - så sammanfattar Jonas Pihl familjeföretaget Harald Pihls produktkatalog. text olle hernegren

Läs mer

Växtinspektionen informerar 2007-02-22

Växtinspektionen informerar 2007-02-22 Växtinspektionen informerar 2007-02-22 Träemballage godkänt för internationell handel förklarande dokument Jordbruksverkets godkännande enligt ISPM 15 1 Syftet med Jordbruksverkets godkännande av tillverkning

Läs mer

KåKå Plus. Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning

KåKå Plus. Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning KåKå Plus Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning Med KåKå Plus ger vi dig en unik möjlighet att som kund på KåKå öka din försäljning och lönsamhet. Verktyg för ökad försäljning Med KåKå Plus får du

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i

AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i en helhet som ger kunden stabilitet, trygghet och kvalitet.

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt. scacontainerboard.com

En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt. scacontainerboard.com Munksunds Pappersbruk En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Har vi optimal plockteknik?

Har vi optimal plockteknik? Har vi optimal plockteknik? En lagerresa från starten 2005 Stayhard startades 2005 av två unga entreprenörer, Daniel Möller och Joakim Naumburg, i ett källarförråd på 15 kvadratmeter idén kom under en

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.timber.sca.com

timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.timber.sca.com timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.timber.sca.com 12005 Kvistfritt från SCA till fönsterindustrin Altan i paket till engelska gör-det-själv-marknaden SCA håller lager åt danska VTI Magnet

Läs mer

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler.

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler. Handel på nätet & Konvertering Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket Europas shoppare vänder sig först till prestationsbaserade marknadsföringskanaler när de

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

Synpunkter från några av våra medlemmar:

Synpunkter från några av våra medlemmar: Synpunkter från några av våra medlemmar: Vilken härlig affärsidé med en riktigt lyckad utveckling Grattis! ExtremeFood startade en gång som ett litet hobbyprojekt och har från detta tagit steget till en

Läs mer

Kvalitet är frihet från bekymmer

Kvalitet är frihet från bekymmer Kvalitet är frihet från bekymmer www.publicationpapers.sca.com Det är kunden som sätter betyget Produkter med rätt kvalitet, miljöarbete i världsklass, tre välinvesterade och effektiva pappersbruk samt

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex

Svenskt Marknadsföringsindex Svenskt Marknadsföringsindex Fakta om undersökningen Sveriges Marknadsföringsindex har som mål att årligen att sammanställa vad marknadschefer i Sverige tror om framtiden, vilka utmaningar de ser och hur

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bild 1 Herr ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar. Bild 2 Holmens rörelsereresultat för 2005 blev 1 973 mnkr och i stort

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Sapa Building System AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN

Sapa Building System AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN Affärsidé: Med hög servicegrad och goda affärsrelationer utveckla, marknadsföra, sälja och lagerhålla egna konstruktions- och systemlösningar i

Läs mer

Snabbväxaren som omsätter hundra miljoner på två anställda. Företagarna som vågar tänka nytt. Når alla 17300 företag i Västernorrland & Jämtland!

Snabbväxaren som omsätter hundra miljoner på två anställda. Företagarna som vågar tänka nytt. Når alla 17300 företag i Västernorrland & Jämtland! Nummer 8 November 2010 Pris: 35kr Företagarna som vågar tänka nytt sidan 10-11 Strunta i backupen bokför på nätet sidan 20 Jämtar tar turister till Globens topp sidan 33 Patrik Gillgren i Timrå och brorsan

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

Valmatics. Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning.

Valmatics. Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning. Valmatics Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning. Det finns många förklaringar till Valutecs fram gångar på marknaden. Det skulle

Läs mer

Kristina Enander SCA Ortviken

Kristina Enander SCA Ortviken Kompetens, industrikapital och innovation världens femte största tryckpappersbruks recept för lönsamhet och framtidstro Kristina Enander SCA Ortviken Ortviken idag 4 produktionslinjer Två för obestruket

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Mäster Grön och Svensk krukväxtproduktion

Mäster Grön och Svensk krukväxtproduktion Mäster Grön och Svensk krukväxtproduktion Hot o möjligheter Bengt Söderlind www.krukvaxter.se AFFÄRSIDÉ MÄSTER GRÖN skall vara marknadsledande på kruk- och utplanteringsväxtmarknaden genom hög kundanpassad

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem.

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. 13/EN/PP/PRO/1 Gå med på http://partner.gigasetpro.se Kontakta din lokala Gigaset

Läs mer

SCA tar sikte på byggvaruhandeln

SCA tar sikte på byggvaruhandeln timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 32008 SCA tar sikte på byggvaruhandeln Full fart framåt i Storbritannien Tunadals nya kaplinje invigd Full fart framåt i svåra tider timber

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Ett enklare skogsägande

Ett enklare skogsägande Ett enklare skogsägande Tänk om du hade en egen skogvaktare......med full koll på när åtgärder ska göras i din skog. Någon som ser till att det blir gjort, och stämmer av med dig, så ofta du vill, så att

Läs mer

Kund och leverantör utvecklas tillsammans

Kund och leverantör utvecklas tillsammans timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 22010 Kund och leverantör utvecklas tillsammans Affärsutveckling med kundfokus Frankrike satsar på trä Innovativ affärsutveckling tillsammans

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011 DIBS Payment Services Tredje kvartalet DIBS roll i värdekedjan Positiv trend i kärnverksamheten Omsättning (MSEK) 40 35 36,9 35,0 35,9 37,5 38,0 Nettoomsättning i SEK +3% till 38,0 Mkr Försäljningstillväxt

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

På följande sidor kommer bilder från arbetet i Sydafrika och de prototyper vi tagit fram. Tor & Mattias

På följande sidor kommer bilder från arbetet i Sydafrika och de prototyper vi tagit fram. Tor & Mattias I mitten på februari började vi diskutera att göra examensarbetet tillsammans. Vi hade tidigare pratat om att arbeta ihop och det kändes då självklart att börja samarbetet med ett större projekt. Vi började

Läs mer

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk 1 En nordisk finansiell koncern med ett globalt synsätt Fakta Marknadsledare i Danmark, Finland och Nordirland 3,8 miljoner kunder

Läs mer

Framgångsrik implementering av automatisk varupåfyllning

Framgångsrik implementering av automatisk varupåfyllning Framgångsrik implementering av automatisk varupåfyllning Case: AB Karl Hedin - Bygghandel Projektledare: Robin Eriksson robin.eriksson@abkarlhedin.se Presentation 1. Kort företagsfakta 2. Bakgrund 3. Varför

Läs mer

Träemballage förflyttar världen

Träemballage förflyttar världen timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 32014 Träemballage förflyttar världen Svenskt virke bygger Egypten Team SCA har kastat loss Nicklas Larsson, vd, Aven Forsa. Innehåll Foto:

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Fair Trade enligt WFTO

Fair Trade enligt WFTO Fair Trade enligt WFTO Bättre villkor och rättvis betalning World Fair Trade Organization, WFTO, är en samarbetsorganisation för rättvis handel som arbetar för att marginaliserade producenter ska få bättre

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Virkesprislista Leveransvirke kust Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub, vid fullgoda vägar Toppdiam (cm) 12-13- 14-16- 18-20- 22-24-

Läs mer

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Flexibla transporter för framtiden När marknaden för många branscher blir allt mer global, måste transporterna effektiviseras för att du som

Läs mer

Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM

Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM BAKGRUND Stockholm är en mötesplats för att skapa nya kontakter och därmed finna nya kunder och klienter. Det är här både stora och små inredningsprojekt tar

Läs mer

Rapport från expertgruppen och kommittén för trädgårdsprodukter 9 december 2014

Rapport från expertgruppen och kommittén för trädgårdsprodukter 9 december 2014 1(5) Rapport från expertgruppen och kommittén för trädgårdsprodukter 9 december 2014 Sammanfattning Vi fick inga besked om det kommande arbetet med PO-förordningen (543/2011), annat än att det kommer nästa

Läs mer

Virkesprislista BB1501. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BB1501. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista Avverkningsuppdrag Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub Toppdiam 12-13- 14-16- 18-20- 22-24- 26-28- 30-32- 34- Klass

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Hur allting började. 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland.

Hur allting började. 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland. Berner Gruppen Hur allting började 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland. hur det ser ut idag 9.000 Anställda 3 Separata koncerner 60 Företag > 25 Länder

Läs mer

Ungt företag med stark marknadsposition

Ungt företag med stark marknadsposition Ungt företag med stark marknadsposition Westmetall AB är en lokal lagerhållare av halvfabrikat inom aluminium, stål, rostfritt och koppar. Till bygg- och verkstadsindustrin levereras standardprodukter

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation.

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Kundanpassade ställverk Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Vi på Eldon sätter alltid kunden i centrum och gör allt vi kan för att leverera en optimal skåp- och ställverkslösning

Läs mer

Trender för mode och shopping på nätet. Modebranschens nya catwalk är digital. tradedoubler.com

Trender för mode och shopping på nätet. Modebranschens nya catwalk är digital. tradedoubler.com Trender för mode och shopping på nätet Modebranschens nya catwalk är digital tradedoubler.com Konsumenterna har hittat ett nytt sätt att uppleva, inspireras och handla mode på. De varumärken som vägrar

Läs mer

AKTIVERINGSGUIDE 2014-2015 SUPERBOWL PARTY SUPERSERIEN SM-FINAL XXIX VM 2015 LANDSLAGET

AKTIVERINGSGUIDE 2014-2015 SUPERBOWL PARTY SUPERSERIEN SM-FINAL XXIX VM 2015 LANDSLAGET AKTIVERINGSGUIDE 2014-2015 SUPERBOWL PARTY SUPERSERIEN SM-FINAL XXIX VM 2015 LANDSLAGET BILD Johan Stål, WR Örebro Black Knights Superserien MVP 2013 Välkommen! Det gröna gräsets schack! Vi är på en resa.

Läs mer

Försäkringslösningar. i världsklass

Försäkringslösningar. i världsklass Försäkringslösningar i världsklass Du står aldrig ensam! Livet förändras hela tiden. Vi studerar, bosätter oss, reser, gör affärer... Livet är en ständigt föränderlig blandning av framgångar och svårigheter,

Läs mer

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar PEFC Spårbarhetscertifiering För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på

Läs mer

PRT-Forest bygger boendekvalitet

PRT-Forest bygger boendekvalitet PRT-Forest bygger boendekvalitet PRT-Forest ledande finska märkesprodukter inom trä och bygg Användningen av trä inom bygg- och inredningsbranschen har långa traditioner. Bruket av trä har under 2000-talet

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag inland Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Kungsäter Kök Dalbo Gårdshorn 21 519 92 Kungsäter Tel. +46320-20 70 30 Fax +46320-811 60 info@kungsaterkok.se www.kungsaterkok.se

Kungsäter Kök Dalbo Gårdshorn 21 519 92 Kungsäter Tel. +46320-20 70 30 Fax +46320-811 60 info@kungsaterkok.se www.kungsaterkok.se PERSONLIGA KÖK Kungsäter Kök Dalbo Gårdshorn 21 519 92 Kungsäter Tel. +46320-20 70 30 Fax +46320-811 60 info@kungsaterkok.se www.kungsaterkok.se Made in Halland. Inte långt ifrån Varberg, ca 3 mil österut

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Nyckeln till en inspirerande och lönsam butik!

Nyckeln till en inspirerande och lönsam butik! Nyckeln till en inspirerande och lönsam butik! DET SOM ÄR RIKTIGT BRA ÄR ALLTID UNIKT! Som professionell handlare vet du hur viktig din butik är. Vilken känsla man ska få när man kommer in, hur man exponerar

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Tre träskikt och sju lager lack

Tre träskikt och sju lager lack Lita Parkettgolv Tre träskikt och sju lager lack Lita Parkettgolv är ett treskiktsgolv som limmas ihop med en miljövänlig limning. Ytskiktet på 3,5 mm är tillräckligt tjockt för att tåla flera omslipningar

Läs mer

TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN

TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN Ett nyckelfärdigt koncept Det stora praktiska arbetet som det innebär att skapa en egen solstudio har hindrat många duktiga människor från att våga

Läs mer

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Rune Tennesmed] [Göran Hultgren] Profil Kön Ålder Arbete/roll [Kund] [Man] [46 år] [Sågverksoperatör] Personlighet

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Bidrag till tävlingen Bästa vara

Bidrag till tävlingen Bästa vara Haganässkolan, Älmhult Erik Nilsson tel. 070-574 97 18 Vår affärsidé: Att skapa snyggt designade kökstillbehör där funktion och kvalité står i centrum. Bidrag till tävlingen Bästa vara Bakgrund ES Design

Läs mer

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se PANEL & LIST En välskött fasad är en investering som ger dig ett hus med högre värde och med rätt isolering en bättre ekonomi. Trä är ett levande

Läs mer