timbernews En tidning för SCAs trävarukunder Det ska vara svenskt trä i Marocko

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "timbernews 32004 En tidning för SCAs trävarukunder www.timber.sca.com Det ska vara svenskt trä i Marocko"

Transkript

1 timbernews En tidning för SCAs trävarukunder Samarbete öppnar dörrar till udda marknader Fransk återförsäljare med tro på trä Trädgård ett växande intresse i England Det ska vara svenskt trä i Marocko

2 Starka partners på svåra marknader timbernews Torn vid Hassan II moskén i Casablanca, Marocko. Omslagsfoto: Norbert Parola I det här numret av Timber News tittar vi lite närmare på några av våra marknader som normalt inte får så mycket uppmärksamhet, norra Afrika och Mellersta Östern. Kompetent partner på het marknad 3 Marockanska snickare föredrar svenskt trä 4 Rullier vill fostra en ny generation kunder 8 Bättre för gran fortsatt besvärligt för furu 10 Samverkan på trävarumarknaden 11 Grön inspiration 11 SCAs trävarurörelse, SCA Timber, omfattar sju sågverk och sex hyvlerier. Den totala produktionen av sågade trävaror uppgår till 1,4 miljoner kubikmeter. Trävarurörelsen ingår i SCAs affärsområde Skogsindustriprodukter. Timber News SCA Forest Products AB Sundsvall, tel Timber News utkommer 4 ggr/år Ansvarig utgivare Björn Lyngfelt Produktion Fryklunds kommunikation & design Repro & tryck Daus Tryck & Media Som vi tidigare berättat har SCA Timber arbetat igenom en heltäckande strategi för företagets utveckling. Viktiga komponenter i denna är kostnadseffektiv produktion och starka produkter, vilka vi erbjuder våra kunder tillsammans med ett effektivt paket bestående av service, information och kunskap. Hur passar då våra marknader i norra Afrika och Mellersta Östern in i denna nya strategi? För det första kan vi konstatera att SCA Timber har en unikt stark ställning i Marocko. Vi har två starka partners i marknaden med vilka vi har en direkt och intensiv dialog. Den ena av våra partners är Marockos ledande detaljist/återförsäljare med egna depåer i ett stort antal städer spritt över hela landet. Den andre är i stället landets största grossist. Det goda samarbetet med våra partners under mycket lång tid har skapat en situation där SCA Timbers varumärken är marknadsledande i Marocko. En konsekvent och genomtänkt exponering av SCAs varumärke på detaljistnivå har varit avgörande för att uppnå denna ställning. År 2003 levererade SCA Timber 43% av de trävaror som gick från Sverige till Marocko. På övriga marknader runt södra och östra Medelhavet har SCA Timber valt att arbeta på ett annat sätt. Vi har konstaterat att vi är alldeles för små på dessa marknader. Dessutom plågas de av återkommande prisdumpning av produkter som europeiska och ryska producenter misslyckats med att sälja på sina huvudmarknader. Dessa marknader är i sig inte prioriterade av SCA Timber, men likafullt behöver vi skapa ett starkt alternativ där vi med stor flexibilitet för våra produktionsenheter kan sälja volymer och produkter. Anders Ek, marknadsdirektör, SCA Timber. Vår lösning är att arbeta med en specialiserad partner, Uni4 Marketing, som kompletterar våra produkter med andra producenters. Uni4 Marketing åstadkommer genom sitt sätt att arbeta en betydande ställning på marknaden, vilket i sin tur gynnar SCA Timber. De stora volymer som Uni4 Marketing hanterar ger förutsättningar för billiga och frekventa transporter. Uni4 Marketing har också ett unikt kunnande inom områden som dokumenthantering och finansiering, viktiga specialkunskaper på dessa svåra marknader. Våra koncept för Marocko, såväl som övriga marknader i norra Afrika och Mellersta Östern, är starka och kommer att vara betydelsefulla komponenter i SCA Timbers strategi för framtiden. Anders Ek Marknadsdirektör timbernews 2

3 Kompetent partner på het marknad Som en modern efterföljare till forna tiders handelshus förmedlar Uni4 Marketing AB sågade trävaror från i huvudsak norra Sverige till kunder i Nordafrika och Mellanöstern. Vår strävan är att med kunskap och service skapa ett mervärde för våra partners, säger VD Carl-Henrik Sandström. I lokaler i Stockholms södra stadsdelar syr de fem anställda på Uni4 Marketing AB ihop komplicerade och kostnadseffektiva logistiklösningar för omkring kubikmeter sågade trävaror varav merparten är furu som årligen skickas från norra Sverige till kunder i Mellanöstern och Nordafrika. Vi är sedan länge väl etablerade på marknaden och har god kunskap om de förutsättningar som råder, förklarar Carl-Henrik Sandström. Upphovet till vad som idag är Uni4 Marketing AB, som under 2003 omsatte 250 miljoner SEK, är Unitimber, ett företag som 1991 bildades gemensamt av Graninge, SCA, Stora och Iggesund. Grundtanken, då som nu, var att sälja trävaror till marknader där ägarföretagen inte hade egen representation, säger Sandström. Nio år senare valde fyra av de tidigare anställda att öppna eget: Uni4 Marketing AB. Man fick försäljningsrätten på Nordafrika och Mellanöstern av SCA och Iggesund. Dessutom agerar man Carl-Henrik Sandström, VD för Uni4 Marketing AB. på uppdrag av utvalda privata sågverk. Som serviceorganisation för sågverksindustrin är uppgiften för de anställda att lösa de problem som består i att koppla samman leverantörer och köpare av sågade trävaror på ett för alla parter optimalt sätt. Viktigt är till exempel att man som koordinatör för flera leverantörer på en oprioriterad marknad ändå kan erbjuda ett fullt sortiment. Var och en av våra partners har sällan mer än delar av specifikationer att sälja, säger Sandström. Men sammantaget blir utbudet tämligen heltäckande och möter köparnas önskemål. Till sin hjälp har man förutom goda kontakter och kännedom om lokal kultur och mentalitet även ett väl förgrenat och internationellt nätverk av olika aktörer. Dessutom är service, säkra betalningar och en minutiös dokumentation nyckelord för att lyckas på marknader där riskerna är stora. Alla transporter görs med båt. Och för merparten av transporterna samarbetar Uni4 sedan länge med SCA Transforest AB. För att ytterligare höja servicenivån på leveranserna till Egypten, som är Uni4:s enskilt största marknad, valde man häromåret att i samarbete med SCA Transforest AB chartra ett eget fartyg för regelbundna leveranser från Lugnvik och Iggesund till Alexandria i Egypten. Dessvärre tvingades denna trafik upphöra under 2003 då fartyget inte passade för ändamålet. En riktig lösning men med fel fartyg, konstaterar Sandström, som söker ett alternativt fartyg för att snabbt kunna återuppta den reguljära trafiken mellan Norrland och Nordafrika. Det är på marknaden som slaget avgörs, tillägger han. Och då gäller det att distributionen fungerar på ett så effektivt sätt som möjligt. Mats Wigardt 3 timbernews

4 Marockanska snickare föredrar svenskt trä I decennier har sågad fura från SCA intagit en särställning bland Marockos snickare. I hamnstäder som Casablanca, Nador och Agadir lossades i fjol kubikmeter SCA-stämplat virke. Runt om i Marocko förvandlas sedan det svenska virket till sängar, skåp, dörrar och fönster. I Marockos hamnar trängs tropiskt timmer med plastklädda virkespaket från SCAs sågverk. Hamnen i Casablanca är efter Kapstaden störst i Afrika. Vid kajerna trängs eleganta kryssningsfartyg om utrymmet med lastbåtar och ro-rofartyg från världens alla hörn. Kranarna står på rad, truckar kilar in och ut ur väldiga magasin. Det ropas, visslas och tutas. Spannmål, stål och frukt hanteras av hojtande stuveripersonal. Tropiskt timmer och plastklädda virkespaket från svenska sågverk travas på kajerna. Tunga lastbilar lastas för att sedan pustande försvinna ut genom grindarna. SCA har samarbetat i många år med två stora virkesimportörer, Direkt på gatan i Casablancas gränder tillverkar snickarkunniga hantverkare köksskåp och sängar. som tillsammans svarar för drygt 80 procent av den marockanska trävarumarknaden; Socob och Robelbois-gruppen, dvs de samverkande företagen Robelbois, Comarbois, Gadimat och Socoreg. Första anhalten för virkespaketen från SCA på deras väg från hamnen till möbelsnickaren i Tanger eller Casablanca är alltså ett lager hos något av dessa företag. Därefter är steget inte långt till Habous, ett marknadsområde i Casablancas utkanter som domineras av virkeshandlare och snickare. Här har sågade trävaror timbernews 4

5 merparten har SCAs logotype på plasten fullbordar bilden av en karakteristisk marockansk småföretagarmiljö. I marknadsområdet Habous kan virkeshandlaren Haj Messaoud få ett varumärke att vinna eller försvinna. från Sverige i närmare ett halvt sekel utgjort en närmast oundgänglig råvara när virke förvandlas till färdig produkt. I Habous är de smala gränderna fyllda med åsnekärror, små japanska lastbilar, män som balanserar brickor med mint-te eller står i grupper vid den ambulerande lunchvagnen. Snickerier ligger vägg i vägg med butiker som saluför sina små lager av sågat virke av skiftande kvalitet och dimension. Kunderna ackorderar om priset och vänder och vrider på varje bräda som sedan sågas till och lastas på den väntande kärran. Allt tas till vara även avbrutna och skadade bräder. Direkt på gatan eller i små varma lokaler tillverkar snickarkunniga hantverkare köksskåp och sängar efter anvisningar av sina kunder, som på en papperslapp angivit ungefärliga mått och önskat utseende på den beställda produkten. Högar av sågspån och ännu oöppnade virkespaket varav Det är i Habous och andra liknande områden runt om i Marocko som efterfrågan på trävirke avgörs. Här är relationen med slutkunden helt avgörande. Habous okrönte doyen, den åldrige virkeshandlaren Haj Messaoud, kan genom att lyfta ett ögonbryn få ett varumärke att vinna eller försvinna. Haj Messaoud är en legend, konstaterar Hamid Hajoui, vd och försäljningschef för Comarbois, ett av fyra företag i Robelbois-gruppen som handlar med trävaror. Blir vi osams med honom är vi ute ur leken. Det måste därför alltid finnas tid för en kopp te och en pratstund när vi hälsar på. I familjeföretaget Socobs stora lagercentral, inte långt från Casablanca, sorteras virket efter kvalitet, dimension och varumärke. Här finns virke från fyra världsdelar Europa, Asien, Afrika och Sydamerika. Varje år importerar Socob sammanlagt cirka Från vänster Benslimane Badr, försäljningschef Comarbois, Hajoui Hamid, VD för Comarbois, Gilles Hotelin, styrelseordförande Comarbois samt VD för Robelbois och Dadoukh Mohamed, försäljningschef Comarbois m 3 virke, varav en fjärdedel från SCA. När virket anländer från hamnen prickas paketen av på listor av anställda i vita arbetsrockar och skickas sedan iväg till Socobs 17 återförsäljare, som är spridda över hela Marocko. Det är en utmaning att leverera sågade trävaror till 30 miljoner människor, till deras möbler och hus, i ett land utan skog, konstaterar Nabil Tazi. I Casablancas brädgårdar förekommer hästar eller åsnor lika ofta som små japanska lastbilar. 5 timbernews

6 Tillsammans med sina bröder Amine och Majid, och försäljningschefen Abdelilah Guerouali, visar Nabil Tazi oss runt hos en av företagets 17 återförsäljare, dit kunderna kommer för att köpa enstaka brädor eller hela virkespaket. Det är lite som ett snabbköp med virke från Chile, Brasilien, Rumänien och Ryssland, konstaterar Nabil. Men, tillägger han, många kunder vill ha svenskt virke, helst från SCA, som har ett mycket gott rykte i Marocko sedan flera år tillbaka. Många snickare håller utkik efter lastfartygens ankomst till hamnen. Konkurrenten Robelbois grundades 1947 för tillverkning av apelsinlådor. Affärsidén för Robelbois-gruppens medlemmar är att som Marockos ledande grossist leverera trävaror på lastbil till återförsäljare i hela Marocko. Av de 16 företag som ingår i Med sina 40 lastbilar kan Socob-teamet leverera inom 24 timmar till sina kunder och/eller sina 17 återförsäljare över hela Marocko. Robelbois-gruppen har fyra företag handel med trävaror som huvudsaklig affärsidé. Robelbois är, liksom Socob, familjeägt, importvolymen är likvärdig och företagets virkesmagasin är minst lika diversifierat som hos Socob. Furu från norra Sverige utgör favoritvirke och slutkunderna består av hantverkare och snickare. Men för ledet mellan importör och slutkund, vilket hos Socob utgörs av 16 egna brädgårdar på olika håll i landet och Längst fram från vänster; Socobs försäljningschef Abdelilah Guerouali, brödratrion i familjeföretaget Socob Amine, Nabil och Majid Tazi tillsammans med ett av arbetslagen vid företagets huvudterminal i Casablanca. timbernews 6

7 med planer på ytterligare fem inom två år, har Robelbois valt att samarbeta med fristående virkeshandlare. Detta innebär att man från det egna magasinet i Casablanca enbart kör ut hela paket till grossister som i sin tur säljer mindre kvantiteter till lokala snickare. Gemensamt för Socob och Robelbois är dock deras ömsesidiga övertygelse om att den marockanska trävarumarknaden kan svälja betydligt större mängder virke från norra Sverige. SCA är ett strategiskt varumärke som vi kan sälja mycket mer av om det bara fanns större volymer att tillgå, konstaterar Nabil Tazi på Socob. Trävarukunderna i Casablanca har att välja mellan virke från fl era olika länder. Men många föredrar svenskt virke. Robelbois på Internet: Socob på Internet: Mats Wigardt Foto: Moulay Idriss, Norbert Parola Robelbois-gruppen består av 16 företag, varav fyra är aktiva inom träsektorn. Andra verksamheter inom gruppen är tillverkning och distribution av metallurgiska produkter, fastigheter, import av datorer samt import av John Deree jordbruksmaskiner. Gruppens totala omsättning (all verksamhet) var år 2003 lika med 153 milj euro. 613 personer var anställda. Socob initierade häromåret ett projekt med syfte att öka tillgängligheten mellan kund och företag. Man gav bort tusen GSM-telefoner till kunder, som man skickade ett sms-meddelande till när nya virkesleveranser anlände till hamnen. Dessa kunde sedan ringa gratis från sin telefon för att höra sig för om priser och kvantiteter. Nästa steg är att förse företagets större kunder med en dator så att de kan göra sina beställningar direkt över nätet. Såväl Socob som Robelbois är regelbundna användare av SCAs elektroniska handelsplats scawoodshop.com. Till exempel så loggar Hamid Hajoui på Robelbois-ägda Comarbois varje morgon in på för att få aktuella uppgifter om tillgängliga dimensioner och kvaliteter. Alltid aktuellt och väldigt lätt att använda, är hans bedömning. Casablanca Agadir Tanger Nador 7 timbernews

8 Rullier vill fostra en ny generation kunder Vi står inför en oerhört spännande utveckling. Trävaror har definitivt framtiden för sig här i västra Frankrike. Men samtidigt finns en rad utmaningar, säger Philippe Rullier, direktör för en av Frankrikes äldsta och mest välrenommerade återförsäljare inom branschen, Rullier Distribution. Företaget grundades 1883 när Philippe Rulliers farfars far köpte en ångdriven såg, som han fraktade runt i skogarna norr om Cognacs druvodlingar. Idag ingår familjeföretaget i en grupp bestående av flera oberoende företag, Nebopan-gruppen. Tillsammans omsätter Nebopans medlemmar över en kvarts miljard euro utan att göra avkall på vare sig familjeföretagskänslan eller det långsiktiga ansvaret. Rulliers huvudkontor ligger fortfarande i det gamla familjehuset i det vykortliknande samhället Chef-Boutonne. Hela området Rullier försöker se längre än till enbart nästa kvartalsrapport. Vi befi nner oss i mitten av en kedja. Det är vår uppgift att utbilda och informera den nya generationen kunder. Snart kommer många av de äldre att gå i pension, säger Philippe Rullier. sjuder av aktivitet. Truckarna slingrar sig mellan såg, torkmaskiner och ett par butiker. Vi återförsäljare befinner oss mitt i kedjan. Vi spelar en mycket viktig roll för branschens framtid, konstaterar den 40-årige Philippe Rullier. Våra kunder finns främst bland arkitekter och hantverkare. De senare är en åldrande grupp, ofta män som är en bra bit över 50 år. Alla hittar inte en efterträdare när de går i pension. Själv låter Rullier inte någon lämna företaget innan han är säker på att den personens kunnande har förts vidare till en efterträdare. Han gick själv som Sakta men säkert har fyra generationer av familjern Rullier byggt upp företaget. Idag har Rullier SA fyra olika depåer och butiker i Västfrankrike. Foto: Rullier och Magnus Falkehed timbernews 8

9 En kund som vänder sig till någon av Rulliers fem olika återförsäljningsställen förväntar sig något extra, förklarar Philippe Rullier, vd för Rullier Distribution. direktörslärling i två år innan han officiellt tog över ledningen. Philippe Rullier står för en ungdomlig syn på branschen och dess framtid. Som återförsäljare nöjer jag mig inte med att enbart sälja trävaror. Jag försöker även skapa lust och intresse för våra produkter bland den yngre generationen, säger han och passar på att visa vad han har i bilens bagageutrymme träleksaker till sin treåriga dotter och sin ettårige son Det är ju inte alla som har vuxit upp bland tonvis av virke, som jag har gjort, konstaterar han. Mina bröder och jag byggde kojor i trä här på företagsområdet när vi var små. Philippe Rullier är övertygad om att återförsäljarna kommer att bli allt mer delaktiga i utbildningsoch informationsprogram riktade mot den yngre generationen. Men det handlar också om att lära de äldre och yngre att umgås med varandra. Inom Rullier satsar vi därför inte enbart på säljutbildning för medarbetarna, utan även på beteendekurser. De går ut på att lära sig att umgås med varandra, med ledningen och naturligtvis med kunden. Våra kunder har rätt till bästa möjliga bemötande, menar han. Speciellt som våra kunder betalar mer än de som väljer konkurrerande försäljare. En kund som vänder sig till någon av Rulliers fem olika återförsäljningsställen förväntar sig alltså något extra. Eftersom de flesta av Rulliers kunder finns inom byggbranschen är de beroende av regelbundna leveranser. Ett annat självklart krav är att produkterna håller en hög och jämn kvalitet. Det är viktigt att återförsäljarna kan ringa oss och beställa en exakt likadan produkt som förra gången, förklarar Philippe Rullier. Ett långvarigt samarbete med SCA garanterar honom precis det tillflöde som hans kunder förväntar sig. SCAs leveranser till La Rochelle är utomordentligt pålitliga, säger direktören. Philippe Rullier blickar framåt med tillförsikt. De senaste fem åren har Rulliers omsättning fördubblats. Magnus Falkehed Fakta om holdingbolaget Rullier Distribution Grundat 1883 Omsättning: 30 miljoner euro Antal anställda: 120 Genomsnittlig ålder: 38,2 år Säljer främst skandinaviskt barrträ i Chef-Boutonne samt vid fyra andra återförsäljningsställen i sydvästra Frankrike. Rullier ingår i företagsgruppen Nebopan (51 återförsäljningsställen med 261 miljoner euro i omsättning) 9 timbernews

10 Bättre för gran fortsatt besvärligt för furu Marknadssituationen är pressad för sågverken. Trots god konsumtion på många marknader har de europeiska sågverken inte klarat av att hitta marknad för en, under senare år, stadigt ökande produktion. Under sommaren har dock marknadsläget förbättrats markant för granen, medan situationen för furu är fortsatt be kym - mersam. Konsumtionen är generellt god på SCA Timbers marknader. Våra europeiska huvudmarknader England och Frankrike har under våren visat god efterfrågan, genererat av en stabil aktivitet inom såväl nybyggnation som renovering av bostäder. Även på den svenska hemmamarknaden har byggföretagen, enligt Konjunkturinstitutet, en alltmer optimistisk syn på utvecklingen. Marknaderna i USA och Japan går bra. Främst drar USA, där nybyggnation av småhus ligger på en historiskt hög nivå. Produktionen av sågade trävaror i Europa är för närvarande rekordhög. De fyra dominerande producenterna Sverige, Finland, Tyskland och Österrike producerar alla all time high. Den ackumulerade produktionen i Sverige och Finland för jan-aug är oförändrad för furu, respektive +2% för gran, jämfört med samma period Produktions nivån 2003 var den högsta någonsin för båda länderna. Under sommaren har dock produktionen av gran gått tillbaka. Tillgången på sågtimmer är tillfredsställande. Sågverkens försäljning är hög. Vid utgången av augusti låg exportorderstocken på +9% i Sverige och +5% i Finland. Försäljningen till respektive hemmamarknad låg samtidigt i nivå med fjolårets nivå. Sågverkens lager steg kraftigt under hösten 2003, men började falla tillbaka under andra kvartalet Vid utgången av juli låg furulagren i både Sverige och Finland fortsatt mycket högt (i Finland högst någonsin för juli månad). Granlagren har däremot reducerats i snabb takt under de senaste månaderna och låg vid utgången av juli på en normal nivå. Anders Ek Marknadsdirektör Framgångsrika säljare i Italien Säljområde Italien tog hem segern i SCA Timbers säljtävling som avslutades den 1 juli. Samtliga säljområden deltog. Målsättningen med tävlingen var att under maj och juni generera extra försäljning, utöver budget, i storleksordning m 3. Målet nåddes med råge. När tävlingen avslutades hade m 3 registrerats till ett värde av ca 82 miljoner SEK. Delvis som ett resultat av kampanjen låg SCA Timbers sågverkslager på en bra totalnivå i september. Ny New ordförande Chairman i for brittisk UK industry branschkommitté committee Rob Simpson, vd för SCA Timber Supply i Storbritannien, tillträder i höst posten som ordförande i Timber Trade Federations nybildade utbildningskommitté. Kommittén har till uppgift att arbeta för karriärmöjligheter inom trävaruindustrin och trävaruhandeln. SCA förbereder höjd produktion i Tunadals sågverk SCA har inlett tidigt samråd enligt miljöbalken om en utbyggnad av Tunadals sågverk. Tunadals sågverk har idag tillstånd att producera kubikmeter sågade trävaror per år. I sin ansökan vill SCA ha denna nivå höjd till kubikmeter. Några investeringsbeslut har inte tagits, säger Jerry Larsson, chef för Tunadals sågverk. Vi inleder miljöprövningen för att få förutsättningarna för ett in vesteringsprogram fastlagda. Investeringarna kan sedan mycket väl ske stegvis. Vi är dock helt på det Kommittén omfattar representanter från universitet, utbildningsorgan som Forest Education Initiative, den nationella kampanjen till förmån för trä, wood.for good, Timber Trades Journal och företag av alla storlekar, från stora producenter som SCA till lokala virkeshandlare. klara med att vi behöver investera i modern utrustning och öka produktionen för att Tunadal skall bli ett konkurrenskraftigt sågverk med god lönsamhet. timbernews 10

11 Jämtlamell och SCA Timber samverkar på trävarumarknaden Det svenska sågverksföretaget Jämtlamell och SCA Timber inleder ett samarbete om marknadsföring och försäljning av trävaror i Storbritannien och Frankrike. Anders Andersson, marknadschef Jämtlamell och Stephen King, försäljningschef SCA Timber Supply. SCA kommer att erbjuda produkter från Jämtlamell och Backe Trä omfattande standardvaror och specialiserade trävaror för t ex fönster, fönsterluckor, dörr, panel och limträbalk. Jämtlamell har kapacitet att torka 80 procent av sin produktion till åtta procents fukthalt och ökar därigenom möjligheterna att möta efterfrågan från bl a snickerioch möbelindustrin på såväl gransom furuprodukter. Jämtlamell omfattar två sågverk och ett hyvleri i Jämtland. De producerar kubikmeter sågad vara av gran och furu, fördelat på 60 procent furu och 40 procent gran. Från vänster Jamie Snape, Jewson Ltd, Pierre Yves Gerbeau, presentatör vid prisceremonin, och Anders Ek, marknadsdirektör SCA Timber. Photo: Timber Trades Journal Pristagare med snabbkarriär Jamie Snape från Jewson Ltd blev Trainee of the Year 2004 och fick nyligen ta emot sitt pris från SCAs marknadsdirektör Anders Ek vid Timber Trades Journals prisceremoni. Jamie har fått Institute of Wood Science Certificate, genomgått Jewsons utbildning Young Merchant samt utbildat sig inom kundservice. Hans intresse för trä har gett sig uttryck i en snabb karriär: på två år har han fått ansvar för tio stora konton, för tekniska frågor och börjat fungera som mentor för nyanställda på Jewsons hyvleri. Jag har lärt mig mycket om att prissätta en sortering, skrev Jamie i sin ansökan. Vem du än är, kan du lära dig något nytt varje dag, och det ser jag fram emot. Grön inspiration Det gamla ordspråket en engelsmans hem är hans borg håller fortfarande: britterna lägger ned mer än någonsin på att förbättra sina borggårdar. Hushållen gör av med omkring fem miljarder pund per år på växter, trädgårdsprodukter och utrustning till trädgården. Royal Horticultural Society, som är Storbritanniens ledande organ för trädgårdsentusiaster, uppskattar att 18 miljoner människor ägnar sig åt trädgårdsarbete regelbundet, och sex miljoner (en tiondel av befolkningen) uppger att det är deras största hobby. Det är därför inte konstigt att trädgårdsutställningen RHS Chelsea Flower Show i London, som arrangerats i två århundraden, väcker stor uppmärksamhet i pressen. Under Chelsea-veckan i maj drabbas medierna av trädgårdsfeber. I år rönte Frälsningsarméns och Buildbases trädgård Från mörker till ljus, en av 21 visningsträdgårdar, ett stort intresse. SCA levererade virket till den musikpaviljong som användes vid Buildbase skapade egna rubriker som första brittiska bygghandelskedja att få en Chain Of Custody-certifi ering från FSC för alla sina fi lialer. Vänster till höger: Stephen King, försäljningschef för SCA Timber Supply, Kevin Middleton, vd för Buildbase, Vanessa Linforth, certifi eringschef för Soil Association och Nick Cliffe, marknadschef för Forest Stewardship Council UK. Foto: Buildbase firandet av den andliga musikens 125 år som en del av Frälsningsarméns välgörenhetsarbete och dess kristna verksamhet. >> 11 timbernews

12 Drottning Elizabeth besöker Frälsningsarméns och Buildbases trädgård Från mörker till ljus tillsammans med trädgårdens skapare Julian Dowle (vänster) och Frälsningsarméns befälhavare Alex Hughes (till höger). Foto: REUTERS/David Bebber Musikpaviljongen ingår i Ljus -sektionen i Frälsningsarméns och Buildbases trädgård Från mörker till ljus. Foto: Buildbase >> Ett filmteam från BBC hade besökt SCAs plantskola Bogrundet, FSC-certifierade skogar, sågverket Tunadal och dess hamn, och berättade historien om FSCcertifiering (Forest Stewardship Council) från skog till visningsträdgård. Reportaget utgjorde en del av BBC1:s förhandsprogram om utställningen. Frälsningsarméns och Buildbases trädgård kommenterades i mer än 100 artiklar i pressen, oräkneliga intervjuer i TV och på webbplatser. Ca 39 brittiska radiostationer nämnde också trädgården. Alla vinklar fanns med, från religiösa program till bevakning av drottning Elizabeths besök på utställningen. SCAs kund, byggvarugrossisten Buildbase sponsrade trädgården och skapade egna rubriker genom att bli den första bygghandelskedjan som fått en Chain-of-Custody-certifiering från FSC för delar av sitt sortiment för alla filialer. FSC-certifikatet överlämnades vid en pressträff under Chelsea-utställningens invigningsdag. SCA deltog vid ceremonin, då företaget hjälpt Buildbase att nå sitt FSC-mål. Bland de berömda personer som besökte utställningen fanns bland andra Sir Bob Geldof, initiativtagaren till Live-Aid-konserterna till förmån för Afrika, skådespelare som Sir Michael Caine och idrottsmän som Kris Akabusi. Flöjtisten Sir James Galway spelade i musikpaviljongen och ledde besökarnas tankar tillbaka till trädgårdens andliga tema. En ny brittisk kampanj lanserades under Chelsea-veckan, Plant for Life, som ska uppmuntra människor inom vården, men också allmänheten, att ta en rekommenderad daglig dos av exponering för växter. Forskning visar att kroniska sjukdomar och hjärtsjukdomar kan minskas genom trädgårdsarbete. En grönare miljö minskar också brottsligheten och sänker stressnivåerna. I Storbritannien främjar evenemang som Chelsea-utställningen de inspirerande och hälsobringande fördelarna med kontakten med växter. Må det fortsätta under Royal Horticultural Societys nästkommande 200 år. Camilla Hair

ÖKAD DELAKTIGHET GER BÄTTRE RESULTAT FÖRDJUPAT SAMARBETE MED ITALIENSKA VEZZOLI

ÖKAD DELAKTIGHET GER BÄTTRE RESULTAT FÖRDJUPAT SAMARBETE MED ITALIENSKA VEZZOLI timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 12015 Höga krav på målad panel ÖKAD DELAKTIGHET GER BÄTTRE RESULTAT FÖRDJUPAT SAMARBETE MED ITALIENSKA VEZZOLI Peter Sjöström, produktchef

Läs mer

SCA TIMBER FRANCE öppnar sina dörrar för Nebopan

SCA TIMBER FRANCE öppnar sina dörrar för Nebopan timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 22015 SCA TIMBER FRANCE öppnar sina dörrar för Nebopan ARKITEKTER I FOKUS UTÖKAD DIREKTFÖRSÄLJNING TILL FRANSKA KUNDER MEDVIND FÖR TRÄ Företagsgruppen

Läs mer

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2013 Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid innehåll #5/13

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2007. PLUS värde för dig. Obbola investerar för framtiden. Dags för förädling av contorta. Hög efterfrågan på virke

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2007. PLUS värde för dig. Obbola investerar för framtiden. Dags för förädling av contorta. Hög efterfrågan på virke EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2007 PLUS värde för dig Obbola investerar för framtiden Dags för förädling av contorta Hög efterfrågan på virke Ledaren Med PLUS vill vi vinna förtroendet att få komma tillbaka

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Ett besök i Sveriges trädgård

Ett besök i Sveriges trädgård Vida NYTT B Sverige Porto Betalt #3 2009 pe r s o n l i g h e t e r i vi d a vä r l d e n Äppelodling på Kurt-Egons vis. Sid 3 Ett besök i Sveriges trädgård Med distribution i fokus Sid 6 Hemma hos Himmestorparn.

Läs mer

tema: e-handel och multichannel smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 intervjuer reportage trender

tema: e-handel och multichannel smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 intervjuer reportage trender för beslutsfattare i supply chain nummer 1/2012 www.sceffect.se smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 tema: e-handel och multichannel intervjuer reportage

Läs mer

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR FRAMTIDEN BERÖR DITT OMSLAG Omslagets framsida är en av 5 678 slumpmässigt utvalda bilder genererade från bilden på sidan till vänster. Markören visar var i bilden ditt omslag är genererat. Förstoringen

Läs mer

Låt skogen sätta färg på ditt hår! Rundvik 150-åring i toppform. Gallringsvirke blir dagis i Norge Lämnat löv blev dubbel nytta

Låt skogen sätta färg på ditt hår! Rundvik 150-åring i toppform. Gallringsvirke blir dagis i Norge Lämnat löv blev dubbel nytta EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2013 Gallringsvirke blir dagis i Norge Lämnat löv blev dubbel nytta Låt skogen sätta färg på ditt hår! Rundvik 150-åring i toppform Ledaren På väg mot en utopi utan industri?

Läs mer

SKOG & EKONOMI. Sågverken sågar ihjäl marknaden! USA - sågverkens räddningsplanka NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN:

SKOG & EKONOMI. Sågverken sågar ihjäl marknaden! USA - sågverkens räddningsplanka NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: NUMMER 4/DECEMBER 214 SKOG & EKONOMI NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 4 5 TEMAARTIKEL 1 Är USA en räddningsplanka för sågverken på sikt? TEMAARTIKEL 2 Nya träprodukter drivs fram

Läs mer

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen SUPREME UDDEHOLM SVERIGE Nr 1 2014 AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen A Teknik nu även verktygsmakare förvärvet breddar vår verksamhet

Läs mer

gränsöverskridande e-handlare

gränsöverskridande e-handlare 10 gränsöverskridande e-handlare Stark tillväxt för e-handeln i Norden Optimistiska konsumenter och företag talar för att e-handeln under 2010 fortsätter att växa kraftigare än traditionell handel. Vid

Läs mer

Dimensioner. BE storsatsar. i Malmö och Norrköping. BE Group nu även i S:t Petersburg. Serviceteam nära kunderna. dygnet runt

Dimensioner. BE storsatsar. i Malmö och Norrköping. BE Group nu även i S:t Petersburg. Serviceteam nära kunderna. dygnet runt Nya Dimensioner En tidning från Bröderna Edstrand u Nr 2 2006 BE storsatsar i Malmö och Norrköping BE Online dygnet runt BE Group nu även i S:t Petersburg Serviceteam nära kunderna En kraftsamling för

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

NätSmart. E-handelskungen Ole Vinje är. Ögats väg genom en webbutik. Antikhandeln ute på nätet. Genombrottsår för multikanalerna

NätSmart. E-handelskungen Ole Vinje är. Ögats väg genom en webbutik. Antikhandeln ute på nätet. Genombrottsår för multikanalerna Ny artikelserie: Konsten att driva trafik DISTANSHANDELSDAGEN: Därför blir det Svensk Digital Handel ARne LISTAR: 3 lyckade mobilsajter NätSmart NUMMER 17 Mars April 2014 Undersökning Ögats väg genom en

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer

Sikens Glittrande guld

Sikens Glittrande guld EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2011 Skogens hjältar Sikens Glittrande guld Djungelns lag råder för sågverken Flerträdshantering vinner terräng 1 Ledaren Gör skogen till en bättre miljö för gaseller! Vårt

Läs mer

Skatt på vägtransporter slår hårt mot Norrland

Skatt på vägtransporter slår hårt mot Norrland EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2015 Björn Ferry med siktet inställt på skog Skatt på vägtransporter slår hårt mot Norrland Paneler starkt jämtländskt koncept Haren en riktig överlevare LEDAREN Sverige

Läs mer

E-handeln i Norden 2014

E-handeln i Norden 2014 E-handeln i Norden 2014 Innehåll Om rapporten 2 Förord: Håkan Ericsson 3 PostNords experter: Nu möts kanalerna 4 5 Norden 6 17 Case: Så lyckas Panduro med nordisk e-handel 6 7 Nästan var tredje nordbo

Läs mer

PORTRÄTTET: MONA SAHLIN TEKNISKA MÄSSAN TYRESÖ BOLLNÄS VÄXER NACKA

PORTRÄTTET: MONA SAHLIN TEKNISKA MÄSSAN TYRESÖ BOLLNÄS VÄXER NACKA Årgång 23 Nr 2 Januari 2007 Pris 39 Kronor PORTRÄTTET: MONA SAHLIN Där står hon mitt på scen, Mona Sahlin, socialdemokraternas nya drottning. Hallen är fullsatt av anhängare som lyssnar, frågar och får

Läs mer

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub.

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub. FRÅGA EXPERTEN: Minderårig vill häva köpet? Proffsen testar: LiveShop Som att handla på csi-sätt En dag med: InkClub.COM NUMMER 7 SEPT NOV 2011 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Film i webbutiken Nelly och Byggmax

Läs mer

Annie Lööf uppmanar industrin att öka innovationskraften genom samarbete 1 OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. TIDNINGEN WE 2 2012.

Annie Lööf uppmanar industrin att öka innovationskraften genom samarbete 1 OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. TIDNINGEN WE 2 2012. TIDNINGEN WE 2 2012. OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. 72 timmarsracet gav resultat på Ortviken Världens mest innovativa företag Här är människorna i fokus Hetaste trenden inom utveckling

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

update: consumer 06. 16. 20. LG s got talent En ekologisk revolution på gång Coop - något Extra

update: consumer 06. 16. 20. LG s got talent En ekologisk revolution på gång Coop - något Extra update: consumer 06. LG s got talent Möt Tom Nilsson, 36-årig nordisk försäljningsdirektör för Home Entertainment som gjort kometkarriär på LG Electronics. 16. Coop - något Extra Kooperativa Förbundet

Läs mer

frihandelsavtal immaterialrätt digital värld ställer nya krav indienseminarium med en kittlande potential tyskt energisparande ger svenska möjligheter

frihandelsavtal immaterialrätt digital värld ställer nya krav indienseminarium med en kittlande potential tyskt energisparande ger svenska möjligheter handelskammarens exportmagasin NR 1 2014 swenacc Vill lyfta handeln med Nordafrika artikelserie e-handel ur ett exportperspektiv indienseminarium med en kittlande potential tyskt energisparande ger svenska

Läs mer

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68 Års redo vis ning 2010 INNEHÅLL VD-ord 2 Strategi och mål 4 Marknad 6 KappAhls mode på kartan 8 Kundgrupper 10 Dam 12 Herr 14 Barn 16 Värde kedjan 18 Idé och design 19 Inköp 20 Produktion 20 Distribution

Läs mer

Släppa det svenska? ...börja tänka globalt? Så etablerar du dig utomlands BISNODE

Släppa det svenska? ...börja tänka globalt? Så etablerar du dig utomlands BISNODE BISNODE LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTARE BESLUT NR 1 2014 Släppa det svenska?...börja tänka globalt? Så etablerar du dig utomlands LINDEX FICK KOLL PÅ SIN KUNDKLUBB HON TAR DEN SVENSKA TRÄSKON UT I

Läs mer

22 Förvaltningsberättelse. 28 Omsättning och resultat. 31 Finansiell ställning. 34 Kassaflöde. 37 Förändring i eget kapital.

22 Förvaltningsberättelse. 28 Omsättning och resultat. 31 Finansiell ställning. 34 Kassaflöde. 37 Förändring i eget kapital. 05 Innehåll 1 Det här är Framfab 2 Vår strategi och vår verksamhet 3 2005 i korthet 4 Vd har ordet 6 Marknad 7 Medarbetare och organisation 9 Våra kärnkompetenser 10 Vårt erbjudande 11 Paul: Kreativitet

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

Stadsbiblioteket och e-boksbranschen

Stadsbiblioteket och e-boksbranschen Stadsbiblioteket och e-boksbranschen Bibliotek i rörelse Ebba Brasch Emilia Brandt Emily Castro Elina Carle Joakim Ohlsson Mats Dustin Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2

Läs mer